Sunteți pe pagina 1din 12

Anacronic.

ro asculte și să urmeze comenzi ca niște roboți


Carti industriali. Iată câteva fragmente:
Nu în cele din din urmă, ANACRONIC va propune „Eu predau cum toate lucrurile nu sunt legate
cititorului român o colecție de cărți istorice care vor între ele, o fragmentare fără margini, opusul
încerca să schimbe perspectiva asupra unor coeziunii; ceea ce fac este mai aproape de haosul
evenimente clasate, în același timp în care mai programelor de televiziune decât de un sistem al
atenuează din fascinația modelelor abstracte. Prima ordinii. Într-o lume în care acasă este doar o fantomă,
apariție va fi cartea profesorului Peter Dale Scott din cauza ca ambii parinți lucrează, sau din cauza prea
despre “Statul profund în America”, urmată de multor mutări, ori prea multor schimbări ale locului
lucrarea lui Terry Melanson despre ordinul de muncă, ori ambițiilor prea mari, sau fiindcă altceva
Iluminatilor, ”Perfectibiliștii”, pentru a încheia o i-a făcut pe toți să cadă într-o confuzie mult prea mare
primă serie cu excelentul volum al regretatului ca să mai fie capabili să întrețină relația cu familia, eu
economist Anthony Sutton, „Wall-Street și Revoluția vin și îi învăț pe elevi cum să accepte confuzia ca pe
Bolșevică”, o carte document despre legăturile dintre destinul lor. Aceasta este prima lecție pe care o
bancherii americani și liderii sovietici. Acestea vor fi predau.”
doar primele nume dintr-o serie cu adevărat Procesul lui Darwin
spectaculoasă. 42,00lei
Eforturile noastre sunt abia la început, iar succesul Phillip E. Johnson, doctor în drept și profesor emerit
cărților ANACRONIC va fi un indiciu important că al Universității Berkeley din California, este
există o ieșire din dezumanizarea intitulată generic considerat a fi părintele mișcării contemporane pentru
modernitate. design inteligent și unul dintre cei mai redutabili
În curând la Editura Anacronic: oponenți ai darwinismului.
 Ideile au consecințe – Richard M. Weaver Într-o vreme în care creaționiștii biblici se certau pe
 Arme de școlarizare în masă. Călătoria unui chestiuni legate de vârsta Pământului sau de
profesor prin întunecata lume a învățământului interpretarea Facerii, iar materialiștii luau cu asalt
obligatoriu – John Taylor Gatto cultura, Johnson a reorientat întreaga dezbatere către
 întrebarea esențială: este viața urmare a unor cauze
1

Influența lui Augustin asupra Bisericii


Ortodoxe – Michael Azkoul naturale oarbe și lipsite de sens sau este rezultatul
 Perfectibilists. Ordinul Illuminati al designului inteligent? Spre deosebire de mulți alți
secolului al XVIII – Terry Melanson colegi din tabăra creaționistă, Johnson este un foarte
 Rousseau și Romantismul – Irving Babbitt bun cunoscător al argumentelor în favoarea evoluției,
Educația creștin-ortodoxă a copiilor în zilele dar ajunge totuși la concluzia că evoluția
noastre neodarwinistă se bazează mai mult pe filosofia
 25,00lei naturalismului decât pe dovezi. În viziunea lui
Johnson, darwinismul, înțeles ca „evoluție complet
 Eseul “Educația ortodoxă a tinerilor” a apărut
naturalistă, ce implică mecanisme aleatoare și selecție
în anul 1960, într-o vreme în care revoluția culturală
naturală”, nu poate fi compatibil cu religia teistă, iar
începea să se intensifice, iar fructele ei răsăreau la tot
filosofia naturalistă din spatele doctrinei ar putea, pe
pasul, spre groaza sensibilităților premoderne sau a
termen lung, să corupă morala publică.
naivilor care așteptau izbăvirea din triumful
confortului postbelic. Chiar dacă a trecut mai bine de Distracția care ne omoară. Discursul public în
jumătate de secol de la prima ediție, scrierea epoca televizorului
episcopului rămâne mai actuală ca niciodată, mai ales 42,00lei
că problemele identificate nu au cunoscut nicio NEIL POSTMAN (n. 8 martie 1931, New York) a
ameliorare, ba chiar s-au amplificat la proporții pe fost unul dintre cei mai remarcabili critici sociali și
care un creștin crescut la școala Filocaliei le-ar fi teoreticieni ai educației și comunicării din America în
putut, de altfel, anticipa. Și asta pentru că, așa cum ultima treime a secolului XX, atrăgând, prin ideile și
surprinde perfect autorul, schimbarea teoriilor despre stilul său accesibil, numeroși adepți în întreaga lume.
educație, trecerea de la modelul creștin la un model Profesor influent și venerat, a predat pentru mai bine
freudian, nu avea cum să rămână fără urmări nefaste. de patruzeci de ani la New York University, unde a
înființat faimosul program de studii în Ecologie
Cum suntem imbecilizați. Curriculumul ascuns al
Media. Înzestrat cu un spirit neobișnuit de
învățământului obligatoriu
cuprinzător, a fost autorul a mai mult de douăzeci de
35,00lei
cărți, scriind lucrări fundamentale pe temele educației
Cea mai radicală critică a învățământului public, în
(Teaching as a Subversive Activity, The End of
care John Taylor Gatto ajunge la concluzia ca
Education), copilăriei (The Disappearance of
școlarizarea obligatorie produce oameni care sa
Childhood), limbajului (Crazy Talk, Stupid Talk), violenței statale, începând cu zilele «elitei puterii» și
știrilor (How to Watch TV News, împreună cu Steve ale «complexului militar-industrial». Nu putem
Powers) și impactului tehnologiei asupra culturii înțelege cum operează puterea cu adevărat fără a
(Technopoly). îndrăzni să pășim pe cărarea luminată a lui Scott prin
Wall Street și Revoluția Bolșevică statul american profund.” —David Talbot, fondator
42,00lei al Salon
Încă din anii 1920, numeroase pamflete și articole, ARTICOLE - Educatie
chiar unele cărți, au încercat să stabilească o legătură Semestrul de toamna la Academia Privată
între „bancherii internaționali” și „revoluționarii Câteva gânduri despre mentorat
bolșevici”. Rareori aceste încercări s-au bazat pe Privilegii și robie
evidențe solide și niciodată n-au fost argumentate în Marele dar al cititului cu voce tare
cadrul contextului unei metodologii științifice. Firește, Împotriva socialismului educaţional
unele „evidențe” folosite în aceste încercări au fost Încercăm să recuperăm spiritul educației autentice.
frauduloase, unele au fost irelevante, multe altele nu Final de semestru la Academia Privată
pot fi verificate. Examinarea subiectului de către Despre Gatto și edificiile lăuntrice
cercetătorii din mediul academic a fost evitată Programa Soros
deliberat. Probabil pentru că ipoteza este împotriva Detoxifiere culturală
distincției nete capitaliști versus comuniști (și oricine Locul economiei și al economistului în societatea
știe, desigur, că aceștia sunt dușmani ireconciliabili). modernă
În plus, pentru că s-au scris multe lucruri la limita Noua eră „întunecată”. Școala de la Frankfurt și
absurdului pe această temă și o reputație academică „corectitudinea politică” (II)
poate fi ușor ridiculizată. Este un motiv suficient În preajma revoluției
pentru a evita subiectul. Noua eră „întunecată”. Școala de la Frankfurt și
Siluirea maeștrilor. Despre cum este sabotată arta „corectitudinea politică” (I)
de corectitudinea politică Îndreptar pentru buna educație creștin-ortodoxă a
42,00lei copiilor, la vremuri de cumpănă
Biblioteca pierdută: restabilirea Tradiției și
2

„Obiectivul meu, în Siluirea maeștrilor, a fost în


principal negativ: să-l dotez pe cititor cu un nas pentru demitizarea idolilor modernității.
nonsens și absurditate.” (Roger Kimball – Siluirea John Taylor Gatto, Cum suntem imbecilizați
maeștrilor) (recenzie)
„Am citat multe idioțenii în această carte. Speranța Timpul lucrează împotriva noastră
mea este că cititorilor le va fi pe viitor mai ușor să Educația creștin-ortodoxă a copiilor în zilele noastre
identifice, să se amuze pe seama și să respingă (II). Un ghid de salvare a copiilor
idioțeniile care au infectat studiul academic al istoriei Educația creștin-ortodoxă a copiilor în zilele noastre
artei. Acest exercițiu de igienă mentală este prețios în (I)
sine, asigurând o măsură de rezistență la tendința Școlarizarea împotriva educației
anticivilizatoare a hiperbolei interpretative motivate Despre imposibilitatea teoriei pure
politic. Cum suntem imbecilizați. Școala psihopatică
Statul profund în America. Wall Street, cartelul Încercăm să recuperăm spiritul educației autentice
petrolier și atacul asupra democrației Literatura noii ordini mondiale
48,00lei Cristian Comănescu: “Manipularea educației începe
„Când istoria intelectuală autentică a erei noastre se cu manipularea memoriei, a istoriei și a imaginii
va scrie, Peter Dale Scott va fi onorat pentru viziunea subiacente despre om”
și onestitatea sa. Și în Statul profund în America, Distracția care a ucis educația
Scott vede realitatea cu precizie, inteligență și Educația Liberală și Politica: Cazul “Furtuna”
integritate curajoasă, avertizându-ne încă o dată Părinţii sau statul?
asupra iluziilor letale. Aceasta este una dintre cele mai Exerciții dialectice
importante cărți ale vremurilor în care trăim.” — Cultul copiilor: cum e să ai copii în epoca
Roger Morris, autor al Richard Milhous Nixon: The supraabundenței
Rise of an American Politician 12 metode ca să omori un copil fără să laşi urme
„Peter Dale Scott este cel mai provocator cărturar al Învățământul bun de odinioară?
puterii americane. Scott continuă munca de pionierat a Lauda efectelor secundare
lui C. Wright Mills, aruncând lumină asupra Poveşti de trezit copiii
labirintului întunecat al puterii − o lume ascunsă care Cursul ”Boom-uri și crize. De ce fluctuează economia
a devenit din ce în ce mai arogantă și dedicată și cum să ne apărăm?”
Academia Privată începe seria seminariilor de Incultura poporului și noii politicieni în vogă
weekend cu “Birocrația – Ludwig von Mises” Anti-sărăcie. Şi de doi bani teologie, metafizică,
Când ideile sfâșie familia antropologie, filosofie politică şi economie
Seminarul „Vieţi exemplare ale secolului XX – O De ce ajung în frunte cei mai răi – varianta
scurtă introducere în problemele veacului” evoluționistă
Seminarul „Economia pentru ortodocşi & Ortodoxia Uniunea Europeană – o acțiune sub acoperire a CIA
pentru economişti” Cum funcționează lumea
INTERVIU Statul nu poate fi prietenos cu Grădina ca soluție politică
învățământul privat Exerciții dialectice
Părinți și copii Dreptul la imagine?
Revoluția permanentă Guvernul A+++
Seminarul Mises „Cărţi mici, idei mari” 2015-2016 Statul Profund în România
Împărații muștelor Despre națiune și suveranitate
Ce mai poate aștepta creștinul de la statul modern Libera imigrație, aproape o asimilare forțată?
Despre studiile clasice: Eric Voegelin Dan Cristian Comănescu: “Capitalismul are vocaţia
Tineret, mândria țării de a fi sau a deveni ortodox.”
Economia politică a hrănirii cu forța Gigantismul politic: o amenințare la adresa
Recviem pentru gândirea critică democrației?
Ce le-a făcut şcoala publică familiilor şi copiilor Pereat mundus
noştri? Respingerea adeziunii Ucrainei la NATO
Eveniment. „Educația sexuală și sexualizarea copiilor. Un nou judecător şi o veche problemă
Situația din Marea Britanie” Ultimul temei al civilizaţiei
Ora de religie Prizonierii dialecticii
Despre ora de religie sau în căutarea laicităţii pierdute Atacurile de la Copenhaga si stilistica vagului
Școala publică nu mai atrage pe nimeni Schengen şi adevărata barieră dintre Vest şi Est
Educația democratică Psihologia neutralităţii şi chestiunea ucraineană
Riscul unei noi intoleranţe Reabilitarea parlamentarismului
3

Educație pentru sclavi „Pogromul” din iunie 1990 şi complicitatea activă a


Salvați copiii statului
Ce e de făcut? Finanţarea politicii: o temă mereu evitată
Educațiaaaa, dă senzațiaaa și te-nvață să tâmpești Viciul nevăzut al regimului politic actual
Seminarul Mises 2014-2015 Constituţia ca scop în sine, cu aluzie la scandalul
Educaţie liberă (Laissez-Faire) recent
Educaţia, între birocraţia şcolară şi libertatea de a Iată de ce poporul a fost mereu sceptic
alege Alegerile greceşti şi tâlcul lor pentru politica
Fără frică, despre educația sexuală obligatorie în școli românească
Ce înseamnă învățământ competitiv? Simplu, Cine guvernează?
înseamnă concurențial Guvernul de la Viena își întărește controlul și
influența politică asupra OMV și a celorlalte
ARTICOLE – Politica companii de stat din Austria
Bestia a murit în sfârșit! Candidatul militar-industrial
O istorie inconfortabilă Cum să-ți pui singur ștreangul de gât
Terorismul de ieri și de azi Ce lipsește din raportul torturii
Wall Street și Revoluția Bolșevică (fragment) Barbaria mea e mai omenoasă!
Dincolo de liberalism Alegeri în Moldova: stânga promite gaze ieftine din
Statul Profund în America și România Rusia, dreapta, integrare energetică cu România
Războiul, pacea şi statul și UE
Originile răului. Taina comunismului Haosul democraţiei şi ordinea pieţei
Trump versus „statul profund”? Pe acolo intră lumina Statul uninominal
O crimă “prea mare pentru a fi pedepsită” Problema votului şi soluţia boicotului privat
În preajma revoluției Ura, s-a globalizat corupția!
Catarii anticorupției Pe când reduceri de impozite pentru cei care merg la
Birocraţia şi imposibilitatea planificării raţionale în vot?
regim socialist Emil Constantinescu, scrisoare de preamărire către
Statul ascuns din spatele democrației discursive Ponta
Dreapta, văzută de la Praga Porcul de “capitalist”
Ebola, povestea unei noi pandemii fabricate Libera imigrație, aproape o asimilare forțată?
Ucraina îi amenință pe separatiști cu tăierea gazelor Are sens să plece Grecia?
Cum votăm? Grecii au votat la referendum PENTRU
This is as Good as it Gets CAPITALISM! Măi să fie…
Puterea corupe. Un stat mic corupe puțin Cum de rămân băncile fără bani?
Intervenţionismul, aceeaşi poveste – episodul ISIS Ce întrebări pun economiștii buni?
Anticorupția nu strânge voturi și nici nu schimbă România cu 2 taxe
România Dan Cristian Comănescu: “Capitalismul are vocaţia
Democraţia subversivă de a fi sau a deveni ortodox.”
Fascinaţia puterii Gigantismul politic: o amenințare la adresa
Lucruri care mă scot din sărite democrației?
Dreapta care ne lipsește Economia face boom… și încă nici n-a scăzut TVA-
Bureaucratics. Coşmar de zi ul!
Coşmarul intervenţionismului extern în Irak Cum s-a reflectat în prețuri reducerea TVA din 2006
Funcţionarii angelici şi statul ţeapăn în Ungaria?
BNR nu lasă leul liber să se aprecieze. Accelerează
ARTICOLE – Economie boom-ul?
De ce cresc dobânzile, Mitică? Cât mai avem până la prohibiția numerarului, cine o
Aniversare cu lansare: îl sărbătorim pe Mises cu o dorește și pentru ce?
carte despre tratatul său Controlul ANAF – aspecte logice şi metodologice
Ce fel de om a fost Mises? De la reformator la istoric Românii ar putea adopta euro mâine, nu la paștele
al declinului cailor
Wall Street și Revoluția Bolșevică Controalele ANAF și Codul fiscal duc la creșterea
Împotriva socialismului educaţional inegalității
Încercăm să recuperăm spiritul educației autentice. Scăderea TVA la alimente: și dacă drumul spre rai e
Final de semestru la Academia Privată pavat cu intenții proaste?
4

Războiul, pacea şi statul “Capitalul” lui Piketty, idioții utili și politica


Locul economiei și al economistului în societatea distrugerii
modernă Casa de marcat fiscală – un coşmar din ce în ce mai
Birocraţia şi imposibilitatea planificării raţionale în groaznic
regim socialist Gâlceava keynesienilor: Consiliul fiscal vs. guvern în
Concurența ca formă de cooperare problema reducerii taxelor
Un poem al legii, un poem al ordinii, ba poate chiar De ce producția de bani înrăutățește inegalitatea
un poem al respectabilităţii veniturilor
Anti-sărăcie. Şi de doi bani teologie, metafizică, Epurarea capitalismului românesc – un lucru prost?
antropologie, filosofie politică şi economie Octavian Bădescu despre necesitatea proprietăţii
Să interzicem casele pentru săraci, ca să ia și ei un private
credit pe urmă! Programul Primul job – o frecție socialistă la
Creditul ipotecar, prețul locuințelor și debitorul- problema angajării tinerilor
hamster: o poveste de la 1870 Impozitarea: vă rugăm să ne-o tăiați / producem mai
Sănătatea nu este o marfă, dar are un preț mult decât furați!
Sunt țările libere un magnet pentru teroriști? Nici Cum calculează statul randamentul autostrăzilor
vorbă “Salvarea” Ucrainei – încă un faliment suveran
Pentru ce nu face guvernul bine cu adevărat săracilor? plănuit cu grijă
De la Wicksell la Mises: ce nu știu economiștii care BNR confirmă, indirect, că a împins economia în
vorbesc de dobânzi negative recesiune în 2008
Dublu standard marca BNR Stopați stopajul la sursă!
Căderea prețului petrolului. Se repetă istoria și iar nu Chevron renunță la gazele de șist din România
învățăm nimic Nebunia dobânzilor mai mici decât pe vremea
INTERVIU Statul nu poate fi prietenos cu deflației și a banilor de aur
învățământul privat Așa-zisul Guvern Ponta lansează așa-zisul nou Cod
Să vină prietenii mei elefanții, pardon, tehnocrații! Fiscal
Moş Mises Sectorul privat a fost muls și în 2014: cu 1,4% din
Seminarul Mises „Cărţi mici, idei mari” 2015-2016 PIB
Euro, francul elvețian și leul – despre soluțiile Zona euro vrea mai multă inflaţie
discutate Piața pune probleme mai mari Rusiei decât sancțiunile
Cât de rapidă ar fi contaminarea dacă Grecia părăsește de stat: scad și cotațiile internaționale la gaze
Zona Euro naturale, după cele la țiței
Nu Grecia, ci Italia este elefantul din bucătărie Cine a scumpit benzina de la 3 lei la 5 lei/l în ultimii 7
Brazilia: corupția politică din cea mai mare companie ani? Companiile încasează tot 0,5 $/l, în timp ce
de stat amenință întreaga economie. Miliarde de guvernul și-a dublat veniturile din accize și TVA 
dolari pentru partid din țiței offshore Ipocrizie pe post de știință: “rigiditatea prețurilor”,
Volatilitatea petrolului – la maximul ultimilor 5 ani. salariul minim, acciza la benzină și Prima casă
Care sunt factorii care acționează pentru Euro a ajuns iar de unde a plecat. Cum, nu vedeți
ieftinirea, respectiv scumpirea, țițeiului? progresul?
România – ca o floare între datornicii ofiliți ai lumii Problemele de la loterie: câteva explicații
Kosovo: și ce drum pustiu răsare / cât câștigă Bechtel Cum destabilizează politrucii economia: prețul real al
oare? petrolului de la 1861 încoace
Omletă, mandarine și politică Ieftinirea petrolului lovește rubla, care s-a depreciat
Ipocrizie te halesc! Ce ziceau Stiglitz și Sachs în cu 4,5% în această dimineață față de dolar
2010-11 despre datoria Greciei Să inventăm un nou Crăciun la primăvară ca să
Cine deține datoria publică a Europei? salvăm economia? Nici vorbă
Apple – cea mai “lichidă” instituție, după banca Creșterea PIB și veniturile bugetare în Europa de Est.
centrală! Vrem modelul unguresc?
Postulatul lui Euclid despre datoria Greciei Rămăşiţele rublei
Soros Sachs Syriza & Co. „Stânga radicală” vrea Socialismul și echitatea socială
centralizare europeană! OMV Petrom anunță o descoperire masivă de țiței și
OPEC: Petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe gaze în Buzău, la 3 luni după ce Guvernul i-a
baril în lipsa investițiilor prelungit concesiunea respectivă cu 3 ani
Europa amână importurile de gaze rusești, așteptând Record absolut de preț la bursa de energie.
accentuarea ieftinirii acestora, ca urmare a Electromagnetica, abonată la curent ieftin
5

prăbușirii prețurilor la țiței Renunţarea la aur


Emiratul arab Abu Dhabi ar putea ieși din Ucraina: program de guvernare cu reforme radicale.
acționariatul OMV, după ce statul austriac și-a Urmează România?
sporit controlul politic asupra companiei În apărarea legalizării muncii
Cum au aruncat bancherii povara datoriei Greciei în Avem nevoie de venituri bugetare mai mari ca să ne
spinarea contribuabililor dezvoltăm? Nu
Doar dulăii se relaxează cantitativ, cățeii n-au decât să Cine plătește pentru “salariul minim”?
rabde de foame RCS&RDS a intrat pe bursa de energie OPCOM
Elveția eliberează francul Cine vrea mai mulți bani la buget vrea dictatură
Pompează Mario, pompează! Banca Centrala Germană se transformă oficial in
Moise Guran și istoria greșită a banilor, creditului și banca centrală a Școlii Austriece
crizei Ponta: În privința redevențelor e nevoie de stabilitate.
Cei mai bogați 1% sunt pe cale de a deține mai mult “Dacă mă întrebați pe mine, la offshore ar trebui
de jumătate din averea lumii chiar să le scădem”
Creșterea sectorului financiar și inegalitatea Epoca polarizării sociale
Reducerea PIB stimulează creșterea economică Căldura pentru populație s-a scumpit în medie cu 44%
Mulțumim, Elveția, pentru adevăr între 2007 și 2013
Cum subminează Arabia Saudită producția de țiței de Fascismul economic continuă: salariul minim crește la
șist a SUA 1050 lei anul viitor
Francul elvețian: orice măsură intervenționistă ține Țițeiul WTI s-a depreciat cu 10,2% într-o singură zi.
până când nu se mai poate Valoarea totală a 10 companii de pe bursa
Un alt non-sens: consumă românește! americană s-a diminuat astăzi cu 75 mld. $
Guvernul de la Viena își întărește controlul și Război al prețurilor pe piața petrolului
influența politică asupra OMV și a celorlalte Cumpărați titluri de stat! Investiția în risipă este
companii de stat din Austria scutită de taxe
Arhitecții Obamacare de la Harvard, furioși după ce #Unițisalvăm suveranitatea consumatorului
au aflat că nu vor fi scutiți de Obamacare
Reforma proprietăţii asupra armelor
Alegeri în Moldova: stânga promite gaze ieftine din Ce mai înseamnă să fii liberal într-o lume plină de
Rusia, dreapta, integrare energetică cu România socialiști?
și UE Puterea şi bancherii: lecţii din America
Povara fiscală în România – o altă comparație
internațională Articole - Cultura
Ce spune președintele Iohannis despre Roșia Montană Crezul meu? Matematica
și despre gazele de șist Erezia sofianistă și tentativele de a-l efemina pe
Ca să vinzi în vinerea neagră trebuie să o muți joia Dumnezeu
sau chiar cu o săptămână înainte Întâlnirile mele cu EUROASIANiSMUL și câteva
Haosul democraţiei şi ordinea pieţei obiecții aduse acestei mișcări
Sondaj Blomberg: Conflictul ruso-ucrainean, cel mai O moarte care nu dovedește nimic
mare risc de securitate la adresa piețelor Drumuri tulburi
financiare “W”, Skull & Bones – și adevărul ne va elibera!
Martin Wolf: avem nevoie de un nou boom Interviu cu Antony C. Sutton
speculativ! Semestrul de toamna la Academia Privată
Corupția îi lasă pe ucraineni în frig, fără cărbunele Războiul cultural este un război moral.
sud-african, și îi plasează din nou la mila rușilor Demonii. Analiza arhetipurilor revolutionare.
Cum suntem furaţi la factura de curent. Rubricile din Aniversare cu lansare: îl sărbătorim pe Mises cu o
factură, explicate pe înţelesul tuturor carte despre tratatul său
Cum a evoluat prețul locuințelor din 1870 încoace? Siluirea maeștrilor. Cum este sabotată arta de
Urmează noi confiscări de avere? corectitudinea politică
Altă guvernare, aceeași viziune fiscală păguboasă? Bestia a murit în sfârșit!
Germania își majorează dependența de gazele rusești Câteva gânduri despre mentorat
și costurile cu energia electrică Şcoala pariziană de ,,Ortodoxie”- Un laborator de
Cât de mult contează cu cine votăm? învățături false și de erezii
De ce există evaziune în România: cazul Marele dar al cititului cu voce tare
apartamentelor închiriate Mary Poppins: revoluționară, feministă, ocultistă
6

Exit, Voice and Loyalty. Cum să tratezi civilizat un Ce fel de om a fost Mises? De la reformator la istoric
guvern de 2 lei al declinului
Ghici cine va construi drumurile? Wall Street și Revoluția Bolșevică
Miracolul chinezesc la amurg – economiștii Mâncătorul de oameni
mainstream confirmă Împotriva socialismului educaţional
Teoria marxistă a claselor: o reconstrucţie “austriacă” Alianța “mari intelectuali-mari afaceriști-mari
Puterea corupe. Un stat mic corupe puțin politicieni”
Ajutor de stat pentru energia pe cărbune pentru a Ceainăria contra școlii
contracara efectele ajutorului de stat pentru Magia „democratică”
energia regenerabilă Trebuie numaidecât ca un creștin ortodox să fie
Explozia reglementărilor ne ameninţă umanitatea monarhist?
Este prioritar ca statul să-și crească investițiile? Nici O istorie inconfortabilă
vorbă Cel pe care încă Îl urăsc
Planificarea centralizată: o idee rea aplicată bine Atitudinea chineză cu privire la trecut
Prostituția, drogurile, armele și creșterea economică în Încercăm să recuperăm spiritul educației autentice.
UE Final de semestru la Academia Privată
Nu ne mai ajutați, că ne doare! Beția de cuvinte și beția rațiunii
Scandalul Lukoil – patru instituții, patru erori, patru Wall Street și Revoluția Bolșevică (fragment)
teme ratate Maturii străzii
Investiția publică în infrastructură: „o oportunitate de Dincolo de liberalism
aur” pentru FMI, o țeapă pentru populație Statul Profund în America și România
Problema fiscală și Biserica. Mai scutiți-ne cu Originile răului. Taina comunismului
impozitele! Un tânăr dintr-un cuib de nobili
Așteptările mele de la noua conducere a BNR Despre Gatto și edificiile lăuntrice
Ce aveți cu CAR-ul Bisericii netoților? Reverența
Euro ca strategie politică Prințul Charles, “eroul înaripat”
Să mori devreme este un bun public Inima
Scrisoare către un cititor al lui René Guénon
Părintele Michael Azkoul: Astăzi, principala evoluționistă
amenințare pentru un ortodox este relativismul Cum funcționează lumea
ecumenist și corectitudinea politică derivată Elitele naturale, intelectualii şi statul
Avem nevoie de mai puțină școală, nu de mai multă Cum răsplătesc amish-ii intoleranța ateilor
Apologeții morții Franța, patria experimentelor
Academia Privată: Imperium (βασιλεία) și Neil Postman, Distracţia care ne omoară
Sacerdotium (ἱεροσύνη) în conflict. Studiu de Distracția care ne omoară
caz: Imperiul bizantin (330-1453) Evoluționismul: filosofie pe post de știință,
100 de ani de Imperiu Modern propagandă pe post de educație. RECENZIE
Trump versus „statul profund”? Pe acolo intră lumina „Procesul lui Darwin”, Phillip E. Johnson
Detoxifiere culturală Topim mituri moderne: Procesul lui Darwin
Locul economiei și al economistului în societatea Libertate, caritate și proprietate
modernă Bunici și nepoți
Revoluția Rusă Împărați și bodyguarzi
Curs – Istoria Țarilor Pravoslavnici Cum era crescut un prinț
Noua eră „întunecată”. Școala de la Frankfurt și Fericiţi cei fundamentalişti
„corectitudinea politică” (II) Fericiți cei ce-și șifonează costumul de firmă
O crimă “prea mare pentru a fi pedepsită” Când ideile sfâșie familia
Noua eră „întunecată”. Școala de la Frankfurt și Natură moartă cu oameni de afaceri, cu apariţia
„corectitudinea politică” (I) bustului invizibil al Apo Calypsei
Îndreptar pentru buna educație creștin-ortodoxă a Evanghelia cu 10 leproși și 9 singurătăți
copiilor, la vremuri de cumpănă Înapoi la principiile prime
Birocraţia şi imposibilitatea planificării raţionale în Crăciunul și Esteții
regim socialist Biserica, în funcție de posibilități
Statul ascuns din spatele democrației discursive Un cocoșat, un ipocrit și un ins suspect intră într-o
Sub soarele necurăției sinagogă
Biblioteca pierdută: restabilirea Tradiției și Lecţia de satanism pentru începători
7

demitizarea idolilor modernității. Niciun barbar la porţile Parisului


Rezistându-I lui Iisus Ce mai poate aștepta creștinul de la statul modern
John Taylor Gatto, Cum suntem imbecilizați Lansare de carte. Corectitudinea politică. “Religia”
(recenzie) marxistă a Noii Ordini Mondiale”
Elogiul cărților vechi De la Bauhaus în casele noastre
Condiționare în Minunata Lume Nouă Cum se clădește o tiranie durabilă
Timpul lucrează împotriva noastră Despre studiile clasice: Eric Voegelin
Despre reforme morale și reforme instituționale: Dan Cristian Comănescu: “Capitalismul are vocaţia
gânduri în marginea Democracy and Leadership de a fi sau a deveni ortodox.”
(1924) de Irving Babbitt (1865-1933) Arta și barosul
Educația creștin-ortodoxă a copiilor în zilele noastre Spre o Biserică a viitorului
(II). Un ghid de salvare a copiilor Logica și Absolutul: Perspectiva Platonică și
Un poem al legii, un poem al ordinii, ba poate chiar Perspectiva Creștină
un poem al respectabilităţii Revoluția tăcută
Educația creștin-ortodoxă a copiilor în zilele noastre E de bine!
(I) Biserica împotriva Status Quo-ului
Școlarizarea împotriva educației A mânca impreună
Despre imposibilitatea teoriei pure Momente și schițe de ideologie politică
O poveste despre cărți și pușcării De la Clapham la Bloomsbury: o genealogie a moralei
Cum suntem imbecilizați. Școala psihopatică Prin cenușa imperiului
Literatura noii ordini mondiale Eveniment. „Educația sexuală și sexualizarea copiilor.
Cristian Comănescu: “Manipularea educației începe Situația din Marea Britanie”
cu manipularea memoriei, a istoriei și a imaginii Este “moralitatea seculară” un oximoron?
subiacente despre om” Ora de religie
Anti-sărăcie. Şi de doi bani teologie, metafizică, Despre ora de religie sau în căutarea laicităţii pierdute
antropologie, filosofie politică şi economie Dincolo de bariera științifică
Distracția care a ucis educația Lăsata saeculum
De ce ajung în frunte cei mai răi – varianta Crima în masă și regimurile ideologice moderne
În apărarea timpului “pierdut” Farmageddon – adevărul despre industria alimentară
Lansare de carte. Fața nevăzută a homosexualității Sexualitatea în epoca post-creștină
Știința pledează pentru sau împotriva lui Dumnezeu? William F. Buckley: capcanele pragmatismului politic
Eveniment. Premiera filmului “7 cuvinte” Liste de lectură
Evoluționism pe înțelesul tuturor Clark Carlton despre gândirea modernă şi post-
Eveniment. ”Freudo-Marxismul: Noua utopie” modernă la Ancient Faith Radio
Pentru Rusia, cu ură Articole - Societate
Armistiţiul de Crăciun din Primul Război Mondial
Alianța întunecată: jurnaliști și servicii Sclavie si libertate
Facebook și sfârșitul civilizației Hainele cele noi ale gloatei
Libertate, multiculturalism și tradiție Drumuri tulburi
Teroarea s-a întors de unde a plecat. Cine seamănă Vaccinul contra familiei
vânt, culege furtună Pe repede înainte spre ferma animalelor
Leni Riefenstahl la Hollywood Câteva gânduri despre mentorat
Teologia statului minimal Piețele sub asediu
Pilda talanților Mary Poppins: revoluționară, feministă, ocultistă
Un nou tip iconic al Sfinților Martiri Brâncoveni. Sau Cei trei pași
cum apare o icoană. Interviu cu Sorin Dumitrescu O minoritate oprimată
Riscul unei noi intoleranţe Mâncătorul de oameni
Sindromul CESĂFAC. Lansare de carte Savatie Împotriva socialismului educaţional
Baștovoi Marusia
Bunătatea, la lucru prin oameni pentru oameni. La Ceainăria contra școlii
praznicul Sfântului Ierarh Nicolae Magia „democratică”
Mizeria filozofiei Leacuri băbești
A 3-a Conferință a Societății Tolkien din România: Maturii străzii
„Izvoarele inspirației” Istoria berii. Și o invitație de a-ți face bere acasă
Interviu David Bradshaw: “Oamenii folosesc statul Apologeții morții
8

pentru a-și satisface patimile”” Timpul cărărilor înverzite


The Hobbit Party: Viziunea asupra libertății pe care Omul din corporație
Tolkien a avut-o, iar Occidentul a uitat-o Nănașa
Teoria marxistă a claselor: o reconstrucţie “austriacă” Camera de dincolo
Răul la modă Catarii anticorupției
Deschideri şi închideri ortodoxe Cititoarea
Congelarea de ovule va elibera femeile? Sub soarele necurăției
Estul Europei şi filmul religios Acoperișul la locul lui
Lumea si(n)gură de mâine Despre fugari, cu tandrețe
Stahanov e viu. Și e capitalist Săculețul de pânză
Inevitabila anomalie De ce fumeaza femeile?
Ghilotina, Gulagul și camera de gazare: minunatele Alt clopot, același văzduh
daruri ale ateismului către umanitate Râsul bătrânelor
Alfred Kinsey – Proxenet sau apostol? Nea Ion și cerul înstelat deasupra lui
Zece principii conservatoare Homeschooling, fără şanse între experţi şi
Marxismul cultural, arta modernă și hipsterismul umanitarişti
Fructele revoluţiei Publicitarul și comunismul
Ce-i în neregulă cu „drepturile omului” Toamna încep iarmaroacele și se coc strugurii
Mutaţii postmoderne în manipularea prin cinema Corectitudinea politică a condamnat definitiv orfanii
Tehnici de supravieţuire morală, spirituală şi culturală Pokémon Go, CIA, „totalitarismul” și viitorul
Lucruri care mă scot din sărite supravegherii
Frauda: explicaţia marii recesiuni Globalizarea „Game of Thrones”, Partea I: Puterea
Oamenii care au “construit” lumea în care trăim dinastică în lumea modernă
Raiul inginerilor Franța, patria experimentelor
Mitologii ştiinţifice Există și vești bune pe lume
Logica anti-corporatistă Despre tehnologie, media și religie — interviu cu
Puterea şi bancherii: lecţii din America Prof. Dr. Read Schuchardt
Panama şi iluzia democraţiei Dadacă Iovreau și Nutu Naivoie
Presupozițiile infernului Îngăduiţi-mi să mănânc cum am învăţat acasă
Coboară din mașină, dă-te jos de pe cal! Presa şi serviciile, mereu împreună
Corupția și colesterolul Sexualitatea în epoca post-creștină
Cazul Garcia, un exemplu de eșec jurnalistic și uman Anacronic – Redux
Omul sau Sistemul?
Lauda efectelor secundare Un cerc virtuos. Sprijiniți Anacronic.
Da’ tu de ce nu-i vaccinezi? De ce ar trebui să trăiești în orașul în care te-ai născut
Un cocoșat, un ipocrit și un ins suspect intră într-o Înapoi la principiile prime
sinagogă Crăciunul și Esteții
A pedepsi. A supraveghea Biserica, în funcție de posibilități
Lecţia de satanism pentru începători http://www.anacronic.ro/category/all/redux/page/7/
Excess, Progress & Happiness. Despre pilda bogatului
căruia i-a rodit țarina
Corupția Ucide – un slogan vindicativ LOGEC.RO
Pedofilia a apărut pe radarul agendei globale
Cel mai reușit produs al sistemului corupt
Legea care va veni
Statul Profund în România
Străbătând Parisul
Mordor 2.0. Silicon Valley De ce au românii cele mai mici salarii din Europa
Elegie pentru femei de Est, Mitică?
Frumusețea arhitecturii democratice Tensiunea bugetară începe să semene cu cea din
Feminism vs. Adevăr 2009
Totalitarism homosexual Schimbare metodologică: gospodăriile cheltuiesc
Unul din cinci doctori olandezi ar ajuta o persoană mai mult pe impozite
care nu suferă de nicio boală să moară Scoaterea hipermarketurilor în afara orașelor – o
Primele mere modificate genetic intră pe piață la anul
9

măsură aberantă, împotriva săracilor


Naziștii cu seringa De ce au românii cele mai mici salarii din Europa
Planul Obama de reglementare a internetului criticat de Est, Mitică?
și de oficiali De ce cresc dobânzile, Mitică?
Dialectica vieții moderne România scapă turma: cu biruri mari nu poți să
De ce să ne vaccinăm? recoltezi mulți bani la buget
Studiu: Evoluţia nu s-a oprit Creșterea salariului minim reduce inegalitatea?!
Alianța întunecată: jurnaliști și servicii De la starea vremii la starea finanțelor: politica
Despre libertatea presei cu Manolache Costache duce la comportament de turmă
Epureanu Mai tare ca testul Pisa. Generația Gogâie și
Libertate, multiculturalism și tradiție România viitorului
Teroarea s-a întors de unde a plecat. Cine seamănă Tensiunea bugetară începe să semene cu cea din
vânt, culege furtună 2009
O instanță din Argentina: Urangutanii au drepturi de Creșterea PIB, într-o poză
bază Reîncepe “Economia pe înțelesul tuturor”
Statul-Dumnezeu Asaltul BNR asupra IFN (III): de ce sunt ignorate
Uber SMURD învățămintele economiei?
Confortul cel de toate zilele Asaltul BNR asupra IFN (II): cum să chinui
Mitul paradisului finlandez statisticile ca să mărturisească
Irlanda de Nord: Susții „mariajul” gay sau îți ruinăm Eșec epic: interzicerea cash-ului în India.
afacerea Urmează split-TVA în România
St. Louis în flăcări: Probele cazului Ferguson Orice taxă e suportată de omul simplu, nu de
Domnul Goe face revoluție corporații, de bănci sau de klingonieni
Îmi semnezi pe acest formular că pot să te sărut? Wall Street și Revoluția Bolșevică
Naționalizarea politicii și monopolul mediatic sau de Asaltul BNR asupra IFN și polarizarea socială
ce și politica și televiziunile sînt proaste De ce România este mâța Europei, iar țările
“Nu vii cu noi, rămâi în noroi!” baltice sunt tigrul?
Săptămâna în bucăţi: Alianţele contra naturii ale Impozitul pe cifra de afaceri poate fi mai bun
World Wide Fund decât impozitul pe profit
Misterioasa execuție bugetară, pe hârtie aproape Teoria naţionalismului liberal
la fel ca anul trecut Interpretarea inflaţionistă a istoriei
Oamenii smart, care vor să obțină un randament Limitarea emisiunii de mijloace fiduciare
de 20% garantat de stat Cumpăraţi-mi sofismele! Nu am vândut nici un
Foarte bine că statul își reduce “investițiile”. Să le pic de etatism azi.
mai taie în continuare Blestemul naţiunilor subdezvoltate
Să ne dezindustrializăm ca să reducem emisiile de Informaţia: adevăr şi fals
gaze? Cipru şi destrămarea sistemului bancar cu rezervă
Despăduririle care sunt și nu prea sunt fracţionară
De data asta este diferit? Vigilenţa populară: autentica asigurare a
Rata natalității este la un minim istoric și iată de depozitelor bancare
ce Despre imposibilitatea teoriei pure
Haosul din sistemul public nu este uniform Ce îi împiedică pe români să economisească?
distribuit Dr. Hans-Hermann Hoppe despre
Era momentul pentru o relaxare monetară? impracticabilitatea unui Stat mondial şi
“De ce este așa redusă compensarea salariaților în despre eşecul democraţiilor de tip vestic
PIB?” Care salariați?! William F. Buckley: capcanele pragmatismului
Cum colonia Canada a fost dezvoltată de politic
metropola Londra Despre criză, keynesism şi laissez-faire. Vlad
“Nu se poate privatiza serviciul meteorologic”? Topan în dialog cu Răzvan Enache
Nici vorbă! Raed Arafat, regimul Băsescu şi relaţia
Un stat de drept nu poate fi decât minimal complicată dintre stat şi concurenţă
Economia pe înțelesul tuturor – curs complet de Etica protecţiei mediului
inițiere Pentru o mie de preţuri şi nici o taxă
Legea lui Trump pentru reducerea birocrației Noul chip democratic al „Festung Europa”
Abuzul în serviciu, din socialism în capitalismul Constituţia, instituţiile de drept, legile:
de cumetrie fundamente şi implicaţii
10

Cele şapte lecţii magnifice ale lui Mises


MISES.RO Politica monetară optimă
Principiul congregaţional. Începutul unei soluţii Etalonul-aur: critica lui Friedman, Mundell,
americane pentru problema noastră şcolară Hayek şi Greenspan din perspectiva filosofiei
Abandonul şcolar şi ce ne poate învăţa ştiinţa liberei întreprinderi
economică Teoria resurselor nealocate
11. Monopolul asupra pământului: trecut şi Misterioasa şi greu definibila cale de mijloc, ca
prezent răspuns la provocarea liberală
10. Problema furtului de pământuri Ce le-a făcut Statul pensiilor noastre?
Concurenţa ca formă de cooperare Statul supranaţional : o soluţie la falimentul
Şcolarizarea împotriva educaţiei statelor Uniunii Europene?
4. Problemele Este producţia privată de apărare un mit?
3. Statul Acest articol este un act de cultură şi rog să fie
9. Proprietate şi agresiune taxat ca atare
Avuţia raţiunii vs. sărăcia cu duhul Demitizarea monopolurilor de stat Metrorex şi
Barnevernet: când statul îşi dezvăluie natura RATB. Calea cea mai simplă: privatizarea!
monstruoasă Etica libertăţii
2. Proprietate şi schimb 30. Spre o teorie a strategiei libertăţii
1. Tezaurul liberal: Revoluţia americană şi Este aurul o ofertă de nerefuzat?
liberalismul clasic Dar...tiranii războinici ar prelua controlul...
Statul nu poate fi prietenos cu învăţământul privat Pavăza intelectuală a socialismului
Ludwig von Mises ca raţionalist social Economia politică a voucherelor educaţionale
Armistiţiul de Crăciun din Primul Război Unificarea politică: teorema generalizată a
Mondial progresiei
Libertatea Cardurile şi justiţia pieţei libere
In Memoriam Diana Costea (30 mai 1975 – 27 Ar putea aurul şi argintul să redevină monedele
aprilie 2008) lumii?
Dreptul la autodeterminare Şcoala ca Big Brother
Băncile nu pot crea monedă Gordon Tullock: De ce nu votez (argumentul
Este criza financiară actuală inerentă evoluţiei economic)
capitalismului? Expertul matematician
De ce e importantă conştiinţa (pentru un liberal)? Proletari din toate tarile, dumiriti-va!
Dezetatizarea unei Germanii unite In cautarea taxei globale
Taxa fast-food: o sănătoasă agresiune Pledoarie pentru secesiune
Teoria firmei înainte de Coase: Frederick Barnard Energia verde scurtcircuiteaza miliardele
Hawley contribuabililor
Criza condiţionalei lui Geithner Bancheri vs greci
Recenzie: Teoria austriacă postmisesiană a Taxele te omoara la propriu: accidentele auto
monopolului: Murray Newton Rothbard mortale se inmultesc in ziua deadline-ului la
Ce se verde şi ce nu se verde Fisc
Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice Relaxarea si stresul fiscal
Majorarea salariilor prin regula de trei simpla
KARAMAZOV.RO Suntem toti europeni acum
Saptamana in bucati Planul de confiscare a aurului statelor PIIGS
Socialismul tehno
Legea e lege. Fara iesire din inchisoarea europeana
Când instituțiile încep să funcționeze
"Biserica Ortodoxă" pregătește îmbrățișarea Judecatorii se pregatesc sa guverneze UE
diversității Alchimie, stiinta, vrajeala
Cruciada roz Blat(ter) cu Kissinger
Prinţi şi cerşetori O iluzie periculoasa pentru (neo)conservatori si
Homosexualitea ca motiv de război libertarieni
Cand se lasa seara peste Bucuresti Cenzura se globalizeaza
Libertate si homosexualitate Lasati-va de scoala si apucati-va invatat!
Ratiunea a invins. Urmeaza razboiul Egoismul sindical si educatia publica
11

Bill Gates, pledoarie pentru statul mondial Monedele private au salvat Occidentul
Valuri atat de subtiri, atat de firave! In Romania, aurul e “vamuit’ de birocratie
Sub zodia cancerului Jocuri de imagine ecologiste
Pe două roți, spre falanster Despre aur si terorism
Piețele sub asediu Pro Bono, dar banii vorbesc
Există și vești bune pe lume
Omul din corporație] Religie
Libertate, caritate și proprietate Serghianismul mondial
Iohannis, o evaluare personala Şcoala pariziană de ,,Ortodoxie”- Un laborator de
Cum votam? învățături false și de erezii
Gulagul albastru Prințul Charles, "eroul înaripat"
Elitele fata in fata cu secesiunea Apostolatul socialist
Interviu Jörg Guido Hülsmann: Politicienii fac tot 100 de ani de Imperiu Modern
posibilul sa amane agonia Apologeții morții
Spiritul timpului
Înapoi la principiile prime
Economie politica Când ideile sfâșie familia
Pe două roți, spre falanster Biserica, în funcție de posibilități
Piețele sub asediu "Voi scuipa pe mormintele voastre"
Există și vești bune pe lume Ce mai poate aștepta creștinul de la statul modern
Omul din corporație Parintele Peter Heers despre Secularism,
Libertate, caritate și proprietate Ecumenism si Homeschooling
Iohannis, o evaluare personala Spre o Biserică a viitorului
Cum votam? Conjuratia inocentilor
Gulagul albastru Papa superstar
Elitele fata in fata cu secesiunea Revolutia tacuta
Interviu Jörg Guido Hülsmann: Politicienii fac tot Mitologii stiintifice
posibilul sa amane agonia Calea ascetilor
Calugarite regale Tineret, mândria țării
Fumul Satanei in Altar Recviem pentru gândirea critică
Crestinul in piata Frumusețea arhitecturii democratice
Focul din mintea lor Elegie pentru femei
In numele statului Nazistii cu seringa
Apocalipsa anuntata De ce sa ne vaccinam?
Religia rock'n'roll Democratia de fatada
Video Gaga Saptamana in bucati. Turcia sau cand anticoruptia
Postul si slabiciunea omeneasca tine loc de executii
Vrajitori politici Libertate, multiculturalism si traditie
"Primavara araba" - moartea crestinilor Cum sa-ti pui singur streangul de gat
O lume fara religie Saptamana in bucati. Presa, cainele de paza al
Imparatul este gol... si schizoid inchisorilor CIA
Amish-ii vs violenta (instutionalizata sau Educatie pentru sclavi
revolutionara) Saptamana in bucati. Distopie moldoveneasca
Crestinul terorist Saptamana in bucati. Un presedinte acuza
Cum rasplatesc amish-ii intoleranta ateilor Domnul Goe face revolutie

Polemici Interviuri
Libertate de exprimare și comunitate Despre Revoluția Bolșevică, Rusia de azi și
Vaccinul contra familiei rusofobie
Terorismul de ieri și de azi Dr. Vladimir Moss: "Dacă oamenii sunt ortodocși,
O minoritate oprimată vor aspira spre o monarhie ortodoxă"
Privilegii și robie Părintele Michael Azkoul: Astăzi, principala
De ziua muncii amenințare pentru un ortodox este
Hainele cele noi ale gloatei relativismul ecumenist și corectitudinea
Detoxifiere culturală politică derivată
12

Programa Soros Cristian Comănescu: "Manipularea educației


În preajma revoluției începe cu manipularea memoriei, a istoriei și
Catarii anticorupției a imaginii subiacente despre om" (II)
Sub soarele necurăției Cristian Comănescu: "Caracterul și virtuțile
Tovarășii de drum rămân telosul și veritabila prioritate politică"
Apocalipsa se amână (I)
O poveste despre cărți și pușcării David Bradshaw: "Oamenii folosesc statul pentru
Homeschooling, fără şanse între experţi şi a-si satisface patimile""
umanitarişti Clark Carlton: Modernitatea considera
Publicitarul și comunismul subnaturalul o culme a progresului
Franța, patria experimentelor Jay Dyer: "Multe case regale sunt puternice, dar
Trasybulus și vițelul lui Butler din spatele scenei"
Exerciții dialectice Jay Dyer: "Adam si Eva au fost primii empiristi"
Presuspozițiile infernului Jay Dyer: "A fi un capitalist rational intr-un
Satul contra familiei univers fara Dumnezeu este lipsit de sens"
Căldură mare Jay Dyer: "Being a rational capitalist is pointless
Învățământul bun de odinioară? in a godless universe"
Rockul și virtuțile
A pedepsi. A supraveghea Eseuri
Părinți și copii Întâlnirile mele cu EUROASIANiSMUL și câteva
Statul Profund în România obiecții aduse acestei mișcări
Cel mai reușit produs al sistemului corupt Atitudinea chineză cu privire la trecut
Revoluția permanentă Cultură și peisaj
Împărații muștelor Beția de cuvinte și beția rațiunii
Pe repede înainte spre ferma animalelor Crăciunul și Esteții
Străbătând Parisul
Știri din viitorul apropiat
Arta și barosul