Sunteți pe pagina 1din 17

Bine vam găsit!

Răspunde la
întrebări
Tema: Tabele
Elevii vor fi capabili:
O1 Să definească noțiunea de tabel;

O2 Să execute operațiile ce se pot efectua


cu tabelele;

O3 Să analizeze procesul și metodologia de


formatare a tabelelor;

O4 Să manifeste creativitate la formatarea


tabelelor.
Unde întâlnim tabele?
Ce numim tabele?
DEF.Tabelul este un obiect complex din
rânduri şi coloane. Dreptunghiurile formate
de intersecţia unui rând cu o coloană se
numeşte celulă.
Fiecare celulă este relativ
independentă de celelalte şi poate
conţine:
 texte;
 numere;
 imagini;
 formule;
 obiecte create cu alte aplicaţii.
CREARE TABEL
Asupra unui tabel pot fi
efectuate următoarele
 ştergerea;
operaţii:
 copierea;
 împărţirea unui tabel în două părţi;
 redimensionarea celulelor, rândurilor sau a
coloanelor;
 adăugarea unui rând sau a unei coloane;
 unirea a două celule;
 împărţirea unei celule în două sau în mai multe
celule.
Meniul Layout
Meniul Design
Lipirea celulelor
Realizăm la calculator
manual: exercițiul 12
pagina 25
TEST ONLINE

QUIZIZZ.com
Tema pentru acasă
De învăţat tema 1.5
”Tabele” pagina 22

Exercițiul 6-7 pagina 25


Ce nou am învăţat azi la
lecție?

Ce operaţii se efectuază la


crearea unui tabel?