Sunteți pe pagina 1din 4

Către Judecătoria Chișinău(sediul Centru)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 162

Reclamant: Pavel Tacu


satul.Mereșeni,raionul Hîncești

IDNP:20060059158

tel:078498230

e-mail:paveltacu@gmail.com

Reprezentant: Roman Albu

mun. Chişinău, str. Pan Halipa

IDNP:2034062387230

tel:069304007
email:roman.albu@gmail.com

Pîrît : SA„Moldovagaz”
mun.Chișinău,str. Albișoara 41

IDNO:94869727894

tel:022384347

e-mail: moldovagaz@gmail.com

Intervenient accesoriu: Borta Victor

Valoarea acțiunii :33 000 lei

Taxa de stat : 990 lei


Cerere de chemare în judecată
privind repararea prejudiciului cauzat în urma accidentului rutier

Circumstanțele în fapt:
Reclamantul , Pavel Tacu , domiciliat în satul Mereșeni,raionul Hîncești , IDNP
20060059158 , proprietarul autoturismului de model Toyota Rav IV, produs în
anul 2014 , cu numărul de înmatriculare KLU 998,la data de 02 ianuarie 2018 ,
deplasîndu-mă în mun. Chișinău pe str.Alecu Russo din direcția sectorului Rîșcani,
spre bd.Mircea cel Bătrîn , ajungînd și intrînd pe sensul giratoriu ce intersectează
străzile Alecu Russo, Ginta Latină, Meșterul Manole și bd. Mircea cel Bătrîn , am
fost tamponat în partea dreaptă de camionul Maz , cu numărul de înmatriculare
RZT 219, ce aparține întreprinderii SA„Moldovagaz”, sucursala Leova-Gaz,
condus de șoferul Borta Victor, angajat al acestei sucursale și care domiciliază în
or.Comrat,str.Păcii 1 și care se deplasa pe str.Meșterul Manole din direcția
str.Vadul lui Vodă spre bd.Mircea cel Bătrîn.

Prin Decizia Curții de Apel Chișinău, din 11 octombrie 2019, a fost menținută
hotărîrea judecătoriei Chișinău din 15 iulie 2019, prin care s-a respins contestația
lui Borta Victor asupra procesului-verbal cu privire la contravenția din 15 ianuarie
2018,conform căreia ,Borta Victor a fost recunoscut vinovat în baza art.242 Cod
contravențional, sancționat cu amenda de 1000 lei și 3 puncte de penalizare. Astfel,
în mod irevocabil, șoferul autocamionului Maz,Borta Victor a fost recunoscut
vinovat de producerea accidentului rutier.În urma accidentului rutier , ambele
automobile au fost deteriorate.Autovehiculul Maz cu numărul de înmatriculare
RZT 219, la data producerii accidentului rutier nu avea asigurare obligatorie RCA.

Circumstanțele în drept:
Reeșind din aceste circumstanțe , conform prevederilor din alin.(1) art. 1998 cel
care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare
prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral
cauzat prin acțiune sau omisiune .

Conform alin.(1) art.2005 Cod civil,comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu


vinovăție, iar în cazurile expres prevăzute de lege , fără vinovăție, de către
administratorul, salariatul lui sau o altă persoană subordonată comitentului în
funcțiile care i s-au încredințat.

Conform articolului 2013 al. (1), Cod Civil, persoanele a căror activitate este legată
de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor,
a instalaţiilor, mecanismelor, folosirea energiei electrice, a substanţelor
explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au obligaţia să repare
prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul
se datorează unei forţe majore sau din intenţia persoanei vătămate.

Conform art. 2036 al. (1), Cod civil, în cazul în care persoanei i s-a cauzat un
prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile
ei personale nepatrimoniale, precum și în alte cazuri prevăzute de legislaţie,
instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia
prejudiciului prin echivalent bănesc.

Ţinând cont de faptul că persoana vinovată se eschivează de la repararea


prejudiciului, în vederea asigurării acţiunii, consider că în privinţa bunurilor
pîrîtului este necesară aplicarea măsurii de asigurare a acţiunii în formă de
sechestru,în baza articolului 175 alin. (1) lit. (a) Cod de procedură civilă.

Totodată în urma accidentului mi-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de


22 000 lei și un prejudiciu moral în sumă de 11 000 lei.

De surse financiare nu dispun pentru plata taxei de stat , din motiv că sunt invalid
din copilărie și sunt fermier, iar în anul 2018 au fost inundații, care mi-au
deteriorat roada și nu am obținut niciun venit .Mai mult ca atît am la întreținere 3
copii minori și soția care nu lucrează.

În conformitate cu prevederile art. 1998, art. 2005 din Cod civil , art. 166 Cod de
procedură civilă,solicit :

1.Achitarea prejudiciului material de 22 000 lei și a prejudiciului moral de 11 000


lei de către pîrîtul SA„Moldovagaz”, care a fost cauzat în urma accidentului rutier
din mun.Chișinău.

2.Scutirea de la plata taxei de stat, din motivele celor relatate mai sus.

3.Admiterea cererii de asigurare a acțiunii și aplicarea măsurii de asigurare în


forma sechestrări prevăzut de alin.(1) art. 175 Cod de procedură civilă , asupra
bunurilor pîrîtului.

Anexe:

1. Mandatul de avocat

2. Copia actului de identitate

3. Certificatul de înmatriculare

4. Procesul-Verbal a contravenției

5. Certificatele de naștere a copiilor (3 exemplare)


6. Adeverința de șomer a soției

7. Adeverința de calamități a anului 2018

8. Certificatul de dizabilitate

9. Procesul verbal de constatare a pagubelor

10. Decizia Curții de Apel Chișinău

Data:08.03.2022 Semnătura:Tacu

S-ar putea să vă placă și