Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de lucru

Textul narativ

Un licurici grăbit
Dumitru Toma

Într-o bună zi, către înserat, la marginea pădurii apăru un licurici. Venea
de la drum lung, abia târându-și picioarele. Era obosit și plin de praf. Pe deasu-
pra mai era și plin de înţepături de urzici. Abia aștepta să ajungă acasă, să facă
un duș, și să se culce.
-Unde fugi așa, fârtate? îl întrebă un arici curios foarte.
-Acasă, i-a răspuns mohorât micul licurici.
-Da ce-i cu tine, dragă?!... Ești bolnav? Te-ai plimbat atâtea nopţi sub cerul în-
stelat și acum te închizi în casă? se interesă un cărăbuș drăguţ, dar cam grăsuţ.
-Ia uitaţi-vă în urmă, îi îndemnă licuriciul. Vedeţi voi norul ăla cum se grăbește
să mă ajungă?
-Te-ai speriat de-un nor? se veseliră cărăbușul și ariciul. Ha... ha... ha…
-În primul rând, că nu e unul singur, le răspunse încruntat licuriciul. După no-
rul ăsta, mai vin alţii, o mulţime!
Norul se apropiase bine de tot. Acum puteau și ei să vadă, îndărătul lui,
șiruri lungi de nori vineţii. Aduceau cu ei ploile.
--În al doilea rând, pe norul ăsta călătorește Toamna.
-Ești un mincinos! se supără cărăbușul. Până la toamnă mai este... hă... hă...!
mult și bine.
-Apropiaţi-vă, să vă arăt ce-am adus în desagă, îi îndeamnă licuriciul.
Scoase din desagă o frunză mare de tei, îngălbenită.
-Și asta-i tot minciună?
-Aoleu, n-a minţit, vine Toamna, se sperie ariciul.
-Și eu am o ţiglă spartă la casă, se-ngrijoră brusc și cărăbușul.
-Iar eu am o fereastră nereparată, sări ariciul, care își aminti că nici căsuţa lui
nu-i întreagă, și o luă la fugă.
Licuriciul își îndeasă mulţumit frunza în desagă.
-Vine Toamna, ce mai tura-vura. Treaba lor ce fac, dar eu mă închid în casă.
Completează norișorii

Titlul textului Autorul textului

Timpul acțiunii Locul acțiunii

Licuriciul era
Personajele ………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
Vocabular

frate
fârtate

trist
mohorât

Traistă, geantă

desagă

Alcătuiește propoziții cu cuvintele explicate


De ce se grăbea
licuriciul spre
casă?
Imaginează-ți
un dialog între
tine și licurici.
Ce a-i vorbi cu
acesta?

Oferă-i un sfat
licuriciului!