Sunteți pe pagina 1din 2

FIGURILE DE STIL ASONANŢA constă în repetarea vocalei accentuate în două sau mai multe

cuvinte.

Figura de stil este un procedeu utilizat pentru a creşte expresivitatea unui text, ,, Apele plâng clar izvorând în fântâne… “ ( Mihai Eminescu – Sara pe deal )
care nu defineşte, ci sugerează, pentru că lumea prezentată este imaginară.

PERSONIFICAREA este figura de stil prin care se atribuie însuşi omeneşti unor EPITETUL esta figura de stil care constă în determinarea unui substantiv sau a
fiinţe necuvântătoare, unor lucruri, unor fenomene ale naturii. unui verb printr-un adjectiv sau adverb, evidenţiind însuşiri deosebite ale obiectului
sau ale acţiunii.
,, Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă… “
( Vasile Alecsandri – Iarna ) Epitetul cromatic:
,, S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării… “ ( Vasile Alecsandri – Sfârşitul
COMPARAŢIA este figura de stil cu ajutorul căreia se exprimă un raport de iernei… )
asemănare între două obiecte, persoane sau acţiuni, cu scopul de a evidenţia sau de a
evoca unul dintre termeni. Epitete ale substantivului:
,, … se ridica departe într-un pisc prăpăstios, în vârful căruia săgeata spre cer un
,, Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratic. “ brad vechi, care vestea cel întâi, printr-un şuiet adânc, sosirea vânturilor. “
( Mihai Eminescu – Călin ( file din poveste ) ) ( Mihail Sadoveanu – În pădurea Pietrişorului )

,, … că-s plin de noroc ca broasca de păr … “ Epitete ale verbului:


( Ion Creangă – Amintiri din copilărie ) ,, … îmi pare
că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul
ENUMERAŢIA este figura de stil care constă într-o înşiruire de termeni de din care tainic curge noaptea peste văi… “ ( Lucian Blaga – Izvorul nopţii )
acelaşi fel sau cu sensuri apropiate, făcută cu scopul de a evidenţia ideea exprimată.
Epitet simplu:
,, Grăsuţ, curat, atrăgător, ,, … or să-mi crească aripi ascuţite până la nori… “
În fracul lui strălucitor ( Lucian Blaga – Izvorul nopţii )
Aşa era Apolodor “ ( Gellu Naum – Cărţile cu Apolodor )
Epitet dublu:
REPETIŢIA este figura de stil care constă în reluarea de două sau de mai multe ori ,, Vesela, verde câmpie acu-i tristă, vestezită… “
a aceluiaşi sunet, cuvânt, grup de cuvinte sau a aceleiaşi relaţii sintactice. ( Vasile Alecsandri – Sfârşit de toamnă )
,, Şi pluteşti, pluteşti, pluteşti, Epitet triplu:
Printre alge, printre peşti ,, …răzbătea o chemare nedesluşită, moale, stânsă. “
Şi înoţi, înoţi, înoţi, ( Mihail Sadoveanu – În pădurea Pietrişorului)
Până simţi că nu mai poţi “ ( Gellu Naum – Cărţile cu Apolodor)
Epitet în cumul:
ALITERAŢIA constă în repetarea unei consoane. ,, Rece, fragilă, nouă, virginală
Lumina duce omenirea-n poală. “ ( Tudor Arghezi – Vânt de toamnă )
,, Şi-n creasta coifului înalt
Prin vulturi vântul viu vuia, Epitetul se poate combina şi cu alte figuri de stil, fiind:
Vreun prinţ mai tânăr când trecea… “ ( George Coşbuc – Nunta Zamfirei )
- Epitet personificator:
,, Lacul codrilor albastru ,, Lângă lacul care-n tremur somnoros şi lin se bate,
Nuferi galbeni îl încarcă… “ ( Mihai Eminescu – Lacul ) Vezi o masă mare-ntinsă cu făclii prea luminate.”
( Mihai Eminescu – Călin ( file din poveste ) )
1
Imaginea artistică
Imaginea artistică este ,,un produs al imaginației”, înzestrat ,,cu valoare estetică”, este o
reprezentare a realității înconjurătoare prin intermediul simțurilor, reflectarea ei artistică prin cuvinte
(în literatură), prin sunete (în muzică), prin culori (în artele plastice).
După natura lor sensibilizatoare, acestea pot fi:

 imagini vizuale: Copacii par goi.


 imagini auditive: ,,care...vin...scîrțîind''.
 imagini olfactive (care privesc simțul mirosului): ,,parfum de piersici coapte''.
 imagini motorii (care se referă la mișcări lente sau accelerate în cadrul naturii): ,,Aburii
ușori ai nopții ca fantasme se ridică/Și, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.''
 imagini tactile (care se referă la simțul pipăitului): ,,Simt mâinile tale, mamă, căutându-
mă,/ca-n copilărie, să mă alinte...''.
 imagini chinestezice (includ toate senzațiile pe care le produc mișcările omului, ale părților
corpului său, orientate spre exprimarea unor stări interioare).
 imagini gustative (se referă la simțul gustului): ,,Galbenă gutuie, /Dulce-amăruie...''
 imagini sinestezice (constituie un complex de senzații transpuse literar prin îmbinarea
imaginilor vizuale, auditive, olfactive, tactile și gustative). Sinestezia este specifică liricii simboliste.

S-ar putea să vă placă și