Sunteți pe pagina 1din 11

1. Precizați trei dintre obiectivele cursului.

 Intelegerea si definirea conceptelor de penutronica si mecatronica


 Intelegerea echipamentelor structurale si functionale ale unui sistem pneutronic/ hidronic
 Dobandirea capacitatii de a proiecta un sistem pneutronic/hidronic
 Inbunatatirea sistemelor prin implementarea elementelor senzoriale si a traductoarelor in echipamentele hidraulice si pneumatice
proportionale
2. Care sunt metodele de reglare a debitului folosite în pneumatică ? Descrieți aceste metode.
În pneumatică, pentru reglarea debitului se foloseşte numai metoda rezistivă, care constă în modificarea unei rezistenţe de curgere. în
fapt, reglajul constă în modificarea locală a secţiunii de curgere. Acest lucru se realizează cu ajutorul unor echipamente numite drosele, montate
pe circuitele ale căror debite trebuie controlate. Adesea reglajul se realizează manual sau mecanic. Ca şi în hidraulică, valoarea reglată se menţine
în timp numai dacă, condiţiile de funcţionare nu se modifică în raport cu cele existente în momentul reglajului Analizând expresia debitului masic
controlat de un drosel:

unde: T1 reprezintă temperatura aerului în amonte de drosel (fig.4.115), exprimată în [K]; P1 şi Pc - presiunile din amonte şi respectiv aval de
drosel; Adr - secţiunea de curgere reglată prin drosel; K o constantă, care pentru aer are valoarea K = 0,04042 [ s/ m ] ; α - coeficientul de debit,
determinat de regulă experimental.
Se constata ca:
- in regim subsonic de curgere presiunea de pe circuitul din aval de drosel este dependenta de sarcina din sistem, fiind greu de controlat
- in regim sonic de curgere debitul din drosel nu mai depinde de presiunea de pe circuitul din aval de drosel, deci debitul maxic
controlat de un drosel ramane constant indiferent de variatia sarcinii
Modalităţile de montare a droselului într-un sistem pneumatic de acţionare sunt identice cu cele folosite în cazul sistemelor
hidraulice, cea mai des intalnita varianta de drosel este cea cu ac datorita simplitatii constructive si a reglajului fin al debitului.
Metoda rezistiva este dezavantajoasa deoarece implica pierderi mari de energie.
1. Precizați trei dintre obiectivele cursului.
 Intelegerea si definirea conceptelor de penutronica si mecatronica
 Intelegerea echipamentelor structurale si functionale ale unui sistem pneutronic/ hidronic
 Dobandirea capacitatii de a proiecta un sistem pneutronic/hidronic
 Inbunatatirea sistemelor prin implementarea elementelor senzoriale si a traductoarelor in echipamentele hidraulice si pneumatice
proportionale
2. Care sunt metodele de reglare a debitului folosite în hidraulică ? Descrieți aceste metode.
Măsurarea debitului fluidelor se poate realiza ca urmare a modificării curgerii prin intermediul unui corp fizic sau prin
intermediul unor fenomene care sunt influenţate de curgere.
Se cunosc două metode de reglare a debitului:
a)reglarea volumica, direct din pompa, utilizand pompe de debit reglabil; metoda are randament ridicat, dar este scumpa, motiv pentru care se
aplica la circuitele de putere mare;
- Debitul Q necesar realizarii vitezei dorite se regleaza din pompa P şi acesta intra integral în motor, supapa
maximala Sm avand doar rolul limitarii presiunii în caz de suprasarcina (supapa de siguranta).
-Pompa furnizeaza direct puterea necesara la motor, astfel încât randamentul actionarii este maxim şi
cheltuielile de exploatare sunt minime.
-Dezavantajul metodei provine din faptul ca pompele de debit reglabil sunt mai scumpe decat cele de debit
constant, astfel încât utilizarea lor se justifică economic numai la circuitele de putere mare.
-În unele aplicatii se pot folosi divizoarele volumice de debit (bazate pe principiile pompelor volumice cu mai
multe etaje legate în paralel), utile atunci când de la o singura pompa, de regula de debit constant, trebuie alimentate
două motoare simultan. 
b) reglarea rezistiva, care presupune utilizarea unui drosel care lucreaza cuplat cu supapa de siguranta a sistemului.
este utilizata la circuitele de puteri mici alimentate de pompe de debit constant.
- Metoda este foarte raspandita şi se aplica la circuitele de puteri mici-mijlocii, care sunt alimentate de
pompe de debit constant, şi consta în introducerea în circuit a unor rezistente hidraulice urmand
principiile semipunţilor şi al punţilor hidraulice.
-Un astfel de circuit este reprezentat simplificat în figură, şi contine: o pompă de debit constant ( Qo
= ct ), rezistentele hidraulice corespunzatoare supapei maximale ( RHV ), motorului hidraulic-RHM o
rezistenta reglabila pentru reglarea debitului ( RHR ).
-Debitul pompei Qo se împarte în cele două debite QM şi QV în raport invers proportional cu
rezistentele celor două circuite.
- Practic, în vederea reglarii, pot fi utilizate urmatoarele elemente: - rezistente fixe, atunci când reglajul se schimba la intervale mari de
timp; - rezistente reglabile (drosele), când reglajul se schimba frecvent; - divizoare rezisive de debit, utilizate la alimentarea simultana a două
motoare cu vitezele aflate într-un raport constant
1. Dați exemple de echipamente pneumatice destinate reglării debitului.
Supapele de debit (drosele). Droselele pneumatice sunt echipamente care permit reglarea debitului de fluid pe circuitele pe
care sunt montate prin modificarea locală a secţiunii de curgere. Reglarea debitului se realizează, manual sau mecanic.
Drosel proportional: Droselul proporţional este un echipament destinat reglării debitului. La aceste echipamente actuatorul
este de cele mai multe ori un electromagnet proporţional.
Distribuitoarele proporţionale analogice au specific faptul că au caracteristica “debit – curent de comandă” continuă. Cea
mai întâlnită soluţie constructivă de distribuitor pneumatic proporţional este cea cu sertar cilindric cu mişcare de translaţie, variantă întâlnită de
altfel şi în hidraulică. La aceste construcţii etanşarea este "vie", metal pe metal, iar actuatorul este un electromagnet proporţional.
2. Cum se poate menține într-un sistem hidraulic temperatura de regim a fluidului ?
Temperatura de regim a fluidului se poate metine cu ajutorul unui sistem cu circuit inchis deoarece uleiul care iese din
motor este directionat catre conducta de aspiratie a pompei. Pompa este integrată într-un circuit, numit în continuare circuit de generare şi
distribuţie a energiei hidraulice sau mai pe scurt grup de pompare. Acest circuit conţine: pompă, rezervor, schimbător de căldură (ce impiedica
cresterea temperaturii fluidului peste o anumita limita), filtre etc.
Pentru racirea uleiului, sistemul e conceput astfel incat un procent mic din volumul sau sa poata fi eliminat din circuitul
inchis sit recut printr-un racitor. Asemenea sisteme se utilizeaza in special pentru actionarea utilajelor mobile care cer folosirea unor rezervoare
mari.
Acest lucru se poate realiza si cu un schimbator de caldura care are rolul de a impiedica cresterea temperaturii fluidului
peste o anumita limita, temperatura fiind unul dintre factorii care influenţează siguranţa în funcţionare a unui sistem hidraulic de automatizare; la
diferite niveluri ale sistemului hidraulic de automatizare există pierderi de presiune care se transformă în căldură ce este preluată de către fluidul
de lucru.
1. Dați exemple de echipamente hidraulice destinate reglării presiunii.
Pentru reglarea presiunii se cunosc urmatoarele echipamente hidraulice:
- Supape de presiune-> supapele de presiune au rolul de a influenţa presiunea într-un sistem sau circuit, rol pe care-l realizează printr-un reglaj
automat al unor rezistenţe.
- Supape de presiune proportionale
-Supape de limitare a presiunii
-Supape de reducere a presiunii-> au drept scop reducerea presiunii la o valoare mai mică decât cea din sistem şi menţinerea ei constantă
indiferent de fluctuaţia presiunii principale.
-Supape de cuplare-decuplare -> sunt subordonate unui circuit hidraulic în care, atunci când se atinge presiunea impusă, se comandă alimentarea
unui alt circuit hidraulic
-Supapa de siguranta ->funcţionează în general normal închise şi se montează în paralel cu o pompă cu debit variabil . In acest caz, pompa va
administra un debit corespunzător necesităţilor motorului hidraulic, dar când motorul ajunge la capăt de cursă sau intră în suprasarcină,
depăşindu-se în sistem presiunea nominală, supapa de siguranţă SS se deschide şi deversează la tanc tot debitul pompei)
2. Faceți o analiză comparativă a echipamentelor de reglare și control hidraulice clasice și proporționale
Echipamentele hidraulice proporţionale se pot clasifica după parametrul reglat după cum urmează:
- echipamente care influenţează debitul: drosele proporţionale, regulatoare de debit proporţionale cu două sau trei căi;
- echipamente care influenţează debitul si calea: distribuitoare proporţionale, servodistribuitoare, distribuitoare proporţionale cu comandă
diferenţială;
- echipamente care influenţează presiunea: supape de limitare a presiunii, supape de reducere a presiunii, supape de reglaj;
- echipamente care influenţează debitul şi presiunea: de reglaj p/q şi multifuncţionale.
Diferenta dintre echipamentele de reglare si control hidraulice clasice si proportionale este ca cele proportionale sunt
comandate electric analogic astfel realizandu-se controlul precis asupra sistemului si mentinerea unui anumit parametru cum ar fi pozitia
pistonului, viteza sau forta de actionare. Marimea de iesire in cazul acestora este determinata de nivelul semnalului de intrare. Alături de acestea
în structura sistemului sunt incluse: senzori şi traductoare, circuite electronice destinate prelucrării semnalelor, convertoare A/D şi D/A,
controllere sau microprocesoare. Astfel, pe această cale se pot controla presiuni şi debite, deplasările, vitezele, acceleraţiile, forţele, momentele
dezvoltate de motoarele din sistem.
In schimb, in cazul echipamentelor clasice, acestea lucreaza in general cu doua niveluri de semnal, prezenta sau absenta
acestuia (totul sau nimic) , fiind mult mai simple si mai putin controlabile. La echipamentele hidraulice proportionale timpul de raspus T are
valori mai mici uzuale de 25…60 ms.
1. Care sunt parametri principali, standardizați, în cazul unei pompe ? Definiți acești parametri.
Parametri principali, standardizați, în cazul unei pompe sunt presiunea nominala de iesire/debitul nominal de iesire/ cilindreea
Presiunea nominala (presiunea la care pompa functioneaza in parametrii optimi), volumul
geometric de lucru (suma calculata a tuturor schimbarilor de volum ale camerelor active,
produse la o rotatie completa a arborelui, fara a tine seama de tolerante, jocuri sau deformatii),debitul nominal qn (la ieşirea din pompă
(refulat) şi la intrarea în motor (admis)) sau turatia nominala nn.
2. Explicați în ce constă metoda rezistivă de reglare a debitului în hidraulică.
Metoda rezistiva de reglare a debitului in hidraulica presupune utilizarea unui drosel care lucreaza cuplat cu supapa de siguranta a
sistemului. In momentul in care vrem un anumit debit umblam asupra droselului iar debitul care este in plus se duce prin supapa la rezervor.
Acesta metoda este foarte precisa dar atrage dupa sine niste pierderi insemnate energetice, adica o parte din debit se duce adica surprusul il
trimit la rezervor iar pe drosel apare o pierdere insemnata de presiune iar lichidul se incalzeste. Este utilizata la circuitele de puteri mici
alimentate de pompe de debit constant.
1. Care este “veriga slabă” a unui sistem pneutronic ?
Intr-un sistem pneutronic, „veriga slaba” este reprezentata de mediul de lucru = proprietățile fizice ale mediului fluid de
lucru: vâscozitatea redusă și compresibilitatea ridicată. Pentru astfel de sisteme este necesar sa asiguram o puritate mare a aerului – acest
lucru presupune un cost foarte ridicat pentru filtrarea aerului. La unele
dintre aceste sisteme trebuie asigurata ungerea ansamblurilor mobile – este nevoie de un
ungător. Prin comprimarea aerului se emana o cantitate mare de caldură.
R FESTO:
• Datorită limitării presiunii de lucru, forţele şi momentele oferite de motoarele pneumatice sunt reduse.
• La puteri mari, maşinile pneumatice sunt voluminoase.
• Compresibilitatea aerului nu permite reglarea precisă a parametrilor de funcţionare.
• Aerul nu poate fi complet purificat cu costuri rezonabile, fapt ce duce la uzura erozivă şi abrazivă, precum şi la coroziunea
componentelor.
• În anumite condiţii de mediu există pericol de îngheţ.
• Randamentul transmisiilor pneumatice este scăzut.
2. Un echipament hidraulic poate fi întâlnit în două variante constructive: cu acționare directă sau pilotat. Analizați din punct de
vedere constructiv și funcțional cele două variante.
Echipamentele cu actionare directa sunt comandate fie electric (electromagnet), fie mecanic (buton, pedala, etc). Acestea se
folosesc in sistemele simple in care nu sunt necesare forte mari sau ca pilot.
Echipamentele cu actionare pilotata sunt comandate cu ajutorul altor distribuitoare auxiliare, numite pilot. Comanda
distrib pilotate se face pneumatic, iar pilotul este comandat in cele mai multe cazuri electric. Scopul lor este folosirea unui semnal slab ca si
comanda pentru a controla debite mari. De asemenea in cazul distribuitoarelor pilotate se poate obtine un control mai riguros al miscarii
sertarului.
Avantajul principal al regulatorului de putere pilotat în raport cu cel cu acţionare directă constă în faptul că el este mai
sensibil, datorită inerţiei reduse a pieselor aflate în mişcare; el reacţionează deci mai rapid la variaţiile presiunii şi ale debitului.

Nr.10
1. Dați exemplu de două tendințe principale identificate în domeniul hidronicii.
Principalele tendințe identificate in domeniul hidronicii sunt:
-utilizarea în structura echipamentelor de reglare și control a puterii, a unor noi tipuri de actuatoare neconvenționale ;
-utilizarea fluidelor speciale în zona de pilotare a echipamentelor proporționale, chiar dacă în prezent sunt controlate diferențe de
presiune de comandă de valori încă mici, în perspectivă se conturează o gamă foarte largă de aplicații;
-promovarea unor echipamente și sisteme cu consum redus de energie;
-promovarea unor soluții la care să se țină cont și de aspectele ecologice
2. În cazul variantelor de echipamente proporționale la care elementul mobil este un sertar cu mișcare de translație pe sertar sunt
prelucrate, în zonele de control a secțiunilor de curgere, canale cu diferite profile. Care este scopul urmărit ?
Aşa cum se arată în figura curba caracteristică poate fi influenţată prin prelucrarea pe sertar, în zona de deschidere, a unor
canale de diferite geometrii.

1. Dați exemplu de două tendințe principale identificate în domeniul pneutronicii.


Principalele tendințe identificate in domeniul pneutronicii sunt:
-limitarea efectelor negative datorate proprietăților fizice ale mediului fluid de lucru: vâscozitatea reducă și compresibilitatea ridicată;
-utilizarea fluidelor speciale în zona de pilotare a echipamentelor proporționale, chiar dacă în prezent sunt controlate diferențe de
presiune de comandă de valori încă mici, în perspectivă se conturează o gamă foarte largă de aplicații;
-promovarea unor echipamente și sisteme cu consum redus de energie;
-promovarea unor soluții la care să se țină cont și de aspectele ecologice.

2. Un echipament pneumatic poate fi întâlnit în două variante constructive: cu acționare directă sau pilotat. Analizați din punct de
vedere constructiv și funcțional cele două variante.
Echipamentele pneumatice pot fi de 2 tipuri: cu actionare directa sau cu actionare pilotata. In primul caz, echipamentele
cu actionare directa sunt comandate fie electric (electromagnet), fie mecanic (buton, pedala, etc). Acestea se folosesc in sistemele simple
in care nu sunt necesare forte mari sau ca pilot.
In cel de-al doilea caz, echipamentele cu actionare pilotata sunt comandate cu ajutorul altor distribuitoare auxiliare, numite
pilot. Comanda distrib pilotate se face pneumatic, iar pilotul este comandat in cele mai multe cazuri electric. Scopul lor este folosirea
unui semnal slab ca si comanda pentru a controla debite mari. De asemenea in cazul distribuitoarelor pilotate se poate obtine un control
mai riguros al miscarii sertarului.
Din punct de vedere constructiv constructia distribuitoarelor pneumatice nu difera semnificativ fata de cele hidraulice,
singura diferenta fiind necesitatea utilizarii unor elemente de etansare nemetalice pentru a elimina pierderile de debit ce pot sa apara prin
jocul functional existent intre sertar si alezajul cilindric.
Exemplu de distribuitor pneumatic pilotat cu comanda pneumatica si pilot cu comanda electrica:
1. Compresorul furnizează debit sistemului de acționare prin intermediul unui rezervor
(integrat în construcția compresorului) în care se acumulează debitul de aer care reprezintă diferența între cel furnizat de compresor
și cel cerut de consumator. De ce este necesar acest rezervor ?
Spre deosebire de o pompa care trimite debitul in sistem in cazul compresorului aceste echipamente volumetrice lucreaza pe
acelasi principiu: preiau de la intrare cantitati fixe de lichid sau aer si le transporta la evacuare. In cazul compresoarelor nu se intampla
ca la pompe ci ele imediat dupa evacuare au un rezervor. In acest rezervor se aduce aerul si dupa aceea din acest rezervor consum aerul.
Unul dintre avantaje este acela ca debitul nu va mai avea un caracter pulsatoriu. Pentru reglarea debitului se folosesc dispozitive
electrice de reglare şi control. Un asemenea dispozitiv trebuie să fie capabil să comande furnizarea de debit sau să întrerupă acest proces
atunci când consumul o cere. Reglarea se bazează pe utilizarea a două presostate, reglate unul pe nivelul de presiune minimă, iar celălalt
pe nivelul de presiune maximă. Compresorul furnizează debit sistemului de acţionare prin intermediul unui rezervor (integrat în
construcţia compresorului) în care se acumulează debitul de aer care reprezintă diferenţa între cel furnizat de compresor şi cel cerut de
consumator. Dacă presiunea în rezervor atinge nivelul maxim reglat, presostatul corespunzător dă un semnal electric care determină
dezactivarea compresorului. Din acest moment aerul necesar consumatorului este furnizat de către rezervor, motiv pentru care presiunea
în rezervor scade. Atunci când presiunea atinge valoarea minimă reglată cu presostatul corespunzător acesta dă un semnal electric care
determină reactivarea compresorului.
2. Cum se realizează pilotarea în cazul echipamentelor proporționale pilotate ?
Schema bloc a unui servodistribuitor pilotat este prezentată în figura c (este identică cu cea a unui distribuitor proporţional pilotat). Ca
prim etaj de amplificare se poate folosi servodistribuitorul prezentat anterior. Cele două orificii de consumatori ale pilotului sunt cuplate
cu cele două camere de comandă ale distribuitorului principal. În acest fel, proporţional cu mărimea electrică de intrare se creează o
diferenţă a presiunilor de comandă ce va acţiona asupra sertarului principal; pentru poziţionarea exactă a acestuia este necesar şi aici, ca
şi la distribuitoarele proporţionale pilotate, un reglaj automat de poziţie.

În figura este prezentat un servodistribuitor la care reacţia internă de poziţionare a sertarului principal se realizează pe cale electrică.

Elementele elastice din construcţia echipamentelor proporţionale destinate controlului debitului conduc la apariţia fenomenului
de histerezis. De regulă, elemente elastice există atât în construcţia actuatorului cât şi a blocului de distribuţie. Acest efect este mult diminuat
la soluţiile la care sunt posibile corecţii atât ale mărimii de ieşire din convertor, cât şi ale poziţiei elementului mobil al blocului de distribuţie.
La aceste soluţii însă partea electronică de comandă şi control a servoechipamentului este mult mai complexă. La soluţiile pilotate, un control
riguros al poziţiei sertarului principal presupune folosirea unui reglaj automat de poziţie (al unui anumit tip de reacţie).

1. De ce echipamentele proporționale sunt “servo”echipamente ?


Deoarece comanda puterii hidraulice sau pneumatice, de regulă de valoare foarte mare, se face cu o putere mică de natură
electrică, echipamentul în fapt este un “servo”echipament. Utilizarea acestor servoechipamente proporţionale în structura sistemelor de acţionare
hidraulice şi pneumatice este cunoscută şi sub denumirea de “tehnica hidraulicii proporţionale”, respectiv “tehnica pneumaticii proporţionale”.
Acestea permit reglarea parametrului (presiune sau debit) în mod continuu, pe cale electronică, după un program
prestabilit. În acest fel se transferă prelucrarea informaţiei în domeniul energiilor mici.
2. Analizați comparativ distribuitoarele proporționale și servodistribuitoarele.
Distribuitoarele proporţionale şi servodistribuitoarele au acelaşi rol funcţional.
Privitor la opţiunea pentru folosirea în structura sistemului de acţionare a unui distribuitor proporţional sau a unui
servodistribuitor, criteriul cel mai important este acela al comportării dinamice. Se observă că din punct de vedere al timpului de răspuns (deci şi
al frecvenţei limită) servodistribuitoarele sunt superioare.
În prezent se construiesc distribuitoare proporţionale, numite de reglaj, care pot realiza deja frecvenţe limită de aproape
100 Hz, deci un timp de răspuns comparabil cu cel al servodistribuitoarelor. Distribuitoarele proporţionale sunt însă mai robuste şi mai fiabile,
mai simple constructiv, mai insensibile la impurităţi, au o electronică de comandă mai simplă şi sunt de cel puţin trei ori mai ieftine.
Comparativ:

1. Precizați care sunt cele mai des întâlnite actuatoare electromecanice utilizate în construcția echipamentelor proporționale.
Controlul puterii hidraulice sau pneumatice prin semnale electrice este facilitat de existenţa în structura echipamentelor
proporţionale a unui actuator; uzual, actuatorul folosit este unul electro-mecanic, existând însă şi preocupări pentru utilizarea unor noi tipuri.
Actuatorul electro-mecanic transformă mărimea electrică de comandă de la intrarea sa, xi, într-o mărime mecanică de
comandă la ieşirea sa, xm.
In constructia echipamentelor proportionale actuatoarele electromecanice utilizate frecvent sunt:
- electromagnetul proportional
- motor electrodinamic
- motorul de cuplu
- motorul liniar.

2. Care sunt cele două metode de obținere a regulatoarelor de presiune pneumatice proporționale ?
Pentru realizarea regulatoarelor pneumatice proporţionale există mai multe soluţii.
O primă posibilitate constă în utilizarea unui echipament cu sertar cilindric cu mişcare de translaţie. Acesta poate fi
utilizate, cu mici modificări, atât pentru reglarea debitului cât şi pentru reglarea presiunii.
O altă posibilitate de a controla proporţional presiunea - punctul de pornire îl reprezintă regulatoarele de presiune clasice.
La aceste echipamente reglarea presiunii se face manual, prin modificarea forţei de pretensionare a unui arc. Aceste echipamente, realizează
următoarele două funcţii:
- reglează presiunea de la ieşirea echipamentului p 2 la valoarea dorită;
- menţin presiunea reglată constantă, în anumite limite, atunci când în timpul funcţionării variază presiunea de intrare şi/sau se modifică consumul
de debit din aval de echipament.
1. Precizați care sunt metodele de activarea şi dezactivarea ale unui compresor. Explicați în ce constau aceste metode.
Activarea şi dezactivarea compresorului se poate realiza în două moduri, şi anume:
- prin oprirea motorului de antrenare; în acest caz trebuie ca rezervorul să fie dimensionat corespunzător astfel încât motorul de antrenare să
rămână în repaus un anumit timp prestabilit; totodată, motorul trebuie protejat la pornire, cunoscut fiind faptul că momentul rezistent este mai
mare în perioadele de iniţializare şi oprire a mişcării;
- prin comandarea supapei de aspiraţie; în acest caz motorul de antrenare funcţionează continuu, iar când se doreşte dezactivarea compresorului
supapa de aspiraţie este menţinută în permanenţă deschisă; în acest fel aerul aspirat este restituit mediului ambiant, iar consumul energetic este
minim.
A doua posibilitate este folosită cu precădere în cazul compresoarelor de dimensiuni mari şi medii, pentru a evita
solicitările dinamice însemnate ale motorului de antrenare, solicitări ce apar la demararea şi oprirea motorului.
2. Precizați echipamentul în construcția căruia se utilizează un motor torsional. Care sunt avantajele obținute în acest caz ?
Motorul torsional este regasit in constructia distribuitorului proportional drept convertor. Avantajul principal este abaterea
de la liniaritate, care este de 1...2%. Uzual, curentul de excitaţie poate avea valori în domeniul [-50, +50] mA, iar deplasarea corespunzătoare a
capătului liber al clapetei este [- 0.15, +0.15] mm.
1. Enumerați echipamente de reglare si control pneumatice proporționale.
La randul lor echipamentele pneumatice proportionale se clasifica:
- echipamente care influenţează debitul: drosele proporţionale;
- echipamente care influenţează debitul si calea: distribuitoare proporţionale analogice si comandate in impulsuri modulate;
- echipamente care influenţează presiunea: regulatoare de presiune proportionale.
2. Este posibilă reglarea automată a cilindreei unei pompe ? Explicați cum este posibil acest lucru.
Există o gamă variată de dispozitive care permit mdificarea cilindreei pompelor și motoarelor:
Reglajul electric -dispozitivul pentru reglaj electric este o variantă a celui manual cu volant.
-in acest caz volantul este înlocuit printr-un ansamblu format de un motor electric - în general de curent continuu sau pas cu pas şi un reductor de
viteză.
-valorile timpului de reglaj şi ale cilindreei sunt proporţionale cu viteza unghiulară şi respectiv poziţia unghiulară a arborelui ansamblului motor -
reductor.
-controlul motorului se poate face prin intermediul unul microcontroller
Reglajul hidraulic -acest dispozitiv de reglaj permite ajustarea cilindreei unei pompe sau unui motor proporţional cu o presiune joasă
de pilotare.
-se foloseşte atunci când sunt necesare modificări frecvente ale cilindreei, ce trebuie făcute cu rapiditate.
-dacă presiunea de pilotare se obţine ca urmare a variaţiei unei mărimi electrice, atunci reglajul devine electro-hidraulic
-presiunea se poate regla cu ajutorul altor echipamente si a unui microcontroller pentru reglarea marimii electrice si se poate face automat.
1. Enumerați echipamente de reglare si control hidraulice proporționale.
Echipamentele hidraulice proporţionale se pot clasifica după parametrul reglat după cum urmează:
- echipamente care influenţează debitul: drosele proporţionale, regulatoare de debit proporţionale cu două sau trei căi;
- echipamente care influenţează debitul si calea: distribuitoare proporţionale, servodistribuitoare, distribuitoare proporţionale cu comandă
diferenţială;
- echipamente care influenţează presiunea: supape de limitare a presiunii, supape de reducere a presiunii, supape de reglaj;
- echipamente care influenţează debitul şi presiunea: de reglaj p/q şi multifuncţionale.
2. Pentru ca o pompa cu debit reglabil să furnizeze un debit în concordanță cu nevoile consumatorilor existenți în sistemul deservit de
ea este necesară dotarea ei cu un dispozitiv. Cum se numește acest dispozitiv și cum funcționează.
Existenţa unui regulator de presiune face ca pompa să furnizeze un debit în concordanţă cu nevoile consumatorilor
existenţi în sistem. Reamintim faptul că în sistemele prevăzute cu pompă cu cilindree fixă debitul în exces este trimis către rezervor prin supapa
de siguranţă a sistemului, ceea ce înseamnă o pierdere importantă de energia. Se disting regulatoare de presiune cu acţionare directă şi pilotate.
În limita plajei lor de reglare, regulatoarele de presiune menţin o presiune constantă (sau aproape constantă) în circuit atâta
timp cât debitul total cerut de consumatori este inferior debitului de “rupere” (debitul care corespunde punctului 2 din figura. Regulatoarele de
presiune sunt în special utile atunci când consumatorii sistemului cer debite variabile.
1. Enumerați echipamente de reglare si control pneumatice clasice.
Distribuitoarele-au rolul de a stabili anumite trasee dupa comenzi date din exterior. Ele permit inversarea sensului de
miscare al ansamblului mobil sau oprirea motorului pe cursa
Supape de sens-au rolul de a permite trecerea fluidului doar int-un anumit sens, iar in celalalt sens sa blocheze trecerea sa
datorita etansarii perfecte.
Supape de presiune- regleaza presiunea la o valoare dorita si o mentine aproximativ constanta.
Rezistente fixe si variabile(drosele)- permit reglarea debitului la o valoare dorita prin metoda rezistiva.
2. Precizați care variantă de actuator neconvențional poate fi integrată cu succes în construcția unui echipament proporțional. Care
sunt avantajele în acest caz ?
Din categoria actuatoarelor neconvenţionale fac parte:
- actuatoarele piezoelectrice;
- actuatoarele magneto-strictive;
- actuatoarele fără elemente mobile;
- actuatoarele incremetale.
Un actuator piezoelectric poate reprezenta o foarte bună soluţie de acţionare datorită unor performanţe remarcabile, cum
sunt:
- rezoluţie teoretic nelimitată, care coboară sub limita unui nanometru; orice variaţie a tensiunii de alimentare este transformată în mişcare liniară,
fără salturi;
- dezvoltarea unor forţe de acţionare foarte mari; în acest fel se pot poziţiona sarcini foarte mari, cu precizii de ordinul micrometrilor;
- timpul de răspuns sub o milisecundă; alungirea este limitată numai de viteza de propagare a sunetului în materialele ceramice; pot fi obţinute
acceleraţii de câteva mii de ori mai mari decât acceleraţia gravitaţională;
- lipsa elementelor în mişcare, deci a frecărilor şi jocurilor; alungirea unui actuator piezoelectric se bazează numai pe deformaţia solidului şi nu
prezintă semne de îmbătrânire;
- consum de putere foarte mic; efectul piezo converteşte direct energia electrică în mişcare liniară; din acest motiv se consumă energie numai în
timpul alungirii, când se consumă un curent electric pentru încărcare etc.
Avantajele evidenţiate ale acestor convertoare fac ca nu de puţine ori în construcţia echipamentelor hidraulice
proporţionale să fie preferate celor electro-mecanice(conevtional), chiar dacă sunt mai costisitoare.
1. Precizați în ce condiții un motor electric pas cu pas poate fi utilizat drept actuator în construcția unui echipament proporțional.
Care sunt avantajele în acest caz ?
Un motor electric pas cu pas, în fapt un actuator electro-mecanic
cu caracteristica discontinuă, poate fi utilizat drept actuator în construcția unui echipament proporțional cand un reglaj discret al debitului nu
deranjează.
Avantajele utilizării motoarelor pas cu pas sunt următoarele:
-asigură univocitatea conversiei impuls - deplasare şi pot fi utilizate în circuit deschis;
- gamă largă de frecvenţe de comandă;
-precizie şi putere de rezoluţie (număr mare de paşi pe rotaţie) mărite;
-permit porniri, opriri, inversări ale sensului de mişcare fără pierderi de paşi;
memorează poziţia;
- sunt compatibile cu tehnica numerică.
2. Cum pot fi determinate experimental performanțele dinamice ale unui echipament de automatizare ce lucrează cu mediu fluid de
lucru ? Explicați metoda identificată.
1. Curba caracteristică a unui echipament proporțional este una liniară ? Dacă nu, explicați de ce echipamentul se numește
proporțional. Dați exemplu de o asemenea curbă (preluată din curs pentru unul dintre echipamentele studiate) și explicați
eventualele neliniarități.
Echipamentele proportionale au curba caracteristica liniara doar in cazul ideal care corespunde situaţiei în care între cele
două mărimi există o legătură strict liniară. În realitate însă caracteristica prezintă în anumite zone abateri de la liniaritate.
Echipamentele proportionale permit reglarea parametrului (presiune sau debit) în mod continuu, pe cale electronică, după
un program prestabilit. În acest fel se transferă prelucrarea informaţiei în domeniul energiilor mici.
Pentru echipamentele proportionale curba caracteristica a unei supape va arata astfel:

Se observă că în partea de început curba prezintă o zonă de neliniaritate; curba pune în


evidenţă un prag de presiune pmin sub care presiunea nu poate fi influenţată; acest lucru
este o consecinţă a pierderii de presiune ce apare pe echipament chiar în situaţia în care
prin acesta curgerea are loc printr-o secţiune egală cu secţiunea nominală de curgere.

2. Ce reprezintă diagrama diferență de presiune – debit ? Dați exemplu de o asemenea diagramă (preluată din curs pentru unul dintre
echipamentele studiate) și explicați-o.
Diagrama presiune-debit pune in evidenta limitele de operare ale unui echipament hidraulic. Pentru supape, diagrama
presiune-debit arata astfel:
Curba limită, marcată pe grafic, corespunde situaţiei în care forţa de acţionare este maximă; pentru o altă valoare a forţei de acţionare, inferioară
celei maxime, se obţine un punct de funcţionare situat în zona operaţională a supapei; Fact= forţa cu care se acţionează asupra arcului supapei;

1. Cum se poate obține variația debitului furnizat de o pompă ?


Cea mai întâlnită metodă astăzi pentru a obține o pompă cu debit variabil este utilizarea unui motor electric cu turație
constantă ce antrenează o pompă cu cilindree reglabilă.
Dotarea unei pompe cu debit variabil cu un regulator de presiune face ca debitul şi presiunea de pe circuitul său de refulare
să fie în concordanţă cu nevoile motorului din sistem; în acest fel se asigură întotdeauna viteza şi cuplul (sau forţa) necesare la organul de ieşire al
motorului.
2. Explicați în ce constă metoda rezistivă de reglare a debitului în hidraulică.
Metoda rezistiva: presupune sa folosesti un drosel care lucreaza cuplat cu supapa de siguranta a sistemului. Se foloseste in circuitele
de putere mica-mijlocie care sunt alimentate de pompe cu debit constant. în fapt, reglajul constă în modificarea locală a secţiunii de curgere.
Acest lucru se realizează cu ajutorul unor echipamente numite drosele, montate pe circuitele ale căror debite trebuie controlate. Adesea reglajul se
realizează manual sau mecanic.
1. Precizați care sunt cele mai des întâlnite actuatoare electromecanice utilizate în construcția echipamentelor proporționale.
Controlul puterii hidraulice sau pneumatice prin semnale electrice este facilitat de existenta in structura echipamentelor
proportionale a unui actuator.
Cel conventional: transforma marimea electrica de comanda de la intrarea sa, intr-o marime mecanica de comanda la
iesirea sa. (Motorul torsional)
Cel neconventional: actuatoarele piezoelectrice, actuatoarele magneto-strictive; actuatoarele fara elemente mobile;
actuatoarele incrementale.
2. Un echipament pneumatic poate fi întâlnit în două variante constructive: cu acționare directă sau pilotat. Analizați din punct de
vedere constructiv și funcțional cele două variante.
Echipamentele pneumatice pot fi de 2 tipuri: cu actionare directa sau cu actionare pilotata. In primul caz, echipamentele cu
actionare directa sunt comandate fie electric (electromagnet), fie mecanic (buton, pedala, etc). Acestea se folosesc in sistemele simple in
care nu sunt necesare forte mari sau ca pilot.
In cel de-al doilea caz, echipamentele cu actionare pilotata sunt comandate cu ajutorul altor distribuitoare auxiliare, numite pilot.
Comanda distrib pilotate se face pneumatic, iar pilotul este comandat in cele mai multe cazuri electric. Scopul lor este folosirea unui semnal
slab ca si comanda pentru a controla debite mari. De asemenea in cazul distribuitoarelor pilotate se poate obtine un control mai riguros al
miscarii sertarului.
Din punct de vedere constructiv constructia distribuitoarelor pneumatice nu difera semnificativ fata de cele hidraulice, singura
diferenta fiind necesitatea utilizarii unor elemente de etansare nemetalice pentru a elimina pierderile de debit ce pot sa apara prin jocul
functional existent intre sertar si alezajul cilindric.
Exemplu de distribuitor pneumatic pilotat cu comanda pneumatica si pilot cu comanda electrica:

Se observă că în partea de început curba prezintă o zonă de neliniaritate;


curba pune în evidenţă un prag de presiune pmin sub care presiunea nu
poate fi influenţată; acest lucru este o consecinţă a pierderii de presiune ce
apare pe echipament chiar în situaţia în care prin acesta curgerea are loc
printr-o secţiune egală cu secţiunea nominală de curgere.

Nr. 27
1. Faceți o analiză comparativă a echipamentelor de reglare și control hidraulice clasice și proporționale.
Diferenta dintre echipamentele de reglare si control hidraulice clasice si proportionale este ca cele proportionale sunt
comandate electric analogic astfel realizandu-se controlul precis asupra sistemului si mentinerea unui anumit parametru cum ar fi pozitia
pistonului, viteza sau forta de actionare. Marimea de iesire in cazul acestora este determinata de nivelul semnalului de intrare. Alături de acestea
în structura sistemului sunt incluse: senzori şi traductoare, circuite electronice destinate prelucrării semnalelor, convertoare A/D şi D/A,
controllere sau microprocesoare
Un sistem clasic este sensibil la perturbaţii externe. Orice variaţie a presiunii determină modificarea forţei. Aceste
perturbaţii fac ca semnalul de comandă să varieze accidental în jurul unei valori medii, riscul constând în interpretarea perturbaţiei ca o
modificare a semnalului de comandă, ceea ce va determina modificarea mărimii de ieşire din sistem.
Deşi soluţiile constructive ale distribuitoarelor hidraulice proportionale nu diferă de cele întâlnite la distribuitoarele clasice,
la cele proporţionale apar probleme mult mai dificile în ceea ce priveşte execuţia şi montajul, şi anume:
- jocul funcţional admis între corp şi sertar este de 1...3m;
- acoperirea (lungimea de contact dintre corp şi sertar când distribuitorul materializează poziţia preferenţială - de regulă toate orificiile
închise) de ordinul 5..10m; acoperirea  = L – l poate fi pozitivă (fig.5.37 a), nulă (fig.5.37 b) sau negativă (fig.5.37 c).

Regulatorul de presiune proportional este asemănător cu cel întâlnit în cazul construcţiei clasice de regulator. Sigura diferenţă constă înfaptul că
aici supapa de descărcare la atmosferă este realizată între capătul tijei, prelucrat sferic şi centrul rigid în care există un scaun conic. În cea ce
priveşte subansamblul pilot există două variante:
- cu pilot pneumatic controlat totul sau nimic;
- cu electromagnet proporţional.
2. Enumerați echipamente de reglare si control hidraulice proporționale.
- Echipamentele hidraulice proporţionale se pot clasifica după parametrul reglat după cum urmează:
- echipamente care influenţează debitul: drosele proporţionale, regulatoare de debit proporţionale cu două sau trei căi;
- echipamente care influenţează debitul si calea: distribuitoare proporţionale, servodistribuitoare, distribuitoare proporţionale cu
comandă diferenţială;
- echipamente care influenţează presiunea: supape de limitare a presiunii, supape de reducere a presiunii, supape de reglaj;
- echipamente care influenţează debitul şi presiunea: de reglaj p/q şi multifuncţionale.
1. Identificați două metode prin care se poate evita fenomenul de cavitatie in cazul pompelor.
Exista pericolul aparitiei fenomenului de cavitatie la nivelul pompei si de spumare a lichidului din rezervor datorita turbulentei.
O metoda este dotarea sistemelor cu rezervoare a caror capacitate sa fie de 3-5 ori mai mare decat debitul maxim furnizat
de pompa;
O alta metoda este inchiderea ermetica a rezervorului si chiar punerea lui sub presiunea ( pres joasa 50-100 kPa) pentru a
evita poluarea fluidului cu agenti externi.
2. Care sunt metodele de reglare a debitului folosite în hidraulică ? Descrieți aceste metode
Metoda volmetrica: presupune sa folosesti o pompa cu debit reglabil, contribuie la un randament foarte bun si este folosita
in circuitele de putere mare
Metoda rezistiva: presupune sa folosesti un drosel care lucreaza cuplat cu supapa de siguranta a sistemului. Se foloseste in
circuitele de putere mica-mijlocie care sunt alimentate de pompe cu debit constant.
1. Cum se poate menține într-un sistem hidraulic temperatura de regim a fluidului ?
Temperatura sistemului se mentine la nivelul celei de regim utilizandu-se un schimbator de cladura ce impiedica cresterea
temperaturii fluidului peste o anumita limita si un termostat care comanda fie incalzirea fluidului (la pornire), fie racirea acestuia.
schimbătorul de căldură: are rolul de a împiedica creşterea temperaturii fluidului peste o anumită limită; temperatura este unul dintre factorii care
influenţează siguranţa în funcţionare a unui sistem hidraulic de automatizare; la diferite niveluri ale sistemului hidraulic de automatizare există
pierderi de presiune care se transformă în căldură ce este preluată de către fluidul de lucru
are rolul de a comanda fie încălzirea uleiului (necesară la pornirea sistemului), fie răcirea acestuia; el se montează la nivelul rezervorului
2. Care sunt metodele de reglare a debitului folosite în pneumatică ? Descrieți aceste metode.
Pentru reglarea debitului se folosesc dispositive electrice de reglare si control, ce sunt capabile sa comande furnizarea de
debit sau sa intrerupa acest process atunci cand consumul o cere. Reglarea se bazeaza pe utilizarea a doua presostate, reglate unul pe nivelul de
presiune minima, iar celalalt pe nivelul de presiune maxima. Compresorul furnizeaza debit sistemului de acionare prin intermediul unui rezervor
in care se acumuleaza debitul de aer ce reprezinta diferenta dintre cel furnizat de compresor si cel cerut de consumator. Daca presiunea in
rezervor atinge nivelul maxim reglat, presostatul corespunzator da un semnal electric care comanda dezactivarea compresorului. Din acest
moment, aerul necesar consumatorului este furnizat de catre rezervor, iar presiunea din rezervor incepe sa scada. Atunci cand presiunea atinge
valoarea minima, presostatul corespunzator transmite un semnal electric ce determina repornirea compresorului.
1.Enumerați echipamentele necesare realizării unui grup de generare a energiei inteligent.
Grup de pompare fabricat de firma Rexroth Bosch, model ABSKG-60AL9/VGF2- 016/112M-4-B. Schema hidraulică a acestui grup
este prezentată în figura şi conţine următoarele echipamente:
- pompa cu roti dintate cu debit fix P;
- rezervorul Rz;
- supapa de siguranta Ssig;
- manometru pentru măsurarea presiunii din sistem M;
- două filtre F1 şi F2 , cu fineţe de filtrare diferită, montate pe circuitul de rezervor;
- distribuitor hidraulic clasic DH, care intrerupe sau nu alimentarea cu energie a sistemului hidraulic deservit;
- supapele de sens unic Ssu1 şi Ssu2.

Noua structură de grup propusă în acesată lucrare (fig.2) se obţine adăugând la structura descrisă mai sus un nou modul,
BLOC SUPAPA, ce conţine următoarele echipamente:
- o supapă de presiune proporţională normal închisă, SP, ce foloseste drept actuator un electromagnet proporţional;
- un traductor de presiune TP;
- un traductor de temperatură TT. Pentru a deveni un grup inteligent pentru comanda lui se apelează la un bloc electronic, ce poate
realiza următoarele funcţii:
- interfaţarea PC-ului cu sistemul deservit;
- generarea şi amplificarea semnalelor de comandă pentru echipamentele proporţionale din sistem;
- protecţia sistemului;
- achiziţia de semnale analogice şi digitale;
- generarea de semnale de comandă digitale;
- afişarea şi setarea anumitor parametri funcţionali.
Pentru a deveni un grup inteligent pentru comanda lui se apelează la un bloc electronic:
- Sursa de tensiune 24V cc
- Modul comunicatie USB
- Panou comanda manuala
- Modul processor
- Interfata digitala
- Interfata analogica
- Memorie EEPROM
2.Faceți o analiză comparativă a echipamentelor de reglare și control hidraulice clasice și proporționale.
Diferenta dintre echipamentele de reglare si control hidraulice clasice si proportionale este ca cele proportionale sunt
comandate electric analogic astfel realizandu-se controlul precis asupra sistemului si mentinerea unui anumit parametru cum ar fi pozitia
pistonului, viteza sau forta de actionare. Marimea de iesire in cazul acestora este determinata de nivelul semnalului de intrare. Alături de acestea
în structura sistemului sunt incluse: senzori şi traductoare, circuite electronice destinate prelucrării semnalelor, convertoare A/D şi D/A,
controllere sau microprocesoare
Un sistem clasic este sensibil la perturbaţii externe. Orice variaţie a presiunii determină modificarea forţei. Aceste
perturbaţii fac ca semnalul de comandă să varieze accidental în jurul unei valori medii, riscul constând în interpretarea perturbaţiei ca o
modificare a semnalului de comandă, ceea ce va determina modificarea mărimii de ieşire din sistem.
Deşi soluţiile constructive ale distribuitoarelor hidraulice proportionale nu diferă de cele întâlnite la distribuitoarele clasice,
la cele proporţionale apar probleme mult mai dificile în ceea ce priveşte execuţia şi montajul, şi anume:
- jocul funcţional admis între corp şi sertar este de 1...3m;
- acoperirea (lungimea de contact dintre corp şi sertar când distribuitorul materializează poziţia preferenţială - de regulă toate orificiile
închise) de ordinul 5..10m; acoperirea  = L – l poate fi pozitivă (fig.5.37 a), nulă (fig.5.37 b) sau negativă (fig.5.37 c).

Regulatorul de presiune proportional este asemănător cu cel întâlnit în cazul construcţiei clasice de regulator. Sigura diferenţă constă înfaptul că
aici supapa de descărcare la atmosferă este realizată între capătul tijei, prelucrat sferic şi centrul rigid în care există un scaun conic. În cea ce
priveşte subansamblul pilot există două variante:
- cu pilot pneumatic controlat totul sau nimic;
- cu electromagnet proporţional.
1.Cum se poate obține variația debitului furnizat de o pompă ?
Cea mai întâlnită metodă astăzi pentru a obține o pompă cu debit variabil este utilizarea unui motor electric cu turație
constantă ce antrenează o pompă cu cilindree reglabilă.
Dotarea unei pompe cu debit variabil cu un regulator de presiune face ca debitul şi presiunea de pe circuitul său de refulare
să fie în concordanţă cu nevoile motorului din sistem; în acest fel se asigură întotdeauna viteza şi cuplul (sau forţa) necesare la organul de ieşire al
motorului.
2.Cum pot fi determinate experimental performanțele dinamice ale unui echipament de automatizare ce lucrează cu mediu fluid de lucru
? Explicați metoda identificată.
Cea mai utilizată metodă de determinare a performanţelor dinamice ale unui echipament hidraulic o reprezintă analiza
caracteristicilor de frecvenţă.
Aceasta presupune în prealabil determinarea experimentală a acestor caracteristici. În acest scop se aplică la intrarea
echipamentului o mărime de intrare xi cu o variaţie sinusoidală (fig.11) caracterizată de perioada T, respectiv frecvenţa f şi amplitudinea Ai.
Răspunsul sistemului, variaţia în timp a mărimii xe, este tot un semnal sinusoidal, cu aceeaşi perioadă, dar cu o amplitudine
diferită, Ae . Totodată, cele două semnale sunt defazate cu mărimea 

Experimentele se fac pentru valori diferite ale frecvenţei f, începând cu o valoare mică a acesteia şi continuând apoi cu valori din ce în ce mai
mari. Se observă faptul că o dată cu creşterea frecvenţei, amplitudinea semnalului de ieşire devine mai mică. Pot fi trasate în acest fel două curbe:

Prima curbă reprezintă caracteristica de amplitudine iar cea de-a doua caracteristica de fază. Cele două caracteristici formează împreună diagrama
Bode (fig.12).

1. Precizati care sunt metodele prin care histerezisul unui electromagnet proportional se poate reduce.
De ce apare:
Deplasarea unui electromagnet proportional evidentiaza existenta unui histerezis global avand componente de histerezis de frecare si histerezis
magnetic. Eroarea de histerezis global h (2 - 4% din curentul nominal de excitatie) limiteaza domeniul de utilizare al electromagnetilor
proportionali.
Histerezisul de frecare se datoreaza existentei frecarilor dintre tija electromagnetului si ghidajele sale precum si pozitiei excentrice a armaturii
mobile fata de cea fixa.
Histerezisul magnetic se datoreaza in principal existentei campului coercitiv al materialului magnetic.
Cum se reduce:
Histerezisul magnetic poate fi redus prin alegerea corespunzatoare a materialului feromagnetic (rezultate bune se obtin prin
folosirea fierului cu adaos de 3% siliciu) si prin suprapunerea peste semnalul de comanda a unui semnal Dither, un semnal periodic de mica
amplitudine (pana la circa 20% din cea a curentului nominal de comanda) si inalta frecventa (mult superioara celei mai inalte frecvente posibile a
semnalului de comanda).
Histerezisul global poate fi mult diminuat printr-un reglaj automat al pozitiei armaturii mobile.
2. Un echipament hidraulic poate fi intalnit in doua variante constructive: cu actionare directa sau pilotat. Analizati din punct de
vedere constructive si functional cele doua variante.
Echipamentele cu actionare directa sunt comandate fie electric (electromagnet), fie mecanic (buton, pedala, etc). Acestea
se folosesc in sistemele simple in care nu sunt necesare forte mari sau ca pilot.
Echipamentele cu actionare pilotata sunt comandate cu ajutorul altor distribuitoare auxiliare, numite pilot. Comanda
distrib pilotate se face pneumatic, iar pilotul este comandat in cele mai multe cazuri electric. Scopul lor este folosirea unui semnal slab ca si
comanda pentru a controla debite mari. De asemenea in cazul distribuitoarelor pilotate se poate obtine un control mai riguros al miscarii
sertarului.
Avantajul principal al regulatorului de putere pilotat în raport cu cel cu acţionare directă constă în faptul că el este mai
sensibil, datorită inerţiei reduse a pieselor aflate în mişcare; el reacţionează deci mai rapid la variaţiile presiunii şi ale debitului.

S-ar putea să vă placă și