Sunteți pe pagina 1din 3

Raport

cu privire la analiza cantitativă a rezultatelor obținute la evaluarea


inițială

Anul școlar: 2022-2023 Data:___________________

Disciplina_________________________ Clasa_____

Pe Au scris Note Media %calit. %prom.


listă (8,9,10)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Profesor___________________

Rezultatele statistice ale probei

Barem de notare

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Scor
acordat
Analiza calitativă a rezultatelor probei de evaluare

Itemii la care elevii au obținut rezultate bune:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________

Itemii la care elevii au întâmpinat dificultăți:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

Pe viitor îmi propun să:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Numele, prenumele ITEMII
Numele, prenumele ITEMII

elevului
Nr. Total
d/r

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25