Sunteți pe pagina 1din 4

Mapă inspecție definitivat

Subiectul: ”Învățătura Domnului vestită de Sfinții Apostoli și Evangheliști”


Clasa: a IV-a

Propunător: Popescu George Cristian


Proiect didactic

Data: 23.01.2020
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Augustin, Brașov
Propunătoare: Popescu George-Cristian
Clasa: a IV-a
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea tematică: ”Sfințenia, calea spre Dumnezeu”
Subiectul lecției: ”Învățătura Domnului vestită de Sfinții Apostoli și Evangheliști”
Tipul activității: Transmitere și dobândire de noi cunoștiințe

Competențe:
Religie
Competențe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

Competențe specifice:
1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase,
1.2. Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu
zi,
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiar;
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute;
3.2. Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii de familie;

Obiective operaționale:
Cognitive:
O.C.1. Să cunoască conceptul de apostol/evanghelist;
O.C.2. Să precizeze diferența dintre apostoli și evangheliști;
O.C.3. Să cunoască numele și simbolurile evanhgheliștilor;
O.C.4. Să conștientizeze importanța apostolilor și evangheliștilor în propovăduirea Sfintei Evanghelii;
O.C.5. Să realizeze corespondența dintre evangheliști și simbolurile acestora.
Afective:
O.A.1. Să manifeste interes pe tot parcursul lecției;
O.A.2. Să relaționeze pozitiv cu membrii grupului din care fac parte;
O.A.3. Să relaționeze adecvat în contextul evaluării colegiale/ autoevaluării;

Psihomotrice:
O.P.1. Să aibă o ținută a corpului corectă a corpului în timpul lecției;
O.P.2. Să răspundă motric la o comandă dată;
O.P.3. Să își coordoneze mișcările în funcție de textul melodiei;

Resurse:
Procedurale: - Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul diagrama Venn
Organizatorice: frontal, individual, pe grupe
Materiale: planșe, jetoane, fișe de lucru,
Temporale: 50 minute activitatea de învățare
Umane: elevii clasei a IV-a
Spațiale: sala de clasă
Evaluative: observarea sistematică a copiilor, analiza răspunsurilor, aprecierile verbale

Bibliografie:

1. Programa școlară pentru disciplina Religie- cultul ortodox clasele a III-a și a IV-a, anexa 2 la OMECTS nr.
5001/02.12.2014, București 2014
2. Opriș Monica, Opriș Dorin, Horga Irina, Religia la clasa a IV-a - Ghidul profesorului de religie, Ed. Basilica,
București 2015.
3. Mihaela Achim,Anișoara Daiu, Dragoș Ioniță, Maria Moldoveanu, Florentina Nicula, Religie- Cultul ortodox, Ed.
Corint, Pitești 2009.
4. Sfânta Scriptură, Editura IMBOR, Bucuresti, 2004
5. www. DIDACTIC.ro

S-ar putea să vă placă și