Sunteți pe pagina 1din 23

C3.

STRUCTURA UNEI LUCRĂRI DE


CERCETARE
- partea a II-a-

Curs Abordare și metode de cercetare_ an I sem I Master/ Conf.dr.urb. Andreea Popa


STRUCTURA CERCETĂRII

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1. Contextul și problematica studiului


1.1.1 Contextul studiului
1.1.2. Problematica studiului

1.2. Definirea problemei

1.3. Obiectivul studiului. Ipoteza de conducere a studiului

1.4. Metodologia utilizată

1.5. Structura studiului. Schema logică a cercetării

1.6. Definirea conceptelor cu care operează studiul


STRUCTURA CERCETĂRII

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1. Contextul și problematica studiului


1.1.1 Contextul studiului
1.1.2. Problematica studiului

1.2. Definirea problemei

1.3. Obiectivul studiului. Ipoteza de conducere a studiului

ALEGEREA TEMEI

FORMULAREA IPOTEZELOR
STRUCTURA CERCETĂRII

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.4. Metodologia utilizată

1.5. Structura studiului. Schema logică a cercetării

1.6. Definirea conceptelor cu care operează studiul

STABILIREA ETAPELOR CERCETĂRII- PLANUL DE LUCRU


a. studiu experimental- material si metodă
b. Analiza intuitiv sintetică- datele rezultate și interpretarea datelor
STRUCTURA CERCETĂRII

DEFINIREA PROBLEMEI

1. Problema centrală
1.1. Subproblema principală
1.2. Subproblema secundară

2. Dezvoltarea problemei centrale


2.1. Prima ramificație
2.2. A doua ramificație
STRUCTURA CERCETĂRII

CAPITOLUL 2/3.
EVOLUȚIA ISTORICĂ A PROBLEMEI- Abordări științifice, abordări actuale

CAPITOLUL 3/4.
Fenomene, procese

CAPITOLUL 4/5.
Cauzalitatea
STRUCTURA CERCETĂRII

CAPITOLUL 5/6
CAZUISTICA. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ

CAPITOLUL 6/7
SINTEZĂ/ CONCLUZII

CAPITOLUL 7/8
Contribuția autorului
APLICABILITATE/ PRINCIPII/ METODOLOGIE PROPUSĂ
REDACTAREA CUPRINSULUI

I. SUBDIVIZIUNEA TEXTULUI
I.1. Capitolele
I.1.1. Spațiere
I.1.2. Început de rând
I.2. Subcapitolele
I.2.1. Diverse tipuri de titluri
I.2.2. Eventuală subdivizare în sub-subcapitole

II. REDACTAREA FINALĂ


II.1.
II.2.

III.

(U.Eco)
SCHEMA CERCETĂRII= STRUCTURĂ LOGICĂ

Facilitează urmărirea demersului logic, a relațiilor dintre elemente și sub-


elemente, evidențiază zonele lipsă

PROCES CIRCULAR
SCHEMA CERCETĂRII= STRUCTURĂ LOGICĂ
SCHEMA CERCETĂRII= STRUCTURĂ LOGICĂ
SCHEMA CERCETĂRII= STRUCTURĂ LOGICĂ
C4. ETAPELE CERCETĂRII

Curs Abordare și metode de cercetare_ an I sem I Master/ Conf.dr.urb. Andreea Popa


1. MOTIVAȚIA CERCETĂRII

INTERESUL PENTRU UN DOMENIU SAU TEMĂ

CURIOZITATEA DE A AFLA, DE A CUNOAȘTE

INTEROGAȚII LEGATE DE TEMA DE INTERES


2. URMĂRIRE OBIECTIV TEMATIC

DESCOPERIREA:

- INTÂMPLĂTOARE, fără metodică

- DEDUSĂ din observații anterioare

- ATINSĂ pe cale inductivă (DEMONSTRATĂ)

- INEXPLICABILĂ
2. URMĂRIRE OBIECTIV TEMATIC

DESCOPERIREA- proces complex

- CAPACITATE DE A VEDEA “CEVA”

- CAPACITATE DE INTELEGE

- CAPACITATE DE A ANALIZA, DESCOMPUNE SI RECOMPUNE

- CAPACITATE DE SINTEZA- surprindere rapida a esentialului


3. ORGANIZAREA METODEI DE CERCETARE

MODELE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE

- PSEUDOȘTIINȚIFIC- bazat pe fantezie, asociații formale

- ȘTIINȚIFIC- bazat pe rațiune logică, corect, riguros construit,


metodologie adecvată
4. RAȚIONAMENTUL ȘTIINȚIFIC AL CERCETĂRII

- alegerea și fixarea obiectivelor sau tematicii de cercetare

- formularea ipotezelor

- alegerea modelului de a gândi obiectul cercetării- metodologia


mintală

- culegere, analiză și comparare rezultate cercetare prin observare,


experiment sau modelare

- formulare concluzii
4. RAȚIONAMENTUL ȘTIINȚIFIC AL CERCETĂRII

A. ETAPA GENERALĂ

B. ETAPA PARTICULARĂ

C. ETAPA CONCLUZIILOR
5. SCOPUL ȘI SEMNIFICAȚIA DESCOPERIRII ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

- rezultatele cercetării satisfac cerința intelectuală

- produc stare de satisfacție emoțională

- satisfac nevoia de cunoaștere

- răspund interogațiilor prin soluții

- rezolvă probleme teoretice sau practice


COMPONENTE OBLIGATORII PLAN DE CERCETARE

1. Delimitarea DOMENIULUI de CERCETARE si a serei de interes

2. DELIMITAREA OBIECTULUI/ TEMEI

- daca este vizata cunoastere teoretica


- daca este vizata o cercetare aplicativ- practică legată de tema de
cercetare

3. CE SE URMĂREȘTE PRIN CERCETAREA TEMEI? (intențiile)

4. PLANUL- ETAPELE PROCESULUI DE CERCETARE

5. Valorificarea rezultatelor
IDENTIFICAREA SURSELOR.
DOCUMENTAREA SI CERCETAREA BIBLIOGRAFICA
CONCLUZII. INTREBĂRI. DISCUȚII

S-ar putea să vă placă și