Sunteți pe pagina 1din 1

Educatoare: Budihală Tatiana

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCUŢA , GRĂDINIŢA CU P. N. MÂRZA

PROGRAMUL COPIILOR DE LA GRUPA MIJLOCIE ,,PITICII”, ANUL ŞCOLAR 2022/2023

ORAR ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8,00 – 8,30 Primirea copiilor Primirea copiilor Primirea copiilor Primirea copiilor Primirea copiilor
8,30 – 9,30 ADP: Activităţi de dezvoltare ADP: Activităţi de dezvoltare personală; ADP: Activităţi de dezvoltare ADP: Activităţi de dezvoltare ADP: Activităţi de dezvoltare
personală; Rutină: Primirea copiilor (deprinderi personală; personală; personală;
Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice). Rutină: Primirea copiilor (deprinderi Rutină: Primirea copiilor Rutină: Primirea copiilor
specifice). ALAI: Jocuri şi activităţi alese, pe centre de specifice). (deprinderi specifice). (deprinderi specifice).
ALA I: Jocuri şi activităţi alese, pe activităţi. ALAI: Jocuri şi activităţi alese, pe ALAI: Jocuri şi activităţi alese, pe ALAI: Jocuri şi activităţi alese,
centre de activităţi. centre de activităţi. centre de activităţi. pe centre de activităţi.
9,30-10,30 Rutină: Servirea mesei. Rutină: Servirea mesei. Rutină: Servirea mesei. Rutină: Servirea mesei. Rutină: Servirea mesei.
10,30-11,30 Rutină şi tranziţie:Ne pregătim pentru Rutină şi tranziţie:Ne pregătim pentru Rutină şi tranziţie:Ne pregătim pentru Rutină şi tranziţie:Ne pregătim Rutină şi tranziţie:Ne pregătim
activităţi(deprinderi de igienă activităţi(deprinderi de igienă individualăşi activităţi(deprinderi de igienă pentru activităţi(deprinderi de pentru activităţi(deprinderi de
individualăşi colectivă, deprinderi de colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, individualăşi colectivă, deprinderi de igienă individualăşi colectivă, igienă individualăşi colectivă,
ordine şi disciplină, deprinderi de deprinderi de autoservire); ordine şi disciplină, deprinderi de deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de ordine şi disciplină,
autoservire); ADE: Activităţi pe domenii experienţiale autoservire); deprinderi de autoservire); deprinderi de autoservire);
ADE: Activităţi pe domenii 1 DS2(ACTIVITATE MATEMATICA). ADE: Activităţi pe domenii ADE: Activităţi pe domenii ADE: Activităţi pe domenii
experienţiale 2 DOS2(ACTIVITATE PRACTICĂ). experienţiale experienţiale experienţiale
1 DŞ1 (CUNOAŞTEREA 1 DLC(EDUCAREA LIMBAJULUI) 1 DOS1 (EDUCAŢIE PENTRU 1 DPM (EDUCAŢIE FIZICĂ).
MEDIULUI). 2 DEC1(EDUCAŢIE MUZICALĂ); SOCIETATE) .
DEC2(EDUCAŢIE PLASTICĂ).

11,30-12,30 ALA II: ALA II: ALA II: ALA II: ALA II:
ADP: Activităţi de dezvoltare ADP: Activităţi de dezvoltare personală; ADP: Activităţi de dezvoltare ADP: Activităţi de dezvoltare ADP: Activităţi de dezvoltare
personală; Activităţi opţionale; Activităţi recreative şi de relaxare. personală; Activităţi recreative şi de personală; Activităţi recreative şi de personală; Activităţi recreative şi
Activităţi recreative şi de relaxare. Rutină şi tranziţie: Jocuri în aer liber; relaxare. relaxare. de relaxare.
Rutină şi tranziţie: Jocuri în aer liber; Ne pregătim pentru activităţi (deprinderi de Rutină şi tranziţie: Jocuri în aer liber; Rutină şi tranziţie: Jocuri în aer Rutină şi tranziţie: Jocuri în aer
Ne pregătim pentru activităţi igienă individuală şi colectivă, deprinderi Ne pregătim pentru activităţi(deprinderi liber; liber;
(deprinderi de igienă individuală şi de ordine şi disciplină, deprinderi de de igienă individuală şi colectivă, Ne pregătim pentru activităţi Ne pregătim pentru activităţi
colectivă, deprinderi de ordine şi autoservire); deprinderi de ordine şi disciplină, (deprinderi de igienă individuală şi (deprinderi de igienă individuală
disciplină, deprinderi de autoservire); deprinderi de autoservire); colectivă, deprinderi de ordine şi şi colectivă, deprinderi de ordine
disciplină, deprinderi de şi disciplină, deprinderi de
autoservire); autoservire).

12,30-13,00 Rutină: Plecarea copiilor acasă. Rutină: Plecarea copiilor acasă. Rutină: Plecarea copiilor acasă. Rutină: Plecarea copiilor acasă. Rutină: Plecarea copiilor acasă.

S-ar putea să vă placă și