Sunteți pe pagina 1din 25

FORMAREA STATELOR MEDIEVALE.

ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI Dosar istoric FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI Formarea statelor medievale romneti FORMAREA STATELOR MEDIEVALE.ROMNESTI 1/31/2011 FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE.ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE.ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMNESTI
Elaborat de eleva clasei a X-a A Profil Umanist Liceul Teoretic I. Creang or. Bal i

Nenescu Mihaela

Controlat de:D-na Botnari Galina

1. Introducere 2. Cuprins
Forma iuni statale incipiente romne Formarea Transilvaniei. Formarea rii Romne ti. Formarea rii Moldovei. -Legend ,simboluri. Personalit i marcante. ti.

3.Incheere
Importan a istoric a constituirii statelor medievale romne sau ti. ti, mit Formarea statelor medievale romne r sau realitate?

data cu des vr irea procesului de formare a poporului romn i a limbii romne (secolele VIII-IX) n istoria ce se scria n spa iul Carpato-Danubian-Pontic ncepe o nou etap -constituirea statelor medievale romne ti.

multor fa tori interni:


-Formarea rela

iilor feudale,

-Necesitatea protej riii averii acumulate de diferitele p turi sociale, -A reglement rii rela iilor dintre aceste p turi, ionale care str ez ri or

-A ap r rii c ilor comericiale interna centrelor de comer

teau spa ene ti),

iul rom nesc

intern (iarmaroace, a

- A valorific rii economice a noilor terenuri etc.

remisele interne au fost favorizate de anumite mprejur ri externe. Astfel, n perioada care a urmat dup invazia tatarilor din 1241 a fost lichidata pentru o vreme hege monia regatului maghiar la sud i est de Carpa i, ceea ce a permis forma iunilor statale romne ti din aceasta zon s evolueze spre intarirea propriei organiz ri interne i extinderea lor teritorial .

Formarea statelor med evale rom e

t este, primul r d, rezultatul a

iunii mai

ia

Unificarea teritorial

Fig.nr 1

Formarea Institu iilor centrale statale de guvernare

Conform (fig.nr 1) deducem faptul c :Constituirea statelor medievale romne ti a decurs n cteva etape: unificarea teritorial , formarea structurilor sociale, a institu iilor centrale statale de guvernare i ob inerea independen ei. Procesul de formare a statelor romne ti i-a g sit expresie n formula acceptat de istorici despre evolu ia societ ii romne ti de la sat la stat. Aceast formul explic esen a procesului care a avut la baz consolidarea ob tei s te ti ( frunte cu juzi sau cnezi) ca form n ini ial de organizare social si autoadministrare n perioada de dup retragerea legiunilor romane din Dacia. Interesele comune de ap rare i de valorificare a terenurilor agricole serveau drept baz pentru unirea mai multor ob ti n uniuni de ob ti cu o c petenie unic n frunte, numit voievod, cnez, ban. Uniunile de ob te se numeau " ri" (din latinescul-terra). Marele istoric rman Nicolae lorga a numit aceste " ri"- Romnii populare, n izvoarele istorice str ine ele se mai numeau Vlahii, adic ri ale romnilor, deoarece str inii, ii numeau pe romni "vlahi", cu diferite derivate ale acestei denumiri. Istoricii au atestat circa 20 de asemenea " ri", care acopereau intreg spa iul locuit de romni. Romniile populare erau, astfel, forma iuni teritorial-politice incipiente i prezentau o form de organizare teritorialn timpurile cele mai administrativ autonom in condi iile lipsei unui stat vechi,romnii nu f ceau nici o unitar. Necesit ile de ap rare n fa a incursiunilor r zboinice ale deosebire n ceea ce privete
migratorilor au dus la apari ia unei forme mai avansate n compara ie cu uniunile de ob ti. Acestea erau voievodatele,

cnezatele si banatele, forma iuni, ce intruneau cteva uniuni de ob ti, avand in frunte un cneaz, voievod (din slava-conduc tor de oaste), un ban etc. Faptul c aceste forma iuni erau preponderent numite n termeni slavi, permite de a conchide c constituirea lor s-a produs n perioada asimil rii elementului slav la nord de Dun re n secolele VII-VIII.

Forma iuni statale incipiente omne ti.


Cele mai vechi informa ii despre voievodatele romne ti se refer la teritoriul Transilvaniei. Aceasta se l mure te prin faptul c dup 896 ungurii au migrat din stepele nord-

O inere a indepen den ei

State e me evale romne ti

Formar ea structur ilor sociale

inuturile pe care le locuiau; pentru dnii,tot p mntul locuit de romni se chema ara Romneasc . ara Romneasc era i Muntenia,Moldova si Ardealul, i toate p rile se ntindeau pn la Tisa chiar, toate locurile unde se g seau romni... N. Iorga

p c d v c c c r s r d r r r r s c c c r p c c r cr c d r c Tr s v g r "G s H g r r " ("Fap g r r") scr s d ar anonim (numit d lea, istorici nonymus) al r g lui B la (dupa opinia majorit ii istoricilor ste vorba de Bela al 1173 1196) se vorbe te despre trei voievodate romne ti: voevodatul lui Menumorut ( n risana, cu centrul la Biharea), voievodatul lui Gelu (pe podisul Transilvaniei, cu centrul posibil la abaca) si voievodatul lui Glad ( n Banat, ntre Mure i un re, cu centrul la uvin) Unii istorici, mai ales maghiari, sunt de parere c detaliile privind luptele b stina ilor romni cu ungurii, expuse cu lux de am nunte de catre cronicar, ar putea i imaginare. ar si in acest caz cert este aptul c Anonymus se bazeaz pe tradi ia existent n mediul maghiarilor despre rezisten a opus la venirea lor n Transilvania de c tre romnii b tina i (organiza i n voievodate). e i aceste voievodate au ost supuse de c tre maghiari, totu i un secol mai trziu n Transilvania sunt atestate alte dou noi orma iuni statale: una cu centrul la Alba lulia (Balgrad), n runte cu Gyla, i alta n Banat, iind condus de Ahtum,
9 787 65  2 &  & & 2  1 2  % 2

rezen a compact a romnilor n Transilvania i-a determinat pe regii maghiari s cuate a c tiga loialitatea c peteniilor locale. u acest scop n Transilvania a ost p strata o autonomie intern . Ea avea n runte un voievod, iind numit voievodat. ar i dup constituirea voievodatului inc mult vreme s-au p strat ormele romne ti de organizare teritorial-administrativ -" rile" ( ara F g ra ului, ara Maramure ului, ara Ha egului, ara Barsei etc.).
 & 2 1 & & & 

ntre anii 1211-1225 pe teritoriul rii Barsei regele maghiar a dislocat rdinul cavaleresc religios al loni ilor, str mutat din alestina. Teutonii, nsa, refuzau s se s upun autorit ii regale i la ordinul papei ei au fost din nou str muta i, de aceasta data n inuturile Baltice. aca loni ii n-au contribuit la consolidarea pozi iilor regelui maghiar n Transilvania, apoi acest rol le-a revenit coloni tilor secui (de origine turanic ) i germanici, numi i sa i (adic saxoni, deoarece o mare parte dintre ei erau originari din Saxonia). Ei aveau o autonomie administrativ (numita "scaune sa e ti i "scaune secuie ti") i sus ineau politica regelui n voievodat. ac " rile" romne situate n Transilvania au avut de nfruntat expansiunea maghiar , apoi forma iunile statale de la sud i est de arpa i s-au confruntat cu un nou val de migratori. e la mijlocul secolului al l-lea n spa iul romnesc s-au deplasat pecinegii, popula ie de origine turanic , apoi in secolul al l-lea au urmat cumanii, un alt neam turanic.
1 4 4 2   2 3  

%   000 )  "  "  ( $       $  " " " "    "  $  &   % # #   '   "  "             !       87

descendent din amilia lui Glad, vasal al mperiului Bizantin. u timpul i aceste voievodate au ost supuse de Regatul maghiar.
 & 1

&

&

&

1 0 & 

Viaa Sf t i Gerar despre voievodat lui Ahtum: n zilele acelea era in oraul Morisena un oarecare voievod(principes) cu numele Ahtum,foarte puternic, care a fost botezat norail Vidin dup legea grecilor...ntrecea pe rege n mulimea otilor i nu-l prea lua n seam .Avea chiar o mulime f r num r de cai nemblnzii afar de ce ingrijii i p storii de slugi de cas .

Romnii au c utat s ntre in rela ii pasnice cu migratorii. onducerea forma iunilor statale de la est i sud de arpa i ndeplinea func ia de mediere n rela iile rornano-turanice, organiznd colectarea darilor pentru invadatori. n secolul al l-lea pecinegii de la unarea de Jos au ntreprins ac iuni antibizantine. a urmare, pecinegii, mpreun cu popula ia eterogen din obrogea, printre care i rom ni, au participat la organizarea a trei forma iuni politice, conduse de Tatos, Sesthlav si Staza. Unii istorici ii socot pe aceste capetenii conducatori ai unor formatiuni politice romne ti, n ultimul timp a fost expus i p rerea c ei puteau fi pecinegi care au colaborat cu popula ia romneasc local . Alte triburi de migratori-cumanii, mpreun cu o mul ime de In toate modurile posibile, alia i (inclusiv i romni nord-dun reni), au colaborat, familia e legatura noastra la rndul lor, cu romnii de la sud de un re, care n cu trecutul si podul nostru anii 1185-1186, condu i de trei fra i - etru, Asan i catre viitor. (Alex Haley) loni , s-au r sculat mpotriva Bizan ului. Biruin a r scula ilor a pus temeiul mperiului Romno-Bulgar (sau al doilea arat bulgar). Romnii mpreun cu bulgarii au participat la crearea acestei structuri statale, iar loni aloian a fost recunoscut mp rat de c tre papa nocen iu al -lea, invocand originea romna a lui loni . n timpul domniei urma ilor lui loni acest stat devine bulgar. Rela iile lui cu cumanii i extinderea st pnirii mperiului la nord de un re s -au r sfrnt i asupra popula iei romne ti din spa iul arpato-Dun rean, n aceast perioad la nord de Dun re se r spnde te scrisul slav ,chirilic i liturghia n limba slavona. rin intermediul statului sud-slav p trund i anumite elemente bizantine de organizare a institu iilor statale la romni, inclusiv a domniei (dup modelul bazileilor bizantini i rilor bulgare). Astfel, conform ultimelor viziuni ale istoricilor romni, asupra procesului de constituire a statelor medievale romane ti, de rnd cu tradi ia autohtona a Romniilor populare, un anumit rol l-au jucat influen a bizantino-subslava i prezen a migratorilor turanici. umanii au mpiedicat expansiunea Regatului maghiar la sud i est de Mun ii arpa i, oferind romnilor posibilitatea s - i creeze forma iuni statale proprii, care pl teau tribut migratorilor.
A EEE D E C C C D C E A E B A A @ @ A

Formarea Transilvaniei
n cca.896, un alt neam de orgine asiatic , maghiarii, s-au a ezat n annonia. n secolul , unul dintre cei ase conduc tori ai triburilor maghiare, Tuhutum, a cucerit voievodatul lui Gelu, p strndu-l pentru urma ii s i. Menumorut a acceptat suzeranitatea ungurilor. n 1002/3, Gyula (Gyla/Jula), urma ul lui Tuhutum, s -a revoltat mpotriva regelui maghiar tefan al Ungariei, dar a fost nfrnt, iar principatul s u a intrat sub suzeranitatea Regatului Ungariei, p strnd ca form de organizare principatul. perioad n Transilvania a nceput colonizarea cu secui i cu sa i. Voievodatul era mp r it n mai multe existat pn n 1526, cnd a fost declarat rincipatul Transilvaniei. n 1765, rincipatul a fost ridicat la rangul de Mare rincipat, iar n 1867 a fost inclus n mperiul Austro-Ungar.
E D D D F EEB E B D

Undeva n a doua jum tate a secolului ri ( ara Maramure ului, ara

, principatul a redevenit voievodat i tot n acea

a ului, ara Brsei, ara Ha egului, etc.) Voievodatul a

Formarea

rii Romne ti.


G

Formarea statului medieval ara Romneasc a cunoscut cteva etape. Forma iuni politice incipiente - uniuni de ob ti - au fost atestate n izvoarele slave sub denumirea de Vlasca, odrii Vlasiei (T ara Vlasiei) etc., adic ri ale romnilor. n deceniile care au urmat dup invazia tataro-mongol , izvoarele istorice ne comunic despre forma iuni statale ntre arpa i i Dun re cu un caracter mai avansat. Astfel, n anul 1247 regele maghiar preconiza s amplaseze n Banat i ltenia rdinul religios al loni ilor. rintr-o diplom special cavalerilor ioniti li s-au acordat mari privilegii, dar ei asa si nu s-au stabilit aici. Din diploma aflarn c n spa iul rezervat ioni ilor era situata ara Severinului, care includea cnezatele lui loan i F rca (n ltenia), ara Litua, n frunte cu voievodul Litovoi (pe Jiu), i voievodatul lui Senesl u (pe Arge ). -lea, conform documentelor maghiare, un urma al lui n a doua jum tate a secolului al Litovoi (purtnd acela i nume) pentru anii 1272-1275 a unit la voievodatul sau teritoriul din dreapta ltului i a refuzat s recunoasc suzeranitatea maghiar . Dar n urma expedi iei regelui Ladisl u al V-lea (1272-1290), intreprins in 1277-1279 Litovoi este ucis, iar fratele s u Barbat - luat prizonier. rima ncercare de unificare politic la sud de rapa i denot faptul c evolu ia societ ii romne ti se dezvolta n direc ia statului medieval unificat. rearea unui stat unificat era determinat de mai mul i factori, n primul r nd, era necesar asigurarea securit ii drumului comercial, care lega Europa entrala cu gurile Dun rii. Veniturile c p tate de la asigurarea comer ului pe acest drum au nt rit for a economic a voievodatelor romne ti. Diferen ierea social din societatea romneasc aflat pe calea constituirii rela iilor feudale, determina la rndul ei necesitatea unui aparat administrativ puternic pentru a reglementa rela iile dintre diferitele paturi sociale, pentru a ap ra bunurile lor materiale de invazii str ine i infractori interni. De i regii maghiari i i impuneau suzeranitatea lor la sud de arpa i, vecin tatea Hoardei de Aur nu le permitea s - i extind st pnirile n aceast zon . Domina ia mongola dupa 1241 era efectiva numai n teritoriile de sud-vest ale Moldovei, n celelalte teritorii romne ti de la sud si est de arpa i dependen a de mongoli se limita la plata unui tribut, n schimb acestia st vileau expansiunea maghiar n zon . Totodat , in procesul evolu iei rela iilor mongoloromne, bazate pe colectarea birurilor de la popula ia autohton , s-a constituit aparatul administrativ local, preluat apoi de statul medieval romnesc. Astfel, domina ia mongol a fost un factor accelerator pentru procesul de unificare politic n spa iul rom nesc. n cronicile muntene ti nceputul procesului de unificare este legat de venirea legendarului Negru Voda din ara F g ra ului, care la 1290 "a desc lecat" (intemeiat) ara Romneasc cu centrul la mpulung, apoi la Arge . Legenda se bazeaz pe tradi ia oral despre str mutarea unor grupuri de romni de peste mun i din cauza ofensivei feudalilor unguri mpotriva obiceiurilor i N. Iorga despre marea victorie a institu iilor lor tradi ionale, n realitate unificarea a fost lui Basarab: nf ptuit de c tre c petenii militare locale n decursul Posada e o biruin mare i unei perioade ndelungate (ceea ce nu exclude i unele ntreag ,rodnic n urm ri imigr ri ale romnilor de peste mun i, factor permanent fiindc lupta se d dea n direcia n acea zon ). Acest proces s-a ncheiat sub domnia lui natural a dizolv ri noasre i pe Basarab (1324-1352). n anul 1330 Basarab a p mntul nostru ocrotitor pentru respins atacul regelui maghiar arol-Robert, pornit s -i
G G G G G P HHQ H I I I I G H P

ai s i .

pedepseasca pe vasalul s u "infidel", care unise la st pnirile sale Banatul Severinului (supus regelui). n localitatea numit osada oastea maghiara a fost nimicit (9-12 octombrie 1330). a urmare, a fost ntrerupta dependen a vasal de rege a voievodului romn. Victoria ob inut a demonstrat c statul nou ap rut prezinta o realitate politico-militar la sud de arpa i. Voievodul Basarab a fost ntemeietorul dinastiei Basara-bilor n ara Romneasc .
S R

Formarea
UT

rii Moldovei.
S S S

n secolele -XIII, n spa iul situat ntre Mun ii arpa i i Nistru s-au desf urat procese similare cu cele din teritoriile dintre arpa i i Dun re. ercet rile arheologice ne permit s urm rim concentrarea popula iei n jurul unor complexe teritoriale, aparate de fortific tii n mai multe zone pe cursul inferior al Jijiei, Bahluiului i rutului, n regiunea dintre rut i Barlad, pe teritoriul dintre rut i Nistru - pe valea iuhurului, n regiunea codrilor (teritoriul viitorului inut Lapusna-Orhei) etc. Izvoarele istorice con in unele informatii despre forma iuni politice n aceast zona. n vestitul poem german " antecul Nibelungilor" se poveste te despre o " ar romneasc " n frunte cu ducele Rumunc, nume derivat de la denumirea etnic a poporului-rumn. In vecinatatea cnezatului Hacici a fost atestata o "tara a bolohovenilor" (adica a "volohovenilor"), a romanilor, intre anii 1231-1257 bolohovenii au luptat cu nezatul Halici, fiind ajutati de mongoli. Despre trei formatiuni politice vechi, uniuni de obsti: Vrancea, ampulung si Thigheci a relatat Dimitrie antemir. Aceste formatiuni teritoriale si-au pastrat specificul lor in decursul intregului ev mediu, formand de rand cu alte "tari" baza pe care s-a constituit statul medieval moldovenesc.
S S S S R R S R

ecetea de la Baia sec. XIV


S

In lucrarile istoricilor au mai fost mentionate " nezatul barladnicilor" si "Tara brodnicilor". Numele primei formatiuni este legat de cel al cneazului Ivan Rostislavovici din Zvenlgorod, care in 1144 a fugit la sudul pamanturilor dintre Nistru si arpati, stabilindu -se in regiunea Barladului. Istoricii inclina spre parerea ca aflarea cneazului rus si a tovarasilor lui de lupta, numiti "bartadnici", pe teritoriul Moldovei a fost un eveniment temporarfara urmari politice semnificative. In anul 1222, intr-un act emis de regele ungar Andrei al H-lea, la sudul Moldovei este mentionata "Tara (pamantul) brodnicilor". in 1223, brodnicii condusi de voievodul lor loscanea au participat in batalia de la Kalka (1223) de partea mongolilor.
R S

Originea etnica a brodnicilor nu este clara. Ei au fost considerati slavi semlnomazi, romani, sau o populatie mixta, alcatuita din romani, slavi si cumani. Unii istorici considera, ca numele brodnicilor ar proveni de la "brod" (in l. slava - "vad"), acestea fiind bastinasi romani aveau functia de podari la trecerea peste rauri. Ultima parere poate fi acceptata, deoarece mai tarziu, in secolele XV-XVI, la Dunare sl Nistru era demult stabilita o populatie locala, care deservea trecatorile. rocesul de unificare politica a pamanturilor de la est de arpati este insa, legat direct nu de formatiunile nominalizate, ci de una care a aparut la sfarsitul secolului al XlII -lea, in timpul domniei regelui maghiar Ladislau al IV-lea (1272-1290), in valea raului Moldova, afluent al Siretului. La 1308, in " ronica rimata a lui Ottocar de Styria" este mentionat un "voievod roman (vlah) de peste munti", adica de la est de arpati. Din aceasta zona au venit la 1325 romanii (volohi!) care au participat la o campanie a polonezilor contra Brandenburgului. Voievodatul numit "Valahia", cu centrul la Siret, este mentionat in 1340 intr-o scrisoare a calugarilor mineriti catre apa de la Roma. ronicile moldovenesti, ca si cele unguresti, leaga constituirea Voievodatului Moldovei de legenda lui Dragos. Asa cum Negru Voda sosise in Tara Romaneasca din Tara Fagarasului, si Dragos a venit din Tara Maramuresului in timpul vanatorii unui bour la est de arpati, unde in valea raului Moldova a "descalecat" Tara Moldovei. Legenda isi gaseste expresie in stema Moldovei - cap de bour, dar mai mult nu este confirmata de realitatile istorice. amanturile de la est de arpati erau permanent populate de autohtoni. Desi intre populatia Moldovei si a Maramuresului in evul mediu au existat relatii foarte diverse, constituirea statului independent a fost un proces launtric, care s-a desfasurat similar si in alte teritorii romanesti in directia unificarii si emanciparii lor politice. at priveste personalitatea lui Dragos, date precise despre timpul cand a domnit lipsesc. Unii istorici sunt de parere ca el s-a situat in fruntea voievodatului din Valea Moldovei inca la sfarsitul secolului al XIH-lea. Alti istorici Insista ca voievodul maramuresean Dragos a fost impus la domnie de catre regele maghiar dupa anul 1345, cand avuse loc campania sa la est de arpati. ampania a fost reusita si voievodatul din Valea Moldovei a devenit vasal al regelui. Ultima viziune este cea mai des acceptata in istoriografia romaneasca; desi discutiile controversate continua. Dragos a fost urmat la domnie de fiul sau Sas. O a doua etapa in constituirea statului medieval moldovenesc este legata de numele voievodului maramuresan Bogdan din uhea. Dupa o lupta indelungata pentru pastrarea libertatilor romanilor din Maramures, el a trecut muntii impreuna cu ceata sa militara, stabilindu se in Moldova, de unde l-a izgonit pe Bale, fiul lui Sas. Data la care s-a produs acest eveniment continua sa fie discutata de istorici. onform unei opinii evenimentul a avut loc la 1359, cand a fost concomitent respinsa si o incercare a polonilor de a pune stapanire pe voievodatul moldovenesc, fapt relatat de cronicarul polon Ian Dlugosz. Alti istorici sunt de parere ca momentul alungarii lui Bale nu putea fi anul 1359, deoarece aceasta data nu este in concordanta cu un document maghiar din 20 martie 1360, in care se mentioneaza ca un alt Dragos - cel din Gulesti, a readus sub suzeranitatea regelui maghiar "tara noastra a Moldovei"; deci, voievodatul nu reusise inca sa-si capete independenta, in alt document din 2 februarie 1365 se mentioneaza ca Bale este despagubit pe ntru pierderea posesiunilor sale din Moldova prin miluirea lui de catre rege cu domeniile lui Bogdan din uhea, care deja plecase in Moldova. a urmare. Bogdan a venit in Moldova intre anii 1360-1365. Sunt acceptati ca fiind verosimi anii 1363-1364.
W W W W W W W W V W W W W W V V

Este cert faptul ca pe la mijlocul secolului al XlV -lea prin actiunea lui Bogdan a fost inlaturata suzeranitatea regelui maghiar si Voievodatul Moldovei a devenit stat independent. hiar la inceputul domniei sale Bogdan a unificat voievodatul din Valea Moldovei cu cel de la Suceava-Radauti, apoi cu Tara Sepenitului, cu cetatile ei de la Hmilov, Tetina si Hotin pe Nistru. Statul constituit - Tara Moldovei - mai era numit si Tara de Sus, deoarece in partea de sud-est a spatiului arpato-Nistrean-Pontic, dar si dincolo de G. BR IANU, despre originea i Nistru (in Podolia Mica), exista o alta formatiune formarea unit ii romneti statala, numita Tara de Jos, care includea teritoriile eliberate de sub dominatia tatara. La 1386 aici era Astfel, cele dou state de origine domn voievodul ostea. in anul urmator, 1387, in comun i care sunt expresie timpul domniei lui Petru Musat (1375 -1391) Tara de politic a expansiunii romnilor din Sus si Tara de Jos au fost unificate. Tara Moldovei a masivul transilvan spre Dun re i mai inclus in componenta sa si "culuarul unguresc" Nistru au avut n epoca fond rii lor o portiune de teritoriu la urbura arpatilor, care raiuni distincte de existen i au unea stapanirile ungare cu gurile Dunarii si separa cunoscut de-a lungul timpului Moldova de Tara Romaneasca. ontopirea Tarii de destine diferite. Dar opoziia Sus cu Tara de Jos a insemnat incheierea procesului acestui dualism politic i a unit ii de formare a statului moldovenesc. La sfarsitul romneti este mai mult aparent secolului al XlV-lea teritoriul Tarii Moldovei ajunge dect real pana la Marea Neagra. Prin Moldova trecea un drum comercial care unea Marea Baltica cu Marea Neagra. Acest drum, numit apoi "drum moldovenesc", era protejat de statul moldovean, care beneficia pe aceasta cale de anumite avantaje economice .
X X X X X Y

Lenenda cu privire la formarea statului medieval Moldova:
A fost odat

un tn r prin

care domnea n

ara sa la marginea

Carpa ilor. i pl cea vn toarea nainte de toate. ntr-o zi afl c ntr-una din p duri tr ie te un zimbru att de mndru i puternic, cum nc nimeni nu vnase. Oamenii povesteau c purta o stea str lucitoare pe frunte r pun zimbrul i i Luceaf rul nop ilor reci sta ntre coarnele sale. Nimeni nu fu s se aleag cu mndrul trofeu. ns att de curajos s se ncumete s l vneze. Toate acestea le auzi prin ul i se hot r s Prin ul i adun tovar ii i porni c lare prin p duri, pn cnd c eaua sa lu urma zimbrului i iute ca vntul fugi naintea tuturora. Prin ul o urm de ndat adnc n p dure. Tovar ii s i erau cu mult n urm , cnd pri ul auzi mugetul nfrico tor al zimbrului i n l tr turi furioase. Cnd ajunse n lumini v zu cu groaz cum c eaua sa credincioas ncol ise imensul animal. C eaua, iute, vru s izbi cu putere n luceaf rul din s r n spatele zimbrului, ns animal c zu pe acesta, cu o loc_ mort. mi care scurt de coarne o omor. Zimbrul mugind i frem tnd se ntoarse c tre prin , care l frunte. Uria ul Cnd tovar ii s i ajunser n sfr it n lumini , prin ul le spuse cu o voce mndr :

Zimbrul eu l-am nvins. Privi i-i capul puternic; acest trofeu va deveni stema rii mele i acest pru, ca i ara prin care curge, vor purta numele c elei mele, Molda. A a a primit Moldova stema i numele pe care l poart cu mndrie i ast zi. Chiar dac acum zimbrii nu mai tr iesc n p duri, curajul Voievodului Drago a r mas n amintirea poporului.

Stema Moldovei.

Bourul (Bos p imigenius), de i este ast zi o specie bovin disp rut , este cunoscut mai ales ca figurnd proeminent pe stema Moldovei medievale. Mai apoi, el e prezent ca simbol heraldic pe nsemnele statale ale Moldovei n epoca modern i, dup unirea acestei provincii cu Muntenia (Valahia) la 1859, el ocup una din jum t ile stemei Principatelor Unite Romne (care aveau s devin n scurt timp Regatul Romniei), cealalt jum tate revenind pajurei valahe. Bourul nu e de inspira ie strict moldav , ci provine n ultim instan din Maramure ul medieval. Stema de
`

azi a jude ului Maramure ncorporez bourul. ntemeierea Moldovei medievale se datoreaza voievozilor maramure eni care mai apoi, au colonizat ara de sus a Moldovei constituind, dinastia fondatoare a acesteia, respectiv dinastia Mu atinilor. Bourul a figurat pe her ldica personal a c peteniilor romne a maramure ene Sas, Drago i Bogdan care mai apoi le -au transferat pe stema noilor lor domenii statale moldave. Potrivit lui Nicolaie Iorga, bourul maramure ean ( i mai apoi moldav) provine n realitate din Lituania, de unde a originat so ia lui La cu, fiul si succesorul lui Bogdan. n Moldova medieval steagurile erau de mai multe feluri: steagul domnesc sau al mare), steagurile ost rii (Steagul cel

e ti, cu nsemne religioase. Culoarea i reprezentareagrafic a acestora se

schimba de la o epoc la alta, steagurile breslelor de slujitori (o teni) i cele ale unit ilor militare, steagurile dreg torilor militari, diferite steaguri ale cetelor boiere ti (cu stemele lor de familie) i trupele c l ri, ale c ror culori erau uneori cele ale steagului unit ii din care f ceu parte. Steagul cel mare prezenta pe pnz stema Moldovei: capul de bour (zimbru), simbolul statalit ii moldovene ti. Culoarea de baz a steagului Moldovei era, n general, ro u.

Uneori, domnitorii i aveau propriul lor steag care mbina elemente ale stemei personale cu stema rii.

Importan a istoric a constituirii statelor medievale romne ti.


Constituirea statelor medievale romanesti a fost un proces de lunga durata si s-a realizat in doua etape: unificarea formatiunilor politice prestatale (a Romaniilor populare) sub autoritatea unuia dintre conducatorii acestora; apoi crearea institutiilor politice, admi-nistrative si religioase, necesare afirmarii si apararii statului. Prima formatiune statala intemeiata a fost Voievodatul Transilvaniei, integrat teritorial Regatului maghiar in urma expansiunii acestuia spre est. Romanii transil -vaneni au inceput sa fie obiectul unei politici de discriminare, care va duce in cele din urma la eliminarea lor din viata politica a Transilvaniei. Celelalte doua state romanesti (Moldova si Tara Romaneasca) au reusit sa se emancipeze de sub dominatia mongola si ungara, dobandind independenta politica Procesul de unificare a statelor romanesti n-a atins nivelul crearii unui stat unita independent. Tarile Romane au avut drept focare constituitoare teritorii destul de indepar-tate unul de altul. Atunci cand extinderea lor teritoriala a ajuns sa se intalneasca (la Curbura Carpatilor), ele erau deja state constituite, conduse de dinastii domnesti proprii, fiind orientate in relatiile politice externe in diferite directii: Tara Romaneasca - spre Ungaria, iar Moldova- spre Polonia si Lituania. Cu timpul s-a format o traditie istorica, acceptata de contemporani, o traditie a doua tari separate cu propriile lor interese politice, sociale si economice externe, adica a unui pluralism statal romanesc. Transilvania, datorita asezarii sale geografice si situatiei de centru natural al neamului romanesc, in urma instaurarii timpurii a dominatiei regilor ungari, a fost exclusa din procesul de unificare politica a romanilor. Dupa ce Dobrogea a fost cucerita de Imperiul otoman, Tara Moldovei si Tara Romaneasca au continuat sa prezinte cele "doua libertati romanesti" (dupa expresia lui N.Iorga), care au creat conditii politice corespunzatoare pentru o dezvoltare istorica neintrerupta a societatii romanesti. Pe baza lor s-a infaptuit unitatea plitica a spatiului romanesc care s-a desavarsit la 1918.

Personalit i marcante: 1.Drago Vod

Drago

st c

osc t di cro icil

oldov

ti ca d sc l c tor

Moldova toar

i i

ri

l i voi vod. Cro icil s

c voi vod l ro , Dra o , fii d la v

r ri d zi br , a v it di Mara r la a a Moldov i, a zat acolo i a o lat ara c ro i di Mara r .

i l c d -i loc l, s-a

Dragos (1347-1348)-titl l d c

az;i t

iaza o

arca d a arar (Moldova) vasala otriva tatarilor si co trol l r asii l i

U ari i.Sco l ac st ia ra d a asi ra a arar a i dr l i co rcial d la Est d Car ati.


Bogdan,fost Voi vod al Mara

r s l i,i c

sa -i i lat r

l i U ari i,L dovic I(i tai) d A jo ,a co s ci t Dra os.Victoriil i otriva r ozitiv as ra Moldov i,d v i d stat i d d t. Cauza rascoal i l i Bo da , ra lt ir a fata d sta a ir a U ari i as ra Mara r s l i i co itat. Co t xt l fii d r volta ro a ilor d la Est d Car ati i
e d cb a

car l -a tra sfor at otriv a U ari i. l co ii al cro icii

tradi ia

strat Croni a Anoni

ol ovei, a oi

l i Gri or Ur ch c r i i t r olat , r c i la Miro Costi , s s c Dra o a i it c oa ii s i di Mara r i a d sc l cat Moldova "n zilele lui asl u raiul unguresc, care cu ajutorul romnilor i a scos e t tari in ol ova, gonindu -i este istru". T tarii, car
i

ra a

za i di 1241 Moldova, d

d obi

ia s

fac i c rsi i st Car a i, a fost fr i Moldova d o til r l i U ari i, L dovic I (1342- 1382), ri ii a i d do i ai ac st ia, s b co d c r a voi vod l i Tra silva i i A dr i Lackfi. Astf l, t tarii a fost sili i s s r tra di ar st Nistr , s r ord l M rii N a r i Cri a. P tr ca ac tia s ai toarc i s rad iar Tra silva ia, r l ar l-a s ca Marchiz (ger . Markgraf, fr. arq is), la co d cerea oii M rci re edi a la Baia, av d obiectiv l de a a i. treac este s Dra o , ite Moldova c ia s

ra trec torile ri care t tarii obi

it Cro ica De i Drago este desc lec tor Moldova, tot i Bogda I, este (Pomelnicul) de la M stirea Bistri a ca cel di ti do al rii. Ca desc lec tor al rii dependen de Ungaria, Drago este ncep tor l, iar Bogdan I treb ie considerat adev rat l ntemeietor al Principat l i Moldova, ca stat de sine st t tor.

2.Basarab

Romne ti. A domnit ntre anii ~1310 - 1352. A fost fiul luiThocomerius, potrivit unui document oficial emis n 1332 de regele Ungariei Carol Robert d'Anjou care, dup B t lia de la Posada din noiembrie 1330, l r spl tea pecomitele aurentius din Zarand pentru vitejia sa din acea b t lie. Textul respectivei diplome con ine men iunea Basarab, filium T ocomerii (pe Basarab, fiul lui Thocomerius). ara lui Basarab se m rginea la nord cu Transilvania, la vest cu Regatul Ungar, prin Banatul de Severin, la sud cu Bulgaria, la est cu Dobrogea lui Balic cu t tarii imoldovenii brodnici. i mai trziu a lui Dobrotici, iar spre nord-est
w v u

trs s

srq

Basarab I, s pranumit n epoca modern Basarab


p

m i

rul, este considerat fondatorul

rii

Banatul de Severin s-a aflat pn n 1330 n st pnirea lui Basarab. Constantin C. Giurescu socote te c aceast situa ie dura din 1291, de cnd nu mai este pomenit nici un ban de Severin n documentele ungure ti (exceptnd pe cel din 1324, Paulus) . Cu toate acestea, izvoarele descoperite mai recent
[36]

arat c n 1317 Severinul era n minile angevinilor. Alte surse dateaz ocuparea Banatului de

c tre Basarab n 1324 sau 1327. n 1330 se afla n minile voievodului muntean, n momentul n care este ocupat de o tile lui Carol Robert. Urm torul ban de Severin, Dionisie Szecs, este men ionat abia n 1335 i Nicolae Iorga crede c zona a fost recucerit de unguri definitiv abia n 1334 - 1335[40]. Exist ipoteza ca Banatul de Severin s fi r mas totu i n st pnirea rii Romne ti . Constantin C. Giurescu
[

admite posibilitatea ca titlul de ban al lui Dionisie din 1335 s fie doar o preten ie. Pe de alt parte, spre r s rit grani a nu a fost stabilit cu exactitate de istorici. Unii au considerat c privilegiul dat n 1358 de regele Ludovic I bra ovenilor, prin care le permintea s ajung la Br ila nestingheri i prin zona cuprins ntre rurile Prahova, Ialomi a
[43]

i Buz u, este expresia i

st pnirii ungare de facto a acestui teritoriu, prin urmare au stabilit grani a r s ritean pe Prahova Ialomi a . P. P. Panaitescu respinge aceast ipotez i arat c privilegiul acela era doar un drept
[44]

teoretic al suzeranului, care trebuia ns nt rit


[45]

i de domnitorul muntean

. Ideea este sus inut

i de

Constantin C. Giurescu, el considernd c bra ovenii au cerut de fapt doar o garan ie suplimentar din partea suzeranului ungar . Totu i, el consider ns c abia n urma campaniei mpotriva t tarilor din anii 1343 - 1345, Basarab intr n st pnirea nordul gurilor Dun rii, care-i va prelua numele c Isaccea se afl n Basarab
[47]

esului Br ilei
[46]

i al Ialomi ei, precum

i a teritoriului de la

. n 1321 geograful arab Abulfeda noteaz faptul

ara valahilor, de unde ar rezulta c nordul Dobrogei era n st pnirea lui

. Totodat , anatolianul Umur Beg precizeaz c n 1337 - 1338 Chilia se g sea la grani a

Valahiei, a adar voievodul muntean st pnea la acea dat ambele maluri ale Dun rii maritime [48]. Trebuie spus c , pentru scurt vreme, Lovi tea a fost cedat contelui Sas Conrad[49]. Despre organizarea bisericeasc din vremea lui Basarab nu s-au p strat date, ns istoricul Constantin C. Giurescu remarc faptul c este inadmisibil ca marele Basarab, ntemeietorul statului muntean, ctitorul l ca urilor sfinte din Cmpulung i o fa
y x

i Curtea de Arge , s nu fi avut pe lng sine, la curtea domneasc ,

bisericeasc mai nalt , vreun arhiereu sau vreun episcop. Preo ii din satele numeroase ale un rii. Bunul sim reclam untenia, pe vremea lui Basarab, a unui vl dic . ara Romneasc existau pe atunci biserici cu preo i hirotonisi i de
[78]

rii omne ti nu erau s se duc doar s fie sfin i i cu to ii n dreapta prezen a n

Nicolae Iorga este de p rere c n

c tre episcopi ce p storeau cel pu in din 1234 cnd sunt numi i de pap pseudo-episcopi. Ace tia erau de fapt, n opinia istoricului, doar ni te superiori ai unor m n stiri primitiv nzestrate care i luaser numele de vl dici. La rndul lor, episcopii romni i primeau consfin irea de la fe ele biserice ti superioare din dreapta Dun rii, care i aveau scaunul la Vidin, Silistra sau Vicina. n acest mod au fost preluate i limba slavon a bisericii i a cancelariei domne ti[79].

e onart e ul care le sus inea au isp rut.

lucru este faptul c n 1352, la moartea lui Basarab, biserica nu era nici m car tencuit Basarab ar mai fi cl dit o m n stire

i pe locul b t liei cu ungurii, din 1330. n secolul al XVIl ea,

c l torul

aciej Stryj owski relata cum pe acel loc, unde a fost b t lia, muntenii au cl dit o m n stire
e

au ridicat trei stlpi de piatr , pe care eu nsumi i-am v zut n anul 1575, venind din urcia, dincolo de ora ul Gherghi a, la dou zile de drum de Sibiu.... ercet torul Florian icu Sm r ndescu identific aceast m n stire cu cea numit n popor rei espezi din Posada Prahovei, recl dit n 1661
f
[82]

n stirea de la

mpulung a fost ref cut de c tre atei Basarab ntre 1635

i 1636. ot atunci a fost

nlocuit
h

i pisania, care relateaz c biserica a fost n l at de c tre egru Vod n1215 (6723). I. i 800 ( )
[83]

apedatu consider c inscrip ia veche a fost citit gre it, ntruct numerele chirilice 700 ( ) i corecteaz anul la1315 (6823) it i de
i
[84]

au fost confundate datorit gradului ridicat de uzur ,


[85]

Filitti
k

.
m

era de credin

catolic , dup cum precizeaz clar i papa n sc risorile sale .

aceasta din urm era de rit ortodox, nu catolic ).

[87]

e altfel se pare c nu numai doamna, ci


[88]

din

mpulung, cunoscut sub numele de l oa ter, i a bisericii Sn i coar din Arge

e asemenea, tradi ia atribuie doamnei

argareta

i so ului ei

egru Vod ctitorirea m n stirii catolice


[86]

(de i i Basarab

corespunde domniei lui Basarab I. Aceea i opinie a fost mp rt

h. I Br tianu ,

Biserica

omneasc a fost nceput sub Basarab, ns a fost terminat abia sub adu I. ovada acestui
[81]

pomenit, mpreun cu doamna

[80] argareta, n fruntea echilor lor pomelnice .

biserica m n stirii

egru Vod

i cea eche din

mnicu V l cea au fost ctitorite tot de el, deoarece este

Arge

i cea de pe locul b t liei de la Posada. Pe l ng acestea, istoricii consider c

. Acesta i de I. .

Potri it tradi iei, singurele iserici atri uite cu siguran

lui Basarab sunt cea domneasc din urtea de

cum

Bise i

omne sc

in u te

e A ge

t e n timpul lui

u I. Ast zi cele ou tu nu i i p on osul sau

3.Litovoi

n documentele din secolul XIII se arat existen a unui stat romnesc numit Litua sau ara lui Litovoi. Caracterul romnesc al acestui stat, recunoscut i de documentele ungure ti, ridic o interesant problem asupra denumiri att de asem n toare cu cea a Lituaniei; este vorba, mai mult ca sigur, de o r d cin indo-european comun zonei baltice i respectiv dacice, dar poate fi vorba i de mai mult dect att (Balticii, de origine romn ? ). ara lui Litovoi se ntindea pe ambele p r i ale Carpa ilor, cuprinznd ara Ha egului, Lovi tea i alte inuturi din nordul Olteniei de ast zi. Mai trziu, dup moartea lui Litovoi i a lui B rbat, ultimii conduc tori ai Lituei, p mntul acesteia se va mp r ii, ara Ha egului intrnd n cuprinsul Transilvaniei, iar ara Lovi tei i p r ile sudice revenind Banatului Olteniei, format n acel timp. Voievodul Litovoi a domnit de pe la cca. 1240 pn la 1277. Cu o mare n elepciune, el i-a ntins autoritatea asupra mai multor cnezate i ri romne ti m runte, formnd nucleul de la care vor ap rea apoi Banatul Olteniei i ara Romneasc a Munteniei. Pentru aceasta el a avut de biruit numeroase orgolii locale att de puternice i dureroase la Romni dar i amestecurile abuzive ale Ungariei. ncercnd s i nt reasc st pnirea peste inuturile romne ti ale Carpa ilor, ba chiar i pe cele de dincolo de Carpa i, Bela al IV-lea era lipsit de coloni ti dintre unguri nc foarte pu ini la num r i risipi i n masa romneasc din Panonia,

Cri ana i alte regiuni. Mai trziu, prin asimilarea Romnilor i slavilor din diferite p r i ale regatului, num rul ungurilor va cre te, pentru ca, spre sfr itul sec. XIX, s ajung aproape de 50% din popula ia Regatului Ungar. Atunci ns aceast propor ie nu era nici m car un vis ndep rtat, de aceea Bela IV a fost nevoit, ca i al i regi ai Ungariei, s apeleze la tot felul de alte neamuri (secui, sa i, vabi, srbi, cehi etc) pentru a reduce pe ct posibil puterea Neamului Romnesc. De aceea, printre altele, Bela IV ncearc a aduce n 1247 n zona Severinului pe Cavalerii Ioani i, dndu-le autoritate i asupra cnezatelor dintre Severin i Olt (aflate de-a lungul Dun rii, o zon piscicol extraordinar de important ). De i pn la urm ncercarea a r mas f r rezultat cu excep ia p str rii documentelor legate de ea, foarte importante pentru istoria zonei ea este o pild a abuzurilor permanente ale coroanei ungare n statele romne ti. Este necesar s n elegem c , dup o veche tradi ie roman , n Evul Mediu to i oamenii erau vasalii altora mai sus-pu i, ajungndu-se ca la vrf s se afle c iva Patriarhi i mp ra i. A a, de pild , prin aceea i perioad , feluri i cavaleri i baroni din Anglia aveau drept vasali o serie de rani i me te ugari de pe mo iile lor, ns ei n i i erau vasalii unor con i, duci, lorzi etc, care i ei erau vasalii regelui Angliei. Acesta, la rndul s u, era vasalul regelui Fran ei i acesta, de asemenea, se considera supus al Papei. Aceasta nu nsemna ns c regele Fran ei putea hot r modific ri de grani sau taxe n Anglia; asemenea ncerc ri se f ceau totu i atunci cnd p rea c vasalul este destul de slab pentru ca un astfel de abuz s r mn f r r spuns. Prin asemenea nedrept i multe forma iuni ducate, comitate, regate etc s-au ntins n dauna altora, profitnd de sl biciunea lor. Bela IV se baza pe urm rile invaziei t tare din 1241-1242, care sl biser i Ungaria, dar mai

mult teritoriile dinspre r s rit, de unde veniser n v litorii. Este chiar posibil ca Litovoi s fi fost acel domnitor romn despre care cancelariile occidentale scriau cu bucurie c a biruit pe t tari

singura victorie european asupra lor n timpul acestei campanii i de aceea Bela IV s l fi privit cu team , dar i cu speran a c pierderile suferite l vor fi sl bit destul pentru a nu putea riposta. tim ns cu siguran c o tirile romne ti din Carpa i luptaser n mai multe lupte mpotriva t tarilor, cu un mare eroism i n ciuda izbitoarei diferen e numerice. 1 / 2Litovoi, mare domnitor romn Sl biciunile Ungariei i refuzul Ioani ilor de a se stabili n teritoriul oferit de Bela IV de i nu -i apar inea, au amnat r zboiul dintre Litua i Ungaria. Odat cu trecerea timpului ns , revenindu- i dup invazia t tar , Ungaria a nceput s se preg teasc pentru a nfrunta pe Voievodul Litovoi, a c rui putere cre tea mereu. Noi cnezate se alipeau de ara Lituei, i chiar dac aceste cnezate erau n general mici, num rul d dea importan acestei cre teri nencetate. Ca urmare, Ladislau IV-lea, noul rege al Ungariei dup Bela IV i meteoricul tefan V-lea, porne te la 1272 conflictul, emi nd preten ii asupra unor teritorii de inute de Litovoi. Acesta, fa de nc lcare principiilor vasalit ii care presupuneau ocrotire i nu jefuire repinge cu indignare cererile abuzive i renun la a mai pl ti dijma regal . Are loc un prim r zboi, i spre uimirea i dezam girea lui Ladislau IV domnitorul romn ob ine o victorie str lucit . Puterea rii Litua i a ezarea sa deosebit de sigur , buna organizare militar i

mai ales geniul lui Litovoi f ceau ca orice r zboi mpotriva Romnilor de aici s aib pu ine anse de izbnd . De aceea, Ladislau IV a apelat la alt metod . A stabilit un regim de pace prin trimi ii s i la curtea lui Litovoi, dar f r a semna un tratat propriu-zis. n acela i timp ns , a c utat din r sputeri g sirea sau strecurarea unui tr d tor printre oamenii din apropierea domnitorului romn. i, dup c iva ani de c ut ri, s-a izbutit introducerea unui tr d tor n suita domneasc . Acesta a fost semnalul pentru pornirea celui de-al doilea r zboi. Ladislau IV a beneficiat de informa ii am nun ite despre mi c rile armatei romne. La momentul hot rtor,

Litovoi a fost asasinat. Dup ce vestea a zguduit oastea romneasc , a urmat atacul nea teptat al armatei lui Ladislav IV; n acela i timp, tot prin asemenea tertipuri, fusese f cut prizonier i B rbat, fratele lui Litovoi, singurul care ar fi putut s conduc trupele dup dispari ia acestuia. Cu toate acesea armata romneasc , de i r mas f r comandant, s luptat eroic, provocnd -a grele pierderi ungurilor i izbutind s se retrag n mun i f r a fi distrus . Acest lucru a mpiedicat planurile lui Ladislav al IV-lea de anexare total a Lituei. Litua a r mas mai departe de sine st t toare, trebuind ns a pl ti o grea r scump rare pentru eliberarea din prizonierat a lui B rbat, care a devenit apoi noul domnitor al rii. Lupta plin de n elepciune si curaj a lui Litovoi a fost semnalul rede tept rii Romnilor din Carpa i la lupta pentru neatrnare i baza de la care, dup nc o genera ie, se va ridica ara Romneasc a Munteniei, de la Mun i la Marea cea Mare.

Negru V

Negru V

a fost, potrivit legendei, fondatorul

i primul voievod al

rii omne ti.

Existen a lui real este controversat , f cnd subiectul mai multor cercet ri mai mult sau mai pu in istorice.

Potrivit legendei, egru Vod apare ca un personaj care la 1290,se presupune ca a trecut arpa ii din F g ra ntemeiat un voievodat. Se crede c a ng duit or i s-a stabilit la urtea de Arge sau mpulung unde a

enilor sa i s - i men in pe comesul (liderul) lor,

auren iu, care a decedat n 1300 i a fost nmormntat n biserica B r ei din mpulung. " esc lecatul" s u ar fi pus bazele rii omne ti, a c rei independen avea s o statueze Basarab I, n anul 1330.

Iar cnd au fost la cursul anilor de la Adam 6798, fiind n ara Ungureasc un voievod ce l-au chiemat Radul Negrul Voievod, mare her eg pre Alma i pre F g ra , r dicatu-s-au de acolo cu toat casa lui i cu mul ime noroade: rumni, papista i, sa i, de tot feliul de oameni, pogorndu -se pre apa Dmbovi ii, nceput-au a face ar noao. Letopise ul Cantacuzinesc Cnd au fost cursul anilor de la Adam 6798, Radul Vod Negrul, care avea scaunul s u la F g ra de la mo ii i strmo ii rumnilor, carii venise de la Roma, n zilele lui raian mp ratul Romii s-au socotit ca s - i mute scaunul dencoace, peste plai. Cronica B lenilor n diverse tradi ii
  
n

i legende, egru Vod se suprapune peste urm torii v oievozi:

hocomerius Basarab I adu I eagoe Basarab

Constituirea statelor medievale romneti este actorul cel mai bun, cel mai vestit din scena istoriei a unor noi fore sociale i politice, cu scopul asigur rii progresului economic i s -l apere, o dat cu p mntul i ara,impotriva oric ror Amestecuri ilegale, intervenii n treburile ,n viaa unui stat, tinznd la tirbirea libert ii i a independenei de aciune i la impunerea unui anumit punct de vedere. De fapt, ce este acest proces de formare a statelor?Un mit,o prezicere, legend ?Sau poate e realitatea pe care noi, str -nepoii lui Drago Vod , Sas , Basarab o traim i o ducem spre o alt generaie-spre nepoii i str -ne pii notri?Sute de ani la rnd aceast ntrebare i-a chinuit si pe naintaii notri,ceea ce adus multe rezultate, multe dovezi faptului c Formarea Statelor Medievale Romneti este o realitate.Acest process istoric care urma sa se desfaoare prin al turarea, n acelai cadru territorial, a formaiunilor politice preexistente (voievodate i cnezate) ,crearea instituiilor laice, bisericeti iemanciparea teritorial de sub dominaie str ina a format totodata un cmp derelaii internaionale. Izvoare istorice, monumente istorice, legend , descoperiri arheologice ect formeaza un totintreg de informaii, de dovezi a faptul ui ca spusele despre formarea statelor medieval romneti sunt un adevar. Societatea noastr , s-a format intr-un lung r stimp in cursul c reia isi contiuna extensia in jurul unui nucleu de personalitai si evenimente.Fromarea statelor medieval romneti este o adevarata opera politic ,o bog ie ce apartine tuturor romnilor,ea este o biruin mare i venic .

Bibliografie: 1. Manual pentru cl. a XI-a Istoria Romnilor Autor- Mihai Manea 2.Grigore Ureche, Letopise ul Panaitescu), 4. htt ://www.i t i . 5. htt ://www. 6. htt :// .wiki 8. htt ://www.
i l i i .

rii Moldovei, edi ia a IIa (ed. de P. P.

3.Manual pentru clasa a X-a Istoria Romnilor Gh. Postic

i . g/ . /

7. htt ://i t ii g it .w
t.