Sunteți pe pagina 1din 3

Circulatie interna a autovehiculelor si utilajelor in

santierul beneficiarului

Responsabil pentru organizarea , coordonarea si controlul circulatiei autovehiculelor


si utilajelor la intrarea , in perimetrul si la iesirea din santier este managerul de proiect .
Acesta are obligatia de a dispune transportatorilor sa verifice si sa supravegheze
modul in care se asigura cerintele de SSM , derivate din necesitatea prezentei in perimetrul
santierului a mijloacelor de transport materii prime si produse finite , a utilajelor care
realizeaza toate categoriile de lucrari mecanizate necesare , precum si a autovehiculelor de
serviciu .
Persoanele imputernicite ale benificiarului , SC MNS MONTAJ 360 SRL au dreptul
de a sesiza , de a constata in scris , de a lua masurile care se impun in vederea asigurarii
SSM in cadrul santierului : managerul de proiect , dirigintele de santier , LDSSM ,
coordonator SSM . Persoanele nominalizate au obligatia , dupa caz , de a organiza ,
coordona , verifica si dispune masuri de remediere necesare , dar nu pot fi responsabile in
cazul producerii unui accident sau avarie tehnica , decat in masura in care se dovedeste
neimplicarea sau neglijenta in serviciu a acestora .
Transportatorii , subantrepenorii si angajatii societatii care folosesc autovehiculul sau
utilajul in cadrul societatii este pe deplin responsabil pentru acesta , modul de circulatie si
manevrare , de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului , iar operatorul acestuia
( sofer , deservent ) este obligat si poarta intreaga raspundere pentru aceasta sa respecte
masurile prevazute in prezentul regulament aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu
pe care le are si de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanelor nominalizate
mai sus , atunci cand acestea , dupa caz , coordoneaza traficul in cadrul santierului ,
verifica si dispune masuri de remediere necesare .
Toate autovehiculele si utilajele care desfasoara activitati in cadrul santierului trebuie
sa fie corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de directie , franare , specializate
pentru transport prin grija si responsabilitatea detinatorului .
In cazul in care utilizatorul nu este propritarul utilajului sau mijlocului de transport ,
acest echipament tehnic fiind inchiriat , utilizatorul are obligatia sa efectueze toate
verificarile necesare prin care sa se asigure ca utilajul sau mijlocul de transport este
corespunzator din punct de vedere tehnic si nu prezinta riscuri in utilizare pentru operator
, cat nici pentru lucratorii firmei prezenti .
Utilizatorul si detinatorul raspund integral de raportul de munca , starea de sanatate si
capacitatea fizica , calificarea , instruirea si autorizarea personalului deservent a
mijloacelor tehnice . Prezenta in cadrul santierului a unui sofer sau operator sub influenta
bauturilor alcoolice sau a unei substante sau compus , chiar medicamentos , care ii poate
afecta capacitatea de reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a unei stari
de pericol , poate conduce la rezilierea contractului transportatorului si / sau la aplicarea
de penalitati , solicitarea de daune conform clauzelor contractuale .
In cadrul santierului sunt amenajate conform prevederilor contractuale :
 puncte de control acces la intrarea / iesirea din societate ;
 cai de circulatie delimitate , in care circulatia se va face sub supraveghere ;
 zona pentru stationare temporara a autovehiculelor care transporta materii prime ,
produse in societate ;
 zona pentru stationare pe timpul noptii ;
 sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor
destinate pentru stationarea pe timpul noptii a autovehiculelor / utilajelor .

Conditii pentru accesul in santier a echipamentelor tehnice mobile :


 toate autovehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare
de functiune sistemul de semnalizare acustica si vizuala ;
 accesul in santier se va face numai pe la punctul de control ;
 nu se admite accesul in santier a autovehiculelor care transpota recipienti sub
presiune sau substante inflamabile care nu sunt echipate si inscriptionate conform
prevederilor legale in vigoare .

Conditii pentru circulatie in societate :


 viteze maxima de circulatie in cadrul santierului se stabileste la 5 km/h pentru toate
categoriile de autovehicule sau utilaje . Singura exceptie de la aceasta regula este in
cazul transportul unei persoane accidentate la spital , dar cu obligatia
conducatorului auto de a avea semnalizata sonor si vizual starea de necesitate ;
 circulatia in cadrul santierului se va face numai pe caile de circulatie stabilite . In
cazul in care acestea , din motive obiective intr-o anumita zona , caile de circulatie
nu pot fi delimitate , circulatia se va efectua efectua obligatoriu sub supraveghere si
pilotat ( cand este cazul ) ;
 circulatia mijloacelor de transport si utilajelor se face numai pe partea dreapta , in
sensul de deplasare ;
 nu se vor efectua operatiuni de incarcare / descarcare , manual si mecanizat , pana
cand autovehiculul nu este complet oprit si asigurat impotriva deplasarilor
accidentale ;
 se interzice apropierea oricarui lucrator la mai putin de 1,5 m de un autovehicul sau
utilaj aflat in miscare ;
 se interzice stationarea lucratorilor pe caile de circulatie din cadrul santierului ;
 se interzice circulatia oricarui autovehicul sau utilaj in raza de actiune a podurilor
rulante , in timpul manevrelor de translatare a sarcinilor sau pe sub sarcinile aflate
din diverse motive in stare stationara .

Conditii pentru stationare in santier :


 se va evita stationarea in santier a autovehiculelor care efectueaza activitati de
transport . In cazul in care acest lucru nu este posibil soferul va solicita aprobare de
la persoanele responsabile cu activitatile de transport ;
 pe timpul stationarii in santier , autovehiculul trebuie sa fie incuiat , asigurat
impotriva deplasarilor accidentale . In cazul in care in autovehicul exista
incarcatura , soferul are obligatia sa supravegheze autovehiculul si implicit
incarcatura ;
 in cazul in care stationarea este dictata de necesitati tehnologice soferul / operatorul
are obligatia sa se asigure ca autovehiculul nu se poate deplasa accidental .

Conducatorii sau operatorii de utilaje au obligatia sa detina si sa pastreze in cabina


utilajului sau autovehicului documentele legale sau interne de circulatie si detinere a
autovehicului si marfii transportate , sa-l prezinte persoanelor imputernicite si sa
contrasemneze pentru eventualele deficiente constate .
Toate dispozitiile personalului cu responsabilitati privind controlul traficului din
cadrul santierului trebuie respectate de catre operatorii sau conducatorii de utilaje sau
autovehicule . Nerespectarea dispozitiilor primite de catre acestia va atrage atat
raspunderea lor cat si a detinatorului / utilizatorului care i-a trimis in santier fara instruire
corespunzatoare si care desfasoara activitati pe santier .

Expert SSM.
ing.Mirza Sebastian

S-ar putea să vă placă și