Sunteți pe pagina 1din 1

EDIU SOCIAL

S.C. MNS MONTAJ 360 S.R.L.


Nr. Reg. Com J12/2360/2014 ,
Atribut fiscal RO33458692
Str. Patriciu Barbu nr. 60
Cluj- Napoca, jud. Cluj
Tel:+40720706859, +40731786036
E-mail:office@360construct.ro

DECIZIA NR. 140/20.04.2017

Domnul Nicula Mircea Vasile, reprezentant legal al SC MNS MONTAJ 360 SRL cu sediulin Moara de Padure nr. 1J, Jud. Cluj,
,inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J12/2360/2014, cod fiscal RO33458692,in calitate de angajator; decide:

 Art. 1.
Incepand cu data de 20.04.2017, Dl.Bochis Horatiu se numeste infunctia de sef de echipa in cadrul SC MNS
MONTAJ 360 SRL.

Prezenta decizie se va comunica salariatului în cauză.

Decizia se întocmeste în două exemplare, un exemplar se înmânează persoanei nominalizate care semnează de luarea la
cunoştinţă pe exemplarul care se arhivează la dosarul personal.

Data: 20.04.2017  Administrator:


NICULA MIRCEA VASILE

S-ar putea să vă placă și