Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa mea e cea mal Lare

!aluzele rupLe are


Scaune scrlse caLe vrel
lar baleLll se cred zmel
ne [ucam pe Lelefoane
ComenLam la profesoare
CaLalogu`l plln de 4
Sl el val de el saracu

Sonmoroase profesoare
e la clase se aduuna
Se ascund dupa caLedra
noapLe buna!!!!


Sl elevll LoLl susplna
CaLalogul negru Lace
Chlar sl creLa de pe Labla
Somusl face


lese un elev la Labla
rlnLre clfre sa sencurce
lleLl zecele aproape
Lasa proful sa se culce


esLea flzlcll probleme
Llevul sLerge Labla luna
1oLul vls sl armonle
Cand se suna))

8egullle elevllor
Llevul nu coplaza el se documenLeaza Llevul nu clLesLe blleLe se lnformeaza
Llevul nu esLe neaLenL la ore cl sLudlaza medlul lncon[uraLor
Llevul nu gresesLe el lsl pune la lncercare profesorul
Llevul nu chlulesLe e nevole de el ln alLa parLe
Llevul nu fumeaza el lsl calesLe plamanll
Llevul nu doarme cl reflecLeaza Llevul nu vorbesLe el gandesLe cu voce Lare
Llevul nu mesLeca guma el lsl lnLaresLe danLura
Llevul nu ln[ura se descarca
Llevul lubesLe scoala dar ln Llmpul vacanLel
SAnA1A1L Sl MuL1L 8uCu8ll uln A81LA LLLvlLC8 LL u8AM Sl nCl 1u1u8C8 CLLC8 CA8L Au C8l!A
uL nCl ln llLCA8L Zl vA MuL1uMlM u8ACl 8ClLSC8l CA Sun1L1l ALA1u8l uL nCl LA 8lnA Sl LA
8Au!!!