Sunteți pe pagina 1din 8

Academla de SLudll Lconomlce dln Moldova

ro|ect |a
LCCNCML1kIL


ProIesor: Lilian Hncu
Student: Legaci Daniela, FB-294

lslnu 2011
Mode/u/ unifoctorio/
n Labelul ce urmeaza sunL prezenLaLe daLele cu prlvlre la uaLorla exLerna bruLa a 8omlnlel ln mlrd
uolarl SuA ;l lnvesLlLllle dlrecLe in mlrd uolarl SuA efecLuaLe ln accela;l perloada lnformaLla esLe
preluaLa de pe slLeul 8ancll na(lonale a 8omlnlel (wwwbnrro) uln daLele prezenLaLe in Label se
observa ca volumul lnvesLl(lllor efecLuaLe in 8omlnla esLe mal presus deciL volumul daLorlel exLerne
drepL rezulLaL puLem menLlona ca 8omlnla are o Lendln( pozlLlva de dezvolLare
Perioada
Datoria externa
bruta,mlrd. Dolari
SUA
Investitiile directe,
mlrd. dolari SUA
uecem8

Z[embie
%%
[ct[mbie
% %
septembie
%%
august
%
ule
%
uZe
%
ma
%% %
apile
%
maite

febiuaie
%
aZuaie

uecem
% %%
N[embie
%
0ct[mbie

septembie
%% %%
august
%
ule
%%
uZe

ma

apile

maite

febiuaie
%
aZuaie
% %%
Becem
%%
N[embie
%
0ct[mbie
%%
Septembie
%
august

uleTabelul 1.Date iniiale privind activele de re:erv i po:iia net in Romania
Se cere :
1. SpeciIicarea i identiIicarea modelului econometric ce descrie legtura dintre cele 2
variabile;
2. S se estimeze parametrii modelului i s se calculeze valorile teoretice ale variabilei
endogene;
3. S se testeze semniIicaia parametrilor modelului pentru un prag de semniIicaie
u10
4. S se msoare intensitatea legturii dintre cele 2 variabile Iolosind un indicator adecvat si
sse testeze semniIicaia acestuia pentru un nivel de ncredere u0,05
5. ANOVA.
Rezolvare :
1.Datele din Tabelul 1 le vom exprima printr-un model econometric pentru a exprima
legtura dintre activele de rezerv i poziia net a activelor.Sarcina noastr este de a valida
modelul,pentru a-l putea utiliza n predicii macroeconomice de viitor.

Pentru a determina Iorma modelului de regresie vom construe corelograma:Figura1.raficul Active de re:erv/Po:iia net a activelor Romania

9enLru a rezolva slsLemul vom folosl urmLorul Label ln care sunL prezenLaLe
valorlle lnLermedlare

103,081 2,299 11,885 1Z0,59 1,1Z5 1,381 1Z0,11Z 2Z2,052
123,Z9 Z8,20 13,1Z9 195,591 0,80Z 0,51 131,11 211,01
1Z0,188 11,120 15,828 218,Z88 -0,055 0,003 30,12Z 181,881
211,119 112,39 1Z,381 313,00Z 0,308 0,095 290,9Z5 155,102
2Z1,081 18Z,033 19,Z5Z 101,12 0,281 0,081 21,355 111,Z2
332,131 221,10 21,513 191,0 0,1Z 0,381 158,508 88,311
112,520 323,05 25,08 0,111 -0,988 0,9Z5 102,1Z 11,12Z
1Z0,011 333,391 25,995 2,25 -0,251 0,01 81,153 3Z,552
539,90 390,85Z 28,052 Z15,Z92 -0,Z13 0,552 55,3 21,31
535,095 390,Z03 28,01Z Z32,850 -0,9Z 0,952 58,91 21,352
5Z8,033 113,181 28,820 808,0 -0,391 0,155 39,98Z 1,121
Z35,312 52,011 32,31 1 02Z,9Z2 -0,299 0,089 Z,225 2,108
Z55,331 538,50 32,Z31 1 059,353 -0,183 0,033 1,850 1,393
Z9Z,511 55Z,991 33,29 1 139,839 0,1 0,21Z 0,9ZZ 0,585
9Z3,103 Z25,925 3Z,81 1 301,115 -1,99 2,888 1,89 ,533
1 002,308 Z39,128 38,118 1 359,198 -1,281 1,11 1,183 Z,839
1 002,0Z3 Z3,28Z 38,0ZZ 1 33,803 -1,118 1,31Z 1,Z51 Z,519
1 015,38 Z22,588 3Z,Z32 1 12,ZZZ 0,011 0,002 9,13Z ,220
1 10Z,991 Z89,Z31 39,391 1 551,512 0,033 0,001 21,8ZZ 13,803
1 103,11 Z99,193 39,23 1 521,0Z -0,583 0,310 18,398 15,0Z8
1 05,08Z Z52,202 38,1Z1 1 508,118 0,30 0,130 1,83 9,23Z
1 12,231 823,099 10,191 1 11,093 0,31 0,100 33,182 18,513
1 355,089 93Z,32Z 12,81 1 959,015 1,115 2,088 90,11 38,Z98
1 318,939 952,21Z 13,11 1 910,888 0,5Z 0,322 80,318 11,880
1 Z01,21 1 209,911 18,190 2 392,100 0,119 0,1Z 200,180 108,102
1 Z20,2Z1 1 221,911 18,Z83 2 115,899 0,39 0,13 20Z,112 112,19
1 Z83,29Z 1 280,2 19,81Z 2 183,9Z -0,00Z 0,000 22Z,93 129,819
1 823,111 1 292,153 50,0Z8 2 5Z1,5 0,33 0,101 251,Z9 133,Z19
1 853,8Z 1 301,900 50,313 2 33,2Z0 1,002 1,005 2Z1,112 13Z,Z13
1 98,891 1 131,38Z 52,95 2 Z52,219 -0,231 0,055 313,Z01 181,880
28 072,397 20 009,681 1 030,113 39 404,372 -0,000 16,232 4 038,372 2167,898

O o-b
estimoreo porometri/or mode/u/ui yi co/cu/u/ vo/ori/or teoretice o/e voriobi/ei
endoqene
obparameLrll ecua(lel de regresle
9enLru esLlmarea acesLora vom uLlllza metodo ce/or moi mici ptrote
mln ( mln
AceasL expresle dup obsl anulind derlvaLele par(laleob(lnem slsLemul de
ecua(ll
n0
lolodlnd meLoda deLermlnan(llor se ob(lne
o
o 11407
b b 1J612
concluzie- este coeIicient de regresie,indic gradul de inIluen a caracteristicii
alese;adic la creterea activelor nete cu 1 mlrd EUR poziia net a activelor va
crete cu 1,3612 mlrd EUR i invers.
Deci :
O 1,14071,3612*

O 34,34

3.1estarea semnificatiei parametrilor modelului pentru un prag de semnificatie
o1".
Ecuaia de regresie la nivelul colectivitii generale este:
4
Iar la nivelul eantionului :
4 ;Testarea semniIicaiei parametrului a
1) Se stabilete ipoteza nul
2) Se stabilete ipoteza alternativ
3) Se calculeaz testul statistic:
Testul adecvat acestui scop de veriIicare este testul t student)
Pentru un prag de semniIicaie vom u10 valoarea tabelar a testului este:
O
Centrarea i normarea estimaiei se obine valoarea calculat ):
O ;
;
;


O
Testarea semniIicaiei parametrului -
1) Se stabilete ipoteza nul
2) Se stabilete ipoteza alternativ
3) Se calculeaz testul statistic:
Centrarea i normarea estimaiei parametrului - se va obine valoarea
calculat );
O ;

O
Pe baza acestor 2 valori regula de decizie a testului este:
n acelai timp,tiind c estimatorii sunt repartizai normal se poate
estima intervalul de ncredere a parametrilor acestora.


ntensitoteo /eqturii dintre ce/e voriobi/e
lnLenslLaLea legLurll se sLudlaz cu a[uLorul meLodelor parameLrlclndlcaLorll ce
msoar aceasL legLur sinL
1) oeflclenLul de corela(le msoar lnLenslLaLea legLurll de Llp llnlar
dlnLre sl
O ;
O

0,9979

concluzie:0.95_ 1-legatura intre variabile este Ioarte puternica.
2) Raportul de corelaie R-msoar intensitatea legturii de tip liniar

O
Conc|uz|eueoarece 8r09979apreclem c exlsL o legLur llnlar puLernlc sl
dlrecL inLre cele dou varlablle
) oeflclenLul de deLermlna(le lndlc ponderea cu care lnfluen(eaz
varlablla facLorlal %acLlve de rezerv%asupra (pozl(la neL a acLlvelor)

O 0,9960
Conc|uz|e9960 dln varla(la pozl(lel neLe a acLlvelor se daLoreaz varla(lel
acLlvelor de rezerv sau sclmbarea acLlvelor de rezerv va deLermlna o cresLere
sau dlmlnuare a pozl(lel neLe a acLlvelor de 09960 orl
1esLarea raporLulul de corela(le se face cu LesLul l
O
O

5-I
9enLru rezolvarea problemel se poaLe uLlllza sl modelul dln
Lxcellob(lninduse urmLoarele rezulLaLe

S-ar putea să vă placă și