Sunteți pe pagina 1din 8

ENTITATE

COMPARTIMENTUL: ......................................................................

PROCEDURA OPERATIONALA
(DENUMIREA PROCEDURII)
............................................................

COD: P.O. ..........

Ediia.......................
Revizia....................

ENTITATE

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Compartimentul: ....................

Cod: P.O. .............

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......
Exemplar nr. ...............

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in
cadrul editiei procedurii operationale

1.1.
1.2.
1.3.

Elemente privind
responsabilii /
operaiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Numele i
prenumele

Funcia

Data

Semntura

Consilier juridic
Director executiv

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Data la care
se aplica
Ediia sau, dup caz
Modalitatea
Componenta revizuit
prevederile
revizia n cadrul ediiei
reviziei
ediiei sau
reviziei ediiei
1
2
3
4
2.1. Ediia I
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
... Revizia .......

ENTITATE

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Compartimentul: ....................

Cod: P.O. .............

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......
Exemplar nr. ...............

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale

3.1.
3.2.

a)
b)

Scopul
Exemplar
difuzrii
nr.
1
2
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Informare
Informare
Eviden
Eviden
Arhivare
Arhivare
Alte
scopuri
Verificare
1
legalitate
Control
1
preventiv
Aprobare 1

Compartiment

Funcia

Nume i
prenume
5

Data
primirii
6

Semntura
7

Consilier
juridic
Director
executiv

4. Scopul procedurii operaionale


3

ENTITATE

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Compartimentul: ....................

Cod: P.O. .............

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......
Exemplar nr. ...............

4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate;


4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
manager, n luarea deciziei;
................................................................................
4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;
5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti desfurate de
entitatea public;
5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea procedurat;
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
6.1. Reglementari internationale
- ...................
-....................
-....................
6.2. Legislatie primara
- ...................
-....................
-....................
6.3. Legislatie secundara
- ...................
-....................
-....................

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:


- ...................
-....................
4

ENTITATE

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Compartimentul: ....................

Cod: P.O. .............

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......
Exemplar nr. ...............

-....................
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional
7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
Termenul
Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete
crt.
termenul
1 Procedura operaional
Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat
n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediie a unei proceduri Forma iniial sau actualizat, dupa caz, a unei proceduri
operaionale
operaionale, aprobat i difuzat
3 Revizia n cadrul unei
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele
ediii
asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente
ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost
aprobate i difuzate
....
............
...................................................................................
....
............
...................................................................................

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. crt.
1.
2.
3.

Abrevierea
P.O.
E
V

Termenul abreviat
Procedur operaional
Elaborare
Verificare
5

ENTITATE

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Compartimentul: ....................

Cod: P.O. .............

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......
Exemplar nr. ...............

4.
5.
6.
...
n

A
Ap.
Ah.
........................
........................

Aprobare
Aplicare
arhivare
..........................
..........................

8. Descrierea procedurii operationale


8.1. Generaliti
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor
8.2.2. Coninutul i rolul documentelor
8.2.3. Circuitul documentelor
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
8.3.2. Resurse umane
8.3.3. Resurse financiare
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii
8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


Nr.
crt.
1

Compartimentul
(postul)/aciunea
(operaiunea)
0
a

II

III

IV

VI

...

1
E

...
6

ENTITATE

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Compartimentul: ....................

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......

Cod: P.O. .............

Exemplar nr. ...............

2
3
4
5
6
...
n

b
c
d
e
f
...
z

V
A
Ap.
Ap.
Ah.
...
...

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Nr.
anex

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprob

0
1

Numr de
exemplare
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc
6

Perioad
7

Alte
elemente
8

2
...
n

11. Cuprins

Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
7

ENTITATE

Compartimentul: ....................

Procedura operaional:
......(Denumirea procedurii).......

Cod: P.O. .............

Ediia ..........................
Nr. de ex. ....................
Revizia ........................
Nr. de ex. ....................
Pagina ............din ......
Exemplar nr. ...............

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul
editiilor procedurii
operationale
Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii
procedurate
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins
Anexe