Sunteți pe pagina 1din 59

LUCRARE PRACTIC ANUL I STAGIU AUDIT FINANCIAR STAGIAR: TOADER TEFAN CTALIN NDRUMTOR DE STAGIU: TOADER DOINA 1

Cuprins 1. Evaluarea independenei auditorului la acceptarea misiunii de audit............ ...... Lista situaiilor ce pot produce atingerea auditorului..................... ................................... 2. Planificare misiunii de audit............ .......................................................................... 2.1. Auditul bilanului contabil....................................................... ............................... 2.2. Auditul contului de profit i pierdere....... ............................................................ 2.3. Auditul fluxur ilor de trezorerie i al notelor la conturile anuale....................... 3. Det erminarea obiectivelor auditului i a muncii de audit............................. .......... 3.1. Auditul stocurilor i al produciei n curs de execuie................. ....................... 3.2. Auditul conturilor teri-debitori.................... .......................................................... 3.3. Auditul conturil or de trezorerie................................................................ ............. Numr cont: Furnizori debitori 409.................................. ......................................... Numr cont: Clieni 411................... .............................................................................. N umr cont: Clieni facturi de ntocmit 418............................................ .................. Numr cont: Debitori diveri 461................................. .................................................

1. Evaluarea independenei auditorului la acceptarea misiunii de audit. Lista situ aiilor ce pot produce atingerea auditorului. Angajamentul de audit solicit exprima rea unei opinii asupra unor informaii financiare de ctre un auditor financiar de p ractic public. Asumarea angajamentului de audit impune ca auditorii financiari pro fesioniti de practica public s fie lipsii de orice interes ca fiind incompatibil cu principiile integritii, obiectivitii i independenei. Deci principiul care trebuie s st a la baza angajamentului de audit este independena auditorilor financiari profesi oniti de practic public. Factorii care pot afecta independena unui auditor financiar profesionist de practic public sunt multipli. Potrivit Codului de Conduit Etic i Pro fesional, factorii care pot pune la ndoial independena unui auditor financiar profes ionist de practic public sunt: a) legturile financiare cu clienii sau cu afacerile a cestora; b) funcii pe care auditorii le au sau le-au avut n cadrul societilor; c) al te servicii aduse clienilor de audit; d) relaiile personale i de familie; e) onorar ii i/sau onorarii condiionate; f) litigii n desfurare sau n curs de desfurare; g) aso rea pe termen lung a personalului cu experien, cu clienii de audit. a) Legturile fin anciare cu clienii sau cu afacerile acestora pot afecta independena auditorilor fi nanciari de practic public. Pentru ca independena auditorului s nu fie afectat, acest a trebuie s evite urmtoarele situaii: - interesele financiare directe cu clienii sau interese indirecte cu clienii; - credite date clientului sau luate de la acesta sau de la orice angajat, investitor principal al firmei clientului; - s dein un int eres financiar n asociere cu un client sau cu salariaii clientului; - s dein un inter es financiar fa de o filial, sucursal care nu este client, dar are o relaie de invest itor cu clientul sau o relaie cu o filial aflat n zona de influen semnificativ. 3

b) Independena auditorilor financiari de practic public este afectat cnd dein funcii adrul societilor auditate. Independena nu permite ca auditorul s fie sau s fi fost pe perioada auditat sau imediat anterioar membru al Consiliului de Administraie, funci onari, angajai ai clientului auditat sau asociai ai unui membru al consiliului sau angajai ai unei societi ori n serviciul unuia dintre acetia. n asemenea situaii, audi orului nu-i este permis s accepte un angajament de audit care automat implic asuma rea unei opinii responsabile. Dac auditorul se afl n una dintre situaiile de mai sus , perioada imediat precedent angajamentului de audit nu trebuie s fie mai mic de do i ani. c) Serviciile profesionale necesit aptitudini contabile sau conexe effectu ate de auditori financiari profesioniti ce includ contabilitate, audit, consultan f iscal i managerial i servicii de management financiar. n situaia n care un auditor fin nciar profesionist este solicitat s ofere, n afara serviciilor de audit, i alte act iviti unui client, el trebuie s fie atent s nu execute funcii de conducere sau s ia de cizii de conducere, responsabiliti ce revin Consiliului de Administraie i conducerii clientului. Serviciile consultative (manageriale, fiscalitate) pot fi furnizate de auditori financiari profesioniti de practic public cu condiia ca acetia s nu se im plice n actul de decizie al clientului. Aceasta presupune s nu existe nici o implic aie n responsabilitatea asumat pentru deciziile de conducere. Exist societi mici care u au personal contabil angajat, iar pregtirea situaiilor financiare este frecvent solicitat de un auditor financiar profesionist de practic public. Auditorul poate s execute asemenea servicii, dar trebuie s respecte urmtoarele cerine pentru a nu afe cta integritatea i independena: 1. Lipsa oricrei relaii sau asociere de relaii cu cli entul pentru evitarea conflictului de interese. 2. Clientul este responsabil pen tru situaiile financiare. 3. Auditorul financiar profesionist de practic public nu trebuie s se confunde cu rolul angajatului sau pe post de conductor coordonnd operai unile unei societi. 4. Testele de audit trebuie efectuate, chiar dac auditorul fina nciar profesionist de practic public a preluat sau a realizat instrumentarea tehni c contabil. Este de preferat ca personalul desemnat cu efectuarea formulelor conta bile s nu participe la examinarea unor rapoarte sau situaii financiare. d) Indepen dena auditorilor financiari profesioniti de practic public poate fi afectat dac exist relaii personale i de familie. Dac un auditor i exercit profesia n mod individual sau ngajat implicat n auditul unui

client este soul clientului, copilul aflat n ntreinerea acestuia sau rud cu acesta, i ndependena auditorului este afectat. Trebuie avut n vedere de la bun nceput c o aseme nea relaie creeaz o ameninare pentru independen. e) n situaia n care onorariile suc de la un client sau un grup de clieni au o pondere mare a onorariilor brute total e, auditorul financiar de practic public poate deveni dependent de acel client i po ate genera suspiciuni n privina independenei. Este dificil de precizat ce procent d in onorariile unui client sau grup de clieni asociai este la limita inacceptabil di n totalul onorariilor. Auditorul trebuie s ia n considerare dac acele onorarii nu s unt cu mult peste limita rezonabilului astfel nct s nu-i afecteze independena fa de c nt. Onorariile ncasate n cote procentuale sau similare sunt tratate ca onorarii co ndiionate. Dac ele sunt fixate de autoritate public sau tribunale jurisdicionale, at unci nu sunt onorarii condiionate. Serviciile profesionale nu se acord unui client conform unui acord prin care nu se percepe nici un onorariu dect dac acesta este condiionat de rezultatele serviciilor respective. Alte elemente care pot afecta i ndependena auditorului financiar profesionist de practic public sunt bunurile i serv iciile acceptate de ctre soii i copiii aflai n ntreinerea lor, cu excepia celor care t oferite publicului larg. De asemenea, proprietatea asupra capitalului trebuie s aparin n totalitate auditorilor financiari de practic public. Dac capitalul sau o pa te a acestuia este deinut de teri sau capitalul a fost finanat de teri, acetia pot in fluena auditorii financiari n misiunea pe care o au de realizat. Participarea alto r persoane la capitalul unei societi de audit este permis cu condiia ca majoritatea att a proprietii asupra capitalului, ct i a drepturilor la vot s aparin numai auditor r financiari de practic public. f) Orice litigiu iminent sau n desfurare, n care sunt implicai auditoria financiari de practic public i un client, este considerat un obst acol al independenei auditorului. Orice intenie a clientului de a ncepe aciunea lega l mpotriva unui auditor financiar de practic public poate cauza auditorului financia r de practic public i firmei un element semnificativ ce poate afecta activitatea au ditorului. Intenia unei aciuni sau iminena unei aciuni judectoreti din partea auditoru lui financiar n mod automat conduce la lipsa de disponibilitate a conducerii de a prezenta informaii relevante auditorului financiar. g) Independena auditorului fi nanciar profesionist de practic public poate fi afectat n situaia n care este utiliza t acelai personal ntr-un angajament de audit. Exist pericolul ca o implicare pe term en lung a unui auditor financiar cu un client s conduc la relaii strnse care 5

pot fi nelese ca o subminare a obiectivitii i independenei. Familiaritatea bazat pe o ng continuitate a activitii poate afecta ndeplinirea tuturor procedurilor de audit, precum i utilizarea raionamentelor obiective asupra raportului de audit. Pentru a prentmpina efectele negative asupra independenei i obiectivitii n executarea serviciil r profesionale, auditorul financiar de practic public trebuie s efectueze o rotaie regulat a personalului cu experien n timpul unui angajament de audit. Rotaia personal ului este dificil mai ales n cadrul societilor mici, unde exist domenii specializate de audit. Msurile de siguran i de stabilire permanent a consultanei externe cu auditor i financiari experimentai sau din organizaiile profesionale disponibile (Camera Au ditorilor) nu trebuie s fie ocolite. ACCEPTAREA MANDATULUI Sectiunea E1

Client : ntocmit de : (auditorul) Revizuit de : (responsabil misiune) Data: Perioada auditata: 01.01. - 31.12.2010 Da 1. Depinde firma excesiv de client (sau de grup) ? 2. Datoreaza clientul onor arii care se ridica la suma suficient de mare pentru a fi considerate un imprumu t (luati in considerare suma restanta plus datoria estimata pentru anul in curs) ? 3. I-a acordat firma sau orice persoana strans legata de firma clientului un imprumut sau garantii ori a luat firma un imprumut sau garantii de la client ? 4 . A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia ? 5. Exista vreun litigiu in derulare sau potential intre firma si clie nt ? 6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de a udit cunostinte personale sau rude in conducerea sau printre angajatii firmei cl ient ? 7. A fost vreo persoana cu functie de raspundere din societatea client au ditor principal sau a avut o functie de conducere in firma de audit ? 8. Are fir ma de audit interese de afaceri cu societatea client sau cu o persoana cu functi e de raspundere ori cu un angajat al firmei ? 9. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit actiuni sau alte plasamente in societatea - client ? 10. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit participatii intr-un trust care poseda actiuni la soci etatea - client ? 11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditori i angajati unitati de fond de orice fel la societatea client ? 12. Detine actiun i la societatea client, in orice calitate, vreunul dintre auditorii principali s au dintre angajatii firmei de audit ? 13. Poate fi amenintata independenta firme i in urma presiunilor generate de alte firme de specialitate sau de surse extern e, cum ar fi bancheri sau avocati ? 14. A ramas responsabil de audit acelasi aud itor principal timp de 5 ani ? 15. Are firma de audit o pregatire si resurse ins uficiente pentru desfasurarea auditului ? 16. Exista anumiti factori referitori la client care ar putea influenta decizia de acceptare a misiunii ? 2. Planifica re misiunii de audit. Nu Pentru o societate de productie (ipotetic) se va elabora planul de audit in urma determinarii 7

pragului de semnificatie. 2.1. Auditul bilanului contabil OBIECTIVE GENERALE Veri ficarea structurii bilanului contabil, urmrind componentele principale ale acestui a: Auditul imobilizrilor, amortismentelor i provizioanelor pentru depreciere OBIEC TIVE VIZATE DE AUDITOR

Exhaustivitatea: se verific dac toate mijloacele fixe au fost nregistrate, iar acti vele care trebuiau capitalizate au fost corect evideniate. Exactitatea: se verifi c dac mijloacele fixe au fost identificate, grupate i nregistrate corect, valoarea c ontabil a acestora reprezentnd soldurile conturilor de imobilizri. Existena: se veri fic dac mijloacele fixe exist n realitate la data bilanului, urmrindu-se verificarea u nor documente ca : registrul mijloacelor fixe, rapoarte de evaluare, facturi, pr ocese verbale de punere n funciune, calculul amortizrii i modul de constituire i eval uare a provizioanelor Perioada corect: se verific dac intrrile i ieirile de active imo bilizate au fost nregistrate n perioada corect. Evaluarea: se verific dac reevaluarea activelor a fost corect calculat conform normelor legale, iar rezultatele ei cor ect evideniate n contabilitate . Corecta prezentare i evideniere: se verific dac toate soldurile conturilor de mijloace fixe au fost corect evideniate, iar bilanul cont abil ct i notele la bilan conin informaii complete cu privire la existena i evaluarea or. Informaiile referitoare la imobilizri, conform cadrului de raportare financiar sunt: valoarea contabil brut la nceputul anului, creteri i/sau diminuri n cursul anulu , soldul final la 31.12.N evaluat la costul istoric (valoarea brut la intrare/ree valuat). Referitor la amortizare i provizioane , informaiile se vor referi la amort izarea calculat la 01.01.N, amortizrile sau provizioanele calculate n cursul exercii ului financiar i soldul final al acestora la 31.12.N. Valoarea mijloacelor fixe v a fi egal cu valoarea contabil diminuat cu amortizrile corect calculate i evideniate n cursul exerciiului i cu suma provizioanelor nregistrate.

2. Auditul stocurilor i al Exhaustivitatea: se verific dac toate stocurile au fost produciei n curs de corect identificate i incluse n activul bilanier. execuie Exactita tea: se verific dac toate stocurile au fost corect evideniate n vederea evalurii de b ilan, iar costul acestora a fost corect calculat, conform metodei de evaluare sta bilit prin procedurile interne ale conducerii. Se verific dac toate sumele sunt inc luse n situaiile financiare i corespund cu soldul conturilor din evidenele contabile . Existena: se verific dac stocurile care se regasesc n activul bilanier exist i fizic Perioada corect: se verific dac stocurile au fost nregistate n perioada contabil core ct, conform documentelor de intrare a acestora. Evaluarea: se verific dac stocurile cu o micare lent sau fr micare au fost corect evaluate, la valoarea net realizabil. C recta prezentare i evideniere: se verific de ctre auditor dac toate stocurile firmei sunt incluse n activul bilanier al societii auditate i n baza procedurilor de control efectuate n etapele anterioare, acesta se asigur dac gestiunea i contabilizarea stoc urilor au fost supuse controlului intern permanent. Auditorul va solicita conduc erii situaia valoric a stocurilor i produciei n curs de execuie, a provizioanele const ituite pentru deprecierea acestora ntocmite la fie data nchiderii exerciiului, fie la o dat ct mai apropiat precum i metodele utilizate n toate momentele privind stocur ile i producia n curs, pentru a verifica concordana i permanena acestor metode. 3. Aud itul conturilor de teri Exhaustivitatea: se verific dac toi debitorii i creditorii au i al datoriilor pe termen fost inclui n situaiile financiare, precum i concordana scu rt: dintre balana conturilor analitice cu cea a conturilor sintetice. Exactitatea : se verific dac soldurile conturilor de debitori i creditori au fost corect determ inate i nregistrate, precum i dac sumele cuprinse n activul bilanier sunt n concordan cele din nregistrate n contabilitate. Pentru aceasta se va face un inventar al cre anelor i datoriilor existente la sfritul exerciiului financiar. Existena: se verific d c la data bilanului debitorii i creditorii exist n mod real, analizndu-se soldurile co nturilor de teri plecnd de la documentele i informaiile contabile pe care auditorul le are la dispoziie. Se verific concordana 9

4. Auditul trezorerie conturilor

ntre jurnalele de vnzri i cumprri, facturi i registrele contabile. Perioada corect: s erific dac au fost nregistrate n perioada toate tranzaciile cu clienii, iar vnzrile, lurile de valoare i ncasrile au fost nregistrate n perioada corect. Se verific dac to plile n avans au fost corect calculate i evideniate, astfel nct cheltuielile s fie r ectate n aceeai perioad de contabilizare cu serviciile primite. De asemenea se veri fic dac datoriile au fost calculate astfel nct cheltuielile s fie nregistrate potrivit cu serviciile prestate. Evaluarea: se verific dac creanele evaluate n mod corect cu prind sumele nete care se ateapt s fie ncasate. Corecta prezentare i evideniere: se ve rific dac reducerile comerciale sau financiare acordate sau primite au fost corect evideniate i calculate, precum i provizioanele pentru clieni inceri. Se va verifica i dac modul de constituire al provizioanelor este corect i n legtur cu soldurile debit oare ale creditorilor i pentru eventuale pierderi rezultate din tranzaciile de cum prare; De asemenea, trebuie s se verifice dac plile n avans, sau veniturile ce urmeaz fi ncasate precum i ali debitori inclui n activul circulant bilanier reprezint benefi ii economice viitoare sau numerar de ncasat iar datoriile preliminate i ali credito ri inclui n bilan reprezint obligaii viitoare sau sume de pltit. Auditorul trebui s ai vedere i unele riscuri care ar putea apare, cum ar fi : - supraevaluarea creanelo r de ctre entitatea auditat n scopul prezentrii unei situaii financiare mai bune dect realitate; - existena riscului ca unii dintre debitori s fie n imposibilitatea de a plti , aceasta presupunnd c soldurile debitorilor din bilan s fie micorate conform e valurii efectuate de ctre auditor; - riscul ca facturile unui exerciiu financiar s f ie nregistrate n alt perioad i astfel s nu fie evideniate ca fiind veniturile perioade corecte; - deturnarea de numerar n cazul n care acelai angajat ncaseaz concomitent f acturile de la clieni i actualizeaz i jurnalul de vnzri; de Exhaustivitatea: se verifi c dac toate soldurile conturilor curente i ale conturilor de lichiditi, precum i toate plile i

ncasrile au fost nregistrate n situaiile financiare. Se verific, de asemenea dac jurna ul de banc corespunde cu extrasele de cont, inclusiv soldurile conturilor de lich iditi. Exactitatea: se verific corectitudinea calculrii i nregistrrii soldurilor contu ilor de trezorerie, respectiv al lichiditilor n conturi bancare i cas, al titlurilor de plasament i creditelor bancare pe termen scurt. Existena: se verific dac solduril e conturilor de trezorerie cuprinse n bilan exist n mod real, verificndu-se sumele pr in folosirea diferitelor instrumentri tehnice contabile i prin verificarea unor do cumente contabile cum ar fi : extrasele de cont bancare, registrul de cas, cecuri le pltite/asimilate, procese-verbale ale edinelor Consiliului de Administraie, lista specimenelor de semnturi, contractele de credit cu bncile sau alte instituii finan ciare, confirmri de solduri primite de la bnci,etc. Perioada corect: se verific dac t oate ncasrile i plile au fost nregistrate n perioada contabil corect, precum i fapt au existat ncasri sau pli fictive. Evaluarea: se verific dac soldurile conturilor banc are n devize au fost evaluate corect la nchiderea exerciiului financiar , folosindu -se cursul de nchidere de la 31.12.N, iar evaluarea provizioanelor a fost corect efectuat pentru toate soldurile de banc . Corecta prezentare i evideniere: se verifi c dac soldurile conturilor curente la bnci, a soldului contului casa au fost corect prezentate i evideniate n bilan. Se mai are n vedere ca depozitele pe termen scurt i conturile de lichiditi la vedere s respecte principiul entitii patrimoniale. Referito r la mprumuturile pe termen scurt, se va verifica dac acestea reprezint obligaii ale entitii fa de creditori la data ntocmirii bilanului. Auditorul trebuie s evalueze i ntualele riscuri legate de trezorerie, cum ar fi: - existena mai multor solduri d e banc i de cas pe care clientul le poate avea n realitate sau existena unor conturi prezentate n situaiile financiare, care nu sunt reale; - majorarea sau micorarea pr ofitului, n funcie de interesul entitii auditate, prin nregistrarea unor ncasri antici ate sau a unor pli restante, astfel nct soldurile bncii la sfrit de an s arate o situ diferit de cea real. - pot exista i riscuri de fraud cum ar fi: furturi, existena uno r 11

5. Auditul capitalurilor conturi bancare fictive, furturi din cas, transferuri n contul personal. O corect e valuare a soldurilor bancare,a inventarierii monetarului, prezentarea exact a sol durilor conturilor de trezorerie n bilan, analiza detaliat a cecurilor emise i primi te, pot s-i asigure auditorului convingerea c toate posturile din bilan aferente tr ezoreriei redau o imagine fidel, clar i complet a fluxurilor de lichiditi . Exhaustivi tatea: se verific dac toate modificrile referitoare la capitalul social care au fos t aprobate de Adunarea General a Acionarilor au fost nregistrate corespunztor n conta bilitate. Exactitatea: se verific dac sumele corespunztoare creterilor sau diminurilo r de sume proprii de finanare sunt reale i corespund cu deciziile conducerii. Exac titatea: se verific dac modificrile capitalului social sunt conforme cu statutul i c ontractul de societate sau cu Cererea de meniuni nregistrat la Registrul Comerului. Ev aluarea: se verific corectitudinea calculrii i contabilizrii urmtoarelor operaiuni leg ate de conturile capitaluri: - nregistrarea creterilor sau diminurilor de rezerve; - nregistrarea rezervelor din reevaluare; - nregistrarea dividendelor conform modu lui de aprobare a acestora fcut de ctre Adunarea General a Acionarilor sau Asociailor . Perioada corect: se va verifica dac modificrile capitalurilor proprii, respectiv majorarea sau micorarea acestora a fost nregistrat n perioada contabil corespunztoare producerii respectivului eveniment; Referitor la capitalurile strine pe termen lu ng i mediu, auditorul trebuie s urmreasc documentele care-i permit s analizeze valoar ea mprumuturilor, a dobnzilor care decurg din acestea pe perioada curent i n viitor,p recum i a garaniilor acordate pentru aceste mprumuturi. De asemenea, auditorul treb uie s se asigure de existena unor eventuale ipoteci sau gajuri prevzute, dac aceste m prumuturi au fost corect contabilizate i imputate perioadei corespunztoare. Corect a prezentare i evideniere: se vor verifica urmtoarele obiective: - dac au fost corec t clasificate, evideniate i prezentate capitalurile proprii: capitalul social, rez ervele, rezervele din reevaluare, dividendele, fondurile proprii pentru dezvolta re, profiturile reportate;

- dac nregistrrile contabile au fost conforme cu normele legale,cu IAS-urile,cu Leg ea contabilitii, cu legea societilor comerciale, etc. 2.2. Auditul contului de profi t i pierdere OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR 1.Auditul conturilor de n auditarea conturilor de cheltuieli, auditorul se va asigura cheltuieli c : toate cheltuielile i achiziiile aferente exerciiului financiar curent au fost inclu se n situaiile financiare; - toate cheltuielile i cumprrile au fost corect nsumate i c rect nregistrate, acestea fiind tranzacii reale desfurate n activitatea entitii audita e; -sumele evideniate n situaiile financiare sunt conforme cu instrumentrile tehnice contabile; Pentru a determina eventualele riscuri de fraud care pot aprea n legtur c u creditorii i furnizorii, auditorul trebuie s stabileasc un rezumat al testelor as upra procedurilor de control, asupra soldurilor i rulajelor conturilor distinct, precum i proceduri analitice i teste de detaliu care vor fi folosite n acest scop. Dintre riscurile care pot afecta exactitatea, existena i exhaustivitatea cheltuiel ilor, enumerm : - riscul ca anumite bunuri i servicii achiziionate s fie utilizate n interesul personal al unor salariai, nu pentru nevoile entitii; - riscul existenei e fecturii unor pli ctre furnizori fictivi, pli efectuate fr aprobarea conducerii; - ri l achitrii unor facturi stornate din jurnalul de cumprri, dar care ulterior au fost nregistrate i achitate, fr s existe ordine de plat sau ieiri de numerar prin cas; Au orul trebuie s analizeze valoarea erorilor peste pragul de semnificaie al cheltuie lilor i s constate modul n care acestea pot influena n mod semnificativ contul de rez ultate. De asemenea, la nchiderea exerciiului financiar, auditorul va examina unel e conturi cu valori semnificative, cum ar fi : - cheltuieli aferente ratelor la chirii; - dobnzile aferente contractelor de leasing operaional sau financiar; - ch eltuielile cu comisioane i onorarii; - cheltuielile cu salariile personalului; 13

2.Auditul venituri conturilor - cheltuielile sociale i fiscale; - mprumuturile, declaraiile de impunere i decontur ile de TVA, plile efectuate, etc. de n auditarea conturilor de venituri, auditorul se va asigura c : - toate veniturile aferente exerciiului financiar curent au fost incluse n situaiile financiare; - toate creanele i veniturile au fost corect nsumate i nregistrate, acestea reprezentnd tranzacii reale ale entitii auditate. - au fost co rect calculate bazele de impozitare pentru diverse impozite, taxe, contribuii i fo nduri speciale, precum i cotele aplicate i sumele de plat ; - s-au calculat i nregist rat corect bazele de impozitare asupra conturilor de venituri. Auditorul va anal iza eventualele erori constatate, le va analiza alturi de conducerea entitii audita te i va recomanda efectuarea unor corecii corespunztoare ca fiind justificabile. Va analiza i situaia comparativ a conturilor de venituri i cheltuieli pe baza solduril or intermediare de gestiune, stabilind concluziile care se impun.

2.3. Auditul fluxurilor de trezorerie i al notelor la conturile anuale OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR 1.Auditul fluxurilor de Referitor la auditu l fluxurilor de trezorerie provenind din activitatea de exploatare, de investiie i de finanare, trezorerie menionm c auditorul poate efectua analize asupra fluxului n et de trezorerie provenit din fiecare dintre activitile mentionate mai sus. 2.Audi tul notelor la conturile 3.5.4. Note la conturile anuale anuale Notele la situaii le financiare ale entitii auditate care urmeaz a fi verificate de ctre auditor sunt urmtoarele : - nota privind activele imobilizate; - nota privind capitalurile pro prii; - nota privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli i alte provizioane; - nota privind repartizarea profitului; - nota referitoare la analiza rezultatu lui din exploatare; - nota privind situaia creanelor i datoriilor; - nota referitoa re la principiile, politicile i metodele contabile; - nota referitoare la partici paiile ,aciunile i obligaiunile entitii; - nota privind informaii referitoare la salar aii, administratorii i directorii;

- nota privind alte informaii. n baza acestor note, auditorul poate analiza: - evo luia unor conturi prezentate n aceste anexe, precum i deciziile luate de conducere sau msurile propuse de aceasta; - respectarea metodelor de evaluare a posturilor din bilan i din contul de rezultate; - metodele folosite pentru calculul amortizrii i modul de fundamentare a nregistrrii provizioanelor; Pornind de la notele conturi lor anuale pot fi calculate ratele de structur a bilanului. 15

3. Determinarea obiectivelor auditului i a muncii de audit 3.1. Auditul stocurilo r i al produciei n curs de execuie 3.2. Auditul conturilor teri-debitori 3.3. Auditul conturilor de trezorerie OBIECTIVE GENERALE 3.1. Auditul stocurilor i al producie i n curs de execuie FOI LUCRU 3.1. (3.1.1-3.1.8.) OBIECTIVE VIZATE DE AUDITOR Exha ustivitatea: se verific dac toate stocurile au fost corect identificate i incluse n activul bilanier. Exactitatea: se verific dac toate stocurile au fost corect evideni ate n vederea evalurii de bilan, iar costul acestora a fost corect calculat, confor m metodei de evaluare stabilit prin procedurile interne ale conducerii. Se verifi c dac toate sumele sunt incluse n situaiile financiare i corespund cu soldul conturil or din evidenele contabile. Existena: se verific dac stocurile care se regasesc n act ivul bilanier exist i fizic. Perioada corect: se verific dac stocurile au fost nregist te n perioada contabil corect, conform documentelor de intrare a acestora. Evaluare a: se verific dac stocurile cu o micare lent sau fr micare au fost corect evaluate, la valoarea net realizabil. Corecta prezentare i evideniere: se verific de ctre auditor d ac toate stocurile firmei sunt incluse n activul bilanier al societii auditate i n baz procedurilor de control efectuate n etapele anterioare, acesta se asigur dac gesti unea i contabilizarea stocurilor au fost supuse controlului intern permanent. Aud itorul va solicita conducerii situaia valoric a stocurilor i produciei n curs de exec uie,a provizioanele constituite pentru deprecierea acestora ntocmite la fie data nc hiderii exerciiului, fie la o dat ct mai apropiat precum i metodele utilizate n toate momentele privind stocurile i producia n curs, pentru a verifica concordana i permane na acestor metode. Teste de control : permit auditorului - sa observe analiza var iatiilor fata de planul de productie cu explicatiile aferente, verificarea perio dica a conditiilor de depozitare, modul in care stocurile sunt pastrate in locat ii sigure, persoanele gestionare autorizate care raspund de

securitatea lor - sa traga concluzii cu privire la gradul rezonabil de asigurare ca acestea sunt reflectate corect in bilant -inventariere fizica periodica sau continua a stocurilor, reconcilierea soldurilor din evidentele contabile cu foil e de magazie (fie) -calcul indicatori specifici cu privire la stocuri, viteza de rotatie permit constatarea eventualelor discrepant in fluctuaiile lunare si anual e fata de perioadele precedente -evaluarea stocurilor are ca obiective concluzii asupra : . minimului dintre valoarea neta realizabila si costul lor; . modul de determinare a costului la iesirea lor pentru producie : FIFO, cost mediu pondera t, costul standard; . verificarea valorii contabile de intrare (facturi cumparar e, NIR, fi gestiune, calculaia costurilor prestabilite si postcalcul) -Teste de det alii : permit auditorului sa constate daca intrarile si ieirile de stocuri au fos t corect contabilizate si aparin exercitiului curent, astfel ncat ele s fie corect evideniate si evaluate la bilan. Stocurile aflate la teri pe baza inventarierii, pr ecum si cele primate de la terti sunt excluse din situaiile financiare, comparare a evidenelor contabile cu reflectarea lor in activul bilantier. 3. 2. Auditul con turilor de Exhaustivitatea: se verific dac toi debitorii au fost inclui teri debitori n situaiile financiare, precum i concordana dintre balana conturilor analitice cu ce a a conturilor sintetice. FOI LUCRU : 3.2. Exactitatea: se verific dac soldurile c onturilor de debitori (3.2.1. 3.2.5.) au fost corect determinate i nregistrate, pr ecum i dac sumele cuprinse n activul bilanier sunt n concordan cu cele nregistrate n abilitate.Pentru aceasta se va face un inventar al creanelor existente la sfritul e xerciiului financiar. Existena: se verific dac la data bilanului debitorii exist n mod real, analizndu-se soldurile conturilor de teri plecnd de la documentele i informaiil e contabile pe care auditorul le are la dispoziie. Se verific concordana ntre jurnal ele de vnzri i cumprri, facturi i registrele contabile. Perioada corect: se verific d u fost nregistrate n perioada corect toate tranzaciile cu clienii, iar vnzrile, titlur le de valoare i ncasrile au fost nregistrate n perioada corect. Se verific dac toate n avans au fost corect calculate i evideniate, astfel nct cheltuielile s fie reflecta te n 17

aceeai perioad de contabilizare cu serviciile primite. Evaluarea: se verific dac cre anele evaluate n mod corect cuprind sumele nete care se ateapt s fie ncasate. Corecta prezentare i evideniere: se verific dac reducerile comerciale sau financiare acordat e sau primite au fost corect evideniate i calculate, precum i provizioanele pentru clieni inceri. Se va verifica i dac modul de constituire al provizioanelor este core ct i n legtur cu soldurile debitoare ale creditorilor i pentru eventuale pierderi rez ultate din tranzaciile de cumprare; De asemenea, trebuie s se verifice dac plile n ava s, sau veniturile ce urmeaz a fi ncasate precum i ali debitori inclui n activul circul ant bilanier reprezint beneficii economice viitoare sau numerar de ncasat iar dator iile preliminate Auditorul trebui s aib n vedere i unele riscuri care ar putea apare , cum ar fi : - supraevaluarea creanelor de ctre entitatea auditat n scopul prezentri i unei situaii financiare mai bune dect n realitate; - existena riscului ca unii din tre debitori s fie n imposibilitatea de a plti , aceasta presupunnd c soldurile debit orilor din bilan s fie micorate conform evalurii efectuate de ctre auditor; - riscul ca facturile unui exerciiu financiar s fie nregistrate n alt perioad i astfel s nu fi videniate ca fiind veniturile perioadei corecte; - riscul de frauda trebuie luat in considerare de catre auditor sub aspectul creantelor fata de terti : inregist rare de vanzari fictive; deturnarea de numerar n cazul n care acelai angajat ncaseaz concomitent facturile de la clieni i actualizeaz i jurnalul de vnzri; furt de bunuri evederea corespondentei curente cu debitorii; acordare de reduceri comerciale si financiare neautorizate solduri anulate testare prin esantion de solduri si aju starea inregistrarilor operate in conturile debitorilor - control intern specifi c clientilor si conturilor asimilate, orientate spre operatiuni comerciale cu cl ienti noi, analiza pe durate a soldurilor clienti prin verificarea unui esantion de facturi; verificare concordantei intre

jurnal vanzari/facturi/registre contabile 3.3. Auditul conturilor de Exhaustivit atea: se verific dac toate soldurile conturilor trezorerie curente i ale conturilor de lichiditi, precum i toate plile i FOI LUCRU 3.3. ncasrile au fost nregistrate n le financiare. Se (3.3.1-3.3.8) verific, de asemenea, dac jurnalul de banc corespun de cu extrasele de cont, inclusiv soldurile conturilor de lichiditi. Exactitatea: se verific corectitudinea calculrii i nregistrrii soldurilor conturilor de trezorerie , respectiv al lichiditilor n conturi bancare i cas, al titlurilor de plasament i cred itelor bancare pe termen scurt. Existena: se verific dac soldurile conturilor de tr ezorerie cuprinse n bilan exist n mod real, verificndu-se sumele prin folosirea difer itelor instrumentri tehnice contabile i prin verificarea unor documente contabile cum ar fi : extrasele de cont bancare, registrul de cas, cecurile pltite/asimilate , procese-verbale ale edinelor Consiliului de Administraie, lista specimenelor de s emnturi, contractele de credit cu bncile sau alte instituii financiare, confirmri de solduri primite de la bnci,etc. Perioada corect: se verific dac toate ncasrile i pl u fost nregistrate n perioada contabil corect, precum i faptul c nu au existat ncasri u pli fictive. Evaluarea: se verific dac soldurile conturilor bancare n devize au fos t evaluate corect la nchiderea exerciiului financiar, folosindu-se cursul de nchide re de la 31.12.N, iar evaluarea provizioanelor a fost corect efectuat pentru toat e soldurile de banc. Corecta prezentare i evideniere: se verific dac soldurile contur ilor curente la bnci, a soldului contului casa au fost corect prezentate i evidenia te n bilan. Se mai are n vedere ca depozitele pe termen scurt i conturile de lichidi ti la vedere s respecte principiul entitii patrimoniale. Referitor la mprumuturile pe termen scurt, se va verifica dac acestea reprezint obligaii ale entitii fa de creditor la data ntocmirii bilanului. Auditorul trebuie s evalueze i eventualele riscuri leg ate de trezorerie, cum ar fi: - existena mai multor solduri de banc i de cas pe care clientul le poate avea n realitate sau existena unor conturi prezentate n situaiile financiare, care nu sunt reale; - majorarea sau micorarea profitului, n funcie de interesul entitii auditate, prin nregistrarea unor ncasri anticipate 19

sau a unor pli restante, astfel nct soldurile bncii la sfrit de an s arate o situaie rit de cea real , mai favorabila decat cea reala. - pot exista i riscuri de fraud cu m ar fi: furturi, existena unor conturi bancare fictive, furturi din cas, transfer uri n contul personal. Se impune observarea directa si controlul asupra accesului la datele din calculator, precum si sumele intrate si transferate O corect evalu are a soldurilor bancare,a inventarierii monetarului, prezentarea exact a solduri lor conturilor de trezorerie n bilan, analiza detaliat a cecurilor emise i primite, pot s-i asigure auditorului convingerea c toate posturile din bilan aferente trezor eriei redau o imagine fidel, clar i complet a fluxurilor de lichiditi . Set documente necesar pentru auditul trezoreriei : - extrase cont bancare - registru casa - ce curi platite/assimilate - procese-verbale ale sedintelor Caonsiliului de Adminis tratie - lista specimen semnaturi - contracte de credit cu bancile sau alte inst itutii financiare - confirmarile primate de la banci - balantele de verificare T este de audit pentru aprecierea in mod rezonabil ca toate posturile din bilant a ferente trezoreriei redau o imagine fidela, clara si complete a fluxurilor de li chiditati sau ca are indoieli cu privire la posturile bilantiere de trezorerie : - evaluare solduri bancare - inventarierea monetarului - prezentare exacta a so ldurilor conturilor de trezorerie in bilant analiza detaliata a cecurilor emise si primite Foaia de lucru centralizatoare numrul 3.1. - AUDITUL STOCURILOR SI AL PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE Lista de control a stocurilor i a cheltuielilor materiale Exe rciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii:

Formularul de control al stocurilor se refer la urmtoarele conturi din balana de ve rificare: Materiale: 300 Materii prime 301 Materiale consumabile (defalcate pe a uxiliare, combustibil, piese de schimb, alte materiale, cheltuieli transport) 30 8 Diferene de pre la materii prime i materiale 321 Obiecte de inventar (n magazie, e chipament de protecie, n folosin) 322 Uzura obiectelor de inventar 323 Baracamente i amenajri provizorii 351 Materii i materiale aflate la teri 352 Obiecte de inventar la teri 354 Produse la teri 357 Mrfuri la teri 361 Animale i psri 381 Ambalaje rene de pre la ambalaje 39x Provizioane pentru deprecierea stocurilor Produse i luc rri n curs de execuie 331 Produse n curs de execuie 332 Lucrri i servicii n curs uie Produse finite 341 Semifabricate 345 Produse finite 346 Produse reziduale 348 Diferene de pre la produse Bunuri cumprate pentru vnzare 371 Mrfuri 378 Diferene re la mrfuri Cheltuieli Grupa de conturi 60 Cheltuieli cu materii prime, materiale , mrfuri etc. Urmtoarle proceduri trebuiesc ntocmite pentru ntocmirea conturilor n co ncordan cu Standardele Naionale de Audit. Ele vor fi revizuite de ctre _____________ ____ ca parte a procesului de audit. Procedurile trebuiesc ntocmite cu data de re ferin 31 decembrie 20__. Cea mai bun practic contabil este de a avea un cadru de cont rol i proceduri care s asigure nregistrarea corect a tranzaciilor contabile. Se va co nfirma existena acestor controale i proceduri. n acelai timp dac se fac alte controal e i proceduri asupra acestor tranzacii, v rugm s le descriei n formularul din F.L. nr. 4.8 Contabilul ef (Directorul economic) este responsabil de completarea corect i se mnarea 21

fiecrui formular. Fiecare procedur va trebui semnat de ctre angajatul nsrcinat cu comp letarea acesteia. Pct. control 1 Control Stocul fizic trebuie s corespund din punc t de vedere valoric cu cel nregistrat n contabilitate. Punctarea celor dou evidene t rebuie fcut anual printr-un proces de inventariere general. Diferenele rezultate tre buie investigate i nregistrate n contabilitate. Detaliile asupra rezultatelor acest ui proces se vor da n F.L. nr. 3.1.1. Punctarea datelor contabile cu stocul fizic, anexndu-se i o copie a procesului verbal de ncheiere a inventarierii. Punctarea fcut la punctul de control 1 trebuie revzut i aprobat de un membru al personalului de con ducere. Acesta va semna i data punctarea n cauz Se recomand ca toate stocurile semni ficative s fie inventariate n ultima lun a exerciiului. Dac aceast inventariere nu a f ost fcut n acea perioad, se va ntocmi o foaie de lucru (vezi F.L. nr. 3.1.4.) care s d etalieze pentru fiecare cont de stocuri variaiile soldurilor, micrile debitoare i cr editoare de la data inventarierii la sfritul anului. Dac n aceast perioad apar variaii ale soldurilor mai mari de 10 % se vor da explicaii privitoare la aceasta. Aceste explicaii vor fi susinute de documente justificative. Pentru a asigura corectitud inea i independena inventarierii stocurilor, analiza tuturor diferenelor se va face de ctre ali salariai dect cei care: 1) au n custodie stocurile fizice; 2) in evidena ontabil a stocurilor Stocurile trebuie nregistrate n contabilitate n exerciiul financ iar n care au devenit proprietatea unitii. n acest sens stocurile care au fost primi te la sfritul anului i care d.p.d.v. legal sunt proprietatea unitii dar care nu au fo st nregistrate nc n fiele de stoc se vor detalia n F.L. nr. 3.1.2 Pentru certificarea faptului c toate operaiunile legate de stocuri sau fcut n perioada contabil corect, to ate micrile de stoc incluznd primiri i transferuri, vor fi nsoite de documente dovedit oare i nregistrate n perioada contabil corect (de ex., toate bunurile intrate nainte d e 31 decembrie 20___ trebuiesc incluse n stoc i toate ieirile pn la 31 decembrie 20__ , inclusiv, vor trebui scoase din stoc). n F.L. nr. 3.1.3.1. se vor lista recepiil e de stocuri n preajma Semntura Nume funcia 2 3 4 5 6

sfritului de an pe fiecare cont contabil de stoc. Similar n F.L. nr. 3.1..3.2. se v or lista ieirile de stocuri n preajma sfritului de an pe fiecare cont contabil de st oc. 7 Stocurile vechi sau depreciate trebuie identificate i provizionate. Se va nt ocmi un document din care s reias modul n care au fost identificate aceste stocuri, i ce provizioane (dac exist) s-ar propune asupra valorii stocului n urma identificri i. n vederea provizionrii n F.L. nr. 4.5. i F.L. nr. 3.1.6., se va furniza o analiz p e vechimi a stocurilor nregistrate n contabilitate. Viteza de rotaie se va calcula ca fiind raportul ntre soldul respectivului cont de stoc i total cheltuieli anuale cu acel tip de stoc nmulit cu 365 zile. n vederea reevalurii stocurilor n F.L. nr. 3 .1.7 se vor detalia principalele tipuri de stocuri existente n sold la 31.12.20__ /cantitativ i valoric) Pentru toate lucrrile n curs de execuie/semifabricate se va descrie metoda de contabilizare i se vor pune la dispoziie documente privind evide na cantitativ a lucrrilor n curs de execuie i detalii asupra metodelor de verificare f izic a lor i a metodelor de evaluare. n F.L. nr. 3.1.10 se va analiza coerena nregist rrilor n contul #711. Eventualele diferene aprute se vor explica vezi F.L. nr. 3.1.8 Pentru a asigura completarea corect, integral i numai cu date autorizate a balanei de verificare, toate jurnalele ntocmite pe parcursul anului vor trebui s fie autor izate n scris. 8 9 10 11

Certific c am verificat aceast list de control i c a fost corect ntocmit. Nume _______ __________ Semntura ________________ Funcia: Contabil ef (Director economic) Data _ ___________________________ Revzut: 23

Foaia de lucru nr. 3.1.2. Raport asupra micrii stocurilor (vezi pct.control 5) Exe rciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Pornind de la soldur ile conturilor de stocuri de la data inventarierii, se vor analiza micrile lunare n conturi i se vor da explicaii asupra variaiilor mai mari de 10 % Se va completa pe ntru toate conturile de stocuri de la pct.1 Numr cont din balana de verififcare Lu na Sold la nceputul Micri lunii debitoare totale lunare (ncepei cu soldul de la data inventarierii) Micri creditoare totale lunare - mii lei Sold la sfritul lunii

(sfrit cu soldul la 31.12.20__) Nota: Anexa se va completa cu date din Balana de ve rificare. Punctarea ntre balana de verificare i fiele de stoc trebuia fcut la data fie crei inventarieri i la sfritul anului dup cum este prevzut la pct. Control 1 i n F.L. . 3.2.1. Pentru variaii mai mari de 10 % de la o lun la alta, explicaiile sunt urmto arele: Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura)

Foaia de lucru nr. 3.1.3. Aplicaii la procedurile de control descrise Exerciiu nche iat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Pct. control nr. Metoda desc ris se aplic n unitatea dvs (da/nu) Scurt descriere: a metodelor de control alternat ive (dac exist) aplicate n unitatea dvs. Referitoare la riscurile enunate la pct.con trol respectiv Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.1.4. Analiza lunar a cheltuielilor materiale pe anul 20__ Ex erciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: - mii lei Luna #600 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 25 #601 Conturi din clasa 60 #602 #603 #604 #605 TOTAL #607 #608

Noiembrie Decembrie TOTAL Nota: Se vor justifica creterile sau descreterile de la o lun la alta mai mari de 10 %. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura)

Foaia de lucru nr. 3.1.5. Reconcilierea produciei n curs i a produciei finite cu ven iturile din producia stocat Exerciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: nt cmit de: Cont 331 332 341 345 346 348 Denumire Produse n curs de execuie Lucrri n cu rs de execuie Semifabricate Produse finite Produse reziduale Diferene de pre la pro duse Sold la Sold la 31.12.20__ 31.12.20__ - mii lei Observaii (**)

... ... Total stocuri producie finit i n curs la sfritul anului Total variaie de stocu i producie finit i n curs (*) 711 Venituri din producia stocat Diferena Diferena ntre total per 31.12.20__ minus total per 31.12.20__ Soldul creditor al c ont 711 nainte de nchidere cont 121 (*)

(*) dac soldul contului 711 este debitor se va trece cu minus (**) pentru conturi le de stocuri utilizate de unitqate pentru consum propriu se vor trece principal ele tipuri de produse nregistrate n acel cont F.L. nr. 4.1. 1. Explicaiile privind diferena sunt: Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.1.6. Reconcilierea produciei n curs i a produciei finite cu ven iturile din producia stocat 2. Detalii asupra preurilor de nregistrare utilizate pe categorii de produse: 331 332 341 345 346 348 Se va indica metoda utilizat i se vor anexa pentru fiecare categorie (cont) o fi de postcalcul cu valori semnificative. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.1.7. Reconcilierea produciei n curs i a produciei finite cu ven iturile din producia stocat 2. Detalii asupra principalelor tipuri de diferene de p re la produse nregistrate n #348 n cursul anului 2000 27

Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru centralizatoare numrul 3.2.: AUDITUL CONTURILOR DE TERTI-DEBITORI Lista de control debitori i venituri Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumir ea unitii: Formularul de control al stocurilor se refer la urmtoarele conturi din ba lana de verificare: Creane clieni: 409 Furnizori debitori 411 Clieni

413 Efecte de primit 416 Clieni inceri 418 Clieni facturi de ntocmit 491 Proviz pentru deprecierea creanelor - clieni Creane n legtur cu salariaii i alte instituii Avansuri acordate personalului 4282 Alte creane n legtur cu personalul 4382 Alte cre ane sociale 4581 Decontri din operaiuni de participaie Taxe i subvenii de ncasat 442 VA de recuperat 4482 Alte creane privind bugetului statului 4484 Creane n legtur cu tatul Debitori 461 Debitori diveri 496 Provizioane pentru deprecierea creanelor de bitori diveri Conturi tranzitorii pentru creane i datorii 477 Diferene de conversie pasiv 471 Cheltuieli nregistrate n avans 6814 Cheltuieli excepionale privind deprec ierea activelor circulante 29

Venituri CLASA 7 Conturi de venituri (grupele 70, 71, 72, 75, 78) Urmtoarele proc eduri trebuiesc ntocmite pentru ntocmirea conturilor n concordan cu Standardele Naiona le de Audit. Ele vor fi revizuite de ctre _________________ ca parte a procesului de audit. Procedurile trebuiesc ntocmite cu data de referin 31 decembrie 20__. Cea mai bun practic contabil este de a avea un cadru de control i proceduri care s asigu re nregistrarea corect a tranzaciilor contabile. Se va confirma existena acestor con troale i proceduri. n acelai timp dac se fac alte controale i proceduri asupra acesto r tranzacii, v rugm s le descriei n formularul din F.L. nr. 3.2.8 Contabilul ef (Direc orul economic) este responsabil de completarea corect i semnarea fiecrui formular. Fiecare procedur va trebui semnat de ctre angajatul nsrcinat cu completarea acesteia. Pct. con trol 1 Componena soldului contului client se va analiza pe conturi anal itice n F.L. nr. 3.2.1. Totalul analizei trebuie s corespund cu soldul din balana de verificare. Eventualele diferene se vor explica. 2 n F.L. nr. 3.2.2. pentru fieca re categorie de debitori se va face o analiz a vechimii acestora ca i o estimare a sumelor ce pot fi recuperate. Va trebui de asemenea ntocmit o list a debitorilor a cionai n Control Debitori Semntura Nume funcia

justiie, urmrii n continuare n vederea recuperrii debitelor, pentru toate conturile an alizate. 3 Datele la care creanele au fost ncasate trebuie s se nregistreze pe listi ngul debitorilor. Se vor prezenta n F.L. nr. 3.2.2. valorile globale ale totaluri lor ncasrilor din perioada ianuarie februarie 20__ aferente debitorilor existeni la 31 decembrie 20__ 4 Componenta soldului Furnizori-debitori se va analiza pe princ ipalele conturi analitice i pe surse de finanare ntr-o foaie de lucru de tip 3.2.1. Totalul analizei trebuie s corespund cu soldul din balana de verificare. 5 Explicai funcionarea contului Client facturi de ntocmit precum i nregistrrile contabile afer e. Componena soldului la 31 decembrie 20__ se va pune la dispoziie n vederea auditu lui ntr-o foaie de lucru de tip 3.2.1. 6 Furnizai o component a soldului contului Di ferena de conversie pasiv pe categorii de diferene (vezi F.L. nr. 3.2.6) 7 Se va fa ce o list a plilor anticipate n F.L. nr. 3.2.7. se vor ine la dispoziie documentele d oveditoare. Totalurile vor trebuie s concorde cu balana de verificare. 8 Se va ntoc mi o list a tuturor avansurilor acordate 31

ctre salariai. Se va confirma n scris existena acestor avansuri la sfritul anului. Tot alul va trebui s concorde cu nregistrrile contabile. 9 Orice alte solduri debitoare mai mari de 1,5 milioane lei, incluznd orice subsidii sau creane asupra bugetului de asigurri sociale, vor trebui analizate i inut o eviden scris a componentei solduri or nedistribuite. 10 Conturile n curs de lmurire i soldurile lichiditilor nealocate v or fi analizate i se vor face modificrile necesare pentru recuperarea valorii lor. Pentru toate valorile restante i debitori se vor reine acte doveditoare. 11 Pentr u ca n Balana de verificare s fie trecute complet i corect numai date autorizate, to ate jurnalele trebuiesc autorizate de ctre un membru al personalului de conducere . Certific c am verificat aceast list de control i c a fost corect ntocmit. Nume __________________ Semntura ________________

Funcia: Contabil ef (Director economic) Data ____________________________ Revzut: Foaia de lucru nr. 3.2.1. Punctarea con trolului debitorilor (Furnizori) (vezi pct.control 1) Exerciiu ncheiat la 31 Decem brie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: - mii lei Sold Numr cont: Furnizori debitori 409 (se listeaz conturile analitice pe furnizori deb itori) 33

Alii TOTAL LISTA Sold debitor conform balanei de verificare la 31 decembrie 20___ Diferena Explicaii pentru diferena (dac exist): -

Nota: Acest formular se va ntocmi pentru contul 409, pe analitice cu valori mai m ari de 10 milioane lei, restul se vor ncadra la poziia Alii, specificnd numrul lor. Da orit varietii largi a activelor ce pot fi nregistrate n 409, se recomand ataarea fiel acestui cont. Toate diferenele vor trebuie verificate i se vor da detalii despre f iecare n anexe ataate. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) Foaia de l ucru nr. 3.2.2. Punctarea controlului debitului (clieni) (vezi pct.control 1) Exe rciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ ntocmi. (semntura)

Denumirea unitii: ntocmit de: - mii lei Sold Numr cont: Clieni 411 (se listeaz conturile analitice pe clieni) Alii TOTAL LISTA Sold debitor conform decembrie 200___ Diferena Explicaii pentru di ferena (dac exist): 35 balanei de verificare la 31

Nota: Acest formular se va ntocmi pentru conturile 411, 413 i 416 Pentru contul 41 1, se va anexa pentru verificare lista detaliat a facturilor individuale nencasate pn la 31 decembrie 20__ pe fiecare debitor, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei pentru restul, datele se vor nscrie la rndul Alii, indicndu-se numrul lor. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.2.3. Punctarea controlului debitorilor clieni facturi de ntoc mit (vezi pct.control 1) Exerciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: ntoc mit de: - mii lei Sold Numr cont: Clieni facturi de ntocmit 418 (se listeaz conturile analitice)

Alii TOTAL LISTA Sold debitor conform decembrie 20___ Diferena Explicaii pentru dif erena (dac exist): balanei de verificare la 31

Nota: Acest formular se va ntocmi pentru contul 418, pe analitice cu valori mai m ari de 10 milioane lei, restul se vor ncadra la poziia Alii, specificnd numrul lor. To te diferenele vor trebuie verificate i se vor da detalii despre fiecare n anexe ataa te. Revzut, Verificat, 37 ntocmi.

Director economic (Contabil ef) (semntura) Foaia de lucru nr. 3.2.4. Punctarea controlului debitorilor Debitori diveri (vezi pct.control 1) Exerciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: mii lei Sold Numr cont: Debitori diveri 461 (se listeaz conturile analitice)

Alii TOTAL LISTA Sold debitor conform decembrie 20___ Diferena Explicaii pentru dif erena (dac exist): balanei de verificare la 31

Nota: Acest formular se va ntocmi pentru contul 409, pe analitice cu valori mai m ari de 10 milioane lei, restul se vor ncadra la poziia Alii, specificnd numrul lor. Da orit varietii largi a activelor ce pot fi nregistrate n 409, se recomand ataarea fiel acestui cont. Toate diferenele vor trebuie verificate i se vor da detalii despre f iecare n anexe ataate. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) Foaia de l ucru nr. 3.2.5. Analiza analitic: Venituri din activitatea proprie Exerciiu ncheiat la 31 Decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: - mii lei 39 ntocmit (semntura)

Venit uri lunar e # 7 0 1 Ianuar ie Febru arie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Au gus t Septe mbrie Octo mbrie Noiem brie Dece mbrie TOTA L # 7 0 2 # 7 0 3 # 7 0 4 CONT ANALITIC (Grupa 7) # 7 0 6 # 7 0 7 # 7 0 8 # 7 2 2 # 7 4 1 # 7 5 4 # 7 5 8

Nota: Aceste venituri se vor detalia pe conturi analitice i se refer la venituri d up redistribuire. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) Foaia de lucru centralizatoare numrul 3.3.-AUDITUL CONTURILOR DE TREZORERIE: Lista de control a disponibilitilor la bnci i a mprumuturilor bancare Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 0__ Denumirea unitii: Formularul de control al disponibilitilor la bnci i al creditelo r se refer la urmtoarele conturi din balana de verificare: Numerar 5311 Casa n lei 5 314 Casa n devize Conturi bancare 511 Valori de ncasat 5121 Conturi curente la bnci n lei 5124 Conturi curente la bnci n devize 5125 Sume n curs de decontare 5112 Cec ri de ncasat 518 Dobnzi 41 ntocmi. (semntura)

5186 Dobnzi de pltit 5187 Dobnzi de ncasat mprumuturi pe termen scurt 519 Credite care pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt 5196 Credite de la tre zoreria statului 5198 Dobnzi credite Acreditive 541 Acreditive 5411 Acreditive n l ei 5412 Acreditive n devize 542 Avansuri de trezorerie 581 Viramente interne Titl uri de valoare pe termen scurt 532 Alte valori (timbre fiscale i potale, bilete de tratament) (5321, 5322, 5323, 5328) mprumuturi bancare 162 Credite bancare pe te rmen lung i mediu (n lei i devize) 1624 Credite externe garantate de stat 1625 Cred ite externe garantate de bnci 1621 Credite bancare pe termen lung i mediu nerambur sate la scaden (n lei i

devize) 167 Alta mprumuturi i datorii asimilate 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i atoriilor asimilate Cheltuieli financiare 627 Cheltuieli cu serviciile bancare 6 65 Cheltuieli din diferene de curs valutar 666 Cheltuieli privind dobnzile 668 Alt e cheltuieli financiare 667 Cheltuieli privind sconturile Venituri financiare 76 5 Venituri din diferene de curs valutar 766 Venituri din dobnzi 767 Venituri din s conturi 768 Alte venituri financiare 7863 Venituri financiare din provizioane Ur mtoarele proceduri trebuiesc ntocmite pentru ntocmirea conturilor puse n concordan cu Standardele Naionale de Audit. Ele vor fi revizuite de ctre _________________ ca p arte a procesului de audit. Procedurile trebuiesc ntocmite cu data de referin 31 de cembrie 20__. Toate anexele se vor completa n mii lei. Contabilul ef (Directorul e conomic) este responsabil de completarea corect i semnarea 43

fiecrui formular. Fiecare procedur va trebui semnat de ctre angajatul nsrcinat cu comp letarea acesteia. Pct. con trol Disponibiliti n banc i credite 1 n F.L.nr. 3.3.2. List soldurilor bancare i mprumuturilor se va ntocmi o list a tuturor soldurilor bancare i mprumuturilor. Soldurile bancare nu trebuie s fie compensate ntre ele (conturile b ancare de descoperit de cont overdraft trebuie reclasificate n mprumuturi pe terme n scurt). Se vor anexa copii dup extrasele de cont pentru fiecare cont bancar la 31 decembrie 20__ ca i primele extrase din ianuarie 20__. 2 Dac au fost constituit e garanii pentru mprumuturi, acestea vor trebui de asemenea prezentate n F.L. nr. 3 .3.2. 3 n F.L. nr. 3.3.5. listai totalul mprumuturilor unitii (utilizate sau nu pn la fritul exerciiului financiarcontabil). Se vor furniza detalii asupra termenelor i co ndiiilor fiecrui mprumut (rata dobnzii, termene de rambursare). 4 n F.L. nr. 3.3.4. Li sta ordinelor de plat se vor lista toate ordinele de plat nainte ctre banc nainte de C ntrol: Disponibiliti bancare i credite Semntura Nume funcia

sfritul exerciiului financiar-contabil, care nu au fost operate nc de banc la acea dat Aceeai foaie de lucru se va completa i pentru cecuri. 5 Toate soldurile bancare n valut trebuie transformate n lei la rata de schimb de la sfritul exerciiului financia rcontabil i nscrise n formularul din F.L. nr. 3.3.3. Solduri bancare, credite n valut Confirmai c nici unul din conturile bancare, numerar sau mprumuturi, incluse n bala na de verificare nu aparin unei tere pri. 7 Copii ale tuturor contractelor de mprumut vor trebui puse la dispoziia auditorilor , anexate acestui formular, inclusiv contractele de ipotecare sau gajare constit uite ca garanie pentru credite. 8 Detaliai componena soldului conturilor 541, 5411, 5412, 542 la sfritul exerciiului co nform F.L. nr. 8.7. Lichiditi n transit 9

Se va ntocmi o situaie a lichiditilor n tranzit. Totalul lichdiitilor n tranzit va tr i s concorde cu contul 5125 Sume n curs de decontare i al contului 5112 Cecuri de ncas t. Documentaia justificativ despre natura i valoarea articolelor din aceast situaie va fi inut la dispoziia auditorilor. Venituri i Cheltuieli financiare 10 Toate dobnzile pltite, precum i alte cheltuieli financiare precum i veniturile finan ciare din dobnzi i diferene de 45

curs valutar vor fi sintetizate n F.L. nr. 3.3.6. i 3.3.8, analizndu-se separat i ch eltuielile financiare capitalizate pentru mprumuturi ca i veniturile capitalizate di n dobnzi vezi foile de lucru respective. Certific c am verificat aceast list de control i c a fost corect ntocmit. Nume __________________ Semntura ________________ Funcia: Contabil ef (Director economic) Data ____________________________ Revzut: Foaia de lucru nr. 3.3.1. : Note la F.L. nr. 3.3.2.: Solduri i mprumuturi b ancare 1. F.L. nr. 3.3.2. trebuie ntocmit separat pentru fiecare din urmtoarele con turi din balana de verificare (dar numai dac aceste conturi sunt relevante pentru unitatea dvs.) 5121 Conturi curente la bnci n lei 5124 Conturi curente la bnci n dev ize 5191 Credite bancare pe termen scurt

162 - Credite bancare pe termen lung i mediu 1621 Credite bancare pe termen lung i mediu 2. Soldul din balana de verificare (coloana I din F.L. nr. 3.3.2.) trebuie s fie egal cu soldul din extrasul de cont (coloana II din F.L. nr. 3.3.2.), n caz de neegalitate, diferena trebuie analizat, explicat i, unde este necesar, fcute core cturile necesare. 3. Totalul soldurilor conturilor de mai sus trebuie s concorde cu cele corespunztoare din Balana de verificare la sfritul fiecrui exerciiu financiarcontabil. 4. Pentru toate mprumuturile unde au fost constituite garanii, se vor da detalii dup cum urmeaz. Valoarea mprumutului: Tipul garaniei: Valoarea garaniei: Con stituirea legal a garaniei (nregistrare la notariatul local, primrie, asigurri etc.) Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.3.2.: Situaia soldurilor i mprumuturilor bancare (vezi pct.control 1) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Numrul de cont din balana de verificare: mii lei Numele i Numr Sold cf. 47 Sold Rata

adresa bncii sau a altei instituii financiare cont cf. simboliz rii bncii balanei de verificare I conform extrasului de cont II dobn zii Sold conform balana verificare Cont: .............. ............. de Nota: Se va ntocmi separat pentru disponibiliti la bnci i separat pentru mprumuturi de la bnci, pe fiecare cont sintetic de gradul II. Revzut, Verificat, Director econo mic (Contabil ef) ntocmi. (semntura)

Foaia de lucru nr. 3.3.3..: Disponibiliti i mprumuturi bancare n valut

(vezi pct.control 5) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Exemplu de informaii necesare pentru soldurile n valut mii lei Detalii sold So ld n valut Sold (n lei) al ultim ei tranz acii Sold (n lei) la cursul de schimb de l a sfritul anului Diferena de curs favorabil (n lei) Diferena de curs nefavorab il (n i) Total Total diferene de curs favorabile 49 i

nefavorabile Nota: Se va ntocmi separat pentru mprumuturi i separat pentru disponib iliti, pe fiecare cont sintetic de gradul II. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) Foaia de lucru nr. 3.3.4.1.: Lista ordinelor de plat (vezi pct.contr ol 4) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Toate ordi nele de plat emise nainte de 31 decembrie 20__, cu scadena n an (care au fost nregist rate n contabilitate), dar care nu au fost procesate de banc pn la finele anului sun t listate mai jos: Data emiterii Nr. ordin de plat ordinului de plat de ctre unitat e VALOAREA - mi lei Data nregistrrii ordinului de plat n extrasul de cont bancar ntoc mi. (semntura)

Total Nota: Se completeaz numai dac exist cazuri. Revzut, Verificat, Director econom ic (Contabil ef) Foaia de lucru nr. 3.3.4.: Lista cecurilor (vezi pct.control 4) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Toate ordinele d e plat emise nainte de 31 decembrie 20__, cu scadena n 20__ (CLV cont 5126 care au f ost nregistrate n contabilitate), dar care nu au fost procesate de banc pn la 31 dece mbrie 20__ sunt listate mai jos: Data emiterii Nr. cecuri cecului de ctre unitate VALOAREA - mi lei Data nregistrrii cecului n extrasul de cont bancar ntocmi. (semntu ra) 51

Total Nota: Se completeaz numai dac exist cazuri. Revzut, Verificat, Director econom ic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.3.5.: Totalul facilitilor de credit n valut la 31 decembrie 20_ _ (vezi pct.control 3) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocm it de: Numele instituiei financiare Valoare (valut) n sold Termene i condiii de rambu rsare

Total: Nota: Aceast foaie de lucru se refer la ansamblul facilitilor de credit att ut ilizate ct i neutilizate, angajate pn la 31 decembrie 20__. Se va specifica valoarea creditului, durata, termene de rambursare, rata dobnzii, comisioane i speze banca re, penalizri, garanii angajate, scopul creditului. Revzut, Verificat, Director eco nomic (Contabil ef) Foaia de lucru nr. 3.3.6.: Situaia dobnzilor pltite i a altor che ltuieli financiare (vezi pct.control 10) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ De numirea unitii: ntocmit de: - mii lei Cheltuieli financiare Cheltui eli cu Cheltui eli cu 53 ntocmi. (semntura) Cheltuie li Alte cheltuie Alte cheltui eli

dobnz i bancar e #666 dobnz i bancar e capitali zate n #231 financia re din diferen e de curs #665 li financia re #668 financi are #627 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembri e Octombrie N oiembrie Decembrie Total conform balana de verificare Note la F.L. nr. 3.3.6.: 1. Dobnzile total pltite, mai puin cele capitalizate (dac e ste cazul), analizate mai sus, trebuie s fie n concordan cu conturile respective din balana de verificare. 2. Natura altor cheltuieli financiare i metodele de contabi lizare n consecin trebuie explicate printr-o not scurt scris i semnat.

3. Pentru investiiile n curs de execuie se vor da detalii asupra capitalizrii costur ilor mprumuturilor (dac este cazul) 4. Revzut, Verificat, ntocmi. Director economic (Contabil ef) Foaia de lucru nr. 3.3.7.: Componena soldului conturilor de acrediti ve Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmit de: Cont ul anali t ic Mii lei Tip valut Suma n valut Descriere Sold la 31 decembrie 2000 (semntura) 55

Total cont 541x Nota: se vor ntocmi separat pentru fiecare din conturile 5411 i 54 12; pentru conturile n valut se va specifica i valoarea acestora n devize; totalul a cestor liste va fi punctat cu balana de verificare pentru fiecare cont n parte; o analiz de acelai tip se va face i pentru contul 542 Avansuri de trezorerie Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) ntocmi. (semntura) Foaia de lucru nr. 3.3.8.: Situaia dobnzilor primite i a altor venituri financiare (vezi pct.control 10) Exerciiu ncheiat la: 31 decembrie 20__ Denumirea unitii: ntocmi t de: - mii lei Venituri financiare Venitu ri din dobn zi banca re #766 Alte veni tur i financi are #768 Alte venitur i financi are #76.. Venituri financi are din diferen e de curs #765 Venituri capitalizate ale mprumutur ilor

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembri e Octombrie N oiembrie Decembrie Total conform balana de verificare Nota: 1. Dobnzile total prim ite, analizate mai sus, trebuie s fie n concordan cu conturile respective din balana de verificare. 2. Natura altor venituri financiare i metodele de contabilizare n c onsecin trebuie explicate printr-o not scurt scris i semnat. Revzut, Verificat, Director economic (Contabil ef) 57 ntocmi. (semntura)