Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp A, et. 5, sector 6, 061071 Tel.: 021.318.15.55

Ştiinţele comunicării

Prima medie/ultima medie:

Concurenţa în anii anteriori:

2010

– 9,07/6,30 (buget); 7,30/5,60 (taxă);

2010

– 8,27 candidaţi/loc

10,00/5,00 (ID)

2009

– 10,31 candidaţi/loc

2009

– 8,25/6,33 (buget); 7,17/5,00 (taxă);

2008

– 6,42 candidaţi/loc

10,00/7,00 (ID)

2007

– 10,48 candidaţi/loc

2008

– 8,25/6,41 (buget); 7,91/5,91 (taxă);

2006

– 3,87 candidaţi/loc

6,25/5,16 (rromi); 6,58/5,00 (ID); 9,00/5,00

2005

– 10,04 candidaţi/loc

(eseu)

2004

– 11,00 candidaţi/loc

2007

– 8,40/6,80 (buget); 7,80/6,02 (taxă);

2003

– 11,18 candidaţi/loc

6,50/5,00 (ID – examen); 8,75/5,00 (ID –

2002

– 6,63 candidaţi/loc

eseu)

2001

– 7,06 candidaţi/loc

2006

– 8,38/6,43 (buget); 7,27/5,86 (taxă);

2000

– 7,52 candidaţi/loc

7,52/5,00 (ID); 9,00/5,00 (ID eseu)

2005 – 8,34/6,78 (buget);7,73/6,23 (taxă);

7,36/5,03(ID)

2004

– 7,88/6,13

2003

– 8,08/6,38

2002

– 8,64/7,09

2001

– 7,69/5,84

2000

– 8,55/6,47

Comunicare socială şi relaţii publice

Prima medie/ultima medie:

Concurenţa în anii anteriori:

2006

– 8,38/6,43 (buget); 7,27/5,86 (taxă);

2006

– 3,87 candidaţi/loc

7,52/5,00 (ID); 9,00/5,00 (ID eseu)

2005

– 10,04 candidaţi/loc

2005

– 8,34/6,78 (buget); 7,73/6,23 (taxă);

2004

– 11,00 candidaţi/loc

7,36/5,03 (ID)

2003

– 10,98 candidaţi/loc

2004

– 8,10/5,97

2002

– 5,55 candidaţi/loc

2003

– 7,00/6,32

2001

– 4,40 candidaţi/loc

2002

– 7,81/6,53

2000

– 4,48 candidaţi/loc

2001

– 7,61/6,35

2000

– 8,72/6,87

58

PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ, CREATIVITATE ŞI EXPRESIVITATE

NOTĂ:

Toate cele 3 subiecte sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu. Se vor scădea 0,05 puncte pentru fiecare greşeală de gramatică şi ortografie.

SUBIECT I. Limba română (3 p.) O singură variantă de răspuns este corectă pentru fiecare exerciţiu. Transcrieţi varianta corectă în întregime: cifra exerciţiului, litera corespunzătoare variantei corecte şi textul (enunţ, serie, sens corect, număr de greşeli etc) aferent.

1. Alegeţi seria sinonimică integral corectă:

a) salutar, sfătuitor, salvator, umanitar, providenţial

b)jenant, neplăcut, incomod, penibil, stânjenitor

c)

nevinovat, neprihănit, păcătos, necinstit, culpabil

2.

Selectaţi combinaţia paronimică integral corectă:

a)

filet de peşte / fileu găurit

b)

utilaj fiabil / bibelou friabil

c)

teren carbonier / exploatare carboniferă

3.

Alegeţi sensul corect al expresiei a avea norocul porcului:

a)

a fi foarte norocos

b)

a fi ghinionist

c)

a da din lac în puţ

4.

Precizaţi numărul de pleonasme din enunţul: Este o amintire de neuitat gestul tău, dar să

fi fost făcut în altă situaţie conjuncturală.

a)

2 greşeli

b)

3 greşeli

c)

4 greşeli

5.

Alegeţi enunţul în care nu se află nicio greşeală de ortografie şi de punctuaţie:

a)

Ochii-i albaştri îi zâmbeau, ca de obicei trist.

b)

Nu fii impertinent chiar acum, la sfârşit.

c)

Nu ştiam cât îi priii vizita mea, ca de obicei, scurtă.

6.

Câte cuvinte sunt scrise corect în următoarea serie: amiezi, abea, erbivor, cheag, vegheai,

trebuieşte, crează, ghiol?

a) 3 cuvinte

b) 4 cuvinte

c) 5 cuvinte

7. Câte dintre următoarele denumiri sunt scrise corect: Facultatea de Medicină, România

literară, Războiul de Secesiune, Catedra de Presă, Institutul de lingvistică?

a) 2 denumiri

b) 3 denumiri

c)5 denumiri

8.

Alegeţi seria corectă a substantivelor compuse aflate la plural:

a)

prim-miniştri, bunei-credinţe, ochiul-boului, florii-soarelui

b)

cai-de-mare, zi-muncă, bunei-credinţe, bune-cuviinţe

c)

câini-lupi, stele-de-mare, prim-miniştri, prim-planuri

9.

Alegeţi seria corectă a substantivelor:

a)

basma, stea, comfort, rouă

b)

basma, stea, sanda, rouă

c)

basma, stea, servici, rouă

10. Alegeţi varianta corectă:

59

a) L-a ales ca şi consilier.

b) A fost ales în calitate de consilier.

c) A fost numit precum consilier.

11. Alegeţi seria corectă conţinând adjective care nu au grade de comparaţie:

a) mare, maxim, mort, slab

b) întreg, lin, trist, unic

c) egal, unic, strămoşesc, viu

12. Indicaţi enunţul corect de mai jos:

a) Colega mea înnoată în piscină.

b) Iarna se înnoptează devreme.

c) Managerul înoadă relaţii bune cu angajaţii.

13. Indicaţi seria corectă a verbelor:

a) să cădem, să părem, să prevedem

b) să revedem, să făcem, să prevedem

c) să scădem, să tacem, să plăcem

14. Câte greşeli găsiţi în exemplul de mai jos?

Tu însuşi ai împrumutat dicţionarul studenţilor aceeia, o dată cu albumul de pictură.

a) o greşeală

b) 2 greşeli

c) 3 greşeli

15. Alegeţi seria în care numele de locuitori sunt scrise corect:

a) neozeelandez, birman, predelean, giurgiuvean, râşnovean

b) peruan, păşcănean, malgaş, clujan, ouăşean

c) birmanez, ucrainian, doljean, genovez, vâlcean

SUBIECT II. Creativitate şi expresivitate (3 p.) Vă petreceţi vacanţa într-un sat de pescari din zona Deltei Dunării, împreună cu un prieten.

Într-o noapte, gazda vă trezeşte brusc şi vă spune că de la primărie s-a dat alarma că satul este

în pericol de a fi inundat. Continuaţi povestirea pornind de la acest moment.

Notă pentru subiectul II: Subiectul va fi tratat în maximum 25 de rânduri (o pagină şi jumătate).

SUBIECT III. Creativitate şi expresivitate (3 p.) Identificaţi o problemă asupra căreia aveţi opinii total diferite de ale părinţilor. Expuneţi trei argumente pentru a vă susţine punctul de vedere. Notă pentru subiectul III: Subiectul va fi tratat în maximum 25 de rânduri (o pagină şi jumătate).

Barem de corectare

Notă:

Se acordă un punct din oficiu. Se vor scădea 0,05 puncte pentru fiecare greşeală de gramatică şi ortografie.

SUBIECT I: LIMBA ROMÂNĂ (3 p.)

O

singură variantă de răspuns este corectă pentru fiecare exerciţiu. Transcrieţi varianta corectă

în

întregime: cifra exerciţiului, litera corespunzătoare variantei corecte şi textul (enunţ, serie,

sens corect, număr de greşeli etc.) aferent. Notă:

Fiecare răspuns transcris corect este notat cu 0,20 de puncte. Fiecare răspuns corect, transcris incomplet se depunctează cu 0,05 puncte. Erorile suplimentare strecurate la transcriere se vor depuncta şi ele cu 0,05 puncte.

60

1.

b) jenant, neplăcut, incomod, penibil, stânjenitor.

2. b) utilaj fiabil / bibelou friabil.

3. a) a fi foarte norocos.

4. a) 2 greşeli (amintire de neuitat, situaţie conjuncturală).

5. c) Nu ştiam cât îi priii vizita mea, ca de obicei, scurtă.

6. c) 5 cuvinte (amiezi, erbivor, cheag, vegheai, ghiol).

7. b) 3 denumiri (Facultatea de Medicină, România literară, Războiul de Secesiune).

8. c) câini-lupi, stele-de-mare, prim-miniştri, prim-planuri.

9. b) basma, stea, sanda, rouă.

10. b) A fost ales în calitate de consilier.

11. c) egal, unic, strămoşesc, viu.

12. b) Iarna se înnoptează devreme.

13. a) să cădem, să părem, să prevedem.

14. c) 3 greşeli (însuşi, aceeia, o dată).

15. a) neozeelandez, birman, predelean, giurgiuvean, râşnovean.

Bibliografie Angelescu, Gabriel; Mareş, Emilia, Dicţionar de sinonime, omonime, paronime, antonime, pleonasme, Bucureşti: Editura Aula, 2003. Bulgăr, Gheorghe, Dicţionar de sinonime, Bucureşti: Editura Palmyra, 2000. Bulgăr, Gheorghe, Dicţionar de paronime, Bucureşti: Editura Lucman, 2002. Comşulea, Elena; Teiuş, Sabina; Şerban, Valentina, Dicţionar de expresii şi locuţiuni, Chişinău: Editura Ştiinţa, 2002. Marcu, Florin, Dicţionar de neologisme, Chişinău: Editura Ştiinţa, 2004. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Institutul de Lingvistică „Iorgu-Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2005.

SUBIECT II: CREATIVITATE şi EXPRESIVITATE (naraţiune) (3 p.)

Momentele acţiunii

0,60 p.

Construcţia personajului / personajelor

0,50 p.

Atmosferă / Decor / context

0,50 p.

Coerenţa povestirii

0,40 p

Verosimilitate

0,40 p.

Concizie

0,30 p.

Expresivitate: proprietatea termenilor, a modurilor şi timpurilor verbale folosite, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clişeelor 0,30 p.

SUBIECT III: CREATIVITATE şi EXPRESIVITATE (argumentare) (3 p.) Reprezentativitatea şi claritatea problemei prezentate 0,50 p. Logica textului şi a argumentării: 1,50 p. Cantitatea argumentelor – 0,20x3 = 0,60 p. Calitatea argumentelor (solid fundamentate, pertinente, plauzibile) – 0,30 p. Coerenţa textului – 0,30 p. Gradarea argumentelor – 0,10 p. Formule de legătură, tranziţie pertinentă între argumente şi concluzie – 0,20 p. Expresivitate 1 p. Proprietatea termenilor – 0,30 p. Corectitudinea şi pertinenţa morfo-sintactică – 0,40 p. Evitarea clişeelor – 0,30 p.

61