Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICAEXAMENULUIDEADMITERE MASTERAT:InginerieHidraulic SesiuneaSeptembrie2011

1. Hidraulic Calcululsistemelorhidraulicesubpresiune; Micareapermanentiuniformcunivelliber; Deversoare; LegealuiDarcy; Bibliografie:CiocD.Hidraulic,EDP,1983. 2. Hidrologie Hidrometrianivelurilor,adnciturilorivitezelor; Hidrografdenivel;hidrografdedebit;cheielimnimetric; Elementecaracteristicealeundelordeviitur; Coeficientdescurgere. Bibliografie:VladimirescuI.Hidrologie,EDP,1978. 3. ConstruciiHidrotehnice Tipuridebaraje.Caracterizaregeneral; Pricomponentealestructurilorderetenie(baraje); Principiidedimensionareadigurilor. Bibliografie: Popovici A. Baraje pentru acumulri de ap. Vol. 1 i 2. Ed. Tehnic.1992;2002. 4. Alimentricuap Captri din surse subterane. Calculul captrii cu puuri forate: elemente generalealecaptrii,sistemedecolectareaapeidinpuuri; Schema general a unei staii de tratarea apei. Detaliere procese tehnologice:coagularefloculare,decantare,filtrare,dezinfecie. Bibliografie: Mnescu Al., Sandu M., Ianculescu O. Alimentri cu ap, Ed. DidacticiPedagogic,Bucureti,1994. 5. Canalizriiepurareaapeloruzate Sistemedecanalizare.Tipuri.Calculhidraulic; Schemageneralauneistaiideepurareaapeloruzate.Detaliereprocese tehnologice:treaptmecanic,treaptbiologic. Bibliografie:NegulescuM.Canalizri,Ed.DidacticiPedagogic,Bucureti, 1973.