Sunteți pe pagina 1din 23

Abordări validate științific

Abordări în terapia de cuplu


 Behavioral couple therapy (BCT; Jacobson & Margolin,
1979) – cea mai bine susținută empiric, conform APA,
divizia 12
- Varianta actualizată, Integrative behavioral couple
therapy (IBCT)
 Cognitive-behavioral couple therapy (CBCT)
 Emotionally focused couple therapy (EFT) – terapie
probabil eficientă
Behavioral couple therapy
 Satisfacția maritală depinde de raportul dintre
întăririle pozitive și negative pe care cineva le primește
din relație
 Partenerii nefericiți au mai puține interacțiuni pozitive
în cuplu și au tendința de a răspunde la
comportamente negative cu un comportament negativ
propriu
 Păstrarea relației depinde de raportul cost-beneficii
 Scopul BCT este de înclina raportul în favoarea
beneficiilor
Behavioral couple therapy
 Principiu: comportamentul guvernat de reguli –
individul face în mod deliberat un comportament
pentru a respecta o regulă
 Deși presupune efort la început, comportamentul
va fi întărit și va deveni habitual prin training și
exercițiu (Skinner, 1966)
 2 tipuri de intervenții bazate pe reguli:
I. Behavior exchange
II. Communication and problem skills training
Behavior couple therapy
I. Behavior exchange – terapeutul ghidează cuplul spre
creșterea interacțiunilor pozitive
II. Communication and problem skills training – abilități
de abordare a problemelor în cuplu
 Metode: instruire didactică, modelare, exersare
monitorizată
 Communication training – exprimarea gândurilor și
sentimentelor, a oferi înțelegere și suport emoțional
→ abilități utile în orice fel de discuție
 Problem skills training – abilități pentru a găsi soluții
specifice la probleme
 Cele 2 elemente funcționează mai bine împreună decât
separat (Jacobson, 1984)
Integrative behavior couple therapy
(Christensen & Jacobson, 1998)
 Derivă din abordarea BCT tradițională – ambele consideră
că managementul conflictului este important
 Diferență – IBCT consideră că abilitățile de rezolvare de
probleme au un rol limitat pentru că există probleme care
nu se pot rezolva – se promovează acceptarea
 Unele diferențe sunt valorizate la începutul relației, dar se
transformă în probleme mai târziu
 Acceptarea reduce nivelul așteptărilor exagerate și poate
promova schimbarea (cu limite)
Integrative behavior couple
therapy
 Schimbarea comportamentului bazată pe contingențe
imediate mai degrabă decât pe reguli
 Schimbarea se produce prin abordarea diferită a
problemei (discuții constructive, umor, empatie
pentru perspectiva partenerului)
Evaluarea în BCT
 Analiza funcțională a comportamentului pentru
conceptualizare și planul de tratament
 TBCT: focalizarea pe comportamente discrete,
singulare, analizarea situațiilor și comportamentelor
care precedă și urmează comportamentele
problematice
 IBCT: focalizarea pe patternuri mai generale de
răspuns
Evaluarea în BCT
 Durata: 4 ședințe – prima împreună, 2 ședințe cu fiecare, o
ședință de conceptualizare
 Se caută răspunsul la 6 întrebări (Christensen & Jacobson, 1998):
1. Care este nivelul de distres în cuplu
2. Care este nivelul de angajament al fiecărui cuplu
3. Care sunt principalele probleme pentru fiecare
4. De ce constituie probleme
5. Care sunt punctele tari ale cuplului
6. Ce se poate face
Metode: interviu, scale (ex. Dyadic Adjustment Scale, Spanier,
1976; Conflict Tactics Scale, Strauss, 1979)
Confidențialitatea: angajamentul terapeutului este față de cuplu!
Tehnici de intervenție
1. Strategii bazate pe acceptare
- Empathic joining – scopului este de a crea apropiere
între parteneri (soft self-disclosure, dar nu
întoteauna)
- Unified detachment – intelectualizarea problemelor,
identificarea patternurilor
- Tolerance builging
Metode: descoperirea valențelor pozitive ale
comportamentului negativ (dacă sunt), repetarea
unui comportament negativ în terapie, mimarea
unui comportament negativ
Tehnici de intervenție
2. Strategii de schimbare
Behavior exchange
Communication and skills training
În IBCT, sunt introduse tehnici mai nuanțate în funcție
de problemele cuplului
Strategiile bazate pe acceptare sunt introduse inițial

Studiu de caz!
Cognitive behavioral couple
therapy
 Baucom & Epstein, 1990; Dattilio, 1989; Ellis, 1977
 Distresul marital este rezultatul procesărilor
distorsionate de informație care provin din:
 - interpretări distorsionate asupra evenimentelor din
relație și
 - standarde nerealiste despre cum ar trebui să
funcționeze o relație
- Rezultate similare cu BCT
Etiologia problemelor clinice în
relație
1. Gânduri automate, scheme cognitive, distorsiuni cognitive
Baucom et al., 1989:
- Atenția selectivă
- Atribuiri – inferențe legate de motivele partenerilor de a face
anumite comportamente
- Expectanțe și predicții
- Asumpții despre caracteristicile naturale ale oamenilor (ex. bărbații
nu au nevoie de suport emoțional)
- Standarde
- ( credințe centrale)
Schemele despre relații se formează pe parcursul vieții dar și pe parcursul
relației
Etiologia problemelor clinice în
relație
 2. Deficite în comunicare și rezolvare de probleme
 3. Excese în comportamente negative raportate la cele
pozitive
 4. Deficit și exces în exprimarea emoțiilor
 5. Dificultăți de adaptare la probleme majore de viață:
caracteristicile unui membru (ex. depresie), dinamica
relației, probleme în afara familiei (locul de muncă,
relația cu rudele, locul în care stau)
Evaluarea în CBCT
 Interviuri individuale și comune cu membrii cuplului
 Chestionare (Ex. DAS, Spanier, 1976; Marital
Satisfaction Inventory—Revised, Snyder & Aikman,
1999; Relationship Belief Inventory, Eidelson &
Epstein’s, 1982; Inventory of Specific Relationship
Standards, Baucom et al., 1996)
 Observație – în situații structurate (ex. discutarea unei
probleme nerezolvate) și nestructurate
Strategii de intervenție
 Educarea cuplului în modelul CBT și stabilirea
regulilor
 A-i învăța pe pacienți să își identifice gândurile
automate, emoțiile și comportamentele asociate
 Identificarea și numirea distorsiunilor cognitive
 Testarea și reinterpretarea gândurilor automate
Strategii de intervenție
 Testarea predicțiilor cu experimente comportamentale
 Imagerie, joc de rol
 Intervenții comportamentale: trainingul abilităților de
comunicare, rezolvare de probleme (operaționalizarea
problemei, selectarea unei alternative viabile)
Emotionally focused couple
therapy
 Johnson & Greenberg, 1985 – prima formă
experiențială de terapie de cuplu cu suport empiric
 Subliniază rolul central al emoției în interacțiune și ca
agent al schimbării – “muzica pe care cuplul dansează”
 Focalizare pe implicare emoțională și experiențe
corective
 Se bazează pe (1) principiile terapiei experiențiale
(Rogers, 1951) și sistemice (Minuchin et al., 1982) și (2)
teoria atașamentului adult (Bowlby, 1969)
Caracteristici EFT
 Focalizare pe momentul prezent – schimbarea are loc
în ședință, pe măsură ce partenerii învață să
interacționeze în moduri diferite

 Scopul: reprocesarea experiențelor și reorganizarea


interacțiunilor pentru a crea o legătură sigură între
parteneri
 O legătură sigură este o precondiție pentru rezolvarea
problemelor în cuplu
Caracteristici EFT
 Terapie de scurtă durată – 8-20 de ședințe
 Poate fi folosită cu populații diverse, mai puțin cupluri
în divorț sau unde există abuz
 Utilă în special pentru cuplurile în care domină
interacțiunile negative de tip învinovățire-retragere
Wooley & Johnson, 2005