Sunteți pe pagina 1din 17

„O societate durabilă este cea care își modelează sistemul

economic și social astfel încât resursele naturale și


sistemele de suport ale vieții să fie menținute”

Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt


dependente de mediul înconjurător şi de resurse.
Problemele de mediu + criza resurselor naturale (energie)

Conceptul de dezvoltare durabila


1972 - Conferinţa privind Mediul (Stockholm)

Deteriorarea mediului înconjurător în urma activităţilor umane

viitorul omenirii
1974 - Lester R. Brown, specialist în problemele dezvoltării
societăţii contemporane a creat Institutul de studiere a problemelor
globale ale mediului (World Watch Institute din Washington)

» rapoartele anuale privind progresele pe calea


structurării unei societăți durabile: Starea lumii” sau „Semne
vitale”
» lucrarea „Planul B 2.0”
civilizaţia industrială mediul ambiant

tendinţa de epuizare a resurselor naturale de energie,


materii prime şi hrană sau consumarea celor
regenerabile într-un ritm superior capacităţii lor de
regenerare

deteriorarea fizică şi poluarea factorilor de mediu: apă,


aer, sol.

importanţa reciclării deşeurilor


1983 - Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare

1985 - este descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra


Antarcticii

» Convenţia de la Viena: încearcă găsirea unor soluţii pentru


reducerea consumului de substanţe care dăunează stratului protector
de ozon care înconjoară planeta

1985 - catastrofa de la Cernobâl (Ucraina) – explozia unui reactor al


centralei nucleare
1986 - Raportul Brundtland, al Comisiei Mondiale (“Viitorul nostru
comun”)
» cea mai citată definiţie a dezvoltării durabile (“sustainable
development”)
» dezvoltarea economică nu poate fi oprită dar, strategiile
trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitele ecologice
oferite de mediul înconjurător şi de resursele planetei
» necesitatea organizării unei conferinţe internaţionale asupra
dezvoltării durabile
1992 - “Summit-ul Pământului” ( Rio de Janeiro) - 170 de state
schimbările de climă (reducerea emisiilor de metan şi dioxid de
carbon)
» diversitatea biologică (conservarea speciilor)
» stoparea defrişărilor masive
» plan de susţinere a dezvoltării durabile, Agenda 21

2002 - Summitul privind dezvoltarea durabilă, (Johannesburg)


Dezvoltarea durabilă

Caliatea mediului înconjurător

calitatea vieţii în complexitatea sa (aspect economic şi social)


1987 - Raportul Comisiei Mondiale cu privire la Mediu şi Dezvoltare,
Raportul Brundtland → Expresia “dezvoltare durabilă” (Sustainable
Development)

Dezvoltarea durabilă = dezvoltarea ce asigură nevoile prezentului fără


a compromite capabilitatea viitoarelor generaţii de a-şi asigura
propriile nevoi.
1992 - 61 de definiţii
1993 - 41 de diferite definiţii

Elementele comune acestor definiţii:

» aspectul durabilităţii beneficiului economic al resurselor naturale

* Beneficiul economic al resurselor naturale trebuie menţinut în


siguranţă pentru a putea fi împărţit între generaţiile prezente şi
cele viitoare.
* Nu toate veniturile din vânzarea resurselor naturale ar trebui
tratate ca venit curent disponibil pentru consum.
Elementele comune acestor definiţii:

» aspectul durabilităţii proprietăţilor fizice ale mediului ambiant

* Funcţia ecologică a mediului ambiant să fie păstrată în


condiţii de siguranţă şi continuitate şi să aibă o valoare
absolută.
» aspectul durabilităţii utilităţii

* Nu trebuie să se piardă funcţia de utilitate pentru “calitatea


vieţii”, cât şi pentru “bunurile făcute de om” fapt ce determină
includerea, în definiţia dezvoltării durabile a echităţii inter-
regionale, a reducerii sărăciei, a capitalului uman sau a
monumentelor istorice.
Dezvoltare durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economico-
socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută
armonizarea a trei componente fundamentale.
Resurse Creşterea Echitatea
umane economica
între generaţii

DEZVOLTARE

DURABILĂ

A devenit un obiectiv strategic


internaţional adaptat la specificul
fiecărei ţări

Este un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe termen lung a


mediului astfel că dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent cu
menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.
Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei
fundamentale, aparent independente, dar care se află într-o strânsă
condiţionare.
1.
4. Implementarea unui proces Îndeplinirea cerinţelor
al schimbării Conceptul prezente şi viitoare
– care confirmă că definirea Dezvoltării Durabile
– care stabilesc
conţine următoarele
cerinţelor şi nevoilor pentru scopul durabilităţii.
4 etape aflate în
dobândirea echilibrului durabil corelaţie, dar separate
se va schimba odată cu
situaţiile, condiţiile şi timpul.

3. 2.
Menţinerea compatibilităţii Îndeplinirea nevoilor
dintre dimensiunea populaţiei şi – care defineşte scopul
capacitatea productivă a eco- dezvoltării.
sistemului Dezvoltarea care răspunde
– care recunoaşte că există limite şi necesităţilor prezentului fără
cerinţe pentru a compromite capacitatea de
echilibru. a satisface necesităţile
generaţiilor viitoare.
Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă

» s-a instituit în ultimul deceniu al secolului 20 prin înfiinţarea de comisii


pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, organizaţiilor
neguvernamentale, Băncii Mondiale, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului
şi Parlamentului Europei, Consiliului Mondial al Energiei.

» Instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii şi cercetări au


elaborat studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă
pe întreg orizontul de timp al secolului 21.

» Dezvoltarea durabilă a devenit sinonimă cu tranzacţiile dorite pentru noul


secol 21 şi îşi găseşte reflectare în toate scenariile cu privire la sistemele de
energie care iau de fapt în considerare condiţii pentru atingerea dezvoltării
durabile.
Concluzie
Fiecare dintre noi, conștient sau nu, putem contribui la dezvoltarea durabilă. De
fapt, putem spune că avem o gândire durabilă atunci când aruncăm deșeurile din
plastic sau hârtie în locurile special amenajate.

La nivel industrial, lucrurile s-au mișcat mult mai repede. Astfel, multe fabrici
folosesc deșeuri drept combustibil, iar în anumite localități se încearcă
implementarea unor sisteme de încălzire casnică pe baza arderii deșeurilor.
Companiile sunt primele care au conștientizat importanța economică (dar și
ecologică) a recuperării și refolosirii deșeurilor.

“Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile


prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface nevoile lor”.