Sunteți pe pagina 1din 15

ZIUA INTERNATIONALA A SECURITATII

SI SANATATII IN MUNCA

DEFINITIE ACCIDENT DE MUNCA = LEGEA


SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCA NR.
319/2006

ART. 5 lit g) accident de munca - vătămarea violenta a


organismului, precum şi intoxicatia acuta profesională,
care au loc în timpul procesului de munca sau în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă
incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces;
Accidentul de muncă reprezintă:
• vătămarea violentă a organismului,
• intoxicaţia acută profesională,
care au loc în procesul de muncă şi care provoacă:
– incapacitate temporară de muncă
de ≥ 3 zile (ITM),
– invaliditate (INV)
– deces (D).
Definiţii conform legii
• Accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în
acelaşi timp şi din aceeaşi cauză (C).

• Accident uşor = eveniment care a antrenat incapacitate de muncă cu o


durata < de 3 zile calendaristice;

• Incident periculos = “aproape accident” = lucrătorul a scăpat de data


asta, dar ar fi fost posibil să aibă urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost
posibil să producă pagube materiale.
Exemple: explozia, incendiul, avaria, accident tehnic, emisii majore de
noxe.
LEGEA nr. 319 / 2006 ART. 5
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următorul înţeles:

q) accident uşor - eveniment care are drept consecinta


leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor
îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de munca cu o
durata mai mica de 3 zile;

 o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi


explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore
de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activităţi sau a
unui echipament de munca sau/şi din comportamentul
neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar
ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar
fi fost posibil sa producă pagube materiale;
STUDIU DE CAZ

ACCIDENT DE MUNCA

LUCRATORUL ESTE SURPRINS DE


MISCAREA MASINII
STATIONARE IN ZONA INTERZISA
Elemente privind sãnãtatea si securitatea omului în procesul muncii
CONSECINTELE ACCIDENTELOR DE MUNCÃ
•leziuni cu ITM
•FIZICE •leziuni cu invaliditate
•deces

EXTRAECONOMIC
EFECTELE •durere, suferintã
•PSIHICE •stres
ACCIDENTELOR •compasiune
DE MUNCÃ •fricã etc.

•SPIRITUAL •diminuarea potentialului creator


E •diminuarea potentialului afectiv
LA NIVELUL etc
INDIVID •INFORMATIONA •vehicularea suplimentarã de
LE informatii
•diminuarea încrederii fortei de
LA NIVELUL •POLITICE muncã
•pierderea prestigiului pe piata
UNITÃTII internationalã
•DIMINUAREA
ECONOMICE PRODUCTIVITÃ
ECONOMICE

TII MUNCII
LA NIVELUL •Pierderi de venituri personale
ECONOMIEI •FINANCIA •Pierderi de profit
NATIONALE RE
•Pierderi de produs national brut
•MATERIAL •Distrugeri de mijloace fixe
E
CONSECINŢELE ACCIDENTELOR DE MUNCA

AFECTAREA INTEGRITĂŢII ANATOMOFUNCŢIONALE


DIMINUAREA/PIERDEREA CAPACITĂŢII VITALE ŞI DE
MUNCĂ
DURERE, SUFERINŢĂ

STARE DE DISTRESS DETERMINATĂ DE:


• SCĂDEREA ÎNCREDERII ÎN CAPACITATEA DE EXECUŢIE
A SARCINII DE MUNCĂ
• FRICA DE PRODUCEREA UNUI ALT ACCIDENT SIMILAR
• SENZAŢIA DE INUTILITATE SOCIALĂ
• UMILINŢA CONDIŢIEI FIZICE DEGRADATE ŞI A
DEPENDENŢEI DE ALTE PERSOANE
CONSECINŢELE ACCIDENTELOR DE MUNCA

DIMINUAREA VENITULUI PERSONAL AL VICTIMEI ŞI AL


CELOR AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE DATORITĂ:
 PIERDERII TEMPORARE SAU DEFINITIVE A
CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
 SUPORTĂRII CHELTUIELILOR PENTRU DIVERSE
SERVICII, PRECUM ŞI PENTRU ÎNGRIJIRE ŞI
RECUPERARE MEDICALĂ, ÎN MĂSURA ÎN CARE NU
SUNT ACOPERITE INTEGRAL PRIN ASIGURARE
 MODIFICAREA STATUTULUI SOCIAL ŞI
PROFESIONAL
ACTIUNI INTREPRINSE DE CATRE UNII
ANGAJATORI PENTRU A EVITA INREGISTRAREA
ACESTUI ACCIDENT DE MUNCA :

Comunicarea la ITM Olt ca fiind un


accident usor
Angajatorul il determina prin mijloace
convingatoare pe lucrator pentru ca acesta sa
ceara concediul legal de odihna astfel incat sa
se evite eliberarea certificatului pentru
concediul medical
Angajatorul dupa o scurta perioada de timp,
atunci cand va considera ca lucratorul este
vindecat ii desface acestuia contractul individual
de munca
REZULTATUL ACTIUNILOR : NEINREGISTRAREA
ACCIDENTULUI DE MUNCA LA ITM CONSTANTA
PIERDERILE INREGISTRATE DE CATRE LUCRATOR
IN CAZUL NEDECLARARII SI NEINREGISTRARII
ACCIDENTULUI DE MUNCA SUFERIT :

 Dreptul de a beneficia de asigurari sociale


 Servicii de asistenta medicala (tratament,
recuperare)
 Prime de asigurare pentru de accident de
munca
 Asistenta juridica, actiuni administrative
precum schimbarea locului de munca
 Diminuarea potentialului creator general
ORGANIZATIA INTERNATIONALA A MUNCII

Constitutia OIM stabileste principiul conform caruia lucratorii


trebuie sa fie protejati in general impotriva bolilor profesionale si
accidentelor care rezulta din munca lor. Suferintele care insotesc
aceste accidente si aceste boli sunt imense pentru lucratori si
familiile lor. In termeni economici, OIM a estimat ca 4 procente din
PIB-ul mondial sunt irosite in cauza bolilor profesionale si a
accidentelor de munca.
Pentru angajatori, aceasta inseamna scoaterea la pensie
anticipata, pierderea de personal calificat, absenteism si prime de
asigurare crescute. In 2003, OIM a adoptat un plan de actiune in
materie de securitate si sanatate a muncii care prevede introducerea
unei culturi preventive in acest domeniu, promovarea si dezvoltarea
unor instrumente relevante, ca si asistenta tehnica.
SECURITATEA SOCIALA

O societate care ofera securitate cetatenilor sai ii protejeaza nu


numai de conflicte si boli, dar in egala masura si de incertitudinile
legate de faptul de a-si asigura traiul prin munca. Sistemele de
securitate sociala garanteaza un venit minim in caz de somaj, boala,
accident de munca sau boala profesionala, batranete si retragere,
invaliditate, responsabilitati familiale cum ar fi sarcina si ingrijirile
copiilor, sau pierderea sustinatorului de familie.
Aceste prestatii sunt importante pentru lucratori si familiile lor,
dar si pentru comunitate, in ansamblu. Garantand ingrijirile
medicale, o securitate in materie de venituri si de servicii sociale,
securitatea sociala amelioreaza productivitatea si contribuie la
demnitatea si deplina dezvoltare a individului.
INSPECTIA MUNCII
Aplicarea legislatiei muncii depinde de eficienta inspectiei
muncii. Inspectorii de munca examineaza modul in care normele
nationale ale muncii sunt aplicate la locul de munca si ofera consiliere
angajatorilor si lucratorilor in ceea ce priveste mijloacele de imbunatatire
a aplicarii legislatiei nationale in domenii precum durata timpului de
lucru, salariile, securitatea si sanatatea in munca.
Inspectorii de munca sesizeaza autoritatile nationale asupra
lacunelor si a erorilor de legislatie.
Acestia au un rol important in ceea ce priveste supravegherea
aplicarii legislatiei in mod egal tuturor angajatorilor si lucratorilor.
Ca urmare a recunoasterii importantei inspectiei muncii de catre
comunitatea internationala, OIM a decis ca ratificarea a doua conventii
privind inspectia muncii (nr. 81si nr. 129) sa fie o prioritate. In acest
moment, peste 130 de state membre ale OIM (adica mai mult de
70% dintre acestea) au ratificat Conventia nr. 81 din anul 1947 privind
inspectia muncii.
Exemplul prezentat
vine in sprijinul
aplicarii legislatiei
muncii atat in litera
legii cat si in spiritul ei,
pentru realizarea
securitatii sociale
intr-o societate
evoluata.