Sunteți pe pagina 1din 31

Aminoacizii,

rolul în metabolism

Repetitio est mater


studiorum
Aminoacizii,
rolul în metabolism
 Aminoacizii reprezintă unităţile de bază din
structura proteinelor.
 Aminoacizii conţin o grupă carboxilică -
COOH şi o grupă aminică - NH2.
 Structura generală a unui aminoacid este:
 R─CH−COOH
 │
 NH2
AA comuni – denumire şi abrevieri
Clasificarea aminoacizilor

 Criteriile de clasificare:
 Numărul atomilor de carbon (2 C pînă la 6 C)
 Poziţia în moleculă a grupării NH2 (, , , ş.a)
 Natura catenei laterale R-radilalilor
 Numărul de grupe aminice şi carboxilice din
moleculă
 Existenţa altor grupări funcţionale: OH –
hidroxiaminoacizi; SH – tioaminoacizi
 Rolul biologic
Clasificarea AA după natura
R-radicalilor:

 R-radicali nepolari – 8 AA: Ala, Val, Ileu,


Leu, Met, Pro, Trp, Phe
 R-radicali polari, fără sarcină – 7 AA: Asn,
Gly, Gln, Ser, Tyr, Tre, Cys
 R-radicali (acizi) cu sarcină negativă – 2
AA: Asp, Glu
 R-radicali (bazici) cu sarcină nozitivă – 3
AA: Arg, His, Lys
Aminoacizi esenţiali şi
neesenţiali
 Esenţiali:  Neesenţiali:
Fenilalanina, Histidina, Alanina, Asparagina,
Izoleucina, Leucina, Acid aspartic,
Lisina, Metionina, Acid glutamic,
Treonina, Triptofan, Cisteina, Glicina,
Valina Glutamina, Prolina,
 Semiesenţial: Serina, Tirosina
Arginina
AA proteinogeni

 Aminoacizii proveniţi din aportul


alimentar sunt utilizaţi predilect
pentru biosinteza proteinelor
proprii cu rol morfologic
(constituţional) şi rol funcţional
(enzime, hormoni).
AA neproteinogeni
AA neobişnuiţi, care au structura
nestandardă

 4-Hidroxiprolina - se conţine în colagen,


proteina fibrilară a ţesutului conjunctiv (≈ 13%)
5-Hidroxilizina de asemenea se conţine
în colagen, iar 6-N-metillizina se află în
miozină – proteina ţesutului muscular
Acidul -carboxiglutamic se conţine în
protrombină – f.II de coagulare a
sângelui:

 HOOC COOH
 \/
 CH
 │
 CH2
 │
 CH-NH2
 │
 COOH
Desmozina a fost găsită în proteina
fibrilară elastina, se formează la
condensarea a 4 molecule de lizină
Proprietăţi fizico-chimice:

 Amfoterismul
 Ionizarea AA
 Migrarea în cîmp electric
 Activitatea optică
Peptidele - acestea sunt
lanţuri de aminoacizi

 AA au proprietatea de a se „lega”
unul de altul - cu formarea unei
legături de tip amid: -CO-HN-
legătura peptidică
Peptide simple şi mixte
Grupările N şi C terminale
Nomenclatura peptidelor

-Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu
Seril-glicil-tirozil-alanil-leucina
 Structura pentapeptidei
Clasificarea peptidelor

Oligopeptide (Mr 0,1-1


kDa):
Peptide Dipeptide
Tripeptide
Tetrapeptide...
Decapeptide

Polipeptide (Mr > 5 kDa)


Unele peptide posedă activitate
biologică înaltă

 Dipeptide: Carnozina (-alanil-histidina)


Anserina (-alanil-N-metil-histidina)
 Tripeptide: Glutationul (-glutaminil-cisteinil-
glicina) Tireoliberina (piroglutamil-histidil-
prolinamida)
 Pentapeptide - encefaline cu rol în procesele
analgezice:
 Tyr-Gly-Gly-Phe-Met sau
 Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
Oligopeptide superioare

 Ocitocina şi Vasopresina sunt octapeptide


Nonapeptide

 Bradikinina (reduce
contractibilitatea muşchilor
netezi, inhibă secreţia gastrică şi
motilitatea intestinală):
Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Arg-
Phe-Pro
Decapeptide
 Angiotensinele I şi II (hormoni peptidici
care determină vasoconstricție, și, ulterior,
creșterea tensiunii arteriale).
 Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-His-Leu
(AT-I)
 Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe (AT-II)
Sistemul renină-angiotensină.
Sistemul renină-angiotensină.
Endorfinele

 sunt polipeptide cu catenă mai mare. Se


cunosc:
 -endorfina - formată din 16 resturi de AA
 - endorfina - formată din 30 resturi de AA.
 Rolul endorfinelor rezidă în inducerea de
efecte analgezice cu modificarea
comportamentului şi modularea acţiunii altor
neurotransmiţători.
Polipeptide
 Insulina- polipeptidă cu acţiune hormonală,
secretată de celulele de tip ale pancreasului
Alte polipeptide

 Glucagonul - este o polipeptidă,


formată din 29 resturi de aminoacizi.
Este secretat de pancreas, în
celulele de "tip a" din insulele
Langerhans. Activitatea fiziologică -
creşterea glicemiei - efect
hiperglicemiant.
Corticotropina sau hormonul
adrenocorticotrop hipofizar
(ACTH)

 Este o polipeptidă formată din 39 resturi de


aminoacizi și este secretată de lobul
anterior al hipofizei.
 Rolul biologic - stimularea biosintezei
hormonilor steroizi la nivelul glandei
cortico-suprarenale (hormonii
corticosteroizi).
Calcitonina şi parathormonul

 sunt două polipeptide cu acţiune asupra


metabolismului calciului:
 Calcitonina conţine 32 resturi de AA, este
secretată de tiroidă şi are o acţiune
hipocalcemiantă;
 Parathormonul conţine 84 resturi de AA
şi este secretat de paratiroidă şi induce
hipercalcemia.
Colecistokinina

 este o polipeptidă cu 33 resturi de AA,


este produs de celulele numeroase cu
granule argirofile localizate în mucoasa
duodenului și partea superioară a jejunului .
 Colecistokinina stimulează secreția
pancreatică exocrină și, de asemenea,
motilitatea gastrică, intestinală și ale tractului
gastro-intestinal.