Sunteți pe pagina 1din 5

b.

Orizonturile profilului de sol


Prin orizont de sol se înţelege un strat aproximativ paralel cu
suprafaţa terenului, care are o serie de însuşiri caracteristice diferite de
ale stratului de deasupra lui sau de dedesubt.
Pentru a studia orizonturile unui profil de sol într-o parcelă de
teren, se sapă o groapă sub formă de paralelipiped cu pereţii fasonaţi,
cu faţa dreaptă pe verticală. Pe una din laturile gropii se fasonează
trepte, pentru urcare şi coborâre (în vorbire curentă această groapă
poartă denumirea de profil de sol.
Principalele orizonturi ale solurilor din România sunt:
-Orizontul A - orizontul de la suprafaţă, bogat în humus, de
culoare neagră, stratul care se prelucrează prin arătură.
-- Orizontul B – este un orizont de alterare sau un orizont de
iluviere;
-- Orizontul E – este un orizont de iluviere (spălare a particulelor
fine de argilă, humus sau oxizi de Fe, Al).
-- Orizontul C – roca parentală, alcătuită din roci neconsolidate
(loess, nisip, argilă)
- - Orizontul R – roca parentală, alcătuită din rocă compactă
(granit, onglomerate, etc).
Principalele categorii de soluri din România
România are un cadru natural foarte variat în care s-
au format solurile, cu condiţii de climă şi rocă foarte variate
de la o zonă la alta. Din această cauză, pe teritoriul ţării
noastre se află o mare varietate de soluri.
Conform sistemului român de clasificare a solurilor, în
România solurile sunt grupate in 10 clase de soluri si 39
tipuri de soluri.