Sunteți pe pagina 1din 10

PROF.

VLAD ANETA
COLEGIUL NAŢIONAL AGRICOL ,,CAROL I”
MUNICIPIUL SLATINA
Formarea profilului de sol

Profilul de sol se analizează în teren prin realizarea unei


secţiuni.
În secţiune verticală solurile apar alcătuite din straturi
diferite denumite orizonturi.
Succesiunea normală a orizonturilor unui sol constituie
profilul acestuia.
Orizontul de sol este un strat de sol, aproximativ
paralel cu suprafaţa terenului, care se deosebeşte de stratele
de deasupra şi de dedesubt, de care este genetic legat, prin
proprietăţile sale fizice, chimice, mineralogice, morfologice
etc.
Orizontul de sol este delimitat de cele învecinate prin
proprietăţi care pot fi determinate pe teren (culoarea, textura,
structura, existenţa unor neoformaţii etc.), dar pentru
completarea sau precizarea observaţiilor din teren sunt
necesare uneori determinări de laborator.
CLASIFICARE

Orizonturile de sol pot fi minerale, organice sau diagnostice.


Orizont mineral - orizont de sol alcătuit din material mineral fără sau
cu puţină materie organică (maxim 20 %, dacă solul nu conţine
argilă sau maxim 35% dacă solul are cel puţin 60 % argilă).
Orizont organic - orizont de sol format prin acumularea şi
descompunerea de material organic, deasupra solului mineral;
conţine peste 35% materie organică, când partea minerală este
bogată în argilă (peste 60%) sau peste 20% materie organică (când
partea minerală este săracă în argilă).
Orizont diagnostic – atunci când caracteristicile lor sunt criterii
pentru definirea unităţilor taxonomice de sol: Bt – pentru clasa
luvisoluri; Am – pentru clasa cernisoluri; Es – pentru tipul podzol

În continuare vor fi caracterizate principalele orizonturi întâlnite pe


profilul diferitelor soluri din România.
În continuare vor fi caracterizate principalele orizonturi întâlnite
pe profilul diferitelor soluri din România.

ORIZONTURI DE SOL
(clasificare)

Orizontul A Orizontul R

Orizontul B Orizontul C
- S-a format în
- Orizont
partea mineral situat
superioară a - S-a format sub - Mineral situat la la baza unor
profilului de sol, un orizont A sau E, baza profilului, profile de
prin acumularea prin alterarea constituit din sol;
materialului nisip, loess, - Este alcătuit
materiei
parental, care argilă; din roci
organice poate fi sau nu - Reprezintă
humificate, intim compacte şi
asociată cu o materialul pietrişuri;
legată de partea îmbogăţire în parental al
minerală; argilă şi/sau în orizonturilor de
materie organică ; deasupra.
Orizontul A

Orizontul A molic (Am) Orizontul A umbric (Au) Orizontul A ocric(Ao)

-culoare închisă - orizont A


- bine structurat (glomerular, - culoare deschisă ;
asemănător celui A -conţinut scăzut în
grăunţos) molic, dar cu un
-cu grad de saturaţie în baze materie organică;
grad de saturaţie în - astructurat (fără
cel puţin egal sau mai mare baze sub 55%; structură);
de 55% - orizont diagnostic - dur;
-bogat în humus pentru clasa - subţire pentru a fi
-grosime de cel puţin 25 cm umbrisoluri şi numit molic sau umbric;
sau cel puţin 20 cm la pentru subtipurile
solurile cu orizont Rrz situat umbrice;
în primii 50 cm;
Orizontul B

B cambic (Bv)

- minim 10 grosime; B argic(Bt)


- rezultat prin
alterarea materialului parental;
-culori închise; -minim 15 cm grosime B spodic(Bs)
-textură fină; - cu acumulare de argilă - minim 2,5 cm grosime
-structura poliedrică iluvială, care formează pelicule pe - alcătuit din materie
sau columnoid-prismatică, pe cel feţele elementelor structurale; organică;
puţin 50 % din volum; -conţinut de argilă mare situat sub un orizont A
- orizont diagnostic -structură prismatică umbric sau E spodic;
pentru clasa cambisoluri şi sau poliedrică; - textură grosieră,
pentru subtipurile cambice; -culori mai închise decât mijlociu-grosieră, mai rar, mijlocie;
cele ale materialului parental; - se notează cu Bs (B
-nu conţine carbonaţi şi spodic) atunci când conţine
nici săruri solubile; conţine Na predominant sescvioxizi şi are
schimbabil; culori gălbui-ruginii;
-orizont diagnostic - orizont diagnostic
pentru clasa luvisolurilor pentru clasa spodisolurilor.
Orizontul R Orizontul C
Orizontul Rrz (rendzinic)
-orizont R alcătuit în principal din
calcare, dolomite;
- orizont diagnostic pentru rendzine.

Orizontul Cca (carbonatoiluvial)

Orizontul Rrz (rendzinic) - orizont C (minim 15 cm


grosime);
- acumulare de carbonaţi mai
mare de 12 % din care cel puţin
5 % sunt carbonaţi iluviaţi sub
formă de concreţiuni dure sau
friabile.
Principalele categorii de soluri din România
- ST.Puiu, Gh. Trofin Agrotehnică, Editura Ceres, 1985
- internet