Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

GHEORGHE NICOLETA

UNITATEA DE ÎNVAȚARE: ATMOSFERA

SUBIECTUL: ELEMENTE SI FENOMENE METEOROLOGICE

1.1.identificare a termenilor geografici din surse diferite

1.2.descrierea unor elemente,fenomene sau procese geografice oservate direct sau indirect

3.1.descrierae unor elemente,fenomene si procese geografice folosind noțiuni din


matematică,științe și tehnologii

3,2,precizarea legaturilor dintre realitatea geografică și fenomene din domeniul științe și


tehnoogii

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Structura organizatorică a lecţiei

COMPET
ENTE
Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea elevului
SPECIFIC
lecţiei E

1. 2. 3. 4.

1. Organizarea Organizează clasa pentru lecţie Prezinta lista cu absentii


clasei
1 min. Solicita elevului de servici lista cu absentii Pregătesc caietele şi materialele
Atenţionează elevii asupra modului de pentru lecţie
desfăşurare a lecţiei

2. Reactualizarea
Pentru a face o recapitlulare din lecția
Cunoştinţelor anterioară profesorul îmreună cu elevii vor face Copii sunt atenți,răspund
un experiment numit Prezența oxigenului în
- Numesc lecția
atmosferă și întreținerea arderii.Materiale anterioară,definesc ce
necesare o candela mică și un pahar de cuprinde acest înveliș
7 min. sticlă.Sub supravegherea profesorului se
aprinde candela și se lasă să ardă un minut.
Copii completează desenul
Profesorul acoperă candela cu paharul din
sticlă.Ce se întâmplă cu focul? Azot 78%,oxigen 21%,
alte gaze0,03%
Ce s-ar întâmpla cu o plantă în ghiveci acoperită
total cu un vas de sticla?De ce avem nevoie atăt
noi cât și plantele,animalele?

Pe un desen care l-a pus profesorul pe o planșă


și pe tablă li se cere elevilor să completeze
informațiile corecte,care sunt gazele care intră
în alcătuirea atmosferei și procentajul acestora

(chimie)
Se explcă de către un elev importanța
atmosferei pentru plante în procesul de
fotosinteză

3. Activitatea Se va citi de către profesor o lectură Copiii sunt atenți


introductiva;
Locuitorii din mai multe zone ale Răspund
Captarea atentiei si
României ar fi putut crede, la trezirea
trecerea la lectia
vineri dimineaţă, că, printr-o magie
noua
nocturnă, au devenit personaje ale unor
1 min. basme nordice. Ploaia îngheţată a
transformat întregul peisaj, inclusiv cel
urban, într-unul de cleştar. Reţelele de
socializare au fost invadate cu imagini
unele mai spectaculoase decât altele!
Din păcate, însă, pe cât de fascinant a
fost tabloul oferit de natură, pe atât s-a
dovedit de periculos. Ploaia îngheţată
este acel fenomen meteorologic care
apare în lunile de iarnă, în România
destul de rar. Se produce atunci când
picăturile de apă îngheață aproape
instantaneu, dacă la sol temperatura
este sunt sub 0 grade Celsius. Așa se
formează o pojghiță de gheață pe
carosabil şi trotuare, pe întreaga
vegetaţie, pe mașini, pe stâlpii şi firele
de înaltă tensiune, pe orice. 

(Limba română)

4. Anunțarea lectiei Se va face corelatia cu lectia


noi si a obiectivelor anterioară
propuse
- Ce se formează în stratul numit
1 min. Troposferă?

-se află numele lecției de zi

Noteaza titlul lectiei in caiete.

5. Dirijarea invatarii si Noteaza titlul in caiete


dobandirea de noi
cunostinte
Profesorul explică că în atmosferă se -Copiii își reamintesc din anii
produc numeroase fenomene
30 min. meteorologice,care sunt foarte anteriori prin corelația cu alte
importante pentru viețuitoarele de discipline științe,biologie câteva fenomene
pe planeta noastră,pentru circuitul
apei în natură și pentru activitățile de meteo pe care le-au observat și
zi cu zi ale oamenilor.
în orizontul local
(corelația cu științe,biologie)

Precizeaza care sunt elementele


meteo cu ajutorul cărora se formează
aceste fenomene

Se explică cum variază temperatura Sunt atenți


în raport cu înălțimea,latitudine
Notează pe caiet ideile principale
-precipitațiile pe înălțime
schițate pe tablă de profesor
-copiii trebuie să calculeze
temperatura dintr-un grafic știind că
la 0 metri se înregistreză 10 grade
Calculează

Li se dă elevilor două tabele pe o fișă


Copiii analizează,răspund
de lucru,analizându-le să determine
O4 lunile cu temperaturi mari și
mici,valoarea acestora dar și lunile cu
precipitații mari și mici și valoarea
acestora

(corelația cu matematica)

Cu ajutorul unor imagini poster


profesorul împreună cu elevii
stabilesc fenomenele meteorologice

Cu ajutorul noțiunilor de la Copii își spun propria opinie


științe,biologie copiii iși reamintesc
îmreună cu ajutorul profesorului că
trecerea apei dintr-o stare de
agregare în alta se realizează
datorită modificării temperaturii

Copiii precizează care sunt cele trei


forme în care se găsește apa în
natură(lichidă,solidă,gazoasă),noțiun
i învățate în clasele primare

(corelația cu biologia)

Atunci când urcăm la munte la peste


1500m,organismul nostru și-a
adaptat treptat respirația,urechiile ni
se infundă.De ce?

Profesorul explică că este o presiune


a aerului care apasă suprafața
terestră și corpurile aflate pe ea și că
variațiile de temperatură
influențează organismul nostru și
sade în raport cu
înălțimea.PRESIUNEA ATMOSFERICĂ

Se comunică elevilor depre


fenomenul cunoscut deja,VÂNTUL,că
reprezintă o deplasare pe orizontală
a aerului,se explică conexiunea
acestuia cu înclzirea diferită a
suprafeței terestre
6. Fixarea Elevii vor primi o fisa de lucru. Rezolva sarcinile fisei
cunostintelor
Calculați amplitudinea termică în situațiile:
9 min.
a) noaptea se înregistrează 2 °C și ziua 17 °C;

b) în luna ianuarie se înregistrează 0 °C și în


luna iulie 25 °C.(matematică)

7. Tema pentru acasa Copii sunt împarțiți pe grupe și au de rezolvat Sunt atenți
sarcini separate
1 min.
Grupa1*Masurarea temperaturii timp de o
săptămâna cu ajutorul termometrului

Grupa 2*Măsurarea cantității de precipitații cu


ajutorul pluviometrului

*Grupa 3* Masurarea vitezei vântului-


anemometrul

Se dau indicații de către profesor pentru


confecționarea intrumentelor de măsurare

Grupa 4 Impactul negativ al fenomenelor


extreme asupra mediului natural