Sunteți pe pagina 1din 14

AŞEZĂRILE RURALE.

TIPURILE DE SATE
Asezarile rurale (satele) = sunt comunităţi umane care trăiesc
in grupuri putin numeroase, de regulă in gospodării
individuale si desfăsoară predominant activităţi agricole.
FUNCŢIILE
ELE ECONOMIC
E
M
POPULAŢI
E A
N
T
E MOŞIA
L
E VATRA
C
O
M
P
O
N
E
 Dupa
numărul de locuitori (mărimea
CLAS demografică)
IFICA
REA ◦ sate mici: sub 500 loc.
SATE ◦ sate mijlocii: 500-1500 loc.
LOR ◦ sate mari: 1500-3000 loc.
◦ sate foarte mari: peste 3000 loc.
 Dupa forma vetrei satului
(forma perimetrului construit):
 Neregulata
 Liniara
 Geometrica (dreptunghiulara,
poligonala) Forma
neregulată

forma geometrică
(dreptunghiulară,
poligonală)
Forma
liniară
Forma geometrică
(dreptunghiulară,
poligonală
Charlottenburg
Dupa modul de distribuţie a
gospodăriilor în teritoriu
(structura):
Satul risipit - gospodării sau grupuri
de gospodării (cătune)foarte
dispersate între ele la distanţe mari;
vatra şi moşia se suprapun; în
Munţii Apuseni (crânguri ),
C.Maramuresului si ai Bucovinei şi in
C. Meridionali
Satul răsfirat - în zonele de deal şi
podiş cu gospodăriile de-a lungul
văilor sau drumurilor fiind despărţite
de livezi, vii, terenuri cultivate.
Satul adunat - vatră bine definită si
conturată clar faţă de moşia satului (lipsită
de gospodării).

liniar compact geometrizat


Dupa funcţiile economice
-aşezări cu caracter predominant agricol

-aşezări cu activităţi complementare


agriculturii (pescuit, expl. şi prelucrarea
lemnului)

- aşezări cu alte activităţi economice


(minerit, activitati balneoclimaterice,
industriale, de transport, servicii )