Sunteți pe pagina 1din 19

APELE CURGĂTOARE

Caractere generale

 au caracter permanent sau temporar;


 creează un relief specfic;
 se alimentează din apele subterane,
precipitaţii, lacuri, topirea zăpezii sau a
gheţarilor;
 prezintă debite şi viteze de curgere
diferite.
FORMAREA APELOR CURGĂTOARE

 Apele din precipitaţii şi apele provenite din izvoare


curg la suprafaţa scoarţei terestre formând cursuri
mici de apă, denumite pâraie;
 Din unirea pâraielor se formează râurile (sunt cursuri
de apa, care curg prin vai, din zone mai inalte, spre zone mai joase,
;
varsandu-se in rauri mai mari, fluvii sau lacuri)

 Fluviile sunt cele mai mari ape curgătoare;

Daţi exemple de râuri/ fluvii. Ce râu curge prin


localitatea voastră?
torent
canal
Ape permanente

Pâraie

Râuri

Fluvii
Pârâul = apă curgătoare permanentă sau
temporară de dimensiuni mici, cu albie şi
traseu propriu.
Râul = apă curgătoare permanentă, de
dimensiuni mijlocii, care are afluenţi cu apă
permanentă ori temporară;
Fluviul = cea mai mare apă curgătoare, cu
numeroşi afluenţi ,care se varsă în lacuri sau
mări printr-un estuar sau deltă.
Aplicaţie: enumeraţi cele mai lungi fluvii din
fiecare continent şi identificati-le pe hartă.
Elementele unui râu
1
IZVOR

5 AFLUENT

6 CONFLUENTA

GURA DE 3
VARSARE
Elementele unui râu

1. Izvorul = locul de unde începe cursul râului,


care poate fi: apa subterană care iese la
suprafaţă, un lac, marginea unui gheţar;
2. Cursul râului = traseul parcurs de apă între
izvor şi vărsare; poate fi împărţit, în funcţie de
trăsăturile morfologice, fizico-geografice şi
hidrologice, în: curs superior, mijlociu şi inferior;
3 .Gura de vărsare = locul de vărsare într-un alt
râu sau fluviu, ori într-un lac, mare sau ocean.
4. Cumpăna apelor = linia care delimitează
bazinele hidrografice vecine. Ea uneşte
punctele cu cea mai mare altitudine dintre
două sau mai multe bazine hidrografice.
5. Afluentul = apa curgătoare care se varsă în
altă apă curgătoare numită râu colector.
6. Confluenţa = locul unde se unesc două ape
curgătoare.
Bazinul hidrografic -suprafaţa de pe care
un râu sau fluviu îşi adună apa prin afluenţi.
Elementele văii râului

 Albia minoră – porţiunea prin care curge râul la


debite obişnuite;
 Albia majoră (lunca) – porţiunea pe care se scurge
râul la debite mari (inundaţii sau viituri);
 Terasele – sunt foste lunci, rămase suspendate;
 Versanţii – mărginesc valea.
Debitul râului reprezintă cantitatea de apă
care se scurge printr-o secţiune a râului într-o
unitate de timp.Se exprimă în metri cubi pe
secundă (m³/sec).
Aplicaţie: precizaţi patru factori care
influenţează debitul râurilor.
Ca urmare a precipitaţiilor abundente
sau topirii zăpezilor iau naştere :
-viiturile sunt creşteri bruşte;
-revărsările sunt creşteri periodice ale
nivelului râului. Se produc în fiecare
primăvara odata cu topirea zapezilor.
-inundaţiile sunt creşteri bruşte, când
apa din albia râurilor se revarsă peste
maluri şi se scurge în albia majoră.
Aplicaţie: enumeraţi câteva măsuri de
prevenire a inundaţiilor.
Fluviile Europei
Fluviile Asiei
Fluviile Americii de Nord
Fluviile Americii de Sud
Fluviile Africii

Nil

Niger
1. Căutaţi în “Atlasul geografic” primele 10 fluvii
din lume ca lungime şi ca debit. Localizaţi-le
pe hartă!

2. Care sunt părţile componente ale cursului


unui râu?