Sunteți pe pagina 1din 14

Avantajele și dezavantajele

comunicării digitale

Masterandă: Apetrei Andreea-Alexandra


Anul I
• Internetul este o reţea electronică care conectează oamenii şi
informaţiile prin calculatoare şi alte dispozitive digitale permiţând
comunicarea de la persoană la persoană şi obţinerea de informaţii.

• Internetul este o unealtă puternică ce poate fi folosită în multe


moduri utile, însă pe de altă parte poate deveni “un substituent
pentru ce n-ai avut sau n-ai putut găsi in viața reală ”(Young).
Acest secol poate fi numit secolul culturii digitale. Educația
digitală este una din preocupările de bază ale învățământului
românesc, prin formarea culturii informației și comunicării digitale la
nivelul oricărui cetățean.

Integrarea computerului în procesul de învățământ nu mai este


privită ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga lume
se observă convertirea conținutului cultural într-o formă digitală.
Educația virtuală a devenit un adevărat fenomen în socitatea
românească în ultimii ani.
 În continuă dezvoltare, tehnologiile informaţiei şi comunicării au
schimbat fundamental natura relaţiilor globale, sursele de avantaj
în competiţie şi oportunităţile pentru dezvoltare economică şi
socială.
 Tehnologii ca Internetul, computerele personale sau telefonia
mobilă au schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane,
firme, şcoli şi guverne, ce comunică şi interacţionează între ele
printr-o varietate de canale. Explozia acestei reţele globale mediate
tehnologic a produs o lume în care oricine poate, virtual, să
beneficieze de avantajele Integrării Digitale.
 Comunicarea digitală este convenabilă și desigur că
printre cele mai evidente avantaje putem menționa:

 Rapiditate digitală;
 Simplitate în expunerea limbajului;
 Accesibilitatea informativă în diferite domenii;
 Intensifiarea comunicării între persoanele care se cunosc în viața
cotidiană;
 Alegerea liberă pentru întreținerea sau încetarea comunicării
virtuale cu alte persoane;
 Când elevii sau studenții au de făcut diferite proiecte, pentru a găsi

informațiile necesare accesează internetul. Dacă au de făcut proiectul în

echipă, nu este necesar să se întâlnească undeva, deoarece pot comunica

prin intermediul diferitelor site-uri de socializare sau pot vorbi la telefon;

 În școli s-a implementat catalogul electronic, și astfel, părinții pot vedea de

acasă situația copiilor, și asta cu ajutorul unui computer sau telefon mobil;

 Studenții își pot vedea notele prin intermediul unei platfome;

 Proiectele pot fi făcute în diferite programe, astfel devin mult mai atractive

și captează mai mult atenția.


 Printre dezavantajele comunicării digitale putem
evidenția următoarele aspecte:

 Lipsa încrederii în persoana cu care are loc comunicarea;


 Necunoașterea identității interlocutorului;

 Imposibilitatea de a sesiza sinceritatea și onestitatea


interlocutorului;
 Neputința în perceperea mesajelor nonverbale și gesturilor;

 Prezența unor iluzii referitoare la aprecierea celuilalt;


• Datorită faptului că avem acces
nelimitat la internet,
elevii/studenții când au de făcut un
proiect/referat, caută toate
informațiile necesare pe internet, în
loc să se ducă la bibliotecă să se
documenteze;
• În pauze, în loc să intercționeze
între ei, fiecare se uită pe telefonul
mobil;
•  Comunicarea virtuală se deosebeşte de cea tradiţională şi reală
prin lipsa prezenţei fizice şi posibilităţii de atingere a

interlocutorului.  Pentru a demonstra deosebirile dintre comunicarea

tradiţională şi cea virtuală, au fost elaborate jocuri interactive cu

ajutorul cărora actorii implicaţi în grupul de discuţii au avut

posibilitatea: - să relateze informaţii despre sine; - să acumuleze

informaţii despre alţii; - să determine anumite caracteristici ale

propriei persoane; - să identifice rezistenţele psihice; - să antreneze

sociabilitatea;  - să dezvolte tipul de comunicare asertiv.


• Trăim într-o eră a tehnologiilor moderne şi nu ne putem eschiva de
la provocările care ne urmăresc zilnic. Progresul susţinut de o bază
tehnologică din ce în ce mai puternică îşi face loc în viaţa cotidiană
a oamenilor, obligându-i să facă mereu faţă cerinţelor actualităţii.
• Eu cred că utilizarea noilor tehnologii este foarte benefică
deoarece ușurează munca, dar nu trebuie să uităm că nu pentru
orice informație, chiar dacă este necesar să apelăm la internet, mai
trebuie să citim și o carte.
Bibliografie
1. Joița, E. Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iași, Polirom,
2012.
2. Macrinici, Ș., Șaitan, V., Paladi, A. Avantajele și ezavantajele virtuale,
Moldova-Korean, Information Acces Center, Chișinău, 2016.
3. Roșan, A. Psihopedagogie specială. Metode de evaluare și intervenție,
Iași, Polirom, 2015.

Sitografie
4. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/32-35_13.pdf
5. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/76131

S-ar putea să vă placă și