Sunteți pe pagina 1din 28

IGIENA LP 11

IGIENA APEI
Examenul microbiologic al apei
Flora microbiană din apă

 Floră psihrofilă (care se dezvoltă la temperaturi de până


la 22°C) – flora naturală, saprofită, proprie apei

 Floră mezofilă (care se dezvoltă la temperaturi între 35-


45°C) – floră microbiană de impurificare, de contaminare
(de natură animală sau umană)
Recoltarea probelor de apă pentru analiza microbiologică

 În recipiente de sticlă, prevăzute cu dop de vată acoperit cu tifon,


şi dop rodat învelit în hârtie (ataşat de gâtul sticlei)
 în prealabil, se face spălare cu nisip, apoi cu amestec sulfo-cromic,
permanganat de potasiu sau sodă, clătire cu apă de robinet şi apoi
cu apă distilată
 Sterilizare etuvă la 180°C timp de 60 minute

 Dacă apa care urmează a fi recoltată conţine clor rezidual, pentru


a se evita acţiunea acestuia asupra microorganismelor existente în
apă, se introduce în recipient înainte de sterilizare, tiosulfat de
sodiu (1 ml soluţie 0,5% pentru fiecare 100 cm3 apă sau câteva
cristale)
Recoltarea probelor de apă pentru analiza microbiologică
Recoltarea probelor în funcţie de sursa de apă
 apă de la robinet
 se lasă să curgă apa timp de 5 -10 minute
 se închide robinetul şi se flambează sau se dezinfectează
(alcool etilic 960/alcool sanitar)
 se umple flaconul cu apă până la aproximativ 2-3 cm sub
gâtul sticlei, se astupă cu dopul rodat (fără a atinge
interiorul dopului de sticlă) – pentru a permite continuarea
proceselor ce se desfăşoară în aerobioză
 se pune capişonul de hârtie şi se leagă, hârtia nu trebuie să
se umezească în timpul transportului (dovada etanşeităţii)
Recoltarea probelor de apă pentru analiza microbiologică
Recoltarea probelor în funcţie de sursa de apă

 apă din surse de suprafaţă (râu, lac), rezervor sau fântâni


 se recoltează cu ajutorul sondei (flaconul introdus într-o
armătură metalică sterilizată în prealabil)
 nu se recoltează de la suprafaţă sau din apropierea fundului
râului sau fântânii, din zonele de apă stagnantă sau din
apropierea imediată a malurilor
Transportul probelor de apă pentru
analiza microbiologică
 In lăzi izoterme (+4°C) cât mai repede
posibil (ideal 4-6 ore, recomandat până în
12 ore).

 Probele vor fi însoţite de fişa de recoltare.


Indicatori microbiologici
 Indicatori direcți
 Utilizați în situaţii epidemiologice deosebite (epidemii
hidrice)
 necesită tehnici laborioase iar persistenţa în apă a
germenilor patogeni este redusă
 Constă în evidenţierea prezenţei anumitor agenţi
etiologici cu transmitere posibilă pe calea apei
(Salmonella, Shigella – dizenterie, leptospire – pătrund
transcutanat, vibrionul holeric, enterovirusurilor, virusul
hepatitei A)
Indicatori microbiologici
 Indicatori indirecți
 Determinarea numărului total de germeni care se
dezvoltă la 37°C
 Determinarea numărului total de germeni care se
dezvoltă la 22°C
 Determinarea numărului de germeni coliformi
 Determinarea numărului de germeni coliformi fecali
(E. coli)
 Determinarea numărului de enterococi (S. fecalis)
Determinarea numărului total de germeni care se dezvoltă la 37°C

 indicator cantitativ de orientare globală, deoarece


nu dă informaţii privind originea impurificării
 cu cât numărul de germeni este mai mare cu atât
contaminarea apei este mai ridicată şi este posibilă
existenţa de agenţi patogeni intestinali
Determinarea numărului total de germeni care se
dezvoltă la 37°C
Metoda de determinare :
 însămânţarea apei pe medii de cultură solide (geloză simplă
2%) Se însămânţează o probă de apă brută şi diluţii zecimale
 1ml probă + 9 ml apă sterilă - diluţie 1/10
1 ml apă 1/10 + 9 ml apă sterilă – diluţie 1/100
 se introduc 1 ml apă de analizat într-o cutie Petri sterilă şi
10 ml mediu de cultură topită şi răcită la 45°C
 incubarea la termostat 37°C, 48 de ore.
 se numără coloniile crescute
Determinarea numărului total de germeni la 22°C

 Pentru a determina raportul dintre flora psihrofilă


şi cea mezofilă, care în mod normal este de 3/1

 Cu cât acest raport se micşorează, sau se


inversează în favoarea florei mezofile, cu atât este
mai probabilă poluarea apei şi creşte pericolul
prezenţei bacteriilor patogene
Determinarea numărului total de germeni la 22°C

Metoda de determinare
 seface similar cu determinarea NTG la
37°C
 timpul
de incubare este de 48 de ore la
temperatura camerei
Determinarea numărului de germeni coliformi
totali
Metoda de determinare – se bazează pe proprietatea coliformilor de a fermenta
lactoza cu producere de gaz

1. Testul de prezumţie

 însămânţarea unor volume determinate de apă în flacoane şi eprubete cu medii


de cultură lichide pe bază de lactoză. Flacoanele sau eprubetele sunt prevăzute
în interior cu tuburi Dürham, pentru colectare de gaz.
 incubarea ulterioară (48 ore la 37°C)
 test pozitiv  tuburi în care s-a produs fermentarea lactozei cu producere de
gaz.
 tuburile pozitive se reţin pentru testul de confirmare
Determinarea numărului de germeni coliformi totali

2. Testul de confirmare
 
 = necesar deoarece există şi microorganisme din apă care fermentează
lactoza cu producere de gaz (Streptococcus lactis, Lactobacillus,
Aeromonas etc.)
 din eprubetele pozitive la testul de prezumţie se fac însămânţări pe medii
de cultură speciale (EMB - mediul Levine cu eozină şi albastru de metilen)
 se incubează la 37°C pentru 24 de ore
 test pozitiv  prezenţa coloniilor caracteristice:
 colonii plate, de culoare albastru-violet închis, cu luciu metalic sau
 colonii opace, bombate, cu luciu metalic în centru sau de culoare roz cu
centrul albastru-violet
Determinarea numărului de germeni coliformi totali
Determinarea prezenţei şi numărului probabil de
coliformi fecali
 Echerichia coli
 Supravieţuirea în apă este redusă, deci prezenţa lor semnifică o
contaminare recentă

Metoda de determinare :
 se face prin trecerea cu ansa din tuburile pozitive la testul de
prezumţie în tuburi ce conţin mediu McConkey lichid (bulion - bilă -
lactoză - verde briliant)
 incubarea 24 de ore la 44,5°C
 prezenţa coliformilor fecali  virarea culorii mediului în galben,
concomitent cu formarea de gaz
Determinarea enterococilor - Streptococcus faecalis

 sunt saprofiţi intestinali la om şi animale

 prezenţa lor în apă semnifică o contaminare de tip fecal de


dată recentă, deoarece au o rezistenţă mică în apă (dar mai
mare decât a coliformilor)

 rezistenţaîn apă a streptococului fecal în apele clorinate este


asemănătoare cu cea a enterovirusurilor şi, deci, prezenţa lor
în apă poate indica o posibilă prezenţă a enterovirusurilor
Determinarea enterococilor - Streptococcus faecalis

Metoda de determinare :
 seface după schema de însămânţare a apei de la
colimetrie.

1. Testul de prezumţie
 foloseşte
mediul lichid bulion - azidă de sodiu dublu
concentrat
 incubare 48 de ore la 37°C
 test pozitiv  apariţia turbidităţii, cu sau fără sediment
Determinarea enterococilor - Streptococcus faecalis

2. Testul de confirmare
 utilizează mediul bulion - azidă de sodiu cu brom crezol
pur
 incubare 48 de ore la 44°C
 test
pozitiv (prezenţa streptococilor fecali)  virarea
culorii mediului în galben, cu sediment pe fundul
eprubetei
 numărul probabil de streptococi fecali se stabileşte cu
ajutorul aceluiaşi tabel ca pentru colimetrie
Norme vechi
Norme conform legii 458/2002 republicată 2011

 Număr de colonii la 22°C - Nici o modificare anormală


 Număr de colonii la 37°C - Nici o modificare anormală
 Bacterii coliforme - 0 număr/100 ml
 Escherichia coli (E. coli) - 0 număr/100 ml

 Enterococi - 0 număr/100 ml
Norme conform legii 458/2002 republicată 2011

! In cazul apei provenind din surse locale, precum


fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit
sau în alte scopuri casnice; în funcție de condițiile
locale specifice, autoritățile de sănătate publică
județene, respectiv a municipiului București, pot
face excepție de la valorile parametrilor de
calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea
consumatorilor.
Norme conform legii 458/2002 republicată 2011

Tarife analize probe de apa potabila


Parametru conform Ordinului MS 208/07.03.2012
(lei)

Bacterii coliforme 25

Escherichia coli 25

Enterococi 25

Total 75

Total probă apă examen chimic și bacteriologic 165 lei


*Solicitanții se vor adresa direct laboratorului DSP Iași (telefon 0232.210.900 interior 103 și 107) pentru alte informații.
Tarife analize probe de apă – apă din surse locale
(fântâni, izvoare)
Parametrii bacteriologici

Tarife analize probe de apa potabila


Parametru
conform Ordinului MS 208/07.03.2012 (lei)
Număr colonii la 22oC și 37oC 40

Bacterii coliforme 25

Escherichia coli 25

Enterococi 25

Total 115

Total probă apă examen chimic și bacteriologic 250 lei


*Solicitanții se vor adresa direct laboratorului DSP Iași (telefon 0232.210.900 interior 103 și 107) pentru alte informații.

S-ar putea să vă placă și