Sunteți pe pagina 1din 8

Fizica atmosferei

High School Science Projects, ediția a VI-a


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția
Mediului

Profesor îndrumător:
Ursanu Gica Candidați: David Daniel
Stan Andrei
Gorea Claudiu
Cuprins
I. Precizări generale...................................................................... 3
II. Structura atmosferei .................................................................. 4
III. Caracteristicile straturilor atmosferice
IV. Compoziția aerului atmosferei .................................................. 5
V. Poluarea atmosferei .................................................................. 6
VI. Fenomenele optice și acustice din atmosferă …………………
7
VII. Experiment: Impactul dintre Pământ și un asteroid
VIII. Resurse informaționale ……………………………………...
8

Apăsați pe colțul
Cele 2 efecte funcționează Apăsați pe colțul
din stânga-sus
pe orice slide în orice din dreapta-sus
pentru a vă
moment (în afară de pentru a vă
întoarce la slide-ul
primul) întoarce la cuprins
anterior
Precizări generale

Fizica atmosferei este acea parte a fizicii care se ocupă


cu studiul structurii şi compoziţiei atmosferei terestre şi a
fenomenelor fizice şi proceselor din atmosferă (mişcarea şi
circulaţia maselor de aer, transformări de stare ale apei,
propagarea undelor de diferite tipuri, etc.).

Dezvoltarea ei s-a datorat iniţial, în mare parte, necesităţii


de a cunoaşte şi de a prevedea vremea, ce se defineşte ca
Ca orice studiu, fizicafiind starea atmosferei
atmosferei la unşimoment
are o finalitate anume dat.
rezolvarea unor
probleme practice legate de activitatea umană, cum ar fi: înţelegerea, dirijarea şi
controlul unoraexperimentale
Metodele din fenomenele deatmosferice pentru afolosesc
studiu a atmosferei le folositehnici
în scopuri practice,
previziunea fenomenelor
de la cele mai simple meteorologice globale (seceta,
(girouete, pluviometre) până lainundaţii,
cele mai riscuri de
întrerupere a telecomunicaţiilor)
complicate (sateliţi). sau locale (ceaţa, grindina), amplasarea unor
obiective civile astfel încât să reducă la maxim impactul negativ al acestora asupra
mediului înconjurător.
În funcţie de valorile lui γ (gama),
atmosfera se împarte în câteva straturi
orizontale, fiecare dintre ele Structura
caracterizate Atmosferei
de o anumită variaţie a temperaturii cu
înălţimea. Acestea sunt:

Datorită variabilităţii mari a


temperaturii,
• Troposfera, cuprinsă între 0 şi 10 compoziţiei,
(poli) –18 (ecuator) km dinamicii
• Stratosfera, cuprinsă între 12-15atmosferei,
şi 45-55 km există mai multe criterii de
clasificare
• Mezosfera, cuprinsă între aproximativ 50 aşistructurii
80-85 kmsale.
• Termosfera, cuprinsă între 80 şi 800 km
• Exosfera, la altitudine mai mare decât 800 km.
Un prim criteriu, cel mai folosit, este
modul de variaţie a temperaturii cu
altitudinea.
Un altSe defineşte
criteriu gradientul
de divizare a atmosferei este 
vertical de temperatură
omogenitatea ca fiind
acesteia. variaţiaeste omogenă
Atmosfera
temperaturii pe unitatea
sub aproximativ 100dekm,
înălţime: Γ=
zonă numită homosferă,
şi heterogenă la altitudini mai mari, strat care se
numeşte heterosferă. Aici densitatea mică a
aerului duce la fracţionalitatea constituenţilor
gazoşi.
Compoziția aerului atmosferei

Aerul atmosferic este un amestec de gaze a cărui compoziţie variază cu


altitudinea.
După volum, aerul conține: Urme de:
În câmpul gravitaţional
 78.084% Azot () al Pământului moleculele de aer tind să cadă, în
Neon (Ne)
timp ce datorită agitaţiei termice molecule de aer tind să se împrăştie.
20.947% Oxigen () Heliu (He)
Ca urmare, aerul atmosferic are o distribuţie verticală descrisă cel mai
0.934% Argon (Ar) Kripton (Kr)
simplu printr-o lege exponenţială de scădere a densităţii cu înălţimea.
0.03% Dioxid de carbon () Dioxid de sulf ()
Limita inferioară a acesteia este constituita din suprafaţa Pământului, unde
Metan ()
densitatea este maximă, în timp ce limita superioară se situează formal la
Hidrogen ()
2000 km.
Aerul natural are o masă molară medie de 28.9 kg/kmol şi are în
compoziţie gaze de diferite tipuri, care, după timpul lor de viaţă, se împart în:
 
• Gaze permanente, al căror timp de viaţă este practic infinit, reprezentate de
gazele nobile (inerte din punct de vedere chimic): Ne, Ar, Kr, Xe
• Gaze semipermanente, al căror timp de viaţă este de ordinul miilor de ani: , ,
He
• Gaze cu variaţie lentă, al căror timp de viaţă este de ordinul anilor/lunilor:
CO2, CO, , , ,
• Gaze cu variaţie rapidă, al căror timp de viaţă este de ordinul zilelor: , H2S,
NO, ,
Poluarea atmosferei
Creşterea concentraţiei uneia dintre componentele existente în mod natural în
atmosferă sau apariţia
O componentă ce nu altei componente,
există în mod natural create în mod artificial,
în atmosferă reprezintă
sunt gazele industriale
fenomenul
Prezenţa de poluare. care sunt eliberate în atmosferă mai ales din aniide1950,
lor în atmosferă
de tipul clorfluorcarbon, are un impact negativ puternic asupra concentraţiei ozon.
Componentele
când a început poluante
Deoarece speciile
folosirea sunt
acetsea
lor
auprimare,
pe
timp lungproduse
scară
de viaţă, prin
largă. emisii
ele sunt directe, sau
transportate prinsecundare,
procesele
convective
produse verticale
indirect în înprin
aer stratosferă,
diferiteunde sunt
reacţii şi disociate sub acţiunea
interacţiuni între radiaţiei UV.
componentele
Aceste
Se paregaze
că sunt antropice
acesta este un şi sunt
proces stabile în
important în troposferă.
scăderea stratului de ozon de deasupra
naturale
Deoarecesau poluante.
nudeşi
sunt Această
solubile creştere
înnoi
apăarată se
nu sunt datorează
îndepărtate mai ales intervenţiei
prin căderea umane,
Antarcticii, cercetări mai că dinamica stratosferică şi noriiprecipitaţilor
foarte înalţi din
deşi există
(proces şi cauze
eficient de naturale,
curăţare aacestea din urmă însă având efecte cu mult mai mici.
atmosferei).
atmosferă par să joace un rol cel puţin la fel de important.
Cauzele creşterii sunt descompunerile de natură organică, incendiile forestiere,
 
emisiile vulcanice, arderile de combustibili fosili, despăduririlor în scopul
cultivărilor de cereale, schimbările survenite în acoperirile suprafeţei Pământului.
Cantitatea de metan a crescut cu 150%, creşterea în cazul acestei componente
având cauze comune cu cele ale creşterilor . Eu sunt atomul de oxigen!
Alte procese care produc metan sunt extracţiile de gaz natural
şi petrol, arderea de biomasă, orezăriile, creşterea numărului de rumegătoare.
Sa nu uitați că aveți nevoie
O componentă care nu exista în perioada pre-industrială, cu efecte
de mine importante
în stare în
mea simplă,
special asupra reacţiilor de distrugere a ozonului, este necombinată,
cea a gazelor nemodificată!
CFC
(clorfluorcarbon) ce provin din emisiile datorate frigiderelor, spray-urilor pe bază
de aerosoli, agenţi de curăţare, etc.
Fenomenele optice
Aurore
și acustice
boreale din atmosferă
În folclor au existat numeroase credințe și teme legate de acest spectacol
Mirajul -
de luminieste aunnaturii,
fenomen optic prin
popoarele vechicarecredeau că în momentul apariției
Coroanele - pot filuminii
solare sau
prinlunare. Sunt
Fulgerul - reprezintă o descarcare
datorită refracției
fenomenului pe cer trebuie straturi
să fii cu
liniștit atfel te va ucide lumina. electrică
curcubee cu raza mică
densitați diferite, în jurul
imaginile unor Soarelui
întresau
obiecte un nora și Pamânt, între doi nori sau între
Lunii. Acestea apariau naștere datorită reflexiei,
două parți ale
îndepartate
Alte popoare mai apropiate,
credeau în partea
că aurora boreala esteaceluiași nor.stramoșii lor,
createă din
refracției
inferioara șisau
dispersiei luminii,
superioara, atunci
multiple când
susținand că îi văd dansând în sau
jurul focului, aurora polară este vizibilă în
între
mai
Aceste
observator
rasturnate. șifenomene
Estelocuri
multe
astru este un
caracteristic
ale lumii
sedintre
zonelornumesc meteori.
nor de apa
careparte:
amintim: Groenlanda, Islanda,
sau Din
gheață, grupa fotometeorilor fac
cu picaturi mici și egale. mirajul, curcubeul,
deșertoase
Suedia sau zonelor polare.
și coroanele
Norvegia.
haloul,
CurcubeulDin
și fenomenul
- segrupa fotometeorilor fac
Gloria.
picaturile- parte:
produce atunci când Tunetul mirajul,
este zgomotul produs de dilatarea și
de ploaie sunt aproximativ
curcubeul, egalecoroanele
haloul, ca dimensiune
contractarea și fenomenul Gloria.
bruscă a aerului din canalul de
și suntDin
foartegrupa electrometeorilor fac
dense. Se observă numai dacă se parte:
descarcare fulgerele, tunetele
al fulgerului.
stăFenomenul
și aurorele.
cu spatele laGloria
Soare.(spectrul Brocken) - în
Haloul Din
acest fenomen,
- se grupa electrometeorilor fac
produceumbra unorcând
atunci obiecte
razele sau parte: fulgerele,
persoane
Soarelui tunetele,
saueste aurorele
aleproiectată
Lunii pe unșinor
se refractă focul
și oSf. Elm.
saureflectă
se
înzonă cu ceață,
cristalele astfel umbra
de gheață apare norii
ce formează mărita
Aurorele și - sunt fenomene luminoase
se poate observa
cirrostratus. când obiectul
Are aceleași culori ca (ființa
șideterminate de particulele provenite de la Soare,
respectivă)dar
curcubeul, sedispuse
gasește invers
între astru
(roșu(Soare)
lacare la
interior
lovesc moleculele de aer rarefiat.
șiapus
violetsaula la răsărit și un nor sau o zona cu
exterior).
ceață, acest fenomen apare foarte rar.
Resurse informaţionale
http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2011/05/fizica-atmosferei.pdf

http://www.scritub.com/diverse/meteorologie/FENOMENELE-OPTICE-SI-ACUSTICE-1423342
2.php

Material educațional realizat de elevii:


Stan Andrei, David Daniel şi Gorea Claudiu
Colegiul Economic “Anghel Rugină”, Vaslui

Profesor: Ursanu Gica