Sunteți pe pagina 1din 13

ECOSISTEMUL

MAREA NEAGRA
BIOTOPUL
 Reprezintă totalitatea factorilor abiotici prezenţi într-un
anumit spaţiu de viaţă care asigură existenţa unei comunităţi de
vieţuitoare.
 Factorii abiotici sunt:
-apa -lumina
-solul -temperatura
-aerul -poziţia geografică

BIOCENOZA
 Reprezintă comunitatea de populaţii caracteristice unui biotop.
 Cuprinde:
-plantele
-animalele
-omul
ECOSISTEMUL
 Reprezintă unitatea structurală şi funcţională care se
stabileşte între biotop şi biocenoză.
Tipuri de ecosisteme:
-naturale:-terestre:- paduri de conifere, foioase,
ecuatoriale;
- pajisti alpine si subalpine;
- desertul;
-acvatice: raul, lacul, balta, Delta
Dunarii, Mari-Marea Neagra, oceane,
-antropizate: ecositeme urbane, rurale, agroecosisteme
Marea Neagra
 Biotopul Mării Negre.
   este format din stânci, nisipuri, mâluri, depuneri organice sau
minerale.
 O caracteristică a Mării Negre o constituie salinitatea ei redusă, care
se explică prin însemnatul aport de apă dulce ce îl primeşte de la
fluviile mari care se varsă în bazinul ei.
 Un rol însemnat în dinamica speciilor marine îl au mişcările apelor
mării. Valurile şi curenţii de suprafaţă ocazionali se răsfrâng în
transportul de aluviuni. 
 Variaţia termică este destul de mare între lunile de vară, când apele
ajung la 25 – 27°C şi cele de iarnă când pot coborî sub 0°C. Variaţiile
de temperatură cu inversarea lor între anotimpul cald şi rece au loc
numai până la adâncimea de 75 – 100 m. Sub această adâncime există
o temperatură constantă de 7°C ce creşte către fund până la 9°C.
 Reacţia mediului este alcalină. Oxigenarea apei variază cu anotimpul
şi adâncimea.
Marea Neagra
 In zona litorala se intalnesc algele verzi, brune si rosii;
 Fauna este reprezentata actinii, guvizi, crabi, melci, scoici, pesti (calcan,
pisica de mare, vulpea de mare, scorpia de mare meduze), mamifere
( delfinul, focile cu burta alba);
 La acestea trebuie adăugate vietăţile pasagere, în special păsările de
mare.
 Prin caracterele biotopului si biocenozei, Marea Neagra este unica intre
marile lumii.
 Ecosistemul marin este alcătuit din:
 biotop (apa, natura substratului, factorii geografici şi climatici, salinitate,
elementele minerale) şi
 biocenoză (totalitatea organismelor vii din biotop, ce aparţin unor specii
diverse şi sunt interdependente din punct de vedere funcţional), care
împreună formează un ansamblu integrat şi în permanentă interacţiune.
Marea Neagra
 In zona litorala se intalnesc algele verzi, brune si rosii;
 Algele ocupă substratul dur din infralitoral până la adâncimea de 10
m (cel mai mare număr de specii concentrându-se la adâncimi de 1 – 5
m)
Marea Neagra
Alge Brune

Alge Rosii

Alge Verzi
Relatii trofice
 Între vieţuitoarele din biocenoza ecosistemului, sunt stabilite diferite
relaţii  privind hrana, reproducerea, răspândirea, apărarea, sau altele.
 Cele mai importante sunt relaţiile trofice (de nutriţie), care alcătuiesc,
după locul pe care organismele marine îl ocupă în cadrul acestora, 
trei sisteme funcţionale, interdependente: producătorii, consumatorii
şi reducătorii (descompunătorii).
 Vegetaţia marină este sursa de bază şi principală de hrană, pentru
verigile trofice superioare (consumatorii primari), asigurând intrarea
de energie în ecosistemul marin.
 Existenţa şi dezvoltarea organismelor vegetale este în strânsă
corelaţie cu procesul de introducere în circuit a elementelor minerale,
datorat organismelor reducătoare şi condiţionată de factorii de mediu,
de radiaţia luminoasă pătrunsă în adânc, de cantitatea de nutrienţi
(azotaţi şi fosfaţi) din masa apei, la care se adaugă influenţa
diferitelor activităţi antropice.
 Cele mai cunoscute componente ale vegetaţiei marine sunt algele.
Relatii trofice
Marea Neagra
 Consumatorii sunt organisme cu nutriţie heterotrofă (nu pot
sintetiza substanţe organice de la componente abiotice – apă,
săruri minerale şi energie solară sau chimică), care folosesc ca
sursă de energie (hrană) alte organisme.
 În funcţie de hrana consumată, în ecosistemul Mării Negre se
deosebesc:
  
 consumatorii primari sau fitofagii (zooplanctonul, o parte din
moluşte, peşti etc.) care consumă hrană vegetală;
 consumatorii secundari (zoofagii, carnivorele) de diferite grade
(crustacee, peşti, păsări, mamifere marine), care se hrănesc cu
consumatorii primari sau alte grupe de consumatori.
Marea Neagra
Guvizi în Marea Neagră

Scrumbia albastra

Chefali
Marea Neagra
 Rapana venosa

 Pisica de mare 

Crabul de piatră 
Marea Neagra
Delfini la Marea Neagră (Delphinus delphis)

Foca călugăr (Monachus monachus)

S-ar putea să vă placă și