Sunteți pe pagina 1din 13

ORGANITE CELULARE

COMUNE

ILONCA NICHOLAS
DEMEAN ADINA
OGNEAN DENNIS
1.MITOCONDRIA

 Mitocondriile sunt organite celulare întâlnite în toate tipurile 

de celule eucariote (organite comune). Ele mai sunt denumite și


 „uzinele energetice ale celulei”, deoarece conțin enzime oxido-
reducătoare necesare respirației. Respirația produce energia
 necesară organismelor, iar această energie este înmagazinată
 în moleculele de ATP.
  Mitocondriile au material genetic propriu - ADN-ul mitocondrial -

 care conține informația genetică necesară pentru sinteza enzimelor


 respiratorii. Este un organit similar cloroplastului.
 Totalitatea mitocondriilor dintr-o celulă formează condriozomul.
STRUCTURA SI ROLUL:

 Mitocondriile au forma unor vezicule alungite, sunt organite sferice, ovale sau sub formă de bastonașe.
 Mitocondriile sunt formate din:
 membrană dublă: membrană internă cu pliuri - tubului sau creste; membrană externă netedă;
 un sistem de criste mitocondriale (pliurile membranei interne pe care se află enzime oxido-reducătoare);
 substanță fundamentală (matrix = matrice ce conține ribozomi, ADN, ARN, enzime oxido-reducătoare).
 Mitocondriile au următoarele roluri:respirație celulară,fosforilare oxidativa,sinteza de ATP,
ciclul acidului citric,transport de ioni,sintetizează lipide si proteine
2.RETICUL ENDOPLASMATIC

 Reticulul endoplasmatic (RE) este un organit care se

 găsește la celulele eucariote. "Endoplasmatic" înseamna


 "în interiorul citoplasmei", iar "reticul" înseamna "pânză/rețea mică".
 RE modifică proteine, produce macromolecule și distribuie
substanțele în celulă. În esență, reticulul endoplasmatic este 
sistemul elaborat de transport al celulei eucariote.
STRUCTURA SI ROLUL:
 Reticulul endoplasmatic este structurat ca un sistem tridimensional de canalicule, vezicule și cisterne
ramificate și anastomozate. El face legătura între membrana plasmatică și membrana nucleară. RE are
aspect neted (reticul endoplasmatic neted - REN.) sau rugos (granular) când se asociază cu ribozomii
(reticul endoplasmatic granular - REG.).RE este mai dezvoltat în celulele cu activitate metabolică
intensă (de exemplu, în celulele hepatice).
 RE este format dintr-o rețea de tuburi și cisterne. RE este acoperit în parte de ribozomi (care produc
proteine din aminoacizi, bazat pe codul genetic). Deoarece aceste locuri par a fi "rugoase" văzute sub 
microscopul electronic, această parte a fost numită reticul endoplasmatic rugos. Părțile fără ribozomi
se numesc reticul endoplasmatic neted. Ribozomii transferă proteinele gata produse în RE, care le
transportă la aparatul Golgi.
 Reticulul endoplasmatic este un sistem circulator intraplasmatic care transportă substanțe în toată
citoplasma, inclusiv în spațiul din jurul nucleului. RE joacă rol în compartimentarea celulei, asigurând o
mare suprafață pentru reacțiile biochimice. Are rol mecanic și participă la diferențierea vacuomului. REN
este locul sintezei lipidelor, are rol și în metabolismul glicogenului. RER este locul în sinteză a
proteinelor (pe ribozomii legați). El transportă proteinele sintetizate de la ribozomi la cisternele aparatului
Golgi pentru a fi împachetate în vezicule secretorii.
3.APARATUL GOLGI (SAU DICTIOZOM)

 Aparatul Golgi (sau dictiozom) este un organit celular

 găsit la majoritatea eucariotelor, situat în apropierea 


centrului celulei, lângă reticulul endoplasmatic. A fost
 identificat în 1898 de către doctorul italian Camillo Golgi
 în neuronul pseudounipolar din ganglionul de la pisică și a 
fost numit după el. Funcția principală a aparatului Golgi este
 procesarea și împachetarea macromoleculelor precum
 proteinele și lipidele care sunt sintetizate de celulă. Este 
deosebit de important în procesarea proteinelor pentru 
secreție. Aparatul Golgi este o parte a sistemului endomembranal al celulei.
STRUCTURA SI ROLUL:
 Este delimitat de endomembrane, structurat sub forma unei stive de cisterne recurbate prezentând polaritate
morfologică și biochimică.Functional Aparatul Golgi este format din trei regiuni distincte: -compartimentul cis
(în care proteinele nou sintetizate sunt transferate din reticolul endoplasmatic în Aparatul Golgi) -
compartimentul median (în care se face glicozilarea proteinelor și lipidelor) -compartimentul trans ( în care se
îndepărtează galactoza, se adaugă acid sialic, acest compartiment exportă produsele procesate și sortate,
destinate fucțiilor bine determinate în interiorul sau exteriorul celulei).
 Rol: -Stocarea polizaharidelor.

           -Modificarea proteinelor nou-sintetizate în reticulul endoplasmic.


           -Sortarea proteinelor cu diverse destinații celulare.
           -Prelucrează și stochează proteinele și lipidele care "curg" dinspre Reticulul Endoplasmatic.
       -Sintetizează polizaharidele și le "împachetează" în vezicule care vor migra spre membrana plasmatică; la
celulele vegetale și fungi, Aparatul Golgi este implicat și în formarea peretelui celular. Este format din niște
săculeți aplatizați suprapuși(cisterne),dilatați la capete și înconjurați de micro și macrovezicule,generate de
aceste cisterne.Forma dictiozomilor variază de la o celulă la alta(în stările patologice au un aspect granulos).
Sunt delimitați de o membrană simplă. În celulele animale se află un singur ansamblu de dictiozomi, iar în
celula vegetală se află mai multe ansambluri de dictiozomi.
4.RIBOZOMII

 Ribozomii sau Corpusculii lui Palade generați de

 nucleoli sunt constituiți din ARN. Ei se găsesc liberi


 în citoplasma celulară sau atașați reticulului
 endoplasmatic, formând cu acesta reticulul 
endoplasmatic rugos. Ribozomii sunt sediul biosintezei
 proteinelor specifice. Ribozomii celulelor procariote au
 dimensiuni mai mici decat la eucariote.
STRUCTURA SI ROLUL:

 Nu prezinta membrana la periferie și sunt alcătuiți din 2 subunități (una mică si una mare). În timpul procesului
de sinteză, ribozomii acționează ca punct de legatură între toate moleculele implicate, precis poziționate unele
față de celelalte. Diametrul ribozomilor este de aproximativ 20 nm si sunt compuși în 65% din ARN ribozomal
și 35% din proteine ribozomale (cunoscute și sub numele de ribonucleoproteine). Rolul lor este de a decoda
ARN mesager pentru construcția lanțurilor polipeptidice din aminoacizi aduși de ARN de transport.
 Ribozomii construiesc proteinele necesare pentru informația genetică conținută în ARN-ul de transport.
Ribozomii liberi se găsesc suspendați în citosol (partea semi-fluidă a citoplasmei), pe când ceilalți ribozomi
sunt legați de reticulul endoplasmatic rugos (granular), dându-i acestuia aspectul caracteristic. Cum ribozomii
sunt alcătuiți majoritar din ARN, se crede că ei sunt o reminiscență a “lumii ARN”.
 Diferitele tipuri de ribozomi au însă o structură comună, indiferent de diferențele mari de dimensiuni.
Ribozomii sunt alcatuiti din 2 subunitati suprapuse: subunitatea mica, bilobata(s) si subunitatea mare,
hemisferica(l).
5.LIZOZOMUL

 Lizozomul este un organit celular. Acesta este un corpuscul

 sferic, vezicular. Stochează peste 40 de enzime hidrolitice


 (digestive), păstrate în stare inactivă într-un mediu alcalin.
 Puse în libertate, enzimele devin active. Lizozomii se
 găsesc în număr mare la Celulele fagocitare (leucocitele)
 și în celulele îmbătrânite.Considerați agenți ai 
fenomenului de digestie intracelulară;
STRUCTURA SI ROLUL:

 Structura: aspect de vezicule,diametru de 0,2 - 0,8 microni


 Componente: membrană delimitantă; matrice lizozomală.
 Tipuri de lizozomi:  1.Primari: nu și-au început încă activitatea de digestie

                                    2.Secundari: sunt activi (își desfășoară activitatea digestivă), sunt mai mari decât
lizozomii primari iar matricea are un aspect heterogen. Se împart în heterofagozomi și autofagozomi.
Heterofagozomii conțin material provenit din mediul extracelular, înglobat de celulă prin fagocitoză (de ex.
resturi celulare, bacterii). Autofagozomii conțin materiale provenite din interiorul celulei (de ex. organite
celulare îmbătrânite) - se produce un fenomen de reciclare.
                                    3.Terțiari: sunt corpi reziduali și conțin materiale nedigerabile, care au rămas în
urma digestiei ca urmare a epuizării echipamentului enzimatic. Sunt mari, prezintă o matrice foarte densă și
foarte heterogenă în care sunt incluse structuri de diverse mărimi și densități.
 Rol : -Distrugerea corpurilor străine, fragmentelor celulare sau bătrâne

             -Sunt organite digestive ale celulei


6.CENTROZOM

 Centrozomul este un organit celular, specific

 majorității celulelor eucariote animale, situat lângă 


nucleu, in imediata apropiere a acestuia. Termenul
 provine de la cuvântul grecesc soma=corp, corpului.
 Centrozomul(supranumit si centrul celular) poate fi 
regasit la animale, plante, unele alge si ciuperci. Este format
 din două formațiuni numite centrioli, înconjurați de citoplasmă
 densă care poartă denumirea de centrosferă(centroplasma).
STRUCTURA SI ROLUL:

 Este situat în apropierea nucleului. Este format din doi centrioli cilindrici, perpendiculari, care sunt inconjurați de
o zonă de citoplasmă vâscoasă (centrosfera). Fiecare centriol este format din nouă grupuri de câte trei microtubuli
dispuși sub forma unui cilindru.
 Centrozomul este centrul organizator al microtubulilor. În cursul diviziunii celulare are loc duplicarea
centrozomului și formarea fusului de diviziune pe care se fixează cromozomii. Are rol în sinteza microtubulilor
din citoschelet,fibrele fusului de diviziune pentru a migra cromozomii.Lipsește la neuroni (deci nu se pot divide).

Surse : wikipedia, stiinta-vietii.blogspot.com,


conspecte.com,etc        

S-ar putea să vă placă și