Sunteți pe pagina 1din 12

MANAGEMENTUL

DEȘEURILOR DIN PLASTIC


Obiective
 Introducere
 Clasificarea deșeurilor
 Colectarea și transportul deșeurilor din plastic
 Recuperarea deșeurilor
 Valorificarea deșeurilor din plastic
 Concluzii
Introducere

 Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de


realizare a unui anumit produs, care nu mai pot fi valorificate direct în realizarea produsului
respectiv. Ele pot fi substanțe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din
activitatile economice, menajere și de consum. Majoritatea activităților umane reprezintă și
surse de producere de deșeuri.
 Gestionarea deseurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea,
transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, principalul scop fiind economisirea
materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii
asupra resurselor naturale.
 Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata
cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de
eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte
mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.
Clasificarea deșeurilor

 Deseurile se impart in doua categorii mari:


Nepericuloase
Periculoase
 Acestea sunt definite pe categori in HG 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod
format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga
un asterix (*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex.
20 01 35*).
 Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre
societatile autorizate.
Colectarea și transportul deșeurilor din plastic

 Pentru a permite reciclarea, colectarea deșeurilor care conțin materiale refolosibile se


face separat în recipiente de culori diferite.
 Culorile recomandate pentru recipientele destinate diferitelor tipuri de deșeuri sunt:
roșu / portocaliu - materiale plastice;
galben - metale;
verde – biodegradabile;
albastru - hârtie, carton și sticlă;
maro - electrice și electronice;
negru – nereciclabile
 Transportul deșeurilor se poate face pe cale rutieră, feroviară sau navală. Din cauza
problemelor care apar la transbordări, transportul feroviar sau naval se justifică doar
pentru cantități mari (de obicei deșeuri industriale), transportate pe distanțe foarte
lungi, de sute sau mii de km.
Recuperarea deșeurilor

 Prin recuperare se înțelege extragerea din deșeuri a resurselor care pot fi refolosite.


 Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de
extragere a materiilor prime auxiliare.
 Poate fi recuperată atât partea materială, cât și cea energetică.
 Materialele pot fi refolosite pentru a produce noi bunuri, iar energia poate fi convertită în
energie electrică. 
 Ca și în cazul eliminării, recuperarea trebuie făcută fără a pune în pericol sănătatea
oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru
mediu.
 Pot fi recuperate mase plastice ca policlorura de vinil (PVC), polietilena de joasă
densitate (LDPE), polipropilena (PP) și polistirenul (PS), deși acestea nu sunt colectate
în mod curent.
Valorificarea deșeurilor din plastic

 Plasticul este fabricat din petrol , benzină şi cărbune .Cea mai mare parte din materialele folosite pentru
fabricarea plasticului provin din reziduurile rafinării petrolului , care altfel ar fi arse sau irosite . Putem
spune că prin fabricarea plasticului nu facem altceva decât să utilizăm nişte resurse pe care în mod
normal le-am risipi .
 Dintre toate materialele reciclabile, plasticul poate fi reciclat cu efortul cel mai puţin. Majoritatea
supermarketurilor au început să introducă pungi biodegradabile. Acestea sunt fabricate din plastic ce se
biodegradează în anumite condiţii şi după o anumită perioadă de timp.
 Reciclarea plasticului este necesară deoarece descompunerea naturală a acestuia în mediul înconjurător
necesită peste 500 de ani. Prin reciclarea unei tone de plastic se economisesc între 700 şi 800 kg de
petrol brut iar din 10 PET-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru patrat de covor.
 Procesul de reciclare presupune două etape distincte: etapa de spălare, măcinare şi transformare a
deşeurilor PET în fulgi PET, realizată printr-o instalaţie specială, şi etapa de granulare şi cristalizare a
fulgilor PET şi transformare în granule PET reciclat, realizată prin intermediul unei instalaţii complexe.
 Materialele plastice mixte colectate separat pot fi utilizate ca materie primă - agent reducător la
producţia de fier brut.
 Prin folosirea plasticului, păcura utilizata in prezent poate fi înlocuită în raport de 1:1.
 În cursul valorificării materiale, aglomeratele plastice mărunţite pot fi utilizate la obţinerea de
produse din beton sau înlocuitori ai lemnului (stâlpi, palisade pentru grădini, piloni pentru zidurile de
protecţie fonică).
 Prin piroliză, sub influenţa căldurii şi a aerului, materialul organic poate fi descompus. La piroliza
materialelor plastice, catenele lungi moleculare sunt rupte şi descompuse în fragmente moleculare
mai mici, care in final pot fi astfel transformate în gaz de sinteză şi metanol.
 Într-un alt procedeu de valorificare a materiilor prime (procedeul BASF), plasticul mixt este redus la
un produs intermediar şi transformat apoi in olefină (hidrocarbura).
Concluzii

 Reciclarea este un concept modern în gestiunea deşeurilor şi presupune


reprocesarea materialelor în produse noi. Prin reciclare este prevenită pierderea
unor materiale potenţial folositoare, reduce consumul de materii prime, reduce
consumul de energie şi astfel producerea de gaze cu efect de seră.
 Reciclarea presupune avantaje atât din punct de vedere economic, cât şi în
ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător.
 Majoritatea materialelor plastice nu sunt biodegradabile şi persistă în mediul
înconjurator timp de sute de ani. De exemplu, pungile de plastic se
biodegradează în 20-30 de ani...
Vă mulțumesc pentru
atenția acordată!

S-ar putea să vă placă și