Sunteți pe pagina 1din 25

Curs doctrina si deontologie a profesiei contabile I

PROFESIA CONTABILA Profesia contabila este o profesie reglementata in toate statele membre din UE si este definita ca

totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (presteaza) precum si organismele lor profesionale. Principalele activitati care compun profesia contabila : tinerea contabilitatii - elaborarea, examinarea si prezentarea sit. financiare auditul statutar alte lucrari de audit financiar-contabil management financiar contabil servicii fiscale ( consultanta, consiliere si asistenta fiscala) studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor evaluari de intreprinderi si titluri alte servicii contabile si paracontabile. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in : dependenti, cu statut de angajati independenti sau liber-profesionisti contabili. individual in forme asociative.

Dupa modul de organizare a activitatii liber profesionistii contabili pot desfasura activitatea :

AUDITUL Prin audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii , efectuata de o persoana competenta si independenta in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate :standard, norma sau reglementare. Audit financiar analizarea, verificarea, studiul contabilitatii unei entitati, efectuata de un profesionist contabil competent si independent ( Auditul in care obiectul examinarii il constituie informatia financiar contabila efectuata de un profesionist contabil). Audit statutar este examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati, in scopul emiterii unei opinii motivate responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela, clara si completa a situatiei financiare si a performantelor financiare, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit. Auditul statutar este acel audit financiar efectuat asupra sit. financiare in ansamblul lor. Orice audit statutar este un audit financiar, dar nu si invers. Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale prin oferirea unei reasigurari referitoare la :- acuratetea sit. financiare continuitatea activit. si solvabilitatea

firmei existenta sau nu a unor fraude- respectarea reglementarilor specifice si generale comportamentul responsabil al firmei privind mediul si problemele sociale. Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei si modul de aplicare a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control intern al entitatii. Deosebirile dintre auditul intern si cel statutar : - auditorul intern este salariat al intreprinderii, cel statutar este un prestator de servicii independent de intreprindere - auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii, cel statuar in folosul tuturor utilizatorilor sit. financiare. - obiectivul auditului intern este sa aprecieze buna functionare a dispozitivelor de control intern, cel al auditului statutar este sa certifice regularitatea, sinceritatea si imaginea fidela a conturilor, a situatiei financiare si rezultatelor intreprinderii. - domeniul de aplicare auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii, dar in legatura numai cu obiectivul sau de certificare pe cand auditul intern are un domeniu de aplicare mult mai vast ( functiile intrep. si dimensiunile lor) prevenirea fraudelor ; auditul intern are o arie mult mai larga de lucru . independenta auditorului statutar este absoluta, a auditorului intern este restrictiva periodicitatea auditurilor auditul statutar este periodic cel intern este permanent - metodele folosite difera : - la auditul statutar - comparatii, analize, inventare; la auditul intern acestea sunt specifice si adaptate intreprinderii. Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile in ansamblul ei si sunt oferite in interesul public. Natura din ce in ce mai complexa a legii fiscale si a contabilitatii financiare, necesita o expertiza specializata, aprofundata din partea profesionistilor contabili. Daca la inceputurile profesiei, serviciile fiscale erau oferite de contabili ca un serviciu implicit serviciilor de contabilitate, dezvoltarea serviciilor fiscale ca si relatia simbiotica fiscalitate contabilitate au dus la aparitia firmelor de consultanta muticompetente. Consilierea fiscala inseamna furnizarea unei opinii, asistarea clientilor in orice problema fiscala. Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectoarele de afaceri. Necesitatea reglementarii profesiei contabile. In timp ce membri individuali ai unei profesii profesionale : contabile au obligatia de a servi interesul public, organismele profesionale au un rol esential si o responsabilitate in realizarea celor 3 obiective fundamentale ale organismelor educatia, etica, calitatea. Pentru a atinge aceste obiective, organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin reglementari. Organismul profesional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se

asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita chiar daca exista o reglementare externa a profesiei. Reglementarea unei profesii este un raspuns prcis la nevoia de standarde sigure, care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii. Este un mijloc eficace de asigurare a calitatii. Aria de acoperire a reglementarii - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea- cerintele referitoare la educatia continua monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili standardele profesionale si etice care trebuie respectate sistemele si procedurile disciplinare pentru neindeplinirea cerintelor de mai sus. Reglementarea trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie transparenta, proportionala, nediscriminatorie, precisa, implementata corect, examinata periodic si sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate. Reglementarea este importanta dar nu este suficienta si eficienta decat insotita de un comportament etic al profesionistului contabil. Modalitati de implementare a reglementarii : autoreglementarea, specifica economiilor liberale reglementarea externa ( de guvern, agentii guvernamentale) coreglementare combinare intre cele doua.

Primele doua trebuie sa fie complementare si sa nu se concureze. Organismele profesionale si guvernele au interese si obiective comune: profesia contabila sa serveasca interesul public prin utilizarea de standarde de inalta calitate in serviciile prestate. Reglementarea profesiei la nivel european : Directiva 89/48/CEE 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Auditul statutar Directiva 84/253/ CEE cunoscuta ca Directiva 2006/43/CF ( noua Directiva a 8-a). Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. Profesia contabila se distinge de celelalte profesii , intre altele , prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public , fata de toate partile interesate in activitatea intreprinderii. Profesionistul contabil este platit de intreprinderea respectiva , dar utilizatorii informatiilor , sunt partile interesate , cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuiesc aparate. Pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili, deci ei satisfac un interes general. Dezvoltarea intreprinderii depinde si de increderea in informatiile financiare , adica de calitatea muncii profesionistului contabil. Profesionistii contabili (PC) au un rol social prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate este o lucrare importanta a acestora ; de calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. 8 inlocuita cu Directiva inlocuita cu Directiva

PC sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale, rolurile pe care le joaca in orice sector din economie ar lucra, fiind foarte diverse (contabilitate, management, fiscalitate, sisteme informatice, auditori interni sau externi, consultanta). Profesia contabila este o profesie liberala (consumatorii pot alege in mod liber furnizorii acestor servicii), iar organismele profesionale au fost organisme de reglementare garantie a servirii interesului public. Supravegherea publica a fost preluata din SUA la nivelul UE prin noua Directiva a 8-a. II. ORGANIZAREA PROFESIEI CONTABILE Necesitatea unor organisme profesionale puternice, rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public prin prisma celor trei comandamente fundamentale (domenii) : educatia, etica si controlul de calitate. Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili, care este asigurata eficiente de educatie, calitate. Publicul trebuie protejat de eventuale intelegeri neconforme intre PC si entitati prin masurile de etica si deontologie profesionala stabilite de organismul profesional. Modalitati de organizare a profesiei contabile Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili sau prin lege.. Recunoasterea asociatiei printr-o reglementare, da autoritate activitatilor desfasurate de aceasta, insa mai importanta este recunoasterea din partea mediului economic, a societatii in general. Cand intr-o tara se constituie mai multe organisme ale profesiei contabile este necesar ca acestea sa nu fie organizate pe principii monopoliste, exclusiviste privind activitatile profesiei. Persoanele care doresc sa faca parte din organismele profesionale, trebuie sa detina calificarile necesare ( calificare a pregatirii si calificare functionala). Criterii de recunoastere a unui organism profesional de catre autoritatile publice si de organismele internationale : sa fie organism necomercial si neguvernamental sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai membrii sai sa fie PC, autorizati sa desfasoare la nivel inalt activitatile specifice sa se bucure de buna reputatie in rindul autoritatilor publice si a publicului sa aiba capacitatea de a dezvolta standardele profesionale si contabile sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si componente ale cand organismul profesional stabileste masuri

obiectivelor sale IFAC-organizatia globala pentru profesia contabila- infiintata in 1977 cu 63 membri fondatori din 51 tari pentru sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai

complexe, furnizarea unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii pe calea dreapta si etica. Acum are 155 organisme membre din 118 state, reprezentand 2,5 mil. contabili. Misiunea sa o constituie intarirea profesiei contabile, capabila sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate. IFAC elaboreaza standardele, cu aplicabilitate la nivel global. CECCAR este membru plin din 1996. Organizatii si grupari regionale - reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata org. guvernamentale- au ca scop facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective ele subscriu obiectivelor IFAC si promoveaza activ aceste obiective. Cele doua isi asuma anumite angajamente si responsabilitati reciproce. Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni , care insa nu indeplineste toate criteriile pentru o organizatie regionala. Ele nu participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC ca observatori. FEE gestioneaza profesia contabila la nivelul UE. Are ca scop intarirea profesiei contabile la nivelul UE si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. FIDEF Federatia Expertilor Contabili Francofoni FCM - Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni CILEA Comitetul de Integrare Latina Europa America SEEPAD Parteneriatul Sud Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii Structura legala si organizationala a unui organism profesional Trebuie convenit in principiu asupra scopurilor, obiectivelor si activitatilor cheie ale organizatiei. Structura rezulta din interesul public deosebit in munca auditorilor si din standardele contabile create pentru a imbunatati calitatea raportarilor financiare. Factori ce trebuiesc analizati : scopul infiintarii cadrul legal existent -nr. de contabili calificati interactiunea dintre profesie si guvern necesitatea unor programe de formare continua calitatea sistemului educational pt. pregatirea PC cererea viitoare de profesionisti contabili (PC ) activitatile si programele specifice derulate resursele disponibile pentru finantare.

Urmeaza stabilirea unui acord general privind structura pt. desfasurarea activitatii in mod eficient si efectiv.

Deciziile initiale : - cerinte pentru a fi membru mentinerea drepturilor dobandite de membricomponenta, autoritatea si responsabilitatea organelor de conducere autoritatea si responsabilitatea dir. executiv desemnarea ca membu. Urmeaza activitatea de elaborare a documentelor oficiale de organizare ( statut, act constitutiv, regulamente). Colaborarea cu guvernul pleaca de la obiectivele comune ale administratiilor si organismelor profesionale de contabilitate : realizarea cresterii economice si protejarea interesului public. O colaborare eficienta cu administratia poate duce la dezvoltarea unui organism profesional care respecta necesitatile administratiei , ale profesiei si ale interesului public in general. Colaborarea cu administratia incepe din faza incipienta pentru a dezvolta un cadru corespunzator. Cu toate ca un cadru legal corespunzator este un pas important in obtinerea recunoasterii publice a profesiei, un organism profesional de contabilitate trebuie sa castige aceasta recunoastere in mod constant. Organul principal de conducere al organismului profesional (OP) este Consiliul, condus de un presedinte. Misiunea unui OP de contabilitate este indeplinita prin intermediul activitatii membrilor si a personalului angajat care include si legatura cu membri si deservirea acestora. Personalul angajat asigura respectarea directivelor organului de conducere, executa functiile importante administrative , indeplineste activitati operationale pentru realizarea obiectivelor Consiliului. Consiliul este responsabil cu conducerea organismului, de strategia organismului si de politicile de monitorizare a activitatii. Presedintele asigura reprezentarea , conducerea, comunicarea si promovarea OP. Pastreaza legatura cu guvernul, organele de reglementare, agentii nationale si internationale. Comitetele structuri ale Consiliului care ajuta la consolidarea cunostintelor si experientei membrilor. Sunt insarcinate cu formularea politicii. Directorul executiv asigura managementul organizatiei. Finantarea organismului este asigurata in primul rand de membri, dar pot fi si alte surse de venit : - subventii de la guvern sponsorizari donatii- surse caritabile spatiu publicitar firme. Organizatia trebuie sa genereze suficiente venituri pt. a-si acoperi toate costurile de exploatare si pt. a permite unele investitii in dezvoltare. Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al organizatiei. Strategia initiala trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului tinta cheie, asigurarea furnizarii eficiente de servicii. Componentele cheie ale mediului de marketing sunt : macromediul- factori sociali, legali, economici, politici micromediul - studenti si membri, parti interesate, concurenti mediul intern oameni, finante, resurse si infrastructura.

Proprietatea intelectuala este un bun pentru orice organizatie si trebuie protejata corespunzator. Revistele si buletinele informative sunt un mediu eficient de comunicare catre membri. Internetul, website-ul. Promovarea OP trebuie sa asigure faptul ca mesajele sunt comunicate eficient persoanelor vizate si la timp. O campanie planificata si coordonata de relatii publice este foarte importanta in informarea cu privire la OP. Legaturile cu presa, promovarea catre potentialii membri si studenti, recrutarea acestora. O campanie de promovare eficienta va include o combinatie de activitati : - congrese, seminarii, mese rotunde- prezentari intalniri biunivoce publicitate- crearea de relatii cu angajatorii. Rolul si responsabilitatile unui OP cerinte pentru a deveni membru certificate de practica adoptarea si implementarea standardelor codul de conduita profesionala si etica asigurarea calitatii serviciilor profesionale procesul disciplinar dezv. profesionala continua

Standardele internationale de educatie sunt elaborate de Comitetul pt. Educatie al IFAC si privesc educatia de precalificare, formarea PC (profesionistilor contabili) si dezv. profesionala continua pt. membri profesiei contabile. Standardele stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare ( subiectul, metodele, tehnicile ) astfel incat acestea sa fie recunoscute si acceptate IFAC emite 3 tipuri de documente : Standarde internationale de Educatie pt. Profesionistii Contabili ( IES ) Indrumari internationale de Educatie pt. Profesionistii Contabili ( IEG ) Documente internationale de Educatie pt. Profesionistii Contabili ( IEP)

Ele reflecta natura autoritatii publicatiilor ( gradul de autorizare) . Pana in prezent IFAC a emis opt IES-uri. Organismele profesionale membre IFAC au obligatia sa depuna eforturi pt. incorporarea elementelor acestora in cerintele nationale de educatie si dezvoltare si sa aduca la cunostinta membrilor IES urilor si IEP- urilor emise de IFAC. Standardele internationale de calitate . Controlul calitatii este abordat la trei niveluri : la nivelul misiunii la nivelul cabinetului (firmei) - control intern - control intern

la nivelul organismului profesional - control extern

Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului trebuie sa includa politici si proceduri care se refera la urmatoarele elemente : responsabilitatea conducerii pentru calitatea in interiorul firmei - cerintele etice cu clientii resurse umane realizarea misiunilor acceptarea si continuarea relatiei monitorizarea. Pentru misiunile de audit IFAC a emis Standardul International de Control al Calitatii (ISQC) 1. Standardele Internationale de Etica. Consiliul pt. Standarde Internationale de Etica pt. Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili care cuprinde standarde etice de inalta calitate. Codul etic al IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pt. PC si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. In Romania Codul etic al IFAC a fost adoptat din 2002 drept Codul etic national al profesionistilor contabili. Standardele Internationale de Contabilitate. IFAC prin Consiliul pt. Standarde Internationale de Contabilitate pt. Sect. Public (IPSASB) emite Standardele Internationale de Contabilitate pt. Sect. Public (IPSAS), iar Consiliul pt. Standarde Internationale de Contabilitate ( IASB) emite IFRS Standardele Internationale de Raportare Financiara. Organismele membre IFAC au obligatia sa incorporeze cerintele acestora in cerintele nationale de contabilitate, sa acorde asistenta la implementarea acestora. Standardele Internationale de Audit . IFAC prin Consiliul pt. Standarde Internationale de Audit si Asigurari (IAASB) emite: Standardele Internationale de Audit (ISA) Standardele Internationale pt. Misiunile de Examinare (ISRE) Standardele Internationale pt. Serviciile Conexe (ISRS).

IAASB emite, de asemenea, Declaratii aferente de practica, norme metodologice si indrumari pt. PC. III ETICA in profesia contabila Aspecte conceptuale privind etica. Etica = ethos ( greaca) caracterul unui individ cat si cultura unui popor (comunitati). Etica se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiei umane prin prisma principiilor morale si a rolului acestora in viata sociala. In sens restrins, etica reprezinta totalitatea normelor de conduita morala sau in sens si mai restrins reprezinta un ansamblu de principii si reguli ale membrilor unei profesii liberale. Etica este specifica democratiei fiind strans legata de procesul democratic. Este zona neclara neexistand un set universal de principii etice care sa defineasca ce este bine si ce este rau. Comportamentul etic, este un angajament de a face ceea ce este bine si numai ce este permis. Delimitarea eticii in afaceri de etica profesionala.

Exista o stransa legatura intre educatie si etica; comportamentul etic presupune un anumit nivel de competenta care se obtine si se mentine prin actiuni educative. Necesitatea unui cod etic- Un cod etic este in general definit de profesionisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati . Profesia ctb. se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public ; ca atare PC trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate si pt. aceasta relatiile dintre ei si clienti sau angajatori ( sau numai dintre ei) trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional care sa dea serviciilor respective autoritatea necesara si sa previna patrunderea unor informatii care pot influenta negativ deciziile acestora. Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora este una din atributiile de baza ale organismului profesional. Codul IFAC : rol, structura. Consiliul pt. Standarde Internationale de Etica pt. Contabili (IESBA) din cadrul IFAC, elaboreaza si emite standarde etice. Codul etic da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili si totodata protejeaza PC in fata unor fenomene negative din economie. Codul etic al IFAC are trei parti si 22 sectiuni : partea A - destinata tuturor profesionistilor contabili (6 sectiuni) partea B - destinata profesionistilor contabili independenti (10 sectiuni) partea C - destinata PC angajati (6 sectiuni).

Principiile etice fundamentale ale profesiei contabile (5) Integritatea presupune ca PC sa fie drept si onest in relatiile profesionale si de afaceri si sa nu se asocieze cu raportarile sau evidentele despre care apreciaza ca contin informatii false, eronate, care induc in eroare omit sau ascund informatii; Obiectivitatea presupune ca PC sa fie impartial, fara idei preconcepute, sa nu se gaseasca in situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate sau in alta situatie care ar determina un tert sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea. PC nu trebuie sa-si compromita profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau influentei altor persoane. PC au obligatia de a se asigura ca personalul angajat si-a insusit acest principiu. PC nu trebuie sa primeasca sau sa ofere cadouri sau invitatii, care pot influenta si dauna asupra rationamentului lor. Masuri de protectie : - retragerea din misiune- proceduri de supraveghere. Competenta profesionala si prudenta. Se presupune ca PC detine competentele necesare, specifice misiunii si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului : obtinerea competentei si mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sa actioneze cu prudenta conform standardelor tehnice si profesionale. mentinerea competentei. Principiul impune urmatoarele obligatii pt. PC : sa primeasca servicii profesionale competente

Confidentialitatea cere PC sa nu divulge si nici sa nu foloseasca in interes personal informatiile obtinute cu ocazia indeplinirii misiunilor sale profesionale. Fac exceptie cazurile in care au fost autorizati in mod special sau exista o obligatie legala sau profesionala de a face publice acele informatii.Confidentialitatea trebuie respectata si in mediul social . PC trebuie sa se asigure ca personalul din subordinea sa respecta principiul. Obligatia de confidentialitate continua si dupa incheierea relatiei dintre PC si client sau angajator. Comportamentul profesional (profesionalismul). PC trebuie sa se conformeze legilor si reglementarilor si sa evite orice actiune care ar prejudicia profesia, organismul profesional sau un membru. PC nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. PC trebuie sa respecte standardele profesionale, de educatie si de calitate ca o garantie ca actioneaza in scopul protejarii interesului public. OP trebuie sa elaboreze standarde profesionale pt. fiecare dintre activitatile componente ale profesiei contabile , care constituie criterii de calitate in aprecierea misiunilor realizate. Conceptul si tipurile de independenta - Principiul cere PC satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale : independenta de spirit ( in gandire) sau independenta de drept; reflecta starea PC potrivit careia el considera ca poate indeplini o misiune in conditii de integritate si cu obiectivitate Este independenta rationamentului profesional. independenta in aparenta (comportamentala) sau independenta de fapt; presupune ca o terta persoana nu gaseste niciun motiv de natura comportamentala sa puna la indoiala integritatea si obiectivitatea PC. Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta absoluta, independenta relativa si independenta restrictiva. Un PC in practica publica nu trebuie sa se angajeze intr-o activitate care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau reputatia profesiei si care ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor. Amenintari la adresa independentei . Categorii: intimidare. a) amenintari de interes propriu : - un interes financiar in firma client sau detinerea unui interes impreuna cu un client dependenta de onorariile primite de la un client o relatie de afaceri stransa cu un client- posibilitatea pierderii unui client- onorarii neprevazute- potentiala angajare la un client- un imprumut catre sau de la un client. b) amenintari de autoexaminare ( slabirii autocontrolului): -descoperirea unei erori semnificative in timpul unei reevaluari a muncii PC-un membru al echipei de certificare care ocupa sau a ocupat functia de director sau functionar al clientului prestarea unor servicii pentru un client al certificarii care afecteaza direct subiectul in cauza de interes propriu- de autoexaminare(autocontrol) de favorizare de familiaritate- de

c) amenintari de favorizare : promovarea actiunilor si imaginii unui client apararea unui d) amenintari de familiaritate: un membru al echipei de certificare are o ruda de grad 1

client in cazul unor litigii sau un afin care ocupa o functie de conducere la client, sau este angajat la client intr-o pozitie importanta un fost partener al firmei ocupa functia de director la client acceptarea unor cadouri sau a ospitalitatii din partea clientului asocierea unui membru al echipei de certificare cu clientul e) amenintarea de intimidare amenintarea inlocuirii sau concedierii amenintarea cu litigiul presiuni pt. reducerea cantitatii de munca pt. reducerea onorariilor. Masuri de protectie impotriva amenintarilor care le pot elimina sau reduce sunt: - generate de profesie, legislatie sau reglementari (stabilite in cadrul contractului incheiat cu clientul) - in mediul de lucru (stabilite in cadrul propriilor sisteme si proceduri ale cabinetelor sau societatilor de expertiza :- sisteme de supraveghere -proceduri de recrutare a personalului competent -proceduri disciplinare monitorizarea calitatii activitatii angajatilor) Cand nu este posibila reducerea amenintarilor la un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent ar trebui sa refuze sa intre in relatii cu clientul . Obligatiile OP privind Codul etic sa prevada in statutele si regulamentele lor reguli de investigare si disciplina in caz de conduita gresita (activitati cu caracter penal, actiuni sau inactiuni care pericliteaza profesia, abateri de la standardele profesionale , abateri de la cerintele etice, cazuri de neglijenta, activitate necorespunzatoare ). OP trebuie sa informeze membrii cu prevederile Codului etic, standardele profesionale, reguli si reglementari. OP trebuie sa elaboreze si sa mentina un proces de examinare independenta a plangerilor clientilor. Instanta de judecata trebuie sa-si dovedeasca independenta. Acceptarea unui client presupune: - examinarea anticipata a situatiei clientului pentru a nu se crea amenintari la conformitatea cu principiile fundamentale evaluarea situatiilor si luarea masurilor de protectie examinarea posibilitatii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competentei profesionale a PC, pentru a realiza misiunea la nivel corespunzator luarea in considerare a reputatiei, a experientei PC apelarea de catre PC la un alt PC sub restrictia confidentialitatii. Conflicte de interese de ordin profesional- conflicte de ordin intern si extern ( - presiuni facute de un superior, director- solicitarea nerespectarii normelor profesionale si tehnice- identificarea si evaluarea circumstantei care genereaza conflictul de interese) . Daca un comportament contrar eticii este dificil de sesizat, PC poate examina conflictul cu un superior sau poate solicita un consilier independent. Activitati incompatibile- liber PC nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza integritatea, obiectivitatea , independenta, buna reputatie.

In privinta promovarii serviciilor lor, PC nu trebuie sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei, profesiei in sine, sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda, sau experienta dobandita, sa denigreze munca , serviciile celorlalti membri . Este interzis EC si CA : - sa efectueze lucrari pentru agentii economici la care au si calitatea de salariat ; - sa efectueze lucrari pentru ag. ec. cu care angajatorii PC se afla in raporturi contractuale - sa efectueze lucrari pentru ag. ec. cu care angajatorii PC se afla in concurenta. - sa efectueze lucrari pentru ag. ec. cand sunt rude sau afini pana la gradul patru sau soti ai administratorilor. - sa efectueze lucrari in situatia in care exista conflict de interese. - sa efectueze lucrari in situatia in care exista stare de incompatibilitate. Serviciile unui liber PC pot fi solicitate de client sau de catre PC in functie ( sub rezerva secretului profesional ) . Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Un liber PC poate decide neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu PC in functie. Comunicarea intre cei doi PC are scopul : de a impiedica un liber PC sa accepte misiunea - de a proteja actionarii minoritari - de a apara interesele PC in functie. Relatiile PC cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii. Contractul se incheie dupa evaluarea riscurilor, verificarea privind respectarea principiului independentei, aprecierea eficientei executarii lucrarii in raport cu competenta si cu mijloacele societatii. Periodic se evalueaza schimbarile si daca apar noi riscuri . Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata.Daca un PC nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale acesta poate solicita sfaturi de la alti PC, avocati , ingineri , etc. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica , mai ales cu principiile fundamentale. Stabilirea onorariilor onorariile trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate tinand seama de :- competenta nivelul de instruire si experienta - timpul afectat; - gradul de responsabilitate al misiunii complexitatea lucrarilor. PC trebuie sa se asigure la stabilirea onorariilor ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele privind aceasta. Independenta poate fi amenintata de onorariile stabilite.( subdimensionarea sau supradimensionarea acestora). Onorariile nu trebuie stabilite functie de importanta problemelor descoperite- aceste misiuni trebuie limitate.

Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre PC , de sotiile lor sau de copii. Calitatea este un atribut important al activitatii PC . Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor necesare stabilirii unui grad de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective. Trebuie aplicate proceduri privind : - calitatile personale; -aptitudinile si competenta repartitia lucrarilor instructiunile si supervizarea. Pentru lucrarile efectuate, PC pretinde numai onorariile stabilite prin contract.Acestea nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisioane. Nu trebuiesc acceptate alte plati. Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile. Este interzisa impartirea onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor . In caz de litigiu referitor la onorariu , arbitrajul il asigura presedintele filialei. Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului .Modalitatile de predare primire a documentelor in vederea contabilizarii se stabilesc prin contract. Cand clientul nu respecta termenele , se va proceda la punerea acestuia in intarziere. Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate .PC trebuie , in orice situatie sa garanteze integritatea lucrarilor si sa ramana obiectiv in judecata si rationamentul lui. PC care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii, este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client, cu conditia ca prestatia sa sa fie competenta. Integritatea si obiectivitatea nu trebuiesc diminuate, iar opinia PC trebuie sa fie conform legii. Serviciile profesionale reprezinta orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestate de un contabil profesionist ca : servicii de contabilitate, audit, fiscalitate, consultanta manageriala, management financiar. Promovarea serviciilor trebuie sa fie conforma cu principiile fundamentale. In promovarea serviciilor profesionale este necesara onestitatea si loialitatea. Publicitatea ( conform Codului etic) este comunicarea catre public a informatiilor privind serviciile oferite sau calificarea PC in scopul obtinerii de lucrari( ex. Tabloul Corpului ) Publicitatea si oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului. Este interzisa publicitatea prin comparatie cu alte cabinete care aduce prejudicii acestora, oferirea de reduceri de tarife, uzarea de un mandat politic, etc. PC pot folosi emblema Corpului pe hartie cu antet destinata corespondentei ( deviza este Stiinta , Independenta , Moralitate ) Publicitatea in practica contabila se face in limitele prevazute de Codul etic si fara a afecta interesele celorlalti membri.

Ea trebuie sa indeplineasca atribute ca :- informarea obiectiva a publicului decenta cinstea increderea bunul gust. Nu trebuie sa se induca in eroare sau sa se creeze sperante nejustificate , sa se faca comparatii cu altii,etc. IV Organizarea si exercitarea profesiei contabile in Romania Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile : - detinerea unei competente intelectuale specifice - respectarea de catre membri a unui ansamblu de reguli si valori stabilite de OP, cu deosebire cele referitoare la integritate si obiectivitate - recunoasterea unei datorii fata de public. Profesia liberala este bazata pe moralitate, independenta, stiinta, competenta. Semnificatia interesului general (public) profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, care dau incredere in obiectivitatea si integritatea PC pentru buna functionare a economiei. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pt. care lucreaza PC. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de PC. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. Comunitatea, publicul, conteaza pe PC pt.o contabilitate si o raportare corecte, pt. un management financiar eficient. Imperativele fundamentale pt. realizarea obiectului profesiei contabile: -credibilitateaprofesionismul calitatea serviciilor- increderea. PC joaca un rol social important ; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. Publicul trebuie sa aiba incredere in capacitatea PC de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare care sa asigure o gestiune financiara eficienta. PC contribuie la realizarea veniturilor statului, sursa a programelor sociale ale Guvernului. Relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, nivelul de performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pt. membri, libera concurenta. Profesia de EC si CA se exercita de persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de OG 65/94, cu respectarea principiului independentei profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme. Diferenta dintre EC si economistul salariat, intre CA si cel salariat , se refera la:

- aria de competenta a EC este mult mai larga fata de cea a unui economist, economistul fiind subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile specifice postului. - EC este independent fata de societatea comerciala., el nu primeste salariu ci un onorariu prevazut prin contract. - CA pregateste lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare, fiind un profesionist independent; cel salariat rareori executa toate lucrarile contabile, de regula fiind specializat pe un sector al contabilitatii. EC este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economico- financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatii comerciale si de a intocmi situatiile financiare, de a efectua expertize contabile. Este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neingradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale. CA este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare intocmirii situatiilor financiare ale intreprinderii. Calitatea de EC si CA se obtine prin examen de acces la stagiu , stagiu de 3 ani si examen de aptitudini. Calitatea de EC si CA se mentine prin inscrierea in Tabloul Corpului, care confera dreptul exercitarii profesiei in tara. Anual se obtine viza de exercitare a profesiei Lucrarile executate de EC :- tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea sit. financiare efectuarea de analize ec.financiare- efectuarea de audit financiar contabil - efectuarea de evaluariefectuarea de expertize contabile- efectuarea de lucrari cu caracter financiar contabil- executarea de lucrari cu caracter fiscal- lucrari de organizare administrativa si informatica-indeplinirea mandatului de cenzor proceduri de reorganizare judiciara si faliment asistenta de specialitate pt. infiintarea si reorganizarea SC. Lucrarile executate de CA lucrari legate de tinerea contabilitatii, operatiunile ec.financiare si pregatirea documentelor in vederea elaborarii sit. financiare, lucrari, declaratii si operatiuni fiscale, activitati de cenzorat la asociatii de proprietari, fundatii, lucrari pt. persoane fizice independente. Profesia se exercita individual sau in cadrul societatilor de expertiza contabila sau de contabilitate. Responsabilitatea profesionala a EC si CA cuprinde : - raspunderea disciplinara - raspunderea contraventionala sau administrativa - raspunderea civila - raspunderea penala;

Raspunderea disciplinara este o rezultanta a abaterilor savarsite de un membru al Corpului. Sanctiunile disciplinare sunt : - mustrarea avertisment scris- suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 3 luni 1 an- interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. Raspunderea administrativa intervine in cazul abaterilor de la reglementarile si procedurile judiciare, fiscale, contabile si alte acte normative. Raspunderea penala este pentru infractiuni comerciale sau de afaceri, de fals intelectual, fiscale , de serviciu ,de spalare a banilor. Membrii Corpului se pot asocia in sindicate sau asociatii; acestea trebuie sa respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului. Raspunderea civila a EC si CA pentru serviciile profesionale prestate clientilor, este garantata prin asigurarea civila. Este o forma de asigurare a riscului profesional si este obligatorie atat pentru persoane fizice cat si pentru societati comerciale de profil.

Regulamentul de organizare si functionare a Corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte experti contabili si contabili autorizati in conditiile prevazute de lege. Persoana juridica este colectivitatea de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor.Elementele constitutive :organizarea de sine statatoare - patrimoniu propriu scopul determinat. Autonomia Corpului (deplina libertate in actiunile sale) face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati. Atributiile CECCAR - organizeaza examenul de admitere , stagiul si examenul de aptitudini pentru accesul la profesie ; - organizeaza evidenta EC, CA si a societatilor comerciale de profil , prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului . - asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA. - elaboreaza si publica norme privind activitatea profesionala si conduita etica a membrilor, ghidurile profesionale . - asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare - sprijina formarea si dezvoltarea profesionala - apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai . - colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil . - editeaza publicatii de specialitate .

Organele de conducere si de control ale Corpului:

o o o o

Organele centrale de conducere ( organe de decizie - alese) sunt: Conferinta Nationala Consiliul Superior al Corpului . Biroul Permanent Presedintele Corpului Organe de executie ( numite sau desemnate )

o Director general executiv o Sectoare (departamente , servicii ) Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului Se constituie din: o Membrii Consiliului Superior o Membrii Consiliului filialelor o Membrii Comisiilor de disciplina (de la Corp si filiale) o Reprezentantii Ministerului Finantelor de pe langa Consiliul Superior si al filialelor. o Reprezentanti din fiecare filiala a Corpului desemnati de adunarea generala ( un reprezentant la 100 membri ) Conferinta Nationala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor mentionati mai sus. Daca nu se intruneste numarul necesar se convoaca din nou fiind legal constituita cu participarea a 30% din numarul membrilor. Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii celor prezenti. Conferinta Nationala este - Ordinara se intruneste anual in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar convocarea cu 20 de zile inainte - Extraordinara in cazuri deosebite se convoaca cu 15 zile inainte de Consiliul Superior sau la propunerea a peste o cincime din numarul filialelor Atributiile Conferintei Nationale Ordinare - aproba Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, modificarile si completarile acestuia avizate de Ministerul Finantelor si Ministerul de Justitie . - aproba Codul etic al profesionistilor contabili - stabileste directiile de baza si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei - examineaza si aproba raportul de activitate prezentat de Consiliul Superior pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor - aproba bilantul contabil, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor - alege si revoca presedintele si membrii Consiliului Superior si ai comisiei de cenzori - aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si Consiliilor filialelor - alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de disciplina . Consiliul Superior exercita drepturile Corpului si are ca atributii reprezentarea profesiunii in fata autoritatii publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene. Cuprinde maxim 24 membri si 8 supleanti. Functiile membrilor Consiliului Superior nu sunt remunerate dar pot primi indemnizatii pentru activitatile efectiv prestate pentru Corp. Membrii Consiliului Superior sunt alesi prin vot secret pentru 4 ani; la fiecare 2 ani mandatele a jumatate din numarul celor alesi sunt reinoite . Membrii carora le inceteaza mandatul pot sa isi depuna candidatura si sa fie realesi dupa o perioada cel putin egala cu cea a mandatului indeplinit. Consiliul Superior se convoaca cel putin odata pe semestru de catre:

o Presedinte ori de cate ori este necesar ,sau la cererea: - Biroului permanent - a majoritatii membrilor Consiliului Superior - a Comisiei de disciplina o Hotararile sunt valabile cu 2/3 din numarul membrilor sai care sa reprezinte cel putin 3/4 din numarul membrilor o Deliberarile au caracter strict secret Atributiile Consiliului Superior (CS) a) Alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti din care 4 din randul EC si 1 din randul CA b) Asigura elaborarea si completarea Regulamentului CECCAR solicitand avizul Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei c) Asigura elaborarea si completarea Codului etic d) Asigura administrarea si gestionarea patrimoniului e) Delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA f) Vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat g) Asigura coordonarea activitatii Consiliilor filialelor h) Aproba statele de functii ale Corpului si filialelor i) Decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor Comisiei Superioare de disciplina j) Aproba norme privind desfasurarea activitatii k) Solutioneaza plangerile indreptate impotriva presedintelui si membrilor Consiliului Superior Biroul Permanent al Consiliului Superior (BP) Este organismul executiv al Consiliului Superior si este compus din presedinte, ales de Conferinta Nationala si cei 5 vicepresedinti alesi de Consiliul Superior. Presedintele Consiliului Superior este si presedintele Biroului Permanent. Vicepresedintii se aleg prin vot secret dintre membrii Consiliului Superior. Biroul Permanent stabileste normativele de cheltuieli la nivelul Corpului si filialelor. Presedintele Consiliului Superior (PCS) Este ales de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Consiliului Superior asigura exercitarea hotararilor Consiliului Superior si deciziile Biroului Permanent si coordoneaza activitatea curenta a corpului, avand urmatoarele atributii: a) convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si Biroului Permanent b) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor din Regulament c) prezinta anual Consiliului Superior spre adoptare proiectul de buget d) prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei Nationale e) reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor, organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta membrilor f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, Consiliul Superior si Biroul Permanent Presedintele Consiliului Superior poate fi ales pentru o perioada de cel mult doua mandate. Presedintele nu poate avea atributii referitoare la conducerea executiva a Corpului. Vicepresedintii Consiliului Superior conduc activitatea unei sectiuni, comisii sau department si au acces la lucrarile Consiliilor filialelor

Cenzorii sunt alesi de Conferinta Nationala Ordinara prin vot deschis, dintre membri care nu fac parte din Consiliul Superior si anume 2 experti si un CA . Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate. Au ca atributii: o verificarea gestiunii financiare a Consiliului Superior o verificarea concordantei dintre operatiunile din contabilitate cu cele din buget o controleaza respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei Nationale Atributiile Directorului general executiv a) b) c) d) e) f) g) h) executa hotararile si deciziile privind activitatea structurilor operative si administrative; pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectul de buget al Corpului; aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor din bugetul aprobat . asigura executia bugetului prezinta informare Biroului Permanent in acest sens; asigura executarea tuturor lucrarilor adiministrative si de secretariat; asigura publicarea anuala a Tabloului Corpului; organizeaza, asigura si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei; propune presedintelui Biroului Permanent schema de functionare si salarizarea sectorului administrativ; i) participa fara drept de vot la sedintele Birolului Permanent j) numeste si revoca personalul de executie al Corpului si ii stabileste salariile Organele care activeaza pe langa Consiliul Superior Comisia Superioara de disciplina este o comisie de sanctionare in materie disciplinara are urmatoarele atributii: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile presedintilor si membrilor Comisiei de disciplina de la filiale si a persoanelor fizice straine; c) judeca si solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de disciplina de la filiale; d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia celor care au savarsit abateri grave Comisia de disciplina se compune din 7 membri titulari si 7 membri supleanti astfel: o presedintele si 2 membri EC alesi de Conferinta Nationala o 2 membri desemnati de Ministerul finantelor o 2 membri desemnati de Ministerul justitiei - la fel se desemneaza si pentru supleanti Mandatul membrilor este de 4 ani. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe langa Consiliul Superior Supravegherea publica Activitatea CECCAR se desfasoara sub supravegherea autoritatilor de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor. Persoanele desemnate de Ministerul Finantelor sa efectueze supravegherea, au urmatoarele indatoriri: - participa la Conferinta Nationala si la sedintele Consiliului Superior fara drept de vot; - sesizeaza Ministerul Finantelor ori de cate ori hotararile Corpului contravin reglementarilor legale

CECCAR va pune la dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul Finantelor o copie de pe hotararile si deciziile luate, precum si toate materialele supuse aprobarii in termen de 7 zile de la adoptarea lor. La filiale materialele supuse dezbaterii de Consiliul filialei , Biroul permanent , Comisia de Disciplina, se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Finantelor cu cel putin 7 zile inainte . In cazul netransmiterii materialelor , acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor , fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele. Reprezentantul Ministerului Finantelor participa fara drept de vot la lucrarile Adunarilor generale, Consiliilor filialelor, Biroului permanent, Comisiei de disciplina. Sesizeaza Biroul Permanent al Consiliului Superior cu privire la aprobarea sau refuzul inscrierii in Tabloul Corpului sesizeaza Comisia Superioara de Disciplina cu privire la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialei pe care le considera nelegale sesizeaza persoana desemnata de Ministerul Finantelor sa efectueze supravegherea publica cand hotararile si masurile luate de Consiliul filialelor contravin reglementarilor legale. Organele teritoriale ale Corpului In resedintele de judet sunt constituite filiale fara personalitate juridica. Organele de conducere ale filialei: - Adunarea generala , Consiliul filialei ,Biroul permanent, Presedintele filialei ( organe de decizie alese) . Organele de executie: - director executiv - sectoare; Adunarea generala a filialei Este organul de conducere si control al filialei. Este compusa din toti membrii acesteia care sunt la zi cu plata cotizatiei Se convoaca anual in primele 3 luni ale anului Adunarea generala ordinara Adunarea generala extraordinara se convoaca in cazuri exceptionale Este legala daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor - Daca nu se intruneste numarul necesar se convoaca o noua Adunare generala si se considera legal constituita prin participarea a cel putin 30% din numarul membrilor. Hotararile Adunarii generale sunt valabile cu votul majoritatii celor prezenti. Atributiile Adunarii generale o Asigura buna exercitare a profesiei de EC si CA pe plan local . o Dezbate si aproba prin vot deschis raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor; o Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia ; o Ia cunostinta de raportul filialei privind analiza activitatii profesionale a EC si societatile comerciale de profil; o Alege si revoca presedintele si membri comisiei de disciplina; o Alege si revoca presedintele si membri Consiliului filialei si cenzorul; o Propune dintre membrii sai candidati pentru functia de presedinte si de membri ai Consiliului Superior; o Adopta lista cuprinzand membri de onoare; o Indeplineste orice alte atributii. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea generala prin vot deschis dintre membri ce nu sunt membri ai Consiliului filialei.

Acestia au misiunea de a verifica si a raporta Adunarii generale asupra gestiunii financiare a filialei atestand regularitatea si sinceritatea bilantului. Ei controleaza si respectarea conditiilor privind convocarea Adunarii generale. Consiliul filialei se compune din maxim 6 membri titulari inclusiv presedintele, si 4 supleanti in functie de numarul membrilor filialei ; repartitia intre EC si CA este in functie de numarul membrilor acestora. Membri titulari si supleanti ai Consiliului filialei sunt alesi prin vot secret pentru 4 ani. Pentru continuitate, mandatele a jumatate din cei alesi inceteaza dupa 2 ani pot fi realesi dupa o perioada egala cu cea a mandatului. Consiliul filialei se convoaca cel putin o data pe trimestru sau de cate ori este nevoie: - de catre presedinte - de catre majoritatea membrilor Hotararile sunt valabile cu votul a cel putin din numarul membrilor. Deliberarile Consiliului filialei au caracter strict secret, hotararile se publica insa in revista Corpului. Atributiile Consiliului filialei o Supravegheaza modul de exercitare a profesiei in raza de activitate a filialei; o Asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor; o Hotaraste inscrierea in Tablou sau face modificarile; o Urmareste incasarea cotizatiilor profesionale; o Sesizeaza Consiliul Superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiei; o Sesizeaza comisia de disciplina cu abaterile constatate in sarcina membrilor; o Asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor; o Pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de regulament si incetarea activitatilor la cererea membrilor; o Analizeaza si adopta proiectul bugetului potrivit normelor Corpului; o Indeplineste alte atributii prevazute de lege si deciziile si hotararile Corpului. Biroul Permanent se compune din 2-4 membri, un presedinte si 1-3 vicepresedinti din care unul dintre CA (in functie de numarul membrilor filialei) Presedintele Consiliului filialei este si presedintele Biroului permanent. Vicepresedintii Biroului permanent sunt alesi prin vot secret dintre membri consiliului. Biroul permanent se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie ia decizii cu votul majoritatii. Biroul permanent urmareste intocmirea bugetului filialei. Presedintele Consiliului filialei este ales de Adunarea generala dintre membri filialei pe o perioada de 4 ani. Are ca atributii : o asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si ale Consiliului filialei, avand urmatoarele atributii: o Convoaca Consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia; o Reprezinta Consiliul filialei pe langa Consiliul Superior si pe langa membrii Corpului ; o Reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul Superior; o Organizeaza alegerile in Consiliul filialei; o Supune spre aprobare Adunarii generale executia bugetului de venituri si cheltuieli; o Arbitreaza eventualele litigii dintre membri; o Indeplineste alte atributii.

o o o o o o o o o

Directorul executiv al filialei Executa hotararile Consiliui filialei si masurile stabilite de organele de conducere ale Corpului; Elaboreaza proiectul bugetului filialei; Asigura executia bugetului si angajeaza cheltuielile in limita bugetului aprobat; Asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat; Organizeaza si asigura evidenta EC si CA in cadrul Tabloului Asigura intocmirea documentelor primare; Asigura impreuna cu presedintele Biroului permanent al Consiliului filialei atributiile acestuia privind organizarea alegerilor organelor de conducere; Participa fara drept de vot la sedintele Biroului permanent si Consiliului filialei; Indeplineste si alte atributii Organizarea activitatii filialelor

o o o o o

Se organizeaza pe urmatoarele sectoare si birouri: Sector evidenta Tablou; Sector stagiu si dezvoltare profesionala continua; Sector etica si control respectare norme; Birou expertize contabile; Birou administrativ. Inscrierea in Tabloul Corpului

Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre PC si public. Activitatatile prevazute de OG 65/1994 aprobata prin L 42/1995 pot fi desfasurate numai de persoane avand calitatea de EC si CA inscrise in Tabloul Corpului, dovedita cu legitimatia de membru, vizata anual. Inscrierea se face la cererea EC si CA care au absolvit examenul de aptitudini si au domiciliul in raza teritoriala a filialei si a dosarului cu documente justificative. Dosarul se verifica de seful sectorului Tablou in privinta indeplinirii conditiilor. Acesta intocmeste un raport care se supune aprobarii Consiliului filialei. Tabloul Corpului este impartit in opt parti: - partea 1 EC liber profesionisti - partea a 2-a EC activ angajati - partea a 3-a persoane fizice straine - partea a 4-a societati de expertiza contabila - cu capital strain sau mixt - cu capital autohton - partea a 5-a CA liber profesionisti - partea a 6-a CA activ angajati - partea a 7-a societati de contabilitate - partea a 8-a titluri onorifice (presedinti, EC, CA de onoare) Radierea din Tablou se pronunta de Consiliul filialei in urmatoarele situatii: o Cand a fost condamnat definitiv pentru o infractiune ce interzice dreptul de administrare si gestiune a unei societati; o Neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an; o Nerespectarea prevederilor pct.98 si 130 - (interzicerea dreptului de efectuare de lucrari la societatea unde este salariat sau sotia/sotul); o Membrul corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. Orice membru poate cere incetarea provizorie de a mai face parte din Tablou inceteaza de a mai fi membru, nu mai poate exercita profesiunea poate cere reinscrierea in Tablou cand doreste si indeplineste conditiile

Organele care activeaza pe langa Consiliul filialei Comisia de disciplina o Este formata din 5 membri titulari (1 presedinte si 4 membri) si 5 supleanti care se bucura de autoritate profesionala si morala . o Este competenta sa solutioneze abaterile disciplinare savarsite de EC si CA din cadrul filialei chiar daca sunt savarsite in alta filiala. Fac exceptie faptele savarsite de: - membri ai Consiliului Superior si ai Consiliului filialei - presedinti ai Consiliului Superior si ai Consiliului filialei - presedinti si membri ai Comisiei de disciplina - persoane fizice straine o Vegheaza la respectarea Codului etic, a Regulamentului si normelor Corpului si aplica sanctiuni. o Reclamatiile adresate Comisiei de disciplina se aduc la cunostinta Presedintelui Consiliului filialei si a reprezentantului Ministerului Finantelor. Reclamatiile privind membri comisiei de disciplina sau a unui membru al Consiliului filialei sunt de competenta Comisiei superioare de disciplina. o o o o o o o o o Sunt considerate abateri disciplinare urmatoarele fapte: Comportament necuviincios fata de membri Corpului reprezentanti ai Ministerului finantelor sau alti participanti la sesiunile de lucru; Absenta nemotivata de la intrunire Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala; Nerespectarea dispozitiilor Codului etic; Absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala; Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie; Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional; Nedeclararea sau declararea partiala a venitului in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in prezentul regulament; Nedepunerea in termenul stabilit la filiala a declaratiei anuale; Incalcarea dispozitiei punctul 98 - efectuarea unde sunt salariati, de lucrari - cand sunt in raporturi contractuale - cand sunt rude sau afini pana la gradul 4 Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala; Nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii in relatiile cu Corpul; Inscrierea in rapoarte de expertiza sau alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati.

o o o

Sanciuni ce se pot aplica n unele abateri: a) neplata cotizatiei profesionale sau a celorlalte obligatii banesti la termenele stabilite; - cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an b) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infrastructuri care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii - interdictia dreptului de exercitare a profesiei c) incalcarea cu intentie prin actiuni sau omisiuni a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material - cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei d) practicarea profesiei de EC sau CA fara viza anuala pentru exercitarea profesiei - cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei

- sunt nule toate actele, contractele si conventiile care incearca sa permita exercitarea profesiei de persoane care nu au dreptul exercitiului de practicare a profesiei. Aplicarea unei sanctiuni definitive trebuie sa fie adusa la cunostinta publicului. In cazul sanctiunii de suspendare, cel in cauza este obligat sa depuna carnetul de EC sau CA si parafa care vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare. Idem si la sanctiuni cu interdictie. Veniturile si cheltuielile Corpului Veniturile Corpului se formeaza din: - taxa de inscriere la examenele de acces sau aptitudini; - taxa de inscriere in evidenta CECCAR - cotizatiile profesionale anuale fixa si variabila - donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii. Cheltuielile se pot efectua numai pe baza de documente justificative, legal intocmite, in limita bugetului de venituri si cheltuieli. **********

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI

SUPORT DE CURS
Site CECCAR Filiala Prahova :ceccarprahova@ceccarprahova.ro Bucuresti Aparatul Central : www.ceccar.ro