Sunteți pe pagina 1din 20

CAP 1

1. Aspecte generale (despre profesia contabila)


Prfesia contabila se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de
utilizatorii informatiei contabile. Toti expertii contabili trebuie sa isi asume indeplinirea
acestei misiuni, ce presupune:
 sa fie constienti de rolul pe care il are aceasta profesie in dezvoltarea economiei
nationale si mondiale;
 sa fie convinsi de rolul social pe care il au atat la nivelul unei entitati cat si la nivel
national;
 sa inteleaga ca munca lor si profesia contabila nu pot fi recunoscute si apreciate
decat daca satisfac principiile fundamentale ale profesiei, si anume: educatie, etica
si calitate;
 sa inteleaga semnificatia si importanta unitatii si unicitatii profesiei contabile;
 sa cunoasca modul de organizare a profesiei contabile.
In ceea ce priveste notiunea de calificare profesionala contabila, la nivel european exista
doua abordari, si anume:
- sistemul de calificare a pregatirii (facultatea –economist): indica faptul ca
detinatorul a terminat un curs de pregatire si educatie care este cunoscut pe larg
publicului si care asigura accesul la o serie larga de activitati , adesea fara solicitarea
de a detine o calificare functionala suplimentara. Detinerea calificarii pregatirii este un
element esential in vederea obtinerii calificarii functionale.
- sistemul functional (certificare): presupune o calificare profesionala care permite
detinatorului sa exercite indatoririle specifice la care doar aceasta calificare permite
accesul. O calificare functionala nu este incompatibila cu detinerea altor calificari
profesionale care pot permite accesul detinatorului la mai multe activitati.
O serie de activitati importante sunt rezervate prin lege sau practica profesiei contabile
care acopera producerea si validarea datelor contabile ale entitatilor si care contin cel
putin:
- contabilitatea
- expertiza contabila extrajudiciara si judiciara
- auditul financiar/statutar
2. Definirea profesiei contabile
Profesia contabila este definita, in mod curent ca reprezentand totalitatea activitatilor si
serviciilor care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le
efectueaza sau presteaza, precum si organismele lor profesionale.
Lista principalelor activitati si servicii care compun profesia contabila:
- Tinerea si/sau organizarea contabilitatii;
- Elaborarea, examinarea si prezentarea SFA;
- Audit statutar;
- Expertiza contabila;
- Alte lucrari de audit financiar-contabil;
- Management financiar contabil;
- Servicii fiscale;
- Servicii de studii si consultanta pentru infintarea intreprinderilor;
- Evaluari de intreprinderi
- Analize economico-financiare
- Alte servicii contabile.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita:
- prin compartimente proprii;
- prin externalizare.
Exceptie face activitatea de audit statutar/financiar, care in mod obligatoriu trebuie
organizat si exercitat doar ca activitate externa oricarei entitati supuse unei astfel de activitati.
In functie de statutul lor juridic, profesionistii contabili se impart in:
- dependenti, cu statut de angajati;
- independenti, cu statut de liber-profesionisti;
Liber- profesionistii pot sa-si desfasoare activitatea individual sau in forme asociative.

3. Cadrul de reglementare al profesiei contabile.

Orice profesie este definita prin prisma cunostintelor, aptitudinilor, atitudinilor si


eticii pe care le implica. Reglementarea unei profesii contituie un raspuns la nevoia de a
exista anumite standarde pe care sa le respecte membrii sai care este strans legata de
indeplinirea obiectivelor privind interesul public si este realizata in functie de specificul
profesiei si de conditiile pietei pe care isi desfasoara activitatea.
Daca membrii individuali ai profesiei contabile au obligatia de a servi interesul
public , organismele profesionale sunt cele care au o responsabilitate specifica si un rol
esential, regasindu-se in 3 obiective fundamentale:
- educatia- care consta in asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor
sai;
- etica- reprezentand comportamentul etic si deontologic al membrilor;
- calitatea – reprezentand certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor.
Reglementarea profesiei contabile trebuie sa acopere:
- cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
- cerintele referitoare la educatia continua;
- monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
- standarde profesionale si etice pe care acestia trebuie sa le respecte;
- sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu respecta
cerintele de mai sus.
Pentru implementarea reglementarii profesiei contabile se cunosc 3 modalitati importante:
1. autoreglementarea, specifica economiilor liberale, unde organismul profesional este
recunoscut de guvern , care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia –
CECCAR, CAFR, CCFR;
2. reglementarea externa, atunci cand profesia este reglementata de guvern , fie prin
intermediul unei agentii guvernamentale , fie prin intermediul unei agentii
independente , careia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare;
3. coreglementarea, reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenarea
externa.
Cel mai adesea se foloseste coreglementarea deoarece cele doua mijloace se pot sustine
reciproc, actioneaza complementar si nu sunt in competitie.
La nivel european exista o reglementare generala si o reglementare speciala a profesiei
contabile.
In ce priveste reglementarea generala , profesia contabila este reglementata prin Directiva
2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
În ce priveste reglementarea speciala, data fiind importanta activitatii de audit ca ultima
activitate care filtreaza fluxurile catre utilizatorii informatiilor continute in SF unei entitati
, exigentele suplimentare, ca si conditiile de autorizare a pers fizice sau juridice care
doresc sa presteze servicii de audit sunt reprezentate distenct prin Directiva 2006/43/CF

4. Rolul profesiei contabile


Profesia contabila se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de
utilizatorii informatiei contabile.
Realizarea obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exigentelor publicului
impune mai multe imperative, si anume:
- credibilitatea- publicul are nevoie de informatii credibile;
- profesionalismul- profesia contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti,
angajatori si teri ca profesionisti in domeniu;
- calitatea serviciilor: toate serviciile furnizate de profesionistul contabil trebuie sa
satisfaca criteriile de apreciere si standardele de calitate;
- increderea : utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca
aceste servicii sunt subordinate unui ansamblu de reguli si principii de conduita etica.
Totodata trebuie mentionat rolul social al profesionistilor contabili prin faptul ca
determinarea tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale
profesionistilor contabili.

5. Calificari in domeniul profesional contabil


Pentru a exercita profesia contabila este necesar ca persoanele respective sa detina cunostinte
teoretice si legislative precum si aptitudini practice necesare in vederea efectuarii lucrarilor
din sfera de actiune a acesteia.
Profesia de contabil, in sens larg include toti specialistii de formatie economica a caror
activitate se circumscrie integral sau preponderent domeniului contabilitatii aplicate, si
anume:
 persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor economice si sociale;
 lucratorii compartimentului financiar-contabil;
 gestionarii;
 persoanele abilitate sa verifice, analizeze si aprecieze lucrarile de contabilitate.
In sens mai restrans, profesia de contabil vizeaza doar profesionisti consacrati si atestati
ractivitati de control si auditare a SF, consultanta in domeniul contabilitatii , expertize
contabile si fiscale
Contabilul este persoana care detine studii de specialitate si efectueaza lucrari in
domeniul contabil, in baza unui contract individual de munca.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii
si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi SF. (detin studii medii).
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si
are competenta de a verifica si aprecia modul de organizare si conducere a contabilitatii si a
activitatii economico-financiara , de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a
verifica legalitatea SF, poate sa efectueze expertize contabile ca activitate specifica doar
acestuia.
Auditorul financiar este persoana ce dobandeste aceasta calitate care ii da dreptul la
exercitarea independenta a mandatului de auditor financiar sau statutar.
Consultantul fiscal este persoana ce dobandeste aceasta calitate, care ii da dreptul la
efectuarea activitatilor de consultanta si expertiza fiscala

Profesia contabila este gestionata in Romania de urmat. organisme profesionale:


- CECCAR- principalul organism care gestioneaza profesia contabila din romania
- CAFR- organism care reuneste toti auditorii financiari din romania
- CCF – Camera Consultantilor Fiscali- asigura accesul la profesia de consultant fiscal ,
autorizarea activitatii si coordonarea acesteia.

6. Caracteristicile generale ale misiunilor liber-profesionistilor contabili pag 23-24

1. Misiunile lor sunt contractuale


2. Responsabilitatea
3. Importanta rationamentului profesional
4. Lucrul in echipa si interventia personala
5. Respectarea regulilor inerente unei profesii libere

CAP 2
STANDARDE INTERNATIONALE ALE PROFESIEI CONTABILE

1. Structura standardelor aplicabile profesiei contabile.


IFAC – Federatia Internationala a Contabililor elaboreaza:
o Standarde internationale de educatie - IES
o Standarde internationale de etica – Codul etic al profesionistilor contabili
o Standarede internationale de audit si certificare- ISA
o Standarede internationale pentru contabilitatea in sectorul public- ISPAS

IASB – Standardele Internationale de raportare Financiara (IAS/IFRS) care cuprind:


o Standardele internationale de raportare fiscala IFRS- emise dupa 2001
o Standarde internationale de contabilitate IAS- emise inainte de 2001

2. Standardele internationale de educatie


Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili stabilesc elementele
esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare, a.i acestea sa fie
recunoscute, acceptate si aplicate la scara larga.
Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) are ca misiune dezvoltarea si intarirea in intreaga
lume a unei profesii contabile prin standarde armonizate, capabila sa ofere servicii de inalta
calitate.
In acest sens, IFAC emite 3 tipuri de documente:
 Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili;
 Indrumarile Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili;
 Documentele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili.
Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili:
- stabilesc reguli de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru
profesionistii contabili;
- exprima reperele pe care membrele trenuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea
continua a profesionistilor contabili;
- stabilesc elementele esentiale ale continutului si procesului de educatie;
- furnizeaza referinte pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica
general acceptata.
Organismele profesionale membre IFAC (cum ar fi CECCAR) au ca principala obligatie in
legatura cu Standardele Internationale de Educatie:
a) sa ia masuri pentru implemantarea Standardelor de Educatie pentru Profesionistii
Contabili;
b) sa aduca la cunostinta membrilor toate Standardele , Indrumarile si Documentele
Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili.
Standardele Internationale de Educatie se regasesc sub denumirea de IES, fiind in nr de 8: pag
29 carte
IES 1 : Cerinte de admitere
IES 2 : Continutul programelor de Educatie Contabila
IES 3 : Aptitudini profesionale
IES 4 : Valori, Etica si Atitudini Profesionale
IES 5 : Cerinte de experienta practica
IES 6 : Evaluarea Capacitatilor si Competentei Profesionale
IES 7 : Educatia Profesionala Continua
IES 8 : Competenta pentru profesionistii in audit

3. Standardele internationale privind controlul calitatii


Controlul calitatii profesiei contabile este abordat la 3 niveluri:
- la nivelul misiunii profesionistului contabil;
- la nivelul cabinetului sau firmei ce activeaza in domeniul profesiei contabile;
- la nivelul organismului profesional.
In Romania CECCAR, prin regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor
contabile , statueaza ca auditul de calitate asupra serviciilor contabile se realizeaza in baza
standardelor internationale emise de IFAC .
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE pe care trebuie sa se intemeieze auditul de calitate sunt:
a. universalitate – presupune ca auditul se aplica tuturor cabinetelor si tuturor serviciilor
contabile realizate de acestea;
b. confidentialitate – presupune ca nicio infrmatie privind un cabinet sau un membru al
acestuia nu poate fi adusa la cunostinta tertilor;
c. adaptarea auditului – presupune faptul ca auditul este corespunzator naturii misiunilor
exercitate si marimii cabinetului;
d. colegialitate – presupune ca auditul este realizat de catre personal calificat;
e. armonizare – presupune ca, pe cat posibil, cabinetele care realizeaza activitati reglementate
de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de
comun acord cu acestea.

4. Codul etic al profesionistilor contabili


Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) a emis Codul etic al profesionistilor
contabili care cuprinde standarde etice de inalta calitate si stabileste principiile fundamentale ale
eticii si conduitei profesionale pentru acestia.
Organismele profesionale membre IFAC au urmatoarele obligatii :
- nu trebuie sa aplice standarde de etica mai putin riguroase decat cee stipulate in Codul
etic al IFAC
- acolo unde responsabilitatea elaborarii codurilor nationale de etica revine tertilor,
organismele membre trebuie sa urmareasca convergenta codului national cu codul
IFAC.

Conform codului etic, profesionistii contabili, trebuie sa respecte in exercitarea activitatilor


desfasurate, urmatoarele 6 principii fundamentale:
- integritate- profesionistul ctb trebuie sa fie drept si onest in toate relatiile profesionale si
de afaceri;
- obiectivitate- sa nu permita ca prejudecatile, conflictul de interese sau influenta nedorita
sa influenteze rationamentele profesionale sau de afaceri;
- competenta profesionala si prudenta - sa mentina cunostintele si aptitudinile rofesionale
la nivelul solicitat pentru a se asigura ca un client sau angajator va primi servicii
profesionale competente;
- confidentialitate- sa respecte caracterul confidential al informatiilor dobandite in urma
leg profesionale si de afaceri , sa nu divulge informatii unor terte parti;
- conduita profesionala- sa respecte reglementarile legale sa evite orice sctiune care poate
sa discrediteze profesia;
- respect fata de normele tehnice si profesionale- sa indeplineasca sarcinile profesionale
in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante.

5. Standardele internationale de contabilitate pag 37


6. Standardele internationale de audit pag 43
CAP 3
CADRUL DE REGLEMENTARE AL EXPERTIZEI CONTABILE IN ROMANIA
1. Istoricul expertizei contabile in Romania
Actualmente, organismul care gestioneaza profesia contabila in tara noastra este
CECCAR, care s-a infiintat in anul 1921, printr-o lege pentru organizarea Corpului
Contabililor Autorizati si Expertilor Contabili aparuta in 15 iulie 1921 si promulgata prin
Decretul Regal 3036 din acelasi an, fiind insotita de un regulament dezvoltat de aplicare.
In regulament se prevedea ca in tabloul corpului se vor cuprinde 3 categorii de membri, si
anume:
- contabilii stagiari, cei care indeplinesc conditiile de studii dar nu au stagiu, acestia
trebuind sa efectueze 2 ani de stagiu intr-o entitate economica;
- contabilii autorizati, cei care indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazuta de
regulament, si au o practica de 2 ani de stagiu;
- expertii contabili, cei care aveau 5 ani de la inscrierea in Corp ca stagiari.
Totodata legea si regulamentul au prevazut anumite sanctiuni pentru neindeplinirea
misiunilor incredintate si pt cei care nu respectau termenele de executare a lucrarilor.
Numirea expertilor se realiza prin rotatie. Prin aceasta lege s-a instituit profesia liberala de
expert contabil.
In anul 1951, prin Decretul numarul 40 a fost desfiintat Corpul Contabililor Autorizati
si Expertilor Contabili, abrogandu-se si legea de organizare a acestui corp , ramanand
nerezolvata reglementarea activitatii de expertiza contabila, deoarece prin desfiintarea
corpului nu s-a prevazut nicio forma organizata de efectuare a expertizelor contabile.
In anul 1971 a fost adoptat un nou act normativ, Decretul numarul 79 care a constituit
impreuna cu prevederile codului de procedura civila si penala, cadrul juridic si
organizatoric al functionarii expertizei contabile pe perioada 1971-1994.
La 23.01.1990 a aparut prima forma de organizare profesionala a expertilor contabili.
In anul 1991 asociatia expertilor contabili a obtinut, prin hotarare judecatoreasca,
denumirea de Corp al Expertilor Contabili (fara personalitate juridica), iar in 1992 s-a
infiintat CECCAR(persoana juridica).
Principalele momente care au marcat activitatea Corpului profesionistilor contabili romani din
1992 si pana in prezent sunt legate de:
1. asigurarea , in anul 1994 a cadrului legal privind existenta si functionarea Corpului
prin Ordonanta Guvernului nr 65
2. recunoasterea internationala, in anul 1996, a Corpului Contabililor profesionisti prin
acceptarea ca membru in Federatia Internationala a Contabililor (IFAC)
3. finalizarea procesului de asezare pe principiile etice stabilite prin Directivele europene
, in anul 1999
4. in anul 2001 au fost stabilite orientarile si strategiile de dezvoltare pt anii urmatori
5. in 2008 a fost republicata ordonanta nr 65 din 1994 privind organizarea axtivitatii de
expertiza contabila , actualizata in 2013
6. in anul 2010 se reglementeaza modul de organizare si gunctionare al Grupului de
Experti Judiciari
2. Cadrul de reglementare al expertizei contabile in Romania

Sediul reglementarilor legale privind expertiza se afla in:


a) Ordonanta guvernului nr 65 din 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a
contabililor autorizati, ordonanta republicata in anul 2008 , actualizata in anul 2013.
Prin aceasta sunt reglementate si definite urmatoarele:
- calitatea de expert contabil si ctb autorizat
- exercitarea profesiei de expert ctb si ctb autorizat
- raspunderile expertilor ctb si ctb autorizati
- organizarea si functionarea CECCAR
- supravegherea publica.
b)Ordonanta guvernului nr 2 din anul 2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica
judiciara si extrajudiciara

Sediul reglementarilor procedurale privind alegerea si numirea expertilor , precum


si modil de efectuare al expertizelor, in deosebi cea judiciara se afla in Codul de
procedura Civila si Penala.

Sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila se afla in:


a) Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR
b) Norma profesionala CECCAR nr 35 privind expertizele contabile care stipuleaza ca
activitatea de expertiza contabila poate fi efectuata numai de catre persoanele care au
dobandit calitatea de expert contabil fiind inscrise cu viza la zi in partea activa a Tabloului
Expertilor Contabili din Romania.
c) Normele nr. 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara
prin care se restrange dreptul de efectuare a expertizelor judiciare doar de catre persoanele
care au obtinut calitatea de expert contabil judiciar prin sustinerea unui test de verificare si
inscrierea ulterioara in GEJ- Grupil de experti judiciari.

CAP 4
CECCAR ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
1. Organele centrale de conducere ale corpului
Acestea sunt: - Conferinta Nationala – ordinara si extraordinara
- Consiliul superior al Corpului
- Biroul permanent al Consiliului superior

2. Organele centrale de control ale corpului pag 78 comisia de cenzori


3. Organele centrale ale Corpului responsabile cu coordonarea activitatii de expertiza
contabila judiciara

A. Atributii
La nivelul conducerii centrale a Corpului, pentru coordonarea activitatii de expertiza
contabila judiciara sunt organizate: Directia expertize contabile (DEC) si Directia pentru
urmarirea aplicarii normelor profesionale (DUANP), acre au urmat atributii:
 elaboreaza si intretin in colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul
Ministerului Justitiei „Procedura privind intocmirea, actualiyarea si comunicarea
catre Ministerul justitiei a listelor expertilor contabili pe specializari”
 gestioneaza evidenta experilor contabili judiciari inscrisi in GEJ;
 urmaresc pregatirea profesionala a expertilor contabili inscrisi in GEJ.

B. Inscrierea expertilor contabili in GEJ


Inscrierea expertilor contabili in GEJ se realizeaza la cererea acestora, daca indeplinesc
cumulativ urmat conditii:
au calitatea de expert contabil , sunt inscrisi in Tabloul corpului, cu viza la zi si au
statut de membri activi;
au depus cererea de insriere in GEJ;
au promovat testul de verificare;
se bucura de o moralitate ireprosabila.

4. Organele teritoriale de conducere ale corpului


Acestea sunt: - Adunarea Generala – ordinara si extraordinara
-Consiliile filialelor
-Birourile permanente ale consiliilor filialelor pag 82

5. Aspecte privind desfasurarea examenului de admitere la stagiu


Examenul de admitere la stagiu in ederea obtineriii calitatii de expert contabil sau contabil
autorizat se organizeaza de CECCAR in centrele de examinare stabilite de acesta , de
regula 1 data pe an, iar in situatii exceptionale Corpul poate organiza examenul si de 2 ori
pe an.
Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut pentru profesia de expert
contabil, persoana care indeplineste urmat conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului;
c) nu a suferit nicio condamnare.
Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut pentru profesia de contabil
autorizat, persoana care indeplineste urmat conditii:

a) are capacitate de exercitiu deplina;


b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului;
c) nu a suferit nicio condamnare .

Inscrierea la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calit de expert ctb sau
contabil autorizat se face in baza unei cereri care va fi depusa la sediul filialei in a carei raza
teritoriala isi are domiciliul candidatul si va fi insotita de urmatoarele:
o certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu
deplina;
o curriculum vitae completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;
o copie legalizata de pe actul de studii;
o certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat.
Disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:
a) in vederea obtinerii calit de expert contabil: contabilitate, fiscalitate, drept,(test de
3 ore scris) evaluarea economica si financiara a intreprinderilor, audit, xpertia
contabila, doctrina si deontologia profesiei contabile (test scris 3 ore).
b) in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat: contabilitate, fiscalitate, drept.
( test de 3 ore scris)
Se considera admisi la stagiu cei care iau cel putin nota 6 la fiecare disciplina si media sa
nu fie mai putin de nota 7. Candidatilor declarati admisi la stagiu li se va elibera un
certifcat de promovare a examenului , in termen de 30 zile.
In baza acestui certificat, candidatul poate sa se inscrie in evidenta filialei , sa efectueze
stagiul de 3 ani si sa sustina examenul de aptitudini in vederea accesului la profesia de
expert contabil si , respectiv , de contabil autorizat.

6. Aspecte privind efectuarea stagiului in vederea accesului la calitatea de expert


contabil si contabil autorizat
Stagiul se realizeaza de catre persoanele care au promovat examenul de admitere
pentru acces, organizat pe langa un tutore de stagiu , membru al corpului, sau in mod
colectiv, la nivelul fiecarei filiale a corpului.
Cererea de inscriere la stagiu se depune in termen de maxim 2 luni de la data
promovarii examenului de admitere, in caz contrar, candidatul va sustine din nou
examenul de acces.
Perioada de stagiu incepe de la 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana a
sustinut si promovat examenul de admitere.
In perioada de stagiu , stagiarul este obligat sa efectueze minim 200 de ore pe semestru , in
timpul orelor normale de munca ale tutorelui sau potrivit programului de stagiu in sistem
colectiv. Fiecare tutore de stagiu are dreptul la maxim 10 stagiari.

Pregatirea stagiarilor cuprinde:


- actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesionala, care sunt
intreprinde in mod curent de consiliul filialei Corpului;
- actiuni cu caracter tehnic care pot fi delegate unor cabinete sau societati comerciale de
profil, membre ale Corpului.
La expirararea stagiului profesional efectuat, stagiarului i se elibereaza un certificat de
stagiu, care da dreptul stagiarului de a se prezenta la examenul de aptitudini in vederea
obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat.

7. Aspecte privind desfasurarea examenului de aptitudini in vederea obtinerii calitatii


de expert contabil si contabil autorizat

Examenul de aptitudini in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil


autorizat se organizeaza de corp in fiecare an , la o data stabilita de Consiliul superior.
Pentru inscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala corpuluiun dosar
care cuprinde urmatoarele:
- certificatul de admitere la stagiu;
- certificatul de stagiu;
- copie dupa diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii;
- cerere pentru inscriere la examenul de aptitudini, adresata presedintelui filialei;
- copie de pe CI;
- certificat de cazier judiciar;
- adeverinta medicala;
- 2 poze tip CI.
Examenul de aptitudini consta in probe scrie si orale, separat pt experti contabili si separat
pentru contabili autorizati.
Proba scrisa, cu o durata de 6 ore consta in :
a. Studii de caz, exercitii si probleme din sfera expertizei contabile, monografiei contabile,
evaluarii intreprinderii si audit.
b. Intrebari de judecata profesionale din doctrina si deontologia profesiei contabile,
respectiv organizarea si functionarea corpului.
La proba scrisa, fiecare lucrare primeste o nota de 1 la 10 , iar pentru promovarea
acesteia si continuarea examenului cu proba orala media trebuie sa fie cel putin 7 .

Proba orala se sutine in maxim 7 zile calendaristice de la promovarea probei scrise si


consta in cate o intrebare din materia juridica, fiscala si cate o intrebare din
contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor.

Comisiile de examinare sunt formate din:


- un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi;
- doua cadre didactice universitare;
- 2 experti contabili;
- Vate un reprezentant al Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei.
Absolventul examenului de aptitudini are obligatia de a se inscrie in evidentele Corpului in
termen 30 de zile, in caz contrar va fi inscris din oficiu la categoria membrilor inactivi.
CAP 5
EXPERTIZA CONTABILA IN ROMANIA
1. Lucrarile care intra in sfera de activitate a expertului contabil
1) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea sau verificarea SF;
2) efectuarea de analize economico financiare si patrimoniale: analiza structurii
financiare, analiza structurii patrimoniale , analiza rentabilitatii capitalului , aplicare
e tehnici de analiza si gestioare a fondului de rulment;
3) efectuarea de expertize contabile: judiciare, extrajudiciare, de gestiune
4) efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica: analiza si
organiarea sistemului informational, consultanta in alegerea softurilor de
contabilitate
5) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale
6) acordarea de asistenta pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale
7) efectuarea pt pers fizice sau uridice a altor servicii care presupun cunostinte
contabile.

2. Activitatea de expertiza contabila ca activitate specifica expertilor contabili


Abordarile conceptuale ale expertizei contabile releva menirea acesteia de a stabili si
clarifica o situatie neclara, confuza asupra careia partile implicate au opinii divergente.
Expertiza, in general este activitatea de cercetare realizata de un specialist, care are
calitatea de expert, cu scopul de a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau
litigiu
Expertiza este un mijloc de proba, constatare, confirmare, evaluare, lamurire, sau
dovedire pe baza cercetarii stiintifice de specialitate, a adevarului obiectiv cu privire la o
anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu.
Expertiza contabila este misiunea data unui expert contabil de a controla registrele,
conturile si docum justificative ale unei entitati economice, cu scopul de a furniza partilor
interesate datele necesare sau de a procura justitiei informatiile necesare pentru a se
pronunta , in cunostinta de cauza, asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost
sesizata.
Expertiza contabila judiciara este un mijloc de proba in justitie , o forma de cercetare si
lamurire a unor fapte de natura econ-financiara, stabilite de organele judiciare, in scopul
solutionarii litigiilor dintre persoane juridice, dintre acestea si persoane fizice , precum si a
proceselor penale privind infractiuni prin care s-au adus pagube patrimoniale. Expertiza
contabila judiciara se poate realiza doar de catre expertii care au sustinut un test si sunt
inscrisi ca mambri activi in GEJ – Grupul de experti judiciari.
Expertiza contabila extrajudiciara este efectuata in afara unui proces justitiar, are loc
intre partile in litigiu si este solicitata de persoane fizice sau uridice.

3. Abordari conceptuale ale expertizei contabile


Abordarile conceptuale ale expertizei contabile releva menirea acesteia de a stabili si
clarifica o situatie neclara, confuza asupra careia partile implicate au opinii divergente.
Expertiza contabila este misiunea data unui expert contabil de a controla registrele,
conturile si docum justificative ale unei entitati economice, cu scopul de a furniza partilor
interesate datele necesare sau de a procura justitiei informatiile necesare pentru a se
pronunta, in cunostinta de cauza, asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost
sesizata.

Trasaturile expertizei contabile


 are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura econ-fin , patrimoniala,
gestionara;
 cerceteaza situatiile si imprejurarile pe baza informatiilor furnizate;
 elaboreaza concluzii pe baza cercetarilor facute care servesc ca mijloc de proba
petru organul judiciar care a dispus efect expertizei sau ca mijloc de
fundamentare a unei deciazii pentru persoana juridica ce a solicitat efect exp ctb;
 analizeaza cauzele care au determinat abareile de la normele legale;
 descifreaza relatiile economico-financiare dintre partile aflate in litigiu;
 caracterizeaza starea de fapt a unei entitati in raport cu legea si actele normative
care reglementeaza domeniul investigat.

4. Formele expertizei contabile

I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate:


 Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de procedura
civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale.
 Expertize contabile extrajudiciare, sunt efectuate in afara unui proces
justitiar, are loc intre partile in litigiu si este solicitata de persoane fizice
sau uridice.
II. Dupa natura principalelor obiective la care se refera:
 EC civile dispuse sau acceptate in vederea solutionarii unor cauze
civile;
 EC penale dispuse sau acceptate in vederea rezolvarii unor aspecte
civile atasate litigiilor penale
 EC comerciale dispuse sau acceptate in vederea rezolvarii litigiilor
comerciale
 EC fiscale dispuse sau acceptate in vederea rezolvarii unor litigii fiscale
 Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele de
drept sau extrejudiciare solicitate de clienti.

CAP 6
METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE

1. Etapele de parcurs pentru realizarea expertizei contabile

Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica, iar in elaborarea lor


expertul trebuie sa foloseasca metode specifice stintei contabilitatii.Concluziile expertului
trebuie sa fie fundamentate numai pe documente.
Dosarul de lucru al expertului contabil , in ceea ce priveste documentarea
expertizelor contabile , trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) Incheierea de sedinta in cazul expertizelor contabile judiciare si contractul de prestari
servicii in cazul expertizelor contabile extrajudiciare;
b) Raportul de expertiza contabila – exemplarul expertului care justifica indeplinirea
misiunii;
c) Eventuale corespondente, raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de
expertiza solicitate de organele in drept, care au dispus efectuarea expertizei ctb;
d) Eventuale note ale expertului ctb redactate in timpul efectuarii expertizei ctb;

Etapele principale in efectuarea expertizei contabile judiciare, sunt:


a. Etapa preliminara: desemnarea expertilor si stabilirea obiectivelor expertizei;
b. Etapa efectuarii propriu-zise: efectuarea lucrarilor de expertiza contabila;
c. Etapa finala: intocmirea raportului de expertiza contabila , verificarea si avizarea
raportului de expertiza contabila.

2. Desemnarea expertilor si stabilirea obiectivelor


Necesitatea unei experize contabile, se stabileste in principiu de catre beneficiari,
putand fi organele de judecata (tribunale, judecatorii, curti de apel), organele de urmarire
si cercetare penala (procuratura si politia). Acestea solicita Birourilor locale pentru
expertize judiciare recomandarea unor experti care ar putea efectua lucrarile dispuse.
Obiectivele sunt formulate in scris prin ordonanta ( in cazul organelor ce cercetare si
urmarire penala) sau incheiere in cazul organelor de judecata, si sunt anexate la dosarul
cauzei.
Stabilirea obiectivelor exp ctb sub aspect procedural, se realizeaza diferit pentru
litigiile cu caracter civil si cele cu caracter penal.
In procesele civile, obiectivele se stabilesc anticipat de catre instanta si pot fi
comunicate birourilor locale atunci cand se solicita recomandarea expertilor
contabili.Expertul, sau expertii numiti iau cunostinta de aceste obiective fie direct din
comunicarea instantei, prin citatie, fie prin incheierea aflata la dosar.
In procesele penale se foloseste o procedura speciala , in cadrul careia fixarea
obiectivelor se suprapune cu numirea expertilor si care se desfasoara in doua faze
distincte:
a. in prima faza se solicita si se incuviinteaza proba cu expertiza , se numeste
expertul, fara a i se comunica obiectivele si se fixeaza un prim termen la
care sunt citate partile si expertul contabil numit.
b. in cea de-a doua faza , la temenul fixat se pune in discutia partilor si
expertului problematica lucrarii, adica intrebarile la care trebuie sa
raspunda expertiza, permitandu-le acestora sa faca observatii si chiar sa
solicite modificarea sau completarea obiectivelor. Dupa definitivarea
obiectivelor, i se stabileste expertului un termen de efectuare a expertizei.
Fixarea obiectivelor este o etapa importanta in munca de expertiza contabila, influentand
direct asupra calitatii lucrarilor. Deaceea, expertii trebuie sa tina seama de urmatoarele
recomandari:
 in cazul in care obiectivele nu sunt suficient precizate sa solicite organului care a
dispus expertiza concretizarea in scris a problemelor;
 daca pe parcursul realizarii lucrarii de expertiza apar situatii care fac necesara
extinderea obiectivelor sau efectuarea unor expertize complementare, vor sesiza
oganul beneficiar si vor face mentiunile corespunzatoare in raport;
 nu au voie sa isi extinda singuri obiectivele date, raspunzand unor intrebari care nu
le-au fost puse sau care depasesc competenta lor.

3. Efectuarea lucrarilor de expertiza contabila pg 123


4. Intocmirea raporului de expertiza contabila
Concluziile formulate de catre expertul contabil in urma cercetarilor realizate in
calitatea sa de expert vor fi consemnate intre-un document sintetic ce poarta denumirea de
raport de expertiza contabila.
Raportul de expertiza contabila trebuie sa fie clar, concis, rdactat intr-un limbaj
accesibil, contina concluzii rezultate din cercetarea datelor si documentelor financiar
contabile, sa raspunda concret si principal la intrebarile puse de catre beneficiar, sa fie
sustinut prin calcule si anexe care sa probeze argumentarea concluziilor.
Raportul de expertiza contabila este alcatuit din raportul propriu-zis si anexele la
raport.
In conformitate cu norma 35 CECCAR, schema tip a raportului de expertiza cuprinde
3 capitole:
Capitolul 1 – Inroducere, care trebuie sa contina cel putin urmat elemente:
pg 131
Capitolul 2 – Desfasurarea expertizei contabile care trebuie sa contina cate
un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv al expertizei, care sa cuprinda o descriere
amanuntita a operatiilor efectuate. Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia
expertului contabil care trebuie sa fie precisa, concisa.
Capitolul 3 – Concluzii trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu
concluzia (raspunsul) pentru fiecare intrebare (obiectiv) preluat in maniera in care acesta a
fost redactat la capitolul 2- Desfasurarea expertizei contabile.
In cazuri cu totul deosebite, expertii se pot afla in imposibilitatea intocmirii unui raport de
expertiza contabila , datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor
contabile care sa ateste evenim si tranzactiile supuse expertizarii, ei vor intocmi un
Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi
structura ca raportul de expertiza contabila dar care va prezenta justificat si fundamentat
cauzele care duc la imposibilitatea realizarii expertizei contabile.

5. Verificarea si avizarea raportului de expertiza contabila


Verificarea expertizei contabile impune un dublu examen:
 o verificare formala (a formelor procedurale) – cel mai des folosita
 o verificare substantiala ( a continutului)
Verificarea formala comporta un control al indepplinirii formelor procedurale
prevazute in materia expertizei , se va examina astfel modul in care a fost numit expertul ,
daca nu exista motive de recuzare in sarcina sa care sa nu fi fost evidentiate.
Verificarea substantiala sau a continutului propriu-zis in care se verifica daca
acesta corespunde exigentelor stiintifice si logice si daca este suficient de motivat
Rapoartele de expertiza pot cuprinde concluzii categorice sau certe si concluzii
probabile. In cazul concluziilor probabile expertul nu exprima certitudinea, ci
probabilitatea anumitui fapt.
Caracterul probail al concluziilot poate fi consecinta unor factori cu caracter obiectiv
(volumul redus al materialului de expertizat, lipsa unor metode de cercetare adecvate
problemei stiintifice sau sau tehnice care se pune in cauza respectiva), fie a unor factori cu
caracter subiectiv (pregatirea incompleta a materialului comparativ).

CAP 7
1. Drepturile expertilor contabili participanti in activitatea expertizei contabile.

 Contractarea si numirea expertilor in dosarele civile


Potrivit Codului Civil, expertii se numesc de catre parti prin comun acord, si in caz de
neintelegere intre ele, se numesc din oficiu de tribunal in termen scurt.
Recuzarea este dreptul pe care il au partile din proces de a cere in anumite cazuri determinate de
lege ca expertul contabil sa se retraga de la efectuarea expertizei contabile, aceasta putand fi
ceruta in termen de 5 zile de la numirea sa, cand se cunoaste motivul, sau de la data cand s-a
ivit motivul de recuzare.
 Contractarea si numirea expertilor in dosarele penale
Potrivit Codului de Procedura Penala, expertul este numit de catre organul de urmarire
penala sau de instanta de judecata , fiecare dintre parti avand dreptul sa ceara un expert ctb
recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei
Expertul contabil numit sa efectueze expertiza contabila judiciara are dreptul:
1. Sa ia cunostinta de materialul dosarului, in cursul urmaririi penale, cercetarea
dosarului se face cu incuviintarea org de urmarire penala. Acesta poate sa ceara
lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite
fapte sau imprejurari ale cauzei.
2. Sa participe la stabilirea obiectivelor expertizei si sa solicite organului de urmarire
penala sau instantei de judecata care a dispus efectuarea expertizei, modificarea sau
completarea intrebarilor (obiectivelor ) la care trebuie sa raspunda.
3. Sa primeasca, cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul care a dispus
expertiza lamuriri si explicatii.
4. Sa solicite efectuarea controlului in cazaul in care constata ce expertiza nu se poate
realiza fara un prealabil control.
5. Sa ceara lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la
anumite faptesau imprejurari ale cauzei
6. Sa fie remunerat pentru munca depusa

2. Obligatiile expertilor contabili participanti in activitatea expertizei contabile


1. Sa sesizeze organul de urmarire penala sau instanta de judecata daca se afla in caz de abtinere
sau recuzare sau incompatibilitate.
Cazurile de abtinere si recuzare ale exp ctb apar atunci cand acesta: pag 192
Expertul este incompatibil atunci cand : pag 192
2. Sa aplice principiul de impartialitate in activitatea de expertiza contabila
Acceptarea expertizelor trebuie sa aiba un caracter universa. Acestuia ii revine obligatia de a
presta serviciile sale fara a tine cont de etnie, religie, politica etc.
3. Sa execute cu competenta si la termen, mandatul incredintat de organul de urmarire penala
sau de instanta de judecata.
4. Sa respecte normele legale privind expertiza contabila
5. Sa se prezinte la chemarile organului judiciar ori de cate ori este nevoie sa raspunda
solicitarilor acestuia
6. Sa pastreze secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces cu ocazia
efectuarii expertizelor contabile.
7. Sa intocmeasca raportul de expertiza contabila.
8. Sa nu incredinteze altei persoane efectuarea expertizei pentru care a fost numit.
3. Raspunderea expertilor contabili
In raspunderea exercitarii profesiei , expertii contabili raspund:
o disciplinar
o administrativ sau contraventional
o civil
o penal

 Raspunderea disciplinara
Faptele savarsite in legatura cu expertizele contabile, care pot atrage raspunderea
disciplinara sunt:
 efectuarea de expertize contabile extrejudiciare fara contract scris de prestari servicii
 nerespectarea obligatitei de pastrare a secretului profesional
 nerespectarea normelor profesionale
 efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare faza viza anuala pentru
exercitarea profesiei, legal acordata
 incalcarea cu intentie , prin actiune sau omisiune a normelor de lucru privind
exercitarea profesiei , daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral
sau material.
In functie de gravitatea abaterilor savarsite , exp ctb li se pot aplica urmat sanctiuni
disciplinare:
 mustrare;
 avertisment scris;
 suspendarea dreptului de a mai exercita profesia contabila pe o perioada de la 3 luni
la 1 an;
 interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil.

 Raspunderea civila
Raspunderea civila poate fi instituita , conform Codului Penal, potrivit caruia: orice fapta a
omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat,
a-l repara.
Fapte :
- neglijenta, superficialitate , omisiune sau neindeplinire a obligatiilor si atributiilor specifice
profesiei;
- pierderea, deterioarea sau distrugerea doc originale sau a auporturilor magnetice primite in
vederea inregistrarii si preluarii datelor financiar-contabile.

 Raspunderea contraventionala sau administrativa

Daca expertul nu se prezinta acesta poate fi sanctionat contraventional prin:


- inlocuirea lui de catre instanta;
- aducerea acestuia in instanta cu mandat, pentru a da lamuriri in cazuri urgete sau atunci
cand i se cere;
- trimiterea lui in fata autoritatilor penale atunci cand exista banuiala ca acesta ascunde
adevarul sau cand exista suspiciuni de luare de mita

Expertul ctb va fi sanctionat cu amenda penala daca:


- lipseste nejustificat de la procesul penal atunci cand este citat;
- amanarea de catre expert a indeplinirii sarcinilor , respectiv efectuarii di depunerii
raportului de expertiza contabila judiciara.

 Raspunderea penala
Expertii contabili pot intra sub incidenta unor infractiuni, in urmatoarele cazuri (fapte):
- luarea de mita;
- formularea de concluzii cu rea credinta;
- favorizarea infractorului;
Sanctiuni: - amenda penala;
-condamnare la inchisoare.