P. 1
lexic comun

lexic comun

|Views: 412|Likes:
Published by Mada Madalina
lexic specializat
lexic specializat

More info:

Published by: Mada Madalina on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FASCICULA XXIV ANUL II, NR.

1 (2)

Lexic comun / Lexic specializat General lexicon / Specialized lexicon Lexique commun / Lexique spécialisé

Actele conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat Ediţia a II- a, 17 – 18 septembrie 2009

EDITURA EUROPLUS 2009
1

Editor: Centrul de Cercetare „Teoria şi practica discursului“. Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi Directorul centrului: prof.univ.dr. Virginia Veja Lucatelli Colegiul de redacţie: conf.univ.dr. Doina Marta Bejan - redactor-şef asist.univ.drd. Oana Magdalena Cenac – secretar responsabil de redacţie prof.univ.dr. Anca Gâţă - administrator site şi redactor web Membri: lect.univ.dr. Mihaela Cârnu prof.univ.dr. Floriana Popescu conf.univ.dr. Gabriela Dima prof.univ.dr. Virginia Lucatelli asist.univ.drd. Maria Egri

– redactor responsabil limba română - redactor responsabil limba engleză - redactor responsabil limba engleză - redactor responsabil limba franceză - redactor responsabil limba franceză

pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în

Consiliul consultativ: prof.univ.dr. Angela Bidu Vrănceanu, prof.univ.dr. Ioan Cârâc, prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, prof.univ.dr. Alexandra Cuniţă, prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel, prof.univ.dr. Lucia Wald Adresa redacţiei: Centrul de Cercetare „Teoria şi practica discursului“. Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos“, str. Domnească, nr.47, Galaţi Tipar: Editura Europlus e-mail: office@europlusgalati.ro Cod poştal: 8000080 Telefon: +40-236-460476 Fax: +40-236-460476 ISSN 1844-9476 Coordonatori de volum: conf.univ.dr. Doina Marta Bejan asist.univ.drd. Oana Magdalena Cenac

2

SCIENTIFIC COMMITTEE
Professor Angela BIDU-VRĂNCEANU, PhD, University of Bucharest Professor Elena CROITORU , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Alexandra CUNIŢĂ, PhD, University of Bucharest Professor Stelian DUMISTRĂCEL, PhD, „Al.I.Cuza“University, Iaşi Professor Anca GÂTĂ, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Ana GUŢU, PhD, ULIM , Republic of Moldova Researcher Gabriela HAJA, PhD ,Romanian Academy, Institute of Linguistics, „Al.Philippide“ Iasi Professor Maria ILIESCU, PhD, Institut für Romanistik, Innsbruck, Austria Professor Nicolae IOANA , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Denis LEGROS, PhD, Université Paris VIII, France Professor Virginia LUCATELLI , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Floriana POPESCU, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Elena PRUS, PhD, ULIM , Republic of Moldova Professor Lucia WALD, PhD , University of Bucharest Associate professor Doina Marta BEJAN, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Associate professor Felicia DUMAS, PhD , „Al.I.Cuza“University Iaşi Associate professor Gabriela DIMA, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Associate professor Cristian MOROIANU, PhD, University of Bucharest Associate professor Angelica VÂLCU, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi

ORGANIZING COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE
Project Manager and Conference Director: Associate professor, Doina Marta Bejan, PhD, dmbejan@yahoo.com Co-directors: Members: Professor Virginia Veja Lucatelli ,PhD, virginia.veja@gmail.com Assistant Oana Cenac, oanacenac@yahoo.com Professor Floriana Popescu, PhD, florianapopescu@yahoo.com Lecturer Mihaela Cârnu, PhD, mihacirnu@yahoo.com Lecturer Gina Necula, PhD, ginadnln@yahoo.com Lecturer Cătălin Negoiţă, PhD, express_tv@yahoo.com Lecturer Gabriela Scripnic, PhD, gscripnic@yahoo.com Lecturer Ionel Apostolatu, iapostolatu@gmail.com Assistant Maria Egri, maria.egri@yahoo.com Assistant Cătălin Enică, catalin_enica1956@yahoo.com

3

4

CUPRINS
Cuvânt înainte ...................................................................................................................................... 9 LEXICOGRAFIE ....................................................................................................................... 11

Laurenţiu BĂLĂ Argoul în lexicografia românească ....................................................................................................... 13 Valeriu BĂLTEANU Reflexele lingvistice ale unor ritualuri tradiţionale – implicaţii lexicografice ..................................... 19 Doina Marta BEJAN Din istoria dicţionarului academic român: problema neologismelor .................................................... 24 Angela BIDU-VRĂNCEANU Semantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializat .......................................... 30 Gabriela BIRIŞ, Elisabeta ŞOŞA, Diana Viorela IONESCU Pentru un dicţionar de antonime şi corelative...................................................................................... 37 Roxana CIOLĂNEANU Terminologia de marketing în dicţionarele de specialitate ................................................................... 43 Gabriela DIMA What is a Bilingual Specialized Dictionary good for?......................................................................... 48 Silvia DOBRIN Néologie et néologisme dans les dictionnaires allemands et français.................................................... 52 Felicia DUMAS Un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes ..................................................................... 57 Stelian DUMISTRĂCEL Etimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii române..................................................... 65 Teodora GHIVIRIGĂ Terminografie şi lexicografie – cîteva dicţionare de termeni economici................................................ 77 Petru IAMANDI Limba engleză şi dicţionarele ................................................................................................................ 81 Cristian MOROIANU Valorificarea lexicologică şi lexicografică a relaţiilor semantice ........................................................... 84 Elena MUSEANU Definiţii lexicografice si definiţii specializate ale termenilor economici ............................................... 93 Gina NECULA The Anglicization Era – A Global Communicating Dream ................................................................. 98 Floriana POPESCU Specialist Eponyms and General Eponyms in a Lexicographic Perspective on the English Language ......... 103 Ana VULPE Polisemia lexicală din perspectiva problemelor de lexicografie ........................................................... 108 Cristina UNGUREANU Les emprunts à l’anglais en Roumanie. Locuteurs vs dictionnaires................................................... 114 SEMANTICĂ................................................................................................................................... 121 Silvia Nicoleta BALTĂ Dinamica lexicului cromatic în limba română contemporană............................................................ 123 Ana – Maria BOTNARU Microcâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba română......................................................... 129 Marion COHEN VIDA La métaphore dans le métalangage linguistique ................................................................................. 133 Mirela COSTELEANU Difficulties in translating specialized texts ........................................................................................ 138 5

Elena CROITORU On the Challenges of Confusables As Translation Traps................................................................... 142 Ionel ENE Semantica Referatului Biblic al Facerii Lumii ................................................................................... 149 Nicoleta Florina MINCA Various Approaches to the Study of Meaning ................................................................................... 158 Nicoleta NEŞU Lexic specializat – cazul textelor politice............................................................................................ 163 Raluca NICOLAE Opening to Colours: a basic Lexicon in Japanese ............................................................................... 168 Daniela ŞORCARU Stylistics and Semantics .................................................................................................................... 178 Valentina STOG On the semantic aspect of the English semi-modals........................................................................... 181 Ana Maria TRĂNTESCU Rolul proceselor de metaforizare în mutaţiile de sens ........................................................................ 188 Ümit Öz Deformation of idioms on the structural level.................................................................................... 194 LEXICOLOGIE, FRAZEOLOGIE ............................................................................................... 201 Liliana AGACHE A FI şi A AVEA în vechi documente moldoveneşti ........................................................................... 203 Valentina ANA Las unidades fraseologicas – aspectos teoricos.................................................................................... 206 Ionel APOSTOLATU Aspecte ale contaminaţiei lexicale în limba română ........................................................................... 210 Mihaela BUTNARU Prime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului Dosoftei ........................... 219 Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI Idiomaticity and Translation in the Context of Contemporary Applied Linguistics ......................... 227 Oana Magdalena CENAC Despre valorile prepoziţiei de în limba română ................................................................................. 231 Gheorghe CHIVU Lexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitate .............................................................................................................. 237 Mihaela CÎRNU Reclamă şi neologisme .................................................................................................................... 244 Dana DINU Aspecte ale creaţiei lexicale în latină .................................................................................................. 247 Cătălin ENICĂ Termeni învechiţi de origine turcă – constituenţi ai frazeologismelor actuale................................... 252 Liubovi HOMULO Neological Burst in Mass-Media........................................................................................................ 259 Niculina IACOB Atestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)................................................................... 264 Mohammed AL-KHATIB La morphologie du pluriel en arabe .................................................................................................... 271 Mihaela MARCU Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828 ........................................................ 275 Cristinel MUNTEANU Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice ............................ 280 6

Ina PAPCOVA Quelques cas de défigement des expressions phraséologique en contexte ........................................... 291 Alice TOMA Terminologia matematică în secolul al XIX-lea.................................................................................. 297 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 307 Natalia AZMANOVA The Usage of Borrowings in the Field of Law..................................................................................... 309 Aliona BIVOLARU (POPA) Importanţa calcului lingvistic pentru modernizarea terminologiei financiar- bancare în limba ucraineană .......................................................................................................................................... 312 Carmen Maria BOLOCAN La terminologie liturgique orthodoxe dans la langue française .......................................................... 319 Oana Magdalena CENAC Tradiţional şi modern în problematica cazului................................................................................... 324 Alexandra CUNIŢĂ Termenul ca semn lingvistic............................................................................................................... 328 Bianca DABU Anglicisme recente în terminologia economică actuală ...................................................................... 337 Sofia DIMA Termeni comuni, termeni specializaţi şi mutaţii semantice ............................................................... 342 Daniela DOBOŞ Lexical Features of Special Languages................................................................................................ 349 Elena DOCHINOIU An Approach to the Romanian General Lexicon from the Perspective of the Specialized Military Terminology ....................................................................................................................................... 355 Antonela Marta DUMITRAŞCU On translating Collocational Patterns including Terms Shared by specialized and general Contexts ..... 360 Ana GUŢU Metode matematice în ierarhizarea termenilor ştiinţifici: sistemul limbii şi thesaurusul .................. 368 Ludmila HOMETKOVSKI Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire: aspecte ştiinţifice şi utilitare........ 374 Carmen OPRIŢ-MAFTEI Despre termenul colocaţie în limba română ..................................................................................... 379 LEXIC ŞI ISTORIA MENTALITĂŢILOR .................................................................................. 383 Eugenia ALAMAN Un parcours de la langue française : les associations géographico-linguistiques ............................... 385 Carmen ANDREI Waterzooi ou stoemp ou filet américain? Saveur des belgicismes dans la cuisine....................... 390 Simona ANTOFI Reevaluări critice şi mutaţii canonice în dicţionarele de literatură română: Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 vs Dicţionarul general al Literaturii Române ................. 394 Oana BLÂNDA CRĂCIUN Mass-media şi identitatea în context global. Studiu de caz: campania “mari români” – TVR, 2007........ 400 Dumitru BORŢUN Evul Mediu întârziat. Un discurs despre discursul identitar românesc ............................................ 405 Alina CRIHANĂ Limbaj critic şi limbă de lemn. Viaţa românească în 1956 ................................................................. 411 Ana-Elena COSTANDACHE Interferenţe lexicale europene în opera scriitorilor paşoptişti ............................................................. 416 7

Virginia Mihaela DUMITRESCU O retorică a negaţiei, sau nihilism pur?............................................................................................. 421 Alexandra Marina GHEORGHE Manga, anime şi blogosfera: lexicul japonez contemporan şi fenomenul globalizării ....................... 426 Nicoleta IFRIM Discurs ideologic şi discurs critic în epoca proletcultistă................................................................... 432 Doiniţa MILEA Text şi spectacol teatral în spaţiul românesc al secolului al XIX lea.................................................. 438 Cătălin NEGOIŢĂ Un raport inedit - Ion N. Cămărăşescu, Durostorul. Expunerea situaţiunii judeţului la 1 decembrie 1914.................................................................................................................................................... 445 Nicoleta PETUHOV Despre câteva particularităţi ale francezei regionale din Camerun.................................................... 451 Claudia PISOSCHI Addressing Terms Used in the Family. Cultural Dimensions and Contextual Connotations .......... 456 Mădălina STRECHIE Mentalităţi romane: imperator. Lexicul ilustrativ ........................................................................... 462 Angelica VÂLCU Considérations sur les interférences interculturelles dans une interaction exolingue ....................... 468 PRAGMATICĂ............................................................................................................................... 473 Alina GANEA Les indicateurs evidentiels visuel dans l’argumentation. Le cas de uite, vezi.................................... 475 Anca GÂŢĂ De quelques particularités sémantiques des verbes fr. savoir et roum. (a) şti (“savoir”)................... 481 Gabriela SCRIPNIC Sur les stratégies évidentielles de rapport construits avec le nom „vorba”........................................ 490 DIDACTICA ................................................................................................................................... 499 Yolanda-Mirela CATELLY Using The Wordweb Online Dictionary in an ESP Class ................................................................ 501 Corina DOBROTĂ Learner Autonomy in ESP Adult Courses......................................................................................... 507 Laura IONICĂ Aspects and Oscillations of Word Order when Teaching a Foreign Language.................................. 513 Sanda MARCOCI Aspects innovateurs du lexique publicitaire et leur impact sur l’enseignement ................................ 517 Nicoleta Mihaela ŞTEFAN Rolul contextului în predarea lexicului specializat în cursul intensiv de limba română ca limbă străină................................................................................................................................................. 522 RECENZII ........................................................................................................................................ 525 Oana Magdalena Cenac: Angela Bidu-Vrănceanu, Câmpuri lexicale din limba română. Probleme teoretice şi aplicaţii practice................................................................................................ 527 Doina Marta Bejan: DICTIONARIUM VALACHICO-LATINUM. Primul dicţionar al limbii române. Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu ....... 528 Ioan S.Cârâc, Cristinel Munteanu: Eugeniu Coşeriu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală ................................................... 529 Cristinel Munteanu: Cristian Moroianu, Dicţionar etimologic de antonime neologice....... 532 Daniela Şorcaru: Perspectives in Translation Studies, Edited by Floriana Popescu ............ 534 REZUMATE / ABSTRACTS......................................................................................................... 537 8

Cuvânt înainte
Volumul de faţă cuprinde comunicările participanţilor la lucrările celui de-al doilea congres internaţional Lexic comun/lexic specializat, organizat de Centrul de cercetare ştiinţifică Teoria şi practica discursului din Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi. Manifestarea s-a adresat tuturor specialiştilor, indiferent de limba pe care o studiază, din dorinţa de a pune în relaţie informaţiile despre funcţionarea diferitelor limbi. În cadrul temei generale, formulate prin însăşi denumirea manifestării, Lexic comun/lexic specializat , s-a propus o temă de reflecţie specială, Ştiinţa dicţionarelor (teorie şi practică), pentru a se atrage atenţia asupra studiului dicţionarelor, domeniu de cercetare relativ recent – a doua jumătate a secolului al XX-lea. Tema aleasă a vizat istoricul şi evaluarea calitativă a dicţionarelor, sesizarea aspectelor care pot asigura o „lectură“ eficientă a lor în scopul învăţării lexicale şi al sporirii competenţei lingvistice a vorbitorilor unei limbi (dicţionarele monolingve). Abordarea dicţionarului ca „obiect cultural“- în special a dicţionarelor bilingve - arată că ele constituie o formă de cunoaştere a identităţii lingvistice şi culturale proprii fiecărei ţări, fiecărui popor. Am dorit să evidenţiem faptul că diferitele tipuri de dicţionare contribuie la constituirea identităţii europene, că prin ele se face vizibilă interferenţa limbilor şi a culturilor. Tema specială a permis participanţilor să prezinte propriile lucrări lexicografice recent apărute, precum şi vizitarea unei expoziţii cu dicţionare din fondul vechi şi modern al Bibliotecii “V.A.Urechia“ din Galaţi. Aceste acţiuni au dat dimensiunea completă a importanţei domeniului dicţionarelor într-o lume în care informaţia se focalizează, iar un articol de dicţionar poate fi o fereastră deschisă spre gândirea universală. Manifestarea din acest an a reunit persoane cu interes pentru problemele lexicului din diverse centre universitare din ţară (Bucureşti, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Suceava) şi din afara ţării (Iordania, Italia, Republica Moldova). Publicarea lucrărilor într-o fasciculă specială a Analelor Universităţii „Dunărea de Jos“, cu titlul Lexic comun / lexic specializat, menţine deschis drumul unor colaborări ştiinţifice viitoare pe probleme de studiu al lexicului, în special, şi al limbii, în general. Mulţumim tuturor participanţilor, în mod deosebit celor din afara centrului nostru universitar, care au făcut un efort deosebit pentru a fi prezenţi la desfăşurarea lucrărilor conferinţei. Organizatorii conferinţei şi editorii volumului Doina Marta Bejan, Virginia Lucatelli, Oana Cenac

9

10

LEXICOGRAFIE

11

12 .

G. de către un arhivist din Dijon. ca să nu mai vorbim de un dicţionar care să cuprindă termeni argotici româneşti. Cota [5]. în care descoperim că în intervalul 1944-1989 articolele. după cum bine observă Gheorghe Sarău [6]. chiar dacă nu aparţin unor cercetători sau specialişti în argou recunoscuţi sau măcar unor lexicografi (din câte ştim. între 1936 (anul în care a apărut glosarul lui Cota) şi 1993 (anul în care apare Limbajul infractorilor [9]). lexicografia argotică românească a fost. cu menţiunea că. Par Joseph Garnier. 149-151) [4]. poate fi considerată ultima în care argoului românesc îi este dedicat un studiu. şi în cursul căruia procurorul Jehan Rabustel va consemna cu scrupulozitate audierile. atunci broşurica lui Traian Tandin poate fi considerată o astfel de lucrare. dacă nu toţi. dacă pornim de la premisa că timp de aproape 60 de ani nu a apărut la noi nici măcar o listă. studiile. Universitatea din Craiova ARGOUL ÎN LEXICOGRAFIA ROMÂNEASCĂ Primele liste de argou românesc şi. De altfel. de exemplu.Laurenţiu BĂLĂ. în volumul Întemniţările mele politice. Orăşanu [2]. lucrările în cauză sunt 13 . câteva extrase. nici autorul însuşi nu o intitulează „dicţionar” (probabil din raţiuni de… marketing. în comparaţie cu argoul francez. de altfel. chronique dijonnaise du XVe siècle. mai ales într-o perioadă în care termenul „argou” aproape că dispăruse din vocabularul românilor! E drept că foloseşte cuvântul „dicţionar” de trei ori în „Cuvântul înainte”. care va publica în 1842. „dicţionare” de argou al limbii române. atunci toate încercările de acest gen ulterioare lucrării lui Tandin pot fi considerate. Astfel. o lucrare [7] a lui Iorgu Iordan. primele atestări scrise apar foarte târziu. pentru ca apoi. (aşa cum sunt. nu depăşesc câteva zeci! Despre încercări lexicografice din această perioadă nici nu poate fi vorba. în Limba română şi tradiţiunile ei (pp. un glosar. Documentul va fi descoperit pe la mijlocul secolului al XIX-lea. de-a lungul celor peste patru decenii de comunism. Primul [1] glosar argotic francez este alcătuit în 1455. în acelaşi timp. Baronzi [3] va folosi termeni argotici din această listă în romanul său Misterele Bucureştilor. interogatoriile şi mărturiile acestora. de exemplu. pe drept cuvânt. după părerea unor cercetători ai acestui fenomen. inexistentă! Evident. o primă listă de cuvinte şi expresii argotice apare la N. cercetările sau volumele care. mai ales după primul război mondial. de termenul de comparaţie pe care ni-l fixăm. în lingvistica românească să nu mai apară decât cu caracter sporadic articole tratând acest subiect! Constatarea este mai mult decât evidentă dacă răsfoim o lucrare monumentală (aproape 1200 de pagini!). cel puţin la nivelul titlului. atunci putem spune fără nicio îndoială că la noi încă nu a apărut un dicţionar de argou. din 1860. totuşi. din întâmplare. să credem că aceasta era intenţia autorului! Dacă rămânem în continuare la acest nivel. ceea ce ne îndreptăţeşte. Şi aceasta pentru că din punct de vedere al alcătuirii. archiviste de la ville de Dijon. majoritatea autorilor. după părerea noastră. sunt dedicate argoului. dacă ne raportăm la lucrările de acest tip apărute pe tărâm francez. Jeu de Saint Nicolas). un vocabular. şi este reluată în 1861. de aceea timp de aproape şase decenii. în cele câteva decenii scurse de la apariţia primelor liste de termeni argotici. apărută în 1944. La noi. şi o va relua în 1872. sunt totuşi filologi!). căci. sub titlul Les Compagnons de la Coquille. a lui Adrian Mateescu [8]. după ştiinţa noastră. De fapt. în revista Coarnele lui Nichipercea. După o pauză destul de lungă apare glosarul lui V. publicat între 1862-1863. şi intitulate). din 1200 (este vorba de lucrarea lui Jean Bodel. a cărui primă utilizare în scris datează. acela al necesităţii umplerii unui gol în lexicografia argotică românească. anul 1993 poate fi luat în calcul dacă lucrarea lui Tandin este considerată… lexicografică! Totul depinde. cu ocazia celebrului proces al bandiţilor numiţi coquillards.T. căci Limbajul infractorilor sună mai incitant decât un banal „Dicţionar de argou”. ce a avut loc la Dijon. preocupările legate de acest fenomen lingvistic se amplifică totuşi.

exemplele pot continua. vezi javră. fie specializat (Mic dicţionar al sporturilor. desprinsă se pare. întristare. cea a lui… Tandin! Celelalte sunt lucrări lexicografice cu caracter fie general (DEX-ul. „pluralul este mereu înlocuit cu singularul”! [11] Afirmaţie contrazisă chiar de autor. tot din scrierile… poetului vagabond francez. în cele ce urmează ne vom referi strict la această primă ediţie. parcă sugerându-ne prin aceasta că autorul a cules singur. precum „jălbar jălbari. „impasiv” sau sintagme ca „infinitul la verbe”. în acest „Cuvânt înainte” apar termeni ca „delicvenţei”. în ciuda tuturor eforturilor. de pe… „teren” termenii inventariaţi. ’îngriji’. citim că a „menţionat numai genul şi numărul substantivelor şi infinitul la verbe” [12] (probabil că o intrare de genul „abţibild abţibilduri. înştiinţare. Lucrare pe care. a băga la puşcărie”? Mai întâlnim explicaţii curioase ale unor termeni. Nina Croitoru Bobârniche. cea a Ninei Croitoru Bobârniche nu menţionează. Apoi. 2. O altă afirmaţie curioasă. vorbeşte de un poet vagabond… francez. (despre hoţi) arestat. mai bogată (are 210 pagini. îngrijire. decât una singură cu caracter lexicografic argotic. că „hoţii profesionişti. a fura. care nu există în dicţionar? Sau. de descrierea argoului american). afirmaţie cel puţin hazardată. „preântâmpina”. de imperfecţiuni. totuşi. la fel. şi chiar în propria lucrare.” faţă de cuvântul de bază „achiziţiona 1. semnat de Gheorghe Bulgăr) şi a apărut într-o obscură editură din Slobozia. în care. Lucrarea lui Traian Tandin are. lucrării lui Tandin? Din păcate. furat. om pe care nu poţi pune bază. Din scrierile acestuia ar rezulta. Astfel. atâta câtă e ea… Nu e mai puţin adevărat că termenul „tradiţie” poate părea pretenţios. Damon Runyon. Dicţionar de termeni medicali). dar nu lipsită. în limbajul lor. DOOM-ul). pentru ca în fraza următoare să citim o afirmaţie de-a dreptul sibilinică în ultima sa parte: „N-am inclus în dicţionar derivatele verbale (infinitivele lungi. dintr-un total de nouă lucrări. în finalul introducerii sale. ca să nu mai vorbim de format). pe care. dacă lucrarea lui Tandin nu are nici un fel de bibliografie. autorul face o serie de afirmaţii aiuritoare încă din „Cuvântul înainte”: astfel. sau de expresii ale limbii române (Dicţionar 14 . măcar prin volum şi prin diminuarea numărului de erori ce caracterizează lucrarea lui Tandin. a aresta. reclamangiu (sic!)”. destul de multe… În primul rând. ’înştiinţa’. din păcate. sau trimiteri la cuvinte inexistente: „jigodie jigodii. inclusiv a doua ediţie („revăzută şi adăugită”). De aceea. înviere faţă de „cuvintele de bază” ’închina’. toţi ceilalţi o citează la bibliografie. 1. fost lucrător în miliţia şi poliţia română). reuşeşte să alcătuiască o lucrare mai închegată decât cea analizată anterior. susţine Tandin.net superioare. ce informaţie aduc în plus nişte infinitive lungi de genul închinare. faţă de cele 102 ale lucrării lui Tandin. -te. totuşi. Dicţionar marinăresc. hoţ mărunt” conţine şi genul şi numărul substantivului…).”. ’întrista’. e adevărat. participiile devenite adjective) şi diminutivele decât în cazul când aduc un spor de informaţie faţă de cuvintele de bază sau când au atins parametrii sensurilor uzuale. totuşi meritul de a fi reînnodat firul unei tradiţii lexicografice a argoului românesc. mai ales dacă ne comparăm cu alţii. ’încuviinţa’. Autoarea. înmormântare. totuşi. băgat la puşcărie de poliţie. este aceea că şi în „argo-ul” (sic!) infractorilor noştri. probabil în virtutea întâietăţii acesteia pe o piaţă argotico-lexicografică atât de anemică! Dar ce i se poate reproşa. nu folosesc alt timp decât cel prezent” [10]. poet care este de fapt un… jurnalist şi scriitor american (preocupat. ’înmormânta’. achiziţionaţi. el menţionează formele de… plural ale acestora (e drept că uneori uită). dacă nu prin cine ştie ce realizări lexicografice de excepţie. iar cuvântul „javră” lipseşte cu desăvârşire din dicţionar! Şi. care ar fi descris jargonul infractorilor. nu am reuşit s-o procurăm.” [13] În cazul acesta. aşa cum vom vedea ceva mai departe! Următoarea lucrare lexicografică [14] (din punct de vedere cronologic) dedicată argoului românesc aparţine unei profesoare (după cum aflăm din mini studiul introductiv intitulat „Fantezie şi conotaţie în argoul actual”. care trădează de departe pregătirea nefilologică a autorului (de fapt. în cazul multor substantive şi adjective. ca şi în al celor de la Paris. „argo-ul”. ce „spor” de informaţie aduce un participiu devenit adjectiv de genul „achiziţionat -ă. încuviinţare. În sfârşit.

acest lucru îl afirmă chiar autorul în „Cuvânt înainte”. „justifica”.de locuţiuni şi expresii. curios pentru un verb. cuvintele conţinând „â” fiind plasate după „i”. cuvintele aparţinând aceleiaşi familii lexicale figurează în dicţionar ca intrări separate. pe poziţia cuvântului-titlu se află termenul aparţinând fondului lexical principal. nu după căzătură. la care se adaugă o monografie (Ţiganii – o lume a contrastelor)! Cam puţin şi cam inconsistent… Se mai impune o observaţie legată de tehnoredactarea total neglijentă a dicţionarului. expresiile şi locuţiunile din spectrul colocvial şi argotic (s. precum şi pentru inovatorul.) Autoarea are probleme şi cu alfabetul limbii române.) Pe lângă această inadvertenţă legată mai mult de formă. următoarele sinonime: „individ lăudăros: artist.B.B. credem. gură-mare. ci dimpotrivă. un termen cum este „a şucări”. buricul pământului. „a face pe dracu’ în patru”. sau „laudă” (în sintagma „de laudă”)! Cu toate aceste imperfecţiuni. Astfel. de exemplu. sau „lăuda”. dar nu întotdeauna. a face tot posibilul”! Sau. după părerea noastră. şi în cazul fondului există destule inconsecvenţe. O lucrare lexicografică mai… specială faţă de cele despre care am vorbit anterior este publicată de Dan Dumitrescu [16] şi care. nu numai pentru cele câteva zeci de pagini în plus. aşa cum autorul o spune explicit în „Cuvânt înainte”. dicţionarul „de argou şi termeni colocviali”? Greu de spus.B. Despre aceste prime trei lucrări lexicografice postdecembriste a scris şi Rodica Zafiu [15]. L. destul de rară. a depune toate eforturile. care prefaţează lucrarea apărută la Slobozia). fără spaţii după „punct”. în schimb cu spaţii acolo unde nu ar trebui să fie. bâcâi. de exemplu.. ca sens. aşa cum este cazul dicţionarelor apărute până în prezent (autorul se referă la dicţionarele de argou. Anca Volceanov şi George Volceanov publică în 1998 un dicţionar pornind de la ideea (corectă!) că nu se poate face o distincţie netă între „argotic” şi „familiar”. şi implicit prin menţionarea. unde apare şi „a se justifica”. nu este precedat de menţiunea (argou). de aceea îl intitulează Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române. în lexicografia românească argotică. unde întâlnim şi „judecată” şi „judecare”. şi nu după „ă”: de exemplu. gurăbogată.” [17] Şi atunci de ce îşi intitulează. urmând ca în dreptul lor să se regăsească definiţiile şi explicaţiile de rigoare. a înregistra un eşec. L. în cazul lui „judeca”. artist de cinema. De cele mai multe ori. L. dar şi pentru studiul introductiv (mult mai interesant decât cel al lui Bulgăr. cum este „a o nimeri (ca Ieremia) cu oiştea în gard”] şi expresia. cu probleme de ordonare alfabetică a intrărilor (barbugiu se găseşte între basculant şi basculă.n. şi nu o singură dată. „Glosar analogic şi de sinonime” care încheie dicţionarul.) echivalente.n. o înfrângere”.. ciuşderie se află intercalat între ciupeală şi ciupitor etc. s. iar copastie se află după copiuţă. ar fi trebuit să se numească mai degrabă Dicţionar de expresii şi termeni colocviali şi de argou. etc.). tot populară şi aceasta. iar nu invers! De altfel. dar şi „lăudăros” (în expresia „a fi lăudăros”). printre alte expresii mai mult sau mai puţin colocviale [unele mai degrabă populare.). care generează sinonimele şi expresiile sinonimice colocviale şi argotice (s. cum ar fi normal. 15 .n. cu explicaţia standard „a eşua.n. totuşi. mare sculă (pe basculă)”. şi nu după băţ. cum se întâmplă. ci „a-şi da toată silinţa. fanfaron. care la rândul său se află înainte de copită. câine figurează după cizmă. apare după bizon. ci de trei ori: „Este primul dicţionar-invers (sic!) de expresii şi termeni colocviali şi de argou (s. unui cuvânt-titlu de genul „eşua”. cum ar fi fost. de vreme ce majoritatea covârşitoare a termenilor şi expresiilor care figurează în lucrare sunt totuşi colocviali şi nu argotici. dicţionarul rămâne.. cu siguranţă cercetătorul cu cea mai constantă preocupare pentru acest subiect din lingvistica românească. care nu înseamnă nici pe departe „a eşua”. i se atribuie. Dicţionar de expresii şi locuţiuni ale limbii române).B. unde întâlnim. normal. într-un alt exemplu.. arg. cocoş. L. Astfel. citat ca sinonim pentru „a enerva pe cineva”. a registrului unui termen sau al unei expresii prin paranteza „(argou)” (care ar fi putut fi înlocuită prin abrevierea clasică. Trebuie spus de la bun început că este o realizare lexicografică superioară celei a Ninei Croitoru Bobârniche.) nu mai (sic!) se află pe poziţia cuvântului-titlu.

mai exact) a primelor dicţionare „on line” de limbaj urban [22]. o revigorare a interesului „lingviştilor români pentru studierea influenţei limbii rromani asupra limbii române. după cum am văzut. „Păsăreasca: atestări şi interpretări ale limbajelor ludice şi secrete”. nu numai în cazul limbii române). la care se mai adaugă câteva sute de sub-intrări prezentând variante şi derivate. de apariţia în urmă cu câţiva ani (în 2006. nici ea şi nici măcar vreunul din cuvintele prin care este explicată. Bucureşti: Tiparul Românesc. a chibzui. ayant esté avec eux en ses jeunes ans. nr. 605. contenant leur façon de vivre. Bucureşti: Editura Kriterion. cu titlu schimbat. care. Întâlnim. nu are decât vreo… 7. Iaşi: Editura Junimea (Ediţia a II-a. . după părerea noastră. a dicţionarului publicat în 1998. [Colecţia "Biblioteca rromă". de exemplu. care nu are absolut nicio legătură cu argoul. subtilitez et gergon. pe care Adriana Stoichiţoiu-Ichim o aproximează în „Cuvânt înainte” la… „25. căci dacă ne referim strict la anul apariţiei efective. NOTE [1] Aceasta dacă luăm în calcul anul sau perioada alcătuirii. fără prejudecăţi sau patimă”. se mai poate discuta despre această bogăţie. al cărui titlu iniţial credem că ar fi trebuit păstrat… Spunem aceasta deoarece eliminarea din titlu a sintagmei „expresii familiare” ne duce cu gândul la un dicţionar de argou… pur la limbii române (lucru. cu multe cuvinte chiar populare (vezi „pezevenghi”.000 de cuvinte şi expresii-titlu” (în 304 pagini). [4] Apud George Ivănescu (1980). Istoria limbii române. Plus a esté adjousté un Dictionnaire en langage Blesquien. [6] Gheorghe Sarău (1998). Cota (1936). aşa cum este şi cazul expresiei la care ne-am referit mai sus. sau de cele mai importante studii dedicate argoului românesc în ultimii vreo 50 de ani [23]. [3] Idem. In: Limba română. de altfel. Dicţionarul limbii şmecherilor. figurează şi în prima ediţie!)? Cu toate aceste cuvinte şi expresii familiare. avec l’explication en vulgaire. Rodica Zafiu (2003). p. în ciuda numărului de termeni argotici. dicţionare). par Jean Jullieron. Pechon de Ruby. mis en lumière par M. efemer!) şi oral. 5-6. expresia „a judeca la rece”. a cumpăni cu atenţie. şi mai cuprinzătoare pentru mulţi din termenii şi expresiile care figurează în dicţionar (şi care. noua ediţie a dicţionarului conţine sute de cuvinte şi expresii care nu sunt argotice – şi ce e mai straniu e că nu au fost niciodată. 4]. În sfârşit. [5] V. În concluzie. vocabulare. acest dicţionar rămâne cea mai bogată lucrare de acest tip dedicată argoului românesc (şi. fără nicio urmă de îndoială. ultima lucrare lexicografică dedicată argoului românesc este o „recidivă” a lui George Volceanov [18]. în dreptul cărora să poată fi menţionată.prin construcţia sa. după primul război mondial.000 de intrări. mai mult sau mai puţin realizate din punct de vedere lexicografic. 581-589. singur de data aceasta. mai potrivită. aşa cum este lucrarea Dictionnaire de l’argot français et de ses origines [19]. Autorul remarcă. abrevierea arg. explicată prin „a analiza. căruia chiar autorul îi menţionează registrul popular!). 2000). India şi limba rromani. Or. de la argotic… Credem totuşi că. căci un adevărat monument de lexicografie argotică. nu numai!). Evident.A Lyon. de exemplu [24]. Iar exemplele pot continua… Şi atunci de ce a renunţat autorul la sintagma „expresii familiare”. printr-o inventariere a vocabulelor (în cadrul unor glosare. nr. o lucrare importantă în lexicografia argotică românească. imposibil. pot constitui bazele unei tradiţii lexicografice pe tărâm românesc. publică o variantă revăzută şi adăugită. şi a cărui primă ediţie datează din… 1596 ! [2] Cf. Gueux et Boesmiens. fenomen lingvistic prin excelenţă dinamic (poate tocmai de aceea. totul în „doar”… 904 pagini! Spaţiul limitat ne împiedică să ne referim şi la alte lucrări cu caracter lexicografic dedicate argoului: este vorba de cele bilingve [20]. pp. argoul rămâne destul de greu de fixat în scris. atunci primul glosar argotic francez poate fi considerat cel aparţinând lui Pechon de Ruby: La vie généreuse des Mercelots. lucrările la care ne-am referit mai sus. sensibil mai puţin numeroşi decât cei colocviali. où il a exercé ce beau Mestier. de mai mult sau mai puţin consistentele glosare argotice ce însoţesc unele creaţii beletristice [21]. chiar dacă acest fenomen lingvistic nu s-a bucurat de atenţia care i-a fost acordată „omologului” său francez. Rromii. din 16 . apărute într-un interval de doar 13 ani. Gentil’homme Breton. Argot-ul apaşilor.

Craiova: Editura Universitaria.ro/> şi Dictionarurban. Institutul de Linguistică Română. Nicolae Luca (1999). Touchez pas au grisbi! Paris: Éditions Gallimard). Dan Dumitrescu (1998). „Redescoperirea argoului” (Capitolul VI). 2006. 1944 (ediţia a II-a. [10] Traian Tandin. [9] Vezi Traian Tandin (1993). 8. eufemisme şi expresii familiare englez-român. Bucureşti: Editura Sempre. [19] Iată referinţele complete: Jean-Paul Colin. Editura Ştiinţifică. Bucureşti: Editura Teora. Argoul românesc. 2005. [22] Acestea pot fi consultate. [20] Pentru cei interesaţi. Slobozia: Editura Arnina. Ana-Dolores Doca (1995). 335-376. Cânturi de ocnă. Iorgu Iordan (1943). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. dar mai ales între 1922 şi 1938. ar rezulta cu siguranţă cel mai consistent volum de studii dedicate argoului românesc… Să sperăm ca o va face cândva! [16] Vezi Dan Dumitrescu (2000). Stilistica limbii române. Iaşi: Institutul de Arte Grafice Alexandru A. 1975).ro/>. cele mai importante. Ţerek. [17] Dan Dumitrescu. Bucureşti: Editura M. (Ediţia a II-a.. [13] Ibidem. 1 (1944-1972). Expresivitate şi abatere de la normă. Bucureşti: Editura Nemira. în cadrul rubricii „Păcatele limbii”. Bucureşti: Editura Teora. Bucureşti: Editura Nemira. Vladimir Drimba (2001). ele fiind creaţii colective ale anonimilor pasionaţi de limbajul urban contemporan (în cadrul căruia argoul se află la loc de cinste!) din România. Bucureşti: Editura Niculescu. 2007. utopie a comunicării” (pp. Dicţionar de argou şi termeni colocviali ai limbii române. [18] Vezi Dicţionar de argou al limbii române. Paris: Larousse. [14] Este vorba de Nina Croitoru Bobârniche (1996). iată lista acestor dicţionare: Ştefan Balaban (1996). Bucureşti. 2006. 426 p. nr. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. George Volceanov. 53-113). Bucureşti: Editura Corint. op. „Disertaţie asupra argoului.T. 488-510. 2003. Pe muche de şuriu. 2003). Eseuri urmate de confesiuni biografice. Dicţionar de argou francez-român. in Vocabularul limbii române actuale. p. Bucureşti: Editura Univers enciclopedic. [21] Este vorba de George Astaloş (2001). influenţe. Craiova: Editura Universitaria. vol. Bucureşti: Editura Niculescu. Bucureşti: Editura Tritonic şi de Albert Simonin (1994). Prima ediţie.123urban. Dicţionar de argou al limbii engleze. p. 2008). Bucureşti: Editura Teora (retipărit 1999). Mîrzescu. Ştefan Nimară (1993). 6.. creativitate. [11] Idem. Rodica Zafiu (2001). II din Partea VI: Lexicul).ro <http://dictionarurban. pp. Ioan Lăzărescu (1997). Dinamică. 114-142) şi „Utopii. Nu v-atingeţi de mangoţi! Traducerea: Angela Cismaş. 17 . op.. Dicţionar de argou şi limbaj colocvial german-român. [23] Acestea ar fi. Dicţionar de argou şi expresii colocviale italian-român. a apărut în 1990. Mioriţa Baciu Got. după părerea noastră: George Astaloş (1997). Cuvânt înainte de Mircea Borcilă. in Diversitate stilistică în româna actuală. O gramatică a „greşelilor”. in România literară. p. Bucureşti: Institutul de Linguistică Română (ediţia a II-a. 2 (1973-1986). Cercetări etimologice. Dicţionar de argou englez-român. Cu microglosare argotice şi desene de Constantin Piliuţă. „Fenomene lexicale” (Partea IV). 5. Bucureşti: Editura IRI (Titlu original: Albert Simonin (1953). p. în ordinea alfabetică a autorilor.A. pp.S. Istoric · Limba nu plăteşte drepturi de autor · Vorbirea paralelă: argoul. Limbajul infractorilor. vol. Bucureşti: Editura All Educational (2005. [8] Este vorba de Dicţionar bibliografic de lingvistică: vol. „Limbaje speciale” (Cap. sub titlul Dictionnaire de l’argot. Dictionnaire de l’argot français et de ses origines. 1975). 352 p. in Limba română actuală. pp. Constantin Frosin (1996). este dedicat argoului românesc (pp. Bucureşti: Editura Paco. 404 p. préface Alphonse Boudard. Confesiune biografică” (pp.cit. Iorgu Iordan (1944). [12] Idem. [15] Vezi articolul „Lexicografie argotică”. Bucureşti: Editura Vitruviu. 35 din 2 septembrie 1998. Christian Leclère. (2006). [7] Vezi Iorgu Iordan (1944). (2002).perspectiva argoului” şi furnizează într-o notă o listă de articole şi lucrări de specialitate apărute începând din 1906. Bucureşti. in Stilistica limbii române. Rodica Zafiu semnează săptămânal această rubrică de mai bine de 15 ani. 3 (1987-2000). 335-376). Bucureşti: Editura Paco. „În întâmpinarea argoului. „Pregnanţa oralităţii” (Capitolul III). iar dacă ar aduna articolele publicate numai aici. 6.cit.. lucrare în care capitolul „Fenomene lexicale”. Adriana Stoichiţoiu-Ichim (2001). îmbunătăţite la adresele: 123urban <http://www. comentate. 119-156. Jean-Pierre Mével. Dicţionar de argou al limbii române. Dicţionar de argou francez-român.. Dicţionar de argou. din Partea IV a lucrării.

Romanian slang was absent from the linguistics research and became a truly taboo subject in lexicography. Bibliographie raisonnée de l'argot et de la langue verte en France du XVe au XXe siècle. Bucureşti: Editura Paco. Daragon. Bucureşti: Editura Livpress. reuşind să creeze o operă de referinţă pentru argotologia franceză şi nu numai! REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Dumitrescu. Robert Yve-Plessis (1901). because this class… didn’t even exist during the communist period! More than 40 years. cercetări. (ediţia a ii-a. Even now. Bucureşti: Editura Niculescu. Limbajul infractorilor. Volceanov. Croitoru Bobârniche. compared to its “homologous” French which became studied 500 years ago. not being approached by any dictionary. We focused on this period because before 1989. articles. Slobozia: Editura Arnina. such a scientific approach could not be even taken into consideration using the theory that slang was the language of the declassed class. Traian (1993). dicţionare şi alte lucrări şi documente în care argoul este prezent. Dan (2000). ABSTRACT The aim of our intervention is to propose a review. the Romanian slang. George (1998). Tandin. but also an analysis of the lexicographic papers dedicated at first to the Romanian slang. studies. 2003). and dictionaries! 18 . after 20 years characterized by freedom of expression and lack of… linguistic and lexicographic taboos. Volceanov. and to whom there were dedicated hundreds of volumes. Autorul recenzează nu mai puţin de 365 de studii. Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române. George (2006). Dicţionar de argou al limbii române. Dicţionar de argou al limbii române. but also to the bilingual slang dictionaries released after December 1989. regarded as a subject of scientific approach is still wide of the mark. Nina (1996). Paris: H. Préface de Gaston Esnault. Dicţionar de argou şi termeni colocviali ai limbii române. Volceanov. Bucureşti: Editura Teora. between 1947 and 1989. Anca.[24] Cf.

Pentru prima categorie de elemente lingvistice (cuvintele) putem menţiona o serie de exemple: a îmbărbura. sintagme. ca să astupe gura duşmanilor” [3] . 231). la nuntă etc. 588). prezenţa unor actanţi specifici. expresii. 662). Barbura pe copii (în frunte. fiinţe. 1247). însoţind gestul de o urare” (DLR. 19 . Pe teren folcloric unele dintre elementele amintite s-au estompat destul de mult. p. partea a II-a. ca să fie feriţi de vărsat” (DULR. de orez. pe cei doi obraji şi la buric) cu căline numite barbure. în esenţă. amestecate cu miere. a ghidănăci. a tălmăci. bomboane. călimărean. a ura „a recita pluguşorul sau alte colinde de Anul nou. Este necesară. există. p. a despetrece. făcaş. umblând în grup sau alţii de la casă la casă” (DLRLC. a sorcovi „a ura cu sorcova” (Ibidem. lucrări care au analizat diverse aspecte particulare. o definire a ritualului: „punerea în scenă a unui eveniment sacru sau a unui mit prin codificarea şi decodificarea acestora” [1] Se observă cu uşurinţă faptul că ritualul implică o „dramatizare” care trebuie să îndeplinească unele condiţii obligatorii: existenţa unei teme cu caracter mitologic. p. Încercăm să oferim câteva sugestii care să contribuie la realizarea în viitor a unui studiu sistematic şi coerent al temei în discuţie. în timp ce multe alte elemente lingvistice cu bază folclorică nu vor fi luate în calcul. a descolinda „a întoarce în rău urările de bun augur ale colindei sau ale colindelor cântate anterior” [4]. Universitatea „Dunărea de Jos”. Galaţi REFLEXELE LINGVISTICE ALE UNOR RITUALURI TRADIŢIONALE – IMPLICAŢII LEXICOGRAFICE O cercetare aprofundată a problemei amintite nu s-a realizat până acum. a sorcovi. Este vorba. vindecarea de o boală” (DLRM. Vom încerca să oferim exemple pentru fiecare situaţie în parte. obiecte visate diverse semnificaţii. 19).Valeriu BĂLTEANU. sintagme care reflectă ritualuri bine precizate pe teren popular. pentru început. I. 305). derularea într-un spaţiu sacru. Ritualurile tradiţionale româneşti au generat o serie de elemente de ordin lingvistic: cuvinte. a despăşi. credinţa participanţilor în eficacitatea ritualului. în esenţă de substantive ce denumesc actanţii specifici diverselor ritualuri sau verbe ce denumesc acţiunea rituală: călimărean „unul din cei ce merg pe calea mare” (MCD. de remarcat că expresia a se duce pe calea mare face trimitere la o acţiune rituală: „a se duce cu plocon. 1177). a tălmăci „a da anumitor fapte. tom X. p. p. p. rodină. e drept. a ghidănăci „a ciocăni cărbunii cu vătraiul cănd ţiuie. p. a semăna „a arunca boabe de grâu. existenţa (sau nu) a publicului. a semăna. dar. IV. Am dori să atragem atenţia asupra faptului că nu vor intra în discuţie decât acele cuvinte. sensuri. după nuntă la socrii miresei” [2] a îmbărbura „a unge la Sf. partea IV. schema pomenită şi-a păstrat valabilitatea. expresii. în concordanţă cu tradiţiile divinatorii” (DDPR. o serie de articole. a ghici et. stafide etc la anul nou. a descânta „a rosti descântece sau vrăji însoţite de numite gesturi magice pentru a obţine îndepărtarea unui farmec. oricât de interesante ar fi.

239). pomana porcului „masă care se face mai ales la ţară. a dezlipi”.. Sens prim : „persoană care locuieşte în mediul rural şi a cărei ocupaţie de bază este agricultura” (Idem). la casa ginerelui. a desface „a nimici. în continuare. îmbrăcată mireasă se plimbă cu paşi dansanţi. După ce am avut în vedere o serie de cuvinte şi de sensuri cu implicare spirituală. partea a II-a. târg de sărutat „posibilă urmă a unui ritual de tip „prostituţie sacră”. tom II. focul lui Sâmedru. semănător „persoană care seamănă de Anul Nou” (DDPR. 136). este purtat a doua zi de fratele de ginere în fruntea alaiului până la casa miresei. p. Sens prim: „mică pată pentru frumuseţe” (DESLR. masa moaşei. pomana porcului. a uni strâns” (DEX. 233) Sens prim: „a dezlega.Să ne oprim acum asupra unor sensuri dezvoltate de o serie de cuvinte ca urmare a implicării obiectului sau acţiunii denumite de aceste cuvinte într-un context ritual: a (se) mira. dedicat zeului vegetaţiei în Sâmbăta Floriilor. numită pe alocuri pomana caloienilor” [8]. gest pentru care li se plăteşte” [13]. care se desfăşoară în ajunul Sâmedrului la care participă în jurul unui imens rug funerar aprins pe înălţimi de flăcăi. în timpul mulsului la Sâmbra oilor sau Măsurişul laptelui. întreaga suflare a asatului” [12] . să urmărim doar câteva exemple: A se duce pe calea mare „a se duce cu plocon după nuntă. în interiorul cercului format din surate. Personajul central. S-a făcut Drăgaică în capul lor „se zice [. pomana caloienilor „alteori ceata se adună la o casă unde se desfăşoară o masă cu mâncări şi băuturi. ori care. unde este înfipt în coama casei” [7]. pomana coloienilor. semn făcut pe fruntea cuiva ca să fie ferit de deochi” (DEX.] când se iau mai mulţi la bătaie” [15] . p. prin firea lor.[11] focul lui Sâmedru „ceremonial nocturn de înnoire a timpului calendaristic. a drege. asemănător revelionului. 808). structurat după modelul colindelor. benchi. modâlcă. a drege (în expresia a drege mortul) „a face un anumit ritual la mormântul cuiva pentru a împiedica mortul să se facă strigoi” [6]. fără a fi vrăjite au putere de vrajă” [5] . p. în ziua de Sângeorz” [9] . vom urmări. 20 . rupt în bucăţi şi mâncat de ciobani şi stăpânii turmelor. Colac de Sângeorz „covrig mare din făină de grâu care se pune pe găleata împodobită cu flori de câmp şi tulpini de leuştean. la care tinerele recent căsătorite sărută bărbaţii întâlniţi în cale. târg de sărutat etc. înainte şi înapoi. V). A se prinde surate „(despre femei) a lega între ele o prietenie trainică” (DEX. a săgeta. unele sintagme ce fac referire la scenarii rituale: bradul miresei. partea III. masa moaşei „petrecere a mamelor la casa femeii care le-a moşit copiii în ziua a treia după Bobotează”[10]. pe o melodie simplă. plugar. 59). A-şi aprinde paie în cap „a atrage atenţia asupra sa prin aprinderea unei rogojini ridicate deasupra capului. de oile şi câinii stânei. A umbla cu Lăzăriţa „ceremonial al cetei feminine. Plugar „flăcău care umblă cu pluguşorul în ajunul Anului Nou” (DLR. bradul miresei „brad care este împodobit în seara de fedeleş (sâmbăta). 1046). după tăierea porcului pentru sărbătorile de iarnă. a-şi atrage necazuri” [17]. şoaldă. la socrii miresei” [14] . p. tom VIII. prin farmece” (DA. Legăturică ce cuprinde în ea felurite lucruri ori vrăjite. Lăzăriţa. 972). Sens Prim: „muncitor agricol care seamănă” (DEX. colac de Sângeorz. p. semcă. petrecere populară din zona Zarandului. semănător. când se mănâncă preparate făcute numai din carnea lui”. a distruge vraja sau farmecul care apasă asupra cuiva” (DLRM. a lega etc. care povesteşte drama eroului vegetaţiei” [16]. duioasă. a lega „a paraliza. Sens prim: „a împreuna. Sens prim: „a repara”. benchi „mic semn negru (natural sau artificial) pe obraz sau pe trup. Vom urmări câteva exemple: modâlcă „petică înnodată aşa fel fel că seamănă a gâlcă. p.. 94). Există numeroase expresii care îşi au originea pe terenul practicilor rituale.

Grozea. torenţial” [19]. Prodan („cel vândut”). e necesar să ne amintim că este vorba de un tip de rudenie spirituală. nici nu se pun nume de sfinţi. Urâta. oprindu-ne doar asupra unor consideraţii finale: „. În literatura cultă a fost reflectat de Sadoveanu. Expresia s-a făcut Drăgaică în capul lor este.. de obicei. „a ploua tare. ce se realiza într-un cadru ritual. dar pe care lucrările lexicografice (chiar şi DLR) nu le menţionează. fiecare cu Drăgaica proprie. Grozavu. Ritualul „vânzării” simbolice a copilului bolnav a mai fost prezentat şi de Coşbuc (V. crezându-se că sub acest nou nume nu-l va mai recunoaşte Ducă-se pe pustii şi-l va lăsa în pace. Elementele literaturii poporale. Schimbarea aceasta se face cu o anumită formă: prin vânzare” [23] A. unul care stă scris în actul naştere. Crâncen. descrie întregul ritual cu numeroase amănunte. în unele cazuri lipsa unor informaţii suplimentare face greu de recunoscut baza rituală a unor expresii. având numeroase ecouri ligvistice. Avem în vedere ritualul schimbării numelui copilului bolnav. Am întâlnit şi un caz mai deosebit: un ritual destul de cunoscut pe teren popular.. a-şi bate joc”[20]. atunci este datina să i se schimbe numele de botez. de pildă în Bucovina. în plan simbolic. Acest ritual a fost prezentat pe larg de către folcloristul A. scenariului folcloric în discuţie. la prima vedere. cu ecouri lingvistice la fel de interesante: Răzvan („cel rebotezat”). pe baza unui jurământ. „a garanta. 21 . şi mai opacă. de statutul de personaj sacru al fetei ce îndeplinea rolul de Drăgaică sau de ceata ce însoţea Drăgaica pentru a o apăra. dar credem că exemplele amintite au dovedit cu prisosinţă existenţa a numeroase ecouri lingvistice ale scenariilor rituale tradiţionale. Întâlnirea a două cete. ceea ce însemnează că-i chinuieşte Necuratul. prin multe ţinuturi. A lucra la cămaşa ciumei „în mare grabă. a turna cu găleata îşi trag seva din scenarii rituale cum ar fi vălăritul şi paparudele! A-şi aprinde paie în cap şi a pune mâna în foc sunt reflexe ale unor rituri cu caracter juridic. Naiden („cel găsit”). Cu privire la unele dintre aceste expresii sunt necesare unele explicaţii: sensul lor actual pare total lipsit de orice implicare de tip ritual. ci mai cu seamă nume de fiare sălbatice[. Nenaş („străin”). Rău. făcut la primărie şi pe care mai nimeni nu-l ştie. A lua la vale „a face de râs pe cineva. cu o bătaie crâncenă. Gorovei.246). Sensul actual nu aminteşte prin aproape nimic de scenariul ritual specific obiceiului agrar numit Drăgaica. sintagme etc. Gorovei în lucrarea Datinile noastre la naştere. Ursu ca să fie scutiţi de boale şi să nu se apropie moartea de dânşii” [24]. astfel de fapte. autorul oferă şi explicaţii: „Când unui părinte nu-i trăiesc copiii ori îs tot bolnavi. apărută în 1909. Podkidîş („cel părăsit”) [25]. Dicţionarele limbii române înregistrează de obicei. după cum a lucra ca la cămaşa ciumei ne aminteşte de un ritual de magie medicală. 242 . Revenind la observaţiile lui Gorovei trebuie să remarcăm faptul că inventarul de nume folosit în cadrul ritualului este mai extins: Balaur. Dacă privim sensul actual al expresiei a se prinde surate nu vom putea sesiza substratul ei ritual. A turna cu găleata. şi totuşi expresii ca a lua la vale. Păgân.. Un ritual asemanator întalnim şi pe teren slav. acesta din urmă acordând un anumit rol. foarte repede” [21].A pune mâna în foc (pentru cineva sau ceva). a susţine cu tărie. în Baltagul şi de Creangă în Povestea lui Stan Păţitul. Urâtul. cu toată convingerea” [18]. Nevzor („urât”). peste care însă vom trece. Autorul porneşte de la un fapt oarecum ciudat: „De multe ori întâlnim oameni care au două nume de botez. se sfârşea. şi alt nume cu care îl strigă toată lumea”[22] După ce trece în revistă o serie de informaţii de ordin istoric. Şarpe etc. Şirul exemplelor ar putea continua. deşi.] Tot de la această credinţă este datina moţilor din Ardeal de a-şi boteza copiii cu numele Lupu..

[16] I. p. 327. lup. 205. Glosar. Lipseşte orice trimitere la ecourile lingvistice ale ritualului analizat. crâncen. Astfel. Vulcănescu. Ghinoiu. Glosar. şarpe. I.Este posibil ca la baza ritualului amintit să se găsească un element (un rit) specific mitologiei indoeuropene şi care a fost moştenit şi dezvoltat în mod specific atât de români cât şi de slavi. spre exemplu nu este un dicţionar onomastic. [3] D. denumiri de jocuri populare sau de elemente de ornamentică tradiţională şi multe altele. 22. ambele sisteme se realizau în cadrul unor ritualuri specifice. Caraman.Udrescu. a unei expresii ar fi necesară o trimitere minimă spre faptul folcloric generator de ecouri în plan lingvistic. Glosar. urs. [7] D. p. a lucra ca la cămaşa ciumii. Ghinoiu. între care se află şi o serie de blesteme. se regăsesc diverse credinţe şi superstiţii. 198. cu actanţi şi acţiuni specifice cu inventare proprii de nume. Dicţionar. complet diferite. o bună perioadă de timp. Obiceiuri. [13] St. Sărbătorile de toamnă. [10] Ibidem. avându-se în vedere mai ales reflectarea în cadrul acestor articole a faptelor de factură mitofolclorică. p. [5] E. [15] A. Datini. 28. celălalt de provenienţă păgână. Bârlea. vom purta discuţia pe baza DLR. p. Buraga. Ghinoiu. Expresii. în cazul cuvintelor de tipul celor pomenite de noi ca având implicaţii pe terenul unor ritualuri (de exemplu. p. Fochi. Folclorul. p. S-ar putea adăuga. apud V. Bălteanu. Obiceiuri. S-au urmărit articolele referitoare la cuvinte ca rău. Udrescu. 105. 240 [2] D. 22 . supuşi ritualului tradiţional de schimbare a numelui”. şi o sursă esenţială de informare bibliografică [26]. 235. Am putut până acum constata faptul că ritualul amintit este foarte cunoscut pe teren popular şi că a lăsat o serie de urme pe teren lingvistic. Ghinoiu. urs. de schimbare a numelui) ar fi necesară şi o menţiune de ordin onomastic: „ nume dat copiilor grav bolnavi. 28. p. Obiceiuri. p. grozav. expresii populare. p. unul de esenţă creştină. 101. [4] P. 75. balaur.P Haşdeu considera că un dicţionar trebuie să fie o carte de cultură. 119. p. Dumistrăcel. în stadiul actual. p. sintagme populare. 133. Dăneşti. Udrescu. În situaţia unor expresii ca a lua la vale. [17] I. 74. Spiritualitate. Chiar dacă DLR. NOTE [1] R. pagân. 105. C. Am încercat să regăsim aceste ecouri lingvstice în lucrările lexicografice mai importante. p. trimiteri la obiceiuri şi personaje tradiţionale. Pe această direcţie se impune înregistrarea în lucrările noastre lexicografice şi a faptelor de cultură populară ce prezintă implicaţii lingvistice. [11] T. [8] O. Nestorescu. p. nu se mai poate recunoaşte baza rituală a unui cuvânt. Glosar. [9] I. [14] Udrescu. Faptele prezentate şi altele asemănătoare pe care nu le-am inclus în lucrare ne determină să concluzionăm că pe teren românesc au existat. Pamfile. Obiceiuri. 118. p. ar putea cuprinde într-o altă ediţie şi elementele menţionate măcar la sfârşitul articolelor referitoare la lup. 400. [12] I. 105. Românii. Buraga. 47. şarpe etc. Ţinând cont de întregul context al discuţiei se impun câteva sugestii şi observaţii cu implicaţii lexicografice: B. două sisteme de denominaţie personală. p. evoluţiile semantice produse ar fi greu de înţeles fără o minimă informare mitofolclorică. p. [6] V. astronime. în paranteză eventual. [18] Ibidem. Descolindatul. în cazul în care.

Spiritualitate şi limbă populară.21. Artur (1980). Petru (1997). Dumistrăcel. Bucureşti: Fundaţia Culturală Română. 272. Bucureşti: Paideia DESLR = Alexandru. Virgil (1997). (1955-1957). Dăinuiri dănăştene. 49. Udrescu. [24] Ibidem. Bucureşti: Academia Română. I-IV. Iaşi: Junimea. I. Dicţionarul etimologico-semantic al limbii române. 23 . p. Literatură. 91. DA = (1913-1949). Nestorescu. Costache (1979). Ecaterina. DDPR = Valeriu. Obiceiuri de peste an. we will also highlight the spiritual implications of the folk practices described. pp. II. f. 1985). 5/1976. 270-272 BIBLIOGRAFIE Bălteanu. 15 . Bucureşti: Fundaţia Culturală Română. 91. I. Dicţionarul universal al limbii române. DLRM = Dicţionarul limbii române moderne (1958). Buraga. Bucureşti: Academia Română. Bucureşti: Minerva. M-Z (1965-2008). RUSSKAJA reci. Literatura populară. Gorovei. Adrian (1976). Iaşi. MCD = Materiale şi cercetări dialectale.[19] Ibidem. Vulcănescu. Bucureşti: Academia Română. Iaşi: Junimea. Fochi. Dicţionar de divinaţie populară românească.a. Românii timoceni din Bulgaria. Glosar dialectal Argeş. Gorovei. Bucureşti: Academia Română DLRLC = Dicţionarul limbii române literare contemporane. Stelian (1997). ABSTRACT With this paper. Dicţionarul limbii române. [22] A. [25] V. DULR = Lazăr. [21] Ibidem. p. we shall try to analyse the way in which the linguistic echoes of some folk practices are reflected in the Romanian dictionaries. Bucureşti: Univers DLR = Dicţionarul limbii române. Caraman. Ediţia a VI-a . Ghinoiu. Descolindatul în orientul şi sud-estul Europei. [20] Ibidem. [26] v.I (1960). Valeriu (2002). Dicţionar de etnologie. I. Ovidiu (1983. I.A. Gorovei. Ion (1997). Bucureşti: Academia Română. Resmeriţă (1924). Bucureşti: Academia Română. Datini şi crezuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Bucureşti: Minerva. Folclorul românesc. Bârlea. 270. p. Şăineanu. vol. Dumitru (1967). Iaşi: Institutul European. pp. Bucureşti: Academia Română. [23] Idem. p. Craiova. Bălteanu (2001). Literatură populară. Expresii româneşti. Bucureşti: Minerva. Romulus (1981). Buraga. Scrisul Românesc. DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române (1998).

). după cum se stabilise de la începutul elaborării lucrării. în repetate rânduri.H. care precedă primul volum al dicţionarului.ar fi. majoritatea membrilor erau latinişti reprezentanţi ai liniei puriste. conturându-se două direcţii principale. cât şi cele ce se pot culege din viul grai al poporului“.“[1] Concepţia călăuzitoare şi modul practic de înfăptuire a dicţionarului academic au stârnit discuţii în sânul societăţii. în trei volume. Deşi în Prefaţione nu se foloseşte termenul neologism. că „elementul latin din limba românească e singurul element naţional“ [2]. caută să cuprindă toate cuvintele. dar acum sunt civitate donata. [4] Expunerea de motive din Prefatione. luat în totul dezvoltării sale în timp. În pofida termenului de elaborare scurt şi a numărului restrâns de redactori.. dicţionarul dorit urma să îndeplinească un rol deosebit de important în normarea formelor.„care să fie conforme şi corecte cu geniul limbei“(vol. cât se poate mai complet şi mai raţional. destinate a cultiva. toate formele şi construcţiile curat romanice“ şi „din contra. Criteriul etimologic de selecţie a cuvintelor a dus la soluţia de a opune Dicţionarul – în care numărul de cuvinte era limitat de romanitatea lor -Glossarului – în care materialul lexical înregistrat era de altă origine decât cea latină. se face precizarea că în dicţionar se disting „Vorbele ce s-au aflat în uz înainte de 1830“ de „vorbele de atunci şi până astăzi intrate în uzul 24 . aşa încât să poată fi dereptariul limbiei.VI). “[3] A învins punctul de vedere latinist. Cel mai important ţel pe care şi l-a propus Societatea Academică Română încă de la înfiinţarea ei (1867). respingea dreptul cuvintelor de origine nelatină de a figura în dicţionar ( cu excepţia celor romanice şi greceşti) şi încerca astfel să dovedească. demn de acest nume.Massim.a condamna limba la amorţire şi deperire. prima comisie de redactare a dicţionarului.V). Cea dintâi. când se stabileşte ca elaborarea lucrării să dureze cel mult patru ani. Ca urmare. August Treboniu Laurian (redactor primar) şi I. prin intermediul lucrării lexicografice. în tot cursul veacului al XIX-lea. I. În epoca de radicale înnoiri prin care trecea lexicul românesc.Doina Marta BEJAN. Societatea Academică Română publică între anii 1871-1876 Dicţionarul limbii române. dar aceste principii sunt amendate de restricţii latiniste. întrucât la înfiinţarea Societăţii Academice Române. a regula. vorbele de origine neromanică nu pot şi nu se cade să aibă loc într-un dicţionar românesc” (loc. organizează misiuni lexicografice pentru compunerea unui dicţionar roman.cit. a fost realizarea unui mare dicţionar al limbii naţionale: „ Secţiunea literară se ocupă cu diversele cestiuni filologice. în consacrarea cuvintelor şi a sensurilor.Rădulescu (preşedinte). în cultivarea limbii noastre. p. De aceea dicţionarul. aveau să fie izolate în Glossar. arată intenţia autorilor de a face o lucrare care să cuprindă. a curăţi. I.. p. care trebuia să fie „un tezaur al limbei“. şi nu este nici o putere în lume care să le şteargă din limba romănească.“ (vol. în măsura posibilităţilor. a înavuţi şi a perfecţiona limba română. Acestea din urmă. I. va înregistra cuvintele „din orice epocă a limbei scrise. este aleasă în sesiunea din 1869.C.. de orientare latinistă – extremistă. toate cuvintele limbii române.. alcătuită din latinişti convinşi. Cea de-a doua direcţie lingvistică se pronunţa pentru intrarea în dicţionar şi a cuvintelor care „ deşi streine după origine. „Un dicţionar român ... din toate epocile dezvoltării sale : „limba unui popor fiind productul acelui popor. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi DIN ISTORIA DICŢIONARULUI ACADEMIC ROMÂN : PROBLEMA NEOLOGISMELOR Necesitatea redactării unui dicţionar explicativ general al limbii române a fost exprimată. a mărgini dicţionarul la o singură epocă a limbii.

şi pl. şi fem. erudire. delectativ. essistenţă individuale . iv. „ Această corecţiune nu este fericită şi. ambassada şi ambassadoriu. pentru ambele ea. la verbele recent împrumutate au fost înregistrate în mod consecvent derivatele în –iune. în locul substantivului amploiatu (fr. pentru acestea din urmă ţinându-se seama de condiţia ca izvorul lor originar să fie tot latina. cuvintele fără existenţă reală în limba română. delimitarea dintre vocabularul recomandat ca normă (Dicţionar) şi cel nerecomandat (Glossar). Neologisme terminate în –(ari)u (sg. limba nu are nevoie de 25 . arsenale. abandon. Leonte 1966 : 1-24). lessicografulu. numai aşa s-ar explica.) sau care nu pot fi admise Orientarea autorilor dicţionarului academic în adaptarea termenilor neologici a fost mai ales către limbile latină şi italiană. delectat.) „din cauza formei necorecte şi contrarii analogiilor limbii “ (de ex. Şi în Glossar numărul cuvintelor este sporit prin înregistrarea neologismelor din limbile romanice care nu au origine latină sau a celor care sunt de curând introduse în limbă. inamorare. -escu. it. cât şi în Glossar.inessorabile . care alcătuia o familie cu amante. fiind respinse formele ce se încerca a se introduce implicatu sau implecatu. Lista de cuvinte a fost încărcată cu termeni transportaţi direct din dicţionarele latine. degenerativ.“(Seche 1966:152) limbei“ (notate în lucrare cu asterisc). şi fem. prevedente (lat. Fiind şi o lucrare normativă. prévoyant) etc. chiar în cazul în care. eruditoriu. vb. Evoluţia ulterioară a limbii moderne a corespuns mai ales recomandărilor. Introducerea unor neologisme latino-romanice care n-au avut circulaţie reală în limbă sau a unor formaţii proprii. Este impresionant efortul celor doi lexicografi de a completa lipsurile vocabularului limbii naţionale pe baza unor scheme prestabilite în care intră aproape toate terminaţiile posibile. deoarece în loc de implecatu avem funcţionariu şi altele”. legile generali .La cercetarea listei de cuvinte.. În Dicţionar sunt înregistrate prioritar cuvintele româneşti moştenite din latină. fără să fie generalizate (abandonare. prevedente. separarea netă între cele două secţiuni (Dicţionar şi Glossar) însemna. materialul lexical neologic ocupă un spaţiu important atât în Dicţionarul propriu-zis. adio. forma gramaticale . delectatoriu. covârşind cuvintele reale. etc. Indicarea unei serii de neologisme luate din limbile romanice. este edificatoare : neologisme terminate în –(al)e/i (masc. agrement. pentru a o apropia cât mai mult de aspectul cultivat al limbii latine sau al celorlalte limbi romanice . agreare.) / e (sg. avangardă. p. fr. s-ar explica în mare măsură prin nevoia de a găsi un corespondent cuvintelor de origine nelatină eliminate din dicţionar (de ex. care urmează în dicţionar un model latin şi italian. degenerat. fem. autorii preferă vechiul slujbaş. „De exemplu. ataşament. „seria“ lexicală nu era completă: degenera→ degeneraţiune. pe teren românesc. şi mai puţin condamnărilor de cuvinte neologice. De exemplu. delecta→delectaţiune. a iubi înlocuit prin ama. dicţionarul impunea tendinţa mai veche urmată de latinişti în adaptarea neologismelor romanice. subst. agreabile. dar şi cele împrumutate recent din limbile romanice (îndeosebi din franceză şi italiană). a subst.) : studiul superficiale . degeneratoriu. amor. hazard etc. care n-ar fi corespuns geniului limbii noastre). Încercarea autorilor dicţionarului de a <<completa>> vocabularul limbii române a dus totuşi la unele consecinţe practice deosebit de importante: „un foarte mare număr de neologisme care astăzi constituie bunuri consacrate ale lexicului nostru şi-au făcut probabil intrarea – ori măcar s-au impus – prin această lucrare. în conformitate cu părerile autorilor lucrării despre cultivarea limbii în spirit latinist. cuvântul usuali etc. praevidens. amoare – preferate cuvintelor amorez. tendinţă care s-a consacrat ulterior pentru forma multor neologisme româneşti luate din limbile romanice.. dar şi prin dorinţa de a îmbogăţi limba română literară. abandonat. eruditrice sau a adj. introducerea vb. părticele neseparabili etc. (Ivănescu. în plus. extrem de numeroase. employé). limbi care justifică în genere şi analogia cu legile fonetice româneşti. amor). În felul acesta. condiţiunile fundamentali . Neologismele terminate în –(bil)e/i (masc. şi despre care autorii afirmă că „nu s-au putut răspândi între toţi românii“ (vol.cit. (loc. -ariu(oriu).I. amorezare. articole speciali.) : mod nerevocabile . masc. deranjament. uzuale ale lexicului. precum şi participiul-adjectiv. de exemplu. IX).

In preajma anului 1900. munca de redactare a dicţionarului. în studiul lui Mircea Seche (1966 :131-181) se arată că pentru „un vorbitor contemporan al limbii române.) din pricina exagerărilor latiniste. în a căror lucrare bogăţia lexicală provenea din sectorul neologistic şi satisfăcea dorinţa autorilor de a completa sistematic.C. în prefaţa următorului dicţionar academic al limbii române. peste un sfert de lucrare.Laurian şi I. Dimpotrivă. Din cauza unor neînţelegeri . printr-un sistem de semne convenţionale. forul academic. lingvistul ieşean începe. p. în noiembrie 1897. Din cauza faptului că autorul n-a avut în vedere limba română literară din vremea sa. cu puţine excepţii.genuri) : tractat elementariu ..T. preconizează începerea unei noi opere lexicografice de mare amploare care să oglindească starea reală. singur. acest fapt fiind una dintre lacunele operei rămase neterminată [5]. 147) „autorii dicţionarului au întreprins. individualitate nedependente etc. vocabularul limbii române. până la prepoziţia de. în vederea scurtării timpului de redactare. cuvintele particularie. în aceste condiţii de conflict. se întâmplă ca unele neologisme care şi-au început existenţa în limba română abia prin dicţionarul lui Laurian şi Massim. forul academic face presiuni asupra autorului. obiectivă a lexicului limbii române. o campanie de îmbogăţire a lexicului limbii române de proporţii excepţional de largi. tom I. ci mai ales limba cea veche şi graiul actual al poporului“ (Etymologicum.. de la începutul alfabetului. să fi devenit astăzi bunuri consacrate ale lexicului românesc.“ (loc. şi eşalonată pe o perioadă de maximum şase ani. lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. dicţionarul lui Philippide nu a fost publicat şi. stabileşte situaţia cuvintelor faţă de limba literară a epocii. el este astăzi abia cunoscut. în consecinţă. Neologismele terminate în –(ant)/e –(ent)/e : cuvântul corespondente . ideal. aportul neologistic masiv al secolului al XIX-lea. dicţionarul academic al lui Laurian şi Massim nu s-a bucurat de o bună primire. şi. După retragerea împuternicirii acordate lui Hasdeu. capabilă să satisfacă cerinţele ştiinţifice şi culturale româneşti. mai mult datorită celor relatate de Sextil Puşcariu. (apud Diaconescu 1974 :76). p. Academia Română face cea de-a treia încercare pentru realizarea dicţionarului general şi încredinţează.cit. Hasdeu arată în prefeţele din fruntea primelor două volume ale lucrării sale Etymologicum magnum Romaniae că opera ar rezulta „din starea actuală a ştiinţei limbii“ (Etymologicum. Cu toate acestea. Philippide refuză să satisfacă această cerere şi. iar a doua etapă consacrată elaborării propriu-zise. încercând să alcătuiască „un catalog complet“ al lexicului ei. tom II. căruia la 1 ianuarie 1906 i se încredinţează misiunea reluării lucrărilor. sarcina redactării dicţionarului academic profesorului ieşean Alexandru Philippide.Massim. în care intrau şi neologismele[6]. se vede nevoit în 1905 să restituie Academiei întregul fişier lexical. ca termeni transferaţi direct de autori din dicţionare străine. eliberat de latinism.” ( p. obligându-l. Cea de-a patra încercare de realizare a dicţionarului academic al limbii române aparţine lui Sextil Puşcariu. lista de cuvinte a Etymologicului conţine deosebiri fundamentale în comparaţie cu aceea din primul dicţionar academic a lui Laurian şi Massim. cât de accidentală”. Concluzia cercetătorilor moderni asupra primei versiuni a dicţionarului academic este că Încă înainte de terminarea lucrării lui A. în opera lor. VI). În epocă. X) şi că dicţionarul „nu va avea în vedere anume limba literară de astăzi. sarcina fiind încredinţată unei singure persoane. Se hotărăşte ca munca de elaborare propriu-zisă a lucrării să fie făcută de două echipe de 26 . care eşalonează lucrarea pe două etape: primii doi ani pentru strângerea materialului lexical. Prin intermediul „Comisiei dicţionarului“[7]. şi în mare parte neizbutită. Lista de cuvinte a dicţionarului lui Philippide înregistrează toate neologismele pe care lexicograful le-a întâlnit în izvoarele parcurse. Hasdeu a ignorat. una din criticile fundamentale aduse fiind aceea că lista de cuvinte a lucrării este încărcată exagerat cu termeni direct preluaţi din dicţionarele latine sau cu termeni creaţi de autori pe baza unor scheme elaborate conform cu sistemul limbii. La sesiunea academică din 1884 se hotărăşte începerea efectivă a reelaborării lucrării. Philippide porneşte la lucru cu ideea că dicţionarul academic trebuie să fie „un inventar al limbii în orice manifestare a ei. elaborând în mai puţin de şase ani. la selectarea şi scoaterea din opera lexicografică a majorităţii împrumuturilor recente.

iniţial.. hotărârea de natură puristă de a nu admite în lista de cuvinte decât împrumuturile recente „care exprimă o idee sau nuanţa unei idei pentru care limba noastră nu are un termin neechivoc“. preconizată de Philippide. precum şi mai multe zeci de mii de fişe extrase anterior de Puşcariu.„Criteriul cel mai sigur e dat de scrierile autorilor noştri: când un neologism e adoptat de ei. pe măsura integrării neologismelor în vocabularul limbii române. căci ele „completează limba“ (Ibid.Această pătrundere a neologismului dintr-o regiune românească într-alta este un fenomen lingvistic de care filologul şi.G.. căci faptul că-l găsim la ei însemnează că s-a simţit lipsa lui în limba română " (Puşcariu 1913: p. Puşcariu dovedeşte că „a avea înţelegerea istorică a limbei nu însemnează a privi numai în trecutul îndepărtat. Din perspectiva Dicţionarului (Bucureşti.. Atitudinea lui Sextil Puşcariu faţă de neologisme este compensată de hotărârea ca lucrarea să înregistreze fără rezervă împrumuturile aparţinând terminologiilor ştiinţifice. studii teoretice privitoare la diverse aspecte ale redactării dicţionarelor explicative: „pentru întâia oară în istoria lexicografiei naţionale. In anul 1926.. Bucureşti 1934. îl vom primi şi noi. la prima echipă. Prefaţă.Neologismul e azi pe cale a pătrunde în popor. Folosindu-se fişierul preluat de la Al. Th. dar în privinţa neologismelor.n.) sau în volum separat.. dicţionar istoric şi general. autorul acceptă cuvintele vechi. în paralel.XXII). munca de redactare propriu-zisă este dublată de o activitate lexicologică permanentă. proaspăt introdusă în limbă. el afirma că „pe când în veacul trecut (al XIX-lea. porţiuni diferite ale dicţionarului. p. C. (În fapt. (Seche 1966:152) În alcătuirea listei de cuvinte. cu atât o voiu face cât mai des. ci şi a recunoaşte schimbările prin care limba trece în momentul când o poţi observa direct.I. pentru orientarea sa de ansamblu“. Lolliot şi Yves Auger. traducerea franceză a cuvintelor româneşti aparţine lui H. care aveau să elaboreze. completat sau modificat articolele redactate). 1922). publică în coloanele revistei Dacoromania (1920 1921. p. mai ales. tomul II..XX). cât şi linia ignorării aportului lexical neologistic. Puşcariu părăseşte atât linia exhaustivităţii lexicale. între 1910-1940. precum şi în introducerea la primul tom al Dicţionarului limbii române. ia. autorul îşi schimbă structural concepţia asupra selectării lor în dicţionar. discutate într-un subcapitol special al studiului.1). care a citit.. iar în cea de-a doua echipă..” (Ibid. articolele de la literele F.. În timp. populare şi regionale. pe care să o înlocuiască cu vechii termeni populari (Ibid. prezentă la Hasdeu. XII) Astfel spera autorul să determine diferite categorii profesionale (medici. ci şi ştiinţifice. tehnicieni) să renunţe la terminologia modernă. Philippide.Î. Sextil Puşcariu. revizia a revenit responsabilului lucrării. foarte utilă pentru continua perfecţionare a dicţionarului.H. lexicograful nu se poate desinteresa. Lacea a redactat între 1906-1940 aproape în întregime articolele primelor trei litere.el este astăzi un instrument necesar de îmbogăţire a graiului.) neologismul era streinul ce venea deodată cu introducerea culturii apusene. n. şi nu numai a celor literare.. În acest chip dicţionarul acesta poate servi mai bine la stârpirea neologismelor nefolositoare. Capidan a elaborat aproape singur.redactare. prin generalizarea experienţei practice la dicţionar. ş...J şi litera L până la cuvântul lojniţă. cu cât înaintând în redacţie voiu cunoaşte tot mai mult bogăţia limbii române. publicat în partea I a tomului I al Dicţionarului limbii române (DA) (1913).“ (Puşcariu 1926: 12). p. Puşcariu hotărăşte să definească în dicţionar împrumuturile recente: „ De câte ori mi-a fost cu putinţă să dau echivalentul românesc al neologismului am făcut-o şi. Făcând neologismului „un loc din ce în ce mai mare“ în dicţionar (Dicţionarul limbii române. căci el ilustrează o epocă din istoria limbiei“ (Puşcariu 1926: 13). s-a trecut de la început la redactarea propriu-zisă. În Raportul către comisiunea dicţionarului.u. [8] 27 . p.XX). urmând ca îmbogăţirea materialului lexical să se facă paralel cu operaţia de redactare. deci de a câştiga toate drepturile de cetăţean.

apud Seche 1966. 133 [2] Archivu pentru filologie şi istorie. în 1965. p. apud Seche 1966. Pentru a nu se mai amâna elaborarea părţii inexistente. Philippide. 9 (octombrie 20). 1871. din vorbirea regională. p. prezentate sincronic şi diacronic. “(Seche 1969:48-49). 1965. Bucuresci. p.Massimu. etnografice.. anul (1867).188.Laurianu si J. iar tehnica lexicografică are principii clare de tratare a lui. dar 28 . p. Privitor la lista de cuvinte. împuţinate pe parcursul muncii de redactare. onomastice sau de istorie literară. 134. [4] Dictionariulu limbei romane elaboratu ca proiectu de A. Dictionariulu limbei romane elaboratu ca proiectu de A. în mod practic. (DLR. Al. s-au adus schimbări în metoda de lucru: .T. NOTE [1] Archivu pentru filologie şi istorie. nu au îndepărtat-o de unul dintre scopurile sale fundamentale – elaborarea dicţionarului academic general. După revizuirea părţii tipărite de Puşcariu de către un colectiv de la Institutul de lingvistică din Bucureşti. [5] Din Etymologicum. Transformările prin care a trecut vechea Academie Română în 1948 devenită Academia RPR. Bucureşti. p.VI) La mai bine de 40 de ani de la apariţia primului tom al DLR. în Arhiva. Faptele de lexic. se începe redactarea şi publicarea. serie nouă. din textele vechi.C. cumu si celle de origine induioasa. a Dicţionarul limbii române. de altfel. nr. sunt însoţite de observaţii istorice. Limba comună în dicţionarul nostru. [6] G. DLR. În pofida lipsurilor neologistice. anul (1867). s-a ţinut seamă de progresele înregistrate în acest domeniu în ultima vreme. XVI (1905). ca în versiunea anterioară. între cele două opere lexicografice există nete deosebiri de concepţie. pe care cândva (1906) le combătuse. existenţa şi importanţa lui în limbă fiind unanim acceptate.T. Glossariu care coprinde vorbele d’in limb’a romana straine prin originea sau form’a loru. Bucuresci. Hasdeu publică între 1886-1893 trei volume. Dicţionarul realizat sub conducerea lui Sextil Puşcariu este apreciat: „mai puţin reprezentativ în privinţa neologismelor.. din limbajul literaturii artistice.1876. se hotărăşte continuarea dicţionarului început sub conducerea lui Sextil Puşcariu. în limbajul literar-artistic sau în cel popular“.. relativ la cuvintele aparţinând terminologiei tehnico-ştiinţifice. nr. iar după 1990 redenumită Academia Română. Elaboratu ca proiectu de A. apoi Academia RSR – până în 1989.„Cât priveşte tehnica lexicografică.V) încetează de a mai fi exhaustivă.. În privinţa selectării acestora. p. sociologice. dicţionarul academic nu este complet terminat. dar neologismul nu mai constituie o problemă.Pascu. 9 (octombrie 20). care dau dicţionarului un caracter hibrid.Laurianu si J. şi existenţa lor este verificată prin izvoare. Noua Typographia a laboratoriloru romani. Colaboratori Josef Hodosiu si G. p.şi se apropie astfel foarte mult de părerile antecesorului imediat.. nr.Baritiu. în noua versiune se aplică un criteriu de selectare ştiinţific: au dreptul să figureze în dicţionar acei termeni ai limbajelor tehnico-ştiinţifice care „au pătruns sau manifestă tendinţa evidentă de a pătrunde în limba literară generală. „introducerea lor în dicţionar este justificată“.în cel puţin două stiluri diferite ale limbii“. de la litera M. dimpotrivă. prezentate sub formă de studii sintetice independente. anul I (1867). comparabilă cu cele mai bune dicţionare similare din lume. tomul VI. aflat sub conducerea lui Iorgu Iodan.1871. apud Seche 1966.. DLR. Puşcariu nega existenţa vreunui criteriu pe baza căruia se putea stabili acceptarea ori respingerea neologismelor. care cuprind literele A şi B până la bărbat. serie nouă.C. p.T.Laurianu si J. în tendinţa de prezentare exhaustivă a materialului se află principala scădere a dicţionarului. 9 (octombrie 20).Massimu. Faţă de opera lexicografică precedentă. Noua Typographia a laboratoriloru romani. Tomul II I-Z. Prefaţă.C.133.548 şi 553. „dacă aceştia apar . [3] Archivu pentru filologie şi istorie. Bucuresci. noua versiune înregistrează „toate cuvintele de circulaţie generală din limba română “. apud Seche 1969: 36.Massimu.(Dicţionarul limbii române. considerând operaţia de selectare un moment de subiectivă opţiune. Noua Typographia a laboratoriloru romani.191. p. cam de acolo de unde lucrarea fusese întreruptă.191. evitându-se să se facă o difernţiere prea mare între partea publicată şi partea cea nouă“. dicţionarul realizat sub conducerea lui Puşcariu trebuie considerat prin lista sa de cuvinte o operă fundamentală.

Iorga. p. Dicţionarul limbii române. Sturza.Lexicologie. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. Cluj – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Academia Română. *** 1871. Prefaţă de Grigore Brâncuş. serie nouă. din care făceau parte T. vol. Memoriile secţiunii literare. Probleme de normare a limbii române literare moderne (1830-1880). Elaborat ca proiect de A. Dicţionarul limbii române. Dicţionarul Academiei. Bucuresci: Noua Typographia a Laboratoriloru Romani. p. as realistically as possible. Seche. Întocmit şi publicat după îndemnul Majestăţii Sale.IX-XLI. Cap. care încearcă să schimbe concepţia autorului asupra dicţionarului. Maiorescu. Puşcariu. Bucureşti: Editura Academiei RSR. Quintescu. dedicat omagierii lui N. *** 1913. Études de linguistique roumaine. II De la 1880 până astăzi. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. ABSTRACT The aim of this paper is to discuss the theoretical and practical aspects which. Tom III. partea I A-B. traduit du roumain à l’occasion du soixantième anniversaire de l’auteur. 1926. the linguistic reality and proved the importance of the permanent reactualization of such an endeavour. N. obligându-l sa renunţe la includerea neologismelor recente şi la diminuarea numărului citatelor ilustrative. p. Puşcariu. Sextil. (DLR). Tocilescu. 1966. en l’enrichissant d’un grand nombre d’éléments romans qui ont rempli les vides laissés par l’usure naturelle et la perte des mots traditionnels.Sfetea.“(Puşcariu 1937:410). à la place desquels s’étaient introduits des vocables étrangers. *** 1965.V. şi C. Mircea. Puşcariu afirmă într-un studiu din 1931. 29 . 1969. Etymologicum magnum Romaniae. Tomul I. determined the assimilation or the refusal of the neologisms in the list of words of the different variants of the general and historic dictionary of the Romanian language.Laurianu şi I. Partea I. (DLR). Redactori responsabili: Iorgu Iordan. Bucureşti:Editura Universităţii Bucureşti. Imprimeria Naţională. forul academic numeşte o comisie. Massimu. tomul VI. seria III.[7] Îngrijorat de ritmul lent al apariţiei lucrării.V-XV. Ion Coteanu. Vol. Paula 1974. Sextil. Dicţionariulu limbei romane.C.1976. 1937. Regelui Carol I.. Schiţă de istorie a lexicografiei române. Introducere. Hasdeu. Despre neologisme . 1972 . over the years. The selection and presence of the neologisms in the academic dictionary reflected. Raport către comisiunea dicţionarului. D. Bucureşti: Cultura Naţională. under the supervision of the Romanian Academy.L.I De la origini până la 1880. Bogdan Petriceicu. BIBLIOGRAFIE Diaconescu. Bucureşti: Librăriile Socec & Comp. [8] Urmărind cu atenţie statutul neologismului în limba română.319-438. Gr. Bucureşti: Editura Minerva. că „Le néologisme d’origine latine ou néo-latine a produit une véritable „ré-romanistion“ de notre langue. Elemente de istoria limbii române literare moderne.

2007. 2005: 29-38.Martin Berthet 1998: 15-21. P. principii întrunite în ceea ce am numit „lectura” dicţionarelor (sau. fiind însă importantă şi precizarea datelor sintagmatice cu relevanţă semantică. mai succintă şi mai relevantă. mai precis.terminologic şi semantic este utilă pentru cercetarea diacronică.Stati 1978. Bidu-Vrănceanu 199329-62. 1979. 138-142. A. A. I 1. Lehmann . pe de altă parte. Datele selectate sunt în primul rând paradigmatice. Justificarea generală care susţine această interdependenţă se bazează pe principiul comun celor două discipline de definire a sensului prin comparare şi diferenţiere. M. A. În prima parte a prezentării de faţă (I) voi urmări reluarea şi precizarea aspectelor relevante din perspectivă sincronică de care ţine seama semantica atunci când utilizează dicţionarele limbii ca surse obiective (social normate) ale cercetării.Lehmann şi F.Mortureux 1997. 1987. Bidu-Vrănceanu 1976. Atenţia explicită acordată interdependenţei dintre lexicografie şi semantică s-a dezvoltat în perioada post-structuralistă. am sugerat revenirea la dicţionare prin „lectura” lor mai riguroasă care sa ţină seama de analizele semantice. a definiţiilor lexicografice). definiţiile semice bazate pe definiţii lexicografice urmăresc extinderea modelului interpretativ şi aplicativ limitat la analize (exhaustive sau nu) deja efectuate. „Lectura” definiţiilor lexicografice înseamnă. rigide (uneori excesiv formalizate) ale semanticii structuraliste. NiklasSalminen 2003: 94-106) este cel al relaţiei dintre definiţia lexicografică şi definiţia semică (cu exemple atât din LC. F.Alinei 1980.F. care a preconizat necesitatea desprinderii unor beneficii practice. Universitatea din Bucureşti SEMANTICA ŞI LEXICOGRAFIA ÎN ANALIZA LEXICULUI COMUN ŞI A CELUI SPECIALIZAT Interdependenţa dintre lexicografie şi semantică a fost susţinută implicit sau explicit.F. Corbin 1989.). M. Niklas-Salminen 2003 ş.Angela BIDU-VRĂNCEANU. A. Mortureux 1997: 76. În partea a doua (II) mă voi opri la câteva aspecte care arată că analiza dicţionarelor dintr-o anumită epocă sub aspecte determinate lexicologic. aplicative din strudiile de semantică structurală. cât şi din LS). odată cu dezvoltarea semanticii moderne (A. 149-152. Din analizele efectuate se pot desprinde modele care să fie aplicate altor clase de cuvinte. 94. Un aspect care poate fi urmărit cu consecvenţă în lucrările de semantică modernă (A. Definiţiile semice bazate pe ordonarea şi selectarea componentelor din definiţiile lexicografice depăşesc interpretările tehnice. 2007: 59-62. mai precis. Definiţia semică îşi propune astfel sa fie mai economică. Principiul comun al comparării şi diferenţierii sensurilor este extins de la două cuvinte (aşa cum se procedează în definiţiile lexicografice de tip aristotelic) la clase paradigmatice mai ample (chiar dacă nu complete). Selecţia vizează atât elemente 30 . În clasele paradigmatice alcătuite în acest scop se degajă componentele de sens comune şi cele diferenţiatoare.Martin-Berthet 1998. adică a unei definiţii a sensului predictibil ce trebuie cunoscut de un vorbitor prin faptul că utilizează o anumită limbă. S. 2008. 2008: 265-285 şi M. Se admite că datele din definiţiile lexicografice trebuie selectate şi ordonate dintr-o perspectivă relaţional-diferenţială mai riguroasă . precizându-se lacunele şi eliminând redundanţele din definiţiile lexicografice (o selecţie adecvată implică înlăturarea a tot ceea ce reprezintă „balast” în definiţiile lexicografice enciclopedice). 1993. Din această perspectivă (pe baza analizelor semantice efectuate) am conturat treptat sugestii de cercetare orientate spre mai buna valorificare a datelor din definiţiile lexicografice ale cuvintelor din lexicul comun (LC) şi din lexicul specializat (LS). în primul rând. 71-99. actualizarea conştientizată a definiţiei prelocuţionare. În acelaşi timp. direct sau indirect de diferiţi cercetători din ultimele patru-cinci decenii. 21-26.a. 2005. voi da câteva exemple care arată că analiza dicţionarelor din secolul al XIX-lea sau din prima parte a secolului XX este utilă pentru studiul constituirii şi modernizării terminologiilor româneşti.

numele de culori) toate datele definiţiilor lexicografice pot fi transpuse în definiţii semice sistematizatoare. Principiile de „lectură” menţionate pot fi aplicate şi unor termeni din lexicul specializat (LS) care interesează vorbitorii nespecializaţi. Reformularea abstractizată a elementelor de sens diferenţiatoare este un auxiliar parţial. abstractizate (de tipul „specific” sau „decorativ”) pentru comparare şi diferenţiere priveşte imposibilitatea de a mai asigura identificarea referentului fără asocierea cu alte mijloace de definire (de exemplu o definiţie ostensivă). „destinaţie decorativă” (pentru GHERIDON. ulterior. adică preluate din dicţionarele 31 . Ordonarea diferenţelor specifice din definiţiile lexicografice este o operaţie complexă. Dificultăţile sunt sporite de faptul că definiţiile lexicografice se pot referi la aceeaşi componentă distinctivă. Bidu-Vrănceanu 2008: 149-152. „uşor (uşoară)”.a. „se deplasează pe distanţe determinate (mici)”. v. strict raportate la un anumit referent. Bidu-Vrănceanu 2007: 45-74). „privitor la “ din definiţia adjectivelor.A. clasările prin „clădire”/„biserică”/ „catedrală” pot fi formulate unitar prin „lăcaş de cult”. Reformulările din definiţiile lexicografice urmăresc nu numai înlăturarea „balastului“ enciclopedic. În afara unui număr redus de elemente preluate ca atare.semantice (paradigmatice). Probleme speciale în reformularea componentelor diferenţiatoare din definiţiile lexicografice pun substantivele concrete. asigurând astfel corecta lor diferenţiere. mai dificilă. cum ar fi „materiale (de construcţie) specifice” (pentru BUNGALOV sau IGLU) . a cuvintelor-axiomă (de pildă „galben“ în definiţia lui GĂLBUI) ş. Se pune întrebarea ce. care se opune astfel altor „destinaţii” ale altor tipuri de „mese “. „lectura” definiţiilor lexicografice este utilă numai pentru sistematizarea clasării sensurilor (de exemplu „tipuri de locuinţe”. DOM. importantă pentru distincţii între clase şi subclase ale „mijloacelor de transport pe apă”). care constituie bune modele de „lectură”. pentru cuvinte ca BISERICĂ. „mărimea“ mijloacelor de transport pe apă” poate utiliza expresii echivalente (uneori neeconomice) precum „tonaj mic”. 285-299. având şi un grad mai mare de variabilitate. Indicaţiile exemplificate (sau altele de acelaşi tip) pot fi omologate în definiţia semică (şi. în cea lexicografică) cu dificultăţi variabile. eficiente în „învăţarea lexicală”. 299-313) arată că pentru unele câmpuri (numele de rudenie.. Se poate atinge acest obiectiv prin formulări cu un anumit grad de generalitate. „tare”. care obligă la reveniri sau ajustări. care ascunde diferenţa „mic”. Nu în ultimul rând. Variaţia factorilor care influenţează „lectura” depinde de domeniul căruia îi aparţine termenul (A. Rezultatele obţinute (A. mai ales din perspectiva actuală a „democratizării” cunoaşterii sau a „laicizării” ştiinţelor (A. „Lectura” este în asemenea cazuri mai complicată. 265-285. Bidu-Vrănceanu 2005: 34). „tipuri de mese”) prin care se asigură o raportare la elemente cunoscute. CATEDRALĂ. De exemplu. „mare”. de exemplu semele lexicale de tipul componentelor „care”. Descrierea relaţiilor de sens din aceste câmpuri are deci o utilitate aplicativă parţială. Trebuie evitate clasările prin derivate (de plidă „măsuţă” care înseamnă „masă” + „mică” la GHERIDON) sau prin neologisme (precum „ambarcaţie”. formulată însă diferit. ci şi favorizarea relaţiilor semantice diferenţiale. de gradul de interes pe care îl prezintă pentru vorbitorii obişnuiţi şi de competenţele lor de diferite tipuri. Deficienţa formulărilor generalizante. De exemplu „intensitatea” denumirilor de fenomene sonore este desemnată prin adjective sinonime în acest caz: „puternic”. „Lectura” definiţiilor lexicografice este facilitată de descrierile semantice moderne ale unor clase paradgmatice mai cuprinzătoare precum câmpurile lexicale. o importanţă majoră o are tipul de definiţie a termenului specializat în dicţionarele generale. cât şi date contextuale şi stilistice (sintagmatice) sau chiar extralingvistice care motivează preferinţa pentru un cuvânt faţă de altul. Bidu-Vrănceanu 2007: 80-99). ordonarea datelor din definiţiile lexicografice trebuie să corecteze mai intâi lipsa de unitate a genului proxim pentru cuvintele din aceeaşi paradigmă lexico-semantică. Acestea pot fi strict ştiinţifice (sau terminografice. În cazul câmpurilor al căror sens este dependent de referent. o componentă precum „specific” fiind un avertisment care se cere precizat pentru vorbitorul care nu cunoaşte sensul unui cuvânt. cât şi cum se preia din definiţiile lexicografice în definiţiile semice.

chiar pentru domenii în formare (de pildă pentru marketing). contextele devin relevante la nivelul textelor. În aceste cazuri sau pentru anumite terminologii (de exemplu cea politică). O decodare parţială. ”polizaharidă” ş. mărcile sunt bine distribuite. de pildă la A DEZAMORSA care are sensuri diferite când dă indicaţia (despre bombe) faţă de (despre conflicte). mai ales pentru cele interdisciplinare sau în formare (de pildă. de exemplu v.. Un aspect special al analizei sintagmatice a sensurilor pornind de la indicaţiile lexicografice este cel al mărcilor diastratice ( sau stilistice).. utilă pentru adecvarea comunicării în „literar”/„non-literar” şi „literar uzual”/„literar non-uzual” (ultima valoare privind lexicul specializat şi putând fi asociată cu o marcă de domeniu). Bidu-Vrănceanu 2005: 38-42.) se adaugă componente descriptive accesibile („lichid”. A. ceea ce presupune o serie de restricţii contextuale (A.specializate) sau preştiinţifice (mixte) sau uzuale (A. Pentru cuvintele din lexicul comun. BiduVrănceanu 2007: 84-89. DEXI dă şase sensuri specializate în domenii diferite: (geomorf) cu sensul „formă de relief. Bidu-Vrănceanu 2007: 56-59. De exemplu. în acest caz existând diferenţe între lexicul comun şi cel specializat.) „presiune mai 32 .a. date între paranteze. Mărcile de domeniu asigură nu numai decodarea definiţiei. exprimarea sintagmatică predomină ca manieră de desemnare a termenilor. în DEXI. substantivele manifestând un grad de independenţă mai mare faţă de context. „material plastic”) sau funcţionale (privind utilizarea). fiind inserate printre alte elemente care definesc sensul. Selectarea atentă a unor asemenea informaţii este foarte utilă pentru o comunicare adecvată. „deformare”). precum „exploziv”. 62-71). Bidu-Vrănceanu 1997). definiţiile ştiinţifice pot fi greu decodabile.). Interesul pentru informaţiile contextuale din definiţiile lexicografice variază în funcţie de partea de vorbire. pentru DEPRESIUNE. care să asigure accesul. Pentru termenii medicali. este condiţionată de o compensare între felul în care se face clasarea şi diferenţierea sensului specializat. dar şi prin „sindrom” sau „simptom” sau chiar prin elemente cu sens mai general. înaintea definiţiilor de sens. Bidu-Vrănceanu 1993: 25-31). S-au arătat deficienţe în distribuirea mărcilor diastratice în dicţionarele mai multor limbi.”. Un avantaj pentru „lectura” adecvată îl prezintă restricţiile contextuale indicate explicit înaintea definiţiei sensului. iar dicţionarele ar trebui să reflecte măcar parţial aceste situaţii. Unele sunt „mascate”. S-ar putea face o sistematizare a lor. „călătorie lungă pe mări şi oceane”. cea a marketingului). fie şi parţial. ci indică preliminar condiţiile extralingvistice şi lingvistice ale unei comunicări corecte (privind atât aspectele paradigmatice.”. spre deosebire de adjective şi verbe care au o dependenţă contextuală mai complexă (A. O echilibrare între componentele ştiinţifice şi cele accesibile se constată şi în definiţiile lexicografice ale termenilor chimici (A.” ş.. ca restricţii de uz contextual. 89-92. I 2 O selecţie importantă în „lectura” definiţiilor lexicografice priveşte datele sintagmatice. cât şi pe cele sintagmatice). Pentru anumite terminologii. (geod. Pentru română s-au constatat incoerenţe şi mai ales lacune în DEX.. Analiza sintagmatică a termenilor specializaţi (LS) este mai importantă pentru că circumscrie precis sensul când se indică colocaţiile sau sintagmele fixe sau relativ fixe (condiţie mai puţin satisfăcută de dicţionarele generale). clasarea se poate face prin elemente relativ accesibile („boală”. Criteriile după care se disting mărcile diastratice sunt diverse. Pentru terminologiile caracterizate prin coduri închise (chimia.a. „maladie”.) „un anumit unghi de măsurare. de exemplu la PERIPLU. Bidu-Vrănceanu 2007: 89-92. Importanţa mărcilor de domeniu este cu atât mai mare cu cât termenul are sensuri specializate în mai multe domenii.A. Componentele diferenţiatoare (formulate mai mult sau mai puţin accesibil) pot avea caracter descriptiv sau pot privi gravitatea bolii (ultimele informaţii fiind în general relevante pentru vorbitorii obişnuiţi). 152). „colorant” sau „se foloseşte în. „afecţiune”. precum „astupare”. la „nodul dur” al sensului specializat. (meteor. chiar eterogene (P. Corbin 1989. pentru că nu dispun de o delimitare specială. informaţiile contextuale din definiţiile lexicografice pot fi mai mult sau mai puţin vizibile.): când se face clasificarea sensului în termeni specializaţi (de exemplu „aldehidă”.

În acest caz. linguistică) este bine reprezentată în textul lui Şăineanu. chir(urgie). ca de exemplu: aritm (etică). bot(anică). Astfel. alg(ebră). mărfurile se vând greu şi la preţuri scăzute.14. „ştiinţa limbii” (p. de aprecierea nivelului de existenţă pe plan internaţional. Rezultă că ştiinţele economice ca sumă a mai multor subdomenii s-au dezvoltat mai târziu. Similar se prezintă şi mărcile de subdomeniu din medicină). Într-o situaţie similară este marca gram(atică). care precede în dicţionarele din secolul al XIX lea şi din prima jumătate a secolului XX termeni lingvistici variaţi. în schimb.5 cu diferenţieri de subsubdomenii „semasiologie comparativă (a idiomurilor)”. în nici unul dintre dicţionarele secolului al XIX-lea nu se înregistrează marca ec(onomic). mat(ematică). anat(omie). II În cele ce urmează voi arăta utilitatea analizei dicţionarelor pentru studiul terminologiilor (LS) din perspectivă diacronică. cu alte contexte specifice şi (econ. tristeţe patologică”. Relaţia dintre mărcile diastratice de subdomeniu şi domeniu poate fi relevantă pentru evoluţia LS l şi din altă perspectivă.5).14. cu diverse contexte specifice: depresiune difuză.. în condiţiile în care rămâne redusă şi puterea de cumpărare a populaţiei” . Stamati 1850. semanticii. notată t şi explicitată termin (termen).a. astrol(ogie). zicere. dicţionarele analizate dau numai mărci de subdomeniu. mus(ică). pict(ură). privind existenţa domeniului şi a subdomeniului nu se poate limita la analiza mărcilor diastratice din dicţionare.) „stare mentală. aceste dicţionare dau o marcă generală care indică apartenenţa la LS. dar şi foneticii. Protopopescu-Popescu 1860. filoz(ofie). miner(alogie).” în contextul specific depresiune barometrică.) „fază a ciclului economic care urmează după o perioadă de criză economică în care producţia se menţine la nivel scăzut. precis delimitate este faptul că Enciclopedia lui Diaconoviciu (1898-1902) consemnează subdomeniul semasiologie. p. Mai mult chiar. scade valoarea acţiunilor. Negulici 1848. geom(etrie). Observaţia este susţinută de date extralingvistice privind dezvoltarea relaţiilor economice şi. ceea ce se reflectă în absenţa acestei mărci în dicţionarele din secolul al XIX-lea. vocabularului. aparţinând morfologiei. chim(ie). astron(omie). de exemplu trimiţând la un text relevant din 1887 (Şăineanu). delimitări care denotă anticiparea semanticii contrastive dezvoltată mult mai târziu). II 1 S-a constatat că dicţionarele cercetate (Poenar 1840. adică unitate lexicală specializată. Astfel se constată că pentru anumite ramuri ştiinţifice. semasiologia fiind precis încadrată şi subordonată în această ştiinţă. cu precizări şi sintagme explicative. p. fiz(ică). Şăineanu desemnează ramuri lingvistice care presupun abstractizări şi interpretări de sinteză fundamentale în orientările actuale ale domeniului: „linguistica generală” şi 33 . „semasiologie indoeuropeană”. În acest text găsim denumiri actuale ale unor subdomenii lingvistice (nu numai semasiologie. voi mai avea în vedere posibilitatea de a aprecia stadiul evoluţiei ştiinţifice pe baza comparării definiţiilor lexicografice date câtorva termeni din dicţionare apărute în momente diferite (II 2). med(icină). Costinescu 1870) delimitează mărci diastratice pentru anumite domenii ale LS. ş. Mărcile diastratice înregistrate în toate dicţionarele din secolul al XIX-lea susţin existenţa anumitor domenii în acea epocă: agric(ultură). (med. Un argument care susţine existenţa altor subdomenii. marca trigon(ometrie) apare numai în dicţionarele de după 1860. mai mult chiar. Se constată existenţa unor subdomenii (puse în relaţie sau nu cu domeniul superordonat). unele ca terap(eutică). mai ales. ret(orică). p.mică. gram(atică). Denumirea lingvistică (înregistrată numai izolat în unele dicţionare sub alte variante formale (limbistică. în toate dicţionarele din secolul al XIX-lea apare marca comerc(iu) sau comerţ şi numai în unele dintre ele (Poenar 1840 şi Costinescu 1870) e înregistrată marca fina(anţe). opusă lui vorbă. (psih. Mă voi opri la două aspecte privind formarea şi modernizarea terminologiilor româneşti în secolul al XIX-lea: un aspect priveşte importanţa mărcilor diastratice din dicţionarele acestei perioade pentru determinarea domeniilor şi subdomeniilor ştiinţifice existente (II1). teol(ogie).) „pierdere a energiei fizice şi morale”. păstrate până azi: „ştiinţele filologice”.. în schimb. pat(ologies) sau fiziol(ogie) apărând numai în dicţionarele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. sintaxei.

La modul general. mai rezultă din această analiză importanţa relaţiei dintre dicţionare-texte ca principiu de analiză modernă a terminolgiilor. medicină agissantă. Se remarcă în unele dintre definiţiile analizate că. medicină legală. arte theatrale.„linguistica filosofică” (p. sunete etc a stărilor sufleteşti 34 . Gradul superior de dezvoltare a domeniului este reflectat de definiţiile din dicţionarele din a doua jumătate a secolului al XIX lea care înregistrează subdomenii ale medicinei: „hygienă. unele păstrate până azi. anatomie patologică şi altele ( Costinescu 1870). aplicarea acestui principiu arată posibilitatea unor decalaje între textele ştiinţifice şi dicţionare (deficienţă constatată şi în perioada actuală în tratarea din dicţionare a terminologiilor noi. Unele denumiri de subdomenii nu mai sunt actuale. Costinescu 1870). succinte. dar că paralel se impun sintagme cu sensuri specializate. colori. Echivalenţa mărcii diastratice din dicţionare (gramatică) cu (lingvistică) nu poate fi interpretată decât parţial ca o specializare şi modernizare insuficiente. de exemplu pentru anatomie: anatomie generală. Se mai poate menţiona că unele dicţionare din secolul al XIX-lea (Negulici 1848) dau nu numai mărci de domenii. Analiza textului lui Şăineanu (şi a altor texte ale lui). informaţii de asemenea utile din perspectivă diacronică. II 2 Pentru a arăta evoluţia domeniilor aşa cum apare în dicţionare vom compara definiţiile date de dicţionare pentru termenul MEDICINĂ. definiţiile lexicografice din secolul al XIX-lea sunt uzuale. Antonescu 1862. ci şi o prezentare explicită a lor. în curs de formare). n. după oarekare reguli“ (Negulici 1848). Laurian şi Massim 1871-1876 reiau definiţia privind caracterul aplicativ al ARTEI în opoziţie cu ŞTIINŢA (“scientia practica. Aceeaşi relaţie e stabilită de Protopopescu şi Popescu 1862: „(arta) este applicaţia ştiinţi câştigată de omu şi a puteri de care dispune la realisaţia vreunui lucru” („ştiinţă” având aici sensul curent în epocă de „cunoştinţă”. de exemplu: „arta (subl. ceea ce indică şi o evoluţie lexico-semantică. cu precizările privind evoluţia extralingvistică şi lingvistică implicate. therapeutică. În definiţiile din dicţionarele de la sfârşitul secolului al XIX lea rezultă o specializare superioară prin indicarea de subsubdomenii.16). Această „luptă” între sensuri cu tendinţa impunerii numai a unui sens specializat se constată şi în definiţiile din dicţionarele din prima jumătate a secolului XX: în Candrea-Adamescu 1926. arte technice. iar analiza acestui aspect poate fi relevantă. înregistrată şi de Poenar 1840) şi arte musicale. „Scientia este cotra arte ca teoria cotra problema”). pentru care se propune clasarea prin „sciinţă”. Definirea prin „artă” sau „sciinţă” şi a altor denumiri de domenii ne obligă la analiza definiţiilor lor. simple. echivalent cu „meşteşug” (Poenar 1848. ceea ce indică caracterul practic al acestui domeniu în prima jumătate a secolului al XIXlea. ARTĂ este definit de unele dintre dicţionarele din secolul al XIX-lea ca „metod de a face bine un lucru. pathologie. aplicat până acum numai din perspectivă sincronică. anatomie animală. anatomie descriptivă (Antonescu 1860) sau anatomie hirurgicală. referinţele lui bibliografice internaţionale arată că lingvistica este delimitată şi destul de specializată prin subdomeniile ei la sfârşitul secolului al XIX-lea. sensul aplicativ al lui ARTĂ nu a dispărut. La Laurian şi Massim apar însă şi specializări indicate sintagmatic: arte mecanice. Rezultă că la sfârşitul secolului al XIX-lea. de exemplu medicină dulce.. medicină veterinară (Costinescu 187O. arte militare.. medicină expectantă (Costinescu 1870). lucrarea cu scientia” .) de a restabili şi de a tămădui maladiile” (Negulici 1848). din punct de vedere conceptual şi lexicografic definirea termenului MEDICINĂ se face prin „artă” şi nu prin „ştiinţă”. Laurian şi Massim). sensul specializat păstrat până azi ocupă primul loc „exprimare prin cuvinte. specializate. Considerăm că pentru domeniile şi subdomeniile indicate de dicţionarele din secolul al XIX-lea prin mărci diastratice dispunem de terminologii mai mult sau mai puţin proprii. în care se indică şi relaţiile ierarhice. chiar dacă diferenţiate parţial ca evoluţie şi caracteristici. indicat şi de textele româneşti din epocă. pe de o parte şi arte formose (sintagmă calchiată din franceză. chirurgie“ (Antonescu 1860) sau „medicină climinică. Din perspectivă diacronică.

Theoretical and Applied Semantics. vol. Lectura dicţionarelor. Walter de Gruyter. interesul pentru aceste dicţionare este justificat de interpretarea ca texte-martor pentru o anumită epocă şi pentru anumite probleme ale evoluţiei lexicale. în Aspects of language. Negulici 1848 – I.II . culori. Sémantique et morphologie. compararea lor aduce astfel date importante pentru studiul evoluţiei terminologiilor româneşti (alături de alte aspecte posibile ale interesului pentru aceste dicţionare). Protopoescu-Popescu 1862 – E.Hill. 1870. în Limbă şi literatură. Iaşi. Stamati 1851 – Pah. 1862. Bidu-Vrănceanu. DICŢIONARE Poenar 1840 . Pierre (1989). Din perspectivă sincronică. 1840. Bucureşti: Editura Academiei. Antonescu 1862 – G. Alice şi Martin-Berthet.Negulici. În DLR (ediţia veche) apare acelaşi tip de definiţie. Vacabularului romanu de toate vorbele străbune repriimite pînă acum în limba română şi de toate quelle que suntu a se mai priimi d’acum înainte şi mai alesu în sciinţe. Manuale di Semantica descrittiva. Mortureux. Angela (1997). Bucureşti: Tipografia Academiei Române. cuvinte. vol. Rodopi.M. mişcări ceva frumos. linii. p. Systématique des noms de couleurs. „Mărcile stilistice (diastratice) în DEX“.Popescu.Essais d’analyse componentielle appliquée aux langues romanes. în Worterbucher/Dictionaries/Dictionnaires. Marie France (1997). Studies in honour of Mario Alinei. Paris: Armand Colin. Aino (2003).Aaron. Editions Jean Favard. Ein internationale Handbuch zur Lexikographie. Berlin. Bidu-Vrănceanu.Sedes. „Les marques stylistiques /diastratiques dans le dictionnaire monolingue“. Stati. New York. Dicsionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles. (mai ales pentru dicţionarele din secolul al XIX-lea care nu sunt legate de activitatea Academiei Române) acest rol nu poate fi atribuit. adecvate (din LC sau din LS). Bidu-Vrănceanu. Nou dictionaru portativu de toate zicerile radicale şi străine neintroduse şi introduse în limbă cuprinzîndu şi termeni ştiinţifici şi literari. Vocabulaire Français -Valaque. La lexicologie entre langue et discours. Editura Universităţii din Bucureşti. 3. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Bidu – Vrănceanu. Paris: Dunod. Bucureşti: Editura Humanitas.II. Angela (1993). Bidu-Vrănceanu. având însă un caracter mult mai detaliat: „măiestria de a produce. Bucarest.Protopopescu şi V.Vocabularu romano-francsu dupe Dictinarului Academiei francese.Antonescu.Lexicul. Timişoara: Editura de Vest. Niklas-Salminen. Angela (2005). ”La sémantique et ses applications à la lexicographie”. Şăineanu. La lexicologie. Amsterdam: Ed.T.D. Sorin (1979). 1851.Bucuresci. a emoţiunilor estetice” (ilustrat prin sintagma operă de artă). Dictionar rumân. Câmpuri lexicale în limba română. Lexicul specializat în mişcare. Angela (2008). Angela (1976). Lazăr (1887). 1848. Analiza evoluţiei sensurilor lui ARTĂ înregistrată de diferite dicţionare confirmă tendinţa de specializare în primul rând prin distincţia dintre teorie şi practică (tendinţă constatată şi la alţi termeni) şi apoi printr-o specializare profesională mai limitată. Corbin. Angela (1987). a înfăţişa prin mijloace plastice. La sémantiques des adjectifs . Costinescu 187O .Poyenar. Lehmann. ceva ce naşte în privitori şi ascultători emoţiune estetică”. Bucuresci. Limba română contemporană . ediţie îngrijită de Livia Vasiluţă. 1862. Sorin (1978).Stamati. Bidu-Vrănceanu. Napoli: Liguor editori. Editura Universităţii din Bucureşti. Françoise (1998). 1999. Angela (2007).P. în Angela Bidu-Vrănceanu şi Narcisa Forăscu. Paris: Ed. Bucuresci: Imprimeria nationale a lui Stephan Rassidescu. Bucureşti: Editura Metropol. Studii istorice despre transiţiunea sensurilor. Bucureşti.superioare. F. Încercare asupra semasiologiei limbei române. Din perspectivă diacronică însă. sunete. Bidu-Vrănceanu. G. Concluziile rezultate din analiza câtorva aspecte ale interdependenţei dintre lexicografie şi semantică sau terminologie demonstrează utilitatea acestei abordări. Aplicarea sincronică sau diacronică arată şi diferenţe importante privind obiectivele urmărite şi rezultatele obţinute. 35 .55-67. Introduction à la lexicologie. 2737. dicţionarele interesează mai ales sub aspectul social-normativ privind impunerea unor sensuri corecte. Stati.

Coteanu şi Lucreţia Mareş 1997. 1940. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. III. I. Tom I 1971(1873). I. Bucureşti: Noua tipografie a laboratorilor români. 1913. the perspective which is adopted is the descriptivenormative one. Bucureşti DLR – Dicţionarul limbii române. DEXI – Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române.Arc Gunivas ABSTRACT This paper analyses several aspects of the interdependence among lexicography. Bucureşti: Librăriile Socec şi Sfetea DEX – Dicţionar explicativ al limbii române. coord. semantics and terminology. Ed. şi Adamescu Gh. of corpus and of meaning definitions is observed.Laurian şi Massim 1871/1876 – Dicţionarul limbei române. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. 36 . tom II 1876. the evolution of domains. From the synchronic point of view. vol. Eugenia Dima 2007.I. 1934. 1926-1931. şt. ediţia a 2-a. and from the diachronic point of view. coord. Candrea-Adamescu 1926 – Candrea. Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi. II. Differences between the set goals and the achieved outcomes are established in accordance with the synchronic or diachronic perspective. with interesting results for the role of such an analysis in identifying the Romanian terminologies in a certain period.

figurat: desăvârşi ≠ lichida da ≠ a întoarce da ≠ a lăsa tânăr ≠ înaintat. Larousse. ≠ particular 37 . iar acum avem proximativ 650 de intrări. Pentru selectarea intrărilor am optat pentru confruntarea a două lucrări concepute ca instrumente de învăţare a românei sau ca instrumente de traducere: Vocabularul minimal al limbii române curente cu indicaţii gramaticale complete tradus în germană. italiană. 1996. pe care vom încerca să-l prezentăm în continuare. adj. cu siguranţă. şi prin raportare la sinonimele fiecărui sens.. 1996. Universitatea „Babeş-Bolyai”. 2002 .Gabriela BIRIŞ.). număr mare de intrări (2000 la Bucă şi Vinţeler. deoarece. Universitatea din Craiova PENTRU UN DICŢIONAR DE ANTONIME ŞI CORELATIVE Comunicarea noastră porneşte de la proiectul unui dicţionar de antonime şi corelative ce urmează a fi publicat sub egida Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană din ClujNapoca. Sîrbu. şi adv. 1998. majoritatea dicţionarelor de antonime disponibile pentru limba română (Bucă şi Vinţeler: Dicţionar de antonime. Pe parcurs am mai eliminat. 1994) şi Dicţionarul esenţial inclus în Dicţionarul poliglot (Teora. 1997. 1999. Au rezultat aproape 1500 de cuvinte. 1990) sunt concepute pentru vorbitori nativi. Grand dictionnaire des synonymes et contraires. puse în evidenţă de structuralismul lingvistic. cât şi românii care studiază limbi străine sau traducătorii în şi din limba română au nevoie. 1974. Henri Bertaud du Chazaud: Dictionnaire des synonymes et des contraires.2. Am optat pentru un dicţionar de antonime destinat străinilor. Ne-au interesat numai acele cuvinte aflate în uz în româna citadină [5]. tocmai datorită complexelor relaţii semantice constituite în lexicul unei limbi. Structurarea intrărilor din lucrarea noastră a fost determinată de caracteristicile claselor antonimice. sens poetic. De altfel. plecând de la o clasă sinonimică [2].2 aj.vol. Corelaţia dintre sinonime şi antonime a făcut obiectul multor studii româneşti [3]. multe dintre cele mai noi lucrări lexicografice de profil din literatura de specialitate internaţională (The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms. a. respectiv 5200 de perechi antonimice la Vinţeler. relevarea opoziţiilor antonimice în descrierea sensurilor are în dicţionarele explicative un caracter sporadic şi incomplet[1]. Ambele operează cu conceptul de vocabular minimal sau vocabular esenţial. vechi total1. ş. Vinţeler: Dicţionar de antonime. m. aşa cum observa R. alb adj. cu omonimii gramaticale cu tot (de ex. Dicţionar de antonime al limbii române. util din punct de vedere pedagogic pentru delimitarea unui număr minim de cuvinte necesare învăţării limbii române de către străini. franceză. vol. relativ1.. I: A-G. aşa încât nu vom insista asupra acestui aspect. 2007. 1997. Pe de altă parte. Universitatea din Craiova Diana Viorela IONESCU. Le Robert. prezentând o serie de caracteristici care pot îngreuna accesul străinilor la aceste instrumente de studiu: abundenţa exemplelor literare sau paremiologice româneşti. 2001). 2002) care depăşesc mult numărul cuvintelor din vocabularul minimal al românei. Ceea ce propunem cu acest dicţionar este o abordare sincronică a antonimelor paradigmatice (lexicale şi gramaticale) [4]. II: H-Z. care se constituie printr-un dublu proces de selecţie: pornind de la polisemie şi urmărind antonimele fiecărui sens în parte. spaniolă (Demiurg. Or. de cunoaşterea perechilor antonimice frecvent folosite în limba proprie sau în cea pe care tocmai şi-o însuşesc. 2004) tratează sinonimia şi antonimia simultan. şi subst. atât străinii care învaţă româna. Eliminarea cuvintelor s-a făcut din următoarele motive: 1. Cluj-Napoca Elisabeta ŞOŞA. 1996. criteriul principal al alegerii fiind cel al uzului curent.

persoană juridică etc.deci un motiv practic . mai puţin puse în evidenţă de dicţionarele existente: în acest caz. ordonate alfabetic în caseta de bază şi în ordinea crescândă a gradaţiei în redactarea propriu-zisă (răcoare. retras • 9. redactarea este făcută sub formă de casete. rezultate etc.. în care antonimele sunt prezentate alfabetic. un fel de hiperlexem. fiecare sens având un alt antonim (de ex. ceva ~ ). am putut introduce în listă şi antonimele gradabile de forma cald ≠ frig. mincinos. neadevărat. pl. până se ajunge la punctul maxim de pe scara de gradaţie (cald -geros). – definiţia cuvântului-titlu.domn ≠ duduie (sensul lui domn ca „nobil feudal” a fost eliminat) . ger.).). de asemenea. aparat de zbor. mecanisme) . prost (despre vreme. E adevărat că nu întotdeauna se poate găsi o formulă acceptabilă pentru toate situaţiile de acest fel. slab (despre calităţile profesionale ale cuiva). Procedând aşa. idei etc. sfaturi. ireal. -te) ≠ 1. luat • 5. -tă f. – sinonime – dacă există – pentru cuvintele aflate în antonimie. intrarea este reprezentată cel mai frecvent de unul dintre termenii extremi – care intră în opoziţie cu termeni medii. răcoare. – flexiunea (după ultimele norme din DOOM2) (gen şi număr la adjective. ceea ce uşurează consultarea dicţionarului . oribil etc. antonime care apoi. – cu traducerea lor în engleză. cu precizarea acestuia în paranteză dreaptă de fiecare dată când nu este vorba despre persoane. inutil (cu referire la lucruri. iar la verb formele flexionare date în DOOM2). Utilizarea casetelor oferă posibilitatea de a trata împreună şi antonimele gradabile. greşit (despre teorii. oribil. bijuterii sau despre teorii. dacă acesta 38 . documente. cu traducerea ei în engleză. (în care unui superlativ i se opune un pozitiv). stricat (despre alimente)). prost. neplăcut. fals (despre persoane. de exemplu: adevărat ≠ artificial.. plural la substantive.2.]~ . respectiv cu frumos. – traducerea în engleză a perechii de antonime. cerut • 4. ger). sens arhaic. Am dorit ca structura fiecărui articol de dicţionar să cuprindă elemente informative care să-l ajute pe un străin să poată înţelege şi folosi corect cuvintele date. Pentru o mai bună perspectivă a structurii semantice a fiecărui cuvânt. Am introdus. inventat. în ordine alfabetică. au format câte o pereche antonimică cu cuvântul dat. alteori din listă lipseşte unul dintre termenii extremi (cuvântul nu face parte din vocabularul minimal. româna nu dispune de un termen corespunzător sau. adunat • 2. refuzat • 7. cu adevărat. Intenţia noastră a fost de a nu lărgi prea mult lista de cuvinte şi de a insista pe polisemia cuvintelor. respins • 8. ceva [vehicul. produse sau despre dotarea intelectuală a cuiva). ipoteze.). dar a fost preferată şi din cauza dificultăţii de a stabili ierarhii ale antonimelor în toate situaţiile. şi antonime asimetrice. în cazul citat. ca uriaş ≠ mic. primit • 6. -ţi. rău (despre fiinţe sau despre vreme). frig.deştept ≠ adormit 3. prefăcut sau frumos ≠ cumplit. Acestea sunt: – indicarea antonimelor existente pentru un anumit cuvânt. falsificat. neplăcut (despre veşti) . închipuit. în redactare. bun ≠ crud (despre persoane şi despre alimente sau fructe). incapabil (despre posibilităţi intelectuale la elevi. căpătat • 3. armată etc. urât.participiile care nu aduc nimic nou faţă de verbele de la care provin: Exemplu: DA/T (aj. învăţăminte etc. studenţi). m. defect (despre aparate. ieşit din uz: - trezi ≠ pieri lat ≠ ascuţit .. din motive tipografice: . – la verbe s-a indicat întotdeauna subiectul acţiunii (cineva ~ . Uneori gradaţia este asimetrică. greşit.] ~ ). strâns). – domeniul de referinţă. de exemplu: cineva [sportiv. de exemplu: despre obiecte / oameni / fiinţe / plante / acţiuni etc. întunecat. fals. frumos ≠ cumplit. închis.

azi ≠ alaltăieri. spate.) ≠ munte vale ≠ creastă. spate frunte ≠ coadă. seară / seara zori ≠ noapte. rege ≠ regină. intrări care au ca antonim un superlativ (antonime asimetrice) a) superlativ vs pozitiv : b) pozitiv vs superlativ : enorm. fiică (5) superlative care nu au ca antonim tot un superlativ şi invers. Redăm mai jos o listă de cuvinte-problemă. culme. a căror prezenţă ar fi extrem de utilă într-un dicţionar destinat străinilor. bunică ≠ nepot. gură ≠ fund (2) opoziţii pe verticală a) dimensiuni: adânc (adj. prin atracţie antonimică. scriitor ≠ scriitoare etc. tânăr bătrână ≠ tânără bunic.despre oameni. vârf mare (subs.există. evreu ≠ evreică.) ≠ mic enorm (adv. picior faţă ≠ ceafă. englez ≠ englezoaică. puţin excepţional ≠ prost blând ≠ cumplit frumos ≠ cumplit. nepoată părinte ≠ fiu. înălţime.) ≠ înalt b) univers: cer ≠ pământ c) forme de relief: adânc (subst. român ≠ româncă. văr ≠ verişoară. despre rezultate în activitate . nume etnice. de asemenea. (de tipul elev ≠ elevă. dos.nume de profesii. poimâine dimineaţă / dimineaţa ≠ amiază. Am introdus. dar au fost eliminate majoritatea perechilor formate cu sufixe moţionale (care în română nu au un sistem bine organizat) . munte. a. domnişoară b) oameni: frate ≠ soră soţ ≠ nevastă. nu corespunde din punct de vedere stilistic (de ex. odată.) ≠ deloc. soţie tată ≠ mamă unchi ≠ mătuşă (4) opoziţii de vârstă şi de generaţie: bătrân ≠ copil. seară (8) punctele cardinale: est ≠ vest orient ≠ occident răsărit ≠ apus oriental ≠ occidental sud ≠ nord 39 . obiect (7) opoziţii temporale: astăzi. doctor ≠ doctoriţă.şi mizerabil. cuvintele formate cu prefixe specifice (util – inutil). uriaş (adj. oribil (6) generice din domeniul regnului animal şi mineral: om ≠ animal fiinţă ≠ lucru.suprafaţă fund ≠ culme. excepţional .). şes d) clădiri: bază ≠ vârf e) părţi ale plantei: rădăcină ≠ vârf soare ≠ lună (3) opoziţii de sex a) animale: berbec ≠ oaie bou ≠ vacă cocoş ≠ găină băiat ≠ fată bărbat ≠ femeie domn ≠ doamnă. lui uriaş nu îi corespunde nimic în lista noastră. fiu ≠ fiică. mâine. înalt.) ≠ culme. cumnat ≠ cumnată. noapte / noaptea. dar la care ar trebui discutat statutul de antonime pentru un vorbitor nativ de limba română: (1) părţi ale corpului uman cap ≠ coadă. ieri. grade de rudenie ş. odinioară. deal. de aceea ne-am oprit la mic).

emigra ≠ imigra..1. cineva ≠ nimeni etc. aşteptat ≠ neaşteptat etc. aproape ≠ departe. n. spre exemplificare. legal ≠ ilegal. unchi ≠ mătuşă. face ≠ desface. munte . 6 divorţează) • a (se) despărţi • a divorţa „a desface o căsătorie / cause people to come apart” Sin: a divorţa. 3. fiică. grec ≠ grecoaică. imperf. profesor ≠ profesoară sau ziarist ≠ ziaristă). celălalt. conj. podea ≠ tavan. De asemenea. adevărat ≠ neadevăr. Pentru că în unele lucrări apar perechi cum sunt deal ≠ vale sau cer ≠ pământ. părinte ≠ fiu. Au existat deci numeroase dubii în privinţa criteriilor de selecţie a antonimelor. aproba. caseta verbului A (SE) CĂSĂTORI ≠ A (SE) DESPĂRŢI. prez. A DIVORŢA: CĂSĂTORI (a (se) ~) (vb IV.(9) anotimpurile: iarnă / iarna ≠ vară / vara (10) părţi ale casei: parter ≠ etaj. culme. agreabil ≠ dezagreabil. i. la fel alb1 ≠ negru1 adj. am tratat separat cuvintele cu valori gramaticale diferite (adjectiv şi adverb.1. creşte ≠ descreşte. get married DESPĂRŢI (a (se) ~) (vb IV. fără pl. am dat serii de cuvinte care se află pe o axă verticală. Fiindcă apare opoziţia tânăr ≠ bătrân. soacră ≠ ginere.. dar în redactare este indicată creşterea de altitudine).3 (se) despărţea. şi alb2 ≠ negru2 (subst. Astfel. numerotând aceste intrări (de exemplu. 3 (se) căsătorea. la om. păstrându-le doar pe acelea la care opoziţia de sex se exprimă heterolex: frate ≠ soră. a veni ≠ a pleca nu au ridicat probleme. 6 (mă/se) despart. cuvântul absolut are două intrări: absolut1 ≠ relativ1 adj.) ≠ altul. ordinea este alfabetică în casetă. la om (cap ≠ picioare. noră (12) formaţii prefixate cu: a. piept ≠ spate). care ar fi foarte utile pentru străini. avantaj ≠ dezavantaj. conj. deal. a (se) separa separate. prez. adjectiv şi substantiv. prinde ≠ desprinde. înfiinţa ≠ desfiinţa. începând cu nivelul cel mai de jos vale şi terminând cu … vârf.precizăm. culme (vale ≠ creastă.) ≠ acela. încărca ≠ descărca. prez. aprobare ≠ dezaproba. faţă ≠ ceafă. dar şi scriitor ≠ scriitoare. domnişoară (pe duduie. deşi este în Dicţionarul minimal. îngropa ≠ dezgropa etc. pron. Pentru că am indicat şi flexiunea. pod ≠ pivniţă). ind. iluzie ≠ deziluzie. (13) forme pronominale: acelaşi (adj. a. noră). îmbrăca ≠ dezbrăca. încălţa ≠ descălţa. l-am păstrat pe domn ≠ doamnă. pentru exprimarea opoziţiei de sex (român ≠ româncă. . 3. Am vrut însă ca în dicţionar să intre şi antonime din seria corelativelor [6].). acest (adj. etaj. la structura casei (parter ≠ subsol./ in-/ im. 3. 6 să (se) căsătorească) ≠ (cineva ~ / sb ~ ) • a (se) căsători „a (se) uni prin căsătorie / join in marriage” Sin: a (se) însura (pentru bărbaţi). 6 să (se) despartă) DIVORŢA (a ~) (vb I. ne-: adevăr. antonimele clasice de tipul bine ≠ rău. bunică ≠ nepot. nepoată.) ≠ alt. (din categoria gradelor de rudenie) sau bou ≠ vacă ş. acesta (adj. subsol primăvară / primăvara ≠ toamnă / toamna pivniţă ≠ pod podea ≠ plafon. fiind un apelativ. la plante (rădăcină ≠ vârf). ind. divorce 40 . am eliminat cuvintele din Dicţionarul minimal formate cu sufixe moţionale. tavan (11) grade de rudenie: socru. posibil ≠ imposibil etc. absolut2 ≠ relativ2 adv. . neadevărat. dezaprobare. Redăm mai jos. spate. spate). ceva ≠ nimic.). soacră ≠ ginere. împacheta ≠ despacheta. nu l-am introdus decât ca sinonim pentru domnişoară). compune ≠ descompune. prez. mobil ≠ imobil. naş ≠ fin etc. imperf. a (se) mărita (pentru femei) join in marriage. ind.: normal ≠ anormal des-/dez-: acoperi ≠ descoperi.: acceptabil ≠ inacceptabil. socru. Normal. am crezut este necesar să includem şi perechile de substantive în care este exprimată opoziţia de generaţie (bunic. orizontală sau pe o axă de simetrie: la forme de relief. clădiri sau lucruri (faţă ≠ dos. prez. 6 (mă/se) căsătoresc. acelaşi (pron.

satisfăcut. ind. etc. ceea ce înseamnă că nu este suficientă parcurgea doar a casetei principale. a părăsi. 2 revino) • a reveni „a relua ceva (o activitate). perf. -oşi. dispirited. 6 păstrează) REVENI (a ~) (vb IV. upset. etc. 4 revenim. cheerless • trist „plin de bucurie / full of joy” „plin de tristeţe / full of sadness” Sin: fericit. de lângă o persoană / to leave a place or a person” PĂSTRA (a ~) (vb I. Spre exemplu. a place in an organisation.. în acest caz este nevoie de explicaţiile suplimentare din afara casetei propriu-zise pentru a se putea selecta perechea de antonime. leave • a abandona • a părăsi „a pleca dintr-un loc. 3 părăsea. indispus. -ţi. exprimă sau sugerează o senzaţie de bucurie / undergoing or suggesting joyfulness. întristat. 6 să părăsească) RENUNŢA (a ~) (vb I. ease. trist happy. întristat happy.d. deprimat. îndestulat. grievous După cum se poate observa. 3. TRIST: BUCUR/OS (aj. part. ABANDONA (a ~) (vb I. 4 ne retraserăm. 3. 6 revin.-te) TRI/ST (aj. la o organizaţie etc.1 mă retrăsei. -ste) • necăjit • supărat • trist „care are. intrarea din partea stângă a casetei are ca antonime cuvintele incluse în caseta din dreapta. etc. m. 3 se retrăgea. Există însă şi situaţii în care intrarea propriu-zisă este urmată de sinonime. ind. 6 renunţă) RETRAGE (a se ~) (vb III. ind.” Sin: fericit.” sadness. 3. viaţă. redate în ordine alfabetică. m. sullen. vesel Sin: amărât. chinuit. prez. a (se) retrage şi a păstra nu pot fi selectate ca pereche antonimică pentru că a se retrage funcţionează în antonimie numai cu a reveni. oasă f. amărât.-te) SUPĂRA/T (aj.. joyful.) / to begin sth again (as an activity. în oglindă. etc.3. miserable. imperf. unde sunt date intrările (în stânga) şi perechile lor (în dreapta). cheerful sad. prez. într-o organizaţie etc.. nu este posibilă pentru toate domeniile de referinţă. fără lipsuri „plin de supărări. Acestea pot fi sau nu sinonime între ele. retras) ≠ (cineva ~ / sb ~) • a abandona • a se retrage „a renunţa la ceva (la o activitate. pl.. deficiency.)” Sin: a se lăsa. membership. / full of joy. prez. diferenţele semantice dintre cuvintele vizate.. position. -tă f. vesel. / full of etc. -stă f. a se reîntoarce (la o funcţie. prez. -şti. 3. 1. 6 abandonează) PĂRĂSI (a ~) (vb IV. de lipsuri etc. 2 revii. la o funcţie.3. comfort. desolate. glad.. 6 mă/se retrag. mulţumit. cheerful.. satisfăcut Sin: amărât.)” Sin: a relua. a renunţa abandon.şi pe cea a adjectivului BUCUROS ≠ NECĂJIT. imperf. imperf. -oase) ≠ a) (d. miserable.. pl.) / to give sth up (as an acitivity. joyful. ind. pl. conj. living) • bucuros • necăjit „plin de bucurii.. -ţi. cheerless. sorrowful b) (d. mulţumit. satisfied NECĂJI/T (aj. s. paucity. SUPĂRAT. imper. mizerabil. cheerful grievous. give up. lacking in cheerfulness” Sin: abătut. expressing spiritual satisfaction” Sin: fericit. m. a reîncepe Resume • a reveni „a veni înapoi (la persoana sau la locul de unde a plecat) / to come back to a place or to sb” 41 . a position. voios happy. prez. de neajunsuri. exprimă sau sugerează o durere sufletească sau care şi-a pierdut buna dispoziţie / having or expressing spiritual pain. 6 să revină.a. prez. prez. ind. primul rând cu primul rând ş. prez.3 revenea. mâhnit sad. sad. vesel. m. pentru a se vedea.m. ci şi toate celelalte casete. 1. deoarece lectura în corespondenţă stângadreapta. ind. joyful. mod de trai / of life. persoane / of people) • bucuros „care încearcă. 6 părăsesc. pl. -tă f. conj.

a se întoarce. 1977: 43. Şuteu. NOTE [1] R. The selection of the antonymic categories included in the dictionary will follow preset criteria. v. the dictionary will operate a basic list of entries.cit.. descrierea fiecărei perechi de antonime sub mai multe aspecte: domeniul de referinţă (spre exemplu: despre obiecte / oameni / fiinţe / plante / acţiuni etc. Timişoara: Facla. Sîrbu. p. EDP. Sîrbu. ci doar cu sensul din sintaxă sau din fonologie. italiană spaniolă. ABSTRACT The present paper tackles on a project to elaborate a bilingual (Romanian – English) dictionary of antonyms and correlatives. Antonimele: încercare de definire şi de clasificare.. Dicţionar poliglot: română. Onufrie (1981). and c) providing the English translation of the definitions. Baia Mare. în: Études romanes dédiées à Maria Iliescu.a. 1984:118. Narcisa (1984). Antonimele în sistemul lexical (cu exemple din limba latină) în: Sistemele limbii. Maria e. retain • a reveni „a relua o activitate întreruptă / to begin sth again or continue sth after stopping for a time” Sin: a relua Resume Una din noutăţile dicţionarului pe piaţa românească este caracterul bilingv: română-engleză. engleză şi spaniolă). p. 1981. established on Vocabularul minimal al limbii române (Basic Vocabulary of Romanian. a lăsa leave. 1981). (2001). thus aiming to catch the most interesting aspects of this complex phenomenon. engleză. Mureşan. Bidu-Vrănceanu. Cluj-Napoca: Casa cărţii de ştiinţă. b) the relations of synonymy and antonymy seen in indeterminacy. v. DŞL s. Timişoara: Facla. Conceived from the perspective of a non-native user of Romanian. Angela e. Modele de structurare semantică. Ileana (2005). op. definiţia de dicţionar a cuvintelor sinonime – dacă traducerea acestora poate ajuta la identificarea celui mai bun corespondent al intrării în limba engleză. în Studii şi articole vol. abandon. Bucureşti: Editura Academiei. spaniolă. a arunca. a reţine keep. Maria Iliescu. [3] Lucia Wald. Such a dictionary has been approached as one of the main working tools within the process of teaching / learning antonymy in Romanian. Ileana Mureşan. Maria e. Lucia (1970). Româna citadină. 39-53. II. Probleme ale corelaţiei dintre sinonime şi antonime. Antonimia lexicală în limba română. Bucureşti: Nemira (DŞL). 1970. Iliescu. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. [2] Bidu-Vrănceanu Angela şi Narcisa Forăscu. 42 .a (1994). franceză. emphasizing the polysemy of these entries. Bucureşti. a părăsi abandon • a părăsi • a renunţa „a nu mai ţine ceva în posesia sa / to give sth up” Sin: a abandona. [6]. Iliescu. Vocabularul minimal al limbii române curente cu indicaţii gramaticale complete tradus în germană. to be issued under the aegis of the Institute of Romanian Language as a European Language in Cluj-Napoca. germană. Bucureşti: Editura Demiurg (Ed.a. antonimul sau antonimele sale. Angela şi Forăscu.). 2001). (2001). renounce Sin: a se înapoia. [5]. în PLG VII. 1998:180. Termenul nu e utilizat în lingvistica românească pentru relaţii lexicale. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Maria Iliescu. italiană. 1994: 7. Wald. R. Vinţeler. fiind indicate traducerile pentru cuvântul-titlu. Craiova: Editura Universitaria. Cu aplicaţii la limba română. by: a) the lexicographic definition of the meanings. Sîrbu. Maria (1977). a se reîntoarce Return • a păstra „a ţine mai departe ceva în posesia sa / to continue to have sth” Sin: a menţine. Bucureşti: Editura Teora. Iliescu. Flora Şuteu. franceză.Sin: a lăsa. Richard (1977). entries and their antonyms. 1977: 5. Flora (1998). abandon. Vinţeler. Definiţiile de dicţionar ale intrărilor au fost verificate cu cele din DEX (1996) şi din Micul dicţionar academic (2001 – 2003). 2005. 1994. Polisemia în limba română. a lăsa give up. I Vocabularul minimal al limbii române (tradus în franceză. coordinated by Maria Iliescu. renounce • a renunţa „a înceta de a mai face ceva / to stop doing sth” Sin: a abandona. 180181.

Consultarea dicţionarului explicativ este determinată de cunoaşterea insuficientă sau necunoaşterea sensului sau sensurilor unui cuvînt din limba română. cea clasică. care constă în înţelegere (definirea lexicografică şi semică) şi interpretare (etichetarea concretă şi corectă a unei realităţi extralingvistice) şi cunoaşterea activă. Aşadar. cu trăsături distinctive. Cuvântul „dicţionar” şi echivalentele sale în diverse limbi [2] sunt folosite pentru „a semnala. concretizată în folosirea adecvată a unităţii respective în diverse contexte lingvistice (utilizare). orientată spre utilizarea acestuia în funcţie de nevoile lectorului. importantă în societăţile dezvoltate. caracteristică epocii în care a fost conceput.ro/biblioteca-virtuală. bazîndu-se pe două tipuri de cunoaştere [8]: cunoaşterea pasivă. care realizează un program de informare constant pentru toate articolele şi care se citeşte pe orizontală. conform pezentării de pe site-ul www.managusamv. Din punctul de vedere al scopului lor. Este o „operă lexicografică care înregistrează cuvintele unei limbi ori a două sau mai multe limbi în ordine alfabetică şi. Existenţa a trei variante ale aceluiaşi dicţionar ne-a sugerat ideea că o 43 . într-o carte. Dicţionar de marketing online . o abordare socio-culturală care depinde strict de modul de utilizare” [3]. 2. întrucât nu l-am găsit precizat) şi Dicţionar de marketing online DMO 3 (care. Pentru a servi scopului acestei lucrări. aşa cum sunt ele reflectate de dicţionarele de specialitate. o privire asupra dinamicii limbajului de marketing (LMk) pe o perioadă de aproximativ douăzeci de ani (1999 .DM1). din perspectiva autorului său. a fost publicată în 1999 (Dicţionar de marketing . numită şi nomenclatură: „ansamblul de intrări ordonate.Roxana CIOLĂNEANU. dicţionarul are atât o dimensiune ideologică. Acest proces de consultare a dicţionarului constituie prima etapă a învăţării lexicale [6]. a fost postat în 2008). după alte criterii. „dicţionarele sunt obiecte manufacturate a căror producţie. răspunde exigenţelor informării şi comunicării. urmată de alte două variante electronice. Dicţionarul este un instrument care înregistrează fapte lexicografice. orice dicţionar are o macrostructură. într-o manieră particulară. Obiectul lor este prin excelenţă pedagogic pentru că vizează eliminarea diferenţelor care există între cunoştinţele lectorilor lor şi cele ale comunităţii” [4]. cât şi una strict pragmatică. Prima ediţie. Academia de Studii Economice din Bucureşti TERMINOLOGIA DE MARKETING ÎN DICŢIONARELE DE SPECIALITATE În lucrarea de faţă ne propunem să surprindem câteva aspecte ale dinamicii lexicului specializat. 1. întrucât acesta are avantajul de a oferi. cum ar fi cele analogice”[1]. concept care introduce o relativă „libertate” de decodare a sensului cuvintelor de către vorbitori [7]. prin cele trei ediţii ale sale. întotdeauna supuse unei lecturi verticale parţiale în momentul reperării obiectului mesajului” şi o microstructură: „ansamblul de informaţii ordonate din fiecare articol. mai rar. ne-am oprit numai asupra unuia dintre dicţionarele specializate de marketing consultate. în speţă limbajul de marketing. după intrare” [5].2008).DMO 2 (al cărei an de apariţie nu l-am putut stabili clar. Din punctul de vedere al structurii.

o primă observaţie care se desprinde din comparaţia celor trei variante de dicţionar este de ordin cantitativ şi se referă la reducerea drastică a numărului de intrări din prima ediţie comparativ cu variantele ulterioare: 1274 în DM 1. plasare (distribuţie) şi pomovare”. dintre care menţionăm: AGROMARKETING. importanţi pentru LMk. PUBLICITATE DIRECTĂ. ACCOUNT DIRECTOR. PUBLICITATE PRIN CORESPONDENŢĂ. deşi definiţia se păstrează şi. deci. astăzi. Un alt aspect interesant este nevoia de precizare a unui termen prin adăugarea de determinanţi: dacă în ediţia din 1999 apăreau termeni simpli precum MOSTRĂ. În celelalte variante. deşi conceptele corespunzătoare sunt utile domeniului aferent şi. 482 în DMO 2 şi 470 în DMO 3. unii fiind înregistraţi chiar de dicţionarele generale (ex. SOLDARE. O altă situaţie întâlnită este eliminarea termenului adaptat românesc şi menţinerea celui englezesc. CUMPĂRARE IMPULSIVĂ. CONSUMATOR. La nivelul macrostructurii. NOTORIETATE A MĂRCII.comparaţie a lor ar putea aduce date interesante în ceea ce priveşte evoluţia LMk în limba română şi. care contribuie la precizarea sensului specializat: MOSTRĂ COMERCIALĂ. Un exemplu în acest sens este sintagma DESK RESEARCH. dar nici nu este înlocuită cu sintagma românească CERCETARE DE BIROU. VÂNZARE PERSONALĂ. BUS-MAILING etc. 44 . în legătură cu modificările care ar fi putut apărea într-un interval de douăzeci de ani. BOUILLON. englezi şi francezi. pe de altă parte. POTENŢIALUL PIEŢEI. fără echivalent în română şi greu adaptabili la limba română (ex. LOGO. Există. situaţia inversă. ADVERTISING. ACCES PRIME TIME. CONTACT. termenul MARKETING-MIX apare sinonim cu MIX DE MARKETING.). MIX DE MARKETING este eliminat. LIDER DE OPINIE. Alţi termeni şi sintagme care sunt eliminate din ediţiile online. SISTEM INFORMAŢIONAL DE MARKETING (SIM). ANUITATE. PIAŢĂ. în număr de două: o categorie este constituită din termeni străini. MARCĂ DUBLĂ. care nu mai apare în DMO 2 şi DMO 3. PUBICITATE INTERACTIVĂ. BULL TRANSACTION. MESAJ PUBLICITAR/PROMOŢIONAL. apar destul de frecvent în textele de specialitate (ex. MARCĂ DE FABRICĂ. preţ. CANIBALIZARE. TELEMARKETING.1. PUBLICITATE STRADALĂ. DEXI: ADVERTISING) [10]. fiind cunoscut şi sub denumirea de cei „4P”: produs. CERCETARE DE PIAŢĂ. BOUTIQUE-CHOC. STRATEGIE DE MARKETING. s-a renunţat la unii termeni de origine engleză. BUGET DE MARKETING. COMPARTIMENT DE MARKETING. de termeni adăugaţi în ediţiile online. PUBLICITATE AERIANĂ [12]. NOTORIETATE. Mixul de marketing reprezintă un concept esenţial al teoriei marketingului modern. deşi ele se întâlnesc în texte şi în alte lucrări lexicografice sunt: ATRIBUTE (ALE PRODUSULUI). 2. MARKETER. fireşti în încercarea de a delimita şi consitui un corpus de termeni româneşti de marketing. POLITICĂ DE PREŢ. în ediţia din 1999. AMBALAJ SECUNDAR. PANOTAJ. Ceea ce interesează aici sunt categoriile mari de termeni care au fost eliminaţi. apar în textele de specialitate. iar definiţia primului conţine cea de-a doua sintagmă: „combinarea ansamblului politicilor de produs. PLAN DE MARKETING. a. BURST ADVERTISING/CAMPAIGN. ca atare. având dat în paranteză şi echivalentul englezesc. distribuţie şi promovare utilizat de o companie pentru atingerea obiectivelor de marketing pe piaţa-ţintă/piaţa potenţială.. SUPERMAGAZIN. o a doua categorie cuprinde termeni româneşti care nu sunt de marketing sau nu au sens specializat de marketing (ex. ANNONCEUR.BTL). de asemenea. mai ales. au şi dezavantaje: pe de o parte. BELOW-THE-LINE . CONSUMERISM. şi utilizarea sintagmei eliminate. CREDIT CU PLATA ÎN RATE) [9]. POLITICĂ DE PRODUS. CANIBALIZARE A PRODUSULUI/GAMEI. pentru care nu s-au introdus echivalentele româneşti. POLITICĂ DE DISTRIBUŢIE. De exemplu. Aceste eliminări. PROMOŢIE. ACONT. preţ. PROSPECT.m. ABOVE-THE-LINE – ATL. în ediţiile ulterioare ei apar cu determinanţi. au fost eliminaţi şi termeni englezeşti care. cu toate că aceasta apare şi este definită în manualele de marketing de nivel liceal. MARCĂ [11]. MARKETING.

observăm că. AFIŞAJ în DM1 trimite doar la publicitate exterioară.)”) şi apoi se face trimiterea la publicitate exterioară.. cu manualele de specialitate (de nivel liceal şi universitar). în DM 1. duc la concluzia că. stabilirea unor limite în ceea ce priveşte arhitectura conceptuală a domeniului marketing. Aceasta vine în contradicţie. FLASHY ADVERTISING etc. importante şi lămuritoare. iar a doua parte se constituie ca o definiţie enumerativă. marketingul românesc neavând timpul necesar pentru a-şi crea proprii termeni. construită pe structura gen proxim – mijloace – scop . nu apare în nici un manual. în scopul atingerii obiectivelor de marketing şi financiare ale firmei (exemplu: exercitarea unei influenţe puternice asupra pieţei-ţintă cu prilejul lansării unui produs nou)”. a unei definiţii pentru termeni care în ediţia din 1999 nu beneficiau decât de o trimitere la un alt termen. în care numărul termenior englezeşti este extrem de mic şi. precum şi desemnarea termenilor aferenţi conceptelor de specialitate. La nivelul microstructurii. De exemplu. preluarea ca atare a termenilor englezeşti este oarecum firească. DISCOUNT HOUSE etc. pentru agenţia media – stabilirea ţintei de comunicare. MARCĂ DUBLĂ). De precizat însă că şi DMO 2 şi DMO 3 cuprind încă un număr destul de mare de cuvinte englezeşti.. mobil (pe mijloace de transport). altele adăugate (ex. precizând acţiunile specifice celor două părţi implicate: beneficiarul şi agenţia media: „Derularea unei campanii publicitare necesită punerea în aplicare a unui ansambu unitar de acţiuni specifice: pentru beneficiar – stabilirea obiectivelor companiei. o definiţie mai scurtă şi mai concisă. utilizând diferite mijloace de informare în masă.”. deşi e un termen deja consacrat şi înregistrat de DEXI. Aşadar. uneori şi neajunsuri. în unele cazuri.). fie el de nivel liceal sau universitar). termenul apare 45 . (conţinut creativ puternic. nu însă şi o veritabilă argumentaţie). având în vedere faptul că marketingul şi limbajul corespunzător acestuia exista în ţările occidentale de multă vreme. bugetul alocat. (. remarcăm introducerea.. unele păstrate din prima ediţie (ex. – regional or national campaign) -. Completările şi modificările ulterioare. parcări etc. Comparând doar ediţiile online. pe când la noi practicarea cu adevărat a marketingului a început în anii 90. creaţie. prima parte a articolului definiţional este similar cu cel din DM 1.). BUY-BACK. parafraze sinonimice româneşti (ex. BRAND. de tip mixt. în ediţiile online. este greu de făcut.2. În toate cele trei cazuri. cu unele inadvertenţe. Abundenţa de termeni englezeşti în prima ediţie în comparaţie cu cele ulterioare este de înţeles. pe de altă parte. de ordin cantitativ şi calitativ. care apare în toate cele trei variante de dicţionar. care conduc la definiţii mai ample. selectarea celor mai adecvate canale şi suporturi media (în concordanţă cu obiectivele campaniei). pe când în DMO 2 şi DMO 3 este mai întâi definit („media de masă cu o destinaţie publicitară evidentă. sintagma CAMPANIE PUBLICITARĂ. ce permite o puternică comunicare de notorietate – prin imagine. pe de o parte. ) (. cât şi pentru campanii naţionale de anvergură şi care include afişajul urban. selectarea agenţeie/agenţiilor de publicitate. De plidă. este eliminată în DMO 3 (ex. O situaţie similară se întâlneşte şi în articolele corespunzătoare termenului MARKETING DIRECT. BLIND TEST. unde se observă tendinţa de evitare a termenilor de acest tip şi de înlocuire a lor cu echivalenţi sau. producţie. completarea unei definiţii prin exemplu în DMO 2.Toate aceste modificări. au. 2. staţiuni turistice. posibil. BRANDUCT. Un caz ilustrativ este cel al termenului SUPRAAMBALAJ.). programare media ş..exemplu: „ansamblu unitar şi coordonat de acţiuni publicitare programate în timp şi spaţiu – campanie locală sau naţională (engl. respectând aceeaşi structură menţionată. rutier. CATCH-PHRASE. chiar şi pentru specialişti. are.a. media promoţional utilizat atât pentru campanii de susţinere cu impact local. pe mobilierul urban sau alte forme (în aeroporturi. O altă observaţie este legată de conţinutul propriu-zis al parafrazei definiţionale: modificări la nivelul detaliilor furnizate. cu alte dicţionare de specialitate consultate. În DMO 2 şi DMO 3.

46 . care nu apar însă în textele de specialitate sau din presă. BTL = sub linie). scoate la iveală o serie de aspecte legate atât de vocabularul de marketing în sine. dar nu şi termenul simplu MARCĂ. dar mai ales de perceperea marketingului ca domeniu de către specialişti şi de modul în care această percepţie este redată în dicţionare. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. 165. [6] A. I. 3. [8] Idem [9] La o scară mai redusă. pe care însă nu o conţin. 1993. 1977. conţine şi intrarea bax. care apare în DMO 2 şi DMO 3. dictionnaire. Prezenţa copleşitoare a termenilor de origine engleză şi franceză în ediţia din 1999. [2] dictionary. există încă termeni în cazul cărora nu se poate identifica un sens de marketing. ci doar adăugiri. Acest lucru se explică prin limitele incerte ale domeniului marketingului. redusă în variantele ulterioare. Jean et Claude Dubois (1971). 21. care duc. Josette (1971). p. Coteanu privind “funcţia reflexivă a limbii” care admite că realitatea extralingvistică reprezintă premisele obiective ale unei reflectări lingvistice multiple la nivelul sensurilor cuvintelor şi că această reflectare revizuită. p. Rey-Debove. în unele cazuri. [11] Interesant este că DM 1 înregistrează diverse combinaţii sintagmatice ale acestui termen: MARCĂ COMERCIALĂ (A PRODUSULUI). Dubois. de unde şi tendinţa autorilor de a include o varietate extrem de largă de termeni. DM 1. p. ATL = peste linie. 56. BTL = publicitate neconvenţională). 8. Rey. wörterbuch. dar nu şi în DMO 3.du dictionnaire à la lexicologie. MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. 1971. aflat într-o continuă dinamică în încercarea de a-şi contura propria identitate prin delimitarea de alte domenii economice. la anumite inadvertenţe. în sensul completării simplelor trimiteri la termeni echivalenţi cu definiţii propriu-zise sau chiar a completării definiţiilor deja existente cu detalii lămuritoare. putem afirma că dicţionarul de specialitate. completări. Analiza acestui dicţionar. aria din care termenii au fost selectaţi este mult mai largă decât cea utilizată în 2008. NOTE [1] DSL. Concluzia analizei la nivel microstructural este că nu există diferenţe mari de definire a termenilor. Introduction à la lexicographie. într-un proces de “du-te vino” de la realitate la limbă. iar pentru cel de-al doilea sens. s-au propus traduceri româneşti (ex. vine să completeze ideea de dinamică a domeniului şi a limbajului de marketing şi să puncteze tendinţa de circumscriere şi autohtonizare a acestui limbaj. [4] J. Rey-Debove. Rey. Dubois. Bucureşti: Editura şi Atelierele Tipografice. de la un vorbitor la altul. care nu face nici o trimitere în articolul dedicat termenului SUPRAAMBALAJ. Le dictionnaire. et C. [10] În cazul unora dintre aceşti termeni. Se observă astfel că. Lectura dicţionarelor. p. Paris: Libraire Larousse. În schimb. variantele online trimit la intrarea bax. [7] O asemenea interpretare se bazează pe teza acad. în cele trei variante ale sale. La Haye: Mouton. DEBIT CARD apare doar în DM 1 şi DMO 2. precum şi prin precizarea propriilor sale caracteristici. 59-62. conturează o imagine sugestivă a tipului de limbaj de care ne ocupăm.cu 2 sensuri. Paris: Armand Colin. Putem vorbi de anumite tendinţe şi la nivelul definiţiei. Aşadar. chiar dacă şi în cea mai recentă ediţie. Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains. modificată a realităţii este posibilă pentru că diferite aspecte extralingvistice ineresează diferit de la un moment la altul. acelaşi fenomen are loc şi între cele două ediţii online: de exemplu. MARCĂ GENERICĂ. care circulă în paralel cu variantele româneşti şi care par mai potrivite şi mai sugestive (ATL = publicitate convenţională. [3] A. Angela (1993). ei aparţinând în fapt altor domenii economice. [12] Apare doar echivalentul englezesc: AERIAL ADVERTISING. MARCĂ UMBRELĂ/DE PRODUS. [5] J. în 1999. slovar. p. 1971. Bidu-Vrănceanu. Le lexique: images et modèles . Trebuie să menţionăm că în textele din presă sunt propuse alte echivalente româneşti. Alain (1977). prin variantele sale eşalonate în timp.

47 . Bucureşti: Editura Economică. Chişinău: Editurile ARC şi GUNIVAS. (2008) http://www. Frone.Florin D. Dicţionar explicati 2003. Dicţionar de marketing. DMO 2 – Florin D. released from 1999 to 2008. .managusamv.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionar DMO 3 – Florin D.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionarhttp://www. Eugenia Dima.managusamv. (2008) http://www. Marketing. Bucureşti: Editura Oscar Print. both at the level of the inventory of terms and at the level of their definitions. Pop.manag usamv. Frone.*** DEXI – coord. Dicţionar de marketing – lexi-guide.ro/biblioteca-virtuala ABSTRACT This paper revolves around several aspects of the dynamics of the specialized language of marketing. Dicţionar expicativ ilustrat al limbii române 2007. as they are reflected by specialized dictionaries. DM 1 . Petre Mâlcomete. DEM – Constantin Florescu. The differences between the three editions of the same dictionary. 1999. Nicolae Al. Frone. Dicţionar de marketing. give important hints as regards the changes that happened in the Romanian language of marketing. The conclusion is that this specialized language is continuously trying to establish its own limits and identify its own characteristics in relation to other related specialized languages.

Since the subject of our paper addresses both non-specialists and specialists in lexicography we shall use ‘type’ for a bird’s eye view of dictionary subcategorization : “ The various categories and subcategories which result from such classifications are referred to as dictionary types.. learners’ language level (dictionaries for advanced learners) the number of entries. Nielsen 2006:283). the dictionary of idioms or collocations. the type of target user (e. Internet dictionaries and online dictionaries.. recorded dictionaries on CDs .. the general or special dictionary.provide a systematic overview of the various categories and subcategories of dictionaries that are distinguished.). – indicate what the most distinctive feature(s) of each main category and each subcategory is/are. Traditionally. sometimes called dictionary genres.g. dictionaries ) may be similar in some respects but may diverge in others’(Podhajecka 2009 : 154). LOB. the monolingual or bilingual dictionary). the most important coordinate in subcategorizing bilingual (specialized) dictionaries is the lexicographer ‘s decision to compile the dictionary either as an aid to the comprehension (of texts) or description of the source language or as an aid to the production 48 .” (Bergenholtz.g. because reference works (cf. etc. Swanepoel ((2003: 45) states that : “[T]he main aim of such typologies is to provide prospective dictionary users with a classification of existing dictionaries based on a set of distinctive features that .. Another criterion is the nature of the dictionary seen as a product under various formats : paper dictionaries . the commercial dictionary or scholarly dictionary). unabridged or desk dictionary). manner of financing (e. shape /size or content (e. as representative samples of large computer corpora. The most frequently mentioned criteria in classifying dictionaries are : scope of coverage (e. musicology (‘music genre’). specialized dictionaries : legal . mechanical engineering. etc. MICASE. These features may give relevance to each type and help target users in choosing the most useful for their needs (Dima 2007). All debates about dictionaries and dictionary-making (Landau 2001) begin with the former’s classification according to various types or genres.g. ” the focus of preparing dictionaries for a particular subject – field should be the needs of its user group in specific situations. despite a long tradition in literary studies (‘literary genre’). – make it possible to explicate the differences and correlations of different dictionaries within a (sub)category” (quoted in Podhajecka 2009 : 154). Modern theory of dictionary functions relies on the lexicographer’s knowledge of the needs of the users.g. ‘genre’ denotes a purely metalexicographical term.. the complexity of the headword (e.Gabriela DIMA. medicine. the pocket . Galaţi WHAT IS A BILINGUAL SPECIALIZED DICTIONARY GOOD FOR? Modern approaches to lexicography undertake function as “fundamental to all theoretical and all lexicographical decisions relating to the conceptual basis for a dictionary and the specific dictionary itself’’( Bergenholtz. In fact. Other criteria refer to age ( children’s dictionaries). Universitatea “Dunărea de Jos”. : ’The use of many variables in typologies being inevitable. and computer corpora themselves ( BNC. FROWN. etc. or film studies (‘film genre’).).g. the latter seems more relevant as a specialist term than the former because. while ‘type’ may designate reference works as used by both specialists and non-specialists”( Podhajecka 2009 : 154 ). the learner’s dictionary or dictionary for native speakers . dictionary of phrasal verbs) . Nielsen 2006:281). accounting .

2 : damper (TH) amortizor.g. according to Zgusta “ It would . 1: machine (mas) masina. instrument. semi-experts) may find the necessary information about the special subject field they are interested in and compare the subject field in the native and in the foreign culture with a view to fulfill both linguistic and professional needs. since the translation conveys to the user the same denotative meaning as encoded by the original text so that we can here speak about ‘denotational equivalence’ as opposed to 'stylistic and/or connotational equivalence'( Tomaszczyk 1983). 49 . civil engineering . dispozitiv. mecanism. equivalent which is not directly connected with differences in culture and or in the surrounding world as it happens with polysemantic words in monolingual general dictionaries (Tomaszczyk 1983.g. mecanism. providing the dictionary user with a wide range of contextual choices. following Bergenholtz and Nielsen (2006 : 287) : a) to assist the users in solving problems related to text reception/ production of texts in the native language b) to assist the users in solving problems related to text reception/ production of texts in a foreign language c) to assist the users in solving problems related to translation of texts from the native /a foreign language into a foreign /the native language As a result. Sorcaru 2009): (a) It is handy to find a translation equivalent to a given L2 lexical item. marime/valoare infinitezimala infim. Professionals and specialized translators turn to the bilingual rather than to the monolingual dictionary (Hartmann 2001. (cstr) amortizor de zgomot . (auto) amortizor . The description of the following entries from the English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering ( 2009) is meant to prove that even in specialized domains polysemy is at work and might become an obstacle in finding equivalence of the terms unless the specialist is consulted. users (laypersons. vana de aer ( de combustie). automobile industry. masina. be a mistake to think that the coordination of the equivalent terms in them is plain sailing : the scientific terminology has an “ anisomorphism “ of its own manifested when terminological sets of different languages are compared” (1971: 298). experts. e. umezitor. The narrowing of meaning through metonymy implies naturally the narrowing of subject-fields and specialization e. More recently functional lexicography has turned these aims into communication – orientated functions named after the use situation. minuscul. Bejoint 1994) due to a number of advantages which will be described by providing samples of translation equivalents from the English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering (Deleanu. c ) surdina . infinitezimal. neinsemnat.g. a prelucra. Snell-Hornby 1987). (el. aparat. e. while consulting bilingual specialized dictionaries..of texts in the target language ( Zgusta 1971). Dima. automobil. (met) registru de ventilatie / de cos. ( el ) atenuator . clapeta. b) The translation equivalent necessarily covers the same semantic area as the L2 lexical item translated. dispozitiv. electronics. as briefly presented below. however . The entry develops from general technical vocabulary to metallurgy field. aparat.g. bicicleta. e. The dictionary compiler represents the scientific phenomena in as exact and precise terms as possible even if. instrument. motocicleta. a uzina The translational equivalents provided are ordered along two semantic dimensions tools and means of transportation. 3 : infinitesimal (mat) infinit mic. ( OM ) amortizor.

9 : machine oar( OM. Oxford: Pergamon Bejoint (1994 ). Galaţi: Europlus Hartmann 2001. Podhajecka . The Art and Craft of Lexicography.g. 8 : magnetic ageing ( fiz) stabilizare magnetica.g. Dima G. Cambridge: CUP.F. Tradition and Innovation in Modern English Dictionaries. bilingual dictionaries reinforce the idea that there should always be a one-toone correspondence between L1 and L2.g.g. garnet (met) granat. Editura Didactica si Pedagogica Dima. 7 : feed pomp (TH)pompa de alimentare.g. chim) instalatie de imbuteliere si agitare. Examples 8 and 9 are illustrations of how common words can change meaning when collocating with technical specialized words. Galaţi. and Jukka Tyrkkö. English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering.lingref.ed.) R. impedance (el) impedanta. 10 : female radius tool ( mas-un) cutit de rotunjit exterior .. since selection is guided by usefulness”( 2007: 75) REFERENCES Atkins . Harlow: Pearson. (ed.g. acknowledging what Dima states : “ It is without question that all types of dictionaries have their role in the verbal marketplace . L. kelly (OM) tija de antrenare. Snell-Hornby 1987. Henning.. 12 : inert-gas shielded –arc process / welding (met) sudare cu arc in mediu gazos protector/inert. Sue (1985). D.com. e. W. 153-170. John Benjamins Publishing Company Deleanu. R. Somerville. e. Dictionaries. e. 6 : galvanize(met) a galvaniza. e.g. Historical Development of Lexicographical Genres: Some Methodological Issues in Selected Proceedings of the 2008 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX 2). Lexicography & Language Learning. Landau.. Monolingual & bilingual dictionaries : a comparison in Dictionaries. Mirosława ( 2009) . Sorcaru. e. 11 : feed trip dog (mec) cama pentru decuplarea automata a avansului . Romania. 1-2 November 2007. Bucuresti. Ilson. Samples from the quoted dictionary include : e. e. 5 : inertial lock ( auto) incuietoare activata prin inertie inertial locks ( auto) sistem de blocare prin inertie (c) Bilingual specialized dictionaries supply translation equivalents which can be inserted into the context immediately as a comprehension and recognition test. ind chim) paleta amestecatoare. (2009). 4 : infinitesimals (mat) analiza infinitezimala e.Tomaszczyk 1983). Gabriela (2007). e. It is primarily the case of simple lexeme entries as in the following illustrations: e. Sandro Nielsen (2006) . By providing simple translations. McConchie.. Translation and Dictionary Use în volumul conferinţei internaţionale Translation Studies: Retrospective and Prospective Views. Bergenholtz. www. document #2174.g. The use of bilingual dictionaries is still a matter of controversy within ELT but we consider it a must for professionals and specialized translators. Lexicography.The usage of plural of the same word has as result both the representation in two separate entries and the raising to a more abstract level in specialization with no change in denotation. Alpo Honkapohja.g. preventing a never-ending search for explanations of the words used in the definitions given in monolingual general dictionaries ( Atkins 1985. Teaching and Researching Lexicography. alim. Subject –field components as integrated parts of LSP dictionaries .g. 50 . 13 : machine for drawing off ( alim. Oxford: Clarendon. MA: Cascadilla Proceedings Project. The 2nd edition. (d)Word collocations in bilingual specialized dictionaries are translated either using the word for word technique or explicitation thus facilitating the user’s comprehension of the terms . Sidney ( 2001).

Tomaszczyk J. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie astăzi tipologia variată a dicţionarelor limbilor naturale . Towards a Learner's Bilingual Dictionary' in Cowie (ed. Paris : Mouton REZUMAT Dintre numeroasele etichete atribuite dicţionarului. Dictionary typologies: A Pragmatic Approach. Manual of Lexicography .. în toate sferele vieţii sociale. în virtutea faptului că reflectă atât gradul de cultură a unei naţiuni cât şi nivelul de cunoaştere şi utilizare a limbii naţiunii respective .) A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.Snell-Hornby . (1987). am ales-o pe aceea de a fi asemănat unei oglinzi . Prague : Academia/The Hague . London: Academic Press Zgusta. fiecare adresându-se evident atât unui public larg . 51 . On Bilingual Dictionaries: The Case for Bilingual Dictionaries for Foreign Language Learners' in R. produsul schimbărilor care au loc permanent. R. In Piet van Sterkenburg (ed. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. K.). Swanepoel (2003) . Astfel. dar şi unor categorii specifice de utilizatori. în speţă. Asupra unora dintre aceste aspecte.. 1987 Sterkenburg (2003) (ed. în decursul istoriei. la dicţionarul on-line şi corpusuri.carte .) A Practical Guide to Lexicography. dar şi ale celor legate de avantajele utilizării unui dicţionar bilingv de specialitate ne vom referi în lucrarea de faţă.). Hartmann (ed. dicţionarul este . (1983). Lexicography: Principles and Practice. plecând de la tradiţionalul dicţionar . Mary. Ladislav (1971). la un moment dat.

Il est pourtant curieux que le premier dictionnaire de néologismes français. c’est pour rendre suspect le mot et le condamner. le problème de la néologie se trouve toujours au centre d’un débat qui se poursuit entre la tradition du conservatisme puriste de la langue et la tendance au libéralisme néologique. dès le début. en français. Universitatea din Piteşti NEOLOGIE ET NEOLOGISME DANS LES DICTIONNAIRES ALLEMANDS ET FRANÇAIS L’étude de la néologie n’est pas récente. Par contre.. En France. qui était non seulement signe de décadence linguistique. la néologie est défini comme suit : NEOLOGIE : [. l’un des dictionnaires de synonymes les plus répandus de l’avant-dernière décennie du XXe siècle. Si ces quelques mots sont marqués « néol. déjà bien ancrée au XVIIeme siècle.. dans la cinquième édition.1. n’introduit pas seulement la nouvelle famille lexicale de néologique. En effet. le Néologisme est un abus. d’employer des mots nouveaux demande beaucoup de goût et de discrétion. mais Desfontaines fait tout d’abord des listes des nouveaux mots et des nouveaux emplois à la mode seulement dans le but de s’en amuser et de les soumettre à la critique ironique. des emprunts à l’allemand. avec l’éloge historique de Pantalon Phoebus de Pierre-François Guyot-Desfontaines. Ainsi. La manie du néologisme. c’est l’Académie qui est « une des premières néologues » [1] .Silvia DOBRIN. Cet ouvrage comporte de nombreuses marques d’usage et notamment la marque « Néol. dans les discussions menées autour des emprunts aux langues étrangères. se caractérisait par le rejet inexorable de toute innovation linguistique. La néologie au fil du temps 1. notamment celle des valeurs nationales et culturelles. à l’italien. ». analogies et antonymes. NEOLOGIE : [.] La néologie.] La Néologie est un art.. l’Académie Française a été fondée pour veiller à la perfection de la langue et la créativité lexicale ne se manifestait que dans la littérature des Précieux. L’analyse des mots portant ces marques se révèle très importante pour les diverses conceptions rattachées au signalement de la néologie. rédigé par Roger Boussinot. connus pour leur création lexicale intense. L’attitude conservatrice traditionaliste et puriste. ». les attitudes pour ou contre les néologismes ont eu des échos. Depuis cette époque-là. etc. paru d’abord en 1726 à Paris et réédité plusieurs fois. 52 . dans le cadre des discussions linguistiques continuelles et virulantes autour des innovations lexicales. Néanmoins. Les sophistes grecs employaient les mots et les tours nouveaux comme un art oratoire en raison de leur effet stylistique. au XVIIeme siècle. A la fin du XIXe siècle. ainsi. voire d’emprunts (Fremdwörterbuch). probablement l’un des premiers dans le monde. mais également de décadence générale. 1. exclusivement dans le domaine linguistique lexicographique. quelques générations plus tard. Définitions dans les dictionnaires français L’apparition de la famille lexicale de néologique et néologisme en France pendant le XVIIIeme siècle est ancrée.. les néologismes auxquels s’ajoute la mention d’emprunt à une langue étrangère sont des anglicismes. les controverses autour du néologisme (Neologismus) et de l’emprunt (Fremdwort) en France et en Allemagne ont le plus probablement contribué à la constitution des dictionnaires de néologismes (Neologismenwörterbuch). ne soit pas un défenseur de l’innovation lexicale. En 1981 paraît le Dictionnaire Bordas des synonymes. le Dictionnaire néologique à l’usage des beaux esprits du siècle. ou l’art de faire.

en référence au Dictionnaire néologique de Desfontaine. il y a les néologismes non marqués en tant qu’emprunts à une langue étrangère. bidule. Le néologisme est. dans les indications de la signification. neologisch : 53 . Neologie : « Neulehre. Par conséquent. Schönaich traite lui aussi de manière ironique notamment les créations littéraires. Mot ou expression de création ou d’emprunt récents : acception nouvelle d’un mot ou d’une expression existant déjà dans la langue. se retrouvent donc en 1804 dans le dictionnaire de néologismes de Johann Christoph August Heyse Allgemeines Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. 1944 . neologisch. 1961). Neologie. entstellenden fremden Ausdrücke. solutionner.und Umgangssprache. Neulehrer » [3] . on y élargit l’objet de la néologisation (mot ou expression) et on fait le constat que néologie est un terme linguistique : NEOLOGIE n. le rapport à la langue. emprunté aussi au français. Son ouvrage non plus n’est pas un dictionnaire dans le sens traditionnel du terme. Roger Boussinot attribue au néologisme un trait péjoratif. c’est-à-dire aux notions linguistiques. ainsi que de neologisieren. Selon Le Nouveau Petit Robert [2]. un barbarisme et a souvent une connotation négative. 1950 . parce qu’il est né également à partir d’une position puriste qui se prononçait contre la nouveauté linguistique.f. « mot nouveau . parmi lesquelles la plupart étaient des hapax. 1929 . qui a été dépourvue d’une suite notable longtemps après.m. « emploi d’un mot nouveau (soit créé. LING. selten oder öfter. : néologisme de forme) ou. siglaison. 1940). composition. est soit absent (Neolog(e) : « Neuerer (in irgend einer Lehre). c’est que. il s’agit de néologismes vraisemblables pour la décennie 1960-1970 (suiviste. Lehrneuerung. barbouze.D’un autre côté. composition. Les premiers enregistrements de Neolog/Neologe. le plus probablement. dans le Gedrängtes Deutschungs-Wörterbuch der unsere Schrift. siglaison. emploi d’un mot. en effet. emprunt. néologisme a deux acceptions : 1. 2. Définitions dans les dictionnaires allemands En 1754. mais assortis d’une marque supplémentaire diastratique . Neuerungssucht in Glaubenssachen » [4] . Neologie.) NEOLOGISME n. Christoph Otto Baron de Schönaich publiait un livre intitulé Die ganze Aesthetik in einer Nuss oder Neologisches Wörterbuch. 1795. mais rare avant 1894 . Il s’agit d’une publication parue. croulant. etc. Il représente néanmoins le point de départ des efforts de création d’une lexicographie néologique en Allemagne. Neologist.2. Les définitions consacrées à la néologie dans le Petit Larousse illustré sont plus précises dans l’édition de 1998 . Ensemble des processus de formation des néologismes (dérivation. etc. par extension. sens nouveau d’un mot ». mais aussi de mots entrés dans la langue depuis un certain temps (bla-bla-bla. troncation. Comme celui-ci. Le terme Neologismus apparaît pour la première fois en 1816 chez Eucharius Ferdinand Christian Oertel (Gemeinnüzziges Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der im gemeinen Leben vorkommenden fremden Ausdrücke) et en 1817 chez Friedrich Erdmann Petri. et en 1813 dans le dictionnaire de Joachim Heinrich Campe Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. d’une expression préexistants dans un sens nouveau (néologisme de sens) » . emprunt. soit obtenu par dérivation. mais son Dictionnaire néologique est la première source de référence de la langue allemande pour ce qui est des néologismes empruntés au français neologisch. 1. Ce qui est différent dans ces enregistrements par rapport au français. le Baron de Schönaich n’a pas fondé une lexicographie néologique allemande. C’est la raison pour laquelle tout ce qui est étranger à la langue courante relève de néologismes.

parue tardivement dans les dictionnaires généraux de langue allemande.. Neusüchtigkeit (bes. konzentrierende Kürzung als Auswirkung von Sprachökonomie. dans ces anciens enregistrements comme dans ceux qui les ont suivis régulièrement dans les dictionnaires allemands du XIXe siècle. ein neues Wort bzw. Lehrneuerer. fehlerhaft neugebildete Wörter»). dem lexikalischen System nicht additiv hinzugefügt. mais ce qui est faux dans cette définition est que l’on conçoit le mot nouveau (Neuwort) et le nouveau sens comme des souscatégories de la Neuprägung. expressiv: stockdumm. le terme néologisme est mentionné seulement entre parenthèses : « eigene. les définitions ne sont pas homogènes. soit il apparaît comme subordonné à une signification plus générale : Neologie : « Neuerungssucht. La remarque. Par exemple. Politik usw. Neuprägung». Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. un champ de relations qui va jusqu’au-delà de la langue (par exemple la religion. les domaines d’emploi et les facteurs temporels. Irrgläubigkeit). stilistische Faktoren (z. neulehrig.oder Irrgläubigkeit» [6] Nous pouvons constater enfin que. Wortneuschöpfung . doch werden sie von den Sprechern noch als neu empfunden 54 . de toute évidence. la famille lexicale de Neologismus présente. La définition est plus exacte dans le Duden. la doctrine etc. les notions Neuprägung. sur l’appartenance du néologisme (Neologismus) au langage spécialisé de la linguistique est peut-être liée aussi à la présentation concise du terme dans les dictionnaires linguistiques spécialisés. Wortneuschöpfung. Streben nach Verdeutlichung. le néologisme est défini comme suit : « Neubildung.« neuerungssüchtig. «neue. zwar schon bis zu einem gewissen Grade usuell und lexikalisiert.) et qui . erzreaktionär). Das große Fremdwörterbuch de 1994 : « [ in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangene] sprachliche Neubildung / Neuwort bzw. Im Unterschied zu okkasionellen Ad-hoc-Bildungen sind N. Pourtant. Kultur. Neulehrer. mais évite de les désigner : « Neologismus: Neu eingeführter oder neuartig gebrauchter sprachlicher Ausdruck. neue Wortbildungen (Neologismen) » [8]. Neugläubiger) . in der Erfindung und dem Gebrauch neuer ungewöhnlicher Wörter».à l’exception de la caractérisation Neologe qui semble ne pas appartenir au vocabulaire linguistique (par exemple : Neuerer. à la différence de Lewandowski. pour ce qui est de la différenciation des néologismes selon l’origine. Dans le Lexikon der Germanistischen Linguistik. L’indication de la signification qui suit après cette remarque « in den allgemeinen Gebrauch übergegangene sprachliche Neuprägung (Neuwort oder Neubedeutung) » [7] reprend. Nach Schippan (Semasiologie. neugläubig » [5]). La remarque sur l’appartenance du terme néologisme au vocabulaire de spécialité de la linguistique se retrouve assez tard dans le dictionnaire général de la langue allemande. voire en 1978 dans le quatrième volume du Duden.est connoté le plus souvent négativement (neuerungssüchtig. ein neuer Ausdruck. par exemple. B. Neuerungssucht. dans le dictionnaire de Lewandowski. bes. der sich umgangssprachlich noch nicht voll eingebürgert hat. C’est ainsi que. sondern semantisch und phonologisch inkorporiert ». [9] En général. par exemple. où la nouvelle signification (die Neubedeutung) du néologisme n’est pourtant pas mentionnée. neues Wort et neuer Ausdruck ne sont pas classifiées. Des définitions plus positives sont données cependant dans des dictionnaires linguistiques spécialisés dont les premières éditions sont parues entre 1976 et 1993. Neu. à la différence du français. Bußmann [10] distingue les trois formes de néologismes. in der Erfindung und dem Gebrauch neuer ungewöhnlicher Wörter und Redensarten). Neuwort et Neubedeutung. nous pouvons constater qu’il n’y a pas d’appréciation négative du phénomène du néologisme. notamment par l’intermédiaire de l’allusion à l’écart de ces phénomènes linguistiques par rapport à la norme (« Neuerungssüchtikeit bes. können sein neue Erscheinungen in Technik. chez qui les notions de Neubildung. les types. 1972) werden N. Die Ursachen für N.

B. tendance excessive à l’innovation dans des questions de croyance». « mots » et séquences figées. p. [2] Le Nouveau Petit Robert. soit qui ne sont que récents. N. sont marqués de façon appropriée. „Datennetz. entstehen zur Benennung neuer Gegenstände und Konzepte. „durch metaphorische Bedeutungsübertragung wie in „(Computer)-Virus. p. nouveau croyant». par ex. stylistiquement. mot nouveau ou expression nouvelle qui n’a pas encore été complètement assimilée. culturelles.Man kann drei (auch kombinierbare) Formen der Neuprägung unterscheiden: a. [7] « nouvelle unité lexicale (nouveau mot ou nouveau sens) entrée dans l’usage général » [8] « Nouvelles créations lexicales particulières ». par ex. Conclusion La néologie intègre donc aussi bien les créations formelles que les innovations dans l’emploi des unités lexicales.. Les causes qui sont à la base des néologismes peuvent être les innovations techniques. p. etwa in Technik. politiques etc. traitement des déchets. B. les néologismes sont usuels et lexicalisés jusqu’à un certain degré. à l’aide de la transposition de signification métaphorique. [5] « maniaque de l’innovation. 744. hacker. z. textes réunis et présentés par Jean-François Sablayrolles. Jusqu’au début du XXIe s. Gemeinnüzziges Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der im gemeinen Leben vorkommenden fremden Ausdrücke. p. 1972). durch Mittel der Wortbildung auf der Basis des vorhandenen lexikalischen Materials. 185. à l’aide des différentes formes de l’emprunt. software. dans Heyse Johann Christoph August (1804). innovation doctrinaire. A la différence des hapax. dans Lexikon der Germanistischen Linguistik (1980). cependant ils sont ressentis toujours comme nouveaux par les locuteurs et. les néologismes ne s’additionnent pas au système lexical. z. Technologie“ und c. b. B. mais dont la diffusion dans la communauté linguistique n’a pas été jugée suffisante pour qu’ils soient enregistrés ». nouvelle création lexicale. Honoré Champion. Wissenschaft oder Politik. le facteur expressif: bête à manger du foin. parsen. le désir de clarification. [10] « Néologisme: expression linguistique nouvellement créée ou employée d’une nouvelle manière. 463. technologie et c. Oldenburg. par exemple dans la technique. Linse“». 177.». les lexicologues s’accordent sur le fait que « apparaissent comme néologismes des mots qui sont réellement nouveaux. Dictionnaires Robert-VUEF. « La traque des mots « néologisme» et « néologie» dans les dictionnaires monolingues monovolumaires français de la fin du XVIIIe s. On peut distinguer trois formes de néologie (que l’on peut aussi combiner): a. La naissance des néologismes est due au besoin de la dénomination de nouveaux objets et concepts. [4] « Nouvelle doctrine. Entsorgung“ b. sur la base du matériel lexical existant. dans Campe Joachim Heinrich (1970). dans L’Innovation lexicale. Hacker. les facteurs stylistiques (par exemple. [6] « Dépendance à l’innovation. nouveau maître)». dans Heyse Johann Christoph August (1804). [11] NOTES [1] Pruvost Jean (2003). réseau de données. ». durch die verschiedenen Formen der Entlehnung. la science ou la politique. lentille ». dépendance au nouveau (surtout dans la création et l’emploi de nouveaux mots et expressions inhabituels. dans Lewandowski Theodor (1994). nouveau dans une doctrine. z. hérétisme». ultraréactionnaire). 3eme édition Ansbach. [3] « Novateur (dans une doctrine. par exemple dans le langage de la publicité. Généralement. Allgemeines Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. à l’aide des moyens de la création lexicale. l’abréviation comme effet de l’économie de la langue. ou dans un but expressif et persuasif.und sind stilistisch entsprechend markiert. comme dans virus. Dictionnaire de la langue française (2007). Paris. Hildesheim/New York: Braunschweig. [9] « Nouvelle création. „parsen. Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unseren Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. mais ils s’y incorporent sémantiquement et phonologiquement. dans Oertel Eucharius Ferdinand Christian (1816). 55 . dans Bussmann Hadumod (2002). oder auch in expressiver und persuasiver Absicht. Selon Schippan (La Sémasiologie. Software. in der Werbesprache.

Rudi (1985). Doris (1988). 1ere édition. Conrad. Helmut (1993). Rosemarie / Steffens. Kröner. La Créativité lexicale. „Néologismes journalistiques“. Dieter / Lange. Neologie und Korpus. textes réunis par Jacques Anis. Stuttgart: A. Hadumod (2002). 56 . Guilbert. Louis (1975). Stuttgart/Weimar: J. Leipzig: Bibliographisches Institut. Tübingen: Günter Narr. Wiss. Paris : Larousse. Rainer (1984). Wortbildung in gesprochener Sprache: die Substantiv-. p. These are important for delimitating our definition of the term neologism. d. Bernhard / Graf. 377. Klaus / Herberg. Metzler. dans Le Signe et la lettre. Verb. Bussmann. Berlin: Akad. Metzler-Lexikon Sprache.). Theoretische und praktische Probleme der Neologismenlexikographie : Überlegungen und Materialien zu einem Wörterbuch der in der Allgemeinsprache der DDR gebräuchlichen Neologismen. Lexikon der Sprachwissenschaft. Irmhild (1998). RÉFÉRENCES Barz. Zum Neuheitseffekt von Wortneubildungen». Tübingen: Niemeyer. André Eskénazi et Jean-François Jeandillou. «Neologie und Wortbildung. Heller.und Adjektiv-Zusammensetzungen und -Ableitungen » im « Häufigkeitswörterbuch gesprochener Sprache. L’Harmattan. Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. dans Wolfgang Teubert (dir.[11] Mortureux Marie-Françoise (2002). but we are also interested in the language specialized dictionaries. Gersbach. ABSTRACT Our paper aims at giving a description in contrastivity of the phenomenon of neology by taking into account some definitions and theories and the study of dictionaries. B. Christina / Schnerrer. Our interest goes especially towards the specificity of the neology in the general French and German dictionaries like Le Petit Robert and Duden. Glück.

Si les traductions vers le roumain de grands auteurs orthodoxes français peuvent encore être réalisées plus facilement par des traducteurs roumains. Parmi eux. il n’y a aucun dictionnaire bilingue roumain-français (ou français-roumain) à ce sujet. Pour l’accomplissement de très bonnes traductions dans ce domaine spécial. Un dictionnaire roumain-français.terminologiques.Felicia DUMAS. afin de proposer justement des définitions explicatives (de type encyclopédique) de quelques termes fondamentaux de l’orthodoxie à un public 57 . Comme nous le disions ailleurs [1]. car différentes des autres (techniques). la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Les auteurs de celles-ci sont. il s’agit notamment de dictionnaires techniques : juridique. l’un des prêtres de la cathédrale métropolitaine de la MOREOM. techniquement spécialisé. des affaires. confessionnel. se pose au moins un problème essentiel. L’utilité d’un pareil dictionnaire est indéniable. Cuza » de Iaşi UN DICTIONNAIRE BILINGUE DE TERMES RELIGIEUX ORTHODOXES Les dictionnaires bilingues sont des instruments lexicographiques essentiels pour l’apprentissage d’une langue étrangère et d’indispensables passeurs de contenus sémantiques entre deux cultures. en 1989. dont un dictionnaire signé par un universitaire et juge ecclésiastique (catholique) [2]. Se rendant compte de la nécessité impérative d’une bonne connaissance de la terminologie religieuse orthodoxe en langue française. a fondé en France depuis une dizaine d’années plusieurs paroisses et monastères. en général. Puis. où l’on célèbre parfois en français aussi (non seulement en roumain) pour les fidèles français ou francophones. malgré quelques discrètes expériences lexicographiques en français. Des traductions massives d’ouvrages de spiritualité orthodoxe ont commencé à être faites entre les deux espaces culturels –roumain et français. un Vocabulaire théologique orthodoxe [3]et un lexique consacré aux mots du culte qui clôt le Spoutnik du père Denis Guillaume [4] (ancien moine uniate du monastère de Chevetogne devenu orthodoxe quelques ans avant sa mort). de type culturel. Il s’agit d’une terminologie spéciale. de plus en plus de rencontres ont lieu entre des orthodoxes roumains et français. Or. ceux-ci devraient avoir de très bonnes compétences non seulement de ce point de vue. D’autre part. focalisés et organisés autour d’un lexique précis. Pour la conception d’un tel dictionnaire. jusqu’à présent. médical.se propose d’être une initiation essentielle de tout traducteur de textes orthodoxes dans ce que nous appelons la terminologie religieuse orthodoxe en français. mais aussi qu’il soit un bon connaisseur de la terminologie orthodoxe en français. I. confessionnelle. Université « Al. mais spécialisée et tout aussi précise au niveau de ses dénominations. le père Iulian Nistea. un type particulier est représenté par les dictionnaires bilingues spécialisés. mais aussi –et surtout. concernant l’élargissement des principes classiques de rédaction d’un dictionnaire bilingue dans la direction des explications de type encyclopédique. car l’individualisation de l’orthodoxie française se fait au niveau lexical. qui soutient notre démarche lexicographique. français-roumain de termes religieux orthodoxes –inexistant à l’heure actuelle. Pour le français.notamment après la chute du communisme en Roumanie. ce type de traduction suppose que le traducteur se situe dans l’actualité de l’orthodoxie. etc. ou carrément des théologiens. et les acteurs ecclésiastiques ou laïques concernés par celles-ci (ou bien leurs truchements) devraient pouvoir se servir d’un pareil dictionnaire afin d’éviter des approximations ou des inexactitudes dans la communication. l’autre type d’exercice. diocèse de l’Eglise Orthodoxe Roumaine dont le siège est à Paris (à Limours). des personnes avec une culture orthodoxe. a initié d’ailleurs le projet français d’OrthodoxWiki. du roumain vers le français s’avère être quasiment impossible en dehors de la familiarisation du traducteur avec la terminologie orthodoxe en langue française.

des livres de théologie. slavonne ou grecque byzantine. C’est à ce niveau surtout que nous sommes confrontée au problème de la définition lexicographique proposée pour chaque entrée. Nous étudions cette terminologie en travaillant sur un corpus de plusieurs types de sources religieuses orthodoxes écrites.comme des cours de français spécialisé. de vouloir proposer non seulement des équivalences du domaine théologique (en principe. français-roumain de termes religieux orthodoxes relèvent de la complexité de la démarche. des higoumènes de monastères (orthodoxes). termes de la pratique religieuse courante. nous devons opter pour des initiations plus larges. on peut distinguer ceux qui désignent des livres. des hymnes. car. ce sont des termes qui relèvent (à l’intérieur de ce « domaine » confessionnel) de plusieurs champs sémantiques. au niveau des termes liturgiques.francophone. etc. Ensuite. le plus étudié) entre les deux langues. dans la plupart des cas. dont: des textes liturgiques proprement-dits (les offices de l’orthodoxie). il se pose également le problème du statut des noms propres spécifiquement orthodoxes. des prières. dans le sens d’encyclopédiques. autrement dit. qui se propose de décrire et de saisir de façon lexicographique une réalité lexicale confessionnelle relativement nouvelle pour l’espace culturel français : l’orthodoxie. respectivement. confessionnel. termes théologiques. comme les noms des fêtes ou des saints. destiné à la formation linguistique de futurs spécialistes en théologie. lexicalisés en français de façon différente selon les champs notionnels qui les caractérisent : termes liturgiques. etc. Nous 58 . mais de viser l’ensemble des champs référentiels et sémantiques de la vie religieuse orthodoxe. C’est au niveau des ces traductions que se fixent en français les normes lexicales qui sous-tendent cette terminologie religieuse orthodoxe qui nous intéresse depuis plusieurs années déjà. En ce qui concerne les termes théologiques. pas forcément familiarisé avec celle-ci. etc. par exemple. le français est enseigné dans les Facultés de Théologie orthodoxe de Roumanie et il faudrait que les enseignants qui sont chargés de ces cours soient en mesure de les concevoir –dans un cas idéal. Nous revenons sur la précision déjà faite que la particularité la plus importante de cette terminologie est son aspect culturel. propres à l’orthodoxie. Les indications étymologiques sont relativement simples et « faciles » à faire. il y a plusieurs sous-catégories : par exemple. orthodoxe. par l’intermédiaire de traductions massives (du grec. la plupart des termes liturgiques et théologiques français étant des emprunts à la langue grecque moderne ou des mots d’origine latine. de simples fidèles. [8] Une autre partie du corpus est représentée par des enregistrements audio de plusieurs entretiens réalisés avec des acteurs très initiés de l’orthodoxie: quelques évêques. de théologie orthodoxe [7]. termes propres à la théologie morale. Ce dernier a pour équivalent dans l’espace culturel français une terminologie orthodoxe. théologiques et spirituels en général. dont les équivalents roumains sont d’origine latine. de la pratique liturgique et de la foi. il y a également d’autres sous-catégorisations possibles : termes dogmatiques. de « nomenclature » de spécialité. Les particularités d’un dictionnaire bilingue roumain-français. Dans la culture roumaine. A l’intérieur de chacune de ces catégories. des ouvrages de catéchèse ou de spiritualité orthodoxes. ou bien de « connaissances religieuses » en général. des objets. des revues. des moines et des moniales orthodoxes qui pratiquent leur religion en France et en Roumanie et l’expriment en langue française et. Afin de pouvoir les intégrer dans notre dictionnaire. Pour ce qui est de la langue roumaine. des vêtements. la langue littéraire a pris naissance en même temps que la traduction du slavon des livres liturgiques. des offices. à des buts didactiques spécialisés. [6] Elle est composée de termes (simples et complexes) qui désignent de manière univoque des notions précises qui appartiennent à la religion orthodoxe . nous sommes en mesure d’exploiter quelques dictionnaires très précis. Cette complexité est donnée aussi par le caractère ambitieux du projet. Enfin. depuis le moment de l’implantation de l’orthodoxie en France [5]. nous devons transgresser les cadres strictement délimités des dictionnaires bilingues qui ne comprennent pas de noms propres. en langue roumaine. le processus de création du roumain littéraire et du langage religieux (et surtout du style ecclésiastique) étant concomitant. qui se crée depuis plusieurs décennies déjà. notamment) des textes liturgiques.

aura lieu le jeudi à la paroisse de la Sainte-Trinité. au niveau desquelles on remarque „le souci de ménager la forme slavisée (la translitération du slave. sans prendre aucune attitude de rejet ou de sanction d’une forme ou d’une autre. quarante jour après le départ vers le Seigneur du Père Cléopas.m. au nom du Saint-Synode. no 279. panihidă.m. bonnet noir en forme cylindrique des moines et des moniales orthodoxes. par la suite. La soirée débutera par un office religieux (pannykhide) (FSJC mars 2000. par un voile qui tombe derrière. L’office de la Grande Pannychide.. ou pannykhide. n. mais seulement la troisième stance. Heruvic.mentionnerons. calimafki.m. « coiffure ». Prononciation: panikide.f. n. le septième et le quarantième jour après le décès et aux anniversaires.. c’est-à-dire les Evloghitaria des défunts” (Spoutnik: 9).5). qui donne le doublet panikhide) et. cet office durait toute la nuit. avec des contextes d’exemplification. dans la liturgie de rite byzantin” (Les mots du christianisme: 460). Kalimafkion n.m.. C’est peut-être le nom original.. comme une nuit de veillée avant la mise au tombeau: „Il existe deux sortes de pannychides pour les défunts: la grande et la petite. en mettant en évidence les difficultés rencontrées dans notre démarche. Et „kalimafkion” serait une métathèse. du grec Kamilafki. la divine Liturgie et la pannychide furent célébrées dans l’église d’hiver de Sihastria” (Le Père Cléopas: 140). d’après le typikon traditionnel. Par scrupule lexicographique. couvrir” (Spoutnik: 1156). camilafki n. hymne chantée pendant la séquence liturgique de la Grande entrée... l’étymologie grecque”(Spoutnik: 7). le kalimafki blanc. Office des défunts.” (FSJC. signifiant que ce couvrechef est fait en poil de chameau (kamilos). appelé aussi Parastas. partiellement.. dans le dos. Synonyme: parastasis : „du grec parastasis „s’établir auprès”. La plus importante concerne les normes lexicales qui définissent la terminologie religieuse en français et qui sont encore en train de se fixer. Dans le Spoutnik. une soirée dédiée à la mémoire du Père Lev Gillet –un des premiers prêtres orthodoxes français de ce siècle. deux versions légèrement différentes du point de vue de l’orthographe étant parfois en circulation pour désigner le même objet référentiel. il y a des doublets établis entre des emprunts grecs et des termes français équivalents. le 29 mars 1980. du grec cherubikon. D’autres part. Exemples d’entrées lexicographiques caractérisées par des graphies non-identiques (au moins deux). calimafcă. panichiris « célébration de toute la nuit » . syn. la croix et les encolpia patriarcales. francisée en sa finale. de kalypto. les insignes de la charge patriarcale: la Grammata Synodale. n. il est complété lors des offices de l’église et à d’autres circonstances formelles. on ne chante pas le psaume 118. en principe des calques : Chérubikon n. « coiffure » : „Nous confions à Sa Béatitude Daniel.. office de l’église en commération des défunts.. Même chose que le kalimafkion. chez les Grecs. p.f. p. dont l’emploi dans des sources différentes prouve une intégration phonétique plutôt hésitante de l’emprunt grec en langue française: Pannychide. du grec panichida. On rencontre également en français des formes orthographiées différemment: pannikhides et pannykhides. à l’origine. nous avons choisi de mentionner toutes ces formes. il est muni d’un petit rebord au-dessus du cylindre . „Le 9 janvier 1999. On retrouve la dernière graphie dans certains textes de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale: „A l’occasion du 20ème anniversaire de sa mort..2). no 65. chez les hiéromoines des pays slaves et en Roumanie. se trouve à la fin du Psautier. du grec kalimafkion. aux jours fixés par l’église surtout certains samedis. les fidèles étant invités à déposer tous les soucis du monde 59 . célébré d’habitude entre le décès et les funérailles. influencée par la forme „kalymma”. ainsi que le troisième. parastas. le père Denis Guillaume propose une explication etymologique très vraisemblable de l’existence de ces deux formes synonymes en français: „Kamilafkion.. la mandyas patriarcale. Dans la petite panychide. quelques exemples concrets d’entrées lexicographiques.

répondit l’Ancien. nonroumaine : « Un frère pratiquant l’ascèse se rendit une fois chez lui et demanda : « Père. à Pâques. le Trisagion est remplacé par un autre chant : Nous nous prosternons devant ta croix. gheron : « Le bienheureux Géronda Païssios l’Hagiorite naquit à Farassa de Capadoce le 25 juillet 1924 » (Père Païssios. une tendance de francisation des emprunst grecs qui caractérise la traduction française des liturgies eucharistiques de saint Jean Chrysostome et de saint Basile le Grand. à la Pentecôte. et qui. On peut remarquer. l’hiéromoine Marc (le traducteur). car ayant un référent différent). frère. pluriel: gérondas. qui peut être ou non supérieur d’un monastère de moines : « Que ton Géronda soit un homme spirituel. Cantauque: 39).(comme non-équivalente. le samedi saint. Trisagion n. pratiquant ce qu’il dit plutôt que l’enseignant seulement.. părintele . saint fort. 1. bénissez que je mange une fois par jour. Goldman du monastère orthodoxe de Cantauque (les trois auteurs de la traduction) [9]. Le syntagme l’Hymne trois fois sainte (même si un peu long. Alleluia ».. déposons tout souci du monde. grand père spirituel. chante le troisième trisagion avec les concélébrants » (Spoutnik : 259). et nous glorifions ta sainte Résurrection. d’inspiration biblique (Is 6. le trisagion est chanté d’abord deux fois par le choeur. avant le transfert des dons. 2. Le Géronda doit être dur seulement envers lui-même. la forme grecque – trisagion. Cet emprunt grec est employé en même temps que le syntagme français équivalent (un calque lexical) l’Hymne trois fois sainte : « Triple invocation. mais français) est proposé comme norme lexicale explicite dans le Lexique qui clôt la traduction par élimination des deux possibles formes concurrentes. appellatif. N’as-tu pas vu comme tu es maigre ? » (Le Père Cléopas : 185). le père. « Il est vrai que certains Gérondas déconseillent la lecture d’Abba Issac de peur que leurs disciples ne partent au désert » (Père Païssios. comme dans le cas du trisagion. du grec géron. Seigneur. saint immortel. Le samedi de Lazare.1ss) qui célèbre la suréminente sainteté divine. Géronda n.m. et la forme latine – sanctus. le Trisagion est remplacé par le chant suivant : « Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés.terrestre afin de recevoir le Roi de toutes les choses.” Ce terme est employé en même temps que le syntagme français l’hymne des Chérubins: „Le choeur. Puis l’évêque. vous avez revêtu le Christ. trisaghion. Lettres : 7). proposée par l’archimandrite Jacob. chanté. bătrânul.(comme relevant d’un autre système linguistique. chant. chantons l’hymne trois fois sainte. riche en vertus. Elle est distincte du « sanctus » tout en ayant la même origine » (Divines Liturgies. 60 . tenant le dikirion et traçant avec lui un signe de croix sur l’évangéliaire. chante la première partie de l’hymne des chérubins” (Divines Liturgies. sur la vie du père Cléopas. à la forme grecque ressentie comme marque lexicale de la tradition grecque et surtout athonite.m. à Noël et à la Théophanie. préfère employer la forme française l’Ancien. le hiéromoine Elisée et le père Y. mais avoir beaucoup d’amour à l’égard des autres » (Père Païssios. avant la lecture de l’épître : « Saint Dieu. Elle est appelée en grec « trisagion ». non français). Cantauque: 176). en l’honneur de la vivifiante Trinité. Lettres: 74) . du grec trisaghion. Dans la traduction française d’un livre de spiritualité roumaine. l’Ancien. aie pitié de nous». Le troisième dimanche de Carême et pour l’Exaltation de la Sainte Croix. hymne du Trois-fois-saint. après le coucher du soleil ? –Toi. d’habitude. « vieux ». gheronda. rejoignant ainsi le choeur des anges pour la célébration commune de la liturgie eucharistique: „Nous qui représentons dans ce mystère les chérubins... Lettres : 50). » : « Lorsque la Liturgie est célébrée par un évêque.

ou Horologion n. sous la tunique..m. „Le Supérieur. Elle est située actuellement pendant l’anaphore” (Divines Liturgies. livre liturgique qui comprend le typique des différentes heures des offices: „Dans un deuxième temps apparaît le cycle des offices hebdomadaires. Paraman. Tchassoslov. dans les syntagmes (employés assez rarement. „l’Horologe des Veilleurs” présente 24 petits offices pour les heures du jour et de la nuit” (Le Spoutnik: 1136).. les moines de petit habit (microschèmes) portent le paramandias sur le dos. n.m. du grec horologhion. l’usage a imposé comme norme lexicale la forme francisée. : petit habit et microschème. pomelnic. au pluriel. qui se voit concurrencer de plus en plus par le syntagme français (de type explicite. où un seul terme français correspond à la même réalité confessionnelle désigné par le terme roumain équivalent: Diptyques. On l’appelle parfois Livre de vie. Aussi. du grec paramandias. pour refréner et brider tous les désirs de la chair” (Office du grand habit angélique: Grand Euchologe: 111). qui contiennent les noms des vivants et des morts pour qui le prêtre priera spécialement: „Dyptiques: registre des défunts ou vivants dont on fait mémoires au cours de la Divine Liturgie. intentions de prières confiées au prêtre au début de la liturgie eucharistique. du grec dipticha. comme complément à l’Octoèque” (Paprocki :57). petit carré d’étoffe sur lequel sont brodés tous les instruments de la Passion. Diptih (Mitrofanovici : Liturgica Bisericei ortodoxe). il n’est d’aucune utilité si la personne ne se confesse pas. il y a également des cas heureux.Horologe n. Ceaslov. il disait après avoir inscrit leur nom sur un dyptique: „L’office le plus important pour les malades est celui des Saintes huiles. acatist. un claque) Le Livre des Heures: „Outre les livres d’Heures conformes à l’usage actuel. à Constantinople. respectivement. pour faire la différence par rapport aux moines du grand habit ou les moines mègaloschèmes) : moine du petit habit et. confessez d’abord tous vos péchés. que les moines de petit habit portent sur leur dos. et il est tenu au moyen de cordons se croisant sur la poitrine” (Spoutnik: 1192). Dans ce cas. l’équivalent du scapulaire latin: „Comme un scapulaire. L’Octoèque a été formé à Jérusalem entre 614 et 1009 comme supplément poétique à l’Horologion tandis que se constituait le Triode. Ou bien. Cependant. le terme d’horologe peu s’appliquer à d’autres modes d’offices. Paramandias.m. comme vêtement d’incorruptibilité et de pureté spirituelle et corpsorelle et pour se souvenir constamment du joug suave du Christ qu’il prend sur lui et du fardeau léger qu’il porte. în sensul de listă cu numele celor pentru care dorim să se roage preotul. Syn. Par exemple. n. ensuite participez à l’office des Saintes huiles” (Le Père Cléopas: 152). de la fin du VIIIe siècle à 1204 (invasion des croisés). prenant le grand paramandias (scapulaire) et le tenant de la main gauche. La lecture des diptyques au cours de la Divien Liturgie a beaucoup varié.. en grec. dit: Notre frère reçoit le scapulaire complet du grand Habit angélique. Cantauque: 169).m. înv. ainsi que le cycle pascal. Néanmoins. Emploi assez rare au singulier: „Aux malades qui venaient chez lui. moine microschème : 61 . dans la traduction française du Livre des Heures faite par la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale: „Le Livre des Heures (Horologion. en slavon d’église) constitue l’ossature des offices de la liturgie orthodoxe et correspond à ce qui est appelé dans la liturgie latine l’ordinaire” (Livre des Heures: 4).

qui consigneront les équivalences entre le français et le roumain. Il apparaît du temps de al controverse iconoclaste.f. duhovnicul de la Frăsinei” (Lumea monahilor nr. Les noms des fêtes s’y retrouveront également : Paramonie n. Ce degré n’existe pas dans les monastères grecs de la Sainte Montagne qui en cela ont gardé l’ancien usage » (Petit guide : 78) . notamment à ceux qui sont représentatifs pour la vie et la doctrine de l’Eglise (les saints. mare părinte duhovnic. grégorien) et leur vie. părinte. Pluriel: trichiria: „Devant les icônes principales de l’iconostase sont disposés deux grands chandeliers à trois cierges (des sortes de trikiria). Nous ferons place dans le dictionnaire aux noms propres également. eux-aussi constitueront des entrées lexicographiques à part entière. le Cavsocalvyte – Cavsocalivitul (en grec : « brûleur de cabanes » . ajunul (Crăciunului sau al Bobotezei) . Actuellement. Trikirion n. que l’on peut trouver dans des calendriers liturgiques orthodoxes (nous travaillons sur trois calendriers différents.. du grec trichirion. le Confesseur (calque sémantique) – Mărturisitorul . ebr. Décollation de S. En ce qui concerne les noms des saints et des pères de l’Eglise (dont la plupart se retrouvent parmi les saints). Exaltation de la Ste. Antoine : 31). les pères de l’Eglise). le Cénobiarque . rarement allumés” (Paprocki: 147). calque lexical). Paramonie de la Théophanie) . symbolisant la sainte Trinité: „Le trikirion est un chandelier à trois cierges symbolisant la Sainte Trinité. Le vin et l’huile sont permis si l’une de ces fêtes tombe un samedi ou un dimanche » (Calendrier St. utilisé par l’évêque pour bénir les fidèles. Croix. accompagnées de quelques informations sur la date à laquelle ils sont célébrés dans le calendrier orthodoxe (nouveau. lorsque les prêtres et les fidèles portaient de tels cierges lors des processions. ou bien pour la vie liturgique (les fêtes de l’orthodoxie). tricher. întemeietor şi căpetenie a unei comunităţi monastice de la începuturile monahismului oriental: „Din acestea vedem că în planul aşezării frăţiilor în multele mănăstiri din Tabena era un mare avvă căpetenie peste toate mănăstirile”(Rînduielile vieţii monahale: 69): abba. cu viaţă desăvârşită : « Părintele Gavriil ascultându-ne a povestit atunci despre avva Paisie. paru en 2001 à Caransebeş. abba.. abbé. elles seront construites de la même façon: Avva.m.« Le moine microschème porte encore. dont nous proposerons les équivalents en français. 1. Il y a en roumain un excellent instrument lexicographique qui nous sert de guide et de point essentiel de référence dans notre démarche. le mandyas. Il est impossible d’approximer en langue française ces noms de saints que nous connaissons en roumain à cause de l’existence en français des équivalences exactes. le 29 août . le 14 septembre. le Dictionnaire encyclopédique de connaissances religieuses des époux Branişte. « office du petit habit pour la réception du mandyas » (Grand Euchologe :88).. petit chandelier portant trois cierges qui se croisent au milieu.începătorul vieţii de obşte (calque lexical) . 10. du grec paramoni „veille”. 2. à certaines occasions. dont deux monastiques. m. Jean Baptiste. Un seul exemple : 62 . s. tată. aprilie 2008: 28): abbé. Les déterminants indiquant les particularités spirituelles qui font partie des noms des saints apparaîtront dans l’économie du dictionnaire aux côtés des noms communs: le Reclus (calque sémantique) – Zăvorâtul. ainsi que sur un calendrier en ligne). călugăr cuvios. il est utilisé exclusivement par les évêques” (Paprocki: 191). En ce qui concerne les entrées lexicographiques roumaines. etc. veille des fêtes de Noël et de la Théophanie : « Vigiles et fêtes où l’on jeûne : On jeûne comme les mercredis et vendredis de l’année les jours suivants : Paramonie de Noël .

Par le Père Denis Guillaume. nouveau Synecdimos (1997). (1981). culturalisées . dr. (2001). cuvios. [9] Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée (2006). par lesquels une discipline scientifique ou technique réfère aux notions qui la constituent : Cabré. Iaşi : Casa editorială Demiurg. et l’exode des Grecs de l’Asie mineure après 1922. Otawa-Paris. 63 . începătorul vieţii de obşte. Comme on peut bien le voir. no 9. qui relèvent du type particulier de référentiel auquel la terminologie concernée fait référence : des réalités religieuses. et l’assiduité pour la prière. [3] Vocabulaire théologique orthodoxe (1985). protestantisme. prof. métropolite de la Moldavie et de Bucovine. Fêté le 11 janvier. Dictionnaire d’analyse du discours. Y. Dominique (2005). Théorie. [5] La plupart des théologiens orthodoxes et des pères spirituels français considèrent que les deux événements qui se trouvent à l’origine de la réimplantation de l’orthodoxie en France sont la révolution bolchevique de 1917. (2002). dr. avec des défis permanents. suivie de l’émigration russe vers l’Occident. Théorie. des Serbes. (2001). D. saint. Monastère de la Théotokos et de Saint Martin : Domaine de Cantauque. p. collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle ». Maingueneau. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. la rédaction d’un dictionnaire bilingue spécialisé de termes religieux orthodoxes est une entreprise de taille mais passionnante. prof. Cabré. l’orthodoxie a commencé à être pratiquée dans l’Hexagone par ces communautés de Grecs et de Russes. Daniel.Théodose le Cénobiarque. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. autrement dit des représentants des églises traditionnellement orthodoxes établis en France. Le Père Cléopas. 547. (2002). pourvus de leur définition. Terminologie est parfois synonyme de nomenclature et de langue de spécialité (ce dernier syntagme étant employé dans la didactique des langues) : Charadeau P. Il laissa en héritage à ses disciples trois grandes vertus : une ascèse sévère et une foi inébranlable. pr. Paris : Seuil. Otawa : Les Presses de l’Université d’Otawa –Armand Colin. pr. Teresa (1998). traduit du roumain par le hiéromoine Marc. Caransebeş : Editura diecezană. Otawa : Les Presses de l’Université d’Otawa –Armand Colin. père (2003). prof. introduction de Jean-Claude Larchet. cénobiarque voulant dire « chef des cénobites ». prof. Les mots du christianisme. Maingueneau. ensuite par des Roumains. méthode et applications. Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Par conséquent. Paris. « Traduire un texte roumain de spiritualité orthodoxe en langue française ». pour lesquels ont été créés des diocèses des églises-mères. Caransebeş : Editura diecezană. (1981). Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z. [8] Branişte. Teresa (1998). dr.. Charadeau P. – Teodosie cel Mare. Lausanne : l’Age d’Homme. pr. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. catholicisme. Dictionnaire d’analyse du discours.. L’Orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. [4] Le Spoutnik. Goldman. La Terminologie. Ion. Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z. saint Théodose (423-529) a été le chef spirituel d’une grande communauté de moines en Palestine. Ion. pr. NOTES [1] Dumas. Paris : Cerf. le hiéromoine Elisée et le père dr. Paris : Seuil. Fayard. Voir Dumas. [7] Bria. Traduites du grec par l’archimandrite Jacob. métochion de Simonos Petra. Otawa-Paris. préface de Mgr. Ene. 2005. in Atelier de traductions. la miséricorde envers les pauvres et les malades. Calendrier liturgique 2008. Ene. [2] Le Tourneau. Felicia (2009). orthodoxie. D. Bria. dr. confessionnelles. La Terminologie. méthode et applications. Suceava : Editura Universităţii Suceava. Felicia (2008). deux exigences majeures sont incontournables pour la bonne réussite du projet: une familiarisation avec les contenus confessionnels de l’orthodoxie et une excellente initiation lexicale dans les deux langues (le roumain et le français) concernées par ce type de terminologie spécialisée. Monastère Saint-Antoine-Le-Grand. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES Balan. Ioannichié. Rome : Diaconie apostolique. Par l’équipe de Catéchèse orthodoxe. Branişte. [6] La terminologie est définie généralement comme l’ensemble des mots et expressions.

par la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale : Mayenne. Dominique (2005). as he or she must include encyclopaedic explanations. traduit du polonais par Françoise Lhoest. the first of its kind. père. Rome: Diaconie apostolique. Les mots du christianisme. Métropolite de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Goldman. Le Spoutnik. Petit guide des monastères orthodoxes de France. Felicia (2009). Livre des Heures contenant les offices quotidiens de l’Eglise orthodoxe (2005). Samuel. Vocabulaire théologique orthodoxe (1985). The main problem the author of such a dictionary must cope with is the need to enlarge the classical principles of writing a bilingual dictionary. Actes du Colloque international « la Traduction du langage religieux en tant que dialogue interculturel et interconfessionnel ». Edité par le Monastère Saint-Jean-le-Théologien : Souroti de Théssalonique. Rînduielile vieţii monahale. dossier : La traduction du langage religieux (I). Grèce. Guillaume. genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine. Traduit du grec par Soeur Svetlana Marchal. Henryk (1993). Y. Vasile (1929). ABSTRACT Bilingual dictionaries are essential lexicographic instruments for learning a foreign language. there are especially technical dictionaries: legal French. père (1992). Dumas. SOURCES FSJC : Feuillet Saint Jean Cassien. no 9. protestantisme. Paprocki. Bucureşti: Sofia. Denis. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. Païssios. moine du Mont Athos (2005). sfânt (2001). Le mystère de l’Eucharistie. père (1997). ***Lumea Monahilor. préface par Irénée-Henri Dalmais. Le Tourneau. A Romanian-French. Monastère de la Théotokos et de Saint Martin : domaine de Cantauque.Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée (2006). 2008. le hiéromoine Elisée et le père dr. seconde édition corrigée et complétée. medical French. 11-13 juillet 2008. Being related to culture. etc. Grand euchologe et arkhiératikon. Par l’équipe de Catéchèse orthodoxe. Dumas. French-Romanian dictionary of Orthodox religious terms. Monastère de Cantauque. 64 . Denis. hiéromoine (2008). Traduites du grec par l’archimandrite Jacob. Paris : Fayard. L’archevêque Joseph. As regards the French language. Edité avec la bénédiction de l’assemblée des évêques orthodoxes de France. éditées avec la bénédiction de S. Em. Among them. Liturgica Bisericei Ortodoxe. Vasile cel Mare. would want to be an initiation tool for translators of Orthodox texts to what we call the Orthodox religious terminology in French. in Atelier de traductions. Felicia (2008). Cernăuţi. we should mention bilingual technical dictionaries that focus on very specialised lexicons. L’Orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. they also convey semantic contents from one culture to another. but as specialised as them. nouveau Synecdimos. « Traduire un texte roumain de spiritualité orthodoxe en langue française ». different from the technical ones. Suceava : Editura Universităţii Suceava. Paris : Cerf. it is a special terminology. Guillaume. business French. Paris : Cerf. catholicisme. orthodoxie. Mitrofanovici. bulletin hebdomadaire d’information de la MOREOM. Lettres. Parma: Diaconie apostolique.

cea atribuită cândva de Hasdeu. şi ţinând seama şi de datele ce depăşesc însăşi sfera propriu-zisă a lingvisticii (Hasdeu 1972: 13-24). curva senecta). în acest domeniu se înscrie şi cercetarea semantică (numită de Hasdeu ideologică. „a da bani de ciubote – a plăti ciubotele” (ce aparţin dreptului cutumiar românesc. Obiectul analizelor lui Hristea din articolul menţionat îl constituie. respectiv la „calcuri totale şi parţiale” (pentru numeroase construcţii). de la sunete la structuri sintactice. le vom numi „sintagme”. „a pescui în apă tulbure” (expresie în legătură cu originea căreia Hasdeu exprimă o îndoială: „a pescui în apă tulbure pare a nu fi poporană. totuşi. frazeologismele de un tip pe care. pentru care evocă posibilitatea moştenirii din latină (explicaţie citată în DA 1913. în cele mai multe astfel de cazuri. ci un împrumut nou de la francezi”). numind „zilele fericite”. Introducere Precizăm faptul că. s. în accepţiunea cea mai largă. idiotismele. război rece. Sensul intervenţiei lui Hasdeu era. pentru scurtarea exprimării. a sursei împrumutului. „a urmări pe cineva până-n pânzele albe” („pânza albă” simboliza „mormântul”. în urma studiului.Stelian DUMISTRĂCEL. Această viziune a fost comentată şi dezvoltată de Theodor Hristea. prezentă la Hasdeu sau Vasile Bogrea şi ilustrată exemplar de Eugen Coşeriu în cadru romanic. în sensul. „a jura pe barbă”. „adânci bătrâneţi” (care ar însemna „vârstă încovăiată”.. în articolul Din problemele etimologiei frazeologice româneşti. de exemplu. etimologia construcţiilor respective devine. evidentă. ca un corespondent semantic al lat. în dicţionare. (şi) ca lexicograf. larg. aşadar. de referire la relaţia dintre idei). „a încăleca pe-o şa” (considerată „o veche moştenire latină”. originea. după cum tot ca o evidenţă se impune indicarea. „tot etimologie ori şi etimologie (subl. „obiceiului pământului”). Or. perspectiva istoriei limbii române. la nivelul competenţei expresive. pentru Hristea. printre care „zile albe”. din perspectiva raporturilor dintre cauză şi efect. atestă faptul că însăşi moştenirea din latină în materie de expresivitate depăşeşte cu mult reprezentările despre un idiom „cu-ndemnuri pentru vite”.v.). Este destul să amintim. anume aceea de căutare şi găsire doar a originii cuvintelor (p. mare de sânge etc. care porneşte de la Hasdeu. aspect asupra căruia ne-am oprit dat fiind faptul că importante lucrări recente. un punct de vedere asupra căruia autorul citat a revenit în mai multe rânduri.1. „bani gata”. alb). „a făgădui marea cu sarea”. dar şi cot la cot./Frumoasă şi de matasă/Şi scândură prea aleasă. de exemplu./Să fie mortului casă”). enunţuri figurate romanice care se regăsesc şi în dacoromână reflectând subtilităţi. 13). idee ilustrată prin versuri dintr-un bocet din Moldova: „Pânza albă şi frumoasă. că Hasdeu. depăşirea accepţiunii „rudimentare” pe care o avusese termenul „cu sute şi chiar mii de ani înainte de naşterea linguisticei”. cu preocupări de repertoriere sau chiar de sinteză. la distanţă de etimologia frazeologiei. discutate de autor în secţiuni ce se referă la „etimologie multiplă” (pentru modul lunar.) în accepţia cea mai cuprinzătoare a acestui concept” se face şi atunci „când explicăm naşterea unei locuţiuni sau expresii” (Hristea 1972: 123). Iaşi ETIMOLOGIA UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE ÎN DICŢIONARELE LIMBII ROMÂNE 1. făcând 65 . Demersul de faţă are în vedere o cu totul altă categorie de frazeologisme. proiectând-o în domeniul cercetării frazeologiei. Or. „a da bani de miere” (citată în acelaşi volum din DA). însă. n. se ţin. şi anume expresiile idiomatice. în textul de faţă. s-a ocupat de provenienţa a numeroase frazeologisme. 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. folosim termenul etimologie (într-o relaţie sui-generis cu biografie şi motivaţie). „a-şi găsi bacăul”. de diferite tipuri. pentru care în această preocupare a lingvisticii se încadrează demersurile consacrate evoluţiei tuturor faptelor de limbă (numită de savant derivare) şi reconstituirii lor.

1. Florica Dimitrescu. Tohăneanu. 1987. ce se referea la fugarul care. München. „a trage butucul”. Lucrări de referinţă germane: Kurt Krüger-Lorenzen. scos de sub protecţia legilor. cele mai multe adevărate relicte ale „amneziei sociale” (H. ‘a fi de nedescris’. 1960).-A. NU ÎNCAPE ÎNDOIALĂ. în care apărea frecvent expresia in albis decessit). pe lângă monumentala culegere de Proverbe ale românilor publicată de Iuliu Zanne şi principalele dicţionare ale limbii române. ca şi altele.3.H. şi. femme que femme. „a nu şti nici o iotă” (după numele unei litere greceşti. Al. dar benefic. 66 . Das geht auf keine Kuhhaut – „asta nu încape nici pe o piele de vacă”. „a da ortul popii”). Philippide. la a doua ediţie. Sextil Puşcariu.a. Max Niemeyer Verlag. „luna lui traistă goală”. a diferitelor elemente şi structuri ale vocabularului acesteia. mai ales când reflecţiile despre sensul lor sunt rezultatul unor confruntări de spaţii geopolitice şi culturale. Th. majoritatea ca obiect al redactării unor articole din Etymologicum Magnum. iota [ι]). dar şi editând „cuvintele din bătrâni”. venind din alte direcţii. Lutz Röhrich. Stilistica limbii române. Les locutions françaises (1973). latinească.Juvenal). Candrea şi August Scriban. Sp. 202). Anthologie des expressions populaires avec leur origine (1979). quanta siccum iecur ardeat ira” . ci chiar semnalarea unor expresii. „a o lua cu otuzbirul”. savantul propunea o descendenţă din epoca romană) etc. „Tenir Dieu par les pieds”. Tuturor acestor autori le datorăm nu numai clarificări privind geneza şi evoluţia stilistică. Stahl ş. Hristea. La puce à l'oreille. un alt lexicograf – colaborator al lui Puşcariu la Dicţionarul Academiei (seria veche). a lui Pierre Guiraud. dacă. expresiv. consemnate de călători străini prin Ţările Româneşti (Bandinus. Lazăr Şăineanu (Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române. G. după cum scria Constantin Noica. ai căror autori sunt A. Vrabie sau H. Codru Drăguşanu). sau Claude Duneton. dar şi de un transilvănean ce trece în deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea la sud de Carpaţi (I.H. Numeroase sunt incursiunile în „biografia” expresiilor pe care le face Vasile Bogrea. Chiţimia. Gh. în Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (1994) ş. nodum in scirpo quaerere”). Gh. Del Chiaro). Contribuţii fundamentale în acest domeniu are Eugeniu Coşeriu..comparaţia cu numele naraţiunilor similare din vechea italiană. în studii de sinteză de largă şi profundă erudiţie. „a arde la ficaţi” (existenţa aceleiaşi forme mentale la romani: „quid referam.. Graur. Preocuparea noastră pentru această temă (şi cunoaşterea situaţiei) este în legătură (şi) cu redactarea dicţionarului nostru de expresii. I. lexicografii I. rum. Expresii româneşti. adică trebuie să i se fi întâmplat ceva” (Noica 1987: 7. ne putem referi la o lucrare clasică de teorie. „trebuie să aibă biografie.C. cum sunt Balkanismen oder Romanismen? Methodisches zum sog. 1975). 1979. cu subtitlul „Deutsche Redensarten und was dahinter steckt” (aşadar „şi ce se ascunde. „orice cuvânt este o uitare”. situaţie din care poate fi scos. „a lua ochi de fiară” (raportare la formula juridico-consuetudinară. se retrăgea în pădure şi era hăituit asemenea lupului. Dictionnaire des locutions françaises (1973).a. la istoria limbii. 1982. deoarece cuvântul vechi. NO CABE DUDA. afr. din cuvânt în cuvânt. ca şi la câteva dicţionare: Maurice Rat. deosebit de „firavă” grafic. a fiarelor sălbatice). „a trage sforile”. 1900). lat. „(a urmări) până-n pânzele albe” (cu trimitere la vechile inscripţii creştine. Astfel de preocupări duc inevitabil. „a da în stambă”. intitulat.. Biografii – motivaţii. „ortus. din literatura franceză de specialitate. cu sensul de ‘a întrece măsura (oricărei previziuni)’. novella a cavalo „povestire de-a-n-călarele”. „Ein Weib ist ein Weib”. cu-a brânzei” [nouă este un adaos]. Or. printre acestea: „a bate berbunca”. „a căuta nod în papură” (s-a sugerat ipoteza moştenirii acestui context figurat direct din latină: „a căuta sau găsi nod în papură e. ce se află îndărătul acestora”. Stuttgart. Tübingen. Există o foarte bogată literatură de profil în acest domeniu. „a umbla teleleu”. femeia ca femeia. „a fierbe piatră scumpă”. din 2001. „opt. «Balkansprachbund». Stahl).a. prezintă un interes sporit. caput lupinum gerere. mortus” (cf. atunci „întâmplările” din viaţa idiotismelor. „a fi slab de înger”. 1979 ş. Zur Notwendigkeit einer vergleichenden romanischen Phraseologie. rum. păstrate adesea infidel în memoria limbii. am luat în consideraţie contribuţiile importante la care ne-am referit. Pînă-n pînzele albe.. Ghibănescu. „frumos de muc = frumos de frunte”. Iorgu Iordan (în primul rând. în care. de exemplu.

B.v. scândură: scândură de scăpare sau de salvare. se forger des chimères”). În unele cazuri. rece. Accepter le défi”. planche de salut. „gegen Windmühlen kämpfen … es ward von der Donquichotterie und den Windmühlen . a umbla (sau a se purta cu cineva) cu mănuşi = a se purta cu atenţie şi îngăduinţă. de exemplu. Nu mai puţin concludent este cazul sintagmei sânge rece. şi în TLFi („[P. a provoca pe cineva. Relever ou ramasser le gant. planche de sauvetage”. În DLR 1975. avec des gants. găsim „(Livresc) a se bate (sau a se lupta) cu morile de vânt = (cu aluzie la personajul Don Quijote din cartea lui Cervantes) a întreprinde acţiuni inutile. Se battre contre des fantômes. avec douceur. probabil chiar din franceză (citate din Camil Petrescu şi. trimitem la TLFi. à cette coutume] Jeter le gant. a arunca (cuiva) mănuşa = a provoca pe cineva la duel. with kid gloves pentru „a umbla/a se purta cu mănuşi cu cineva”. indicarea etimologiei frazeologismelor pare să fie o preocupare facultativă. gener.2. Pentru comparaţie. mai departe: „Prendre qqc.v. de exemplu.. 67 . s. partea 1. des ennemis imaginaires. 2. engl. Mettre ou prendre des gants. Agir ou parler sans précaution. to tilting at windmills. 2. Stadiul actual în lexicografia românească În dicţionarele româneşti. ridicole. 1848. se battre contre des moulins. or opponentm . s. Cităm după DLR 1965-1968. O cu totul altă situaţie constatăm în cazul unor frazeologisme. moară. gener. unde în primul rând. apare un anumit tip de trimiteri şi pentru expresii propriu-zise. „combattere contro i mulini a vento” (TLIO) etc. réf. evident culte.1. şi to handle smb. Bolintineanu. evil. în DLR 1986-1994. jeter le gant à la face de qqn.B. Negruzzi.2. de exemplu. Şi. désigne un chevalier] Jeter le gant. În principiu. se indică sursa pentru cale ferată: după fr. de regulă a celor transparente.3.v. „[Le suj. germ. Câteva exemple: în DA 1940. cu prezenţă de spirit” (citate din „Curierul românesc”. s. în treacăt.. voie ferrée. Ceea ce lipseşte în DLR este însă faptul că nu se precizează că expresia în discuţie nu a fost creată pe teren românesc. care au ca suport lexical termenul mănuşă. şi avem în vedere în primul rând Dicţionarul Academiei (DA şi DLR). în DLR 1965-1968. „Au fig. cale. şi în engleză: to throw down the gauntlet to smb. În DLR. it.v. s. Prendre quelque chose avec précaution. dar nu sunt de exclus nici alte „modele”. p. a primi provocarea (cuiva)”. formula având circulaţie internaţională. Ne pas mettre ou ne pas prendre de gants (avec qqn). „calc după fr. gesprochen” (Grimm). că un corespondent identic lexical pentru a arunca cuiva mănuşa există. p. prendre des gants avec qqn”. din Vasile Alecsandri). Să notăm. a se lupta cu duşmani ireali”. cu trimitere expresă: [„from the episode in Don Quixote by Cervantes in which the hero attacks windmills under the illusion that they are giants]: an imaginary wrong. partir en guerre contre des moulins à vent. pentru locuţiunea adjectivală şi adverbială cu sânge rece găsim explicaţia „cu calm. mănuşă: „Expr. sau. exact la fel cum este prezentată expresia respectivă. 2. vezi. allus. în formă parafrazată. ci a fost tradusă.. Jeter le gantelet aux pieds de son adversaire pour le défier au combat. DICŢ. sans ménagement. se indică provenienţa din diferite limbi străine a frazeologismelor de tip „construcţii”.usually used in the phrase to tilt at windmills” (Merriam-Webster). pare a fi în aceeaşi situaţie cu „a arunca cu căciula în câini”!). se face distincţia între categoriile «propriu» (planul realiilor) şi «figurat» (planul expresivităţii): A. à un épisode célèbre de Don Quichotte de Cervantès] Attaquer. s. cu multă politeţe (faţă de cineva). Lancer un défi à quelqu'un” (N. de exemplu.v. cf. a ridica mănuşa = a primi provocarea (cuiva) la duel. [P.

în toate limbile. şi germ. însă. Pentru tema de faţă.Maiorescu). ci şi prin intermediul „competenţei extralingvistice”. pe care o prezentăm rezumativ în cele ce urmează. respectiv „Dicţ. după fr. în sfârşit. 3. În ceea ce priveşte clasificarea acestei categorii lingvistice (spre deosebire de „universalitatea ca generalitate istorică”). existenţa unor idiotisme comune mai multor limbi. poate fi evaluată sub semnul „universaliilor frazeologice” (în legătură cu bibliografia problemei. kaltblütig (adj. Or. şi la teoria coşeriană a relaţiilor dintre limbaj şi cultură. în cadru social. cu trimitere la exegeza coşeriană. O proiecţie de teorie a limbii privind evaluarea frazeologismelor din perspectiva etimologiei Paralelismele l e x i c a l e ş i în ceea ce priveşte e n u n ţ u l constatate anterior impun referirea la problema „universaliilor lingvistice”. Din perspectiva funcţiei denominative a metaforei. recent. definite în paragraful despre „bazele raţionale”. sub titlul Universaliile limbajului şi universaliile lingvisticii. am formulat acest concept mai ales în dicţionarul de expresii amintit. cold blood” (Merriam-Webster).1. ideilor şi judecăţilor despre «lucruri»”. formula pare să aibă acelaşi statut ca şi loc.”. pe de altă parte. cultura nonlingvistică şi competenţa extralingvistică „asigură justificarea raţională a etnolingvisticii” (Coşeriu 1994: 139). ideile şi judecăţile despre realitatea cunoscută. trebuie să ne referim. Coşeriu 1974. trebuie să aibă în vedere universalii „de mentalităţi” comune vorbitorilor unor limbi diferite. cercetarea funcţiei denominative a metaforei. având ca rezultat metafora. adică al „competenţei lingvistice”. este teoria coşeriană privind „universaliile lingvistice” (UL). iar. 3. universalii de funcţionare şi de desemnare (Coşeriu. editorial. care a făcut parte din comisia de etimologii a tomului respectiv (!). cf. literally. autorul face distincţii pe mai multe planuri: universalii necesare (sau absolute). Coşeriu 1994). pe baza căreia. şi Dobrovol’skij 1988). discutată etimologic pe larg de Theodor Hristea. Nu apare niciun „marker” privind provenienţa formulei (măcar de tipul „livresc” – ca la a se bate cu morile de vânt. în al doilea rând. după DLR. Pornind de aici. prin urmare exprimă cunoaşterile. a apărut traducerea textului. UL sunt „fapte care se află în toate limbile. limbajul „reflectă cultura nonlingvistică”. Bazele şi sarcinile lor.3. adv. limbajul însuşi este forma primară a «culturii». În aceeaşi ciudată situaţie se află chiar sintagma război rece. „nu se vorbeşte numai cu ajutorul limbajului”. cf. posibile şi empirice. dar punctul nostru de plecare. Dacă ţinem seama de „cunoaşterea lumii” în cele două ipostaze 68 .2.şi etnolingvistica. cf. adică prin „intermediul cunoaşterilor. 3. aplicat în diverse contribuţii. se produce schimbarea sensului (dată fiind acţiunea analogiei). Coşeriu 2009: 73-111). Bazele acestei teorii au fost formulate de Eugen Coşeriu în comunicarea Les universaux linguistiques (et les autres. ci o şi determină într-o oarecare măsură.) „cu sânge rece”. a obiectivării creaţiei umane (a „spiritului creator” – sens care justifică lingvistica în sine). 3. Lingvistica integrală (Coşeriu 1966: passim). 1996: 41-45). ca material lingvistic şi având aceeaşi valoare metaforică. Menţionăm faptul că Eugeniu Coşeriu nu a vorbit despre „universalii frazeologice”. Este vorba de trei sensuri diferite pe care le presupune această relaţie: mai întâi. cf. sau în toate limbile cunoscute. ale acestor relaţii (din studiul privind Socio. Aşadar. fiind „actualitatea culturii” (după Hegel). sang-froid. Dat fiind faptul că această „cunoaştere a lumii” nu numai că influenţează expresia lingvistică. sau care sunt posibile în toate limbile” (Coşeriu 1996: 141). după precizări pe care le-a adus savantul citat în interviul-maraton intitulat. cu gura rece „fără a mânca sau a bea ceva”. sintagma din limba română este însă un calc. preluat ca atare în engleză: „sang-froid: Etymology: French sang-froid. ne interesează universaliile de „desemnare”. ca studiu etnolingvistic aplicat mai multor limbi. ca la a arunca cuiva mănuşa. categorie pe care o coroborăm cu aceea de universalii stilistice (din punctul de vedere al domeniului lingvistic în care se manifestă). în funcţie de cele două categorii de idiotisme (termen folosit în sensul cel mai larg) la care ne-am referit anterior (Dumistrăcel 1980: 136-138): „cópii ale realităţii” şi „imaginare”.

a pescui în ape tulburi. trimitem şi la discuţiile în legătură cu expresiile şi sintagmele-metafore a făgădui marea cu sarea. ловить (удить) рыбу / рыбку в мутной воде. it is good Fishing in troubled Waters. à cheval donné on ne regarde pas à ses dents (à la dent. sued. „limbilor funcţionale” ale vorbitorilor oricăruia dintre idiomurile respective. fr. a da pielea popii. Dar. (3) „Calul de dar”: rom. constatările. simple. Dumistrăcel. fr. l’eau trouble fait le gain du pêcheur. kalastella sameassa/vedessä. din diverse limbi. fiska i grumligt vaten. în primul rând. chiar a expresiei respective şi din această limbă. sp. finl. cultura pământului. a pune banii jos. nebunul tulbură şi înţeleptul pescuieşte. de exemplu. nu este exclusă preluarea. kalastella sameassa / vedessä. Comparaţia interlinguală de acest tip poate fi extinsă pe baza câtorva exemple similare.prezentate mai sus. idiotismele din categoria „copii ale realităţii”. trebuie să avem în vedere. de la baza unor parimii de exemplu. pentru situaţii asemănătoare. ţinem seama de posibilitatea considerăii problemei etimologiei multiple şi în ceea ce priveşte frazeologia (perspectiva variaţiei diastratice şi/sau diafazice). în tabel am adăugat (după Deroy 1956: 223) corespondentele din suedeză. prin traducere. germ. nici ea. ложиться с курами (cf. şi finlandeză. care reflectă în special ocupaţii primordiale comune diferitelor populaţii în aceleaşi stadii ale evoluţiei economice şi social-culturale (cules. iar transpunerea lor în plan figurat nu a presupus. a se culca odată cu găinile. de către scriitori influenţaţi de cultura şi limba franceză. nu se justifică explicaţia prin „împrumut” (ca manifestare a aculturaţiei). 2001: 155-156). rus. apa tulbure e bucuria pescarilor. à la bride). calul de dar nu se caută de dinţi. rus. au fost la îndemâna oricărui vorbitor cu spirit de observaţie. În această ordine de idei. ce are corespondente perfecte sau asemănătoare în numeroase limbi. Pe de altă parte. aceasta fiind baza „poligenezei”. germ. iată o prezentare ad-hoc (rezumând discuţia din Dumistrăcel 2001: 316): (1) „Pescuitul în ape tulburi”: rom. fiska i grumligt vaten. se coucher avec les poules. evident. Faţă de sursa mai sus indicată. pornind de la o practică obişnuită a pescarilor de oriunde. in trüben Wasser ist gut fischen. a-i roade (cuiva) urechile (Dumistrăcel 2001: passim). pentru expresiile. a rio buelto ganacia de pescadores y pescadoras. aparţinând unor „familii” diferite. pescuit. pe teme diverse: (2) „Culcatul devreme”: rom. Pentru identitatea (ori similitudinea) formelor lingvistice „expresive” în asemenea cazuri. cine seacă balta prinde peşte. bani gheaţă. a fi ţap ispăşitor. concludentă este situaţia formulei expresive româneşti „a pescui în apă tulbure”. aşadar. engl. asimilarea altor culturi. pêcher en eau trouble. identice ca sens şi identice sau foarte asemănătoare ca material lingvistic. Ne referim la formule ce aparţin. în mod normal. en el agua turbia haze buen pescar. mit den Hühner zu Bett gehen. la nivelul general al inventarului mijloacelor expresive ale limbii. 69 .). vânătoare. à la bouche. fr. creşterea animalelor etc.

Pentru a delimita conceptul de «unităţi frazologice» pe baza unor enunţuri cum sunt cele prezentate anterior. moralizatoare. magh. c) intervenţia accidentală asupra 70 . mais si on te donne kelke chose. aceşti preoţi au fost „puşi la bir”. dente del giudizio. tu dit merci et basta”. tu regarde ses dents. şi au fost obligaţi să înveţe carte sub supraveghere. dente de siso. rus. rus. sau „a se lupta cu morile de vânt”. 3. (4) „Ochiul stăpânului”: rom. cum ar fi „a arunca (cuiva) mănuşa”. ca ţăranii. germ. „scrierea şi citirea” fiind instituită ca o condiţie pentru preoţie (Furtună 1915: 11. ca geneză. la cel figurat. pe lângă faptul că mulţi dintre aceştia erau analfabeţi. danezul visdomstand. germ. ochiul stăpânului îngraşă vita. pe următoarele coordonate: a) trecerea de la sensul de bază. trebuie să se ţină seama de faptul că. evoluţie şi funcţionare. transferul acestei valori asupra idiotismelor este îndreptăţit de similitudinea „metaforele – cuvinte” şi „metaforele – expresii idiomatice”. einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. în fond. don’t look a gift horse in the mouth. fără îndoială. are. niădreci zubi (pl. Întrucât asemenea expresii. engl. în special în Muntenia. simboluri ale altor realităţi social-culturale sau simple modele literare. dent de sagesse. bulg. Acelaşi regim l-ar putea avea. propriu. şi enunţurile aparţinând discursului repetat de sorginte religioasă. slujba religioasă se desfăşura în slavonă. o limbă pe care preoţii nu o înţelegeau. calchiate pur şi simplu. l’œil du maître engraisse le cheval.). pe vremea lui Constantin Mavrocordat. la origine „cópii ale realităţii”. zub mudrosti. este un fel de concurs: De ce se zice aşa. în mai multe limbi. Даровому коню в зубы не смотрят. tu le prends. germ. engl. pentru un spaţiu cultural general românesc. atât din cauza folosirii îndelungate în biserică a unei limbi de cult străine. rus. Enunţurile din astfel de categorii se află în cu totul altă situaţie decât formule expresive împrumutate (şi) în limba română (literară) din alte culturi. zonei „universaliilor stilistice de desemnare”. pe care (descurajat. a caval donato non si guarda in bocca. c un signe de bonne sante. ce înseamnă?: „parce ke kan tu achetes un cheval. Oltenia şi Moldova. ilustrează fenomenul „poligenezei”. ne regarde pas son etat general. cât şi din cauza formaţiei profesionale precare a marii majorităţi a preoţilor: în secolul al XVIII-lea încă.3. dacă metafora lexicală aparţine. it. it. fr. глаз господина делает скот жирным. un impact redus în ceea ce priveşte o mare parte a populaţiei. 151-159). port. bölcseség foga. în general. b) trecerea lor din zona expresivităţii propriu-zise în cea a comunicării (ca enunţuri aparţinând discursului repatat). chiar inutilă căutarea „direcţiei calcului”. în principiu. în cazul prezenţei. 1956: 223). „prin analogia care extinde sau generalizează o anumită notă”. das Auge des Herrn macht das Vieh fett. rom. it.Iată un comentariu al zicătorii. 29. este nu numai dificilă ci. dar „modelul” respectiv. un aspect al elementului referenţial al formelor de exprimare a afectului şi imaginaţiei. ce ar putea fi convingător atribuite acestei surse. de altfel) Louis Deroy încerca să o găsească. copiat identic după internet. l’occhio del padrone ingrassa il cavallo. a unei aceleiaşi metafore: fr. măsea de minte (Deroy. the master’s eye makes the horse fat ( ~ a fat horse). Weisheitszahn.

apare locuţiunea adverbială „(rar) din scândură în scândură = din scoarţă în scoarţă. în linii mari. „Pe tăblia stranei. a unui presupus etimon (care ar putea fi primul care îi vine în minte redactorului). bilă etc. indicarea. la cuvântul doască. „copertă de carte de lemn învelit in piele” (vezi şi sensul [5. În multe din astfel de cazuri. „cercul” informaţiei etimologice pare închis. (înv. a mai multor termeni-metafore (de exemplu. al unui caiet etc.pentru litera D din DLR încă nu a fost publicată. partea 2. pentru Transilvania (urmează expresia „a citi o carte din doască în doască”). pe baza sinonimiei frazeologice. pe de altă parte. ca sinonime. un citat din Rebreanu.1. sensul corespunzător celui mai sus citat pentru scoarţă era. Acestea sunt. cu reprezentări frecvent identice. astfel că redactarea cuvintelor de la litera S putea beneficia şi de datele de la cuvântul doască. acum. lucrurile nu se prezintă astfel.formei prin fenomenul de „etimologie populară” (vezi. 1980: 125-126). pe de altă parte. în dicţionare. mai sugestiv formulat: „înveliş de hârtie sau de carton sau de lemn al unei cărţi” (cu trimitere la expresia în discuţie). chiar falsă.). Gheorghe 1986) şi de a menţiona faptul. cu trimitere doar la cuvântul bază respectiv (N. a originii expresiei „autohtone” este posibilă pe diferite căi.. cu aceasta. de la Iordache Golescu până la Arghezi şi I. sub sensul general [1]. existenţa. „copertă de carte”). căutarea etimologiei. sumar. de obicei. d) în plan onomasiologic. cum stau lucrurile în ceea ce priveşte seria a citi din scoarţă în scoarţă. e) în planul originii cuvintelor şi al sintagmelor ca unităţi lexicale. faţă de „a da şfară ~ ”). ~ doască în doască. la substantivul doască se indică şi sensul „scoarţă de carte”. oală. expresia în discuţie este consemnată după sensul [4. Dar. sau. ilustrată şi prin exemple de expresii referitoare la alimentaţia omului. iată. făcute. cu explicaţia „de la începutul până la sfârşitul unui text. 4. din scândură în scândură. metodă pe care o vom ilustra (din păcate) tot pornind de la insatisfacţii ce pot fi semnalate pe baza unor articole din Dicţionarul Academiei. numai pentru arealul etnolingvistic romanic. un motiv suplimentar privind exigenţa explicării „materiale” a provenienţei expresiei îl reprezintă faptul că redactorii volumelor din DLR dispun de întreg fişierul dicţionarului. Deoarece secţiunea do. Pentru varianta cuprinzând cuvântul scoarţă există numeroase citate. b) chiar printre citatele din DLR. caracterizând specia umană. sub semnul frazeologiei comparate (surse: Zanne 1895-1912. cu privire la expresii împrumutate (Dumistrăcel. este o operaţie inutilă. frica de a nu cădea într-o astfel de capcană nu-l poate scuti pe acesta de a evalua rezultate ale aculturaţiei. ~ din scândură în scândură. de fapt. al unui registru. pentru a desemna aceeaşi noţiune. în MDA 2003. în întregime”..]. părţi din obiecte etc.. 4. scoarţă. reg. cât şi a mai multor expresii („a pune în plug/ în cârd/ în stative cu cineva” – cu substituţii reprezentând efecte ale variaţiei diastratice şi chiar diafazice).B. confecţionate din scândură…”). ceea ce reprezintă o „etimologie implicită”. figurează expresia a citi din scoarţă în (sau până în) scoarţă. „a da sfoară în ţară”. respectiv din Eugen Barbu: „[Cartea] îmbrăcată în scoarţe de lemn”.]. dar. iar. În DLR 1986-1994. dintre care ne vom referi doar la comparaţia „intralingvistică”. „bucată de lemn cu formă şi secţiune transversală dreptunghiulară…”. unde. în fond. erau câteva cărţi liturgice… cu scoarţe de lemn”. pentru „cap”: bostan. dat fiind faptul că exprimă mentaluri şi comportamente generale. înv. de exemplu.v. În sfârşit. s. la scândură. dintr-un material rigid. pentru sensul în discuţie există enunţuri explicite privind confecţionarea din lemn a copertelor cărţilor vechi. de exemplu. Dar.. fără vreun citat. în aceeaşi lucrare (partea 1). paralelismul în ceea ce priveşte explicaţia prin „etimologie multiplă”.) din doască în doască. din două motive: a) în dicţionarul lui August Scriban. motivele pentru care poate fi admisă o categorie semanticostilistică de „universalii frazeologice”. Vinea. copertă”. Este cazul corelaţiei „ratate”. 71 . se dau expr. prezentate. la sensul „fiecare din cele două părţi care formează învelişul unei cărţi. această expresie trebuia să figureze sub sensul [2] „Numele unor obiecte.: după înţeles.

este sigur că trebuie să avem în vedere moneda. şi pentru acest enunţ. Ar mai rămâne de identificat etimologia propriu-zisă. frecvent. Este însă posibil ca prin confruntarea. varianta cu doască. pe de altă parte. N. pe internet: „Cati dintre voi ati citit Biblia din scoarta in scoarta? Eu recunosc ca nu. av(gust).citynews. Conrad Murray a fost rascolita din doasca-n doasca in cautarea celui mai mic indiciu care ar putea clarifica situatia in cazul mortii lui Jackson” (/www. dacă astăzi. empirică. ne aflăm şi în prezenţa unei curiozităţi lexicografice. Dat fiind că o farfurie (cel puţin în mod obişnuit) nu poate avea două feţe.ro/). în CADE [1926-1931] şi la Scriban (1939). tot de origine germană. cu trimitere la acelaşi sens al cuvântului taler. în afara cazului în care s-ar fi avut în vedere o monedă falsificată. figura unui personaj important. a expresiei în discuţie. când alta”. menită să impună (cele două imagini au fost denumite la noi. un site de citit din doasca-n doasca” (/www. Ilustrăm prima situaţie analizând expresia a fi taler cu două feţe. dintre cele două cuvinte taler. serie nouă (din 1982).atitudinea. avea în compunere un vultur sau o altă pasăre răpitoare.: varianta expresiei cuprinzând cuvântul scândură pare a fi mai puţin folosită astăzi: pe internet nu am găsit exemple). deoarece este normal ca o monedă să aibă două „feţe”.”. a ideii de „absurd” şi. prefăcut” a formulei taler cu două feţe. pare să aibă o circulaţie apreciabilă. însemnând „monedă (austriacă) de argint.imagistica. al cărei desen. şi DA (1934). În mai multe dicţionare ale limbii române.. de exemplu. faţă. a Dicţionarului Academiei Române. în mod cert. respectiv o stemă. a motivaţiei în ceea ce priveşte apariţia unei expresii ţine şi de încadrarea enunţului respectiv la cuvântul potrivit (în cazul omofonelor).. Cu titlu de curiozitate. uneori parţial desemantizată. 72 . menţionând că. litera T.ro/. cf. respectiv la un anumit sens al unui cuvânt. sporadic. Considerăm corectă opţiunea din volumul XI. talger” al cuvântului de origine germană taler. partea a 2-a. de fapt. menţionate anterior. от доску до доски (respectiv от доски до доски). expresia „a citi din scoarţă în scoarţă” mai este folosită. Problema indicării originii. C.ro/). explicaţia „materială” (prin optica „Wörter und Sachen”) a valorii stilistice a expresiei. pare cel puţin curios faptul ca de la această normalitate să se fi ajuns la semnificaţia de (om) „fals. Însă. prin extensie. s. Emanoil” (Caproşu – Chiaburu 2009: 225). ca alternative pentru care se putea opta când se „dădea cu banul”). se poate spune (şi) că are două „feţe”. lipseşte etimologia. de exemplu.v. 4. „Clinica Dr. care a circulat în trecut şi în ţările române”. aversul şi reversul. unde această expresie este înregistrată sub un alt cuvânt taler.2. „eu.tpu. să fi rezultat proiecţia. care citesc din doasca in doasca ziarele romanesti” (/mihneamaruta. la anul de la H(risto)s 1840. prezentându-se sinonimia taler cu două feţe = om cu două feţe. expresia este tratată la sensul „farfurie. poate să fi intervenit surpriza privitorului: „când una.B. popular. figurată.Punctul de plecare pentru discutarea acestui caz îl reprezintă faptul că am descoperit un citat pentru varianta expresiei analizate în care sinonimul pentru scoarţă şi doască este scândură. Pe acestea sunt gravate o efigie. cu valoarea de (a citi) „amănunţit”.com. despre care. „tradusă” şi în româneşte de clericii (autohtoni) cunoscători ai slavonei. câteva exemple după aceeaşi sursă: „www. Este vorba de o însemnare de lectură din secolul al XIX-lea: „Această sfâ(n)tă carte ce să tâlcuieşti Vieţile Sfinţilor ali lunii lui Sept(emvrie) o am citit-o şi eu multpăcătosul cu agiutoriul Maicie Domnului şi a tuturor sfinţilor din scândură în scândură. menţionăm faptul că. cap şi pajură. spre folosul suflitului mieu. în vorbirea comună. cu sensul propriu (vezi. nu este exclus ca la origine să se afle o expresie din slavona de cancelarie. în DLR. /www. Deoarece aceeaşi formulă există şi în limba rusă. „fals”.ro/).

un meşter l-a trimis pe un băieţaş. care a invocat. şi existenţa. Evident. într-un Glosar din Vâlcea (s. dându-i însă un singur taler. deşi pare ilustrat prin versuri populare ce particularizează decăderea în privinţa. cu două feţe. Ucenicul a întors talerul. fără îndoială. 379.F. Bănuit de viclenie. mai întâi. icre roşii şi icre moi. ca un argument. contradictorie pentru cei puţin obişnuiţi cu banii cash. probabil ucenicul său. Ca ăst taler ce te bătu!” (în ceea ce priveşte optica şi „tehnica” trecerii de la proverb la povestire. într-o variantă a expresiei. Îngerul românului).. nurilor: „Fosta-i lele cât ai fost/Şi-ai rămas un lucru prost” (citate în Dumistrăcel 2001: 233-234). Anton Pann a compus o povestioară în versuri. şi pe faţă şi pe dos. se impunea explicaţia forjării acesteia. Băcanul i-a pus icrele roşii pe taler. explică moravuri „dure”.o graminee de veche tradiţie (Panicum miliaceum. Şi păzeşte să ni fii Cu două feţe şi tu. infirmii şi bolnavii. Îndată l-a pălmuit. enunţului versificat. s-a putut ajunge la numirea cuiva prefăcut. ţi-ai mâncat mălaiul”. Enunţul dezvoltat. a cuvintelor mare şi sare din enunţul „a făgădui marea cu sarea” dată de Hasdeu. respectiv „de porumb”). 4. de sensul „făină de mei” al cuvântului mălai .. fals şi aducător de ponoase. dar o minimă perspectivă antropologică ne obligă să considerăm în această formulă reflectarea unei sentinţe sociale. Rădulescu-Codin.. În ceea ce priveşte plasarea enunţului figurat la sensul de bază al unui cuvânt polisemantic. ne referim la expresia a-ţi mânca mălaiul. a cerut să i le pună pe cealaltă faţă şi s-a întors la meşter. de ţigani rudari. motivaţia prin înfăţişarea. de fapt. separat.. prostesc”. că ţi-ai mâncat tărâţa. mă. de asemenea. astfel că şi acestea au căzut pe jos. bătrânule. G. să paşti iarbă verde” (animalul urma să fie ucis). Ciauşanu explică enunţul ţi-a trecut făina prin traistă prin „ţi-ai trăit traiul”.Pe baza acestei imagini. completat de un altul: „şi şi-au păpat mălaiul”. vezi şi la C. de factură pragmatică. Permyakov 1979. este vorba. de porumb sau de alte cereale”. făină). existenţa expresiei a (i se) apropia (cuiva) mălaiul de traistă ce desemnează situaţia „când cineva şi-a cheltuit aproape întreaga avere” (ibidem. în sprijinul acestei explicaţii. adică unul confecţionat din metal.. a presupusei farfurii cu… două feţe. Una dintre dovezi o constituie. vezi şi explicaţia asocierii. Glosa din DLR 1965-1968 este una care plasează lucrurile sub semnul. „armonia” fonetică din completarea enunţului: şi Oltul cu totul (Dumistrăcel 2001: 224). liniştitor. minte să ţii. sub cuvântul-titlu potrivit. „rudăresc. a unui substituent lexical (eventual de adaptare la text) din proza lui Marin Preda: „Ei. Când acesta l-a întrebat unde sunt celelalte icre. acesta este mălaiul la care. cu două feţe. passim). este o construcţie bimembră tipică. succesiv. de formula familiară formată cu verbul (a) păpa. ecuaţia fiind explicată fără urme de echivoc. ca şi varianta antonpannescă a expresiei de mai sus.. prin expresia taler cu două feţe.3. a-i trece (cuiva) făina prin traistă „a se apropia de mormânt” (Povestea vorbii. ca infanticidul (pentru gurile de prisos). prima parte reprezentând un adaos ce nu este exclus să constituie o explicitare contextuală ulterioară (chiar de dragul. „ţi-ai trăit traiul. Aşa-numita „prăjitură făcută din făină de porumb” ar putea fi evocată. Societăţile „primitive” se caracterizau prin „lipsa bătrânilor” (şi absenţa gerontocraţiei). prin „rimă”. mai ales de dinaintea „revoluţiei agrare” din neolitic. de la talerul-monedă. s-a uzat”. condiţiile grele de viaţă. trebuie să observăm că expresia în discuţie este greşit plasată în dicţionarul citat ca ilustrând semnificaţia „turtă de mei.. a expresiei. 433). „vorba ceea: pomul dacă-mbătrâneşte. al generalităţii: „se spune despre cineva sau ceva care a îmbătrânit. hai. Zicând: vezi. De altfel. a talerului-monedă. Aşadar. pune-i paie şi-l pârleşte” (scena a doua). aceştia. băieţaşul este pedepsit: „Stăpânul s-a necăjit. Anume. 73 . ce putea fi. ca ilustrare a zicătorii Vicleanul este taler cu două feţe. sinuciderea bătrânilor „care deveneau o povară pentru adulţi”. Am adus. s-a învechit. Din astfel de raţiuni de racordare socioculturală. după plasarea corectă. erau abandonaţi (Herseni 1982: 254. sub sensul „făină de mei”. visează vrabia!). Hai. şi l-a întrebat pe băieţaş unde să i le pună pe celelalte.v. să-i cumpere. la talerul „rudăresc”. folosit. de la Alecsandri: bătrânii „şi-au trăit traiul” conchide un personaj din opereta Crai nou. cf. eventual.. băieţaşul a întors talerul ca să i le arate. cel mult.

reputat opozant al Regulamentului Organic. rusesc: „Originea zicerii este bulgărească. hizose mi hijo y mi heredero”. cu atât mai mult cu cât. „rudimentar”. potrivit datinelor ţării. Or. în DLR 1971. În sfârşit. tradusă „Am adus un francez pe lanul meu de grâu. Faţă de informaţiile prezentate. Faptul i-a atras arestarea şi exilarea la Episcopia de Argeş sau. „zicătoarea” ar intra în categoria „cuvinte celebre”. Mai întâi. cum era numită. Divanurile adhoc). VI. Am avea. Bun cunoscător al evenimentelor epocii. Văcărescu a fost printre cei care au protestat faţă de includerea în text a unor articole care atentau la autonomia ţării şi. mai întâi. cutuma fiind ca preşedinţia să o deţină Mitropolitul. mai mult. formula ce trimite la Ivan (la noi.. s. printre corespondentele din diferite limbi care ilustrează aceeaşi idee. pentru a face loc Mitropolitului. memorialistul Emanoil Hagi-Mosco narează pe scurt aceleaşi fapte. la expresia „a (nu) (-i) da nas cuiva = a (nu) permite cuiva să fie prea familiar. contrariază părerea lui Zanne cu privire la provenienţa zicătorii în discuţie. cât şi pretenţia delegatului rus de a prezida şedinţele Divanului. lexicografia românească trebuie să-şi manifeste deschis opţiunea în ceea ce priveşte etimologia frazeologismelor (evident. atunci când împuternicitul rus a voit să prezideze Adunarea. de exemplu. din 1985. datorită incidentului că. acesta este în drept să prezideze Divanul” (Hagi-Mosco 1995: 215). de asemenea. în vederea aprobării. autorul se referă (şi) la un proverb. este dat ca ilustrare şi un citat din Creangă: „Dacă dai nas lui Ivan. ţi se urcă în cap” (Baronzi 1872: 62. al Adunării Obşteşti extraordinare din Ţara Românească ce discuta Regulamentul Organic. după alte surse. în culegerea Proverbele românilor a lui Iuliu Zanne.v. la moşia sa Moţăieni (Văcărescu 1985: 20). Membru. se făcu fiul meu şi moştenitorul meu” (Zanne 1901: 170). pe care o găsim şi într-o naraţiune a lui Emanoil Hagi-Mosco. cf. Un proverb rusesc sună astfel: pune un ţăran la masă. Adunarea Obştească (vezi.. pentru un eventual model al acesteia. precizăm faptul că informaţii detaliate cu privire la manifestări ale poetului în această postură găsim. de la poet (autor şi al unor epigrame sarcastice) a rămas „zicala Dai nas lui Ivan / Se suie pe Divan. 5. în alte cazuri. pentru acest tip de insolenţă se face trimitere la un anumit popor numai în zicătoarea din limba spaniolă: „Meti Gallo en mi cillero. engleză). Se impune de la sine faptul că. el se suie pe divan” (din povestea Ivan [!] Turbincă). o zicătoare propriu-zisă. sunt înregistrate mai multe variante pe această temă (Zanne 1901: 169-171). în bogatul studiu introductiv al lui Cornel Cîrstoiu la ediţia de Opere Iancu Văcărescu. ca istoric şi genealog. pornind de la locuţiunea verbală expresivă. în împrejurările prezentate. în continuare. depăşind stadiul. prin cea din partea a doua a formulei bimembre. nas. Astfel. Dat fiind însă că enunţul cu particularizări s-ar părea că are un autor. a contestat atât amestecul unei puteri străine în elaborarea de legi pentru ţară. s. Ion Văcărescu l-a înlăturat cam îndrăzneţ. Chiar numai ţinând seama de sugestia dată de încadrarea de la Zanne. „dacă-i dai mult nas. şi mai târziu. la un anumit nivel. după George Baronzi. un anumit statut ca enunţ aparţinând discursului repetat propriu-zis fiind dat de augmentarea (adiectio) a unei zicători prin particularizarea Ivan şi.v. în vol.4. selectate de Zanne (latină. nas). în secţiunea generală Proverbe istorice. toscană. nume generic pentru „rus”) şi la comportamentul său trebuie considerată. în 1831. aflarea originii pune problema recunoaşterii statutului de frazeologism al unui enunţ. de obicei. zicând că.4. aşadar. De remarcat că. el va pune picerele pe masă” (ibidem). referitoare la Ion (Iancu) Văcărescu. la care s-a referit Hasdeu) şi să procedeze consecvent în 74 .. prea îndrăzneţ sau obraznic”. după DLR 1971. şi un joc de cuvinte: divanul pe care trebuia să stea Mitropolitul şi Divanul încălecat de reprezentantul Rusiei. susţinând că. pe lângă explicaţia istorică.

soluţia este. Evident. Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi. Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists. Coşeriu. a unui dicţionar de sinonimie frazeologică şi a unui dicţionar selectiv al calcurilor din limba română. pe diferite planuri. în fond. Şi în acest domeniu (dar mai ales în acest domeniu). Caproşu. Bucureşti. p. Galaţi. prin urmare. Antologie. Coşeriu. Coşeriu. Bucureşti. Iaşi. pentru care există un important punct de plecare într-o valoroasă monografie semnată de N. „Ştiinţa”. argument şi note de Dorel Fînaru. Bazele şi sarcinile lor.-Aurel Candrea. I. literatură. asupra soluţiilor strict tehnice în ceea ce priveşte locul. Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. în astfel de cazuri. de reflectare a legăturilor „cu modul de a fi al omului.A. George (1872) .. din cadrul articolului de dicţionar. vol. Bologna. Nebunely şi Fiii. lingvistică generală. cu trimitere la Cervantes. oferind un discurs de conştientizare. filozofie. Interviu cu Eugeniu Coşeriu. de I. respectiv racordarea la cultura propriu-zisă şi la ştiinţele culturii. I. Dicţionarul enciclopedic ilustrat. 1829-1859. Chişinău. . 47-73. CADE [1926-1931]. Eugenio (1974) . pentru a sublinia declanşarea expresivităţii este adesea suficientă selectarea unei (anumite) corespondenţe între planul realiilor şi cel al figurativului.şi de psiholingvistică. (1966). pe cât se poate complet. vor putea fi ilustrate valenţele pe care (în interviul intitulat Lingvistica integrală) Eugeniu Coşeriu le identifica drept marile şanse oferite de studiul limbajului din perspectiva universalităţii culturii şi a exigenţelor multiple ale cercetării lingvistice. în memoria limbii. Gh. apăsate!).” (de la a arunca cuiva mănuşa). . aici. Eugeniu (2009) . al expresiilor idiomatice româneşti (pornind de la exegezele existente. realizat de Nicolae Saramandu. „Cartea Românească”. Nu putem insista. Trei studii. teorie a limbii. Eugeniu. ca şi în cazul sintagmelor calchiate (cale ferată). operaţia de „etimologizare” a multor frazeologisme nu este nici lesnicioasă şi chiar nici lipsită de adevărate riscuri (excluzându-le. propunem redactarea unui dicţionar istoric-explicativ. modernă şi contemporană. veche. unde trebuie să fie plasată explicaţia originii. Casa Editorială Demiurg. Editura Fundaţiei Culturale Române. Chiaburu. mai mult sau mai puţin argumentată şi convingătoare. Iaşi. sub forma aşa-numitelor „paranteze de circulaţie”.materie. Omul şi limbajul său. cu o prefaţă de Silviu Berejan şi un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel. în vol. mai ales în cazul expresiilor metafore „imaginare” cercetătorul se poate confrunta şi cu dificultăţi datorate „alterării” enunţului şi păstrării. Limba română şi tradiţiunile ei. pentru epoca strict contemporană. E. istorie. BIBLIOGRAFIE Baronzi. în vol.. Dacă. ca şi atunci când se încearcă explicarea etimologică a unor „cuvinteproblemă”. dar cu întregirile de rigoare pe care le-am discutat anterior. în ceea ce priveşte metaforele „cópii ale realităţii”. 129-156. Les universaux linguistiques (et les autres). a unor formule. probabil. (2009). Coşeriu. pe de altă parte.. schiţată prin paranteza de tip „Livresc”... în vol. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. atât de organic legat de socio. Lingvistica integrală. soluţia propusă poate reprezenta doar o ipoteză. superioară altor discipline umaniste. pe cele datorate doar receptării inadecvate ori tendenţioase). şi a evoluţiei condiţiei umane.Universaliile limbajului şi universaliile lingvisticii. cu toate activităţile umane în general”. Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei.-Aurel. 75 . Partea I. p. a motivaţiei metaforei pe care o reprezintă expresia idiomatică. în studiile pe această temă ale lui Theodor Hristea.şi etnolingvistica. Ursu şi Despina Ursu. p. demers ce merită să fie continuat) iar. sau prin abrevierea „Dicţ. consacrată împrumutului lexical în procesul modernizării limbii române literare între 1760 şi 1860 (Ursu-Ursu 2004) iar. Adamescu. Candrea. Studii de filozofie a limbajului. IV. Eugen (1994) . De aceea. expusă în termeni care nu exclud revenirea (aşadar evitând formulările categorice şi. enigmistice. deoarece explicaţia (mai mult sau mai puţin) definitivă ar putea fi găsită chiar printr-o întâmplare (cazul relaţiei între Ivan şi Divan!). Un corpus editat de…. Socio. În prezentarea sumară a unui program privind realizarea instrumentelor de cercetare pe care le implică o corectă tratare a etimologiei frazeologismelor în dicţionarul tezaur al limbii române. 73-111.

TLIO Tresoro della Lingua Italiana delle Origini (http://tlio. Louis (1956) . Nauka Publishing House. Hristea. Editura Albatros. Ce este etimologia?.”) etc. 76 .atilf. Pînă-n pînzele albe. I. Litera M. Grimm Deutsches Wörterbuch „der Grimm” (http://germazope. Litera C. Tipografia Ziarului «Universul». Vălenii de Munte. în „Limba română”. vol. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş (ediţia I: 1887–1893). Leipzig. (1975): t. Bucureşti. ABSTRACT The author ascertains that in Dicţionarul limbii române (The Romanian Language Dictionary). Opere.html). Editura Eminescu. în Etymologicum Magnum Romaniae. Deroy. Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. ediţie critică. vol. (1940): t. Amintirile unui oraş. II (D – H). a-i arunca cuiva mănuşa (“to throw down the gauntlet to smb. Permyakov. Iuliu (1895-1912).A. Bucureşti. partea 1. both in the case of syntagms such as sânge rece (“sang froid”. Cuvânt împreună despre rostirea românească. Zanne. Petriceicu. X. (1934): t. Ziduri vechi. From Proverb To Folk-Tale. Dumitru (1915) Preoţimea românească în secolul al XVIII-lea.L'Emprunt linguistique. (1982-1983): t.uni-trier. Ursu. VII. Traian (1982). Dicţionarul limbii române (serie nouă). Hagi-Mosco. Three important And necessary research tools are suggested for this purpose in the new edition of the Thesaurus Dictionary edited by the Romanian Academy: a historic-etymological dictionary of idiomatic expressions. Verlag Enzyklopädie. Dumistrăcel. Ursu. 2. XXXVII. Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”. studiu introductiv. both for loans and metaphorical creations of Romanian origin. Theodor (1987) Din problemele etimologiei frazeologice româneşti. Despina (2004). p. such as a se lupta cu morile de vânt (“to tilt at windmills”). expresii. război rece (“Cold War”). Teoria generală a vieţii sociale.(1972). N.L. vol. Editura „Neamul Românesc”. Bucureşti. Herseni. Stelian (2001) . II/I. VI). Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor. Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760 – 1860).ovi. Litera S. Literele A-B.fr/tlf. Iaşi. Dobrovol’skij.DA [Academia Română] Dicţionarul limbii române. note. Hasdeu. Proverbele românilor. Editura Minerva. Editura Academiei Române. Bucureşti. Litera T. modern and contemporary language periods. TLFi Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf. 123–135. revăzută şi augmentată. Sociologie. Merriam-Webster (/www.it/TLIO/index2. metafore. Les Belles Lettres. (1913): t. Gheorghe.htm). Cuvinte. I/II. glosar. Iancu (1985). VI. Stelian (1980). and „cultivated” phrases. Notes on the general theory of cliché. părţile 1-5. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. B. Editura Minerva. ediţia a II-a. Litera N. a dictionary of phraseological synonymy and a dictionary of calques in the old. Noica. Dmitrij (1988). Bucureşti. Iaşi. Bucureşti. (1965-1968): t. there are instances when such explanations are not available. bibliografie şi indice de Cornel Cîrstoiu.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/). Librăriile Socec. vol. Proverbe româneşti şi proverbele lumii romanice. Bucureşti. which presupposes the generalization of the etymology indications.merriam-webster. Fiinţe dispărute. Iaşi. Dumistrăcel. DLR [Academia Română].cnr. Editura Fundaţiei Culturale Române. Editura Librăriei Socec (1901: vol. I şi II. Lexic românesc. Bucureşti. MDA (2003) Micul dicţionar academic. literally “cold blood”). nr. Moscow. Bucureşti. Bucureşti. Biografii – motivaţii. (1986-1994): t.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Although sometimes the indications on the loans are written down. Dicţionaru limbii romîneşti. Bucureşti. Furtună. Expresii româneşti. Editura Cronica. părţile 2-3. Paris. Bucureşti. Situaţia ei culturală şi materială. Constantin (1987). Scriban. p. Imprimeria Naţională. 13-24. elaborated under the patronage of the Romanian Academy and published between 1913 and 2005. I – X. (1971): t. Our paper proposes a uniform lexicographic treatment. Gabriel (1986). Văcărescu. G. Emanoil (1995). Editura Univers Enciclopedic. XI. Bucureşti. there is a lack of consistency in indicating the etymology of various set phrases and especially those that are loan translations of phrases from different foreign languages. (1979).com/dictionary/). I/I. Literele F-I. Litera R. August (1939). IX. Studiu lingvistic şi de istorie culturală. Institutul European.

I Cuza“ din Iaşi TERMINOGRAFIE ŞI LEXICOGRAFIE – CÂTEVA DICŢIONARE DE TERMENI ECONOMICI În literatura de specialitate publicată în România se pot distinge trei categorii de studii de terminologie: studii orientate de abordarea strict lingvistică (lexicologică). Această inconsecvenţă se manifestă de altfel de la primul contact al utilizatorului cu dicţionarele prin aceea că puţine dintre ele conţin specificări introductive clare referitoare la criterii. alături de sensul posibil legat de materiale de birotică („ac cu gămălie”) – şi aceasta doar îndepărat legat de economie – apar traduceri ca zool. 2005) conţine doar la litera A optsprezece verbe (abandona. chiar număr de articole / cuvinte definite. publicul general). achita. un cuvânt-titlu precum cafea poate fi privit ca termen în măsura în care relaţia sa cu domeniul este explicit prezentată la nivel definiţional. adapta. acest fapt este indicat de siglele diastratice utilizate: a adapta 2. entom. putând fi mai degrabă încadrate între studiile de istoria limbii. analogie. avertisment. Universitatea „Al. datorită preeminenţei conceptului asupra termenului. achiziţiona. Lăsând la o parte acele dicţionare monolingve care sunt opere de traducere a unor dicţionare din alte limbi. 1999). pentru autonomie este indicată expresia „autonomie de zbor” (sic!). de exemplu Neagu & Şarpe. se poate vedea în ce măsură selecţia termenilor corespunde acestor criterii în acord cu practica dicţionarelor „speciale”. Nici substantivele cu statut de cuvânt-titlu nu au toate relevanţă pentru domeniul anunţat: absolutism. Cel mai însemnat grup de studii propune o abordare a terminologiilor din perspectivă lingvistică. care fac dovada unei inconsecvenţe metodologice sub două aspecte: a. (Biol. abrevia. absenta. acredita. argumenta).Teodora GHIVIRIGĂ. de altfel. siglarea sau indicarea frazeologiei îndepărtându-le de un semantism specific (economic) – de exemplu. surse. Din punct de vedere terminologic. se concentrează asupra unei secţiuni temporale specifice – având în vedere că terminologia aplicativă este interesată numai de nivelul sincronic. anticipa. admite. în traducerea cuvântului-titlu „ac”. Toate aceste lucrări sunt legate prea puţin de terminologia propriu-zisă. Evaluând câteva dintre dicţionarele mono-. abroga. ca şi a îmbinării elementului conceptual cu cel formal. studii orientate de abordarea domenială şi studii terminologice propriu-zise.) a se transforma prin adaptare. anexa. Un dicţionar monolingv (Gâju. mai mult chiar. excluzând în mod programatic orice informaţie diacronică (Cabré. al selecţiei materialului şi b. acest tip de cercetare de orientare etimologică lipseşte (după cunoştinţele mele) din literatura anglo-saxonă. „( ~de porc spinos) quill. Aceeaşi bipolaritate se regăseşte în colecţiile de termeni de tip lexicografic / teminografic. accelera. fără vreo legătură cu ştiinţa economică. aculturaţie. rămân dicţionarele bilingve compilate de lingvişti (fără aportul specialiştilor în domeniu). al definiţiei. validarea calităţii de 77 . 1999) manifestă aceeaşi lipsă de claritate a criteriilor de selecţie când. absolvi. iar în literatura de limbă franceză. este evidentă orientarea lexicografică a multor dicţionare. accede. puţine la număr. 1997:8). administra. dar şi la tipul de utilizator căruia i se adresează (specialişti. amortiza. (~de albine) sting” şi expresii idiomatice ca „a scăpa ca prin urechile acului”. dintre care cele mai multe nu sunt specifice domeniului. ce nu reflectă situaţia de fapt din limbă română şi care sunt invalidate din punct de vedere metodologic de faptul că nu abordează materialul terminologic prin perspectivă onomasiologică. Într-o evaluare a dicţionarelor specializate apărute începând cu 1990 în România. Năstăsescu. abjura. nu pare să fi stimulat interesul sau să fi creat emulaţie. în ciuda unor lucrări ca cea a lui Louis Guilbert (1965) – ce reprezintă un model metodologic în abordarea studiului etapei iniţiale a unei terminologii. În aceeaşi lucare. dar şi bilingve care conţin şi informaţie de specialitate (care poartă în titulatura lor denumirea de dicţionare explicative. Câteva. Un dicţionar specializat bilingv (Bantaş.

denumirea latină a arborelui de cafea nu reprezintă o caracteristică relevantă conceptulului din punct de vedere economic. materie primă [agricolă]. altfel spus. 1999:6). subdomeniul bursă (de mărfuri). 2. Prin natura corelaţiilor necesare stabilite între conceptele domeniului. structuri („Definitions create classifications.) Din aceste afirmaţii pot fi deduse câteva jaloane a căror ignorare poate duce la invalidarea unei definiţii terminografice. Dată fiind natura stabilă a obiectului (pe care se bazează posibilitatea cunoaşterii ştiinţifice). ea creează clasificări. o inconsecvenţă în selecţia cuvintelor-titlu. 2000:100). 10 miliarde de dolari pe an. o asimetrie incompatibilă cu caracterul sistematic al unui câmp terminologic şi.. 2002:66 şi de „la pertinence du concept”. întrucât toate conceptele aceluiaşi sistem trebuie definite în acord cu aceleaşi criterii (care vor orienta procesul definirii) (ibid.(Setti. 2001:41). această variabilitate provine din selecţia care se operează în definiţie la nivelul proprietăţilor: astfel. la domeniu. este obligatorie. în engleză commodity) şi / sau cohiponimi – ceai. Rolul definiţiei este tocmai cel de a indica poziţia conceptului definit în sistem. cu două sensuri (1. de recurenţă şi frecvenţă) şi de criterii externe (sau extralingvistice şi anume de pertinenţa desemnatului. (COTSOWES. 78 . definiţia pentru apă destinată domeniului chimie va reţine trăsăturile „moleculă ce combină doi atomi de hidrogen cu unul de oxigen”. Această inconsecvenţă se manifestă de altfel în întreg corpul dicţionarului: pot fi furnizate şi alte exemple similare. În plus. Revenind la exemplul utilizat anterior. cu sensul restrâns de „seminţe ale arborelui de cafea” ca marfă alimentară. legate de integrarea sa în sintagmatica şi pradigmatica limbii. în final. 1997:66). poate fi descris în manieră variabilă în funcţie de domeniul în care – sau pentru care – este definit. el ar putea fi acceptat ca termen dacă în aceeaşi lucrare ar putea fi pus în legătură cu alţii care să fie asociaţi unui concept hiperordonat (marfă [alimentară] ce face obiectul tranzacţiilor bursiere de un anume tip.les objectifs [de la définition] varient selons les disciplines dont on définit les concepts. Dincolo de definiţia standard (ISO 1087:1990) a conceptului ca „unitate a gândirii constituită prin abstractizare pe baza proprietăţilor / caracteristicilor comune unui set de obiecte”. 1990:5-6). Revenind la exemplu de mai sus. structures”) (de Bessé. definiţie ce trimite la un alt set de proprietăţi ale aceluiaşi obiect (după COTSOWES. sămînţa arborelui de cafea. dar faptul că reprezintă o materie primă agricolă tranzacţionată pe o piaţă bursieră (de materii prime / commodities) în valoare de aprox.) (DEX.. Există şi un alt motiv pentru care specificarea domeniului este imperativă: un acelaşi obiect. pentru a se distinge astfel de semnul aparţinând limbii comune. Conform imperativelor definiţionale formulate anterior. 1975) dintre care ultimul fără legătură cu domeniul economic în sens restrâns sau chiar lărgit. posibil şi a termenului definit.termen a unui semn depinde de criterii interne (sau lingvistice. ierarhii. 2002:68). băutură preparată din cafea. iar cea destinată domeniului fizică va cuprinde trăsăturile „lichid cu temperatura de îngheţare la 0°C şi temperatura de fierbere la 100°C la presiunea de 1 atmosferă”.. altfel spus de existenţa unui concept – relativ stabil – care să fie „veritabil”: Depecker vorbeşte de „l’existence d’un véritable concept”. referirea la respectivul sistem. selecţia elementelor definiţionale) domeniului economic. cafea ar putea funcţiona ca termen dacă ar fi asociat prin diverse instrumente (siglare. hierarchies. Conceptul însă nu poate trece în practica comună decât dacă este descris de o definiţie lingvistică – de aceea operaţiunea de definire este importantă.).. de a-l delimita şi diferenţia de celelalte prin intermediul caracteristicilor ce îi sunt specifice. orez. 2002:67). zahăr etc. caracterizat de un număr de proprietăţi. ea este văzută ca „un microsistem format din enunţarea caracteristicilor conceptului şi a relaţiilor dintre ele . fiecare caracteristică fiind ea însăşi un concept” (Depecker. fiind rezultatul unui proces logic ce permite precizarea unui concept şi diferenţierea lui faţă de alte concepte învecinate (Pavel & Rucăreanu. Prezenţa sa în paralel cu absenţa acestora indică o neregularitate. ţinând seama de faptul că . da.

v. Deşi din perspectiva lingvistului. ineficiente pentru nespecialişti. semnul specializat este cel mai adesea privit din perspectiva lexicologică. neutră). 1996:202-203) sau ca un „fenomen economic cauzat de crizele sau recesiunile economice” (Gâju. Eterogenitatea ca trăsătură definitorie a sistemului limbii nu se limitează doar la diferitele nivele la care acesta poate fi descris. proces care este – acolo unde ea e compatibilă cu natura obiectului – orientat cultural şi / sau ideologic: Terminological definitions reflect the culture of the community for which they were written. Limitarea definiţiei în vederea operativităţii sale se realizează prin selecţia caracteristicilor incluse. ceea ce le face cataloage inerte. apreciind că rezultatele sale „sunt nesatisfăcătoare” datorită faptului că „se limitează la o abordare paradigmatică. (Bessé.. 2000:86) se bazează pe la pluridimensionnalite du concept en fonction del’angle de vue retenu dans le travail terminologique .On ne peut traiter d’un concept sans indiquer la direction sous laquelle on le considere. cu atât mai mult cu cât el nu poate fi formalizat în aceeaşi măsură ca alte concepte economice: definirea sa ca „disfuncţie” (Gogoneaţă & al. ideological structures and the archeologies of knowledge.. devine şi mai clar că semnele acestui subset necesită o abordare care să integreze de o manieră oarecare criteriul principal care îl distinge de celelalte subseturi – domeniul. acceptabile în tipuri diferite de dicţionare. Toate aceste consideraţii subliniază abordarea diferită a semnului lingvistic în documentul lexicografic şi în documentul terminografic şi indică faptul că „Studiul semnului [termenului] depăşeşte limitele unei lexicologii adaptate la nevoile terminologiei” (Toma. 2006: nota 14). 1997:71). la Depecker. cât şi poziţia / orientarea autorului ca reprezentant al unei doctrine economice (critică / de respingere sau. de exemplu. 2000:130). în care termenul e decontextualizat. 1997:67) Orientarea ideologică este manifestă în selecţia caracteristicilor unui concept ca şomaj. Bidu Vrănceanu (1993). Acest exemplu poate da şi o măsură a dificultăţii de a identifica conceptul ierarhic imediat superior pentru unele concepte economice. clarifică şi afirmaţia anterioară referitoare la măsura în care operarea selecţiei este (sau nu) compatibilă cu natura obiectului: o asemenea variabilitate definiţională nu ar putea avea loc în cazul unui obiect matematic.. reprezentând simple corpusuri de termeni. 1997:68) de unde şi premisa definiţiilor alternative sau paralele (Bidu-Vrănceanu. 2005. respectiv. (Bessé. 2000). în plus.) (Bessé. aceasta fiind în principal orientarea şcolii de terminologie lexicală de la Universitatea din Bucureşti. ca „o stare negativă” de „dezechilibru” („o stare negativă de economiei de dezechilibru între cererea şi oferta de forţă de muncă”) (Dicţionar de economie. aceste remarci sunt justificate. de exemplu. s. şomaj) indică atât modul în care este conceptualizat (ca stare sau fenomen negativ). They are very closely linked to the development of scientific knowledge. Această orientare (direction du concept... A. 1997:66). Dacă terminologia se defineşte ca one of the functional subsystems determined by subject specialization (Bessé. în general. ci şi la diferitele perspective / modalităţi din care poate fi abordat. ele indică o dată în plus posibilitatea – şi necesitatea – varierii perspectivei în abordarea acestor 79 . Din prisma limbii. Lipsa informaţiei lexico-sintactice (alături de maniera de definire) face ca aceste dicţionare să fie imperfecte şi. face un comentariu critic la adresa „lexicologiei specializate” (termenul mai vechi pentru terminografie).Definiţia (terminografică) este în mod necesar limitată – ea nu poate şi nici nu trebuie să fie o descriere completă a obiectului: Terminographic definition does not have to be exhaustive. aşa cum o arată (şi prin titulatura lor) numeroasele studii de acest gen din literatura românească de specialitate care se concentrează asupra înregistrării neologismelor sau a mijloacelor de formare a termenilor. care uneori sunt consideraţi şi sub aspect semantic. but it must reflect the knowledge and satisfy the needs of the user.

Depecker. Lexic comun.2008 Cabré. Recommendations for Terminology Work By Conference of Translation services of West European States Working Party on Terminology and Documentation. p. Dicţionare Academia de Studii Economice din Moldova (1996). Bruno (1997). Considerăm aşadar necesară o reformare a construirii documentelor terminografice de acest tip. Gâju. Noţiuni fundamentale. în Harold Sommers (ed. că abordarea strict lexicologică pierde prin neincluderea elementului domenial (lingviştii sunt interesaţi doar de codul utilizat (pentru comunicarea informaţiei. Studies in Language Engineering. Terminology today. mai puţin relevantă pentru acesta decât cea cu caracter conceptual.and bilingual dictionaries of terms from the domain business and/or economics. Dicţionar de termeni economici. deci. Wien :TermNet. Paris: Presses Universitaires de France. Maria Teresa (1997). *** COTSOWES (1990). Andrei. Se poate spune.). Pierre (1995). the present paper offers a brief analysis of several specialized mono. the selection of features selected for defining the terms. iar relaţiile stabilite între termeni reflectă tipurile de relaţii caracteristice conceptelor. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vranceanu. accesat la 1. semantica lexicală practicată în acest tip de studii nu răspunde sarcinii descrierii termenului. Putem face aici referire la poziţia diferită propusă de Lerat: el vorbeşte (1995:24) de necesitatea unei abordări extinse dincolo de cea strict lingvisticlexicologică: până în prezent – spune el – se poate vorbi despre o prăpastie între abordarea lingvistică („prin gramatică” şi mai exact abordarea lexicologică) şi cea prin prisma cunoaşterii (ştiinţifice) – ceea ce reprezintă punctul slab (ventre mou) al acestei abordări. Violeta Năstăsescu (1999). Terminology. Introducere în terminologie. Bucureşti: Editura Academiei Române. Gogoneaţă. Les langues spécialisées. Economie.unibuc. Lerat. Pavel. acest tip de informaţie interesează cu precădere pe lingvist. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Georgiana Nicoleta (2005).. de Bessé. Bantaş. În plus. (2000). Published by Swiss Federal Chancellery. 80 . Bucureşti: Editura Niculescu. iar fixarea identităţii utilizatorului ca specialist face ca informaţia lexico-sintactică să fie puţin relevantă sau..subseturi. caracteristica terminologiilor de a fi constituite în principal din nume (a căror referinţă este de natură obiectuală şi al căror context este însuşi domeniul) dă seama de posibilitatea (parţială) a „decontextualizării termenului”. Paris: Librairie Larousse. Costin Rucăreanu (2001). LSP and Translation. A reform of specialized lexicography is necessary. The problems identified concern the methodology. 63-74. în orice caz. vol. Eugeniu. Angela (coord. English Special Languages: Principles and Practice in Science and Technology. Revenind la afirmaţia lui Sager & al (1980). (compiled by Sue Ellen Wright and Gerhard Budin) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (1980). Astfel. la http://ebooks. şi nu cuvintelor (sau doar parţial acestora). Editura Agir. Dicţionar de economie. ABSTRACT Starting from theoretical and methodological premises related to selecting and presenting terms and defining them. Slatina: Editura Fundaţiei Universitatea pentru toţi. Setti. în A Handbook of Terminology Management. Constantin & al. Dicţionar economic român-englez. 2000:161). Loïs (2002). La rélation concept-objet autour des définitions des termes.ro/ filologie/vranceanu/htm. Chişinău: Editura enciclopedică „Gheorghe Asachi”. Guilbert. Bucureşti: Humanitas. nu de informaţia însăşi). Manual pentru clasa a X-a.09. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.le terme n’est pas l’expression du signifié mais du concept (Setti. La formation du vocabulaire de l’aviation. Entre Signe et Concept: Elements de Terminologie Generale. Louis (1965). Terminological definitions. căci .) (2000).1. which is that of lexicography used instead of the appropriate terminographic one: criteria used for the selection of entries (in many cases not relevant for the domain). lexic specializat. Skora (2000). Sager & al. trebuie reafirmat că natura specială a termenului ţine de „măsură mai degrabă decât de esenţă” prin faptul că în limbajele speciale anumite trăsături ale limbii se manifestă în grad mai înalt sau mai scăzut. care accesează în mod accidental şi nespecific informaţia specializată din alt domeniu. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.

importate în anii 1945-1995. între 1500 şi 2000. finlandeza – 34 81 . franceza şi greaca – 57 5. germana – 69 3. româna şi spaniola). islandeza. italiana. poloneza – 52 9. Alţi specialişti. un „agresor hegemonic” care va duce la „moartea sau sinuciderea celorlalte limbi”. româna şi croata – 51 10. provenit chiar din rândurile vorbitorilor nativi de limbă engleză. genul atribuit. dându-se şi un echivalent nativ. ţări estice. proveniţi din toate cele 16 ţări. Balcanii) şi limbile care au intermediat preluarea (franceza şi germana în primul rând). a afirmat că fenomenul va duce inevitabil la o fragmentare a noii lingua franca în dialecte aproape neinteligibile pentru outsider-i. de regulă. pluralul (pentru substantive). Portugalia şi Italia au adoptat legi menite să contracareze infiltrarea cuvintelor englezeşti. spaniola şi bulgara – 54 8. poloneza şi rusa) şi patru limbi neînrudite (albaneza. au avut în vedere anglicismele moderne. finlandeza. se pare. maghiara – 56 6. iar alte ţări sunt pe cale să le urmeze exemplul. comparaţii de ordin regional (Scandinavia. olandeza – 74 2. totuşi. Cuvintele-titlu sunt însoţite de toate sensurile căpătate in limbile respective. Urmează o secţiune despre ortografierea şi pronunţia cuvântului. încearcă să stabilească adevărul. greaca şi maghiara). Aceste limbi au fost alese în ideea unei analize contrastive cât mai complexe – comunităţi puriste vs. 2007: 302) Problema e că. victime ale unui „imperialism lingvistic” deşănţat. De remarcat neincluderea majorităţii termenilor „internaţionali” formaţi cu ajutorul limbilor greacă sau latină şi a celor intermediaţi de limba engleză. Un al treilea grup. anul aproximativ al împrumutului şi limba care l-a intermediat. olandeza şi norvegiana). Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi LIMBA ENGLEZĂ ŞI DICŢIONARELE În ultimul deceniu tot mai mulţi lingvişti şi-au manifestat îngrijorarea faţă de expansiunea necontrolată a limbii engleze. islandeza – 36 11. au adoptat o atitudine mai ponderată. comunităţi deschise. În unele cazuri sunt oferite şi informaţii despre istoria etimonului englezesc şi răspândirea lui în Europa. patru de origine latină (franceza. o „limbă-canibal”. susţinând că globalizarea limbii engleze poate contribui la consolidarea identităţilor lingvistice locale. norvegiana – 68 4. croata. italiana şi rusa – 55 7. Rusia. cei mai mulţi dintre tineri îşi condimentează conversaţia cu termeni din jargonul mass-media. Autorii dicţionarului. al afacerilor şi al tehnologiei informaţiei fără ca aceştia să fi fost asimilaţi pe deplin. excepţia mergând până la 4000. pornind de la relaţia cauză-efect. acolo unde există. anglicismele care au pătruns în alte limbi europene situându-se. că temerile sunt mult exagerate.Petru IAMANDI. Dicţionarul propriu-zis are 352 pagini. (Zettersten. primul de acest fel în lexicografia mondială. patru de origine slavă (bulgara. care se apropie de 5000. 1-10) cuprinde 96 cuvinte-titlu iar prezenţa lor în cele 16 limbi europene este următoarea: 1. apărut sub îngrijirea lui Manfred Görlach la Editura Oxford University Press în 2001. A Dictionary of European Anglicisms / Dicţionar de anglicisme europene. În final se stabileşte gradul de integrare a termenului. fiecare pagină conţinând în medie 13 cuvinte-titlu. Deşi ţări precum Franţa. ţări vestice vs. Litera A (pp. consemnând anglicismele din şaisprezece limbi europene: patru de origine germanică (germana. la fel ca şi în România.

în pofida existenţei unui echivalent perfect în limbile respective. apartment). Dar. Atunci lumea va fi dominată de cinci limbi: hindi-urdu. agreement. American way of life). amplifier). bilingualizare 4.12. autoreverse). art director). linie aeriană (engl. globalizare 2. Potrivit primei categorii. maghiară. O ediţie revăzură şi adăugită a dicţionarului lui Manfred Görlach sigur ar constata schimbări spectaculoase. regionalizare 7.5 miliarde de locuitori iar China 1. cu aer condiţionat (engl. aerotank. cros automobilistic (engl.4. anglicisme preluate direct. autorevers (engl. Afro). India va avea în jur de 1. airconditioning). termen din tenisul de câmp). cu sensul de acord). all right. gimnastică aerobică (engl. salut marinăresc). airport). c. antigel (engl. potrivit unor previziuni ale Consiliului Britanic (Graddol. aerobics). avion de linie (engl. deschiderea spre cultura americană din ultimii 15 ani mai ales a ţărilor din estul Europei ducând uneori la preluarea tale. mai puţin permeabilă decât s-ar crede. adventist. antidumping). lexicografia şi revoluţia cunoaşterii (1999). cu modificarea formei (7 termeni): as (engl. engleza. mod de viaţă american (engl. antidamping (engl. afro (engl. autocar. Afro-look. chiar dacă de multe ori a făcut-o indirect. audit (engl. Lexicography and the Knowledge Revolution / Cuvinte vii. airline). all-star. adică o treime din populaţia globului. Tom McArthur trece în revistă o serie de opt procese la care vor fi supuse dicţionarele. nu mai puţin de 1. assembler). Language. în perioada 1945-1995 limba franceză nu a încetat să-şi exercite influenţa asupra limbii române.9 miliarde de persoane. vorbesc o formă sau alta de engleză. auditing). surprinde plasarea în prima jumătate a ierarhiei a limbilor greacă. anglicisme preluate prin intermediul limbii franceze (17 termeni la litera A): absenteism (engl. Limba. action film). aftershave. anglicisme preluate prin calc lingvistic (11 termeni): film de acţiune (engl. spaniola şi araba. ahoi (engl. auditor. aeroport (engl. va creşte şi cererea de dicţionare format carte sau electronic. absorbitor ( engl. apartament (engl. după ski (engl. pilulă antibaby (engl. ca şi dorinţa de a le perfecţiona. American football). acestea se pot împărţi în patru categorii: a. adventure (joc pe computer). Airedale (terrier). chineza. SIDA (engl. naţionalizare 6. asdic. aranjament (engl. air-conditioned). AIDS). cu referire directă la lexicografia engleză. semibilingualizare 5. rusă şi bulgară. after-ski). adaptor/ adapter). Întrebarea este: Cât timp va mai dura această absorbţie neselectivă a englezismelor? Pe moment. până în anul 2050 situaţia se va schimba. agrement (engl. aqualung. quale a multor termeni englezeşti. air mail. absorber). AIRBUS. air bag. stewardesă (engl. antidoping. ahoy. În condiţiile în care din ce în ce mai multe persoane vor deveni bilingve sau multilingve. fără modificarea formei şi a sensului (16 termeni): abstract (cu sensul de rezumat). antibaby pill). jumătate din tranzacţiile comerciale se desfăşoară în engleză iar trei sferturi din corespondenţă se redactează în aceeaşi limbă. autocross). amplificator (engl. d. adaptor (engl. În ceea ce priveşte anglicismele care au pătruns în limba română. fotbal american (engl. 1997: 49). airliner). arrangement). autostop. ace. 1. air hostess). albaneza – 29 Dacă în cazul primelor trei limbi prezenţa masivă a anglicismelor este motivată de originea comună. ale. tematizare 8. director artistic (engl. acid rock. aer-condiţionat (engl. absenteeism). localizare 3. În capitolul intitulat „Tomorrow’s Dictionaries” / „Dicţionarele zilei de mâine” din cartea Living Words. b. acru (engl. asamblor (engl. electronicizare 82 . antifreeze). acre). anglicisme preluate direct.

The most important thing is for them to be constantly diversified and improved. despite the reaction of several circles that see it as another form of imperialism. care se reactualizează aproape singur. “The Floating Dictionary” apud Sture Allén et al. BIBLIOGRAFIE Görlach. 8.).pdf. precum Asia de Sud sau de Est. A Dictionary of European Anglicisms. Vorba lui Mark Twain. care poate fi folosit nu numai în traduceri (din engleză în daneză) ci şi în elaborarea unui text în limba engleză. Galler stam. Zettersten. dovedind că o bună parte din limbile Pământului sunt încă departe de extincţie. o combinaţie de dicţionar englez monolingv şi bilingv. 2001: 407). Naţionalizarea arată că ţări mari precum Australia şi Canada au produs deja dicţionare australiene şi respectiv canadiene. „plutind pe deasupra unui corpus de cinci milioane de cuvinte astfel încât utilizatorul poate apela la exemple pentru a verifica informaţii privitoare la cuvântul-titlu” (Sinclair. The Future of English. Graddol.1. Arne (2007). pe lângă lexicul britanic şi american. Oxford: Oxford University Press. 6.) (2001).britishcouncil. suffix och ord: festskrift till Martin Gellerstam den 15. McArthur. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. viitorul ne rezervă dicţionare atât în formatul lor clasic. ABSTRACT Lately. dictionaries are the only instruments that can provide the true image of the situation at one time or another. O dată cu creşterea capacităţii de stocare a calculatoarelor se va impune utilizarea unor noi tehnici de scanare în vederea creării unor corpusuri lingvistice cât mai cuprinzătoare pentru noile tipuri de dicţionare. De asemenea. (ed. Globalizarea are în vedere dicţionarele care vor prezenta engleza ca pe o limbă internaţională pentru toate popoarele. pp. Tematizarea are în vedere formate precum Roget’s Thesaurus (dicţionar de sinonime şi antonime). „Glimpses of the future of English-based lexicography” apud Henrick Gottlieb şi Jens Erick Mogensen (ed. Manfred (ed. Un exemplu apropiat poate fi dicţionarul englez-danez publicat de Politiken. David (1997). Dictionary Visions. În concluzie. Tom (1999). cât şi ghiduri de utilizare a celor două varietăţi ale limbii engleze. a fost inventată de Xerox Palo Alto Research Center şi este o foaie de plastic extrem de subţire pe care se poate scrie cu cerneală electronică şi care poate stoca texte sau imagini. În Singapore a apărut deja un astfel de dicţionar – Times-Chambers Essential Dictionary (1997) care. Electronicizarea include toate tipurile de instrumente electronice necesare elaborării şi prezentării dicţionarelor. www. 83 . Semibilingualizarea este procesul prin care toate cuvintele-titlu vor fi traduse în limba respectivă. Lexicography and the Knowledge Revolution. Hârtia electronică refolosibilă. numită şi „Gyricon”. Göteborg: University of Göteborg. 393–419. s-a realizat şi un „dicţionar plutitor” – Collins Cobuild CD-ROM (2003). Living Words.). 4. the English language has been invading other lingustic spaces. Language. 299-318. Leaving all speculations aside. după ce a aflat că îi apăruse necrologul în New York Journal: „Ştirea despre moartea mea este mult exagerată”. 7. Sinclair. Cu ajutorul Gyricon-ului ziarele de peste câţiva ani se vor reactualiza constant şi vor putea fi purtate în buzunar iar dicţionarele vor ţine pasul cu vremea prin acumularea periodică de noi informaţii. cât şi în multiple versiuni electronice. Bilingualizarea se referă la faptul că dicţionarele importante vor fi traduse în alte limbi. pp.org/learning-elt-future. due in particular to the USA’s political. 3. 2. Viitorul aparţine cu siguranţă hârtiei electronice. Localizarea înseamnă că dicţionarele internaţionale vor fi adaptate la specificul unei ţări sau al unui grup de ţări. Oktober 2001. sensibile la ultimele inovaţii tehnologice şi la schimbările politice de ordin global. Ele vor fi adevăratul barometru al transformărilor şi transferurilor lingvistice. Exeter: Exeter University Press. Regionalizarea se referă la apariţia unor dicţionare pentru zone mari. John (2001). 5. Copenhaga (1999). unde cuvintele şi sensurile sunt prezentate tematic şi nu în ordine alfabetică. military and cultural power. economic. conţine termeni englezeşti specifici zonei Singapore-Malaezia. Research and Practice. London: The British Council. Începutul a fost făcut deja de către Universitatea din Birmingham cu o bancă de date a limbii engleze ce conţine mai bine de 500 milioane de cuvinte.

(< lat. act. coagulum. s. au fost discutate detaliat în lingvistica românească mai ales din punct de vedere sincronic şi structural. relaţia cu polisemia şi cu alte fenomene conexe. altarium) şi oltar. într-un anumit context spaţial. (din lat. Dubletul este remarcabil prin cumulul de relaţii semantice: datorită originii unice. Universitatea din Bucureşti VALORIFICAREA LEXICOLOGICĂ ŞI LEXICOGRAFICĂ A RELAŢIILOR SEMANTICE I. între cuvinte împrumutate. pe de o parte. pl. pe de altă parte. Ca orice fenomen lingvistic dinamic. principalele tipuri. s.2. (< lat. din aceeaşi familie etimologică. menţionăm câteva cunoscute exemple: altar. deci sunt şi paronime. un etimon unic.f. operă. băşică. având următoarele sensuri comune: „acţiune. deci sunt sinonime. sinonimia lexicală este reprezentată de identitatea referenţială probată prin substituţie la nivel sincronic. II. cuvintele considerate până atunci sinonime îşi pot pierde total această calitate sau o transferă la un nivel secundar. oltarь). fapt. diastratic şi diafazic. componentele au aceleaşi sensuri. prin analiza componenţială. au fost studiate şi prezentate detaliat omonimia şi paronimia. (< lat. asupra surselor şi asupra relaţiei cu normele limbii literare [1]. indirect sau îndepărtat. posibil şi voluntar. Din seria sinonimelor moştenite şi împrumutate din acelaşi etimon. deci sunt şi omonime parţiale. În comunicarea de faţă. între cuvinte moştenite şi împrumutate.n. definirea. cu particulară atenţie asupra tipurilor. întâmplare. II. lucru.n. fr. al căror sens comun este „mijloc (al zilei sau al nopţii)”: „miezul zilei” înseamnă „ziua la miaza mare”. efectele stilistice etc. factum) şi faptă. sinonimia poate să fie urmărită şi diacronic [2]. un raport activ. facere. din această perspectivă. coagulum). suplimentar. la origine. (< lat. s. 84 . s. sinonimia este. creare. Relaţiile sinonimice se stabilesc între sensurile a doi sau mai mulţi termeni pentru o perioadă delimitată de timp. (din slavon. Dacă are loc o schimbare de substanţă la nivelul sensului pe baza căruia se realizează un raport de sinonimie. vom lua în considerare numai relaţiile semantice realizate la nivelul vocabularului. În sens restrâns şi ideal. s. urmărindu-se. sinstratic şi sinfazic. lui factum) sunt sinonime etimologice parţiale. Sinonimele etimologice se stabilesc între cuvinte moştenite. pe valorificarea lexicografică a acestora. real şi natural şi. II. olъtarь. În sens larg. Privită astfel. De aceea. vesica). inclusiv atunci când sunt neglijate eventuale diferenţe de ordin cronologic. medium). sunt cvasiidentice ca formă.m. cheag. diatopic. contextuală şi stilistică.Cristian MOROIANU.3. realitate”. spaţial şi stilistico-funcţional. în sfârşit. cunună. media) şi miez. Dintre cuvintele între care au existat sau există încă relaţii de sinonimie.f. (< lat. fapt care a facilitat. şi b) cele care provin.n. O relaţie sinonimică este reală şi funcţională atât cât este posibilă substituirea termenilor fără alterarea sensului contextului. facta. s.f. condiţiile de realizare şi de actualizare. relaţia în sine rămânând pasibilă de o nouă reactualizare. între cuvinte calchiate sau în interiorul seriilor mixte. (< lat. *clagum) şi coagul. Relaţiile semantice.1.f. sintopic. (< lat. între cuvinte împrumutate şi calchiate. s. un raport pasiv. s. eveniment.n. (din lat. II. au forme identice de plural. Spre exemplu. relaţia cu referentul. un grad mai mare de complexitate au: a) cele provenite din surse externe care presupun. prin împrumut. s. Un alt exemplu este al sinonimelor parţiale miază. sinonimia lexicală este relaţia semantică stabilită între cuvinte identice sau apropiate ca sens şi care exprimă aceeaşi noţiune într-o situaţie concretă de comunicare. în vorbirea unuia sau mai multor indivizi. vom pune accentul pe componenta etimologică a relaţiilor semantice şi. în mod particular sinonimia şi antonimia. De asemenea.n. ves/s/ica) şi vezică. suprapunerea lor semantică. s.

dar nu şi ca omonime. corona. cvasiidentitatea formală motivată originar produce accidental apropieri semantice care transformă paronimele în sinonime etimologice. au pătruns şi au circulat în aproximativ aceeaşi perioadă. -ă. merinde.6. trubadur şi truver etc. În condiţiile unei circulaţii relativ egale şi dacă identitatea lor semantică se menţine. de asemenea. lat. în măsura posibilului. O problemă importantă în privinţa sinonimelor etimologice cu origine multiplă este delimitarea lor de variantele etimologice.). la nivelul limbii actuale.f. dragoman şi tergiman. Un caz particular priveşte dubletul învechit şi regional prebendă. Astfel. nu este o concurenţă reală între jargon şi gerg. Dacă însă intervin argumente suplimentare de diferenţiere (includere în limbaje diferite. serenitate şi seninătate. jurnal şi ziar. prémonda. “retribuţie în alimente dată lucrătorilor agricoli. devoala şi dezvălui. II. păgân şi pogan. 85 . directus) etc. cealaltă fiind considerată variantă secundară. aşadar privesc epoca de reconfigurare structurală. (din fr. resentiment şi resimţământ. simultaneitatea unei relaţii de sinonimie şi omonimie în cazul de mai sus pare a fi imposibilă din raţiuni ce nu necesită. cel de-al doilea fiind considerat “învechit”. totale: blasfem şi blasfemie. cu origini imediate diferite şi cu acelaşi sens. cf. korona). posibilitatea adaptării diferite a unui singur etimon extern fac posibilă circulaţia unor unităţi (relativ) apropiate din punct de vedere formal şi semantic. putred şi putrid etc. adj. lat. drept. cristal şi cleştar. (< lat. aşadar ca nişte sinonime şi paronime etimologice. explicaţii. îmbogăţire semantică a unuia dintre termeni. adj. ca şi gint şi gintă. s. directus. (< lat. prëmonda. pelerin şi peregrin. destructor şi distrugător. praebenda) şi premândă. consentiment şi consimţământ. Astfel. cele două cuvinte. ngr. s. De altfel. prostituată şi prostitută. triangular şi triunghiular etc. erau atestate lexicografic şi circulau în limba literară perechi sinonimice şi.pentru una dintre formele paronimice. catran şi gudron. Chiar dacă. pe atât de diverse ca tipologie.s. κορώνα. rezidenţă şi reşedinţă. κορώνη. extinctor şi stingător. la origine. signal şi semnal. Provenienţa din două sau mai multe surse directe foarte asemănătoare ca formă şi. -a) şi direct. magh. improprii – prin preluarea de către cel de-al doilea a sensului primului component. “venitul fix acordat unui preot catolic. la un moment dat. mesă şi misă. acelaşi etimon indirect. pal şi palid. plasarea fiecăruia într-un spaţiu sau într-un stil particular etc. -ă. (din lat. spre exemplu. limba literară a optat – mai mult sau mai puţin justificabil . leal şi loial. în completarea sensului comun. cireadă şi ciurdă. în acelaşi timp. II. în mod particular. pol. unele dintre sinonimele citate sunt. mai ales unui canonic” (din lat.f. korona. înjura şi injuria. resigna şi resemna. Modalităţile diferite de pătrundere şi de evoluţie în limbă (moştenirea şi evoluţia pe cale orală şi populară. paronimice.. presentiment şi presimţământ. care au devenit sinonime – e adevărat. mai vechi sau neologic. Sinonimele rezultate prin împrumutul din câte una sau mai multe surse directe care presupun. it. cu absolut acelaşi sens. praebenda). conştiinţa identităţii originare se atenuează (uneori până la dispariţie). II. direct. porfiră şi purpură. prezident şi preşedinte. celest şi ceresc. corona. mediator şi mijlocitor. satan şi şeitan. Sinonimele obţinute prin împrumut şi prin calc lexical de structură morfematică sunt reprezentative începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea. recoltă. unele dintre ele. şi paronime etimologice. fapt firesc în condiţiile unor etimoane directe diferite. până când primul a devenit termenul dominant şi. corona) şi coroană. respectiv împrumutul. de tipul: angular şi unghiular. După cum se poate vedea. sentiment şi simţământ. s. jargon şi gerg. consuetudine şi cutumă. de îmbogăţire şi de modernizare a lexicului literar românesc după model latin şi romanic. pe cale cultă) au făcut ca dubletele citate să circule ca sinonime şi ca paronime (altar şi oltar.5. (Prin apropiere de prebendă) venitul unui catolic” (din magh.f. unic. fapt care determină “revenirea” la statutul de unităţi lexicale distincte.4.f. Formele respective au pătruns şi au circulat iniţial ca nişte cuvinte de sine stătătoare. Am selectat spre discuţie acele sinonime care să fie. sunt pe cât de numeroase.).

amenda şi emenda. consacra şi consfinţi. venerian şi veneric. Astfel. s. prin împrumut. expectant şi expectativ. contaminaţia sinonimică reprezintă suprapunerea involuntară în mintea vorbitorilor a două sinonime. diluvial şi diluvian. tolerantism şi toleranţă. marin şi maritim. împopoţona. paralizie şi paralizaţie. demoazelă şi madmoazelă. elipsoid şi elipsoidal. vaporos şi aburos etc. s. edifia şi edifica. lascivie şi lascivitate. contestant şi contestatar. independenţă şi neatârnare. rectificativ şi rectificator. precursor şi premergător. pedanterie şi pedantism. odorifer şi odoriferant. fleanţă. ductibil şi ductil. < otoman + osmanlâu. miopie şi miopism.f. ivor. asentiment şi consentiment. plebeian şi plebeu. vagabond şi vagant. uzaj şi uzanţă. eventual alături de un împrumut. consulent şi consultant. otomanlâu. adj. erotoman şi erotomaniac. exponent şi expozant. medial şi median. entuziast şi entuziastic. locandar şi locandier. expansibil şi expansiv. influenţa şi înrâuri. erau în variaţie liberă dublete sinonimice ca : afirma şi întări. avansa şi înainta. niţicuş. sudorifer şi sudorific. s. adv. echitate şi egalitate. fiziolog şi fiziologist. vb. Realizată preponderent la nivel popular. onomastică şi onomatologie. cucuviţă. minim şi minimal. azvârli. onorar şi onorific. extrem de numeroase şi au intrat în limbă în aceeaşi perioadă de modernizare şi de restructurare latino-romanică: abnega şi denega. < cucuvea + bufniţă. sangvin şi sangvinic.f. mahomedanism şi mahometism. < sumete + sufleca. educativ şi educator. legislativ şi legislator. dogmatic şi dogmatist.7. servitudine şi servitute. nătăfleţ. epidermic şi epidermoidal. detergent şi detersiv. < nătâng + tânt. eficacitate şi eficienţă. directiv şi direcţional. cu o formă hibridă. dramatist şi dramaturg. servilism şi servilitate. nocturn şi nocturnal. egala şi egaliza. sumeca. dejecţie şi ejecţie. [3] II.f. coabita şi conlocui. mai circulă în concurenţă două sinonime obţinute. transvers şi transversal. fizionom şi fizionomist. declamativ şi declamator. locandist. perversitate şi perversiune. circulau sau. < ivăr + zăvor. indiferentism şi indiferenţă. < arunca + zvârli. vaporaţie şi vaporizaţie. soporativ şi soporific. dimorfie şi dimorfism. ambele. supraveghea şi surveghea etc. distructiv şi distructor. locomotiv şi locomotor. < ciot + buturugă. adj. mineralog şi mineralogist. excitator şi excitant. regulateţe şi regularitate. interlocutor şi conlocutor. s.8. ardoare şi ardenţă. de asemenea. vascular şi vasculos. depila şi epila. demoniac şi demonic. oponent şi opozant. < înfuriat + furios. Sinonimele care provin. voma şi vomita. < fleandură + zdreanţă. pudicitate. orfan şi orfelin. tubular şi tubulos. prepara şi pregăti. persan şi persic. II. de regulă mai expresivă. clăpiţă. Acesta poate avea şansa de a se impune alături de primele două sau să rămână o creaţie internă efemeră. colabora şi conlucra. nătânt. justificativ şi justificator. întrevedea şi întrezări. zoolog şi zoologist etc.în care cel de-al doilea cuvânt reprezintă traducerea sau adaptarea etimonului cu ajutorul sau după modelul echivalentelor moştenite. inuman şi neomenos. s. misticism şi misticitate. medicamentos şi medicinal. epicureu şi epicurian. aparţinând aceleiaşi limbi sau unor limbi diferite. suprapune şi superpune. provizoric şi provizoriu. Sunt situaţii în care. edematic şi edematos. narcotism şi narcoză. care are ca rezultat crearea unui al treilea. castroală. diplomatic şi diplomat. senzualism şi senzualitate. < împopoţa + împopona. intern şi intestin. < nătărău + fleţ. înfurios. infinit şi nemărginit. mobilă şi mobilier. vb. feudalitate şi feudalism. maxim şi maximal. notoric şi notoriu. medical şi medicinal. parloar şi vorbitor. vaccinal şi vaccinic. pensionar şi pensionist. s. În aceeaşi perioadă. european şi europeu. Unul dintre procedeele interne de obţinere a sinonimelor este contaminaţia între două cuvinte cu acelaşi sens. < niţică + niţeluş. prin calc de structură: confunda şi contopi. monosilab şi unisilab. adj. repartira şi repartiza. fantast şi fantastic. interpelant şi interpelator. în care cel de-al doilea cuvânt reprezintă traducerea etimonului prin intermediul unor componente morfematice sinonimice cu alte origini decât cele din structura etimonului. nobilitate şi nobleţe.m. s.f. pauperism şi paupertate. < debit + datorie. pudiciţie şi pudoare. lornietă şi lornion. în unele cazuri. s. semit şi semitic. irealizabil şi nerealizabil. ecleziast şi ecleziastic. exploziv şi explozibil. elefantic şi elefantin. serată şi soarea. sumeteca. obstetric şi obstetrical. vb. < sumete + 86 . < claie + căpiţă. dilatant şi dilatator.n. diurn şi diurnal.f. subteran şi subpământean. provocant şi provocator. din aceeaşi familie etimologică.f. disjunct şi disjunctiv. inoportun şi neoportun. adjunct şi adjutant. solvabilitate şi solvenţă. descendent şi coborâtor. pediculat şi pedunculat.. cefalee şi cefalalgie. pestifer şi pestilenţial. feudatar şi feudal. progres şi propăşire. pedantesc şi pedant. ciuturugă.f. necromancian şi necromant. s. stupefacţie şi stupoare. debitorie. sunt. trompet şi trompetist. distinct şi distinctiv. odorant. < castron + oală. tombal şi mormântal.

regresiv din rândunică) şi rândunel. progresiv din găinaţ).. Vezi şi perechi de sinonime derivative alcătuite dintr-un împrumut şi un derivat progresiv de la baza derivativă a împrumutului. Sinonimele merită a fi privite inclusiv prin prisma caracterului lor simetric din punct de vedere formal (vezi asimetrie şi disimetrie. care facilitează crearea de sinonime prin raportare la cuvinte deja existente: spre exemplu. III. s. s-a format de la îmboldi. chiloţel şi chiloţaş.). etanşa şi etanşeiza.. de la săpun. < zgâlţâi + hâţâna etc. prieten şi pr/i/etenar. (der. cel mai interesant rămâne substituţia de sufixe. echivalentă. străinez etc. respectiv compus (vezi abil şi inabil. În interiorul unei perechi antonimice homolexe. întâlnită. supieră etc. au dat naştere la dublete şi triplete verbale sinonimice de tipul adjectiva şi adjectiviza. s. evaluate sincronic. anticlinal şi sinclinal. hăbăuc. id. [5]. sub influenţa perechii sinonimice ramură/rămurea. semnalăm pe găina. contraproductiv şi productiv etc. prostălău şi prostolan.m.).f. rândunic. văina. anaerob şi aerob. s. profilactic şi profilactiv. (der. b) între doi termeni analizabili derivaţi cu prefixe opuse ca sens (vezi antebelic şi postbelic. antibioză şi simbioză. id. vb. agrea şi dezagrea. după savonieră. s-a format de la fr. [4]. Discutate. < zdrobi + dumica.) [6].). s. care. prin substituţie din rândunea şi din rândunică). vb. zăbăuc.2. III. regresiv din găinaţ) şi găinăţa.9. < văita + căina. adinamic şi dinamic. Dintre exemplele care probează varietatea internă a sinonimelor derivative. constatăm că cele mai multe dintre ele au o structură formală. pedichiur şi pedichiurist).). s-a format de la creangă. Necesitatea de simetrie şi de completare a “lacunelor” sistemului este evidenţiată şi prin intervenţia analogiei. antonimia lexicală se caracterizează prin constanţă şi prin simetria la nivelul sistemului limbii. sinstratic şi sinfazic. rafinor şi rafinator. declanşor şi declanşator. Dintre procedeele derivative. etanşa şi etanşeiza.1. -ifia/-ifica. substantiva. savonieră. cuban şi cubanez. regresiv din turturică) şi turturel. lacedemonian şi lacedemonez. id. (der. antonimele neologice au. abiotic şi biotic... şi la nivel cult: ajutori şi ajutora. subaprecia şi supraaprecia. s. renascentist şi renascentin etc. ambiguiza şi dezambiguiza. exactiteţe şi exactitate. atrage şi distrage. arhaitate şi arhaicitate.. antonimele nu sunt cu nimic mai puţin interesante. (der.m.. substantiviza şi substantifica etc. băieţel şi băieţaş. şi la nivel popular. prin analogie cu impuls. accesibil şi inaccesibil.m. turturic. buimac şi buimatic. cel puţin la nivelul limbii române. vb. crengurea. descrescendo şi diminuendo. zgâlţâna. idioţi şi idiotiza.f. caracter analizabil: total (vezi acauzal şi cauzal. ostropel şi ostropior. străin şi străinar. adj.m.) sau parţial (vezi adipsie şi polidipsie. nevăstuică şi nevăstoaică. imbold.sumeca. De regulă. afebril şi febril etc. asimila şi disimila etc. vb. neologic şi neologistic. relaţia de opoziţie se poate stabili: a) între un termen radical şi unul prefixat. salaria şi salariza. zdrumica. fanfaronadă şi gasconadă etc. şi în limba/limbile de origine. transportor şi transportator etc. supraponderal şi subponderal etc. şi semnaliza. dar şi în limbajul standard (colocvial şi colocvialic. s.n. prin substituţie din turturea şi din turturică). s. vb. rezultat al atracţiei realizate succesiv între componentele relaţiei: De asemenea. anurie şi poliurie.f. antifascist şi profascist. şi la nivelul limbii române.. Raportându-ne la împrumuturile antonimice neologice. 87 . savon. opacia şi opaciza semnala. sintopic. „a se găinăţa” (der. jupân şi jupânar. atac şi contraatac. în tandem sau în opoziţie cu sinonimele.). Interesante sunt şi modelele derivative în –(i)a/-iza. iar săpunieră. acultural şi cultural. Relaţie semantică stabilită între cuvinte ale căror sensuri. de regulă. sunt opuse. „bărbătuş al rândunicii” (der. III. adăugarea unui sufix la o bază pentru obţinerea unui sinonim are caracter tautologic şi se întâlneşte mai ales în argou (vezi amărât şi amărăştean. în unele situaţii. deopotrivă. tăntălău şi tăntălache etc. la rândul ei împrumutată (concreteţe şi concretitudine. după fructieră. s. scrumieră. < zăpăcit + năuc. brotac şi brotan.). II.

Rădăcina sau radicalul comun este important de semnalat atunci când poate constitui un punct de reper pentru înţelegerea corectă a relaţiei de antonimie (a se vedea dubletele antonimice „tradiţionale” absent şi prezent. sincronic şi diacronic. patrician vs. ofensiv vs. moralitate vs. pudoare vs. superficialitate vs. progres vs. Uneori. infim şi suprem. confirma şi infirma. sufix şi prefix. amoralism şi imoralism. în ciuda caracterului „paradoxal” al situaţiei. e) între un termen compus şi unul “derivat” (vezi binedispune şi indispune. simpatie şi antipatie. III. cacofonie – eufonie etc. frigorific vs. epilog şi prolog. flux şi reflux. sufixal şi prefixal. temperant şi intemperant. sensibilizare şi insensibilizare. modernitate vs. simplitate vs. 88 . pe de altă parte. lui claustrofobie i se opun. concreteţe. inferior şi superior. conformism vs. sentimentalitate şi sentimentalism. insensibilitate vs. tranzient şi tranzitoriu.şi frigori-. belicos vs. un termen neologic are două sau mai multe antonime derivate. lentitudine şi lentoare. prin raportare la primul morfem din structura termenilor aflaţi în opoziţie (vezi agorafobie – claustrofobie. eventual prostdispune) etc. defensiv şi inofensiv. compus savant analizabil. benefic şi malefic. logică vs.c) între doi termeni neanalizabili derivaţi cu prefixe opuse ca sens (vezi confirma şi infirma. sensibiliza şi insensibiliza. primitivitate şi primitivism. disuasiune şi persuasiune. junior şi senior.3. centrifug şi centripet etc. Antonimia se poate stabili. îi corespund două antonime. în funcţie de componenta morfematică avută în vedere. agorafobie şi claustrofilie. pasivitate vs. recto şi verso etc. iuventute şi senectute. -ă i se opune. concretizant şi concretizator. iluzoric şi iluzoriu. sezonal şi sezonier. occident şi orient. fast şi fastuozitate. ariergardă şi avangardă. optimism şi pesimism. temperanţă şi intemperanţă. concordie şi discordie. acredita şi discredita. simpatizare şi antipatizare. sincronizare şi desincronizare. regres şi regresiune. infra şi supra. major şi minor. impudent şi impudic. juvenilia şi senilia. rapiditate vs. sufixoid şi prefixoid. meliorativ şi peiorativ. calorifug. frigorifer. amoralitate şi imoralitate. se poate observa caracterul sistematic al creării perechilor antonimice în jurul aceleiaşi baze lexicale şi rolul acestei relaţii semantice în organizarea vocabularului: moral vs. expandabil şi expansibil. sufixoidal şi prefixoidal. confient şi difident. lui gerontofilie i se opun gerontofobie şi pedofilie etc. antipatie şi simpatie. explicit şi implicit. deferent şi indiferent. divergenţă şi convergenţă. concordanţă şi discordanţă. lui calorifer. impudoare şi impudenţă. Astfel. ilogicitate şi ilogism. -ă. simpatic şi antipatic. plebeu şi plebeian. moralism vs. defula şi refula. sensibilizat şi insensibilizat. matinal şi seral. obedient vs. pudic vs. maxim şi minim. de la aceeaşi bază. simpatiza şi antipatiza. contraofensivă şi defensivă. între care se stabilesc relaţii de sinonimie: abstract vs. sincronizat şi desincronizat. concretitate şi concretitudine. caloric şi calorific. tempestiv şi intempestiv etc. sincronicitate şi diacronicitate. tradiţie şi tradiţionalism. abstractizant vs. misoginie şi misoginism. diurn şi nocturn. alopat şi homeopat. În foarte multe cazuri. inexactitate vs. introvertit şi extravertit). sincroniza şi desincroniza. alocentrism şi egocentrism. autocratic şi democratic.). real vs.). liliputan vs. la origine. Există şi cazuri particulare când unui cuvânt. concav şi convex. sincronie şi diacronie. irelevant vs. în egală măsură. limpid şi turbid. Ca şi în cazul sinonimiei. misandrie vs. în cazul compuselor din două afixoide. sensibil şi insensibil. benign şi malign. amoral şi imoral. ofensivă vs. antonimele pot suferi chiar fenomenul confuziei şi substituţiei paronimice (vezi defula şi refula). edificativ şi edificator. pacifist şi pacific. gigantic şi gigantesc.5. d) între doi termeni compuşi cu afixoide antonimice (vezi agorafob şi claustrofob. dezobedient şi inobedient. civilizaţie vs. alohton şi autohton. comprimabil vs. sensibilitate şi insensibilitate. confluent şi difluent. dificil şi facil. calorific şi frigorific. după antonimia dintre prefixoidele calori. concret. exactitate şi exactitudine. pe de o parte. simpatizat şi antipatizat. III. III. majuscul şi minuscul. după antonimia dintre sufixoidele -fer şi -fug şi. acţiune şi activitate. inconformism şi nonconformism. antum şi postum. -ă. permanent vs.) sau prin raportare la ultimul morfem (vezi anglofil – anglofob).4.

prin atracţie.). finitate este format din finit.1. tradiţionalism vs. despacheta şi [îm]pacheta etc. din unul moştenit şi altul împrumutat. rigoare şi rigurozitate. caro şi carou. IV. modernitate şi modernism etc.7. acmee şi acnee. odată cu sinonimele etimologice. în diacronie. mega. transformându-le. subiacent şi subteran etc. Pentru că situaţia paronimelor etimologice din toate categoriile menţionate am prezentat-o. bolero şi bolerou. după modelul analogic împrumutat intern/interna. barcă şi barjă. roletă şi ruletă. În plus. Provenienţa a două sau mai multe cuvinte din acelaşi etimon (intern sau extern. direct sau indirect). între sensurile a două sau mai multe cuvinte care au o formă cvasiidentică şi care. Prefixul în. variaţii formale şi semantice ale aceluiaşi împrumut.6. treptat. iar importanţa componentei sale semantice este relativă. descreţi şi [în]creţi. maculat îşi explică existenţa prin influenţa împrumutului imaculat. Dubletele etimologice paronimice sunt alcătuite din ambele componente moştenite. după modelul moştenit din latină (vezi descătuşa şi [în]cătuşa. vom da câteva exemple de paronime care nu sunt şi sinonime: frupt şi fruct. cum româna suportă cu greu. din ambele componente moştenite şi. din unul împrumutat şi din altul calchiat sau adaptat.. boltă şi voltă. hiper. supraconştient. tirs şi tors etc. desfrăţi şi [în]frăţi. paronimia nu reprezintă o modalitate de organizare a vocabularului. unor „îndreptăţite” confuzii paronimice. iniţial. simpla prezenţă a unuia (împrumut sau creaţie internă) presupune. externe sau mixte) reprezintă o sursă importantă de obţinere a paronimelor. vârtute şi virtute etc. deschinga şi [în]chinga. paronimia îşi defineşte poziţia nu atât prin caracteristicile sale. implicit. descrucişa şi [în]crucişa.este înlocuit cu des. mădular şi medular. IV. varianta extrovertit s-a creat şi a devenit literară. Aşa cum s-a întâmplat în limbile vechi (greacă şi latină). pentru echilibrarea sistemului etc. care au transmis procedeul în principalele limbi de cultură şi civilizaţie. pot fi confundate” [8]. în cuvinte de sine stătătoare. festă şi fiestă. rever şi revers. lacună şi lagună. Astfel. Ultimele reprezentau. descuviinţa şi [în]cuviinţa. Aici se încadrează exemple ca 89 . lingură şi lingulă. desfiinţa şi [în]fiinţa. simultan. ciment şi cement. sub influenţa antonimului introvertit. crearea unei relaţii antonimice reprezintă o “necesitate” a limbii care se realizează prin atracţie: în română. supraiacent şi suprateran s-au format după modelul antonimelor subconştient. profunzime şi profunditate.. În ceea ce priveşte compusele cu maxi. desfunda şi [în]funda.şi mini-. alături de extravertit. mergând de la diferenţă până la echivalenţă totală sau parţială. bucăţoi este derivat de la bucăţică etc. verbul externa este derivat de la extern. III. de cele mai multe ori accidentale. tricot şi tricou etc. la crearea antonimelor. în mod fatal. [7] III. sudic este format după modelul corespondentului său nordic.şi micro-. prin originea comună. glosă şi glotă. trening şi trening. Derivarea prin substituţie de afixe contribuie şi ea.minuţie şi minuţiozitate. În unele cazuri. prin diverse modalităţi (interne. “Paronimia este relaţia variabilă. descâlci şi [în]câlci. foarte numeroase în limba contemporană. IV.şi nano-. augmentativul băieţoi îşi explică forma fonetică prin raportare la diminutivele băieţel şi băieţică. supuse uneori. maslă şi maslu. în sfârşit. vorbitorii au început să le folosească la nivele stilistice diferite şi în contexte particulare. Comparativ cu sinonimia şi cu antonimia. confuziile paronimice sunt explicabile prin oscilaţiile de încadrare morfologică a unui etimon extern. conştienţă şi conştiinţă. prin analogie cu antonimul împrumutat infinitate.2. mega. Paronimele etimologice sunt grupurile de două sau mai multe cuvinte ale căror cvasiidentitate formală şi corespondenţă semantică se explică. cât mai ales prin efectele resimţite la nivelul lexicului. de cele mai multe ori. deshăma şi [în]hăma. extinde şi-a configurat forma după modelul antonimic întinde.şi mini-. doar rezultate ale adaptării etimonului sau etimoanelor externe.în mod regulat. deshăimura şi [în]hăimura. din această cauză. împrumutarea şi/sau crearea celuilalt.

n. (din lat. buton1. adj. tort1 şi tort2 etc. fr. şi etimologia multiplă.). s. acustic. Bank. s. V. -ive) şi incisiv. boxer /shorts/. s. s. cristalin. coturi şi cot3. “rasă de câine” (din germ. -ă. VI. cocoş1. banque). lat. -ă. lat. /toxique/ stupéfiant2. material. magasin) şi magazin2. it. fugă1 şi fugă2. s. cf. germ.. cocoşi şi cocoş2. s. ochiuri etc.. calcule. adj. creieri şi creier2. (din fr. O atenţie particulară trebuie acordată omonimelor rezultate din împrumutarea etimoanelor care fac parte din aceeaşi familie lexico-etimologică şi care au.f. mai apropiat sau mai îndepărtat.m. tehnic. it. germ.m. (din lat. adj. cot1. -e. “piesă de mobilier” (din fr. în primul rând. ca şi între cele împrumutate: corn1. V. -enne. éthique2. s. cristallin2. ethicus.m. primar1. fr.. coarne. calcul1. -ă şi primar2.f. fluid. ethica). butoni şi buton2. fr. curs1 şi curs2. cea mai dificilă şi mai nuanţată dintre relaţiile semantice. « publicaţie periodică » (din fr. « întreprindere comercială » (din fr. /par/alternative). it. materiell. Dacă omonimele provenite accidental sau derivativ din etimoane diferite nu pun probleme particulare. germ. Technik) etc. zmeie etc. adj. butonuri. lat. -a) şi fluid.) şi acustică. bulle. diurn. 90 . banc.f. germ. cristal1. lat centralis. calculi şi calcul2. (din fr. s. cabriolet şi cabrioletă. fapte şi fapt2. quotidianus. diurna). caz şi determinare) este suficientă pentru a avea certitudinea relaţiei de omonimie parţială între cuvintele vechi. număr. lat. s.f. În privinţa împrumuturilor. s. adj.. cocoaşe. colţuri. omonimia lexicală este relaţia stabilită între cuvinte care prezintă identitate formală (fonetică şi grafică) totală sau parţială şi sensuri mai mult sau mai puţin diferite. cf. -ă. complexe şi complex2. s. (din fr.. acoustique2. pe bună dreptate. -e. zentral) şi centrală.n. Din perspectivă lexicografică. (din lat. falso. diurne.f.f. (din fr.m. ghid1. lat. adj. (din fr. fapturi. gr.. adj. stimuli şi stimul2. -e. -elle. adj. glob” (din fr. central. În primul rând. (din fr. cristaluri. adj. -ă. coţi. adj. -κή) şi tehnică. stimuluri. boule. quotidianus). stupéfiant1. s. complexuri. cot2. cotidian. s. ochi şi ochi2. etimologia directă diferită. cu argumentul modalităţilor diferite de pătrundere în limbă. creiere. s.m. tratarea corectă a omonimelor etimologice parţiale care sunt. corn2. adj. falsum. adj. lat.n. lexicografia.f. adj. pun în faţa cercetătorului lingvist întrebări care privesc lexicologia (etimologia şi semantica) şi. adj. al etimoanelor directe diferite şi al diferenţelor cronologice seculare: arie1 şi arie2. -ă.) şi stupefiant. materialis. bulla). banca) şi bancă2. -a) şi fals. s.) etc. corni. central. adj. technique2. -e. bulă1. -ă.n. -ă. /dent/ incisive). fluidus). -ă. s. omonimele provenite. (din fr. -a) şi diurnă. folicul şi foliculă. -ă. Considerată. colţi şi colţ2. pentru evitarea eventualelor confuzii este necesară verificarea statutului de omonime al etimoanelor externe. s. (din fr.3. ax şi axă.). V. alternativ. quotidien. „sferă. -ă. boxers) şi bóxer2. ochi1. adj. technisch. s. sunt argumente în favoarea relaţiei de omonimie la nivelul limbii-ţintă: bancă1. ghizi şi ghid2. s. şi paronime etimologice. alternatif. zmeu1. s. coate. acces1.. moştenite. (din fr. (din fr. accesuri.n. “chiloţi bărbăteşti” (din engl. (din lat.f. technicus. complex1. în schimb. bóxer1. adj.. carte1 şi carte2. cristallin1. -ive) şi alternativă.2. fascicul şi fasciculă. “instituţie financiară” (din it. (din fr. fals. fapt1. este necesară. -a. pe cale internă sau externă. magazin1. s. (din fr. -a) şi cotidian. s.m.f. lat. s. adj. (din fr. sensuri mai mult sau mai puţin apropiate. -ă.m.. Este cazul dubletelor omonimice parţiale de tipul: incisiv. în consecinţă. -ă.auricul şi auriculă. accese şi acces2. éthique1. (din fr. De asemenea. pendul şi pendulă etc. technique1. /journal/quotidien. -ă. s.). creier1. (din lat. -a. s. matériel1. zmei şi zmeu2.) şi cristalin. stimul1. bulla) şi bulă2. centrale). în egală măsură. În al doilea rând. lat. etic. în egală măsură paronimică şi/sau omonimică. adj. fluidus.. acoustique1. (din fr. incisif. τεχνικός. V. s.f.) şi material.m. magasine) etc. s. s. banca.f. grup şi grupă. (din fr. falso. matériel2. fluide1. diurnus. (din fr. -e. -a) şi etică. falsus. din acelaşi etimon. lat. ghiduri. marchiză1 şi marchiză2. (din fr. germ. considerăm omonime totale cuvintele moştenite şi împrumutate din acelaşi etimon. în egală măsură. fluide2. credem că specializarea semantică a diferitelor variante morfologice (de gen.f. „băşică de aer sau de alt gaz” (din fr.n.1.m. lat. de regulă de tip paronimic. cristale şi cristal2. (din fr.n. adj.n. -ă. Boxer). s. (din fr.. colţ1. s. cornuri şi corn3. stupefiant. adj.f. morgă1 şi morgă2 etc. (din fr. materialis). fapt care contribuie la considerarea lor similară în română: cataractă1 şi cataractă2.

în măsura posibilului constant. cu specificarea exactă a etimoanelor directe. 1-4. stilistic şi cronologic dintre cele două omonime. circulaţia. De asemenea. Sinonime etimologice. Sinonimia. Bucureşti: Editura Academiei Române. ceea ce ar face mai clare raportul semantic. implicit. fără îndoială. pe de o parte. 54. În acest sens. pentru ca cititorul să înţeleagă relaţiile formale şi semantice dintre cele două cuvinte. al tipului de etimologie. Băcilă. pentru fiecare sens. 91 . nr. Prezenţa în limbă a omonimelor parţiale obţinute prin moştenire şi împrumut. realizarea unui dicţionar ideal. precizarea modelului extern pentru cuvântul nou creat prin calc. spre exemplu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. pe de altă parte. substantivizarea internă prin elipsă ar putea fi argumentată. Cu atât mai mult. Narcisa (2007). Paronimia. Antonimia. Timişoara: Excelsior Art. Limba română contemporană. 8-9 decembrie 2005. În privinţa creării antonimelor prin atracţie sau prin analogie. Florina-Maria (2007). Narcisa (2005). Sinonimia etimologică. Constanţa (1998). această opţiune este corectă în cazul omonimelor cu etimologie multiplă. “Limba română – aspecte sincronice şi diacronice”. Angela şi Forăscu. dar posibil. o tratare similară trebuie făcută şi în cazul conversiunii realizate prin mijloace exclusiv interne. Împletirea perspectivei sincronice cu cea diacronică. Teorie şi practică. frecvenţa. VI. [3] Stanciu. presupune. Sistemul antonimelor în limba latină şi reflexele sale în limbile romanice. care să cuprindă toate informaţiile privind atestările. Forăscu. relaţia cu variantele de diverse feluri şi cu normele literare etc. la contorsiunile şi la dinamica lui. mai ales dacă între ele se realizează raporturi de paronimie şi/sau de sinonimie. Maria Istrate (2006). 73-83. eventual a părţii de vorbire pe care o reprezintă. dincolo de noutatea informaţiei în sine. 60-143). Sinonimia. Lexicul.2. Indicarea relaţiei cvasigenerale de sinonimie dintre derivatele abstracte în -re şi corespondentele substantivale provenite din supin ar fi de folos pentru înţelegerea mai clară a relaţiei dintre derivare şi conversiune. Eventuala indicare. a dubletului etimologic împrumutat ar fi utilă. Bucureşti: Editura Humanitas (Narcisa Forăscu. Actele celui de-al V-lea Colocviu al Catedrei de limba română. Gabriela Pană Dindelegan. indicarea modelului cuvântului sau perechii de cuvinte după care s-a derivat un antonim aduce un surplus de înţelegere a fenomenului în sine. Omonimia în limba română – privire monografică. p.Indiferent de tipul dicţionarului (istoric sau sincronic). p. Aceste deziderate de ordin lexicologic şi lexicografic privesc. Omonimia. raportarea explicită la un eventual corespondent franţuzesc în -ion poate da informaţii suplimentare privitoare la modul corect de formare a derivatelor şi. Ar mai fi de dorit modificarea indicaţiilor etimologice date adjectivelor participiale şi substantivelor abstracte obţinute din formele de supin ale verbelor. unde se înregistrează cele mai multe asemenea perechi (derivate populare sau compuse savante). Editura Universităţii din Bucureşti. În ceea ce priveşte substantivele în -re. implicit. Teoretic. 627-634. însă. VI. sensurile şi relaţiile dintre ele. 304-308. Calcul lingvistic în limba română. Fenomenul de atracţie antonimică este o realitate mai ales în crearea de diminutive şi de augmentative. a reuşit lingvistica franceză prin marile sale opere lexicografice [9]. Bârlea. în LR. Contraria latina – contraria romanica. Bucureşti: Editura All.1. cap. ar avea cel puţin două scopuri: respectarea unor criterii minimale ale etimologiei ştiinţifice şi conştientizarea relaţiilor care au loc în permanenţă la nivelul vocabularului şi care contribuie. coord. prin indicarea termenului regent substituit. Antonimia. cel puţin la cuvintele moştenite. idem (2006). Timişoara: Editura Augusta. aşa cum. p. Bidu-Vrănceanu. [2] Moroianu. NOTE [1] Indicăm aici câteva dintre contribuţiile (relativ) recente despre relaţiile semantice: Ciocârlie. Cristian (2005). etimologia în întreaga ei complexitate. Petre Gheorghe (1999). p. Împrumuturi sinonimice cu aceeaşi origine. şi prin calc lexico-gramatical. în vol. adjectivele şi substantivele împrumutate din părţi de vorbire corespunzătoare aparţinând aceleiaşi familii lexicale existente în limba de origine trebuie să aibă intrări diferite. modelul oferit de Dicţionarul academic coordonat de Sextil Puşcariu ar trebui urmat şi completat.

. B. publicate sub coordonarea lui Paul Imbs (vol. 10-15. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.. 54. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Cristian (2008). Antonimia în limba română. Omonimia în limba română – privire monografică. Narcisa (2007). Theodor (2006). one has observed the definition. origin and formal and semantic evolution). Sistemul antonimelor în limba latină şi reflexele sale în limbile romanice. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960). the relation with the literary language rules. Antonimia neologică. Contraria latina – contraria romanica. p. 16 vol. Bucureşti: Humanitas Educaţional. Gabriela Pană Dindelegan. Ana Cristina Halichias şi Tudor Dinu. “Limba română – aspecte sincronice şi diacronice”. p. Contaminaţia în raporturile ei cu etimologia populară. în vol. Limba română contemporană. Teorie şi practică. entièrement revue et enrichie par Alain Rey. Elemente de lexicologie. Elemente de lexicologie. Calcul lingvistic în limba română. updating and differentiation conditions. de Paul Robert. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. the achievement. turturea şi turturică etc. Narcisa (2005). Împrumuturi sinonimice cu aceeaşi origine. Zafiu. Paris: Dictionnaires le Robert. Ana Cristina Halichias şi Tudor Dinu. Moroianu. Forăscu. studiu introd. Moroianu. Timişoara: Excelsior Art. [6] Zafiu. p. 8-9 decembrie 2005. 295-327. Theodor (2006). Institut National de la Langue Française. antonymy. p. cântecel şi cântecea. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. în vol. pointing out the atraction and the analogy phenomena. 224-228. Le Grand Robert de la Langue Française. rândunea şi rândunică. Antonimia neologică. paronimy and synonymy) have been approached in detail. the main sources. Imbs. „Antic şi modern. 1-4. the relation with the referent. Bârlea. Maria Istrate (2006). Bidu-Vrănceanu. I intend to approach these semantic relations particularly from an etymological perspective (i.e. Rey. Lexicul. the stylistical effects. ABSTRACT In the Romanian linguistics. (1992). 73-83. Paris. 627-634. Florina-Maria (2007). 1992. in organizing. p.e. I shall also investigate the part which the synonymic. studiu introd. Nancy şi Le Grand Robert de la Langue Française. cercevea şi cercevică. Rodica (2001). Institut National de la Langue Française. especially from synchronic and structural point of view. 295-327. coord.. Liviu (2004). Angela şi Forăscu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Groza. Editura Universităţii din Bucureşti. la Dicţionar etimologic de antonime neologice . -ea şi –ică (căpeţel şi căpeţea. I – IX. systemizing and clarifying the modern Romanian lexicon. Bucureşti: Humanitas Educaţional. antonymic. Bucureşti: Editura Academiei Române. 72. [8] Groza. homonymy. Moroianu.).[4] Hristea. Bucureşti: Editura Humanitas. I – VII) şi a lui B. In honorem Luciae Wald”. p. Bucureşti: Humanitas. Cristian (2008). Through the component. Bucureşti: Editura All. Nancy: Centre National de la Recherche Scientifique. Coord. Timişoara: Editura Augusta. Petre Gheorghe (1999). Hristea. Coord. directly or indirectly. Liviu (2004). Sinonimia. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 9 vol. Bucureşti: Humanitas. [7] Moroianu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Băcilă. Cristian (2006). homonymic and paronymic pairs play. la Dicţionar etimologic de antonime neologice . Ciocârlie. Quemada (vol. the lexical contamination and the affixal substitution. în vol. 92 . [9] Cităm aici Trésor de la langue française. Contaminaţia în raporturile ei cu etimologia populară. (1971-1994). în “Limba română”. Sinonime etimologice. Deuxième édition. In honorem Luciae Wald”. „Antic şi modern. Alain. Antonimia. Stanciu. the main types. VIII – XVI) între 1971 şi 1994 la Centre National de la Recherche Scientifique. Constanţa (1998). with polysemy and with other related phenomena. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960). Dictionnaires le Robert. [5] Un sistem derivativ bine organizat în română este substituţia realizată între sufixele diminutivale el. Diversitate stilistică în româna actuală. Rodica (2001). p. Sinonimia etimologică. Paul şi Quemada. contextual and stylistic analyses. etc. In this paper. coord. Cristian (2005). de Paul Robert. the semantic relations (i. nr. Actele celui de-al V-lea Colocviu al Catedrei de limba română. Diversitate stilistică în româna actuală. coord. Trésor de la langue française. vol. Antonimia în limba română.

distincţie care ne permite. Decodarea parţială a sensului specializat de către vorbitorii profani într-un anumit domeniu este numită în general determinologizare [5]. apar combinaţii ale acestor tipuri într-o singură definiţie (definiţie mixtă) [7]. Pentru completarea lacunelor de cunoaştere şi comunicare ale ne-specialiştilor în ce priveşte termenii specializaţi şi sensul lor. chiar dacă asigură numai o cunoaştere parţială. Din perspectiva cercetării pe care o întreprindem. Caracterul normat al terminologiei „interne” impune. o anumită definiţie care să permită reprezentarea conceptual-semantică. pe de o parte să diferenţiem. spre deosebire de definiţiile preştiinţifice sau uzuale care le pot asigura acestora accesul. Mai pot interveni şi alte aspecte luate în consideraţie în tipul de definiţie care se poate baza pe similititudine (desemnarea cvasisinonimelor). chiar dacă e parţial. unde definiţia ar trebui să difere de cea din dicţionarele speciale tocmai pentru a asigura accesul la sensul specializat [6]. Când termenul trece de un domeniu strict.Elena MUSEANU. apartenenţă sau opoziţie (antonimie [4]). lexicul specializat de cel comun. la definiţia termenului nu se poate vorbi de terminologie „externă” şi de „democratizarea” cunoaşterii [1]. chiar cu anumite aproximări care nu trebuie însă să afecteze „nodul dur” al sensului specializat se transmite şi în terminologia „externă”. definiţia are un rol primordial. tocmai pentru a favoriza deschiderea codurilor profesionale. Dată fiind posibilitatea coexistenţei mai multor tipuri de definiţie pentru unul şi acelaşi termen s-a denumit această situaţie ca definiţii alternative[8]. Bucureşti DEFINIŢII LEXICOGRAFICE ŞI DEFINIŢII SPECIALIZATE ALE TERMENILOR ECONOMICI Definiţia reprezintă problema centrală în orice fel de terminologie. Majoritatea definiţiilor ştiinţifice sunt greu de decodat de către ne-specialişti. Astfel spus. interesează. în primul rând. 93 . în general convenţional. această distincţie este foarte importantă chiar în interiorul lexicului specializat ca posibilitate de a face mai accesibili termenii specializaţi vorbitorilor obişnuiţi (profani). iar. Gradul de determinologizare depinde de numeroşi factori şi de competenţele diferite ale vorbitorilor. Definiţiile de acest tip ar trebui să fie preferate pentru termenii ştiinţifici şi tehnici în dicţionarele generale sau în comunicarea din mass media. Toate aceste modalităţi de definire pot influenţa în diferite feluri şi grade accesul la sensul specializat. Se întâmplă acest lucru pentru că definiţiile preştiinţifice sau uzuale sunt admise şi preferate numai în dicţionarele generale. interesând în diferite feluri ne-specialiştii definiţia preştiinţifică sau chiar uzuală este considerată convenabilă. pe de o parte apar atât definiţii ştiinţifice. fie şi parţial. cât şi definiţii preştiinţifice şi uzuale. Universitatea Româno – Americană. Din cele spuse rezultă că deschiderea codurilor ştiinţifice poate fi asigurată mai ales de dicţionarele generale. aceste distincţii nu sunt rigide pentru că există şi alte tipuri de clasificare a definiţiilor care ţin seama de aspecte conceptual-semantice (posibilitatea de a descrie referentul în definiţii substanţiale sau de a desemna fenomene. noţiuni şi raporturi abstracte în definiţiile relaţionale [3]). Se face astfel distincţia (care nu funcţionează întotdeauna pentru că există în dicţionarele generale şi definiţii ştiinţifice) între definiţia lexicografică. de lacunele lor în cunoaştere care afectează „lectura” definiţiilor. Pe baza ei se poate face decodarea şi codificarea termenilor. În mod concret. Fără accesul. care trebuie să fie o definiţie naturală (şi prin aceasta accesibilă) şi definiţia terminografică care reproduce definiţia ştiinţifică şi este convenţională. pe de altă parte. la sensul specializat. şi pe de altă parte. distincţia dintre definiţiile ştiinţifice şi cele preştiinţifice sau uzuale. Dată fiind importanţa definiţiei în comunicarea lingvistică se constată o multitudine de posibilităţi de clasificare [2]. Această definiţie. Se constată însă că dicţionarele generale (DEX-ul de exemplu) nu dau de multe ori definiţii diferenţiate de definiţiile terminografice.

S-a constatat că definiţiile lexicului specializat din DEX se pot caracteriza în mai multe feluri: 1. Ultimele aspecte sunt opace pentru ne-specialişti. dar definiţia lexicografică oferă aceleaşi informaţii cu cea terminografică. Aşadar. referenţială. dicţionarele economice înregistrează în articole separate termenii şi sintagmele care s-au diferenţiat clar conceptual ca hiponime. cum ar fi: BUGET DE STAT. formele de manifestare şi funcţionare. cu unele date în termeni economici (subl. şi rezultă că pentru definirea conceptului de “buget” sunt necesare trei domenii: cel al alocării. conceptuală. Apar însă diferenţe între definiţia lexicografică şi cea terminografică. 2. Se remarcă faptul că definiţia terminografică (D. etc. cu o largă răspândire în limba comună. Diferenţa specifică în termeni uzuali se referă la „introducerea” / „vinderea” unor mărfuri sau produse „în ţară” sau „în afara ţării”. iar „bilanţ”e termen specializat. BUGET DE FAMILIE.Ec. iar conducătorii finanţelor încearcă să acopere „găurile bugetare” (Săptămâna Financiară. ale unei întreprinderi . Unele definiţii ale termenilor economici îşi păstrează caracterul ştiinţific chiar dacă metalimbajul este accesibil si profanilor.n.. Nu se face marcarea diastratică în DEX. pentru „plan”. o definiţie care poate fi considerată ştiinţifică. Definiţii ştiinţifice ale termenilor economici. 3. În cele ce urmează vom urmări analiza definiţiilor câtorva termeni economici din DEX pe care o vom încadra în cele trei categorii delimitate anterior. mai ales în ce priveşte corelarea şi intercondiţionarea lor. În cazul termenului BUGET se constată la nivelul dicţionarelor diferenţe în alegerea hiperonimului.) şi altele în cuvinte uzuale: „special rezervată de un cumpărător (subl. 1. sau la o bancă ce deserveşte un furnizor în momentul în care dovedeşte predarea furniturilor în condiţiile stabilite înainte prin contract”. IMPORT este corelativul semantic şi terminologic al lui EXPORT. 2005/ 29. Analiza va fi susţinută de compararea definiţiei lexicografice din DEX cu definiţia terminografică din DEc. capital. copiază sau se apropie de definiţiile terminografice. deci prin univocitate semantică.n. chiar dacă cu o valoare generală: „operaţie” sau „totalitatea operaţiilor”.Ec. Astfel.). reproduc. poate pentru că are legătură cu banii. DEX-ul optează pentru „bilanţ”.) din contul. p. Clasarea în DEX se face printr-un element tehnic. sunt definiţii mixte care combină părţi ştiinţifice cu informaţii preştiinţifice sau uzuale. Apare astfel importanţa definirii interconceptuale în definiţiile ştiinţifice ale termenilor economici. Se formează în acest fel o serie sinonimică la distanţă între termeni care nu sunt compatibili: „plan” este un termen generic.” (DEX) şi „plan al cheltuielilor guvernamentale curente şi de capital. DEX-ul dă. pentru că respectă ierarhia conceptuală din ştiinţele economice chiar dacă metalimbajul pare accesibil. echivalenţe care pot crea confuzii ne-specialistului. De aceea.) face apel la alţi termeni specializaţi în economie al căror sens strict nu e neapărat accesibil: venituri curente. în dicţionare articolele pentru cei doi termeni sunt structurate identic: mai întâi definiţia şi apoi partea discriptivă: factorii de care depind cei doi termeni. definiţia termenului BUGET din dicţionarele specializate se caracterizează prin precizie terminologică. E drept. completată de interpretarea structurii definiţiilor.. Determinologizarea poate apărea în interpretarea superficială a unor părţi din definiţie sau a interdependenţelor conceptuale. În presa economică BUGET este un termen frecvent utilizat. iar D. sintagmă urmată de detalii descriptive. 17). precum şi al veniturilor guvernamentale curente şi de capital” (D. sunt numai definiţii uzuale. clasarea se face printr-un element mediu: sumă de bani. ceea ce îi face accesibili profanilor numai la un nivel de suprafaţă. priveşte şi salariile. precizat prin determinarea „cu caracter comercial”. O asemenea definiţie poate fi decodată de un ne-specialist chiar dacă interpretarea este superficială.. iar unele elemente îi sunt mai puţin cunoscute. al repartiţiei şi al stabilizării. de asemenea. Spre deosebire de DEX.Ec. BUGET PUBLICITAR. Pentru termenul ACREDITIV. toate necesare într-o interpretare strict ştiinţifică. În definiţiile terminografice apar detalii mai puţin accesibile: privind obiectul tranzacţiilor: „vizibile” / 94 . Diferenţele specifice sunt aceleaşi în ambele dicţionare „bilanţ al veniturilor si cheltuielilor unui stat.

nu sunt în acest caz o problemă. pentru ultimul element D. care trebuie completate cu date specializate (parţial) indicate de definiţia terminografică sau chiar de utilizările contextuale din mass media actuală. iar determinologizarea este relativă. de fapt. datorie (ultimii doi fiind cuvinte bine cunoscute în limba curentă).a. dau informaţii curente. în paranteză. termeni. definiţiile din DEX pot fi considerate preştiinţifice sau uzuale. pasiv. Astfel.„invizibile”. 2. chiar dacă utilizarea de termeni curenţi în limba comună nu ar crea dificultăţi de interpretare. Termenul CREDIT (deosebit de frecvent în viata actuală a românilor.Ec. dar şi mai puţin accesibil ne-specialistului. În definiţia termenului CREANŢĂ. În presa economică cei doi termeni apar împreună în acelaşi articol care valorifică relatia de antonimie. VENITURI ŞI CHELTUIELI). cum sunt PIAŢĂ. interdependenţele conceptuale mai simple. Definţii lexicografice mixte ale termenilor economici Multe definiţii ale termenilor economici combină în diferite feluri părţi ştiinţifice cu unele preştiinţifice sau uzuale. dar este. accesibilă: „dreptul” urmată de termenii specializaţi creditor/debitor care aici nu mai sunt explicaţi pe parcursul definiţiei („dreptul creditorului de a pretinde de la debitor”). DEX-ul dă clasare comună. mai ales pentru termenii frecvenţi în limba comună. Este interesant însă că această parte a definiţiei are elemente de vulgarizare.2. atât definiţia terminografică. deşi unii dintre ei pun probleme ne-specialiştilor. sporuri (=creşteri) (de pasiv). Acest tip de definiţie poate fi util ne-specialistului. Implicările. ~ liberă. Primul sens e definit ca „relaţie economică / bănească”. Deşi există aceste diferenţe. fie pentru că operează cu elemente total accesibile oricărui 95 . adică formulări adresate ne-specialistului tocmai pentru cei doi termeni economici la care se face apel. dar şi împrumut. mult prea generală pentru a fi eficientă. sensul fiind mai puţin interesant. În continuare se procedează la o definire care antrenează mai mulţi termeni economici specifici. Caracterul aparent accesibil al acestor sensuri şi frecvenţa mare a termenilor contribuie la apropierea dintre definiţia ştiinţifică şi cea uzuală. chiar dacă nu în toate detaliile tehnice. Altfel spus. de exemplu definiţia ştiinţifică implicită apare nu la nivelul hiperonimului PIAŢĂ. AFACERE ş. „sector. ceea ce face clasarea mai abstractă. debitor.creditor” sau „o altă persoană fizică sau juridică care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie – debitor”. uzuale. Explicarea lor într-o parafrază: „persoană fizică sau juridică care acordă un împrumut de bani . Diferenţa specifică formulată printr-o parafrază de uz comun dă impresia de accesibilitate. Această manieră de parafrazare a unor termeni specializaţi îmbină definiţia ştiinţifică cu o manifestare particulară. Sensul al treilea dă o definiţie ştiinţifica în care se intercondiţionează termeni specializaţi: cont. utilizânduse o definiţie prin negare (practicată în general de lexicografie). sferă de circulaţie care cuprinde relaţiile de credit”. Apar însă alte elemente specifice vulgarizării ştiinţifice: indicarea de sinonime în paranteze pentru termenii specializaţi: reduceri (=scăderi) (de activ). nici pentru vorbitorii ne-specialişti. mai puţin obişnuită a unei definiţii preştiinţifice (manieră practicată în general în textele de vulgarizare). Elementele ştiinţifice ale definiţiei rezultă din intercondiţionările conceptuale. chiar dacă sunt dezvoltate metonimic (cauza / efect): s. Diferenţele specifice sunt de uz comun „să facă sau să nu facă ceva”. fapt reflectat de circulaţia lui în presă şi în limba comună) are o definiţie deosebit de complexă în DEX. Celelalte sensuri ( 2 si 3) au tot un caracter ştiinţific. care de această dată nu mai sunt explicaţi (parafrazaţi) pe parcursul definiţiei. activ şi pasiv ar trebui dezambiguizaţi de sensurile din limba comună. activ. ca şi în cazul altor termeni economici (de ex. 3. ci al hiponimelor PIAŢĂ internă. explicitând că se referă la „servicii” (nu la „bunuri”). cât şi cea lexicografică pot fi decodate de ne-specialişti. Unele definiţii din DEX pot fi apreciate ca mixte pentru că. Definiţia este mixtă pentru că se combină utilizarea unor termeni specializaţi şi unii cu explicaţii în cadrul aceluiaşi articol. ceea ce o apropie de definiţia ştiinţifică: creditor. mai directe. etc. Definiţii preştiinţifice sau uzuale ale termenilor economici Mai ales pentru termenii economici frecvent utilizaţi în limba comună.

IMPOZITE directe. univocă a sensului specializat e destul de greu de realizat şi depinde foarte mult de context. Altfel spus. confruntarea definiţiilor lexicografice cu cele terminografice arată că interpretarea de către profani neglijează în majoritatea cazurilor date importante şi. Singurul element specializat. Confruntarea termenilor analizaţi sub aspectul definirii (de diverse tipuri. relaţii [10] (ceea ce conduce la existenţa unor definiţii relaţionale şi nu substanţiale). fie pentru că nu se reflectă. dar frecvent în limba comună chiar dacă cu o interpretare superficială este buget. inclusiv definiţii alternative) în dicţionare şi în texte este de aceea o procedură care este prezentă şi chiar necesară în analiza întreprinsă. Implicaţiile conceptual-semantice ale definirii valabile pentru cei mai mulţi termeni economici pot fi „mascate” de exprimarea prin cuvinte destul de frecvente. Din această cauză. chiar dacă sunt supuse unui proces de determinologizare. în forme şi grade diferite. DEX-ul şi dicţionarele economice fiind apărute cu mai mulţi ani în urmă. rolul definiţiilor de dicţionar (definiţii lexicografice sau terminografice) este fundamental în interpretarea sensului specializat. precizarea sensului specializat economic se realizează (rezolvă) prin soluţii în mare parte lingvistice. nici parţial informaţii destul de importante din definiţia ştiinţifică (terminologică). În realitate. Se încalcă astfel condiţia terminologică a non-ambiguităţii. În aceste condiţii caracterul monoreferenţial. Analiza termenilor economici întreprinsă pentru a ilustra tipurile de definiţii nu poate acoperi varietatea situaţiilor existente (multe dintre definiţii fiind atipice). aparent cunoscute. etc. Se reţin câteva observaţii: – sub aspectul relaţiei dintre dicţionare şi texte se impune observaţia că definiţiile de dicţionar sunt. foarte important pentru identificarea precisă. fie lipsesc din dicţionare (chiar din cele economice).vorbitor (ca la IMPOZIT). Altfel spus. Definiţia şi specializările contextuale de diferite tipuri pot realiza dezambiguizarea necesară pentru o comunicare adecvată. greu de decodat integral de către nespecialişti. Fiind condiţionată de exprimarea printr-o limbă naturală. Dicţionarele specializate insistă asupra sintagmelor economice reprezentând hiponimele termenului IMPOZIT. normarea acestui sens. depăşite de realitatea semantică pusă în evidenţă de texte. o varsă din venitul lor în bugetul statului”. fie nu corespund dinamicii semantice actuale. fenomene. Aceasta determină dificultăţi de interpretare riguroasă la nivelul nespecialiştilor şi conduce la determinologizări prezente în diferite grade. indiferent de tipul de definiţie pe care îl au termenii economici se remarcă condiţionarea interconceptuală necesară în majoritatea cazurilor. Dificultăţile de interpretare mai sunt determinate şi de faptul că foarte mulţi termeni economici nu au un referent concret. atât pentru numeroase categorii de termeni economici. Aceste hiponime sunt în general accesibile vorbitorilor obişnuiţi. Evoluţia extralingvistică a domeniului impune valori noi. Operaţia de dezambiguizare semantică şi contextuală este deci fundamentală pentru mulţi termeni economici atât la nivelul limbajului specializat. Se ajunge la polisemie atât în sistem. cât şi în relaţii cu limba comună. instituţiile. Consideraţii generale privind principiile şi problemele analizei întreprinse. cât şi la nivelul textelor se impune observaţia că termenii importanţi pot avea mai multe sensuri. cât şi pentru nespecialist. ceea ce dă o caracteristică a terminologiei economice. mai ales. etc. care impune valori noi. definindu-l riguros: IMPOZIT pe venit. există dificultăţi în a stabili şi opera cu întreaga încrengătură implicată în structura conceptuală a ştiinţei economice. dat fiind că se desemnează entităţi. Atât la nivelul definiţiilor de dicţionar. relaţia circulară dintre dicţionar şi 96 . mulţi termeni economici atestaţi în texte. IMPOZITE locale. nu întotdeauna uşor de pus în evidenţă. Atât pentru specialist. aspect important dat fiindcă majoritatea termenilor economici au o definiţie interconceptuală. cât şi mai ales în texte. ci numai un referent prototipic [9]. definiţia are un rol de bază în impunerea. Din exemplele analizate rezultă că indicaţiile ştiinţifice din definiţii sunt datorate necesităţii de a apela la o ierarhie conceptuală destul de strictă. de multe ori. IMPOZITE agricole. Definiţia termenului IMPOZIT are o clasare comună: „plată obligatorie stabilită prin lege” şi diferenţe specifice de acelaşi tip: „pe care cetăţenii. Metalimbajul reprezentat exclusiv de limba naturală contribuie şi el la impresia de accesibilitate a definiţiilor în multe situaţii. Conform poziţiei adoptate de terminologia românească.

unlike prescientific or casual definitions which may pave the laymen’s even partial access to the specialized meaning. A. inclusiv din cel economic [8] Pentru conceptul de definiţie alternativă v.Bidu-Vrănceanu 2007. în particular. Niţă (coord. The majority of the scientific definitions are difficult to decode by non-specialists. ACŢIONAR. Adriana 2006 –a– Creativitate lexicală în româna actuală. A. aplicată şi în studiul altor terminologii este în mod particular utilă şi relevantă pentru terminologia economică. BIBLIOGRAFIE Bidu-Vrănceanu.Bidu-Vrănceanu 2007 [4] Id. A. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. clasificări diverse ale definiţiilor la A. Bucureşti: Editura Economică. ***Micul Dicţionar Academic (MDA). Adriana 2001 – Vocabularul limbii române actuale.2007 –Lexicul specializat în mişcare. „lectura” unor termeni economici precum ACŢIUNE. whic has to be a natural definition (accessible. Bidu-Vrănceanu. 1999 – Dicţionar de Economie. Drobotă.Bidu-Vrănceanu 2007 [2] Vezi discuţiile pe această temă.Bidu-Vrănceanu 1993 şi 2007 [7] V. A. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti: Editura Codecs.Bidu-Vrănceanu 2007 [10] Pentru importanţa ierarhiei conceptuale în interpretarea riguroasă a termenilor economici. coord. the most obvious of these defficiences is that they do not keep up with the dynamics of the field (both as far as the inventory and the definition content are concerned). la A. V. since general dictionaries also include scientific definitions) between the lexicographic definition. as well) and the terminographic definition which is conventional and which is a replica of the scientific definition. v. Stoichiţoiu-Ichim. Se reţine observaţia că „ definiţiile termenilor economici din DEX se prezintă atipic. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. [5] Pentru interpretarea conceptului de determinologizare.Bidu-Vrănceanu 1993. Stoichiţoiu-Ichim. 2004 şi 2007 [9] Se operează cu un referent prototipic în cazul cuvintelor abstracte. on the one hand it allows for a differenciation between the common and the specialist lexicons. Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic. v. Stoichiţoiu-Ichim. Sava.). A. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ABSTRACT From the perspective of the research we perform.Lexic comun. 1999 – Dicţionar de Economie Modernă. Generally. cu detalii şi puncte de vedere. ÎMPRUMUT ş.a.Stoichiţoiu – Ichim 2001: 126-129 [3] V. A. cât şi faţă de alte terminologii analizate. atât unele faţă de altele.Bidu-Vrănceanu 2007 [6] Pentru conceptul de „lectură” a definiţiei lexicografice în general şi. 97 . the distinction (which is hardly applicable for any particular case. and. V. aplicat unor termeni specializaţi din diferite domenii. Bucureşti: Editura All.Bidu-Vrănceanu 2007 care dă exemple din diferite domenii. Ib. lexic specializat. Thus. v. Dinamică. the distinction itself is very important as a possibility of making specialits terms more accessible to average readers (the laymen). on the other hand. ***Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX). NOTE [1] V. A. Influenţe. ca şi cu interpretările mai multor specialişti la A. Sorica (coord. v.Bidu-Vrănceanu 2007.Bidu-Vrănceanu 2005. LEASING. DIVIDENT sau CREANŢĂ.texte. A. the distinction between scientific and prescientific or casual definitions plays a major role for.Bidu-Vrănceanu 2000 şi la A. Creativitate. A. 1998.).2000 . şi analiza termenilor economici A. Dictionaries (both general and those describing the lexicon of economics) show various defficiences emphasized in the current analysis. 2002. Adriana 2006 –b– Aspecte ale influenţei engleze în româna actuală.

Astfel. a apărut necesitatea luării în considerare a conceptului de globalizare şi în lingvistică. Caracterul ei relativ permanent pe de o parte. dar şi din germană . fiind împrumutaţi odată cu realităţile pe care le denumesc. social. deschiderea spre Occident a făcut ca vocabularul limbii române să primească un val de cuvinte noi aparţinând unor domenii foarte variate. aceştia nu au echivalente în limba română. În vederea îndeplinirii acestui scop comunicativ. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi THE ANGLICIZATION ERA – A GLOBAL COMMUNICATING DREAM Limbajul scris sau vorbit este singura modalitate de materializare a gândirii noastre. technological exchange under conditions of capitalism. Astăzi fenomenul are ramificaţii şi efecte în domeniul structurilor vieţii politice. italiană ş . atât sub aspect logic. Ambele posibilităţi îndeplinesc în cadrul comunităţii culturale acelaşi rol. globaliza. În cazul unor astfel de cuvinte se observă o tendinţă de adaptare minimă probabil şi datorită fenomenului globalizării care.a. globalization. al limbii etc. după cum consideră analiştii. creează obligaţia unei exprimări clare şi corecte. în general. Termenul „globalizare” este creat recent la noi. 98 . pornindu-se de la radicalul glob/global după o serie de modele străine: fr. Majoritatea termenilor recent intraţi în limbă sunt împrumuturi mai ales din engleză şi franceză .org/01. al culturii. la nivel lingvistic. în domeniul economiei. Scopul limbajului este de a facilita comunicarea interumană pentru ca oamenii să poată schimba între ei cunoştinţe.globali-sationguide. absenţa interlocutorului pe de alta. Limba scrisă are. în limba franceză globalisation este atestat începând din 1968 în Dictionnaire Historique de la Langue Française. În lingvistică. Este ştiut faptul că termenul a apărut. comerţului. un proces generat de dezvoltarea capitalismului. Globalizarea. după destrămarea Uniunii Sovietice ca o alternativă viabilă la desfiinţarea sau redimensionarea vechilor organizaţii economice interstatale. agriculturii. El se împleteşte cu procesul de gândire şi are ca scop să cristalizeze produsul acesteia şi să îl traduca în aşa fel încât să fie înţeles şi de alte persoane. rolul principal al limbajului este să realizeze transmiterea rapidă şi mai ales corectă a unor enunţuri care sunt produsul gândirii.” (http://www. dar mai ales al informaticii. cât şi gramatical sau ortografic. prin procedeul derivării. este. indiscutabil. deci ea ilustrează o anumită faţetă a relaţiei dintre dinamica societăţii şi necesităţile comunicării. germ. engl. În majoritatea lor. Înfăptuirea practică a schimbului de informaţii în societatea umană se face prin recurgerea alternativă la unul dintre aspectele limbii (scris/oral). un aspect mai îngrijit decât limba vorbită. în limba română el este menţionat în DOOM 2 alături de adj. care a luat amploare. numai cu valoarea sa de abstract verbal. mai întâi. „Globalisation is the rapid increase in cross-border economic. global şi de vb.html). Cu ajutorul limbajului gândirea umană trece printrun proces complex al cărui rezultat este cuvântul scris sau vorbit. în domeniul economic. răspândindu-se ulterior rapid şi în alte sfere ale vieţii sociale. Începând din 1989. există însă şi cazuri în care termenul împrumutat este un dublet al unui termen existent. determină între aspectele oral/scris ale limbii manifestarea unor relaţii de interferenţă sau de influenţă reciprocă. numărul termenilor împrumutaţi recent este din ce în ce mai mare. al mediului. Globaliesirung şi care îl plasează în sfera aşa-numitului vocabularul „internaţional”. înseamnă crearea unui vocabular internaţional şi impunerea unor norme unice. administraţiei. ideea de globalizare a apărut ca o urmare directă a situaţiei din economie. proces. finanţelor. experienţe de viaţă şi orice alt tip de informaţii care îi ajută să evolueze şi să înţeleagă mai bine mediul în care trăiesc. Identitatea lor funcţională.Gina NECULA. Pe scurt. mai ales. în pofida substanţei diferite din care sunt constituite unităţile codurilor respective. globalisation.

din diverse motive admit şi excepţii sau abateri. Această afirmaţie pare să intre în contradicţie cu conţinutul dicţionarului atâta timp cât vorbitorului de limba română i se cer o serie de deprinderi specifice altor limbi pentru a „contribui la cultivarea limbii române”. hatman/hatman. profesori. Cel care scrie are deci libertatea. Marcă a globalizării lingvistice este în DOOM 2 relaxarea propusă de autoare în privinţa multor dintre regulile care făceau obiectul vechiului DOOM. oarecum. specialişti din diverse domenii etc. Se recomandă o singură accentuare la avarie. care studiază pronunţarea corectă. care indică utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ce marchează grafic pauzele şi gama de modificări ale intonaţiei la rostirea unui cuvânt. în studiul limbii române.după pronunţare (care prezintă avantajul că pentru ea se pot stabili reguli formalizabile mai generale decât pentru despărţirea după structură) şi după structură. p. după părerea noastră ajung să fie normă lingvistică. sunteţi. La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante accentuale literare libere (indicate în Dicţionar în ordinea preferinţei). nu numai om-onim). ieşind din clasa compuselor. cult al unei limbi. făcută în Notă asupra ediţiei. a unei propoziţii sau a unei fraze. XI). Elementul declanşator al acestui parcurs a fost afirmaţia autoarelor DOOM 2. conform căreia „Dicţionarul este destinat tuturor celor care vor să se exprime corect (adică în conformitate cu normele lingvistice şi literare actuale) în scris şi oral şi să contribuie la cultivarea limbii române (la semnalarea şi îndreptarea greşelilor de limbă) sau să o studieze sub aspectele menţionate în titlu – elevi. în curând. atât la unele cuvinte vechi în limbă. acestea contribuind în comun la însuşirea faptelor de scriere. cât şi ortoepia şi punctuaţia se bazează pe reguli sau norme obligatorii. dar care pune probleme. acatist/acatist. când elevii trebuie capete deprinderea de a distinge clasele în discuţie. Pornind de la primele aspecte legate de denimirea literelor. autori de manuale. Ca şi alte domenii ale cunoaşterii. profesionişti din presa scrisă şi audio-vizuală. traducători. la formele verbului a fi suntem. cât şi la unele neologisme.” (DOOM. în conformitate cu uzul curent. atunci când nu recunoaşte sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvânt mai greu analizabil. Aşa se face că o serie întreagă de elemente de jargon. Respectarea regulilor ortografice. la adăpost de eventualele critici precizând faptul că anumite apariţii în dicţionar reprezintă simple sugestii. care nefiind absolut rigide. cu unele deosebiri faţă de DOOM 1.Ortografia este un domeniu al ştiinţei şi practicii lingvistice. în opinia noastră. jilav/jilav. ortografia include o serie de componente. ori. practica ulterioară rămânând să demonstreze utilitatea lor şi astfel să le menţină în uz s-au să le condamne la dispariţie. Autoarele DOOM 2 se pun. antic/antic. de ex. În ceea ce priveşte accentul. care se ocupă cu scrierea corectă a cuvintelor într-o limbă. cu precizarea că instrumentul la care facem referire „se adresează cu precădere utilizatorilor români”. Este vădită legătura ortografiei şi cu punctuaţia. strâns legate între ele. încă de la clasele mici. constatăm aceeaşi tendinţă de liberalizare. literar. recomandat pentru despărţire în forma ne-vral-gi-e. de rostire şi punctuaţionale. literară a cuvintelor. penurie/penurie. crater. Probabil. despot. trafic/trafic. Atât ortografia. În DOOM 2 s-a inversat ordinea de preferinţă a celor două modalităţi de despărţire la capăt de rând . ne aşteptăm ca o lucrare normativă de amploarea DOOM-ului să fie mai conservatoare faţă de influenţele globalizării violente. Chiar şi în privinţa regulilor de despărţire în silabe şi la capăt de rând se observă tendinţa de a-l despovăra pe cel care vorbeşte/scrie în lima română de grija identificării elementelor de formare ale cuvântului. Date fiind aceste date. un cuvânt ca nevralgie. ale căror reguli de utilizare implică o respectare conjugată. gingaş/gingaş. studenţi. se constată o liberalizare care duce la ştergerea graniţelor dintre literă şi sunet. dacă o asemenea diviziune i se 99 . ortoepice şi de punctuaţie şi cunoaşterea excepţiilor asigură un grad sporit de utilizare adecvată a aspectului-model. să îl despartă pe baza pronunţării (o-monim. Ea se află în strânsă conexiune cu un alt compartiment al lingvisticii ortoepia. o liberalizare relativ fără importanţă pentru neprofesionişti. va fi simţit ca derivat.

n. pros-pect. pickhammer/ picamăr. bodyguarzi/bodigarzi. brokeri. o-biect. în astfel de cazuri liberalizarea merge până la a accepta chiar trei varinate item(i/e/uri). jogging. personae non gratae. porte-bonheur. poker. derby.folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: dandy. gay. maseur. tenisman (aceste adaptări au puţine şanse de a se impune). lohn.clearing/ cliring. bobsleigh. paparazzo. charismatic. quaesto. weekenduri [uĭkenduri]). pickhammer. groom. story-uri. Poziţia DOOM 2 este ambiguă şi în privinţa unor cuvinte nou intrate „Precizăm că includerea lor în DOOM 2 nu trebuie interpretată ca o recomandare a tuturor acestora” (XII).chiar nedaptate sub alte aspecte . dealeri. corrigenda.n. singularia tantum. sportsman. Recomandarea DOOM 2 se îndreaptă către prima variantă. a-diacent. happening. normele actuale recomandă exclusiv despărţirea după pronunţare (a-borigen. a-dopta. Observăm din analiza cuvintelor împrumutate. knokdown. laring|ectomie [larinğectomie]. Normele actuale nu mai admit despărţirile după structură care ar contraveni pronunţării. hippy. parti-pris. pate (de ficat). Alte inconsecvente: businessman. ca în apendic|ectomie [apendičectomie]. prin formarea pluralului: . jazz. Constatăm că în 100 . loisir. roast-beef. show-uri [şouri]) sau care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: party-uri.la cele neutre.la cele masculine . angl. fără ca acest fapt să fie o marcă a recomandării utilizării lor. dar congresmen. Faptul că în cazul unor cuvinte străine se face recomandarea de a respecta regulile de despărţire în silabe specifice limbii respective este un alt element de globalizare căruia i se pot supune numai cei care au cunoştinţele şi deschiderea necesare. ab-stract. una adaptată şi una neadaptată sau parţial adaptată. confetti. spre deosebire de mass-media. Deci aceste cuvinte se află într-un dicţionar normativ. Pentru cuvintele a căror structură se consideră că nu mai este clară. holdup.cassone. ban-crută. grisaille. emendanda sunt acceptate numai ca forme de plural latin (şi românesc!). cu altenanţele fonetice corespunzătoare: adidaşi. italiene . peso. boss. a-brupt. . pointer (poanter este totuşi mai frecvent!). cocktail(uri)/ cocteil angl. playboy. machieuza.direct (fără cratimă) la cuvintele .pare şocantă la cuvintele mai uşor analizabile. latine – charisma. . Risorgimento. dar curriculum vitae . s. La împrumuturile recente.addenda. trenduri [trenduri]. no-man's-land. nu neapărat pos-tuniversitar). container. legată . franceze . jeans. machieur.fără pluralul uzual curricula.bordeaux (vin). că majoritatea sunt cuvintede origine engleză pentru care se acceptă două forme. subiect). norma actuală a adoptat soluţii diferite. penny (şi la plural!). Simmental . mozzarella. este cea apropiată etimonului: angl. Pluralele: cognomina (singular cognomen). cu pronunţarea franceză. cocker. bric-à-brac. ex cathedra. Consolidarea scrierii „etimologice” a unor neologisme: engleze . Compusele care păstrează grafii străine sunt supuse numai despărţirii după structura din limba de origine: back-hand.Basedow. knockout. recomandat numai ca singular feminin românesc. föhn (şi nu foehn!).prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare (bleuuri [blöuri]. rosbif/roast beef(uri). s. maseuză. müsli.n. modelling. de cele mai multe ori. feldwebel. să despartă cuvântul în cauză pe baza structurii lui morfologice (post-universitar. tęte-a-tęte. deoarece elementele componente sunt neînţelese sau neproductive în limba română. care prezintă şi o indicaţie în acest sens. . salata de boeuf. rackeţi (ca în DOOM1 boşi). este foarte uzuală). et caetera (şi et cetera). itemuri [itemuri]. în general cu desinenţa -uri. Sezession.care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română: gadgeturi [gheğeturi]. sportsmen. s.cu desinenţa -i. şi anume: . în curs de adaptare. tenismen (la singular!) în loc de grafiile mai fireşti congressman. bruxellez. hippy.încadrarea în modelul substantivelor româneşti. pizza. motto. penalty. germ.bluff (deşi vechea grafie bluf. nota bene.n. care. phoenix. a-broga. s. mortadella. germane .

faptul că multe dintre cuvinte nu pot fi explicate decât prin apelul la dicţionarele limbilor respective. alteori iritaţi – la TV sau Radio. item. vorbită cu precădere de Chiriţele mediei de azi şi ale lumii politice?. mai ales. pur şi simplu. deşi există voci care spun că ea va rezista. să mai fi aşteptat puţin pentru a vedea dacă limba literară reţine sau nu aceste anglicisme. înainte de a le introduce într-un dicţionar academic. Cât de necesară este. în special internet. păstrându-şi însă toate caracteristicile ei de bază. nu putem s-o interzicem. angl. acquis. Vor intra definitiv în limba română literară a accesa. hacker.n. Big Brother...unele situaţii chiar s-a revenit la o formă etimologică a unor cuvinte pe care DOOM 1 le înregistra ca adaptate. Trebuie să lăsăm ca un termen nou să-şi dovedească utilitatea sau să dispară de la sine./angl. s. În Cuvântul înainte la DOOM 2 Eugen Simion afirma „M-am întrebat [.IX). s. management dar manager este tratat drept cuvânt românesc. câteva adjective şi foarte puţine verbe. Întâlnim şi situaţia în care elemente ale aceleiaşi familii lexicale sunt tratate diferit. sursele lexicografice româneşti neputând ţine pasul cu noile intrări din DOOM. adv. penalti (DOOM 1) / penalty/penalti (DOOM 2). jacuzzi. se poate spune ca limba română a intrat în secolul al XX-lea mai bogată şi mai modernă. când toată populaţia ştie să scrie. la începutul secolului al XXI-lea. IQ. DOOM 2 recomandă pe de o parte scrierea fără punct a abreverierilor. Cert este că noul DOOM favorizează globalizarea lingvistică prin acceptarea reetimologizării unor neologisme adaptate deja. în faţa altor limbi din care au fost preluate multe cuvinte. pe de alta oferă libertatea angl. Badlands/ angl. broker. Mărirea numărului de „scriitori” nu a fost însă însoţită şi de 101 . dealer. Argumentul nu poate fi acela al adaptării pentru că descoperim şi alte cuvinte adaptate care păstrează totuşi indicaţia : angl. s. care a devenit în ultimul timp platforma preferată pentru expunerea părerilor proprii. Lucrurile stau însă diferit acum. gaz.] dacă n-ar fi fost mai bine ca. a focusa.. Astfel. deci un număr relativ mic de oameni raportat la totalul populaţiei. atunci considerăm că se puteau introduce un număr mai mare de verbe curent folosite : a aplica (pentru un post). de exemplu franceza. Nu ştim încă dacă este sau nu bine să le introducem într-un dicţionar care dă norme de vorbire şi scriere corectă. la acea dată.. Scopul lucrării noastre este acela de a semnala tendinţele actuale. italienisme care se grăbesc să intre în casa limbii române. de altfel. Însă situaţia din secolul al XIX-lea nu se poate compara cu cea din secolul al XXI. aşa cum a făcut-o şi până acum. după cum se poate vedea din DOOM 1. Se poate urmări în anexă. a downloada. a seta. OK/O.. O distincţie interesantă dar pe care ne este greu să o descifrăm: engl. dar n-avem încotro.n.lea. adj. nici nu avem cum. inconsecvenţe apărute. nu este totdeauna necesară. p. Şi. invar.K. franţuzisme.lea cei care impuneau modificările limbii literare erau lingviştii şi scriitorii.m. Dacă autoarele au plecat de la premisa că intrările noi din DOOM nu sunt neapărat destinate să rămână în limbă. ex. Se vede faptul că nici Preşedintele Academiei Române. Există şi cazuri în care cuvintele nu au nicio indicaţie de provenienţă deşi este evident faptul că nu sunt cuvinte româneşti : bip(uri).. trend? Deocamdată circulă prin gazete şi sunt folosite cu precădere de experţii noştri în intehgrarea europeană. Probabil autoarele au avut în vedere o anumită specializare sau e o simplă scăpare: engl. această „romgleză” pe care o ascultăm – de cele mai multe ori amuzaţi. În secolul al XIX. tocmai pentru că majoritatea intelectualilor nu le-au sprijinit. aisberg. Au existat bineînţeles şi excese. ex.. Astfel de manifestări arbitrare şi iraţionale au avut un impact minor. urmărind inconsecvenţele dicţionarului. nu se pronunţă categoric în legătură cu tentaţia globalizării.. în mare parte substantive..” (DOOM. cum a fost de exemplu dorinţa unor scriitori (sau chiar lingvişti) de eliminare completă a cuvintelor de origine slavă şi înlocuirea lor cu neologisme provenite din limbile franceză sau italiană. Situaţia limbii române în momentul de faţă este destul de critică. Tot anexa poate fi relevantă în privinţa frecvenţei anglicismelor. digit. probabil tot din nevoia unei înregimentări în curentul global şi de a sublinia aspectele care considerăm că ar genera confuzii în rândul vorbitorilor de limbă română tocmai datorită libertăţii prea mari. unde am prezentat cuvintele care au indicaţie de provenienţă în DOOM.

ediţia a II-a. Editura Academiei R. seria „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”.R. Editura Univers Enciclopedic. R. ortoepic şi morfologic al limbii române.L. Editura Universităţii. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Mioara. R. preferindu-se conservarea grafiei etimologice. Editura Ştiinţifică. we have been witnessing a similar trend in developing “a standard language”. Ioana. de stâlcire a cuvintelor. Editura Niculescu SRL.. Zafiu. Mioara. ci se aşteaptă ca un cuvânt englezesc să îşi păstreze atât forma lexicală cât şi pronunţia originară. DEX 2 (1996) = Academia Română . în Enciclopedia limbii române. so that recent years have witnessed a growing tendency in adopting anglicisms into the Romanian language. Mioara. Chişinău. Vintilă-Rădulescu. Avram. being widely used within the European Union. Bucureşti . Rodica. Bucureşti. Bucuresti.) Inovaţii lingvistice negative în limba română contemporană. (2005) DOOM2*. care este unealta ce îi ajută să îşi exprime ideile. 29 iunie 2005.S. persoanele care folosesc englezisme în ziua de azi nu îşi mai pun problema să le adapteze la caracterul fonetic al limbii române. (2001)Cuvintele limbii române între corect şi incorect. Bucureşti. Nr. Editura Cartier. În concluzie. Bucureşti. Editura Universităţii din Bucureşti. fonetică şi morfologică anticipate de ediţia anterioară. Calotă. (2001) Pentru o nouă ediţie a Dicţionarului ortografic. multe dintre intrările din dicţionar apărând cu forme duble. 261-272. Bucureşti. Bucureşti. p. Hristea. rubrica „Păcatele limbii”. Voices have already been heard speaking out the consequences of the Europeanization process. aceasta părând un semn de incultură. se poate aprecia că recomandările noului DOOM merg pe linia unei libertăţi mai mari atât în ceea ce priveşte aspectul scris. Our paper aims therefore at demonstrating the stylistic effects of English loans as a result of globalization tendencie. 22-23 noiembrie 2001. DN 4 (1997) = Marcu. Rodica.. the general tendency in Europe has been oriented towards creating the European Union and implementing unique institutions. (2005) Noutăţi normative. (2002. Editura Litera. Limbajul scris folosit pe internet de către majoritatea românilor are caracteristica de a fi înţesat cu cuvinte şi sintagme englezeşti mai mult sau mai puţin adecvate. rubrica „Păcatele limbii”. revenind asupra unor procese de adaptare grafică. Noul dicţionar de neologisme. Avram. DOOM² (2005) = Academia Română . Rodica. Bucureşti. Theodor. DOOM1 (1982) = Dicţionar ortografic. Zafiu. ediţia a II-a. Perspective actuale în studiul limbii române. At this point. BIBLIOGRAFIE Avram. Editura Academiei Române. The Europeanization process has “contaminated” Romania. When referring to language. Editura Univers Enciclopedic. Editura Academiei Române. viewed in terms of promises and threats.L. English having already assumed this status. Bucureşti.o creştere a respectului acestora faţă de limba română.23 din 15 Iunie 2005.. but also to the risk of losing rich cultural distinctiveness. 24 din 22 iunie 2005. Zafiu. Editura Univers Enciclopedic. Florin. Bucureşti..Chişinău. Dicţionarul încearcă să reflecte tendinţele actuale ale limbii culte. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. ortoepic şi morfologic al limbii române. Ion. (1997) Ortografia pentru toţi (30 de dificultăţi). Dicţionarul ortografic.. R. Avram. Româna cultă actuală evită românizarea grafică. Anglicismele în limba românã actualã . Nr. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. policy and currency. (2001) Ortoepie (pronunţare literară /exemplară). ***(1997) Dicţionarul general de ştiinţe ale limbii. în locul unora româneşti care ar putea exprima perfect opiniile autorului.. dar care n-au fost confirmate de evoluţia limbii. or it stands for a linguistic necessity to refresh or enrich the Romanian language. Nr. 102 . ABSTRACT Since the 1991 Maastricht summit. pointing out both to the prospects of fertile collaboration between the European nations. (2005) Împrumuturile în DOOM2. we are wondering to what extent this process is a matter of present trend or fashion (as Romanian already provides its speakers with its proper counterparts). rubrica „Păcatele limbii”. (2001) Mică enciclopedie a românei corecte. Dicţionarul explicativ al limbii române. în Actele colocviului catedrei de limba român ă . Din păcate. the European lingua franca. cât şi cel al pronunţării. Mioara. Bucureşti. too.L.

Manser 1996 and Manser 2004). Hendrickson (1972) authors the first lexicographic product to bear this label. Aim(s) of the study This approach is intended to outline the richness of the English eponymic heritage in the lexicographic bibliographies. Freeman and Newman 1997. they are merely general dictionaries which advertize for the brand of their publishing house. Bidu-Vrânceanu 2008) approaches the migration of specialist vocabulary towards the word stock and brings forth descriptions of the methods contributing to this phenomenon. Nevertheless.. Letusé and Rogelio 2001. In spite of its long presence in the English wordstock. very few years after this dictionary. namely to meet the two following requirements: a) to exclusively describe common words derived from proper names. all the other such works (dictionaries. Romania SPECIALIST EPONYMS AND GENERAL EPONYMS IN A LEXICOGRAPHIC PERSPECTIVE ON THE ENGLISH LANGUAGE Introduction The literature on general vs specialist vocabulary (Bidu-Vrânceanu 2007. The corpus tailored for the currently described research includes lexicographic paperback and online works The materials representing the research background were selected on the basis of a welldefined purpose.e. eponym was not included in the title of the first dictionary (Edwards 1968) compiled with the specific purpose of presenting the story of some words obviously originating in names of literary heroes. they are born with a high degree of cultural specificity. Ehrlich 1999). social sciences (Trahir 2001) and plants (Quattrocchi 1999) 103 . is so devised as to focus on eponyms. handbooks and pocket guides) within their titles lay an emphasis on the category of words they account for i. b) dictionaries of eponyms whose title emphasizes the publishing house brand (Douglas 1990. In fact. The former category further subdivides into: a) plain dictionaries of eponyms (Beeching 1989. It also aims to reveal the abundance of lexicographic products which describe eponyms. which were first used in specialist literatures. b) to account only for those eponyms acknowledge to belong to the English vocabulary. the eponyms. Our study.very specific fields: economics (Segura and Braun 2004). The methods applied in performing the research are the traditional ones and involve the corpus analysis on structural and comparative principles. encyclopedias. Since English eponyms emerge against a well-defined cultural background. Research results. The latter category further distinguishes works to cover: a. Materials and method The term eponym was introduced in the English vocabulary in the mid-19th century (Collins Millennium 1999: 521). Douglas 1991. on chronology and on content analysis. The 50 lexicographic products (see the annex) introducing eponyms may be roughly divided into general dictionaries of eponyms (15 in number) and specialist dictionaries of eponyms (35). “Dunarea de Jos” University of Galati. Trahir 1992). a category of words shared both by jargons and the general vocabulary within the framework of the English language. With only two exceptions (Wolk 1980. relying on lexicographic products.Floriana POPESCU.

. Lexicographers do show a particular interest in approaching eponyms and. William Collins-World Publishing. Inc. psychology – Zusne 1987.b. d. Daniell cell. radiology – Kanne.anatomy: Cowper’s glands. Berry 1992. The following example was extracted from such a source: to mirandize (to recite the Miranda warnings to a person under arrest. Sloane 1997).medicine (32 lexicographic works). shipbuilding. the Hall–Littlewood polynomial. eponyms represent a lexical category with a few peculiar features: 1. eponyms in ‘ready-made’ expressions (pertaining to classical sciences) consist of joint structures which put together common nouns and personal names: . Brocca’s area.although numerous of the various fields of (scientific) activity (and research) operate with eponyms (such as mathematics.plain medical eponyms (Chadwick 2001. for example. have a simple structure since they derive from personal names. . . . Euclidean algorithm.eponyms presented together with other lexical categories (Delong 2002. the Bohr radius. f. eponyms in chemistry or botany. Barankin. financing and banking. Firkin and Whitworth 1987). as a consequence.ium (for chemical elements): promethium. the fast Fourier transformI. the most numerous of the dictionaries dedicated to eponyms are circumscribed to the medical jargon. chemistry. dahlia. very many useful instruments have been compiled so far. Barankin 2005) or where authors put forward their own versions (Forrest and Carr 1982. they have not been described in specifically-devised lexicographic instruments. Our previous research in the field of eponyms leads to the following observations: irrespective of their belonging to the English word stock or to jargons. Although there have been produced specialist for other fields of activity. law.mathematics: Boolean geometry.ia (for names of plants): magnolia. g. The possible taxonomy of these medical dictionaries below reveals the compilers’ or the editors’ focus on: c. 1998 2005 Dictionary of Historical Allusions and Eponyms Stedman's Illustrated Dictionary of Dermatology Eponyms. where authors take over their predecessors’ legacy (Forbis 1998. -chemistry: the Russell-Saunders coupling. metallurgy). e.ite (for names of minerals): alexandrite. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 104 . no matter the field they were created within.eponymists (Berrios and Freeman 1991. einsteinium. the Sheppard's corrections. but they may be found in specialized dictionaries. Hunter 1994. .eponyms in specific medical branches (neurology – Koehler. the Maclaurin's series. D. obstetrics and gynecology – Baskett 1996.physics: the Mach number. Co. . lewisite. rutherfordium. orthopedics – Moll 1998. Rodin and Jack 1987. engineering. to which suffixes were added: . 2. behavioural optometry – Hendrickson 1993. physics. the Cauchy-Schwarz inequality. Hoffmann method. eponymists of fame in the Anglo-Saxon and North American worlds may mean or say next to nothing to members of other cultures less conversant with Anglo-American vocabularies. Jablonski 1991. Bruyn and Pearce 2000. B. Marcucci 2001 and Stedman 1998).ize (for verbs describing processes): pasteurize 3. fuchsia.a certain degree of subjectivity in the making of the eponym list. Annex Auchter. MDL 1996: 314) Conclusions The present study was devised and performed with a clear aim: to demonstrate the wide variety of dictionaries which account for and implicitly popularize eponyms. they were created to fill in jargon or field-specific lexical gaps and this aspect implicitly accounts their cultural specificity. translation problems may occur in the exchange of ideas characterizing our globalized society. In other words. Pythagorean theorem. the Rutherford model. Hence. Forrest and Carr 1982). Rohrmann and Lichtenstein 2006).

C.E. D.L. A. Bartolucci S.. J. Jablonski. G. Parthenon Publishing Los Angeles... Calif: Practice Management Information Corporation New York: Macmillan General Reference New York: Hungry Minds Inc. Robert Hendrickson. H. Douglas.. G. A. Acronyms and Eponyms: A Pocket Guide Jablonski’s Dictionary of Syndromes and Eponymic Diseases Illustrated Dictionary of Eponymic Syndromes and Diseases and Their Synonyms Medical Acronyms. Chadwick. J. F. Hunter. S. Dictionary of Medical Eponyms. Berrios.) Freeman. Havard. R. Freeman. da Silva.com What's in a Name?: How Proper Names Became Everyday Words Uncumber and Pantaloon: Some Words with Stories. Forrest.. New York: Henry Holt & Company London: Geoffrey Bles Canforth: Parthenon Philadelphia. Whitworth JA. S.. Ehrlich. 1996 1999 1989 1991 1992 2001 2002 On the Shoulder of Giants: Eponyms and Names in Obstetrics and Gynecology Signs.L. (eds) Berry. Edwards..F. E. Homer Hendrickson. Eponyms & Abbreviations. Names that Became Proper Words Medical Devices. et al. Syndromes. E. Jablonski.. C. O.D. Webster’s New World Dictionary of Eponyms: Common Words from Proper Names Webster’s New World Dictionary of Eponyms Whonamedit. D.J..L.. W.. Stedman’s Medical Eponyms Forrest’s Dictionary of Eponymists A New Dictionary of Eponyms Medical Eponyms: Diseases. B. T. (ed) Kanne... Banerjee. T. Carr (eds. 1990 1991 2005 1999 1968 1987 1998 1982 1997 1998 1972 1993 1995 1994 1991 1995 2002 2006 Karavis. Beeching. Eponyms and Mnemonics Eponyms in Radiology of the Digestive Tract :Historical Perspectives and Imaging Appearances A Dictionary of Eponyms RCOG Press American Association of Neurological Surgery London: Clive Bingley London: Royal Society of Medicine Taylor & Francis Ltd. 1998 Oxford: Heinemann 105 . Firkin B. S. A. Saunders Company New York: Wysteria Publishing Douglas. New York: Stein & Day Optometric Extension Program Oxford: Oxford University Press Mosby Krieger Publishing Company Philadelphia: W. 4th ed. and Eponyms: Our Legacy A Dictionary of Eponyms Eponymists in Medicine: Alzheimer and the Dementias Eponymists in Medicine Dictionary of Medical Eponyms A Dictionary of Medical Derivations Medical Acronyms. Casselman.E. Pa: Lippincott Williams & Wilkins Oxford: Oxford University Press Barry Rose Law Publishers Ltd. Jones.. Hendrickson. Newman. L.Baskett.P.. A.. Enersen. Abbreviations.. A.. M. K.B.S. Delong M.G... Syndromes and Signs The Dictionary of Eponyms Eponyms of Behavioural Optometry The Dictionary of Eponyms. Forbis P. N... Th.

. Eponyms in Orthopaedics: Chart (Chapman & Hall Medical Wallcharts) Dictionary of Anatomical Eponyms English-Russian Medical Dictionary of Eponyms World Dictionary of Plant Names: Common Names. O.. A. Jack D.S.M. Bruyn. Medical Terms. W.M... E. Zusne. Inc. Olry. ***** 1987 2004 1997 1998 1993 1992 2001 1980 2007 1987 1996 Krieger Publishing Company Northampton: Edward Elgar Philadelphia. A. J.... Régis Petrov. Lourie. Procedural Eponyms. G. M. Quattrocchi.. Pearce. 2000 Neurological Eponyms Literacy World Oxford University Press. A..Matthews. C. K. V. G.. Stedman’s Tenner. M.S. R.. A... J. Perepelkin. Braun... A. J.. L.. Rogelio. Abbreviations Rodin. Wolk.. J. B. Segura. R. M. (eds) Letusé L. Medical Eponyms Eponyms in Psychology: A Dictionary and Biographical Sourcebook. Synonyms and Etymology Medicine. USA Amsterdam. Trahir. Who Was Coude: A Short Dictionary Eponyms The Wordsworth Dictionary of Eponyms Chambers Dictionary of Eponyms Marcucci’s Handbook of Medical Eponyms. New York: Elsevier London: Pitman Hertfordshire: Wordsworth Reference Chambers Harrap Publishers Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Hodder Arnold Stuttgart: Gustav Fischer Meditzina CRC Press Inc 2001 1982 1996 2004 2001 1998 1995 2005 1999 Elsevier’s Dictionary of Eponyms Medical Eponyms. (eds) Sloane S.. Manser. I. L. I. Pa: Saunders. U.. J. M... C.. Eponyms.S.. Coders’ Desk Reference: Everything a Coder Needs to Know: Acronyms.. R. A. C. Masterson. Moll. Surgical Cpt Explanations and Coding Tips. J. Syndromes. Literature and Eponyms: Encyclopedia of Medical Eponyms Derived from Literary Characters An Eponymous Dictionary of Economics: A Guide to Law and Theorems Named after Economists Medical Abbreviations & Eponyms. S. Marcucci. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins International Medical Publishers OUP Westport: Greenwood Press New York: Elsevier/Nelson Books New York: Greenwood Press Medicode Inc 106 . Th... Yee. Manser. Stedman’s Medical Eponyms The Pocket Guide to Eponyms and Subtle Signs of Disease An Australian Dictionary of Eponyms From Aristotelian to Reaganomics: A Dictionary of Eponyms with Biographies in the Social Sciences Everyday Words from Names of People and Places. Koehler. scientific Names. Trahir.H. 2nd ed..

1996 (MDL) ABSTRACT Professional or amateur English and American lexicographers have taken steady interest in the study and popularization of eponyms. Lexicul specializat în mişcare de la dicţionare la texte. the current approach constitutes a state-of-the-art reflection of eponyms as they appear mainly in English and American lexicographies. ethical problems). „Mişcarea lexicului specializat spre lexicul comun”. Collins English Dictionary. usage. Galaţi: Galaţi University Press. Virginia. classification.BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES Bidu-Vrânceanu. The classification of dictionaries of eponyms envisaged in this presentation invites to investigating eponyms in fields yet uncovered and to compiling such works for theoretical and practical reasons. Since English eponyms have been the topic of 50 paperback and electronic dictionaries.).). Cenac Oana (ed. Lexic comun/Lexic specializat. etc. Purely lexicographic in its perspective. Doina. în Bejan. Springfield: Merriam-Webster. Incorporated. Galaţi 17-18 spetembrie 2008. Angela (2007). mainly created in specialist vocabularies which gradually integrate in the word stock. Glasgow: HarperCollins Publishers (= CEDM) * * * Merriam-Webster’s Dictionary of Law. Millennium Edition. Actele conferinţei internţionale Lexic comun/Lexic specializat. 13-19 * * * (1999). abbreviations. migration from one science to another. 107 . This paper originates in a larger project intended to cover a wide range of aspects regarding eponyms (suc as their creation and popularization. Lucatelli. Angela (2008). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrânceanu. they do enjoy a special status among the other directions in lexicographical approaches (foreignisms. translation difficulties and last but not least. pp.

În cazul multor cuvinte polisemantice legătura de sens este mai voalată. zgomot produs de o mulţime gălăgioasă. 2) fig. ca un fenomen static. În afara contextelor. în cazul cuvântului polisemantic scară comun pentru următoarele sensuri este asemănarea de formă a obiectului denumit: 1) dispozitiv format din două bare paralele. 2) (despre ape) a se agita puternic şi zgomotos. adică de factori. Acestea sunt: 1. de exemplu. galben. 3) care nu se încadrează într-un întreg. Republica Moldova POLISEMIA LEXICALĂ DIN PERSPECTIVA PROBLEMELOR DE LEXICOGRAFIE Prin polisemia lexicală tradiţional se înţelege capacitatea cuvintelor de a dispune de mai multe sensuri. 3) linie gradată pe care sunt reprezentate în mic distanţele reproduse pe o hartă sau pe un plan. unite printr-un pivot semantic. agitaţie frenetică.) a se manifesta puternic. Pentru sensurile verbului a clocoti comun este felul de manifestare. 2) element al unei construcţii constând dintr-un şir de trepte. trebuie să se bazeze pe criterii absolut obiective. nu poate fi stabilită întotdeauna la fel de uşor. Şi dacă prezentarea conţinutului semantic al cuvântului în dicţionare depinde de tipul acestuia. gânduri etc. factor care zădărniceşte desfăşurarea unui proces sau a unei acţiuni. neafectând integritatea semantică a cuvântului. descrierea conţinutului semantic al acestora. (despre oameni) a fi stăpânit de emoţii puternice evidente. Fiecare dintre aceste sensuri se realizează de sine stătător. care este dinamic prin esenţă. şi anume „în clocot. subiectivi. Menţionăm că realizarea unui sau altui sens depinde totalmente de anturajul în care elementul lexical respectiv nimereşte. sensurile adjectivului volant: 1) care se deplasează dintr-un loc în altul. puternic”: 1) (despre lichide) a fierbe cu clocote. (despre activităţi) a se afla în deplină desfăşurare. 3) fig. Chişinău. 5) fig. De remarcat că legătura dintre sensuri. strălucitor din care se fac obiecte de podoabă. Însă în procesul de descriere a cuvintelor polisemantice în dicţionare lexicograful întâmpină anumite dificultăţi generate de faptul că el este nevoit să trateze fenomenul polisemiei lexicale. Asemănarea funcţiei stă la baza sensurilor substantivului frână: 1) dispozitiv pentru micşorarea vitezei sau pentru oprirea unui vehicul. adică ceea ce stă la baza acestora. spre exemplu. Universitatea Liberă Internaţională. adică în afara vorbirii. oarecum. identificarea sensurilor 2. Ilustrăm această teză prin câteva exemple. (despre sentimente. cuvintele polisemantice nu prezintă decât o totalitate de sensuri cu o anumită legătură semantică între ele. A se confrunta. Calitatea este.Ana VULPE. Şi care 108 . clasificarea sensurilor identificate 3. 2) fig. În vorbire cuvântul apare cu un singur sens. ceea ce uneşte sensurile cuvântului aur: 1) metal nobil. totalitate care este oglindită în dicţionare. 4) fig. 2) care durează puţin timp. lucru de mare preţ. atunci identificarea sensurilor cuvântului. adică la nivelul vorbirii. precum şi clasificarea lor ulterioară. Astfel. Acestea mai sunt numite în literatura de specialitate variante lexico-semantice. unite prin chingi orizontale scurte. Procesul privind interpretarea lexicografică a structurii semantice (adică a ansamblului de sensuri) a elementelor lexicale polisemantice e necesar a fi realizat În trei etape succesive. polisemia „se consumă”. Polisemia ca fenomen lingvistic există doar la nivelul limbii. 2) fig. ale substantivului sabat: 1) zi de sărbătoare la mozaici şi la unele secte creştine stabilită sâmbăta.

al traducerii. nu se încadrează în sistemul limbii şi n-au căpătat statut de independenţă în limbă. Drept rezultat. a unui eveniment: catalizatorul reformei). cel puţin. sistematizării lor. Printre acestea erau şi cuvintele noi: brifing. stabilirea capacităţii combinatorii şi a frecvenţei acestora. neincluzându-le pe acele ce nu sunt adoptate conştient de un număr mare de vorbitori. Mai mult decât atât. orice lucrare lexicografică. Astfel că rămâne factorul contextual. cu procesul de integrare europeană) ne-au impus o examinare atentă a faptelor de limbă. întrucât orice sens al cuvântului polisemantic. În această ordine de idei. Numai în felul acesta dicţionarul va include cu promtitudine (şi cu discernământ. fiindcă are la bază aplicarea parametrilor combinatorici ai cuvântului. O altă explicaţie – mai puţin obiectivă – este că lexicografia tradiţională (mai ales cea comercială). Remarcăm. Această neconcordanţă poate avea o dublă explicaţie. lucru ce necesită. sociale. de fapt. etapa identificării spectrului semantic al cuvintelor polisemantice trebuie începută prin analiza unei totalităţi de contexte în care apare unitatea lexicală dată. dat fiind faptul că anume acestea sunt foarte receptive la schimbările în limbă. fără excepţie. a unui eveniment etc. nu reuşesc să înregistreze toată avalanşa de cuvinte şi sensuri. criteriul contextual etc. lexicograful este obligat să cerceteze atent şi faptele de limbă din paginile unui număr impunător de publicaţii periodice. printre care criteriile sinonimiei. precum şi sensurile noi ale următoarelor cuvinte existente: catalizator (cu sensul de “ceea ce grăbeşte desfăşurarea unei acţiuni. precum şi cea a descrierii semanticii lor. cu extinderea relaţiilor culturale. Or. economice cu alte ţări. care. marketing. cu ajutorul contextului poate fi determinată structura semantică a oricărei unităţi lexicale. Odată cu apariţia noilor cuvinte şi sensuri apare şi problema depistării. demonstrându-şi astfel utilitatea. reiting. se realizează în vorbire. amintim afirmaţia academicianului N. Prima explicaţie – cea obiectivă – este că dicţionarele chiar şi cele mai recente. antonimiei. sponsor. de multe ori se bazează pe materialul dicţionarelor existente deja. după cum se ştie. că deseori spectrul semantic astfel determinat se deosebeşte cantitativ de cel fixat uneori chiar şi în cele mai complete dicţionare. la întocmirea registrului. de izvoare de largă popularizare. deoarece de multe ori diferite sensuri pot fi traduse prin unul şi acelaşi cuvânt. funcţionalitatea şi modernitatea şi devenind accesoriu de lucru cu adevărat preţios. la elaborarea noilor dicţionare. Preocupările noastre privitoare şi la completarea şi sistematizarea vocabularului din ultimii ani (în legătură. Munca noastră s-a soldat mai înainte (încă prin anii 90 ai secolului trecut) cu alcătuirea unui microfişier ce cuprindea elementele lexicale noi sau sensuri noi ale unor elemente lexicale existente în limbă (neînregistrate nici de cele mai recente dicţionare de neologisme). epicentru (cu sensul de „parte esenţială în procesul desfăşurării unor acţiuni. precum şi din cadrul diferitor emisiuni de la radio şi televiziune. Traducerea nici ea nu poate fi considerată un procedeu universal. din paginile unor publicaţii. este o lucrare ce reflectă aspectul deja normat al vocabularului. e unul dintre cele mai adecvate. din acest punct de vedere. Şi.sunt acestea? Sunt mai multe. mai ales. Aşadar. în special. Anume din acest motiv alcătuitorul de dicţionare este foarte precaut la introducerea unor cuvinte şi sensuri noi în registru.“: 109 . respondent. desigur) noile formaţii lexicale. Corlăteanu precum că dicţionarul „este o carte care niciodată n-a fost şi nu este terminată”. generată de dezvoltarea continuă a vocabularului. obţinem totalitatea de sensuri care alcătuiesc spectrul semantic real al unui cuvânt. Aplicarea procedeelor sinonimiei şi antonimiei nu sunt reuşite. deoarece nu toate cuvintele intră În relaţii de sinonimie şi antonimie. utile în toate cazurile.

facem o muncă ce poartă de multe ori pecetea sterilităţii. Ciobanu. valenţa lexicală a cuvintelor e condiţionată de sensurile lor individuale. în corelaţie cu ansamblul de componenţi semantici care alcătuiesc sensul corespunzător. atunci restricţiile necesare în baza cărora evităm îmbinările alogice gen: a construi o plăcintă. fiind. dar nu pe oricare. în care îşi găsesc expresie trăsăturile obiectelor. care înseamnă capacitatea unui cuvânt de a se îmbina doar cu anumite elemente lexicale. în timp ce forma cuvântului dependent (în cazul exemplelor de mai sus. determinând sensul cuvântului doar în raport cu obiectul sau cu noţiunea exprimată. lângă orişice „partener”. şi în special a celor normative. lucrând la elaborarea unui dicţionar explicativ. totodată. cu definiţii. 1988: 130).). „gusturi”. recomandată de un organ oficial (în scopul ameliorării unei situaţii): moratoriu asupra experienţelor nucleare) ş. Aceste constatări ne conduc la concluzia că buna cunoaştere şi respectarea riguroasă de către orice purtător al limbii date a cerinţelor impuse de valenţa lexicală este o condiţie elementară a înfăptuirii cu succes a actului comunicativ. care se desfăşoară în mai multe ore: telemaratonul cu genericul”Să nu uităm de cei mai trişti ca noi”). Valenţa sintactică definită prin capacitatea unui cuvânt de a se îmbina cu anumite forme ale unor anumite clase de cuvinte. însăşi realizarea/nerealizarea acestei posibilităţi e consfinţită. Abordând acest aspect. necesitatea prezentării riguroase a parametrilor sintagmatici ai sensurilor cuvintelor. Astfel. la elaborarea dicţionarelor de orice tip.a. Cuvintele manifestă. categorial al clasei de cuvinte de care ţine cuvântul dat. le-am introdus şi în dicţionar. Ne-am încumetat şi le-am prezentat. Căci dacă sub aspectul valenţei sintactice vor fi corecte şi admisibile atât îmbinările de tipul a construi o casă. iar valenţa lexicală.. în special. e necesar să se ia în considerare acest lucru. Tocmai de aceea. întrucât aceste “achiziţii” lexicale au avut rezistenţă în timp. de necesităţile obiective de fixare prin limbă a noilor valori materiale şi spirituale. căci. „pretenţii” faţă de alte cuvinte şi nu se plasează haotic. mai întâi într-un articol de revistă. cât şi a construi o plăcintă sau a citi o rochie. Un cuvânt atrage alt cuvânt. Aceste înnoiri din limbă au fost determinate. Scopul investigaţiei noastre constă în a releva modul de funcţionare a mecanismului interacţiunii dintre sens şi context cu referire specială la verbele transitive polisemantice. după cum remarcă prof. acţiuni. Or. legiferată de valenţa lexicală. iar prin aceasta şi indicarea regulilor de utilizare a lor. Aşadar.epicentrul manifestărilor. fără nici un discernământ. de obicei. în general. pe atunci în premieră. de sensul general. Astfel. tangenţial. sarcina principală a dicţionarului fiind explicarea cuvintelor. în majoritatea cazurilor. precum şi posibilitatea apariţiei ei. moratoriu (cu sensul “suspendare pentru o anumită perioadă de timp a unor activităţi. e reglementată de valenţa gramaticală. televizată. De aici şi caracterul mai riguros şi mai abstract al valenţei sintactice în raport cu cea lexicală. se impune. fenomenelor din realitatea înconjurătoare. este determinată în exclusivitate de raporturile logico-obiectuale existente realmente între obiecte. + Nac. s-au încetăţenit. epicentrul luptei etc. radiofonică. contextul constituie un indicator esenţial al sensului cuvântului. întâi şi întâi. După cum s-a menţionat mai sus. Peste câţiva ani. este nevoie să vorbim. se pot îmbina doar cuvintele compatibile din punct de vedere semantic (Ciobanu. din utilizările lor în presa periodică. adică toate aceste îmbinări exprimă formula Vtr. a citi o rochie sunt specificate de valenţa lexicală cu caracterul ei extralingvistic. Ele nu au fost doar nişte cuvinte „la modă”. şi ai celor polisemantice. Vulpe: 40-41]. A. a citi o carte. maraton (cu sensul “manifestare de binefacere. fără a ţine cont de potenţele lui sintagmatice. despre valenţa sintactică şi cea lexicală a acestor unităţi lexicale. anturajul. depinde în primul rând. anumite „predilecţii”. în diferite emisiuni [Onofraş. aşa cum le-am înţeles din contextele în care erau folosite. nume în acuzativ). Aceştia 110 .

ca unitate a limbii. substanţial la ridicarea nivelului cultirii vorbirii. 111 . mai bine zis diapazonul ei. de fapt. ceea ce ar însemna. potenţele sintactice. diferă de la verb la verb. Atunci însă când sfera valenţei lexicale include cuvinte ce pot fi grupate conform unor teme comune (ca în cazul verbelor de mai sus şi a multor-multor altor). Astfel. (lucruri) a pune în umbră. pentru unele verbe e aproape imposibil a stabili numărul de cuvinte cu care se pot combina. solicită în mod imperios determinări. a consuma mult peşte) şi în cele din urmă la „a bea în mod regulat” (de exemplu. a consuma băuturi). mai ales în cazul verbelor polisemantice. E lucru cert că valenţa lexicală. Fixarea potentelor sintagmatice e de dorit. verbul. Prin urmare. o silabă. a graţia -. mecanisme denotă sensul „a realiza după un proiect”. precum „a folosi ca hrană” (de exemplu. 2) (o idee. propoziţii – sensul „a forma după anumite reguli gramaticale”. De exemplu: a accentua 1) (un cuvânt. Observăm că în cazul sensului întâi valenţa lexicală e mult mai largă comparativ cu cea a sensului trei. iar şirul mic. posibilitatea prezentării ei sistematice în dicţionar e absolut reală.). mai întâi de toate. iar pe de alta.condamnaţi etc. De atare indicaţii are nevoie. verbul a construi îmbinându-se cu elemente ce denumesc clădiri. Se au în vedere acele indicaţii ce sunt capabile să reflecte semantica elementelor ce complinesc „locurile vacante” de pe lângă verb. case. iar cu elemente ce denumesc fraze. a crea etc. înlesnesc substanţial procesul de însuşire a unei limbi străine. ba chiar necesară.). De ехеmplu. favorizând întrebuinţarea corectă şi contribuind. nemaivorbind de situaţiile când şirul elementelor lexicale ce pot determina un verb îl alcătuieşte un număr limitat (de exemplu: а peţi -. imediat ne gândim la sensul „a folosi pentru a-şi satisface cerinţele proprii sau pentru a obţine alte produse” (de exemplu. îndeosebi atunci când alcătuitorii lui îşi pun scopul să includă în el maximum de informaţie. Verbul. e dotat cu cele mai complicate şi variate particularităţi sintagmatice. a consuma bunuri materiale). fapt care ne impune concluzia că şirul mare de cuvinte ce exprimă valenţa lexicală vorbeşte despre un spectru semantic larg. 3) (persoane) a depăşi prin merite.permit o descriere mai amplă şi mai exactă a lor în articolele lexicografice. potenţele lexicale. Astfel. a eclipsa 1) (un astru) a pune în eclipsă. când spunem a construi. valenţa fiind unul dintre criteriile lingvistice obiective de delimitare a sensurilor lor. după cum se ştie. după cum se ştie. ce ar permite funcţionarea adecvată în actul comunicativ. a mustui – struguri. Referindu-ne la verbul tranzitiv. astfel. un gând) a scoate în evidenţă. care. 2) fig. maşini. apoi ne gândim la alte sensuri. Informaţiile privind particularităţile combinatorii ale verbului ar putea fi redate adecvat şi compact cu ajutorul unui astfel de mijloc de exprimare a lor care ar oglindi. întrucât exprimarea lexicografică a valenţelor verbului facilitează tălmăcirea sensului lui lexical.fete. evidenţiem că acesta. pe de o parte. elemental lexical şi contextul trebuie să constituie o unitate indisolubilă în procesul de lucru al lexicografului. adică valenţa lexicală presupune o listă nelimitată de cuvinte (de exemplu pentru astfel de verbe ca a face. limitat de cuvinte indică un caracter semantic mult mai îngust. dar şi în dicţionarele explicative. De exemplu. o propoziţie) a evidenţia prin accent sau prin intonaţie. a lua. Indicaţiile privind parametrii combinatorii trebuie să fie aplicate cu rigurozitate într-un dicţionar didactic. cu elemente ce denumesc figuri geometrice – sensul „a desena după o schemă”. de plenitudinea lui semantică se poate vorbi doar în cazul combinării lui cu elementele ce denumesc agentul şi pacentul acţiunii. că dicţionarul îşi îndeplineşte rolul său primordial.

Silviu (1992. “editate de firme ce urmăresc deschis profitul) şi mai puţine dicţionare “ce nu au nimic cu profitul. Berejan. inconsecvenţă. remarcăm că tot la criteriul contextual. în special. Maria. În acestă ordine de idei. la valenţa lexicală. Chişinău: Ştiinţa. dacă se respectă anumite cerinţe ştiinţifico-teoretice. Limba maternă şi cultivarea ei. ele fiind plasate în zona special destinată articolului lexicografic şi anume sub forma diferitor remarci înaintea definiţiei propriu-zise şi în calitate de material ilustrativ după definiţii. Dicţionarul ca operă lingvistică şi antinomiile practicii lexicografice în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Revenind la problema privind procesul de identificare a spectrului semantic al cuvintelor polisemantice. fiind angajaţi în plenar la realizarea practică a dicţionarelor cu multiplele şi greu surmontabilele dificultăţi implicate de acest proces. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Berejan. nu aveau posibilitate să se ocupe concomitent de generalizări şi teoretizări. Chişinău: Ştiinţa. De obicei.Referitor la problema redării valenţei verbului în dicţionarele explicative. din păcate. Silviu (1992. Chişinău: Ştiinţa. deşi „în ultimele decenii a apărut un oarecare interes faţă de dicţionar ca obiect ce merită atenţie ştiinţifică. Desigur. Or. amintim afirmaţia marelui lexicolog şi lexicograf S. purtând un caracter curat ştiinţific” ( Berejan 1992: 20). primele sensuri sunt fixate acelea care sunt mai puţin determinate sintagmatic. nr. Una – cu predilecţie ştiinţifică. Ciobanu. Ana (1991. Chişinău: Lumina. Reinterpretări lexicografice ale unităţilor de vocabular în dicţionarul explicativ (cu privire specială asupra verbelor în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.2). o teorie lexicografică veritabilă nu s-a constituit de îndată. 2). valenţa verbului (adică poziţia obiectului direct) trebuie să rămână liberă în textul explicaţiei (Berejan 1994: 63). nr. Onofraş. (nemaivorbind despre cei diletanţi – nota noastră). iar a doua – utilitară (sau comercială). Note lexicale în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 4). începe să predomine calea utilitară. care susţinea că. Berejan. iar lingviştii-teoreticieni rareori coborau din sferele înalte pentru a examina detaliat şi în cunoştinţă de cauză procedeele şi metodele utilizate la descrierea lexicografică a limbii” (Berajan 1992: 15). În practica lexicografică. multiplele probleme ce apar în procesul de elaborare a unui dicţionar explicativ (şi nu numai) pot fi soluţionate. punându-se în circulaţie tot mai multe dicţionare “avantajoase” (de regulă. 112 . Vulpe. Anatol (1988). Prin urmare. şi nu al vechimii sensului în organizarea structurii semantice) deseori se observă necoincidenţă. e absolut necesar de a urmări cu atenţie ca în textul explicaţiei să nu nimerească elemente ale contextului. ar trebui să recurgem şi în cazul când e nevoie a stabili ordinea prezentării sensurilor unui cuvânt polisemantic în cadrul articolului lexicografic. Berejan. în continuare succesivitatea lor fiind în legătură directă cu creşterea gradului de determinare sintagmatică. nr. S. menţionăm că este important şi faptul că acestea (adică valenţele) să nu fie încadrate în însăşi definiţia verbului. În zilele noastre sunt două căi de alcătuire a dicţionarelor mari. Situaţia se explică parţial prin faptul că lexicografii profesionali. şi din acest punct de vedere în dicţionare (avem în vedere dicţionarele în care primează principiul uzului. După cum remarca prof.

: a) the identification of the semantic spectrum. b) the classification of the identified meanings. which. In speech the word appears to have one meaning. the polysemantic words are not more than a totality of meanings with a certain semantic connection among them. The stage of the identification of the semantic spectrum of polysemantic words should begin by analyzing a totality of contexts in which the given lexical unity occurs. i.e. will find reflection in the dictionary. it is necessary to investigate the syntagmatic parameters of it. i.e. As a linguistic phenomenon.e. it exists just at a language level. in their turn.e. 113 . i. Out of contexts. out of speech. polysemy is “used up”. Lexicographical interpretation of the semantic structure of lexical polysemantic elements can be presented as a process formed by three successive stages. a totality found in dictionaries. c) the description of the semantic meaning of those in dictionaries. i.ABSTRACT It is known that polysemy is a result of the meaning changes.

Bien qu’ils prononcent fréquemment ce mot. 114 . de saisir la perception des locuteurs vis-à-vis des emprunts car c’est elle qui compte. îngâmfat). cartelă magnetică cu care se efectuează plăţi). "persoană care adoptă cu uşurinţă o conduită nepotrivită doar pentru a fi la modă".Cristina UNGUREANU. "fals rafinat" . "persoană pretenţioasă" . Pour chaque anglicisme nous allons énumérer les équivalents proposés par les sujets et en faire une analyse. "intenţii neadevarate" . bani etc. Donc. On ne doit pas oublier “Devenim ceea ce percepem“ : On devient ce qu’on perçoit [1] . legitimaţie) et moyen de paiement (carte de credit / debit. "îngâmfat" . quand on dit card on dit de l’argent. cartonné ou non (cartelă. cupon. c’est pour cela que nous croyons que les personnes interrogées ont eu des difficultés à lui trouver des équivalents. plus suggestif. Par exemple.). "CEC" . "mijloc de plată (cartelă) " . Nous considérons qu’il est très important. dans la plupart des cas. "cec de bani" . l’utilisation et les équivalents des anglicismes tels que déclarés par les enquêtés. un mot plus court. vise les objectifs suivants : la compréhension. a fi la modă). "carte personală de plată" . "cartelă ". snob : "plin de el" . "card – bani" . "bani" . spécialement après 1989 en Roumanie. nous pourrions classer leur réponses en deux catégories : une sorte de papier. la prétention (persoană pretenţioasă). es recherches sociolinguistiques visant aussi l’utilisation des questionnaires sont très rares ou presque inexistantes. "cartelă magnetică cu care se efectuează plăţi". "carton" . la capacité d’utilisation et l’usage effectif des emprunts par les membres de différents groupes sociaux. car elle dépasse le cadre des dictionnaires. les réponses des enquêtés comprennent plusieurs aspects : l’hypocrisie (intenţii neadevărate. Universitatea din Piteşti LES EMPRUNTS A L’ANGLAIS EN ROUMANIE. "cartelă magnetică" . auprès 117 sujets. tichet. "cartelă bani" . LOCUTEURS VS DICTIONNAIRES Si on trouve plus de recherches sur les anglicismes. "bilet" . carton. "imitator" . cec de bani. ou le fait que c’est lié à l’argent (CEC. Bien que l’on puisse trouver plusieurs équivalents. Notre enquête en Roumanie. "cupon". "legitimaţie" . plus compact que snob ça n’existe pas. card : "carte de credit" . les gens n’arrivent pas à donner une définition exacte du mot card (tip de cartelă magnetică prin care se pot face plăţi cu mijloace electronice [2]) ou à lui trouver un équivalent. quand on est lancé dans une recherche d’envergure et aussi pragmatique. Généralement. bilet. imitator. "carte de credit / debit" . Leurs réponses ou bien leurs non-réponses suggèrent le fait qu’ils savent plutôt le domaine dans lequel ce terme est utilisé. l’infatuation (plin de el. C’est aussi difficile à cause du fait que ce mot s’est installé dans la langue depuis longtemps et qu’il couvre une notion sur laquelle on ne peut donner que des explications ou une définition et moins d’équivalents. Nous allons nous concentrer sur l’origine. "tichet" . persoana care adoptă cu uşurinţă o conduită nepotrivită doar pt.

Alors il semble difficile de trouver un équivalent avec lequel tout le monde soit d’accord. "şedinţă foto" . "frumuseţe" . raison pour laquelle les locuteurs ne le connaissent et ne l’utilisent pas trop. "sătul". des vêtements. "freză" . avec sa fonction. "proiectant". des modèles ». "priveşte" . "decorator". concis et court. "sus" . "distribuţie" . d’un meuble. "imagine a frumuseţii". On remarque aussi une différence entre le top français et le top roumain. "artist plastic". "alegere" . "a fi star" . "aranjament". "secret" . "puternic" . "estetic". de la carrosserie automobile. de classement (clasament. "ţinută" . c’est-à-dire un professionnel qui conçoit des formes nouvelles dans le domaine de l’ameublement. preselecţie). C’est donc un créateur spécialisé dans le design. "cum arăţi" . primul. interviu). Le dérivé anglais designer a le sens de « dessinateur ». sus). "interviu". probă. pas forcément le meilleur. "ierarhie valorică". "modelator". mais essentiels. distribution. "haine" . "arhitect". et non pas à la seule mode vestimentaire comme on a la tendance de le percevoir en roumain. Il faut noter que les autres équivalents proposés n’ont rien a voir avec l’anglicisme : orientare. "orientare". "creator de linie în modă". "vestimentaţie". Mais l’emprunt designer en français et en roumain ne vient pas de l’anglais. d’être fameux (podium. Les équivalents de nos sujets renvoient à : sélection (selecţie. "creaţie". "artist". 115 . "stil" . a fi star. Top vient en roumain avec une signification nouvelle : classement qu’on ne trouve ni en français ni en anglais. ierarhie valorica. style. "pictor". pe primul loc. "imagine" . a fi primul. Le terme anglais s’applique à toutes sortes d’objet de consommation courante. "concurs" . "ierarhie" . en roumain il est assez récent. "grafician". aranjare et şedinţă foto. puternic). d’un objet. "în vîrf/sus" . "clasament" . in virf/sus). "desenator". "aspect" . "pe primul loc" . Nous soulignons que l’anglicisme circule parallèlement avec les trois équivalents déclarés. "modist". "o noua formă". ful [3]: "plin" . "aranjare" . "probă" . "prezentare" . "creator". c’est un américanisme qui signifie « spécialiste du design ». "primul". beauté. Les réponses des sujets envisagent les aspects suivants : l’idée d’être le(s) premier(s) (primele locuri. une nouvelle forme. consiliere. Le français voit le top model comme le modèle des modèles. "a fi primul". casting: "selecţie" . porte souvent le nom anglais de design. A la différence du français où ce terme est entré depuis longtemps (1982 dans les dictionnaires français). on voit que les équivalents proposés par les Roumains sont presque similaires à ceux présentés par les Français ce qui prouve que dans les deux langues l’anglicisme est sorti de sa sphère d’origine.top : "vârf" . "o noua faţă" . Tout de même. designer: "creator de modă". concours (concurs. "preselecţie" . "complet" . Un point à souligner est que les locuteurs font une confusion entre le mot top et les syntagmes qu’il constitue : ex : top secret. tandis que le roumain le perçoit plutôt comme un mannequin-vedette. "podium" . Clair. ierarhie. Les témoins ne trouvent que trois équivalents. « faire des plans. tenue. On observe donc de ce que nos enquêtés déclarent que ce mot renvoie à toute une gamme d’aspects : un nouveau visage. "consiliere" . "primele locuri" . L’esthétique industrielle moderne qui vise à harmoniser les formes et les couleurs d’une machine. alegere. look: "înfăţişare" .

l’équipe de direction. la meilleure chanson. estetic (esthétique). "economist". "conducător". un graphiste. staff: "personal". par extension un hit est de la musique. un modeleur. "angajat". "top" . "director executiv". "legatură directă". ou un architecte il est toujours un créateur et le dénominateur commun de tous ces équivalents est l’art. le manager peut bien être le patron. D’ailleurs ils font une confusion et ils proposent même des termes comme internet. "melodie foarte ascultată" . selon les sens nuancés par nos sujets. les deux aspects que nous distinguons dans les 116 . un décorateur. "şef". "melodie în voga" . "impresar".Il est difficile de classer les réponses de nos enquêtés à cause de leur variété. "primul cântec în clasament" . la chanson de l’année. "colectiv". "organizator". "echipa". "succes muzical" . l’imprésario. prend en compte le domaine artistique : realizări de succes in lumea artistică) . le conseil. Comme précisé par les personnes interrogées ce lexème semble strictement utilisé en connexion avec l’Internet. "piese super tari" . "conectat la internet". un peintre. "disponibil". Il s’ensuit qu’une chanson très belle et à succès. etc. "conectat". "conducere". "pe linie". "melodia anului" . "antrenor". De l’autre côté par extension les employés. l’équipe de travail. le directeur. online: "în prezent" . "piese de succes" . "director coordonator". "responsabil". "piese de referinţă" . une chanson en vogue. "pe net". Si le français a réussi à lui trouver un équivalent en ligne qui soit aussi utilisé. "cea mai buna melodie" . "melodii de succes" . "administrator". imagine a frumuseţii (image de la beauté). pe net. "cântece vechi" . "liber in circuit". hit: "şlagăre" . "lume bună". les dirigeants. "muzică" . "active". L’organisation et la gestion font appel à des techniques modernes qui n’ont plus guère de rapport avec les méthodes anciennes qu’englobe le terme management et le substantif manager. un entraîneur. "în linie". "echipa tehnică". "în timp real". Une remarque importante à faire est que les enquêtés placent ce mot seulement dans le domaine musical (seul un témoin. "jocuri" . "angajaţi". "mâna dreaptă". "conectat la reţea". "contabil". "pe fir în direct". ‘le beau monde’. "oameni". "succese" . Dès le début il est impossible de ne pas remarquer que les équivalents peuvent se diviser en deux catégories. "foarte bun" . "indirect". c’est un hit. le roumain fait des efforts mais rien ne correspond (nous l’affirmons car aucun des équivalents proposés n’est utilisé en réalité). le personnel. "consiliu". un dessinateur. quelque chose lié à la direction. "repede (transmis)". un gestionnaire. "ceva legat de conducere". manager: "director". "melodii plăcute de mai multe persoane". "pe primul loc" . D’un côté staff désigne la direction et les cadres supérieurs d’une entreprise : chef. Qu’il soit un créateur (de mode). "conducători". Nous signalons le fait que les sujets ont aussi proposés des équivalents qui n’ont rien à voir avec le métier mais qui sont plutôt utilisés dans le domaine du design : vestimentaţie (vestimentation). "melodii de top" . "valori" . un modiste. "realizări de succes în lumea artistică" . des vieilles chansons. la direction. "internet". un artiste plastique. "melodiile cele mai tari" . "director general". des chansons. Donc. Donc comme déclaré par nos enquêtés. "în direct" . "echipa de lucru". "şef". "echipa de conducere". "cântece" .

piese super tari. une partie des interviewés ont parfaitement compris le lexème que nous avons proposé.équivalents sont : l’idée d’une chanson très écoutée (melodie foarte ascultată. "adidaşi". acception nouvelle. "program mai lung" . "pe fază". également une direction. "pe pauză! ". ) 2. Pourquoi ? Le MDN nous explique : 1. "super" . "orientare" . "pe loc" . training: "antrenament" . "pauză" . "oprire" . avec le même pouvoir de suggestion et avec la même intensité. "a fi la modă" . "linie de evoluţie" . On voit combien il est associé avec le domaine de la mode (linie de moda actuală. e cool: "arată bine! ". "pregătire profesională" . "care se poartă" . a fi la modă) ou la tendance dans la mode (tendinţă (modă)). et par conséquent ils ont donné des équivalents comme ‘formation’. une orientation. "e tare/ beton" . melodia anului. melodii plăcute de mai multe persoane). potrivit căreia banca acordă acestuia dreptul de a obţine credite succesiv. îmbrăcăminte sport). "e la modă! ". "atitudine admirativă" . "e tare" . top). "plăcut" . "marfă" "super" . proposé par un enquêté n’est pas du tout l’équivalent du hit. "direcţie". "nemaipomenit" . după nevoi. "mersul". c’est une tendance. Il est donc difficile de définir cet état (spécialement pour les appareils électroniques) d’autant plus que cette commande n’existait pas chez nous jusqu’il y a quelques années. ‘spécialisation’ . "îmbrăcăminte sport" . et l’idée de valeur (foarte bun. en fonction des besoins. "repaus" . "beton". "e şic" . "pregătitor" . "pregătire" . La difficulté de trouver un bon correspondant peut être saisie dans les équivalents qui renvoient ou à l’état de fermé (închis. Toujours comme en français. "curs" . La confusion 117 . "stop" . une nouveauté. "e minunat" . într-o perioadă convenită (entente entre une banque et un client par laquelle la banque lui accorde le droit d’obtenir des crédits successivement. "pijamale de noapte" . la différence étant peut être d’âge et de génération. Selon ce que déclarent nos enquêtés. "închis" . Ce n’est pas facile. Il faut noter que le terme jocuri (jeux). "specializare" . "în pas cu moda ". pe primul loc. "instruire" . "tendinţă (modă) " . "e frumos! ". "în aşteptare" . "noutate" . de l’autre côté. "stagiu de pregătire" . trend: "tendinţă" . Pas forcément utilisé. "costum sport" . dans un délai convenu. "belea". une ligne d’évolution. "este bun" . Le mot ne vient pas. costum sport. "aşteptare" . (la aparatele electronice) indicaţie de stare între închis şi deschis ((aux appareils électroniques) état de veille d’un équipement). oprire. "e mişto". succese. stand-by: "fără acţiune" . pauză. piese de referinţă. une autre partie a compris le terme comme trening qui veut dire toute autre chose c’est-à-dire ‘vêtements de sport’ (adidaşi. "pregătit". trend est à peine connu par nos témoins qui s’efforcent de lui proposer des équivalents. "evoluţia lucrurilor" . în aşteptare. "a sta" . "grozav ". înţelegere dintre o bancă şi client. Il faut noter que les sujets ont proposé des équivalents seulement pour le deuxième sens du terme bien qu’ils soient tous les deux utilisés en roumain. "e marfă" . "e marfă! ". donc à technologie nouvelle. nu e aprins) ou à l’état de veille (aşteptare. ‘préparation professionnelle’. repaus). melodie în vogă. Il y a une distinction à faire ici: d’un côté. ‘orientation’. Avec difficulté les enquêtés ont essayé de trouver un équivalent. "e bine! ". pe pauză. "cel mai tare". ‘cours’. "nu e aprins" . les interviewés ont trouvé bien des équivalents parfaitement authentiques. "linie de moda actuală" . "orientare" . "super" . "e deosebit" . "formare".

88. Les gens qui confondent ne font en fait.s’est produite à cause du fait que les deux termes se prononcent presque pareils : [treiniŋ] vs [treniŋ]. 1. personne ne voit un sens bien différent entre les deux lexèmes.6% pour l’égalité sémantique de a face shopping et de a face cumpărături. une réclame favorable. lobby: "recomandare" . "publicitate" . une plaidoirie favorable etc. 5. 118 .7% attribuent aux lexèmes un sens bien différent . "a face reclamă". c) Sans enregistrer la plus grande conformité sémantique. La question (Y-a-t-il une différence de sens entre les mots suivants? Mettez une croix dans la case choisie !) a pour but de constater si les champs sémantiques des couples de mots (anglicisme – remplaçant roumain) sont ressentis comme identiques ou par contre. par contre 3.4% est enregistré par ceux qui ne savent pas. 10. "politică favorabilă" .1% ne savent pas et le reste (3. 1. "reclamă favorabilă" .slujbă. Bien qu’on ressente ce qu’il signifie. avec deux sens différents.1% ne répondent pas. "pledoarie favorabilă" .7% ne donnent pas de réponse.4% ne donnent pas de réponse. le couple OK. 5. "susţinerea unei idei. ce qui nous fait croire que l’anglicisme est trop peu connu par les locuteurs .1% défendent une opinion contraire en saisissant un sens légèrement différent entre les termes . Nous signalons au lecteur l’effet humoristique que produit l’équivalent proposé pijamale de noapte (pyjama de nuit) (nous croyons que le sujet utilise le même terme trening pour les vêtements de sport et de nuit). Alors. "linguşire" . 5. d) On enregistre 72.9% des personnes interrogées voient une identité sémantique tandis que 2. b) Dans le cas de business . "promovare". Si on regarde le dictionnaire.3% sont d’accord avec la conformité sémantique des lexèmes job .2% ne reconnaissent pas de différence sémantique. soutenir quelqu’un. "publicitate pozitivă" .7% croient que les champs sémantiques de ces deux mots sont bien différents . "acţiune de cunoaştere şi susţinere" . muncă. qu’une petite erreur d’orthographe ou de prononciation.2% de sémantisme identique parmi les locuteurs .4% voient un sens bien différent des termes . à peine les enquêtés arrivent à lui donner une définition.1 % considèrent que les deux mots ont des sens légèrement différents tandis que 1. 10. le terme lobby est « grup de presiune perfect organizat care încearcă să influenţeze legislaţia şi politica guvernamentală a unui stat » (un groupe de pression parfaitement organisé qui essaie d’influencer la législation et la politique gouvernementale d’un état). une publicité. sens bien différent et je ne sais pas.afaceri.bine obtient un pourcentage de 93. sens légèrement différent. donc il ne s’agit pas forcément de politique. e) Dans le cas des lexèmes fashion – modă 63.4%) ne donne pas de réponse . en faisant ressortir les caractéristiques et les constats qui nous intéressent. Nous soulignons le fait que les interviewés ont eu le choix entre sens identique. 5. 8.5% pensent que leurs sens sont un peu différents et seulement 1. a) Environ 86.3% expriment dans leur réponses que le champ sémantique de l’anglicisme est un peu différent de l’équivalent roumain.6 % reconnaissent un sens légèrement différent de chaque terme . "grup de presiune pentru a influenţa votul" . Il faut donc noter que le même mot anglais a été emprunté sous deux graphies différentes. pour tout simplement signifier une recommandation. persoane" . 7% ne répondent pas. "publicitate" . il est facile de constater que le terme a bien élargi sa sphère. Nous allons traiter ensemble toutes les paires de mots.3% ne se prononcent pas et 3. un assez gros pourcentage 21. si les enquêtés remarquent une différence de sens entre les deux mots.

Globalizare şi cultură media. les autres indiquent un sens légèrement différent (7.3% ne savent pas répondre et 3. 15.2%. Selon les résultats de notre enquête.9%. nombre d’anglicismes créés dans la presse ne sont pas toujours utilisés ou même compris par les locuteurs.9% un sens bien différent . les non réponses sont dans une proportion de 0.1% ne répondent pas. p. Iaşi: Institutul European.9% ne savent pas répondre et toujours 0.2% est enregistré par ceux qui ne savent pas ce qui prouve que l’anglicisme n’est pas utilisé par les locuteurs . Mais d’autre part.5% ne reconnaissent pas de différence sémantique. Tous ces chiffres fournissent un indice utile pour mesurer la compétence lexicale ou néologique d’usagers de la langue face aux emprunts. Adrian Dinu.4% ne donnent pas de réponse.1% se mettent d’accord sur l’identité sémantique des lexèmes look – stil. mais 10. NOTES [1] Rachieru. la non réponse est trouvée dans 6.5% et un sens bien différent par 4. k) De nouveau les lexèmes entertainment – divertisment enregistre une méconnaissance des réponses par 34.4%) .9% ne savent pas et 1. h) La moitié de nos interviewés considère que make up – machiaj ont un sens identique . Editura Saeculum I. g) Dans le cas de star – vedetă 79. 5. 5. m) Dans notre dernier exemple 87. juste 3. cette fois-ci seulement 0. i) Quant à la comparaison deadline – termen limită on a enregistré le plus haut pourcentage (40. 10.4% trouvent que leurs sens sont bien différents .1% indique que l’anglicisme n’est pas trop utilisé par nos enquêtés . un gros pourcentage 28. 3. 2003. 12% y voient un sens légèrement différent tandis que 3. dans un pourcentage infime (0. j) 70. 6 [2] Marcu.. Autrement dit. Bucuresti [3] En roumain l’anglicisme s’écrit avec un et rarement avec deux L 119 .7% ne répondent pas.3% sentent que le sens est légèrement différent entre les deux . la majorité des 117 enquêtés comprennent les mots proposés mais moins de ces sujets disent utiliser aussi ces mots. un sens légèrement différent est ressenti par 8.8% des cas.1% ne donnent pas de réponse.9%) ces mots ont des sens très différents . ces chiffres reflètent aussi l’état actuel d’utilisation des emprunts dans la presse. ni ne les emploient. 0. moins de la moitié (41. les autres 16.9%) . imagine. Est-ce que ces réponses renvoient au fait que les locuteurs ne connaissent pas la signification de l’anglicisme entertainment ? Seulement 47% y voient une identité de sens tandis que les autres voient ou un sens légèrement différent (8.4% ne répondent pas. l) Le plus haut taux concernant l’identité sémantique est enregistré par les lexèmes boss – şef (94. 2002.4% des témoins ne voient aucun écart sémantique.2%) de toutes les paires de lexèmes concernant le fait que les témoins ne savent pas répondre : cela prouve que les gens ne connaissent pas la signification de deadline et par conséquent ils ne peuvent pas apprécier la différence ou la ressemblance sémantique avec l’équivalent roumain .7%).9%) considère les deux lexèmes comme égaux sur le plan sémantique .2% indiquent de petites différences de sens entre les lexèmes tandis que 1. Marele Dicţionar de Neologisme.4% déclarent voire un sens un peu différent . 3% .9% ne donnent pas de réponse.7% considèrent que les mots ont des sens bien différents .7%) ou ils ne savent pas (2. O. Florin.5%) ou un sens bien différent (3. de même le gros pourcentage de ceux qui ne savent pas quoi répondre 17.f) Pour le couple planning .4% saisissent un sens légèrement différent dans le couple et 0. Il est encore significatif de constater qu’une partie du total des enquêtés ne comprennent pas les mots proposés.planificare 68.6%) . un sens bien différent (1.2% ressentent les deux lexèmes show/ şou – spectacol comme identiques sur le plan sémantique.

Adrian Dinu ( 2003). L'enquête et ses méthodes : le questionnaire. It is an approach whose aim is to reveal the level of knowledge of the English loanwords by the speakers. François. www. 120 . Roy. Jacques. to see the way they consider and use the loanwords. to notice if they perceive differences of meaning between pairs of words (loanword versus equivalent) and to discover their attitude towards the loanwords.RÉFÉRENCES Rachieru. (1992). to observe if they know or are able to propose equivalents when using these loanwords. André. com. Paris : Nathan Lemieux. Le Questionnaire. ulaval. Globalizare şi cultură media. ca ABSTRACT This article presents the results and the analyses of a sociolinguistic survey under the form of questionnaire we carried out in Romania on 117 interviewees regarding the English loanwords and their potential equivalents in the target language. Iaşi: Institutul European Singly.

SEMANTICA 121 .

122 .

Silvia Nicoleta BALTĂ. În lucrarea de faţă voi avea în vedere numai două dintre aceste domenii. (5) roşii — Social-democraţii. Rămâne de văzut care este statutul cuvintelor şi sintagmelor cromatice în lucrările lexicografice româneşti. Les Verts în Franţa sau The Greens în Marea Britanie) are ca scop redeşteptarea interesului pentru problematica ecologistă…” (www. politică şi sport. sunt înregistrate în dicţionare. consultat 15 iunie 2009). verde. de la alimentaţie. cele mai mediatizate la ora actuală în societatea românească. portocalii din Ucraina): „Kievul şi Bucureştiul au probleme pentru că portocaliii de-o parte şi de alta sunt de « culori » prea diferite…” (www.gardianul. firul roşu. mai mult sau mai puţin cunoscute: (1) Partidul Verde — Partid politic: „Partidul Verde. Cum ar arăta lumea fără culori/culoare? Mai întâi aş spune că lumea fără culoare nu există. consultat 10 iunie 2009).cotidianul. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“. cuvintele şi sintagmelor cromatice se folosesc frecvent. cu precizarea că materialul utilizat este preluat de pe diverse site-uri şi publicaţii online. (3) verzii — Adepţii mişcării ecologiste: „Verzii europeni vor să-şi consolideze poziţia în Est” (www. cu originea în mass-media. lista aceasta rămânând practic deschisă. relaţia dintre acestea caracterizându-se la nivel lingvistic şi prin preluarea unor sintagme de la un domeniu la altul. numit astfel la unison cu partidele frăţeşti din alte ţări (Die Grünen în Germania. uneori. pe urmă aş susţine că realitatea extralingvistică îşi dobândeşte o anumită identitate tocmai prin culoare. (6) trandafirul roşu — Simbolul adoptat de partidele social-democrate sau socialiste europene. Jocul politic şi jocul sportiv au foarte multe în comun. cu accent pe analiza semantică. biologie şi vestimentaţie până la economie. multe dintre ele reflectă o modă lingvistică. 27 martie 2007.ro. printre care şi cel politic: băiat cu ochii albaştri.ro. (2) verzii europeni —Despre orientările politice ecologiste. dacă sunt înregistrate sau nu. brun. se generalizează şi. 123 . buletin alb. patrulaterul roşu. mă rezum totuşi la perspectiva lingvistică asupra culorilor pe care mi-am propus să o abordez în această lucrare. Unele pot fi preluate intact sau cu modificări în celelalte domenii de activitate din societatea românească. 1. cartonaş galben. Cu siguranţă oricine poate repera în comunicarea orală sau scrisă în limba română o serie de cuvinte şi sintagme cromatice care aparţin unor domenii de interes diferite. semestrul alb. băiat cu ochii cenuşii. şi anume domeniul politic şi domeniul sportiv. pe care de altfel nu le-aş putea argumenta până la capăt. vot alb. Iaşi DINAMICA LEXICULUI CROMATIC ÎN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ 0.ro. Numărul relativ mare al domeniilor în care apar poate constitui dovada unei anumite dinamici a lexicului cromatic în limba română. atunci cu ce accepţii. cec în alb. 19 februarie 2008. (4) portocalii — Democrat-liberalii (membrii partidului PD-L în România. În domeniul politic. menţionând sensul fiecăruia dintre ele şi indicând lucrările lexicogafice în care sunt înregistrate. Florica Dimitrescu (2003: 51-52) a abordat această problematică şi a propus o listă de cuvinte şi sintagme cromatice din mai multe domenii. Fără a intra în abordări de ordin filozofic. Fără îndoială.partidulverde. consultat 10 iunie 2009). zonă gri. preluând şi dezvoltând cercetările anterioare. iar dacă sunt. cămaşă verde. Propun în continuare alte exemple. roşu. cămaşă neagră. cămaşă roşie. materialul analizat este unul limitat şi prezentarea tratează doar câteva aspecte ale dinamicii lexicului cromatic în limba română. acolo unde este cazul.

(17) tricoul alb (cu buline roşii) — (ciclism) Tricou de culoare albă (cu buline roşii) purtat de ciclistul (sau ciclistul) cu cele mai multe puncte obţinute pentru cele mai dificile ascensiuni în Turul Franţei. consultat 9 iunie 2009). deoarece prezintă şi alte semnificaţii decât cele oferite de autoare. tricoul galben de învingător al Turului ciclist al Franţei 2006.. Acest evident cartonaş roşu arătat de şeful statului speakerului şi trimiterea celui din urmă pe tuşă tocmai cînd jocul devine mai interesant a dat naştere mai multor presupuneri şi speculaţii”. Câteva exemple sunt preluate din lista de mai sus. (15) tricoul galben —(ciclism) Tricou de culoare galbenă purtat de liderul (sau liderul) clasamentului general în Turul Franţei. consultat 26 iunie 2009).(7) revoluţia roşie — Revoluţia socialistă: „Geoană anunţă revoluţia roşie. României etc. primul tricou alb al turului” (www. (8) cartonaş roşu — Sancţiune: a) „Fraza cheie a discursului său a fost că « Traian Băsescu este un jucător care a primit cartonaş roşu din partea Parlamentului. Florica Dimitrescu propune în articolul său din 2003 următoarele exemple. lanterna roşie. câinii roşii. Marii Britanii. scor alb.” (www.) Tricoloarele vor mai înfrunta în cadrul grupei B echipele Germaniei şi Suediei” (www.ro.ro. a declarat europarlamentarul PNL Adina Vălean” (www. b) „Preşedintele Parlamentului.. cartonaş galben.) Echipă reprezentativă românească din diverse ramuri sportive: „Handbal: România începe cu un meci de gală la Cupa Mondială (. pentru începători: „Pârtiile sunt clasificate în 3 culori: bleu: cele mai uşoare pârtii (. consultat 26 iunie 2009). cartonaş roşu. (11) lotul tricolor — (fotbal. (18) tricoul roşu – (ciclism) Tricou de culoare roşie purtat de liderul (sau liderul) din clasamentul spriterilor în Turul României: „Cea de-a 44-a ediţie a Turului Ciclist al României şia desemnat primul purtător al Tricoului Galben (…) El a fost urmat de românul Marius Petrache care a devenit totodată şi primul purtător al tricoului Roşu. (16) tricoul verde — (ciclism) Tricou de culoare verde purtat de liderul (sau liderul) din clasamentul sprinterilor în Turul Franţei.. galben-albastru. consultat 15 iunie 2009).) roşii: pârtii medii (. squadra azzura. (www. consultat 10 iunie). la Madrid.ziardambovita. însă cele bleu şi roşii sunt un pic mai dificile decât media pentru fiecare tip în parte” (www... azzuro. 14 mai 2007.) negre: pârtii doar pentru avansaţi (.ro. cel al sprinterilor.. (14) pârtii negre — (ski) Pârtii pentru avansaţi..sport365. consultat 12 iunie 2009). 16 octombrie 2007.) unele zone din Elveţia nu au pârtii de culoare neagră. (13) pârtii roşii — (ski) Pârtii medii ca dificultate. Cartonaşul galben reprezintă un vot pentru PNL ». pentru că are o funcţie pe care n-o merită. Adaug acestei liste şi alte exemple identificate online.) în componenţa Consiliului Suprem de Securitate. consultat 15 iunie 2009).azi. lupii galbeni.: „Spaniolul Oscar Pereiro a primit oficial luni. cât şi din alte ramuri sportive.. 16 octombrie 2007. 2. (12) pârtii verzi/ bleu — (ski) Pârtiile cele mai uşoare.ro..md. alb-albaştri. cuvintele şi expresiile cromatice sunt parcă şi mai numeroase decât în domeniul politic.prosport. atât din fotbal.. vişiniu. nu a fost inclus (.ro. pentru că nu a respectat regulile jocului. (9) cartonaş galben — Sancţiune: „« Motivaţia electoratului pentru promisiunile neonorate este una foarte simplă. toate din fotbal: a vedea roşu înaintea ochilor.hotnews. Vanghelie – revoluţia gramaticii”.sport365. azzur. titlul unui articol (www.. 14 octombrie 2008. (10) tricolorii/ tricoloarele — (fotbal. şepcile roşii. alb-vişinie. 1 iunie 2009.) Echipă reprezentativă românească din diverse ramuri sportive. verzi. rugbi etc. handbal etc. pe care n-a onorat-o şi care trebuie să rămână în afara jocului »” (www.. Pe locul trei a ajuns germanul Arne Hinrichsen.egirl. Motivul este reprezentat de faptul că organizatorul şi sponsorul 124 . roş-albastru.ro. 25 decembrie 2008. Marian Lupu. alb-roşii. În domeniul sportiv. consultat 10 iunie 2009).cronicaromana. (19) tricoul roz — (ciclism) Tricou de culoare roz purtat de liderul (sau liderul) clasamentului general în Turul ciclist al Italiei: „Liderul clasamentului general din Turul Italiei este răsplătit cu un tricou roz. un cartonaş galben pe 7 iunie pentru actuala guvernare.revistapresei.ro.

). (22) cartonaş roşu — (fotbal) cartonaş de culoare roşie cu care arbitrul elimină de pe teren un jucător care a comis o greşeală. Azi.) « există anumite situaţii când roşu este prea mult. consultat 15 iunie 2009).) Collina a declarat că (.dinamo.. caracteristică care le apropie într-o oarecare măsură de clasa adjectivelor. Ele îşi dobândesc identitate numai în context şi depind de un anumit savoir comun de cunoştinţe împărtăşit de emiţătorul. Trebuie să-şi învingă oponentul. rezultat al conversiunii lexico-gramaticale. se poate constata faptul că denumirile pentru culori în cele două domenii supuse analizei. (. consultat 9 iunie 2009). o dramă. alb-albaştrii vor pleca în Elveţia” (www. consultat 9 iunie 2009). dar mai mică decât eliminarea care se dă la cartonaşul roşu. deoarece ele nu sunt autonome din punct de vedere semantic. 2003: 55). fie valoare substantivală ((2).net.. toţi.ro. Contextele ideologic. (6). pe 1 iulie. (3)..” (www.info. consultat 8 iunie). consultat 9 iunie 2009).. scor 1-1. (13). Aşa se explică de ce sintagma trandafirul roşu. Evident există anumite grade ale recunoaşterii cuvintelor şi sintagmelor cromatice din domeniile politic şi sportiv. este deschis 125 acestei competiţii este La Gazetta dello Sport.. (21) cartonaş portocaliu —(fotbal) cartonaş de culoare portocalie: „Cartonaşul portocaliu oferă o sancţiune mai mare decât cartonaşul galben.ro.. (32) verzi — (fotbal) Jucătorii/ echipa Betis Sevilla: „Betis Sevilla a retrogradat. consultat 8 iunie 2009). consultat 9 iunie). iar galben prea puţin »” (www. (11).ro.prosport.. 2003: 55). Gabriel Tamaş a mai făcut o gafă. (20) cartonaş galben — (fotbal) cartonaş de culoare galbenă cu care arbitrul avertizează un jucător care a comis o greşeală. (27) alb-roşii — Echipa Dinamo (Dimitrescu. Atât adjectivele. Fundaşul « roş-albilor » a absentat la antrenamentul de ieri dimineaţă” (www.ziare. cât şi substantivele de culoare din exemplele de mai sus califică o realitate. (4). 5 iunie 2006..ro... Denumirile pentru culori cu valoare substantivală.. pot avea fie valoare adjectivală ((1). deşi vişiniii se puteau impune cu uşurinţă dacă nu ratau atât de des” (www.com.prosport.otopeni.gandul. consultat 10 iunie)..” (www. un ziar italian ale cărui pagini sunt roz” (www. (12).ro.. (33) vişiniu — Fan al echipei Rapidul (Dimitrescu...prosport. (7). care sâmbătă a marcat primul gol pentru « alb-albaştri » în partida cu Gaz Metan Mediaş. consultata 9 iunie).ro. a recunoscut la finalul meciului cu Pandurii. Apoi.moravudevest. Din exemplele mai sus menţionate. . strâns legată de realitatea extralingvistică.” (www. (25) alb-albaştri – (fotbal) Jucătorii/ echipa franceză AJ Auxerre: „Daniel Niculae îşi va cunoaşte noii coechipieri pe 22 iunie. care a umplut paharul. « galben-verzii » şi-au trecut în cont şi o bară la un şut din întoarcere al lui Milisavljevic. trăiesc un veritabil thriller. consultat 16 iunie 2009). (29) etc. 2003: 55).prosport. (5). (29) galben-verzi — (fotbal) Jucătorii/ echipa FC Vaslui: „Până la finalul primei jumătăţi.. (27). Lexicul cromatic românesc în cele două domenii analizate este fluctuant în cea mai mare parte. dar doar o victorie în această seară nu le este suficientă” (www.” (www. social şi mediatizarea sunt factorii decisivi în impunerea în limbă a cuvintelor şi sintagmelor cromatice din domeniile politic şi sportiv. când e programată reunirea la Auxerre.com. Petar Jovanovici. că echipa lui Sorin Cîrţu a fost mai pragmatică azi. « fanii verzilor » s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. (23) alb-albaştri — (fotbal) Echipa Universităţii Craiova (Dimitrescu. utiştii vor ajunge în ţară. (12) etc. (31) verzi – (rugbi) Jucătorii/ echipa Irlandei: „Echipa de rugbi a Irlandei a avut o misiune facilă la Roma (.sport365. respectiv receptorul mesajului comunicării. consultat 8 iunie 2009).).) « Verzii » au marcat cinci eseuri. (24) alb-albaştri — (fotbal) Jucătorii/ echipa Poli Iaşi: „Mijlocaşul echipei Poli Iaşi. (28) alb-roşii — (fotbal) Jucătorii/ echipa UTA Arad: „Alb-roşii se întorc azi din Antalya [titlul articolului] Stagiul centralizat din Antalya al formaţiei arădene a luat sfârşit duminică seara.iasi.ziare. Tony. (30) albaştri — (fotbal) Jucătorii/ echipa naţională a Franţei/ Italiei: „« Albaştrii » (Azzuri sau Bleus). (23). lucru explicabil probabil prin frecvenţa lor de utilizare. (34) vişinii — (fotbal) Jucătorii/ echipa CFR Cluj: „Pitbull-ul din apărarea lui CFR Cluj. au un statut aparte în cadrul clasei gramaticale a substantivului. 16 octombrie 2007.realitatea.3.wordpress. (26) roş-albi — (fotbal) Jucătorii/ echipa Dinamo: „Deşi spiritele erau deja inflamate la Dinamo după ratarea titlului. în contextul politic naţional nu mai este atât de des menţionată ca în primii ani de după Revoluţie.” (www.ro.panduriiprosport.

fie în materialele folosite în campaniile electorale. (31). nici orice alţi jucători/ echipă din campionat. squadra azzura (v. fie de realităţi aparţinând unor spaţii diferite (v. îi desemnează pe politicienii democrat-liberali şi pe susţinătorii lor. aşa cum în sport verzii se opun albaştrilor. respectiv jucătorii/ echipa de rugbi a Irlandei şi jucătorii/ echipa de fotbal Betis Sevilla. luarea în calcul a contextului. (24). (13). după cum se poate observa foarte clar în exemplul (21). Sintagmele cartonaşul galben. simplu sau compus. care nu sunt nici alb-vişinii (jucătorii/ echipa Rapid). (30)). cu trei termeni. alegerea termenului cromatic are la bază o convenţie (v. Seriile (12)-(13)-(14). (3). roş-albaştrii sunt jucătorii/ echipa Steaua. în domeniile avute în vedere. simpli. respectiv „roşu care bate în albastru”. cu deosebire în domeniul sportiv. cuvintele şi expresiile cromatice se formează pe baza metonimiei/ sinecdocei. (26). încât se ajunge la un moment dat la suprapuneri semantice. Alb-albaştri. În politică portocaliii se opun roşilor. (29)) sunt din ce în ce mai numeroase. (27)-(28). poate fi vorba şi de o alegere motivată (v. pentru identificarea şi înţelegerea corectă a mesajului. (4)). de identificare. devenite substantive colective. fie că este vorba de o realitate internă spaţiului românesc (v. Dacă ar fi să luăm exemplul compusului roşu-mov. (25)). care preia din domeniul sportiv sintagmele cartonaş galben şi cartonaş roşu cu sensurile „sancţiune prin avertizare”. dar. (19)). Aceast tip de relaţie se păstrează şi în domeniul politic. şi anume relaţia de opoziţie graduală a sintagmelor cromatice. În sport. a unei anumite ambiguităţi referenţiale. În lucrările lexicografice româneşti nu sunt înregistrate foarte multe din cuvintele şi expresiile cromatice supuse aici analizei. (12). atunci alb-albaştrii sau roş-albaştrii ar trebui să ne ducă cu gândul la echipamentul sportiv de culoare „alb care bate în albastru”. Sintagmele şi cuvintele cromatice din politică şi sport au iniţial statutul unor coduri. Cazul acesta ilustrează faptul că limba română este într-o continuă inovaţie şi creativitate semantică. Însă. (11)).sau tricromatice. sintagmele mai sus menţionate păstrând doar sensul general de „sancţiune” (v. respectiv „sancţiune prin eliminare” (v. Ele se generalizează pentru că există un anumit interes pentru realitatea extralingvistică desemnată. Portocaliii (v. (32)) şi chiar în acelaşi domeniu. (32)). (9)). lucru care implică în mod obligatoriu. 4. nici alb-roşii/ roş-albii (v. (4)) şi verzii (v. Portocalii. Este vorba mai ales de domeniul sportiv. Dintre acestea. (14)). O altă remarcă asupra lexicului cromatic în limba română actuală are legătură cu dimensiunile cromatice exprimate care pot fi cel puţin de trei feluri: mono-. ultima categorie este mai puţin reprezentată (v. (20)-(21)-(22) ilustrează un tip aparte de relaţie semantică. Verzii. Seriile (23)-(24)-(25). lucru vizibil prin împrumuturile care au pătruns în limba română. (31). (23). nu mai putem vorbi de o semantică graduală a acestora. ceea ce duce inevitabil la crearea polisemantismului. de care nu se poate face abstracţie.inovaţiilor lexicale. (23). Se nasc astfel relaţii de opoziţie cu mai mulţi termeni. fiind cunoscute şi utilizate de către un număr limitat de indivizi. Lexicul cromatic se caracterizează printr-o mare deschidere. unde numărul echipelor este relativ mare. Este interesant de remarcat faptul că legătura cu extralingvisticul în acest caz se pierde într-o anumită măsură. Unul şi acelaşi cuvânt cromatic dobândeşte sensuri diferite în domenii diferite (v. din doi termeni cromatici primari. Denumirile acestea se datorează de fapt predominanţei cromatice a lui portocaliu. (26). În schimb cuvintele şi sintagmele bicromatice (v. cartonaşul portocaliu şi cartonaşul roşu se alfă în relaţie de opoziţie graduală. (10). (8a)). Sunt bine cunoscute şi recunoscute cuvintele şi sintagmele cromatice les Bleus. definit în DCR1/2 ca „roşu bătând în mov”. Numai că realitatea extralingvistică. desemnează realităţi distincte (v. Este clar faptul că denumirea echipei sau a jucătorilor acesteia printr-un compus cromatic format. (15)-(16)-(17)-(18)-(19). îşi are punctul de plecare în culorile echipamentului lor sportiv. azzurii. Există totuşi cazuri când acelaşi cuvânt. fie în echipamentul sportivilor. în unele cazuri. bi. de regulă. (27)). nu confirmă această ipoteză. repectiv verde. (8b). uneori. Culoarea sau culorile capătă astfel o funcţie distinctivă. Cât priveşte o posibilă explicaţie a originii lor. Singurele exemple identificate în dicţionarele 126 . În cele mai multe cazuri.

p. Bucureşti: Editura Albatros. Din exemplele propuse în lucrarea de faţă. litera N (1971). litera S (1986-1994). DCR2. substantiv masculin.consultate (v. DLR = Dicţionarul limbii române (serie nouă). Într-un caz substantivul verzii este definit ca „aparţinând mişcării ecologiste” (DCR2). 127 . Dimitrescu. SCL. MDN). mai ales la pl. (10)) pentru a desemnna o echipă reprezentativă din componenţa căreia fac parte numai femei. Dicţionare DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române (1998). DEXI = Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române (2007). tricolor „component al echipei naţionale” (DCR1. Pl. Numărul relativ mic al cuvintelor şi sintagmelor cromatice înregistrate în dicţionarele mai noi din cele două domenii supuse analizei ilustrează faptul că. Ceea ce surprinde în cazul celor două definiţii propuse pentru verzi este faptul că între ele există o diferenţă simţitoare. Atât în DCR2. dicţionarele o definesc în mod tradiţional (gen proxim şi diferenţă specifică): „tricou de culoare galbenă pe care îl poartă într-o cursă ciclistă sportivul care conduce în clasamentul general” (NDU) sau „tricou de culoare galbenă pe care îl poartă. nu va fi prea greu de depăşit. poate. tricou galben. Florica (1997). că dicţionarele. Prin urmare. t. 47 (1-6). vin să îmbogăţească considerabil (să diversifice şi vizual) limba română. DCR2 propune un sens mult mai general decât DEXI. 43-49. 36 (5). verzii/ partidul verzilor. litera R (1975). sportul nu este practicat doar de bărbaţi. sunt următoarele: tricolori (m. VII/ 2. indică doar una din aceste forme. nu toate creaţiile lexicale vor rezista în timp după cum ne demonstrează uneori lucrările lexicografice. Dimitrescu. fie că este vorba de formaţii noi din elemente deja existente. t. Este interesant de observat. DCR2 = Dimitrescu. în LL. fie de împrumuturi din alte limbi sau de sensuri adăugate cuvintelor mai vechi. Cu siguranţă. celelalte exemple urmând. pe parcursul unei etape a cursei. 364-368. Chişinău: Arc & Gunivas. cartonaş galben/ roşu.)/ tricolor. t. DCR1 = Dimitrescu. Bibliografie). Pornind de la exemplele şi reflecţiile de mai sus. SCL. VIII/ 1-5. t. conferindu-i sensul „echipă reprezentativă românească din diverse ramuri sportive” (NDU. reiese faptul că se foloseşte în limba română actuală şi substantivul feminin la forma de plural (v. cartonaş galben/ roşu. prezent în NDU. au şanse mai mari să fie consemante în aceste lucrări. este definit ca termen specializat „cartonaş dreptunghiular arătat de arbitru pentru a avertiza sau a exclude din joc un jucător care a comis o greşeală”. VI. 3-4. fie definesc doar forma de singular. Despre culori şi nu numai. mai ales în domeniul sportiv. Florica (2002). să intre la rândul lor în definiţiile lexicografice. câştigătorul etapei precedente. Astfel. se precizează categoria gramaticală. VII/ 2. Cât despre sintagma tricoul galben. de regulă. litera M (1965-1968). Un rol important îl joacă în acest sens şi mass-media. unul foarte important chiar. cât şi în DEXI. în LL. în prima lucrare menţionându-se faptul că este vorba de un termen folosit în politică.. Şi în domeniul politic apelul la o serie de termeni cromatici pare să ia amploare. iar în celălalt „membru al unui partid ecologist” (DEXI). pentru a fi uşor remarcat” (DEXI. MDA). litera P (1972-1984). X/ 1-5. p. se poate spune că lexicul cromatic câştigă din ce în ce mai mult teren. verzii/ partidul verzilor. MDA şi DEXI. dacă proba timpului şi a modei sociale şi lingvistice. 5. Angela (1996). numai acele creaţii care depăşesc sfera naţionalului. Florica (1982). Din cromatica actuală (II). Ultimul exemplu. Bucureşti: Editura Logos. Florica (2003). DU. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. Despre culori şi nu numai. lucrările lexicografice fie pornesc de la forma de plural a substantivului masculin tricolor. este definit oarecum diferit în cele două lucrări în care apare. cu privire la cuvântul cromatic tricolori/ tricolor. cu excepţia DEXI. Dicţionar de cuvinte recente. Lexicografia şi metalexicografia. t. Creaţiile cromatice. şi femeile au un cuvânt de spus în acest sens. lucru care este materializat în limbă prin substantivul tricoloarele. IX. După cum se poate constata. Bidu-Vrănceanu. DEX). p. Următorul exemplu. litera O (1969). p. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. permanent deschisă inovaţiilor. similar DU. 48 (1-2). MDA. 21-33. foarte puţine la număr. 48-63. Angela (1985). Dicţionar de cuvinte recente. Din cromatica actuală (I). t. Semantică şi lexicografie. DLR.

XII/ 1 litera Ţ (1994). Carmen-Gabriela Pamfil. The analysis focuses on 34 internet examples from politics and sport. I found out that only few of them are registrated in the dictionaries. MDA = Micul dicţionar academic (2001-2003). O. NDU = Noul dicţionar universal al limbii române (2008). the paper tries to illustrate that there is an important number of lexical creations (words and phrases) which contain chromatic terms. Iaşi: Mydo Center. Bucureşti: Editura Saeculum I. XI/ 2-3. Florin (2006). t. Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional. litera Ş (1978). Dicţionar universal al limbii române (1995-1996). I-IV. litera T (1982-1983). NDEX = Noul dicţionar explicativ al limbii române (2001). revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. ABSTRACT The present paper attempts to investigate the dynamic of the chromatic lexicon in some of its aspects in contemporary Romanian. 128 . Bucureşti: Editura Academiei. 5 vol. Although many examples of chromatic terms were identified. Lazăr. t. it investigates their presence or absence in some Romanian dictionaries. litera V (V-veni) (1997) şi urm. Marele dicţionar de neologisme. Firstly. XI/ 1. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. t.. Ioan Oprea. Secondly. Bucureşti: Litera Internaţional. ediţia a XI-a. XIII/ 1. Bucureşti: Univers Enciclopedic. DU = Şăineanu. vol. MDN = Marcu.t.

Poeniţa (Vl). Dovadă în acest sens stă. Poeniţele (Bz). dar cu deosebire pentru limba română : microcâmpul lexico-semantic al numelor de arbori. Iş. Poiana Mierlei (Ph). Un element esenţial în existenţa românilor. Satu-Poieni (Vl). Mh. Nţ. Poenari (Bt. PoieniSuceava (Bc. Poiana Măgura (Sj). Tm). din productivitatea elementelor componente. dar mai ales la nordul Dunării. Gj. Giurescu vorbeşte de „retragerea la pădure“2 . Vl). Hd. după retragerea aureliană nu poate fi argumentată invocând doar dovezile istorice – arheologice sau epigrafice. Poiana Boului (Bc). Dealu Poienii (Ab). Pentru o lungă perioadă de timp. 129 . Il. Bt. Terminologia pădurii este un ansamblu complex. Sv). Nţ. de pildă. interesant deopotrivă în sine. Ag. Gj. invocată de unii istorici. pădurea a reprezentat singura posibilitate de retragere din faţa năvălitorilor şi de apărare împotriva acestora. în general. Poienile (Bz. Sv). Poiana lui Alexa (Vs). Poiana Pietrei (Vs). Poiana Sărată (Bc). Ph). Ar. Poiana Teiului (Nţ). Vl). Poiana Micului (Sv). Bc. Poiana Borca (Nţ). Poiana Ţapului (Ph). Poienari (Ar. Poiana Fântânii (Dj). Poienile Boinei (Cs). Hd. pădurea. Gj) / de Sus (Db. Iş. Cs. Universitatea « Spiru Haret ». Iş. o formulă mai exactă decât „retragerea la munte“. Poiana Nucului (Bc). locuţiuni. Db. Poiana Largului (Nţ). Cţ. Ph). Poiana lui Stângă (If). Mş. Poiana Florilor (Bv). Poiana Ampoiului (Ab). Poiana Mărului (Bv. Poiana Câmpina (Ph). Poiana cu Cetate (Iş). iar pe de alta. Db.“1 Profesorul Constantin C. Poiana Cristei (Vr). este pădurea. Gj. Poiana Moţilor (Bh). Hd. Poiana Comarnic (Ph). Vl). Poiana Humei (Nţ). Vom urmări în acest studiu. Poiana Vărbilău (Ph). Poian (Cv). „Nu câmpul predomina asupra unor vestigii de pădure. Sv. Ag. Râpa Poeni (Bn). Sodohol-Poiana (Hd). Hd. Poiana Vinului (Sv). proverbe. Acolo unde sursele istorice tac. Poiana Lacului (Ag). Tr). care vine în sprijinul direct al continuităţii. puzderia de toponime3 derivate de la sau compuse cu „poiană“: Poiana (Ab4. Poenile (Vr). În Poiană (Bz. Poiana Aiudului (Ab). Bc. Nţ. Cel mai reprezentativ microcâmp lexico-semantic din cadrul terminologiei pădurii este. Poieniţa Tomii (Hd). Poiana Negustorului (Bc).Ana-Maria BOTNARU. Poieniţa Voinii (Hd). Poiana Fagului (Hg). Iş. ci. Vl). Valea Poienii (Ab. Fundu Poenii (Nţ). Cj. Vl. Poiana Trestiei (Ph). Sj. dar şi pentru că reflectă pregnant specificul istoriei şi civilizaţiei noastre (stră)vechi. Sv. Poienii de Jos / de Sus (Bh). Poiana Vîlcului (Bz). Importanţa unui ansamblu lexico-semantic în vocabular rezultă. Poienile Izei (Mm). Nţ. codrii cei mari şi nepătrunşi. Poieniţa (Ab. cercetarea materialului lingvistic ne oferă unele indicii preţioase. Nţ. Poiana Porcului (Mm). Poiana Mare (Dj. Hd. pe de o parte. dimpotrivă. Poiana Blenchii (Sj). Ciceu-Poieni (Bn). o cercetare etimologică a termenilor arboricoli (cu discutarea etimologiilor controversate şi propunerea unor noi ipoteze de lucru). Dj. Terminologia arboricolă este importantă şi din alt punct de vedere: ca argument istoric. Continuitatea populaţiei romanizate în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Gl. cel al numelor de arbori. Poiana Stoichii (Vr). ca şi în expresii. Cs. Poieni (Ab. Iş). Păcurile Poenari (Bz). Poiana Ciorii (Mh). Poieniţa-Grigoreni (Ag). Ot. Poiana Gruii (Mh). Poiana Lungă (Cs. Poiana Sibiului (Sb). Poiana lui Matei (Vs). Poiana Mânăstirii (Iş). Poiana Crăcăoani (Nţ). din pătrunderea lor în toponime şi antroponime. Vr). Bucuim-Poieni (Ab). Sb. Iş. Poienile de sub Munte (Mm). Valea Poenarilor (Ag). evident. Ot. If. Poiana Almaşului (Nţ). Poiana Botizii (Mm). Poieni-Solca (Sv). Ph). Vr). Râmeţ-Poieni (Ab). era a tot copleşitoare. Poiana de Jos (Db. din capacitatea acestora de a genera cuvinte noi. printre altele. Bt. Poiana Antii (Sj). Mm). Poiana Horea (Cj). Bucureşti MICROCÂMPUL LEXICO-SEMANTIC NUME DE ARBORI ÎN LIMBA ROMÂNĂ Am ales pentru lucrarea de faţă un segment onomasiologic reprezentativ pentru orice limbă. Valea Poienei (Sv). Iş. Gj. vom încerca să schiţăm o corespondenţă între „etajarea“ altitudinală a arborilor şi „etajarea“ etimologică a numelor respective. Poeni (Gj. Bz. Valea Poenii (Bn.

NDU . zadă din daeda (= taeda). pădurea a dispărut. Oamenii au doborât copaci. care depăşesc cadrul strict lingvistic al discuţiei. doar nume ne-au rămas“5. Granica.). Molikë). Numele de arbori moştenite din latină sunt cele mai numeroase (depăşind cu mult numărul termenilor arboricoli împrumutaţi din alte limbi ori creaţi pe teren românesc): anin (arin) din alninus (= alnus). oţetar. larice din larix. Cei doi termeni generici – arbore şi copac – sunt moşteniţi. DA. salcie din salix. DEX-ul preferă soluţia „etimologie necunoscută“]. NDU) consideră că sihlă (silhă. carpen din carpinus. fag din fagus. pentru agricultură. au defrişat suprafeţe împădurite şi au ridicat acolo adăposturi. Pagony sau chifăr (o specie de pin) din germ. Poienarii Apostoli (Ph). hleab. tei din tilia. termenii din substrat sunt extrem de rari. Cum era de aşteptat. paltin din platanus. Poieneşti-Deal (Vs). dar satele au rămas. Maždrĕan. pin din pinus. srb. de origine preromană. mesteacăn din mastichinus. Mersin (= „mirt“). alb. Fonetismul „hl“ indică mai degrabă o sursă etimologică pe filieră slavă (vezi. foarte multe aşezări umane au fost fondate în cuprinsul unor păduri. gospodării. cer din cerrus. Aceasta este soluţia pentru care optează şi autorii DEX-ului. . -icis. doar salcâmul este de origine turcească (din salkim). răchită din blg. de pildă. Realitatea lingvistică din prezent trimite la o concluzie de natură istorică : în vechime. după părerea noastră: „etimologie necunoscută“ (cf. velniş şi zâmbru sunt lichés ai căror origine este necunoscută (cf. tufan etc. nici pomeneală de pădure ori poiană în cuprinsul sau în preajma acestor sate.Schitu-Poienari (Tr). iar celălalt din substrat (cf. Dacă cercetăm etimologia numelor de arbori în limba română ajungem la concluzii interesante. Numele de arbori de origine slavă sunt puţine. Poieneşti-Ghica (Vs). supravieţuirea lor este cu atât mai preţioasă şi mărturiseşte despre importanţa extraordinară a pădurii în viaţa strămoşilor noştri daci. srb. etimologia unor lichés precum hlamidă. Poienărei (Ag). Există însă câţiva lichés arboricoli a căror etimologie ni se pare discutabilă. mojdrean din blg. În Transilvania avem unele regionalisme specifice: păhui (o specie de fag) din magh. mai ales. NDU). frasin din fraxinus. (II) derivate cu diverse sufixe – ghindar. ulm din ulmus. hlei etc. destul de puţine la număr. Poienarii de Argeş (Ag). Breth). probabil celtică“). molid (cf. Cum se explică acest fapt ? Mai ales că. Sursele lexicografice consultate de noi (DA. Cuvintele formate pe teren românesc. Însă legile fonetice ale evoluţiei de la latină la română contrazic această supoziţie. Apropierea semantică de adjectivul „moale“ ni se pare forţată. corn din cornus. Kopac). Pliuto.. prin derivare: moale + sufixul –ete. La fel şi jep (cf. în majoritatea cazurilor. Rakita. Poienarii Burchii (Ph). PoieneştiMânăstire (Vs). DA îl consideră „cuvânt străvechi. srb. sorb din sorbus. srb. Kiefer. Poienarii Vechi (Ph). În Dobrogea se foloseşte regionalismul mersină („scoruş de munte“) din tc. mălin. Sâmbovin (sâmbovină). scoruş etc. ţilhă) ar trebui pus în legătură cu latinescul silva.. se împart în două subclase: (I) derivate regresive de la numele fructului – castan. NDU) îl dau pe molete ca fiind format pe teren românesc. În privinţa lui stejar. plop din *ploppus (= pop(u)lus). O altă clasă etimologică este aceea a numelor de arbori moştenite din substrat (având drept criteriu de validare comparaţia cu limba albaneză): brad (cf. DEX. Gorun. unul din latină (arbor. gorun din blg. -icis. tisă din slv. locuinţe. Sladun. nu ar fi oare mai potrivit să vedem în molete o formă coruptă de la molid? Unele dicţionare (DA. plută din blg. Vorba lui Eco : „trandafirul de ieri trăieşte cu numele. -is). DEX. Poieneşti (Vs). slădun din blg. Terenul „smuls“ pădurii a fost utilizat pentru păşunat şi. ele denumind subspecii sau având o circulaţie regională ori populară (mai restrânsă decât a termenilor moşteniţi din latină sau din substrat): gârniţă (gârneaţă) din blg. DA) ori punerea lui în 130 . dicţionarele amintite mai sus oferă două soluţii – ambele nesatisfăcătoare. Tisa. alb. Plut. Poeneşti-Străjescu (Vs). arţar din arciarium (< acer) [cf. jugastru din *jugaster (< jugum = „jug“). Cu timpul. Fiind vorba de un termen popular şi regional. DEX. Între numele de arbori. jipan.. NDU. alb.

Ot. Teişoara (Bt). Făgăteanu. Cărpinişan. Mai există un criteriu – funcţional – de departajare a termenilor în cadrul acestui subcâmp lexico-semantic : productivitatea lexicală şi extensiunile în toponimie şi antroponimie. Teişul Nou (Db). brădet. Teiuş (Ab. Nici ecourile în toponimie şi antroponimie nu sunt la fel de numeroase ori de răspândite. răchita. Sau de la „brad“ : brădănaş. plopos. Făgetean. Teiu (Ab. brăzâşte. Gârneaţă. nici argumentul „geografic“ nu sprijină ipoteza etimologiei bulgare : stejarul este un arbore răspândit pe întreg teritoriul locuit de români. Dj. nume moştenite din latină sau din substrat. Teioasa (Bt). Toponimele derivate de la – ori compuse cu – „tei“ sunt numeroase : Tei (Buc). brădeţ. molid etc. brăduşcan. terminologia pădurii în limba română şi nucleul său – terminologia arboricolă – reprezintă un argument forte în favoarea latinităţii vocabularului românesc şi a continuităţii populaţiei romanizate în spaţiul carpato-danubiano-pontic după retragerea aureliană. Teiuşu (Ag. pluta. brădiş. brădău . brădişor. brădui. toate numele de arbori montani sunt fie din latină. Tisa-Silvestri. brădan. Sau de la „fag“ : Fagu [Ioan]. Stežer (cf. de pildă). brăducean. Teişani (Dj. nu doar în partea de sud a ţării. Tisescu. Teiul (Vl).legătură cu blg. plopiş. fie din substrat. plopărişte. NDU). Cărpiniş. Prin vechimea. Tisău de Sus) şi trei antroponime (Tisan. sălciniş. sălcioară. un arbore foarte răspândit. Teişoru (Vs). DEX. Vl). de câmpie şi de luncă : salcâmul. Gârneţ) şi un singur toponim (Gârniţa – Mh). Ph). sălcică. Vr). plopă. ipoteza substratului nu poate fi ignorată. brăduştean. brădişte. Făgeanu. fag. plopişte. Cercetarea etimologiei numelor de arbori în paralel cu etajarea altitudinală a pădurilor noastre duce la o concluzie interesantă : arborii etajului forestier superior (conifere : brad. Teicioara (Sv). Tiseanu). Sau de la „salcie“ : sălcime. Cracu Teiului (Cs). derivate de la „plop“ : plopar. Subobrej-Tei (Bv). brădişcan. În limba română. având numeroase extensiuni în toponimie şi antroponimie. plopăriş. gârniţă are asociate trei antroponime (Gârniţă. sălciş. Bc. Teiu-Vărăşti (Ab). De ce ar face excepţie tocmai stejarul. Poiana Teiului (Nţ). iar plută şi mojdrean – niciun toponim şi niciun antroponim. Dealu Teiului (Vl). plopesc. dar şi ecouri interesante în mitologie şi folclor ? Credem că. sălcios. gârniţa etc. plop(u)şor. Ot. Carpen. Acest fapt.) şi cei aparţinând etajului forestier mediu (foioase : stejar. Carpeneanul. Numele de arbori moştenite din latină sau din substrat au familii lexicale extinse. Valea Teiului (Mh). Făgetan. plopet. plopuţ. Ag. Carpin. de câmpie. brădiniş.) poartă. De pildă. familiile lexicale sunt mai restrânse ori lipsesc (este cazul lui mojdrean sau slădun. În cazul termenilor arboricoli de origine slavă. Cărpenaru. Numele de copaci împrumutate din limbile slave vecine ori de la alte popoare cu care românii au venit în contact de-a lungul istoriei sunt de găsit mai ales în zonele joase. Făgeţeanu. Ot). Teişori (If). Tisău. Hd. Valea Teilor (Tl). bogăţia şi varietatea sa excepţională. Carpenişeanu. Teişu (Bz. În plus. 131 . variate şi expresive. Adunaţii Teiului (Mh). fără excepţie. Sj). Teiş (Db. Tiseşti. terminologia arboricolă – împreună cu extensiunile ei funcţionale (toponimia şi antroponimia) – reprezintă un segment semnificativ al vocabularului românesc. brăduliţă . Teii (Vr). Făgeţel. Tisa Nouă. Făgeţean. Vl). La fel şi antroponimele6 de la „carpen“ : Carpăn. plopărie. În concluzie. frasin etc. De pildă. If. pin. brăduţ. mesteacăn. tisă are şase toponime (Tisa. Făget. brăduleţ. în acest caz. ci în cele joase. Ceea ce demonstrează fără dubiu caracterul conservator şi tradiţional al acestei terminologii populare româneşti. sugerează că migratorii slavi nu au pătruns în zonele montane înalte. Teiu din Deal / din Vale (Ag). lingvistic şi geografic deopotrivă.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bolocan. Vocabularul autohton al limbii române. Dicţionar al numelor de familie româneşti. [2] Giurescu. Brâncuş. Giurescu. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. Dicţionar onomastic românesc. Iordan. The tree names are a solid linguistic argument for illustrating the Latin character of the Romanian vocabulary as well as the continuity of the lichés z population in the Carpathian-Danubian-Pontic territory after the retreat of the Roman army and administration. Gheorghe (2002). Densusianu. In this article. Iorgu (1983). H. the author discusses some controversial etymologies of tree names and advances new hypotheses. 29. [4] Abrevierile notate între paranteze reprezintă numele judeţelor din România. 1965 şi urm. (1963). “extensions” in toponymy and anthroponymy. Grigore (2004). Bucureşti : Editura Academiei RPR. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Candrea. H. Nicolae A. Bucureşti : Ceres. 132 . Grigore (1983). Noul dicţionar universal al limbii române (2009). Dicţionar onomastic românesc. Dicţionarul etimologic al limbii române (elementele latine). Ioan-Aurel. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Sunt cuvintele cu care se încheie romanul „Numele trandafirului“. vol. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. nomina nuda tenemus. Istoria pădurii româneşti (din cele mai vechi timpuri până astăzi). Bucureşti : Editura Academiei RSR. (1946). (NDU). [6] Antroponimele citate în acest studiu sunt preluate din următoarele surse : Iordan. I. on the one hand integrate it and on the other hand individualize it in the Romanian vocabulary. Ovid (2003). Introducere în istoria limbii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic. p. 90.NOTE [1] Stahl. (1975). Craiova : Universitaria şi Judeţele României Socialiste (1972). Istoria pădurii româneşti (din cele mai vechi timpuri până astăzi). Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. (1975). Gheorghe (2002). Bucureşti : Ceres. Bucureşti-Piteşti: Paralela 45. Iorgu (1963). Bucureşti: Editura Academiei RSR. Nicolae A. functional representativeness) allows the configuration of several characteristics which. Dicţionarul limbii române (1913-1949. Bucureşti-Chişinău : Litera Internaţional. Constantinescu. A meaningful relation between the “altitude terracing” of trees and the “etymological terracing” of their names is also underlined. Brâncuş. (DA). Toponimia românească. (DEX). Craiova : Universitaria. Iorgu (1983). (1963). Bucureşti : Fundaţia „Regele Mihai I“. [3] Toponimele citate în acest liché sunt preluate din următoarele surse: Bolocan. Dicţionarul explicativ al limbii române (1996).). Constantin C. Bucureşti : Editura Politică. The study of tree names from various perspectives (etymology. [5] Stat rosa pristina nomine. Sociologia satului devălmaş românesc. which is one of the most fruitful and interesting popular terminologies in Romanian. Constantin C. Bucureşti: Academia Română. ABSTRACT The lexical-semantic microfield of “tree names” is part of a greater lexical ensemble: the forest terminology. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică şi Constantinescu. Iordan. p.

et c’est cette métaphorisation qui évolue et change presque inévitablement avec leur développement. la question de la métaphore s’est posée au France de la réflexion sur le langage. de philosophes. C’est ainsi que nous 133 . Il s’agira donc du rôle que joue la métaphore dans le métalangage linguistique et les fonctions de la métaphorisation.Marion COHEN-VIDA. écrivait Ricœur [1]. Beaucoup d’objets ont reçu une dénomination d’origine métaphorique. Les fonctions des métaphores Les métaphores peuvent avoir plusieurs fonctions : 1) En premier lieu. il y a quasiunanimité pour stipuler que la métaphore a des fonctions spécifiques et qu’elle est un facteur communicatif et significatif indispensable. On étudiera aussi les fonctions de la métaphore pour établir celles qui sont responsables des conceptualisations métaphoriques dans le métalangage linguistique et qui rendent la métaphore unique et indispensable comme outil de description des faits de langue. Nietzsche. pour ne mentionner que ces quelques noms. La métaphore ne figure pas dans le dictionnaire. on aimerait savoir où réside exactement cette « déviance ». on peut se demander pourquoi on se servirait d’une expression déviante si l’on peut exprimer la même chose (ou presque) sans déviance. Ainsi. en plus. ces dernières décennies. sur la question de l’implication de la métaphore dans la production du sens et la représentation du monde. Bachelard. elle a régulièrement mobilisé l’attention de littéraires. Nous nous intéresserons au dernier type de métaphore et nous nous proposons d’analyser la façon dont la discipline linguistique s’est servie de la métaphorisation pour conceptualiser ses théories. de nombreuses approches et explications ont été proposées en rapport avec diverses disciplines et domaines de savoir pour comprendre la nature. c’est surtout à cause du fait qu’elle présente cette caractéristique embarrassante de transgresser les règles de sélection. les sémanticiens modernes sont d’un tout autre avis. Université « Politehnica » de Timişoara LA METAPHORE DANS LE METALANGAGE LINGUISTIQUE I. Pour beaucoup de linguistes les phrases contenant des métaphores présentent une certaine déviance et ne sont recevables que comme énoncés métaphoriques (si on leur prête donc un sens dit « figuré »). d’historiens et de linguistes. dont on pouvait se passer. Si la métaphore a attiré l’intérêt de tant de linguistes. Et dans ce cas est-ce que la métaphore représenterait un obstacle à la compréhension ? Si pour les rhétoriciens de la première heure. Actuellement. Cassirer. Sontag et Ricœur. la place et le fonctionnement de cette figure de style critiqué. Tout d’abord. mais elle demeure omniprésente dans le langage. Mais une telle constatation laisse au moins deux questions en suspens. Nous allons illustrer ce phénomène par l’analyse des quatre orientations linguistiques différentes. Comme toute discipline. Depuis. le structuralisme linguistique. mais aussi pour celle du langage de tous les jours et même pour celle qu’on utilise dans la terminologie scientifique. la linguistique a subi des changements profonds au cours de son histoire et sa manière de métaphoriser ses concepts théoriques a changé parallèlement. quatre courants importants qui couvrent la période de 1850 jusqu’à nos jours : la linguistique historique et comparative. pendant l’Antiquité. la métaphore n’était guère qu’un ornement langagier. avec des résultats différents. si elle est en un sens prévisible et correspond par conséquent à un certain type de « règle ». II. et. Jakobson. que cela vaut non seulement pour la métaphore poétique. Toute discipline connaît ses propres noyaux conceptuels et sa propre métaphorisation. la métaphore peut avoir une fonction dénominative. Introduction : la métaphore – une déviance significative Déjà. se sont tous penchés. la grammaire générative et la linguistique pragmatique. En deuxième lieu.

2) La métaphore peut remplir aussi une fonction décorative. la métaphore a une fonction cognitive. Je ne l’aime pas. on peut appeler quelqu’un un « éléphant » ou un « caméléon ». etc. c’est-à-dire des mots polysémiques. 3) Troisièmement. Ce deuxième domaine qui permet de saisir le premier nous oriente du même coup vers une vision évidemment entachée de subjectivité. les deux locuteurs sont de véritables rivaux. Le chef aboie ses ordres. On doit noter que plus une métaphore est expressive. etc. Le plus souvent ce sont des métaphores entièrement codifiées. c’est sur un tel ensemble d’images qu’ont pu se construire de nouvelles idées et de nouvelles connaissances sur la langue et la communication. esthétique. elle peut avoir pour mission d’embellir la parole. ainsi que l’introduction de la notion d’acte linguistique. on parle de catachrèse [2]. En effet. que rien n’arrête ». par exemple. « lutte verbale ».rencontrons dans beaucoup de langues des métaphores dites anthropologiques. la métaphore est susceptible d’avoir une fonction expressive. dans une civilisation rhétorique où deux thèses sont en présence parce que la vérité ne s’impose pas. le bras d’une rivière. et où un des deux discours permettra l’adhésion à l’une des positions en présence. souris. La comparaison (implicite) avec un animal est un procédé non moins expressif : ainsi. C’est le cas. ou lorsqu’il est trop abstrait pour être directement saisi. « joute oratoire ». du vocabulaire de l’informatique : menu. qui désignent d’une part une partie de notre corps et d’autre part un objet qui y ressemble : le dos d’un livre. toile. un revirement théorique s’accompagne facilement d’un remaniement fondamental au niveau de la conceptualisation métaphorique. mais sur les structures interactionnelles. C’est un procédé économique du point de vue syntagmatique (si on voulait exprimer la « même chose» en d’autres termes. virus. puce. qui existent donc depuis longtemps et qui ne se reconnaissent plus guère comme telles et. nous concevons le domaine de la discussion comme une arène. Cette fonction n’intéresse non plus les métaphores des langages spécialisés. « mots qui font mal ». « combat verbal ». les dents d’un peigne. et plus récemment le France d’un réacteur. « joute verbale ». sur les relations entre actants. « mots blessants »… Les métaphores nous permettent d’exprimer le fait que. nous avons besoin de l’appréhender à la lumière d’un autre domaine clairement organisé que nous projetons sur lui. Un autre exemple sera du domaine de la linguistique : le transfert de l’intérêt de la langue à la parole. c’est-à-dire lorsqu’un domaine ne présente pas une structuration évidente. Dans cette catégorie on peut inclure aussi des mots familiers qui désignent des innovations ou des phénomènes nouveaux dans notre société. Caractériser quelqu’un comme un « bulldozer » constitue assurément une manière colorée de parler d’une « personne déterminée. Cela est probablement le cas dans les exemples suivants. ou dire de lui qu’il « aboie ». Ainsi. 134 . nous ont rendu conscients du rôle actif de l’usager et ont abouti à une autre manière d’envisager les faits de langue : l’accent ne porte plus tellement sur les structures morphosyntaxiques. dans ce cas-là. Assez souvent les métaphores esthétiques sont uniques ou très particulières et par conséquent non codifiées. l’France de l’aiguille. « argument massue ». on aurait souvent besoin de longues paraphrases) et du point du vue paradigmatique (il nous permet d’exprimer un grand nombre de concepts avec un vocabulaire relativement restreint). Ainsi. Cette fonction n’intéresse pas les métaphores des langages spécialisés. on opte souvent pour la solution de prendre le nom existant d’une chose qui y ressemble par certains aspects caractéristiques. un combat : « argument frappant ». moins elle sera codifiée. contenant des expressions comme « bulldozer » et « aboie » : Ton ami est un vrai bulldozer. Plutôt que de créer un nouveau nom pour toutes ces nouveautés. 4) En quatrième lieu. Cette fonction esthétique de la métaphore se rencontre évidemment dans la plupart des textes littéraires.

« La catégorie grammaticale peut être conçue comme un ensemble de morphèmes. etc. L’utilisation de la métaphore dans le métalangage linguistique Nous allons analyser l’utilisation des métaphores dans le métalangage des grands courants linguistiques de la deuxième moitié du XIXe siècle et du Xxe siècle Tout le long de la deuxième moitié du XIXe siècle. La linguistique de l’époque puisait. c’est que les langues sont des organismes vivants dont la vie… peut se comparer à celle des organismes du règne végétal ou du règne animal… ». 135 . malgré son caractère un peu trop simpliste 6) La métaphore peut aussi avoir une fonction théorique. p. distribuées sur deux axes. c’était l’ère du structuralisme. vertical ou paradigmatique et horizontal ou syntagmatique. La même chose valait d’ailleurs pour les mots et leurs significations : on parlait de la naissance. Des phénomènes comme l’évolution et l’arbre généalogique des langues étaient vus comme quelque chose de crucial : on voulait découvrir leurs lois de développement. comme un édifice. une bonne partie de ses métaphores théoriques dans la physiologie et la médecine. une belle image de deux axes en forme de croix. la linguistique connaissait une orientation historique et comparative. Pendant la première moitié du Xxe siècle. de la vie et de la mort des mots. morphèmes et syntagmes. et cela selon une sélection naturelle « S’il est une vérité banale aujourd’hui. Ainsi. 19). sujets à une (dé) croissance et dont seules les plus vitales pouvaient survivre les autres mouraient tout simplement . un système de valeurs oppositionnelles qui s’excluent l’une l’autre et dont le choix est dicté par de relations obligatoires » affirme Teodora Cristea (1979. les éléments étant des phonèmes. III. langues-France. dont la métaphore de base était d’ordre « constructionnel » : la langue était vue comme une structure complexe. langues-filles. on parlait des langues comme d’organismes vivants. arrangées. 3). les métaphores dont on se servait par rapport à la langue étaient largement basées sur une analogie avec la biologie et la médecine.5) La fonction de la métaphore peut être aussi de nature didactique. 2. Il s’agit surtout de décrire comment les éléments s’opposent et se combinent. Ainsi. Par conséquent. strictement synchronique. Le terme « construction » était un de ses mots-clés. comment les parties de l’ensemble sont construites. affirme Arsène Darmesteter (1890. etc. etc. avec ses différentes branches. leur filiation. ses ramifications. Aristote était sans doute le premier théoricien de la métaphore qui a reconnu sa valeur didactique. C’est que la métaphore transfère nos connaissances d’un domaine relativement connu vers un domaine relativement inconnu et elle a par là une forte valeur explicative. si les grammairiens du XIX e siècle parlaient de langues – mères. la manière dont les langues étaient apparentées et nées les unes des autres. dont les fondements étaient constitués par la phonologie. On sait que cette représentation spatiale a eu un impact énorme sur toute la linguistique du Xxe siècle. c’était une manière simple de parler du phénomène très complexe de l’histoire des langues et de leurs relations. On utilise souvent des métaphores pour expliquer un phénomène complexe ou inconnu en utilisant l’image d’un phénomène connu et familier. en utilisant des notions comme langue-mère. la linguistique générative est inimaginable sans ses structures arborescentes. L’ensemble constituait une structure globale. Ce sont des métaphores qui constituent une partie intégrante et irremplaçable d’une théorie ou d’une discipline.. langues – France. donc. et les métaphores utilisés appartiennent à ce champs sémantique. et les niveaux supérieurs par la morphologie et puis la syntaxe [5]. Et c’est également pour cela que Saussure [3] a conçu pour la distinction entre synchronie et diachronie. Ainsi. [4]. qu’il a nommés l’axe des simultanéités et l’axe des successivités. dont une des caractéristiques les plus notables fut qu’elle était fortement influencée par la théorie darwiniste.

3. La grammaire générative se sert d’une conceptualisation métaphorique très différente : elle est inspirée par le modèle arithmétique de l’ordinateur, opérant sur des structures binaires et des algorithmes, des dérivations d’ordre mathématique. La grammaire est considérée comme un système de règles formalisées, abstraites et strictement ordonnées, avec des structures profondes et des structures de surface et le tout sans rapport avec l’usage ni l’usager [6]. La grammaire chomskyenne est un modèle de compétence d’un locuteur idéalisé. Si la grammaire du XIXe siècle et celle du structuralisme étaient surtout d’ordre descriptif, la grammaire générative vise à être génératrice, c’est-à-dire qu’elle veut expliquer, calculer et prédire. Et sa méthodologie se sert d’une métaphorisation très caractéristique : on opère sur des structures arborescentes, avec une racine, des branches multiples, une ramification bref un système métaphorique très cohérent et, en quelque sorte, digitalisé comme une intelligence artificielle. 4. Dans la linguistique pragmatique de ces dernières décennies, on rencontre une métaphorisation où l’usager occupe une place primordiale : on y parle d’actes linguistiques, d’interactions verbales, d’enchaînements argumentatifs, d’une compétence communicative, de polyphonie, de parcours interprétatifs, de protagonistes du discours, de stratégies discursives, de relations horizontales ou verticales entre inter actants, de négociabilité. Il s’agit là d’une métaphorisation où tout est conçu à partir d’un sujet parlant [7], qui était totalement absent dans la théorie du structuralisme et celle de la grammaire générative. Extrêmement intéressant nous semble dans ce sens la métaphore utilisée par Y. Winkin (1981, p. 7-8) lorsqu’il parle des co-participants à l’acte de communication, qu’il considère des instrumentistes d’un orchestre
« dans ce vaste orchestre culturel, il n’y a ni chef, ni partition. Chacun joue en s’accordant sur l’autre. Seul un observateur extérieur, c’est-à-dire un chercheur en communication, peut progressivement élaborer une partition écrite, qui se révèlera sans doute hautement complexe ».

Voilà quelques unes des lignes significatives de la métaphorisation à l’intérieur de la linguistique. Evidemment, ce n’est pas par hasard que ces métaphorisations différentes, qui offrent à chaque fois une image assez cohérente, soient utilisées au cours de l’histoire : c’est que les métaphores scientifiques suivent l’esprit du temps. Il y a une certaine interaction entre les métaphores scientifiques et celles d’une époque. Il n’est donc pas surprenant que la linguistique du XIXe siècle ait emprunté ses images méthodologiques au darwinisme, que les structuralistes du Xxe siècle aient emprunté la plupart de leurs métaphores aux systèmes architectoniques de l’époque, ni que les générativistes empruntent leurs concepts aux modèles digitalisés de l’ordinateur. Et ce n’est pas fortuit non plus s’il y a actuellement ce contre-courant important en linguistique qui s’occupe justement des aspects communicatifs de la langue, étant donné que l’intercommunication mondiale est en train de prendre un essor aussi prodigieux. Ces conceptualisations métaphoriques différentes correspondent dans les grandes lignes à ce qu’on pourrait appeler « l’esprit de l’époque », qui serait coresponsable de la naissance des quatre modèles théoriques successifs. Les métaphores sont en quelque sorte les symboles de la culture, qui se reflètent non seulement dans le langage quotidien mais aussi, jusqu’à un certain degré, dans le métalangage scientifique. L’existence de ces quatre modèles n’exclut nullement, d’ailleurs, la possibilité de reconnaître d’autres modèles ou sous modèles à l’intérieur de ce vaste discipline qu’est la linguistique. De cette analyse, on peut déjà conclure que la métaphore est bien plus qu’une figure de style avec seulement une fonction décorative pour laquelle on l’a prise pendant longtemps, elle a encore d’autres fonctions dans le discours ou dans le métalangage. 4. Conclusions Les fonctions de la métaphore peuvent se combiner aisément. La fonction esthétique se combine fréquemment avec une fonction expressive, notamment dans les textes littéraires. Quant à la fonction théorique, elle se double facilement d’une fonction cognitive dans les 136

textes scientifiques. En fait, la métaphore constitue l’ancrage de tout discours théorique, et elle affecte l’essence même et la cohérence de n’importe quelle discipline. En ce qui concerne les fonctions de la métaphorisation dans le métalangage linguistique, nous pouvons conclure que ce sont surtout les trois dernières fonctions qui en sont responsables : la fonction cognitive, la fonction didactique et la fonction théorique. La fonction cognitive nous rend conscients de nouvelles idées et intuitions, la fonction théorique nous permet d’en faire un système cohérent, la fonction didactique nous permet de parler d’une problématique nouvelle et complexe à l’aide d’analogies qui nous sont familières. Ce sont donc ces trois fonctions aussi qui rendent la métaphore indispensable comme outil de description des faits de langue, quelle que soit l’optique sous laquelle on observe ces faits et quelle que soit la perspective adoptée pour leur description.
NOTES [1] Pour une excellente vue d’ensemble sur la métaphore, on n’a qu’à consulter Ricœur, P. (1993) ; [2] Cf. le « Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage » de Dubois et al. (1994), surtout voir catachrèse ; [3] Actuellement, cette distinction saussurienne, où synchronie et diachronie sont diamétralement opposées et n’ont au fond rien en commun, est en effet considérée comme une simplification injustifiée et dépassée. Ainsi, les nombreuses études sur le phénomène de la grammaticalisation nous ont montré qu’il est question d’une interdépendance étroite entre synchronie et diachronie ; [4] Pour plus de détails, voir L. Kukenheim (1966), surtout 65 sqq., 81-83 et 121 ; [5] Pour un aperçu plus détaillé, on se reportera notamment à L. Kukenheim (1966), 131 sqq. ; [6] Pour plus de détails, voir J.-C. Milner (1989) ; [7] Pour un excellent aperçu récent, voir notamment C. Kerbrat-Orecchioni 2001. BIBLIOGRAPHIE Cristea, T. (1979). Grammaire structurale du français contemporain. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcelesi, C., Mével, J.-P. (éds.) (1994). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Édition Larousse. Kerbrat-Orecchioni, C. (2001). Les actes de langage dans le discours, théorie et fonctionnement. Paris : Édition Nathan. Kukenheim, L. (1966). Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale. Leiden : Universitaire Pers. Lakoff, G., Johnson, M. (1985). Les Métaphores dans la vie quotidienne. Paris : Édition Minuit Milner, J.-C. (1989). Introduction à une science du langage. Paris : Édition du Seuil. Ricœur, P. (1993). La métaphore vive, Paris : Édition du Seuil. Saussure, F. (1976). Cours de linguistique générale. Paris: Édition Payot. Winkin, J.(1981). La nouvelle communication. Paris: Édition du Seuil. ABSTRACT All disciplines have their own way of metaphorical conceptualization which changes along with their development. This phenomenon will be illustrated in four major theoretical currents in the history of linguistics : comparative and historical linguistics, structural linguistics, generative grammar and pragmatics. Among the six different functions attributed to the metaphorical process in general, three in particular seem to be responsible for the metaphorical conceptualizations in linguistic terminology : i.e. the cognitive, the didactic and the theoretical function of metaphor. They actually seem to make metaphor an invaluable and even indispensable tool for the description of linguistic facts.

137

Mirela COSTELEANU, University of Piteşti

DIFFICULTIES IN TANSLATING SECIALIZED TEXTS
We shall start our approach with the question: Is the translation of literary texts different from the translation of specialized texts or may they be said to be the two ends of the same continuum? If we compare them to each other, we can conclude that literary texts are more open, giving the translator more freedom to play with words and phrases. Unlike these, specialized texts are more closed, more objective and concise. However, they sometimes abound in highly sophisticated and very rich linguistic choices. Besides linguistic/cultural competence both in the source language and in the target language, a good specialized translator needs competence in specialized domains. Having this in mind, a good question arises: Do we need a specialist who is also a translator or do we need a translator who is also a specialist? It goes without saying that a good translation of a specialized text cannot be made by someone who lacks the basic knowledge in the specialized field to which the respective text belongs.
“However, few domain experts want to translate and translator education is traditionally for linguists. Anyone involved in translator education recognizes the perennial problem of how to provide meaningful specialization in the curriculum, rather than introduction in the key areas. As academics, we are all aware that translation theory has tended to be for literary analysis, with an emphasis on intercultural and linguistic relativism. The advance of technology, in the form of machine assisted translation and machine translation, on the other hand, increasingly forces the language of both the original and the translation to be as standardized and as literal as possible, thus creating an even greater gulf between the theory and the practice of translation”[1].

It is the beneficiary’s task to turn to a good language service professional. It is next to impossible to translate a text without understanding it. In other words, the task of translating a specialized text is rendered difficult, if not impossible, by the translator’s scarce knowledge in the relevant field. Translating and understanding go hand in hand. The latter cannot rely on random knowledge. On the contrary, it must consist in solid and precise data. People expect translators to be specialists in all the possible fields, to be as good at translating a legal text, for instance, as they are at translating a medical text. Since this is a real utopia, we should confine ourselves to finding someone with a specialized training in a certain field, someone who is able to express himself/herself freely and who is not at all reluctant to develop his/her understanding of other fields. A good specialized translator will have to be able to cope with the following situations which, at times, can become very frustrating: - the translator may come across sentences which he/she perfectly understands, but he/she finds it challenging or even impossible to translate them into their native language because the latter lacks the appropriate linguistic means; - in spite of the various resources a specialized translator generally uses (e. g. general and specialized dictionaries and glossaries, encyclopaedias, terminological data banks, specialized monolingual and bilingual corpora), it is inevitable for them to find passages they simply don’t understand. The art of translating specialized texts is often seen as a kind of acrobatics. This comparison is justified by the constant need of migrating from a cultural universe to another. If someone believes that translating a text is synonymous with replacing words with their equivalents from another language, they are wrong. But they are also far from being right if they consider that solid knowledge in the respective field and in the target and the source 138

language is enough. A good translation takes more than this. It takes flexibility, the ability to adapt oneself to the specific needs of the text. Sometimes people resort to computer translation programs, expecting them to offer huge advantages over the conventional methods. When dealing with simple, individual words, things are easy and clear. But when it comes to complex, intricate sentences, most programs cannot cope with the simplest grammatical structures. What people should bear in mind is that modern translation software cannot successfully replace the translator, the most it can do is to assist the translator in the task of giving the best translation. On the contrary, to other people’s mind, machine translation is almost as precious as human translation since its merits are far from substituting words in one language for another. It can also apply complex linguistic knowledge. Machine translation does offer a solution in those situations in which the amount of material needed in different language versions is too vast for people to handle. The main purpose of translation is to function as a cross-cultural bilingual communication vehicle among various peoples from all over the world. Translation is attached more and more importance particularly thanks to globalization, rising international trade as well as to the development of technology. It is generally agreed that the quality of a translation will greatly depend on the quality of the translator. In order to be able to make a good translation of a specialized text, a translator cannot do without sensitivity to mother tongue as well as to foreign language, thorough knowledge of the subject, competence to write the target language. A lot of people have the tendency to consider that anybody can make a good translation of a text if they have an appropriate dictionary. In reality, we are speaking of a much more complex phenomenon and it must be added that its complexity increases when the text in question is a specialized one. A good translator should not lose anything from the original text, but he/she should not add anything to it. The translation should be faithful to the original version. Accurate translation of technical texts cannot be made without basic knowledge of this field. Otherwise, inaccuracies may occur. Thus, picture tube will often be rendered by nonspecialized translators as tubul de imagine when the rooted term in Romanian is tubul cinescopic or tubul catodic. Translating texts dealing with engineering and computer science can be very difficult sometimes because terminology expands and changes every day. Even specialized translators have to take a lot of pains to keep up with the richer and richer terminology. Roughly speaking, it is recommendable that a text dealing with IBM computer parts should be translated by an IBM computer specialist. If this is not possible, then the translator should know the technical concepts dealt with in the respective text. Any related documents in the target language can be of great help to the translator since dictionaries may fail to offer solutions to technical terminology problems. Specialized translators should be as attentive to the style of the document as they are to the information given and the terminology used. The style should perfectly match the type of the document as well as the intended audience. Even specialized translators have difficulties in finding proper equivalents for some English terms. Thus, the following terms are used as such in Romanian:
roll-on – copiere a fişierului dintr-o memorie de fişiere de nivel inferior într-un tip de volum; roll-off – copiere a fişierului lichés z dintr-o memorie de fişiere de nivel inferior cu ştergerea fişierului existent; smalltalk – primul limbaj de programare orientat pe obiectiv; checkpointing – vidare automată frecventă a informaţiei în periferic; blast – scriere de date în memoria scrisă; lacing – încheiere/perforaţie suplimentară pe cartelă indicând sfârşitul şirului de cartele specifice; spreadsheet – software pentru analizarea informaţiilor cuprinse în tabele.

Due attention should also be paid to those words which, in technical language, have a completely different meaning from the one in general English. 139

Bias in general English means a tendency to be in favour of or against something or someone without knowing enough to be able to judge fairly, a tendency of mind. In technical English, the term has different meanings: deviation, error, systematic distortion of a sign. Bus in general English refers to a large passenger-carrying motor vehicle, especially one which carries the public for payment. When used in connection with computers, the term has different Romanian equivalents: magistrală, tronson, cale principală. The translation of legal and economic texts, for instance, is more difficult than the translation of literary texts. The full context in which financial transactions usually take place are completely obscure to laypeople. Financial documents lack those details which we need to interpret them correctly. No wonder different translators offer different translations of the same document.
“While lawyers cannot expect translators to produce parallel texts that are identical in meaning, they do expect them to produce parallel texts that are identical in their legal effect.”[2]

The difficulties of translating legal texts are caused mainly by the striking differences between the Romanian legal system and the English one. Thus, the translation of legal texts from English into Romanian and vice versa poses a lot of problems which occur because of the nature of legal language and the specific features of the English and the Romanian legal systems and languages. Legal texts are often difficult to translate mainly because of the occurrence of words which find no equivalent in the target language. A lot of people have difficulty in finding corresponding words for the English barrister and solicitor. Since there is no equivalent for the English and the Welsh concepts, the easiest way for the Romanian translator will be to paraphrase them. Things become even more confusing for laypeople if they take into account three other terms which apparently designate the same concept. According to Longman Dictionary of English Language and Culture, a barrister is a lawyer who has the right of speaking in the higher courts of law whereas a solicitor is a lawyer who gives advice, does the necessary work when property is bought and sold, and speaks especially in the lower courts of law. An advocate, used especially in Scottish English, refers to a lawyer who speaks in defence of or in favour of another person in court, a lawyer is a person whose business is to advise people about laws, write formal agreements, or to represent people in court, an attorney, used especially in American English, designates a lawyer. The final idea of this paper is that we should give translation the importance it deserves instead of reducing it to a mechanical process that can be carried out with the help of a dictionary alone. It should be seen as a much more complex activity going beyond simply linking words in order to produce a translation that is correctly understood by the target audience unfamiliar with the source language.
NOTE [1] Maia, Belinda, Terminology and Translation – bringing research and professional training through technology, 2005 :112. [2] Ayfer, Altay, Legal Translation, 2002: 23. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Peter, Newmark (1995), A textbook of translation, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Martin, Weston (1991), Problems and Principles in Legal Translation, The Incorporated Linguist. Adriana, Vizental (2008), Metodica Predării Limbii Engleze, Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language, Iaşi: Editura Polirom. Andrew, Chesterman (1994), Quantitative Aspects of Translation Quality, Lebende Sprachen 4/1994. Ayfer, Altay, (2002), Legal Translation, Translation Journal, Vol. 6, No. 4. Maia, Belinda, (2005), Terminology and Translation – bringing research and professional training through technology, Translators’ Journal, No. 4.

140

ABSTRACT The present paper deals with the main difficulties encountered during their English course by those students training to become electronics engineers. It is intended as an analysis of the English technical terms which have no equivalents in the Romanian vocabulary. The very notion expressed by some words is so closely connected with the English variants that the students will end up by using the English terms without the slightest effort to think of the proper Romanian corresponding terms. Moreover, they will often have the tendency to adapt them phonetically and even graphically to the Romanian language. The reverse phenomenon is also obvious among students when having to translate such sentences as When the number of electrons reaching the screen is large, we see a bright spot. Most of the students will strive to find the Romanian equivalent for the English word spot, which has been adopted by the Romanian language, as well. (spot = spot, pata de lumina, punct/element de imagine).

141

Elena CROITORU, “Dunărea De Jos” University of Galaţi

ON THE CHALLENGES OF CONFUSABLES AS TRANSLATION TRAPS
It is often difficult to find the right word to express a message in our own language. So much the more difficult is it to find the right word(s) in order to render a message in another language, especially when the two languages are so different like English and Romanian. The arguments which are most often set forth are related to polysemy, synonymy and homonymy. Besides the large number of traps in the English language into which the natives themselves may often fall, there are lots of traps in translating from English into Romanian, or viceversa. In this respect, Bryson’s[1] opinion is as funny as true:
“Any language where the unassuming … word fly signifies an annoying insect, a means of travel, and a critical part of a gentleman’s apparel is clearly asking to be mangled”.

1.1. By way of illustration, one cannot ignore the other meanings of the word fly. Thus, it may seem very interesting to consider the polysemy of fly, especially its figurative meanings in idiomatic phrases such as fly on the wheel[2] ‘a person who overestimates their influence’, fly on the wall[3] ‘an unnoticed observer of a particular situation’, or in idiomatic collocations such as a fly in the ointment[4] ‘a minor irritation spoiling one’s enjoyment of something’ and fly in amber ‘a curious relic of the past’[5]. In addition to the denotative meanings of the verb fly, its figurative meanings are also obvious in such phrases as fly a kite[6] ‘try something out in order to test opinions’ a sonda terenul, a încerca să vadă de unde bate vîntul[7], fly off the handle (fam).’lose one’s temper unexpectedly’ a-şi ieşi din sărite/ pepeni/ ţâţâni; a-i sări muştarul/ bâzdâcul/ ţandăra; a se aprinde brusc; a i se sui piperul la nas[8], fly the nest (fam) ’leave one’s parents in order to live on one’s own’ a-şi lua zborul, a se descurca singur, a trăi pe cont propriu, fly the pit (humourous) ‘to move unexpectedly without paying the rent’ a o şterge, a zbura din colivie[9]. Such expressions are used in both common core English and in functional languages: e.g. a fly-by- night peeson trecător, pasager; (ec.) insolvabil[10], fly the eagle (pol. Am. E) a ţine un discurs bombastic propăvăduind idei expansioniste[11]. Special attention has to be volant, devoted to words such as flyweight (box) categoria muscă, and flywheel which are not collocations but one-word compounds[12]. However, in spite of its polysemy, the word fly is not included in dictionaries of troublesome words and phrases. It is worth mentioning, though, as an example of polysemy. Moreover, I would consider it troublesome in the collocational idiomatic patterns referred to above which may be included among confusables as translation traps. 1.2. Confusables cause great problems in translation, being the source of many misinterpretations and translation errors. Sometimes the difference(s) between confusables may be explained only in terms of collocability. Their meaning becomes clear only in collocations. In this respect, an example may be the pair of confusable adjectives distressful, distressing: e.g. distressful circumstances (involving stress) and distressing news (causing stress). The same may hold valid with the pair of adjectives disordered, disorderly used with the meaning nearanjat/ în dezordine and dezordonat, respectively: e.g. a disordered shelf, a disorderly room/crowd. Moreover, they can be included in the category of false friends. Furthermore, a series of confusables such as discord, discordance, discordancy may be translation traps[13] because the differences in their meanings are difficult to perceive, and in monolingual dictionaries each of them is explained by using the other two. Thus, it is in a 142

collocation such as martial discord that the meaning of discord dezacord is understood as lack of harmony lipsă de armonie. The other two words are specific to Am.E. In addition, the noun discordance seems to be usually employed in the singular with the meaning of general discord, i.e. difference of opinions, whereas the noun discordancy seems to be frequently employed with its plural form meaning controversies and involving repeatedness. On the other hand, there are three English nouns used for the Romanian noun întrerupere: discontinuance, discontinuation, discontinuity. The first is used with the meaning cessation (întrerupere, încetare): e.g. business discontinuance. The second and the third are used in American English. The noun discontinuation is related to a breach in one’s activity: e.g. discontinuation of work, whereas discontinuity refers to some gap or break in something (surface): e.g. major discontinuities on the surface of the moon[14]. 2. There are a lot of pairs and groups of words which are easily confused both by natives and by translators because their forms are misleading. These confusion-generating forms may be considered at the phonological level, on the one hand, and at the morphological level, on the other. 2.1. Phonologically speaking, there are a lot of words which can be confused because they are ‘soundalikes’, i.e. homophones:
e.g. brake, break ⎟breɪk⎟, breach, breech⎟brɪ:t∫⎟, broach, brooch⎟'brəυt∫⎟, canvas, canvass⎟'kænvəs⎟, cask, casque ⎟kɑ:sk⎟, cast, caste⎟kɑ:st⎟, censor, censer⎟'sensə⎟, check, cheque⎟t∫ek⎟, chord, cord⎟kɔ:d⎟, council, counsel⎟'kaυnsǝl⎟, cruise, cruse ⎟kru:z⎟, cubical, cubicle⎟'kju:bɪkǝl⎟, curb, kerb⎟kǝ:b⎟, currant, current⎟'kʌrǝnt⎟, curtsy, curtesy ⎟'kǝ:tsi⎟, dependant, dependent ⎟dɪ'pendǝnt⎟, dollar, dolour⎟'dɔlǝ⎟, doolie, dooly⎟'du:li:⎟, enquiry, inquiry⎟ɪn'kwaɪǝri⎟, faint, feint⎟feɪnt⎟, fair, fare⎟fɛǝ⎟, faze, phase⎟'feɪz⎟, flair, flare⎟flɛǝ⎟, flea, flee ⎟fli:⎟, indict, indite⎟ɪn'daɪt⎟, main, mane⎟'meɪn⎟, maize, maze⎟meɪz⎟, pail, pale⎟peil⎟, pendant, pendent⎟′pendǝnt⎟, pray, prey⎟prei⎟, rack, wrack⎟ræk⎟, reign, rein⎟reɪn⎟, review, revue⎟rɪ′vjυ:⎟, stake, steak⎟steɪk⎟, tail, tale⎟teil⎟, vale, veil⎟veil⎟, veracious, voracious⎟vǝ′reiʃǝs⎟.

At the phonological level, other pairs of words show vowel alternation, voweldiphthong alternation, or consonant alternation. 2.1.2. Vowel alternation
e.g. amend ⎟ə'mend⎟, emend ⎟ɪ'mend⎟, balk ⎟bɔ:lk⎟, bulk ⎟bʌlk⎟, billow ⎟'bɪləυ⎟, bellow ⎟'beləυ⎟, breath ⎟breθ⎟, breathe ⎟brɪ:ð⎟, collision ⎟kǝ'lɪʤǝn⎟, collusion ⎟kǝ'lu:Ʒǝn⎟, confidant ⎟'kɔnfɪdænt⎟, confident ⎟'kɔnfɪdǝnt⎟, crud ⎟ krʌd⎟, crude ⎟kru:d⎟, deference⎟'defǝrǝns⎟, difference⎟'dɪfrǝns⎟, desert ⎟'dezǝt⎟, dessert ⎟dɪ'zǝ:t⎟, don ⎟dɔn⎟, done ⎟dʌn⎟, dram ⎟dræm⎟, drum ⎟drʌm⎟, expanse ⎟ɪk'spæns⎟, expense ⎟ɪk'spens⎟, fallow⎟'fælǝυ⎟, fellow⎟'felǝυ⎟, feast ⎟fɪ:st⎟, fist ⎟fɪst⎟, flutter ⎟'flʌtǝ⎟, flatter ⎟'flætǝ⎟, mash ⎟mæ∫⎟, mesh ⎟me∫⎟, master ⎟′mɑ: stǝ⎟, muster ⎟′mʌstǝ⎟, meal ⎟mɪ:l⎟, mill ⎟mɪl⎟, moral ⎟′mɔrǝl⎟, morale ⎟mə′ra:l⎟, mute ⎟mjυ:t⎟, mutt ⎟mΛt⎟, paddle ⎟′pædl⎟, peddle⎟′pedl⎟, parish ⎟′pæri⎟, perish ⎟′periʃ⎟, reward ⎟rɪ′wɔ:d⎟, reword ⎟rɪ′wə: d⎟, slather⎟′slætə⎟, slaughter ⎟′slɔ:tə⎟, snooty ⎟′snu:ti⎟, snotty ⎟′snɔti⎟, splatter ⎟′splætə⎟, splutter ⎟′splʌtə⎟, staff ⎟sta:f⎟, stuff ⎟stʌf⎟, warring ⎟′wɔ:rɪŋ⎟, worrying ⎟′wʌrɪŋ⎟, warrior ⎟′wɔ:riǝ⎟ , worrier ⎟′wʌriǝ⎟.

2.1.3. Vowel- diphthong alternation
e.g. bath⎟bɑ:θ⎟, bathe ⎟beɪð⎟, blithering ⎟'blɪðəriŋ⎟, blithsome ⎟'blaɪðsəm⎟, boast ⎟bəυst⎟, boost ⎟bu:st⎟, but ⎟bʌt⎟, butt ⎟bʌt⎟, butte ⎟bju:t⎟, chordal ⎟'kɔ:dǝl⎟, cordial ⎟'kɔ:diǝl⎟, compromis ⎟'kɔmprǝ,mi:⎟, compromise ⎟'kɔmprǝ,maɪz⎟, diva ⎟dɪ:vǝ⎟, dive ⎟daɪv⎟, dobby ⎟'dɔbɪ⎟, dobie

143

⎟'dǝυbɪ:⎟, dom ⎟dǝm⎟, dome ⎟dǝυm⎟, dun ⎟dʌn⎟, dune ⎟'dju:n⎟, draught⎟drɑ:ft⎟, drought ⎟draut⎟, flake ⎟fleɪk⎟, flak, flack ⎟flæk⎟, inhuman ⎟ɪn'hjυ:mǝn⎟, inhumane ⎟ɪn'hjυ:meɪn⎟, mod ⎟mɔd⎟, mode ⎟′mǝud⎟, nap ⎟′næp⎟, nape ⎟neip⎟, navvy ⎟′nævi⎟, navy ⎟′neivi⎟, slop ⎟slɔp⎟, slope⎟sləup⎟.

2.1.4. Diphthong -vowel alternation
e.g. abate ⎟ə'beit⎟, abet ⎟ə'bet⎟, canary ⎟'kə'nɛəri⎟, cannery ⎟'kænəri⎟, caper ⎟'keɪpə⎟, capper ⎟'kæpə⎟, chafe ⎟t∫eɪf⎟, chaff ⎟t∫ɑ:f⎟ ⎟t∫æf⎟, dose ⎟dǝυs⎟, doss ⎟dɔs⎟, dray ⎟dreɪ⎟, dry ⎟draɪ⎟, dree ⎟dri:⎟, stable ⎟′steɪbəl⎟, stubble ⎟′stʌbəl⎟

2.1.5. Diphthong alternation
e.g. compeer ⎟'kɔm'pɪǝ⎟, compere ⎟'kɔmpɛǝ⎟

2.1.6. Consonant alternation
e.g. bath⎟bɑ:θ⎟, bathe ⎟beɪð ⎟, blighter ⎟'blaɪtə⎟, blither ⎟'blaɪðə⎟, breath ⎟breθ⎟, breathe ⎟brɪ:ð⎟, canal ⎟kə'næl⎟, channel ⎟'t∫ænəl⎟, censor ⎟'sensə⎟, censure ⎟'sen∫ə⎟, concede ⎟kǝn'si:d⎟, conceit⎟kǝn'si:t⎟, deadly ⎟'dedli⎟, deathly ⎟'deθli⎟, delude ⎟dɪ'lu:d⎟, deluge ⎟'delju:ʤ⎟, descend ⎟dɪ'send⎟, descent ⎟dɪ'sent⎟, device ⎟dɪ'vaɪs⎟, devise ⎟dɪ'vaɪz⎟, divers ⎟'daɪvǝz⎟, diverse ⎟daɪ'vǝ:s⎟, dither ⎟'dɪθǝ⎟, ditcher ⎟'dɪt∫ǝ⎟, douse, dowse ⎟dǝυs⎟, doze ⎟dǝυz⎟, errand ⎟'erǝnd⎟, errant ⎟'erǝnt⎟, relief ⎟rɪ′lɪ:f⎟, relieve ⎟ri′li:v⎟

2.1.7. Consonant addition
e.g. bellow ⎟'beləυ⎟, bellows ⎟'beləυz⎟, clam ⎟klæm⎟, clamp ⎟klæmp⎟, chum ⎟t∫ʌm⎟, chump ⎟t∫ʌmp⎟, sand ⎟sænd⎟, sands⎟sændz⎟

Mention should be made that vowel or consonant alternation may be combined with shift of stress:
e.g. canal ⎟kə'næl⎟, channel ⎟'t∫ænəl⎟, divers ⎟'daɪvǝz⎟, diverse ⎟daɪ'vǝ:s⎟, desert ⎟'dezǝt⎟, dessert ⎟dɪ'zǝ:t⎟

2.2. At the morphological level, a large number of pairs or groups of troublesome words are real traps in translation. 2.2.1. N-N pairs
admission, admittance advance, advancement apposition, opposition ascent, assent assent, consent, assurance, insurance barbarism, barbarity base, basis bondman, bondsman boor, bore brake, break breach, breech camouflage, camouflet canal, channel canary, cannery canteen, cantina cantle, cantling capa, cape carton, cartoon catch-up, catchup cessation, cession chord, cord chum, chump colleger, collegian collision, collusion commandment, commendation commissar, commissary commissionaire, commissioner commutator, commuter compeer, compere complexion, complexity composer, compositor composite, compound conscience, consciousness consummation, consumption contention, contentment council, counsel curb, kerb curricle, curriculum data, dates defendant, defender deference, difference deliverance, delivery deportation, deportment disparagement, disparity dispensation, dispense

144

diplomat, diplomate disposal, disposition ditcher, dither dobby, dobie doolie, dooly draft, draught drop-off, drop-out emergence, emergency emigrant, immigrant enormity, enormousness enquiry, inquiry expanse, expense expectancy, expectation failing, failure fish, fishes garb, garbage genius, genus groove, grove informant, informer installation, installment intent, intention

2.2.2. N- N- N groups

cask, casque, casket censor, censure, censer chatelaine, cahteline, chat (up) line chink, Chink, Chinkie courtesy, curtesy, curtsy desert, deserts, dessert discord, discordance, discordancy

2.2.3. Adj. - Adj. pairs

alternate, alternative amateurish, amatory apposition, opposition arbitral, arbitrary ashen, ashy auspicial, auspicious balky, bulky blithering, blithesome bored, boring candent, candescent candid, candied capacious, capacitive carefree, careless childish, childlike chordal, chordial classic, classical comic, comical commanding, commendable commutable, commutative comprehensible, comprehensive compulsive, compulsory

confused, confusing congruent, congruous conscious, conscientious consequent, consequential contemptible, contemptuous credible, creditable critic, critical damn, damned deadly, deathly decorative, decorous deductible, deductive defective, deficient defensible, defensive deferrable, deferred definite, definitive degraded, degrading dejected, disjected delighted, delightful denominational, denominative derisive, derisory desirable, desirous digestible, digestive disappointed, disappointing disordered, disorderly disposable, disposed disrespectable, disrespectful dissentient, dissentious dissociable, dissocial distinct, distinctive divers, diverse elemental, elementary emotional, emotive enviable, envious envious, invidious exhausting, exhaustive expedient, expeditious extant, extent fearful, fearsome fiddling, fiddly fierce, fiery fitful, fitted fixated, fixed flagged, flagging forced, forceful forgivable, forgiving gold, golden graceful, gracious grieved, grievous human, humane immanent, imminent impious, impish impractical, impracticable incredible, incredulous indigenous, indigent indistinct, indistinguishable

ingenious, ingenuous inhuman, inhumane insensible, insensitive intent, intentional laden, loaded leisured, leisurely manly, manish masterful, masterly righteous, rightful seasonable, seasonal sensible, sensitive special, specious unreasonable, unreasoning vacant, vacuous varied, various vindicative, vindictive

2.2.4. Adj. - Adj. - Adj. groups

allusive, elusive, illusive amenable, amiable, amicable barbarian, barbaric, barbarous benefic, beneficent, beneficial civic, civil, civilian congeneric, congenial, congenital continual, continuative, continuous decretal, decretive, decretory depressed, depressing, depressive diffuse, diffusible, diffusive distressed, distressful, distressing effective, effectual, efficient entranced, entrancing, entrenched enviable, envious, invidious explanatory, explicable, expletive fatal, fated, fateful ineffective, ineffectual, inefficient

2.2.5. N - Adj. pairs

blight, blithe chilli, chilly cleric, clerical clinic, clinical commode, commodious confidant, confident crud, crude

145

currant, current dependant, dependent dinghy, dingy dope, dopey errand, errant

2.2.6. V - V pairs

adjudge, adjudicate afflict, inflict alleviate, elevate allude, elude appose, oppose attach, attack avoid, evade avouch, vouch boost, boast charted, chartered command, commend decompose, discompose decry, descry

deduce, deduct detract, distract disable, disenable distrust, mistrust elapse, lapse enjoin, join endanger, engender implicate, imply induce, induct merge, emerge *** fasten on, fasten onto follow up, follow up with fix up, fix up with get down, get down to give over, give over to give up, give up on, give up to go through, go through with

mess around, mess around with, mess with muck about, muck up *** approve, approve of become, become of believe, believe in

2.2.7. N -V pairs

advice, advise bath, bathe blighter, blither breath, breathe clam, clamp cloth, clothe cold pack, cold-pack device, devise dispensation, dispense disproof,disprove

2.2.8. The pairs of groups which are less frequent are the following:

Adj.- N:Cambrian, Cambric; directional, directory; duff, duffer; fair, fare; fallow, fellow; V- Adj.: decouple, decuple; collide, collied; disparage, disparate; leer, leery; drowse, drowsy; V - N: applaud, applause; avenge, revenge; broach, brooch; caper, capper; chafe, chaff; commandeer, commander; concede, conceit; cruise, cruse; descend, descent; keep away, keepaway; Adj. - Adj. - Adj. - Adj. groups: lone, lonely, lonesome, alone; N – N - Adj.: adherend, adherent, adhesive; N – N –N- Adj – Adj.: dud, dude, duds, duddy, duddish; N – Adj. - N: diagnosis, diagnostic, diagnostics; N – Adj. – Adj.: descendant, descendent, descendible; maniac, maniacal, manic; dough, doughty, doughy; N – Adj.– N- N: desert, deserted, deserts, dessert; Adj.–N- Adj: cameral, cameralist, cameralistic;disputable, disputant, disputations; Adj. – Adj. - N: civic, civil, civilian; Adj. – V-en: complected, completed; drab, drub; Adj. – V – Adj. – Adj.:dilatate, dilate, dilative, dilatory; Adj. – N- V: agape, gap, gape; Adj. – V- N - Adj: loath, loathe, loathing, loathsome; N – V- Adj. – Adj.: dot, dote, doting, dotty; Adj.– N- Adj- Adj.: dull, dullard, dullish, duly; Vt Vi/ Vi Vt: avouch, vouch; decompose, discompose; N – V- N: commandant, commandeer, commander; V-V-V: assure, ensure, imsure; V-V-V-V-V: raise, rise,rouse, arise, arouse; V-N-N: ascend, ascent, asssent; V-N-Adj. –N: dodge, dodger,dodgy, doge; V-Adj.- N-Adj. :dump, dumpish, dumpling, dumpy; Conj-N-N: but, butt, bute; V-V-N: billow, bellow, bellows; Adj.- Adv.: light, lightly; mere, merely; Adv. –Adj.: readily; ready; Adj.- Adv. - Adv:outward, outwardly, outwards; Adv.- Adv.: alternately, alternatively; altogether, all together; exceedingly, excessively; especially, specially; first, firstly; Adv.- Adv. – Adv.: at last, lastly, last of all.

146

2. or literary) advice: The president took counsel from some clever specialists: sfat. comical. wood – wooded – wooden. topical./ pl. care se poate înţelege. capitalist. clinical. comprehansible – comprehensive. The explanations concerning the cultural differences are given either in brackets. comprehensive ⎟. Over 80% of British pupils attend comprehensive schools. (formal. the adjectives getting the suffix –al or –ic: e.) (of education) teaching pupils of different abilities over the age of 11: She goes to the local comprehensive (school).packed. ethnical. pessimist. be on the council: to be an elected member of it: Her husband is on the council: a fi membru (ales) în consiliu.10. 2.) 1. carline – car line. clinic. register. topic. Children are often put in groups according to their level of ability at a comprehensive: We didn’t want to send our son to a public school.insure. dragon. For example: council ⎟'kaυnsǝl⎟ n. BrE) the group representing local government in a town: The council have told them to clean the streets: consiliu local/ municipal. we thought of the local comprehensive. 147 . There are differences between past participle forms such as certified . clar. 1. classical. chilli. variety of English. which took pupils depending on whether they had passed or failed an exam called the eleven-plus. like the indications of grammatical status. BrE. town council. pessimistic. (no comp. county council. They are usually pointed out when discussing the differences between pairs or groups such as gold-golden. (esp. critical. and wool-woolen. 2. (to) (formal) that can be made out: It was a short. 2. a nu-şi face cunoscute planurile. (+ sing. intenţiile. tactic. commutator – commuter.dragoon.chevrette.kɔmprɪ'hensɪv⎟ adj.wolly. Culture specific confusables are some of the greatest translation traps. critic. That is why the Americans use the collocations: city council. economical. Cultural note. magical. 2. magic. doolie – dooly. thorough. modality. clasic. This article gives a comprehensive knowledge of the subject: minuţios. Cultural note In British English council is used for local government authority. This document is comprehensible only to specialists. comprehensible speech appreciated by everybody. comprehensible ⎟. cuprinzător. cafe – cafeteria. Some examples of such confusables are: assure – ensure .kɔmprɪ'hensǝbǝl⎟ adj. counsel ⎟'kaυnsǝl⎟ n.9.2.dobie. There are pairs of troublesome adjectives which may be real traps for translators. i.(law) a lawyer (in Britain a barrister) defending someone in law court: Neither of the parties were represented by counsel (= neither of them had lawyers). dom-dome. v. 3. sadist. dobby. comic. rot-rotten. The judge called the defence counsel to set forth evidence: avocat. modern.2.g. introduced in 1965. 3. commissionaire – commissioner. a group of people appointed or elected to make laws. modernistic. inteligibil. electric. where the system of local government varies from state to state.chilly. tactical. council – counsel. minute: There had been comprehensive inspection of the whole factory. economic. cheveret – chevret . 1. to keep one's own counsel: to keep one's opinions. canteen – cantina. sadistic.) There was a family council to decide what to do with the land: consiliu. or to take decisions: The matter was debated in the Security Council (fig.certificated. or as a cultural note. or sunk-sunken. commisar – commisary. vast. electrical. replaced the old system of grammar schools and secondary moderns. The comprehensive system. or intentions secret: He had been known to be a man who used to keep his own counsel: a nu-şi spune secretul. It is not very common in the US. 3. capitalistic. not to mention the basic differences between such forms as drunk – drunken. ethnic.e. centenary – centennial. packaged .

Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. L. [3] It may also occur as a modifier. Tatos (1982) Dicţionar frazeologic român-englez. [10] Leviţchi and Bantaş 1999: 342. [4] It was originally used with biblical allusion to Ecclesiastes 10:1. REFERENCES Bryson. [5] Allusion is made to the amber –trapped fossilized bodies of insects.4. 1982: 117. Knowles. Thus. Bucureşti: Editura Teora. L. [9] Nicolescu et al. UK: Penguin Books. in which the DNA essential to the recreation of dinosaurs was retrieved from the animal’s blood supposedly fossilized with the insect that had fed from it” (ibidem). ***Longman Dictionary of English Language and Culture (1992) UK: Longman Group Ltd. [8] Nicolescu et al. Leviţchi. Nicolescu. collocational patterns and idiomatic phrases into Romanian? The entries included in Confusables as Translation Traps with their contextualizations and Romanian equivalents may give you a clue about this. To conclude. Croitoru.g. E. NOTE [1] Bryson 1990: 2. (ibidem) [7] Nicolescu et al. e. Bantaş (1999) Dicţionar englez-român. Preda and M. E. (2004) Dictionary of Confusables as Translation Traps. Last. besides the explanations referring to the differences in meaning between confusable words. 1982: 116. [6]This meaning is derived from the historical sense ’raise money on credit’. and A. (2006) Oxford Dictionary of Phrase and Fable. an index of Romanian words and phrases corresponding to the English confusables is of a great help to the ’end-users’. [2] Reference is implicit to Aesop’s fable of a fly sitting on the axletree of a moving charriot and saying ’See what a dust I raise’ (Knowles 2006: 261). An ideal to touch is for such a ’beneficient’ act of writing a book of confusables as translation traps to be ’beneficial’ to the ’next-users’ too. 1982: 116. 148 . ABSTRACT What are the challenges to be faced by learners of English when translating troublesome words. ‘Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour’ (ibidem). (1990) Mother Tongue.. A. [12] Leviţchi and Bantaş 1999: 343. a fly-on-the-wall documentary used with reference to ‘a film making technique whereby events are merely observed and presented realistically with minimum interference rather than acted out under direction (ibidem). pronunciation. a dictionary of troublesome words or confusables is very useful for giving indications about usage. “The image was given a different slant by Michael Crichton’s thriller Jurassic Park (1990) and the Spielberg film based on it. the sense of testing public opinion about ”one’s creditworthiness gave rise to the current figurative usage”. I. but not least. [13] Croitoru 2004: 112. 1982: 116.. Oxford: Oxford University Press. [14] Croitoru 2004: 111. [11] Nicolescu et al. Pamfil-Teodoreanu. spelling. B. Iaşi: Institutul European. the contextualizations being as essential as their translation because they reinforce the meaning and show how words are used in context.

Schemele sunt după posibilităţile lor combinatorii. XIV-XIII î. nici nominale se combină numai cu prepoziţia şi pronumele personale. Majoritatea substantivelor derivă din rădăcina verbală. Universitatea „Dunărea de Jos“ Galaţi SEMANTICA REFERATULUI BIBLIC AL FACERII LUMII « Ştiinţa dicţionarelor – dicţionarul abordat din perspectiva lingvistică. fie prin forme cu sufix. Schemele nici verbale. încă nu funcţionează la români. 3) posibilitatea susţinerii unei comunicări. Provocare este şi pentru Teologie. Deşi în ultimii 20 de ani s-au înfiinţat mai multe Facultăţi de Teologie.). devenind limba naţională a evreilor. vocalele (lungi sau scurte) au un rol secundar. În ceea ce priveşte persoana. nu doar pentru filologi. dar care sunt destul de firave faţă de potenţialul pe care îl are Biserica Ortodoxă Română. care se exprimă. dar care are încă nebănuite profunzimi : Referatul Biblic al Facerii Lumii. Verbele au numai două moduri personale – indicativ şi imperativ şi două impersonale – infinitiv şi participiu. nominale. deoarece suntem mult prea săraci. limbile semito-hamitice sunt flexionare. iar adjectivul nu are forme speciale pentru gradele de comparaţie care se redau prin adăugarea prefixului. Limba ebraică biblică face parte din grupa limbilor canaanene şi a fost vorbită în Canaan. Nu putem trece sub tăcere.Hr. verbale şi nici verbale. Ca şi limbile indo-europene. Ne referim la Pr. articolului sau repetarea cuvântului. o conştientizare a secetei culturale. ci. Ion Bria [2]. ele schimbă uşor. nici nominale. de câţiva temerari. Limba ebraică biblică are un alfabet consonantic. Dacă schemele verbale folosesc sufixe pronominale şi sunt de 3 feluri – diateză. lipseşte un dispecer general. Formulăm explicit motivele colaborarii noastre : 1) generozitatea. care se înrudeau între ele. A cunoscut o dezvoltare deosebită. substantivele comune compuse sunt puţine şi. cele 23 de consoane putând da. într-un număr limitat de scheme prin care se exprimă raporturile gramaticale. care ne-au lăsat câte o lucrare în acest sens. Conştiinţa colectivităţii în cercetare. cunoscută de toată lumea. care este formulă autonomă şi se foloseşte ca subiect sau predicat. Literele alcătuiesc rădăcina triconsonantică sau baza cuvântului care se scrie de la dreapta la stânga. unele eforturi. Părţile de cuvânt se obţin prin combinaţia vocalelor. în distribuţie complementară : prima. pr. dar şi provocarea temei – Ştiinţa dicţionarelor : 2) conştientizarea nevoii unui dialog interdisciplinar în cercetarea academică . Mircea Păcurariu [3]. aş dori să fac unele precizări legate de limba ebraică biblică. Faţă de consoane. ca şi cele nominale se pot obţine prin alternanţe vocalice (flexiune internă). Înainte de a trece la tratarea propriu-zisă a temei. despre o temă. pentru toate specializările posibile. depuse până acum. ci în posesia unor astfel de instrumente de lucru. Mai facem şi precizarea că. Face parte din limbile semito-hamitice. diferite părţi de cuvânt. aceasta se exprimă prin două mărci. cu unele mici excepţii. deşi avem baza logistică pentru o abordare frontală a nevoilor imediate de întocmire a unor dicţionare teologice. prin combinaţia lor. Formele verbale. cele nominale au ajuns să fie lexicalizate. într-o lume academică. fiind vorbite de descendenţii lui Noe [4]. Substantivul la singular se opune unei forme de colectiv. timp şi mod. valorile gramaticale exprimându-se prin alternanţe vocalice (flexiune internă). deşi s-au obţinut foarte multe doctorate. din nefericire. am acceptat invitaţia «Centrului de cercetare în Teoria şi practica discursului». dar şi ca obiect cultural » este o provocare extraordinară. nu în ştiinţa dicţionarelor. pentru derivarea cuvintelor se folosesc diferite metode. odată cu intrarea israeliţilor (sec. pr. în general. de strictă necesitate. o inimă care să bată coerent.Ionel ENE. Vocabularul limbii ebraice biblice era compus din aproximativ 149 . încă nu se pune la noi. Mircea Basarab [1]. puţin variate. În teologia românească problema dicţionarelor este secundară. problemă care. fie prin forme vechi de colectiv.d. De aceea. Rădăcinile cuvintelor sunt în majoritate triliterale şi ele îşi păstrează numai consoanele. cea de a doua prescurtată sau sufixată are valoare de complement direct la verbe şi de posesie la substantive. substantivul se acordă în gen şi număr cu numeralul. pare-se. cu rădăcinile triconsonantice. în care s-au scris cărţile Vechiului Testament.

cu cele două direcţii : Mişna (sec. atât faptul că El e creatorul Universului. omului i-a fost foarte greu să mai descifreze mesajul divin. În evoluţia ei. să citească mesajul său. îşi pierde originalitatea şi tinde spre imitaţie. chiar în mediile universitare sau cercetarea academică.Hr. peste veacuri. A fost nevoit să transfere imaginile descoperirii în text clar. Este important de cunoscut că « Biblia e însăşi rostirea lui Dumnezeu. Ele au fost fixate în scris în Talmud. care derivau din 500 de rădăcini triconsonantice [5]. momentul în care „Teologia se făcuse filologie”. şi astfel tu vei fi pentru el ceea ce sunt Eu pentru tine ». cu evaluări semantice şi ediţii critice…. cu sensul de Istoria 150 . dar momentul este deosebit de semnificativ. Dar să pornim la drum! „Întru’nceput a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facere I. Când a fost chemat la această misiune. cu foarte multe împrumuturi. tâlcuiri. pentru înţelegerea Sfintei Scripturi. de autori. oricine va dori să cunoască Adevărul. căci. pentru ca acest lucru să fie cunoscut şi de ceilalţi oameni. fratele tău. a încercat să paseze responsabilitatea. la sfârşitul sec. ca. textul ce se citea la sinagogă nu mai era înţeles. căruia Dumnezeu i-a descoperit. De 10 ori se întâlneşte la plural – tol’dot. dar Aaron. de codici şi colecţii. VI d. în 1921. ca limbă literară religioasă. Întru’nceput. fraze şi cărţi. eşti. fapt ce a dus la apariţia unor traduceri. totul. dar şi modul în care l-a creat. în ultimă instanţă. iar el a reuşit să articuleze în cuvinte. iar în poezie prin claritatea stilului. II d. Cu timpul ebraica este înlocuită în vorbire cu aramaica. 1) [9]. în anul 1948. după primul cuvânt. de traduceri şi copişti. a fost obligat să folosească raţiunea şi limbajul uman.Hr) şi Ghemara (Ierusalimiteană sec. uneori. cu exprimare simplă. Dacă Dumnezeu a vorbit cu Adam într-un mod simplu după căderea în păcat. menit să redea filologiei transparenţa teologică prin care cuvintele redevin Cuvânt” [8]. Recunoscută ca limbă oficială.Cum o voi face Doamne. în dialogul divino-uman. Şi nu cred că ar fi cineva care să nu înţeleagă că Moise. prima fiind cunoscută sub numele de epoca de aur şi s-a impus prin puritate.Hr. XIX de ebraica modernă sau ivrit. îşi pierde prospeţimea. Întrucât poporul nu mai vorbea limba ebraică.5500 de cuvinte. şi Babiloniană. Din excepţie în excepţie. Eu îţi voi spune ţie. Moise a mai primit o poruncă: Apucă-te şi scrie totul într-o carte! Şi el a scris şi de atunci au început problemele analizate de filologi şi teologi. prin care Dumnezeu a ales să le grăiască oamenilor. cartea Facerii se numeşte Bereşit – be’re’şit – la început. iar evreii o vor folosi numai în cult. în textul masoretic. sec. mai mult chiar să le ofere Cuvântul Său scris. Din sec. ca ceea ce el scrie să fie accesibil omului. Încercarea de a surprinde semantica expunerii modului în care Dumnezeu i-a descoperit lui Moise că El este Creatorul Universului. „de studii şi cercetări savante. pe când cea de-a doua. facem precizarea că Referatul Biblic al Facerii este partea de început al primei cărţi a Vechiului Testamnet [6]. Este important de reţinut că. doreşte să fie cuprins în şi de cuvinte. Este momentul în care Dumnezeu se descoperă. stilul se alterează. stabilitate în proză. ebraica modernă devine limba principală a statului Israel. II d. IV d. nu e. prin naturalul şi prospeţimea imaginilor istorice. numită Facerea sau Geneza. un bâlbâit. aşa numitele targume aramaice (parafrazări). care este urmată. Be’re’şit bârâ’ Elohim hassamayim we’ha’areţ.). la puţin timp. se naşte ebraica mişnaică. într’adevăr. păstrate la început pe cale orală. cu care se deschide descoperirea lui Dumnezeu sau Revelaţia. dar precisă.Tu. a izvorât din dorinţa de a vedea cât de profund este mesajul biblic şi cât de superficial este el abordat şi expus. cotitura în istorie. de vreme ce sunt gângav ? . Întorcându-ne la tema noastră.Hr. legate de natura şi istoria textului biblic. din sec. de aceea îl redăm şi noi : « . tu îi vei spune lui. Moise a ezitat. XVIII se naşte ebraica medie sau neoebraica. anume pentru oameni şi prin oameni » [7]. a avut loc în timpul lui Moise. deosebim ebraica preexilică şi cea postexilică. glose şi explicaţii. el va spune oamenilor. de limbi originale ori derivate.

Dar justificarea directă a acestui nume este Referatul Biblic al Facerii. Termenul tehnic.4. P. Sf. Cuvântul yom a fost tălmăcit şi răstălmăcit de teologii creaţionişti. Aramaicului ke’net – şi acum).24.1 – „aceasta este cartea neamurilor …”.1. 14. la Ieş. Doi termeni sunt mai familiari expunerii creaţiei : qânâh şi bara. Este folosit de 297 de ori. uneori. se aplică la minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în favoarea poporului său). în Num. în care s-a tradus Sf.16) sau redată prin formula foarte frecventă de zi – zile – yom [16] . de la rădăcina ’anâh (a răspunde sau a se ocupa de ceva).5. care figurează de 52 de ori în Biblie. Apoi a mai adăugat „a făcut”.începuturilor sau a familiei. Cei 72 au pus deci în circulaţie termenul de Geneză (origine). în diverse situaţii şi foarte mulţi cercetători cred că „termenul derivă. qânâh – creează. 22 (unde se vorbeşte despre lucrul nou al întoarcerii lui Israel la Yahve). Scriptură. 34.30. în Omilii la facere. 30. bânâh – construieşte. expresia „întru început” sugerează că Dumnezeu transcende timpul. 21.4. Ieremia 31. sau pentru a reda timpul. cf.5. ca şi pe vocabularul Vechiului Testament. Termenul poate fi subiectul unui simpozion. 7. de 26 de ori prin hora şi alteori prin adverbe de timp sau prin adjective.1. Humbert. Cuvântul ’et nu are sensul abstract al grecescului chronos. în dorinţa de a acomoda textul biblic cu datele ştiinţifice ale unei epoci deja depăşite. se foloseşte verbul a face. 15. Obiectele lui bârâ.7. 31.1. sub influenţa de la Fac. În ceea ce priveşte noţiunea de timp. chiar şi în cea de specialitate. sunt 151 . Care este sensul primitiv al lui bârâ (în araba-sudică semnifică a construi)? În Biblie. dorim să menţionăm faptul că în toate limbile. prin he biblos geneseo [12]. cu sens apropiat acţiunii creatoare. dar de 162 ori prin kairos. yaşar – modelează. Originalul ebraic foloseşte mai multe verbe. Sprijinindu-se pe textele ugaritice ale inscripţiilor de la Karatepe şi Leptis Magna (Africa de Nord). la unii autori exilici sau postexilici. trebuie să spunem că. a produce cu Yahve. de aceea Septuaginta nu l-a tradus decât de 3 sau 4 ori (Ier. Prin intermediul Vulgate numele de Geneză a primit dreptul să fie citat în Occident. 30 (unde are ca subiect moartea subită a lui Datan şi Abiron) şi în Ier. că El este anterior oricărei mişcări [14]. 1. 4). cum găsim definit acest monument în literatura contemporană. 27 şi în părţile aramaice ale Vechiului Testament se întâlneşte termenul de ze’man.1.9. Vechiul Testament nu-l foloseşte decât pentru a desemna acţiunea divină. apoi în Numeri 16. Cu acest cuvânt începe cartea şi a cărui formulă –cheie – tol’dot (Fac. Verbul apare cu acest sens şi fără semnificaţie teologică secundară. Dar. un cercetător. dar prin intermediul formei ’edet” [15]. povestea creaţiei. 19 şi 22. emoţionant. Deut. arată că Moise „a spus mai întâi: „Întru început”. ca să nu socotească unii că lumea este fără început. al teologiei biblice asupra creaţiei. ca să arate că ceea ce a făcut este o foarte mică parte din puterea creatoare a lui Dumnezeu”[13]. care zămisleşte şi naşte.II. Mo’ed – timpul determinat). Timpul convenit sau data unei sărbători religioase se numeşte mo’ed. Verbul qânâh are sensul de a crea. nou. un timp lung al unei vieţi umane sau o perioadă istorică este numită dor (Fac. Dar este puţin probabil ca această dublă semnificaţie să urce la două rădăcini diferite qnw şi qny. Est. în care subiectul este Eva. bârâh – face.1. întâlnim cuvântul ’et.10. a fost tradusă. aşa cum se exprimă Moise la Fac.10 (unde se referă. Vasile cel Mare. iar Vulgata [11] – Generationes. 32. în Vechiul Testament. 16. A făcut. 32. ci şi a crea. holid – naşte. este bârâ – bârâh. care nu este niciodată însoţit de un acuzativ de materie. 13) prin chronos. Se va reţine că acest termen. 6. Înainte de a analiza acest cuvânt. ideea fundamentală a cuvântului pare să fie a face un lucru minunat. În Psalmi sunt aluzii la Fac. şi de 3 ori în Ieş. se prezintă de 7 ori la Fac. are probabil acelaşi sens cu exprimarea din Fac. prin intermediul cuvântului ’enet (cf. âsâh – face. 34. Pe de altă parte. Septuaginta [10] a tradus Geneseis.6. făcând deosebire între: yâsad – fondează. alţi cercetători cred că derivă de la rădăcina ya’âd (a fixa o întâlnire. de 3 ori în Fac. 6. În Ester 9. formează. 31.1. 2. a arătat că verbul ebraic qanâh nu înseamnă numai a cuceri.

în acelaşi timp. în Fiul şi în Sf. poate să găsească câteva nume susceptibile a desemna natura ce este deasupra acesteia şi de a le ajusta. care le este apropiat. căi de acces spre lucruri. ci o putere de a atribui lucrurilor un nume. De aceea. din prima zi. gradat. Poate nu greşim dacă spunem că. creştinii. Întorcându-ne la numele lui Dumnezeu. Dar ne dă posibilitatea. Dimpotrivă. orice cuvânt este o cale către Dumnezeu. să-i dea valoarea creatoare. nu semnifică prin el însuşi o creaţie propriu-zisă. Deşi este prezentat ca nume al divinităţii naţionale a poporului lui Israel şi al lui Iuda (cele două regate). Conţinutul darului lui Dumnezeu. punţi de legătură. înseamnă a face sau. pe care o descoperă Referatul Biblic. ci „a făcut” [18]. pământul (Amos 4. De altfel. pusă înaintea tuturor spre a fi privită şi contemplată şi ca să facă cunoscută înţelepciunea Creatorului ei. soarele. El este.7). Câţiva autori. un drum ce face legătura cu cineva sau cu ceva. mai bine zis. vom arăta ce descoperă omul modern.1. este sensul pe care l-au dat evreii totdeauna acestui verb. nu. în ultimă instanţă. adică nu o putere de a raţiona în abstract. valoare ce a avut-o cuvântul în gura lui Dumnezeu (am îndrăznit să fac analogia. nu este acelaşi cu a face din a doua şi următoarele zile. să găsim un nume Celui ce este deasupra oricărui nume?). într-adevăr. semnifică o acţiune divină. iar în descoperirea lui Dumnezeu. începând din epoca ahmenizilor şi că acest nume tabu a fost înlocuit în 152 . sunt cuvinte care exprimă operaţiuni umane sau operaţiuni divine. bârâ’. Dar. Putem spune că verbele âsâh. Toţi oamenii cunosc că acesta este numele pe care-l dăm noi. al unui mare număr de antroponime. care spune. cât şi ca element teofor. pe care noi o credem a fi în Tatăl.1.7). Dumnezeu.4). yasad. chiar catolici [20] au crezut că acest verb. tot ceea ce fiecare consideră demn de a fi primit pentru a desemna natura fără atingere” [21]. lumina şi întunericul (Is. Căci. ca acesta să fie numele bun sau incoruptibil. 6. 45. el ne descoperă ceva şi altceva şi iarăşi ceva şi altceva. De aceea. Iar darul cuvântului îşi are farmecului lui. Numele divinităţii. 5. fiecare cuvânt este o punte. yâşar.2).cerul şi pământul (Fac. pe când verbul bârâ’. nu-i posibil ca singurul din Universul nostru. iar. dar deschide şi perspective. omul (Fac. Sf. nici „a adus-o la existenţă”. o provocare reală. capabil să descifreze sensul sau raţiunea lucrurilor să fie omul. făcut omului. fiindcă pentru orice cuvânt neroditor vom da seama. depăşeşte ceea ce numele pot să însemne. ca să arate că lumea este o operă de artă. pentru o mai uşoară înţelegere a provocării cuvântului). textul ce ne transmite credinţa nu adaugă ce nume (cum am putea. în mod asemănător. n-a zis „a lucrat”. este această legătură reală cu fiinţa lucrurilor. pe de altă parte. Duh. că sensul său propriu este acela al creaţiei din nimic. înţeleptul Moise n-a folosit alt cuvânt. oricărui suflet. a crea din nimic şi ia sens propriu. cu adevărat. o inimă curată (Ps. ceva despre fiinţa lor. Teonimul izolat prezintă dificultăţi datorită faptului că pronunţia sa a fost interzisă. 2. fiinţe şi spre Dumnezeu. cei mai mulţi exegeţi gândesc. zicând nume. totuşi el este atestat atât independent. raţiunea lui să fie valabilă numai în descoperirea sensurilor lucrurilor şi fiinţelor. ci a zis:” întru început a făcut”. 51. spune: „Aşadar. Referindu-se la această realitate. El ne-a rugat să avem cuvintele „drese cu sare”. divinităţii. deoarece „Singură natura necreată. Nu s-a dovedit niciodată că a luat şi alt sens. de cele mai multe ori. trebuie să recunoaştem că omul este singurul care a primit de la Dumnezeu o facultate a raţiunii. De aceea. Sf. Duh. totuşi înseamnă a face din ceva.13). în timp ce termenul bârâ’ semnifică numai o acţiune divină.27. 148. Tatălui şi Fiului şi Sf. luna şi stelele (Ps. qânâh. dar numai la formele qal şi nifal [19]. în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament este IAHWE. în care verbul a face.12) [17].1. cu verbul a face. Mântuitorul ne-a invitat să avem grijă ce vorbim. În acest sens. nimeni nu a tradus complet textul ebraic. sau o creaţie din nimic. Deşi traduse. Vasile cel Mare. Mai mult. bânâh. pe de o parte. holid. în măsura în care gândirea noastră umană. până ni-L descoperă pe Dumnezeu. Grigore de Nazians spune că nu e cu putinţă să-i dăm un nume lui Dumnezeu. prefăcută după credinţă. pentru bietul om. să semnifice. putem spune că traducătorul este trădător – tradutore traditore. fie şi numai dacă ne gândim că rolul limbajului este să deschidă.1. deoarece.

a vorbi. cu precizarea că numele divin fusese notat într-o grafie pur consonantică. Totuşi forma prescurtată YHW apărea în mod excepţional întro inscripţie paleo-ebraică. Se întâlneşte forma YHW pe câteva ostraca Elephantine şi într-un papirus. V î. Rămâne. din sec. În epoca greco-romană. nu se pronunţa în perioada târzie. În manuscrisele medievale..Hr. IX. în special în formula hallu yâh – Aleluia. dând loc formelor aberante. poate fi reconstituită cu certitudine pe baza transcrierilor greceşti şi trebuie să se citească Yahweh. din sec. în Yo’. ajungem la concluzia că elementele teofore YHW şi YH se pronunţau Yaho. cea mai veche formă a numelui şi că el reprezintă un aspect conjugat al verbului hwy. iatur-Mer – Mer a revenit. din ce în ce mai mult. În schimb. precedat de forma de pronume personal de la persoana a treia singular. ia’uq – ţine la depărtare. în nordul Sinaiului. a fost substantivizată. care reprezintă forma completă a numelui. ale acestui proces. care a fost scris către anul 100 d. î. ca al doilea element al numelui. în care h final de la YHWH este folosit pentru a indica vocala finală e. etc. la sfârşitul sec. Cele trei forme YHW. cu câteva variante ortografice. de acord că tetragrama reflectă. Datorită acestui lucru. VI î. Vechiul Testament ne oferă câteva exemple ale formei prescurtate YH. La Elephantine se recunosc câteva exemple de YHW şi de YH la începutul numelui. Ori.uzul zilnic. cu precizarea că literele YH corespund începutului cuvântului. la lecturarea Scripturilor şi la rugăciune prin apelative. În ceea ce priveşte vocalizarea tetragramei YHWH. amorite. în textele semitice din nord-vest. această ultimă formă evoluând. Varianta YHH poate să indice aceeaşi pronunţie. a fi şi. începând cu epoca ahmenizilor. a crea. akkadiene sau nord-arabe: iakub-El – a binecuvântat.d. sub forma tetragramei YHWH. în aparenţă. Astăzi. care este indicat de actuala vocalizare a Bibliei masoretice. în unele manuscrise ale versiunilor greceşti ale Vechiului Testament. în publicaţiile ştiinţifice. 19). din ce în ce mai mult. Nu sunt neglijabile nici etimologia şi semnificaţiile numelui divin. Se găsesc mai multe exemple. la factitiv. decât pornindu-se de la câteva mărturii vechi. În inscripţiile iudaice YHW apărea ca primul sau al doilea element al numelui. precum Yehova şi nu a putut fi reconstituită. Ţinând cont de aceste particularităţi. trebuie să ţinem cont de două particularităţi ale scrierii cuneiforme: vocala o / o (cu accent circumflex) este totdeauna redată ca u / ù şi vocala finală a cuvintelor. pronunţia adevărată s-a pierdut. Majoritatea accepţiunilor converg cu uşurinţă spre a restabili o noţiune de bază. În sfârşit. forma YHW’ de la Elephantine trebuie să corespundă lui iao’ din papiruşii biblici şi să sugereze o pronunţie de felul yaho. ya. dar este scris în întregime în manuscrisele biblice. controversat sensul formei verbale. întâlnită într-o inscripţie de la Kuntillet’Ajrud se pronunţa probabil la fel. într-o manieră corectă. găsită la Kuntillet’Ajrud.d. tetragrama este înlocuită cu sigla ywy. ale scrierilor postbiblice. rădăcina semitică hwy (cu derivatele hyh şi hwh) poate semnifica : a cădea. ha-Sem (în ebraică) şi ze’ma’ (în aramaică).Hr. a exista. anterioară lui Mesia. YH sunt folosite în Vechiul Testament [22]. lagut – ajută. Astăzi oamenii sunt. Pentru a fixa vechea pronunţie a elementului teofor YHW / YW de nume proprii..Hr. Această formă verbală. În sfârşit. de ex. a fi pasionat. Este important de cunoscut faptul că. Această formă se foloseşte. totuşi.. se scria cu caractere ebraice. În ’ia-awa. sau în 153 . dintre care cele mai importante sunt: Adonai – Domnul meu. printre vechile teonime semite. adică lui ia. respectiv Yav. verbul însuşi provenind dintr-o onomatopee. iaitha’um –salvează. Ikludum – a înţeles. care este aproape singura folosită în Vechiul Testament şi în literatura postbiblică ebraică şi aramaică. care nu a transcris tetragrama în caractere greceşti. mai târziu. YW. Forma de YHW. a sufla (cu referire la vânt). teonimul izolat Y se prezintă. redactate în scriere alfabetică consonantică. IX în sec. Referatul Biblic al Facerii indică faptul că Yahwe se manifesta pe muntele sfânt în uragan (Ieş. se foloseşte forma de Yahve.Hr. Numele teofore nu constituie niciodată tetragrama completă. care. este aceea de „a emite un sunet sau un suflu”. fără h-ul final. apoi în papiruşii iudeo-aramaici de la Elephantine. Sensul de a sufla trebuie să fie foarte vechi. cum arată Papirusul Fouad 266. folosită ca nume divin. atunci când documente epigrafice nord-israelite atestă folosirea formei YW.d. şi cum confirmă Hexapla lui Origen.

Spre exemplu. el corespunde la tot ceea ce. Cuvântul era şi în sanscrită. în limba română. în cartea Deuteronom găsim cea mai simplă lămurire.1-2). cu precizarea că doar în limba română traducerea este aceeaşi. Cerul.20 – hâ’âdâmah…zâbat hâlâb udbaş – pământ care curge ca laptele şi mierea.1. în univers. care în Fac. Yahwe să semnifice a suflat sau suflă [23]. ca un fel de acoperiş al lumii terestre şi-l exprimau prin cuvântul ουρανος. iar al doilea re referă la pământ ca sol. Pe de altă parte. Iarăşi ai sentimentul că Dumnezeu a făcut. cele două concepte se înlocuiesc adesea. împărăţia lui Dumnezeu (Dan. provenind din rădăcina var¸ care însemna a acoperi. Aceştia sunt ’ereţ şi ’adâmâh. o îmbrăcăminte.17). în acest sens. etc. Constatăm că apare cuvântul cer.1. Cuvântul samayim este folosit în textul ebraic la plural. încă din actul creator iniţial şi formând împreună cu el. cum stau lucrurile. Sensurile sunt. mai ales.14). acesta din urmă este un termen tehnic şi cosmologic cu deschidere foarte redusă. Mai întâi (Fac. atât în prima zi. 3. un acoperiş. Citind Referatul Biblic al Facerii lumii.1. sunt de altfel (Deut. 7-8). Universul (Fac. 19). teren. cu stâlpi (Iov 26.1). în prima zi a fost creat cerul – lumea spirituală. adică cel mai sus. materia elementară. 1. Grecii vedeau în cer. Deut. în linii generale. se află deasupra pământului.11).55. etc. firmamentul fiind cuprins în această imensitate. minunate. ideea de boltă. aceea a unei ţesături întinse de Dumnezeu (Is.. 4.96. cu rădăcina ku – a scobi. am spune noi). 19. fie de două ori pământul. Astfel.23.1. la început. fie două feluri de pământ. cerul este prevăzut cu jgheaburi (Fac.8. În traducerea românească. cuvântul caelum exprima.6).. Este cu neputinţă să fie una şi aceeaşi realitate. Această identitate conceptuală între samayim şi râqî este explicit enunţată în Fac. pe când limbile semitice nord-vestice se foloseşte la plural din dorinţa de a exprima ideea de expansiune spaţială. dezordonat şi dezorganizat – 154 .2) şi zăpezii (Is. se spune că „Întru’nceput a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Fac. Pământul. Cuvântul samayim se pare că vine de la rădăcina sâmâh – a fi ridicat.zgomotul unei brize uşoare (I Regi.8: Şi Dumnezeu a numit tăria cer. în primul caz. 3 – ’erţ… zâbat hâlâb udbaş – pământ care curge ca laptele şi mierea. la spaţiile intersiderale (cerul-cerurilor. sau poate ideea de lumină. de la troposferă (păsările zboară în cer. o realitate cosmologică (planeta. cât şi în a doua zi. la 6. sau după un alt model cosmologic.1. „Dumnezeu a făcut tăria şi a despărţit apele cele de sub tărie şi apele de deasupra tăriei. Mt.1 – 2. Pentru ambele cazuri şi grecii folosesc acelaşi cuvânt – ge – γη. În latină. sub forma varuna. nu pare să facă ecoul pluralităţii cerului. 11). Totuşi câmpul semantic. Primul desemnează. 4.20). Dar aici se mai impune o precizare.1. este cu neputinţă să nu constaţi că Dumnezeu a făcut în prima zi cerul şi pământul. iar în a doua zi.11). dar se traduce cu singularul – cerul.7. de la rădăcina kha – a străluci [24]. folosit de cei 72 – Septuagintă. în limba ebraică întâlnim două cuvinte: samayim şi râqîa. asupra pluralului samayim. Pluralul ouranoi ουρανοι.10). lumea îngerilor (Ps. în special. totuşi diferite. a grindinii (Iosua 10. iar în a treia zi a poruncit ca „Apele de sub cer să se adune într’o singură adunare şi să se arate uscatul” (Fac. prezintă o imagine un pic confuză a creaţiei Pământului – ’ereţ. 3. deschis de samayimi este mai larg decât cel al lui râqî. căci Dumnezeu nu putea crea de două ori acelaşi lucru. de la o situaţie la alta sau care se deduce din context. 1. ca şi în alte limbi de altfel.19) fixaţi în cer. este mai degrabă un semitism imitat.14 – 15. sunt acroşaţi pe firmament. el se găseşte la singular doar în semitica orientală. a tunetului (I Regi 2.10). ceea pentru logica noastră pare anormal. Ca şi firmamentul. mai ales.1. În realitate.1). De aceea e posibil ca.10). şi anume: cosmogonia postexilică a Fac. pământul pare să se confunde. dar cu sens diferit. o anvelopă. sau tronul lui Yahve. misterioase (de deasupra firmamentului!) unde sunt izvoarele adâncului şi jgheaburile cerului (Fac. Originalul ebraic ne lămureşte. atestat în gândirea elenistică gnostică sau rabinică şi în apocrife. Şi Dumnezeu a numit tăria cer”(Fac. 63. trecând prin aceste regiuni celeste. Samayim are un sens mai general şi de asemenea religios.10.12). Putem spune că.2. însă. Fac. el dă o consistenţă cvasiarhitecturală.9)…şi Dumnezeu a numit uscatul pământ” (Fac. sinonim cu râqîa – firmament. locul sălăşluirii lui Dumnezeu. Aştrii.1. care se folosesc pentru ceea ce la noi s-a tradus prin unul – pământ. iar al doilea caz la 41. 4. fiindcă sunt doi termeni diferiţi. opus cerului. În Sfânta Scriptură samayim este.

cuvântul să suprime articolul. în Ms Assemani 66 a lui Sifra. în primul caz.6: pământ – mare – cer). ţărână pe capul lor (I Sam 4. Dar avem reacţii la această propunere de corecţie de text şi. Un alt cercetător. semantică au fost ridicate. când lamedh [27] este vocalizat cu sewa’ [28] şi nu cu qamţ [29]. l-a redat fără articol. avea nevoie de o vocalizare cu articol sau o vocalizare fără articol.6-10).5-7. Problemele ridicate de interpretarea cuvântului pământ sunt departe de a fi fost inventariate aici. 66. în aceeaşi manieră ca Moise. enunţat de Ps. evreii împrăştiau pulbere. 2. 15). reprezintă conceptul nostru de planetă – univers şi. la Fac. Mayer Lambert. pământ. Adam – pumnul de pământ.7 se afirmă că pământul argilos. cel pe care-l foloseşte olarul (Is. omul. Această preferinţă sfârşea cu o absenţă a articolului. adică acolo unde aceste cuvinte. ge – γη – meter – pământul mamă al grecilor. În cosmogonia mai veche. alteori fără nici o particulă. Suntem aici victime ale ambiguităţii. Există în aceste trei cazuri un singur exemplu de vocalizare babiloniană: adică este citarea din Fac.24. Dar nu este totdeauna la fel aceeaşi formă. ci uneori este precedat de o particulă separabilă.2.1. se pare că suntem într-un joc de cuvinte. din a cărui imensitate ţâşneşte uscatul – yabbâşah. acolo unde s-a putut să o facă fără să schimbe consoanele”[34]. În Referatul Biblic al Facerii. cuvântul ‚âdâm este folosit de 23 de ori. III. în ambele tradiţii. Ne mulţumim cu analiza primului verset al cărţii Facerii şi cu convingerea că este cu neputinţă să nu observăm câte probleme de nuanţă. După aceea (Fac. Pământul este un deşert steril.tohu va’bohu – cu abisul apelor.22). adică înlocuirea celor trei sewa’ cu qameţ. în acelaşi timp că sensibilitatea celor ce folosesc ebraica biblică a evoluat în decursul timpului ajungându-se până la stabilirea oportunităţii determinării unui substantiv prin articol. ’âdâm şi toseft). roşu [26] şi fertil. vocalizatorii respectau prezenţa sau absenţa articolului.40. Omul. datorită prezenţei prepoziţiilor inseparabile beth. în semn de doliu. Pământul. Deci. foarte clar. sau cum o simţeau autori exilici şi postexilici. cu adâncă semantică [25].1-2.4-30).6).1. Is. a articulat cuvântul. Dimpotrivă. la periferia căruia Dumnezeu plantează o grădină (Edenul) pentru a oferi locul de vieţuire omului. poate să-l zguduie după bunul plac prin cutremure de pământ. pentru cei mai mulţi exegeţi contemporani. un qameţ. este firesc. El este stăpânul absolut şi îi cunoaşte limitele (Ps. constatând aceeaşi particularitate la cuvântul toseft [33]. capitolele II şi III. a fost respectat în lectura tradiţională.18. 17. Important este că. cu excepţia a trei cazuri. interpretare.46) este cel din care a fost făcut omul (Ier. Iov 38. se va întoarce în pământ (Iov 1. cel de usacat – terra (după principiul trihotomic. a tras concluzia că „este posibil ca.45. Textul consonantic. acolo unde iniţiativa lor de vocalizare putea să tranşeze situaţia. chiar s-a impus aşa numita soluţie Cassuto [32]. Sirah 40. De asemenea.21. Cassuto a susţinut că acolo unde autorul sacru a dorit să dea numele lui Dumnezeu – Elohim. sau chiar de unii dintre israeliţi. omniparens-ul lui Virgiliu.1-14. fixat într-o epocă foarte îndepărtată. pe care consonantismul îl impunea. [31]. De aceea. într-o situaţie sau alta. iar unde a dorit să vorbească despre un idol. conţinând în sine germenii întregii vieţi (Ps. Este frapant să constatăm că are totdeauna articol. devenind nume propriu. Dat fiind acest fapt. lamed. vocalizatorii nu mai simţeau prezenţa sau absenţa articolului. care-i dădea o culoare 155 . Cât priveşte cel de al doilea cuvânt adâmâh – sol. căruia i se închinau ca unui zeu-dumnezeu popoarele vecine. în literatura de specialitate. Departe de a avea conştiinţa că am făcut ceva. acolo unde aceste cuvinte aveau o formă consonantică neechivocă. prin măreţia lui. 1. originea vieţii. kaph.9) şi ceramistul (I Regi 7. Se pare ca această particularitate să fie proprie vocalizării tiberiene[30]. 139. afectând aceste substantive (’elohim. Aici lamed poartă.12). cu atât mai mult a unui text sfânt. chiar a termenului ’ereţ care. Pământul dă slavă lui Dumnezeu (Ps. chiar şi atunci când se folosea sau nu articolul. să postuleze inconsecvenţa unei vocalizări masoretice tiberiene şi să propună corectura de rigoare. 146.5). 1). care este mama-comună. căci la Fac.2. în al doilea. un lucru esenţial îşi păstrează consistenţa: Dumnezeu este creatorul pământului (Fac. dihotomia care există în creaţie este asigurată: pământul se opune oceanului. am reuşit doar să deschidem perspective şi să arătăm cât de mare nevoie avem de munca celor ce-şi propun să alcătuiască dicţionare sau să facă evaluarea şi interpretarea corectă a unui text. Am constatat.

d. a doua jumătate a secolului al III-lea. op. Bucureşti. Prof. Edmond JACOB – Eduard LIPINSKI – Robert MARTIN-ACHARD. Bucureşti. [19] În limba ebraică rădăcina verbului este trecută prin 7 forme de conjugare sau biniyanim. 76. Cit. 2474 [25] Semantica este adâncă. imperativul. fiindcă aşa-zisul joc de cuvinte capătă conotaţie axiologică. pual. op. [22] Pierre – Maurice BOGAERT – Matthias DELCOR. beth. Vasile cel Mare. 1910. 151. 2001 p. fiind o Carte scrisă în decursul a mai bine de un mileniu. e posibil ca rădăcina ebraică – dam – sânge să fie chiar cea care lămureşte mai bine relaţia între ’adâmâh şi viaţă. [17] Ibidem. Cit. 2002. 156 . 1994. Cuvânt lămuritor asupra Sfintei Scripturi. care au văzut fireasca legătură între humus / homo. să ţii cont de particularităţile gramaticale şi stilistice proprii. [8] Bartolomeu Valeriu Anania. 22. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. NOTE [1] Dicţionar al Noului Testament. 426-427. comportă trei sensuri de interpretare. Bucureşti. [21] Apud Mariet Canevet. Prof. 1910.arhaizantă. [20] A se vedea pe larg la Petau. p. 7. în Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. [4] Dicţionar biblic ed. [9] În continuare vom folosi prescurtarea Fac. nifal. [7] Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. respectiv 27 de cărţi. Vacant et.Hr. Paris. 1247. vol. [13] Sf. XII. [11] Este traducerea Bibliei. vol. p. în timpul lui Ptolemeu al II-lea. Încheiem cu precizarea că Sfânta Scriptură. Brepols. p. Cit. Ieronim. aşa cum le numesc astăzi evreii. în Teologia sa Dogmatică. 579. două părţi distincete: Vechiul şi Noul Testament. Paris. Dictionnaire de la Bible. Publie sous la direction du Centre: Informatique et Bible Abbaye de Maredsous ed. Joseph PONTHOT. 523. pr. p. Cit. p.. făcându-se trimitere la cartea Vechiului Testament în limba greacă. P. p. Pentru înţelegerea semnificaţiei textului biblic. fie autorului studiat. p. [5] A se vedea pe larg la Pr. p. P. 78. Aceste forme sunt qal. p. Cit. conjugarea verbului regulat cuprinde perfectul. Dr. Cartea Creştină – Oradea. Paris. Joseph PONTHOT. 2001. Edmond JACOB – Eduard LIPINSKI – Robert MARTIN-ACHARD. [16] Ibidem. p. Vigouroux. autorul primelor cinci cărţi. din limba greacă în limba latină. cunoscute sub numele de Pentateuh. infinitivul absolut şi construct. J. iar adevărul acesta a trecut şi la latini. [23] Ibem. [26] Cuvântul arab adima înseamnă a fi roşu.Partea întâia. Joseph PONTHOT. împerfectul şi participiul. 1987.. La rândul lor. pr. fie limbii. op.I. spre sfârşitul secolului al IV-lea d. hifil. [18] Sf. cititorii textului biblic şi-au permis să inoveze. hofal şi hitpael. p. Gregoire de Nysse et l’hermeneutique biblique. mai întâi. A se vedea pe larg la Pr. Prof. lib. după scopul şi conţinutul fiecărei lucrări: istoric. vol. [2] Dicţionar de Teologie Ortodoxă. Dictionnaire de Theologie Catholique. [6] Biblia sau Sfânta Scriptură are. 1996. 58. trebuie nu doar să stabileşti doar o traducere corectă. [12] Pierre – Maurice BOGAERT – Matthias DELCOR. 5-13. Astfel. [3] Dicţionarul Teologilor Români. 310-311. Vechiul Testament s-a scris într-o perioadă lungă de timp. Este curios faptul că la forma piel verbul bârâ’înseamnă a ciopli.de aceea uneori se vorbeşte de „Cei 72”.Hr. [14] Bartolomeu Valeriu Anania. II. lăsându-se conduşi de sensibilitatea lingvistică contemporană.1347. Scrieri. kaph şi lamed ofereau cititorului posibilitatea vocalizării cu sau fără articol. în „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”. Paris 1866. p. IV. arhiepiscopul Clujului. începând cu Moise. literal şi spiritual sau alegoric [35]. op. [10] Este traducerea textului Vechiului Testament în limba greacă. Bucureşti. 87-109. Dar. op. Dumitru Abrudan. Col. a tăia a se vedea mai pe larg la F. Prof. 7. Edmond JACOB – Eduard LIPINSKI – Robert MARTIN-ACHARD. Dictionnaire encyclopedique de la Biblie. Dr. 1350. piel. integrale. Dumitru Abrudan.. II. 1986. 311. Bucureşti. Dr. [15] Pierre – Maurice BOGAERT – Matthias DELCOR. la Alexandria. La aceste 7 forme. Bucureşti. Bucureşti. î. în timp ce nişte particule inseparabile. Emilian Corniţescu. nr. legătura dintre pământ şi om este dată chiar de rădăcina cuvintelor: ’âdâmah – pământ / ’âdâm – om. 8. Emilian Corniţescu. cele două părţi au 39 (la care se mai adaugă 14 bune de citit). 1983. Vasile cel Mare. p. Mangeot. Dr. 1995. vol. de către Fer. p. [24] A. c. 1983. ci să cunoşti sensul cuvintelor folosite. de 72 de bărbaţi înţelepţi. De opificio sex dierum. 17. Limba ebraică biblică.

Joseph. au Moyen Age. Matthias. care. *** Dicţionar de Teologie Ortodoxă (1994). au introdus semne speciale. Paris. Cit. 12. Dictionnaire encyclopedique de la Biblie. dedesubt sau în interiorul unei consoane. locul în care erau arşi copii jertfiţi zeului Moloh. Esquisse d’une histoire de l’exegese latine. Spicq. [29] Are forma de T. [35] A se vede pe lar. Editura: Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bogaert. Desclee. respectiv semivocală. Bucureşti: Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. *** Dicţionar biblic (1995). ed. A translation. Bizantină. Limba ebraică biblică. Bucureşti. Ponthot. care a rămas. pe care le-au aşezat deasupra. Paris: Desclee. Bucureşti. Publie sous la direction du Centre: Informatique et Bible Abbaye de Maredsous ed. we aim to highlight the complex significance of the Biblical Report of the Genesis. Letouzé et Ané Vigouroux. Carez. What is the conclusion to the foregoing? Fundamental works should be read in their original version. [31] Maurice Carez. În textul masoretic întâlnim o vocală lungă qameţ care se citeşte a lung şi o vocală scurtă qameţ hatuf. Erminia Duhului. [30] Este vorba despre Şcoala masoretică de la Tiberiada. Brepols. Editura Univers enciclopedic. ci şi pentru faptul că în limba ebraică veche nu se obişnuia separarea cuvintelor în silabe pe 2 rânduri.. care îşi măreau forma sau se dilata pentru a completa spaţiul gol. Bibliothèque thomiste Vacant. That is why. care se traduce prin nimic sau neant. p. Poate fi întâlnit sub forma lui şewa simplu sau şewa compus. p. Mariet (1983). Lipinski. Erminia Duhului. 2002. 49-51. Dr. Se pare că această literă. Şcoala masoretică din Babilon au aşezat vocalele numai deasupra literelor. Dumitru (2002). [33] Este vorba despre capiştea Tofet. cu funcţie vocalică de a prelung şi se traduce – a strâns. au Moyen Age. Paris. pentru a înlătura dificultăţile de citire a textului sfânt. aşezate sub consoană. numite masoretice. will hardly convey the authentic meaning worded by Moses. Bucureşti. 49. Pierre Grelot. care este un o scurt. Joseph (1987). La început reprezenta vocala e foarte scurtă şi care se va transforma în şewa’ în secolele X-VI î. [34] Maurice Carez.[27] este o consoană linguală sonoră. Paris. nescris al unui rând.C. De la Torah au Messie. ABSTRACT The translation of the Holy Scripture.C. şi se traduce prin a strâns repede. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE *****Biblia sau Sfânta Scriptură. XII. [28] Este o semivocală. Delcor. Et Mangeot. Jacob. Sunt reguli speciale de citire şi a uneia şi a celeilalte – vocală. este un semn masoretic şi denumirea îi vine de la cuvântul şewa’. Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.d. pe valea Hinonului. no matter the target language. P. (2001). Emilian. Bizantină. Dictionnaire de Theologie Catholique. Pierre Grelot. Eduard. în ebraica veche făcea parte din articolul hotărât. Pierre – Maurice. Maurice.Esquisse d’une histoire de l’exegese latine. 49. Cartea Creştină. Joseph Dore. The book of the Genesis is mentioned just to prove that the saying “Tradutore traditore” is not an exception but a rule in the case of translations. II. Se pronunţă şwa. Constantin Coman. vol. requires knowledge of the primary meaning of words. *** Dicţionar al Noului Testament (1983). Edmond. Joseph Dore. Robert. F. vol. Paris 1981. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.Hr. Dictionnaire de la Bible. Grelot.. op. Corniţescu. [32] A se vedea pe larg la Ibidem. nu doar pentru că o frază. un verset se putea termina la jumătatea rândului. Coman. (1944) . Şi acest lucru se făcea. from the first book of the Holy Scripture. 157 . Aceasta făcea parte din aşa zisul grup ahaltem. (1910). Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. irrespective of the language into which it is to be translated. (1910). Gregoire de Nysse et l’hermeneutique biblique. în acest sens P. Bucureşti. J. 1944. De la Torah au Messie. Pr. Paris. Oradea: ed. Paris. Bucureşti: ed. Canevet. Spicq. Martin-Achard. care în traducere înseamnă bici şi are valoarea numerică de 30. În ordinea alfabetului ebraic se găseşte la nr. redată prin două puncte. hal. Pierre (1981). mai târziu. Abrudan. A. Constantin (2002). Dore. *** Dicţionarul Teologilor Români (1996). ha.

there is a semantic dimension. and denotative meaning. Absolute motivation includes language signs whose sound structure reproduces certain features of their content. University of Piteşti VARIOUS APPROACHES TO THE STUDY OF MEANING If we agree that meaning cannot be identified with the object designated by the sign. On the other hand. This is why it cannot be maintained that dictionaries give only denotative meanings while the connotative meanings are to be encountered in the actual uses of words. it is necessary to relate it to that reflection in our minds of the general characteristics of objects and phenomena.Nicoleta Florina MINCǍ. Finally. Meaning can be discussed considering a plurality of levels and of dimensions characteristic of the content side of linguistic signs. including a judgement of it. Relative motivation involves a larger 158 . But there are numerous words in all languages in which a special correlation may be said to exist between meaning and sound. Resuming the ancient ‘physei-thesei’ dispute. which covers the denotatum of the sign including also information as to how the denotatum is actually referred to. Hence. denotation represents the cognitive or communicative aspect of meaning. for a correct understanding of meaning. Denotation is regarded as neutral since its function is only to convey the informational load carried by a word. accounts for the relationship between the linguistic sign and its denotatum. there is also a logical dimension. their signifying side). the complex network of relationships among its component elements. This is due to the fact that elements of connotation are often drawn into what is usually referred to as the basic. Any study of meaning which presupposes the close interrelationship between language and thought cannot ignore or elude this aspect of language meaning. and. in the sense that they suggest them. For most linguists. Both traditional and modern English semantic studies have mainly used a conceptual definition of meaning taking into account that. which is to a certain extent equivalent to extensional meaning. which defines the purpose of the expression. First. which covers the information conveyed by the linguistic expression on the denotatum. the Swiss linguist Ferdinand de Saussure stated that “the linguistic sign is arbitrary’’. e. Linguistic signs are supposed to be more or less motivated to the extent to which their inner organization is not altogether accidental. and thus they partially contradict the concept of the arbitrary character of linguistic signs. Because of the resemblance between their significant and their signifié. the connotative aspects of meaning are subjective springing from the personal experiences which each speaker has had of a given word as well as from the attitude he wants to emphasize towards what he is to express or towards the person he is speaking to. thirdly. we have to define meaning in terms of the notion. or the written representation (le signifiant) and the “idea” expressed by it (le signifié)[1]. It is quite difficult to draw a clear line between denotation and connotation in meaning analysis. there is a pragmatic dimension. denotative meaning. the structural dimension covers the structure of linguistic expressions. Meaning is so complex and there are so many factors involved in it that a complete definition of meaning is practically impossible. These words include interjections and onomatopoeic words which are imitative of non-linguistic sounds that can somehow be associated with certain meanings. There are cases when the signified decisively influences the form of words (i. the concept or the mental image of the object or situation in reality as reflected in man’s mind. as well as between it and other expressions in the language. these signs are of an iconic or indexic nature in the typology of semiotic signs. meaning that there is no direct relationship between the sound sequence. there must be a necessary signifié attached to a significant for a linguistic sign to discharge its signifying function.

Since signification stands for content form alone. it has neglected the study of meaning. Such series are usually represented by kinship terms and a few other lexical elements that can be said to reveal a structural organization. however vague they might seem. Componential analysis is one of the most important developments in semantics. it is no more semantic than any other aspects of content form which is dealt with by grammar. Componential analysis assumes that all meanings can be further analysed into distructive semantic 159 . while in Romanian. a development in time (in the case of spoken language) or space (in the case of written language). The insistence on discriminating what is relevant from what is irrelevant in the study of meaning has led to attempts at applying phonological methods to the study of meaning. we shouldn’t assert that structuralism has left the study of meaning completely unaffected. Structuralist linguists have always put forward insightful hypotheses regarding language meaning analysis. the number of particular and generic terms. the meanings that are grouped around it. thus making significant contributions to the progress of semantics. though structuralism has revolutionized the study of language. justify a structural approach to the study of the lexicon. Therefore. as opposed to the entire vocabulary which represents the lexical macrosystem. hand and arm are invariants. The meaning of such words is the result of the analysis of the smaller linguistic signs which are included in them. Thus. its content level is characterized by simultaneity. much more complex as far as its elements are concerned and much more dynamic in its evolution. The structural organization of the vocabulary forms a particular kind of system. only a theory of sense could be the object of study of semantics as the science of meaning. that can also be analysed in terms of another structuralist dichotomy: invariant/ variant [3]. In this case. The meanings of a word are structured as forming microsystems . Significations represent invariant units while the sense consists of its variants. the relative frequency of polysemy. in English. the fact that structuralist ideas were developed in various linguistic circles accounting for the variety of structuralist approaches to the study of language shows that structuralism should be regarded as a result of its inner laws of development. A difficulty which partly explains the “slow” progress of structural research in semantics comes out from the vague and fluid nature of meaning. Ferdinand de Saussure made a distinction between signification and sense. The most important one is that while the expression level of language implies sequentiality. based on the isomorphism between language expression and content [4]. However. If we want to emphasize the basic isomorphism between expression and content. Three other criteria are based on multiple meaning (patterns of synonymy. In fact. palmǎ. it is not the sounds which somehow evoke the meaning.number of words in the language than absolute motivation. as opposed to French which is a more “grammatical”one: the number of arbitrary and motivated words in the vocabulary. According to glossematics there is an underlying isomorphism between the expression and content levels of language. braţ. Significations as invariants are materialized into senses as their variants. Stephen Ullmann suggested several criteria of semantic structure which made him characterize English as a “lexical language”[2]. There is a commutation relation between significations as invariants and a substitution one between senses. as variants. the use of special devices to heighten the emotive impact of words. The existence of semantic series and the organization of words into semantic fields. It is well-known that the meanings of a lexical element display some levels of structure: a semantic constant (the highest level of abstraction). and the level of speech. we should point out that there are some important differences between the two language levels. we may discover the existence of three invariant terms operating in the same area of meaning: mânǎ. and the incidence of homonymy) and a final one evaluates the extent to which words depend on context for the clarification of their meaning. Although structuralism in linguistics should be connected to structuralism in other sciences.

uncle. as the ultimate components of meaning. the relationship is not always one to one. 3. are connected to lexemes on the lower. between language and the outside world. A sememe is the basic tactic unit of the sememic stratum. A sememe is quite often connected to several lexemes so. 3.the semasiological direction160 . 8. 4. Similarly. aunt. etc. Neutralization is the process of connecting a lexeme upwards to several sememes on the sememic stratum. son. 2. While “pre-stratificational” linguistics tried to solve the problem of meaning mainly by relating “words” directly to their significata. Diversification and neutralization remind of the method used by many semanticists to study meaning along two dimensions: from a linguistic form to denotata and significata. niece he/she can arrive at a number of semantic features (semes) by examining the relations obtaining among them. 4. opposing 1. called semes. colt or filly→not adult. mare→female and adult. If one has the items: father. up to the tactic level of sememes must be listed individually for each sememe. 5..features. The sememic stratum is inserted by Lamb between the lexemic and the semantic strata. According to the theory of meaning postulates. daughter. diversification accounts for synonymy in language. Sydney Lamb’s stratificational theory of language is based on the idea that there is a structuralization of meaning characteristic of all languages. A filly is not male. 6 to 3. The semantic rules could have the form: stallion →male and adult. The meaning of filly. 7. the meaning of lexical items will be defined by the set of all meaning postulates associated with it. Meaning postulates theory has the advantage of including in the semantic description data on the system of knowledge shared by a given language community on the extralinguistic universe. A filly or a colt are young. 5. could be considered to be equally the result of their knowledge of the language and of the world. 6. The ability of speakers to analyse sentences into normal and anomalous ones from a semantic point of view. Lamb found out that the existence of the sememic stratum could be exemplified by the representation relation between the lexemic stratum and the sememic stratum [6]. we may oppose 1. “sememics”. the stratificational approach assumes the insertion of a new stratum. 8. 7. in that manner. The set of kinship terms was probably among the first lexical subsystems to be submitted to componential analysis. When sememes on the higher. nephew. can be defined in terms of all the possible meaning postulates associated with it. The “meaning postulates” are certain expressions in a formalized system used to describe the semantic structure of a language. For instance. 5. lexemic stratum. young horse. The sentences based on these meaning postulates are true by virtue of their syntactic form and the meaning of the words in them: A filly is female and young. 6. which could delimit what is linguistically relevant on the content level of language from what is not [5]. In that manner it accounts for polysemy. the combination of semons. 8 and arrive at the ‘’generation’’ seme with two distinctions: older generation and younger generation. for example. mother. While sememes may be accounted for by general construction rules. semantic components or semantic primitives. 4. A filly is a female. the feature of gender will be uncovered. 2. sememic stratum. 7 to 2. expressing certain compatibilities or incompatibilities between the signs of the respective system. Its elementary unit is the “semon” and its relational unit to the next higher stratum is the “sememe”. The semon is the minimal unit of the semantic stratum such that its components are not representations of the components of the semantic stratum.

193-204 [6] Sydney M. adulthood. horse. Cliff & Wierzbicka. are paralleled by conceptual entities such as: maleness. identified by componential analysis of a number of lexemic signs: man. The various relations among words involve the polysemy of most words in the language. Oxford. Although the number of possible characteristics of objects is unlimited. antonymy. Washington D. sheep. Lexicologia limbii engleze. Meaning and Universal Grammar. English Phonetics and Phonology. Lamb. Capcanele vocabularului englez. lamb. Georgetown University Press. etc.C. Form and Meaning in Language. adult.. which are linguistic entities and not conceptual ones. Bucureşti : Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ Chiţoran.the onomasiological direction. Cours de linguistique générale. and the opposite case of synonymy when several words have the same meaning and the possibility of arranging words in pairs on account of their expressing opposite meanings – antonymy. Semantics aims at correcting the “inconsistencies” of a language as well as their tendency to “simplify” the complex nature of reality. An aspect of semantic studies refers to the analysis of compounds into meanings which are not simply the sum of the meanings of the component words.which accounts for synonymy. Linguistics. Payot. boy. ram. woman. London: Routledge 161 . is the only procedure by means of which such paradigmatic relations as synonymy. 126 [3] Ferdinand de Saussure. An Introduction to the Science of Meaning. The task of componential analysis is to identify a list of semons which are sufficient for the definition of sememes. Blackwell. Georgetown University Press. A clear definition of the meaning (or meanings) of a word is said to contribute to removing the rigidity and dogmatism of language and to make up for the lack of emotional balance among people which is ultimately due to language. Paris. the number of semons is relatively small. Semons are not to be identified with the characteristic features of referents (objects. CSLI Publications. Washington D. Form and Meaning in Language. It is quite arbitrary what extralinguistic characteristics of referents are analysed into linguistic semons and this explains the linguistic relativism hypothesis. young. but there must be a parallelism between the two as the only explanation of the referential function of language signs. hyponymy. 97 [4] Charles Fillmore. 134-136 [5] Sydney M. from denotata and significata to a linguistic form. Cours de linguistique générale. Charles (2003). Dumitru (1972). girl. Mihai (1977). female.C. Standford. Standford: CSLI Publications Goddard. 205 REFERENCES Bantaş. Outline of Stratificational Grammar. (1998). Andrei. Charles. p. Harmondsworth: Penguin Books Fillmore. Paris.. Dumitru (1978). etc. events). Anna (2002). Semons like: male. p. David (1990). because their function is to keep sememes apart and not to give descriptions of objects. p. femaleness. Lamb.which accounts for polysemy and. Outline of Stratificational Grammar. Bucureşti: Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ Crystal. Introducing English Semantics. p. can be accounted for. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Kreidler.. W. Rǎdulescu. 86-89 [2] Stephen Ullmann. Payot. Componential analysis revealed as the ability to analyse sememes into semons. p. p. Semanticists also concern with the possibility of analyzing the meaning of words into component elements of meaning which are shared by a set of words in various combinations characteristic of each item in the text. Bucureşti : Editura Ştiinţificǎ Chiţoran. Semantics. mare. etc. NOTES [1] Ferdinand de Saussure. Exerciţii. youth. This does not destroy the nature of semons.

162 . Semantics. Stephen (1962). The insistence on discriminating what is relevant from what is irrelevant in the study of meaning has led to attempts at applying phonological methods to the study of meaning. Sydney. The existence of semantic series and the organization of words into semantic fields justify a structural approach to the study of the lexicon. English. Washington. Paris: Payot Ullmann. Harmondsworth: Penguin books Lyons. Cours de linguistique générale. Language and Linguistics. Semantics. M. C. expressing certain compatibilities or incompatibilities between the signs of the respective system.Lamb. Oxford: Blackwell Wierzbicka. the stratificational approach delimits what is linguistically relevant on the content level of language from what is not. (1966). Componential analysis assumes that all meanings can be further analysed into destructive semantic features as the ultimate components of meaning. D. Anna (2006). The Study of Meaning. The meaning postulates represent certain expressions in a formalized system used to describe the semantic structure of the language. An Introduction. While “pre-stratificational” linguistics tries to solve the problem of meaning mainly by relating “words” directly to their significata.: Georgetown University Press Leech. An Introduction to the Science of Meaning. Meaning and Culture. New York: Oxford University Press ABSTRACT Meaning can be discussed considering a plurality of levels and starting from various assumptions. Ferdinand. John (1981). Outline of Stratificational Grammar. de (1982). Geoffrey (1981). Cambridge : University Press Saussure.

atunci când se vorbeşte despre o insuficienţă a analizei textelor din perspectivă semantică sau sintactică. Concepând. dar şi a comportamentului politic. conversaţia uzuală etc). vorbim. considerăm argumentarea nu în termeni de tip distinct de act sau tip distinct de text. în interiorul lui. fie doar structurarea semanticosintactică a lor. În ceea ce priveşte construcţia persuasivă a textului politic. Această finalitate practică transpare. prin determinarea politic. textul politic în linie pur aristotelică [1]. în primul rând. de fapt. el se supune normelor lingvisticii. aşa după cum afirma şi Lotman (1974. Delimitând discursul politic pe baze extralingvistice şi recunoscându-i caracterul prin excelenţă persuasiv. Considerăm că acest specific este dat. mai degrabă. cu un specific al său bine determinat şi care îl individualizează în sfera mai largă a tipului de texte cu finalitate practică. El reprezintă forma verbală prin care acţiunea politică şi comportamentul specific ei dobândesc o justificare. Încercăm astfel să aducem o altă perspectivă faţă de abordările tipologice „tradiţionale” ale textelor. ca o strategie compoziţională de bază. o clasificare tipologică a textelor este determinată de sistemul funcţionării lor sociale. fie doar situaţia de comunicare sau utilizarea textelor. ce constă în eficacitatea sa – în puterea persuasiunii. în sensul preconizat de Aristotel. argumentarea nu poate fi privită nici ca un simplu act de discurs. pornind de la criterii sintactico – semantice sau de la criterii pragmatice. la nivelul construcţiei discursive.Nicoleta NEŞU. spaţiul pur lingvistic este transgresat şi deschis spre semiotic. care. la rândul său. spre deosebire de alte tipuri de acţiuni şi comportamente. sau ale utilizării). Ca discurs. luând în considerare. ca aparţinând tipului de text practic/pragmatic. Italia LEXIC SPECIALIZAT – CAZUL TEXTELOR POLITICE 1. de caracterul lor motivat şi justificat prin discursul politic. alături de multe altele. la rândul ei. astfel. nişte seturi de reguli de producere a lor. de parametrii situaţiei de comunicare (însemnând protagonişti/roluri comunicative. 93 – 95). Ea este cea care va controla şi selecţiona mijloacele şi strategiile de construcţie a sensului textual. Acestea iau în considerare. Sapienza Università di Roma. în timp ce nici discursul politic nu poate fi considerat un tip discursiv subsumat celui 163 . încercând să elaboreze nişte tipare de construcţie a textelor. În demersul nostru pornim de la ipoteza că textul politic există ca un sub – tip textual aparte. una funcţională. Dar. bazate pe clasificarea în tipuri fundamentale. ipoteză conform căreia. ci ca un procedeu generic de realizare a unui anumit tip de funcţii textuale. considerăm că. (aşa-numitele criterii pragmatice. conferindu-i acestuia o nouă semantică şi o nouă sintactică. înţeleasă astfel ca una dintre reţelele textuale predilecte. nu înseamnă că li se opune o abordare neapărat pragmatică ci. Dacă vorbim despre o specificitate a acţiunii de tip politic. un specific aparte. discursurile juridice. orientează construcţia întregului edificiu textual spre atingerea scopurilor finale caracteristice. în structura argumentării. şi ca un procedeu compoziţional specific textelor cu finalitate practică. discurs ce însoţeşte întotdeauna un act politic şi care este considerat ca fiind forma prototipică a comunicării politice. în general. subsumat determinării „politic”. Subscriem întru-totul acestei opinii care duce la ipoteza funcţionalistă asupra tipologizării textuale. de ordin pragmatic. În cadrul acestui tip de texte însă textul politic are. care îl distinge de alte tipuri de texte cu aceeaşi finalitate practică (în această categorie a textelor practice includem şi textele publicitare. în particular. considerăm că specificul acestui text constă în faptul că logosului semantikós i se adaugă o determinare ulterioară. astfel încât ele să se subsumeze finalităţii practice şi funcţiilor ce derivă din aceasta. în sensul că modificarea funcţiei unui text este hotărâtoare. spaţiu şi timp) proprii textului politic. realitatea practicii textuale ca unul şi acelaşi text să comporte funcţii diferite. Consideraţii teoretice Discursul politic reprezintă principala modalitate prin care actorul politic declanşează seria evenimenţială ce alcătuieşte comunicarea politică.

teoria acţiunii. un procedeu compoziţional. argumentarea ca procedeu constituţional de bază al textelor cu finalitate practică. respectiv. de modalităţi ale vorbirii. Aşa cum arată autorul. nu este vorba despre „semnificate” distincte. prin intermediul cuvintelor. semnificatului şi ele corespund modului de prezentare a lucrurilor prin intermediul cuvintelor. ca o „apreciere a lucrurilor evocată şi reflectată în cuvinte. de fapt. De aceea. Specificul strategiilor argumentative este asigurat chiar de finalitatea pragmatică a acestui tip discursiv. de tipul faire savoir + faire croire + faire faire. de tipul şi eficacitatea lor. ci de uzul lingvistic (Sprachverwendung). ca orice strategie. de înlănţuirea lor discursivă. de alegerea cuvintelor utilizate – „în ceea ce priveşte limbajul. finalităţi ce parcurg un traseu gradual în trei etape. de sintagmatica discursivă etc. regulile. în ce măsură se justifică sintagmele de tipul „limbajul nazismului”. prezentând o serie de trăsături proprii funcţionării sale în acest tip particular de text. Coşeriu (1996. Mai mult. ni s-a părut mult mai potrivită considerarea argumentării. adică. Această triadă secvenţială este o caracteristică proprie argumentării specifice textelor practice. Ca urmare. de la calitatea şi tipul argumentelor. este vorba. ci. la o funcţie a limbajului – efectivitatea sa (Wirkung) într-o comunitate lingvistică. adică o simplă instanţiere a sa. ca şi înainte. în general. persoane şi grupuri. Aceasta pentru că. adică de „moduri de a folosi limbajul. cu ajutorul şi prin intermediul 164 . Noomen. în ceea ce priveşte lexicul politic. ca scop ultim al discursului politic. idei. în opinia noastră. în discursul politic asistăm la o îmbinare extrem de eficientă a finalităţilor diferite ale strategiei argumentative. presupune un set de reguli ce guvernează întregul comportament al participanţilor la jocul politic. tocmai ca manifestare a unor convingeri. depinde de o serie variată de factori. doar. instituţii. se organizează în jurul strategiilor persuasive specifice discursului politic. doar atitudinea faţă de conceptele desemnate fiind diferită. Discutând problematica lexicului politic. dar şi a argumentării politice. măsurată în termeni de eficacitate. El exemplifică cu cuvinte precum Blut şi Boden din limba germană care au semnificat acelaşi lucru şi în timpul nazismului. care îi orientează global finalitatea şi care. Scopul. la contextul social al comunicării şi. Scholten. în alte tipuri discursive predominând o finalitate sau alta. Strategia discursivă semantică sau lexicală Persuadarea. orientate spre aspectul extralingvistic şi determinate de atitudinile adoptate de vorbitori faţă de realităţile desemnate. ci decurge dintr-o strategie semantică” (Cuilenburg.argumentativ. orientate spre aspectul extralingvistic. adică de modalităţi determinate de atitudinile adoptate de vorbitori. nu în ultimul rând. în viaţa publică a unei societăţi sau în relaţiile sociale. în textul politic. în realitatea discursivă. ca expresie (indirectă) a atitudinilor faţă de lucruri. nu este vorba despre faptul că el vehiculează semnificate distincte ale limbilor. în realitate. 162). planul şi opţiunile strategice utilizate în strategia argumentativă de tip politic marchează notele specifice acestui tip de text. finalitate orientată spre un anumit tip de auditoriu şi bazată pe procedeul persuasiunii. de modalităţi subiective şi. acest fenomen se referă. Aceste conotaţii sunt asociate. În realitatea limbajului. în tipurile preponderente de contexte în care apăreau şi în faptul că formau împreună o sintagmă. 1998. ca. „limbajul comunismului” sau „semanticile” specifice acestor limbaje. dând seama de alternanţa argumentelor. în particular. fiind rostite întotdeauna alăturat. de fapt. despre modalităţi subiective ale vorbirii. faţă de realităţile desemnate”. subsumate caracteristicilor sale. ceea ce se concretizează în „libertăţile” şi „constrângerile” ce îi determină specificitatea discursivă. sentimente. ideologii”. atitudine manifestată în frecvenţa utilizării lor. 2. în acelaşi timp. argumentarea fiind concepută în cadrul unui model acţional ternar de tipul teoria producerii/receptării .teoria comunicării . 12 – 15) sublinia faptul că este greşită o astfel de abordare lexicală. constitutiv de bază în structurarea discursului politic. trebuie spus că alegerea cuvintelor nu este independentă de efectul pe care emitentul îl urmăreşte.

cum spuneam. Limbajul hortativ apare în special „în apelurile adresate publicului pentru obţinerea sprijinului politic. economia unei ţări nu este slabă. sau de către veterani. ca reacţie la stilul hortativ. în 165 . în ce context. credinţe şi acţiuni ale celui persuadat determină. ci „bolnavă”. dacă în timpul Războiului de Independenţă. prezenţa constantă a secvenţelor cu funcţie hortativă explicită sau implicită. cine l-a rostit.cuvintelor. Din punct de vedere formal. Limbajul dă cadrul. radioactivitatea este „nepericuloasă” (ceea ce reprezintă. capătă conotaţii diferite în funcţie de utilizatori. ci „capacitate de ripostă” sau „salvgardarea democraţiei”. despre avort şi eutanasie. stilul hortativ constă din premise. în termeni de „viaţă” şi „moarte”) sau. termenul „război” este înlocuit cu „răspuns la extremismul” de orice natură. „O limbă este. printre altele. Pe de altă parte. prin crearea unei relaţii antinomice între doi termeni care. în toate fazele procesului guvernamental”. utilizat cu precădere de către membrii aparatului administrativ al serviciilor armatei. ea modelează aproape în întregime felul de a gândi. „apare. Aceasta se poate manifesta în două feluri: prin prezentarea unei dihotomii ca o contrarietate continuă (de exemplu. 1999. la începutul anilor 1960. 117) discută diferitele utilizări ale cuvântului libertate în spaţiul american. în fapt. altele explicite. cuvinte precum democraţie. utilizarea mai dibace şi mai eficientă a acestui stil ascunde apelul emoţional sub masca definirii problemelor. auzit la un post de radio. dar reacţia onestă (adică susţinută social) la sentimentalismul exacerbat din dezbaterile electorale. libertate. unele. economie de piaţă. pe de altă parte. pe de o parte. De exemplu. o contradicţie în termeni) etc. 1999. scumpirile sunt „reaşezări ale preţurilor”. Ca urmare. 128 – 129) Strategiile semantice se referă şi la utilizarea mitului şi metaforelor [2] . în tipurile predilecte de contexte în care apar sau în asocierile în care apar cel mai des. De aceea. Faptul că textul politic este caracterizat printr-o funcţie persuasivă de grad maximal care vizează modificarea anumitor convingeri. Astfel. a simţi sau a exprima al celor care o folosesc”. fiind. În opinia sa. cuvântul avea câteva dintre conotaţiile pe care le are şi astăzi (independenţă. capitalism. pentru „apărarea libertăţii”. în timp ce scopurile şi orientările politice operează selecţia terminologică. cuvintele au întotdeauna într-un context dat. neatârnare). o evidentă fervoare emoţională în îndemnurile politice. disputele din diferitele programe politice. în campaniile electorale. strategiile semantice permit utilizarea unor pseudoantinomii. socialism etc. în limbajul obişnuit. în timp ce in jurul anilor 1980. venitul cetăţeanului este „putere de cumpărare”. el şi-a îmbogăţit paleta acestora. dar şi la ambiguitatea intenţionată şi augmentată a semnificaţiilor primare ale cuvintelor [3]. (Edelman. arătând că. Publicul apreciază gesturile şi atitudinile consecvente în funcţie de ceea ce este raţional. în planul procedeelor textuale. în discursurile politice oficiale. în dezbaterile şi audienţele legislative. Edelman (1999. nu sunt în relaţie de opoziţie (de exemplu. legislative sau juridice este cea de respingere. deducţii şi concluzii. dar şi de contextul de utilizare. Astfel. în ce perioadă istorică sau dacă programul respectiv este transmis în Rusia sau America (Edelman. adeseori. puţin afectată de modul în care o folosesc indivizii. semnificaţii stabile pentru un anumit grup de utilizatori. în principalele discuţii de grup. Un enunţ de tipul „Castro este socialist”. după cum afirma McLuhan. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că. Ambiguitatea caracteristică a cuvintelor cheie folosite face posibil acest lucru”. implicite. cuvântul părea preferat de grupurile ce promovau ideea eliberării individului de sub controlul statului şi de privaţiuni (exemplul sintagmei libertate civilă). Atitudinea diferită a vorbitorilor faţă de conceptele desemnate prin semnificaţia cuvintelor se poate materializa în frecvenţa de utilizare. concedierile sunt „restructurări” sau „redistribuiri ale forţei de muncă”. sentimente. dar. în încercările lor de a justifica gesturile cu semnificaţie naţionalistă ale puterii. nu vom întâlni astăzi expresii de genul „înarmare atomică”. 126). nu poate fi înţeles fără a şti.

inconfundabil. dar sunt tot mai des dublate de practici mediatice audio-vizuale. e sinonimul acţiunii. pe de altă parte. polisemia etc. 3. însă cu aparenţa de a-l spune fie fără posibilitatea de verificare a celor spuse. spre o cartă iniţială şi spre principiile acesteia. fie folosindu-se de posibilitatea ca cele spuse să fie interpretate şi în alt mod. a unor reguli şi strategii argumentative proprii. deficit ce determină angajarea constantă a unor mijloace compensatorii. (…) Deficitul de comunicare politică e invocat periodic. într-un sens ‚inocent’. ca fapt 166 . conform logicii limbajului dublu” (Balandier. a ascunderii gândirii. mai mult. în societăţile moderne. Acest aparat retoric a fost considerat ca funcţionând precum un indicator al unui anumit regim politic căruia îi imprimă un stil caracteristic. Deşi limbajul a fost considerat întotdeauna „un instrument şi o miză politică”. spre fondatori. teoretic. în societăţile democratice. materializată în utilizarea unui lexic specializat. a unor clişee şi stereotipii discursive specifice. poartă această marcă a insinuării. 1996. astăzi. Ea este generatoare de o retorică specifică. faţă de alte texte cu finalitate practică şi îl disting. ele „formează suportul imaginilor şi reprezintă încărcătura dinamică ce însoţeşte evenimentul” (Balandier. angajează aluzii lingvistice complicate. orientându-se spre trecut sau spre viitor. materializate într-o paletă largă de opţiuni. Textul politic prezintă. Mai întâi. despre un deficit al comunicării politice contemporane. Concluzii Centrul de greutate al oricărui discurs politic îl reprezintă puterea cuvintelor. de banalitatea cotidiană. de la aluziile lingvistice sofisticate. nişte trăsături care îl individualizează în cadrul mai larg al textelor cu eficacitate practică – este vorba despre funcţii textuale specifice. descoperind în expresia politică o parte din plăcerea jocului. De altfel. în sensul că definirile din planul abstract. 15). sunt transpuse în planul aplicabilităţii practice sau invers etc. individualizează textul politic. spre imagini şi simboluri. faţă de textele ce aparţin altor categorii.campania electorală din 1976 în Germania. Receptorii mesajului politic se transformă în decriptori. despre o insuficienţă a tipului tradiţional de comunicare politică. simbolului şi ritualului. El determină căutarea constantă de mijloace de compensare. astfel. pe de-o parte. Se vorbeşte. precum „ascundere a gândirii”. „Limbajul politic. La o analiză în profunzime a limbajului puterii sesizăm şi alte nuanţe. circula sloganul „libertate în locul socialismului”). Un alt tip de strategie semantică se referă la alternarea planurilor de definire a termenilor. trăsătura de bază ce îi era atribuită discursului politic era duplicitatea. el este chiar constitutiv fiinţelor şi lucrurilor. „falsificare intenţionată a lucrurilor”. Însă. încă din cele mai vechi timpuri. 148). spre progres. limbajul puterii îşi păstrează validitatea dincolo de aspectul imediat. dominate de forţa mediatică. ambiguitatea intenţionată. 2000. uzat prin repetiţie sau caută cuvântul ce produce sensul sau decalajul dintre formularea aparentă şi cea care maschează. toate puse în slujba finalităţii lui caracteristice – persuadarea. astfel. El se raportează la ceva situat în afara cotidianului. fluctuează în căutarea unei comunicări ce poate capta atenţia cetăţenilor provocându-le adeziunea şi nu retragerea prin absenţa credibilităţii sau a dezinteresului. incită la recurgerea de trucuri semantice cu ajutorul specialiştilor. implicit. ascunderea adevăratelor intenţii ale vorbitorului. spre perspective ce impun încă de pe acum asigurarea gestionării viitorului” (Balandier. 2000. „nerespectarea adevărului. limbajul politicii şi. „aceste caracteristici rămân simple date de suprafaţă. se pare că puterea cuvintelor nu mai este suficientă. e parte integrantă a mitului. ceea ce îi este propriu insinuării” (Coşeriu. la diferite trucuri şi strategii semantice. 149). Ca urmare. care sunt puse în slujba „eficacităţii” sale persuasive. Este limpede că aceste trăsături. obţinerea adeziunii interlocutorului. 28). spre schimbare. 2000. al politicienilor. dubla semnificaţie a termenilor şi conceptelor.. Ei caută textul închis în interiorul discursului convenţional. Se ştie prea bine că societăţile tradiţionale considerau cuvântul la baza întregii creaţii umane.

Nicoleta (2005°). o anumită terminologie şi un ritual lingvistic . Polirom. to the social context of communication and. Humanitas. Nicoleta (2008). Casa Cărţii de Ştiinţă. Nicoleta (2008°). O. Within this specificity of the political discourse. ea fiind transferată unui complex de factori ce se subordonează doctrinei şi ideologiei respective. Coşeriu. p. Neşu. Oradea: Ed. yet. XXI. 5. Aristotel (2004). 2008 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Adam. Eugen (1996). Retorica. Scena puterii. M. în vol. Czeslaw. oarecum. Chişinău Neşu. Bucureşti: Ed. 4. once more. de multe ori. Nicoleta (2001). învăluinduşi ideea prin mutarea virgulei” (Czeslaw. Nicoleta (2005). 1 – 3. The semantic/lexical discourse strategy or „the power of words” demonstrates. Balandier. Humanitas. sub tipar Neşu. from the quality and type of arguments. Univers. nr. As discourse. Textul politic – Limite şi deschideri semiotice. the strictly linguistic domain is surpassed and opened towards a larger. Nicoleta (2006). în Studia Universitatis Babeş – Bolyai. „Limbaj şi politică”. it obeys the norms of linguistics. UBB Cluj-Napoca. G.J. „în democraţiile populare au fost acceptate un stil special. I. organizat de Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere. 10 – 29. vezi Neşu. Paris : Ed.255 – 273 Neşu. 86). “Lexicul politic şi puterea cuvintelor”. 1999. p. Cluj-Napoca Neşu. specified as political. J. IRI. în Revista Limba Română. on the choice of words. Cuilenburg. 167 . “Puterea cuvintelor şi imaginarul politic românesc”. deposedat de semnificaţia sa originară. în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Eugen (1994). that persuasion as the ultimate goal of political discourse depends on a number of factors. (1998). Studii de tipologie a culturii. Chişinău. După cum spunea şi Czeslaw. argumentation plays one of the main roles. Bucureşti: Ed. Ştiinţa. Chişinău: Ed. Gândirea captivă. Bucureşti: Ed. NOTE [1] vezi pentru detalii Neşu. nr. „Statutul tipologic al discursului politic din perspectiva lingvisticii integrale”. Milosz (1999). Bucureşti: Ed. 97 – 107.W.. Ştiinţa comunicării. Colectiv Omul şi mitul. nr. Jean – Michel (1997). Georges (2000). p. Cluj – Napoca: Ed. not lastly. Murray (1999). în revista Romània Orientale. Scholten. “Textul politic în viziunea lingvisticii integrale”. Iaşi: Ed. Les lich: types et prototypes. Neşu. Cuvântul apare. Noomen. p. Coşeriu. ci ce anume a dorit să spună. 50 – 68. Aion. Lotman. de semnificaţia lui pur lingvistică.textual-discursiv caracteristic şi care îi conferă specificitate şi individualitate în raport cu alte tipuri de texte. domain. Suceava: Universitatea Ştefan cel Mare. Colocviului internaţional Limba română – abordări tradiţionale şi moderne.. Funcţii textual – discursive ale mitului şi metaforei în textele politice. (1974). îndepărtându-se. Politica şi utilizarea simbolurilor. 2005a [3] pentru detalii. semiotic. 2008. Edelman. Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. 2005 [2] vezi Neşu. It represents the verbal form through which the political action and its specific behaviour gain justification. în vol.acolo important nu este ce a spus cineva. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Roma: Bagatto Libri ABSTRACT Political discourse represents the main means by which the political actor launches the event series which constitute the political communication. seria Philologia. Nathan .

Colour categories can be associated with more than one word (thereby allowing synonymy) and words can be associated with more than one category (thereby allowing homonymy) [3]. One of the most influential contributions to the colour system research is the monograph by Berlin and Kay (1969). They appear closer while their cool counterparts visually recede [2]. brown and purple). It is believed that those two adjectives appeared in the language 168 . The adjectives for yellow and brown kiiroi and chairoi are made from adjectivized noun-compounds with the word iro: ki-iro and cha-iro. This set of eleven seems therefore to be a semantic universal [4]. Spiru Haret University. over seven million colour shades visible by human eye can be divided generally into eleven basic colour categories represented through prototypical colour terms. kuro no [9]. Colours are a constant to our existence [1] as well as a psychological factor that influences our mood. kuro (the stem of the adjective kuroi). we are immersed in the existence of colours. Except the nowadays adjectives for the four basic colour terms: shiroi (white). ao no) is not very productive. aka no. the word for colour is iro [6]. the other colour terms are formed by adding the lexeme –iro 色(colour) [8]: Adjective white black red blue yellow brown purple green gray orange pink shiroi 白い kuroi 黒い akai 赤い aoi 青い ki-iro-I 黄色い cha-iro-I 茶色い Noun (+ no) shiro白 kuro 黒 aka 赤 ao 青 ki-iro黄色 cha-iro茶色 murasaki(-iro) 紫色 midori(-iro) 緑色 hai-iro灰色/nezumi-iro鼠色/gurēグレdaidai-(iro) 橙(色)/orejiオレンジ momo-iro桃色/pinkuピンク Actually. Bucharest OPENING TO COLOURS: A BASIC LEXICON IN JAPANESE Wherever we go. the nominal categories of the four basic colours are but the stems of the same adjectives: shiro (the stem of the adjective shiroi). akai (red) and aoi (blue-green). In Japanese. a way out of day by day routine. kuro (black). kuroi (black). Colour categories can be associated with colour terms by means of lexicalisation. In the process of categorization. Using naming experiments they elicited the colour categories of subjects and comparing the categories across different languages they noticed a remarkable cross-cultural correspondence. To Chinese and Japanese people colour also meant order and ranking[5].Raluca NICOLAE . instead it is employed the adjective form. followed by the particle no (shiro no. ao (the stem of the adjective aoi). Warm colours (red. wherever we look. aka (the stem of the adjective akai). The noun form of the four basic colour terms. green. and ao (green/blue)[7]. yellow and orange) can visually overpower cool colours (blue. aka (red). Ancient Japanese had four basic colour nouns: shiro (white).

kōhaku 紅白 (red and white. a prostitute).1. 2. other colour phrases: 2. atama ga masshiro ni naru (one’s mind goes blank). hakujin ( lichés z). but the nominal form is preferred for the rest of the basic colours. hakujō (confession). akai. 2. to frown upon).3. showing the lack of interest: shiroi me de miru (to look coldly. innocence: kittto aitsu wa shiro きっとあいつは白だよ (I’m sure he is innocent).: a white taxi. Being hakuya (arctic night). parts of body: shiroi me de miru (to look coldly. sports: shiro-boshi 白星 (a white dot. an unlicensed taxi) Proper names: Shirayuki-hime 白雪姫 (Snow White) Emphasis: /maQsiro/[14] = masshiro 真っ白 (pure white) as in atama ga masshiro ni naru 頭が真っ白になる (to go blank. to forget everything) Verbs: shiramu 白む (to grow light). it becomes visible: meihaku upon as a proof of innocence: aitsu wa The colour white light blank. since literature prefers colour adjectives. kōhaku 黄白(yellow and white. i. Every Japanese colour term interact with a number of productive morphemes such as –gakatta (tinged with). with Chinese reading: hakujō 白状 (confession). 2. meihaku (obvious).2. colour phrases. to be spoiled. the abbreviation for silver (shirogane) Synonyms: howaito as in howaito chokorēto ホワイトチョコレ-ト(white chocolate) Shades: aiborī (ivory). shiratsukeru (to be unamused or bored) or the lack of intelligence: hakuchi (idiot). shiro-taku 白タク(lit. Compounds: 1. bribery. but the nominal form: chairo no and kiiro no is more common. corruption). 2. phrases like emphasize this aspect.relatively late and that their formation is due to their suitable phonetic shape [10] . White has also the meaning of void.3.e. egg white). 2. hakuchūmu 白昼夢 (day dream). unprocessed: shiroi kamiko 白い紙子 lich (blank sheet of paper). 1. hakuchō 白鳥 (swan). shirakeru (to become apathetic). hakujin 白人 ( lichés z). 4. Thereby the adjective form applies to the four basic Japanese colours (shiroi. hakketsubyō 白血病 ( lichés z). enpakushoku 鉛白色 (white lead).3. hakuchūmu (day dream) brought to light. to feel ill at ease) The main meaning of white is that of the colour itself as in shiromi (albumen). a victory mark) as in shiro-boshi o ageru [13] 白星をあげる (to win). void (lack) → obvious (the light making things standing out) (cleanness ) → innocence (the light of truth) → indifference (lack of interest) → stupidity (lack of intelligence) 169 .3. coordinate colour phrases (translated by “and”): shiro-kuro 白黒 (black and white) as in shiro-kuro shashin 白黒写真 (a black and white picture) or me o shiro-kuro saseru 目を白黒させる (to to look bewildered. shirakeru 白ける (to become apathetic). i.3.1. the colour (of snow). with Japanese reading: shiromi 白身 (albumen. -ppoi (-ish) [12]. 3. hakuya 白夜 (white/arctic night).e. hakuchō (swan). the colour of pure light. euphemism: shiro-kubi 白首(lit. blank. to frown upon). If something is (obvious) or the light of truth is shed shiro da (he is innocent). nyūhakushoku 乳白色 (milk white) kaihakushoku 灰白色 (greyish white) etc. gold and silver.2. kuroi. ► shiro白 (white) Meaning: 1. 2. colours for auspicious occasions). hakuchi 白雉 (idiot). aoi). to blink one’s eyes in surprise) or shiro-kuro o tsukeru 白黒をつける (to settle the matter in court). kokuhaku 告白 (confession). to be confused. shiratsukeru白つける (to be unamused or bored.: a white neck. 1. A significant distinction in choosing the nominal or the adjective form of the colour terms is made by genre. blank: shiroi kamiko (blank sheet of paper). while the mass media discourse employs their nominal counterparts to a greater extent [11].

5. red earth). plague). 2. sumi-iro 墨色 (India ink) etc. The colour black darkness (inconspicuous. to blacken). 2. stage terms: kuro-ko 黒子 (a kabuki stagehand dressed in black to be inconspicuous). 3. aka赤ワイン (red wine). as the symbol of darkness: ankoku (darkness). 1. kuromeru 黒める (to blacken.3. kokujin 黒人 (a reading: kokushibyō lichés ). 2.2. with Japanese reading: kuroji 黒字 (surpluss). As the positive meaning of black. kuro maku 黒幕 (a black curtain). i. a baby: aka-chan wain 赤ちゃん.e. but also a wirepuller. wipes away the shapes – that become inconspicuous as in kuro-ko (a kabuki stagehand dressed in black). 2. aka-ni赤丹(red clay). kuromaru 黒まる (to blacken). kurobamu 黒ばむ (to become black. beauty spot. aka-nbō 赤ん坊.2. Compounds: 1. the colour (of ink). 1. 2.4.2.3. quantity: kuro-yama no yō na hito dakari 黒山のような人だかり (a large crowd of people). kuro-maku (a mastermind). crimson). sports: kuro-obi 黒帯 (black belt). a mastermind: kore ni wa dareka kuro maku aru rashii これにだれか黒幕あるらしい (someone is certainly pulling the wires/there must be someone at the bottom of this affair).1. to blacken). suō 蘇芳 kin-aka 金赤 (bronze red). kuro.6. food: kuro-zatō 黒砂糖 (raw/brown sugar). the plague). hidden) (dirtiness) → guilt → death ► aka 赤 (red) Meaning: 1. sekijūji 赤十字 (Red Cross).3.3.3. the colour of blood: aka shingō 赤信号 (red light. beni-iro 紅色 (rouge). rengairo 煉瓦色 (brick red). kurozumu 黒ずむ (to become black. Compounds: 1. Shades: aka-sabi-iro 赤錆色(rust). guilty: kare wa kuro dearu 彼は黒である (he is guilty) Synonyms: burakku as in burakku risuto ブラックリスト (black list) Shades: ankokushoku 暗黒色 (dark). 2. other colour phrases: 2. a defeat) as in kuro-boshi defeated). shikkoku漆黒 (jet black). watashi no me no kuroi uchi ni 私の目が黒いうちに (as long as I am alive). wain lic ワインレッド (wine red) etc. kāmain カーマイン (carmine). dirty: yōfuku ga kuroku natta 洋服が黒くなった (the clothes got dirty). sekihan 赤飯 (boilded 170 . to make something black) Black is the darkest colour as in kokuen (graphite) and everything comes near it is spoiled or gets dirty. mite). a communist: aka-gun 赤軍 (Red Army) Synonyms: kurenai 紅 (deep red.► kuro 黒 (black) Meaning: 1. an obituary notice) as in kuro-waku no hagaki 黒枠の葉書 (a postcard announcing somebody’s death) Emphasis: /maQkuro/ = makkuro 真っ黒 (pitch black) Verbs: kuromu 黒む (to become black. aka-ji 赤字 (a deficit). parts of body: mune ga kuroi 胸が黒い (to be black-hearted). with special reading: hokuro 黒子 (black mole. kokuban 黒板 (blackboard). cardinal).3.1. 2. coordinate colour phrases (translated by “and”): kokubyaku 黒白 (black and white. 2. kokuhyō 黒表 (black list). 3. death: kokushibyō (black death.3. ankoku 暗黒(darkness). colour phrases: 2. cinnabar). with Chinese 黒死病 (the black death. (sappanwood). kuro-waku (an obituary notice). with Chinese reading: sekigaisen 赤外線 (infrared rays). ni 丹 lic レッド (red) (red. thereby. 1.3. ake 朱 (vermilion. 2. 4. The deletion may also mean total annihilation of life forms. it bears the stain of guilt: kare wa kuro dearu (he is guilty). sekidō 赤道 (the equator). 1. kokuen 黒鉛 (graphite). to blacken). 1. with Japanese reading: aka-ge 赤毛 (red hair) as in aka-ge no hito 赤毛の人 (a red haired man). dark complexion: hifu no kuroi 皮膚の黒い (darkskinned). keshizumi-iro 消炭色 (cinder). obituary: kuro-waku 黒枠 (black borders. it signifies experience: kuroobi (black belt). aka/ake 緋 (scarlet. Moreover. danger signal). right and wrong) as in kokubyaku o akiraka ni suru黒白を明らかにする (to decide/dispute as to which is right).3. sports: kuro-boshi o toru 黒星をとる (to be 黒星 (the bull’s eye.

171 . the youth). Aka no hiroba 赤の広場 (The Red Square) Emphasis: makka 真っ赤 (deep red). 2. complex colour phrases (tints): gunjō-iro 群青色 (ultramarine).2. conspicuousness → danger emotion vitality/life (emotion/the flow of blood) ► ao 青 (blue/green) Meaning: 1. This could prove the existence of the two parallel systems and principles of categorizations: one expressed through the system of colour terms. akaji (deficit). シアン shian (cyan). Aka is also the colour of fire as in sekigaisen (infrared rays). kon’iro 紺色 (deep blue) etc. it was primarily used to describe the light phenomenon. 1. unripe. Furthermore. ao-suji 青筋 (blue vein) as in aosuji o tatete okoru 青筋を立てて怒る (to go purple with rage).3. young man) Synonyms: ao 靑 (blue). frank). akarameru 赤らめる (to turn red. blush). 3. emotion: akahaji o kaku (to be disgraced in public) or political zeal (communism): aka-gun (Red Army). and only later did it become the colour term. burū ブル- (blue) Shades: ai-iro 藍色 (indigo). aka-haji o kaku colour phrases: aka no 赤恥をかく (to be put to shame. ao-jiroi青白い (pale. aonisai 青二才 (a stripling. glowing colours that are conspicuous (at a great distance): aka no tannin (a perfect stranger). seidō 青銅 (bronze). colour phrases: 2. ao 蒼 (blue. seishōnen 青少年 (the younger generation. 2. fine weather) or seiten hakujitsu no mi to naru 晴天白日の身となる (to be cleared from the charge against) Ao had existed for a long time in Japanese. sekirara 赤裸々 (naked. akaramu 赤らむ (to become red) Red is decoded as the colour of blood: sekimen suru (to blush).rice with red beans). novice). complex colour phrases (tints): akaguroi 赤黒い (dark red). redden. other liché 赤の他人 (a perfect stanger). unskilled. green). Compounds: 1. Red overpowers other colours by standing out and signalling danger: sekihin (extreme poverty). ao 碧 (blue.. sekiri 赤痢 (dysentery). aka-chakeru 赤茶ける (to turn reddish brown). with all its related terms such as excessive heat (incandescence): sekidō (the equator). ruri-iro 瑠璃色 (azure). seinen 青年 (youth. fire The colour red blood → → → → → heat/warmth brightness. sekimen suru 赤面する (to blush). to have a lofty ambition) . aka stands for bright. colour phrases: 2. pale). and the other expressed through the system of terms for the light phenomenon [15]. a raw [green] youth. bare. maybe before midori (green). inexperienced: aoba 青葉 (fesh leaves). with Chinese reading: seishun 青春 (a youth. the colour of the sky: ao-zora 青空 (the blue sky) as in ao-zora kyōshitsu 青空教室 (an open-air school). mizu-iro 水色 (light blue).2. 2. 2. wan). green) as in opinion). the spring of life). seiun no kokorozashi o daku青雲の志を抱く (to aspire to greatness. sekkekkyū 赤血球 (red blood cell). aka-aka 赤々 (bright red) Verbs: akameru 赤める (to make red). thereby aka turns out to be the symbol of vitality: akachan (baby) and of life: sekijūji (Red Cross). ao-guroi 青黒い (deep blue). 2. pale: aoi kao 青い顔 (a pale face). sekihin 赤貧 (extreme poverty). sora-iro 空色 (sky blue).3.2. with Japanese reading: aoiki toiki 青息吐息 (in great distress). green. seiten 晴天 (blue sky. 1. ターコイスブルー tākoisu burū (turquoise blue). other colour phrases: ao-kusai 青臭い aokusai iken 青臭い意見 (half-baked (grassy smelling. to be disgraced in public) Proper names: Aka-zukin 赤頭巾 (Little Red Ridinghood).

kōdō 黄道 (the elliptic.3. Being the colour of the sky. kōdō (zodiac) The colour yellow → gold/metal (dry. represents the youth or an inexperienced person: ao-kusai (unskilled. waka-midori 若緑(fresh green) etc. the colour ao covers two chromatic categories: blue. yellow expresses natural phenomena involving light or luminescence: tasogare (twilight). ōshoku jinshu 黄色人種 (yellow race). 1. midori no kurokami 緑の黒髪 (raven black hair) ► chairo 茶色 (brown) Meaning: the colour of tea Synonyms: kasshoku 褐色 (brown). colour phrases: 2. 2. tankōshoku 淡黄色 (light yellow). remon-iroレモン色 (lemon coloured). uguisu-iro鶯色(bush warbler). arid) → disease → brightness ► midori 緑 (green) Meaning: green. verture Synonyms: midori 碧 (green). Being a bright colour. money) as in ōgon jidai (golden age). Fading flowers become yellow. Ao is also an indicator of paleness (lack of colour) or distress as in aoiki toiki (in great distress). other colour phrases: midori no hi 緑の日 (greenery day). ryokunaishō 緑内障 (glaucoma).As in Japanese. aonisai (a stripling). ōkashiku 黄褐色 (yellowish brown). ryokuju 緑樹 (a green-leafed tree). 2. 2. thereby the presence of the colour implies bareness. with Chinese reading: ōgyoku 黄玉 (topaz). 1. iō 硫黄 (sulphur). koke-iro 苔色(moss green). kiiro may also suggest the existence of a metallic object: kiiroi koe (a shrill voice). nae-iro 苗色(seedling). ōnetsubyō (yellow fever). kuri-iro/risshoku 栗色 (brown) 172 .3.3. gurīn グリーン (green) Shades: ki-midori 黄緑 (yellow-green). The colour blue/green sky (blue) unripe (green) → distance → pale (lack of colour) → inexperienced (lack of experience) ► kiiro 黄色 (yellow) Meaning: the colour of gold/money Synonyms: ierō イエロ- (yellow) Shades: karashi-iro芥子色 (mustard). 1.2. sekiryokushikimō 赤緑色盲 (daltonism). which stands for the colour of the sky as in seiten (blue sly. other colour phrases : kiiroi koe 黄色い声 (a shrill voice) Verb: kibamu 黄ばむ (to turn yellow. colour phrases: 2. Compounds: 1. ōdo 黄土 (loes). カナリヤ (canaria) etc. tanpopo-iro 蒲公英色(dandelion coloured).2. as green. green). drought and sometimes disease as in ōdan (jauntice). a far away spot: seiun no kokorozashi o daku (to have a lofty ambition). ryokucha 緑茶 (green tea). to be tinged yellow) If we assume that yellow is the colour of money/gold. ao. kōga 黄河 (The Yellow River). with Chinese reading: ryokuka suru 緑化する (to plant trees). the zodiac).2.1. with special reading: tasogare 黄昏 (twilight). ōnetsubyō 黄熱病 (yellow fever). ao represents distance. with Japanese reading: ki-midori 黄緑 (yellow-green). Compounds: 1. with Japanese reading: kimi黄身 (yolk of an egg). ōgon 黄金 (gold. fine weather) and green which is connected to vegetations and unripe fruit: aoba (fresh leaves). 1. yomi 黄泉 (Hades). aodake-iro 青竹色 (green bamboo). moegi-iro 萌黄色(light green). midori 翠 (green). In its figurative meaning. moegi-iro 萌葱色 (light green). ōdan 黄疸 (jauntice). complex colour phrases (tints): kuro-midori 黒緑 (blackish green).

kaihaku 灰白 (grey. reflection of light on snow. fuji-iro 藤色 (lavender) etc. griseous).2. light and glowing. ao-murasaki 青紫 (indigo). colour phrases: haiiro no jisei 灰色の人生 (a grey life). Aka which is etymologically closest to bright. with Japanese reading: murasaki zuishō 紫水晶 (amethyst). chakasshoku 茶褐色(dark brown). kuro (black). that makes positive connotation of clearness and innocence of the new born. waka murasaki 若紫 (light purple). with its darkness and paleness. usu-chairo 薄茶色 (light brown). with Japanese reading: hairo-guma 灰色熊 (a grizzly). This makes its positive connotations of sincerity and clearness. kusunda haiiro くすんだ灰色 (dingy grey) etc. haiiro no giin 灰色の議員 (a Dietman in between. with special reading: ajisai 紫陽花 (hydrangea) ► orenji オレンジ /daidai-iro 橙色 Meaning: Orange is more used than daidai [17]-iro. i. yamabuki-iro 山吹色 (orange-yellow) etc. This is. kairyokushoku 灰緑色 (greenish grey). haiseishoku 灰青色 (grayish blue). nezumi-iro 鼠色 (grey) Shades: haiseishoku 灰青色 (greyish blue). and negative as of conspicuousness. with Chinese reading: shigaisen 紫外線 (ultraviolet rays). especially to the light characteristic for parts of day: shiro is a feature of a morning sky. botan-iro 牡丹色 (peony) etc. but to the intensity of light. griseous). mediocrity and dullness. Synonyms: momo-iro 桃色 (rose. ninjin-iro 人参色 (carrot-coloured). pink). which. sakura-iro 桜色 (cherry blossoms). 1. bara-iro薔薇色 (rose). at the same time. that is to the brightest − noon of the summer day when all colours stand out and glitter. Ao stands for shades and evening. It is associated with the part of a day when the greenery becomes of gloomy colour shading more and more. kaihaku 灰白 (grey. Hai-iro represents gloom. and the paleness of the moonlight. Synonyms: gurē グレ- (grey).e. Synonyms: daidai-iro 橙色 (orange) Shades: kaki-iro 柿色 (persimmon-coloured). ► haiiro 灰色 (grey) Meaning: Hai-iro and nezumi-iro are made by metaphorical transfer: the morpheme hai (ash) and the morpheme nezumi (mouse/rat). and negative of the rawness and unsophisticated. ichigo-iro苺色 (strawberry). makes negative 173 . aka (red) and ao (blue/green) are marked with the specific relation to light and lighting. but pinku is more common. kitsuneiro 狐色 (golden brown) etc. Compounds: 1. not only according to the hue. kairyokushoku 灰緑色 (greenish grey).1. tankasshoku 淡褐色 (light brown). sāmon pinku サーモンピンク (salmon pink).3. tankōshoku 淡紅色 (pink) Shades: shokingu pinku ショキングピンク (hot pink). aka-murasaki 赤紫 (purplish red. 2. a wobbler) ► pinku ピンク/momo-iro 桃色 (pink) Meaning: The word momo in momo-iro [16] means peach. akachairo 赤茶色 (reddish brown). also belongs to the bright part of a day. murex. ōrudo rōzu オールドローズ (old rose). mikan-iro 蜜柑色 (mandarin orange). the colour of the ash or the colour of the rat. 1. fuji murasaki 藤紫 (pale purple). the colour of the sun.Shades: koge-chairo こげ茶色 (dark brown). Colour phrases: pinku eiga ピンク映画 (a risqué/an off-colour movie) ► murasaki 紫 (purple) Synonyms: pāpuru パープル (purple) Shades: shikon 紫紺 (bluish-purple). The morphemes shiro (white). claret). frost. 1. Compounds: 1.

and therefore stands for total absence of light that hides everything − that is its negative connotation. and dark. aka. And kuro is the colour of the pitch night. Several English loanword colour terms are more salient then their native Japanese counterparts [24]. The fourth term that evolves in language is the term for the green or yellow colour. and only later did it become the opposite side of the term aka. emphasizing the phenomenon of colour i. mouse coloured) or hai-iro (lit. orange coloured) and nezumi-iro (lit. but emphasis is extended to chairo/kiiro (that can also be used as adjectives). Moreover. and unclear (kuro. gurē. that darkness does not make the colour less intensive. on the other hand. aka) are good and innocent. English loanword colour terms may be in the process of replacing a number of native Japanese colour terms in the reverse order of the Kay and Berlin’s evolutionary sequence. For instance. almost black colour. one of native origin. there are few verbs 174 . the terms which appeared first were the terms for white and black. The yellow and brown colour can be considered as new poles that developed from the sides of reddish and bluish colours [21]. which cover the whole spectral and nonspectral space of the colour and light cognition. glowing. Reduplication can occur only to the four basic Japanese colours.connotations. This relationship toward the quantity and type of light is influencing figurative meanings and emotional attitudes in the following way: bright and clear (shiro. orenji. The morphemes midori (green). the morpheme cha is associated with the tea. and. ash coloured). wrong and suspicious. The particularity of the Japanese language is that the system of terms for chromatic colours developed separately from the original system of polarization of light and dark. cha-iro could be the next term replaced by buraun [25].e. it can rather add to it some quality which makes its positive connotations [18]. and in the Japanese language that is the term ao which refers to both green and blue. ao) are bad. The third term is the term for red. except for the morphemes shiro. name for the bright. It is true vice versa as well: what is too clear or overwhelmingly obvious (aka. According to those etymological theories which partly match the Berlin and Kay’s research (1969). kuro) is evaluated as positive [19].e. light and dark poles. dividing it into warm and cold. red colour [20] . It is also the colour of the depths. can usually have only one figurative meaning that is generally associated with a certain cultural phenomenon: the morpheme midori is associated with the greenery. peach coloured). extremely important beverage in the Japanese culture and civilization [22]. murasaki (purple). and warm and cold. which makes its positive connotations. the morpheme murasaki is associated with elite that through the centuries wore the purple clothes or the ornaments of that colour. we can encounter several linguistic phenomena such as: reduplication. emphasis and colour verbs. Talking about the ability to develop figurative meanings. the other borrowed from English [23]. kuro. of the sky and sea. However. chairo (brown) etc. between light and dark. Japanese lexicon consists of two sets of mutual exclusive terms. Japanese prefer to use the English loanwords pinku. the etymology of the terms shows that the term ao primarily referred to the semantic and cognitive space between shiro (white) and kuro (black) i. ao other terms are considerably limited. and what by its ‘darkness’ acquired the quality of being of desirable intensity (ao. daidai-iro (lit. In addition to these basic colour terms. Instead of momo-iro (lit. can be of a rather pleasant colour and lighting. that although sometimes dark. That is the case with the Japanese language as well. shiro) is also considered as negative. and with the positive attitude toward its intensive.

” Michael Minnich suggests: “Colour system is not simply cultural and it’s not simply observational. black. something like grammatical gender or case marking” [26]. Colour identification is partly physiological and partly cultural/linguistic (individual colours are given specific terms that apply to a “focus” point on the spectrum and may be applied to a narrow range of the spectrum).org/wiki/%E8%89%B2 ). one can perceive a longer flow of time. It seems to have some relationship to language itself. including the verb which refers to the term for purple (murasaki). Babies perceive red in the early stages of their life. that is why most of the taxis are painted in yellow or black go pieces are made bigger than white go pieces). but they can see white. NOTES [1] [2] For example. New York: Harper Colophon) In contrast.wikipedia. Robin Lakoff noticed that in this society women spend much more of their time on colour-related activities such as choosing clothes than men do (see Lakoff. Senior citizens having eye problems cannot distinctly see blue or green (there are a lot of cooking accidents because they could not see the flame of the cooking stove). while staring at cool colours. yellow and orange. Looking at warm colours. Reduplication Emphasis/m aQ-/ -mu shiro shiroi shiro-jiro [+ voicing] kuro-guro [+voicing] aka-aka ao-ao masshiro shiro -mu kuromu akamu aomu -ramu verb -zumu shirozumu kurozumu ao-zumu -bamu shirobamu kurobamu akabamu aobamu kibamu murasakibamu - kuro aka ao kiiro chairo murasaki midori haiiro daidai kuroi akai aoi (kiiroi) (chairoi) - makkuro makka massao makkiiro matchairo akaramu - It’s also worth noting that the phrase “complete range of colours” is meaningless unless precisely defined. Black objects appear to be 1. they perceive the same amount of time as shorter. Language and Woman’s Place. http://ja. although they weigh the same (cf. and most of their toys are red or made up of red parts. Noun adj. cool colours appear smaller and farther (the accidents involving black cars outnumber the accidents involving warm colour cars. 175 .corresponding to the four basic colour terms in Japanese. Robin (1975). In the darkness people can difficultly make out brown. blue and purple.87 times heavier than a white object. However these imprecise ranges may omit whole areas of the spectrum which can only be described vaguely as “greeny-yellow” or qualified as “darkish blue-green.

(cf. Art. Berlin.be/%7Ejorisb/pubs/05%20eelc. third and forth rank (of jin) were represented by blue. apud. Divna (2004). white was the colour for the ninth and tenth rank of gi and finally black. /Q/ is the double consonant phoneme. reedited in 1991. 6 [20] 飛田良文. Y. http://www.22) [6] Iro can also mean lust. it contains a term for blue. Tony. 15. 15-18. http://209. daidai (orange) [9] The nominal form for the four basic colour terms. 3.85. 218 [24] Ibidem. Cit.ac. kuroshi. p.gsid. 現代日本語講座、第4巻、語彙.pdf (24.ac. if a language contains eight or more terms. then it contains terms for both green and yellow. 5. sexual desire. midori (green). Art. Basic Colour Terms: Their Universality and Evolution. if a language contains six terms. p. Pp. Cit. then it contains a term for purple. Mizutani. Art. 9 [22] Ibidem. 6. 7 [19] Ibidem.doc+Trickovic+Divna. Art.pdf ) [4] The distributional restrictions of colour terms are: 1. 8 . sincerity (信 shin). represented the eleventh and the twelfth rank of chi. James.vub. Kay. Op. Colourful language and colour categories. and aoshi.2009) [10] Trickovic. if a language contains four terms then it contains a term either for green or for yellow (but not both).html 176 . Center for the Study of Language and Inf...nagoyau. [no year]. pp. 232 [26] http://www. graph 4. p. p. 15. Joris (2005). if a language contains seven terms. fifth and sixth rank (of rei) were rendered by red. if a language contains three terms.com/language/research/colour_words.. Tokyo: Bunkeidō. then it contains a term for red.. especially kuro. benevolence (仁 jin). Shaikai-ryō shiryōshū 6-nen-sei. Divna. justice (義 gi) and knowledge (智 chi): first and second rank (of toku) were represented by purple.. p. Cit. p. grey or some combination of these (cf. it contains a term for brown. 8 [21] Ibidem. if a language contains five terms. Japanese-English – Language and Culture Contact. 7 [16] It also means amorous affair [17] Daidai is a Japanese bitter orange [18] Trickovic. 2-3) [5[ In 603 kan’I (court ranks according to headgear colours) was established. James (2005).putlearningfirst. Trickovic. is sometimes used when the modified noun does not belong directly to the natural world. passion [7] Their ancient adjective forms were shiroshi. 4..ro/reviste_recunoscute/philologic a/philologica_2006_tom2/44. Berkeley: University of California Press. Brent. orange. Cit. p. propriety (礼 rei).[3] Belpaeme. [15] Trickovic.+Basic+Colour+categories+in+the+J apanese+language+in+reference+to+their+adjectival+form&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro&client=f irefox-a [11] 藤村逸子. 色彩名詞と色彩形容詞の対立 – 新聞と文学のコーパスからわかること–p. 7. In: “Proceedings of the Second International Symposium on the Emergence and Evolution ofLinguisticCommunication”(EELC’05). all languages contain term of white and black.+(2004). kuro no naga-gutsu (black boots) (cf. 5 [23] Stanlaw. p. 佐藤武義 (2003). Washington: University of Washington Press. 2. but to the manufactured goods and clothing: *kuroi kami no ke (black hair) vs. p. known as sokuon. Bleys. cit. (http://arti. 212 [25] Ibidem. 221 [13] It is a phrase usually used in sumo competitions [14] /maQsiro/. p. 藤村逸子. Basic colour categories in the Japanese language in reference to their adjectival form. p. The ranks in the twelve level cap and rank system consisted of the greater and the lesser of each of the six Confucian virtues: virtue (徳 toku).129. pink.. p. akashi.132/search?q=cache:NbQ8TlnwTsIJ:www. p.jp/fujimura/gyoseki/iro. Divna. [8] Optional in the case of murasaki (purple). yellow stood for the seventh and eighth for the rank of shin. 東京: 明治書院. Divna. 11. p.uab. Paul (1969). graph 5 [12] Stanlaw.05.

ao. 15. p. Berlin and Kay (1969) established a set of eleven colours as semantic universals. kuro (black).pdf ) 藤村逸子. 東京 : 岩波書店 Articles : Belpaeme.) (1994). 177 . Koh (ed.be/%7Ejorisb/pubs/05%20eelc.jp/fujimura/gyoseki/iro. Kenkyusha’s New Japanese Dictionary. Kay.132/search?q=cache:NbQ8TlnwTsIJ:www. Basic colour categories in the Japanese language in reference to their adjectival form. kuro.ac. reedited in 1991. Talking about the ability to develop figurative meanings. 11. other terms are considerably limited.+(2004). In: “Proceedings of the Second International Symposium on the Emergence and Evolution of Linguistic Communication” (EELC’ 05). except for the morphemes shiro. In addition.wikipedia. Washington: University of Washington Press Dictionaries : Masuda. Y. the colour ao covers two chromatic categories blue as well as green. Center for the Study of Language and Inf.html ABSTRACT Colours are a constant to our existence.doc+Trickovic+Divna. orenji) are more salient then their native Japanese counterparts. gurē. Bleys.BIBLIOGRAPHY Books : Berlin. 8 . Divna (2004).85. 広辞苑. Japanese-English – Language and Culture Contact.ac.com/language/research/colour_words. New York: Harper Colophon Mizutani. akai (red) and aoi (blue-green). we can encounter several linguistic phenomena such as: reduplication.vub. emphasis and colour verbs. Shaikai-ryō shiryōshū 6-nen-sei. orenji (orange).uab. Colourful language and colour categories. murasaki(-iro) (purple). kuroi (black). Robin (1975). In Japanese. http://www. glowing and a primarily referred to the space between light and darkness. hai-iro (grey). Lakoff.pdf Trickovic. Joris (2005). (http://arti. http://209. aka.ro/reviste_recunoscute/philolo gica/philologica_2006_tom2/44.putlearningfirst. Aka emphasized the phenomenon of colour i. Language and Woman’s Place. graph 4.nagoya-u.e. pinku (pink). Brent .org/wiki/%E8%89%B2 http ://www. James (2005).) (1995). especially applied to the four basic colour terms. Tony. p.129. midori(-iro) (green).+Basic+Colour+categories+in+th e+Japanese+language+in+reference+to+their+adjectival+form&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro&clien t=firefox-a Links : http ://ja. Paul (1969). Tokyo : Kenkyusha 新村出 (et al. Several English loanword colour terms (pinku. [no year]. Berkeley : University of California Press. Basic Colour Terms : Their Universality and Evolution. Tokyo : Bunkeidō Stanlaw. 色彩名詞と色彩形容詞の対立 – 新聞と文学のコーパスからわかること–p. kiiro (yellow). Except the nowadays adjectives for the four basic colour terms: shiroi (white).gsid. the other colour terms are nouns formed by adding the lexeme –iro: chairo (brown). The morphemes shiro (white). aka (red) and ao (blue/green) are marked with the specific relation to the light characteristics for parts of day.

etc. of the levels of language listed above. the vagueness of the sense. Yet. one may thus look upon stylistics as displaying several levels. from a different perspective. the latter is of greater interest for the present study. there is a common underlying element in all such perspectives: “they all assume the existence of some feature or features which are peculiar to style and distinguish it from language. if the author deliberately chooses to create a state of confusion 178 . one may analyze the stylistic effects that are created due to phonology. implicitly. one may discover that. In the first place. Finding its most artful realization in metaphor and simile. Thus. linguistic difference at the level of utterances. Where vagueness is concerned. Such stylistic dimensions of semantics will further require a distinction to be drawn between the semantic structure of individual words and the semantic relations among words. Ullmann identifies three important factors in terms of their relevance to stylistics and. lexicology.Daniela ŞORCARU. a morphological. discourse analysis.” (idem:42) When tackling the first factor. however. as the Joycean text is extremely rich with respect to expressiveness that is created by manipulating cognitive meaning of words with a view to enhancing their stylistic effect and impact on the reader. such ‘play-uponmeaning’ is usually a very rich source of tremendous stylistic effects and it may create an equally powerful impact on the reader. as the Joycean discourse often resorts to opaque words and to unique word-building processes and wordinventions. words may have a phonetic. due to its underlying the imagery in a text and to its intricate manipulation of meaning. analyzing the semantic motivation of words in a certain text may disclose the most gifted writers. and the overtones which may arise around either the name or the sense or both. considering the high degree of difficulty in creating a resemblance relationship between two elements that sometimes are extremely different. With respect to simple semantic situations. Moreover. as stylistics parallels other related sciences. according to the science to which it is paralleled. it is true that it may cause problems in retrieving the message of the text if clarity and precision of language use are of the utmost importance. morphology. phonetic motivation of words is clearly relevant with James Joyce. The problem raised by the semantic structure of individual words within the field of semantics when analyzed against a stylistic background may be investigated according to a two-fold distinction: the case of simple semantic situations (one name corresponds to one sense). syntax. the semantic motivation may actually be considered as the most complex of the three. considering peculiar accumulation of sounds and word invention at the level of what may be identified as interjection or onomatopoeia. Considering Ullmann’s opinion on the matter at hand. It follows that stylistics is not a mere branch of linguistics but a parallel discipline which investigates the same phenomena from its own point of view. morphological motivation is by no means less important. Secondly. Last but not least. Whatever point of view one may adopt. to stylistic analysis: “the ‘motivation’ of the name. consequently. or deviation from agreed upon norms. stylistics may be regarded as being in the closest relationship with lexicology and semantics. semantics. whether regarding style as personal individual expression. or a semantic motivation. and that of complex semantic situations (one name corresponds to various senses). „Dunărea de Jos” University of Galaţi STYLISTICS AND SEMANTICS Style proves to be quite an elusive concept to define and there have been different perspectives on it that have given rise to various definitions.” (Ullmann 1973:41).

and. considering his artful melting language and molding it into different or even completely new shapes. whereas the latter contribute to the creation of context. as the choice of synonyms may display overtones. could never have occurred in a collocation. one must lay focus on the paradigmatic versus syntagmatic relations dichotomy. as they actually almost overlap. The last of the three factors. The fact remains that synonymy is a rich source of stylistic effects. special attention will be paid to the stylistic effect of neologisms. when more senses are attributed to the same name in a specific situation in the text. Whether overtones reveal emotional involvement of the speaker or they simply perform an expressive function in the text. barbarism. giving rise to clear stylistic effects. vagueness turns indeed into a considerable source of unique stylistic effects. synonymy may be of greater importance to the study of stylistics.idem:50-53). creating a highly ambiguous text. overtones connected with the sense. the former refer to operating choices among various possibilities. combinations or choices of words may create even more complex stylistic dimensions of texts. when dealing with the relationships established among words. Among the elements belonging to the first category. but the issue has proved to be of a quite elusive nature. in the process. may that be by means of operating a peculiar choice. according to the norms of language. and. Moreover. and overtones associated with particular registers (Cf. The second class deals with specific connotations of words or even key-words that may be seen as pertaining to ephemeral fashionable speech within a certain interval of time. displaying similar levels of analysis. thus. thus. As the case is with Joyce. The degree of difficulty of the issue is enhanced when touching upon complex semantic situations. the pairing of antonyms equally clearly meant to serve certain stylistic purposes. i. both linguistic devices seem to serve a certain stylistic effect in particular. Among the different paradigmatic relations. namely overtones. as their interest lies with collocations. Furthermore. Such linguistic ambiguity has its manifestations at the level of discourse in the use of polysemy and homonymy with a view to building peculiar stylistic effects. The issue of semantic relations among words may be regarded as a proof of the wellknown aphorism according to which the whole is sometimes more than the sum of its parts. there is another instance of combinations of terms that. and encoding the message to a great extent. There has been debate on determining the criteria that underlie authors’ choices of synonyms in a certain context. Ullmann distinguishes three categories of overtones: overtones connected with the name. plunging the reader into a unique state of confusion.by means of peculiar use of language. The third type of overtones performs an evocative function. and proving once more the highly 179 .e. it may be fairly clear that stylistics and semantics enjoy a very close relationship. help create a stylistic effect. Consequently. as the register may be regarded as enshrined in a single word that stands out in a text that displays a different register than that of the respective word. i. with the way in which words co-exist at the level of the text. they play an important part in creating the stylistic dimension of a certain discourse. In this case. Either explicit or implicit. even almost impossible sometimes. making the reader’s task to retrieve it very difficult.e. style may indeed be regarded as obvious deviation from norm. or by employing an accumulation of synonyms with a view to emphasizing the message that is conveyed. and what we dare call erudisms that permeate Joyce’s discourse. Therefore. Considering that each word has the possibility to give rise to a stylistic effect on its own. and. Such an accumulation of synonyms may actually be looked upon as an instance of the paradigmatic becoming syntagmatic. vagueness becomes an important linguistic tool. is in a very close relationship with the concept of ‘connotations’ of a word.

displaying similar levels of analysis. London: Penguin Books. Ellipsis and Stylistic Variation in Spoken and Written English. The Elements of Style. Oxford: Basil Blackwell. Style in Fiction. London and New York: Longman. 1991. Iaşi: Universitatea “Al. Strunk Jr. Wilson. 2000. G. Galaţi: Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Hulban. One of the most important such symbiotic relationships seems to be exactly the one linguistic stylistics has with semantics. 2000. Wales. Semantics. as that of style itself. Leech. fourth edition. 1973. B. Ullman. London and New York: Longman. eighth impression. 2003. White. stylistics has evolved from a mere branch within linguistics to comprising elements belonging to various other sciences and paralleling them with respect to levels of analysis. Leech. H. London: Pearson. To conclude. ABSTRACT It may be fairly clear that stylistics and semantics enjoy a very close relationship.. I. Cuza”. Short. 1990. and the purpose of any stylistic analysis will be of utmost importance in establishing the necessary perspectives on style and stylistics that the analyst needs to adopt. Mind the Gap. 180 . Massachusetts: Longman. K. 1990. stylistics has evolved from a mere branch within linguistics to comprising elements belonging to various other sciences and paralleling them with respect to levels of analysis. A complex science in its own right.. G. second edition. Elements of English Semantics. S. E. Outlines of English Semantics. Meaning and Style. REFERENCES Dima. and proving the highly interdisciplinary nature of stylistic itself. G. M.interdisciplinary nature of stylistic itself. A Dictionary of Stylistics. W. A complex science in its own right. The Study of Meaning. 1984. second impression. stylistics reveals its interdisciplinary nature. P.

. together forming the closed system of verbal forms are characterized by the following bundle of features: a. the NICE properties (see Palmer 1974/1988:16-25. Chişinău. So there is cline between the central modals and the other verbal expressions of modality. ought to. e. Ehrman (1966:76) add to this number three more items. By contrast. b. auxiliaries) on a strictly semantic basis. multi-word verbs. Following these grammarians.C. and must. i. They are items complemented by a non – finite part of a lexical verb in the formation of a verb phrase. They propose treating the following forms as modal: “will. Republica Moldova ON THE SEMANTIC ASPECT OF THE ENGLISH SEMI-MODALS Modality has been traditionally defined as the grammaticalization of the speaker’s opinions and attitudes (Palmer 1979/1990:1-2.Valentina STOG. could. should. could. they do not require the subject – verb agreement morpheme – s. might. shall. For Strang the term “modal” is applied to the following items : will.e. Discussion on English modality has concentrated on the modal verbs. Universitatea Liberă Internaţională. namely “need. may. These function words can therefore. and could”. and be + going + to + infinitive. shall. c. Gotti et al. which fulfill some of the criteria. can. 2002:25). Semi-modals include marginal modals. d. Twaddel. Vihla 1999:17-19). Palmer. which semantically resemble the central modals but hardly share any of their formal features. and only the central modals share all the formal features. those verbal forms which display the following set of characteristics: a. the following verbs are treated as modals: may. can. and modal idioms. At most they enjoy the status of mere auxiliaries of the future tense along with constructions such as be + to + infinitive. with some justification. K. These are distinguished from the other “function words” (i. however.e. since they constitute the only coherent class of expressions which can be identified with the help of distinctive morpho-syntactic characteristics. They form questions by simple inversion. b. 1985:121-128. might. There is no possibility of adding to the catalogue. This cline is not only formal but also semantic.e. M. and do. have. They invariably appear in the first position of the verb phrase. d. Schibsbye. On the other hand. c. however. They differ from the other ‘closed system’ items (which Strang labels ‘non – modal operators’) in their having “… a different and a narrower function. According to Fries classification then forms such as will and shall (also dare and need) are dismissed as non-modal verbs. and Ehrman base their classification on purely formal (syntactic) criteria and in this way arrive at exactly the same number of modal verbs. i. Fries (1940:173). are regarded as modal verbs by Barbara Strang (1963:139). be able to” are also listed as modal auxiliaries. must. would. can. There is. Shall and will. They invert with the subject in interrogation. In the classification put forward by C. They form negatives by addition of not. Quirk et al. Grammarians are not in general agreement on what items should be included among the English modal auxiliaries. In contrast to the auxiliaries: be. some gradience. They do not form conjugations in the ordinary sense. might. dare and used to”. Boyd and Throne’s classification (1969:57-74) relies entirely on meaning. should. W. may. Sometimes the constructions “have to. ought to and must. Fries made the following statement: “As function words. which may be In Strang’s classification both the modal and non – modal operators. be + about + infinitive. whatever meanings these old verbs now express seem to have to do with various attitudes toward ‘action’ or ‘state’ expressed by the verb to which they are attached. be called ‘modal auxiliaries’” (1940:167). They may be directly 181 summarized as that of indicating mood”. and the modal auxiliaries do not have the inflection which ordinarily distinguishes third person singular from the rest. Diver. should.

and their origins as modal marker have been traced to Middle English. Freebon (1987:75) talks about modals (the same verbs as Thomson and Martinet plus used to and had better) and semiauxiliaries (have to. need to. The correct division of the meaning of a portion of the linguistic text among its constituent parts. but it is usually. It is clear that traditional semantic analyses never really come close to attaining either of the two goals. have (got) to and be able to). have and do. is one of these emerging modals. have always received much more attention. Evolution of NEED The word need comes from the Old English verb ”neodian” and noun “nead” (The Oxford English Dictionary 1989 (OED)). a semimodal of obligation and necessity. must. may. It is formally a full verb. amongst others. In previous studies need to has been grouped together with modal need. i. Biber et al. Hargevik. As can be seen. will. would. Researchers increasingly believe that many of the semi-modals are showing signs of more modal behavior. etc. and Svartvik and Wright – classify dare. and b. (1999:489ff).negated by not.e. they are considered to be two distinct modal markers in this study. i. lexical 182 . should and have to. The aim of this investigation is to present a detailed semantic analysis of need to. In brief. in their treatment of the modals traditional grammarians usually provide little more than a list of modals each with a list of meanings and they display even less interest in trying to relate a systematic treatment of their semantics to the concrete facts of their syntax. I can mention. i. be going to. which may occupy both the first position (in case the verb phrase contains no modal verb) as well as the second position of the verb phrase. The first and the fourth characteristics serve to set off the modals from the auxiliaries be.e. but there have been few studies concerning their inter-twined history or their present-day usage. quite misleadingly. shall and should) and semi-modals (need. explained by the general conviction among traditional grammarians that every linguistic form must necessarily posses a great many meanings. The more common modals of obligation and necessity. but also with the fact that their semantics have not been easy to deal with. Krug 2000:4). there are significant variations in the classifications used in relation to both the grammatical requirements and semantic criteria. be bound to. 2003. ought. might. It is a generally known fact that the central problem of a semantic investigation of any kind is directly connected with the achievement of two objectives: a. Hence the following sections include a discussion of modal need as well. As Warner informs us. used to. Modal need and especially semi –modal need to have received least attention of the modals of obligation and necessity. The subject of this paper. a central modal. dare and used). grammaticalization. need is a regular. The assignment of the particular components of the meaning of the portion of the text to the particular constituents regarded as their sole exponents. i. Especially the semantics of need to has been ignored.e. The tendency towards burdening textual elements with meanings having nothing directly to do with them might be. discussed together with need. This might have to do with their rarity compared to the other modals of obligation and necessity. as obligation is prototypically felt to come from a source external to the agent and these two markers have assumed to express internally motivated obligation.e.) Parrot (2000:219-239) divides modals into two groups: pure modals (the same verbs as Thomson and Martinet except ought. This behavior is still poorly investigated (Facchinetti et al. be about to. the following classification. These two forms also differ in meaning. Svartvik. need. of course. Thomson and Martinet (1968:135-143) distinguish between modal auxiliaries (can. namely. need and need to have been grouped together. it tends to describe them in terms of meanings which often turn out to be explainable by something in the surrounding context. had better. be to. The analysis of the modal verbs provided in traditional grammar books is deficient in one major respect. could. and ought to as marginal modals. plus need and dare) and semi-modal verbs (ought to. must. Hence. and its various meanings/uses have not been systematically explored. In much of the previous research.

Do we need to escape? Doesn’t he need to escape? In non-assertive contexts. On the other hand. He doesn’t need to escape. Fischer (1992:405). who cities the first clear OED example of auxiliary need from 1538. is becoming rare. Table 1 describes the various uses. modal need. In this way. Need we escape? Needn’t he escape? He needed to escape. Just like the utterances with THARF. The irregular form need became common in the 16 th century.verb in Old and Middle English. and it was. (1999:163) still finds modal need the predominant choice in the written registers of their LSWE corpus (The Longman Spoken and Written English Corpus) but the main verb construction is the more common type in conversation and the only option in American conversation. Uses of the modal and the main verb construction.e. the use of need to has increased a great deal especially in Britain: it is more common in FLOB than in Frown (cf. Taeymans 2004:223). as the main verb construction is the most common one nowadays. the ongoing trend towards main verb constructions has been detected in some recent corpus-based studies. otherwise it is very rare (the OED. maintains that modal characteristics were already present in the late 14 th century. quoting Visser (1963-73: § 1346). To conclude. and “in the sixteenth century it starts to show modal characteristics” (Warner 1993:203). favored by Shakespeare (Warner 1993:203). modal need has decreased in number in both Britain and America. need more and more seems to prefer the to-infinitive above the bare infinitive. semi-modal need to can always be used. In thirty years. This is in line with Barber’s analysis (1997:178). Having been impersonal in OE (Visser 1969:§1345). The use of need to in mainly positive contexts is also a novelty. When followed by an infinitival complement. as Smith (2003) points out. However. need takes a nominal complement in the vast majority of cases and thus clearly has the status of a lexical verb in PDE. Syntactic considerations In modern usage. Quirk et al. However. Table 1. These changes have not been adequately documented. In contrast. I checked the use of need (to) in Shakespeare.-interrogative He needn’t escape. 1985:138. The trend since Shakespeare has certainly changed direction. Further support has been found by Leech (2003) and Smith (2003) in four matching written corpora. Krug (2000:202-203) detects a similar recent shift in spoken British English based on the British National Corpus (BNC). namely the British LOB (The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English and FLOB (The Freiburg-LOB Corpus of British English) and the American Brown and Frown [3]. instances with need were mostly negative [1]. the rise of need to is not only due 183 . Biber et al. In these constructions need developed the irregular form need in 3 rd person singular of the present tense in place of needs or needeth. Mindt 1995:126). ___________________________________________________________________________________________ Modal Main Verb Positive Negative Interrogative Neg. Whereas the situation in American English has remained rather stable. though it is used more in Britain. British English seems to have caught up with the American variant so that need roughly shows the same proportions as to distribution in both varieties of English. in fact. typically in the contracted form needn’t. it is used in various personal and impersonal constructions in ME. It is quite remarkable that in his usage – i. The use of personal need with an infinitive increased at least partly because of the loss of THARF (’need’) in the 15 th century. at the end of the century which Warner and Barber identify as showing incipient modal behavior –modal constructions by far outnumber main verb constructions: the ration of plain to marked infinitives is approximately eight to one (Krug 2000:202). modal need appears in non-assertive contexts. a shift from modal to catenative [2] usage can be noted in British English over the past 30 years.

the speaker would be appealing to his/her own sense of duty. These parameters can be used to distinguish the various meanings/uses of need to as well. internal sources of need. In such instances the directive element is provided by the context or the context of the utterance rather than the basic/lexical meaning of need to. I feel a compulsion which is felt to originate within myself. is said to express internal compulsion If I need to go now. Linguists agree on the basic differences between must. even if the subject is first person. and then in non-assertive contexts with modal need.linguistic studies provide insights into the rearrangement of the non-epistemic field (cf.You need to get a hair-cut. As regards the distinction between need and need to. 1994:177). But the pragmatic interpretation is still inferable. Quirk et al. have to and need to (e. the speaker might have another appointment. The traditional analysis leaves out the instances where need to expresses internally motivated compulsion. The grammatical subject is typically first person plural or passivised third person. Linguists who mention this point suggest that need to can pragmatically acquire the force of an imposed obligation. You must get a hair-cut. on the other hand. Need to.e. so the instances report the need for action in a rather vague way. b. Perkins (1983:62-63) points out that if the above utterances with need to was said by a sergeant –major to a private. I shall first consider need to in affirmative contexts and compare it to its likely rivals. if there is a clear authority structure between the speaker and the addressee. I. which resembles the distinction between need to and the 184 a. Smith (2003:260-264) has found instances of the imposed obligation meaning. since his/her hair might be too long. In the second example (2b) with need to. Leech (1971/1981:96) points out that there is certainly a difference in the quality of the constraint in the following sentences: (1) In the first example (1a) with must the speaker is clearly exerting his/her authority over the addressee.g. Have to is considered to be more impersonal and lack the implication that the speaker is in authority. though with some limitations. since the speaker has no conscious control over them. many sources simply point out that the two markers are almost synonymous or that in non-assertive contexts differences tend to be neutralized. The utterances with must imply that the speaker is advocating a certain behavior.to its increasing use in non-assertive contexts instead of modal need. Some recent cross. the skirt and the periphery. Smith concludes that especially corpora of speech should be studied to illuminate this point. it would certainly be understood as an order. i. As mentioned before. In contrast. This can be noticed well in an example with a first person subject: I’m afraid I have to go now. Semantic considerations The theoretical framework for the empirical part has been mainly provided by Jennifer Coates’s work The Semantics of Modal Auxiliaries. She applies the fuzzy set theory to the traditional concepts of root and epistemic meaning and divides the semantic fields into the core. If the basic meaning of need to denies the speaker’s involvement. quite different. . Have to implies here obligation by external forces. The situation is. however. Leech 1971/1981:96.g. This question will be further discussed in the next section. are objectives. Such compulsions. the writer can downplay his/her own authority and claim that the action is recommended for the doer’s own sake. 1985:225. e. must here instead of have to would imply self-obligation. van der Auwera and Plungian (1998). In analyzing examples she uses parameters that arise from the context and co-text (1983:36). Palmer 1979/1990:129. Bybee at al. The few who have discussed it more have detected an opposition between external vs. Perkins (1983):62-63. Smith 2003:259). the speaker is primarily pointing out the constraint that the addressee’s own situation imposes on him/her: it is for his/her own sake that a hair-cut is needed. By using need to instead of must. the question whether there are utterances which can be interpreted as personal directives is disputable. the largest increase has take place in affirmative contexts where it might compete with must and have to.

you needn’t go to the toilet if you don’t need to. The slums need to be replaced by good housing. Consider.other modals of obligation in affirmative contexts. and in the case of need to the semantic analysis is only suggestive. Consider his examples: (2) Duffley does not attempt a quantitative analysis. The question is. It was pointed out by Quirk et al that modal need is restricted to non-assertive contexts. Because of this vacuum for absence of necessity. whether the need stems from the internal dispositions of the subject (2a) or is imposed on the latter by external circumstances (2b)”. for example. but cannot lose it. modal need has often been referred to as negative polarity auxiliary (Wouden:1996). Although Quirk defines non-assertive contexts as “mainly negative and interrogative sentences” (1985:138). The auxiliary use of need was never extended to truly affirmative sentences probably for the simple reason that the language could probably do without it (Jakobsson 1974: 62-63). the above described development seems to be in line with Heine’s observation (1995:46) – he found for German modals that the most conservative behavior is encountered if the modal occurs in interrogative rather than declarative utterances and if the modal occurs in negative rather than affirmative utterances. while there seem to be no restrictions on the usage of the catenative and lexical variants (1985:138). Although further diachronic research is needed. In his article on the auxiliary need. Therefore. etc. Perkins (1983:63) uses examples where needn’t is clearly the negative counterpart of must – the speaker is trying to exert his/her authority over the addressee – whereas don’t need to simply expresses the constraint the speaker thinks the addressee is feeling.g. . To conclude. that has discussed the semantics of need and need to. In the beginning of this paper. however. 185 a.e. He would rather talk about the distinction in terms of non-real vs. I will briefly touch upon the contexts in which need is used. Full verb need to “evokes a need in and for itself. b. it seems reasonably to assume that need especially occurred in negative sentences and that it became gradually associated with negation. words can acquire polarity sensitively and become thus more restricted in their usage. and so it developed modal characteristics in analogy to the other modals. Modal need focuses on “whether the conditions leading to the constitution of a real need are fulfilled” (1994:225). as the written corpora are from the 1960s. non-assertive contexts are broader than that and also cover e. To fill this gap. of course. For instance. there is certainly a gap in the research concerning the semantics of need to: it has not been studied in detail by corpus-based methods. but could not express absence of necessity (it is not necessary that). He claims that it did so because the modal must was able to express necessity. If we look at the history of need. clauses containing only or the semi-negative adverbs hardly and scarcely. Besides. it expresses more or less the same notion of necessity in negative sentences. by Duffley (1994) [4]. it may well push modal need further into the corner. real. i. and even he has concentrated on modal need. This may well be due to the fact that its competitor need+ to infinitive seems to be gaining ground at the expense of the auxiliary. the instances of need to were not numerous. Jacobsson makes a few very nice suggestions as to why need –originally an impersonal verb – was pressed into the role of a modal verb expressing necessity in the course of the ME period. Anyhow. Because of the restriction to non-assertive contexts. He thinks that the subjective/objective distinction is prevalent but that it is not enough to describe the differences between need and need to. I need to get some fresh air. but is free to appear in positive affirmative constructions. I have mentioned that modal need is becoming increasingly rare. need was called upon. conditional and comparative clauses. I have found only one corpus-based study. how did modal need acquire polarity sensitive behavior? Why did it develop this polarity sensitive behavior? Well. following the unidirectional hypothesis. this statement seems to hold.

Emerging English Modals: A Corpus based Study of Grammaticalization. R. G. Heine (1995). BIBLIOGRAPHY Barber. The only information provided for the Strathy Corpus is the following: Strathy Corpus of Canadian English. (1999). Modality in Contemporary English (pp.. Need seems to be one of the negative counterparts of must in both root and epistemic meaning: its decline may be linked to similar uses and meaning with must. (1967). However. Freeborn. The Longman Grammar of Spoken and Written English. 213-243 Ehrman.. M. 56 -63 Krug.. R. Epistemic Modality: some Observations on German modals. D. [3] The other matching ICAME corpora include The Brown University Corpus of American English (Brown) from 1961 and its thirty year younger counterpart The Freiburg-Brown Corpus of American English (Frown) from 1991). E. Leech. English Studies 55. The semantics of Modal Verbs. S. (1969). 94. it obviously competes with must and have to. blend and lexical verbs. In contrast.. Bybee & Suzanne Fleischman (eds.).. Lingua. Conrad. Mindt considers dare and need followed by a to-infinitival complement to be catenative verbs (Mindt: 1995). Linguistic Insights.. Meaning and the English Verb. & Palmer. In non-assertive contexts. (1974). G. need. NOTES [1] Nagle (1989) suggests that the link between negation and modal marking might be due to the wide use of the subjunctive in subordinate clauses after negative verbs and negation in higher clauses in Old English. S. Bern:Peter Lang. 2001) that there is a group of emerging modals appearing. & Finegan. M. The semantics of the Modal Auxiliaries. Dury.. M. 186 . Bengt.Finally. needs to be explored. These two modality markers have clearly different semantic profiles. A Course Book in English Grammar. M. and Throne. Strathy Language Unit.223-240). C. P. [4] Duffley has based his article on the examination of dare and need in the Brown University (American) and LOB (British) and Strathy (Canadian) corpora of English. it seems to offer a more polite way of obliging than must. London: Longman. as it gives the impression that the speaker is appealing to the assumed needs of the addressee. London:Croom Helm. (2000). Biber.. Agent-oriented vs. Duffley. pp.The auxiliary NEED. need to differs from need in the same way. Jacobsson. P. Cambridge:Cambridge University Press. i.57-74 Coates. American English Grammar. Fries.. [2] Most grammars distinguish between 3 types of dare and need. Charles (1993). J. Johansson. I consider the present paper only as an initial study of the semantics of need to. The English Language: A historical Introduction. Amsterdam:Benjamins. The Hague:Mouton and Co. Krug. J.. The Meanings of the Modals in Present-Day American English. London:MacMillan Bernd. The Australian Corpus of English from 1986 and the Wellington Corpus of Written New Zealand English from the late 1980s. Modality in Grammar and Discourse. New York:Appleton –Century-Crofts Gotti.e. Facchinetti. Vaariation in Central Modals: A Repertoire of Forms and Types of Usage in Middle English and Early Modern English. M. Harlow:Longman. Berlin: Mouton de Gruyter. D... Queen’s University. In: Joan L..(1994). both from a diachronic and a synchronic viewpoint. Kingston: Department of English. Jennifer (1983). and ought in nonaffirmative contexts. F. 4. (2003). &Lima. .). This might well explain the modal-like syntax for dare. Hence. The Kolhapur Corpus of Indian English from 1978. modal. R. The wider context of its semantic variation. M. need to clearly resembles the other semi-modal have to with a different kind of subjective meaning in root instances and still only a few epistemic instances. Dossena. Boyd. I fully agree with Krug (2000. (1971/1981). Journal of Linguistics 5.. (Eds. (2002). (1987). J. since need to so often appears in affirmative contexts where the obligation interpretation is inferable. NEED and DARE: The black sheep of the modal family. Berlin: Mouton de Gruyter Leech. Facchinetti. N. (1940). supplemented by examples from other sources..

(1996). London:Longman Parrot. (1998). current status and future developments of this verb as well. 79-124 Vihla. Leech. 2 nd edition. Modality of the move: The English modal auxiliaries 1961-1992. DARE and NEED in British and American present-day English. 66. Dublin.V. F. 1990). Previous corpus-based studies indicate that its overall usage has increased. Cambridge Studies in Linguistics. G. G.. 215-227) Thomson. Leiden:Brill Warner.. (1974/1988). E. London:Longman Palmer. (3vols. Greenbaum. M. and Martinet. (1993). J. Languages and Computers: Studies in Practical Linguistics. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic structure. I decided to investigate in this paper the evolution.. Modern English Structure.). Providence.F. (pp. R. Horobin &J.Leech. ABSTRACT The set of English modal verbs is widely recognized to communicate two broad clusters of meanings: epistemic and root modal meanings. V. Linguistic Typology. Cambridge:Cambridge University Press. A number of researches have claimed that root meanings are acquired earlier than epistemic ones. Based on the findings of research conducted in this field. Modality and the English Modals. B. Quirk.). Kay. both root and epistemic. 187 . M. this claim has subsequently been employed in the linguistics literature as an argument for the position that English modal verbs are polysemous (Sweetser. but there is clearly a gap in research on its semantics. F... D. (1999). S.. Amsterdam:Rodopi Visser. Medical Writing: Modality in Focus. 2nd edition. of a modal of obligation and necessity. Cambridge: Cambridge University Perkins. An Historical Syntax of the English Language. Palmer . A. New Perspective on English Historical Linguistics.. London:Frances Pinter. London:Edward Arnold Publishers Sweetser. London:Longman. In Mindt. Cambridge:Cambridge University Press. Wouden. (1995).. English auxiliaries: Structure and History. Smith (Eds. (1965). M. S.. (1983). (1985). A. Modal Expressions in English. The English Verb. A practical English Grammar. In C. M. An Empirical Grammar of the English Verb: Modal Verbs. (1969). Berlin:Cornelsen. Twaddell. (1979/1990). Paper given at the conference The Germanic Verb. Rhode Island: Brown University Press Van der Auwera.. R. (1968). (1963). (2000). F. W. 28. A. I will try to demonstrate that NEED TO covers all the possible meanings/uses. Ton van der. Three Modal Verbs. 2. Modality’s semantic map. J& Plungian. Strang. pp. Grammar for English Language Teachers. (2003). & Svartvik. Oxford: Oxford University Press. (2004).. The English Verb Auxiliaries. A comprehensive Grammar of the English Language. (1990). This paper explores the various meanings and uses of one of the English semi-modals: NEED TO. Taeymans.

De asemenea. Universitatea din Craiova ROLUL PROCESELOR DE METAFORIZARE ÎN MUTAŢIILE DE SENS 1. De exemplu. asupra metaforei. ‘pus pe şotii’. expresiile metaforice a-i face cuiva o scenă sau jocuri de culise provin. 1992: 36). intitulată Încercare asupra semasiologiei limbii române. evident. Prima o întăreşte pe cealaltă fiindcă o schimbare semantică este cu atât mai probabilă în direcţia restrângerii sau lărgirii (şi deci posibilitatea unei asociaţii metaforice este cu atât mai mare). ci explicaţiile sale derivă constant din adaptarea la cercetarea lingvistică a unei influente teorii psihologice: psihanaliza din versiunea ei clasică. Meillet oferă mai multe mostre de migrări de cuvinte dintr-un grup social către masa de vorbitori. este uitarea. braţul (gurile) fluviului. Lingvistul francez Michel Bréal analizează în lucrarea Essais de sémantique (1897) factorii ce determină mutaţiile de sens.Factorii lingvistici şi extralingvistici ce determină mutaţiile semantice. Ca şi Bréal. explicaţia psihologică şi nici invers. desigur. Marele lingvist francez Antoine Meillet publică în 1905 un amplu articol intitulat “Cum îşi schimbă cuvintele sensul”. sau invers. explicaţii psihologice: asociaţii metaforice. Sensul primar al cuvântului era însă ‘paralitic’. E oferit un exemplu sugestiv: după primul război mondial. La baza schimbărilor de sens stă. în concepţia lui Sperber. puterea explicativă a teoriei lui Meillet este superioară. Studiul lui Bréal arată. O parte din modificările de sens pe care Meillet le explică prin factori socio-lingvistici primeau. Bréal consideră că efectul semantic al unei metafore este o schimbare bruscă a sensului. acest sens fiind conservat de traducerea românească a Bibliei. Dintre aceşti factori. forţa emoţională declanşată de un eveniment sau un sentiment puternic. Continuator al tradiţiei psihologiste în semantică. o concepţie peiorativă faţă de slab). Explicaţia sociologică nu exclude însă. în mod special. Alături de analogie lingvistul român consideră că o altă explicaţie a schimbării. cu cât se observă tendinţa migrării cuvintelor sau expresiilor din vocabularele speciale către lexicul fundamental. Putem aminti în acest context şi lucrarea filologului şi lingvistului român Lazăr Şăineanu. din jargonul actorilor (Ionescu. studii istorice despre tranziţiunea sensurilor (1887).Ana Maria TRĂNTESCU. în vedere. încât rar se întâmplă ca cineva să-şi mai dea seama că la origini ele sunt. în mod suplimentar. O ruptură atât de profundă între sensul actual şi cel vechi nu poate fi explicată prin analogie. El nu-şi construieşte teoria pe concepte elementare ale psihologiei (cum ar fi uitarea sau analogia). Dar sensul originar al cuvântului era altul: ‘ucigaş’. Lingvistul francez nu are. în 188 . la sensul său de astăzi. poalele muntelui. formulată de Freud. ci prin uitarea sensului originar. În raport cu cercetările lui Bréal sau Şăineanu. comun mai multor colectivităţi lingvistice. Sperber distinge două direcţii ale mutaţiilor de sens: expansiune şi atracţie (sau magnetism). O originală teorie semantică a propus Hans Sperber la douăzeci şi cinci de ani după apariţia studiului lui Meillet. au apărut sintagme (catachreze) precum piciorul mesei. ‘asasin’. Expresiile de acest fel sunt atât de cunoscute şi de întrebuinţate de către vorbitori. în cercetările lui Bréal sau Şăineanu. Bréal se opreşte. care au avut şansa de a se generaliza. în mod convingător. metafore. de fapt. Cuvântul românesc şugubăţ – arată Şăineanu – are sensul de ‘glumeţ’. Slăbănog are azi semnificaţia ‘slab’ (dar exprimă. ce resurse bogate pentru mutaţiile de sens se găsesc în procesele “uzuale” de metaforizare. Din astfel de asociaţii. metaforele poetice. Bréal atrăgea atenţia că majoritatea metaforelor pun în valoare un simţ al expresivităţii. Tot prin uitare este explicabilă şi tranziţia de la sensul arhaic al cuvântului slăbănog. Şăineanu caută o explicaţie pentru mutaţiile de sens în analogie (adică metaforă). ci acele asociaţii metaforice pe care le poate face orice vorbitor obişnuit. Sperber localizează cauzele mutaţiilor de sens la nivelul psihologiei individului.

Legătura dintre cal şi corabie constă în conotaţii comune: atât caii cât şi corăbiile transportă persoane dintr-un loc în altul. condiţiile tabuului lingvistic. regula transferului metaforic este mai cuprinzătoare decât altele. Deschiderile largi ale viaductului sunt într-adevăr asemănătoare cu deschiderea ferestrei unei case şi sunt percepute ca atare de copii. Prin această metaforă. pe care limba îl consideră cel mai important. ca imagini suprapuse. ci şi altor părţi de vorbire. Regulile transferului de sens (de exemplu reguli ce ne permit folosirea cuvintelor în sensuri noi. Aceste denumiri “piezişe” sunt efectul unei frici instituţionalizate care a dus la întrebuinţarea altor cuvinte pentru a indica obiectul forţei emoţionale.franceza colocvială s-a înregistrat apariţia expresiei mitrailleuse d’enfants. Fenomenul ilustrează aici un caz de expansiune. Se spune că recunoaştem un caz de polisemie dacă există o legătură între sensuri. Dintre regulile de transfer semantic. Astfel. Dar. Metafora nu putea veni. Teoria lui Sperber intenţionează să explice. ce i se pare fundamentală. din forţa emoţională pe care această invenţie a putut să o producă asupra soldaţilor. s-a observat că cel puţin o parte din popoarele indoeuropene au substituit prin expresii metaforice numele vechi al ursului. nedându-şi seama de deviaţia produsă. trecând peste diferenţele [+animat] [– animat]. aşadar. acelaşi lucru. franceză (bellette ‘frumuşica’) sau portugheză (doninha ‘domnişoară’). Ca instrument principal al imaginaţiei poetice. conform teoriei lui Sperber. decât din direcţia limbajului militar şi s-a născut. această trăsătură universală a poeziei. Situaţii analoge se întâlnesc în cazul denumirii nevăstuicii în română. Aceste cuvinte revelează totodată intenţia omului de a se împrieteni cu animalul şi de a evita prejudiciile răzbunării lui (Ionescu. Folosind capacitatea sa generalizatoare. armăsarul se deplasează pe pământ. amândouă metaforele se bazează pe analogia vizuală. 189 . femeile cu mulţi copii. Este cunoscut că mitraliera reprezintă una dintre invenţiile de tehnică militară pe care le-a adus primul război mondial. neglijând criteriul funcţiei. metafora este mijlocul prin care creatorul ei îşi ia “revanşa” pentru stereotipia limbii. iar medved înseamnă. metaforice) sunt analizate de Leech în cadrul mai larg al regulilor lexicale răspunzătoare de caracterul creativ şi generativ al limbii. Leech consideră că regulile transferului semantic pot aduce lumină şi în mult disputata problemă a demarcaţiei dintre omonimie (două sau mai multe cuvinte având aceeaşi pronunţare şi/sau formă grafică) şi polisemie (un cuvânt cu două sau mai multe sensuri). copilul îşi construieşte metafora pe asemănarea fizică. Metafora şi reorganizarea conceptuală G. În cele mai multe cazuri această regulă operează şi o violare a restricţiilor de selecţie. corabia pe apă. erau denumite. osificării (bony-structured concepts) şi a clişeului lingvistic. dacă sunt relaţionate. reprezintă un mijloc important de combatere a jargonizării. prin conceptul de magnetism. Leech (1990:37-39) numeşte metafora fuziune conceptuală (conceptual fusion). sunt folosite (în contextul eroic al poemului) pentru călătorii aventuroase şi în război. deoarece cuvântul care indică existenţa unei forţe emoţionale este utilizat şi în raport cu alte fenomene. surprinzătoare metafore. Bear înseamnă în engleză urs. la origine. în rusă. în glumă. Nu e surprinzător faptul că limbajul copiilor produce multe exemple de “greşeli” ce se dovedesc a fi. bear înseamnă cafeniu. 1992: 38). Leech citează două exemple: descrierea unui viaduct de către un copil drept window-bridge şi a lunii ca that shilling in the sky. poetul dizolvă toate criteriile lingvistice cruciale ce definesc separarea lor: armăsarul e animat. metafora poate realiza un efect comunicativ dincolo de barierele limbii. 2. Două sensuri sunt relaţionate istoric dacă au etimologie comună. Diferenţa dintre metaforele poetice şi cele realizate de copii constă în faptul că poetul e familiarizat cu aceste categorii instituţionalizate şi e conştient de abaterea de la normă. deoarece se poate aplica nu doar substantivelor. aceeaşi origine. metafora. dar copilul le ignoră. În lumina acestor exemple. Prin puterea ei de a reorganiza legăturile conceptuale. Autorul aduce drept exemplu un vechi poem anglo-saxon în care expresia mere-hengest ‘armăsar de mare’ este folosită ca metaforă pentru corabie. iar medved ‘mâncător de miere’. iar corabia nu. Leech (1990:38) consideră că alături de oximoron. Prezentând cele două concepte simultan. Are un efect eliberator.

aceris). 1990:227-230). Următoarea etapă este pierderea de către vorbitori a sentimentului analogiei. cum ar fi regula transferului metaforic. rezultând dintr-o convergenţă accidentală de forme. încă se mai poate percepe legătura dintre sensul propriu şi cel transferat. D. în special. A.sau dacă un sens poate fi derivat din altul. arătând că trebuie făcută distincţia dintre o expresie „aclimatizată” şi metafora “moartă”. Transferul semantic prin metaforă sau metonimie este printre cele mai importante mecanisme prin care. 1990:227). Latină acus. Veche eare (cf. Veche woed – ‘garment’ weed ‘plantă sălbatică nefolositoare’ weeds ‘haine de doliu’ Totuşi. Sunt analizate cuvinte ca pâine. astfel două exemple: ear (‘organ auditiv’ şi ‘spic de grâu’) şi weeds (‘buruieni’ şi ‘haine de doliu purtate de o văduvă’). Acestea sunt dovezi ale unei bogate imaginaţii şi ale unui spirit inventiv impresionant. Latină aceris). în mod virtual. în istoria unei limbi. din crane ‘cocor’ (Leech. derivat probabil printr-o metaforă vizuală. se reinterpretează în contextul englezei contemporane ca un caz de polisemie. Rolul important pe care îl joacă metafora în istoria limbilor şi în îmbogăţirea vocabularului este evidenţiat de H. acoperind atât sensul lor propriu. Morier aduce drept exemple pentru combaterea opiniei lui Bally. oamenii văd adesea o legătură metaforică între ele şi îşi adaptează înţelegerea cuvintelor în funcţie de aceasta. Se pot cita. Metafora este cu adevărat “moartă”. Morier combate ideea formulată de Charles Bally (1951:197-198) conform căreia figurile. Se întâmplă însă. când forme nerelaţionate istoric sunt simţite de vorbitor ca fiind legate psihologic. ca şi crearea noilor termeni. Morier în Dictionnaire de poétique et de rhétorique (1989). Veche weod – ‘weed’ Engl. şi metaforele. O metaforă devine “moartă” printr-un proces de pietrificare (petrification). ca unele forme legate istoric să nu fie legate şi din punct de vedere psihologic. flacără cu componentele lor semantice. atunci când nu se mai simte absolut nici o legătură între cele două sensuri. înţelegem că e şireată ca o vulpe. Cruse analizează metafora “moartă” în Lexical Semantics (1987). ca sinonim pentru persoană şireată. reprezintă recunoaşterea neputinţei manifestate în limbă. astfel încât vulpe e simţit. cap. două sensuri sunt legate psihologic dacă vorbitorii le simt intuitiv legate şi tind să presupună că e vorba de diferite folosiri ale aceluiaşi cuvânt. 3. prospeţimea. inevitabilă pentru o metaforă instituţionalizată este limitarea comparaţiei de către convenţie. şi de asemenea din recunoaşterea că interpretarea termenilor lexicali existenţi este funcţie de regulile lexicale. 1989:725). atunci când spunem despre o persoană că e o vulpe. cuvintele îşi extind şi îşi schimbă sensurile. Leech drept o metaforă ce a suferit un proces de completă asimilare. 190 . Totuşi. ‘husk’ Engl. în general. ‘ear’ Engl. îşi pierde savoarea caracteristică. Metaforele moarte O metaforă “moartă” este definită de G. în nici un caz de neputinţă (Morier. fiind parte a competenţei lingvistice. Veche ear (cf. devenind o definiţie separată a cuvântului respectiv. capacitatea de a surprinde. În ambele cazuri etimologiile celor două sensuri sunt diferite: ear ‘organ auditiv’ ear ‘spic de grâu’ Engl. Astfel. Leech arată că două sensuri lexicale sunt legate din punct de vedere psihologic dacă vorbitorul este capabil să postuleze o legătură între ele prin intermediul regulilor lexicale. nu ne referim la culoarea părului. Un exemplu ar fi crane ‘macara’. Există mai multe etape ale acestui proces: prima etapă. cât şi cel figurat realizat prin metaforă (Morier. inclusiv din argou. Această definiţie îşi trage substanţa din recunoaşterea faptului că regulile lexicale au realitate psihologică. Dacă o metaforă e folosită foarte des. H. Există şi cazul invers. 1989:724). putând fi găsită şi în dicţionar (de exemplu hit folosit în sensul de ‘cântec pop de mare succes’). De exemplu. un mare număr de expresii metaforice. Metafora nu poate fi separată de explicarea formală a structurii conceptuale şi logice a sensului (Leech. ceea ce din punct de vedere istoric este omonimie.

De-a lungul timpului. ele au anumite trăsături comune. prefixarea sunt folosite pentru a lexicaliza metaforele şi a le încorpora într-un sistem semantic.Interpretarea ei nu mai necesită “activarea” strategiei metaforice. gura de metrou etc. încât au devenit lexicalizate (Goatly. Goatly consideră că există un ansamblu de caracteristici ce exprimă tranziţia de la cele mai puţin active metafore (“moarte” şi “adormite”) până la cele mai active. Goatly urmăreşte felul în care apartenenţa comparantului la o anumită clasă de cuvinte are consecinţe asupra interpretării metaforice şi cum procesele derivaţionale de formare a cuvintelor sunt folosite pentru a produce lexicalizarea metaforei. Catachresis <gr. nu este complet pierdută. autorul subliniază că deoarece principalul motiv al formării de noi cuvinte este umplerea golurilor lexicale. a unui cuvânt. 191 . 1998: 84). 4. legătura cu metafora “vie”. Inactivitatea lor este mai pronunţată când formele derivate au fost folosite atât de frecvent. aripa clădirii. adică dobândesc un înţeles convenţional secundar şi îşi găsesc locul în dicţionar. – metaforă revitalizată. în sensul că sunt mai puţin observabile şi nu dau naştere la interpretări interactive. În catachreză se atribuie înţelesul unui cuvânt altui cuvânt cu sens apropiat. Metaforele “moarte” au o anumită rigiditate sintactică. Katachresis. Cruse consideră că metaforele “moarte” sunt unităţi lexicale minimale. care la rândul lor nu au forţa celor substantivali. b. în sens metaforic. deci. ci doar o simplă consultare a dicţionarului. Comparantul (vehiculul – V-term în terminologia lui Goatly) poate fi orice parte de vorbire. pentru a denumi un obiect ce nu are denumire proprie. Metaforele inactive devin lexicalizate. Totuşi. braţul fotoliului. orice modificare la nivel sintactic poate aduce la viaţă metafora: He has one foot in the grave şi One of his feet is in the grave. Datorită lipsei lor de transparenţă şi a rigidităţii sintactice. – metaforă moartă We shall look under every stone in our search for the culprit. Asemenea metafore sunt „slăbite”. Ultimele se împart la rândul lor în “obosite”. We shall have no stone unturned in our search for the culprit. ‘abuz’) este figura de stil caracteristică prin folosirea. Catachreza Catachreza (<lat. Ele pot fi. Astfel. sensuri ce erau profund metaforice au devenit convenţionale şi dependente de decodarea semantică. “adormite” şi “moarte” cu opţiunea că acestea pot fi “îngropate”. Astfel. Goatly explică acest fenomen prin faptul că grupurile substantivale scot la lumină foarte bine nepotrivirea (clash) dintre referinţa convenţională şi cea neconvenţională. schimbările morfologice – sufixarea. în timp ce expresiile idiomatice se dovedesc a fi intraductibile. revitalizate prin înlocuirea lor cu un sinonim sau o parafrază (Cruse. În exemplele: dirt/dirty. Autorul observă că V-terms adverbiali şi prepoziţionali sunt în general mai greu de recunoscut ca metafore şi au mai puţină forţă faţă de cei verbali şi adjectivali. 1987:42): a. În finalul demonstraţiei sale. Traducerile literale sunt posibile cu metaforele “moarte”. De exemplu: piciorul mesei. comparanţii substantivali sunt mai uşor de recunoscut şi pot fi mai bine supuşi unei interpretări semantice decât comparanţii ce aparţin altor clase. Autorul demonstrează că lexiconul este plin de metafore inactive ce formează reţele prin care conceptualizăm abstracţiunile în termeni concreţi. deci cu sensul propriu al cuvântului respectiv. Probabil că majoritatea expresiilor idiomatice au fost la început metafore. metaforele facilitate de procesele derivaţionale sunt predestinate la inactivitate şi la o moarte timpurie. angel/angelic se observă că formele sufixate dau o proporţie mai mare de sensuri metaforice decât substantivele din care derivă. În ciuda diferenţei dintre expresiile idiomatice şi metaforele “moarte”. Goatly arată că procesul derivării lexicale este strâns asociat cu transferul metaforic al sensului. Goatly (1998:31) analizează distincţia dintre metaforele active şi inactive. D.

1971). pe când metafora– catachreză cuprinde în domeniul ei totul până la interjecţie. 1981: 59) arată că această figură “domneşte. Catachreza este definită ca folosirea unui cuvânt înrudit sau asemănător. ce poartă firul între termenii unei metafore. Du Marsais ([1818]. cadrul conceptual al comparaţiei. Avădanei (1994:30-31) consideră că diferenţele dintre catachreză şi metaforă sunt nivelate. considerând-o “doar o uzanţă. Concluzii Ubicuitatea metaforei în existenţa noastră explică rolul central pe care îl ocupă între tropi. spre exemplu. dar inexact. un arhetrop al deconstrucţiei care forţează uneori nepermis de mult. de asemenea. un rol determinant în evoluţia lexicului. Parcă prelungind această idee. o metaforă exagerată sau forţată. descris de Marc Bonhomme (1998: 90-91). În concluzie. Astfel chiar Hugh Blair vede “golurile din limbă” umplute prin transferuri catachretice. consideră catachreza ca figură destabilizantă sau destabilizată. Pe de altă parte. susţine Fontanier. în consecinţă. feuille ‘frunză’. în locul celui folosit de obicei într-un anume context. Lucian Blaga descrie metaforic graniţa dintre metaforă şi catachreză: “Suveica. Metafora-figură abia dacă ajunge la adverb. transformând figura respectivă într-un element esenţial al regenerării limbajului. asupra tuturor celorlalte figuri” şi de aceea îi acordă un deosebit interes în tratatul său. metafora. deoarece.Fontanier (1977: 185) neagă catachrezei statutul de trop. P. distingea între un translatio al metaforei şi un abusio al catachrezei. unde folosirea respectivă este cerută de absenţa oricărui termen propriu). trebuie să consume aşadar. 5. orice trop care rezultă dintr-un sens pur extensiv. în care se adună “alăturări prea îndrăzneţe. Prin capacitatea sa de a opera reorganizări conceptuale. asemănării sau analogiei şi care ameninţă însăşi distincţia dintre propriu şi figurat. Mai mult (deşi Quintilian. abuzul şi exagerarea presupuse de catachreză au fost interpretate ca pericole pentru siguranţa comunicării prin intermediul limbii. trei specii diferite de catachreze. aşa că se poate continua pe calea reducţionismului cu două încorporări utile: metafora conţine comparaţia şi catachreza. ‘foaie’ se spune prin extensiune sau imitaţie despre lucrurile care sunt plate şi subţiri (ca frunzele plantelor). avea să fie păstrată până la cele mai recente dicţionare de termeni retorici. pentru a lua o alta care are oarecare legătură cu cea dintâi. provenind dintr-una din cele trei mari specii pe care le-am identificat: metonimia. cu alte cuvinte. este ceea ce se mai numeşte şi extensiune: de pildă. putem spune că evoluţia metaforelor este tipică pentru procesul evolutiv al figurilor de stil. abuzive”. “se abuzează” de cuvinte dându-le o altă semnificaţie. distanţe când mari. dacă nu totdeauna primitivă. metafora are. într-o oarecare măsură.Retorii antici i-au dat această denumire. Derrida în “La mythologie blanche” (Poetique 5. această rudă săracă sau precursoare primitivă a mai frumoasei şi mai elegantei metafore. El o defineşte drept o deviaţie pe care anumite cuvinte o fac de la prima lor semnificaţie. în funcţie de vitalitatea lor sau de gradul lor de uzură. considerând că metafora începe prin a fi catachreză. catachreza sinecdocei şi a metaforei. Vom avea. unde s-ar putea folosi şi un alt termen existent pentru funcţia respectivă şi necesitatea din a doua. Cicero aduce în discuţie relaţia dintre metaforă şi catachreză. întărită de Quintilian. într-o privinţă.” Prin catachreză înţelegem orice trop care a devenit o uzanţă impusă şi necesară. ca trei mari specii sau ca trei genuri de figuri de semnificaţie: catachreza metonimiei. cele mai mari aparţinând catachrezei. sinecdoca. cel puţin în prezent impusă. Autorul arată că. precum şi între figuraţia din prima. constatare în care se alătură două dintre cele mai neaşteptate perspective. cum o numeşte Hugh Blair în Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783) aproape că a ajuns să o înlocuiască în funcţia de prototip al figurilor. Această pseudo-identitate dintre cele două figuri. că aceasta din urmă ar fi deci o etapă a procesului metaforic. când mai mici”. figurile se clasifică în trei categorii: 192 . Autorul acordă un interes deosebit catachrezei metaforei.

Bucureşti. Vol. London : Penguin Books. îşi pierd savoarea. devin stereotipuri. Lucian (1994). Andrew (1997). Figurile limbajului. Îndeplinesc doar o funcţie denotativă. Trecând din discursul particular în lexic.a. Paris : Presses Universitaires de France. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Avădanei. figurile sunt absorbite de limbă pentru a îmbogăţi vocabularul. in lexical evolution. Bréal. Routledge. Cicero (1973). “Cum îşi schimbă cuvintele sensul” în France de semantică. Despre tropi. Meillet. (1971). Geneva-Paris : Georg et Klincksieck. poétique. Bally. V. Figures of speech bring clarity. La început a fost metafora. Charles (1951). Given its ubiquity. Figurile de invenţie născute într-un discurs particular se remarcă prin originalitatea. încetează să mai fie indivi-dualizate şi devin comune multor locutori. Leech. Blaga. Figures follow a certain evolution from the individual discourse. A. Emil (1992). Morier. E vorba de fapt de o “defigurare” a figurilor lexicalizate. libertatea de funcţionare şi puterea lor sugestivă.e. to the lexicalized figures completely integrated in the vocabulary. figurile se banalizează. Chesneau ([1818] 1981). În procesul unei îndelungate folosiri. Fontanier. Bucureşti : Editura Univers (Prefaţă de Maria Carpov). căpătând o dimensiune socială. to language. Geneza metaforei şi sensul culturii. from the figures of invention to the conventional figures (stereotypes) and. Antoine (1976). César. especially of metaphor. Toate figurile debutează astfel. (1986). Lexical Semantics. London. Cambridge: Cambridge University Press. i. London. ştiinţa semnificaţiilor” în France de semantică. Quintilian (1974). Goatly. Bucureşti: Editura Univers. Bucureşti : Editura Humanitas. Editions du Seuil. Cruse. Pierre (1977). Într-un stadiu final. Figurile lexicalizate. b. Geoffrey (1990). The Language of Metaphors. Linguistics and The Figures of Rhetoric. the metaphor has a central place among the other rhetorical figures and. Semantics. Marc (1998). În această etapă. (Introducere de Maria Hetco). devin rigide. London. Figurile convenţionale. Leech. Geoffrey (1966). pot fi găsite în dicţionare. 193 . Paris : Seuil. Manual de lingvistică generală. Bucureşti : Editura Univers. Leech. 36-46. Iaşi : Editura Virginia. The Study of Meaning. Du Marsais. The role of tropes. Jacques. Bucureşti: Editura Minerva. in lexical evolution has been studied since ancient times. also. Le figure clés du discours. figurile lărgesc sensul cuvintelor. c. “Încercare de semantică. Bonhomme. Derrida. A Linguistic Guide to English Poetry. Arta oratorică. Dictionnaire de Poétique et Rhétorique. Michel (1976). finally. de exemplu. Ionescu. ABSTRACT A real research in the vocabulary field must take into account the study of tropes which influence the changes in meaning. Ştefan (1994). dar multe sfârşesc prin a se uza. force and savour in language. Bucureşti : Editura ALL. Opere alese. “La mythologie blanche” în Rhétorique philosophie. Geoffrey (1969). acoperind noile realităţi. iar aceste noi sensuri obţinute prin metaforizare sau metonimizare. figurile încremenesc. P. Traité de stylistique française. David. 76-90. The changes in meaning can often be explained by metaphorical processes. Henri (1989). P. Metaphor can be considered a conceptual fusion and the main way of fighting against rigid forms and jargonization. Bucureşti. Figurile lexicalizate se confundă cu vocabularul curent.

and not to spend a queen's redemption. structural and functional invariants being in the state of uneven balance with one of them playing the leading role. etc. For God's/goodness '/Heaven's. the elimination of the necessary ones or the change of their order within an idiomatic phrase are impossible and may result in an ordinary syntactic structure. let sb/sth drop . However. the recent research has proved that linguists have their intuitions about the semantic analysability of idioms which play an important role in determining their syntactic productivity and lexical flexibility.Ümit Öz. semantically they have long been viewed as indivisible units of meaning. According to the traditional theory of idiomaticity idioms are seen as 'dead metaphors' 'the end point of the process of idiomatisation. 3. In contemporary linguistics this kind of idiom usage is variously designated as 'nonce variation'. In spite of the fact that structurally idioms are polylexemic compositions and have a formal identity with the syntactic pattern of a free combination of words. by which word combinations first establish themselves through constant reuse. There are other tests which are meant to show that adding of new components.to think that one would like (to do/have) sth. semantically they are isolated and present one unit of meaning which is roughly equivalent to simple literal paraphrases as the following ones drawn from "Catcher in the Rye": 1. From this point of view idioms present a threefold unity of the semantic. then undergo figurative extension and finally petrify [1]. then. 'deliberate transformation'. The metaphoric nature of an idiom accounts for its idiomaticity which is understood as the unpredictability of the meaning of the whole from the literal meanings of the constituent parts. hint Another very important feature of an idiom is its syntactic stability which is demonstrated by a specially designed set of syntagmatic and paradigmatic tests aimed at specifying the restrictions in the syntactic behaviour of idioms as opposed to non-idiomatic word sequences. 'occasional use' or 'deformation' and is usually regarded as something made for the nonce. The actual usage of idioms in speech is not conditioned by arbitrary rules which are a matter of convention but are often 'motivated by people's understanding of the conceptual structures underlying idioms. For example.not to care at all.a means of communication. sake. Universitatea de Stat din Moldova DEFORMATION OF IDIOMS ON THE STRUCTURAL LEVEL Idioms have always been 'a pain in the neck' for linguists trying to account for everyday language behavior when it is used in its basic function .to want (to do) sth.to do or say nothing more about sth/sb. as a linguostylistic device aimed at enhancing the expressivity of speech. take a . 2.feel like sth/doing sth . 194 . The common assumption.to understand and do what has been indirectly suggested. not to care/give a damn (about sth/sb) . is that in spite of the fact that structurally idioms are polylexemic compositions and have a formal identity with the syntactic pattern of a free combination of words. substitution test is called upon to show the impossibility of replacing a component of an idiom by another word without destroying its idiomatic meaning unless it is the case of normal accepted variation: to spend a king's ransom .

while 195 . had remained quite ignorant of the skeleton in Soames' cupboard (J. as Oxford Dictionary of Current Idiomatic English states.Restrictions to syntagmatic changes go hand in hand with paradigmatic limitations. 'one man's superstition is another man's religion'. Smirnitsky A. the deformational deficiency of idioms which block the use of idiom constituents as normal. etc. Thus. According to the same dictionary the favourable and unfavourable nouns may be reversed.e. to kick the bucket . pointed out that although the structural separability of the constituents of an idiom is purely formal and they cannot be regarded as words of full value there is every reason to believe that they remain 'potential' words'. Vanity Fair). it has always been felt. 'one woman's ideal husband is another woman's pain in the neck [1]. it will be seen. 'Skeleton' is used to refer to the idea of something of which somebody is ashamed and which is kept secret. contain 'the same comment on the variability of human judgement or taste'. Galsworthy. the deformational deficiency of an idiom may consist in blocking passive deformation (hit the ceiling does not allow the passive construction the ceiling is hit or in the case of keep tabs on sb tabs are kept on sb would be valid variant) or blocking nominalization deformation (to play a waiting game . However. i. It should be noted that the changes of the structural invariant of an idiom is often accompanied by a certain shift in its functional orientation which in contrast with that of the original one in contemporary English may imply a humorous or facetious use. The numerous contextual realisations of the sentence idiom 'one man's meat is another man's poison [1] show how the phrase could be adapted to express the speaker's meaning: 'one man's rubbish is another man's treasure'. especially by Russian linguists. which is the basic characteristic of all idioms.His kicking (of) the bucket was quite unexpected). Discourse realizations of the idiom 'a/the skeleton in the cupboard' (the American variant . cannot but influence their discourse peculiarities.I. Thackeray. Phrases 'girls will be girls'. These examples clearly demonstrate that speakers manipulate the components of the idiom 'skeleton' and 'cupboard' rather than the phrase itself arranging them at their will within a sentence in different ways with the words 'skeleton' and 'cupboard' standing out as the key words which constitute the idiomatic meaning of the idiom.a playing of a waiting game.'a/the skeleton in the closet'} also show how the linguistic convention may give a new semantically independent status to a former component of an idiom. regular lexical units. It was the skeleton in his house and the family walked by it in terror and silence (W. The majority of contemporary uses of this idiom are the result of the restructuring of its components deliberately made by the user of the language: Michael. Swan Song). The idioms are believed to be very well-known to all speakers of English who can easily establish the necessary links between them which eventually ensures the proper apprehension of the text. For some idioms deformation presupposes an entire replacement of the components with its structural pattern remaining the same. 'students will be students' follow the structural model characteristic of the original idiom ('boys will be boys') which makes it possible to relate them to it. As for the content of these phrases they all. All these deformations are made up in accordance with the structure of the idiom which is not altered regardless the fact that some additional components are embedded in it. that the contradiction between the semantic integrity of the whole and formal independence of its parts.

It is the people's awareness of the systematic contribution idiomatic components as individual lexemes make to the overall figurative interpretation of idioms that determines. is fairly transparent. Palmer. The majority of contemporary uses of this idiom are the result of the restructuring of its components deliberately made by the user of the language: I have feeling that you 're riding for some kind of a terrible.'cupboard' is a metaphoric reference to the possible place the secret is being kept. These examples clearly demonstrate that speakers manipulate the components of the idiom 'fall' rather than the phrase itself arranging them at their will within a sentence in different ways with the words 'fall' and 'ride' standing out as the key words which constitute the idiomatic meaning of the idiom. The principle goes farther and to the figure of speech just quoted adds the two following corollaries. The compositional character of metaphoric structure of idioms play an important role in the process of decoding and encoding (listening and speaking) activities as well as the speaker's judgement of the appropriate and effective contextual realisations. 196 . viz.is a special kind of fall. Speakers are claimed to be aware of the fact that 'spill the beans' is semantically analysable because 'beans' is processed by the speaker as 'an idea' or 'secret' and 'spill' . The Principles of Language Study]. The same holds for many English idioms that have two or more concept words in their structure and whose inner form. a horrible kind. Data that have been given above also show that it is the speaker's ability to perform the compositional analysis of the meaning of the idiom strings that makes such uses of the idiom possible. might be regarded as its metaphoric synonym does not hamper the understanding of the meaning implied. For example: 'To kill two birds with one stone' A patient language method.: 'Find the right stone to kill the right bird'. Discourse realizations of the idiom 'ride for a fall' show how the linguistic convention may give a new semantically independent status to a former component of an idiom. their discourse variability. There are many different ways of teaching a different sound.as 'the act of revealing the secret'. productivity and effective use [2]. like a patient medicine claims to prevent or to cure all possible ills (linguistic or physical. Recent linguistic and psycholinguistic research in the field has experimentally proved that speakers have their intuitions about the semantic analysability of idioms. and 'It is often advisable to kill one bird with more than one stone'. as the case may be) by repeated application of one special device or drug. or metaphoric foundation. in actual fact. terrible fall. broadly speaking. We have occasion to note that the principle suggests the inadvisability of killing too many birds with one stone. or of causing the student to discriminate two things which ought not to be confused [H. of the idiom 'hit the sack" or 'hit the hay' meaning 'to go to bed' may be regarded as its variant uses because the both variants retain the basic semantic concept of the word 'bed'. 'Fall' is used to refer to a risky act which makes disaster likely. both of them claim to kill innumerable birds with one stone. The fact that the word 'cupboard' in the last example is replaced by the word 'house' which. for example. Being the products of the linguistic activity of the speech community in question the given contextual realizations as. This fall I think you're riding for . a curious form or construction. there are many ways of teaching a difficult point in grammar.

to their glittering snow-crowned summits (J. With one bound he had leaped from the tradition of his class and type.. Sometimes. The Silver Spoon). . Fowles. Fowles. As if by Magic)./ (J. which was to see molehills as mountains and mountains themselves as mere menacing blur on the horizon: and now. explaining about Beth. The Browning Version). Appasionata) 'like looking/searching for a needle in a haystack' /. that's like looking for needles in haystacks. I keep my nose to it' (E.'Always'. Put out More Flags). but the mountain I'm making in my imagination is so frightening that I'd rather try to forget both it and the repulsive little molehill that gave it birth (T. 'to know which side one's bread is buttered' The vicar of Lyme at that time was a comparatively emancipated man theologically.'a square peg in a round hole' Poor little snipe .. 'If I didn 't keep Jerry sweet Irish nose right down to the grindstone he 'd be running around with some other girl' (F. Wilson. 'Walton knows which side his bread is buttered.S. The Circle). 'to keep one's nose to the grindstone' 'If we want you./ Oh well. The Ebony Tower). Waugh. Fowles. it seemed. who has a life to spend detecting that kind of needle in that kind of haystack? (Paul Scott. I've begun to doubt whether we shall ever find a proper place for Basil. Galsworthy. and all those other pegs thousands upon thousands. Hurry on Down).. ‘to pull one's leg' You 're trying to pull the old leg again. Put out More Flags). I should hate to have one longer than the other (W. The French Lieutenant's Woman). He's been a square peg in so many round holes (E. I think in real relationships people are rude to each other. Bently sweetly. The Constant Wife). will you.. They know it's safe.. Pull the other leg next time. I suppose we can always find you here'. Waugh. even the mountains had come closer and revealed that easy and well trodden paths led to their heights. . Well. Hurst. The Jewel in the Crown). but he also knew very well on which side his pastoral bread was buttered (J.said Mr. If you go on pulling my leg so persistently I shall be permanently deformed (W. 7 often whimsically refer to this little table as my grindstone. they're not walking on ice (J.' 'What extraordinary expressions we do use. lately. Vile Bodies). It's hard to imagine that any man has failed to know which side his piece of bread is buttered' (A. The Enigma). Rattigan .. her sharing his studio at home /. Wain. Waugh. that would never fit in (J. Maugham. Whoever heard of a party in a captive balloon? (E.S. even.'Of course.a square peg in a round hole wherever he might be. 'make a mountain out of a molehill' 'You are making a frightening mountain out of an absurd little molehill' . 'to skate on thin ice' David took an inward breath and skated hastily over thin ice. Maugham. 'to have a finger in the / every pie' 197 .

it is enough to throw a cursory glance at the variety of contextual realisations of idioms to see that nonce-variation is a much more pervasive phenomenon than it is believed to be.. Why should she panic when mother came into the room? It was as if she hadn't wanted it to be known that she was going out with me (J. Dictionaries of idioms provide ample evidence of normal. 'Besides. into this last floatation. whether it is systematic or random and what factors. 'occasional use'..' . The distinctive properties of their semantics which are characterised by what linguists describe now as 'semantic diffusion' enable the speaker to extend the idiom to as many situations as 'its metaphoric power permits' [3]. the functional-communicative peculiarities idioms demonstrate in various discourse situations. what types of idioms tend to be inclined to such variation. or its desintegration. 198 . The range of possible changes in the structure and lexical components of the idiom has been tested from the point of view of the semantic changes. Waugh. isn't it?. It must seem odd my asking you like this. linguistic and extralinguistic. Shakespeare. Galsworthy. said Basil. 'deliberate transformation' (R. Brides Head Revisited). 'Good bye'. At the same time. Put out More Flags). go ahead if you want to. I was a man of the Renaissance that evening – of Browning's renaissance (E. The devil speed him.. England Made me). I had had my finger in the great succulent pie of creation. as we have seen. etc.I had felt the brush take life in my hand that afternoon. we're not much to speak of out here after a year and a half.'Conscription has rather taken the gilt off that particular gingerbread'.Glaser). Room at the Top). are involved in this process. we still know very little about its mechanics. a damned lot of money for me. i. However. Alastair wants to go for a soldier. Waugh.e.. 'deformation'. But you 'II get all your thanks in one basket from the good-fornothing crowd that hangs out here (A. Brain. but I've never put so many eggs into one basket (Gr. they may lead to. In contemporary linguistics this kind of idiom usage is variously designated as 'nonce variation' (A./ 'From what Margot tells me the last war was absolute heaven. this ain't going to be a soldier's war' (E. The static view of idioms stems from the fact that for a very long time linguists have been primarily concerned with the semantic and syntactic properties of idioms as part of the lexicon neglecting the dynamic aspect of the problem. Variation of idioms has traditionally been approached statically and regarded as part of the problem 'same'/'different'. Well. Well. Green. as a linguistylistic device aimed at enhancing the expressivity of speech. 'put all one's eggs in / into one basket' I've put a lot of money. It is sound. Keys). Cronin. I said. In contrast with words idioms are much more involved in the dynamic processes of language development and tend to vary to a much greater extent beyond the limits set by the accepted institutionalised variation. Variation of this kind is so widespread that lexicographers. I consider there's too much gilt on the gingerbread as regards Australia (J. no man's pie is freed from his ambitious finger// (W.Cowie). and is usually regarded as something made for the nonce. ‘take the guilt off the gingerbread' /. register it in dictionaries or simply admit the existence of such possibilities by giving the restructured variants of an idiom as an illustration of its use. Sir. Some of the gilt had already been taken off the gingerbread. The Silver Spoon). feeling a little puzzled. institutionalised variation that is always characteristically limited. Henry VIII).

Mouton. pp. Conceptual Knowledge in the Interpretation of Idioms. // Journal of Experimental Psychology: General. Jacobson [4] with reference to the fact of language as a result of his keen interest in the problems of the invariant / variation relationship. Paris. [4] Jacobson R. The stereotyped characteristic of dead metaphors which have lost their metaphoricity in the course of time is the reason why many educated speakers of English regard them as cliches . The term 'tipology' was first used by R.Big deal. . Vol. structural and functional invariants being in the state of uneven balance with one of them playing the leading role. 119. the features that idioms reveal in contextual realisations are the result of the deformation of the semantic. 1978. 2. . Vol. in terms of invariant/ variation which R.D. The examples that follow show that in spite of the fact that the structure of the idiom is broken they can be brought together due to the line of thinking they all share. Nayak and Raymond W. McCaig I. However. 1971. [2] Nandini P. No 3. Mackin R. Oxford University Press.The Hague.. It's nature and function // Studies in Language.P. Clause and Sentence Idioms.London.R. structural and functional invariants which are historically conditioned.Vol. i. . Selected Writings..banal. (10)All these angels start coming out of the boxes and everywhere.R. This attitude towards many idioms in the English language especially the ones which enter into the core of the idiomatic stock and are often referred to as 'dead English' determines the linguocultural pattern of their use and is one of the extralinguistic reasons of the pervasiveness of variation of idiom cliches as well as proverbs. 1990. To sum up. hackneyed phrases to be either avoided or refashioned.. Jakobson believed to be the key problem of contemporary linguistics. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. .. 2. deformation of this kind is possible only provided that the speaker makes use of the concept words of the idiom referring to its invariant meaning which has not altered. 315-330.2 . Analysis of the idioms discussed demonstrates that the structural invariant of the idioms which conditions their framework has become less firm and admits the reshuffling of the components. In contrast with the individual metaphor created by the speaker for a particular situation idioms are lexicalised metaphors. 199 . Variation being the totality of dynamic states of an idiom can be better understood if approached from the tipological point of view. Towards a definition of idiom. Phrase. The specific nature of the contextual realisation of the idiom in the second example is rendered by encoding in it an ironical tone (Big deal=['m not impressed). REFERENCE [1] Cowie A.3. [3] Fernando C. 1983. As far as idioms are concerned the invariant idea of an idiom presents a threefold unity of the semantic. Besides the language factors which make this kind of uses possible for a certain type of idioms the spread of deformation of this type can be explained by a number of extralinguistic factors.To demonstrate the adaptable quality of the semantics of an idiom I would like to draw the following examples from the work by J. Salinger in question to illustrate how the idiom 'big deal could be stretched to different situations wherever it is appropriate to speak about a somehow grand undertaking or event: (9) The game with Saxon Hall was supposed to be a very big deal around Pencey.e. I have already mentioned that idioms are often referred to as dead or petrified metaphors. Gibbs J.

banal. 200 . This attitude towards many idioms in the English language especially the ones which enter into the core of the idiomatic stock and are often referred to as 'dead English' determines the linguocultural pattern of their use and is one of the extralinguistic reasons of the pervasiveness of variation of idiom cliches as well as proverbs. In contrast with the individual metaphor created by the speaker for a particular situation idioms are lexicalised metaphors. The stereotyped characteristic of dead metaphors which have lost their metaphoricity in the course of time is the reason why many educated speakers of English regard them as cliches . hackneyed phrases to be either avoided or refashioned.ABSTRACT In this article I have mentioned that idioms are often referred to as dead or petrified metaphors.

LEXICOLOGIE. FRAZEOLOGIE 201 .

202 .

. Mold.. Rosetti”. DRH. d.Liliana AGACHE. A. DRH. DRH. A. XIX. Forma scurtă s este pretutindeni asilabică. DRH. XXIII. DRH. XVII. 85. XVII. d. Mold. 1637.. Cât priveşte forma sîmtu. A. De altfel. 1637. 72). XIX. XIX. La indicativ prezent. 279. d. Bacău. DRH. Mold. 13). Bucureşti „A FI” ŞI „A AVEA” ÎN VECHI DOCUMENTE MOLDOVENEŞTI A FI – paradigma indicativului prezent A fi.. verbul cu flexiunea cea mai neregulată. d.. Mold. A.. simtu (1626.122) sîntu (1626.. XVII.. d.. sîmtu. 1637. Mold. Din literatura de specialitate [6] aflăm că fenomenul nu a circulat niciodată în Muntenia propriu-zisă. DRH. XVII. respectiv sintu. XVII. d. Concurenţa dintre forma scurtă i şi forma lungă iaste este foarte puternică. XVII. XXIV. 26. Mold. durificate [3].. La indicativ prezent.. Avem atestate în documentele moldoveneşti din secolul al XVII-lea patru variante ale prototipului sînt [2]: sintu (1627. Concurenţa celor două forme este evidenţiată şi prin prezenţa lor în acelaşi document: iaste / este (1637. d. 259).. Seriile care cuprind fenomenul de trecere de la grupul consonantic mt la nt [4]. XVII. astăzi 203 . A.. DRH. XXIII. simtu reprezintă reflexe morfologice ale unei particularităţi fonetice limitate dialectal în ariile care îl durificau pe s. este. iaste (1626. XIX. 1635. XIX. XXIV. 272. d... Mold. A.. DRH. Mold. d. A. Mold. XXIV. Mold. Deşi este are o frecvenţă mare în ansamblul corpusului de documente moldoveneşti.. 42). 70) care capătă un statut aparte. 259. simtu.. d. dar că este atestat aici. A. XIX. d. XVII. Institutul de Lingvistică „Iorgu-Iordan-Al. DRH. zonă în care sunt atestate forme cu consoanele s-(d)z-ţ . Forma lungă iaste este foarte bine atestată în această epocă în documente private. DRH. A.. tinzând chiar către un raport echilibrat. 15. ea se înscrie printre formele neliterare [5]. DRH. în Transilvania.. d.. XIX. 88. îşi manifestă neregularităţilor şi în epoca veche datorită în primul rând frecvenţei mari şi multifuncţionalităţii sale (ca predicativ. 1635. XXIV. 1637.. enclitică şi apare cu predilecţie în relaţie cu conjuncţii. persoana a III-a sg. A. apare recurent în câteva documente şi se manifestă în concurenţă cu iaste care reprezintă norma în limba documentelor moldoveneşti din secolul al XVII-lea.. XXIV. apare încă din secolul al XVI-lea în texte moldoveneşti. d. persoana a III-a. această formă a avut cea mai slabă circulaţie şi în limba veche. Formele de persoana a III-a singular: este (1627. d. Toate aceste forme se întâlnesc cu precădere în aria nordică. 15. XVII. XIX. Mold. 28). 1627. A... caracterizau în secolul al XVII-lea întreaga Moldovă. prin urmare circulau în zonele nordice.. d. XVII. şi pl. Iaşi.. Mold. Sintu. A ieşit din uz ca urmare a acţiunii legii fonetice ia >ie / e. Mold. XXIV. XVII. DRH. XVII. Forma curentă de astăzi. trecerea de la n la m este atestată disparat.. A. Astăzi. DRH. A. XVII. Mold. XVII. A.. DRH. 10) sunt concurente în secolul al XVII-lea. se poate vorbi despre concurenţa între formele lungi şi cele scurte ale verbului. d. A. 1637. i: ocină ce-i mai sus scrisă (1626. Mold.. sîntu. XVII. DRH.. având o frecvenţă aproape la fel de mare ca şi corespondenta sa. A Mold. auxiliar şi copulativ) [1]. forma lungă intră în concurenţă cu forma scurtă. pronume relative ori negaţia nu: că-s bani (1627.

A. DRH. XXIV. XXII.. 6). 269).. A. ai [9]. 60). DRH. XIX. Mold. d. În limba veche. XVII. XIX. a. 275). este cel mai des şi consecvent înregistrată în documentele cercetate de noi. sg. A. A. XIX. DRH.. XVII. DRH. 22). sg. 24). 257). 259). la Başotă ce-u fostu logofăt (1604. 428) în unele zone nordice. d. DIR.: să aibă a-ş ţinea (1626. d.. Mold. 204 . XVII. XVII. XVII. XIX. pentru am: am însămat bani şi ne-m plătit (1626. A AVEA –Indicativul. neşte posluşnici ce-au fostu avîndu de mult (1626. A. d. (cu particula a). sg. A. are. I. pentru persoana a III-a sg. 325). d.. XVII.. să aibă a-ş întreba. DRH. XIX. să aibu. A. să aibă a-ş face (1637. d.. Mold.. Mold.: să n’aibu eu (1635. DRH. DRH. DRH.. 193). I. Perfectul compus.. A. XVII. A. d. ne-m prilejit (1636. Conjunctivul Cât priveşte formele de conjunctiv. XVII. au rugat (1626. XVII. XVII.. d. DRH. Apusenii şi Maramureşul [7]. Mold. construcţia să aveţi + infinitiv este destul de bine atestată în documente: să aveţi a lăsa în pace (1626. Mold. A.. A. XVII. XIX.. DRH. A.cu regularitate avându: (lucru) ce va hi avându (1626. XIX. au venit satul Răteştii (1626.. 14).. XXIII. DRH. XIX.. XVII. A. XVII. s-a ajuns de la au la o: o crescut. am dăruit (1626. auxiliarul a avea.. XVII.. DRH. Mold. Mold. DRH. XIX.. şi pl. Mold. 403). că au avut strămbătate (1605. XVII.. 176).. d. XXIV. d. cu formele am. o dat (1605. 259) ne-u trebuit (1636. au căzut. d. A. Folosit ca auxiliar în formarea perfectului compus. d. Mold. este foarte bine atestat în documentele cercetate de noi: am dat. şi pl. Mold.. d.. Fără a intra în concurenţă cu forma discutată mai sus. Năvrăpescul nu ne-u crezut (1626.Aceste forme circulau şi în secolul al XVI-lea.. d După 1600. DRH. 42).279). XVII. A. XVII. Mold. Persoana a III-a. XVII. A. în perioada de care ne ocupăm. 55). de la cine le-u văndut lor (1604. având acelaşi aspect cu cel din limba literară de astăzi. au murit îmă-sa (1626. XVII.: au. forme cu afereză: -u pentru au: dăm ştere că -u venit Ionaşco (1602. Mold. d. d. Mold. să aibă a plăti (1626. şi a II-a sg. 92) tocmala au fost (1637. Mold. 14). d... Mold. XVII. I. d.. Mold. acel iazu au fost dat (1605.: Cârstea dvornicul s’au jeluitu. au pentru persoana a III-a sg. Mold. iar astăzi caracterizează nordul Hunedoarei. Mold. A. 44). XVII. pentru persoana I. 325). Formele aibu [8]. XIX. verbul a avea. DRH. d. d. înregistrăm ca deosebite formele verbului a avea la persoana I. XXIII. DIR. XVII. ori –m. XXII... DRH. formă care a devenit predominantă în Moldova astăzi.. ne-m rugat (1636. să aibă a pârî (1626. DRH. XVII. Am consemnat în număr destul de mare. Alături de aceste forme. DRH. să aibi sănătate (1634. au avut. XVII. Este foarte bine atestată datorită recurenţei structurii constituite din conjunctivul prezent al lui a avea. Mold. A. Mold. XIX. A. XIX. DIR. A. XIX. DRH. A. Mold. 60). 428). XXIII. Forma regulată la conjunctiv persoana I este. XVII.. cum au fost cumpărat giupănu-mieu o ocină (1601. I. 193). d. s-au tâmplat moartea părintelui (1626. I. d.. Mold. DIR.apare extins la gerunziu în forma aiv. Mold. A. aibă sunt specifice conjunctivului. A. 13). circula în toată Dacoromania cu forma au (<habuit). XIX. XVII. au dat (1626.. d. A. d. XVII. Mold. A. aibi.. nu şi indicativului care foloseşte formele am. I. DIR. d. A. d. urmat de infinitiv. să aibă. Mold. XVII.. A. 259). 8). Radicalul aib. Mold. d. d. DIR. I. consemnăm folosirea auxiliarului a avea la persoana a III-a pl.. Mold. DRH. DIR. DRH. A.

verbul…. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ***(1972). Ca urmare a rostirii dure a lui r . Bucureşti: Editura Academiei. C.. aru: s-aru scula(1636. [10] Vezi Gheţie. 187 ne încredinţează că forma să ai este atestată abia în secolul al XIX-lea. . 2174. Atlasul lingvistic român pe regiuni – Maramureş. Bucureşti: EA. [9] Nu am întâlnit în textele noastre forma de indicativ prezent ai ori conjunctiv prezent să ai. G. 151. Bucureşti: Editura Academiei. Limba română contemporană. XX. (1997). GD. Morfologia verbului. ( 1965).. Gheţie. XIX. A. Moldova. Bucureşti: Editura Grai şi Suflet. Documenta Romaniae Historica.Condiţional optativ Auxiliarul condiţionalului prezent avea în textele vechi formele are: nu s-are cădea să faceţi voi…. Histoire de la langue roumaine. Bucureşti. 205 . p. 1976. Frâncu 1971. 24). p. Atlasul lingvistic român. XVII. fără a discuta însă acest aspect. ă au căzut şi s-a ajuns astăzi. [8] Forma să aibu apare în cele mai multe graiuri dacoromâne actuale. .. A. [7] Vezi ALR. 2. Dimitrescu. DRH. Verbul. 174. 110. 3. A. DRH. vezi ALR. la forma literară generalizată ar. nr. These forms actually represent morphological representations of the phonetic particularities dialectally restricted to the northern area. Mold. BD. A. Bucureşti: Editura Academiei. XVII. Bucureşti: Editura Academiei. Gheţie. Brâncuş. [3] Vezi Gheţie-Mareş. [2] Vom face abstracţie de problema lui –u final. Maramureş. Documente privind istoria României. p. În unele graiuri. II. Bucureşti:Editura Academiei. p. p. 1. Istoria limbii române literare. e. A. GD. Limba română contemporană. 3. Fl. nr. (1969). BD. Pentru aceasta. p. ALR. În zona Banat. verb). Ion (1975). Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. Serie nouă. 152. Mold. Formele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfect compus.. XVI. attested in the Moldavian documents of the early 17th century. Gheţie. Bucureşti: Editura Academiei. [6] Vezi Gheţie-Mareş. ALR. I.şi Vezi Gheţie-Mareş. Moldova. XIV. Baza dialectală a românei literare. e a trecut la ă . Le seizieme siecle.. [5] Vezi ALR. Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea. NOTE [1] Vezi G. Epoca veche (1532–1780). ari: s-ari amesteca (1626. Privire istorică în SCL. GD.. Descrierea structurală a verbului românesc în SCL. p. (1997). (1976). Densusianu. Vom nota exemplele cu –u final.. V. h. DRH. ABSTRACT The aim of the present paper is to examine a few variants of the verbs a fi “to be” and a avea “to have”. H. O modalitate de clasificare sintagmatică a verbelor. (1968) Morfologia structurală a limbii române (substantiv. Bucureşti: Editura Academiei. Bucureşti: EdituraAcademiei. 151. Bucureşti: Editura Academiei. d. 2156. XIX.. Mold. C. 392). Brâncuş. în SCL. I. XXIII. d. ***(1971 – 1997). 122). d. (coordonator). Maramureş. GD. ***(1952–1957) DIR. V. Maramureş formele vechi s-au menţinut până în zilele noastre [10]. p. ***(1969–2003) DRH. de are fi şi nescare gloabă (1626. [4] Vezi Gheţie-Mareş. Al. They circulated in parallel with the forms belonging to the norm of the Moldavian documents of the period. Guţu-Romalo. Ov. Frâncu. Guţu-Romalo. adjectiv.164. (1963). Veacul XVII. Morfologia verbului.Mareş. 1. XVII. Bucureşti: Editura Academiei. nr. (1974) GD.

Los aspectos principales que caracterizan las unidades fraseológicas son los siguientes: 1. realización fonética fija. que han sido sancionadas por el uso. “Hablamos de sintagma o de otras estructuras superiores porque no pensamos que pueda defenderse el concepto de UF cuando nos encontramos ante palabras constituidas morfológicamente como tales. como defectividad combnatoria y síntactica . cuyo limite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta.Frecuencia – representa uno de los más sobresalientos aspectos y tiene dos vertientes. constituir una expresión idiomática” (Hockett – 1956 y sus seguidores. Ella puede ser de diversos tipos. esencialmente Fillmore. La fijación y la idiomaticidad representan dos propiedades que determinan la pertenencia de un sintagma a la fraseología por medio de ciertos rasgos. puede ser idiomática y. nos apoyamos la concepción de que cualquier unidad. porque una combinación de palabras está disponible para ser usada y en otras ocasiones (en el discurso por el mismo hablante o por otro(s) como una combinación ya hecha). constituida por unidades que presentan algunos rasgos y que se estructuran en grupos difusos. por lo cual presenta cierta fijación formal y semántica. 2. género). Ploieşti LAS UNIDADES FRASEOLOGICAS – ASPECTOS TEORICOS Las unidades fraseológicas como objeto de estudio de la fraseología son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su limite inferior. La noción de institucionalización está definida por dos criterios: la frecuencia y la rigidez sintagmática. 1988). Las características esenciales de la institucionalización son: la fijación y la especialización semántica. En cambio. Kay. 206 . restricción en la elección de los componentes) y la fijación de contenido (peculiaridades semánticas)”. 1990). la frecuencia de uso. El primer es la frecuencia de coaparición (utilizado en estadística lingüística como frecuencia de aparición) que. La fijación es la propiedad necesaria para hablar de unidad fraseológica y puede comprenderse como complejidad o estabilidad de forma y. Así como dice Thun (1991). como: fijación del orden de los componentes. la frecuencia de cooaparición tiene una consecuencia inmediata. O`Connor.Institucionalización caracteriza las producciones lingüísticas de los hablantes. 230) la fijación es la “propiedad que tiene ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas”. Universitatea de Petrol şi Geologie. incluso léxico. por consiguiente. fijación de categorías gramaticales (tiempo. Es decir. Entre los dos vertientes de la frecuencia. al mismo tiempo. según la cual el significado de la estructura no puede deducirse del significado de sus partes. ambos aspectosestando interrelacionados. que no van creando sus propias combinaciones ya creadas y reproducidas repetidamente en el discurso. nunca en compartimientos estancos. Según Zuluaga se establecieron más tipos de fijación interna. número. En consecuencia. la idiomaticidad representa la propiedad no necesaria de la unidad fraseológica. y el segundo. las expresiones codificadas se institucionaliza en la comunidad hablante. después DDL se refiere al “número relativo de apariciones de un determinado elemento en una muestra representativa de contextos” y sus elementos constituyentes aparecen combinados con una frecuencia de aparición superior a la que cabría según la frecuencia de aparición individual de cada palabra en la lengua.Valentina ANA. fijación en el inventario de los componentes.(Zuluaga. que fundamentan la categoría . tomadas por separado o en conjunto. Según Zuluaga (1990. La fijación interna es la “fijación material (imposibilidad de reordenamiento de los componentes. existe una fijación interna y una fijación externa. persona.

realiza una escala de opacidad semántica en la cual las unidades fraseológicas se dividen en grupos. por la cual el significado global de dicha unidad no es deducible del significado aislado de cada uno de sus elementos constitutivos”. exclusivo o no. El significado literal se puede transferir en significados traslaticios como consecuencia de unos procesos metafóricos o metonímicos (o ambos conjuntamente). consideran que “los componentes de las unidades fraseológicas no constituyen palabras en sentido estricto. de este modo. así como afirmaba Haensch et al. son libres e independientes de los contextos en que aparecen. transformaciones y modificaciones presenten los fraseologismos de una lengua. 5. otra posibilidad asistemática de idiomaticidad. DDL establece como la definición de la fijación: “fijación – proceso de gramaticalización mediante el cual se consolida paulatinamente el uso. pasemática (el empleo de unidades lingüísticas según el papel del hablante en el acto comunicativo). 3. además. representa una característica potencial. “para fundamentar su clasificación de unidades fraseológicas”. pero. 207 . Alexandrova y Terminasova. el significado global de la unidad se ha visto oscurecido diacrónicamente. al partir del concepto de palabra potencial. más regular en su sistema fraseológico”. está necesario “que las expresiones no idiomáticas se conviertan en idiomáticas”. Thun (1991) distingue vários subtipos: fijación “situacional” (se refiere a la combinación de ciertas unidades lingüísticas en sitaciones sociales determinadas). a fín de cuentas”. adquieren un nuevo significado en virtud del significado global de la unidad”. la segunda característica de la institucionalización. sin presentar diferencias de significado. Por consiguiente de la conexión existente entre ambos procesos. Dos unidades fraseológicas pueden ser variantes solo si estas “dan dentro de una misma lengua funcional. no todas las unidades fraseológicas son idiomáticas. Explicando porque las variantes no pueden ser confundirse con la modificación creativa. son parcialmente idénticas en su estructura y en sus componentes. 1992. 1999) un “universal lingüístico. y son fijas. a partir del cual se puede medir el grado de regularidad de un sistema fraseológico dado: cuantas más variaciones. Idiomaticidad La idiomaticidad fue considerada como “una propiedad semántica que presenta ciertas unidades fraseológicas. cada grupo tiene puntos sobresalientes. sino que empiezan a funcionar como palabras potenciales. Se da. y puntos intermediarios para las categorías intermedias. Las unidades fraseológicas pueden ser variantes o modificaciones. Como ejemplo podemos decir Todo queda en casa ( y la variante familia). Ella representa uno de los aspectos principales de la unidad fraseológica. Gradación ha sido utilizada por diversos autores. en el sentido de que formen parte de una serie limitada y estable” (Zuluaga. fijación “analítica” (en el caso del uso de determinadas unidades lingüísticas. es decir. por la especialización semántica. fijación “posicional” (preferencia de uso de ciertas unidades lingüísticas en determinadas posiciones en la formación de textos). que marcan los elementos más claros. conforme de las características anteriores y. En las unidades del tipo Vaya con Díos (fórmula de despedida) o Cómo está usted? Fórmula de saludo). 1990). que significa: “Resolverse un asunto sin que trascienda del ámbito familiar”. Carter (1999). (usando la gradación para clasificar las unidades fraseológicas del inglés). pero no Todo queda en hogar. Se establece. 4. pero no deben confundirse. no esencial de estas unidades. una asociación directa y univoca entre la unidad fraseológica y su interpretación semánticapor parte de la comunidad hablante. por ejemplo más o menos. (Fernando y Flavell. Así como afirmaba David (2000). frente a otras igualmente posible teóricamente).2001). Variación fraseológica constituye (según Dobrovolski. de ciertas palabras en una expresión dada hasta formarse un significado conjunto inanalizable.En lo que vista la fijación externa. así que.

Thun en su obra de 1991 utiliza por las unidades fraseológicas el término fixiertes Wortgefüge (FWG). combinando el criterio de enunciado (acto de habla) con el de fijación (en la norma. equivalando a sintagmas. las unidades fraseológicas del sistema (locuciones). Las unidades fraseológicas estudiadas por Zuluaga. En cuanto a la estructura interna. realizó y Zuluaga (1990): unidades que presentan significado literal – dicho y hecho (lo que se realiza con prontitud. Desde el punto de vista de enunciado. en el sistema o en el habla). Sin presentar todas las esquemas realizadas sobre las clasificaciones de unidades fraseológicas como: la de Casares sobre locuciones y fórmulas pluriverbales (frases proverbiales y refranes). En lo que vista el aspecto semántico de estas unidades. el autor se ocupa en especial de la fijación y del aspecto semántico de dichas unidades. Zuluaga introduce un nuevo tipo dentro de las locuciones equivalentes a unidades gramaticales: las locuciones relativas que equivalen a un morfema y se caracterizan por funcionar como instrumentos relacionales y relativizan lexemas. Sus tipos de FWG pertenecen a la comunidad lingüística y cultural. la de Thun.Al segundo grupo pertenecen las unidades fraseológicas del acervo socio – cultural de la comunidad hablante (unidades del habla) y él puede ser considerado como la tercera esfera. unidades equivalentes de sintagmas o unidades equivalentes de palabras. transferencia del significado literal o semi – idiomaticidad – tira y afloja ( manera de conducir un asunto con prudencia y tacto). que se caracterizan por presentar fijación interna y externa. Las unidades de esta esfera se denominaron enunciados fraseológicos y se caracterizan por estar fijadas en el habla y por constituir actos de habla realizados por enunciados completos. cuyos componentes están o han estado en relación sintáctica. sin dilaciones). que pueden presentar peculiaridades semánticas o no y las FWG de la norma o colocaciones (Por ejemplo: armar un escándalo). Thun tiene su propia clasificación de FWG. H. pero para el español. En comparación con Casares. que investiga la fraseología de las lenguas romances. 1990).En el primer grupo se incluirían aquellas unidades fraseológicas que no constituyen actos de habla ni enunciados y que necesitan combinarse con otros signos lingüísticos. que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta (cf. Zuluaga. la de Coseriu sobre las unidades del discurso repetido según el nivel estructural que combine: unidades equivalentes a oraciones. se establecen dos grupos de unidades fraseológicas: . estableciendo vários tipos de fijación interna y externa. Algunas observaciones generales sobre las unidades fraseológicas Investigando la fraseología de las lenguas romances. las FWG del habla. . como una unidad de comunicación mínima. denominadas expresiones fijas o unidades fraseológicas comprenden combinaciones de al menor dos palabras hasta las formadas por oraciones completas. Este primer grupo se subdivide en dos esferas: la primera incluye las unidades fraseológicas fijadas sólo en la norma (colocaciones) y la segunda. la de Zuluaga que estudia nidades fraseológicas que comprenden desde combinaciones formadas por oraciones completas. También. cuyos componentes están o han estado en relación sintáctica y que hace una doble clasificación de las unidades fraseológicas según: los rasgos de su estructura interna y su valor semántico – funcional al ser empleadas como unidades en el discurso. se ocupa de las unidades fraseológicas (FWG) del sistema.Una escala semejante. explicando que constituyen las unas y que constituyen las otras. como los refranes. 208 . ocupandose fundamentalmente de la fijación y del aspecto semántico de dichas unidades y estableciendo vários tipos de fijación interna y externa. que es la denominación genérica. se propone un nuevo criterio de clasificación de las unidades fraseológicas en español. producto de un acto de habla. dependientes o no de una situación específica.

Peter de Lang Ana. 1990 Unidad fraseológica o fraseologísmo. Universidad de Murcia Pastor.. Frankfurt a. Gloria Corpas. Madrid Garcia. it may construct an idiom. any unity. Lenor. 1990 Nuevos estudios de Lingüística española. 1990 Diccionario de la lengua española. 2005 Consideraciones generales sobre la fraseología española. Madrid. 209 . 1-a ed. Murcia. Gredos Ruiz. 1997 Manual de fraseología española. may be idiomatic and. Valentina. Alberto. The knowledge of those conditions that the lexical unities have to accomplish as well as the structures in which they are included in order to become idioms provides to the speakers the necessary theoretical basis for the perception and for the understanding of the way in which their language functions into idioms.M. We talk about syntagm or about other superior structures because we don’t think that we may assert the concept of idioms when we have already met words constituted as such from the morphological point of view. Zuluaga. from the general point of view (into many languages) and from the particular point of view (into spanish). Angel López. Julio. as a result.BIBLIOGRAFIE Casares. Barcelona. including the lexic. Madrid *** 2003 Diez años de investigación en fraseología. 1998 La fraseología del español coloquial. Madrid ABSTRACT The paper tries to present a series of theoretical aspects outlined during the study of the idioms. we encourage the conception that. Consequently.. Ariel.

ceea ce presupune intenţia individului de a crea forme – mai ales lexicale – hibride. o asociere semantică. dând naştere unei forme hibride. mai ales. în care se găsesc amestecate elemente ale ambilor termeni iniţiali. cel mai des. Contaminaţia. nu sunt puţine nici cazurile în care elementele nou create trebuie considerate. Acest proces este. sintaxa) [6]. Aceasta nu exclude însă posibilitatea unor contaminaţii voluntare. Philippide. în special atunci când forma „hibridă” diferă printr-un singur fonem de unul dintre cuvintele implicate în procesul contaminării. materialul ce suportă acţiunea lor e condiţionat de o apropiere fonetică în primul caz şi de una semantică în cel de-al doilea”. Împotriva interpretării contaminaţiei şi etimologiei populare ca aspecte ale analogiei se pronunţă şi Theodor Hristea. cauza principală constituind-o prezenţa simultană în mintea vorbitorului a două sinonime aflate. dar. Consideraţii generale Considerată de unii lingvişti un tip special de analogie în care doi termeni sinonimi se influenţează reciproc. 1894: 82) [4]. în principiu. în vreme ce analogia este aproape exclusiv o asociaţie formală. cam pe acelaşi plan sub raportul importanţei şi al frecvenţei lor în limbă (= într-o limbă funcţională). în ceea ce priveşte etimologia populară şi contaminaţia. 2. intrând astfel în uz. prin repetiţie şi prin adoptarea de către alţi indivizi vorbitori. în scopul obţinerii de efecte stilistice (cf. contaminaţia. contaminaţia sau „încrucişarea” reprezintă un fenomen întemeiat pe o asociaţie paradigmatică de tip semantic [1]. Ca tip de inovaţie lingvistică. care arată că. Contaminaţia lexicală Contaminaţia propriu-zisă este în primul rând lexicală.Ionel APOSTOLATU. în primul rând. în sensul că. deşi au o cauză comună. simple variante lexicale. dar poate atinge şi gramatica (morfologia şi. O încercare de delimitare a acestor trei fenomene găsim la Purdela. 2006: 334: „Dacă însă în ceea ce priveşte analogia. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi ASPECTE ALE CONTAMINAŢIEI LEXICALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1. 210 . Tatiana Slama-Cazacu consideră însă că toate aceste fenomene de influenţă reciprocă între cuvinte (analogia. iar căile lor de producere sunt proprii. în special cu etimologia populară sau cu analogia [2]. Cei mai mulţi specialişti însă. consideră fenomenele în discuţie independente. de regulă. 1956: 210). pornind de la Gilliéron. În cadrul contaminaţiei lexicale se încrucişează două cuvinte independente (mai rar două variante lexicale [7]) care sunt. drept care înţelege să le prezinte sub o denumire unică. în general. individual şi ocazional. formele ocazionale rezultate din contaminaţie se pot generaliza. prin contaminaţie lexicală iau naştere noi cuvinte. rezultatul fiind un nou cuvânt (sau o variantă lexicală a unuia dintre cuvintele de bază). Deşi. pentru materialul asupra căruia se exercită acţiunea ei este indiferentă asemănarea din punct de vedere sonor sau apropierea din punct de vedere semantic. etimologia populară) au la bază acelaşi mecanism şi se produc datorită aceloraşi cauze. în primul rând. un caracter inconştient şi. O serie de lingvişti (majoritatea străini) identifică contaminaţia cu alte fenomene înrudite. aceea de contaminări (Slama-Cazacu. sinonime sau cvasisinonime) [8]. iar etimologia populară e un fenomen de falsă analiză şi interpretare etimologică” (Hristea. Condiţia obligatorie şi suficientă în cazul oricărui tip de contaminaţie este înrudirea semantică între cele două unităţi care se încrucişează [5]. mai degrabă. 2006: 305-306) [3]. punctul lor de plecare este diferit. contaminaţia are. În această situaţie se află. de pildă. deci. „contaminaţia e. involuntar.

monoton” < şuier + vuiet.) broatec” < bură + broatec. ivor (faţă de ivăr). ciortocrap < ciortan „crap de talie mijlocie” + crap. huliu] + gaie). colet < fr. Acest tip de contaminaţie acţionează cel mai productiv asupra unităţilor aflate la periferia vocabularului (arhaisme. care a urmărit prezenţa fenomenului în graiurile populare: acoperemiş (< acoperământ + acoperiş). cazarmament < cazarmă + echipament (cf. lama „placă de metal”). buhurez (faţă de huhurez).) canal.) variolă” < bubă + vărsat. imbold < impuls + bold. lampă” < văpaie + opaiţ(ă). zăgaş „(înv. uligaie < uliu + gaie. brostac < broască + brotac. bolostâncă < bolovan + stâncă. tolbă”. mitocan” + mârlan. căbuşală (< căldură + năbuşeală). Patrontasche) + taşcă „geantă. aprofunzime < adâncime + profunzime (eventual şi prin analogie cu aprofunda). stromojac „saltea umplută cu paie” (< strujac „saltea” + sormojac. zurbavă < zurba + gâlceavă. cocobarză < cocor + barză. împreună cu curtea” (< vatră + bătătură). buhurez < buhă + huhurez. azvârli (faţă de zvârli) etc. alamă < aramă + *lamă (< it.) cartuşieră” (din germ. [9]. plancardă < placardă + pancartă. huligaie „pasăre de pradă” (< uliu [reg. neologisme). bologani < bani + gologani. termeni populari. şanţ” < zăgaz + făgaş / ogaş. bubat „(pop. ivor < ivăr + zăvor. agor < agru + ogor. brişceagă (< briceag + brişcă). şi fr. lele”. şuiet „(pop.) ţaţă” < ţaţă + daică „dadă. locaş (faţă de lăcaş). parizel < parizer + mezel. bologani (faţă de gologani). colis „pachet” + pachet . elemente familiar-argotice.) cal bătrân şi slab. poliţian < poliţist + miliţian. vătrătur „locul casei. ţopârlan < ţop „bădăran. ţaică „(reg. cocostârc < cocor + stârc [11]. bereglej < beregată + gâtlej. acufunda (faţă de cufunda). ghijoagă „(reg. scrâmbiţă (< scrumbie + crângiţă).) cartuşieră” < patrontaş „(pop. cf. baborniţă < babă + bahorniţă (< scr. cotaie (faţă de potaie). cioclonţ < cioc + clonţ. regionalisme. cotaie < cotei + potaie. coarjă < coajă + sl. 211 . 1968: 335-336). muimă „uimă” (< moimă + uimă). de coasă. mârţoagă” < ghiuj „bătrân” + mârţoagă. văpaiţă „(pop. de bici”. goangăriţă „buburuză” (< goangă + gărgăriţă). scr kostak). cf. magh. Se pot degaja următoarele tipare [10]: • substantiv + substantiv: Interesante sunt şi alte exemple oferite de Maria Luiza Purdela. kora „coajă”. szalmazsák) (vezi Purdela. bahornica). dâlmă < dâmb + gâlmă. rotocol < roată + ocol. cocoştac „cocoaşă” (< cocoaşă + coştac.agor (faţă de ogor). patrontaşcă „(reg. stufiş < stuf + tufiş. buratic „(reg.) opaiţ. casernement). ciuştar „ciubăraşul în care se mulg oile şi vacile” (< ciubăr + şiştar). chinopastă (< chin + năpastă). codirişte < coadă + toporişte „coadă de topor. otomanlâu < otoman + osmanlâu.) zgomot slab.

curro. mos. zăbăuc < zăpăcit + năuc. zurgălău” < zdrăngăni + clopoţel. acufunda < afunda + cufunda. raportul formelor etimologice cu cele contaminate este diferit în cele două cazuri. nătăfleţ < nătărău + fleţ. Din punctul de vedere al limbii literare. lakás) > locaş. mereu” + bojbăi „bâjbâi”. aliniat „paragraf” < alinia + alineat. se suprapune peste aria lui mere. uimăci < uimi + buimăci. jenibil < jenant + penibil [12]. putregai < putred + mucegai. lat. cioroboti < ciorovăi + roboti. -ere) şi cure „curge” (< lat. în cazul lui cure lucrurile stau exact invers. adămăgi < ademeni + amăgi.• adjectiv + adjectiv: O situaţie interesantă avem în cazul verbelor merge (< lat. epitet 212 . schelălăi < schilăvi „schilodi” + chelălăi. îmbucătăţi < îmbucăţi + înjumătăţi. a scotoci < hojma „continuu. în vreme ce forma merge – originară – circulă în limba literară. nenumeroşi < nenumăraţi + numeroşi. În cazul contaminaţiei lexicale. are o circulaţie regională. nătânt < nătâng + tânt. în vreme ce forma hibridă curge şi-a consolidat poziţia în limba literară. -ere). lat. bellum > răzbel. Astfel. etimologică. spârtica < spinteca + sfârteca. cele două cuvinte care se încrucişează aparţin. dar şi atunci putem vorbi de apartenenţa cuvintelor la aceeaşi sferă semantică: borteli < bortă „gaură. imemoriabil < imemorabil + imemorial. mergo. schilog < schilod + olog. înfurios < înfuriat + furios. loc)+ lăcui (din magh. locus (> rom. şontrop < şontorog + şchiop. pititioc < pitic + mititioc. moris + nărav (din sl. locus + lăcaş (din magh. năbărî < năvăli + tăbărî. iar forma contaminată. Excepţiile sunt rare (vezi exemplul locui. gheboşat < ghebos + cocoşat. căci această formă. adesea. bucăliu < bucălat + grăsuliu / durduliu. mere. oferit mai sus). Un exemplu în acest sens este balaoacheş „(om) negricios. zdrumica < zdrobi + dumica. încolătăci < încolăci + împletici. practic. naravǔ) > morav. de raportul semantic de sinonimie sau cvasisinonimie existent între termeni). Un caz aparte de contaminaţie lexicală îl reprezintă încrucişările cu tentă latinistă de tipul: război (din sl. razboj) + lat. În mod cu totul excepţional. gingălaş < gingaş + drăgălaş. furlua < fura + lua. din încrucişarea cărora au rezultat două verbe hibride: mere „merge” şi curge. aceleiaşi clase lexico-gramaticale (situaţie impusă. ofticolos < ofticos + tuberculos. hojbăi „a cotrobăi. oacheş. azvârli < arunca + zvârli.) clopoţel mic şi rotund. nătântoc < nătânt + dobitoc. scorbură” + sfredeli. îngăimăci < îngăima + buimăci / zăpăci. contaminaţia se poate produce între două cuvinte aflate în relaţie de antonimie. crânced < crud + rânced. lákni) > locui. furgăsi < fura + găsi. • verb + verb: acăţăra < acăţa + căţăra. zdrăngănel „(reg.

câteva creaţii sunt marcate ca familiare şi chiar argotice (unele dintre ele fiind chiar susceptibile de a fi produse cu intenţie): balaoacheş. buhurez. bolostâncă. codirişte. crânced. îngăimăci. nu sunt tocmai străine de contaminare sau de paretimologie (i. arătând că însuşi Al Graur. cu care nu are. eventual. hojbăi. ca variante): acăţăra. falimentară (faliment + alimentară). eritromicină etc. cu atestări minime sau chiar unice [15]: sticlism (o alterare a lui ciclism sau o posibilă creaţie prin analogie cu acesta pornind de la rădăcina sticlă. în schimb. Subtituţia lexicală voluntară în vorbirea neformală (apărut în FD. furlua. nr. având în comun întregul corp fonetic” (Dominte. diastratic. Cât priveşte corectitudinea lingvistică. posibilă încrucişare între halbe şi bere. brunet. neomicină. recomandată a fi băută ca medicament. o bună parte dintre contaminaţiile lexicale au caracter regional (şi / sau popular): buratic. fie pe ambele. ciortocrap. tocmai prin caracterului lor voluntar. ţaică. nenumeroşi. putregai. cioroboti. având. de regulă. negricios” (cf. imemoriabil. principalul motor al producerii acestor hibrizi. eventual. dâlmă. alamă. îmbucătăţi. fără a exclude însă şi o apropiere formală de haltere). etimologie populară) (vezi Dominte. ţuicomicină (ţuică. diatopic. morav(uri). încolătăci. 91–115). colet. dintre care unele sunt creaţii ad-hoc. ca alamă. prin hibrizi oarecum oximoronici. extrasă din denumirea unor soluţii medicamentoase precum canamicină. aliniat. privighecioară şi ciorumbel (aprecieri maliţioase la adresa unei persoane aparţinând unei anumite etnii. În bibliografia problemei se distinge excelentul studiu al lui Constantin Dominte. otomanlâu. zurbavă. unele forme sunt literare: azvârli. Din punct de vedere diacronic. Astfel. Dominte precizează că rezultatele „hibridării” lexicale. 2000: 98). intenţia stilistică a vorbitorului fiind evidentă şi constituind. pe care unii autori îi tratează în afara contaminaţiei propriu-zise. locui. imbold. cioclonţ. într-un context dat. C. fără preexistenţă în limbă. uimăci. cazarmament. şontrop (vezi şi exemplele citate după Purdela. De asemenea. năbărî. În plus. în comun cu acela fie începutul. care a vorbit prima oară la noi despre fenomenul deraierii lexicale (vezi Graur. bereglej. imbold. practic. ofticolos. ţopârlaş (formaţie glumeaţă. nătântoc. foarte rar. cocostârc. cazarmament. halbere (o creaţie ciudată. a unui lexem (substituent) în locul altuia (substituit). locaş. jenibil. exemplele citate până aici nu stau pe acelaşi plan. Spre deosebire însă de celelalte tipuri de substituţii lexicale. furgăsi. termenul nou creat desemnând într-un fel „activitatea” celor cu propensiuni bahice). pititioc. cotaie. patrontaşcă. În fine. cocobarză. fie sfârşitul fonetic. 1970) a exclus hibrizii dintre cazurile de „deraiere”. în timp ce forme ca bucăliu. rotocol. IX pe anul 2000. plancardă. borteli. putregai sunt actuale (şi generale). zdrumica. Aşa-numitele contaminaţii voluntare sau hibrizi lexicali. mai jos hibrizi ca ciorumbel sau privighecioară). ghijoagă. populare sau regionale). Ilustrăm acest aspect al contaminaţiei cu următoarele exemple. ivor. Pe de altă parte. din punct de vedere semantic. streptomicină. spârtica. 2000: 99). hibrizii constituie formaţiuni „noi”. rezultaţi din încrucişarea substantivului cioară 213 .e. o combinaţie între ţopârlan şi laş).). uligaie. iar mai rar – una sau câteva secvenţe fonice mediane şi. răzbel. altele. colet. înfurios. majoritatea aparţinând limbajului familiar-argotic (asumat de către tineri sau de o anumită categorie de publicişti şi scriitori ce manifestă inventivitate lexicală). gingălaş sunt învechite (şi. aprofunzime. care enumeră hibridul lexical printre tipurile de subtituţie lexicală voluntară (cel de-al şaptelea şi utimul tip). în al doilea rând. zăgaş.dat unui ţigan” < bălai „blond” + oacheş „brun. în primul rând. Dominte atrage atenţia că hibrizii lexicali nu trebuie trataţi ca „deraieri lexicale”. parizel. 1968) [13]. băutură tare. fenomen pe care-l defineşte astfel: „Folosirea în mod intenţionat. de către vorbitor. ca şi al raportării la normele limbii literare. în vreme ce altele sunt respinse de normele exprimării corecte (fiind înregistrate. implicând în grade variate o încrucişare fonetică. nimic comun. nătânt. se disting. terminaţia este analogică. p. în care rezultatul e un cuvânt preexistent în limbă. Acest aspect îl face pe autorul studiului să considere hibrizii lexicali mai degrabă o specie marginală în raport cu fenomenul substituţiei propriu-zise. prin faptul că termenii care se încrucişează nu respectă „condiţia” înrudirii semantice [14]. poliţian. azvârli. iar.

care în tinereţe a fost cioban) 214 .observatordevalcea. 2000: 109). modelul Micra [18]). se pare că a fost vorba de o eroare de exprimare a senatorului PDL Anca Boagiu. Un tip aparte de contaminaţie lexicală (voluntară). caşcavaler. pe care l-am putea numi contaminaţie onomastică.buhnici.ro). din patrioţi + hoţi (Alecsandri. apud Dominte. adjectivul a fost folosit într-un pliant publicitar pentru a descrie calităţile autoturismului Nissan. Putem identifica următoarele subtipuri: contaminaţia antroponimică: Dinu Păturică + Dinu Patriciu > Dinu Păturiciu Ex. mai ales în limbajul publicistic. alfabecedar [16] (alfabet + abecedar). romgleză (română + engleză. trampicioarele.ro). Traian Băsescu + Emil Boc > Traian Boc (aluzie la presupusa obedienţă a prim-ministrului Emil Boc faţă de preşedintele Traian Băsescu. presupune intersectarea a două nume proprii (adesea antroponime. persoane publice. cucurrigulum. 1968: 272).prosport. patrihoţi. din autobuz + pas. vedete. distramic (cuvânt inventat rezultat din combinaţia dintre distractiv + dinamic. considerat în presă a fi liderul de facto al Guvernului şi al partidului de guvernământ PDL. din caşcaval + cavaler. din eţetera (lat. mateoftică. scrumbieră. stelistul părând să fi depăşit în sfârşit pasa proastă în care s-a aflat la începutul sezonului (www.prosport. crocofant [17] (creatură imaginară rezultată din încrucişarea unui crocodil cu un elefant. din felicitări + tocuri. de ieri fiind rebotezat după rit brazilian. din telegramă + grabnică (Sadoveanu. RonalDICĂ (sic!) (www. felicitocuri. Numeroase sunt însă cazurile în care contaminaţia se produce între un nume propriu şi un apelativ (mai rar. 1968: 272). din cucurigu + curriculum. dar şi pentru unele execuţii ingenioase. 2000: 109). banchior. prin analogie cu nepoţele (Creangă). domnule Dinu Păturiciu şi celialţi ciocoi (www. din animal + amabil. termen peiorativ care denumeşte jargonul de factură englezească de care abuzează unele persoane [19]). un adjectiv) care face trimitere la o anumită trăsătură (constatată obiectiv sau subiectiv) a persoanei ce poartă numele respectiv. din tramvai + picioare etc. apud Hristea. persoană cu concepţii de viaţă demodate sau cu idei retrograde).: 500 de sicilieni l-au aclamat pe cel care a fost „Dicanio“ în Ghencea. romârcană (română + ameicană) [20]. respectiv porumbel). cu ocazia unei întâlniri de la Galaţi) Ex.: Liderul PNL Emilian Frâncu compară România Guvernului Traian Boc cu Belarusul lui Lukaşenko (www. Marcă a unui exces de familiaritate. (Dominte. din bancher + chior.cu privighetoare. O serie de exemple sunt citate din diferiţi scriitori: eţeteracota. pentru suporteri „Bălănel” a redevenit „Bănelinho”.: Astfel. Iniţial. Alte exemple găsim în bibliografia problemei: animabil. comparabile cu cele ale mult mai celebrului fotbalist brazilian Ronaldinho) Ex. apud Hristea. nepurcele. stresiune (stres + sesiune). autopasul. (Graur. acest procedeu se aplică mai ales personalităţilor zilei: oameni politici. geogravarză. rumaniolă (noua „limbă” vorbită de românii „spaniolizaţi"). din tembel + televizor etc. 1970: 161-162).ro). din nepoate + purcele. Este un spaţiu al jocului lingvistic produs cu intenţie stilistică. Bănel+ Ronaldinho > Bănelinho (poreclă dată jucătorului stelist Bănel Nicoliţă. sportivi etc. mai rar toponime) între referenţii cărora există o legătură reală sau doar presupusă de către vorbitor. politician român. et caetera) + teracotă (Caragiale. din geografie + varză. cântăreţi. rezultatul la nivelul expresiei fiind un hibrid onomastic în care se împletesc fragmente aparţinând celor două nume. în sens figurat. tembelizor.: Toate au un final.ro). actori. scriitorinc (scriitor + ornitorinc) [21] etc. [22]: berbec + Becali > Berbecali (poreclă a lui Gigi Becali. Ronaldo + Dică > Ronaldică (poreclă dată jucătorului stelist Nicolae Dică pentru evoluţiile asemănătoare cu cele ale jucătorului brazilian Ronaldo) Ex. din scrumbie + scrumieră. din matematică + oftică. simpatizat de suporteri şi apreciat pentru capacitatea sa de efort fizic. telegrabnică. om de afaceri şi patron al echipei Steaua.

regielive. sarcastically linking Ceauşescu to Hiroshima. Nekerman etc. cum ar fi Wikipedia.wikipedia. cu referire la afacerile cu cherestea desfăşurate de multimilionarul minoritar de etnie maghiară) Ex. poreclit Chereştoi.info). Wapedia sau VisWiki.curentul. It has also been used by persons not residing in Bucharest to describe other "misdeeds" of Ceauşescu.org). respectiv împotriva arsenalului nuclear acumulat de marile puteri ale lumii) şi contaminaţiile Euroshima (< Europa + Hiroshima) şi Terrashima (< Terra + Hiroshima).: A fost suficient ca la meciul U Cluj . ministrul turismului în guvernarea PSD. de unde reţinem şi o extensie semantică a termenului. liderul grupului UDMR din Senat. situl www. Probabil prin analogie cu Ceauşima (termen a cărui vechime e de apropape 30 de ani).com).gandul. "Galbrai" sunt ridicole!!!! Corect este ca oraşul mai mare să înghită oraşul mai mic (www.com). contaminaţia se poate realiza între un nume de persoană şi unul topic: Ceauşima „poreclă ironic-amară dată capitalei Bucureşti.Ex.CFR Cluj să fie delegat un arbitru care să nu fluiere după indicaţiile venite de la stâna lui Berbecali (optimvs. în ceea ce. 215 . o suprafaţă importantă purta haina spulberării.iashington. cu un umor amar bucureştenii numeau pe atunci ceauşima” (facultate.ro). vodcă (votcă) + Văcăroiu > Vodcăroiu (scris şi Votcăroiu) (porecla lui Nicolae Văcăroiu.: Sper să se unească cele 2 oraşe sub numele de GALAŢI !!!! Alte nume precum "Braigal". alături de altele precum Braigal sau Galbrai. care s-au dus în Bulgaria (www.: Senatorii lui Votcăroiu vor ca ţuica să nu mai fie accizată! (blog. comparing the results with the nuclear attack on Hiroshima. Mai rar. "Brailaţi". Iată cum sună definiţia de pe Wikipedia (versiunea engleză). fost prim-ministru şi preşedinte al Senatului României. a despădurit aproape complet judeţele Covasna şi Harghita … (www.ro). cherestea + Verestoy > Chereştoi (poreclă pentru Verestoy Attila. Interesant este că această creaţie hibridă a intrat deja în enciclopediile electronice des accesate pe internet. şpagă + Agat(h)on > Şpagaton (porecla lui Dan Matei Agathon. în scopul promovării multiculturalităţii şi dezvoltării profesionale. respectiv asupra Terrei. such as intense pollution in the Transylvanian city of Copşa Mică” (http:// en. aceea de „urbanism defectuos şi haotic. 1997 şi eadem. 2000-2001: 95-97). s-au produs ulterior (însă tot în perioada comunistă. în urma a unui posibil război atomic (vezi Dimitrescu. This portmanteau term was sometimes coined in the 1980s to describe the huge urban areas of Bucharest torn down on the orders of President Ceauşescu.: După ce senatorul UDMR Verestoy Attila. contaminaţia toponimică: Brăila + Galaţi > Brailaţi (denumire propusă. din care largi zone cu arhitectură monumentală au fost supuse în anii ‘80 furiei demolatoare a lui Ceauşescu” < Ceauşescu + Hiroshima: Sute de case au fost dărâmate.gardianul.ziarul-ziarul.wordpress. când una dintre temele preferate de politică externă era lupta împotriva „cursei înarmărilor”.ro).: Marea realizare a ministrului Şpagaton a fost legată de plecarea firmelor de turism germane . suspectat de corupţie mai ales din cauza proiectului „Dracula Park”) Ex. membru PSD – aluzie la presupusul obicei al acestuia de a consuma alcool) Ex. not linked to the demolition of Bucharest. pentru un posibil viitor megalopolis care ar reuni oraşele vecine Brăila şi Galaţi) Ex.org).TUI. Iaşi + Washington > Iashington (numele unei conferinţe internaţionale organizate anual de AIESEC Iaşi în colaborare cu un număr de parteneri străini. care ar fi putut avea aceeaşi soartă ca Hiroshima. cf. cu impact negativ asupra mediului”: „Ceauşima ("Ceaushima") is a vernacular word construction in Romanian. pentru a sugera pericolul ce plana asupra Europei.

216 . şi în special a lexicologilor şi lexicografilor. poate. ca şi în cazul etimologiei populare sau al analogiei. NOTE [1] O serie de lingvişti (majoritatea străini) identifică contaminaţia cu alte fenomene înrudite. Zugun. tot mai numeroase în ultima vreme (majoritatea provenind din zona mass-mediei şi a mediilor electronice de informare). faptul că acest fenomen se pretează şi la creaţii voluntare. în sistemul său de asociaţii.impact-est. etimologia populară). deşi au o cauză comună. Concluzii Asociată sau subsumată de unii fenomenelor înrudite (analogia. ci sunt plămăditori activi ai graiului. ţara voastră se numea Ceauschwitz! Din nefericire. 3. Vorbitorii au conştiinţa deplină a relaţiilor sistematice ale limbii. în special cu etimologia populară sau cu analogia. cât şi cu ocazia întrebuinţării acestor unităţi în vorbire [25]. punctul lor de plecare este diferit. 1994: 347). fiind frecvent întâlnit în vorbirea populară şi regională.ro).) este tocmai ceea ce numim realitatea limbajului” (Coşeriu. pornind de la Gilliéron..ro) [23]. Această schimbare continuă. transparentă. însă sistemul are grijă să ascundă acest lucru (http://www. în primul rând. în mod conştient. această năzuinţă neîntreruptă de creaţie şi de re-creaţie (. ca şi la nivelul vorbirii informale. Cei mai mulţi specialişti însă. începea epoca returnării idioate a datoriilor. în sensul că. face din contaminaţie un procedeu cu potenţial stilistic important. Atât contaminaţia involuntară. şi anume Ceauschwitz (scrisă şi Ceauşwitz sau Ceaushwitz) < Ceauşescu + Auschwitz.].hgwells. care nu rămân indiferenţi dinaintea materialului lingvistic cu care operează. ca observatori neobosiţi. stabileşte analogii inedite în intuiţie şi în expresie. 1978: 280. până la urmă..Numele fostului dictator comunist este implicat şi într-o altă contaminaţie onomastică cu caracter ironic. reacţionând. în folosirea lui. Această semnificaţie se relevă chiar în următoarele contexte din care am şi selectat termenul: Pe vremuri Bucurestiului i se spunea Ceauschwitz – aluzie la intentiile exterminatoare ale lui Ceausescu (http://stiri. instituit în România de dictatura ceauşistă. 2004: 114) [24]. acum întreaga lume a devenit Ceauschwitz. venea timpul pentru cozi la alimente (banc de epocă.. una dintre formele aberante de manifestare a acestui genocid fiind înfometarea populaţiei prin aplicarea unui aşa-numit program de „alimentaţie raţională”. se simţeau lipsurile alimentare. De altfel. să beneficieze de mai multă atenţie din partea specialiştilor. ceea ce le înlesneşte o bună orientare în planul „creaţiei lingvistice”.ro). Timişoara să fie numită Fugidava iar Bucureştii să fie Ceauşwitz) (www. iar căile lor de producere sunt proprii. pe vremuri. „Omul cunoaşte şi în acelaşi timp gândeşte şi simte. Semnificaţia acestui hibrid lexical. 2000-2001: 32-33). care ar trebui. Mai mult decât atât. de forme lexicale hibride ne îndreptăţesc să afirmăm că ne aflăm înaintea unui fenomen lingvistic „viu”. Groza. Atestările. iar această realitate se reflectă atât în modul în care ei grupează unităţile limbii. face aluzie la regimul de teroare. 2000: 149. sinistru. cu accente de genocid. ei „nu sunt numai transmiţători pasivi ai unor evoluţiuni de limbă întâmplate în afară de ei. în „spiritul asociativ” al vorbitorilor.rol. Se termina epoca relaxării şi prosperităţii. care este cel lexical) drept un procedeu secundar de formare a cuvintelor (cf. un tărâm întunecat. forme de manifestare ale principiului creativităţii limbajului. faţă de inovaţiile ce li se transmit şi fiind ei înşişi centre de energie inovatoare” (Puşcariu. Am auzit că.. datorită încărcăturii simbolice a toponimului. analogii care conţin şi manifestă modul său specific de a lua contactul cu realitatea [. Şerban – Evseev. unii lingvişti definesc contaminaţia (în aspectul său cel mai important. cu propunerea de schimbare a denumirii oraşelor: Iaşii să se numească Fomidava. având punctul de plecare. contaminaţia este departe de a reprezenta un fenomen lingvistic minor sau marginal. consideră fenomenele în discuţie independente. cât şi cea produsă intenţionat reprezintă. considerată fenomen independent de alţii. În fiecare moment se manifestă ceva care a existat deja şi ceva care n-a existat niciodată înainte: o inovaţie în forma cuvântului.

sintagme sau propoziţii.. cele două elemente lexicale. Iată câteva exemple: abandomnişoară „singurică.. inventate. simpologie – rezultat din contopirea dintre simplitate + tehnologie etc.cam prin Anatolia de azi”.. Dominte. frazeologică. în zonele de contact a două arii dialectale. subordonate direct numai unuia dintre cei doi termeni care se încrucişează”. 2006. Précis de grammaire historique de la langue française. în mare parte. 1968: 337. a III-a.a. care au luat naştere prin juxtapunerea a doi termeni sinonimi. babaclava „fostă funcţionară pe tărâm de harem”. [3] Pentru delimitarea contaminaţiei de etimologia populară. în acest sens. 2006: 297: „O. inapte să fie reţinute în lucrările lexicografice de interes general. că „.. precum şi aşa-numitele „configuraţii asociative” de tip semantic (vezi Seche. deraiere lexicală (vezi ELR. 1968: 33-336. [8] În cazul contaminaţiei lexicale. Hristea. din Purdela. mai potrivită ar fi denumirea de „compuse pleonastice”).rezultat din antrenant + facil. [7] Theodor Hristea oferă. MDA) sau culese din limbajul vorbit. Puşcariu. pe care o mai numesc. Aceste trei fenomene sunt. apud Hristea. cel puţin deocamdată. uligaie ş. Alte exemple au fost extrase personal. contaminare. Hristea... Hristea.[2] Sextil Puşcariu scria. 310: „[. a unei sintagme sau propoziţii noi. 2006: p.123urban. sintactică. comos – o încrucişare între compact + spaţios. în chip firesc. [5] Cf. [16] Titlul unei cărţi de Paul Goma. şi Hristea.. în ea fiind inclusă şi asociaţia de idei. sunt numite „compuse tautologice” (cf. 2006: 302-303). care afirmă că. 2006: 301. 1964. [17] Termen folosit prima oară de Andrei Pleşu. spigur – termen în care se împletesc spontan + sigur. ed. cocostârc cocobarză. 2006: 297). de pildă. [6] În funcţie de nivelul limbii la care plasează unităţile. [12] Formaţie recentă. trebuie găsită o altă explicaţie pentru ceea ce ne face impresia a fi rezultatul unei « contaminări »” (Hristea. dar aproape întotdeauna înrudite semantic. grafică (pentru tipurile de contaminaţie din limba română. asemănătoare sau nu între ele. 34). [18] Alte cuvinte create pentru această reclamă au fost: antrecil . ducând la formarea unui cuvânt nou. până la sinonimia totală sau numai aproximativă”. doriental „dor care ne cheamă la dorigini . încrucişează relativ uşor două sinonime folosite pentru aceeaşi noţiune. deosebim mai multe tipuri de contaminaţie: lexicală. menţionate în numeroase lucrări de specialitate ca fiind cele mai importante forme de manifestare „nesistematică” a analogiei ca mecanism lingvistic: „La contamination et l’étymologie populaire ne sont que des formes particulières d’analogie” (Ferdinand Brunot şi Charles Bruneau. 2000: 98). întâlnită însă frecvent în argoul tinerilor.] chiar dacă nu sunt întotdeauna sinonime. respectiv pasaje + pasagii) ce corespund unor singulare diferite: personaj şi pasaj (forme literare). morfologică.] atunci când sensul hibridului este identic cu al unuia dintre cei doi termeni care se contaminează şi când. vezi şi Seche. 'mnişorică”. mai ales pe internet: Ai văzut ce jenibili sunt tinerii de la universitate care vin şi te vrăjesc să le dai un ban (www. 2006: 299: „[. ca formă. Cf. I: IX. eventual. 1976: 21. în procesul încrucişării.. 1956: 30-35. Hristea. Aceste afinităţi pot merge. familiarizaţi. exemplele personajii şi pasajii. 1956: 33). cf. [14] „Când această condiţie nu este satisfăcută. uneori. de regulă. în cazul acestora. DLR. [13] Contaminaţiile cu statut de regionalisme lexicale se produc. pe baza materialelor lexicografice (DEX ’98. jalbină „albina care zboară cu jalbe”. [9] Cf. înrudirea semantică trebuie luată într-un sens mai larg. 217 . lexico-frazeologică. 1970: 20) sau hibrid lexical (cf. faţă de personagiu şi pasagiu (variante învechite) (Hristea. 1994: 332-333). 138. [15] Caracterul lor de „efemeride” lexicale le face. [19] Probabil că trebuie luat în calcul şi modelul oferit de fr. de altfel. acolo unde vorbitorii.ro). un cuvânt împrumută de la celălalt un singur fonem. 1956: 31-32. Seche.v. Hristea. [4] Unii specialişti fac distincţia între contaminaţia propriu-zisă (totdeauna involuntară) şi contaminaţia intenţionată. un dicţionar de cuvinte inexistente. « contaminare » şi « etimologie populară » sunt numiri care exprimă cu alţi termeni uneori aceleaşi fenomene lingvistice fără ca să ne lămurească asupra unor linii mari ce pot fi distinse în elaborarea materialului sonic al limbii din partea creierului nostru” (Puşcariu. s. În astfel de cazuri. [11] În FCLR. ne aflăm în faţa unor simple variante lexicale. condiţie care trebuie îndeplinită pentru a putea vorbi de contaminaţie este existenţa obligatorie a unor afinităţi de ordin semantic între cei doi termeni care se încrucişează. 2006: 307-325). rezultatul fiind apariţia unor forme de tipul celor citate (cf. [10] Exemplele au fost selectate.. fonetică. contaminaţiile de tipul rotocol. franglaise (o încrucişare între française şi anglaise.« analogie ».şi care se produce involuntar sau cu voinţă” (p. în care se combină două forme de plural (personaje + personagii. vezi Hristea. Hristea. cu ambele graiuri sau dialecte. ovinocenţă „starea mielului”. 2006: 306). de unde reţinem şi următoarea definiţie a fenomenului de care ne ocupăm aici: „Combinarea a două cuvinte. . majoritatea rezultate din îmbinarea altor cuvinte. istil – îmbină cuvintele isteţ + util. şi Graur. p. nu avem niciun temei serios să vorbim de apariţia unei noi unităţi lexicale. 2006: 308).

Vol. p. 1. 25-35. I). Purdela. Bucureşti: Editura Minerva. în „Dacoromania”. Bucureşti: Editura Academiei. Theodor (1968). în revista „Lumea”. Alexandru (1894). The phenomenon in its essence and most typical manifestations has an unconscious and occasional character. Enciclopedia limbii române. V. Petru (2000). Despre etimologia populară şi contaminaţie. Timişoara: Editura Facla. Vasile şi Evseev. Micul dicţionar academic. Vol. Creaţia metaforică în limbaj. Slama-Cazacu. serie nouă. Bucureşti: Humanitas. socotite „principale”. 11-33. Theodor (2006). în vol. M şi urm. Eugeniu (2000-2001). Iaşi: Editura Tehnopress. Contaminaţia în raporturile ei cu etimologia populară. în volumul omagial Antic şi modern. 79-107. Sala. nr. 218 . prin comparaţie cu procedee ca derivarea (în primul rând). BIBLIOGRAFIE ŞI ABREVIERI Coşeriu. nr. Substituţia lexicală voluntară în vorbirea neformală. represents a complex linguistic phenomenon that consists in the development of a morphological “compromise” between two forms (usually notional words) with identical or similar meaning which are perceived as being in some kind of competition with each other. Formarea cuvintelor în limba română. Constantin (2000-2001). p. The result is a lexical hybrid that contains elements belonging to both primary units. Vocabularul românesc contemporan. Contaminaţia în graiurile populare. Limba română. la www. p. p. Graur. rom. Academia Română (= DLR). Bucureşti: Editura Logos (= DCR 2) . Bucureşti: Editura Academiei (= FCLR. p. Florica (1997). Seche. serie nouă. Al. Lexicologia limbii române. V-VI. Mircea (1956). elaborat (în limba engleză) ca proiect de cercetare de Vladimir Tismăneanu şi dat publicităţii în septembrie 1989. volum coordonat de Ana-Cristina Halichias în colaborare cu Tudor Dinu.ucis. Scriitorincul. [21] Cuvânt inventat de criticul Dan C. XIX. Schiţă de sistem. p. Probleme de etimologie.2. Luiza şi Seche. este evident că aici avem a face mai degrabă cu nişte substituţii lexicale voluntare în forma hibrizilor lexicali. Vol. XIII. germ. Sextil (1994). Elemente de lexicologie. 333-339. Marius coord. Groza. se justifică prin productivitatea mai redusă şi lipsa caracterului sistematic al acestora. [25] „Omul nu întrebuinţează fără critică instrumentele de care se serveşte zilnic. Hristea. compunerea şi conversiunea. Sextil (1976). [24] Calificativul „secundar” atribuit unor procedee ca trunchierea. Florica (2000-2001). termenul Ceauschwitz e înregistrat şi într-un raport asupra comunismului din România. Istoria limbii române. Volumul întâi Principii de istoria limbii. sub titlul The Tragicomedy of Romanian Communism (vezi textul acestui raport online. 11/2003). Kontamination. 160167. el face reflexii asupra lor.a. Dicţionarul explicativ al limbii române (1998). (1970). ABSTRACT The purpose of our paper is to describe and illustrate the mechanism of lexical blending or contamination (cf. as it is proved by a number of hybrid forms registered in informal speech and slang. condensarea lexicosemantică ş. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. între contaminaţii propriu-zise şi hibrizii lexicali (sau pseudo-contaminaţii). 295-327. în „Dacoromania”. Iaşi: Tipografia Naţională. often considered a type of non-systematic analogy. Deraieri lexicale. Observaţii şi cercetări experimentale cu privire la „contaminări”. [22] Dacă menţinem distincţia pe care am încercat-o mai sus. în SCL. contaminaţia. Mihăilescu şi folosit pentru titlul cărţii sale.[20] „Limba românilor aflaţi în America la prima şi la a doua generaţie" (din articolul Poveşti romârcane nemuritoare semnat de Ovidiu Rădulescu. contaminaţie) in Romanian. I Privire generală. II Rostirea. Elemente japoneze recente în limba română. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic (= MDA). p. Philippide. nr. Dimitrescu.pitt. In honorem Luciae Wald. 34. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. în LR. [23] Apărut iniţial în contextul folclorului politic subteran autohton. Vol. nr. Tatiana (1956). Limba română. ediţia a II-a. le judecă” (Puşcariu. Puşcariu. 207-233.VI. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic (= ELR). Graur. Liviu (2004).edu/nceeer/1989-903-04-2Tismaneanu. V. Consideraţii teoretice generale şi de ordin etimologic pentru o lingvistică a vorbirii.). 1976: 17). I-IV (2004). Maria-Luiza (1968). în „Fonetică şi dialectologie”. Şerban. p. 91-115. Scrieri de ieri şi de azi.pdf). Puşcariu. as well as in mass-media language. Blending. Zugun. Dimitrescu. (1965 şi urm. Hristea. but it may also come with intentional creations for expressive purposes. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic (=DEX ’98). Dominte. în CL. le analizează. Dicţionar de cuvinte recente. I Compunerea (1970). Serie nouă. Ivan (1978). VII. Al. Bucureşti: Humanitas Educaţional. Dicţionarul limbii române. (2001).

va rămâne în scaunul mitropolitan al Moldovei. p. din Transilvania. episcop de Roman (1659). când Varlaam se retrage la mănăstirea Secu. Originea. la scurt timp. este închis din ordinul lui Dumitraşcu-vodă Cantacuzino la mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi. preocuparea sa majoră a fost continuarea operei de traducere a principalelor cărţi de cult începută de Varlaam cu scopul introducerii limbii române în biserică: Ideile politice şi religioase ale lui Dosoftei. După o perioadă de ascensiune în care devine episcop de Huşi (1658). din apropierea cetăţii Turda. apărarea ortodoxismului şi lupta împotriva calvinismului. comentariul. Opere.A. iunie 8.85). După studii în ţară cu dascăli călugări de la mănăstirile moldoveneşti (cu învăţătura de început primită de la dascalii din mănăstirile noastre . N. se va afla exilat în Polonia unde va trăi cu speranţa reîntoarcerii în ţară. pe cînd se afla în surghiun la Strji: Sfintei mănăstiri a Adormirii preasfintei şi preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu. în Strji. fiind. Între 1647 şi 1648 este ierodiacon la Mitropolia din Iaşi (cf. Manuscrise vechi aflate în biblioteca Sfintei Mitropolii a Moldovei în “Revista teologică”. cronograful lui Matei Kigalas şi învăţăturile moral-politice atribuite împăratului bizantin Vasile Macedoneanul (cf. după cum rezultă dintr-o dedicaţie scrisă de mitropolit în slavoneşte pe un exemplar din Viaţa şi petreacerea svinţilor. Erbiceanu. Studiu la Dosoftei. p. a ineditei versificări a Psaltirii în limba română. Viaţa mitropolitului este cunoscută în întregime astăzi.1490-1491) şi a plecat la specializare în Polonia. mai ales. p. Colegiul Naţional Iaşi PRIME ATESTĂRI ALE UNOR CUVINTE DIN PSALTIREA DE-NŢĂLES A MITROPOLITULUI DOSOFTEI Viaţa şi activitatea clericului şi cărturarului moldovean Dosoftei au constituit obiectul de studiu a numeroşi istorici literari şi filologi. tipărite sub titlul Cuvinte şi jele la robie Ierusalimului…. Opere. Paraclisul Precestii. p. a două povestiri.223-279). Până în anul 1653. iar din acest an până pe 13 decembrie 1693. îmbogăţirea patrimoniului cultural cu noi traduceri în limba română (Al. la Şcoala “Frăţiei Ortodoxe” din Lwów. dăruit de acesta mănăstirii Petrid. eliberat şi reinstalat în scaunul mitropolitan al Moldovei. N. Cuvânt înainte. pe când mă aflam printre străini din pricina vremurilor nepaşnice. p.XIII). Viaţa şi minunile sfântului Vasile cel Nou (cf. pentru ca sfinţii părinţi să mă pomenească pe mine şi pe părinţii mei Leontie şi Maria. miropolit al Suceavei. în anul 1687.XII). numită Misira. datorită bogatei activităţi de traducător şi. PsV. Dosoftei se trage dintr-o familie moldovenească veche (Iustin Moisescu.. Smeritul Dosoftei. Istoriile lui Herodot. fapt ce determină o continuare a dorinţei de îmbogăţire a patrimoniului cultural cu noi traduceri. urmează o perioadă zbuciumată pentru cărturarul moldovean: pribegeşte în Polonia cu Petriceicu-vodă între 1673-1675. p. Născut în 1624. mitropolit al Moldovei (1671). iar în anul 1675. Contribuţii.Mihaela BUTNARU. Mântuirea păcătoşilor. cât şi preocupările sale culturale sunt atât de apropiate de ale lui Varlaam. 219 . Grigoraş. I. în 48 de versuri. Andriescu. LXIV. I. am dăruit această sfântă carte. Din 1675 până în 1686. reîntors în ţară. În anul 7195.XIII). După cum se poate observa.1491). cit. Andriescu. a cărui operă se pregătea s-o continue în atâtea privinţe: sprijinirea politicii filocreştine. Dosoftei s-a aflat sub influenţa directă a mitropolitului. data morţii sale. preacuratei şi pururea Fecioarei Maria din Petrid. p. C. Grigoraş. pe numele de mirean Dimitrie Barila. Din această perioadă datează cele dintâi traduceri ale lui Dosoftei: Patericul.N. în timpul celei de-a doua domnii a lui Gheorghe Duca (1668-1672). Ursu. op. şi-a continuat studiile la “Colegiul” de la Trei Ierarhi (cf. Studiu la Dosoftei.

IV. I. 220 . toiag (v.). Astfel. relaţiile cu figurile proeminente ale timpului său. IV.78.). a cimpi (v. demonstrează faptul că ele au fost pregătite cu mulţi ani înainte. inorog (v. căreia i se circumscriu. ediţie bilingvă.XVI-XVII): Dumnezăiasca Liturghie (Iaşi.1. IV. Andriescu. Damaschin. IV. Studiu la PsV. pentru ceale schimbate şi pentru greşuri. Însă. Andriescu în Studiu introductiv la Dosoftei. şi din sânul boierilor cărturari (M. cârstei (v.45. IV. român şi străin (patriarhul Ioachim al Moscovei. IV. anădăi (v.1. pârgă (v.1.1. precum să veade aici.10. Parimiile preste an (Iaşi.7. Al. p.73.1. pentru căci că s-au tălmăcit de pre izvodul lui S-tii Ieronim. nume precum Mitrofan. Milescu) au slujit dezvoltării culturii române din perioada contemporană lui. rezultă că activitatea sa de traducător este cu totul particulară în epocă. Opere. boiar (v. prin tipărirea de scrieri în limba română.1. patriarhul Dositei al Ierusalimului). movilă (v.25.4. că-ntr-însa am îndireptat bogate cuvinte ce să află schimbate într-această carte. IV.). a chiti (v. IV.). 1683).). izbăvi (v.1. IV.115. carile rumâniia nu să potriveaşte cu sărbiia. în 1673. iată c-am îndireptat cu acest meşterşug.1. deoarece. neterminat (menţionat de către episcopul Melchisedec la mănăstirea Putna). trimisă de Patriarhul Ioachim al Moscovei.9. a obidui (v. chiar dacă încălca anumite norme impuse de tradiţie). N. dar şi culturii române în general. În domeniul lexicului pot fi menţionate următoarele aspecte: 1. IV. Vasta cultură a mitropolitului.). IV.) Din afirmaţia mitropolitului. ediţia a II-a. al patru al rîndurilor. Iaşi. livă (v.1. 1683) şi un Octoih.În timpul primului exil polon apar la Uniev.1. ciudease (v.XVII.1. se realizează un act de cultură.1. cu noua tiparniţă a mitropoliei din Iaşi. al treilea a feaţilor. două opere fundamentale atât pentru serviciul bisericesc.1.). episcop al Râmnicului etc. IV. al doilea al listurilor. IV. prin difuzarea aproape a întregului tiraj al Cazaniei în Transilvania) şi de dezvoltare a culturii naţionale. Deci socoteaşte că numărul dintîiu iaste al psalomilor. cât. cunoscută sub titlul consacrat Psaltirea slavo-română). 1681).1. şi Acatistul Născătoarei de Dumnezeu. a postămpi/postimpi (v. IV. Cercetarea limbii textului Psaltirii în proză oferă posibilitatea cunoaşterii atitudinii mitropolitului faţă de limbile de cultură ale tradiţiei bisericeşti (greacă. Psaltirea de-nţăles (Iaşi.). pe lângă folosirea diverselor izvoare. IV.). să socoteşti această tablă.3. 1679. mai ales.). mitropolitul Ţării Româneşti. blagoslovi (v.64. 1682-1686). politica filocreştină. Molitvănic de-nţăles (Iaşi.1. 1680. şumăn (v. ulterior. După cum observă şi Al.1.).). carile-i elineaşte şi lătineaşte şi evreiaşte. scoase în tipografia de la Iaşi. Efortul lui Dosoftei de traducere a cărţilor de cult în limba română se încadrează într-o mişcare de renaştere a bisericii şi a culturii române.).39. Deci noi de pre acel izvod foarte am silit de am pus cuvintele precum să află acolo. ghizdă (v. Antim Ivireanul. IV.1.12.51.47. IV.). latină dobândite de prelatul moldovean prin educaţie) mărturisită în Cuvîntul cătră cititoriu de la sfârşitul Psaltirii: Iubite cetitoriu. Afirmaţiile lui cu privire la necesitatea introducerii limbii române în biserică (din care rezidă şi ideile sale privitoare la unitatea culturală a tuturor românilor şi la cea etnică. ritmul în care au fost tipărite traducerile lui Dosoftei începând cu anul 1679. Şi aşea vei afla îndireptarea cuvintelor pre sirbie. slavonă.31.1. Costin. IV. IV. de latinitate). episcopul Buzăului. IV.97.). operează şi cu “lexicoane”. pentru literatura română: Psăltire a svântului proroc David.). efortul deosebit pe care îl implică traducerea (interpretarea) şi tipărirea textelor redactate în alte limbi se înscriu într-o atitudine fermă de apărare a ortodoxiei în cadrul luptei împotriva propagandei calvine (iniţiată în Moldova de Varlaam. la cererea mitropolitului şi cu sprijinul lui Nicolae Milescu (cf.). a pomăzui (v.1. fapt ce ilustrează conştientizarea şi asumarea unei responsabilităţi faţă de cuvântul scris în limba română (născută din dorinţa de a găsi exprimarea potrivită în limba poporului. a scarandivi (v.109.34. Acestea sunt urmate de principalele cărţi necesare serviciului liturgic.). ce va fi cunoscută sub titlul Psaltirea în versuri. Cuvinte neatestate în dicţionarele româneşti cu nici una dintre scrierile lui Dosoftei: a) elemente de origine slavonă: amin (v. p.).1.1. Viaţa şi petreacerea svinţilor (Iaşi. din sânul clerului.

108.). IV.16.2. IV. ostrov (v. b) elemente de origine greacă: cămară “biserică” (v. inoplemenic(v.7. IV. (< slav. mir (v.2. Blagosloviţ păgăni pre Dumnădzăul nostru şi audzît faceţ glasul laudei lui (78v/v. pobedi (v. scârbă (v.7).1. mărturisi-ţî-să-va cînd bine vei face lui (59r/v.).18.1. IV.2. IV. IV.).12] 1.12. bici” (v.). Domnul Dumnădzăul lui Izraíl. IV. naftă (v. Nu vă nedejdiuiţ pre boiari. teasc (v.L. ebr. cf. că sufletul lui în viaţa lui blagoslovi-să-va. grijă (v.98. leşui (v.. IV.1. ST.f.).60.2. ceia ce-l blastămă. Blagoslovască-te Domnul din Sión şi să vedz bunurile Ierusalímului toate dzilele vieţii tale (168v/v. IV. IV.). IV.). IV. Sensuri noi ale unor cuvinte.27).). faraon (v.). blagosloviti) Tranz.).). boiarii lui Zavulón.2.13. IV.7).9. mannă (v. în mijlocul de fetişoare tîmpănăreaţe (82r/v.2.1. IV.5. IV. IV. cu gurile lor blagosloviia şi cu inemile lor blăstăma (74v/v. hristos (v.). IV. BOIÁR s. neînregistrate în dicţionare: a) elemente de origine slavonă: a chiti “a cugeta.). Prima atestare este din PS.23.2. boiarii şi toţ giudécii pămîntului (187r/v.67.2.). hereghie (v.1.). pridădi/prididi (v. camătă (v. boljarinǔ.28.65.).8.1.1. IV.2. de la veac şi pănă la veac! Şi va dzîce tot nărodul: “Amin! Amin!” (140r/v. liubov (v. IV.1.).).1. (< slav. IV. IV. amen) “adevărat!”. cf.1. anaforă (v.1. Dintre toate aceste aspecte. Înainte stătură împăraţii pementeşti şi boiarii să adunară depreună spre Domnul şi spre pomazánicul lui (1v/v. chedru (v.).42.2.LV.2. a isţeali (v. raclă(v.DT. a pâşcăi (v.1. Cuvânt folosit de Iisus în vorbirea sa pentru a întări cele afirmate: Dară acela ce iaste în locul prostacului. neînregistrate în DA/DLR: a) elemente de origine slavonă: clevetă (v. Arvinte. boľár(in)a. a meni (v.91. “aşa să fie!”.88.2.). IV. ocina-vor pămîntul.1.5).2.37.).1.1.).1. Împăraţii pămîntului şi toate năroadele. IV.11).93. Că sufletul lui blagoslovi-să-va.2.33.). boiarii lui Nethalím.66.47).. [< vsl. Întru să púe pre însul a şedea cu boiarii.“căpetenie”. Însă preţul mieu sfătuiră să leapede.23).1. cf.). vom prezenta numai cuvintele de origine slavonă neatestate în dicţionare cu exemple din scrierile lui Dosoftei: AMÍN interj. IV. IV. horă (v. tină (v.9. a povăţi (v.).). “prinţ”: Tîmpinară boiari însoţîţ cu cîntători.m.2.).1.2. IV.). p.59.38.).3. săblaznă (v.L. IV. IV.).1. 221 . SCH.3).). Că. preluată din iudaism.25.44. b) elemente de origine greacă: aliluia (v. apostol (v. (82r/v. b) elemente de origine greacă: aspidă (v. (ό)άρχων. iară. devenită ulterior semn de întărire al propriilor spuse.).17.112. IV. Prima atestare este din CV2 80b.6). IV.). Blagoslovi-vei cununa anului a bunătăţîi tale şi cîmpii tăi împlea-sor de grăsîme (78r/12).1. Blagoslovit.6). IV. IV. pravoslavie (v.). IV. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. Aşea blagoslovi-te-voi în viaţa mea şi.1. IV.85.). în numele tău. plod (v. Formulă liturgică de final.).).3. casia (v. cu boiarii poporului său (148v/v. la origine având rolul de a sublinia acordul comunităţii la spusele preotului. IV.4.1. ST. în carii nu iaste spăsenie (184v/v.15. opust (v.1. a milcui (v. amín.57. alerga cu seate. -οντος “chef”. refl. Drept aceasta blagoslovitu-te-au Dumnădzău în veac (55v/v. cum va dzice “Amin”? (IV). intranz.).). cf.1.).. rană instrument de tortură. herovim (v.2. ghizdav (v. p. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. ce nu-nţeleage limba cărţii. a judeca. IV.80. “a binecuvânta”: Că vei da lui blagoslovenie în veac de veac.30. “binecuvântare”: Toată dzua miluiaşte şi-mprumută direptul şi sămînţa lui în blagoslovenie fi-va (44r/v.2.2).82.).1. IV.3. pre fii omeneşti. Cuvinte care devansează prima atestare din operele lui Dosoftei.2.2.).). răspiiarde-s-or (44r/v. 139/6. râvnă (v. IV. ceia ce blagoslovăsc pre însul. bulg. şugubăţ (v.5.1. rădicavoi mînule meale (75v/v. IV.19).).2. 2. oblastie (v. IV. IV. gr.2). a gândi”. Derivatul blagoslovenie s. aminǔ < gr. IV.22.4). BLAGOSLOVÌ vb...14.). domnitorii lor. IV.1.30).1. IV. veseli-l-vei pre îns în bucurie cu faţa ta (22v/v. finic (v. IV.21. Boiarii Iiúdei.2. IV. cort (v.27).18. icoană (v. IV.6. IV.14.52.111.

leapădă. “a se umili” : Întuneceadze-să ochii lor să nu vadză şi gărba lor de tot o cimpeáşte! (84v/v.32. 106. Refl. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. după rîndul lui Melhisădéc“ (146v/v. p. Intranz. “a regreta o greşală făcută”. CĂÌ vb. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. CAR.“nenorocire”. DA) Tranz.157 (1432).1688. dară. p. CHITÌ vb.EX. IV. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA.4. kajati sę. “domnul idolilor”: Domnul răsîpeaşte sfaturile limbilor.LXXV. cf. [< sb. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. vb.. < vsl. pre faraon şi pre toţ şerbii lui (172r/v. IV. cf. 604 (1632).Biblia. “năpastă”: Trimis-au seamne şi ciudeáse pre mijlocul de tine.4.LXXV. “a încovoia ”. krastělĭ. Mol. “a ţinti”. A. Arvinte ST.) -luat direct din textul slavic ca însemnare şi formă de plural (Puşchilă. cf. Eghípt. cf. hititi (hitati) “a se grăbi”. că a lui Dumnădzắu putearnicii pămîntului foarte înălţară-să (58v/v.) “pasăre călătoare mai mare decât mierla”: Cerşură şi veniră cîrstei şi de pîinea ceriului sătură pre înşii (136r/v. CÂRSTÉI s.12). DA] 1. Cuvântul. Prima atestare este din ANON. sl.1688. L. PS. cf. întrebuinţându-se mai mult în Moldova. cf. p. Mol.1. Prima atestare este din N. ale voastre şi vă rădicaţ porţ veacinice şi va întra împăratul slăvii (26v/v. ST.. gîndurile năroadelor şi leapădă sfaturile boiarilor (37r/10). čempiti “a se strânge ghemuindu-se”) Este glosat de Dosoftei în Îndireptarea cuvintelor cu “a gârbovi” (Ps. vsl.L. Arvinte. pune-i-vei pre înş boiari preste tot pămîntul.79). (56v/v. IV. Prima atestare este din CORESI. pl. “a simţi remuşcări”.L. “a gândi”: Şi mă învăţaiu. Prima atestare este din DRH. Puşchilă.18).1. p. 205b (1577). IV. “a avea păreri de rău”: Giuratu-s-au Domnul şi nu să va căi: “Tu eşti preot în veaci.6). cf. 3. 4. cf. cf. (< vsl. *čępiti. boiari. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. IV. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. cf. p. nr.28). SCH. “a se potrivi”: Şi mă voi chiti în toate lucrurile tale şi întru începăturile tale m-oi deprinde (96v/v. Boiarii năroadelor strînsără-să cu Dumnădzắul lui Avraám. I. (< vsl. (< vsl. cf. 473. ST.2. “stăpân” În locul părinţilor tăi.f.1.L. 222 . LET.4. čudesa. PRAV. no<a>ptea cu inema mea chitiiam şi să izbiia sufletul mieu.31. fig. IV. “a cerceta”. cf. čudo “miracol”. 105/45.39). COSTIN. 68/v/16). p. IV. kaiti sę. kajo sę “a face penitenţă”. cf. Prima atestare este din EUSTR. “a căuta”. feaceră-să fiii tăi. Prima atestare este din PS. 2.m. a trecut în limba literară cu rostirea dialectală cinchi.9).5). “a se strânge ghemuindu-se”. (1670).8). CIUDEÁSE s.9).13. “om bogat”: Luaţ porţ.79. (95v/v. “a pleca la pământ”.23. CIMPÌ vb. (< vsl.Biblia.

11). (< vsl. mă batgiocuriră. piiarde-vei pre toţ pre ceia ce grăesc minciună (3v/v. IV. ca şi pre alţii să învăţ. neînţeleasă”: Cela ce grăiaşte în limbă. Expresia a grăi adevăr “a spune adevărul. carele nu înşelă cu limba sa (13v/v.80). iară eu mă voiu glumi-mă în poruncile tale (158r/v. “a mărturisi”: Şi grăiiam întru mărturiile tale denaintea a împăraţ şi nu mă stidiiam (156r/v.6). clătinară cu capul (23v/v. Expresia a grăi nedreptate “a acuza”: Cugetară şi grăiră în vicleşug. grăiră în budze. 393. pre sine zideaşte. Tranz. Prima atestare este din PS. sufletul mieu aţinură. grăsimea sa o-mfundară.5).4). Mol. şi-ntru inem<i> grăiră reale (11v/v. a susţine”: Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti. iară cela ce spune de-nţăles. a susţine”. guri înşălătoare întru inem<i>. “a se făli”: Vrăşmaşii miei. decît dzeace mii de cuvinte într-altă limbă (IV/v. (< vsl. “a spune. gurile lor grăiră măndrie (15v/v. 5.8). “a înţelege”: Ce îm besearică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea mea să grăesc. Puşchilă. Intranz. 10. beseareca zideaşte (III/v. Expresia a grăi pace “a spune cuvinte prin care să se creeze o stare de bună înţelegere”: Pentru fraţii miei şi priatinii miei grăiiam pace de tine (166r/v. Expresia a grăi mândrie “a se lăuda”. 9.7). Expresia a grăi în limbi “a se adresa într-o limbă străină. Deşearte grăi careleş cătră de aproapele său. 13. eu feriiu căi vărtoase (15r/v.78). Intranz. 3. a defăima” “a tăgădui”. “a minţi”: Urăt-ai pre toţi pre cei ce fac fărădeleage.19). 223 . Măniiaţi-vă şi să nu greşiţi ceale ce grăiţi întru inemile vostre la aşternuturile vostre să vă umiliţi (3v/v. 2. cf. 12. grăiia deşearte şi vicleşuguri toată dzua să învăţa (47r/v. Expresia a grăi rele “a minţi”.3). cf. grajáti “a vorbi”): 1. GRĂÌ vb. “a se învăţa” (e greu de explicat schimbarea de sens.2). “a calomnia”: Acesta lucru-i a celora ce mă părăsc cătră Domnul şi a celora ce grăesc reale asupra sufletului mieu (145r/v.: A cărora rost au grăit deşertăciune şi direapta lor direaptă de strîmbătate (182r/v. “a spune. p. Expresia a grăi deşarte “a minţi”: Şi ceia ce cearcă reale miie. a nu minţi”: Carele grăiaşte adevăr întru inema sa. pentru cuvintele rostului tău. Expresia a grăi minciună “a ascunde adevărul”. 6.46). IV.GLUMÌ vb. Expresia a grăi deşertăciune “a spune lucruri incriminatorii. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA.5).18). 8. “a cârti”: Toţ. glumiti sę “a râde”) 1.8). SCH. 4. 11. 7. carii vădzîndu-mă. Expresia a grăi în buze “a se împotrivi”. nedireptate pentru naltul grăiră (90r/v. “a zăbovi”: Ruşineadze-se trufaşii că cu strîmbătate fărălegiuiră asupra mea.9).15).

roade. 2. traducerea gr.64). (9v/v.f. “unicorn”.19. IV. SCH. cf. fructe. “a persecuta”. nu omenilor grăiaşte.35-36. 77/26.10). Expresia a grăi strâmb “a minţi”.Biblia. (< sl. “a face nedreptate”: Giudecă. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA pentru sensul “rinocer”.4. p. Expresia a grăi vicleşug “a spune cuvinte înşelătoare”: Opreaşte limba ta de la rău şi budzele tale să nu grăiască vicleşug (39v/v. 15. luptă-i pre carii mă luptă! (39v/v. II.30).3. obidēti.13). “trufanda”.14. Făcut-am giudeţ şi direptate. că nime n-ascultă ce cu sufletul grăiaşte taină (III/v. cf. (< vsl. ST. nu-l isprăviia înnaintea ochilor miei (127v/v. Doamne. smereniia mea! (24v/v.DT. Slavonism literar foarte rar existent şi în textul slavon.2). ILR. “a chinui”. -duja) 1. “animal fabulos cu un corn în frunte”: Şi va zmicura pre înşii ca viţălul Livánului şi cel iubit ca fiiul inorogilor (32r/v. liva. Slavonism literar. 2. prǔga “grâu timpuriu”) Este glosat de Dosoftei în Îndireptarea cuvintelor cu înţelesul “di-nceputul” (Ps. TRDW şi nu este menţionat cu nici o sursă din Dosoftei în DLR. Prima atestare este din CV 79/13. Expresia a grăi taină “a nu putea exprima sau înţelege sensul cuvintelor”. Prima atestare este înregistrată din CV2 34a.. care ce grăiaşte strîmbu.9).f. p.L. svinţitoarea sa în pămînt o au temeiat în veac (101v/v. cf. pre carii mă obiduesc. PÂRGĂ s. H. LÍVĂ s. MOVÍLĂ s. “rinocer”: Măntuiaşte-mă din gura leului şi de coarnele inorogilor.57. TRDW. (< sl. Tranz. neatestată DER şi DA: Şi zidi ca de inorog.1).1. ST. crivăţ”: Rădică austrul de pre ceriu şi adusă cu putearea sa vîntul livei (98v/v.. cf. inorogŭ. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. p.120).10). “primele grâne. Şi să va înnălţa ca de inorog cornul mieu şi bătrîneaţea mea în olòi unsuros (119v/v. “primul nascut”: 224 .24). Prima atestare este din PS. “deal”: Şi măniiară pre însul în movilele lor şi în ciopliţii lor îl îngînară pre îns (101r/v. ce lui Dumnădzău. IV.22). Expresia ca de inorog “apariţie fabuloasă. Densusianu. mogyla) “locuinţă făcută într-o ridicătură de pământ naturală”. Tranz. neaşteptată. (< vsl. -dovati. IV. Prima atestare este înregistrată în varianta etimologică mogila în DERS (1392). nu mă pridădi celora ce mă obiduesc (161r/v.1. 16. cf.L. μονόκερως “unicorn”. 21/22. Prima atestare este din PS. cf. TDRG şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR.f. Arvinte. 3. “val de pământ”. INORÓG s.. cf. DA nu înregistrează expresiile consemnate.1688.LXXVI.) 1.326) “vînt de miazănoapte. bine ei cuvăntat. “a se nevoi”: Că să laudă păcătosul întru pohtele sufletului său şi cela ce obiduiaşte. flori dintrun an”.m. OBIDUÌ vb.77/v/1). “a vorbi de neînţeles”: Că ceala ce grăiaşte în limbă.6). “a tăgădui”: Nu lăcuia în mijlocul casii meale cela ce face trufie. ca prin minune”. (< vsl.

Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.13). cf.Şi bătu tot întăi născutul în pămîntul Eghíptului. 2. Bucureşti: Socec. p. p.32).. rana.4. TRDW şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR cu sensul “bici . cf. (1) A-C. vol.9). nr. I (p. Enciclopedie. POMĂZUÌ vb. F-I. XI. 1903. vol. (3) P-Z. instrument de tortură”. 101b (1561). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Andriescu. I. Etimologii. Mariana. că tu fecéş. Prima atestare este înregistrată din CORESI. Opere.31). Frăţilă. 3.EX..Ia de pre mine ranele tale! (48r/v.: Statsdruckerei. Tomurile VI-XIII. Normele limbii literare în Biblia de la Bucureşti (1688). Iaşi: Institutul de Arte Grafice “Presa Bună”. 1965-2003. Dumnădzăul tău. Tiktin. Costinescu. partea I (1934). D-De. Dicţionarul limbii române vechi (1640-1780). comparată cu celelalte Psaltiri din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gr.1. Arvinte. 293/1927 (3)..40] Tranz. Buk.-A. (1903-1906). Brîncuş). Sîgeţ de prunci fură ranele lor şi slăbiră supra lor limbile lor (76v/v. -zu(jọ). vol. Georgescu. Zgraon Florentina (1987). I-CXLVI).5). 1103-1834.34. tomul III. 254 (1581). II (D-O). Dictionaru limbii româneşti. J-Lacustru. Ciorănescu. Dicţionarul etimologic al limbii române. N. Bucureşti. V (1996). A-B. “a unge(domn)”: Îndrăgit-ai direptatea şi urît-ai fărădeleagea. cf. pîrga a toată osteneala lor (136r/v. TRDW şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR. Iaşi. Bucureşti: Editura Academiei Române. pomazovati. IV.L. vol. Alexandru (1978). cf. 1987. C. Studiu lingvistic. Şi bătu tot întîiul născut în ţara lor. (1987) Concordanţe lingvistice între “Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei şi unele psaltiri româneşti din secolul al XVII-lea. p. Amuţît-am şi n-am deschis rostul mieu.1. Candrea.f. ***Dicţionarul limbii române (1965). Dumnădzăule.35). XXXVI. pîrga a toată truda lor în sălaşele lui Hám (100r/v. partea a II-a (1937).14).) 1. TE4. Etymologicum Magnum Romaniae. Iaşi. Ioan Oprea. Vocabular general (N-R). 33-34. Serie Nouă. 427-443 225 . Şăineanu. tomul I. IV. Vocabular general (A-D). Iaşi: Editura Universităţii “Al.Studiu la Dosoftei. August (1939).10). Termeni regionali. SCH. ST. Istoria unor cuvinte. TRDW şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR. vol. 1988). (1940) L-Lepăda. Psaltirea Şcheiană. “necaz”. Prima atestare este înregistrată din PO. Ediţie critică. ***Dicţionarul limbii române (1913-1940). ST. Dicţionar universal al limbii române (ediţie revăzută şi adăugită de Alexandra Dobrescu.8). Tomul I. 5. [< vsl. H. (1940) Lepăda-Lojniţă. Vocabular general (S-Z).. partea a III-a (1949). Iaşi. Bucureşti: Editura Academiei Române. VIII. Carmen-Gabriela Pamfil. “plagă”: Înpuţîră-să şi putrediră ranele meale de faţa nebuniii meale (46v/v. partea a II-a (1940). 499-1101. strânsără-să asupra mea rane şi n-am priceput (40v/v.49. Vasile (2001). ( 1916). cf. I.A. Iaşi. XXX. Bucureşti: Editura Minerva Arvinte. Scriban. “caznă”: Şi aupra mea să veseliră şi să strînsără. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1-498. II (1995). Magdalena. (2) D-O. RÁNĂ s. 1924. IV. Wiesbadden: Otto Harrassowitz. vol. tomul II. partea I. Bucureşti: Editura Minerva. Hasdeu. Vasile (2000). Rumänisch–Deutsches Wörterbuch: I (A-B). 90/10. Ursu. Că pre carele tu îl bătuş.L. ei îl luară în go<a>nă şi cătră durearea ranelor meale adaosără! (84v/v. I. Cuza”. p. (1985. 1-3. III (P-Z).18). Rumänisch – deutsches Wörterbuch. Tiktin.EX. Vocabular general (EM). tomul I. Bucureşti: Editura Saeculum. Bd. vol. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu).4. 1976/1906 (1-2). Prima atestare este înregistrată din PS. I. p. “bici”: Nu va vini cătră tine răul şi rana nu să va apropiia la trupul tău (118r/v. drept aceasta pomăzuitu-te-au. p. mai presus de partnicii tăi (56r/v. I (B-C). Lazăr (1995-1996). Alexandru (2001). Arvinte. cu oloi de bucurie. H. Iaşi. (< sl. III (1996). în LR. Bogdan Petriceicu (1972-1976). 1986. IV (1996). Şi fuiu bătut cu rane toată dzua şi mustrătoriul mieu demineţile (90v/v.. Cerceta-voiu cu toiagul fărălegile lor şi cu rane nedireptăţîle lor (114v/v.56). 1910.

which illustrates the fact that he assumed the responsibility of finding the best equivalents in the popular language . Latin – acquired by the Moldavian prelate). The bishop`s affirmation makes it clear that his translation activity was absolutely special for his age. Church Slavonic. the identification of new senses for some words. we can mention the following aspects: the existence of some words in Romanian dictionaries which are not attested by any of Dosoftei`s works. even if he broke certain norms and rules imposed by tradition. which was revealed by his statement in the Foreword at the end of Psaltirea de-nţăles. which are not recorded in dictionaries. not attested in DA/DLR. It is also clear that the Bishop was aware of the cultural value of printing religious texts in Romanian. 226 . In the lexical field. because the author does not only use various sources but also ``lexicons``. Psaltirea de-nţăles. gave me the opportunity of understanding the bishop`s attitude towards the languages used by the religious tradition (Greek. the presence of some words which appear before the first attestation in Dosoftei`s works.ABSTRACT Studying Bishop Dosoftei`s work.

Hockett [7]. Both “idiom” and “idiomaticity” are regarded as the essence of phraseology and the major focus of interest in the phraseological research. The chief supporter of this approach to idiomaticity in the Anglo – American tradition of linguistics Smith Logan does not carry his investigation to these depths. that distinguish such expressions as idioms. This approach enables the linguist to make topological classifications of such idioms on the basis of the properties he adopts as criteria. If one narrowed down the consideration of idiomaticity to the specific problem of definition it is possible to identify two approaches to what idiomaticity is: 1. But the main emphasis in his work is on the conceptual design of the language in so far as it emerges through a consideration of idiomaticity rather than on the structural properties of idioms [3]. According to S. The central problem one comes up against in attempting to define idiom is identifying the property (or properties) which can adequately capture all the idioms in a language while excluding all the non – idioms. Both “idiom” and the Latin equivalent “idioma” derived from the Greek word “idios” meaning “private . Some scholars consider idiomaticity as the manifestation of the specific character of genius of a language. Ojegov [13].Zinaida CAMENEV. ULIM. The necessity and the desire to study thoroughly the usage of idioms. So though different approaches are presented by the scholars in this connection one thing is made clear: idioms are peculiar forms of speech used in language the meaning of which can be understood only by taking into account the meaning of the whole expression.Moldova Olga PASCARI.V. Their investigations of idiomaticity are directed towards revealing this specific character that is. They are therefore more selective in their identification of idioms. Idioms represent what can probably be described as the most picturesque. In Russia we find the first attempts to include into the dictionaries the “фразесов и идиоматизмов” that are like words in the works of M. g. 2. A. non – literalness). thus “idiomatic+ity” expresses the quality of being idiomatic. Koonin [9]. ULIM. The term “idiomaticity” comes from the Greek word “idiomatikos” which means “related to an idiom” from Greek “idiwma” which means “idiom”.Moldova IDIOMATICITY AND TRANSLATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY APPLIED LINGUISTICS The problem of English idioms. idiomaticity and their translation in the context of applied linguistics a part of the English vocabulary studied during the last years of the XX century in details remains still uninvestigated. their interpretation. Ch. of course their role in the English and other languages is demonstrated by the bulk of literature devoted to the problem beginning with the fifties of the precedent century. Such an approach ultimately leads to the nature of cognition itself and therefore has strong psycholinguistic implications. The term “idiom” entered the English language in the XVI century as a part of great surge of the linguistic selfawareness that transformed the vernacular languages of Europe during the Renaissance. Lomonosov [10]. Chişinău. W. Chişinău. functions and. 227 . in effect. Chafe [4]. peculiar to oneself”. and not of each word separately. the word “idiomaticity” fuses with the word “phraseology”. colourful and expressive part of the language vocabulary. a part of the underlying conceptual design of the language. Other scolars who adopt the second approach are more structurally oriented and seek to define idiomaticity in terms of one or more structural properties. the “world view” implicit in the idioms of English together with the peculiarities of the phrasing and other distinguishing features (e. His work simply outlines the cultural preoccupations.

g.g. predictable cooccurrence of specific words. a fat salary. 3.V. of course. Idiomaticity is exemplified not only in idioms and conventional ad hoc collocations but also in conventional lexico-grammatical sequences most apparent in longer text fragments: those smooth. No other words can be substituted for those comprising. pitch black. The basis of both is the habitual and.g. flexible. rosy cheeks will one day be shrunken. and in which there is a reciprocal contextual selection of subsenses [14]. smell a rat or seize/grasp the nettle. These ad hoc collocations of adjectival modifiers preceeding and following the word “cheeks” exemplifies idiomaticity in both selection and sequencing. plump. Collocational restriction a) Unrestricted.a form of expression. Semantic opacity a. irregular. grudge (uncertainty). and also particular phrases or expressions which. idioms covers a multitude of multiword expressions. Different scientists exemplify different features most frequently invoked in identifying multiword expressions as idioms: 1. d) restricted. e. run a business. e. bit there are no combinations within the sequence qualifying as idioms. Vinogradov gives idioms another name-fusion. lukewarm reception.g. c) familiar. peculiar to a language. [15]. The meaning of fixed expressions.g.[19]. smell a rat. and often having a significance other than its grammatical or logical one [11] a phraseological unit involving at least two polysemous constituents. e. break smb’s heart. Smirnitsky [16] considers that idioms proper are such combinations of words which occur in metaphorical use and possess a special stylistic colouring or expressiveness [1]. b) Semi-restricted. therefore. e. peculiar uses of particular words. a concatenation of more than one lexeme whose meaning is not derived from the meaning of its constituents and which does not consist of a verb plus an adverbial particle or preposition. which take either of these two verbs but no others: thus grab is unacceptable. e.g. have become stereotyped in English [12]. for example. e. a constituent or a series of constituents for which the semantic interpretation is not a compositional function of the formatives of which it is composed [6]. a peculiarity of phraseology approved by the usage of a language. V. a lexeme… [17]. Lexicogrammatical structure a. Semi-idioms. so to say. The most frequently used definitions of idioms of the foreign and Russian scientists are: All these definitions may be summarized by another one that is given by the Oxford Dictionary [20].g. b. A fusion is a unit which is completely non-motivated [18]. phrase etc. show idiomaticity.g.I.g. from long usage. regular with certain constrains. A. Idioms and idiomaticity while closely related are not identical. 228 . “a group of words whose meaning is different from the meanings of the individual words”. e. the more the merrier.. but with idioms signifying a narrower range of word combinations than idiomaticity. All idioms. a watched pot never boils. b. Semi-transparent. Idioms are indivisible units whose components cannot be varies or varied only within definable limits. 2. harbor doubt (suspicion). e. a combination of two or more words which function as a unit of meaning [9]. c. shriveled and withered. As it is seen from the above-mentioned the term “idiom” generally implies that the essential feature of the linguistic units under consideration is idiomaticity or lack of motivation. Nor are the words of an idiom usually recombinable. e. grammatical construction.

With its great wealth and variety of form and meaning English phraseology presents formidably difficulties both for students of the language and for translators. people use phraseological units for different reasons: in sheer high spirits. literature. The distinctive feature of idioms is that though they are multiword expressions they are also lexicalized. This difficulty may be solved by creating dictionaries containing appropriate examples of each unit. red rag to a bull. stability if use means that the set expressions are reproduced ready-made and not created in speech. lexical stability means that the components of set expressions are either irreplaceable or partly replaceable within the bound of phraseological or phraseomatic variance. irrespective of the structure and properties of the units. But the criterion of idiomaticity is found to be an inadequate guide in singling out phraseological units from other word-groups. In this case a translator or a student may have access to good reference works and monolingual dictionaries of phraseological units. Phraseology is regarded as a self-contained branch of linguistics and is concerned with all types of set expressions. According to the scheme of subordination in phraseological units. calque or loan translation. so they are characterized by stability of the lexical components. they have the semantic unity of single words even if they are used in varying degrees. because they dominate practically all spheres of human life: advertising. e. jokes. Phraseological units are irreplaceable or partly replaceable. and phraseological collocations. A word-group which defies word by word translation is consequently described as idiomatic. Opaque (i) overt. It proves the fact that the majority of them belong to endocentric constructions. There are various types of phraseological units. business. journalism. A translator of a language learner sooner or later will come across any of phraseological units. Its numerous phraseological units are often both figurative and diverse in styling colouring.their translation. kick the bucket. Phraseological units are not elements of individual style of speech but language units. the complicated semantic and syntactic structure and the relations between the literal and metaphoric meaning of many idioms surrounded by the same context. OK. of phrases and semi clauses.g.g. Arnold’s and Koonin’s classifications are the most successful concerning the head-word and the dependent word between the components of phraseological units. commerce. Koonin classified them in accordance with the head-word. Taking into consideration mainly the degree of idiomaticity phraseological units may be classified into three big groups: phraseological fusions.g. As far as phraseological units are concerned in translation. combined translation. where the central component is clearly the dominant member of the head to which all the other members of the group are subordinated. Arnold suggested that phraseological units can be classified as parts of speech. better is able to consult native speakers of the language. 4. some more easily recognizable. Stability [5]. banking. Unchangeability. One should note that this would not solve the translational problems that might occur. the first difficulty that a translator comes across is being able to recognize that he is dealing with a phraseological unit. antonymic translation. descriptive translation. Hence in phraseological units with the words which are not independent. or. other not so easily. marketing. (ii) covert. analogue. e. as an exercise either in wit and ingenuity or in 229 . making it a necessity to consider the creative aspects of phraseology. For the sake of maximum fidelity various types of translations are used concerning the rendering of phraseological units: equivalent. e. the meaning of the elements is dependent on the other. phraseological unities. there is one greater difficulty regarding phraseological units .c. This is not always so obvious. Despite the fact concerning the difficulties of phraseological units’ classification.

. A. Bill (1970). Oxford Advanced Learners Dictionary. London: Oxford. –Polnoe sobranie socinenii. Bolinger. Phraseological units are used in both spoken and written English. Alexander (1972). New York: Publishing House. Problems in the Analysis of Idioms. Jurg (1982). 6. London: Oxford. Oxford Dictionary of Current English. Irina (1973). London: Oxford University Press. Ojegov.—Word. Structurno – semanticescie sootnosheniea angliiskoi I russkoi frazeologhii. Moscow: Visshaia shcola. who feel the language at inborn genetic language level. Sally (2000). Sergei (1967).The investigation implies different definitions of idioms. namely. Problemy Structurnoi Lingvistichi. Makkai. Lexicologia angliiscogo iazyca. idiomaticity and their translation in the context of applied linguistics. Raimund (1972). Smirnitchii. Dwight (1977) Meaning and Form. their features. and often appear in newspaper articles. Perebeinos. Idiomaticity as an Anomaly in the Chomskyan Paradigm. Kultura reci. Even serious newspaper and journals use phraseological units in political articles. (1975). Piotrowschi. to be ‘picturesque’. stock exchange. relation between idiomaticity. Idioms in English. the multiword expressions categorised as the idioms of the English language. because one of the main functions of a phraseological unit is the function of a powerful linguistic discourse. Lexicologia sovremenogo angliiscogo iazyca. K voprosu ob ispolizovanii structurnyh metodov v lexicologii. they penetrate into the customs and lifestyle of the English people. Moscow: Visshaia shcola. the functions of the idioms in the sentence. New York: Publishing House. This part of the vacabulary had been studied in the last years in details but nevertheless there is still something to be investigated. Phraseological units are frequent not only in colloquial style but in the spheres of business. On Linguistics Primes. vol.. and some adjoining fields as well. The Hague: Mouton. to give additional point to a refusal or a rejection. New York: University of California Press. the connection between idioms and idiomaticity. the phenomenon of idiomaticity. In::Foundations of Language. to be ‘different’. bright character and colour. Valentina (1962). Lexicografia. Hockett. Moscow: Visshaia shcola. English Idioms. Lomonosov. Householder. Charles (1958). They are frequently utilized by native speakers. finance. vol. Vinogradov. tom 4. Beresnev. London: Oxford University Press. Michail (1952). BIBLIOGRAPHY Arnold. A number of English phraseological units serve as specialized terms in the following domains: advertising. Vladimir (1977). possibility and impossibility of changes of the idiom components. accounting. Foundations of Language. Idioms within a Formational Grammar. Phraseological units pervade English with a peculiar flavor and give it astounding variety. business. 15. Moscow: Visshaia shcola. Weinreich. Wallace (1968). Moscow: Visshaia shcola. Tubingen : Verlag Gunter Narr. Leningrad: Iz – vo ANSSSR. translation and contemporary applied linguistics. Angliiscaia frazeologia. Moscow. ABSTRACT The article is dedicated to the analysis of idioms. Osnovnye tipy frazeologhiceskih edinits. buying and selling. Sergei (1974).cultural communication is human and machine centered. Chafe. Koonin.The classifications of idioms was treated from different points of view of Russian linguistis. To help language learners in understanding the English culture. economics. 230 . Adam Idiom Structure in English. and make a deeper insight into the English history. Moscow: Visshaia shcola Strasler. Lexicologhia. Wemeier. Moscow: Visshaia shcola. idiomaticity and translation. (1959). Translation as cross. McMordie. Uriel (1969). F. Moscow: Visshaia shcola. to be ‘novel’. Fraser. the relation between idiomaticity and translation. Cowie. William (1972). Trudy po fiziologhii. foreign linguists and machine translation linguists. A Course in Modern Linguistics. commerce.Difficulties of translating idioms are based on examples taken from different books and dictionaries.humour.. Alexander (1970). banking.

câteva trăsături comune ale utilizărilor lexicale şi. – este cu siguranţă mai adecvat să vorbim de existenţa unei a treia categorii de unităţi. se admite în mod curent că apartenenţa la o clasă deschisă sau închisă este un alt criteriu de caracterizare a unităţilor unei limbi. în general. aspect etc. Situându-se între cele două extreme ale axei pe care am citat-o mai sus. cu sau în). Astfel de unităţi sunt. Ne propunem. exactă din moment ce există nume care. sau. acţiuni / evenimente (de ex. în timp ce categoriile funcţionale sunt asociate claselor închise (inventarul acestora este. adverbul). Pentru prima dintre situaţii pot fi citate ca exemple complementizatorii. Aşa cum vom încerca să susţinem în cele ce urmează. prin urmare. Emonds (1985). Este însă evident că o astfel de clasificare a unităţilor unei limbi este ideală şi că între cei doi poli ai axei există o serie de elemente care au statut mixt. să analizăm câteva dintre prepoziţiile aparţinând clasei din urmă. Prezentarea noastră va fi organizată după cum urmează: definiţie minimală a prepoziţiei. din motive de spaţiu (având în vedere complexitatea datelor) şi. ci gramatical. Corver & van Riemsdijk (2001). adesea abstract. aşadar. cuantificatori şi / sau prepoziţii. Rezultatul comun al acestor preocupări este reprezentat de recunoaşterea universal valabilă a cel puţin două clase de unităţi lingvistice. bineînţeles. Baker (2003). Această clasificare semantică nu este.numele). în primul rând. gen. deşi am putea încălca principiul economiei în limbaj. funcţionale. Introducere O preocupare majoră a lingviştilor de toate facturile (descriptivă. de pildă. anumite articole şi / sau morfeme de număr. Am ales doar această prepoziţie. 1981).adjectivul). la fel ca verbele. Categoriile funcţionale sunt acele unităţi ale limbii care nu au sens lexical. numite şi secundare sau gramatical(izat)e (vezi Chomsky (1965. Pentru cea de-a doua. Astfel de categorii exprimă. Credem însă că o astfel de analiză poate fi extinsă şi la alte prepoziţii (vezi. aceste categorii se caracterizează prin faptul că „împrumută” din proprietăţile celor două clase deja citate. indivizi / entităţi (de ex. Prima este reprezentată de categoriile lexicale (numite şi principale sau propriu-zise) iar a doua este reprezentată de categoriile aşa-zis funcţionale. Categoriile funcţionale nu determină sensul global al sintagmei cu care se combină. explicativă sau teoretică) o constituie categorizarea unităţilor care formează inventarul unei limbi naturale. pot fi amintite unele auxiliare. cu foarte puţine excepţii. pentru că prezintă anumite particularităţi care merită a fi studiate mai în detaliu. De asemenea. de obicei. determină sensul (lexical) al sintagmei pe care o proiectează.prepoziţia. şi anume prepoziţia de din limba română. denotă evenimente / acţiuni. acesta este fie inerent. asociat prin excelenţă categoriei respective. concluzii. Galaţi DESPRE VALORILE PREPOZIŢIEI DE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1. timp. Prin urmare. compunere şi mai ales împrumut). în general. este greu de stabilit o ierarhie precisă a acestora. denotă proprietăţi. Avram (1997). calităţi / proprietăţi (de ex.verbul). prepoziţii şi / sau adverbe.Oana Magdalena CENAC. din moment ce limba este în continuă evoluţie şi. numite în literatura de specialitate drept categorii semilexicale. cazurile de recategorizare nu sunt puţine. Categoriile lexicale sunt caracterizate ca fiind acele unităţi ale unei limbi care au un sens plin (adesea concret) şi care. rezultatul unui proces incomplet de gramaticalizare şi corespund anumitor auxiliare (altele decât cele devenite deja funcţionale). Categoriile lexicale sunt asociate claselor deschise (dat fiind faptul că o limbă se îmbogăţeşte frecvent cu noi unităţi provenite prin derivare. la fel ca adjectivele. la. direcţii / locuri (de ex. respectiv. 231 . Universitatea „Dunărea de Jos”. fix). descrierea câtorva dintre utilizările acesteia. Borer (2004). ci numai îl specifică sau îl completează. apartenenţa la clasa unităţilor semilexicale nu exclude utilizări care sunt specifice numai uneia sau celeilalte dintre clasele de bază. pe. prepoziţiile a. în al doilea rând. fie este rezultatul unui proces de desemantizare a unei categorii lexicale devenite funcţională. Aşa cum s-a subliniat în numeroase rânduri. iafirmat de Chomsky.

de exemplu. Prepoziţia de Analiza prepoziţiei de poate părea mai puţin convingătoare deoarece. sub. Astfel. temporale : pe. nebuna de mătuşa (Maria). Chomsky (1965). exprimând de obicei relaţii circumstanţiale (spaţiale / locative: de. o cană de lemn. Potrivit acestor distincţii. numită clasa prepoziţiilor semilexicale (Corver & van Riemsdijk (2001)). mulţumită. În cele ce urmează. un fel de casă (pe apă). proiectând astfel grupuri prepoziţionale (vezi. iar. fie cu genitivul (contra. către. În ce priveşte topica. a lupta împotriva → lupta împotriva. pe de o parte. lângă etc. Pană Dindelegan (1997)). a opta pentru → opţiunea pentru).Descrierea datelor empirice se va face cu ajutorul câtorva teste (în special sintactice). Primul tip este reprezentat de exemple precum cel de mai jos : (a veni →) venirea de la Bucureşti Contrastul dintre acestea poate fi scos în evidenţă. Tseng (2000). Primele corespund predicatelor independente şi celor subcategorizate. la. o cană de lemn Al doilea este reprezentat de următoarele construcţii : a. dar nu numai (vezi prepoziţia cu pentru relaţiile de asociere sau instrumentale). printre care restricţia de caz şi cea de topică (GALR (2005)). testele de care dispunem sunt mai puţin numeroase. Ţinem să precizăm că. în etc. se vorbeşte. prepoziţiile care funcţionează ca mărci cazuale: o bicicletă a doi copii. la etc. în speţă în cadrul teoriilor cunoscute sub numele de Principii şi parametri (sau Guvernare şi legare) (Chomsky (1981)) şi Programul minimalist (Chomsky (1995)). Fagard (2006)). de existenţa a două clase de prepoziţii: prepoziţii lexicale şi prepoziţii funcţionale (Rizzi (1988). pe de altă. în sensul că aceasta îl precedă întotdeauna. trebuie subliniat că toate prepoziţiile din română au o topică fixă în raport cu complementul lor. de-a lungul acestei expuneri. la fel ca în cazul altor categorii. pe. datorită etc. *am pus vasul (această) masă pe). anume de a fi capuri (morfologic invariabile). atribuirea de premii la zece studenţi). niciuna dintre ele se regăseşte numai într-una dintre clase.. van Riemsdijk (1990). am ales numai două seturi de exemple li vom exclude în mod deliberat alte tipuri cărora le corespund exemple precum un pahar de cristal (de Boemia). cele din urmă corespund prepoziţiilor care apar din motive structurale (vezi. fie apar din motive pur structurale. Edotura Academiei. vom face apel uneori la noţiuni şi ipoteze care au fost elaborate în cadrul mai larg al gramaticii generative. Prepoziţia: definiţie Vom adopta pentru discuţia de faţă definiţia clasică dată prepoziţiei. în primul rând. cazul prepoziţiei pe în construcţia obiectului direct).). un soi de mere (acrişoare). spre. De aceea. între alţii. datorită etc. În calitate de centru de grup. care vin în completarea celor evocate în primele paragrafe. Prepoziţiile funcţionează fie ca predicate independente. de unde şi numele de pre-poziţie (cf. dificultatea este sporită de multitudinea contextelor în care apare de. vom face apel şi la utilizările acesteia aşa cum apar ele în Dicţionarul Limbii române. cauzale : graţie. fie sunt subcategorizate de un element din structura în care sunt ocurente (a crede în → credinţa în. prepoziţiile limbii române se pot construi fie cu acuzativul (între. Tomul D. fără. în acest sens. de chiar sensul construcţiilor. vom lua în discuţie cazul prepoziţiei de subliniind motivele pentru care acestea aparţin fie clasei lexicale fie cele funcţionale. am pus vasul pe (această) masă vs. În timp ce în exemplul venirea de la Bucureşti este vorba de un sens locativ (mai precis despre desprinderea de un anume punct – desemnat de grupul prepoziţional la 232 b. Totodată. răspunzând unor constrângeri impuse de contextul în care apar (vezi. un fiu de preşedinte . 2. o vacanţă de vară. fie că vorbim de prepoziţia de sau pe sau la. În acelaşi timp.. un kilogram de ardei (gras). prepoziţia impune complementului său o serie de restricţii gramaticale. Practic. considerăm că nu este lipsit de importanţă faptul că niciuna din cele patru prepoziţii nu face parte din clasa celor care impun genitivul sau dativul.). care se pot combina cu un complement de natură variată (dar în special nominală). Acesta este motivul pentru care unii cercetători le includ într-o a treia clasă. ci din clasa celor care se construiesc cu acuzativul (Avram (1997)).).) sau cu dativul (graţie. împotriva etc.

Bucureşti), în exemplele următoare este exprimată o relaţie de descendenţă (a) sau o relaţie de apartenenţă (b). Aceasta se poate verifica fie prin suprimarea prepoziţiei de din construcţiile respective:
venirea la Bucureşti a. *un fiu preşedinte b. *o cană lemn

fie prin substituţia acesteia printr-o prepoziţie cu alt sens: venirea pe la Bucureşti. Acest tip trebuie diferenţiat de următorul: casa de la munte. A se nota că acesta poate fi analizat ca provenind dintr-un alt fel de structură propoziţională decât cea cu verbul a veni din exemplul anterior, în speţă am vizitat o casă la munte sau la munte, am vizitat o casă, în care de nu este prezent. Se observă că testele aplicate, deşi schimbă (parţial) sensul lexical al sintagmelor, nu le afectează structura sintactică. În schim, în un fiu pe mogul şi o cană pe lemn, aplicarea aceloraşi teste face ca structurile respective să devină agramaticale. Cu alte cuvinte, substituţia este posibilă acolo unde elementul substituit are acelaşi statut (categorial şi / sau funcţional) cu cel al elementului prin care este substituit (vezi în special de vs pe) când această condiţie nu este respectată, se obţin rezultate agramaticale. O altă diferenţă pe care vrem să o subliniem cu privire la aceste date apare dacă facem apel la un al doilea test de natură paradigmatică, anume substituţia printr-un grup adverbial sau prepoziţional. Mai precis, se constată că exemplul venirea de la Bucureşti permite subtituţia printr-un grup adverbial; în acest caz, de se păstrează: venirea de acolo. Din contră, exemplul un fiu de preşedinte nu permite substituţia printr-un grup adverbial, ci printr-un grup adjectival caz în care de nu se păstrează: un fiu prezidenţial. 3. Posibilităţi de analiză Exemplele avute în vedere converg toate către aceeaşi idee: tipul numit aici „clasic” corespunde utilizărilor lexicale ale categoriei prepoziţie. Cu alte cuvinte, elemente grupate sub acest tip pot fi definite ca prepoziţii autentice, adică lexicale. Caracterizarea acestora se regăseşte, în mare parte, în definiţia pe care am adoptat-o la începutul acestei expuneri şi poate fi, bineînţeles, detaliată. Stowell (1981) şi Emonds (1985), de pildă, propun o analiză a prepoziţiilor (lexicale) în termeni de trăsături categoriale (vezi şi Chomsky (1981)). Conform opiniei acestora, prepoziţiile sunt categorii [-N; -V] care, în virtutea primei trăsături, pot atribui caz (şi uneori rol tematic). Situaţia nu este aceeaşi cu modificatorii prepoziţionali ai numelui: o regiune cu tropicală, o casă fără ferestre din lemn, un bibelou de porţelan etc. complementului (nominal) pe care-l domină. Din această perspectivă, prepoziţiile se aseamănă cu verbele (fiind categorii [-N; +V]). Analizele oferite în literatura de specialitate nu sunt însă la fel de unitare în ce priveşte tipul zis „special” de utilizări ale lui de în special (şi al celorlalte prepoziţii, precum a, la, pe). Acestea pot fi împărţite în două clase: (a) analize care atribuie statutul de prepoziţie elementelor în discuţie, dar care le tratează ca pe un tip special de capuri (funcţionale sau slabe); (b) analize care nu le atribuie statutul de prepoziţie, ci le tratează ca mărci cu diverse funcţii. Problema care se pune cu privire la prima clasă de analize este reprezentată de natura proiecţiei funcţionale. Analize de genul celei oferite de van Riemsdijk (1990), în cadrul gramaticii generative, propun o caracterizare a acestor capuri în termeni de trăsături funcţionale. Altfel spus, pe lângă trăsăturile [-N;-V], matricea unei prepoziţii funcţionale ar cuprinde şi o trăsătură [+F]. Avantajul unei astfel de analize este că se păstrează paralelismul între categoriile lexicale şi funcţionale, pe de o parte, pentru că şi unele, şi celelalte reprezintă proiecţii şi, pe de alta, pentru că matricea de trăsături a celor două tipuri de categorii poate fi considerată ca fiind aceeaşi, cu diferenţa totuşi că ea se actualizează în mod diferit (ca [+] sau ca [–]) (ca în exemplul mai jos). Dezavantajul acestei analize îl reprezintă faptul că natura trăsăturii [+/-F] nu este precizată şi mai ales că nu este specifică numai prepoziţiilor, ci şi altor categorii. Cu alte cuvinte, realizarea trăsăturii [F] ca [+] în matricea unei categorii (lexicale) duce la transformarea acesteia într-o categorie funcţională. a. GV b. GV 233

V GP V Gp P GN p GN || NN [-N;-V;-F] [-N;-V;+F]

În această primă clasă de analize, trebuie subliniate şi cele propuse de Tseng (2002) şi Abeillé & al. (2003) în cadrul gramaticii de tip categorial HPSG14. Analizând, între altele, prepoziţiile à şi de din limba franceză, autorii propun o ipoteză în termeni de capuri slabe. Mai precis, un cap slab (adică un element care formează o sintagmă) este un cap care moşteneşte trăsăturile complementului cu care se combină. În situaţia de faţă, prepoziţiile moştenesc trăsăturile nominale ale numelui, iar aceasta explică de ce grupurile introduse de una dintre prepoziţiile cu utilizări speciale se comportă ca sintagme nominale, şi nu prepoziţionale. Soluţia pare convingătoare cu atât mai mult cu cât „împrumutul” de trăsături de la complementul nominal nu exclude păstrarea trăsăturilor de bază ale prepoziţiei. Aceasta explică de ce prepoziţiile în utilizările clasice şi, respectiv, speciale (adică lexicale şi, respectiv, funcţionale) pot avea o serie de comportamente comune. În fine, cea de-a doua clasă de analize se bazează pe ideea că, în utilizările de tip special, unităţi de felul celor analizate în acest articol nu aparţin, în particular, clasei prepoziţiilor şi nu se numără, în general, printre categoriile (lexicale sau funcţionale) ale unei limbi. Altfel spus, astfel de unităţi nu proiectează în general grupuri, ci se ataşează, la fel ca afixele, la o anumită categorie. În funcţie de specificul categoriei pe care o selectează, acestea. În analiza lui van Riemsdijk (1990) se regăseşte şi o a patra trăsătură [+/- Max], care corespunde proiecţiilor maximale şi, respectiv, nonmaximale (adică intermediare). Din engl. Head-driven Pharse Structure Grammar sunt analizate ca simple mărci care îndeplinesc diverse funcţii: mărci cazuale, înţelese (a) ca mărci care atribuie caz numelor aflate într-o structură în care nu pot primi caz de la categoria care le guvernează (Milner (1982), de Jong (1992), Grosu (1998)) sau (b) mărci care au preluat, în diacronie, funcţiile desinenţelor cazuale din latină (Marouzeau (1922), Renzi (1984), Giusti (1993)); mărci ale adjuncţiei (Rubin (2002)); mărci ale marcării diferenţiale a obiectului direct (Lazard (1994), Ionescu (2000), Aissen (2003), Floricic (2003)) etc. Apariţia acestora din urmă poate fi dirijată de unul dintre factorii următori: (a) individualizare (Niculescu (1965), Pană Dindelegan (1997)); gen zis personal (Racoviţă (1940), Graur (1945), Cornilescu (2000)); (c) ambiguitate între subiect şi obiectul direct (Puşcariu (1922), Onu (1959), Guţu Romalo (1973)). După cum se poate observa, o analiză în termeni de mărci este comodă, în sensul că se pot grupa sub o etichetă generală elemente dintre cele mai eterogene. Pe lângă abordarea generativă, nu putem să nu o menţionăm pe cea clasică pentru care, prepoziţia de poate avea următoarele valori: a. prepoziţie, cu următoarele sensuri : - exprimă provenienţa prin indicarea unui loc, sau a unui spaţiu de unde este originar, de unde se trage cineva sau ceva : Acesta este sentimentul soldaşilor de oriunde. - originea sub aspectul sortimentului, al speciei: Lâna din care se face postav de Braşov. -în construcţia de unde, indică manifestarea unui anumit interes, a unei anumite curiozităţi: -exprimă deplasarea, descinderea din direcţia aceva sau a cuiva considerat ca fiind situat în spaţiu: De undeva, de peste deal a urcat la coşere. (Sadoveanu) -urmat de „pe la” exprimă aproximarea: „De pe la toate casele erau duşi în câmpurile acelea fii şi Precedat de sau în combinaţie cu „cât” sau „ce” în construcţii exclamative: „Prin îndemnul său, -indică elementul din care se prepară un produs alimentar, farmaceutic, cosmetic etc.: Prescurile sunt făcute din făină de grâu curată. 234
ce mai de pomi s-au pus în ţinterim!” (Creangă) părinţi.” (Camilar); Cine eşti, de unde eşti ? Pe la noi ce rătăceşti ? (V.Alecsandri)

pune pe masă , conduce pe musafir

- în construcţia de ce, cu valoare de conjuncţie, indică depăşirea unei acţiuni care se petrece în spaţiu prin raportare la altă acţiune: Trece de ce-i iese în cale. - exprimă un raport de dependenţă prin condiţionare dintre două acţiuni care se petrec în spaţiu: „Pe-afară de stai / Te-năbuşi” (Bacovia) - exprimă încadrarea retrospectivă a unei acţiuni prin raportare la altă acţiune stabilită ca soroc: „Iar când a fost de s-a- mplinit ajunul zilei... nuntaşi...s-au răscolit.” (Coşbuc); -exprimă un raport concesiv dintre două acţiuni; cu nuanţă condiţională: „Cela ce crede în mine,
de va şi muri, fi-va viu” (Antim)

gras. „ (Negruzzi)

- indică echivalenţa dintre două elemente sub aspectul originii, al valorii etc sau includerea în aceeaşi categorie: „Amândoi suntem de-o mamă, De-o făptură şi de-o samă. (Alecsandri). b. conjuncţie: - în construcţia de unde, cu valoare de conjuncţie, exprimă locul sau spaţiul din care provine sau de care aparţine cineva sau ceva: „Să se întoarcă la satul de unde iaste.” - în construcţia de sub care, cu valoare de conjuncţie, indică reluarea în cadrul unei acţiuni a elementului sub care este situat ceva: „Fusta ei de atlaz albastru deschis, de sub care se zărea un picioruş

- nuanţă temporală şi opoziţională: „Bucuroşi le-om duce toate de e pace, de-i război.”;
„[Omul merge înainte] de mănâncă, de se odihneşte ori de doarme.” (Călinescu); zidit o casă proprie pe locul bisericii.”(Rebreanu)

- exprimă raportarea unei acţiuni cu caracter incoativ la altă acţiune, care este nu numai începută, dar şi terminată; cu nuanţă finală: „Cu învoirea lui Belciug, învăţătorul s-a apucat de şi-a c. pronume relativ: - individualizarea unui element în cadrul unei acţiuni, care îl reia, desemnându-l ca loc, ca spaţiu etc., de situare, de localizare, de provenienţă etc. a acestia: „Făcând cercetare, m-am

plirofolisit cu jăluitorii aceştia, cu prăvălii dă lucra meşteşugul croitorii.” - popular, cu nuanţă instrumentală: „Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vreun pod, De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod.” (Eminescu)

d. ca interjecţie, poate exprima diferite stări şi sentimente: - nedumerire, nesiguranţă în faţa unei situaţii neclare: „De, e lucru foarte greu să spui cum te

cheamă, când nu-ţi dă mâna să spui cine eşti.” (Slavici) - supărare, mustrare: „Să vezi că nu-l ascultă, că de! Voi tinerii sunteţi cu minţile cam zburătoare.” (Filimon) - nepăsare faţă de cineva care se află într-o anumită situaţie: „De, ce să-ţi fac!”

- acceptarea unui lucru firesc, concesie în faţa unei situaţii deosebite sau cu valoarea unei afirmaţii: „Ei mergeau...părându-li-se...ziuaceas şi ceasul clipă: dă, cum e omulcând merge la drum cu
dragostea alăturea.” (Creangă)

4. Concluzii Aşa cum am spus în introducerea acestei prezentări, nu ne propunem să adoptăm una dintre analizele pe care le-am trecut în revistă. Ne-am limitat, de-a lungul acestei prezentări, la a sublinia că distincţia generală între categorii zise lexicale şi categorii zise funcţionale se poate aplica şi prepoziţiei de din limba română. Am încercat să arătăm acest lucru prin aplicarea câtorva teste ale căror rezultate au scos în evidenţă o serie de diferenţe.
BIBLIOGRAFIE : Abney, S. (1987), The English noun phrase in its sentential aspect, Doctoral dissertation, MIT, Cambridge, Massachusetts. Avram, Mioara (1997), Gramatica pentru toţi, ediţia a doua, Editura Humanitas, Bucureşti. Baker, M. (2003), Lexical Categories, Cambridge University Press. Borer, Hagit (2004), Structuring Sense, Oxford University Press. Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Chomsky, N. (1981), Lectures on Government and Binding, Foris, Dordrecht. Chomsky, N. (1995), The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Cornilescu, Alexandra (1993), „Notes on the Structure of Romanian DP and the Assignment of the Genitive Case“, in University of Venice Working Papers in Linguistics 3.2., p. 107-133.

235

Cornilescu, Alexandra (2000), „Notes on the Interpretation of the Prepositional Accusative in Romanian“, in Bucharest Working Papers in Linguistics, Departament of English, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, vol. II, nr. 1 / 2000, p. 91-106. Corver, N. & van Riemsdijk (eds.) (2001), Semi-lexical Categories, Mouton de Gruyter, Berlin, New York. Dindelegan, Gabriela (eds.), The Essential Grammar of the Romanian Language (în lucru), manuscris disponibil pe site-ul www.linguist.jussieu.fr/~mardale GALR (2005) = Gramatica Limbii Române, Vol. I – Cuvântul, Vol. II – Enunţul, Editura Academiei Române, Bucureşti. Guţu Romalo, Valeria (1973), Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Ionescu, E. (2000), „The Role of pe in the Direct Object construction in Romanian (some critical remarks)“, in Bucharest Working Papers in Linguistics, Departament of English, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, vol. II, 1, p. 81-91. Mardale, A. (2005b), „Case Marking and Prepositional Marking. Some Remarks Concerning DE-Phrases in Romanian”, in Bilbao-Deustko Student Conference in Linguistics, Universidad de Deustko, Bilbao, 23-25 june. Mardale A. (2002), „Note despre construcţia obiectului direct prepoziţional în română şi în spaniolă“, in Studii şi cercetări lingvistice, 1-2, LIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 77-94. Niculescu, A. (1965), „Obiectul direct prepoziţional în limbile romanice“, in Individualitatea limbii române între limbile romanice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. ***, Dicţionarul limbii române, Editura Academiei, Litera D, p.132-213 ABSTRACT With this paper, we shall tackle the issue of the preposition de in the Romanian language. Moreover, we intend to prove that the distinction between the so called lexical categories and the so called functional categories mai apply to the Romanian preposition de.

236

Gheorghe CHIVU, Universitatea din Bucureşti

LEXICUL NEOLOGIC DIN LIMBA ROMÂNĂ VECHE, ÎNTRE VOCABULARUL DE CULTURĂ GENERALĂ ŞI TERMINOLOGIILE DE SPECIALITATE
1. Studiile referitoare la lexicul vechii române literare au evidenţiat constant ponderea deosebită a influenţei exercitate de limbile de cultură dominante, până la finele secolului al XVIII-lea, în toate provinciile româneşti: slavona, timp de secole limbă oficială a Bisericii ortodoxe, dar şi a administraţiei şi a şcolii, şi apoi, după 1700, neogreaca, devenită mai puţin limbă de cult, dar puternic instalată ca limbă a elitei intelectuale [1]. Contactele culturii româneşti cu lumea spirituală occidentală păreau a fi, în aceste condiţii, nesemnificative, ele manifestându-se exclusiv individual, ţinând de relaţia unei anumite personalităţi sau a unui anumit segment al societăţii cu una sau cu alta dintre limbile de cultură apusene. Au fost astfel frecvent evocate, ca excepţii notabile într-o cultură dominată de modelul slavon, exemplele lui Miron Costin şi Constantin Cantacuzino stolnicul, şcoliţi în Polonia, respectiv în Italia, şi s-a insistat îndeajuns de mult asupra lui Dimitrie Cantemir, singurul savant în sens european dat de spaţiul românesc în perioada veche. A fost de asemenea amintită, dar, din raţiuni uşor de bănuit, prea puţin studiată în efectele sale lingvistice, influenţa exercitată de limba latină utilizată, în Transilvania, ca limbă de cult, respectiv ca limbă a administraţiei. Cercetările întreprinse, în anii 80 ai secolului trecut, de un colectiv al Institutului de Lingvistică din Bucureşti, în vederea elaborării Istoriei limbii române literare vechi [2], a pus însă în evidenţă o pondere neaşteptat de ridicată a influenţei exercitate de limba latină şi de limbile romanice occidentale asupra vechii noastre limbi de cultură [3]. Parcurgerea, chiar şi selectivă a mai multor texte alcătuite înainte de anul 1760 [4], a arătat că, alături de cronicarii moldoveni sau munteni care studiaseră la Bar sau la Padova, în afară de Dimitrie Cantemir, pentru care latina devenise limbă curentă de comunicare culturală şi ştiinţifică, sau de învăţaţii ardeleni, care utilizau încă din şcoală limba latină, foloseau în scrisul lor neologisme latineşti sau romanice foarte mulţi traducători, mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Între aceştia trebuie amintiţi în primul rând Nicolae Costin, învăţatul fiu al cronicarului moldovean, cel căruia îi datorăm manuscrisul intitulat Ceasornicul domnilor [5], Eustratie Logofătul şi Daniil Panoneanul, alcătuitorii marilor texte de lege imprimate în timpul lui Vasile Lupu şi Matei Basarab [6]. Nu pot fi ignoraţi, în aceeaşi serie, controversatul Ioan Romanul sau Frâncul [7], care a transpus în româneşte, pentru uzul lui Constantin Brâncoveanul, surprinzătorul, pentru finalul de secol XVII românesc, Folet novel, şi nici anonimul alcătuitor al primei cărţi româneşti de bucate, manuscris muntenesc din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, cu original cert italienesc [8]. Înalte feţe bisericeşti, cunoscătoare şi utilizatoare fireşti ale limbii slavone, utilizau însă şi ele cuvinte provenite din latină sau din limbi romanice, independent de sursa scrierilor pe care le alcătuiau sau le prelucrau. Nu îi am desigur în vedere doar pe învăţaţii ierarhi ardeleni, între care Simion Ştefan ocupă un loc aparte, ci şi pe Varlaam şi îndeosebi pe Dosoftei, în scrierile cărora influenţele lexicale occidentale sunt mai puţin aşteptate [9]. Traducerilor, prelucrărilor şi puţinelor texte originale în care au fost identificate mai multe sau mai puţine neologisme latino-romanice le stau însă alături şi numeroase documente, deopotrivă acte de cancelarie, inclusiv texte cu caracter diplomatic [10], înscrisuri uzuale, între care multe convenţii de tip comercial, sau foi volante cu caracter oficial, dar şi scrisori sau foi de zestre. În limba acestor surse, neologismul, acceptat constant 237

ca mijloc de desemnare a unor realităţi sau concepte necunoscute în spaţiul românesc, poartă adesea semnele pătrunderii mediate în limba română [11] şi mărcile utilizării de către oameni cu mai puţină instrucţie [12]. Fără să atingă importanţa şi ponderea influenţei lexicale slavone şi apoi neogreceşti, influenţa latino-romanică a fost deci, contrar unor opinii cândva general acceptate, foarte bine reprezentată în scrisul vechi românesc. Potrivit estimărilor făcute de colectivul de cercetători deja amintit, încă înainte de 1760 erau utilizate în textele scrise în limba română peste 1200 de unităţi lexicale de origine latinească sau romanică, cărora li se alătură numeroase derivate, respectiv cuvinte create prin conversiune de la baze neologice [13]. Numărul acestor unităţi a crescut considerabil în deceniile de la sfârşitul secolului al XVIIIlea, în primul rând sub influenţa deschiderii oferite, în special în Transilvania, de mişcarea iluministă [14]. Scrisul literar se divizase însă, după 1750, în laic şi religios, iar vocabularul scrierilor laice se înnoise în mod semnificativ, consecinţă a unei tematici mult diversificate, dar şi a unei noi orientări culturale şi a unei atitudini faţă de forma exprimării elevate diferite de aceea consemnată în scrierile religioase [15]. 2. Pătrunse în scrisul românesc foarte devreme (primul neologism, de origine italiană, ducat, numele monedei de aur cu circulaţie europeană, a fost înregistrat într-un document redactat în ţările române, în limba slavonă, în anul 1421), crescând numeric în mod spectaculos încă înainte de 1600, chiar dacă receptarea nu era totdeauna directă [16], pentru a deveni apoi o prezenţă semnificativă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, neologismele latinoromanice ilustrează domenii extrem de diverse de activitate. Ele se referă în primul rând la activitatea socială (viaţa politică şi militară, ierarhia socială, justiţie şi administraţie, familie) şi la viaţa spirituală (religie, învăţământ, artă, carte, tipografie şi bibliotecă, diverse ştiinţe, precum filosofia, istoria, medicina, lingvistica şi teoria literară, matematica, geografia şi astronomia), dar numeroase împrumuturi trimit la viaţa materială (substanţe, plante, animale sau obiecte; produse culinare, meserii şi comerţ) [17]. Apar astfel în textele noastre vechi multe neologisme pe care vorbitorii contemporani nouă le consideră specifice românei literare moderne şi chiar dicţionarele de tip istoric apărute înainte de 1992 [18] (în primul rând Dicţionarul Academiei) le atestă abia în secolul al XIX-lea. Ne gândim, dintre multele exemple posibile, la cuvinte din lexicul de bază, precum
academie, animal, argument, astronom, autoritate, capital, candidat, cauză, director, doctor, elector, element, familie, figură, formă, materie, muzică, natură, naţiune, patrie, politică, propriu, protecţie, republică, rezident, sumă, temperament,

dar avem în vedere şi neologisme ce aparţineau unor vocabulare de specialitate. Selectăm dintre acestea în primul rând vocabularul juridic şi administrativ, extrem de cuprinzător, ilustrat prin termeni precum
administraţie, apelaţie, arendă, avocat, bonum-publicum, comisar, contract, document, iurist-conzultus, maghistrat, notar, pasport, poliţă, pretenţie, privileghie, procurator, rezoluţie, secretar, suplică “cerere”, testament sau tribunal,

dar se cuvin menţionate, tot datorită numărului mare de cuvinte caracteristice, medicina şi farmacia, domenii în care erau deja folosiţi
balsam, cangrenă, colică, dietă, disenterie, fistulă, laxativ, maligna, medicină, pilulă, plastor, pulsus, reţetă, scorbut, spital, stomac, tintură, ungvento, vezicatoriu,

respectiv filosofia, şi ea foarte bine ilustrată prin termeni ca
anomalie, argument, axiomă, cabală, categorie, dialectică, element, filosof, filosofie, material, metafizică, practică, siloghism, sofist, stoic, teorie,

ce aveau deja circulaţie şi semnificaţii specifice. Dovadă a nivelului atins de scrisul literar românesc imediat după anul 1700, nu lipsesc desigur din seria vocabularelor de specialitate terminologiile ilustrative pentru specialităţile de tip filologic. Mă refer la stilistică şi teoria literară, termeni precum 238

autor, comedie, fabulă, odă, poemă, rapsodie, satiră, teatru; anapest, dactil, ritm, troheu

având nu doar forma, ci şi sensul uzual astăzi, sau la gramatică, mult mai cuprinzătoare în epocă, în scrierile specifice acestei ultime discipline fiind utilizaţi, alături de mulţi termeni cu formă specifică vremii [19],
declinaţie, etimolog, gramatică, sens, silabă sau sinonimie.

3. Marea diversitate a câmpurilor lexicale ilustrate de neologismele latino-romanice înregistrate în limba română veche probează desigur existenţa, încă înainte de sfârşitul secolului al XVIII-lea, a unor contacte culturale şi materiale multiple şi nu o dată profunde ale spaţiului românesc cu lumea occidentală. Prezenţa acestor neologisme în texte de facturi diverse, deopotrivă traduceri, adaptări şi prelucrări sau scrieri originale, texte destinate unor domenii specifice de activitate sau scrieri de tip beletristic, cu largă circulaţie, alcătuite de cunoscători ai unor limbi de cultură occidentale, dar şi de scriitori mai puţin instruiţi, oferă dovada pătrunderii majorităţii elementelor latino-romanice înregistrate nu numai în vocabularele de specialitate, deci în terminologii cu utilizare limitată în limba literară veche [20], ci chiar în lexicul literar uzual [21]. Iar bogăţia atestărilor, polisemantismul unor cuvinte neologice şi apariţia unor autentice familii cu bază neologică [22] arată utilizarea constantă a împrumuturilor în registre de limbă diverse. Cum a fost însă reflectată influenţa culturii occidentale asupra vocabularului românei literare în primele scrieri lexicografice româneşti ? Relativ numeroase înainte de 1780, având finalităţi şi modele diferite şi reflectând, în consecinţă, aspecte diverse ale limbii literare, vechile noastre lucrări lexicografice, numite, după scop sau întindere, glosare, lexicoane şi, mai rar, dicţionare, cuprind de regulă, ca forme-titlu sau ca elemente lexicale incluse în definiţii, relativ puţine neologisme latinoromanice. Faptul era firesc în cazul glosarelor destinate traducătorilor de texte religioase sau în acela al textelor din domeniu cu model slavon sau neogrecesc. În trei dintre manuscrise prezenţa, poziţia şi numărul împrumuturilor latino-romanice au însă o semnificaţie deosebită pentru nivelul atins de vechea română literară. Avem în vedere primul dicţionar original al limbii române, alcătuit la mijlocul secolului al XVII-lea în zona Caransebeşului, numit de autorul anonim Dictionarium valachico-latinum, dar cunoscut de filologi în primul rând ca Anonymus Caransebesiensis [23]. Ne referim apoi la un alt text original, Lexicon compendiarium latino-valachicum, redactat în Bihor, cândva între 1771 şi 1776 [24], ca parte a unui program menit să ofere misionarilor iezuiţi instrumentele de bază pentru însuşirea rapidă şi adecvată a limbii române [25]. Ne-am oprit, în sfârşit, asupra unui dicţionar de la finele secolului al XVII-lea, intitulat Dictiones latinae cum valachica interpretatione, prima lucrare lexicografică de tip enciclopedic alcătuită în spaţiul românesc, prelucrare de mari dimensiuni (cuprinde peste 37 000 de cuvinte-titlu) a unui dicţionar plurilingv maghiar (Albert Szenci Molnár, Lexicon latino-graeco-hungaricum), datorată lui Teodor Corbea [26]. Manuscrisul intitulat Dictionarium valachico-latinum, primul lexicon cu bază limba română, alcătuit de un intelectual anonim din Caransebeş pentru a face cunoscut vocabularul utilizat de bănăţeni la mijlocul secolului al XVII-lea, înregistrează o serie de împrumuturi directe din latină:
artic “articol, parte a unui text”, lăternă “felinar”, mil “milă, măsură pentru distanţă”, mirac “miracol”, probă, stemă, sumă, tămbar “manta” (formă mediată de gr. med. ταμπάριον a it. tabarro), violă “viorea”

şi mai multe neologisme cu aceeaşi origine, a căror formă indică un intermediar maghiar:
bărbir “bărbier, felcer”, cordovan “piele de Cordoba, marochin”, coştei “castel, fortăreaţă”, mişă “misă”, piaţ “for, piaţă”, probălui “a proba”, procator “avocat”, teştement “testament”.

239

Atent desigur la uzul literar al epocii, autorul textului a consemnat şi calcuri de tipul
întrîmbla “a media”, întrîmblare “mediere” sau întrîmblător “mediator”,

în cazul cărora relaţia cu termenii latineşti corespunzători (intercedere, intercessio, intercessor) este evidentă. Lexicon compendiarium latino-valachicum, destinat misionarilor iezuiţi, cuprinde şi el, fapt semnificativ pentru componenţa vocabularului literar utilizat în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mai multe neologisme de origine latinească:
academie, balsam, companie “unitate militară”, cronică, episcop, euharistie, filosofie, latin, materie, oculariu “ochelar”, palat, pălărie, puntum, stemă, stil, talentum, testament (cu variantele teştament, teştamentum), ţerămonie, violă “viorea”,

la fel de numeroase împrumuturi latino-romanice mediate de limba maghiară :
articuluş “articol, punct dintr-un text de lege”, călariş “coral”, coştei “castel”, florint “florin, monedă”, pelican, privileghiom “privilegiu”, şălată “salată”, şum(m)ă “sumă”, tituluş “titlu”, verş “vers”

şi mai multe calcuri cu model latinesc:
cunume “supranume” (după cognominis), giurare-împreună “conjuraţie”, giurat-împreună “conjurat” sau zeceriu “decurion”.

Cel mai bogat inventar de împrumuturi latino-romanice din perioada scrisului vechi românesc este însă consemnat în Dictiones latinae cum valachica interpretatione, manuscrisul realizat de Teodor Corbea cândva înainte de 1700, păstrat în prezent la Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca, dar reprodus cel puţin printr-o copie imediat după alcătuire [27]. Sub influenţa modelului (un lexicon plurilingv cu bază latinească), dar desigur şi ca o reflectare a vocabularului utilizat în mod curent de învăţatul braşovean, cel mai cuprinzător lexicon vechi românesc înregistrează un impresionant inventar de neologisme latino-romanice, forme adaptate sau reflectând fidel etimonul, împrumuturi directe sau mediate de limba maghiară, calcuri şi derivate de la o formă de bază existentă în română sau respectând modelul latinesc. Cităm, dintr-o serie care poate fi oricând îmbogăţită [28], numai neologisme, cele mai multe fiind surprinzătoare pentru ceea ce se consideră a fi fost nivelul atins de scrisul românesc din ultimul deceniu al secolului al XVII-lea:
academie, adverbium, african, anapest, animal, aprobator “persoană care aprobă o opinie sau o atitudine”, argument, arsenic, assensor “persoană care aprobă sau aderă la o opinie”, audere “faptul de a auzi”, autor, berillus “beril (o piatră scumpă)”, betonna “vindecea (o plantă)”, cantor, carmin “cântec; compoziţie poetică”, casus, catedră, colică, comedie, comicus, consonă, copie, coral, cretă, decan “decurion”, declamaţie, declinaţie “declinare”, dictator, eleghie, element, fillip “numele unei monede de aur”, flegmatic “cu caracter nepăsător; mucos”, gherundium, ghips, gorgonesă “gorgonă”, halţion “pasăre marină asemănătoare cu pescăruşul”, hişpan “spaniol”, iambus, iuristconzultus, iurista, la(u)danum, lectică, lustrum “lustru, interval de cinci ani”, modulare “modulaţie”, musă, narţisus, notă “melodie, cântec”, oraţie, parcă “ursitoare (în mitologia romană)”, peripateticus “(despre anumiţi filosofi) peripatetic”, pergament, platan, podagră, pompă “ansamblu de ceremonii fastuoase”, pronomen, protecţie, pulsus, regulă, sanicula “sânişoară (o plantă)”, satiră, sentenţie “hotărâre, decizie; maximă, aforism”, sepie, silabă, sisamum “susan”, smaragd, sofist, spaţium, tartar “iad”, thymum “o plantă, (probabil) cimbrişor”, traghicus “autor de tragedii”, traghedie, trigeamăn, ţentaurus “centaur”, vocalisă “vocală”.

În ciuda aşteptărilor, astfel de neologisme, atât cele adaptate, cât şi cele care au o formă ce reproduce fidel etimonul, nu sunt preluări mimetice ale cuvântului-titlu latinesc. Iată câteva citate, în cadrul cărora împrumutul neologic, specific terminologiei lingvistice, apare în partea românească independent de forma-titlu a articolului şi dublând uneori termeni lingvistici uzuali în epocă, creaţi prin calc: 240

“Adverbialiter. După tocmala adverbiumului.” (8r) “Dativus, -a, -um. O cădeare a declinaţiilor, dătători.” (76v) “Gerundiva g. n. pl. Cuvinte ca acealea în grammatică care să formăluiesc de la gherundium.” (124v) “Positio g. f. Punere, iară la grammatici iaste când după o vocalisă doao consone să urmează.” (253r) “Prosodia g. f. Sunarea, zicerea afară din grai a tuturor sillabelor cu bun mod.” (267r) “-Pte. Cuvântul spânzurat de pronomen” (269v) “Triptofon g. n. Cuvânt numai cu trei casusuri în declinaţiile grammaticei.” (355r)

4. Împrumuturile latino-romanice, prezente în număr surprinzător de mare în unele texte vechi româneşti, indică deci, după cum am încercat să demonstrăm în paginile anterioare, o apropiere timpurie a culturii noastre de cultura occidentală. Datorate iniţial instrucţiei unora dintre autori sau traducători, respectiv sursei sau modelului unora dintre texte, neologismele cu etimon latinesc sau romanic au devenit treptat elemente ale unui autentic vocabular neologic de cultură generală. Nu o dată însă neologismele aveau utilizări, forme şi semnificaţii specifice unor domenii de strictă specialitate. Iar consemnările făcute în trei dintre cele mai importante scrieri lexicografice vechi permit avansarea ipotezei potrivit căreia intelectualii români instruiţi în şcoli apusene cunoşteau şi utilizau terminologii de tip neologic chiar înainte de redactarea unor scrieri de specialitate în limba română.
NOTE [1] Vezi, pentru descrierea şi comentarea acestor influenţe, în primul rând Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii române literare, I. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1971, p. 67-68, 429-432, Istoria limbii române. Fonetică, Morfosintaxă, Lexic, Bucureşti, 1978, p. 93-94, 107-108, respectiv Ladislas Gáldi, Les mots d’origine neo-grecque en roumain á l’epoque des phanariotes, Budapest, 1939, p. 137-265 şi Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, 1997, p. 191-201, 397-414. [2] Tratatul intitulat Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), a apărut în anul 1997, la Editura Academiei Române, sub coordonarea lui Ion Gheţie. [3] Cercetarea vocabularului neologic de origine latinească sau / şi romanică, întreprinsă de un colectiv format din Gheorghe Chivu, Emanuela Buză şi Alexandra Roman Moraru, a format obiectul unui volum intitulat Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), apărut la Editura Ştiinţifică, în anul 1992. [4] Investigaţiile s-au limitat la anul 1760, pentru a nu repeta unele informaţii existente în volumul Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, publicat, în 1962, de către N. A. Ursu, şi pentru a nu dubla eforturile savantul ieşean, care anunţase, în lucrarea citată (la p. 5), că lucrează la un amplu “studiu monografic asupra tuturor neologismelor limbii române de până la 1860”. Acest studiu, elaborat împreună cu Despina Ursu, s-a concretizat în lucrarea intitulată Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860), I-II, Iaşi, 2004, 2006. [5] Textul astfel intitulat în versiune românească este o traducere din limba latină a romanului Relox de principes, scris de către Antonio de Guevara. [6] Pentru alcătuitorii şi pentru sursele celor două texte de lege tipărite la Iaşi, în 1646, respectiv la Târgovişte, în 1652, vezi bibliografia în Carte românească de învăţătură. 1646, Bucureşti, [1961], p. 369373, respectiv în Îndreptarea legii. 1652, Bucureşti, 1962, p. 933-937. [7] Paternitatea alcătuitorului prognosticelor grupate sub titlul Foletul novel a format obiectul a numeroase studii, începând cu Emil Vârtosu, editorul manuscriselor, şi încheind cu N. A. Ursu, savantul care s-a oprit în repetate rânduri asupra textului. Vezi, dintre ultimele studii consacrate acestui subiect apărute sub semnătura învăţatului ieşean, Şi totuşi cine este traducătorul „Foletului novel” ?, în “Limba română”, XLIII, 1994, nr. 5-6, p. 256-264, nr. 9-10, p. 455-469, XLIV, 1955, nr. 1-2, p. 43-48. [8] Manuscrisul, editat de către Ioana Constantinescu (O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească, Bucureşti, 1997), a fost supus unei analize menite să stabilească epoca de alcătuire şi sursa textului, dar şi să limpezească importanţa acestuia în cadrul scrisului vechi românesc, în studiul Cartea de bucate, un manuscris singular în scrisul vechi românesc, pe care l-am publicat în volumul Gabriel Ştrempel la 80 de ani, Satu Mare, 2006, p. 123-135.

241

[9] Importanţa şi rolul jucat de cei doi mari ierarhi în epocă au fost bine cercetate. Mai puţin cunoscut este însă faptul că, la academia ortodoxă înfiinţată de Ieremia Movilă la Kiev, limba latină era la fel de atent studiată ca limbile slavonă şi greacă. Pentru acest motiv, A. Iaţimirski considera că amintita academie răspândea “o formă ortodoxă a culturii latine” (apud P. Constantinescu, Relaţiile culturale româno-ortodoxe din trecut, Bucureşti, 1954, p. 167). [10] Avem în vedere, dintre cele mai vechi acte de acest tip, textele pregătite în cancelaria lui Mihai Viteazul pentru tratativele purtate cu Rudolf al II-lea, împăratul Austriei, ştiut fiind ca unele dintre documentele ajunse până la noi sunt versiuni româneşti ale unor texte redactate în limba latină. Vezi pentru acestea volumul Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea (Bucureşti, 1979, p. 126-136), alcătuit, sub coordonarea lui Al. Mareş, de către Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniţă şi Alexandra Roman Moraru. [11] Forma unor împrumuturi dovedeşte ca ele au pătruns în limba română prin intermediul mai multor limbi neromanice. Vezi pentru detalii Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), p. 9-20. [12] Ne referim atât la anumite variante fonetice, apărute ca urmare a unor rostiri regionale, cât şi la anumite semnificaţii depărtate de etimon, explicabile uneori chiar prin confuzie paronimică. Vezi, pentru exemple, Dicţionarul citat, p. 48. [13] Pentru consideraţii suplimentare, a se vedea studiul introductiv la Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), p. 50-67. [14] Pentru vocabularul neologic utilizat în textele ştiinţifice alcătuite la sfârşitul secolului al XVIII-lea, vezi N.A.Ursu, Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, p. 139-300. [15] Vezi pentru acestea în primul rând consideraţiile formulate în studiul pe care l-am publicat în volumul colectiv Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780), [ClujNapoca], 2000, p.288-330. [16] Multe dintre neologismele latino-romanice înregistrate în cele mai vechi texte româneşti au forme care indică existenţa unor intermediare neogreceşti, germane, poloneze sau maghiare. [17] Ilustrarea acestor domenii în cursul secolelor al XV-lea – al XVIII-lea poate fi urmărită în detaliu prin exemplele prezentate în studiul introductiv la Dicţionarul deja citat (p. 22-27). [18] Ne raportăm la anul in care a iesit de sub tipar Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760). [19] A se vedea pentru aceştia studiul Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti.(1640-1780), II. Stilul textelor lingvistice, în “Limba română”, XXX, 1981, nr. 1, p. 46-53. [20] Pentru neologismele latino-romanice prezente în vechile vocabulare ştiinţifice respective, în scrisul juridic-administrativ, a se vedea detalii în seria de articole intitulată Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640-1780), I-V, apărută în “Limba română”, XXIX, 1980, nr. 2, p. 111-122, XXX, 1981, nr. 1, p. 45-60, nr. 2, p. 139-147, nr. 3, p. 221-231, nr. 5, p. 505-514. [21] Pornind de la această constatare, Ion Gheţie afirma chiar existenţa în limba română literară veche a unui vocabular neologic “de cultură generală” (Istoria limbii române literare. Privire sintetică, Bucureşti, 1978, p. 121). [22] Există chiar atestări ale unor derivate de la baze încă neînregistrete în texte. Vezi, pentru unele dintre acestea, articolul nostru Împrumuturi latino-romanice în limba română veche, în “Limba română”, XLII, 1993, nr. 3, p. 113-116. [23] Vezi pentru istoria, caracteristicile şi ediţia textului volumul Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, Bucureşti, 2008. [24] Ne-am oprit asupra manuscrisului, pentru datare şi stabilirea paternităţii, în studiul Un dicţionar puţin cunoscut: Lexicon compendiarium latino-valachicum, publicat în “Studii şi cercetări lingvistice”, XXXIX, 1988, nr. 6, p. 471-476. Dicţionarul, atribuit greşit lui Grigore Maior, a fost publicat de Mihai Alin Gherman (vezi Grigore Maior, Institutiones linguae valachicae. Lexicon compendiarium latino-valachicum, I-II, Alba Iulia, 2001). [25] În acest program regulile de bază ale limbii române şi diferenţele dintre limba vorbită şi “limba cărţilor” ar fi trebuit deprinse cu ajutorul gramaticii intitulate Institutiones linguae valachicae. Ediţia academică a textului a fost tipărită, însoţită de traducerea în limba română dată de profesoara Lucia Wald, la Editura Academiei Române, în anul 2001. [26] Dicţionarul a fost editat de Mihai Alin Gherman (Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretatione, I, [Cluj-Napoca], 2001). [27] O astfel de copie a textului, păstrată la Muzeul Bruckenthal din Sibiu, a fost împrumutată de un cititor chiar în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, după cum arată o chitanţă de împrumut existentă în fondurile bibliotecii.

242

[28] Pentru ilustrări suplimentare şi semnificaţii, vezi şi Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), s.v. BIBLIOGRAFIE Izvoare Teodor Corbea, (2001 ). Dictiones latinae cum valachica interpretatione, I, Ediţie Mihai Alin Gherman, [Cluj-Napoca]: Clusium *** ( 2008). Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, Ediţie Gh. Chivu, Bucureşti: Editura Academiei Române Grigore Maior, (2001). Institutiones linguae valachicae. Lexicon compendiarium latino-valachicum, I-II, Ediţie Alin Mihai Gherman, Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” Lucrări de referinţă Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, (1992). Dicţionarul împrumuturilor latinoromanice în limba română veche (1421-1760), Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Gáldi, Ladislas (1939). Les mots d’origine neo-grecque en roumain á l’epoque des phanariotes, Budapest. Gheţie, Ion (coord.), (1997). Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti: Editura Academiei Române. Gheţie, Ion , Gh. Chivu (coordonatori), (2000). Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIIIlea (1688-1780), [Cluj-Napoca]: Clusium. Rosetti, Al., B. Cazacu, Liviu Onu, (1971). Istoria limbii române literare, I. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti: Editura Minerva. Ursu, N.A. (1962). Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti: Editura Ştiinţifică. ABSTRACT The renewal of the lexis of the old Romanian literary language was made, even in the absence of a joint action from the part of the scholars, through the acceptance of numerous borrowings from European languages of culture. Mostly used in translations, but already frequently used by many translators, the Latin-Romance neologisms, belonged, therefore, either to the general vocabulary, or to specialized terminologies. This work has the aim to analyze how this process is reflected in the dictionaries of the old Romanian language.

243

Termenul a fost introdus de matematicianul şi statisticianul american John Wilder Tuckey ca o prescurtare combinată a cuvintelor engleze binary digit (= cifră binară). cantitatea de informaţie stocată întrun bit de calculator este chiar de 1 b (1 bit). Răsfoind o antologie de reclame din perioada interbelică. 7-neutru). în special. îşi schimbau culoarea. statistică şi informatică. 7-14 bazic. cu simbolul "O" respectiv "B" (www. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi RECLAMĂ ŞI NEOLOGISME Este deja un truism faptul că prin intermediul mass-mediei. Unitatea de măsură pentru aceasta este 1 bait. Suntem familiarizaţi cu termeni precum: show. ele dau detalii de ordin tehnic. cool şi lista ar putea continua cu multe alte pagini pline cu astfel de exemple. termenii exită de jumătate de secol. A crescut vertiginos şi numărul celor care au acces la un computer. este un parametru de măsurarea a bazicităţii sau acidităţii unei soluţii ( 0-7 acid. folosesc termeni de specialitate. Una dintre caracteristicile acestor două tipuri de aparate este capacitatea de a transmite sau stoca o cantitate de informaţii. mi-a atras atenţia o diferenţă (pe care nu o observasem până acum) faţă de varianta modernă: producţiile publicitare actuale trec dincolo de sfera utilului şi a eficienţei produsului şi ajung la domenii extreme. reducând astfel riscul îmbolnăvirii dinţilor noştri. mega-. Fiecare cuvânt are istoria sa. În şcoala generală priveam cu încântare cum profesoara de chimie combina substanţe incolore care.P.ro). Câţi dintre posesorii şi utilizatorii aparaturii (cu precădere generaţia tânără) ştiu ce este un „bait” sau dacă ar fi mai corect să spun „bit”?! În metrologie.ro). Articolul de faţă nu îşi propune să urmărească în ce măsură este îndreptăţită utilizarea lor. într-un articol din 1958. scris pe vremea când lucra cu John von Neumann la proiectarea unor modele timpurii de computere. reclama pentru pastilele sau guma de mestecat Orbit ne avertizează că. ei sunt folosiţi la scară din ce în ce mai largă. Aparatura modernă lucrează cu multiplii acestei unităţi. Noţiunea a fost introdusă de către omul de ştiinţă danez S.twist. respectiv gigabaiţi (MB. Numai Orbit neutralizează valoarea. job. majoritatea din limba engleză. O structură de opt biţi formează un octet.pagini_stiinta. 2002). prin sublinierea importanţei acestei funcţii. Aşa am aflat că exită pH şi indicatori ai acestuia. designer. ci să indice câteva domenii din care provin aceşti termeni. pentru a exprima concentraţii mici de ioni de hidrogen şi a fost definită ca logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen (www. Simbolul unităţii de măsură "bit" este "b" (v. în general. internet. şi al publicităţii. 244 . determinând o migraţie a acestora către fondul lexical principal. cineva îmi va demonstra importanţa acestuia în activităţile cotidiene. manager. un bit este unitatea de măsură pentru cantitatea de informaţie. Astăzi. numit şi bait. popularizându-i. Nu bănuiam atunci că. GB). valoarea pH-ului din gură devine acidă. în cele din urmă. Aşadar. Sorensen. „pH” este prescurtarea de la "pondus hydrogenii". dar până acum au fost folosiţi doar în domeniile de specialitate. în anul 1909. poate intra în concurenţă cu unul deja existent şi. Popescu. de la cuvântul englez byte.Mihaela CÎRNU. Deşi se adresează marelui public. meating. sau 1. peste ani. în contact. fresh. chiar dacă. utilizatorul cunoaşte sensul lor real. Altfel spus. Totul este demonstrat ştiinţific şi indicat de graficele prezentate în spot. masa vorbitoare decide cine rămâne şi în ce formă. nu de fiecare dată. Un bit este cantitatea de informaţie necesară reducerii la jumatăte a incertitudinii. România se bucură de cel mai mare procent al posesorilor de telefoane mobile şi media de vârstă al acestora scade tot mai mult. Un bit mai are şi semnificaţia unei celule de memorie a unui calculator care poate conţine doar una din două variante posibile: sau 0. Astăzi. marketing. apar în limbă tot mai multe neologisme.L. De aceea. după fiecare masă. favorizând apariţia cariilor.

dar folosind metoda schimbării culorii. word. a fost creată pentru o viaţă dinamică. care evoluează atât de rapid. Trebuie să recunoaştem că progresul tehnicii şi al informaticii ne obligă să ne îmbogăţim vocabularul cu o serie de termeni de specialitate. stil. însă. singurul cu pH neutru. yahoo.Asemănător cu acesta. Preferinţa pentru denumirea produsului poate că doreşte o analogie cu seria filmelor de aventuri. dolii şi racorduri”. unele aspecte mai izolate sau de scurtă durată abia pot fi urmărite. este spotul pentru săpunul Dove. Noua TACUMA. din care cea mai cunoscută a rămas Agentul 007. în limba engleză. de natură ştiinţifică. pe care nu ne-am fi dus să-l preluăm dintr-un raport ştiinţific. complexitatea fenomenului inovării lingvistice. poate. 245 . închidere centralizată cu sistem de intrare fără cheie şi sistem audio surround de 136 W cu satelit de comandă pe volan. Tot în această serie. ci ca pe un rezultat al inovaţiilor ştiinţifice. nu voi insista asupra acestui aspect al „competiţiei” între termenul străin şi echivalentul său. mopul H2O. dublu airbag. Specialiştii în chimie alimentară spun că această tulpină probiotică nu poate trăi într-un astfel de mediu. Un simplu utilizator de computer se află. internet. fereastră. şi că trebuie încapsulată special (Titirică. adobe. ci o îngrijeşte cu delicateţe. 2008).. oricum. în urmă cu douăzeci de ani. Subliniez. Receptorul primeşte ceva diferit. în faţa unei mari confruntări: limbajul şi metodologia de lucru. document. de la început. chiar va folosi termenii auziţi. de la Daewoo. care ne sunt necesari. In emisiunile teleshoping este prezentat un nou produs. Aparatul este ceva între mopul clasic şi aspirator. În Tacuma poţi conduce în stilul tău. Te aşteptăm la orice dealer Daewoo să descoperi ultima combinaţie între siguranţă. Tehnica publicitară este aceeaşi ca în cazul precedent: o abordare total diferită a produsului. de cele mai multe ori în limba engleză. Construită respectând cele mai înalte standarde de siguranţă şi având multiple dotări standard. sisteme parazăpadă. Un asfel de limbaj ni s-ar fi părut aproape imposibil. stăpânind motorul de 2000 cm³ şi 129 CP. Cred că toată lumea ştie că aceasta este formula chimică a apei. într-un spot publicitar. Cineva îi dă un vot de încredere şi îi explică secretul ştiinţific al produsului promovat. care nu afectează pielea. margini şi subventilaţie. funcţionalitate şi putere: Tacuma”. Exemplificator este următorul text de reclamă : “TACUMA îmbină utilul cu plăcutul. copiere. aer condiţionat cu reglare automată. el va fi convis de realitatea celor afirmate şi. adresat marelui public? Este greşită abordarea de acest tip? Experienţa dovedeşte că nu. Sunt inutile astfele de detalii. folosind ca agent de curăţate puterea aburului. dar mult mai problematică este utilizarea variantei româneşti pentru cineva care a învăţat totul. de asemenea. “Combinele frigorifice Samsung cu 30% mai eficiente datorită eficienţei compresorului”. Interiorul modular şi adaptabil oricărei situaţii de transport împreună cu aspectul exterior rafinat fac din Tacuma o experienţă unică. Nu-l mai prezint ca delicios. printare. intră şi texte de tipul: “Lioton conţine cea mai mare concentraţie a heparinei”. dar ce facem cu ataşare / ataşament? Aşa cum anunţam. acum este aproape obligatoriu. mulţi termeni trebuie prelucraţi ca atare şi nu traduşi: folder. dar reclama ne-a adus un termen nou. în programul original. din limbajul ştiinţific. printre care ABS cu EBD (sistem electronic de distribuţie a forţei de frânare). Chiar dacă nu va înţelege anumiţi termeni. wireless etc. a detaliilor de natură ştiinţifică cu rol de artificiu publicitar. Folosirea lor poate fi dificilă. email. Tacuma este maşina ideală pentru tine şi familia ta. web. ştergere. Nu lipsită de obstacole este traducerea termenilor (acolo unde este posibil): fişier. trăită din plin. pe placul copiilor etc. sau dispar. Acum beneficiem şi de programare în limba română. Câţi dintre noi ştiau până acum ce este Bifidus ActiRegularis .tulpina probiotică de bifidobacterium – şi că se află în flora noastră intestinală? Reclama pentru iaurtul Danone încearcă să ne convingă că varianta sa Activia este unică tocmai datorită faptului că are în plus acest bifidus. în iaurt. google. bogat în calciu. “Acoperişurile BRAMAC oferă accesorii pentru coame. încât. înainte ca specialiştii să aibă timp pentru investigarea lor.

pe câte un domeniu în parte. of course. The target audience. Trecând peste latura umoristică a ultimelor două exemple. deoarece era un „alt fel de card”. They have to take a decision about what to communicate and what to withhold. Both the mass media. Short Message Service).. Trebuie să dăm dovadă de un foarte bun spirit al limbii. L. dovedită de meşter. Ed. Craiova : Ed. also attributes meaning to certain words. Dincolo de umorul situaţiei. nu unul bancar. Doi posesori de telefoane mobile se întreabă despre „bluştuţ” (engl. Cei doi sunt foarte dezamăgiţi când află că nu pot schimba câţiva euro de pe acel card. cât şi prin tehnicile publicitare prin care sunt promovate. face posibilă transmiterea de informaţii între două aparate care se află pe aceeaşi undă radio). Sitech. nr. Cu toţii ne aflăm în faţa unei mari provocări: un număr uriaş de elemente lexicale noi.” De fapt. BIBLIOGRAFIE Popescu. meşterul zugrav îl cheamă pe ajutorul său. iar populaţia din oraşe să deprindă mult mai repede termenii noi.9/10 – 2008 Bibliografie electronică: www. trebuie să recunoaştem natura foarte serioasă a fenomenului cu care ne confruntăm. decât populaţia din zonele rurale. Unul dintre cele două personaje nu a activat funcţia deoarece se teme că prin acest „ştuţ” este ascultat de băieţii cu ochii albaştri (agenţii securităţii). pierzându-se relaţia cu etimonul: SMS (engl. Din istoria tehnicii. de exemplu: să nu confundăm bibliografia electronică cu cea virtuală (aşa cum se întâmplă în multe lucrări de licenţă). Viaţa Medicală Românescă. ajunse în posesia unor persoane. *** Revista Ştiinţa şi Tehnica. să asistăm aproape zilnic la o modificare în plan lexical. demonstraţia este una practică. 246 . se conturează confuzia creată de astfel de funcţii ale unor aparate performante. Acesta explică.tehnic-auto.Probabil multe dintre prescurtările folosite acum vor rămâne unităţi lexicale în sine. „bluetooth” – specificaţii bazate pe undele radio pentru reţea wireless personală. when reporting news items and marketing and advertising personnel have to consider the emotive power of the words they use. Savana cu teflon. punctual. 2002. care ia un burete şi şterge semnele de pe perete cu multă uşurinţă. este normal ca tinerii să fie mai receptivi la nou. în timp ce scrie ceva indescifrabil pe pereţi: ”Deci … moleculele de hidrogen sunt … adică atomii se substituie unii peste altele . al cosmeticelor şi mai ales al produselor tehnice (indiferent de tip) ne obligă. I. în aşa fel încât să ştim cum şi când să le folosim. Acest articol poate fi punctul de plecare pentru noi studii. Întrebat de clienţii săi de ce este atât de bună vopseaua recomandată şi folosită de el.. ABS (Antiblock Braking System). Different people sometimes interpret language in different ways.ro www.pagini_stiinta. Multimedia Messaging Service). B. Un alt spot porneşte de la darul înnăscut al românilor de a explica prin etimologie populară.. but it is language that helps people to identify a product and remember it. atât prin varietatea lor. indicat prin apelativul Student.ro www. autorii de reclamă au venit în întâmpinare cu spoturi autoironice. 2008. MMS (engl. Murdăria nu pătrunde şi peretele respiră.ro ABSTRACT Visual content and design in advertising have a very great impact on the consumer.twist. să explice compoziţia diferită a vopselei. Aşa cum au demonstrat-o studiile lingvistice de până acum. Dicţionar de termeni medicali. Domeniul alimentelor.. O scenă plauzibilă în societate română actuală este contextul unui alt spot publicitar: un cuplu mai în vârstă primeşte de la copiii plecaţi în străinătate un telefon mobil cu un bonus: un card de memorie de 2MB. Titirică. pentru care şi tehnologia şi terminologia acesteia nu le sunt tocmai pe înţeles. Prevăzând reacţia anumitor categorii sociale şi de vârstă la astfel de termeni.. care să se axeze.

definiţia iniţială suferind numeroase extinderi. al penetrabilităţii din partea limbilor cu care vine în contact şi al calităţii împrumuturilor. dicţionarele arată că un cuvânt latin acumulează accepţii atât de diverse. sub diverse aspecte: al capacităţii de a-şi amplifica inventarul de unităţi prin generare interioară. corecţii sau particularizări care atomizează sensul.0. Un rol important în această situaţie îl au scriitorii. precum cele filosofice sau retorice -. în 1969. pentru că „inovaţiile succesive” nu l-au substituit. multiplicări. J. dacă se doreşte reprezentarea lor ca unităţi de expresie cărora le corespunde o unitate de concept [2]. şi. a definirii sensului cuvintelor în dicţionar. Studiul istoric al vocabularului pune în evidenţă influenţa directă pe care o are asupra lui evoluţia culturii materiale şi spirituale. Benveniste. care începuseră să ocupe un loc din ce în ce mai important în viaţa romanilor. de a împrumuta masiv din greacă termenii atât de necesari pentru a exprima activităţile intelectuale. capabil să aglutineze. din 1948. numit fondul principal lexical. care a scris o serie de lucrări fundamentale ce au reprezentat o placă turnantă în metodologia de cercetare atât în domeniul vocabularului limbilor vechi. încât sensurile unuia şi aceluiaşi cuvânt ajung chiar să se opună în diverse contexte. Ei s-au străduit să facă faţă presiunii. fidel în spirit şi formă vechiului fond originar indo-european. pentru că este vizibilă o diferenţă de reactivitate a componentelor sale. lexicul reflectă cel mai prompt dinamica societăţii. cât şi în cel al lingvisticii generale. care menţin în stare activă cuvinte ori activează latenţe semantice. pe de altă parte. dând astfel un impuls favorabil şi promovând o nouă optică asupra cercetărilor. care reprezintă într-adevăr partea cu cea mai mare mobilitate prin deschiderea către împrumuturi şi înnoiri.0. şi Noms d'agent et noms d'action en indo-européen.un risc real. dar şi tentaţiei. Studiile sale Origines et la formation des noms en indo-européen. Latina nu face excepţie de la aceste tendinţe cu caracter general. dacă nu ar fi intrat în acţiune forţele centripete ale naţionalismului roman. dar constituirea disciplinei specifice este de dată mult mai recentă. Stratificarea cronologică a vocabularului îi dezvăluie. 2. inerentă. din considerente stilistice şi în mod deosebit din nevoia de expresivitate. nu a îmbătrânit”. ci i-au oferit „un supliment de resurse” [1]. restrângeri. El a combinat metoda structurală cu un interes mai mare pentru valoarea semantică a cuvântului construit şi a constituenţilor lui. Există nucleul „dur”. caracterul deschis. compozit. încearcă să ajungă la rezultate privind stadiul pre-istoric al limbilor indo-europene pornind de la datele oferite de limbile atestate. Universitatea din Craiova ASPECTE ALE CREAŢIEI LEXICALE ÎN LATINĂ Dintre toate compartimentele limbii. 3. Latina cultă s-a aflat într-o situaţie specială în perioada de emergenţă a literaturii – înţelegând prin literatură atât textele propriu-zis literare cât şi textele neliterare. O contribuţie notabilă i se datorează É. al structurării semantice sau al sistematizării morfologice. când scriitorii acuzau indigenţa graiului străbun. 1. reuşindu-se păstrarea autenticităţii şi în acelaşi timp înnoirea. caracterul stabil. cu evitarea dependenţei totale de limba greacă . din 1935.0.Dana DINU. să metamorfozeze sau să asimileze elemente alogene. Concluziile la care a ajuns É. foarte stabil şi de aceea mult mai greu penetrabil decât masa vocabularului. Sinonimia şi supletismul sunt modalităţi importante de sporire a resurselor semantice ale vocabularului latin şi de aici decurge dificultatea. dar mobilitatea lui trebuie înţeleasă relativ. pe de o parte. prin contribuţia celor mai valoroşi autori. cât şi în latina cultă. din care au avut de câştigat şi cercetările privitoare la lexicul latin. urmate de Vocabularul instituţiilor indo-europene. Adesea. Benveniste sunt consecinţa unei abordări metodologice 247 . Sporirea numărului unităţilor lexicale prin mijloacele interne a fost un proces în continuă creştere atât în latina populară. au fost puse în acţiune resursele interne ale latinei. conservator. Marouzeau observă că materialul lexical al latinei „acumulat în cursul unei lungi istorii. unul dintre cei mai influenţi şi mai inovatori lingvişti în cercetarea vocabularului limbilor vechi. Astfel. Vocabularul este compartimentul limbii cel mai sensibil şi cel mai deschis spre fenomenele extralingvistice şi de aceea se spune că este cel mai mobil. Studiul lexicului latin îşi are rădăcinile în antichitate.

devine posibilă o abordare mai comprehensivă a succesiunii palierelor sincronice. 3. Prin urmare.1. două elemente asociabile fiind asimilate unul altuia: dacă x este asociabil cu y. ca în expresia kalós híppos «cal frumos»” [8]. André Martinet numeşte cuvântul „o sintagmă autonomă formată din moneme neseparabile” [10]. şi morfeme. prin orientarea interesului către analiza atât a funcţiilor. cât şi a sensurilor sufixelor din sistemul derivaţional al limbilor indo-europene. mea). citându-l pe Guy Serbat. prin care Pierre Swiggers înţelege: „1. Cuvântul este considerat o „noţiune complexă şi ambiguă”. pentru că „dificultăţile empirice foarte felurite referitoare la delimitarea cuvintelor nu privesc. pentru că. între care trebuie amintită semantica structurală a lui Eugeniu Coseriu. înţeles ca „unitate care nu este niciodată mai mare decât cuvântul. 2. 248 . cu alte cuvinte. De aceea.structuraliste mai flexibile decât cele din perioada iniţială a structuralismului. 4. definiţie pe care o consideră „aplicabilă cuvântului în general şi care se bazează pe criteriul indivizibilităţii cuvântului ca semn care presupune un semnificant şi un semnificat: „numele este o glăsuire semnificativă pe bază de convenţie. trecând de la asociabilitate la identitate. de ex. este lipsit criterii operaţionale de definire. căci în Kalippos. 4. în care nicio parte izolată nu este semnificativă. Prin monem înţelege ceea ce alţi lingvişti numesc morfem. interesul lingviştilor se va muta „de pe derivat pe sufix. Din acel moment. decât «cuvintele gramaticale» şi nu «cuvintele lexicale»”. în ciuda multitudinii definiţiilor propuse. „dintr-o slăbiciune euristică şi metodologică” [4]. Eugeniu Coseriu acceptă definiţia «a minimum free form» propusă de L. completă în ea însăşi. Totuşi. hippos nu semnifică nimic prin el însuşi. posibilitatea de a aduce o precizare. o funcţie sintactică completă”. mea) că este cuvântul. Beneficiilor conceptuale şi metodologice ale lingvisticii moderne li se adaugă baze de date amplificate de tehnologiile informatice moderne aplicate în laboratoarele de analiză lingvistică.3. datorită căreia se poate pune în evidenţă cu mai multă acurateţe traseul diacronic al categoriilor derivaţionale active în latină în anumite perioade. după cum subliniază Chantal Kircher-Durand. 4. Acest tip de analiză a lexicului din perspectiva derivării cu sufixe îi pune într-o lumină mai clară structurarea morfologică şi semantică. Martinet face distincţie între moneme. cuvântul poate fi definit prin „capacitatea sa de a integra morfeme”. A. care sunt cele care „apar în gramatică”. orice cuvânt este egal cu un morfem sau cu un ansamblu de morfeme” [5]. 4. Bloomfield şi consideră că „noţiunea de cuvânt” este „intuitiv stabilită”.2. care permit lematizarea aproape exhaustivă a cuvintelor din textele latine. [3]. „în locul definiţiilor moderne ale cuvintelor” preferă „totuşi definiţia numelui formulată de Aristotel”. Percepţia pe care o are locutorul despre unităţile minimale pertinente se bazează pe asociaţiile pe care este capabil să le facă cu ceea ce a memorat din restul lexicului. în cele din urmă. pe care le numeşte lexeme care „îşi au locul în dicţionar şi nu în gramatică”. ceea ce el percepe ca o unitate minimală pertinentă. de fapt. Pierre Swiggers exclude eficacitatea definirii semantice a cuvântului şi se îndreaptă spre morfologie şi sintaxă.: „iūdicāmus integrează morfemele iū-dic-ā-mus…. în opoziţie cu unităţile funcţionale ale lingviştilor. În acest fel. Astfel. adică o unitate cognitivă (subl. care oferă teoria morfemului. el demonstrează convingător ca un cuvânt este o structură care se supune unor reguli bine definite de funcţia fiecărei componente. semantic al elementului de derivare”. posibilitatea de a fi subiect sau obiect al unui verb. faptul de a fi verb sau predicat al unei fraze. Există şi alte contribuţii teoretice inovatoare în domeniul lexicologiei pe care le-a fructificat lingvistica latină. în ea însăşi. de pe semnificatul global al derivatului pe semnificatul sintactic şi. Spre o definire asemănătoare se îndreaptă şi Michèle Fruyt când spune: „Cuvântul este ceea ce subiectul vorbitor crede (subl.0. Cuvântul poate fi definit ca „o entitate (de integrare morfematică) care integrează. atunci x este y” [9]. dar niciunul dintre aceste morfeme nu poate lua locul ansamblului” şi nici nu poate „integra la rândul lui alte morfeme” [6]. asupra conţinutului actanţial” [7].

Romānus. ci unitate semnificativă minimală [16]. „căţui. asocierea unei componente sonore cu o semnificaţie. lexem de sosire (numit derivat) [14]. Solidaritatea constă în ordinea fixă a constituenţilor. Sufixele fac parte din paradigmele nepredictibile.4.(de la tūs „tămâie”) şi creează aşa numitele substantive mediative. Africānus. cădelniţă”. care fac parte din paradigme predictibile. în opinia lingvistului. atât în sens concret cât şi în sens general. dar nu şi pe orā-: *oramen. cuvântul poate fi analizat sau nu în unităţi inferioare. ad. la nivel sincronic. şi a căror comutare se face în bloc.şi -ānus” pentru că hŭm(us) are -ŭ-. „preadjectivale” şi „preverbale”. spre deosebire de sufixele flexionale. precum sed. latina manifestă preferinţă pentru derivarea sufixală. El atrage atenţia asupra faptului că sintemul este analizabil în două sau mai multe unităţi semnificative minimale care se comportă ca un singur morfem şi nu trebuie confundat cu „morfemul al cărui semnificat este formal segmentabil. într-un derivat precum turibulumError! Bookmark not defined. În lucrările de specialitate s-au încetăţenit denumirile bazelor ca „desubstantivale”. la rândul ei constituită din morfeme solidare [11]. care ajung la un nou lexem . 6. cu sufixul -tor se pot crea orātor şi āctor. ca asociere între un semnificat şi un semnificant. Prin urmare. pentru că sunt compuse din două sau mai multe morfeme. Aşa cum am văzut. şi de aceea se numesc simple. „deadjectivale”. Raporturile interne dintre constituenţii derivatului sunt „pur semantice”. cras Error! Bookmark not defined. Un aspect teoretic important în creaţia lexicală latină este cel privitor la baza de derivare. dar ale cărui segmente nu pot fi creditate cu un sens precis şi. Aceasta reprezintă principalul instrument al creaţiei lexicale latineşti. ca şi oppidānus. şi se numesc construite (derivate sau compuse).. derivatele cu sufix sunt numite sinteme cu sufix de către Christian Touratier. este ataşat bazei nominale turi.0. la rândul lor. 249 . unele cuvinte sunt neanalizabile sau nedecompozabile. 6. Dintre procedeele de îmbogăţire a vocabularului. Lexicologia latină operează cu o terminologie complexă şi nuanţată. indicând provenienţa..cele care adaugă unui lexem de pornire (numit bază de derivare) un morfem legat (numit sufix).4. hūmānus nu poate fi considerat sintem. Astfel. me. 5.sau ag. termen aparţinând lui Guy Serbat [13]. care reprezintă. iar altele sunt analizabile. Exemplul pe care îl dă Christian Touratier pentru a Error! Bookmark not defined. cf. fapt asupra căruia Guy Serbat revine cu insistenţă în lucrările sale. sal. Identificarea şi analiza morfemelor. pentru că sunt monomorfematice. Păstrarea vechii denominări reprezintă doar efectul inerţiei şi nu are corespondent în realitate. pe radicalele orā. care nu pot fi separaţi. Deci.2. prin operaţia de segmentare. de pildă. „deverbale”. care adoptă definiţia lui Michèle Fruyt în ceea ce le priveşte: . dat fiind că ele aparţin unui nivel noţional anterior demarcării în părţi de vorbire [12]. pentru că îl socoteşte neconform cu realitatea lingvistică corespunzătoare epocii în care au fost create cuvintele şi propune denumirea acestora ca baze „prenominale”. sau care denumesc instrumente. nu corespund unor unităţi semnificative diferite” [15]. este probabil că aşa s-au petrecut lucrurile. Baza scapă constrângerilor categoriale. Sufixul este un indicator al clasei sintactice a derivatului. iar sufixul -bulum este ataşat de regulă unui radical verbal. este posibilă datorită relaţiilor paradigmatice contrastante pe care le angajează cuvintele. deci. dar cu sufixul -men se poate crea numai pe radicalul ag-: agmen. 6. Ca semn lingvistic autonom şi unitar. numite morfeme. Cuvântul este unitatea morfosintactică constitutivă unei sintagme. la nivel diacronic.0. sufixul -tor ataşat radicalelor verbale ora. fiind doar purtătoare de sens.creează substantivele orātor şi āctor. Sufixul -ān(us) formează în latina clasică adjective de la o bază toponimică. demonstra această afirmaţie este cuvântul hūmānus. Dar.şi ag-. care duce cu gândul la derivarea din hum(us) cu sufixul -ān(us) şi. cu alte cuvinte. dar hūmānus „este absolut imposibil să fie segmentat în *hūm.1. Caracterul unitar al cuvântului în planul semnificantului se referă la componenta fonică stabilă în mod obligatoriu şi prezentă în toate formele lui flexionare.

Fruyt) vorbesc despre „motivare internă” sau de „semimotivare” a lexemelor în cadrul cărora este motivat doar un element. De aceea. p. pe urmele lui. de tipul Romānus. celălalt definindu-se negativ. care este derivat cu sufixul -āticus obţinut prin falsă analiză după modelul siluāticus creat pe baza silua [19]. după cum rezultă din derivatul Meridiōnālis construit de la baza meridiēs plus sufixul -ōnālis. Kircher-Durand în lucrarea citată. 248. [2] Ibidem. Un alt aspect al creaţiei lexicale latine este cel al convergenţei sufixale constatate. Derivarea denominală cu acest sufix demonstrează că. Actes du Xe Colloque International de Linguistique Latine. dar şi într-unul de natură psihologică. identificarea acelor „monştri lexicali”. [9] Michèle Fruyt. în cazul adjectivelor derivate cu sufixul -ānus. Paris. mai dispuse să vadă tendinţe decât să formuleze legi. [6] Ibidem. p. p.În cazuri ca acesta. Studiile recente privitoare la derivarea sufixală acordă mai multă atenţie decât cele din trecut aspectelor stilistice care determină selecţia sufixelor. sau fānāticus. derivat din Septentriōn-. se vorbeşte despre opacitatea unor forme derivate care „trădează prioritatea semantică a derivatului asupra constituenţilor” [17]. juridic sau literar. Septentriōnālis.0. şi anume evitarea succesiunii a două consoane. textes réunis par Sylvie Mellet. [5] Ibidem. holitor „grădinar”. Paris-Sèvres. ]3] Chantal Kircher-Durand. [8] Eugeniu Coseriu. cum se întâmplă în cazul diminutivelor. Analiza unor forme derivate evidenţiază faptul că „subiectul vorbitor situează frontiera morfemului într-un loc diferit de cel impus de istoria limbii”. după părerea lui M. În cazul derivatelor gladiātor „gladiator”. Peeters. funditor „prăştiaş”. 6. care indică persoana care face acţiunea exprimată de bază. după cum apreciază C. mai flexibile. a căror opoziţie poate fi neutralizată de preferinţa vorbitorilor de a utiliza unul singur pentru a exprima ambele sensuri. în Antologie de semantică. p. deoarece se prezintă sub diferite variante sau alomorfe. 7. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. deci reprezintă un singur morfem lexical. 93. Pe de altă parte. Formaţiile orātor. p. Peeters. derivat de la fānum. în Études de linguistique générale et de linguistique latine offertes en hommage à Guy Serbat. Louvain. 9.3. unii lingvişti (M. 57. mai puţin dogmatice şi. „Pentru o semantică diacronică structurală”. Sufixele de derivare pot fi dificil de delimitat. NOTE [1] J. care s-ar ivi la întâlnirea finalei bazei de derivare cu iniţiala sufixului. 61-62. 57. a fost analizat ca Septentri-ōnālis. Klincksieck. Marouzeau. « Réflexions sur la notion de mot en latin: les verbes du type calefacio ». [4] Pierre Swiggers (1987) « Le mot: unité d’intégration ». astfel. 6. în De lingua Latina novae quaestiones. Lavency. [10] André Martinet. traducere românească de Elena Slave. 1970. Cercetările ultimelor decenii asupra creaţiei lexicale latine prin derivarea cu sufixe sunt mai realiste. în cadrul derivatului. care o citează pe M. Paris: Librairie C. actor sunt deverbale cu sufixul de agent –tor. Explicaţia acestei multitudini de variante ale sufixelor se află într-un fapt de natură fonetică. cu semantismul „originar din”. 19-23 avril 1999. În analiza semantică a derivatului este luată în calcul şi componenta subiectivă care orientează selectarea unui anumit sufix. p. alţii însă (Christian Touratier) apreciază că asemenea cuvinte sunt nedecompozabile la nivel morfematic. Quelques aspects de la formation du latin littéraire. La formation des noms par dérivation suffixale. se petrece un transfer semantic dinspre radical spre sufix care preia semnificatul „prevăzut cu activitate” (doué d'activité) [20]. 152. tipul Atheniensis. Fruyt [18]. p. traducere şi adaptare la limba română de Paul Miclău. şi al celor derivate cu sufixul –ensis care înseamnă „locuitor al”. [7] Ibidem. Grammaire fondamentale du latin. La création lexicale. 1976.4. édités par Claude Moussy. bazele de derivare sunt nominale şi au ataşate alomorfele -ātor şi -itor. Tome X. de exemplu. uiātor „călător”. Astfel. Elemente de lingvistică generală. cum sunt cele care caracterizează registrele specifice domeniilor agricol. Guy Serbat – face necesare corectarea şi revizuirea unor concepţii mai vechi cu privire la regulile care guvernează selecţia sufixelor de către locutori. de tipul turibulum – despre care vorbeşte Manu Leumann şi. 250 . Error! Bookmark not defined.

Louvain-la Neuve : Peeters. starting from the meaning of the lexemes reveals the semantic structure of the vocabulary of one particular language. p. Tome IX. p. p. Esquisse d'une histoire de la langue latine. Touratier. în Opera disiecta. Serbat. Paris: Librairie C. în Opera disiecta. to the semantic one of the derivative element”. Guy (2001). de langue et littérature latines. 312. Louvain-la-Neuve : Peeters. Quelques aspects de la formation du latin littéraire. 1994. 12. « Turibulum – esquisse d’une théorie sur le signifié des suffixes de dérivation ». 57-66. Louvain-Paris. Peeters. p. La création lexicale: La formation des noms par dérivation suffixale. édités par Claude Moussy. Paris : Peeters. op. He shows an increased interest for the comprehension and analysis of the functions and meanings of suffixes belonging to the derivational system of Indo-European languages. Peeters. 311 [17] Marius Lavency. following its inclusion in the scientific framework of the structural linguistics in the first three decades of the twentieth century. BIBLIOGRAFIE Coseriu. Fruyt. New perspectives are opened by the structural semantics elaborated by Eugeniu Coseriu who. p. Grammaire latine. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Éditions Peeters. [18] Ibidem. Kircher-Durand.[11] Marius Lavency (1997). (1949). 465-478. [20] Guy Serbat. « Le mot: unité d’intégration ». Grammaire fondamentale du latin. Louvain : Peeters.. 251 . Swiggers. în Linguistique latine et linguistique générale. Marius (1997). Guy (2001). 17. Paris-Sèvres : Peeters.Neuve. The increase of the number of lexical unities through internal resources constituted a permanent process in Vulgar Latin. de langue et littérature latines. Louvain-la Neuve : Peeters. Lavency. p. Deuxième édition. 19-23 avril 1999. 63-72. as well as in Classical Latin. VSVS. en Linguistique latine et linguistique générale. For the most part. as the French linguist Guy Serbat observes. Klincksieck. Syntaxe latine. Subsequently the linguists’ focus will shift “from derivative to suffix. p. Benveniste. 499-534. Lovain-la. (1928). [19] Ibidem. traducere şi adaptare la limba română de Paul Miclău. traducere românească de Elena Slave. Bucureşti: Tipografia Universităţii Bucureşti. 242-324. [14] Christian Touratier. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. Travaux de linguistique générale. who produced some fundamental writings later to become milestones in this branch of investigation. He also convincingly succeeds in proving that the word is a structure submitted to a set of rules governed by the function of each of its components. Grammaire latine. în Opera disiecta. A. 465-478. p. Paris : Librairie Hachette. p. Louvain. în Antologie de semantică. Éditions Peeters. Eugeniu (1976). J. de langue et littérature latines. « La dérivation nominale ». Travaux de linguistique générale. 63-72 [13] Guy Serbat. Guy (1988). Louvain. « Les dérivés nondéverbaux en –tor (-trix) ». p. „Pentru o semantică diacronică structurală”. Pierre (1987). [15] Ibidem. [16] Ibidem. The study of the Latin vocabulary was and still is one of the most interesting fields of Latin linguistics and has generated a formidable scientific literature. « La dérivation nominale ». Martinet. from the general meaning of the derivative to the syntactic meaning and finally. Deuxième édition. Nevertheless. în De lingua Latina novae quaestiones. 81-94. p. « Turibulum – esquisse d’une théorie sur le signifié des suffixes de dérivation ». VSVS. Serbat. the discipline of Latin lexicology as such is of relatively recent date. « Réflexions sur la notion de mot en latin: les verbes du type calefacio ». Christian (1994). ABSTRACT This article intends to take a closer look at some aspects of Latin lexicology and lexical creation in Latin. André (1970). « Les dérivés nondéverbaux en –tor (-trix) ». p. Serbat.Paris. cit. Actes du Xe Colloque International de Linguistique Latine. Louvain-la Neuve.Paris. în Études de linguistique générale et de linguistique latine offertes en hommage à Guy Serbat. Travaux de linguistique générale. Marouzeau. in more recent decennia these modern theoretical and methodological reference points have successfully redirected the research towards the Latin lexicon. Meillet. [12] Guy Serbat. 534. Éditions Peeters. Chantal (textes rassemblés et édités par) (2002). Michèle (2001). p. 2001. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. Syntaxe latine. Elemente de lingvistică generală. 310. în Opera disiecta. p. textes réunis par Sylvie Mellet. One of the most important contributions to the innovation of the study of the vocabulary of the ancient languages is that of É.

” (Ion Creangă). onomatopiecă.” (Eugen Barbu) „. îl consideră creaţie expresivă. / Un lup înnărăvit la piei de oaie.. în a căror componenţă identificăm o terminologie de origine turcă.” (Tudor George).” (Emanoil Bucuţa). cu atât mai mult cu cât limba turcă însăşi uzitează foarte des expresiile rimate. cu de-a sila”: „Numitul pare-a fi cu anasâna.Cătălin ENICĂ. „Iară eu amandea pe uşă afară.): „.amandea! < tc. în grai şi suflet. Universitatea „Dunărea de Jos”.. beletristic. obţinut evident prin derivare regresivă şi deviere semantică din anasâna. Ni se pare însă că originea sa turcească este indubitabilă.” (G. „Iar o iei cu anasâna. Expresia are sensul „de când e lumea şi pământul” şi nu „de pe timpul lui Adam”. La G. în care baş are rolul de a amplifica negaţia: „Aş baş. şi babalâc. compus în care identificăm tc. baccea etc. cu aceeaşi formă şi acelaşi sens. âmande! ~ iagmande. Iogu. deloc! râse de la locu-i fata. cu forme şi mai ales cu sensuri obscure pentru vorbitorul de azi.” . Galaţi TERMENI ÎNVECHIŢI DE ORIGINE TURCĂ – CONSTITUENŢI AI FRAZEOLOGISMELOR ACTUALE Limba română contemporană păstrează în varianta sa colocvială. astragal”. în Dicţionarul de cuvinte argotice. nicidecum!”. în limba turcă adam babadam înseamnă „din moşi-strămoşi” (baba este termenul politicos de adresare pentru o persoană mai în vârstă de sex masculin. publicistic etc. ci şi în limbile de origine. Graur. aşa cum apare în majoritatea dicţionarelor şi interpretat la unii critici... Volceanov. . Dintre acestea. DER etc. Este corespondentul masculinului baba sân şi apare mai ales în formulări conotate negativ.. cu sensul „fuga!”: Pentru acest termen.arşic < tc.adam babadam. pătrunsă de cele mai multe ori prin intermediul limbii populare. „a face praf”. în cazul nostru identificându-se un aş baş..” (Ion Creangă).” (G. aşık „os de la piciorul mielului. Mai mulţi cercetători.. etimologiile identificate în DA. în fine un număr însemnat de turcisme este semnalat în expresiile colocviale. echivalentă cu „a face aşchii”.. Originea expresivă.anasâna < tc. hâşa „da de unde!. altele rămân graţie unor texte literare de inspiraţie folclorică. ala bala.M. dar cu o semantică bogată şi o mare expresivitate în contextele în care se inserează. îi identifică etimonul hemende „şi imediat”. aşa ni-era obiceiul să facem la scăldat de când Adam Babadam. anasını (ana sın „mater eius”) înseamnă „cu forţa. 252 .. Zamfirescu). că-l fac arşice. pătrunse ca atare în limba română.. unul din multele expemple de frazeologisme rimate ale limbii române. bărbat”. Ar fi totuşi de luat în considerare şi compunerea hemen + dek „până ce. TDRG.” sau „până la.: „Să nu mă-nfurie. o serie de expresii. înregistrat fie singur. v. printre care adam babadam. .aş! < tc. printre care şi Al. Apare frecvent în expresia argotică „a face arşice”. Astaloş). adam „om. „a zdrobi” etc. este menţionat termenul anasin „bătăuş”. o parte sunt total uitate.când te izbesc te fac arşice. ceat pat etc. Am ales dintre acestea o serie de frazeologisme pe care le-am considerat mai interesante prin raportarea la contextele diagnostic în care au fost reperate: . dar şi în stilurile cele mai permisive.. a căror origine ne este necunoscută de obicei. a acestor cuvinte nu se poate susţine cât timp ele sunt identificate nu numai în română. nu sunt identificabile. . fie în expresia „ei aş!” „nu zău”. aman zaman. După acelaşi tipar au fost create mai multe turcisme compuse.. menţionat anterior..

caracterizează vocabularul meseriilor. „Având noi timp berechet. Astaloş).” (L.. Mai rar este înregistrat în formulări precum: „de başca”: „. istericale”) apare în frazeologisme diverse. cacciocavallo): „.. başka „alt. cerbul dormea ca un bei.... pe furiş. mai ales în variantele care cultivă sensurile peiorative: argoul. kaşkaval „sortiment de brânză” (cf. abundenţă”: „Spor şi berechet să ne dea Dumnezeu!” (Tudor Muşatescu). se întinseseră şi ceilalţi la caşcaval...” (Eugen Barbu).caşcaval < tc. mai ales în variantă ironică: „. Este evident că sensul cuvântului a fost transferat dinspre inanimate către anatomia umană.” (Eugen Barbu) ori locuţiuni verbale: „. desemnând încheieturile.” (Vasile Alecsandri) sau „. chiar statura sau constituţia individului. bahşiş (înregistrat deja în Codex cumanicus.” (Ioan Groşan). başca < tc. bızdık „puşti” (fig..” (Ion Creangă). it.” (Zaharia Stancu). istovit”). a da etc.. .” (Eugen Barbu).” (Mircea Cărtărescu).berechet < tc.balama < tc. preluat tot de la meşteşugari. Toţi aceşti termeni devin expresivi şi metaforici în expresii pitoreşti. başca mărunţişul. cu sensul de „răsplată pentru scrib”) apare într-o serie de expresii în poziţie postverbală... limbajul vulgar etc. pe deasupra”: „Erau peste treizeci [de cai].. tinereţe cu bâzdâc. „ca bimbaşa Sava” ori ca biblicul „în sânul lui Avram”: „. ...bâzdâc < tc. „Vreau să mă întind la caşcaval. articulaţiile.. pe care nicio balamauă / Nu mi-l mai ţine. precum locuţiunile adjectivale: „... „Om şui. M. bey „prinţ. „de aceeaşi teapă”): „Toţi dintr-un calâp scoşi.. De aici derivă sensurile contextuale ale unor expresii. cum se dă bacşiş.calâp < tc. pe care tradiţia le-a cultivat.” (Şerban Foarţă). „toană. părul meu de başca. . conducător.. baglama „dispozitiv de închidere-deschidere”... „Vreo două pungi de bani. kalıp „calapod. După cum se observă. de altfel popular şi frecvent.. tighel – de la croitori etc.. „Scos din balamale din această ispită neaşteptată. . ... „a-l ţine balamalele” („puterile”) sau „muiat din balamale” („obosit.. iar unul din sensurile de astăzi este cel originar „în plus.” (Romulus Vulpescu). başca ce a mai forfecat pe de lături. dar şi în beletristica de calitate. tipar” este consemnat în expresii de tipul „pe un calâp” sau „dintr-un calâp” („de acelaşi soi”..bacşiş < tc. este foarte expresiv. nobil turc sau de altă origine”.” (Ioan Groşan). bei cât te ţin balamalele. sau perdaf – de la frizeri. Reprezintă idealul existenţial sinonim cu expresii precum „ca un paşă”.. capriciu. am dus-o ca beii. . ţie-ţi sare bâzdâcul. este consemnat încă din Codex cumanicus.” (Gabriela Adameşteanu). „. başca mânji şi cârlani...” (Damian Stănoiu). dată fiind plasticitatea sa deosebită.” (G. Arcade).” (Fănş Neagu). altă”.. după a lua. „Pe furiş. termenul.. ca şi cherestea. bereket „belşug. 253 . ca bacşiş/ Pus în palma unui nor. „Luna ese găurită dup-o turlă. precum „scos din balamale” („scos din ţâţâni sau din sărite”).” (Fănuş Neagu).” (Nicolae Filimon).: „Că era salon deschis cu bacşişu de împins.bei < tc.

„boală”. În română are două sensuri principale: 1. iar la animale marchează perioada rutului: „... în română sensul evoluează către „lucru de nimic. „a se întinde la caşcaval” înseamnă „a dori mai mult decât îţi este permis”. Cu semnificaţia din cea de-a doua serie este înregistrat într-o largă gamă de contexte: „. confundate de obicei în română.. Din chilipir este derivat chilipirgiu. prin personificare.. În română. de obicei. ceea ce pare puţin probabil. şiretlic. Identificarea semnificaţiei corecte se poate realiza graţie unui alt excerpt din literatura beletristică: „. Orăşanu). termen cu sens depreciativ. Astăzi se foloseşte foarte puţin cu sensul originar. aşa cum se menţionează în MDA. „Aici apoi întoarce chichiţe şi dulapuri... în expresia „a trage dulapul”.. kelepir însemna la origine „marfă ieftină (de ocazie)”.dambla < tc. Ca şi edec.. fără valoare”.” (Mihail Sadoveanu). 254 . .” (Mateiu I.. dizgin „hăţuri. Considerăm că nu provine din verbul turcesc daldırmak.” (G. Este de fapt un calc lingvistic după tc. persoanele fără valoare.” (Ibid. are Tinculina Gaiduri o căţeluşă în dârdoră. prin extensie...dulap. Dicţionarele noastre ignoră această sursă. sensul evoluând către orice profit neaşteptat sau câştig uşor (şi nemeritat): „Ce chilipir mai căutase.chilipir < tc.” (Ibid. „Şi regimul cu guvernul azi dau ţara în dulap.dezghin < tc. În unele dicţionare nu este înregistrat. bahmeţii se răsfirau în dezghinuri. Astfel se explică şi sensul actual „lovitură de genunchi sau de pinteni dată calului”. să te grăbeşti să-ţi faci damblaua. . Astaloş)..” (Horia Gârbea).. Apare frecvent în expresii depreciative: „Am rămas cu ciurucurile. frazeologism cu aceeaşi semnificaţie: „Eram tare şi mare şi meşter la dulap.. çürük „stricat. Cu primul sens este înregistrat frecvent mai ales în limbajul popular: „. dar şi metaforic: „. Are mai ales semnificaţia figurată de viclenie. la grabă. desemnându-l pe amatorul de câştiguri facile. Este înregistrat în literatura istorică. molima versificării se întinsese teribel. desemnează.. cu piciorul sau cu frâul. „a sta la dârdoră” e sinonim cu „a sta la palavre sau la taclale”.).. în altele apare cu etimologie necunoscută sau de origine bulgară.. Caragiale).. damblaua lui Cosma era să aibă buluc de lume..” (Al.. 2. „a râvni (fără merit) la ce nu ai”. . carnea moale..). „.dardăr. deoarece sensul respectivului verb este „a scufunda”. Etimonul corect este dırdır „trăncăneală. .” (Gabriela Adameşteanu). Este înregostrat încă din Codex cumanicus ca termen care desmenează genunchiul calului sau pe cel al omului. ceartă”..) .” (Anton Bacalbaşa). cu sensul primar: „. . În consecinţă.. viciat”. sinonimă cu „a juca un renghi” sau cu „a trage sforile”. damla „apoplexie”. Cel la care ne referim este dolap „scrânciob”.. sporovăială... dolap cevirmek. ca mojicul la caşcaval. În limba turcă se înregistrează două cuvinte cu forma dulap.” (Ibid..ciuruc < tc.” (Fănuş Neagu). frâu”..„A se întinde la caşcaval” este interpretat de multe ori greşit prin confuzie cu altă expresie uzuală „a se întinde precum caşcavalul prăjit”. „pasiune sau viciu”. T. hai deci să dăm dezghin fantaziei. lovit de dambla.” (Eugen Barbu). „A fi în dardor” se referă la activitatea febrilă.. considerând că dezghin provine prin derivare regresivă şi palatalizare din verbul a dezbina. bâţâită de damblale.. O. „. orice îndemn al calului.” (Al.. Odobescu). cu varianta dârdoră. Teodoreanu).. marginalizate în societate: „Ciurucurile treceau afară la munca grădinilor.” (N.

pop.” (lit... Turca l-a luat din limba persană cu forma heçi.laf < tc. mai ţii minte hogeacul d-altădat?” (Mircea Cărtărescu).giurgiună. Este un cuvânt foarte vechi care avea la început sensul de „adăpost. desfrânare”: „. Volceanov.giugiuc < tc. În română capătă sensul figurat „gingaş. prin extensie „deşănţare.. çül. Şi-şi retează gioalele dacă-i put picioarele.” (Horia Gârbea) . drăguţ. este consemnat mai ales în expresia „a sta la lafuri” şi în echivalentele ei: „.. hatır „favoare”: „.. vorbărie”. iar hatâr nu înseamnă numai „favoare sau concesie”. un târg întreg îl juca giurgiuna. a cărui semnificaţie originară este „cu formă frumoasă”. „.hatâr < tc.Ba. ţi-ai luat fetveaua. plata în sens negativ”): „Când răsare [nenorocirea]. bazându-se pe frecvenţa mare a termenului în comunicarea infantilă.. faceţi-mi hatârul şi lăsaţi-mi mâinile libere.. „... care în turcă comunică deja ideea de mai mult.” (Romulus Vulpescu)..hogeag (cu var. ocak.. iar în literatură. când o duceam la hogeac/ Îmi spunea că-i sunt prea drag. dar în română i se mai ataşează un „mai”. în contexte satirice: „. lıf „palavră.” (Mateiu I. ce vrei. locul intim. plăcere.. prin extensie ironică. eventual militar”. iar astăzi.gigea < tc. prin extensie referindu-se pur şi simplu la picioare...). În limbajul nepretenţios „a face hatârul cuiva” înseamnă „a-i face pe plac”.. dumnealor se apucaseră la lafuri.” (G.” (Fănuş Neagu).. Circulă în română mai ales în sintagma „aşi lua fetveaua” („pedeapsa. giurgină < tc. poftă”: Ei.” (Mircea Cărtărescu). Respectivul dicţionar neglijează însă cuvintele cu aceeaşi rădăcină existente în turcă şi desemnând realităţi cu aceeaşi semnificaţie: gigim „ţesătură orientală”.. devenit la noi bigi-bigi. ceea ce explică nevoia de amplificare prin nici cât sau ba cât (acelaşi lucru se înregistrează şi în cazul lui abitir. hornul sau coşul.. cu var. niciun pic”. hogeac sau ogeac) < tc.. ci şi „toană.Elvira. . unsuroasă.. Este înregistrat încă din Codex cumanicus cu sensul „nimic”. Dicţionarul de cuvinte argotice). În română circulă şi cu formele alterate hăci sau hâci.fetvea < tc.... al întâlnirilor (amoroase): „. Înseamnă „deloc. o cărticică groasă..giol < tc. mi-am făcut hatârul.” . 255 . drăguţ”: „. în română se foloseşte mai ales la plural cu sensul de încheieturi ale picioarelor. româna nu-l împrumută astfel. „Ba cât hăciu.hici. cici „nostim. Această semnificaţie s-a nuanţat mai apoi. retras. bre!” (Gala Galaction) . grea. . Astaloş) . fetva „decizie legală a unui muftiu”. Caragiale) .. îl cunoşteai mai de mult? / ..”. Două fete din Agigea/ Amândouă tare gigea. DER îl consideră creaţie expresivă din limbajul copiilor.. . gigea.. deşi în turcă are sens superlativ. termenul începând să desemneze vatra. cücük „mugure”. toate giugiuc. Literatura cultivă mai ales în stilul ironic acest cuvânt: „.. curcına „dans comic”. Interesant este faptul că. Este consemnat în expresii argotice şi vulgare de tipul „a da la gioale” (vezi G. „mai abitir ca”)..” (Eugen Barbu). el grăia păsăreşte. simpatic”. L-am identificat în textele lui Vasile Alecsandri: „.. cât hăciu [decloc]. „a satisface”. gingirlie „cafea cu caimac” sau compusul gigi-bigi.

perghel..” (Mateiu I. maya „drojdie. prin extensie. pe care o înregistrează majoritatea dicţionarelor consultate. . Cuvântul turcesc. Apare mai ales „a da cu sâc” . sau. Astaloş).” (I. „vopsea.” (Constanţa Vintilă-Ghiţulescu). privitoare la plată: „pe loc”.. În consecinţă.. Văd că ai mai prins maia. care au însă un sens comun. talafuri.” (N.renghi < tc. sıık „necaz. „a pierde vremea”: „Vă jucaţi de-a perghelu?” (Mircea Nedelciu).. cuvântul trebuie pus în relaţie cu verbul sıkmak „a bulversa”.Dicţionarele semnalează. semn de vânzare bună. fiindcă şi grecii foloseau cuvântul. apare într-o serie întreagă de contexte ironice: „Vezi să nu-i fac saftea pe spinare. la origine.. „a vorbi de rău”. Circulă mai ales în limbajul argotic în diferite expresii. Este consemnat rar. Caragiale). . Orăşanu). rengi. .. termenul dezvoltă. în expresia „a prinde maia”. . referitor la un joc al copiilor. dar poate fi întâlnit şi în proza actuală cu tematică istorică: „. în consecinţă. cum îl consideră unele dicţionare. Pe lângă sensul originar.. adaptat în limba lor σεφτές „prima vânzare. cu derivatul său sâcâci „săcăitor. ferment”. din turcă şi din greacă. Este înregistrat încă din Codex cumanicus cu sensul de „compas”. În română dezvoltă o serie de sensuri înrudite.T. Termenul este înregistrat mai ales în varianta comercială a limbii vorbite cu sensul de „numerar”.mangal < tc. o să-i facă saftea.. că te usuci. ar putea fi totuşi un împrumut multiplu. În expresiile româneşti capătă semnificaţia de „păcăleală.... sau „a fi într-un stadiu oarecare de înavuţire”: „. . în loc să frec podelele.L. „cu banii jos”.T. farsă”: „.” (Fănuş Neagu). . Orăşanu). etimonul său telâfi are sensul de „compensare verbală sau replică”. frazeologismul „lafuri şi talafuri”. Pe lângă vehicularea în limbajul comercial. etimon al expresiilor româneşti. cuvânt rar. siftah. [viaţa] mi-a jucat numai renghiuri urâte.. de asemenea. dever”: „. „a necăji” şi chiar „a forţa”.” (Romulus Vulpescu). bineînţeles. peşin „imediat”. are forma pergel.” (N. „a pierde vremea”: „Nu târnosi mangalul. explicând al doilea cuvânt. a enerva”. şi ideea de „a se învârti (fără rost)”. supărător” şi cu familia pe care o dezvoltă în limba română.saftea < tc. Caragiale). „a calomnia”. turcismul dialectal sefte. „Vrea bani peşin. „a tulbura”. frecam mangalu’. ceea ce vrea să însemne „a se ajunge. neplăcere”. impertinent”. „lafuri şi talafuri” prezintă actul de comunicare verbală ca succesiune de replici şi contrareplici.”.peşin < tc. sinonimă cu „a prinde cheag”. . a se îmbogăţi”. .” (G. în tonalitate ironică: „Şi taie frunză verde şi lafuri şi talafuri.. să nu-mi facă casa dă rizil cu vorbe de ocară. Dicţionarele îl înregistrează la Ianache Văcărescul: „.. DU) sik nu este corect. prin tendinţa limbii turce (şi. în frazeologismul „a face de rizil” înseamnă „a face de râs sau de ocară”..”: 256 .. „imediat”. a românei) de a rima expresiv unele sintagme. au făcut rizil Înpărăţiei.maia < tc..sâc < tc. în primul rând verbul a sâcâi „a supăra. rezil „neruşinat. „..” (Ioan Groşan). Etimonul dat în unele dicţionare (v.. culoare”.. „direct” etc..rizil < tc. mangal „combustibil”.: „Plătim peşin şi ne jucăm. înseamnă. cum se zice. nu din forma rehk. sinonim cu un alt turcism învechit naht.” (Ioan Groşan)..„a sfida” sau „a-şi bate joc de. Totuşi talaf este identificabil în limba turcă.

şart „rost. Tomul VII Partea I. III. fascicula 2: ladă-lepăda. a grăi etc. Tomul XIV: Litera Z. Am întrebuinţat pentru acest studiu cele mai importante dicţionare etimologice ale limbii române. 1913-1949 (Tomul I. 1940. Litera R (1975). devenind sinonim cu „a nu valora mare lucru” (referitor mai ales la inteligenţa unor persoane sau la calitatea lor morală): „. . având următoarele sensuri: „direct”. fasciculele 1-5. nu bate niciun tenchi mai mult. J-lojniţă). -şart < tc. îi ţinea acum pe toţi pe veresie. Partea a II-a. tire-iplik (etimologic. sârbă în limba română. „ţesătură de bumbac”. „cu socoteală”. Partea 1. pe lângă sensul originar dezvoltă şi altele. tenk „o pătrime de gram”. (DER) Dicţionarul etimologic al limbii române. precum „monedă de mică valoare” sau „bani mărunţi. dar şi greacă.. Iordan. ceea ce demonstrează că degradarea semantică a termenului continuă în variantele vulgare ale limbii.L. deşi balcanismul acesteia nu este întotdeauna conştientizat. Bucureşti.Iordan. Tomul XII. .” (I. Gr. împreună cu verbe ca a spune. „deschis”.. V (1929). „profund”. BIBLIOGRAFIE Ciorănescu. de multe ori cu o mare frecvenţă în vorbire. ca termen ironic. partea I: F-I. Existenţa acestor termeni în limba română demonstrează că.: „. pe care îl glosează prin „persoană lipsită de importanţă”. fasciculele I.Graur. Al. pot să zic.tenchi < tc.). Th. apărut şi în volum. II (1914). CXXXVI+1076. Bucureşti.” (N. partea a II-a: C. fir”). Litera P (19721984). editat de Academia Română sub conducerea lui Sextil Puşcariu. sarcastic etc. În limbajul colocvial circula mai ales în expresia „pe şart”.. 1949.. 1907-1913. Litera O. M. „. Al. Litera V (V-veni). Tomul XIII.T. a rosti. fără să-şi pună problema originii sau a semnificaţiei respectivelor expresii. Orăşanu).Coteanu. om împăca toate după şartul lor. [unde-s duşmanii] ca să le dăm cu sâc?” (L. 1997-2002. partea a II-a. satiric. Hristea.. Tomul IX. într-o gamă largă de expresivitate. Tomul VIII.” (I. . Al. Tomul XI. Caragiale). VI. dar a căror origine îi scapă în majoritatea cazurilor vorbitorului. fascicula introductivă şi fasciculele 1-13 (M-muzur-aga). Litera U (2002). Partea I. Interesant este că G. fascicula 3: lepăda-lojniţă.„Când noi. S.O. Litera Ş (1978). Tipografia ziarului „Universul”.. Ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin. paralâc etc.” (V. fascicula 1: J-lacustru. I. a Turchiei floare. Partea I. „sincer”. (1965-1968).. tire = „bumbac tras în fire”. 1914-1940. Sensul din limba turcă. Puşcariu. Este conotat. I. Graur. D-de. în expresia „a merge tiriplic”. IX (19361940). T. / Merge tiriplic. partea a III-a: D-de. „. chiar degeaba”. VII. Partea a 2-a. printre care Vasile Bogrea. Tomul X. Litera T (1982-1983). 1916-1934. pe datorie. 1937. Orăşanu).. bulgară. Tomul VII. I. împrumuturile de origine turcă. Sensul este transferat dinspre comercial spre spiritual.M. 2000 257 . mărunţiş” (sinonim cu metalâc. Brâncuş. există şi persistă în frazeologisme. Litera V (Venialvizurină). / Într-o slavă stătătoare// Dăm cu sâc / din Isarlâc. Tomul VI.” (Ion Barbu).. bea pe veresie.. tomurile I-II (A-C. Litera Ţ (1994). Tomul XI. Librăriile SOCEC. Volceanov înregistrează în dicţionarul său de cuvinte argotice termenul tiriplici. Serie nouă.. care le întrebuinţează în mod reflex. *** Dicţionarul limbii române (DA). echivalentă cu „a merge găitan” sau „a merge şnur”: „Treaba. fasciculele 1-5. partea I: A-B. (1969). 1948/9) [fără editură şi an] *** Dicţionarul limbii române (DLR). IV. Sadoveanu). Litera S (1986-1994). Arcade). VIII. evoluează în română în mod spectaculos. Bucureşti: Editura Saeculum I. Popa).tiriplic < tc. Părţile 2 şi 3. Editura Academiei. Alexandru 2002. Academia Română – Redactori responsabili: I.” (N. Bucureşti.veresie < tc. iplik = „aţă de cusut. Rosetti. socoteală”: „.. Partea 2. mănâncă pe datorie. „inteligent”. veresiye „pe credit.. precum şi studiile unor etimologi consacraţi. Tomul al II-lea. Litera N (1971).

Tiktin. tomurile I-III. Petriceicu. vol. 2001. Biografii-motivaţii.IV: S-Z (1958). as well as in those styles which are more permissive (literary. 2002. literele I – Pr. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Dicţionar de expresii româneşti [2001]. H. Ediţia a II-a. Rumänisch-DeutscheS Wörterbuch (TDRG) I: 1903. Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române. literele D – H.I. George. Bucureşti: Editura Academiei. II: [1889].II: D-L (1956). [Bucureşti]: Editura Academiei. 1886-1893. literele Pr – Z. *** Dicţionarul limbii române moderne (DLRM). vol.. [Bucureşti]: Editura Livpress. *** Micul dicţionar academic (Academia Română.IV. Bucureşti. Lazăr 1998. 258 . literele A – C. III: 1893 (1895)). Anca. [Bucureşti. Rosetti”) vol. (I: 1885 (1887). At the beginning.*** Dicţionarul limbii române literare contemporane (DLRLC). ABSTRACT In its colloquial variant.II. Dumistrăcel.III. ediţie revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. A-C (1955). II: 1911. Şăineanu.]: Editura Teora. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş. vol. Hasdeu. vol. revăzută şi augmentată.. 2003. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. Volceanov. Dicţionar universal al limbii române (DU). Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor. Ioan Oprea. vol. although they were extremely rich in their semantic aspect and expressivity in the contexts they were part of.I-IV 1955-1958. Chişinău: Editura Litera. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu.I. vol. Our intention is to select them and discuss their semantic aspect.I reeditat [1998]. 1998. Bukarest Staatsdrückerei. Carmen-Gabriela Pamfil. vol. III: 1924. Etymologicum Magnum Romaniae (HEM). 2003 (MDA).III: M-R (1957). Bucureşti : Stabilimentul grafic Socec şi Teclu. these expressions were adopted in the popular language and had forms and meanings rather obscure for the contemporary speaker. Volceanov. 1958. Stelian. [Iaşi]: Institutul European. vol. vol. journalistic etc) the Romanian language still presents a number of expressions of Turkish origin.

economics. Whether a neologism 259 . According to Oxford English Dictionary the term neologism was first used in print in 1772. or word of mouth. technological and social change. We have suggested that neologisms are central for innovation.introduction of something new needs communication. So innovation journalism enables society to discuss innovation processes. Neologisms often become accepted parts of the language. The role of mass media in creating communication bridges over different cultures is of primary importance.” Neologisms often become popular by way of mass media.the news spreads the new words to us so that the new things can be included in our language. using the following intuitive arguments: . The term e-mail. Neologisms also can be created through abbreviation or acronym.Liubovi HOMULO. . a journalist needs at least knowledge of science. and that news quality remains as high as possible. . by intentionally rhyming with existing words or simply through playing with sounds. as used today.therefore: journalism enables society to discuss new things and introduce innovations. “Neologism”. though most of these ceased to be such through time and acceptance. at some time. is an example of a neologism. Disnefication and McDonaldization are now in everyday use. This new challenge could be defined as a new journalistic beat. Neologisms are especially useful in identifying inventions. new phenomena. or to make older terminology sound more contemporary. This applies for all journalism covering innovations. from Greek neo ‘new’ + logos ‘word’. Neologisms often become popular by way of mass media. is a newly coined word that may be in the process of entering common use. One of the most challenging tasks for contemporary journalism is to understand and report on the global and local innovation ecosystems. according to the dictionary Wikipedia. technology. and that journalism is central for introducing them. they disappear from common use just as readily as they appeared. It introduces language for how innovation happens. Taylorism. to synthesize pre-existing concepts. Neologisms are often directly attributable to a specific person. including academic discourse in many fields renowned for their use of distinctive jargon. . the internet. Recent coinages such as Fordism. To do this. The more complicated our world becomes through economical. however. at some time. the more essential that news media work properly. term or phrase which has been recently created (coined) – often to apply to new concepts. and called innovation journalism. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. the Internet and the word of mouth. The new terms are often created by combining existing words or by giving the words new and unique suffixes or prefixes. is “a word. Neologisms tend to occur more often in cultures that are changing rapidly and also in situations where there is an easy and fast propagation of information. and thus. period.communication requires shared language. but has not yet been accepted into mainstream language. Injo – journalism about innovation processes and ecosystems – is a special case. . is arguably a neologism itself. or old idea which have taken on a new cultural context. Every word in a language was. Chişinău NEOLOGICAL BURST IN MASS-MEDIA A neologism.new things need new words or word combinations to be a part of the language. or event. discussed and introduced. Every word in a language was. publication. which can affect the rate of innovation even more than the journalism about the innovations themselves. ceasing to be such through time and acceptance. Other times. a neologism. a neologism. political processes and legal systems.

The term “Political Correctness” (P. then came paternity leave. For example. gratie or reţea and lock as blocare or bucla. word-combinations and phrases to name things. The former president of the USA Bill Clinton often used the word “gridlock” when he talked about difficult situations. is to reject scientific development. This term can be translated as poziţia politică corectă. others meet opposition. Some of them are accepted very quickly. especially those dealing with sensitive subjects. Neologism can be: Unstable – extremely new. Coleridge’s poem 260 . Language experts sometimes object to a neologism on the ground that a suitable term for the thing described already exists in the language.continues as part of the language depends on many factors. having met problems with too many no longer needed cats and dogs in America. achievements in political and social life referring to representatives of all ethnic and sexual minorities in proportion. Virgin Mobile has offered five unpaid days off to staff who have a new puppy or kitten. new words or new interpretations of old words to describe and explain reality in new ways. Opinions differ on exactly how old a word must be to cease being considered a neologism. No new science is possible without neologisms. These new words may be equivalents for the already existing terms or may denote something new. deriding the neologism as “abuse and ignorance of the language. Stable – having gained recognizable and probably lasting acceptance. Neologisms may take decades to become “old”. Creators of a language are people who. scientists and scholars offer new words. Particular objections and accusations of political incorrectness are addressed to the Eurocentric supporters. sometimes in the same way.T. but not yet having gained acceptance. probably the most important of which is acceptance by the public. are often objected to on the ground that they obscure the issue being discussed. with the necessity to present works of art and literature. This term may be explained as . The meaning of the word albatross is based on S. cultural acceptance probably plays a more important role than time in this regard. No sign of scientific conservatism is so telling as the rejection of all but the established concepts of a school of thought. But in the majority of dictionaries we can find only the translation of its compounds: grid is translated as grilaj. as follows. How could Aristotle had developed the logic of syllogisms or Newton the theory of dynamics without new vocabularies and definitions? They were neologists. Every day different organizations and enterprises.too many animals suffer from being abandoned by their owners and are to be subjected to euthanasia. often despicably. the International Society for Animal Rights (ISAR) in the USA. emotions and terms. it is no longer a neologism. a company spokeswoman said.C. And now we have “pet-ernity” leave.” Some neologisms. sometimes everyone in his own way. has proposed the new term “pet overpopulation” to be included into English dictionaries. or being used only by a very small subculture. Or pet-ernity leave – the domestic animal equivalent of maternity leave introduced in Australia. For new knowledge there is no way around the creation of new terms and concepts. “We recognize that our staff may want to be at home for the first week or so with their new addition. and everybody who wants to contribute new knowledge must be. But the new meaning of this word is impas. being proposed. Australia’s Herald Sun reported on a novel employment perk offered by Virgin Mobile down under: First we had maternity leave. To reject neologisms. punct mort. emerged with the appearance of the idea of Multiculturalism and. neologisms invariably undergo scrutiny by the public and by linguists to determine their suitability to the language. to settle the pet and get them used to their surrounds”. Diffused – having reached a significant audience. When a word of phrase is no longer ‘new’. create turns of speech which become usual for expressing different things. After being coined. Non-experts who dislike the neologism sometimes also use this argument. however. for short).

since winning these states is the best opportunity for a party to gain electoral votes. A blue state tends to vote for the Republican Party. the translation is prostie. a kind of teaching and learning that heretofore has been unimaginable (Meehan and Moxley. This unofficial system used in the USA stands in contrast to the system of political colors in most other long-established democracies. rather than specifically referring to the liberatory potential of Web 2. presidential candidates.” 261 .” This new type of learning is enabled by commons based peer-to-peer technologies that enable a large community of online contributors to create a sophisticated curriculum that otherwise would be done by a small number of disciplinary experts. Moxley). For instance. usage of the term has been expanded to differentiate between states being perceived as liberal and those perceived as conservative. By enabling a large group of lay members to co-created educational content. So the meaning of this word is cruce grea. the terms were coined by television journalist Tim Russert during his televised coverage of the 2000 presidential election. where blue represents right wing and conservative parties. Islamofascism is a neologism concerning the association of the ideological or operational characteristics of certain Islamist movements from the late 20th century on. pedeapsa. battle-ground state or purple state) in United States presidential politics is a state in which no candidate has overwhelming support. although the colors were often reserved or different colors used prior to the 2000 election. piatră pe gît. but it was the first time a standard color scheme took hold. argument neconvingător. The mariner killed the albatross. According to The Washington Post. aberaţie. with European fascist movements of the early 20th century. respectively. Non-swing states are sometimes called safe states.0. Chindia is a portmanteau word that refers to China and India together in general. Datagogies refers to the democratizing power of online technology has on pedagogical concerns. The word was coined in 2004. all possible misfortunes collapse on the ship. China and India are geographically proximate. They have been named as countries with the highest potential for growth in the next 50 years in a BRIC report. Here are some more words and phrases created to make some kind of political or rhetorical point: Red states and blue states came into use in 2000 to refer to those states of the United States whose residents predominantly vote for the Republican Party or Democratic Party. It was first used in the press in 2001. The term datagogies reers to when “a new kind of teaching and learning takes place. meaning that any of the major candidates has a reasonable change of winning the state’s electoral college votes. That was not. The expression bunkum or bancombe came from the name of one of the districts in North Carolina. Rich Rice. however. having committed by this a grave sin. hung the dead bird on the guilt's neck. the ability of crowds of teachers and students to collaborate in real time on pedagogical matters. The definition of the term has been generalized by other scholars to mean the way in which terminology influences pedagogy. A swing state (also. The crew of the ship. the representative of which got his popularity as an extremely tiresome and verbose public speaker. and their economies in particular. Such states are targets of both major political parties in presidential elections. or totalitarianism. Since 2000. an Indian politician. So. because one candidate has strong enough support that they can safely assume they will win the state’s votes. Together they contain about one-third of the world’s population. neofacsist movements. the first election during which the news media used colored maps to graphically depict voter preferences in the various states. as a punishment.“The Rime of The Ancient Mariner”. defined datagogy as “the study of the use of data to administer and teach in holistic and systemic ways. however. while red represents left-wing and socialist parties. The credit of coining the now popular terms goes to Jairam Ramesh. datagogical efforts distinguish emphasize radical liberatory pedagogy instead of pedagogical communities. are both regarded as growing countries and are both among the fastest growing major economies in the world. Afterwards. in the online journal Kairos.

New Zealanders. surrender and appeasement towards Islam. there is Generation X. especially in her 2005 book Eurabia: The Euro-Arab Axis. New Zealand: In 1998. although the name “Istanbul” (originally of 262 .” which is now coming to an end. The term was publicized by the writer Bat Ye’or. In March 1992 an article first published in The Atlantic Monthly by Rutgers political science professor Benjamin Barber was titled “Jihad vs. Saddlebacking. which re-defined marriage in the state as being between one man and one woman only. restaurants in Berlin stopped serving Italian salad. which describes international commercialization as one of two great clashing forces of the 21st century. Those of us born in Western Europe or the US have never really experienced hard times. Historical parallels: Germany: In 1915. “Constantinople” was officially renamed Istanbul by the Turks in years following a Greek invasion in the 1920s. and we may even be on to Generation Y by now. A 1999 book entitled Mustard Seed Versus McWorld by evangelical minister Tom Sine implores Christians to reject the diminution of religious values that he contends results from excessive commercialization. France had experienced strong opposition in the United Nations to such an invasion. Similarly. leading to campaigns for the boycotting of French goods and businesses and the removal of the country’s name from products. It was expanded and published in 1995.Generation L is the “lucky” generation that (until recently. and became a bestselling book. There are the baby boomers. Freedom fries was a euphemism for French fries used by some conservatives in the USA as a result of anti-French sentiment in the United States during the international debate over the decision to launch the 2003 invasion of Iraq. However. or just “Fries”. referring to joint Euro-Arab domestic and foreign policies which she characterized as anti-American and anti-Zionist. The French position was frowned upon by some in the United States. This. Warren and the church supported the 2008 California constitutional amendment Proposition 8. Turkey: Russian salad became American salad because of the anti-Communist sentiment in the country. L as in lucky. however. Eurabia. does not appear to have been as extensively reported or publicized as anti-French sentiment in the USA. The term is generally used in combination with “dhimmitude”. we are all members of Generation L – that is. and more generally to describe the effects of international McDonaldization of services and commercialization of goods and services as an element of globalization as a whole. French Fries at a few family restaurants were renamed Kiwi fries. French loaves were renamed Kiwi loaves in a number of supermarkets and bakeries. is a political neologism referring to Europe becoming subsumed by the Arab World. Could that change? Perhaps Generation L has just had the luxury of an extended “holiday from history. because of European leaders’ perceived capitulation to Islamic influences and/or continued immigration and high birth rates of Muslims in Europe. another neologism introduced by Ye’or. while French government was testing nuclear weapons in the Pacific. Our parents and grandparents lived through world wars and the Great Depression. In 2008-2009. after Italy entered World War I. McWorld”. But as far as I am concerned. the other being tribalistic fundamentalism. Critics claim that fast food chain restaurants such as McDonald’s are destructive in many aspects of the indigenous cultures in the countries where they have been introduced. denoting an attitude of concession. perhaps) had not seen really tough times. a portmanteau of “Europe” and “Arabia”. Gideon Rachman defined his neologism in The Financial Times: Pop sociologists like to divide people born since 1945 into different groups. generally use the British English word “chips”. which was already an established term. however. We have had decades of peace and prosperity. as a response to then President-elect Barack Obama’s choice of Rick Warren to give the invocation at Obama’s inauguration – and in response to Stephen Colbert’s comment that saddleback sounded like a sex act –Savage Love readers were encouraged to vote to define the neologism saddlebacking in reference to Warren’s role as pastor of Saddleback Church. McWorld is a term sometimes used to describe the spreading of McDonald’s restaurants throughout the world as the result of globalization.

their first use may be earlier. And likewise. Routledge: Taylor & Francis Group. Bauer. Or they may seem like the only sensible and neutral way to express the concepts they cover. William Safire. (1993). Cambridge: Cambridge University Press Golikova. Michael (2005).Greek origin itself. in 1789. the development of mass-media. (2005) Modern English Lexicology and Phraseology.pdf http://www. Bolshevik started in 1917. Nearly all political terms were political neologisms at some point.blogs. 11 editions of Safire’s political dictionary were published between 1972 and 2008.B.org/ij4/presentations/turouskalida vidnordfors. This category is for terms that have entered political jargon since approximately 2001.html ABSTRACT The scientific-technical revolution. absoluteastronomy. Practical Guide. http://schott. English Lexicology. L. Left and right gained their political meaning after the seating arrangement of the French revolutionary assembly. (1999). but their widespread use should not be. after Lenin’s faction gained a majority of seats (“bol’she” in Russian means “majority”). BIBLIOGRAPHY Antrushina. Safire. Terms of such relatively novelty may be forgotten in 100 years. G. most of the terms have a similarly accidental history.wikipedia. the so-called “neological burst”. Today it is too early to tell the linguistic fate of the terms listed in this article. Moscow: Drofa.com/topics/Neologism http://www. http://en. the creation of a considerable amount of dictionaries of new words and meanings follows. Ordinary dictionaries do not have time to register all these changes. journalist.huffingtonpost. Hoey. J. from the phrase “is tin poli” meaning “to the city”) had been in use since the time of Fatih Sultan Mehmet. A famous American writer.com/2008/02/12/dept-of-neologisms-oba_n_86310.com/tag/neologism/ http://www.nytimes. Hence. London: Oxford University Press. New York. Cambridge textbooks in Linguistics.innovationjournalism. Safire’s Political Dictionary.pdf. William (1993). Oxford English Dictionary (2001). English Word-formation. Moscow: Prosvescenie. 263 . fact which often makes understanding of speech and reading (especially of the press) abstruse for foreigners who have already learned the language. regularly publishes the language column in “The International Herald Tribune” where he also comments upon the appearance of new words and their meanings in a very extraordinary and fascinating way. the impetuous development of social life have had as a direct result the appearance of an enormous amount of new words and meanings. A New Theory of Words and Language.A.org. political scientist and lexicographer.

nici va rămânea demineaţa din jertva praznicului Fască. „euharistia”. din Dicţionarul biblic (p. apoi jertfa fără sânge”.14). care va cuprinde acele opere cu care filiera ardeleană a contribuit la edificarea culturii naţionale româneşti. împreună cu o echipă de ieromonaşi (Grigore Maior.2). o parte de far zdrobit şi de untdeleamn şi toată tămâia. Blaj. (Ieşirea 12. (Ieşirea 12. Cuvântul nu este înregistrat în DA. apropiindu-să câtră Moisi şi Aaron (Numerii 9.6). fase.16). şeapte zile azime veţ mânca. Phase desemnează atât sărbătoarea. (Preoţia 2. „paşti” [4]. Textul biblic din care am selectat cuvintele de mai jos a fost tradus din latină de episcopul Petru Pavel Aron. pesah) se înregistrează în diferite variante în textul analizat. (Ieşirea 34. iară carele nu va fi tăiat împregiur nu va mânca din el.32). fār. o acţiune dificilă. spre pomenirea darului. să va tăia întâi împregiur toată partea bărbătească a lui şi atunci legiuit va prăznui şi va fi ca moşteanul pământului. A.972-974) aflăm că provine dintr-un verb ebraic care înseamnă „a trece peste”. Facă fiii lui Israil Faze în vreamea sa (Numerii 9. Iată câteva contexte în care apar variantele cuvântului fasă: Şi au chemat Moisii pre toţi bătrănii fiilor Israil şi au zis cătră dânşii: „Duceţi-vă luând dobitoc prin rudeniile voastre şi jârtvuiţ fasă. 264 .31)/ Iară grâul şi farul nu s-au vătămat.25). Susţinem astfel în mod practic ideea că informaţia din lucrările lexicografice trebuie în permanenţă actualizată prin astfel de contribuţii. „grâu”) este un împrumut ocazional din Vulgata. Fasă (în Vulgata – phase. animalul sacrificat. le vei prăji cu foc şi le vei sfărâma ca farul şi aşea vei aduce pârga ta Domnului (Preoţia 2. fie desemnând „cultura de grâu”: Deci inul şi orzul s-au vătămat.Niculina IACOB. (Ieşirea 9. Lingvistică. dat spre publicare în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. astăzi „ostia”. Petru Pop de Daia şi Ioan Săcădate). că era tărzie. BLAJ. cărturari grecocatolici din prima generaţie a Şcolii Ardelene. (Ieşirea 12. Şi. Gherontie Cotorea.21). Este prezent rar în text. Atanasie Rednic. Este vorba despre cuvinte pe care le-am considerat de interes pentru cercetările lexicografice şi lexicologice româneşti. motiv pentru care împrumuturile şi creaţiile lexicale prezente în textul Vulgatei de la Blaj au rămas închise în temniţa manuscrisului vreme de peste 240 de ani. farris „alac”. din perspectiva primei atestări a cuvântului sau a sensului unui cuvânt [1]. (Preoţia 23. Nu vei jârtvui preste dospit sângele giunghierii Meale. In intenţia noastră este să continuăm acest demers prin valorificarea materialului excerptat din lucrări ale cărturarilor ardeleni din perioada 1730– 1892. favorizată însă de realizarea unei antologii în 4 volume (în Colecţia „Opere fundamentale”). Şi în zioa a cinsprăzăcea a lunii aceştiia praznicul azimelor Domnului iaste. pe care dicţionarele limbii române nu îl înregistrează.48).5). iată. 1/2009. în sensul de „a cruţa” şi se leagă de faptul că Dumnezeu cruţa casele însemnate cu sânge de la animalul sacrificat [3]. 1760–1761 (II) Cuvintele analizate aici vin în completarea unei serii deschise într-un studiu anterior – Atestări lexicale în Biblia Vulgata. fază. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava ATESTĂRI LEXICALE ÎN BIBLIA VULGATA. în timp ce casele egiptenilor erau lovite. Şi au zis Domnul cătr