ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FASCICULA XXIV ANUL II, NR.

1 (2)

Lexic comun / Lexic specializat General lexicon / Specialized lexicon Lexique commun / Lexique spécialisé

Actele conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat Ediţia a II- a, 17 – 18 septembrie 2009

EDITURA EUROPLUS 2009
1

Editor: Centrul de Cercetare „Teoria şi practica discursului“. Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi Directorul centrului: prof.univ.dr. Virginia Veja Lucatelli Colegiul de redacţie: conf.univ.dr. Doina Marta Bejan - redactor-şef asist.univ.drd. Oana Magdalena Cenac – secretar responsabil de redacţie prof.univ.dr. Anca Gâţă - administrator site şi redactor web Membri: lect.univ.dr. Mihaela Cârnu prof.univ.dr. Floriana Popescu conf.univ.dr. Gabriela Dima prof.univ.dr. Virginia Lucatelli asist.univ.drd. Maria Egri

– redactor responsabil limba română - redactor responsabil limba engleză - redactor responsabil limba engleză - redactor responsabil limba franceză - redactor responsabil limba franceză

pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în pentru publicaţiile în

Consiliul consultativ: prof.univ.dr. Angela Bidu Vrănceanu, prof.univ.dr. Ioan Cârâc, prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, prof.univ.dr. Alexandra Cuniţă, prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel, prof.univ.dr. Lucia Wald Adresa redacţiei: Centrul de Cercetare „Teoria şi practica discursului“. Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos“, str. Domnească, nr.47, Galaţi Tipar: Editura Europlus e-mail: office@europlusgalati.ro Cod poştal: 8000080 Telefon: +40-236-460476 Fax: +40-236-460476 ISSN 1844-9476 Coordonatori de volum: conf.univ.dr. Doina Marta Bejan asist.univ.drd. Oana Magdalena Cenac

2

SCIENTIFIC COMMITTEE
Professor Angela BIDU-VRĂNCEANU, PhD, University of Bucharest Professor Elena CROITORU , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Alexandra CUNIŢĂ, PhD, University of Bucharest Professor Stelian DUMISTRĂCEL, PhD, „Al.I.Cuza“University, Iaşi Professor Anca GÂTĂ, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Ana GUŢU, PhD, ULIM , Republic of Moldova Researcher Gabriela HAJA, PhD ,Romanian Academy, Institute of Linguistics, „Al.Philippide“ Iasi Professor Maria ILIESCU, PhD, Institut für Romanistik, Innsbruck, Austria Professor Nicolae IOANA , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Denis LEGROS, PhD, Université Paris VIII, France Professor Virginia LUCATELLI , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Floriana POPESCU, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Professor Elena PRUS, PhD, ULIM , Republic of Moldova Professor Lucia WALD, PhD , University of Bucharest Associate professor Doina Marta BEJAN, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Associate professor Felicia DUMAS, PhD , „Al.I.Cuza“University Iaşi Associate professor Gabriela DIMA, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi Associate professor Cristian MOROIANU, PhD, University of Bucharest Associate professor Angelica VÂLCU, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi

ORGANIZING COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE
Project Manager and Conference Director: Associate professor, Doina Marta Bejan, PhD, dmbejan@yahoo.com Co-directors: Members: Professor Virginia Veja Lucatelli ,PhD, virginia.veja@gmail.com Assistant Oana Cenac, oanacenac@yahoo.com Professor Floriana Popescu, PhD, florianapopescu@yahoo.com Lecturer Mihaela Cârnu, PhD, mihacirnu@yahoo.com Lecturer Gina Necula, PhD, ginadnln@yahoo.com Lecturer Cătălin Negoiţă, PhD, express_tv@yahoo.com Lecturer Gabriela Scripnic, PhD, gscripnic@yahoo.com Lecturer Ionel Apostolatu, iapostolatu@gmail.com Assistant Maria Egri, maria.egri@yahoo.com Assistant Cătălin Enică, catalin_enica1956@yahoo.com

3

4

CUPRINS
Cuvânt înainte ...................................................................................................................................... 9 LEXICOGRAFIE ....................................................................................................................... 11

Laurenţiu BĂLĂ Argoul în lexicografia românească ....................................................................................................... 13 Valeriu BĂLTEANU Reflexele lingvistice ale unor ritualuri tradiţionale – implicaţii lexicografice ..................................... 19 Doina Marta BEJAN Din istoria dicţionarului academic român: problema neologismelor .................................................... 24 Angela BIDU-VRĂNCEANU Semantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializat .......................................... 30 Gabriela BIRIŞ, Elisabeta ŞOŞA, Diana Viorela IONESCU Pentru un dicţionar de antonime şi corelative...................................................................................... 37 Roxana CIOLĂNEANU Terminologia de marketing în dicţionarele de specialitate ................................................................... 43 Gabriela DIMA What is a Bilingual Specialized Dictionary good for?......................................................................... 48 Silvia DOBRIN Néologie et néologisme dans les dictionnaires allemands et français.................................................... 52 Felicia DUMAS Un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes ..................................................................... 57 Stelian DUMISTRĂCEL Etimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii române..................................................... 65 Teodora GHIVIRIGĂ Terminografie şi lexicografie – cîteva dicţionare de termeni economici................................................ 77 Petru IAMANDI Limba engleză şi dicţionarele ................................................................................................................ 81 Cristian MOROIANU Valorificarea lexicologică şi lexicografică a relaţiilor semantice ........................................................... 84 Elena MUSEANU Definiţii lexicografice si definiţii specializate ale termenilor economici ............................................... 93 Gina NECULA The Anglicization Era – A Global Communicating Dream ................................................................. 98 Floriana POPESCU Specialist Eponyms and General Eponyms in a Lexicographic Perspective on the English Language ......... 103 Ana VULPE Polisemia lexicală din perspectiva problemelor de lexicografie ........................................................... 108 Cristina UNGUREANU Les emprunts à l’anglais en Roumanie. Locuteurs vs dictionnaires................................................... 114 SEMANTICĂ................................................................................................................................... 121 Silvia Nicoleta BALTĂ Dinamica lexicului cromatic în limba română contemporană............................................................ 123 Ana – Maria BOTNARU Microcâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba română......................................................... 129 Marion COHEN VIDA La métaphore dans le métalangage linguistique ................................................................................. 133 Mirela COSTELEANU Difficulties in translating specialized texts ........................................................................................ 138 5

Elena CROITORU On the Challenges of Confusables As Translation Traps................................................................... 142 Ionel ENE Semantica Referatului Biblic al Facerii Lumii ................................................................................... 149 Nicoleta Florina MINCA Various Approaches to the Study of Meaning ................................................................................... 158 Nicoleta NEŞU Lexic specializat – cazul textelor politice............................................................................................ 163 Raluca NICOLAE Opening to Colours: a basic Lexicon in Japanese ............................................................................... 168 Daniela ŞORCARU Stylistics and Semantics .................................................................................................................... 178 Valentina STOG On the semantic aspect of the English semi-modals........................................................................... 181 Ana Maria TRĂNTESCU Rolul proceselor de metaforizare în mutaţiile de sens ........................................................................ 188 Ümit Öz Deformation of idioms on the structural level.................................................................................... 194 LEXICOLOGIE, FRAZEOLOGIE ............................................................................................... 201 Liliana AGACHE A FI şi A AVEA în vechi documente moldoveneşti ........................................................................... 203 Valentina ANA Las unidades fraseologicas – aspectos teoricos.................................................................................... 206 Ionel APOSTOLATU Aspecte ale contaminaţiei lexicale în limba română ........................................................................... 210 Mihaela BUTNARU Prime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului Dosoftei ........................... 219 Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI Idiomaticity and Translation in the Context of Contemporary Applied Linguistics ......................... 227 Oana Magdalena CENAC Despre valorile prepoziţiei de în limba română ................................................................................. 231 Gheorghe CHIVU Lexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitate .............................................................................................................. 237 Mihaela CÎRNU Reclamă şi neologisme .................................................................................................................... 244 Dana DINU Aspecte ale creaţiei lexicale în latină .................................................................................................. 247 Cătălin ENICĂ Termeni învechiţi de origine turcă – constituenţi ai frazeologismelor actuale................................... 252 Liubovi HOMULO Neological Burst in Mass-Media........................................................................................................ 259 Niculina IACOB Atestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)................................................................... 264 Mohammed AL-KHATIB La morphologie du pluriel en arabe .................................................................................................... 271 Mihaela MARCU Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828 ........................................................ 275 Cristinel MUNTEANU Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice ............................ 280 6

Ina PAPCOVA Quelques cas de défigement des expressions phraséologique en contexte ........................................... 291 Alice TOMA Terminologia matematică în secolul al XIX-lea.................................................................................. 297 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 307 Natalia AZMANOVA The Usage of Borrowings in the Field of Law..................................................................................... 309 Aliona BIVOLARU (POPA) Importanţa calcului lingvistic pentru modernizarea terminologiei financiar- bancare în limba ucraineană .......................................................................................................................................... 312 Carmen Maria BOLOCAN La terminologie liturgique orthodoxe dans la langue française .......................................................... 319 Oana Magdalena CENAC Tradiţional şi modern în problematica cazului................................................................................... 324 Alexandra CUNIŢĂ Termenul ca semn lingvistic............................................................................................................... 328 Bianca DABU Anglicisme recente în terminologia economică actuală ...................................................................... 337 Sofia DIMA Termeni comuni, termeni specializaţi şi mutaţii semantice ............................................................... 342 Daniela DOBOŞ Lexical Features of Special Languages................................................................................................ 349 Elena DOCHINOIU An Approach to the Romanian General Lexicon from the Perspective of the Specialized Military Terminology ....................................................................................................................................... 355 Antonela Marta DUMITRAŞCU On translating Collocational Patterns including Terms Shared by specialized and general Contexts ..... 360 Ana GUŢU Metode matematice în ierarhizarea termenilor ştiinţifici: sistemul limbii şi thesaurusul .................. 368 Ludmila HOMETKOVSKI Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire: aspecte ştiinţifice şi utilitare........ 374 Carmen OPRIŢ-MAFTEI Despre termenul colocaţie în limba română ..................................................................................... 379 LEXIC ŞI ISTORIA MENTALITĂŢILOR .................................................................................. 383 Eugenia ALAMAN Un parcours de la langue française : les associations géographico-linguistiques ............................... 385 Carmen ANDREI Waterzooi ou stoemp ou filet américain? Saveur des belgicismes dans la cuisine....................... 390 Simona ANTOFI Reevaluări critice şi mutaţii canonice în dicţionarele de literatură română: Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 vs Dicţionarul general al Literaturii Române ................. 394 Oana BLÂNDA CRĂCIUN Mass-media şi identitatea în context global. Studiu de caz: campania “mari români” – TVR, 2007........ 400 Dumitru BORŢUN Evul Mediu întârziat. Un discurs despre discursul identitar românesc ............................................ 405 Alina CRIHANĂ Limbaj critic şi limbă de lemn. Viaţa românească în 1956 ................................................................. 411 Ana-Elena COSTANDACHE Interferenţe lexicale europene în opera scriitorilor paşoptişti ............................................................. 416 7

Virginia Mihaela DUMITRESCU O retorică a negaţiei, sau nihilism pur?............................................................................................. 421 Alexandra Marina GHEORGHE Manga, anime şi blogosfera: lexicul japonez contemporan şi fenomenul globalizării ....................... 426 Nicoleta IFRIM Discurs ideologic şi discurs critic în epoca proletcultistă................................................................... 432 Doiniţa MILEA Text şi spectacol teatral în spaţiul românesc al secolului al XIX lea.................................................. 438 Cătălin NEGOIŢĂ Un raport inedit - Ion N. Cămărăşescu, Durostorul. Expunerea situaţiunii judeţului la 1 decembrie 1914.................................................................................................................................................... 445 Nicoleta PETUHOV Despre câteva particularităţi ale francezei regionale din Camerun.................................................... 451 Claudia PISOSCHI Addressing Terms Used in the Family. Cultural Dimensions and Contextual Connotations .......... 456 Mădălina STRECHIE Mentalităţi romane: imperator. Lexicul ilustrativ ........................................................................... 462 Angelica VÂLCU Considérations sur les interférences interculturelles dans une interaction exolingue ....................... 468 PRAGMATICĂ............................................................................................................................... 473 Alina GANEA Les indicateurs evidentiels visuel dans l’argumentation. Le cas de uite, vezi.................................... 475 Anca GÂŢĂ De quelques particularités sémantiques des verbes fr. savoir et roum. (a) şti (“savoir”)................... 481 Gabriela SCRIPNIC Sur les stratégies évidentielles de rapport construits avec le nom „vorba”........................................ 490 DIDACTICA ................................................................................................................................... 499 Yolanda-Mirela CATELLY Using The Wordweb Online Dictionary in an ESP Class ................................................................ 501 Corina DOBROTĂ Learner Autonomy in ESP Adult Courses......................................................................................... 507 Laura IONICĂ Aspects and Oscillations of Word Order when Teaching a Foreign Language.................................. 513 Sanda MARCOCI Aspects innovateurs du lexique publicitaire et leur impact sur l’enseignement ................................ 517 Nicoleta Mihaela ŞTEFAN Rolul contextului în predarea lexicului specializat în cursul intensiv de limba română ca limbă străină................................................................................................................................................. 522 RECENZII ........................................................................................................................................ 525 Oana Magdalena Cenac: Angela Bidu-Vrănceanu, Câmpuri lexicale din limba română. Probleme teoretice şi aplicaţii practice................................................................................................ 527 Doina Marta Bejan: DICTIONARIUM VALACHICO-LATINUM. Primul dicţionar al limbii române. Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu ....... 528 Ioan S.Cârâc, Cristinel Munteanu: Eugeniu Coşeriu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală ................................................... 529 Cristinel Munteanu: Cristian Moroianu, Dicţionar etimologic de antonime neologice....... 532 Daniela Şorcaru: Perspectives in Translation Studies, Edited by Floriana Popescu ............ 534 REZUMATE / ABSTRACTS......................................................................................................... 537 8

Cuvânt înainte
Volumul de faţă cuprinde comunicările participanţilor la lucrările celui de-al doilea congres internaţional Lexic comun/lexic specializat, organizat de Centrul de cercetare ştiinţifică Teoria şi practica discursului din Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi. Manifestarea s-a adresat tuturor specialiştilor, indiferent de limba pe care o studiază, din dorinţa de a pune în relaţie informaţiile despre funcţionarea diferitelor limbi. În cadrul temei generale, formulate prin însăşi denumirea manifestării, Lexic comun/lexic specializat , s-a propus o temă de reflecţie specială, Ştiinţa dicţionarelor (teorie şi practică), pentru a se atrage atenţia asupra studiului dicţionarelor, domeniu de cercetare relativ recent – a doua jumătate a secolului al XX-lea. Tema aleasă a vizat istoricul şi evaluarea calitativă a dicţionarelor, sesizarea aspectelor care pot asigura o „lectură“ eficientă a lor în scopul învăţării lexicale şi al sporirii competenţei lingvistice a vorbitorilor unei limbi (dicţionarele monolingve). Abordarea dicţionarului ca „obiect cultural“- în special a dicţionarelor bilingve - arată că ele constituie o formă de cunoaştere a identităţii lingvistice şi culturale proprii fiecărei ţări, fiecărui popor. Am dorit să evidenţiem faptul că diferitele tipuri de dicţionare contribuie la constituirea identităţii europene, că prin ele se face vizibilă interferenţa limbilor şi a culturilor. Tema specială a permis participanţilor să prezinte propriile lucrări lexicografice recent apărute, precum şi vizitarea unei expoziţii cu dicţionare din fondul vechi şi modern al Bibliotecii “V.A.Urechia“ din Galaţi. Aceste acţiuni au dat dimensiunea completă a importanţei domeniului dicţionarelor într-o lume în care informaţia se focalizează, iar un articol de dicţionar poate fi o fereastră deschisă spre gândirea universală. Manifestarea din acest an a reunit persoane cu interes pentru problemele lexicului din diverse centre universitare din ţară (Bucureşti, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Suceava) şi din afara ţării (Iordania, Italia, Republica Moldova). Publicarea lucrărilor într-o fasciculă specială a Analelor Universităţii „Dunărea de Jos“, cu titlul Lexic comun / lexic specializat, menţine deschis drumul unor colaborări ştiinţifice viitoare pe probleme de studiu al lexicului, în special, şi al limbii, în general. Mulţumim tuturor participanţilor, în mod deosebit celor din afara centrului nostru universitar, care au făcut un efort deosebit pentru a fi prezenţi la desfăşurarea lucrărilor conferinţei. Organizatorii conferinţei şi editorii volumului Doina Marta Bejan, Virginia Lucatelli, Oana Cenac

9

10

LEXICOGRAFIE

11

12 .

La noi. căci. câteva extrase. un vocabular. primele atestări scrise apar foarte târziu. Jeu de Saint Nicolas). căci Limbajul infractorilor sună mai incitant decât un banal „Dicţionar de argou”. De fapt. Cota [5]. studiile. un glosar.T. Şi aceasta pentru că din punct de vedere al alcătuirii. de exemplu. nici autorul însuşi nu o intitulează „dicţionar” (probabil din raţiuni de… marketing. Primul [1] glosar argotic francez este alcătuit în 1455. mai ales într-o perioadă în care termenul „argou” aproape că dispăruse din vocabularul românilor! E drept că foloseşte cuvântul „dicţionar” de trei ori în „Cuvântul înainte”. de termenul de comparaţie pe care ni-l fixăm. cu menţiunea că. Orăşanu [2]. în cele câteva decenii scurse de la apariţia primelor liste de termeni argotici. nu depăşesc câteva zeci! Despre încercări lexicografice din această perioadă nici nu poate fi vorba. atunci putem spune fără nicio îndoială că la noi încă nu a apărut un dicţionar de argou. în care descoperim că în intervalul 1944-1989 articolele. ce a avut loc la Dijon. sunt totuşi filologi!). Universitatea din Craiova ARGOUL ÎN LEXICOGRAFIA ROMÂNEASCĂ Primele liste de argou românesc şi.Laurenţiu BĂLĂ. Baronzi [3] va folosi termeni argotici din această listă în romanul său Misterele Bucureştilor. chiar dacă nu aparţin unor cercetători sau specialişti în argou recunoscuţi sau măcar unor lexicografi (din câte ştim. dacă nu toţi. apărută în 1944. şi o va relua în 1872. 149-151) [4]. de exemplu. „dicţionare” de argou al limbii române. în volumul Întemniţările mele politice. a cărui primă utilizare în scris datează. acela al necesităţii umplerii unui gol în lexicografia argotică românească. care va publica în 1842. Par Joseph Garnier. pe drept cuvânt. După o pauză destul de lungă apare glosarul lui V. din 1860. interogatoriile şi mărturiile acestora. dacă ne raportăm la lucrările de acest tip apărute pe tărâm francez. pentru ca apoi. poate fi considerată ultima în care argoului românesc îi este dedicat un studiu. de aceea timp de aproape şase decenii. (aşa cum sunt. ca să nu mai vorbim de un dicţionar care să cuprindă termeni argotici româneşti. o lucrare [7] a lui Iorgu Iordan. mai ales după primul război mondial. în comparaţie cu argoul francez. şi intitulate). ceea ce ne îndreptăţeşte. şi este reluată în 1861. preocupările legate de acest fenomen lingvistic se amplifică totuşi. din 1200 (este vorba de lucrarea lui Jean Bodel. De altfel. în revista Coarnele lui Nichipercea. după cum bine observă Gheorghe Sarău [6]. cel puţin la nivelul titlului. lucrările în cauză sunt 13 . să credem că aceasta era intenţia autorului! Dacă rămânem în continuare la acest nivel. cercetările sau volumele care. cu ocazia celebrului proces al bandiţilor numiţi coquillards. Documentul va fi descoperit pe la mijlocul secolului al XIX-lea. lexicografia argotică românească a fost. anul 1993 poate fi luat în calcul dacă lucrarea lui Tandin este considerată… lexicografică! Totul depinde. după ştiinţa noastră. majoritatea autorilor. de-a lungul celor peste patru decenii de comunism. de altfel. de către un arhivist din Dijon. sub titlul Les Compagnons de la Coquille. după părerea noastră. atunci toate încercările de acest gen ulterioare lucrării lui Tandin pot fi considerate. atunci broşurica lui Traian Tandin poate fi considerată o astfel de lucrare. a lui Adrian Mateescu [8]. dacă pornim de la premisa că timp de aproape 60 de ani nu a apărut la noi nici măcar o listă. între 1936 (anul în care a apărut glosarul lui Cota) şi 1993 (anul în care apare Limbajul infractorilor [9]). archiviste de la ville de Dijon. sunt dedicate argoului. totuşi. publicat între 1862-1863. din întâmplare. în Limba română şi tradiţiunile ei (pp. în acelaşi timp. după părerea unor cercetători ai acestui fenomen. o primă listă de cuvinte şi expresii argotice apare la N. şi în cursul căruia procurorul Jehan Rabustel va consemna cu scrupulozitate audierile. în lingvistica românească să nu mai apară decât cu caracter sporadic articole tratând acest subiect! Constatarea este mai mult decât evidentă dacă răsfoim o lucrare monumentală (aproape 1200 de pagini!). inexistentă! Evident. chronique dijonnaise du XVe siècle. Astfel. G.

Din scrierile acestuia ar rezulta. totuşi meritul de a fi reînnodat firul unei tradiţii lexicografice a argoului românesc. iar cuvântul „javră” lipseşte cu desăvârşire din dicţionar! Şi. destul de multe… În primul rând. mai ales dacă ne comparăm cu alţii. care ar fi descris jargonul infractorilor. ’încuviinţa’. (despre hoţi) arestat. sau de expresii ale limbii române (Dicţionar 14 . hoţ mărunt” conţine şi genul şi numărul substantivului…). ’îngriji’. ca şi în al celor de la Paris. de imperfecţiuni. măcar prin volum şi prin diminuarea numărului de erori ce caracterizează lucrarea lui Tandin. susţine Tandin. inclusiv a doua ediţie („revăzută şi adăugită”). pe care. fost lucrător în miliţia şi poliţia română). ce „spor” de informaţie aduce un participiu devenit adjectiv de genul „achiziţionat -ă. de descrierea argoului american).”. totuşi. a aresta. mai bogată (are 210 pagini. Nina Croitoru Bobârniche. 2. cea a Ninei Croitoru Bobârniche nu menţionează. Astfel. în acest „Cuvânt înainte” apar termeni ca „delicvenţei”. om pe care nu poţi pune bază. 1. în ciuda tuturor eforturilor. cea a lui… Tandin! Celelalte sunt lucrări lexicografice cu caracter fie general (DEX-ul. băgat la puşcărie de poliţie. e adevărat. totuşi.” [13] În cazul acesta. vezi javră. de pe… „teren” termenii inventariaţi. nu am reuşit s-o procurăm. tot din scrierile… poetului vagabond francez. Dicţionar marinăresc. în finalul introducerii sale. -te. vorbeşte de un poet vagabond… francez. furat. în cele ce urmează ne vom referi strict la această primă ediţie. semnat de Gheorghe Bulgăr) şi a apărut într-o obscură editură din Slobozia. înviere faţă de „cuvintele de bază” ’închina’. De aceea. Lucrare pe care. precum „jălbar jălbari. poet care este de fapt un… jurnalist şi scriitor american (preocupat. lucrării lui Tandin? Din păcate. îngrijire. O altă afirmaţie curioasă. care trădează de departe pregătirea nefilologică a autorului (de fapt. în care. Dicţionar de termeni medicali). aşa cum vom vedea ceva mai departe! Următoarea lucrare lexicografică [14] (din punct de vedere cronologic) dedicată argoului românesc aparţine unei profesoare (după cum aflăm din mini studiul introductiv intitulat „Fantezie şi conotaţie în argoul actual”. toţi ceilalţi o citează la bibliografie. dacă nu prin cine ştie ce realizări lexicografice de excepţie. faţă de cele 102 ale lucrării lui Tandin.” faţă de cuvântul de bază „achiziţiona 1. decât una singură cu caracter lexicografic argotic. înştiinţare. pentru ca în fraza următoare să citim o afirmaţie de-a dreptul sibilinică în ultima sa parte: „N-am inclus în dicţionar derivatele verbale (infinitivele lungi. dintr-un total de nouă lucrări. nu folosesc alt timp decât cel prezent” [10]. În sfârşit. „preântâmpina”. autorul face o serie de afirmaţii aiuritoare încă din „Cuvântul înainte”: astfel. reuşeşte să alcătuiască o lucrare mai închegată decât cea analizată anterior. reclamangiu (sic!)”. ’înştiinţa’. ca să nu mai vorbim de format). Damon Runyon. „pluralul este mereu înlocuit cu singularul”! [11] Afirmaţie contrazisă chiar de autor. Apoi. sau trimiteri la cuvinte inexistente: „jigodie jigodii. în cazul multor substantive şi adjective. exemplele pot continua. dar nu lipsită. Autoarea. din păcate. participiile devenite adjective) şi diminutivele decât în cazul când aduc un spor de informaţie faţă de cuvintele de bază sau când au atins parametrii sensurilor uzuale. desprinsă se pare. ’întrista’. probabil în virtutea întâietăţii acesteia pe o piaţă argotico-lexicografică atât de anemică! Dar ce i se poate reproşa. fie specializat (Mic dicţionar al sporturilor. dacă lucrarea lui Tandin nu are nici un fel de bibliografie. înmormântare. este aceea că şi în „argo-ul” (sic!) infractorilor noştri. a băga la puşcărie”? Mai întâlnim explicaţii curioase ale unor termeni. „impasiv” sau sintagme ca „infinitul la verbe”. ce informaţie aduc în plus nişte infinitive lungi de genul închinare. în limbajul lor. întristare. la fel. parcă sugerându-ne prin aceasta că autorul a cules singur. citim că a „menţionat numai genul şi numărul substantivelor şi infinitul la verbe” [12] (probabil că o intrare de genul „abţibild abţibilduri. achiziţionaţi.net superioare. ’înmormânta’. el menţionează formele de… plural ale acestora (e drept că uneori uită). a fura. DOOM-ul). şi chiar în propria lucrare. totuşi. afirmaţie cel puţin hazardată. încuviinţare. care nu există în dicţionar? Sau. Lucrarea lui Traian Tandin are. atâta câtă e ea… Nu e mai puţin adevărat că termenul „tradiţie” poate părea pretenţios. „argo-ul”. că „hoţii profesionişti.

a registrului unui termen sau al unei expresii prin paranteza „(argou)” (care ar fi putut fi înlocuită prin abrevierea clasică. în schimb cu spaţii acolo unde nu ar trebui să fie.) Pe lângă această inadvertenţă legată mai mult de formă. credem. unui cuvânt-titlu de genul „eşua”.. care generează sinonimele şi expresiile sinonimice colocviale şi argotice (s.B.n. fanfaron. a face tot posibilul”! Sau. şi nu după băţ. cocoş. printre alte expresii mai mult sau mai puţin colocviale [unele mai degrabă populare. ar fi trebuit să se numească mai degrabă Dicţionar de expresii şi termeni colocviali şi de argou. în cazul lui „judeca”. un termen cum este „a şucări”. cum este „a o nimeri (ca Ieremia) cu oiştea în gard”] şi expresia. fără spaţii după „punct”. bâcâi. aşa cum autorul o spune explicit în „Cuvânt înainte”. de exemplu. Trebuie spus de la bun început că este o realizare lexicografică superioară celei a Ninei Croitoru Bobârniche. sau „laudă” (în sintagma „de laudă”)! Cu toate aceste imperfecţiuni. ci de trei ori: „Este primul dicţionar-invers (sic!) de expresii şi termeni colocviali şi de argou (s. iar nu invers! De altfel. ciuşderie se află intercalat între ciupeală şi ciupitor etc. dar şi „lăudăros” (în expresia „a fi lăudăros”). în lexicografia românească argotică. dar şi pentru studiul introductiv (mult mai interesant decât cel al lui Bulgăr. cum se întâmplă. iar copastie se află după copiuţă.. L. cu explicaţia standard „a eşua. nu numai pentru cele câteva zeci de pagini în plus. a înregistra un eşec. Dicţionar de expresii şi locuţiuni ale limbii române). cum ar fi normal. pe poziţia cuvântului-titlu se află termenul aparţinând fondului lexical principal. după părerea noastră. ci „a-şi da toată silinţa. într-un alt exemplu. unde apare şi „a se justifica”.n. care nu înseamnă nici pe departe „a eşua”. care la rândul său se află înainte de copită. de exemplu. şi în cazul fondului există destule inconsecvenţe.. de aceea îl intitulează Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române.B. ca sens. aşa cum este cazul dicţionarelor apărute până în prezent (autorul se referă la dicţionarele de argou. cuvintele aparţinând aceleiaşi familii lexicale figurează în dicţionar ca intrări separate. artist de cinema. tot populară şi aceasta. nu este precedat de menţiunea (argou). totuşi. urmând ca în dreptul lor să se regăsească definiţiile şi explicaţiile de rigoare. normal. apare după bizon. i se atribuie. dar nu întotdeauna.) echivalente. curios pentru un verb. cu probleme de ordonare alfabetică a intrărilor (barbugiu se găseşte între basculant şi basculă. Astfel. unde întâlnim şi „judecată” şi „judecare”. De cele mai multe ori. la care se adaugă o monografie (Ţiganii – o lume a contrastelor)! Cam puţin şi cam inconsistent… Se mai impune o observaţie legată de tehnoredactarea total neglijentă a dicţionarului. Astfel.” [17] Şi atunci de ce îşi intitulează.) Autoarea are probleme şi cu alfabetul limbii române. următoarele sinonime: „individ lăudăros: artist. O lucrare lexicografică mai… specială faţă de cele despre care am vorbit anterior este publicată de Dan Dumitrescu [16] şi care.) nu mai (sic!) se află pe poziţia cuvântului-titlu. unde întâlnim. L. 15 . nu după căzătură. L. precum şi pentru inovatorul. „a face pe dracu’ în patru”.). Despre aceste prime trei lucrări lexicografice postdecembriste a scris şi Rodica Zafiu [15].B. „Glosar analogic şi de sinonime” care încheie dicţionarul. citat ca sinonim pentru „a enerva pe cineva”. buricul pământului. „justifica”. cum ar fi fost. cuvintele conţinând „â” fiind plasate după „i”. acest lucru îl afirmă chiar autorul în „Cuvânt înainte”. şi implicit prin menţionarea. gură-mare. dicţionarul rămâne. care prefaţează lucrarea apărută la Slobozia). arg. s. destul de rară.B. dicţionarul „de argou şi termeni colocviali”? Greu de spus. câine figurează după cizmă. o înfrângere”. de vreme ce majoritatea covârşitoare a termenilor şi expresiilor care figurează în lucrare sunt totuşi colocviali şi nu argotici.).n. cu siguranţă cercetătorul cu cea mai constantă preocupare pentru acest subiect din lingvistica românească.n. Anca Volceanov şi George Volceanov publică în 1998 un dicţionar pornind de la ideea (corectă!) că nu se poate face o distincţie netă între „argotic” şi „familiar”. etc. şi nu o singură dată.de locuţiuni şi expresii. a depune toate eforturile. L. mare sculă (pe basculă)”. expresiile şi locuţiunile din spectrul colocvial şi argotic (s.. sau „lăuda”. gurăbogată. ci dimpotrivă. şi nu după „ă”: de exemplu.

où il a exercé ce beau Mestier. p. şi a cărui primă ediţie datează din… 1596 ! [2] Cf. 605. după părerea noastră. aşa cum este şi cazul expresiei la care ne-am referit mai sus.000 de intrări. ultima lucrare lexicografică dedicată argoului românesc este o „recidivă” a lui George Volceanov [18]. nr. după cum am văzut. subtilitez et gergon. pe care Adriana Stoichiţoiu-Ichim o aproximează în „Cuvânt înainte” la… „25. acest dicţionar rămâne cea mai bogată lucrare de acest tip dedicată argoului românesc (şi. Evident. de exemplu. a cumpăni cu atenţie. cu titlu schimbat. efemer!) şi oral. o revigorare a interesului „lingviştilor români pentru studierea influenţei limbii rromani asupra limbii române. Gueux et Boesmiens. care nu are absolut nicio legătură cu argoul. de exemplu [24]. Iaşi: Editura Junimea (Ediţia a II-a. fenomen lingvistic prin excelenţă dinamic (poate tocmai de aceea. . sau de cele mai importante studii dedicate argoului românesc în ultimii vreo 50 de ani [23]. India şi limba rromani. căruia chiar autorul îi menţionează registrul popular!). [6] Gheorghe Sarău (1998). de mai mult sau mai puţin consistentele glosare argotice ce însoţesc unele creaţii beletristice [21]. totul în „doar”… 904 pagini! Spaţiul limitat ne împiedică să ne referim şi la alte lucrări cu caracter lexicografic dedicate argoului: este vorba de cele bilingve [20]. [5] V. printr-o inventariere a vocabulelor (în cadrul unor glosare.A Lyon. mai exact) a primelor dicţionare „on line” de limbaj urban [22]. [4] Apud George Ivănescu (1980). singur de data aceasta. 5-6. Autorul remarcă. mai mult sau mai puţin realizate din punct de vedere lexicografic. fără nicio urmă de îndoială. nici ea şi nici măcar vreunul din cuvintele prin care este explicată. a chibzui. fără prejudecăţi sau patimă”. explicată prin „a analiza. căci dacă ne referim strict la anul apariţiei efective. În concluzie. Istoria limbii române. al cărui titlu iniţial credem că ar fi trebuit păstrat… Spunem aceasta deoarece eliminarea din titlu a sintagmei „expresii familiare” ne duce cu gândul la un dicţionar de argou… pur la limbii române (lucru. Plus a esté adjousté un Dictionnaire en langage Blesquien. din 16 . „Păsăreasca: atestări şi interpretări ale limbajelor ludice şi secrete”. lucrările la care ne-am referit mai sus. de la argotic… Credem totuşi că. nu numai!). Întâlnim. Rodica Zafiu (2003). [Colecţia "Biblioteca rromă". apărute într-un interval de doar 13 ani. [3] Idem. care. atunci primul glosar argotic francez poate fi considerat cel aparţinând lui Pechon de Ruby: La vie généreuse des Mercelots. expresia „a judeca la rece”. Rromii. mis en lumière par M. Bucureşti: Editura Kriterion. căci un adevărat monument de lexicografie argotică. sensibil mai puţin numeroşi decât cei colocviali. mai potrivită. 2000). în ciuda numărului de termeni argotici. aşa cum este lucrarea Dictionnaire de l’argot français et de ses origines [19]. Bucureşti: Tiparul Românesc. de apariţia în urmă cu câţiva ani (în 2006. Dicţionarul limbii şmecherilor. chiar dacă acest fenomen lingvistic nu s-a bucurat de atenţia care i-a fost acordată „omologului” său francez. Cota (1936). publică o variantă revăzută şi adăugită. contenant leur façon de vivre. pot constitui bazele unei tradiţii lexicografice pe tărâm românesc. de altfel.000 de cuvinte şi expresii-titlu” (în 304 pagini). abrevierea arg. în dreptul cărora să poată fi menţionată. Pechon de Ruby. o lucrare importantă în lexicografia argotică românească. vocabulare. nu numai în cazul limbii române). In: Limba română. Gentil’homme Breton.prin construcţia sa. nr. par Jean Jullieron. la care se mai adaugă câteva sute de sub-intrări prezentând variante şi derivate. a dicţionarului publicat în 1998. 4]. argoul rămâne destul de greu de fixat în scris. 581-589. şi mai cuprinzătoare pentru mulţi din termenii şi expresiile care figurează în dicţionar (şi care. pp. după primul război mondial. nu are decât vreo… 7. figurează şi în prima ediţie!)? Cu toate aceste cuvinte şi expresii familiare. cu multe cuvinte chiar populare (vezi „pezevenghi”. imposibil. Argot-ul apaşilor. ayant esté avec eux en ses jeunes ans. noua ediţie a dicţionarului conţine sute de cuvinte şi expresii care nu sunt argotice – şi ce e mai straniu e că nu au fost niciodată. dicţionare). Or. avec l’explication en vulgaire. Iar exemplele pot continua… Şi atunci de ce a renunţat autorul la sintagma „expresii familiare”. se mai poate discuta despre această bogăţie. NOTE [1] Aceasta dacă luăm în calcul anul sau perioada alcătuirii. În sfârşit.

Bucureşti: Editura M. eufemisme şi expresii familiare englez-român. Argoul românesc. pp. [15] Vezi articolul „Lexicografie argotică”. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. 1975). Dicţionar de argou şi termeni colocviali ai limbii române. Bucureşti: Editura Vitruviu. „Fenomene lexicale” (Partea IV). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. (2006). Institutul de Linguistică Română. pp. [9] Vezi Traian Tandin (1993). 2006. Iorgu Iordan (1943). Jean-Pierre Mével. 53-113). 2003. Bucureşti: Editura Univers enciclopedic. 1975).ro <http://dictionarurban. 2007. [18] Vezi Dicţionar de argou al limbii române. 352 p. Bucureşti: Editura Sempre. Confesiune biografică” (pp. Mîrzescu.. [23] Acestea ar fi. 35 din 2 septembrie 1998. Dicţionar de argou şi limbaj colocvial german-român. préface Alphonse Boudard. Nicolae Luca (1999). [12] Idem. 335-376).cit. in Stilistica limbii române. cele mai importante. influenţe. îmbunătăţite la adresele: 123urban <http://www. Dictionnaire de l’argot français et de ses origines. Editura Ştiinţifică. [19] Iată referinţele complete: Jean-Paul Colin. [10] Traian Tandin. Constantin Frosin (1996). [7] Vezi Iorgu Iordan (1944). Adriana Stoichiţoiu-Ichim (2001). din Partea IV a lucrării. Slobozia: Editura Arnina. iată lista acestor dicţionare: Ştefan Balaban (1996). Stilistica limbii române. Bucureşti: Editura Tritonic şi de Albert Simonin (1994). 2008). [8] Este vorba de Dicţionar bibliografic de lingvistică: vol. ar rezulta cu siguranţă cel mai consistent volum de studii dedicate argoului românesc… Să sperăm ca o va face cândva! [16] Vezi Dan Dumitrescu (2000). Dicţionar de argou francez-român. [20] Pentru cei interesaţi. Touchez pas au grisbi! Paris: Éditions Gallimard).ro/>. 1944 (ediţia a II-a. Cânturi de ocnă. Cercetări etimologice. Rodica Zafiu semnează săptămânal această rubrică de mai bine de 15 ani. Vladimir Drimba (2001). creativitate. Bucureşti: Editura Paco. Bucureşti: Editura Nemira. 426 p..perspectiva argoului” şi furnizează într-o notă o listă de articole şi lucrări de specialitate apărute începând din 1906. p. 6. (2002). pp. iar dacă ar aduna articolele publicate numai aici.. Dicţionar de argou al limbii engleze. in Limba română actuală. „Disertaţie asupra argoului. a apărut în 1990. op. Pe muche de şuriu. sub titlul Dictionnaire de l’argot. Craiova: Editura Universitaria. 2005. lucrare în care capitolul „Fenomene lexicale”. nr. Expresivitate şi abatere de la normă. 1 (1944-1972). Bucureşti. Dicţionar de argou. vol. Dicţionar de argou şi expresii colocviale italian-român. 2006. Bucureşti: Editura Teora (retipărit 1999). Bucureşti: Editura Paco. ele fiind creaţii colective ale anonimilor pasionaţi de limbajul urban contemporan (în cadrul căruia argoul se află la loc de cinste!) din România. Christian Leclère. [22] Acestea pot fi consultate. Dicţionar de argou al limbii române. Ana-Dolores Doca (1995). Ţerek. Nu v-atingeţi de mangoţi! Traducerea: Angela Cismaş. 2 (1973-1986).cit. p. Dan Dumitrescu (1998). Ioan Lăzărescu (1997). este dedicat argoului românesc (pp. Bucureşti: Editura Nemira. Eseuri urmate de confesiuni biografice. Bucureşti: Institutul de Linguistică Română (ediţia a II-a.ro/> şi Dictionarurban.. Bucureşti: Editura Niculescu. [21] Este vorba de George Astaloş (2001). Paris: Larousse.A. [14] Este vorba de Nina Croitoru Bobârniche (1996). 119-156. Dicţionar de argou francez-român. George Volceanov. utopie a comunicării” (pp. O gramatică a „greşelilor”. 6. Cuvânt înainte de Mircea Borcilă. Mioriţa Baciu Got. Bucureşti.123urban. (Ediţia a II-a. în ordinea alfabetică a autorilor. 2003). Prima ediţie. in Vocabularul limbii române actuale. Craiova: Editura Universitaria. Bucureşti: Editura Niculescu. Dinamică. „Pregnanţa oralităţii” (Capitolul III). [17] Dan Dumitrescu. Limbajul infractorilor. „Limbaje speciale” (Cap. Cu microglosare argotice şi desene de Constantin Piliuţă. Istoric · Limba nu plăteşte drepturi de autor · Vorbirea paralelă: argoul. 5. [13] Ibidem. Bucureşti: Editura All Educational (2005.. 17 . în cadrul rubricii „Păcatele limbii”. 8. in România literară. comentate. Bucureşti: Editura Teora. Bucureşti: Editura Teora. 114-142) şi „Utopii. p. op. 3 (1987-2000). in Diversitate stilistică în româna actuală.S. Ştefan Nimară (1993). „În întâmpinarea argoului. [11] Idem. Dicţionar de argou englez-român. p. Bucureşti: Editura IRI (Titlu original: Albert Simonin (1953). II din Partea VI: Lexicul). „Redescoperirea argoului” (Capitolul VI). dar mai ales între 1922 şi 1938. 488-510. Rodica Zafiu (2001). 335-376. după părerea noastră: George Astaloş (1997).T. 404 p. Bucureşti: Editura Corint. vol. Iaşi: Institutul de Arte Grafice Alexandru A. Iorgu Iordan (1944).

articles. Croitoru Bobârniche. but also to the bilingual slang dictionaries released after December 1989. Bucureşti: Editura Niculescu. and dictionaries! 18 . 2003). (ediţia a ii-a. Limbajul infractorilor. Dicţionar de argou şi termeni colocviali ai limbii române. such a scientific approach could not be even taken into consideration using the theory that slang was the language of the declassed class. compared to its “homologous” French which became studied 500 years ago. after 20 years characterized by freedom of expression and lack of… linguistic and lexicographic taboos. Bibliographie raisonnée de l'argot et de la langue verte en France du XVe au XXe siècle. Even now. Dan (2000). regarded as a subject of scientific approach is still wide of the mark. Bucureşti: Editura Paco. not being approached by any dictionary. Volceanov. but also an analysis of the lexicographic papers dedicated at first to the Romanian slang. studies. Volceanov. the Romanian slang. Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române. Bucureşti: Editura Livpress. George (2006). Paris: H. Traian (1993). cercetări. Volceanov. reuşind să creeze o operă de referinţă pentru argotologia franceză şi nu numai! REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Dumitrescu. George (1998). Dicţionar de argou al limbii române. Bucureşti: Editura Teora. Préface de Gaston Esnault.[24] Cf. Slobozia: Editura Arnina. Robert Yve-Plessis (1901). because this class… didn’t even exist during the communist period! More than 40 years. Daragon. and to whom there were dedicated hundreds of volumes. Tandin. Anca. Autorul recenzează nu mai puţin de 365 de studii. between 1947 and 1989. We focused on this period because before 1989. Dicţionar de argou al limbii române. ABSTRACT The aim of our intervention is to propose a review. Nina (1996). dicţionare şi alte lucrări şi documente în care argoul este prezent. Romanian slang was absent from the linguistics research and became a truly taboo subject in lexicography.

Barbura pe copii (în frunte. obiecte visate diverse semnificaţii. dar. de orez. p. a semăna „a arunca boabe de grâu. existenţa (sau nu) a publicului. a despăşi. pentru început. derularea într-un spaţiu sacru. a semăna. vindecarea de o boală” (DLRM. sintagme. 1247). Vom încerca să oferim exemple pentru fiecare situaţie în parte. I. există. p. ca să astupe gura duşmanilor” [3] . sensuri. la nuntă etc. o serie de articole. a descânta „a rosti descântece sau vrăji însoţite de numite gesturi magice pentru a obţine îndepărtarea unui farmec. expresii. credinţa participanţilor în eficacitatea ritualului. Încercăm să oferim câteva sugestii care să contribuie la realizarea în viitor a unui studiu sistematic şi coerent al temei în discuţie. o definire a ritualului: „punerea în scenă a unui eveniment sacru sau a unui mit prin codificarea şi decodificarea acestora” [1] Se observă cu uşurinţă faptul că ritualul implică o „dramatizare” care trebuie să îndeplinească unele condiţii obligatorii: existenţa unei teme cu caracter mitologic. călimărean. 1177). în esenţă de substantive ce denumesc actanţii specifici diverselor ritualuri sau verbe ce denumesc acţiunea rituală: călimărean „unul din cei ce merg pe calea mare” (MCD. 231). partea IV. în timp ce multe alte elemente lingvistice cu bază folclorică nu vor fi luate în calcul. 19). a ghidănăci. 662). Am dori să atragem atenţia asupra faptului că nu vor intra în discuţie decât acele cuvinte. după nuntă la socrii miresei” [2] a îmbărbura „a unge la Sf. a ghici et. a descolinda „a întoarce în rău urările de bun augur ale colindei sau ale colindelor cântate anterior” [4]. Pentru prima categorie de elemente lingvistice (cuvintele) putem menţiona o serie de exemple: a îmbărbura. Este necesară. lucrări care au analizat diverse aspecte particulare. tom X. oricât de interesante ar fi. fiinţe. în esenţă. a sorcovi „a ura cu sorcova” (Ibidem. a despetrece. schema pomenită şi-a păstrat valabilitatea. p. sintagme care reflectă ritualuri bine precizate pe teren popular. Ritualurile tradiţionale româneşti au generat o serie de elemente de ordin lingvistic: cuvinte. p. însoţind gestul de o urare” (DLR. 588). Galaţi REFLEXELE LINGVISTICE ALE UNOR RITUALURI TRADIŢIONALE – IMPLICAŢII LEXICOGRAFICE O cercetare aprofundată a problemei amintite nu s-a realizat până acum. a ura „a recita pluguşorul sau alte colinde de Anul nou. bomboane. umblând în grup sau alţii de la casă la casă” (DLRLC. pe cei doi obraji şi la buric) cu căline numite barbure. a tălmăci „a da anumitor fapte. făcaş. ca să fie feriţi de vărsat” (DULR. de remarcat că expresia a se duce pe calea mare face trimitere la o acţiune rituală: „a se duce cu plocon.Valeriu BĂLTEANU. 305). e drept. a ghidănăci „a ciocăni cărbunii cu vătraiul cănd ţiuie. p. în concordanţă cu tradiţiile divinatorii” (DDPR. 19 . Este vorba. partea a II-a. Universitatea „Dunărea de Jos”. stafide etc la anul nou. p. amestecate cu miere. rodină. a sorcovi. expresii. prezenţa unor actanţi specifici. p. a tălmăci. IV. Pe teren folcloric unele dintre elementele amintite s-au estompat destul de mult.

târg de sărutat etc. masa moaşei „petrecere a mamelor la casa femeii care le-a moşit copiii în ziua a treia după Bobotează”[10]. După ce am avut în vedere o serie de cuvinte şi de sensuri cu implicare spirituală. asemănător revelionului. partea III. care povesteşte drama eroului vegetaţiei” [16]. Lăzăriţa. unde este înfipt în coama casei” [7]. Vom urmări câteva exemple: modâlcă „petică înnodată aşa fel fel că seamănă a gâlcă. înainte şi înapoi. prin firea lor. p. Sens prim: „mică pată pentru frumuseţe” (DESLR. a uni strâns” (DEX. p. petrecere populară din zona Zarandului. de oile şi câinii stânei. semn făcut pe fruntea cuiva ca să fie ferit de deochi” (DEX. în continuare. ori care. pe o melodie simplă. pomana caloienilor „alteori ceata se adună la o casă unde se desfăşoară o masă cu mâncări şi băuturi. Colac de Sângeorz „covrig mare din făină de grâu care se pune pe găleata împodobită cu flori de câmp şi tulpini de leuştean. la care tinerele recent căsătorite sărută bărbaţii întâlniţi în cale. p. să urmărim doar câteva exemple: A se duce pe calea mare „a se duce cu plocon după nuntă. la casa ginerelui. a distruge vraja sau farmecul care apasă asupra cuiva” (DLRM. 808). pomana porcului „masă care se face mai ales la ţară. focul lui Sâmedru. este purtat a doua zi de fratele de ginere în fruntea alaiului până la casa miresei. A umbla cu Lăzăriţa „ceremonial al cetei feminine. la socrii miresei” [14] . prin farmece” (DA.[11] focul lui Sâmedru „ceremonial nocturn de înnoire a timpului calendaristic. a-şi atrage necazuri” [17]. Sens prim : „persoană care locuieşte în mediul rural şi a cărei ocupaţie de bază este agricultura” (Idem). tom VIII.. Legăturică ce cuprinde în ea felurite lucruri ori vrăjite. Sens prim: „a împreuna. A-şi aprinde paie în cap „a atrage atenţia asupra sa prin aprinderea unei rogojini ridicate deasupra capului. numită pe alocuri pomana caloienilor” [8].] când se iau mai mulţi la bătaie” [15] . în ziua de Sângeorz” [9] . Plugar „flăcău care umblă cu pluguşorul în ajunul Anului Nou” (DLR. bradul miresei „brad care este împodobit în seara de fedeleş (sâmbăta). Sens prim: „a repara”. gest pentru care li se plăteşte” [13]. a drege. unele sintagme ce fac referire la scenarii rituale: bradul miresei. în timpul mulsului la Sâmbra oilor sau Măsurişul laptelui. târg de sărutat „posibilă urmă a unui ritual de tip „prostituţie sacră”. plugar. pomana porcului. p. A se prinde surate „(despre femei) a lega între ele o prietenie trainică” (DEX. benchi „mic semn negru (natural sau artificial) pe obraz sau pe trup. Sens Prim: „muncitor agricol care seamănă” (DEX. semcă. dedicat zeului vegetaţiei în Sâmbăta Floriilor. vom urmări. V). tom II.Să ne oprim acum asupra unor sensuri dezvoltate de o serie de cuvinte ca urmare a implicării obiectului sau acţiunii denumite de aceste cuvinte într-un context ritual: a (se) mira. semănător. a săgeta. benchi. pomana coloienilor. p. a dezlipi”. întreaga suflare a asatului” [12] . Personajul central. a lega „a paraliza. 94). 1046). 239). 136). îmbrăcată mireasă se plimbă cu paşi dansanţi. în interiorul cercului format din surate. modâlcă. 20 . 59). Există numeroase expresii care îşi au originea pe terenul practicilor rituale. partea a II-a. colac de Sângeorz. fără a fi vrăjite au putere de vrajă” [5] . când se mănâncă preparate făcute numai din carnea lui”. după tăierea porcului pentru sărbătorile de iarnă. care se desfăşoară în ajunul Sâmedrului la care participă în jurul unui imens rug funerar aprins pe înălţimi de flăcăi. a drege (în expresia a drege mortul) „a face un anumit ritual la mormântul cuiva pentru a împiedica mortul să se facă strigoi” [6]. rupt în bucăţi şi mâncat de ciobani şi stăpânii turmelor. duioasă. structurat după modelul colindelor. S-a făcut Drăgaică în capul lor „se zice [. a lega etc. 972). p. 233) Sens prim: „a dezlega. a desface „a nimici. masa moaşei. semănător „persoană care seamănă de Anul Nou” (DDPR. şoaldă..

În literatura cultă a fost reflectat de Sadoveanu. Păgân. autorul oferă şi explicaţii: „Când unui părinte nu-i trăiesc copiii ori îs tot bolnavi. e necesar să ne amintim că este vorba de un tip de rudenie spirituală. scenariului folcloric în discuţie. descrie întregul ritual cu numeroase amănunte. deşi. şi alt nume cu care îl strigă toată lumea”[22] După ce trece în revistă o serie de informaţii de ordin istoric. după cum a lucra ca la cămaşa ciumei ne aminteşte de un ritual de magie medicală. Sensul actual nu aminteşte prin aproape nimic de scenariul ritual specific obiceiului agrar numit Drăgaica. apărută în 1909. a turna cu găleata îşi trag seva din scenarii rituale cum ar fi vălăritul şi paparudele! A-şi aprinde paie în cap şi a pune mâna în foc sunt reflexe ale unor rituri cu caracter juridic. unul care stă scris în actul naştere. în Baltagul şi de Creangă în Povestea lui Stan Păţitul. Întâlnirea a două cete. Am întâlnit şi un caz mai deosebit: un ritual destul de cunoscut pe teren popular. nici nu se pun nume de sfinţi. Urâtul. la prima vedere. Gorovei. Rău. Expresia s-a făcut Drăgaică în capul lor este. Crâncen. făcut la primărie şi pe care mai nimeni nu-l ştie. A turna cu găleata. sintagme etc. A lucra la cămaşa ciumei „în mare grabă. 242 . Nevzor („urât”). Grozavu. a susţine cu tărie. cu o bătaie crâncenă. ce se realiza într-un cadru ritual. de pildă în Bucovina. Ritualul „vânzării” simbolice a copilului bolnav a mai fost prezentat şi de Coşbuc (V. pe baza unui jurământ. cu ecouri lingvistice la fel de interesante: Răzvan („cel rebotezat”). prin multe ţinuturi. Nenaş („străin”). torenţial” [19]. se sfârşea. Şirul exemplelor ar putea continua.246). Podkidîş („cel părăsit”) [25]. fiecare cu Drăgaica proprie. Cu privire la unele dintre aceste expresii sunt necesare unele explicaţii: sensul lor actual pare total lipsit de orice implicare de tip ritual. 21 . în plan simbolic. de statutul de personaj sacru al fetei ce îndeplinea rolul de Drăgaică sau de ceata ce însoţea Drăgaica pentru a o apăra. cu toată convingerea” [18]. oprindu-ne doar asupra unor consideraţii finale: „. şi totuşi expresii ca a lua la vale. Gorovei în lucrarea Datinile noastre la naştere. dar credem că exemplele amintite au dovedit cu prisosinţă existenţa a numeroase ecouri lingvistice ale scenariilor rituale tradiţionale. Dacă privim sensul actual al expresiei a se prinde surate nu vom putea sesiza substratul ei ritual. şi mai opacă. Grozea. Prodan („cel vândut”). dar pe care lucrările lexicografice (chiar şi DLR) nu le menţionează.A pune mâna în foc (pentru cineva sau ceva). crezându-se că sub acest nou nume nu-l va mai recunoaşte Ducă-se pe pustii şi-l va lăsa în pace.. ceea ce însemnează că-i chinuieşte Necuratul. „a garanta... Acest ritual a fost prezentat pe larg de către folcloristul A. ci mai cu seamă nume de fiare sălbatice[. Autorul porneşte de la un fapt oarecum ciudat: „De multe ori întâlnim oameni care au două nume de botez.] Tot de la această credinţă este datina moţilor din Ardeal de a-şi boteza copiii cu numele Lupu. Schimbarea aceasta se face cu o anumită formă: prin vânzare” [23] A. a-şi bate joc”[20]. peste care însă vom trece. Revenind la observaţiile lui Gorovei trebuie să remarcăm faptul că inventarul de nume folosit în cadrul ritualului este mai extins: Balaur. Dicţionarele limbii române înregistrează de obicei. A lua la vale „a face de râs pe cineva. „a ploua tare. astfel de fapte. Şarpe etc. Ursu ca să fie scutiţi de boale şi să nu se apropie moartea de dânşii” [24]. având numeroase ecouri ligvistice. Urâta. Naiden („cel găsit”). Avem în vedere ritualul schimbării numelui copilului bolnav. Un ritual asemanator întalnim şi pe teren slav. Elementele literaturii poporale. foarte repede” [21]. în unele cazuri lipsa unor informaţii suplimentare face greu de recunoscut baza rituală a unor expresii. atunci este datina să i se schimbe numele de botez.. de obicei. acesta din urmă acordând un anumit rol.

[16] I. Faptele prezentate şi altele asemănătoare pe care nu le-am inclus în lucrare ne determină să concluzionăm că pe teren românesc au existat. C. 133. Obiceiuri. crâncen. I. p. avându-se în vedere mai ales reflectarea în cadrul acestor articole a faptelor de factură mitofolclorică. [3] D. urs. [18] Ibidem. p. Am încercat să regăsim aceste ecouri lingvstice în lucrările lexicografice mai importante. Obiceiuri. şarpe. [5] E. urs. p. Pamfile. p. 28. Ghinoiu. [9] I. 400. [14] Udrescu. evoluţiile semantice produse ar fi greu de înţeles fără o minimă informare mitofolclorică. p. ambele sisteme se realizau în cadrul unor ritualuri specifice. apud V. trimiteri la obiceiuri şi personaje tradiţionale. S-au urmărit articolele referitoare la cuvinte ca rău. 28. astronime. [8] O. p. Ghinoiu.P Haşdeu considera că un dicţionar trebuie să fie o carte de cultură. p. Caraman. denumiri de jocuri populare sau de elemente de ornamentică tradiţională şi multe altele. Românii. vom purta discuţia pe baza DLR. Lipseşte orice trimitere la ecourile lingvistice ale ritualului analizat. [12] I. nu se mai poate recunoaşte baza rituală a unui cuvânt. a lucra ca la cămaşa ciumii. 198. p. Buraga. supuşi ritualului tradiţional de schimbare a numelui”. [17] I. [13] St. Am putut până acum constata faptul că ritualul amintit este foarte cunoscut pe teren popular şi că a lăsat o serie de urme pe teren lingvistic. Obiceiuri. [6] V. p. între care se află şi o serie de blesteme. în cazul cuvintelor de tipul celor pomenite de noi ca având implicaţii pe terenul unor ritualuri (de exemplu. grozav. Expresii. Nestorescu. 74. a unei expresii ar fi necesară o trimitere minimă spre faptul folcloric generator de ecouri în plan lingvistic. Obiceiuri. Descolindatul. [11] T. p. Buraga. [4] P. 205. balaur. p. două sisteme de denominaţie personală. [15] A. se regăsesc diverse credinţe şi superstiţii. Vulcănescu. Astfel. 22.Udrescu. Glosar. Bălteanu. în stadiul actual. Ghinoiu. şi o sursă esenţială de informare bibliografică [26]. 101. 75. p. Dicţionar. Spiritualitate. expresii populare. 327. 235. 105. Glosar. p. lup. Chiar dacă DLR. o bună perioadă de timp. pagân. Dăneşti. celălalt de provenienţă păgână. unul de esenţă creştină. Ghinoiu. 22 . Udrescu. Glosar. S-ar putea adăuga. În situaţia unor expresii ca a lua la vale. sintagme populare. [7] D.Este posibil ca la baza ritualului amintit să se găsească un element (un rit) specific mitologiei indoeuropene şi care a fost moştenit şi dezvoltat în mod specific atât de români cât şi de slavi. în cazul în care. Folclorul. spre exemplu nu este un dicţionar onomastic. 119. 105. ar putea cuprinde într-o altă ediţie şi elementele menţionate măcar la sfârşitul articolelor referitoare la lup. [10] Ibidem. Glosar. de schimbare a numelui) ar fi necesară şi o menţiune de ordin onomastic: „ nume dat copiilor grav bolnavi. complet diferite. p. p. Dumistrăcel. cu actanţi şi acţiuni specifice cu inventare proprii de nume. Ţinând cont de întregul context al discuţiei se impun câteva sugestii şi observaţii cu implicaţii lexicografice: B. p. Bârlea. 118. 240 [2] D. 105. Sărbătorile de toamnă. Fochi. Datini. în paranteză eventual. Pe această direcţie se impune înregistrarea în lucrările noastre lexicografice şi a faptelor de cultură populară ce prezintă implicaţii lingvistice. şarpe etc. NOTE [1] R. 47. Udrescu.

270. Bucureşti: Academia Română. Nestorescu. Iaşi: Junimea. Caraman. Obiceiuri de peste an. MCD = Materiale şi cercetări dialectale. Românii timoceni din Bulgaria. Bucureşti: Minerva. Bucureşti: Univers DLR = Dicţionarul limbii române.I (1960). Bucureşti: Academia Română. Spiritualitate şi limbă populară. Fochi. Folclorul românesc. Romulus (1981). Dumistrăcel. M-Z (1965-2008). Ediţia a VI-a . II. Costache (1979). Vulcănescu. Petru (1997). Literatura populară.a. Gorovei. Buraga. DLRM = Dicţionarul limbii române moderne (1958). Virgil (1997). [20] Ibidem. Gorovei. Bucureşti: Fundaţia Culturală Română. RUSSKAJA reci. Ghinoiu. Iaşi: Institutul European.21. Craiova. Literatură populară. [25] V. we shall try to analyse the way in which the linguistic echoes of some folk practices are reflected in the Romanian dictionaries. I. Stelian (1997). I. ABSTRACT With this paper. p. [26] v. 91. Glosar dialectal Argeş. Bălteanu (2001). Scrisul Românesc.[19] Ibidem. DDPR = Valeriu. Bucureşti: Fundaţia Culturală Română. Bucureşti: Minerva. Bucureşti: Paideia DESLR = Alexandru. 272. Bârlea. (1955-1957). Expresii româneşti. Ion (1997). we will also highlight the spiritual implications of the folk practices described. Adrian (1976). [21] Ibidem. Dicţionarul universal al limbii române. f. Dumitru (1967). 23 . 15 . Bucureşti: Academia Română. Bucureşti: Academia Română DLRLC = Dicţionarul limbii române literare contemporane. Dicţionar de divinaţie populară românească. Bucureşti: Academia Română. [24] Ibidem. Literatură. Buraga. I-IV. Bucureşti: Academia Română. Şăineanu. Dăinuiri dănăştene. Dicţionarul limbii române. Artur (1980). [23] Idem. I. DA = (1913-1949). I. DULR = Lazăr. Descolindatul în orientul şi sud-estul Europei. pp. Datini şi crezuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea. vol. Gorovei. p. 1985). 270-272 BIBLIOGRAFIE Bălteanu. Ecaterina. Dicţionar de etnologie. [22] A. Dicţionarul etimologico-semantic al limbii române.A. Iaşi. Valeriu (2002). 5/1976. Bucureşti: Academia Română. 91. p. Udrescu. Ovidiu (1983. DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române (1998). pp. Resmeriţă (1924). 49. Bucureşti: Minerva. p. Iaşi: Junimea.

în cultivarea limbii noastre. Acestea din urmă.Massim. Ca urmare. dicţionarul dorit urma să îndeplinească un rol deosebit de important în normarea formelor. Deşi în Prefaţione nu se foloseşte termenul neologism.Doina Marta BEJAN. “[3] A învins punctul de vedere latinist. din toate epocile dezvoltării sale : „limba unui popor fiind productul acelui popor. p. prima comisie de redactare a dicţionarului. Cel mai important ţel pe care şi l-a propus Societatea Academică Română încă de la înfiinţarea ei (1867). I.). arată intenţia autorilor de a face o lucrare care să cuprindă. în repetate rânduri.Rădulescu (preşedinte).. August Treboniu Laurian (redactor primar) şi I. când se stabileşte ca elaborarea lucrării să dureze cel mult patru ani. este aleasă în sesiunea din 1869. conturându-se două direcţii principale. respingea dreptul cuvintelor de origine nelatină de a figura în dicţionar ( cu excepţia celor romanice şi greceşti) şi încerca astfel să dovedească.. va înregistra cuvintele „din orice epocă a limbei scrise.“[1] Concepţia călăuzitoare şi modul practic de înfăptuire a dicţionarului academic au stârnit discuţii în sânul societăţii. În pofida termenului de elaborare scurt şi a numărului restrâns de redactori.C. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi DIN ISTORIA DICŢIONARULUI ACADEMIC ROMÂN : PROBLEMA NEOLOGISMELOR Necesitatea redactării unui dicţionar explicativ general al limbii române a fost exprimată. vorbele de origine neromanică nu pot şi nu se cade să aibă loc într-un dicţionar românesc” (loc.H.VI). dar aceste principii sunt amendate de restricţii latiniste. De aceea dicţionarul. în trei volume. în tot cursul veacului al XIX-lea. toate cuvintele limbii române. În epoca de radicale înnoiri prin care trecea lexicul românesc.. [4] Expunerea de motive din Prefatione. caută să cuprindă toate cuvintele.. că „elementul latin din limba românească e singurul element naţional“ [2].. alcătuită din latinişti convinşi.. I. şi nu este nici o putere în lume care să le şteargă din limba romănească. dar acum sunt civitate donata. a înavuţi şi a perfecţiona limba română. care trebuia să fie „un tezaur al limbei“. în consacrarea cuvintelor şi a sensurilor.ar fi. aveau să fie izolate în Glossar. organizează misiuni lexicografice pentru compunerea unui dicţionar roman.cit. luat în totul dezvoltării sale în timp.„care să fie conforme şi corecte cu geniul limbei“(vol. p. demn de acest nume. de orientare latinistă – extremistă.a condamna limba la amorţire şi deperire. aşa încât să poată fi dereptariul limbiei. Cea de-a doua direcţie lingvistică se pronunţa pentru intrarea în dicţionar şi a cuvintelor care „ deşi streine după origine. a fost realizarea unui mare dicţionar al limbii naţionale: „ Secţiunea literară se ocupă cu diversele cestiuni filologice. cât şi cele ce se pot culege din viul grai al poporului“. a regula. cât se poate mai complet şi mai raţional. toate formele şi construcţiile curat romanice“ şi „din contra.“ (vol. majoritatea membrilor erau latinişti reprezentanţi ai liniei puriste. a mărgini dicţionarul la o singură epocă a limbii. care precedă primul volum al dicţionarului. destinate a cultiva. Criteriul etimologic de selecţie a cuvintelor a dus la soluţia de a opune Dicţionarul – în care numărul de cuvinte era limitat de romanitatea lor -Glossarului – în care materialul lexical înregistrat era de altă origine decât cea latină. în măsura posibilităţilor. după cum se stabilise de la începutul elaborării lucrării. „Un dicţionar român . Societatea Academică Română publică între anii 1871-1876 Dicţionarul limbii române. întrucât la înfiinţarea Societăţii Academice Române. Cea dintâi. se face precizarea că în dicţionar se disting „Vorbele ce s-au aflat în uz înainte de 1830“ de „vorbele de atunci şi până astăzi intrate în uzul 24 . a curăţi. prin intermediul lucrării lexicografice. I.V).

amoare – preferate cuvintelor amorez. arsenale. delecta→delectaţiune. delectat. articole speciali. părticele neseparabili etc. vb. pentru a o apropia cât mai mult de aspectul cultivat al limbii latine sau al celorlalte limbi romanice . şi fem. introducerea vb. s-ar explica în mare măsură prin nevoia de a găsi un corespondent cuvintelor de origine nelatină eliminate din dicţionar (de ex. în locul substantivului amploiatu (fr. este edificatoare : neologisme terminate în –(al)e/i (masc. erudire. şi despre care autorii afirmă că „nu s-au putut răspândi între toţi românii“ (vol. prevedente. materialul lexical neologic ocupă un spaţiu important atât în Dicţionarul propriu-zis. etc. în plus. şi fem. Este impresionant efortul celor doi lexicografi de a completa lipsurile vocabularului limbii naţionale pe baza unor scheme prestabilite în care intră aproape toate terminaţiile posibile. de exemplu. „De exemplu. it. p. uzuale ale lexicului. amorezare. care alcătuia o familie cu amante. pentru ambele ea. deoarece în loc de implecatu avem funcţionariu şi altele”. care urmează în dicţionar un model latin şi italian. abandonat. Indicarea unei serii de neologisme luate din limbile romanice. deranjament. pe teren românesc. la verbele recent împrumutate au fost înregistrate în mod consecvent derivatele în –iune. praevidens.. subst. IX). Evoluţia ulterioară a limbii moderne a corespuns mai ales recomandărilor. covârşind cuvintele reale. şi pl. prevedente (lat. fr. a iubi înlocuit prin ama. Şi în Glossar numărul cuvintelor este sporit prin înregistrarea neologismelor din limbile romanice care nu au origine latină sau a celor care sunt de curând introduse în limbă. employé).) : studiul superficiale .inessorabile . fiind respinse formele ce se încerca a se introduce implicatu sau implecatu. limbi care justifică în genere şi analogia cu legile fonetice româneşti. fără să fie generalizate (abandonare. abandon. delectativ. degeneratoriu. extrem de numeroase. Neologisme terminate în –(ari)u (sg.. care n-ar fi corespuns geniului limbii noastre). amor.) „din cauza formei necorecte şi contrarii analogiilor limbii “ (de ex. essistenţă individuale . numai aşa s-ar explica. a subst. eruditrice sau a adj. cât şi în Glossar. forma gramaticale . Neologismele terminate în –(bil)e/i (masc. În felul acesta. cuvântul usuali etc. Fiind şi o lucrare normativă. condiţiunile fundamentali . agrement. autorii preferă vechiul slujbaş. pentru acestea din urmă ţinându-se seama de condiţia ca izvorul lor originar să fie tot latina.La cercetarea listei de cuvinte. degenerativ. avangardă. precum şi participiul-adjectiv. Leonte 1966 : 1-24). dicţionarul impunea tendinţa mai veche urmată de latinişti în adaptarea neologismelor romanice.) / e (sg. agreabile. agreare. -escu. degenerat.I. separarea netă între cele două secţiuni (Dicţionar şi Glossar) însemna. chiar în cazul în care. (Ivănescu. masc. dar şi cele împrumutate recent din limbile romanice (îndeosebi din franceză şi italiană). ataşament. Introducerea unor neologisme latino-romanice care n-au avut circulaţie reală în limbă sau a unor formaţii proprii. cuvintele fără existenţă reală în limba română. -ariu(oriu). eruditoriu. inamorare. iv. lessicografulu. dar şi prin dorinţa de a îmbogăţi limba română literară. legile generali . „seria“ lexicală nu era completă: degenera→ degeneraţiune.) sau care nu pot fi admise Orientarea autorilor dicţionarului academic în adaptarea termenilor neologici a fost mai ales către limbile latină şi italiană. limba nu are nevoie de 25 . fem.“(Seche 1966:152) limbei“ (notate în lucrare cu asterisc). Lista de cuvinte a fost încărcată cu termeni transportaţi direct din dicţionarele latine. „ Această corecţiune nu este fericită şi. în conformitate cu părerile autorilor lucrării despre cultivarea limbii în spirit latinist.cit. De exemplu. adio. delimitarea dintre vocabularul recomandat ca normă (Dicţionar) şi cel nerecomandat (Glossar).) : mod nerevocabile . delectatoriu. tendinţă care s-a consacrat ulterior pentru forma multor neologisme româneşti luate din limbile romanice. şi mai puţin condamnărilor de cuvinte neologice. ambassada şi ambassadoriu. (loc. În Dicţionar sunt înregistrate prioritar cuvintele româneşti moştenite din latină. amor). hazard etc. Încercarea autorilor dicţionarului de a <<completa>> vocabularul limbii române a dus totuşi la unele consecinţe practice deosebit de importante: „un foarte mare număr de neologisme care astăzi constituie bunuri consacrate ale lexicului nostru şi-au făcut probabil intrarea – ori măcar s-au impus – prin această lucrare. prévoyant) etc.

. tom II.cit. individualitate nedependente etc. In preajma anului 1900. în prefaţa următorului dicţionar academic al limbii române. vocabularul limbii române. încercând să alcătuiască „un catalog complet“ al lexicului ei. Cea de-a patra încercare de realizare a dicţionarului academic al limbii române aparţine lui Sextil Puşcariu. Din cauza unor neînţelegeri . p.“ (loc. una din criticile fundamentale aduse fiind aceea că lista de cuvinte a lucrării este încărcată exagerat cu termeni direct preluaţi din dicţionarele latine sau cu termeni creaţi de autori pe baza unor scheme elaborate conform cu sistemul limbii. lista de cuvinte a Etymologicului conţine deosebiri fundamentale în comparaţie cu aceea din primul dicţionar academic a lui Laurian şi Massim. Cu toate acestea.T. iar a doua etapă consacrată elaborării propriu-zise. munca de redactare a dicţionarului.genuri) : tractat elementariu . până la prepoziţia de. se vede nevoit în 1905 să restituie Academiei întregul fişier lexical. capabilă să satisfacă cerinţele ştiinţifice şi culturale româneşti. obligându-l.” ( p. sarcina redactării dicţionarului academic profesorului ieşean Alexandru Philippide. Neologismele terminate în –(ant)/e –(ent)/e : cuvântul corespondente .. cu puţine excepţii. Hasdeu a ignorat. După retragerea împuternicirii acordate lui Hasdeu. în a căror lucrare bogăţia lexicală provenea din sectorul neologistic şi satisfăcea dorinţa autorilor de a completa sistematic. în consecinţă.Laurian şi I. cuvintele particularie. în vederea scurtării timpului de redactare. Dimpotrivă. sarcina fiind încredinţată unei singure persoane. în noiembrie 1897. aportul neologistic masiv al secolului al XIX-lea. ci mai ales limba cea veche şi graiul actual al poporului“ (Etymologicum. el este astăzi abia cunoscut. care eşalonează lucrarea pe două etape: primii doi ani pentru strângerea materialului lexical. peste un sfert de lucrare. 147) „autorii dicţionarului au întreprins. preconizează începerea unei noi opere lexicografice de mare amploare care să oglindească starea reală. p. Prin intermediul „Comisiei dicţionarului“[7]. de la începutul alfabetului. se întâmplă ca unele neologisme care şi-au început existenţa în limba română abia prin dicţionarul lui Laurian şi Massim. o campanie de îmbogăţire a lexicului limbii române de proporţii excepţional de largi. mai mult datorită celor relatate de Sextil Puşcariu. tom I. la selectarea şi scoaterea din opera lexicografică a majorităţii împrumuturilor recente. Academia Română face cea de-a treia încercare pentru realizarea dicţionarului general şi încredinţează.C. dicţionarul lui Philippide nu a fost publicat şi. ca termeni transferaţi direct de autori din dicţionare străine. elaborând în mai puţin de şase ani. La sesiunea academică din 1884 se hotărăşte începerea efectivă a reelaborării lucrării. căruia la 1 ianuarie 1906 i se încredinţează misiunea reluării lucrărilor. Philippide porneşte la lucru cu ideea că dicţionarul academic trebuie să fie „un inventar al limbii în orice manifestare a ei. în studiul lui Mircea Seche (1966 :131-181) se arată că pentru „un vorbitor contemporan al limbii române. şi în mare parte neizbutită. Din cauza faptului că autorul n-a avut în vedere limba română literară din vremea sa. Concluzia cercetătorilor moderni asupra primei versiuni a dicţionarului academic este că Încă înainte de terminarea lucrării lui A. ideal. cât de accidentală”. singur.Massim. lingvistul ieşean începe. lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. (apud Diaconescu 1974 :76). să fi devenit astăzi bunuri consacrate ale lexicului românesc. forul academic face presiuni asupra autorului. în care intrau şi neologismele[6]. Hasdeu arată în prefeţele din fruntea primelor două volume ale lucrării sale Etymologicum magnum Romaniae că opera ar rezulta „din starea actuală a ştiinţei limbii“ (Etymologicum. stabileşte situaţia cuvintelor faţă de limba literară a epocii. şi eşalonată pe o perioadă de maximum şase ani. forul academic. printr-un sistem de semne convenţionale. şi. VI). În epocă. X) şi că dicţionarul „nu va avea în vedere anume limba literară de astăzi. acest fapt fiind una dintre lacunele operei rămase neterminată [5]. obiectivă a lexicului limbii române. Se hotărăşte ca munca de elaborare propriu-zisă a lucrării să fie făcută de două echipe de 26 . dicţionarul academic al lui Laurian şi Massim nu s-a bucurat de o bună primire. în opera lor.) din pricina exagerărilor latiniste. în aceste condiţii de conflict. Lista de cuvinte a dicţionarului lui Philippide înregistrează toate neologismele pe care lexicograful le-a întâlnit în izvoarele parcurse. eliberat de latinism. Philippide refuză să satisfacă această cerere şi.

(În fapt. articolele de la literele F. autorul îşi schimbă structural concepţia asupra selectării lor în dicţionar. pe care să o înlocuiască cu vechii termeni populari (Ibid. cât şi linia ignorării aportului lexical neologistic.) sau în volum separat. îl vom primi şi noi. p. (Seche 1966:152) În alcătuirea listei de cuvinte.XXII).Î. In anul 1926. Capidan a elaborat aproape singur. în paralel. discutate într-un subcapitol special al studiului. C. XII) Astfel spera autorul să determine diferite categorii profesionale (medici.” (Ibid.Neologismul e azi pe cale a pătrunde în popor.. 1922). În timp. Făcând neologismului „un loc din ce în ce mai mare“ în dicţionar (Dicţionarul limbii române.redactare. între 1910-1940. ci şi a recunoaşte schimbările prin care limba trece în momentul când o poţi observa direct. dar în privinţa neologismelor.. completat sau modificat articolele redactate). cu cât înaintând în redacţie voiu cunoaşte tot mai mult bogăţia limbii române. iar în cea de-a doua echipă. precum şi în introducerea la primul tom al Dicţionarului limbii române.. Din perspectiva Dicţionarului (Bucureşti.XX). iniţial. p. publicat în partea I a tomului I al Dicţionarului limbii române (DA) (1913).G.. publică în coloanele revistei Dacoromania (1920 1921. p. tomul II. munca de redactare propriu-zisă este dublată de o activitate lexicologică permanentă.u. ş.. el afirma că „pe când în veacul trecut (al XIX-lea. Puşcariu hotărăşte să definească în dicţionar împrumuturile recente: „ De câte ori mi-a fost cu putinţă să dau echivalentul românesc al neologismului am făcut-o şi. proaspăt introdusă în limbă.1). mai ales. Puşcariu părăseşte atât linia exhaustivităţii lexicale. p. Lacea a redactat între 1906-1940 aproape în întregime articolele primelor trei litere. autorul acceptă cuvintele vechi. cu atât o voiu face cât mai des. În Raportul către comisiunea dicţionarului. hotărârea de natură puristă de a nu admite în lista de cuvinte decât împrumuturile recente „care exprimă o idee sau nuanţa unei idei pentru care limba noastră nu are un termin neechivoc“. prin generalizarea experienţei practice la dicţionar. Atitudinea lui Sextil Puşcariu faţă de neologisme este compensată de hotărârea ca lucrarea să înregistreze fără rezervă împrumuturile aparţinând terminologiilor ştiinţifice.. Prefaţă.J şi litera L până la cuvântul lojniţă. care aveau să elaboreze. n. s-a trecut de la început la redactarea propriu-zisă.H.n. urmând ca îmbogăţirea materialului lexical să se facă paralel cu operaţia de redactare. deci de a câştiga toate drepturile de cetăţean..I. căci el ilustrează o epocă din istoria limbiei“ (Puşcariu 1926: 13). care a citit.) neologismul era streinul ce venea deodată cu introducerea culturii apusene.. prezentă la Hasdeu.el este astăzi un instrument necesar de îmbogăţire a graiului. traducerea franceză a cuvintelor româneşti aparţine lui H. Puşcariu dovedeşte că „a avea înţelegerea istorică a limbei nu însemnează a privi numai în trecutul îndepărtat. căci faptul că-l găsim la ei însemnează că s-a simţit lipsa lui în limba română " (Puşcariu 1913: p. ci şi ştiinţifice. studii teoretice privitoare la diverse aspecte ale redactării dicţionarelor explicative: „pentru întâia oară în istoria lexicografiei naţionale.“ (Puşcariu 1926: 12). ia. foarte utilă pentru continua perfecţionare a dicţionarului. Philippide.. [8] 27 . Th. Lolliot şi Yves Auger. şi nu numai a celor literare. lexicograful nu se poate desinteresa. Folosindu-se fişierul preluat de la Al.XX). Bucureşti 1934. tehnicieni) să renunţe la terminologia modernă.Această pătrundere a neologismului dintr-o regiune românească într-alta este un fenomen lingvistic de care filologul şi. porţiuni diferite ale dicţionarului. preconizată de Philippide. În acest chip dicţionarul acesta poate servi mai bine la stârpirea neologismelor nefolositoare. pentru orientarea sa de ansamblu“. revizia a revenit responsabilului lucrării.„Criteriul cel mai sigur e dat de scrierile autorilor noştri: când un neologism e adoptat de ei.. precum şi mai multe zeci de mii de fişe extrase anterior de Puşcariu. Sextil Puşcariu. dicţionar istoric şi general. pe măsura integrării neologismelor în vocabularul limbii române. căci ele „completează limba“ (Ibid.. la prima echipă. populare şi regionale..

Noua Typographia a laboratoriloru romani.Massimu. tomul VI. dar neologismul nu mai constituie o problemă. 133 [2] Archivu pentru filologie şi istorie. [5] Din Etymologicum.şi se apropie astfel foarte mult de părerile antecesorului imediat. p. Tomul II I-Z. 1871. nr. p.T. serie nouă. dicţionarul academic nu este complet terminat. din limbajul literaturii artistice. împuţinate pe parcursul muncii de redactare.C. „introducerea lor în dicţionar este justificată“. iar după 1990 redenumită Academia Română. Privitor la lista de cuvinte. În privinţa selectării acestora. sunt însoţite de observaţii istorice. apud Seche 1966. şi existenţa lor este verificată prin izvoare.VI) La mai bine de 40 de ani de la apariţia primului tom al DLR. p. „dacă aceştia apar . s-a ţinut seamă de progresele înregistrate în acest domeniu în ultima vreme. DLR. Hasdeu publică între 1886-1893 trei volume. ca în versiunea anterioară.191. [3] Archivu pentru filologie şi istorie. dicţionarul realizat sub conducerea lui Puşcariu trebuie considerat prin lista sa de cuvinte o operă fundamentală. serie nouă. apud Seche 1966. nu au îndepărtat-o de unul dintre scopurile sale fundamentale – elaborarea dicţionarului academic general. dimpotrivă. Dictionariulu limbei romane elaboratu ca proiectu de A. (DLR.Massimu. Colaboratori Josef Hodosiu si G. Pentru a nu se mai amâna elaborarea părţii inexistente. prezentate sincronic şi diacronic. p.în cel puţin două stiluri diferite ale limbii“. în tendinţa de prezentare exhaustivă a materialului se află principala scădere a dicţionarului. din vorbirea regională. Faptele de lexic. considerând operaţia de selectare un moment de subiectivă opţiune. Prefaţă. cumu si celle de origine induioasa. [4] Dictionariulu limbei romane elaboratu ca proiectu de A.Laurianu si J. 1965. nr. p. XVI (1905). anul I (1867). relativ la cuvintele aparţinând terminologiei tehnico-ştiinţifice.1876. între cele două opere lexicografice există nete deosebiri de concepţie. Noua Typographia a laboratoriloru romani. evitându-se să se facă o difernţiere prea mare între partea publicată şi partea cea nouă“.1871. de la litera M. p. care dau dicţionarului un caracter hibrid. existenţa şi importanţa lui în limbă fiind unanim acceptate.. apoi Academia RSR – până în 1989. 9 (octombrie 20). Bucuresci. Puşcariu nega existenţa vreunui criteriu pe baza căruia se putea stabili acceptarea ori respingerea neologismelor. prezentate sub formă de studii sintetice independente. de altfel. p.. În pofida lipsurilor neologistice.„Cât priveşte tehnica lexicografică. După revizuirea părţii tipărite de Puşcariu de către un colectiv de la Institutul de lingvistică din Bucureşti.548 şi 553. Dicţionarul realizat sub conducerea lui Sextil Puşcariu este apreciat: „mai puţin reprezentativ în privinţa neologismelor. Bucuresci.. se hotărăşte continuarea dicţionarului început sub conducerea lui Sextil Puşcariu. NOTE [1] Archivu pentru filologie şi istorie.Massimu.T. Noua Typographia a laboratoriloru romani. p. nr. DLR. 9 (octombrie 20). pe care cândva (1906) le combătuse.Laurianu si J. etnografice. Bucuresci. Transformările prin care a trecut vechea Academie Română în 1948 devenită Academia RPR. 9 (octombrie 20). Faţă de opera lexicografică precedentă. Glossariu care coprinde vorbele d’in limb’a romana straine prin originea sau form’a loru. în noua versiune se aplică un criteriu de selectare ştiinţific: au dreptul să figureze în dicţionar acei termeni ai limbajelor tehnico-ştiinţifice care „au pătruns sau manifestă tendinţa evidentă de a pătrunde în limba literară generală. dar 28 . anul (1867). noua versiune înregistrează „toate cuvintele de circulaţie generală din limba română “. onomastice sau de istorie literară. din textele vechi.133. aflat sub conducerea lui Iorgu Iodan.(Dicţionarul limbii române. p. se începe redactarea şi publicarea.191. [6] G.V) încetează de a mai fi exhaustivă. Elaboratu ca proiectu de A.. anul (1867). care cuprind literele A şi B până la bărbat.188. în mod practic. “(Seche 1969:48-49).Laurianu si J.Pascu. Philippide. în Arhiva. apud Seche 1969: 36. 134. Limba comună în dicţionarul nostru. Al. a Dicţionarul limbii române. sociologice. s-au adus schimbări în metoda de lucru: .C. Bucureşti. apud Seche 1966.T. în 1965. iar tehnica lexicografică are principii clare de tratare a lui.Baritiu.C. comparabilă cu cele mai bune dicţionare similare din lume.. cam de acolo de unde lucrarea fusese întreruptă.. în limbajul literar-artistic sau în cel popular“.

Sextil. obligându-l sa renunţe la includerea neologismelor recente şi la diminuarea numărului citatelor ilustrative. Études de linguistique roumaine. Întocmit şi publicat după îndemnul Majestăţii Sale. Puşcariu. p. Paula 1974. Academia Română. Tomul I. Sturza. Tocilescu.Sfetea. 1969. Ion Coteanu. 29 .319-438. BIBLIOGRAFIE Diaconescu. Mircea. p. Quintescu.C. N. Bucureşti:Editura Universităţii Bucureşti. Elemente de istoria limbii române literare moderne. 1937. din care făceau parte T. 1926. (DLR). Redactori responsabili: Iorgu Iordan.I De la origini până la 1880. Bucureşti: Editura Minerva. şi C. Puşcariu. Bucureşti: Editura Academiei RSR. (DLR). Prefaţă de Grigore Brâncuş. the linguistic reality and proved the importance of the permanent reactualization of such an endeavour.V. p. Dicţionarul limbii române.IX-XLI. Introducere. Cap. Maiorescu. 1972 .“(Puşcariu 1937:410). serie nouă. Hasdeu. Cluj – Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. as realistically as possible. over the years. Gr. Partea I. [8] Urmărind cu atenţie statutul neologismului în limba română. tomul VI.Iorga. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. forul academic numeşte o comisie. Despre neologisme . Bucuresci: Noua Typographia a Laboratoriloru Romani. Puşcariu afirmă într-un studiu din 1931.. vol. Raport către comisiunea dicţionarului. Bucureşti: Librăriile Socec & Comp. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Massimu. Dicţionarul Academiei. determined the assimilation or the refusal of the neologisms in the list of words of the different variants of the general and historic dictionary of the Romanian language. D. *** 1871.Laurianu şi I. Probleme de normare a limbii române literare moderne (1830-1880). *** 1965.L. Schiţă de istorie a lexicografiei române. Seche. Bogdan Petriceicu. dedicat omagierii lui N. Elaborat ca proiect de A. Imprimeria Naţională. traduit du roumain à l’occasion du soixantième anniversaire de l’auteur.V-XV. Bucureşti: Cultura Naţională. că „Le néologisme d’origine latine ou néo-latine a produit une véritable „ré-romanistion“ de notre langue. en l’enrichissant d’un grand nombre d’éléments romans qui ont rempli les vides laissés par l’usure naturelle et la perte des mots traditionnels. Tom III.[7] Îngrijorat de ritmul lent al apariţiei lucrării. Dicţionarul limbii române. *** 1913. Vol. à la place desquels s’étaient introduits des vocables étrangers.Lexicologie. care încearcă să schimbe concepţia autorului asupra dicţionarului. The selection and presence of the neologisms in the academic dictionary reflected.1976. Regelui Carol I. seria III. 1966. II De la 1880 până astăzi. under the supervision of the Romanian Academy. Sextil. Etymologicum magnum Romaniae. partea I A-B. ABSTRACT The aim of this paper is to discuss the theoretical and practical aspects which. Memoriile secţiunii literare. Dicţionariulu limbei romane.

Selecţia vizează atât elemente 30 . În clasele paradigmatice alcătuite în acest scop se degajă componentele de sens comune şi cele diferenţiatoare. M. 1987.Alinei 1980. Principiul comun al comparării şi diferenţierii sensurilor este extins de la două cuvinte (aşa cum se procedează în definiţiile lexicografice de tip aristotelic) la clase paradigmatice mai ample (chiar dacă nu complete). Niklas-Salminen 2003 ş.Lehmann şi F.F.Mortureux 1997. 149-152. Definiţia semică îşi propune astfel sa fie mai economică. Corbin 1989. Se admite că datele din definiţiile lexicografice trebuie selectate şi ordonate dintr-o perspectivă relaţional-diferenţială mai riguroasă . 21-26. voi da câteva exemple care arată că analiza dicţionarelor din secolul al XIX-lea sau din prima parte a secolului XX este utilă pentru studiul constituirii şi modernizării terminologiilor româneşti. principii întrunite în ceea ce am numit „lectura” dicţionarelor (sau. cât şi din LS). NiklasSalminen 2003: 94-106) este cel al relaţiei dintre definiţia lexicografică şi definiţia semică (cu exemple atât din LC. S. care a preconizat necesitatea desprinderii unor beneficii practice. aplicative din strudiile de semantică structurală. Definiţiile semice bazate pe ordonarea şi selectarea componentelor din definiţiile lexicografice depăşesc interpretările tehnice. 94. 2005. 2005: 29-38. 1993. adică a unei definiţii a sensului predictibil ce trebuie cunoscut de un vorbitor prin faptul că utilizează o anumită limbă. în primul rând. 1979. Lehmann .terminologic şi semantic este utilă pentru cercetarea diacronică. A. fiind însă importantă şi precizarea datelor sintagmatice cu relevanţă semantică. Din această perspectivă (pe baza analizelor semantice efectuate) am conturat treptat sugestii de cercetare orientate spre mai buna valorificare a datelor din definiţiile lexicografice ale cuvintelor din lexicul comun (LC) şi din lexicul specializat (LS). Bidu-Vrănceanu 199329-62. Mortureux 1997: 76. 2007. Bidu-Vrănceanu 1976. 2008: 265-285 şi M. mai precis. A.a. pe de altă parte. În acelaşi timp.Stati 1978. 71-99. I 1. Datele selectate sunt în primul rând paradigmatice. Atenţia explicită acordată interdependenţei dintre lexicografie şi semantică s-a dezvoltat în perioada post-structuralistă. F. Universitatea din Bucureşti SEMANTICA ŞI LEXICOGRAFIA ÎN ANALIZA LEXICULUI COMUN ŞI A CELUI SPECIALIZAT Interdependenţa dintre lexicografie şi semantică a fost susţinută implicit sau explicit. direct sau indirect de diferiţi cercetători din ultimele patru-cinci decenii. rigide (uneori excesiv formalizate) ale semanticii structuraliste. mai precis. actualizarea conştientizată a definiţiei prelocuţionare. 2007: 59-62. A. precizându-se lacunele şi eliminând redundanţele din definiţiile lexicografice (o selecţie adecvată implică înlăturarea a tot ceea ce reprezintă „balast” în definiţiile lexicografice enciclopedice). mai succintă şi mai relevantă. odată cu dezvoltarea semanticii moderne (A.F. Din analizele efectuate se pot desprinde modele care să fie aplicate altor clase de cuvinte. „Lectura” definiţiilor lexicografice înseamnă.Martin Berthet 1998: 15-21.Martin-Berthet 1998. definiţiile semice bazate pe definiţii lexicografice urmăresc extinderea modelului interpretativ şi aplicativ limitat la analize (exhaustive sau nu) deja efectuate. 2008. 138-142. A. În prima parte a prezentării de faţă (I) voi urmări reluarea şi precizarea aspectelor relevante din perspectivă sincronică de care ţine seama semantica atunci când utilizează dicţionarele limbii ca surse obiective (social normate) ale cercetării.). a definiţiilor lexicografice). Justificarea generală care susţine această interdependenţă se bazează pe principiul comun celor două discipline de definire a sensului prin comparare şi diferenţiere.Angela BIDU-VRĂNCEANU. În partea a doua (II) mă voi opri la câteva aspecte care arată că analiza dicţionarelor dintr-o anumită epocă sub aspecte determinate lexicologic. am sugerat revenirea la dicţionare prin „lectura” lor mai riguroasă care sa ţină seama de analizele semantice. M. Un aspect care poate fi urmărit cu consecvenţă în lucrările de semantică modernă (A. P.

265-285. „mare”. În afara unui număr redus de elemente preluate ca atare.A. În cazul câmpurilor al căror sens este dependent de referent. „tipuri de mese”) prin care se asigură o raportare la elemente cunoscute. v. Indicaţiile exemplificate (sau altele de acelaşi tip) pot fi omologate în definiţia semică (şi. clasările prin „clădire”/„biserică”/ „catedrală” pot fi formulate unitar prin „lăcaş de cult”. „uşor (uşoară)”. Se poate atinge acest obiectiv prin formulări cu un anumit grad de generalitate. „lectura” definiţiilor lexicografice este utilă numai pentru sistematizarea clasării sensurilor (de exemplu „tipuri de locuinţe”. care se opune astfel altor „destinaţii” ale altor tipuri de „mese “. Ordonarea diferenţelor specifice din definiţiile lexicografice este o operaţie complexă. Reformulările din definiţiile lexicografice urmăresc nu numai înlăturarea „balastului“ enciclopedic. având şi un grad mai mare de variabilitate. Nu în ultimul rând. De exemplu „intensitatea” denumirilor de fenomene sonore este desemnată prin adjective sinonime în acest caz: „puternic”. De exemplu. Principiile de „lectură” menţionate pot fi aplicate şi unor termeni din lexicul specializat (LS) care interesează vorbitorii nespecializaţi. „se deplasează pe distanţe determinate (mici)”. „Lectura” este în asemenea cazuri mai complicată. pentru cuvinte ca BISERICĂ. 285-299. adică preluate din dicţionarele 31 . mai dificilă. o componentă precum „specific” fiind un avertisment care se cere precizat pentru vorbitorul care nu cunoaşte sensul unui cuvânt. Trebuie evitate clasările prin derivate (de plidă „măsuţă” care înseamnă „masă” + „mică” la GHERIDON) sau prin neologisme (precum „ambarcaţie”. mai ales din perspectiva actuală a „democratizării” cunoaşterii sau a „laicizării” ştiinţelor (A. „Lectura” definiţiilor lexicografice este facilitată de descrierile semantice moderne ale unor clase paradgmatice mai cuprinzătoare precum câmpurile lexicale. Se pune întrebarea ce. importantă pentru distincţii între clase şi subclase ale „mijloacelor de transport pe apă”). o importanţă majoră o are tipul de definiţie a termenului specializat în dicţionarele generale. asigurând astfel corecta lor diferenţiere. Deficienţa formulărilor generalizante. Acestea pot fi strict ştiinţifice (sau terminografice. numele de culori) toate datele definiţiilor lexicografice pot fi transpuse în definiţii semice sistematizatoare..a.semantice (paradigmatice). „destinaţie decorativă” (pentru GHERIDON. ordonarea datelor din definiţiile lexicografice trebuie să corecteze mai intâi lipsa de unitate a genului proxim pentru cuvintele din aceeaşi paradigmă lexico-semantică. Variaţia factorilor care influenţează „lectura” depinde de domeniul căruia îi aparţine termenul (A. care ascunde diferenţa „mic”. cât şi date contextuale şi stilistice (sintagmatice) sau chiar extralingvistice care motivează preferinţa pentru un cuvânt faţă de altul. a cuvintelor-axiomă (de pildă „galben“ în definiţia lui GĂLBUI) ş. Rezultatele obţinute (A. 299-313) arată că pentru unele câmpuri (numele de rudenie. Dificultăţile sunt sporite de faptul că definiţiile lexicografice se pot referi la aceeaşi componentă distinctivă. cât şi cum se preia din definiţiile lexicografice în definiţiile semice. în cea lexicografică) cu dificultăţi variabile. CATEDRALĂ. de gradul de interes pe care îl prezintă pentru vorbitorii obişnuiţi şi de competenţele lor de diferite tipuri. Bidu-Vrănceanu 2008: 149-152. de exemplu semele lexicale de tipul componentelor „care”. cum ar fi „materiale (de construcţie) specifice” (pentru BUNGALOV sau IGLU) . abstractizate (de tipul „specific” sau „decorativ”) pentru comparare şi diferenţiere priveşte imposibilitatea de a mai asigura identificarea referentului fără asocierea cu alte mijloace de definire (de exemplu o definiţie ostensivă). care obligă la reveniri sau ajustări. formulată însă diferit. DOM. strict raportate la un anumit referent. care constituie bune modele de „lectură”. ci şi favorizarea relaţiilor semantice diferenţiale. ulterior. eficiente în „învăţarea lexicală”. Bidu-Vrănceanu 2005: 34). Descrierea relaţiilor de sens din aceste câmpuri are deci o utilitate aplicativă parţială. „privitor la “ din definiţia adjectivelor. Bidu-Vrănceanu 2007: 80-99). Reformularea abstractizată a elementelor de sens diferenţiatoare este un auxiliar parţial. Probleme speciale în reformularea componentelor diferenţiatoare din definiţiile lexicografice pun substantivele concrete. „tare”. Bidu-Vrănceanu 2007: 45-74). „mărimea“ mijloacelor de transport pe apă” poate utiliza expresii echivalente (uneori neeconomice) precum „tonaj mic”.

Corbin 1989. Criteriile după care se disting mărcile diastratice sunt diverse. Bidu-Vrănceanu 2007: 56-59. O echilibrare între componentele ştiinţifice şi cele accesibile se constată şi în definiţiile lexicografice ale termenilor chimici (A. substantivele manifestând un grad de independenţă mai mare faţă de context.) se adaugă componente descriptive accesibile („lichid”. în acest caz existând diferenţe între lexicul comun şi cel specializat. definiţiile ştiinţifice pot fi greu decodabile. A. „afecţiune”. ca restricţii de uz contextual. chiar eterogene (P. Selectarea atentă a unor asemenea informaţii este foarte utilă pentru o comunicare adecvată. 89-92. este condiţionată de o compensare între felul în care se face clasarea şi diferenţierea sensului specializat. pentru DEPRESIUNE. De exemplu. la „nodul dur” al sensului specializat.”. Interesul pentru informaţiile contextuale din definiţiile lexicografice variază în funcţie de partea de vorbire. precum „exploziv”. I 2 O selecţie importantă în „lectura” definiţiilor lexicografice priveşte datele sintagmatice. Importanţa mărcilor de domeniu este cu atât mai mare cu cât termenul are sensuri specializate în mai multe domenii. (geod. Unele sunt „mascate”.” ş. 62-71). Pentru terminologiile caracterizate prin coduri închise (chimia. care să asigure accesul. O decodare parţială. „colorant” sau „se foloseşte în. fie şi parţial. cât şi pe cele sintagmatice). clasarea se poate face prin elemente relativ accesibile („boală”. (meteor. fiind inserate printre alte elemente care definesc sensul. utilă pentru adecvarea comunicării în „literar”/„non-literar” şi „literar uzual”/„literar non-uzual” (ultima valoare privind lexicul specializat şi putând fi asociată cu o marcă de domeniu). precum „astupare”. ”polizaharidă” ş. dar şi prin „sindrom” sau „simptom” sau chiar prin elemente cu sens mai general.a. Un avantaj pentru „lectura” adecvată îl prezintă restricţiile contextuale indicate explicit înaintea definiţiei sensului. Bidu-Vrănceanu 1997). Analiza sintagmatică a termenilor specializaţi (LS) este mai importantă pentru că circumscrie precis sensul când se indică colocaţiile sau sintagmele fixe sau relativ fixe (condiţie mai puţin satisfăcută de dicţionarele generale). de exemplu la PERIPLU. S-au arătat deficienţe în distribuirea mărcilor diastratice în dicţionarele mai multor limbi. Componentele diferenţiatoare (formulate mai mult sau mai puţin accesibil) pot avea caracter descriptiv sau pot privi gravitatea bolii (ultimele informaţii fiind în general relevante pentru vorbitorii obişnuiţi). S-ar putea face o sistematizare a lor.): când se face clasificarea sensului în termeni specializaţi (de exemplu „aldehidă”. ci indică preliminar condiţiile extralingvistice şi lingvistice ale unei comunicări corecte (privind atât aspectele paradigmatice. BiduVrănceanu 2007: 84-89. mărcile sunt bine distribuite. Pentru termenii medicali..) „un anumit unghi de măsurare. în DEXI. de exemplu v. chiar pentru domenii în formare (de pildă pentru marketing). spre deosebire de adjective şi verbe care au o dependenţă contextuală mai complexă (A.a. „călătorie lungă pe mări şi oceane”. În aceste cazuri sau pentru anumite terminologii (de exemplu cea politică). date între paranteze. 152). Un aspect special al analizei sintagmatice a sensurilor pornind de la indicaţiile lexicografice este cel al mărcilor diastratice ( sau stilistice). Pentru cuvintele din lexicul comun. cea a marketingului). pentru că nu dispun de o delimitare specială.). mai ales pentru cele interdisciplinare sau în formare (de pildă.. exprimarea sintagmatică predomină ca manieră de desemnare a termenilor.specializate) sau preştiinţifice (mixte) sau uzuale (A. „maladie”. înaintea definiţiilor de sens. Pentru anumite terminologii. iar dicţionarele ar trebui să reflecte măcar parţial aceste situaţii. Mărcile de domeniu asigură nu numai decodarea definiţiei..”. „deformare”). Bidu-Vrănceanu 2007: 89-92.A. Bidu-Vrănceanu 2005: 38-42. contextele devin relevante la nivelul textelor. ceea ce presupune o serie de restricţii contextuale (A. DEXI dă şase sensuri specializate în domenii diferite: (geomorf) cu sensul „formă de relief.. „material plastic”) sau funcţionale (privind utilizarea). Bidu-Vrănceanu 1993: 25-31). Pentru română s-au constatat incoerenţe şi mai ales lacune în DEX.) „presiune mai 32 . informaţiile contextuale din definiţiile lexicografice pot fi mai mult sau mai puţin vizibile. de pildă la A DEZAMORSA care are sensuri diferite când dă indicaţia (despre bombe) faţă de (despre conflicte).

ş. p. anat(omie). Mai mult chiar.14.14. marca trigon(ometrie) apare numai în dicţionarele de după 1860.” în contextul specific depresiune barometrică. Relaţia dintre mărcile diastratice de subdomeniu şi domeniu poate fi relevantă pentru evoluţia LS l şi din altă perspectivă. notată t şi explicitată termin (termen). aceste dicţionare dau o marcă generală care indică apartenenţa la LS. semasiologia fiind precis încadrată şi subordonată în această ştiinţă. chir(urgie).) „stare mentală. Costinescu 1870) delimitează mărci diastratice pentru anumite domenii ale LS. în condiţiile în care rămâne redusă şi puterea de cumpărare a populaţiei” . de exemplu trimiţând la un text relevant din 1887 (Şăineanu). Rezultă că ştiinţele economice ca sumă a mai multor subdomenii s-au dezvoltat mai târziu. filoz(ofie). cu alte contexte specifice şi (econ. astron(omie).5). vocabularului. Similar se prezintă şi mărcile de subdomeniu din medicină). Denumirea lingvistică (înregistrată numai izolat în unele dicţionare sub alte variante formale (limbistică. în schimb. scade valoarea acţiunilor. geom(etrie). dicţionarele analizate dau numai mărci de subdomeniu. astrol(ogie). Se constată existenţa unor subdomenii (puse în relaţie sau nu cu domeniul superordonat). tristeţe patologică”. mai mult chiar. II 1 S-a constatat că dicţionarele cercetate (Poenar 1840. ceea ce se reflectă în absenţa acestei mărci în dicţionarele din secolul al XIX-lea. delimitări care denotă anticiparea semanticii contrastive dezvoltată mult mai târziu). unele ca terap(eutică). cu precizări şi sintagme explicative.mică. sintaxei. gram(atică). teol(ogie). bot(anică). Observaţia este susţinută de date extralingvistice privind dezvoltarea relaţiilor economice şi. opusă lui vorbă. (med. Negulici 1848. p. adică unitate lexicală specializată. linguistică) este bine reprezentată în textul lui Şăineanu.) „pierdere a energiei fizice şi morale”. precis delimitate este faptul că Enciclopedia lui Diaconoviciu (1898-1902) consemnează subdomeniul semasiologie. în schimb. în nici unul dintre dicţionarele secolului al XIX-lea nu se înregistrează marca ec(onomic). În acest caz. cu diverse contexte specifice: depresiune difuză. pict(ură). voi mai avea în vedere posibilitatea de a aprecia stadiul evoluţiei ştiinţifice pe baza comparării definiţiilor lexicografice date câtorva termeni din dicţionare apărute în momente diferite (II 2)..5 cu diferenţieri de subsubdomenii „semasiologie comparativă (a idiomurilor)”. Şăineanu desemnează ramuri lingvistice care presupun abstractizări şi interpretări de sinteză fundamentale în orientările actuale ale domeniului: „linguistica generală” şi 33 . ret(orică). alg(ebră). med(icină). miner(alogie). p. (psih. ca de exemplu: aritm (etică). dar şi foneticii. chim(ie). Astfel. semanticii. Mărcile diastratice înregistrate în toate dicţionarele din secolul al XIX-lea susţin existenţa anumitor domenii în acea epocă: agric(ultură). mat(ematică). păstrate până azi: „ştiinţele filologice”. Mă voi opri la două aspecte privind formarea şi modernizarea terminologiilor româneşti în secolul al XIX-lea: un aspect priveşte importanţa mărcilor diastratice din dicţionarele acestei perioade pentru determinarea domeniilor şi subdomeniilor ştiinţifice existente (II1). privind existenţa domeniului şi a subdomeniului nu se poate limita la analiza mărcilor diastratice din dicţionare. de aprecierea nivelului de existenţă pe plan internaţional. „ştiinţa limbii” (p. II În cele ce urmează voi arăta utilitatea analizei dicţionarelor pentru studiul terminologiilor (LS) din perspectivă diacronică. mai ales. Un argument care susţine existenţa altor subdomenii. fiz(ică).) „fază a ciclului economic care urmează după o perioadă de criză economică în care producţia se menţine la nivel scăzut. „semasiologie indoeuropeană”. zicere. Astfel se constată că pentru anumite ramuri ştiinţifice. În acest text găsim denumiri actuale ale unor subdomenii lingvistice (nu numai semasiologie. care precede în dicţionarele din secolul al XIX lea şi din prima jumătate a secolului XX termeni lingvistici variaţi.a.. mus(ică). Protopopescu-Popescu 1860. Stamati 1850. în toate dicţionarele din secolul al XIX-lea apare marca comerc(iu) sau comerţ şi numai în unele dintre ele (Poenar 1840 şi Costinescu 1870) e înregistrată marca fina(anţe). mărfurile se vând greu şi la preţuri scăzute. Într-o situaţie similară este marca gram(atică). aparţinând morfologiei. pat(ologies) sau fiziol(ogie) apărând numai în dicţionarele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

definiţiile lexicografice din secolul al XIX-lea sunt uzuale. iar analiza acestui aspect poate fi relevantă. Considerăm că pentru domeniile şi subdomeniile indicate de dicţionarele din secolul al XIX-lea prin mărci diastratice dispunem de terminologii mai mult sau mai puţin proprii. Costinescu 1870).. Laurian şi Massim). în care se indică şi relaţiile ierarhice. therapeutică. sensul specializat păstrat până azi ocupă primul loc „exprimare prin cuvinte. ceea ce indică caracterul practic al acestui domeniu în prima jumătate a secolului al XIXlea. echivalent cu „meşteşug” (Poenar 1848. arte theatrale. aplicarea acestui principiu arată posibilitatea unor decalaje între textele ştiinţifice şi dicţionare (deficienţă constatată şi în perioada actuală în tratarea din dicţionare a terminologiilor noi. în curs de formare). Aceeaşi relaţie e stabilită de Protopopescu şi Popescu 1862: „(arta) este applicaţia ştiinţi câştigată de omu şi a puteri de care dispune la realisaţia vreunui lucru” („ştiinţă” având aici sensul curent în epocă de „cunoştinţă”. chiar dacă diferenţiate parţial ca evoluţie şi caracteristici.. lucrarea cu scientia” . „Scientia este cotra arte ca teoria cotra problema”). din punct de vedere conceptual şi lexicografic definirea termenului MEDICINĂ se face prin „artă” şi nu prin „ştiinţă”. după oarekare reguli“ (Negulici 1848). sunete etc a stărilor sufleteşti 34 . medicină agissantă.) de a restabili şi de a tămădui maladiile” (Negulici 1848). dar că paralel se impun sintagme cu sensuri specializate. La Laurian şi Massim apar însă şi specializări indicate sintagmatic: arte mecanice. referinţele lui bibliografice internaţionale arată că lingvistica este delimitată şi destul de specializată prin subdomeniile ei la sfârşitul secolului al XIX-lea. informaţii de asemenea utile din perspectivă diacronică. ARTĂ este definit de unele dintre dicţionarele din secolul al XIX-lea ca „metod de a face bine un lucru. Din perspectivă diacronică. ci şi o prezentare explicită a lor. de exemplu medicină dulce. Unele denumiri de subdomenii nu mai sunt actuale. sensul aplicativ al lui ARTĂ nu a dispărut. colori. aplicat până acum numai din perspectivă sincronică. pathologie. pentru care se propune clasarea prin „sciinţă”. de exemplu pentru anatomie: anatomie generală. Se mai poate menţiona că unele dicţionare din secolul al XIX-lea (Negulici 1848) dau nu numai mărci de domenii. arte technice. Analiza textului lui Şăineanu (şi a altor texte ale lui). Această „luptă” între sensuri cu tendinţa impunerii numai a unui sens specializat se constată şi în definiţiile din dicţionarele din prima jumătate a secolului XX: în Candrea-Adamescu 1926. n. În definiţiile din dicţionarele de la sfârşitul secolului al XIX lea rezultă o specializare superioară prin indicarea de subsubdomenii. II 2 Pentru a arăta evoluţia domeniilor aşa cum apare în dicţionare vom compara definiţiile date de dicţionare pentru termenul MEDICINĂ. medicină veterinară (Costinescu 187O.„linguistica filosofică” (p. arte militare. La modul general. Rezultă că la sfârşitul secolului al XIX-lea.16). cu precizările privind evoluţia extralingvistică şi lingvistică implicate. Antonescu 1862. specializate. Gradul superior de dezvoltare a domeniului este reflectat de definiţiile din dicţionarele din a doua jumătate a secolului al XIX lea care înregistrează subdomenii ale medicinei: „hygienă. ceea ce indică şi o evoluţie lexico-semantică. mai rezultă din această analiză importanţa relaţiei dintre dicţionare-texte ca principiu de analiză modernă a terminolgiilor. anatomie animală. indicat şi de textele româneşti din epocă. succinte. Echivalenţa mărcii diastratice din dicţionare (gramatică) cu (lingvistică) nu poate fi interpretată decât parţial ca o specializare şi modernizare insuficiente. chirurgie“ (Antonescu 1860) sau „medicină climinică. Laurian şi Massim 1871-1876 reiau definiţia privind caracterul aplicativ al ARTEI în opoziţie cu ŞTIINŢA (“scientia practica. de exemplu: „arta (subl. anatomie descriptivă (Antonescu 1860) sau anatomie hirurgicală. Se remarcă în unele dintre definiţiile analizate că. anatomie patologică şi altele ( Costinescu 1870). Definirea prin „artă” sau „sciinţă” şi a altor denumiri de domenii ne obligă la analiza definiţiilor lor. simple. unele păstrate până azi. înregistrată şi de Poenar 1840) şi arte musicale. medicină expectantă (Costinescu 1870). medicină legală. pe de o parte şi arte formose (sintagmă calchiată din franceză.

În DLR (ediţia veche) apare acelaşi tip de definiţie. Limba română contemporană .P. Bucureşti. mişcări ceva frumos. Berlin. Mortureux.Theoretical and Applied Semantics. în Limbă şi literatură. Angela (1987). Françoise (1998). Ein internationale Handbuch zur Lexikographie. ediţie îngrijită de Livia Vasiluţă. Lexicul specializat în mişcare. „Les marques stylistiques /diastratiques dans le dictionnaire monolingue“. Bidu-Vrănceanu. Bidu-Vrănceanu. ”La sémantique et ses applications à la lexicographie”. Bucureşti: Editura Academiei. Bucuresci. Editura Universităţii din Bucureşti. Sémantique et morphologie. a înfăţişa prin mijloace plastice. Stati. Paris: Dunod. G. Bucuresci: Imprimeria nationale a lui Stephan Rassidescu.Antonescu. Antonescu 1862 – G. La sémantiques des adjectifs . Dicsionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles. Paris: Ed. Lazăr (1887). Introduction à la lexicologie.Hill. în Angela Bidu-Vrănceanu şi Narcisa Forăscu. Bucureşti: Editura Humanitas. Lehmann. Bucarest. Şăineanu. în Worterbucher/Dictionaries/Dictionnaires. Rodopi.D. Din perspectivă diacronică însă. Câmpuri lexicale în limba română. 35 . Paris: Armand Colin. Aplicarea sincronică sau diacronică arată şi diferenţe importante privind obiectivele urmărite şi rezultatele obţinute. 1851. Nou dictionaru portativu de toate zicerile radicale şi străine neintroduse şi introduse în limbă cuprinzîndu şi termeni ştiinţifici şi literari. 1862. în Aspects of language. Systématique des noms de couleurs. dicţionarele interesează mai ales sub aspectul social-normativ privind impunerea unor sensuri corecte. ceva ce naşte în privitori şi ascultători emoţiune estetică”. 1999. Negulici 1848 – I.Sedes. Vocabulaire Français -Valaque.superioare. Aino (2003). Bidu-Vrănceanu. având însă un caracter mult mai detaliat: „măiestria de a produce. DICŢIONARE Poenar 1840 . Stati.M. a emoţiunilor estetice” (ilustrat prin sintagma operă de artă).Lexicul. Angela (1997). New York. 1840. Alice şi Martin-Berthet. 1848. (mai ales pentru dicţionarele din secolul al XIX-lea care nu sunt legate de activitatea Academiei Române) acest rol nu poate fi atribuit. linii. 3. Angela (2007).Negulici.II. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Bidu – Vrănceanu. 1862. Napoli: Liguor editori. sunete.II . Corbin. Angela (1976). 2737. Manuale di Semantica descrittiva. Bucureşti: Editura Metropol. Studii istorice despre transiţiunea sensurilor. Dictionar rumân. Angela (2008). adecvate (din LC sau din LS). F. Timişoara: Editura de Vest. Angela (2005). Sorin (1979). Niklas-Salminen. Editura Universităţii din Bucureşti. 1870. Editions Jean Favard.Poyenar. p. Studies in honour of Mario Alinei. La lexicologie entre langue et discours. Amsterdam: Ed. La lexicologie. Bidu-Vrănceanu. „Mărcile stilistice (diastratice) în DEX“. Vacabularului romanu de toate vorbele străbune repriimite pînă acum în limba română şi de toate quelle que suntu a se mai priimi d’acum înainte şi mai alesu în sciinţe.Popescu.Protopopescu şi V. Analiza evoluţiei sensurilor lui ARTĂ înregistrată de diferite dicţionare confirmă tendinţa de specializare în primul rând prin distincţia dintre teorie şi practică (tendinţă constatată şi la alţi termeni) şi apoi printr-o specializare profesională mai limitată. Bucureşti: Tipografia Academiei Române. Bidu-Vrănceanu. Lectura dicţionarelor. Concluziile rezultate din analiza câtorva aspecte ale interdependenţei dintre lexicografie şi semantică sau terminologie demonstrează utilitatea acestei abordări. cuvinte. Angela (1993). Sorin (1978). compararea lor aduce astfel date importante pentru studiul evoluţiei terminologiilor româneşti (alături de alte aspecte posibile ale interesului pentru aceste dicţionare).55-67. vol. culori. vol. Protopoescu-Popescu 1862 – E.T. Iaşi. Walter de Gruyter.Essais d’analyse componentielle appliquée aux langues romanes. Din perspectivă sincronică. interesul pentru aceste dicţionare este justificat de interpretarea ca texte-martor pentru o anumită epocă şi pentru anumite probleme ale evoluţiei lexicale. Stamati 1851 – Pah.Aaron. Încercare asupra semasiologiei limbei române.Vocabularu romano-francsu dupe Dictinarului Academiei francese. Bidu-Vrănceanu. Costinescu 187O .Bucuresci. Pierre (1989).Stamati. Marie France (1997).

tom II 1876. Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi. 1926-1931. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. Candrea-Adamescu 1926 – Candrea. coord. of corpus and of meaning definitions is observed. Bucureşti: Noua tipografie a laboratorilor români. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. semantics and terminology. Bucureşti: Librăriile Socec şi Sfetea DEX – Dicţionar explicativ al limbii române. şi Adamescu Gh. şt. 1913.I. I. II. the evolution of domains. III. 1940. vol. Tom I 1971(1873).Arc Gunivas ABSTRACT This paper analyses several aspects of the interdependence among lexicography. DEXI – Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. 36 . and from the diachronic point of view. Bucureşti DLR – Dicţionarul limbii române. Eugenia Dima 2007.Laurian şi Massim 1871/1876 – Dicţionarul limbei române. Coteanu şi Lucreţia Mareş 1997. the perspective which is adopted is the descriptivenormative one. coord. From the synchronic point of view. with interesting results for the role of such an analysis in identifying the Romanian terminologies in a certain period. 1934. Differences between the set goals and the achieved outcomes are established in accordance with the synchronic or diachronic perspective. I. ediţia a 2-a. Ed.

criteriul principal al alegerii fiind cel al uzului curent. atât străinii care învaţă româna. şi subst. cât şi românii care studiază limbi străine sau traducătorii în şi din limba română au nevoie.. plecând de la o clasă sinonimică [2]. Pe parcurs am mai eliminat. aşa încât nu vom insista asupra acestui aspect. m. Dicţionar de antonime al limbii române. Structurarea intrărilor din lucrarea noastră a fost determinată de caracteristicile claselor antonimice. Le Robert. Universitatea din Craiova Diana Viorela IONESCU. 1997. de cunoaşterea perechilor antonimice frecvent folosite în limba proprie sau în cea pe care tocmai şi-o însuşesc. deoarece. De altfel. număr mare de intrări (2000 la Bucă şi Vinţeler. Or. Pe de altă parte. aşa cum observa R. vol. 2004) tratează sinonimia şi antonimia simultan. relativ1. pe care vom încerca să-l prezentăm în continuare. prezentând o serie de caracteristici care pot îngreuna accesul străinilor la aceste instrumente de studiu: abundenţa exemplelor literare sau paremiologice româneşti. care se constituie printr-un dublu proces de selecţie: pornind de la polisemie şi urmărind antonimele fiecărui sens în parte. 1994) şi Dicţionarul esenţial inclus în Dicţionarul poliglot (Teora. 1990) sunt concepute pentru vorbitori nativi. puse în evidenţă de structuralismul lingvistic. relevarea opoziţiilor antonimice în descrierea sensurilor are în dicţionarele explicative un caracter sporadic şi incomplet[1]. adj. Universitatea „Babeş-Bolyai”. 1974. 1999. spaniolă (Demiurg. ≠ particular 37 . 1996. Pentru selectarea intrărilor am optat pentru confruntarea a două lucrări concepute ca instrumente de învăţare a românei sau ca instrumente de traducere: Vocabularul minimal al limbii române curente cu indicaţii gramaticale complete tradus în germană. Ambele operează cu conceptul de vocabular minimal sau vocabular esenţial.).Gabriela BIRIŞ. iar acum avem proximativ 650 de intrări. 2007. Henri Bertaud du Chazaud: Dictionnaire des synonymes et des contraires. Corelaţia dintre sinonime şi antonime a făcut obiectul multor studii româneşti [3]. Eliminarea cuvintelor s-a făcut din următoarele motive: 1. franceză.2. cu omonimii gramaticale cu tot (de ex. şi adv. respectiv 5200 de perechi antonimice la Vinţeler. multe dintre cele mai noi lucrări lexicografice de profil din literatura de specialitate internaţională (The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms. Universitatea din Craiova PENTRU UN DICŢIONAR DE ANTONIME ŞI CORELATIVE Comunicarea noastră porneşte de la proiectul unui dicţionar de antonime şi corelative ce urmează a fi publicat sub egida Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană din ClujNapoca. util din punct de vedere pedagogic pentru delimitarea unui număr minim de cuvinte necesare învăţării limbii române de către străini. 2002 . sens poetic. Larousse. cu siguranţă. II: H-Z.vol.. şi prin raportare la sinonimele fiecărui sens. 1998. I: A-G. Sîrbu. a. 2001). 1997. figurat: desăvârşi ≠ lichida da ≠ a întoarce da ≠ a lăsa tânăr ≠ înaintat. 2002) care depăşesc mult numărul cuvintelor din vocabularul minimal al românei. Ne-au interesat numai acele cuvinte aflate în uz în româna citadină [5]. Cluj-Napoca Elisabeta ŞOŞA. Vinţeler: Dicţionar de antonime. Au rezultat aproape 1500 de cuvinte. Am optat pentru un dicţionar de antonime destinat străinilor. Ceea ce propunem cu acest dicţionar este o abordare sincronică a antonimelor paradigmatice (lexicale şi gramaticale) [4]. alb adj. italiană. 1996. vechi total1. ş. majoritatea dicţionarelor de antonime disponibile pentru limba română (Bucă şi Vinţeler: Dicţionar de antonime. 1996. tocmai datorită complexelor relaţii semantice constituite în lexicul unei limbi. Grand dictionnaire des synonymes et contraires.2 aj.

– traducerea în engleză a perechii de antonime.] ~ ). refuzat • 7. greşit (despre teorii. sens arhaic. Acestea sunt: – indicarea antonimelor existente pentru un anumit cuvânt. adunat • 2. prefăcut sau frumos ≠ cumplit. -tă f. luat • 5.]~ . inventat. rezultate etc. bun ≠ crud (despre persoane şi despre alimente sau fructe). până se ajunge la punctul maxim de pe scara de gradaţie (cald -geros). iar la verb formele flexionare date în DOOM2).). plural la substantive. în cazul citat. ordonate alfabetic în caseta de bază şi în ordinea crescândă a gradaţiei în redactarea propriu-zisă (răcoare. incapabil (despre posibilităţi intelectuale la elevi. stricat (despre alimente)). neadevărat. respectiv cu frumos. mincinos. prost (despre vreme.participiile care nu aduc nimic nou faţă de verbele de la care provin: Exemplu: DA/T (aj. învăţăminte etc. un fel de hiperlexem. cu traducerea ei în engleză. falsificat. greşit.deci un motiv practic . întunecat. retras • 9. ipoteze. antonime care apoi. fals.. cu adevărat. Am introdus. oribil etc.. respins • 8. aparat de zbor. persoană juridică etc. (în care unui superlativ i se opune un pozitiv). ireal. de exemplu: cineva [sportiv. slab (despre calităţile profesionale ale cuiva). documente. fals (despre persoane. – flexiunea (după ultimele norme din DOOM2) (gen şi număr la adjective. din motive tipografice: . dar a fost preferată şi din cauza dificultăţii de a stabili ierarhii ale antonimelor în toate situaţiile. în ordine alfabetică. ca uriaş ≠ mic. închipuit. alteori din listă lipseşte unul dintre termenii extremi (cuvântul nu face parte din vocabularul minimal. neplăcut (despre veşti) . Uneori gradaţia este asimetrică. primit • 6. închis. ceea ce uşurează consultarea dicţionarului . – sinonime – dacă există – pentru cuvintele aflate în antonimie. cerut • 4. în redactare. redactarea este făcută sub formă de casete. – la verbe s-a indicat întotdeauna subiectul acţiunii (cineva ~ . m. Procedând aşa. Intenţia noastră a fost de a nu lărgi prea mult lista de cuvinte şi de a insista pe polisemia cuvintelor. armată etc.).deştept ≠ adormit 3. E adevărat că nu întotdeauna se poate găsi o formulă acceptabilă pentru toate situaţiile de acest fel. rău (despre fiinţe sau despre vreme). şi antonime asimetrice. răcoare. ceva [vehicul. Am dorit ca structura fiecărui articol de dicţionar să cuprindă elemente informative care să-l ajute pe un străin să poată înţelege şi folosi corect cuvintele date. frumos ≠ cumplit. au format câte o pereche antonimică cu cuvântul dat. inutil (cu referire la lucruri. intrarea este reprezentată cel mai frecvent de unul dintre termenii extremi – care intră în opoziţie cu termeni medii. de asemenea. – cu traducerea lor în engleză. Pentru o mai bună perspectivă a structurii semantice a fiecărui cuvânt. -te) ≠ 1. româna nu dispune de un termen corespunzător sau. frig. neplăcut. de exemplu: adevărat ≠ artificial. Utilizarea casetelor oferă posibilitatea de a trata împreună şi antonimele gradabile. de exemplu: despre obiecte / oameni / fiinţe / plante / acţiuni etc. sfaturi. -ţi. strâns). prost. pl. – definiţia cuvântului-titlu. ceva ~ ). oribil. mai puţin puse în evidenţă de dicţionarele existente: în acest caz. ieşit din uz: - trezi ≠ pieri lat ≠ ascuţit . dacă acesta 38 . cu precizarea acestuia în paranteză dreaptă de fiecare dată când nu este vorba despre persoane. am putut introduce în listă şi antonimele gradabile de forma cald ≠ frig. mecanisme) .domn ≠ duduie (sensul lui domn ca „nobil feudal” a fost eliminat) . defect (despre aparate. studenţi). ger. bijuterii sau despre teorii.).. fiecare sens având un alt antonim (de ex. – domeniul de referinţă. ger).2. urât. în care antonimele sunt prezentate alfabetic. idei etc. căpătat • 3. produse sau despre dotarea intelectuală a cuiva).

doctor ≠ doctoriţă. bunică ≠ nepot. nume etnice. grade de rudenie ş. a căror prezenţă ar fi extrem de utilă într-un dicţionar destinat străinilor. munte. fiică (5) superlative care nu au ca antonim tot un superlativ şi invers. spate.) ≠ înalt b) univers: cer ≠ pământ c) forme de relief: adânc (subst. puţin excepţional ≠ prost blând ≠ cumplit frumos ≠ cumplit. noapte / noaptea.există. Am introdus. ieri. intrări care au ca antonim un superlativ (antonime asimetrice) a) superlativ vs pozitiv : b) pozitiv vs superlativ : enorm. gură ≠ fund (2) opoziţii pe verticală a) dimensiuni: adânc (adj. englez ≠ englezoaică. despre rezultate în activitate . soţie tată ≠ mamă unchi ≠ mătuşă (4) opoziţii de vârstă şi de generaţie: bătrân ≠ copil. lui uriaş nu îi corespunde nimic în lista noastră. dar au fost eliminate majoritatea perechilor formate cu sufixe moţionale (care în română nu au un sistem bine organizat) . vârf mare (subs. de asemenea. deal. obiect (7) opoziţii temporale: astăzi.despre oameni. spate frunte ≠ coadă. înalt. şes d) clădiri: bază ≠ vârf e) părţi ale plantei: rădăcină ≠ vârf soare ≠ lună (3) opoziţii de sex a) animale: berbec ≠ oaie bou ≠ vacă cocoş ≠ găină băiat ≠ fată bărbat ≠ femeie domn ≠ doamnă. azi ≠ alaltăieri.nume de profesii. poimâine dimineaţă / dimineaţa ≠ amiază. român ≠ româncă.suprafaţă fund ≠ culme. culme.) ≠ culme. Redăm mai jos o listă de cuvinte-problemă. evreu ≠ evreică. seară (8) punctele cardinale: est ≠ vest orient ≠ occident răsărit ≠ apus oriental ≠ occidental sud ≠ nord 39 . (de tipul elev ≠ elevă. dar la care ar trebui discutat statutul de antonime pentru un vorbitor nativ de limba română: (1) părţi ale corpului uman cap ≠ coadă.).) ≠ mic enorm (adv. înălţime. cuvintele formate cu prefixe specifice (util – inutil). domnişoară b) oameni: frate ≠ soră soţ ≠ nevastă.) ≠ deloc. uriaş (adj. oribil (6) generice din domeniul regnului animal şi mineral: om ≠ animal fiinţă ≠ lucru. prin atracţie antonimică. picior faţă ≠ ceafă. seară / seara zori ≠ noapte. tânăr bătrână ≠ tânără bunic.) ≠ munte vale ≠ creastă. dos. rege ≠ regină. fiu ≠ fiică. scriitor ≠ scriitoare etc. nepoată părinte ≠ fiu. mâine. de aceea ne-am oprit la mic). odinioară. a.şi mizerabil. odată. cumnat ≠ cumnată. excepţional . nu corespunde din punct de vedere stilistic (de ex. văr ≠ verişoară.

culme. dar şi scriitor ≠ scriitoare. aproape ≠ departe. a (se) separa separate. Astfel. la fel alb1 ≠ negru1 adj.) ≠ acela. . orizontală sau pe o axă de simetrie: la forme de relief.). îmbrăca ≠ dezbrăca.: acceptabil ≠ inacceptabil. clădiri sau lucruri (faţă ≠ dos. 6 divorţează) • a (se) despărţi • a divorţa „a desface o căsătorie / cause people to come apart” Sin: a divorţa. celălalt. prez. nu l-am introdus decât ca sinonim pentru domnişoară). compune ≠ descompune. cuvântul absolut are două intrări: absolut1 ≠ relativ1 adj. 3. noră). Au existat deci numeroase dubii în privinţa criteriilor de selecţie a antonimelor. am eliminat cuvintele din Dicţionarul minimal formate cu sufixe moţionale. împacheta ≠ despacheta. neadevărat. la structura casei (parter ≠ subsol. iluzie ≠ deziluzie. tavan (11) grade de rudenie: socru. prez. De asemenea. get married DESPĂRŢI (a (se) ~) (vb IV. podea ≠ tavan. prinde ≠ desprinde. înfiinţa ≠ desfiinţa. pod ≠ pivniţă). legal ≠ ilegal. 3. cineva ≠ nimeni etc. caseta verbului A (SE) CĂSĂTORI ≠ A (SE) DESPĂRŢI. părinte ≠ fiu. prez. mobil ≠ imobil. (din categoria gradelor de rudenie) sau bou ≠ vacă ş.. Fiindcă apare opoziţia tânăr ≠ bătrân.. etaj. aşteptat ≠ neaşteptat etc. spate. noră (12) formaţii prefixate cu: a. fiică. antonimele clasice de tipul bine ≠ rău.). păstrându-le doar pe acelea la care opoziţia de sex se exprimă heterolex: frate ≠ soră. imperf. Pentru că am indicat şi flexiunea. Normal.1. culme (vale ≠ creastă. pentru exprimarea opoziţiei de sex (român ≠ româncă. încălţa ≠ descălţa. aprobare ≠ dezaproba. soacră ≠ ginere. a (se) mărita (pentru femei) join in marriage. aproba. bunică ≠ nepot. 3. i. adevărat ≠ neadevăr.: normal ≠ anormal des-/dez-: acoperi ≠ descoperi. conj.1. divorce 40 . naş ≠ fin etc. am dat serii de cuvinte care se află pe o axă verticală. adjectiv şi substantiv. l-am păstrat pe domn ≠ doamnă. soacră ≠ ginere. spate). a veni ≠ a pleca nu au ridicat probleme. a. dar în redactare este indicată creşterea de altitudine). care ar fi foarte utile pentru străini. A DIVORŢA: CĂSĂTORI (a (se) ~) (vb IV. Pentru că în unele lucrări apar perechi cum sunt deal ≠ vale sau cer ≠ pământ. 6 să (se) căsătorească) ≠ (cineva ~ / sb ~ ) • a (se) căsători „a (se) uni prin căsătorie / join in marriage” Sin: a (se) însura (pentru bărbaţi). deşi este în Dicţionarul minimal. 6 (mă/se) despart. începând cu nivelul cel mai de jos vale şi terminând cu … vârf. munte . avantaj ≠ dezavantaj. îngropa ≠ dezgropa etc. . ind. Am vrut însă ca în dicţionar să intre şi antonime din seria corelativelor [6]. la om. agreabil ≠ dezagreabil. 6 să (se) despartă) DIVORŢA (a ~) (vb I. fără pl.) ≠ alt. 3 (se) căsătorea. unchi ≠ mătuşă. şi alb2 ≠ negru2 (subst. imperf. prez. acesta (adj. la plante (rădăcină ≠ vârf). ceva ≠ nimic. ind.precizăm. subsol primăvară / primăvara ≠ toamnă / toamna pivniţă ≠ pod podea ≠ plafon. încărca ≠ descărca. ind. 6 (mă/se) căsătoresc. (13) forme pronominale: acelaşi (adj. acelaşi (pron. ne-: adevăr. posibil ≠ imposibil etc. am tratat separat cuvintele cu valori gramaticale diferite (adjectiv şi adverb.3 (se) despărţea. conj. creşte ≠ descreşte. socru.(9) anotimpurile: iarnă / iarna ≠ vară / vara (10) părţi ale casei: parter ≠ etaj./ in-/ im. deal. nepoată. fiind un apelativ. acest (adj. emigra ≠ imigra. pron.) ≠ altul. am crezut este necesar să includem şi perechile de substantive în care este exprimată opoziţia de generaţie (bunic. prez. spre exemplificare. piept ≠ spate). ordinea este alfabetică în casetă. n. la om (cap ≠ picioare. dezaprobare. grec ≠ grecoaică. numerotând aceste intrări (de exemplu. domnişoară (pe duduie. absolut2 ≠ relativ2 adv. profesor ≠ profesoară sau ziarist ≠ ziaristă). faţă ≠ ceafă. face ≠ desface. Redăm mai jos.

cheerful. a place in an organisation. m.3. de lângă o persoană / to leave a place or a person” PĂSTRA (a ~) (vb I. amărât. 3.-te) TRI/ST (aj. 6 părăsesc. pl. cheerful grievous. miserable. etc. give up. prez. 3 se retrăgea.3 revenea. ABANDONA (a ~) (vb I. part. retras) ≠ (cineva ~ / sb ~) • a abandona • a se retrage „a renunţa la ceva (la o activitate. leave • a abandona • a părăsi „a pleca dintr-un loc. de lipsuri etc. 6 abandonează) PĂRĂSI (a ~) (vb IV. SUPĂRAT. ind. prez. miserable.. satisfăcut.. vesel. perf. joyful. m. / full of joy. ind. într-o organizaţie etc.” sadness. 3 părăsea. 6 să revină. sullen. exprimă sau sugerează o senzaţie de bucurie / undergoing or suggesting joyfulness. m. -stă f. 1. m. Spre exemplu. vesel Sin: amărât. mulţumit. TRIST: BUCUR/OS (aj. în oglindă. a position. sad. -tă f. persoane / of people) • bucuros „care încearcă.) / to give sth up (as an acitivity. mulţumit. 4 revenim. joyful. deficiency. redate în ordine alfabetică. 1. expressing spiritual satisfaction” Sin: fericit. ease. -ste) • necăjit • supărat • trist „care are. -oşi... membership. imperf. / full of etc. la o funcţie.) / to begin sth again (as an activity. pl. satisfăcut Sin: amărât. -ţi. pl.. a părăsi. lacking in cheerfulness” Sin: abătut. imperf. voios happy. -oase) ≠ a) (d.” Sin: fericit. joyful. trist happy. 6 revin. a (se) retrage şi a păstra nu pot fi selectate ca pereche antonimică pentru că a se retrage funcţionează în antonimie numai cu a reveni. viaţă. desolate. primul rând cu primul rând ş. pentru a se vedea. 2 revino) • a reveni „a relua ceva (o activitate).3. prez. dispirited. imperf. deoarece lectura în corespondenţă stângadreapta. îndestulat. ci şi toate celelalte casete. upset. -tă f. 4 ne retraserăm. întristat happy. 3. a se reîntoarce (la o funcţie. nu este posibilă pentru toate domeniile de referinţă. pl. chinuit.. ceea ce înseamnă că nu este suficientă parcurgea doar a casetei principale. -ţi.a.1 mă retrăsei. exprimă sau sugerează o durere sufletească sau care şi-a pierdut buna dispoziţie / having or expressing spiritual pain.-te) SUPĂRA/T (aj. cheerful sad. vesel. deprimat.d. prez. a reîncepe Resume • a reveni „a veni înapoi (la persoana sau la locul de unde a plecat) / to come back to a place or to sb” 41 . prez. paucity. s.. 2 revii. prez. satisfied NECĂJI/T (aj. 6 renunţă) RETRAGE (a se ~) (vb III. etc. indispus. unde sunt date intrările (în stânga) şi perechile lor (în dreapta). imper. Există însă şi situaţii în care intrarea propriu-zisă este urmată de sinonime. grievous După cum se poate observa.m..)” Sin: a relua. etc. oasă f. -şti. 3. living) • bucuros • necăjit „plin de bucurii. position. mâhnit sad. ind. prez. 6 mă/se retrag.. de neajunsuri. cheerless. mod de trai / of life. în acest caz este nevoie de explicaţiile suplimentare din afara casetei propriu-zise pentru a se putea selecta perechea de antonime. cheerless • trist „plin de bucurie / full of joy” „plin de tristeţe / full of sadness” Sin: fericit. a renunţa abandon. glad. ind. intrarea din partea stângă a casetei are ca antonime cuvintele incluse în caseta din dreapta. 6 păstrează) REVENI (a ~) (vb IV. la o organizaţie etc. Acestea pot fi sau nu sinonime între ele.)” Sin: a se lăsa. 6 să părăsească) RENUNŢA (a ~) (vb I. prez. ind. ind. sorrowful b) (d. întristat. conj. mizerabil. 3. comfort. etc.şi pe cea a adjectivului BUCUROS ≠ NECĂJIT. fără lipsuri „plin de supărări. conj. diferenţele semantice dintre cuvintele vizate.

op.). Polisemia în limba română. fiind indicate traducerile pentru cuvântul-titlu. abandon. Ileana Mureşan. Iliescu. [3] Lucia Wald. Probleme ale corelaţiei dintre sinonime şi antonime. spaniolă. v. thus aiming to catch the most interesting aspects of this complex phenomenon. Bucureşti.. DŞL s. descrierea fiecărei perechi de antonime sub mai multe aspecte: domeniul de referinţă (spre exemplu: despre obiecte / oameni / fiinţe / plante / acţiuni etc. definiţia de dicţionar a cuvintelor sinonime – dacă traducerea acestora poate ajuta la identificarea celui mai bun corespondent al intrării în limba engleză. 1994: 7. Narcisa (1984).a. R. a se întoarce. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. established on Vocabularul minimal al limbii române (Basic Vocabulary of Romanian. Maria (1977). Angela şi Forăscu. retain • a reveni „a relua o activitate întreruptă / to begin sth again or continue sth after stopping for a time” Sin: a relua Resume Una din noutăţile dicţionarului pe piaţa românească este caracterul bilingv: română-engleză. and c) providing the English translation of the definitions. 1998:180. Conceived from the perspective of a non-native user of Romanian. 1984:118. engleză şi spaniolă). Bucureşti: Editura Academiei.cit. Maria Iliescu. renounce Sin: a se înapoia. Iliescu. în Studii şi articole vol. Vinţeler. franceză. p. a lăsa give up. a părăsi abandon • a părăsi • a renunţa „a nu mai ţine ceva în posesia sa / to give sth up” Sin: a abandona. italiană spaniolă. a se reîntoarce Return • a păstra „a ţine mai departe ceva în posesia sa / to continue to have sth” Sin: a menţine. Bidu-Vrănceanu. Iliescu. The selection of the antonymic categories included in the dictionary will follow preset criteria. [6]. antonimul sau antonimele sale. to be issued under the aegis of the Institute of Romanian Language as a European Language in Cluj-Napoca. Mureşan. Bucureşti: Editura Demiurg (Ed. [2] Bidu-Vrănceanu Angela şi Narcisa Forăscu. Bucureşti: Editura Teora. Timişoara: Facla. Cluj-Napoca: Casa cărţii de ştiinţă. Definiţiile de dicţionar ale intrărilor au fost verificate cu cele din DEX (1996) şi din Micul dicţionar academic (2001 – 2003). v. Sîrbu. Modele de structurare semantică.. Sîrbu. Cu aplicaţii la limba română. Şuteu. engleză. coordinated by Maria Iliescu. NOTE [1] R. Dicţionar poliglot: română. Termenul nu e utilizat în lingvistica românească pentru relaţii lexicale. 1977: 43. b) the relations of synonymy and antonymy seen in indeterminacy. a arunca. Antonimele în sistemul lexical (cu exemple din limba latină) în: Sistemele limbii. the dictionary will operate a basic list of entries. Baia Mare. germană. II. 42 . Antonimele: încercare de definire şi de clasificare. Maria e. EDP. abandon.Sin: a lăsa. 180181. Onufrie (1981). emphasizing the polysemy of these entries. Maria e. Craiova: Editura Universitaria. 2005. [5]. Wald. (2001). renounce • a renunţa „a înceta de a mai face ceva / to stop doing sth” Sin: a abandona. a reţine keep. Angela e. (2001). ABSTRACT The present paper tackles on a project to elaborate a bilingual (Romanian – English) dictionary of antonyms and correlatives. p. Sîrbu.a. Richard (1977). în: Études romanes dédiées à Maria Iliescu. Flora (1998). în PLG VII. 1994. 1981. by: a) the lexicographic definition of the meanings. Timişoara: Facla. 1977: 5. Vocabularul minimal al limbii române curente cu indicaţii gramaticale complete tradus în germană. 1970. Maria Iliescu. entries and their antonyms. Bucureşti: Nemira (DŞL). 39-53. Lucia (1970). ci doar cu sensul din sintaxă sau din fonologie. 2001). Dicţionar de ştiinţe ale limbii. I Vocabularul minimal al limbii române (tradus în franceză. italiană. Flora Şuteu.a (1994). 1981). Ileana (2005). a lăsa leave. Such a dictionary has been approached as one of the main working tools within the process of teaching / learning antonymy in Romanian. franceză. Româna citadină. Vinţeler. Antonimia lexicală în limba română.

Este o „operă lexicografică care înregistrează cuvintele unei limbi ori a două sau mai multe limbi în ordine alfabetică şi. mai rar. a fost publicată în 1999 (Dicţionar de marketing . Pentru a servi scopului acestei lucrări. caracteristică epocii în care a fost conceput. o abordare socio-culturală care depinde strict de modul de utilizare” [3]. Obiectul lor este prin excelenţă pedagogic pentru că vizează eliminarea diferenţelor care există între cunoştinţele lectorilor lor şi cele ale comunităţii” [4].Roxana CIOLĂNEANU. ne-am oprit numai asupra unuia dintre dicţionarele specializate de marketing consultate. cea clasică. concretizată în folosirea adecvată a unităţii respective în diverse contexte lingvistice (utilizare). întrucât acesta are avantajul de a oferi. cu trăsături distinctive. concept care introduce o relativă „libertate” de decodare a sensului cuvintelor de către vorbitori [7].DM1). Aşadar. 2. importantă în societăţile dezvoltate. a fost postat în 2008). întotdeauna supuse unei lecturi verticale parţiale în momentul reperării obiectului mesajului” şi o microstructură: „ansamblul de informaţii ordonate din fiecare articol. într-o carte. prin cele trei ediţii ale sale. aşa cum sunt ele reflectate de dicţionarele de specialitate. cât şi una strict pragmatică. Din punctul de vedere al scopului lor.2008). Dicţionarul este un instrument care înregistrează fapte lexicografice.managusamv. care realizează un program de informare constant pentru toate articolele şi care se citeşte pe orizontală. orientată spre utilizarea acestuia în funcţie de nevoile lectorului. întrucât nu l-am găsit precizat) şi Dicţionar de marketing online DMO 3 (care. o privire asupra dinamicii limbajului de marketing (LMk) pe o perioadă de aproximativ douăzeci de ani (1999 . cum ar fi cele analogice”[1].DMO 2 (al cărei an de apariţie nu l-am putut stabili clar. conform pezentării de pe site-ul www. Existenţa a trei variante ale aceluiaşi dicţionar ne-a sugerat ideea că o 43 . Consultarea dicţionarului explicativ este determinată de cunoaşterea insuficientă sau necunoaşterea sensului sau sensurilor unui cuvînt din limba română. Acest proces de consultare a dicţionarului constituie prima etapă a învăţării lexicale [6]. din perspectiva autorului său. Academia de Studii Economice din Bucureşti TERMINOLOGIA DE MARKETING ÎN DICŢIONARELE DE SPECIALITATE În lucrarea de faţă ne propunem să surprindem câteva aspecte ale dinamicii lexicului specializat. într-o manieră particulară. numită şi nomenclatură: „ansamblul de intrări ordonate. orice dicţionar are o macrostructură.ro/biblioteca-virtuală. Cuvântul „dicţionar” şi echivalentele sale în diverse limbi [2] sunt folosite pentru „a semnala. Prima ediţie. 1. care constă în înţelegere (definirea lexicografică şi semică) şi interpretare (etichetarea concretă şi corectă a unei realităţi extralingvistice) şi cunoaşterea activă. „dicţionarele sunt obiecte manufacturate a căror producţie. în speţă limbajul de marketing. după alte criterii. Dicţionar de marketing online . urmată de alte două variante electronice. răspunde exigenţelor informării şi comunicării. după intrare” [5]. bazîndu-se pe două tipuri de cunoaştere [8]: cunoaşterea pasivă. dicţionarul are atât o dimensiune ideologică. Din punctul de vedere al structurii.

BUGET DE MARKETING. ADVERTISING. distribuţie şi promovare utilizat de o companie pentru atingerea obiectivelor de marketing pe piaţa-ţintă/piaţa potenţială. BULL TRANSACTION. CREDIT CU PLATA ÎN RATE) [9]. preţ. iar definiţia primului conţine cea de-a doua sintagmă: „combinarea ansamblului politicilor de produs. o a doua categorie cuprinde termeni româneşti care nu sunt de marketing sau nu au sens specializat de marketing (ex. PIAŢĂ. ABOVE-THE-LINE – ATL. BUS-MAILING etc. fiind cunoscut şi sub denumirea de cei „4P”: produs. PUBLICITATE PRIN CORESPONDENŢĂ. MARCĂ [11]. au şi dezavantaje: pe de o parte. cu toate că aceasta apare şi este definită în manualele de marketing de nivel liceal. MARKETER. SOLDARE. MESAJ PUBLICITAR/PROMOŢIONAL. pe de altă parte. TELEMARKETING. CERCETARE DE PIAŢĂ. ACCOUNT DIRECTOR. AMBALAJ SECUNDAR. VÂNZARE PERSONALĂ. NOTORIETATE A MĂRCII. MARCĂ DUBLĂ. în ediţiile ulterioare ei apar cu determinanţi. englezi şi francezi. CONTACT. apar destul de frecvent în textele de specialitate (ex. care contribuie la precizarea sensului specializat: MOSTRĂ COMERCIALĂ. POLITICĂ DE PRODUS. La nivelul macrostructurii. PROSPECT. MIX DE MARKETING este eliminat. mai ales. Există. Un alt aspect interesant este nevoia de precizare a unui termen prin adăugarea de determinanţi: dacă în ediţia din 1999 apăreau termeni simpli precum MOSTRĂ. şi utilizarea sintagmei eliminate. BURST ADVERTISING/CAMPAIGN. PUBICITATE INTERACTIVĂ. termenul MARKETING-MIX apare sinonim cu MIX DE MARKETING. astăzi. SUPERMAGAZIN. COMPARTIMENT DE MARKETING. de termeni adăugaţi în ediţiile online. în ediţia din 1999. a. În celelalte variante. MARKETING. ACONT. PUBLICITATE AERIANĂ [12]. având dat în paranteză şi echivalentul englezesc. SISTEM INFORMAŢIONAL DE MARKETING (SIM). CUMPĂRARE IMPULSIVĂ. deşi ele se întâlnesc în texte şi în alte lucrări lexicografice sunt: ATRIBUTE (ALE PRODUSULUI). dar nici nu este înlocuită cu sintagma românească CERCETARE DE BIROU. PUBLICITATE STRADALĂ. Un exemplu în acest sens este sintagma DESK RESEARCH. 482 în DMO 2 şi 470 în DMO 3. LOGO. CONSUMATOR. ACCES PRIME TIME. în legătură cu modificările care ar fi putut apărea într-un interval de douăzeci de ani. POLITICĂ DE DISTRIBUŢIE. ANUITATE. apar în textele de specialitate. de asemenea. BOUTIQUE-CHOC. DEXI: ADVERTISING) [10]. ANNONCEUR. au fost eliminaţi şi termeni englezeşti care. Alţi termeni şi sintagme care sunt eliminate din ediţiile online.comparaţie a lor ar putea aduce date interesante în ceea ce priveşte evoluţia LMk în limba română şi. dintre care menţionăm: AGROMARKETING. NOTORIETATE. fără echivalent în română şi greu adaptabili la limba română (ex.1. pentru care nu s-au introdus echivalentele româneşti. CONSUMERISM. fireşti în încercarea de a delimita şi consitui un corpus de termeni româneşti de marketing. De exemplu. O altă situaţie întâlnită este eliminarea termenului adaptat românesc şi menţinerea celui englezesc. Aceste eliminări. PUBLICITATE DIRECTĂ. deşi definiţia se păstrează şi. STRATEGIE DE MARKETING. BOUILLON. CANIBALIZARE A PRODUSULUI/GAMEI. 2. PLAN DE MARKETING.m. în număr de două: o categorie este constituită din termeni străini. care nu mai apare în DMO 2 şi DMO 3. o primă observaţie care se desprinde din comparaţia celor trei variante de dicţionar este de ordin cantitativ şi se referă la reducerea drastică a numărului de intrări din prima ediţie comparativ cu variantele ulterioare: 1274 în DM 1. plasare (distribuţie) şi pomovare”. 44 . POLITICĂ DE PREŢ. preţ. LIDER DE OPINIE. unii fiind înregistraţi chiar de dicţionarele generale (ex.BTL). PROMOŢIE. deşi conceptele corespunzătoare sunt utile domeniului aferent şi. Mixul de marketing reprezintă un concept esenţial al teoriei marketingului modern. MARCĂ DE FABRICĂ. POTENŢIALUL PIEŢEI..). deci. ca atare. s-a renunţat la unii termeni de origine engleză. importanţi pentru LMk. Ceea ce interesează aici sunt categoriile mari de termeni care au fost eliminaţi. BELOW-THE-LINE . PANOTAJ. CANIBALIZARE. situaţia inversă.

).Toate aceste modificări. – regional or national campaign) -. cât şi pentru campanii naţionale de anvergură şi care include afişajul urban.exemplu: „ansamblu unitar şi coordonat de acţiuni publicitare programate în timp şi spaţiu – campanie locală sau naţională (engl. fie el de nivel liceal sau universitar). Completările şi modificările ulterioare. care apare în toate cele trei variante de dicţionar. care conduc la definiţii mai ample. unele păstrate din prima ediţie (ex. CATCH-PHRASE. Aceasta vine în contradicţie. staţiuni turistice. prima parte a articolului definiţional este similar cu cel din DM 1. programare media ş. termenul apare 45 .)”) şi apoi se face trimiterea la publicitate exterioară. DISCOUNT HOUSE etc. nu însă şi o veritabilă argumentaţie).”. parcări etc. O situaţie similară se întâlneşte şi în articolele corespunzătoare termenului MARKETING DIRECT.. De plidă. ) (. pe de altă parte. Comparând doar ediţiile online. pentru agenţia media – stabilirea ţintei de comunicare. MARCĂ DUBLĂ). posibil. deşi e un termen deja consacrat şi înregistrat de DEXI. ce permite o puternică comunicare de notorietate – prin imagine. uneori şi neajunsuri. De precizat însă că şi DMO 2 şi DMO 3 cuprind încă un număr destul de mare de cuvinte englezeşti. selectarea celor mai adecvate canale şi suporturi media (în concordanţă cu obiectivele campaniei). 2. cu alte dicţionare de specialitate consultate. mobil (pe mijloace de transport). FLASHY ADVERTISING etc. pe mobilierul urban sau alte forme (în aeroporturi. în ediţiile online. BRAND. rutier. precum şi desemnarea termenilor aferenţi conceptelor de specialitate. o definiţie mai scurtă şi mai concisă. respectând aceeaşi structură menţionată. sintagma CAMPANIE PUBLICITARĂ.. este greu de făcut. BRANDUCT. AFIŞAJ în DM1 trimite doar la publicitate exterioară. construită pe structura gen proxim – mijloace – scop . au. pe de o parte. (. Abundenţa de termeni englezeşti în prima ediţie în comparaţie cu cele ulterioare este de înţeles. de ordin cantitativ şi calitativ. În toate cele trei cazuri. nu apare în nici un manual. (conţinut creativ puternic. unde se observă tendinţa de evitare a termenilor de acest tip şi de înlocuire a lor cu echivalenţi sau. are. BLIND TEST. marketingul românesc neavând timpul necesar pentru a-şi crea proprii termeni..2. în DM 1. chiar şi pentru specialişti. altele adăugate (ex. iar a doua parte se constituie ca o definiţie enumerativă. selectarea agenţeie/agenţiilor de publicitate. în scopul atingerii obiectivelor de marketing şi financiare ale firmei (exemplu: exercitarea unei influenţe puternice asupra pieţei-ţintă cu prilejul lansării unui produs nou)”.). Un caz ilustrativ este cel al termenului SUPRAAMBALAJ. a unei definiţii pentru termeni care în ediţia din 1999 nu beneficiau decât de o trimitere la un alt termen. stabilirea unor limite în ceea ce priveşte arhitectura conceptuală a domeniului marketing. completarea unei definiţii prin exemplu în DMO 2. BUY-BACK. media promoţional utilizat atât pentru campanii de susţinere cu impact local.a. cu manualele de specialitate (de nivel liceal şi universitar). În DMO 2 şi DMO 3. La nivelul microstructurii. este eliminată în DMO 3 (ex. remarcăm introducerea. bugetul alocat. pe când în DMO 2 şi DMO 3 este mai întâi definit („media de masă cu o destinaţie publicitară evidentă. precizând acţiunile specifice celor două părţi implicate: beneficiarul şi agenţia media: „Derularea unei campanii publicitare necesită punerea în aplicare a unui ansambu unitar de acţiuni specifice: pentru beneficiar – stabilirea obiectivelor companiei. în unele cazuri. Aşadar. cu unele inadvertenţe. De exemplu.). preluarea ca atare a termenilor englezeşti este oarecum firească. importante şi lămuritoare. creaţie. producţie. având în vedere faptul că marketingul şi limbajul corespunzător acestuia exista în ţările occidentale de multă vreme. O altă observaţie este legată de conţinutul propriu-zis al parafrazei definiţionale: modificări la nivelul detaliilor furnizate. parafraze sinonimice româneşti (ex. în care numărul termenior englezeşti este extrem de mic şi. utilizând diferite mijloace de informare în masă. observăm că. de tip mixt. duc la concluzia că.. pe când la noi practicarea cu adevărat a marketingului a început în anii 90.

Le dictionnaire. Analiza acestui dicţionar. [7] O asemenea interpretare se bazează pe teza acad. Bucureşti: Editura şi Atelierele Tipografice. vine să completeze ideea de dinamică a domeniului şi a limbajului de marketing şi să puncteze tendinţa de circumscriere şi autohtonizare a acestui limbaj. dar nu şi termenul simplu MARCĂ. dictionnaire. MARCĂ UMBRELĂ/DE PRODUS. Josette (1971). completări. Coteanu privind “funcţia reflexivă a limbii” care admite că realitatea extralingvistică reprezintă premisele obiective ale unei reflectări lingvistice multiple la nivelul sensurilor cuvintelor şi că această reflectare revizuită. dar nu şi în DMO 3. acelaşi fenomen are loc şi între cele două ediţii online: de exemplu. Lectura dicţionarelor. [8] Idem [9] La o scară mai redusă. [11] Interesant este că DM 1 înregistrează diverse combinaţii sintagmatice ale acestui termen: MARCĂ COMERCIALĂ (A PRODUSULUI). [10] În cazul unora dintre aceşti termeni. [3] A. Alain (1977). DM 1. aria din care termenii au fost selectaţi este mult mai largă decât cea utilizată în 2008. precum şi prin precizarea propriilor sale caracteristici.du dictionnaire à la lexicologie. 1971. 1971. aflat într-o continuă dinamică în încercarea de a-şi contura propria identitate prin delimitarea de alte domenii economice. ei aparţinând în fapt altor domenii economice. p. dar mai ales de perceperea marketingului ca domeniu de către specialişti şi de modul în care această percepţie este redată în dicţionare. [4] J. BTL = sub linie). scoate la iveală o serie de aspecte legate atât de vocabularul de marketing în sine. în 1999. de la un vorbitor la altul. p. s-au propus traduceri româneşti (ex. Dubois. Se observă astfel că. Introduction à la lexicographie. 165. 1977. care nu apar însă în textele de specialitate sau din presă. de unde şi tendinţa autorilor de a include o varietate extrem de largă de termeni. iar pentru cel de-al doilea sens. Trebuie să menţionăm că în textele din presă sunt propuse alte echivalente româneşti. Jean et Claude Dubois (1971). wörterbuch. redusă în variantele ulterioare. Putem vorbi de anumite tendinţe şi la nivelul definiţiei. Dubois. [5] J. ATL = peste linie. p.cu 2 sensuri. Le lexique: images et modèles . Aşadar. Rey-Debove. pe care însă nu o conţin. care nu face nici o trimitere în articolul dedicat termenului SUPRAAMBALAJ. et C. care circulă în paralel cu variantele româneşti şi care par mai potrivite şi mai sugestive (ATL = publicitate convenţională. NOTE [1] DSL. ci doar adăugiri. Paris: Libraire Larousse. [12] Apare doar echivalentul englezesc: AERIAL ADVERTISING. variantele online trimit la intrarea bax. în sensul completării simplelor trimiteri la termeni echivalenţi cu definiţii propriu-zise sau chiar a completării definiţiilor deja existente cu detalii lămuritoare. care duc. Concluzia analizei la nivel microstructural este că nu există diferenţe mari de definire a termenilor. MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. 21. 56. modificată a realităţii este posibilă pentru că diferite aspecte extralingvistice ineresează diferit de la un moment la altul. prin variantele sale eşalonate în timp. în unele cazuri. conturează o imagine sugestivă a tipului de limbaj de care ne ocupăm. 59-62. BTL = publicitate neconvenţională). Prezenţa copleşitoare a termenilor de origine engleză şi franceză în ediţia din 1999. DEBIT CARD apare doar în DM 1 şi DMO 2. [6] A. la anumite inadvertenţe. putem afirma că dicţionarul de specialitate. 3. există încă termeni în cazul cărora nu se poate identifica un sens de marketing. Rey. Rey-Debove. Angela (1993). Rey. În schimb. Paris: Armand Colin. care apare în DMO 2 şi DMO 3. slovar. conţine şi intrarea bax. p. 1993. I. MARCĂ GENERICĂ. p. Acest lucru se explică prin limitele incerte ale domeniului marketingului. [2] dictionary. Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains. într-un proces de “du-te vino” de la realitate la limbă. 46 . REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. La Haye: Mouton. 8. chiar dacă şi în cea mai recentă ediţie. Bidu-Vrănceanu. în cele trei variante ale sale.

Pop.*** DEXI – coord. Bucureşti: Editura Oscar Print. Dicţionar de marketing – lexi-guide. Dicţionar de marketing. Eugenia Dima.managusamv. released from 1999 to 2008.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionar DMO 3 – Florin D. The conclusion is that this specialized language is continuously trying to establish its own limits and identify its own characteristics in relation to other related specialized languages. (2008) http://www. Chişinău: Editurile ARC şi GUNIVAS. Frone.ro/biblioteca-virtuala ABSTRACT This paper revolves around several aspects of the dynamics of the specialized language of marketing. Dicţionar expicativ ilustrat al limbii române 2007. as they are reflected by specialized dictionaries.manag usamv. (2008) http://www. Nicolae Al. Marketing. Frone. The differences between the three editions of the same dictionary. Bucureşti: Editura Economică. both at the level of the inventory of terms and at the level of their definitions. give important hints as regards the changes that happened in the Romanian language of marketing. Frone.managusamv.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionarhttp://www. 47 . Dicţionar de marketing. . 1999. Petre Mâlcomete. DM 1 . DMO 2 – Florin D. Dicţionar explicati 2003. DEM – Constantin Florescu.Florin D.

” (Bergenholtz.. Since the subject of our paper addresses both non-specialists and specialists in lexicography we shall use ‘type’ for a bird’s eye view of dictionary subcategorization : “ The various categories and subcategories which result from such classifications are referred to as dictionary types. – make it possible to explicate the differences and correlations of different dictionaries within a (sub)category” (quoted in Podhajecka 2009 : 154). unabridged or desk dictionary). the dictionary of idioms or collocations. shape /size or content (e. etc.. MICASE.). the learner’s dictionary or dictionary for native speakers . recorded dictionaries on CDs . the monolingual or bilingual dictionary). sometimes called dictionary genres.). the latter seems more relevant as a specialist term than the former because.g.. musicology (‘music genre’). despite a long tradition in literary studies (‘literary genre’). Galaţi WHAT IS A BILINGUAL SPECIALIZED DICTIONARY GOOD FOR? Modern approaches to lexicography undertake function as “fundamental to all theoretical and all lexicographical decisions relating to the conceptual basis for a dictionary and the specific dictionary itself’’( Bergenholtz. specialized dictionaries : legal . FROWN. etc.Gabriela DIMA. LOB. – indicate what the most distinctive feature(s) of each main category and each subcategory is/are. Nielsen 2006:281). or film studies (‘film genre’). These features may give relevance to each type and help target users in choosing the most useful for their needs (Dima 2007). Internet dictionaries and online dictionaries. accounting . ” the focus of preparing dictionaries for a particular subject – field should be the needs of its user group in specific situations. Universitatea “Dunărea de Jos”. the complexity of the headword (e. dictionary of phrasal verbs) .g. All debates about dictionaries and dictionary-making (Landau 2001) begin with the former’s classification according to various types or genres. Modern theory of dictionary functions relies on the lexicographer’s knowledge of the needs of the users.. because reference works (cf. while ‘type’ may designate reference works as used by both specialists and non-specialists”( Podhajecka 2009 : 154 ). the pocket . Another criterion is the nature of the dictionary seen as a product under various formats : paper dictionaries .g. dictionaries ) may be similar in some respects but may diverge in others’(Podhajecka 2009 : 154). Nielsen 2006:283). The most frequently mentioned criteria in classifying dictionaries are : scope of coverage (e. and computer corpora themselves ( BNC.g..provide a systematic overview of the various categories and subcategories of dictionaries that are distinguished. the general or special dictionary. mechanical engineering. Traditionally. Swanepoel ((2003: 45) states that : “[T]he main aim of such typologies is to provide prospective dictionary users with a classification of existing dictionaries based on a set of distinctive features that . manner of financing (e. etc. : ’The use of many variables in typologies being inevitable. ‘genre’ denotes a purely metalexicographical term. Other criteria refer to age ( children’s dictionaries). In fact. learners’ language level (dictionaries for advanced learners) the number of entries. the most important coordinate in subcategorizing bilingual (specialized) dictionaries is the lexicographer ‘s decision to compile the dictionary either as an aid to the comprehension (of texts) or description of the source language or as an aid to the production 48 . the commercial dictionary or scholarly dictionary). the type of target user (e. medicine.g. as representative samples of large computer corpora.

aparat. The entry develops from general technical vocabulary to metallurgy field. mecanism. The dictionary compiler represents the scientific phenomena in as exact and precise terms as possible even if. masina. e. infinitezimal. according to Zgusta “ It would . 1: machine (mas) masina.g. clapeta. be a mistake to think that the coordination of the equivalent terms in them is plain sailing : the scientific terminology has an “ anisomorphism “ of its own manifested when terminological sets of different languages are compared” (1971: 298). dispozitiv. (el. umezitor. while consulting bilingual specialized dictionaries. 2 : damper (TH) amortizor. mecanism. following Bergenholtz and Nielsen (2006 : 287) : a) to assist the users in solving problems related to text reception/ production of texts in the native language b) to assist the users in solving problems related to text reception/ production of texts in a foreign language c) to assist the users in solving problems related to translation of texts from the native /a foreign language into a foreign /the native language As a result. users (laypersons. semi-experts) may find the necessary information about the special subject field they are interested in and compare the subject field in the native and in the foreign culture with a view to fulfill both linguistic and professional needs. More recently functional lexicography has turned these aims into communication – orientated functions named after the use situation. b) The translation equivalent necessarily covers the same semantic area as the L2 lexical item translated. 49 .g. equivalent which is not directly connected with differences in culture and or in the surrounding world as it happens with polysemantic words in monolingual general dictionaries (Tomaszczyk 1983. Bejoint 1994) due to a number of advantages which will be described by providing samples of translation equivalents from the English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering (Deleanu. Sorcaru 2009): (a) It is handy to find a translation equivalent to a given L2 lexical item. minuscul. (cstr) amortizor de zgomot .g. aparat. vana de aer ( de combustie). instrument. (auto) amortizor . (met) registru de ventilatie / de cos. Professionals and specialized translators turn to the bilingual rather than to the monolingual dictionary (Hartmann 2001.. automobile industry. providing the dictionary user with a wide range of contextual choices. neinsemnat. ( OM ) amortizor. marime/valoare infinitezimala infim. civil engineering . c ) surdina . ( el ) atenuator . dispozitiv. since the translation conveys to the user the same denotative meaning as encoded by the original text so that we can here speak about ‘denotational equivalence’ as opposed to 'stylistic and/or connotational equivalence'( Tomaszczyk 1983). a prelucra. motocicleta. electronics. experts. however . a uzina The translational equivalents provided are ordered along two semantic dimensions tools and means of transportation. bicicleta. automobil. e. 3 : infinitesimal (mat) infinit mic. Snell-Hornby 1987).of texts in the target language ( Zgusta 1971). The narrowing of meaning through metonymy implies naturally the narrowing of subject-fields and specialization e. Dima.g. instrument. e. as briefly presented below. The description of the following entries from the English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering ( 2009) is meant to prove that even in specialized domains polysemy is at work and might become an obstacle in finding equivalence of the terms unless the specialist is consulted.

D.g. Historical Development of Lexicographical Genres: Some Methodological Issues in Selected Proceedings of the 2008 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX 2)..g. 5 : inertial lock ( auto) incuietoare activata prin inertie inertial locks ( auto) sistem de blocare prin inertie (c) Bilingual specialized dictionaries supply translation equivalents which can be inserted into the context immediately as a comprehension and recognition test. Sue (1985). 12 : inert-gas shielded –arc process / welding (met) sudare cu arc in mediu gazos protector/inert. (d)Word collocations in bilingual specialized dictionaries are translated either using the word for word technique or explicitation thus facilitating the user’s comprehension of the terms .. Examples 8 and 9 are illustrations of how common words can change meaning when collocating with technical specialized words.ed. Dima G. 6 : galvanize(met) a galvaniza. Lexicography & Language Learning. The Art and Craft of Lexicography. The 2nd edition.. Cambridge: CUP. 1-2 November 2007. Translation and Dictionary Use în volumul conferinţei internaţionale Translation Studies: Retrospective and Prospective Views. 50 . Romania. MA: Cascadilla Proceedings Project. e. 153-170. Harlow: Pearson. Ilson. 13 : machine for drawing off ( alim. Oxford: Pergamon Bejoint (1994 ). Monolingual & bilingual dictionaries : a comparison in Dictionaries. Samples from the quoted dictionary include : e. ind chim) paleta amestecatoare. English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering.The usage of plural of the same word has as result both the representation in two separate entries and the raising to a more abstract level in specialization with no change in denotation.g.com. e. Sorcaru. Henning.g. chim) instalatie de imbuteliere si agitare. Dictionaries. document #2174.g. and Jukka Tyrkkö.g. garnet (met) granat. L. Sidney ( 2001). Podhajecka . Galaţi. Bucuresti.Tomaszczyk 1983). Mirosława ( 2009) . Teaching and Researching Lexicography. impedance (el) impedanta. 10 : female radius tool ( mas-un) cutit de rotunjit exterior . e. 7 : feed pomp (TH)pompa de alimentare.g. bilingual dictionaries reinforce the idea that there should always be a one-toone correspondence between L1 and L2. Gabriela (2007).. Landau. (2009). Editura Didactica si Pedagogica Dima.) R. Galaţi: Europlus Hartmann 2001. acknowledging what Dima states : “ It is without question that all types of dictionaries have their role in the verbal marketplace . kelly (OM) tija de antrenare.F. 11 : feed trip dog (mec) cama pentru decuplarea automata a avansului . Subject –field components as integrated parts of LSP dictionaries .g. (ed. preventing a never-ending search for explanations of the words used in the definitions given in monolingual general dictionaries ( Atkins 1985. Alpo Honkapohja.g.lingref. e. Oxford: Clarendon. e. McConchie. e. 9 : machine oar( OM. W. alim. Somerville. Snell-Hornby 1987. Tradition and Innovation in Modern English Dictionaries. The use of bilingual dictionaries is still a matter of controversy within ELT but we consider it a must for professionals and specialized translators.g. 4 : infinitesimals (mat) analiza infinitezimala e. R. www. Sandro Nielsen (2006) . since selection is guided by usefulness”( 2007: 75) REFERENCES Atkins . By providing simple translations. e. It is primarily the case of simple lexeme entries as in the following illustrations: e. Lexicography. John Benjamins Publishing Company Deleanu. 8 : magnetic ageing ( fiz) stabilizare magnetica. Bergenholtz.

la dicţionarul on-line şi corpusuri. London: Academic Press Zgusta. Asupra unora dintre aceste aspecte. Manual of Lexicography .Snell-Hornby . Tomaszczyk J.) A Practical Guide to Lexicography. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie astăzi tipologia variată a dicţionarelor limbilor naturale . Hartmann (ed. On Bilingual Dictionaries: The Case for Bilingual Dictionaries for Foreign Language Learners' in R. în decursul istoriei. plecând de la tradiţionalul dicţionar . produsul schimbărilor care au loc permanent. Prague : Academia/The Hague .). In Piet van Sterkenburg (ed..). (1983). fiecare adresându-se evident atât unui public larg . Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. K. Lexicography: Principles and Practice. Swanepoel (2003) . dicţionarul este . Ladislav (1971).) A Practical Guide to Lexicography. R.carte . Dictionary typologies: A Pragmatic Approach. Astfel. în toate sferele vieţii sociale. în virtutea faptului că reflectă atât gradul de cultură a unei naţiuni cât şi nivelul de cunoaştere şi utilizare a limbii naţiunii respective . dar şi unor categorii specifice de utilizatori. (1987). 1987 Sterkenburg (2003) (ed. am ales-o pe aceea de a fi asemănat unei oglinzi . Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 51 . Mary.. dar şi ale celor legate de avantajele utilizării unui dicţionar bilingv de specialitate ne vom referi în lucrarea de faţă. Paris : Mouton REZUMAT Dintre numeroasele etichete atribuite dicţionarului. în speţă. Towards a Learner's Bilingual Dictionary' in Cowie (ed. la un moment dat.

voire d’emprunts (Fremdwörterbuch). le Dictionnaire néologique à l’usage des beaux esprits du siècle. les néologismes auxquels s’ajoute la mention d’emprunt à une langue étrangère sont des anglicismes. Si ces quelques mots sont marqués « néol. des emprunts à l’allemand. l’Académie Française a été fondée pour veiller à la perfection de la langue et la créativité lexicale ne se manifestait que dans la littérature des Précieux. la néologie est défini comme suit : NEOLOGIE : [. L’analyse des mots portant ces marques se révèle très importante pour les diverses conceptions rattachées au signalement de la néologie. à l’italien. ». rédigé par Roger Boussinot. mais Desfontaines fait tout d’abord des listes des nouveaux mots et des nouveaux emplois à la mode seulement dans le but de s’en amuser et de les soumettre à la critique ironique. En 1981 paraît le Dictionnaire Bordas des synonymes. Les sophistes grecs employaient les mots et les tours nouveaux comme un art oratoire en raison de leur effet stylistique. n’introduit pas seulement la nouvelle famille lexicale de néologique. L’attitude conservatrice traditionaliste et puriste. l’un des dictionnaires de synonymes les plus répandus de l’avant-dernière décennie du XXe siècle. Il est pourtant curieux que le premier dictionnaire de néologismes français. 52 . Universitatea din Piteşti NEOLOGIE ET NEOLOGISME DANS LES DICTIONNAIRES ALLEMANDS ET FRANÇAIS L’étude de la néologie n’est pas récente. qui était non seulement signe de décadence linguistique. analogies et antonymes. c’est pour rendre suspect le mot et le condamner. d’employer des mots nouveaux demande beaucoup de goût et de discrétion. A la fin du XIXe siècle. les attitudes pour ou contre les néologismes ont eu des échos. Par contre. le problème de la néologie se trouve toujours au centre d’un débat qui se poursuit entre la tradition du conservatisme puriste de la langue et la tendance au libéralisme néologique. Définitions dans les dictionnaires français L’apparition de la famille lexicale de néologique et néologisme en France pendant le XVIIIeme siècle est ancrée. déjà bien ancrée au XVIIeme siècle.] La néologie. les controverses autour du néologisme (Neologismus) et de l’emprunt (Fremdwort) en France et en Allemagne ont le plus probablement contribué à la constitution des dictionnaires de néologismes (Neologismenwörterbuch). En France. avec l’éloge historique de Pantalon Phoebus de Pierre-François Guyot-Desfontaines. le Néologisme est un abus. dans les discussions menées autour des emprunts aux langues étrangères. Depuis cette époque-là. se caractérisait par le rejet inexorable de toute innovation linguistique. ou l’art de faire. exclusivement dans le domaine linguistique lexicographique. c’est l’Académie qui est « une des premières néologues » [1] . ainsi. ».. en français.. notamment celle des valeurs nationales et culturelles.] La Néologie est un art. En effet. 1.. Ainsi. dès le début..1. ne soit pas un défenseur de l’innovation lexicale. mais également de décadence générale. probablement l’un des premiers dans le monde. dans la cinquième édition. connus pour leur création lexicale intense. quelques générations plus tard. NEOLOGIE : [. La néologie au fil du temps 1.Silvia DOBRIN. La manie du néologisme. au XVIIeme siècle. Cet ouvrage comporte de nombreuses marques d’usage et notamment la marque « Néol. Néanmoins. dans le cadre des discussions linguistiques continuelles et virulantes autour des innovations lexicales. paru d’abord en 1726 à Paris et réédité plusieurs fois. etc.

C’est la raison pour laquelle tout ce qui est étranger à la langue courante relève de néologismes. Christoph Otto Baron de Schönaich publiait un livre intitulé Die ganze Aesthetik in einer Nuss oder Neologisches Wörterbuch.und Umgangssprache. Neulehrer » [3] . soit obtenu par dérivation. Roger Boussinot attribue au néologisme un trait péjoratif. néologisme a deux acceptions : 1. croulant. Neologie : « Neulehre. c’est-à-dire aux notions linguistiques. Neuerungssucht in Glaubenssachen » [4] . LING. Neologist. Mot ou expression de création ou d’emprunt récents : acception nouvelle d’un mot ou d’une expression existant déjà dans la langue. 1950 . parce qu’il est né également à partir d’une position puriste qui se prononçait contre la nouveauté linguistique. neologisch. par extension. le rapport à la langue. Son ouvrage non plus n’est pas un dictionnaire dans le sens traditionnel du terme. c’est que. « emploi d’un mot nouveau (soit créé. mais son Dictionnaire néologique est la première source de référence de la langue allemande pour ce qui est des néologismes empruntés au français neologisch. le Baron de Schönaich n’a pas fondé une lexicographie néologique allemande. etc. : néologisme de forme) ou. mais aussi de mots entrés dans la langue depuis un certain temps (bla-bla-bla. emprunt.m. sens nouveau d’un mot ». se retrouvent donc en 1804 dans le dictionnaire de néologismes de Johann Christoph August Heyse Allgemeines Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. et en 1813 dans le dictionnaire de Joachim Heinrich Campe Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. composition. mais rare avant 1894 . Les premiers enregistrements de Neolog/Neologe. emprunté aussi au français. Comme celui-ci. solutionner. neologisch : 53 . Neologie. ainsi que de neologisieren. 1. 1961). d’une expression préexistants dans un sens nouveau (néologisme de sens) » . Selon Le Nouveau Petit Robert [2]. Schönaich traite lui aussi de manière ironique notamment les créations littéraires. 1929 . 1795. 2. un barbarisme et a souvent une connotation négative. Par conséquent. en effet. Il s’agit d’une publication parue. est soit absent (Neolog(e) : « Neuerer (in irgend einer Lehre). dans le Gedrängtes Deutschungs-Wörterbuch der unsere Schrift. dans les indications de la signification. Définitions dans les dictionnaires allemands En 1754. parmi lesquelles la plupart étaient des hapax. bidule. Il représente néanmoins le point de départ des efforts de création d’une lexicographie néologique en Allemagne.f. selten oder öfter. siglaison. entstellenden fremden Ausdrücke. on y élargit l’objet de la néologisation (mot ou expression) et on fait le constat que néologie est un terme linguistique : NEOLOGIE n. composition.2. barbouze. Neologie. il y a les néologismes non marqués en tant qu’emprunts à une langue étrangère. emprunt. Le terme Neologismus apparaît pour la première fois en 1816 chez Eucharius Ferdinand Christian Oertel (Gemeinnüzziges Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der im gemeinen Leben vorkommenden fremden Ausdrücke) et en 1817 chez Friedrich Erdmann Petri. Les définitions consacrées à la néologie dans le Petit Larousse illustré sont plus précises dans l’édition de 1998 . 1944 . le plus probablement. qui a été dépourvue d’une suite notable longtemps après. emploi d’un mot. en référence au Dictionnaire néologique de Desfontaine. 1940).) NEOLOGISME n. Lehrneuerung. Ensemble des processus de formation des néologismes (dérivation. mais assortis d’une marque supplémentaire diastratique . siglaison.D’un autre côté. il s’agit de néologismes vraisemblables pour la décennie 1960-1970 (suiviste. Ce qui est différent dans ces enregistrements par rapport au français. etc. Le néologisme est. « mot nouveau . troncation.

Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. dans le dictionnaire de Lewandowski. le néologisme est défini comme suit : « Neubildung. sur l’appartenance du néologisme (Neologismus) au langage spécialisé de la linguistique est peut-être liée aussi à la présentation concise du terme dans les dictionnaires linguistiques spécialisés. où la nouvelle signification (die Neubedeutung) du néologisme n’est pourtant pas mentionnée. pour ce qui est de la différenciation des néologismes selon l’origine. Neugläubiger) . Streben nach Verdeutlichung. erzreaktionär). zwar schon bis zu einem gewissen Grade usuell und lexikalisiert. Pourtant. soit il apparaît comme subordonné à une signification plus générale : Neologie : « Neuerungssucht.à l’exception de la caractérisation Neologe qui semble ne pas appartenir au vocabulaire linguistique (par exemple : Neuerer. Die Ursachen für N. mais évite de les désigner : « Neologismus: Neu eingeführter oder neuartig gebrauchter sprachlicher Ausdruck. [9] En général. Politik usw. Bußmann [10] distingue les trois formes de néologismes. Neuerungssucht. Nach Schippan (Semasiologie.oder Irrgläubigkeit» [6] Nous pouvons constater enfin que. expressiv: stockdumm. mais ce qui est faux dans cette définition est que l’on conçoit le mot nouveau (Neuwort) et le nouveau sens comme des souscatégories de la Neuprägung. à la différence de Lewandowski. Neusüchtigkeit (bes. in der Erfindung und dem Gebrauch neuer ungewöhnlicher Wörter und Redensarten). voire en 1978 dans le quatrième volume du Duden. Neuprägung». Irrgläubigkeit). neues Wort et neuer Ausdruck ne sont pas classifiées. neulehrig. sondern semantisch und phonologisch inkorporiert ». La remarque. können sein neue Erscheinungen in Technik. Par exemple. ein neues Wort bzw.) et qui . la famille lexicale de Neologismus présente. Im Unterschied zu okkasionellen Ad-hoc-Bildungen sind N. «neue. nous pouvons constater qu’il n’y a pas d’appréciation négative du phénomène du néologisme. Dans le Lexikon der Germanistischen Linguistik. La remarque sur l’appartenance du terme néologisme au vocabulaire de spécialité de la linguistique se retrouve assez tard dans le dictionnaire général de la langue allemande. konzentrierende Kürzung als Auswirkung von Sprachökonomie. ein neuer Ausdruck. les types. par exemple. à la différence du français. 1972) werden N. Neulehrer. de toute évidence. der sich umgangssprachlich noch nicht voll eingebürgert hat. dem lexikalischen System nicht additiv hinzugefügt. Neu. parue tardivement dans les dictionnaires généraux de langue allemande. La définition est plus exacte dans le Duden.« neuerungssüchtig. notamment par l’intermédiaire de l’allusion à l’écart de ces phénomènes linguistiques par rapport à la norme (« Neuerungssüchtikeit bes.est connoté le plus souvent négativement (neuerungssüchtig. chez qui les notions de Neubildung. Neuwort et Neubedeutung. fehlerhaft neugebildete Wörter»). les définitions ne sont pas homogènes. Kultur. stilistische Faktoren (z. in der Erfindung und dem Gebrauch neuer ungewöhnlicher Wörter». neugläubig » [5]). le terme néologisme est mentionné seulement entre parenthèses : « eigene. Lehrneuerer. les domaines d’emploi et les facteurs temporels. par exemple. L’indication de la signification qui suit après cette remarque « in den allgemeinen Gebrauch übergegangene sprachliche Neuprägung (Neuwort oder Neubedeutung) » [7] reprend. la doctrine etc. dans ces anciens enregistrements comme dans ceux qui les ont suivis régulièrement dans les dictionnaires allemands du XIXe siècle. Wortneuschöpfung. bes. Das große Fremdwörterbuch de 1994 : « [ in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangene] sprachliche Neubildung / Neuwort bzw. les notions Neuprägung. neue Wortbildungen (Neologismen) » [8]. doch werden sie von den Sprechern noch als neu empfunden 54 . C’est ainsi que.. B. Des définitions plus positives sont données cependant dans des dictionnaires linguistiques spécialisés dont les premières éditions sont parues entre 1976 et 1993. Wortneuschöpfung . un champ de relations qui va jusqu’au-delà de la langue (par exemple la religion.

sur la base du matériel lexical existant. „durch metaphorische Bedeutungsübertragung wie in „(Computer)-Virus. stylistiquement. [4] « Nouvelle doctrine. mais ils s’y incorporent sémantiquement et phonologiquement. p. Hacker.». cependant ils sont ressentis toujours comme nouveaux par les locuteurs et. 463. Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unseren Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. p. Software. Allgemeines Wörterbuch zur Verdeutschung und Erklärung der in unserer Sprache gebräuchlichen fremden Wörter und Redensarten. Selon Schippan (La Sémasiologie. dans Lewandowski Theodor (1994). nouvelle création lexicale. « La traque des mots « néologisme» et « néologie» dans les dictionnaires monolingues monovolumaires français de la fin du XVIIIe s. dans Campe Joachim Heinrich (1970). [9] « Nouvelle création. les néologismes ne s’additionnent pas au système lexical. b. dans Lexikon der Germanistischen Linguistik (1980). [2] Le Nouveau Petit Robert. [7] « nouvelle unité lexicale (nouveau mot ou nouveau sens) entrée dans l’usage général » [8] « Nouvelles créations lexicales particulières ». Entsorgung“ b. ou dans un but expressif et persuasif. le désir de clarification. par ex. Conclusion La néologie intègre donc aussi bien les créations formelles que les innovations dans l’emploi des unités lexicales. dans Oertel Eucharius Ferdinand Christian (1816). oder auch in expressiver und persuasiver Absicht. Technologie“ und c. soit qui ne sont que récents. à l’aide de la transposition de signification métaphorique. Paris. z. software. technologie et c. dans Heyse Johann Christoph August (1804). [10] « Néologisme: expression linguistique nouvellement créée ou employée d’une nouvelle manière. mais dont la diffusion dans la communauté linguistique n’a pas été jugée suffisante pour qu’ils soient enregistrés ». Dictionnaires Robert-VUEF.. mot nouveau ou expression nouvelle qui n’a pas encore été complètement assimilée. durch Mittel der Wortbildung auf der Basis des vorhandenen lexikalischen Materials. réseau de données. p. [3] « Novateur (dans une doctrine. par exemple dans le langage de la publicité. les néologismes sont usuels et lexicalisés jusqu’à un certain degré. comme dans virus. traitement des déchets. 1972). etwa in Technik. hérétisme». z. Les causes qui sont à la base des néologismes peuvent être les innovations techniques. hacker. par exemple dans la technique. Dictionnaire de la langue française (2007). Honoré Champion. les facteurs stylistiques (par exemple. à l’aide des moyens de la création lexicale. à l’aide des différentes formes de l’emprunt. La naissance des néologismes est due au besoin de la dénomination de nouveaux objets et concepts. politiques etc. On peut distinguer trois formes de néologie (que l’on peut aussi combiner): a. textes réunis et présentés par Jean-François Sablayrolles. B. p. 185. entstehen zur Benennung neuer Gegenstände und Konzepte. 3eme édition Ansbach. [11] NOTES [1] Pruvost Jean (2003). „Datennetz. B. durch die verschiedenen Formen der Entlehnung. in der Werbesprache. z.Man kann drei (auch kombinierbare) Formen der Neuprägung unterscheiden: a. 55 . ultraréactionnaire). dans Bussmann Hadumod (2002). dans L’Innovation lexicale. nouveau croyant». 177. Wissenschaft oder Politik.und sind stilistisch entsprechend markiert. Gemeinnüzziges Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der im gemeinen Leben vorkommenden fremden Ausdrücke. dans Heyse Johann Christoph August (1804). Hildesheim/New York: Braunschweig. Linse“». [5] « maniaque de l’innovation. sont marqués de façon appropriée. 744. lentille ». innovation doctrinaire. nouveau maître)». N. culturelles. ». l’abréviation comme effet de l’économie de la langue. B. „parsen. nouveau dans une doctrine. [6] « Dépendance à l’innovation. dépendance au nouveau (surtout dans la création et l’emploi de nouveaux mots et expressions inhabituels. A la différence des hapax. « mots » et séquences figées. parsen. par ex. les lexicologues s’accordent sur le fait que « apparaissent comme néologismes des mots qui sont réellement nouveaux. Oldenburg. tendance excessive à l’innovation dans des questions de croyance». Jusqu’au début du XXIe s. le facteur expressif: bête à manger du foin. Généralement. la science ou la politique.

textes réunis par Jacques Anis. „Néologismes journalistiques“. Theoretische und praktische Probleme der Neologismenlexikographie : Überlegungen und Materialien zu einem Wörterbuch der in der Allgemeinsprache der DDR gebräuchlichen Neologismen. Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. Irmhild (1998). B. Rosemarie / Steffens. Helmut (1993). These are important for delimitating our definition of the term neologism. 56 . but we are also interested in the language specialized dictionaries.). Bernhard / Graf.und Adjektiv-Zusammensetzungen und -Ableitungen » im « Häufigkeitswörterbuch gesprochener Sprache. Guilbert. dans Le Signe et la lettre. Verb. Neologie und Korpus. Our interest goes especially towards the specificity of the neology in the general French and German dictionaries like Le Petit Robert and Duden. Rainer (1984). Hadumod (2002). Christina / Schnerrer. Tübingen: Niemeyer. Bussmann. L’Harmattan. Heller. Rudi (1985). 377. Dieter / Lange. André Eskénazi et Jean-François Jeandillou. Gersbach. Paris : Larousse. Doris (1988). dans Wolfgang Teubert (dir. Wortbildung in gesprochener Sprache: die Substantiv-. Klaus / Herberg. ABSTRACT Our paper aims at giving a description in contrastivity of the phenomenon of neology by taking into account some definitions and theories and the study of dictionaries. Kröner. «Neologie und Wortbildung. Stuttgart/Weimar: J.[11] Mortureux Marie-Françoise (2002). Zum Neuheitseffekt von Wortneubildungen». p. Louis (1975). La Créativité lexicale. d. Leipzig: Bibliographisches Institut. Metzler. Berlin: Akad. 1ere édition. Glück. Stuttgart: A. Tübingen: Günter Narr. Wiss. Metzler-Lexikon Sprache. Conrad. Lexikon der Sprachwissenschaft. RÉFÉRENCES Barz.

ou carrément des théologiens. techniquement spécialisé. a fondé en France depuis une dizaine d’années plusieurs paroisses et monastères. Or. l’autre type d’exercice. français-roumain de termes religieux orthodoxes –inexistant à l’heure actuelle. concernant l’élargissement des principes classiques de rédaction d’un dictionnaire bilingue dans la direction des explications de type encyclopédique. l’un des prêtres de la cathédrale métropolitaine de la MOREOM. le père Iulian Nistea. malgré quelques discrètes expériences lexicographiques en français. D’autre part. I. afin de proposer justement des définitions explicatives (de type encyclopédique) de quelques termes fondamentaux de l’orthodoxie à un public 57 . du roumain vers le français s’avère être quasiment impossible en dehors de la familiarisation du traducteur avec la terminologie orthodoxe en langue française. mais spécialisée et tout aussi précise au niveau de ses dénominations. diocèse de l’Eglise Orthodoxe Roumaine dont le siège est à Paris (à Limours). L’utilité d’un pareil dictionnaire est indéniable.Felicia DUMAS. la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Pour le français. Puis. a initié d’ailleurs le projet français d’OrthodoxWiki. Un dictionnaire roumain-français. des affaires. dont un dictionnaire signé par un universitaire et juge ecclésiastique (catholique) [2]. mais aussi –et surtout. Si les traductions vers le roumain de grands auteurs orthodoxes français peuvent encore être réalisées plus facilement par des traducteurs roumains. etc. ce type de traduction suppose que le traducteur se situe dans l’actualité de l’orthodoxie. il s’agit notamment de dictionnaires techniques : juridique. confessionnel. confessionnelle. mais aussi qu’il soit un bon connaisseur de la terminologie orthodoxe en français. médical. Cuza » de Iaşi UN DICTIONNAIRE BILINGUE DE TERMES RELIGIEUX ORTHODOXES Les dictionnaires bilingues sont des instruments lexicographiques essentiels pour l’apprentissage d’une langue étrangère et d’indispensables passeurs de contenus sémantiques entre deux cultures. Pour l’accomplissement de très bonnes traductions dans ce domaine spécial. jusqu’à présent. se pose au moins un problème essentiel. focalisés et organisés autour d’un lexique précis. Parmi eux. un Vocabulaire théologique orthodoxe [3]et un lexique consacré aux mots du culte qui clôt le Spoutnik du père Denis Guillaume [4] (ancien moine uniate du monastère de Chevetogne devenu orthodoxe quelques ans avant sa mort). Il s’agit d’une terminologie spéciale. Se rendant compte de la nécessité impérative d’une bonne connaissance de la terminologie religieuse orthodoxe en langue française. un type particulier est représenté par les dictionnaires bilingues spécialisés. Des traductions massives d’ouvrages de spiritualité orthodoxe ont commencé à être faites entre les deux espaces culturels –roumain et français.terminologiques.notamment après la chute du communisme en Roumanie. en 1989. de type culturel. Pour la conception d’un tel dictionnaire. car l’individualisation de l’orthodoxie française se fait au niveau lexical.se propose d’être une initiation essentielle de tout traducteur de textes orthodoxes dans ce que nous appelons la terminologie religieuse orthodoxe en français. Les auteurs de celles-ci sont. il n’y a aucun dictionnaire bilingue roumain-français (ou français-roumain) à ce sujet. de plus en plus de rencontres ont lieu entre des orthodoxes roumains et français. Comme nous le disions ailleurs [1]. où l’on célèbre parfois en français aussi (non seulement en roumain) pour les fidèles français ou francophones. car différentes des autres (techniques). et les acteurs ecclésiastiques ou laïques concernés par celles-ci (ou bien leurs truchements) devraient pouvoir se servir d’un pareil dictionnaire afin d’éviter des approximations ou des inexactitudes dans la communication. des personnes avec une culture orthodoxe. qui soutient notre démarche lexicographique. en général. ceux-ci devraient avoir de très bonnes compétences non seulement de ce point de vue. Université « Al.

[8] Une autre partie du corpus est représentée par des enregistrements audio de plusieurs entretiens réalisés avec des acteurs très initiés de l’orthodoxie: quelques évêques. C’est à ce niveau surtout que nous sommes confrontée au problème de la définition lexicographique proposée pour chaque entrée. il se pose également le problème du statut des noms propres spécifiquement orthodoxes. le français est enseigné dans les Facultés de Théologie orthodoxe de Roumanie et il faudrait que les enseignants qui sont chargés de ces cours soient en mesure de les concevoir –dans un cas idéal. des ouvrages de catéchèse ou de spiritualité orthodoxes. etc. slavonne ou grecque byzantine. en langue roumaine. A l’intérieur de chacune de ces catégories. comme les noms des fêtes ou des saints. de « nomenclature » de spécialité. Ce dernier a pour équivalent dans l’espace culturel français une terminologie orthodoxe. il y a également d’autres sous-catégorisations possibles : termes dogmatiques. de théologie orthodoxe [7]. nous sommes en mesure d’exploiter quelques dictionnaires très précis. termes théologiques. Les indications étymologiques sont relativement simples et « faciles » à faire. des higoumènes de monastères (orthodoxes). Nous étudions cette terminologie en travaillant sur un corpus de plusieurs types de sources religieuses orthodoxes écrites. il y a plusieurs sous-catégories : par exemple. ou bien de « connaissances religieuses » en général. Ensuite. Enfin. En ce qui concerne les termes théologiques. termes de la pratique religieuse courante. termes propres à la théologie morale. propres à l’orthodoxie. Nous 58 . à des buts didactiques spécialisés. ce sont des termes qui relèvent (à l’intérieur de ce « domaine » confessionnel) de plusieurs champs sémantiques. mais de viser l’ensemble des champs référentiels et sémantiques de la vie religieuse orthodoxe. de vouloir proposer non seulement des équivalences du domaine théologique (en principe. par l’intermédiaire de traductions massives (du grec. Les particularités d’un dictionnaire bilingue roumain-français. on peut distinguer ceux qui désignent des livres. C’est au niveau des ces traductions que se fixent en français les normes lexicales qui sous-tendent cette terminologie religieuse orthodoxe qui nous intéresse depuis plusieurs années déjà. qui se propose de décrire et de saisir de façon lexicographique une réalité lexicale confessionnelle relativement nouvelle pour l’espace culturel français : l’orthodoxie. Cette complexité est donnée aussi par le caractère ambitieux du projet. nous devons opter pour des initiations plus larges. dont: des textes liturgiques proprement-dits (les offices de l’orthodoxie). des livres de théologie. le plus étudié) entre les deux langues. de simples fidèles. dans la plupart des cas. Nous revenons sur la précision déjà faite que la particularité la plus importante de cette terminologie est son aspect culturel.francophone. car.comme des cours de français spécialisé. autrement dit. Afin de pouvoir les intégrer dans notre dictionnaire. la langue littéraire a pris naissance en même temps que la traduction du slavon des livres liturgiques. lexicalisés en français de façon différente selon les champs notionnels qui les caractérisent : termes liturgiques. des moines et des moniales orthodoxes qui pratiquent leur religion en France et en Roumanie et l’expriment en langue française et. Pour ce qui est de la langue roumaine. dont les équivalents roumains sont d’origine latine. des offices. le processus de création du roumain littéraire et du langage religieux (et surtout du style ecclésiastique) étant concomitant. qui se crée depuis plusieurs décennies déjà. etc. des prières. orthodoxe. Dans la culture roumaine. français-roumain de termes religieux orthodoxes relèvent de la complexité de la démarche. de la pratique liturgique et de la foi. destiné à la formation linguistique de futurs spécialistes en théologie. au niveau des termes liturgiques. la plupart des termes liturgiques et théologiques français étant des emprunts à la langue grecque moderne ou des mots d’origine latine. des objets. etc. pas forcément familiarisé avec celle-ci. par exemple. depuis le moment de l’implantation de l’orthodoxie en France [5]. respectivement. [6] Elle est composée de termes (simples et complexes) qui désignent de manière univoque des notions précises qui appartiennent à la religion orthodoxe . des vêtements. des hymnes. des revues. théologiques et spirituels en général. notamment) des textes liturgiques. nous devons transgresser les cadres strictement délimités des dictionnaires bilingues qui ne comprennent pas de noms propres. dans le sens d’encyclopédiques. confessionnel.

« coiffure » : „Nous confions à Sa Béatitude Daniel. avec des contextes d’exemplification. par la suite.m. les insignes de la charge patriarcale: la Grammata Synodale. La plus importante concerne les normes lexicales qui définissent la terminologie religieuse en français et qui sont encore en train de se fixer. c’est-à-dire les Evloghitaria des défunts” (Spoutnik: 9).m. le 29 mars 1980. la croix et les encolpia patriarcales.f. parastas. no 65. ainsi que le troisième..aura lieu le jeudi à la paroisse de la Sainte-Trinité. Office des défunts. signifiant que ce couvrechef est fait en poil de chameau (kamilos). du grec Kamilafki. de kalypto. la mandyas patriarcale. On rencontre également en français des formes orthographiées différemment: pannikhides et pannykhides. camilafki n... deux versions légèrement différentes du point de vue de l’orthographe étant parfois en circulation pour désigner le même objet référentiel.. nous avons choisi de mentionner toutes ces formes. le kalimafki blanc. en mettant en évidence les difficultés rencontrées dans notre démarche. Et „kalimafkion” serait une métathèse. Même chose que le kalimafkion.. panihidă. ou pannykhide. D’autres part. du grec panichida. n. se trouve à la fin du Psautier. francisée en sa finale. mais seulement la troisième stance. office de l’église en commération des défunts. en principe des calques : Chérubikon n.f.. Exemples d’entrées lexicographiques caractérisées par des graphies non-identiques (au moins deux). bonnet noir en forme cylindrique des moines et des moniales orthodoxes. calimafki. sans prendre aucune attitude de rejet ou de sanction d’une forme ou d’une autre. Par scrupule lexicographique. du grec cherubikon. dans la liturgie de rite byzantin” (Les mots du christianisme: 460). n. la divine Liturgie et la pannychide furent célébrées dans l’église d’hiver de Sihastria” (Le Père Cléopas: 140).2). il y a des doublets établis entre des emprunts grecs et des termes français équivalents. comme une nuit de veillée avant la mise au tombeau: „Il existe deux sortes de pannychides pour les défunts: la grande et la petite.m. « coiffure ». On retrouve la dernière graphie dans certains textes de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale: „A l’occasion du 20ème anniversaire de sa mort. hymne chantée pendant la séquence liturgique de la Grande entrée. une soirée dédiée à la mémoire du Père Lev Gillet –un des premiers prêtres orthodoxes français de ce siècle. à l’origine... partiellement. aux jours fixés par l’église surtout certains samedis.mentionnerons. quelques exemples concrets d’entrées lexicographiques.. on ne chante pas le psaume 118. Dans la petite panychide. La soirée débutera par un office religieux (pannykhide) (FSJC mars 2000. dans le dos. Prononciation: panikide.m. le père Denis Guillaume propose une explication etymologique très vraisemblable de l’existence de ces deux formes synonymes en français: „Kamilafkion. Kalimafkion n. les fidèles étant invités à déposer tous les soucis du monde 59 . le septième et le quarantième jour après le décès et aux anniversaires. couvrir” (Spoutnik: 1156). L’office de la Grande Pannychide. p. syn. du grec kalimafkion. C’est peut-être le nom original.” (FSJC. l’étymologie grecque”(Spoutnik: 7). Dans le Spoutnik. p. au niveau desquelles on remarque „le souci de ménager la forme slavisée (la translitération du slave. célébré d’habitude entre le décès et les funérailles. panichiris « célébration de toute la nuit » .. par un voile qui tombe derrière. „Le 9 janvier 1999. Heruvic. d’après le typikon traditionnel. no 279.5). chez les hiéromoines des pays slaves et en Roumanie. n. qui donne le doublet panikhide) et. Synonyme: parastasis : „du grec parastasis „s’établir auprès”. il est muni d’un petit rebord au-dessus du cylindre . calimafcă. au nom du Saint-Synode. influencée par la forme „kalymma”. cet office durait toute la nuit.. dont l’emploi dans des sources différentes prouve une intégration phonétique plutôt hésitante de l’emprunt grec en langue française: Pannychide. chez les Grecs. il est complété lors des offices de l’église et à d’autres circonstances formelles. quarante jour après le départ vers le Seigneur du Père Cléopas. appelé aussi Parastas.

Cantauque: 176). gheronda. Elle est appelée en grec « trisagion ». hymne du Trois-fois-saint. chanté. Dans la traduction française d’un livre de spiritualité roumaine. le trisagion est chanté d’abord deux fois par le choeur. saint immortel. N’as-tu pas vu comme tu es maigre ? » (Le Père Cléopas : 185). à Pâques. avant le transfert des dons. « vieux ». riche en vertus. Trisagion n.terrestre afin de recevoir le Roi de toutes les choses. Le syntagme l’Hymne trois fois sainte (même si un peu long. Elle est distincte du « sanctus » tout en ayant la même origine » (Divines Liturgies. chantons l’hymne trois fois sainte. Géronda n. en l’honneur de la vivifiante Trinité. rejoignant ainsi le choeur des anges pour la célébration commune de la liturgie eucharistique: „Nous qui représentons dans ce mystère les chérubins. grand père spirituel. Lettres : 50). Cet emprunt grec est employé en même temps que le syntagme français équivalent (un calque lexical) l’Hymne trois fois sainte : « Triple invocation. non français).(comme non-équivalente.(comme relevant d’un autre système linguistique. Lettres : 7). 2. chante la première partie de l’hymne des chérubins” (Divines Liturgies. bătrânul. et qui. bénissez que je mange une fois par jour. d’inspiration biblique (Is 6. pratiquant ce qu’il dit plutôt que l’enseignant seulement. le samedi saint. Puis l’évêque. frère. répondit l’Ancien.m. et la forme latine – sanctus. nonroumaine : « Un frère pratiquant l’ascèse se rendit une fois chez lui et demanda : « Père. On peut remarquer.. à la forme grecque ressentie comme marque lexicale de la tradition grecque et surtout athonite. » : « Lorsque la Liturgie est célébrée par un évêque. l’Ancien.. părintele . le Trisagion est remplacé par un autre chant : Nous nous prosternons devant ta croix. avant la lecture de l’épître : « Saint Dieu. tenant le dikirion et traçant avec lui un signe de croix sur l’évangéliaire. qui peut être ou non supérieur d’un monastère de moines : « Que ton Géronda soit un homme spirituel. à Noël et à la Théophanie. comme dans le cas du trisagion. et nous glorifions ta sainte Résurrection. gheron : « Le bienheureux Géronda Païssios l’Hagiorite naquit à Farassa de Capadoce le 25 juillet 1924 » (Père Païssios. Goldman du monastère orthodoxe de Cantauque (les trois auteurs de la traduction) [9]. l’hiéromoine Marc (le traducteur). sur la vie du père Cléopas.m. Lettres: 74) . le Trisagion est remplacé par le chant suivant : « Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés. pluriel: gérondas. préfère employer la forme française l’Ancien. Le Géronda doit être dur seulement envers lui-même. proposée par l’archimandrite Jacob. 60 . une tendance de francisation des emprunst grecs qui caractérise la traduction française des liturgies eucharistiques de saint Jean Chrysostome et de saint Basile le Grand. à la Pentecôte. chant. déposons tout souci du monde. trisaghion. mais avoir beaucoup d’amour à l’égard des autres » (Père Païssios. appellatif..” Ce terme est employé en même temps que le syntagme français l’hymne des Chérubins: „Le choeur. vous avez revêtu le Christ. car ayant un référent différent). aie pitié de nous». la forme grecque – trisagion. d’habitude.1ss) qui célèbre la suréminente sainteté divine. Le samedi de Lazare. saint fort. Seigneur. 1. le père. Le troisième dimanche de Carême et pour l’Exaltation de la Sainte Croix. le hiéromoine Elisée et le père Y. du grec géron.. du grec trisaghion. mais français) est proposé comme norme lexicale explicite dans le Lexique qui clôt la traduction par élimination des deux possibles formes concurrentes. chante le troisième trisagion avec les concélébrants » (Spoutnik : 259). Cantauque: 39). Alleluia ». après le coucher du soleil ? –Toi. « Il est vrai que certains Gérondas déconseillent la lecture d’Abba Issac de peur que leurs disciples ne partent au désert » (Père Païssios.

n. Néanmoins. du grec horologhion. et il est tenu au moyen de cordons se croisant sur la poitrine” (Spoutnik: 1192). les moines de petit habit (microschèmes) portent le paramandias sur le dos. comme complément à l’Octoèque” (Paprocki :57).m. Par exemple.m. confessez d’abord tous vos péchés. l’équivalent du scapulaire latin: „Comme un scapulaire. „Le Supérieur. Diptih (Mitrofanovici : Liturgica Bisericei ortodoxe). n. Cantauque: 169). pour faire la différence par rapport aux moines du grand habit ou les moines mègaloschèmes) : moine du petit habit et. où un seul terme français correspond à la même réalité confessionnelle désigné par le terme roumain équivalent: Diptyques.m.. comme vêtement d’incorruptibilité et de pureté spirituelle et corpsorelle et pour se souvenir constamment du joug suave du Christ qu’il prend sur lui et du fardeau léger qu’il porte. Syn. prenant le grand paramandias (scapulaire) et le tenant de la main gauche. l’usage a imposé comme norme lexicale la forme francisée. în sensul de listă cu numele celor pentru care dorim să se roage preotul. Paramandias.. Tchassoslov. ensuite participez à l’office des Saintes huiles” (Le Père Cléopas: 152). dit: Notre frère reçoit le scapulaire complet du grand Habit angélique. Emploi assez rare au singulier: „Aux malades qui venaient chez lui. de la fin du VIIIe siècle à 1204 (invasion des croisés). L’Octoèque a été formé à Jérusalem entre 614 et 1009 comme supplément poétique à l’Horologion tandis que se constituait le Triode. La lecture des diptyques au cours de la Divien Liturgie a beaucoup varié. înv. du grec dipticha. sous la tunique. : petit habit et microschème. acatist. pour refréner et brider tous les désirs de la chair” (Office du grand habit angélique: Grand Euchologe: 111). en grec. respectivement.m. Ou bien.. un claque) Le Livre des Heures: „Outre les livres d’Heures conformes à l’usage actuel. Paraman. au pluriel. qui se voit concurrencer de plus en plus par le syntagme français (de type explicite. le terme d’horologe peu s’appliquer à d’autres modes d’offices. petit carré d’étoffe sur lequel sont brodés tous les instruments de la Passion. Elle est située actuellement pendant l’anaphore” (Divines Liturgies. intentions de prières confiées au prêtre au début de la liturgie eucharistique. qui contiennent les noms des vivants et des morts pour qui le prêtre priera spécialement: „Dyptiques: registre des défunts ou vivants dont on fait mémoires au cours de la Divine Liturgie. livre liturgique qui comprend le typique des différentes heures des offices: „Dans un deuxième temps apparaît le cycle des offices hebdomadaires. Dans ce cas. en slavon d’église) constitue l’ossature des offices de la liturgie orthodoxe et correspond à ce qui est appelé dans la liturgie latine l’ordinaire” (Livre des Heures: 4).Horologe n. dans les syntagmes (employés assez rarement. Cependant. du grec paramandias. que les moines de petit habit portent sur leur dos. il n’est d’aucune utilité si la personne ne se confesse pas. il y a également des cas heureux. à Constantinople. ou Horologion n. dans la traduction française du Livre des Heures faite par la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale: „Le Livre des Heures (Horologion. „l’Horologe des Veilleurs” présente 24 petits offices pour les heures du jour et de la nuit” (Le Spoutnik: 1136). On l’appelle parfois Livre de vie. ainsi que le cycle pascal. pomelnic. moine microschème : 61 . il disait après avoir inscrit leur nom sur un dyptique: „L’office le plus important pour les malades est celui des Saintes huiles. Aussi. Ceaslov.

2. le 29 août . întemeietor şi căpetenie a unei comunităţi monastice de la începuturile monahismului oriental: „Din acestea vedem că în planul aşezării frăţiilor în multele mănăstiri din Tabena era un mare avvă căpetenie peste toate mănăstirile”(Rînduielile vieţii monahale: 69): abba. veille des fêtes de Noël et de la Théophanie : « Vigiles et fêtes où l’on jeûne : On jeûne comme les mercredis et vendredis de l’année les jours suivants : Paramonie de Noël . Un seul exemple : 62 . abba. 10. le 14 septembre. eux-aussi constitueront des entrées lexicographiques à part entière.. ajunul (Crăciunului sau al Bobotezei) . le Cavsocalvyte – Cavsocalivitul (en grec : « brûleur de cabanes » . dont deux monastiques.m. Les déterminants indiquant les particularités spirituelles qui font partie des noms des saints apparaîtront dans l’économie du dictionnaire aux côtés des noms communs: le Reclus (calque sémantique) – Zăvorâtul. En ce qui concerne les entrées lexicographiques roumaines. Croix. symbolisant la sainte Trinité: „Le trikirion est un chandelier à trois cierges symbolisant la Sainte Trinité. rarement allumés” (Paprocki: 147). duhovnicul de la Frăsinei” (Lumea monahilor nr. Antoine : 31). petit chandelier portant trois cierges qui se croisent au milieu. tată. Jean Baptiste. elles seront construites de la même façon: Avva. En ce qui concerne les noms des saints et des pères de l’Eglise (dont la plupart se retrouvent parmi les saints). calque lexical). paru en 2001 à Caransebeş. grégorien) et leur vie. s.. le Cénobiarque . utilisé par l’évêque pour bénir les fidèles. dont nous proposerons les équivalents en français. lorsque les prêtres et les fidèles portaient de tels cierges lors des processions. mare părinte duhovnic. Le vin et l’huile sont permis si l’une de ces fêtes tombe un samedi ou un dimanche » (Calendrier St. le Dictionnaire encyclopédique de connaissances religieuses des époux Branişte. Paramonie de la Théophanie) . qui consigneront les équivalences entre le français et le roumain. le mandyas. le Confesseur (calque sémantique) – Mărturisitorul .. Pluriel: trichiria: „Devant les icônes principales de l’iconostase sont disposés deux grands chandeliers à trois cierges (des sortes de trikiria). Trikirion n. aprilie 2008: 28): abbé.f. Il y a en roumain un excellent instrument lexicographique qui nous sert de guide et de point essentiel de référence dans notre démarche. les pères de l’Eglise). du grec trichirion. m. que l’on peut trouver dans des calendriers liturgiques orthodoxes (nous travaillons sur trois calendriers différents. ainsi que sur un calendrier en ligne). 1. Nous ferons place dans le dictionnaire aux noms propres également.începătorul vieţii de obşte (calque lexical) . Décollation de S. călugăr cuvios. ebr. accompagnées de quelques informations sur la date à laquelle ils sont célébrés dans le calendrier orthodoxe (nouveau. ou bien pour la vie liturgique (les fêtes de l’orthodoxie). notamment à ceux qui sont représentatifs pour la vie et la doctrine de l’Eglise (les saints. etc. Actuellement. du grec paramoni „veille”. Exaltation de la Ste. părinte. il est utilisé exclusivement par les évêques” (Paprocki: 191). « office du petit habit pour la réception du mandyas » (Grand Euchologe :88). Il est impossible d’approximer en langue française ces noms de saints que nous connaissons en roumain à cause de l’existence en français des équivalences exactes. Ce degré n’existe pas dans les monastères grecs de la Sainte Montagne qui en cela ont gardé l’ancien usage » (Petit guide : 78) . à certaines occasions. Les noms des fêtes s’y retrouveront également : Paramonie n. Il apparaît du temps de al controverse iconoclaste. tricher.« Le moine microschème porte encore. cu viaţă desăvârşită : « Părintele Gavriil ascultându-ne a povestit atunci despre avva Paisie. abbé.

[7] Bria. Calendrier liturgique 2008. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase..Théodose le Cénobiarque. et l’exode des Grecs de l’Asie mineure après 1922. Ion. ensuite par des Roumains. Paris. Par conséquent. Le Père Cléopas. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Ene. Terminologie est parfois synonyme de nomenclature et de langue de spécialité (ce dernier syntagme étant employé dans la didactique des langues) : Charadeau P. Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. NOTES [1] Dumas. protestantisme. [5] La plupart des théologiens orthodoxes et des pères spirituels français considèrent que les deux événements qui se trouvent à l’origine de la réimplantation de l’orthodoxie en France sont la révolution bolchevique de 1917. (2002). père (2003). Caransebeş : Editura diecezană. des Serbes. Iaşi : Casa editorială Demiurg. Voir Dumas. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. Maingueneau. dr. Branişte. Felicia (2008). Maingueneau. Teresa (1998). Goldman. méthode et applications. pr. Ioannichié. Charadeau P. prof. deux exigences majeures sont incontournables pour la bonne réussite du projet: une familiarisation avec les contenus confessionnels de l’orthodoxie et une excellente initiation lexicale dans les deux langues (le roumain et le français) concernées par ce type de terminologie spécialisée. Dictionnaire d’analyse du discours. La Terminologie. prof. Comme on peut bien le voir. Suceava : Editura Universităţii Suceava. Teresa (1998). dr. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES Balan. (1981). orthodoxie. pr. (2001). avec des défis permanents. Cabré. préface de Mgr. no 9. nouveau Synecdimos (1997). Lausanne : l’Age d’Homme. (1981). cénobiarque voulant dire « chef des cénobites ». [8] Branişte. [3] Vocabulaire théologique orthodoxe (1985). Monastère de la Théotokos et de Saint Martin : Domaine de Cantauque. Théorie. Fayard. (2001). 547. traduit du roumain par le hiéromoine Marc. prof. Ion. la rédaction d’un dictionnaire bilingue spécialisé de termes religieux orthodoxes est une entreprise de taille mais passionnante. cuvios. introduction de Jean-Claude Larchet. Dominique (2005). [9] Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée (2006). autrement dit des représentants des églises traditionnellement orthodoxes établis en France. 2005. pr. la miséricorde envers les pauvres et les malades. in Atelier de traductions. Dictionnaire d’analyse du discours. Il laissa en héritage à ses disciples trois grandes vertus : une ascèse sévère et une foi inébranlable. collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle ». Fêté le 11 janvier. saint. saint Théodose (423-529) a été le chef spirituel d’une grande communauté de moines en Palestine. métochion de Simonos Petra. La Terminologie. Paris : Seuil. (2002). Otawa : Les Presses de l’Université d’Otawa –Armand Colin. p. D. dr. pour lesquels ont été créés des diocèses des églises-mères. Caransebeş : Editura diecezană. Felicia (2009). qui relèvent du type particulier de référentiel auquel la terminologie concernée fait référence : des réalités religieuses. D. « Traduire un texte roumain de spiritualité orthodoxe en langue française ». dr. métropolite de la Moldavie et de Bucovine. Traduites du grec par l’archimandrite Jacob. catholicisme. Otawa : Les Presses de l’Université d’Otawa –Armand Colin. pourvus de leur définition. pr. Y. Par l’équipe de Catéchèse orthodoxe. Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z. Ene. l’orthodoxie a commencé à être pratiquée dans l’Hexagone par ces communautés de Grecs et de Russes. [6] La terminologie est définie généralement comme l’ensemble des mots et expressions. Théorie.. Paris : Seuil. suivie de l’émigration russe vers l’Occident. Rome : Diaconie apostolique. [2] Le Tourneau. par lesquels une discipline scientifique ou technique réfère aux notions qui la constituent : Cabré. culturalisées . Monastère Saint-Antoine-Le-Grand. Daniel. prof. Paris : Cerf. Par le Père Denis Guillaume. Otawa-Paris. méthode et applications. L’Orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. Otawa-Paris. le hiéromoine Elisée et le père dr. Les mots du christianisme. Bria. începătorul vieţii de obşte. 63 . et l’assiduité pour la prière. – Teodosie cel Mare. [4] Le Spoutnik. Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z. confessionnelles.

Le Spoutnik. there are especially technical dictionaries: legal French. would want to be an initiation tool for translators of Orthodox texts to what we call the Orthodox religious terminology in French. Par l’équipe de Catéchèse orthodoxe. French-Romanian dictionary of Orthodox religious terms. As regards the French language. Bucureşti: Sofia. Guillaume. Livre des Heures contenant les offices quotidiens de l’Eglise orthodoxe (2005). « Traduire un texte roumain de spiritualité orthodoxe en langue française ». traduit du polonais par Françoise Lhoest. Y. Goldman. medical French. SOURCES FSJC : Feuillet Saint Jean Cassien. no 9. etc. Being related to culture. Among them. Rome: Diaconie apostolique. Guillaume. Dumas. 11-13 juillet 2008. The main problem the author of such a dictionary must cope with is the need to enlarge the classical principles of writing a bilingual dictionary. orthodoxie. L’archevêque Joseph. éditées avec la bénédiction de S. we should mention bilingual technical dictionaries that focus on very specialised lexicons. sfânt (2001). Le mystère de l’Eucharistie. protestantisme. Em. Traduit du grec par Soeur Svetlana Marchal. Païssios. Paprocki. Actes du Colloque international « la Traduction du langage religieux en tant que dialogue interculturel et interconfessionnel ». le hiéromoine Elisée et le père dr. Traduites du grec par l’archimandrite Jacob. the first of its kind. Mitrofanovici. 64 . Dumas. Felicia (2009). dossier : La traduction du langage religieux (I). Denis. père (1992). catholicisme. it is a special terminology. Samuel. Lettres. but as specialised as them. père. Denis. L’Orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. Edité par le Monastère Saint-Jean-le-Théologien : Souroti de Théssalonique. Liturgica Bisericei Ortodoxe. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. they also convey semantic contents from one culture to another. Paris : Cerf. 2008. ***Lumea Monahilor. as he or she must include encyclopaedic explanations. nouveau Synecdimos. business French. genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine. Monastère de la Théotokos et de Saint Martin : domaine de Cantauque. seconde édition corrigée et complétée.Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée (2006). Vasile (1929). in Atelier de traductions. Rînduielile vieţii monahale. Cernăuţi. Vocabulaire théologique orthodoxe (1985). préface par Irénée-Henri Dalmais. Grand euchologe et arkhiératikon. Les mots du christianisme. Parma: Diaconie apostolique. Métropolite de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Suceava : Editura Universităţii Suceava. Henryk (1993). Edité avec la bénédiction de l’assemblée des évêques orthodoxes de France. hiéromoine (2008). Paris : Fayard. Vasile cel Mare. Felicia (2008). Grèce. Monastère de Cantauque. père (1997). Dominique (2005). Le Tourneau. Petit guide des monastères orthodoxes de France. par la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale : Mayenne. A Romanian-French. bulletin hebdomadaire d’information de la MOREOM. different from the technical ones. ABSTRACT Bilingual dictionaries are essential lexicographic instruments for learning a foreign language. moine du Mont Athos (2005). Paris : Cerf.

Este destul să amintim. Demersul de faţă are în vedere o cu totul altă categorie de frazeologisme./Să fie mortului casă”)./Frumoasă şi de matasă/Şi scândură prea aleasă. în acest domeniu se înscrie şi cercetarea semantică (numită de Hasdeu ideologică. totuşi. ca un corespondent semantic al lat. în articolul Din problemele etimologiei frazeologice româneşti. „a jura pe barbă”. de referire la relaţia dintre idei). 13). depăşirea accepţiunii „rudimentare” pe care o avusese termenul „cu sute şi chiar mii de ani înainte de naşterea linguisticei”. că Hasdeu. idiotismele. Iaşi ETIMOLOGIA UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE ÎN DICŢIONARELE LIMBII ROMÂNE 1. „a da bani de miere” (citată în acelaşi volum din DA). „a încăleca pe-o şa” (considerată „o veche moştenire latină”. pentru Hristea. în accepţiunea cea mai largă. larg. „bani gata”. război rece. pentru scurtarea exprimării. printre care „zile albe”. un punct de vedere asupra căruia autorul citat a revenit în mai multe rânduri. „obiceiului pământului”). Obiectul analizelor lui Hristea din articolul menţionat îl constituie. s-a ocupat de provenienţa a numeroase frazeologisme. Introducere Precizăm faptul că. s. şi anume expresiile idiomatice. mare de sânge etc. pentru care evocă posibilitatea moştenirii din latină (explicaţie citată în DA 1913. Or. din perspectiva raporturilor dintre cauză şi efect. în urma studiului. n. „a-şi găsi bacăul”. în textul de faţă. cu preocupări de repertoriere sau chiar de sinteză. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. le vom numi „sintagme”. de la sunete la structuri sintactice. de exemplu. discutate de autor în secţiuni ce se referă la „etimologie multiplă” (pentru modul lunar. respectiv la „calcuri totale şi parţiale” (pentru numeroase construcţii). atestă faptul că însăşi moştenirea din latină în materie de expresivitate depăşeşte cu mult reprezentările despre un idiom „cu-ndemnuri pentru vite”. ci un împrumut nou de la francezi”). în sensul. de diferite tipuri.v.Stelian DUMISTRĂCEL. Or. „tot etimologie ori şi etimologie (subl. cea atribuită cândva de Hasdeu. anume aceea de căutare şi găsire doar a originii cuvintelor (p.. se ţin. aspect asupra căruia ne-am oprit dat fiind faptul că importante lucrări recente. aşadar.) în accepţia cea mai cuprinzătoare a acestui concept” se face şi atunci „când explicăm naşterea unei locuţiuni sau expresii” (Hristea 1972: 123). Sensul intervenţiei lui Hasdeu era. pentru care în această preocupare a lingvisticii se încadrează demersurile consacrate evoluţiei tuturor faptelor de limbă (numită de savant derivare) şi reconstituirii lor. „a făgădui marea cu sarea”. etimologia construcţiilor respective devine.1. şi ţinând seama şi de datele ce depăşesc însăşi sfera propriu-zisă a lingvisticii (Hasdeu 1972: 13-24). (şi) ca lexicograf. însă. făcând 65 . Această viziune a fost comentată şi dezvoltată de Theodor Hristea. frazeologismele de un tip pe care. la distanţă de etimologia frazeologiei. perspectiva istoriei limbii române. curva senecta). enunţuri figurate romanice care se regăsesc şi în dacoromână reflectând subtilităţi. „a da bani de ciubote – a plăti ciubotele” (ce aparţin dreptului cutumiar românesc. „a urmări pe cineva până-n pânzele albe” („pânza albă” simboliza „mormântul”. în cele mai multe astfel de cazuri. 1. „a pescui în apă tulbure” (expresie în legătură cu originea căreia Hasdeu exprimă o îndoială: „a pescui în apă tulbure pare a nu fi poporană. în dicţionare. proiectând-o în domeniul cercetării frazeologiei. la nivelul competenţei expresive. idee ilustrată prin versuri dintr-un bocet din Moldova: „Pânza albă şi frumoasă. a sursei împrumutului. dar şi cot la cot. de exemplu.). numind „zilele fericite”. folosim termenul etimologie (într-o relaţie sui-generis cu biografie şi motivaţie). „adânci bătrâneţi” (care ar însemna „vârstă încovăiată”. prezentă la Hasdeu sau Vasile Bogrea şi ilustrată exemplar de Eugen Coşeriu în cadru romanic. evidentă. originea. care porneşte de la Hasdeu. alb). după cum tot ca o evidenţă se impune indicarea.

„a trage sforile”. a diferitelor elemente şi structuri ale vocabularului acesteia. I. Vrabie sau H.comparaţia cu numele naraţiunilor similare din vechea italiană. NU ÎNCAPE ÎNDOIALĂ. în studii de sinteză de largă şi profundă erudiţie. Or. 1987. în Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (1994) ş. majoritatea ca obiect al redactării unor articole din Etymologicum Magnum. dacă.. Lazăr Şăineanu (Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române. din cuvânt în cuvânt. 202).a. „ortus. consemnate de călători străini prin Ţările Româneşti (Bandinus. cele mai multe adevărate relicte ale „amneziei sociale” (H. păstrate adesea infidel în memoria limbii. dar şi editând „cuvintele din bătrâni”. „a arde la ficaţi” (existenţa aceleiaşi forme mentale la romani: „quid referam. la a doua ediţie. Biografii – motivaţii. „a o lua cu otuzbirul”. München. 1900). de exemplu.a. „a fierbe piatră scumpă”. 1. pe lângă monumentala culegere de Proverbe ale românilor publicată de Iuliu Zanne şi principalele dicţionare ale limbii române. „a nu şti nici o iotă” (după numele unei litere greceşti. un alt lexicograf – colaborator al lui Puşcariu la Dicţionarul Academiei (seria veche). cum sunt Balkanismen oder Romanismen? Methodisches zum sog. Iorgu Iordan (în primul rând. Lutz Röhrich. quanta siccum iecur ardeat ira” . La puce à l'oreille. Ghibănescu. Les locutions françaises (1973). „a trage butucul”. ca şi la câteva dicţionare: Maurice Rat. „opt.H. din literatura franceză de specialitate. „Tenir Dieu par les pieds”. Gh. situaţie din care poate fi scos. Hristea. Th. caput lupinum gerere. Preocuparea noastră pentru această temă (şi cunoaşterea situaţiei) este în legătură (şi) cu redactarea dicţionarului nostru de expresii. „a da ortul popii”).a. după cum scria Constantin Noica. scos de sub protecţia legilor. „orice cuvânt este o uitare”. Sp.C. „a da în stambă”. deoarece cuvântul vechi. femeia ca femeia. NO CABE DUDA. ci chiar semnalarea unor expresii. afr. Stuttgart. în care apărea frecvent expresia in albis decessit). iota [ι]). expresiv. Expresii româneşti. Există o foarte bogată literatură de profil în acest domeniu.-A. Numeroase sunt incursiunile în „biografia” expresiilor pe care le face Vasile Bogrea. lat. mai ales când reflecţiile despre sensul lor sunt rezultatul unor confruntări de spaţii geopolitice şi culturale. Chiţimia. „a lua ochi de fiară” (raportare la formula juridico-consuetudinară. Codru Drăguşanu). Contribuţii fundamentale în acest domeniu are Eugeniu Coşeriu. 66 . Lucrări de referinţă germane: Kurt Krüger-Lorenzen. Astfel de preocupări duc inevitabil. la istoria limbii. ‘a fi de nedescris’. „a umbla teleleu”.. cu-a brânzei” [nouă este un adaos]. Graur. nodum in scirpo quaerere”). Zur Notwendigkeit einer vergleichenden romanischen Phraseologie. sau Claude Duneton. ca şi altele. rum.Juvenal).H. Dictionnaire des locutions françaises (1973). printre acestea: „a bate berbunca”. lexicografii I. ce se referea la fugarul care. „a căuta nod în papură” (s-a sugerat ipoteza moştenirii acestui context figurat direct din latină: „a căuta sau găsi nod în papură e. am luat în consideraţie contribuţiile importante la care ne-am referit. 1960).. se retrăgea în pădure şi era hăituit asemenea lupului. Sextil Puşcariu. şi. 1979 ş. Tohăneanu. „luna lui traistă goală”. savantul propunea o descendenţă din epoca romană) etc. femme que femme. Max Niemeyer Verlag. Das geht auf keine Kuhhaut – „asta nu încape nici pe o piele de vacă”. Florica Dimitrescu. „a fi slab de înger”. G. dar benefic. Pînă-n pînzele albe. a lui Pierre Guiraud. deosebit de „firavă” grafic. ai căror autori sunt A. intitulat. prezintă un interes sporit.. Stilistica limbii române. din 2001. „trebuie să aibă biografie. „(a urmări) până-n pânzele albe” (cu trimitere la vechile inscripţii creştine. 1979. novella a cavalo „povestire de-a-n-călarele”. Del Chiaro). a fiarelor sălbatice). «Balkansprachbund». ne putem referi la o lucrare clasică de teorie. Al. Tübingen. cu subtitlul „Deutsche Redensarten und was dahinter steckt” (aşadar „şi ce se ascunde. adică trebuie să i se fi întâmplat ceva” (Noica 1987: 7. atunci „întâmplările” din viaţa idiotismelor. Anthologie des expressions populaires avec leur origine (1979). ce se află îndărătul acestora”. 1982. Philippide. rum. în care. Tuturor acestor autori le datorăm nu numai clarificări privind geneza şi evoluţia stilistică. Stahl ş. „frumos de muc = frumos de frunte”. 1975). mortus” (cf. latinească. Gh.3. cu sensul de ‘a întrece măsura (oricărei previziuni)’. Stahl). venind din alte direcţii. Candrea şi August Scriban. dar şi de un transilvănean ce trece în deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea la sud de Carpaţi (I. „Ein Weib ist ein Weib”.

a se lupta cu duşmani ireali”. în formă parafrazată. care au ca suport lexical termenul mănuşă. partir en guerre contre des moulins à vent. de regulă a celor transparente. Lancer un défi à quelqu'un” (N. găsim „(Livresc) a se bate (sau a se lupta) cu morile de vânt = (cu aluzie la personajul Don Quijote din cartea lui Cervantes) a întreprinde acţiuni inutile. cale. prendre des gants avec qqn”. O cu totul altă situaţie constatăm în cazul unor frazeologisme. Să notăm.v. scândură: scândură de scăpare sau de salvare. ci a fost tradusă. to tilting at windmills. şi to handle smb..v. gener. Pentru comparaţie. mănuşă: „Expr. planche de salut. în treacăt.2. or opponentm . indicarea etimologiei frazeologismelor pare să fie o preocupare facultativă. că un corespondent identic lexical pentru a arunca cuiva mănuşa există. şi în engleză: to throw down the gauntlet to smb. it. „gegen Windmühlen kämpfen … es ward von der Donquichotterie und den Windmühlen . trimitem la TLFi.v. Bolintineanu. DICŢ. voie ferrée.v. gener. Jeter le gantelet aux pieds de son adversaire pour le défier au combat. planche de sauvetage”. se battre contre des moulins. à cette coutume] Jeter le gant. jeter le gant à la face de qqn. engl.usually used in the phrase to tilt at windmills” (Merriam-Webster). ridicole. şi în TLFi („[P. din Vasile Alecsandri). Mettre ou prendre des gants. cf. se indică provenienţa din diferite limbi străine a frazeologismelor de tip „construcţii”.. Se battre contre des fantômes.1. 1848.v.. exact la fel cum este prezentată expresia respectivă. Cităm după DLR 1965-1968. Accepter le défi”. în DLR 1986-1994. probabil chiar din franceză (citate din Camil Petrescu şi. cu prezenţă de spirit” (citate din „Curierul românesc”. Şi. s. unde în primul rând. 2. cu trimitere expresă: [„from the episode in Don Quixote by Cervantes in which the hero attacks windmills under the illusion that they are giants]: an imaginary wrong. formula având circulaţie internaţională. a primi provocarea (cuiva)”. mai departe: „Prendre qqc. Câteva exemple: în DA 1940. 2. în DLR 1965-1968. s. evident culte. În principiu. allus. de exemplu. vezi. des ennemis imaginaires. de exemplu. În unele cazuri. a arunca (cuiva) mănuşa = a provoca pe cineva la duel. Relever ou ramasser le gant. a umbla (sau a se purta cu cineva) cu mănuşi = a se purta cu atenţie şi îngăduinţă.3. se face distincţia între categoriile «propriu» (planul realiilor) şi «figurat» (planul expresivităţii): A. Ne pas mettre ou ne pas prendre de gants (avec qqn). s. with kid gloves pentru „a umbla/a se purta cu mănuşi cu cineva”. avec douceur. Nu mai puţin concludent este cazul sintagmei sânge rece. a provoca pe cineva. germ. Stadiul actual în lexicografia românească În dicţionarele româneşti. cu multă politeţe (faţă de cineva). sau.2. Prendre quelque chose avec précaution. de exemplu. şi avem în vedere în primul rând Dicţionarul Academiei (DA şi DLR). s. avec des gants. [P. Agir ou parler sans précaution. apare un anumit tip de trimiteri şi pentru expresii propriu-zise. réf. Negruzzi. În DLR. a ridica mănuşa = a primi provocarea (cuiva) la duel. 2. p. gesprochen” (Grimm). s. evil. se indică sursa pentru cale ferată: după fr. à un épisode célèbre de Don Quichotte de Cervantès] Attaquer. rece. se forger des chimères”). dar nu sunt de exclus nici alte „modele”. moară. de exemplu. désigne un chevalier] Jeter le gant. „combattere contro i mulini a vento” (TLIO) etc.B. pentru locuţiunea adjectivală şi adverbială cu sânge rece găsim explicaţia „cu calm. 67 . Ceea ce lipseşte în DLR este însă faptul că nu se precizează că expresia în discuţie nu a fost creată pe teren românesc. „calc după fr. „Au fig. p. sans ménagement. În DLR 1975. pare a fi în aceeaşi situaţie cu „a arunca cu căciula în câini”!). „[Le suj. B. partea 1.

după precizări pe care le-a adus savantul citat în interviul-maraton intitulat. pe baza căreia. în al doilea rând. ideile şi judecăţile despre realitatea cunoscută. dar punctul nostru de plecare. iar. Pornind de aici. adv. „nu se vorbeşte numai cu ajutorul limbajului”. preluat ca atare în engleză: „sang-froid: Etymology: French sang-froid. respectiv „Dicţ. având ca rezultat metafora.Maiorescu).2. şi Dobrovol’skij 1988). Coşeriu 1974. autorul face distincţii pe mai multe planuri: universalii necesare (sau absolute). Dacă ţinem seama de „cunoaşterea lumii” în cele două ipostaze 68 . ca la a arunca cuiva mănuşa. 3. definite în paragraful despre „bazele raţionale”. posibile şi empirice. ne interesează universaliile de „desemnare”. 3. cf. care a făcut parte din comisia de etimologii a tomului respectiv (!). în cadru social. este teoria coşeriană privind „universaliile lingvistice” (UL). după DLR. pe de altă parte. sub titlul Universaliile limbajului şi universaliile lingvisticii. Nu apare niciun „marker” privind provenienţa formulei (măcar de tipul „livresc” – ca la a se bate cu morile de vânt. am formulat acest concept mai ales în dicţionarul de expresii amintit. ci şi prin intermediul „competenţei extralingvistice”. existenţa unor idiotisme comune mai multor limbi. În aceeaşi ciudată situaţie se află chiar sintagma război rece. Este vorba de trei sensuri diferite pe care le presupune această relaţie: mai întâi. sau care sunt posibile în toate limbile” (Coşeriu 1996: 141). Or. în sfârşit. Pentru tema de faţă. ideilor şi judecăţilor despre «lucruri»”. fiind „actualitatea culturii” (după Hegel). Coşeriu 2009: 73-111). în funcţie de cele două categorii de idiotisme (termen folosit în sensul cel mai larg) la care ne-am referit anterior (Dumistrăcel 1980: 136-138): „cópii ale realităţii” şi „imaginare”. discutată etimologic pe larg de Theodor Hristea. categorie pe care o coroborăm cu aceea de universalii stilistice (din punctul de vedere al domeniului lingvistic în care se manifestă). În ceea ce priveşte clasificarea acestei categorii lingvistice (spre deosebire de „universalitatea ca generalitate istorică”). cf. sau în toate limbile cunoscute. în toate limbile. recent. Aşadar. Bazele şi sarcinile lor. cf. Coşeriu 1994). prin urmare exprimă cunoaşterile. şi la teoria coşeriană a relaţiilor dintre limbaj şi cultură. poate fi evaluată sub semnul „universaliilor frazeologice” (în legătură cu bibliografia problemei. adică prin „intermediul cunoaşterilor. 3.şi etnolingvistica. cu trimitere la exegeza coşeriană. Menţionăm faptul că Eugeniu Coşeriu nu a vorbit despre „universalii frazeologice”. UL sunt „fapte care se află în toate limbile. 1996: 41-45). limbajul „reflectă cultura nonlingvistică”. a apărut traducerea textului. ca studiu etnolingvistic aplicat mai multor limbi. pe care o prezentăm rezumativ în cele ce urmează.3. după fr. aplicat în diverse contribuţii. Dat fiind faptul că această „cunoaştere a lumii” nu numai că influenţează expresia lingvistică. sintagma din limba română este însă un calc. a obiectivării creaţiei umane (a „spiritului creator” – sens care justifică lingvistica în sine). cu gura rece „fără a mânca sau a bea ceva”. ci o şi determină într-o oarecare măsură. Din perspectiva funcţiei denominative a metaforei. editorial. trebuie să ne referim. universalii de funcţionare şi de desemnare (Coşeriu. O proiecţie de teorie a limbii privind evaluarea frazeologismelor din perspectiva etimologiei Paralelismele l e x i c a l e ş i în ceea ce priveşte e n u n ţ u l constatate anterior impun referirea la problema „universaliilor lingvistice”. cultura nonlingvistică şi competenţa extralingvistică „asigură justificarea raţională a etnolingvisticii” (Coşeriu 1994: 139).) „cu sânge rece”. ca material lingvistic şi având aceeaşi valoare metaforică. literally.”. 3. cf.1. se produce schimbarea sensului (dată fiind acţiunea analogiei). limbajul însuşi este forma primară a «culturii». sang-froid. adică al „competenţei lingvistice”. kaltblütig (adj. cold blood” (Merriam-Webster). trebuie să aibă în vedere universalii „de mentalităţi” comune vorbitorilor unor limbi diferite. Lingvistica integrală (Coşeriu 1966: passim). însă. ale acestor relaţii (din studiul privind Socio. şi germ. formula pare să aibă acelaşi statut ca şi loc. Bazele acestei teorii au fost formulate de Eugen Coşeriu în comunicarea Les universaux linguistiques (et les autres. cercetarea funcţiei denominative a metaforei.

în mod normal. germ. rus. a rio buelto ganacia de pescadores y pescadoras. în tabel am adăugat (după Deroy 1956: 223) corespondentele din suedeză. pentru expresiile. la nivelul general al inventarului mijloacelor expresive ale limbii. identice ca sens şi identice sau foarte asemănătoare ca material lingvistic. à cheval donné on ne regarde pas à ses dents (à la dent. chiar a expresiei respective şi din această limbă.prezentate mai sus. trimitem şi la discuţiile în legătură cu expresiile şi sintagmele-metafore a făgădui marea cu sarea. pornind de la o practică obişnuită a pescarilor de oriunde. a pune banii jos. de la baza unor parimii de exemplu. sued. in trüben Wasser ist gut fischen. kalastella sameassa / vedessä. asimilarea altor culturi. cine seacă balta prinde peşte. „limbilor funcţionale” ale vorbitorilor oricăruia dintre idiomurile respective. din diverse limbi. iată o prezentare ad-hoc (rezumând discuţia din Dumistrăcel 2001: 316): (1) „Pescuitul în ape tulburi”: rom. Dumistrăcel. fr. à la bride). fiska i grumligt vaten. de exemplu. cultura pământului. it is good Fishing in troubled Waters. idiotismele din categoria „copii ale realităţii”. pentru situaţii asemănătoare. ţinem seama de posibilitatea considerăii problemei etimologiei multiple şi în ceea ce priveşte frazeologia (perspectiva variaţiei diastratice şi/sau diafazice). pêcher en eau trouble. Ne referim la formule ce aparţin. nici ea. În această ordine de idei. nu se justifică explicaţia prin „împrumut” (ca manifestare a aculturaţiei). evident. germ. rus. ce are corespondente perfecte sau asemănătoare în numeroase limbi. creşterea animalelor etc. şi finlandeză. fr. nu este exclusă preluarea. constatările. Pe de altă parte. fiska i grumligt vaten. iar transpunerea lor în plan figurat nu a presupus. pescuit. calul de dar nu se caută de dinţi. de către scriitori influenţaţi de cultura şi limba franceză. en el agua turbia haze buen pescar. sp. finl. pe teme diverse: (2) „Culcatul devreme”: rom. kalastella sameassa/vedessä. a pescui în ape tulburi. trebuie să avem în vedere. aparţinând unor „familii” diferite. în primul rând. a-i roade (cuiva) urechile (Dumistrăcel 2001: passim). mit den Hühner zu Bett gehen. Comparaţia interlinguală de acest tip poate fi extinsă pe baza câtorva exemple similare. ловить (удить) рыбу / рыбку в мутной воде. aceasta fiind baza „poligenezei”. a se culca odată cu găinile. Faţă de sursa mai sus indicată. a fi ţap ispăşitor. aşadar. simple. l’eau trouble fait le gain du pêcheur. se coucher avec les poules.). 2001: 155-156). engl. care reflectă în special ocupaţii primordiale comune diferitelor populaţii în aceleaşi stadii ale evoluţiei economice şi social-culturale (cules. ложиться с курами (cf. Dar. fr. (3) „Calul de dar”: rom. a da pielea popii. 69 . prin traducere. à la bouche. vânătoare. concludentă este situaţia formulei expresive româneşti „a pescui în apă tulbure”. au fost la îndemâna oricărui vorbitor cu spirit de observaţie. apa tulbure e bucuria pescarilor. Pentru identitatea (ori similitudinea) formelor lingvistice „expresive” în asemenea cazuri. bani gheaţă. nebunul tulbură şi înţeleptul pescuieşte.

c) intervenţia accidentală asupra 70 . rus.). un aspect al elementului referenţial al formelor de exprimare a afectului şi imaginaţiei. l’occhio del padrone ingrassa il cavallo. magh. ca ţăranii. rom. în general. ochiul stăpânului îngraşă vita. moralizatoare. fără îndoială. de altfel) Louis Deroy încerca să o găsească. don’t look a gift horse in the mouth. dacă metafora lexicală aparţine. sau „a se lupta cu morile de vânt”. Weisheitszahn. zonei „universaliilor stilistice de desemnare”. niădreci zubi (pl. Acelaşi regim l-ar putea avea. pe lângă faptul că mulţi dintre aceştia erau analfabeţi. „prin analogia care extinde sau generalizează o anumită notă”. dent de sagesse. germ. tu regarde ses dents. it. şi enunţurile aparţinând discursului repetat de sorginte religioasă. ce ar putea fi convingător atribuite acestei surse. Pentru a delimita conceptul de «unităţi frazologice» pe baza unor enunţuri cum sunt cele prezentate anterior. bölcseség foga. bulg. dente del giudizio. „scrierea şi citirea” fiind instituită ca o condiţie pentru preoţie (Furtună 1915: 11. calchiate pur şi simplu. în mai multe limbi. pe următoarele coordonate: a) trecerea de la sensul de bază. în principiu. 29. ce înseamnă?: „parce ke kan tu achetes un cheval. transferul acestei valori asupra idiotismelor este îndreptăţit de similitudinea „metaforele – cuvinte” şi „metaforele – expresii idiomatice”. das Auge des Herrn macht das Vieh fett. Întrucât asemenea expresii. a unei aceleiaşi metafore: fr. chiar inutilă căutarea „direcţiei calcului”. port. copiat identic după internet. ilustrează fenomenul „poligenezei”. b) trecerea lor din zona expresivităţii propriu-zise în cea a comunicării (ca enunţuri aparţinând discursului repatat). simboluri ale altor realităţi social-culturale sau simple modele literare. pentru un spaţiu cultural general românesc. c un signe de bonne sante. fr. 3. atât din cauza folosirii îndelungate în biserică a unei limbi de cult străine. propriu. slujba religioasă se desfăşura în slavonă. engl. în special în Muntenia. Даровому коню в зубы не смотрят. ne regarde pas son etat general. în cazul prezenţei. pe vremea lui Constantin Mavrocordat. (4) „Ochiul stăpânului”: rom. este nu numai dificilă ci. la cel figurat. o limbă pe care preoţii nu o înţelegeau. dente de siso. 1956: 223). şi au fost obligaţi să înveţe carte sub supraveghere. dar „modelul” respectiv. mais si on te donne kelke chose. pe care (descurajat. măsea de minte (Deroy. einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. engl. aceşti preoţi au fost „puşi la bir”.Iată un comentariu al zicătorii. are. Oltenia şi Moldova. rus. danezul visdomstand. un impact redus în ceea ce priveşte o mare parte a populaţiei. evoluţie şi funcţionare. the master’s eye makes the horse fat ( ~ a fat horse). zub mudrosti. it. la origine „cópii ale realităţii”. l’œil du maître engraisse le cheval. tu le prends. глаз господина делает скот жирным.3. trebuie să se ţină seama de faptul că. germ. 151-159). tu dit merci et basta”. Enunţurile din astfel de categorii se află în cu totul altă situaţie decât formule expresive împrumutate (şi) în limba română (literară) din alte culturi. germ. ca geneză. în fond. rus. este un fel de concurs: De ce se zice aşa. a caval donato non si guarda in bocca. cum ar fi „a arunca (cuiva) mănuşa”. it. cât şi din cauza formaţiei profesionale precare a marii majorităţi a preoţilor: în secolul al XVIII-lea încă.

„bucată de lemn cu formă şi secţiune transversală dreptunghiulară…”. dat fiind faptul că exprimă mentaluri şi comportamente generale. e) în planul originii cuvintelor şi al sintagmelor ca unităţi lexicale. caracterizând specia umană. a originii expresiei „autohtone” este posibilă pe diferite căi. bilă etc. sau. pentru Transilvania (urmează expresia „a citi o carte din doască în doască”). frica de a nu cădea într-o astfel de capcană nu-l poate scuti pe acesta de a evalua rezultate ale aculturaţiei. figurează expresia a citi din scoarţă în (sau până în) scoarţă. „copertă de carte”). sensul corespunzător celui mai sus citat pentru scoarţă era. (înv.]. Dar. faţă de „a da şfară ~ ”). s. în linii mari. sub sensul general [1]. ceea ce reprezintă o „etimologie implicită”. pentru „cap”: bostan.B. Dar. a unui presupus etimon (care ar putea fi primul care îi vine în minte redactorului). partea 2. de obicei. 1980: 125-126). prezentate. Acestea sunt. d) în plan onomasiologic. făcute. cu aceasta. b) chiar printre citatele din DLR. cu reprezentări frecvent identice. „a da sfoară în ţară”. în dicţionare. căutarea etimologiei. respectiv din Eugen Barbu: „[Cartea] îmbrăcată în scoarţe de lemn”. „cercul” informaţiei etimologice pare închis. la sensul „fiecare din cele două părţi care formează învelişul unei cărţi. la substantivul doască se indică şi sensul „scoarţă de carte”. ~ din scândură în scândură. iată. în întregime”. „Pe tăblia stranei. confecţionate din scândură…”). este o operaţie inutilă. lucrurile nu se prezintă astfel.formei prin fenomenul de „etimologie populară” (vezi. În sfârşit. cât şi a mai multor expresii („a pune în plug/ în cârd/ în stative cu cineva” – cu substituţii reprezentând efecte ale variaţiei diastratice şi chiar diafazice). mai sugestiv formulat: „înveliş de hârtie sau de carton sau de lemn al unei cărţi” (cu trimitere la expresia în discuţie). un motiv suplimentar privind exigenţa explicării „materiale” a provenienţei expresiei îl reprezintă faptul că redactorii volumelor din DLR dispun de întreg fişierul dicţionarului. iar. În DLR 1986-1994. din scândură în scândură. în MDA 2003. la cuvântul doască. cum stau lucrurile în ceea ce priveşte seria a citi din scoarţă în scoarţă. 4. a mai multor termeni-metafore (de exemplu. pe de altă parte.). chiar falsă. pentru a desemna aceeaşi noţiune. oală. pe baza sinonimiei frazeologice.pentru litera D din DLR încă nu a fost publicată. Gheorghe 1986) şi de a menţiona faptul. se dau expr. Pentru varianta cuprinzând cuvântul scoarţă există numeroase citate.. dintr-un material rigid. metodă pe care o vom ilustra (din păcate) tot pornind de la insatisfacţii ce pot fi semnalate pe baza unor articole din Dicţionarul Academiei. ~ doască în doască. înv. în fond. această expresie trebuia să figureze sub sensul [2] „Numele unor obiecte. apare locuţiunea adverbială „(rar) din scândură în scândură = din scoarţă în scoarţă. pe de altă parte..v.. dintre care ne vom referi doar la comparaţia „intralingvistică”. la scândură.]. indicarea. acum. cu privire la expresii împrumutate (Dumistrăcel. numai pentru arealul etnolingvistic romanic. cu explicaţia „de la începutul până la sfârşitul unui text. pentru sensul în discuţie există enunţuri explicite privind confecţionarea din lemn a copertelor cărţilor vechi. de la Iordache Golescu până la Arghezi şi I. al unui caiet etc. scoarţă.: după înţeles. ilustrată şi prin exemple de expresii referitoare la alimentaţia omului. În multe din astfel de cazuri. părţi din obiecte etc. paralelismul în ceea ce priveşte explicaţia prin „etimologie multiplă”. cu trimitere doar la cuvântul bază respectiv (N. Deoarece secţiunea do. Vinea. motivele pentru care poate fi admisă o categorie semanticostilistică de „universalii frazeologice”. unde. sub semnul frazeologiei comparate (surse: Zanne 1895-1912. de exemplu. ca sinonime. sumar. astfel că redactarea cuvintelor de la litera S putea beneficia şi de datele de la cuvântul doască. un citat din Rebreanu.. Este cazul corelaţiei „ratate”. existenţa. reg. 4. de exemplu. în aceeaşi lucrare (partea 1). de fapt. copertă”. erau câteva cărţi liturgice… cu scoarţe de lemn”.1. din două motive: a) în dicţionarul lui August Scriban. al unui registru.) din doască în doască. expresia în discuţie este consemnată după sensul [4. 71 . „copertă de carte de lemn învelit in piele” (vezi şi sensul [5. fără vreun citat. dar.

şi pentru acest enunţ. şi DA (1934). cf. „tradusă” şi în româneşte de clericii (autohtoni) cunoscători ai slavonei. frecvent. popular. câteva exemple după aceeaşi sursă: „www. cu sensul propriu (vezi. în mod cert. însemnând „monedă (austriacă) de argint. Emanoil” (Caproşu – Chiaburu 2009: 225). Dat fiind că o farfurie (cel puţin în mod obişnuit) nu poate avea două feţe. poate să fi intervenit surpriza privitorului: „când una. faţă. uneori parţial desemantizată. expresia este tratată la sensul „farfurie. lipseşte etimologia.ro/).imagistica. empirică. prin extensie. varianta cu doască. de exemplu. menită să impună (cele două imagini au fost denumite la noi. menţionate anterior. talger” al cuvântului de origine germană taler.ro/). spre folosul suflitului mieu.”. explicaţia „materială” (prin optica „Wörter und Sachen”) a valorii stilistice a expresiei. serie nouă (din 1982).v. /www. nu este exclus ca la origine să se afle o expresie din slavona de cancelarie. Ilustrăm prima situaţie analizând expresia a fi taler cu două feţe. a expresiei în discuţie.2. respectiv o stemă. 72 . aversul şi reversul. C. pe internet: „Cati dintre voi ati citit Biblia din scoarta in scoarta? Eu recunosc ca nu. menţionând că. 4. să fi rezultat proiecţia. s. care a circulat în trecut şi în ţările române”. partea a 2-a.citynews. deoarece este normal ca o monedă să aibă două „feţe”. al cărei desen. despre care. în CADE [1926-1931] şi la Scriban (1939). pare să aibă o circulaţie apreciabilă. Considerăm corectă opţiunea din volumul XI. Pe acestea sunt gravate o efigie. care citesc din doasca in doasca ziarele romanesti” (/mihneamaruta. unde această expresie este înregistrată sub un alt cuvânt taler.: varianta expresiei cuprinzând cuvântul scândură pare a fi mai puţin folosită astăzi: pe internet nu am găsit exemple). figura unui personaj important. a motivaţiei în ceea ce priveşte apariţia unei expresii ţine şi de încadrarea enunţului respectiv la cuvântul potrivit (în cazul omofonelor). dacă astăzi. prefăcut” a formulei taler cu două feţe. „Clinica Dr. cu valoarea de (a citi) „amănunţit”. în vorbirea comună. cu trimitere la acelaşi sens al cuvântului taler.ro/).atitudinea. prezentându-se sinonimia taler cu două feţe = om cu două feţe. în DLR. Cu titlu de curiozitate. se poate spune (şi) că are două „feţe”. Însă. avea în compunere un vultur sau o altă pasăre răpitoare.Punctul de plecare pentru discutarea acestui caz îl reprezintă faptul că am descoperit un citat pentru varianta expresiei analizate în care sinonimul pentru scoarţă şi doască este scândură. Este însă posibil ca prin confruntarea. dintre cele două cuvinte taler. pe de altă parte. respectiv la un anumit sens al unui cuvânt. ne aflăm şi în prezenţa unei curiozităţi lexicografice. Ar mai rămâne de identificat etimologia propriu-zisă. av(gust). la anul de la H(risto)s 1840. în afara cazului în care s-ar fi avut în vedere o monedă falsificată... sporadic.B. un site de citit din doasca-n doasca” (/www. litera T. „fals”. Conrad Murray a fost rascolita din doasca-n doasca in cautarea celui mai mic indiciu care ar putea clarifica situatia in cazul mortii lui Jackson” (/www. figurată. este sigur că trebuie să avem în vedere moneda. când alta”. Este vorba de o însemnare de lectură din secolul al XIX-lea: „Această sfâ(n)tă carte ce să tâlcuieşti Vieţile Sfinţilor ali lunii lui Sept(emvrie) o am citit-o şi eu multpăcătosul cu agiutoriul Maicie Domnului şi a tuturor sfinţilor din scândură în scândură. Problema indicării originii. „eu.tpu. de fapt. N. expresia „a citi din scoarţă în scoarţă” mai este folosită. cap şi pajură.com. a ideii de „absurd” şi. menţionăm faptul că. În mai multe dicţionare ale limbii române. ca alternative pentru care se putea opta când se „dădea cu banul”). de exemplu. a Dicţionarului Academiei Române. Deoarece aceeaşi formulă există şi în limba rusă.ro/. pare cel puţin curios faptul ca de la această normalitate să se fi ajuns la semnificaţia de (om) „fals. от доску до доски (respectiv от доски до доски). tot de origine germană.

prostesc”.v. Hai. mă. este vorba. nurilor: „Fosta-i lele cât ai fost/Şi-ai rămas un lucru prost” (citate în Dumistrăcel 2001: 233-234). a unui substituent lexical (eventual de adaptare la text) din proza lui Marin Preda: „Ei. a-i trece (cuiva) făina prin traistă „a se apropia de mormânt” (Povestea vorbii. minte să ţii. sub sensul „făină de mei”.. la talerul „rudăresc”. folosit. care a invocat.Pe baza acestei imagini. deşi pare ilustrat prin versuri populare ce particularizează decăderea în privinţa. ce putea fi. ne referim la expresia a-ţi mânca mălaiul. pune-i paie şi-l pârleşte” (scena a doua). a cerut să i le pună pe cealaltă faţă şi s-a întors la meşter. adică unul confecţionat din metal. vezi şi la C. condiţiile grele de viaţă. al generalităţii: „se spune despre cineva sau ceva care a îmbătrânit. explică moravuri „dure”. sinuciderea bătrânilor „care deveneau o povară pentru adulţi”. Ciauşanu explică enunţul ţi-a trecut făina prin traistă prin „ţi-ai trăit traiul”. sub cuvântul-titlu potrivit.3. G. a expresiei.o graminee de veche tradiţie (Panicum miliaceum. Anume. să-i cumpere. passim).. prin „rimă”. se impunea explicaţia forjării acesteia. băieţaşul este pedepsit: „Stăpânul s-a necăjit. „vorba ceea: pomul dacă-mbătrâneşte. Îndată l-a pălmuit. Societăţile „primitive” se caracterizau prin „lipsa bătrânilor” (şi absenţa gerontocraţiei). De altfel. enunţului versificat. un meşter l-a trimis pe un băieţaş. şi l-a întrebat pe băieţaş unde să i le pună pe celelalte. prima parte reprezentând un adaos ce nu este exclus să constituie o explicitare contextuală ulterioară (chiar de dragul. că ţi-ai mâncat tărâţa. bătrânule. cu două feţe. Una dintre dovezi o constituie. într-o variantă a expresiei. Aşadar. hai.. respectiv „de porumb”). contradictorie pentru cei puţin obişnuiţi cu banii cash. de la Alecsandri: bătrânii „şi-au trăit traiul” conchide un personaj din opereta Crai nou. este o construcţie bimembră tipică. fără îndoială. dar o minimă perspectivă antropologică ne obligă să considerăm în această formulă reflectarea unei sentinţe sociale.. de formula familiară formată cu verbul (a) păpa. ecuaţia fiind explicată fără urme de echivoc.F. Din astfel de raţiuni de racordare socioculturală. existenţa expresiei a (i se) apropia (cuiva) mălaiul de traistă ce desemnează situaţia „când cineva şi-a cheltuit aproape întreaga avere” (ibidem. acesta este mălaiul la care. ca un argument. eventual. într-un Glosar din Vâlcea (s. făină). Anton Pann a compus o povestioară în versuri. Permyakov 1979. ca ilustrare a zicătorii Vicleanul este taler cu două feţe. cu două feţe. după plasarea corectă. astfel că şi acestea au căzut pe jos.. prin expresia taler cu două feţe.. de ţigani rudari. 73 . Enunţul dezvoltat. s-a uzat”. Am adus. de factură pragmatică. în sprijinul acestei explicaţii.. Băcanul i-a pus icrele roşii pe taler. de porumb sau de alte cereale”. Ucenicul a întors talerul. Şi păzeşte să ni fii Cu două feţe şi tu. erau abandonaţi (Herseni 1982: 254. de asemenea. icre roşii şi icre moi. ca şi varianta antonpannescă a expresiei de mai sus. „rudăresc. probabil ucenicul său. s-a învechit. Bănuit de viclenie. vezi şi explicaţia asocierii. Îngerul românului). ca infanticidul (pentru gurile de prisos). Zicând: vezi. succesiv. liniştitor. ţi-ai mâncat mălaiul”. mai ales de dinaintea „revoluţiei agrare” din neolitic. 379. Când acesta l-a întrebat unde sunt celelalte icre. În ceea ce priveşte plasarea enunţului figurat la sensul de bază al unui cuvânt polisemantic. mai întâi. Glosa din DLR 1965-1968 este una care plasează lucrurile sub semnul. de la talerul-monedă. fals şi aducător de ponoase. visează vrabia!).. Aşa-numita „prăjitură făcută din făină de porumb” ar putea fi evocată. „armonia” fonetică din completarea enunţului: şi Oltul cu totul (Dumistrăcel 2001: 224). Ca ăst taler ce te bătu!” (în ceea ce priveşte optica şi „tehnica” trecerii de la proverb la povestire. infirmii şi bolnavii. cf. cel mult. băieţaşul a întors talerul ca să i le arate. a presupusei farfurii cu… două feţe. 4. completat de un altul: „şi şi-au păpat mălaiul”. 433). dându-i însă un singur taler. de sensul „făină de mei” al cuvântului mălai . motivaţia prin înfăţişarea. şi existenţa. „ţi-ai trăit traiul. separat. şi pe faţă şi pe dos. a cuvintelor mare şi sare din enunţul „a făgădui marea cu sarea” dată de Hasdeu. să paşti iarbă verde” (animalul urma să fie ucis). s-a putut ajunge la numirea cuiva prefăcut. a talerului-monedă. Evident. Rădulescu-Codin. trebuie să observăm că expresia în discuţie este greşit plasată în dicţionarul citat ca ilustrând semnificaţia „turtă de mei. de fapt. aceştia.

De remarcat că. pentru un eventual model al acesteia. la moşia sa Moţăieni (Văcărescu 1985: 20). aşadar. după George Baronzi.4. şi mai târziu.. formula ce trimite la Ivan (la noi. ţi se urcă în cap” (Baronzi 1872: 62. la expresia „a (nu) (-i) da nas cuiva = a (nu) permite cuiva să fie prea familiar. „dacă-i dai mult nas. hizose mi hijo y mi heredero”. şi un joc de cuvinte: divanul pe care trebuia să stea Mitropolitul şi Divanul încălecat de reprezentantul Rusiei. în bogatul studiu introductiv al lui Cornel Cîrstoiu la ediţia de Opere Iancu Văcărescu. selectate de Zanne (latină. în vederea aprobării. autorul se referă (şi) la un proverb. Ion Văcărescu l-a înlăturat cam îndrăzneţ. cât şi pretenţia delegatului rus de a prezida şedinţele Divanului. de obicei. pe care o găsim şi într-o naraţiune a lui Emanoil Hagi-Mosco. Se impune de la sine faptul că. nume generic pentru „rus”) şi la comportamentul său trebuie considerată.v. cu atât mai mult cu cât. ca istoric şi genealog. lexicografia românească trebuie să-şi manifeste deschis opţiunea în ceea ce priveşte etimologia frazeologismelor (evident. potrivit datinelor ţării. zicând că. tradusă „Am adus un francez pe lanul meu de grâu. o zicătoare propriu-zisă. în vol. se făcu fiul meu şi moştenitorul meu” (Zanne 1901: 170). mai mult. datorită incidentului că. Un proverb rusesc sună astfel: pune un ţăran la masă. „rudimentar”. Bun cunoscător al evenimentelor epocii.v. pe lângă explicaţia istorică. nas. pornind de la locuţiunea verbală expresivă. Divanurile adhoc). mai întâi. după alte surse. Adunarea Obştească (vezi. acesta este în drept să prezideze Divanul” (Hagi-Mosco 1995: 215). prea îndrăzneţ sau obraznic”. de exemplu. Dat fiind însă că enunţul cu particularizări s-ar părea că are un autor. precizăm faptul că informaţii detaliate cu privire la manifestări ale poetului în această postură găsim. Chiar numai ţinând seama de sugestia dată de încadrarea de la Zanne. „zicătoarea” ar intra în categoria „cuvinte celebre”. depăşind stadiul. în alte cazuri. al Adunării Obşteşti extraordinare din Ţara Românească ce discuta Regulamentul Organic. susţinând că. cum era numită. memorialistul Emanoil Hagi-Mosco narează pe scurt aceleaşi fapte. s. rusesc: „Originea zicerii este bulgărească. este dat ca ilustrare şi un citat din Creangă: „Dacă dai nas lui Ivan. în culegerea Proverbele românilor a lui Iuliu Zanne. În sfârşit. sunt înregistrate mai multe variante pe această temă (Zanne 1901: 169-171). pentru acest tip de insolenţă se face trimitere la un anumit popor numai în zicătoarea din limba spaniolă: „Meti Gallo en mi cillero. în 1831. reputat opozant al Regulamentului Organic. în împrejurările prezentate.. în continuare. Faţă de informaţiile prezentate. pentru a face loc Mitropolitului. contrariază părerea lui Zanne cu privire la provenienţa zicătorii în discuţie. nas). în secţiunea generală Proverbe istorice. după DLR 1971. prin cea din partea a doua a formulei bimembre. din 1985.. referitoare la Ion (Iancu) Văcărescu. un anumit statut ca enunţ aparţinând discursului repetat propriu-zis fiind dat de augmentarea (adiectio) a unei zicători prin particularizarea Ivan şi. aflarea originii pune problema recunoaşterii statutului de frazeologism al unui enunţ. Astfel. a contestat atât amestecul unei puteri străine în elaborarea de legi pentru ţară. el se suie pe divan” (din povestea Ivan [!] Turbincă). la un anumit nivel. Faptul i-a atras arestarea şi exilarea la Episcopia de Argeş sau. Membru. de asemenea. cutuma fiind ca preşedinţia să o deţină Mitropolitul. s. Am avea. de la poet (autor şi al unor epigrame sarcastice) a rămas „zicala Dai nas lui Ivan / Se suie pe Divan. Văcărescu a fost printre cei care au protestat faţă de includerea în text a unor articole care atentau la autonomia ţării şi. atunci când împuternicitul rus a voit să prezideze Adunarea. Or. el va pune picerele pe masă” (ibidem). 5.4. la care s-a referit Hasdeu) şi să procedeze consecvent în 74 . Mai întâi. engleză). toscană. printre corespondentele din diferite limbi care ilustrează aceeaşi idee. cf. în DLR 1971. VI.

al expresiilor idiomatice româneşti (pornind de la exegezele existente. Socio. Bazele şi sarcinile lor. Casa Editorială Demiurg. De aceea. apăsate!).Universaliile limbajului şi universaliile lingvisticii. Eugenio (1974) . BIBLIOGRAFIE Baronzi. şi a evoluţiei condiţiei umane. pe diferite planuri. vor putea fi ilustrate valenţele pe care (în interviul intitulat Lingvistica integrală) Eugeniu Coşeriu le identifica drept marile şanse oferite de studiul limbajului din perspectiva universalităţii culturii şi a exigenţelor multiple ale cercetării lingvistice.. IV. cu trimitere la Cervantes. Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi. sau prin abrevierea „Dicţ. Chişinău. a unui dicţionar de sinonimie frazeologică şi a unui dicţionar selectiv al calcurilor din limba română. Eugeniu (2009) .-Aurel.şi etnolingvistica. Ursu şi Despina Ursu. propunem redactarea unui dicţionar istoric-explicativ. 47-73. Trei studii. soluţia este. pe de altă parte. istorie. superioară altor discipline umaniste. Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists. vol. Adamescu. Omul şi limbajul său. I. Candrea. argument şi note de Dorel Fînaru. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. I. atât de organic legat de socio. Iaşi. „Ştiinţa”. 129-156. p. modernă şi contemporană. Nebunely şi Fiii. pentru care există un important punct de plecare într-o valoroasă monografie semnată de N. asupra soluţiilor strict tehnice în ceea ce priveşte locul. veche. Lingvistica integrală. lingvistică generală. 1829-1859. Antologie. Bologna.-Aurel Candrea. (2009). Bucureşti. prin urmare. Evident. Caproşu. Iaşi. ca şi atunci când se încearcă explicarea etimologică a unor „cuvinteproblemă”.A. în vol. 75 . mai mult sau mai puţin argumentată şi convingătoare.. soluţia propusă poate reprezenta doar o ipoteză. în fond. Partea I. realizat de Nicolae Saramandu. enigmistice. pentru epoca strict contemporană. ca şi în cazul sintagmelor calchiate (cale ferată). Interviu cu Eugeniu Coşeriu. expusă în termeni care nu exclud revenirea (aşadar evitând formulările categorice şi. oferind un discurs de conştientizare. demers ce merită să fie continuat) iar. (1966). Chiaburu. Un corpus editat de…. de I. p. pentru a sublinia declanşarea expresivităţii este adesea suficientă selectarea unei (anumite) corespondenţe între planul realiilor şi cel al figurativului.. mai ales în cazul expresiilor metafore „imaginare” cercetătorul se poate confrunta şi cu dificultăţi datorate „alterării” enunţului şi păstrării. Limba română şi tradiţiunile ei. unde trebuie să fie plasată explicaţia originii.” (de la a arunca cuiva mănuşa). Coşeriu. . în vol. Les universaux linguistiques (et les autres). 73-111. Coşeriu. George (1872) . E. În prezentarea sumară a unui program privind realizarea instrumentelor de cercetare pe care le implică o corectă tratare a etimologiei frazeologismelor în dicţionarul tezaur al limbii române. Coşeriu. Eugen (1994) . pe cât se poate complet. de reflectare a legăturilor „cu modul de a fi al omului. „Cartea Românească”. în astfel de cazuri. filozofie. Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. Editura Fundaţiei Culturale Române. a unor formule. în studiile pe această temă ale lui Theodor Hristea. în memoria limbii. în ceea ce priveşte metaforele „cópii ale realităţii”. dar cu întregirile de rigoare pe care le-am discutat anterior. Coşeriu. Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. probabil. cu o prefaţă de Silviu Berejan şi un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel. schiţată prin paranteza de tip „Livresc”. consacrată împrumutului lexical în procesul modernizării limbii române literare între 1760 şi 1860 (Ursu-Ursu 2004) iar. sub forma aşa-numitelor „paranteze de circulaţie”. . Nu putem insista. Dicţionarul enciclopedic ilustrat. Şi în acest domeniu (dar mai ales în acest domeniu). a motivaţiei metaforei pe care o reprezintă expresia idiomatică. operaţia de „etimologizare” a multor frazeologisme nu este nici lesnicioasă şi chiar nici lipsită de adevărate riscuri (excluzându-le.şi de psiholingvistică. din cadrul articolului de dicţionar. Galaţi.materie. pe cele datorate doar receptării inadecvate ori tendenţioase). în vol. deoarece explicaţia (mai mult sau mai puţin) definitivă ar putea fi găsită chiar printr-o întâmplare (cazul relaţiei între Ivan şi Divan!).. Bucureşti. Studii de filozofie a limbajului.. Dacă. literatură. p. CADE [1926-1931]. teorie a limbii. respectiv racordarea la cultura propriu-zisă şi la ştiinţele culturii. aici. Gh. Eugeniu. cu toate activităţile umane în general”.

Iaşi. Iancu (1985). MDA (2003) Micul dicţionar academic. Tipografia Ziarului «Universul».htm). both in the case of syntagms such as sânge rece (“sang froid”. glosar. a dictionary of phraseological synonymy and a dictionary of calques in the old. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Petriceicu. Editura Albatros. Three important And necessary research tools are suggested for this purpose in the new edition of the Thesaurus Dictionary edited by the Romanian Academy: a historic-etymological dictionary of idiomatic expressions. Litera C. Notes on the general theory of cliché. 13-24. Editura Univers Enciclopedic. în „Limba română”.DA [Academia Română] Dicţionarul limbii române. vol. Stelian (1980). Herseni. Bucureşti. Deroy. (1979). vol. Iaşi. August (1939).. II (D – H). Emanoil (1995). modern and contemporary language periods. (1971): t. 2. studiu introductiv. Editura „Neamul Românesc”. Fiinţe dispărute. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş (ediţia I: 1887–1893). Leipzig. Cuvânt împreună despre rostirea românească. TLFi Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf. Ursu. Proverbe româneşti şi proverbele lumii romanice. VII. Bucureşti. Nauka Publishing House. elaborated under the patronage of the Romanian Academy and published between 1913 and 2005. II/I. Dicţionarul limbii române (serie nouă). Situaţia ei culturală şi materială. Hasdeu. (1940): t. Amintirile unui oraş. Hagi-Mosco. ediţie critică. Bucureşti. N. Dumistrăcel. Dmitrij (1988).cnr. Ce este etimologia?. (1965-1968): t. Librăriile Socec. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. both for loans and metaphorical creations of Romanian origin. Literele F-I.it/TLIO/index2. Expresii româneşti. (1934): t. I şi II. metafore. Editura Fundaţiei Culturale Române. Theodor (1987) Din problemele etimologiei frazeologice româneşti. X. B. Bucureşti. Dumistrăcel. Louis (1956) . Grimm Deutsches Wörterbuch „der Grimm” (http://germazope. I – X.com/dictionary/).html). Zanne. such as a se lupta cu morile de vânt (“to tilt at windmills”). Iuliu (1895-1912). partea 1. Proverbele românilor. Institutul European. Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760 – 1860). vol. Iaşi. Studiu lingvistic şi de istorie culturală. I/II. expresii. Although sometimes the indications on the loans are written down. Bucureşti. Scriban. Editura Librăriei Socec (1901: vol. From Proverb To Folk-Tale. Bucureşti. 76 . Permyakov. Traian (1982). Paris. XI. G. Dicţionaru limbii romîneşti. there is a lack of consistency in indicating the etymology of various set phrases and especially those that are loan translations of phrases from different foreign languages. Gheorghe. XXXVII. I/I. Moscow. Teoria generală a vieţii sociale. Verlag Enzyklopädie. IX.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/). Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. vol. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor.L'Emprunt linguistique. there are instances when such explanations are not available. Litera R. Editura Eminescu. Bucureşti. Biografii – motivaţii. Hristea. Bucureşti. Litera N. Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”. Bucureşti.merriam-webster.A. Noica. Cuvinte. p. Furtună. Litera T.fr/tlf. TLIO Tresoro della Lingua Italiana delle Origini (http://tlio. (1986-1994): t. Les Belles Lettres. Ursu. Despina (2004). război rece (“Cold War”). Editura Academiei Române. ABSTRACT The author ascertains that in Dicţionarul limbii române (The Romanian Language Dictionary). Editura Minerva. Constantin (1987). note.ovi. and „cultivated” phrases.L.uni-trier. Litera S. Văcărescu. Merriam-Webster (/www. Our paper proposes a uniform lexicographic treatment. nr. părţile 1-5. Gabriel (1986). Stelian (2001) . (1913): t. în Etymologicum Magnum Romaniae. Sociologie. Bucureşti.”) etc. Opere. (1982-1983): t. Editura Minerva. Bucureşti. Imprimeria Naţională. (1975): t. Litera M. which presupposes the generalization of the etymology indications. Bucureşti. literally “cold blood”).(1972). revăzută şi augmentată. Bucureşti. VI. bibliografie şi indice de Cornel Cîrstoiu. Dumitru (1915) Preoţimea românească în secolul al XVIII-lea. p. Dobrovol’skij. părţile 2-3. DLR [Academia Română]. Ziduri vechi. Lexic românesc. Pînă-n pînzele albe. Literele A-B. Vălenii de Munte. VI). 123–135. ediţia a II-a. Bucureşti. a-i arunca cuiva mănuşa (“to throw down the gauntlet to smb. Editura Cronica.atilf. I.

1999) manifestă aceeaşi lipsă de claritate a criteriilor de selecţie când. al selecţiei materialului şi b. nu pare să fi stimulat interesul sau să fi creat emulaţie.) a se transforma prin adaptare. absolvi. Câteva. mai mult chiar. Această inconsecvenţă se manifestă de altfel de la primul contact al utilizatorului cu dicţionarele prin aceea că puţine dintre ele conţin specificări introductive clare referitoare la criterii. chiar număr de articole / cuvinte definite. În aceeaşi lucare. se poate vedea în ce măsură selecţia termenilor corespunde acestor criterii în acord cu practica dicţionarelor „speciale”. ca şi a îmbinării elementului conceptual cu cel formal. anticipa. anexa. (~de albine) sting” şi expresii idiomatice ca „a scăpa ca prin urechile acului”. accede. accelera. Toate aceste lucrări sunt legate prea puţin de terminologia propriu-zisă. datorită preeminenţei conceptului asupra termenului.Teodora GHIVIRIGĂ. achita. adapta. acest tip de cercetare de orientare etimologică lipseşte (după cunoştinţele mele) din literatura anglo-saxonă. în ciuda unor lucrări ca cea a lui Louis Guilbert (1965) – ce reprezintă un model metodologic în abordarea studiului etapei iniţiale a unei terminologii. amortiza. Cel mai însemnat grup de studii propune o abordare a terminologiilor din perspectivă lingvistică. Nici substantivele cu statut de cuvânt-titlu nu au toate relevanţă pentru domeniul anunţat: absolutism. abjura. Năstăsescu. 1999). de exemplu Neagu & Şarpe. studii orientate de abordarea domenială şi studii terminologice propriu-zise. admite. alături de sensul posibil legat de materiale de birotică („ac cu gămălie”) – şi aceasta doar îndepărat legat de economie – apar traduceri ca zool. rămân dicţionarele bilingve compilate de lingvişti (fără aportul specialiştilor în domeniu). pentru autonomie este indicată expresia „autonomie de zbor” (sic!). acredita. surse. excluzând în mod programatic orice informaţie diacronică (Cabré. acest fapt este indicat de siglele diastratice utilizate: a adapta 2. puţine la număr. Lăsând la o parte acele dicţionare monolingve care sunt opere de traducere a unor dicţionare din alte limbi. I Cuza“ din Iaşi TERMINOGRAFIE ŞI LEXICOGRAFIE – CÂTEVA DICŢIONARE DE TERMENI ECONOMICI În literatura de specialitate publicată în România se pot distinge trei categorii de studii de terminologie: studii orientate de abordarea strict lingvistică (lexicologică). putând fi mai degrabă încadrate între studiile de istoria limbii. absenta. 2005) conţine doar la litera A optsprezece verbe (abandona. Din punct de vedere terminologic. Evaluând câteva dintre dicţionarele mono-. este evidentă orientarea lexicografică a multor dicţionare. entom. Un dicţionar monolingv (Gâju. Într-o evaluare a dicţionarelor specializate apărute începând cu 1990 în România. un cuvânt-titlu precum cafea poate fi privit ca termen în măsura în care relaţia sa cu domeniul este explicit prezentată la nivel definiţional. Aceeaşi bipolaritate se regăseşte în colecţiile de termeni de tip lexicografic / teminografic. abrevia. de altfel. al definiţiei. siglarea sau indicarea frazeologiei îndepărtându-le de un semantism specific (economic) – de exemplu. 1997:8). avertisment. aculturaţie. se concentrează asupra unei secţiuni temporale specifice – având în vedere că terminologia aplicativă este interesată numai de nivelul sincronic. publicul general). „( ~de porc spinos) quill. achiziţiona. în traducerea cuvântului-titlu „ac”. iar în literatura de limbă franceză. dar şi bilingve care conţin şi informaţie de specialitate (care poartă în titulatura lor denumirea de dicţionare explicative. ce nu reflectă situaţia de fapt din limbă română şi care sunt invalidate din punct de vedere metodologic de faptul că nu abordează materialul terminologic prin perspectivă onomasiologică. argumenta). (Biol. abroga. validarea calităţii de 77 . care fac dovada unei inconsecvenţe metodologice sub două aspecte: a. analogie. administra. dar şi la tipul de utilizator căruia i se adresează (specialişti. Universitatea „Al. Un dicţionar specializat bilingv (Bantaş. fără vreo legătură cu ştiinţa economică. dintre care cele mai multe nu sunt specifice domeniului.

1975) dintre care ultimul fără legătură cu domeniul economic în sens restrâns sau chiar lărgit. de recurenţă şi frecvenţă) şi de criterii externe (sau extralingvistice şi anume de pertinenţa desemnatului. 2002:66 şi de „la pertinence du concept”. Prezenţa sa în paralel cu absenţa acestora indică o neregularitate. poate fi descris în manieră variabilă în funcţie de domeniul în care – sau pentru care – este definit. Prin natura corelaţiilor necesare stabilite între conceptele domeniului. hierarchies. ea creează clasificări. 78 . denumirea latină a arborelui de cafea nu reprezintă o caracteristică relevantă conceptulului din punct de vedere economic. posibil şi a termenului definit. altfel spus de existenţa unui concept – relativ stabil – care să fie „veritabil”: Depecker vorbeşte de „l’existence d’un véritable concept”. fiecare caracteristică fiind ea însăşi un concept” (Depecker. este obligatorie.. definiţia pentru apă destinată domeniului chimie va reţine trăsăturile „moleculă ce combină doi atomi de hidrogen cu unul de oxigen”.. 2002:67). 2001:41). 2000:100). 1999:6).termen a unui semn depinde de criterii interne (sau lingvistice.. fiind rezultatul unui proces logic ce permite precizarea unui concept şi diferenţierea lui faţă de alte concepte învecinate (Pavel & Rucăreanu. structures”) (de Bessé. subdomeniul bursă (de mărfuri). cu două sensuri (1. cu sensul restrâns de „seminţe ale arborelui de cafea” ca marfă alimentară. în final. dar faptul că reprezintă o materie primă agricolă tranzacţionată pe o piaţă bursieră (de materii prime / commodities) în valoare de aprox. zahăr etc. băutură preparată din cafea. Conceptul însă nu poate trece în practica comună decât dacă este descris de o definiţie lingvistică – de aceea operaţiunea de definire este importantă. ea este văzută ca „un microsistem format din enunţarea caracteristicilor conceptului şi a relaţiilor dintre ele . referirea la respectivul sistem. o inconsecvenţă în selecţia cuvintelor-titlu. ţinând seama de faptul că . altfel spus. în engleză commodity) şi / sau cohiponimi – ceai. (COTSOWES. sămînţa arborelui de cafea.) Din aceste afirmaţii pot fi deduse câteva jaloane a căror ignorare poate duce la invalidarea unei definiţii terminografice. ierarhii. pentru a se distinge astfel de semnul aparţinând limbii comune.. el ar putea fi acceptat ca termen dacă în aceeaşi lucrare ar putea fi pus în legătură cu alţii care să fie asociaţi unui concept hiperordonat (marfă [alimentară] ce face obiectul tranzacţiilor bursiere de un anume tip. 2002:68). la domeniu. Rolul definiţiei este tocmai cel de a indica poziţia conceptului definit în sistem. structuri („Definitions create classifications. 1997:66). Dincolo de definiţia standard (ISO 1087:1990) a conceptului ca „unitate a gândirii constituită prin abstractizare pe baza proprietăţilor / caracteristicilor comune unui set de obiecte”. cafea ar putea funcţiona ca termen dacă ar fi asociat prin diverse instrumente (siglare. Dată fiind natura stabilă a obiectului (pe care se bazează posibilitatea cunoaşterii ştiinţifice). caracterizat de un număr de proprietăţi. Conform imperativelor definiţionale formulate anterior. Există şi un alt motiv pentru care specificarea domeniului este imperativă: un acelaşi obiect.(Setti. această variabilitate provine din selecţia care se operează în definiţie la nivelul proprietăţilor: astfel. o asimetrie incompatibilă cu caracterul sistematic al unui câmp terminologic şi.). întrucât toate conceptele aceluiaşi sistem trebuie definite în acord cu aceleaşi criterii (care vor orienta procesul definirii) (ibid. materie primă [agricolă]. Revenind la exemplu de mai sus. de a-l delimita şi diferenţia de celelalte prin intermediul caracteristicilor ce îi sunt specifice. 2. 10 miliarde de dolari pe an.les objectifs [de la définition] varient selons les disciplines dont on définit les concepts. selecţia elementelor definiţionale) domeniului economic. Această inconsecvenţă se manifestă de altfel în întreg corpul dicţionarului: pot fi furnizate şi alte exemple similare. legate de integrarea sa în sintagmatica şi pradigmatica limbii. orez. 1990:5-6). În plus.) (DEX. definiţie ce trimite la un alt set de proprietăţi ale aceluiaşi obiect (după COTSOWES. iar cea destinată domeniului fizică va cuprinde trăsăturile „lichid cu temperatura de îngheţare la 0°C şi temperatura de fierbere la 100°C la presiunea de 1 atmosferă”. da. Revenind la exemplul utilizat anterior.

but it must reflect the knowledge and satisfy the needs of the user. Această orientare (direction du concept. 1997:71). 2000). ceea ce le face cataloage inerte. A. neutră). 2000:86) se bazează pe la pluridimensionnalite du concept en fonction del’angle de vue retenu dans le travail terminologique . Bidu Vrănceanu (1993). Limitarea definiţiei în vederea operativităţii sale se realizează prin selecţia caracteristicilor incluse. ca „o stare negativă” de „dezechilibru” („o stare negativă de economiei de dezechilibru între cererea şi oferta de forţă de muncă”) (Dicţionar de economie. cu atât mai mult cu cât el nu poate fi formalizat în aceeaşi măsură ca alte concepte economice: definirea sa ca „disfuncţie” (Gogoneaţă & al. de exemplu... s. cât şi poziţia / orientarea autorului ca reprezentant al unei doctrine economice (critică / de respingere sau. ineficiente pentru nespecialişti. Dacă terminologia se defineşte ca one of the functional subsystems determined by subject specialization (Bessé.Definiţia (terminografică) este în mod necesar limitată – ea nu poate şi nici nu trebuie să fie o descriere completă a obiectului: Terminographic definition does not have to be exhaustive. 1996:202-203) sau ca un „fenomen economic cauzat de crizele sau recesiunile economice” (Gâju. respectiv. care uneori sunt consideraţi şi sub aspect semantic.. aceasta fiind în principal orientarea şcolii de terminologie lexicală de la Universitatea din Bucureşti. face un comentariu critic la adresa „lexicologiei specializate” (termenul mai vechi pentru terminografie). aceste remarci sunt justificate. Lipsa informaţiei lexico-sintactice (alături de maniera de definire) face ca aceste dicţionare să fie imperfecte şi. ele indică o dată în plus posibilitatea – şi necesitatea – varierii perspectivei în abordarea acestor 79 .On ne peut traiter d’un concept sans indiquer la direction sous laquelle on le considere. Din prisma limbii. acceptabile în tipuri diferite de dicţionare. reprezentând simple corpusuri de termeni. şomaj) indică atât modul în care este conceptualizat (ca stare sau fenomen negativ)..) (Bessé. în care termenul e decontextualizat. apreciind că rezultatele sale „sunt nesatisfăcătoare” datorită faptului că „se limitează la o abordare paradigmatică. proces care este – acolo unde ea e compatibilă cu natura obiectului – orientat cultural şi / sau ideologic: Terminological definitions reflect the culture of the community for which they were written. la Depecker. (Bessé. clarifică şi afirmaţia anterioară referitoare la măsura în care operarea selecţiei este (sau nu) compatibilă cu natura obiectului: o asemenea variabilitate definiţională nu ar putea avea loc în cazul unui obiect matematic. 1997:67) Orientarea ideologică este manifestă în selecţia caracteristicilor unui concept ca şomaj. 1997:68) de unde şi premisa definiţiilor alternative sau paralele (Bidu-Vrănceanu. în general. Toate aceste consideraţii subliniază abordarea diferită a semnului lingvistic în documentul lexicografic şi în documentul terminografic şi indică faptul că „Studiul semnului [termenului] depăşeşte limitele unei lexicologii adaptate la nevoile terminologiei” (Toma. Eterogenitatea ca trăsătură definitorie a sistemului limbii nu se limitează doar la diferitele nivele la care acesta poate fi descris.v. 2006: nota 14).. ideological structures and the archeologies of knowledge. (Bessé. aşa cum o arată (şi prin titulatura lor) numeroasele studii de acest gen din literatura românească de specialitate care se concentrează asupra înregistrării neologismelor sau a mijloacelor de formare a termenilor. devine şi mai clar că semnele acestui subset necesită o abordare care să integreze de o manieră oarecare criteriul principal care îl distinge de celelalte subseturi – domeniul. They are very closely linked to the development of scientific knowledge. ci şi la diferitele perspective / modalităţi din care poate fi abordat. Acest exemplu poate da şi o măsură a dificultăţii de a identifica conceptul ierarhic imediat superior pentru unele concepte economice. semnul specializat este cel mai adesea privit din perspectiva lexicologică. 2005. 2000:130). în plus. 1997:66). Deşi din perspectiva lingvistului. de exemplu.

Noţiuni fundamentale. nu de informaţia însăşi). la http://ebooks. 2000:161). Depecker. că abordarea strict lexicologică pierde prin neincluderea elementului domenial (lingviştii sunt interesaţi doar de codul utilizat (pentru comunicarea informaţiei. La rélation concept-objet autour des définitions des termes. Bruno (1997). Angela (coord. Bucureşti: Editura Academiei Române. (1980). *** COTSOWES (1990). Studies in Language Engineering. (2000).ro/ filologie/vranceanu/htm. lexic specializat. şi nu cuvintelor (sau doar parţial acestora). ABSTRACT Starting from theoretical and methodological premises related to selecting and presenting terms and defining them. Skora (2000). Se poate spune. Entre Signe et Concept: Elements de Terminologie Generale. (compiled by Sue Ellen Wright and Gerhard Budin) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.2008 Cabré. Violeta Năstăsescu (1999). Andrei. Economie. Published by Swiss Federal Chancellery. Georgiana Nicoleta (2005). which is that of lexicography used instead of the appropriate terminographic one: criteria used for the selection of entries (in many cases not relevant for the domain). mai puţin relevantă pentru acesta decât cea cu caracter conceptual.. care accesează în mod accidental şi nespecific informaţia specializată din alt domeniu. Bucureşti: Editura Niculescu. Gâju. Terminology today. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vranceanu. în A Handbook of Terminology Management. în Harold Sommers (ed.1. Terminology. în orice caz. Sager & al.unibuc. 63-74. Costin Rucăreanu (2001). LSP and Translation. semantica lexicală practicată în acest tip de studii nu răspunde sarcinii descrierii termenului. de Bessé. Lerat. Louis (1965). The problems identified concern the methodology. accesat la 1. Introducere în terminologie. Maria Teresa (1997). Guilbert. iar relaţiile stabilite între termeni reflectă tipurile de relaţii caracteristice conceptelor. Manual pentru clasa a X-a.le terme n’est pas l’expression du signifié mais du concept (Setti. Terminological definitions. La formation du vocabulaire de l’aviation. Putem face aici referire la poziţia diferită propusă de Lerat: el vorbeşte (1995:24) de necesitatea unei abordări extinse dincolo de cea strict lingvisticlexicologică: până în prezent – spune el – se poate vorbi despre o prăpastie între abordarea lingvistică („prin gramatică” şi mai exact abordarea lexicologică) şi cea prin prisma cunoaşterii (ştiinţifice) – ceea ce reprezintă punctul slab (ventre mou) al acestei abordări. Revenind la afirmaţia lui Sager & al (1980).) (2000). Dicţionar economic român-englez. căci . Dicţionar de economie.09. Bantaş. Setti. Bucureşti: Humanitas. A reform of specialized lexicography is necessary. Dicţionar de termeni economici. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 80 .and bilingual dictionaries of terms from the domain business and/or economics. Les langues spécialisées. Chişinău: Editura enciclopedică „Gheorghe Asachi”. Considerăm aşadar necesară o reformare a construirii documentelor terminografice de acest tip. Constantin & al. Loïs (2002). deci. iar fixarea identităţii utilizatorului ca specialist face ca informaţia lexico-sintactică să fie puţin relevantă sau. Pierre (1995). Gogoneaţă. Recommendations for Terminology Work By Conference of Translation services of West European States Working Party on Terminology and Documentation. acest tip de informaţie interesează cu precădere pe lingvist. English Special Languages: Principles and Practice in Science and Technology. the present paper offers a brief analysis of several specialized mono. p. Editura Agir. the selection of features selected for defining the terms. Pavel. Paris: Librairie Larousse. Slatina: Editura Fundaţiei Universitatea pentru toţi.. Eugeniu.subseturi. vol. Wien :TermNet. caracteristica terminologiilor de a fi constituite în principal din nume (a căror referinţă este de natură obiectuală şi al căror context este însuşi domeniul) dă seama de posibilitatea (parţială) a „decontextualizării termenului”. Lexic comun. Dicţionare Academia de Studii Economice din Moldova (1996). În plus. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle. Astfel.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. trebuie reafirmat că natura specială a termenului ţine de „măsură mai degrabă decât de esenţă” prin faptul că în limbajele speciale anumite trăsături ale limbii se manifestă în grad mai înalt sau mai scăzut. Paris: Presses Universitaires de France.

acolo unde există. olandeza – 74 2. un „agresor hegemonic” care va duce la „moartea sau sinuciderea celorlalte limbi”. olandeza şi norvegiana). că temerile sunt mult exagerate. finlandeza. importate în anii 1945-1995. a afirmat că fenomenul va duce inevitabil la o fragmentare a noii lingua franca în dialecte aproape neinteligibile pentru outsider-i. Autorii dicţionarului. italiana şi rusa – 55 7. anul aproximativ al împrumutului şi limba care l-a intermediat. provenit chiar din rândurile vorbitorilor nativi de limbă engleză. Urmează o secţiune despre ortografierea şi pronunţia cuvântului. anglicismele care au pătruns în alte limbi europene situându-se. Cuvintele-titlu sunt însoţite de toate sensurile căpătate in limbile respective. cei mai mulţi dintre tineri îşi condimentează conversaţia cu termeni din jargonul mass-media. Deşi ţări precum Franţa. finlandeza – 34 81 . 2007: 302) Problema e că. (Zettersten. norvegiana – 68 4. Rusia. consemnând anglicismele din şaisprezece limbi europene: patru de origine germanică (germana. iar alte ţări sunt pe cale să le urmeze exemplul. Un al treilea grup. islandeza – 36 11. croata. Aceste limbi au fost alese în ideea unei analize contrastive cât mai complexe – comunităţi puriste vs. au adoptat o atitudine mai ponderată. victime ale unui „imperialism lingvistic” deşănţat. româna şi spaniola). A Dictionary of European Anglicisms / Dicţionar de anglicisme europene. ţări estice. germana – 69 3. româna şi croata – 51 10. italiana. Dicţionarul propriu-zis are 352 pagini. De remarcat neincluderea majorităţii termenilor „internaţionali” formaţi cu ajutorul limbilor greacă sau latină şi a celor intermediaţi de limba engleză. patru de origine slavă (bulgara. maghiara – 56 6. au avut în vedere anglicismele moderne. totuşi. patru de origine latină (franceza. apărut sub îngrijirea lui Manfred Görlach la Editura Oxford University Press în 2001. poloneza – 52 9.Petru IAMANDI. excepţia mergând până la 4000. Portugalia şi Italia au adoptat legi menite să contracareze infiltrarea cuvintelor englezeşti. la fel ca şi în România. Balcanii) şi limbile care au intermediat preluarea (franceza şi germana în primul rând). genul atribuit. se pare. fiecare pagină conţinând în medie 13 cuvinte-titlu. În unele cazuri sunt oferite şi informaţii despre istoria etimonului englezesc şi răspândirea lui în Europa. dându-se şi un echivalent nativ. Litera A (pp. pornind de la relaţia cauză-efect. al afacerilor şi al tehnologiei informaţiei fără ca aceştia să fi fost asimilaţi pe deplin. între 1500 şi 2000. ţări vestice vs. proveniţi din toate cele 16 ţări. pluralul (pentru substantive). poloneza şi rusa) şi patru limbi neînrudite (albaneza. În final se stabileşte gradul de integrare a termenului. franceza şi greaca – 57 5. care se apropie de 5000. Alţi specialişti. islandeza. susţinând că globalizarea limbii engleze poate contribui la consolidarea identităţilor lingvistice locale. de regulă. greaca şi maghiara). comunităţi deschise. spaniola şi bulgara – 54 8. comparaţii de ordin regional (Scandinavia. 1-10) cuprinde 96 cuvinte-titlu iar prezenţa lor în cele 16 limbi europene este următoarea: 1. încearcă să stabilească adevărul. o „limbă-canibal”. Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi LIMBA ENGLEZĂ ŞI DICŢIONARELE În ultimul deceniu tot mai mulţi lingvişti şi-au manifestat îngrijorarea faţă de expansiunea necontrolată a limbii engleze. primul de acest fel în lexicografia mondială.

termen din tenisul de câmp). pilulă antibaby (engl. În capitolul intitulat „Tomorrow’s Dictionaries” / „Dicţionarele zilei de mâine” din cartea Living Words. Airedale (terrier). Tom McArthur trece în revistă o serie de opt procese la care vor fi supuse dicţionarele. antifreeze). ahoy. anglicisme preluate direct. aerotank. all-star. afro (engl. amplifier). aranjament (engl. Lexicography and the Knowledge Revolution / Cuvinte vii. adaptor/ adapter). autoreverse). surprinde plasarea în prima jumătate a ierarhiei a limbilor greacă. ace. deschiderea spre cultura americană din ultimii 15 ani mai ales a ţărilor din estul Europei ducând uneori la preluarea tale. art director). autocar. cu aer condiţionat (engl. SIDA (engl. vorbesc o formă sau alta de engleză. d. Limba. localizare 3. linie aeriană (engl. ale. stewardesă (engl. maghiară. anglicisme preluate prin calc lingvistic (11 termeni): film de acţiune (engl. airport). antidoping. acru (engl. air-conditioned). American way of life). fără modificarea formei şi a sensului (16 termeni): abstract (cu sensul de rezumat). adaptor (engl. autostop. India va avea în jur de 1.12. auditing). în perioada 1945-1995 limba franceză nu a încetat să-şi exercite influenţa asupra limbii române. până în anul 2050 situaţia se va schimba. În ceea ce priveşte anglicismele care au pătruns în limba română.9 miliarde de persoane. arrangement). cu sensul de acord). anglicisme preluate prin intermediul limbii franceze (17 termeni la litera A): absenteism (engl.5 miliarde de locuitori iar China 1. regionalizare 7. chiar dacă de multe ori a făcut-o indirect. adventist. American football). În condiţiile în care din ce în ce mai multe persoane vor deveni bilingve sau multilingve. after-ski). mod de viaţă american (engl. spaniola şi araba. O ediţie revăzură şi adăugită a dicţionarului lui Manfred Görlach sigur ar constata schimbări spectaculoase. asamblor (engl.4. Potrivit primei categorii. Language. ahoi (engl. mai puţin permeabilă decât s-ar crede. lexicografia şi revoluţia cunoaşterii (1999). apartament (engl. autocross). anglicisme preluate direct. air mail. rusă şi bulgară. aeroport (engl. air hostess). Afro). cu modificarea formei (7 termeni): as (engl. airline). albaneza – 29 Dacă în cazul primelor trei limbi prezenţa masivă a anglicismelor este motivată de originea comună. airliner). gimnastică aerobică (engl. Atunci lumea va fi dominată de cinci limbi: hindi-urdu. absorber). aer-condiţionat (engl. jumătate din tranzacţiile comerciale se desfăşoară în engleză iar trei sferturi din corespondenţă se redactează în aceeaşi limbă. air bag. avion de linie (engl. agrement (engl. airconditioning). potrivit unor previziuni ale Consiliului Britanic (Graddol. engleza. AIDS). amplificator (engl. apartment). director artistic (engl. tematizare 8. agreement. nu mai puţin de 1. în pofida existenţei unui echivalent perfect în limbile respective. antibaby pill). aftershave. all right. cros automobilistic (engl. antidumping). antigel (engl. c. electronicizare 82 . va creşte şi cererea de dicţionare format carte sau electronic. acestea se pot împărţi în patru categorii: a. action film). bilingualizare 4. b. adică o treime din populaţia globului. absenteeism). assembler). cu referire directă la lexicografia engleză. globalizare 2. Întrebarea este: Cât timp va mai dura această absorbţie neselectivă a englezismelor? Pe moment. ca şi dorinţa de a le perfecţiona. asdic. absorbitor ( engl. AIRBUS. naţionalizare 6. acid rock. Afro-look. aqualung. adventure (joc pe computer). salut marinăresc). după ski (engl. quale a multor termeni englezeşti. semibilingualizare 5. chineza. auditor. antidamping (engl. fotbal american (engl. 1997: 49). audit (engl. 1. autorevers (engl. aerobics). acre). Dar.

suffix och ord: festskrift till Martin Gellerstam den 15. 83 . cât şi în multiple versiuni electronice. “The Floating Dictionary” apud Sture Allén et al. despite the reaction of several circles that see it as another form of imperialism. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. www. Oxford: Oxford University Press. Un exemplu apropiat poate fi dicţionarul englez-danez publicat de Politiken.). care se reactualizează aproape singur. Naţionalizarea arată că ţări mari precum Australia şi Canada au produs deja dicţionare australiene şi respectiv canadiene. Viitorul aparţine cu siguranţă hârtiei electronice. care poate fi folosit nu numai în traduceri (din engleză în daneză) ci şi în elaborarea unui text în limba engleză. Sinclair. Manfred (ed. Graddol. due in particular to the USA’s political. În concluzie. Electronicizarea include toate tipurile de instrumente electronice necesare elaborării şi prezentării dicţionarelor. David (1997). sensibile la ultimele inovaţii tehnologice şi la schimbările politice de ordin global. Arne (2007). pe lângă lexicul britanic şi american. „plutind pe deasupra unui corpus de cinci milioane de cuvinte astfel încât utilizatorul poate apela la exemple pentru a verifica informaţii privitoare la cuvântul-titlu” (Sinclair. În Singapore a apărut deja un astfel de dicţionar – Times-Chambers Essential Dictionary (1997) care.britishcouncil. Research and Practice. De asemenea. O dată cu creşterea capacităţii de stocare a calculatoarelor se va impune utilizarea unor noi tehnici de scanare în vederea creării unor corpusuri lingvistice cât mai cuprinzătoare pentru noile tipuri de dicţionare. pp. Language. dovedind că o bună parte din limbile Pământului sunt încă departe de extincţie. McArthur. Galler stam. 5. Oktober 2001. Regionalizarea se referă la apariţia unor dicţionare pentru zone mari. unde cuvintele şi sensurile sunt prezentate tematic şi nu în ordine alfabetică. după ce a aflat că îi apăruse necrologul în New York Journal: „Ştirea despre moartea mea este mult exagerată”. a fost inventată de Xerox Palo Alto Research Center şi este o foaie de plastic extrem de subţire pe care se poate scrie cu cerneală electronică şi care poate stoca texte sau imagini. economic. Living Words. Ele vor fi adevăratul barometru al transformărilor şi transferurilor lingvistice. viitorul ne rezervă dicţionare atât în formatul lor clasic. London: The British Council. Vorba lui Mark Twain. The most important thing is for them to be constantly diversified and improved. 393–419. Göteborg: University of Göteborg.1. military and cultural power. ABSTRACT Lately. Cu ajutorul Gyricon-ului ziarele de peste câţiva ani se vor reactualiza constant şi vor putea fi purtate în buzunar iar dicţionarele vor ţine pasul cu vremea prin acumularea periodică de noi informaţii. Tom (1999). Localizarea înseamnă că dicţionarele internaţionale vor fi adaptate la specificul unei ţări sau al unui grup de ţări. Leaving all speculations aside. A Dictionary of European Anglicisms. 4. The Future of English. 3. Zettersten. Dictionary Visions. „Glimpses of the future of English-based lexicography” apud Henrick Gottlieb şi Jens Erick Mogensen (ed. the English language has been invading other lingustic spaces. Lexicography and the Knowledge Revolution. o combinaţie de dicţionar englez monolingv şi bilingv. s-a realizat şi un „dicţionar plutitor” – Collins Cobuild CD-ROM (2003). numită şi „Gyricon”. precum Asia de Sud sau de Est. Tematizarea are în vedere formate precum Roget’s Thesaurus (dicţionar de sinonime şi antonime).). Exeter: Exeter University Press. Începutul a fost făcut deja de către Universitatea din Birmingham cu o bancă de date a limbii engleze ce conţine mai bine de 500 milioane de cuvinte. John (2001). Hârtia electronică refolosibilă.pdf. 8. 7. pp. (ed. 6. BIBLIOGRAFIE Görlach. Globalizarea are în vedere dicţionarele care vor prezenta engleza ca pe o limbă internaţională pentru toate popoarele.) (2001). Bilingualizarea se referă la faptul că dicţionarele importante vor fi traduse în alte limbi. Semibilingualizarea este procesul prin care toate cuvintele-titlu vor fi traduse în limba respectivă. conţine termeni englezeşti specifici zonei Singapore-Malaezia. 299-318. 2. dictionaries are the only instruments that can provide the true image of the situation at one time or another.org/learning-elt-future. cât şi ghiduri de utilizare a celor două varietăţi ale limbii engleze. 2001: 407). Copenhaga (1999).

indirect sau îndepărtat. lui factum) sunt sinonime etimologice parţiale. pl. asupra surselor şi asupra relaţiei cu normele limbii literare [1]. prin analiza componenţială. olъtarь. din această perspectivă. diastratic şi diafazic. din aceeaşi familie etimologică. fr. factum) şi faptă. coagulum. (< lat. al căror sens comun este „mijloc (al zilei sau al nopţii)”: „miezul zilei” înseamnă „ziua la miaza mare”. În sens larg. suplimentar. (< lat. un grad mai mare de complexitate au: a) cele provenite din surse externe care presupun.3. coagulum). Sinonimele etimologice se stabilesc între cuvinte moştenite.f. Dintre cuvintele între care au existat sau există încă relaţii de sinonimie. relaţia cu referentul. pe de o parte. O relaţie sinonimică este reală şi funcţională atât cât este posibilă substituirea termenilor fără alterarea sensului contextului. s. vom lua în considerare numai relaţiile semantice realizate la nivelul vocabularului. s. în sfârşit. Universitatea din Bucureşti VALORIFICAREA LEXICOLOGICĂ ŞI LEXICOGRAFICĂ A RELAŢIILOR SEMANTICE I. s. sinonimia poate să fie urmărită şi diacronic [2]. sintopic. cuvintele considerate până atunci sinonime îşi pot pierde total această calitate sau o transferă la un nivel secundar. un etimon unic. pe valorificarea lexicografică a acestora. s. sinonimia lexicală este reprezentată de identitatea referenţială probată prin substituţie la nivel sincronic. Din seria sinonimelor moştenite şi împrumutate din acelaşi etimon. II. creare. au fost discutate detaliat în lingvistica românească mai ales din punct de vedere sincronic şi structural.n. spaţial şi stilistico-funcţional.n. 84 . eveniment. deci sunt sinonime. cheag. facere.n. relaţia în sine rămânând pasibilă de o nouă reactualizare. De asemenea. (< lat. inclusiv atunci când sunt neglijate eventuale diferenţe de ordin cronologic. şi b) cele care provin. (din lat. între cuvinte moştenite şi împrumutate. cunună. s. act. între cuvinte calchiate sau în interiorul seriilor mixte. la origine. facta. medium). (< lat. au forme identice de plural. sinonimia lexicală este relaţia semantică stabilită între cuvinte identice sau apropiate ca sens şi care exprimă aceeaşi noţiune într-o situaţie concretă de comunicare. (din lat. Un alt exemplu este al sinonimelor parţiale miază. având următoarele sensuri comune: „acţiune. vesica). definirea. deci sunt şi paronime. realitate”. II. De aceea. II.1. II. În comunicarea de faţă. într-un anumit context spaţial. contextuală şi stilistică. (< lat. cu particulară atenţie asupra tipurilor. sunt cvasiidentice ca formă. întâmplare. s.f.f. Dubletul este remarcabil prin cumulul de relaţii semantice: datorită originii unice. în vorbirea unuia sau mai multor indivizi. real şi natural şi. pe de altă parte. oltarь).f. Spre exemplu. componentele au aceleaşi sensuri. diatopic. menţionăm câteva cunoscute exemple: altar. Ca orice fenomen lingvistic dinamic.m. vom pune accentul pe componenta etimologică a relaţiilor semantice şi. altarium) şi oltar. Relaţiile sinonimice se stabilesc între sensurile a doi sau mai mulţi termeni pentru o perioadă delimitată de timp. posibil şi voluntar. sinonimia este. *clagum) şi coagul. s. deci sunt şi omonime parţiale. Dacă are loc o schimbare de substanţă la nivelul sensului pe baza căruia se realizează un raport de sinonimie. între cuvinte împrumutate şi calchiate. suprapunerea lor semantică. (din slavon. un raport pasiv. s. În sens restrâns şi ideal. relaţia cu polisemia şi cu alte fenomene conexe. fapt. media) şi miez.Cristian MOROIANU. între cuvinte împrumutate. fapt care a facilitat. condiţiile de realizare şi de actualizare. Privită astfel. au fost studiate şi prezentate detaliat omonimia şi paronimia. (< lat. prin împrumut. (< lat. efectele stilistice etc.n. s. în mod particular sinonimia şi antonimia. operă.2. s. un raport activ. băşică. principalele tipuri. urmărindu-se. ves/s/ica) şi vezică.n. sinstratic şi sinfazic. Relaţiile semantice. lucru.

conştiinţa identităţii originare se atenuează (uneori până la dispariţie). cvasiidentitatea formală motivată originar produce accidental apropieri semantice care transformă paronimele în sinonime etimologice. prëmonda.5. cel de-al doilea fiind considerat “învechit”. -ă. presentiment şi presimţământ. (< lat.6. au pătruns şi au circulat în aproximativ aceeaşi perioadă. explicaţii. praebenda). drept. directus) etc. (< lat. s. posibilitatea adaptării diferite a unui singur etimon extern fac posibilă circulaţia unor unităţi (relativ) apropiate din punct de vedere formal şi semantic. sunt pe cât de numeroase. korona. serenitate şi seninătate. lat. în acelaşi timp. devoala şi dezvălui. cele două cuvinte. pol. pelerin şi peregrin. satan şi şeitan. direct.). unele dintre ele. pal şi palid. cu origini imediate diferite şi cu acelaşi sens. cf. triangular şi triunghiular etc. dragoman şi tergiman. destructor şi distrugător. În condiţiile unei circulaţii relativ egale şi dacă identitatea lor semantică se menţine. corona. acelaşi etimon indirect. Sinonimele obţinute prin împrumut şi prin calc lexical de structură morfematică sunt reprezentative începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea. Astfel. (din lat. extinctor şi stingător. Provenienţa din două sau mai multe surse directe foarte asemănătoare ca formă şi. trubadur şi truver etc. sentiment şi simţământ. pe atât de diverse ca tipologie. cu absolut acelaşi sens. cealaltă fiind considerată variantă secundară. cristal şi cleştar. Un caz particular priveşte dubletul învechit şi regional prebendă. jurnal şi ziar. praebenda) şi premândă. signal şi semnal. De altfel. (din fr. înjura şi injuria. II. “retribuţie în alimente dată lucrătorilor agricoli. dar nu şi ca omonime. -ă. spre exemplu. magh. lat.s. Modalităţile diferite de pătrundere şi de evoluţie în limbă (moştenirea şi evoluţia pe cale orală şi populară. merinde. Formele respective au pătruns şi au circulat iniţial ca nişte cuvinte de sine stătătoare. O problemă importantă în privinţa sinonimelor etimologice cu origine multiplă este delimitarea lor de variantele etimologice. ca şi gint şi gintă. mai vechi sau neologic. resentiment şi resimţământ. îmbogăţire semantică a unuia dintre termeni.f. korona). la origine. erau atestate lexicografic şi circulau în limba literară perechi sinonimice şi.). improprii – prin preluarea de către cel de-al doilea a sensului primului component. totale: blasfem şi blasfemie. Dacă însă intervin argumente suplimentare de diferenţiere (includere în limbaje diferite. paronimice. -a) şi direct. porfiră şi purpură. prezident şi preşedinte. unic. directus. κορώνη. fapt care determină “revenirea” la statutul de unităţi lexicale distincte. putred şi putrid etc. de asemenea. corona) şi coroană.4. corona. Chiar dacă. până când primul a devenit termenul dominant şi. II. Sinonimele rezultate prin împrumutul din câte una sau mai multe surse directe care presupun. în mod particular. adj. II. prostituată şi prostitută. păgân şi pogan. După cum se poate vedea. prémonda. simultaneitatea unei relaţii de sinonimie şi omonimie în cazul de mai sus pare a fi imposibilă din raţiuni ce nu necesită. şi paronime etimologice. în completarea sensului comun. fapt firesc în condiţiile unor etimoane directe diferite. resigna şi resemna. κορώνα. de tipul: angular şi unghiular. 85 . mai ales unui canonic” (din lat. aşadar ca nişte sinonime şi paronime etimologice. la un moment dat. mesă şi misă.pentru una dintre formele paronimice.. cireadă şi ciurdă. jargon şi gerg.f. aşadar privesc epoca de reconfigurare structurală. plasarea fiecăruia într-un spaţiu sau într-un stil particular etc. adj. celest şi ceresc. de îmbogăţire şi de modernizare a lexicului literar românesc după model latin şi romanic. rezidenţă şi reşedinţă. pe cale cultă) au făcut ca dubletele citate să circule ca sinonime şi ca paronime (altar şi oltar.f. s. respectiv împrumutul. la nivelul limbii actuale. leal şi loial. care au devenit sinonime – e adevărat. mediator şi mijlocitor.f. consentiment şi consimţământ. ngr. catran şi gudron. Am selectat spre discuţie acele sinonime care să fie. Astfel. limba literară a optat – mai mult sau mai puţin justificabil . nu este o concurenţă reală între jargon şi gerg. consuetudine şi cutumă. în măsura posibilului. unele dintre sinonimele citate sunt. it. (Prin apropiere de prebendă) venitul unui catolic” (din magh. s. recoltă. “venitul fix acordat unui preot catolic.

pudicitate. entuziast şi entuziastic. inoportun şi neoportun. < sumete + sufleca. adj. expectant şi expectativ. locandist. descendent şi coborâtor. s. vagabond şi vagant. de asemenea. s. nătânt. erau în variaţie liberă dublete sinonimice ca : afirma şi întări. pedanterie şi pedantism. pudiciţie şi pudoare. lascivie şi lascivitate. azvârli. orfan şi orfelin. asentiment şi consentiment. zoolog şi zoologist etc. influenţa şi înrâuri. < ivăr + zăvor. distructiv şi distructor. sumeteca. fiziolog şi fiziologist. demoazelă şi madmoazelă. < fleandură + zdreanţă. < împopoţa + împopona. adv. locandar şi locandier. diurn şi diurnal. Astfel.f. contestant şi contestatar. înfurios. echitate şi egalitate. care are ca rezultat crearea unui al treilea.f. ambele. marin şi maritim. < ciot + buturugă. adj. extrem de numeroase şi au intrat în limbă în aceeaşi perioadă de modernizare şi de restructurare latino-romanică: abnega şi denega. vb. II. obstetric şi obstetrical. sudorifer şi sudorific. tolerantism şi toleranţă. amenda şi emenda. în unele cazuri. odorifer şi odoriferant. erotoman şi erotomaniac. monosilab şi unisilab. s. justificativ şi justificator. împopoţona. ecleziast şi ecleziastic. oponent şi opozant. prin calc de structură: confunda şi contopi. necromancian şi necromant. notoric şi notoriu. voma şi vomita. edematic şi edematos. vb. trompet şi trompetist. < claie + căpiţă. dramatist şi dramaturg. excitator şi excitant. transvers şi transversal. Sinonimele care provin. tombal şi mormântal. ciuturugă. feudatar şi feudal. nătăfleţ. maxim şi maximal. vascular şi vasculos. vaporaţie şi vaporizaţie. rectificativ şi rectificator.8. castroală. epidermic şi epidermoidal.7.n. depila şi epila. cu o formă hibridă. aparţinând aceleiaşi limbi sau unor limbi diferite. ardoare şi ardenţă.f. semit şi semitic. medical şi medicinal. provocant şi provocator. inuman şi neomenos. sumeca. nobilitate şi nobleţe. < niţică + niţeluş. locomotiv şi locomotor.f. prepara şi pregăti. pedantesc şi pedant. interlocutor şi conlocutor. dogmatic şi dogmatist. < sumete + 86 . servilism şi servilitate. dilatant şi dilatator. onorar şi onorific. < cucuvea + bufniţă. narcotism şi narcoză. demoniac şi demonic. precursor şi premergător. s. miopie şi miopism. s. detergent şi detersiv. fizionom şi fizionomist. lornietă şi lornion. ductibil şi ductil. Acesta poate avea şansa de a se impune alături de primele două sau să rămână o creaţie internă efemeră. Realizată preponderent la nivel popular. < otoman + osmanlâu. clăpiţă.f. consacra şi consfinţi. elefantic şi elefantin.f. cefalee şi cefalalgie. egala şi egaliza. disjunct şi disjunctiv. eficacitate şi eficienţă. soporativ şi soporific. educativ şi educator. Sunt situaţii în care. Unul dintre procedeele interne de obţinere a sinonimelor este contaminaţia între două cuvinte cu acelaşi sens. mineralog şi mineralogist. repartira şi repartiza. fleanţă. s. distinct şi distinctiv. [3] II. dimorfie şi dimorfism. declamativ şi declamator. expansibil şi expansiv. adjunct şi adjutant. consulent şi consultant. sunt. întrevedea şi întrezări. misticism şi misticitate. în care cel de-al doilea cuvânt reprezintă traducerea etimonului prin intermediul unor componente morfematice sinonimice cu alte origini decât cele din structura etimonului. suprapune şi superpune. sangvin şi sangvinic. supraveghea şi surveghea etc.în care cel de-al doilea cuvânt reprezintă traducerea sau adaptarea etimonului cu ajutorul sau după modelul echivalentelor moştenite. legislativ şi legislator. pensionar şi pensionist. < arunca + zvârli. vaccinal şi vaccinic. intern şi intestin. s. regulateţe şi regularitate. ivor. independenţă şi neatârnare. adj. onomastică şi onomatologie. solvabilitate şi solvenţă. contaminaţia sinonimică reprezintă suprapunerea involuntară în mintea vorbitorilor a două sinonime. exponent şi expozant. interpelant şi interpelator. servitudine şi servitute. epicureu şi epicurian. diluvial şi diluvian. debitorie. avansa şi înainta. parloar şi vorbitor. feudalitate şi feudalism. odorant. din aceeaşi familie etimologică. stupefacţie şi stupoare. < nătâng + tânt. otomanlâu. niţicuş. medial şi median. venerian şi veneric. circulau sau. eventual alături de un împrumut. În aceeaşi perioadă. colabora şi conlucra. mobilă şi mobilier. < nătărău + fleţ. s. irealizabil şi nerealizabil. s. mai circulă în concurenţă două sinonime obţinute. medicamentos şi medicinal. perversitate şi perversiune. diplomatic şi diplomat. de regulă mai expresivă. subteran şi subpământean. indiferentism şi indiferenţă. serată şi soarea.m. directiv şi direcţional. edifia şi edifica. senzualism şi senzualitate. tubular şi tubulos. vaporos şi aburos etc. mahomedanism şi mahometism. plebeian şi plebeu.. coabita şi conlocui. fantast şi fantastic. pauperism şi paupertate. pestifer şi pestilenţial. dejecţie şi ejecţie. minim şi minimal. prin împrumut. elipsoid şi elipsoidal. vb.f. european şi europeu. infinit şi nemărginit. exploziv şi explozibil. uzaj şi uzanţă. persan şi persic. pediculat şi pedunculat. nocturn şi nocturnal. provizoric şi provizoriu. < înfuriat + furios. < debit + datorie. cucuviţă. paralizie şi paralizaţie. progres şi propăşire. < castron + oală.

idioţi şi idiotiza. pedichiur şi pedichiurist). regresiv din rândunică) şi rândunel. echivalentă. cel puţin la nivelul limbii române. savonieră. crengurea. id. s. zăbăuc. regresiv din găinaţ) şi găinăţa..f. jupân şi jupânar. care. asimila şi disimila etc. atrage şi distrage. s. caracter analizabil: total (vezi acauzal şi cauzal. iar săpunieră. s-a format de la creangă. prieten şi pr/i/etenar. şi la nivelul limbii române. < zdrobi + dumica. prin substituţie din rândunea şi din rândunică). vb. agrea şi dezagrea. „a se găinăţa” (der.1. acultural şi cultural. şi în limba/limbile de origine. scrumieră. lacedemonian şi lacedemonez. vb.m. III.). atac şi contraatac. De regulă. Interesante sunt şi modelele derivative în –(i)a/-iza. exactiteţe şi exactitate. contraproductiv şi productiv etc. evaluate sincronic. id. etanşa şi etanşeiza. deopotrivă.m. prin substituţie din turturea şi din turturică). Vezi şi perechi de sinonime derivative alcătuite dintr-un împrumut şi un derivat progresiv de la baza derivativă a împrumutului. Dintre exemplele care probează varietatea internă a sinonimelor derivative. nevăstuică şi nevăstoaică. renascentist şi renascentin etc. vb. declanşor şi declanşator. ostropel şi ostropior. brotac şi brotan. hăbăuc. zdrumica. antonimia lexicală se caracterizează prin constanţă şi prin simetria la nivelul sistemului limbii. III. de regulă.sumeca. regresiv din turturică) şi turturel. după savonieră.f. descrescendo şi diminuendo. prin analogie cu impuls.2. supieră etc. respectiv compus (vezi abil şi inabil. dar şi în limbajul standard (colocvial şi colocvialic.9. rândunic. zgâlţâna.) sau parţial (vezi adipsie şi polidipsie. chiloţel şi chiloţaş. [4]. au dat naştere la dublete şi triplete verbale sinonimice de tipul adjectiva şi adjectiviza. şi semnaliza. Discutate. vb. antifascist şi profascist. s. străin şi străinar. ambiguiza şi dezambiguiza. sintopic. întâlnită. sunt opuse. s-a format de la fr. substantiva. profilactic şi profilactiv. III. 87 . substantiviza şi substantifica etc. anaerob şi aerob. transportor şi transportator etc.). abiotic şi biotic. s. semnalăm pe găina.. văina. etanşa şi etanşeiza. antonimele nu sunt cu nimic mai puţin interesante. constatăm că cele mai multe dintre ele au o structură formală. afebril şi febril etc. < văita + căina. fanfaronadă şi gasconadă etc.. prostălău şi prostolan. neologic şi neologistic.).m. în unele situaţii. progresiv din găinaţ). accesibil şi inaccesibil. sub influenţa perechii sinonimice ramură/rămurea. Dintre procedeele derivative. imbold. II.f. rezultat al atracţiei realizate succesiv între componentele relaţiei: De asemenea. În interiorul unei perechi antonimice homolexe. vb. turturic. [5]. sinstratic şi sinfazic. „bărbătuş al rândunicii” (der. (der.n. care facilitează crearea de sinonime prin raportare la cuvinte deja existente: spre exemplu. arhaitate şi arhaicitate. < zăpăcit + năuc. opacia şi opaciza semnala.. < zgâlţâi + hâţâna etc.. la rândul ei împrumutată (concreteţe şi concretitudine. -ifia/-ifica.. de la săpun. (der. relaţia de opoziţie se poate stabili: a) între un termen radical şi unul prefixat.). buimac şi buimatic. în tandem sau în opoziţie cu sinonimele. (der.) [6]. şi la nivel popular. s. adj. supraponderal şi subponderal etc. după fructieră. cel mai interesant rămâne substituţia de sufixe.). subaprecia şi supraaprecia. id. anticlinal şi sinclinal. salaria şi salariza. s. Sinonimele merită a fi privite inclusiv prin prisma caracterului lor simetric din punct de vedere formal (vezi asimetrie şi disimetrie. tăntălău şi tăntălache etc. b) între doi termeni analizabili derivaţi cu prefixe opuse ca sens (vezi antebelic şi postbelic. s. Necesitatea de simetrie şi de completare a “lacunelor” sistemului este evidenţiată şi prin intervenţia analogiei. rafinor şi rafinator. Raportându-ne la împrumuturile antonimice neologice. Relaţie semantică stabilită între cuvinte ale căror sensuri. antibioză şi simbioză. savon. adinamic şi dinamic. antonimele neologice au. s. adăugarea unui sufix la o bază pentru obţinerea unui sinonim are caracter tautologic şi se întâlneşte mai ales în argou (vezi amărât şi amărăştean. s-a format de la îmboldi.m. şi la nivel cult: ajutori şi ajutora. băieţel şi băieţaş. străinez etc. anurie şi poliurie. (der.. cuban şi cubanez.).

juvenilia şi senilia. rapiditate vs. în egală măsură. 88 . se poate observa caracterul sistematic al creării perechilor antonimice în jurul aceleiaşi baze lexicale şi rolul acestei relaţii semantice în organizarea vocabularului: moral vs. autocratic şi democratic.). impudoare şi impudenţă. confient şi difident. Există şi cazuri particulare când unui cuvânt. abstractizant vs. permanent vs. impudent şi impudic. major şi minor. antipatie şi simpatie. concreteţe. misoginie şi misoginism. concret. tempestiv şi intempestiv etc. sincronizare şi desincronizare. sezonal şi sezonier. alocentrism şi egocentrism. occident şi orient. irelevant vs. sincronicitate şi diacronicitate. ariergardă şi avangardă. simpatizare şi antipatizare. pasivitate vs. tradiţie şi tradiţionalism. expandabil şi expansibil. -ă. pudic vs. simpatizat şi antipatizat. tranzient şi tranzitoriu. insensibilitate vs. inexactitate vs. frigorific vs. sensibilizat şi insensibilizat. sincronic şi diacronic. optimism şi pesimism. frigorifer.şi frigori-. sincronizat şi desincronizat. epilog şi prolog. moralism vs. ilogicitate şi ilogism. concretitate şi concretitudine. caloric şi calorific. antonimele pot suferi chiar fenomenul confuziei şi substituţiei paronimice (vezi defula şi refula). îi corespund două antonime. în funcţie de componenta morfematică avută în vedere. civilizaţie vs. patrician vs. Astfel. calorific şi frigorific. lui gerontofilie i se opun gerontofobie şi pedofilie etc. primitivitate şi primitivism. benefic şi malefic.5. simplitate vs. contraofensivă şi defensivă. prin raportare la primul morfem din structura termenilor aflaţi în opoziţie (vezi agorafobie – claustrofobie. calorifug. iuventute şi senectute. ofensiv vs. exactitate şi exactitudine. regres şi regresiune. sufix şi prefix. Antonimia se poate stabili. sufixoidal şi prefixoidal. III. un termen neologic are două sau mai multe antonime derivate. modernitate vs. infra şi supra. d) între doi termeni compuşi cu afixoide antonimice (vezi agorafob şi claustrofob.). pe de altă parte. concordanţă şi discordanţă. temperanţă şi intemperanţă. simpatic şi antipatic. iluzoric şi iluzoriu. amoralitate şi imoralitate.c) între doi termeni neanalizabili derivaţi cu prefixe opuse ca sens (vezi confirma şi infirma. edificativ şi edificator. amoral şi imoral. majuscul şi minuscul. alopat şi homeopat. amoralism şi imoralism. concav şi convex. comprimabil vs. cacofonie – eufonie etc. matinal şi seral. confirma şi infirma. concretizant şi concretizator. acţiune şi activitate. sensibiliza şi insensibiliza.) sau prin raportare la ultimul morfem (vezi anglofil – anglofob). deferent şi indiferent. liliputan vs. real vs. dificil şi facil. lui claustrofobie i se opun. simpatiza şi antipatiza. de la aceeaşi bază. belicos vs. după antonimia dintre sufixoidele -fer şi -fug şi.4. acredita şi discredita. agorafobie şi claustrofilie. limpid şi turbid. gigantic şi gigantesc. sensibilitate şi insensibilitate. concordie şi discordie. recto şi verso etc. dezobedient şi inobedient. lentitudine şi lentoare. inconformism şi nonconformism. defensiv şi inofensiv. superficialitate vs. la origine. pe de o parte. -ă. progres vs. după antonimia dintre prefixoidele calori. III. -ă i se opune. centrifug şi centripet etc. temperant şi intemperant. pacifist şi pacific. e) între un termen compus şi unul “derivat” (vezi binedispune şi indispune. divergenţă şi convergenţă. inferior şi superior. meliorativ şi peiorativ. Uneori. alohton şi autohton. sincroniza şi desincroniza. eventual prostdispune) etc. antum şi postum. ofensivă vs. diurn şi nocturn. conformism vs. între care se stabilesc relaţii de sinonimie: abstract vs. disuasiune şi persuasiune. misandrie vs. fast şi fastuozitate. sufixal şi prefixal. compus savant analizabil.3. defula şi refula. simpatie şi antipatie. sentimentalitate şi sentimentalism. confluent şi difluent. sensibil şi insensibil. introvertit şi extravertit). sensibilizare şi insensibilizare. benign şi malign. explicit şi implicit. junior şi senior. lui calorifer. sufixoid şi prefixoid. în ciuda caracterului „paradoxal” al situaţiei. plebeu şi plebeian. infim şi suprem. sincronie şi diacronie. pudoare vs. În foarte multe cazuri. obedient vs. moralitate vs. flux şi reflux. logică vs. în cazul compuselor din două afixoide. maxim şi minim. Rădăcina sau radicalul comun este important de semnalat atunci când poate constitui un punct de reper pentru înţelegerea corectă a relaţiei de antonimie (a se vedea dubletele antonimice „tradiţionale” absent şi prezent. Ca şi în cazul sinonimiei. III.

minuţie şi minuţiozitate. doar rezultate ale adaptării etimonului sau etimoanelor externe.6. [7] III. prin analogie cu antonimul împrumutat infinitate. prin atracţie. pot fi confundate” [8]. sudic este format după modelul corespondentului său nordic. modernitate şi modernism etc. Astfel. rigoare şi rigurozitate. transformându-le. la crearea antonimelor. descreţi şi [în]creţi.7. paronimia nu reprezintă o modalitate de organizare a vocabularului. Paronimele etimologice sunt grupurile de două sau mai multe cuvinte ale căror cvasiidentitate formală şi corespondenţă semantică se explică. verbul externa este derivat de la extern. iar importanţa componentei sale semantice este relativă. foarte numeroase în limba contemporană. Derivarea prin substituţie de afixe contribuie şi ea. prin originea comună.). acmee şi acnee. Ultimele reprezentau. Comparativ cu sinonimia şi cu antonimia. de cele mai multe ori accidentale. profunzime şi profunditate. între sensurile a două sau mai multe cuvinte care au o formă cvasiidentică şi care. conştienţă şi conştiinţă. supraconştient. Provenienţa a două sau mai multe cuvinte din acelaşi etimon (intern sau extern. finitate este format din finit. ciment şi cement. în mod fatal.1. împrumutarea şi/sau crearea celuilalt. în cuvinte de sine stătătoare. din ambele componente moştenite şi. bolero şi bolerou. sub influenţa antonimului introvertit. din unul împrumutat şi din altul calchiat sau adaptat. deshăma şi [în]hăma. hiper. externe sau mixte) reprezintă o sursă importantă de obţinere a paronimelor. tradiţionalism vs. maslă şi maslu. bucăţoi este derivat de la bucăţică etc. descrucişa şi [în]crucişa. pentru echilibrarea sistemului etc. Dubletele etimologice paronimice sunt alcătuite din ambele componente moştenite. Prefixul în. În plus. În unele cazuri. crearea unei relaţii antonimice reprezintă o “necesitate” a limbii care se realizează prin atracţie: în română. mădular şi medular. deschinga şi [în]chinga. tirs şi tors etc. descuviinţa şi [în]cuviinţa. festă şi fiestă.şi mini-. În ceea ce priveşte compusele cu maxi. prin diverse modalităţi (interne. IV. din această cauză.şi nano-. în diacronie. rever şi revers. boltă şi voltă. desfunda şi [în]funda. descâlci şi [în]câlci. după modelul moştenit din latină (vezi descătuşa şi [în]cătuşa.2. Aici se încadrează exemple ca 89 . odată cu sinonimele etimologice. caro şi carou. din unul moştenit şi altul împrumutat. III. extinde şi-a configurat forma după modelul antonimic întinde. trening şi trening. subiacent şi subteran etc. vârtute şi virtute etc. simpla prezenţă a unuia (împrumut sau creaţie internă) presupune. confuziile paronimice sunt explicabile prin oscilaţiile de încadrare morfologică a unui etimon extern. despacheta şi [îm]pacheta etc. implicit. cum româna suportă cu greu. alături de extravertit. vorbitorii au început să le folosească la nivele stilistice diferite şi în contexte particulare. maculat îşi explică existenţa prin influenţa împrumutului imaculat. glosă şi glotă. desfrăţi şi [în]frăţi. barcă şi barjă. mega. varianta extrovertit s-a creat şi a devenit literară. supuse uneori. direct sau indirect). simultan. paronimia îşi defineşte poziţia nu atât prin caracteristicile sale. variaţii formale şi semantice ale aceluiaşi împrumut.este înlocuit cu des. unor „îndreptăţite” confuzii paronimice. deshăimura şi [în]hăimura. tricot şi tricou etc. cât mai ales prin efectele resimţite la nivelul lexicului. după modelul analogic împrumutat intern/interna. lacună şi lagună. Aşa cum s-a întâmplat în limbile vechi (greacă şi latină). lingură şi lingulă. mega. supraiacent şi suprateran s-au format după modelul antonimelor subconştient.. în sfârşit. Pentru că situaţia paronimelor etimologice din toate categoriile menţionate am prezentat-o. de cele mai multe ori.. care au transmis procedeul în principalele limbi de cultură şi civilizaţie.şi micro-. roletă şi ruletă. iniţial. “Paronimia este relaţia variabilă. IV. desfiinţa şi [în]fiinţa.şi mini-. treptat. augmentativul băieţoi îşi explică forma fonetică prin raportare la diminutivele băieţel şi băieţică. mergând de la diferenţă până la echivalenţă totală sau parţială. vom da câteva exemple de paronime care nu sunt şi sinonime: frupt şi fruct.în mod regulat. IV.

fapte şi fapt2. adj.n. technisch. materialis.) etc. diurn. falso. technique2. al etimoanelor directe diferite şi al diferenţelor cronologice seculare: arie1 şi arie2. bulle. diurnus. magasine) etc.m.. adj. « publicaţie periodică » (din fr. -a) şi fals. „băşică de aer sau de alt gaz” (din fr. calcul1. -e. buton1. cristal1. “instituţie financiară” (din it.n. -ă. “chiloţi bărbăteşti” (din engl. Bank. coturi şi cot3. Technik) etc. boxer /shorts/. pun în faţa cercetătorului lingvist întrebări care privesc lexicologia (etimologia şi semantica) şi. diurna).3. s. accesuri.). fals. din acelaşi etimon. calculi şi calcul2. -ă. pe cale internă sau externă. lat. butonuri.m. /par/alternative). -e. „sferă. O atenţie particulară trebuie acordată omonimelor rezultate din împrumutarea etimoanelor care fac parte din aceeaşi familie lexico-etimologică şi care au.auricul şi auriculă. sunt argumente în favoarea relaţiei de omonimie la nivelul limbii-ţintă: bancă1. coarne. în primul rând. diurne. /toxique/ stupéfiant2. s. adj.) şi stupefiant.n. s. corni. it. zmei şi zmeu2. cea mai dificilă şi mai nuanţată dintre relaţiile semantice. acoustique2. -κή) şi tehnică. -ă. materialis). fapturi. cf. (din lat. (din fr. (din fr. creier1. lexicografia. glob” (din fr. stimuluri. s.. omonimele provenite. pendul şi pendulă etc.n. în schimb. s. (din fr. moştenite. lat. (din fr. banca) şi bancă2.n.f. technique1. s. accese şi acces2.m. fapt1. (din fr. pe bună dreptate. adj. în egală măsură. éthique1. fr. s. marchiză1 şi marchiză2. zentral) şi centrală. s.. curs1 şi curs2. V. germ.f. -ă. (din fr.f. tratarea corectă a omonimelor etimologice parţiale care sunt. s. Din perspectivă lexicografică. s. (din fr. it.. cabriolet şi cabrioletă. şi etimologia multiplă. fascicul şi fasciculă. caz şi determinare) este suficientă pentru a avea certitudinea relaţiei de omonimie parţială între cuvintele vechi. fr. acustic.2. Dacă omonimele provenite accidental sau derivativ din etimoane diferite nu pun probleme particulare. s. quotidien. fr. cornuri şi corn3. (din fr.. bulla). credem că specializarea semantică a diferitelor variante morfologice (de gen. -a) şi diurnă. considerăm omonime totale cuvintele moştenite şi împrumutate din acelaşi etimon. -ă. lat. morgă1 şi morgă2 etc. creieri şi creier2. Este cazul dubletelor omonimice parţiale de tipul: incisiv. fugă1 şi fugă2. -elle. lat. ochiuri etc. s. quotidianus). /dent/ incisive). VI. boule. cristallin1. adj. zmeie etc. cot2. matériel2. magasin) şi magazin2. centrale). s. lat.m. colţi şi colţ2. fluide1. s. quotidianus. cocoaşe.n. 90 . cot1. -a. stimul1. adj. etimologia directă diferită. cf.f. s.f. -ă. (din fr. falsum.f. s. ghid1. cocoşi şi cocoş2. ax şi axă. s. cristaluri.) şi material.f. germ. În privinţa împrumuturilor. lat. adj. acoustique1. (din lat. fluidus). -ă. cristallin2. şi paronime etimologice. éthique2.f.f. -ă. omonimia lexicală este relaţia stabilită între cuvinte care prezintă identitate formală (fonetică şi grafică) totală sau parţială şi sensuri mai mult sau mai puţin diferite. Boxer). s. ethicus. În primul rând. bulă1. s. creiere. complex1. cocoş1. (din fr. fluidus. mai apropiat sau mai îndepărtat. adj. colţ1. central. zmeu1. bóxer1. s. matériel1. stupéfiant1. -ă.f. complexe şi complex2.. -ă. adj. folicul şi foliculă. boxers) şi bóxer2. /journal/quotidien. coţi. central.f. (din fr. -e. falso. material. De asemenea.f. număr. cristale şi cristal2. lat.. în consecinţă.. -ă. technicus.n. -ă.m. În al doilea rând. -ă şi primar2. ochi1. adj.) şi acustică. stupefiant. lat. calcule. materiell. adj. « întreprindere comercială » (din fr. -e. s. (din fr. cu argumentul modalităţilor diferite de pătrundere în limbă. coate. tehnic. grup şi grupă. alternativ. fluide2. primar1. V.m. -a) şi fluid. etic. adj. adj. s. carte1 şi carte2. adj. -ă. fluid. ethica). adj. ghiduri. s. (din fr. -a. (din fr. (din fr. fapt care contribuie la considerarea lor similară în română: cataractă1 şi cataractă2. incisif. de regulă de tip paronimic. alternatif. “rasă de câine” (din germ. -a) şi cotidian.) şi cristalin. magazin1. stimuli şi stimul2. s. (din fr. falsus. tort1 şi tort2 etc. banque). -e. s. în egală măsură. -a) şi etică.). sensuri mai mult sau mai puţin apropiate. corn2. -ă. -ive) şi alternativă. (din fr. colţuri. V.). germ. s. (din lat.1. -ive) şi incisiv. ochi şi ochi2. (din fr. adj. pentru evitarea eventualelor confuzii este necesară verificarea statutului de omonime al etimoanelor externe. adj. (din lat.. (din lat. banca.. s. (din fr. este necesară. în egală măsură paronimică şi/sau omonimică. gr. bulla) şi bulă2. lat centralis. cristalin.m. (din fr. adj. germ. adj. ghizi şi ghid2. adj. s. it. lat. (din fr..n.m. germ. acces1. s. butoni şi buton2. adj. Considerată. “piesă de mobilier” (din fr.f. cotidian. lat. -enne. complexuri. ca şi între cele împrumutate: corn1. V. s.m. banc. τεχνικός.

realizarea unui dicţionar ideal. Bucureşti: Editura Academiei Române. În privinţa creării antonimelor prin atracţie sau prin analogie. Angela şi Forăscu. această opţiune este corectă în cazul omonimelor cu etimologie multiplă. presupune. Contraria latina – contraria romanica. Fenomenul de atracţie antonimică este o realitate mai ales în crearea de diminutive şi de augmentative. De asemenea. unde se înregistrează cele mai multe asemenea perechi (derivate populare sau compuse savante). Editura Universităţii din Bucureşti. ar avea cel puţin două scopuri: respectarea unor criterii minimale ale etimologiei ştiinţifice şi conştientizarea relaţiilor care au loc în permanenţă la nivelul vocabularului şi care contribuie. 8-9 decembrie 2005. Forăscu. 54. modelul oferit de Dicţionarul academic coordonat de Sextil Puşcariu ar trebui urmat şi completat. “Limba română – aspecte sincronice şi diacronice”. şi prin calc lexico-gramatical. Împletirea perspectivei sincronice cu cea diacronică. Sinonimia etimologică. Sistemul antonimelor în limba latină şi reflexele sale în limbile romanice. în vol. a dubletului etimologic împrumutat ar fi utilă. raportarea explicită la un eventual corespondent franţuzesc în -ion poate da informaţii suplimentare privitoare la modul corect de formare a derivatelor şi. mai ales dacă între ele se realizează raporturi de paronimie şi/sau de sinonimie. Florina-Maria (2007). idem (2006). stilistic şi cronologic dintre cele două omonime. 627-634. relaţia cu variantele de diverse feluri şi cu normele literare etc. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. aşa cum. Antonimia.Indiferent de tipul dicţionarului (istoric sau sincronic). Ar mai fi de dorit modificarea indicaţiilor etimologice date adjectivelor participiale şi substantivelor abstracte obţinute din formele de supin ale verbelor. Prezenţa în limbă a omonimelor parţiale obţinute prin moştenire şi împrumut. Sinonimia. Narcisa (2005). Timişoara: Editura Augusta. Cristian (2005). Constanţa (1998). Actele celui de-al V-lea Colocviu al Catedrei de limba română. p. substantivizarea internă prin elipsă ar putea fi argumentată. p. Teoretic. NOTE [1] Indicăm aici câteva dintre contribuţiile (relativ) recente despre relaţiile semantice: Ciocârlie. Eventuala indicare. Bucureşti: Editura All. [2] Moroianu. circulaţia. Teorie şi practică.1. Timişoara: Excelsior Art. etimologia în întreaga ei complexitate. în măsura posibilului constant. pentru ca cititorul să înţeleagă relaţiile formale şi semantice dintre cele două cuvinte. VI. Băcilă. Sinonime etimologice. VI. coord. fără îndoială. Cu atât mai mult. însă. eventual a părţii de vorbire pe care o reprezintă. Indicarea relaţiei cvasigenerale de sinonimie dintre derivatele abstracte în -re şi corespondentele substantivale provenite din supin ar fi de folos pentru înţelegerea mai clară a relaţiei dintre derivare şi conversiune. spre exemplu. p. 91 . Împrumuturi sinonimice cu aceeaşi origine. cap. cel puţin la cuvintele moştenite. Maria Istrate (2006). dar posibil. Omonimia. Paronimia. precizarea modelului extern pentru cuvântul nou creat prin calc. o tratare similară trebuie făcută şi în cazul conversiunii realizate prin mijloace exclusiv interne. ceea ce ar face mai clare raportul semantic. Petre Gheorghe (1999). nr.2. Lexicul. 60-143). Aceste deziderate de ordin lexicologic şi lexicografic privesc. implicit. În ceea ce priveşte substantivele în -re. cu specificarea exactă a etimoanelor directe. Sinonimia. care să cuprindă toate informaţiile privind atestările. Calcul lingvistic în limba română. pe de o parte. Bucureşti: Editura Humanitas (Narcisa Forăscu. frecvenţa. 1-4. al tipului de etimologie. pe de altă parte. adjectivele şi substantivele împrumutate din părţi de vorbire corespunzătoare aparţinând aceleiaşi familii lexicale existente în limba de origine trebuie să aibă intrări diferite. Bidu-Vrănceanu. sensurile şi relaţiile dintre ele. Omonimia în limba română – privire monografică. Limba română contemporană. Gabriela Pană Dindelegan. p. În acest sens. dincolo de noutatea informaţiei în sine. Bârlea. la contorsiunile şi la dinamica lui. a reuşit lingvistica franceză prin marile sale opere lexicografice [9]. implicit. prin indicarea termenului regent substituit. Antonimia. 73-83. în LR. 304-308. pentru fiecare sens. Narcisa (2007). indicarea modelului cuvântului sau perechii de cuvinte după care s-a derivat un antonim aduce un surplus de înţelegere a fenomenului în sine. [3] Stanciu.

Antonimia în limba română. the main sources. în vol. In this paper. 10-15. I intend to approach these semantic relations particularly from an etymological perspective (i. Actele celui de-al V-lea Colocviu al Catedrei de limba română. Paris. Sinonime etimologice. Sinonimia. with polysemy and with other related phenomena. Alain. the achievement. Cristian (2008). publicate sub coordonarea lui Paul Imbs (vol. [7] Moroianu. Paris: Dictionnaires le Robert. p. nr.e. I – VII) şi a lui B. Contaminaţia în raporturile ei cu etimologia populară. vol. în “Limba română”.. [6] Zafiu. homonymy. Maria Istrate (2006). Rey.[4] Hristea. paronimy and synonymy) have been approached in detail. [8] Groza. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Contaminaţia în raporturile ei cu etimologia populară. de Paul Robert. turturea şi turturică etc. (1971-1994). Moroianu.e. pointing out the atraction and the analogy phenomena. Angela şi Forăscu. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Băcilă. p. Trésor de la langue française. coord. 73-83. Bucureşti: Editura Humanitas. Ciocârlie. Nancy şi Le Grand Robert de la Langue Française. antonymy. p. 295-327. 8-9 decembrie 2005. Antonimia. 295-327. Florina-Maria (2007). Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960). Narcisa (2005). antonymic. Bucureşti: Humanitas. Gabriela Pană Dindelegan. Antonimia neologică. Coord. Dictionnaires le Robert. Antonimia neologică. „Antic şi modern. Timişoara: Excelsior Art. Quemada (vol. „Antic şi modern. “Limba română – aspecte sincronice şi diacronice”. coord. 1-4. Limba română contemporană. Bârlea. 9 vol. Teorie şi practică. the lexical contamination and the affixal substitution. Editura Universităţii din Bucureşti. Cristian (2005). rândunea şi rândunică. Bucureşti: Humanitas Educaţional. etc. homonymic and paronymic pairs play. Zafiu. ABSTRACT In the Romanian linguistics. Sinonimia etimologică. în vol. VIII – XVI) între 1971 şi 1994 la Centre National de la Recherche Scientifique. the semantic relations (i. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Diversitate stilistică în româna actuală. Moroianu. Calcul lingvistic în limba română. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Împrumuturi sinonimice cu aceeaşi origine. -ea şi –ică (căpeţel şi căpeţea. studiu introd. the main types. In honorem Luciae Wald”. Nancy: Centre National de la Recherche Scientifique. Cristian (2006). Omonimia în limba română – privire monografică. the relation with the literary language rules. Coord. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Groza. I shall also investigate the part which the synonymic. Bucureşti: Editura All. in organizing. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960). la Dicţionar etimologic de antonime neologice . Narcisa (2007). Bucureşti: Humanitas. Paul şi Quemada. Le Grand Robert de la Langue Française. [9] Cităm aici Trésor de la langue française. Forăscu.. origin and formal and semantic evolution). Imbs. în vol. [5] Un sistem derivativ bine organizat în română este substituţia realizată între sufixele diminutivale el. p. B. the relation with the referent. cercevea şi cercevică. Moroianu. one has observed the definition. Stanciu. Theodor (2006). Lexicul. Ana Cristina Halichias şi Tudor Dinu. Rodica (2001). directly or indirectly. cântecel şi cântecea. 627-634. Petre Gheorghe (1999). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. 54. updating and differentiation conditions. (1992). 72. contextual and stylistic analyses. Theodor (2006). Ana Cristina Halichias şi Tudor Dinu. Liviu (2004). Bucureşti: Humanitas Educaţional. p. Antonimia în limba română. 92 . Elemente de lexicologie. systemizing and clarifying the modern Romanian lexicon. p. Diversitate stilistică în româna actuală. Institut National de la Langue Française.. de Paul Robert. Deuxième édition. Sistemul antonimelor în limba latină şi reflexele sale în limbile romanice. I – IX. the stylistical effects. entièrement revue et enrichie par Alain Rey. Through the component. Elemente de lexicologie. Constanţa (1998). studiu introd. Rodica (2001). 16 vol. Bucureşti: Editura Academiei Române. especially from synchronic and structural point of view. Institut National de la Langue Française. Contraria latina – contraria romanica. In honorem Luciae Wald”. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. coord. Hristea. Liviu (2004). p. la Dicţionar etimologic de antonime neologice . Timişoara: Editura Augusta. 1992. Bidu-Vrănceanu. Cristian (2008). 224-228.).

Fără accesul. unde definiţia ar trebui să difere de cea din dicţionarele speciale tocmai pentru a asigura accesul la sensul specializat [6]. Din perspectiva cercetării pe care o întreprindem. definiţia are un rol primordial. Din cele spuse rezultă că deschiderea codurilor ştiinţifice poate fi asigurată mai ales de dicţionarele generale. apar combinaţii ale acestor tipuri într-o singură definiţie (definiţie mixtă) [7]. interesează. pe de altă parte. În mod concret. chiar dacă e parţial. distincţie care ne permite. 93 . Gradul de determinologizare depinde de numeroşi factori şi de competenţele diferite ale vorbitorilor. la sensul specializat. Definiţiile de acest tip ar trebui să fie preferate pentru termenii ştiinţifici şi tehnici în dicţionarele generale sau în comunicarea din mass media. fie şi parţial. apartenenţă sau opoziţie (antonimie [4]). Mai pot interveni şi alte aspecte luate în consideraţie în tipul de definiţie care se poate baza pe similititudine (desemnarea cvasisinonimelor). Pentru completarea lacunelor de cunoaştere şi comunicare ale ne-specialiştilor în ce priveşte termenii specializaţi şi sensul lor. chiar dacă asigură numai o cunoaştere parţială. lexicul specializat de cel comun. Se face astfel distincţia (care nu funcţionează întotdeauna pentru că există în dicţionarele generale şi definiţii ştiinţifice) între definiţia lexicografică. Decodarea parţială a sensului specializat de către vorbitorii profani într-un anumit domeniu este numită în general determinologizare [5]. aceste distincţii nu sunt rigide pentru că există şi alte tipuri de clasificare a definiţiilor care ţin seama de aspecte conceptual-semantice (posibilitatea de a descrie referentul în definiţii substanţiale sau de a desemna fenomene. tocmai pentru a favoriza deschiderea codurilor profesionale. Universitatea Româno – Americană. Dată fiind importanţa definiţiei în comunicarea lingvistică se constată o multitudine de posibilităţi de clasificare [2]. Pe baza ei se poate face decodarea şi codificarea termenilor. Astfel spus. şi pe de altă parte. pe de o parte apar atât definiţii ştiinţifice.Elena MUSEANU. această distincţie este foarte importantă chiar în interiorul lexicului specializat ca posibilitate de a face mai accesibili termenii specializaţi vorbitorilor obişnuiţi (profani). interesând în diferite feluri ne-specialiştii definiţia preştiinţifică sau chiar uzuală este considerată convenabilă. Caracterul normat al terminologiei „interne” impune. Toate aceste modalităţi de definire pot influenţa în diferite feluri şi grade accesul la sensul specializat. spre deosebire de definiţiile preştiinţifice sau uzuale care le pot asigura acestora accesul. o anumită definiţie care să permită reprezentarea conceptual-semantică. Când termenul trece de un domeniu strict. Dată fiind posibilitatea coexistenţei mai multor tipuri de definiţie pentru unul şi acelaşi termen s-a denumit această situaţie ca definiţii alternative[8]. iar. Se constată însă că dicţionarele generale (DEX-ul de exemplu) nu dau de multe ori definiţii diferenţiate de definiţiile terminografice. Se întâmplă acest lucru pentru că definiţiile preştiinţifice sau uzuale sunt admise şi preferate numai în dicţionarele generale. Majoritatea definiţiilor ştiinţifice sunt greu de decodat de către ne-specialişti. de lacunele lor în cunoaştere care afectează „lectura” definiţiilor. la definiţia termenului nu se poate vorbi de terminologie „externă” şi de „democratizarea” cunoaşterii [1]. cât şi definiţii preştiinţifice şi uzuale. Această definiţie. chiar cu anumite aproximări care nu trebuie însă să afecteze „nodul dur” al sensului specializat se transmite şi în terminologia „externă”. în primul rând. în general convenţional. pe de o parte să diferenţiem. noţiuni şi raporturi abstracte în definiţiile relaţionale [3]). Bucureşti DEFINIŢII LEXICOGRAFICE ŞI DEFINIŢII SPECIALIZATE ALE TERMENILOR ECONOMICI Definiţia reprezintă problema centrală în orice fel de terminologie. care trebuie să fie o definiţie naturală (şi prin aceasta accesibilă) şi definiţia terminografică care reproduce definiţia ştiinţifică şi este convenţională. distincţia dintre definiţiile ştiinţifice şi cele preştiinţifice sau uzuale.

Ultimele aspecte sunt opace pentru ne-specialişti. Astfel. cu o largă răspândire în limba comună. iar conducătorii finanţelor încearcă să acopere „găurile bugetare” (Săptămâna Financiară. De aceea. precizat prin determinarea „cu caracter comercial”. sau la o bancă ce deserveşte un furnizor în momentul în care dovedeşte predarea furniturilor în condiţiile stabilite înainte prin contract”. Diferenţele specifice sunt aceleaşi în ambele dicţionare „bilanţ al veniturilor si cheltuielilor unui stat. O asemenea definiţie poate fi decodată de un ne-specialist chiar dacă interpretarea este superficială. referenţială. iar D.) face apel la alţi termeni specializaţi în economie al căror sens strict nu e neapărat accesibil: venituri curente.Ec. Se formează în acest fel o serie sinonimică la distanţă între termeni care nu sunt compatibili: „plan” este un termen generic. completată de interpretarea structurii definiţiilor. clasarea se face printr-un element mediu: sumă de bani. p.n. DEX-ul dă. BUGET PUBLICITAR.) şi altele în cuvinte uzuale: „special rezervată de un cumpărător (subl. priveşte şi salariile. BUGET DE FAMILIE. capital.. Aşadar. cu unele date în termeni economici (subl. În cazul termenului BUGET se constată la nivelul dicţionarelor diferenţe în alegerea hiperonimului.). cum ar fi: BUGET DE STAT. o definiţie care poate fi considerată ştiinţifică. chiar dacă cu o valoare generală: „operaţie” sau „totalitatea operaţiilor”. Analiza va fi susţinută de compararea definiţiei lexicografice din DEX cu definiţia terminografică din DEc. Pentru termenul ACREDITIV. Se remarcă faptul că definiţia terminografică (D. Clasarea în DEX se face printr-un element tehnic. conceptuală. iar „bilanţ”e termen specializat. Apar însă diferenţe între definiţia lexicografică şi cea terminografică. Spre deosebire de DEX. În cele ce urmează vom urmări analiza definiţiilor câtorva termeni economici din DEX pe care o vom încadra în cele trei categorii delimitate anterior. al repartiţiei şi al stabilizării.Ec. dar definiţia lexicografică oferă aceleaşi informaţii cu cea terminografică. copiază sau se apropie de definiţiile terminografice. în dicţionare articolele pentru cei doi termeni sunt structurate identic: mai întâi definiţia şi apoi partea discriptivă: factorii de care depind cei doi termeni. Definiţii ştiinţifice ale termenilor economici. deci prin univocitate semantică. pentru că respectă ierarhia conceptuală din ştiinţele economice chiar dacă metalimbajul pare accesibil. IMPORT este corelativul semantic şi terminologic al lui EXPORT. sintagmă urmată de detalii descriptive. sunt definiţii mixte care combină părţi ştiinţifice cu informaţii preştiinţifice sau uzuale. precum şi al veniturilor guvernamentale curente şi de capital” (D. Apare astfel importanţa definirii interconceptuale în definiţiile ştiinţifice ale termenilor economici.) din contul. Determinologizarea poate apărea în interpretarea superficială a unor părţi din definiţie sau a interdependenţelor conceptuale.” (DEX) şi „plan al cheltuielilor guvernamentale curente şi de capital. ceea ce îi face accesibili profanilor numai la un nivel de suprafaţă. sunt numai definiţii uzuale. E drept. 2005/ 29. 17). dicţionarele economice înregistrează în articole separate termenii şi sintagmele care s-au diferenţiat clar conceptual ca hiponime. mai ales în ce priveşte corelarea şi intercondiţionarea lor. poate pentru că are legătură cu banii. etc. formele de manifestare şi funcţionare.. reproduc. pentru „plan”. 3.n. Nu se face marcarea diastratică în DEX. În definiţiile terminografice apar detalii mai puţin accesibile: privind obiectul tranzacţiilor: „vizibile” / 94 . echivalenţe care pot crea confuzii ne-specialistului.Ec. În presa economică BUGET este un termen frecvent utilizat. iar unele elemente îi sunt mai puţin cunoscute. DEX-ul optează pentru „bilanţ”. de asemenea. şi rezultă că pentru definirea conceptului de “buget” sunt necesare trei domenii: cel al alocării. ale unei întreprinderi . 1. toate necesare într-o interpretare strict ştiinţifică.S-a constatat că definiţiile lexicului specializat din DEX se pot caracteriza în mai multe feluri: 1. 2. Diferenţa specifică în termeni uzuali se referă la „introducerea” / „vinderea” unor mărfuri sau produse „în ţară” sau „în afara ţării”. definiţia termenului BUGET din dicţionarele specializate se caracterizează prin precizie terminologică.. Unele definiţii ale termenilor economici îşi păstrează caracterul ştiinţific chiar dacă metalimbajul este accesibil si profanilor.

Unele definiţii din DEX pot fi apreciate ca mixte pentru că. mai ales pentru termenii frecvenţi în limba comună. 2. Apar însă alte elemente specifice vulgarizării ştiinţifice: indicarea de sinonime în paranteze pentru termenii specializaţi: reduceri (=scăderi) (de activ). interdependenţele conceptuale mai simple. Altfel spus. mult prea generală pentru a fi eficientă. nu sunt în acest caz o problemă. Implicările. Acest tip de definiţie poate fi util ne-specialistului. Deşi există aceste diferenţe. debitor. Sensul al treilea dă o definiţie ştiinţifica în care se intercondiţionează termeni specializaţi: cont. deşi unii dintre ei pun probleme ne-specialiştilor. uzuale. nici pentru vorbitorii ne-specialişti. chiar dacă sunt dezvoltate metonimic (cauza / efect): s. Elementele ştiinţifice ale definiţiei rezultă din intercondiţionările conceptuale. Diferenţa specifică formulată printr-o parafrază de uz comun dă impresia de accesibilitate. sporuri (=creşteri) (de pasiv). termeni.2. AFACERE ş. etc. chiar dacă utilizarea de termeni curenţi în limba comună nu ar crea dificultăţi de interpretare. Este interesant însă că această parte a definiţiei are elemente de vulgarizare. Definţii lexicografice mixte ale termenilor economici Multe definiţii ale termenilor economici combină în diferite feluri părţi ştiinţifice cu unele preştiinţifice sau uzuale. utilizânduse o definiţie prin negare (practicată în general de lexicografie). adică formulări adresate ne-specialistului tocmai pentru cei doi termeni economici la care se face apel. pentru ultimul element D. cât şi cea lexicografică pot fi decodate de ne-specialişti. ca şi în cazul altor termeni economici (de ex. fapt reflectat de circulaţia lui în presă şi în limba comună) are o definiţie deosebit de complexă în DEX. accesibilă: „dreptul” urmată de termenii specializaţi creditor/debitor care aici nu mai sunt explicaţi pe parcursul definiţiei („dreptul creditorului de a pretinde de la debitor”). dar şi mai puţin accesibil ne-specialistului.a. În definiţia termenului CREANŢĂ. 3. chiar dacă nu în toate detaliile tehnice. fie pentru că operează cu elemente total accesibile oricărui 95 .creditor” sau „o altă persoană fizică sau juridică care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie – debitor”. cum sunt PIAŢĂ. Primul sens e definit ca „relaţie economică / bănească”. dar şi împrumut. Definiţii preştiinţifice sau uzuale ale termenilor economici Mai ales pentru termenii economici frecvent utilizaţi în limba comună. Această manieră de parafrazare a unor termeni specializaţi îmbină definiţia ştiinţifică cu o manifestare particulară. activ. ~ liberă. sensul fiind mai puţin interesant. ceea ce face clasarea mai abstractă. pasiv. În continuare se procedează la o definire care antrenează mai mulţi termeni economici specifici. datorie (ultimii doi fiind cuvinte bine cunoscute în limba curentă). de fapt. care trebuie completate cu date specializate (parţial) indicate de definiţia terminografică sau chiar de utilizările contextuale din mass media actuală. Celelalte sensuri ( 2 si 3) au tot un caracter ştiinţific. iar determinologizarea este relativă. Definiţia este mixtă pentru că se combină utilizarea unor termeni specializaţi şi unii cu explicaţii în cadrul aceluiaşi articol. DEX-ul dă clasare comună. mai puţin obişnuită a unei definiţii preştiinţifice (manieră practicată în general în textele de vulgarizare). atât definiţia terminografică. „sector. de exemplu definiţia ştiinţifică implicită apare nu la nivelul hiperonimului PIAŢĂ. ci al hiponimelor PIAŢĂ internă. Astfel. explicitând că se referă la „servicii” (nu la „bunuri”).Ec. Caracterul aparent accesibil al acestor sensuri şi frecvenţa mare a termenilor contribuie la apropierea dintre definiţia ştiinţifică şi cea uzuală. Diferenţele specifice sunt de uz comun „să facă sau să nu facă ceva”. dar este. Termenul CREDIT (deosebit de frecvent în viata actuală a românilor. mai directe. în paranteză. sferă de circulaţie care cuprinde relaţiile de credit”. În presa economică cei doi termeni apar împreună în acelaşi articol care valorifică relatia de antonimie. ceea ce o apropie de definiţia ştiinţifică: creditor. definiţiile din DEX pot fi considerate preştiinţifice sau uzuale. activ şi pasiv ar trebui dezambiguizaţi de sensurile din limba comună. VENITURI ŞI CHELTUIELI).„invizibile”. care de această dată nu mai sunt explicaţi (parafrazaţi) pe parcursul definiţiei. dau informaţii curente. Explicarea lor într-o parafrază: „persoană fizică sau juridică care acordă un împrumut de bani .

În realitate. Metalimbajul reprezentat exclusiv de limba naturală contribuie şi el la impresia de accesibilitate a definiţiilor în multe situaţii. foarte important pentru identificarea precisă. mai ales. Din această cauză. nu întotdeauna uşor de pus în evidenţă. fie nu corespund dinamicii semantice actuale. care impune valori noi. inclusiv definiţii alternative) în dicţionare şi în texte este de aceea o procedură care este prezentă şi chiar necesară în analiza întreprinsă. precizarea sensului specializat economic se realizează (rezolvă) prin soluţii în mare parte lingvistice. În aceste condiţii caracterul monoreferenţial. cât şi mai ales în texte. Definiţia termenului IMPOZIT are o clasare comună: „plată obligatorie stabilită prin lege” şi diferenţe specifice de acelaşi tip: „pe care cetăţenii. greu de decodat integral de către nespecialişti. Aceasta determină dificultăţi de interpretare riguroasă la nivelul nespecialiştilor şi conduce la determinologizări prezente în diferite grade. Consideraţii generale privind principiile şi problemele analizei întreprinse. IMPOZITE agricole. Singurul element specializat. Altfel spus. relaţia circulară dintre dicţionar şi 96 . IMPOZITE directe. Dificultăţile de interpretare mai sunt determinate şi de faptul că foarte mulţi termeni economici nu au un referent concret. ceea ce dă o caracteristică a terminologiei economice. fie lipsesc din dicţionare (chiar din cele economice). DEX-ul şi dicţionarele economice fiind apărute cu mai mulţi ani în urmă. normarea acestui sens. Atât la nivelul definiţiilor de dicţionar. Se reţin câteva observaţii: – sub aspectul relaţiei dintre dicţionare şi texte se impune observaţia că definiţiile de dicţionar sunt. Se ajunge la polisemie atât în sistem. rolul definiţiilor de dicţionar (definiţii lexicografice sau terminografice) este fundamental în interpretarea sensului specializat. ci numai un referent prototipic [9]. Definiţia şi specializările contextuale de diferite tipuri pot realiza dezambiguizarea necesară pentru o comunicare adecvată. dat fiind că se desemnează entităţi. atât pentru numeroase categorii de termeni economici. aparent cunoscute. cât şi în relaţii cu limba comună. depăşite de realitatea semantică pusă în evidenţă de texte. Fiind condiţionată de exprimarea printr-o limbă naturală. Confruntarea termenilor analizaţi sub aspectul definirii (de diverse tipuri. IMPOZITE locale. Analiza termenilor economici întreprinsă pentru a ilustra tipurile de definiţii nu poate acoperi varietatea situaţiilor existente (multe dintre definiţii fiind atipice). există dificultăţi în a stabili şi opera cu întreaga încrengătură implicată în structura conceptuală a ştiinţei economice. univocă a sensului specializat e destul de greu de realizat şi depinde foarte mult de context. o varsă din venitul lor în bugetul statului”. Atât pentru specialist. Se încalcă astfel condiţia terminologică a non-ambiguităţii. Aceste hiponime sunt în general accesibile vorbitorilor obişnuiţi.vorbitor (ca la IMPOZIT). cât şi pentru nespecialist. fenomene. Altfel spus. dar frecvent în limba comună chiar dacă cu o interpretare superficială este buget. de multe ori. Din exemplele analizate rezultă că indicaţiile ştiinţifice din definiţii sunt datorate necesităţii de a apela la o ierarhie conceptuală destul de strictă. Operaţia de dezambiguizare semantică şi contextuală este deci fundamentală pentru mulţi termeni economici atât la nivelul limbajului specializat. etc. definindu-l riguros: IMPOZIT pe venit. Implicaţiile conceptual-semantice ale definirii valabile pentru cei mai mulţi termeni economici pot fi „mascate” de exprimarea prin cuvinte destul de frecvente. mulţi termeni economici atestaţi în texte. Evoluţia extralingvistică a domeniului impune valori noi. nici parţial informaţii destul de importante din definiţia ştiinţifică (terminologică). chiar dacă sunt supuse unui proces de determinologizare. fie pentru că nu se reflectă. cât şi la nivelul textelor se impune observaţia că termenii importanţi pot avea mai multe sensuri. Dicţionarele specializate insistă asupra sintagmelor economice reprezentând hiponimele termenului IMPOZIT. indiferent de tipul de definiţie pe care îl au termenii economici se remarcă condiţionarea interconceptuală necesară în majoritatea cazurilor. etc. relaţii [10] (ceea ce conduce la existenţa unor definiţii relaţionale şi nu substanţiale). în forme şi grade diferite. confruntarea definiţiilor lexicografice cu cele terminografice arată că interpretarea de către profani neglijează în majoritatea cazurilor date importante şi. definiţia are un rol de bază în impunerea. instituţiile. Conform poziţiei adoptate de terminologia românească. aspect important dat fiindcă majoritatea termenilor economici au o definiţie interconceptuală.

A. Se reţine observaţia că „ definiţiile termenilor economici din DEX se prezintă atipic. A. în particular. Stoichiţoiu-Ichim. A. aplicată şi în studiul altor terminologii este în mod particular utilă şi relevantă pentru terminologia economică. 1999 – Dicţionar de Economie. v. ***Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX). A. The majority of the scientific definitions are difficult to decode by non-specialists. v. V.Stoichiţoiu – Ichim 2001: 126-129 [3] V. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. la A. Drobotă.).texte. the distinction between scientific and prescientific or casual definitions plays a major role for. unlike prescientific or casual definitions which may pave the laymen’s even partial access to the specialized meaning. the most obvious of these defficiences is that they do not keep up with the dynamics of the field (both as far as the inventory and the definition content are concerned).Bidu-Vrănceanu 2007 care dă exemple din diferite domenii. whic has to be a natural definition (accessible. coord. and. since general dictionaries also include scientific definitions) between the lexicographic definition. ca şi cu interpretările mai multor specialişti la A. V. 97 . Adriana 2006 –a– Creativitate lexicală în româna actuală.). LEASING. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. ACŢIONAR. ***Micul Dicţionar Academic (MDA). inclusiv din cel economic [8] Pentru conceptul de definiţie alternativă v. ÎMPRUMUT ş. „lectura” unor termeni economici precum ACŢIUNE.Bidu-Vrănceanu 2000 şi la A. Stoichiţoiu-Ichim. Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic. the distinction itself is very important as a possibility of making specialits terms more accessible to average readers (the laymen). A. DIVIDENT sau CREANŢĂ. Creativitate. v.Bidu-Vrănceanu 1993. on the other hand. Sava. Sorica (coord. Adriana 2001 – Vocabularul limbii române actuale.Bidu-Vrănceanu 2007. the distinction (which is hardly applicable for any particular case. BIBLIOGRAFIE Bidu-Vrănceanu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Influenţe. aplicat unor termeni specializaţi din diferite domenii.Bidu-Vrănceanu 2007 [6] Pentru conceptul de „lectură” a definiţiei lexicografice în general şi. clasificări diverse ale definiţiilor la A. v. lexic specializat. Thus. Bucureşti: Editura Economică. atât unele faţă de altele. şi analiza termenilor economici A. 2002. Adriana 2006 –b– Aspecte ale influenţei engleze în româna actuală. A.Lexic comun. NOTE [1] V.Bidu-Vrănceanu 2007 [10] Pentru importanţa ierarhiei conceptuale în interpretarea riguroasă a termenilor economici.Bidu-Vrănceanu 1993 şi 2007 [7] V. Bucureşti: Editura Codecs. [5] Pentru interpretarea conceptului de determinologizare. Bucureşti: Editura All. Generally.2007 –Lexicul specializat în mişcare. A.Bidu-Vrănceanu 2005. Ib. Dictionaries (both general and those describing the lexicon of economics) show various defficiences emphasized in the current analysis. A. 1999 – Dicţionar de Economie Modernă. Bidu-Vrănceanu. cât şi faţă de alte terminologii analizate. ABSTRACT From the perspective of the research we perform. Stoichiţoiu-Ichim. on the one hand it allows for a differenciation between the common and the specialist lexicons. 2004 şi 2007 [9] Se operează cu un referent prototipic în cazul cuvintelor abstracte. Niţă (coord.Bidu-Vrănceanu 2007 [2] Vezi discuţiile pe această temă.Bidu-Vrănceanu 2007 [4] Id.a.2000 . Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. A.Bidu-Vrănceanu 2007. as well) and the terminographic definition which is conventional and which is a replica of the scientific definition. cu detalii şi puncte de vedere. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Dinamică. 1998.

Gina NECULA. Globaliesirung şi care îl plasează în sfera aşa-numitului vocabularul „internaţional”. administraţiei. mai întâi. „Globalisation is the rapid increase in cross-border economic. globalization. înseamnă crearea unui vocabular internaţional şi impunerea unor norme unice. al limbii etc. global şi de vb. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi THE ANGLICIZATION ERA – A GLOBAL COMMUNICATING DREAM Limbajul scris sau vorbit este singura modalitate de materializare a gândirii noastre. mai ales. dar şi din germană . ideea de globalizare a apărut ca o urmare directă a situaţiei din economie. a apărut necesitatea luării în considerare a conceptului de globalizare şi în lingvistică. globalisation. technological exchange under conditions of capitalism.globali-sationguide. Caracterul ei relativ permanent pe de o parte.html). fiind împrumutaţi odată cu realităţile pe care le denumesc. comerţului. Majoritatea termenilor recent intraţi în limbă sunt împrumuturi mai ales din engleză şi franceză . al culturii. Cu ajutorul limbajului gândirea umană trece printrun proces complex al cărui rezultat este cuvântul scris sau vorbit. În majoritatea lor. absenţa interlocutorului pe de alta. Limba scrisă are. engl. Globalizarea. rolul principal al limbajului este să realizeze transmiterea rapidă şi mai ales corectă a unor enunţuri care sunt produsul gândirii. deschiderea spre Occident a făcut ca vocabularul limbii române să primească un val de cuvinte noi aparţinând unor domenii foarte variate. după cum consideră analiştii. Ambele posibilităţi îndeplinesc în cadrul comunităţii culturale acelaşi rol. în limba română el este menţionat în DOOM 2 alături de adj. numărul termenilor împrumutaţi recent este din ce în ce mai mare. Identitatea lor funcţională. agriculturii. Începând din 1989. indiscutabil. finanţelor. al mediului. El se împleteşte cu procesul de gândire şi are ca scop să cristalizeze produsul acesteia şi să îl traduca în aşa fel încât să fie înţeles şi de alte persoane. un aspect mai îngrijit decât limba vorbită. dar mai ales al informaticii.a. globaliza. creează obligaţia unei exprimări clare şi corecte. În cazul unor astfel de cuvinte se observă o tendinţă de adaptare minimă probabil şi datorită fenomenului globalizării care. în domeniul economiei. deci ea ilustrează o anumită faţetă a relaţiei dintre dinamica societăţii şi necesităţile comunicării.” (http://www. determină între aspectele oral/scris ale limbii manifestarea unor relaţii de interferenţă sau de influenţă reciprocă. 98 . Este ştiut faptul că termenul a apărut. Termenul „globalizare” este creat recent la noi. aceştia nu au echivalente în limba română. un proces generat de dezvoltarea capitalismului. În vederea îndeplinirii acestui scop comunicativ. Astfel. pornindu-se de la radicalul glob/global după o serie de modele străine: fr. după destrămarea Uniunii Sovietice ca o alternativă viabilă la desfiinţarea sau redimensionarea vechilor organizaţii economice interstatale. care a luat amploare. italiană ş . Scopul limbajului este de a facilita comunicarea interumană pentru ca oamenii să poată schimba între ei cunoştinţe. există însă şi cazuri în care termenul împrumutat este un dublet al unui termen existent. răspândindu-se ulterior rapid şi în alte sfere ale vieţii sociale. este. Înfăptuirea practică a schimbului de informaţii în societatea umană se face prin recurgerea alternativă la unul dintre aspectele limbii (scris/oral). numai cu valoarea sa de abstract verbal. cât şi gramatical sau ortografic. la nivel lingvistic. Astăzi fenomenul are ramificaţii şi efecte în domeniul structurilor vieţii politice. În lingvistică.org/01. Pe scurt. atât sub aspect logic. în general. experienţe de viaţă şi orice alt tip de informaţii care îi ajută să evolueze şi să înţeleagă mai bine mediul în care trăiesc. în domeniul economic. social. în pofida substanţei diferite din care sunt constituite unităţile codurilor respective. în limba franceză globalisation este atestat începând din 1968 în Dictionnaire Historique de la Langue Française. germ. proces. prin procedeul derivării.

să îl despartă pe baza pronunţării (o-monim. în curând. p. ori. antic/antic. literară a cuvintelor. XI). în conformitate cu uzul curent. În DOOM 2 s-a inversat ordinea de preferinţă a celor două modalităţi de despărţire la capăt de rând . Ea se află în strânsă conexiune cu un alt compartiment al lingvisticii ortoepia. Se recomandă o singură accentuare la avarie. atât la unele cuvinte vechi în limbă. literar. Date fiind aceste date. Ca şi alte domenii ale cunoaşterii. la adăpost de eventualele critici precizând faptul că anumite apariţii în dicţionar reprezintă simple sugestii. constatăm aceeaşi tendinţă de liberalizare. crater. cu precizarea că instrumentul la care facem referire „se adresează cu precădere utilizatorilor români”. Chiar şi în privinţa regulilor de despărţire în silabe şi la capăt de rând se observă tendinţa de a-l despovăra pe cel care vorbeşte/scrie în lima română de grija identificării elementelor de formare ale cuvântului. care nefiind absolut rigide. care se ocupă cu scrierea corectă a cuvintelor într-o limbă. oarecum. a unei propoziţii sau a unei fraze. traducători. cât şi ortoepia şi punctuaţia se bazează pe reguli sau norme obligatorii. În ceea ce priveşte accentul. strâns legate între ele. acestea contribuind în comun la însuşirea faptelor de scriere. ale căror reguli de utilizare implică o respectare conjugată. de rostire şi punctuaţionale. acatist/acatist. un cuvânt ca nevralgie. de ex. Este vădită legătura ortografiei şi cu punctuaţia. dacă o asemenea diviziune i se 99 . profesori. profesionişti din presa scrisă şi audio-vizuală. în studiul limbii române. în opinia noastră. care indică utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ce marchează grafic pauzele şi gama de modificări ale intonaţiei la rostirea unui cuvânt. La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante accentuale literare libere (indicate în Dicţionar în ordinea preferinţei). Elementul declanşator al acestui parcurs a fost afirmaţia autoarelor DOOM 2. sunteţi.” (DOOM. ne aşteptăm ca o lucrare normativă de amploarea DOOM-ului să fie mai conservatoare faţă de influenţele globalizării violente. penurie/penurie. conform căreia „Dicţionarul este destinat tuturor celor care vor să se exprime corect (adică în conformitate cu normele lingvistice şi literare actuale) în scris şi oral şi să contribuie la cultivarea limbii române (la semnalarea şi îndreptarea greşelilor de limbă) sau să o studieze sub aspectele menţionate în titlu – elevi. Această afirmaţie pare să intre în contradicţie cu conţinutul dicţionarului atâta timp cât vorbitorului de limba română i se cer o serie de deprinderi specifice altor limbi pentru a „contribui la cultivarea limbii române”. ortoepice şi de punctuaţie şi cunoaşterea excepţiilor asigură un grad sporit de utilizare adecvată a aspectului-model. practica ulterioară rămânând să demonstreze utilitatea lor şi astfel să le menţină în uz s-au să le condamne la dispariţie. cât şi la unele neologisme. Autoarele DOOM 2 se pun. nu numai om-onim). despot. trafic/trafic. Aşa se face că o serie întreagă de elemente de jargon. încă de la clasele mici. Probabil. Cel care scrie are deci libertatea. din diverse motive admit şi excepţii sau abateri. hatman/hatman. o liberalizare relativ fără importanţă pentru neprofesionişti. ortografia include o serie de componente. care studiază pronunţarea corectă. se constată o liberalizare care duce la ştergerea graniţelor dintre literă şi sunet. gingaş/gingaş. când elevii trebuie capete deprinderea de a distinge clasele în discuţie. cult al unei limbi.după pronunţare (care prezintă avantajul că pentru ea se pot stabili reguli formalizabile mai generale decât pentru despărţirea după structură) şi după structură. Respectarea regulilor ortografice. studenţi. Atât ortografia. specialişti din diverse domenii etc. după părerea noastră ajung să fie normă lingvistică. Marcă a globalizării lingvistice este în DOOM 2 relaxarea propusă de autoare în privinţa multor dintre regulile care făceau obiectul vechiului DOOM. jilav/jilav. dar care pune probleme. la formele verbului a fi suntem. cu unele deosebiri faţă de DOOM 1. autori de manuale. ieşind din clasa compuselor. recomandat pentru despărţire în forma ne-vral-gi-e. Pornind de la primele aspecte legate de denimirea literelor. va fi simţit ca derivat. făcută în Notă asupra ediţiei.Ortografia este un domeniu al ştiinţei şi practicii lingvistice. atunci când nu recunoaşte sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvânt mai greu analizabil.

poker.clearing/ cliring. tenismen (la singular!) în loc de grafiile mai fireşti congressman. parti-pris. nota bene. bodyguarzi/bodigarzi. quaesto. personae non gratae. germ. Pentru cuvintele a căror structură se consideră că nu mai este clară. jogging. angl. paparazzo.direct (fără cratimă) la cuvintele . subiect). loisir. fără ca acest fapt să fie o marcă a recomandării utilizării lor. o-biect. Sezession. ex cathedra. lohn. Risorgimento. a-dopta.la cele neutre. rosbif/roast beef(uri). pate (de ficat). rackeţi (ca în DOOM1 boşi).cassone.pare şocantă la cuvintele mai uşor analizabile. tenisman (aceste adaptări au puţine şanse de a se impune).care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română: gadgeturi [gheğeturi]. mortadella. Faptul că în cazul unor cuvinte străine se face recomandarea de a respecta regulile de despărţire în silabe specifice limbii respective este un alt element de globalizare căruia i se pot supune numai cei care au cunoştinţele şi deschiderea necesare. nu neapărat pos-tuniversitar). ban-crută. care prezintă şi o indicaţie în acest sens. în curs de adaptare. este cea apropiată etimonului: angl.Basedow. pizza. Alte inconsecvente: businessman. dealeri. norma actuală a adoptat soluţii diferite. cocker.n. italiene . corrigenda. feldwebel. groom. Deci aceste cuvinte se află într-un dicţionar normativ. mozzarella. jazz. spre deosebire de mass-media. müsli.chiar nedaptate sub alte aspecte . dar congresmen. bric-à-brac. penalty. Observăm din analiza cuvintelor împrumutate. cu pronunţarea franceză. care. singularia tantum. pickhammer/ picamăr. în general cu desinenţa -uri. ca în apendic|ectomie [apendičectomie]. trenduri [trenduri]. că majoritatea sunt cuvintede origine engleză pentru care se acceptă două forme. bobsleigh. et caetera (şi et cetera). pickhammer.n. hippy. peso. cu altenanţele fonetice corespunzătoare: adidaşi. s. . pros-pect. s. story-uri. knokdown. container.addenda. s. weekenduri [uĭkenduri]). în astfel de cazuri liberalizarea merge până la a accepta chiar trei varinate item(i/e/uri). phoenix. sportsman. şi anume: . Pluralele: cognomina (singular cognomen).folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: dandy. happening.cu desinenţa -i.n. motto. sportsmen. derby. Compusele care păstrează grafii străine sunt supuse numai despărţirii după structura din limba de origine: back-hand.bordeaux (vin). La împrumuturile recente. knockout.prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare (bleuuri [blöuri]. maseuză. deoarece elementele componente sunt neînţelese sau neproductive în limba română. s.n. playboy. confetti. Poziţia DOOM 2 este ambiguă şi în privinţa unor cuvinte nou intrate „Precizăm că includerea lor în DOOM 2 nu trebuie interpretată ca o recomandare a tuturor acestora” (XII). porte-bonheur.fără pluralul uzual curricula.bluff (deşi vechea grafie bluf. normele actuale recomandă exclusiv despărţirea după pronunţare (a-borigen. Recomandarea DOOM 2 se îndreaptă către prima variantă. gay. germane . jeans. holdup. recomandat numai ca singular feminin românesc. charismatic. Constatăm că în 100 . este foarte uzuală). legată . show-uri [şouri]) sau care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: party-uri. prin formarea pluralului: . Consolidarea scrierii „etimologice” a unor neologisme: engleze . maseur. salata de boeuf. latine – charisma. să despartă cuvântul în cauză pe baza structurii lui morfologice (post-universitar. a-broga. ab-stract. itemuri [itemuri].la cele masculine . grisaille. a-diacent. . de cele mai multe ori. brokeri. roast-beef. emendanda sunt acceptate numai ca forme de plural latin (şi românesc!). hippy. bruxellez. no-man's-land.încadrarea în modelul substantivelor româneşti. pointer (poanter este totuşi mai frecvent!). franceze . dar curriculum vitae . penny (şi la plural!). una adaptată şi una neadaptată sau parţial adaptată. a-brupt. . föhn (şi nu foehn!). machieur. Simmental . tęte-a-tęte. cocktail(uri)/ cocteil angl. laring|ectomie [larinğectomie]. modelling. boss. machieuza. Normele actuale nu mai admit despărţirile după structură care ar contraveni pronunţării.

aşa cum a făcut-o şi până acum. Cert este că noul DOOM favorizează globalizarea lingvistică prin acceptarea reetimologizării unor neologisme adaptate deja. jacuzzi.. faptul că multe dintre cuvinte nu pot fi explicate decât prin apelul la dicţionarele limbilor respective. Lucrurile stau însă diferit acum. franţuzisme. în mare parte substantive. Probabil autoarele au avut în vedere o anumită specializare sau e o simplă scăpare: engl. item. păstrându-şi însă toate caracteristicile ei de bază. a seta. În secolul al XIX. sursele lexicografice româneşti neputând ţine pasul cu noile intrări din DOOM. vorbită cu precădere de Chiriţele mediei de azi şi ale lumii politice?. invar. atunci considerăm că se puteau introduce un număr mai mare de verbe curent folosite : a aplica (pentru un post).. Au existat bineînţeles şi excese. nu este totdeauna necesară. după cum se poate vedea din DOOM 1... Vor intra definitiv în limba română literară a accesa. în faţa altor limbi din care au fost preluate multe cuvinte. s.. Există şi cazuri în care cuvintele nu au nicio indicaţie de provenienţă deşi este evident faptul că nu sunt cuvinte româneşti : bip(uri). italienisme care se grăbesc să intre în casa limbii române. care a devenit în ultimul timp platforma preferată pentru expunerea părerilor proprii. ex. să mai fi aşteptat puţin pentru a vedea dacă limba literară reţine sau nu aceste anglicisme. înainte de a le introduce într-un dicţionar academic. gaz.. urmărind inconsecvenţele dicţionarului. nici nu avem cum. pur şi simplu. deci un număr relativ mic de oameni raportat la totalul populaţiei. În Cuvântul înainte la DOOM 2 Eugen Simion afirma „M-am întrebat [.K.. această „romgleză” pe care o ascultăm – de cele mai multe ori amuzaţi. cum a fost de exemplu dorinţa unor scriitori (sau chiar lingvişti) de eliminare completă a cuvintelor de origine slavă şi înlocuirea lor cu neologisme provenite din limbile franceză sau italiană. de altfel. Scopul lucrării noastre este acela de a semnala tendinţele actuale. Dacă autoarele au plecat de la premisa că intrările noi din DOOM nu sunt neapărat destinate să rămână în limbă. s. Situaţia limbii române în momentul de faţă este destul de critică. câteva adjective şi foarte puţine verbe. adj. în special internet. probabil tot din nevoia unei înregimentări în curentul global şi de a sublinia aspectele care considerăm că ar genera confuzii în rândul vorbitorilor de limbă română tocmai datorită libertăţii prea mari.m.. Întâlnim şi situaţia în care elemente ale aceleiaşi familii lexicale sunt tratate diferit. Mărirea numărului de „scriitori” nu a fost însă însoţită şi de 101 .IX). nu se pronunţă categoric în legătură cu tentaţia globalizării. alteori iritaţi – la TV sau Radio. la începutul secolului al XXI-lea. broker. se poate spune ca limba română a intrat în secolul al XX-lea mai bogată şi mai modernă. unde am prezentat cuvintele care au indicaţie de provenienţă în DOOM. deşi există voci care spun că ea va rezista.” (DOOM. management dar manager este tratat drept cuvânt românesc.] dacă n-ar fi fost mai bine ca.unele situaţii chiar s-a revenit la o formă etimologică a unor cuvinte pe care DOOM 1 le înregistra ca adaptate. a downloada. inconsecvenţe apărute. când toată populaţia ştie să scrie. Big Brother. s. Se vede faptul că nici Preşedintele Academiei Române. adv.n. ex. penalti (DOOM 1) / penalty/penalti (DOOM 2). acquis. Se poate urmări în anexă. OK/O. Badlands/ angl. DOOM 2 recomandă pe de o parte scrierea fără punct a abreverierilor. angl. Însă situaţia din secolul al XIX-lea nu se poate compara cu cea din secolul al XXI. dar n-avem încotro. Trebuie să lăsăm ca un termen nou să-şi dovedească utilitatea sau să dispară de la sine. p. Cât de necesară este. Nu ştim încă dacă este sau nu bine să le introducem într-un dicţionar care dă norme de vorbire şi scriere corectă. la acea dată. Şi. Astfel. trend? Deocamdată circulă prin gazete şi sunt folosite cu precădere de experţii noştri în intehgrarea europeană. de exemplu franceza. nu putem s-o interzicem. aisberg. dealer. pe de alta oferă libertatea angl.. tocmai pentru că majoritatea intelectualilor nu le-au sprijinit. hacker. O distincţie interesantă dar pe care ne este greu să o descifrăm: engl. a focusa. Tot anexa poate fi relevantă în privinţa frecvenţei anglicismelor. Astfel de manifestări arbitrare şi iraţionale au avut un impact minor. IQ.lea cei care impuneau modificările limbii literare erau lingviştii şi scriitorii. Argumentul nu poate fi acela al adaptării pentru că descoperim şi alte cuvinte adaptate care păstrează totuşi indicaţia : angl.n. mai ales./angl.lea. digit.

Noul dicţionar de neologisme. R. At this point. Bucuresti. the European lingua franca. ***(1997) Dicţionarul general de ştiinţe ale limbii. Nr. 29 iunie 2005. Bucureşti. Ion. Voices have already been heard speaking out the consequences of the Europeanization process. or it stands for a linguistic necessity to refresh or enrich the Romanian language. Calotă. Bucureşti. Bucureşti. Editura Universităţii din Bucureşti. Nr. we are wondering to what extent this process is a matter of present trend or fashion (as Romanian already provides its speakers with its proper counterparts). Editura Univers Enciclopedic. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Bucureşti . (2005) Noutăţi normative. Chişinău. seria „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”. ci se aşteaptă ca un cuvânt englezesc să îşi păstreze atât forma lexicală cât şi pronunţia originară. Hristea. R. being widely used within the European Union.L. Editura Univers Enciclopedic. (2005) Împrumuturile în DOOM2. Bucureşti. aceasta părând un semn de incultură. too. Dicţionarul ortografic.. Editura Academiei R. 24 din 22 iunie 2005.. (2001) Pentru o nouă ediţie a Dicţionarului ortografic.. (2005) DOOM2*. Dicţionarul explicativ al limbii române. care este unealta ce îi ajută să îşi exprime ideile. revenind asupra unor procese de adaptare grafică. (2001) Mică enciclopedie a românei corecte. Vintilă-Rădulescu. DOOM1 (1982) = Dicţionar ortografic. de stâlcire a cuvintelor. Dicţionarul încearcă să reflecte tendinţele actuale ale limbii culte. rubrica „Păcatele limbii”. în Actele colocviului catedrei de limba român ă .. Mioara. ABSTRACT Since the 1991 Maastricht summit. Editura Ştiinţifică. pointing out both to the prospects of fertile collaboration between the European nations. Our paper aims therefore at demonstrating the stylistic effects of English loans as a result of globalization tendencie. Avram. Ioana. Bucureşti. În concluzie. Din păcate. (2002. policy and currency.) Inovaţii lingvistice negative în limba română contemporană. (2001)Cuvintele limbii române între corect şi incorect. Mioara. DEX 2 (1996) = Academia Română . Editura Academiei Române. Editura Cartier. p. viewed in terms of promises and threats.L.L. Bucureşti. Rodica. Editura Univers Enciclopedic. Anglicismele în limba românã actualã . Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Florin.. Editura Academiei Române. we have been witnessing a similar trend in developing “a standard language”. Zafiu. Editura Universităţii. se poate aprecia că recomandările noului DOOM merg pe linia unei libertăţi mai mari atât în ceea ce priveşte aspectul scris.R. 261-272. so that recent years have witnessed a growing tendency in adopting anglicisms into the Romanian language. Zafiu. Zafiu. în Enciclopedia limbii române. Editura Litera. 102 . Rodica. preferindu-se conservarea grafiei etimologice. rubrica „Păcatele limbii”. Bucureşti. The Europeanization process has “contaminated” Romania. Bucureşti.23 din 15 Iunie 2005. Mioara.Chişinău. Editura Niculescu SRL. persoanele care folosesc englezisme în ziua de azi nu îşi mai pun problema să le adapteze la caracterul fonetic al limbii române. 22-23 noiembrie 2001.o creştere a respectului acestora faţă de limba română. ortoepic şi morfologic al limbii române. multe dintre intrările din dicţionar apărând cu forme duble. rubrica „Păcatele limbii”. ortoepic şi morfologic al limbii române. ediţia a II-a. Rodica. Româna cultă actuală evită românizarea grafică. în locul unora româneşti care ar putea exprima perfect opiniile autorului. (1997) Ortografia pentru toţi (30 de dificultăţi). Nr. (2001) Ortoepie (pronunţare literară /exemplară).. cât şi cel al pronunţării. Limbajul scris folosit pe internet de către majoritatea românilor are caracteristica de a fi înţesat cu cuvinte şi sintagme englezeşti mai mult sau mai puţin adecvate. Theodor. DOOM² (2005) = Academia Română . BIBLIOGRAFIE Avram. fonetică şi morfologică anticipate de ediţia anterioară. When referring to language. dar care n-au fost confirmate de evoluţia limbii. ediţia a II-a. DN 4 (1997) = Marcu. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). but also to the risk of losing rich cultural distinctiveness. the general tendency in Europe has been oriented towards creating the European Union and implementing unique institutions. English having already assumed this status. Avram. R. Mioara. Avram.S. Bucureşti. Perspective actuale în studiul limbii române.

Douglas 1991. they are born with a high degree of cultural specificity. which were first used in specialist literatures. The former category further subdivides into: a) plain dictionaries of eponyms (Beeching 1989. handbooks and pocket guides) within their titles lay an emphasis on the category of words they account for i. Ehrlich 1999).very specific fields: economics (Segura and Braun 2004). a category of words shared both by jargons and the general vocabulary within the framework of the English language. It also aims to reveal the abundance of lexicographic products which describe eponyms. the eponyms.e.Floriana POPESCU. Hendrickson (1972) authors the first lexicographic product to bear this label. The methods applied in performing the research are the traditional ones and involve the corpus analysis on structural and comparative principles. Manser 1996 and Manser 2004). Aim(s) of the study This approach is intended to outline the richness of the English eponymic heritage in the lexicographic bibliographies. they are merely general dictionaries which advertize for the brand of their publishing house. The 50 lexicographic products (see the annex) introducing eponyms may be roughly divided into general dictionaries of eponyms (15 in number) and specialist dictionaries of eponyms (35). With only two exceptions (Wolk 1980. b) dictionaries of eponyms whose title emphasizes the publishing house brand (Douglas 1990. all the other such works (dictionaries.. is so devised as to focus on eponyms. The latter category further distinguishes works to cover: a. Research results. Freeman and Newman 1997. b) to account only for those eponyms acknowledge to belong to the English vocabulary. Nevertheless. very few years after this dictionary. on chronology and on content analysis. social sciences (Trahir 2001) and plants (Quattrocchi 1999) 103 . “Dunarea de Jos” University of Galati. Since English eponyms emerge against a well-defined cultural background. Our study. namely to meet the two following requirements: a) to exclusively describe common words derived from proper names. In spite of its long presence in the English wordstock. eponym was not included in the title of the first dictionary (Edwards 1968) compiled with the specific purpose of presenting the story of some words obviously originating in names of literary heroes. encyclopedias. Letusé and Rogelio 2001. Bidu-Vrânceanu 2008) approaches the migration of specialist vocabulary towards the word stock and brings forth descriptions of the methods contributing to this phenomenon. Romania SPECIALIST EPONYMS AND GENERAL EPONYMS IN A LEXICOGRAPHIC PERSPECTIVE ON THE ENGLISH LANGUAGE Introduction The literature on general vs specialist vocabulary (Bidu-Vrânceanu 2007. relying on lexicographic products. In fact. The corpus tailored for the currently described research includes lexicographic paperback and online works The materials representing the research background were selected on the basis of a welldefined purpose. Trahir 1992). Materials and method The term eponym was introduced in the English vocabulary in the mid-19th century (Collins Millennium 1999: 521).

eponymists (Berrios and Freeman 1991. lewisite. financing and banking. but they may be found in specialized dictionaries. Euclidean algorithm. Forrest and Carr 1982).physics: the Mach number. law. Sloane 1997).eponyms in specific medical branches (neurology – Koehler. where authors take over their predecessors’ legacy (Forbis 1998. Hence. Lexicographers do show a particular interest in approaching eponyms and.anatomy: Cowper’s glands. metallurgy). very many useful instruments have been compiled so far. eponyms in chemistry or botany.a certain degree of subjectivity in the making of the eponym list. Annex Auchter. William Collins-World Publishing. engineering. Firkin and Whitworth 1987). translation problems may occur in the exchange of ideas characterizing our globalized society. g. . the Cauchy-Schwarz inequality. no matter the field they were created within. behavioural optometry – Hendrickson 1993. Although there have been produced specialist for other fields of activity. d. 1998 2005 Dictionary of Historical Allusions and Eponyms Stedman's Illustrated Dictionary of Dermatology Eponyms. radiology – Kanne. as a consequence. MDL 1996: 314) Conclusions The present study was devised and performed with a clear aim: to demonstrate the wide variety of dictionaries which account for and implicitly popularize eponyms. orthopedics – Moll 1998. the Rutherford model. The possible taxonomy of these medical dictionaries below reveals the compilers’ or the editors’ focus on: c. Our previous research in the field of eponyms leads to the following observations: irrespective of their belonging to the English word stock or to jargons. Daniell cell. Hoffmann method. the most numerous of the dictionaries dedicated to eponyms are circumscribed to the medical jargon. for example. B. Pythagorean theorem.plain medical eponyms (Chadwick 2001. . to which suffixes were added: .ia (for names of plants): magnolia. the Bohr radius. chemistry. D. . eponyms in ‘ready-made’ expressions (pertaining to classical sciences) consist of joint structures which put together common nouns and personal names: . they were created to fill in jargon or field-specific lexical gaps and this aspect implicitly accounts their cultural specificity. f. eponymists of fame in the Anglo-Saxon and North American worlds may mean or say next to nothing to members of other cultures less conversant with Anglo-American vocabularies. Rodin and Jack 1987. Barankin. Hunter 1994.medicine (32 lexicographic works).ium (for chemical elements): promethium. Jablonski 1991. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 104 . Barankin 2005) or where authors put forward their own versions (Forrest and Carr 1982. they have not been described in specifically-devised lexicographic instruments.b. -chemistry: the Russell-Saunders coupling. shipbuilding.although numerous of the various fields of (scientific) activity (and research) operate with eponyms (such as mathematics. eponyms represent a lexical category with a few peculiar features: 1. Co. Marcucci 2001 and Stedman 1998). Rohrmann and Lichtenstein 2006).ize (for verbs describing processes): pasteurize 3. the Sheppard's corrections. einsteinium. Brocca’s area. physics. dahlia. The following example was extracted from such a source: to mirandize (to recite the Miranda warnings to a person under arrest. Berry 1992. psychology – Zusne 1987. .mathematics: Boolean geometry.ite (for names of minerals): alexandrite. Bruyn and Pearce 2000. . the Maclaurin's series.eponyms presented together with other lexical categories (Delong 2002. the Hall–Littlewood polynomial. Inc. rutherfordium. have a simple structure since they derive from personal names. e. 2. obstetrics and gynecology – Baskett 1996. In other words. fuchsia. . the fast Fourier transformI.

Webster’s New World Dictionary of Eponyms: Common Words from Proper Names Webster’s New World Dictionary of Eponyms Whonamedit. Douglas.. 4th ed. O.E... Abbreviations.) Freeman. Jones. Chadwick. Delong M. da Silva.B. Berrios.Baskett.E. Jablonski. Whitworth JA. E.D.. Beeching. (eds) Berry. T. 1990 1991 2005 1999 1968 1987 1998 1982 1997 1998 1972 1993 1995 1994 1991 1995 2002 2006 Karavis. C. Edwards.. Syndromes. Acronyms and Eponyms: A Pocket Guide Jablonski’s Dictionary of Syndromes and Eponymic Diseases Illustrated Dictionary of Eponymic Syndromes and Diseases and Their Synonyms Medical Acronyms. S. A.F. J. 1998 Oxford: Heinemann 105 . Robert Hendrickson.. A..J. J. A..L... Forrest. Freeman.G. Ehrlich. Pa: Lippincott Williams & Wilkins Oxford: Oxford University Press Barry Rose Law Publishers Ltd. (ed) Kanne. Carr (eds.. A. et al. D.S.L. B. A. Hendrickson. Dictionary of Medical Eponyms. Calif: Practice Management Information Corporation New York: Macmillan General Reference New York: Hungry Minds Inc. Havard.. M. Stedman’s Medical Eponyms Forrest’s Dictionary of Eponymists A New Dictionary of Eponyms Medical Eponyms: Diseases. N. Syndromes and Signs The Dictionary of Eponyms Eponyms of Behavioural Optometry The Dictionary of Eponyms. New York: Stein & Day Optometric Extension Program Oxford: Oxford University Press Mosby Krieger Publishing Company Philadelphia: W. Eponyms & Abbreviations.com What's in a Name?: How Proper Names Became Everyday Words Uncumber and Pantaloon: Some Words with Stories. Newman. D.. Saunders Company New York: Wysteria Publishing Douglas... Homer Hendrickson. E. K. Parthenon Publishing Los Angeles.. S. Th.. Jablonski.. Names that Became Proper Words Medical Devices. G. Casselman. Enersen. Firkin B. R. Banerjee. C. 1996 1999 1989 1991 1992 2001 2002 On the Shoulder of Giants: Eponyms and Names in Obstetrics and Gynecology Signs. Forbis P. Eponyms and Mnemonics Eponyms in Radiology of the Digestive Tract :Historical Perspectives and Imaging Appearances A Dictionary of Eponyms RCOG Press American Association of Neurological Surgery London: Clive Bingley London: Royal Society of Medicine Taylor & Francis Ltd.. T. and Eponyms: Our Legacy A Dictionary of Eponyms Eponymists in Medicine: Alzheimer and the Dementias Eponymists in Medicine Dictionary of Medical Eponyms A Dictionary of Medical Derivations Medical Acronyms. H. S. New York: Henry Holt & Company London: Geoffrey Bles Canforth: Parthenon Philadelphia.P. F. W.. G.L.. Bartolucci S. L.. Hunter.

Abbreviations Rodin. G. Trahir.. J. M. L. Olry... USA Amsterdam... Manser. I. Stedman’s Medical Eponyms The Pocket Guide to Eponyms and Subtle Signs of Disease An Australian Dictionary of Eponyms From Aristotelian to Reaganomics: A Dictionary of Eponyms with Biographies in the Social Sciences Everyday Words from Names of People and Places. Quattrocchi. J. Perepelkin. Medical Eponyms Eponyms in Psychology: A Dictionary and Biographical Sourcebook. Pa: Saunders. Zusne.M. M.. M. G. Pearce. M. A. Bruyn. Coders’ Desk Reference: Everything a Coder Needs to Know: Acronyms. L. Medical Terms. Stedman’s Tenner.. A. W... Koehler. 2000 Neurological Eponyms Literacy World Oxford University Press.. U. Régis Petrov. New York: Elsevier London: Pitman Hertfordshire: Wordsworth Reference Chambers Harrap Publishers Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Hodder Arnold Stuttgart: Gustav Fischer Meditzina CRC Press Inc 2001 1982 1996 2004 2001 1998 1995 2005 1999 Elsevier’s Dictionary of Eponyms Medical Eponyms..H.. R. Yee. Marcucci. S. O. Procedural Eponyms.S.. Manser. Syndromes. ***** 1987 2004 1997 1998 1993 1992 2001 1980 2007 1987 1996 Krieger Publishing Company Northampton: Edward Elgar Philadelphia. (eds) Sloane S.Matthews. Inc. R. Jack D. Eponyms in Orthopaedics: Chart (Chapman & Hall Medical Wallcharts) Dictionary of Anatomical Eponyms English-Russian Medical Dictionary of Eponyms World Dictionary of Plant Names: Common Names..S. V. A. Wolk. A.M. Segura. C. Masterson. A. C... J. Rogelio.. scientific Names. J.. Surgical Cpt Explanations and Coding Tips. J. Th..S. 2nd ed... E.. I. A.. Who Was Coude: A Short Dictionary Eponyms The Wordsworth Dictionary of Eponyms Chambers Dictionary of Eponyms Marcucci’s Handbook of Medical Eponyms. Literature and Eponyms: Encyclopedia of Medical Eponyms Derived from Literary Characters An Eponymous Dictionary of Economics: A Guide to Law and Theorems Named after Economists Medical Abbreviations & Eponyms. Lourie. R. Trahir. (eds) Letusé L. Moll. K.. Eponyms. Synonyms and Etymology Medicine.... C. J. Braun.. B. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins International Medical Publishers OUP Westport: Greenwood Press New York: Elsevier/Nelson Books New York: Greenwood Press Medicode Inc 106 .

etc. Millennium Edition.BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES Bidu-Vrânceanu. the current approach constitutes a state-of-the-art reflection of eponyms as they appear mainly in English and American lexicographies. Lexic comun/Lexic specializat. classification. The classification of dictionaries of eponyms envisaged in this presentation invites to investigating eponyms in fields yet uncovered and to compiling such works for theoretical and practical reasons. Purely lexicographic in its perspective. 13-19 * * * (1999). Lucatelli. Angela (2008). usage. „Mişcarea lexicului specializat spre lexicul comun”.). în Bejan. Lexicul specializat în mişcare de la dicţionare la texte. Doina. abbreviations. Springfield: Merriam-Webster. Cenac Oana (ed. pp. they do enjoy a special status among the other directions in lexicographical approaches (foreignisms. migration from one science to another. Incorporated. Angela (2007). 107 . 1996 (MDL) ABSTRACT Professional or amateur English and American lexicographers have taken steady interest in the study and popularization of eponyms. Galaţi 17-18 spetembrie 2008. ethical problems). translation difficulties and last but not least. Since English eponyms have been the topic of 50 paperback and electronic dictionaries. Galaţi: Galaţi University Press. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrânceanu. Collins English Dictionary. mainly created in specialist vocabularies which gradually integrate in the word stock. Virginia. This paper originates in a larger project intended to cover a wide range of aspects regarding eponyms (suc as their creation and popularization. Actele conferinţei internţionale Lexic comun/Lexic specializat.). Glasgow: HarperCollins Publishers (= CEDM) * * * Merriam-Webster’s Dictionary of Law.

Menţionăm că realizarea unui sau altui sens depinde totalmente de anturajul în care elementul lexical respectiv nimereşte. ca un fenomen static. atunci identificarea sensurilor cuvântului. subiectivi. 5) fig. zgomot produs de o mulţime gălăgioasă. Universitatea Liberă Internaţională. Astfel. Şi care 108 . lucru de mare preţ. Fiecare dintre aceste sensuri se realizează de sine stătător. A se confrunta. În afara contextelor. 3) care nu se încadrează într-un întreg. Şi dacă prezentarea conţinutului semantic al cuvântului în dicţionare depinde de tipul acestuia. Acestea mai sunt numite în literatura de specialitate variante lexico-semantice. (despre oameni) a fi stăpânit de emoţii puternice evidente. ale substantivului sabat: 1) zi de sărbătoare la mozaici şi la unele secte creştine stabilită sâmbăta. cuvintele polisemantice nu prezintă decât o totalitate de sensuri cu o anumită legătură semantică între ele. 3) linie gradată pe care sunt reprezentate în mic distanţele reproduse pe o hartă sau pe un plan.Ana VULPE. 2) (despre ape) a se agita puternic şi zgomotos. (despre sentimente. identificarea sensurilor 2. strălucitor din care se fac obiecte de podoabă. agitaţie frenetică. adică la nivelul vorbirii. neafectând integritatea semantică a cuvântului. adică ceea ce stă la baza acestora. 2) care durează puţin timp. de exemplu. unite prin chingi orizontale scurte. totalitate care este oglindită în dicţionare. 2) fig. Procesul privind interpretarea lexicografică a structurii semantice (adică a ansamblului de sensuri) a elementelor lexicale polisemantice e necesar a fi realizat În trei etape succesive. descrierea conţinutului semantic al acestora. care este dinamic prin esenţă. galben. Republica Moldova POLISEMIA LEXICALĂ DIN PERSPECTIVA PROBLEMELOR DE LEXICOGRAFIE Prin polisemia lexicală tradiţional se înţelege capacitatea cuvintelor de a dispune de mai multe sensuri. precum şi clasificarea lor ulterioară. 3) fig. 4) fig. polisemia „se consumă”. Însă în procesul de descriere a cuvintelor polisemantice în dicţionare lexicograful întâmpină anumite dificultăţi generate de faptul că el este nevoit să trateze fenomenul polisemiei lexicale. În cazul multor cuvinte polisemantice legătura de sens este mai voalată. De remarcat că legătura dintre sensuri. Asemănarea funcţiei stă la baza sensurilor substantivului frână: 1) dispozitiv pentru micşorarea vitezei sau pentru oprirea unui vehicul. Pentru sensurile verbului a clocoti comun este felul de manifestare. şi anume „în clocot. nu poate fi stabilită întotdeauna la fel de uşor. Polisemia ca fenomen lingvistic există doar la nivelul limbii. (despre activităţi) a se afla în deplină desfăşurare. puternic”: 1) (despre lichide) a fierbe cu clocote. ceea ce uneşte sensurile cuvântului aur: 1) metal nobil. factor care zădărniceşte desfăşurarea unui proces sau a unei acţiuni. sensurile adjectivului volant: 1) care se deplasează dintr-un loc în altul.) a se manifesta puternic. Calitatea este. spre exemplu. gânduri etc. clasificarea sensurilor identificate 3. 2) fig. Chişinău. În vorbire cuvântul apare cu un singur sens. Acestea sunt: 1. oarecum. 2) fig. 2) element al unei construcţii constând dintr-un şir de trepte. adică în afara vorbirii. Ilustrăm această teză prin câteva exemple. unite printr-un pivot semantic. adică de factori. trebuie să se bazeze pe criterii absolut obiective. în cazul cuvântului polisemantic scară comun pentru următoarele sensuri este asemănarea de formă a obiectului denumit: 1) dispozitiv format din două bare paralele.

sunt acestea? Sunt mai multe. economice cu alte ţări. etapa identificării spectrului semantic al cuvintelor polisemantice trebuie începută prin analiza unei totalităţi de contexte în care apare unitatea lexicală dată. deoarece de multe ori diferite sensuri pot fi traduse prin unul şi acelaşi cuvânt. precum şi sensurile noi ale următoarelor cuvinte existente: catalizator (cu sensul de “ceea ce grăbeşte desfăşurarea unei acţiuni. marketing. dat fiind faptul că anume acestea sunt foarte receptive la schimbările în limbă. sistematizării lor. Mai mult decât atât. demonstrându-şi astfel utilitatea. nu se încadrează în sistemul limbii şi n-au căpătat statut de independenţă în limbă. al traducerii. antonimiei. precum şi din cadrul diferitor emisiuni de la radio şi televiziune. Drept rezultat. fiindcă are la bază aplicarea parametrilor combinatorici ai cuvântului. stabilirea capacităţii combinatorii şi a frecvenţei acestora. sociale. generată de dezvoltarea continuă a vocabularului. Prima explicaţie – cea obiectivă – este că dicţionarele chiar şi cele mai recente. amintim afirmaţia academicianului N. printre care criteriile sinonimiei. cu procesul de integrare europeană) ne-au impus o examinare atentă a faptelor de limbă. lexicograful este obligat să cerceteze atent şi faptele de limbă din paginile unui număr impunător de publicaţii periodice. se realizează în vorbire. Remarcăm. Odată cu apariţia noilor cuvinte şi sensuri apare şi problema depistării. care. nu reuşesc să înregistreze toată avalanşa de cuvinte şi sensuri. orice lucrare lexicografică. cu extinderea relaţiilor culturale. cel puţin. Această neconcordanţă poate avea o dublă explicaţie. de fapt. că deseori spectrul semantic astfel determinat se deosebeşte cantitativ de cel fixat uneori chiar şi în cele mai complete dicţionare. funcţionalitatea şi modernitatea şi devenind accesoriu de lucru cu adevărat preţios. la întocmirea registrului. cu ajutorul contextului poate fi determinată structura semantică a oricărei unităţi lexicale. respondent. Or. obţinem totalitatea de sensuri care alcătuiesc spectrul semantic real al unui cuvânt. Traducerea nici ea nu poate fi considerată un procedeu universal. sponsor. fără excepţie. desigur) noile formaţii lexicale. Printre acestea erau şi cuvintele noi: brifing. lucru ce necesită. deoarece nu toate cuvintele intră În relaţii de sinonimie şi antonimie. este o lucrare ce reflectă aspectul deja normat al vocabularului. Preocupările noastre privitoare şi la completarea şi sistematizarea vocabularului din ultimii ani (în legătură. din acest punct de vedere. Aşadar. la elaborarea noilor dicţionare. de izvoare de largă popularizare. Aplicarea procedeelor sinonimiei şi antonimiei nu sunt reuşite. utile în toate cazurile. de multe ori se bazează pe materialul dicţionarelor existente deja. mai ales. criteriul contextual etc. Anume din acest motiv alcătuitorul de dicţionare este foarte precaut la introducerea unor cuvinte şi sensuri noi în registru. Numai în felul acesta dicţionarul va include cu promtitudine (şi cu discernământ. întrucât orice sens al cuvântului polisemantic. Şi. În această ordine de idei. din paginile unor publicaţii. neincluzându-le pe acele ce nu sunt adoptate conştient de un număr mare de vorbitori. a unui eveniment etc. după cum se ştie. Corlăteanu precum că dicţionarul „este o carte care niciodată n-a fost şi nu este terminată”. epicentru (cu sensul de „parte esenţială în procesul desfăşurării unor acţiuni. O altă explicaţie – mai puţin obiectivă – este că lexicografia tradiţională (mai ales cea comercială). reiting. Astfel că rămâne factorul contextual. a unui eveniment: catalizatorul reformei). Munca noastră s-a soldat mai înainte (încă prin anii 90 ai secolului trecut) cu alcătuirea unui microfişier ce cuprindea elementele lexicale noi sau sensuri noi ale unor elemente lexicale existente în limbă (neînregistrate nici de cele mai recente dicţionare de neologisme). e unul dintre cele mai adecvate. în special.“: 109 . precum şi cea a descrierii semanticii lor.

Aşadar. „pretenţii” faţă de alte cuvinte şi nu se plasează haotic. tangenţial. lucrând la elaborarea unui dicţionar explicativ. fenomenelor din realitatea înconjurătoare. întrucât aceste “achiziţii” lexicale au avut rezistenţă în timp. anumite „predilecţii”. fără a ţine cont de potenţele lui sintagmatice. facem o muncă ce poartă de multe ori pecetea sterilităţii. acţiuni. întâi şi întâi. maraton (cu sensul “manifestare de binefacere. Aceste constatări ne conduc la concluzia că buna cunoaştere şi respectarea riguroasă de către orice purtător al limbii date a cerinţelor impuse de valenţa lexicală este o condiţie elementară a înfăptuirii cu succes a actului comunicativ. Aceştia 110 . în diferite emisiuni [Onofraş. în majoritatea cazurilor. după cum remarcă prof. epicentrul luptei etc. le-am introdus şi în dicţionar. adică toate aceste îmbinări exprimă formula Vtr. categorial al clasei de cuvinte de care ţine cuvântul dat. în corelaţie cu ansamblul de componenţi semantici care alcătuiesc sensul corespunzător. Tocmai de aceea. depinde în primul rând. însăşi realizarea/nerealizarea acestei posibilităţi e consfinţită. care înseamnă capacitatea unui cuvânt de a se îmbina doar cu anumite elemente lexicale. la elaborarea dicţionarelor de orice tip. 1988: 130). în care îşi găsesc expresie trăsăturile obiectelor. legiferată de valenţa lexicală. Abordând acest aspect. sarcina principală a dicţionarului fiind explicarea cuvintelor. nume în acuzativ). în timp ce forma cuvântului dependent (în cazul exemplelor de mai sus. Căci dacă sub aspectul valenţei sintactice vor fi corecte şi admisibile atât îmbinările de tipul a construi o casă. este determinată în exclusivitate de raporturile logico-obiectuale existente realmente între obiecte. Or. şi în special a celor normative. recomandată de un organ oficial (în scopul ameliorării unei situaţii): moratoriu asupra experienţelor nucleare) ş. De aici şi caracterul mai riguros şi mai abstract al valenţei sintactice în raport cu cea lexicală. de necesităţile obiective de fixare prin limbă a noilor valori materiale şi spirituale. Ne-am încumetat şi le-am prezentat. e reglementată de valenţa gramaticală. despre valenţa sintactică şi cea lexicală a acestor unităţi lexicale. contextul constituie un indicator esenţial al sensului cuvântului. mai întâi într-un articol de revistă. se impune. determinând sensul cuvântului doar în raport cu obiectul sau cu noţiunea exprimată. După cum s-a menţionat mai sus. cu definiţii. e necesar să se ia în considerare acest lucru. A. Un cuvânt atrage alt cuvânt. şi ai celor polisemantice. căci. „gusturi”. radiofonică. Cuvintele manifestă. Ciobanu. iar prin aceasta şi indicarea regulilor de utilizare a lor. pe atunci în premieră. iar valenţa lexicală. dar nu pe oricare. de sensul general. aşa cum le-am înţeles din contextele în care erau folosite. în general. necesitatea prezentării riguroase a parametrilor sintagmatici ai sensurilor cuvintelor.a. Astfel.. în special. precum şi posibilitatea apariţiei ei. atunci restricţiile necesare în baza cărora evităm îmbinările alogice gen: a construi o plăcintă. care se desfăşoară în mai multe ore: telemaratonul cu genericul”Să nu uităm de cei mai trişti ca noi”). cât şi a construi o plăcintă sau a citi o rochie. + Nac. fără nici un discernământ. anturajul. din utilizările lor în presa periodică. fiind. de obicei. Aceste înnoiri din limbă au fost determinate. Scopul investigaţiei noastre constă în a releva modul de funcţionare a mecanismului interacţiunii dintre sens şi context cu referire specială la verbele transitive polisemantice. Ele nu au fost doar nişte cuvinte „la modă”. televizată. Vulpe: 40-41]. lângă orişice „partener”. se pot îmbina doar cuvintele compatibile din punct de vedere semantic (Ciobanu. Astfel. Peste câţiva ani. Valenţa sintactică definită prin capacitatea unui cuvânt de a se îmbina cu anumite forme ale unor anumite clase de cuvinte. este nevoie să vorbim. valenţa lexicală a cuvintelor e condiţionată de sensurile lor individuale. moratoriu (cu sensul “suspendare pentru o anumită perioadă de timp a unor activităţi. s-au încetăţenit. totodată.). a citi o carte.epicentrul manifestărilor. a citi o rochie sunt specificate de valenţa lexicală cu caracterul ei extralingvistic.

ba chiar necesară. diferă de la verb la verb. E lucru cert că valenţa lexicală. Atunci însă când sfera valenţei lexicale include cuvinte ce pot fi grupate conform unor teme comune (ca în cazul verbelor de mai sus şi a multor-multor altor). potenţele lexicale. a eclipsa 1) (un astru) a pune în eclipsă. ce ar permite funcţionarea adecvată în actul comunicativ. care. fapt care ne impune concluzia că şirul mare de cuvinte ce exprimă valenţa lexicală vorbeşte despre un spectru semantic larg. evidenţiem că acesta.permit o descriere mai amplă şi mai exactă a lor în articolele lexicografice. Astfel. Referindu-ne la verbul tranzitiv. De exemplu. de plenitudinea lui semantică se poate vorbi doar în cazul combinării lui cu elementele ce denumesc agentul şi pacentul acţiunii. substanţial la ridicarea nivelului cultirii vorbirii. iar cu elemente ce denumesc fraze. verbul. pe de o parte. valenţa fiind unul dintre criteriile lingvistice obiective de delimitare a sensurilor lor. a consuma mult peşte) şi în cele din urmă la „a bea în mod regulat” (de exemplu. 2) fig. precum „a folosi ca hrană” (de exemplu. e dotat cu cele mai complicate şi variate particularităţi sintagmatice. mai ales în cazul verbelor polisemantice. astfel.).condamnaţi etc. după cum se ştie. propoziţii – sensul „a forma după anumite reguli gramaticale”. verbul a construi îmbinându-se cu elemente ce denumesc clădiri. mai bine zis diapazonul ei. elemental lexical şi contextul trebuie să constituie o unitate indisolubilă în procesul de lucru al lexicografului. nemaivorbind de situaţiile când şirul elementelor lexicale ce pot determina un verb îl alcătuieşte un număr limitat (de exemplu: а peţi -. înlesnesc substanţial procesul de însuşire a unei limbi străine. 3) (persoane) a depăşi prin merite. De ехеmplu. De atare indicaţii are nevoie. maşini. când spunem a construi. dar şi în dicţionarele explicative. a graţia -. o propoziţie) a evidenţia prin accent sau prin intonaţie. posibilitatea prezentării ei sistematice în dicţionar e absolut reală. iar şirul mic. pentru unele verbe e aproape imposibil a stabili numărul de cuvinte cu care se pot combina. Astfel. a crea etc. favorizând întrebuinţarea corectă şi contribuind. (lucruri) a pune în umbră. îndeosebi atunci când alcătuitorii lui îşi pun scopul să includă în el maximum de informaţie. case. Observăm că în cazul sensului întâi valenţa lexicală e mult mai largă comparativ cu cea a sensului trei. adică valenţa lexicală presupune o listă nelimitată de cuvinte (de exemplu pentru astfel de verbe ca a face. ca unitate a limbii. cu elemente ce denumesc figuri geometrice – sensul „a desena după o schemă”. a consuma băuturi). Se au în vedere acele indicaţii ce sunt capabile să reflecte semantica elementelor ce complinesc „locurile vacante” de pe lângă verb. a consuma bunuri materiale). întrucât exprimarea lexicografică a valenţelor verbului facilitează tălmăcirea sensului lui lexical. o silabă. apoi ne gândim la alte sensuri.fete. mai întâi de toate. a mustui – struguri. Fixarea potentelor sintagmatice e de dorit. Verbul. iar pe de alta. potenţele sintactice. Informaţiile privind particularităţile combinatorii ale verbului ar putea fi redate adecvat şi compact cu ajutorul unui astfel de mijloc de exprimare a lor care ar oglindi. imediat ne gândim la sensul „a folosi pentru a-şi satisface cerinţele proprii sau pentru a obţine alte produse” (de exemplu. un gând) a scoate în evidenţă. mecanisme denotă sensul „a realiza după un proiect”. că dicţionarul îşi îndeplineşte rolul său primordial. de fapt. ceea ce ar însemna. 111 .). a lua. solicită în mod imperios determinări. De exemplu: a accentua 1) (un cuvânt. după cum se ştie. Indicaţiile privind parametrii combinatorii trebuie să fie aplicate cu rigurozitate într-un dicţionar didactic. Prin urmare. limitat de cuvinte indică un caracter semantic mult mai îngust. 2) (o idee.

În acestă ordine de idei. fiind angajaţi în plenar la realizarea practică a dicţionarelor cu multiplele şi greu surmontabilele dificultăţi implicate de acest proces. Chişinău: Ştiinţa. nr. multiplele probleme ce apar în procesul de elaborare a unui dicţionar explicativ (şi nu numai) pot fi soluţionate. o teorie lexicografică veritabilă nu s-a constituit de îndată. (nemaivorbind despre cei diletanţi – nota noastră). Berejan. Onofraş. punându-se în circulaţie tot mai multe dicţionare “avantajoase” (de regulă. Note lexicale în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. nr. amintim afirmaţia marelui lexicolog şi lexicograf S. ele fiind plasate în zona special destinată articolului lexicografic şi anume sub forma diferitor remarci înaintea definiţiei propriu-zise şi în calitate de material ilustrativ după definiţii. valenţa verbului (adică poziţia obiectului direct) trebuie să rămână liberă în textul explicaţiei (Berejan 1994: 63). După cum remarca prof. menţionăm că este important şi faptul că acestea (adică valenţele) să nu fie încadrate în însăşi definiţia verbului. la valenţa lexicală. din păcate. şi nu al vechimii sensului în organizarea structurii semantice) deseori se observă necoincidenţă. Limba maternă şi cultivarea ei. Or. iar a doua – utilitară (sau comercială). remarcăm că tot la criteriul contextual. 2). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Berejan. S. purtând un caracter curat ştiinţific” ( Berejan 1992: 20). 4). inconsecvenţă. începe să predomine calea utilitară. şi din acest punct de vedere în dicţionare (avem în vedere dicţionarele în care primează principiul uzului. 112 . În zilele noastre sunt două căi de alcătuire a dicţionarelor mari. dacă se respectă anumite cerinţe ştiinţifico-teoretice. Anatol (1988). Situaţia se explică parţial prin faptul că lexicografii profesionali. care susţinea că. Chişinău: Lumina. în continuare succesivitatea lor fiind în legătură directă cu creşterea gradului de determinare sintagmatică. Chişinău: Ştiinţa. nu aveau posibilitate să se ocupe concomitent de generalizări şi teoretizări. nr. Silviu (1992. Berejan. Berejan. ar trebui să recurgem şi în cazul când e nevoie a stabili ordinea prezentării sensurilor unui cuvânt polisemantic în cadrul articolului lexicografic.Referitor la problema redării valenţei verbului în dicţionarele explicative. Silviu (1992. Dicţionarul ca operă lingvistică şi antinomiile practicii lexicografice în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Maria. Revenind la problema privind procesul de identificare a spectrului semantic al cuvintelor polisemantice. iar lingviştii-teoreticieni rareori coborau din sferele înalte pentru a examina detaliat şi în cunoştinţă de cauză procedeele şi metodele utilizate la descrierea lexicografică a limbii” (Berajan 1992: 15). e absolut necesar de a urmări cu atenţie ca în textul explicaţiei să nu nimerească elemente ale contextului. Prin urmare. Una – cu predilecţie ştiinţifică. Vulpe. “editate de firme ce urmăresc deschis profitul) şi mai puţine dicţionare “ce nu au nimic cu profitul. De obicei. Desigur. deşi „în ultimele decenii a apărut un oarecare interes faţă de dicţionar ca obiect ce merită atenţie ştiinţifică. Reinterpretări lexicografice ale unităţilor de vocabular în dicţionarul explicativ (cu privire specială asupra verbelor în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Ciobanu. Chişinău: Ştiinţa. Ana (1991. În practica lexicografică. în special. primele sensuri sunt fixate acelea care sunt mai puţin determinate sintagmatic.2).

it exists just at a language level. 113 .ABSTRACT It is known that polysemy is a result of the meaning changes. i.e. i. The stage of the identification of the semantic spectrum of polysemantic words should begin by analyzing a totality of contexts in which the given lexical unity occurs. As a linguistic phenomenon. Lexicographical interpretation of the semantic structure of lexical polysemantic elements can be presented as a process formed by three successive stages. : a) the identification of the semantic spectrum. the polysemantic words are not more than a totality of meanings with a certain semantic connection among them. c) the description of the semantic meaning of those in dictionaries. it is necessary to investigate the syntagmatic parameters of it. a totality found in dictionaries. i. i. in their turn. polysemy is “used up”. out of speech. b) the classification of the identified meanings. which.e.e. Out of contexts. In speech the word appears to have one meaning. will find reflection in the dictionary.e.

ou le fait que c’est lié à l’argent (CEC. les gens n’arrivent pas à donner une définition exacte du mot card (tip de cartelă magnetică prin care se pot face plăţi cu mijloace electronice [2]) ou à lui trouver un équivalent. C’est aussi difficile à cause du fait que ce mot s’est installé dans la langue depuis longtemps et qu’il couvre une notion sur laquelle on ne peut donner que des explications ou une définition et moins d’équivalents. card : "carte de credit" . 114 . l’infatuation (plin de el. "bilet" . Par exemple. "îngâmfat" . "cartelă magnetică" . bilet. car elle dépasse le cadre des dictionnaires. Leurs réponses ou bien leurs non-réponses suggèrent le fait qu’ils savent plutôt le domaine dans lequel ce terme est utilisé. tichet. LOCUTEURS VS DICTIONNAIRES Si on trouve plus de recherches sur les anglicismes. "card – bani" . "bani" . nous pourrions classer leur réponses en deux catégories : une sorte de papier. "carton" . imitator. "cec de bani" . plus suggestif. "cartelă ". Nous considérons qu’il est très important. c’est pour cela que nous croyons que les personnes interrogées ont eu des difficultés à lui trouver des équivalents. "fals rafinat" .). les réponses des enquêtés comprennent plusieurs aspects : l’hypocrisie (intenţii neadevărate. "tichet" . Pour chaque anglicisme nous allons énumérer les équivalents proposés par les sujets et en faire une analyse. On ne doit pas oublier “Devenim ceea ce percepem“ : On devient ce qu’on perçoit [1] .Cristina UNGUREANU. "cartelă bani" . Bien qu’ils prononcent fréquemment ce mot. Universitatea din Piteşti LES EMPRUNTS A L’ANGLAIS EN ROUMANIE. es recherches sociolinguistiques visant aussi l’utilisation des questionnaires sont très rares ou presque inexistantes. "legitimaţie" . auprès 117 sujets. l’utilisation et les équivalents des anglicismes tels que déclarés par les enquêtés. dans la plupart des cas. "cupon". Notre enquête en Roumanie. de saisir la perception des locuteurs vis-à-vis des emprunts car c’est elle qui compte. persoana care adoptă cu uşurinţă o conduită nepotrivită doar pt. Donc. "carte de credit / debit" . a fi la modă). quand on est lancé dans une recherche d’envergure et aussi pragmatique. "intenţii neadevarate" . cartonné ou non (cartelă. Généralement. la capacité d’utilisation et l’usage effectif des emprunts par les membres de différents groupes sociaux. "carte personală de plată" . carton. quand on dit card on dit de l’argent. îngâmfat). "mijloc de plată (cartelă) " . "cartelă magnetică cu care se efectuează plăţi". legitimaţie) et moyen de paiement (carte de credit / debit. cupon. "persoană care adoptă cu uşurinţă o conduită nepotrivită doar pentru a fi la modă". snob : "plin de el" . plus compact que snob ça n’existe pas. Nous allons nous concentrer sur l’origine. cartelă magnetică cu care se efectuează plăţi). Bien que l’on puisse trouver plusieurs équivalents. "imitator" . "CEC" . un mot plus court. cec de bani. bani etc. vise les objectifs suivants : la compréhension. la prétention (persoană pretenţioasă). spécialement après 1989 en Roumanie. "persoană pretenţioasă" .

"orientare". "priveşte" . "prezentare" . « faire des plans. Clair. On observe donc de ce que nos enquêtés déclarent que ce mot renvoie à toute une gamme d’aspects : un nouveau visage. Un point à souligner est que les locuteurs font une confusion entre le mot top et les syntagmes qu’il constitue : ex : top secret. des vêtements. porte souvent le nom anglais de design. "ierarhie valorică". Les réponses des sujets envisagent les aspects suivants : l’idée d’être le(s) premier(s) (primele locuri. "alegere" . "consiliere" . de classement (clasament. puternic). ful [3]: "plin" . des modèles ». "a fi primul". d’un objet. probă. casting: "selecţie" . Les témoins ne trouvent que trois équivalents. "frumuseţe" . d’un meuble. C’est donc un créateur spécialisé dans le design. "probă" . avec sa fonction. "aranjament". Top vient en roumain avec une signification nouvelle : classement qu’on ne trouve ni en français ni en anglais. de la carrosserie automobile. "imagine" . concours (concurs. "grafician". "secret" . "ţinută" . "sătul". "preselecţie" . en roumain il est assez récent. Nous soulignons que l’anglicisme circule parallèlement avec les trois équivalents déclarés. "modelator". "artist". c’est un américanisme qui signifie « spécialiste du design ». "puternic" . "primele locuri" . "creator de linie în modă". "distribuţie" . "aranjare" . "interviu". Le dérivé anglais designer a le sens de « dessinateur ». "creator". interviu). a fi star. pas forcément le meilleur. distribution. preselecţie). "o noua formă". pe primul loc. "desenator". raison pour laquelle les locuteurs ne le connaissent et ne l’utilisent pas trop. "în vîrf/sus" . mais essentiels. in virf/sus). sus).top : "vârf" . A la différence du français où ce terme est entré depuis longtemps (1982 dans les dictionnaires français). et non pas à la seule mode vestimentaire comme on a la tendance de le percevoir en roumain. 115 . "proiectant". look: "înfăţişare" . "arhitect". primul. "primul". ierarhie valorica. "podium" . "complet" . concis et court. on voit que les équivalents proposés par les Roumains sont presque similaires à ceux présentés par les Français ce qui prouve que dans les deux langues l’anglicisme est sorti de sa sphère d’origine. designer: "creator de modă". "a fi star" . "pe primul loc" . "modist". "artist plastic". aranjare et şedinţă foto. "decorator". Les équivalents de nos sujets renvoient à : sélection (selecţie. "pictor". d’être fameux (podium. beauté. une nouvelle forme. "creaţie". "vestimentaţie". "estetic". "clasament" . Le français voit le top model comme le modèle des modèles. "stil" . "haine" . "aspect" . "freză" . tenue. "o noua faţă" . consiliere. ierarhie. a fi primul. "sus" . On remarque aussi une différence entre le top français et le top roumain. Il faut noter que les autres équivalents proposés n’ont rien a voir avec l’anglicisme : orientare. "ierarhie" . Tout de même. "concurs" . Le terme anglais s’applique à toutes sortes d’objet de consommation courante. Alors il semble difficile de trouver un équivalent avec lequel tout le monde soit d’accord. "imagine a frumuseţii". L’esthétique industrielle moderne qui vise à harmoniser les formes et les couleurs d’une machine. style. tandis que le roumain le perçoit plutôt comme un mannequin-vedette. "cum arăţi" . "şedinţă foto" . c’est-à-dire un professionnel qui conçoit des formes nouvelles dans le domaine de l’ameublement. Mais l’emprunt designer en français et en roumain ne vient pas de l’anglais. alegere.

Qu’il soit un créateur (de mode). "responsabil". "director general". "melodiile cele mai tari" . le conseil. "echipa de lucru". "disponibil". "consiliu". un gestionnaire. "conducători". "în timp real". quelque chose lié à la direction. Donc comme déclaré par nos enquêtés. l’imprésario. par extension un hit est de la musique. un décorateur. "angajaţi". l’équipe de travail. Nous signalons le fait que les sujets ont aussi proposés des équivalents qui n’ont rien à voir avec le métier mais qui sont plutôt utilisés dans le domaine du design : vestimentaţie (vestimentation). un peintre. "cântece" . les dirigeants. Si le français a réussi à lui trouver un équivalent en ligne qui soit aussi utilisé. etc. "piese de referinţă" . "piese super tari" . "melodie foarte ascultată" . un artiste plastique. "cea mai buna melodie" . selon les sens nuancés par nos sujets. ‘le beau monde’. "administrator". un modeleur. l’équipe de direction. "şef". "contabil". "foarte bun" . "pe linie". des chansons. "echipa de conducere". "primul cântec în clasament" . c’est un hit. "melodii plăcute de mai multe persoane". "indirect". "muzică" . "conectat la internet". "conectat". "organizator". "pe fir în direct". "realizări de succes în lumea artistică" . "pe primul loc" . "oameni". imagine a frumuseţii (image de la beauté). "melodii de succes" . online: "în prezent" . prend en compte le domaine artistique : realizări de succes in lumea artistică) . "antrenor". une chanson en vogue. "în linie". "lume bună". la meilleure chanson. "internet". "melodii de top" . Une remarque importante à faire est que les enquêtés placent ce mot seulement dans le domaine musical (seul un témoin. "ceva legat de conducere". "cântece vechi" .Il est difficile de classer les réponses de nos enquêtés à cause de leur variété. estetic (esthétique). les deux aspects que nous distinguons dans les 116 . hit: "şlagăre" . "piese de succes" . "angajat". "mâna dreaptă". "succes muzical" . "director executiv". "top" . Donc. manager: "director". pe net. "conectat la reţea". "în direct" . D’un côté staff désigne la direction et les cadres supérieurs d’une entreprise : chef. "melodie în voga" . staff: "personal". Comme précisé par les personnes interrogées ce lexème semble strictement utilisé en connexion avec l’Internet. "active". "conducere". "economist". Dès le début il est impossible de ne pas remarquer que les équivalents peuvent se diviser en deux catégories. le roumain fait des efforts mais rien ne correspond (nous l’affirmons car aucun des équivalents proposés n’est utilisé en réalité). un graphiste. "şef". un entraîneur. "conducător". des vieilles chansons. "legatură directă". "melodia anului" . un modiste. ou un architecte il est toujours un créateur et le dénominateur commun de tous ces équivalents est l’art. Il s’ensuit qu’une chanson très belle et à succès. De l’autre côté par extension les employés. "echipa". "valori" . D’ailleurs ils font une confusion et ils proposent même des termes comme internet. le personnel. "jocuri" . un dessinateur. "colectiv". la chanson de l’année. la direction. "echipa tehnică". "liber in circuit". le directeur. "succese" . "repede (transmis)". le manager peut bien être le patron. L’organisation et la gestion font appel à des techniques modernes qui n’ont plus guère de rapport avec les méthodes anciennes qu’englobe le terme management et le substantif manager. "pe net". "director coordonator". "impresar".

donc à technologie nouvelle. "super" . "oprire" . "care se poartă" . Il est donc difficile de définir cet état (spécialement pour les appareils électroniques) d’autant plus que cette commande n’existait pas chez nous jusqu’il y a quelques années. pe primul loc. melodie în vogă. une ligne d’évolution. "pregătit". piese de referinţă. "pijamale de noapte" . "e marfă! ". "închis" . "repaus" . e cool: "arată bine! ". "program mai lung" . "noutate" . oprire. nu e aprins) ou à l’état de veille (aşteptare. piese super tari. Il y a une distinction à faire ici: d’un côté. stand-by: "fără acţiune" . également une direction. a fi la modă) ou la tendance dans la mode (tendinţă (modă)). et l’idée de valeur (foarte bun. de l’autre côté. "în aşteptare" . "pe pauză! ". "e minunat" . costum sport. "belea". "beton".équivalents sont : l’idée d’une chanson très écoutée (melodie foarte ascultată. "aşteptare" . într-o perioadă convenită (entente entre une banque et un client par laquelle la banque lui accorde le droit d’obtenir des crédits successivement. "pregătire" . et par conséquent ils ont donné des équivalents comme ‘formation’. "evoluţia lucrurilor" . "a sta" . "grozav ". "direcţie". "super" . On voit combien il est associé avec le domaine de la mode (linie de moda actuală. înţelegere dintre o bancă şi client. une partie des interviewés ont parfaitement compris le lexème que nous avons proposé. în aşteptare. les interviewés ont trouvé bien des équivalents parfaitement authentiques. une nouveauté. "e bine! ". ‘cours’. "plăcut" . Selon ce que déclarent nos enquêtés. Avec difficulté les enquêtés ont essayé de trouver un équivalent. "costum sport" . "e marfă" . "linie de moda actuală" . Ce n’est pas facile. "a fi la modă" . "tendinţă (modă) " . Il faut noter que le terme jocuri (jeux). "e la modă! ". "pregătitor" . "orientare" . (la aparatele electronice) indicaţie de stare între închis şi deschis ((aux appareils électroniques) état de veille d’un équipement). avec le même pouvoir de suggestion et avec la même intensité. Pourquoi ? Le MDN nous explique : 1. pe pauză. Toujours comme en français. după nevoi. "este bun" . "orientare" . "e mişto". ‘orientation’. "stagiu de pregătire" . "pe loc" . en fonction des besoins. melodia anului. "nu e aprins" . "pauză" . "curs" . "e deosebit" . "pe fază". proposé par un enquêté n’est pas du tout l’équivalent du hit. une autre partie a compris le terme comme trening qui veut dire toute autre chose c’est-à-dire ‘vêtements de sport’ (adidaşi. potrivit căreia banca acordă acestuia dreptul de a obţine credite succesiv. îmbrăcăminte sport). "specializare" . "cel mai tare". La difficulté de trouver un bon correspondant peut être saisie dans les équivalents qui renvoient ou à l’état de fermé (închis. trend: "tendinţă" . ‘préparation professionnelle’. "e tare" . dans un délai convenu. top). acception nouvelle. Pas forcément utilisé. "e şic" . "marfă" "super" . c’est une tendance. "atitudine admirativă" . "îmbrăcăminte sport" . trend est à peine connu par nos témoins qui s’efforcent de lui proposer des équivalents. "adidaşi". "e tare/ beton" . ) 2. Le mot ne vient pas. repaus). succese. "linie de evoluţie" . melodii plăcute de mai multe persoane). "în pas cu moda ". pauză. "stop" . "instruire" . Il faut noter que les sujets ont proposé des équivalents seulement pour le deuxième sens du terme bien qu’ils soient tous les deux utilisés en roumain. une orientation. "nemaipomenit" . "e frumos! ". "formare". "pregătire profesională" . La confusion 117 . ‘spécialisation’ . "mersul". training: "antrenament" . la différence étant peut être d’âge et de génération.

sens légèrement différent. 1. "susţinerea unei idei. "acţiune de cunoaştere şi susţinere" . 10. une plaidoirie favorable etc.2% ne reconnaissent pas de différence sémantique. "reclamă favorabilă" . "a face reclamă". donc il ne s’agit pas forcément de politique.3% ne se prononcent pas et 3. Bien qu’on ressente ce qu’il signifie. à peine les enquêtés arrivent à lui donner une définition. Les gens qui confondent ne font en fait. "grup de presiune pentru a influenţa votul" .4%) ne donne pas de réponse . 1. a) Environ 86.1% ne savent pas et le reste (3. le couple OK. sens bien différent et je ne sais pas. 88. Alors.4% ne donnent pas de réponse. 5. b) Dans le cas de business . "publicitate" . Si on regarde le dictionnaire. muncă. une réclame favorable. Nous allons traiter ensemble toutes les paires de mots. soutenir quelqu’un. "politică favorabilă" . lobby: "recomandare" . d) On enregistre 72. "publicitate pozitivă" . personne ne voit un sens bien différent entre les deux lexèmes. 7% ne répondent pas. pour tout simplement signifier une recommandation. 5.1% ne répondent pas. il est facile de constater que le terme a bien élargi sa sphère. une publicité.1 % considèrent que les deux mots ont des sens légèrement différents tandis que 1.bine obtient un pourcentage de 93. ce qui nous fait croire que l’anglicisme est trop peu connu par les locuteurs . e) Dans le cas des lexèmes fashion – modă 63.4% est enregistré par ceux qui ne savent pas. 8. c) Sans enregistrer la plus grande conformité sémantique.1% défendent une opinion contraire en saisissant un sens légèrement différent entre les termes .6 % reconnaissent un sens légèrement différent de chaque terme .3% sont d’accord avec la conformité sémantique des lexèmes job . persoane" .s’est produite à cause du fait que les deux termes se prononcent presque pareils : [treiniŋ] vs [treniŋ]. "publicitate" . par contre 3.3% expriment dans leur réponses que le champ sémantique de l’anglicisme est un peu différent de l’équivalent roumain. en faisant ressortir les caractéristiques et les constats qui nous intéressent.slujbă.afaceri. Nous signalons au lecteur l’effet humoristique que produit l’équivalent proposé pijamale de noapte (pyjama de nuit) (nous croyons que le sujet utilise le même terme trening pour les vêtements de sport et de nuit).2% de sémantisme identique parmi les locuteurs .4% voient un sens bien différent des termes .7% attribuent aux lexèmes un sens bien différent . si les enquêtés remarquent une différence de sens entre les deux mots. La question (Y-a-t-il une différence de sens entre les mots suivants? Mettez une croix dans la case choisie !) a pour but de constater si les champs sémantiques des couples de mots (anglicisme – remplaçant roumain) sont ressentis comme identiques ou par contre. 5. qu’une petite erreur d’orthographe ou de prononciation. Nous soulignons le fait que les interviewés ont eu le choix entre sens identique.7% croient que les champs sémantiques de ces deux mots sont bien différents . "linguşire" .5% pensent que leurs sens sont un peu différents et seulement 1. Il faut donc noter que le même mot anglais a été emprunté sous deux graphies différentes. "promovare". avec deux sens différents. 118 .6% pour l’égalité sémantique de a face shopping et de a face cumpărături. le terme lobby est « grup de presiune perfect organizat care încearcă să influenţeze legislaţia şi politica guvernamentală a unui stat » (un groupe de pression parfaitement organisé qui essaie d’influencer la législation et la politique gouvernementale d’un état). "pledoarie favorabilă" . 5. un assez gros pourcentage 21. 10.9% des personnes interrogées voient une identité sémantique tandis que 2.7% ne donnent pas de réponse.

2%) de toutes les paires de lexèmes concernant le fait que les témoins ne savent pas répondre : cela prouve que les gens ne connaissent pas la signification de deadline et par conséquent ils ne peuvent pas apprécier la différence ou la ressemblance sémantique avec l’équivalent roumain . Florin. 3. Est-ce que ces réponses renvoient au fait que les locuteurs ne connaissent pas la signification de l’anglicisme entertainment ? Seulement 47% y voient une identité de sens tandis que les autres voient ou un sens légèrement différent (8. un sens légèrement différent est ressenti par 8. la non réponse est trouvée dans 6. moins de la moitié (41.9%. de même le gros pourcentage de ceux qui ne savent pas quoi répondre 17. m) Dans notre dernier exemple 87. h) La moitié de nos interviewés considère que make up – machiaj ont un sens identique . Iaşi: Institutul European. 2003. l) Le plus haut taux concernant l’identité sémantique est enregistré par les lexèmes boss – şef (94.8% des cas.1% ne répondent pas. 2002. dans un pourcentage infime (0. 12% y voient un sens légèrement différent tandis que 3. Marele Dicţionar de Neologisme. Bucuresti [3] En roumain l’anglicisme s’écrit avec un et rarement avec deux L 119 . ces chiffres reflètent aussi l’état actuel d’utilisation des emprunts dans la presse. mais 10. un gros pourcentage 28.4% des témoins ne voient aucun écart sémantique. k) De nouveau les lexèmes entertainment – divertisment enregistre une méconnaissance des réponses par 34.planificare 68.3% sentent que le sens est légèrement différent entre les deux . 5. 6 [2] Marcu.9%) considère les deux lexèmes comme égaux sur le plan sémantique . 5.9%) ces mots ont des sens très différents .7% considèrent que les mots ont des sens bien différents . cette fois-ci seulement 0.9% ne savent pas et 1. Editura Saeculum I. un sens bien différent (1.2% est enregistré par ceux qui ne savent pas ce qui prouve que l’anglicisme n’est pas utilisé par les locuteurs . Tous ces chiffres fournissent un indice utile pour mesurer la compétence lexicale ou néologique d’usagers de la langue face aux emprunts. NOTES [1] Rachieru. les non réponses sont dans une proportion de 0.4%) .6%) . ni ne les emploient.5% ne reconnaissent pas de différence sémantique. les autres 16.4% ne répondent pas.5%) ou un sens bien différent (3.. la majorité des 117 enquêtés comprennent les mots proposés mais moins de ces sujets disent utiliser aussi ces mots.4% déclarent voire un sens un peu différent .3% ne savent pas répondre et 3.9% un sens bien différent . juste 3. 3% .9%) . 15. Autrement dit. 10.1% se mettent d’accord sur l’identité sémantique des lexèmes look – stil. Globalizare şi cultură media.2% ressentent les deux lexèmes show/ şou – spectacol comme identiques sur le plan sémantique.2%. i) Quant à la comparaison deadline – termen limită on a enregistré le plus haut pourcentage (40.4% ne donnent pas de réponse. les autres indiquent un sens légèrement différent (7.7%) ou ils ne savent pas (2.f) Pour le couple planning .1% ne donnent pas de réponse.1% indique que l’anglicisme n’est pas trop utilisé par nos enquêtés . g) Dans le cas de star – vedetă 79.5% et un sens bien différent par 4. imagine. Il est encore significatif de constater qu’une partie du total des enquêtés ne comprennent pas les mots proposés. p. j) 70. 0. O. Mais d’autre part.9% ne donnent pas de réponse. Selon les résultats de notre enquête.7% ne répondent pas. Adrian Dinu.4% saisissent un sens légèrement différent dans le couple et 0.4% trouvent que leurs sens sont bien différents .9% ne savent pas répondre et toujours 0.2% indiquent de petites différences de sens entre les lexèmes tandis que 1.7%). nombre d’anglicismes créés dans la presse ne sont pas toujours utilisés ou même compris par les locuteurs.

Adrian Dinu ( 2003). www. ulaval. Paris : Nathan Lemieux. Globalizare şi cultură media. (1992). to see the way they consider and use the loanwords. Le Questionnaire. to notice if they perceive differences of meaning between pairs of words (loanword versus equivalent) and to discover their attitude towards the loanwords. It is an approach whose aim is to reveal the level of knowledge of the English loanwords by the speakers. to observe if they know or are able to propose equivalents when using these loanwords.RÉFÉRENCES Rachieru. L'enquête et ses méthodes : le questionnaire. com. François. André. Roy. ca ABSTRACT This article presents the results and the analyses of a sociolinguistic survey under the form of questionnaire we carried out in Romania on 117 interviewees regarding the English loanwords and their potential equivalents in the target language. 120 . Iaşi: Institutul European Singly. Jacques.

SEMANTICA 121 .

122 .

patrulaterul roşu. politică şi sport. cămaşă neagră. cuvintele şi sintagmelor cromatice se folosesc frecvent. Cu siguranţă oricine poate repera în comunicarea orală sau scrisă în limba română o serie de cuvinte şi sintagme cromatice care aparţin unor domenii de interes diferite. Les Verts în Franţa sau The Greens în Marea Britanie) are ca scop redeşteptarea interesului pentru problematica ecologistă…” (www. cu originea în mass-media. 19 februarie 2008. se generalizează şi. Numărul relativ mare al domeniilor în care apar poate constitui dovada unei anumite dinamici a lexicului cromatic în limba română. consultat 10 iunie 2009). verde. 27 martie 2007. de la alimentaţie. menţionând sensul fiecăruia dintre ele şi indicând lucrările lexicogafice în care sunt înregistrate. (4) portocalii — Democrat-liberalii (membrii partidului PD-L în România. băiat cu ochii cenuşii. materialul analizat este unul limitat şi prezentarea tratează doar câteva aspecte ale dinamicii lexicului cromatic în limba română. uneori. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“. iar dacă sunt. cu precizarea că materialul utilizat este preluat de pe diverse site-uri şi publicaţii online. pe care de altfel nu le-aş putea argumenta până la capăt. vot alb. buletin alb. Rămâne de văzut care este statutul cuvintelor şi sintagmelor cromatice în lucrările lexicografice româneşti. roşu.partidulverde.ro. consultat 10 iunie 2009). 1. multe dintre ele reflectă o modă lingvistică. mai mult sau mai puţin cunoscute: (1) Partidul Verde — Partid politic: „Partidul Verde. cartonaş galben. În domeniul politic. În lucrarea de faţă voi avea în vedere numai două dintre aceste domenii.ro.ro. lista aceasta rămânând practic deschisă. relaţia dintre acestea caracterizându-se la nivel lingvistic şi prin preluarea unor sintagme de la un domeniu la altul.gardianul. Fără îndoială. (2) verzii europeni —Despre orientările politice ecologiste. printre care şi cel politic: băiat cu ochii albaştri. firul roşu. numit astfel la unison cu partidele frăţeşti din alte ţări (Die Grünen în Germania. Iaşi DINAMICA LEXICULUI CROMATIC ÎN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ 0. dacă sunt înregistrate sau nu. Unele pot fi preluate intact sau cu modificări în celelalte domenii de activitate din societatea românească. pe urmă aş susţine că realitatea extralingvistică îşi dobândeşte o anumită identitate tocmai prin culoare. cămaşă roşie. şi anume domeniul politic şi domeniul sportiv. portocalii din Ucraina): „Kievul şi Bucureştiul au probleme pentru că portocaliii de-o parte şi de alta sunt de « culori » prea diferite…” (www. (5) roşii — Social-democraţii. acolo unde este cazul. Jocul politic şi jocul sportiv au foarte multe în comun. consultat 15 iunie 2009). atunci cu ce accepţii. mă rezum totuşi la perspectiva lingvistică asupra culorilor pe care mi-am propus să o abordez în această lucrare. Fără a intra în abordări de ordin filozofic. Propun în continuare alte exemple. cele mai mediatizate la ora actuală în societatea românească. (3) verzii — Adepţii mişcării ecologiste: „Verzii europeni vor să-şi consolideze poziţia în Est” (www. (6) trandafirul roşu — Simbolul adoptat de partidele social-democrate sau socialiste europene. cămaşă verde. semestrul alb. 123 .cotidianul.Silvia Nicoleta BALTĂ. sunt înregistrate în dicţionare. cu accent pe analiza semantică. brun. preluând şi dezvoltând cercetările anterioare. cec în alb. Cum ar arăta lumea fără culori/culoare? Mai întâi aş spune că lumea fără culoare nu există. Florica Dimitrescu (2003: 51-52) a abordat această problematică şi a propus o listă de cuvinte şi sintagme cromatice din mai multe domenii. biologie şi vestimentaţie până la economie. zonă gri.

. azzur.prosport. (8) cartonaş roşu — Sancţiune: a) „Fraza cheie a discursului său a fost că « Traian Băsescu este un jucător care a primit cartonaş roşu din partea Parlamentului. pentru că nu a respectat regulile jocului. (17) tricoul alb (cu buline roşii) — (ciclism) Tricou de culoare albă (cu buline roşii) purtat de ciclistul (sau ciclistul) cu cele mai multe puncte obţinute pentru cele mai dificile ascensiuni în Turul Franţei. atât din fotbal.) roşii: pârtii medii (. (12) pârtii verzi/ bleu — (ski) Pârtiile cele mai uşoare. vişiniu. (16) tricoul verde — (ciclism) Tricou de culoare verde purtat de liderul (sau liderul) din clasamentul sprinterilor în Turul Franţei. (10) tricolorii/ tricoloarele — (fotbal. Vanghelie – revoluţia gramaticii”.egirl.md. (15) tricoul galben —(ciclism) Tricou de culoare galbenă purtat de liderul (sau liderul) clasamentului general în Turul Franţei.. titlul unui articol (www. squadra azzura.) în componenţa Consiliului Suprem de Securitate. 14 octombrie 2008.. (9) cartonaş galben — Sancţiune: „« Motivaţia electoratului pentru promisiunile neonorate este una foarte simplă.. Marian Lupu. la Madrid. cartonaş roşu.. pentru că are o funcţie pe care n-o merită.ziardambovita. României etc.) Echipă reprezentativă românească din diverse ramuri sportive.ro. roş-albastru. cel al sprinterilor. tricoul galben de învingător al Turului ciclist al Franţei 2006. pe care n-a onorat-o şi care trebuie să rămână în afara jocului »” (www. (18) tricoul roşu – (ciclism) Tricou de culoare roşie purtat de liderul (sau liderul) din clasamentul spriterilor în Turul României: „Cea de-a 44-a ediţie a Turului Ciclist al României şia desemnat primul purtător al Tricoului Galben (…) El a fost urmat de românul Marius Petrache care a devenit totodată şi primul purtător al tricoului Roşu. consultat 10 iunie).) unele zone din Elveţia nu au pârtii de culoare neagră. un cartonaş galben pe 7 iunie pentru actuala guvernare. consultat 15 iunie 2009).. 16 octombrie 2007.ro. nu a fost inclus (.) Tricoloarele vor mai înfrunta în cadrul grupei B echipele Germaniei şi Suediei” (www. 1 iunie 2009. Pe locul trei a ajuns germanul Arne Hinrichsen.hotnews. lanterna roşie.revistapresei. consultat 10 iunie 2009). (11) lotul tricolor — (fotbal.(7) revoluţia roşie — Revoluţia socialistă: „Geoană anunţă revoluţia roşie. 16 octombrie 2007. lupii galbeni. câinii roşii. consultat 15 iunie 2009). verzi. consultat 9 iunie 2009). consultat 26 iunie 2009). Câteva exemple sunt preluate din lista de mai sus.azi.sport365. 2..ro. (19) tricoul roz — (ciclism) Tricou de culoare roz purtat de liderul (sau liderul) clasamentului general în Turul ciclist al Italiei: „Liderul clasamentului general din Turul Italiei este răsplătit cu un tricou roz. alb-roşii. Adaug acestei liste şi alte exemple identificate online.: „Spaniolul Oscar Pereiro a primit oficial luni. Acest evident cartonaş roşu arătat de şeful statului speakerului şi trimiterea celui din urmă pe tuşă tocmai cînd jocul devine mai interesant a dat naştere mai multor presupuneri şi speculaţii”. În domeniul sportiv. galben-albastru. Florica Dimitrescu propune în articolul său din 2003 următoarele exemple. 25 decembrie 2008.ro.) negre: pârtii doar pentru avansaţi (. consultat 12 iunie 2009). şepcile roşii.ro. cât şi din alte ramuri sportive. (www.) Echipă reprezentativă românească din diverse ramuri sportive: „Handbal: România începe cu un meci de gală la Cupa Mondială (.. Motivul este reprezentat de faptul că organizatorul şi sponsorul 124 .sport365. b) „Preşedintele Parlamentului. consultat 26 iunie 2009). însă cele bleu şi roşii sunt un pic mai dificile decât media pentru fiecare tip în parte” (www. toate din fotbal: a vedea roşu înaintea ochilor.. cuvintele şi expresiile cromatice sunt parcă şi mai numeroase decât în domeniul politic.ro. cartonaş galben. (13) pârtii roşii — (ski) Pârtii medii ca dificultate. a declarat europarlamentarul PNL Adina Vălean” (www. alb-vişinie..cronicaromana. primul tricou alb al turului” (www.. alb-albaştri. Cartonaşul galben reprezintă un vot pentru PNL ».ro. Marii Britanii. azzuro.. (14) pârtii negre — (ski) Pârtii pentru avansaţi. pentru începători: „Pârtiile sunt clasificate în 3 culori: bleu: cele mai uşoare pârtii (. 14 mai 2007. deoarece prezintă şi alte semnificaţii decât cele oferite de autoare.” (www. rugbi etc. handbal etc. scor alb.

. care a umplut paharul. . caracteristică care le apropie într-o oarecare măsură de clasa adjectivelor.gandul. Ele îşi dobândesc identitate numai în context şi depind de un anumit savoir comun de cunoştinţe împărtăşit de emiţătorul. pe 1 iulie.ro.com. pot avea fie valoare adjectivală ((1).” (www.). (6). alb-albaştrii vor pleca în Elveţia” (www. Azi.ro. (13). consultat 8 iunie). (23) alb-albaştri — (fotbal) Echipa Universităţii Craiova (Dimitrescu. (25) alb-albaştri – (fotbal) Jucătorii/ echipa franceză AJ Auxerre: „Daniel Niculae îşi va cunoaşte noii coechipieri pe 22 iunie. au un statut aparte în cadrul clasei gramaticale a substantivului. deşi vişiniii se puteau impune cu uşurinţă dacă nu ratau atât de des” (www. Tony. (29) etc. (5). Contextele ideologic. Denumirile pentru culori cu valoare substantivală. se poate constata faptul că denumirile pentru culori în cele două domenii supuse analizei. consultat 9 iunie 2009).. consultat 10 iunie).realitatea.ziare. Fundaşul « roş-albilor » a absentat la antrenamentul de ieri dimineaţă” (www.) « Verzii » au marcat cinci eseuri.ziare. respectiv receptorul mesajului comunicării.prosport.panduriiprosport. (3).info.. iar galben prea puţin »” (www. (26) roş-albi — (fotbal) Jucătorii/ echipa Dinamo: „Deşi spiritele erau deja inflamate la Dinamo după ratarea titlului. cât şi substantivele de culoare din exemplele de mai sus califică o realitate. (33) vişiniu — Fan al echipei Rapidul (Dimitrescu. a recunoscut la finalul meciului cu Pandurii. consultat 9 iunie 2009). când e programată reunirea la Auxerre. 2003: 55).ro. rezultat al conversiunii lexico-gramaticale. scor 1-1. (11). consultat 8 iunie 2009). lucru explicabil probabil prin frecvenţa lor de utilizare..ro. în contextul politic naţional nu mai este atât de des menţionată ca în primii ani de după Revoluţie.net. (12) etc. Evident există anumite grade ale recunoaşterii cuvintelor şi sintagmelor cromatice din domeniile politic şi sportiv. (21) cartonaş portocaliu —(fotbal) cartonaş de culoare portocalie: „Cartonaşul portocaliu oferă o sancţiune mai mare decât cartonaşul galben.prosport. dar mai mică decât eliminarea care se dă la cartonaşul roşu.)..” (www.. Din exemplele mai sus menţionate. Trebuie să-şi învingă oponentul. (27). Apoi. 2003: 55). strâns legată de realitatea extralingvistică..iasi. Aşa se explică de ce sintagma trandafirul roşu. (27) alb-roşii — Echipa Dinamo (Dimitrescu.ro. consultat 15 iunie 2009). Gabriel Tamaş a mai făcut o gafă..prosport. trăiesc un veritabil thriller. consultat 16 iunie 2009). (28) alb-roşii — (fotbal) Jucătorii/ echipa UTA Arad: „Alb-roşii se întorc azi din Antalya [titlul articolului] Stagiul centralizat din Antalya al formaţiei arădene a luat sfârşit duminică seara. (4).) « există anumite situaţii când roşu este prea mult.wordpress. « fanii verzilor » s-au luat la bătaie cu forţele de ordine.. consultat 9 iunie 2009). este deschis 125 acestei competiţii este La Gazetta dello Sport. Atât adjectivele.prosport... (23). (32) verzi — (fotbal) Jucătorii/ echipa Betis Sevilla: „Betis Sevilla a retrogradat.otopeni. (30) albaştri — (fotbal) Jucătorii/ echipa naţională a Franţei/ Italiei: „« Albaştrii » (Azzuri sau Bleus). (7). (22) cartonaş roşu — (fotbal) cartonaş de culoare roşie cu care arbitrul elimină de pe teren un jucător care a comis o greşeală.. 16 octombrie 2007. o dramă. social şi mediatizarea sunt factorii decisivi în impunerea în limbă a cuvintelor şi sintagmelor cromatice din domeniile politic şi sportiv. Lexicul cromatic românesc în cele două domenii analizate este fluctuant în cea mai mare parte. consultata 9 iunie). că echipa lui Sorin Cîrţu a fost mai pragmatică azi.” (www..” (www. toţi. « galben-verzii » şi-au trecut în cont şi o bară la un şut din întoarcere al lui Milisavljevic.. dar doar o victorie în această seară nu le este suficientă” (www. consultat 8 iunie 2009).. 5 iunie 2006.com.moravudevest.dinamo. (. (31) verzi – (rugbi) Jucătorii/ echipa Irlandei: „Echipa de rugbi a Irlandei a avut o misiune facilă la Roma (. (24) alb-albaştri — (fotbal) Jucătorii/ echipa Poli Iaşi: „Mijlocaşul echipei Poli Iaşi.ro. (34) vişinii — (fotbal) Jucătorii/ echipa CFR Cluj: „Pitbull-ul din apărarea lui CFR Cluj. consultat 9 iunie). un ziar italian ale cărui pagini sunt roz” (www. (12). (29) galben-verzi — (fotbal) Jucătorii/ echipa FC Vaslui: „Până la finalul primei jumătăţi. care sâmbătă a marcat primul gol pentru « alb-albaştri » în partida cu Gaz Metan Mediaş.3. deoarece ele nu sunt autonome din punct de vedere semantic. 2003: 55). (20) cartonaş galben — (fotbal) cartonaş de culoare galbenă cu care arbitrul avertizează un jucător care a comis o greşeală.” (www. fie valoare substantivală ((2). Petar Jovanovici.sport365.) Collina a declarat că (..ro. utiştii vor ajunge în ţară.

în unele cazuri. Există totuşi cazuri când acelaşi cuvânt. nici orice alţi jucători/ echipă din campionat. poate fi vorba şi de o alegere motivată (v. nu confirmă această ipoteză. Dacă ar fi să luăm exemplul compusului roşu-mov. În sport. Este vorba mai ales de domeniul sportiv. Verzii. (19)). dar. alegerea termenului cromatic are la bază o convenţie (v. încât se ajunge la un moment dat la suprapuneri semantice. Culoarea sau culorile capătă astfel o funcţie distinctivă. (27)). (15)-(16)-(17)-(18)-(19). lucru vizibil prin împrumuturile care au pătruns în limba română. În lucrările lexicografice româneşti nu sunt înregistrate foarte multe din cuvintele şi expresiile cromatice supuse aici analizei. îi desemnează pe politicienii democrat-liberali şi pe susţinătorii lor. definit în DCR1/2 ca „roşu bătând în mov”. fie de realităţi aparţinând unor spaţii diferite (v. squadra azzura (v. a unei anumite ambiguităţi referenţiale. de care nu se poate face abstracţie. Sintagmele şi cuvintele cromatice din politică şi sport au iniţial statutul unor coduri. aşa cum în sport verzii se opun albaştrilor. (25)). respectiv „roşu care bate în albastru”. cuvintele şi expresiile cromatice se formează pe baza metonimiei/ sinecdocei. (31). Seriile (12)-(13)-(14). Portocalii. (11)). Cât priveşte o posibilă explicaţie a originii lor. În schimb cuvintele şi sintagmele bicromatice (v. Unul şi acelaşi cuvânt cromatic dobândeşte sensuri diferite în domenii diferite (v. (4)) şi verzii (v. fie în materialele folosite în campaniile electorale. ceea ce duce inevitabil la crearea polisemantismului. Alb-albaştri. care nu sunt nici alb-vişinii (jucătorii/ echipa Rapid). azzurii. (29)) sunt din ce în ce mai numeroase. şi anume relaţia de opoziţie graduală a sintagmelor cromatice. Lexicul cromatic se caracterizează printr-o mare deschidere. (30)). cartonaşul portocaliu şi cartonaşul roşu se alfă în relaţie de opoziţie graduală. simplu sau compus. care preia din domeniul sportiv sintagmele cartonaş galben şi cartonaş roşu cu sensurile „sancţiune prin avertizare”. pentru identificarea şi înţelegerea corectă a mesajului. roş-albaştrii sunt jucătorii/ echipa Steaua. sintagmele mai sus menţionate păstrând doar sensul general de „sancţiune” (v. respectiv jucătorii/ echipa de rugbi a Irlandei şi jucătorii/ echipa de fotbal Betis Sevilla. (9)). Sunt bine cunoscute şi recunoscute cuvintele şi sintagmele cromatice les Bleus. în domeniile avute în vedere. repectiv verde. fiind cunoscute şi utilizate de către un număr limitat de indivizi. uneori. În cele mai multe cazuri. fie în echipamentul sportivilor. (23). desemnează realităţi distincte (v. Dintre acestea. (8b). Singurele exemple identificate în dicţionarele 126 . (32)). bi. (14)). (8a)). Este interesant de remarcat faptul că legătura cu extralingvisticul în acest caz se pierde într-o anumită măsură. din doi termeni cromatici primari. atunci alb-albaştrii sau roş-albaştrii ar trebui să ne ducă cu gândul la echipamentul sportiv de culoare „alb care bate în albastru”. (20)-(21)-(22) ilustrează un tip aparte de relaţie semantică. devenite substantive colective. respectiv „sancţiune prin eliminare” (v. Numai că realitatea extralingvistică. Aceast tip de relaţie se păstrează şi în domeniul politic. Portocaliii (v. ultima categorie este mai puţin reprezentată (v. În politică portocaliii se opun roşilor. Cazul acesta ilustrează faptul că limba română este într-o continuă inovaţie şi creativitate semantică. nu mai putem vorbi de o semantică graduală a acestora. Este clar faptul că denumirea echipei sau a jucătorilor acesteia printr-un compus cromatic format. (27)-(28). simpli. Se nasc astfel relaţii de opoziţie cu mai mulţi termeni. (31). (13).inovaţiilor lexicale. (3). lucru care implică în mod obligatoriu. (26). după cum se poate observa foarte clar în exemplul (21). cu trei termeni. de identificare. (26). (10). Sintagmele cartonaşul galben. luarea în calcul a contextului. unde numărul echipelor este relativ mare. 4. Însă. Ele se generalizează pentru că există un anumit interes pentru realitatea extralingvistică desemnată. (4)). (24). cu deosebire în domeniul sportiv.sau tricromatice. (23). Denumirile acestea se datorează de fapt predominanţei cromatice a lui portocaliu. îşi are punctul de plecare în culorile echipamentului lor sportiv. O altă remarcă asupra lexicului cromatic în limba română actuală are legătură cu dimensiunile cromatice exprimate care pot fi cel puţin de trei feluri: mono-. (32)) şi chiar în acelaşi domeniu. (12). nici alb-roşii/ roş-albii (v. Seriile (23)-(24)-(25). fie că este vorba de o realitate internă spaţiului românesc (v. de regulă.

cartonaş galben/ roşu. Florica (1982). permanent deschisă inovaţiilor. se poate spune că lexicul cromatic câştigă din ce în ce mai mult teren. prezent în NDU. litera P (1972-1984). în LL. litera N (1971). Bucureşti: Editura Logos. Pornind de la exemplele şi reflecţiile de mai sus. 5. DCR1 = Dimitrescu. celelalte exemple urmând. p. de regulă. este definit oarecum diferit în cele două lucrări în care apare. sportul nu este practicat doar de bărbaţi. VI. şi femeile au un cuvânt de spus în acest sens. în prima lucrare menţionându-se faptul că este vorba de un termen folosit în politică. VII/ 2. t. DLR = Dicţionarul limbii române (serie nouă). Angela (1996). tricou galben. Dimitrescu. verzii/ partidul verzilor. MDN). Despre culori şi nu numai. Astfel. SCL. DCR2 = Dimitrescu. MDA. mai ales în domeniul sportiv. SCL. Semantică şi lexicografie.consultate (v. 127 . 48 (1-2). câştigătorul etapei precedente. t. cu privire la cuvântul cromatic tricolori/ tricolor. că dicţionarele. cât şi în DEXI. fie de împrumuturi din alte limbi sau de sensuri adăugate cuvintelor mai vechi. Într-un caz substantivul verzii este definit ca „aparţinând mişcării ecologiste” (DCR2). se precizează categoria gramaticală. t.. au şanse mai mari să fie consemante în aceste lucrări. pentru a fi uşor remarcat” (DEXI. să intre la rândul lor în definiţiile lexicografice. t. Despre culori şi nu numai. DCR2 propune un sens mult mai general decât DEXI. DLR. Dicţionare DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române (1998). poate. Creaţiile cromatice. 43-49.)/ tricolor. tricolor „component al echipei naţionale” (DCR1. Ultimul exemplu. Este interesant de observat. 21-33. substantiv masculin. Din cromatica actuală (I). verzii/ partidul verzilor. Şi în domeniul politic apelul la o serie de termeni cromatici pare să ia amploare. Lexicografia şi metalexicografia. cartonaş galben/ roşu. DU. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. este definit ca termen specializat „cartonaş dreptunghiular arătat de arbitru pentru a avertiza sau a exclude din joc un jucător care a comis o greşeală”. Din exemplele propuse în lucrarea de faţă. Cât despre sintagma tricoul galben. unul foarte important chiar. sunt următoarele: tricolori (m. MDA şi DEXI. 364-368. VIII/ 1-5. Florica (1997). 47 (1-6). Florica (2003). DEX). dicţionarele o definesc în mod tradiţional (gen proxim şi diferenţă specifică): „tricou de culoare galbenă pe care îl poartă într-o cursă ciclistă sportivul care conduce în clasamentul general” (NDU) sau „tricou de culoare galbenă pe care îl poartă. indică doar una din aceste forme. Numărul relativ mic al cuvintelor şi sintagmelor cromatice înregistrate în dicţionarele mai noi din cele două domenii supuse analizei ilustrează faptul că. Florica (2002). (10)) pentru a desemnna o echipă reprezentativă din componenţa căreia fac parte numai femei. MDA). Dimitrescu. Cu siguranţă. litera O (1969). reiese faptul că se foloseşte în limba română actuală şi substantivul feminin la forma de plural (v. iar în celălalt „membru al unui partid ecologist” (DEXI). Ceea ce surprinde în cazul celor două definiţii propuse pentru verzi este faptul că între ele există o diferenţă simţitoare. Prin urmare. Bibliografie). DCR2. similar DU. Bidu-Vrănceanu. conferindu-i sensul „echipă reprezentativă românească din diverse ramuri sportive” (NDU. mai ales la pl. litera M (1965-1968). Bucureşti: Editura Albatros. litera R (1975). numai acele creaţii care depăşesc sfera naţionalului. p. Atât în DCR2. t. Un rol important îl joacă în acest sens şi mass-media. Chişinău: Arc & Gunivas. X/ 1-5. 3-4. Angela (1985). Următorul exemplu. VII/ 2. 36 (5). cu excepţia DEXI. 48-63. t. fie definesc doar forma de singular. p. Din cromatica actuală (II). pe parcursul unei etape a cursei. dacă proba timpului şi a modei sociale şi lingvistice. Dicţionar de cuvinte recente. DEXI = Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române (2007). REFERINTE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. nu va fi prea greu de depăşit. Dicţionar de cuvinte recente. lucru care este materializat în limbă prin substantivul tricoloarele. p. în LL. lucrările lexicografice fie pornesc de la forma de plural a substantivului masculin tricolor. vin să îmbogăţească considerabil (să diversifice şi vizual) limba română. IX. foarte puţine la număr. fie că este vorba de formaţii noi din elemente deja existente. Pl. nu toate creaţiile lexicale vor rezista în timp după cum ne demonstrează uneori lucrările lexicografice. După cum se poate constata. litera S (1986-1994).

MDN = Marcu. Bucureşti: Editura Academiei. XII/ 1 litera Ţ (1994). 5 vol. The analysis focuses on 34 internet examples from politics and sport. NDEX = Noul dicţionar explicativ al limbii române (2001). DU = Şăineanu. Bucureşti: Univers Enciclopedic. litera V (V-veni) (1997) şi urm. t. XI/ 1. Ioan Oprea. MDA = Micul dicţionar academic (2001-2003). Dicţionar universal al limbii române (1995-1996). NDU = Noul dicţionar universal al limbii române (2008).t. XI/ 2-3. Bucureşti: Editura Saeculum I. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. Carmen-Gabriela Pamfil. t. 128 . revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. vol.. ediţia a XI-a. litera T (1982-1983). XIII/ 1. it investigates their presence or absence in some Romanian dictionaries. Although many examples of chromatic terms were identified. t. I found out that only few of them are registrated in the dictionaries. O. Firstly. Marele dicţionar de neologisme. Florin (2006). litera Ş (1978). Lazăr. Iaşi: Mydo Center. Bucureşti: Litera Internaţional. Secondly. I-IV. the paper tries to illustrate that there is an important number of lexical creations (words and phrases) which contain chromatic terms. ABSTRACT The present paper attempts to investigate the dynamic of the chromatic lexicon in some of its aspects in contemporary Romanian. Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional.

Poienile Boinei (Cs). Poiana Stoichii (Vr). Cel mai reprezentativ microcâmp lexico-semantic din cadrul terminologiei pădurii este. Poenari (Bt. pădurea a reprezentat singura posibilitate de retragere din faţa năvălitorilor şi de apărare împotriva acestora. din productivitatea elementelor componente. Dealu Poienii (Ab). În Poiană (Bz. Poeniţele (Bz). Sv). Ag. Ot. Poiana Mărului (Bv. Hd. Iş. Un element esenţial în existenţa românilor. Continuitatea populaţiei romanizate în spaţiul carpato-danubiano-pontic.Ana-Maria BOTNARU. cel al numelor de arbori. evident. Poiana Blenchii (Sj). Râpa Poeni (Bn). Poiana Cristei (Vr). Dj. Valea Poenarilor (Ag). Râmeţ-Poieni (Ab). Poiana cu Cetate (Iş). Gj. Sv). Poiana Măgura (Sj). Poiana Nucului (Bc). „Nu câmpul predomina asupra unor vestigii de pădure. Cj. care vine în sprijinul direct al continuităţii. Poiana Negustorului (Bc). Dovadă în acest sens stă. în general. Poienari (Ar. Importanţa unui ansamblu lexico-semantic în vocabular rezultă. Ot. Sb. Poiana Micului (Sv). invocată de unii istorici. Poiana Pietrei (Vs). Vl). vom încerca să schiţăm o corespondenţă între „etajarea“ altitudinală a arborilor şi „etajarea“ etimologică a numelor respective. Poienile (Bz. Giurescu vorbeşte de „retragerea la pădure“2 . Poiana Florilor (Bv). Sj. Valea Poienei (Sv). Poiana Ampoiului (Ab). Poiana Trestiei (Ph). Valea Poenii (Bn.“1 Profesorul Constantin C. Poiana Largului (Nţ). Bt. Vl. dar şi pentru că reflectă pregnant specificul istoriei şi civilizaţiei noastre (stră)vechi. o cercetare etimologică a termenilor arboricoli (cu discutarea etimologiilor controversate şi propunerea unor noi ipoteze de lucru). Poiana lui Matei (Vs). Iş. Poiana Gruii (Mh). Cs. pe de o parte. Hd. Mh. Poiana Humei (Nţ). Poieniţa-Grigoreni (Ag). Poeni (Gj. Poiana Ciorii (Mh). Bc. Vr). Vl). Nţ. după retragerea aureliană nu poate fi argumentată invocând doar dovezile istorice – arheologice sau epigrafice. Poiana Borca (Nţ). Bc. Nţ. Poiana lui Stângă (If). Cs. Gj. Vl). Poiana Teiului (Nţ). Hd. Poeniţa (Vl). Poienile Izei (Mm). este pădurea. Poian (Cv). Poienile de sub Munte (Mm). Il. puzderia de toponime3 derivate de la sau compuse cu „poiană“: Poiana (Ab4. 129 . Pentru o lungă perioadă de timp. ci. Poiana Antii (Sj). Valea Poienii (Ab. Poiana Aiudului (Ab). Gj) / de Sus (Db. Hd. Hd. Poiana Botizii (Mm). Poiana Crăcăoani (Nţ). Poiana de Jos (Db. Poieniţa Voinii (Hd). Terminologia pădurii este un ansamblu complex. Poiana Mare (Dj. Ph). Poiana Lacului (Ag). Poiana Almaşului (Nţ). Bz. Poiana Câmpina (Ph). Poiana Boului (Bc). Tm). de pildă. Poiana Horea (Cj). Nţ. cercetarea materialului lingvistic ne oferă unele indicii preţioase. Satu-Poieni (Vl). Vr). Terminologia arboricolă este importantă şi din alt punct de vedere: ca argument istoric. Db. Vom urmări în acest studiu. Iş). Sv. proverbe. Poiana Lungă (Cs. Universitatea « Spiru Haret ». Poieni (Ab. Nţ. Poiana Fântânii (Dj). Iş. Iş. Poiana Vinului (Sv). Ag. Db. Mş. Sodohol-Poiana (Hd). dimpotrivă. locuţiuni. Poiana Mânăstirii (Iş). Acolo unde sursele istorice tac. printre altele. Poiana Sărată (Bc). codrii cei mari şi nepătrunşi. interesant deopotrivă în sine. Ph). o formulă mai exactă decât „retragerea la munte“. Vl). Tr). iar pe de alta. Poieniţa (Ab. Gj. ca şi în expresii. din capacitatea acestora de a genera cuvinte noi. Poiana Vărbilău (Ph). dar cu deosebire pentru limba română : microcâmpul lexico-semantic al numelor de arbori. Cţ. pădurea. Ph). Poiana Vîlcului (Bz). Bt. Poiana Moţilor (Bh). Mm). Poieniţa Tomii (Hd). Gj. Poiana lui Alexa (Vs). dar mai ales la nordul Dunării. Iş. Păcurile Poenari (Bz). Bucureşti MICROCÂMPUL LEXICO-SEMANTIC NUME DE ARBORI ÎN LIMBA ROMÂNĂ Am ales pentru lucrarea de faţă un segment onomasiologic reprezentativ pentru orice limbă. din pătrunderea lor în toponime şi antroponime. Ciceu-Poieni (Bn). Poiana Comarnic (Ph). era a tot copleşitoare. Iş. Poiana Ţapului (Ph). Poiana Mierlei (Ph). Poienii de Jos / de Sus (Bh). Poiana Porcului (Mm). Fundu Poenii (Nţ). Ar. Bucuim-Poieni (Ab). Poieni-Solca (Sv). Poiana Sibiului (Sb). If. Sv. Nţ. PoieniSuceava (Bc. Gl. Poenile (Vr). Poiana Fagului (Hg).

ele denumind subspecii sau având o circulaţie regională ori populară (mai restrânsă decât a termenilor moşteniţi din latină sau din substrat): gârniţă (gârneaţă) din blg. srb. hleab. (II) derivate cu diverse sufixe – ghindar.. locuinţe. Între numele de arbori. În privinţa lui stejar. mesteacăn din mastichinus. plută din blg. Molikë). unul din latină (arbor. Tisa. tisă din slv. DEX-ul preferă soluţia „etimologie necunoscută“]. supravieţuirea lor este cu atât mai preţioasă şi mărturiseşte despre importanţa extraordinară a pădurii în viaţa strămoşilor noştri daci. Există însă câţiva lichés arboricoli a căror etimologie ni se pare discutabilă.. Gorun. frasin din fraxinus. ţilhă) ar trebui pus în legătură cu latinescul silva. Sâmbovin (sâmbovină). Poienarii de Argeş (Ag). gorun din blg. răchită din blg. Poieneşti (Vs). oţetar. se împart în două subclase: (I) derivate regresive de la numele fructului – castan. DEX. etimologia unor lichés precum hlamidă. alb.). destul de puţine la număr. arţar din arciarium (< acer) [cf. jipan. Poieneşti-Deal (Vs). alb. NDU) consideră că sihlă (silhă. tufan etc. Poieneşti-Ghica (Vs). srb. carpen din carpinus. prin derivare: moale + sufixul –ete. au defrişat suprafeţe împădurite şi au ridicat acolo adăposturi. Kiefer. Sladun. Realitatea lingvistică din prezent trimite la o concluzie de natură istorică : în vechime. Vorba lui Eco : „trandafirul de ieri trăieşte cu numele. . în majoritatea cazurilor. În Transilvania avem unele regionalisme specifice: păhui (o specie de fag) din magh. pin din pinus. tei din tilia. molid (cf. jugastru din *jugaster (< jugum = „jug“). Cum se explică acest fapt ? Mai ales că.. Terenul „smuls“ pădurii a fost utilizat pentru păşunat şi. Numele de arbori moştenite din latină sunt cele mai numeroase (depăşind cu mult numărul termenilor arboricoli împrumutaţi din alte limbi ori creaţi pe teren românesc): anin (arin) din alninus (= alnus). salcie din salix. Poeneşti-Străjescu (Vs). pentru agricultură. zadă din daeda (= taeda). srb. Oamenii au doborât copaci. Poienarii Apostoli (Ph). nici pomeneală de pădure ori poiană în cuprinsul sau în preajma acestor sate. Pagony sau chifăr (o specie de pin) din germ. -is). srb. Cei doi termeni generici – arbore şi copac – sunt moşteniţi. velniş şi zâmbru sunt lichés ai căror origine este necunoscută (cf. -icis. iar celălalt din substrat (cf. NDU. Numele de arbori de origine slavă sunt puţine. paltin din platanus. mai ales. Poienarii Vechi (Ph). foarte multe aşezări umane au fost fondate în cuprinsul unor păduri. slădun din blg. care depăşesc cadrul strict lingvistic al discuţiei. sorb din sorbus. pădurea a dispărut. după părerea noastră: „etimologie necunoscută“ (cf. Sursele lexicografice consultate de noi (DA. -icis. Granica. Poienărei (Ag). ulm din ulmus. Aceasta este soluţia pentru care optează şi autorii DEX-ului. Maždrĕan. mălin. Breth).Schitu-Poienari (Tr). DEX. Dacă cercetăm etimologia numelor de arbori în limba română ajungem la concluzii interesante. Fiind vorba de un termen popular şi regional. Plut. Fonetismul „hl“ indică mai degrabă o sursă etimologică pe filieră slavă (vezi. plop din *ploppus (= pop(u)lus). larice din larix. DEX. Poienarii Burchii (Ph). dicţionarele amintite mai sus oferă două soluţii – ambele nesatisfăcătoare. Pliuto. mojdrean din blg. scoruş etc. termenii din substrat sunt extrem de rari. cer din cerrus. Cu timpul. DA îl consideră „cuvânt străvechi. dar satele au rămas. Cuvintele formate pe teren românesc. Mersin (= „mirt“). Rakita. doar nume ne-au rămas“5. nu ar fi oare mai potrivit să vedem în molete o formă coruptă de la molid? Unele dicţionare (DA. gospodării. În Dobrogea se foloseşte regionalismul mersină („scoruş de munte“) din tc. fag din fagus. La fel şi jep (cf. doar salcâmul este de origine turcească (din salkim). Kopac). de pildă. NDU . hlei etc. PoieneştiMânăstire (Vs). DA. NDU) îl dau pe molete ca fiind format pe teren românesc. de origine preromană. Cum era de aşteptat. corn din cornus. Apropierea semantică de adjectivul „moale“ ni se pare forţată. O altă clasă etimologică este aceea a numelor de arbori moştenite din substrat (având drept criteriu de validare comparaţia cu limba albaneză): brad (cf. alb. probabil celtică“). DA) ori punerea lui în 130 . NDU). Însă legile fonetice ale evoluţiei de la latină la română contrazic această supoziţie.

legătură cu blg. Cărpenaru. plopesc. fără excepţie. Ph). Poiana Teiului (Nţ). Tiseşti. Tisău. răchita. Dealu Teiului (Vl). pin. Prin vechimea. Bc. plopişte. dar şi ecouri interesante în mitologie şi folclor ? Credem că. DEX. brădişcan. Teicioara (Sv). pluta. mesteacăn. sălciniş. molid etc. plopăriş. Tisa Nouă. Teiu-Vărăşti (Ab). de câmpie. sălcică. Numele de copaci împrumutate din limbile slave vecine ori de la alte popoare cu care românii au venit în contact de-a lungul istoriei sunt de găsit mai ales în zonele joase. tisă are şase toponime (Tisa. Teişori (If). toate numele de arbori montani sunt fie din latină. plop(u)şor. brădişte. Cărpinişan. Ot. Făgeţean. Tiseanu). Gârneaţă. Făgeanu. în acest caz. nu doar în partea de sud a ţării. de câmpie şi de luncă : salcâmul. Teişul Nou (Db). De ce ar face excepţie tocmai stejarul. Hd. Mai există un criteriu – funcţional – de departajare a termenilor în cadrul acestui subcâmp lexico-semantic : productivitatea lexicală şi extensiunile în toponimie şi antroponimie. plopărişte. Teiu din Deal / din Vale (Ag). Vl). Cărpiniş. terminologia pădurii în limba română şi nucleul său – terminologia arboricolă – reprezintă un argument forte în favoarea latinităţii vocabularului românesc şi a continuităţii populaţiei romanizate în spaţiul carpato-danubiano-pontic după retragerea aureliană. brădan.) şi cei aparţinând etajului forestier mediu (foioase : stejar. fie din substrat. Acest fapt. Tisău de Sus) şi trei antroponime (Tisan. Făgeţeanu. Făgetean. de pildă). plopă. plopiş. ipoteza substratului nu poate fi ignorată. ci în cele joase. sălcioară. Sau de la „salcie“ : sălcime. Dj. nici argumentul „geografic“ nu sprijină ipoteza etimologiei bulgare : stejarul este un arbore răspândit pe întreg teritoriul locuit de români. brădiniş. Ceea ce demonstrează fără dubiu caracterul conservator şi tradiţional al acestei terminologii populare româneşti. derivate de la „plop“ : plopar. În cazul termenilor arboricoli de origine slavă. Teişoru (Vs). Teiş (Db. Subobrej-Tei (Bv). gârniţa etc. sugerează că migratorii slavi nu au pătruns în zonele montane înalte. plopuţ. brăduliţă . fag. Teişu (Bz. Făgeţel. Vr). Tisescu. Ot). un arbore foarte răspândit. Teioasa (Bt). Nici ecourile în toponimie şi antroponimie nu sunt la fel de numeroase ori de răspândite. Cercetarea etimologiei numelor de arbori în paralel cu etajarea altitudinală a pădurilor noastre duce la o concluzie interesantă : arborii etajului forestier superior (conifere : brad. brădiş. Carpen. Vl). Ag. Sau de la „fag“ : Fagu [Ioan]. Numele de arbori moştenite din latină sau din substrat au familii lexicale extinse. brădău . brădişor. brăduştean. terminologia arboricolă – împreună cu extensiunile ei funcţionale (toponimia şi antroponimia) – reprezintă un segment semnificativ al vocabularului românesc. iar plută şi mojdrean – niciun toponim şi niciun antroponim. If. Sau de la „brad“ : brădănaş. brăduţ. Teiu (Ab. De pildă. plopos. brădet. Adunaţii Teiului (Mh). sălcios.) poartă. Teiul (Vl). Făget. De pildă. Cracu Teiului (Cs). Valea Teiului (Mh). Făgăteanu. Teiuş (Ab. familiile lexicale sunt mai restrânse ori lipsesc (este cazul lui mojdrean sau slădun. Carpeneanul. variate şi expresive. Carpin. Valea Teilor (Tl). În concluzie. La fel şi antroponimele6 de la „carpen“ : Carpăn. brăducean. nume moştenite din latină sau din substrat. brădeţ. gârniţă are asociate trei antroponime (Gârniţă. Teişani (Dj. 131 . brăduleţ. În limba română. Teişoara (Bt). Teiuşu (Ag. Ot. NDU). plopărie. sălciş. Stežer (cf. Făgetan. plopet. bogăţia şi varietatea sa excepţională. Sj). lingvistic şi geografic deopotrivă. Toponimele derivate de la – ori compuse cu – „tei“ sunt numeroase : Tei (Buc). În plus. frasin etc. Carpenişeanu. brăzâşte. brădui. Tisa-Silvestri. brăduşcan. Teii (Vr). având numeroase extensiuni în toponimie şi antroponimie. Gârneţ) şi un singur toponim (Gârniţa – Mh).

(1963). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bolocan. Bucureşti : Ceres. Nicolae A. Iorgu (1983). The study of tree names from various perspectives (etymology. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. “extensions” in toponymy and anthroponymy. Istoria pădurii româneşti (din cele mai vechi timpuri până astăzi). [4] Abrevierile notate între paranteze reprezintă numele judeţelor din România. Istoria pădurii româneşti (din cele mai vechi timpuri până astăzi). Grigore (1983). Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică şi Constantinescu. Bucureşti: Academia Română. Bucureşti-Piteşti: Paralela 45. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. Introducere în istoria limbii române. Iordan.). the author discusses some controversial etymologies of tree names and advances new hypotheses. Iorgu (1963). Brâncuş. Candrea. Bucureşti : Editura Politică. 132 . Bucureşti : Fundaţia „Regele Mihai I“. vol. Craiova : Universitaria şi Judeţele României Socialiste (1972). Grigore (2004). (DA). Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti : Ceres. Iordan. (NDU). Nicolae A. Gheorghe (2002). Constantinescu. Dicţionarul etimologic al limbii române (elementele latine). (DEX). Iorgu (1983). A meaningful relation between the “altitude terracing” of trees and the “etymological terracing” of their names is also underlined. [3] Toponimele citate în acest liché sunt preluate din următoarele surse: Bolocan. 1965 şi urm. Dicţionar onomastic românesc. functional representativeness) allows the configuration of several characteristics which. Densusianu. (1975). Dicţionar onomastic românesc. 90. Bucureşti-Chişinău : Litera Internaţional. Dicţionar al numelor de familie româneşti. The tree names are a solid linguistic argument for illustrating the Latin character of the Romanian vocabulary as well as the continuity of the lichés z population in the Carpathian-Danubian-Pontic territory after the retreat of the Roman army and administration. Sociologia satului devălmaş românesc. H. Toponimia românească. Bucureşti : Editura Academiei RPR. Dicţionarul explicativ al limbii române (1996). Bucureşti: Editura Academiei RSR. H. Noul dicţionar universal al limbii române (2009). Dicţionar al numelor de familie româneşti. on the one hand integrate it and on the other hand individualize it in the Romanian vocabulary. nomina nuda tenemus. p. Bucureşti : Editura Academiei RSR. p. Bucureşti: Univers Enciclopedic. Constantin C. Sunt cuvintele cu care se încheie romanul „Numele trandafirului“. [2] Giurescu. 29. which is one of the most fruitful and interesting popular terminologies in Romanian. Ovid (2003). ABSTRACT The lexical-semantic microfield of “tree names” is part of a greater lexical ensemble: the forest terminology. Giurescu. Craiova : Universitaria. Constantin C. In this article.NOTE [1] Stahl. Dicţionarul limbii române (1913-1949. Vocabularul autohton al limbii române. (1946). (1963). [5] Stat rosa pristina nomine. Brâncuş. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. [6] Antroponimele citate în acest studiu sunt preluate din următoarele surse : Iordan. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. (1975). Ioan-Aurel. Gheorghe (2002). I.

pendant l’Antiquité. de nombreuses approches et explications ont été proposées en rapport avec diverses disciplines et domaines de savoir pour comprendre la nature. Tout d’abord. La métaphore ne figure pas dans le dictionnaire. sur la question de l’implication de la métaphore dans la production du sens et la représentation du monde. ces dernières décennies. Beaucoup d’objets ont reçu une dénomination d’origine métaphorique. Les fonctions des métaphores Les métaphores peuvent avoir plusieurs fonctions : 1) En premier lieu. avec des résultats différents. les sémanticiens modernes sont d’un tout autre avis. Cassirer. Introduction : la métaphore – une déviance significative Déjà. C’est ainsi que nous 133 . elle a régulièrement mobilisé l’attention de littéraires. on aimerait savoir où réside exactement cette « déviance ». si elle est en un sens prévisible et correspond par conséquent à un certain type de « règle ». Et dans ce cas est-ce que la métaphore représenterait un obstacle à la compréhension ? Si pour les rhétoriciens de la première heure. Université « Politehnica » de Timişoara LA METAPHORE DANS LE METALANGAGE LINGUISTIQUE I. en plus. de philosophes. Sontag et Ricœur. Pour beaucoup de linguistes les phrases contenant des métaphores présentent une certaine déviance et ne sont recevables que comme énoncés métaphoriques (si on leur prête donc un sens dit « figuré »). la métaphore peut avoir une fonction dénominative. quatre courants importants qui couvrent la période de 1850 jusqu’à nos jours : la linguistique historique et comparative. pour ne mentionner que ces quelques noms. la place et le fonctionnement de cette figure de style critiqué. Toute discipline connaît ses propres noyaux conceptuels et sa propre métaphorisation. On étudiera aussi les fonctions de la métaphore pour établir celles qui sont responsables des conceptualisations métaphoriques dans le métalangage linguistique et qui rendent la métaphore unique et indispensable comme outil de description des faits de langue. le structuralisme linguistique. écrivait Ricœur [1]. Actuellement. la métaphore n’était guère qu’un ornement langagier. et. Nietzsche. Nous nous intéresserons au dernier type de métaphore et nous nous proposons d’analyser la façon dont la discipline linguistique s’est servie de la métaphorisation pour conceptualiser ses théories. on peut se demander pourquoi on se servirait d’une expression déviante si l’on peut exprimer la même chose (ou presque) sans déviance. que cela vaut non seulement pour la métaphore poétique. Mais une telle constatation laisse au moins deux questions en suspens. Si la métaphore a attiré l’intérêt de tant de linguistes. il y a quasiunanimité pour stipuler que la métaphore a des fonctions spécifiques et qu’elle est un facteur communicatif et significatif indispensable. et c’est cette métaphorisation qui évolue et change presque inévitablement avec leur développement. mais aussi pour celle du langage de tous les jours et même pour celle qu’on utilise dans la terminologie scientifique. Jakobson. la linguistique a subi des changements profonds au cours de son histoire et sa manière de métaphoriser ses concepts théoriques a changé parallèlement. Il s’agira donc du rôle que joue la métaphore dans le métalangage linguistique et les fonctions de la métaphorisation. En deuxième lieu. la grammaire générative et la linguistique pragmatique. Nous allons illustrer ce phénomène par l’analyse des quatre orientations linguistiques différentes. la question de la métaphore s’est posée au France de la réflexion sur le langage. Bachelard. mais elle demeure omniprésente dans le langage. II. Depuis. dont on pouvait se passer. Ainsi. se sont tous penchés. Comme toute discipline.Marion COHEN-VIDA. c’est surtout à cause du fait qu’elle présente cette caractéristique embarrassante de transgresser les règles de sélection. d’historiens et de linguistes.

Dans cette catégorie on peut inclure aussi des mots familiers qui désignent des innovations ou des phénomènes nouveaux dans notre société. 4) En quatrième lieu. et plus récemment le France d’un réacteur. c’est-à-dire lorsqu’un domaine ne présente pas une structuration évidente. « combat verbal ». que rien n’arrête ». on aurait souvent besoin de longues paraphrases) et du point du vue paradigmatique (il nous permet d’exprimer un grand nombre de concepts avec un vocabulaire relativement restreint). 134 . par exemple. un revirement théorique s’accompagne facilement d’un remaniement fondamental au niveau de la conceptualisation métaphorique. En effet. Ainsi. la métaphore est susceptible d’avoir une fonction expressive. Cette fonction n’intéresse non plus les métaphores des langages spécialisés. C’est le cas. et où un des deux discours permettra l’adhésion à l’une des positions en présence. Assez souvent les métaphores esthétiques sont uniques ou très particulières et par conséquent non codifiées. « joute oratoire ». contenant des expressions comme « bulldozer » et « aboie » : Ton ami est un vrai bulldozer. souris. esthétique. Cette fonction n’intéresse pas les métaphores des langages spécialisés. Caractériser quelqu’un comme un « bulldozer » constitue assurément une manière colorée de parler d’une « personne déterminée. c’est-à-dire des mots polysémiques. « joute verbale ». « mots blessants »… Les métaphores nous permettent d’exprimer le fait que. puce. 3) Troisièmement. ou lorsqu’il est trop abstrait pour être directement saisi. les dents d’un peigne. nous ont rendu conscients du rôle actif de l’usager et ont abouti à une autre manière d’envisager les faits de langue : l’accent ne porte plus tellement sur les structures morphosyntaxiques. Ce deuxième domaine qui permet de saisir le premier nous oriente du même coup vers une vision évidemment entachée de subjectivité. « argument massue ». Le chef aboie ses ordres. un combat : « argument frappant ». l’France de l’aiguille. nous concevons le domaine de la discussion comme une arène. sur les relations entre actants. on peut appeler quelqu’un un « éléphant » ou un « caméléon ». Plutôt que de créer un nouveau nom pour toutes ces nouveautés. dans une civilisation rhétorique où deux thèses sont en présence parce que la vérité ne s’impose pas. c’est sur un tel ensemble d’images qu’ont pu se construire de nouvelles idées et de nouvelles connaissances sur la langue et la communication. Cette fonction esthétique de la métaphore se rencontre évidemment dans la plupart des textes littéraires.rencontrons dans beaucoup de langues des métaphores dites anthropologiques. virus. Ainsi. « lutte verbale ». ou dire de lui qu’il « aboie ». Cela est probablement le cas dans les exemples suivants. « mots qui font mal ». qui existent donc depuis longtemps et qui ne se reconnaissent plus guère comme telles et. le bras d’une rivière. La comparaison (implicite) avec un animal est un procédé non moins expressif : ainsi. on parle de catachrèse [2]. ainsi que l’introduction de la notion d’acte linguistique. etc. la métaphore a une fonction cognitive. 2) La métaphore peut remplir aussi une fonction décorative. on opte souvent pour la solution de prendre le nom existant d’une chose qui y ressemble par certains aspects caractéristiques. On doit noter que plus une métaphore est expressive. Un autre exemple sera du domaine de la linguistique : le transfert de l’intérêt de la langue à la parole. Le plus souvent ce sont des métaphores entièrement codifiées. mais sur les structures interactionnelles. C’est un procédé économique du point de vue syntagmatique (si on voulait exprimer la « même chose» en d’autres termes. etc. qui désignent d’une part une partie de notre corps et d’autre part un objet qui y ressemble : le dos d’un livre. dans ce cas-là. du vocabulaire de l’informatique : menu. toile. nous avons besoin de l’appréhender à la lumière d’un autre domaine clairement organisé que nous projetons sur lui. elle peut avoir pour mission d’embellir la parole. les deux locuteurs sont de véritables rivaux. moins elle sera codifiée. Je ne l’aime pas.

Il s’agit surtout de décrire comment les éléments s’opposent et se combinent. Ainsi. Par conséquent. c’est que les langues sont des organismes vivants dont la vie… peut se comparer à celle des organismes du règne végétal ou du règne animal… ». 2. de la vie et de la mort des mots. [4]. langues – France. morphèmes et syntagmes. leur filiation. et les niveaux supérieurs par la morphologie et puis la syntaxe [5]. L’utilisation de la métaphore dans le métalangage linguistique Nous allons analyser l’utilisation des métaphores dans le métalangage des grands courants linguistiques de la deuxième moitié du XIXe siècle et du Xxe siècle Tout le long de la deuxième moitié du XIXe siècle. L’ensemble constituait une structure globale. une bonne partie de ses métaphores théoriques dans la physiologie et la médecine. etc. on parlait des langues comme d’organismes vivants.. les éléments étant des phonèmes. la manière dont les langues étaient apparentées et nées les unes des autres. comme un édifice. vertical ou paradigmatique et horizontal ou syntagmatique. si les grammairiens du XIX e siècle parlaient de langues – mères. Ainsi. dont une des caractéristiques les plus notables fut qu’elle était fortement influencée par la théorie darwiniste. « La catégorie grammaticale peut être conçue comme un ensemble de morphèmes. et les métaphores utilisés appartiennent à ce champs sémantique. la linguistique générative est inimaginable sans ses structures arborescentes. un système de valeurs oppositionnelles qui s’excluent l’une l’autre et dont le choix est dicté par de relations obligatoires » affirme Teodora Cristea (1979. qu’il a nommés l’axe des simultanéités et l’axe des successivités. en utilisant des notions comme langue-mère. une belle image de deux axes en forme de croix. La linguistique de l’époque puisait. comment les parties de l’ensemble sont construites. affirme Arsène Darmesteter (1890. malgré son caractère un peu trop simpliste 6) La métaphore peut aussi avoir une fonction théorique. 19). Et c’est également pour cela que Saussure [3] a conçu pour la distinction entre synchronie et diachronie. langues-filles. ses ramifications. On sait que cette représentation spatiale a eu un impact énorme sur toute la linguistique du Xxe siècle. langues-France. les métaphores dont on se servait par rapport à la langue étaient largement basées sur une analogie avec la biologie et la médecine. 135 . la linguistique connaissait une orientation historique et comparative.5) La fonction de la métaphore peut être aussi de nature didactique. On utilise souvent des métaphores pour expliquer un phénomène complexe ou inconnu en utilisant l’image d’un phénomène connu et familier. et cela selon une sélection naturelle « S’il est une vérité banale aujourd’hui. III. Des phénomènes comme l’évolution et l’arbre généalogique des langues étaient vus comme quelque chose de crucial : on voulait découvrir leurs lois de développement. p. sujets à une (dé) croissance et dont seules les plus vitales pouvaient survivre les autres mouraient tout simplement . dont les fondements étaient constitués par la phonologie. Ainsi. La même chose valait d’ailleurs pour les mots et leurs significations : on parlait de la naissance. donc. strictement synchronique. Le terme « construction » était un de ses mots-clés. c’était l’ère du structuralisme. C’est que la métaphore transfère nos connaissances d’un domaine relativement connu vers un domaine relativement inconnu et elle a par là une forte valeur explicative. arrangées. c’était une manière simple de parler du phénomène très complexe de l’histoire des langues et de leurs relations. etc. distribuées sur deux axes. Ce sont des métaphores qui constituent une partie intégrante et irremplaçable d’une théorie ou d’une discipline. Pendant la première moitié du Xxe siècle. 3). Aristote était sans doute le premier théoricien de la métaphore qui a reconnu sa valeur didactique. etc. dont la métaphore de base était d’ordre « constructionnel » : la langue était vue comme une structure complexe. avec ses différentes branches.

3. La grammaire générative se sert d’une conceptualisation métaphorique très différente : elle est inspirée par le modèle arithmétique de l’ordinateur, opérant sur des structures binaires et des algorithmes, des dérivations d’ordre mathématique. La grammaire est considérée comme un système de règles formalisées, abstraites et strictement ordonnées, avec des structures profondes et des structures de surface et le tout sans rapport avec l’usage ni l’usager [6]. La grammaire chomskyenne est un modèle de compétence d’un locuteur idéalisé. Si la grammaire du XIXe siècle et celle du structuralisme étaient surtout d’ordre descriptif, la grammaire générative vise à être génératrice, c’est-à-dire qu’elle veut expliquer, calculer et prédire. Et sa méthodologie se sert d’une métaphorisation très caractéristique : on opère sur des structures arborescentes, avec une racine, des branches multiples, une ramification bref un système métaphorique très cohérent et, en quelque sorte, digitalisé comme une intelligence artificielle. 4. Dans la linguistique pragmatique de ces dernières décennies, on rencontre une métaphorisation où l’usager occupe une place primordiale : on y parle d’actes linguistiques, d’interactions verbales, d’enchaînements argumentatifs, d’une compétence communicative, de polyphonie, de parcours interprétatifs, de protagonistes du discours, de stratégies discursives, de relations horizontales ou verticales entre inter actants, de négociabilité. Il s’agit là d’une métaphorisation où tout est conçu à partir d’un sujet parlant [7], qui était totalement absent dans la théorie du structuralisme et celle de la grammaire générative. Extrêmement intéressant nous semble dans ce sens la métaphore utilisée par Y. Winkin (1981, p. 7-8) lorsqu’il parle des co-participants à l’acte de communication, qu’il considère des instrumentistes d’un orchestre
« dans ce vaste orchestre culturel, il n’y a ni chef, ni partition. Chacun joue en s’accordant sur l’autre. Seul un observateur extérieur, c’est-à-dire un chercheur en communication, peut progressivement élaborer une partition écrite, qui se révèlera sans doute hautement complexe ».

Voilà quelques unes des lignes significatives de la métaphorisation à l’intérieur de la linguistique. Evidemment, ce n’est pas par hasard que ces métaphorisations différentes, qui offrent à chaque fois une image assez cohérente, soient utilisées au cours de l’histoire : c’est que les métaphores scientifiques suivent l’esprit du temps. Il y a une certaine interaction entre les métaphores scientifiques et celles d’une époque. Il n’est donc pas surprenant que la linguistique du XIXe siècle ait emprunté ses images méthodologiques au darwinisme, que les structuralistes du Xxe siècle aient emprunté la plupart de leurs métaphores aux systèmes architectoniques de l’époque, ni que les générativistes empruntent leurs concepts aux modèles digitalisés de l’ordinateur. Et ce n’est pas fortuit non plus s’il y a actuellement ce contre-courant important en linguistique qui s’occupe justement des aspects communicatifs de la langue, étant donné que l’intercommunication mondiale est en train de prendre un essor aussi prodigieux. Ces conceptualisations métaphoriques différentes correspondent dans les grandes lignes à ce qu’on pourrait appeler « l’esprit de l’époque », qui serait coresponsable de la naissance des quatre modèles théoriques successifs. Les métaphores sont en quelque sorte les symboles de la culture, qui se reflètent non seulement dans le langage quotidien mais aussi, jusqu’à un certain degré, dans le métalangage scientifique. L’existence de ces quatre modèles n’exclut nullement, d’ailleurs, la possibilité de reconnaître d’autres modèles ou sous modèles à l’intérieur de ce vaste discipline qu’est la linguistique. De cette analyse, on peut déjà conclure que la métaphore est bien plus qu’une figure de style avec seulement une fonction décorative pour laquelle on l’a prise pendant longtemps, elle a encore d’autres fonctions dans le discours ou dans le métalangage. 4. Conclusions Les fonctions de la métaphore peuvent se combiner aisément. La fonction esthétique se combine fréquemment avec une fonction expressive, notamment dans les textes littéraires. Quant à la fonction théorique, elle se double facilement d’une fonction cognitive dans les 136

textes scientifiques. En fait, la métaphore constitue l’ancrage de tout discours théorique, et elle affecte l’essence même et la cohérence de n’importe quelle discipline. En ce qui concerne les fonctions de la métaphorisation dans le métalangage linguistique, nous pouvons conclure que ce sont surtout les trois dernières fonctions qui en sont responsables : la fonction cognitive, la fonction didactique et la fonction théorique. La fonction cognitive nous rend conscients de nouvelles idées et intuitions, la fonction théorique nous permet d’en faire un système cohérent, la fonction didactique nous permet de parler d’une problématique nouvelle et complexe à l’aide d’analogies qui nous sont familières. Ce sont donc ces trois fonctions aussi qui rendent la métaphore indispensable comme outil de description des faits de langue, quelle que soit l’optique sous laquelle on observe ces faits et quelle que soit la perspective adoptée pour leur description.
NOTES [1] Pour une excellente vue d’ensemble sur la métaphore, on n’a qu’à consulter Ricœur, P. (1993) ; [2] Cf. le « Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage » de Dubois et al. (1994), surtout voir catachrèse ; [3] Actuellement, cette distinction saussurienne, où synchronie et diachronie sont diamétralement opposées et n’ont au fond rien en commun, est en effet considérée comme une simplification injustifiée et dépassée. Ainsi, les nombreuses études sur le phénomène de la grammaticalisation nous ont montré qu’il est question d’une interdépendance étroite entre synchronie et diachronie ; [4] Pour plus de détails, voir L. Kukenheim (1966), surtout 65 sqq., 81-83 et 121 ; [5] Pour un aperçu plus détaillé, on se reportera notamment à L. Kukenheim (1966), 131 sqq. ; [6] Pour plus de détails, voir J.-C. Milner (1989) ; [7] Pour un excellent aperçu récent, voir notamment C. Kerbrat-Orecchioni 2001. BIBLIOGRAPHIE Cristea, T. (1979). Grammaire structurale du français contemporain. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcelesi, C., Mével, J.-P. (éds.) (1994). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Édition Larousse. Kerbrat-Orecchioni, C. (2001). Les actes de langage dans le discours, théorie et fonctionnement. Paris : Édition Nathan. Kukenheim, L. (1966). Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale. Leiden : Universitaire Pers. Lakoff, G., Johnson, M. (1985). Les Métaphores dans la vie quotidienne. Paris : Édition Minuit Milner, J.-C. (1989). Introduction à une science du langage. Paris : Édition du Seuil. Ricœur, P. (1993). La métaphore vive, Paris : Édition du Seuil. Saussure, F. (1976). Cours de linguistique générale. Paris: Édition Payot. Winkin, J.(1981). La nouvelle communication. Paris: Édition du Seuil. ABSTRACT All disciplines have their own way of metaphorical conceptualization which changes along with their development. This phenomenon will be illustrated in four major theoretical currents in the history of linguistics : comparative and historical linguistics, structural linguistics, generative grammar and pragmatics. Among the six different functions attributed to the metaphorical process in general, three in particular seem to be responsible for the metaphorical conceptualizations in linguistic terminology : i.e. the cognitive, the didactic and the theoretical function of metaphor. They actually seem to make metaphor an invaluable and even indispensable tool for the description of linguistic facts.

137

Mirela COSTELEANU, University of Piteşti

DIFFICULTIES IN TANSLATING SECIALIZED TEXTS
We shall start our approach with the question: Is the translation of literary texts different from the translation of specialized texts or may they be said to be the two ends of the same continuum? If we compare them to each other, we can conclude that literary texts are more open, giving the translator more freedom to play with words and phrases. Unlike these, specialized texts are more closed, more objective and concise. However, they sometimes abound in highly sophisticated and very rich linguistic choices. Besides linguistic/cultural competence both in the source language and in the target language, a good specialized translator needs competence in specialized domains. Having this in mind, a good question arises: Do we need a specialist who is also a translator or do we need a translator who is also a specialist? It goes without saying that a good translation of a specialized text cannot be made by someone who lacks the basic knowledge in the specialized field to which the respective text belongs.
“However, few domain experts want to translate and translator education is traditionally for linguists. Anyone involved in translator education recognizes the perennial problem of how to provide meaningful specialization in the curriculum, rather than introduction in the key areas. As academics, we are all aware that translation theory has tended to be for literary analysis, with an emphasis on intercultural and linguistic relativism. The advance of technology, in the form of machine assisted translation and machine translation, on the other hand, increasingly forces the language of both the original and the translation to be as standardized and as literal as possible, thus creating an even greater gulf between the theory and the practice of translation”[1].

It is the beneficiary’s task to turn to a good language service professional. It is next to impossible to translate a text without understanding it. In other words, the task of translating a specialized text is rendered difficult, if not impossible, by the translator’s scarce knowledge in the relevant field. Translating and understanding go hand in hand. The latter cannot rely on random knowledge. On the contrary, it must consist in solid and precise data. People expect translators to be specialists in all the possible fields, to be as good at translating a legal text, for instance, as they are at translating a medical text. Since this is a real utopia, we should confine ourselves to finding someone with a specialized training in a certain field, someone who is able to express himself/herself freely and who is not at all reluctant to develop his/her understanding of other fields. A good specialized translator will have to be able to cope with the following situations which, at times, can become very frustrating: - the translator may come across sentences which he/she perfectly understands, but he/she finds it challenging or even impossible to translate them into their native language because the latter lacks the appropriate linguistic means; - in spite of the various resources a specialized translator generally uses (e. g. general and specialized dictionaries and glossaries, encyclopaedias, terminological data banks, specialized monolingual and bilingual corpora), it is inevitable for them to find passages they simply don’t understand. The art of translating specialized texts is often seen as a kind of acrobatics. This comparison is justified by the constant need of migrating from a cultural universe to another. If someone believes that translating a text is synonymous with replacing words with their equivalents from another language, they are wrong. But they are also far from being right if they consider that solid knowledge in the respective field and in the target and the source 138

language is enough. A good translation takes more than this. It takes flexibility, the ability to adapt oneself to the specific needs of the text. Sometimes people resort to computer translation programs, expecting them to offer huge advantages over the conventional methods. When dealing with simple, individual words, things are easy and clear. But when it comes to complex, intricate sentences, most programs cannot cope with the simplest grammatical structures. What people should bear in mind is that modern translation software cannot successfully replace the translator, the most it can do is to assist the translator in the task of giving the best translation. On the contrary, to other people’s mind, machine translation is almost as precious as human translation since its merits are far from substituting words in one language for another. It can also apply complex linguistic knowledge. Machine translation does offer a solution in those situations in which the amount of material needed in different language versions is too vast for people to handle. The main purpose of translation is to function as a cross-cultural bilingual communication vehicle among various peoples from all over the world. Translation is attached more and more importance particularly thanks to globalization, rising international trade as well as to the development of technology. It is generally agreed that the quality of a translation will greatly depend on the quality of the translator. In order to be able to make a good translation of a specialized text, a translator cannot do without sensitivity to mother tongue as well as to foreign language, thorough knowledge of the subject, competence to write the target language. A lot of people have the tendency to consider that anybody can make a good translation of a text if they have an appropriate dictionary. In reality, we are speaking of a much more complex phenomenon and it must be added that its complexity increases when the text in question is a specialized one. A good translator should not lose anything from the original text, but he/she should not add anything to it. The translation should be faithful to the original version. Accurate translation of technical texts cannot be made without basic knowledge of this field. Otherwise, inaccuracies may occur. Thus, picture tube will often be rendered by nonspecialized translators as tubul de imagine when the rooted term in Romanian is tubul cinescopic or tubul catodic. Translating texts dealing with engineering and computer science can be very difficult sometimes because terminology expands and changes every day. Even specialized translators have to take a lot of pains to keep up with the richer and richer terminology. Roughly speaking, it is recommendable that a text dealing with IBM computer parts should be translated by an IBM computer specialist. If this is not possible, then the translator should know the technical concepts dealt with in the respective text. Any related documents in the target language can be of great help to the translator since dictionaries may fail to offer solutions to technical terminology problems. Specialized translators should be as attentive to the style of the document as they are to the information given and the terminology used. The style should perfectly match the type of the document as well as the intended audience. Even specialized translators have difficulties in finding proper equivalents for some English terms. Thus, the following terms are used as such in Romanian:
roll-on – copiere a fişierului dintr-o memorie de fişiere de nivel inferior într-un tip de volum; roll-off – copiere a fişierului lichés z dintr-o memorie de fişiere de nivel inferior cu ştergerea fişierului existent; smalltalk – primul limbaj de programare orientat pe obiectiv; checkpointing – vidare automată frecventă a informaţiei în periferic; blast – scriere de date în memoria scrisă; lacing – încheiere/perforaţie suplimentară pe cartelă indicând sfârşitul şirului de cartele specifice; spreadsheet – software pentru analizarea informaţiilor cuprinse în tabele.

Due attention should also be paid to those words which, in technical language, have a completely different meaning from the one in general English. 139

Bias in general English means a tendency to be in favour of or against something or someone without knowing enough to be able to judge fairly, a tendency of mind. In technical English, the term has different meanings: deviation, error, systematic distortion of a sign. Bus in general English refers to a large passenger-carrying motor vehicle, especially one which carries the public for payment. When used in connection with computers, the term has different Romanian equivalents: magistrală, tronson, cale principală. The translation of legal and economic texts, for instance, is more difficult than the translation of literary texts. The full context in which financial transactions usually take place are completely obscure to laypeople. Financial documents lack those details which we need to interpret them correctly. No wonder different translators offer different translations of the same document.
“While lawyers cannot expect translators to produce parallel texts that are identical in meaning, they do expect them to produce parallel texts that are identical in their legal effect.”[2]

The difficulties of translating legal texts are caused mainly by the striking differences between the Romanian legal system and the English one. Thus, the translation of legal texts from English into Romanian and vice versa poses a lot of problems which occur because of the nature of legal language and the specific features of the English and the Romanian legal systems and languages. Legal texts are often difficult to translate mainly because of the occurrence of words which find no equivalent in the target language. A lot of people have difficulty in finding corresponding words for the English barrister and solicitor. Since there is no equivalent for the English and the Welsh concepts, the easiest way for the Romanian translator will be to paraphrase them. Things become even more confusing for laypeople if they take into account three other terms which apparently designate the same concept. According to Longman Dictionary of English Language and Culture, a barrister is a lawyer who has the right of speaking in the higher courts of law whereas a solicitor is a lawyer who gives advice, does the necessary work when property is bought and sold, and speaks especially in the lower courts of law. An advocate, used especially in Scottish English, refers to a lawyer who speaks in defence of or in favour of another person in court, a lawyer is a person whose business is to advise people about laws, write formal agreements, or to represent people in court, an attorney, used especially in American English, designates a lawyer. The final idea of this paper is that we should give translation the importance it deserves instead of reducing it to a mechanical process that can be carried out with the help of a dictionary alone. It should be seen as a much more complex activity going beyond simply linking words in order to produce a translation that is correctly understood by the target audience unfamiliar with the source language.
NOTE [1] Maia, Belinda, Terminology and Translation – bringing research and professional training through technology, 2005 :112. [2] Ayfer, Altay, Legal Translation, 2002: 23. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Peter, Newmark (1995), A textbook of translation, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Martin, Weston (1991), Problems and Principles in Legal Translation, The Incorporated Linguist. Adriana, Vizental (2008), Metodica Predării Limbii Engleze, Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language, Iaşi: Editura Polirom. Andrew, Chesterman (1994), Quantitative Aspects of Translation Quality, Lebende Sprachen 4/1994. Ayfer, Altay, (2002), Legal Translation, Translation Journal, Vol. 6, No. 4. Maia, Belinda, (2005), Terminology and Translation – bringing research and professional training through technology, Translators’ Journal, No. 4.

140

ABSTRACT The present paper deals with the main difficulties encountered during their English course by those students training to become electronics engineers. It is intended as an analysis of the English technical terms which have no equivalents in the Romanian vocabulary. The very notion expressed by some words is so closely connected with the English variants that the students will end up by using the English terms without the slightest effort to think of the proper Romanian corresponding terms. Moreover, they will often have the tendency to adapt them phonetically and even graphically to the Romanian language. The reverse phenomenon is also obvious among students when having to translate such sentences as When the number of electrons reaching the screen is large, we see a bright spot. Most of the students will strive to find the Romanian equivalent for the English word spot, which has been adopted by the Romanian language, as well. (spot = spot, pata de lumina, punct/element de imagine).

141

Elena CROITORU, “Dunărea De Jos” University of Galaţi

ON THE CHALLENGES OF CONFUSABLES AS TRANSLATION TRAPS
It is often difficult to find the right word to express a message in our own language. So much the more difficult is it to find the right word(s) in order to render a message in another language, especially when the two languages are so different like English and Romanian. The arguments which are most often set forth are related to polysemy, synonymy and homonymy. Besides the large number of traps in the English language into which the natives themselves may often fall, there are lots of traps in translating from English into Romanian, or viceversa. In this respect, Bryson’s[1] opinion is as funny as true:
“Any language where the unassuming … word fly signifies an annoying insect, a means of travel, and a critical part of a gentleman’s apparel is clearly asking to be mangled”.

1.1. By way of illustration, one cannot ignore the other meanings of the word fly. Thus, it may seem very interesting to consider the polysemy of fly, especially its figurative meanings in idiomatic phrases such as fly on the wheel[2] ‘a person who overestimates their influence’, fly on the wall[3] ‘an unnoticed observer of a particular situation’, or in idiomatic collocations such as a fly in the ointment[4] ‘a minor irritation spoiling one’s enjoyment of something’ and fly in amber ‘a curious relic of the past’[5]. In addition to the denotative meanings of the verb fly, its figurative meanings are also obvious in such phrases as fly a kite[6] ‘try something out in order to test opinions’ a sonda terenul, a încerca să vadă de unde bate vîntul[7], fly off the handle (fam).’lose one’s temper unexpectedly’ a-şi ieşi din sărite/ pepeni/ ţâţâni; a-i sări muştarul/ bâzdâcul/ ţandăra; a se aprinde brusc; a i se sui piperul la nas[8], fly the nest (fam) ’leave one’s parents in order to live on one’s own’ a-şi lua zborul, a se descurca singur, a trăi pe cont propriu, fly the pit (humourous) ‘to move unexpectedly without paying the rent’ a o şterge, a zbura din colivie[9]. Such expressions are used in both common core English and in functional languages: e.g. a fly-by- night peeson trecător, pasager; (ec.) insolvabil[10], fly the eagle (pol. Am. E) a ţine un discurs bombastic propăvăduind idei expansioniste[11]. Special attention has to be volant, devoted to words such as flyweight (box) categoria muscă, and flywheel which are not collocations but one-word compounds[12]. However, in spite of its polysemy, the word fly is not included in dictionaries of troublesome words and phrases. It is worth mentioning, though, as an example of polysemy. Moreover, I would consider it troublesome in the collocational idiomatic patterns referred to above which may be included among confusables as translation traps. 1.2. Confusables cause great problems in translation, being the source of many misinterpretations and translation errors. Sometimes the difference(s) between confusables may be explained only in terms of collocability. Their meaning becomes clear only in collocations. In this respect, an example may be the pair of confusable adjectives distressful, distressing: e.g. distressful circumstances (involving stress) and distressing news (causing stress). The same may hold valid with the pair of adjectives disordered, disorderly used with the meaning nearanjat/ în dezordine and dezordonat, respectively: e.g. a disordered shelf, a disorderly room/crowd. Moreover, they can be included in the category of false friends. Furthermore, a series of confusables such as discord, discordance, discordancy may be translation traps[13] because the differences in their meanings are difficult to perceive, and in monolingual dictionaries each of them is explained by using the other two. Thus, it is in a 142

collocation such as martial discord that the meaning of discord dezacord is understood as lack of harmony lipsă de armonie. The other two words are specific to Am.E. In addition, the noun discordance seems to be usually employed in the singular with the meaning of general discord, i.e. difference of opinions, whereas the noun discordancy seems to be frequently employed with its plural form meaning controversies and involving repeatedness. On the other hand, there are three English nouns used for the Romanian noun întrerupere: discontinuance, discontinuation, discontinuity. The first is used with the meaning cessation (întrerupere, încetare): e.g. business discontinuance. The second and the third are used in American English. The noun discontinuation is related to a breach in one’s activity: e.g. discontinuation of work, whereas discontinuity refers to some gap or break in something (surface): e.g. major discontinuities on the surface of the moon[14]. 2. There are a lot of pairs and groups of words which are easily confused both by natives and by translators because their forms are misleading. These confusion-generating forms may be considered at the phonological level, on the one hand, and at the morphological level, on the other. 2.1. Phonologically speaking, there are a lot of words which can be confused because they are ‘soundalikes’, i.e. homophones:
e.g. brake, break ⎟breɪk⎟, breach, breech⎟brɪ:t∫⎟, broach, brooch⎟'brəυt∫⎟, canvas, canvass⎟'kænvəs⎟, cask, casque ⎟kɑ:sk⎟, cast, caste⎟kɑ:st⎟, censor, censer⎟'sensə⎟, check, cheque⎟t∫ek⎟, chord, cord⎟kɔ:d⎟, council, counsel⎟'kaυnsǝl⎟, cruise, cruse ⎟kru:z⎟, cubical, cubicle⎟'kju:bɪkǝl⎟, curb, kerb⎟kǝ:b⎟, currant, current⎟'kʌrǝnt⎟, curtsy, curtesy ⎟'kǝ:tsi⎟, dependant, dependent ⎟dɪ'pendǝnt⎟, dollar, dolour⎟'dɔlǝ⎟, doolie, dooly⎟'du:li:⎟, enquiry, inquiry⎟ɪn'kwaɪǝri⎟, faint, feint⎟feɪnt⎟, fair, fare⎟fɛǝ⎟, faze, phase⎟'feɪz⎟, flair, flare⎟flɛǝ⎟, flea, flee ⎟fli:⎟, indict, indite⎟ɪn'daɪt⎟, main, mane⎟'meɪn⎟, maize, maze⎟meɪz⎟, pail, pale⎟peil⎟, pendant, pendent⎟′pendǝnt⎟, pray, prey⎟prei⎟, rack, wrack⎟ræk⎟, reign, rein⎟reɪn⎟, review, revue⎟rɪ′vjυ:⎟, stake, steak⎟steɪk⎟, tail, tale⎟teil⎟, vale, veil⎟veil⎟, veracious, voracious⎟vǝ′reiʃǝs⎟.

At the phonological level, other pairs of words show vowel alternation, voweldiphthong alternation, or consonant alternation. 2.1.2. Vowel alternation
e.g. amend ⎟ə'mend⎟, emend ⎟ɪ'mend⎟, balk ⎟bɔ:lk⎟, bulk ⎟bʌlk⎟, billow ⎟'bɪləυ⎟, bellow ⎟'beləυ⎟, breath ⎟breθ⎟, breathe ⎟brɪ:ð⎟, collision ⎟kǝ'lɪʤǝn⎟, collusion ⎟kǝ'lu:Ʒǝn⎟, confidant ⎟'kɔnfɪdænt⎟, confident ⎟'kɔnfɪdǝnt⎟, crud ⎟ krʌd⎟, crude ⎟kru:d⎟, deference⎟'defǝrǝns⎟, difference⎟'dɪfrǝns⎟, desert ⎟'dezǝt⎟, dessert ⎟dɪ'zǝ:t⎟, don ⎟dɔn⎟, done ⎟dʌn⎟, dram ⎟dræm⎟, drum ⎟drʌm⎟, expanse ⎟ɪk'spæns⎟, expense ⎟ɪk'spens⎟, fallow⎟'fælǝυ⎟, fellow⎟'felǝυ⎟, feast ⎟fɪ:st⎟, fist ⎟fɪst⎟, flutter ⎟'flʌtǝ⎟, flatter ⎟'flætǝ⎟, mash ⎟mæ∫⎟, mesh ⎟me∫⎟, master ⎟′mɑ: stǝ⎟, muster ⎟′mʌstǝ⎟, meal ⎟mɪ:l⎟, mill ⎟mɪl⎟, moral ⎟′mɔrǝl⎟, morale ⎟mə′ra:l⎟, mute ⎟mjυ:t⎟, mutt ⎟mΛt⎟, paddle ⎟′pædl⎟, peddle⎟′pedl⎟, parish ⎟′pæri⎟, perish ⎟′periʃ⎟, reward ⎟rɪ′wɔ:d⎟, reword ⎟rɪ′wə: d⎟, slather⎟′slætə⎟, slaughter ⎟′slɔ:tə⎟, snooty ⎟′snu:ti⎟, snotty ⎟′snɔti⎟, splatter ⎟′splætə⎟, splutter ⎟′splʌtə⎟, staff ⎟sta:f⎟, stuff ⎟stʌf⎟, warring ⎟′wɔ:rɪŋ⎟, worrying ⎟′wʌrɪŋ⎟, warrior ⎟′wɔ:riǝ⎟ , worrier ⎟′wʌriǝ⎟.

2.1.3. Vowel- diphthong alternation
e.g. bath⎟bɑ:θ⎟, bathe ⎟beɪð⎟, blithering ⎟'blɪðəriŋ⎟, blithsome ⎟'blaɪðsəm⎟, boast ⎟bəυst⎟, boost ⎟bu:st⎟, but ⎟bʌt⎟, butt ⎟bʌt⎟, butte ⎟bju:t⎟, chordal ⎟'kɔ:dǝl⎟, cordial ⎟'kɔ:diǝl⎟, compromis ⎟'kɔmprǝ,mi:⎟, compromise ⎟'kɔmprǝ,maɪz⎟, diva ⎟dɪ:vǝ⎟, dive ⎟daɪv⎟, dobby ⎟'dɔbɪ⎟, dobie

143

⎟'dǝυbɪ:⎟, dom ⎟dǝm⎟, dome ⎟dǝυm⎟, dun ⎟dʌn⎟, dune ⎟'dju:n⎟, draught⎟drɑ:ft⎟, drought ⎟draut⎟, flake ⎟fleɪk⎟, flak, flack ⎟flæk⎟, inhuman ⎟ɪn'hjυ:mǝn⎟, inhumane ⎟ɪn'hjυ:meɪn⎟, mod ⎟mɔd⎟, mode ⎟′mǝud⎟, nap ⎟′næp⎟, nape ⎟neip⎟, navvy ⎟′nævi⎟, navy ⎟′neivi⎟, slop ⎟slɔp⎟, slope⎟sləup⎟.

2.1.4. Diphthong -vowel alternation
e.g. abate ⎟ə'beit⎟, abet ⎟ə'bet⎟, canary ⎟'kə'nɛəri⎟, cannery ⎟'kænəri⎟, caper ⎟'keɪpə⎟, capper ⎟'kæpə⎟, chafe ⎟t∫eɪf⎟, chaff ⎟t∫ɑ:f⎟ ⎟t∫æf⎟, dose ⎟dǝυs⎟, doss ⎟dɔs⎟, dray ⎟dreɪ⎟, dry ⎟draɪ⎟, dree ⎟dri:⎟, stable ⎟′steɪbəl⎟, stubble ⎟′stʌbəl⎟

2.1.5. Diphthong alternation
e.g. compeer ⎟'kɔm'pɪǝ⎟, compere ⎟'kɔmpɛǝ⎟

2.1.6. Consonant alternation
e.g. bath⎟bɑ:θ⎟, bathe ⎟beɪð ⎟, blighter ⎟'blaɪtə⎟, blither ⎟'blaɪðə⎟, breath ⎟breθ⎟, breathe ⎟brɪ:ð⎟, canal ⎟kə'næl⎟, channel ⎟'t∫ænəl⎟, censor ⎟'sensə⎟, censure ⎟'sen∫ə⎟, concede ⎟kǝn'si:d⎟, conceit⎟kǝn'si:t⎟, deadly ⎟'dedli⎟, deathly ⎟'deθli⎟, delude ⎟dɪ'lu:d⎟, deluge ⎟'delju:ʤ⎟, descend ⎟dɪ'send⎟, descent ⎟dɪ'sent⎟, device ⎟dɪ'vaɪs⎟, devise ⎟dɪ'vaɪz⎟, divers ⎟'daɪvǝz⎟, diverse ⎟daɪ'vǝ:s⎟, dither ⎟'dɪθǝ⎟, ditcher ⎟'dɪt∫ǝ⎟, douse, dowse ⎟dǝυs⎟, doze ⎟dǝυz⎟, errand ⎟'erǝnd⎟, errant ⎟'erǝnt⎟, relief ⎟rɪ′lɪ:f⎟, relieve ⎟ri′li:v⎟

2.1.7. Consonant addition
e.g. bellow ⎟'beləυ⎟, bellows ⎟'beləυz⎟, clam ⎟klæm⎟, clamp ⎟klæmp⎟, chum ⎟t∫ʌm⎟, chump ⎟t∫ʌmp⎟, sand ⎟sænd⎟, sands⎟sændz⎟

Mention should be made that vowel or consonant alternation may be combined with shift of stress:
e.g. canal ⎟kə'næl⎟, channel ⎟'t∫ænəl⎟, divers ⎟'daɪvǝz⎟, diverse ⎟daɪ'vǝ:s⎟, desert ⎟'dezǝt⎟, dessert ⎟dɪ'zǝ:t⎟

2.2. At the morphological level, a large number of pairs or groups of troublesome words are real traps in translation. 2.2.1. N-N pairs
admission, admittance advance, advancement apposition, opposition ascent, assent assent, consent, assurance, insurance barbarism, barbarity base, basis bondman, bondsman boor, bore brake, break breach, breech camouflage, camouflet canal, channel canary, cannery canteen, cantina cantle, cantling capa, cape carton, cartoon catch-up, catchup cessation, cession chord, cord chum, chump colleger, collegian collision, collusion commandment, commendation commissar, commissary commissionaire, commissioner commutator, commuter compeer, compere complexion, complexity composer, compositor composite, compound conscience, consciousness consummation, consumption contention, contentment council, counsel curb, kerb curricle, curriculum data, dates defendant, defender deference, difference deliverance, delivery deportation, deportment disparagement, disparity dispensation, dispense

144

diplomat, diplomate disposal, disposition ditcher, dither dobby, dobie doolie, dooly draft, draught drop-off, drop-out emergence, emergency emigrant, immigrant enormity, enormousness enquiry, inquiry expanse, expense expectancy, expectation failing, failure fish, fishes garb, garbage genius, genus groove, grove informant, informer installation, installment intent, intention

2.2.2. N- N- N groups

cask, casque, casket censor, censure, censer chatelaine, cahteline, chat (up) line chink, Chink, Chinkie courtesy, curtesy, curtsy desert, deserts, dessert discord, discordance, discordancy

2.2.3. Adj. - Adj. pairs

alternate, alternative amateurish, amatory apposition, opposition arbitral, arbitrary ashen, ashy auspicial, auspicious balky, bulky blithering, blithesome bored, boring candent, candescent candid, candied capacious, capacitive carefree, careless childish, childlike chordal, chordial classic, classical comic, comical commanding, commendable commutable, commutative comprehensible, comprehensive compulsive, compulsory

confused, confusing congruent, congruous conscious, conscientious consequent, consequential contemptible, contemptuous credible, creditable critic, critical damn, damned deadly, deathly decorative, decorous deductible, deductive defective, deficient defensible, defensive deferrable, deferred definite, definitive degraded, degrading dejected, disjected delighted, delightful denominational, denominative derisive, derisory desirable, desirous digestible, digestive disappointed, disappointing disordered, disorderly disposable, disposed disrespectable, disrespectful dissentient, dissentious dissociable, dissocial distinct, distinctive divers, diverse elemental, elementary emotional, emotive enviable, envious envious, invidious exhausting, exhaustive expedient, expeditious extant, extent fearful, fearsome fiddling, fiddly fierce, fiery fitful, fitted fixated, fixed flagged, flagging forced, forceful forgivable, forgiving gold, golden graceful, gracious grieved, grievous human, humane immanent, imminent impious, impish impractical, impracticable incredible, incredulous indigenous, indigent indistinct, indistinguishable

ingenious, ingenuous inhuman, inhumane insensible, insensitive intent, intentional laden, loaded leisured, leisurely manly, manish masterful, masterly righteous, rightful seasonable, seasonal sensible, sensitive special, specious unreasonable, unreasoning vacant, vacuous varied, various vindicative, vindictive

2.2.4. Adj. - Adj. - Adj. groups

allusive, elusive, illusive amenable, amiable, amicable barbarian, barbaric, barbarous benefic, beneficent, beneficial civic, civil, civilian congeneric, congenial, congenital continual, continuative, continuous decretal, decretive, decretory depressed, depressing, depressive diffuse, diffusible, diffusive distressed, distressful, distressing effective, effectual, efficient entranced, entrancing, entrenched enviable, envious, invidious explanatory, explicable, expletive fatal, fated, fateful ineffective, ineffectual, inefficient

2.2.5. N - Adj. pairs

blight, blithe chilli, chilly cleric, clerical clinic, clinical commode, commodious confidant, confident crud, crude

145

currant, current dependant, dependent dinghy, dingy dope, dopey errand, errant

2.2.6. V - V pairs

adjudge, adjudicate afflict, inflict alleviate, elevate allude, elude appose, oppose attach, attack avoid, evade avouch, vouch boost, boast charted, chartered command, commend decompose, discompose decry, descry

deduce, deduct detract, distract disable, disenable distrust, mistrust elapse, lapse enjoin, join endanger, engender implicate, imply induce, induct merge, emerge *** fasten on, fasten onto follow up, follow up with fix up, fix up with get down, get down to give over, give over to give up, give up on, give up to go through, go through with

mess around, mess around with, mess with muck about, muck up *** approve, approve of become, become of believe, believe in

2.2.7. N -V pairs

advice, advise bath, bathe blighter, blither breath, breathe clam, clamp cloth, clothe cold pack, cold-pack device, devise dispensation, dispense disproof,disprove

2.2.8. The pairs of groups which are less frequent are the following:

Adj.- N:Cambrian, Cambric; directional, directory; duff, duffer; fair, fare; fallow, fellow; V- Adj.: decouple, decuple; collide, collied; disparage, disparate; leer, leery; drowse, drowsy; V - N: applaud, applause; avenge, revenge; broach, brooch; caper, capper; chafe, chaff; commandeer, commander; concede, conceit; cruise, cruse; descend, descent; keep away, keepaway; Adj. - Adj. - Adj. - Adj. groups: lone, lonely, lonesome, alone; N – N - Adj.: adherend, adherent, adhesive; N – N –N- Adj – Adj.: dud, dude, duds, duddy, duddish; N – Adj. - N: diagnosis, diagnostic, diagnostics; N – Adj. – Adj.: descendant, descendent, descendible; maniac, maniacal, manic; dough, doughty, doughy; N – Adj.– N- N: desert, deserted, deserts, dessert; Adj.–N- Adj: cameral, cameralist, cameralistic;disputable, disputant, disputations; Adj. – Adj. - N: civic, civil, civilian; Adj. – V-en: complected, completed; drab, drub; Adj. – V – Adj. – Adj.:dilatate, dilate, dilative, dilatory; Adj. – N- V: agape, gap, gape; Adj. – V- N - Adj: loath, loathe, loathing, loathsome; N – V- Adj. – Adj.: dot, dote, doting, dotty; Adj.– N- Adj- Adj.: dull, dullard, dullish, duly; Vt Vi/ Vi Vt: avouch, vouch; decompose, discompose; N – V- N: commandant, commandeer, commander; V-V-V: assure, ensure, imsure; V-V-V-V-V: raise, rise,rouse, arise, arouse; V-N-N: ascend, ascent, asssent; V-N-Adj. –N: dodge, dodger,dodgy, doge; V-Adj.- N-Adj. :dump, dumpish, dumpling, dumpy; Conj-N-N: but, butt, bute; V-V-N: billow, bellow, bellows; Adj.- Adv.: light, lightly; mere, merely; Adv. –Adj.: readily; ready; Adj.- Adv. - Adv:outward, outwardly, outwards; Adv.- Adv.: alternately, alternatively; altogether, all together; exceedingly, excessively; especially, specially; first, firstly; Adv.- Adv. – Adv.: at last, lastly, last of all.

146

carline – car line. economic. ethnic. modernistic. comical. There are pairs of troublesome adjectives which may be real traps for translators. 3. Over 80% of British pupils attend comprehensive schools. 2. 2. comprehensible speech appreciated by everybody. (+ sing. packaged . clinic. town council. modern.10. Cultural note. vast. pessimistic. or to take decisions: The matter was debated in the Security Council (fig.) (of education) teaching pupils of different abilities over the age of 11: She goes to the local comprehensive (school). capitalist. tactical.2. Culture specific confusables are some of the greatest translation traps. Some examples of such confusables are: assure – ensure . It is not very common in the US. topic. (formal. classical. ethnical. rot-rotten. council – counsel. sadistic. a group of people appointed or elected to make laws. a nu-şi face cunoscute planurile. be on the council: to be an elected member of it: Her husband is on the council: a fi membru (ales) în consiliu. The judge called the defence counsel to set forth evidence: avocat. electrical. BrE. 3.kɔmprɪ'hensǝbǝl⎟ adj.chevrette. BrE) the group representing local government in a town: The council have told them to clean the streets: consiliu local/ municipal.insure. intenţiile. 1. doolie – dooly.packed. comprehensible ⎟.) There was a family council to decide what to do with the land: consiliu. (no comp.certificated. dobby. commissionaire – commissioner. tactic. That is why the Americans use the collocations: city council. introduced in 1965. electric. v.9. cheveret – chevret . like the indications of grammatical status.dragoon.2. clar./ pl. capitalistic. Cultural note In British English council is used for local government authority. wood – wooded – wooden. 2. magical. counsel ⎟'kaυnsǝl⎟ n. chilli. and wool-woolen. pessimist.kɔmprɪ'hensɪv⎟ adj. magic. inteligibil. clasic. where the system of local government varies from state to state. (to) (formal) that can be made out: It was a short. county council. The explanations concerning the cultural differences are given either in brackets. thorough. or sunk-sunken. (esp. economical. which took pupils depending on whether they had passed or failed an exam called the eleven-plus. comprehensive ⎟. modality. centenary – centennial. topical. i. commisar – commisary. Children are often put in groups according to their level of ability at a comprehensive: We didn’t want to send our son to a public school.2. There are differences between past participle forms such as certified . 3. 147 . dom-dome. This document is comprehensible only to specialists. register. critical. or literary) advice: The president took counsel from some clever specialists: sfat. For example: council ⎟'kaυnsǝl⎟ n.) 1. cafe – cafeteria. sadist. variety of English. we thought of the local comprehensive. care se poate înţelege. replaced the old system of grammar schools and secondary moderns. commutator – commuter.wolly. They are usually pointed out when discussing the differences between pairs or groups such as gold-golden. or intentions secret: He had been known to be a man who used to keep his own counsel: a nu-şi spune secretul. minute: There had been comprehensive inspection of the whole factory.e. canteen – cantina. cuprinzător.(law) a lawyer (in Britain a barrister) defending someone in law court: Neither of the parties were represented by counsel (= neither of them had lawyers). clinical. not to mention the basic differences between such forms as drunk – drunken. 1. critic.g. This article gives a comprehensive knowledge of the subject: minuţios. 2. to keep one's own counsel: to keep one's opinions.dobie. or as a cultural note. The comprehensive system. the adjectives getting the suffix –al or –ic: e. comprehansible – comprehensive.chilly. comic. dragon.

Pamfil-Teodoreanu. [5] Allusion is made to the amber –trapped fossilized bodies of insects. 1982: 116. 1982: 117. spelling. the contextualizations being as essential as their translation because they reinforce the meaning and show how words are used in context. Bucureşti: Editura Teora. (ibidem) [7] Nicolescu et al. Bantaş (1999) Dicţionar englez-român. Tatos (1982) Dicţionar frazeologic român-englez. A. L. 1982: 116. an index of Romanian words and phrases corresponding to the English confusables is of a great help to the ’end-users’. in which the DNA essential to the recreation of dinosaurs was retrieved from the animal’s blood supposedly fossilized with the insect that had fed from it” (ibidem). the sense of testing public opinion about ”one’s creditworthiness gave rise to the current figurative usage”. (1990) Mother Tongue.g. e. Knowles. collocational patterns and idiomatic phrases into Romanian? The entries included in Confusables as Translation Traps with their contextualizations and Romanian equivalents may give you a clue about this. Thus. and A. ABSTRACT What are the challenges to be faced by learners of English when translating troublesome words. B. NOTE [1] Bryson 1990: 2. but not least. 148 . [6]This meaning is derived from the historical sense ’raise money on credit’.. [13] Croitoru 2004: 112. Croitoru.4. [11] Nicolescu et al. [9] Nicolescu et al. (2004) Dictionary of Confusables as Translation Traps. Preda and M. [4] It was originally used with biblical allusion to Ecclesiastes 10:1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. “The image was given a different slant by Michael Crichton’s thriller Jurassic Park (1990) and the Spielberg film based on it. [14] Croitoru 2004: 111. E. Oxford: Oxford University Press. REFERENCES Bryson. [12] Leviţchi and Bantaş 1999: 343. a fly-on-the-wall documentary used with reference to ‘a film making technique whereby events are merely observed and presented realistically with minimum interference rather than acted out under direction (ibidem). To conclude. a dictionary of troublesome words or confusables is very useful for giving indications about usage. Leviţchi. besides the explanations referring to the differences in meaning between confusable words. L. UK: Penguin Books. ‘Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour’ (ibidem). Nicolescu. [10] Leviţchi and Bantaş 1999: 342. pronunciation. Last. 1982: 116. [3] It may also occur as a modifier. Iaşi: Institutul European.. [8] Nicolescu et al. I. E. (2006) Oxford Dictionary of Phrase and Fable. [2] Reference is implicit to Aesop’s fable of a fly sitting on the axletree of a moving charriot and saying ’See what a dust I raise’ (Knowles 2006: 261). An ideal to touch is for such a ’beneficient’ act of writing a book of confusables as translation traps to be ’beneficial’ to the ’next-users’ too. ***Longman Dictionary of English Language and Culture (1992) UK: Longman Group Ltd.

ci în posesia unor astfel de instrumente de lucru. limbile semito-hamitice sunt flexionare. Limba ebraică biblică are un alfabet consonantic. de câţiva temerari. Literele alcătuiesc rădăcina triconsonantică sau baza cuvântului care se scrie de la dreapta la stânga. deşi avem baza logistică pentru o abordare frontală a nevoilor imediate de întocmire a unor dicţionare teologice. 3) posibilitatea susţinerii unei comunicări. Schemele sunt după posibilităţile lor combinatorii. aş dori să fac unele precizări legate de limba ebraică biblică. fie prin forme vechi de colectiv. din nefericire. timp şi mod. Limba ebraică biblică face parte din grupa limbilor canaanene şi a fost vorbită în Canaan. în general. XIV-XIII î. Substantivul la singular se opune unei forme de colectiv. depuse până acum. Majoritatea substantivelor derivă din rădăcina verbală. cele nominale au ajuns să fie lexicalizate. nominale. care este formulă autonomă şi se foloseşte ca subiect sau predicat. dar şi ca obiect cultural » este o provocare extraordinară. nici nominale se combină numai cu prepoziţia şi pronumele personale. Universitatea „Dunărea de Jos“ Galaţi SEMANTICA REFERATULUI BIBLIC AL FACERII LUMII « Ştiinţa dicţionarelor – dicţionarul abordat din perspectiva lingvistică. Părţile de cuvânt se obţin prin combinaţia vocalelor. ci. într-un număr limitat de scheme prin care se exprimă raporturile gramaticale. în care s-au scris cărţile Vechiului Testament. În teologia românească problema dicţionarelor este secundară. puţin variate. Mircea Basarab [1]. pentru toate specializările posibile. Verbele au numai două moduri personale – indicativ şi imperativ şi două impersonale – infinitiv şi participiu. dar care sunt destul de firave faţă de potenţialul pe care îl are Biserica Ortodoxă Română. vocalele (lungi sau scurte) au un rol secundar. unele eforturi. care se înrudeau între ele. odată cu intrarea israeliţilor (sec. Înainte de a trece la tratarea propriu-zisă a temei. lipseşte un dispecer general. dar şi provocarea temei – Ştiinţa dicţionarelor : 2) conştientizarea nevoii unui dialog interdisciplinar în cercetarea academică . Ion Bria [2]. Deşi în ultimii 20 de ani s-au înfiinţat mai multe Facultăţi de Teologie. devenind limba naţională a evreilor. A cunoscut o dezvoltare deosebită. dar care are încă nebănuite profunzimi : Referatul Biblic al Facerii Lumii.d. încă nu funcţionează la români. pr. cunoscută de toată lumea. cele 23 de consoane putând da. am acceptat invitaţia «Centrului de cercetare în Teoria şi practica discursului». pr. ele schimbă uşor. Ne referim la Pr. valorile gramaticale exprimându-se prin alternanţe vocalice (flexiune internă). nu doar pentru filologi. o inimă care să bată coerent. Mircea Păcurariu [3]. Ca şi limbile indo-europene. cu rădăcinile triconsonantice. Formele verbale. încă nu se pune la noi. Conştiinţa colectivităţii în cercetare. despre o temă. care ne-au lăsat câte o lucrare în acest sens. substantivele comune compuse sunt puţine şi. nici nominale. pentru derivarea cuvintelor se folosesc diferite metode. cea de a doua prescurtată sau sufixată are valoare de complement direct la verbe şi de posesie la substantive. substantivul se acordă în gen şi număr cu numeralul. problemă care. Faţă de consoane. În ceea ce priveşte persoana.). Dacă schemele verbale folosesc sufixe pronominale şi sunt de 3 feluri – diateză.Hr. Nu putem trece sub tăcere. nu în ştiinţa dicţionarelor. fie prin forme cu sufix. Formulăm explicit motivele colaborarii noastre : 1) generozitatea. prin combinaţia lor. deoarece suntem mult prea săraci. într-o lume academică. articolului sau repetarea cuvântului. Schemele nici verbale. cu unele mici excepţii. Provocare este şi pentru Teologie.Ionel ENE. diferite părţi de cuvânt. iar adjectivul nu are forme speciale pentru gradele de comparaţie care se redau prin adăugarea prefixului. de strictă necesitate. Rădăcinile cuvintelor sunt în majoritate triliterale şi ele îşi păstrează numai consoanele. Face parte din limbile semito-hamitice. Mai facem şi precizarea că. De aceea. deşi s-au obţinut foarte multe doctorate. pare-se. aceasta se exprimă prin două mărci. o conştientizare a secetei culturale. ca şi cele nominale se pot obţine prin alternanţe vocalice (flexiune internă). în distribuţie complementară : prima. care se exprimă. Vocabularul limbii ebraice biblice era compus din aproximativ 149 . verbale şi nici verbale. fiind vorbite de descendenţii lui Noe [4].

anume pentru oameni şi prin oameni » [7]. textul ce se citea la sinagogă nu mai era înţeles. II d. momentul în care „Teologia se făcuse filologie”. care este urmată. Întru’nceput. facem precizarea că Referatul Biblic al Facerii este partea de început al primei cărţi a Vechiului Testamnet [6]. un bâlbâit.Cum o voi face Doamne. iar el a reuşit să articuleze în cuvinte. Din excepţie în excepţie. „de studii şi cercetări savante. chiar în mediile universitare sau cercetarea academică. eşti. şi Babiloniană. cu cele două direcţii : Mişna (sec.). Întorcându-ne la tema noastră. a încercat să paseze responsabilitatea. XVIII se naşte ebraica medie sau neoebraica. mai mult chiar să le ofere Cuvântul Său scris.Hr) şi Ghemara (Ierusalimiteană sec. Moise a mai primit o poruncă: Apucă-te şi scrie totul într-o carte! Şi el a scris şi de atunci au început problemele analizate de filologi şi teologi. nu e. a fost obligat să folosească raţiunea şi limbajul uman. pe când cea de-a doua. dar precisă. căruia Dumnezeu i-a descoperit. menit să redea filologiei transparenţa teologică prin care cuvintele redevin Cuvânt” [8]. de traduceri şi copişti. în dialogul divino-uman. într’adevăr. în ultimă instanţă. Întrucât poporul nu mai vorbea limba ebraică. Când a fost chemat la această misiune. fapt ce a dus la apariţia unor traduceri. 1) [9]. cu care se deschide descoperirea lui Dumnezeu sau Revelaţia. II d. În evoluţia ei. Este important de cunoscut că « Biblia e însăşi rostirea lui Dumnezeu. stabilitate în proză. de aceea îl redăm şi noi : « . cu evaluări semantice şi ediţii critice…. îşi pierde originalitatea şi tinde spre imitaţie. şi astfel tu vei fi pentru el ceea ce sunt Eu pentru tine ». îşi pierde prospeţimea. care derivau din 500 de rădăcini triconsonantice [5]. de codici şi colecţii. deosebim ebraica preexilică şi cea postexilică. ca limbă literară religioasă. Dacă Dumnezeu a vorbit cu Adam într-un mod simplu după căderea în păcat. la sfârşitul sec.5500 de cuvinte. De 10 ori se întâlneşte la plural – tol’dot. pentru înţelegerea Sfintei Scripturi. omului i-a fost foarte greu să mai descifreze mesajul divin. se naşte ebraica mişnaică.Tu. din sec. el va spune oamenilor. Moise a ezitat. ca ceea ce el scrie să fie accesibil omului. Din sec. de autori. IV d. atât faptul că El e creatorul Universului. oricine va dori să cunoască Adevărul. iar în poezie prin claritatea stilului. totul. Şi nu cred că ar fi cineva care să nu înţeleagă că Moise. cu sensul de Istoria 150 . XIX de ebraica modernă sau ivrit. în 1921. ca. dar Aaron. ebraica modernă devine limba principală a statului Israel. să citească mesajul său. A fost nevoit să transfere imaginile descoperirii în text clar. în anul 1948. fratele tău.Hr. legate de natura şi istoria textului biblic. a avut loc în timpul lui Moise. Este important de reţinut că. păstrate la început pe cale orală. tu îi vei spune lui.Hr. cotitura în istorie. la puţin timp. a izvorât din dorinţa de a vedea cât de profund este mesajul biblic şi cât de superficial este el abordat şi expus. VI d. tâlcuiri. prin care Dumnezeu a ales să le grăiască oamenilor. Dar să pornim la drum! „Întru’nceput a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Facere I. Este momentul în care Dumnezeu se descoperă. prima fiind cunoscută sub numele de epoca de aur şi s-a impus prin puritate. cu foarte multe împrumuturi. cartea Facerii se numeşte Bereşit – be’re’şit – la început. dar momentul este deosebit de semnificativ. numită Facerea sau Geneza. aşa numitele targume aramaice (parafrazări). iar evreii o vor folosi numai în cult. Recunoscută ca limbă oficială. Eu îţi voi spune ţie. Ele au fost fixate în scris în Talmud. Încercarea de a surprinde semantica expunerii modului în care Dumnezeu i-a descoperit lui Moise că El este Creatorul Universului. de limbi originale ori derivate.Hr. Cu timpul ebraica este înlocuită în vorbire cu aramaica. sec. peste veacuri. cu exprimare simplă. căci. stilul se alterează. pentru ca acest lucru să fie cunoscut şi de ceilalţi oameni. prin naturalul şi prospeţimea imaginilor istorice. după primul cuvânt. dar şi modul în care l-a creat. fraze şi cărţi. de vreme ce sunt gângav ? . în textul masoretic. Be’re’şit bârâ’ Elohim hassamayim we’ha’areţ. glose şi explicaţii. uneori. doreşte să fie cuprins în şi de cuvinte.

âsâh – face. în dorinţa de a acomoda textul biblic cu datele ştiinţifice ale unei epoci deja depăşite. 21. ca să nu socotească unii că lumea este fără început. qânâh – creează. Este folosit de 297 de ori. 34. făcând deosebire între: yâsad – fondează. Dar. ci şi a crea. Scriptură.16) sau redată prin formula foarte frecventă de zi – zile – yom [16] . 16. 4).10 (unde se referă. 7. formează.5. ca să arate că ceea ce a făcut este o foarte mică parte din puterea creatoare a lui Dumnezeu”[13]. ideea fundamentală a cuvântului pare să fie a face un lucru minunat. al teologiei biblice asupra creaţiei.10. sau pentru a reda timpul. 22 (unde se vorbeşte despre lucrul nou al întoarcerii lui Israel la Yahve). 31.1.4. are probabil acelaşi sens cu exprimarea din Fac. Se va reţine că acest termen. în diverse situaţii şi foarte mulţi cercetători cred că „termenul derivă. a fost tradusă. întâlnim cuvântul ’et. 15. a produce cu Yahve. Humbert. Care este sensul primitiv al lui bârâ (în araba-sudică semnifică a construi)? În Biblie. care figurează de 52 de ori în Biblie. la unii autori exilici sau postexilici. sub influenţa de la Fac.5. Aramaicului ke’net – şi acum). de 26 de ori prin hora şi alteori prin adverbe de timp sau prin adjective. în Omilii la facere. de 3 ori în Fac. Termenul poate fi subiectul unui simpozion. un cercetător. Vasile cel Mare. Vechiul Testament nu-l foloseşte decât pentru a desemna acţiunea divină. ca şi pe vocabularul Vechiului Testament.1. 6. Prin intermediul Vulgate numele de Geneză a primit dreptul să fie citat în Occident. în Vechiul Testament. uneori. 14.24. Dar justificarea directă a acestui nume este Referatul Biblic al Facerii. povestea creaţiei. În ceea ce priveşte noţiunea de timp.1.1. în care s-a tradus Sf. nou.1 – „aceasta este cartea neamurilor …”. Cuvântul yom a fost tălmăcit şi răstălmăcit de teologii creaţionişti. de la rădăcina ’anâh (a răspunde sau a se ocupa de ceva). Est. Mo’ed – timpul determinat). Obiectele lui bârâ. cum găsim definit acest monument în literatura contemporană. la Ieş. apoi în Numeri 16.9. 27 şi în părţile aramaice ale Vechiului Testament se întâlneşte termenul de ze’man. care zămisleşte şi naşte. 34. chiar şi în cea de specialitate. este bârâ – bârâh.1. Timpul convenit sau data unei sărbători religioase se numeşte mo’ed. a arătat că verbul ebraic qanâh nu înseamnă numai a cuceri. 32. sunt 151 . A făcut. bânâh – construieşte. Verbul qânâh are sensul de a crea. P. 31. Apoi a mai adăugat „a făcut”. Cuvântul ’et nu are sensul abstract al grecescului chronos. se foloseşte verbul a face. că El este anterior oricărei mişcări [14]. dar prin intermediul formei ’edet” [15]. 2. expresia „întru început” sugerează că Dumnezeu transcende timpul. în care subiectul este Eva.1. 30.4. Deut. şi de 3 ori în Ieş. Dar este puţin probabil ca această dublă semnificaţie să urce la două rădăcini diferite qnw şi qny. 19 şi 22. 6. un timp lung al unei vieţi umane sau o perioadă istorică este numită dor (Fac. arată că Moise „a spus mai întâi: „Întru început”. Ieremia 31. În Psalmi sunt aluzii la Fac. prin intermediul cuvântului ’enet (cf. Termenul tehnic. de aceea Septuaginta nu l-a tradus decât de 3 sau 4 ori (Ier. bârâh – face. emoţionant. Sf. Verbul apare cu acest sens şi fără semnificaţie teologică secundară. trebuie să spunem că.începuturilor sau a familiei. În Ester 9. Doi termeni sunt mai familiari expunerii creaţiei : qânâh şi bara. dorim să menţionăm faptul că în toate limbile. Septuaginta [10] a tradus Geneseis. 32. 13) prin chronos.II. se aplică la minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în favoarea poporului său). Originalul ebraic foloseşte mai multe verbe.6. holid – naşte. alţi cercetători cred că derivă de la rădăcina ya’âd (a fixa o întâlnire. în Num. Cei 72 au pus deci în circulaţie termenul de Geneză (origine). prin he biblos geneseo [12]. iar Vulgata [11] – Generationes. 30 (unde are ca subiect moartea subită a lui Datan şi Abiron) şi în Ier. cu sens apropiat acţiunii creatoare.30. se prezintă de 7 ori la Fac. Cu acest cuvânt începe cartea şi a cărui formulă –cheie – tol’dot (Fac. aşa cum se exprimă Moise la Fac. dar de 162 ori prin kairos. Pe de altă parte. 1. Sprijinindu-se pe textele ugaritice ale inscripţiilor de la Karatepe şi Leptis Magna (Africa de Nord). care nu este niciodată însoţit de un acuzativ de materie. cf.7. Înainte de a analiza acest cuvânt. yaşar – modelează.

în mod asemănător. deoarece „Singură natura necreată. gradat. pe de o parte. cu adevărat. prefăcută după credinţă. Sf. spune: „Aşadar. oricărui suflet. în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament este IAHWE. 5. n-a zis „a lucrat”. nu este acelaşi cu a face din a doua şi următoarele zile. din prima zi. nimeni nu a tradus complet textul ebraic. yâşar. omul (Fac. de cele mai multe ori.1. creştinii. Putem spune că verbele âsâh. până ni-L descoperă pe Dumnezeu. El este. o provocare reală. Câţiva autori. Întorcându-ne la numele lui Dumnezeu. mai bine zis. putem spune că traducătorul este trădător – tradutore traditore. înseamnă a face sau. el ne descoperă ceva şi altceva şi iarăşi ceva şi altceva. Conţinutul darului lui Dumnezeu. ceva despre fiinţa lor. ca acesta să fie numele bun sau incoruptibil. pe de altă parte. 45. Sf. soarele. care spune. în măsura în care gândirea noastră umană. luna şi stelele (Ps. chiar catolici [20] au crezut că acest verb. este sensul pe care l-au dat evreii totdeauna acestui verb. 6. trebuie să recunoaştem că omul este singurul care a primit de la Dumnezeu o facultate a raţiunii. pe care noi o credem a fi în Tatăl. El ne-a rugat să avem cuvintele „drese cu sare”. poate să găsească câteva nume susceptibile a desemna natura ce este deasupra acesteia şi de a le ajusta. Mai mult. Toţi oamenii cunosc că acesta este numele pe care-l dăm noi. Deşi este prezentat ca nume al divinităţii naţionale a poporului lui Israel şi al lui Iuda (cele două regate). pământul (Amos 4. fiinţe şi spre Dumnezeu. Căci.cerul şi pământul (Fac. textul ce ne transmite credinţa nu adaugă ce nume (cum am putea. De aceea. Referindu-se la această realitate. în Fiul şi în Sf. Deşi traduse.13). lumina şi întunericul (Is. De altfel. Dar. 2. ci a zis:” întru început a făcut”. Numele divinităţii. fie şi numai dacă ne gândim că rolul limbajului este să deschidă. în timp ce termenul bârâ’ semnifică numai o acţiune divină. să semnifice. să găsim un nume Celui ce este deasupra oricărui nume?). nici „a adus-o la existenţă”.7). nu-i posibil ca singurul din Universul nostru. cu verbul a face. pusă înaintea tuturor spre a fi privită şi contemplată şi ca să facă cunoscută înţelepciunea Creatorului ei. al unui mare număr de antroponime. Dar ne dă posibilitatea. raţiunea lui să fie valabilă numai în descoperirea sensurilor lucrurilor şi fiinţelor. un drum ce face legătura cu cineva sau cu ceva.1. dar numai la formele qal şi nifal [19].4). iar în descoperirea lui Dumnezeu.7). ca să arate că lumea este o operă de artă. pe când verbul bârâ’. fiecare cuvânt este o punte. totuşi el este atestat atât independent. Mântuitorul ne-a invitat să avem grijă ce vorbim. deoarece. ci „a făcut” [18]. bânâh. căi de acces spre lucruri. Teonimul izolat prezintă dificultăţi datorită faptului că pronunţia sa a fost interzisă. Dumnezeu. holid. Grigore de Nazians spune că nu e cu putinţă să-i dăm un nume lui Dumnezeu. cei mai mulţi exegeţi gândesc. Nu s-a dovedit niciodată că a luat şi alt sens. Vasile cel Mare. Dimpotrivă. să-i dea valoarea creatoare. totuşi înseamnă a face din ceva. fiindcă pentru orice cuvânt neroditor vom da seama. valoare ce a avut-o cuvântul în gura lui Dumnezeu (am îndrăznit să fac analogia. iar. semnifică o acţiune divină.1.2).12) [17]. înţeleptul Moise n-a folosit alt cuvânt. Iar darul cuvântului îşi are farmecului lui. adică nu o putere de a raţiona în abstract. Duh. zicând nume. pe care o descoperă Referatul Biblic. pentru bietul om.1. De aceea. De aceea. tot ceea ce fiecare consideră demn de a fi primit pentru a desemna natura fără atingere” [21]. începând din epoca ahmenizilor şi că acest nume tabu a fost înlocuit în 152 . qânâh. depăşeşte ceea ce numele pot să însemne. bârâ’. divinităţii. sau o creaţie din nimic. pentru o mai uşoară înţelegere a provocării cuvântului). punţi de legătură. ci o putere de a atribui lucrurilor un nume. nu. yasad. vom arăta ce descoperă omul modern. în care verbul a face. într-adevăr.27. cât şi ca element teofor. sunt cuvinte care exprimă operaţiuni umane sau operaţiuni divine. că sensul său propriu este acela al creaţiei din nimic. o inimă curată (Ps. Poate nu greşim dacă spunem că. 148. Tatălui şi Fiului şi Sf. în acelaşi timp. nu semnifică prin el însuşi o creaţie propriu-zisă. Duh. 51. care le este apropiat. În acest sens. orice cuvânt este o cale către Dumnezeu. făcut omului. dar deschide şi perspective. în ultimă instanţă. a crea din nimic şi ia sens propriu. capabil să descifreze sensul sau raţiunea lucrurilor să fie omul. este această legătură reală cu fiinţa lucrurilor.

din ce în ce mai mult. Ori. în textele semitice din nord-vest. precum Yehova şi nu a putut fi reconstituită. akkadiene sau nord-arabe: iakub-El – a binecuvântat. această ultimă formă evoluând. etc. controversat sensul formei verbale. În sfârşit. care nu a transcris tetragrama în caractere greceşti. rădăcina semitică hwy (cu derivatele hyh şi hwh) poate semnifica : a cădea.Hr. IX. lagut – ajută. Pentru a fixa vechea pronunţie a elementului teofor YHW / YW de nume proprii. în nordul Sinaiului. Totuşi forma prescurtată YHW apărea în mod excepţional întro inscripţie paleo-ebraică. cum arată Papirusul Fouad 266. la lecturarea Scripturilor şi la rugăciune prin apelative. În ’ia-awa. în publicaţiile ştiinţifice. întâlnită într-o inscripţie de la Kuntillet’Ajrud se pronunţa probabil la fel. de acord că tetragrama reflectă. poate fi reconstituită cu certitudine pe baza transcrierilor greceşti şi trebuie să se citească Yahweh. Ikludum – a înţeles. ajungem la concluzia că elementele teofore YHW şi YH se pronunţau Yaho. În ceea ce priveşte vocalizarea tetragramei YHWH. VI î. a fi pasionat.Hr. În schimb. de ex. Astăzi. cu precizarea că numele divin fusese notat într-o grafie pur consonantică. la sfârşitul sec. pronunţia adevărată s-a pierdut. atunci când documente epigrafice nord-israelite atestă folosirea formei YW. La Elephantine se recunosc câteva exemple de YHW şi de YH la începutul numelui. din sec. sub forma tetragramei YHWH. Vechiul Testament ne oferă câteva exemple ale formei prescurtate YH. Nu sunt neglijabile nici etimologia şi semnificaţiile numelui divin.d. nu se pronunţa în perioada târzie. care este indicat de actuala vocalizare a Bibliei masoretice. cu câteva variante ortografice. ya. teonimul izolat Y se prezintă. din sec.Hr. IX în sec. fără h-ul final. cea mai veche formă a numelui şi că el reprezintă un aspect conjugat al verbului hwy. printre vechile teonime semite. YH sunt folosite în Vechiul Testament [22]. ia’uq – ţine la depărtare. care reprezintă forma completă a numelui. dând loc formelor aberante. respectiv Yav. în unele manuscrise ale versiunilor greceşti ale Vechiului Testament. şi cum confirmă Hexapla lui Origen. 19). Varianta YHH poate să indice aceeaşi pronunţie. Această formă se foloseşte. trebuie să ţinem cont de două particularităţi ale scrierii cuneiforme: vocala o / o (cu accent circumflex) este totdeauna redată ca u / ù şi vocala finală a cuvintelor. într-o manieră corectă.d. iatur-Mer – Mer a revenit. ale scrierilor postbiblice. este aceea de „a emite un sunet sau un suflu”. a vorbi. Datorită acestui lucru. în Yo’.uzul zilnic. ca al doilea element al numelui. Numele teofore nu constituie niciodată tetragrama completă. începând cu epoca ahmenizilor. sau în 153 . la factitiv. tetragrama este înlocuită cu sigla ywy. care. Ţinând cont de aceste particularităţi. totuşi. care a fost scris către anul 100 d. dintre care cele mai importante sunt: Adonai – Domnul meu.Hr. Această formă verbală. din ce în ce mai mult. găsită la Kuntillet’Ajrud.. anterioară lui Mesia. iaitha’um –salvează. Este important de cunoscut faptul că. V î.. În manuscrisele medievale. se foloseşte forma de Yahve. cu precizarea că literele YH corespund începutului cuvântului. Astăzi oamenii sunt. amorite. Sensul de a sufla trebuie să fie foarte vechi. a fi şi. Referatul Biblic al Facerii indică faptul că Yahwe se manifesta pe muntele sfânt în uragan (Ieş. Forma de YHW. verbul însuşi provenind dintr-o onomatopee. Rămâne. forma YHW’ de la Elephantine trebuie să corespundă lui iao’ din papiruşii biblici şi să sugereze o pronunţie de felul yaho. a fost substantivizată. Cele trei forme YHW. care este aproape singura folosită în Vechiul Testament şi în literatura postbiblică ebraică şi aramaică. în care h final de la YHWH este folosit pentru a indica vocala finală e. mai târziu. În epoca greco-romană. precedat de forma de pronume personal de la persoana a treia singular. a sufla (cu referire la vânt). ale acestui proces. se scria cu caractere ebraice. adică lui ia. a exista. în special în formula hallu yâh – Aleluia. În inscripţiile iudaice YHW apărea ca primul sau al doilea element al numelui. ha-Sem (în ebraică) şi ze’ma’ (în aramaică). YW. Majoritatea accepţiunilor converg cu uşurinţă spre a restabili o noţiune de bază. dar este scris în întregime în manuscrisele biblice. redactate în scriere alfabetică consonantică.d. apoi în papiruşii iudeo-aramaici de la Elephantine. a crea. î. Se găsesc mai multe exemple. În sfârşit. Se întâlneşte forma YHW pe câteva ostraca Elephantine şi într-un papirus. în aparenţă.. folosită ca nume divin. decât pornindu-se de la câteva mărturii vechi.

1). 3. pe când limbile semitice nord-vestice se foloseşte la plural din dorinţa de a exprima ideea de expansiune spaţială. Pe de altă parte. este mai degrabă un semitism imitat.19) fixaţi în cer.6). dar se traduce cu singularul – cerul.1. Totuşi câmpul semantic. o realitate cosmologică (planeta.1.1. în linii generale. şi anume: cosmogonia postexilică a Fac. împărăţia lui Dumnezeu (Dan. în limba ebraică întâlnim două cuvinte: samayim şi râqîa. adică cel mai sus. iar în a treia zi a poruncit ca „Apele de sub cer să se adune într’o singură adunare şi să se arate uscatul” (Fac. Ca şi firmamentul.1. Mt. căci Dumnezeu nu putea crea de două ori acelaşi lucru. iar al doilea re referă la pământ ca sol. 7-8). aceea a unei ţesături întinse de Dumnezeu (Is.10). cuvântul caelum exprima. În latină.1. încă din actul creator iniţial şi formând împreună cu el. atestat în gândirea elenistică gnostică sau rabinică şi în apocrife. nu pare să facă ecoul pluralităţii cerului. Cuvântul samayim se pare că vine de la rădăcina sâmâh – a fi ridicat. iar al doilea caz la 41. ceea pentru logica noastră pare anormal. totuşi diferite. deschis de samayimi este mai larg decât cel al lui râqî. Pentru ambele cazuri şi grecii folosesc acelaşi cuvânt – ge – γη.10). el dă o consistenţă cvasiarhitecturală. Cuvântul samayim este folosit în textul ebraic la plural. Spre exemplu. atât în prima zi. în special. în primul caz. lumea îngerilor (Ps. am spune noi).14). trecând prin aceste regiuni celeste.1). se spune că „Întru’nceput a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”(Fac. minunate.. opus cerului.11). la 6. În Sfânta Scriptură samayim este. cu precizarea că doar în limba română traducerea este aceeaşi. Sensurile sunt. dezordonat şi dezorganizat – 154 . firmamentul fiind cuprins în această imensitate. Şi Dumnezeu a numit tăria cer”(Fac. ca şi în alte limbi de altfel. pământul pare să se confunde. o anvelopă. teren.1 – 2.10.2. a grindinii (Iosua 10.8. la început. 19. sau tronul lui Yahve. 63. în prima zi a fost creat cerul – lumea spirituală. mai ales. Este cu neputinţă să fie una şi aceeaşi realitate. 19). sau poate ideea de lumină. 1.14 – 15.96. de la o situaţie la alta sau care se deduce din context. Această identitate conceptuală între samayim şi râqî este explicit enunţată în Fac. care în Fac. se află deasupra pământului. ideea de boltă. el corespunde la tot ceea ce. acesta din urmă este un termen tehnic şi cosmologic cu deschidere foarte redusă.20)..8: Şi Dumnezeu a numit tăria cer. fie două feluri de pământ. a tunetului (I Regi 2. Citind Referatul Biblic al Facerii lumii. fiindcă sunt doi termeni diferiţi. „Dumnezeu a făcut tăria şi a despărţit apele cele de sub tărie şi apele de deasupra tăriei. la spaţiile intersiderale (cerul-cerurilor.1. Universul (Fac. În traducerea românească. însă. etc. Constatăm că apare cuvântul cer.1-2).11). 4.20 – hâ’âdâmah…zâbat hâlâb udbaş – pământ care curge ca laptele şi mierea. cât şi în a doua zi. Deut.1. care se folosesc pentru ceea ce la noi s-a tradus prin unul – pământ. cele două concepte se înlocuiesc adesea. Aceştia sunt ’ereţ şi ’adâmâh. de la rădăcina kha – a străluci [24]. locul sălăşluirii lui Dumnezeu.10). sunt acroşaţi pe firmament.55. 1. Putem spune că.17).9)…şi Dumnezeu a numit uscatul pământ” (Fac. Astfel. de la troposferă (păsările zboară în cer. folosit de cei 72 – Septuagintă. fie de două ori pământul. Dar aici se mai impune o precizare. 11). în limba română.12). 3 – ’erţ… zâbat hâlâb udbaş – pământ care curge ca laptele şi mierea. cu stâlpi (Iov 26. Cuvântul era şi în sanscrită. De aceea e posibil ca. Samayim are un sens mai general şi de asemenea religios. Fac. iar în a doua zi. mai ales. Primul desemnează. cerul este prevăzut cu jgheaburi (Fac.2) şi zăpezii (Is. asupra pluralului samayim. în univers. o îmbrăcăminte. 3.23. Pământul. 4. în cartea Deuteronom găsim cea mai simplă lămurire.7. Originalul ebraic ne lămureşte. Pluralul ouranoi ουρανοι. sau după un alt model cosmologic.zgomotul unei brize uşoare (I Regi. etc. În realitate. prezintă o imagine un pic confuză a creaţiei Pământului – ’ereţ. sinonim cu râqîa – firmament. Grecii vedeau în cer. materia elementară.1. sunt de altfel (Deut. el se găseşte la singular doar în semitica orientală. în acest sens. Cerul. misterioase (de deasupra firmamentului!) unde sunt izvoarele adâncului şi jgheaburile cerului (Fac. provenind din rădăcina var¸ care însemna a acoperi. cu rădăcina ku – a scobi. ca un fel de acoperiş al lumii terestre şi-l exprimau prin cuvântul ουρανος. un acoperiş. 4. Yahwe să semnifice a suflat sau suflă [23]. Iarăşi ai sentimentul că Dumnezeu a făcut. Aştrii. sub forma varuna. cum stau lucrurile. Mai întâi (Fac. dar cu sens diferit. este cu neputinţă să nu constaţi că Dumnezeu a făcut în prima zi cerul şi pământul.

17. omniparens-ul lui Virgiliu. cuvântul ‚âdâm este folosit de 23 de ori. Deci. 2.1-14. avea nevoie de o vocalizare cu articol sau o vocalizare fără articol. în primul caz. cel de usacat – terra (după principiul trihotomic. poate să-l zguduie după bunul plac prin cutremure de pământ. care este mama-comună. omul. Adam – pumnul de pământ. cu atât mai mult a unui text sfânt.22). De aceea. Ne mulţumim cu analiza primului verset al cărţii Facerii şi cu convingerea că este cu neputinţă să nu observăm câte probleme de nuanţă. vocalizatorii respectau prezenţa sau absenţa articolului. Mayer Lambert. căruia i se închinau ca unui zeu-dumnezeu popoarele vecine. în ambele tradiţii. Este frapant să constatăm că are totdeauna articol. Un alt cercetător. Problemele ridicate de interpretarea cuvântului pământ sunt departe de a fi fost inventariate aici.12). cu excepţia a trei cazuri. l-a redat fără articol.45. în literatura de specialitate. devenind nume propriu. După aceea (Fac. Am constatat. Dimpotrivă. În Referatul Biblic al Facerii.18. pe care consonantismul îl impunea. acolo unde s-a putut să o facă fără să schimbe consoanele”[34]. Pământul. 66.2. interpretare. ţărână pe capul lor (I Sam 4.6). Aici lamed poartă. 15).1. un lucru esenţial îşi păstrează consistenţa: Dumnezeu este creatorul pământului (Fac. Dar nu este totdeauna la fel aceeaşi formă. Se pare ca această particularitate să fie proprie vocalizării tiberiene[30]. ’âdâm şi toseft). se va întoarce în pământ (Iov 1. pentru cei mai mulţi exegeţi contemporani. Departe de a avea conştiinţa că am făcut ceva. în Ms Assemani 66 a lui Sifra.9) şi ceramistul (I Regi 7. Textul consonantic. în semn de doliu. este firesc. sau chiar de unii dintre israeliţi.2. fixat într-o epocă foarte îndepărtată. De asemenea. Suntem aici victime ale ambiguităţii. ci uneori este precedat de o particulă separabilă. acolo unde iniţiativa lor de vocalizare putea să tranşeze situaţia. Is. Dar avem reacţii la această propunere de corecţie de text şi. Această preferinţă sfârşea cu o absenţă a articolului. dihotomia care există în creaţie este asigurată: pământul se opune oceanului. Iov 38.6: pământ – mare – cer). enunţat de Ps. kaph. adică înlocuirea celor trei sewa’ cu qameţ. 146. afectând aceste substantive (’elohim.1. prin măreţia lui. lamed. În cosmogonia mai veche. roşu [26] şi fertil. Cât priveşte cel de al doilea cuvânt adâmâh – sol. 1). un qameţ. conţinând în sine germenii întregii vieţi (Ps.tohu va’bohu – cu abisul apelor.5-7. cel pe care-l foloseşte olarul (Is. 139. datorită prezenţei prepoziţiilor inseparabile beth.40. când lamedh [27] este vocalizat cu sewa’ [28] şi nu cu qamţ [29].5).1-2. sau cum o simţeau autori exilici şi postexilici. Pământul dă slavă lui Dumnezeu (Ps.4-30). Sirah 40. a articulat cuvântul. III. se pare că suntem într-un joc de cuvinte. capitolele II şi III. Pământul este un deşert steril. în aceeaşi manieră ca Moise. Cassuto a susţinut că acolo unde autorul sacru a dorit să dea numele lui Dumnezeu – Elohim. în acelaşi timp că sensibilitatea celor ce folosesc ebraica biblică a evoluat în decursul timpului ajungându-se până la stabilirea oportunităţii determinării unui substantiv prin articol.46) este cel din care a fost făcut omul (Ier. originea vieţii. la Fac. semantică au fost ridicate.24. chiar şi atunci când se folosea sau nu articolul. adică acolo unde aceste cuvinte. a fost respectat în lectura tradiţională. acolo unde aceste cuvinte aveau o formă consonantică neechivocă. am reuşit doar să deschidem perspective şi să arătăm cât de mare nevoie avem de munca celor ce-şi propun să alcătuiască dicţionare sau să facă evaluarea şi interpretarea corectă a unui text.7 se afirmă că pământul argilos. în al doilea. căci la Fac. Există în aceste trei cazuri un singur exemplu de vocalizare babiloniană: adică este citarea din Fac. pământ. evreii împrăştiau pulbere. Omul. 1. chiar a termenului ’ereţ care. cuvântul să suprime articolul. chiar s-a impus aşa numita soluţie Cassuto [32]. care-i dădea o culoare 155 . să postuleze inconsecvenţa unei vocalizări masoretice tiberiene şi să propună corectura de rigoare. cu adâncă semantică [25]. El este stăpânul absolut şi îi cunoaşte limitele (Ps. vocalizatorii nu mai simţeau prezenţa sau absenţa articolului. la periferia căruia Dumnezeu plantează o grădină (Edenul) pentru a oferi locul de vieţuire omului. din a cărui imensitate ţâşneşte uscatul – yabbâşah. [31].6-10). alteori fără nici o particulă. constatând aceeaşi particularitate la cuvântul toseft [33]. foarte clar. iar unde a dorit să vorbească despre un idol. reprezintă conceptul nostru de planetă – univers şi. Dat fiind acest fapt. Important este că.21. a tras concluzia că „este posibil ca. într-o situaţie sau alta. ge – γη – meter – pământul mamă al grecilor.

Bucureşti. Bucureşti. XII. NOTE [1] Dicţionar al Noului Testament. [3] Dicţionarul Teologilor Români. op. 310-311. lăsându-se conduşi de sensibilitatea lingvistică contemporană. autorul primelor cinci cărţi. [10] Este traducerea textului Vechiului Testament în limba greacă. imperativul. ci să cunoşti sensul cuvintelor folosite. vol. respectiv 27 de cărţi. Vasile cel Mare. II. [15] Pierre – Maurice BOGAERT – Matthias DELCOR. Edmond JACOB – Eduard LIPINSKI – Robert MARTIN-ACHARD. Dumitru Abrudan. Edmond JACOB – Eduard LIPINSKI – Robert MARTIN-ACHARD. Prof. p. Cit. 2002. P. fiind o Carte scrisă în decursul a mai bine de un mileniu. fie autorului studiat. Vacant et. începând cu Moise. să ţii cont de particularităţile gramaticale şi stilistice proprii. c. hifil. mai întâi. 1910. p. hofal şi hitpael. op. [7] Biblia sau Sfânta Scriptură. 1995.. Dr. Ieronim.. pual. Vasile cel Mare. p. 76. p. Dictionnaire de Theologie Catholique. în timp ce nişte particule inseparabile. beth. iar adevărul acesta a trecut şi la latini.Hr. Cit. 1983. care au văzut fireasca legătură între humus / homo. Dr. [5] A se vedea pe larg la Pr. două părţi distincete: Vechiul şi Noul Testament. Cuvânt lămuritor asupra Sfintei Scripturi. vol.arhaizantă. Limba ebraică biblică. Scrieri. aşa cum le numesc astăzi evreii. 1247. făcându-se trimitere la cartea Vechiului Testament în limba greacă. [17] Ibidem. din limba greacă în limba latină. vol. Joseph PONTHOT. fie limbii. De opificio sex dierum. Paris 1866.1347. Edmond JACOB – Eduard LIPINSKI – Robert MARTIN-ACHARD. Emilian Corniţescu. 7. 87-109. Bucureşti. [11] Este traducerea Bibliei. Paris. Dar. [26] Cuvântul arab adima înseamnă a fi roşu. Emilian Corniţescu. 1910. kaph şi lamed ofereau cititorului posibilitatea vocalizării cu sau fără articol. piel. Joseph PONTHOT. Mangeot. 1996. [6] Biblia sau Sfânta Scriptură are. 78. Aceste forme sunt qal. 1987. 2474 [25] Semantica este adâncă. Brepols. Joseph PONTHOT. La rândul lor. 2001 p.I. a doua jumătate a secolului al III-lea. Este curios faptul că la forma piel verbul bârâ’înseamnă a ciopli. de 72 de bărbaţi înţelepţi. pr. p. 579. op.d. după scopul şi conţinutul fiecărei lucrări: istoric. [21] Apud Mariet Canevet. [2] Dicţionar de Teologie Ortodoxă. Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. Publie sous la direction du Centre: Informatique et Bible Abbaye de Maredsous ed. Bucureşti. la Alexandria. Vigouroux. de către Fer. II.de aceea uneori se vorbeşte de „Cei 72”. Cit. Încheiem cu precizarea că Sfânta Scriptură. în Teologia sa Dogmatică. conjugarea verbului regulat cuprinde perfectul. Bucureşti. 426-427. p. Dictionnaire encyclopedique de la Biblie. pr.Hr. fiindcă aşa-zisul joc de cuvinte capătă conotaţie axiologică. p. 1986. împerfectul şi participiul. [20] A se vedea pe larg la Petau. [8] Bartolomeu Valeriu Anania. legătura dintre pământ şi om este dată chiar de rădăcina cuvintelor: ’âdâmah – pământ / ’âdâm – om. [22] Pierre – Maurice BOGAERT – Matthias DELCOR. în timpul lui Ptolemeu al II-lea. în Biblia sau Sfânta Scriptură. a tăia a se vedea mai pe larg la F. Cit. [16] Ibidem. 1994. 1350. J. vol. 156 . [18] Sf. Paris. Dr. [23] Ibem. [24] A. Prof. 8. IV. 1983. 2001. Bucureşti. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. literal şi spiritual sau alegoric [35]. p. spre sfârşitul secolului al IV-lea d. [19] În limba ebraică rădăcina verbului este trecută prin 7 forme de conjugare sau biniyanim. op. 523. 5-13. Dumitru Abrudan. Bucureşti. nifal. comportă trei sensuri de interpretare. Vechiul Testament s-a scris într-o perioadă lungă de timp. 22. cele două părţi au 39 (la care se mai adaugă 14 bune de citit). Dictionnaire de la Bible. La aceste 7 forme. lib. arhiepiscopul Clujului. integrale. 7. [4] Dicţionar biblic ed. 311. Astfel. [9] În continuare vom folosi prescurtarea Fac. P. în „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”. [12] Pierre – Maurice BOGAERT – Matthias DELCOR. Dr. Paris. Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. Cartea Creştină – Oradea. p. Gregoire de Nysse et l’hermeneutique biblique. p. Prof. î. Cit. Col. [13] Sf. [14] Bartolomeu Valeriu Anania. Prof. op. cititorii textului biblic şi-au permis să inoveze. p.. p. nr. p. Pentru înţelegerea semnificaţiei textului biblic.Partea întâia. A se vedea pe larg la Pr. 58. 151. e posibil ca rădăcina ebraică – dam – sânge să fie chiar cea care lămureşte mai bine relaţia între ’adâmâh şi viaţă. p. cunoscute sub numele de Pentateuh. trebuie nu doar să stabileşti doar o traducere corectă. infinitivul absolut şi construct. 17.

*** Dicţionar de Teologie Ortodoxă (1994). care este un o scurt. vol. *** Dicţionar biblic (1995). Oradea: ed. Esquisse d’une histoire de l’exegese latine. Eduard. 49-51. Dictionnaire encyclopedique de la Biblie.. Pr. Et Mangeot. Dumitru (2002). Dore.Hr. *** Dicţionarul Teologilor Români (1996). 49. Pierre Grelot. Paris 1981. What is the conclusion to the foregoing? Fundamental works should be read in their original version. Pierre – Maurice. A translation. irrespective of the language into which it is to be translated. Paris. pe valea Hinonului. The book of the Genesis is mentioned just to prove that the saying “Tradutore traditore” is not an exception but a rule in the case of translations. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Şcoala masoretică din Babilon au aşezat vocalele numai deasupra literelor. şi se traduce prin a strâns repede. locul în care erau arşi copii jertfiţi zeului Moloh. Robert. P. Cit.d. De la Torah au Messie. Joseph (1987). Pierre (1981). au Moyen Age. dedesubt sau în interiorul unei consoane. Bizantină. Paris. cu funcţie vocalică de a prelung şi se traduce – a strâns. Paris. pentru a înlătura dificultăţile de citire a textului sfânt. ha. care se traduce prin nimic sau neant. p. aşezate sub consoană. Spicq. Grelot. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE *****Biblia sau Sfânta Scriptură. A. Carez. au introdus semne speciale. Bucureşti: ed. nescris al unui rând. 1944. Martin-Achard. II. Maurice. [35] A se vede pe lar. Sunt reguli speciale de citire şi a uneia şi a celeilalte – vocală. în acest sens P. mai târziu. Erminia Duhului. La început reprezenta vocala e foarte scurtă şi care se va transforma în şewa’ în secolele X-VI î. op. Editura Univers enciclopedic.Esquisse d’une histoire de l’exegese latine. 49. ABSTRACT The translation of the Holy Scripture. Editura: Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bogaert. pe care le-au aşezat deasupra.[27] este o consoană linguală sonoră. numite masoretice. [32] A se vedea pe larg la Ibidem. redată prin două puncte. Constantin Coman. Cartea Creştină. Ponthot. Emilian. Desclee.. Bucureşti: Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod. au Moyen Age. nu doar pentru că o frază. Aceasta făcea parte din aşa zisul grup ahaltem. Jacob. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. we aim to highlight the complex significance of the Biblical Report of the Genesis. no matter the target language. Joseph Dore. Coman. Poate fi întâlnit sub forma lui şewa simplu sau şewa compus. hal. 12. p. Şi acest lucru se făcea. Erminia Duhului. Joseph. respectiv semivocală. That is why. Constantin (2002). 2002. requires knowledge of the primary meaning of words. Dr. [33] Este vorba despre capiştea Tofet. [30] Este vorba despre Şcoala masoretică de la Tiberiada. Bucureşti. [29] Are forma de T. (2001). Spicq. în ebraica veche făcea parte din articolul hotărât. will hardly convey the authentic meaning worded by Moses.C. un verset se putea termina la jumătatea rândului. De la Torah au Messie. F. care. Gregoire de Nysse et l’hermeneutique biblique. (1944) . (1910). ci şi pentru faptul că în limba ebraică veche nu se obişnuia separarea cuvintelor în silabe pe 2 rânduri. care îşi măreau forma sau se dilata pentru a completa spaţiul gol. Bucureşti. Bucureşti. [34] Maurice Carez. Letouzé et Ané Vigouroux. Limba ebraică biblică. Mariet (1983). Dictionnaire de Theologie Catholique. În ordinea alfabetului ebraic se găseşte la nr. Paris.C. Joseph Dore. Bizantină. (1910). vol. from the first book of the Holy Scripture. Publie sous la direction du Centre: Informatique et Bible Abbaye de Maredsous ed. care a rămas. ed. Abrudan. J. Paris. Se pare că această literă. [31] Maurice Carez. care în traducere înseamnă bici şi are valoarea numerică de 30. În textul masoretic întâlnim o vocală lungă qameţ care se citeşte a lung şi o vocală scurtă qameţ hatuf. Edmond. Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Pierre Grelot. *** Dicţionar al Noului Testament (1983). Matthias. Dictionnaire de la Bible. 157 . XII. este un semn masoretic şi denumirea îi vine de la cuvântul şewa’. [28] Este o semivocală. Paris: Desclee. Bibliothèque thomiste Vacant. Corniţescu. Se pronunţă şwa. Brepols. Lipinski. Canevet. Delcor. Bucureşti.

e. But there are numerous words in all languages in which a special correlation may be said to exist between meaning and sound. and denotative meaning. which covers the information conveyed by the linguistic expression on the denotatum. First. there is a semantic dimension. Meaning is so complex and there are so many factors involved in it that a complete definition of meaning is practically impossible. denotation represents the cognitive or communicative aspect of meaning. which defines the purpose of the expression. in the sense that they suggest them. Absolute motivation includes language signs whose sound structure reproduces certain features of their content. Finally. as well as between it and other expressions in the language. University of Piteşti VARIOUS APPROACHES TO THE STUDY OF MEANING If we agree that meaning cannot be identified with the object designated by the sign. denotative meaning. Linguistic signs are supposed to be more or less motivated to the extent to which their inner organization is not altogether accidental. their signifying side). These words include interjections and onomatopoeic words which are imitative of non-linguistic sounds that can somehow be associated with certain meanings. the concept or the mental image of the object or situation in reality as reflected in man’s mind. it is necessary to relate it to that reflection in our minds of the general characteristics of objects and phenomena. On the other hand. Resuming the ancient ‘physei-thesei’ dispute. For most linguists. Both traditional and modern English semantic studies have mainly used a conceptual definition of meaning taking into account that. This is due to the fact that elements of connotation are often drawn into what is usually referred to as the basic. the Swiss linguist Ferdinand de Saussure stated that “the linguistic sign is arbitrary’’. Because of the resemblance between their significant and their signifié. the connotative aspects of meaning are subjective springing from the personal experiences which each speaker has had of a given word as well as from the attitude he wants to emphasize towards what he is to express or towards the person he is speaking to. Denotation is regarded as neutral since its function is only to convey the informational load carried by a word. there must be a necessary signifié attached to a significant for a linguistic sign to discharge its signifying function. these signs are of an iconic or indexic nature in the typology of semiotic signs. for a correct understanding of meaning. there is also a logical dimension. This is why it cannot be maintained that dictionaries give only denotative meanings while the connotative meanings are to be encountered in the actual uses of words. or the written representation (le signifiant) and the “idea” expressed by it (le signifié)[1]. and. Hence. and thus they partially contradict the concept of the arbitrary character of linguistic signs. there is a pragmatic dimension. which is to a certain extent equivalent to extensional meaning. There are cases when the signified decisively influences the form of words (i. accounts for the relationship between the linguistic sign and its denotatum. we have to define meaning in terms of the notion. the complex network of relationships among its component elements. meaning that there is no direct relationship between the sound sequence. which covers the denotatum of the sign including also information as to how the denotatum is actually referred to. including a judgement of it. the structural dimension covers the structure of linguistic expressions. Relative motivation involves a larger 158 .Nicoleta Florina MINCǍ. It is quite difficult to draw a clear line between denotation and connotation in meaning analysis. Any study of meaning which presupposes the close interrelationship between language and thought cannot ignore or elude this aspect of language meaning. thirdly. Meaning can be discussed considering a plurality of levels and of dimensions characteristic of the content side of linguistic signs.

while in Romanian. only a theory of sense could be the object of study of semantics as the science of meaning. it is not the sounds which somehow evoke the meaning. a development in time (in the case of spoken language) or space (in the case of written language). According to glossematics there is an underlying isomorphism between the expression and content levels of language. the use of special devices to heighten the emotive impact of words. If we want to emphasize the basic isomorphism between expression and content. The meaning of such words is the result of the analysis of the smaller linguistic signs which are included in them. justify a structural approach to the study of the lexicon. The most important one is that while the expression level of language implies sequentiality. the number of particular and generic terms. the relative frequency of polysemy. Such series are usually represented by kinship terms and a few other lexical elements that can be said to reveal a structural organization. Structuralist linguists have always put forward insightful hypotheses regarding language meaning analysis. we may discover the existence of three invariant terms operating in the same area of meaning: mânǎ. thus making significant contributions to the progress of semantics. Componential analysis is one of the most important developments in semantics. Although structuralism in linguistics should be connected to structuralism in other sciences. Significations represent invariant units while the sense consists of its variants. hand and arm are invariants. though structuralism has revolutionized the study of language. as variants.number of words in the language than absolute motivation. However. its content level is characterized by simultaneity. Since signification stands for content form alone. as opposed to the entire vocabulary which represents the lexical macrosystem. It is well-known that the meanings of a lexical element display some levels of structure: a semantic constant (the highest level of abstraction). the meanings that are grouped around it. the fact that structuralist ideas were developed in various linguistic circles accounting for the variety of structuralist approaches to the study of language shows that structuralism should be regarded as a result of its inner laws of development. and the level of speech. Stephen Ullmann suggested several criteria of semantic structure which made him characterize English as a “lexical language”[2]. we should point out that there are some important differences between the two language levels. The existence of semantic series and the organization of words into semantic fields. however vague they might seem. palmǎ. The structural organization of the vocabulary forms a particular kind of system. in English. The meanings of a word are structured as forming microsystems . A difficulty which partly explains the “slow” progress of structural research in semantics comes out from the vague and fluid nature of meaning. braţ. Three other criteria are based on multiple meaning (patterns of synonymy. In fact. Significations as invariants are materialized into senses as their variants. based on the isomorphism between language expression and content [4]. it has neglected the study of meaning. There is a commutation relation between significations as invariants and a substitution one between senses. In this case. we shouldn’t assert that structuralism has left the study of meaning completely unaffected. that can also be analysed in terms of another structuralist dichotomy: invariant/ variant [3]. it is no more semantic than any other aspects of content form which is dealt with by grammar. Therefore. The insistence on discriminating what is relevant from what is irrelevant in the study of meaning has led to attempts at applying phonological methods to the study of meaning. as opposed to French which is a more “grammatical”one: the number of arbitrary and motivated words in the vocabulary. much more complex as far as its elements are concerned and much more dynamic in its evolution. and the incidence of homonymy) and a final one evaluates the extent to which words depend on context for the clarification of their meaning. Ferdinand de Saussure made a distinction between signification and sense. Thus. Componential analysis assumes that all meanings can be further analysed into distructive semantic 159 .

A sememe is the basic tactic unit of the sememic stratum. 7. 6. 5. nephew. The semantic rules could have the form: stallion →male and adult. When sememes on the higher. A filly or a colt are young. Lamb found out that the existence of the sememic stratum could be exemplified by the representation relation between the lexemic stratum and the sememic stratum [6]. 8. the combination of semons. diversification accounts for synonymy in language. semantic components or semantic primitives. For instance. between language and the outside world. The sentences based on these meaning postulates are true by virtue of their syntactic form and the meaning of the words in them: A filly is female and young. etc. If one has the items: father. “sememics”. opposing 1. Similarly. Its elementary unit is the “semon” and its relational unit to the next higher stratum is the “sememe”. 8 and arrive at the ‘’generation’’ seme with two distinctions: older generation and younger generation. Neutralization is the process of connecting a lexeme upwards to several sememes on the sememic stratum.features. called semes. The “meaning postulates” are certain expressions in a formalized system used to describe the semantic structure of a language. While sememes may be accounted for by general construction rules. The semon is the minimal unit of the semantic stratum such that its components are not representations of the components of the semantic stratum. 4. According to the theory of meaning postulates. The meaning of filly. can be defined in terms of all the possible meaning postulates associated with it. Sydney Lamb’s stratificational theory of language is based on the idea that there is a structuralization of meaning characteristic of all languages. the feature of gender will be uncovered. 6 to 3. in that manner. colt or filly→not adult.the semasiological direction160 . A filly is a female. 3. 4. we may oppose 1. up to the tactic level of sememes must be listed individually for each sememe. Meaning postulates theory has the advantage of including in the semantic description data on the system of knowledge shared by a given language community on the extralinguistic universe. 5. Diversification and neutralization remind of the method used by many semanticists to study meaning along two dimensions: from a linguistic form to denotata and significata. as the ultimate components of meaning. 3. young horse. son. 7. the meaning of lexical items will be defined by the set of all meaning postulates associated with it. niece he/she can arrive at a number of semantic features (semes) by examining the relations obtaining among them. 7 to 2. 2. expressing certain compatibilities or incompatibilities between the signs of the respective system. A filly is not male. could be considered to be equally the result of their knowledge of the language and of the world. 2. 6. the relationship is not always one to one. 4. While “pre-stratificational” linguistics tried to solve the problem of meaning mainly by relating “words” directly to their significata. sememic stratum.. aunt. A sememe is quite often connected to several lexemes so. The set of kinship terms was probably among the first lexical subsystems to be submitted to componential analysis. The ability of speakers to analyse sentences into normal and anomalous ones from a semantic point of view. In that manner it accounts for polysemy. uncle. are connected to lexemes on the lower. for example. mother. 8. The sememic stratum is inserted by Lamb between the lexemic and the semantic strata. the stratificational approach assumes the insertion of a new stratum. daughter. 5. mare→female and adult. lexemic stratum. which could delimit what is linguistically relevant on the content level of language from what is not [5].

Semantics aims at correcting the “inconsistencies” of a language as well as their tendency to “simplify” the complex nature of reality. Cours de linguistique générale. CSLI Publications. A clear definition of the meaning (or meanings) of a word is said to contribute to removing the rigidity and dogmatism of language and to make up for the lack of emotional balance among people which is ultimately due to language. Meaning and Universal Grammar. Georgetown University Press. Bucureşti: Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ Crystal. English Phonetics and Phonology.C. Washington D. female. The various relations among words involve the polysemy of most words in the language. boy. Componential analysis revealed as the ability to analyse sememes into semons.which accounts for polysemy and. Washington D. 205 REFERENCES Bantaş. Payot. Rǎdulescu. It is quite arbitrary what extralinguistic characteristics of referents are analysed into linguistic semons and this explains the linguistic relativism hypothesis. but there must be a parallelism between the two as the only explanation of the referential function of language signs. etc. Paris. Form and Meaning in Language. is the only procedure by means of which such paradigmatic relations as synonymy. adulthood. Semanticists also concern with the possibility of analyzing the meaning of words into component elements of meaning which are shared by a set of words in various combinations characteristic of each item in the text. Semons like: male. Charles. p. Anna (2002). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Kreidler. p. femaleness. W. Standford. Mihai (1977). which are linguistic entities and not conceptual ones. Bucureşti : Editura Ştiinţificǎ Chiţoran. An aspect of semantic studies refers to the analysis of compounds into meanings which are not simply the sum of the meanings of the component words. p. Form and Meaning in Language. Semons are not to be identified with the characteristic features of referents (objects. David (1990). (1998). because their function is to keep sememes apart and not to give descriptions of objects. horse. Outline of Stratificational Grammar. 134-136 [5] Sydney M. Lamb.which accounts for synonymy. Standford: CSLI Publications Goddard. Blackwell. Cliff & Wierzbicka. young. events). NOTES [1] Ferdinand de Saussure. Paris. hyponymy. London: Routledge 161 . 97 [4] Charles Fillmore.the onomasiological direction. Payot. Semantics. Lamb. Bucureşti : Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ Chiţoran. p. Oxford. girl. woman. Capcanele vocabularului englez. adult.C. This does not destroy the nature of semons. ram. p. Georgetown University Press. lamb.. can be accounted for. 193-204 [6] Sydney M. sheep. An Introduction to the Science of Meaning. Introducing English Semantics. 126 [3] Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Charles (2003). etc. Linguistics. and the opposite case of synonymy when several words have the same meaning and the possibility of arranging words in pairs on account of their expressing opposite meanings – antonymy. The task of componential analysis is to identify a list of semons which are sufficient for the definition of sememes. Although the number of possible characteristics of objects is unlimited.. 86-89 [2] Stephen Ullmann. from denotata and significata to a linguistic form. Dumitru (1972). mare. p. antonymy. identified by componential analysis of a number of lexemic signs: man. are paralleled by conceptual entities such as: maleness. youth. the number of semons is relatively small. Outline of Stratificational Grammar. Andrei.. Lexicologia limbii engleze. etc. Harmondsworth: Penguin Books Fillmore. Exerciţii. Dumitru (1978).

Stephen (1962). John (1981). An Introduction to the Science of Meaning. English. Meaning and Culture.Lamb. Cours de linguistique générale. the stratificational approach delimits what is linguistically relevant on the content level of language from what is not. The Study of Meaning. Semantics. The existence of semantic series and the organization of words into semantic fields justify a structural approach to the study of the lexicon. The meaning postulates represent certain expressions in a formalized system used to describe the semantic structure of the language. Harmondsworth: Penguin books Lyons. Sydney. Washington. While “pre-stratificational” linguistics tries to solve the problem of meaning mainly by relating “words” directly to their significata.: Georgetown University Press Leech. D. Semantics. Geoffrey (1981). (1966). C. Outline of Stratificational Grammar. Paris: Payot Ullmann. Ferdinand. Oxford: Blackwell Wierzbicka. M. An Introduction. Componential analysis assumes that all meanings can be further analysed into destructive semantic features as the ultimate components of meaning. expressing certain compatibilities or incompatibilities between the signs of the respective system. Anna (2006). de (1982). New York: Oxford University Press ABSTRACT Meaning can be discussed considering a plurality of levels and starting from various assumptions. 162 . Cambridge : University Press Saussure. Language and Linguistics. The insistence on discriminating what is relevant from what is irrelevant in the study of meaning has led to attempts at applying phonological methods to the study of meaning.

în structura argumentării. şi ca un procedeu compoziţional specific textelor cu finalitate practică. de caracterul lor motivat şi justificat prin discursul politic. conversaţia uzuală etc). nişte seturi de reguli de producere a lor. una funcţională. vorbim. la rândul său. de ordin pragmatic. Ca discurs. în interiorul lui. discursurile juridice. Concepând. discurs ce însoţeşte întotdeauna un act politic şi care este considerat ca fiind forma prototipică a comunicării politice. În ceea ce priveşte construcţia persuasivă a textului politic. Sapienza Università di Roma. ca aparţinând tipului de text practic/pragmatic. aşa după cum afirma şi Lotman (1974. Delimitând discursul politic pe baze extralingvistice şi recunoscându-i caracterul prin excelenţă persuasiv. ca o strategie compoziţională de bază. Acestea iau în considerare. considerăm că. ci ca un procedeu generic de realizare a unui anumit tip de funcţii textuale. încercând să elaboreze nişte tipare de construcţie a textelor. Dacă vorbim despre o specificitate a acţiunii de tip politic. Italia LEXIC SPECIALIZAT – CAZUL TEXTELOR POLITICE 1. alături de multe altele. textul politic în linie pur aristotelică [1]. în particular. Încercăm astfel să aducem o altă perspectivă faţă de abordările tipologice „tradiţionale” ale textelor. atunci când se vorbeşte despre o insuficienţă a analizei textelor din perspectivă semantică sau sintactică. orientează construcţia întregului edificiu textual spre atingerea scopurilor finale caracteristice. astfel. ipoteză conform căreia. prin determinarea politic. Considerăm că acest specific este dat. pornind de la criterii sintactico – semantice sau de la criterii pragmatice. de fapt. (aşa-numitele criterii pragmatice. Subscriem întru-totul acestei opinii care duce la ipoteza funcţionalistă asupra tipologizării textuale. conferindu-i acestuia o nouă semantică şi o nouă sintactică. în general. Ea este cea care va controla şi selecţiona mijloacele şi strategiile de construcţie a sensului textual. considerăm argumentarea nu în termeni de tip distinct de act sau tip distinct de text. El reprezintă forma verbală prin care acţiunea politică şi comportamentul specific ei dobândesc o justificare. astfel încât ele să se subsumeze finalităţii practice şi funcţiilor ce derivă din aceasta. fie doar structurarea semanticosintactică a lor. ce constă în eficacitatea sa – în puterea persuasiunii. care. luând în considerare. în timp ce nici discursul politic nu poate fi considerat un tip discursiv subsumat celui 163 . el se supune normelor lingvisticii. înţeleasă astfel ca una dintre reţelele textuale predilecte. cu un specific al său bine determinat şi care îl individualizează în sfera mai largă a tipului de texte cu finalitate practică. realitatea practicii textuale ca unul şi acelaşi text să comporte funcţii diferite. Dar. un specific aparte. dar şi a comportamentului politic. Consideraţii teoretice Discursul politic reprezintă principala modalitate prin care actorul politic declanşează seria evenimenţială ce alcătuieşte comunicarea politică. 93 – 95). considerăm că specificul acestui text constă în faptul că logosului semantikós i se adaugă o determinare ulterioară. de parametrii situaţiei de comunicare (însemnând protagonişti/roluri comunicative. spaţiu şi timp) proprii textului politic. sau ale utilizării). argumentarea nu poate fi privită nici ca un simplu act de discurs. la rândul ei. nu înseamnă că li se opune o abordare neapărat pragmatică ci. în sensul că modificarea funcţiei unui text este hotărâtoare. în sensul preconizat de Aristotel. în primul rând. mai degrabă. spre deosebire de alte tipuri de acţiuni şi comportamente. În demersul nostru pornim de la ipoteza că textul politic există ca un sub – tip textual aparte. spaţiul pur lingvistic este transgresat şi deschis spre semiotic.Nicoleta NEŞU. la nivelul construcţiei discursive. subsumat determinării „politic”. În cadrul acestui tip de texte însă textul politic are. Această finalitate practică transpare. care îl distinge de alte tipuri de texte cu aceeaşi finalitate practică (în această categorie a textelor practice includem şi textele publicitare. o clasificare tipologică a textelor este determinată de sistemul funcţionării lor sociale. bazate pe clasificarea în tipuri fundamentale. fie doar situaţia de comunicare sau utilizarea textelor.

în general. Noomen. 2. dând seama de alternanţa argumentelor. ci decurge dintr-o strategie semantică” (Cuilenburg. de modalităţi ale vorbirii. despre modalităţi subiective ale vorbirii. cu ajutorul şi prin intermediul 164 . de sintagmatica discursivă etc. Mai mult. finalitate orientată spre un anumit tip de auditoriu şi bazată pe procedeul persuasiunii. tocmai ca manifestare a unor convingeri. instituţii. faţă de realităţile desemnate”.teoria comunicării . doar atitudinea faţă de conceptele desemnate fiind diferită. ca.teoria acţiunii. semnificatului şi ele corespund modului de prezentare a lucrurilor prin intermediul cuvintelor. Aceasta pentru că. de alegerea cuvintelor utilizate – „în ceea ce priveşte limbajul. presupune un set de reguli ce guvernează întregul comportament al participanţilor la jocul politic. ca expresie (indirectă) a atitudinilor faţă de lucruri. Această triadă secvenţială este o caracteristică proprie argumentării specifice textelor practice. ci de uzul lingvistic (Sprachverwendung). trebuie spus că alegerea cuvintelor nu este independentă de efectul pe care emitentul îl urmăreşte. în tipurile preponderente de contexte în care apăreau şi în faptul că formau împreună o sintagmă. Scholten. de tipul şi eficacitatea lor. în acelaşi timp. de înlănţuirea lor discursivă. orientate spre aspectul extralingvistic şi determinate de atitudinile adoptate de vorbitori faţă de realităţile desemnate. ni s-a părut mult mai potrivită considerarea argumentării. ci. De aceea. un procedeu compoziţional. prin intermediul cuvintelor. sentimente. Aceste conotaţii sunt asociate. adică. de fapt. adică o simplă instanţiere a sa. prezentând o serie de trăsături proprii funcţionării sale în acest tip particular de text. care îi orientează global finalitatea şi care. „limbajul comunismului” sau „semanticile” specifice acestor limbaje. de tipul faire savoir + faire croire + faire faire. Strategia discursivă semantică sau lexicală Persuadarea. Aşa cum arată autorul. nu în ultimul rând. în discursul politic asistăm la o îmbinare extrem de eficientă a finalităţilor diferite ale strategiei argumentative. subsumate caracteristicilor sale. constitutiv de bază în structurarea discursului politic. la contextul social al comunicării şi. În realitatea limbajului. ca scop ultim al discursului politic. în alte tipuri discursive predominând o finalitate sau alta. planul şi opţiunile strategice utilizate în strategia argumentativă de tip politic marchează notele specifice acestui tip de text. adică de modalităţi determinate de atitudinile adoptate de vorbitori. este vorba. persoane şi grupuri. de modalităţi subiective şi. ceea ce se concretizează în „libertăţile” şi „constrângerile” ce îi determină specificitatea discursivă. ca o „apreciere a lucrurilor evocată şi reflectată în cuvinte. ca şi înainte. în realitatea discursivă. El exemplifică cu cuvinte precum Blut şi Boden din limba germană care au semnificat acelaşi lucru şi în timpul nazismului. orientate spre aspectul extralingvistic. în textul politic. Coşeriu (1996. depinde de o serie variată de factori. dar şi a argumentării politice. nu este vorba despre faptul că el vehiculează semnificate distincte ale limbilor. Scopul. argumentarea ca procedeu constituţional de bază al textelor cu finalitate practică.argumentativ. argumentarea fiind concepută în cadrul unui model acţional ternar de tipul teoria producerii/receptării . în particular. acest fenomen se referă. atitudine manifestată în frecvenţa utilizării lor. Ca urmare. de la calitatea şi tipul argumentelor. ideologii”. respectiv. nu este vorba despre „semnificate” distincte. ca orice strategie. în opinia noastră. în realitate. regulile. finalităţi ce parcurg un traseu gradual în trei etape. doar. la o funcţie a limbajului – efectivitatea sa (Wirkung) într-o comunitate lingvistică. Discutând problematica lexicului politic. 1998. în ce măsură se justifică sintagmele de tipul „limbajul nazismului”. de fapt. 12 – 15) sublinia faptul că este greşită o astfel de abordare lexicală. idei. 162). în viaţa publică a unei societăţi sau în relaţiile sociale. adică de „moduri de a folosi limbajul. în ceea ce priveşte lexicul politic. Specificul strategiilor argumentative este asigurat chiar de finalitatea pragmatică a acestui tip discursiv. fiind rostite întotdeauna alăturat. se organizează în jurul strategiilor persuasive specifice discursului politic. măsurată în termeni de eficacitate.

neatârnare). printre altele. 126). cuvântul părea preferat de grupurile ce promovau ideea eliberării individului de sub controlul statului şi de privaţiuni (exemplul sintagmei libertate civilă). radioactivitatea este „nepericuloasă” (ceea ce reprezintă. concedierile sunt „restructurări” sau „redistribuiri ale forţei de muncă”. strategiile semantice permit utilizarea unor pseudoantinomii. Ca urmare. în ce perioadă istorică sau dacă programul respectiv este transmis în Rusia sau America (Edelman. o evidentă fervoare emoţională în îndemnurile politice. în fapt. în termeni de „viaţă” şi „moarte”) sau. dar. cuvântul avea câteva dintre conotaţiile pe care le are şi astăzi (independenţă. stilul hortativ constă din premise. utilizarea mai dibace şi mai eficientă a acestui stil ascunde apelul emoţional sub masca definirii problemelor. De exemplu. altele explicite. unele. 1999. libertate. în discursurile politice oficiale. prezenţa constantă a secvenţelor cu funcţie hortativă explicită sau implicită. capitalism. Faptul că textul politic este caracterizat printr-o funcţie persuasivă de grad maximal care vizează modificarea anumitor convingeri. a simţi sau a exprima al celor care o folosesc”. nu vom întâlni astăzi expresii de genul „înarmare atomică”. cuvinte precum democraţie. dar reacţia onestă (adică susţinută social) la sentimentalismul exacerbat din dezbaterile electorale. sentimente. pe de o parte. „O limbă este. Ambiguitatea caracteristică a cuvintelor cheie folosite face posibil acest lucru”. sau de către veterani. el şi-a îmbogăţit paleta acestora. în timp ce in jurul anilor 1980. ca reacţie la stilul hortativ. Astfel. despre avort şi eutanasie. economie de piaţă. pe de altă parte. în toate fazele procesului guvernamental”. socialism etc. dacă în timpul Războiului de Independenţă. puţin afectată de modul în care o folosesc indivizii. Limbajul hortativ apare în special „în apelurile adresate publicului pentru obţinerea sprijinului politic. scumpirile sunt „reaşezări ale preţurilor”. în limbajul obişnuit. Atitudinea diferită a vorbitorilor faţă de conceptele desemnate prin semnificaţia cuvintelor se poate materializa în frecvenţa de utilizare. Astfel. cuvintele au întotdeauna într-un context dat. auzit la un post de radio. 117) discută diferitele utilizări ale cuvântului libertate în spaţiul american. termenul „război” este înlocuit cu „răspuns la extremismul” de orice natură. economia unei ţări nu este slabă. o contradicţie în termeni) etc. ci „bolnavă”. utilizat cu precădere de către membrii aparatului administrativ al serviciilor armatei. în dezbaterile şi audienţele legislative. fiind. în tipurile predilecte de contexte în care apar sau în asocierile în care apar cel mai des. nu sunt în relaţie de opoziţie (de exemplu. în campaniile electorale. în principalele discuţii de grup. ci „capacitate de ripostă” sau „salvgardarea democraţiei”. în încercările lor de a justifica gesturile cu semnificaţie naţionalistă ale puterii. capătă conotaţii diferite în funcţie de utilizatori. (Edelman. 1999. adeseori. Din punct de vedere formal. Edelman (1999. semnificaţii stabile pentru un anumit grup de utilizatori. dar şi de contextul de utilizare. cum spuneam. nu poate fi înţeles fără a şti. Publicul apreciază gesturile şi atitudinile consecvente în funcţie de ceea ce este raţional. în planul procedeelor textuale. Limbajul dă cadrul. prin crearea unei relaţii antinomice între doi termeni care. implicite. după cum afirma McLuhan. legislative sau juridice este cea de respingere. 128 – 129) Strategiile semantice se referă şi la utilizarea mitului şi metaforelor [2] . în 165 . credinţe şi acţiuni ale celui persuadat determină. ea modelează aproape în întregime felul de a gândi. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că.cuvintelor. De aceea. în ce context. disputele din diferitele programe politice. Un enunţ de tipul „Castro este socialist”. dar şi la ambiguitatea intenţionată şi augmentată a semnificaţiilor primare ale cuvintelor [3]. cine l-a rostit. arătând că. Aceasta se poate manifesta în două feluri: prin prezentarea unei dihotomii ca o contrarietate continuă (de exemplu. în timp ce scopurile şi orientările politice operează selecţia terminologică. „apare. pentru „apărarea libertăţii”. venitul cetăţeanului este „putere de cumpărare”. Pe de altă parte. În opinia sa. deducţii şi concluzii. la începutul anilor 1960.

incită la recurgerea de trucuri semantice cu ajutorul specialiştilor. limbajul politicii şi. circula sloganul „libertate în locul socialismului”). 2000. spre schimbare. de la aluziile lingvistice sofisticate. „falsificare intenţionată a lucrurilor”. toate puse în slujba finalităţii lui caracteristice – persuadarea. într-un sens ‚inocent’. faţă de textele ce aparţin altor categorii. orientându-se spre trecut sau spre viitor. Se vorbeşte. încă din cele mai vechi timpuri. „nerespectarea adevărului. La o analiză în profunzime a limbajului puterii sesizăm şi alte nuanţe. simbolului şi ritualului. El determină căutarea constantă de mijloace de compensare. dubla semnificaţie a termenilor şi conceptelor. Însă. dominate de forţa mediatică. materializată în utilizarea unui lexic specializat. Ei caută textul închis în interiorul discursului convenţional. inconfundabil. teoretic. sunt transpuse în planul aplicabilităţii practice sau invers etc. de banalitatea cotidiană. Un alt tip de strategie semantică se referă la alternarea planurilor de definire a termenilor. „aceste caracteristici rămân simple date de suprafaţă. Ca urmare. materializate într-o paletă largă de opţiuni. ambiguitatea intenţionată. El se raportează la ceva situat în afara cotidianului. 148). a ascunderii gândirii. spre progres. în societăţile democratice. ca fapt 166 . al politicienilor. faţă de alte texte cu finalitate practică şi îl disting. uzat prin repetiţie sau caută cuvântul ce produce sensul sau decalajul dintre formularea aparentă şi cea care maschează. în sensul că definirile din planul abstract. fluctuează în căutarea unei comunicări ce poate capta atenţia cetăţenilor provocându-le adeziunea şi nu retragerea prin absenţa credibilităţii sau a dezinteresului. Se ştie prea bine că societăţile tradiţionale considerau cuvântul la baza întregii creaţii umane. individualizează textul politic. 2000. 2000. la diferite trucuri şi strategii semantice. Deşi limbajul a fost considerat întotdeauna „un instrument şi o miză politică”. ascunderea adevăratelor intenţii ale vorbitorului. De altfel. (…) Deficitul de comunicare politică e invocat periodic. implicit. Receptorii mesajului politic se transformă în decriptori. spre fondatori. conform logicii limbajului dublu” (Balandier. fie folosindu-se de posibilitatea ca cele spuse să fie interpretate şi în alt mod. mai mult. spre o cartă iniţială şi spre principiile acesteia. astfel. polisemia etc. în societăţile moderne. 3. e sinonimul acţiunii. el este chiar constitutiv fiinţelor şi lucrurilor. 149). nişte trăsături care îl individualizează în cadrul mai larg al textelor cu eficacitate practică – este vorba despre funcţii textuale specifice. astfel. deficit ce determină angajarea constantă a unor mijloace compensatorii. precum „ascundere a gândirii”. pe de-o parte. 1996. 28). limbajul puterii îşi păstrează validitatea dincolo de aspectul imediat. despre un deficit al comunicării politice contemporane. poartă această marcă a insinuării. astăzi. a unor clişee şi stereotipii discursive specifice. obţinerea adeziunii interlocutorului. angajează aluzii lingvistice complicate. Textul politic prezintă. „Limbajul politic. se pare că puterea cuvintelor nu mai este suficientă. trăsătura de bază ce îi era atribuită discursului politic era duplicitatea. spre perspective ce impun încă de pe acum asigurarea gestionării viitorului” (Balandier. spre imagini şi simboluri.campania electorală din 1976 în Germania. însă cu aparenţa de a-l spune fie fără posibilitatea de verificare a celor spuse. despre o insuficienţă a tipului tradiţional de comunicare politică.. care sunt puse în slujba „eficacităţii” sale persuasive. pe de altă parte. Este limpede că aceste trăsături. a unor reguli şi strategii argumentative proprii. ele „formează suportul imaginilor şi reprezintă încărcătura dinamică ce însoţeşte evenimentul” (Balandier. descoperind în expresia politică o parte din plăcerea jocului. Concluzii Centrul de greutate al oricărui discurs politic îl reprezintă puterea cuvintelor. Mai întâi. Acest aparat retoric a fost considerat ca funcţionând precum un indicator al unui anumit regim politic căruia îi imprimă un stil caracteristic. Ea este generatoare de o retorică specifică. ceea ce îi este propriu insinuării” (Coşeriu. dar sunt tot mai des dublate de practici mediatice audio-vizuale. e parte integrantă a mitului. 15).

1999. în Studia Universitatis Babeş – Bolyai. 2005a [3] pentru detalii. 2008. Suceava: Universitatea Ştefan cel Mare. Chişinău. Murray (1999). Chişinău Neşu. Aion. 50 – 68. Coşeriu. Iaşi: Ed. p. p. As discourse. 10 – 29. Jean – Michel (1997). 97 – 107. de semnificaţia lui pur lingvistică. în vol. “Puterea cuvintelor şi imaginarul politic românesc”.. “Lexicul politic şi puterea cuvintelor”. nr. Casa Cărţii de Ştiinţă. „Limbaj şi politică”. Bucureşti: Ed. După cum spunea şi Czeslaw. vezi Neşu. ci ce anume a dorit să spună. Gândirea captivă. Bucureşti: Ed. Noomen. în vol. O. specified as political.textual-discursiv caracteristic şi care îi conferă specificitate şi individualitate în raport cu alte tipuri de texte. Edelman. Cuvântul apare. în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Czeslaw. not lastly. Nicoleta (2005°). it obeys the norms of linguistics. domain. the strictly linguistic domain is surpassed and opened towards a larger. Nicoleta (2008°). o anumită terminologie şi un ritual lingvistic . Bucureşti: Ed. Cuilenburg. Neşu. from the quality and type of arguments. Studii de tipologie a culturii. deposedat de semnificaţia sa originară. Scholten. Ştiinţa comunicării. Balandier. once more. argumentation plays one of the main roles. Eugen (1994). p. „în democraţiile populare au fost acceptate un stil special. 86). Chişinău: Ed. Roma: Bagatto Libri ABSTRACT Political discourse represents the main means by which the political actor launches the event series which constitute the political communication. (1974). G. „Statutul tipologic al discursului politic din perspectiva lingvisticii integrale”. Humanitas. Bucureşti: Ed. Scena puterii. Humanitas. Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. seria Philologia. yet. Polirom. nr. J. 1 – 3. Georges (2000). 5. Nicoleta (2005). Nicoleta (2001). Within this specificity of the political discourse. sub tipar Neşu. Politica şi utilizarea simbolurilor. NOTE [1] vezi pentru detalii Neşu. “Textul politic în viziunea lingvisticii integrale”. Paris : Ed. that persuasion as the ultimate goal of political discourse depends on a number of factors. organizat de Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere..W. nr. învăluinduşi ideea prin mutarea virgulei” (Czeslaw. Cluj – Napoca: Ed. p. The semantic/lexical discourse strategy or „the power of words” demonstrates. 4. XXI.J. îndepărtându-se.acolo important nu este ce a spus cineva. Cluj-Napoca Neşu. Lotman. Retorica. Neşu. Ştiinţa. Aristotel (2004). Textul politic – Limite şi deschideri semiotice. It represents the verbal form through which the political action and its specific behaviour gain justification. Univers. Nicoleta (2008). oarecum. 2005 [2] vezi Neşu. Les lich: types et prototypes. Funcţii textual – discursive ale mitului şi metaforei în textele politice. to the social context of communication and. în Revista Limba Română. I. Nathan . Eugen (1996). Milosz (1999). semiotic. on the choice of words. în revista Romània Orientale. ea fiind transferată unui complex de factori ce se subordonează doctrinei şi ideologiei respective. 167 . de multe ori.255 – 273 Neşu. UBB Cluj-Napoca. 2008 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Adam. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Colocviului internaţional Limba română – abordări tradiţionale şi moderne. Oradea: Ed. Colectiv Omul şi mitul. IRI. Nicoleta (2006). Coşeriu. (1998). M.

Warm colours (red. Using naming experiments they elicited the colour categories of subjects and comparing the categories across different languages they noticed a remarkable cross-cultural correspondence. followed by the particle no (shiro no. Bucharest OPENING TO COLOURS: A BASIC LEXICON IN JAPANESE Wherever we go. It is believed that those two adjectives appeared in the language 168 . aka (the stem of the adjective akai). instead it is employed the adjective form. The noun form of the four basic colour terms. kuro (black). ao (the stem of the adjective aoi). The adjectives for yellow and brown kiiroi and chairoi are made from adjectivized noun-compounds with the word iro: ki-iro and cha-iro. aka no. green. aka (red). kuro no [9]. Colours are a constant to our existence [1] as well as a psychological factor that influences our mood. the nominal categories of the four basic colours are but the stems of the same adjectives: shiro (the stem of the adjective shiroi). we are immersed in the existence of colours. Except the nowadays adjectives for the four basic colour terms: shiroi (white). kuroi (black). One of the most influential contributions to the colour system research is the monograph by Berlin and Kay (1969). Colour categories can be associated with more than one word (thereby allowing synonymy) and words can be associated with more than one category (thereby allowing homonymy) [3]. the word for colour is iro [6]. Ancient Japanese had four basic colour nouns: shiro (white). They appear closer while their cool counterparts visually recede [2]. In the process of categorization. a way out of day by day routine. brown and purple). and ao (green/blue)[7].Raluca NICOLAE . Spiru Haret University. ao no) is not very productive. akai (red) and aoi (blue-green). yellow and orange) can visually overpower cool colours (blue. Colour categories can be associated with colour terms by means of lexicalisation. To Chinese and Japanese people colour also meant order and ranking[5]. kuro (the stem of the adjective kuroi). over seven million colour shades visible by human eye can be divided generally into eleven basic colour categories represented through prototypical colour terms. wherever we look. This set of eleven seems therefore to be a semantic universal [4]. the other colour terms are formed by adding the lexeme –iro 色(colour) [8]: Adjective white black red blue yellow brown purple green gray orange pink shiroi 白い kuroi 黒い akai 赤い aoi 青い ki-iro-I 黄色い cha-iro-I 茶色い Noun (+ no) shiro白 kuro 黒 aka 赤 ao 青 ki-iro黄色 cha-iro茶色 murasaki(-iro) 紫色 midori(-iro) 緑色 hai-iro灰色/nezumi-iro鼠色/gurēグレdaidai-(iro) 橙(色)/orejiオレンジ momo-iro桃色/pinkuピンク Actually. In Japanese.

to be confused. to be spoiled. with Japanese reading: shiromi 白身 (albumen. kokuhaku 告白 (confession). 2. blank. nyūhakushoku 乳白色 (milk white) kaihakushoku 灰白色 (greyish white) etc. a prostitute). enpakushoku 鉛白色 (white lead). shirakeru (to become apathetic). Thereby the adjective form applies to the four basic Japanese colours (shiroi. a victory mark) as in shiro-boshi o ageru [13] 白星をあげる (to win).: a white taxi. kōhaku 黄白(yellow and white.: a white neck. parts of body: shiroi me de miru (to look coldly. 3. to frown upon).e. unprocessed: shiroi kamiko 白い紙子 lich (blank sheet of paper). showing the lack of interest: shiroi me de miru (to look coldly. Compounds: 1. innocence: kittto aitsu wa shiro きっとあいつは白だよ (I’m sure he is innocent). the abbreviation for silver (shirogane) Synonyms: howaito as in howaito chokorēto ホワイトチョコレ-ト(white chocolate) Shades: aiborī (ivory). to forget everything) Verbs: shiramu 白む (to grow light). hakuchō 白鳥 (swan). while the mass media discourse employs their nominal counterparts to a greater extent [11]. colour phrases. hakujin ( lichés z).2. to blink one’s eyes in surprise) or shiro-kuro o tsukeru 白黒をつける (to settle the matter in court). hakuchūmu (day dream) brought to light. to frown upon). blank: shiroi kamiko (blank sheet of paper).3. with Chinese reading: hakujō 白状 (confession).relatively late and that their formation is due to their suitable phonetic shape [10] . meihaku (obvious). phrases like emphasize this aspect.3. other colour phrases: 2. but the nominal form is preferred for the rest of the basic colours. atama ga masshiro ni naru (one’s mind goes blank). corruption). Every Japanese colour term interact with a number of productive morphemes such as –gakatta (tinged with). shiratsukeru白つける (to be unamused or bored. the colour of pure light. it becomes visible: meihaku upon as a proof of innocence: aitsu wa The colour white light blank. ► shiro白 (white) Meaning: 1. aoi). the colour (of snow).3.3.3. coordinate colour phrases (translated by “and”): shiro-kuro 白黒 (black and white) as in shiro-kuro shashin 白黒写真 (a black and white picture) or me o shiro-kuro saseru 目を白黒させる (to to look bewildered. to feel ill at ease) The main meaning of white is that of the colour itself as in shiromi (albumen). akai. -ppoi (-ish) [12]. shiratsukeru (to be unamused or bored) or the lack of intelligence: hakuchi (idiot). 2.2. 2. since literature prefers colour adjectives.1.1. Being hakuya (arctic night). colours for auspicious occasions). sports: shiro-boshi 白星 (a white dot. kōhaku 紅白 (red and white. hakuchō (swan). gold and silver. an unlicensed taxi) Proper names: Shirayuki-hime 白雪姫 (Snow White) Emphasis: /maQsiro/[14] = masshiro 真っ白 (pure white) as in atama ga masshiro ni naru 頭が真っ白になる (to go blank. 1. hakketsubyō 白血病 ( lichés z). hakuya 白夜 (white/arctic night). 4. A significant distinction in choosing the nominal or the adjective form of the colour terms is made by genre. hakuchūmu 白昼夢 (day dream). shiro-taku 白タク(lit. If something is (obvious) or the light of truth is shed shiro da (he is innocent). hakuchi 白雉 (idiot). White has also the meaning of void. bribery. euphemism: shiro-kubi 白首(lit. 2. kuroi. i. 2. hakujō (confession).e. but the nominal form: chairo no and kiiro no is more common. shirakeru 白ける (to become apathetic). hakujin 白人 ( lichés z). 1. 2. i. void (lack) → obvious (the light making things standing out) (cleanness ) → innocence (the light of truth) → indifference (lack of interest) → stupidity (lack of intelligence) 169 . egg white).

a defeat) as in kuro-boshi defeated). 4. plague). aka赤ワイン (red wine). crimson). suō 蘇芳 kin-aka 金赤 (bronze red). with special reading: hokuro 黒子 (black mole. stage terms: kuro-ko 黒子 (a kabuki stagehand dressed in black to be inconspicuous). rengairo 煉瓦色 (brick red).2. ankoku 暗黒(darkness). kuro. beauty spot. kāmain カーマイン (carmine). kokuen 黒鉛 (graphite).3. kokujin 黒人 (a reading: kokushibyō lichés ). kuro maku 黒幕 (a black curtain). 3. kurobamu 黒ばむ (to become black. to make something black) Black is the darkest colour as in kokuen (graphite) and everything comes near it is spoiled or gets dirty. a communist: aka-gun 赤軍 (Red Army) Synonyms: kurenai 紅 (deep red. sports: kuro-boshi o toru 黒星をとる (to be 黒星 (the bull’s eye.5. sports: kuro-obi 黒帯 (black belt).4. cinnabar). a mastermind: kore ni wa dareka kuro maku aru rashii これにだれか黒幕あるらしい (someone is certainly pulling the wires/there must be someone at the bottom of this affair). the plague). 1.3. 1. dark complexion: hifu no kuroi 皮膚の黒い (darkskinned). aka-ji 赤字 (a deficit). with Chinese reading: sekigaisen 赤外線 (infrared rays). it signifies experience: kuroobi (black belt). food: kuro-zatō 黒砂糖 (raw/brown sugar). death: kokushibyō (black death. aka-ni赤丹(red clay).3. sumi-iro 墨色 (India ink) etc. 2.2.3. kuromaru 黒まる (to blacken). kuromeru 黒める (to blacken. As the positive meaning of black. 2. with Chinese 黒死病 (the black death.1.3. Shades: aka-sabi-iro 赤錆色(rust).3.3. kokuban 黒板 (blackboard). with Japanese reading: aka-ge 赤毛 (red hair) as in aka-ge no hito 赤毛の人 (a red haired man). aka-nbō 赤ん坊. the colour (of ink). guilty: kare wa kuro dearu 彼は黒である (he is guilty) Synonyms: burakku as in burakku risuto ブラックリスト (black list) Shades: ankokushoku 暗黒色 (dark).1. watashi no me no kuroi uchi ni 私の目が黒いうちに (as long as I am alive). Compounds: 1. hidden) (dirtiness) → guilt → death ► aka 赤 (red) Meaning: 1. the colour of blood: aka shingō 赤信号 (red light. cardinal). thereby. dirty: yōfuku ga kuroku natta 洋服が黒くなった (the clothes got dirty). red earth).6. ni 丹 lic レッド (red) (red. parts of body: mune ga kuroi 胸が黒い (to be black-hearted). i. Moreover. to blacken). 2. The colour black darkness (inconspicuous. right and wrong) as in kokubyaku o akiraka ni suru黒白を明らかにする (to decide/dispute as to which is right).3. a baby: aka-chan wain 赤ちゃん.e. 2. aka/ake 緋 (scarlet. shikkoku漆黒 (jet black). 2. it bears the stain of guilt: kare wa kuro dearu (he is guilty). to blacken). 1. danger signal). (sappanwood). sekijūji 赤十字 (Red Cross). 2. sekidō 赤道 (the equator). wipes away the shapes – that become inconspicuous as in kuro-ko (a kabuki stagehand dressed in black). 1. but also a wirepuller. Compounds: 1. 2. sekihan 赤飯 (boilded 170 .2. 3. as the symbol of darkness: ankoku (darkness). to blacken). wain lic ワインレッド (wine red) etc. beni-iro 紅色 (rouge). colour phrases: 2. 1.3. mite). with Japanese reading: kuroji 黒字 (surpluss). kurozumu 黒ずむ (to become black. 2. kuro-waku (an obituary notice). quantity: kuro-yama no yō na hito dakari 黒山のような人だかり (a large crowd of people). The deletion may also mean total annihilation of life forms. other colour phrases: 2. obituary: kuro-waku 黒枠 (black borders. coordinate colour phrases (translated by “and”): kokubyaku 黒白 (black and white.► kuro 黒 (black) Meaning: 1. kokuhyō 黒表 (black list). 2. an obituary notice) as in kuro-waku no hagaki 黒枠の葉書 (a postcard announcing somebody’s death) Emphasis: /maQkuro/ = makkuro 真っ黒 (pitch black) Verbs: kuromu 黒む (to become black. keshizumi-iro 消炭色 (cinder). kuro-maku (a mastermind). ake 朱 (vermilion.

the spring of life). unripe. bare. emotion: akahaji o kaku (to be disgraced in public) or political zeal (communism): aka-gun (Red Army). Furthermore. glowing colours that are conspicuous (at a great distance): aka no tannin (a perfect stranger). pale: aoi kao 青い顔 (a pale face). Red overpowers other colours by standing out and signalling danger: sekihin (extreme poverty). 3. novice). sekiri 赤痢 (dysentery). akarameru 赤らめる (to turn red. seishōnen 青少年 (the younger generation. ruri-iro 瑠璃色 (azure). sekirara 赤裸々 (naked. with Japanese reading: aoiki toiki 青息吐息 (in great distress). a raw [green] youth. 2.3. the youth). aka-aka 赤々 (bright red) Verbs: akameru 赤める (to make red). fire The colour red blood → → → → → heat/warmth brightness.3. sora-iro 空色 (sky blue). akaji (deficit). kon’iro 紺色 (deep blue) etc. other colour phrases: ao-kusai 青臭い aokusai iken 青臭い意見 (half-baked (grassy smelling. シアン shian (cyan).2. it was primarily used to describe the light phenomenon. sekimen suru 赤面する (to blush). and the other expressed through the system of terms for the light phenomenon [15]. green). other liché 赤の他人 (a perfect stanger).2. fine weather) or seiten hakujitsu no mi to naru 晴天白日の身となる (to be cleared from the charge against) Ao had existed for a long time in Japanese. 2. ao-suji 青筋 (blue vein) as in aosuji o tatete okoru 青筋を立てて怒る (to go purple with rage). aonisai 青二才 (a stripling. Aka no hiroba 赤の広場 (The Red Square) Emphasis: makka 真っ赤 (deep red).. and only later did it become the colour term. sekihin 赤貧 (extreme poverty). unskilled. ao-guroi 青黒い (deep blue). colour phrases: 2. with Chinese reading: seishun 青春 (a youth. complex colour phrases (tints): akaguroi 赤黒い (dark red). frank). maybe before midori (green). aka-haji o kaku colour phrases: aka no 赤恥をかく (to be put to shame. mizu-iro 水色 (light blue). sekkekkyū 赤血球 (red blood cell). wan).rice with red beans). 1. young man) Synonyms: ao 靑 (blue). with all its related terms such as excessive heat (incandescence): sekidō (the equator). seiun no kokorozashi o daku青雲の志を抱く (to aspire to greatness. seidō 青銅 (bronze). This could prove the existence of the two parallel systems and principles of categorizations: one expressed through the system of colour terms. aka stands for bright. 2. ao-jiroi青白い (pale. green. redden. green) as in opinion). aka-chakeru 赤茶ける (to turn reddish brown). conspicuousness → danger emotion vitality/life (emotion/the flow of blood) ► ao 青 (blue/green) Meaning: 1. 1. to have a lofty ambition) . 2. 171 . seinen 青年 (youth. the colour of the sky: ao-zora 青空 (the blue sky) as in ao-zora kyōshitsu 青空教室 (an open-air school). ao 碧 (blue.2. ターコイスブルー tākoisu burū (turquoise blue). thereby aka turns out to be the symbol of vitality: akachan (baby) and of life: sekijūji (Red Cross). 2. seiten 晴天 (blue sky. complex colour phrases (tints): gunjō-iro 群青色 (ultramarine). ao 蒼 (blue. akaramu 赤らむ (to become red) Red is decoded as the colour of blood: sekimen suru (to blush). Compounds: 1. to be disgraced in public) Proper names: Aka-zukin 赤頭巾 (Little Red Ridinghood). burū ブル- (blue) Shades: ai-iro 藍色 (indigo). pale). colour phrases: 2. inexperienced: aoba 青葉 (fesh leaves). Aka is also the colour of fire as in sekigaisen (infrared rays). blush).

aonisai (a stripling). 1. ao represents distance. which stands for the colour of the sky as in seiten (blue sly.3. Being a bright colour. with Japanese reading: kimi黄身 (yolk of an egg). represents the youth or an inexperienced person: ao-kusai (unskilled. 1. colour phrases: 2. thereby the presence of the colour implies bareness. fine weather) and green which is connected to vegetations and unripe fruit: aoba (fresh leaves). ryokucha 緑茶 (green tea). Ao is also an indicator of paleness (lack of colour) or distress as in aoiki toiki (in great distress). kuri-iro/risshoku 栗色 (brown) 172 .3. kōdō (zodiac) The colour yellow → gold/metal (dry. with special reading: tasogare 黄昏 (twilight). ōshoku jinshu 黄色人種 (yellow race). gurīn グリーン (green) Shades: ki-midori 黄緑 (yellow-green). with Japanese reading: ki-midori 黄緑 (yellow-green). green). ao. midori no kurokami 緑の黒髪 (raven black hair) ► chairo 茶色 (brown) Meaning: the colour of tea Synonyms: kasshoku 褐色 (brown). ōkashiku 黄褐色 (yellowish brown). ōnetsubyō 黄熱病 (yellow fever). Being the colour of the sky. カナリヤ (canaria) etc. other colour phrases: midori no hi 緑の日 (greenery day).2. koke-iro 苔色(moss green). Compounds: 1. remon-iroレモン色 (lemon coloured). to be tinged yellow) If we assume that yellow is the colour of money/gold. drought and sometimes disease as in ōdan (jauntice). waka-midori 若緑(fresh green) etc. kiiro may also suggest the existence of a metallic object: kiiroi koe (a shrill voice). ōnetsubyō (yellow fever). colour phrases: 2. ryokuju 緑樹 (a green-leafed tree). Compounds: 1. tanpopo-iro 蒲公英色(dandelion coloured). arid) → disease → brightness ► midori 緑 (green) Meaning: green. 2. Fading flowers become yellow. the zodiac). ōgon 黄金 (gold. uguisu-iro鶯色(bush warbler). moegi-iro 萌葱色 (light green). kōdō 黄道 (the elliptic. tankōshoku 淡黄色 (light yellow). 1. In its figurative meaning. the colour ao covers two chromatic categories: blue. with Chinese reading: ōgyoku 黄玉 (topaz). as green. aodake-iro 青竹色 (green bamboo). sekiryokushikimō 赤緑色盲 (daltonism). The colour blue/green sky (blue) unripe (green) → distance → pale (lack of colour) → inexperienced (lack of experience) ► kiiro 黄色 (yellow) Meaning: the colour of gold/money Synonyms: ierō イエロ- (yellow) Shades: karashi-iro芥子色 (mustard). moegi-iro 萌黄色(light green). complex colour phrases (tints): kuro-midori 黒緑 (blackish green). verture Synonyms: midori 碧 (green).As in Japanese. nae-iro 苗色(seedling). ōdan 黄疸 (jauntice). ōdo 黄土 (loes).2.2. other colour phrases : kiiroi koe 黄色い声 (a shrill voice) Verb: kibamu 黄ばむ (to turn yellow.1. yellow expresses natural phenomena involving light or luminescence: tasogare (twilight). a far away spot: seiun no kokorozashi o daku (to have a lofty ambition). kōga 黄河 (The Yellow River). ryokunaishō 緑内障 (glaucoma). iō 硫黄 (sulphur). money) as in ōgon jidai (golden age). with Chinese reading: ryokuka suru 緑化する (to plant trees). 1. 2. yomi 黄泉 (Hades). 2. midori 翠 (green).3.

► haiiro 灰色 (grey) Meaning: Hai-iro and nezumi-iro are made by metaphorical transfer: the morpheme hai (ash) and the morpheme nezumi (mouse/rat). Ao stands for shades and evening. kusunda haiiro くすんだ灰色 (dingy grey) etc. claret).Shades: koge-chairo こげ茶色 (dark brown). griseous). a wobbler) ► pinku ピンク/momo-iro 桃色 (pink) Meaning: The word momo in momo-iro [16] means peach. Colour phrases: pinku eiga ピンク映画 (a risqué/an off-colour movie) ► murasaki 紫 (purple) Synonyms: pāpuru パープル (purple) Shades: shikon 紫紺 (bluish-purple). and negative of the rawness and unsophisticated.1. usu-chairo 薄茶色 (light brown). Compounds: 1. Synonyms: momo-iro 桃色 (rose. kaihaku 灰白 (grey. aka (red) and ao (blue/green) are marked with the specific relation to light and lighting. also belongs to the bright part of a day. 2. which. i. fuji-iro 藤色 (lavender) etc. makes negative 173 . but to the intensity of light. not only according to the hue. frost. Aka which is etymologically closest to bright. bara-iro薔薇色 (rose). kuro (black). reflection of light on snow. Hai-iro represents gloom. mikan-iro 蜜柑色 (mandarin orange). akachairo 赤茶色 (reddish brown). with Chinese reading: shigaisen 紫外線 (ultraviolet rays). aka-murasaki 赤紫 (purplish red. and the paleness of the moonlight. and negative as of conspicuousness. Compounds: 1. light and glowing. the colour of the sun. tankōshoku 淡紅色 (pink) Shades: shokingu pinku ショキングピンク (hot pink). Synonyms: gurē グレ- (grey). with Japanese reading: murasaki zuishō 紫水晶 (amethyst).3. ao-murasaki 青紫 (indigo). haiseishoku 灰青色 (grayish blue). the colour of the ash or the colour of the rat. with special reading: ajisai 紫陽花 (hydrangea) ► orenji オレンジ /daidai-iro 橙色 Meaning: Orange is more used than daidai [17]-iro. It is associated with the part of a day when the greenery becomes of gloomy colour shading more and more.2. at the same time. mediocrity and dullness. Synonyms: daidai-iro 橙色 (orange) Shades: kaki-iro 柿色 (persimmon-coloured).e. nezumi-iro 鼠色 (grey) Shades: haiseishoku 灰青色 (greyish blue). chakasshoku 茶褐色(dark brown). This makes its positive connotations of sincerity and clearness. ōrudo rōzu オールドローズ (old rose). colour phrases: haiiro no jisei 灰色の人生 (a grey life). The morphemes shiro (white). kitsuneiro 狐色 (golden brown) etc. with Japanese reading: hairo-guma 灰色熊 (a grizzly). that is to the brightest − noon of the summer day when all colours stand out and glitter. fuji murasaki 藤紫 (pale purple). haiiro no giin 灰色の議員 (a Dietman in between. but pinku is more common. 1. sakura-iro 桜色 (cherry blossoms). griseous). 1. especially to the light characteristic for parts of day: shiro is a feature of a morning sky. kairyokushoku 灰緑色 (greenish grey). kaihaku 灰白 (grey. This is. yamabuki-iro 山吹色 (orange-yellow) etc. ichigo-iro苺色 (strawberry). with its darkness and paleness. ninjin-iro 人参色 (carrot-coloured). murex. 1. waka murasaki 若紫 (light purple). botan-iro 牡丹色 (peony) etc. tankasshoku 淡褐色 (light brown). pink). sāmon pinku サーモンピンク (salmon pink). that makes positive connotation of clearness and innocence of the new born. kairyokushoku 灰緑色 (greenish grey).

The third term is the term for red. Talking about the ability to develop figurative meanings.e. shiro) is also considered as negative. light and dark poles. and dark. and unclear (kuro. the morpheme cha is associated with the tea. Japanese lexicon consists of two sets of mutual exclusive terms. cha-iro could be the next term replaced by buraun [25]. aka) are good and innocent. In addition to these basic colour terms. Instead of momo-iro (lit. and only later did it become the opposite side of the term aka. and. which makes its positive connotations. we can encounter several linguistic phenomena such as: reduplication. that although sometimes dark. emphasis and colour verbs. gurē. peach coloured). orenji. orange coloured) and nezumi-iro (lit. between light and dark. ao other terms are considerably limited. The yellow and brown colour can be considered as new poles that developed from the sides of reddish and bluish colours [21]. red colour [20] . ash coloured). can usually have only one figurative meaning that is generally associated with a certain cultural phenomenon: the morpheme midori is associated with the greenery. and therefore stands for total absence of light that hides everything − that is its negative connotation. Moreover. murasaki (purple). wrong and suspicious. It is true vice versa as well: what is too clear or overwhelmingly obvious (aka. glowing. one of native origin. dividing it into warm and cold. chairo (brown) etc. aka. For instance. According to those etymological theories which partly match the Berlin and Kay’s research (1969). on the other hand. and with the positive attitude toward its intensive. which cover the whole spectral and nonspectral space of the colour and light cognition. and what by its ‘darkness’ acquired the quality of being of desirable intensity (ao. It is also the colour of the depths. extremely important beverage in the Japanese culture and civilization [22]. the morpheme murasaki is associated with elite that through the centuries wore the purple clothes or the ornaments of that colour. emphasizing the phenomenon of colour i. Japanese prefer to use the English loanwords pinku. The particularity of the Japanese language is that the system of terms for chromatic colours developed separately from the original system of polarization of light and dark. the etymology of the terms shows that the term ao primarily referred to the semantic and cognitive space between shiro (white) and kuro (black) i. daidai-iro (lit.connotations. mouse coloured) or hai-iro (lit. And kuro is the colour of the pitch night. there are few verbs 174 . However.e. That is the case with the Japanese language as well. kuro. Several English loanword colour terms are more salient then their native Japanese counterparts [24]. that darkness does not make the colour less intensive. ao) are bad. kuro) is evaluated as positive [19]. and in the Japanese language that is the term ao which refers to both green and blue. almost black colour. the other borrowed from English [23]. name for the bright. Reduplication can occur only to the four basic Japanese colours. the terms which appeared first were the terms for white and black. The morphemes midori (green). except for the morphemes shiro. but emphasis is extended to chairo/kiiro (that can also be used as adjectives). of the sky and sea. This relationship toward the quantity and type of light is influencing figurative meanings and emotional attitudes in the following way: bright and clear (shiro. and warm and cold. can be of a rather pleasant colour and lighting. The fourth term that evolves in language is the term for the green or yellow colour. it can rather add to it some quality which makes its positive connotations [18]. English loanword colour terms may be in the process of replacing a number of native Japanese colour terms in the reverse order of the Kay and Berlin’s evolutionary sequence.

that is why most of the taxis are painted in yellow or black go pieces are made bigger than white go pieces). Looking at warm colours. Robin Lakoff noticed that in this society women spend much more of their time on colour-related activities such as choosing clothes than men do (see Lakoff.” Michael Minnich suggests: “Colour system is not simply cultural and it’s not simply observational. Senior citizens having eye problems cannot distinctly see blue or green (there are a lot of cooking accidents because they could not see the flame of the cooking stove). something like grammatical gender or case marking” [26]. Black objects appear to be 1. while staring at cool colours. cool colours appear smaller and farther (the accidents involving black cars outnumber the accidents involving warm colour cars. NOTES [1] [2] For example. However these imprecise ranges may omit whole areas of the spectrum which can only be described vaguely as “greeny-yellow” or qualified as “darkish blue-green. Noun adj. one can perceive a longer flow of time. http://ja.corresponding to the four basic colour terms in Japanese.87 times heavier than a white object. black.org/wiki/%E8%89%B2 ). they perceive the same amount of time as shorter. Language and Woman’s Place. In the darkness people can difficultly make out brown. It seems to have some relationship to language itself. blue and purple. Reduplication Emphasis/m aQ-/ -mu shiro shiroi shiro-jiro [+ voicing] kuro-guro [+voicing] aka-aka ao-ao masshiro shiro -mu kuromu akamu aomu -ramu verb -zumu shirozumu kurozumu ao-zumu -bamu shirobamu kurobamu akabamu aobamu kibamu murasakibamu - kuro aka ao kiiro chairo murasaki midori haiiro daidai kuroi akai aoi (kiiroi) (chairoi) - makkuro makka massao makkiiro matchairo akaramu - It’s also worth noting that the phrase “complete range of colours” is meaningless unless precisely defined. although they weigh the same (cf. Babies perceive red in the early stages of their life. New York: Harper Colophon) In contrast. 175 . yellow and orange. Robin (1975). and most of their toys are red or made up of red parts.wikipedia. including the verb which refers to the term for purple (murasaki). Colour identification is partly physiological and partly cultural/linguistic (individual colours are given specific terms that apply to a “focus” point on the spectrum and may be applied to a narrow range of the spectrum). but they can see white.

6. Op. if a language contains six terms.nagoyau. Art. 7. 2-3) [5[ In 603 kan’I (court ranks according to headgear colours) was established. Paul (1969).[3] Belpaeme. Shaikai-ryō shiryōshū 6-nen-sei. is sometimes used when the modified noun does not belong directly to the natural world. p.. Divna. especially kuro. pp.com/language/research/colour_words. propriety (礼 rei). Cit. Divna. 現代日本語講座、第4巻、語彙. 218 [24] Ibidem.. 藤村逸子. 8 [21] Ibidem. if a language contains eight or more terms. Divna. but to the manufactured goods and clothing: *kuroi kami no ke (black hair) vs. Brent. 15-18. p. 5. if a language contains four terms then it contains a term either for green or for yellow (but not both). 佐藤武義 (2003). Kay.. Berlin. 東京: 明治書院. 8 . Basic Colour Terms: Their Universality and Evolution.ro/reviste_recunoscute/philologic a/philologica_2006_tom2/44.ac. 15. 色彩名詞と色彩形容詞の対立 – 新聞と文学のコーパスからわかること–p. Berkeley: University of California Press. Mizutani. James (2005). graph 4. [15] Trickovic. 6 [20] 飛田良文.jp/fujimura/gyoseki/iro. (cf. graph 5 [12] Stanlaw. cit. Washington: University of Washington Press.05. kuro no naga-gutsu (black boots) (cf. James. p. /Q/ is the double consonant phoneme. passion [7] Their ancient adjective forms were shiroshi. Art. 7 [16] It also means amorous affair [17] Daidai is a Japanese bitter orange [18] Trickovic. p. kuroshi. Tony.. http://www.+Basic+Colour+categories+in+the+J apanese+language+in+reference+to+their+adjectival+form&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro&client=f irefox-a [11] 藤村逸子.html 176 . third and forth rank (of jin) were represented by blue.. Pp. pink. Center for the Study of Language and Inf.putlearningfirst. p. grey or some combination of these (cf. 5 [23] Stanlaw. 7 [19] Ibidem. The ranks in the twelve level cap and rank system consisted of the greater and the lesser of each of the six Confucian virtues: virtue (徳 toku). 4.132/search?q=cache:NbQ8TlnwTsIJ:www.ac.22) [6] Iro can also mean lust.. midori (green). p. then it contains a term for red. Tokyo: Bunkeidō.vub. if a language contains five terms. sexual desire.+(2004). Divna (2004).pdf (24.85. http://209. Bleys.uab. yellow stood for the seventh and eighth for the rank of shin. 15. benevolence (仁 jin). Joris (2005). fifth and sixth rank (of rei) were rendered by red. p. then it contains terms for both green and yellow. p. In: “Proceedings of the Second International Symposium on the Emergence and Evolution ofLinguisticCommunication”(EELC’05). p. (http://arti. 221 [13] It is a phrase usually used in sumo competitions [14] /maQsiro/. akashi. then it contains a term for purple.. 232 [26] http://www. Art. if a language contains seven terms. 2. daidai (orange) [9] The nominal form for the four basic colour terms. orange. if a language contains three terms. Cit. white was the colour for the ninth and tenth rank of gi and finally black. apud. p. Art. [no year]. 212 [25] Ibidem. 3.pdf ) [4] The distributional restrictions of colour terms are: 1. reedited in 1991. Cit. Y. Basic colour categories in the Japanese language in reference to their adjectival form. and aoshi.gsid. Colourful language and colour categories. Cit. known as sokuon.doc+Trickovic+Divna. p. 9 [22] Ibidem.129. justice (義 gi) and knowledge (智 chi): first and second rank (of toku) were represented by purple. all languages contain term of white and black. p. represented the eleventh and the twelfth rank of chi. [8] Optional in the case of murasaki (purple).be/%7Ejorisb/pubs/05%20eelc. p. Trickovic.2009) [10] Trickovic. it contains a term for blue. p. sincerity (信 shin). Japanese-English – Language and Culture Contact. 11. it contains a term for brown.

the colour ao covers two chromatic categories blue as well as green. http://www. Japanese-English – Language and Culture Contact. Tokyo : Kenkyusha 新村出 (et al. ao. Berkeley : University of California Press. Brent .ac.jp/fujimura/gyoseki/iro.BIBLIOGRAPHY Books : Berlin.ac.pdf Trickovic. 11. akai (red) and aoi (blue-green).+(2004). emphasis and colour verbs. http://209. glowing and a primarily referred to the space between light and darkness. In Japanese. p. Kenkyusha’s New Japanese Dictionary.) (1995). The morphemes shiro (white). p. Tony. kuro (black).e.wikipedia. 色彩名詞と色彩形容詞の対立 – 新聞と文学のコーパスからわかること–p. Kay.gsid. Divna (2004). Lakoff.+Basic+Colour+categories+in+th e+Japanese+language+in+reference+to+their+adjectival+form&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro&clien t=firefox-a Links : http ://ja.) (1994). kuroi (black). Center for the Study of Language and Inf.html ABSTRACT Colours are a constant to our existence. Colourful language and colour categories. murasaki(-iro) (purple). Robin (1975). hai-iro (grey). Berlin and Kay (1969) established a set of eleven colours as semantic universals. Several English loanword colour terms (pinku. 177 . Y. orenji (orange). especially applied to the four basic colour terms. aka. midori(-iro) (green). Except the nowadays adjectives for the four basic colour terms: shiroi (white). In: “Proceedings of the Second International Symposium on the Emergence and Evolution of Linguistic Communication” (EELC’ 05).doc+Trickovic+Divna. In addition. kuro. graph 4. reedited in 1991. aka (red) and ao (blue/green) are marked with the specific relation to the light characteristics for parts of day. we can encounter several linguistic phenomena such as: reduplication. Language and Woman’s Place. Washington: University of Washington Press Dictionaries : Masuda. orenji) are more salient then their native Japanese counterparts.be/%7Ejorisb/pubs/05%20eelc.org/wiki/%E8%89%B2 http ://www. other terms are considerably limited. 広辞苑. Aka emphasized the phenomenon of colour i. Tokyo : Bunkeidō Stanlaw. New York: Harper Colophon Mizutani.pdf ) 藤村逸子. Talking about the ability to develop figurative meanings.132/search?q=cache:NbQ8TlnwTsIJ:www. [no year]. Joris (2005). Bleys. kiiro (yellow). Koh (ed.putlearningfirst. pinku (pink).com/language/research/colour_words.nagoya-u. Shaikai-ryō shiryōshū 6-nen-sei.uab. Paul (1969). Basic Colour Terms : Their Universality and Evolution.85. except for the morphemes shiro. the other colour terms are nouns formed by adding the lexeme –iro: chairo (brown). gurē. 15.ro/reviste_recunoscute/philolo gica/philologica_2006_tom2/44. (http://arti. Basic colour categories in the Japanese language in reference to their adjectival form. 東京 : 岩波書店 Articles : Belpaeme.vub. James (2005).129. 8 .

In the first place. Where vagueness is concerned. and the overtones which may arise around either the name or the sense or both. analyzing the semantic motivation of words in a certain text may disclose the most gifted writers. Moreover. Yet. consequently. one may analyze the stylistic effects that are created due to phonology. stylistics may be regarded as being in the closest relationship with lexicology and semantics. there is a common underlying element in all such perspectives: “they all assume the existence of some feature or features which are peculiar to style and distinguish it from language. as the Joycean discourse often resorts to opaque words and to unique word-building processes and wordinventions. Secondly. words may have a phonetic. syntax. With respect to simple semantic situations. or deviation from agreed upon norms. Thus. due to its underlying the imagery in a text and to its intricate manipulation of meaning. semantics. one may thus look upon stylistics as displaying several levels. Finding its most artful realization in metaphor and simile. Whatever point of view one may adopt. It follows that stylistics is not a mere branch of linguistics but a parallel discipline which investigates the same phenomena from its own point of view. phonetic motivation of words is clearly relevant with James Joyce. discourse analysis. morphology. considering peculiar accumulation of sounds and word invention at the level of what may be identified as interjection or onomatopoeia. Ullmann identifies three important factors in terms of their relevance to stylistics and. the vagueness of the sense.” (idem:42) When tackling the first factor. or a semantic motivation. the semantic motivation may actually be considered as the most complex of the three. morphological motivation is by no means less important.Daniela ŞORCARU. „Dunărea de Jos” University of Galaţi STYLISTICS AND SEMANTICS Style proves to be quite an elusive concept to define and there have been different perspectives on it that have given rise to various definitions. implicitly. linguistic difference at the level of utterances. Considering Ullmann’s opinion on the matter at hand. and that of complex semantic situations (one name corresponds to various senses). as the Joycean text is extremely rich with respect to expressiveness that is created by manipulating cognitive meaning of words with a view to enhancing their stylistic effect and impact on the reader. a morphological. such ‘play-uponmeaning’ is usually a very rich source of tremendous stylistic effects and it may create an equally powerful impact on the reader. one may discover that. Last but not least. The problem raised by the semantic structure of individual words within the field of semantics when analyzed against a stylistic background may be investigated according to a two-fold distinction: the case of simple semantic situations (one name corresponds to one sense). it is true that it may cause problems in retrieving the message of the text if clarity and precision of language use are of the utmost importance. if the author deliberately chooses to create a state of confusion 178 . considering the high degree of difficulty in creating a resemblance relationship between two elements that sometimes are extremely different. the latter is of greater interest for the present study. to stylistic analysis: “the ‘motivation’ of the name. Such stylistic dimensions of semantics will further require a distinction to be drawn between the semantic structure of individual words and the semantic relations among words. whether regarding style as personal individual expression. however. etc.” (Ullmann 1973:41). according to the science to which it is paralleled. from a different perspective. lexicology. of the levels of language listed above. as stylistics parallels other related sciences.

In this case. and overtones associated with particular registers (Cf. the pairing of antonyms equally clearly meant to serve certain stylistic purposes. Such an accumulation of synonyms may actually be looked upon as an instance of the paradigmatic becoming syntagmatic. Ullmann distinguishes three categories of overtones: overtones connected with the name. even almost impossible sometimes. Consequently. synonymy may be of greater importance to the study of stylistics. and what we dare call erudisms that permeate Joyce’s discourse. special attention will be paid to the stylistic effect of neologisms. The third type of overtones performs an evocative function. and encoding the message to a great extent. The fact remains that synonymy is a rich source of stylistic effects. it may be fairly clear that stylistics and semantics enjoy a very close relationship. The degree of difficulty of the issue is enhanced when touching upon complex semantic situations. considering his artful melting language and molding it into different or even completely new shapes. thus. help create a stylistic effect. as their interest lies with collocations. as the choice of synonyms may display overtones. when dealing with the relationships established among words. The issue of semantic relations among words may be regarded as a proof of the wellknown aphorism according to which the whole is sometimes more than the sum of its parts. vagueness becomes an important linguistic tool. and. combinations or choices of words may create even more complex stylistic dimensions of texts. according to the norms of language. the former refer to operating choices among various possibilities. and. i. in the process. as the register may be regarded as enshrined in a single word that stands out in a text that displays a different register than that of the respective word.e. Furthermore.idem:50-53). is in a very close relationship with the concept of ‘connotations’ of a word. both linguistic devices seem to serve a certain stylistic effect in particular. style may indeed be regarded as obvious deviation from norm. Whether overtones reveal emotional involvement of the speaker or they simply perform an expressive function in the text. plunging the reader into a unique state of confusion. thus. they play an important part in creating the stylistic dimension of a certain discourse. and. Such linguistic ambiguity has its manifestations at the level of discourse in the use of polysemy and homonymy with a view to building peculiar stylistic effects. there is another instance of combinations of terms that. As the case is with Joyce.by means of peculiar use of language. or by employing an accumulation of synonyms with a view to emphasizing the message that is conveyed. Considering that each word has the possibility to give rise to a stylistic effect on its own. whereas the latter contribute to the creation of context. Among the elements belonging to the first category. one must lay focus on the paradigmatic versus syntagmatic relations dichotomy. displaying similar levels of analysis. Therefore. Either explicit or implicit. could never have occurred in a collocation. i. Among the different paradigmatic relations. There has been debate on determining the criteria that underlie authors’ choices of synonyms in a certain context. namely overtones. with the way in which words co-exist at the level of the text. as they actually almost overlap. creating a highly ambiguous text. The last of the three factors.e. making the reader’s task to retrieve it very difficult. when more senses are attributed to the same name in a specific situation in the text. overtones connected with the sense. giving rise to clear stylistic effects. but the issue has proved to be of a quite elusive nature. and proving once more the highly 179 . vagueness turns indeed into a considerable source of unique stylistic effects. The second class deals with specific connotations of words or even key-words that may be seen as pertaining to ephemeral fashionable speech within a certain interval of time. barbarism. may that be by means of operating a peculiar choice. Moreover.

Hulban. Mind the Gap. Oxford: Basil Blackwell. stylistics has evolved from a mere branch within linguistics to comprising elements belonging to various other sciences and paralleling them with respect to levels of analysis. G. B. A complex science in its own right. Wales. Galaţi: Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Wilson. Iaşi: Universitatea “Al. Style in Fiction. To conclude. London and New York: Longman. 1973. E. and proving the highly interdisciplinary nature of stylistic itself. as that of style itself. 1991. P. fourth edition. stylistics has evolved from a mere branch within linguistics to comprising elements belonging to various other sciences and paralleling them with respect to levels of analysis. One of the most important such symbiotic relationships seems to be exactly the one linguistic stylistics has with semantics. Elements of English Semantics. 2003. stylistics reveals its interdisciplinary nature. 180 . Ellipsis and Stylistic Variation in Spoken and Written English. White. Meaning and Style. 2000. 2000. London: Pearson. and the purpose of any stylistic analysis will be of utmost importance in establishing the necessary perspectives on style and stylistics that the analyst needs to adopt. 1990.. REFERENCES Dima. Short. W. displaying similar levels of analysis. 1990. G. Strunk Jr. Leech. Outlines of English Semantics. The Study of Meaning. Ullman. ABSTRACT It may be fairly clear that stylistics and semantics enjoy a very close relationship. Semantics. A Dictionary of Stylistics. H. The Elements of Style.interdisciplinary nature of stylistic itself. A complex science in its own right. Leech.. I. London and New York: Longman. G. M. Cuza”. S. K. 1984. second edition. Massachusetts: Longman. second impression. London: Penguin Books. eighth impression.

By contrast. This cline is not only formal but also semantic. Boyd and Throne’s classification (1969:57-74) relies entirely on meaning. K. Grammarians are not in general agreement on what items should be included among the English modal auxiliaries. Universitatea Liberă Internaţională. have. d. W. Diver. and could”.Valentina STOG. and only the central modals share all the formal features. According to Fries classification then forms such as will and shall (also dare and need) are dismissed as non-modal verbs. 1985:121-128. which fulfill some of the criteria. ought to. Semi-modals include marginal modals. c. be called ‘modal auxiliaries’” (1940:167). and the modal auxiliaries do not have the inflection which ordinarily distinguishes third person singular from the rest. Fries (1940:173). and Ehrman base their classification on purely formal (syntactic) criteria and in this way arrive at exactly the same number of modal verbs. They differ from the other ‘closed system’ items (which Strang labels ‘non – modal operators’) in their having “… a different and a narrower function. the NICE properties (see Palmer 1974/1988:16-25. can. In contrast to the auxiliaries: be. In the classification put forward by C. They form questions by simple inversion. Ehrman (1966:76) add to this number three more items. together forming the closed system of verbal forms are characterized by the following bundle of features: a. They form negatives by addition of not. be able to” are also listed as modal auxiliaries. and be + going + to + infinitive. 2002:25). and must. Vihla 1999:17-19). and modal idioms. For Strang the term “modal” is applied to the following items : will. Republica Moldova ON THE SEMANTIC ASPECT OF THE ENGLISH SEMI-MODALS Modality has been traditionally defined as the grammaticalization of the speaker’s opinions and attitudes (Palmer 1979/1990:1-2. however. They invariably appear in the first position of the verb phrase. they do not require the subject – verb agreement morpheme – s. Fries made the following statement: “As function words. Sometimes the constructions “have to. They may be directly 181 summarized as that of indicating mood”. There is. be + about + infinitive. i. would.e. may.e. b. however. should. may. should. can. since they constitute the only coherent class of expressions which can be identified with the help of distinctive morpho-syntactic characteristics. b. ought to and must. the following verbs are treated as modals: may. There is no possibility of adding to the catalogue. could. So there is cline between the central modals and the other verbal expressions of modality. can. Quirk et al. They do not form conjugations in the ordinary sense. These are distinguished from the other “function words” (i. and do. shall. Following these grammarians. which may be In Strang’s classification both the modal and non – modal operators. shall. i.C. Palmer. On the other hand. At most they enjoy the status of mere auxiliaries of the future tense along with constructions such as be + to + infinitive. should. They are items complemented by a non – finite part of a lexical verb in the formation of a verb phrase. Twaddel. are regarded as modal verbs by Barbara Strang (1963:139). multi-word verbs. dare and used to”. might. might. c. auxiliaries) on a strictly semantic basis. They invert with the subject in interrogation. . must.e. M. whatever meanings these old verbs now express seem to have to do with various attitudes toward ‘action’ or ‘state’ expressed by the verb to which they are attached. could. namely “need. Gotti et al. Discussion on English modality has concentrated on the modal verbs. Shall and will. Schibsbye. with some justification. which semantically resemble the central modals but hardly share any of their formal features. might. These function words can therefore. those verbal forms which display the following set of characteristics: a. They propose treating the following forms as modal: “will. e. Chişinău. d. some gradience.

The tendency towards burdening textual elements with meanings having nothing directly to do with them might be. Modal need and especially semi –modal need to have received least attention of the modals of obligation and necessity. amongst others. As can be seen. and b. will. a semimodal of obligation and necessity. a central modal. but also with the fact that their semantics have not been easy to deal with. I can mention. need and need to have been grouped together. Svartvik. be to. It is a generally known fact that the central problem of a semantic investigation of any kind is directly connected with the achievement of two objectives: a. This might have to do with their rarity compared to the other modals of obligation and necessity. dare and used). lexical 182 . Especially the semantics of need to has been ignored. Researchers increasingly believe that many of the semi-modals are showing signs of more modal behavior. Hence the following sections include a discussion of modal need as well.e. Biber et al. need is a regular. i. It is clear that traditional semantic analyses never really come close to attaining either of the two goals. grammaticalization. It is formally a full verb. discussed together with need. the following classification. which may occupy both the first position (in case the verb phrase contains no modal verb) as well as the second position of the verb phrase. The correct division of the meaning of a portion of the linguistic text among its constituent parts. but it is usually. Freebon (1987:75) talks about modals (the same verbs as Thomson and Martinet plus used to and had better) and semiauxiliaries (have to. be going to.e. used to. they are considered to be two distinct modal markers in this study. be about to. could. The aim of this investigation is to present a detailed semantic analysis of need to. The analysis of the modal verbs provided in traditional grammar books is deficient in one major respect. In previous studies need to has been grouped together with modal need. may. ought. The subject of this paper. should and have to. might. as obligation is prototypically felt to come from a source external to the agent and these two markers have assumed to express internally motivated obligation. must. i. i. there are significant variations in the classifications used in relation to both the grammatical requirements and semantic criteria. Hargevik. but there have been few studies concerning their inter-twined history or their present-day usage. In brief. i. be bound to. in their treatment of the modals traditional grammarians usually provide little more than a list of modals each with a list of meanings and they display even less interest in trying to relate a systematic treatment of their semantics to the concrete facts of their syntax. need to. Krug 2000:4). namely.e. have always received much more attention. The more common modals of obligation and necessity. have and do. and ought to as marginal modals. plus need and dare) and semi-modal verbs (ought to. The first and the fourth characteristics serve to set off the modals from the auxiliaries be. must. As Warner informs us.) Parrot (2000:219-239) divides modals into two groups: pure modals (the same verbs as Thomson and Martinet except ought. would. Thomson and Martinet (1968:135-143) distinguish between modal auxiliaries (can. and its various meanings/uses have not been systematically explored. Hence. shall and should) and semi-modals (need. (1999:489ff). need. These two forms also differ in meaning. 2003. Evolution of NEED The word need comes from the Old English verb ”neodian” and noun “nead” (The Oxford English Dictionary 1989 (OED)). etc. have (got) to and be able to).negated by not. and Svartvik and Wright – classify dare.e. quite misleadingly. This behavior is still poorly investigated (Facchinetti et al. is one of these emerging modals. of course. and their origins as modal marker have been traced to Middle English. In much of the previous research. explained by the general conviction among traditional grammarians that every linguistic form must necessarily posses a great many meanings. had better. The assignment of the particular components of the meaning of the portion of the text to the particular constituents regarded as their sole exponents. it tends to describe them in terms of meanings which often turn out to be explainable by something in the surrounding context.

Krug (2000:202-203) detects a similar recent shift in spoken British English based on the British National Corpus (BNC). Taeymans 2004:223). Table 1. In contrast. otherwise it is very rare (the OED. Table 1 describes the various uses. When followed by an infinitival complement. Syntactic considerations In modern usage. as Smith (2003) points out. In this way. The trend since Shakespeare has certainly changed direction. is becoming rare. and it was. Do we need to escape? Doesn’t he need to escape? In non-assertive contexts. However. namely the British LOB (The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus of British English and FLOB (The Freiburg-LOB Corpus of British English) and the American Brown and Frown [3]. Having been impersonal in OE (Visser 1969:§1345). Uses of the modal and the main verb construction. as the main verb construction is the most common one nowadays. semi-modal need to can always be used. modal need has decreased in number in both Britain and America. (1999:163) still finds modal need the predominant choice in the written registers of their LSWE corpus (The Longman Spoken and Written English Corpus) but the main verb construction is the more common type in conversation and the only option in American conversation. Further support has been found by Leech (2003) and Smith (2003) in four matching written corpora. 1985:138. It is quite remarkable that in his usage – i. modal need.e. and “in the sixteenth century it starts to show modal characteristics” (Warner 1993:203). quoting Visser (1963-73: § 1346). need more and more seems to prefer the to-infinitive above the bare infinitive. On the other hand. The irregular form need became common in the 16 th century. though it is used more in Britain.verb in Old and Middle English. Need we escape? Needn’t he escape? He needed to escape. at the end of the century which Warner and Barber identify as showing incipient modal behavior –modal constructions by far outnumber main verb constructions: the ration of plain to marked infinitives is approximately eight to one (Krug 2000:202). I checked the use of need (to) in Shakespeare. However. These changes have not been adequately documented. Fischer (1992:405). modal need appears in non-assertive contexts. maintains that modal characteristics were already present in the late 14 th century. the use of need to has increased a great deal especially in Britain: it is more common in FLOB than in Frown (cf. Mindt 1995:126). To conclude. Just like the utterances with THARF. it is used in various personal and impersonal constructions in ME. Biber et al. the ongoing trend towards main verb constructions has been detected in some recent corpus-based studies. The use of need to in mainly positive contexts is also a novelty. favored by Shakespeare (Warner 1993:203). This is in line with Barber’s analysis (1997:178). In these constructions need developed the irregular form need in 3 rd person singular of the present tense in place of needs or needeth. instances with need were mostly negative [1]. a shift from modal to catenative [2] usage can be noted in British English over the past 30 years. need takes a nominal complement in the vast majority of cases and thus clearly has the status of a lexical verb in PDE. Quirk et al. ___________________________________________________________________________________________ Modal Main Verb Positive Negative Interrogative Neg. the rise of need to is not only due 183 . In thirty years. British English seems to have caught up with the American variant so that need roughly shows the same proportions as to distribution in both varieties of English. Whereas the situation in American English has remained rather stable. who cities the first clear OED example of auxiliary need from 1538. in fact. typically in the contracted form needn’t. The use of personal need with an infinitive increased at least partly because of the loss of THARF (’need’) in the 15 th century. He doesn’t need to escape.-interrogative He needn’t escape.

quite different. even if the subject is first person. Linguists who mention this point suggest that need to can pragmatically acquire the force of an imposed obligation. the largest increase has take place in affirmative contexts where it might compete with must and have to. The grammatical subject is typically first person plural or passivised third person. The traditional analysis leaves out the instances where need to expresses internally motivated compulsion. however.e.linguistic studies provide insights into the rearrangement of the non-epistemic field (cf. In analyzing examples she uses parameters that arise from the context and co-text (1983:36). is said to express internal compulsion If I need to go now. By using need to instead of must. must here instead of have to would imply self-obligation. 1994:177). In contrast. the speaker might have another appointment. Such compulsions. the writer can downplay his/her own authority and claim that the action is recommended for the doer’s own sake. As mentioned before.g. I feel a compulsion which is felt to originate within myself. This can be noticed well in an example with a first person subject: I’m afraid I have to go now. Quirk et al. b. Smith (2003:260-264) has found instances of the imposed obligation meaning. Semantic considerations The theoretical framework for the empirical part has been mainly provided by Jennifer Coates’s work The Semantics of Modal Auxiliaries.You need to get a hair-cut. it would certainly be understood as an order. As regards the distinction between need and need to. since the speaker has no conscious control over them. You must get a hair-cut. Smith concludes that especially corpora of speech should be studied to illuminate this point. These parameters can be used to distinguish the various meanings/uses of need to as well. the question whether there are utterances which can be interpreted as personal directives is disputable. In the second example (2b) with need to. Bybee at al. The situation is. In such instances the directive element is provided by the context or the context of the utterance rather than the basic/lexical meaning of need to. internal sources of need. the speaker is primarily pointing out the constraint that the addressee’s own situation imposes on him/her: it is for his/her own sake that a hair-cut is needed. Smith 2003:259). Perkins (1983):62-63. and then in non-assertive contexts with modal need. many sources simply point out that the two markers are almost synonymous or that in non-assertive contexts differences tend to be neutralized. She applies the fuzzy set theory to the traditional concepts of root and epistemic meaning and divides the semantic fields into the core. Linguists agree on the basic differences between must. Leech (1971/1981:96) points out that there is certainly a difference in the quality of the constraint in the following sentences: (1) In the first example (1a) with must the speaker is clearly exerting his/her authority over the addressee. e. though with some limitations.to its increasing use in non-assertive contexts instead of modal need. have to and need to (e. . which resembles the distinction between need to and the 184 a. if there is a clear authority structure between the speaker and the addressee. 1985:225. Perkins (1983:62-63) points out that if the above utterances with need to was said by a sergeant –major to a private. so the instances report the need for action in a rather vague way. on the other hand. Have to is considered to be more impersonal and lack the implication that the speaker is in authority.g. Have to implies here obligation by external forces. I. Leech 1971/1981:96. But the pragmatic interpretation is still inferable. the speaker would be appealing to his/her own sense of duty. the skirt and the periphery. I shall first consider need to in affirmative contexts and compare it to its likely rivals. Some recent cross. This question will be further discussed in the next section. The utterances with must imply that the speaker is advocating a certain behavior. Need to. are objectives. If the basic meaning of need to denies the speaker’s involvement. van der Auwera and Plungian (1998). The few who have discussed it more have detected an opposition between external vs. since his/her hair might be too long. i. Palmer 1979/1990:129.

The auxiliary use of need was never extended to truly affirmative sentences probably for the simple reason that the language could probably do without it (Jakobsson 1974: 62-63). It was pointed out by Quirk et al that modal need is restricted to non-assertive contexts. words can acquire polarity sensitively and become thus more restricted in their usage. Although further diachronic research is needed. but is free to appear in positive affirmative constructions. 185 a. modal need has often been referred to as negative polarity auxiliary (Wouden:1996). He thinks that the subjective/objective distinction is prevalent but that it is not enough to describe the differences between need and need to. this statement seems to hold. b. This may well be due to the fact that its competitor need+ to infinitive seems to be gaining ground at the expense of the auxiliary. while there seem to be no restrictions on the usage of the catenative and lexical variants (1985:138). but cannot lose it. Because of the restriction to non-assertive contexts. If we look at the history of need. how did modal need acquire polarity sensitive behavior? Why did it develop this polarity sensitive behavior? Well. I will briefly touch upon the contexts in which need is used. Therefore. whether the need stems from the internal dispositions of the subject (2a) or is imposed on the latter by external circumstances (2b)”.other modals of obligation in affirmative contexts. The question is. i. Because of this vacuum for absence of necessity. Jacobsson makes a few very nice suggestions as to why need –originally an impersonal verb – was pressed into the role of a modal verb expressing necessity in the course of the ME period. In the beginning of this paper. Perkins (1983:63) uses examples where needn’t is clearly the negative counterpart of must – the speaker is trying to exert his/her authority over the addressee – whereas don’t need to simply expresses the constraint the speaker thinks the addressee is feeling. Besides.g. the above described development seems to be in line with Heine’s observation (1995:46) – he found for German modals that the most conservative behavior is encountered if the modal occurs in interrogative rather than declarative utterances and if the modal occurs in negative rather than affirmative utterances.e. following the unidirectional hypothesis. and even he has concentrated on modal need. however. Anyhow. Consider. I have found only one corpus-based study. Although Quirk defines non-assertive contexts as “mainly negative and interrogative sentences” (1985:138). there is certainly a gap in the research concerning the semantics of need to: it has not been studied in detail by corpus-based methods. He claims that it did so because the modal must was able to express necessity. the instances of need to were not numerous. etc. by Duffley (1994) [4]. that has discussed the semantics of need and need to. non-assertive contexts are broader than that and also cover e. for example. . For instance. you needn’t go to the toilet if you don’t need to. To conclude. need was called upon. The slums need to be replaced by good housing. but could not express absence of necessity (it is not necessary that). it may well push modal need further into the corner. and in the case of need to the semantic analysis is only suggestive. it seems reasonably to assume that need especially occurred in negative sentences and that it became gradually associated with negation. Full verb need to “evokes a need in and for itself. clauses containing only or the semi-negative adverbs hardly and scarcely. as the written corpora are from the 1960s. Modal need focuses on “whether the conditions leading to the constitution of a real need are fulfilled” (1994:225). real. it expresses more or less the same notion of necessity in negative sentences. and so it developed modal characteristics in analogy to the other modals. Consider his examples: (2) Duffley does not attempt a quantitative analysis. conditional and comparative clauses. In his article on the auxiliary need. of course. To fill this gap. I have mentioned that modal need is becoming increasingly rare. I need to get some fresh air. He would rather talk about the distinction in terms of non-real vs.

NEED and DARE: The black sheep of the modal family. P. M. (1999).e. R. London:Croom Helm. Linguistic Insights. 186 . Fries. Bengt. need to clearly resembles the other semi-modal have to with a different kind of subjective meaning in root instances and still only a few epistemic instances. The semantics of the Modal Auxiliaries. The Kolhapur Corpus of Indian English from 1978. Harlow:Longman. both from a diachronic and a synchronic viewpoint.. 2001) that there is a group of emerging modals appearing... [4] Duffley has based his article on the examination of dare and need in the Brown University (American) and LOB (British) and Strathy (Canadian) corpora of English. 56 -63 Krug. Hence. since need to so often appears in affirmative contexts where the obligation interpretation is inferable. P. The semantics of Modal Verbs. Facchinetti. New York:Appleton –Century-Crofts Gotti. S. These two modality markers have clearly different semantic profiles. 4. as it gives the impression that the speaker is appealing to the assumed needs of the addressee. M.. Leech. (2000). A Course Book in English Grammar. supplemented by examples from other sources. M. Lingua. and Throne. In: Joan L. Strathy Language Unit. (1967). Queen’s University. it seems to offer a more polite way of obliging than must. Cambridge:Cambridge University Press. Amsterdam:Benjamins. & Palmer. M.. (1971/1981).223-240). Dossena.. The English Language: A historical Introduction. Modality in Grammar and Discourse. Berlin: Mouton de Gruyter. Krug.(1994). Charles (1993). London: Longman. [2] Most grammars distinguish between 3 types of dare and need. 94. blend and lexical verbs.57-74 Coates. Freeborn. (2003). J. and ought in nonaffirmative contexts. Biber. Epistemic Modality: some Observations on German modals. The only information provided for the Strathy Corpus is the following: Strathy Corpus of Canadian English.). Bybee & Suzanne Fleischman (eds. Modality in Contemporary English (pp. Emerging English Modals: A Corpus based Study of Grammaticalization. (1987).. pp. Need seems to be one of the negative counterparts of must in both root and epistemic meaning: its decline may be linked to similar uses and meaning with must. English Studies 55. Journal of Linguistics 5. Dury. Jennifer (1983).). In non-assertive contexts. N. i. NOTES [1] Nagle (1989) suggests that the link between negation and modal marking might be due to the wide use of the subjunctive in subordinate clauses after negative verbs and negation in higher clauses in Old English. American English Grammar. &Lima. Kingston: Department of English. G. Duffley. The wider context of its semantic variation. F.. BIBLIOGRAPHY Barber. (Eds.. Berlin: Mouton de Gruyter Leech. R. This might well explain the modal-like syntax for dare. M.. E. London:MacMillan Bernd. (1969).. C. I consider the present paper only as an initial study of the semantics of need to. Conrad. need. The Meanings of the Modals in Present-Day American English. R. I fully agree with Krug (2000. Vaariation in Central Modals: A Repertoire of Forms and Types of Usage in Middle English and Early Modern English. Agent-oriented vs. Mindt considers dare and need followed by a to-infinitival complement to be catenative verbs (Mindt: 1995). . The Hague:Mouton and Co. need to differs from need in the same way. The Longman Grammar of Spoken and Written English. M. Heine (1995). (1940). D. [3] The other matching ICAME corpora include The Brown University Corpus of American English (Brown) from 1961 and its thirty year younger counterpart The Freiburg-Brown Corpus of American English (Frown) from 1991).. modal.. & Finegan. However. In contrast.Finally. Boyd.. G. needs to be explored. Facchinetti.The auxiliary NEED. (1974). it obviously competes with must and have to. Johansson. The Australian Corpus of English from 1986 and the Wellington Corpus of Written New Zealand English from the late 1980s. S. (2002). Jacobsson.. J. J. D. Bern:Peter Lang. Meaning and the English Verb. 213-243 Ehrman.

Based on the findings of research conducted in this field. Taeymans. 215-227) Thomson. London:Longman Palmer. (1974/1988). and Martinet. Providence. Quirk. Previous corpus-based studies indicate that its overall usage has increased.. but there is clearly a gap in research on its semantics. Cambridge Studies in Linguistics.. In Mindt. F. New Perspective on English Historical Linguistics.. Leiden:Brill Warner. (1963). G. Paper given at the conference The Germanic Verb. V. current status and future developments of this verb as well. Cambridge: Cambridge University Perkins. M. Modal Expressions in English. An Historical Syntax of the English Language. 1990). B. J. (3vols. Twaddell. (1999). London:Longman Parrot. 2nd edition. (1969).. & Svartvik. Modality’s semantic map. E. Oxford: Oxford University Press. This paper explores the various meanings and uses of one of the English semi-modals: NEED TO. Amsterdam:Rodopi Visser. Strang. (1983). I decided to investigate in this paper the evolution.. DARE and NEED in British and American present-day English. (1979/1990). G. (2003). pp. F. (1985). J& Plungian. I will try to demonstrate that NEED TO covers all the possible meanings/uses. An Empirical Grammar of the English Verb: Modal Verbs.. M. Modern English Structure. Rhode Island: Brown University Press Van der Auwera. (pp. Kay. London:Longman.. English auxiliaries: Structure and History. Grammar for English Language Teachers. 66. Horobin &J...F. Palmer . of a modal of obligation and necessity. A. (1990). Greenbaum. Three Modal Verbs. S. A. Wouden. (1998). R. Languages and Computers: Studies in Practical Linguistics.Leech. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic structure. M. Smith (Eds.. D. this claim has subsequently been employed in the linguistics literature as an argument for the position that English modal verbs are polysemous (Sweetser. 2 nd edition. 187 . Berlin:Cornelsen. (1993). (1968). A number of researches have claimed that root meanings are acquired earlier than epistemic ones. London:Edward Arnold Publishers Sweetser. 79-124 Vihla. The English Verb Auxiliaries. Dublin. 28. ABSTRACT The set of English modal verbs is widely recognized to communicate two broad clusters of meanings: epistemic and root modal meanings. Modality of the move: The English modal auxiliaries 1961-1992. M. R. The English Verb..). F. Cambridge:Cambridge University Press. Linguistic Typology. A. (2000). (1995). Modality and the English Modals. W. In C.V. Cambridge:Cambridge University Press.). A practical English Grammar. (2004). (1965). Leech. Medical Writing: Modality in Focus. London:Frances Pinter. (1996). A comprehensive Grammar of the English Language. S. Ton van der. 2. both root and epistemic.

braţul (gurile) fluviului. Prima o întăreşte pe cealaltă fiindcă o schimbare semantică este cu atât mai probabilă în direcţia restrângerii sau lărgirii (şi deci posibilitatea unei asociaţii metaforice este cu atât mai mare). Expresiile de acest fel sunt atât de cunoscute şi de întrebuinţate de către vorbitori. Sperber distinge două direcţii ale mutaţiilor de sens: expansiune şi atracţie (sau magnetism). Marele lingvist francez Antoine Meillet publică în 1905 un amplu articol intitulat “Cum îşi schimbă cuvintele sensul”. ‘asasin’. de fapt. Sperber localizează cauzele mutaţiilor de sens la nivelul psihologiei individului. expresiile metaforice a-i face cuiva o scenă sau jocuri de culise provin. explicaţia psihologică şi nici invers. încât rar se întâmplă ca cineva să-şi mai dea seama că la origini ele sunt. formulată de Freud. care au avut şansa de a se generaliza.Factorii lingvistici şi extralingvistici ce determină mutaţiile semantice. ci acele asociaţii metaforice pe care le poate face orice vorbitor obişnuit. Studiul lui Bréal arată. asupra metaforei. De exemplu. în mod suplimentar. Slăbănog are azi semnificaţia ‘slab’ (dar exprimă. Dintre aceşti factori. sau invers. Explicaţia sociologică nu exclude însă. explicaţii psihologice: asociaţii metaforice. Continuator al tradiţiei psihologiste în semantică. O parte din modificările de sens pe care Meillet le explică prin factori socio-lingvistici primeau. Bréal atrăgea atenţia că majoritatea metaforelor pun în valoare un simţ al expresivităţii. ci prin uitarea sensului originar.Ana Maria TRĂNTESCU. O originală teorie semantică a propus Hans Sperber la douăzeci şi cinci de ani după apariţia studiului lui Meillet. O ruptură atât de profundă între sensul actual şi cel vechi nu poate fi explicată prin analogie. intitulată Încercare asupra semasiologiei limbii române. au apărut sintagme (catachreze) precum piciorul mesei. Tot prin uitare este explicabilă şi tranziţia de la sensul arhaic al cuvântului slăbănog. Din astfel de asociaţii. comun mai multor colectivităţi lingvistice. în mod convingător. ci explicaţiile sale derivă constant din adaptarea la cercetarea lingvistică a unei influente teorii psihologice: psihanaliza din versiunea ei clasică. în concepţia lui Sperber. cu cât se observă tendinţa migrării cuvintelor sau expresiilor din vocabularele speciale către lexicul fundamental. Cuvântul românesc şugubăţ – arată Şăineanu – are sensul de ‘glumeţ’. Alături de analogie lingvistul român consideră că o altă explicaţie a schimbării. în vedere. Universitatea din Craiova ROLUL PROCESELOR DE METAFORIZARE ÎN MUTAŢIILE DE SENS 1. puterea explicativă a teoriei lui Meillet este superioară. El nu-şi construieşte teoria pe concepte elementare ale psihologiei (cum ar fi uitarea sau analogia). Şăineanu caută o explicaţie pentru mutaţiile de sens în analogie (adică metaforă). forţa emoţională declanşată de un eveniment sau un sentiment puternic. Ca şi Bréal. E oferit un exemplu sugestiv: după primul război mondial. Lingvistul francez Michel Bréal analizează în lucrarea Essais de sémantique (1897) factorii ce determină mutaţiile de sens. în 188 . acest sens fiind conservat de traducerea românească a Bibliei. în cercetările lui Bréal sau Şăineanu. metafore. ce resurse bogate pentru mutaţiile de sens se găsesc în procesele “uzuale” de metaforizare. 1992: 36). în mod special. din jargonul actorilor (Ionescu. evident. poalele muntelui. Putem aminti în acest context şi lucrarea filologului şi lingvistului român Lazăr Şăineanu. studii istorice despre tranziţiunea sensurilor (1887). Dar sensul originar al cuvântului era altul: ‘ucigaş’. ‘pus pe şotii’. Meillet oferă mai multe mostre de migrări de cuvinte dintr-un grup social către masa de vorbitori. la sensul său de astăzi. La baza schimbărilor de sens stă. desigur. Sensul primar al cuvântului era însă ‘paralitic’. Bréal se opreşte. De asemenea. metaforele poetice. Lingvistul francez nu are. este uitarea. o concepţie peiorativă faţă de slab). În raport cu cercetările lui Bréal sau Şăineanu. Bréal consideră că efectul semantic al unei metafore este o schimbare bruscă a sensului.

Metafora nu putea veni. sunt folosite (în contextul eroic al poemului) pentru călătorii aventuroase şi în război. Prezentând cele două concepte simultan. în glumă. prin conceptul de magnetism. Leech (1990:38) consideră că alături de oximoron. reprezintă un mijloc important de combatere a jargonizării. Dintre regulile de transfer semantic. Folosind capacitatea sa generalizatoare. nedându-şi seama de deviaţia produsă. franceză (bellette ‘frumuşica’) sau portugheză (doninha ‘domnişoară’). surprinzătoare metafore. iar corabia nu. s-a observat că cel puţin o parte din popoarele indoeuropene au substituit prin expresii metaforice numele vechi al ursului. corabia pe apă. metaforice) sunt analizate de Leech în cadrul mai larg al regulilor lexicale răspunzătoare de caracterul creativ şi generativ al limbii. Prin această metaforă. iar medved înseamnă. condiţiile tabuului lingvistic. 1992: 38). Aceste cuvinte revelează totodată intenţia omului de a se împrieteni cu animalul şi de a evita prejudiciile răzbunării lui (Ionescu. Se spune că recunoaştem un caz de polisemie dacă există o legătură între sensuri. În cele mai multe cazuri această regulă operează şi o violare a restricţiilor de selecţie. pe care limba îl consideră cel mai important. metafora. deoarece se poate aplica nu doar substantivelor. Leech consideră că regulile transferului semantic pot aduce lumină şi în mult disputata problemă a demarcaţiei dintre omonimie (două sau mai multe cuvinte având aceeaşi pronunţare şi/sau formă grafică) şi polisemie (un cuvânt cu două sau mai multe sensuri). dacă sunt relaţionate. Are un efect eliberator. metafora este mijlocul prin care creatorul ei îşi ia “revanşa” pentru stereotipia limbii. Leech (1990:37-39) numeşte metafora fuziune conceptuală (conceptual fusion). Situaţii analoge se întâlnesc în cazul denumirii nevăstuicii în română. metafora poate realiza un efect comunicativ dincolo de barierele limbii.franceza colocvială s-a înregistrat apariţia expresiei mitrailleuse d’enfants. bear înseamnă cafeniu. din forţa emoţională pe care această invenţie a putut să o producă asupra soldaţilor. în rusă. amândouă metaforele se bazează pe analogia vizuală. osificării (bony-structured concepts) şi a clişeului lingvistic. această trăsătură universală a poeziei. erau denumite. Două sensuri sunt relaţionate istoric dacă au etimologie comună. Teoria lui Sperber intenţionează să explice. regula transferului metaforic este mai cuprinzătoare decât altele. conform teoriei lui Sperber. Regulile transferului de sens (de exemplu reguli ce ne permit folosirea cuvintelor în sensuri noi. trecând peste diferenţele [+animat] [– animat]. aşadar. Diferenţa dintre metaforele poetice şi cele realizate de copii constă în faptul că poetul e familiarizat cu aceste categorii instituţionalizate şi e conştient de abaterea de la normă. armăsarul se deplasează pe pământ. 2. Deschiderile largi ale viaductului sunt într-adevăr asemănătoare cu deschiderea ferestrei unei case şi sunt percepute ca atare de copii. Autorul aduce drept exemplu un vechi poem anglo-saxon în care expresia mere-hengest ‘armăsar de mare’ este folosită ca metaforă pentru corabie. Ca instrument principal al imaginaţiei poetice. ci şi altor părţi de vorbire. neglijând criteriul funcţiei. Leech citează două exemple: descrierea unui viaduct de către un copil drept window-bridge şi a lunii ca that shilling in the sky. Bear înseamnă în engleză urs. aceeaşi origine. 189 . ca imagini suprapuse. Astfel. copilul îşi construieşte metafora pe asemănarea fizică. dar copilul le ignoră. Nu e surprinzător faptul că limbajul copiilor produce multe exemple de “greşeli” ce se dovedesc a fi. acelaşi lucru. Este cunoscut că mitraliera reprezintă una dintre invenţiile de tehnică militară pe care le-a adus primul război mondial. Prin puterea ei de a reorganiza legăturile conceptuale. Legătura dintre cal şi corabie constă în conotaţii comune: atât caii cât şi corăbiile transportă persoane dintr-un loc în altul. decât din direcţia limbajului militar şi s-a născut. Dar. Fenomenul ilustrează aici un caz de expansiune. deoarece cuvântul care indică existenţa unei forţe emoţionale este utilizat şi în raport cu alte fenomene. ce i se pare fundamentală. Metafora şi reorganizarea conceptuală G. iar medved ‘mâncător de miere’. Aceste denumiri “piezişe” sunt efectul unei frici instituţionalizate care a dus la întrebuinţarea altor cuvinte pentru a indica obiectul forţei emoţionale. În lumina acestor exemple. la origine. femeile cu mulţi copii. poetul dizolvă toate criteriile lingvistice cruciale ce definesc separarea lor: armăsarul e animat.

cât şi cel figurat realizat prin metaforă (Morier. Totuşi. Astfel. Latină aceris). îşi pierde savoarea caracteristică. De exemplu. atunci când spunem despre o persoană că e o vulpe. Se pot cita. se reinterpretează în contextul englezei contemporane ca un caz de polisemie. În ambele cazuri etimologiile celor două sensuri sunt diferite: ear ‘organ auditiv’ ear ‘spic de grâu’ Engl. din crane ‘cocor’ (Leech. fiind parte a competenţei lingvistice. Veche woed – ‘garment’ weed ‘plantă sălbatică nefolositoare’ weeds ‘haine de doliu’ Totuşi. ca şi crearea noilor termeni. când forme nerelaţionate istoric sunt simţite de vorbitor ca fiind legate psihologic. rezultând dintr-o convergenţă accidentală de forme. inclusiv din argou. Rolul important pe care îl joacă metafora în istoria limbilor şi în îmbogăţirea vocabularului este evidenţiat de H. un mare număr de expresii metaforice. Cruse analizează metafora “moartă” în Lexical Semantics (1987). în special. devenind o definiţie separată a cuvântului respectiv. H. Această definiţie îşi trage substanţa din recunoaşterea faptului că regulile lexicale au realitate psihologică. Veche ear (cf. atunci când nu se mai simte absolut nici o legătură între cele două sensuri. înţelegem că e şireată ca o vulpe. 190 . ‘husk’ Engl. aceris). derivat probabil printr-o metaforă vizuală. capacitatea de a surprinde. în nici un caz de neputinţă (Morier. Morier combate ideea formulată de Charles Bally (1951:197-198) conform căreia figurile. Morier aduce drept exemple pentru combaterea opiniei lui Bally. Morier în Dictionnaire de poétique et de rhétorique (1989). D. Există mai multe etape ale acestui proces: prima etapă. ‘ear’ Engl. putând fi găsită şi în dicţionar (de exemplu hit folosit în sensul de ‘cântec pop de mare succes’). cap. în mod virtual. flacără cu componentele lor semantice. Metafora nu poate fi separată de explicarea formală a structurii conceptuale şi logice a sensului (Leech. Se întâmplă însă.sau dacă un sens poate fi derivat din altul. 3. cuvintele îşi extind şi îşi schimbă sensurile. Veche eare (cf. ca sinonim pentru persoană şireată. şi de asemenea din recunoaşterea că interpretarea termenilor lexicali existenţi este funcţie de regulile lexicale. Metafora este cu adevărat “moartă”. Metaforele moarte O metaforă “moartă” este definită de G. 1989:724). Leech arată că două sensuri lexicale sunt legate din punct de vedere psihologic dacă vorbitorul este capabil să postuleze o legătură între ele prin intermediul regulilor lexicale. astfel încât vulpe e simţit. 1989:725). Dacă o metaforă e folosită foarte des. Un exemplu ar fi crane ‘macara’. încă se mai poate percepe legătura dintre sensul propriu şi cel transferat. Acestea sunt dovezi ale unei bogate imaginaţii şi ale unui spirit inventiv impresionant. în istoria unei limbi. O metaforă devine “moartă” printr-un proces de pietrificare (petrification). A. Transferul semantic prin metaforă sau metonimie este printre cele mai importante mecanisme prin care. Următoarea etapă este pierderea de către vorbitori a sentimentului analogiei. nu ne referim la culoarea părului. în general. astfel două exemple: ear (‘organ auditiv’ şi ‘spic de grâu’) şi weeds (‘buruieni’ şi ‘haine de doliu purtate de o văduvă’). Veche weod – ‘weed’ Engl. acoperind atât sensul lor propriu. două sensuri sunt legate psihologic dacă vorbitorii le simt intuitiv legate şi tind să presupună că e vorba de diferite folosiri ale aceluiaşi cuvânt. oamenii văd adesea o legătură metaforică între ele şi îşi adaptează înţelegerea cuvintelor în funcţie de aceasta. ca unele forme legate istoric să nu fie legate şi din punct de vedere psihologic. cum ar fi regula transferului metaforic. prospeţimea. Există şi cazul invers. Latină acus. Sunt analizate cuvinte ca pâine. inevitabilă pentru o metaforă instituţionalizată este limitarea comparaţiei de către convenţie. 1990:227-230). Leech drept o metaforă ce a suferit un proces de completă asimilare. arătând că trebuie făcută distincţia dintre o expresie „aclimatizată” şi metafora “moartă”. reprezintă recunoaşterea neputinţei manifestate în limbă. 1990:227). şi metaforele. ceea ce din punct de vedere istoric este omonimie.

În catachreză se atribuie înţelesul unui cuvânt altui cuvânt cu sens apropiat. În exemplele: dirt/dirty. deci. Autorul demonstrează că lexiconul este plin de metafore inactive ce formează reţele prin care conceptualizăm abstracţiunile în termeni concreţi. deci cu sensul propriu al cuvântului respectiv. care la rândul lor nu au forţa celor substantivali. 1998: 84). Totuşi. ci doar o simplă consultare a dicţionarului. Metaforele “moarte” au o anumită rigiditate sintactică. în sensul că sunt mai puţin observabile şi nu dau naştere la interpretări interactive. comparanţii substantivali sunt mai uşor de recunoscut şi pot fi mai bine supuşi unei interpretări semantice decât comparanţii ce aparţin altor clase. Goatly urmăreşte felul în care apartenenţa comparantului la o anumită clasă de cuvinte are consecinţe asupra interpretării metaforice şi cum procesele derivaţionale de formare a cuvintelor sunt folosite pentru a produce lexicalizarea metaforei. 191 . Ele pot fi. Katachresis. aripa clădirii. a unui cuvânt. Comparantul (vehiculul – V-term în terminologia lui Goatly) poate fi orice parte de vorbire. Cruse consideră că metaforele “moarte” sunt unităţi lexicale minimale. în timp ce expresiile idiomatice se dovedesc a fi intraductibile. pentru a denumi un obiect ce nu are denumire proprie. În finalul demonstraţiei sale. în sens metaforic. Goatly arată că procesul derivării lexicale este strâns asociat cu transferul metaforic al sensului. Catachreza Catachreza (<lat. Goatly consideră că există un ansamblu de caracteristici ce exprimă tranziţia de la cele mai puţin active metafore (“moarte” şi “adormite”) până la cele mai active. – metaforă revitalizată. – metaforă moartă We shall look under every stone in our search for the culprit. adică dobândesc un înţeles convenţional secundar şi îşi găsesc locul în dicţionar. schimbările morfologice – sufixarea. Traducerile literale sunt posibile cu metaforele “moarte”. Datorită lipsei lor de transparenţă şi a rigidităţii sintactice. De exemplu: piciorul mesei. b. încât au devenit lexicalizate (Goatly. We shall have no stone unturned in our search for the culprit. Goatly (1998:31) analizează distincţia dintre metaforele active şi inactive. În ciuda diferenţei dintre expresiile idiomatice şi metaforele “moarte”. orice modificare la nivel sintactic poate aduce la viaţă metafora: He has one foot in the grave şi One of his feet is in the grave. Catachresis <gr. gura de metrou etc. metaforele facilitate de procesele derivaţionale sunt predestinate la inactivitate şi la o moarte timpurie. “adormite” şi “moarte” cu opţiunea că acestea pot fi “îngropate”. 1987:42): a. braţul fotoliului. revitalizate prin înlocuirea lor cu un sinonim sau o parafrază (Cruse. D. autorul subliniază că deoarece principalul motiv al formării de noi cuvinte este umplerea golurilor lexicale. Ultimele se împart la rândul lor în “obosite”. Astfel. Probabil că majoritatea expresiilor idiomatice au fost la început metafore. Asemenea metafore sunt „slăbite”. 4. nu este complet pierdută. Goatly explică acest fenomen prin faptul că grupurile substantivale scot la lumină foarte bine nepotrivirea (clash) dintre referinţa convenţională şi cea neconvenţională. legătura cu metafora “vie”. Autorul observă că V-terms adverbiali şi prepoziţionali sunt în general mai greu de recunoscut ca metafore şi au mai puţină forţă faţă de cei verbali şi adjectivali. ‘abuz’) este figura de stil caracteristică prin folosirea. Metaforele inactive devin lexicalizate. De-a lungul timpului. Astfel. ele au anumite trăsături comune. angel/angelic se observă că formele sufixate dau o proporţie mai mare de sensuri metaforice decât substantivele din care derivă. prefixarea sunt folosite pentru a lexicaliza metaforele şi a le încorpora într-un sistem semantic. Inactivitatea lor este mai pronunţată când formele derivate au fost folosite atât de frecvent. sensuri ce erau profund metaforice au devenit convenţionale şi dependente de decodarea semantică.Interpretarea ei nu mai necesită “activarea” strategiei metaforice.

cu alte cuvinte. pe când metafora– catachreză cuprinde în domeniul ei totul până la interjecţie. în locul celui folosit de obicei într-un anume context. o metaforă exagerată sau forţată. sinecdoca.” Prin catachreză înţelegem orice trop care a devenit o uzanţă impusă şi necesară. ce poartă firul între termenii unei metafore. feuille ‘frunză’. pentru a lua o alta care are oarecare legătură cu cea dintâi. orice trop care rezultă dintr-un sens pur extensiv. în consecinţă. un arhetrop al deconstrucţiei care forţează uneori nepermis de mult. cele mai mari aparţinând catachrezei. P. asemănării sau analogiei şi care ameninţă însăşi distincţia dintre propriu şi figurat. asupra tuturor celorlalte figuri” şi de aceea îi acordă un deosebit interes în tratatul său. distanţe când mari. “se abuzează” de cuvinte dându-le o altă semnificaţie. avea să fie păstrată până la cele mai recente dicţionare de termeni retorici. când mai mici”. trei specii diferite de catachreze. un rol determinant în evoluţia lexicului. trebuie să consume aşadar. Avădanei (1994:30-31) consideră că diferenţele dintre catachreză şi metaforă sunt nivelate. susţine Fontanier. Prin capacitatea sa de a opera reorganizări conceptuale. deoarece. această rudă săracă sau precursoare primitivă a mai frumoasei şi mai elegantei metafore. provenind dintr-una din cele trei mari specii pe care le-am identificat: metonimia. este ceea ce se mai numeşte şi extensiune: de pildă. descris de Marc Bonhomme (1998: 90-91). figurile se clasifică în trei categorii: 192 . Astfel chiar Hugh Blair vede “golurile din limbă” umplute prin transferuri catachretice. Autorul arată că. Derrida în “La mythologie blanche” (Poetique 5. consideră catachreza ca figură destabilizantă sau destabilizată. 5. Pe de altă parte. dacă nu totdeauna primitivă. ‘foaie’ se spune prin extensiune sau imitaţie despre lucrurile care sunt plate şi subţiri (ca frunzele plantelor). El o defineşte drept o deviaţie pe care anumite cuvinte o fac de la prima lor semnificaţie. abuzive”. că aceasta din urmă ar fi deci o etapă a procesului metaforic. de asemenea. În concluzie. 1971). Concluzii Ubicuitatea metaforei în existenţa noastră explică rolul central pe care îl ocupă între tropi. Autorul acordă un interes deosebit catachrezei metaforei. în care se adună “alăturări prea îndrăzneţe. distingea între un translatio al metaforei şi un abusio al catachrezei. cel puţin în prezent impusă. într-o oarecare măsură. constatare în care se alătură două dintre cele mai neaşteptate perspective. spre exemplu. Lucian Blaga descrie metaforic graniţa dintre metaforă şi catachreză: “Suveica. unde folosirea respectivă este cerută de absenţa oricărui termen propriu). precum şi între figuraţia din prima. Parcă prelungind această idee. Catachreza este definită ca folosirea unui cuvânt înrudit sau asemănător. Mai mult (deşi Quintilian. ca trei mari specii sau ca trei genuri de figuri de semnificaţie: catachreza metonimiei. Cicero aduce în discuţie relaţia dintre metaforă şi catachreză. Această pseudo-identitate dintre cele două figuri. Du Marsais ([1818]. cum o numeşte Hugh Blair în Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783) aproape că a ajuns să o înlocuiască în funcţia de prototip al figurilor. aşa că se poate continua pe calea reducţionismului cu două încorporări utile: metafora conţine comparaţia şi catachreza. transformând figura respectivă într-un element esenţial al regenerării limbajului.Retorii antici i-au dat această denumire. într-o privinţă. Vom avea. considerând că metafora începe prin a fi catachreză. putem spune că evoluţia metaforelor este tipică pentru procesul evolutiv al figurilor de stil. în funcţie de vitalitatea lor sau de gradul lor de uzură.Fontanier (1977: 185) neagă catachrezei statutul de trop. întărită de Quintilian. metafora are. 1981: 59) arată că această figură “domneşte. dar inexact. considerând-o “doar o uzanţă. unde s-ar putea folosi şi un alt termen existent pentru funcţia respectivă şi necesitatea din a doua. catachreza sinecdocei şi a metaforei. metafora. abuzul şi exagerarea presupuse de catachreză au fost interpretate ca pericole pentru siguranţa comunicării prin intermediul limbii. cadrul conceptual al comparaţiei. Metafora-figură abia dacă ajunge la adverb.

London : Penguin Books. Henri (1989). Blaga. Bucureşti : Editura ALL. force and savour in language. figurile se banalizează. Într-un stadiu final. Bucureşti : Editura Univers (Prefaţă de Maria Carpov). A. Jacques. Leech. Figurile de invenţie născute într-un discurs particular se remarcă prin originalitatea. de exemplu. Emil (1992). Goatly. Paris : Seuil. Le figure clés du discours. Îndeplinesc doar o funcţie denotativă. Given its ubiquity. Figurile convenţionale. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Avădanei. “Cum îşi schimbă cuvintele sensul” în France de semantică. (Introducere de Maria Hetco). Paris : Presses Universitaires de France. A Linguistic Guide to English Poetry. 193 . Bally. figurile încremenesc. “Încercare de semantică. Michel (1976). David. Bréal. also. (1986). devin stereotipuri. finally. P. 36-46. E vorba de fapt de o “defigurare” a figurilor lexicalizate. César. Geoffrey (1990). The Language of Metaphors. Cruse. Geneva-Paris : Georg et Klincksieck. Bonhomme. poétique. Morier. Meillet. London. Arta oratorică. Chesneau ([1818] 1981). Figurile limbajului. to the lexicalized figures completely integrated in the vocabulary. Bucureşti. Iaşi : Editura Virginia. to language. Geneza metaforei şi sensul culturii. Andrew (1997). ABSTRACT A real research in the vocabulary field must take into account the study of tropes which influence the changes in meaning. iar aceste noi sensuri obţinute prin metaforizare sau metonimizare. încetează să mai fie indivi-dualizate şi devin comune multor locutori. Ştefan (1994). London. in lexical evolution. Figures of speech bring clarity. London. Ionescu. Traité de stylistique française. Cambridge: Cambridge University Press. Toate figurile debutează astfel. Lucian (1994). 76-90. P. Marc (1998). Trecând din discursul particular în lexic. ştiinţa semnificaţiilor” în France de semantică. Geoffrey (1966). Semantics. Antoine (1976). Bucureşti: Editura Univers. devin rigide. Vol. The changes in meaning can often be explained by metaphorical processes. Du Marsais. the metaphor has a central place among the other rhetorical figures and. Figurile lexicalizate se confundă cu vocabularul curent. Fontanier. Manual de lingvistică generală. pot fi găsite în dicţionare. Opere alese. Geoffrey (1969). from the figures of invention to the conventional figures (stereotypes) and. Bucureşti: Editura Minerva. căpătând o dimensiune socială. “La mythologie blanche” în Rhétorique philosophie. Leech. Metaphor can be considered a conceptual fusion and the main way of fighting against rigid forms and jargonization. Bucureşti : Editura Humanitas. Editions du Seuil. dar multe sfârşesc prin a se uza. Derrida. Dictionnaire de Poétique et Rhétorique. îşi pierd savoarea. especially of metaphor. The role of tropes. (1971). Cicero (1973). Bucureşti : Editura Univers. Bucureşti. figurile lărgesc sensul cuvintelor. V. În această etapă.a. acoperind noile realităţi. Charles (1951). Routledge. Despre tropi. i. c. Figurile lexicalizate. Linguistics and The Figures of Rhetoric. La început a fost metafora. Leech. b. Lexical Semantics. figurile sunt absorbite de limbă pentru a îmbogăţi vocabularul. Figures follow a certain evolution from the individual discourse.e. in lexical evolution has been studied since ancient times. Pierre (1977). În procesul unei îndelungate folosiri. The Study of Meaning. Quintilian (1974). libertatea de funcţionare şi puterea lor sugestivă.

3. semantically they are isolated and present one unit of meaning which is roughly equivalent to simple literal paraphrases as the following ones drawn from "Catcher in the Rye": 1. not to care/give a damn (about sth/sb) . However. For example. From this point of view idioms present a threefold unity of the semantic.to think that one would like (to do/have) sth. There are other tests which are meant to show that adding of new components.not to care at all. For God's/goodness '/Heaven's. The common assumption. etc. hint Another very important feature of an idiom is its syntactic stability which is demonstrated by a specially designed set of syntagmatic and paradigmatic tests aimed at specifying the restrictions in the syntactic behaviour of idioms as opposed to non-idiomatic word sequences. In contemporary linguistics this kind of idiom usage is variously designated as 'nonce variation'. then undergo figurative extension and finally petrify [1]. then.Ümit Öz. sake. the elimination of the necessary ones or the change of their order within an idiomatic phrase are impossible and may result in an ordinary syntactic structure. substitution test is called upon to show the impossibility of replacing a component of an idiom by another word without destroying its idiomatic meaning unless it is the case of normal accepted variation: to spend a king's ransom . structural and functional invariants being in the state of uneven balance with one of them playing the leading role.to want (to do) sth.and not to spend a queen's redemption. The metaphoric nature of an idiom accounts for its idiomaticity which is understood as the unpredictability of the meaning of the whole from the literal meanings of the constituent parts. as a linguostylistic device aimed at enhancing the expressivity of speech.to understand and do what has been indirectly suggested. 194 . According to the traditional theory of idiomaticity idioms are seen as 'dead metaphors' 'the end point of the process of idiomatisation. is that in spite of the fact that structurally idioms are polylexemic compositions and have a formal identity with the syntactic pattern of a free combination of words.a means of communication. let sb/sth drop . Universitatea de Stat din Moldova DEFORMATION OF IDIOMS ON THE STRUCTURAL LEVEL Idioms have always been 'a pain in the neck' for linguists trying to account for everyday language behavior when it is used in its basic function .feel like sth/doing sth .to do or say nothing more about sth/sb. the recent research has proved that linguists have their intuitions about the semantic analysability of idioms which play an important role in determining their syntactic productivity and lexical flexibility. In spite of the fact that structurally idioms are polylexemic compositions and have a formal identity with the syntactic pattern of a free combination of words. 'occasional use' or 'deformation' and is usually regarded as something made for the nonce. 'deliberate transformation'. by which word combinations first establish themselves through constant reuse. The actual usage of idioms in speech is not conditioned by arbitrary rules which are a matter of convention but are often 'motivated by people's understanding of the conceptual structures underlying idioms. 2. take a . semantically they have long been viewed as indivisible units of meaning.

Vanity Fair). contain 'the same comment on the variability of human judgement or taste'.Restrictions to syntagmatic changes go hand in hand with paradigmatic limitations. had remained quite ignorant of the skeleton in Soames' cupboard (J.His kicking (of) the bucket was quite unexpected). pointed out that although the structural separability of the constituents of an idiom is purely formal and they cannot be regarded as words of full value there is every reason to believe that they remain 'potential' words'. For some idioms deformation presupposes an entire replacement of the components with its structural pattern remaining the same. 'Skeleton' is used to refer to the idea of something of which somebody is ashamed and which is kept secret. Smirnitsky A. 'one woman's ideal husband is another woman's pain in the neck [1]. 'one man's superstition is another man's religion'.a playing of a waiting game. It should be noted that the changes of the structural invariant of an idiom is often accompanied by a certain shift in its functional orientation which in contrast with that of the original one in contemporary English may imply a humorous or facetious use. regular lexical units.e. etc. that the contradiction between the semantic integrity of the whole and formal independence of its parts. Phrases 'girls will be girls'. The idioms are believed to be very well-known to all speakers of English who can easily establish the necessary links between them which eventually ensures the proper apprehension of the text. it will be seen. Thus. while 195 . Discourse realizations of the idiom 'a/the skeleton in the cupboard' (the American variant . The numerous contextual realisations of the sentence idiom 'one man's meat is another man's poison [1] show how the phrase could be adapted to express the speaker's meaning: 'one man's rubbish is another man's treasure'. However. According to the same dictionary the favourable and unfavourable nouns may be reversed. These examples clearly demonstrate that speakers manipulate the components of the idiom 'skeleton' and 'cupboard' rather than the phrase itself arranging them at their will within a sentence in different ways with the words 'skeleton' and 'cupboard' standing out as the key words which constitute the idiomatic meaning of the idiom. Galsworthy. especially by Russian linguists. cannot but influence their discourse peculiarities. the deformational deficiency of an idiom may consist in blocking passive deformation (hit the ceiling does not allow the passive construction the ceiling is hit or in the case of keep tabs on sb tabs are kept on sb would be valid variant) or blocking nominalization deformation (to play a waiting game . As for the content of these phrases they all. It was the skeleton in his house and the family walked by it in terror and silence (W. it has always been felt. to kick the bucket . All these deformations are made up in accordance with the structure of the idiom which is not altered regardless the fact that some additional components are embedded in it. 'students will be students' follow the structural model characteristic of the original idiom ('boys will be boys') which makes it possible to relate them to it.I. which is the basic characteristic of all idioms. Swan Song). the deformational deficiency of idioms which block the use of idiom constituents as normal.'a/the skeleton in the closet'} also show how the linguistic convention may give a new semantically independent status to a former component of an idiom. as Oxford Dictionary of Current Idiomatic English states. i. The majority of contemporary uses of this idiom are the result of the restructuring of its components deliberately made by the user of the language: Michael. Thackeray.

a horrible kind. The majority of contemporary uses of this idiom are the result of the restructuring of its components deliberately made by the user of the language: I have feeling that you 're riding for some kind of a terrible. of the idiom 'hit the sack" or 'hit the hay' meaning 'to go to bed' may be regarded as its variant uses because the both variants retain the basic semantic concept of the word 'bed'. We have occasion to note that the principle suggests the inadvisability of killing too many birds with one stone. For example: 'To kill two birds with one stone' A patient language method. is fairly transparent. Palmer. The fact that the word 'cupboard' in the last example is replaced by the word 'house' which. or of causing the student to discriminate two things which ought not to be confused [H. productivity and effective use [2].is a special kind of fall. and 'It is often advisable to kill one bird with more than one stone'.as 'the act of revealing the secret'. both of them claim to kill innumerable birds with one stone. The principle goes farther and to the figure of speech just quoted adds the two following corollaries. in actual fact. These examples clearly demonstrate that speakers manipulate the components of the idiom 'fall' rather than the phrase itself arranging them at their will within a sentence in different ways with the words 'fall' and 'ride' standing out as the key words which constitute the idiomatic meaning of the idiom. their discourse variability. Discourse realizations of the idiom 'ride for a fall' show how the linguistic convention may give a new semantically independent status to a former component of an idiom. like a patient medicine claims to prevent or to cure all possible ills (linguistic or physical. terrible fall. 'Fall' is used to refer to a risky act which makes disaster likely.: 'Find the right stone to kill the right bird'. or metaphoric foundation. Recent linguistic and psycholinguistic research in the field has experimentally proved that speakers have their intuitions about the semantic analysability of idioms. Data that have been given above also show that it is the speaker's ability to perform the compositional analysis of the meaning of the idiom strings that makes such uses of the idiom possible. There are many different ways of teaching a different sound. 196 . The compositional character of metaphoric structure of idioms play an important role in the process of decoding and encoding (listening and speaking) activities as well as the speaker's judgement of the appropriate and effective contextual realisations. It is the people's awareness of the systematic contribution idiomatic components as individual lexemes make to the overall figurative interpretation of idioms that determines. The Principles of Language Study]. as the case may be) by repeated application of one special device or drug. Being the products of the linguistic activity of the speech community in question the given contextual realizations as. for example.'cupboard' is a metaphoric reference to the possible place the secret is being kept. a curious form or construction. viz. This fall I think you're riding for . The same holds for many English idioms that have two or more concept words in their structure and whose inner form. broadly speaking. Speakers are claimed to be aware of the fact that 'spill the beans' is semantically analysable because 'beans' is processed by the speaker as 'an idea' or 'secret' and 'spill' . there are many ways of teaching a difficult point in grammar. might be regarded as its metaphoric synonym does not hamper the understanding of the meaning implied.

that would never fit in (J. . 'to have a finger in the / every pie' 197 .'Of course. 'Walton knows which side his bread is buttered. 'make a mountain out of a molehill' 'You are making a frightening mountain out of an absurd little molehill' .. As if by Magic).. I should hate to have one longer than the other (W. Maugham. to their glittering snow-crowned summits (J.S. Put out More Flags). Fowles. The Constant Wife). The Silver Spoon). Fowles. explaining about Beth. even the mountains had come closer and revealed that easy and well trodden paths led to their heights. 'to know which side one's bread is buttered' The vicar of Lyme at that time was a comparatively emancipated man theologically. and all those other pegs thousands upon thousands./ Oh well. but he also knew very well on which side his pastoral bread was buttered (J. Rattigan .' 'What extraordinary expressions we do use. 7 often whimsically refer to this little table as my grindstone. will you.. The Browning Version). The Enigma). Hurst./ (J. I keep my nose to it' (E.a square peg in a round hole wherever he might be. The Jewel in the Crown). Galsworthy. Hurry on Down). 'to skate on thin ice' David took an inward breath and skated hastily over thin ice. lately. they're not walking on ice (J.'Always'.. ‘to pull one's leg' You 're trying to pull the old leg again. The French Lieutenant's Woman). Vile Bodies). who has a life to spend detecting that kind of needle in that kind of haystack? (Paul Scott. which was to see molehills as mountains and mountains themselves as mere menacing blur on the horizon: and now. Waugh. Wain. . her sharing his studio at home /. The Ebony Tower). With one bound he had leaped from the tradition of his class and type. I suppose we can always find you here'.S. it seemed. but the mountain I'm making in my imagination is so frightening that I'd rather try to forget both it and the repulsive little molehill that gave it birth (T. Waugh. I've begun to doubt whether we shall ever find a proper place for Basil. It's hard to imagine that any man has failed to know which side his piece of bread is buttered' (A.'a square peg in a round hole' Poor little snipe . He's been a square peg in so many round holes (E. Sometimes. 'If I didn 't keep Jerry sweet Irish nose right down to the grindstone he 'd be running around with some other girl' (F. Wilson. Fowles. Waugh. They know it's safe. Whoever heard of a party in a captive balloon? (E. 'to keep one's nose to the grindstone' 'If we want you. Appasionata) 'like looking/searching for a needle in a haystack' /. Pull the other leg next time.said Mr. Put out More Flags). If you go on pulling my leg so persistently I shall be permanently deformed (W.. Bently sweetly. even.. Maugham. that's like looking for needles in haystacks. The Circle). Well. I think in real relationships people are rude to each other.

. 'Besides. But you 'II get all your thanks in one basket from the good-fornothing crowd that hangs out here (A. 'Good bye'. are involved in this process.. 'put all one's eggs in / into one basket' I've put a lot of money. 'deliberate transformation' (R. this ain't going to be a soldier's war' (E. or its desintegration. register it in dictionaries or simply admit the existence of such possibilities by giving the restructured variants of an idiom as an illustration of its use. The Silver Spoon).' . In contemporary linguistics this kind of idiom usage is variously designated as 'nonce variation' (A. The distinctive properties of their semantics which are characterised by what linguists describe now as 'semantic diffusion' enable the speaker to extend the idiom to as many situations as 'its metaphoric power permits' [3]. The static view of idioms stems from the fact that for a very long time linguists have been primarily concerned with the semantic and syntactic properties of idioms as part of the lexicon neglecting the dynamic aspect of the problem. it is enough to throw a cursory glance at the variety of contextual realisations of idioms to see that nonce-variation is a much more pervasive phenomenon than it is believed to be. Waugh. ‘take the guilt off the gingerbread' /. we're not much to speak of out here after a year and a half. Dictionaries of idioms provide ample evidence of normal. Variation of this kind is so widespread that lexicographers. I said. Waugh. Variation of idioms has traditionally been approached statically and regarded as part of the problem 'same'/'different'. Keys). 'deformation'. Well. Green. Well. said Basil. go ahead if you want to./ 'From what Margot tells me the last war was absolute heaven. the functional-communicative peculiarities idioms demonstrate in various discourse situations. However. At the same time. It must seem odd my asking you like this. etc. Henry VIII).Glaser).. we still know very little about its mechanics. In contrast with words idioms are much more involved in the dynamic processes of language development and tend to vary to a much greater extent beyond the limits set by the accepted institutionalised variation. I consider there's too much gilt on the gingerbread as regards Australia (J.. feeling a little puzzled. Room at the Top). I had had my finger in the great succulent pie of creation. Why should she panic when mother came into the room? It was as if she hadn't wanted it to be known that she was going out with me (J. isn't it?. The range of possible changes in the structure and lexical components of the idiom has been tested from the point of view of the semantic changes.e. as a linguistylistic device aimed at enhancing the expressivity of speech. 198 . and is usually regarded as something made for the nonce. Cronin. linguistic and extralinguistic. but I've never put so many eggs into one basket (Gr. 'occasional use'. into this last floatation. i. Alastair wants to go for a soldier. It is sound. a damned lot of money for me. Sir. no man's pie is freed from his ambitious finger// (W. Galsworthy.I had felt the brush take life in my hand that afternoon. what types of idioms tend to be inclined to such variation. Put out More Flags). Some of the gilt had already been taken off the gingerbread. Shakespeare.Cowie). The devil speed him. institutionalised variation that is always characteristically limited. England Made me). Brides Head Revisited). they may lead to. I was a man of the Renaissance that evening – of Browning's renaissance (E. Brain. as we have seen.'Conscription has rather taken the gilt off that particular gingerbread'. whether it is systematic or random and what factors.

1990.P. In contrast with the individual metaphor created by the speaker for a particular situation idioms are lexicalised metaphors.The Hague. [2] Nandini P. Oxford University Press. 1971. Clause and Sentence Idioms. i.2 . Jakobson believed to be the key problem of contemporary linguistics. The term 'tipology' was first used by R. The examples that follow show that in spite of the fact that the structure of the idiom is broken they can be brought together due to the line of thinking they all share.To demonstrate the adaptable quality of the semantics of an idiom I would like to draw the following examples from the work by J.R. Variation being the totality of dynamic states of an idiom can be better understood if approached from the tipological point of view. structural and functional invariants which are historically conditioned. This attitude towards many idioms in the English language especially the ones which enter into the core of the idiomatic stock and are often referred to as 'dead English' determines the linguocultural pattern of their use and is one of the extralinguistic reasons of the pervasiveness of variation of idiom cliches as well as proverbs. Phrase. Besides the language factors which make this kind of uses possible for a certain type of idioms the spread of deformation of this type can be explained by a number of extralinguistic factors. [4] Jacobson R. No 3. 2. Towards a definition of idiom.D. Jacobson [4] with reference to the fact of language as a result of his keen interest in the problems of the invariant / variation relationship. 1983. pp. Salinger in question to illustrate how the idiom 'big deal could be stretched to different situations wherever it is appropriate to speak about a somehow grand undertaking or event: (9) The game with Saxon Hall was supposed to be a very big deal around Pencey.3. 119. (10)All these angels start coming out of the boxes and everywhere. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. However. It's nature and function // Studies in Language. Mouton. the features that idioms reveal in contextual realisations are the result of the deformation of the semantic. The stereotyped characteristic of dead metaphors which have lost their metaphoricity in the course of time is the reason why many educated speakers of English regard them as cliches . // Journal of Experimental Psychology: General. 199 . 315-330. Analysis of the idioms discussed demonstrates that the structural invariant of the idioms which conditions their framework has become less firm and admits the reshuffling of the components. Nayak and Raymond W.Big deal. in terms of invariant/ variation which R. [3] Fernando C. The specific nature of the contextual realisation of the idiom in the second example is rendered by encoding in it an ironical tone (Big deal=['m not impressed). .. As far as idioms are concerned the invariant idea of an idiom presents a threefold unity of the semantic. . hackneyed phrases to be either avoided or refashioned. . Mackin R. 2. deformation of this kind is possible only provided that the speaker makes use of the concept words of the idiom referring to its invariant meaning which has not altered. structural and functional invariants being in the state of uneven balance with one of them playing the leading role.Vol. I have already mentioned that idioms are often referred to as dead or petrified metaphors. To sum up. Paris. Gibbs J.. . 1978. Conceptual Knowledge in the Interpretation of Idioms. Selected Writings.London. Vol. REFERENCE [1] Cowie A. McCaig I..R. Vol.banal..e.

200 . In contrast with the individual metaphor created by the speaker for a particular situation idioms are lexicalised metaphors. The stereotyped characteristic of dead metaphors which have lost their metaphoricity in the course of time is the reason why many educated speakers of English regard them as cliches . hackneyed phrases to be either avoided or refashioned. This attitude towards many idioms in the English language especially the ones which enter into the core of the idiomatic stock and are often referred to as 'dead English' determines the linguocultural pattern of their use and is one of the extralinguistic reasons of the pervasiveness of variation of idiom cliches as well as proverbs.ABSTRACT In this article I have mentioned that idioms are often referred to as dead or petrified metaphors.banal.

FRAZEOLOGIE 201 .LEXICOLOGIE.

202 .

28). A. XXIV.. persoana a III-a sg. Astăzi.. A. 88. XVII. 70) care capătă un statut aparte.. 1627. i: ocină ce-i mai sus scrisă (1626. simtu.Liliana AGACHE.. 85. Bacău. XVII. Mold. d.. 1637. d.. 259. Mold. XIX. XVII. durificate [3]. d.. DRH. XXIV. DRH. A. A. DRH. XIX. A ieşit din uz ca urmare a acţiunii legii fonetice ia >ie / e. DRH. DRH. 42). A. A. d. XIX. d. d. XVII.. această formă a avut cea mai slabă circulaţie şi în limba veche. XVII. XIX. apare încă din secolul al XVI-lea în texte moldoveneşti. De altfel. 72). DRH. iaste (1626. persoana a III-a. Mold. 26. Bucureşti „A FI” ŞI „A AVEA” ÎN VECHI DOCUMENTE MOLDOVENEŞTI A FI – paradigma indicativului prezent A fi. XVII. d. DRH. DRH. prin urmare circulau în zonele nordice.. d. A. şi pl. 1637. 1637. A. A. A. având o frecvenţă aproape la fel de mare ca şi corespondenta sa. Forma lungă iaste este foarte bine atestată în această epocă în documente private. pronume relative ori negaţia nu: că-s bani (1627... DRH. 279. 1637. Concurenţa dintre forma scurtă i şi forma lungă iaste este foarte puternică. DRH. 1637. XIX. auxiliar şi copulativ) [1]. Mold. sîntu. d. 13). DRH.. d. XVII. XXIV.. A. dar că este atestat aici. Toate aceste forme se întâlnesc cu precădere în aria nordică. îşi manifestă neregularităţilor şi în epoca veche datorită în primul rând frecvenţei mari şi multifuncţionalităţii sale (ca predicativ... d. forma lungă intră în concurenţă cu forma scurtă. A. Deşi este are o frecvenţă mare în ansamblul corpusului de documente moldoveneşti. Concurenţa celor două forme este evidenţiată şi prin prezenţa lor în acelaşi document: iaste / este (1637. La indicativ prezent. d. în Transilvania. zonă în care sunt atestate forme cu consoanele s-(d)z-ţ ... XVII. apare recurent în câteva documente şi se manifestă în concurenţă cu iaste care reprezintă norma în limba documentelor moldoveneşti din secolul al XVII-lea.. XXIV. Mold. 1635.. ea se înscrie printre formele neliterare [5]. respectiv sintu. Seriile care cuprind fenomenul de trecere de la grupul consonantic mt la nt [4]. Mold. XXIV. Sintu. Mold. Mold... 272. tinzând chiar către un raport echilibrat. Mold. DRH. XXIII. Mold. simtu reprezintă reflexe morfologice ale unei particularităţi fonetice limitate dialectal în ariile care îl durificau pe s. Din literatura de specialitate [6] aflăm că fenomenul nu a circulat niciodată în Muntenia propriu-zisă. Mold. A. XVII. verbul cu flexiunea cea mai neregulată. Cât priveşte forma sîmtu. Mold. Formele de persoana a III-a singular: este (1627. 1635. XVII. XIX. enclitică şi apare cu predilecţie în relaţie cu conjuncţii. simtu (1626. Mold. A. d. este. d. 15. trecerea de la n la m este atestată disparat. se poate vorbi despre concurenţa între formele lungi şi cele scurte ale verbului. Rosetti”.. XIX. caracterizau în secolul al XVII-lea întreaga Moldovă. d... 15. DRH. Mold.. Avem atestate în documentele moldoveneşti din secolul al XVII-lea patru variante ale prototipului sînt [2]: sintu (1627. XVII. DRH. DRH. XXIII. sîmtu. d. XVII.122) sîntu (1626. 10) sunt concurente în secolul al XVII-lea.. XIX. DRH. astăzi 203 . XVII.. A. XXIV. La indicativ prezent. Forma curentă de astăzi.. A Mold. Forma scurtă s este pretutindeni asilabică.. Mold. XVII. Iaşi.. Institutul de Lingvistică „Iorgu-Iordan-Al. XVII.. 259).

275). XIX. Formele aibu [8]. Mold.. A. I. XVII. XVII. ai [9].cu regularitate avându: (lucru) ce va hi avându (1626. XIX. XVII.. s-au tâmplat moartea părintelui (1626. Mold. XIX. DRH. A. au murit îmă-sa (1626. A.. nu şi indicativului care foloseşte formele am. XVII. Mold. A. d. d. XVII. forme cu afereză: -u pentru au: dăm ştere că -u venit Ionaşco (1602. Mold... sg. XIX. 14). pentru am: am însămat bani şi ne-m plătit (1626. 204 . A. 428). Mold.. A. Perfectul compus. A. Mold. DRH. DIR. 428) în unele zone nordice. au rugat (1626. Mold. XVII. Am consemnat în număr destul de mare. XVII. 55). o dat (1605. I. A. DRH. Mold.. XIX. cum au fost cumpărat giupănu-mieu o ocină (1601. să aibu. Mold. 193). verbul a avea. DIR. XXII. XIX.: să aibă a-ş ţinea (1626.. XVII. DRH. d. DRH. A... XVII. DIR. 6). DIR. 92) tocmala au fost (1637.. înregistrăm ca deosebite formele verbului a avea la persoana I. iar astăzi caracterizează nordul Hunedoarei. XVII. 259). Mold. DRH. XVII. să aibă a-ş întreba. ori –m.. Mold. sg. Mold. 42). d. DIR. 325). XXIV. A. au venit satul Răteştii (1626. a. I. Mold.apare extins la gerunziu în forma aiv. Conjunctivul Cât priveşte formele de conjunctiv. A.: Cârstea dvornicul s’au jeluitu. Persoana a III-a. are. 259). Folosit ca auxiliar în formarea perfectului compus. d. circula în toată Dacoromania cu forma au (<habuit). XVII. DRH.. pentru persoana a III-a sg.. Mold.. A. Mold. urmat de infinitiv. 259) ne-u trebuit (1636. d.. am dăruit (1626. XIX. d. XVII. d. În limba veche. 176). formă care a devenit predominantă în Moldova astăzi. Mold. d.. A. d. 8). XIX. DRH. XVII. d. d. DRH. au dat (1626. XVII. ne-m prilejit (1636. A. DRH. să aibi sănătate (1634. A. DRH. Mold. A. XXII. Mold. d. 325). XIX. aibă sunt specifice conjunctivului. 403). Mold. s-a ajuns de la au la o: o crescut. Mold. 60). A. DRH. şi pl. au căzut... au avut. Mold. XVII. XIX. au pentru persoana a III-a sg. d. d.. DRH. Fără a intra în concurenţă cu forma discutată mai sus. Mold. A. pentru persoana I.. A. Mold.. d. 257). d. d. d. d. 60). Mold. ne-m rugat (1636.Aceste forme circulau şi în secolul al XVI-lea. d. A. XVII.279).: au. 13). DRH. I. să aibă a plăti (1626. XIX.. XVII. A.. 24). DIR. Mold. DRH. de la cine le-u văndut lor (1604. consemnăm folosirea auxiliarului a avea la persoana a III-a pl. XXIII. Mold. XVII. Alături de aceste forme. d.. A. să aibă a pârî (1626. Năvrăpescul nu ne-u crezut (1626. XVII. 44).. A. d. să aibă. XVII. XVII.: să n’aibu eu (1635. A AVEA –Indicativul.. XXIII. I. neşte posluşnici ce-au fostu avîndu de mult (1626. Forma regulată la conjunctiv persoana I este. XVII. şi pl. I.. este cel mai des şi consecvent înregistrată în documentele cercetate de noi. DRH... aibi. DRH. Este foarte bine atestată datorită recurenţei structurii constituite din conjunctivul prezent al lui a avea. auxiliarul a avea. în perioada de care ne ocupăm.. având acelaşi aspect cu cel din limba literară de astăzi. să aibă a-ş face (1637. 22). A. Mold.. A. d După 1600. XVII. sg. I. A. Apusenii şi Maramureşul [7]. XIX. DRH. XVII. că au avut strămbătate (1605. Radicalul aib. d. 269). A. DRH. XXIII. DIR. şi a II-a sg. 193). (cu particula a). d. XXIV. d. este foarte bine atestat în documentele cercetate de noi: am dat. acel iazu au fost dat (1605. XVII. XVII. Mold. DRH. XVII. d. cu formele am. XIX. A... XIX. la Başotă ce-u fostu logofăt (1604... construcţia să aveţi + infinitiv este destul de bine atestată în documente: să aveţi a lăsa în pace (1626. 14). DRH.

I. verb). I. p. (1976). (1997). Bucureşti: Editura Academiei. Frâncu 1971. d. Al. ( 1965). H. 152. Epoca veche (1532–1780).. Moldova. la forma literară generalizată ar.. p. e a trecut la ă . XIV.. Ion (1975). Dimitrescu. Frâncu. Atlasul lingvistic român pe regiuni – Maramureş.. Fl. fără a discuta însă acest aspect. XVI. They circulated in parallel with the forms belonging to the norm of the Moldavian documents of the period. GD. Bucureşti: EA. XIX. V. Le seizieme siecle. Descrierea structurală a verbului românesc în SCL. XVII. GD. p. aru: s-aru scula(1636. În zona Banat. Maramureş formele vechi s-au menţinut până în zilele noastre [10]. A. Bucureşti: Editura Academiei. de are fi şi nescare gloabă (1626. p. ALR. ***(1971 – 1997). Atlasul lingvistic român. Ov. (1963). attested in the Moldavian documents of the early 17th century. ***(1969–2003) DRH. XVII. ***(1952–1957) DIR. vezi ALR. GD. GD. în SCL. Limba română contemporană. adjectiv. [2] Vom face abstracţie de problema lui –u final. DRH. În unele graiuri. ari: s-ari amesteca (1626. XX. ABSTRACT The aim of the present paper is to examine a few variants of the verbs a fi “to be” and a avea “to have”. A. 2. 392). [4] Vezi Gheţie-Mareş.şi Vezi Gheţie-Mareş. Morfologia verbului. V. Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea. A. (1969). Istoria limbii române literare. [10] Vezi Gheţie. d. Maramureş. (1997). BD. (coordonator). II. (1974) GD. p. d..Condiţional optativ Auxiliarul condiţionalului prezent avea în textele vechi formele are: nu s-are cădea să faceţi voi…. 187 ne încredinţează că forma să ai este atestată abia în secolul al XIX-lea. 1. [5] Vezi ALR. Histoire de la langue roumaine. Bucureşti: Editura Academiei. Guţu-Romalo. p. Bucureşti: Editura Academiei. 151. XIX. Formele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfect compus. 122). Documenta Romaniae Historica. Mold. A. Morfologia verbului. BD. verbul…. Bucureşti: Editura Academiei.. 1976. Bucureşti: Editura Academiei. Privire istorică în SCL. [6] Vezi Gheţie-Mareş. Gheţie. C. ă au căzut şi s-a ajuns astăzi. Pentru aceasta. Limba română contemporană. Mold. [7] Vezi ALR. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ***(1972). Gheţie. Documente privind istoria României. Guţu-Romalo. DRH. Moldova. NOTE [1] Vezi G. Baza dialectală a românei literare. 151. Bucureşti: Editura Grai şi Suflet. e. Brâncuş. [8] Forma să aibu apare în cele mai multe graiuri dacoromâne actuale. . Bucureşti: EdituraAcademiei.. . nr. nr. Bucureşti: Editura Academiei. 24). Vom nota exemplele cu –u final. 2174. 110. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti. (1968) Morfologia structurală a limbii române (substantiv. Serie nouă. Verbul. Gheţie. XXIII. ALR. XVII.164. O modalitate de clasificare sintagmatică a verbelor.Mareş. [3] Vezi Gheţie-Mareş. nr. p. 3. Ca urmare a rostirii dure a lui r . These forms actually represent morphological representations of the phonetic particularities dialectally restricted to the northern area. Bucureşti:Editura Academiei. [9] Nu am întâlnit în textele noastre forma de indicativ prezent ai ori conjunctiv prezent să ai. Densusianu. DRH. 174. G. Mold. p. 1. Veacul XVII. 205 . Bucureşti: Editura Academiei. Maramureş. Brâncuş. 3. C.. 2156. h. Bucureşti. A.

género). al mismo tiempo. nunca en compartimientos estancos.Frecuencia – representa uno de los más sobresalientos aspectos y tiene dos vertientes. 2. Entre los dos vertientes de la frecuencia. Universitatea de Petrol şi Geologie. ambos aspectosestando interrelacionados. según la cual el significado de la estructura no puede deducirse del significado de sus partes. las expresiones codificadas se institucionaliza en la comunidad hablante. fijación en el inventario de los componentes. Según Zuluaga se establecieron más tipos de fijación interna. que no van creando sus propias combinaciones ya creadas y reproducidas repetidamente en el discurso. la frecuencia de cooaparición tiene una consecuencia inmediata. “Hablamos de sintagma o de otras estructuras superiores porque no pensamos que pueda defenderse el concepto de UF cuando nos encontramos ante palabras constituidas morfológicamente como tales.Institucionalización caracteriza las producciones lingüísticas de los hablantes. cuyo limite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. restricción en la elección de los componentes) y la fijación de contenido (peculiaridades semánticas)”. número. la frecuencia de uso.(Zuluaga. 230) la fijación es la “propiedad que tiene ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas”. 1988). realización fonética fija. Los aspectos principales que caracterizan las unidades fraseológicas son los siguientes: 1. 1990). por consiguiente. y el segundo. En cambio. esencialmente Fillmore. Ella puede ser de diversos tipos. después DDL se refiere al “número relativo de apariciones de un determinado elemento en una muestra representativa de contextos” y sus elementos constituyentes aparecen combinados con una frecuencia de aparición superior a la que cabría según la frecuencia de aparición individual de cada palabra en la lengua. constituida por unidades que presentan algunos rasgos y que se estructuran en grupos difusos. persona. constituir una expresión idiomática” (Hockett – 1956 y sus seguidores. incluso léxico. O`Connor. Es decir. como: fijación del orden de los componentes. Kay. tomadas por separado o en conjunto. porque una combinación de palabras está disponible para ser usada y en otras ocasiones (en el discurso por el mismo hablante o por otro(s) como una combinación ya hecha). que fundamentan la categoría . que han sido sancionadas por el uso. puede ser idiomática y. Las características esenciales de la institucionalización son: la fijación y la especialización semántica. por lo cual presenta cierta fijación formal y semántica. Ploieşti LAS UNIDADES FRASEOLOGICAS – ASPECTOS TEORICOS Las unidades fraseológicas como objeto de estudio de la fraseología son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su limite inferior. nos apoyamos la concepción de que cualquier unidad.Valentina ANA. La fijación interna es la “fijación material (imposibilidad de reordenamiento de los componentes. 206 . El primer es la frecuencia de coaparición (utilizado en estadística lingüística como frecuencia de aparición) que. existe una fijación interna y una fijación externa. fijación de categorías gramaticales (tiempo. En consecuencia. como defectividad combnatoria y síntactica . La fijación y la idiomaticidad representan dos propiedades que determinan la pertenencia de un sintagma a la fraseología por medio de ciertos rasgos. La noción de institucionalización está definida por dos criterios: la frecuencia y la rigidez sintagmática. La fijación es la propiedad necesaria para hablar de unidad fraseológica y puede comprenderse como complejidad o estabilidad de forma y. Según Zuluaga (1990. Así como dice Thun (1991). la idiomaticidad representa la propiedad no necesaria de la unidad fraseológica.

Variación fraseológica constituye (según Dobrovolski. sino que empiezan a funcionar como palabras potenciales. a partir del cual se puede medir el grado de regularidad de un sistema fraseológico dado: cuantas más variaciones. Las unidades fraseológicas pueden ser variantes o modificaciones. 1990). 3. Explicando porque las variantes no pueden ser confundirse con la modificación creativa. frente a otras igualmente posible teóricamente). Carter (1999). El significado literal se puede transferir en significados traslaticios como consecuencia de unos procesos metafóricos o metonímicos (o ambos conjuntamente). Gradación ha sido utilizada por diversos autores. En las unidades del tipo Vaya con Díos (fórmula de despedida) o Cómo está usted? Fórmula de saludo). y puntos intermediarios para las categorías intermedias. al partir del concepto de palabra potencial. por la especialización semántica. (usando la gradación para clasificar las unidades fraseológicas del inglés). 1999) un “universal lingüístico. consideran que “los componentes de las unidades fraseológicas no constituyen palabras en sentido estricto. adquieren un nuevo significado en virtud del significado global de la unidad”. exclusivo o no. cada grupo tiene puntos sobresalientes. además. el significado global de la unidad se ha visto oscurecido diacrónicamente. una asociación directa y univoca entre la unidad fraseológica y su interpretación semánticapor parte de la comunidad hablante. de este modo. conforme de las características anteriores y. son libres e independientes de los contextos en que aparecen. fijación “posicional” (preferencia de uso de ciertas unidades lingüísticas en determinadas posiciones en la formación de textos). pero no deben confundirse. por la cual el significado global de dicha unidad no es deducible del significado aislado de cada uno de sus elementos constitutivos”. 4. pero no Todo queda en hogar. a fín de cuentas”. DDL establece como la definición de la fijación: “fijación – proceso de gramaticalización mediante el cual se consolida paulatinamente el uso.En lo que vista la fijación externa. 5. Dos unidades fraseológicas pueden ser variantes solo si estas “dan dentro de una misma lengua funcional. fijación “analítica” (en el caso del uso de determinadas unidades lingüísticas. que significa: “Resolverse un asunto sin que trascienda del ámbito familiar”. así que. pasemática (el empleo de unidades lingüísticas según el papel del hablante en el acto comunicativo). Alexandrova y Terminasova. transformaciones y modificaciones presenten los fraseologismos de una lengua. 207 . Se establece. no esencial de estas unidades. Por consiguiente de la conexión existente entre ambos procesos. Ella representa uno de los aspectos principales de la unidad fraseológica. no todas las unidades fraseológicas son idiomáticas. son parcialmente idénticas en su estructura y en sus componentes. así como afirmaba Haensch et al.2001). más regular en su sistema fraseológico”. que marcan los elementos más claros. está necesario “que las expresiones no idiomáticas se conviertan en idiomáticas”. realiza una escala de opacidad semántica en la cual las unidades fraseológicas se dividen en grupos. 1992. Como ejemplo podemos decir Todo queda en casa ( y la variante familia). de ciertas palabras en una expresión dada hasta formarse un significado conjunto inanalizable. sin presentar diferencias de significado. “para fundamentar su clasificación de unidades fraseológicas”. Thun (1991) distingue vários subtipos: fijación “situacional” (se refiere a la combinación de ciertas unidades lingüísticas en sitaciones sociales determinadas). Se da. (Fernando y Flavell. pero. Así como afirmaba David (2000). otra posibilidad asistemática de idiomaticidad. representa una característica potencial. la segunda característica de la institucionalización. por ejemplo más o menos. y son fijas. Idiomaticidad La idiomaticidad fue considerada como “una propiedad semántica que presenta ciertas unidades fraseológicas. en el sentido de que formen parte de una serie limitada y estable” (Zuluaga. es decir.

se establecen dos grupos de unidades fraseológicas: . que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta (cf. En cuanto a la estructura interna. como los refranes. se propone un nuevo criterio de clasificación de las unidades fraseológicas en español. Sus tipos de FWG pertenecen a la comunidad lingüística y cultural. explicando que constituyen las unas y que constituyen las otras. Desde el punto de vista de enunciado. Zuluaga. ocupandose fundamentalmente de la fijación y del aspecto semántico de dichas unidades y estableciendo vários tipos de fijación interna y externa. transferencia del significado literal o semi – idiomaticidad – tira y afloja ( manera de conducir un asunto con prudencia y tacto). dependientes o no de una situación específica.Una escala semejante. Las unidades de esta esfera se denominaron enunciados fraseológicos y se caracterizan por estar fijadas en el habla y por constituir actos de habla realizados por enunciados completos. Thun tiene su propia clasificación de FWG. que se caracterizan por presentar fijación interna y externa. equivalando a sintagmas. Este primer grupo se subdivide en dos esferas: la primera incluye las unidades fraseológicas fijadas sólo en la norma (colocaciones) y la segunda. Las unidades fraseológicas estudiadas por Zuluaga. . la de Thun. en el sistema o en el habla). H. el autor se ocupa en especial de la fijación y del aspecto semántico de dichas unidades. 208 . Sin presentar todas las esquemas realizadas sobre las clasificaciones de unidades fraseológicas como: la de Casares sobre locuciones y fórmulas pluriverbales (frases proverbiales y refranes). sin dilaciones). que investiga la fraseología de las lenguas romances. 1990). las unidades fraseológicas del sistema (locuciones). la de Zuluaga que estudia nidades fraseológicas que comprenden desde combinaciones formadas por oraciones completas. las FWG del habla. unidades equivalentes de sintagmas o unidades equivalentes de palabras. En comparación con Casares. estableciendo vários tipos de fijación interna y externa. que es la denominación genérica. denominadas expresiones fijas o unidades fraseológicas comprenden combinaciones de al menor dos palabras hasta las formadas por oraciones completas. combinando el criterio de enunciado (acto de habla) con el de fijación (en la norma. producto de un acto de habla.En el primer grupo se incluirían aquellas unidades fraseológicas que no constituyen actos de habla ni enunciados y que necesitan combinarse con otros signos lingüísticos. En lo que vista el aspecto semántico de estas unidades. cuyos componentes están o han estado en relación sintáctica y que hace una doble clasificación de las unidades fraseológicas según: los rasgos de su estructura interna y su valor semántico – funcional al ser empleadas como unidades en el discurso. Algunas observaciones generales sobre las unidades fraseológicas Investigando la fraseología de las lenguas romances. Zuluaga introduce un nuevo tipo dentro de las locuciones equivalentes a unidades gramaticales: las locuciones relativas que equivalen a un morfema y se caracterizan por funcionar como instrumentos relacionales y relativizan lexemas. que pueden presentar peculiaridades semánticas o no y las FWG de la norma o colocaciones (Por ejemplo: armar un escándalo). realizó y Zuluaga (1990): unidades que presentan significado literal – dicho y hecho (lo que se realiza con prontitud. Thun en su obra de 1991 utiliza por las unidades fraseológicas el término fixiertes Wortgefüge (FWG).Al segundo grupo pertenecen las unidades fraseológicas del acervo socio – cultural de la comunidad hablante (unidades del habla) y él puede ser considerado como la tercera esfera. se ocupa de las unidades fraseológicas (FWG) del sistema. cuyos componentes están o han estado en relación sintáctica. pero para el español. la de Coseriu sobre las unidades del discurso repetido según el nivel estructural que combine: unidades equivalentes a oraciones. como una unidad de comunicación mínima. También.

including the lexic. Universidad de Murcia Pastor.. Peter de Lang Ana. 1997 Manual de fraseología española. 1-a ed. Gredos Ruiz. Madrid ABSTRACT The paper tries to present a series of theoretical aspects outlined during the study of the idioms.. any unity. The knowledge of those conditions that the lexical unities have to accomplish as well as the structures in which they are included in order to become idioms provides to the speakers the necessary theoretical basis for the perception and for the understanding of the way in which their language functions into idioms. Julio. 1990 Diccionario de la lengua española. Valentina. 209 . Barcelona. 1990 Nuevos estudios de Lingüística española. Madrid. Angel López. we encourage the conception that. from the general point of view (into many languages) and from the particular point of view (into spanish).M.BIBLIOGRAFIE Casares. Lenor. 2005 Consideraciones generales sobre la fraseología española. Consequently. Ariel. We talk about syntagm or about other superior structures because we don’t think that we may assert the concept of idioms when we have already met words constituted as such from the morphological point of view. Gloria Corpas. Madrid *** 2003 Diez años de investigación en fraseología. Madrid Garcia. Murcia. Zuluaga. 1998 La fraseología del español coloquial. Frankfurt a. Alberto. as a result. may be idiomatic and. it may construct an idiom. 1990 Unidad fraseológica o fraseologísmo.

un caracter inconştient şi. în ceea ce priveşte etimologia populară şi contaminaţia. contaminaţia sau „încrucişarea” reprezintă un fenomen întemeiat pe o asociaţie paradigmatică de tip semantic [1]. care arată că. pentru materialul asupra căruia se exercită acţiunea ei este indiferentă asemănarea din punct de vedere sonor sau apropierea din punct de vedere semantic. iar căile lor de producere sunt proprii. contaminaţia are. în scopul obţinerii de efecte stilistice (cf. Condiţia obligatorie şi suficientă în cazul oricărui tip de contaminaţie este înrudirea semantică între cele două unităţi care se încrucişează [5]. Tatiana Slama-Cazacu consideră însă că toate aceste fenomene de influenţă reciprocă între cuvinte (analogia. mai degrabă. în care se găsesc amestecate elemente ale ambilor termeni iniţiali. în sensul că. de pildă. drept care înţelege să le prezinte sub o denumire unică. contaminaţia. în principiu. în special atunci când forma „hibridă” diferă printr-un singur fonem de unul dintre cuvintele implicate în procesul contaminării. rezultatul fiind un nou cuvânt (sau o variantă lexicală a unuia dintre cuvintele de bază). în special cu etimologia populară sau cu analogia [2]. Contaminaţia lexicală Contaminaţia propriu-zisă este în primul rând lexicală. iar etimologia populară e un fenomen de falsă analiză şi interpretare etimologică” (Hristea. pornind de la Gilliéron. simple variante lexicale. prin repetiţie şi prin adoptarea de către alţi indivizi vorbitori. sintaxa) [6]. o asociere semantică. individual şi ocazional. 2. Împotriva interpretării contaminaţiei şi etimologiei populare ca aspecte ale analogiei se pronunţă şi Theodor Hristea. În această situaţie se află. dând naştere unei forme hibride. Deşi. cauza principală constituind-o prezenţa simultană în mintea vorbitorului a două sinonime aflate. ceea ce presupune intenţia individului de a crea forme – mai ales lexicale – hibride. Cei mai mulţi specialişti însă. 1956: 210). cel mai des. intrând astfel în uz. punctul lor de plecare este diferit. consideră fenomenele în discuţie independente. deci. în general. dar. sinonime sau cvasisinonime) [8]. Consideraţii generale Considerată de unii lingvişti un tip special de analogie în care doi termeni sinonimi se influenţează reciproc. Ca tip de inovaţie lingvistică. Contaminaţia. 1894: 82) [4]. în primul rând. În cadrul contaminaţiei lexicale se încrucişează două cuvinte independente (mai rar două variante lexicale [7]) care sunt. formele ocazionale rezultate din contaminaţie se pot generaliza. aceea de contaminări (Slama-Cazacu. de regulă. involuntar. 2006: 305-306) [3]. Aceasta nu exclude însă posibilitatea unor contaminaţii voluntare. „contaminaţia e. O serie de lingvişti (majoritatea străini) identifică contaminaţia cu alte fenomene înrudite. 2006: 334: „Dacă însă în ceea ce priveşte analogia. Philippide. mai ales. Acest proces este. cam pe acelaşi plan sub raportul importanţei şi al frecvenţei lor în limbă (= într-o limbă funcţională). dar poate atinge şi gramatica (morfologia şi. nu sunt puţine nici cazurile în care elementele nou create trebuie considerate. 210 . prin contaminaţie lexicală iau naştere noi cuvinte. deşi au o cauză comună. O încercare de delimitare a acestor trei fenomene găsim la Purdela. etimologia populară) au la bază acelaşi mecanism şi se produc datorită aceloraşi cauze. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi ASPECTE ALE CONTAMINAŢIEI LEXICALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1. materialul ce suportă acţiunea lor e condiţionat de o apropiere fonetică în primul caz şi de una semantică în cel de-al doilea”. în primul rând.Ionel APOSTOLATU. în vreme ce analogia este aproape exclusiv o asociaţie formală.

huligaie „pasăre de pradă” (< uliu [reg. de coasă. cf. cazarmament < cazarmă + echipament (cf. stromojac „saltea umplută cu paie” (< strujac „saltea” + sormojac. vătrătur „locul casei. cf. scrâmbiţă (< scrumbie + crângiţă). Patrontasche) + taşcă „geantă. rotocol < roată + ocol. ivor < ivăr + zăvor. zăgaş „(înv.) cartuşieră” < patrontaş „(pop. termeni populari. cotaie < cotei + potaie. ciortocrap < ciortan „crap de talie mijlocie” + crap. goangăriţă „buburuză” (< goangă + gărgăriţă).) cal bătrân şi slab.) zgomot slab. acufunda (faţă de cufunda). huliu] + gaie). lama „placă de metal”). elemente familiar-argotice. mârţoagă” < ghiuj „bătrân” + mârţoagă. agor < agru + ogor.) variolă” < bubă + vărsat. tolbă”. care a urmărit prezenţa fenomenului în graiurile populare: acoperemiş (< acoperământ + acoperiş). alamă < aramă + *lamă (< it. szalmazsák) (vezi Purdela. muimă „uimă” (< moimă + uimă). 211 . lampă” < văpaie + opaiţ(ă). patrontaşcă „(reg. casernement).agor (faţă de ogor). cocostârc < cocor + stârc [11]. brostac < broască + brotac. plancardă < placardă + pancartă.) cartuşieră” (din germ. lele”. scr kostak). stufiş < stuf + tufiş. buhurez < buhă + huhurez. colis „pachet” + pachet . neologisme). cocoştac „cocoaşă” (< cocoaşă + coştac. ţopârlan < ţop „bădăran. locaş (faţă de lăcaş). văpaiţă „(pop. cotaie (faţă de potaie). buratic „(reg. parizel < parizer + mezel. kora „coajă”.) broatec” < bură + broatec. buhurez (faţă de huhurez). cocobarză < cocor + barză. poliţian < poliţist + miliţian. baborniţă < babă + bahorniţă (< scr. dâlmă < dâmb + gâlmă. [9]. azvârli (faţă de zvârli) etc. coarjă < coajă + sl. Se pot degaja următoarele tipare [10]: • substantiv + substantiv: Interesante sunt şi alte exemple oferite de Maria Luiza Purdela. şi fr. aprofunzime < adâncime + profunzime (eventual şi prin analogie cu aprofunda). mitocan” + mârlan. bologani < bani + gologani. şanţ” < zăgaz + făgaş / ogaş. 1968: 335-336). zurbavă < zurba + gâlceavă. colet < fr. imbold < impuls + bold. uligaie < uliu + gaie. împreună cu curtea” (< vatră + bătătură). bologani (faţă de gologani). bubat „(pop. magh.) opaiţ. ţaică „(reg. bahornica).) canal. şuiet „(pop. bolostâncă < bolovan + stâncă. de bici”. cioclonţ < cioc + clonţ. codirişte < coadă + toporişte „coadă de topor. ivor (faţă de ivăr). ghijoagă „(reg. monoton” < şuier + vuiet. regionalisme. otomanlâu < otoman + osmanlâu. ciuştar „ciubăraşul în care se mulg oile şi vacile” (< ciubăr + şiştar). bereglej < beregată + gâtlej. brişceagă (< briceag + brişcă). Acest tip de contaminaţie acţionează cel mai productiv asupra unităţilor aflate la periferia vocabularului (arhaisme.) ţaţă” < ţaţă + daică „dadă. căbuşală (< căldură + năbuşeală). chinopastă (< chin + năpastă).

spârtica < spinteca + sfârteca. Astfel. şontrop < şontorog + şchiop. în cazul lui cure lucrurile stau exact invers. dar şi atunci putem vorbi de apartenenţa cuvintelor la aceeaşi sferă semantică: borteli < bortă „gaură. lat. crânced < crud + rânced. oacheş. din încrucişarea cărora au rezultat două verbe hibride: mere „merge” şi curge. în vreme ce forma hibridă curge şi-a consolidat poziţia în limba literară.) clopoţel mic şi rotund. locus + lăcaş (din magh. jenibil < jenant + penibil [12]. schelălăi < schilăvi „schilodi” + chelălăi. În cazul contaminaţiei lexicale. cioroboti < ciorovăi + roboti. nătăfleţ < nătărău + fleţ. îngăimăci < îngăima + buimăci / zăpăci. putregai < putred + mucegai. ofticolos < ofticos + tuberculos. aceleiaşi clase lexico-gramaticale (situaţie impusă. mere. zdrăngănel „(reg. iar forma contaminată. imemoriabil < imemorabil + imemorial. mergo. în vreme ce forma merge – originară – circulă în limba literară. epitet 212 . gingălaş < gingaş + drăgălaş. zăbăuc < zăpăcit + năuc. moris + nărav (din sl. oferit mai sus). În mod cu totul excepţional. Din punctul de vedere al limbii literare. a scotoci < hojma „continuu. Un caz aparte de contaminaţie lexicală îl reprezintă încrucişările cu tentă latinistă de tipul: război (din sl. nenumeroşi < nenumăraţi + numeroşi. zurgălău” < zdrăngăni + clopoţel. contaminaţia se poate produce între două cuvinte aflate în relaţie de antonimie. furgăsi < fura + găsi. razboj) + lat. bellum > răzbel. scorbură” + sfredeli. -ere). uimăci < uimi + buimăci. lat. năbărî < năvăli + tăbărî. cele două cuvinte care se încrucişează aparţin. practic. adesea. acufunda < afunda + cufunda. nătânt < nătâng + tânt. pititioc < pitic + mititioc. mereu” + bojbăi „bâjbâi”. loc)+ lăcui (din magh. zdrumica < zdrobi + dumica. aliniat „paragraf” < alinia + alineat. hojbăi „a cotrobăi. mos. lakás) > locaş. • verb + verb: acăţăra < acăţa + căţăra. de raportul semantic de sinonimie sau cvasisinonimie existent între termeni). înfurios < înfuriat + furios. gheboşat < ghebos + cocoşat. etimologică. nătântoc < nătânt + dobitoc. bucăliu < bucălat + grăsuliu / durduliu. îmbucătăţi < îmbucăţi + înjumătăţi. azvârli < arunca + zvârli. Un exemplu în acest sens este balaoacheş „(om) negricios. încolătăci < încolăci + împletici. se suprapune peste aria lui mere. căci această formă. Excepţiile sunt rare (vezi exemplul locui. raportul formelor etimologice cu cele contaminate este diferit în cele două cazuri. locus (> rom. lákni) > locui. adămăgi < ademeni + amăgi. curro. naravǔ) > morav.• adjectiv + adjectiv: O situaţie interesantă avem în cazul verbelor merge (< lat. are o circulaţie regională. furlua < fura + lua. -ere) şi cure „curge” (< lat. schilog < schilod + olog.

bolostâncă. prin faptul că termenii care se încrucişează nu respectă „condiţia” înrudirii semantice [14]. cioclonţ. neomicină. îmbucătăţi. zurbavă. Aşa-numitele contaminaţii voluntare sau hibrizi lexicali. implicând în grade variate o încrucişare fonetică. Pe de altă parte. rotocol. jenibil. imemoriabil. negricios” (cf. 2000: 99). cu care nu are. zăgaş. principalul motor al producerii acestor hibrizi. a unui lexem (substituent) în locul altuia (substituit). extrasă din denumirea unor soluţii medicamentoase precum canamicină. încolătăci. posibilă încrucişare între halbe şi bere. 91–115). termenul nou creat desemnând într-un fel „activitatea” celor cu propensiuni bahice). terminaţia este analogică. ţopârlaş (formaţie glumeaţă. ciortocrap.). care enumeră hibridul lexical printre tipurile de subtituţie lexicală voluntară (cel de-al şaptelea şi utimul tip). cocostârc. locui. eventual. falimentară (faliment + alimentară). Astfel. fără preexistenţă în limbă. ţaică. o bună parte dintre contaminaţiile lexicale au caracter regional (şi / sau popular): buratic. Ilustrăm acest aspect al contaminaţiei cu următoarele exemple. cioroboti. în comun cu acela fie începutul. aliniat. putregai sunt actuale (şi generale). cocobarză. ivor. halbere (o creaţie ciudată. pititioc. nimic comun. spârtica. tocmai prin caracterului lor voluntar. înfurios. furgăsi. azvârli. se disting. diastratic. IX pe anul 2000. buhurez. cazarmament. borteli. patrontaşcă. imbold. care a vorbit prima oară la noi despre fenomenul deraierii lexicale (vezi Graur. dâlmă. ghijoagă. bereglej. Subtituţia lexicală voluntară în vorbirea neformală (apărut în FD. nu sunt tocmai străine de contaminare sau de paretimologie (i. 1970) a exclus hibrizii dintre cazurile de „deraiere”. exemplele citate până aici nu stau pe acelaşi plan. poliţian. zdrumica. în care rezultatul e un cuvânt preexistent în limbă. C. în schimb. cu atestări minime sau chiar unice [15]: sticlism (o alterare a lui ciclism sau o posibilă creaţie prin analogie cu acesta pornind de la rădăcina sticlă. privighecioară şi ciorumbel (aprecieri maliţioase la adresa unei persoane aparţinând unei anumite etnii. locaş. 2000: 98). din punct de vedere semantic. putregai. rezultaţi din încrucişarea substantivului cioară 213 . altele. câteva creaţii sunt marcate ca familiare şi chiar argotice (unele dintre ele fiind chiar susceptibile de a fi produse cu intenţie): balaoacheş. arătând că însuşi Al Graur. hibrizii constituie formaţiuni „noi”. De asemenea. furlua. pe care unii autori îi tratează în afara contaminaţiei propriu-zise. nătânt. cazarmament. şontrop (vezi şi exemplele citate după Purdela. năbărî. recomandată a fi băută ca medicament. îngăimăci. ţuicomicină (ţuică. ca variante): acăţăra. otomanlâu. etimologie populară) (vezi Dominte. În plus. În fine. cotaie. iar mai rar – una sau câteva secvenţe fonice mediane şi. prin hibrizi oarecum oximoronici. în primul rând. de către vorbitor. eritromicină etc. fie pe ambele. foarte rar. imbold. p. În bibliografia problemei se distinge excelentul studiu al lui Constantin Dominte. brunet. 1968) [13]. ca şi al raportării la normele limbii literare. nătântoc. plancardă. morav(uri). în vreme ce altele sunt respinse de normele exprimării corecte (fiind înregistrate. populare sau regionale). fără a exclude însă şi o apropiere formală de haltere). crânced. băutură tare. Cât priveşte corectitudinea lingvistică. de regulă. într-un context dat. Acest aspect îl face pe autorul studiului să considere hibrizii lexicali mai degrabă o specie marginală în raport cu fenomenul substituţiei propriu-zise. Dominte atrage atenţia că hibrizii lexicali nu trebuie trataţi ca „deraieri lexicale”.dat unui ţigan” < bălai „blond” + oacheş „brun. ca alamă. răzbel. gingălaş sunt învechite (şi. mai jos hibrizi ca ciorumbel sau privighecioară). fenomen pe care-l defineşte astfel: „Folosirea în mod intenţionat. eventual. intenţia stilistică a vorbitorului fiind evidentă şi constituind. colet. nenumeroşi. Dominte precizează că rezultatele „hibridării” lexicale. fie sfârşitul fonetic. alamă. diatopic. uligaie. iar. unele forme sunt literare: azvârli. ofticolos. colet. hojbăi. având în comun întregul corp fonetic” (Dominte. parizel. Spre deosebire însă de celelalte tipuri de substituţii lexicale. codirişte. în al doilea rând. streptomicină. dintre care unele sunt creaţii ad-hoc. aprofunzime.e. având. în timp ce forme ca bucăliu. uimăci. nr. Din punct de vedere diacronic. o combinaţie între ţopârlan şi laş). majoritatea aparţinând limbajului familiar-argotic (asumat de către tineri sau de o anumită categorie de publicişti şi scriitori ce manifestă inventivitate lexicală). practic.

ro). domnule Dinu Păturiciu şi celialţi ciocoi (www.: Toate au un final. pe care l-am putea numi contaminaţie onomastică. telegrabnică. din geografie + varză. presupune intersectarea a două nume proprii (adesea antroponime. stelistul părând să fi depăşit în sfârşit pasa proastă în care s-a aflat la începutul sezonului (www.: Astfel. O serie de exemple sunt citate din diferiţi scriitori: eţeteracota. apud Hristea. pentru suporteri „Bălănel” a redevenit „Bănelinho”.ro). din matematică + oftică. tembelizor. (Dominte. cântăreţi. cucurrigulum. cu ocazia unei întâlniri de la Galaţi) Ex. Numeroase sunt însă cazurile în care contaminaţia se produce între un nume propriu şi un apelativ (mai rar. actori. romârcană (română + ameicană) [20]. un adjectiv) care face trimitere la o anumită trăsătură (constatată obiectiv sau subiectiv) a persoanei ce poartă numele respectiv. mai ales în limbajul publicistic. sportivi etc.buhnici. mai rar toponime) între referenţii cărora există o legătură reală sau doar presupusă de către vorbitor. scriitorinc (scriitor + ornitorinc) [21] etc.cu privighetoare.observatordevalcea. et caetera) + teracotă (Caragiale. din felicitări + tocuri. autopasul. caşcavaler. patrihoţi.prosport. apud Dominte. dar şi pentru unele execuţii ingenioase. rezultatul la nivelul expresiei fiind un hibrid onomastic în care se împletesc fragmente aparţinând celor două nume. stresiune (stres + sesiune).ro). Bănel+ Ronaldinho > Bănelinho (poreclă dată jucătorului stelist Bănel Nicoliţă. acest procedeu se aplică mai ales personalităţilor zilei: oameni politici. Putem identifica următoarele subtipuri: contaminaţia antroponimică: Dinu Păturică + Dinu Patriciu > Dinu Păturiciu Ex. banchior. Iniţial. nepurcele. Este un spaţiu al jocului lingvistic produs cu intenţie stilistică.: Liderul PNL Emilian Frâncu compară România Guvernului Traian Boc cu Belarusul lui Lukaşenko (www. din nepoate + purcele. adjectivul a fost folosit într-un pliant publicitar pentru a descrie calităţile autoturismului Nissan. simpatizat de suporteri şi apreciat pentru capacitatea sa de efort fizic. (Graur. din tembel + televizor etc. Traian Băsescu + Emil Boc > Traian Boc (aluzie la presupusa obedienţă a prim-ministrului Emil Boc faţă de preşedintele Traian Băsescu. Alte exemple găsim în bibliografia problemei: animabil. felicitocuri. din tramvai + picioare etc. rumaniolă (noua „limbă” vorbită de românii „spaniolizaţi"). persoană cu concepţii de viaţă demodate sau cu idei retrograde). vedete. politician român. romgleză (română + engleză. considerat în presă a fi liderul de facto al Guvernului şi al partidului de guvernământ PDL. distramic (cuvânt inventat rezultat din combinaţia dintre distractiv + dinamic. persoane publice. 2000: 109). comparabile cu cele ale mult mai celebrului fotbalist brazilian Ronaldinho) Ex. din patrioţi + hoţi (Alecsandri. apud Hristea.: 500 de sicilieni l-au aclamat pe cel care a fost „Dicanio“ în Ghencea. din scrumbie + scrumieră. trampicioarele. în sens figurat. scrumbieră. prin analogie cu nepoţele (Creangă). Un tip aparte de contaminaţie lexicală (voluntară). se pare că a fost vorba de o eroare de exprimare a senatorului PDL Anca Boagiu. Ronaldo + Dică > Ronaldică (poreclă dată jucătorului stelist Nicolae Dică pentru evoluţiile asemănătoare cu cele ale jucătorului brazilian Ronaldo) Ex. din cucurigu + curriculum. din bancher + chior. din animal + amabil. din caşcaval + cavaler. respectiv porumbel). 1968: 272).prosport. care în tinereţe a fost cioban) 214 . de ieri fiind rebotezat după rit brazilian. geogravarză. crocofant [17] (creatură imaginară rezultată din încrucişarea unui crocodil cu un elefant. termen peiorativ care denumeşte jargonul de factură englezească de care abuzează unele persoane [19]). mateoftică. RonalDICĂ (sic!) (www. [22]: berbec + Becali > Berbecali (poreclă a lui Gigi Becali. 1970: 161-162). modelul Micra [18]). om de afaceri şi patron al echipei Steaua. din telegramă + grabnică (Sadoveanu. 1968: 272). alfabecedar [16] (alfabet + abecedar). din eţetera (lat.ro). din autobuz + pas. Marcă a unui exces de familiaritate. 2000: 109).

: Senatorii lui Votcăroiu vor ca ţuica să nu mai fie accizată! (blog.Ex. membru PSD – aluzie la presupusul obicei al acestuia de a consuma alcool) Ex.com). pentru un posibil viitor megalopolis care ar reuni oraşele vecine Brăila şi Galaţi) Ex. respectiv împotriva arsenalului nuclear acumulat de marile puteri ale lumii) şi contaminaţiile Euroshima (< Europa + Hiroshima) şi Terrashima (< Terra + Hiroshima).wordpress.ro). contaminaţia toponimică: Brăila + Galaţi > Brailaţi (denumire propusă. Iată cum sună definiţia de pe Wikipedia (versiunea engleză). în ceea ce. în scopul promovării multiculturalităţii şi dezvoltării profesionale.curentul.iashington. Nekerman etc. 2000-2001: 95-97). o suprafaţă importantă purta haina spulberării. pentru a sugera pericolul ce plana asupra Europei. a despădurit aproape complet judeţele Covasna şi Harghita … (www. s-au produs ulterior (însă tot în perioada comunistă. ministrul turismului în guvernarea PSD. respectiv asupra Terrei. aceea de „urbanism defectuos şi haotic. cum ar fi Wikipedia.CFR Cluj să fie delegat un arbitru care să nu fluiere după indicaţiile venite de la stâna lui Berbecali (optimvs. Probabil prin analogie cu Ceauşima (termen a cărui vechime e de apropape 30 de ani). care s-au dus în Bulgaria (www.TUI. Iaşi + Washington > Iashington (numele unei conferinţe internaţionale organizate anual de AIESEC Iaşi în colaborare cu un număr de parteneri străini.ro). 1997 şi eadem. care ar fi putut avea aceeaşi soartă ca Hiroshima. liderul grupului UDMR din Senat. comparing the results with the nuclear attack on Hiroshima. It has also been used by persons not residing in Bucharest to describe other "misdeeds" of Ceauşescu. "Galbrai" sunt ridicole!!!! Corect este ca oraşul mai mare să înghită oraşul mai mic (www.: A fost suficient ca la meciul U Cluj .: Sper să se unească cele 2 oraşe sub numele de GALAŢI !!!! Alte nume precum "Braigal".com). poreclit Chereştoi. suspectat de corupţie mai ales din cauza proiectului „Dracula Park”) Ex.ro). 215 .: Marea realizare a ministrului Şpagaton a fost legată de plecarea firmelor de turism germane .wikipedia. când una dintre temele preferate de politică externă era lupta împotriva „cursei înarmărilor”. such as intense pollution in the Transylvanian city of Copşa Mică” (http:// en. cu referire la afacerile cu cherestea desfăşurate de multimilionarul minoritar de etnie maghiară) Ex. cu impact negativ asupra mediului”: „Ceauşima ("Ceaushima") is a vernacular word construction in Romanian. cu un umor amar bucureştenii numeau pe atunci ceauşima” (facultate.ziarul-ziarul. Wapedia sau VisWiki.regielive. şpagă + Agat(h)on > Şpagaton (porecla lui Dan Matei Agathon. not linked to the demolition of Bucharest. sarcastically linking Ceauşescu to Hiroshima.: După ce senatorul UDMR Verestoy Attila. situl www.gandul. în urma a unui posibil război atomic (vezi Dimitrescu. "Brailaţi".org). din care largi zone cu arhitectură monumentală au fost supuse în anii ‘80 furiei demolatoare a lui Ceauşescu” < Ceauşescu + Hiroshima: Sute de case au fost dărâmate. cherestea + Verestoy > Chereştoi (poreclă pentru Verestoy Attila. vodcă (votcă) + Văcăroiu > Vodcăroiu (scris şi Votcăroiu) (porecla lui Nicolae Văcăroiu. This portmanteau term was sometimes coined in the 1980s to describe the huge urban areas of Bucharest torn down on the orders of President Ceauşescu.org). fost prim-ministru şi preşedinte al Senatului României. cf.info). Interesant este că această creaţie hibridă a intrat deja în enciclopediile electronice des accesate pe internet. de unde reţinem şi o extensie semantică a termenului. Mai rar. contaminaţia se poate realiza între un nume de persoană şi unul topic: Ceauşima „poreclă ironic-amară dată capitalei Bucureşti. alături de altele precum Braigal sau Galbrai.gardianul.

216 . una dintre formele aberante de manifestare a acestui genocid fiind înfometarea populaţiei prin aplicarea unui aşa-numit program de „alimentaţie raţională”. care nu rămân indiferenţi dinaintea materialului lingvistic cu care operează. având punctul de plecare. consideră fenomenele în discuţie independente.. se simţeau lipsurile alimentare. faţă de inovaţiile ce li se transmit şi fiind ei înşişi centre de energie inovatoare” (Puşcariu.. Cei mai mulţi specialişti însă. reacţionând. şi în special a lexicologilor şi lexicografilor. care este cel lexical) drept un procedeu secundar de formare a cuvintelor (cf. şi anume Ceauschwitz (scrisă şi Ceauşwitz sau Ceaushwitz) < Ceauşescu + Auschwitz. contaminaţia este departe de a reprezenta un fenomen lingvistic minor sau marginal. considerată fenomen independent de alţii. Concluzii Asociată sau subsumată de unii fenomenelor înrudite (analogia. Se termina epoca relaxării şi prosperităţii. Această schimbare continuă.ro). un tărâm întunecat. tot mai numeroase în ultima vreme (majoritatea provenind din zona mass-mediei şi a mediilor electronice de informare). ca şi în cazul etimologiei populare sau al analogiei.ro) [23]. 1978: 280. ci sunt plămăditori activi ai graiului. face din contaminaţie un procedeu cu potenţial stilistic important. sinistru. unii lingvişti definesc contaminaţia (în aspectul său cel mai important. ca şi la nivelul vorbirii informale. Semnificaţia acestui hibrid lexical. etimologia populară). cu propunerea de schimbare a denumirii oraşelor: Iaşii să se numească Fomidava. începea epoca returnării idioate a datoriilor.rol. însă sistemul are grijă să ascundă acest lucru (http://www. fiind frecvent întâlnit în vorbirea populară şi regională. transparentă.hgwells. de forme lexicale hibride ne îndreptăţesc să afirmăm că ne aflăm înaintea unui fenomen lingvistic „viu”. 2004: 114) [24]. pe vremuri. poate. iar această realitate se reflectă atât în modul în care ei grupează unităţile limbii. Am auzit că. 2000: 149. 3. 1994: 347). în special cu etimologia populară sau cu analogia. Vorbitorii au conştiinţa deplină a relaţiilor sistematice ale limbii.. iar căile lor de producere sunt proprii. Atestările. pornind de la Gilliéron. Această semnificaţie se relevă chiar în următoarele contexte din care am şi selectat termenul: Pe vremuri Bucurestiului i se spunea Ceauschwitz – aluzie la intentiile exterminatoare ale lui Ceausescu (http://stiri. acum întreaga lume a devenit Ceauschwitz. De altfel. ceea ce le înlesneşte o bună orientare în planul „creaţiei lingvistice”. până la urmă. în mod conştient. analogii care conţin şi manifestă modul său specific de a lua contactul cu realitatea [.Numele fostului dictator comunist este implicat şi într-o altă contaminaţie onomastică cu caracter ironic. Mai mult decât atât. Groza. 2000-2001: 32-33). NOTE [1] O serie de lingvişti (majoritatea străini) identifică contaminaţia cu alte fenomene înrudite. În fiecare moment se manifestă ceva care a existat deja şi ceva care n-a existat niciodată înainte: o inovaţie în forma cuvântului. cu accente de genocid. face aluzie la regimul de teroare. această năzuinţă neîntreruptă de creaţie şi de re-creaţie (. stabileşte analogii inedite în intuiţie şi în expresie. în folosirea lui. forme de manifestare ale principiului creativităţii limbajului.. Zugun. ţara voastră se numea Ceauschwitz! Din nefericire.ro). ca observatori neobosiţi.) este tocmai ceea ce numim realitatea limbajului” (Coşeriu. cât şi cea produsă intenţionat reprezintă. care ar trebui. faptul că acest fenomen se pretează şi la creaţii voluntare. ei „nu sunt numai transmiţători pasivi ai unor evoluţiuni de limbă întâmplate în afară de ei. să beneficieze de mai multă atenţie din partea specialiştilor. în primul rând. în sensul că. Atât contaminaţia involuntară. Şerban – Evseev. în sistemul său de asociaţii. deşi au o cauză comună. datorită încărcăturii simbolice a toponimului. venea timpul pentru cozi la alimente (banc de epocă. în „spiritul asociativ” al vorbitorilor.impact-est. cât şi cu ocazia întrebuinţării acestor unităţi în vorbire [25]. Timişoara să fie numită Fugidava iar Bucureştii să fie Ceauşwitz) (www. instituit în România de dictatura ceauşistă. punctul lor de plecare este diferit. „Omul cunoaşte şi în acelaşi timp gândeşte şi simte.].

. contaminaţiile de tipul rotocol. 1970: 20) sau hibrid lexical (cf. comos – o încrucişare între compact + spaţios. [5] Cf. trebuie găsită o altă explicaţie pentru ceea ce ne face impresia a fi rezultatul unei « contaminări »” (Hristea. înrudirea semantică trebuie luată într-un sens mai larg. acolo unde vorbitorii. babaclava „fostă funcţionară pe tărâm de harem”. . Cf. ca formă. Aceste trei fenomene sunt. Seche. mai potrivită ar fi denumirea de „compuse pleonastice”). în chip firesc. [16] Titlul unei cărţi de Paul Goma. întâlnită însă frecvent în argoul tinerilor. sintactică. uneori. 2006: 301. în ea fiind inclusă şi asociaţia de idei... apud Hristea. faţă de personagiu şi pasagiu (variante învechite) (Hristea. 2006: p. a unei sintagme sau propoziţii noi. doriental „dor care ne cheamă la dorigini .. 1994: 332-333). sintagme sau propoziţii. [4] Unii specialişti fac distincţia între contaminaţia propriu-zisă (totdeauna involuntară) şi contaminaţia intenţionată. 1976: 21. în acest sens. [8] În cazul contaminaţiei lexicale. morfologică.. condiţie care trebuie îndeplinită pentru a putea vorbi de contaminaţie este existenţa obligatorie a unor afinităţi de ordin semantic între cei doi termeni care se încrucişează.. Alte exemple au fost extrase personal. care afirmă că. spigur – termen în care se împletesc spontan + sigur. Précis de grammaire historique de la langue française. şi Hristea. 2006: 307-325). [7] Theodor Hristea oferă. 2006: 297). în care se combină două forme de plural (personaje + personagii. [9] Cf. de altfel. 2006: 308).] atunci când sensul hibridului este identic cu al unuia dintre cei doi termeni care se contaminează şi când. [10] Exemplele au fost selectate. mai ales pe internet: Ai văzut ce jenibili sunt tinerii de la universitate care vin şi te vrăjesc să le dai un ban (www. 310: „[.ro). ne aflăm în faţa unor simple variante lexicale. majoritatea rezultate din îmbinarea altor cuvinte. cele două elemente lexicale. [13] Contaminaţiile cu statut de regionalisme lexicale se produc. 2006: 299: „[. Dominte. pe care o mai numesc. [17] Termen folosit prima oară de Andrei Pleşu.rezultat din antrenant + facil. în procesul încrucişării. 1964.[2] Sextil Puşcariu scria. deosebim mai multe tipuri de contaminaţie: lexicală. p. 2006: 297: „O. eventual. [6] În funcţie de nivelul limbii la care plasează unităţile. [14] „Când această condiţie nu este satisfăcută. Hristea. Hristea.şi care se produce involuntar sau cu voinţă” (p. nu avem niciun temei serios să vorbim de apariţia unei noi unităţi lexicale.] chiar dacă nu sunt întotdeauna sinonime. istil – îmbină cuvintele isteţ + util. 1968: 337. care au luat naştere prin juxtapunerea a doi termeni sinonimi. subordonate direct numai unuia dintre cei doi termeni care se încrucişează”. în zonele de contact a două arii dialectale. [19] Probabil că trebuie luat în calcul şi modelul oferit de fr. un dicţionar de cuvinte inexistente. Hristea. asemănătoare sau nu între ele. 217 . vezi Hristea.a. dar aproape întotdeauna înrudite semantic. 'mnişorică”. fonetică. 1956: 31-32. [12] Formaţie recentă. rezultatul fiind apariţia unor forme de tipul celor citate (cf. [18] Alte cuvinte create pentru această reclamă au fost: antrecil . 138. ovinocenţă „starea mielului”. inapte să fie reţinute în lucrările lexicografice de interes general. « contaminare » şi « etimologie populară » sunt numiri care exprimă cu alţi termeni uneori aceleaşi fenomene lingvistice fără ca să ne lămurească asupra unor linii mari ce pot fi distinse în elaborarea materialului sonic al limbii din partea creierului nostru” (Puşcariu. ducând la formarea unui cuvânt nou. Iată câteva exemple: abandomnişoară „singurică. din Purdela. frazeologică.v. a III-a. de pildă. familiarizaţi. cf. I: IX. jalbină „albina care zboară cu jalbe”. s.. 2006. respectiv pasaje + pasagii) ce corespund unor singulare diferite: personaj şi pasaj (forme literare). vezi şi Seche. cocostârc cocobarză. 2000: 98). inventate. lexico-frazeologică. exemplele personajii şi pasajii. franglaise (o încrucişare între française şi anglaise. deraiere lexicală (vezi ELR. cel puţin deocamdată. precum şi aşa-numitele „configuraţii asociative” de tip semantic (vezi Seche. uligaie ş. grafică (pentru tipurile de contaminaţie din limba română. până la sinonimia totală sau numai aproximativă”.123urban. Hristea. 1956: 30-35. 1968: 33-336. contaminare.. de regulă. în cazul acestora. Aceste afinităţi pot merge. 2006: 302-303). [3] Pentru delimitarea contaminaţiei de etimologia populară. pe baza materialelor lexicografice (DEX ’98. ed. În astfel de cazuri.. şi Graur. sunt numite „compuse tautologice” (cf. [11] În FCLR. că „. încrucişează relativ uşor două sinonime folosite pentru aceeaşi noţiune. Hristea. de unde reţinem şi următoarea definiţie a fenomenului de care ne ocupăm aici: „Combinarea a două cuvinte. un cuvânt împrumută de la celălalt un singur fonem.cam prin Anatolia de azi”. în mare parte. 1956: 33).« analogie ». cu ambele graiuri sau dialecte. Hristea. simpologie – rezultat din contopirea dintre simplitate + tehnologie etc. menţionate în numeroase lucrări de specialitate ca fiind cele mai importante forme de manifestare „nesistematică” a analogiei ca mecanism lingvistic: „La contamination et l’étymologie populaire ne sont que des formes particulières d’analogie” (Ferdinand Brunot şi Charles Bruneau. Puşcariu. [15] Caracterul lor de „efemeride” lexicale le face. MDA) sau culese din limbajul vorbit. 34). 2006: 306). DLR.

Marius coord. VII. Luiza şi Seche. Purdela. Bucureşti: Editura Minerva. Slama-Cazacu. 11/2003). I). prin comparaţie cu procedee ca derivarea (în primul rând). Bucureşti: Editura Ştiinţifică. M şi urm. Volumul întâi Principii de istoria limbii. în LR. Scrieri de ieri şi de azi. se justifică prin productivitatea mai redusă şi lipsa caracterului sistematic al acestora. p. (1965 şi urm. XIX. XIII. Dicţionarul limbii române. Al. Sextil (1976).a. Vol.). Limba română. [24] Calificativul „secundar” atribuit unor procedee ca trunchierea. Creaţia metaforică în limbaj. serie nouă. în CL. Dimitrescu. Contaminaţia în raporturile ei cu etimologia populară. Dicţionarul explicativ al limbii române (1998). V-VI. Contaminaţia în graiurile populare. le analizează. Graur. Philippide. 1. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic (=DEX ’98). Constantin (2000-2001). Blending. Maria-Luiza (1968). 333-339. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. în „Dacoromania”. p. 25-35. Timişoara: Editura Facla. termenul Ceauschwitz e înregistrat şi într-un raport asupra comunismului din România.ucis. elaborat (în limba engleză) ca proiect de cercetare de Vladimir Tismăneanu şi dat publicităţii în septembrie 1989. Formarea cuvintelor în limba română. p. Florica (1997). Seche. Florica (2000-2001). Bucureşti: Editura Academiei. 218 . Scriitorincul. Bucureşti: Humanitas. Vocabularul românesc contemporan. compunerea şi conversiunea. Puşcariu. Zugun. Serie nouă. ediţia a II-a. [23] Apărut iniţial în contextul folclorului politic subteran autohton. Theodor (1968). Dicţionar de cuvinte recente. condensarea lexicosemantică ş. Tatiana (1956). Hristea. în „Dacoromania”. Bucureşti: Humanitas Educaţional. V. p. Bucureşti: Editura Academiei (= FCLR. In honorem Luciae Wald. Elemente japoneze recente în limba română. The phenomenon in its essence and most typical manifestations has an unconscious and occasional character. Observaţii şi cercetări experimentale cu privire la „contaminări”. Petru (2000). germ. represents a complex linguistic phenomenon that consists in the development of a morphological “compromise” between two forms (usually notional words) with identical or similar meaning which are perceived as being in some kind of competition with each other. 11-33. în revista „Lumea”. el face reflexii asupra lor. Bucureşti: Editura Logos (= DCR 2) . but it may also come with intentional creations for expressive purposes. Liviu (2004). Schiţă de sistem. Dimitrescu. 207-233. socotite „principale”. 34.2. în vol. as well as in mass-media language. le judecă” (Puşcariu. serie nouă. Graur. [25] „Omul nu întrebuinţează fără critică instrumentele de care se serveşte zilnic. p. I-IV (2004). în volumul omagial Antic şi modern. Kontamination. este evident că aici avem a face mai degrabă cu nişte substituţii lexicale voluntare în forma hibrizilor lexicali. Sextil (1994). (2001). Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic (= MDA). nr. Puşcariu. 79-107. Micul dicţionar academic. Consideraţii teoretice generale şi de ordin etimologic pentru o lingvistică a vorbirii. Academia Română (= DLR).pitt. Vol. [22] Dacă menţinem distincţia pe care am încercat-o mai sus. nr. contaminaţia. [21] Cuvânt inventat de criticul Dan C. Istoria limbii române. 1976: 17). volum coordonat de Ana-Cristina Halichias în colaborare cu Tudor Dinu. Iaşi: Editura Tehnopress. în SCL. în „Fonetică şi dialectologie”.edu/nceeer/1989-903-04-2Tismaneanu. p. Vol. I Compunerea (1970). rom. Theodor (2006). V. Elemente de lexicologie. Mihăilescu şi folosit pentru titlul cărţii sale. 91-115.pdf). The result is a lexical hybrid that contains elements belonging to both primary units. Al. p. la www. Mircea (1956). Vol. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic (= ELR). 160167. I Privire generală. Hristea. între contaminaţii propriu-zise şi hibrizii lexicali (sau pseudo-contaminaţii). as it is proved by a number of hybrid forms registered in informal speech and slang. Alexandru (1894). Deraieri lexicale. nr. Şerban.VI. Lexicologia limbii române. p. Sala. Despre etimologia populară şi contaminaţie. Vasile şi Evseev. often considered a type of non-systematic analogy. contaminaţie) in Romanian. Enciclopedia limbii române. BIBLIOGRAFIE ŞI ABREVIERI Coşeriu. Ivan (1978). nr. sub titlul The Tragicomedy of Romanian Communism (vezi textul acestui raport online. Limba română. (1970).[20] „Limba românilor aflaţi în America la prima şi la a doua generaţie" (din articolul Poveşti romârcane nemuritoare semnat de Ovidiu Rădulescu. Iaşi: Tipografia Naţională. Groza. Probleme de etimologie. Substituţia lexicală voluntară în vorbirea neformală. 295-327. Eugeniu (2000-2001). II Rostirea. ABSTRACT The purpose of our paper is to describe and illustrate the mechanism of lexical blending or contamination (cf. Dominte.

pe cînd se afla în surghiun la Strji: Sfintei mănăstiri a Adormirii preasfintei şi preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu. op. N.1490-1491) şi a plecat la specializare în Polonia. din Transilvania.XII). Smeritul Dosoftei. Mântuirea păcătoşilor. eliberat şi reinstalat în scaunul mitropolitan al Moldovei.A. Erbiceanu. p. cit. a ineditei versificări a Psaltirii în limba română. În anul 7195. I. se va afla exilat în Polonia unde va trăi cu speranţa reîntoarcerii în ţară. Din această perioadă datează cele dintâi traduceri ale lui Dosoftei: Patericul. p. pe când mă aflam printre străini din pricina vremurilor nepaşnice. Cuvânt înainte. Dosoftei s-a aflat sub influenţa directă a mitropolitului. preocuparea sa majoră a fost continuarea operei de traducere a principalelor cărţi de cult începută de Varlaam cu scopul introducerii limbii române în biserică: Ideile politice şi religioase ale lui Dosoftei. preacuratei şi pururea Fecioarei Maria din Petrid. fiind. în Strji. Manuscrise vechi aflate în biblioteca Sfintei Mitropolii a Moldovei în “Revista teologică”. I. apărarea ortodoxismului şi lupta împotriva calvinismului. data morţii sale. Grigoraş. iar în anul 1675. PsV. în anul 1687. a cărui operă se pregătea s-o continue în atâtea privinţe: sprijinirea politicii filocreştine. După cum se poate observa.223-279).N. Viaţa mitropolitului este cunoscută în întregime astăzi. Contribuţii. 219 .Mihaela BUTNARU. Până în anul 1653. va rămâne în scaunul mitropolitan al Moldovei.85). în 48 de versuri. urmează o perioadă zbuciumată pentru cărturarul moldovean: pribegeşte în Polonia cu Petriceicu-vodă între 1673-1675. LXIV. pe numele de mirean Dimitrie Barila. Din 1675 până în 1686. p. reîntors în ţară. numită Misira. la Şcoala “Frăţiei Ortodoxe” din Lwów. cronograful lui Matei Kigalas şi învăţăturile moral-politice atribuite împăratului bizantin Vasile Macedoneanul (cf. tipărite sub titlul Cuvinte şi jele la robie Ierusalimului…. Originea. dăruit de acesta mănăstirii Petrid. Andriescu. Paraclisul Precestii. După studii în ţară cu dascăli călugări de la mănăstirile moldoveneşti (cu învăţătura de început primită de la dascalii din mănăstirile noastre . miropolit al Suceavei. Grigoraş. Ursu. N. în timpul celei de-a doua domnii a lui Gheorghe Duca (1668-1672). Între 1647 şi 1648 este ierodiacon la Mitropolia din Iaşi (cf. Studiu la Dosoftei. la scurt timp. Opere. Opere. Andriescu. episcop de Roman (1659). p. este închis din ordinul lui Dumitraşcu-vodă Cantacuzino la mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi. mai ales. p. Viaţa şi minunile sfântului Vasile cel Nou (cf. p. am dăruit această sfântă carte. din apropierea cetăţii Turda.. p. a două povestiri.XIII). fapt ce determină o continuare a dorinţei de îmbogăţire a patrimoniului cultural cu noi traduceri. după cum rezultă dintr-o dedicaţie scrisă de mitropolit în slavoneşte pe un exemplar din Viaţa şi petreacerea svinţilor. şi-a continuat studiile la “Colegiul” de la Trei Ierarhi (cf. îmbogăţirea patrimoniului cultural cu noi traduceri în limba română (Al. iar din acest an până pe 13 decembrie 1693. iunie 8. Colegiul Naţional Iaşi PRIME ATESTĂRI ALE UNOR CUVINTE DIN PSALTIREA DE-NŢĂLES A MITROPOLITULUI DOSOFTEI Viaţa şi activitatea clericului şi cărturarului moldovean Dosoftei au constituit obiectul de studiu a numeroşi istorici literari şi filologi. mitropolit al Moldovei (1671). comentariul.XIII). Studiu la Dosoftei. când Varlaam se retrage la mănăstirea Secu. cât şi preocupările sale culturale sunt atât de apropiate de ale lui Varlaam. Istoriile lui Herodot. pentru ca sfinţii părinţi să mă pomenească pe mine şi pe părinţii mei Leontie şi Maria. Născut în 1624. După o perioadă de ascensiune în care devine episcop de Huşi (1658). datorită bogatei activităţi de traducător şi. C. Dosoftei se trage dintr-o familie moldovenească veche (Iustin Moisescu.1491).

1. 1682-1686). pentru căci că s-au tălmăcit de pre izvodul lui S-tii Ieronim. izbăvi (v. prin tipărirea de scrieri în limba română. a cimpi (v. IV. Parimiile preste an (Iaşi.7. cunoscută sub titlul consacrat Psaltirea slavo-română).39.1.1. blagoslovi (v. precum să veade aici. Damaschin. IV. IV. 1683) şi un Octoih. patriarhul Dositei al Ierusalimului).). că-ntr-însa am îndireptat bogate cuvinte ce să află schimbate într-această carte. fapt ce ilustrează conştientizarea şi asumarea unei responsabilităţi faţă de cuvântul scris în limba română (născută din dorinţa de a găsi exprimarea potrivită în limba poporului. Viaţa şi petreacerea svinţilor (Iaşi. IV. a chiti (v. livă (v. Psaltirea de-nţăles (Iaşi. IV.). Andriescu în Studiu introductiv la Dosoftei. toiag (v. carile rumâniia nu să potriveaşte cu sărbiia.1. ciudease (v. Andriescu. relaţiile cu figurile proeminente ale timpului său.1. 1679. a pomăzui (v. dar şi culturii române în general.1. mai ales.1. la cererea mitropolitului şi cu sprijinul lui Nicolae Milescu (cf. efortul deosebit pe care îl implică traducerea (interpretarea) şi tipărirea textelor redactate în alte limbi se înscriu într-o atitudine fermă de apărare a ortodoxiei în cadrul luptei împotriva propagandei calvine (iniţiată în Moldova de Varlaam. În domeniul lexicului pot fi menţionate următoarele aspecte: 1.109.). IV.34. episcop al Râmnicului etc. IV. IV. latină dobândite de prelatul moldovean prin educaţie) mărturisită în Cuvîntul cătră cititoriu de la sfârşitul Psaltirii: Iubite cetitoriu. IV. Molitvănic de-nţăles (Iaşi.12. în 1673.25. Studiu la PsV.1. IV. Al. a postămpi/postimpi (v. p. demonstrează faptul că ele au fost pregătite cu mulţi ani înainte.73. nume precum Mitrofan. şi Acatistul Născătoarei de Dumnezeu. rezultă că activitatea sa de traducător este cu totul particulară în epocă. IV.). IV. IV. din sânul clerului. cu noua tiparniţă a mitropoliei din Iaşi. ce va fi cunoscută sub titlul Psaltirea în versuri. a scarandivi (v.1. Afirmaţiile lui cu privire la necesitatea introducerii limbii române în biserică (din care rezidă şi ideile sale privitoare la unitatea culturală a tuturor românilor şi la cea etnică. neterminat (menţionat de către episcopul Melchisedec la mănăstirea Putna). N.XVI-XVII): Dumnezăiasca Liturghie (Iaşi.1. anădăi (v. slavonă.1. p. IV. IV. ediţia a II-a.1. a obidui (v. ulterior. Costin.).10.31.9.1.). Şi aşea vei afla îndireptarea cuvintelor pre sirbie. IV. Iaşi. 1680. ritmul în care au fost tipărite traducerile lui Dosoftei începând cu anul 1679.1.1. ediţie bilingvă. două opere fundamentale atât pentru serviciul bisericesc.).). să socoteşti această tablă.1. al doilea al listurilor. al patru al rîndurilor. trimisă de Patriarhul Ioachim al Moscovei. carile-i elineaşte şi lătineaşte şi evreiaşte. căreia i se circumscriu. chiar dacă încălca anumite norme impuse de tradiţie). cârstei (v.115.). IV.).).1.1.3.) Din afirmaţia mitropolitului.4. şumăn (v.78. Antim Ivireanul. Însă. pentru literatura română: Psăltire a svântului proroc David.). Deci noi de pre acel izvod foarte am silit de am pus cuvintele precum să află acolo. român şi străin (patriarhul Ioachim al Moscovei. operează şi cu “lexicoane”. prin difuzarea aproape a întregului tiraj al Cazaniei în Transilvania) şi de dezvoltare a culturii naţionale. boiar (v.1. Cercetarea limbii textului Psaltirii în proză oferă posibilitatea cunoaşterii atitudinii mitropolitului faţă de limbile de cultură ale tradiţiei bisericeşti (greacă. 1681). episcopul Buzăului. al treilea a feaţilor.1. I. deoarece. şi din sânul boierilor cărturari (M. pârgă (v. Cuvinte neatestate în dicţionarele româneşti cu nici una dintre scrierile lui Dosoftei: a) elemente de origine slavonă: amin (v. inorog (v.XVII.1.). pe lângă folosirea diverselor izvoare.97.64. 220 . pentru ceale schimbate şi pentru greşuri.). iată c-am îndireptat cu acest meşterşug. Opere.). Milescu) au slujit dezvoltării culturii române din perioada contemporană lui. se realizează un act de cultură. scoase în tipografia de la Iaşi. Astfel.47. movilă (v. cât. 1683). mitropolitul Ţării Româneşti. IV.). După cum observă şi Al. IV. Deci socoteaşte că numărul dintîiu iaste al psalomilor.51. IV. politica filocreştină. ghizdă (v. de latinitate). Efortul lui Dosoftei de traducere a cărţilor de cult în limba română se încadrează într-o mişcare de renaştere a bisericii şi a culturii române. Acestea sunt urmate de principalele cărţi necesare serviciului liturgic.În timpul primului exil polon apar la Uniev.).45.).). Vasta cultură a mitropolitului.

Drept aceasta blagoslovitu-te-au Dumnădzău în veac (55v/v. Înainte stătură împăraţii pementeşti şi boiarii să adunară depreună spre Domnul şi spre pomazánicul lui (1v/v. cu boiarii poporului său (148v/v. a judeca.27). IV.2.5. boiarii lui Nethalím. în mijlocul de fetişoare tîmpănăreaţe (82r/v.1. raclă(v. IV. hristos (v. Blagoslovască-te Domnul din Sión şi să vedz bunurile Ierusalímului toate dzilele vieţii tale (168v/v.3.38. că sufletul lui în viaţa lui blagoslovi-să-va. IV.3). IV. Blagoslovi-vei cununa anului a bunătăţîi tale şi cîmpii tăi împlea-sor de grăsîme (78r/12). a gândi”.47).2.22. Că. faraon (v.. boľár(in)a. IV. IV.23). a pâşcăi (v. ceia ce-l blastămă.).1..). hereghie (v. bici” (v.1.1. herovim (v.1.98.42.).2). finic (v. mir (v.88.2. Formulă liturgică de final.1.). IV.28.21.52.1.9.30.6).19). amín.).). IV. chedru (v. a isţeali (v. ST.).1. IV. IV. IV.1. IV.1. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. în numele tău. IV. Boiarii Iiúdei. apostol (v.6).).. “binecuvântare”: Toată dzua miluiaşte şi-mprumută direptul şi sămînţa lui în blagoslovenie fi-va (44r/v.60. Derivatul blagoslovenie s.).13.2. inoplemenic(v.).3. BLAGOSLOVÌ vb. rădicavoi mînule meale (75v/v. ceia ce blagoslovăsc pre însul. boiarii lui Zavulón.80. IV.2. IV. răspiiarde-s-or (44r/v. teasc (v.).). a milcui (v.). IV.7).).).67. (ό)άρχων.2. ce nu-nţeleage limba cărţii. IV.30). camătă (v. IV.33. cort (v.23..f.). TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. IV. IV. IV. (< slav. IV.1. IV. Domnul Dumnădzăul lui Izraíl. pobedi (v.27).5.12. săblaznă (v. “a binecuvânta”: Că vei da lui blagoslovenie în veac de veac.1.91.L. IV. 2.).). IV. domnitorii lor.17.). plod (v. IV. cu gurile lor blagosloviia şi cu inemile lor blăstăma (74v/v. IV.1. şugubăţ (v.).). amen) “adevărat!”. anaforă (v.). IV.57. neînregistrate în dicţionare: a) elemente de origine slavonă: a chiti “a cugeta. cf. IV. mărturisi-ţî-să-va cînd bine vei face lui (59r/v. ocina-vor pămîntul. -οντος “chef”.).85. casia (v. cf.2.2. IV. pre fii omeneşti.18.LV. Aşea blagoslovi-te-voi în viaţa mea şi. mannă (v. Cuvânt folosit de Iisus în vorbirea sa pentru a întări cele afirmate: Dară acela ce iaste în locul prostacului.1. icoană (v. IV. cum va dzice “Amin”? (IV).16. Cuvinte care devansează prima atestare din operele lui Dosoftei. Că sufletul lui blagoslovi-să-va. scârbă (v.7). devenită ulterior semn de întărire al propriilor spuse.112.1.). grijă (v. Împăraţii pămîntului şi toate năroadele.“căpetenie”.1.1. intranz.).11). IV.DT. gr. oblastie (v. boiarii şi toţ giudécii pămîntului (187r/v. a povăţi (v.4. IV.). rană instrument de tortură.2. Însă preţul mieu sfătuiră să leapede.2. neînregistrate în DA/DLR: a) elemente de origine slavonă: clevetă (v.).4).18.). IV. Sensuri noi ale unor cuvinte.).1.14. IV.44. IV.2. râvnă (v. b) elemente de origine greacă: aspidă (v. leşui (v. (82r/v. p. 221 .). în carii nu iaste spăsenie (184v/v.).2.). “prinţ”: Tîmpinară boiari însoţîţ cu cîntători. aminǔ < gr.82. IV.9. de la veac şi pănă la veac! Şi va dzîce tot nărodul: “Amin! Amin!” (140r/v. Întru să púe pre însul a şedea cu boiarii. Arvinte.14.1.). BOIÁR s. la origine având rolul de a sublinia acordul comunităţii la spusele preotului.111. opust (v. Blagosloviţ păgăni pre Dumnădzăul nostru şi audzît faceţ glasul laudei lui (78v/v. IV.1.). p. a meni (v. Dintre toate aceste aspecte.). IV. 139/6.1. IV.1.2). tină (v.2. iară. ebr. IV. IV.m. ostrov (v. (< slav. naftă (v. b) elemente de origine greacă: cămară “biserică” (v. preluată din iudaism. vom prezenta numai cuvintele de origine slavonă neatestate în dicţionare cu exemple din scrierile lui Dosoftei: AMÍN interj. IV. refl. SCH.6. pravoslavie (v. b) elemente de origine greacă: aliluia (v.66.8.108.).7.2.).25. IV.).). Prima atestare este din CV2 80b. alerga cu seate.37.1.1.L.2. veseli-l-vei pre îns în bucurie cu faţa ta (22v/v. [< vsl.). ST.15. IV. ghizdav (v.2.1.5).3. “aşa să fie!”. Blagoslovit.65.1. cf.2. IV.2.1. pridădi/prididi (v.).). Nu vă nedejdiuiţ pre boiari. blagosloviti) Tranz. bulg.2. IV.2. IV.. Prima atestare este din PS. boljarinǔ. horă (v. liubov (v.1.59.).).2.).93.12] 1. cf.2.

1688.m. hititi (hitati) “a se grăbi”. *čępiti. < vsl. “domnul idolilor”: Domnul răsîpeaşte sfaturile limbilor. cf. IV. CHITÌ vb. 222 .9). IV. I. 105/45. 2. “a regreta o greşală făcută”.1.18). (< vsl. cf.. “a căuta”.2. p. “a se potrivi”: Şi mă voi chiti în toate lucrurile tale şi întru începăturile tale m-oi deprinde (96v/v. cf. CIUDEÁSE s.“nenorocire”. Cuvântul. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. vb. fig. (1670). IV. cf. că a lui Dumnădzắu putearnicii pămîntului foarte înălţară-să (58v/v. kajo sę “a face penitenţă”.31. Mol. 604 (1632). “a pleca la pământ”. “a ţinti”.LXXV.L. Prima atestare este din DRH. Prima atestare este din PS.28).1688.12).1. krastělĭ. cf.EX. no<a>ptea cu inema mea chitiiam şi să izbiia sufletul mieu. gîndurile năroadelor şi leapădă sfaturile boiarilor (37r/10).157 (1432). cf. IV. p.f. cf. Intranz. pl. CĂÌ vb. a trecut în limba literară cu rostirea dialectală cinchi. cf. cf. (56v/v. Prima atestare este din N. pre faraon şi pre toţ şerbii lui (172r/v. DA) Tranz. CIMPÌ vb. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. “a se strânge ghemuindu-se”.) “pasăre călătoare mai mare decât mierla”: Cerşură şi veniră cîrstei şi de pîinea ceriului sătură pre înşii (136r/v. “a încovoia ”. ST.5).L.L. Boiarii năroadelor strînsără-să cu Dumnădzắul lui Avraám. cf.) -luat direct din textul slavic ca însemnare şi formă de plural (Puşchilă.32. DA] 1. (< vsl. p. pune-i-vei pre înş boiari preste tot pămîntul. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA.1. sl. (95v/v. 3. čempiti “a se strânge ghemuindu-se”) Este glosat de Dosoftei în Îndireptarea cuvintelor cu “a gârbovi” (Ps. IV.Biblia. kajati sę.Biblia. nr. Prima atestare este din ANON.13. “a simţi remuşcări”.39).4. Prima atestare este din EUSTR. Mol. Prima atestare este din CORESI. (< vsl. ale voastre şi vă rădicaţ porţ veacinice şi va întra împăratul slăvii (26v/v. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA.6). 4. 473. COSTIN. 205b (1577). CÂRSTÉI s. LET. p. Arvinte. IV. čudo “miracol”. “a gândi”: Şi mă învăţaiu. IV. “om bogat”: Luaţ porţ. Puşchilă. L.79.8).LXXV.23. Arvinte ST. “stăpân” În locul părinţilor tăi. cf. p. “a se umili” : Întuneceadze-să ochii lor să nu vadză şi gărba lor de tot o cimpeáşte! (84v/v. čudesa.. ST. “a cerceta”. “năpastă”: Trimis-au seamne şi ciudeáse pre mijlocul de tine. dară.4.4. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. după rîndul lui Melhisădéc“ (146v/v.9). 106. CAR. boiari. întrebuinţându-se mai mult în Moldova. feaceră-să fiii tăi. 68/v/16). TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. kaiti sę. (< vsl. PS. Eghípt.79). [< sb. Refl. cf. PRAV. A. p. vsl. cf. SCH. “a avea păreri de rău”: Giuratu-s-au Domnul şi nu să va căi: “Tu eşti preot în veaci. leapădă.

“a se făli”: Vrăşmaşii miei. eu feriiu căi vărtoase (15r/v. Expresia a grăi minciună “a ascunde adevărul”. Expresia a grăi mândrie “a se lăuda”. ca şi pre alţii să învăţ. neînţeleasă”: Cela ce grăiaşte în limbă. cf. iară cela ce spune de-nţăles. a nu minţi”: Carele grăiaşte adevăr întru inema sa.80). carele nu înşelă cu limba sa (13v/v. “a înţelege”: Ce îm besearică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea mea să grăesc. Expresia a grăi în buze “a se împotrivi”. grăiia deşearte şi vicleşuguri toată dzua să învăţa (47r/v. IV.: A cărora rost au grăit deşertăciune şi direapta lor direaptă de strîmbătate (182r/v. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. grăiră în budze. Expresia a grăi deşarte “a minţi”: Şi ceia ce cearcă reale miie. 5. “a mărturisi”: Şi grăiiam întru mărturiile tale denaintea a împăraţ şi nu mă stidiiam (156r/v.6). 7. Intranz. “a calomnia”: Acesta lucru-i a celora ce mă părăsc cătră Domnul şi a celora ce grăesc reale asupra sufletului mieu (145r/v. 12. p. 9. beseareca zideaşte (III/v. 4.11). 8. carii vădzîndu-mă. “a spune.4). “a minţi”: Urăt-ai pre toţi pre cei ce fac fărădeleage. 6.46).8). a susţine”. Intranz.2). şi-ntru inem<i> grăiră reale (11v/v. 11. Expresia a grăi rele “a minţi”. “a cârti”: Toţ. “a spune. guri înşălătoare întru inem<i>. pentru cuvintele rostului tău. IV. iară eu mă voiu glumi-mă în poruncile tale (158r/v. (< vsl.8). Prima atestare este din PS. glumiti sę “a râde”) 1. 3. SCH.15). a susţine”: Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti.5). a defăima” “a tăgădui”.78). sufletul mieu aţinură.18).19). Expresia a grăi adevăr “a spune adevărul. Expresia a grăi nedreptate “a acuza”: Cugetară şi grăiră în vicleşug. clătinară cu capul (23v/v. 13. decît dzeace mii de cuvinte într-altă limbă (IV/v. grajáti “a vorbi”): 1. Expresia a grăi pace “a spune cuvinte prin care să se creeze o stare de bună înţelegere”: Pentru fraţii miei şi priatinii miei grăiiam pace de tine (166r/v. 10. cf. Puşchilă.9). Tranz.5). Mol. 223 . Deşearte grăi careleş cătră de aproapele său. gurile lor grăiră măndrie (15v/v. (< vsl. mă batgiocuriră.GLUMÌ vb.3). GRĂÌ vb. Expresia a grăi în limbi “a se adresa într-o limbă străină. “a zăbovi”: Ruşineadze-se trufaşii că cu strîmbătate fărălegiuiră asupra mea. 2. Expresia a grăi deşertăciune “a spune lucruri incriminatorii. “a se învăţa” (e greu de explicat schimbarea de sens. grăsimea sa o-mfundară. piiarde-vei pre toţ pre ceia ce grăesc minciună (3v/v. Măniiaţi-vă şi să nu greşiţi ceale ce grăiţi întru inemile vostre la aşternuturile vostre să vă umiliţi (3v/v. nedireptate pentru naltul grăiră (90r/v. 393.7). pre sine zideaşte.

flori dintrun an”. Expresia a grăi taină “a nu putea exprima sau înţelege sensul cuvintelor”. “primul nascut”: 224 .L. 2.1. Tranz.1. 77/26. “trufanda”. Prima atestare este din PS. “a face nedreptate”: Giudecă. Prima atestare este înregistrată din CV2 34a. Doamne.3. Densusianu. cf. cf.Biblia.1). μονόκερως “unicorn”. cf. smereniia mea! (24v/v. ILR.2). -dovati. nu-l isprăviia înnaintea ochilor miei (127v/v. ca prin minune”. SCH. 3.22). cf. “val de pământ”. “a tăgădui”: Nu lăcuia în mijlocul casii meale cela ce face trufie. INORÓG s. Arvinte. IV.. Slavonism literar foarte rar existent şi în textul slavon. DA nu înregistrează expresiile consemnate. Expresia a grăi strâmb “a minţi”.9). LÍVĂ s. traducerea gr.. prǔga “grâu timpuriu”) Este glosat de Dosoftei în Îndireptarea cuvintelor cu înţelesul “di-nceputul” (Ps. II.m.35-36. svinţitoarea sa în pămînt o au temeiat în veac (101v/v.19. 21/22. obidēti. 16. “a persecuta”. crivăţ”: Rădică austrul de pre ceriu şi adusă cu putearea sa vîntul livei (98v/v. IV. Expresia a grăi vicleşug “a spune cuvinte înşelătoare”: Opreaşte limba ta de la rău şi budzele tale să nu grăiască vicleşug (39v/v.14. p.1688.4. ST. pre carii mă obiduesc. ST. că nime n-ascultă ce cu sufletul grăiaşte taină (III/v. “a chinui”. OBIDUÌ vb. (9v/v. care ce grăiaşte strîmbu. 15. H. p. p.30). liva. “primele grâne. neatestată DER şi DA: Şi zidi ca de inorog.24). neaşteptată. PÂRGĂ s. (< vsl. Prima atestare este din CV 79/13. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA pentru sensul “rinocer”. MOVÍLĂ s.10). “a vorbi de neînţeles”: Că ceala ce grăiaşte în limbă.57. “deal”: Şi măniiară pre însul în movilele lor şi în ciopliţii lor îl îngînară pre îns (101r/v. “unicorn”.. cf. cf. 2. (< sl.DT. TRDW şi nu este înregistrat cu nici o sursă Dosoftei în DA. nu mă pridădi celora ce mă obiduesc (161r/v. Expresia ca de inorog “apariţie fabuloasă.f.6). Tranz. IV. Şi să va înnălţa ca de inorog cornul mieu şi bătrîneaţea mea în olòi unsuros (119v/v.LXXVI.L. TDRG şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR. cf. -duja) 1.77/v/1). “a se nevoi”: Că să laudă păcătosul întru pohtele sufletului său şi cela ce obiduiaşte. bine ei cuvăntat. ce lui Dumnădzău. “animal fabulos cu un corn în frunte”: Şi va zmicura pre înşii ca viţălul Livánului şi cel iubit ca fiiul inorogilor (32r/v. Prima atestare este înregistrată în varianta etimologică mogila în DERS (1392).f. luptă-i pre carii mă luptă! (39v/v. Prima atestare este din PS. inorogŭ.13).) 1. (< vsl.f. Slavonism literar. roade.10). “rinocer”: Măntuiaşte-mă din gura leului şi de coarnele inorogilor. Făcut-am giudeţ şi direptate.120). (< sl.64). mogyla) “locuinţă făcută într-o ridicătură de pământ naturală”. TRDW. (< vsl. nu omenilor grăiaşte. fructe. TRDW şi nu este menţionat cu nici o sursă din Dosoftei în DLR.326) “vînt de miazănoapte.

1-498. Rumänisch – deutsches Wörterbuch. A-B.-A. Arvinte. C. 1986. -zu(jọ). Iaşi: Editura Universităţii “Al.35).. Opere.EX. H. IV. 427-443 225 . cu oloi de bucurie. Istoria unor cuvinte. Scriban. Că pre carele tu îl bătuş. N. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu). mai presus de partnicii tăi (56r/v.f. Bogdan Petriceicu (1972-1976). Candrea. Bucureşti: Editura Academiei Române. Bd. vol. SCH. Tomul I. August (1939).EX.L.1. Prima atestare este înregistrată din PO. Dicţionarul etimologic al limbii române. 2. I. Iaşi.18). 101b (1561). “bici”: Nu va vini cătră tine răul şi rana nu să va apropiia la trupul tău (118r/v. “plagă”: Înpuţîră-să şi putrediră ranele meale de faţa nebuniii meale (46v/v.49. F-I. Ciorănescu. TRDW şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR. Dumnădzăul tău. 5. 1103-1834. Vocabular general (EM). TRDW şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR. Bucureşti: Editura Minerva Arvinte. II (D-O). Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. partea I. Dicţionar universal al limbii române (ediţie revăzută şi adăugită de Alexandra Dobrescu. (1987) Concordanţe lingvistice între “Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei şi unele psaltiri româneşti din secolul al XVII-lea. cf. 1965-2003. Alexandru (1978). tomul II. Bucureşti: Editura Academiei Române. 90/10. TE4.34. Bucureşti. vol. XI. Dictionaru limbii româneşti. vol. Serie Nouă. ( 1916). tomul I. IV. I-CXLVI). ***Dicţionarul limbii române (1913-1940).. Mariana. D-De. Bucureşti: Editura Saeculum. ***Dicţionarul limbii române (1965). 499-1101. Etymologicum Magnum Romaniae. “caznă”: Şi aupra mea să veseliră şi să strînsără. Vasile (2000).4. p. p.9).4. tomul III. (1) A-C. vol. Iaşi.Şi bătu tot întăi născutul în pămîntul Eghíptului. vol. p. RÁNĂ s. Georgescu. Iaşi. Vasile (2001). cf... [< vsl. Hasdeu. Buk. VIII. I. Wiesbadden: Otto Harrassowitz. Prima atestare este înregistrată din CORESI. 33-34. Psaltirea Şcheiană. “a unge(domn)”: Îndrăgit-ai direptatea şi urît-ai fărădeleagea. partea a III-a (1949). 1987. Cerceta-voiu cu toiagul fărălegile lor şi cu rane nedireptăţîle lor (114v/v. POMĂZUÌ vb.8). Brîncuş). “necaz”. Vocabular general (S-Z). Şi fuiu bătut cu rane toată dzua şi mustrătoriul mieu demineţile (90v/v. partea a II-a (1940). pîrga a toată truda lor în sălaşele lui Hám (100r/v. drept aceasta pomăzuitu-te-au. ei îl luară în go<a>nă şi cătră durearea ranelor meale adaosără! (84v/v. Etimologii. I (B-C). Ediţie critică.40] Tranz. 1-3. (1903-1906). partea a II-a (1937). (2) D-O. Vocabular general (A-D). (3) P-Z. Ioan Oprea.: Statsdruckerei. Tiktin.31). 1976/1906 (1-2). p. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (< sl. Zgraon Florentina (1987). Iaşi. III (1996). H. Cuza”.13). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Andriescu. Dumnădzăule. partea I (1934). rana. Magdalena. comparată cu celelalte Psaltiri din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea.56). I. XXXVI. Tiktin. III (P-Z). 1924. Alexandru (2001). Tomurile VI-XIII. ST.Studiu la Dosoftei. Prima atestare este înregistrată din PS. Şi bătu tot întîiul născut în ţara lor.32).) 1. Vocabular general (N-R). 1910. în LR. IV. Lazăr (1995-1996). Şăineanu.14).L.5). 1903. 3. J-Lacustru. Frăţilă. TRDW şi nu este menţionată nici o sursă din Dosoftei în DLR cu sensul “bici . Studiu lingvistic. instrument de tortură”.Ia de pre mine ranele tale! (48r/v. Iaşi: Institutul de Arte Grafice “Presa Bună”. cf. I. vol. Dicţionarul limbii române vechi (1640-1780). XXX. 254 (1581). Carmen-Gabriela Pamfil. cf. Costinescu. p. că tu fecéş. Iaşi. pîrga a toată osteneala lor (136r/v. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gr.A. tomul I.10). strânsără-să asupra mea rane şi n-am priceput (40v/v. Enciclopedie.1. Bucureşti: Editura Minerva. Arvinte. (1985. (1940) Lepăda-Lojniţă. Amuţît-am şi n-am deschis rostul mieu. Rumänisch–Deutsches Wörterbuch: I (A-B). cf. II (1995). Termeni regionali. 1988). nr. p. V (1996). I (p. Ursu. ST. pomazovati. (1940) L-Lepăda. Sîgeţ de prunci fură ranele lor şi slăbiră supra lor limbile lor (76v/v. Bucureşti: Socec. 293/1927 (3). IV (1996). Normele limbii literare în Biblia de la Bucureşti (1688). vol..

not attested in DA/DLR. which are not recorded in dictionaries. even if he broke certain norms and rules imposed by tradition. we can mention the following aspects: the existence of some words in Romanian dictionaries which are not attested by any of Dosoftei`s works.ABSTRACT Studying Bishop Dosoftei`s work. gave me the opportunity of understanding the bishop`s attitude towards the languages used by the religious tradition (Greek. which illustrates the fact that he assumed the responsibility of finding the best equivalents in the popular language . because the author does not only use various sources but also ``lexicons``. In the lexical field. the identification of new senses for some words. It is also clear that the Bishop was aware of the cultural value of printing religious texts in Romanian. Latin – acquired by the Moldavian prelate). The bishop`s affirmation makes it clear that his translation activity was absolutely special for his age. the presence of some words which appear before the first attestation in Dosoftei`s works. 226 . Church Slavonic. Psaltirea de-nţăles. which was revealed by his statement in the Foreword at the end of Psaltirea de-nţăles.

V. idiomaticity and their translation in the context of applied linguistics a part of the English vocabulary studied during the last years of the XX century in details remains still uninvestigated. and not of each word separately. thus “idiomatic+ity” expresses the quality of being idiomatic. ULIM. Lomonosov [10]. W. Some scholars consider idiomaticity as the manifestation of the specific character of genius of a language. Hockett [7]. Chişinău. peculiar to oneself”. functions and. According to S. g. The central problem one comes up against in attempting to define idiom is identifying the property (or properties) which can adequately capture all the idioms in a language while excluding all the non – idioms. Other scolars who adopt the second approach are more structurally oriented and seek to define idiomaticity in terms of one or more structural properties. But the main emphasis in his work is on the conceptual design of the language in so far as it emerges through a consideration of idiomaticity rather than on the structural properties of idioms [3]. their interpretation. If one narrowed down the consideration of idiomaticity to the specific problem of definition it is possible to identify two approaches to what idiomaticity is: 1. Chafe [4]. The necessity and the desire to study thoroughly the usage of idioms. in effect. colourful and expressive part of the language vocabulary. 227 . non – literalness). The term “idiomaticity” comes from the Greek word “idiomatikos” which means “related to an idiom” from Greek “idiwma” which means “idiom”. His work simply outlines the cultural preoccupations. Their investigations of idiomaticity are directed towards revealing this specific character that is. the “world view” implicit in the idioms of English together with the peculiarities of the phrasing and other distinguishing features (e. So though different approaches are presented by the scholars in this connection one thing is made clear: idioms are peculiar forms of speech used in language the meaning of which can be understood only by taking into account the meaning of the whole expression. They are therefore more selective in their identification of idioms. Ojegov [13]. a part of the underlying conceptual design of the language.Moldova Olga PASCARI. This approach enables the linguist to make topological classifications of such idioms on the basis of the properties he adopts as criteria. A. Such an approach ultimately leads to the nature of cognition itself and therefore has strong psycholinguistic implications. The term “idiom” entered the English language in the XVI century as a part of great surge of the linguistic selfawareness that transformed the vernacular languages of Europe during the Renaissance. 2. The chief supporter of this approach to idiomaticity in the Anglo – American tradition of linguistics Smith Logan does not carry his investigation to these depths. that distinguish such expressions as idioms.Moldova IDIOMATICITY AND TRANSLATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY APPLIED LINGUISTICS The problem of English idioms. the word “idiomaticity” fuses with the word “phraseology”. Both “idiom” and “idiomaticity” are regarded as the essence of phraseology and the major focus of interest in the phraseological research.Zinaida CAMENEV. of course their role in the English and other languages is demonstrated by the bulk of literature devoted to the problem beginning with the fifties of the precedent century. In Russia we find the first attempts to include into the dictionaries the “фразесов и идиоматизмов” that are like words in the works of M. Both “idiom” and the Latin equivalent “idioma” derived from the Greek word “idios” meaning “private . ULIM. Koonin [9]. Chişinău. Idioms represent what can probably be described as the most picturesque. Ch.

show idiomaticity. Lexicogrammatical structure a.. d) restricted. e. rosy cheeks will one day be shrunken.g. e. grudge (uncertainty). The most frequently used definitions of idioms of the foreign and Russian scientists are: All these definitions may be summarized by another one that is given by the Oxford Dictionary [20]. Smirnitsky [16] considers that idioms proper are such combinations of words which occur in metaphorical use and possess a special stylistic colouring or expressiveness [1]. break smb’s heart. Vinogradov gives idioms another name-fusion. the more the merrier. c) familiar. e.g.g.[19]. lukewarm reception. The basis of both is the habitual and. shriveled and withered. a concatenation of more than one lexeme whose meaning is not derived from the meaning of its constituents and which does not consist of a verb plus an adverbial particle or preposition. peculiar to a language. A. As it is seen from the above-mentioned the term “idiom” generally implies that the essential feature of the linguistic units under consideration is idiomaticity or lack of motivation. of course. from long usage. grammatical construction. e.g.g. harbor doubt (suspicion). therefore. e. b) Semi-restricted. These ad hoc collocations of adjectival modifiers preceeding and following the word “cheeks” exemplifies idiomaticity in both selection and sequencing. Idiomaticity is exemplified not only in idioms and conventional ad hoc collocations but also in conventional lexico-grammatical sequences most apparent in longer text fragments: those smooth. for example. e. The meaning of fixed expressions. “a group of words whose meaning is different from the meanings of the individual words”. smell a rat or seize/grasp the nettle.g. Nor are the words of an idiom usually recombinable. irregular. a peculiarity of phraseology approved by the usage of a language. plump. Semi-idioms. have become stereotyped in English [12].a form of expression. flexible. and also particular phrases or expressions which. Semantic opacity a. pitch black. so to say. bit there are no combinations within the sequence qualifying as idioms. 228 .g. but with idioms signifying a narrower range of word combinations than idiomaticity. Collocational restriction a) Unrestricted. a fat salary. c. 3.V. 2. e. a watched pot never boils. run a business. regular with certain constrains. predictable cooccurrence of specific words.I.g. b. a lexeme… [17]. and in which there is a reciprocal contextual selection of subsenses [14]. No other words can be substituted for those comprising. idioms covers a multitude of multiword expressions. e. which take either of these two verbs but no others: thus grab is unacceptable. smell a rat. Idioms are indivisible units whose components cannot be varies or varied only within definable limits. b. and often having a significance other than its grammatical or logical one [11] a phraseological unit involving at least two polysemous constituents. [15]. V. A fusion is a unit which is completely non-motivated [18]. Semi-transparent. a constituent or a series of constituents for which the semantic interpretation is not a compositional function of the formatives of which it is composed [6].g. All idioms. phrase etc. peculiar uses of particular words. Idioms and idiomaticity while closely related are not identical. a combination of two or more words which function as a unit of meaning [9]. e. Different scientists exemplify different features most frequently invoked in identifying multiword expressions as idioms: 1.

some more easily recognizable. One should note that this would not solve the translational problems that might occur. and phraseological collocations. This is not always so obvious. other not so easily. people use phraseological units for different reasons: in sheer high spirits. In this case a translator or a student may have access to good reference works and monolingual dictionaries of phraseological units. There are various types of phraseological units. (ii) covert. combined translation.g. As far as phraseological units are concerned in translation. there is one greater difficulty regarding phraseological units . making it a necessity to consider the creative aspects of phraseology. A translator of a language learner sooner or later will come across any of phraseological units.c. It proves the fact that the majority of them belong to endocentric constructions. the first difficulty that a translator comes across is being able to recognize that he is dealing with a phraseological unit. stability if use means that the set expressions are reproduced ready-made and not created in speech. Arnold’s and Koonin’s classifications are the most successful concerning the head-word and the dependent word between the components of phraseological units. e. commerce. as an exercise either in wit and ingenuity or in 229 . Taking into consideration mainly the degree of idiomaticity phraseological units may be classified into three big groups: phraseological fusions. Koonin classified them in accordance with the head-word. kick the bucket. marketing. 4. lexical stability means that the components of set expressions are either irreplaceable or partly replaceable within the bound of phraseological or phraseomatic variance. A word-group which defies word by word translation is consequently described as idiomatic. Unchangeability. calque or loan translation. red rag to a bull. where the central component is clearly the dominant member of the head to which all the other members of the group are subordinated. Phraseology is regarded as a self-contained branch of linguistics and is concerned with all types of set expressions. e. analogue. Arnold suggested that phraseological units can be classified as parts of speech. they have the semantic unity of single words even if they are used in varying degrees. Phraseological units are not elements of individual style of speech but language units. OK. so they are characterized by stability of the lexical components. Opaque (i) overt. Hence in phraseological units with the words which are not independent. Its numerous phraseological units are often both figurative and diverse in styling colouring. the complicated semantic and syntactic structure and the relations between the literal and metaphoric meaning of many idioms surrounded by the same context. Despite the fact concerning the difficulties of phraseological units’ classification. literature. According to the scheme of subordination in phraseological units. The distinctive feature of idioms is that though they are multiword expressions they are also lexicalized. e. descriptive translation. jokes. because they dominate practically all spheres of human life: advertising. But the criterion of idiomaticity is found to be an inadequate guide in singling out phraseological units from other word-groups. business.their translation.g. For the sake of maximum fidelity various types of translations are used concerning the rendering of phraseological units: equivalent. This difficulty may be solved by creating dictionaries containing appropriate examples of each unit. or. better is able to consult native speakers of the language. journalism. antonymic translation. the meaning of the elements is dependent on the other. Phraseological units are irreplaceable or partly replaceable. Stability [5]. banking. of phrases and semi clauses. phraseological unities. irrespective of the structure and properties of the units. With its great wealth and variety of form and meaning English phraseology presents formidably difficulties both for students of the language and for translators.g.

Angliiscaia frazeologia. ABSTRACT The article is dedicated to the analysis of idioms. Alexander (1972). the functions of the idioms in the sentence. Lexicologia angliiscogo iazyca. Ojegov. to be ‘different’. A Course in Modern Linguistics. Lexicologia sovremenogo angliiscogo iazyca. Koonin. the phenomenon of idiomaticity. Problemy Structurnoi Lingvistichi. Alexander (1970). who feel the language at inborn genetic language level. (1975). Sergei (1974). Wemeier.cultural communication is human and machine centered. To help language learners in understanding the English culture. Moscow: Visshaia shcola. Moscow. Cowie. banking. Bill (1970). F. Jurg (1982). the multiword expressions categorised as the idioms of the English language. accounting. to give additional point to a refusal or a rejection. Wallace (1968). Idioms within a Formational Grammar. (1959). Lexicografia. Fraser. Moscow: Visshaia shcola Strasler.The investigation implies different definitions of idioms. the relation between idiomaticity and translation. bright character and colour. Translation as cross. Trudy po fiziologhii. Phraseological units are frequent not only in colloquial style but in the spheres of business. namely. Beresnev. Valentina (1962). They are frequently utilized by native speakers. Sergei (1967). they penetrate into the customs and lifestyle of the English people. to be ‘novel’. Adam Idiom Structure in English. This part of the vacabulary had been studied in the last years in details but nevertheless there is still something to be investigated. In::Foundations of Language.humour. Raimund (1972). New York: Publishing House. vol. buying and selling. Vladimir (1977). Weinreich. Kultura reci. Even serious newspaper and journals use phraseological units in political articles. and often appear in newspaper articles. On Linguistics Primes. New York: Publishing House. McMordie. William (1972). Lexicologhia. Bolinger. and make a deeper insight into the English history.. Piotrowschi. to be ‘picturesque’. Chafe. Phraseological units are used in both spoken and written English. Moscow: Visshaia shcola. Problems in the Analysis of Idioms. Makkai.—Word. and some adjoining fields as well. Uriel (1969). vol. Vinogradov. the connection between idioms and idiomaticity. Moscow: Visshaia shcola. London: Oxford University Press. Leningrad: Iz – vo ANSSSR. Idiomaticity as an Anomaly in the Chomskyan Paradigm. possibility and impossibility of changes of the idiom components. 15. Moscow: Visshaia shcola. 6. idiomaticity and their translation in the context of applied linguistics. Dwight (1977) Meaning and Form. Irina (1973). Phraseological units pervade English with a peculiar flavor and give it astounding variety. Hockett. economics. Smirnitchii. Oxford Advanced Learners Dictionary. Charles (1958). translation and contemporary applied linguistics. Perebeinos.The classifications of idioms was treated from different points of view of Russian linguistis. K voprosu ob ispolizovanii structurnyh metodov v lexicologii. Idioms in English. stock exchange. business. Foundations of Language. Osnovnye tipy frazeologhiceskih edinits. Moscow: Visshaia shcola. finance.Difficulties of translating idioms are based on examples taken from different books and dictionaries. The Hague: Mouton. Oxford Dictionary of Current English.. Michail (1952). Moscow: Visshaia shcola. London: Oxford University Press. Structurno – semanticescie sootnosheniea angliiskoi I russkoi frazeologhii. idiomaticity and translation. because one of the main functions of a phraseological unit is the function of a powerful linguistic discourse. Householder. relation between idiomaticity. Sally (2000). Moscow: Visshaia shcola. commerce. foreign linguists and machine translation linguists. A. New York: University of California Press. English Idioms. their features. tom 4. Lomonosov. London: Oxford. London: Oxford. –Polnoe sobranie socinenii. 230 . A number of English phraseological units serve as specialized terms in the following domains: advertising. Tubingen : Verlag Gunter Narr. BIBLIOGRAPHY Arnold..

prepoziţiile a.prepoziţia. direcţii / locuri (de ex. cu sau în). numite şi secundare sau gramatical(izat)e (vezi Chomsky (1965. Astfel de unităţi sunt. este greu de stabilit o ierarhie precisă a acestora. cu foarte puţine excepţii. Categoriile funcţionale nu determină sensul global al sintagmei cu care se combină. concluzii. se admite în mod curent că apartenenţa la o clasă deschisă sau închisă este un alt criteriu de caracterizare a unităţilor unei limbi. cazurile de recategorizare nu sunt puţine. ci gramatical. calităţi / proprietăţi (de ex. ci numai îl specifică sau îl completează. la fel ca verbele. în general. Rezultatul comun al acestor preocupări este reprezentat de recunoaşterea universal valabilă a cel puţin două clase de unităţi lingvistice. indivizi / entităţi (de ex. Aşa cum vom încerca să susţinem în cele ce urmează. Situându-se între cele două extreme ale axei pe care am citat-o mai sus. să analizăm câteva dintre prepoziţiile aparţinând clasei din urmă. şi anume prepoziţia de din limba română. din motive de spaţiu (având în vedere complexitatea datelor) şi. Pentru cea de-a doua. 1981). Această clasificare semantică nu este. sau. câteva trăsături comune ale utilizărilor lexicale şi. în general. Astfel de categorii exprimă. anumite articole şi / sau morfeme de număr. Prin urmare. cuantificatori şi / sau prepoziţii. Categoriile lexicale sunt asociate claselor deschise (dat fiind faptul că o limbă se îmbogăţeşte frecvent cu noi unităţi provenite prin derivare. Galaţi DESPRE VALORILE PREPOZIŢIEI DE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1. Credem însă că o astfel de analiză poate fi extinsă şi la alte prepoziţii (vezi. gen.adjectivul). rezultatul unui proces incomplet de gramaticalizare şi corespund anumitor auxiliare (altele decât cele devenite deja funcţionale). – este cu siguranţă mai adecvat să vorbim de existenţa unei a treia categorii de unităţi. Universitatea „Dunărea de Jos”. la. Emonds (1985). aceste categorii se caracterizează prin faptul că „împrumută” din proprietăţile celor două clase deja citate. Este însă evident că o astfel de clasificare a unităţilor unei limbi este ideală şi că între cei doi poli ai axei există o serie de elemente care au statut mixt. Corver & van Riemsdijk (2001). determină sensul (lexical) al sintagmei pe care o proiectează. apartenenţa la clasa unităţilor semilexicale nu exclude utilizări care sunt specifice numai uneia sau celeilalte dintre clasele de bază. Avram (1997). Prezentarea noastră va fi organizată după cum urmează: definiţie minimală a prepoziţiei. timp. asociat prin excelenţă categoriei respective. De asemenea. denotă evenimente / acţiuni. în timp ce categoriile funcţionale sunt asociate claselor închise (inventarul acestora este. acţiuni / evenimente (de ex. aspect etc. 231 . Ne propunem.numele). deşi am putea încălca principiul economiei în limbaj. Am ales doar această prepoziţie. fix). de pildă. iafirmat de Chomsky. explicativă sau teoretică) o constituie categorizarea unităţilor care formează inventarul unei limbi naturale. în al doilea rând. Baker (2003). respectiv. Borer (2004). adesea abstract. fie este rezultatul unui proces de desemantizare a unei categorii lexicale devenite funcţională. compunere şi mai ales împrumut). funcţionale. adverbul). prin urmare. pentru că prezintă anumite particularităţi care merită a fi studiate mai în detaliu. din moment ce limba este în continuă evoluţie şi. în primul rând. Aşa cum s-a subliniat în numeroase rânduri. pot fi amintite unele auxiliare. denotă proprietăţi. exactă din moment ce există nume care.Oana Magdalena CENAC. aşadar. Pentru prima dintre situaţii pot fi citate ca exemple complementizatorii. Categoriile funcţionale sunt acele unităţi ale limbii care nu au sens lexical.verbul). de obicei. numite în literatura de specialitate drept categorii semilexicale. Categoriile lexicale sunt caracterizate ca fiind acele unităţi ale unei limbi care au un sens plin (adesea concret) şi care. descrierea câtorva dintre utilizările acesteia. Introducere O preocupare majoră a lingviştilor de toate facturile (descriptivă. la fel ca adjectivele. prepoziţii şi / sau adverbe. pe. bineînţeles. Prima este reprezentată de categoriile lexicale (numite şi principale sau propriu-zise) iar a doua este reprezentată de categoriile aşa-zis funcţionale. acesta este fie inerent.

Tomul D. un fiu de preşedinte . un soi de mere (acrişoare). cauzale : graţie. la. vom lua în discuţie cazul prepoziţiei de subliniind motivele pentru care acestea aparţin fie clasei lexicale fie cele funcţionale. între alţii. în sensul că aceasta îl precedă întotdeauna.Descrierea datelor empirice se va face cu ajutorul câtorva teste (în special sintactice). fără.). vom face apel uneori la noţiuni şi ipoteze care au fost elaborate în cadrul mai larg al gramaticii generative. dificultatea este sporită de multitudinea contextelor în care apare de. Totodată. Ţinem să precizăm că. am ales numai două seturi de exemple li vom exclude în mod deliberat alte tipuri cărora le corespund exemple precum un pahar de cristal (de Boemia). fie sunt subcategorizate de un element din structura în care sunt ocurente (a crede în → credinţa în. Prepoziţiile funcţionează fie ca predicate independente. trebuie subliniat că toate prepoziţiile din română au o topică fixă în raport cu complementul lor. Pană Dindelegan (1997)). temporale : pe. în etc. în speţă în cadrul teoriilor cunoscute sub numele de Principii şi parametri (sau Guvernare şi legare) (Chomsky (1981)) şi Programul minimalist (Chomsky (1995)). van Riemsdijk (1990). În cele ce urmează. de existenţa a două clase de prepoziţii: prepoziţii lexicale şi prepoziţii funcţionale (Rizzi (1988). în primul rând. care se pot combina cu un complement de natură variată (dar în special nominală). printre care restricţia de caz şi cea de topică (GALR (2005)). niciuna dintre ele se regăseşte numai într-una dintre clase. iar. fie apar din motive pur structurale. proiectând astfel grupuri prepoziţionale (vezi. prepoziţia impune complementului său o serie de restricţii gramaticale. răspunzând unor constrângeri impuse de contextul în care apar (vezi. În ce priveşte topica. anume de a fi capuri (morfologic invariabile). pe de altă. Astfel. prepoziţiile limbii române se pot construi fie cu acuzativul (între. Edotura Academiei. considerăm că nu este lipsit de importanţă faptul că niciuna din cele patru prepoziţii nu face parte din clasa celor care impun genitivul sau dativul. nebuna de mătuşa (Maria). 2. Chomsky (1965). cazul prepoziţiei pe în construcţia obiectului direct). lângă etc.). în acest sens. cele din urmă corespund prepoziţiilor care apar din motive structurale (vezi. de chiar sensul construcţiilor. De aceea. Primul tip este reprezentat de exemple precum cel de mai jos : (a veni →) venirea de la Bucureşti Contrastul dintre acestea poate fi scos în evidenţă. de unde şi numele de pre-poziţie (cf. În calitate de centru de grup.). Prepoziţia: definiţie Vom adopta pentru discuţia de faţă definiţia clasică dată prepoziţiei. a opta pentru → opţiunea pentru).. datorită etc. care vin în completarea celor evocate în primele paragrafe. Acesta este motivul pentru care unii cercetători le includ într-o a treia clasă.) sau cu dativul (graţie. se vorbeşte. mulţumită. ci din clasa celor care se construiesc cu acuzativul (Avram (1997)). spre. sub. datorită etc. *am pus vasul (această) masă pe). Tseng (2000). Primele corespund predicatelor independente şi celor subcategorizate.. am pus vasul pe (această) masă vs. prepoziţiile care funcţionează ca mărci cazuale: o bicicletă a doi copii. exprimând de obicei relaţii circumstanţiale (spaţiale / locative: de. testele de care dispunem sunt mai puţin numeroase. către. atribuirea de premii la zece studenţi). Practic. Prepoziţia de Analiza prepoziţiei de poate părea mai puţin convingătoare deoarece. fie cu genitivul (contra. vom face apel şi la utilizările acesteia aşa cum apar ele în Dicţionarul Limbii române. fie că vorbim de prepoziţia de sau pe sau la. numită clasa prepoziţiilor semilexicale (Corver & van Riemsdijk (2001)). la etc. un fel de casă (pe apă). o cană de lemn. Fagard (2006)). un kilogram de ardei (gras). pe. În timp ce în exemplul venirea de la Bucureşti este vorba de un sens locativ (mai precis despre desprinderea de un anume punct – desemnat de grupul prepoziţional la 232 b. În acelaşi timp. împotriva etc. de-a lungul acestei expuneri. pe de o parte. o cană de lemn Al doilea este reprezentat de următoarele construcţii : a. o vacanţă de vară. la fel ca în cazul altor categorii. de exemplu. Potrivit acestor distincţii. a lupta împotriva → lupta împotriva. dar nu numai (vezi prepoziţia cu pentru relaţiile de asociere sau instrumentale).

Bucureşti), în exemplele următoare este exprimată o relaţie de descendenţă (a) sau o relaţie de apartenenţă (b). Aceasta se poate verifica fie prin suprimarea prepoziţiei de din construcţiile respective:
venirea la Bucureşti a. *un fiu preşedinte b. *o cană lemn

fie prin substituţia acesteia printr-o prepoziţie cu alt sens: venirea pe la Bucureşti. Acest tip trebuie diferenţiat de următorul: casa de la munte. A se nota că acesta poate fi analizat ca provenind dintr-un alt fel de structură propoziţională decât cea cu verbul a veni din exemplul anterior, în speţă am vizitat o casă la munte sau la munte, am vizitat o casă, în care de nu este prezent. Se observă că testele aplicate, deşi schimbă (parţial) sensul lexical al sintagmelor, nu le afectează structura sintactică. În schim, în un fiu pe mogul şi o cană pe lemn, aplicarea aceloraşi teste face ca structurile respective să devină agramaticale. Cu alte cuvinte, substituţia este posibilă acolo unde elementul substituit are acelaşi statut (categorial şi / sau funcţional) cu cel al elementului prin care este substituit (vezi în special de vs pe) când această condiţie nu este respectată, se obţin rezultate agramaticale. O altă diferenţă pe care vrem să o subliniem cu privire la aceste date apare dacă facem apel la un al doilea test de natură paradigmatică, anume substituţia printr-un grup adverbial sau prepoziţional. Mai precis, se constată că exemplul venirea de la Bucureşti permite subtituţia printr-un grup adverbial; în acest caz, de se păstrează: venirea de acolo. Din contră, exemplul un fiu de preşedinte nu permite substituţia printr-un grup adverbial, ci printr-un grup adjectival caz în care de nu se păstrează: un fiu prezidenţial. 3. Posibilităţi de analiză Exemplele avute în vedere converg toate către aceeaşi idee: tipul numit aici „clasic” corespunde utilizărilor lexicale ale categoriei prepoziţie. Cu alte cuvinte, elemente grupate sub acest tip pot fi definite ca prepoziţii autentice, adică lexicale. Caracterizarea acestora se regăseşte, în mare parte, în definiţia pe care am adoptat-o la începutul acestei expuneri şi poate fi, bineînţeles, detaliată. Stowell (1981) şi Emonds (1985), de pildă, propun o analiză a prepoziţiilor (lexicale) în termeni de trăsături categoriale (vezi şi Chomsky (1981)). Conform opiniei acestora, prepoziţiile sunt categorii [-N; -V] care, în virtutea primei trăsături, pot atribui caz (şi uneori rol tematic). Situaţia nu este aceeaşi cu modificatorii prepoziţionali ai numelui: o regiune cu tropicală, o casă fără ferestre din lemn, un bibelou de porţelan etc. complementului (nominal) pe care-l domină. Din această perspectivă, prepoziţiile se aseamănă cu verbele (fiind categorii [-N; +V]). Analizele oferite în literatura de specialitate nu sunt însă la fel de unitare în ce priveşte tipul zis „special” de utilizări ale lui de în special (şi al celorlalte prepoziţii, precum a, la, pe). Acestea pot fi împărţite în două clase: (a) analize care atribuie statutul de prepoziţie elementelor în discuţie, dar care le tratează ca pe un tip special de capuri (funcţionale sau slabe); (b) analize care nu le atribuie statutul de prepoziţie, ci le tratează ca mărci cu diverse funcţii. Problema care se pune cu privire la prima clasă de analize este reprezentată de natura proiecţiei funcţionale. Analize de genul celei oferite de van Riemsdijk (1990), în cadrul gramaticii generative, propun o caracterizare a acestor capuri în termeni de trăsături funcţionale. Altfel spus, pe lângă trăsăturile [-N;-V], matricea unei prepoziţii funcţionale ar cuprinde şi o trăsătură [+F]. Avantajul unei astfel de analize este că se păstrează paralelismul între categoriile lexicale şi funcţionale, pe de o parte, pentru că şi unele, şi celelalte reprezintă proiecţii şi, pe de alta, pentru că matricea de trăsături a celor două tipuri de categorii poate fi considerată ca fiind aceeaşi, cu diferenţa totuşi că ea se actualizează în mod diferit (ca [+] sau ca [–]) (ca în exemplul mai jos). Dezavantajul acestei analize îl reprezintă faptul că natura trăsăturii [+/-F] nu este precizată şi mai ales că nu este specifică numai prepoziţiilor, ci şi altor categorii. Cu alte cuvinte, realizarea trăsăturii [F] ca [+] în matricea unei categorii (lexicale) duce la transformarea acesteia într-o categorie funcţională. a. GV b. GV 233

V GP V Gp P GN p GN || NN [-N;-V;-F] [-N;-V;+F]

În această primă clasă de analize, trebuie subliniate şi cele propuse de Tseng (2002) şi Abeillé & al. (2003) în cadrul gramaticii de tip categorial HPSG14. Analizând, între altele, prepoziţiile à şi de din limba franceză, autorii propun o ipoteză în termeni de capuri slabe. Mai precis, un cap slab (adică un element care formează o sintagmă) este un cap care moşteneşte trăsăturile complementului cu care se combină. În situaţia de faţă, prepoziţiile moştenesc trăsăturile nominale ale numelui, iar aceasta explică de ce grupurile introduse de una dintre prepoziţiile cu utilizări speciale se comportă ca sintagme nominale, şi nu prepoziţionale. Soluţia pare convingătoare cu atât mai mult cu cât „împrumutul” de trăsături de la complementul nominal nu exclude păstrarea trăsăturilor de bază ale prepoziţiei. Aceasta explică de ce prepoziţiile în utilizările clasice şi, respectiv, speciale (adică lexicale şi, respectiv, funcţionale) pot avea o serie de comportamente comune. În fine, cea de-a doua clasă de analize se bazează pe ideea că, în utilizările de tip special, unităţi de felul celor analizate în acest articol nu aparţin, în particular, clasei prepoziţiilor şi nu se numără, în general, printre categoriile (lexicale sau funcţionale) ale unei limbi. Altfel spus, astfel de unităţi nu proiectează în general grupuri, ci se ataşează, la fel ca afixele, la o anumită categorie. În funcţie de specificul categoriei pe care o selectează, acestea. În analiza lui van Riemsdijk (1990) se regăseşte şi o a patra trăsătură [+/- Max], care corespunde proiecţiilor maximale şi, respectiv, nonmaximale (adică intermediare). Din engl. Head-driven Pharse Structure Grammar sunt analizate ca simple mărci care îndeplinesc diverse funcţii: mărci cazuale, înţelese (a) ca mărci care atribuie caz numelor aflate într-o structură în care nu pot primi caz de la categoria care le guvernează (Milner (1982), de Jong (1992), Grosu (1998)) sau (b) mărci care au preluat, în diacronie, funcţiile desinenţelor cazuale din latină (Marouzeau (1922), Renzi (1984), Giusti (1993)); mărci ale adjuncţiei (Rubin (2002)); mărci ale marcării diferenţiale a obiectului direct (Lazard (1994), Ionescu (2000), Aissen (2003), Floricic (2003)) etc. Apariţia acestora din urmă poate fi dirijată de unul dintre factorii următori: (a) individualizare (Niculescu (1965), Pană Dindelegan (1997)); gen zis personal (Racoviţă (1940), Graur (1945), Cornilescu (2000)); (c) ambiguitate între subiect şi obiectul direct (Puşcariu (1922), Onu (1959), Guţu Romalo (1973)). După cum se poate observa, o analiză în termeni de mărci este comodă, în sensul că se pot grupa sub o etichetă generală elemente dintre cele mai eterogene. Pe lângă abordarea generativă, nu putem să nu o menţionăm pe cea clasică pentru care, prepoziţia de poate avea următoarele valori: a. prepoziţie, cu următoarele sensuri : - exprimă provenienţa prin indicarea unui loc, sau a unui spaţiu de unde este originar, de unde se trage cineva sau ceva : Acesta este sentimentul soldaşilor de oriunde. - originea sub aspectul sortimentului, al speciei: Lâna din care se face postav de Braşov. -în construcţia de unde, indică manifestarea unui anumit interes, a unei anumite curiozităţi: -exprimă deplasarea, descinderea din direcţia aceva sau a cuiva considerat ca fiind situat în spaţiu: De undeva, de peste deal a urcat la coşere. (Sadoveanu) -urmat de „pe la” exprimă aproximarea: „De pe la toate casele erau duşi în câmpurile acelea fii şi Precedat de sau în combinaţie cu „cât” sau „ce” în construcţii exclamative: „Prin îndemnul său, -indică elementul din care se prepară un produs alimentar, farmaceutic, cosmetic etc.: Prescurile sunt făcute din făină de grâu curată. 234
ce mai de pomi s-au pus în ţinterim!” (Creangă) părinţi.” (Camilar); Cine eşti, de unde eşti ? Pe la noi ce rătăceşti ? (V.Alecsandri)

pune pe masă , conduce pe musafir

- în construcţia de ce, cu valoare de conjuncţie, indică depăşirea unei acţiuni care se petrece în spaţiu prin raportare la altă acţiune: Trece de ce-i iese în cale. - exprimă un raport de dependenţă prin condiţionare dintre două acţiuni care se petrec în spaţiu: „Pe-afară de stai / Te-năbuşi” (Bacovia) - exprimă încadrarea retrospectivă a unei acţiuni prin raportare la altă acţiune stabilită ca soroc: „Iar când a fost de s-a- mplinit ajunul zilei... nuntaşi...s-au răscolit.” (Coşbuc); -exprimă un raport concesiv dintre două acţiuni; cu nuanţă condiţională: „Cela ce crede în mine,
de va şi muri, fi-va viu” (Antim)

gras. „ (Negruzzi)

- indică echivalenţa dintre două elemente sub aspectul originii, al valorii etc sau includerea în aceeaşi categorie: „Amândoi suntem de-o mamă, De-o făptură şi de-o samă. (Alecsandri). b. conjuncţie: - în construcţia de unde, cu valoare de conjuncţie, exprimă locul sau spaţiul din care provine sau de care aparţine cineva sau ceva: „Să se întoarcă la satul de unde iaste.” - în construcţia de sub care, cu valoare de conjuncţie, indică reluarea în cadrul unei acţiuni a elementului sub care este situat ceva: „Fusta ei de atlaz albastru deschis, de sub care se zărea un picioruş

- nuanţă temporală şi opoziţională: „Bucuroşi le-om duce toate de e pace, de-i război.”;
„[Omul merge înainte] de mănâncă, de se odihneşte ori de doarme.” (Călinescu); zidit o casă proprie pe locul bisericii.”(Rebreanu)

- exprimă raportarea unei acţiuni cu caracter incoativ la altă acţiune, care este nu numai începută, dar şi terminată; cu nuanţă finală: „Cu învoirea lui Belciug, învăţătorul s-a apucat de şi-a c. pronume relativ: - individualizarea unui element în cadrul unei acţiuni, care îl reia, desemnându-l ca loc, ca spaţiu etc., de situare, de localizare, de provenienţă etc. a acestia: „Făcând cercetare, m-am

plirofolisit cu jăluitorii aceştia, cu prăvălii dă lucra meşteşugul croitorii.” - popular, cu nuanţă instrumentală: „Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vreun pod, De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod.” (Eminescu)

d. ca interjecţie, poate exprima diferite stări şi sentimente: - nedumerire, nesiguranţă în faţa unei situaţii neclare: „De, e lucru foarte greu să spui cum te

cheamă, când nu-ţi dă mâna să spui cine eşti.” (Slavici) - supărare, mustrare: „Să vezi că nu-l ascultă, că de! Voi tinerii sunteţi cu minţile cam zburătoare.” (Filimon) - nepăsare faţă de cineva care se află într-o anumită situaţie: „De, ce să-ţi fac!”

- acceptarea unui lucru firesc, concesie în faţa unei situaţii deosebite sau cu valoarea unei afirmaţii: „Ei mergeau...părându-li-se...ziuaceas şi ceasul clipă: dă, cum e omulcând merge la drum cu
dragostea alăturea.” (Creangă)

4. Concluzii Aşa cum am spus în introducerea acestei prezentări, nu ne propunem să adoptăm una dintre analizele pe care le-am trecut în revistă. Ne-am limitat, de-a lungul acestei prezentări, la a sublinia că distincţia generală între categorii zise lexicale şi categorii zise funcţionale se poate aplica şi prepoziţiei de din limba română. Am încercat să arătăm acest lucru prin aplicarea câtorva teste ale căror rezultate au scos în evidenţă o serie de diferenţe.
BIBLIOGRAFIE : Abney, S. (1987), The English noun phrase in its sentential aspect, Doctoral dissertation, MIT, Cambridge, Massachusetts. Avram, Mioara (1997), Gramatica pentru toţi, ediţia a doua, Editura Humanitas, Bucureşti. Baker, M. (2003), Lexical Categories, Cambridge University Press. Borer, Hagit (2004), Structuring Sense, Oxford University Press. Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Chomsky, N. (1981), Lectures on Government and Binding, Foris, Dordrecht. Chomsky, N. (1995), The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Cornilescu, Alexandra (1993), „Notes on the Structure of Romanian DP and the Assignment of the Genitive Case“, in University of Venice Working Papers in Linguistics 3.2., p. 107-133.

235

Cornilescu, Alexandra (2000), „Notes on the Interpretation of the Prepositional Accusative in Romanian“, in Bucharest Working Papers in Linguistics, Departament of English, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, vol. II, nr. 1 / 2000, p. 91-106. Corver, N. & van Riemsdijk (eds.) (2001), Semi-lexical Categories, Mouton de Gruyter, Berlin, New York. Dindelegan, Gabriela (eds.), The Essential Grammar of the Romanian Language (în lucru), manuscris disponibil pe site-ul www.linguist.jussieu.fr/~mardale GALR (2005) = Gramatica Limbii Române, Vol. I – Cuvântul, Vol. II – Enunţul, Editura Academiei Române, Bucureşti. Guţu Romalo, Valeria (1973), Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. Ionescu, E. (2000), „The Role of pe in the Direct Object construction in Romanian (some critical remarks)“, in Bucharest Working Papers in Linguistics, Departament of English, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, vol. II, 1, p. 81-91. Mardale, A. (2005b), „Case Marking and Prepositional Marking. Some Remarks Concerning DE-Phrases in Romanian”, in Bilbao-Deustko Student Conference in Linguistics, Universidad de Deustko, Bilbao, 23-25 june. Mardale A. (2002), „Note despre construcţia obiectului direct prepoziţional în română şi în spaniolă“, in Studii şi cercetări lingvistice, 1-2, LIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 77-94. Niculescu, A. (1965), „Obiectul direct prepoziţional în limbile romanice“, in Individualitatea limbii române între limbile romanice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. ***, Dicţionarul limbii române, Editura Academiei, Litera D, p.132-213 ABSTRACT With this paper, we shall tackle the issue of the preposition de in the Romanian language. Moreover, we intend to prove that the distinction between the so called lexical categories and the so called functional categories mai apply to the Romanian preposition de.

236

Gheorghe CHIVU, Universitatea din Bucureşti

LEXICUL NEOLOGIC DIN LIMBA ROMÂNĂ VECHE, ÎNTRE VOCABULARUL DE CULTURĂ GENERALĂ ŞI TERMINOLOGIILE DE SPECIALITATE
1. Studiile referitoare la lexicul vechii române literare au evidenţiat constant ponderea deosebită a influenţei exercitate de limbile de cultură dominante, până la finele secolului al XVIII-lea, în toate provinciile româneşti: slavona, timp de secole limbă oficială a Bisericii ortodoxe, dar şi a administraţiei şi a şcolii, şi apoi, după 1700, neogreaca, devenită mai puţin limbă de cult, dar puternic instalată ca limbă a elitei intelectuale [1]. Contactele culturii româneşti cu lumea spirituală occidentală păreau a fi, în aceste condiţii, nesemnificative, ele manifestându-se exclusiv individual, ţinând de relaţia unei anumite personalităţi sau a unui anumit segment al societăţii cu una sau cu alta dintre limbile de cultură apusene. Au fost astfel frecvent evocate, ca excepţii notabile într-o cultură dominată de modelul slavon, exemplele lui Miron Costin şi Constantin Cantacuzino stolnicul, şcoliţi în Polonia, respectiv în Italia, şi s-a insistat îndeajuns de mult asupra lui Dimitrie Cantemir, singurul savant în sens european dat de spaţiul românesc în perioada veche. A fost de asemenea amintită, dar, din raţiuni uşor de bănuit, prea puţin studiată în efectele sale lingvistice, influenţa exercitată de limba latină utilizată, în Transilvania, ca limbă de cult, respectiv ca limbă a administraţiei. Cercetările întreprinse, în anii 80 ai secolului trecut, de un colectiv al Institutului de Lingvistică din Bucureşti, în vederea elaborării Istoriei limbii române literare vechi [2], a pus însă în evidenţă o pondere neaşteptat de ridicată a influenţei exercitate de limba latină şi de limbile romanice occidentale asupra vechii noastre limbi de cultură [3]. Parcurgerea, chiar şi selectivă a mai multor texte alcătuite înainte de anul 1760 [4], a arătat că, alături de cronicarii moldoveni sau munteni care studiaseră la Bar sau la Padova, în afară de Dimitrie Cantemir, pentru care latina devenise limbă curentă de comunicare culturală şi ştiinţifică, sau de învăţaţii ardeleni, care utilizau încă din şcoală limba latină, foloseau în scrisul lor neologisme latineşti sau romanice foarte mulţi traducători, mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Între aceştia trebuie amintiţi în primul rând Nicolae Costin, învăţatul fiu al cronicarului moldovean, cel căruia îi datorăm manuscrisul intitulat Ceasornicul domnilor [5], Eustratie Logofătul şi Daniil Panoneanul, alcătuitorii marilor texte de lege imprimate în timpul lui Vasile Lupu şi Matei Basarab [6]. Nu pot fi ignoraţi, în aceeaşi serie, controversatul Ioan Romanul sau Frâncul [7], care a transpus în româneşte, pentru uzul lui Constantin Brâncoveanul, surprinzătorul, pentru finalul de secol XVII românesc, Folet novel, şi nici anonimul alcătuitor al primei cărţi româneşti de bucate, manuscris muntenesc din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, cu original cert italienesc [8]. Înalte feţe bisericeşti, cunoscătoare şi utilizatoare fireşti ale limbii slavone, utilizau însă şi ele cuvinte provenite din latină sau din limbi romanice, independent de sursa scrierilor pe care le alcătuiau sau le prelucrau. Nu îi am desigur în vedere doar pe învăţaţii ierarhi ardeleni, între care Simion Ştefan ocupă un loc aparte, ci şi pe Varlaam şi îndeosebi pe Dosoftei, în scrierile cărora influenţele lexicale occidentale sunt mai puţin aşteptate [9]. Traducerilor, prelucrărilor şi puţinelor texte originale în care au fost identificate mai multe sau mai puţine neologisme latino-romanice le stau însă alături şi numeroase documente, deopotrivă acte de cancelarie, inclusiv texte cu caracter diplomatic [10], înscrisuri uzuale, între care multe convenţii de tip comercial, sau foi volante cu caracter oficial, dar şi scrisori sau foi de zestre. În limba acestor surse, neologismul, acceptat constant 237

ca mijloc de desemnare a unor realităţi sau concepte necunoscute în spaţiul românesc, poartă adesea semnele pătrunderii mediate în limba română [11] şi mărcile utilizării de către oameni cu mai puţină instrucţie [12]. Fără să atingă importanţa şi ponderea influenţei lexicale slavone şi apoi neogreceşti, influenţa latino-romanică a fost deci, contrar unor opinii cândva general acceptate, foarte bine reprezentată în scrisul vechi românesc. Potrivit estimărilor făcute de colectivul de cercetători deja amintit, încă înainte de 1760 erau utilizate în textele scrise în limba română peste 1200 de unităţi lexicale de origine latinească sau romanică, cărora li se alătură numeroase derivate, respectiv cuvinte create prin conversiune de la baze neologice [13]. Numărul acestor unităţi a crescut considerabil în deceniile de la sfârşitul secolului al XVIIIlea, în primul rând sub influenţa deschiderii oferite, în special în Transilvania, de mişcarea iluministă [14]. Scrisul literar se divizase însă, după 1750, în laic şi religios, iar vocabularul scrierilor laice se înnoise în mod semnificativ, consecinţă a unei tematici mult diversificate, dar şi a unei noi orientări culturale şi a unei atitudini faţă de forma exprimării elevate diferite de aceea consemnată în scrierile religioase [15]. 2. Pătrunse în scrisul românesc foarte devreme (primul neologism, de origine italiană, ducat, numele monedei de aur cu circulaţie europeană, a fost înregistrat într-un document redactat în ţările române, în limba slavonă, în anul 1421), crescând numeric în mod spectaculos încă înainte de 1600, chiar dacă receptarea nu era totdeauna directă [16], pentru a deveni apoi o prezenţă semnificativă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, neologismele latinoromanice ilustrează domenii extrem de diverse de activitate. Ele se referă în primul rând la activitatea socială (viaţa politică şi militară, ierarhia socială, justiţie şi administraţie, familie) şi la viaţa spirituală (religie, învăţământ, artă, carte, tipografie şi bibliotecă, diverse ştiinţe, precum filosofia, istoria, medicina, lingvistica şi teoria literară, matematica, geografia şi astronomia), dar numeroase împrumuturi trimit la viaţa materială (substanţe, plante, animale sau obiecte; produse culinare, meserii şi comerţ) [17]. Apar astfel în textele noastre vechi multe neologisme pe care vorbitorii contemporani nouă le consideră specifice românei literare moderne şi chiar dicţionarele de tip istoric apărute înainte de 1992 [18] (în primul rând Dicţionarul Academiei) le atestă abia în secolul al XIX-lea. Ne gândim, dintre multele exemple posibile, la cuvinte din lexicul de bază, precum
academie, animal, argument, astronom, autoritate, capital, candidat, cauză, director, doctor, elector, element, familie, figură, formă, materie, muzică, natură, naţiune, patrie, politică, propriu, protecţie, republică, rezident, sumă, temperament,

dar avem în vedere şi neologisme ce aparţineau unor vocabulare de specialitate. Selectăm dintre acestea în primul rând vocabularul juridic şi administrativ, extrem de cuprinzător, ilustrat prin termeni precum
administraţie, apelaţie, arendă, avocat, bonum-publicum, comisar, contract, document, iurist-conzultus, maghistrat, notar, pasport, poliţă, pretenţie, privileghie, procurator, rezoluţie, secretar, suplică “cerere”, testament sau tribunal,

dar se cuvin menţionate, tot datorită numărului mare de cuvinte caracteristice, medicina şi farmacia, domenii în care erau deja folosiţi
balsam, cangrenă, colică, dietă, disenterie, fistulă, laxativ, maligna, medicină, pilulă, plastor, pulsus, reţetă, scorbut, spital, stomac, tintură, ungvento, vezicatoriu,

respectiv filosofia, şi ea foarte bine ilustrată prin termeni ca
anomalie, argument, axiomă, cabală, categorie, dialectică, element, filosof, filosofie, material, metafizică, practică, siloghism, sofist, stoic, teorie,

ce aveau deja circulaţie şi semnificaţii specifice. Dovadă a nivelului atins de scrisul literar românesc imediat după anul 1700, nu lipsesc desigur din seria vocabularelor de specialitate terminologiile ilustrative pentru specialităţile de tip filologic. Mă refer la stilistică şi teoria literară, termeni precum 238

autor, comedie, fabulă, odă, poemă, rapsodie, satiră, teatru; anapest, dactil, ritm, troheu

având nu doar forma, ci şi sensul uzual astăzi, sau la gramatică, mult mai cuprinzătoare în epocă, în scrierile specifice acestei ultime discipline fiind utilizaţi, alături de mulţi termeni cu formă specifică vremii [19],
declinaţie, etimolog, gramatică, sens, silabă sau sinonimie.

3. Marea diversitate a câmpurilor lexicale ilustrate de neologismele latino-romanice înregistrate în limba română veche probează desigur existenţa, încă înainte de sfârşitul secolului al XVIII-lea, a unor contacte culturale şi materiale multiple şi nu o dată profunde ale spaţiului românesc cu lumea occidentală. Prezenţa acestor neologisme în texte de facturi diverse, deopotrivă traduceri, adaptări şi prelucrări sau scrieri originale, texte destinate unor domenii specifice de activitate sau scrieri de tip beletristic, cu largă circulaţie, alcătuite de cunoscători ai unor limbi de cultură occidentale, dar şi de scriitori mai puţin instruiţi, oferă dovada pătrunderii majorităţii elementelor latino-romanice înregistrate nu numai în vocabularele de specialitate, deci în terminologii cu utilizare limitată în limba literară veche [20], ci chiar în lexicul literar uzual [21]. Iar bogăţia atestărilor, polisemantismul unor cuvinte neologice şi apariţia unor autentice familii cu bază neologică [22] arată utilizarea constantă a împrumuturilor în registre de limbă diverse. Cum a fost însă reflectată influenţa culturii occidentale asupra vocabularului românei literare în primele scrieri lexicografice româneşti ? Relativ numeroase înainte de 1780, având finalităţi şi modele diferite şi reflectând, în consecinţă, aspecte diverse ale limbii literare, vechile noastre lucrări lexicografice, numite, după scop sau întindere, glosare, lexicoane şi, mai rar, dicţionare, cuprind de regulă, ca forme-titlu sau ca elemente lexicale incluse în definiţii, relativ puţine neologisme latinoromanice. Faptul era firesc în cazul glosarelor destinate traducătorilor de texte religioase sau în acela al textelor din domeniu cu model slavon sau neogrecesc. În trei dintre manuscrise prezenţa, poziţia şi numărul împrumuturilor latino-romanice au însă o semnificaţie deosebită pentru nivelul atins de vechea română literară. Avem în vedere primul dicţionar original al limbii române, alcătuit la mijlocul secolului al XVII-lea în zona Caransebeşului, numit de autorul anonim Dictionarium valachico-latinum, dar cunoscut de filologi în primul rând ca Anonymus Caransebesiensis [23]. Ne referim apoi la un alt text original, Lexicon compendiarium latino-valachicum, redactat în Bihor, cândva între 1771 şi 1776 [24], ca parte a unui program menit să ofere misionarilor iezuiţi instrumentele de bază pentru însuşirea rapidă şi adecvată a limbii române [25]. Ne-am oprit, în sfârşit, asupra unui dicţionar de la finele secolului al XVII-lea, intitulat Dictiones latinae cum valachica interpretatione, prima lucrare lexicografică de tip enciclopedic alcătuită în spaţiul românesc, prelucrare de mari dimensiuni (cuprinde peste 37 000 de cuvinte-titlu) a unui dicţionar plurilingv maghiar (Albert Szenci Molnár, Lexicon latino-graeco-hungaricum), datorată lui Teodor Corbea [26]. Manuscrisul intitulat Dictionarium valachico-latinum, primul lexicon cu bază limba română, alcătuit de un intelectual anonim din Caransebeş pentru a face cunoscut vocabularul utilizat de bănăţeni la mijlocul secolului al XVII-lea, înregistrează o serie de împrumuturi directe din latină:
artic “articol, parte a unui text”, lăternă “felinar”, mil “milă, măsură pentru distanţă”, mirac “miracol”, probă, stemă, sumă, tămbar “manta” (formă mediată de gr. med. ταμπάριον a it. tabarro), violă “viorea”

şi mai multe neologisme cu aceeaşi origine, a căror formă indică un intermediar maghiar:
bărbir “bărbier, felcer”, cordovan “piele de Cordoba, marochin”, coştei “castel, fortăreaţă”, mişă “misă”, piaţ “for, piaţă”, probălui “a proba”, procator “avocat”, teştement “testament”.

239

Atent desigur la uzul literar al epocii, autorul textului a consemnat şi calcuri de tipul
întrîmbla “a media”, întrîmblare “mediere” sau întrîmblător “mediator”,

în cazul cărora relaţia cu termenii latineşti corespunzători (intercedere, intercessio, intercessor) este evidentă. Lexicon compendiarium latino-valachicum, destinat misionarilor iezuiţi, cuprinde şi el, fapt semnificativ pentru componenţa vocabularului literar utilizat în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mai multe neologisme de origine latinească:
academie, balsam, companie “unitate militară”, cronică, episcop, euharistie, filosofie, latin, materie, oculariu “ochelar”, palat, pălărie, puntum, stemă, stil, talentum, testament (cu variantele teştament, teştamentum), ţerămonie, violă “viorea”,

la fel de numeroase împrumuturi latino-romanice mediate de limba maghiară :
articuluş “articol, punct dintr-un text de lege”, călariş “coral”, coştei “castel”, florint “florin, monedă”, pelican, privileghiom “privilegiu”, şălată “salată”, şum(m)ă “sumă”, tituluş “titlu”, verş “vers”

şi mai multe calcuri cu model latinesc:
cunume “supranume” (după cognominis), giurare-împreună “conjuraţie”, giurat-împreună “conjurat” sau zeceriu “decurion”.

Cel mai bogat inventar de împrumuturi latino-romanice din perioada scrisului vechi românesc este însă consemnat în Dictiones latinae cum valachica interpretatione, manuscrisul realizat de Teodor Corbea cândva înainte de 1700, păstrat în prezent la Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca, dar reprodus cel puţin printr-o copie imediat după alcătuire [27]. Sub influenţa modelului (un lexicon plurilingv cu bază latinească), dar desigur şi ca o reflectare a vocabularului utilizat în mod curent de învăţatul braşovean, cel mai cuprinzător lexicon vechi românesc înregistrează un impresionant inventar de neologisme latino-romanice, forme adaptate sau reflectând fidel etimonul, împrumuturi directe sau mediate de limba maghiară, calcuri şi derivate de la o formă de bază existentă în română sau respectând modelul latinesc. Cităm, dintr-o serie care poate fi oricând îmbogăţită [28], numai neologisme, cele mai multe fiind surprinzătoare pentru ceea ce se consideră a fi fost nivelul atins de scrisul românesc din ultimul deceniu al secolului al XVII-lea:
academie, adverbium, african, anapest, animal, aprobator “persoană care aprobă o opinie sau o atitudine”, argument, arsenic, assensor “persoană care aprobă sau aderă la o opinie”, audere “faptul de a auzi”, autor, berillus “beril (o piatră scumpă)”, betonna “vindecea (o plantă)”, cantor, carmin “cântec; compoziţie poetică”, casus, catedră, colică, comedie, comicus, consonă, copie, coral, cretă, decan “decurion”, declamaţie, declinaţie “declinare”, dictator, eleghie, element, fillip “numele unei monede de aur”, flegmatic “cu caracter nepăsător; mucos”, gherundium, ghips, gorgonesă “gorgonă”, halţion “pasăre marină asemănătoare cu pescăruşul”, hişpan “spaniol”, iambus, iuristconzultus, iurista, la(u)danum, lectică, lustrum “lustru, interval de cinci ani”, modulare “modulaţie”, musă, narţisus, notă “melodie, cântec”, oraţie, parcă “ursitoare (în mitologia romană)”, peripateticus “(despre anumiţi filosofi) peripatetic”, pergament, platan, podagră, pompă “ansamblu de ceremonii fastuoase”, pronomen, protecţie, pulsus, regulă, sanicula “sânişoară (o plantă)”, satiră, sentenţie “hotărâre, decizie; maximă, aforism”, sepie, silabă, sisamum “susan”, smaragd, sofist, spaţium, tartar “iad”, thymum “o plantă, (probabil) cimbrişor”, traghicus “autor de tragedii”, traghedie, trigeamăn, ţentaurus “centaur”, vocalisă “vocală”.

În ciuda aşteptărilor, astfel de neologisme, atât cele adaptate, cât şi cele care au o formă ce reproduce fidel etimonul, nu sunt preluări mimetice ale cuvântului-titlu latinesc. Iată câteva citate, în cadrul cărora împrumutul neologic, specific terminologiei lingvistice, apare în partea românească independent de forma-titlu a articolului şi dublând uneori termeni lingvistici uzuali în epocă, creaţi prin calc: 240

“Adverbialiter. După tocmala adverbiumului.” (8r) “Dativus, -a, -um. O cădeare a declinaţiilor, dătători.” (76v) “Gerundiva g. n. pl. Cuvinte ca acealea în grammatică care să formăluiesc de la gherundium.” (124v) “Positio g. f. Punere, iară la grammatici iaste când după o vocalisă doao consone să urmează.” (253r) “Prosodia g. f. Sunarea, zicerea afară din grai a tuturor sillabelor cu bun mod.” (267r) “-Pte. Cuvântul spânzurat de pronomen” (269v) “Triptofon g. n. Cuvânt numai cu trei casusuri în declinaţiile grammaticei.” (355r)

4. Împrumuturile latino-romanice, prezente în număr surprinzător de mare în unele texte vechi româneşti, indică deci, după cum am încercat să demonstrăm în paginile anterioare, o apropiere timpurie a culturii noastre de cultura occidentală. Datorate iniţial instrucţiei unora dintre autori sau traducători, respectiv sursei sau modelului unora dintre texte, neologismele cu etimon latinesc sau romanic au devenit treptat elemente ale unui autentic vocabular neologic de cultură generală. Nu o dată însă neologismele aveau utilizări, forme şi semnificaţii specifice unor domenii de strictă specialitate. Iar consemnările făcute în trei dintre cele mai importante scrieri lexicografice vechi permit avansarea ipotezei potrivit căreia intelectualii români instruiţi în şcoli apusene cunoşteau şi utilizau terminologii de tip neologic chiar înainte de redactarea unor scrieri de specialitate în limba română.
NOTE [1] Vezi, pentru descrierea şi comentarea acestor influenţe, în primul rând Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii române literare, I. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1971, p. 67-68, 429-432, Istoria limbii române. Fonetică, Morfosintaxă, Lexic, Bucureşti, 1978, p. 93-94, 107-108, respectiv Ladislas Gáldi, Les mots d’origine neo-grecque en roumain á l’epoque des phanariotes, Budapest, 1939, p. 137-265 şi Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, 1997, p. 191-201, 397-414. [2] Tratatul intitulat Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), a apărut în anul 1997, la Editura Academiei Române, sub coordonarea lui Ion Gheţie. [3] Cercetarea vocabularului neologic de origine latinească sau / şi romanică, întreprinsă de un colectiv format din Gheorghe Chivu, Emanuela Buză şi Alexandra Roman Moraru, a format obiectul unui volum intitulat Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), apărut la Editura Ştiinţifică, în anul 1992. [4] Investigaţiile s-au limitat la anul 1760, pentru a nu repeta unele informaţii existente în volumul Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, publicat, în 1962, de către N. A. Ursu, şi pentru a nu dubla eforturile savantul ieşean, care anunţase, în lucrarea citată (la p. 5), că lucrează la un amplu “studiu monografic asupra tuturor neologismelor limbii române de până la 1860”. Acest studiu, elaborat împreună cu Despina Ursu, s-a concretizat în lucrarea intitulată Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860), I-II, Iaşi, 2004, 2006. [5] Textul astfel intitulat în versiune românească este o traducere din limba latină a romanului Relox de principes, scris de către Antonio de Guevara. [6] Pentru alcătuitorii şi pentru sursele celor două texte de lege tipărite la Iaşi, în 1646, respectiv la Târgovişte, în 1652, vezi bibliografia în Carte românească de învăţătură. 1646, Bucureşti, [1961], p. 369373, respectiv în Îndreptarea legii. 1652, Bucureşti, 1962, p. 933-937. [7] Paternitatea alcătuitorului prognosticelor grupate sub titlul Foletul novel a format obiectul a numeroase studii, începând cu Emil Vârtosu, editorul manuscriselor, şi încheind cu N. A. Ursu, savantul care s-a oprit în repetate rânduri asupra textului. Vezi, dintre ultimele studii consacrate acestui subiect apărute sub semnătura învăţatului ieşean, Şi totuşi cine este traducătorul „Foletului novel” ?, în “Limba română”, XLIII, 1994, nr. 5-6, p. 256-264, nr. 9-10, p. 455-469, XLIV, 1955, nr. 1-2, p. 43-48. [8] Manuscrisul, editat de către Ioana Constantinescu (O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească, Bucureşti, 1997), a fost supus unei analize menite să stabilească epoca de alcătuire şi sursa textului, dar şi să limpezească importanţa acestuia în cadrul scrisului vechi românesc, în studiul Cartea de bucate, un manuscris singular în scrisul vechi românesc, pe care l-am publicat în volumul Gabriel Ştrempel la 80 de ani, Satu Mare, 2006, p. 123-135.

241

[9] Importanţa şi rolul jucat de cei doi mari ierarhi în epocă au fost bine cercetate. Mai puţin cunoscut este însă faptul că, la academia ortodoxă înfiinţată de Ieremia Movilă la Kiev, limba latină era la fel de atent studiată ca limbile slavonă şi greacă. Pentru acest motiv, A. Iaţimirski considera că amintita academie răspândea “o formă ortodoxă a culturii latine” (apud P. Constantinescu, Relaţiile culturale româno-ortodoxe din trecut, Bucureşti, 1954, p. 167). [10] Avem în vedere, dintre cele mai vechi acte de acest tip, textele pregătite în cancelaria lui Mihai Viteazul pentru tratativele purtate cu Rudolf al II-lea, împăratul Austriei, ştiut fiind ca unele dintre documentele ajunse până la noi sunt versiuni româneşti ale unor texte redactate în limba latină. Vezi pentru acestea volumul Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea (Bucureşti, 1979, p. 126-136), alcătuit, sub coordonarea lui Al. Mareş, de către Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniţă şi Alexandra Roman Moraru. [11] Forma unor împrumuturi dovedeşte ca ele au pătruns în limba română prin intermediul mai multor limbi neromanice. Vezi pentru detalii Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), p. 9-20. [12] Ne referim atât la anumite variante fonetice, apărute ca urmare a unor rostiri regionale, cât şi la anumite semnificaţii depărtate de etimon, explicabile uneori chiar prin confuzie paronimică. Vezi, pentru exemple, Dicţionarul citat, p. 48. [13] Pentru consideraţii suplimentare, a se vedea studiul introductiv la Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), p. 50-67. [14] Pentru vocabularul neologic utilizat în textele ştiinţifice alcătuite la sfârşitul secolului al XVIII-lea, vezi N.A.Ursu, Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, p. 139-300. [15] Vezi pentru acestea în primul rând consideraţiile formulate în studiul pe care l-am publicat în volumul colectiv Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780), [ClujNapoca], 2000, p.288-330. [16] Multe dintre neologismele latino-romanice înregistrate în cele mai vechi texte româneşti au forme care indică existenţa unor intermediare neogreceşti, germane, poloneze sau maghiare. [17] Ilustrarea acestor domenii în cursul secolelor al XV-lea – al XVIII-lea poate fi urmărită în detaliu prin exemplele prezentate în studiul introductiv la Dicţionarul deja citat (p. 22-27). [18] Ne raportăm la anul in care a iesit de sub tipar Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760). [19] A se vedea pentru aceştia studiul Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti.(1640-1780), II. Stilul textelor lingvistice, în “Limba română”, XXX, 1981, nr. 1, p. 46-53. [20] Pentru neologismele latino-romanice prezente în vechile vocabulare ştiinţifice respective, în scrisul juridic-administrativ, a se vedea detalii în seria de articole intitulată Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640-1780), I-V, apărută în “Limba română”, XXIX, 1980, nr. 2, p. 111-122, XXX, 1981, nr. 1, p. 45-60, nr. 2, p. 139-147, nr. 3, p. 221-231, nr. 5, p. 505-514. [21] Pornind de la această constatare, Ion Gheţie afirma chiar existenţa în limba română literară veche a unui vocabular neologic “de cultură generală” (Istoria limbii române literare. Privire sintetică, Bucureşti, 1978, p. 121). [22] Există chiar atestări ale unor derivate de la baze încă neînregistrete în texte. Vezi, pentru unele dintre acestea, articolul nostru Împrumuturi latino-romanice în limba română veche, în “Limba română”, XLII, 1993, nr. 3, p. 113-116. [23] Vezi pentru istoria, caracteristicile şi ediţia textului volumul Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, Bucureşti, 2008. [24] Ne-am oprit asupra manuscrisului, pentru datare şi stabilirea paternităţii, în studiul Un dicţionar puţin cunoscut: Lexicon compendiarium latino-valachicum, publicat în “Studii şi cercetări lingvistice”, XXXIX, 1988, nr. 6, p. 471-476. Dicţionarul, atribuit greşit lui Grigore Maior, a fost publicat de Mihai Alin Gherman (vezi Grigore Maior, Institutiones linguae valachicae. Lexicon compendiarium latino-valachicum, I-II, Alba Iulia, 2001). [25] În acest program regulile de bază ale limbii române şi diferenţele dintre limba vorbită şi “limba cărţilor” ar fi trebuit deprinse cu ajutorul gramaticii intitulate Institutiones linguae valachicae. Ediţia academică a textului a fost tipărită, însoţită de traducerea în limba română dată de profesoara Lucia Wald, la Editura Academiei Române, în anul 2001. [26] Dicţionarul a fost editat de Mihai Alin Gherman (Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretatione, I, [Cluj-Napoca], 2001). [27] O astfel de copie a textului, păstrată la Muzeul Bruckenthal din Sibiu, a fost împrumutată de un cititor chiar în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, după cum arată o chitanţă de împrumut existentă în fondurile bibliotecii.

242

[28] Pentru ilustrări suplimentare şi semnificaţii, vezi şi Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760), s.v. BIBLIOGRAFIE Izvoare Teodor Corbea, (2001 ). Dictiones latinae cum valachica interpretatione, I, Ediţie Mihai Alin Gherman, [Cluj-Napoca]: Clusium *** ( 2008). Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, Ediţie Gh. Chivu, Bucureşti: Editura Academiei Române Grigore Maior, (2001). Institutiones linguae valachicae. Lexicon compendiarium latino-valachicum, I-II, Ediţie Alin Mihai Gherman, Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” Lucrări de referinţă Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, (1992). Dicţionarul împrumuturilor latinoromanice în limba română veche (1421-1760), Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Gáldi, Ladislas (1939). Les mots d’origine neo-grecque en roumain á l’epoque des phanariotes, Budapest. Gheţie, Ion (coord.), (1997). Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti: Editura Academiei Române. Gheţie, Ion , Gh. Chivu (coordonatori), (2000). Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIIIlea (1688-1780), [Cluj-Napoca]: Clusium. Rosetti, Al., B. Cazacu, Liviu Onu, (1971). Istoria limbii române literare, I. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea, Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti: Editura Minerva. Ursu, N.A. (1962). Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti: Editura Ştiinţifică. ABSTRACT The renewal of the lexis of the old Romanian literary language was made, even in the absence of a joint action from the part of the scholars, through the acceptance of numerous borrowings from European languages of culture. Mostly used in translations, but already frequently used by many translators, the Latin-Romance neologisms, belonged, therefore, either to the general vocabulary, or to specialized terminologies. This work has the aim to analyze how this process is reflected in the dictionaries of the old Romanian language.

243

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi RECLAMĂ ŞI NEOLOGISME Este deja un truism faptul că prin intermediul mass-mediei. numit şi bait. într-un articol din 1958. folosesc termeni de specialitate. meating. Aşa am aflat că exită pH şi indicatori ai acestuia. în cele din urmă. Astăzi. chiar dacă. Unitatea de măsură pentru aceasta este 1 bait. „pH” este prescurtarea de la "pondus hydrogenii". prin sublinierea importanţei acestei funcţii. majoritatea din limba engleză. îşi schimbau culoarea. termenii exită de jumătate de secol. Aşadar. Nu bănuiam atunci că. Sorensen. nu de fiecare dată. în anul 1909. Articolul de faţă nu îşi propune să urmărească în ce măsură este îndreptăţită utilizarea lor.pagini_stiinta. Câţi dintre posesorii şi utilizatorii aparaturii (cu precădere generaţia tânără) ştiu ce este un „bait” sau dacă ar fi mai corect să spun „bit”?! În metrologie. ci să indice câteva domenii din care provin aceşti termeni. valoarea pH-ului din gură devine acidă. sau 1. ei sunt folosiţi la scară din ce în ce mai largă.Mihaela CÎRNU.twist. apar în limbă tot mai multe neologisme. un bit este unitatea de măsură pentru cantitatea de informaţie. Simbolul unităţii de măsură "bit" este "b" (v. după fiecare masă. în general. utilizatorul cunoaşte sensul lor real. 7-14 bazic. peste ani. GB). Aparatura modernă lucrează cu multiplii acestei unităţi.L. Altfel spus. Deşi se adresează marelui public. Răsfoind o antologie de reclame din perioada interbelică. statistică şi informatică. Noţiunea a fost introdusă de către omul de ştiinţă danez S. Fiecare cuvânt are istoria sa. în special. cu simbolul "O" respectiv "B" (www. marketing. Astăzi. mi-a atras atenţia o diferenţă (pe care nu o observasem până acum) faţă de varianta modernă: producţiile publicitare actuale trec dincolo de sfera utilului şi a eficienţei produsului şi ajung la domenii extreme. dar până acum au fost folosiţi doar în domeniile de specialitate. Termenul a fost introdus de matematicianul şi statisticianul american John Wilder Tuckey ca o prescurtare combinată a cuvintelor engleze binary digit (= cifră binară). Suntem familiarizaţi cu termeni precum: show. Un bit este cantitatea de informaţie necesară reducerii la jumatăte a incertitudinii. De aceea. O structură de opt biţi formează un octet. Un bit mai are şi semnificaţia unei celule de memorie a unui calculator care poate conţine doar una din două variante posibile: sau 0. 2002). Totul este demonstrat ştiinţific şi indicat de graficele prezentate în spot. popularizându-i.P. internet. de la cuvântul englez byte. 244 . Una dintre caracteristicile acestor două tipuri de aparate este capacitatea de a transmite sau stoca o cantitate de informaţii. favorizând apariţia cariilor. Numai Orbit neutralizează valoarea. job. scris pe vremea când lucra cu John von Neumann la proiectarea unor modele timpurii de computere. A crescut vertiginos şi numărul celor care au acces la un computer. cantitatea de informaţie stocată întrun bit de calculator este chiar de 1 b (1 bit). Popescu. designer. masa vorbitoare decide cine rămâne şi în ce formă. în contact. este un parametru de măsurarea a bazicităţii sau acidităţii unei soluţii ( 0-7 acid. mega-. poate intra în concurenţă cu unul deja existent şi. 7-neutru). cool şi lista ar putea continua cu multe alte pagini pline cu astfel de exemple. reducând astfel riscul îmbolnăvirii dinţilor noştri. manager. cineva îmi va demonstra importanţa acestuia în activităţile cotidiene. reclama pentru pastilele sau guma de mestecat Orbit ne avertizează că. ele dau detalii de ordin tehnic. respectiv gigabaiţi (MB. determinând o migraţie a acestora către fondul lexical principal. În şcoala generală priveam cu încântare cum profesoara de chimie combina substanţe incolore care.ro). pentru a exprima concentraţii mici de ioni de hidrogen şi a fost definită ca logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen (www.ro). fresh. România se bucură de cel mai mare procent al posesorilor de telefoane mobile şi media de vârstă al acestora scade tot mai mult. şi al publicităţii.

a fost creată pentru o viaţă dinamică. fereastră. ci o îngrijeşte cu delicateţe. singurul cu pH neutru. Tacuma este maşina ideală pentru tine şi familia ta. Specialiştii în chimie alimentară spun că această tulpină probiotică nu poate trăi într-un astfel de mediu. dar ce facem cu ataşare / ataşament? Aşa cum anunţam. copiere. care nu afectează pielea. închidere centralizată cu sistem de intrare fără cheie şi sistem audio surround de 136 W cu satelit de comandă pe volan. poate. de la început. Cineva îi dă un vot de încredere şi îi explică secretul ştiinţific al produsului promovat. funcţionalitate şi putere: Tacuma”. mulţi termeni trebuie prelucraţi ca atare şi nu traduşi: folder. de natură ştiinţifică. document. printre care ABS cu EBD (sistem electronic de distribuţie a forţei de frânare). Aparatul este ceva între mopul clasic şi aspirator. ştergere. în iaurt. folosind ca agent de curăţate puterea aburului. stil. Un asfel de limbaj ni s-ar fi părut aproape imposibil. Noua TACUMA. a detaliilor de natură ştiinţifică cu rol de artificiu publicitar. din limbajul ştiinţific. margini şi subventilaţie. Tehnica publicitară este aceeaşi ca în cazul precedent: o abordare total diferită a produsului. chiar va folosi termenii auziţi. adresat marelui public? Este greşită abordarea de acest tip? Experienţa dovedeşte că nu. Preferinţa pentru denumirea produsului poate că doreşte o analogie cu seria filmelor de aventuri. yahoo. În Tacuma poţi conduce în stilul tău. nu voi insista asupra acestui aspect al „competiţiei” între termenul străin şi echivalentul său. însă. dar folosind metoda schimbării culorii. Receptorul primeşte ceva diferit. complexitatea fenomenului inovării lingvistice. de cele mai multe ori în limba engleză. şi că trebuie încapsulată special (Titirică. Sunt inutile astfele de detalii. de asemenea. dar mult mai problematică este utilizarea variantei româneşti pentru cineva care a învăţat totul. wireless etc. intră şi texte de tipul: “Lioton conţine cea mai mare concentraţie a heparinei”. sau dispar. web.Asemănător cu acesta. Un simplu utilizator de computer se află. Construită respectând cele mai înalte standarde de siguranţă şi având multiple dotări standard. printare. Interiorul modular şi adaptabil oricărei situaţii de transport împreună cu aspectul exterior rafinat fac din Tacuma o experienţă unică. Trebuie să recunoaştem că progresul tehnicii şi al informaticii ne obligă să ne îmbogăţim vocabularul cu o serie de termeni de specialitate. Subliniez. word. Nu lipsită de obstacole este traducerea termenilor (acolo unde este posibil): fişier. Folosirea lor poate fi dificilă. Te aşteptăm la orice dealer Daewoo să descoperi ultima combinaţie între siguranţă. Exemplificator este următorul text de reclamă : “TACUMA îmbină utilul cu plăcutul. din care cea mai cunoscută a rămas Agentul 007. adobe. dar reclama ne-a adus un termen nou. google. Câţi dintre noi ştiau până acum ce este Bifidus ActiRegularis . într-un spot publicitar. internet. “Acoperişurile BRAMAC oferă accesorii pentru coame. mopul H2O. în urmă cu douăzeci de ani. care evoluează atât de rapid. email. dublu airbag. înainte ca specialiştii să aibă timp pentru investigarea lor. Cred că toată lumea ştie că aceasta este formula chimică a apei. bogat în calciu. “Combinele frigorifice Samsung cu 30% mai eficiente datorită eficienţei compresorului”. 2008). de la Daewoo. In emisiunile teleshoping este prezentat un nou produs. pe care nu ne-am fi dus să-l preluăm dintr-un raport ştiinţific. unele aspecte mai izolate sau de scurtă durată abia pot fi urmărite. oricum.. acum este aproape obligatoriu. 245 . dolii şi racorduri”. pe placul copiilor etc. Chiar dacă nu va înţelege anumiţi termeni. în faţa unei mari confruntări: limbajul şi metodologia de lucru.tulpina probiotică de bifidobacterium – şi că se află în flora noastră intestinală? Reclama pentru iaurtul Danone încearcă să ne convingă că varianta sa Activia este unică tocmai datorită faptului că are în plus acest bifidus. încât. sisteme parazăpadă. aer condiţionat cu reglare automată. Acum beneficiem şi de programare în limba română. în programul original. trăită din plin. este spotul pentru săpunul Dove. Nu-l mai prezint ca delicios. el va fi convis de realitatea celor afirmate şi. Tot în această serie. ci ca pe un rezultat al inovaţiilor ştiinţifice. care ne sunt necesari. stăpânind motorul de 2000 cm³ şi 129 CP. în limba engleză.

ro www. face posibilă transmiterea de informaţii între două aparate care se află pe aceeaşi undă radio). B. în aşa fel încât să ştim cum şi când să le folosim. autorii de reclamă au venit în întâmpinare cu spoturi autoironice. cât şi prin tehnicile publicitare prin care sunt promovate. trebuie să recunoaştem natura foarte serioasă a fenomenului cu care ne confruntăm. The target audience. deoarece era un „alt fel de card”. în timp ce scrie ceva indescifrabil pe pereţi: ”Deci … moleculele de hidrogen sunt … adică atomii se substituie unii peste altele . pe câte un domeniu în parte. 2008. Domeniul alimentelor. Sitech. Short Message Service). They have to take a decision about what to communicate and what to withhold. Multimedia Messaging Service). Prevăzând reacţia anumitor categorii sociale şi de vârstă la astfel de termeni. demonstraţia este una practică. care să se axeze. meşterul zugrav îl cheamă pe ajutorul său.. Dicţionar de termeni medicali. BIBLIOGRAFIE Popescu.. pierzându-se relaţia cu etimonul: SMS (engl. care ia un burete şi şterge semnele de pe perete cu multă uşurinţă. Acest articol poate fi punctul de plecare pentru noi studii. Titirică.ro ABSTRACT Visual content and design in advertising have a very great impact on the consumer.pagini_stiinta. „bluetooth” – specificaţii bazate pe undele radio pentru reţea wireless personală. Cei doi sunt foarte dezamăgiţi când află că nu pot schimba câţiva euro de pe acel card. also attributes meaning to certain words. Doi posesori de telefoane mobile se întreabă despre „bluştuţ” (engl.. Acesta explică. nu unul bancar. Dincolo de umorul situaţiei.tehnic-auto. indicat prin apelativul Student. but it is language that helps people to identify a product and remember it. of course. de exemplu: să nu confundăm bibliografia electronică cu cea virtuală (aşa cum se întâmplă în multe lucrări de licenţă). I. Different people sometimes interpret language in different ways. nr. O scenă plauzibilă în societate română actuală este contextul unui alt spot publicitar: un cuplu mai în vârstă primeşte de la copiii plecaţi în străinătate un telefon mobil cu un bonus: un card de memorie de 2MB. decât populaţia din zonele rurale. Viaţa Medicală Românescă. Din istoria tehnicii. Aşa cum au demonstrat-o studiile lingvistice de până acum. punctual. al cosmeticelor şi mai ales al produselor tehnice (indiferent de tip) ne obligă. Both the mass media. L. Un alt spot porneşte de la darul înnăscut al românilor de a explica prin etimologie populară. ABS (Antiblock Braking System). Trebuie să dăm dovadă de un foarte bun spirit al limbii. Cu toţii ne aflăm în faţa unei mari provocări: un număr uriaş de elemente lexicale noi.9/10 – 2008 Bibliografie electronică: www. Craiova : Ed.. when reporting news items and marketing and advertising personnel have to consider the emotive power of the words they use.” De fapt. MMS (engl. este normal ca tinerii să fie mai receptivi la nou. Trecând peste latura umoristică a ultimelor două exemple. atât prin varietatea lor. Ed. pentru care şi tehnologia şi terminologia acesteia nu le sunt tocmai pe înţeles.ro www. iar populaţia din oraşe să deprindă mult mai repede termenii noi.. *** Revista Ştiinţa şi Tehnica. se conturează confuzia creată de astfel de funcţii ale unor aparate performante. să explice compoziţia diferită a vopselei.twist.Probabil multe dintre prescurtările folosite acum vor rămâne unităţi lexicale în sine. Murdăria nu pătrunde şi peretele respiră. Întrebat de clienţii săi de ce este atât de bună vopseaua recomandată şi folosită de el. dovedită de meşter. să asistăm aproape zilnic la o modificare în plan lexical. 246 . Unul dintre cele două personaje nu a activat funcţia deoarece se teme că prin acest „ştuţ” este ascultat de băieţii cu ochii albaştri (agenţii securităţii). Savana cu teflon. ajunse în posesia unor persoane. 2002.

Sinonimia şi supletismul sunt modalităţi importante de sporire a resurselor semantice ale vocabularului latin şi de aici decurge dificultatea. pe de o parte. încearcă să ajungă la rezultate privind stadiul pre-istoric al limbilor indo-europene pornind de la datele oferite de limbile atestate. pe de altă parte. dar constituirea disciplinei specifice este de dată mult mai recentă. au fost puse în acţiune resursele interne ale latinei. Studiile sale Origines et la formation des noms en indo-européen. în 1969. prin contribuţia celor mai valoroşi autori. multiplicări. a definirii sensului cuvintelor în dicţionar. Studiul istoric al vocabularului pune în evidenţă influenţa directă pe care o are asupra lui evoluţia culturii materiale şi spirituale. compozit. şi. din 1948. O contribuţie notabilă i se datorează É. dicţionarele arată că un cuvânt latin acumulează accepţii atât de diverse. al penetrabilităţii din partea limbilor cu care vine în contact şi al calităţii împrumuturilor. numit fondul principal lexical.0. urmate de Vocabularul instituţiilor indo-europene. dacă se doreşte reprezentarea lor ca unităţi de expresie cărora le corespunde o unitate de concept [2].0. care a scris o serie de lucrări fundamentale ce au reprezentat o placă turnantă în metodologia de cercetare atât în domeniul vocabularului limbilor vechi. J. care începuseră să ocupe un loc din ce în ce mai important în viaţa romanilor. şi Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. Latina nu face excepţie de la aceste tendinţe cu caracter general. de a împrumuta masiv din greacă termenii atât de necesari pentru a exprima activităţile intelectuale. din 1935. 1. care reprezintă într-adevăr partea cu cea mai mare mobilitate prin deschiderea către împrumuturi şi înnoiri. Benveniste sunt consecinţa unei abordări metodologice 247 . Vocabularul este compartimentul limbii cel mai sensibil şi cel mai deschis spre fenomenele extralingvistice şi de aceea se spune că este cel mai mobil. corecţii sau particularizări care atomizează sensul. El a combinat metoda structurală cu un interes mai mare pentru valoarea semantică a cuvântului construit şi a constituenţilor lui. Marouzeau observă că materialul lexical al latinei „acumulat în cursul unei lungi istorii. inerentă. fidel în spirit şi formă vechiului fond originar indo-european. Adesea. Latina cultă s-a aflat într-o situaţie specială în perioada de emergenţă a literaturii – înţelegând prin literatură atât textele propriu-zis literare cât şi textele neliterare. 3. sub diverse aspecte: al capacităţii de a-şi amplifica inventarul de unităţi prin generare interioară. dacă nu ar fi intrat în acţiune forţele centripete ale naţionalismului roman. caracterul stabil. Stratificarea cronologică a vocabularului îi dezvăluie. pentru că „inovaţiile succesive” nu l-au substituit. Ei s-au străduit să facă faţă presiunii. foarte stabil şi de aceea mult mai greu penetrabil decât masa vocabularului. dar mobilitatea lui trebuie înţeleasă relativ. dar şi tentaţiei. Studiul lexicului latin îşi are rădăcinile în antichitate. definiţia iniţială suferind numeroase extinderi. când scriitorii acuzau indigenţa graiului străbun.0. dând astfel un impuls favorabil şi promovând o nouă optică asupra cercetărilor. din care au avut de câştigat şi cercetările privitoare la lexicul latin. conservator. 2. din considerente stilistice şi în mod deosebit din nevoia de expresivitate.un risc real.Dana DINU. Un rol important în această situaţie îl au scriitorii. cât şi în cel al lingvisticii generale. Benveniste. cu evitarea dependenţei totale de limba greacă . Există nucleul „dur”. capabil să aglutineze. Universitatea din Craiova ASPECTE ALE CREAŢIEI LEXICALE ÎN LATINĂ Dintre toate compartimentele limbii. nu a îmbătrânit”. Sporirea numărului unităţilor lexicale prin mijloacele interne a fost un proces în continuă creştere atât în latina populară. caracterul deschis. Astfel. restrângeri. încât sensurile unuia şi aceluiaşi cuvânt ajung chiar să se opună în diverse contexte. pentru că este vizibilă o diferenţă de reactivitate a componentelor sale. precum cele filosofice sau retorice -. Concluziile la care a ajuns É. lexicul reflectă cel mai prompt dinamica societăţii. care menţin în stare activă cuvinte ori activează latenţe semantice. reuşindu-se păstrarea autenticităţii şi în acelaşi timp înnoirea. să metamorfozeze sau să asimileze elemente alogene. al structurării semantice sau al sistematizării morfologice. unul dintre cei mai influenţi şi mai inovatori lingvişti în cercetarea vocabularului limbilor vechi. ci i-au oferit „un supliment de resurse” [1]. cât şi în latina cultă.

4. 3. faptul de a fi verb sau predicat al unei fraze. pentru că. căci în Kalippos. definiţie pe care o consideră „aplicabilă cuvântului în general şi care se bazează pe criteriul indivizibilităţii cuvântului ca semn care presupune un semnificant şi un semnificat: „numele este o glăsuire semnificativă pe bază de convenţie. Pierre Swiggers exclude eficacitatea definirii semantice a cuvântului şi se îndreaptă spre morfologie şi sintaxă. posibilitatea de a aduce o precizare. o funcţie sintactică completă”. interesul lingviştilor se va muta „de pe derivat pe sufix. prin care Pierre Swiggers înţelege: „1. Percepţia pe care o are locutorul despre unităţile minimale pertinente se bazează pe asociaţiile pe care este capabil să le facă cu ceea ce a memorat din restul lexicului.1. de pe semnificatul global al derivatului pe semnificatul sintactic şi. după cum subliniază Chantal Kircher-Durand. ca în expresia kalós híppos «cal frumos»” [8]. André Martinet numeşte cuvântul „o sintagmă autonomă formată din moneme neseparabile” [10].3. 2. în ciuda multitudinii definiţiilor propuse. A. completă în ea însăşi. înţeles ca „unitate care nu este niciodată mai mare decât cuvântul. care permit lematizarea aproape exhaustivă a cuvintelor din textele latine. adică o unitate cognitivă (subl. Cuvântul este considerat o „noţiune complexă şi ambiguă”. Martinet face distincţie între moneme. posibilitatea de a fi subiect sau obiect al unui verb. în care nicio parte izolată nu este semnificativă. De aceea. în ea însăşi. pentru că „dificultăţile empirice foarte felurite referitoare la delimitarea cuvintelor nu privesc. Din acel moment. Acest tip de analiză a lexicului din perspectiva derivării cu sufixe îi pune într-o lumină mai clară structurarea morfologică şi semantică. ceea ce el percepe ca o unitate minimală pertinentă. mea). pe care le numeşte lexeme care „îşi au locul în dicţionar şi nu în gramatică”. de ex. „în locul definiţiilor moderne ale cuvintelor” preferă „totuşi definiţia numelui formulată de Aristotel”. decât «cuvintele gramaticale» şi nu «cuvintele lexicale»”. cât şi a sensurilor sufixelor din sistemul derivaţional al limbilor indo-europene. 4. în opoziţie cu unităţile funcţionale ale lingviştilor. semantic al elementului de derivare”. Cuvântul poate fi definit ca „o entitate (de integrare morfematică) care integrează. în cele din urmă. devine posibilă o abordare mai comprehensivă a succesiunii palierelor sincronice. datorită căreia se poate pune în evidenţă cu mai multă acurateţe traseul diacronic al categoriilor derivaţionale active în latină în anumite perioade. Eugeniu Coseriu acceptă definiţia «a minimum free form» propusă de L. asupra conţinutului actanţial” [7]. trecând de la asociabilitate la identitate. Totuşi. de fapt. Spre o definire asemănătoare se îndreaptă şi Michèle Fruyt când spune: „Cuvântul este ceea ce subiectul vorbitor crede (subl. În acest fel. Bloomfield şi consideră că „noţiunea de cuvânt” este „intuitiv stabilită”. două elemente asociabile fiind asimilate unul altuia: dacă x este asociabil cu y. mea) că este cuvântul. Beneficiilor conceptuale şi metodologice ale lingvisticii moderne li se adaugă baze de date amplificate de tehnologiile informatice moderne aplicate în laboratoarele de analiză lingvistică. Există şi alte contribuţii teoretice inovatoare în domeniul lexicologiei pe care le-a fructificat lingvistica latină. este lipsit criterii operaţionale de definire. cu alte cuvinte. care oferă teoria morfemului.structuraliste mai flexibile decât cele din perioada iniţială a structuralismului. el demonstrează convingător ca un cuvânt este o structură care se supune unor reguli bine definite de funcţia fiecărei componente. orice cuvânt este egal cu un morfem sau cu un ansamblu de morfeme” [5]. Astfel. Prin monem înţelege ceea ce alţi lingvişti numesc morfem. între care trebuie amintită semantica structurală a lui Eugeniu Coseriu.0. [3]. 4. prin orientarea interesului către analiza atât a funcţiilor. dar niciunul dintre aceste morfeme nu poate lua locul ansamblului” şi nici nu poate „integra la rândul lui alte morfeme” [6]. hippos nu semnifică nimic prin el însuşi. Prin urmare. cuvântul poate fi definit prin „capacitatea sa de a integra morfeme”.2.: „iūdicāmus integrează morfemele iū-dic-ā-mus…. 248 . citându-l pe Guy Serbat. „dintr-o slăbiciune euristică şi metodologică” [4]. atunci x este y” [9]. care sunt cele care „apar în gramatică”. şi morfeme. 4.

şi de aceea se numesc simple.. Baza scapă constrângerilor categoriale. Identificarea şi analiza morfemelor. Sufixul este un indicator al clasei sintactice a derivatului. unele cuvinte sunt neanalizabile sau nedecompozabile. „preadjectivale” şi „preverbale”. cf. care reprezintă.. me.0. cuvântul poate fi analizat sau nu în unităţi inferioare.(de la tūs „tămâie”) şi creează aşa numitele substantive mediative. ci unitate semnificativă minimală [16]. „deverbale”.cele care adaugă unui lexem de pornire (numit bază de derivare) un morfem legat (numit sufix). 249 . este ataşat bazei nominale turi. pe radicalele orā. dar nu şi pe orā-: *oramen.1.4. cu alte cuvinte. Cuvântul este unitatea morfosintactică constitutivă unei sintagme.4. Solidaritatea constă în ordinea fixă a constituenţilor. este posibilă datorită relaţiilor paradigmatice contrastante pe care le angajează cuvintele.şi -ānus” pentru că hŭm(us) are -ŭ-. indicând provenienţa. pentru că sunt compuse din două sau mai multe morfeme. cras Error! Bookmark not defined. demonstra această afirmaţie este cuvântul hūmānus. care duce cu gândul la derivarea din hum(us) cu sufixul -ān(us) şi. Un aspect teoretic important în creaţia lexicală latină este cel privitor la baza de derivare. în opinia lingvistului. şi se numesc construite (derivate sau compuse). la rândul lor. dat fiind că ele aparţin unui nivel noţional anterior demarcării în părţi de vorbire [12]. 5. care ajung la un nou lexem . „căţui. Exemplul pe care îl dă Christian Touratier pentru a Error! Bookmark not defined. care adoptă definiţia lui Michèle Fruyt în ceea ce le priveşte: . de pildă.2. Sufixul -ān(us) formează în latina clasică adjective de la o bază toponimică. lexem de sosire (numit derivat) [14].sau ag. latina manifestă preferinţă pentru derivarea sufixală. Aşa cum am văzut. numite morfeme. derivatele cu sufix sunt numite sinteme cu sufix de către Christian Touratier. Păstrarea vechii denominări reprezintă doar efectul inerţiei şi nu are corespondent în realitate. fapt asupra căruia Guy Serbat revine cu insistenţă în lucrările sale. spre deosebire de sufixele flexionale. Dar. şi a căror comutare se face în bloc. Raporturile interne dintre constituenţii derivatului sunt „pur semantice”. prin operaţia de segmentare. termen aparţinând lui Guy Serbat [13]. la nivel sincronic. ca şi oppidānus. 6. În lucrările de specialitate s-au încetăţenit denumirile bazelor ca „desubstantivale”. Sufixele fac parte din paradigmele nepredictibile. atât în sens concret cât şi în sens general. ca asociere între un semnificat şi un semnificant. Dintre procedeele de îmbogăţire a vocabularului. iar sufixul -bulum este ataşat de regulă unui radical verbal. Romānus. Prin urmare. iar altele sunt analizabile. cu sufixul -tor se pot crea orātor şi āctor. Astfel. dar cu sufixul -men se poate crea numai pe radicalul ag-: agmen. pentru că sunt monomorfematice. asocierea unei componente sonore cu o semnificaţie. fiind doar purtătoare de sens. sal. Ca semn lingvistic autonom şi unitar. la rândul ei constituită din morfeme solidare [11]. 6. dar ale cărui segmente nu pot fi creditate cu un sens precis şi. sufixul -tor ataşat radicalelor verbale ora. la nivel diacronic. Deci. hūmānus nu poate fi considerat sintem. ad.0. care fac parte din paradigme predictibile. deci. care nu pot fi separaţi. „deadjectivale”.şi ag-. cădelniţă”. 6. pentru că îl socoteşte neconform cu realitatea lingvistică corespunzătoare epocii în care au fost create cuvintele şi propune denumirea acestora ca baze „prenominale”. dar hūmānus „este absolut imposibil să fie segmentat în *hūm. sau care denumesc instrumente. Lexicologia latină operează cu o terminologie complexă şi nuanţată. este probabil că aşa s-au petrecut lucrurile. nu corespund unor unităţi semnificative diferite” [15]. Aceasta reprezintă principalul instrument al creaţiei lexicale latineşti. precum sed.creează substantivele orātor şi āctor. Caracterul unitar al cuvântului în planul semnificantului se referă la componenta fonică stabilă în mod obligatoriu şi prezentă în toate formele lui flexionare. Africānus. El atrage atenţia asupra faptului că sintemul este analizabil în două sau mai multe unităţi semnificative minimale care se comportă ca un singur morfem şi nu trebuie confundat cu „morfemul al cărui semnificat este formal segmentabil. într-un derivat precum turibulumError! Bookmark not defined.

p.În cazuri ca acesta. [10] André Martinet. holitor „grădinar”. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. în Études de linguistique générale et de linguistique latine offertes en hommage à Guy Serbat. [8] Eugeniu Coseriu. după cum apreciază C. după cum rezultă din derivatul Meridiōnālis construit de la baza meridiēs plus sufixul -ōnālis. 19-23 avril 1999. cum sunt cele care caracterizează registrele specifice domeniilor agricol. NOTE [1] J. 57. de tipul Romānus. édités par Claude Moussy. Paris: Librairie C. în cazul adjectivelor derivate cu sufixul -ānus. derivat de la fānum. a fost analizat ca Septentri-ōnālis. [6] Ibidem. unii lingvişti (M.4. Guy Serbat – face necesare corectarea şi revizuirea unor concepţii mai vechi cu privire la regulile care guvernează selecţia sufixelor de către locutori. De aceea. identificarea acelor „monştri lexicali”. Actes du Xe Colloque International de Linguistique Latine. Peeters. Explicaţia acestei multitudini de variante ale sufixelor se află într-un fapt de natură fonetică. 9. 93. Astfel. celălalt definindu-se negativ. mai flexibile. astfel. a căror opoziţie poate fi neutralizată de preferinţa vorbitorilor de a utiliza unul singur pentru a exprima ambele sensuri. Derivarea denominală cu acest sufix demonstrează că. 152. Louvain. traducere şi adaptare la limba română de Paul Miclău. Klincksieck. 57. funditor „prăştiaş”. actor sunt deverbale cu sufixul de agent –tor. care indică persoana care face acţiunea exprimată de bază. şi anume evitarea succesiunii a două consoane. La création lexicale. „Pentru o semantică diacronică structurală”. 1970. Cercetările ultimelor decenii asupra creaţiei lexicale latine prin derivarea cu sufixe sunt mai realiste. traducere românească de Elena Slave. p. [9] Michèle Fruyt. sau fānāticus. 6. după părerea lui M. Tome X. deci reprezintă un singur morfem lexical. 6. p. mai dispuse să vadă tendinţe decât să formuleze legi. de tipul turibulum – despre care vorbeşte Manu Leumann şi. Septentriōnālis. Fruyt [18]. derivat din Septentriōn-. Un alt aspect al creaţiei lexicale latine este cel al convergenţei sufixale constatate. 248. p. p. Analiza unor forme derivate evidenţiază faptul că „subiectul vorbitor situează frontiera morfemului într-un loc diferit de cel impus de istoria limbii”. p. Pe de altă parte. în Antologie de semantică. textes réunis par Sylvie Mellet. Sufixele de derivare pot fi dificil de delimitat. care o citează pe M. cu semantismul „originar din”. Paris-Sèvres. Lavency. În analiza semantică a derivatului este luată în calcul şi componenta subiectivă care orientează selectarea unui anumit sufix. Paris. Fruyt) vorbesc despre „motivare internă” sau de „semimotivare” a lexemelor în cadrul cărora este motivat doar un element. Peeters. şi al celor derivate cu sufixul –ensis care înseamnă „locuitor al”. deoarece se prezintă sub diferite variante sau alomorfe. dar şi într-unul de natură psihologică. Marouzeau. p. « Réflexions sur la notion de mot en latin: les verbes du type calefacio ». La formation des noms par dérivation suffixale. de exemplu. 7. alţii însă (Christian Touratier) apreciază că asemenea cuvinte sunt nedecompozabile la nivel morfematic. [2] Ibidem. juridic sau literar.3. care s-ar ivi la întâlnirea finalei bazei de derivare cu iniţiala sufixului. în De lingua Latina novae quaestiones. mai puţin dogmatice şi. 250 . uiātor „călător”. 61-62. în cadrul derivatului. [7] Ibidem. În cazul derivatelor gladiātor „gladiator”. cum se întâmplă în cazul diminutivelor. [5] Ibidem. Studiile recente privitoare la derivarea sufixală acordă mai multă atenţie decât cele din trecut aspectelor stilistice care determină selecţia sufixelor. Error! Bookmark not defined.0. se vorbeşte despre opacitatea unor forme derivate care „trădează prioritatea semantică a derivatului asupra constituenţilor” [17]. pe urmele lui. bazele de derivare sunt nominale şi au ataşate alomorfele -ātor şi -itor. 1976. care este derivat cu sufixul -āticus obţinut prin falsă analiză după modelul siluāticus creat pe baza silua [19]. [4] Pierre Swiggers (1987) « Le mot: unité d’intégration ». Kircher-Durand în lucrarea citată. Formaţiile orātor. Quelques aspects de la formation du latin littéraire. Grammaire fondamentale du latin. se petrece un transfer semantic dinspre radical spre sufix care preia semnificatul „prevăzut cu activitate” (doué d'activité) [20]. ]3] Chantal Kircher-Durand. tipul Atheniensis. Elemente de lingvistică generală.

Tome IX. « Turibulum – esquisse d’une théorie sur le signifié des suffixes de dérivation ». p. Meillet. Guy (1988). Paris : Peeters. în De lingua Latina novae quaestiones. Marius (1997). [12] Guy Serbat. [18] Ibidem. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. André (1970). For the most part. 63-72 [13] Guy Serbat. Éditions Peeters. Guy (2001). Christian (1994). édités par Claude Moussy. Nevertheless. 310. de langue et littérature latines. « Turibulum – esquisse d’une théorie sur le signifié des suffixes de dérivation ». Éditions Peeters. « Le mot: unité d’intégration ». VSVS. Paris : Librairie Hachette. Éditions Peeters. as the French linguist Guy Serbat observes. La création lexicale: La formation des noms par dérivation suffixale. Kircher-Durand. Serbat. cit. Fruyt. VSVS. Louvain-la-Neuve : Peeters. Eugeniu (1976). Serbat. în Opera disiecta. Peeters. 19-23 avril 1999. BIBLIOGRAFIE Coseriu. Louvain-la Neuve : Peeters. « Réflexions sur la notion de mot en latin: les verbes du type calefacio ». One of the most important contributions to the innovation of the study of the vocabulary of the ancient languages is that of É. 63-72. in more recent decennia these modern theoretical and methodological reference points have successfully redirected the research towards the Latin lexicon. Louvain. Swiggers.[11] Marius Lavency (1997). Grammaire fondamentale du latin.Neuve. p. Peeters. Louvain-la Neuve. în Études de linguistique générale et de linguistique latine offertes en hommage à Guy Serbat. Syntaxe latine. de langue et littérature latines. 81-94. Lavency. în Opera disiecta. He shows an increased interest for the comprehension and analysis of the functions and meanings of suffixes belonging to the derivational system of Indo-European languages. în Opera disiecta. Serbat. The study of the Latin vocabulary was and still is one of the most interesting fields of Latin linguistics and has generated a formidable scientific literature. de langue et littérature latines. în Linguistique latine et linguistique générale. « Les dérivés nondéverbaux en –tor (-trix) ». J.. Travaux de linguistique générale. Deuxième édition. Travaux de linguistique générale. Touratier. (1928). 1994. traducere românească de Elena Slave. p. Travaux de linguistique générale. în Opera disiecta. [14] Christian Touratier. [19] Ibidem. 311 [17] Marius Lavency. 242-324. Martinet. traducere şi adaptare la limba română de Paul Miclău. 12. p. Benveniste. Louvain-la Neuve : Peeters. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs. the discipline of Latin lexicology as such is of relatively recent date. « La dérivation nominale ». who produced some fundamental writings later to become milestones in this branch of investigation. Bucureşti: Tipografia Universităţii Bucureşti. op. 499-534. 465-478. Louvain : Peeters. starting from the meaning of the lexemes reveals the semantic structure of the vocabulary of one particular language. 2001. Subsequently the linguists’ focus will shift “from derivative to suffix. The increase of the number of lexical unities through internal resources constituted a permanent process in Vulgar Latin. « Les dérivés nondéverbaux en –tor (-trix) ». Paris-Sèvres : Peeters. ABSTRACT This article intends to take a closer look at some aspects of Latin lexicology and lexical creation in Latin. Syntaxe latine. p. [20] Guy Serbat. Actes du Xe Colloque International de Linguistique Latine. to the semantic one of the derivative element”. 17. p. Pierre (1987). p. as well as in Classical Latin. New perspectives are opened by the structural semantics elaborated by Eugeniu Coseriu who. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.Paris. p. Esquisse d'une histoire de la langue latine. Deuxième édition. p.Paris. [16] Ibidem. p. following its inclusion in the scientific framework of the structural linguistics in the first three decades of the twentieth century. Grammaire latine. Chantal (textes rassemblés et édités par) (2002). p. Quelques aspects de la formation du latin littéraire. from the general meaning of the derivative to the syntactic meaning and finally. Lovain-la. Grammaire latine. A. textes réunis par Sylvie Mellet. Marouzeau. « La dérivation nominale ». [15] Ibidem. p. en Linguistique latine et linguistique générale. Guy (2001). p. Klincksieck. 465-478. 534. Paris: Librairie C. 251 . Elemente de lingvistică generală. în Antologie de semantică. 312. p. 57-66. He also convincingly succeeds in proving that the word is a structure submitted to a set of rules governed by the function of each of its components. Louvain. „Pentru o semantică diacronică structurală”. Michèle (2001). (1949). Louvain-Paris.

Ar fi totuşi de luat în considerare şi compunerea hemen + dek „până ce. Ni se pare însă că originea sa turcească este indubitabilă. Apare frecvent în expresia argotică „a face arşice”. obţinut evident prin derivare regresivă şi deviere semantică din anasâna. „a face praf”. TDRG.. a acestor cuvinte nu se poate susţine cât timp ele sunt identificate nu numai în română. ceat pat etc. v. Astaloş). publicistic etc. cu forme şi mai ales cu sensuri obscure pentru vorbitorul de azi. adam „om. pătrunse ca atare în limba română.” . înregistrat fie singur.aş! < tc. pătrunsă de cele mai multe ori prin intermediul limbii populare. „Iar o iei cu anasâna. o parte sunt total uitate.când te izbesc te fac arşice. îl consideră creaţie expresivă. aşa ni-era obiceiul să facem la scăldat de când Adam Babadam. echivalentă cu „a face aşchii”.. menţionat anterior.Cătălin ENICĂ.” (G.. ala bala. anasını (ana sın „mater eius”) înseamnă „cu forţa. bărbat”. cu atât mai mult cu cât limba turcă însăşi uzitează foarte des expresiile rimate.” (G. aşık „os de la piciorul mielului. Zamfirescu).” (Tudor George). aşa cum apare în majoritatea dicţionarelor şi interpretat la unii critici. Volceanov.” (Eugen Barbu) „. Am ales dintre acestea o serie de frazeologisme pe care le-am considerat mai interesante prin raportarea la contextele diagnostic în care au fost reperate: . şi babalâc. Iogu. unul din multele expemple de frazeologisme rimate ale limbii române. / Un lup înnărăvit la piei de oaie. ci şi în limbile de origine.M. că-l fac arşice. în fine un număr însemnat de turcisme este semnalat în expresiile colocviale. onomatopiecă. deloc! râse de la locu-i fata.): „. „Iară eu amandea pe uşă afară.: „Să nu mă-nfurie. Originea expresivă. este menţionat termenul anasin „bătăuş”. în care baş are rolul de a amplifica negaţia: „Aş baş. cu aceeaşi formă şi acelaşi sens. cu sensul „fuga!”: Pentru acest termen. Dintre acestea. cu de-a sila”: „Numitul pare-a fi cu anasâna. Universitatea „Dunărea de Jos”. a căror origine ne este necunoscută de obicei. hâşa „da de unde!. altele rămân graţie unor texte literare de inspiraţie folclorică. Este corespondentul masculinului baba sân şi apare mai ales în formulări conotate negativ.arşic < tc. Galaţi TERMENI ÎNVECHIŢI DE ORIGINE TURCĂ – CONSTITUENŢI AI FRAZEOLOGISMELOR ACTUALE Limba română contemporană păstrează în varianta sa colocvială. 252 . în cazul nostru identificându-se un aş baş.. nu sunt identificabile.. îi identifică etimonul hemende „şi imediat”.” sau „până la. nicidecum!”. aman zaman. Mai mulţi cercetători..” (Ion Creangă). în a căror componenţă identificăm o terminologie de origine turcă.anasâna < tc.” (Ion Creangă). fie în expresia „ei aş!” „nu zău”. printre care adam babadam. Expresia are sensul „de când e lumea şi pământul” şi nu „de pe timpul lui Adam”. în limba turcă adam babadam înseamnă „din moşi-strămoşi” (baba este termenul politicos de adresare pentru o persoană mai în vârstă de sex masculin. DER etc. După acelaşi tipar au fost create mai multe turcisme compuse. .. beletristic.” (Emanoil Bucuţa). dar cu o semantică bogată şi o mare expresivitate în contextele în care se inserează. „a zdrobi” etc.. compus în care identificăm tc.amandea! < tc. astragal”.. printre care şi Al. în Dicţionarul de cuvinte argotice.adam babadam.. La G. .. âmande! ~ iagmande. o serie de expresii. Graur. în grai şi suflet. etimologiile identificate în DA. baccea etc. ... dar şi în stilurile cele mai permisive.

a da etc. „Având noi timp berechet. istovit”).” (Şerban Foarţă).caşcaval < tc.. desemnând încheieturile. nobil turc sau de altă origine”.. „toană.” (Romulus Vulpescu). .. mai ales în variantă ironică: „.: „Că era salon deschis cu bacşişu de împins.. pe care nicio balamauă / Nu mi-l mai ţine.” (Fănş Neagu). tinereţe cu bâzdâc.balama < tc.” (Eugen Barbu). başca < tc.” (Vasile Alecsandri) sau „.bei < tc.” (G. bei cât te ţin balamalele..... başka „alt. kalıp „calapod.” (Fănuş Neagu). capriciu.. de altfel popular şi frecvent. este foarte expresiv. preluat tot de la meşteşugari. „Vreau să mă întind la caşcaval.” (Eugen Barbu) ori locuţiuni verbale: „. iar unul din sensurile de astăzi este cel originar „în plus. Este evident că sensul cuvântului a fost transferat dinspre inanimate către anatomia umană. ţie-ţi sare bâzdâcul. mai ales în variantele care cultivă sensurile peiorative: argoul.. kaşkaval „sortiment de brânză” (cf.bacşiş < tc. tipar” este consemnat în expresii de tipul „pe un calâp” sau „dintr-un calâp” („de acelaşi soi”..calâp < tc. pe care tradiţia le-a cultivat. pe furiş. bızdık „puşti” (fig. ... „Scos din balamale din această ispită neaşteptată. caracterizează vocabularul meseriilor. bereket „belşug. părul meu de başca. bahşiş (înregistrat deja în Codex cumanicus. „Om şui. Reprezintă idealul existenţial sinonim cu expresii precum „ca un paşă”.” (Nicolae Filimon). M. „de aceeaşi teapă”): „Toţi dintr-un calâp scoşi..” (Ioan Groşan).. După cum se observă.. cacciocavallo): „.. altă”. 253 . Arcade).. „Luna ese găurită dup-o turlă. tighel – de la croitori etc. „. De aici derivă sensurile contextuale ale unor expresii. precum locuţiunile adjectivale: „. dată fiind plasticitatea sa deosebită. başca mânji şi cârlani. cu sensul de „răsplată pentru scrib”) apare într-o serie de expresii în poziţie postverbală. dar şi în beletristica de calitate. ca bacşiş/ Pus în palma unui nor.. pe deasupra”: „Erau peste treizeci [de cai]. Toţi aceşti termeni devin expresivi şi metaforici în expresii pitoreşti. „a-l ţine balamalele” („puterile”) sau „muiat din balamale” („obosit. cum se dă bacşiş. .. Mai rar este înregistrat în formulări precum: „de başca”: „. limbajul vulgar etc.. ca şi cherestea. başca mărunţişul.. precum „scos din balamale” („scos din ţâţâni sau din sărite”). . it. cerbul dormea ca un bei. conducător. abundenţă”: „Spor şi berechet să ne dea Dumnezeu!” (Tudor Muşatescu).bâzdâc < tc.berechet < tc. chiar statura sau constituţia individului...” (Zaharia Stancu). „Vreo două pungi de bani..” (Damian Stănoiu). după a lua.” (Ion Creangă)..” (Eugen Barbu). istericale”) apare în frazeologisme diverse. başca ce a mai forfecat pe de lături.. baglama „dispozitiv de închidere-deschidere”. este consemnat încă din Codex cumanicus.” (Mircea Cărtărescu). „Pe furiş. Astaloş). . bey „prinţ.” (Gabriela Adameşteanu)... articulaţiile.. se întinseseră şi ceilalţi la caşcaval..” (L. .” (Ioan Groşan).. sau perdaf – de la frizeri. „ca bimbaşa Sava” ori ca biblicul „în sânul lui Avram”: „. termenul. am dus-o ca beii.

. bahmeţii se răsfirau în dezghinuri. considerând că dezghin provine prin derivare regresivă şi palatalizare din verbul a dezbina. Dicţionarele noastre ignoră această sursă.. persoanele fără valoare.” (Anton Bacalbaşa).. În limba turcă se înregistrează două cuvinte cu forma dulap.. çürük „stricat.” (Ibid.. Identificarea semnificaţiei corecte se poate realiza graţie unui alt excerpt din literatura beletristică: „. . frâu”.. sinonimă cu „a juca un renghi” sau cu „a trage sforile”. Ca şi edec.. Cel la care ne referim este dolap „scrânciob”. carnea moale.ciuruc < tc.” (Ibid. fără valoare”. iar la animale marchează perioada rutului: „. sensul evoluând către orice profit neaşteptat sau câştig uşor (şi nemeritat): „Ce chilipir mai căutase. Apare frecvent în expresii depreciative: „Am rămas cu ciurucurile. viciat”. prin extensie. „boală”. în română sensul evoluează către „lucru de nimic. . sporovăială. dolap cevirmek. „a sta la dârdoră” e sinonim cu „a sta la palavre sau la taclale”. frazeologism cu aceeaşi semnificaţie: „Eram tare şi mare şi meşter la dulap. în altele apare cu etimologie necunoscută sau de origine bulgară... În română.dambla < tc. „Aici apoi întoarce chichiţe şi dulapuri. .” (G. dar şi metaforic: „. Astfel se explică şi sensul actual „lovitură de genunchi sau de pinteni dată calului”. Odobescu).. „.„A se întinde la caşcaval” este interpretat de multe ori greşit prin confuzie cu altă expresie uzuală „a se întinde precum caşcavalul prăjit”. desemnează. Astaloş). „a râvni (fără merit) la ce nu ai”.dardăr.. „pasiune sau viciu”. Cu semnificaţia din cea de-a doua serie este înregistrat într-o largă gamă de contexte: „. damla „apoplexie”.” (Mateiu I. damblaua lui Cosma era să aibă buluc de lume. dizgin „hăţuri.” (Mihail Sadoveanu). . Considerăm că nu provine din verbul turcesc daldırmak. O... „. desemnându-l pe amatorul de câştiguri facile. .. Astăzi se foloseşte foarte puţin cu sensul originar..” (Fănuş Neagu)..chilipir < tc. cu piciorul sau cu frâul. În consecinţă. ceartă”. kelepir însemna la origine „marfă ieftină (de ocazie)”. Este înregistrat în literatura istorică..” (Eugen Barbu)..” (N. ceea ce pare puţin probabil.. Caragiale).” (Gabriela Adameşteanu). Are mai ales semnificaţia figurată de viclenie. Este înregostrat încă din Codex cumanicus ca termen care desmenează genunchiul calului sau pe cel al omului. aşa cum se menţionează în MDA. de obicei. Din chilipir este derivat chilipirgiu. termen cu sens depreciativ. ca mojicul la caşcaval.. În română are două sensuri principale: 1.) . marginalizate în societate: „Ciurucurile treceau afară la munca grădinilor. hai deci să dăm dezghin fantaziei. bâţâită de damblale. 2. are Tinculina Gaiduri o căţeluşă în dârdoră. confundate de obicei în română. în expresia „a trage dulapul”..” (Al. 254 .dezghin < tc..... „Şi regimul cu guvernul azi dau ţara în dulap. deoarece sensul respectivului verb este „a scufunda”. lovit de dambla.... În unele dicţionare nu este înregistrat. Este de fapt un calc lingvistic după tc. „a se întinde la caşcaval” înseamnă „a dori mai mult decât îţi este permis”..).dulap. cu varianta dârdoră. „A fi în dardor” se referă la activitatea febrilă.. Teodoreanu).). şiretlic.” (Ibid. T.” (Al.. Cu primul sens este înregistrat frecvent mai ales în limbajul popular: „. prin personificare. să te grăbeşti să-ţi faci damblaua. cu sensul primar: „. Orăşanu). la grabă. orice îndemn al calului. molima versificării se întinsese teribel. Etimonul corect este dırdır „trăncăneală..” (Horia Gârbea).

poftă”: Ei.. În limbajul nepretenţios „a face hatârul cuiva” înseamnă „a-i face pe plac”. L-am identificat în textele lui Vasile Alecsandri: „. el grăia păsăreşte. prin extensie „deşănţare. Este un cuvânt foarte vechi care avea la început sensul de „adăpost. Şi-şi retează gioalele dacă-i put picioarele.. este consemnat mai ales în expresia „a sta la lafuri” şi în echivalentele ei: „. toate giugiuc. „. deşi în turcă are sens superlativ... „a satisface”.” ...” (Horia Gârbea) . iar în literatură.. bre!” (Gala Galaction) . iar astăzi.... plăcere.Ba. curcına „dans comic”. mi-am făcut hatârul. eventual militar”.... dumnealor se apucaseră la lafuri. Caragiale) .hici. ci şi „toană. „.giol < tc. Două fete din Agigea/ Amândouă tare gigea.” (Eugen Barbu)..giugiuc < tc. çül. în română se foloseşte mai ales la plural cu sensul de încheieturi ale picioarelor..” (Fănuş Neagu). prin extensie referindu-se pur şi simplu la picioare. hornul sau coşul. cât hăciu [decloc].. o cărticică groasă.. termenul începând să desemneze vatra. fetva „decizie legală a unui muftiu”. cu var.Elvira.). Respectivul dicţionar neglijează însă cuvintele cu aceeaşi rădăcină existente în turcă şi desemnând realităţi cu aceeaşi semnificaţie: gigim „ţesătură orientală”.. În română circulă şi cu formele alterate hăci sau hâci.gigea < tc.. îl cunoşteai mai de mult? / . cici „nostim. care în turcă comunică deja ideea de mai mult. cücük „mugure”.. Circulă în română mai ales în sintagma „aşi lua fetveaua” („pedeapsa..hogeag (cu var. unsuroasă. desfrânare”: „. Interesant este faptul că. româna nu-l împrumută astfel. simpatic”. bazându-se pe frecvenţa mare a termenului în comunicarea infantilă.. prin extensie ironică. gingirlie „cafea cu caimac” sau compusul gigi-bigi. retras.” (G. dar în română i se mai ataşează un „mai”. a cărui semnificaţie originară este „cu formă frumoasă”. Dicţionarul de cuvinte argotice). locul intim. „mai abitir ca”). hogeac sau ogeac) < tc.. hatır „favoare”: „. 255 . un târg întreg îl juca giurgiuna.hatâr < tc. ţi-ai luat fetveaua. când o duceam la hogeac/ Îmi spunea că-i sunt prea drag..laf < tc. al întâlnirilor (amoroase): „..” (Mateiu I.” (Romulus Vulpescu)..” (lit. faceţi-mi hatârul şi lăsaţi-mi mâinile libere. grea.. Astaloş) . Este consemnat în expresii argotice şi vulgare de tipul „a da la gioale” (vezi G. Turca l-a luat din limba persană cu forma heçi.. „Ba cât hăciu. lıf „palavră. vorbărie”. gigea. plata în sens negativ”): „Când răsare [nenorocirea]. în contexte satirice: „. mai ţii minte hogeacul d-altădat?” (Mircea Cărtărescu).” (Mircea Cărtărescu). Este înregistrat încă din Codex cumanicus cu sensul „nimic”. Această semnificaţie s-a nuanţat mai apoi. giurgină < tc. Volceanov..giurgiună. În română capătă sensul figurat „gingaş. pop.”. Înseamnă „deloc. DER îl consideră creaţie expresivă din limbajul copiilor. drăguţ”: „. iar hatâr nu înseamnă numai „favoare sau concesie”. . . Literatura cultivă mai ales în stilul ironic acest cuvânt: „. ce vrei. drăguţ...fetvea < tc. ceea ce explică nevoia de amplificare prin nici cât sau ba cât (acelaşi lucru se înregistrează şi în cazul lui abitir. devenit la noi bigi-bigi. . ocak. niciun pic”.

” (Mateiu I.. „lafuri şi talafuri” prezintă actul de comunicare verbală ca succesiune de replici şi contrareplici.” (N.” (Fănuş Neagu). la origine. „a pierde vremea”: „Nu târnosi mangalul. dar poate fi întâlnit şi în proza actuală cu tematică istorică: „. a enerva”. sıık „necaz. „a vorbi de rău”.. rengi. de asemenea. „a necăji” şi chiar „a forţa”.” (Constanţa Vintilă-Ghiţulescu). „cu banii jos”. Este înregistrat încă din Codex cumanicus cu sensul de „compas”. cuvânt rar. Termenul este înregistrat mai ales în varianta comercială a limbii vorbite cu sensul de „numerar”.renghi < tc. Cuvântul turcesc.. În consecinţă. că te usuci.perghel. frazeologismul „lafuri şi talafuri”. în frazeologismul „a face de rizil” înseamnă „a face de râs sau de ocară”. pe care o înregistrează majoritatea dicţionarelor consultate. culoare”. În expresiile româneşti capătă semnificaţia de „păcăleală.. dever”: „. cuvântul trebuie pus în relaţie cu verbul sıkmak „a bulversa”.” (I. [viaţa] mi-a jucat numai renghiuri urâte.„a sfida” sau „a-şi bate joc de.saftea < tc.T. Pe lângă vehicularea în limbajul comercial. are forma pergel. Orăşanu).: „Plătim peşin şi ne jucăm. în primul rând verbul a sâcâi „a supăra. şi ideea de „a se învârti (fără rost)”. prin tendinţa limbii turce (şi. referitor la un joc al copiilor. termenul dezvoltă.. talafuri. fiindcă şi grecii foloseau cuvântul. . Astaloş). supărător” şi cu familia pe care o dezvoltă în limba română. sau „a fi într-un stadiu oarecare de înavuţire”: „. „direct” etc.Dicţionarele semnalează. din turcă şi din greacă.mangal < tc. maya „drojdie. . siftah. frecam mangalu’. „a calomnia”. Etimonul dat în unele dicţionare (v. privitoare la plată: „pe loc”.” (Romulus Vulpescu). peşin „imediat”.. . în expresia „a prinde maia”.. să nu-mi facă casa dă rizil cu vorbe de ocară. ar putea fi totuşi un împrumut multiplu. ferment”..T. Apare mai ales „a da cu sâc” . în loc să frec podelele... Totuşi talaf este identificabil în limba turcă. etimonul său telâfi are sensul de „compensare verbală sau replică”. . înseamnă. rezil „neruşinat. Dicţionarele îl înregistrează la Ianache Văcărescul: „.L. nu din forma rehk. sinonimă cu „a prinde cheag”. sinonim cu un alt turcism învechit naht. Caragiale). turcismul dialectal sefte. „vopsea. impertinent”. mangal „combustibil”. semn de vânzare bună.peşin < tc. „a pierde vremea”: „Vă jucaţi de-a perghelu?” (Mircea Nedelciu). cum se zice.. sau.”: 256 .rizil < tc.. . etimon al expresiilor româneşti. DU) sik nu este corect. În română dezvoltă o serie de sensuri înrudite.. explicând al doilea cuvânt. bineînţeles. a românei) de a rima expresiv unele sintagme. în tonalitate ironică: „Şi taie frunză verde şi lafuri şi talafuri. apare într-o serie întreagă de contexte ironice: „Vezi să nu-i fac saftea pe spinare. Caragiale). adaptat în limba lor σεφτές „prima vânzare. „imediat”. „. Circulă mai ales în limbajul argotic în diferite expresii..” (Ioan Groşan). care au însă un sens comun.. în consecinţă. o să-i facă saftea.sâc < tc.. a se îmbogăţi”. cu derivatul său sâcâci „săcăitor. . prin extensie. ... „Vrea bani peşin..” (Ioan Groşan).” (G. neplăcere”. ceea ce vrea să însemne „a se ajunge. „a tulbura”. .”. Văd că ai mai prins maia..maia < tc. cum îl consideră unele dicţionare. Orăşanu).. Este consemnat rar.” (N. au făcut rizil Înpărăţiei. Pe lângă sensul originar. farsă”: „..

sârbă în limba română. apărut şi în volum. de multe ori cu o mare frecvenţă în vorbire.). chiar degeaba”. Litera Ş (1978). Bucureşti. Tipografia ziarului „Universul”. „. . Litera P (19721984). Rosetti. Litera S (1986-1994). fascicula introductivă şi fasciculele 1-13 (M-muzur-aga). Tomul al II-lea. *** Dicţionarul limbii române (DA).” (N.” (N. Graur. Sensul este transferat dinspre comercial spre spiritual. Părţile 2 şi 3. evoluează în română în mod spectaculos. -şart < tc. Litera U (2002). tire-iplik (etimologic.Iordan.M. echivalentă cu „a merge găitan” sau „a merge şnur”: „Treaba. tenk „o pătrime de gram”. CXXXVI+1076. Tomul IX. . satiric. (1965-1968). Bucureşti. Alexandru 2002. 1949. 1948/9) [fără editură şi an] *** Dicţionarul limbii române (DLR).veresie < tc. S. Am întrebuinţat pentru acest studiu cele mai importante dicţionare etimologice ale limbii române.” (Ion Barbu). dar a căror origine îi scapă în majoritatea cazurilor vorbitorului.. Librăriile SOCEC. împrumuturile de origine turcă.. Tomul XI. Tomul VIII. Partea a II-a. Tomul XIV: Litera Z.T. Puşcariu. IV. „profund”. precum şi studiile unor etimologi consacraţi. (DER) Dicţionarul etimologic al limbii române.. fasciculele I. partea I: F-I. precum „monedă de mică valoare” sau „bani mărunţi. fascicula 2: ladă-lepăda.O. V (1929). având următoarele sensuri: „direct”. Arcade). Gr.Graur. BIBLIOGRAFIE Ciorănescu. există şi persistă în frazeologisme. Serie nouă. III. I. Partea 1. partea a III-a: D-de... pot să zic. IX (19361940). T. Iordan. care le întrebuinţează în mod reflex. ca termen ironic. Popa).. împreună cu verbe ca a spune. Este conotat. (1969). paralâc etc. 1937. Al. 1907-1913. Interesant este că G. Caragiale). „ţesătură de bumbac”. fir”). Tomul VI. Volceanov înregistrează în dicţionarul său de cuvinte argotice termenul tiriplici. sarcastic etc. / Merge tiriplic. VI. fascicula 3: lepăda-lojniţă. Tomul VII.. fasciculele 1-5. mănâncă pe datorie. pe care îl glosează prin „persoană lipsită de importanţă”. tomurile I-II (A-C.Coteanu.L. Litera V (Venialvizurină). . Th. iplik = „aţă de cusut. Hristea. [unde-s duşmanii] ca să le dăm cu sâc?” (L. J-lojniţă). Litera O. Litera Ţ (1994). Litera N (1971). 1997-2002. socoteală”: „. Partea 2. om împăca toate după şartul lor. În limbajul colocvial circula mai ales în expresia „pe şart”. Tomul XII. pe datorie. 1940. „inteligent”. „.” (V.. fasciculele 1-5. Partea I.„Când noi. Bucureşti.tiriplic < tc. Litera R (1975).. bea pe veresie. „deschis”. Academia Română – Redactori responsabili: I. Litera T (1982-1983). D-de. într-o gamă largă de expresivitate. 1913-1949 (Tomul I. mărunţiş” (sinonim cu metalâc. Tomul XIII. Bucureşti: Editura Saeculum I. editat de Academia Română sub conducerea lui Sextil Puşcariu. ceea ce demonstrează că degradarea semantică a termenului continuă în variantele vulgare ale limbii. bulgară. Tomul XI.. Brâncuş. Sensul din limba turcă.tenchi < tc. Existenţa acestor termeni în limba română demonstrează că. Partea a 2-a.” (I. „cu socoteală”. VII. în expresia „a merge tiriplic”. partea I: A-B. „sincer”. a Turchiei floare. partea a II-a. Tomul VII Partea I. dar şi greacă. Ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin. a grăi etc. M. Orăşanu). II (1914). devenind sinonim cu „a nu valora mare lucru” (referitor mai ales la inteligenţa unor persoane sau la calitatea lor morală): „. 1914-1940.: „. pe lângă sensul originar dezvoltă şi altele.. / Într-o slavă stătătoare// Dăm cu sâc / din Isarlâc. I. VIII. Editura Academiei. I. printre care Vasile Bogrea.. Sadoveanu). fascicula 1: J-lacustru. veresiye „pe credit. 2000 257 . tire = „bumbac tras în fire”.. Partea I. a rosti. partea a II-a: C. Litera V (V-veni). nu bate niciun tenchi mai mult. Al. Tomul X. Al. Orăşanu). 1916-1934. deşi balcanismul acesteia nu este întotdeauna conştientizat. îi ţinea acum pe toţi pe veresie. fără să-şi pună problema originii sau a semnificaţiei respectivelor expresii.” (I. şart „rost.

revăzută şi augmentată. Ediţia a II-a. Stelian. Etymologicum Magnum Romaniae (HEM). vol. *** Micul dicţionar academic (Academia Română. (I: 1885 (1887). vol. Our intention is to select them and discuss their semantic aspect. III: 1893 (1895)). Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş. Volceanov. vol.II.I reeditat [1998].. these expressions were adopted in the popular language and had forms and meanings rather obscure for the contemporary speaker. Petriceicu. literele Pr – Z. 1958. Bucureşti: Editura Academiei.IV: S-Z (1958). A-C (1955).]: Editura Teora. ABSTRACT In its colloquial variant. [Bucureşti]: Editura Livpress. Rumänisch-DeutscheS Wörterbuch (TDRG) I: 1903. vol. [Bucureşti. H. Bukarest Staatsdrückerei.III. Hasdeu. Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române. tomurile I-III. literele D – H. Ioan Oprea. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. 2001. vol. vol. Tiktin. [Bucureşti]: Editura Academiei. ediţie revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. 2003. II: [1889]. George.I.I-IV 1955-1958. Rosetti”) vol. Biografii-motivaţii. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.II: D-L (1956). literele I – Pr. literele A – C. 2002. At the beginning. 258 .I. vol. Volceanov. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. Dicţionar de expresii româneşti [2001]. as well as in those styles which are more permissive (literary. Chişinău: Editura Litera. Carmen-Gabriela Pamfil. Lazăr 1998. III: 1924. vol. 1998. *** Dicţionarul limbii române moderne (DLRM).IV. 1886-1893. 2003 (MDA). [Iaşi]: Institutul European. Bucureşti : Stabilimentul grafic Socec şi Teclu. Dumistrăcel. Bucureşti.*** Dicţionarul limbii române literare contemporane (DLRLC).III: M-R (1957). Anca. vol.. although they were extremely rich in their semantic aspect and expressivity in the contexts they were part of. II: 1911. Dicţionar universal al limbii române (DU). journalistic etc) the Romanian language still presents a number of expressions of Turkish origin. Şăineanu.

discussed and introduced. but has not yet been accepted into mainstream language. term or phrase which has been recently created (coined) – often to apply to new concepts. or word of mouth. Chişinău NEOLOGICAL BURST IN MASS-MEDIA A neologism. Neologisms often become popular by way of mass media. from Greek neo ‘new’ + logos ‘word’. including academic discourse in many fields renowned for their use of distinctive jargon. the Internet and the word of mouth. technology. is a newly coined word that may be in the process of entering common use. Neologisms are especially useful in identifying inventions. ceasing to be such through time and acceptance. and thus. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Neologisms tend to occur more often in cultures that are changing rapidly and also in situations where there is an easy and fast propagation of information. Every word in a language was. The role of mass media in creating communication bridges over different cultures is of primary importance. a neologism. The new terms are often created by combining existing words or by giving the words new and unique suffixes or prefixes. Other times. Neologisms are often directly attributable to a specific person. Injo – journalism about innovation processes and ecosystems – is a special case. “Neologism”. Disnefication and McDonaldization are now in everyday use. . or event. and that news quality remains as high as possible. the more essential that news media work properly. however. they disappear from common use just as readily as they appeared.Liubovi HOMULO. . This new challenge could be defined as a new journalistic beat. According to Oxford English Dictionary the term neologism was first used in print in 1772. To do this. at some time.therefore: journalism enables society to discuss new things and introduce innovations. by intentionally rhyming with existing words or simply through playing with sounds. is “a word. and called innovation journalism. Recent coinages such as Fordism. according to the dictionary Wikipedia. . . This applies for all journalism covering innovations. at some time.communication requires shared language. a journalist needs at least knowledge of science. Every word in a language was. or old idea which have taken on a new cultural context. is an example of a neologism. the internet. We have suggested that neologisms are central for innovation. Whether a neologism 259 .new things need new words or word combinations to be a part of the language. and that journalism is central for introducing them. One of the most challenging tasks for contemporary journalism is to understand and report on the global and local innovation ecosystems.the news spreads the new words to us so that the new things can be included in our language. It introduces language for how innovation happens. So innovation journalism enables society to discuss innovation processes. Neologisms also can be created through abbreviation or acronym.introduction of something new needs communication. The more complicated our world becomes through economical. technological and social change. as used today. is arguably a neologism itself. new phenomena. The term e-mail. a neologism. economics.” Neologisms often become popular by way of mass media. political processes and legal systems. to synthesize pre-existing concepts. Taylorism. or to make older terminology sound more contemporary. which can affect the rate of innovation even more than the journalism about the innovations themselves. using the following intuitive arguments: . Neologisms often become accepted parts of the language. period. though most of these ceased to be such through time and acceptance. publication.

To reject neologisms. are often objected to on the ground that they obscure the issue being discussed. emotions and terms. however. for short).” Some neologisms. Australia’s Herald Sun reported on a novel employment perk offered by Virgin Mobile down under: First we had maternity leave. it is no longer a neologism. Neologisms may take decades to become “old”. sometimes everyone in his own way. to settle the pet and get them used to their surrounds”. probably the most important of which is acceptance by the public. And now we have “pet-ernity” leave. then came paternity leave.too many animals suffer from being abandoned by their owners and are to be subjected to euthanasia. has proposed the new term “pet overpopulation” to be included into English dictionaries. This term may be explained as . sometimes in the same way. is to reject scientific development. Opinions differ on exactly how old a word must be to cease being considered a neologism. new words or new interpretations of old words to describe and explain reality in new ways. cultural acceptance probably plays a more important role than time in this regard. deriding the neologism as “abuse and ignorance of the language. After being coined. others meet opposition. but not yet having gained acceptance. and everybody who wants to contribute new knowledge must be.C. Neologism can be: Unstable – extremely new. Diffused – having reached a significant audience. a company spokeswoman said. punct mort. neologisms invariably undergo scrutiny by the public and by linguists to determine their suitability to the language. especially those dealing with sensitive subjects. Creators of a language are people who. The term “Political Correctness” (P. Or pet-ernity leave – the domestic animal equivalent of maternity leave introduced in Australia. Stable – having gained recognizable and probably lasting acceptance. achievements in political and social life referring to representatives of all ethnic and sexual minorities in proportion. The former president of the USA Bill Clinton often used the word “gridlock” when he talked about difficult situations. Coleridge’s poem 260 . The meaning of the word albatross is based on S. Virgin Mobile has offered five unpaid days off to staff who have a new puppy or kitten. having met problems with too many no longer needed cats and dogs in America. emerged with the appearance of the idea of Multiculturalism and. often despicably. For new knowledge there is no way around the creation of new terms and concepts. Every day different organizations and enterprises. No new science is possible without neologisms. But in the majority of dictionaries we can find only the translation of its compounds: grid is translated as grilaj. or being used only by a very small subculture. For example.T. word-combinations and phrases to name things. When a word of phrase is no longer ‘new’. But the new meaning of this word is impas.continues as part of the language depends on many factors. as follows. being proposed. How could Aristotle had developed the logic of syllogisms or Newton the theory of dynamics without new vocabularies and definitions? They were neologists. create turns of speech which become usual for expressing different things. Some of them are accepted very quickly. Non-experts who dislike the neologism sometimes also use this argument. with the necessity to present works of art and literature. Language experts sometimes object to a neologism on the ground that a suitable term for the thing described already exists in the language. This term can be translated as poziţia politică corectă. gratie or reţea and lock as blocare or bucla. “We recognize that our staff may want to be at home for the first week or so with their new addition. the International Society for Animal Rights (ISAR) in the USA. No sign of scientific conservatism is so telling as the rejection of all but the established concepts of a school of thought. Particular objections and accusations of political incorrectness are addressed to the Eurocentric supporters. scientists and scholars offer new words. These new words may be equivalents for the already existing terms or may denote something new.

having committed by this a grave sin. all possible misfortunes collapse on the ship. meaning that any of the major candidates has a reasonable change of winning the state’s electoral college votes.” 261 . battle-ground state or purple state) in United States presidential politics is a state in which no candidate has overwhelming support. The crew of the ship. Moxley). presidential candidates. because one candidate has strong enough support that they can safely assume they will win the state’s votes. It was first used in the press in 2001. Non-swing states are sometimes called safe states. aberaţie. The credit of coining the now popular terms goes to Jairam Ramesh. Datagogies refers to the democratizing power of online technology has on pedagogical concerns. Chindia is a portmanteau word that refers to China and India together in general. This unofficial system used in the USA stands in contrast to the system of political colors in most other long-established democracies. the representative of which got his popularity as an extremely tiresome and verbose public speaker. The term datagogies reers to when “a new kind of teaching and learning takes place. That was not. the translation is prostie. although the colors were often reserved or different colors used prior to the 2000 election. Afterwards. For instance. and their economies in particular. piatră pe gît. respectively. the ability of crowds of teachers and students to collaborate in real time on pedagogical matters. The expression bunkum or bancombe came from the name of one of the districts in North Carolina. A swing state (also. Together they contain about one-third of the world’s population. as a punishment. a kind of teaching and learning that heretofore has been unimaginable (Meehan and Moxley. the first election during which the news media used colored maps to graphically depict voter preferences in the various states. however. So the meaning of this word is cruce grea. while red represents left-wing and socialist parties.” This new type of learning is enabled by commons based peer-to-peer technologies that enable a large community of online contributors to create a sophisticated curriculum that otherwise would be done by a small number of disciplinary experts. neofacsist movements. argument neconvingător. in the online journal Kairos. The mariner killed the albatross. an Indian politician. Here are some more words and phrases created to make some kind of political or rhetorical point: Red states and blue states came into use in 2000 to refer to those states of the United States whose residents predominantly vote for the Republican Party or Democratic Party. are both regarded as growing countries and are both among the fastest growing major economies in the world. By enabling a large group of lay members to co-created educational content. the terms were coined by television journalist Tim Russert during his televised coverage of the 2000 presidential election. usage of the term has been expanded to differentiate between states being perceived as liberal and those perceived as conservative. where blue represents right wing and conservative parties. The word was coined in 2004. however. Islamofascism is a neologism concerning the association of the ideological or operational characteristics of certain Islamist movements from the late 20th century on. rather than specifically referring to the liberatory potential of Web 2. Since 2000. Rich Rice. hung the dead bird on the guilt's neck. datagogical efforts distinguish emphasize radical liberatory pedagogy instead of pedagogical communities. According to The Washington Post. China and India are geographically proximate.0. Such states are targets of both major political parties in presidential elections. with European fascist movements of the early 20th century. defined datagogy as “the study of the use of data to administer and teach in holistic and systemic ways. So. The definition of the term has been generalized by other scholars to mean the way in which terminology influences pedagogy. or totalitarianism. pedeapsa. but it was the first time a standard color scheme took hold.“The Rime of The Ancient Mariner”. A blue state tends to vote for the Republican Party. They have been named as countries with the highest potential for growth in the next 50 years in a BRIC report. since winning these states is the best opportunity for a party to gain electoral votes.

However. But as far as I am concerned. New Zealanders. “Constantinople” was officially renamed Istanbul by the Turks in years following a Greek invasion in the 1920s. does not appear to have been as extensively reported or publicized as anti-French sentiment in the USA. It was expanded and published in 1995. Freedom fries was a euphemism for French fries used by some conservatives in the USA as a result of anti-French sentiment in the United States during the international debate over the decision to launch the 2003 invasion of Iraq. although the name “Istanbul” (originally of 262 . A 1999 book entitled Mustard Seed Versus McWorld by evangelical minister Tom Sine implores Christians to reject the diminution of religious values that he contends results from excessive commercialization. the other being tribalistic fundamentalism. because of European leaders’ perceived capitulation to Islamic influences and/or continued immigration and high birth rates of Muslims in Europe. which was already an established term. which re-defined marriage in the state as being between one man and one woman only. referring to joint Euro-Arab domestic and foreign policies which she characterized as anti-American and anti-Zionist. leading to campaigns for the boycotting of French goods and businesses and the removal of the country’s name from products. Critics claim that fast food chain restaurants such as McDonald’s are destructive in many aspects of the indigenous cultures in the countries where they have been introduced. Similarly. Historical parallels: Germany: In 1915. surrender and appeasement towards Islam. however. as a response to then President-elect Barack Obama’s choice of Rick Warren to give the invocation at Obama’s inauguration – and in response to Stephen Colbert’s comment that saddleback sounded like a sex act –Savage Love readers were encouraged to vote to define the neologism saddlebacking in reference to Warren’s role as pastor of Saddleback Church.Generation L is the “lucky” generation that (until recently. The term was publicized by the writer Bat Ye’or. Could that change? Perhaps Generation L has just had the luxury of an extended “holiday from history. after Italy entered World War I. generally use the British English word “chips”. another neologism introduced by Ye’or. perhaps) had not seen really tough times. In March 1992 an article first published in The Atlantic Monthly by Rutgers political science professor Benjamin Barber was titled “Jihad vs. there is Generation X. Turkey: Russian salad became American salad because of the anti-Communist sentiment in the country. and became a bestselling book. or just “Fries”. Our parents and grandparents lived through world wars and the Great Depression. There are the baby boomers. especially in her 2005 book Eurabia: The Euro-Arab Axis. however. is a political neologism referring to Europe becoming subsumed by the Arab World. which describes international commercialization as one of two great clashing forces of the 21st century. denoting an attitude of concession. and we may even be on to Generation Y by now. a portmanteau of “Europe” and “Arabia”.” which is now coming to an end. while French government was testing nuclear weapons in the Pacific. Eurabia. The French position was frowned upon by some in the United States. McWorld is a term sometimes used to describe the spreading of McDonald’s restaurants throughout the world as the result of globalization. Gideon Rachman defined his neologism in The Financial Times: Pop sociologists like to divide people born since 1945 into different groups. The term is generally used in combination with “dhimmitude”. We have had decades of peace and prosperity. France had experienced strong opposition in the United Nations to such an invasion. French Fries at a few family restaurants were renamed Kiwi fries. L as in lucky. French loaves were renamed Kiwi loaves in a number of supermarkets and bakeries. restaurants in Berlin stopped serving Italian salad. Those of us born in Western Europe or the US have never really experienced hard times. Warren and the church supported the 2008 California constitutional amendment Proposition 8. This. New Zealand: In 1998. McWorld”. In 2008-2009. Saddlebacking. and more generally to describe the effects of international McDonaldization of services and commercialization of goods and services as an element of globalization as a whole. we are all members of Generation L – that is.

blogs. Cambridge: Cambridge University Press Golikova.innovationjournalism. Nearly all political terms were political neologisms at some point. A New Theory of Words and Language.Greek origin itself. This category is for terms that have entered political jargon since approximately 2001. L. Terms of such relatively novelty may be forgotten in 100 years. Ordinary dictionaries do not have time to register all these changes. Today it is too early to tell the linguistic fate of the terms listed in this article. London: Oxford University Press. 11 editions of Safire’s political dictionary were published between 1972 and 2008.A. William (1993). Safire. And likewise. most of the terms have a similarly accidental history. English Word-formation. J.wikipedia. regularly publishes the language column in “The International Herald Tribune” where he also comments upon the appearance of new words and their meanings in a very extraordinary and fascinating way. Bolshevik started in 1917. in 1789. the impetuous development of social life have had as a direct result the appearance of an enormous amount of new words and meanings. http://schott. Routledge: Taylor & Francis Group. journalist. Oxford English Dictionary (2001). the creation of a considerable amount of dictionaries of new words and meanings follows. A famous American writer.com/topics/Neologism http://www.huffingtonpost. Practical Guide. Or they may seem like the only sensible and neutral way to express the concepts they cover. Moscow: Drofa.nytimes. their first use may be earlier. the development of mass-media. from the phrase “is tin poli” meaning “to the city”) had been in use since the time of Fatih Sultan Mehmet. Hoey. Michael (2005). Safire’s Political Dictionary. but their widespread use should not be. 263 . political scientist and lexicographer.org/ij4/presentations/turouskalida vidnordfors.com/2008/02/12/dept-of-neologisms-oba_n_86310. Left and right gained their political meaning after the seating arrangement of the French revolutionary assembly. Moscow: Prosvescenie. (1999). (2005) Modern English Lexicology and Phraseology. http://en.com/tag/neologism/ http://www. Bauer.org. English Lexicology. G. the so-called “neological burst”. absoluteastronomy. after Lenin’s faction gained a majority of seats (“bol’she” in Russian means “majority”). New York. Hence.pdf. William Safire.html ABSTRACT The scientific-technical revolution. Cambridge textbooks in Linguistics.B. fact which often makes understanding of speech and reading (especially of the press) abstruse for foreigners who have already learned the language. BIBLIOGRAPHY Antrushina. (1993).pdf http://www.

Petru Pop de Daia şi Ioan Săcădate). Far „grâu” (<lat. împreună cu o echipă de ieromonaşi (Grigore Maior. Fasă (în Vulgata – phase. ceea ce denotă nesiguranţa traducătorilor în privinţa adaptării acestui cuvânt: fască. (Ieşirea 34. pe care dicţionarele limbii române nu îl înregistrează. Şi în zioa a cinsprăzăcea a lunii aceştiia praznicul azimelor Domnului iaste. 264 . în schimb. nici va rămânea demineaţa din jertva praznicului Fască. tot cel de alt neam nu va mânca dintr-însul. (Ieşirea 9. „pasca”. din spiţă încă verzi. „paşti” [4].2). Textul biblic din care am selectat cuvintele de mai jos a fost tradus din latină de episcopul Petru Pavel Aron. cărturari grecocatolici din prima generaţie a Şcolii Ardelene. Şi. Silvestru Caliani. carii nu putea face Faze în zioa aceaea. dat spre publicare în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Phase desemnează atât sărbătoarea.972-974) aflăm că provine dintr-un verb ebraic care înseamnă „a trece peste”. cât şi „materia sacrificiului. (Preoţia 2. iară carele nu va fi tăiat împregiur nu va mânca din el. 1760–1761 (II) Cuvintele analizate aici vin în completarea unei serii deschise într-un studiu anterior – Atestări lexicale în Biblia Vulgata. Facă fiii lui Israil Faze în vreamea sa (Numerii 9. fie desemnând „cultura de grâu”: Deci inul şi orzul s-au vătămat. şeapte zile azime veţ mânca. fază.48). că era tărzie. ebr. Este prezent rar în text. iată. A. favorizată însă de realizarea unei antologii în 4 volume (în Colecţia „Opere fundamentale”). Gherontie Cotorea. motiv pentru care împrumuturile şi creaţiile lexicale prezente în textul Vulgatei de la Blaj au rămas închise în temniţa manuscrisului vreme de peste 240 de ani. pesah) se înregistrează în diferite variante în textul analizat.16). (Ieşirea 12. animalul sacrificat.43). Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava ATESTĂRI LEXICALE ÎN BIBLIA VULGATA. Cuvântul nu este înregistrat în DA. din perspectiva primei atestări a cuvântului sau a sensului unui cuvânt [1]. Iată câteva contexte în care apar variantele cuvântului fasă: Şi au chemat Moisii pre toţi bătrănii fiilor Israil şi au zis cătră dânşii: „Duceţi-vă luând dobitoc prin rudeniile voastre şi jârtvuiţ fasă. Atanasie Rednic. (Preoţia 23. fār. farris „alac”. (Ieşirea 9. oricarii necuraţi peste sufletul omului. Susţinem astfel în mod practic ideea că informaţia din lucrările lexicografice trebuie în permanenţă actualizată prin astfel de contribuţii.31)/ Iară grâul şi farul nu s-au vătămat.Niculina IACOB. pentru că orzul era verde şi inul foişoare încolţea. Seria Filologie. fie cu referire la „grăunţele de grâu”: Iară de vei aduce jârtfă pârga rodurilor tale Domnului.14). o parte de far zdrobit şi de untdeleamn şi toată tămâia. (Ieşirea 12. Nu vei jârtvui preste dospit sângele giunghierii Meale. „euharistia”. care va cuprinde acele opere cu care filiera ardeleană a contribuit la edificarea culturii naţionale româneşti. astăzi „ostia”. „grâu”) este un împrumut ocazional din Vulgata. în sensul de „a cruţa” şi se leagă de faptul că Dumnezeu cruţa casele însemnate cu sânge de la animalul sacrificat [3]. să va tăia întâi împregiur toată partea bărbătească a lui şi atunci legiuit va prăznui şi va fi ca moşteanul pământului. De va vrea cineva dintre nimearnici a treace însoţirea voastră şi a face fase Domnului.32). Blaj.6). originar.5). le vei prăji cu foc şi le vei sfărâma ca farul şi aşea vei aduce pârga ta Domnului (Preoţia 2. fase. Este vorba despre cuvinte pe care le-am considerat de interes pentru cercetările lexicografice şi lexicologice româneşti. In intenţia noastră este să continuăm acest demers prin valorificarea materialului excerptat din lucrări ale cărturarilor ardeleni din perioada 1730– 1892.25). dar nu s-a putut bucura de privilegiul tiparului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea [2]. BLAJ. Lingvistică. (Ieşirea 12. în timp ce casele egiptenilor erau lovite. din Dicţionarul biblic (p. Din carea va jârtvi preotul. Şi au zis Domnul cătră Moisi şi Aaron: „Aceasta e leage Fase. o acţiune dificilă.21). 1760-1761 (I) –. apoi jertfa fără sânge”. apropiindu-să câtră Moisi şi Aaron (Numerii 9. 1/2009. spre pomenirea darului.

n. ci va lăcui în seacetă în pustie. A cince zi veţ aduce viţei noao. un berbece . miei de câte un an.34).6). de o măsură vor fi toate”. plină de necuprinsa dragostea lui Hristos cătră mireasa Sa şi. git s. traducătorii au folosit cuvântul machiat [6]. nemăchiaţi. myrīcē. Înţelegând acest lucru şi neputând probabil identifica şi numi altfel realitatea desemnată prin cuvântul din Vulgata. În dicţionarele limbii române cuvântul nu este înregistrat. exprimată în Vulgata prin maculōsus. Mirele său. mântuiţi sufletele voastre. Şi va răspunde mie măne dreptatea mea. (Ieremie 17. şapte (Numerii 29. patrusprăzeace (Numerii 29. miei de un an. (Ieşirea 30.27). nemăchiaţi. substantivul trebuia să fie articulat enclitic.33).6). patrusprăzeace (Numerii 29. Aducând arderea spre miros bine priimit Domnului: un viţel.26). Antonimul obţinut prin prefixare – nemachiat/nemăchiat „curat”. (Ecleziasticul 24. adecă cu lână albă şi neagră. în varianta măchiat: Încungiură toate turmele tale şi desparte toate oile cele bălţate şi tărceate cu lâna. nemăchiiaţi. or nimeni nu seamănă o plantă parazită. indeclinabil). „fără meteahnă” – este de asemenea prezent în text pentru a echivala cuvântul lat. berbeci doi. immaculatus: Nemachiate le veţi aduce toate cu gustările sale. în pământ sărat şi nelăcuit.29). În dicţionarul lui Grigore Maior cuvântul nu este înregistrat.31).25). şi cuminul cu toiagul. miei de câte un an. berbeci doi.2). aşa cum se poate vedea în al doilea exemplu. (Isaie 28. şi orice va fi negru şi măchiat şi tărcat în oi şi în capre va fi simbriia mea. şi ca valsamul neamestecat mirosul mieu.” (Facerea 30.35). 265 . galbanum. în amblele cazuri. a mireasii cătră Hristos. o au dat în mâna feciorilor săi. mysticus) este împrumutat de traducător din Vulgata şi se înregistrează o singură dată în argumentul la Cântarea lui Solomon: Această cântare toată e mistică [7]. «Fugiţi. „tăciune” (<lat. preluată ca atare de traducător: Au nu deacă va asămăna faţa lui.Lat. miei de câte un an. Şi veţ aduce jârtvă spre miros bine priimit Domnului. Indice Ieşirea).36). Este şi acesta un semn al fidelităţii pe care o manifestă traducătorul faţă de model. „cătină roşie”): Că va fi ca miriţele în pustie şi nu va vedea când va veni binele. Împrumutul păstrează caracterul indeclinabil al cuvântului latinesc. Cuvântul este la prima atestare în acest text (cf. Pentru a exprima caracteristica „cu pete”.32).32). ceea ce ar putea însemna că nu era cunoscut şi. Şi au despărţit în zioa aceaea caprele şi oile şi ţapii şi berbecii cei tărceaţi şi măchiiaţi. cum e molura. berbeace unul şi miei de câte un an. (Facerea 30. nu i se putea găsi un corespondent în limba română. Credem însă că împrumutul s-a impus traducătorului din alte considerente: din ambele contexte citate rezultă că această plantă se cultivă. Forma din Vulgata este gith. patrusprăzeace (Numerii 29. (Facerea 30. Un împrumut ocazional este ghith „mălură”. a fost preferat împrumutul [5]. unde. Că nu cu hirăstaie să va îmblăti ghith. va sămăna ghith şi cumin va răsipi şi va pune grâul pre rând şi orzul şi mălaiul şi odosul în marginile sale? (Isaie 28. -ēs „tamarix”. Şi ca ştoracul şi galvanul şi ungula şi guta şi ca Livanul netăiat am aburit lăcaşul mieu. ci cu varga să va îmblăti ghith. A şeaptea zi veţ aduce viţei şeapte şi berbeci doi. A şasa zi veţ aduce viţei opt. de furtuşag mă vor pârî. nemachiaţi. „pătat”. precum în oi aşa şi în capre. -ī „răşină extrasă din rădăcina plantei Bubon galbanum ce creşte în Syria. (Numerii 28. Şi toate care nu vor fi tărcete şi măchiiate şi neagre. un viţăl din ciurdă. nici roata carului preste cumin să va întoarce. Miriţă este un împrumut ocazional pentru a denumi un arbust din familia leguminoaselor (<lat. Şi toată turma de un păr.21). când va veni vreamea togmirii înainte ta. prin urmare. şeapte (Numerii 29. iarăşi. şi veţi fi ca miriţele în pustie!» (Ieremie 48. galvan de bună mireazmă şi tămâie foarte luminoasă. Cu aceste sensuri cele două cuvinte nu sunt înregistrate în dicţionarele limbii române. Mistic (<lat. „maculat”. Persia şi Africa” a fost împrumutat şi adaptat în forma galvan: Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Ia-ţi mireasme stactim şi onihim. nemăchiaţi.

Este prezent în text în serie cu alte animale considerate prin lege curate: Aceasta-i jivina carea trebuie să mâncaţi: boul şi oaie şi capra. ostilă. ca şi în limba latină (olīva. pygargus. Indice 1Paralipomenon). În versetul din urmă reţinem şi cuvântul urigul. şi care-i drept. 1871–1876. va sămăna ghith şi cumin va răsipi şi va pune grâul pre rând şi orzul şi mălaiul şi odosul în marginile sale? (Isaie 28. după forma de acuzativ orygem. -ī „loc plantat cu măslini”): Că preste oliveţii şi smochinii care era în câmpii. urigul.25). Ioas. „vrăjmaş”: Care sânt aproape şi care-s departe de tine vor lua biruinţă de tine. Legat de cuvântul din urmă. Cuvântul nu este înregistrat în DLR. zice Domnul. paliūrus. (1Paralipomenon 27. Indice Cântarea lui Solomon). orygis („gazelă”) şi a fost preluat din textul Vulgatei pentru a desemna un gen de mamifer rumegător din familia antilopei. de origine necunoscută [8]: Au nu deacă va asămăna faţa lui. plini de urgia Domnului. Indice Isaie). Adaptat în două feluri diferite în cele patru cărţi biblice în care apare este cuvântul prin care traducătorii au echivalat lat. Indice Iezechiil). -i şi a fost împrumutat de traducător pentru a denumi o „specie de arbust cu ghimpi”: Cel ce e întru ei bun e ca paliurul. de certarea Dumnezeului tău (Isaie 51. (Isaie 17. a substantivului oryx. se regăseşte însă la A. -ae „măslin”. cea mare cu perirea. Onocrotanul şi haradriul.Cuvântul este atestat pentru prima dată în acest text (cf. pigargul. Dicţionarul limbei române. despre care a fost vorba mai sus. Tot la prima atestare este cuvântul olivă (cf. a optat pentru împrumut. oryx. care nu reprezintă altceva decât o altă adaptare. Indice Isaie). ca spinele din gard. în acelaşi context. într-un context în care. în original. hostīlīs [9]) „duşmănos”. probabil. traghelaful. este folosit pentru a denumi. traducătorul nu o putea defini mai îndeaproape ca să găsească un echivalent potrivit în limba română. ca orixul încursat. (2Lege 14. şi pupăza şi liliacul (2Lege 14. fieştecarea după fealiul său. erau paliurus et… spina.11) şi (Sofonie 2.6). onocrotalus. sau patru au cinci în vârful ei