Sunteți pe pagina 1din 3

1

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE A LUCRARII

Denumirea lucrarii :

CONSTRUIRE IMOBIL DE SERVICII (BAR), BIROURI, LOCUINTA DE SERVICIU si STATIE DE INTRETINERE AUTO (SPALATORIE si VULCANIZARE AUTO)

Amplasament

nr. F.nr Com. MAIERU, jud. BISTRIA NSUD

Beneficiar :

SC NUCLEU SRL

Proiectant general

SC. COBZALAU CONSTRUCT SRL, loc MAIERU, jud. BISTRITA NASAUD,nr.993

1. Date generale : La cererea beneficiarului SC NUCLEU SRL, cu sediul in loc. MAIERU, jud BISTRIA NSUD , nr 562, s-a ntocmit documentaia necesar obinerii autorizaiei de construire necesar CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE SERVICII (BAR), BIROURI, LOCUINTA DE SERVICIU si STATIE DE INTRETINERE AUTO (SPALATORIE si VULCANIZARE), amplasat in com. MAIERU, teren situat in intravilanul com. MAIERU, jud. BN. Investitorul face dovada deinerii proprietii prin actele de proprietate anexate. 2. Amplasamentul terenului : Terenul pe care se propune constructia se afla in intravilanul localitatii MAIERU. Pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului in drumul national este : DN 17D - km. 64 + 800 dr. 3. Descrierea sumara a constructiilor : Se propune realizarea unui imobil in regim de inaltime P + E (partial P) avand o suprafata construita la sol de 257.79 mp si o suprafata construita totala de 347.89 mp. Constructia propusa va fi alcatuita din fundatii continue, zidarie bca / panouri sandwich pe profile metalice, invelitoare din tabla cutata, scari interioare lemn, acoperis tip sarpanta.

Amplasarea obiectivului se va face conform planului de situatie atasat prezentei documentatii. Se estimeaza un trafic de 8-9 autoturisme pe zi care vor veni in incinta obiectivului pentru a fi spalate. 4. Modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale: Apele pluviale in incinta se vor scurge intr-un bazin vidanjabil, acelasi in care se vor scurge apele rezultate in urma spalarii autoturismelor. Bazinul vidanjabil va contine pompa de separare hidrocarburi, conform cu normele in vigoare. Apele pluviale in lungul drumului national se vor scurge pe partea opusa amplasamentului fata de drumul national; viitoarea amenajare a terenului nu implica schimbarea modului de scurgere a apelor pluviale existent. 5.Modul de asigurare a locurilor de parcare : Locurile de parcare se vor asigura in incinta obiectivului, si sunt sistematizate in planul de situatie anexat. Numarul total de locuri de parcare este 7. In imobil se pot amplasa maximum 4 autovehicule : 3 in cadrul spalatoriei auto si una la vulcanizare.

Intocmit : ing. COBZALAU DUMITRU FILON