MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională.16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.16.1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 . Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor. COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24.C.T.5: Colaborează cu campartimentul C.16.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24. Data începerii modulului Clasa ……………………. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .16. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………. elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24.16.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24.16. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul.

.... Unitatea de competenţă 24.... faza procesului tehnologic........ Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor . operaţii pe care le execută....6 4 7 16...buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice.17 19 20 21 16....... 16.Data.......buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor ...studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor.. .....12 13 16......5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică . Semnătura evaluatorului....... modulului .....4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului……..... FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 ... Identificarea produselor cu defecte......16: Tehnologii de confecţionare Compe....3 16....MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ………………………………………………………..5.........Data...Exertenţa ciţiul 1 2 3...2 14 15 16....1 8 9 10 11................

acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. evoluţia legată de diferite competenţe. FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. în mod separat. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 .

CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. care trebuie dezvoltate şi evaluate. reţete. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. semifabricat. Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului. piepţi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. manşete. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie. imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei. imperfecţiune. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte. tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. ceea ce nu corespunde cu un model dat. îi vor adăuga la sfârşitul listei . Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. buzunare. materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă. aplicat la mâneca chimono. apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp.

sortare. Finisarea produselor Ambalare. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 . relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. depozitare Ambalarea.1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. lotizare. marcare. sortarea materialelor pentru confecţionat Control. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. numerotare. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv. coaserea nasturilor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16.

are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare. Scopul din procesul de confecţionare . datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. cheiţe. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară.Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c.Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 . Forma punctului de coasere a. cheiţe. broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b.Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor . butoniere festonate.Cusături simple cu un singur punct de coasere. are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. la care se folosesc maşini cu un ac . a. Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă.Cusături de acoperire şi format tivuri . butoniere festonate. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut. finisare. Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare.Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare .Cusături de încheiere şi montare . Numărul punctelor de coasere simultană . datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut. asamblare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR. broderii Cusături feston – cusături de surfilare. 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară. asamblare. finisare.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .

încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor. asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor. cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor.

Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 . articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice.

Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR. 2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c. suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur.sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d. orizontală. poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a.

buzunarelor. mânecilor. piepţi. Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate. gulerului. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. formând margini îngroşate. formând margini îngroşate. OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare. aplică în faza finală. Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. funcţie de complexitate şi materia primă. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. umeri. luciul. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. umeri. Exemplu: presarea prin cusături.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. piepţi. marginilor produselor. Exemplu: gulere. Exemplu: presarea gulerului. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 . în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. buzunarelor. plăcut.eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. Exemplu: gulere. de călcare. Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare. mânecilor. care se dublează. marginilor produselor.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare. care se dublează. reverelor. presare. în condiţii de temperatură. umiditate şi timp. călcare. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare. reverelor.Se Se aplică în faza finală. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. denivelărilor determinate prin şifonare. confecţionate.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului.

Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă. Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.1-0. este cantitatea de apă. timpul şi presiunea de călcare.5-1.5-1. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.5 daN/cmp p=0.1. Depinde de natura operaţiei.0 daN/cmp p=1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică.10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 . Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor.0 daN/cmp p=0. care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului. felul operaţiei. este cantitatea de apă. Depinde de natura operaţiei. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică.

fixare aburire. În functie de importanta lor în cadrul produsului. clape. în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor. bizeţi etc. modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral. acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. Desfăşurarea acestui proces. Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele. de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. gulerul şi mânecile. are loc în succesiunea logică. găici. manşete. piepţii . Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. epoleţi. descălcare. refileţi.

fixează deschizătura buzunarului. b.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare.faţă produs. C. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare. pungi de buzunar 2. execută deschizătura buzunarului. b. Competenţa 16. în faţă. verifică reperele a. aplică punga mică 4. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral. c. 1. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte.refilet. la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3. 6. închide punga buzunarului. cu refileţi şi clapă .

in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. Alimentarea locurilor de muncă. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. aşezate paralel cu fluxul tehnologic. are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. La agregatul cu amplasare oblică. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. care preia din cutia de alimentare semifabricatul. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 . în partea stângă a locului de muncă. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. se face în pachete de 525 repere. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor.3.

unicat) Stabileşte aspectul. procesul tehnologic de confecţionare. Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri.confecţionarea (construirea tiparului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative. Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază. confecţionarea produsului. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora. Elemente: Produsul etalon. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente. norma internă. Produsul etalon (prototip. analiza tehnico-artistică a desenului) . fişa tehnică a produsului. . norma de consum. croirea produsului. analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei.proiectarea (desenarea modelului. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului. pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. şabloane.

(S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1. La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. calculul indicelui de mecanizare. Încadrările pot fi: -simple. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă. Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. economici de pe fabricaţie. calcului productivităţii muncii. timpul de execuţiei al operaţiei. care materialul este dublat. norma de producţie. Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului. calcule preliminarii. felul operaţiei. Calculul indicatorilor procesului tehnologic. costul manoperei pe operaţie.Încadrarea material desfăcut. 24 . Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut.Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. Procesul tehnologic de confecţionare 2. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului. numărul de personal pentru fiecare operaţie.lucru. Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî . în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor . ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. categoria operaţiei. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. în iar produs finit. . Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. defalcarea procesului tehnologic.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

îşi măresc capacitatea de observare. investigaţia. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. autoevaluarea.strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . dacă este cazul. şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii. vom dezvolta acum doar două dintre ele. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. cât şi metode alternative: observarea sistematică. portofoliul elevului.elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale .elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL .elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . proiectul. Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională . s-au prezentat metodele alternative de evaluare. îşi exprimă liber opinii proprii. Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia). a produsului realizat. Criteriile de alegere a proiectului sunt: . cât şi spiritul critic.elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri . Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare. îşi susţin şi motivează propunerile.

Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă. cărţi de specialitate. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. folosind surse disponibile de informaţie: manuale. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. 2. În prima fază. care să faciliteze activităţile. să discute şi. riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. 3. În această fază se desfăşoară activităţie creative. 1. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor . O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Înainte de a începe faza activităţii practice. Planificarea. Implementarea. etc. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. Proiectul poate fi individual sau de grup. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. Decizia. În timpul acestei faze de decizie. Controlul. se planifică resursele ce vor fi folosite. publicaţii. Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 . pentru găsirea de soluţii la problema propusă. site-uri Internet. Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. dacă este necesar. rolul profesorului este să comenteze. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. independente şi responsabile.

organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. să formuleze corect întrebări. 4. trebuie să acorde o atenţie specială cooperării. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. Evaluarea. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. Profesorul si elevii au o discuţie finală. devenind un facilitator. trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. să-şi autoevalueze munca. Profesorul provoacă. eficienţa muncii şi experienţa câştigată. teste. în care se comentează rezultate obţinute. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. un sfătuitor (consilier) al învăţării. să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului.

-tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt.expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei. -observaţie dirijată 1 săpt. identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 . 5 săpt. 1 săpt. 1 săpt. 1 săpt. sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare . -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

Alegeţi modelul.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh. Analizaţi schiţe. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”.

5.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. n. profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 . 3. 3. . 4. Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. n. . 2. 2. 4.

elevul demonstrând reflectie critică. cu ajutorul profesorului. 4.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. conform standardelor de pregătire profesională. 7. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. a imaginaţiei în abordarea sarcinii. La realizarea sarcinilor de lucru. Proiectul are validitate în raport cu: tema. o soluţie practică personală. obiectivele. metodologiea abordată 2. 10. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. 7. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. scopul. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. în sine. 9. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8.Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. 8.Proiectul reprezintă. elevul a făcut dovada: efortului personal.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral. conform planificării. pentru calificarea respectivă. 4. 3. 9. 6. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. a originalităţii solutiilor propuse. din cadrul proiectului. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice.

operaţii. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ. Competenţa 16. rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape. străduiţi-vă să fie cât mai complet.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ. elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului. definiţii) din schema prezentată. pliante.com.com). cărţi de specialitate. pagini de Internet: www. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE. în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. clasa a XIII-a. reviste de specialitate. Analizaţi schema de mai jos. Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 . www. documente ale agenţilor economici.brother.1 1. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr.sssm.ch. în perechi.ssm-airtex. www.

Activitatea nr. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 .2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. 2. Verificaţi-vă răspunsurile . lotizare. formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. Sarcini de lucru: 1. completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. ataşaţi fiecărei maşini identificate. depozitare Timp de lucru 30 minute. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare. sortare. cu folia prezentată de profesor. poza/ mostra cusăturii realizate.

3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate. va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână. Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 .

Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute.

2. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. pe o planşă soluţiile găsite la punctul I.4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii. Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. Timp de lucru 50 minute. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor .5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 . La expirarea timpului de lucru. Domeniul: TEXTILEnr. Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3. consultaţi caietele de notiţe. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II. Identificaţi utilajele prezentate. Analizaţi imaginile de mai jos. lucrând în echipă. Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. manualul sau alte surse informative. 1.

4. Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. 3.  După expirarea timpului de lucru. 2. Secretarii vor consemna în fişe.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. 1 2. iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. realizate cu utilajele din confecţii. confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor).  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine. realizate cu utilajele întâlnite de voi. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic. mostrele de cusături prezentate mai jos. 3. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe. Timp de lucru 30 minute.6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . completările şi eventualele greşeli. Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături.

Pentru verificare. cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace. 3. 2. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. 4. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. 5. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1. buzunare. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. Prin completarea careului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . la realizarea produselor vestimentare. cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică . 6.

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 . 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4. Stabiliţi faza procesului tehnologic. imaginea alăturată. 2. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii. Din oficiu – 1 punct. 4. Numiţi operaţia care se execută în imagine. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. Păstraţi fişele în portofoliul vostru.7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator. Timp de lucru 30 minute. Rezolvaţi individual sarcinile de lucru. 3. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. în care se utilizează utilajul. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii.

0 daN/cmp p=0. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic. felul operaţiei. Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri.1.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min. Cerinţe: 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 .5-1. Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.5 daN/cmp p=0. Temperatura este determinată de natura materialului.5-1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”.0 daN/cmp p=1. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.1-0. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. alegeţi din tabelul de mai jos. având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac. 2. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar.

2. Precizaţi poziţia acestora. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. 3. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. d) presiunea 5 2. 5 p 0. materialelor în procesul umidotermic. Total 10 puncte. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4. 1 p 1 p 1 p 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. Identificaţi utilajul. Menţionaţi organele de lucru. 2. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr. Umiditatea poate fi: chimică. Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1.10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 .

3. încheie punga de buzunar.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. Activitatea nr. identificaţi fiecare tip de buzunar. cu cel prezentat de profesor. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia. operaţiile de confecţionare a buzunarului. II. calcă refileţii prin îndoire. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul. b. execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi. 1. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 . 2. aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. taie deschizătura buzunarului. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. semnează deschizătura buzunarului. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. Aranjaţi în succesiune logică. Sarcini de lucru: a.

respectând succesiunea fazelor. Timp de execuţie: 30 minute. 1p Total: 10 puncte. 2p 5 2p 6. Din oficiu: 1 punct. Faza Faza Faza 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral. Dacă apar diferenţe de notare. 1p 2 1p 3 2p 4. apelaţi la profesorul vostru. pentru pantaloni şi fuste. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. La finalul execuţiei. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei.

a. 1. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. Specificaţi tipul detaliului. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. b. 4. 3. 12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. C. 2. a. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Timp de lucru: 30 min. Din oficiu: 2 puncte. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. b. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. Denumiţi detaliul prezentat. c. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. 2. • • • 3p 1p 1p 4.

Alimentarea locurilor de muncă. 6.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. La agregatul cu amplasare oblică. Lădiţele pentru depunerea reperelor. în ( ) tehnologică.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. 3. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. se face în ( ) de 5-25 repere. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate. 9. aşezate ( ) cu fluxul tehnologic. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor. 4. Nr. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. crt 1. 7. 8. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 . are lădiţele de alimentare. 2.

iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia. P = 768 produse/schimb. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. t1= 2. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct.5 min (operaţia coase tivul la fustă) . T=28.5 p p = D/ t1 1. Lucrând individual. calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. răspundeţi următoarelor cerinţe: 1.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1.12 min.5 p 1. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte.5 p N=PT/D 1.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5. vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine. TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1. sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic.5 p IM = TM/T 1.14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2. Norma de consum 1.Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II. Timp de: lucru 4 săptămâni. Realizarea colecţiei de modele 1.Transformarea în model 3. Obţinerea şabloanelor 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.Condiţii dimensionale 3.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV. Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator.Construcţia tiparului clasic 2. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 . Norma internă 1.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I. Elaborarea încadrarilor 2. Procesul tehnologic de confecţionare 1. Întocmirea procesului tehnologic 2.Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III.Realizarea şabloanelor 4. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. 7. 9. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. 4. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. obiectivele. metodologia abordată 2. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. scopul. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Proiectul reprezintă. în sine. o soluţie practică personală. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. conform planificării. Proiectul are validitate în raport cu: tema. Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . conform standardelor de pregătire profesională. 8.

Ioana. Solicită muncitorului să oprească utilajul. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Încearcă să repare utilajul. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic. neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4. observă următoarele aspecte: 1. elevă în clasa a XIII a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos. defecte de croire 3. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 . duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. abateri dimensionale la repere 2. Se consultă cu superiorul. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială.4.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC. modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului.5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate. ţinând cont de toleranţa admisă. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Împreună cu colegul tău. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Verifică dimensiunile prin sondaj. în urma analizei fişei de observaţie. verifici dimensiunile produsului. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Împreună cu colegul tău. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Profesorul va demonstra practic. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 .

asamblare neconvenţională prin lipire.5 Probă practică Cerinţe: 1. butonira dreaptă.executia tivului b. maşina de termocolat.1 Folie retroproiector nr.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr. Cusături mecanice II. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează. coasea nasturilor. maşina de cusut tighel în zigzag 2.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr.3 Soluţie activitatea nr. maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 .2 Soluţie activitatea nr. cusătura ascunsă.1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr. maşina de cusut butoniere simple. butoniera cu cap rotund. Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. maşini grele de butoniere 3. cusătura zigzag. maşina de călcat 4. 2. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a. Fişă conspect nr 1. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns. 1.încheierea produselor Soluţie activitatea nr.4 I.

finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare. 2.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1. aburirea 2.7 Fişă de lucru 1. 3. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr. Faza procesului tehnologic. Soluţie activitatea nr. având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi. Operaţia. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0. valorile parametrilor tratamentului umidotermic.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 .5 daN/cmp p=0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr.5-1. operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor.6 Rezolvarea careului. coaserea nasturilor.1-0.

relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 1 p 1 p 1 p 0. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. presa de călcat cu abur. utilajul. 5 Apreciaţi p 1. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV. Umiditatea poate fi: chimică. Total 10 puncte.9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. procesul umidotermic. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. 5 p 2. 3. organele de lucru. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. 2. poziţia organelor de lucru -orizontală.perne suport. 5 p 2.

10 Lucrare practică I. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 1. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2. aplică refileţii la deschizătura buzunarului. faţă în faţa cu părţile desfăcute. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 . Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3. Buzunar cu 2 refileţi II. Identificarea fiecare tip de buzunar. taie deschizătura buzunarului.

2p 6. 1p Total 10 puncte. Faza Faza Faza 1. execută deschizătura buzunarului. c. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . pungi de buzunar 1p 2. aplică punga mică 2p 4.refilet.faţă produs. b. verifică reperele a. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. Din oficiu 1punct. respectând succesiunea fazelor.fixează deschizătura buzunarului. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. închide punga buzunarului.

Specificaţi tipul detaliului. prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5. buzunar simplu aplicat 2. C. 1. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . buzunar cu clapă de întărire b. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. buzunar cu cută interioară a. b. 6. Denumiţi detaliul prezentat. detaliu secundar 1p 1p 3. 8. 3p a.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. buzunar cu clapă de închidere c. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs. 7.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr.

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 . Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. crt 1. 2. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. se face în de pachete 5-25 repere. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 9. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. 6. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. în succesiune tehnologică.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. Alimentarea locurilor de muncă. 8. La agregatul cu amplasare oblică. 3.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2.5 p 45 1.5 p 17.06 1.12 min.625min 4 1. T=28.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1. TM=24 min. t1= 2. Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 .5 min (operaţia: coase tivul la fustă).85 1.5 p 0. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0. P = 768 produse/schimb.5 p 1.5 p 192 1.

Din oficiu 1 punct. faze. Produs etalon 2. mişcări. Timp de lucru 30 minute. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. 1 p A VI. reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3. 3. Norma internă 3. 3 p Răspuns 2. Norma de consum. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie. 1 p 1 p V. 3. Înşiruire operaţii c. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV. A F 1. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). Normă de consum 4. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei).b. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 . 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1. 1 p A F 2. mânuiri. Proces tehnologic B a. 2. Procesul tehnologic este structurat în operaţii.a 4.Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază. A 1.c. Cantitate de material b.

• calcularea consumul de material pentru o bluză. • Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului.5 m 0.consum cât mai mic POT APĂREA ERORI.12 % 27. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă.28 % 0.15mp 0. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1. este de Sş = 1. 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor.72% 0.88 % 72. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. exprimat în m şi mp. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată. Argumentaţi.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 .5m 1.35 mp 1. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect. Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu.9m 1.încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1.45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională .65 mp 88. determinată prin metoda planimetrării. Suprafaţa şabloanelor bluzei.9m 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr.10 m 1.90 m.2 mp Sarcină de lucru. Lungime Lăţime Consum Inca.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0. crt.

Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana.12 %.27 %. Activitatea nr. faţă de încadrarea de material dublu. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Se consultă cu superiorul. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 . iar pierderile sunt mai mari de 27.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu.72%. deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională.18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr.88%. Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88. Solicită muncitorului să oprească utilajul. Încearcă să repare utilajul. iar pierderile de material de 11. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere.

Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj. în urma analizei fişei de observaţie. Împreună cu colegul tău. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. verifici dimensiunile produsului. defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 . Împreună cu colegul tău. 5 6 Timp de lucru: 60 min. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie. Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon.

Brătoi. Ţiglea Lupaşcu. 2000.1992. 1981. R. Studiul materiilor prime din industria uşoară. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 . Merticaru. Cociu... 2000.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Oscar Print Bucureşti. M. G. Editura Oscar Print Bucureşti. Bucureşti. vol I. V. Editura Economică. R. Neagu. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. Ţiglea Lupaşcu. Curelaru. Bucureşti. V. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Materii prime textile. Iacobeanu. Utilaje şi tehnologii de profil..MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh.. 2000. E. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică. E. Editura Preuniversitaria. M. Utilajul şi tehnologia meseriei. Bucureşti.. 2001.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful