P. 1
Tehnologii de confectionare

Tehnologii de confectionare

|Views: 335|Likes:
Published by uschiglas
auxiliar curricular pentru calificarea Tehnician in industria textila, autor Felicia Iliesiu
auxiliar curricular pentru calificarea Tehnician in industria textila, autor Felicia Iliesiu

More info:

Published by: uschiglas on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională.16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.16. COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 . Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor.

16.16. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24.T.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24.C.16.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24. elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .5: Colaborează cu campartimentul C. Data începerii modulului Clasa …………………….16.

...... FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 .......1 8 9 10 11.Data.......Data.....MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ………………………………………………………........5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică ... 16..5.... modulului ............. Unitatea de competenţă 24. ....... Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor ..16: Tehnologii de confecţionare Compe..2 14 15 16.....buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice.......12 13 16..........buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor . operaţii pe care le execută.studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor...3 16..17 19 20 21 16.Exertenţa ciţiul 1 2 3.4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului……... faza procesului tehnologic...... Semnătura evaluatorului.............6 4 7 16. Identificarea produselor cu defecte......

Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 . Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. în mod separat. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. evoluţia legată de diferite competenţe.

Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. care trebuie dezvoltate şi evaluate. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. reţete. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

imperfecţiune. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat. îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. manşete. pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei. îi vor adăuga la sfârşitul listei .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. ceea ce nu corespunde cu un model dat. Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului. tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. aplicat la mâneca chimono. piepţi. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. semifabricat. Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte. buzunare. apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp.

sortarea materialelor pentru confecţionat Control.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. Finisarea produselor Ambalare. coaserea nasturilor. sortare. relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. marcare. depozitare Ambalarea. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 .1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv. lotizare. numerotare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16.

asamblare. broderii Cusături feston – cusături de surfilare. butoniere festonate. a. Scopul din procesul de confecţionare . Numărul punctelor de coasere simultană . proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut.Cusături de acoperire şi format tivuri . proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară.Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare . Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut. finisare.Cusături de încheiere şi montare . asamblare. cheiţe. butoniere festonate. broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b. cheiţe. Forma punctului de coasere a. are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare. la care se folosesc maşini cu un ac . datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară.Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 .Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor .Cusături simple cu un singur punct de coasere. are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. finisare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR.Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c. Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare.

3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.

încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor. asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 . cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor.

articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple. Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice. Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 .

Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c.sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d. poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a. suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur. cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR. orizontală. 2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .

Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare. buzunarelor.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. formând margini îngroşate. denivelărilor determinate prin şifonare. marginilor produselor. umeri. umiditate şi timp. de călcare. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR. piepţi. aplică în faza finală. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. care se dublează.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare. formând margini îngroşate. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 .eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. plăcut. reverelor. Exemplu: presarea gulerului. mânecilor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. buzunarelor. gulerului. funcţie de complexitate şi materia primă. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. reverelor. Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate. marginilor produselor. mânecilor. Exemplu: presarea prin cusături. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. care se dublează. Exemplu: gulere. călcare. piepţi.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare. luciul. Exemplu: gulere. OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. presare. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. confecţionate. în condiţii de temperatură.Se Se aplică în faza finală. umeri.

care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului.5-1.0 daN/cmp p=1. timpul şi presiunea de călcare.5 daN/cmp p=0. Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. Depinde de natura operaţiei. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă.1. este cantitatea de apă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică.10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 . Depinde de natura operaţiei. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică.1-0. felul operaţiei. este cantitatea de apă.0 daN/cmp p=0. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor.5-1. Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului.

de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire. refileţi. Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele. piepţii . are loc în succesiunea logică. în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. bizeţi etc. modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral. fixare aburire. epoleţi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. găici. stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. Desfăşurarea acestui proces. Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). gulerul şi mânecile. Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. manşete. În functie de importanta lor în cadrul produsului. clape. descălcare.

în faţă. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. 6. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte. închide punga buzunarului. c.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 .refilet. la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral. 1. pungi de buzunar 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare. Competenţa 16. b. b. fixează deschizătura buzunarului.faţă produs. C. cu refileţi şi clapă . aplică punga mică 4. verifică reperele a. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5. execută deschizătura buzunarului.

utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate. are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. care preia din cutia de alimentare semifabricatul. La agregatul cu amplasare oblică. Alimentarea locurilor de muncă. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. aşezate paralel cu fluxul tehnologic. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 . în partea stângă a locului de muncă.3. se face în pachete de 525 repere. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei. Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic.

Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri. şabloane. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului. Elemente: Produsul etalon. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora. pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. fişa tehnică a produsului. Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale. croirea produsului. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. Produsul etalon (prototip. forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. norma de consum.proiectarea (desenarea modelului. norma internă. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază.confecţionarea (construirea tiparului. confecţionarea produsului. unicat) Stabileşte aspectul. procesul tehnologic de confecţionare. .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. analiza tehnico-artistică a desenului) .

Calculul indicatorilor procesului tehnologic. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului. Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut. norma de producţie. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă. calcule preliminarii. calculul indicelui de mecanizare. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. Procesul tehnologic de confecţionare 2.Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. timpul de execuţiei al operaţiei. în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse.lucru. Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare. numărul de personal pentru fiecare operaţie. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat. Încadrările pot fi: -simple. care materialul este dublat. în iar produs finit. La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1. economici de pe fabricaţie. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor . calcului productivităţii muncii. categoria operaţiei. (S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. felul operaţiei. Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. costul manoperei pe operaţie. Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. .Încadrarea material desfăcut. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului. Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului. defalcarea procesului tehnologic. 24 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

dacă este cazul. îşi măresc capacitatea de observare. Criteriile de alegere a proiectului sunt: . Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare. Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia). Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare. portofoliul elevului.strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . cât şi spiritul critic.elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale . cât şi metode alternative: observarea sistematică. îşi exprimă liber opinii proprii. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. s-au prezentat metodele alternative de evaluare.elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . investigaţia. autoevaluarea.elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri . şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii.elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL . se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. îşi susţin şi motivează propunerile. vom dezvolta acum doar două dintre ele. a produsului realizat. proiectul.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională .

independente şi responsabile. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. pentru găsirea de soluţii la problema propusă. care să faciliteze activităţile. etc. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. Înainte de a începe faza activităţii practice. Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. 1. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. Implementarea. Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă. 3. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. În această fază se desfăşoară activităţie creative. Proiectul poate fi individual sau de grup. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. folosind surse disponibile de informaţie: manuale. Controlul. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale. Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli. riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. cărţi de specialitate. dacă este necesar. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. rolul profesorului este să comenteze. să discute şi. 2. Planificarea. În prima fază. site-uri Internet. se planifică resursele ce vor fi folosite. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 . publicaţii. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). În timpul acestei faze de decizie. Decizia. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie.

Profesorul si elevii au o discuţie finală. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. Profesorul provoacă. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. eficienţa muncii şi experienţa câştigată. un sfătuitor (consilier) al învăţării. Evaluarea. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. 4. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. să-şi autoevalueze munca. trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. devenind un facilitator. teste. să formuleze corect întrebări. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. trebuie să acorde o atenţie specială cooperării. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 . să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor. organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. în care se comentează rezultate obţinute.

expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt. -tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei. 5 săpt. 1 săpt. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt. 1 săpt. -observaţie dirijată 1 săpt. 1 săpt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei. -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice. sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare . FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 . identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

Analizaţi schiţe. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna. M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh. Alegeţi modelul. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .

3. 2. 5.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. 2. 4. . . n. profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 . 3. n. Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. 4.

conform planificării. 9.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1. elevul demonstrând reflectie critică. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1. elevul a făcut dovada: efortului personal. metodologiea abordată 2. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. o soluţie practică personală. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. Proiectul are validitate în raport cu: tema. cu ajutorul profesorului. obiectivele. 10. 4. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice. scopul. a imaginaţiei în abordarea sarcinii.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. 9.Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. 7.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. 7. conform standardelor de pregătire profesională. a originalităţii solutiilor propuse. Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. 8. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. La realizarea sarcinilor de lucru. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. 3. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. 6. pentru calificarea respectivă. 4. în sine.Proiectul reprezintă. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . din cadrul proiectului. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului.

în perechi.ch. pagini de Internet: www.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul. clasa a XIII-a. în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. străduiţi-vă să fie cât mai complet. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ.ssm-airtex.com). elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului. Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 . www. rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale. pliante. Competenţa 16. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE. cărţi de specialitate. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru.brother.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr. Analizaţi schema de mai jos. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape. operaţii. definiţii) din schema prezentată. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ. Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. documente ale agenţilor economici.com.sssm. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale. www.1 1. reviste de specialitate.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. ataşaţi fiecărei maşini identificate. Sarcini de lucru: 1. lotizare. 2.2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje. completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 . Activitatea nr. depozitare Timp de lucru 30 minute. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare. sortare. cu folia prezentată de profesor. formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. poza/ mostra cusăturii realizate. Verificaţi-vă răspunsurile .

3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate. Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr. va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 .

Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute.

Analizaţi imaginile de mai jos. La expirarea timpului de lucru. Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3. Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. lucrând în echipă. Timp de lucru 50 minute. Domeniul: TEXTILEnr.5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 . 1. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II. Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii.4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I. Identificaţi utilajele prezentate. manualul sau alte surse informative. Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. pe o planşă soluţiile găsite la punctul I. consultaţi caietele de notiţe. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor .

3. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. completările şi eventualele greşeli.  După expirarea timpului de lucru. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic.  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. 3. Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate.6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . mostrele de cusături prezentate mai jos. 4. realizate cu utilajele din confecţii. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat. realizate cu utilajele întâlnite de voi. Timp de lucru 30 minute.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor). Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine. 2. Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. Secretarii vor consemna în fişe. 1 2. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe.

4. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1. la realizarea produselor vestimentare. 5. buzunare. 2. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace. pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. Pentru verificare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. 3. cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică . utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului. 6. Prin completarea careului. cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru.

Păstraţi fişele în portofoliul vostru. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. imaginea alăturată. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine. 4. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 .7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator. Rezolvaţi individual sarcinile de lucru.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. Stabiliţi faza procesului tehnologic. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. 2. 3. în care se utilizează utilajul. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4. Numiţi operaţia care se execută în imagine. 2. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii. Timp de lucru 30 minute. Din oficiu – 1 punct.

felul operaţiei.5-1. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min. alegeţi din tabelul de mai jos. valorile parametrilor tratamentului umidotermic.5 daN/cmp p=0. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar.1. Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri. Temperatura este determinată de natura materialului.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”. 2. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 .0 daN/cmp p=1. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac. Cerinţe: 1. Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament.5-1. având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus.0 daN/cmp p=0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.1-0.

Umiditatea poate fi: chimică. 1 p 1 p 1 p 1. 5 p 0. Total 10 puncte. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV. Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. d) presiunea 5 2. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4. Menţionaţi organele de lucru. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr.9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. 2. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 3.10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 . materialelor în procesul umidotermic. Identificaţi utilajul. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. 2. Precizaţi poziţia acestora.

taie deschizătura buzunarului. aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. Sarcini de lucru: a. Aranjaţi în succesiune logică. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi. 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. 2. II. calcă refileţii prin îndoire. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. încheie punga de buzunar. şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. b. semnează deschizătura buzunarului. 3. cu cel prezentat de profesor. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. operaţiile de confecţionare a buzunarului. identificaţi fiecare tip de buzunar. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul. Activitatea nr. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie. execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 .

La finalul execuţiei. 1p Total: 10 puncte. 2p 5 2p 6. apelaţi la profesorul vostru.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral. Din oficiu: 1 punct. Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . Timp de execuţie: 30 minute. pentru pantaloni şi fuste. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. 1p 2 1p 3 2p 4. Faza Faza Faza 1. respectând succesiunea fazelor. Dacă apar diferenţe de notare.

a. 2. Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. Specificaţi tipul detaliului. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . • • • 3p 1p 1p 4. 4. b. 3. 12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 1. c. Timp de lucru: 30 min.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. b. Denumiţi detaliul prezentat. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. Din oficiu: 2 puncte. a. 2. 3. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. C.

2. 6. Alimentarea locurilor de muncă. în ( ) tehnologică. 4. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic. crt 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. La agregatul cu amplasare oblică. Lădiţele pentru depunerea reperelor. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. 3. aşezate ( ) cu fluxul tehnologic. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor. are lădiţele de alimentare. 9. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. se face în ( ) de 5-25 repere. 7. 8. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. Nr. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 . Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii.

14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct.5 p 1. TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1. T=28. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia. calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2.5 min (operaţia coase tivul la fustă) . sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic. vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine. P = 768 produse/schimb. Lucrând individual.5 p N=PT/D 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 .5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5.5 p p = D/ t1 1.5 p IM = TM/T 1.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1.12 min. t1= 2. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. răspundeţi următoarelor cerinţe: 1.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Întocmirea procesului tehnologic 2.Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III.Condiţii dimensionale 3. Realizarea colecţiei de modele 1.Realizarea şabloanelor 4. Obţinerea şabloanelor 1. Procesul tehnologic de confecţionare 1. Timp de: lucru 4 săptămâni. Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV.Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.Construcţia tiparului clasic 2. Norma internă 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 .Transformarea în model 3.Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V. Norma de consum 1. Elaborarea încadrarilor 2.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

obiectivele. metodologia abordată 2. în sine. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. conform standardelor de pregătire profesională. scopul. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. conform planificării. Proiectul reprezintă. Proiectul are validitate în raport cu: tema. Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . 8. 7. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. 4. o soluţie practică personală. 9.

4. 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 . neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. abateri dimensionale la repere 2. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. elevă în clasa a XIII a. Se consultă cu superiorul. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Încearcă să repare utilajul. observă următoarele aspecte: 1. Ioana. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare. defecte de croire 3. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Solicită muncitorului să oprească utilajul. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. verifici dimensiunile produsului. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate. Verifică dimensiunile prin sondaj. modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Împreună cu colegul tău. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 . Profesorul va demonstra practic. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. în urma analizei fişei de observaţie. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Împreună cu colegul tău. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. ţinând cont de toleranţa admisă.5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC. Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie.

maşina de cusut butoniere simple.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr. Fişă conspect nr 1. butonira dreaptă. Cusături mecanice II. Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. 2.3 Soluţie activitatea nr. maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 . maşina de cusut tighel în zigzag 2.1 Folie retroproiector nr. coasea nasturilor.executia tivului b. asamblare neconvenţională prin lipire.2 Soluţie activitatea nr. cusătura ascunsă. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează. maşina de călcat 4. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns. 2.4 I. maşina de termocolat. 1. cusătura zigzag.1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1.încheierea produselor Soluţie activitatea nr.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr.5 Probă practică Cerinţe: 1. maşini grele de butoniere 3. butoniera cu cap rotund.

3. 2.6 Rezolvarea careului.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 .7 Fişă de lucru 1. Faza procesului tehnologic. aburirea 2.1-0. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi.5-1.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1.5 daN/cmp p=0. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. Soluţie activitatea nr. operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor. finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. coaserea nasturilor. având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. Operaţia.

Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. 2. poziţia organelor de lucru -orizontală. relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Total 10 puncte.9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1.perne suport. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. 1 p 1 p 1 p 0. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0. organele de lucru. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. presa de călcat cu abur. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . 5 Apreciaţi p 1. 5 p 2. Umiditatea poate fi: chimică.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0. procesul umidotermic. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. utilajul. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 5 p 2.

10 Lucrare practică I. Identificarea fiecare tip de buzunar. Buzunar cu 2 refileţi II. faţă în faţa cu părţile desfăcute.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire. taie deschizătura buzunarului. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 . 1. Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2. aplică refileţii la deschizătura buzunarului. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3.

Din oficiu 1punct. verifică reperele a. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . execută deschizătura buzunarului. aplică punga mică 2p 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. închide punga buzunarului.refilet. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5. pungi de buzunar 1p 2. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste.faţă produs. 2p 6. Faza Faza Faza 1.fixează deschizătura buzunarului. c. 1p Total 10 puncte. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. b. respectând succesiunea fazelor.

1. 8. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs. 3p a. buzunar cu clapă de închidere c. buzunar cu clapă de întărire b. C. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5. buzunar simplu aplicat 2. 7.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. Denumiţi detaliul prezentat. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. Specificaţi tipul detaliului.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. b. buzunar cu cută interioară a. detaliu secundar 1p 1p 3. 6. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 4. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. 3. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 8.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. crt 1. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. 6. în succesiune tehnologică. se face în de pachete 5-25 repere. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. La agregatul cu amplasare oblică. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 . 2. 9. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. Alimentarea locurilor de muncă. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

5 p 45 1.12 min.625min 4 1. Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1.5 p 17.5 p 192 1. P = 768 produse/schimb.85 1. t1= 2.5 p 0. TM=24 min.5 p 1.5 min (operaţia: coase tivul la fustă).5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 . Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0.06 1. T=28.

A F 1. 1 p 1 p V. 1 p A VI. Procesul tehnologic este structurat în operaţii. Timp de lucru 30 minute.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului. Normă de consum 4. faze. Norma de consum. mânuiri. 3. 3 p Răspuns 2. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals).Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV. 3. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte. Cantitate de material b.b. Înşiruire operaţii c. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. 1 p A F 2. Din oficiu 1 punct. mişcări. 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.c. Proces tehnologic B a.a 4. Norma internă 3. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 . A 1. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). 2. reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3. Produs etalon 2.

consum cât mai mic POT APĂREA ERORI.15mp 0. Argumentaţi.5m 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr.9m 1.2 mp Sarcină de lucru. determinată prin metoda planimetrării. este de Sş = 1. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect.90 m.35 mp 1. • calcularea consumul de material pentru o bluză.10 m 1.9m 1.45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11.88 % 72. crt.12 % 27. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată.încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1. exprimat în m şi mp. Lungime Lăţime Consum Inca. Suprafaţa şabloanelor bluzei. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor.65 mp 88.72% 0.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0.28 % 0. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională . • Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1.5 m 0. Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 .

Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88.88%. Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu. Încearcă să repare utilajul.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 . Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Solicită muncitorului să oprească utilajul.12 %. Se consultă cu superiorul.18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr.72%. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut.27 %. iar pierderile de material de 11. deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72. iar pierderile sunt mai mari de 27. Activitatea nr. faţă de încadrarea de material dublu.

Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Împreună cu colegul tău. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. în urma analizei fişei de observaţie. Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. verifici dimensiunile produsului. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). La final au loc discuţii cu întreaga clasă. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie. Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Împreună cu colegul tău. defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. 5 6 Timp de lucru: 60 min. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 .

Bucureşti. Materii prime textile. Iacobeanu. G. Brătoi. 2001. R. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică.1992. Ţiglea Lupaşcu. vol I. M. Curelaru. Cociu. 2000.. Merticaru.. 2000.. V. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. 2000.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh. M. Bucureşti... 1981. E.. Editura Economică.. Utilaje şi tehnologii de profil. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Oscar Print Bucureşti. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2.. Editura Didactică şi Pedagogică. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 . Studiul materiilor prime din industria uşoară. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică. E. Bucureşti. V.. R. Editura Preuniversitaria. Editura Oscar Print Bucureşti. Bucureşti. Neagu. Ţiglea Lupaşcu. Utilajul şi tehnologia meseriei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->