P. 1
Tehnologii de confectionare

Tehnologii de confectionare

|Views: 297|Likes:
Published by uschiglas
auxiliar curricular pentru calificarea Tehnician in industria textila, autor Felicia Iliesiu
auxiliar curricular pentru calificarea Tehnician in industria textila, autor Felicia Iliesiu

More info:

Published by: uschiglas on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 .16. COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24. Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională.

2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24.T.16.C. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ……………………………………………………….16.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24.5: Colaborează cu campartimentul C.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .16.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24. elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal.16. Data începerii modulului Clasa …………………….

.. Unitatea de competenţă 24.....Data...... modulului ......... ...............4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului…….. faza procesului tehnologic....16: Tehnologii de confecţionare Compe..5.....3 16.. Identificarea produselor cu defecte......buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor .. operaţii pe care le execută...6 4 7 16.....17 19 20 21 16. Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor ..5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică ......Data...Exertenţa ciţiul 1 2 3...studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor....buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice......1 8 9 10 11.........2 14 15 16..12 13 16........ FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 ....MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ……………………………………………………….. 16......... Semnătura evaluatorului.

Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 . acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. evoluţia legată de diferite competenţe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. în mod separat.

Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. reţete. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. care trebuie dezvoltate şi evaluate. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. manşete. tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă. imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. semifabricat. bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte. piepţi. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului. Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. aplicat la mâneca chimono. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp. materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. buzunare. ceea ce nu corespunde cu un model dat. îi vor adăuga la sfârşitul listei . imperfecţiune. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie.

relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. Finisarea produselor Ambalare. lotizare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. sortarea materialelor pentru confecţionat Control. depozitare Ambalarea. numerotare. sortare.1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul. marcare. coaserea nasturilor. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 .

Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară. asamblare. la care se folosesc maşini cu un ac . cheiţe. butoniere festonate. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut. Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. broderii Cusături feston – cusături de surfilare.Cusături simple cu un singur punct de coasere.Cusături de acoperire şi format tivuri . Scopul din procesul de confecţionare . 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară. cheiţe. are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare.Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor . datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. Forma punctului de coasere a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR. Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut. a.Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 .Cusături de încheiere şi montare .Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare . finisare. finisare. Numărul punctelor de coasere simultană . asamblare. butoniere festonate. broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor. cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor. asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 . încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice. Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 . pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple. Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .

orizontală. poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b. suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur.sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d. 2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a. cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR. destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c.

Se Se aplică în faza finală. OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare. Exemplu: presarea gulerului. călcare. gulerului. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. presare. umeri. care se dublează. funcţie de complexitate şi materia primă. de călcare. luciul. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. marginilor produselor. buzunarelor. reverelor.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. umiditate şi timp. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. formând margini îngroşate. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Exemplu: gulere. confecţionate. formând margini îngroşate. care se dublează. buzunarelor. plăcut.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare. Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. mânecilor. piepţi. aplică în faza finală. piepţi. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 . în condiţii de temperatură. Exemplu: gulere. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare.eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. denivelărilor determinate prin şifonare. Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. mânecilor. umeri.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. reverelor. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. marginilor produselor. Exemplu: presarea prin cusături. Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate.

care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului. timpul şi presiunea de călcare.1. Depinde de natura operaţiei. Depinde de natura operaţiei.5 daN/cmp p=0. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor.0 daN/cmp p=1.10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 .1-0. este cantitatea de apă. Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă. Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică. felul operaţiei. este cantitatea de apă. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.0 daN/cmp p=0.5-1. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică.5-1.

În functie de importanta lor în cadrul produsului. bizeţi etc. fixare aburire. Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . manşete. Desfăşurarea acestui proces. găici. piepţii . în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. descălcare. Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. are loc în succesiunea logică. refileţi. clape. modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral. stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. epoleţi. Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor. de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire. gulerul şi mânecile. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare. 6. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral.refilet. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 . execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5. b. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. pungi de buzunar 2. închide punga buzunarului. b. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3.faţă produs. verifică reperele a. c. 1. cu refileţi şi clapă . Competenţa 16. fixează deschizătura buzunarului. în faţă. C. la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. aplică punga mică 4. execută deschizătura buzunarului. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte.

Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. în partea stângă a locului de muncă. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. care preia din cutia de alimentare semifabricatul. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. aşezate paralel cu fluxul tehnologic. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei. La agregatul cu amplasare oblică. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor.3. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate. Alimentarea locurilor de muncă. are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 . se face în pachete de 525 repere.

croirea produsului. Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale. unicat) Stabileşte aspectul. norma de consum. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului. forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri.proiectarea (desenarea modelului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative. procesul tehnologic de confecţionare. analiza tehnico-artistică a desenului) .confecţionarea (construirea tiparului. şabloane. precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente. norma internă. Elemente: Produsul etalon. analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. confecţionarea produsului. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază. fişa tehnică a produsului. Produsul etalon (prototip. pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. .

în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. 24 . categoria operaţiei. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat. calcului productivităţii muncii. în iar produs finit. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî .Încadrarea material desfăcut.lucru. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor . Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului. norma de producţie. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1. . Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. care materialul este dublat. defalcarea procesului tehnologic. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime. alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului.Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. calcule preliminarii. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. Încadrările pot fi: -simple. Calculul indicatorilor procesului tehnologic. Procesul tehnologic de confecţionare 2. Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă. timpul de execuţiei al operaţiei. calculul indicelui de mecanizare. (S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare. Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. economici de pe fabricaţie. numărul de personal pentru fiecare operaţie. felul operaţiei. La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. costul manoperei pe operaţie.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

îşi exprimă liber opinii proprii.elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri .strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . portofoliul elevului. dacă este cazul. cât şi metode alternative: observarea sistematică. şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii. vom dezvolta acum doar două dintre ele.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională .elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL . Criteriile de alegere a proiectului sunt: . se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. autoevaluarea. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. s-au prezentat metodele alternative de evaluare. Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia). investigaţia. cât şi spiritul critic.elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale . Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare.elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . îşi susţin şi motivează propunerile. a produsului realizat. Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare. proiectul. îşi măresc capacitatea de observare.

Implementarea. Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli. rolul profesorului este să comenteze. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale. Proiectul poate fi individual sau de grup. 3. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 . Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Decizia. pentru găsirea de soluţii la problema propusă. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor . publicaţii. care să faciliteze activităţile. riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. În timpul acestei faze de decizie. să discute şi. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. 2. se planifică resursele ce vor fi folosite. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. independente şi responsabile.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie. cărţi de specialitate. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. site-uri Internet. folosind surse disponibile de informaţie: manuale. etc. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. 1. Planificarea. Înainte de a începe faza activităţii practice. În prima fază. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. În această fază se desfăşoară activităţie creative. dacă este necesar. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. Controlul.

trebuie să acorde o atenţie specială cooperării. să-şi autoevalueze munca. Profesorul provoacă. Evaluarea. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. eficienţa muncii şi experienţa câştigată. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. teste. devenind un facilitator.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Profesorul si elevii au o discuţie finală. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. să formuleze corect întrebări. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. în care se comentează rezultate obţinute. 4. un sfătuitor (consilier) al învăţării. să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului. organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 .

5 săpt.expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt. -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice. 1 săpt. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei. -observaţie dirijată 1 săpt. identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt. 1 săpt. -tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei. 1 săpt. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 . sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

Analizaţi schiţe. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . Alegeţi modelul. M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna.

. 4. profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 . . 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. 5. 3. 2. 3. Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. 2. n. n.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1.Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . conform standardelor de pregătire profesională. 4. Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral. elevul a făcut dovada: efortului personal.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. 6. 8. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. 7.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. o soluţie practică personală. a imaginaţiei în abordarea sarcinii. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. Proiectul are validitate în raport cu: tema. cu ajutorul profesorului. La realizarea sarcinilor de lucru. 10. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. 7. conform planificării. 9. a originalităţii solutiilor propuse. pentru calificarea respectivă.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. metodologiea abordată 2. din cadrul proiectului.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. 3. 4. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. în sine. 9.Proiectul reprezintă. scopul. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. elevul demonstrând reflectie critică. obiectivele. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice.

în perechi.sssm. reviste de specialitate.1 1. definiţii) din schema prezentată. în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape. Competenţa 16. străduiţi-vă să fie cât mai complet. Analizaţi schema de mai jos. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE. www. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul. pagini de Internet: www. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr. cărţi de specialitate. elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului. pliante.ch. www. Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 .com.com). rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale.ssm-airtex. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru. operaţii. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ. clasa a XIII-a. documente ale agenţilor economici.brother.

Activitatea nr.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. poza/ mostra cusăturii realizate. completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. ataşaţi fiecărei maşini identificate. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare. cu folia prezentată de profesor.2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 . depozitare Timp de lucru 30 minute. Verificaţi-vă răspunsurile . lotizare. sortare. Sarcini de lucru: 1. 2.

va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 .3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână. Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr.

Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute.

Analizaţi imaginile de mai jos. Timp de lucru 50 minute. Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. manualul sau alte surse informative. lucrând în echipă. La expirarea timpului de lucru. Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3. Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II.5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 . 2. 1. Domeniul: TEXTILEnr. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor .4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I. consultaţi caietele de notiţe. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. Identificaţi utilajele prezentate. pe o planşă soluţiile găsite la punctul I.

Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr.  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. 1 2.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. realizate cu utilajele din confecţii. iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. Timp de lucru 30 minute. 3. realizate cu utilajele întâlnite de voi.6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 .  După expirarea timpului de lucru. 3. 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor). Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături. completările şi eventualele greşeli. Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate. 2. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic. Secretarii vor consemna în fişe. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. mostrele de cusături prezentate mai jos. confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe.

buzunare. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. la realizarea produselor vestimentare. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. Prin completarea careului. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. 3. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1. 5. 6. Pentru verificare. cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace. pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. 4. cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică .

7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 . în care se utilizează utilajul. Păstraţi fişele în portofoliul vostru. Stabiliţi faza procesului tehnologic. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Timp de lucru 30 minute. 4. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. Din oficiu – 1 punct. imaginea alăturată. 2. Rezolvaţi individual sarcinile de lucru. Numiţi operaţia care se execută în imagine. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. 3. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine.

având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus.1-0. Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.0 daN/cmp p=1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. Temperatura este determinată de natura materialului. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min. 2. alegeţi din tabelul de mai jos.5-1. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar. Cerinţe: 1. felul operaţiei.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament.0 daN/cmp p=0.5-1. Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri.5 daN/cmp p=0.1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 .

mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. d) presiunea 5 2. Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. 1 p 1 p 1 p 1.10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 . Identificaţi utilajul. Umiditatea poate fi: chimică. Precizaţi poziţia acestora. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 3. Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV. 2. Total 10 puncte. materialelor în procesul umidotermic. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 5 p 0.9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. Menţionaţi organele de lucru. 2.

Aranjaţi în succesiune logică. taie deschizătura buzunarului. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 . 3. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi. 2. execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia. 1. aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. operaţiile de confecţionare a buzunarului. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. încheie punga de buzunar. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. cu cel prezentat de profesor. Activitatea nr. calcă refileţii prin îndoire.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. semnează deschizătura buzunarului. Sarcini de lucru: a. b. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul. identificaţi fiecare tip de buzunar. II. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie.

pentru pantaloni şi fuste. apelaţi la profesorul vostru. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . Din oficiu: 1 punct. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. 2p 5 2p 6. respectând succesiunea fazelor. Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei. Timp de execuţie: 30 minute. Dacă apar diferenţe de notare. 1p Total: 10 puncte. La finalul execuţiei. 1p 2 1p 3 2p 4. Faza Faza Faza 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral.

12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. • • • 3p 1p 1p 4. a. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. b. 3. b. Din oficiu: 2 puncte. C. 4. Denumiţi detaliul prezentat. 2. c. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Timp de lucru: 30 min. a. Enumeraţi operaţiile de confecţionare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. Specificaţi tipul detaliului. 1. 2. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. 3. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar.

crt 1. Nr. aşezate ( ) cu fluxul tehnologic. are lădiţele de alimentare. 7.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. Lădiţele pentru depunerea reperelor. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 . 3. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate. 9. 2. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. 4. 6. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. La agregatul cu amplasare oblică. 8. Alimentarea locurilor de muncă. se face în ( ) de 5-25 repere. în ( ) tehnologică.

Lucrând individual. iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia.5 min (operaţia coase tivul la fustă) .5 p 1.14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 .12 min. calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1. răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1. vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct.5 p IM = TM/T 1. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. P = 768 produse/schimb. t1= 2. sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic.5 p N=PT/D 1. T=28.5 p p = D/ t1 1.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2.Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II. Norma de consum 1.Transformarea în model 3. Obţinerea şabloanelor 1.Condiţii dimensionale 3.Construcţia tiparului clasic 2.Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Timp de: lucru 4 săptămâni.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I. Elaborarea încadrarilor 2. Realizarea colecţiei de modele 1. Norma internă 1.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV. Procesul tehnologic de confecţionare 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 . Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator. Întocmirea procesului tehnologic 2. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V.Realizarea şabloanelor 4.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

obiectivele. scopul. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. Proiectul are validitate în raport cu: tema. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. în sine. 7. 4. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. 9. conform standardelor de pregătire profesională. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. Proiectul reprezintă. o soluţie practică personală. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. conform planificării. Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. 8. metodologia abordată 2.

4. abateri dimensionale la repere 2. duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere. observă următoarele aspecte: 1. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic. Solicită muncitorului să oprească utilajul. defecte de croire 3. neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Se consultă cu superiorul. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 . 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic. Ioana. Încearcă să repare utilajul. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. elevă în clasa a XIII a. Da Nu Observaţii 1 2 3 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. verifici dimensiunile produsului. Împreună cu colegul tău. Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. în urma analizei fişei de observaţie. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii.5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. Împreună cu colegul tău. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică. Profesorul va demonstra practic. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Verifică dimensiunile prin sondaj. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 . modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. ţinând cont de toleranţa admisă. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC.

maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 . Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3. Fişă conspect nr 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. 2.1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr. cusătura ascunsă. butoniera cu cap rotund. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a.3 Soluţie activitatea nr.1 Folie retroproiector nr. maşina de cusut tighel în zigzag 2.4 I. maşina de călcat 4.2 Soluţie activitatea nr.încheierea produselor Soluţie activitatea nr. cusătura zigzag. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr. 1.5 Probă practică Cerinţe: 1. maşina de cusut butoniere simple. butonira dreaptă. maşini grele de butoniere 3. coasea nasturilor.executia tivului b. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează. 2. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1. asamblare neconvenţională prin lipire. Cusături mecanice II. maşina de termocolat.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr.

3. aburirea 2. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr.7 Fişă de lucru 1.1-0. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0. având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus.5-1. Faza procesului tehnologic.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 .5 daN/cmp p=0. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. Soluţie activitatea nr. coaserea nasturilor.6 Rezolvarea careului. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare. Operaţia.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1. operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor.

Total 10 puncte. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. 5 p 2.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. utilajul. poziţia organelor de lucru -orizontală. organele de lucru. 3. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. presa de călcat cu abur.9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. 2. relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. procesul umidotermic. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 1 p 1 p 1 p 0. Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. 5 p 2. 5 Apreciaţi p 1.perne suport. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. Umiditatea poate fi: chimică. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2.

faţă în faţa cu părţile desfăcute.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2.10 Lucrare practică I. taie deschizătura buzunarului. Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3. 1. Buzunar cu 2 refileţi II. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 . aplică refileţii la deschizătura buzunarului. Identificarea fiecare tip de buzunar. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar.

aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. 1p Total 10 puncte. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . execută deschizătura buzunarului. respectând succesiunea fazelor.refilet. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste. verifică reperele a.fixează deschizătura buzunarului. Din oficiu 1punct. b.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Faza Faza Faza 1. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5. aplică punga mică 2p 4. c. pungi de buzunar 1p 2. 2p 6. închide punga buzunarului.faţă produs.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. detaliu secundar 1p 1p 3. buzunar cu cută interioară a.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 8. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs. 3p a. buzunar cu clapă de întărire b. 7. buzunar simplu aplicat 2. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5. b. buzunar cu clapă de închidere c. Denumiţi detaliul prezentat. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. Specificaţi tipul detaliului. 6. 1. C. Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos.

6. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. La agregatul cu amplasare oblică. 4. Alimentarea locurilor de muncă. 9. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. 2. se face în de pachete 5-25 repere. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. 3.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. 8. crt 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Lădiţele pentru depunerea reperelor. în succesiune tehnologică. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

5 p 0. Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2.5 p 17. Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.5 p 45 1. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0.06 1. T=28.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1.85 1. P = 768 produse/schimb.5 p 192 1.5 min (operaţia: coase tivul la fustă). TM=24 min.12 min.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 .625min 4 1.5 p 1. t1= 2.

Norma de consum. 1 p A VI. Din oficiu 1 punct. reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3. 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1. Norma internă 3. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). mişcări.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului. Cantitate de material b. A 1. Timp de lucru 30 minute. faze. 2. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri.b. 1 p 1 p V. Proces tehnologic B a. Procesul tehnologic este structurat în operaţii.a 4. A F 1. Produs etalon 2. 3. Înşiruire operaţii c. mânuiri. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie.Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază. Normă de consum 4.c. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 . 3 p Răspuns 2. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV. 1 p A F 2. 3. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei.

• Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect. Suprafaţa şabloanelor bluzei.5m 1. determinată prin metoda planimetrării.5 m 0.2 mp Sarcină de lucru.65 mp 88. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum.consum cât mai mic POT APĂREA ERORI. exprimat în m şi mp. Argumentaţi. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată.12 % 27. crt.încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1.88 % 72. Lungime Lăţime Consum Inca. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1.35 mp 1.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut.9m 1.72% 0. este de Sş = 1. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0.10 m 1.90 m. Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu. • calcularea consumul de material pentru o bluză. 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă.9m 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 .15mp 0. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională .28 % 0.45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11.

deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională.88%. iar pierderile de material de 11.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Solicită muncitorului să oprească utilajul. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Se consultă cu superiorul. iar pierderile sunt mai mari de 27.72%. Încearcă să repare utilajul. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 . faţă de încadrarea de material dublu. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte.12 %.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere. Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88. Activitatea nr.27 %.

Împreună cu colegul tău. Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Împreună cu colegul tău. defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. 5 6 Timp de lucru: 60 min. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. în urma analizei fişei de observaţie. Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. verifici dimensiunile produsului.

1992.. Bucureşti. Ţiglea Lupaşcu. Utilaje şi tehnologii de profil.. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică. Materii prime textile. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh. Bucureşti. V.. Neagu. 2001. M. Editura Oscar Print Bucureşti. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică. Ţiglea Lupaşcu. Editura Oscar Print Bucureşti. G.. Utilajul şi tehnologia meseriei. M. E. Brătoi. 2000. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2. Iacobeanu. V. Bucureşti. 2000. Editura Economică.. E. 2000. Editura Didactică şi Pedagogică.. Merticaru. Editura Didactică şi Pedagogică. Curelaru.. R. Editura Preuniversitaria. vol I.. Cociu... R. Bucureşti. Studiul materiilor prime din industria uşoară. 1981.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->