MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 .16. COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională. Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor.16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.

C. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .16.16.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24.16. elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal.16.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24.5: Colaborează cu campartimentul C. Data începerii modulului Clasa …………………….T.

....... modulului ..Data........17 19 20 21 16..1 8 9 10 11.. ..........studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor.......MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ……………………………………………………….... Semnătura evaluatorului......5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică ...... operaţii pe care le execută.buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor .........Exertenţa ciţiul 1 2 3.... Identificarea produselor cu defecte..... Unitatea de competenţă 24.....12 13 16.Data...... FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 ...6 4 7 16.16: Tehnologii de confecţionare Compe.5.......2 14 15 16.. Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor ......3 16..... 16.4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului……..buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice.. faza procesului tehnologic.............

FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 . Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. în mod separat. evoluţia legată de diferite competenţe. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor.

profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. reţete.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. care trebuie dezvoltate şi evaluate. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat. imperfecţiune. îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. semifabricat. buzunare. aplicat la mâneca chimono. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. manşete. bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie. Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. piepţi. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp. ceea ce nu corespunde cu un model dat. pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. îi vor adăuga la sfârşitul listei .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16. sortare. sortarea materialelor pentru confecţionat Control.1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul. coaserea nasturilor. relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. Finisarea produselor Ambalare. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 . lotizare.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. depozitare Ambalarea. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv. marcare. numerotare.

finisare. Scopul din procesul de confecţionare . cheiţe. asamblare. finisare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR. asamblare. are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare. butoniere festonate. cheiţe.Cusături simple cu un singur punct de coasere. are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut. Forma punctului de coasere a.Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare .Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 .Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor . broderii Cusături feston – cusături de surfilare. butoniere festonate. la care se folosesc maşini cu un ac . 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară.Cusături de încheiere şi montare . Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut.Cusături de acoperire şi format tivuri . Numărul punctelor de coasere simultană . proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară.Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c. broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b. Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. a.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .

încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor. cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor. asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 .

Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 . pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice. Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .

sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d. cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a. suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur. poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b. destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c. 2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . orizontală.

marginilor produselor. Exemplu: gulere. reverelor. Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate. gulerului. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. umeri.eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare. călcare. piepţi. Exemplu: gulere. marginilor produselor. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare.Se Se aplică în faza finală. de călcare. buzunarelor. plăcut. aplică în faza finală. care se dublează.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare. reverelor. presare. mânecilor. care se dublează. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. umiditate şi timp. denivelărilor determinate prin şifonare. confecţionate. Exemplu: presarea prin cusături. piepţi. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. umeri. Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. în condiţii de temperatură. mânecilor.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. formând margini îngroşate. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. funcţie de complexitate şi materia primă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. luciul. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 . OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare. buzunarelor. Exemplu: presarea gulerului. formând margini îngroşate.

Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.0 daN/cmp p=0. Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului. Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă. felul operaţiei.5-1.5-1. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.5 daN/cmp p=0. este cantitatea de apă. timpul şi presiunea de călcare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică. Depinde de natura operaţiei. este cantitatea de apă. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor.0 daN/cmp p=1.10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 . care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului.1-0. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică.1. Depinde de natura operaţiei.

pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . piepţii . clape. are loc în succesiunea logică. Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. fixare aburire. gulerul şi mânecile.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele. Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. În functie de importanta lor în cadrul produsului. refileţi. în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral. găici. Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire. manşete. Desfăşurarea acestui proces. epoleţi. descălcare. bizeţi etc.

verifică reperele a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare. b. la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. C. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte.faţă produs. fixează deschizătura buzunarului.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 . în faţă. b. execută deschizătura buzunarului. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral. 1. închide punga buzunarului. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5. pungi de buzunar 2.refilet. cu refileţi şi clapă . În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. aplică punga mică 4. c. Competenţa 16. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3. 6.

utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei. are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. se face în pachete de 525 repere. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă. Alimentarea locurilor de muncă. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate.3. in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. La agregatul cu amplasare oblică. care preia din cutia de alimentare semifabricatul.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 . în partea stângă a locului de muncă. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR. aşezate paralel cu fluxul tehnologic.

Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente. analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. fişa tehnică a produsului. unicat) Stabileşte aspectul. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază. analiza tehnico-artistică a desenului) . confecţionarea produsului. forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. şabloane. Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri. norma internă. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului.confecţionarea (construirea tiparului. . procesul tehnologic de confecţionare.proiectarea (desenarea modelului. Elemente: Produsul etalon. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. norma de consum. croirea produsului. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. Produsul etalon (prototip. precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative.

Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare.lucru. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor . La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. calcului productivităţii muncii. Calculul indicatorilor procesului tehnologic. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. timpul de execuţiei al operaţiei. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1. Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului. economici de pe fabricaţie. costul manoperei pe operaţie. 24 . în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. categoria operaţiei. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. felul operaţiei. .Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. (S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. Încadrările pot fi: -simple. calculul indicelui de mecanizare. Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. defalcarea procesului tehnologic. Procesul tehnologic de confecţionare 2. calcule preliminarii. Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse. Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. care materialul este dublat. în iar produs finit. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî . alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului. norma de producţie. numărul de personal pentru fiecare operaţie. în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime.Încadrarea material desfăcut. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

autoevaluarea. Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia).elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale . şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii. îşi măresc capacitatea de observare. cât şi metode alternative: observarea sistematică. vom dezvolta acum doar două dintre ele. a produsului realizat.elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri . portofoliul elevului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională .strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . cât şi spiritul critic. dacă este cazul. proiectul. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. s-au prezentat metodele alternative de evaluare. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. îşi exprimă liber opinii proprii.elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . îşi susţin şi motivează propunerile. investigaţia.elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL . Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare. Criteriile de alegere a proiectului sunt: . Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare.

Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. Proiectul poate fi individual sau de grup. 2. 1. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie. pentru găsirea de soluţii la problema propusă. Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. să discute şi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. În timpul acestei faze de decizie. 3. Planificarea. independente şi responsabile. Implementarea. Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă. rolul profesorului este să comenteze. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. În această fază se desfăşoară activităţie creative. care să faciliteze activităţile. site-uri Internet. Înainte de a începe faza activităţii practice. etc. folosind surse disponibile de informaţie: manuale. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. publicaţii. În prima fază. Controlul. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. cărţi de specialitate. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 . Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor . O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale. riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. se planifică resursele ce vor fi folosite. Decizia. dacă este necesar.

4. să-şi autoevalueze munca. Profesorul provoacă. devenind un facilitator. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. eficienţa muncii şi experienţa câştigată. Evaluarea. să formuleze corect întrebări. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. în care se comentează rezultate obţinute. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 . Profesorul si elevii au o discuţie finală. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. teste. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. un sfătuitor (consilier) al învăţării. trebuie să acorde o atenţie specială cooperării.

expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt. -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice. 1 săpt. 5 săpt. 1 săpt. 1 săpt. identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 . -observaţie dirijată 1 săpt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei. -tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt. sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna. Alegeţi modelul. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . Analizaţi schiţe. M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”.

. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. 3. 3. . profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 . 4. 5. n. 2. 4. n.

4.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. elevul a făcut dovada: efortului personal. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. 7. 6. 8. în sine. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. La realizarea sarcinilor de lucru. 9. din cadrul proiectului. o soluţie practică personală. elevul demonstrând reflectie critică. metodologiea abordată 2. Proiectul are validitate în raport cu: tema.Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. conform planificării. 7.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent.Proiectul reprezintă. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. 3. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1. pentru calificarea respectivă. 9. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1. 10. a imaginaţiei în abordarea sarcinii. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. 4. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice. conform standardelor de pregătire profesională. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. cu ajutorul profesorului. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. obiectivele.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. a originalităţii solutiilor propuse.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. scopul.

documente ale agenţilor economici. pliante.ch.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul.com. Analizaţi schema de mai jos. clasa a XIII-a. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape. reviste de specialitate. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape.ssm-airtex. străduiţi-vă să fie cât mai complet.brother. în perechi. elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului. www. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru. www. rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale. cărţi de specialitate. operaţii.com). pagini de Internet: www.sssm. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr. definiţii) din schema prezentată. Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 .1 1. Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. Competenţa 16. în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.

completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. depozitare Timp de lucru 30 minute. 2. ataşaţi fiecărei maşini identificate. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare.2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 . formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. Sarcini de lucru: 1. Activitatea nr. Verificaţi-vă răspunsurile . poza/ mostra cusăturii realizate. lotizare. sortare. cu folia prezentată de profesor.

3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 . va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână. Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute. Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .

4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I. La expirarea timpului de lucru.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. 2.5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 . Identificaţi utilajele prezentate. Domeniul: TEXTILEnr. manualul sau alte surse informative. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor . Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. Analizaţi imaginile de mai jos. 1. lucrând în echipă. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II. consultaţi caietele de notiţe. Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3. Timp de lucru 50 minute. pe o planşă soluţiile găsite la punctul I.

Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine. realizate cu utilajele întâlnite de voi. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor).  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. 4. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe.6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Secretarii vor consemna în fişe. 1 2. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat.  După expirarea timpului de lucru. 2. 3. confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate. mostrele de cusături prezentate mai jos. realizate cu utilajele din confecţii. Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. Timp de lucru 30 minute. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic. completările şi eventualele greşeli. iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1.

Pentru verificare. buzunare. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . Prin completarea careului. 4. 3. cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. 2. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. la realizarea produselor vestimentare. 5. găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace. 6. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1. cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru.

2. Păstraţi fişele în portofoliul vostru. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine. Rezolvaţi individual sarcinile de lucru. în care se utilizează utilajul. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii. Din oficiu – 1 punct. 2. imaginea alăturată. Stabiliţi faza procesului tehnologic. Timp de lucru 30 minute. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. 3. 4. Numiţi operaţia care se execută în imagine. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 .7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii.

1. Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri.0 daN/cmp p=1. felul operaţiei. 2.5-1.1-0. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic. Temperatura este determinată de natura materialului. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min.5 daN/cmp p=0. Cerinţe: 1.0 daN/cmp p=0.5-1. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar. Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 . având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. alegeţi din tabelul de mai jos. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac.

Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. Precizaţi poziţia acestora. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Total 10 puncte. Identificaţi utilajul. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. materialelor în procesul umidotermic. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4. 1 p 1 p 1 p 1. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV.10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 . Umiditatea poate fi: chimică. 2. 2. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr. 5 p 0. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. d) presiunea 5 2. Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min.9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. Menţionaţi organele de lucru. 3.

semnează deschizătura buzunarului. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Sarcini de lucru: a. 2. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. Activitatea nr. taie deschizătura buzunarului. calcă refileţii prin îndoire. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. operaţiile de confecţionare a buzunarului. încheie punga de buzunar. Aranjaţi în succesiune logică. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 . aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. identificaţi fiecare tip de buzunar. b. cu cel prezentat de profesor. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi. II. 3. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. 1. şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia.

Faza Faza Faza 1. respectând succesiunea fazelor. Din oficiu: 1 punct. Timp de execuţie: 30 minute.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral. 1p 2 1p 3 2p 4. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . La finalul execuţiei. Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei. 2p 5 2p 6. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. apelaţi la profesorul vostru. 1p Total: 10 puncte. Dacă apar diferenţe de notare. pentru pantaloni şi fuste.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. 3. 2. c. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. b. a. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. 1. 4. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Enumeraţi operaţiile de confecţionare. • • • 3p 1p 1p 4. Denumiţi detaliul prezentat. Timp de lucru: 30 min. 3. Din oficiu: 2 puncte. C. b. Specificaţi tipul detaliului. 2. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. 12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. a.

4. 9.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. 7. Nr. în ( ) tehnologică. Lădiţele pentru depunerea reperelor. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 . aşezate ( ) cu fluxul tehnologic.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. se face în ( ) de 5-25 repere. 6. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. are lădiţele de alimentare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. crt 1. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic. La agregatul cu amplasare oblică. Alimentarea locurilor de muncă. 2. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5. 3. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. 8.

TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1. sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic. răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 . vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5.5 p IM = TM/T 1.5 p N=PT/D 1. Lucrând individual.5 p 1. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2. t1= 2.5 min (operaţia coase tivul la fustă) . P = 768 produse/schimb. iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia. calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. T=28.14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos.5 p p = D/ t1 1. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte.12 min.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II.Realizarea şabloanelor 4.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 .Transformarea în model 3. Realizarea colecţiei de modele 1. Procesul tehnologic de confecţionare 1. Întocmirea procesului tehnologic 2.Condiţii dimensionale 3. Obţinerea şabloanelor 1. Norma de consum 1. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V.Construcţia tiparului clasic 2. Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I. Norma internă 1.Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III. Timp de: lucru 4 săptămâni.Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Elaborarea încadrarilor 2.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

Proiectul reprezintă. conform planificării. 8. 7. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. scopul. obiectivele. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . conform standardelor de pregătire profesională. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Proiectul are validitate în raport cu: tema. 4. 9. o soluţie practică personală. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. în sine. metodologia abordată 2.

Încearcă să repare utilajul. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte.4. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos. Ioana. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială. observă următoarele aspecte: 1. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Solicită muncitorului să oprească utilajul. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. elevă în clasa a XIII a. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. abateri dimensionale la repere 2. defecte de croire 3. Se consultă cu superiorul. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 . urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. La final au loc discuţii cu întreaga clasă.5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. ţinând cont de toleranţa admisă. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Profesorul va demonstra practic. Împreună cu colegul tău. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. Verifică dimensiunile prin sondaj. Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. în urma analizei fişei de observaţie. verifici dimensiunile produsului. Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Împreună cu colegul tău. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere.

1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr. 2.4 I. asamblare neconvenţională prin lipire.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. maşina de termocolat. 1. cusătura zigzag. maşina de cusut tighel în zigzag 2. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează. 2. Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3. coasea nasturilor.1 Folie retroproiector nr. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns. Fişă conspect nr 1. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a. butonira dreaptă.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr. maşina de cusut butoniere simple. Cusături mecanice II. cusătura ascunsă.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr.3 Soluţie activitatea nr.încheierea produselor Soluţie activitatea nr. maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 .5 Probă practică Cerinţe: 1. butoniera cu cap rotund.executia tivului b.2 Soluţie activitatea nr. maşini grele de butoniere 3. maşina de călcat 4.

7 Fişă de lucru 1. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0.6 Rezolvarea careului.1-0. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi.5-1. Operaţia. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr. 3. Soluţie activitatea nr. Faza procesului tehnologic. finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare. având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. aburirea 2. valorile parametrilor tratamentului umidotermic.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 . operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor. coaserea nasturilor. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr.5 daN/cmp p=0.

Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. procesul umidotermic. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. 2. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. organele de lucru.perne suport. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 1 p 1 p 1 p 0. Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV. Total 10 puncte. presa de călcat cu abur. 3.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0. Umiditatea poate fi: chimică.9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . utilajul. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. poziţia organelor de lucru -orizontală. 5 Apreciaţi p 1. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. 5 p 2. 5 p 2.

răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. aplică refileţii la deschizătura buzunarului.10 Lucrare practică I. Buzunar cu 2 refileţi II. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire. faţă în faţa cu părţile desfăcute. Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2. 1. taie deschizătura buzunarului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Identificarea fiecare tip de buzunar. Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 .

aplică punga mică 2p 4.faţă produs. 2p 6. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. Faza Faza Faza 1. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste.refilet. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr.fixează deschizătura buzunarului. Din oficiu 1punct. respectând succesiunea fazelor. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . c. b. închide punga buzunarului. 1p Total 10 puncte. pungi de buzunar 1p 2. execută deschizătura buzunarului. verifică reperele a.

7. b. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5. detaliu secundar 1p 1p 3. 1. Denumiţi detaliul prezentat.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. buzunar cu clapă de închidere c. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 6. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. buzunar simplu aplicat 2. 8. Specificaţi tipul detaliului. buzunar cu cută interioară a. prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4. C. buzunar cu clapă de întărire b. 3p a. Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . Enumeraţi operaţiile de confecţionare.

în succesiune tehnologică. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. se face în de pachete 5-25 repere. crt 1. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. 3. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. La agregatul cu amplasare oblică. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. 9.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. 4. 2. 6. Alimentarea locurilor de muncă.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 8. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 . Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

5 p 45 1.625min 4 1.5 p 192 1.5 min (operaţia: coase tivul la fustă).85 1.5 p 1. T=28.06 1.5 p 17.5 p 0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1.12 min. Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 . TM=24 min. Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. t1= 2. P = 768 produse/schimb. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte. reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. Norma internă 3. 1 p A F 2.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului. Timp de lucru 30 minute. 3. 1 p 1 p V. faze. Proces tehnologic B a. Cantitate de material b. 1 p A VI. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. Norma de consum. A F 1.a 4. A 1. 2.c. mişcări. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 .b. 3 p Răspuns 2. 3. Normă de consum 4. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1. Procesul tehnologic este structurat în operaţii. mânuiri. Înşiruire operaţii c. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Produs etalon 2.Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază. Din oficiu 1 punct.

• Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului. Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut. determinată prin metoda planimetrării.9m 1.45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11.35 mp 1. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională . s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0. Suprafaţa şabloanelor bluzei. 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor.65 mp 88.încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1.12 % 27.2 mp Sarcină de lucru.5m 1.28 % 0. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 . crt. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum.9m 1. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă.10 m 1. exprimat în m şi mp.15mp 0.88 % 72. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată.consum cât mai mic POT APĂREA ERORI. • calcularea consumul de material pentru o bluză.90 m.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr.5 m 0. este de Sş = 1. Argumentaţi. Lungime Lăţime Consum Inca.72% 0.

Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72.72%. deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională.18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr.88%. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut. iar pierderile sunt mai mari de 27. Încearcă să repare utilajul. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere.12 %. iar pierderile de material de 11. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 .27 %.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88. Se consultă cu superiorul. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Activitatea nr. Solicită muncitorului să oprească utilajul. faţă de încadrarea de material dublu. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat.

La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. 5 6 Timp de lucru: 60 min. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Împreună cu colegul tău. în urma analizei fişei de observaţie. defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. Împreună cu colegul tău. Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. verifici dimensiunile produsului. Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 . La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC).

Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică. Bucureşti. Iacobeanu.. Editura Preuniversitaria. Brătoi.1992. G. vol I. Bucureşti. 2000. Ţiglea Lupaşcu.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh. Editura Economică. V.. Ţiglea Lupaşcu. Cociu. Materii prime textile.. E. 1981. Curelaru. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică. Editura Oscar Print Bucureşti. Bucureşti. Editura Oscar Print Bucureşti... 2000.. Utilajul şi tehnologia meseriei. Bucureşti. Neagu. 2000. R. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 . R. Editura Didactică şi Pedagogică.. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2. 2001... Merticaru.. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. Editura Didactică şi Pedagogică. M. Utilaje şi tehnologii de profil. E. M. Studiul materiilor prime din industria uşoară. V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful