MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

16. COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională. Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor.1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 .16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.

C.T.5: Colaborează cu campartimentul C.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24. elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .16.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24.16.16. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………. Data începerii modulului Clasa …………………….16.

...........3 16...5....buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor . Identificarea produselor cu defecte..... Unitatea de competenţă 24......... 16..Data..16: Tehnologii de confecţionare Compe....MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ………………………………………………………......6 4 7 16......17 19 20 21 16.... . FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 ......Data..Exertenţa ciţiul 1 2 3...... faza procesului tehnologic.4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului…….12 13 16.......studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor............buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice...1 8 9 10 11........ operaţii pe care le execută..... Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor ...... modulului .5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică ..... Semnătura evaluatorului......2 14 15 16.

evoluţia legată de diferite competenţe. în mod separat. acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor.

raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. reţete. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. care trebuie dezvoltate şi evaluate.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

semifabricat. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. imperfecţiune. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. îi vor adăuga la sfârşitul listei . imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie. Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului. apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. ceea ce nu corespunde cu un model dat. tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. buzunare. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte. bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. aplicat la mâneca chimono. piepţi. îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. manşete.

sortarea materialelor pentru confecţionat Control.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. coaserea nasturilor. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. depozitare Ambalarea. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 . Finisarea produselor Ambalare. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv. lotizare. sortare. numerotare. marcare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16.1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul.

butoniere festonate. broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b.Cusături de acoperire şi format tivuri . Forma punctului de coasere a. finisare. cheiţe.Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor . la care se folosesc maşini cu un ac .Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c.Cusături de încheiere şi montare . are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. Scopul din procesul de confecţionare . broderii Cusături feston – cusături de surfilare.Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR. Numărul punctelor de coasere simultană . proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut. 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară. cheiţe. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut. finisare. Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. asamblare. Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară. are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. butoniere festonate.Cusături simple cu un singur punct de coasere.Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare . asamblare. a.

3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor. asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 . încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor. cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice. Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple. articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 . pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a. orizontală. 2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b. cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR. suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur.sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d.

denivelărilor determinate prin şifonare. Exemplu: gulere. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. luciul. funcţie de complexitate şi materia primă. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare. Exemplu: gulere. formând margini îngroşate.Se Se aplică în faza finală. buzunarelor. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR. plăcut. Exemplu: presarea gulerului. călcare. piepţi. Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate.eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 . Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. umeri. în condiţii de temperatură. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. formând margini îngroşate. presare. marginilor produselor. umeri. confecţionate. Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare. care se dublează. gulerului. piepţi. care se dublează.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. aplică în faza finală. buzunarelor.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare. reverelor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. reverelor. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. Exemplu: presarea prin cusături. de călcare. mânecilor. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. marginilor produselor. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. umiditate şi timp. OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare. mânecilor.

1.5-1. Depinde de natura operaţiei.0 daN/cmp p=0.0 daN/cmp p=1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică. felul operaţiei. Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă.1-0. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor. Depinde de natura operaţiei.10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 . Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului. Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică. care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului. timpul şi presiunea de călcare. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. este cantitatea de apă.5-1.5 daN/cmp p=0. este cantitatea de apă.

modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral. În functie de importanta lor în cadrul produsului. Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor. Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. Desfăşurarea acestui proces. clape.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. bizeţi etc. Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele. găici. gulerul şi mânecile. are loc în succesiunea logică. Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. fixare aburire. refileţi. piepţii . manşete. de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire. pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . epoleţi. descălcare. DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat.

la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. cu refileţi şi clapă . în faţă. c.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare. C. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5.faţă produs. aplică punga mică 4. pungi de buzunar 2. b. închide punga buzunarului. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte. verifică reperele a. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare. Competenţa 16. 6. 1.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 .refilet. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. execută deschizătura buzunarului. b. fixează deschizătura buzunarului.

Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor. în partea stângă a locului de muncă. in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. Alimentarea locurilor de muncă. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. aşezate paralel cu fluxul tehnologic. care preia din cutia de alimentare semifabricatul.3. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei. La agregatul cu amplasare oblică. se face în pachete de 525 repere. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 . are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic.

Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale.confecţionarea (construirea tiparului. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. şabloane. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. norma de consum. procesul tehnologic de confecţionare. pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. . Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri. norma internă. unicat) Stabileşte aspectul. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente.proiectarea (desenarea modelului. Produsul etalon (prototip. fişa tehnică a produsului. Elemente: Produsul etalon. precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază. analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. analiza tehnico-artistică a desenului) . croirea produsului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative. forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . confecţionarea produsului.

calculul indicelui de mecanizare. Procesul tehnologic de confecţionare 2. 24 . felul operaţiei. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. categoria operaţiei. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse. economici de pe fabricaţie. costul manoperei pe operaţie. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî . . alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului.Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor .Încadrarea material desfăcut. (S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. Încadrările pot fi: -simple. Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat.lucru. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă. numărul de personal pentru fiecare operaţie. Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului. Calculul indicatorilor procesului tehnologic. calcului productivităţii muncii. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. defalcarea procesului tehnologic. Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut. Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare. în iar produs finit. timpul de execuţiei al operaţiei. care materialul este dublat. norma de producţie. calcule preliminarii. La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

portofoliul elevului. proiectul. şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii. Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare. îşi măresc capacitatea de observare. îşi exprimă liber opinii proprii. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. îşi susţin şi motivează propunerile. Criteriile de alegere a proiectului sunt: . a produsului realizat. vom dezvolta acum doar două dintre ele. cât şi spiritul critic.strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . s-au prezentat metodele alternative de evaluare.elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . cât şi metode alternative: observarea sistematică. dacă este cazul. Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare. Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia).elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri .elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL . investigaţia.elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale . autoevaluarea.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională .

Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. Înainte de a începe faza activităţii practice. să discute şi. cărţi de specialitate. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 . În timpul acestei faze de decizie. folosind surse disponibile de informaţie: manuale. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor . În această fază se desfăşoară activităţie creative. etc. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale. 2. se planifică resursele ce vor fi folosite. În prima fază. Decizia. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. publicaţii. site-uri Internet. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. Planificarea. pentru găsirea de soluţii la problema propusă. Implementarea. independente şi responsabile. 1. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie. care să faciliteze activităţile. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. dacă este necesar. Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. Controlul. Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. rolul profesorului este să comenteze. Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Proiectul poate fi individual sau de grup. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. 3. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi.

Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. să formuleze corect întrebări. în care se comentează rezultate obţinute. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. trebuie să acorde o atenţie specială cooperării. 4. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 . trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. să-şi autoevalueze munca. Profesorul si elevii au o discuţie finală. să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Evaluarea. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. teste. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv. devenind un facilitator. un sfătuitor (consilier) al învăţării. Profesorul provoacă. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. eficienţa muncii şi experienţa câştigată.

1 săpt. -tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei. sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare . 1 săpt. -observaţie dirijată 1 săpt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei. -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice. identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt.expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 . 5 săpt. 1 săpt.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna. Alegeţi modelul. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”. Analizaţi schiţe. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh.

Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. 3. 2. n. 3. . 4. n. . 5. 2. 4.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 .

Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. 7. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1.Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice. La realizarea sarcinilor de lucru.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. 9. 9. pentru calificarea respectivă. cu ajutorul profesorului. 7. o soluţie practică personală. 3. elevul a făcut dovada: efortului personal. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. 6. Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral. metodologiea abordată 2. 10. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . scopul. 4. 8. din cadrul proiectului. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. a imaginaţiei în abordarea sarcinii. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. elevul demonstrând reflectie critică.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1. conform standardelor de pregătire profesională. 4. a originalităţii solutiilor propuse.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. conform planificării.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului. în sine. obiectivele. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. Proiectul are validitate în raport cu: tema.Proiectul reprezintă.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe.

Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 . în perechi. în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.ssm-airtex. străduiţi-vă să fie cât mai complet. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape.com.1 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul.sssm. pagini de Internet: www. Analizaţi schema de mai jos. reviste de specialitate. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru. Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale. elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului. cărţi de specialitate.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr. Competenţa 16. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale. www. pliante. operaţii.ch. clasa a XIII-a. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE. documente ale agenţilor economici.com). definiţii) din schema prezentată. www. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ. rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale.brother. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape.

sortare. formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. depozitare Timp de lucru 30 minute. lotizare. Sarcini de lucru: 1.2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje. Activitatea nr.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. Verificaţi-vă răspunsurile . cu folia prezentată de profesor. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare. poza/ mostra cusăturii realizate. 2. ataşaţi fiecărei maşini identificate. completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 .

va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 .3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate. Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute. Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .

Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. Domeniul: TEXTILEnr. Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3.4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I. Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II. lucrând în echipă. Identificaţi utilajele prezentate. manualul sau alte surse informative. Timp de lucru 50 minute. 1.5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 . pe o planşă soluţiile găsite la punctul I. Analizaţi imaginile de mai jos. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor . 2. La expirarea timpului de lucru. consultaţi caietele de notiţe.

4. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. realizate cu utilajele din confecţii. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor).  După expirarea timpului de lucru.6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Secretarii vor consemna în fişe. mostrele de cusături prezentate mai jos.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe. completările şi eventualele greşeli. Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături. realizate cu utilajele întâlnite de voi. Timp de lucru 30 minute. 3.  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. 1 2. Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine. Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate. 2.

pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. la realizarea produselor vestimentare. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică . 5. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. 2. 3. găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace. Prin completarea careului. buzunare. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . Pentru verificare. cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. 4. 6. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator. Timp de lucru 30 minute. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. 4. imaginea alăturată. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine. Din oficiu – 1 punct. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii. în care se utilizează utilajul. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. 2. Stabiliţi faza procesului tehnologic. 2. 3. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 . Numiţi operaţia care se execută în imagine. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii. Păstraţi fişele în portofoliul vostru. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4. Rezolvaţi individual sarcinile de lucru.

Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac.5-1. 2. felul operaţiei. Cerinţe: 1. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic. alegeţi din tabelul de mai jos.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament. Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 .0 daN/cmp p=0. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min.5-1. valorile parametrilor tratamentului umidotermic.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”. Temperatura este determinată de natura materialului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.1.0 daN/cmp p=1. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar.5 daN/cmp p=0. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus.1-0.

d) presiunea 5 2. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. 5 p 0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0.9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr. Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. Precizaţi poziţia acestora. 2. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. Total 10 puncte. materialelor în procesul umidotermic. Umiditatea poate fi: chimică. Identificaţi utilajul. 3. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 2. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV. 1 p 1 p 1 p 1. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4.10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 . Menţionaţi organele de lucru. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2.

Aranjaţi în succesiune logică. b. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. semnează deschizătura buzunarului. 3. operaţiile de confecţionare a buzunarului. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. cu cel prezentat de profesor. Activitatea nr. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie. Sarcini de lucru: a. identificaţi fiecare tip de buzunar.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. 1. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. calcă refileţii prin îndoire. încheie punga de buzunar. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi. II. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 . aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. 2. taie deschizătura buzunarului. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul.

respectând succesiunea fazelor. pentru pantaloni şi fuste. Faza Faza Faza 1. 2p 5 2p 6. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . 1p Total: 10 puncte. Timp de execuţie: 30 minute. apelaţi la profesorul vostru. Din oficiu: 1 punct. La finalul execuţiei.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral. 1p 2 1p 3 2p 4. Dacă apar diferenţe de notare. Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei.

2. 4. Din oficiu: 2 puncte. Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. a. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . Specificaţi tipul detaliului. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. 3. 3. C. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. Timp de lucru: 30 min. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. a. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. 2. • • • 3p 1p 1p 4. c. b.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. 1. 12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. b. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. Denumiţi detaliul prezentat.

La agregatul cu amplasare oblică. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic. 3. are lădiţele de alimentare. Alimentarea locurilor de muncă. în ( ) tehnologică. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. Lădiţele pentru depunerea reperelor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. crt 1. aşezate ( ) cu fluxul tehnologic. 6. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. se face în ( ) de 5-25 repere. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 . 9.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate. 2. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5. 8. 7.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor. Nr. 4.

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 . răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1. P = 768 produse/schimb.5 p IM = TM/T 1.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte.14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos. t1= 2. iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia.12 min. vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. T=28.5 p N=PT/D 1. TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1.5 p 1.5 p p = D/ t1 1.5 min (operaţia coase tivul la fustă) . Lucrând individual. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Realizarea colecţiei de modele 1.Condiţii dimensionale 3. Elaborarea încadrarilor 2.Realizarea şabloanelor 4. Norma de consum 1. Procesul tehnologic de confecţionare 1. Norma internă 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Întocmirea procesului tehnologic 2. Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator. Obţinerea şabloanelor 1.Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2.Transformarea în model 3.Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II.Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I. Timp de: lucru 4 săptămâni. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 .Construcţia tiparului clasic 2.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. obiectivele. o soluţie practică personală. conform planificării. Proiectul reprezintă. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. scopul. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Proiectul are validitate în raport cu: tema. 9. 8. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. conform standardelor de pregătire profesională. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. 4. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . 7. metodologia abordată 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. în sine. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6.

duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Se consultă cu superiorul. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 . Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic. abateri dimensionale la repere 2. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.4. observă următoarele aspecte: 1. Ioana. defecte de croire 3. elevă în clasa a XIII a. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos. 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Solicită muncitorului să oprească utilajul. Încearcă să repare utilajul. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. ţinând cont de toleranţa admisă. Profesorul va demonstra practic. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 . Împreună cu colegul tău. în urma analizei fişei de observaţie. verifici dimensiunile produsului. Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC.5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Verifică dimensiunile prin sondaj. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Împreună cu colegul tău.

1. maşina de cusut butoniere simple. maşina de cusut tighel în zigzag 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. cusătura ascunsă. Fişă conspect nr 1.5 Probă practică Cerinţe: 1. 2. maşina de călcat 4. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a. 2. Cusături mecanice II. cusătura zigzag.3 Soluţie activitatea nr. coasea nasturilor.4 I.încheierea produselor Soluţie activitatea nr. maşina de termocolat. butonira dreaptă.executia tivului b.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr.1 Folie retroproiector nr. Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3. butoniera cu cap rotund. maşini grele de butoniere 3.2 Soluţie activitatea nr. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1. asamblare neconvenţională prin lipire.1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează. maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 .

Soluţie activitatea nr. finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare.6 Rezolvarea careului.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 .7 Fişă de lucru 1. Operaţia. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr. 3. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi. operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr.1-0.5 daN/cmp p=0. 2. aburirea 2. având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1.5-1. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. Faza procesului tehnologic. coaserea nasturilor.

mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr.perne suport. 3. poziţia organelor de lucru -orizontală. 2. organele de lucru. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. procesul umidotermic. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. 1 p 1 p 1 p 0. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0. Total 10 puncte. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. 5 Apreciaţi p 1. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. 5 p 2. presa de călcat cu abur. utilajul. Umiditatea poate fi: chimică.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0. 5 p 2. relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV.9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 .

1. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire. Buzunar cu 2 refileţi II. Identificarea fiecare tip de buzunar.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2. taie deschizătura buzunarului. Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3. aplică refileţii la deschizătura buzunarului. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 . faţă în faţa cu părţile desfăcute.10 Lucrare practică I. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar.

execută deschizătura buzunarului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. pungi de buzunar 1p 2. aplică punga mică 2p 4. Din oficiu 1punct. b. verifică reperele a.refilet. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . 2p 6. respectând succesiunea fazelor. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste.fixează deschizătura buzunarului.faţă produs. 1p Total 10 puncte. c. închide punga buzunarului. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5. Faza Faza Faza 1.

Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. C. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. b. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5. 1. 8. prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4. buzunar cu cută interioară a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 7. 3p a. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs. Specificaţi tipul detaliului. Denumiţi detaliul prezentat. buzunar cu clapă de închidere c. buzunar simplu aplicat 2.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. 6. detaliu secundar 1p 1p 3. buzunar cu clapă de întărire b.

La agregatul cu amplasare oblică. 3. 6. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. în succesiune tehnologică.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 9. Alimentarea locurilor de muncă. crt 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 .13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. 8. 2. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. se face în de pachete 5-25 repere. 4. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

TM=24 min.5 min (operaţia: coase tivul la fustă).5 p 45 1.5 p 192 1. t1= 2.5 p 1. Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2.12 min.5 p 17.85 1.5 p 0.625min 4 1. Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0.06 1. T=28.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 . P = 768 produse/schimb.

Cantitate de material b.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV. 2. reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului. Din oficiu 1 punct. Procesul tehnologic este structurat în operaţii. Proces tehnologic B a.Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază. 1 p A VI. 3. 3. mânuiri. mişcări. Normă de consum 4. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). Produs etalon 2. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Timp de lucru 30 minute. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte.b. Norma de consum. 1 p 1 p V. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 . la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1. A F 1. Norma internă 3.c. A 1. faze. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. 1 p A F 2. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie. Înşiruire operaţii c.a 4. 3 p Răspuns 2.

45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11. Argumentaţi. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. • calcularea consumul de material pentru o bluză. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0.65 mp 88. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr. • Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului.5 m 0. determinată prin metoda planimetrării. Suprafaţa şabloanelor bluzei. exprimat în m şi mp.28 % 0. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1. 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor.72% 0. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională . Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu. crt.încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1.2 mp Sarcină de lucru.12 % 27.9m 1.88 % 72.9m 1. Lungime Lăţime Consum Inca.consum cât mai mic POT APĂREA ERORI.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 .35 mp 1.5m 1.90 m.10 m 1.15mp 0. este de Sş = 1.

Solicită muncitorului să oprească utilajul. Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu. faţă de încadrarea de material dublu. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 .18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr. deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională. Activitatea nr. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Încearcă să repare utilajul. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana.27 %. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Se consultă cu superiorul.72%. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88. iar pierderile sunt mai mari de 27.12 %. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut. iar pierderile de material de 11.88%.

Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Împreună cu colegul tău. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 . Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. 5 6 Timp de lucru: 60 min. Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj. Împreună cu colegul tău. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie. verifici dimensiunile produsului. în urma analizei fişei de observaţie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice.

Editura Economică. Materii prime textile. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. Ţiglea Lupaşcu.. 2000. R. Bucureşti. 1981. E. vol I. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2. 2001. E. Editura Didactică şi Pedagogică. Ţiglea Lupaşcu. M. Brătoi. R.. Merticaru....MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh. 2000. Editura Preuniversitaria. Iacobeanu. Neagu. Utilajul şi tehnologia meseriei. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică. Utilaje şi tehnologii de profil. 2000. Editura Didactică şi Pedagogică. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 . Bucureşti.... Bucureşti. Bucureşti.. Studiul materiilor prime din industria uşoară. Curelaru. G. Editura Oscar Print Bucureşti. V. V. M. Editura Oscar Print Bucureşti.1992. Cociu. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică..