MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională.16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 .16. Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor. COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.

elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal.16. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24.C. Data începerii modulului Clasa …………………….5: Colaborează cu campartimentul C.16. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24.T. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ……………………………………………………….16.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24.16.

.................Data. 16.17 19 20 21 16....12 13 16.......buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor ..6 4 7 16......16: Tehnologii de confecţionare Compe.buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice....MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ………………………………………………………. Semnătura evaluatorului...Exertenţa ciţiul 1 2 3........ Unitatea de competenţă 24... modulului .... operaţii pe care le execută... ....4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului……....5....1 8 9 10 11.....5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică .....2 14 15 16...... faza procesului tehnologic......... Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor .... FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 ............studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor.... Identificarea produselor cu defecte.3 16.Data....

Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză. evoluţia legată de diferite competenţe. în mod separat. FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. care trebuie dezvoltate şi evaluate. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă. reţete. raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

aplicat la mâneca chimono. imperfecţiune. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. ceea ce nu corespunde cu un model dat. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei. bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. buzunare. imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă. manşete. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte. îi vor adăuga la sfârşitul listei . Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni. materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat. semifabricat. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie. piepţi.

depozitare Ambalarea.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. marcare. sortare. numerotare. coaserea nasturilor. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 .1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul. sortarea materialelor pentru confecţionat Control. Finisarea produselor Ambalare. lotizare.

Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. asamblare. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. a.Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor . are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. Numărul punctelor de coasere simultană . finisare. are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare.Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare . Scopul din procesul de confecţionare . Forma punctului de coasere a. butoniere festonate. 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară. broderii Cusături feston – cusături de surfilare.Cusături simple cu un singur punct de coasere. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut.Cusături de acoperire şi format tivuri .Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară. Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut.Cusături de încheiere şi montare . la care se folosesc maşini cu un ac .Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 . cheiţe. cheiţe. asamblare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR. finisare. butoniere festonate.

3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.

asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 . cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor. încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor.

articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple. Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple. Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 . pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice.

Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR. destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c. orizontală. suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur.sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d. 2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a.

Exemplu: presarea gulerului. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. reverelor. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. buzunarelor.Se Se aplică în faza finală. reverelor. presare. formând margini îngroşate. confecţionate. Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate. denivelărilor determinate prin şifonare. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. aplică în faza finală. luciul. marginilor produselor. umiditate şi timp.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare. Exemplu: gulere. de călcare. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. care se dublează. Exemplu: presarea prin cusături. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR. plăcut. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. călcare. buzunarelor. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. piepţi. formând margini îngroşate. gulerului. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. umeri. mânecilor.eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare. în condiţii de temperatură. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 . care se dublează. funcţie de complexitate şi materia primă. OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. marginilor produselor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. piepţi.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. mânecilor. umeri. Exemplu: gulere.

10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 . Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului.1-0. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0. este cantitatea de apă.5 daN/cmp p=0. care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică. Depinde de natura operaţiei.0 daN/cmp p=0.5-1.0 daN/cmp p=1. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică.1. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor.5-1. timpul şi presiunea de călcare. felul operaţiei. Depinde de natura operaţiei. Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă. Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. este cantitatea de apă.

Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele. are loc în succesiunea logică.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. fixare aburire. descălcare. pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. găici. acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. gulerul şi mânecile. manşete. Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. piepţii . Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). refileţi. clape. epoleţi. În functie de importanta lor în cadrul produsului. Desfăşurarea acestui proces. Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor. bizeţi etc. modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral.

b. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare. execută deschizătura buzunarului. Competenţa 16. la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. închide punga buzunarului. în faţă. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 . b. C. verifică reperele a. 6.refilet. pungi de buzunar 2.faţă produs. aplică punga mică 4. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5. c. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare. 1. fixează deschizătura buzunarului. cu refileţi şi clapă .

are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei.3. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. Alimentarea locurilor de muncă. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor. in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. La agregatul cu amplasare oblică.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. în partea stângă a locului de muncă. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate. Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare. se face în pachete de 525 repere. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR. care preia din cutia de alimentare semifabricatul. aşezate paralel cu fluxul tehnologic. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 .

pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. analiza tehnico-artistică a desenului) . analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. Produsul etalon (prototip. forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . confecţionarea produsului. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. procesul tehnologic de confecţionare. Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale. Elemente: Produsul etalon.confecţionarea (construirea tiparului. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază. Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri. norma internă.proiectarea (desenarea modelului. fişa tehnică a produsului. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. croirea produsului. şabloane. precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora. . unicat) Stabileşte aspectul. norma de consum.

costul manoperei pe operaţie. categoria operaţiei. (S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului. Încadrările pot fi: -simple.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1.lucru. Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut. Procesul tehnologic de confecţionare 2. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat.Încadrarea material desfăcut. Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. Calculul indicatorilor procesului tehnologic. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. calcului productivităţii muncii. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor . Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului. norma de producţie. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî . Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare. alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului. felul operaţiei. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă. defalcarea procesului tehnologic. La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. numărul de personal pentru fiecare operaţie. . Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. în iar produs finit. 24 . Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. care materialul este dublat.Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. economici de pe fabricaţie. calculul indicelui de mecanizare. calcule preliminarii. timpul de execuţiei al operaţiei.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. investigaţia.elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . a produsului realizat. vom dezvolta acum doar două dintre ele. autoevaluarea. dacă este cazul. s-au prezentat metodele alternative de evaluare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională . Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia). proiectul. cât şi metode alternative: observarea sistematică.elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri . cât şi spiritul critic. şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. îşi exprimă liber opinii proprii. Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare.strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . Criteriile de alegere a proiectului sunt: .elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale .elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL . îşi măresc capacitatea de observare. portofoliul elevului. îşi susţin şi motivează propunerile.

publicaţii. Controlul. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. În prima fază. 2. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. Planificarea. Înainte de a începe faza activităţii practice. să discute şi. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie. dacă este necesar. cărţi de specialitate. În această fază se desfăşoară activităţie creative. Implementarea. 3. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. independente şi responsabile. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă. Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. se planifică resursele ce vor fi folosite. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. care să faciliteze activităţile. etc. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. Proiectul poate fi individual sau de grup. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor . În timpul acestei faze de decizie. Decizia. riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. site-uri Internet. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. rolul profesorului este să comenteze. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 . Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. pentru găsirea de soluţii la problema propusă. folosind surse disponibile de informaţie: manuale. 1.

trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. Profesorul provoacă. organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. 4. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. un sfătuitor (consilier) al învăţării. teste. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. în care se comentează rezultate obţinute. Profesorul si elevii au o discuţie finală. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. trebuie să acorde o atenţie specială cooperării. să formuleze corect întrebări. devenind un facilitator. să-şi autoevalueze munca. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor. Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. Evaluarea. eficienţa muncii şi experienţa câştigată. să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului.

5 săpt. 1 săpt. identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 . -observaţie dirijată 1 săpt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei. -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice. -tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei.expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt. sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare . 1 săpt. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt. 1 săpt.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna. Alegeţi modelul. M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . Analizaţi schiţe. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”.

profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 . . 3. 2. 4. 4. Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. n. 3. . 5. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. n.

Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1. o soluţie practică personală. Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral. 3. elevul demonstrând reflectie critică. 9. metodologiea abordată 2. cu ajutorul profesorului.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor.Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. elevul a făcut dovada: efortului personal. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice. 6. 9. a imaginaţiei în abordarea sarcinii. a originalităţii solutiilor propuse. Proiectul are validitate în raport cu: tema. 10. în sine.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. 4. conform planificării. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. conform standardelor de pregătire profesională. pentru calificarea respectivă. obiectivele. 7. 4. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. scopul. din cadrul proiectului. 7.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent.Proiectul reprezintă. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. La realizarea sarcinilor de lucru. 8. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului.

documente ale agenţilor economici. în perechi. clasa a XIII-a. pliante.1 1. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale. cărţi de specialitate. în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate.com). Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale.ssm-airtex. elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE.ch. operaţii. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape. www. străduiţi-vă să fie cât mai complet.com. Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 . Competenţa 16. pagini de Internet: www. Analizaţi schema de mai jos.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul.brother. www. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ.sssm. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru. reviste de specialitate.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ. rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale. definiţii) din schema prezentată.

ataşaţi fiecărei maşini identificate. 2. formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. sortare. Activitatea nr. Verificaţi-vă răspunsurile .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. depozitare Timp de lucru 30 minute. lotizare. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare.2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje. Sarcini de lucru: 1. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 . poza/ mostra cusăturii realizate. completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. cu folia prezentată de profesor.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână.3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate. Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 . va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere.

Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute.

Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. pe o planşă soluţiile găsite la punctul I. 2. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II. consultaţi caietele de notiţe. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. Identificaţi utilajele prezentate. 1.4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I. lucrând în echipă. La expirarea timpului de lucru. Timp de lucru 50 minute. Domeniul: TEXTILEnr. Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii. manualul sau alte surse informative. Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. Analizaţi imaginile de mai jos.5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 .

3. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate.6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. 1 2. completările şi eventualele greşeli.  După expirarea timpului de lucru. Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături. 2.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. mostrele de cusături prezentate mai jos. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat.  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor). confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe. Secretarii vor consemna în fişe. realizate cu utilajele din confecţii. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe. Timp de lucru 30 minute. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr. realizate cu utilajele întâlnite de voi. 3. 4.

buzunare. 2. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. Pentru verificare. Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. la realizarea produselor vestimentare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. 5. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. 3. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1. Prin completarea careului. utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică . pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. 4. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. 6. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace.

2. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine. Timp de lucru 30 minute. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. Din oficiu – 1 punct. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 . Rezolvaţi individual sarcinile de lucru.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii. 3. Stabiliţi faza procesului tehnologic. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. Numiţi operaţia care se execută în imagine. 2. în care se utilizează utilajul. imaginea alăturată.7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii. 4. Păstraţi fişele în portofoliul vostru.

1-0. alegeţi din tabelul de mai jos.1.0 daN/cmp p=1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 . având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus.5-1.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”. Temperatura este determinată de natura materialului.5 daN/cmp p=0. Cerinţe: 1.0 daN/cmp p=0. Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri. felul operaţiei. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar. 2.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.5-1. valorile parametrilor tratamentului umidotermic.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac. Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.

Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV. Precizaţi poziţia acestora. Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. materialelor în procesul umidotermic.10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 . presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. 5 p 0. 2. Umiditatea poate fi: chimică. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr.9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. d) presiunea 5 2. 2. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. Total 10 puncte. 1 p 1 p 1 p 1. Identificaţi utilajul. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Menţionaţi organele de lucru.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. taie deschizătura buzunarului. Activitatea nr. 3. b. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. Aranjaţi în succesiune logică. identificaţi fiecare tip de buzunar. execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. 1. operaţiile de confecţionare a buzunarului. II. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. încheie punga de buzunar. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Sarcini de lucru: a. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 . semnează deschizătura buzunarului. calcă refileţii prin îndoire. 2. cu cel prezentat de profesor. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi.

Timp de execuţie: 30 minute.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral. Dacă apar diferenţe de notare. 1p 2 1p 3 2p 4. 1p Total: 10 puncte. pentru pantaloni şi fuste. respectând succesiunea fazelor. La finalul execuţiei. apelaţi la profesorul vostru. 2p 5 2p 6. Faza Faza Faza 1. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . Din oficiu: 1 punct. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei.

după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. 3. Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. 1. 2. a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Specificaţi tipul detaliului. c. 2. 3. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. • • • 3p 1p 1p 4. Timp de lucru: 30 min. b. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . C. a. 4. Din oficiu: 2 puncte. Denumiţi detaliul prezentat. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. 12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. b. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos.

7. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5. 9. se face în ( ) de 5-25 repere. 6.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. Nr.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate. 4. 8. Alimentarea locurilor de muncă. La agregatul cu amplasare oblică. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 2. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic. în ( ) tehnologică. aşezate ( ) cu fluxul tehnologic. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. crt 1. 3. are lădiţele de alimentare. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 .

5 min (operaţia coase tivul la fustă) . răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 .5 p 1. t1= 2.5 p N=PT/D 1.5 p p = D/ t1 1. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2.12 min.5 p IM = TM/T 1. calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1.14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos. T=28. vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. P = 768 produse/schimb. iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5. Lucrând individual.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Realizarea colecţiei de modele 1.Transformarea în model 3. Timp de: lucru 4 săptămâni.Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II.Construcţia tiparului clasic 2.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV.Realizarea şabloanelor 4. Norma internă 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 . Elaborarea încadrarilor 2. Procesul tehnologic de confecţionare 1. Norma de consum 1.Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V.Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2. Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator. Întocmirea procesului tehnologic 2.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I.Condiţii dimensionale 3. Obţinerea şabloanelor 1.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Proiectul are validitate în raport cu: tema. Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . 7. Proiectul reprezintă. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. 8. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. metodologia abordată 2. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. în sine. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. 4. conform standardelor de pregătire profesională. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. conform planificării. 9. scopul. o soluţie practică personală. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. obiectivele.

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 . Solicită muncitorului să oprească utilajul. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Ioana. Încearcă să repare utilajul. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic. Se consultă cu superiorul. observă următoarele aspecte: 1.4. duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. abateri dimensionale la repere 2. 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic. neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. defecte de croire 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. elevă în clasa a XIII a.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

Împreună cu colegul tău.5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Împreună cu colegul tău. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 . în urma analizei fişei de observaţie. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Verifică dimensiunile prin sondaj. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică. verifici dimensiunile produsului. ţinând cont de toleranţa admisă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Profesorul va demonstra practic.

1. butonira dreaptă. Fişă conspect nr 1. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1. maşina de termocolat.5 Probă practică Cerinţe: 1. cusătura zigzag. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr.executia tivului b. butoniera cu cap rotund. Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3. maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 .2 Soluţie activitatea nr. maşina de cusut butoniere simple.1 Folie retroproiector nr.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr. Cusături mecanice II. maşina de călcat 4. maşini grele de butoniere 3. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează.1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr.4 I. maşina de cusut tighel în zigzag 2. cusătura ascunsă.3 Soluţie activitatea nr.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr. coasea nasturilor. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a.încheierea produselor Soluţie activitatea nr. 2. asamblare neconvenţională prin lipire.

având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. Soluţie activitatea nr.1-0.5-1. finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 .5 daN/cmp p=0. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr. Faza procesului tehnologic. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0.7 Fişă de lucru 1. coaserea nasturilor. 2. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi. aburirea 2. Operaţia. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor.6 Rezolvarea careului.

organele de lucru. poziţia organelor de lucru -orizontală. 5 p 2. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0. 5 p 2. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. 1 p 1 p 1 p 0. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. 3. presa de călcat cu abur.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. Total 10 puncte. 5 Apreciaţi p 1.9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. utilajul. procesul umidotermic. Umiditatea poate fi: chimică. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . 2.perne suport. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0.

Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2. aplică refileţii la deschizătura buzunarului. Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3.10 Lucrare practică I. 1. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire. Identificarea fiecare tip de buzunar. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 . taie deschizătura buzunarului. Buzunar cu 2 refileţi II. faţă în faţa cu părţile desfăcute.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr.

pungi de buzunar 1p 2. Faza Faza Faza 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . 2p 6. c. execută deschizătura buzunarului.faţă produs. aplică punga mică 2p 4. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. Din oficiu 1punct. b.fixează deschizătura buzunarului. închide punga buzunarului. respectând succesiunea fazelor. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5. verifică reperele a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 1p Total 10 puncte.refilet.

buzunar cu clapă de închidere c. 7. detaliu secundar 1p 1p 3. buzunar cu cută interioară a.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Specificaţi tipul detaliului. C. b. buzunar cu clapă de întărire b. Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. 3p a. 8. 6. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4. buzunar simplu aplicat 2. Denumiţi detaliul prezentat. 1. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs. Enumeraţi operaţiile de confecţionare.

9. La agregatul cu amplasare oblică. crt 1. în succesiune tehnologică. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 . 4. se face în de pachete 5-25 repere. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. 8. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. Lădiţele pentru depunerea reperelor. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. 6. 2. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. 3.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Alimentarea locurilor de muncă.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

5 p 45 1.5 p 0.85 1.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 .5 min (operaţia: coase tivul la fustă). Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.06 1.5 p 17. P = 768 produse/schimb. t1= 2.5 p 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1. T=28.625min 4 1.5 p 192 1. TM=24 min.12 min. Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0.

Produs etalon 2. Norma internă 3. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). mânuiri. 1 p 1 p V. A 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei.Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază. Proces tehnologic B a. A F 1. Cantitate de material b. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3. mişcări.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului. 3. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte.b. Procesul tehnologic este structurat în operaţii. Norma de consum. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV.c. Din oficiu 1 punct. Timp de lucru 30 minute. 3 p Răspuns 2. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie. 1 p A VI. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 . 1 p A F 2. Normă de consum 4. 3. faze. Înşiruire operaţii c.a 4. 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1. 2.

încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1.90 m.consum cât mai mic POT APĂREA ERORI.2 mp Sarcină de lucru. Suprafaţa şabloanelor bluzei. este de Sş = 1.12 % 27.88 % 72. crt.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr.35 mp 1.10 m 1. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională . 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor.72% 0.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 . Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu. Argumentaţi.65 mp 88.9m 1.9m 1. Lungime Lăţime Consum Inca. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum.15mp 0.45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11. • calcularea consumul de material pentru o bluză. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0. • Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului.28 % 0.5 m 0. determinată prin metoda planimetrării. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1. exprimat în m şi mp.5m 1.

72%. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 . Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională.18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr.12 %. iar pierderile de material de 11. Se consultă cu superiorul. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte.27 %. Încearcă să repare utilajul. Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu. Activitatea nr. faţă de încadrarea de material dublu.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana.88%. iar pierderile sunt mai mari de 27. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72. Solicită muncitorului să oprească utilajul.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut.

defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Împreună cu colegul tău. în urma analizei fişei de observaţie. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. verifici dimensiunile produsului. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 . La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Împreună cu colegul tău. 5 6 Timp de lucru: 60 min. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie.

Merticaru. Bucureşti. Editura Oscar Print Bucureşti. R. R.. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 . Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Ţiglea Lupaşcu.... Cociu. E. Ţiglea Lupaşcu... Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2. Neagu. Editura Preuniversitaria.. Bucureşti. Materii prime textile. M. 2000. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică.1992. 2001. V. Editura Oscar Print Bucureşti. 1981. Curelaru. Brătoi... Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. Iacobeanu. E. 2000.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Economică. V. Studiul materiilor prime din industria uşoară. M. Bucureşti. Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică.. G. Utilajul şi tehnologia meseriei. Utilaje şi tehnologii de profil. vol I. 2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful