MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2003/005- 551.05.01.03.

DOMENIUL: Textile-pielărie CALIFICAREA : Tehnician în industria textilă Modulul: Tehnologii de confecţionare

2006

AUTOR: Ing. FELICIA ILIEŞIU Prof. Grad did.I GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ, BAIA MARE

CONSULTANŢĂ:
Paula POSEA – expert curriculum CNDIPT-MEdC Ioana CÎRSTEA – inspector de specialitate CNDIPT-MEdC

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

CUPRINS

GHIDUL PROFESORULUI
Introducere Competenţe vizate Obiective urmărite Fişa de descriere a activităţii Fişa de progres şcolar Cuvinte cheie Glosar de termeni Materiale de referinţă pentru profesor Îndrumări privind modalităţi de evaluare Materiale de referinţă pentru elevi Rezolvarea exerciţiilor Bibliografie
Pag. 4 Pag. 5 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag.10 Pag.11 Pag. 26 Pag. 35 Pag. 58 Pag. 72

Acest ghid este destinat elevilor din ciclul superior al liceului tehnologic care se pregătesc pentru domeniul Textilepielărie, pentru nivelul 3, calificarea Tehnician în industria textilă Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare, cât şi pentru pregătirea profesională a elevilor. Activităţile din ghid pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă, prin probele de evaluare ce sunt prevăzute în standarde. Toate activităţile şi exerciţiile propuse urmăresc atingerea criteriilor de performanţă, în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională şi în Lucrarea cuprinde fişe de documentare, fişe de lucru, fişe de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice, fişe de evaluare a . progresului şcolar, imagini tematice în conformitate cu noua tendinţă a învăţământului, care îşi propune să-l pună pe elev în
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

INTRODUCERE curriculum.

centrul sistemului educativ.

1: Aplică tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 4 . COMPETENŢE VIZATE UNITATEA DE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ 24.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de pregătire profesională. Pentru obţinerea Certificatului nivel 3 este necesară validarea integrală a competenţelor.16.16: Tehnologii de confectionare Competenţa 24.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 24.16.3: Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale Competenţa 24. elevii vor fi capabili să:      Respecte procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor tipuri de produse Utilizeze cusăturile specifice operaţiilor procesului tehnologic de confecţionare Regleze parametrii maşinilor şi utilajelor de confecţionare a produselor vestimentare Selecteze maşinile şi utilajele corespunzătoare procesului de confecţionare Calculeze numărul de personal. Data începerii modulului Clasa …………………….16.C. OBIECTIVE URMĂRITE După parcurgerea acestui modul. a normei de producţie şi a indicatorilor procesului tehnologic       Repartizeze muncitorii pe locurile de muncă Echilibreze producţia în secţia de confecţii Preia documentaţia tehnică industrială de la compartimentul creaţie Asigure locurile de muncă cu materiale şi semifabricate Repartizeze sarcinile de lucru conform indicaţiilor din documentaţia tehnică Verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie pe flux      Explice condiţiile de realizare a operaţiilor de pe fluxul tehnologic Execute operaţii demonstrative de coasere şi de călcare Soluţioneze situaţii problemă apărute pe fluxul tehnologic Participe la organizarea punctelor de control ale calităţii Stabilească numărul şi tipul de defecte care pot fi retuşate FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul : Tehnologii de confecţionare Numele şi prenumele elevului ……………………………………………………….T.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Competenţa 24.16. Data promovării 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .16.4: Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Competenţa 24.5: Colaborează cu campartimentul C.

.........5 Fişă de lucru Test de evaluare Lucrare practică Fişa de evaluare şi autoevaluare Test autoevaluare Fişă de lucru Fişa autoevaluare Lucrare practică Proiect Activitate practică .............12 13 16.1 8 9 10 11.4 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES! Semnătura elevului……...6 4 7 16.buzunare Operaţii de prelucrare a reperelor .. modulului ............2 14 15 16.....3 16..16: Tehnologii de confecţionare Compe........studiu de caz Activitate practică Activitate Fişă de lucru Fişă de lucru Fişă de lucru Probă practică Fişă de lucru Fişă de lucru Subiect/obiectiv Procesul de productie în confecţii Maşini şi utilaje utilizate în confecţii Cusături realizate pe diferite maşini domeniul lor de utilizare Clasificarea cusăturilor mecanice şi Rezolvat Identificarea utilajelor... Parametrii tratamentului umidotermic Tratamentului umidotermic Operaţii de prelucrare a reperelor ... Identificarea produselor cu defecte........... FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 6 .......... 16......... faza procesului tehnologic....... operaţii pe care le execută....... Unitatea de competenţă 24.... Semnătura evaluatorului.Data.Exertenţa ciţiul 1 2 3.5..buzunare Proceceul de confecţionare linie tehnologică Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice Calculul consumului de material şi a indicatorilor de eficienţă ai încadrărilor Întocmirea documentaţiei tehnice a unui produs de îmbrăcăminte Verificarea activităţilor pe linia tehnologică de lucru Verificarea dimensiunilor produsului conform fişei tehnice...MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE ………………………………………………………... ..Data.17 19 20 21 16...

evoluţia legată de diferite competenţe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. FIŞA pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competenţă):_________________________ Numele elevului: _________________________ Numele profesorului: __________________________ Competenţe care trebuie dobândite Data Activităţi efectuate şi comentarii Data Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Evaluare Bine Satisfăcător Refacere Comentarii Priorităţi de dezvoltare Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) Resurse necesare Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. în mod separat. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 7 . furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.

Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev ce nu a dobândit competenţele cerute. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice. materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. Priorităţi pentru dezvoltare Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. reţete. care trebuie dezvoltate şi evaluate. raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. CUVINTE CHEIE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 8 . Competenţe care urmează să fie dobândite În această căsuţă.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Documentaţia tehnică Tehnologia confecţionării Cusături mecanice • Cusături tighel Produs etalon Şabloane Normă internă Norma de consum Proces tehnologic de confecţionare Operaţie Fază Mânuire Mişcare Normă de timp Manopera Sistem de confecţionare prodsincron Sistem de confecţionare linie tehnologică • • • • • • • • • • • • • • • • • Aburire Cant Cheiţă Corsaj Detaliu Descălcare Foran Găici Modelare Pensă Presare şi subţiere Refilet Refec Rever Şliţ Tiv Teşlu/laist Cusătură încheiat simplu Încheiat cu descălcat Încheiat cu fixat Încheiat dublu Cusătură franceză Cusătură de îndoit-tivit Cusătură de bordat Cusătură de suprapunere Cusătură rapidă • • • • Cusături feston Cusături ascunse Cusături elastice Coasere nasturi si accesorii Îmbinări termochimice • • îmbinări prin lipire îmbinări prin sudare GLOSAR DE TERMENI ambala borda a împacheta pentru a putea fi transportat prelucrarea marginilor detaliilor prin aplicarea unei şuviţe de material Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 9 .

manşete. bandă din material de bază care se formeaza din piept produsului sau se montează prin confecţionare întăritură pentru gulere. semifabricat. imperfecţiune. piepţi. produs finit partea superioară a rochiei tăiată în talie. mâneca face corp comun cu spatele şi faţa produsului operaţia de verificare a caracteristicilor calitative la un material. Glosarul va fi ataşat la portofoliul personal al elevului. cu rol în asigurarea îmbrăcării şi dezbrăcării laist (teşlu) parametru paspoal pavă (altiţă) raglan repasare rihtuirea reperelor sudare şliţ • • • Această listă de termeni va fi folositoare elevilor la absolvirea modulului. la care răscroitura mânecii porneşte de la conturul răscroielii gâtului la zona subraţului operaţie de înlăturare a anumitor defecte. buzunare. aplicat la mâneca chimono. imprimă rezistenţă şi stabilitate la şifonare refiret lat montat în deschizătura buzunarului superior la sacourile pentru bărbaţi mărime proprie unui obiect/fenomen. îi vor adăuga la sfârşitul listei . Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 10 . apărute în tipul tricotării sau transportului operaţie de verificare şi corectare a contururilor şi dimensiunilor reperelor croite variantă a cusăturii termochimice bazată pe termoplasticitatea materialului deschizătură utilizată pentru ajustarea produsului pe corp. materiale auxiliare ce contribuie la menţinerea formei produsului confecţionat. tivuri cusătura ascunsă realizată prin suprapunerea a 2 sau 3 straturi şi coaserea lor. care intervine în caracterizarea anumitor proprietăţi ale acestuia panglică sau şiret care se aplică ca garnitură de-a lungul unei cusături reper suplimentar. pentru asigurarea lejerităţii la mişcare croială a îmbrăcamintei. îmbinarea materialelor textile cu ajutorul unui adeziv sau datorită termoplasticităţii materialelor operaţie de eliminare a luciului şi reducere a contracţiei din ţesături lipsă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cant chimono control tehnic de calitate corsaj cusături termochimice decatare defect foran inserţie împânzire (pichir) întăritură linia de terminaţie a piepţilor pe mijloc model prevăzut fără răscroitură la mânecă. ceea ce nu corespunde cu un model dat. astfel ca ţesătura de bază să nu fie străpunsă. Dacă elevii vor găsi şi alţi termeni.

coaserea nasturilor. numerotare. Finisarea produselor Ambalare. marcare.1 PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Control cantitativ si calitativ Recepţia şi depozitarea materialelor Păstrarea materialelor Controlul. butonierelor Călcarea finală Prelucrarea reperelor Confecţionarea produselor Asamblarea reperelor Finisarea produsului Curăţirea de aţe şi scame. lotizarea şi depozitarea produselor finite Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 11 . sortare. sortarea materialelor pentru confecţionat Control. relaxare Pregătirea materialelor pentru croit Şablonarea materialelor Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Se verifică materialele Se face în magazii speciale Şpănuirea materialelor Secţionarea şpanului Croirea materialelor Decuparea reperelor Pregătirea reperelor Aşezarea materialului în straturi suprapuse Imparţirea şpanului în secţiuni mici Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Rihtuire. depozitare Ambalarea.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ RETROPROIECTOR NR. lotizare. formare pachete Fiecare reper se prelucrează separat Reperele se asamblează după o succesiune logică Executie tiv.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Competenţa 16.

butoniere festonate. datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor Aspect plăcut. Forma punctului de coasere Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare. proportională cu creşterea numărului de împunsături şi rezistenţa aţei de cusut rezistenţa aţei de cusut Aspect plăcut. la care se folosesc maşini cu un ac . asamblare. cheiţe. Scopul din procesul de confecţionare . butoniere festonate. Forma punctului de coasere a.Cusături de încheiat ochi cu ochi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 12 .Cusături de surfilare şi încheiere şi surfilare . datorat uniformităţii paşilor de cusătură şi presiunea uniformă a staturilor de material în timpul coaserii de material în timpul coaserii Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele tehnologice tehnologice Se pot executa cu precizie Se pot executa cu precizie Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul Se pot executa cu unul sau mai multe fire de aţă în funcţie de destinaţia şi aspectul produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării produsului sau elasticitatea şi rezistenţa în timpul purtării Pot fi utilizate la operaţiile procesului tehnologic: operaţii de prelucrare.Cusături de încheiere şi montare . broderii Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături ascunse – se realizează cu unul sau două fire invizibile pe faţa produsului Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe Cusături de montat nasturi şi accesorii – se realizează cu un fir de aţă vizibilă pe interior interior Clasificarea cusăturilor mecanice Clasificarea cusăturilor mecanice b. finisare. asamblare. finisare. are acelaşi aspect pe ambele feţe ale materialului ale materialului Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi Cusături in lanţ –se realizează cu unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi lănţişor pe dosul materialului lănţişor pe dosul materialului Cusături feston – cusături de surfilare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ CONSPECT NR.Cusături simple cu un singur punct de coasere.Cusături cu două sau mai multe puncte de coasere c.Cusături de fixare şi aplatizare a detaliilor . cheiţe. are acelaşi aspect pe ambele feţe Cusături tighel –se realizează cu două fire de aţă. 1 Cusături mecanice Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Cusătura mecanică reprezintă procesul de îmbinare a două sau mai multe detalii textile Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi Caracteristici: Sunt realizate de maşini de cusut care funcţionează cu turaţii ridicate şi execută viteze ridicate de coasere execută viteze ridicate de coasere Rezistenţă mecanică superioară.Cusături de acoperire şi format tivuri . broderii Cusături feston – cusături de surfilare. a. Numărul punctelor de coasere simultană . proportională cu creşterea numărului de împunsături şi Rezistenţă mecanică superioară.

3 MAŞINI UTILIZATE ÎN CONFECŢIONARE ŞI TIPUL DE CUSĂTURĂ REALIZATĂ 13 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE FIŞĂ DE DOCUMENTARE MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE LA REALIZAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE MAŞINI DE DIFERITE TIPURI Maşini de cusut în zigzag Maşini simple de cusut Maşina triploc Maşina uberdec Maşini de cusut în lanţ Maşina cu două ace MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • Agregate pentru lipire • Agregate pentru sudare Maşini şi Maşini şi utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • Prese de călcat • Mese de călcat MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de butoniere Maşini de cusut cheiţe Maşini de cusut nasturi Maşini de cusut ascuns FIŞĂ DE DOCUMENTARE FOLIE RETROPROIECTOR NR.

cusături de ornament Cusătura triploc Surfilarea marginilor detaliilor. încheierea produselor din tricot Cusătura uberdec Finisarea terminaţiilor produselor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Cusături Denumire a cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Operaţii de asamblare a produselor din ţesături Cusătura tighel simplu Cusătura tighel dublu Operaţii de asmblare a produselor din ţesături Cusătura tighel în zigzag Surfilarea marginilor detaliilor. asamblarea detaliilor cu margini Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 14 .

Butoniere cu cap rotund Realizarea butonierelor simple.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE alǎturate aplicarea benzilor elastice. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. articole de corsetǎrie Butoniere simple Realizarea butonierelor simple. pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi. Butonieră de ornament Cusătura ascunsă Execuţia tivurilor la produse Coaserea Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 15 .

Broderie Execută brodarea detaliilor produselor de îmbrăcăminte FIŞĂ DE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 DOCUMENTARE 16 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE cheiţelor Cusături de întărire şi de ornament Coserea nasturilor Coserea nasturilor pentru încheierea produselor din ţesături şi tricoturi.

2 TRATAMENTUL UMIDOTERMIC 17 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . suportul de călcat: • prese cu perne suport • prese cu ramă suport • prese cu manechin • • • Maşina de călcat simplă Maşina de călcat cu termostat Maşina de călcat cu abur Presă cu abur. orizontală. destinaţia: • prese pentru călcat lenjerie • prese pentru îmbrăcăminte subţire • prese pentru îmbrăcăminte groasă c. cu pernă suport • MOBILIER DE CĂLCAT Mese ca călcat cu abur – produse plane şi tubulare Forme de călcat pe suport şi rabatabile Presă cu manechin FOLIE RETROPROIECTOR NR. poziţia organelor de lucru: • prese orizontale • prese verticale b.sistemul de acţionare: • prese mecanice • prese pneumatice • prese hidraulice • prese cu abur d.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU CĂLCAT PRESE DE CĂLCAT MAŞINI DE CĂLCAT Clasificare: a.

în condiţii de temperatură. marginilor produselor. Descălcarea cusăturilor –– fixarea prin călcare aa rezervelor cusute mecanic. Exemplu: gulere. care se dublează. piepţi. călcare. umiditate şi timp. de călcare. plăcut. piepţi. presare. mânecilor. Exemplu: presarea prin cusături. formând margini îngroşate. marginilor produselor.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Este procesul de prelucrare a confecţiilor textile. Presarea Presareaşi şisubţierea subţierea––operaţie operaţiede depresare.Se Se aplică în faza finală.eliminarea eliminareatensiunilor tensiunilorşi şiluciul. confecţionate. denivelărilor determinate prin şifonare. Se Seasigură asigurăun un tuşeu tuşeuplăcut. Exemplu: presarea gulerului. buzunarelor. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. în scopul definitivării formei şi aspectului final al produsului. formând margini îngroşate. umeri. luciul. Reprezintă 10-30% din totalul timpului destinat confecţionării unui produs. 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 18 . Aburirea Aburirea––umezirea umezireaprin princălcare călcareaadetaliilor detaliilorşi şiproduselor produselorconfecţionate.pentru pentruuniformizarea uniformizareasuprafeţei suprafeţeişi şieliminarea eliminarea denivelărilor determinate prin şifonare. umeri. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare. Modelatrea – produsele şi detaliile se modelează prin călcare.apărut apărutla laoperaţiile operaţiile de călcare. mânecilor. buzunarelor. gulerului. reverelor.aplicată aplicatăîmbrăcămintei îmbrăcăminteiîmbinate îmbinate prin cusături. reverelor. Se realizează pe tot parcursul procesului de confecţionare. Descălcarea cusăturilor Modelarea FOLIE RETROPROIECTOR NR. Exemplu: gulere. aplică în faza finală. care se dublează. funcţie de complexitate şi materia primă. Descălcarea cusăturilor fixarea prin călcare rezervelor cusute mecanic. OPERAŢIILE PROCESULUI OPERAŢIILE PROCESULUI Netezirea Netezirea––operaţie operaţiede decălcare.

5 daN/cmp p=0. este cantitatea de apă. Nu se poate elimina în timpul prelucrării Umiditatea este cantitatea de apă necesară materialelor în procesul umidotermic W2= umiditate relativă: este cantitatea de apă. timpul şi presiunea de călcare.0 daN/cmp p=0.5-1. Depinde de natura operaţiei.10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s W=W1+W2+W3 FIŞĂ DE DOCUMENTARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 19 .1. Pentru materialele de bumbac Pentru materialele de mătase Pentru materialele de in şi cânepă Pentru materialele din fire sintetice Operaţii de netezire Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului.0 daN/cmp p=1. şi de ceilalţi parametrii Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC W1= umiditate chimică. determinată de higroscopicitatea fibrelor şi umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologică. ce se găseşte în compoziţia chimică a fibrelor. Depinde de natura operaţiei.1-0. care se adaugăîn timpul tratamentului Pentru materialele de lână Temperatură este determinată de natura materialului.5-1. Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Operaţii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului. felul operaţiei. este cantitatea de apă.

manşete. gulerul şi mânecile. Fiecare produs de îmbrăcăminte este este alcătuit din detalii (repere). Pentru îmbrăcămintea cu susţinere în talie sunt: spatele feţele şi betelia. piepţii . refileţi. Procesul muncii este divizat pe operatii şi lucrări. DETALII SECUNDARE Pot lipsi din structura produsului Ele pot fi: buzunare . pentru pantaloni 20 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul proces. găici. Desfăşurarea acestui proces. acestea pot fi: DETALII PRINCIPALE Nu pot lipsi din structura produsului. are loc în succesiunea logică. bizeţi etc. etape de lucru şi operaţii de execuţie prin care se realizează transformarea semifabricatelor în produse finite. de fixare de ornamentare operaţii de tratare umidotermică netezire. fixare aburire. Prelucrarea reperelor Procesul tehnologic de confecţionar e Asamblarea reperelor Finisarea produsului operaţii de coasere de îmbinare. Pentru îmbrăcămintea cu susţine pe umeri sunt: spatele. clape.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tehnologia de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte Cuprinde în structura sa. epoleţi. descălcare. stabilite în funcţia de tehnologia de lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. În functie de importanta lor în cadrul produsului. modelare FIŞĂ DE DOCUMENTARE Confecţionarea buzunarului lateral. Cordon Buzunar Manşetă Structura procesului tehnologic de de confecţionare a unui produs cuprinde următoarele etape şi operaţii de execuţie: operaţii de pregătire însemnarea marginilor rihtuirea detaliilor.

1.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare FIŞĂ CONSPECT NR 3 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 21 . la spate) Fazele de confecţionare a buzunarului lateral sunt: Faza Faza Faza a. 6. Competenţa 16. c. aplică punga mică 4. verifică reperele a. cu refileţi şi clapă .faţă produs. pungi de buzunar 2. cu laist) • Buzunare aplicate • Buzunare în căptuşeală • Buzunare pentru pantaloni (lateral. execută deschizătura buzunarului. În practică se utilizează diferite tipuri de buzunare. C. precum: • Buzunare interioare (cu refileţi. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 3. în faţă. închide punga buzunarului. fixează deschizătura buzunarului.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Buzunarele sunt detalii secundare.refilet. b. ce se aplică la diferite produse de îmbrăcăminte. execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 5. b.

utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. sunt amplasate în cadrul locurilor de muncă în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de productie se face manual de către muncitor. se face în pachete de 525 repere. La agregatul cu amplasare oblică.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Procedee de confecţionare Sunt sisteme de lucru in care activitatea productivă este organizată pe principiul activităţii de grup. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice FIŞĂ CONSPECT NR. care preia din cutia de alimentare semifabricatul. îl prelucrează şi îl depune în cutia locului de muncă următor. in succesiune tehnologică asigurând alimentarea raţională cu repere pentru prelucrare. în funcţie de volumul produsului şi tehnologia de prelucrare. Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. Lădiţele pentru depunerea reperelor prelucrate. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. are mesele ajutătoare sau lădiţele de alimentare. Alimentarea locurilor de muncă. Pentru confecţionarea îmbrăcămintei. procedeul PROD-sincron şi procedeul linie tehnologică Procedeul linie tehnologică • • • • • Este organizat pe operaţii tehnologice Timpii de execuţie a operaţiilor 2-15 min Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Este organizat pe agregate de lucru compuse din utilaje de producţie şi mese de lucru ajutătoare. Pentru depunerea reperelor de prelucrat. aşezate paralel cu fluxul tehnologic. se folosesc procedee tehnologice: procedeul pe bandă rulantă. 4 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 22 .3. • Timpul mediul pe t = D/P operaţie D=durata unui schimb P= producţia pe schimb n =de t1/t • Numărul personal pe operaţie t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie • Total personal N=PT/D participant la procesul tehnologic • • • • T= timpul total de confecţionare a produsuluip = D/ • Norma de producţie t1 • IM = TM/ Indicele de mecanizare T • TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare W = P/N • Productivitatea muncii W = D/T • Competenţa 16. agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor. în partea stângă a locului de muncă.

confecţionarea (construirea tiparului. Tipul şi desimea cusăturilor folosite la confecţionare Mărimea rezervelor de cusături şi tivuri.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Documentaţia tehnică industrială Definiţie: Documentaţia tehnică industrială reprezintă totalitatea actelor normative. norma de consum. Elemente: Produsul etalon. Se confecţionează din hârtie sau carton şi pe suprafaţa lor se marchează: denumirea produsului şi numărul de model mărimea (exprimată prin talie şi grosime) denumirea detaliului numărul piesei din completul de şabloane de câte ori se încadrează pe material Ş A B L O N Norma internă Stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei.proiectarea (desenarea modelului. la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. unicat) Stabileşte aspectul. fişa tehnică a produsului. analiza tehnică a modelului creat) Fişa tehnică a produsului cuprinde: Tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează produsul şi modul de dispunere a acestora. procesul tehnologic de confecţionare. şabloane. croirea produsului. precum şi abaterile dimensionale admisibile ale acestora. Dimensiunile produsului sunt întocmite în ordinea importanţei detaliilor şi pe grupe dimensionale. norma internă. Scop: Orientarea personalului asupra modului de confecţionare a îmbrăcămintei şi a caracteristicilor pe faze de fabricaţie. . Produsul etalon (prototip. Cuprinde : noţiuni generale asupra produsului condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor componente. distanţa de la margini pentru cusăturile ornamentale Şabloanele Reprezintă copia fidelă a tiparelor de bază. analiza tehnico-artistică a desenului) . forma şi caracteristicile finale ale produsului Elaborare . confecţionarea produsului. pe baza cărora se desfăşoară producţia industrială. 23 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie respectate la realizarea produsului.

defalcarea procesului tehnologic. Elaborarea încadrărilor – se realizează în urma operaţiei de formare a combinaţiilor. calcului productivităţii muncii. Se realizează după stabilirea operaţiilor pe baza conţinutului cuprins în procesul tehnologic. timpul de execuţiei al operaţiei. Operaţia – obiectul muncii se transformă cantitativ şi calitativ Faza de muncă – parte a operaţiei care se efectuează cu aceleaşi unelte şi 3. Nc = Lc (m) = Aîdin = Lc x l ( mp) Elaborarea procesului tehnologic: Indicatori de eficienţă a normei de consum Pregătirea tehnice – analiza alegerea sistemului de Coeficientul datelor de utilizare al suprafeţei K= produsului. Cuprinde totalitatea deîn transformare a semifabricatelor . Calculul indicatorilor procesului tehnologic. alcătuită din mai multe mişcări încadrare Aî Mişcarea parte a mânuirii care reprezintă cel mai simplu element al Norma de – consum Nc se poate exprima în m şi mp astfel procesului de Nc muncă activitatea executantului. (S1 / Aî)x100 % S1=suprafaţa confecţionare. costul manoperei pe operaţie. Şabloanele se încadrează pe material dublu sau desfăcut. 24 . care materialul este dublat. calculul indicelui de mecanizare. numărul de personal pentru fiecare operaţie. ordinea în care acestea se execută şi indicatorii tehnicoşabloanele se amplasează numai pe jumătate. S1 mp Stabilirea operaţiilor – procesul se întocmeşte sub formă de Coeficientul pierderilor de material tehnologic P = (Ap/ Aî)x100 % tabel în componenţa căruia sunt cuprinse toate elementele tehnicoeconomice ale produsului confecţionat. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele unui singur produs -combinate. Încadrările pot fi: -simple. în care şabloanele se aşază pe întreaga Structura procesului tehnologic: lăţime. economici de pe fabricaţie. Componentele tabelului sunt: conţinutul operaţiei. felul operaţiei. norma de producţie. Formarea combinaţiilor – stabileşte formaţiile în care se amplasează şabloanele pe suprafata materialului.Încadrarea pe material operaţiilor dublu lat. La aceste încadrări se urmăreşte să se cupleze o mărime mare cu una mică şi mărimile să se combine în aceeaşi proporţie. Calculul normei de consum acelaşi regim tehnologic In urma procesului de încadrare rezultă lungimea de material Lc şi aria de Mânuirea – parte a fazei de muncă.Încadrarea material desfăcut. în care pe suprafaţa materialului se amplasează şabloanele a două sau mai multe produse. calcule preliminarii. în iar produs finit. Constă în Domeniul: Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 calculul TEXTILE mediei –PIELĂRIE de încadrare. şabloanelor stabilirea timpului depierderilor execuţie pe faze de Suprafaţa Ap = Aî .lucru. categoria operaţiei. Procesul tehnologic de confecţionare 2. . Operaţia de amplasare a şabloanelor pe material se numeşte încadrare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Norma de consum Reprezintă cantitatea de materiale necesară realizării unui produs Determinarea normei de consum cuprinde lucrările: 1.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE MODALITĂŢI DE EVALUARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 25 .

se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă. investigaţia. portofoliul elevului.strategie de învăţare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 26 . dacă este cazul. autoevaluarea. a produsului realizat. Se pot utiliza atât metode clasice de evaluare. Criteriile de alegere a proiectului sunt: .elevii trebuie să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri . prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. îşi exprimă liber opinii proprii. îşi măresc capacitatea de observare. cât şi metode alternative: observarea sistematică.elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru tema / subiectul respectiv . proiectul. cât şi spiritul critic. îşi susţin şi motivează propunerile. vom dezvolta acum doar două dintre ele. şi anume: Autoevaluarea trebuie să fie o metodă care să capete o extindere tot mai mare datorită faptului că elevii. s-au prezentat metodele alternative de evaluare.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Evaluarea trebuie să scoată în evidenţă măsura în care s-au format competenţele tehnice specializate din modulul Tehnologii de confecţionare din Standardul de pregătire profesională . Proiectul – Activitate mai amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea acesteia).elevii trebuie să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizării proiectului sunt: utilizarea materialelor metodele de lucru utilizarea bibliografiei bibliografieicorespunzăto are a bibliografiei acurateţea cifrelor Proiectul corectitudinea tehnică generalizarea problemei calitatea prezentării organizarea ideilor PROIECTUL .elevii trebuie să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale . Deoarece în auxiliarele realizate la nivelul 1 şi 2 de calificare.

să discute şi. O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis. 1. publicaţii. În prima fază. Obiectivele proiectului/sarcinilor trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului. Familiarizarea elevilor cu metoda „proiect” reprezintă prima sarcină a profesorului. Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune). Elevii vor fi ghidaţi de profesor şi li se vor corecta eventualele greşeli. se planifică resursele ce vor fi folosite. Înainte de a începe faza activităţii practice. cărţi de specialitate. Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale. dacă este necesar. Propunerea temei proiectului poate aparţine elevului sau va fi aleasă de către profesor . folosind surse disponibile de informaţie: manuale. pentru găsirea de soluţii la problema propusă. site-uri Internet. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie să fie realizată cu precizie. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului. pentru a asigura un nivel ridicat de motivare. independente şi responsabile. 2. elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor. care să faciliteze activităţile. În timpul acestei faze de decizie. Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 27 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: Informarea. elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei sau sarcinii propuse. În această fază se desfăşoară activităţie creative. Planificarea. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii. Proiectul poate fi individual sau de grup. Implementarea. să modifice strategiile de rezolvare a plrblemelor propuse de elevi. Decizia. etc. 3. Metoda „proiect” reprezintă o mare oportunitate de a sparge ”ciclul individualismului” şi de a conduce la munca în echipă. Controlul. riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă. rolul profesorului este să comenteze.

Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe. să formuleze corect întrebări. Profesorul provoacă. să implementeze şi evalueze procesul de învăţăre Schimbările în rolul profesorului: trebuie să pregătească minuţios procesul de învăţare şi să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului. să-i facă să înţeleagă greşelile făcute. 4. Profesorul îşi asumă rolul de persoană suport şi de sfătuitor. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională. PROIECT Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 28 . în care se comentează rezultate obţinute. organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv. Evaluarea. Profesorul si elevii au o discuţie finală. fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. să-şi autoevalueze munca. Elevii vor fi ajutaţi să-şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor. un sfătuitor (consilier) al învăţării. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare. teste. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed-back. eficienţa muncii şi experienţa câştigată. trebuie să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi. devenind un facilitator.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE În această fază se vor folosi chestionare. trebuie să acorde o atenţie specială cooperării. organizează şi stimulează situaţiile de învăţare.

5 săpt. 1 săpt. identificarea domeniilor conexe şi a necesarului de materiale implicate verificarea diagramei Gantt Metoda de lucru -accesare INTERNET -interviu cu persoane din domeniu -observare -cercetare bibliografica -listarea căilor posibile -discuţii ale soluţiilor găsite Cine Timp individual individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului individual sub coordonarea profesorului 1 săpt. -discuţii -negociere -argumentare elaborarea proiectului verificarea şi evaluarea proiectului efectuarea sarcinilor -acţiuni concrete presupuse teoretice de sarcinile delimitate individual -activităţi practice. diseminarea rezultatelor asigurarea feed-backului 1 săpt. -observaţie dirijată 1 săpt.expunerea -esentializarea -sistematizarea -prezentarea cu mijloace media -liste de verificare -concluzionare -prezentarea rezultate lor profesorul coordonator elevul elevul profesorul coordonator elevul profesorul coordonator 1 săpt. 1 săpt. -tehnoredactare analiza proiectului şi -autoevaluare validarea sa -interevaluare susţinerea şi argumentarea proiectului prezentarea proiectului elevilor clasei. sau elevilor din clase paralele evaluarea activităţilor derulate recomandări pentru activităţile viitoare . 1 săpt. FIŞĂ DE LUCRU Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 29 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Tema: Realizarea documentaţiei pentru un produs de îmbrăcăminte Planificarea proiectului Obiectivul identificarea căilor posibile de rezolvare a problemei selectarea soluţiei de abordat în cadrul proiectului identificarea resurselor necesare Acţiunea derivată din obiectiv documentare pe ideea de bază analiza soluţiilor posibile şi argumentarea variantei optime analiza soluţiei.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Produs de îmbrăcăminte Realizarea colecţiei de modele Obţinerea şabloanelor Construcţia tiparului clasic Transformarea în model Realizarea şabloanelor Calculul suprafeţei şabloanelor Norma internă Alegerea materialelor de bază şi auxiliare Condiţii dimensionale ale produsului Stabilirea utilajelor necesare Norma de consum Elaborarea încadrării Calculul normei şi indicatorilor de eficienţă Procesul tehnologic de confecţionare Întocmirea procesului tehnologic Calculul indicatorilor procesului tehnologic PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 1) Realizarea colecţiei de modele PLAN DE IDEI Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 30 .

M Rădulescu “Utilajul şi tehnologia meseriei” Gh. Ciontea 1 2 3 FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROIECTULUI Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele profesorului Modulul 31 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 . Alegeţi modelul. Analizaţi schiţe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE Alegerea produsului de îmbrăcăminte • • • • • Care este destinaţia produsului? Ce vârsta şi sex are purtătorul? Care este anotimpul în care se poartă produsul? Ce materiale de bază se pot utiliza? Care este dispunerea produsului pe corp? • • • • • • Imaginaţia Folclorul Moda retro Parade de modă Reviste dfe specialitate Internetul Puteţi utiliza sursele de inspiraţie Întocmiţi schiţele cu mâna. PROIECT FIŞĂ DE DOCUMENTARE (exemplu 2) Obţinerea şabloanelor PLAN DE IDEI Construcţia tiparului clasic la scara 1:5 Care sunt dimensiunile principale şi de bază utilizate? Ce adaosuri sunt necesare şi care sunt valorile alese? Transformarea tiparului clasic în model • • Realizarea şabloanelor Identificarea lucrărilor de transformarea Ce operaţii de transformare se por executa ? • Ce materiale sunt necesare? • Ce metodă de copiere a tiparului alegeţi? Cum marcaţi rezervele? Calculul suprafeţelor şabloanelor • Ce metode de calcul a suprafeţei şabloanelor pot fi utilizate? • Care este metoda aleasă? BIBLIOGRAFIE Manuale “Proiectarea îmbrăcămintei”.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECTIONARE 4 5 6 Tema proiectului Data începerii activităţii de proiect Competenţe vizate / implicate în realizarea/execuţia proiectului 1. n. 4. n. 3. 5. 2. 3. . profesor Semnătură elev Semnătura profesor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician in industria textilea Nivelul 3 32 . 2. Data Perioada Revizut Forma finală acceptată de 7 8 Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului Stabilirea planului de redactare a proiectului –suportul scris Semnătură elev Semnătura profesor 9 Întâlniri pentru monitorizarea proiectului 1. 4. .

Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. 10.Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Identificarea bibliografiei necesare redactării a proiectului a fost realizată integral. elevul a făcut dovada: efortului personal. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice. 6. Observaţii FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII ELEVULUI Criteriul Da/Nu 1.Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. 7. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală.Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. cu ajutorul profesorului. La realizarea sarcinilor de lucru. a imaginaţiei în abordarea sarcinii. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea profesorului.Proiectul reprezintă.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate. conform standardelor de pregătire profesională. elevul demonstrând reflectie critică. Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 33 . Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. conform planificării. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. 4. în sine. pentru calificarea respectivă. 4. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului. 9. metodologiea abordată 2. a originalităţii solutiilor propuse. obiectivele. din cadrul proiectului.Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. 3. 9. Situaţiile problemă cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate. o soluţie practică personală. Proiectul are validitate în raport cu: tema.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul Da/Nu 1. 8. 7. scopul.

ssm-airtex. pliante. cărţi de specialitate.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE INTRODUCERE Foarte important Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei! Înainte material de a începe lucrul. consultaţi-vă cu profesorul vostru! INDUSTRIA TEXTILĂ. operaţii.1 APLICĂ TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULARE PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII Activitatea nr. Profesorul va analiza exerciţiile pe care le-aţi rezolvat şi activităţile Materialul conţine sarcini de lucru ce constau în:de fiecare în pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul realizat căutarea de informaţii folosind diferite surse (manuale. clasa a XIII-a. reviste de specialitate. definiţii) din schema prezentată. calificarea TEHNICIAN ÎN lucru. documente ale agenţilor economici. asiguraţi-vă că dispuneţi toate al Acest este destinat VOUĂ. rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice activităţi individuale. pagini de Internet: www. SARCINĂ DE LUCRU: Completaţi spaţiile libere (etape.1 1. Competenţa 16. www. elevi ai cicluluide superior materialele necesare! liceului.ch.com). Atenţie! Deoarece conţinutul portofoliului va sta la baza evaluării competenţelor voastre profesionale.sssm. Analizaţi schema de mai jos.com. voi care aţi optat să vă pregătiţi pentru Dacă întâmpinaţi greutăţi în înţelegerea sau rezolvarea sarcinii de domeniul TEXTILE – PIELĂRIE. Ea reprezintă structura procesului de producţie din confecţii şi defineşte operaţiile fiecărei etape. www. în perechi.brother. Se verifică materialele Recepţia şi depozitarea materialelor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 34 . în grup activităţi interactive întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. străduiţi-vă să fie cât mai complet.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Păstrarea materialelor Control. Sarcini de lucru: 1. sortare. relaxare Aşezarea şi conturarea şabloanelor pe material Aşezare foi în straturi suprapuse Secţionarea şpanului Croirea materialelor Tăierea reperelor din secţiunile de şpan Numerotare. Verificaţi-vă răspunsurile . ataşaţi fiecărei maşini identificate. Activitatea nr. Maşini de cusut în lanţ Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 35 . completaţi casetele libere ale schemei de mai jos cu denumirea tipurilor de maşini şi utilaje utilizate la confecţionarea produselor vestimentare. depozitare Timp de lucru 30 minute. 2. formare pachete Prelucrarea reperelor Asamblarea reperelor Reperele se asamblează după o succesiune logică Finisarea produselor Ambalare. poza/ mostra cusăturii realizate. cu folia prezentată de profesor. lotizare.2 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual La realizarea produselor vestimentare se utilizează diferite tipuri de maşini şi utilaje.

Ataşaţi fişa portofoliului vostru! Activitatea nr. va trebui să analizaţi cu atenţie imaginile prezentate în fişa de lucru şi să completaţi coloanele libere. Cusătura Denumirea cusăturii Denumirea maşinii Domenii de utilizare Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 36 .3 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă Pentru această activitate.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE MAŞINI PENTRU COASERE ŞI ASAMBLARE Maşini şi utilaje pentru asamblări neconvenţionale • • Maşinişi şi Maşini utilaje folosite utilaje folosite la realizarea la realizarea produselor produselor vestimentare vestimentare Maşini şi utilaje de călcat: • Maşini de călcat • • MAŞINI DE CUSUT PENTRU FINISAREA PRODUSELOR Maşini de cusut ascuns Timp de realizare 1 săptamână.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Timp de lucru 30 minute. Verificati-vă răspunsurile cu folia prezentată de professor Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 37 .

Mentionaţi etapa procesului tehnologic în care este utilizat fiecare 3. 1. Domeniul: TEXTILEnr. răspunzând cerinţelor menţionate în interiorul lor . La expirarea timpului de lucru. consultaţi caietele de notiţe. 2. pe o planşă soluţiile găsite la punctul I. Identificaţi utilajele prezentate. lucrând în echipă. Specificaţi tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor Pentru rezolvarea exerciţiului. reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în faţa clasei. Completaţi „căsuţele” corespunzătoare cusăturilor mecanice. Timp de lucru 50 minute.4 FIŞĂ DE LUCRU Lucraţi Lucraţiîn înechipă echipă I.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Analizaţi imaginile de mai jos. manualul sau alte surse informative. cereţi ajutorul profesorului! Clasificare după numărul punctelor de coasere II.5 –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea APLICAŢIE Nivelul 3 38 . Definiţia cusăturilor mecanice Caracteristicile cusăturilor mecanice Clasificare după forma punctelor de coasere Cusături mecanice Clasificare după scopul din procesul de confecţionare Dacă întâmpinaţi greutăţi în rezolvarea sarcinii.

6 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . realizate cu utilajele din confecţii.    Colegii de clasă şi profesorul pot aduce completări. care va nota rezultatele obţinute) Profesorul pune la dispoziţia fiecărei grupe.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE LUCRARE PRACTICĂ Colectivul clasei se împarte în 4 grupe (după criterii stabilite de profesor). 4.  Liderul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa clasei. Identificaţi mostra cu asamblarea neconvenţională. Secretarii vor consemna în fişe. iar apoi răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. Mentionaţi maşina cu care s-a realizat. Identificaţi fiecare cusătură şi treceţi răspunsul sub fiecare imagine. 3. 2.  După expirarea timpului de lucru. la activitatea de instruie practică desfăşurată la agentul economic. În fiecare grupă se va desemna: un lider (coordonator) şi un secretar (raportor. Timp de lucru 30 minute. mostrele de cusături prezentate mai jos. Păstraţi fişa de lucru în portofoliul dumneavoastră. Facultativ ! Procuraţi şi alte mostre cu tipuri de cusături. 3. completările şi eventualele greşeli. Lucraţi individual Lucraţi individual 39 Activitatea nr. Sarcini de lucru pentru fiecare grupă: Observaţi şi analizaţi mostrele prezentate. 1 2. confruntaţi soluţiile găsite de celela lte grupe. realizate cu utilajele întâlnite de voi.

cusătură invizibilă pe faţa produsului cusătură elastică . Pentru verificare. găici cusătură realizată de maşina simplă de cusut (două cuvinte) cusătură realizată de maşina de cusut cu 2 ace. 2. la realizarea produselor vestimentare. pentru operaţii de asamblare şi ormanent (două cuvinte) 7. confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. Prin completarea careului. cusătură realizată pe marginea detaliilor care impiedică destrămarea materialului 8. 5. Careul cel mai reuşit va fi prezentat în faţa clasei Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 40 . Pentru rezolvare folosiţi-vă de cunoştinţele dobândite despre maşinile utilizate în confecţii. şi cu cele prezentate de profesor pe folie. 6. veţi descoperi pe verticala A-B „procesul de îmbinare pe cale mecanică a două sau mai multe detalii textile” A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Careul de mai jos este sarcina voastră din fişa de lucru. utilizată pentru asamblarea detaliilor din tricot cusătură pentru montarea nasturilor cusătură de întărire la capătul sliţului. 3. 4. Sarcină facultativă: Alegeţi şi voi o temă din cele studiate şi alcătuiţi un careu ca cel prezentat în fişa de lucru. cusătură utilizată pentru încheierea produsului Timp de lucru 30 minute. buzunare.

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 41 . 2. 2. Se acordă căte 2 puncte pentru sarcinile de lucru 1. Timp de lucru 30 minute. Păstraţi fişele în portofoliul vostru. 4. Este interzis să deserveşti utilajul din imagine. Priviţi cu atenţie utilajul pe care îl cunoaşteţi din cadrul orelor de instruire practică şi rezolvaţi următoarele sarcinide lucru: 1. Menţionaţi organele de lucru ale maşinii care participă la realizarea cusăturii.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. 3 rezolvate corect şi 3 puncte pentru sarcina de lucru 4. fără a efectua instructajul de protecţie a muncii!!! Acesta vizează: -însuşirea normelor de protecţia muncii la locul de muncă -conştientizarea responsabilităţii respectării normelor de protecţia muncii. Numiţi operaţia care se execută în imagine. Rezolvaţi individual sarcinile de lucru. Identificaţi utilajul din imaginea alăturată. 3. în care se utilizează utilajul. Din oficiu – 1 punct. Stabiliţi faza procesului tehnologic. imaginea alăturată.7 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de lucru Profesorul vă prezintă pe calculator.

Depinde de natura operaţiei şi de ceilalţi parametri. Temperatura este determinată de natura materialului. Acesta este confecţionată din ţesătură din fire de bumbac. Depinde de natura operaţiei Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele Pentru materialele de lână de bumbac de mătase de in şi cânepă din fire sintetice 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Operaţii de netezire/ descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timp de lucru 30min.5 daN/cmp p=0. În timpul procesului de confecţionare este supusă mai multor operaţii ale tratamentului umidotermic. 2. menţionaţi operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării produsului vestimentar.1-0. alegeţi din tabelul de mai jos. Cerinţe: 1.0 daN/cmp p=1. valorile parametrilor tratamentului umidotermic.5-1.8 Fişă de lucru Lucraţi individual Lucraţi individual În imaginea de mai jos este prezentat produsul vestimentar ”BLUZĂ PENTRU FEMEI”.10 daN/cmp t= t= t= t= 5-20 s 10-25 s 5-10 s 20-30 s Operaţii de netezire/descălcare rezerve Operaţii de modelare Operaţii de aburire Operaţii de presare Timpul este durata de expunere a materialului la tratament. felul operaţiei.1.5-1.0 daN/cmp p=0. având in vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. timpul şi presiunea de călcare Presiunea este forţa de presare pe suprafaţa materialului. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 42 .

10 APLICAŢIE Nivelul 3 43 .9 Lucraţi individual Lucraţi individual TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. Total 10 puncte. Parametrul tratamentului umidotermic este: p a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Activitatea nr. 2. Precizaţi poziţia acestora. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F p4. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. relativă şi 5 p necesară III Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. 3. materialelor în procesul umidotermic. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor 0. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a produselor IV. Menţionaţi organele de lucru.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Umiditatea reprezintă cantitatea de 0. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. Din oficiu 1 punct Timp de lucru 30min. 2. Identificaţi utilajul. Umiditatea poate fi: chimică. 5 p 0. d) presiunea 5 2. 1 p 1 p 1 p 1.

şi treceţi denumirea în dreptul fiecăruia. Activitatea nr. 3. 1. Păstraţi fişa de lucru şi buzunarul realizat în portofoliu. aplică punga de buzunar de cei doi refileţi Sarcină de lucru: a. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete. duce la confecţionarea greşită a buzunarului. operaţiile de confecţionare a buzunarului. 11 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă APLICAŢIE Nivelul 3 44 . execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi. Aranjaţi în succesiune logică. aplică refileţii la deschizătura buzunarului faţă în faţa cu părţile desfăcute. calcă refileţii prin îndoire.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE LUCRU Lucrare practică I. II. semnează deschizătura buzunarului. 2. Sarcini de lucru: a. Ele pot constitui dovada activităţii voastre ! REŢINEŢI ! Nerespectarea succesiunii fazelor de execuţie. b. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt următoarele: aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Executaţi practic buzunarul Timp de lucru: 45 minute Verificaţi răspunsul. curăţă de aţe şi calcă buzunarul. identificaţi fiecare tip de buzunar. taie deschizătura buzunarului. Ele reprezintă 3 buzunare interioare cu refileţi. cu cel prezentat de profesor. Analizaţi cu atenţie imaginile de mai jos. încheie punga de buzunar.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral. schimbaţi între voi produsele realizate şi evaluaţi-le conform fişei. 1p Total: 10 puncte. 2p 5 2p 6. apelaţi la profesorul vostru. Argumentaţi punctajul acordat insistând asupra calităţii execuţiei. Dacă apar diferenţe de notare. Faza Faza Faza 1. respectând succesiunea fazelor. Ataşaţi produsul la portofoliu! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 45 . Din oficiu: 1 punct. 1p 2 1p 3 2p 4. Timp de execuţie: 30 minute. pentru pantaloni şi fuste. La finalul execuţiei.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr. Timp de lucru: 30 min. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. Specificaţi tipul detaliului. ataşaţi fişa portofoliului vostru ! 46 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 . 2. 3. 3. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. a. 2. Verificaţi-vă răspunsurile cu cele ale colegului de bancă. c. 3p Aceste sarcini de lucru le veţi efectua individual. • • • 3p 1p 1p 4. Denumiţi detaliul prezentat. C. 1. b. a. 4. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 1. Deoarece poate constitui o probă de evaluare. b. 12 Lucraţi individual Lucraţi individual Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. Din oficiu: 2 puncte.

8. crt 1. La agregatul cu amplasare oblică. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 6. sunt amplasate în partea ( ) a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face ( ) de către muncitor. Răspuns Realizat Nerealizat Punctaj 5. aşezate ( ) cu fluxul tehnologic. se face în ( ) de 5-25 repere. 9. Alimentarea locurilor de muncă.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Competenţa 16. are lădiţele de alimentare. 4.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Scrie în coloana a 3-a cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile din coloana a 2-a a tabelului de mai jos să fie adevărate. utilajele sunt amplasate ( ) faţă de fluxul tehnologic. Amplasarea utilajelor poate fi ( ) pe fluxul tehnologic. 2. Nr.2: Organizează secţia pentru derularea diferitelor procese tehnologice de confecţionare Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr. în ( ) tehnologică. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe ( ) tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea ( ) Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit! Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 47 . 7. 3. Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor.

calculaţi indicatorii procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min. Lucraţi individual Lucraţi individual Activitatea nr.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p În coloana 5. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte.5 p IM = TM/T 1. P = 768 produse/schimb. TM=24 min şi treceţi-i în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t 1. vă este indicat punctajul maxim pe care-l puteţi obţine.5 p p = D/ t1 1.5 p 1. iar în coloana 2 formulele de calcul pentru aceştia.12 min.5 min (operaţia coase tivul la fustă) . T=28. numiţi termenii care intervin în relaţiile de calcul şi treceţi-le în coloana 3 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct.5 p N=PT/D 1. sunt trecuţi indicatorii procesului tehnologic. Lucrând individual.14 FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare În prima coloană a tabelului de mai jos. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 48 . t1= 2.5 p Productivitatea W = P/N muncii W = D/T 1. răspundeţi următoarelor cerinţe: 1.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Confruntaţi-vă rezolvarea cu cea prezentată de profesor pe folie şi comparaţi puctajul realizat, în coloana 6.

Competenţa 16.3. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
Activitatea nr.15

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
I.
1 p

Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1.Documentatia tehnică reprezintă pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie 2.Produsul etalon stabileşte 3.Şaboanele reprezintă adaugă rezervele de cusături şi tivuri. finale ale produsului. a tiparului de bază, la care se

1 p 1 p

II.
1 p

Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). A F 1. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de
confecţionare a îmbrăcămintei.

1 p

A

F 2. Norma de consum reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului. F 3. Procesul tehnologic este structurat în operaţii, mânuiri, mişcări, faze.

1 p

A

III.

Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Răspuns

A B 1. Produs etalon a. Cantitate de material 2. Norma internă b. Înşiruire de operaţii 3. Normă de consum c. Condiţii dimensionale 4. Proces tehnologic Total: 10 puncte. Din oficiu: 1 punct. Timp de lucru: 30 minute.
3 p

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă

Nivelul 3

49

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

După completarea individuală a testului, colegii de bancă vor schimba lucrările între ei şi vor corecta, conform punctajului, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului. Activitatea nr.16 Aplicaţie

Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă
Aveţi şabloanele unei fuste pentru femei. Materialul utilizat pentru încadrare, este o ţesătură cu lăţimea de 1,4 m. Sarcini de lucru: 1. Realizaţi o încadrare prin conturare, pe material desfăcut sau dublat. 2. Calculaţi consumul de material pentru produsul fustă pentru femei. Lucraţi în grupe elevi. Fiecare Lucraţi în grupecâte câte55 elevi. Fiecare grupă îşi va stabili un lider. grupă îşi va stabili un lider. Sarcini de lucru pentru lider:  Completează tabelul de mai jos, precizând aspectele pe care elevii din grupă le-au avut în vedere la realizarea încadrării.  Prezintă clasei tabelul întocmit.  Prezintă clasei încadrarea executată de elevii grupei. Sarcina de lucru pentru 2 elevi ai grupei:  Realizează încadrarea prin conturare, pe material. Sarcina de lucru pentru ceilalţi 2 elevi ai grupei:  Calculează consumul de material pentru produsul fustă. După realizare, încadrarea va fi analizată în cadrul grupului. Se va stabili dacă s-a obţinut un consum bun de material Nr. crt. Încadrare Explicaţii 1 Pe material desfăcut Pe material dublat 2 Calculul consumului Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m)

Timp de lucru: 50 min.
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

50

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE

Păstraţi fişele de lucru. Ele pot constitui o probă de evaluare pe care o ataşaţi la portofoliul vostru! Aplicaţie

Activitatea nr.17

LUCRARE PRACTICĂ

În cadrul orelor de laborator tehnologic, aţi realizat încadrarea şabloanelor bluzei pentru femei, atât pe material desfăcut, cât şi pe material dublu. Pentru încadrarea A pe material dublu, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1,10 m. Pentru încadrarea B pe material desfăcut, s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0,90 m. Suprafaţa şabloanelor bluzei determinată prin metoda planimetrării, este de Sş = 1,2 mp Sarcină de lucru. Completaţi tabelul de mai jos calculând: • consumul de material pentru o bluză, exprimat în m şi mp. • valorile indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă. Argumentaţi.
Lungime Lăţime Consum Inca- încadrare material în drare metri Lînc A B lmat Cm Consum Coeficient în metri utilizare patraţi ai supafeţei Cmp=Aî K=(Sş/Aî) x100 % Suprafaţă deşeuri Coeficientul pierderilor de material P=(Ap/Aî) x100 %

Ap=Aî-Sş

0,9m

1,5m

1,10 m 1,5 m Incadrarea cea mai eficientă este:

Sarcină facultativă! Realizaţi încadrarea şabloanelor bluzei, pe diferite tipuri de materiale (desene, carouri, etc.). Calculaţi consumul de material şi indicatorii de eficienţă. Interpretaţi rezultatele!
Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3

51

Norma de consum 1. Realizarea colecţiei de modele 1.Transformarea în model 3.Condiţii dimensionale 3. Timp de: lucru 4 săptămâni.Stabilirea utilajelor necesare realizării produsului Etapa IV. Obţinerea şabloanelor 1. Norma internă 1.Alegerea materialelor de bază şi auxiliare 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Activitatea nr.Alegerea produsului vestimentar şi a modelului Etapa II. Calculul indicatorilor procesului tehnologic Bibliografie Manuale: „Utilajul şi tehnologia meseriei” „Proiectarea îmbrăcămintei” Pliante şi publicaţii de specialitate Internetul Unitatea comercială unde efectuaţi practica comasată Proiectul va fi redactat pe calculator.Realizarea şabloanelor 4. Procesul tehnologic de confecţionare 1.Construcţia tiparului clasic 2. Calculul normei de consum şi indicatorilor de eficienţă Etapa V. Întocmirea procesului tehnologic 2.18 Lucraţi invidual Lucraţi invidual PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Etapa I. Elaborarea încadrarilor 2. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea Tehnician în industria textilă Nivelul 3 52 .Calculul suprafeţei şabloanelor Etapa III.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE DIAGRAMA GANTT CORESPUNZĂTOARE PLANIFICĂRII PROIECTULUI Acţiunea Alegerea temei Stabilirea obiectivelor Planificarea activităţilor Documentare Realizarea colecţiei Obtinerea şabloanelor Norma interna Norma de consum Procesul tehnologic elevul profesor Răspunde elevul elevul+ profesor elevul elevul luna săptămâna planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat planificat realizat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R e a l i z a r e elevul Prezentarea rezultatelor Evaluarea proiectului Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 53 .

Da/Nu Observaţii Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 54 . conform standardelor de pregătire profesională. 7. conform planificării. 9. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contexul proiectului 5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor. Proiectul reprezintă. obiectivele. Proiectul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă 3. 8. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE FIŞĂ DE APRECIERE A CALITĂŢII PROIECTULUI Criteriul 1. Proiectul are aplicabilitate şi în afara şcolii. 4. metodologia abordată 2. scopul. Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe. Proiectul are validitate în raport cu: tema. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor. o soluţie practică personală. în sine.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. 5 6 7 8 Identificarea şi soluţionarea la timp a situaţiilor apărute pe fluxul tehnologic. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana? Îşi notează în caiet ceea ce a observat. care urmăreşte activitatea pe fluxul tehnologic. Ia legătura cu mecanicul de intreţinere. Solicită muncitorului să oprească utilajul. bifând acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Se consultă cu superiorul. elevă în clasa a XIII a. Asigură asistenţa tehnică pe linia tehnologică de lucru Activitatea nr. neconcordanţe cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare 4. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte.4. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare. Încearcă să repare utilajul. Ioana. observă următoarele aspecte: 1. poziţionarea greşită a reperelor secundare şi accesoriilor pe reperele principale 5. duce la realizarea produselor de bună calitate sau reducerea timpului de executie a acestora. funcţionarea defectuoasă a utilajului Cum va soluţiona Ioana aspectele identificate ? Sarcină de lucru Completaţi tabelul de mai jos. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 55 . Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte. defecte de croire 3.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Sunteţi la ora de laborator tehnologic în unitatea comercială. abateri dimensionale la repere 2.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 56 .

5 Colaborează cu compartimentul CTC Activitatea nr. ţinând cont de toleranţa admisă. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului. La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. produsele cu defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la compartimentul CTC. modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. Fişa de observaţie Nr crt Activitatea Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică. Împreună cu colegul tău. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele. verifici dimensiunile produsului. Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE COMPETENŢA 16. Verifică dimensiunile prin sondaj. Împreună cu colegul tău. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Numărul maxim de defecte admise: 5 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 57 . în urma analizei fişei de observaţie. Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. Da Nu Observaţii 1 2 3 4 5 6 Timp de lucru: 60 min Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Profesorul va demonstra practic. 20 Activitate practică Lucraţi Lucraţiîn înperechi perechi Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată.

maşina de termocolat. maşina de cusut tighel în zigzag 2. maşina de călcat 4.2 Maşini utilizate în confecţionare şi tipul de cusătură realizată Soluţie activitatea nr.4 I. maşini grele de butoniere 3.3 Soluţie activitatea nr. Mostra cu asamblarea neconvenţională 1 2 3 4 1.1 Folie retroproiector nr. butonira dreaptă. Utilajele prezentate: maşina de cusut ascuns. Cusături mecanice II.1 Procesul de producţie în confecţii Fişa de documentare nr. Etapa procesului tehnologic este : finisarea produselor din cadrul asamblării 3. coasea nasturilor. 2.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr. cusătura ascunsă. Fişă conspect nr 1.executia tivului b. Identificarea cusăturilor din umagini şi utilajele cu care se realizează. maşina de cusut nasturi Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 58 .încheierea produselor Soluţie activitatea nr. asamblare neconvenţională prin lipire. 1. Tipurile de cusături realizate şi utilizarea lor a. maşina de cusut butoniere simple. butoniera cu cap rotund.1 Maşini şi utilaje utilizate la realizarea produselor vestimentare Fişa de documentare nr.2 Soluţie activitatea nr.5 Probă practică Cerinţe: 1. 2. cusătura zigzag.

Faza procesului tehnologic.0 daN/cmp t= 5-20 s t= 5-10 s Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 59 .5-1. operaţiile tratamentului umidotermic care sunt executate în timpul confecţionării bluzei sunt: descălcare rezervelor.7 Fişă de lucru 1.6 Rezolvarea careului. aburirea 2. având în vedere materialul din care este confecţionat şi operaţiile la care este supus. 3. Soluţie activitatea nr. valorile parametrilor tratamentului umidotermic. coaserea nasturilor.1-0.8 Fişă de lucru Cerinţe: 1. 2. Operaţia. finisarea produsului din cadrul operaţiei de asmblare. Temperatură Presiunea Timpul Pentru materialele de bumbac Operaţii de netezire/descăcarea cusăturilor Operaţii de aburire Operaţii de netezire/descălcarea rezervelor Operatii de aburire 110-150 C p=0. Verticala A-B „ CUSĂTURĂ” 1 2 3 4 5 6 7 8 Fişă de lucru A S N A C H E I T T I G H E L D S U B U T O N I E R A C U S A T U R A B U N S A B E R D E C T U R I I G H E L B L U F I L A T S I M P L U Soluţie activitatea nr. Utilajul din imagine – maşina de cusut nasturi.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Soluţie activitatea nr.5 daN/cmp p=0.

2. aburirea constă în umezirea prin călcare a detaliilor şi a p produselor IV. Operaţia tratamentului umidotermic este: 0. Umiditatea poate fi: chimică. presiunea este durata de expunere a materialului textil la p 1 tratamentul umidotermic p 1 A F 4. Total 10 puncte. 5 p 2. poziţia organelor de lucru -orizontală.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. Parametrul tratamentului umidotermic este: a) netezirea b) aburirea c) umiditatea d) presa II Completaţi spaţiile rămase libere: 1. 5 p 2. 1 p 1 p 1 p 0. 5 Apreciaţi p 1.Umiditatea reprezintă cantitatea de apă necesară matrialelor în 0. 5 a) presa p b) temperatura c) descălcarea rezervelor d) presiunea 0.perne suport. presa de călcat cu abur. 1p din oficiu 60 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 .9 TEST DE EVALUARE I Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect: 1. 3. trecând în dreptul lor litera A pentru cele pe care la consideraţi adevărate şi litera F pentru cele pe care la consideraţi false: A F 1. procesul umidotermic. utilajul. organele de lucru. mobilierul de călcat este reprezentat de maşinile de călcat 1 A F 2. mesele de călcat pot fi simple şi cu abur p 1 A F 3. relativă şi tehnologică III valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri.

aplică punga de buzunar de cei doi refileţi încheie punga de buzunar curăţă de aţe şi calcă buzunarul Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 61 . Buzunar cu 2 refileţi şi clapă de buzunar 3. 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. Operaţiile de confecţionare a buzunarului 3 sunt: • • • • • • • • • • semnează deschizătura buzunarului calcă refileţii prin îndoire.10 Lucrare practică I. răsfrânge refileţii prin deschizătura buzunarului şi îi fixează la capete execută tighelul la vârf de ac pe cei doi refileţi aplică contrarefiletul pe punga de buzunar. Identificarea fiecare tip de buzunar. taie deschizătura buzunarului. Buzunar cu 2 refileţi II. faţă în faţa cu părţile desfăcute. aplică refileţii la deschizătura buzunarului. Buzunar cu 2 refileţi şi gaică pentru nasture 2.

Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 62 . execută tighel de ornament a deschizăturii buzunarului 2p 5. respectând succesiunea fazelor. 2p 6. aplică refiletul pe punga (mare) de buzunar 1p 3. 1p Total 10 puncte. aplică punga mică 2p 4.refilet. pungi de buzunar 1p 2. Faza Faza Faza 1.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. c. b.fixează deschizătura buzunarului. Din oficiu 1punct. 11 FIŞĂ DE EVALUARE Realizaţi în cadrul orelor de instruire practică confecţionarea buzunarului lateral pentru pantaloni şi fuste. execută deschizătura buzunarului. închide punga buzunarului. verifică reperele a.faţă produs.

Specificaţi tipul detaliului. Sarcini de lucru: Completaţi căsuţele libere cu cerinţele de mai jos: 5.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. 6. detaliu secundar 1p 1p 3. după importanţa în ansamblul produsului vestimentar. Total 10puncte Din oficiu 2 puncte Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 63 . buzunar cu clapă de închidere c. Denumiţi detaliul prezentat. 8. Enumeraţi operaţiile de confecţionare. buzunar cu cută interioară a. buzunar simplu aplicat 2. 3p • Călcarea rezervei de coasere • Aplicarea pe produs.12 Fişă de autoevaluare Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos. C. Identificaţi tipurile de buzunare aplicate prezentate mai jos. b. buzunar cu clapă de întărire b. prin tighelire la vârf de ac • Întărirea capetelor deschizăturii buzunarului 4. 3p a. 1. 7.

Agregatul cu amplasare perpendiculară a utilajelor are lădiţele de alimentare aşezate paralel cu fluxul tehnologic. se face în de pachete 5-25 repere.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii nr. crt 1. sunt amplasate în partea stângă a muncitorului Transportul semifabricatului în ciclul de producţie se face manual de către muncitor. Lădiţele pentru depunerea reperelor. 4. pachete 1 punct ATENŢIE!  Bifaţi în rubrica “realizat” dacă răspunsul vostru a fost corect şi în rubrica “nerealizat” dacă aţi dat un răspuns greşit!  Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1 punct şi veţi primi din oficiu încă 1 punct. oblic 1 punct 1 punct stângă manual 1 punct 7. în succesiune tehnologică. 8.13 TEST DE AUTOEVALUARE Procedeul de confecţionare linie tehnologică Nr. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 64 . 2. Puteţi totaliza la acest exerciţiu 10 puncte. utilajele sunt amplasate oblic faţă de fluxul tehnologic. Alimentarea locurilor de muncă. Procedeul Caracteristica linie tehnologic este organizat pe operaţii tehnologice Alcătuirea operaţiilor se realizează prin cuplarea fazelor Locurile de muncă sunt organizate pe operaţii. La agregatul cu amplasare oblică. Răspuns Realizat Nerealizat operaţii Punctaj 1 punct fazelor succesiu ne paralelă sau oblică paralel 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 5. 3. Amplasarea utilajelor poate fi paralelă sau oblică pe fluxul tehnologic. 6. 9.

MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 65 .

t1= 2. Termenii care intervin în relaţiile de calcul sunt trecuţi în coloana 3 2.5 min (operaţia: coase tivul la fustă).06 1. P = 768 produse/schimb.85 1.5 p 17. TM=24 min.625min 4 1.12 min.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE LUCRU Determinarea indicatorilor procesului de confecţionare 1. T=28.5 p 0.5 p 1. sunt trecuţi în coloana 4 Indicatori 1 Relaţii de calcul 2 Termeni utilizaţi 3 Valoare Punctaj indicatori maxim 4 5 Punctaj realizat 6 Timpul mediul pe operaţie Numărul de personal pe operaţie Total personal participant la procesul tehnologic Norma de producţie Indicele de mecanizare t = D/P n = t1/t N=PT/D p = D/ t1 IM = TM/T Productivitatea W = P/N muncii W = D/T D=durata unui schimb P= producţia pe schimb t1 = timpul de executie pe operaţie t = timpul mediul pe operaţie P= producţia pe schimb T= timpul total de confecţionare D=durata unui schimb D=durata unui schimb t1 = timpul de executie pe operaţie TM = timp total al operaţiilor mecanice T= timpul total de confecţionare P= producţia pe schimb N= total personal participant la procesul tehnologic 0.5 p 45 1. Valorile indicatorilor procesului tehnologic de confecţionare a fustei ştiind că: D = 480 min.5 p 192 1.5 p Din oficiu 1p TOTAL 10 p Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 66 .

3. mânuiri.Şaboanele reprezintă copia fidelă a tiparului de bază. A 1. 1 p 1 p V. mişcări. 1 p Completaţi spaţiul liber din următoarele propoziţii cu termenul corect: 1. Înşiruire operaţii c. Norma de consum.b. Norma internă stabileşte condiţiile tehnice şi de confecţionare a îmbrăcămintei. Condiţii dimensionale Total : 10 puncte.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii FIŞĂ DE AUTOEVALUARE IV. Procesul tehnologic este structurat în operaţii. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A (elementele documentatiei tehnice) cu cele ale coloanei B (conţinutul elementelor documentaţiei). Cantitate de material b. Documentatia tehnică reprezintă totalitatea actelor normative pe baza cărora se desfăşoară activitatea de producţie. 1 p A VI. 3 p Răspuns 2. 1 p A F 2. faze.Produsul etalon stabileşte forma şi dimensiunile finale ale produsului. Normă de consum 4. A F 1. Din oficiu 1 punct.a 4. Timp de lucru 30 minute. 2.c. Proces tehnologic B a. reprezintă cantitatea de materiale de bază şi auxiliare necesare confecţionării produsului F 3. Produs etalon 2. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 67 . la care se adaugă rezervele de cusături şi tivuri. 1 p Stabiliţi valoarea de adevăr din afirmaţiile următoare prin încercuirea literei A (adevărat) sau F (fals). Norma internă 3. 3.

5m 1. Lc = lungimea de încadrare Nc= Lc (m) Rezolvarea activităţii LUCRARE PRACTICĂ Pentru încadrarea A pe material dublu. Lungime Lăţime Consum Inca. crt.10 m 1. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 1. este de Sş = 1.72% 0. • calcularea valorilor indicatorilor de eficienţă ai normei de consum. s-a obţinut o lungime de încadrare de Lc = 0. Argumentaţi.consum cât mai mic POT APĂREA ERORI.65 mp 88.încadrare material în drare metri Lînc lmat Cm A B Consum Coeficient Suprafaţă în metri utilizare al deşeuri patraţi supafeţei Cmp=Aî K= (Sş / Ap = Aî -Sş Aî) x100 % 1. • Şabloanele se aşează cu linia de simetrie pe partea îndoită a materialului.2 mp Sarcină de lucru.35 mp 1. • Şabloanele se aşează pe material o singură dată. Menţionaţi care dintre cele două încadrări este mai eficientă.88 % 72.10 m Pentru încadrarea B pe material desfăcut. • Direcţia firului drept • Să nu se suprapună marginile şabloanelor • Aşezare raţională .90 m.5 m 0.28 % 0. • calcularea consumul de material pentru o bluză.9m 1.10 m Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 68 .MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Nr. exprimat în m şi mp. determinată prin metoda planimetrării.45 mp Coeficientul pierderilor de material P = (Ap/ Aî) x100 % 11.9m 1. dacă şabloanele pereche nu se aşează corect. Suprafaţa şabloanelor bluzei. 1 Încadrare Pe material desfăcut Lucrare practică Calculul consumului de material pentru o fustă Pe material dublat 2 Calculul consumului Explicaţii • Şabloanele se aşează pe material de câte ori scrie pe suprafaţa lor.12 % 27.15mp 0.

12 %. faţă de încadrarea de material dublu.27 %.72%. Înlocuieşte reperele greşite dimensional sau cu defecte.88%. 5 6 7 8 Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 69 . deci există mai multe posibilităţi de aranjare a şabloanelor şi utilizarea suprafeţei mai raţională. Acest lucru este posibil deoarece la încadrarea pe material desfăcut numărul şabloanelor e dublu. Fişa de observaţie Nr crt Ce face Ioana Îşi notează în caiet ceea ce a observat.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Încadrarea cea mai eficientă este încadrarea pe material desfăcut. Solicită muncitorului să oprească utilajul. Merge la sala de croit şi croieşte detaliile defecte. Înlocuieşte materialele auxiliare necorespunzătoare. Se consultă cu superiorul. Activitatea nr. iar pierderile sunt mai mari de 27.18 PROIECT Tema : Realizarea documentaţiei tehnice pentru un produs vestimentar Plan tematic Bibliografie Rezolvarea activităţii nr. Ia legătura cu mecanicul de întreţinere.19 ACTIVITATE PRACTICĂ STUDIU DE CAZ Acţiunile corecte pe care trebuie să le intreprindă Ioana. Da Nu Observaţii 1 2 3 4. Coeficientul de utilizare al suprafeţei eeste 88. la care coeficientul de utilizare al suprafeţei este de 72. iar pierderile de material de 11. Încearcă să repare utilajul.

La capătul liniei se află punctul controlului tehnic de calitate (CTC). Elevul 1 şi elevul 2 Sunteţi în sala de producţie. Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a nasturilor in raport cu butonierele Da Nu Observaţii 1 2 3 4. să identificaţi tipurile de defecte care pot fi retuşate şi să aflaţi opiniile celorlalţi. urmăreşti modul în care se verifică dimensiunile finale ale produsului conform fişei tehnice. ţinând cont de toleranţa admisă Identifică tipurile de defecte pe suprafaţa produsului Grupează produsele cu defecte care pot fi retuşate Grupează şi returnează produsele cu poziţionare greşită a cutelor şi penselor pe repere. Profesorul va demonstra practic modul de realizare măsurare a dimensiunilor produsului. 5 6 Timp de lucru: 60 min. în urma analizei fişei de observaţie. La final au loc discuţii cu întreaga clasă. Activitatea vă ajută să vă formaţi deprinderile corecte de a citi conţinutul fişei tehnice a produsului etalon. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 70 . defecte care pot fi retuşate şi completezi fişa de observaţie. Fişa de observaţie Nr crt Activităţi Ştie dimensiunile produsului de pe fişa tehnică Verifică dimensiunile prin sondaj.MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE Rezolvarea activităţii Activitate practică Pentru aceasta activitate trebuie să studiaţi fişa tehnică a unui produs de îmbrăcăminte care se realizează la unitatea comercială unde faceţi practica comasată. Împreună cu colegul tău. verifici dimensiunile produsului. Împreună cu colegul tău. conform fişei tehnice şi aspectul final al acestuia Elevul 3 şi elevul 4 Monitori de calitate la CTC Sunteţi la sala de producţie. Colegii de clasă observă modul de desfăşurare a activităţii.

Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică. E. Bucureşti. Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie Ghimp. Editura Didactică şi Pedagogică. V. Merticaru. E. 2000. G. Editura Economică... Pregătire de bază în industria uşoară – instruire teoretică. Ţiglea Lupaşcu.. Bucureşti. 2001. Ţiglea Lupaşcu. Cociu. Utilaje şi tehnologii de profil. M.1992. R.. 2000. Curelaru. Studiul materiilor prime din industria uşoară. Bucureşti.. Bucureşti. Neagu. Editura Didactică şi Pedagogică.. R. 2000... M. V. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatelor de calificare nivel 2. Editura Oscar Print Bucureşti. Editura Oscar Print Bucureşti. vol I..MODULUL: TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE • • • • • • • • Ciontea Gh. 1981. Materii prime textile.. Editura Preuniversitaria. Brătoi. Utilajul şi tehnologia meseriei. Iacobeanu. Domeniul: TEXTILE –PIELĂRIE Calificarea : Tehnician în industria textilă Nivelul 3 71 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful