Sunteți pe pagina 1din 17

Probele Datele sau informatiile care ajuta la rezolvarea cauzei penale sunt furnizate prin intermediul probelor Obiectul

l probatiunii Ansamblul faptelor sau imprejurarilor de fapt ce trebuie dovedite in vederea solutionarii cauzei penale Faptele principale probe directe, prin intermediul lor putandu-se face dovada existentei faptei, urmarilor ei socialmente periculoase si vinovatiei faptuitorului Faptele probatorii(indicii) probe indirecte, conduc la stabilirea, pe cale indirecta, a faptelor principale. Fapte sau imprejurari care pot fi dovedite

Faptele auxiliare desi nu se refera la dovedirea imprejurarilor unei cauze, pot furniza informatii privind rezolvarea acelei cauze Faptele similare acelea care se aseamana cu faptul principal fara sa se afle, insa, in vreo legatura de cauzalitate cu acesta. Faptele negative nedeterminate nu intra in obiectul probatiunii Faptele negative determinate(alibiul) intra in obiectul probatiunii
Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba Page 1

Faptele si imprejurarile care nu trebuie dovedite: o Exista dispensa de proba in cazul prezumtiilor legale absolute(nu trebuie dovedite,dar nici nu pot fi doved.) o Faptele evidente si cele notorii o Faptele necontestate(neesentiale) o Fapte nedefinite(care sunt imposibil de dovedit)

Pertinenta, concludenta si utilitea probelor-conditiile probelor(admisibilitatea) Probele pertinente elemente de fapt care au legatura cu faptele sau imprejurarile ce trebuie dovedite intr-o anumita cauza penala Probele concludente elemente de fapt care contribuie la aflarea adevarului si solutionarea cauzei penale. Orice proba concludenta este si pertinenta insa nu orice proba pertinenta este si concludenta Probele utile elemente de fapt care, prin informatiile pe care le contin, sunt necesare solutionarii cauzei. Proba utila este implicit concludenta, proba concludenta poate fi insa inutila.

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 2

pertinent concludent utila

Cele trei conditii sunt CUMULATIVE: pertinent + concludent + util Sarcina probatiunii Obligatia administrarii probelor in procesul penal. Organele judiciare au sarcina administrarii probelor Beneficiind de prezumtia de nevinovatie, in lipsa probelor de vinovatie, invinuitul sau inculpatul are dreptul sa probeze nevinovatia sa Aprecierea probelor

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 3

Aprecierea fiecarei probe se face de catre organul de urmarire penala sau de instanta de judecata in urma examinarii tuturor probelor administrate, in scopul aflarii adevarului. Probele nu au valoare dinainte stabilita Mijoacele de proba Mijlocul de proba este calea legala prin care proba este administrata in procesul penal

1.Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului Constituie un drept nu o obligatie Dupa declararea datelor personale, invinuitului/inculpatului i se aduc la cunostinta: fapta care formeaza obiectul cauzei, incadrarea juridica a acesteia, dreptul de a avea un aparator precum si dreptul de a nu face nici o declaratie Daca invinuitul/inculpatul consimte sa dea o declaratie, inainte de a-l asculta, ii cere acestuia sa dea o declaratie scrisa personal cu privire la invinuirea ce i se aduce Pentru faza de urmarire penala legea precizeaza ca in cazul in care sunt mai multi invinuiti sau inculpati, fiecare este ascultat fara sa fie de fata ceilalti
Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba Page 4

Invinuitul/inculpatul nu poate prezenta ori citi o declaratie scrisa mai inainte, insa se poate servi de insemnari asupra amanuntelor greu de retinut Declaratiile se consemneaza in scris. Trebuie sa cuprinda ora inceperii si ora incheierii ascultarii invinuitului/inculpatului. Aceste declaratii pot servi la aflarea adevarului numai in masura in care sunt coroborate cu fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza Se poate da eficienta faptului de a retracta declaratiile anteriorare numai in circumstantele unei temeinice justificari, cu fapte si imprejurari convingatoare ce exprima adevarul

2. Declaratiile partii vatamate, partii civile si partii responsabile civilmente Organele judiciare au obligatia sa cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vatamare prin infractiune precum si persoana civilmente responsabila Acestea au obligatia sa pun in vedere persoanei vatamate ca poate participa in proces ca parte vatamata, iar daca a suferit o paguba

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 5

materiala sau morala se poate constitui parte civila pana la citirea actului de sesizare in fata instantei In cazul in care poate fi periclitata viata, integritatea corporala sau libertatea partii civile sau partii responsabile civilmente, organul judiciar poate incuviinta ascultarea acesteia fara a fi prezenta fizic la locul unde se afla organul de urmarire penala sau sedinta de judecata, prin intermediul unei retele video si audio. Modalitatea speciala de ascultare poate fi folosita numai cu aprobarea procurorului 3. Declaratiile martorilor Martorul este persoana care are cunostinta despre vreo fapta sau despre vreo imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal Lucratorii de politie care au intocmit procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante pot fi audiati de catre instanta de judecata ca martori Martorii au obligatia sa se infatiseze la locul, ziua si ora aratate in citatie si obligatia sa declare tot ce stiu cu privire la aspectele cauzei Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba Page 6

1. Persoanele obligate sa pastreze secretul profesional 2. Partea vatamata sau partea civila Persoanele care nu sunt obligate sa depuna ca martor Persoane care pot fi ascultate ca martor numai daca ele consimt la acest lucru Sotul sau rudele apropiate (ascendentii si descendentii, fratii, surorile + adoptie) nu sunt obligate sa depuna ca martori

Procedura de ascultare a martorilor Martorul este intrebat daca este sot sau ruda a vreuneia dintre parti, in ce raporturi se afla cu acestea precum si daca a suferit vreo paguba de pe urma infractiunii Juramant copiii sub 14 ani nu sunt obligati sa depuna juramant + punerea in vedere a infractiunii de marturie mincinoasa Martorul este lasat sa spuna tot ce stie Declaratia martorului poate servi la aflarea adevarului in mod neconditionat => daca exista in cauza un singur martor, organul judiciar isi poate intemeia solutia pe declaratia acestuia daca produce increderea deplina ca relateaza adevarul
Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba Page 7

Confruntarea Procedeu folosit de catre organul de urmarire penala sau instanta, in cazul in care constata ca exista contraziceri intre declaratiile persoanelor ascultate in aceeasi cauza Confruntarea se face numai daca este necesara pentru lamurirea cauzei 4. Inscrisurile ca mijloace de proba Pot servi ca mijloace de proba daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului => materializeaza un act de gandire sau de vointa are relevanta asupra faptelor sau imprejurarilor de fapt ce intra in cadrul obiectului probatiunii Procesul-verbal este privit ca mijloc de proba numai daca faptele sunt constate personal de catre organul care il intocmeste Procesele-verbale nu au o valoare deosebita fata de celelalte mijloace de proba Mijloace materiale de proba Obiectele care contin sau poarta o urma a faptei savarsite, precum si orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevarului + obiectele

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 8

care au fost folosite sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea unei infractiuni 1. Obiectele care au fost folosite sau au fost destinate sa serveasca la comiterea infractiunii(corpuri delicte):armele de foc,aparatele de falsificat; 2. Obiectele care sunt produsul infractiunii(corpuri delicte):bancnotele falsificate; 3. Obiectele care contin sau poarta o urma a faptei savarsite:inscrisurile falsificate,corpul persoanei ce prezinta leziuni; 4. Orice alte obiecte care servesc la aflarea adevarului in cauza penala:beneficiul produs prin infractiune,obiecte a caror detinere este interzisa; 5. Interceptarile si inregistrarile audio Se realizeaza cu autorizarea motivata a judecatorului, la cererea procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, daca sunt indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei infractiuni pentru care urmarirea penala se efectueaza din oficiu, iar interceptarea si inregistrarea se impun pentru stabilirea situatiei de fapt sau pentru ca identificarea sau localizarea participantilor nu poate fi facuta prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult intarziata
Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba Page 9

Obiectul: convorbirile sau comunicarile efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare Autorizatia se da de catre presedintele instantei care i-ar reveni in prima instanta infractiunea sau de catre judecatorul desemnat de presedintele instantei in camera de consiliu Competenta teritoriala alternativa: instanta careia i-ar reveni cauza in prima instanta sau instantei corespunzatoare in grad primei in a carei cirscumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala In cazul infractiunilor la care urmarirea penala nu se efectueaza din oficiu, aceste mijloace de proba sunt inadmisibile Autorizatia se emite pentru 30 de zile cu posibilitatea reinnoirii, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata totala cu privire la aceeasi persoana si aceeasi fapta nu poate depasi 120 de zile La cererea motivata a persoanei vatamate, procurorul poate solicita judecatorului autorizarea interceptarii si inregistrarii convorbirilor sau comunicarilor efectuate de aceasta prin telefon sau orice mijloc electronic de comunicare, indiferent de natura infractiunii ce formeaza obiectul cercetarii se observa ca in cazul acesta,

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 10

autorizatia se poate acorda indiferent de natura infractiunii ce formeaza obiectul cercetarii In caz de urgenta, procurorul poate dispune prin ordonanta motivata interceptarea pe cel mult 48 de ore. La 48 de ore de la expirarea termenului (96 in total), procurorul prezinta ordonanta impreuna cu suportul inregistrarilor, judecatorului competent sa emita autorizatia de interceptare. Judecatorul se pronunta in termen de 24 de ore, prin incheiere motivata in camera de consiliu 6. Ridicarea de obiecte si inscrisuri Se deosebeste de perchezitie, pentru ca in cazul ridicarii, se presupune cunoasterea inscrisurilor + obiectelor cat si a locului unde acestea se gasesc Ridicarea silita poate fi dispusa de organul de urmarire penala sau de catre instanta 7. Perchezitia Perchezitia domiciliara Perchezitia domiciliara se dispune numai de catre judecator, in cursul urmaririi penale la cererea procurorului sau in cursul judecatii

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 11

Perchezitia este dispusa de instanta careia i-ar reveni infractiunea in prima instanta, sau instanta egala in grad cu aceasta in a careia circumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala Solutionarea cererii procurorului are loc in camera de consiliu, fara citarea partilor, prezenta procurorului fiind obligatorie Autorizatia poate fi folosita o singura data (subiect INM) Perchezitia domiciliara poate fi dispusa numai dupa inceperea urmaririi penale Poate fi facuta numai in intervaul 06:00 20:00 daca a inceput in interavalul respectiv, poate continua si in timpul noptii Operatiunile de perchezitionare se efectueaza de catre organul judiciar in prezenta unor martori asistenti Perchezitia corporala Spre deosebire de perchezitia domiciliara, perchezitia corporala poate fi dispusa de organul de cercetare penala, de procuror sau de judecator Se face numai de catre o persoana de acelasi sex cu cea perchezitionata

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 12

8. Cercetarea la fata locului Daca este efectuata de organele de cercetare penala, intotdeauna trebuie sa existe martori asistenti, partile sunt prezente numai atunci cand este necesar. Procurorul poate sa nu fie prezent Daca este efectuata de catre instanta, legea prevede obligatia citarii partilor iar prezenta procurorului este obligatorie, cand participarea acestuia la judecata este obligatorie Reconstituirea Cu prilejiul reconstituirii pot fi verificate ipotezele privind savarsirea infractiunii, eliminandu-se dintre acestea cele care nu sunt confirmate de actul reconstituirii Reconstituirea se face numai in prezenta invinuitului/inculpatului 9.Constatarile tehnico-stiintifice, medico-legale si expertizele 9.1.Constatarile tehnico-stiintifice Act procedural care reclama urgenta Trebuie sa se faca intr-un moment cat mai apropiat de cel al savarsirii infractiunii, deoarece, numai asa poate surprinde aspecte cu relevanta deosebita in rezolvarea cauzei

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 13

Se dispune numai in timpul urmaririi penale, iar in faza de judecata se poate dispune refacerea sau completarea constatarii potrivit art 115 alin .2 9.2.Constatarile medico-legale Trebuie efectuate intr-un moment apropiat de momentul savarsirii infractiunii Pot fi refacute sau completate in timpul fazei de judecata potrivit art 115 alin 2 Se pot dispune prin rezolutie de catre organele judiciare si de catre procuror. Exhumarea in vederea constatarii mortii se face numai cu incuviintarea procurorului 9.3. Expertizele

Spre deosebire de constatari, expertizele nu se fac de urgenta, pot fi dispuse si in timpul judecatii si se fac in cele mai mici detalii, uneori exhaustiv Expertiza este obligatorie: 1. Expertiza psihiatrica omorul deosebit de grav, chiar daca infractiunea a ramas in faza de tentativa

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 14

2. Expertiza psihiatrica organul de urmarire penala sau instanta are dubii cu privire la starea psihica a invinuitului/inculpatului 3. Pt a se stabili cauzele mortii,daca nu s-a intocmit un raport medico-legal; 4. In cazul infractiunii de pruncucidere(art.177 cp) 5. Pt. a se stabili boala grava a condamnatului in vederea amanarii sau intreruperii executarii pedepsei(art.453 si art.455 cpp) De regula, expertii sunt denumiti de organele de urmarire penala sau de catre instanta de judecata(expertiza oficiala). Legea acorda posibilitatea ca fiecare dintre parti sa ceara ca un expert recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei(expertiza contradictorie) Raportul contine o parte introductiva, descrierea si partea finala (concluziile) 10.Comisia rogatorie Este o procedura utlizata pentru administrarea unor probe sau efectuarea unor acte procedurale de catre un alt organ decat cel care instrumenteaza cauza penala

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 15

Se efectueaza de un organ judiciar egal in grad si cu aceeasi competenta functionala si materiala singura diferenta, raza teritoriala Poate fi folosita de organele judiciare cand acestea nu au posibilitatea sa efectueze un anumit act procedural cu exceptia ascultarii invinuitului/inculpatului, act care nu poate face obiectul comisiei rogatorii NU pot face obiectul comisiei rogatorii actele procesuale (punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor de preventie, incuviintarea de probatorii etc) Se dispune prin rezolutie sau incheiere 11. Delegarea Delegarea are loc catre organ inferior Poate fi delegat un alt organ judiciar, chiar daca nu este corespunzator in functie procesuala Regulile de la comisia rogatorie se aplica si la delegare 12.Martorii asistenti Calitatea de garanti ai efectuarii, potrivit legii, a unor activitati procedurale
Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba Page 16

Nu pot fi martori asistenti: - minorii sub 14 ani, -persoanele interesate in cauza, -persoanele care fac parte din aceeasi unitate cu organul care efectueaza actul procedural

Drept Procesual Penal Probele si mijloacele de proba

Page 17