Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a- IX-a
Obiectul: chimie
Profesor:
Ciobanu Elena
Grup Scolar Energetic nr1,Tg-Jiu
(.Tema lectiei:Reactii cu transfer de protoni.( Solutii apoase de acizi si baze
Tipul lectiei:Recapitulare curenta
:Elemente de continut
Definirea amfolitilor acido-bazici.
Caracterul amfoter al apei.
Reactia de autoprotoliza.
Produsul ionic al apei.
Relatia intre H3O+ si HO Indicatorii si rolul lor in determinarea caracterului acido-bazic al unei solutii.
:Obiective operationale: La sfarsitul activitatii elevii trebuie
.O1 Sa recunoasca speciile cu caracter amfoter cunoscand definitia amfolitiilor
.O2 Sa explice caracterul amfoter al apei prin transferul de protoni
O3 Sa determine caracterul unei solutii in functie de raportul dintre H3O+ si HO
O4 Sa calculeze concentratiile ionilor de hidrogen si hidroxil folosind valoarea
. produsului ionic
.O5 Sa identifice solutiile de acizi si baze cu ajutorul indicatorilor
.Metode didactice utilizate: invatarea prin descoperire dirijata, experiment, exercitiul
Materiale didactice: substante si ustensile de laborator, fisa de lucru, folii pentru
.retroproiector
.Mijloc de invatamant: retroproiectorul
.Desfasurarea activitatii
Captarea atentiei
Experimental s-a constatat ca o serie de substante prezinta caracter acid sau bazic in
functie de substanta cu care reactioneaza. Este important sa se cunoasca caracterul acid
.sau bazic al unei substante. Acesta se poate stabili atat experimental cat si prin calcul
.Enuntarea obiectivelor
.Dupa aceasta ora va trebui sa stabiliti caracterul acido- bazic al unor substante
Actualizarea cunostintelor invatate anterior si conducerea invatarii se vor realiza cu
.ajutorul fisei de lucru

.Fisa de lucru
.Amfoliti acido- bazici.Ionizarea apei
.Informatia 1
Din punct de vedere acido bazic, exista unele specii care in solutie apoasa sunt capabile
sa primeasc/ accepte) dar sa si cedeze protoni.Astfel de substante se numesc amfoliti si
.au caracter amfoter
.Sarcina aplicativa 1
a.Scrie reactia de ionizare a H2S si stabileste pe reactie rolul fiecarei specii( cupluri
.(conjugate
:b.Clasifica toate speciile existente in sistem, in
;specii acide .specii bazice R1
..................................................................................................a
..................................................................................................
..:a.specii acide
b. specii bazice
.Informatia 2
In solutiile apoase ale acizilor polibazici exista specii care au caracter amfoter ca rezultat
.al cedarii in trepte a protonilor
.Sarcina aplicativa 2
:Stabileste speciile cu caracter amfoter in cazul solutiilor
a. H2SO4
b. H2CO3
R2
.................................................................................................a
.................................................................................................

.................................................................................................b
.................................................................................................
.Informatia 3
Apa este un amfolit.Se comporta ca un acid conform reactiei H2O
+
sau ca o baza conform reactiei H2O + H+
H3O

H+ + HO

.Sarcina aplicativa 3
a. Scrie reactia de ionizare a HBr.
b. Stabileste rolul apei in reactia de ionizare.
R3
..................................................................................................a
..................................................................................................b
.Sarcina aplicativa 4
.Se da ca baza amoniac
a. Scrie reactia de ionizare a NH3.
b. Stabileste rolul apei in reactia de ionizare.
R4
..................................................................................................a
..................................................................................................b
.Sarcina aplicativa 5
a. Scrie reactia de ionizare a apei.
b. Stabileste cuplurile conjugate.
c. Interpreteaza cantitativ reactia (molar)
R5
..................................................................................................a
..................................................................................................b
..................................................................................................c
.Informatia 4
Experimental s-a constatat ca produsul concentratiilor ionilor H3O+ si HO- este constant si
.la temperatura camerei are valoarea de 10-14 moli2 /L2
.Sarcina aplicativa 6
a. Scrie expresia produsului ionic al apei.
b. Calculeaza valorile concentratiilor molare ale ionilor H3O+ si HO-, in apa pura.
R6
..................................................................................................a
..................................................................................................b
..................................................................................................
..................................................................................................

.Sarcina aplicativa 7
a. Precizeaza specia ionica raspunzatoare de caracterul acid al unei solutii.
b. Ce relatie exista intre concentratia ionilor H3O+ si concentratia ionilor HO- intr-o
solutie cu caracter acid?
R7
..................................................................................................a
..................................................................................................b
.Sarcina aplicativa 8
Daca ionul HO- este raspunzator pentru caracterul bazic al unei solutii apoase, care este
?relatia intre concentratiile celor doi ioni
R8
...................................................................................................
Concluzie: Caracterul acid sau bazic al solutiei apoase este determinat de raportul dintre
.-concentratia ionilor H3O+ si HO
a. in solutii acide......................................................................
b. in solutii bazice....................................................................
c. in solutii neutre....................................................................
.Informatia 5
Caracterul acid, bazic sau neutru al unei solutii apoase se poate pune in evidenta cu
:ajutorul indicatorilor de culoare. Cei mai utilizati indicatori sunt in tabelul de mai jos
Indicator
Metiloranj
Turnesol
Fenolftaleina

Mediu acid
Rosu
Rosu
Incolor

Mediu neutru
Portocaliu
Violet
Incolor

Mediu bazic
Galben
Albastru
Rosu

.Sarcina de lucru 9
.Pe masa de lucru ai trei eprubete notate I, II si III, care contin acid, baza si apa pura
:Precizeaza
a. ce indicatori se pot folosi pentru a identifica continutul fiecarei probe printr-o
singura determinare;
b. continutul fiecarei ebrubete, folosind indicatorul ales de tine.
R9
..................................................................................................a
.................................................................................................b
..................................................................................................

Tema
:A.Sa se completeze urmatorul tabel in cazul solutiilor apoase
[+H3O ]
[-HO ]

10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1


Creste caracterul

10-7
neutru

1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6


Creste caracterul

:B. Incadreaza urmatoarele specii : H3O+, HPO4-, Cl-, HNO3, CN- in categoriile
;a) acizi
;b) baze
.c) amfoliti
C.Stabileste legatura intre mediul notat cu o litera si culoarea indicatorului notata cu o
:cifra
a) mediu acid
b) mediu bazic
c)mediu neutru
turnesol
turnesol

1. fenolftaleina
2. metiloranj
3. metioranj
- violet .4
- albastru .5

- rosu
- galben
- rosu