Sunteți pe pagina 1din 38

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea de Energetic
Catedra Electroenergetica

Proiect de curs
La disciplina Transportul i distribuia energiei electrice
Tema: Proiectarea unei reele electrice de transport

A efectuat:

Stud. gr. EE-101.


Fertic M.

A verificat:

Lect. univ.,
Guranda V.
Chiinu 2013

CUPRINS
SARCINA.......................................................................................................................................2
1. BILANUL PUTERILOR ACTIVE I REACTIVE N PROIECTAREA UNEI REELE
ELECTRICE.............................................................................................................................3
1.1. Puterea activ debitat.......................................................................................................3
1.2. Puterea reactiv disponibil...............................................................................................3
1.3. Bilanul puterilor reactive..................................................................................................3
1.4. Puterea instalaiilor de compensare...................................................................................4
1.5. Puterea aparent de calcul..................................................................................................4
2. ALEGEREA SCHEMEI REELEI ELECTRICE.....................................................................5
2.1. Structura reelei electrice...................................................................................................5
2.2. Configuraia reelei electrice..............................................................................................5
2.3. Fluxurile aproximative de putere n tronsoane..................................................................6
2.4. Stabilirea tensiunii nominale..............................................................................................8
2.5. Schemele electrice de conexiune a staiilor de coborre...................................................10
2.6. Dimensionarea transformatoarelor de for.......................................................................11
2.7. Dimensionarea liniilor electrice.........................................................................................11
2.8. Compararea tehnico-economic.........................................................................................13
3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCIONARE A REELEI ELECTRICE...................17
3.1. Schema echivalent............................................................................................................17
3.2. Schema de calcul................................................................................................................18
3.3. Regimul normal de funcionare.........................................................................................18
3.4. Regimul postavarie............................................................................................................23
3.5. Reglarea tensiunii...............................................................................................................25
4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI..................................................................28
4.1. Sarcinile specifice..............................................................................................................28
4.2. Lungimile critice a deschiderii...........................................................................................29
4.3. Regimul iniial de calcul....................................................................................................30
4.4. Sgeata maxim.................................................................................................................30
4.5. Curbele de montaj i ablon...............................................................................................32
CONCLUZII...................................................................................................................................33
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................34

SARCINA
Varianta: __-__-___

De proiectat o reea electric cu tensiunea 110 kV menit s alimenteze o regiune cu energie


electric, format din 6 consumatori.
Datele necesare pentru proiectarea reelei sunt prezentate n tabelele ce urmeaz.
Tabelul 1
Informaia despre sursele de energie
Nodul
A
B
X
15
2
Coordonatele
Y
2
16
-16000/115/38.5/11
Tipul sursei
Sarcina TM-6 MVA
Centrala
Sarcina TJ-2 MVA
Factorul de putere cosGi
0,85
0,85
Tabelul 2
Nodul
X
Y
Sarcina maxim de iarn Pci, MW
Factorul de putere cosci
Prezena consumatorului conform
categoriei de alimentare I/II/ III
Coordonatele

Informaia despre sarcini


1
2
3
8
1
9
14
10
1
4
2
3
0,85
0,85
0,85
40/10/50 50/50/0

60/40/0

4
12
4
5
0,85

5
5
9
3
0,85

6
14
7
4
0,85

10/50/40 20/40/40 50/10/40


Tabelul 3

Informaia despre reeaua electric


Tensiunea nominal a reelei de joas tensiune UnomJT, kV
Regim normal
Tensiunea la barele surselor de energie, %
Regim postavarie
Scara , km/cm
Durata de utilizare a maximului Tmax, h/an
Durata anual de funcionare a instalaiei Tf, h/an
Perioada de studiu T, ani
Durata de via Tsn, ani
Rata de actualizare i, %
Rata de cretere a sarcinii rs, %
Costul unui kW putere instalat la centrala etalon Cp, u.m./kW
Costul energiei electrice Cw, u.m./kWh
dup presiunea dinamic a vntului
Zona climateric
dup grosimea stratului de chicur
dup temperatur
Tipul conductorului
Lungimea deschiderii, m

10.5
1,02
1,04
5
5700
8760
15
25
15
0
700
0,13
II
III
IV
-70/11
100

1. BILANUL PUTERILOR ACTIVE I REACTIVE N PROIECTAREA


UNEI REELE ELECTRICE
1.1. Puterea activ debitat
Puterea activ a surselor debitat n reea se determin conform relaiei:
n

i =1

i =1

PG = PA + PB = k s ( p ) Pci + P* Pci
unde, PG este puterea activ sumar a generatoarelor centralelor electrice din sistem furnizat
n reeaua electric proiectat, MW;
k s ( p ) - coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime active, k s ( p ) = 0,9 0,95 ;
n - numrul consumatorilor;
Pci - sarcina maxim de iarn a consumatorului racordat n nodul i, MW;

P* - valoarea relativ sumar a pierderilor de putere pentru elementele reelei electrice,


P* =0,05 0,075 ;
PG = 0,9 (4 + 2 + 3 + 5 + 3 + 4) + 0, 05 (4 + 2 + 3 + 5 + 3 + 4) = 19.95MW ;
1.2. Puterea reactiv disponibil
Puterea reactiv disponibil a surselor se determin dup relaia:
QG = QA + QB ;

unde

este puterea reactiv disponibil a surselor de alimentare, MVAr;


Q A , Q B - puterea reactiv a sursei A, respectiv a sursei B, MVAr;
TR
PA = ( S nom
S MT S JT ) cos B = (16 6 2) 0,85 = 6,8MW
QA = PA tg A = 6.8 0,52 = 4,12 MVAr
G

QB = ( PG PA ) tgB = (19.95 6.8) 0, 62 = 8.15MVAr

= QA + ( PG PA ) tgB = 4.12 + (19.95 6.8) 0.62 = 12.3MVAr ;

1.3. Bilanul puterilor reactive


Puterea reactiv necesar pentru alimentarea consumatorilor este:
n

i =1

j =1

i =1

QC = k s ( q ) Qci + (Qlj Q j ) + Q* t Sci ;


unde: k s ( q ) este coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime reactive, k s ( q ) = 0,95 1 ;
Qci - puterea reactiv maxim a consumatorului racordat n nodul i, MVAr;
Qci = Pci tgi ;

Q*

j - numrul de tronsoane ale reelei electrice;


Qlj - pierderile de putere reactiv n tronsonul j, MVAr;
Q j - puterea reactiv, generat de linia j, MVAr;

Q* - valoarea pierderii de putere reactiv corespunztoare fiecrei transformri,


= 0,1 ;
t numrul treptelor de transformare, t = 1 ;
S ci - puterea total aparent a consumatorului racordat n nodul i, MVA;
S ci =

Pci
;
cos ci

Qc1 = Pc1 tg1 = 4 0, 62 = 2.479 MVAr;

Qc 2 = Pc 2 tg2 = 2 0, 62 = 1.24MWAr ;

Qc 3 = Pc 3 tg3 = 3 0, 62 = 1.859MVAr ;

Qc 4 = Pc 4 tg4 = 5 0, 62 = 3.1MVAr ;

Qc 5 = Pc 5 tg5 = 3 0, 62 = 1.859 MVAr;

Qc 6 = Pc 6 tg6 = 4 0, 62 = 2.48MVAr ;

ci

i =1

= 13, 05MVAr;

Sc1 =

Pc1
4
=
= 4, 7 MVA;
cos 1 0,85

Sc 2 =

Pc 2
2
=
= 2,35MVA;
cos 2 0,85

Sc 3 =

Pc 3
3
=
= 3,52MVA;
cos 3 0,85

Sc 4 =

Pc 4
5
=
= 5,88MVA :
cos 4 0,85

Sc 5 =

Pc 5
3
=
= 3,52MVA;
cos 5 0,85

Sc 6 =

Pc 6
4
=
= 4, 7 MVA;
cos 6 0,85

S
i =1

ci

= 24, 7 MVA;

i =1

j =1

i =1

QC = ks ( q) Qci + (Qlj Q j ) + Q* t Sci = 0.95 13, 05 + 0 + 0,1124, 7 = 14,83MVAr


1.4. Puterea instalaiilor de compensare
Puterea reactiv sumar a instalailor de compensare:
QIC = QG QC = 12,36 14,83 = 2, 47 MVAr;

Observm c QIC < 0 ,deci rezult c este necesar de a instala n nodurile consumatoare
surse suplimentare de putere reactiv ,de regul se instaleaz baterii de condensatoare.
n

tgb =

Q
i =1

ci

IC

P
i =1

13, 05 24, 7
= 0,502 < tge = 0, 4
21

ci

Se alege: tgk = tgb = 0, 4;


Puterea reactiv sumar a instalailor de compensare:

Qic ,i = Pci (tgci tgk );

Qic ,1 = Pc1 (tg c1 tg k ) = 4 (0,62 0,4) = 0,879MVAr ;

Qic ,2 = Pc 2 (tg c 2 tg k ) = 2 (0,62 0,4) = 0,439MVAr;

Qic ,3 = Pc 3 (tg c 3 tg k ) = 3 (0,62 0,4) = 0,659MVAr;

Qic,4 = Pc 4 (tg c 4 tg k ) = 5 (0,62 0,4) = 1,099MVAr;

Qic ,5 = Pc 5 (tg c5 tg k ) = 3 (0,62 0,4) = 0,659 MVAr;

Qic,6 = Pc 6 (tg c 6 tg k ) = 4 (0,62 0,4) = 0,879 MVAr;

1.5. Puterea aparent de calcul

Puterea de calcul aparent a consumatorilor se determin conform relaiei:


S ki = Pki + jQki = Pci + j (Qci Qic ,i );

S k1 = Pc1 + j (Qc1 Qic ,1 ) = 4 + j (2, 479 0,879) = 4 + j1, 6 MVA;


S k 2 = Pc 2 + j (Qc 2 Qic ,2 ) = 2 + j (1, 229 0, 439) = 2 + j 0,8MVA;
S k 3 = Pc 3 + j (Qc 3 Qic ,3 ) = 3 + j (1,859 0, 659) = 3 + j1, 2MVA;
S k 4 = Pc 4 + j (Qc 4 Qic ,4 ) = 5 + j (3, 099 1, 099) = 5 + j 2 MVA;
S k 5 = Pc 5 + j (Qc 5 Qic ,5 ) = 3 + j (1,859 0, 659) = 3 + j1, 2 MVA;
S k 6 = Pc 6 + j (Qc 6 Qic ,6 ) = 4 + j (2, 479 0,879) = 4 + j1, 6MVA;

S = P + jQ = 21 + j 8, 4MVA;

2. ALEGEREA SCHEMEI REELEI ELECTRICE


2.1. Structura reelei electrice
n dependena de structura schemei, reelele electrice locale pot fi de configuraie
arborescent, de configuraie arborescent cu rezervare sau buclate rezervate (inelare, linie cu
alimentare de la dou capete). n exemplul analizat se va realiza o reea electric structur creia va
fi buclat rezervat, pe alocuri se va ntlni i configuraie arboriscent, dat fiind faptul c exist
noduri unde toi consumatorii sunt de categoria a III-a.
Alimentarea consumatorilor de categoria III poate fi realizat cu o linie fr rezerv simplu
circuit. Conform indicaiilor NAIE consumatorii de categoria I i II trebuie s fie asigurai cu
energie electric de ctre cel puin dou surse de alimentare (SA) independente.
La soluionarea ntrebrilor care in de alimentarea cu rezerv a consumatorilor de diferite
categorii, care sunt situai n aceeai regiune, iar n reeaua electric ei sunt prezentai ca un singur
nod, apare problema realizrii alimentrii separate a acestor consumatori. De aceea la alegerea
structurii reelei, care alimenteaz unul sau mai multe noduri a reelei, trebuie de executat
construcia reelei ncepnd cu cea mai nalt categorie din considerentele cerinelor asigurrii
consumatorilor cu energie electric.
Schemele cu cele mai raionale structuri a reelei care au fost acceptate n procesul de
proiectare vor fi considerate cnd se va efectua alegerea variantelor posibile de configurare a reelei.
2.2. Configuraia reelei electrice

Pentru alctuirea variantelor de configuraie trebuie s se respecte urmtoarele recomandri:


Lungimea sumar a liniilor s fie ct mai mic.
Transportul energiei electrice de la surs pn la punctul de consum trebuie s se realizeze pe
traseul cel mai scurt cu un numr minim de transformri.
n regim normal de funcionare toate liniile trebuia s fie ncrcate.
Structura reelei electrice trebuie s fie realizat conform indicaiilor prezentate n paragraful
precedent. n caz de regim de avarie liniile nu trebuie s fie suprancrcate.

Se determin lungimile liniilor dup scara indicat n sarcin = 5 , conform formulei:


l ij = ( xi x j ) 2 + ( y i y j ) 2 ;
Tabelul 2.1.
Lungimile tronsoanelor pentru Varianta 1
tronson
B-1
1-6
6-A
A-4
4-3
2-5
5-2
2-B
lungimea, km
31,62
46,1
25,5
18,02
21,21
44,72
20,6
30,42
Tabelul 2.2.
tronson
lungimea, km

Lungimile tronsoanelor pentru Varianta 2


B-1
B-5
25-2
5-3
3-4
2A-4
31,62
38,08
41,2
44,72
21,21
36,04

A-6
18,02

6-1
46,1

2.3. Fluxurile aproximative de putere n tronsoane


Calculul circulaiilor aproximative de putere se efectueaz fr considerarea pierderilor de
putere n tronsoanele reelelor electrice. Se consider c toate liniile au aceeai seciune i snt
executate din acelai tip de material.
Varianta I:

S B1 =

Sk 1 l16 A 4352 B + S k 6 l6 A 4352 B S kA l A4352 B + Sk 4 l4352 B + S k 3 l352 B + S k 5 l52 B + S k 2 l2 B


=
lB16 A 4352 B
(4 + j1, 6) 206 + (2 + j 0,8) 160 (6,8 + j 4, 2) 135 + (3 + j1, 2) 117
+
238
(5 + j 2) 96 + (3 + j1, 2) 51 + (4 + j1, 6) 30
+
= 6,85 + j1,89 MVA
238
=

Aplicnd legea I a lui Kirchhoff:

S16 = S k1 S B1 = (4 + j1, 6) (6.857+j1.895) = -2.857-j 0.295MVA;


S6 A = Sk 6 + S61 = (4 + j1, 6) (-2.857-j 0.295) = 1.143+j1.305MVA;
S A 4 = S A S6 A = (6.8+j 4.214) (1.143+j1.305i) = 5.657+j 2.91MVA;
S 43 = S A4 S k 4 = (5.657+j 2.91) (5 + j 2) = 0.657+j 0.91MVA;
S53 = S k 3 S 43 = (3 + j1, 2) (0.657+j 0.91) = 2.343+j 0.29MVA;
S52 = S53 + S k 5 = (2.343+j 0.29) + (2 + j 0,8) = 5.343+j1.49MVA;
S B 2 = Sk 2 + S52 = (2 + j 0,8) + (5.343+j1.49) = 7.343+j 2.29MVA
6

S A + S B1 + S B 2 = Ski

Verificare:

i =1

S
i =1

ki

= (4 + j1, 6) + (2 + j 0,8) + (3 + j1, 2) + (5 + j 2) + (4 + j 2, 48) + (4 + j1,6) = 21 + j8, 4 MVA

S A + S B1 + S B 2 = (6.8+j 4.214) + (6,85 + j1,89) + (7.343+j 2.29) = 21 + j8, 4MVA


Varianta II

S B1 =

Sk 1 l16435 B + S k 3 l6435 B + (S k 4 S A ) l435 B + S k 6 l35 B + ( S k 5 S k 2 ) l5 B


=
lB16435 B

(4 + j1, 6) 168 + (3 + j1, 2) 122 + [(5 + j 2) (6,8 + j 4, 2)] 104


+
200
(4 + j1, 6) 83 + [(3 + j1, 2) + (2 + j 0,8)] 38
+
= 6,109+j1,667MVA
200
=

S16 = S k1 S B1 = (4 + j1, 6) (6,109+j1,667) = -2.109-j 0.067MVA;


S64 = S16 + S k 6 = (-2.109-j 0.067) + (4 + j1, 6) (8 + j 4,96) = 1.891+j1.533MVA;
S 43 = S A S 64 S k 4 = (6,8 + j 4, 2) (1.891+j1.533) (5 + j 2) = -0.091+j 0.681MVA;
SA
= 3, 4 + j 2,1MVA;
2
S35 = S k 6 S 43 = (4 + j1, 6) (-0.091+j 0.681) = 3.091+j 0.519MVA;
S A4 =

S5 B = S35 + S k 5 + S k 2 = (3.091+j 0.519) + (3 + j1, 2) + (2 + j 0,8) = 8.091+j 2.519MVA;


S 25 =

Sk 2
= 1 + j 0, 4MVA;
2

Verificare:

S A + S B 5 + S B1 = Ski
i =1

S
i =1

ki

= (4 + j1, 6) + (2 + j 0,8) + (3 + j1, 2) + (5 + j 2) + (3 + j1, 2) + (4 + j1, 6) = 21 + j8, 4 MVA

S A + S B 5 + S B1 = (6.8 + j 4.2) + (8.091+j 2.519) + (6,109+j1,667) = 21 + j8, 4 MVA

2.4. Stabilirea tensiunii nominale


Tensiunea pe fiecare tronson a reelei electrice se determin conform relaiei lui Still:
U ecij =

1000
500 2500 ;
+
lij
Pij

unde U ecij este tensiunea economic a tronsonului ij, kV;


l ij lungimea tronsonului ij, km;
Pij puterea activ a tronsonului ij, MW;
Varianta I:
U B1 =

U16 =

U6A =

U A4 =

U 43 =

U 35 =

U 52 =

U B2 =

1000
=
500 2500
+
lB1
PB 5
1000
=
500 2500
+
l16
P51
1000
=
500 2500
+
l6 A
P13
1000
=
500 2500
+
lA4
PA1
1000
=
500 2500
+
l43
P36
1000
=
500 2500
+
l35
P46
1000
=
500 2500
+
l52
P24
1000
=
500 2500
+
lB 2
PB 2

1000
= 51,3kV ;
500 2500
+
32 6,85
1000
= 34, 02kV ;
500 2500
+
46 2,85
1000
= 21, 28kV ;
500 2500
+
25 1,15
1000
= 46,15kV ;
500 2500
+
18 5, 66
1000
= 16,16kV ;
500 2500
+
21 0, 65
1000
= 30, 45kV ;
500 2500
+
45 2,34
1000
= 40,83kV ;
500 2500
+
21 4,34
1000
= 52,92kV ;
500 2500
+
30 7,34

10

I A3 =

SB2
3 U n

7, 7
103 = 40,37 A < 185 A;
3 110

Deci, pentru varianta I se alege tensiunea nominal: U nom =110kV ;


Varianta II:
U B1 =

U16 =

U 64 =

U 43 =

U 35 =

U A4 =

U 52 =

U B5 =

I B5 =

1000
=
500 2500
+
lB1
PB 5
1000
=
500 2500
+
l16
P51
1000
=
500 2500
+
l64
P13
1000
=
500 2500
+
l43
PA1
1000
=
500 2500
+
l35
P36
1000
=
500 2500
+
lA4
P46
1000
=
500 2500
+
l52
P24
1000
=
500 2500
+
lB 5
PB 2
SB5
3 U n

1000
= 48,515kV ;
500 2500
+
32
6,1
1000
= 29,17V ;
500 2500
+
46
2,1
1000
= 27, 22kV ;
500 2500
+
18
1,9
1000
= 6, 03kV ;
500 2500
+
21 0, 09
1000
= 34,93kV ;
500 2500
+
45 3, 09
1000
= 36,53kV ;
500 2500
+
36 3,54
1000
= 19,95kV ;
500 2500
+
42
1
1000
= 55, 71kV ;
500 2500
+
38 8, 09

8, 47
103 = 44, 47 A < 185 A;
3 110

Deci, pentru varianta II se alege tensiunea nominal: U nom =110kV ;

11

2.5. Schemele electrice de conexiune a staiilor de coborre


Tipul schemei pe partea tensiunii nalte a staiilor electrice se determin de categoria ei, rolul
i poziia n schema electric. Schemele de conexiune ale staiilor electrice se aleg n funcie de
tensiunea nominal a tronsoanelor i numrul de racordri n nod.
Pentru varianta I:
- pentru nodurile 1 6 se alege schema prezentat n fig.2.3;
Pentru varianta II:
- pentru nodul 1 se alege schema prezentat n fig.2.4;
- pentru nodurile 2-6 se alege schema prezentat n fig.2.3.

Fig.2.3. Schema de conexiune ale staiilor electrice, n=2.

Fig.2.4. Schema de conexiune ale staiilor electrice, n=4.

12

2.6. Dimensionarea transformatoarelor de for


Toate staiile electrice sunt prevzute cu cte dou transformatoare de putere.
Puterea nominal a transformatoarelor instalate n staia i trebuie s respecte urmtoarea condiie:
S
S nom ,i ki ;
k ss
unde, S ki este puterea aparent de calcul n nodul i, S ki = Pki2 + Qki2 ;
k ss coeficientul de suprasarcin admisibil, k ss =1,4;
S

TR
calc ,1

Pk21 + Qk21
42 + 1, 62
=
= 3, 07 MVA;
k ss
1, 4

TR
calc ,2

Pk22 + Qk22
22 + 0,82
=
= 1,54 MVA;
k ss
1, 4

TR
Scalc
,3 =

Pk23 + Qk23
32 + 1, 22
=
= 2,3MVA;
k ss
1, 4

TR
Scalc
,4 =

Pk24 + Qk24
52 + 2 2
=
= 3,85MVA;
k ss
1, 4

TR
Scalc
,5 =

Pk25 + Qk25
32 + 1, 22
=
= 2,3MVA;
k ss
1, 4

TR
Scalc
,6 =

Pk26 + Qk26
42 + 1, 6 2
=
= 3, 07 MVA;
k ss
1, 4

Rezultatele se introduc n tab.2.3 i se alege tipul transformatoarelor din tab.14.[3]


Tabelul 2.3
Nod
1
2
3
4
5
6

TR
calc,i

TR
nom,i

MVA MVA

3,07
1,54
2,3
3,85
2,3
3,07

4
2,5
2,5
4
2,5
4

Tipul
Tra-fo
2x-4000/110
2xM-2500/110
2xM-2500/110
2xM-4000/110
2xMH-2500/110
2xM-4000/110

IT
nom

JT
nom

U sc , Psc , P0 , Q0 ,

Rt ,

xt ,

kV

kV

kW

kW

kVar

115
115
115
115
115
110

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

22
22
22
22
22
22

5
5
5
5
5
5

37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5

46,6 555
46,6 555
46,6 555
46,6 555
46,6 555
46,6 555

2.7. Dimensionarea liniilor electrice


Conform criteriului densitii economice seciunea economic se determin prin urmtoarea relaie:
i I max,ij
Fecij =
;
j ec

unde, i coeficientul ce ia n consideraie variaia sarcinii n timp, i =1,05;


A
j ec densitatea economic, jec = 1, 0
;
mm 2
I max,ij curentul maxim ce parcurge tronsonul ij,
| S | 103
I max,ij = ij
,A
3 U nom
Varianta I:

13

I max, B1 =
I max, =

| S6 A | 103 1, 73 103
=
= 9,1A;
3 U nom
3 110

I max,43 =
I max,52

| S B1 | 103 7,11 103


=
= 37,34 A;
3 U nom
3 110

| S 43 | 103 1,12 103


=
= 5,89 A;
3 U nom
3 110

| S52 | 103 4, 47 103


=
=
= 23,5 A;
3 U nom
3 110

I max,61 =

| S61 | 103 2,87 103


=
= 15, 07 A;
3 U nom
3 110

I max, A4 =

| S A 4 | 103 6,36 103


=
= 33,38 A;
3 U nom
3 110

I max,35 =

| S35 | 103 2,36 103


=
= 12,39 A;
3 U nom
3 110

I max, B 2

| S B 2 | 103 7, 69 103
=
=
= 40,37 A;
3 U nom
3 110

Varianta II:
I max, B1 =

| S B1 | 103 6,33 103


=
= 33, 23 A;
3 U nom
3 110

I max,64 =
I max,35 =
I max,25

| S64 | 103 2, 43 103


=
= 12, 77 A;
3 U nom
3 110

| S35 | 103 3,13 103


=
= 16, 45 A;
3 U nom
3 110

| S25 | 103 1, 07 103


=
=
= 5, 65 A;
3 U nom
3 110

I max,16 =

| S16 | 103 2,11 103


=
= 11, 07 A;
3 U nom
3 110

I max,43 =
I max, A4 =
I max, B 2

| S 43 | 103 0, 68 103
=
= 3, 6 A;
3 U nom
3 110

| S A 4 | 103
4 103
=
= 20,99 A;
3 U nom
3 110

S B 2 103 8, 47 103
=
=
= 44, 47 A;
3 U nom
3 110

Se determin seciunile economice ale tronsoanelor, rezultatele calculelor se introduc n


tab.2.4 i tab.2.5 i se alege seciunea conductoarelor din tab.2[3]
Tabelul 2.4

Trons.
B-1
1-6
6-A
A-4
4-3
3-5
5-2
B-2

Datele despre seciunile conductoarelor pentru varianta I


b0 ,
r0 ,
xo ,
Rl ,
l,
Tip
Fec ,ij , mm 2

S
conductor
km

km
km 10
km
13,7
39,2
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
25
6
19,7
15,83
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
46
8
10,7
9,55
AC-70/11
0,43
0,43
2,65
32
5
35,05
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
30
7,74
6,18
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
21
9,03
19,3
13,01
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
45
5
24,67
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
21
9,03
42,39
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
18
9,3

xl ,

Bl ,

10 6 S

14,0
8
20,2
4

82,56
118,68

11

64,5

7,92
9,24

46,44
54,18

19,8

116,1

9,24
12,9

54,18
77,4

14

Tabelul 2.5

Trons.
B-1
1-6
6-4
4-3
3-5
B-5
4-A
2-5

Datele despre seciunile conductoarelor pentru varianta II


b0 ,
r0 ,
xo ,
Rl ,
l,
Tip
Fec ,ij , mm 2
6 S

conductor
km

km
km 10
km
13,7
34,89
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
32
6
19,7
11,62
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
46
8
13,41
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
18
7,74
3,78
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
21
9,03
19,3
17,27
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
45
5
16,3
46,7
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
38
4
15,4
22,04
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
36
8
18,0
5,93
AC-70/11
0,43
0,44
2,58
42
6

xl ,

Bl ,

10 6 S

14,0
8
20,2
4
7,92
9,24

118,68

19,8

116,1

16,7
2
15,8
4
15,4
8

82,56

46,44
54,18

98,04
92,99
108,36

2.8. Compararea tehnico-economic


Pentru a determina soluia optim de alimentare a consumatorilor este necesar de efectuat o
comparare a unei serii de variante de alimentare a consumatorilor. n calculul economic financiar un
moment extrem de important este factorul timp. n majoritatea cazurilor acest lucru este realizat
prin actualizarea tuturor cheltuielilor i veniturilor indiferente de natura lor.
n energetic, n majoritatea cazurilor, pentru a determina soluia optim se utilizeaz
metoda CTA.
CTAI = CTAILE + CTAIST
CTAILE = I LE ELE + CPW ' LE
unde I LE sunt investiiile sumare n liniile reelei electrice, u.m.;
ELE - coeficient sumar ce ine cont de cheltuielile de exploatare, ntreinere i reparaii, dar
i de valoarea remanent a liniilor electrice;
CPW ' LE - costul sumar al pierderilor variabile de putere i energie, u.m.

Varianta I.

I LE = K LE L
i =1

unde K
este costul specific al liniei electrice (pentru LE simplu circuit K LE = 50000u.m. , iar
n cazul LE dublu circuit K LE = 75000u.m. );
L - lungimea liniei electrice, km;
m - numrul liniilor electrice.
LE

I LE = K LE L = 50000 (25 + 46 +32 + 30 + 21.1 + 45 + 21.1 +18) =1190900u.m.


i =1

ELE =1 + pi ,r T rem

unde pi ,r este cota anual din valoarea investiiei necesar pentru exploatare, ntreinere i reparaii
(pentru LE 110kV pi ,r =1,75% , conform tab.3 [3, pag.61]).

15


T -

durata de actualizare a perioadei de studiu;


rem - cota procentual din valoarea remanent a instalaiei.
s 1 (1 + i) T 1 (1 + 0,15) 0 15
T=
=
= 5,847
i
0,15
unde este anul de actualizare, care, n majoritatea cazurilor, se accept egal cu zero;
T - perioada de studiu, ani;
i - rata de actualizare.

T
15
rem = 1 + (1 + i ) T = 1 + (1 + 0,15) 15 = 0,196
25
Tsn
unde Tsn este durata de via a liniilor electrice.
s
ELE = 1 + pi , r T rem = 1 + 0, 0175 5,847 0,196 = 0,9
'
CPW ' LE = P 'C pw

unde P ' sunt pierderile variabile n liniile electrice, kW;


'
'
C pw
- costul specific al pierderilor variabile de putere i energie, C pw = C p K p + C w K w ;
- durata de calcul a consumurilor proprii tehnologice de energie, h/an,
2
2
T
5700

= 0,124 + max4 T f = 0,124 + 4 8760 = 4219.13h / an


10
10

P ' = 3 I i2 Ri = 3 ( 37,34 2 13, 76 + 15, 07 2 19,8 + 9,12 10, 75 + 33,34 2 7, 74 + 5,892 9, 03 + 12, 42 19,35 + 23,52 9, 03 + 40,37 2 12,9 ) =
i =1

= 163,800kW

Dac rata de cretere a sarcinii este nul, atunci costul specific al pierderilor variabile de putere i
energie se determin dup relaia:
s
'
C pw
= C p + Cw T = 700 + 4219,13 0,13 5,847 = 3907u.m.
CTAILE

Astfel:

CPW 'LE = 163,800 3907 = 639966, 6u.m.


= I LE ELE + CPW 'LE = 1190900 0,9 + 639966, 6 = 1711776, 6u.m.

CTAIST = I ST EST + CPW 'ST +CPW "ST


unde I ST sunt investiiile sumare n staiile reelei electrice, u.m.;
EST - coeficient sumar ce ine cont de cheltuielile de exploatare, ntreinere i reparaii, dar
i de valoarea remanent a staiilor de transformare;
CPW ' ST - costul sumar al pierderilor variabile de putere i energie, u.m;

CPW "ST

- costul sumar al pierderilor variabile de putere i

energie, u.m
n

I ST = nIA K IA + nTR K TR
unde K IA este costul unui ntreruptor (se acept K IA =18000u.m. );
nIA - numrul ntreruptoarelor din staie;
K TR - costul unui transformator de putere, u.m.;
nTR - numrul transformatoarelor de putere din staie;
n - numrul staiilor electrice.
6

I ST = nIA K IA + nTR KTR = 6 2 18000 + 3 2 63000 + 3 2 55000 = 924000u.m.

EST =1 + pi ,r T rem

16

unde pi ,r este cota anual din valoarea investiiei necesar pentru exploatare, ntreinere i reparaii
(pentru ST 110kV pi ,r = 3,3% , conform tab.3 [3, pag.61]).
s
EST = 1 + pi ,r T rem = 1 + 0, 033 5,847 0,196 = 0,997
'
CPW 'ST = P 'C pw

unde P ' sunt pierderile variabile n transformatoarele de for din staii, kW;
6

P ' =
i =1

Psc 2 22 4,3 22 5, 4 22 4,3 22 2,15 22 3, 22 22 2,15


k si =
+
+
=
+
+
+
nTR
2 4
2 4
2 4
2 2,5
2 2,5 2 2,5

= 79,99kW
'
CPW 'ST = P 'C pw
= 79,99 3907 = 312520,9u.m.

CPW "ST = P"C "pwt


P" sunt pierderile constante n transformatoarele de for, kW;

unde

C
C

"
pwt

"
pwt

- costul specific al pierderilor constante de putere i energie,

=C p +
T f C w

P " = nTR P0 = 6 2 (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) = 360kW


i =1
s
"
C pwt = C p + T f Cw T = 700 + 8760 0,13 5,847 = 7358,5u.m.
CPW "ST = P "C "pwt = 360 7358,5 = 2649060u.m.
Astfel:
CTAIST = I ST EST + CPW 'ST + CPW "ST = 876000 0,99 + 312520,9 + 2649060 = 3828820,9u.m.
CTAI = CTAILE + CTAIST = 1711776, 6 + 3828820,9 = 5540597,5u.m.

Deci:

CTAII = CTAIILE + CTAIIST

Varianta II.
8

I LE = K LE L = 75000 42 + 75000 36 + 50000 (18 + 46 + 32 + 38 + 45 + 21) = 15850000u.m.


i =1

s
ELE = 1 + pi , r T rem = 1 + 0, 0175 5,847 0,196 = 0,9

P ' = 3 Ii2 Ri = 3 ( 33, 232 13,76 + 11,072 19,78 + 12,772 7,74 + 3,62 9,03 + 16,452 19,35 + 20,992 11,16 + 5,6 2 18,06 + 44, 47 2 16,34 ) =
i =1

= 202,600kW

Astfel:

s
'
C pw
= C p + Cw T = 700 + 4219.13 0,13 5,847 = 3907u.m.
CTAIILE

CPW 'LE = 202, 600 3907 = 791558, 2u.m.


= I LE ELE + CPW 'LE = 15850000 0,9 + 791558, 2 = 15056558, 2u.m.

I ST = nIA K IA + nTR K TR = (4 2 + 2 9) 18000 + 3 2 63000 + 3 2 55000 =


= 1176000 u.m.
s
EST = 1 + pi , r T rem = 1 + 0, 033 5,847 0,196 = 0,99

17

P
22 4,3 22 5, 4 22 4,3 22 2,15 22 3, 22 22 2,15
P ' = sc k si2 =
+
+
=
+
+
+
2 4
2 4
2 4
2 2,5
2 2,5 2 2,5
i =1 nTR

= 79,99kW
'
CPW 'ST = P 'C pw
= 79,99 3907 = 312520,9u.m.
6

P " = nTR P0 = 6 2 (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) = 360kW


i =1
s
"
C pwt = C p + T f Cw T = 700 + 8760 0,13 5,847 = 7358,5u.m.
CPW "ST = P "C "pwt = 360 7358,5 = 112507534,8u.m.
Astfel:
CTAIIST = I ST EST + CPW 'ST + CPW "ST = 1176000 0,99 + 312520,9 + 112507534,8 = 113984295, 7u.m.
Deci:

CTAII = CTAIILE + CTAIIST = 15056558, 2 + 113984295, 7 = 12904853.9u.m.

Se poate constata c mai potrivit ar fi varianta I de configurare a reelei electrice.

18

3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCIONARE A REELEI ELECTRICE

3.1. Schema echivalent

Fig.3.1. Schema echivalent a reelei electrice.

19

3.2. Schema de calcul

Fig.3.2. Schema de calcul a reelei electrice.

3.3. Regimul normal de funcionare


Calculul regimului permanent de funcionare se ncepe cu determinarea puterilor de calcul
ale consumatorilor n toate nodurile lund n consideraie pierderile de putere n TR i LEA.
Se determin pierderile de putere activ i reactiv n transformatoare:

Pt ,i =
Pt ,1 =

Psc ,1
2

Psc ,i
2

k in2 ,i ;

kin2 ,1 =

22 10 3 4,3

= 0, 013MW ;
2
4

20

Pt ,2 =
Pt ,3 =
Pt ,4 =
Pt ,5 =

Psc ,2
2
Psc ,3
2
Psc ,4
2
Psc ,5
2
Psc ,6

2
in ,2

22 103 2,15
=

= 0, 0081MW ;
2
2,5

2
in ,3

22 103 3, 22
=

= 0, 018MW ;
2
2,5

2
in ,4

22 103 5, 4
=

= 0, 02 MW ;
2
4
2

kin2 ,5 =

22 103 2,15

= 0, 018MW ;
2
2,5
2

22 10 3 4,3

= 0, 013MW ;
2
2
4
U sc ,i S nom,i
Qt ,i =

k in2 ,i ;
100
2
2
U
S
10, 5 4 4,3
Qt ,1 = sc,1 nom,1 kin2 ,1 =

= 0, 244 MVAr ;
100
2
100 2 4
Pt ,6 =

kin2 ,6 =

Qt ,2 =

U sc ,2 S nom ,2 2
10, 5 2,5 2,15

kin,2 =

= 0,097 MVAr;
100
2
100 2 2,5

U
S
10,5 2,5 3, 22
Qt ,3 = sc,3 nom,3 kin2 ,3 =

= 0, 219MVAr ;
100
2
100 2 2,5

Qt ,4 =

2
U sc ,4 S nom ,4 2
10,5 4 5, 4

kin,4 =

= 0,381MVAr;
100
2
100 2 4

Qt ,5 =

2
U sc ,5 S nom,5 2
10,5 2,5 2,15

kin,5 =

= 0, 219 MVAr ;
100
2
100 2 2

Qt ,6 =

2
U sc ,6 S nom,6 2
10,5 4 4,3

kin ,6 =

= 0, 244 MVAr;
100
2
100 2 4

Se determin puterea reactiv generat n LEA conform relaiei:


Qij =
2
BB1 U nom
82,56 106 110 2
=
= 0, 499MVar ;
2
2
B U 2
64,5 10 6 1102
Q6 A = 6 A nom =
= 0,39MVar ;
2
2
B U 2
54,18 10 6 110 2
Q43 = 43 nom =
= 0,328MVar ;
2
2
B U 2
54,18 106 1102
Q52 = 52 nom =
= 0,328MVar ;
2
2

QB1 =

2
Bij U nom

2
B16 U nom
118, 68 10 6 1102
=
= 0, 718MVar;
2
2
B U 2
46, 44 106 1102
QA 4 = A 4 nom =
= 0, 281MVar ;
2
2
B U 2
116,1 10 6 1102
Q35 = 35 nom =
= 0, 702 MVar ;
2
2
B U 2
77, 4 106 110 2
Q2 B = 2 B nom =
= 0, 468MVar;
2
2

Q16 =

Se determin sarcinile de calcul precizate ale consumatorilor:


S k1 = S1 + (Pt1 + jQt1 ) + 2 ( P0 t1 + j Q0 t1 ) jQBII1 jQ16I = (4 + j1, 6) + (0, 013 + j 0, 244) +
+2 ( 0, 005 + j 0, 037 ) j 0, 499 j 0, 718 = 4, 023 + j 0, 627 MVA;

S k 2 = S2 + (Pt 2 + j Qt 2 ) + 2 ( P0t 2 + j Q0 t 2 ) jQ52II jQBII2 = (2 + j 0,8) + (0, 0081 + j 0, 097) +


+2 ( 0, 005 + j 0, 0375 ) j 0,328 j 0, 468 = 2, 018 + j 0,102 MVA;

21

S k 3 = S3 + ( Pt 3 + j Qt 3 ) + 2 ( P0 t 3 + jQ0 t 3 ) jQ43I jQ35I = (3 + j1, 2) + (0, 018 + j 0, 219) +


+2 ( 0, 005 + j 0, 0375 ) j 0,328 j 0, 702 = 3, 028 + j 0,389 MVA;

S k 4 = S 4 + ( Pt 4 + j Qt 4 ) + 2 ( P0t 4 + j Q0t 4 ) jQAII4 jQ43I = (5 + j 2) +

+(0, 02 + j 0,381) + 2 ( 0, 005 + j 0, 0375 ) j 0, 281 j 0,328 = 5, 03 + j1, 773MVA;

S k 5 = S5 + ( Pt 5 + j Qt 5 ) + 2 ( P0 t 5 + j Q0 t 5 ) jQ35II jQ52I = (3 + j1, 2) + (0, 018 + j 0, 219) +


+2 ( 0, 005 + j 0, 0375 ) j 0, 702 j 0,328 = 3, 028 + j 0,389 MVA;

S k 6 = S6 + ( Pt 6 + j Qt 6 ) + 2 ( P0 t 6 + j Q0 t 6 ) jQ16II jQ6I A = (4 + j1, 6) + (0, 013 + j 0, 244) +


+2 ( 0, 005 + j 0, 037 ) j 0, 718 j 0,39 = 4, 023 + j 0, 736 MVA;

Pe baza valorilor precizate a puterilor de calcul n noduri vom determina fluxurile de putere
n tronsoane precizate pentru schema echivalent de calcul. n aceste calcule n locul lungimii liniei
se va folosi impedanele lor.

S B1 =

S k1 Z16 A4352 B + S6 Z 6 A4352 B S A Z A4352 B + S k 4 Z 4352 B + S k 3 Z 352 B + S k 5 Z 52 B + S k 2 Z 2 B


=
Z B16 A4352 B

(4, 023 + j 0, 701) (84,94 j90,34) + (4, 023 + j 0,811) (65, 2 j 70,1) (6,8 + j 4,12) (54, 45 j59,1)
+
98, 74 + j104, 42
(5, 03 + j1,847) (46, 71 j51,18) + (3, 028 + j0, 464) (37,68 j 41,94) + (3, 028 + j 0, 464) (18 j 22,14)
+
98, 74 + j104, 42
(2, 018 + j 0,176) (9,3 j12,9)
+
= 6,792 j 0,152 MVA
118,9 + j130,7
=

S16 = S k1 S B1 = (4, 023 + j 0, 701) (6, 7695 j 0,152) = 2, 769 + j 0,853MVA;


S6 A = S k 6 + S16 = (4, 023 + j 0,81) + (2, 769 + j 0,853) = 1, 253 + j1, 663MVA;
S A 4 = S A S 6 A = (6,8 + j 4,12) (1, 253 + j1, 663) = 5,547 + j 2,551MVA;
S 43 = S A 4 S k 4 = (5,547 + j 2,551) (5, 03 + j1,847) = 0,517 + j 0, 704 MVA;
S35 = S k 3 S 43 = (3, 028 + j 0, 464) (0,517 + j 0, 704) = 2,512 j 0, 24 MVA;
S52 = S35 + S k 5 = (2,512 j 0, 24) + (3, 028 + j 0, 464) = 5,54 + j 0, 224 MVA;
S B 2 = S52 + S k 2 = (5,54 + j 0, 224) + (2, 018 + j 0,176) = 7,558 + j 0, 4 MVA;
6

Verificare:

S A + S B1 + S B 2 = Ski
i =1

21,15 + j 4, 463 = 21,15 + j 4, 463


Pentru a determina tensiunile n noduri nti trebuie de determinat pierderile de puteri n
regim maxim de funcionare. Se determin nodurile sarcina cruia se alimenteaz din dou pri,
numite noduri de separare. Dup ce s-au determinat nodurile de separare se secioneaz
convenional reeaua electric n dreptul nodurilor de separare i n dreptul nodului-surs unde este
indicat tensiunea.

22

Schema I:

S BII1 = S B1 = 6, 792 j 0,152MVA;


S B1 =

S BII1

( RB1 + jX B1 ) =

2
U nom

6, 792 2 + 0,152 2
( 13, 76 + j14, 08 ) = 0, 052 + j 0, 054 MVA;
1102

S BI 1 = S BII1 + S B1 = (6, 792 j 0,152) + (0, 052 + j 0, 054) = 6,845 j 0, 098MVA;


U B =1,02 U n =1,02 110 =112,2kV

PBI1 RB1 + QBI 1 X B1 6,845 13, 76 0, 098 14, 08


=
= 0,827kV ;
UB
112, 2
U1 = U B U B1 = 112, 2 (0,827) = 111,373kV ;
U B1 =

Schema II:

S34II = S34 = 0,517 + j 0, 704 MVA;


S34 =

S34II

( R34 + jX 34 ) =

2
U nom

0,517 2 + 0, 704 2
( 9, 03 + j 9, 24 ) = 0, 0056 + j 0, 0058MVA;
1102

S34I = S34II + S34 = (0,517 + j 0, 704) + (0, 0056 + j 0, 0058) = 0,517 + j 0, 705MVA;
S 4IIA = S34I + S k 4 = (0,517 + j 0, 705) + (5, 03 + j1, 773) = 5,547 + j 2,552 MVA;
S 4 A =

S4IIA

( R4 A + jX 4 A )

2
U nom

5,547 2 + 2,5522
=
( 7, 74 + j 7,92 ) = 0, 024 + j 0,024 MVA;
1102

S 4I A = S4IIA + S 4 A = (5,547 + j 2,552) + (0, 024 + j 0, 024) = 5,571 + j 2,576 MVA;


S AII6 = S A S 4 A = (6,8 + j 4,12) (5, 028 + j 0,389) = 1, 229 + j1, 638MVA;
S A 6 =

S AII6

2
U nom

( RA6 + jX A6 )

1, 2292 + 1, 6382
=
( 10, 75 + j11) = 0, 0037 + j 0,0038MVA;
1102

S AI 6 = S AII6 S A6 = (1, 229 + j1, 638) (0, 0037 + j 0, 0038) = 1, 225 + j1, 634 MVA;
S16I = S AI 6 S k 6 = (1, 225 + j1, 634) (4, 023 + j 0, 736) = 2, 798 + j 0,824 MVA;
S16 =

S16II

2
U nom

( R16 + jX 16 ) =

2, 7982 + 0,824 2
( 19, 78 + j 20, 25 ) = 0,014 + j 0, 014 MVA;
110 2

S16II = S16I S16 = (3, 795 + j 4,504) (0, 014 + j 0, 014) = 2,811 + j 0,81MVA;

23

P16II R16 + Q16II X 16 2,811 19, 78 + 0,8120, 25


=
= 0,352kV ;
U1
111,373
U 6 = U1 + U16 = 111,373 + (0,352) = 111, 021kV ;
U16 =

P6IA R6 A + Q6I A X 6 A 1, 225 10, 75 + 1, 634 11


=
= 0, 281kV ;
U6
111, 021
U A = U 6 + U 6 A = 111, 021 + 0, 281 = 111,301kV ;
U 6 A =

P4IA R4 A + Q4I A X 4 A 5,571 7, 74 + 2,576 7,92


=
= 0,571kV ;
UA
111,301
U 4 = U A U 4 A = 111,301 0,571 = 110, 731kV ;
U 4 A =

P43I R43 + Q43I X 43 0,517 9, 03 + 0, 705 9, 24


=
= 0,101kV ;
U4
110, 731
U 3 = U 4 U 43 = 110, 731 0,101 = 110, 63kV ;
U 43 =

Schema III:

S35II = S35 = 2,512 j 0, 24 MVA;


S35 =

S35II

( R35 + jX 35 ) =

2
U nom

2,5122 + 0, 24 2
( 19,35 + j19,8 ) = 0, 01 + j 0, 01MVA;
110 2

S35I = S35II + S35 = (2,512 j 0, 24) + (0, 01 + j 0, 01) = 2,522 j 0, 23MVA;


S52II = S52I + S k 5 = (2,522 j 0, 23) + (3, 028 + j 0,389) = 5,55 + j 0, 234 MVA;
S52 =

S52II

( R52 + jX 52 ) =

2
U nom

5,552 + 0, 2342
( 9, 03 + j 9, 24 ) = 0, 023 + j 0, 024MVA;
1102

S52I = S52II + S52 = (5,55 + j 0, 234) + (0, 023 + j 0, 024) = 5,55 + j 0, 258MVA;
S BII2 = S52I + S k 2 = (5,55 + j 0, 258) + (2, 018 + j 0,102) = 7,591 + j 0, 434 MVA;
S B 2 =

S BII2

2
U nom

( RB 2 + jX B 2 )

7,5912 + 0, 4342
=
( 9,3 + j12,9 ) = 0, 044 + j 0, 062 MVA;
110 2

S BI 2 = S BII2 + S B 2 = (7,591 + j 0, 434) + (0, 044 + j 0, 062) = 7, 636 + j 0, 496 MVA;

PBI2 RB 2 + QBI 2 X B 2 7, 636 9,3 + 0, 496 12,9


=
= 0, 69kV ;
UB
112, 2
U 2 = U B U B 2 = 112, 2 0, 69 = 111,51kV ;
U B 2 =

24

P25I R25 + Q25I X 25 5,55 9, 03 + 0, 258 9, 24


=
= 0, 473kV ;
U2
111,51
U 5 = U 2 U 25 = 111,51 0, 473 = 111, 037 kV ;
U 25 =

P53I R53 + Q53I X 53 2,522 19,35 + 0, 23 19,8


=
= 0,398kV ;
U5
111, 037
U 3 = U 5 U 53 = 111, 037 0,398 = 110, 639kV ;
U 53 =

% =

U B U3
112, 2 110, 639
100% =
100% = 1,391%;
UB
112, 2

3.4. Regimul postavarie


Se va decupla tronsonul B2.

Schema I:

S 25II = S k 2 = 2, 018 + j 0,102 MVA;


S25 =

S25II

2
U nom

( R25 + jX 25 ) =

2, 0182 + 0,1022
( 9, 03 + j 9, 24 ) = 0, 003 + j 0, 0032 MVA;
1102

S 25I = S25II + S 25 = (2, 018 + j 0,102) + (0, 003 + j 0, 0032) = 2, 021 + j 0, 018MVA;
S35II = S 25I + Sk 5 = (2, 021 + j 0, 018) + (3, 028 + j 0,389) = 5, 05 + j 0, 644 MVA;
S35 =

S35II

2
U nom

( R35 + jX 35 ) =

5, 052 + 0, 644 2
( 19,35 + j19,8 ) = 0, 041 + j 0, 042MVA;
110 2

25

S35I = S35II + S35 = (5, 05 + j 0, 644) + (0, 041 + j 0, 042) = 5, 091 + j 0, 686 MVA;
S 43II = S35I + S k 3 = (5, 091 + j 0, 686) + (3, 028 + j 0,389) = 8,119 + j1,15MVA;
S43 =

S43II

8,1192 + 1,152
( 9, 03 + j 9, 24 ) = 0, 05 + j 0, 051MVA;
110 2

( R43 + jX 43 ) =

2
U nom

S 43I = S43II + S43 = (8,119 + j1,15) + (0, 05 + j 0, 051) = 8,17 + j1, 201MVA;
S 4IIA = S43I + S k 4 = (8,17 + j1, 201) + (5, 03 + j1, 773) = 13, 2 + j 3, 048MVA;
2

S4IIA

S 4 A =

( R4 A + jX 4 A ) =

2
U nom

13, 22 + 3, 0482
( 7, 74 + j 7,92 ) = 0,117 + j 0,12 MVA;
1102

S 4I A = S4IIA + S 4 A = (13, 2 + j 3, 048) + (0,117 + j 0,12) = 13,317 + j 3,168MVA;


S AII6 = S AI 4 S A = (13,317 + j 3,168) (6,8 + j 4,12) = 6,517 j1, 046 MVA;
2

S AII6

S A 6 =

2
U nom

( RA6 + jX A 6 ) =

6,517 2 + 1, 046 2
( 10, 75 + j11) = 0, 039 + j 0, 04 MVA;
110 2

S AI 6 = S AII6 + S A6 = (6,517 j1, 046) + (0, 039 + j 0, 04) = 6,556 j1, 006 MVA;
S16II = S AI 6 + S k 6 = (6,556 j1, 006) + (4, 023 + j 0, 736) = 10,578 j 0,196 MVA;
S16 =

S16II

2
U nom

( R16 + jX 16 ) =

10,5782 + 1, 007 2
( 19, 78 + j 20, 24 ) = 0,183 j 0,196 MVA;
1102

S16I = S16II + S16 = (10,578 j 0,196) + (0,183 j 0,196) = 10, 761 j 0, 008MVA;
S BII1 = S16I + S k1 = (10, 761 j 0, 008) + (4, 023 + j 0, 627) = 14, 784 + j 0, 692 MVA;
S B1 =

S BII1

2
U nom

( RB1 + jX B1 ) =

14, 7842 + 0, 6927 2


( 13, 76 + j14, 08 ) = 0, 249 + j 0, 255MVA;
1102

S BI 1 = S BII1 + S B1 = (14, 784 + j 0, 692) + (0, 249 + j 0, 255) = 15, 033 + j 0,947 MVA;
Tensiunile
U B = 1, 04 U n = 1, 04 110 = 114, 4kV
U B1 =

PBII1 RB1 + QBII1 X B1 15, 033 13, 76 + 0,947 14, 08


=
= 1,925kV ;
UB
114, 4

U1 = U B U B1 = 114, 4 1,925 = 112, 475kV ;


P16II R16 + Q16II X 16 10, 761 19, 78 + (0, 008) 20, 24
U16 =
=
= 1,891kV ;
U1
112, 475
U 6 = U1 U16 = 112, 475 + 1,891 = 110,584kV ;

26

U 6 A =

P6IIA R6 A + Q6IIA X 6 A 6,556 10, 75 + (1, 006) 11


=
= 0,537 kV ;
U6
110,584

U A = U 6 U 6 A = 110,584 + 0,537 = 110, 047kV ;


PAI4 RA 4 + QAI 4 X A 4 13,317 7, 74 + 3,168 7,92
=
= 1,165kV ;
UA
110, 047
U 4 = U A U A 4 = 110, 047 1,165 = 108,882kV ;
U A 4 =

U 34 =

P34I R34 + Q34I X 34 8,17 9, 03 + 1, 2 9, 24


=
= 0, 779kV ;
U4
108,882

U 3 = U 4 U 34 = 108,882 0, 779 = 108,103kV ;


P53I R53 + Q53I X 53 5, 09119,35 + 0, 686 19,8
U 53 =
=
= 1, 037kV ;
U3
108,103
U 5 = U 3 U 53 = 108,103 1, 037 = 107, 066kV ;
U 25 =

P25I R25 + Q25I X 25 2, 021 9, 03 + 0,18 9, 24


=
= 0,186kV ;
U5
107, 066

U 2 = U 5 U 25 = 107, 066 0,186 = 106,88kV ;

% =

UB U2
114, 4 106,88
100% =
100% = 6,57%;
UB
114, 4

3.5. Reglarea tensiunii


Reglarea tensiunii n reeaua electric proiectat se poate de realizat att pe barele sursei de
alimentare ct i la staiile principale de coborre. Numrul prizelor la care trebuie s funcioneze
transformatorul se determin conform relaiei:
k

100

i ,d = ti ,d 1
;
k ti ,nom
a%

unde, k ti ,nom raportul de transformare nominal, k ti , nom =

U nom1
;
U nom 2

U nom1 , U nom 2 tensiunea nominal primar i secundar;


k ti , d raportul de transformare dorit, k ti , d =

U iI
;
U c,d

U iI = U i U ti ;
U i tensiunea impus nodului i;

27

U ti pierderile de tensiune n transformator care se determin conform relaiei:

Pri Rti + Qri X ti


;
2 U i
tensiunea reelei de joas tensiune, U c ,d = 10,5kV ;
U ti =

U c ,d

a% valoarea procentual a unei prize fa de tensiunea nominal.

Nodul 1:
U t1 =

Pr1 Rt1 + Qr1 X t1 4, 023 46, 6 + 0, 701 55


=
= 2,588kV ;
2 U1
2 111,373

U1I = U1 U t1 = 111,373 2,588 = 108, 784kV ;


kt1, d =

U1I
108, 784
=
= 10,36;
U c1,d
10,5

kt1,nom =

U nom1 115
=
= 10,95;
U nom 2 10,5

k
100 10,36 100
1,r = 4;
1,d = t1,d 1

=
1
= 4;

kt1, nom a % 10,95 1,5


a%
4 1,5
kt1, r = kt1, nom 1 + 1,r
= 10,95 1 +
= 10, 295;
100
100

U1I 108, 784


U =
=
= 10,566kV ;
kt1,r 10, 295
II
1

Nodul 2:
U t 2 =

Pr 2 Rt 2 + Qr 2 X t 2 2, 018 46, 6 + 0,176 555


=
= 0,861kV ;
2 U 2
2 111,51

U 2I = U 2 U t 2 = 111,51 0,861 = 110, 649kV ;


kt 2, d =

U 2I
110, 649
=
= 10,538;
U c 2, d
10,5

kt 2,nom =

U nom1 115
=
= 10,95;
U nom 2 10,5

k
100 10,538 100
2,d = t 2,d 1

=
1
= 3; 2,r = 3;
a% 10,95
k
1,5

t
2,
nom

a %
3 1,5
kt 2, r = kt 2,nom 1 + 2,r
= 10,95 1 +
= 10, 46;
100
100

U 2I 110, 649
U =
=
= 10,579kV ;
kt 2,r
10, 46
II
2

Nodul 3:

28

U t 3 =

Pr 3 Rt 3 + Qr 3 X t 3 3, 028 46, 6 + 0, 464 555


=
= 1,802kV ;
2 U 3
2 110, 639

U 3I = U 3 U t 3 = 110, 639 1,801 = 108,837 kV ;


kt 3,d =

U 3I
108,837
=
= 10,365;
U c 3, d
10,5

kt 3,nom =

U nom1 115
=
= 10,95;
U nom 2 10,5

k
100 10,365 100
3, d = t 3, d 1

=
1
= 4; 3,r = 4;

1,5
kt 3,nom a % 10,95
a %
4 1,5
kt 3,r = kt 3, nom 1 + 3,r
= 10,95 1 +
= 10, 295;
100
100

U 3II =

U 3I 108,837
=
= 10,572kV ;
kt 3, r 10, 295

Nodul 4:
U t 4 =

Pr 4 Rt 4 + Qr 4 X t 4 5, 03 46, 6 + 1,84 556


=
= 5, 687kV ;
2 U 4
2 110, 731

U 4I = U 4 U t 4 = 110, 731 5, 687 = 105, 044kV ;


kt 4, d

U 4I
105, 044
=
=
= 10, 004;
U c 4, d
10,5

kt 4,nom =

U nom1 115
=
= 10,95;
U nom 2 10,5

k
100 10, 004 100
4,d = t 4,d 1

=
1
= 6; 4,r = 6;
a% 10,95
k
1,5

t 4,nom
a %
6 1,5
kt 4, r = kt 4,nom 1 + 4,r
= 10,95 1 +
= 9,967;
100
100

U 4II =

U 4I 105, 044
=
= 10,54kV ;
kt 4,r
9,967
Nodul 5:

U t 5 =

Pr 5 Rt 5 + Qr 5 X t 5 3, 028 46, 6 + 0, 464 555


=
= 1, 795kV ;
2 U 5
2 111, 037

U 5I = U 5 U t 5 = 111, 037 1, 795 = 109, 242kV ;


kt 5, d =

U 5I
109, 242
=
= 10, 404;
U c 5,d
10,5

kt 5, nom =

U nom1 115
=
= 10,95;
U nom 2 10,5

k
100 10,95 100
5,r = 3;
5,d = t 5, d 1

=
1
= 3;
a % 10,95
k
1,5

t 5,nom
a%
3 1,5
kt 5, r = kt 5,nom 1 + 5,r
= 10,95 1 +
= 10, 46;
100
100

U 5II =

U 5I 109, 242
=
= 10, 444kV ;
kt 5, r
10, 46

29

Nodul 6:
U t 6 =

Pr 6 Rt 6 + Qr 6 X t 6 4, 023 46, 6 + 0,81 555


=
= 2,87 kV ;
2 U 6
2 111, 021

U 6I = U 6 U t 6 = 111, 021 2,87 = 108,151kV ;


kt 6, d =

U 6I
108,151
=
= 10,3;
U c 6, d
10,5

kt 6, nom =

U nom1 110
=
= 10,95;
U nom 2 10,5

k
100 10,3
100
6,r = 4;
6,d = t 6,d 1

=
1
= 4;

kt , nom a % 10,95 1,5


a %
4 1,5
kt 6, r = kt 6,nom 1 + 6,r
= 10,95 1 +
= 10, 295;
100
100

U 6II =

U 6I 108,151
=
= 10,505kV .
kt 6,r 10, 295

30

4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI AC-70/11


4.1. Sarcinile specifice
1. Sarcina specific condiionat de greutatea proprie a conductorului:
G
274
daN
1 = g0 104 = 9,81
10 4 = 3,39 10 3
;
F
79,3
m mm 2
unde g0=9,81 m/s2 acceleraia cderii libere;
G greutatea specific a conductorului, kg/km:
G=274 kg/km;
F - seciunea sumar a conductorului:

F = FAl + FO = 68 + 11,3 = 79,3 mm 2 ;


G, FAl, FOt, d sunt alese conform http://zaosvet.ru/provod%20as.htm
2. Sarcina specific condiionat de greutatea chiciurii:
8,829 ( d + bc ) bc
8,829 3,14 ( 11, 4 + 15 ) 10 4
daN
2 =
104 =
10 = 13,8 103
;
F
79,3
m mm 2
bc=15 mm (NAIE 2003, tab. 2.5.3).

3. Sarcina specific vertical total:

3 = 1 + 2 = 3,39 103 + 13,8 103 = 17, 2 10 3

daN
.
m mm2

4. Sarcina specific condiionat de presiunea vntului asupra conductorului neacoperit cu


3
chiciur:
kc qmax d
0,85 1,1 40 11, 4 3
daN
4 =
103 =
10 = 5, 4 103
,
F
79,3
m mm 2
unde =0,85 coeficient de uniformitate a presiunii vntului (NAIE 2003, p. 64);
d
kc=1,1 coeficient aerodinamic (NAIE 2003, p. 64);
qmax presiunea maxim a vntului: qmax

V 2 252
daN
=
=
= 40 2 ;
16 16
m

V=25 m/s viteza vntului (NAIE 2003, tab. 2.5.1).


5. Sarcina specific condiionat de presiunea vntului asupra conductorului acoperit cu chiciur:
d+2bc
kc qc ( d + 2 bc )
11, 2 14 ( 11, 4 + 2 15 )
5 =
103 =
10 3 =
F
79,3

= 8, 77 10 3

daN
,
m mm 2

unde qc = 0, 25 qmax = 0, 25 40 = 10

daN
.
m2

Conform NAIE(2.5.34),daca grosimea depunerei de chiciura este de 15 mm,atunci qc trebuie


sa ia valori nu mai mici de 14 daN/m2.Deci,admitem:qc=14 daN/m2.
6. Sarcina specific rezultant, care acioneaz asupra conductorului neacoperit cu chiciur:

6 = 12 + 42 =

( 3,39 10 ) + ( 5, 4 10 )
3 2

3 2

= 6,36 103

daN
.
m mm 2
1

31

7. Sarcina specific rezultant, care acioneaz asupra conductorului acoperit cu chiciur:

7 = 32 + 52 =

( 17, 2 10 ) + ( 8, 77 10 )
3 2

3 2

= 19,34 10 3

67 = max(6 , 7 ) = 7 = 19,34 10 3

8. Sarcina maxim:

daN
.
m mm 2

daN
.
m mm 2

4.2. Lungimile critice a deschiderii


Relaia pentru determinare lungimii critice a deschiderii poate fi obinut din ecuaia de stare
a conductorului:

n2 L2r E
m2 lcr2 E
n
+ E tn = m
+ E tm ,
2
2
24 n
24 m
unde lcr lungimea critic a conductorului i n deschidere (i=1, 2, 3), m;
- coeficientul de dilatare termic a conductorului: =19,2 10 6 grad 1
conform NAIE 2003, tab. 2.5.8;

=1/ - modulul de elasticitate: E = 8,25 10 3


=

daN
,
mm 2

1
1
mm 2
=
10 3 =121,2 10 6
;
E 8,25
daN

n i m tensiunile mecanice admisibile n conductor n regimurile m i n, daN/mm2;


m i n sarcinile specifice respective, daN/m*mm2;
tm i tn temperaturile respective, 0C.
Din egalitatea de mai sus determinm lcri:

lcr = 2

m 6{ ( m n ) + ( tm t n ) }

, m.
n
2 2
m m
n n

Deschiderile critice se pot calcula substituind n formula de mai sus mrimile necesare
, , t , care caracterizeaz regimurile iniiale, tabelul 4.1.
Tabelul 4.1
i=1

i=2

i=3

m = e

n =

m = c

n =

m = c

n = e

m = 1

n = 1

m = 6 ,7

n = 1

m = 6 ,7

n = 1

tm = te

tn = t

tm = tc

tn = t

tm = tc

tn = te

e = 9daN / mm 2 ; = 12daN / mm 2 ; c = 12daN / mm 2 (NAIE 2003, tab. 2.5.7)


t e =10C ; t max = 45C ; t min = 30C ; t c = 5C - conform indrumar de proiect

9
lcr1 = 2
3,39 103

6 121, 2 106 ( 9 12 ) + 19, 2 106 ( 10 ( 30) )


2

3,39 103 9

3
3,39 10 12

= 396,835 m;

32

6 121, 2 106 ( 12 12 ) + 19, 2 106 ( 5 (30) )

12
lcr 2 = 2
3,39 103

lcr 3

19,34 103 12

3
3,39 10 12

12
= 2
3, 402 103

6 121, 2 106 ( 12 9 ) + 19, 2 10 6 ( 5 10 )


2

19,34 103 12

3
3,39 10 9

= 67, 655 m;

= 27,19 m;

4.3. Regimul iniial de calcul


Comparnd mrimea deschiderii impuse Lr=100 m cu mrimea Lcr se poate de
determinat regimul iniial.
Tabelul 4.2
Raportul deschiderilor critice
Lcr1 < Lcr2 < Lcr3

Lcr1 > Lcr2 > Lcr3

Condiii iniiale:

Raportul deschiderilor critice i reale


Lr < lcr1

Condiiile iniiale de calcul


, 1 , t

lcr1 < Lr < lcr3

e , 1 , t e

Lr > lcr3

c , 6, 7 , t c

Lr < lcr2

, 1 , t

Lr > lcr2

c , 6 ,7 , t c

c = 12daN / mm 2 ; 6,7 = 19, 34 103 daN / (m mm 2 ); tc = 5C.

4.4. Sgeata maxim


Tensiunea mecanic a conductorului se determin din ecuaia de stare a conductorului:

n2 L2R E
m2 lcr2 E
+

t
=

+ E tm ,
n
m
2
2
24 n
24 m

Sgeata conductorului la aceeai nlime de fixare pentru fiecare regim de calcul se determin
dup urmtoarea relaie:
i l 2
fi =
,
8 i
unde i sarcina specific, daN/m*mm2;
i tensiunea mecanic n materialul conductorului dat, daN/mm2;
l lungimea real a deschiderii.
Tabelul 4.3
Regimurile de calcul a conductorului
Regimul de
calcul

Enumerarea condiiilor climaterice

Numrul
sarcinii

33

I
II
III
IV
V
VI
VII

Conductorul acoperit cu chiciur, t = 5 0C presiunea vntului 0,25


(dar nu mai mare de 140 N/ m 2 )
Conductorul acoperit cu chiciur, t = 50 C vntul lipsete q=0
Presiunea vntului q, t = 50 C , chiciura lipsete
Temperatura medie anual t e , vntul i chiciura lipsesc
Temperatura t = +150 C , vntul i chiciura lipsesc
Temperatura joas t , vntul i chiciura lipsesc
Temperatura maxim t max , vntul i chiciura lipsesc

Regimul I:

1 = 12 daN / mm 2 ;

f1 =

67 l 2 19,34 103 1002


=
= 2, 014 m;
8 1
8 12

Regimul II :

2 = 11, 2 daN / mm 2 ;

f2 =

3 l 2 17, 2 103 1002


=
= 1,92 m;
8 2
8 11, 2

2
Regimul III : 3 = 6, 42 daN / mm ;

f3 =

6 l 2 6,36 103 1002


=
= 1, 24 m;
8 3
8 6, 42

2
Regimul IV : 4 = 3, 644 daN / mm ;

f4 =

1 l 2 3,39 103 1002


=
= 1,163 m;
8 4
8 3, 644

5 = 3, 4 daN / mm 2 ;

f5 =

1 l 2 3,39 103 1002


=
= 1, 25m;
8 5
8 3, 4

2
Regimul VI : 6 = 7, 7 daN / mm ;

f6 =

1 l 2 3,39 103 100 2


=
= 0,55 m;
8 6
8 7, 7

2
Regimul VII : 7 = 2,34 daN / mm ;

f7 =

1 l 2 3,39 103 1002


=
= 1,81 m;
8 7
8 2,34

Regimul V :

6,7
3
6
1
1
1
1

Determinarea temperaturii critice:


3,39 103

6, 42
tcr = tc + 3 1 1 = ( 5 ) +
= 28oC ;
1
6
3
E 3
19, 2 10 8250 17, 2 10
Dac t max > t cr atunci vom considera f max = f1

4.5. Construirea curbelor de montaj i ablon

34

2.6

2.4

2.2

1.8

30

20

10

1.6

10

20

30

40

50

Fig. 4.1. Curba de montaj

10
8
6
4
2
100 80 60 40

20

20

40

60

80

100

2
4
6
8
10

35

Fig. 4.2. Curbele ablon

36

CONCLUZII
n cadrul acestui proiect de curs s-a proiectat o reea electric cu tensiunea nominal
Unom=110 kV destinat pentru alimentarea unui sector ce conine dou surse de energie i ase
puncte de consum.
n capitolul 1 al lucrrii s-a evideniat necesitatea montrii unor instalaii de compensare a
puterii reactive. De asemenea s-au prezentat valorile puterilor aparente de calcul, ceea ce ne permite
efectuarea calculelor aproximative ale fluxurilor de puteri pe tronsoane.
Capitolul 2 al lucrrii conine alegerea schemei reelei electrice i determinarea aproximativ
a fluxurilor de putere n tronsoane cu utilizarea ipotezei c seciunea conductoarelor este constant
pe ntreaga reea, ceea ce permite calcularea fluxurilor n baza lungimii tronsoanelor i nu a
impedanei acestora. Tot aici s-a efectuat calculul tensiunilor i a curenilor maximali pe tronsoane,
obinndu-se valori satisfctoare a acestora pentru tensiunea impus Unom=110 kV. S-au determinat
puterile de calcul ale transformatoarelor n baza crora s-au ales transformatoarele din staiile
electrice din cadrul reelei. n baza curenilor maximali s-au ales seciunile conductoarelor pe
fiecare tronson. Toate aceste date i cunoaterea preului n u.m. pentru fiecare utilaj ne-au permis
efectuarea calcului tehnico-economic, n urma cruia a fost selectat ca variant optim varianta I.
n capitolul 3 s-au efectuat calculele de precizare a sarcinilor, lund n consideraie
pierderile n TR i cele din elementele transversale ale schemei echivalente. n continuare s-au
efectuat calculul ce ine de regimul normal de funcionare a reelei i regimul post-avarie, care
includ att determinarea fluxurilor de putere pe tronsoane ct i determinarea valorilor tensiunilor
instalate n noduri. Pe baza tensiunii instalate n noduri n regimul normal de funcionare se
determin poziia prizelor transformatoarelor din staii.
Capitolul 4 const din calculul mecanic al conductorului, determinarea sarcinilor specifice,
determinarea sgeii conductorului i se sfrete cu construcia curbei de montaj i curbelor ablon
necesare pentru construirea reelei electrice. De asemenea analiznd sgeata maxim a
conductorului se observ ca ea este n limita admisibil: 2 m < fmax=2,01 m < 5 m.
Aadar, reeaua electric a fost proiectat cu luarea n consideraie a majoritatea normelor de
proiectare, ceea ce a dus la dezvoltarea unor deprinderi de proiectare.

BIBLIOGRAFIE
1. .., ..
. : . . 1987.
2. ..
. : . . 1980.
3. Arion V.,Codreanu S. Bazele calculului tehnico-economic al sistemelor de transport i
distribuie a energiei electrice,Chiinu U.T.M.1998
4. . .: , 1985.
5. .., .. . .:
, 1987.
6. .. .
. .: 1989.
7. .. . .: , 1989.
8. .., .., .., ..
. : , 1986.
9. . .2. . .. .: , 1971.
10. .., .., .. .
.:, 1988.
11. . . ..
.: , 1983.