Sunteți pe pagina 1din 43

Universitatea din Pitesti. Facultatea: Mecanica si Tehnologie. Specializarea: Inginerie Economica Industriala. Disciplina: Bazele Contabilitatii.

Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale la M.E.B. PROD PLAST S.R.L

Indrumator: Lector Universitar Doctor Mihaela Gadoiu

Student: Cocos Grigore Constantin

An universitar 2010-2011

Cuprins: 1. Concepte teoretice privind organizarea si conducerea contabilitatii imobilizarilor corporale. 1.1 Definirea si structura imobilizarilor. Locul imobilizarilor corporale in cadrul entitatii. 1.2 Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor corporale. 1.3 Sistemul documentelor justificative si de evidenta operative privind imobilizarile corpoarale. 1.4 Clasificarea si codificarea (simbolizarea) imobilizarilor corporale. 1.5 Sistemul de conturi in evidenta contabila a fluxurilor de imobilizari corporale. 1.6 Operatiile contabile generate de evidenta imobilizarilor corporale. 2. Descrierea activelor imobilizate corporale. 2.1 Amortizarea imobilizarilor corporale. 2.2 Deprecierea ireversibila a imobilizarilor (ajustari de valoare pentru imobilizarile corporale). 3. Studiu de caz privind evidenta imobilizarilor corporale la SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. 3.1 Prezentarea socetatii. 3.2 Obiectivul de activitate al socetatii. 3.3 Registrul socetatii. 3.4 Forma contabila a socetatii. 3.5 Tipuri de imobilizari corporale la SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. 3.6 Operatiuni contabile generate de evidenta imobilizarilor corporale la SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. Bibliografie. Anexe.

1. Concepte teoretice privind organizarea si conducerea contabilitatii imobilizarilor corporale. 1.1 Definirea si structura imobilizarilor. Locul imobilizarilor corporale in cadrul entitatii.
Contabilitatea, reprezinta ,,o activitate specializata in: masurarea evaluarea cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea entitatilor 1. Deasemenea, ,,ea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la: pozitia financiara, performanta financiara si fluzurile de numerar, atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii, creditorii financiari si comerciali, clientii institutiile publice si alti utilizatori2. Contabilitatea financiara are rolul de a dirija si ordona relatiile economice interne si externe ale entitatii ; ea realizeaza si un control al eficientei gestiunii economice. In Romania organizarea contabilitatii, este reglementata prin Legea contabilitatii. Astfel potrivit acestei legi, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratului, ordonatorului de credite sau unei alte personae care are obligatia organizarii unitatii respective. Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa aiba aceasta functie.Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Daca intreprinderea nu are personal angajat pentru organizarea contabilitatii, contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de pastrari de servicii in domeniu contabilitatii, incheiat cu personae fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei personae imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania,
1

Mihaela Gadoi, Claudia Burtescu, Marian Taicu, Diana Brinza, Bazele contabilitati, Editura SITECH, Craiova , 2010, p. 11. 2 Ibidem.

raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale. Obiectul contabilitatii este repezentat de pozitia financiara si performanta intreprinderii. Pozitia financiara a unei intreprinderi este definita de resursele economice pe care controleaza, de structura financiara a activelor, datoriilor si capitalului propriu, de lichiditatea si solvabilitatea valorilor economice si de capacitatea de a se adapta mediului in care isi desfasoara activitatea. Performanta entitatii este reflectata cu ajutorul contului de profit si pierdere. Ecuatia fundamentala a pozitiei financiare este : CAPITAL PROPRIU= ACTIV- DATORII Ecuatia performatiei financiare este : REZULTATUL = VENITURILE - CHELTUIELILE EXERCITIULUI EXERCITIULUI EXERCITIULUI. Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta eolementele de activ, datoriile si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate. Activul bilantier cuprinde totalitatea bunurilor economice clasificate in : - dupa felul bunurilor economice ; - dupa lichiditate

In functie de aceste doua categorii deosebim : Imobilizari necorporale 1. cheltuieli de constituire 2. cheltuieli de dezvoltare 3. concesiuni,brevete,licente 4. fond commercial 5. IN in curs de executie 6. avansuri acordate pt IN 7. alte IN

I. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari

corporale

1.constructii 2. terenuri, amenajari de terenuri 3. instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii (ITMTAP). 4. mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte IC (MABEPVUM) 5. IC in curs de executie 6. avansuri acordate pt IC

II. ACTIVE CIRCULANTE III. ACTIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Imobillizari financiare

1. titluri de valoare 2. creante imobilizate

Activele imobilizate reprezinta bunuri economice caracterizate prin aceea ca au o durata de folosinta mare in activitatea intreprinderii, participa la mai multe procese de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra produselor noi obtinute. Situatiile financiare ale intreprinderilor care aplica reglementari contabile amortizate cu directive CEE si standarde internationale de contabilitate au urmatoarea structura: Bilantul; Contul de profit si pierdere; Situatia fluxurilor de trezorerie; Situatia modificari capitalurilor proprii; Politici contabile si note explicative. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii pentru exercitiul financiar respective. Activele patrimoniale pot fi grupate si clasificate dupa continutul economic si natura activelor respective lichiditatea acestora in: Active imobilizate: Imobilizari necorporale; Imobilizari corporale; Imobilizari financiare Active circulante: Stocuri; Creante; Investitii financiare pe termen scurt; Disponibilitati banesti.: Active de regularizare Cheltuieli inregistrate in avans.

Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta indelungata(mai mare de un an) in activitatea intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare. Activele imobilizate sunt detinute cu intentia de a fi folosite in scopul generarii si nu pentru a fi revandute (chiar daca pot fi vandute). Activele imobilizate cuprind trei grupe: imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari financiare.

Imobilizarile necorporale.
Imobilizarile necorporale, ( activele intangibile, nemateriale) ,,cuprind toate acele valori economice ( de investitii) carte nu imbraca forma fizica de bunuri materiale concrete3. Imobilizarile necorporale au urmatoare structura : 1.cheltuieli de constituire se refera la cheltuielile ocazionate de infiinatarea societatii (ex. taxe materiale) si la cheltuieli ocazionate de extinderea obiectului de activitate. Ex. taxe de timbru, taxa judecatoreasca 2. cheltuieli de dezvoltare sunt reprezentate de cheltuielile efectuate in scopul obtinerii care conduc la realizarea noilor produse , noilor tehnologii, noilor capacitati de productie. 3. concesiuni, licente, brevete, marci de fabricatie, si alte drepturi si valori similare : - Concesiunea : conventie incheiata intre concensionar si concedent prin care primul ofera celuilat dreptul de a exploata un bun pe o anumita perioada stabilita in contract si in schimbul unei redeventa. -Brevetul : dreptul de a utiliza un bun al carui autor sunt. -Licenta : dreptul de a utiliza un bun produs de altcineva. -Marca de fabricatie : dreptul de a diferentia produsele pe piata. -In categoria alte drepturi si valori similare apar drepturile de proprietate, drepturin intelectuale. 4. fondul comercial (good- will) cuprinde totalitatea elementelor necorporale atasate fondului de comert care contribuie la mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activ al firmei. Fondul comercial se defineste ca diferenta dintre valoarea de achizitie a unui bun corporal si valoarea stabilita de o expertiza tehnica. 5. imonilizari necorporale in curs de executie :cuprind activele intangibile incepute si nefinalizate la sfarsitul perioadei de gestiune. 6. avansuri acordate pentru imonilizari necorporale : sumele platite anticipat in scopul obtinerii de bunuri necorporale. 7. alte imonilizari necorporale : activele intangibile, altele decat cele prezentate mai sus. Ex. program informatic

Dumitru Matis, Bazele contabilitatii, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2005, p. 39.

Imobilizarile corporale.
Imobilizarile corporale, (numite si active tangibile sau fixe), ,,sunt bunuri de folosinta indelungata pentru entitate, care formeaza sursa capacitatii de exploatare a intreprinderii4. Reglementarile contabile din Romania definesc imobilizarile corporale ca fiind obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza independent in activitatea entitatii si care indeplineste cumulative doua conditii: Au valoarea mai mare decat limita stabilita prin lege; Au durata normala de utilizare mai mare de un an; In Standardul International de Contabilitate IAS 16 Imobilizarile corporale sunt definite ca fiind active care: Sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fii inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; Se asteapta sa fie utilizate pe o perioada mai mare de un an; Aceste imobilizari corporale isi pierd in timp din valoarea lor ca urmare a uzurii determinate de utilizarea lor, de actiunea agentilor naturali si a procesului tehnic : In structura imobilizarilor corporale se disting urmatoarele denumiri contabile: 1 . constructii : Constructiile cuprind hale, cladiri administrative, depozite, inclusive instalatii necesare unde se desfasoara activitatile intreprinderii. 2 . terenuri, amenajari de terenuri : Terenurile si amenajarile de terenuri se impart in: - terenuri propriu-zise (nu se amortizeaza); -amenajari de terenuri (se amortizeaza pe o perioada egala cu durata de functionare); Terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele categorii : - terenuri constructive - terenuri neconstructive - terenuri agricole - terenuri cu zacaminte
4

Dumitru Matis, Bazele contabilitatii, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2005, p. 42.

Amenajari de terenuri sunt investitiile efectuate si destinate punerii in valoare a ternurilor, lacurilor, dar si sisteme de irigatii, lucrarile de acces Amenajarile de terenuri se amortizeaza. 3. instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ITMTAP ). Instalatiile tehnice cuprind echipamentele tehnologice (masini, instalati de lucru si utilaje); 4. mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte imobilizari corporale (MABEPVUM). 5. imobilizari corporale in curs de executie sunt reprezentate de acele active tangibile incepute si nefinalizate la sfarsitul perioadei de gestiune. 6. avansuri acordate pentru imobilizari corporale :Avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie include imobilizarile corporale nefinalizate realizate de entitate sau achizitinate de la terti, precum si sumele achitate in avans pentru achizitii viitoare; Se considera mijloace fixe bunurile materiale cu o valoare de intrare in patrimoniu (Vi) mai mare de o 1 800 lei si cu o durata noarmala de utilizare mai mare de un an. Deoarece mijloacele fixe isi pierd treptat din valoarea lor din cauza utilizarii, actiunii factorilor naturali si a progresului thnic (apar altele noi mai performante) este necesar sa se faca recuperarea partii de valoare care se pierde, recuperare realizata prin amortizare, adica prin includerea in cheltuielile de exploatare a unei cote din valoarea lor de intrare. Amortizarea se trece in activ cu semnul minus.

1.2 Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor corporale.


Recunoasterea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere care indeplineste criteriile de recunoastere stabilite in Cadru general. Pentru recunoasterea in contabilitate, este necesara exprimarea in unitati monetare a fiecarei structuri bilantiere. Aceasta operatie se numeste evaluare si are loc diferit, in functie de elementul la care se refera si de momentul la care se efectueaza.In legatura cu momentul de efectuare,se contureaza: 1.evaluarea cu ocazia primei recunoasteri in contabilitate ; 2.evaluarea la data inventarierii ; 3.evaluarea la data inchiderii exercitiului financiar(la momentul intocmirii bilantului) ;
9

4.evaluarea la incetarea recunoasterii in contabilitate ; Aceste patru momente sunt valabile pentru orice moment bilantier luat in discutie. Pentru imobilizari , evaluarea se face deasemenea in cele patru momente. ,,Pentru evaluarea activelor, in situatiile financiare sunt utilizate diverse baze de evaluare in combinatii variate , asa cum sunt prezentate in Cadru general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare si preluate prin reglementarile din Romania5.Ele includ urmatoarele : a).Costul istoric.Imobilizarile sunt inregistrate la suma platita in numerar sau in echivalente ale numerarului sau la valoarea justa din momentul cumpararii lor; b).Costul curent. Imobilizarile sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in present prin vanzarea normala a imobilizarilor; c).Valoarea realizabila.Imobilizarile sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in present prin vanzarea normala a imobilizarilor; d).Valoarea actualizata. Imobilizarile sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar care urmeaza sa fie generate in derularea normala a imobilizarilor. Baza de evaluare cea mai frecvent adoptata de intreprinderi este costul istoric.Acesta este de obicei combinat cu alte baze de evaluare. Unele intreprinderi utilizeaza costul curent ca raspuns la incapacitatea modelului contabilizat bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate cu efectul modificarii preturilor imobilizarilor. a).Evaluarea imobilizarilor corporale in momentul intrarii. In cazul imobilizarilor corporale, evaluarea la momentul primei recunoasteri in contabilitate se face diferie, in functie de modalitatea de intrare:cumparare, obtinere in regie propie(constructie), donatie(obtinere cu titlu gratuit), aport la capital social. In acest caz bazele de evaluare sunt : - cost de achizitie format din pretul de cumparare incluzand taxele vamale si nerecuperabile + cheltuielile ocazionate cu instalarea si punerea in functiune + reducerile comerciale. Exemplu: SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. cumpara un utilaj in valoare de 10000 lei. Costul de achizitie este de 10000 lei. - cost de productie format din costul de achizitie al IC + cheltuieli indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea imobilizarilor.

Simona Busica, Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii, Editura Scrisul Romanesc, 2003, p. 53.

10

- valoarea justa reprezinta suma de bani pentru care IC ar putea fi schimbata de buna voie intre parti aflate in cunostinte de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Exemplu : SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. imi doneaza un teren in valoare de 100000 lei. Valoarea justa este de 100000 lei. - valorea de aport se stabileste de evaluatori in functie de pretul pietei, de starea, utilitatea si amplasarea imobilizari corporale. Indiferent de forma sub care se prezinta , valoarea stabilita la momentul primei recunoasteri se numeste valoare de intrare sau valoare contabila. b).Evaluarea imobilizarilor la data inventarierii. Momentul inventarierii este de fapt momentul in care activele unei intreprinderi sunt masurate si exprimate atat in unitati de masura fizice cat si in unitati monetare. Pentru imobilizarile corporale supuse amortizarii, se calculeaza valoarea neta contabila, scazand din valoarea de intrare amortizarea calculata si inregistrata pana la data inventarului. In momentul inventarierii, se determina si valoarea de inventar, adica o valoare actuala sau de utilitate a imobilizarii. Exemplu : La SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. in data de 23 august 2010 cu ocazia inventarierii expertiza tehnica a stabilit ca un utilaj valoreaza 1000 lei. Valoarea contabila este de 1000 lei. c). Evaluarea in momentul inchiderii exercitiului. Momentul inchiderii exercitiului financiar se concretizeaza, din punct de vedere financiar-contabil, in intocmirea bilantului contabil. In bilant, elementele entitatii sunt inscrise la valoarea bilantiera. In vederea determinarii ei, se compara valoarea contabila neta cu valoarea de inventar. Rezultatul comparatiei poate conduce la : plus de valoare care, conform principiului prudentei referitor la active, nu se inregistreaza in contabilitate.In aceasta situatie,valoarea bilantiera a imobilizarii este egala cu valoarea contabila neta minus de valoare care, conform principiului prudentei, se consemneaza printr-un supliment de amortizare in cazul deprecierii ireversibile(de exemplu mijloacele fixe inutilizabile, propuse pentru casare) sau prin provizioane(reduceri) pentru depreciere daca deprecierea este reversibila(de exemplu, lipsa de utilitate a acestora pentru unitate in momentul inventarierii) Exemplu : Un camion a intrat in SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. pe 8 noiembrie 2006 la costul de achizitie de 50000 lei amortizat in 10 ani.In anul 2011 valoarea contabila este de 25000 lei.
11

d).Evaluarea imobilizarilor in momentul incetarii recunoasterii. Incetarea recunoasterii in contabilitate a activelor imobilizate are drept valoare de referinta valoarea de intrare a imobilizarilor(valoare contabila).Este important de precizat daca activul imobilizat a fost sau nu integral amortizat. In cazul unei imobilizari integral amortizate ( a carei valoare a fost integral suportata pe cheltuieli ), amortizarea este egala cu valoarea contabila. In cazul unei imobilizari incomplet amortizate, este necesara suportarea pe cheltuieli a valorii ramasa neamortizata. In aceasta situatie, amortizarea inregistrata plus cheltuiala, reprezentand partea neamortizata, egaleaza valoarea contabila care reprezinta valoarea de iesire. Exemplu : SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. vinde un utilaj, pret de vanzare 5000 lei, TVA 24%.Valoarea contabila este de 5000 lei, TVA 24%. e). Reevaluarea imobilizarilor. In conditiile evolutiei crescatoare a preturilor in economie, periodic au loc reevaluari ale activelor imobilizate. Reevaluarea se aplica acestor active intrucat durata lor de viata utila este mai indelungata si, astfel, sunt afectate in mai mare masura decat activele circulante. Pana in present, reevaluarea a avut la baza prevederi legate exprese si a vizat imobilizarile corporale. Asadar, reevaluarea nu este aplicabila unui singur component al activelor imobilizate, ci uneia sau mai multor categorii de active imobilizate(de exemplu, terenurile si cladirile) sau tuturor activelor imobilizate,,6. Din punct de vedere contabil, reevaluarea imobilizarilor are drept rezultat diferenta dintre reevaluare, si surse corespunzatoare activelor imobilizate reevaluate.

Marilena Buza, Victor Munteanu, Alice-Emilia Tanta, Bazele contabilitatii, Editura LUMINALEX, Bucuresti, 2003, p. 78.

12

1.3. Sistemul documentelor justificative si de evidenta operative privind imobilizarile corporale


Documentele sunt acte scrise in care se consemneaza letric si cifric, in etablon natural, banesc sau de munca, de regula in momentul si la locul infaptuirii lor, operatiile economico-financiare, precum si evenimentele determinate de necesitati organizatorice si administrative7, precum actele care se cer pentru incadrarea salariatilor, contracte, etc. In acest sens, Ministerul Finantelor Publice a elaborat un nomenclator privitor la modelele registrelor si formulelor contabile tipizate specific activitatii financiare si contabile. In efectuarea lucrarilor ei, contabilitatea respecta obligatoriu doua principia:nici o operatie economica fara document si nici o inregistrare contabila fara document. Documentele contabile, fiind numeroase si avand character complex, sunt clasificate in functie de rolul pe care il indeplinesc in cadrul sistemului informational contabil: -documente justificative asigura datele de intrare in sistemul informational contabil; -documente de evidenta contabila (registre contabile)-realizeaza inregistrarea si stocarea datelor in structura proprie contului si sistemului de conturi; -documente de sinteza si raportare-centralizeaza si transmit informatile. Indiferent de categoria din care fac parte, documentele pot fi tipizate si netipizate. a) Documente tipizate se caracterizeaza prin continut, forma si format unitare, stabilite de catre directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice.Ele se folosesc pentru operatii cu acelasi continut si sunt obligatorii pentru toate entitatile economice. Continutul este definit de informatiile consemnate, acestea fiind grupate in fixe si variabile. Informatiile fixe au un caracter respective si general, fiind, de regula, tiparite. Informatiile variabile sunt specific conditiilor concrete in care se produc operatiile economice. Forma se concretizeaza in gruparea si asezarea informatiilor fixe, precum si a spatiilor destinate informatiilor variabile care vor fi completate de utilizatori. Formatul exprima marimea suportului de hartie sau carton, folosindu-se astfel dimensiunile standardizate si simbolurile acestora. Tipizarea documentelor contribuie la usurarea completarii, verificarii si a
7

Magdalena Negrutiu, Bazele contabilitatii, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2009, p. 109, www,scribd.com/doc/BAZELE-20CONTABILITATII, site accesat la data de 07.06.2011.

13

prelucrarii automate a datelor pe care le contine. b) Documente netipizate nu au continut, forma si format unitare, acestea stabilindu-se la nivelul fiecarei entitati in functie de necesitatile proprii de informare. Documentele justificative au o aplicabilitate generala in toate lucrarile de contabilitate. Ele reflecta operatiile legate de existenta si miscarea mijloacelor proceselor si surselor economice in cadrul fluxului de exploatare ale entitatii, precum si de relatiile de drepturi si obligatii generate de aceste operatii. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 454 din 18.06.2008 , prevede in mod expres ca orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrariilor in contabilitatea, dobandind , astfel , calitatea de document justificativ8. In tara noastra, intocmirea si utilizarea formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila constituie obiectul unor reglementari speciale, aprobate si publicate in Monitorul Oficial. Operatiunile de intrare si de iesire a imobilizarilor sunt consemnate in documentele primare, denumite documente justificative. Documentele justificative confirma faptul ca a avut loc o operatiune si furnizeaza detalii ale acesteia. Documentele de evidenta a imobilizarilor sunt in functie de natura operatiunii si de categoria de imobilizari la care se refera. Alaturi de documentele de evidenta primara, un rol important in asigurarea controlului situatiei gestionare a imobilizarilor il are contabilitatea analitica. Aceasta se conduce pe locuri de folosinta si pe obiecte de evidenta. Obiectul de evidenta se refera la obiectul singular sau complexul de obiecte, avnd menirea de a ndeplini n mod independent o functie distincta. a)Documentele de intrare a imobilizarilor necorporale si corporale 1. Factura, contractul de vnzare-cumparare, proces-verbal de receptie provizorie sau proces-verbal de receptie sunt documente de nregistrare a imobilizarilor procurate cu titlu oneros (cumparate).

Furnizor M.E.B PROD PLAST S.R.L COMPANY .S.R.L. Nr.ord.reg.com./an..J03/541/2005 C.I.F. R.O 17371518 Sediul.Pitesti, str. P. Robescu, nr. 14, Judetul.Arges Capital social.1000 lei Cod IBAN.

Cumparator.ENERGA PREST Nr.ord.reg.com/an. J. C.I.F. R.O 5312305 Sediul.Pitesti Judetul..Arges Cod IBAN. Banca.

Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata in Monitorul Oficial din 18.06.2008, art. 6 (1), www.dreptonline.ro/legislatie/legea_contabilitatii.php, site accesat la data de 09.06.2011.

14

Banca. BCR Pitesti. CONT: RO31RNCB00222057103070003

Cota T.V.A ..24 %

Nr. Facturii. 3380 Data (ziua, luna, anul).01.04.2011 Aviz de insotire a marfii
(daca este cazul)

Nr Denumirea U.M. crt produselor sau a serviciilor

Cantitatea

Pretul unitar (fara T.V.A) -lei4

Valoarea -lei-

Valoare T.V.A -lei-

5(3x4)

1 2 3

TEAVA PVC D 110 LISA TEAVA PVC D 75 LISA TUB PVC D IPEY 32

BUC ML ML

10.00 20.00 120.00

14.00 2.20 0.70

140.00 44.00 84.00

33.60 10.56 20.16

Semnatura stampila furnizorului.

si Numele delegatului: Vasile Oprescu

268.00

64.32

semnatura Total de plata (col. 5+col.6) 332.32

2. Proces-verbal de receptie provizorie, proces-verbal de receptie sau devizul se intocmesc n cazul realizarii imobilizarilor in regie proprie.
15

3.Actul constitutiv, raportul de evaluare ntocmit de evaluator autorizat , declaratia de subscriere a asociatului sau a actionarului, procesul-verbal de receptie sau protocolul de preluare a imobilizarilor sunt documente de inregistrare a aporturilor n natura. 4. Proces-verbal de predare-primire sau protocol de predare-primire se utilizeaza in cazul donatiilor de imobilizari. 5. Proces-verbal de punere in functiune se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. 6. Lista de inventariere, procesul-verbal de inventariere si situatii comparative sunt documentele utilizate in cazul plusurilor de inventar de natura imobilizarilor. 7. Contractul de concesionare, contractul de locatie de gestiune, contractul de inchiriere si proces-verbal de receptie, in cazul concesionarilor, locatiilor de gestiune si inchirierilor. 8.Contractul de leasing financiar si proces-verbal de predare-primire,in cazul imobilizarilor intrate in regim de leasing financiar. Factura se intocmeste pentru imobilizarile corporale iesite din intreprindere prin vanzare. Este utilizata ca document justificativ pentru inregistrarea in evidenta operativa, din contabilitatea analitica si sintetica, precum si pentru decontarea (incasarea) imobilizarilor corporale. b)Documente de iesire a imobilizarilor necorporale si corporale 1. Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe este documentul de constatare a ndeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe si de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a acestora,,9. document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale; document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau de declasare a bunurilor materiale; document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, precum si din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate.
9

Octavian Bojian, Bazele contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 2003, p. 134.

16

Procesul verbal se intocmeste in doua exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, deviz estimativ al reparatiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale, specificatia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).

Unitatea __ SC. M.E.B. PROD PLAST S.R.L. Aprobat; Data : Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe ___________________________________ de declasare a unor bunuri material

Numar document

Data Ziua

Luna

Anul

Predator

Primitor

2. Bonul de miscare a mijloacelor fixe este document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale intreprinderii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.). 3. Factura, contract de vanzare-cumparare sunt documente de iesire din gestiune a imobilizarilor necorporale si corporale ca urmare a vanzarii. 4. Cerere de retragere, proces-verbal de predare-primire sunt documente de iesire din gestiune a imobilizarilor necorporale si corporale ca urmare a restituirii lor catre asociati. 5. Proces-verbal de predare-primire, aprobat de consiliul de administratie sau de Adunarea Generala a Asociatilor/Actionarilor, este documentul de iesire a imobilizarilor necorporale sau corporale cedate cu titlu gratuit sau prin donatie.
17

6. Contract de concesionare, contract de locatie de gestiune, contract de inchiriere si proces-verbal de predare-primire sunt documente de iesire a imobilizarilor necorporale si corporale ca urmare a concesionarii, locatiei de gestiune sau inchirierii. 7. Proces - verbal de constatare, intocmit cu valorificarea clauzelor contractului de asigurare, in cazuri extraordinare cum sunt: calamitatile naturale, exproprierile, furturile.

1.4 Clasificarea si codificarea (simbolizarea) imobilizarilor corporale.


Imobilizarile corporale sunt active tangibile, care au forma de bun concret. Ele se clasifica in : 1. constructii: cladiri, hale, depozite ; 2. terenuri, amenajari de terenuri: terenuri cu zacaminte, terenuri agricole ; 3. instalatii tehnice, mijloace de transoprt, animale si plantatii (ITMTAP) : masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate, animale de munca ; 4. mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active corporale (MABEPVUM) 5. imobilizari corporale in curs de executie ; 6. avansuri acordate pentru imobilizari corporale; avansuri pentru un utilaj. Clasificarea rationala a imobilizarilor corporale da posibilitatea ordonarii si studierii multitudinii si diversitatii lor. Ea asigura evidentierea corecta a tuturor aspectelor tehnico-economice privind existenta, utilizarea si deprecierea acestora. Imobilizarile corporale se pot clasifica dupa mai multe criterii, fiecare avndu-si ratiunile sale: Din punct de vedere al domeniului n care se utilizeaza, imobilizarile corporale se clasifica n imobilizari care participa direct sau indirect la procesul de productie sau exploatare, imobilizari de comercializare si imobilizari corporale utilizate pentru scopuri sociale; Dupa structura, respectiv natura si particularitatile tehnico-constructive, imobilizarile corporale se grupeaza astfel: constructii (productive si neproductive), masini, utilaje, instalatii de lucru (masini si instalatii ce actioneaza direct asupra materiilor prime si modifica nsusirile acestora, aparate de masurare, control, reglare (ampermetre, barometre, voltmetre); mijloace de transport; animale de munca; plantatii; unelte; inventar gospodaresc si alte imobilizari corporale. Aceasta clasificare sta la baza delimitarii imobilizarilor corporale ca obiecte de evidenta, la elaborarea catalogului duratelor de serviciu normale si a normelor de amortizare. Clasificarea este conceputa n trepte, aplicnd sistemul zecimal de codificare.
18

Clasificarea prezinta importanta n evidenta miscarii si deprecierii imobilizarilor corporale, care se contabilizeaza pe categorii. Dupa apartenenta lor, imobilizarile corporale se mpart n imobilizari corporale ale unitatii, nscrise n inventarul acesteia si care fac parte din patrimoniul ei, valoarea lor fiind oglindita n bilant si imobilizari corporale n folosinta temporara: nchiriere, locatie de gestiune, concesiune, pentru care evidenta se organizeaza separat de cele proprii.Pentru urmarirea modului de folosire a imobilizarilor corporale si a modificarilor intervenite n componenta acestora, este necesar ca evidenta analitica a imobilizarilor corporale sa fie organizata pe fiecare obiect individual se inventar, care formeaza o unitate de evidenta. Din punct de vedere contabil, imobilizarile corporale se reflecta in clasa 2 a Planului de conturi general care se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de grad I si II : Contul de imobilizari corporale cuprinde urmatoarele conturi : 211. Terenuri si amenajari de terenuri 212. Constructii 213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane i materiale si alte active corporale. Schema de functionare a contului 21x : - dupa functia contabila : cont de Activ ; - dupa continutul economic : cont de IC ; - se debiteaza(creste) in momentul intrarii bunurilor in patrimoniu : 21x=% 404 cost de achizitie 722 cost de productie 4753 valoarea justa 456 valoare de aport - se crediteaza(scade) in momentrul iesirii bunurilor din patrimoniu : %=21x 281 valoarea amortizata 6583 valoarea neamortizata 6582 valoarea justa 456 valoarea de aport(intrare) - sold final debitor reflecta valoarea imobilizarilor corporale existente in patrimoniu la sfarsitul perioadei de gestiune. 21. Imobilizari corporale 211. Terenuri si amenajari de terenuri 2111. Terenuri 2112. Amenajari de terenuri 212. Constructii
19

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2133. Mijloace de transport 2134. Animale si plantatii 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 22. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare 223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale i plantatii n curs de aprovizionare 224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare 23. Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari 231. Imobilizari corporale in curs de executie 232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 28. Amortizari privind imobilizarile 281. Amortizari privind imobilizarile corporale 2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri 2812. Amortizarea constructiilor 2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantatiilor 2814. Amortizarea altor imobilizari corporale 29. Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor 291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale 2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri 2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor 2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale 293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie 2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie

20

1.5 Sistemul de conturi in evidenta contabila a fluxurilor de imobilizari corporale


Crearea si folosirea conturilor ca modele de evidenta si de calcul al circuitului economic al patrimoniului au dus la aparitia si utilizarea unui numar mare al acestora. Pentru facilitatea utilizarii conturilor a fost creat un sistem logic pe anumite criterii, principii si norme contabile numit sistem de conturi. Definitie: Sistemul de conturi este reprezentat de totalitatea conturilor utilizate de contabilitate pentru realizarea obiectului sau de studiu. Daca ,,fiecare cont constituie un instrument de evidenta si calculatie individuala a mijloacelor, surselor, cheltuielilor si veniturilor, sistemul de conturi asigura o caracterizare globala, de ansamblu, a patrimoniului unei intreprinderi10. Folosirea sistemului de conturi pentru cunoasterea, gestionarea si adoptarea unor decizii potrivite de catre managerii unitatilor necesita impartirea conturilor si clasificarea acestora in functie de mai multe criterii. Aceasta ordonare permite incadrarea conturilor intr-un numar redus de clase, grupe si subgrupe, fapt ce usureaza intelegerea continutului economic si a functiei conturilor, cunoasterea legaturilor reciproce dintre grupele respective, priceperea legaturii dintre conturi si bilant etc. Planul de conturi general Conturile utilizate in contabilitate sunt stabilite prin planul de conturi, care reprezinta o lista a tuturor conturilor construite intr-un sistem ce se utilizeaza pentru evidenta si controlul valoric al miscarilor elementelor patrimoniale. Elaborarea planului de conturi este influentata de modul de organizare a contabilitatii: intr-un singur circuit sau in doua circuite. In cadrul contabilitatii organizate in doua circuite, cum este ea organizata in prezent in cadrul noului sistem contabil, planul de conturi cuprinde doua categorii de conturi: - conturi pentru circuitul general al patrimoniului luat in totalitate (pentru contabilitatea financiara); - conturi destinate circuitului intern (pentru contabilitatea interna de gestiune).

10

Magdalena Negrutiu, Bazele contabilitatii, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2009, p. 93, www,scribd.com/doc/BAZELE-20CONTABILITATII, site accesat la data de 07.06.2011, apud M. Ristea, Noul system contabil din Romania, Editura Cartimex, 1994.

21

In actualul sistem de contabilitate, planul de conturi general este sinteza mecanismului de reprezentare si de calcul al situatiilor patrimoniului si al rezultatului obtinut. Planul de conturi general folosit pentru inregistrarea in contabilitate a operatiilor economico-financiare are la baza principiile si normele folosite de majoritatea tarilor member ale Comunitatii Europene si a fost elaborat de Ministerul Finantelor Publice in functie de reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele internationale de contabilitate. Criteriul de clasificare a conturilor si de ierarhizare a claselor si grupelor este cel bilantier, bazat pe continutul economico-financiar al conturilor. Toate intreprinderile sunt obligate sa foloseasca pentru organizarea contabilitatii planul de conturi general, care este conceput pe sistemul zecimal si pentru organizarea contabilitatii in dublu circuit. Structura planului de conturi cuprinde: I. II. III. Clase; Grupe; Conturi. I. Clasele de conturi sunt simbolizate cu o cifra de la 1 la 9 si au urmatorul continut: - Clasa 1 Conturi de capitaluri; - Clasa 2 Conturi de imobilizari; - Clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie; - Clasa 4 Conturi de terti - Clasa 5 Conturi de trezorerie; - Clasa 6 Conturi de cheltuieli; - Clasa 7 Conturi de venituri; - Clasa 8 Conturi speciale; - Clasa 9 Conturi de gestiune.

Contabilitatea imobilizrilor corporale


Contabilitatea analitic a mijloacelor fixe este organizat pe fiecare obiect de eviden contabil n parte. Pentru organizarea contabilitii sintetice a mijloacelor fixe se folosete contul 21x Imobilizri corporale, cont de imobilizri corporale amortizabile. Prezint urmtoarele corespondene mai importante:
22

D 21x 404 231 456 101 722 S.F.D. 281 6583 101 456

Se debiteaz prin creditul conturilor: Contul 404 Furnizori de imobilizri, cu valoarea mijloacelor fixe achiziionate de la teri; Contul 231 Imobilizri corporale n curs, cu valoarea mijloacelor fixe realizate i recepionate pe seama investiiilor n curs; Contul 456 Decontri cu acionarii/ asociaii privind capitalul i contul 101 Capital cu valoarea de aport la capital a mijloacelor fixe aduse de asociai sau ntreprinztorul individual; Contul 722 Venituri din producia de imobilizri corporale cu valoarea mijloacelor fixe obinute din producia proprie. Se crediteaz prin debitul conturilor: Contul 281 Amortizri privind imobilizrile corporale, cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe amortizate pn n momentul ieirii din patrimoniu prin vnzare sau urmare expirrii duratei de funcionare; Contul 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital, cu valoarea neamortizat la data ieirii din gestiune a mijloacelor fixe; Contul 101 Capital i contul 456 Decontri cu acionarii/ asociaii privind capitalul, cu valoarea mijloacelor fixe retrase de ntreprinztorul individual sau de asociai. Soldul debitor al contului reflect valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente n patrimoniu la acea dat. Existenta si miscarea imobilizarilor se evidentiaza cu ajutorul clasei 2 din Planul de conturi general, denumit CONTURI DE IMOBILIZARI.Conturile referitoare la imobilizarile corporale sunt : CONTUL 211. Terenuri si amenajari de terenuri 2111. Terenuri
23

2112. Amenajari de terenuri Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si amenajarilor de terenuri ( racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie). Din punct de vedere contabil, schema de functionare se prezinta asfel : - dupa functia contabila cont de Activ ; - dupa continutul economic- cont de IC ; In debitul contului 211 se inregistreaza : - valoarea ternurilor achizitionate, a celor reprezentand aport la capital, valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit si a celor in regim de leasing financiar (404, 456, 131); - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu(231) ; - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor. In creditul contului 211 se inregistreaza: - valoarea terenurilor respective amenajarilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658); - valoarea terenurilor aportate, retrase (456); - valoarea ternurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social si al societatii comerciale(262). Soldul contului debitor reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren. CONTUL 212. Constructii In cadrul acestui cont se include cladirile si constructiile speciale 1.CLADIRI. Fac parte din aceasta grupa si constituie obiect de evidenta, fiecare cladire delimitata spatial si caracterizata printr-o anumita destinatie functionala.In cazul unei cladiri cu mai multe destinatii functionale, intreaga constructie se considera un obiect de evidenta si se incadreaza in grupa cladirilor corespunzatoare destinatiei functionale cu ponderea cea mai mare. In componenta cladirii, in afara elementelor sale principale de constructie (fundatie, pereti, acoperis) intra si toate celelalte componente care alcatuiesc un tot unic impreuna cu cladirea propriu-zisa si care concura la realizarea functiei pentru care a fost construita si anume : scari, terase, instalatii electrice de iluminat, instalatii interioare sanitare, etc. 2.CONSTRUCTII SPECIALE sunt acele obiecte de constructii care un indeplinesc caracteristicile de cladiri si care au ca scop crearea conditiilor pentru desfasurarea proceselor de productie, comert sau activitatea institutiilor. Exemplu de constructii speciale : iazuri, bazine, baraje, sonde, platforme, diguri, depozite, rampe, etc. Cu ajutorul contului se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor.
24

Din punct de vedere contabil, schema de functionare se prezinta asfel : - dupa functia contabila cont de Activ ; - dupa continutul economic- cont de imobilizari corporale ; In debitul contului 212 se inregistreaza: - valoarea constrctiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit(404,231) ; - valoarea cresterii rezultate din revaluarea constructiilor (105) ; - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie (281) . In creditul contului 212 se inregistreaza : - valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658); - valoarea constructiilor distruse de calamitati (671) ; - valoarea constructiilor aportate si retrase (456) ; - valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267). Soldul contului debitor reprezinta valoarea constructiilor existente. CONTUL 213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii. 2131. Echipamente tehnologice(masini, utilaje, instalatii de lucru) 2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2133. Mijloace de transport 2134. Animale si plantatii Prin masini si instalatii de lucru se inteleg acele mijloace de munca care actioneaza direct asupra obiectelor muncii si le modifica insusirile materiale(fizice, chimice),,11. Prin aparate si instalatii de masurare, control si reglare se inteleg acele aparate si instalatii care in mod independent se folosesc pentru operatiuni de masurare, incercari tehnologice, reglare si comanda automata, analize, probe de laborator. Prin mijloace de transport se intelege acele mijloace de munca, care prin miscarea lor indeplinesc functia de deplasare a bunurilor si persoanelor. Se considera ca fac parte din subgrupa animale , ca mijloace fixe, animalele de munca si de reproducere. Se considera ca fac parte din subgrupa plantatii: plantatiile de pomi fructiferi, plantatiile de vita de vie, plantatiile de hamei. Din punct de vedere contabil, schema de functionare se prezinta asfel : - dupa functia contabila cont de Activ ; - dupa continutul economic- cont de IC ; In debitul contului 213 se inregistreaza:

11

Simona Busica, Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii, Editura Scrisul Romanesc, 2003, p. 168.

25

- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalele si plantatiile achizitionate, realizate si productie proprie, primite cu titlu gratuit, primite in regim de leasing financiar (722, 131) ; - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281) ; - valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105). In creditul contului 213 se inregistreaza: - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658); - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase (456); - valoarea instalatiilor tehince, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar (267); - valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105). Soldul contului debitor prezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor existente. CONTUL 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte imobilizari corporale Din punct de vedere contabil, schema de functionare se prezinta asfel : - dupa functia contabila cont de Activ ; - dupa continutul economic- cont de imobilizari corporale ; In debitul contului 214 se inregistreaza : - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, primite in regim de leasing financiar (404, 446, 231, 722) ; - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281) ; - valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105). In creditul contului 214 se inregistreaza: - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale cedate sau scoase din evidenta (281, 658); - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a altor active corporale aportate si retrase (456) ; - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a altor active corporale cedate in regim de leasing financiar (267) ; - valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105). Soldul contului debitor reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a altor active corporale existente. CONTUL 231. Imobilizari corporale in curs.
26

Din punct de vedere contabil, schema de functionare se prezinta asfel : - dupa functia contabila cont de Activ ; - dupa continutul economic- cont de IC ; In debitul contului 231 se inregistreaza : - valoarea imobilizarilor corporale in curs facturate de furnizori (404); - valoarea imobilizarilor corporale in curs, realizate pe cont propriu (722); - valoarea imobilizarilor corporale in curs primite ca aport la capitalul social (456); In creditul contului 231 se inregistreaza: - valoarea imobilizarilor corporale in curs, receptionate (212, 213, 214); - valoarea imobilizarilor corporale in curs cedate (658); - valoarea imobilizarilor corporale in curs aportate si retrase (456); - valoarea imobilizarilor corporale in curs distruse de calamitati (671). Soldul contului debitor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs, nereceptionate. CONTUL 232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale Din punct de vedere contabil, schema de functionare se prezinta asfel : - dupa functia contabila cont de Activ ; - dupa continutul economic- cont de IC ; In debitul contului se inregistreaza : - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale (512). In creditul contului se inregistreaza: - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale, decontate (404). Soldul contului debitor reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale, nedecontate.

1.6 Operatiile contabile generate de evidenta imobilizarilor corporale.


In cazul imobilizarilor corporale se pot identifica urmatoarele modalitati importante de intrare, care genereaza documente diferite si anume: - in cazul aporturilor in natura cu imobilizari corporale la formarea capitalului social; 21x = 456 valoarea de aport - in cazul achizitionarii imobilizarilor corporale se iau in vedere pentru evaluarea acestora facturile fiscale ale furnizorilor de imobilizari; 21x = 404 cost de achizitie - in cazul realizarii acestor bunuri in regie propie se intocmesc procese verbale de receptie sau devize pentru lucrari executate; 21x= 722 cost de productie
27

- in cazul donatiilor de imobilizari corporale se intocmesc procese verbale de predare-primire ; 21x = 4753 valoarea justa - in cazul constatarilor in plus la inventar de imobilizari corporale cu ocazia inventarierii se intocmeste procesul verbal de inventariere si situatii comparative ; - in cazul concesionarilor, locatiilor de gestiune si inchirierilor se intocmesc contracte de concesionare, contracte de locatie de gestiune - in cazul leasingului financiar pentru primirea imobilizarilor corporale se intocmesc contracte de leasing financiar si procese verbale de predare-primire. Din cadrul unei intreprinderi imobilizarile, corporale pot fi scoase din gestiune pe mai multe cai, generand documente diferite in functie de categoria acestora si anume : - pentru imobilizarile corporale scoase din gestiune ca urmare a casarii (dezafetarea si scoatere definitiva din uz) lor, se intocmeste procesul verbal de scoatere din functiune ; - scoaterea din gestiune a imobilizarilor corporale ca urmare a vanzarii genereaza intocmirea documentelor:factura fiscala, proces verbal de vanzare-cumparare; 404=21x valoare de intrare ; - iesirea din gestiune a imobilizarilor corporale ca urmare a restituirii lor catre asociati impune intocmirea documentelor:cererea de retragere, proces verbal de predare-primire; 456=21x valoare de aport(intrare) - daca iesirea din gestiune a unei intreprinderi a imobilizarilor corporale se face in urma unei donatii se intocmeste proces verbal de predare-primire ; 6582=21x valoare de intrare - iesirea din gestiune unei intreprinderi a imobilizarilor corporale ca urmare a concesionarii, locatiei de gestiune sau inchirierii lor, priveste o scoatere temporara din evidenta, intocmindu-se documente: contract de concesionare, contract de locatie de gestiune ; - in cazuri extraordinare, de natura calamitatilor naturale, furturilor si altor situatii de aceasta natura se intocmesc procese verbale de constatare, valorificandu-se si clauzele contractelor de asigurare ; 671=21x valoarea de intrare - pentru imobilizari corporale in curs, pot aparea cazuri de scoaterea din gestiunea intreprinderii ca urmare a transferarii lor cand se intocmeste proces verbal de receptie. Operatiuni privind intrarea terenurilor: a)Terenuri achizitionate de la terti la pret de cumparare 10000 -achizitionarea terenurilor de la terti: % = 404,,Furnizori de imobilizari 10000 2111,,Terenuri
28

4426,,TVA deductibila -plata furnizorilor de imobilizari prin viramente bancare: 404,,Furnizori de imobilizari = 5121,,Conturi la banci in lei 10000 b)Terenuri aduse ca aport la capital de catre intreprinzatorii individuali sau de catre asociati la valoarea de aport: 2111,, Terenuri = 456,,Decontari cu asociatii privind capitalul 50000 c)Terenuri primite cu titlu gratuit: 2111,,Terenuri = 131,,Subventii pentru investitii 30000 d)Amenajari de terenuri realizate pe cont propriu la cost de productie de 35000 2112,,Amenajari de terenuri = 722,,Venituri din productia de imobilizari corporale 35000 Operatiuni privind iesirea terenurilor din gestiunea unitatii: a)Valoarea terenurilor aportate retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati: 456,,Decontari cu asociatii = 2111,,Terenuri 50000 privind capitalul b)Cedarea terenurilor ca urmare a vanzarii acestora cu valoarea de intrare:8000 -vanzarea in baza facturii: 461,,Debitori diversi = % 1240 7583,,Venituri din cedarea activelor 1000 si altor operatii de capital 4427,,TVA colectata 240 -scoaterea din evidenta contabila a terenurilor vandute: 6583,,Cheltuieli privind = 2111,,Terenuri 8000 activele cedate si alte operatii de capital

29

2. Descrierea activelor imobilizate corporale. 2.1 Amortizarea imobilizarilor corporale.


Amortizarea reprezinta repartizarea cheltuielilor provocate de deprecierea ireversibila a imobilizarilor pe intreaga durata utilizare12. Amortizarea se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: - este determinata de uzura fizica si morala a imobilizarilor cu exceptia ternurilor propriu-zise si a imobilizarilor financiare (acestea nu se supun amortizarii) - este cheltuiala calculata dar neplatita delimitata pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Amortizarea unei imobilizari corporale depinde de 4 parametrii : - valoare contabila ; - durata de utilizare economica ; - conditiile de utilizare ; - regimul de amortizare ales. Durata de utilizare economica reprezinta durata de viata utila reprezentand : a). perioada in care un activ este prevazut pentru a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate b). numarul unitatilor produse sau a entitatilor similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute din folosirea activului respectiv. Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul di urmatoarele regimuri de functionare : - amortizare liniara ; - amortizare degresiva ; - amortizare accelerata ; -amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci cand natura imobilizarii justifica utilizarea unei astfel de metode. Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea in cheltuielile de exploatare a sumelor fixe, stabilite proportional cu duratele de utilizare. Amotizarea anuala lineara se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare. Amortizarea anuala = cota de amortizare x valoarea de intrare Amortizarea lunara = amortizarea anuala/durata de utilizare Cota de amortizare se determina facand raportul dintre 100 si durata de utilizare a activului imobilizat.
12

Magdalena Negrutiu, Bazele contabilitatii, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2009, p. 149, www,scribd.com/doc/BAZELE-20CONTABILITATII, site accesat la data de 07.06.2011.

30

Cota de amortizare = 100/durata de utilizare a activului imobilizat. De exemplu, la o durata de utilizare de 10 ani, cota de amortizare este 100/10=10%. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea intreaga a valorii de intrare. Data de incepere a amortizarii este data punerii in functiune a bunului. Daca aceasta data nu coresppunde cu inceputul anului sau daca bunul iese din functiune inainte de inchiderea exercitiului financiar amortizarea anuala este calculata proportional cu timpul efectiv de functionare. Exemplu :S.C M.E.B PROD PLAST S.R.L a achizitionat in luna martie 2009 un strung, pentru care se cunosc: - valoarea de intrare 19600 lei; - durata normala de functionare 12 ani. Cota de amortizare = 100/durata de functionare =100/12=8,33% Amortizarea anuala = cota de amortizare x valoarea de intrare = 8,33 x 19600=16327 lei Amortizarea lunara = amortizarea anuala/durata de functionare = 16327/12=1360 lei. Amortizarea degresiva ,,presupune o amortizare mai accentuata a imobilizarilor corporale in primii ani de la punerea in functiune. Utilizarea acestui regim de functionare presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare liniare cu coeficient k,,13 astfel : - 1,5 daca durata normala de utilizare este intre 2 si 5 ani ; - 2 daca durata normala de utilizare este intre 5 si 10 ani ; - 2,5 daca durata normala de utilizare este mai mare de10 ani. Cota de amortizare degresiva = cota de amortizare liniara x k Aceasta cota de amortizare degresiva se aplica la o baza de calcul regresiva. Amortizarea degresiva poate fi aplicata in 2 variante : - fara a se lua in calcul influenta uzurii morale ; - cu luarea in calcul a uzurii morale. Amortizarea degresiva fara influenta uzurii morale: In primul an de functionare amortizarea se calculeaza: Amortizarea anuala = valoarea de intrare x cota de amortizare degresiva. Amortizarea anuala pentru anii urmatori se calculeaza: Amortizarea anuala = cota de amortizare degresiva x valoare ramasa. Exemplu :S.C M.E.B PROD PLAST S.R.L a achizitionat si pus in functiune, in luna iunie 2010,o masina de debitat metale, despre care se cunosc :
13

Mihai Mocanu, Bazele contabilitatii, p. 13, www,scribd.com/doc/Bazele-contabilitatii-Mocanu-Mihai, site accesat la data de 09.06.2011.

31

- valoarea de intrare 150000 ; - durata normala de functionare 10 ani ; - cota anuala de amortizare degresiva 20%. Ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modul de calcul 150000 x 20% 120000 x 20% 96000 x 20% 76800 x 20% 61440 x 20% 49150 x 20% 49150 x 20% 49150 x 20% 49150 x 20% 49150 x 20% Amortizarea degresiva 30000 24000 19200 15360 12280 9830 9830 9830 9830 9830 anuala Valoarea 120000 96000 76800 61440 49150 49150 49150 49150 49150 0

Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in cheltuieli de exploatare a unei amortizari de 50% din valoarea de intrare a imobilizarilor corporale,,14. Amortizarile anuale pentru exercitiile urmatoare sunt calculate dupa sistemul linear, prin raportarea valorii ramase la numarul de ani de functionare ramasi. Reflectarea in contabilitate a amortizarii se realizeaza cu ajutorul contului 281 Amortizari privind imobilizarile corporale.Acesta este un cont rectificativ al valorii imobilizarilor corporale : - se crediteaza cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale inregistrate lunar pe cheltuielile de exploatare. - se debiteaza cu amobilizarea aferenta imobilizarilor iesite prin cedare sau prin casare. Soldul creditor reprezinta amortizarea cumulata aferenta imobilizarilor corporale existente in unitate. Exemplu SC. M.E.B. PROD PLAST S.R.L. : achizitioneaza echipamente , cu o valoare de intrare 1500000, a caror durata de functionare este de 20 ani. In primul an de functionare, amortizarea se va calcula:1500000 x 50%=750000.In anii urmatori , amortizarea se va calcula in regim linear, prin impartirea 750000 /19=39474 lei.
14

Mihai Mocanu, Bazele contabilitatii, p. 12, www,scribd.com/doc/Bazele-contabilitatii-Mocanu-Mihai, site accesat la data de 09.06.2011

32

Ani 1 2 3 20

Mod de calcul 1500000 x 50% 750000/19 750000/19 750000/19

Amortizarea anuala 750000 39473 39473 39473

Valoarea ramasa 750000 710527 671054 0

Situatia amortizarii activelor imobilizate la SC. M.E.B. PROD


PLAST S.R.L la data de 31.12 2009.

Elemente imobilizari.

de Nr rd

Sold initial

Amortizarea Amortizarea in cursul aferenta imobilizarilor anului


scoase evidenta

Amortizarea la sfarsitul anului din (col.9=6+7-8)

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL( rd 13+14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier TOTAL (rd 16 la 19) AMORTIZARITOTAL (rd.

13

527

527

14 15

527

527

16 17 18 19 20 21

26.708 364.252 12.753 403.713 404.240


33

23.705 124.122 3.422 127.544 127.544 23.705 23.705

3.003 488.374 16.175 507.552 508.079

15+20)

2.2 Deprecierea ireversibila a imobilizarilor (ajustari de valoare pentru imobilizarile corporale).


Deprecierea imobilizarilor reprezinta un proces de scadere a valorii acestora. Deprecierea este cauzata de factori interni si externi care afecteaza activitatea intreprinderii. Deprecierile definitive sunt inregistrate ca amortizari, iar cele temporare se concretizeaza in ajustarea valorii imobilizarilor. Cauzele deprecierii pot fi: - uzura naturala datorita exploatarii normale sau prea intense a imobilizarii respective ; - deficiente in activitatea de intretinere si reparatii ; - cauze externe (incendii, explozii) ; - aparitia unor imobilizari mai performante din punct de vedere tehnic, tehnologic, estetic, al performantelor. Deprecierea este proprie in primul rand imobilizarilor corporale, neamortizabile, in concret a terenurilor.Ea este propie si imobilizarilor corporale amortizabile, constanta in anii in care nu au loc reevaluari ale imobilizarilor corporale. Formele deprecierii : Nr. Crt. Dupa natura lor : Fizica : sunt afectate integritatea fizica , performantele, aspectul. Morala : este afectata activitatea lor datorita aparitiei unor imobilizari mai performante.Pot fi atat permanente cat si temporare. Dupa remanenta in timp : Permanente sau ireversibile: se cuantifica si se inregistreaza prin amortizare.Pot atat fizice si morale. Temporare sau reversibile: se cuatinfica sau evidentiaza prin constiutuirea de ajustari de valoare.Pot fi cat fizice cat si morale.

Ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor

34

Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor imobilizarilor corporale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. Ajustarile de valoare trebuie inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinctiv, daca acestea nu au fost prezentate separat. Pierderea din depreciere, element ce sta la baza tratamentului contabil de corectare a costului istoric al imobilizarilor corporale, reprezinta diferenta dintre valoarea neta contabila si valoarea recuperabila. Organizarea contabilitatii ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor corporale se realizeaza cu ajutorul contului din clasa a doua a planului de conturi, grupa 29 :Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala : 6813 = % Cheluieli de exploatare 291 privind ajustarile pentru Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor deprecierea imobilizarilor corporale 293 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

35

3. Studiu de caz privind evidenta imobilizarilor corporale la SC M.E.B PROD PLAST S.R.L. 3.1 Prezentarea socetatii si obiectul de activitate. SC. M.E.B. PROD PLAST S.R.L.
Adresa : Pitesti, str. P. Robescu, nr. 14, Arges Cod fiscal : RO 17371518 Nr. ORC : J03/541/2005
Cont BCR : RO31RNCB00222057103070003

TELEFON : 0248/284876 ; 0721.282022

Societatea comerciala M.E.B. PROD PLAST SRL a fost infiintata in martie 2005 si a functionat continuu pana in prezent. Societatea comerciala M.E.B. PROD PLAST SRL are ca obiect de activitate productia si comercializarea tuburilor si tevilor din PVC (policlorura de vinil) folosite in industria constructiilor civile si industriale. Produsele fabricate de M.E.B. PROD PLAST SRL acopera atat zona de instalatii electrice prin tuburile PVC de 11 , 13 , 16 , 18 , 20 , 25 , 32 cat si zona instalatiilor sanitare prin tevile PVC de 40, 50, 63, 75, 90, 110. De asemenea, nu este de neglijat industria textila, societatea avand cativa parteneri cu contracte sigure pentru care executa repere, altele decat cele subliniate mai sus, in functie de necesitatile lor specifice. Segmentul de piata pentru care sunt executate tuburile si tevile din PVC este extrem de vast, ele apartinand atat depozitelor de materiale de constructii cat si firmelor de constructii. Utilajele folosite pentru fabricarea produselor sunt utilaje profesionale de provenienta Italia, Germania, cu randamente optime atat din punct de vedere al cantitatii cat si din punct de vedere al calitatii produselor executate. Astfel, societatea detine cinci linii de extrudare teava PVC complete , granulatoare, utilaje auxiliare, masini de transport si distributie, personal calificat. Utilajele de productie pot fi catalogate astfel : 1.Pentru tuburile PVC folosite in industria instalatiilor electrice : - Extruder AMUT-45-T.B.(linie completa Germania) - Extruder BANDERA-45-U (linie completa Italia) - Extruder AMUT-50-T.B. (linie completa Germania)

36

2.Pentru tevile folosite in industria instalatiilor sanitare : - Extruder BANDERA-70-(linie completa Italia) - Extruder WEBER 70/2 (linie completa Germania) Linia de extrudare completa este formata in afara extruderului propriu-zis, la care se mai adauga celelalte utilaje fara de care procesul tehnologic nu ar putea avea loc enumerate astfel : extruder, camera de vacuumare, camera racire, tragator, taietor, ambalator. La acestea se adauga cele trei granulatoare de capacitati si proveniente diferite : - Granulator TRIA 350 kg/h Italia - Granulator PULLMAN 400 kg/h - Germania - Granulator VESPA 600 kg/h Bulgaria Utilaje auxiliare : compresoare, truse chei, scule etc. Masini transport - doua furgonete cu remorca IVECO DAILY 65C15V - VOLKSWAGEN LT 46 LR Personalul este calificat in domeniile pentru care a fost repartizat sa lucreze fiind in numar de 25 impartiti astfel: administrator, director, contabil, secretar, gestionar, operator mase plastice, mecanic, sofer, muncitor necalificat. Materia prima folosita in procesul de fabricatie este PVC rigid cumparat de la firmele producatoare din Romania, reprezentantele firmelor producatoare din strainatate in Romania sau direct de la firmele producatoare din strainatate( BOREALIS, BASF, OLTCHIM etc). Aparatura de masura si control este de noua generatie (digitala) si confera mentinerea parametrilor optimi in procesul de fabricatie cu influente pozitive asupra calitatii produselor executate. Calitatea produselor si constanta in aprovizionare a clientilor este una din prioritatile firmei noastre , motiv pentru care si-a facut loc si nume pe piata materialelor de constructii , ceea ce a dus la cresterea cererii dar si a ofertei la produsele realizate. In domeniul calitatii managementului si al produselor, MEB PROD PLAST este certificata de ALL CERT SYSTEMS SRL conform cerintelor standardului SREN ISO 9001 : 2001(ISO 9001 :2000) cu certificatul : seria C, numar 00045 si de ICECON SA BUCURESTI agrementata cu Agrementul Tehnic 016-05/2911-2007 si Agrementul Tehnic 016-05/2900-2007. Principalii clienti ai societatii se situeaza atat in judetul de resedinta Arges, judetele vecine, dar ponderea cea mai mare o constituie orasul Bucuresti, unde SC MEB PROD PLAST vinde aproximativ 60% din productia anuala de tuburi si tevi PVC. Am putea enumera astfel firme cu care avem contracte ferme de cativa ani, numindu-le traditionale cat si firme mai noi cu potential economic financiar, dornice sa-si faca loc pe piata vanzarilor de materiale electrice si sanitare folosite in

37

industria constructiilor civile si industriale. Dintre firmele cu care societatea noastra lucreaza putem enumera : - MONIROM TRADING SRL Bucuresti - ELECTRIC METSAN SRL Bucuresti - ROMTELTEKS SRL Bucuresti - ARABESQUE SRL Bucuresti - COMAT ELECTRISAM SRL Bucuresti - COMAT ELECTRO SRL Bucuresti - EUROPADDY SRL Bucuresti - VACARESCU SRL Bucuresti - MEDA SRL Targoviste - ROELIS SRL Targoviste - ASCOPA SRL Targoviste - CESIVO SRL Craiova - TRANS ANDIMARA SRL Timisoara - INSTALATII TRUST SRL Brasov - PET LUAL SRL Turnu Severin - DIRECT SRL Pitesti - MERCURI LIGHTING SRL Ploiesti etc. In acest context si fata de cele spuse mai sus , SC MEB PROD PLAST SRL Pitesti considera ca este bine ancorata in productia si vanzarea de produse electrice si sanitare, iar rezultatele financiar contabile si cererea produselor pe piata o indreptatesc sa faca toate eforturile pentru marirea gamei de produse, a cantitatii si calitatii acestora prin imbunatatirea bazei materiale si de productie, prin achizitionarea de utilaje noi si performante si construirea de spatii proprii de productie asa cum o cer normele U.E. In anul 2006 SC MEB PROD PLAST SRL a pus bazele unei noi locatii prin achizitionarea unui teren in suprafata de 7600 mp pe care a inceput construirea unei hale moderne de productie in suprafata de 1000 mp , dotata si standardizata dupa normele U.E. , cu spatii necesare producerii, ambalarii si stocarii produselor si materiilor prime, vestiare moderne, sala de mese, birouri, apa curenta, centrala termica proprie, ventilatie, iluminare mixta, magazie, parcare etc. Tot in anul 2006 s-a cumparat inca o linie completa de extrudare MAM 80 din Italia care va mari productia cu ~ 30%. In ceea ce priveste largirea gamei de produse executate de societatea noastra se intentioneaza achizitionarea unui utilaj de productie TEAVA DE POLIETILENA (produs nou) folosita in industria magistralelor de alimentari cu apa potabila si industriala la debite si presiuni necesare populatiei si unitatilor industriale. Acest utilaj cat si cererea de pe piata a acestui nou produs va mari productia firmei noastre cu aproximativ 50%.
38

In ceea ce priveste produsele traditionale fabricate de noi se vor achizitiona inca doua noi utilaje care vor mari gama produselor in acest domeniu astfel : Pentru tuburile PVC folosite la instalatiile electrice de 13 ;16 ; 18 ; 20 ;25 se va achizitiona masina de confectionat curbe din tuburi PVC(Fully automatic BENDING PLANT FOR PVC PIPES) de provenienta italiana (IPM), germana(BANDERA) sau austriaca (CINCINATI). Acest utilaj nou va completa gama de produse noi executate de firma noastra marind capacitatile de productie si vanzare cu aproximativ 15-20%. Pentru tevile de PVC folosite la instalatiile sanitare de 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 sa achizitiona masina de executat mufa cu garnitura (AUTOMATIC BELING MACHINES) rezultand produsul teava PVC cu mufa si garnitura folosita foarte mult in domeniul constructiilor pe verticala atat in alimentari cat si in scurgerile de apa menajera din cladiri si locuinte. Acest utilaj si produsul fabricat de el a marit la randul lui gama produselor executate si comercializate de firma noastra cu aproximativ 60-70% in gama aferenta lui. 3.2 Registrul soicetatii si Forma Contabila. Registrele societatii : - certificat de inregistratre cu codul unic 17371518; - bilantul care ne prezinta o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiara si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala ; - contul de profit si pierdere care arata rezultatul exercitiului la sfarsitul anului 2009 ; Din contul de profit si pierdere observam ca veniturile (2.929.859) sunt mai mici decat cheltuieilile(3.233.534), ceea ce arata ca societatea prezinta pierderi(303.675)societatea fiind in insolventa. - facturi de cumparare a materialelor de constructie ; - imobilizari pe cont ; - act de predare-primire al unui autocamion ; - bon fiscal ; - aviz se insotire a marfii ; - chitanta ; - factura fiscala ; -ordin de plata de la client prin banca. Forma contabila aplicata : dubla partitie. La M.E.B. PROD PLAST SRL datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate si grupate in ordine cronologica in Registru-jurnal .Acesta este un document de inregistrare folosit
39

pentru consemnarea operatiilor in ordinea efectuarii lor in timp.Acest registru cuprinde: felul,numarul si data documentului justificativ, explicatia operatiunii, simbolurile conturilor corespondente in care se inregistreaza operariunea, sumele aferente. Registrul jurnal contine prinipalele categorii de operatii economicofinanciare : a) Jurnal-situatie privind operatiile de casa si banca ;
Nr. crt. 0. Data nreg. 1. Documentul Explicaii (felul, nr., data) 2. 3. Simbol conturi Debitoare Creditoar e 4. 5. Sume Debitoare 6. Creditoare 7.

b) c) d) e) f) g) h)

Jurnal privind decontarile cu furnizorii ; Situatia incasarii-achitarii facturilor; Jurnal privind consumurile; Situatia privind miscarea stocurilor; Jurnal privind salariile si contributia la asigurarile sociale; Jurnal privind vanzarea produselor si alte iesiri ; Jurnal privind vanzarea marfurilor si alte iesiri. Registrul Jurnal la S.C. M.E.B. PROD PLAST SRL

Unitatea: S.C M.E.B. PROD PLAST SRL


REGISTRUL-JURNAL

ntocmit:Branaru Tiberius

Verificat: Barac Marius

40

Imobilizarile corporale la S.C M.E.B. PROD PLAST SRL(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931).. TOTAL 2.180.722.

3.3 Tipuri de imobilizari corporale si operatiuni contabile generate de evidenta imobilizarilor corporale la SC M.E.B PROD PLAST S.R.L.
La S.C M.E.B PROD PLAST S.R.L se pot identifica urmatoarele modalitati de intrare a imobilizarilor corporale: - achizitia de materii prime ; 301=401 cost de achizitie - achizitia de terenuri pe care sa-si desfasoare domeniu de activitate ; 2111=404 cost de achizitie - achizitia de mobilier,apatarura birotica si echipamente de protectie a valorii umane si materiale ; 214=404 cost de achizitie - achizita de instalatii tehnice, mijloace de transport (echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, control si reglare). 213=404 cost de achizitie Modalitatile de iesire din patrimoniu a imobilizarilor corporale : - vanzarea terenurilor 401=211 valoarea de intrare Analiza principalilor indicatori financiari ai intreprinderii : 1) imonbilzari necorporale 0 2 imobilizari corporale 2.180.722 3) imobilizari financiare 0 4) active imobilizate TOTAL (rd 1+2+3) 2.180.722 5) stocuri 568.928 6) creante 721.990 7) investitii pe termen scurt 0 8) casa si conturile la banci 9.252 9) active circulante TOTAL (rd 5+6+7+8) 1.300.170 10) cheltuieli in avans 0 11) datori : sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 3.422.391 12) active circulante nete / datorii curente nete -2.122.221 13) total active minus datorii curente58.501 14) datorii sumate care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 885. 552 15) provizioane 0
41

16) venituri in avans o 17) venituri 2.929.859 18) cheltuieli 3.233.534 SOCIETATE AFLATA IN INSOLVENTA

42

Bibliografie :
1. Bujian Octavian, Bazele contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 2003. 2. Busica Simona, Contabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii, Editura Scrisul Romanesc, 2003. 3. Buza Marilena, Munteanu Victor, Tanta alice-Emilia, Bazele contabilitatii, Editura LUMINALEX, Bucuresti, 2003. 4. Gadoi Mihaela, Burtescu Claudia, Taicu Marian, Brinza Diana, Bazele contabilitatii, Editura SITECH, Craiova, 2010. 5. Matis Dumitru, Bazele contabilitatii, Editura ALMA MATER, Cluj-Napoca, 2005. 6. Mocanu Mihai, Bazele contabilitatii. 7. Negrutiu Magdalena, Bazele contabilitatii, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2009. Surse internet : 1. www.dreptonline.ro; 2. www.scribd.com.

43

S-ar putea să vă placă și