Sunteți pe pagina 1din 48

CUPRINS

CAPITOLUL I
NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE 1.1.Sfera si continutul notiunii de imobilizari..1 1.2.Structura activelor imobilizate4 1.3. Sistemul conturilor utilizate6 1.4. Concepte specifice imobilizarilor corporale..9

CAPITOLUL II
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE 2.1 Definitii si structuri privind imobilizarile13 2.2 ORGANIZAREA CONTABILITII SINTETICE A IMOBILIZRILOR CORPORALE15 2.3 Clasificare si recunoastere. Sistemul de documente si financiar contabile utilizat in evidenta imobilizarilor corporale...............16

CAPITOLUL III
3.1 MONOGRAFIE CONTABILA22 3.2 APLICATII CONTABILITATE FINANCIARA.35

BIBLIOGRAFIE

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

CAPITOLUL I
NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

1.1.Sfera si continutul notiunii de imobilizari

Capitalul agentilor economici este format din valori si bunuri, adica capitalul ia forma mijloacelor banesti sau a trezoreriei, iar pe de alta parte active care prin natura si modul in care si recupereaza valoarea presupun o 21321n1313v imobilizare pe un timp mai ndelungat a resurselor, a caror recuperare se realizeaza intr-un termen mai scurt. De obicei societatile comerciale si utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau pentru a presta servicii capabile sa satisfaca cerintele clientilor, motiv pentru care acestia sunt dispusi sa plateasca pentru a le obtine contribuind astfel la fluxul de numerar al acesteia. Activele reprezinta o sursa controlata de ntreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta beneficiu economice trecute si viitoare. Activele sunt recunoscute in bilantul ntreprinderii atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ doua conditii: a) este posibila generarea catre ntreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; si b) costul activului poate fi evaluat in mod credibil. Existenta unei certitudini suficiente ca beneficiile economice viitoare vor fi generate catre ntreprindere necesita ca aceasta sa primeasca avantajele aferente activului si sa suporte riscurile aferente.
2

Achizitia sau producerea activului identifica costul acestuia. Activele imobilizate sunt activele unei ntreprinderi, destinate utilizarii pe o perioada ndelungata in activitatea acesteia. Sunt reprezentate prin bunurile si valorile unei ntreprinderi detinute pe o perioada mai mare de un an care nu se consuma la prima utilizare iar valoarea lor se recupereaza prin includerea pe cheltuielile mai multor perioade contabile in functie de durata de viata utila. Activele imobilizate pot intra pe mai multe cai : -achizitie de la terti; -productie proprie; -aport in natura; -donatii, etc.; Din punct de vedere financiar , sunt considerate alocari permanente sau active cu o lichiditate redusa. Contabilitatea, prin functiile ce le ndeplineste in conducerea activitatii agentilor economici trebuie sa contribuie la exploatarea rentabila a imobilizarilor. La organizarea contabilitatii activelor imobilizate trebuie sa se tina seama de obiectivele si factorii de organizare a contabilitatii activelor imobilizate, de organizarea documentatiei primare si a evidentei operative, de sistemul de conturi utilizat. Cunoscnd particularitatile de comportament ale imobilizarilor in activitatea desfasurata de agentii economici, in procesul de formare a produselor fabricate, de constituire si de plasare a capitalului, rezulta ca deciziile luate trebuie sa fie orientate pe informatii exacte si complete privind structura si diferitele categorii de imobilizari, de stare tehnica si de gradul de depreciere al acestora, avantajele plasarii capitalului pe termen lung in titluri si creante imobilizate. Pentru satisfacerea acestei cerinte, la organizarea contabilitatii activelor imobilizate trebuie avute in vedere urmatoarele obiective: -delimitarea fiecarei categorii, a fiecarui obiect de imobilizari si determinarea valorii lor, pentru a pune la dispozitia conducerii informatiile privind valoarea de intrare, modificarile survenite in structura si deprecierea acestora;
3

-determinarea valorii de intrare a imobilizarilor, inclusiv modificarile survenite in structura acestora; -asigurarea controlului gestionar al imobilizarilor pe toata durata existentei, urmarind pastrarea integritatii prin reflectarea corecta , la timp, completa, a existentei si miscarii imobilizarilor pe categorii si feluri, precum si deprecierea suferita. -asigurarea informatiilor si a metodologiei de evaluare a deprecierii in timp a imobilizarilor si a recuperarii valorii prin amortizare si provizioane; - stabilirea aportului activelor imobilizate la venituri si la rezultate, ca urmare a gestionarii si valorificarii prin cesiune, concesionare, etc; La organizarea contabilitatii imobilizarilor, pe lnga factorii generali, este necesar sa fie luati in considerare si factorii specifici, cum sunt: -particularitatile organizatorice ale agentilor economici care influenteaza structura analitica a imobilizarilor, in special a celor corporale, ceea ce presupune delimitarea pe verigi organizatorice (filiale, sectii, fabrici) si in cadrul acestora pe categorii si obiecte de imobilizari; -caracteristicile diferitelor categorii de imobilizari ( necorporale, corporale, financiare ) care influenteaza tipul documentelor primare in care se consemneaza operatiile privind intrarea si iesirea din gestiune, precum si deprecierea valorii lor; -modul de depreciere a valorii imobilizarilor influenteaza sistemul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale si a provizioanelor constituite in cazul deprecierilor revesibile; -pozitia activelor imobilizate existente in ntreprindere fata de patrimoniul acesteia influenteaza modul de organizare a contabilitatii prin folosirea unor conturi distincte pentru activele proprii ce fac parte din patrimoniu, iar cele provenite prin concesiune, locatie de gestiune, nchiriere se evidentiaza separat.

1.2.Structura activelor imobilizate


innd seama de complexitatea si trasaturile care definesc activele imobilizate, ele pot fi clasificate in: a) Imobilizari necorporale sunt active identificabile nemonetare, fara suport material si detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: -cheltuieli de constituire -cheltuieli de dezvoltare -concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare -fondul comercial -alte imobilizari necorporale -imobilizari necorporale in curs de executie b) Imobilizari financiare sunt resurse financiare investite de o ntreprindere in capitalul altor unitati pe o perioada mai mare de un an si care aduc investitorilor diverse cstiguri. Imobilizarile financiare cuprind: -titluri de participare -titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu -alte titluri imobilizate -creante imobilizate - creante legate de participatii - mprumuturi acordate pe termen lung - alte creante imobilizate - dobnzi aferente creantelor imobilizate.
5

Din punct de vedere financiar, activele imobilizate sunt considerate alocari permanente sau active cu o lichiditate redusa. c) Imobilizari corporale sunt active care: - sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; - sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare de un an; si - au o valoare mai mare dect limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare. Imobilizarile corporale cuprind: - terenurile - constructiile - masini, utilaje, mobilierul si aparatura birotica - imobilizari corporale in curs Imobilizarile corporale reprezinta bunuri care au o structura materiala asupra carora agentii economici exercita un drept real, fiind elemente de patrimoniu ce definesc capacitatea tehnica de productie si comercializare, si care creeaza venituri in concordanta cu obiectivul de activitate al acestora. Standardul 16 trateaza probleme fundamentale privind contabilizarea imobilizarilor corporale, ca de pilda data contabilizarii, determinarea valorii contabile si contabilizarea cheltuielilor cu amortizarea. Acest standard se aplica pentru contabilizarea imobilizarilor corporale, exceptie facnd: -padurile si resursele naturale (regenerabile); -resursele care nu se rennoiesc: concesiuni miniere; Imobilizarile corporale sunt active destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de un exercitiu contabil in productia de bunuri, prestatia de servicii, nchiriere, sau scopuri administrative. Exista situatii in care identificarea elementelor de natura imobilizarilor corporale este destul de dificila si aceasta se refera in principal la activele complexe, ale caror componente au de regula durate de utilizare diferite. In astfel de cazuri se recomanda contabilizarea separata a elementelor.
6

Piesele de schimb destinate repararii echipamentelor din dotare vor fi categorisite drept imobilizari in cazul in care durata de utilizare a lor depaseste un an. Importanta recunoasterii corecte a imobilizarilor: -influenteaza profitul sau pierderea -se reflecta in anumiti indicatori financiari, cu rolul important in acordarea unor finantari -afecteaza deciziile conducerii si actionariatului in ceea ce priveste investitiile si dezvoltarea afacerii In conformitate cu reglementarile contabile existente in Romnia, bunurile sunt recunoscute ca imobilizari corporale daca acestea sunt destinate sa deserveasca activitatea o perioada mai mare de un an si au o valoare mai mare dect limita legala (8 milioane lei ). Acest nivel nu va mai fi acelasi pentru marea majoritatea a societatilor, daca administratorii utilizeaza rationamentul profesional la determinarea sa.

1.3. Sistemul conturilor utilizate


Activele imobilizate sunt clasificate pe grupe, subgrupe, clase, si subclase. Diferentierea imobilizarilor n cadrul acestora se face n functie de caracteristicile constructive si conditiile de exploatare, si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Potrivit acestei clasificari fiecare activ primeste un cod de clasificare n care fiecare cifra are urmatoarea semnificatie: 1.prima cifra reprezinta grupa 2.a doua prezinta subgrupa 3.a treia cifra reprezinta clasa 4.a patra cifra reprezinta subclasa Durata normala de functionare este stabilita n momentul intrarii activului n patrimoniu n baza codului de clasificare. Ea consta n specificarea duratei n ani n care se va transfera valoarea activului asupra noilor valori create si includerea acesteia n costuri sub forma amortizarii.
7

In bilantul de la sfrsitul exercitiului, imobilizarile corporale sunt evidentiate la valoarea ramasa, respectiv, valoarea contabila minus amortizarea calculata pna n momentul ntocmirii acestuia. Planul General de Conturi rezerva imobilizarilor Clasa a doua denumita Conturi de imobilizari . Aceasta clasa cuprinde urmatoarele grupe: Grupa 20 Imobilizari necorporale Grupa 21 Imobilizari corporale Grupa 23 Imobilizari n curs Grupa 26 Imobilizari financiare Grupa 28 Amortizari privind imobilizarile Grupa 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor Grupa 20 Imobilizari necorporale: n aceasta grupa sunt cuprinse urmatoarele categorii de imobilizari necorporale : 201 Cheltuieli de constituire este un cont de activ 203 Cheltuieli de dezvoltare este un cont de activ 205 Concesiuni, brevete, si alte drepturi si valori similare se dezvolta astfel: 2051 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate 2052 Brevete, licente, si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii 207 Fondul de comert se detaileaza astfel: 2071 Fond comercial 2075 Fond comercial negativ
8

208 Alte imobilizari necorporale Grupa 21 Conturi de imobilizari corporale n aceasta grupa sunt incluse urmatoarele conturi: 211 Terenuri si amenajari de terenuri care se dezvolta pe doua conturi sintetice: 2111 Terenuri 2112 Amenajari de terenuri 212 Constructii 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2134 Animale si plantatii 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Grupa 23 Imobilizari n curs 231 Imobilizari corporale n curs 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 233 Imobilizari necorporale n curs 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale Grupa 26 Imobilizari financiare 261 Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului 262 Titluri de participare detinute la societati din afara grupului 263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
9

264 Titluri puse n echivalenta 265 Alte titluri imobilizate 267 Creante imobilizate 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare Grupa 28 Amortizari privind imobilizarile 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale Grupa 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

1.4. Concepte specifice imobilizarilor corporale

DURATA DE VIATA reprezinte perioada pe parcursul careia se estimeaza ca ntreprinderea va utiliza activul sau numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de ntreprindere prin folosirea activului respectiv. Conducerea trebuie sa realizeze doua estimari cheie pentru fiecare element de natura imobilizarilor corporale, si anume: sa estimeze durata de viata economica utila a activului si valoarea reziduala la finele acesteia. Factorii care afecteaza determinarea duratei de viata utila sunt: 1.intrebuintarea 2.uzura fizica estimata 3.uzura morala 4.terenurile si cladirile trebuie tratate separat, chiar daca sunt achizitionate mpreuna (deoarece terenurile au o durata de viata nelimitata, iar cladirile nu ) 5.limitari legale sau similare, de exemplu data expirarii unui drept de exploatare aferent.
10

In prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existnd astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramne neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune. Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii. In consecinta, durata normala de functionare este mai redusa dect durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv. Trebuie retinut faptul ca normele de amortizare constituie un bun punct de pornire pentru identificarea duratei de viata utila a unui activ. Totusi, administratorii trebuie sa confrunte durata de viata utila stipulata in normele de amortizare ( Cartea Gri ) cu propriile evaluari. In concluzie, conform IAS durata de viata utila poate fi diferita de durata de viata economica a activului, estimarea ei fiind o problema de rationament profesional. Durata de viata utila a unui activ trebuie revizuita periodic pentru a se asigura faptul ca ipotezele initiale emise de entitate asupra activului in cauza sunt nca valide. In astfel de situatii, modificarile constatate vor fi contabilizate ca si modificari ale estimarilor contabile, iar cheltuielile cu amortizarea pentru perioada curenta si pentru perioadele viitoare vor fi ajustate. Orice revizuiri ale estimarilor nu trebuie sa conduca la retratarea cifrelor din anii precedenti, dar vor afecta exercitiul financiar curent si pe cele urmatoare (nu si pentru exercitiile anterioare, deoarece este vorba despre o schimbare de estimare nu de metoda contabila care sa intre sub incidenta IAS-ului 8). EXEMPLU: Un utilaj costa 50.000 RON, iar administratorii estimeaza ca va avea o durata de viata utila de 5 ani si o valoare reziduala de 20000 RON. Cheltuielile anuale cu amortizarea vor fi prin urmare (50.000 20 000)/5 = 10000 RON pe an. In anul 1 si 2 se vor face urmatoarele nregistrari:

10000 Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea cumulata

10000

In anul 3, administratorii realizeaza ca utilajul va rezista mai mult dect estimasera initial. Ei estimeaza acum ca durata totala de viata va fi de 10 ani. Pentru anii 3-10 cheltuielile cu amortizarea sunt calculate astfel:
11

Cost 500.00 (amortizarea calculata la zi (2 x 1 0000)) = 30 000 Minus valoarea reziduala de 20 000 Egal 100.00, valoare ce va fi amortizata de-a lungul celor 8 ani ramasi (10-2) din durata de viata a utilajului = 12.50lei pe an. Cnd un activ a fost reevaluat, cheltuielile cu amortizarea trebuie sa se bazeze pe valoarea reevaluata si pe o reestimare a valorii reziduale la data reevaluarii. Metoda de amortizare poate fi revizuita daca se constata o modificare semnificativa in modelul estimat al beneficiilor economice aduse de acele active. In acest caz apare necesitatea schimbarii metodei, fiind necesara si modificarea estimarilor contabile si ca urmare cheltuiala cu amortizarea corespunzatoare perioadei viitoare trebuie ajustata.

AMORTIZAREA este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe ntreaga sa durata de viata utila. Cheltuiala cu amortizarea trebuie nregistrata sistematic pe durata de viata utila a activului astfel nct valoarea amortizabila sa fie recunoscuta in contul de profit si pierdere pe perioada in care beneficiile economice ale activului sunt consumate. Valoarea amortizabila este costul activului (sau valoarea reevaluata) minus valoarea sa reziduala. Valoarea reziduala este valoarea neta pe care ntreprinderea estimeaza ca o va obtine pentru un activ la finele duratei de viata utila a acestuia dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate. Reglementarile contabile romnesti nu recunosc conceptul de valoare reziduala. Conform IAS, valoarea amortizarii este determinata lund in calcul valoarea reziduala a activului. In majoritatea cazurilor, aceasta va fi o valoare neglijabila sau nula datorita tendintei de a utiliza activele de-a lungul ntregii lor durate de viata utile. Totusi, exista situatii in care activele vor avea valori reziduale atunci cnd ntreprinderea decide, din anumite motive, sa nu continue utilizarea activelor de-a lungul ntregii lor durate de viata economica. Ar trebui mentionat ca valorile reziduale trebuie estimate utiliznd preturile unor imobilizari corporale similare mai vechi, la data achizitiei.
12

Daca are loc o reevaluare, valoarea reziduala este recalculata la data reevaluarii. EXEMPLU: Este necesar ca unele masini sa fie att de sigure nct societatea sa fie nevoita sa le nlocuiasca cu masini noi la fiecare 2 ani. Consideram urmatoarele date: Costul masini = 200.00lei. Valoarea reziduala estimata dupa 2 ani = 80.00lei. Valoarea amortizabila = 200.00 80.00= 120.00 lei Amortizarea (metoda liniara) = 120.00/2 = 60.00lei pe an. inndu-se cont de valoarea reziduala cheltuielile anuale cu amortizarea pot fi micsorate.

VALOAREA JUSTA reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cazul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. VALOAREA CONTABILA este valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data precum si a pierderilor cumulate din depreciere. COSTUL ACTIVULUI reprezinta suma platita in numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia la data receptiei. PIERDERILE DIN DEPRECIERE reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.

13

CAPITOLUL II

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

2.1

Definitii si structuri privind imobilizarile

Standardul international I.A.S.1 denumit Prezentarea situatiilor financiare defineste activele imobilizate ca fiind toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente. Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii. In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele imobilizate se grupeaza in: 1. imobilizari corporale 2. imobilizari necorporale 3. imobilizari financiare Imobilizarile corporale sunt definite de I.A.S.16 ca elemente tangibile care sunt detinute de o unitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestare de servicii pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade de gestiune. Aceste imobilizari mai sunt cunoste sub denumirea de active corporale, active tangibile sau imobilizari fizice. Aceste denumiri tind sa fie inlocuite prin cea acceptata de S.I., cea de imobilizari corporale. Imobilizarile necorporale sunt definite de I.A.S.38 (active necorporale) ca active identificabile, nemonetare, fara support material si detinute pentru a fi utilizate in procesul de productie sau prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru nevoi administrative. Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofoliu, sunt active detinute de o societate in vederea cresterii valorii averii sale prin incasarea unor sume din repartizari (dobanzi, redevente, dividende) prin cresterea valorii capitalizate sau prin obtinerea unor beneficii rezultate in urma vanzarii acestor investitii.
14

1.

Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale reprezinta bunuri care au o structura materiala asupra carora agentii economici exercita un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnica de productie si comercializare, creeaza venituri n concordanta cu obiectul de activitate al acestora. n categoria acestora intra mijloacele fixe si terenurile. Contabilitatea lor se tine cu grupa 21 Imobilizari corporale. Definirea mijloacelor fixe este cuprinsa n art. 53 din Regulamentul aplicarii Legii contabilitatii nr. 82 / 1991: Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si ndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: are o valoare de inventar mai mare dect limita stabilita de lege; are o durata normala de utilizare mai mare de un an. Mijloacele fixe se pot clasifica dupa mai multe criterii, fiecare avndu-si ratiunile sale: Din punct de vedere al domeniului n care se utilizeaza, mijloacele fixe se clasifica n :mijloace fixe de productie, care participa direct sau indirect la procesul de productie sau exploatare, mijloace fixe de comercializare utilizate pentru scopuri sociale. a) Dupa apartenenta lor, mijloacele fixe se mpart n mijloace fixe proprietate a unit 636g615g 9;tii patrimoniale si mijloace fixe n folosinta temporara: nchiriere, locatie de gestiune, concesiune pentru care evidenta se organizeaza separat de cele proprii; b) Dupa structura, respectiv natura si particularitatile tehnico constructive, mijloacele fixe amortizabile se grupeaza n trei grupe principale 1. Constructii; 2. Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii; 3. Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. Aceasta clasificare sta la baza delimitarii mijloacelor fixe ca obiecte de evidenta, la elaborarea catalogului duratelor de serviciu normale si a normelor de amortizare. Mijloacele fixe sunt clasificate n general n grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si n familii. Fata de clasificarea anterioara, aprobata prin H.G. nr. 266 / 1994, noua clasificare aprobata prin H.G. nr. 520/1998, urmnd tendinta manifestata pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile ntr un numar ct mai redus de grupe si clase, scopul urmarit fiind o operare ct mai usoara a amortizarii si nu inventarierea fizica a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din constructii sa redus de la doua grupe cu 14 subgrupe la o grupa cu noua subgrupe.
15

Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare: codul de clasificare; denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei mijloacelor fixe amortizabile; limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, n ani.

2.2 ORGANIZAREA CONTABILITII SINTETICE A IMOBILIZRILOR CORPORALE


Contabilitatea sintetica a existentei si miscarii mijloacelor fixe se organizeaza cu ajutorul contului 21,,Imobilizari corporale desfasurat pe conturi de gradul II pe cele patru categorii de mijloace fixe. din punct de vedere al continutului economic este un cont de active imobilizate; dupa functia contabila este un cont de activ; se debiteaza cu valoarea mijloacelor fixe achizitionate prin creditul contului 404 ,,Furnizori de imobilizari, realizate din productia proprie prin creditul contului 722 Venituri din productia de imobilizari corporale aduse ca aport de catre asociati prin creditul contului 456,,Decontari cu asociatii privind capitalul, primite ca donatii cu titlu gratuit prin creditul contului 232,,Avansuri acordate pentru imobilizari corporale , cu valoarea imobilizarilor corporale n curs, terminate, receptionate si puse n functiune prin creditul contului 231,,Imobilizari corporale n curs. se crediteaza cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe complet amortizate scoase din functiune prin debitul contului 281 ,,Amortizari privind imobilizarile corporale, cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe incomplet amortizate scoase din functiune prin debitul contului 281,,Amortizari privind mijloacele fixe cu valoarea amortizarii si a contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital , cu valoarea de intrarea a mijloacelor fixe vndute incomplet amortizate prin debitul contului 281 cu valoarea amortizarii si a contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital cu valoarea neamortizata, valoarea mijloacelor fixe retrase n corespondenta cu debitul contului 456,,Decontari cu asociatii privind capitalul . - soldul debitor exprima valoarea mijloacelor fixe n gestiune.

16

2.3 Clasificare si recunoastere. Sistemul de documente si financiar contabile utilizat in evidenta imobilizarilor corporale
In reglementarile contabile din Romania, imobilizarile corporale sunt detaliate in urmatoarele structuri : a) b) c) terenuri si constructii instalatii tehnice si masini alte instalatii, utilaje si mobilier avansuri si imobilizari corporale in curs

Din grupa 21 Imobilizari corporale fac parte: 211. Terenuri si amenajari de terenuri 212. Constructii (A) ; 213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii ; 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A) Contul 211 Terenuri si amenajari de terenuri Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, mprejmuirile, lucrarile de acces etc.). Contul 211 Terenuri este un cont de activ. n debitul contului 211 Terenuri se nregistreaza: 211 = % 105 Rezerve din reevaluare - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor 133 Donatii pentru investitii Donatii pentru investitii - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit 167 . Alte mprumuturi si datorii asimilate valoarea terenurilor primite primite in regim de leasing financiar 231 Imobilizari corporale n curs de executie - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu 404 Furnizori de imobilizari - valoarea terenurilor achizitionate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea terenurilor reprezentnd aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu n creditul contului 211 Terenuri se nregistreaza: % 105 Rezerve din reevaluare - valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor
17

= 211

261 Actiuni detinute la entitatile afiliate - valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - valoarea amortizata a terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea terenurilor aportate, retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare - valoarea neamortizata terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate. Soldul debitor al contului reprezinta : - valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuri. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2111. Terenuri 2112. Amenajari de terenuri

Contul 212 "Constructii" - Grupa 1 - Constructii; Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor. Contul 212 "Constructii" este un cont de activ. n debitul contului 212 "Constructii" se nregistreaza: 212 = % 105 Rezerve din reevaluare - valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor 133 Donatii pentru investitii - valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit 167 Alte mprumuturi si datorii asimilate -valoarea constructiilor primite primite in regim de leasing 231Imobilizari corporale n curs de executie - valoarea la cost de productie constructiilor realizate pe cont propriu 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului 404 Furnizori de imobilizari - valoarea constructiilor achizitionate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea constructiilor reprezentnd aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale - valoarea la cost de productie a constructiilor realizate pe contpropriu
18

n creditul contului 212 "Constructii" se nregistreaza: % = 212 105 Rezerve din reevaluare - valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate - valoarea constructiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - valoarea amortizata a constructiilor cedate sau casate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea constructiilor aportate, retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare - valoarea neamortizata constructiilor cedate sau scoase din evidenta 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare - valoarea constructiilor distruse de calamitati Soldul debitor al contului reprezinta : - valoarea constructiilor existente. Contul 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii - Grupa 2 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor. Contul 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii este un cont de activ. n debitul contului 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii se nregistreaza: 213 = % 105 Rezerve din reevaluare - valoarea cresterii rezultate din reevaluare 133 Donatii pentru investitii - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit 167 Alte mprumuturi si datorii asimilate - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor primite in regim de leasing financiar 231 Imobilizari corporale n curs de executie - valoarea la cost de productie a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, realizate pe cont propriu 281 Amortizari privind imobilizarile corporale
19

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului 404 Furnizori de imobilizari - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate, 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor , reprezentnd aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale - valoarea la cost de productie a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, realizate pe cont propriu. n creditul contului 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii se nregistreaza: % = 213 105 Rezerve din reevaluare - valoarea descresterii rezultate din reevaluare 267 Creante imobilizate - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - valoarea amortizata a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor ,cedate sau casate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare - valoarea neamortizata instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor , cedate sau scoase din evidenta. Soldul debitot al contului reprezinta : - valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente. Contul 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii,se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A) 2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A)
20

2134. Animale si plantatii (A)

Contul 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. Contul 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale este un cont de activ. n debitul contului 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se nregistreaza: 214 = % 105 Rezerve din reevaluare - valoarea cresterii rezultate din reevaluare 133 Donatii pentru investitii - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, primite cu titlu gratuit 167 Alte mprumuturi si datorii asimilate - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, primite in regim de leasing financiar 231 Imobilizari corporale n curs de executie - valoarea la cost de productie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, realizate pe cont propriu 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului 404 Furnizori de imobilizari - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, achizitionate, 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, reprezentnd aport la capital 721 Venituri din productia de imobilizari corporale - valoarea la cost de productie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, realizate pe cont propriu. n creditul contului 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se nregistreaza: % = 214 105 Rezerve din reevaluare - valoarea descresterii rezultate din reevaluare 267 Creante imobilizate
21

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale ,cedate in regim de leasing financiar 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - valoarea amortizata mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale ,cedate sau casate 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate, retrase 658 Alte cheltuieli de exploatare - valoarea neamortizata mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, cedate sau scoase din evidenta 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati. Soldul debitor al contului reprezinta : - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

22

CAPITOLUL III

3.1 MONOGRAFIE CONTABILA

Operatia 1. Se infiinteaza societatea comerciala Practic S.R.L.,microintreprindere avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social de 39.000.000 lei,fiecare detinand 50% din partile sociale,format din: Numerar in contul bancar,aport asociat A 10.000.000 lei Calculator,aport asociat A 9.500.000 lei Utilaj,aport asociat B 19.500.000 lei 1.1 evidentierea capitalului social conform Actului constitutive al societatii: 456 = 1011 A B 1.2 varsarea capitalului social subscris: % = 456A 214 5121 Operatia 2. In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de 5.200.000 lei,platite din imprumutul acordat in mod egal de catre asociatii firmei,in valoare de 16.000.000 lei. 2.1 acordarea imprumutului de catre asociati 5311 = % 456A 456B 16.000.000 8.000.000 8.000.000 19.500.000 9.500.000 10.000.000 39.000.000 19.500.000 19.500.000

23

2.2plata cheltuielilor de constituire 208 = 5311 Operatia 3. Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 34.000.000 lei,TVA 19% % = 401 2133 4426 Operatia 4. Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatial inchiriat,in valoare de 7.500.000 lei. 6588 = 5311 Operatia 5. Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,stabilindu-se salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare salariat.La sfarsitul lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel: 5.1 inregistrarea cheltuielkilor cu salariile 641 = 421 5.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor 421 = % 4372 4312 4313 444 1.044.070 50.000 583.500 350.000 60.570 5.000.000 7.500.000 40.460.000 34.000.000 6.460.000 5.200.000

24

5.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii 6451 6451 6452 6588 635 = = = = = 4311.1 cas 4311.2 san 4371 446.1 446.2 1.166.500 350.000 250.000 37.500 100.000

Operatia 6. Se achizitioneaza materii prime in valoare de 149.650.000 lei, TVA 19%. % = 401 301 4426 Operatia 7. Se cumpara documente cu regim special pentru consumul current in valoare de 750.000,TVA 19%. % = 401 601 4426 Operatia 8. Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 115.000.000 lei.Dupa 8 zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala. 8.1 inregistrarea darii in consum a materialelor necesare 601 = 301 79.400.000 892.500 750.000 142.500 178.083.500 149.650.000 28.433.500

25

8.2 receptionarea produselor finite la pretul prestabilit 345 = 711 8.3 inregistrarea vanzarii catre clienti 411 = % 136.850.000 701 115.000.000 4426 24.850.000 8.4 inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite 711 = 345 Operatia 9. Se incaseaza in numerar 21.850.000 si diferenta prin cont banacar. % = 411 5311 5121 Operatia 10. Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa. % = 5311 421 401 4.848.430 3.955.930 899.500 136.850.000 21.850.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000

26

Operatia 11. Se platesc datoriile aferente salariilor si 50.000.000 lei,suma partiala din factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un comision de 150.000 lei. % = 5121 4311.1 4311.2 4371 4372 444 446.1 446.2 401 6588 Operatia 12. Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 2.830.000 lei,TVA 19% si se dau in consum in momentul intrarii in unitate. % = 401 301 4426 601 = 301 Operatia 13. Datorita cresterii activitatii,se decide incheierea unui nou contract de munca,noul angajat avand salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei. 13.1 inregistrarea cheltuielilor cusalariile 641 = 421 7.500.000 3.367.700 2.830.000 537.700 2.830.000 53.098.070 1.166.500 350.000 250.000 50.000 4312 583.500 4313 350.000 60.570 37.500 100.000 50.000.000 150.000

27

13.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor 421 = % 4372 4312 4313 444 13.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii 6451 = 4311.1 6451 = 4311.2 6452 = 4371 6588 = 4461 635 = 4462 Operatia 14. Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 160.000 lei. 5121 = 768 Operatia 15. Se depune suma de 10.000.000 lei in contul de la banca. 5121 = 5311 Operatia 16. Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei,TVA 19% si se achita furnizorului din disponibilul bancar. % = 401 2131 4426 401 = 5121 9.996.000 8.400.000 1.596.000 9.996.000 10.000.000 160.000 1.749.750 2.525.000 375.000 56.250 150.000 1.566.105 75.000 875.250 525.000 90.855

28

Operatia 17. Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Bucuresti Cluj Napoca in valoare de 10.472.000. 411 = % 704 4427 Operatia 18. Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in valaore de 5.200.000 lei 681 = 2801 2081 = 208 Operatia 19. Se regularizeaza conturile de TVA. 4427 = 4426 4424 = 4426 Operatia 20. Se incid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii rezultatului. 20.1 inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % 601 635 641 6451 6452 6588 681 113.090.000 82.980.000 250.000 12.500.000 3.791.250 625.000 7.743.750 5.200.000 23.522.000 13.647.700 5.200.000 5.200.000 10.472.000 8.800.000 1.672.000

29

20.2 inchiderea conturilor de venituri % = 121 701 704 768 Operatia 21. Calculul si inregistrarea impozitului pe venit. 21.1 calculul impozitului pe venit Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 123.960.000 lei.Pentru calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul ca s-a achizitionat o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei si s-a incheiat un contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu 50% a fortei de munca. Venit impozabil = 123.960.000-8.400.000 = 115.560.000 lei Cota de 1,5% = 115.560.000 x 1.5% = 1.733.400 lei Reducere 20% = 1.733.400 x 20% = 346.680 lei Impozit pe venit = 1.733.400 346.680 = 1.386.720 lei 21.2 inregistrarea impozitului pe venit 691 = 441 121 = 691 Operatia 22. Profitul net in suma de 9.483.280 lei se repartizeaza astfel - rezerve legale : 474.164 lei - dividende : 609.116 lei - surse proprii de finantare : 8.400.000 lei 129 = % 106 457 9.483.280 8.874.164 609.116 1.386.720 1.386.720 123.960.000 115.000.000 8.800.000 160.000

30

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


Explicata Debit (1011) 39.000.000 Rulaje Total sume Sold final 39.000.000 39.000.000 16.000.000 Credit 39.000.000 (214) 16.000.000 (5311) 55.000.000 55.000.000

1011 Cap soc subscris nevarsat


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (1012) 39.000.000 39.000.000 39.000.000 Credit 39.000.000(456) 39.000.000 39.000.000

1012 Cap soc subscris varsat


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit 39.000.000 Credit 39.000.000(1012) 39.000.000 39.000.000 Rulaje Explicata

214 Mobilier,aparatutra birotica Debit (456/A)9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Total sume Sold final Credit

2131 Echipamente tehnice


Explicata Debit (456/B)19.500.000 (401)8.400.000 27.900.000 27.900.000 Credit Explicata

5121 Conturi curente la banci in lei


Debit (456/A)10.000.000 (411)115.000.000 (678)160.000 (5311)10.000.000 135.160.000 135.160.000 Credit 53.098.070(4311, 4371,4372,4312, 4313,444,446,401,6588) 9.996.000(401) 63.094.070 63.094.070 72.065.930

Rulaje Total sume Sold final

27.900.000 Rulaje Total sume Sold final

5311 Casa in lei


Explicata Explicata 5.200.000(208) Debit Credit (411)21.850.000 7.500.000(6588) 4.848.430(421,401) (5311)892.500 40.460.000(2133,4426) 10.000.000(5121) (512150.000.000 178.083.500(301,4426) 37.850.000 27.548.430 (5121)9.996.000 892.500(601,4426) 3.367.700(301,4426) 37.850.000 27.548.430 9.996.000(2122,4426) 10.301.570 60.888.500 232.799.700 60.888.500 171.911.200 232.799.700

401 Furnizori 16.000.000

Debit

Credit Explicata

208 Alte imobilizari necorporale


Debit Credit 2133 Mijloace (5311)5.200.000 de transport 5.200.000(2801) Explicata Debit Credit Rulaje 5.200.000 5.200.000 (401)34.000.000 Total sume 5.200.000 5.200.000

Rulaje Total sume Sold final Rulaje Total sume Sold final

31

Rulaje Sold final Total sume Sold final

34.000.000 34.000.000

34.000.000

4426 TVA deductibila


Explicata Debit (401)6.460.000 (401)28.433.500 (401)142.500 (401)537.700 (401)1.596.000 37.169.700 37.160.700 Credit 23.522.000(4427) 13.647.700(4424) Explicata

6588 Alte cheltuieli de exploatare


Debit (5311)7.500.000 (446)37.500 (5121)150.000 (446)56.250 7.743.750 7.743.750 Credit 7.743.750(121)

Rulaje Total sume Sold final

37.160.700 37.160.700

Rulaje Total sume Sold final

7.743.750 7.743.750

421 Personal - salarii datorate 641 Cheltuieli cu salariile personalului


Explicata Debit (421)5.000.000 (421)7.500.000 12.500.000 12.500.000 Credit 12.500.000(121) 12.500.000 12.500.000 Rulaje Total sume Sold final Explicata Debit (4372,4312,4313, 444)1.044.070 (5311)3.955.930 (4372,4312,4313, 444)1.566.105 6.566.105 6.556.105 5.933.895 Credit 5.000.000 (641) 7.500.000(641)

Rulaje Total sume Sold final

12.500.000 12.500.000

4372 Contrib pers. la fondul de somaj


Explicata Debit (5121)50.000 Rulaje Total sume Sold final 50.000 50.000 75.000 Credit 50.000(421) 75.000(421) 125.000 125.000 Explicata

4312 Contrib. pers. la asig de san.


Debit (5121)583.500 Rulaje Total sume Sold final 583.500 583.500 875.250 Credit 583.500(421) 875.250(421) 1.458.750 1.458.750

4313 Contrib. pers. la fd. asig. san.


Explicata Debit (5121)350.000 Rulaje Total sume Sold final 350.000 350.000 525.000 Credit 350.000(421) 525.000(421) 875.000 875.000 Explicata

444 Impozitul pe profit


Debit (5121)60.570 Rulaje Total sume Sold final 60.570 60.570 60.570 Credit 60.570(421) 90.855(421) 151.425 151.425

32

6451 Cheltuieli privind contr. unit. la asig. soc.


Explicata Debit (4311.1)166.500 (4311.2)350.000 (4311.1)1.749.750 (4311.2)525.000 3.791.250 3.791.250 Credit 3.791.250(121) Explicata

4311 Contrib. unitatii la asig.san.


Debit (5121)1.166.500 (5121)350.000 Rulaje Total sume Sold final 1.516.500 1.516.500 2.274.750 Credit 1.166.500(6451) 350.000(6451) 1.749.750(6451) 525.000(6451) 3.791.250 3.791.250

Rulaje Total sume Sold final

3.791.250 3.791.250

6452 Cheltuieli privind contrib.unit.pt. aj. de somaj


Explicata Debit (4371)250.000 (4371)375.000 625.000 625.000 Credit 625.000(121) 625.000 625.000 Rulaje Total sume Sold final Explicata

635 Che. cu alte impozite si taxe


Debit (4426)100.000 (4426)150.000 250.000 250.000 Credit 250.000(121) 250.000 250.000

Rulaje Total sume Sold final

4371 Contrib unit. la ajutorul de somaj


Explicata Debit (5121)250.000 Rulaje Total sume Sold final 250.000 250.000 375.000 Credit 250.000(6452) 375.000(6452) 625.000 625.000 Explicata

301 Materii prime


Debit (401)149.650.000 (401)2.830.000 152.480.000 152.480.000 Credit 79.400.000(601) 2.830.000(601) 82.230.000 82.230.000 70.250.000

Rulaje Total sume Sold final

446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate


Explicata Debit (5121)37.500 (5121)100.000 Rulaje Total sume Sold final 137.500 137.500 206.250. Credit 37.500(658) 100.000(635) 56.250(658) 150.000(635) 343.750 343.750 Explicata

601 Cheltuieli cu materiile prime


Debit (401)750.000 (301)79.400.000 (301)2.830.000 82.980.000 82.980.000 Credit 82.980.000(121) 82.980.000 82.980.000

Rulaje Total sume Sold final

33

345 Produse finite


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (711)115.000.000 115.000.000 115.000.000 Credit 115.000.000(711) 115.000.000 115.000.000 Rulaje Total sume Sold final Explicata

411 Clienti
Debit (701,4427)136.850.000 411(10.472.000) 147.322.000 147.322.000 Credit 136.850.000(5311,5121) 136.850.000 136.850.000 10.472.000

701 Venituri din vanzarea produselor finite


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (121)115.000.000 115.000.000 115.000.000 Credit 115.000.000(411) 115.000.000 115.000.000 Rulaje Total sume Sold final Explicata

4427 TVA colectata


Debit (4426)23.522.000 23.522.000 23.522.000 Credit 21.850.000(411) 1.672.000(411) 23.522.000 23.522.000

768 Alte venituri financiare


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (121)160.000 160.000 160.000 Credit 160.000(5121) 160.000 160.000

704 Venituri din lucrari ex. si servicii prestatee


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (121)8.800.000 8.800.000 8.800.000 Credit 8.800.000(411) 8.800.000 8.800.000

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (280)5.200.000 5.200.000 5.200.000 Credit 5.200.000(681) 5.200.000 5.200.000 Rulaje Total sume Sold final Explicata

4424 TVA de recuperat


Debit (4426)13.647.700 13.647.700 13.647.700 13.647.700 Credit

34

121 Profit si pierdere


Explicata Debit (601,635,641,6451, 6452,658,681) 113.090.000 (691)1.386.720 114.476.720 114.476.720 9.483.280 Credit 123.960.000(701, 704,768) 123.960.00 123.960.000

691 Cheltuili cu impozitul pe profit


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (441)1.386.720 1.386.720 1.386.720 Credit 1.386.720(121) 1.386.70. 1.386.720

Rulaje Total sume Sold final

129 Repartizarea profitului 441 Impozitul pe profit


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit 1.386.720 Credit 1.386.720(691) 1.386.720 1.386.720 Rulaje Total sume Sold final Explicata Debit (457,106)9.483.280 9.483.280 9.483.280 9.483.280 Credit

106 Rezerve
Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit 8.874.164 Credit 8.874.164(129) 8.874.164 8.874.164 Explicata Rulaje Total sume Sold final

457 Dividende de plata


Debit 609.116 Credit 609.116(129) 609.116 609.116

681 Che. de expl. privind amortizarile si provizioanele


Explicata Rulaje Total sume Sold final Debit (2801)5.200.000 5.200.000 5.200.000 Credit 5.200.000(121) 5.200.000 5.200.000 Rulaje Total sume Sold final Explicata

711 Variatia stocurilor


Debit (345)115.000.000 115.000.000 115.000.000 Credit 115.000.000(345) 115.000.000 115.000.000

35

3.2 Aplicaii contabilitate financiar


1. Se constituie o societate comercial cu rspundere limitat cu un capital social subscris de 10.000 lei, vrsat la banc integral nainte de nmatricularea societii la Registrul Comerului. 2. Se constituie o societate comercial n nume colectiv cu un capital social subscris de 20.000 lei, vrsat integral nainte de nmatriculare astfel: numerar depus la banc: 5.000 lei; un utilaj evaluat la 14.000 lei; materii prime n valoare de 1.000 lei. 3. Se constituie o societate pe aciuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat n 20.000 de aciuni. La nfiinare s-a depus la banc contravaloarea a 12.000 de aciuni i s-au adus aporturi n natur concretizate n utilaje evaluate la suma de 50.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de aciuni. Restul capitalului social s-a depus n contul bancar n termen de 12 luni de la nfiinare. 4. Se constituie o societate pe aciuni cu un capital subscris de 10.000 USD. Cursul valutar la data subscrierii este de 2,8000 lei/USD. Aportul adus de acionari n contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD i de numerar depus la banc n sum de 6.000 USD. Cursul valutar la data recepiei mijlocului fix adus ca aport n natur este de 2,8700 lei/USD iar cel de la data vrsrii numerarului n valut n contul bancar al societii este de 2,7700 lei/USD. 5. Adunarea general extraordinar a acionarilor hotrte majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 5.000 de aciuni cu valoarea nominal de 10 lei, care se vor achita ulterior n numerar. 6. Adunarea general extraordinar a asociailor hotrte majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport n natur concretizat ntr-un camion evaluat la 80.000 lei; valoarea nominal total a aciunilor emise este de 80.000 lei.

36

7. O societate comercial hotrte majorarea capitalului social prin ncorporarea urmtoarelor elemente de capitaluri proprii: rezerve din reevaluare 8.000 lei, rezerve statutare 6.000 lei, alte rezerve (care nu au ca surs de provenien profitul) 4.000 lei, rezultatul reportat 5.000 lei. 8. O societate comercial hotrte majorarea capitalului social cu 10.000 lei prin compensarea unei datorii fa de un furnizor. 9. Se hotrte diminuarea capitalului social cu 500 lei n vederea acoperirii unor pierderi reportate din exerciiile financiare precedente, care se poate realiza prin diminuarea valorii nominale a aciunilor sau prin reducerea numrului de aciuni. 10. n vederea reducerii capitalului social, o societate rscumpr cu numerar 1.000 de aciuni proprii cu preul de 0,45 lei bucata, pe care, ulterior, le anuleaz. Valoarea nominal a aciunilor este de 0,50 lei. 11. n vederea reducerii capitalului social, o societate rscumpr cu numerar 1.000 de aciuni proprii cu preul de 0,55 lei bucata, pe care, ulterior, le anuleaz. Valoarea nominal a aciunilor este de 0,50 lei. 12. Un asociat se retrage din afacere i i se restituie n numerar contravaloarea apor- tului social n sum de 300 lei. 13. Se emit 1.000 aciuni noi cu valoarea de emisiune de 1,20 lei i valoarea nominal de 1 leu, care se ncaseaz n numerar. Ulterior, primele de emisiune se ncorporeaz n capital social. 14. O societate comercial dispune de un capital social de 100.000 lei reprezentat de 2.000 de aciuni. Activul net este de 104.000 lei. Se hotrte majorarea capitalului social prin emiterea a nc a 100 de aciuni, care se vnd n numerar la valoarea contabil, pentru a se compensa sursele proprii acumulate de societate. Din primele de emisiune ncasate se acoper suma de 100 lei reprezentnd cheltuieli de emisiune a aciunilor, care au fost achitate n numerar, restul se ncorporeaz n alte rezerve. 15. n urma fuziunii, societatea comercial absorbant preia activul societii absorbite reprezentat de maini i utilaje evaluate la suma de 3.000 lei i disponibiliti bneti n conturile bancare de 2.000 lei. Se hotrte ca n schimbul activului preluat s se emit 4.500 de aciuni cu valoarea nominal de 1 leu. Prima de fuziune se integreaz ulterior n capitalul social. 16. O societate comercial cu rspundere limitat hotrte majorarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.000 lei, care este remunerat cu 18 pri sociale cu valoarea de 100 lei fiecare. Prima de aport se
37

ncorporeaz ulterior la rezerve. 17. Se majoreaz capitalul social prin conversia de obligaiuni evaluate la valoarea de rambursare de 1.200, n aciuni cu valoarea nominal de 1.150 lei: 18. n momentul reevalurii, un utilaj are valoarea contabil de 8.000 lei i amortizarea cumulat de 3.000 lei. Valoarea reevaluat (valoarea just) este de 6.000 lei. Rezervele din reevaluare se transfer n mod ealonat la alte rezerve, pe durata rmas de utilizare, care este de 5 ani. 19. Se dau urmtoarele informaii privind situaia unui utilaj la data de 31.12.200N : valoarea contabil: 4.000 lei amortizarea cumulat: 300 lei valoarea contabil net: 3.700 lei valoarea just stabilit n urma reevalurii: 4.100 lei n momentul casrii utilajului, rezerva din reevaluare se transfer la reserve reprezentnd surplusul din reevaluare. 20. O entitate economic constituie rezerve legale pe baza urmtoarelor informaii extrase din evidena contabil de la sfritul exerciiului financiar: capital social: 1.000 lei; venituri obinute: 2.000 lei; cheltuieli efectuate: 1.200 lei. Ulterior, se utilizeaz o parte din rezervele legale pentru acoperirea unei pierderi reportate n sum de 10 lei. 21. Se nregistreaz n contabilitate repartizarea profilului net pe urmtoarele destinaii: a) Dividende de plat: 12.000 lei; b)Creterea capitalului social: 5.000 lei; c) Participarea salariailor la profil: 15.000 lei; d)Rezerve statutare: 1.000 lei; e) Vrsminte la buget a regiei autonome: 8.000 lei; 22. Se nregistreaz n contabilitate urmtoarele operaiuni: se constituie din profitul net al exerciiului financiar curent rezerve statutare, n sum de 100 lei: se constituie din profitul reportat rezerve statutare n sum de 200 lei: se utilizeaz rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exerciiul financiar anterior, n sum de 400 lei: se utilizeaz rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate n sum de 500 lei: se majoreaz capitalul social prin ncorporarea de rezerve statutare n sum de 600 lei: Se constituie din profitul net al exerciiului financiar curent alte rezerve n sum
38

de 100 lei: Se repartizeaz din profitul net al exerciiului financiar curent resurse proprii de finanare a investiiilor, n sum de 800 lei, conform hotrrii AGA: Se constituie din profitul reportat alte rezerve n sum de 1.200 lei: Se transfer la alte rezerve prime de emisiune n valoare de 1.500 lei: Se utilizeaz alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exerciiul financiar precedent, n sum de 700 lei: Se utilizeaz alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate n sum de 550 lei: Se majoreaz capitalul social prin ncorporarea altor rezerve n sum de 680 lei: 23. Adunarea general extraordinar htrte rscumprarea a 500 de aciuni proprii. Dobndirea acestora se face cu plata n numerar, la preul de 2 lei/aciune. n termen de 3 luni, aciunile proprii se cesioneaz personalului entitii, la preul de 1,90 lei/aciune, ncasarea fcndu-se n numerar. 24. n vederea regularizrii cursului aciunilor pe piaa bursier, o societate comercial rscumpr cu plata prin banc 300 aciuni proprii, cu preul de 2 lei/aciune. Dup 14 luni, aciunile proprii se revnd n numerar, la burs, cu preul de 2,20 lei/aciune. 25. Se nregistreaz urmtoarele operaii privind pierderea din anii precedeni: 1. Acoperirea unei pierderi contabile precedente din profitul anului current 250 lei: 2. Acoperirea din rezerve legale a unei pierderi contabile precedente 500 lei: 3. Reportarea profitului net realizat n exerciiul financiar precedent, care nu a fost nc repartizat 875 lei: 4. Reportarea pierderii contabile realizate n exerciiul financiar precedent 1.500 lei: 5. Se repartizeaz profitul reportat la rezerve statutare 650 lei: 6. Se ncorporeaz n capital social o parte din profitul reportat n sum de 500 lei: 26. Se reevalueaz o cldire care are valoarea contabil de 30.000 lei, iar valoarea actual de 55.000 lei. Amortizarea cumulat a cldirii la data reevalurii este de 10.000 lei, iar amortizarea actualizat este de 15.000 lei. Ulterior, soldul diferenelor din reevaluare se ncorporeaz la rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare. 27. Valoarea de intrare n patrimoniu a unui mijloc de transport este de 70.000 lei iar amortizarea cumulat nregistrat este de 40.000 lei. Se presupune c acel mijloc de transport nu a fost reevaluat niciodat pn n prezent (momentul n care s-a hotrt reevaluarea), ntre momentul intrrii
39

n patrimoniu i momentul reevalurii, inflaia a fost, potrivit datelor furnizate de Institutul Naional de Statistic, de 80%. 28. Din evidena contabil a unei societi comerciale se extrag urmtoarele date existente la sfritul anului: - Capital social : 30.000 lei; - Rezerve legale: 2.000 lei; - Venituri obinute: 40.000 lei; - Cheltuieli efectuate: 20.000 lei, din care 8.000 lei reprezint cheltuieli cu impozitul pe profit pn n luna noiembrie, inclusiv. S se calculeze: - Profitul brut; - Rezervele legale repartizate din profitul brut n limitele prevzute de lege la sfritul anului. 29. Din evidena contabil a unei societi comerciale se extrag urmtoarele date existente la sfritul anului: - Capital social : 30.000 lei; - Rezerve legale-. 2.000 lei; - Venituri obinute: 40.000 lei; - Cheltuieli efectuate: 20.000 lei, din care 8.000 lei reprezint cheltuieli cu impozitul pe profit pn n luna noiembrie, inclusiv. S se ntocmeasc formula contabil de nregistrare a repartizrii la rezerve legale a unei pri din profitul unitii. Not: Rezervele legale se constituie avnd ca baza profitul brut dar constituirea lor afecteaz profitul net repartizabil pe alte destinaii 30. O societate comercial primete n contul bancar o subvenie de 60.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Dup achiziionarea utilajului n valoare de 60.000 lei si TVA 19%, se achit prin ordin de plat datoria fa de furnizorul de imobilizri. Durata normal de funcionare a utilajului este de 5 ani iar regimul de amortizare folosit este cel liniar. Se nregistreaz n contabilitate aceste operaiuni, inclusiv amortizarea lunar si trecerea la venituri a unei pri din subvenie. 31. O societate comercial emite 1.000 de obligaiuni cu loterie la valoarea nominal de 30 lei. La tragerea la sorii se acord ctiguri n numerar de 2.000 lei. Ulterior, se rscumpr la burs 100 de obligaiuni la preul de 29 lei/bucat i 200 de obligaiuni la preul de 32 lei/bucal, care apoi se anuleaz. Toate decontrile se fac n numerar. 32. O societate comercial emite 10.000 de obligaiuni cu valoarea nominal de 10 lei. Dobnda anual este de 50% . La scaden - dup un an obligaiunile se convertesc n aciuni, n condiiile n care valoarea de emisiune
40

a aciunilor este de 90.000 lei i valoarea nominal total a aciunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontrile se fac n numerar. 33. O societate comercial emite 1.000 de obligaiuni cu o valoare nominal de 10 lei. Fr s ajung la scaden 500 de obligaiuni sunt rscumprate de la burs la preul 8 lei/bucat iar cealalt jumtate se rscumpr la preul de 1,25 lei/oligaiune. Dup ce s-au rscumprat n ntregime, obligaiunile se anuleaz. Totodat, se nregistreaz i se pltete dobnda pn la rscumprarea lor n valoare de 2.000 lei. Toate decontrile se fac n numerar. 34. O societate comercial primete un credit bancar n devize pe 3 ani n valoare de 10.000 EUR la cursul de 3,5000 lei/EUR, care se restituie n dou transe egale la sfritul fiecrui an. Dobnda anual este de 10% i se achit la sfritul fiecrui an. La sfritul primului an cursul este de 3,7000 lei/EUR, iar la sfritul anului doi cursul este de 3.4000 lei/EUR. 35. O filial primete de la societatea mam un mprumut pe doi ani de 80.000 lei, care se restituie n dou trane anuale egale. Dobnda anual este de 10% i se pltete la sfritul anului. Se nregistreaz aceste operaii n contabilitatea ambelor societi. 36. O societate comercial preia n locaie de gestiune o cldire n valoare de 200.000 lei pe o perioada de 4 ani. Dobnda anual este de 20%, iar redevena anual este de 5.000 si TVA 19%. Toate decontrile se fac prin ordin de plat. 37. Se constituie o societate comercial al crei asociat depune la casieria unitii suma de 5.000 lei, din care achit la notar suma de l.000 lei pentru autentificarea actului de constituire i la Registrul Comerului suma de 2.000 lei si TVA 19% pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de nmatriculare, de publicare n Monitorul Oficial. Dup nceperea activitii, cheltuielile de constituire se amortizeaz n 10 luni i se restituie asociatului suma depus iniial. Unitatea opteaz pentru a fi pltitoare de TVA de la nceputul activitii. Se nregistreaz n contabilitate aceste operaiuni, inclusiv amortizarea lunar a cheltuielilor de constituire i scoaterea din eviden a cheltuielilor amortizate. 38. O societate comercial hotrte s-i modernizeze tehnologia de fabricaie a unui produs. Entitatea achit n numerar un avans de 500 lei plus TVA unui institut de proiectare care va realiza lucrrile de cercetare. Dup finalizarea lucrrilor, institutul factureaz documentaia la valoarea de 2.000 lei plus TVA. Decontarea facturii se face prin banc, inndu-se seama de avansul achitat. Cheltuielile de cercetare se amortizeaz n 20 de luni.
41

39. O societate comercial realizeaz cu fore proprii un proiect de inginerie tehnologic, efectundu-se n acest scop urmtoarele cheltuieli n prima lun: Cheltuieli cu materialele auxiliare: 1.500 lei; Cheltuieli cu salariile: 1.330 lei. n a doua lun, cnd se finalizeaz lucrrile, se mai nregistreaz consumul de materiale n valoare de 500 lei. Amortizarea proiectului se face n 2 ani. Pentru simplificare, nu se iau n calcul cheltuielile aferentre fondului de salarii, cum ar fi contribuiile entitii la asigurrile sociale, la asigurrile sociale de sntate, la fondul de omaj. 40. Se achiziioneaz un brevet de invenie cu preul de 30.000 lei i TVA 19%, care se achit cu ordin de plat. Brevetul este protejat timp de 5 ani, dup care se scoate din eviden. Se nregistreaz n contabilitate aceste operaiuni, inclusiv amortizarea lunar a brevetului. 41. Se primete n concesiune un teren pentru o perioad de 20 de ani, preul concesionrii fiind de 80.000 lei. Redevena anual se achit cu ordin de plat. Dup expirarea contractului, se scoate din eviden concesiunea complet amortizat. 42. Se realizeaz de ctre personalul firmei un program informatic pentru nevoi proprii. Costul su este de 8.000 lei, i se amortizeaz n 2 ani. Ulterior este scos din eviden. Se nregistrcaz n contabilitate aceste operaiuni, inclusiv amortizarca lunar a programului informatic. 43. Se achiziioneaz un program informatic la preul de 10.000 lei, TVA 19% care se achit prin virament bancar. Amortizarea programului informatic, potrivit deciziei Consiliului de Administraie, se face n 3 ani. Dup 3 ani este scos din evident. Se nregistreaz n contabilitate aceste operaiuni, inclusiv amortizarea lunar a programului. 44. Se achiziioneaz un teren aflat lng o osea modernizat pentru construirea unui han turistic. Preul efectiv al terenului este de 3.000 lei plus TVA, la care se adaug suma de 1.000 plus TVA pentru vad comercial. Plata facturii se face prin banc. Ulterior se renun la proiect, iar terenul se vinde cu preul de 3.500 lei plus TVA, ncasarea facturii fcndu-se prin banc. 45. Se achiziioneaz o main de lefuit cu preul de cumprare (de facturare) de 100.000 lei i TVA 19%. Cheltuielile de transport facturate de cru sunt de 5.000 lei si TVA 19%. Ambele facturi se achit ulterior cu ordin de plat. Durata de utilizare a mainii este de 10 ani. Regimul de amortizarc este liniar. Dup 8 ani de utilizare, maina se vinde cu preul de 40.000 lei i TVA 19%, factura ncasndu-se ulterior prin banc. Se nregistreaz n contabilitate aceste operaii, inclusiv amortizarea lunar i scoaterea din eviden a mainii vndute.
42

46. O entitate hotrte construirea n regie proprie a unei magazii. n acest scop, n prima lun au loc urmtoarele cheltuieli: cu materialele auxiliare: 3.000 lei; cu salariile: 2.660 lei. n a doua lun se mai cheltuiesc materiale n valoare de 1.000 lei, apoi se recepioneaz i se d n folosin. Durata normal de funcionare este de 10 ani. Pentru simplificare, nu se iau n calcul cheltuielile aferente fondului de salarii, cum ar fi contribuiile entitii la asigurrile sociale, la asigurrile sociale de sntate, la fondul de omaj. 47. O societate comercial ncheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La sfritul primei luni, constructorul factureaz lucrrile de investiii la valoarea de 6.000 lei plus TVA. n a doua lun se finalizeaz lucrrile de investiii i se factureaz restul lucrrilor n valoare de 4.000 lei plus TVA. Achitarea facturilor se face cu ordin de plat. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. Dup 30 ani de utilizare, depozitul se vinde cu preul de 3.000 lei plus TVA, factura ncasndu-se cu ordin de plat. Not: n cazul livrrii de terenuri, cldiri, deeuri de metale i material lemnos, se aplic taxarea invers, cnd furnizorul i clientul vor nregistra factura fiscal att n Jurnalul de vnzri ct i n Jurnalul de cumprri, sumele fiind preluate corespunztor n Decontul de TVA. TVA nscris n factura fiscal nu se va deconta efectiv ntre cei doi parteneri. 48. Se hotrte modernizarea unei maini pentru fabricarea hrtiei care are valoarea contabil de 120.000 lei. n acest scop, se cumpr componente de 30.000 lei, TVA 19%, care se ncorporeaz n echipamentul supus modernizrii. Durata normal de utilizare a mainii este de 10 ani, iar durata rmas de 4 ani. Amortizarea investiiei se face pe durata rmas. Se efectueaz nregistrarea n contabilitate a urmtoarelor operaii: - cumprarea accesoriilor; - achitarea facturii cu ordin de plat; - ncorporarea accesoriilor; - amortizarea lunar a mainii pe durata rmas, dup efectuarea modernizrii. 49. Se primete cu titlu gratuit un mijloc de transport a crui valoare de nregistrare este de 80.000 lei, amortizabil n 4 ani prin regimul liniar. Dup doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaz. Valoarea neamorizat se trece integral asupra cheltuielilor. 50. O societate comercial primete n contul bancar o subvenie de 30.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Dup achiziionarea utilajului n valoare de 50.000 lei, TVA 19%, se achit factura prin banc. Durata de utilizare a utilajului este de 5 ani. S se nregistreze n contabilitate aceste
43

operaii, inclusiv amortizarea lunar a utilajului si trecerea la venituri a unei pri din subvenie. 51. Un imobil are valoarea contabil de 10.000 lei i durata normal de funcionare de 20 ani. Dup 8 ani se reevalueaz, indicele de actualizare fiind de 120%. nregistrarea reevalurii n contabilitate se face utiliznd metoda valorii brute. Rezerva din reevaluare se ncorporeaz la rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare. 52. O entitate ncheie un contract cu o firm specializat pentru executarea unor lucrri de desecare a unui teren. Lucrrile de amenajare sunt facturate la suma de 6.000 lei plus TVA, apoi se face recepia final. Investiia se amortizeaz ntr-o perioad de 10 ani, dup care se scoate din eviden. 53. Se scot din funciune mijloace de transport amortizate n proporie de 60%. Valoarea de nregistrare n contabilitate este de 50.000 lei. n urma scoaterii din funciune prin casare se recupereaz materiale (piese de schimb) n valoare de 14.000 lei. Cheltuielile de dezmembrare efectuate de teri sunt de 5.000 lei. Valoarea neamortizat se suport de unitate n 2 ani de la data casrii. 54. Se caseaz un elevator nregistrat la valoarea de intrare de 5.000 lei, amortizarea cumulat fiind de 4.500 lei. Cheltuielile de casare se concretizeaz n materiale auxiliare n valoare de 50 lei i salarii de 150 lei. Piesele de schimb rezultate n urma casrii sunt evaluate la suma de 600 lei. Partea nerecuperat pe seama amortizrii se include n mod ealonat n cheltuieli privind amortizarea pe o perioad de 5 luni. 55. Se constat lips la inventar un mijloc de transport a crui valoare contabil este de 20.000 lei iar amortizarea nregistrat este de 8.000 lei; aceasta lips la inventar nu este imputabil. 56. Se ncheie un act de donaie privind un strung nregistrat la valoarea contabil de 20.000 lei, amortizarea cumulat fiind de 15.000 lei. La 1 Aprilie N se emit 1.000 obligaiuni, V.N. = 100 lei/obligaiune, dobnda 12%/an, scadena la 31 Martie N+1. n Iulie se rscumpr cu plata pe loc 400 de obligaiuni proprii, cost de achiziie 104 lei/oblig. din care: - 100 sunt anulate; - 50 sunt revndute la 105 lei/oblig.; - 10 sunt revndute la 103 lei/oblig.; - restul sunt anulate n Octobrie. S se fac nregistrrile care se cer dac dobnda se pltete: a) la scaden; b) semestrial;
44

c) trimestrial; d) la dou luni; e) lunar. OBS: dobnda este contabilizat lunar.

EX. N

LUNA

APR

MAI

VAR a) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.000 2) ncasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 3) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 4) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 4) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 5) rscump 400 oblig. 505 = 5121 41.600 6) anularea a 100 oblig. % = 505 10.400 1618 10.000 668 400 7) anularea dob inreg 1681 = 666 100x1x3 8) revnzarea a 50 oblg 5121 = % 5.250 505 5.200 7642 50 9) revnzarea a 10 oblg % = 505 1.040 5121 1.030 6642 10 10) nreg dob lunare 666 = 1681 900

VAR b) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.000 2) ncasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 3) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 4) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 4) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 5) rscump 400 oblig. 505 = 5121 41.600 6) anularea a 100 oblig. % = 505 10.400 1618 10.000 668 400 7) anularea dob inreg 1681 = 666 100x1x3 8) revnzarea a 50 oblg 5121 = % 5.250 505 5.200 7642 50 9) revnzarea a 10 oblg % = 505 1.040 5121 1.030 6642 10 10) nreg dob lunare 666 = 1681 900

VAR c) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.000 2) ncasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 3) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 4) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000

IUN

IUL

IUL

--------------------------AUG 12) nreg dob lunare 666 = 1681 900

--------------------------12) nreg dob lunare 666 = 1681 900 45

5) plata dob. pe 3 luni % = 5121 3.000 666 1.000 1681 2.000 5) rscump 400 oblig. 5) rscump 400 oblig. 505 = 5121 41.600 505 = 5121 41.600 6) anularea a 100 oblig. 6) anularea a 100 oblig. % = 505 10.400 % = 505 10.400 1618 10.000 1618 10.000 668 400 668 400 7) anularea dob inreg --------------------------1681 = 666 100x1x1 8) revnzarea a 50 oblg 8) revnzarea a 50 oblg 5121 = % 5.250 5121 = % 5.250 505 5.200 505 5.200 7642 50 7642 50 9) revnzarea a 10 oblg 9) revnzarea a 10 oblg % = 505 1.040 % = 505 1.040 5121 1.030 5121 1.030 6642 10 6642 10 10) nreg dob lunare 10) plata dob. pe 2 luni 666 = 1681 900 % = 5121 1.320 666 660 1681 660 11) anul dob obl deinute --------------------------1681 = 666 240x1x1 12) nreg dob lunare 12) nreg dob lunare 666 = 1681 900 666 = 1681 900

VAR d) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.000 2) ncasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 3) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000 4) plata dob. pe 2 luni % = 5121 2.000 666 1.000 1681 1.000 5) nreg dob. lunare 666 = 1681 1.000

13) nreg dob lunare 666 = 1681 900 SEP --------------------------14) anularea a 240 oblg % = 505 24.960 1618 24.000 668 960 15) anularea dob inreg 1681 = 666 240x1x6 16) nreg dob lunare 666 = 1681 660 17) nreg dob lunare 666 = 1681 660 18) nreg dob lunare 666 = 1681 660 19) nreg dob lunare 666 = 1681 660 20) nreg dob lunare 666 = 1681 660 21) nreg dob lunare 666 = 1681 660 22) plata obl+dob % = 5121 73.920 1618 66.000 1681 7.920 21) plata obl+dob % = 5121 73.920 1618 66.000 1681 7.260 666 660

OCT

13) plata dob. pe 6 luni % = 5121 3.960 666 660 1681 3.300 14) anul dob obl deinute 1681 = 666 240x1x5 15) anularea a 240 oblg % = 505 24.960 1618 24.000 668 960 --------------------------16) nreg dob lunare 666 = 1681 660 17) nreg dob lunare 666 = 1681 660 18) nreg dob lunare 666 = 1681 660

13) plata dob. pe 3 luni 13) plata dob. pe 2 luni % = 5121 1.960 % = 5121 1.320 666 660 666 660 1681 1.320 1681 660 14) anul dob obl 14) anul dob obl deinute deinute 1681 = 666 240x1x1 1681 = 666 240x1x2 15) anularea a 240 oblg 15) anularea a 240 oblg % = 505 24.960 % = 505 24.960 1618 24.000 1618 24.000 668 960 668 960 --------------------------16) nreg dob lunare 666 = 1681 660 17) nreg dob lunare 666 = 1681 660 --------------------------16) nreg dob lunare 666 = 1681 660 17) plata dob. pe 2 luni % = 5121 1.320 666 660 1681 660 18) nreg dob lunare 666 = 1681 660

NOV

DEC N+1 IAN FEB

MAR

MAR

18) plata dob. pe 3 luni % = 5121 1.960 666 660 1681 1.320 19) nreg dob lunare 19) nreg dob lunare 19) plata dob. pe 2 luni 666 = 1681 660 666 = 1681 660 % = 5121 1.320 666 660 1681 660 20) nreg dob lunare 20) nreg dob lunare 20) nreg dob lunare 666 = 1681 660 666 = 1681 660 666 = 1681 660 21) nreg dob lunare 21) nreg dob lunare --------------------------666 = 1681 660 666 = 1681 660 22) plata obl+dob 22) plata obl+dob 21) plata obl+dob % = 5121 69.960 % = 5121 67.980 % = 5121 67.320 1618 66.000 1618 66.000 1618 66.000 1681 3.960 1681 1.980 1681 660 666 660 Varianta pentru luna MARTIE N+1 21) plata obl+dob 21) plata obl+dob % = 5121 % = 5121 67.980 69.960 1618 66.000 1618 1681 1.320 66.000 666 660 1681 3.300 666 660

46

APLICAIE PROPUS 2
Se emit 1.000 de obligaiuni, VN = 200 lei/oblig., dob.= 9%/an, scadena peste 12 luni. Dup 7 luni obligaiunile se convertesc n 3.000 aciuni VN = 50 lei/ac. S se rezolve aceast aplicaie n primele patru variante de la problema anterioar. OBS. Conversia obligaiunilor se va face astfel: 1) subscrierea aciunilor 456 = % A 1011 VN ac (B) 1044 Prima de conv (A-B) Prima de conv = (VN oblig. + dob nregistrat) VN ac 2) conversia obligaiunilor n aciuni: % = 456 A 1618 VN oblig. 1681 dob nregistrat 3) transformarea Csn n Csv....stii voi cum :D APLICAIE PROPUS 3 Se emit 1.000 de obligaiuni, VN = 100 lei/oblig., VE = 91 lei/oblig., dob.= 9%/an, scadena peste 12 luni. Dup 5 luni obligaiunile se convertesc n 3.100 aciuni VN = 25 lei/ac. Prima de rambursare se amortizeaz lunar. OBS. Conversia obligaiunilor se va face astfel: 1618 = % 1012 1044 169 VN oblig. conv. VN ac Prima de conv. prima de rambursare neamortizat

Prima de conv. = [VE oblg - prima de ramb amortizat (6868)] - VN ac. emise sau = [VN oblg - prima de ramb neamortizat (D169)] - VN ac. emise

47

BIBLIOGRAFIE
1.Galiceanu, Bogdanoiu, C., Contabilitate financiara conforma cu direcive europene,Editura FRM, Bucuresti 2007. 2.Galiceanu, M., Hobeanu L., Contabilitate financiara, Editura Universitara 2006. 3.Ilincuta, Lucian-Dorel, Contabilitatea financiara a entitatilor economice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2006. 4.Coman, Florin, Contabilitate financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti 2006. 5.Ristea, Mihai si colaboratorii Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara Bucuresti 2007. 6.Feleaga Niculae, Feleaga Malciu, Liliana, Contabilitate financiara o abordare europeana si internationala, vol. I si II, Editura Infomega, Bucuresti 2006. 7.M.F.P. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2006, pentru abordarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M. OF. nr.1080 bis din 30 noiembrie 2007.

48

S-ar putea să vă placă și