fazele cercetării la faţa locului, etapele consacrate de practica şi teoria criminalistică în cercetarea locului faptei.

Cele două faze.sînt: statică şi dinamică. Uneori, în funcţie de specificul locului faptei şi de sarcinile cercetării, aceste faze se întrepătrund. faza dinamică a cercetării la faţa locului, activitatea de percepere nemijlocită a locului faptei şi de examinare minuţioasă şi în mişcare a obiectelor şi urmelor (dacă e cazul) prin folosirea mijloacelor tehnice criminalistice adecvate, în scopul descoperirii probelor materiale. în această fază se realizează, de regulă, următoarele activităţi: căutarea în vederea descoperirii urmelor infracţiunii; fixarea fiecărui obiect şi urmă pentru a se evita substituirea sau confundarea cu altele asemănătoare; ridicarea şi ambalarea obiectelor şi urmelor descoperite în vederea trimiterii la laboratoarele de expertiză criminalistică ; trimiterea urgentă a urmelor la cartotecile criminalistice pentru identificarea făptuitorului şi a unor obiecte. în faza dinamică constatările se notează, ca şi în faza statică, în agenda, în vederea întocmirii procesului verbal, se realizează fotografii de detaliu şi filmare (dacă e cazul) şi se definitivează schiţa locului faptei. faza statică a cercetării la faţa locului, activitatea de percepere nemijlocită a locului faptei în scopul descoperirii tuturor urmelor infracţiunii fără a proceda la atingerea sau schimbarea poziţiei acestora. În situaţia, în care, se impune ca un obiect să fie mişcat încă din faza statică, se va face aceasta numai după ce se va fixa poziţia sa prin notări corespunzătoare în procesul verbal, prin fotografie şi filmare (dacă e cazul) şi în schiţa locului faptei. în f.s. se realizează de regulă, următoarele activităţi principale: orientarea de ansamblu asupra locului faptei în vederea determinării acestuia şi a măsurilor imediate şi ulterioare ce se impun în raport cu natura şi locul unde s-a petrecut evenimentul; stabilirea şi marcarea drumului de acces în locul săvirşirii infracţiunii; sectorizarea locului faptei şi stabilirea ordinei în care se va face cercetarea; examinarea cu prioritate a urmelor şi obiectelor care prezintă un pericol iminent de modificare sau dispariţie, căutarea, descoperirea şi fixarea prin fotografii şi filmare (după caz) a poziţiei urmelor şi obiectelor corp delict; interpretarea urmelor; ridicarea fotografică a caracteristicilor de relief ale terenului în vederea efectuării schiţei locului faptei. în f.s., toate constatările sînt consemnate în agendă pentru întocmirea procesului verbal, se. realizează fotografii de orientare, schiţă şi fotografia obiectelor principale şi se pregăteşte efectuarea schiţei locului faptei prin ridicarea topografică a caracteristicilor de relief ale terenului cercetat.

Detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/fazele-cercetarii-la-fata-locului