Sunteți pe pagina 1din 8

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

INSTRUMENTE DE SIMULARE C M!UTERI"AT# UTILI"ATE $N !R IECTAREA AUT %E&ICULEL R Simularea computerizat' (model computerizat) este reprezentat' de un pro*ram ce poate +unciona pe un calculator sau pe o reea de calculatoare care are ca scop simularea unui model a,stract al unui sistem- Simularea computerizat' a devenit o parte important' a model'rii matematice a multor sisteme din domenii ca. +izic', astro+izic', chimie, ,iolo*ie i in*inerieSimularea unui sistem reprezinta rularea modelului corespunzator acestuia- Ea poate +i +olosit' pentru a do,/ndi noi viziuni asupra noilor tehnolo*ii i pentru a estima per+ormanele unui sistem prea comple0 pentru a +i supus unei a,ord'ri analiticeSimul'rile computerizate pot varia de la pro*rame de calculator ce ruleaz' c/teva minute, p/n' la *rupuri de calculatoare conectate 1n reea ce ruleaza ore 1n ir- Amploarea evenimentelor ce pot +i simulate computerizat a dep'it cu mult tot ce poate +i realizat prin metode clasice matematice aternute pe h/rtieSimularea se poate de+ini ca o tehnic' de realizare a e0perienelor cu a2utorul calculatorului electronic, implic/nd utilizarea unor modele matematice sau lo*ice ce descriu comportarea sistemului real pe durata unui interval de timp, mic sau mare- Tehnicile de simulare se utilizeaz', de o,icei 1n cazurile 1n care *'sirea unei soluii analitice este imposi,il', iar e0perimetarea +olosind sistemul real este dintr3un motiv sau altul neoperaional'- La ,aza procesului de simulare stau metodele de descriere, modelare i analiz' a unor sisteme reale ori 1n curs de realizare (proiectare)Aadar putem spune c' simularea reprezint' studiul realit'ii 1n mediul virtual, prin intermediul modelelor, mai precis prin manipularea acestoraModelul este o reprezentare material' sau a,stract' a aspectelor eseniale ale unui sistem e0istent, sau ale unuia care urmeaz' a +i construit- Modelul se ela,oreaz' 1n +unc ie de aspectele pe care le urm'rete utilizatorul, iar comple0itatea acestuia tre,uie s' corespund' realit'ii sistemuluiModelarea reprezint' trecerea de la +enomenul real la modelul matematic, prin luarea 1n considerare a aspectelor eseniale i prin ne*li2area unor aspecte i elemente, uneori destul de importante, 1n scopul realiz'rii unui studiu pe un model matematic mai simpluModelele i implicit simul'rile se pot clasi+ica 1n. stochastic (aleatoriu) sau determinist (1n +uncie de certitudinea elementelor +olosite)4 continue sau discrete (1n +uncie de modi+icarea continu' sau numai 1n anumite momente a st'rii sistemului studiat)4 statice sau dinamice (1n +unc ie de importana trecerii timpului asupra simul'rii)5i*ura urm'toare prezint' procesul realiz'rii modelului computerizat i le*'tura

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

dintre e0periment, simulare i teorie-.

5i*-6 !rocesul realiz'rii modelului computerizat i le*'tura dintre e0periment, simulare i teorie-

In*ineria modern' +iind at/t de specializat', iar produsele av/nd o comple0itate din ce 1n ce mai ridicat', proiectarea prin mi2loacele clasice ar +i +ost e0trem de di+icil'- De aceea, tot mai des proiectanii recur* la utilizarea aplicaiilor so+t i implicit a calculatorului- Ast+el a luat natere noiunea de Computer3aided En*ineerin* (CAE), ce reprezint' un ansam,lu al multiplelor activit' i ce se pot realiza 1n procesul de proiectare, prin intermediul aplicaiilor so+t anterior menionateModelul care urmeaz' a +i supus simul'rilor este creeat cu a2utorul aplicaiilor so+t de tip CAD (Computer3aided Desi*n) care permit realizarea liniilor si +i*urilor in 7D sau a cur,elor, supra+etelor i solidelor 1n 8D dat' realizat i validat modelul, acesta poate +i implementat in diverse activit'i de simulare asistat' de calculator, precum. FEA (5inite Element Anal9sis) sau 5EM (5inite Element Method), metod' care este +oarte important' 1n simularea rezistenei mecanice a modelelor studiate, deci 1n o+erirea in*inerilor perspective de ale*ere a materialelor optime, reducere a *reutaii sau a costurilor- Aceasta are la ,az' discretizarea modelului 1ntr3o multitudine de elemente de dimensiuni +oarte mici i analiza comport'rii acestora-

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

5i*-7 Rezultatele unor analize structurale utiliz/nd metoda elementului +init-

CFD (Computational 5luid D9namics) la ,aza c'reia stau ecuaiile Navier3Sto:es i

care are ca principiu +olosirea calculatorului 1n vederea simul'rii interaciunii dintre un lichid sau *az i un solid sau o supra+a'- Aceast' noiune are la ,az' discretizarea modelelor +olosind metoda elementului +init si se +oloseste in studiul cur*erii +luidelor, interactiunii dintre +luide sau *aze i solide precum i 1n studiul trans+erului de caldur' a+erente modelelor supuse simul'rii-

5i*-8 Simulari ale cur*erii aerului realizate 1n medii de tip C5D

MBD (Multi,od9 D9namics) reprezint' analiza comport'rii sistemelor mecanice su,

in+luena +orelor (sau invers, ce +ore sunt necesare pentru a +ace sistemul s' +unc ioneze 1ntr3un anumit mod)- Aceast' metod' de simulare permite analiza unei multitudini de componente su, +orma unui ansam,lu i este important' pentru ca o+er' in*inerilor in+ormaii re+eritoarea la

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

interaciunea dintre componentele sistemului-

dat' cu evoluia dezvolt'rii soluiilor so+t;are i creterea competiiei pe piaa produc'torilor de ast+el de produse pentru in*ineri, companiile care au ca activitate producerea de medii virtuale de simulare i proiectare tind s' implementeze toate metodele enumerate anterior 1n vederea o+eririi soluiilor complete in*inerilor- Ast+el de e0emple sunt. CATIA, Creo<!R 3E, Solid=or:s, ANS>S, A,a?us-

5i* @- Comparatie intre module pentru C5D. Ans9s 5LUENT si pen5 AM

Ala C5D Scopul lucrarii de +ata nu constituie insa prezentarea tuturor instrumentelor si modulelor de simulare e0istente, cat mai de*ra,a este o analiza a catorva asemenea pro*rame care sunt speci+ice industriei auto- Acestea se ,azeaza pe lim,a2e de pro*ramare consacrate (Matla,, C), se +olosesc de plat+orme ca Simulin: si utilizeaza componente ale Ans9s, A,a?us s-a-, dar adaptate nevoilor speci+ice ale acestei nise-

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

Autonomie
Autonomie este un mediu so+t;are, ,azat pe plat+orma Matla,, un cadru pe care se poate realiza proiectarea, veri+icarea si simularea diverselor sisteme de control ale automo,ilelorEste +olosit de catre producatorii de autovehicule pentru di+erite aplicatii, variind de la. aplicatii la scara mica, pentru un su,ansam,lu (e0-. implementarea pro*ramului pentru ECU) la analize e+ectuate la nivel de autovehicul (e0-. determinarea consumului de car,urant)!rintre +unctiile sale se numara si capacitatea de a realiza analize si teste, pentru cali,rarea virtuala, veri+icarea si validarea modelelor hard;are si a al*oritmilor, ceea ce reduce timpul a+erent dezvoltarii acestoraIn cadrul li,rariei, inclus in pachetul so+t;are, utilizatorul re*aseste o vasta *ama de modele de arhitecturi ale sistemelor de propulsie conventionale, hi,ride si electriceNivelul de detaliu al modelelor componente este +le0i,il, de la modele simpli+icate la modele +oarte detaliate si comple0e, acesta +iind sta,ilit de utilizator in +unctie de cerintele simularii- Totusi, pentru a mentine modularitatea aplicatiei +iecare model tre,uie sa ai,a acelasi numar de parametrii de intrare si de iesire-

5i* B- Etapele procesului de simulare 1n vederea sta,ilirii per+ormanelor de consum, pentru un autovehicul hi,rid, utiliz/nd Autonomie

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

ADVISOR (ADvanced VehIcle SimulatOR)


AD%IS R este o unealta pentru simulare si modelare dezvoltata de La,oratorul National pentru Ener*ie Re*enera,ila S-U-A (LNER), +olosita la analiza per+ormantelor, economicitatii si emisiilor autovehiculelor conventionale, hi,ride, electrice dar si a celor pe ,aza de pila de com,ustieCaza sistemului este reprezentata de dia*rama ,loc realizata in Simulin:, unde +iecare ,loc in parte reprezinta un su,sistem al ansam,lului studiat- 5iecare su,sistem are la randul sau un +isier Matla,, care ii de+ineste parametrii- Utilizatorul poate modi+ica ast+el atat de+initia unui su,sistem, modi+icand parametrii de intrare al ,locului respectiv, dar, si +iserul care il de+ineste, in cazul in care acesta doreste o alta comportare a modelului-

5i*-D Dia*rama a simul'rii unui su,sistem pentru un autovehicul hi,rid, realizat' 1n AD%IS R-

Modelul conceput in AD%IS R +oloseste datele e0perimentale o,tinute din testarea componentelor pentru a simula un su,ansam,lu particular- De e0emplu, un motor cu aprindere interna este modelat prin intermediul cararcteristicii consum speci+ic peste care este suprapusa caracteristica de moment motor ma0im- Ast+el se de+inesc constran*erile care vor +i aplicate, dar si inertia componentelorCu toate acestea atat Autonomie cat si AD%IS R, nu sunt destul de precise pentru a simula comportamentul autovehiculelor in anumite situatii e0treme, deoarece, cum am precizat anterior, se ,azeaza pe date e0perimentale concretizate in ta,eluri si *ra+ice, care sunt determinate la re*imuri de +unctionare uzuale- Din acest motiv pentru rezultate mai precise, este nevoie de pro*rame care sa se ,azeze pe o modelare +izica si nu e0perimentala- Un e0emplu de +unctionare a unui asemenea pro*ram este prezentat in +i*ura de mai 2os.

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

5i*-E Reprezentarea schematic' a principiului de +uncionare pentru un pro*ram ,azat pe modelare +izic'

MSC.Adams
MSC-Adams este un so+t;are utilizat la modelarea si simulare dinamica a ansam,lurilor, a2utand utilizatorul sa studieze dinamica componentelor in miscare, dar, si distri,utia incarcarilor de a lun*ul sistemului analizatModulul dedicat Adams<Car permite simularea di+eritelor conditii de drum si ast+el realizarea diverselor teste pentru a sta,ili con+i*uratia optima a su,ansam,lului<ansam,lului studiatRealizarea modelelor se poate +ace atat in cadrul pro*ramului cat si prin importare din pro*rame de CAD (Computer Aided Desi*n) consacrateUn e0emplu de simulare a unei suspensii tip Mac!herson este prezentat in +i*ura de mai 2os (se remarca +aptul ca pro*ramul realizeaza si partea de analiza structurala).

5i*-E !rocesul realiz'rii modelului computerizat i le*'tura dintre e0periment, simulare i teorie-

Instumente de simulare utilizate in proiectarea autovehiculelor

Andrei UTA, Teodor DINCUTA

alta varianta pentru simulare este aceea de a determina doar incarcarile, in re*im dinamic care, vor +i ulterior transpuse intr un pro*ram dedicat de analiza structurala cu element +init pentru a +i testate-