Sunteți pe pagina 1din 58

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

CUPRINS
1. Introducere................................................................................................................................ 3 2. Modelarea piesei .......................................................................................................................8 3. Modelarea semifabricatului ...................................................................................................17 . Itinerariul te!nolo"ic...............................................................................................................1# $. Simularea prelucrarilor mecanice .........................................................................................2% Simularea prelucrarilor prin frezare plana.................................................................................................20 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................25 Simularea prelucrarilor prin frezare plana.................................................................................................28 Simularea prelucrarii operatiei de centruire..............................................................................................32 Simularea prelucrarii operatiei de gaurire..................................................................................................35 Simularea prelucrarii de lamare....................................................................................................................37 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................39 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................40 Simularea prelucrari operatiei de gaurire...................................................................................................41 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................42 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur ...................................................................................43 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................44 Simularea prelucrarii operatiei de tesire.....................................................................................................45 Simularea prelucrarii operatiei de tesire.....................................................................................................48 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................49 Simularea prelucrarilor prin frezare dupa contur.....................................................................................50 Simularea prelucrarii operatiei de centruire..............................................................................................51 Simularea prelucrarii operatiei de gaurire..................................................................................................52 Simularea prelucrarii operatiei de filetare.................................................................................53 &. Conclu'ii ..................................................................................................................................$ (iblio"rafie ..............................................................................................................................$$ Anexa 1 !esen de executie......................................................................................................5" Anexa 2#$rogram %&%...............................................................................................................57

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

C)PI*+,U, 1 IN*R+-UC.R.

$roiectarea asistata de calculator '%A! %omputer Aided !esign( este in present din ce in ce mai utilizata in domenii foarte di)erse* aflandu#se inca in plina e)olu+ie.Aceasta pri)este atat ar,itectura generala si adaugarea de func+ii si instrumente noi de modelare in sistemele de proiectare existente* cat sdi posi-ilitatea acestora de a crea nu numai simple sc,ite 2! cu ,asuri si cote* ci si mai ales modele geometrice solide si suprafete* pe -aza parametrilor* uneori foarte di)ersi*indicate de inginerul proiectant* care sa permita simulari de analiza cu elemente finite sau de prelucrari pe masini# unelte cu comanda numerica. %omplexitatea in continua crestere a produselor conduce la unele dificultati in proiectare si fa-ricatie. .xista mai multe solutii la aceasta caracteristica a productiei modern* cea mai utilizata fiind realizarea de noi instrumente si te,nologii care sa spri/ine a-ordarea proiectului fara a afecta semnificati) timpul de realizare sau calitatea o-tinuta.Astfel*se impugn im-unatatiri in procesele de proiectare* de calcul si de optimizare* de simulare a fa-ricatiei* sau in modul de gestionare a informatiilor.0ntre toate acestea*proiectarea asistat prezinta o )eriga ,otaratoare. 1educerea duratei ciclului de realizare a produsului este posi-ila cand proiectarea si fa-ricatia sunt din ce in ce mai integrate.Aceasta necesita un flux international intens* foarte important datorita a-ordarii interati)e a proceselor de proiectare* de analiza si a proceselor de fa-ricatie.!in acest punct de )edere* se poate considera ca proiectarea nu mai este o creatie intuiti)e* determinate de experienta proiectantului* ci contine* de asemenea* acti)itati de analiza*de simulare* de optimizare* de reprezentare si interpretare a rezultatelor. 2odelarea cu metoda elementelor finite a sistemelor mecanice* utilz3nd soft#ul %A40A 55120 sau )ersiuni e)oluate 'soft care este utilizat pentru modelarea elementelor* su-ansam-lelor si structurilor din prezenta lucrare(* este caracterizata de o serie de a)anta/e care se refera* in principal* la6 # modelarea unor domenii cu geometrie complexa7
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

# modelarea ansam-lelor si su-ansam-lelor7 # flexi-ilitate7 # modelarea unor categorii relati) mari de materiale existente in -i-lioteca soft#ului7 # modelarea materialelor cu comportare neliniara7 # modelarea domeniilor unidimensionale* -idimensionale si tridimensionale7 # modelarea legaturilor fixe si mo-ile dintre elementele componente ale ansam-lelor si su-ansam-lelor7 # modelarea legaturilor cu -aza 'partea fixa(7 # modelarea incarcarilor de tip6 forte concentrate sau distri-uite7 momente7 acceleratii7 mase concentrate sau distri-uite7 deplasari impuse7 acceleratii7 temperaturi7 # posi-ilitatea )erificarii intocmirii corecte a modelului7 # posi-ilitati de analiza statica* a modurilor si frec)entelor proprii de )i-ratie si de analiza termica7 # )iteze relati) mari de analiza a modelului7 # posi-iltati de )izualizare a reultatelor su- forma de6 c3mpuri de )alori in codul culorilor7 stari deformate si animate7 liste de )alori7 grafice. Analiza comparati)a a rezultatelor o-tinute in urma rezol)arii modelelor intocmite in softurile care au la -aza metoda elementelor finite '2.8( gen %A40A* si for 9indo:s au e)identiat diferente nesemnificiati)e 'su- 2;(* ceea ce confirma posi-ilitzatea utilizarii soft#ului %A40A pentru modelarea cu elemente finite. 2odelarea cu elemente finite prin intermediul soft#ului %A40A presupune* ca si in cazul utilizarii celorlate soft#uri care au la -aza 2.8* parcugerea unor etape specific. 0n alegerea corect< a unei aplicatii destinate model<rii de componente mecanice tre-uie ins< a)ute in )edere =i alte intre-uint<ri ale modelului geometric ela-orat6 generarea de desene de executie* realizarea de ansam-le =i su-ansam-le* )erificarea sau optimizarea formei folosind un program de calcul cu elemente finite. Analiz3nd solutiile %A! propuse de diferite firme 'Auto%A! 0n)entor* Solid9or>s* Solid.dge*%A40A* $ro.&?0&..1* etc.(* se poate o-ser)a c< toate au la -az< un modelor geometric 3! parametrizat peste care s#au ad<ugat sau se pot ad<uga aplicatii care permit exploatarea modelului realizat. Aplicatiile care exploateaz< modelul geometric pot fi dependente sau integrate aplicatiei de -az<.
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

0n cele ce urmeaz< s#a folosit %A40A* o aplicatie de referint< in domeniul proiect<rii asistate de calculator. .a ofer< o solutie integrat<* pe l3ng< facilit<tile legate de modelarea cu solide comune tuturor aplicatiilor reprezentati)e ea oferind =i module destinate stili=tilor* permit3nd astfel extinderea utiliz<rii calculatorului =i la etape anterioare proiect<rii constructi)e. %A40A se prezint< ca un ansam-lu de medii de lucru 'Workbenches( care pot fi acti)ate succesi) in )ederea realiz<rii unui ansam-lu de sarcini. 0n acest mod s#a putut e)ita lucrul cu o interfa@< unic<* mult prea complex< pentru ma/oritatea sarcinilor utilizatorului. !up< instalare =i lansare in executie* aplicatia afi=eaz< interfata necesar< realiz<rii unui ansam-lu. 0n soft#ul %A40A* descrierea profilelor plane care stau la -aza generarii elementelor tridimensionale se realizeaza in modulul S/etc!er* prin parcurgerea succesiunilor de comenzi Start @ Mec!anical -esi"n @ Part -esi"n @ 'S/etc!er(. %omenzile din modulul S/etc!er* utilizate in prezenta lucrare* se refera la6 'Snap to Point( A optiunea snap de pozitionare a mouse#ului la intersectia liniilor din caroia/. 'Construction0Standard .lement( A se deseneazaBtransforma linii sau cur-e a/utatoare* '1eometrical Constraints( A se acti)eaza in cazul introducerii constr3ngerilor geometrice 'Profile( A se deseneaza conturul inc,is. 'Rectan"le( A se deseneaza un dreptung,i. '2e3a"on( A se deseneaza un ,exagon. 'Circle( A se deseneaza un cerc* prin metoda centru 4 ra'a. .lemente introducti)e pri)ind modelarea cu elemente finite utiliz3nd soft#ul %A40A 13 ',ine( A se deseneaza o linie. 'Point b5 Clic/in"( A se deseneaza un punct* prin metoda clic/. 'Intersection Point( A se deseneaza un punct la intersectia a doua linii. 'Corner( A se genereaza o racordare. 'C!amfer( A se genereaza o tesitura. '6uic/ *rim( A stergere linii intre puncte de intersectie. 'S5mmetr5( A generarea entitatilor simetrice fata de o axa. '*ranslate( A copierea prin translatie dupa o axa. 'Rotate( A copierea prin rotatia in /urul unui punct.
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

'Constraint( A se definesc dimensiuni tip lungimi* distante* ung,iuri* prin selectarea entitatii "eometrice si a comen'ii. 'Constraints -efined in -ialo" (o3( A se definesc cosntr3ngeri geometrice 'Measure (et7een( A masurare distanta intre doua entitati prin selectarea a doua entitati "eometrice si a comen'ii. 'Measure( A masurare dimensiuni prin selectarea entitatii "eometrice si a comen'ii. '.3it 8or/benc!( A iesire din modulul S/etc!er succesiunilor de comenzi Start @ Mec!anical -esi"n @ Part -esi"n. %omenzile din modulul Pad* utilizate in prezenta lucrare* se refera la6 'Point( A creare punct. ',ine( A creare linie. 'Pol5line( A creare polilinie. '.3trude Surface( A generarea suprafetei prin extrudarea unei linii. 'Pad( A extrudare dupa o directie. 'S!aft( A rotatie dupa o directie. 'Poc/et( A generare gol prin CextragereD de material a unui profil inc,is. '2ole( A generare gaura. 'Rib( A extrudare dupa o cur-a. 'Slot( A generare gol prin CextragereD de material a unui profil inc,is dupa o cur-a. '2eli3( A generare spirala spatiala. 2etoda elementelor 14 finite. Aplicatii 'Spiral( A generare spirala plana. '.d"e 9illet( A generare racordare. 'C!amfer( A generare tesitura. '*ranslation( A translatia dupa o directie a unei entitati. 'Rotation( A rotatia dupa o directie a a unei entitati. 'S5mmetr5( A generarea a unei entitati simetrice fata de o axa. 'Mirror( A oglindirea a unei entitati fata de un plan. 'Rectan"ular Patern( A copierea a unei entitati prin dispunere matriceala.
2

se intra in modulul Part.

!escrierea elementelor tridimensionale* se realizeaza in modulul Pad prin parcurgerea

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

'Circular Patern( A copierea a unei entitati prin dispunere circulara. 'Measure (et7een( A masurare distanta intre doua entitati prin selectarea a doua entitati geometrice si a comenzii. 'Measure( A masurare dimensiuni prin selectarea entitatii "eometrice si a comen'ii. 'Insert @ )3is S5stem( A crearea unui sistem de referinta local. !escrierea ansam-lelor si su-ansam-lelor se realizeaza in modulul )ssembl5 -esi"n prin parcurgerea succesiunilor de comenzi Start @ Mec!anical -esi"n @ )ssembl5 -esi"n.

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

C)PI*+,U, 2 M+-.,)R.) PI.S.I


Erice construc+ie de model 3! incepe de regul< prin realizarea unui contur plan* care printr#o deplasare 'translatie sau rotatie( de)ine o form< de -az<. $rimul contur se )a desena pe unul dintre planele existente la pornirea aplicatiei. 0n continuare* ori de c3te ori se realizeaz< o form< -azat< pe un contur* acesta se )a construi pe unul dintre planele de coordonate initiale* pe o fat< plan< a piesei sau pe un plan a/ut<tor* construit in acest scop. %onturul plan desenat tre-uie s< fie 6 F inc,is7 F e)entualele contururi interioare tre-uie s< fie inc,ise 7 F s< fie corect =i complet definit 'prin cote =i constr3ngeri(. $art !esign este un mediu de lucru destinat realiz<rii modelelor reperelor. 2odelorul integrat in %A40A este parametrizat* deci el asigur<6 F p<strarea tuturor dimensiunilor ca )alori ale unor parametri 7 F e)identierea automat< a st<rii sc,itei 'su-definit<* complet definit< sau supradefinit<(7 F refacerea automat< a reperului in caz de re)enire asupra cotelor 7 F sesizarea intentiei proiectantului 'ad<ugare automat< de constr3ngeri( 7 F posi-ilitatea impunerii unor relatii intre parametri. Ga inceperea unui model este esen+ial< alegerea corect< a formei de -az<. !ac< alegerea este -un<* realizarea modelului se )a face printr#un num<r redus de pa=i. Astfel* realizarea modelului pentru exemplul fundamental, prezentat in continuare* se face prin urm<torii pa=i 6 1. Se creeaz< un contur pentru forma de -az<7 2. Se creeaz< forma de -az< prin extrudarea conturului 2!7 3. Se adaug< succesi) alte elemente component %onstruirea contururilor plane este partea cea mai dificil< in constructia unui model 3!. $entru a incepe in mediul $art !esign constructia unui contur plan* se )a selecta planul de desenare =i apoi se )a acti)a aplicatia de sc,itare 'Sketcher(* action3nd cu mouse#ul pictograma aferenta. $iesa se poate modela prin mai multe metode.
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

2etoda aleasa este prezentat< in continuare. 0n modulul S>etc,er se selecteaza planul de lucru HI pe care se deseneaza un patrat cu latura de 80 JmmK.

8ig. 2.1. Sc,i+a unui p<trat Acest p<trat )a fi extrudat 25mm in modulul $art !esign cu a/utorul instrumentului $ad rezult3nd figura urm<toare

8ig.2.2 .xtrudarea unui patrat Se selecteaza suprafata superioara '$ad1( si se traseaza un cerc in modulul S>etc,er care se )a extruda cu 4 JmmKrezultand piesa din fig urmatoare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig. 2.3. .xtrudarea '$ad( unui cerc pentru o-tinerea unui cilindru $e suprafata superioara se traseaza in modulul S>etc, un cerc concentric cu cel anterior cu diametrul de 22 JmmK ce se )a extruda ".5 JmmKrezultand figura urmatoare.

8ig. 2.4. E-+inerea partii cilindrice L22 JmmK

$e suprafata laterala a cilindrului se traseaza un cerc de diametru 4JmmK in modulul S>etc, in planul HM

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.2.4. !esenarea unui cerc in plan lateral Acest cerc )a de)eni o gaura cu a/utorul comenzii $oc>et din modulul $ad si )om o-tine figura urmatoare

8ig.2.5. E-tinerea unei gauri laterale $e suprafata superioara se traseaza un cerc concentric cu cel anterior cu diametrul de 10 JmmK.Se )a re)eni in modulul $ad unde se )a crea o gaura de 22 JmmK adincime cu a/utorul comenzii Nole. %u a/utorul comenzii %,amfer se )or crea tesiturile aferente ultimelor doua extrudari rezultand fig urmatoare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.2.".E-tinerea unei gauri si a tesiturilor cilindrilor extrudati $e suprafata superioara a primei extrudari $ad1 in modulul S>etc, se traseaza 2 cercuri concentrice*care mai apoi )or de)eni gauri cu a/utorul comenzii Nole* primul cu diametrul de 8.5 mm si adancime pe toata lungimea piesei si al doilea cu diametrul de 15 mm si adancime de 10 mm ca in fig urmatoare

8ig.2.7.E-tinerea unei gauri L8.5JmmK %u a/utorul comenzii 1ectangular $attern se )a copia aceasta gaura la "0 JmmK distanta intre centrele celor doua simetric fata de planul HM rezultand figura urmatoare
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.2.8.E-tinerea unei gauri simetrice fata de planul HM 4ot pe suprafata superioara a primei extrudari respecti) $ad1 se )or creea doua profile predefinite cu a/utorul comenzii %ilindrical .longated Nole in modulul S>etc, ca in figura

8ig.2.9.!esenarea profilelor predefinite %ele doua profile predefinite )or de)eni doua gauri alungite pe o adancime de 3 JmmK cu a/utorul comenzii $oc>et din modulul $ad ca in figura urmatoare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.2.10.E-tinerea a doua gauri alungite %u a/utorul comenzii %,amfer se )or tesi colturile piesei dupa cum urmeaza

8ig.2.11.4esirea colturilor Ormeaza apoi tesirea muc,iilor suprafetei rezultate din prima extrudare cu un ung,i de 45 grade si lungime de 1*5 JmmK cu a/utorul comenzii %,amfer ca in fig urmatoare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.2.12.4esirea muc,iilor Ormeaza apoi tesirea muc,iilor gaurilor o-tinute cu comenzile Nole si $oc>et cu un ung,i de 45 grade si lungime de 0.5JmmK ca in fig urmatoare

8ig.2.13.4esirea muc,iilor gaurilor

$iesa rezultata este reprezentata in figura urmatoare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

a( 8ig. 2.14.$iesa finita Pn 2 )ederi

-(

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

C)PI*+,U, 3 M+-.,)R.) S.MI9)(RIC)*U,UI


Semifa-ricatul are urmatoarele dimensiuni6 #Gungime#85JmmK #Gatime#85JmmK #0naltime#40JmmK 0n modulul S>etc,er se traseaza un patrat cu latura de 85JmmKca in fig urmatoare6

8ig.3.1. 4rasarea unui patrat cu latura de 85JmmK Acest patrat se extrudeaza 40JmmK in modulul $ad cu a/utorul instrumentului $ad ca in fig urmatoare6

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.3.1..xtrudarea patratului cu 40JmmK

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

C)PI*+,U, I*IN.R)RIU, *.2N+,+1IC


Alegerea materialului6EG37 Alegerea semifa-ricatului6 #Gungime#85JmmK #Gatime#85JmmK #0naltime#40JmmK $rinderea 16#frezare plana #frezare dupa contur $rinderea 26#frezare plana #frezare prismatica #centruire #gaurire #lamare #frezare dupa contur #gaurire #frezare dupa contur #frezare dupa contur #tesire #tesire #frezare dupa contur #frezare dupa contur $rinderea 36#centruire #gaurire #filetare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

C)PI*+,U, $ SIMU,)R.) PR.,UCR)RI,+R M.C)NIC. Simularea prelucrarii prin fre'are plana


$entru simularea prelucrarii se formeaza un ansam-lu '$roduct( din cele doua piese* cea finita si semifa-ricatul.!in meniul Start 2ec,anical !esign Assem-lQ !esign se desc,ide o noua sesiune de lucru unde se adauga cele doua piese cu a/utorul optiunii .xisting %omponent din meniul 0nsert.

8ig.5.1.Ansam-lu din semifa-ricat'transparent( si piesa finita 1eprezentarea transparenta a semifa-ricatului sa realizat prin alegerea optiunii $roperties din meniul contextual afisat la efectuarea unui clic> dreapta.0n ta-#ul ?rap,ic se -ifeaza optiunea 4ransparencQ si se alege )aloarea transparentei cu a/utorul cursoruluica in fig urmatoare6

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.2.Eptiunea 4ransparencQ pentru semifa-ricat Se initializeaza modulul $rismatic 2ac,ining din meniul Start ca in figura urmatoare

8ig.5.3. Alegerea modulului $rismatic 2ac,ining 0n prinderea 1 se )a executa o frezare plana a semifa-ricatului cu a/utorul icoanei 8acing din -ara de unelte 4ool Rar de unde se )a desc,ide o fereastra de dialog ca in figura urmatoare6

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.4.8ereastra de dialog frezare

8ig.5.5.Selectia suprafetelor de inceput si sfartit de frezare

0n aceasta fereastra de dialog in campul &ame se )a scrie numele operatiei care in acest caz se )a numi 8rezare plana1. 0n meniul de strategie se pot selecta optiunile Ene 9aQ'frezare intr#un singur sens(*Mig# Mag'frezare in du-lu sens sau zig#zag(* Rac> and 8ort,'frezare inainte#inapoi(.Se opteaza pentru cea de#a treia optiune cu 2 treceri ca in figura 5.4 0n meniul pentru definirea suprafetelor se alege suprafata semifa-ricatului ca suprafata de inceput de prelucrare si suprafata piesei finite ca suprafate de sfarsit de prelucrare ca in figura. 5.5. !in meniul pentru definirea sculei se alege o freza pentru frezare plana apoi se introduc parametrii definitorii ai acesteia6 diametrul nominal !a S 50JmmK* lungime totala GS30JmmK* diametrul -ratului !-S25JmmK* etc. ca in figura 5."
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

!in meniul 2acro se seteaza modul de apropiere a sculei de semifa-ricat* fig. 5.7.

8ig.5.". Alegerea sculei si dimensiunilor acesteia

8ig. 5.7. 2odul de apropiere a sculei de semifa-ricat

0n fig. 5.8. se prezint< parametrii regimului de asc,iere alesi pentru prelucrarea de frezare plana.

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig. 5.8. $arametrii regimului de asc,iere alesi pentru prelucrarea de frezare plana 0n fig. 5.9. se prezint< simularea prelucrarii prin frezare plana.

8ig. 5.9. Simularea prelucrarii prin frezare plana

Simularea prelucrarii prin fre'are dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

4ot in prinderea 1 se )a realiza o frezare dupa contur7 diferen+a fata de frezarea plana este ca se defineste o cur-a directoare pe care o )a urmari freza* fig. 5.10. 0n meniul de strategie se pot selecta optiunile Ene 9aQ'frezare intr#un singur sens(*Mig# Mag'frezare in du-lu sens sau zig#zag(* Nelix.Se opteaza pentru prima optiune cu 2 treceri ca in figura 5.11.

8ig.5.10. !efinirea unei cur-e directoare si alegerea suprafetelor de frezare

8ig. 5.11. Alegerea modului si numarului de trecere a sculei

!in ta-#ul pentru definirea sculei se alege scula si dimensiunile acesteia ca in figura urmatoare 5.12

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.12. Alegerea sculei si dimensiunilor

8ig. 5.13. !efinirea parametrilor regimului de

acesteia asc,iere 0n figura 5.13. este prezentat modul de definire a parametrilor regimului de asc,iere 0n figura 5.14. este prezentat modul de apropiere si de retragere al sculei fata de semifa-ricat din ta-#ul 2acro

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.14 2odul de apropiere si de retragere al sculei fata de semifa-ricat 0n fig. 5.15. se prezint< simularea prelucrarii prin frezare dupa contur

8ig. 5.15. Simularea prelucrarii prin frezare dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii prin fre'are plana


0n prinderea 2 simularea frezarii plane se face analog simularii din prinderea 1.

8ig.5.1". simularea frezarii plane din prinderea 2 0n continuare se executa o frezare prismatica cu a/utorul instrumentului $rismatic 1oug,ing din -ara de instrumente. 0n aceasta fereastra de dialog in campul &ame se )a scrie numele operatiei care in acest caz se )a numi 8rezare prismatica1. 0n meniul de strategie se pot selecta optiunile pentru deplasarea sculei ca in fig 5.1". 0n meniul pentru definirea suprafetelor se alege suprafata semifa-ricatului ca suprafata de inceput de prelucrare si suprafata piesei finite ca suprafate de sfarsit de prelucrare ca in figura. 5.17.

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.1". Selectarea optiunilor pentru deplasarea sculei

8ig.5.17.Selectia suprafetelor de inceput si sfartit de frezare

!in meniul pentru definirea sculei se alege o freza pentru frezare prismatica apoi se introduc parametrii definitorii ai acesteia6 diametrul nominal !a S 25JmmK* lungime totala GS100JmmK* diametrul -ratului !-S25JmmK* etc. ca in figura 5.18 0n fig. 5.19. este prezentat modul de definire a parametrilor regimului de asc,iere

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.18. Alegerea sculei si dimensiunilor acesteia

8ig. 5.19. !efinirea parametrilor regimului de asc,iere

!in meniul 2acro se seteaza modul de apropiere a sculei de semifa-ricat* precum si modul de retragere al sculei dupa prelucrare. 0n fig 5.20 este prezentata simularea prelucrarii prin frezare prismatica

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.20.Simularea prelucrarii prin frezare prismatica 0n mod analog se )a realiza urmatoarea operatie de frezare prismatica a carei simulare este prezentata in figura 5.21.

8ig.5.21.Simularea prelucrarii prin frezare prismatica

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii operatiei de centruire


0n continuare se )a executa operatia de centruire cu s/utorul instumentului Spor !rilling din -ara de instrumente.0n fereastra de dialog aparut in campul name se )a denumi operatia de prelucrare.0n acest caz )om trece %entruire1. 0n ta-#ul de strategie se alege )aloarea Approac, %learence 'A( 'pana la 20mm deasupra piesei -urgiul efectueaza miscarea de apropiere rapida(* iar in campul !ept, 2ode se selecteaza optiunea RQ tip'!t( ca in figura.5.22. 0n ta-#ul pentru definirea sculei se aleg parametrii geometrici ai sculei ca in figura 5.23.

8ig.5.22. Alegerea modului de apropiere al sculei

8ig. 5.23. alegerea parametrilor geometrici ai sculei de asc,iere

0n fig. 5.24. este prezentat modul de definire a parametrilor regimului de asc,iere.

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

!in meniul 2acro se seteaza modul de apropiere a sculei de semifa-ricat* precum si modul de retragere al sculei dupa prelucrare fig 5.25.

8ig.5.24. 2odul de definire a parametrilor regimului de asc,iere

8ig. 5.25.Alegerea modullui de apropiere si de retragere a sculei de semifa-ricat

0n fig 5.2" este prezentat ta-#ul pentru definirea suprafetei de prelucrat

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig 5.2". !efinirea suprafetei de prelucrat 0n figura 5.27.este prezentata simularea operatiei de centruire

0n fig. 5.27.Simularea prelucrarii operatiei de centruire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii operatiei de "aurire


0n continuare se )a executa operatia de gaurire cu a/utorul instumentului !rilling din -ara de instrumente.operatia se )a realiza similar operatiei de centruire cu cate)a deose-iri in ta-#ul StrategQ si in ta-#ul pentru definirea suprafetei de prelucrat. 0n ta-#ul de strategie se alege )aloarea Approac, %learence 'A( 'pana la 20mm deasupra piesei -urgiul efectueaza miscarea de apropiere rapida(* in campul !ept, 2ode se selecteaza optiunea RQ tip'!t(* iar in campul Rrea>troug,'R('pana la 5mm )a inainta -urg,iul dupa strapungerea piesei( si implicit deplasarea sculei ca in figura.5.28 0n ta-#ul pentru definirea suprafetei de prelucrat se )or defini diametrul gaurii* adancimea*etc. %a in figura.5.29

8ig.5.28. !eplasarea sculei 8ig. 5.29. !efinirea suprafetei de prelucrat 0n figura 5.30 este prezentata simularea prelucrarii operatiei de gaurire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

0n fig. 5.30 Simularea prelucrarii operatiei de gaurire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de lamare


0n continuare se )a realiza operatia de lamare cu a/utorul instrumentului %ounter Roring din -ara de instrumente.0n fereastra de dialog aparuta ta-#urile pentru definirea sculei* definirea parametrilor regimului de asc,iere precum si macro sunt definite similar procedeului de prelucrare prin gaurire prezentat anterior. 0n figura 2.31.este prezentat ta-#ul pentru definirea traseului sculei 0n figura 2.32. este prezentat ta-#ul pentru definirea suprafetei de prelucrare de unde reies si parametrii geometrici ai operatiei.

8ig.5.31. !efinirea traseului sculei

8ig. 5.32. !efinirea suprafetei de prelucrat

0n figura 5.33. este prezentata simularea operatiei de prelucrare prin lamare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig 5.33. Simularea operatiei de prelucrare prin lamare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.34. este prezentata simularea frezarii dupa contur.

8ig 5.34. Simularea frezarii dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.35. este prezentata simularea frezarii dupa contur

8ig 5.35. Simularea frezarii dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii operatiei de "aurire


Simularea prelucrarii operatiei de gaurire se face similar operatiei de gaurire prezentata anterior. 0n figura.5.3". este prezentata simularea prelucrarii operatiei de gaurire

8ig 5.3" Simularea prelucrarii operatiei de gaurire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.37. este prezentata simularea frezarii dupa contur

8ig 5.37. Simularea prelucrarii operatiei de frezare dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.38. este prezentata simularea frezarii dupa contur

8ig 5.38. Simularea prelucrarii operatiei de frezare dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.39. este prezentata simularea frezarii dupa contur

8ig 5.39. Simularea prelucrarii operatiei de frezare dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii operatiei de tesire


%u a/utorul instrumentului %ounter Sin>ing din -ara de instrumente se )or realiza tesirile gaurilor.0n fereastra de dialog aparuta in ta-#ul pentru definirea traseului sculei se defineste traseul precum si distanta fata de piesa pana la care scula inainteaza cu a)ans rapid ca in figura5.40. 0n ta-#ul pentru definirea suprafetelor de lucru se aleg parametrii geometrici ai tesirii ca in figura 5.41

8ig.5.40. !efinirea traseului sculei

8ig. 5.41. !efinirea suprafetei de prelucrat

0n ta-#ul pentru alegerea sculei se definesc parametrii geometrici ai sculei care in acest caz este o freza ca in figura 5.42 0n figura 5.43 este prezentat ta-#ul pentru definirea parametrilor regimului de asc,iere
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig.5.42. !efinirea parametrilor geometrici ai sculei

8ig. 5.43. !efinirea parametrilor regimului de asc,iere

0n figura 5.44. este prezentata simularea operatiei de prelucrare prin tesire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

8ig 5.44. Simularea prelucrarii operatiei de tesire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii operatiei de tesire


0n continuare se )a realiza tesirea gaurii centrale printr#o prelucrare similara cu cea prezentata anterior 0n figura 5.45. este prezentata simularea operatiei de prelucrare prin tesire

8ig 5.4". Simularea prelucrarii operatiei de tesire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.47. este prezentata simularea frezarii dupa contur

8ig 5.47. Simularea prelucrarii operatiei de frezare dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de fre'are dupa contur


$relucrarea de frezare dupa contur se )a realiza similar prelucrarii de frezare dupa contur descris la prinderea 1 a semifa-ricatului. 0n figura 5.48. este prezentata simularea frezarii dupa contur

8ig 5.48. Simularea prelucrarii operatiei de frezare dupa contur

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de centruire


$relucrarea de centruire se )a realiza similar prelucrarii de centruire descris la prinderea 2 a semifa-ricatului. 0n figura 5.49. este prezentata simularea operatiei de centruire

8ig 5.49. Simularea prelucrarii operatiei de centruire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de "aurire


$relucrarea de gaurire se )a realiza similar prelucrarii de gaurire descris la prinderea 2 a semifa-ricatului. 0n figura 5.50. este prezentata simularea operatiei de gaurire

8ig 5.50. Simularea prelucrarii operatiei de gaurire

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

Simularea prelucrarii de filetare


$relucrarea de filetare se )a realiza similar prelucrarii de filetare descris la prinderea 2 a semifa-ricatului. 0n figura 5.50. este prezentata simularea operatiei de filetare

8ig 5.50. Simularea prelucrarii operatiei de filetare

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

C)PI*+,U, & C+NC,U:II


Gucrarea incepe cu o scurta introducere a programului %atia* o descriere a modulelor implementate in program. Sa continuat cu prezentarea modului de modelare tridimensionala a piesei utilizandu#se instrumentele de modelare. !e asemenea s#a moselat tridimensional semifa-ricatul. S#a realizat un ansam-lu format din cele doua piese* eca finita si semifa-ricatul. S#a prezentat ulterior simularile prelucrarilor necesare o-tinerii piesei finite din semifa-ricat. $relucrarile sau realizat pe o masina in 3 axe.pentru o-tinerea piesei au fost necesare 3 prinderi. S#a realizat desenul de executie cu a/utorul modulului %atia !rafting. Acest mod de lucru prezinta a)anta/ul ca la sc,im-area dimensiunilor piesei de prelucrat* se pot modifica usor parametrii definitorii ai simularilor* fiind posi-ila o-tinerea codului necesar prelucrarii piesei

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

(I(,I+1R)9I.

). C;r<i 1. ?,ionea 0.?.#2odule de proiectare asistata in %atia55 cu aplicatii in constructia de masini* editura Rren* Rucuresti*iulie2004 2. ?,ionea 0.?#$roiectare asistata in %atia 55..lemente teoretice si aplicati* editura Rren*Rucuresti*iunie20077 3. 4eoria si practica sculeler asc,ietoare* ed.!idactica si $edagogica*Si-iu*19947 4. 2arin !#!esen te,nic..lemente de proiectare*ed. Rren* Rucuresti*2007

(. )drese pa"ini 7eb 1. :::.catia.ro 2. :::.catiaonline.com 3. :::.3ds.com 4. :::.cadromania.net

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

)ne3a 1 -esen de e3ecutie

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

)ne3a 2 Sec=enta pro"ram CNC

7SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 7SSS c$ost Standard $$ for S0&O2.10T 840 ! &10 ?0 ?90 ?40 &20 ?17 &30 7SSSSSSSSSSSSSSS 4EEG %NA&?. SSSSSSSSSSSSSSSSS &40 7 !.S% 6 418reza ! 50 &50 7SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS &"0 41 20" &70 !1 &80 ?0 ?90 ?40 ?17 &90 ?94 81000 S70 23 &100 ?"4 SE84 &110 ?0 H35 I0 M129 &120 ?0 M"9 &130 ?1 M#1 8300 ?94 &140 H#120 81000 &150 I#17 &1"0 H35 &170 I#34 &180 H#120 &190 I#51 &200 H35 &210 I#"8
2

SSS

7SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

&220 H#120 &230 I#85 &240 H35 &250 ?0 M"0 &2"0 ?0 I0 &270 ?0 M#2 &280 ?1 H#120 &290 I#17 &300 H35 &310 I#34 &320 H#120 &330 I#51 &340 H35 &350 I#"8 &3"0 H#120 &370 I#85 &380 H35 &390 ?0 M"0 &400 ?0 I0 &410 ?0 M#2.5 &420 ?1 H#120 80 &430 I#17 &440 H35 &450 I#34 &4"0 H#120 &470 I#51 &480 H35 &490 I#"8 &500 H#120 &510 I#85 &520 H35
2

PROIECTAREA TEHNOLOGICA ASISTATA DE CALCULATOR A UNEI PIESE PENTRU FIXARE BUCSA

&530 M"7.5 81 &540 ?0 M127.5 &550 25 29 &5"0 230

S-ar putea să vă placă și