Sunteți pe pagina 1din 3

Semnal publicistic Prezenta romaneasca in colectia Moneta Colectia Moneta, ce apare la Wetteren in Belgia sub ingrijirea stiintifica a lui

Georges Depeyrot, publica anual stu ii consacrate numismaticii si economiei monetare! Mai multi specialisti romani au publicat lucrari in ca rul acestei colectii facin u"si cunoscute pe plan international eforturile si rezultatele stiintifice! #ceste lucrari sunt rezultatul Programului bilateral e cooperare stiintifica intre C$%S &Centre $ational e la %ec'erc'e Scientifi(ue in )ranta* si #ca emia %omana care s"a erulat in perioa a +,,-" +,,.! /ncepin cu +,,0 acest program a fost largit si s"a creat Grupul european e cercetare 12rou3ailles mon4taires care mai inclu e pe linga %omania si )ranta si state precum Polonia, %epublica Mol o3a si Slo3enia! Primul numar al colectiei Moneta a aparut in 5667 si continea lucrarea lui Georges Depeyrot"18es monnaies 9or e Diocl4tien : Constantin / &+;<"--0*! # resa site"ului colectiei este 'ttp=>>???!cultura"net!com>moneta>! #ici 3eti gasi informatii espre aparitiile e itoriale ale Moneta, ar si o serie e publicatii in format electronic, cum ar fi= %e3ue numismati(ue &numerele in 567;"+,,<*, #merican journal of numismatics, $umismatisc'e @eitsc'rift &3ol 5"7-*, Aournal international 9arc'4ologie numismati(ue &3ol! -"5-,*, 2'e numismatic c'ronicle &3ol 5"+,*, %e3ue suisse e numismati(ue &3ol! 5"+5*, %i3ista italiana i numismatica e scienze affini &3ol! 5"-<* si multe alte carti si articole! 2oate se pot escarca in mo gratuit! Din celebra colectie belgiana Moneta au aparut in acest an mai multe numere continin lucrari ale cator3a autori romani! $umarul ;; in Moneta contine lucrarea lui Mi'ai Dima si Dan Blefterescu, Monnaies de Durostorum Ostrov (4e sicle av. J.-C. 6e sicle ap. J.-C.)! Columul prezinta in cele +0+ e pagini, 57<; mone e romane si bizantine, imperiale si pro3inciale, ar si imitatii, escoperite in sectorul romanesc al Durostorum &Dstro3"Constanta*, cea mai importanta asezare romana in zona in acea perioa a! Piesele fac parte in colectia Muzeului Dunarii e Aos in Calarasi! Materialul escrie principalele tipuri e emisiuni monetare si e3i entiaza o categorie e emisiuni mai putin cercetata= imitatiile! Cele mai multe mone e au fost recuperate e Dan Blefterescu, restaurator principal intre 5600"566+ si apoi curator la Muzeul Dunarii e Aos in Calarasi, cu ocazia 3erificarilor perio ice efectuate la situl Dstro3! Mi'ai Dima este autorul unei lucrari e octorat a3an ca subiect circulatia monetara in zona Durostorum sustinuta in +,,;! /n perioa a 5660"+,,,, Mi'ai Dima a fost angajat al /nstitutului e Memorie Culturala, apoi al /nstitutului e #r'eologie Casile Par3an &in +,,<*! /n prezent este muzeograf la ser3iciul e ar'i3e si muzeu al B$%! Pretul 3olumului este e .7 euro!

! $umarul ;6 este e icat lucrarii lui Bmanuel Petac 8a collection M!C! Sutzu, &Bibliot'E(ue e l9#ca 4mie %oumaine*, //! Cit4s grec(ues u $or e la Mer $oire, 9#sie Mineure et 9#fri(ue, &Collection Gran " uc #leFan re MiG'ailo3itc'*! Columul prezinta 75+ mone e grecesti apartinin oraselor nor pontice si oraselor grecesti in #sia Mica, piese ce au facut parte in colectia M!C! Sutzu! Majoritatea &7,<* au fost ac'izitionate e colectionarul roman in 56-, e la Cabinetul e me alii al Bibliotecii $ationale al )rantei si pro3eneau in colectia Marelui Duce #leFan ru Mi'ailo3ici! /n jurul anului 56,, cea mai mare colectie particulara e mone e grecesti apartinin oraselor nor pontice era cea a Ducelui #leFan ru Mi'ailo3ici! Desi ucele a a3ut e gan publicarea colectiei acest lucru nu s"a mai intimplat atorita izbucnirii primului razboi mon ial ar si re3olutiei bolse3ice! Colectia ucelui s"a ispersat asemeni aristocratiei ruse! Columul contine 57< pagini si costa 77 euro! Bmanuel Petac este seful Cabinetului $umismatic al #ca emiei %omane!

Moneta 66" Les monnaies d'or de la i!liot"#ue de l'$cad%mie roumaine. &&. Monnaies '(antines) , prezinta, sub semnatura lui #urel CHlcu, al oilea 3olum e icat colectiei e mone e e aur apartinin cabinetului $umismatic al Bibliotecii #ca emiei %omane, &primul 3olum a aparut in +,,.*! 8ucrarea prezinta in 5;< e pagini, .5< mone e bizantine in aur emise in secolele C/"I/C! Bste astfel prezentat cel mai mare fon e mone a bizantina e aur in %omania! Majoritatea pieselor au intrat in colectie ca urmare a ac'izitiilor sau onatiilor in perioa a 565;"560;! D buna parte in aceste mone e bizantine au facut parte in 3ec'iul muzeu al B$% care a fost esfiintat in 567-! #lte piese au fost ac'izitionate e B$% si transmise ulterior Cabinetului $umismatic al Bibliotecii #ca emiei %omane! Colectia a crescut consi erabil in perioa a in care Cabinetul a fost con us e Dcta3ian /liescu, intre anii 56.,"560,, cin s"au facut ac'izitii importante! Dintre aceste mone e unele au fost escoperite in %omania, mai ales in Dobrogea! #urel Cilcu este, incepin cu +,,<, cercetator la Sectorul e $umismatica al /nstitutului e #r'eologie Casile Par3an al #ca emiei %omane, membru al consiliului e con ucere al Societatii $umismatice %omane si face parte in colecti3ul e re actare al Buletinului S$%! Bste coautor la 3olumele= Mone e e aur in colecJii romKneLti, /, ColecJii in Muntenia, BucureLti, +,,5M Mone e me ie3ale Li mo erne escoperite Hn BucureLti Li Hn Hmprejurimi &secolele I/C"I/I*, BucureLti, +,,7M 8es monnaies Nor e lN/nstitut N#rc'eologie e Bucarest, Wetteren, +,,.! # publicat mai multe articole si carti espre numismatica antica, bizantina, me ie3ala si islamica!

/ata si celelalte numere in colectia Moneta in care au aparut lucrari ale autorilor romani= 5!Moneta 33/ 2003" Delia Moisil, Georges Depeyrot, 8es tr4sors e eniers ant4rieurs : 2rajan en %oumanie, +7.pg +!Moneta 37/2004" Georges Depeyrot, Delia Moisil, 8e tr4sor e )rKnceLti &%oumanie*, les 4buts e la crise u enier &6;"+-7*, 5.;pg, +< pl! -!Moneta 42/2004" G'eorg'e Poenaru Bor ea, %a u Dc'eLeanu, #leFan ru Popeea, Monnaies byzantines u mus4e e ConstanJa &%oumanie*, 57+pg, +; pl <! Moneta 43/2005" Bmanuel Petac "8a collection M! C! Sutzu &bibliot'E(ue e l9#ca 4mie %oumaine, Bucarest*, /! /stros, Oallatis, 2omis, 5+,pg, +< pl! 7! Moneta 51/2006 " Gabriel 2almatc'i, 8es monnaies autonomes 9/stros, Callatis et 2omis, Circulation et conteFte, +5+ pg .! Moneta 56/2006" Constantin Pre a, Bmanuel Petac, 8es monnaies 9or e la bibliot'E(ue e l9#ca 4mie %oumaine, /, Monnaies grec(ues et romaines, 5.; pg, +- pl! 0!Moneta 57/2006" #urel CHlcu, 2'eo or /s3oranu, Bugen $icolae"8es monnaies 9or e l9/nstitut 9arc'4ologie e Bucarest, +<,pg, -+pl! ;! Moneta 58/2006 " %a u Dc'eLeanu, 8es monnaies en Dobrou ja e +0, : <6; &Scyt'ie Mineure, M4sie Secon e*, 4 it4 par Georges Depeyrot, <+;pg 6! Moneta 73/2008" Georges Depeyrot, Delia Moisil "8es tr4sors e eniers e 2rajan : Balbin en %oumanie, -0+pg 5,!Moneta 75/2008" #leFan ru D obescu" 8e tr4sor e Pietroasa &%oumanie* & 4but 7e siEcle*, a3ec une note compl4mentaire e Georges Depeyrot, 7-,pg, < pl! 55!Moneta 78/2008" Georges Depeyrot, Delia Moisil"8es tr4sors e eniers et 9antoniniens e Gor ien /// : #ur4lien en %oumanie, +0+pg /n planul e itorial pentru +,5,, cin se implinesc 57 ani e la aparitia primului numar Moneta, este inclusa lucrarea lui Mi'ai Dima, &continuarea 3olumului aparut in acest an* Monnaies e Durostorum, secolele /"/// si 3olumul lui C! Marinescu, 8ysimac'us Post'umous Coinage of Byzantium an C'alce on= Money, #rt an Politics! #utor= ing! Dorel BPlPiJP Dnesti"Bacau