Sunteți pe pagina 1din 390

www.cimec.

ro

ACADEMIA
1 N S T 1 T U TU l

DE
DE

TIINE

SOCIALE I

POLITICE
1A

REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA


1S T O R 1E 1 A R H E O L O G 1E
DE

"A. O. X E N O P O L"

BIBLIOTECA

ARHEOLOGIE

XXX

M. PETRESCU-DMBOVIA

DEPOZITELE DE BRONZURI DIN ROMNIA

EDITURA

ACADEMIEI

REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA


BUCURETI,

1977

www.cimec.ro

Oeposits of bronze hoards in Romania


CKJJ~ opOHBOBHX npenMeTOB B PyMHRBB

''

-l.<

.-------_L
.
!'\IU

lliCO-M\.~l:... ~U:: TliJioCIIA

BIBLIOT~CA. an~ - 'r\ ~'1

EDITURA

ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMNIA cod pottal 7IO~t CtJJea Viclortel 125, telefon 50.76.80
BUCURETI

www.cimec.ro

Tabla de materii

Cuii/ni lnainlr .
.tbreol eri .

7
9

Introducere .
CORI'US-l'L UEPOZITEWR DE BRONZliiU DE PE TERITORIUL ROJIANIEI DIN BRO:'IIZl'L MIUOCIU PIN IN HALLSTA1TUL TIRZIU INCLUSIV
1. BRONZ MIJLOCIU (SECOLELE

15

XVI-XIV

I.E.N.)
311

A. Depozite 11Igure . a. Tl'ansilvanla . b. Moldova c. Muntenia el. Oltenia . . c. Dobrogea


H. Depozite ne11lgure
11.

39 46 47 48 48
49

Transilvania b. Moldova c. Dobrogea

4.9
50 5o

11. BRO.\'Z 1'/RZIV I JIALLSTATT TIMPURIU (SECOLELE

Xlii-VIII l.E.N.}
A. Uepozlle sigure . .
1. Bronz ttrzlu (ucolul al X III-lea f.e.n.}

51 St 5t

a. Transilvania . . . . .
b.

c.
d. c.'

Scria Uriu- Domncll l'.loldm;a . . . Seria Rletl- Blenl Muntcma . . . . Seria Drajna de Jos-Oinac. Oltenia . . . . . . . . . . Dobrogea . . . . . . . . . Seria 1\'icolae Hlcescu- Gura Dobl'ogei

51 73 73 78 78 71)
80 80
80

2. Hallslatt timpuriu (sewlde .\'Il- V III t.c.n.


at) Ha Il sta t t A1 (sec o 111 1 a 1 X 11-1 ea l.e.n.)

o. Transilvania . . . . Seria Cincu- Suseni. . . . . . . . . . . . . .

80 80
1111

ti

www.cimec.ro

b. Moldova c. Oltenia d. Dobrogea Scria Techlrghlol

119 120 120 120


11

(l) Ha 11 stat t A2 h c c o 1 u 1 a. Transilvania . . . Scria Jupalnlc- TuriH b. Muntenia c. Oltenia


y) Hullslatt H 1
(~l~C

1 XI-I ca i.~.n.)

t:n
121 121 125 125

olul 111 X-llu

l.c.n.).

u. TrHnsilvanla . Seria !\tolgrad- Tau leu b. Moldova . . . Scria Hafalla c. Muntenia . . Seria Boldl~ll d. Dobrogea . . Seria SimbAta 1\'ou

125 125 1:.!5


1311 139 1:JIJ

139

HU
140
11

S) Ha Ils ta t t 8 2 (s c c o lu 1

1 IX-1 e R l.e.n.)

140
140

a. Transilvania . . . . . . . . . . . . . . . . . Seria Stngeorglu de Pdure- Fizcu Gherlil b. Moldova . . . Suta Hlrlad .


e:) 11 a Ils la ll

140
144 144

A8

( ~ ~

c o 1 u 1 a 1 V Il 1- 11' a
. . .

l.e.n.)

145
14:;
145

a. Tran!iilvania
St'ri11

.
\'plj

nrnarlin

b. Dobrogea

. . . . . . . .
nepreetzut

146 147 147 152 153


153
153 161
161 161 161 164
164

B. Depozite tn fazi
a. Tran&ilvania b. Moldova

c. Muntenia C. Depozlle nesigure u. Transilvania . III. HALLST.4 TT MIJLOCIU (Sf.'CO!.L'L AL \'li-LEA /.E.N.) A. Depozite 11lgurt o. Tra nsllvanio . . . . . . . . Scria Vintu de Jos - Vaid('i b. Oltenia . . . . . . . . . . Seria Bllvilneli - liWdlci
H. llepozliP nslgu"'

165
165
/.I:.'.N.)

a. Oltenia . . . .

n.

HAIL'iT.\1'1" TiliZIU (SECOLL'I. Al. VI-LEA

165
166

IUsum<'
Plone

170
375 385 387

lldrfl

Indica/ii privitonre la pro11eni~nl ilu.~tra(ii/or 1ndlu de locuri . . . . . . . . . . . . .

www.cimec.ro

Cuvint inainte
1

J f?ollu,-", conceput ~i realizat ca un din Romilnia, publicate, n curs de


N ACEST

tiprire i inedite, datnd din secolele XVI-VI (e.n., aflate n muzeei.e din Romnia, precum ~i din strintatt'.

eorpu~,

.'lnt i1uln.'1r depoziteZe de brm1zuri

1n felul n care se prezint lucrarea de fa este prima de acest fel din literatura romiln de specialitate. !n legtur cu aceasta menionm c n 1972 s-a ntocmit de acelai autor, pentru volumul Secerilc de bronz din Rom.nia, din colecia Prahistorische Bronzcfunde, de sub redacyia prof. dr. H. Miiller-Karpe de la Frankfurt af M., corpus-ul depozitelor, majoritatea cu seceri, de la sfritul epocii bronzului {li ncPptttul Hallstattttltti din Romdnia, care este n curs de tiprire la editura O. Beck din .llfunchen. Spre dem~ebire ns de aoest corpus, ltunarea de fa cuprinde toate depoziteZe de bronzuri, din Bronzul mijlociu i pn n HallstaUul trziu inclusiv, prec-u,m i mai multe descoperiri ulterioare de depozite. 1n afar de aceasta, orga",,:zarea figurilor n plane f! numerotarea lor este acum diferit, iar denumirea localitilor corespunde Indicat.orului localitilor din Romnia, Bttcureti 1974. Pentru realizarea acestei luc-riiri s-au ntreprins n ultimii 30 de ani numeroase cltorii: de studiu la muzeele din ar i strintate, desenndu-se de ctre autor piesele de bronz di11 depoziteZe respective. n ceea ce prit;ete muzeele din strintate care conin bronzuri din aceast f?Teme de pe teritoriul Romdniei, i ncluae n lucrarea de fa, menionm pe acelea din R. P. Ungar (Budapesta, Debrein i NylregyMza), R: S. F. Iugoslavia (Vtre), Austria (Viena), Republica Federal Germania ( 1lfainz, Berlinul Occidtmtal) .,i Suedia (Gotebmg). De un real folos n ntocmirea aoestui volum ne-a fost lucrarea n manusc-ris Repertoriul arheologic al Romniei, att tn ceea ce privete condiiile de gsire i coninutul depozitelor, ct i literatura privitoare la ele. V erificndu-se datele din acest Repertoriu ou aoelP_,a din registrele inventare ale muzeelor din ar i strintate, prec-um i din literatttra privitoare la aceste descoperiri, operaie migloas fdcut ndeosebi cu ajutorul dr. Mircea Ruau, s-a ajuns ati se precizeze mai bine, s se completez~ i uneori chiar s se modifice textul iniial al Repertoriului arheologic de la care s-a pornit. 1n afar de aceasta, studiul direct al pie.selor din muzee a permis s se ilustreze cmespunztltor textele privitoare la depozite, precum i s se introduc numerele de inventar, indicndu-se pentru unele muzee mari din Bucure,ti, Sibiu, Oradea, Timioara, Alba-Iulia ,.a. nu numai numerele de inventar noi, ci i cele fJechi. Desigur, avfndu-se n vedere faptul c o parte destul de mare din depoziteZe de bronzuri din Transilvania * dateaz din secolul trect-'t, precum ,i rap(ndirea
Referirile la Transilvania din prezenta lucrare cuprind
i Maramureul. Crlana i

Banatul.

www.cimec.ro

pieselor din inventarul lor n diferite muzee i colecJii din ar i strintate, .<le poate dedttce c 1econstituirea continutului ttnora din depozite este nc susceptibil de mbuntire. Dealtfel, n acest sens s-au exprimat unele ndoieli n text, iar n plan~e s-a.u separat prin linii punctate piesele despre care nu exist certitudinea c a.parin depozitelor respective. Din pttnct de vedere metodologie s-au deosebit depoziteZe sigure de cele nesigure din Bronzul mijlociu, precum i cele .'ligure de cele nesigure i din faz neprecizat din Bronzul trziu ~i Hallstattul timpuriu. l n cadrul acestor categorii, depoziteZe respective snt prezentate n ordine eronologio, pe serii, i regional, menionndu.-.'fr pentrtt fiecare serie, n ordine alfabetic, depoziteZe din regiunile intra- i extracarpatice, precum i din Dobrogea. 1n acest fel s-a urmrit s se cunoasc pentru f'iecare etap a epocii Bronzului u: Hall8lattului freetena depozitelor de bronzuri att pentr1t tot teritoriul Rom.niei cit i regional, recte pentrn Transilvania, Moldova, 1lluntenia, Oltenia Dobrogea. Penttu fiecare depozit s-au. avttt n vedere condiiile de g:<Jirr, a.tt ct se cunosc, coninutul, literatura respectiv, n cazul 1~ care e.llist, pre()Jun ~i informaiile din registrele inventar ale muzeelm .'fatt de la dijmite persoanr. 1n partea final a lucrri-i snt -introduse 403 plane eu desene, nsoite de ttcri grafice, preeum ~i zece hri. Nu putem ncheia acest cuvnt nainte f-r s exprimm toat recunotina pe care o datorm regretatului profesor 1.Nestm, cu care ne-am consultat deseori n timpul elaborrii acestei lucrri. Mulumiri speciale adresm apoi dr. M.Rustt, care, pe lng faptul c ne-a pu.<J la dispoziie informaiile de care dispunea pentr1t bronzurile din Mu,zeul din Cluj-Napoca {li din alte muzee d1:n Transilvania, a amtt bunvoina s revad textul lucrrii ,.,i s verifice literat,urn mentionat. La fel, aducem i pe aceast cale eele mai bune mulumiri colegilor de la muzeele din ar.: Octavian Floca It': 1. Andrifoi1t (Deva), Zoltan Sz~kely (Sfntn GheorghB), M. Moga i O. Radtt (Timioara), Iuliu Paul (Sibiu), 1v. OrdenUich (Oradea), E. Don~er (Arad), 1. Pup (Braov), I. Berciu, A. Popa i 1. Aldea (Alba Iulia), I. Stratan ( Lugoj), ~'it. Dnil i Gh. Marinescu (Bistria), Fr. Nistor ( Sighetu Marmaiei), V. Lttccel (Zalu), 1. Nemeti (Carei), T. Bader (Satu Mare), C. Kacso (Baia Mare), 1. Zrinyi (Trgu Mure), L. Chiu 'i M. Takdcs (Aiud), Jlf. Davidescu (Drobeta-Turnu Severin), V. Leahu ~i Gh. Trohani (Buoure~ti), V. Palade (Brlad), V. Ursache (Roman), Gr. Foit {Suceava), I. T. Dragomir (Galai), A. Aricescu. i C. 1rimia (Constana) .a., care, pe Ung otl ne-au ajutat, verificnd i completnd coninutttl lucrrii de fa, ne-au permis s publiotlm i descoperirile inedite. De asemenea, sntem recunosctori i regretatului dr. E . .Andrdssy (Valea lui .J.llihai) pentrtt binevoito1ul stt concurs. Aceleai mulumiri adresm i colegilor dr. A. D. Alexandrescu i A. Vulpe dit~ BUO'Ure,ti pentrtt informaiile pe care au avut bunvoina s ni le transmit. ln ceea ce privete speciali~tii din strintate, mulumirile autorului se ndreapt Ira primul rtnd ctre dr. Amalia Mozsolics de la Muzeul Naional din Budapesta i ..B.clnllo H/Jiajski, directorul M1tzeultd din Vre, pentru binevoitorul i preiosul OOMtWI, Ira timpul ct am stttdiat numeroasele piese din depozitele de bronzur1: din Trcual'ilmraitl ,i Banat aflate n coleciile acestor muzee, precum i pentru permisiunea tU '-' pvblioa. De asemenea, sntem recunosctori, pentr1t sprijinul acordat, 1~i urmto rilor MINolotli 'i muzeologi din sttintate, care ne-att facilitat studierea pieselor de brou dit1 7'mtuilvania, aflate n colectiile diferitelor muzee: 1stvdn Balogh, Mody GJIWJI ti JIH'~m'Athy Kdroly ( JJebreln), Csalldn.1f Dezs() (Nyireg,qhdza), W. Angeli (ViHtJ), Ol/lf H~okmann (jlfainz), Adrian V. Muller (Berlinul Occidental) i Carl OM JloM-g (G{Jteborg). Ira~~.,, Gdtwem mttlumirile noastre desenatorilor Ee. Petrovici, 1. L. Sm.ntniotlli WflldCNvl lhliba,, pentru strdaniile depuse la ilustrarea acestei lucrri.

www.cimec.ro

Abrevieri

PERIOOlCE

(;ULEGEHI Anuarul Comisiuuli monumcnll,Jur istorict, Sec~ia Ptntru Transilvania (Cluj) Acta Archacologica Academlac Scicnliarum Hungaricac (Budapesta) Ada Arcllacologica Carpalhica (Cracoviu) Acla Archactugica (Kupcnhaga) Archncologiai Ertcsllll (Budapesta) Anuarul Gimnaziului mixt din Or~ova Archal'ologia .Jugoslavica (lll'lgrad) American Journai of Archacology (~ew 'l"ork) Anuarul Institutului de istorit' i arheologic Ciuj-Napol'<t Anuarul Institutului de studii clasice (Cinj-Sibin) Archacologlai Kiizlemenyck a ha zai mfiemlckck ismtre len~k c J6mozdilasara (Budapesta) Acta 7\Iusei 1'\apoccnsls (Ctuj-Napoca) Analele Banatului (Timioara) Archiv fiir Kundc iisterreichischcn Geschichlsquellcn (\'icna) Apu\um. Acta L\lusei Apu\ensis (Alba Iulia) Aradvarmegyc monograp!Jitija, IT, 1893 (Arad) Arheologija. Organ na arheologiceskija Institut a Musei pri Botgarskata Akad~mja na Naukitc (Sofia ) Arheologia Moldovei (Bucureti- lai) Arta i tehnica graficii (Bucureti) Archiv des Vereins fUr sicbenbiirgischc Landcsknnde (Sibi11) Balcania. Rcvuc uel' Institut d'etudes ct rcchcrches ba\caniqucs
(Hucmcti)

AC MIT
AclaA rch- Buda peS((I AcloArcll Carpalhim Acta A rclr-1\ ubcnluwcn

,tE
AGO

J./ A.! A

AIIC

.usc
AK
AMN "lnBan

AoG
Apulum Arad Mon

Arclzeologija
.-l.rlrAiold ATG

AVSL
IJa/caniu

Bcrichl des Burzcnliinder


(Braov)

schshchcn

i\luseums in Krunsladt

BCMI BKL DNRTE


Borrnu Jahrb

RRGJ(

Buletinul Comisiunii mmtumtnlelor istorict' (Bucureti) Banyszati es kobszati lapok (Budaplsta) A Biharviirmegyl'i cs Nagyvradi Ri,geszcti es Ti.irtenelmi Egylel Evkiinyv(' (Oradea) Bonner JahrbUchcr des Rheinischcn Landesmustums in Bonn (Bonn) Bcricht der Riimisch-Gcrmanischen l{ommission (Frankrurt
a.~I.).

www.cimec.ro

BSG BSN/l

Buletinul Buldlnul

Socletiii

Societ~ii

geografice romne (Bucur~li) numismatice romne (Bucureti)


Bacu (Bacu)

Carp/cu Duci ti Vuciu, N.S. Diss Pann


Dnl!l

Carpica. Muzeul de istorie

Dacia. Hccherchcs d dccouvcrtes archcologlques en Houmanie


(Bucureti)

Do/g S:cgcd

Dacia. Revuc d'archeulogie ct d'histoire ancicnnc, nouvelle serk din Hl57 (Bucureti) Di~~crtatlones Pannonicac (Budapesta) Dolguzatok - TravauK (Cluj) Dol~ozatok aM. Kir. Ferencz Jo;c.sef Tudomanyegyctcm Archacologiai lnlezeteLu'il (Szcgcd) Eplwmcris Dacurumana (Bucureti- Roma) E.\IKE ull kalauz Ethnulogische .Mittcilungen aus Ungam (BudaJlesta) Erdelyi .\Iuzeum (Cluj) Erdelyi .\lilzcum-Egyesnlet Evkiinyve (Cluj) Erdelyi .\lu1.cum-Egylet vndorgyfiles{mek cmhikktlnyvci (Cluj) Eurasia Scptenlrionalis Anliqua (Hclsinski) Ertckeztisek a Tiirtcnetl tudomanyok ktireblll (Budapesta) Fcslschrifl des Hiimisch-Germanischen Zenlralmuscums in 1\falnz zur Fcicr scincs hundcrljhrigen Ue~Ll,hens, voi. 2, .\lainz, 11152 Folia Archacologica (lludapcsta)

F.ll
EMKE ka/uu: EMU
ErdM1lz Erd. Alu:. Evi.'. Erd. Muz. Vand.

ESA ETTK
Fts/srhri{l llGZM

Gcrmat1ia

HOME
HTRTE

Germania. Anzcigcr dcr Iliimisch-Germanischl'll Kommission des Deutschcn Archaulogischen lnslilu Ls (Frankfurt/a ..M.- Berlin) A Hcrman Otto ~hizeum Evkiinyve :Miskolc Hunyadmcgyci Tiirlenelmi cs Regeszeti Trsulat Evkiinyve (Deva) Inventaria Archaeuloglca. Corpus des enscmbks archeulogiqueb, Roumanlc (Bucureti) lzvestiia - Bulletiu de l'lnstitul archeologique bulgare (Solia) Jahrbuch des Riimisch-Germanlschen Zcntralmuseums Mainz Jahrbuch der K. K. <.A:ntrai-Commisslon (Viena) .Jelentes Debrecen V a'ros Muzeu ma 1910. evi allapotrul (De bre !in) .Jahrbuch des siebenbiirgischen Karpathenvereins (Sibiu) Jelentcs a Szekely ~emzeli Muzeum allapotrol (Sflntu Gheorgltc)
Korrc~pondeuzblatt

ltwcnlArch I:vesliia-1 nslllul Jahrb RGZM


JCC

JDM

JSKV
JS:NJvl
Kol'rb/V~L

des Vercins fiir

siebcnbtlrgischl~

Landcs-

kunde (Sibiu)
KIJ:l

Kllzlemenyek az Erdelyi Ncmzeti Muzemn Erem - es H.egiM!StarbOI (Cluj) Kralkie Soobstcnija Jnsliluta Istorii Matcrialnoj Kultury Akademii Nauk SSSR

1\S/111.1 l(

10

www.cimec.ro

MAGW Mamms
MarbSt Jfu/eriule MBlJM

MCC
Ml\E M!\i.4. Dosar ll!PK MTudAkadEok OMMIK OpArch OTTE

:'llittcilungcn dtr AAlhropologischcn Gcsellschart (Viena) ~hmnus Zdtschrlct rur dcutsche Vorgeschichtc (WUrzburg: de la voi. !1 : Leipzig) :'llarburgcr Studicn, hcrausgcgebcn von Ernsl Sprockholf (1!138) ~latcrialc i cercdllri arheologice (Bucureti) :\littci)ungen aus dem Barou Brukenthalischcn ~Iuscum (Sibiu) :\littellungen dlr K.K. Centrai-Commission zur Erforschtmg und Erhallung der Baudenkmale (Viena) i\luzeumi es Ktinyvtari El'lt~~>ilii (Budapcstu) Dosarul i\luzenlui national de anlichili (Hucurcli) ::\lilll'ilungen dtr priibistorisclwn Kommissiun (Vil'na) A Magyar Tudomanyus Akadclilia Evktinyn~ (BudapeNta)
lrshan cs kcpben (Budapesta) Archalologica (Z11greb) onoslernu:~szcttudomnyi Ertesllii (Budapesto) Prbistorische Bronzciundc, berausgcgeben von Herman ;\I\iller1\:arpe (Franklurt a.M.) Pontica. Jl.luzeul de arheologic Coustana (Conslan\o) Programm des evangclischen Gymnasiums In Bistritz (Bistri\o) Programm des cvangclischlD G,Ymnasiums in Hermannstadt (Sibiu) Programm de~ cvangc lischcn G)nmasiums in Kronsladt (Bra~ov) l'rugrnmm dl's cvungclischtn (jymnosiums in Schiissburg (Sighi-

Az Oszlrak-1\lagyar l\lonilfl'hia
Opuscul<~

PBF
Po11tlcu Programm llislril; Programm llermunnstacl/ Proyrmnm Kronslud l l'rogramm ::-ichiissbury
P7.

~oara)

Prh

slorischc Zl'i lschri!L (Urrlin)

11ad \'ojvMu: HcvMuz


Re11Uni11[ai

Had Yuj,'odanskih ::'\luzeja (Novi Sad) Hcvhila muzeelor (Bucureti) Revista liniversittii .,Al. Cuza" i 11 Institutului Pulihhnic
lai (lai)

RW niSP.C RL l'
RPAlll

Revista istoric romn (Bucureti) Revista Institutului social Banat-Criana (Timi::;oara) Reallcxikon dcr \' crgeschichtc (Berlin), 11Cransgl'gcbcn M. Ebul llcvlsta de prelsluic i anlichitllU naionale (Bucureti)

vou

SA Sargelill Salu Mare SCIV


SCiai

SzDE
S:i/agyvm. Mon. Szolndob .l'vlon.

Sovjctskaia Arhcologija (::'\loscova) Sargctia. Acla J\lusei Regionalis Devensls (Deva) Satn 1\larc. Studii i comWlicri (Satu Mari') Studii i cercetri de istorie veche (Bucureti) din 1!175: SCIYA Studii i cerceU!rl tiinifice (lai) Szolnok-Doboka megytl lrodalml, Tiirteilelmi cs Etnographiai Trsulal Evktinyve (Dcj) Szih'lgy varmegyc !\lonograpbija 1 (Budapesta) Szolnokdoboka v.rmegyc .1\Ionographiaja (Dcj) Tmnsilvania. Pcriodische Zcitschritt Iiir Landtskuud~ 1 - Il (Sibiu) i III (Braov) Tlirtencti es Regeszeti E.rtcsitti a delmagyarors:tgi Torlendi es Reges~eti ~rtt"slii a delmagynrors7.gi Tii.rlendi es r(g. 1\luzcmn Tarsulnl (Timlonra) Tcrmeszettudomnyi Ktizltiny (Budapesta)

Transilvunitt
Tllf:T

T1"K

11

www.cimec.ro

Ulf
WPZ
Z(I:.'

Ungarlsche Rcvuc (Budapesta) Wicner


Prhlsloriscbc

Zcitschrirt (Viena)

Zlilschrift fUr Ethnologlc (Burliu)

LUCRARI
btrg, l'i.,

Glmmologir, V
Alcxandr~scu,

Rron:czc/1/lchc und (ri!helscmcltliche Clmmolo,qic, V (lll:ll>) IJic Bron:csc/uverler aus llumilnlcn, Dacia, N.S., 10, 11166,
~i

A. D., l>Hcia, N. S., X, t !16ll

)1.

117

lll'lll.

prcislorlc

Brrciu, JJ., il.rhcologill u Olteniei Brunu, \V.A.v., Milfeldcutsclle Jlort(undc Child~~. Y.G., Danube
Csaky, M., Ski::en

Dnicoviciu, C., La Transyloanie Oechdcllr, J., Matwd Filip, Jan, I::m. Hrmdbuch ~ Folliny, St., Chrotwloyir (;anus, S . HorvO.th, 1., Un pcup/c pr~scythlquc Glmbulas, M., Brome Age Goos, C., Chrrmik Hachmann, R., Ostseegebiel Hampel, J., AntiquiUs ldem, Bron:kor, 1 - III ldem, Cataloguc Idcm, Tiouuai/les Hiinsel, B., Bcllriigc

A.rllro/ogia prcisloricli 11 Olteniei, Arhlnk Ollenid, 101 - 104, Craiova (19311) M illcldeulschc Horl(unde dcr jiingcrcn Bron:ezell, RumischGcnnanische Forschungen, voi. 211, Bl~rlin (1968) 1'hc Danube in l'rehislory, Oxford (1929) Ski:zen m eincm Fiihrer durch das Brukenllla/Cschc Museum, Sibiu (18!15) La Tratlsg/vanic dans l'arrllquiU, Bucureti (1945)
= Mrmuel d'arclreologic prilrlsloriqru ccl/ique el gal/u-romaine, ll, Pmls ( 1lllll) Ell:yklofJiJdlscfrcs lfalldbuc/r :ur Ur- und Frilhgeschiclrle Europas, Praga 1 (Hl66), Il (1969) 7.ur Clrrono/ogie dcr Brrmzeuil des l(urpalmberkcm, Bonn (195:,) Cn peup/c cavaller prescylhique en Jlongrle, DissPann, 11, 11, Budapesta (1 939) lJrom:.e Age Cultures irr Central and Easlern Europe, Haga (l\165)

Ht~ncken,

H., Tarquinia

Cllronik der mchiio/ogischrn Funde Siebcnbiirgens, 1876 (Sibiu) lJic (riihe Bron:ezeil im westllchcn Uslseegebicl und ihre nrillcl-uml sildosteuropilischen Bc:iehungen (CIIronologische Untersuchungen), 6. Bclheft zum Atlas der Urgeschichtc, Hamburg (1957) = AnllquiUs prehlsloriques de la Hongrie, Esztergom (1877) = A bronzkor emlr!kel Magyarhonban, Budap~sta, 1 (1886), Il (1892), lJI (1896) Calalogue du I-Are e;r;poslllon prihlslrJI'ifJUC drs Musec.~ de province, Budapesta (1876) Trouvai/les de l'ge du bron:e cr1 Hongrie, Budapesta (1886) Beilrge :::ur 9hronologic der milileren Bron:ezeit im Karpatenbecken, Beitriige zur ur- und (riiltgeschichtliclren Archil.o/ogie des Mitie/meerku/lurraumes, voi. 7. Bonn (1968) Tarqulniu V/llanoiJalls and Etruscans, 1 - II, Cambridge :\lassachusatls (1 1168)
.4./so(eliirvrmegyc lortenelmc (1901) manogrctpliiaja,

Hl'l'cpe.y, K., Cserni, B., A.FM Hocrnes, l\1.,

11,

1,

.Hsofcliervrmegyc

Urgeschicllle
Holstc, Fr.,

CJ/e Urgeschichle des 1Hensclren, Viena (1892)


Zur Chrono/ogie der siidosleuropiilscilen Depot(unde der Urnen-

Cllrono/ogie

felder:eii, llarburgjLahn (1962)

12

www.cimec.ro

ldem, Ehingen ldem, Hort(undt Jung, J., Fasten


i~ter

Der (rUhha/1.~/utl:eilliclte Bron:ege(iissfund oon Ehingen, Prahistorica 5 (1 !138) Hort(unde Siidosteuropas, Marburg{Labn Fasten der Provin: Daden (1894)
(1951)

.Junghnns, S., SangmeE.,Schrlldl'r, E.,

Kup(tr und Bronu Rup(er und Bron:e In drr {riihm Metal/uit F.uropas, 11, 1 -3 (1968); II, 4(1974)

Kiss. 1., Kep KosSIIck, G . Symboi!{Ut

K4v4ry, L .. Erdr~g Marian, 1., Rep. 1


ldem, Rep, TI Milleker, B . D~lm ldl'm, Vjabb Dllm ldem, Starirwr \lozsolks, A., Rron:f{unde Idem, Bron:e- und Go/d(unde Mnch, M., 1\up(er:ei/ Mllllrr-Karpr. l 1., Clrronologic hlem, Vollgrif(schwerlcr

-r

~estor,

Nel!(ebnur, J. F., I>aclm 1., Mar/ISI

Idem, Stand

A nemes s:~ke/y nemzet k~pt, Debrein, 1 - III (1939) Studten zum Symbolgul der Vrnen(elder- u. Halls/atl:eit, Berlin (1959) Erd~ly regisegei, Pesta (1852), ed. o doua, Cluj (1891) Archllo/oglsch-prilhistorisches Repertorlum (Ur Siebenbilrgen, ~lAGW, XXXIX, 1909, 321 i urm. Repertoriu arlleologlc pentru Ardeal, Bistri1a (1920) Dilmagyarorszag reglsegleletef, Timioara, I (189i), II (1899), III(1906) Vjabb Delmagyarors:dgi oste/epek, Timioara (1883) Vorge.~chlchle dn Ranats, Storinar, XV, Hl40, 21 i urm. Rron:e(rwde des Karpalenbecktns. Depot(undhorizonle von /Iajdu samson rmd Kos:iderpadlus, Budapesta (196i) lJronze- und r.o/d(unde dr.~ 1\arpatenbetkens. Dl~pol{undhorl:nn/e 11011 Forro und Opalyi, Budapesta (19i3) Die }{upfrr:eil in F.uropa, .Jena (1893) Reitr{lge :ur Chrono/ogie der Vrnen{eldtl':r/1 niirdlich und siidltrh 1/er .4./pen, Hiimisrh-Gtl'lll&nischc Forsclnmgf'n, 22, Brrlln (1!Jf>9) Die Vollgrif/srhrl'erta d1r Vrnen(eldnull uus Bayrrn, M!lnchelwr Bcllriigr zur \"or - und Frllhgeschicht!', fi, MUnchen (191H) Dacien aus den ( brrreslen des kla.~.~i.<:ellen .4./trriums. Braov (1851) Die lltr:ierlm Slreil.rit' mit Nackensclleibe a1u ll'eslrum<'inlen, i\larburger Studien. L>armstadL (t9:l8) Dtr Stand der l'orge.~chirlrts(orschung in Rumtinicn, 22. BRGK. Frnnkfurt n.\1. (1932)
A S:ektly(ll/d /eirdsa, 1- VI, Buctapesla (18t.!J-1871) Szolnok-Doboka meyye li.~kori lelcirinek repa/firiuma. :\ S:o/rwkDoboka megyet Irod1tlmi, Tiirt.:ne/rni h F./nograplliai Tl'lrsu/11i 1. Evk!\nyve (1900) riumahoz",
E/sli p6tl~k a "S:olnok-Doboka megye lJsko1i ll/elf'inek uper/6Il I. Evkllnyv ( 1!102)

Orbn, B.,
Szekely(Md Orosz, E., 1

Oros7., E., li Ortvay, T ., Tem1sflm. Tiirt.


P!\rvan, V., Getica Pctrescu-Dtmbovila. M., SIrul/a Balcanica, V

'l'emesr>rrmeoye rs Teme.u>tm>tiros llirlenetr. Il Regibbkuzepkor (1914)

1 Ciskor (1 8!16),

Getlca. O proloislorie a Daciei, Bucureti (1926) Quelques consid~rations concernant la fin de l'ge du bron:c el le debut du Hallslaft dans /'espace carpato-balkanlque, Studia Balcanica, 5, J.'ethnog~nes~ des peuples bnikaniqnlS. Sofia (1971) Szi/ugyr>drml'gye, l"lonograplliaja 1- VI (1901-1904) Dle (rahr und miii/ere Bromezeil in SiebenbUr,qen,
(1\IH)
Bucnntl

Petri, M., Szilagyr>m. 11-ton. I-VI


Popescu, D., Bron=ezeil

Pusta, B., Ulmutu/6

Vtmuta/6 az ErdelyiOrs:zagos Mrl:tum Erem-ts Cluj (1903)

Riyis~gtaruban,

13

www.cimec.ro

,.--'f

Potratz, I, P(erdelrnrsen Pu)szky, F., Magy.4.rclr Hoska, ):l., S:ekely(Md sau Emlekkiinyr, S:X,\f ldem, Rrp. Rnsu, 1\1., Dacia, KS., VII, 1963 Sacktn/Kenner, Kata/og
Slmu, Tr., Indicatorul Szllregy, J., Ve:e/6 DeiJrtceni Mriz. Sprockhoff. E., Jlandelsgesch Idem, llol/griffschwerlcr TCglas, G., Hunyadvm. lllrt. Teutsch, .J., Bur:en/and Tocllrscu, Gr., Dacia Tnrrna, K.. :\tia/el.' Idem, Yitos, Vulpe-, 1970 hhm, Llmes M., Csikm{ii: A., PBF, IX. 2, PBF, IX, 5, 1!175

Die P(erdelren:ocn des .1.1/en 01fent, Roma (1!166) Magyarorsr.ag atchaeolOgiaja, 1 - II, Budapesta (18\17) A S:ekelyflild IJskora. KiiltJnlenyomat a S:ekcly Iliemzeli Mu:cum 50 iues jubl/drls EmlikkiJnyoeblJI (Cluj 1929) Erdely regiszeti reputortuma, 1, Cluj (1 !142) Die Verbreitllny der Brnnzehorle in Transsi/uanlen, Dacia, N.S., VII, 1963, 177 ~~ urm. Kala/og. Die Sammlungen des k.k. Mtln:z- und AnllktncuiJtnrts Wien (1866) Indicatorul obiectelor mat importante p31rate In muzeul judeului Seoerin (1943) VezelJ a Deri Muzeum riges:ti oszldlydban (1939) Zur Handelsgeschlclrle der germanischm Brome:eil, \'orgescblchtliche Forschungcn, Hert 7 (19:10) Die germanischen l'o/lgrif(.~chwerler der JUnyeren Bron:e:eil. R/Jmlsch Germanische Forsclrungen 9 (1934) Hunyadvarmegye fllldjenek tortenete o.z llskortt'll a honfoJlalslg (1902) Das siichsische Burzenland einsl und jel:l (1 92) Dacia inainte de romani, Bucureti (1880) A.da/ek eszulmyuyali, Dcia (Md../s lrdyiraiMw:, A Mayyur Tud6. Tarsasag t"kanyoei, 1802-1~8. IT, :l i nrm. A limes daclcus felsiJ resze (1860) Cslkmegyel {Uzelek (1894) xte und Bel le in Rumniw, /, Pri1historlsche Bron:e(undr. IX. 2 (MUnchen 1970) xle umi Beile in Rumiinien, ll, Prhlstorische Brnn:e(unde, IX. 5 (Milncben 1975)

www.cimec.ro

Introducere

de fiind aduna.t.e la un loc toate depozit.ele de bronzuri de pe teritoriul Romniei, din Bronzul mijlociu i pn n Hallsta.ttul trziu inclusiv, se impun unele consideraii generale privitoare la evidena, prin publicaii a acestor descoperiri, reparti.ia teritoriali i caracteristicile lor, categoriile de depozite i semnificaia lor, cronologia depozitelor i sincronizarea. lor cu r.ezrile i necropolele contemporane cu ele, precum i relativ ht da.t.cle analizelor chimice i ~pectrale 1 . Astfel, n crea ce privete evidena prin publicaii, depozitele din Bronzul mijlociu au atras mai demult atenin. specialitilor rom:.ni ~i strini, care, n lucrrile lor, de sint.ez sau speciale, s-au referit att. la. depozitele din aceaRt vreme i cronologia lor, ct i ht unele tipuri de obiecte. Depozite din acea.st vreme, precum i unele descoperiri izolate de obiecte de bronz, contemporane cu ele, din Transilvania, s-a.u publicat cu mai multe sau mai puine detalii de ctre J. Hampel~, B. Mil1eker 3 , E. Owsz 4 , l. Nestor ii, D. Popescu 6 , I. Berciu 7 , D. Berciu 8 .a. Pentru regiunea cxtraca.rpa.tic a Romniei i Dobmgea menionm lucrrile lui Vl. Dumitrescu e, K. Horedt 10 A.j Vulpe 11 , M. Zn.moteanu 12 , :\L Irimia u, .M. Florescu i I. Cpitanu 14 .a., n cn.te Re cleReriu i ~e diflcut a;-;emenea, <leRcoperiri din Bronzul mijlociu.
N LUCRAR.EA
1 Consideroii de acest. fel ;;-::til mai l'llcut de :llJtor pentru dcpozllele de la srtr~itul epocii Bronzului t Hallst.ntt-ul timpuriu In Les dep6is turdi(s de bromt'-~ sur le terrltoire de ,a Roumanle. Acies du V 1/ 1e Congrts lntunattonal des scicnce.~ prehlstorlques el proiohistoriques, voi. I, Belgrad, 1971, p. 175- 192, precum i In volumul Dte Sicheln in Rumni~n mit Corpus du jung- und spiiibron:ezeiilichcn Horte Rumniens, tu colectia Prhlsio rtche Bron:efunde de sub redactia prof. H. Miiller-Karpe (In curs de tiprire Ia editura C. Beck din Miinchen). ln textul de fa s-au reprodus, cu unele modificri i completri, introducerllc din aceste dou lucrri, adu IIIJldu-se consideraiill' cu privire la depozitele de bronzuri din Bronzul mijlociu, Hallstatt-ul mijlociu i tirziu. 1 J. Hampcl, Alagyarohni regeszeli leletek repertOriuma, AK, XIII, 1880, 39 i urm.; idem, Bronzkor, II, p. 43 i urm., 139 i urm.; idem, AE, 1892, p. 374, fig. V. 1 B. }lilleker, Dl.lm, I, 1897, p. 99 i urm., i III, 1906, p. 127; idem, Siarinar, p. 21 i urm. 4 E. Oros:l!, SzDf:, 1, 1900, p. 18 i urm. i III, 1902, p. 54 i urm. 6 1. Nes lor, Dip6ts de bron:es de iUedgldia (Dobrogea), Dacia, V- VI, 1935-1936, p. 1i5 i urm.; idem, Sabia de brom de la Boiu. Contributie la studiul primelor sbii cu limb la mlnfr din Europa eenlralll, Sargella, l, 1937, p. 155 i unn.

fa

8 D. Popescu, .4. propos de deu:r: hacl1eS en bronze c) doull/e trans11ersale, ricemCIII decouvertes cn Roumanie, Dacia, V- \' 1, 19:15-1936, p. 1 \H i urm. ; idcm, IUpDls de bronzes de Apa, Dacia, V II - V 1II, 1937-1940, p. 119 i urm. 7 I. Bl~rcin, Depo:l/ul de brom de la Jghiel, jud. Alba, Apu1u1u, 1, 19:19-1942, p. 24 i urm. 8 D, Berciu, Asupra unor topoare de bronz din Transi/llania, lnRemnri arheologice, Bucureti, 1941, p. 24 i urm. 1 VI. Dumitrescu, Rapiere en bronze dl' type mycinien, trouoee au Sud-Oue,f de Bucaresi, Dacia, V - VI, 19351936 p. 169 i urm. 1 K. Horedt, Siebenbiirgen und Myken, Nouvelles eludes d'illstolre, IT, Bucureti, 1970, p. 31 i urm. u A. Vulpe, Cu privire la unele lopoore de aram li bronz din Moldova, .irhMold, Il - 111, 1964, p. 127 i urm.; ldem, PBF, IX, 2, 1970, passim. 12 :\1. Zamoteanu, Depozitul de lopoare de bronz de la Bor/eli, Arll1lfold, Il - III, 196<1, p. 453 i urm. Ja M. lrimia, Das mykenische JJron:eschwert uns Medflidla, Dacia, NS., 14, 1970, p. 389 i urm. 14 M. Flo1cscu i 1. Cpitanu, Desroperiri recente de topoare de aram i bronz in Moldo1a, Carpica, l, 1968 p. 49 i urm.

15
www.cimec.ro

P~ntru prima dat cele mai multe din depozitele din Bronzul mijlociu de pc teritoriul Romniei au fost incluse n 1966 de ct.rc D. Popescu i 1\'l. Rusu intr-o fascicul. din lnventaria Arch4eologica, coninnd 14 a,semenca descoperiri, dintre care 13 din Tmnsilvania, (Apa, Ighiel, Oradea, Puli, Pecica, Rimetea, Roiori, S.pn.a, Snnicolau Romn, andra, fostul jude, Tmda, Valea Chioamlui - Gaura) i una din Moldova, (Borleti) 16 La aceHt.ea se a.daug-J, depozitul de la Sa.t.u Mare (jud. Arad) 16 i descoperirea, problematic ca depozit, de la Medgidia (jud. Consta.na) 17, necuprinse n aceast fascicul. :;:.a rndul lor, depozitele din Bronzul mijlociu din Romnia au fost incluse i n monografia lui A. l1ozsolics din 1967, n care, n afar de cele publicate de D. Popescu i l\L Ru..cm n 1966, au mai fost introduse nc patru: Larga (probabil depozit) i imleu Silvaniei, din l'aza Hajdusmson i Gepiu i Satu Mare din faza Kosziderpadlas 18 Avndu-se n vedere importana deosebit a unora din aceste descoperiri, ele au fost incluse i n alte 1uCI'ri, elaborate de specialiti romni i strini, care le-au discutat atit din punct de vedere tipologie, cit i cronologic. Dintre aceste lucrri ale specialitilor romni menionm pe acelea ale lui I. Ne~tor 19, D. Popescu 20 , K. Horedt. 21, A. D. Alexa.ndreRcu 22 i A. Vulpe 23, iar dintre acelea ale specialitilor strini pe acelea, ale lui P. Reinecke 14, VI. :Miloj~ic 25 , J. Werner 118 , St. Folt.iny 27 , R. Hachmann 2 R, H. 1\Hiller-Karpe 29 , E. Lomborgao, M. Gimbutas 31, B. Hnsel 32 .a. Date cu privire la depozitele i descoperirile izolate de bronzuri din Bronzul mijlociu ue pe teritoriul Romniei se gsesc ~i n repertoriile a.rheologice, ndeosebi n acela34 ~\.1 lui :\J. Roska privitor la Transilvania 33 , precum i n Reperto1iul arheologic al Romdniei Dintre tipurile de obiecte din aceste depozite i descoperiri izolate, tle o atenie deosebit-it s-au bucurat topoarele i :,;,biile, ntoemindu-sc pentru aceste categorii de unelte i a.rmc studii !<.pecia.Ie de ctre arheologii romft.ni. Astfel, n eeea ce privete topoarele, pe lng lucrarea mai veche, de baz, a. lui 1. Nestor din 1938 cu privire }a, topoan~le de lupt. cu dii'll' i spin as, a cror ela.sifica.re a const.ituit ulterior obiectul unor discuii complementare 36 , s-au st.udia.t de ctre A. Vulpe, n afm de acl:'stl'a, i topoarele cu gaur de inmnuarc t.nt.nRversal., topoarele eiocanc i t.opoarele cu tiul n form de hal('hardl~ 37 , precum i alte t.ipmi de topmne 38
10
18 17

D. Popescu i ~'1. Rusu, lm>enl.-l.rch, 1. l!JllG. B. 1\fillektr, S.iarinar, p. 1'1, pl. R jus. L '<rstm, Dada, V - V!, 1\1:15-1 \1~~(1, p. 175
A. :\1uzsolics, Bronze{nnde, p. 127
i

~i

urm.
1'

urm.

~1

lfJ7

urm.
It L Nrsto:, S/und, p. 79 i urm. 2o D. Popescu, Rromneif, p. 10i i urm. !1 K. Horcdt, Xolwtllcs riudes d'hls/olre, II, 19.%

p. 31
29

i 111"111.

A. D. Al('xandrescu, Uacia, N.S., 10, 1!JGG, p. 117 i urm. 93 A. Vulpe, l'RF, IX, 2, l!l70, passim. 14 P. Reint'cke, Zu nel!el'efl Funden aus dem Sildosten, WPZ, 29, 1942, p. 98 i Ul'm. n VI. 1\olilojcic, Zur Frage der Chronologie det {rilhen und mfttleren Bronzezeit in U.illngarn, Actes de la 111 Se~rlion. Congr~s international de. sciences prihisloriqllts el protohistoriques, Zilrich, 1950 (19!i3), p. 2a6 i urm.; idem,Zur Cllrono/ogie der jiingeren Stein-und Bron:eze/1 Siidost-und .'Hilleleurop(ls, (irrmania, 37, 19ii9, p, (]5 i urm. " J. Werner, Mykenae - Siebenbiirgen - Skamlinavlen. Alti del 1 Congresso lnterna:ionale di preistoriu e protoistoria medilrronetr, Flrenzt- K:1pnli- Roma, I\J.50, p. 294 i urm. 117 St. Foltiny, Chrm10/oyte.

28 H. Haclunann, Dit' {rilllt Bron:e:cil im we,/licllf/1 Os/secgehiel und ihu milld- llfld slidosleuropiiisl'llrn Rc:ie hlln,qcn, (j, RPilw{l :um Mia., der Vrge.~chichte, Ifamburg, 19:>7. 28 U. 1\Hill<"r-Karpc, Chronologie. 30 E. Lnmborg, DonaullJndische J(ul/wbe:lehungen und die relative Chronologie der frilhen nordi.~chw Bronze:eit, ActaArch - K.ll'benhaven, 195!) (1\160) .. p. fi! i III'ITI. at .\!. Gimbutas, Bronzr Ag1. 3 2 B. Hnsel, Bdlriig". 33 J\f. Roska, Rep. 3 ' Lucrare In mai\Hscris la InslitnLul dr arheologie al Academiei dt' tiine Sociale ~i Politice a Rtpnblicii Socialiste Homnia. 3 5 1. Kestor, Die verzierlen Sieltxte mii Nackensclleibe aus Wes/rumiinien, Marburgn Studien, Darmstadt, 1938, p. 178 i nrm. :~~ D. Berciu, lnsemnri arheologice, Bucureti, 1941, p. 24 i urm. i reccnzia M. PetrcscnUimbovia, R IR, X U 1, 1\J43, p. 85 i urm. ; idtm, Do111l topoare traci ce din jude/111 Arad, RIR, XIV, 1944, p, :154 i urm. i rer,enzia 1. Nes tor, ll11lcanla, l V, 1946, p. 535 i urm. ; D. Popescu, Rronzezeil, p. 109 i urrn. ; idem, Zu elnigen /lromeztltlichen Hort(unden au.~ 1'ranssllPanien, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 429 i ur m. 1\. Mozsolics, Bronzefunde, p. ~ti i urrn. 3 7 A. Vulpe, P Bl', IX. 2, passlm. 38 Ibidem.

16

www.cimec.ro

La rndul lor,

luorare

4rescu De o anumit. atenie s-au bucurat i aprtoarele de b'rtt. din >~pa.iul carpato-dun rean, a cror tipologie, cronologie i rspndire au preocupat pc D. Popeseu "t, A. Mozsolies 42 , T. 1remenczei u, B. Ham~elu, T. Bader u .a. ln ceea ce privete rep~trti,ia teritorial a depozitelor din Rronzul mijlociu din Transilvania se constat o grupare mai mare a lor in aria culturii Otonutni din nord-vestul Romniei, pe vile Somcului i Criului 48 n rest, ma.i snt ctevtt descoperiri din a.ceast neme n centrul Tra.nsilvaniei, n aria culturii Wietenberg, pe valea ~'lmeului, pe care o depa.ete spre sud doar depozitul de la Satu Mare, din :tpropiere de Periam (jud. Timi) 47 , a. crui prezen., aici poate fi pus. n legtur cu rspndirea spre sud a culturii Otomani. Relativ la regiunile extracarpatice i Dobrogea, ntruct se cunoAc doar cteva depozite din aceast. vreme, este nc dificil s ne pronunm asupra reparti.iei lor teritoriale. Din punct de vedere al ca,raeterist.ieilor lor, cele mai multe din depozitele din Bronzul mijlociu din Transilvania se remare, n primul rnd, prin numrul mai mare de arme, constituit din topoare de lupt cu disc, sbii cu mnerul plin, pumnale, vrfuri de lance i apr tori de bra.. Fa de aceste depozite, numrul acelora. eu piese de podoab (pa.nda.nt.ive, br ri spira.lice sau simple i cu capetele spira.lice, n.pliee i ace) eHte mult mai mic. n general, in aceste depozite snt foarte pu.ine unelte de bronz. n schimb, situa.ia este tota.l deosebit ln regiunile extracarpatice i Dobrogea, ntruet. aici predomin topoa.rele cn Flau fr nervur in relief pe manonul pentru mner. Deci, dup coninutul lor, se pot deosebi mai multe categorii de U.epozit.e din Bronzul mijlociu : eu arme (cele mai multe), cu a,rmo i podoabe, eu arml~, unelte i podoabe, ori numai cu podoabe (foa.rtc pu.ine). ntruct. rspmlire:t depozitelor cu a.rme corespunde, n general, cu aceea a culturilor Otomani i \Vieteuberg, se poa.te deduce caracterul rzboinic al purttorilor acestor culturi 4 8 dar n 11.t.adiul actual al cercetrilor este dificil s se precizeze in ce msur aceste ngropri de depozite s-a.r datom numa.i unor vremuri de nelinite Rau eventual ~i altor cauze. Din punct de vedere cronologic, D. Popescu i )1, Rusu au deosebit, n 1966, trei faze ale depozitelor, corespunztoare nceputului, mijlocului i sfritului Bronzului mijlociu. Dup aceti a.utori, din prim.'t faz dateaz depozitele de la, Apa, Oradea i Borlet.i, din a doua depozitele de la Valea Ohioarului (Ga.ma), Puli~, Rimet.ea., Ighiel, Spna., Vra.nd i a.ndm, iar din a treia depozitele din fostul jude Turda, Roiori i Snnicolau R.orn.n 49 Tot. trei faze au fost. deo~ebitc i de B. Hansel pent.m depozitcle Bronzului mijlociu dintre Ca.rpai i Dunrea mijlocie, n care se includ i cele din Transilvania., cu observaia c cele mai multe depozite din acest teritoriu dateaz din primele dou faze ale Bronzului mijlociu dunrean (M D I - :M D II), fiind cu totul rare n faza a treia (M D 111)110, ceea ce corespunde, n general, i cu frecvena depozitelor, pe faze, din spaiul carpato-dunrean. Spre deosebire ns de datrile lui D. Popescu i Jl. R.mm, B. Hnsel ncadreaz depozitele de Ja Val~l. Ohioarului (Gaura.), Ighie1 ~i Vrand nu n a. doua., ci n prima faz a Bronzului mijlociu dun.rean (1\l D I) &t.
11 I. Ntslor, Sargeiia, J, 1937, p. 160 i urm. A. D. Alexandrescu, Dada, K S., 10, 1966, p. 119 ~ urm. 11 D. Popescu, Dacia, VII- VIII, 1937-19-lO. al A. Mozsollcs, Bronzefunde, p. 73 i urm. ; idem, Bron:e-um/ Culd{unde, p. 62 i urm. u T. Kemtnczei, Dic Chronolugle dtr Harl(unde vom Typ Rimus:ombal, HOME:, V, 1965, p. 111 i urm. " B. Hnsel, BeltriJ.ge, p. 102 i urm. u T. Raller, A.ptJrlaru/ de bra in bazinul carpalocluntJrean, Salu Mure, 1972, p. 85 l urm.
40
48 Pinii In prl'zent nu a fost slu<llat problema rspln dirii dl'pozltelor <le bronzuri din spaiHI carpato-dunrean In Bronzul mijlociu. 47 Vezi nota 16 . 48 Istoria Romt'lniei, J, Bul'llrPti, 1960, p. 111 i urm. ( I. Jl;estor). n D. Poprsfll i Mircea Rusu, lnveniArch, 1. 1!166, pa.sim. :;o B. Hllnsd, Beilriige, p. 1G!I. u Ibidem, p. 163.

s.bile au fost i ele studhttc, ma.i de mult de e.tre 1. Nestor, ntr-o fundamental. privitoare la t;ipul Boiu-Sa.uerbnmn 39 i apoi de ctre ,A. D. Alcxanintr-un studiu de sintez. rela.tiv la sbiile de bronz de pe teritoriul Romniei 40 ~

1 - c. 48

11

www.cimec.ro

n schimb, dup A. ::VIozsolic~, ace~te dcpozitl, ca ~i a,lt.clc din Transilva.nia, ar aptrine cta.pelor Hajdusmson i KoRzidNp~tdls, fa.za Il1 52 , ncadrndu-He, printre altele, n etapa, Hajdusmson depozitele de la Valea Chioal'Ului (Gaura.) i Puli, care dup D. PopeRcu i M. Rusu apar.in mijlocului Bronzului mijlociu, iar n faza, Kosziderpadlas tl<pozitul din fot~tul jude Turda, data,t de a.ceiai autori la sfritul Bronzului mijlociu &a. La rindul lor, depozit.ele din Bronzul mijlociu de pe teritoriul Rom.niei, publicate n 1966 de D. Popescu i l\I. Rusu, an fost sincronizate de autorii respectivi cu culturile contemporane cu ele, dup cum mmeaz : din prima etap cu culturile Otomani i Costia, din etapa a doua cu culturile Otomani, Snciu de Sus, Wietenherg i Girla 1\lare sau Vatina i elin etapa a treia cu culturile Pecica, Otomani i Sighioa.ra-Wietenbcrg 64, fr de precizri relativ la fazele acestor culturi. 1n aceast privin., se impune t>incronizarea acestor trei etape din cronologia depozitelor din Bronzul mijlociu cu cele dou faze principale ale culturilor din aceast vreme, la care se refer A. Vulpe, prima corespunznd cu Monteon1 I C3 - IA, Verbicioara I - III, Tei - Celu i Tei - Tei, Pecica, Otomani II (trecere:t de la Otomani II ht Otomani III), Wietenberg I i II i Costia I, iar a doua. cu 1\'Ionteoru II A - II B, Tei - Tei i Tei - Stejar, Verbicioara IV, Grla Mare, Va.tina, Otomani III, Wietenberg III i Costia trzie 66 Cu acest prilej va trebui s se precizeze paralelismele, la care se refer autorul, dintre aceste dou faze i culturile din centrul Europei : Unetice (Reinecke A 1 i A 2 ) i a mormintelor tumulare (Reinecke B i O) ' 8 Tot n legtur cu problema cronologiei, este tiut c pe baza sincronismelor i a legi"tturilor cu lumea micenian, bine studiate de J. E. Forssander, J. Werner, VI. J\Hlojcic, n. Hachmann, A. l\Iozsolics i K. Horedt, precum i a studiilor lui VI. :Milojcic, H. l\ltillerKarpe i W. Kimmig cu privire la. sfl'itul Bronzului mijlociu dunrean, s-n, (bta.t epoca. mijlocie a Bmnzului dunrean llt.re sfritul secolului a.] XVI-lea i nceput.ul secoluh1i al XIII-le:l .e.n. &7 n fine, nu putem ncheia aceste c.~tcv:1 considera.ii generale privitoare la oepozit.elt=> din Bronzul mijloeiu de pc 1eritoriul Romniei fr s men.ionm c, spre deoHehire de bronzurilc din Bronzul trziu ~i Hallstatt, s-a,u fcut mai multe analize compttmtiv cu numrul total al depozitelor. Acei\t.e an:tlize, l';pceirogra.fiee, executate de Arbeitsgemein,<Jcha.ft fiir Mettalurgie des Alterhtms de la Wiirtcmhergiiiebes L:mdesmuseum din Stuttgart. i publicate n 1 il(8 de Siegrricd .Tunghans, Edward Sa.ngmcister i 1\lanfred Scb1odcr &s au fost incluse i n fa.~cicola. din Inventar-ia Archaeologica nt.ocmit n 1966 de D. Popescu i IVI. Rusu Gl!. Din compara.ia. datelor acestor analize, pe faze, nu se pot lltabili, dcocamdat., deosebiri eseniale n compozi.ia. metalului din cele t1ei faze. Astfel, procentul de coP.itor va.ri.a.z intre 0,04% i 9,8% n prima faz, 1,9% i 7,1% n faza a doua i ntre 4,1% i 8,4% u faza a treia, iar n ceea ce privete impmit.ile se ntlnesc aceleai elem~nt.e : Ps, As, Sh, Ag, Ni, din eare n mod excepiona.J Sh de.pet.e 1%, ajungnd la 1,2% i 1,3%, ia1 A>: atinge propor.ii ceva ma.i mari de 1,3:'5% (Roiori) ~i 1,95% (R.imet.ea).

+
Depozitele de bronzlll'i de la sfritul epocii Bronzului i nceputul Hallstatt.ului ne re.in atenia m~\.i mult, nt1ucit din acea.st vreme dateaz cele ma.i multe descoperiri de acest. fel din spa..iul ca.rpato-danubian.
02 A. Mo1.solics, Rronze{unde, p. 121 i urm. i hr.i\e pentru d~pozite: fig. :15 (grupnl Hujdusamson) i fig. :Jii (icrupul Koszld~rpndls).
63
04

Jbldrm.

D. Popescu

:\or. Rusu, lnven/Anh, 1, 1\166,

pa~.<im.

oa A. Vulp1, l'BF, IX. 2, J. ae Ibidem.

D. Hi!nsd, BeitriJy,., p. 170, undr ~e m!'n\ionNl1.ii literatura nsplctiv. S. Junghans, E. Sangm~isll'r, i\1. Schriider, f(up{er und Bron:e, Jl. 59. 69 D. Popescu i :\I. Rusu, lnven!A.JCh, 1, 1 Bfi~. In care autorii r~produl' datele analizelor SJJectrall' all' bronzuJ'ilur din dt,pozilell' de ID Ap<l, On:nlea. BoriPti, Vait-a Chiollrului ( Galll'a), Pull~. Rimt"l .. a, !ghid, Vtand, Hniori, Slnnico]au Homn ~i Pel"kll.
67

66

18

www.cimec.ro

tn legtur cu aceasta, menionm c se cunosc astzi peste 400 depozite din acest spa.iu, fa.zelor Reineekc A i Rallstatt A i B din Europa central, datate de B. Milller-Karpe i al.i arheologi n HecoleJe XIII- vm .e.n., faze ncadrate ulterior de ctre acesta in etapele nou (Rcinecke D i Ifulh;t.att A) i trzie (.=H allstatt D) ale epocii lnon:~:nlui 60 Dtntre aceste depozite, peste :{60 provin din 1'l'l1n~ilvania ~;~i 37 din regiunea extra-carpat.ie, 4upl. cum wmcaz: 23 din ~'lolllova, 10 din Muntt>nia., 4 din Oltenia,, prrcum ~i 7 din Dobrogea. Deci, cum este i firesc, majoritatea depozitelor provin din Transilvania, lucru explicabil dac se are n vedere bogd.ia, n mineremi de cupru din acest teritoriu. 1n schimb, pare p..radoxal nUIIlrul mic de asemenea descoperiri din Oltenia, cu toate c. ~i n aceast regiune dnt z.ll.cA.minte cu minereuri de cupru. Fa de acestea,, au sporit n ultimii ani descoperirile de depozite din aceast vreme din Muntenia. i ndeosebi din Moldova, de unde provin pn tn prezent cele mai multe depozite de bronzuri din regiunea extracarpL~tic a Romniei. O ade~t revela.ie au constituit-o mai recent depozitele de bronzuri de la sfritul epocii Bronzului inceputul Hallstattului din Dobrogea, ieite pentru prima dat. la iveal n ultimele dou decenii n aceast regiune cu rninereuri de cupru. tn cele ce urmeaz. ne vom referi la. unele probleme db ba.z n leg-lt.ur cu depozitclc de bronzuri de la sfritul epocii Bronzului i neeputul Hall~;tattului de pe teritoriul Romniei, artnd caro este stadiul cercetrilor n acest domeniu. Astfel, n ceea ce privete evidenta prin publicare a unor a.semenea descoperiri de Pl" teritoriul Romniei, pn la sfritul celui de-al doilea rzboi mondial, s-au bucurat de o ma.i mare atenie acelea din Transilvania (inclusiv 1\Ia.ramure, Oria.na i Ba.nat), prin includerea. lor tn lmele repertorii sau cnta.loa.ge, ntocmite de C. Goos 61, G. 'l'egHt.s 62 , J. Hampel 63 , E. Orosz 6 , B. Milleker 6 6, I. Marian 66 i l\1. Ror-;kt 67 , precum i n a.lte lucrri speciale mn.i restrinse ori mai generale, ~mb form de monografii ale fostelor judee. Dintre acestea, o meniune aparte merit co1'pus-u1 lui J. "'Ha.mpel, datorit grijii cu care au fost publicate unele depozite mai importante, descoperite pn Ia. a.pari.ia. lui, precum i, ndeosebi, &perto1'iul lui M. Roska., care, prin numrul descoperirilor incluse i literatura citat pentru fiecare din ele, poate fi utilizat. i a.!l.t.zi cu folos, exceptnd unele erori, inerente unei lucrri de asemenea.
eorespnnztoare

'i

propor.ii.

tn afar de acest.(' lucrri, unele din dC'pozitele din Transilvania au mai fost incluse n monumentala oper a lui Y. P.rvan, Getica 68 , precum i n lucra.rea, de sintez a. lui 1. NeRtor din 19:12 &9, tn ceea ce privete restul teritoriului Rom.niei, a:vndu-se n vedere numrul limitat al acestor descoperiri, ele nu au mai constituit, singure sa.u mpreun cu altele, obiectul unor repertorii sau corpus-uri, fiind doar prezentate, cu mai multe 11au mai pu.ine detalii, n luCI rlle lui I. Andrieescu 70, V. Prva.n71 , J. Ne:4or 72 .a.
ua J. Hampl'l, Antiquiies; idem, Branzkor i tradUClWt'll In limba german A/lertiimer du Branzezeit in Un,qarn, Budapesta, 1890, ed. a 1 I-a ; idem, Trauvui/les. 84 E. Orosz, SzDE, I, 1900, p. 18 i urnr. i IJI, 1902, p. 54 i urm. 86 B. Milleker, Dllm.; idem, Starinar, XV, 1940, p. 21 i urm. " 6 J. 11arlian, Rep. l. 1909, p. :121 ~i urm. i Il, 1920. 67 1r. Roska, Hep. 68 V. Pdrvan, Getica. au 1. Ne:~tor, S/tmd. 10 1. Andriel'Sl,U, Nouvc/les !'anlribulloM sur l'ge du bron:e cn Roumani1'; le de pot de branzes de Drajna de JtJs d /'epee de Bucium, Dada, Il, t 925, ]J. :145 <;oi urm. 71 V. Pflrvan, Getica, p. 2, 4, 3G3, i59, 762 (Drajna de .Jos), :~90, ill2 (Rafaila). 72 l. Nestc.r, Stand, p. 1:.!/l ~i urm. (Drajna dt' Jos i alte dl'puzite).

10 Autorul folos~te d('numirile dl~ .,sflritul epocii Bronzului" (Bronz D) i .. Inceputul Hallstatt-ului" sau ,.Hallstatt-ul timpuriu" (Hallstall A i B), spre deosebire de ali autori, la care se tnlllncsc termenii de .,epoca Bronzului tirzie" sau .,dezvoltat"ori de .,epoca Bronzului naul" i ., llrzie". n leglurii cu aceste din urmd denumiri a se vedea K. Horcdt, Problemele ceramicii din puioada bronzului eDa[uat n Transi/uania. S/lldii i eomunicri, voi. 13, Il.fu:eu/ Drukenlhul U17-1967, Sibiu, 1961, p. 1:17 i H. :\IUllcr-Karpe, Zur Definili"" und Benennung chranologischer Siufen der Kup(erzeil, llronu:eii und iilferen Ei.~tnzei/, .Jallresberichi dt>, lnslilllis filr \'orgcsclrlt'hle <fer Uni11ersiiiil 1-'rank(url a.M., 1974, p. 7 ~i urm. t C. Goos, Cirranik, AVSL, X riT, 18i6, p. 203 i urm.; ldem, Ski:zen zur va/'l'omfschl'n Kullurgesclllt'lll!' der miiI/tren JJonaugtgenden: ll('eeui publicalk, X J II, 1877, p. 407 i urm. !ii XI\', p. 17 i mm. 11 G. T<'gl:!ts, 01 TE, II, 11!1!7, 1 - 3, p. 1 urm.

i!J

www.cimec.ro

Dup. cei de-al doilea rzboi mondia,l s-a aconta,t. o atentie din ce n ce mai mare acestor descoperiri, p1in publicarea de list<l pentru Transilva.nia., cu comentariile respective, de ctre .M. Rusu 73 , precum i de lucrri speciale pentru Moldova de :1\f. Petrescu-Dmbovia 74 i pentru Dobrogea de A. Aricescu 75 m afar de acestea, unele din depozitele din Transilvania au fost inclu~e i n cataloagele cu ilustraii ale lui Fr. HolRte, publicate post mortem, n 19517 6 i 1962 77 , de ctre Seminarul de preistorie al Universitii din lfarburg. La rndul lor, depozitele de bronzuri din Romnia, de la sfiritul epocii Bronzului pn n Hallstatt. B inclusiv, au fost incluse de W. A.v. Brunn n monografia sa din 1968, ntr-un context ma.i larg central-european, fiind inserate Ol'onologic n lista depozitelor din aceast vreme din regiunea Dunrii inferioare i a arcului carpatic 78 De asemenea, o parte din aceste depozite, apat.innd n general sfritului epocii bronzului, au fost introduse de A. Mozsolics n cel de-al doilea volum al monografiei sale privitor la depozitele de bronz i tezaurele de aur din faza Opalyi 7e. Unele depozite au fost publicate prin grija lui 1. Nestor, n colecia lnventaria .Archaeologica de sub direcia lui M.-E. llarien 80 La acestea se adaug. Repertoriul arheologic al Romliniei (ms.) 81 i lucra.rea monografic a lui M. Rusu privitoare la metalurgia bronzului n Transilvania n faza Hallstatt A 811, care conine corpU8-ul depozitelor din aceast faz i ilustraia respectiv, precum i numeroase alte publicaii de depozite n revistele de specialitate din ar 83 Paralel cu aceste lucrri, dup ani de cercetri n muzeele din .a,r, precum i din stri ntate, n care se afl bronzuri din aceast vreme de pe teritoriul Romniei, H-a ntocmit de ctre autorul acestei lucrri corpus-ul depozitelor de bronzuri de la sfritul epocii Bronzului i nceputul Ha.Ustattului din acest spaiu, n eare se prezint, pe ct. poRibil, n mod critic coninutul fiecrui depozit, nsoit de ilu!>tra.ii, numere de inventa,r i de bibliografia respectiv 84 Alturi de depozitele sigure, OI"nduite cronologic, au fost luate n eonRidemie i acelea de faz incert sau nesigme. ln acest fel se umple un gol mult resim.it n Ii tem tura de :,;pecialitate cu privire la aceast problem, continund i, n acelai timp, complet.nd lucrrile anterioare, ca.re, exceptnd Reperloriul arheologic al Romniei, se refereau cu prioritate la, depozit.ele de bronzuri din aceast vreme din Tra.nsilvania. Desigur c o asemenea lucrare este i ea susceptibil de mbuntil'i, avndu-se n vedere imposibilitatea, pentru moment, de stabilire cu exactitat.e ~ coninutului tuturor depozitelor, datorit pierderii unor piese sau amestecului altora din depozite diferite, precum i a informaiilor incomplete de care dispunem uneori relativ la aceste descoperiri. ln ceea ce privete repartiia teritorial a depozitelor din aceast vreme de pc teritoriul Romniei s-au scos n eviden n 1938 de ctre 1. Nestor, pe baza studierii topoarelor de lupt cu disc pe ceaf. i spin, grupul de depozite din nord-vestul 'l'ransilvaniei, precum i legturile lui cu descoperirile de acest fel din zonele vecine 86 Pentru prima dat m; problema r.spndirii depozitelor de bronzuri de la sfritul epocii Bronzului i neeputul Halliltattului din Transilvania a fost tratat n 1963 de M. Rusu, care a ntocmit i hri de rspndire a acestor descoperiri 80 La rndul lui, autorul
M. Rosu, Dacia, N.S., VII, 19ll:J, p. 177 i nrm. SCIV, IV. 1951, 3- 4, p. 460 i urm.; idem, Dacia, N.S., IV. 1960, p. 153 i urm. ; idem, ArhMold, 11 - III, 1964, p. 265 i nrm. " Andrei Arlcescu, SCIV, 16, 1965, 1, p. 17 i mm. ; idem, Ponlica, III, 1970, p. 25 i urrn. Vezi i 1\1. lrimia, Un depozit de bronzurl la Constanta, l'olllil'e, 1, 19U8, p. 89 i urm. ,. Fr. Holste, llorlfundr. 77 Idem, Chronologk 78 W. A. v. Brunn, "Uillcldeutsche Hort{unde. ,, A. Moz.olies, Dronze- und (lold(unde. 10 Pinii In prezent relativ ta depozitl'le de Ju srtritul epocii Bronzului (Bronz D) s-au publicat lll'llliitnartJ.,
" l\1. Petrescu-Dtmbovia,
73

fnscicnle la Bucllrt'ti : A. D. Alexandrescu, Dt!pdts de l'ge du bronze tardl{ de Blenl, 4, 1967; T. Bader, Dt!plits tJe l'dg~ du bronze tardif du Nord-Ouesl de la Transilvanie, G, 1971 ; M. Petrescn-DimiJovla i l\1. Flmescu, Dt!p81.~ de l'ge du bron:e tardif, 7, 1971. 81 Vezi nota 34. 82 M. Rusu, Metalurgia bronzului din Transilvania /11 nceputul Hal/slatt-ulu (partea a Il-a), 1972, tez de doctorat. la De ex. In SCIV, Dacia, Arh:\-Jold, AMN, Apulmn, Sargetia, Pontica, Carpica .a. 8 :\L Petr~scu-Dirnbovia, PRF, XVIII. 1 (In curs de
tiprire).

u I. Nestor, lllarbSI, p. 178


88

i urm. M. Rnsu, Dacio, 1\'.S., VH. 1963, p. 181, fig, 1.

www.cimec.ro

~ loeltul volum, n 1953 i 1960, a studiat i cartat depozitele de bronzmi din Moldova

reatul teritoriului Romniei 88 , eontemporane cu seria Uriu-Domneti din Transilvania 89 > In volumul de fa, corpus-ul depozitelor de la sfritul epocii Bronzului i nceputul } lbUat&ttului este nsoit de liste de rspndire, care permit s se deosebeasc att repa.rtiia JtlrltorlalA, pe faze, a acestor descoperiii, ct i frec.vena lor n anumite teritorii. n legtur (,'ia aoea.stl. problem, au fost studiate de autorul acestui volum grupcle regionale de bronzuri lle la sftntitul epocii Bronzului din spaiul carpato-dunl'ean 90 Cu acest prilej au fost deosebite lnt grupe locale de depozite in Transilvania, ilustra.te prin peste 90 depozite, caracterizate printr1111 aflux de piese de origine local i central-european, fa de care acelea de origine rsritean i ndlol. sint rare. Prima din aceste grupe, din aria ocupat de culturile Otomani i Suciu de Sus, este localizatA. in nord-vestul Tram;ilvaniei, pl'ezentncl le.gturi directe cu descoperil'ile corespunaltoare din zonele vecine. Oea. de-a doua grup, din aria cult.urilor Wicteuberg i Noua, este situat in centrul Tranailva.niei, fiind ilustrat. i ea prin numeroase depozite. ln fine, cea de-a treia grup, tot din al'ia culturii ~oua, se plaseaz n sud-estul Transilvaniei, fiind a. testat doar prin citeva depozite, care, prin caracteristicile inventarului lor, prezint Jetlturi a.ttt cu depozitele din centrul Transilvaniei, putind fi considerat ca o prelungil'e alei a Jl'Upei de depozite din centrul Transilvaniei, ct i cu cele de la est i sud de Carpai. In ce privete restul teritoriului, adic regiunea extraearpatic i Dobrogea, s-au deose bit douft. grupe locale importante de depozite de la sfritul epocii bronzului, dintre care una ri.AI.riteanA. i alta sudic. Grupa rsritean, aparinnd seriei Riet.i - Bleni 91 , localizat pe teritoriile Moldovei ti Munteniei, in aria culturii Noua i-$i a faoies-ulni Coslogeni 92 , este reprezentatA. prin 19 depozite. Acestea se carackrizeaz IHintr-o frecven mai mare de tipuri de unelte, arme i podoabe de origine rsritcan., cu analogii spre c:-;t, n aria grupului Noua - Sabatinovka 83 AlA.turi de tipurile de origine rs.ritean11., puse n legtur cu participarea grupului Srulmy la. geneza culturii Noua 91 , s-a constatat c se ntlnesc n aceast grup, eRte adevrat intr-un numi.t mai restrus, i altele de origine transilvnean i central-european 96

?'"lbl

~tiei, alA.turi de acestea, s-au luat n consideraie, de ctre acela.i autor, i celelalte depozite

117

1n

It

M. Pclrescu-L>Iml>ovi!a. SClV, IV, 1\l:i:l, 3 - 4,

p. 478, rlg. 16; idern, Oacia. XS., IV. 1\160, p. 15:1 i urm.; ldem, AriiMo/d, Il - III, 1964, [). 252, fig. 1.
~ plktlf en bronze de la fin de l'gc du brome en Roumanle, Acltl du V II Congrts international de.~ scienccs prihisllll'lquu el protohl.lnrlques, 1966, Praga, 1970, p. 684

ldem, Que/qucs probllmrcs concernant les decouverls

urm.
" Relati\' Ia dcnumirl'a razei Uriu - Domneli, ou toate cA aceasta se folos.:te In mud curent In literatura de 1pecJalltate este de observat c depozitul Domneti DU poate tl considerat un depozit Inchis, Intrucit la Muzeul naional din Budapesta piesele acestui depozit stnt inventariate ImpreunA cu altele din depozitul de Ia Olcsvaapti (A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde, p. 128). Din aceste motive ln lucrarea de fa ne-am limitat Ia piesele publica le de J. Hampel. A vtndu-se In vedere aceastii situatie, este poate mal Indicat slisc foloseascA, pentru seria respectiv de bronzuri, denumirea de Uriu - Dragomireti, In loo de Urlu - Domilneti (vezi pentru aceasta -~iA. Vulpe, PBf, IX. 2, p. 5, nota 4). Totui, pcnlru a se evita unek contu:~H. In lucrarea de fal s-a pstrat denumirea de Uriu- Do mneti. " M. Petrescu-Dimbovila, op. cit., i\cles du l' II Congr~s international des sciwces prtihisloriques el protohl&lorlques, 1966, Pragn, 1!170, p. 684 i urm.; idem,

Le., dipots lardl(s de bron:es sur le terrlloirc de la Roumanle (de Bronu D au Hallstatt B tncluslvemcnt), Actes du r 111, Congr~s international des xtences prihistorlques el protohistoriques, vul. 1, RaPports gtniraux, Belgrad, 1!171 p. 175 i urm. 81 Acenstll seri.:, denumitA de noi mai Inainte Rleti Ulmi Litenl sau Rleti - Ulmi Lltenl - llieni, a fost numit ulterior, tot de noi, Rleti - Blenl, lntrucll la Bleni s-a gsit, pln In prezent, cel mai reprezentativ depozit din Moldova. 82 Privitor la cultura Noua vezi A. C. Florescu, Contributii la cunoaterea culturii Noua, Arh.'Uold, Il - IH, 1964, p. 143 i urm.; ldem, Sur les probUmes du bron:e tardlf carpaio-danubien el Nord-Ouest Ponlique, Uacia, )I.;.S., 11, 1967, p. 59 i urm. Relativ la (aeies-ul Coslogeni, vezi Seb. Morinb. i Nltl Angelcscu, O nou cultur a epocii bronzului in Romdna, Cultura de lip Coslogenl, SCIV, 21, 3, 1970, 373 i urm. 93 A. C. Florescu, Dacia, N. S., 11, 1967, p. 75 i urm. " Ibidem. Aceast tez a fost sustinut de autorul aceslui vulum In lucrArile sale menionate In notele 74 i 90, ca i In Quelques eonstdirations concernant la fin de l'dge du brome d du debut du Hallslall dans l'espace carpato-ba{. canlque, Studia Balcanlra, V, L' 1?1/mogenise de., peuplr. balcaniques, Sofia, 1971, p. 109 i urm.

2t

www.cimec.ro

Cunstatii..ri intcrc~ante s-au f-cut i rel:Ltiv h1 grup<~ ~udic, can' se loealizea.z ll rPstul regiunii ex:tmcarpa.ticc i Dobrogea., fiind ilustrat prin n.sc dcpur.itc, a.p:u.innd l~ dou. tmbgrupe locale, dintre care una n Oltenia. i Muntenia, i o alta la sud de Dun.rc, n Dobrogea 98 Prima cli11 aceste subgrupe, susceptibih~t de a fi suhmpr.it., ~i ea n viitor n alte dou sau trei subgrupc, cotespnnzi"ttoarc aspectelor cult;urale Vldcti 11 - Ji'undcnii Doamnei 07 ~i Zimnicea- Plovdiv 98 , este at~stat prin trei depozite, caracterizate, n Oltenia, prin a.numite tipuri de unelte (forma aparte a variantei r.si"..,ritene a. ceUului de tip transilvnean), cu unele analogii n depozitul de la V,rbia oo din Muzeul de la Sofi~t, cel lll<ti important pentru seria de bronzuri din acea.st. vreme din spaiul ba.lcano-dun.rca.n. n afar de aceste obiecte de factmtt sudic, n aria ~-..;;;pectelor cultura.lc Zimnieea. Plovdiv i Vl.deti II - Fundenii Doamnei se mai nt111ese ~i n.Jt.ele, n numr mai redu:;, de pruvenien. tran!'lilvneani"t i Cl'nt.ral-euroJu~an.. n sehimb, 1-)-a constatat c. pe t('litoriul J\1 un ten iei snt nmi freeveut.e tipurile de nnelt(\ i arme de origine transilvnean i central-european., tlup cum o atcst n special depozitul de la, Drajna de Jo8 too. Nu lipse:;c ns nici unele tipuri de obiecte cu analogii la. sud de Dun.re (seecrilc cu ciotul de la turn~tt ncndcprtat.) sau la est de Carpai (varianta rHri tean a celt.ului de tip transilvnean, numit de ctre unii i Oinac 101 ). In fine, n ceea ce privete subgru}m din Dobrogea, atestat deocamdat prin trei depozite (N. BlceRcu, Gura Dobrogei i Constan;a-P:~laB) 102 , prin unele tipuri de unelte din inventarul su (forma special a variantei rsritene ~" cclt.ului de tip transilvnean i secera Nl ciotul de la turnat nendt>prtat), s-a precizat c prezint unele analogii cu descoperirile de bronzuri dintre Dunre i Balcani, de unde s-au tspndit a.ici aceste unelte, dealtfel ca i la nord de Dunre, pe teritoriile Olteniei i l\lunteniei 103 n a.fa.r. de a.cestca., s-~tu rspndit. n Dobrogea i unele unelte din grupul estic, din a.ria culturii Noua (v:uiant.a rsi\.rit.can a cdt.ului de tip transilvnean). L1 schimb s-a conr;tatat ciJ, nu snt ine ate~tate aici tipuri din 'J'ransilvania 104 , prezena lot nefiind nsi't exclus, avndu-Be n vedere r.spndirea ~pre est i sud a obiect.elor de origine tra.nsilvnm~n la sfritul epocii bronzului. Deci, n afar de Dobrogea., produsele puternicului centru metalmgic din 1.'ransilvanht jo;-a.u rspndit n regiune;t cxtracarpatic a Romniei i mai departe spre est. n sp;t.iul ucrainean i ntr-o oa.recare msur i la Bud de Duni'i.re, pe teritoriul Bulgariei. 'l'ot din Transilvania s-au introdus n rcgimu~lt extracarpatic. a Romniei i unele piese de origine ecntral-europea.n. Din acest punct de vedere, eum i:Ht subliniat d('ja n repetate rinduri, munii Carpai nu 1tu constituit o b~trier pentru legturile tribmilor din Transilvania
Vezi mal sus nulele !)O i !)5. Pentru acest aspect cultural vezi V. I.cahu, O nou faz n evoluia cl,llluril Noua, faza Fundenii Doamnei, CercellJrt arlreologice In Bucureti, Bucureti, 1 !l63, p. 33!.1 i urm. ; idem, Cultura Tei, Bucure~tl. 1966, p. 36 i urm.; idem, Aperfu de la periodlsation de l'euo/ulintl de la ciol/isation de Tel, Dacia, N. S., 10, 1966 p. 191 ~i urm.; D. Berclu, Aper~u de.~ probl~mes susciU.~ par la cioillsalloll de Vcrblctnara (rt!cemnwnl dicouoertc en Boumanie) el le probleme de la fin de /'ge du bron:e dam la region des Portcs de Fer el du Bas-Danube, Sbornik Narorlnog Museja, IV, 1!164, p. 319 i urm.; Valeriu Leahu. Cu prtoire la s(lrttul epocii bronzului n Muntenia, SCIV, 20, 1, 1969, p. 17 i urm. ij in IegiHur cu acest grup de In Dunrea de .J o~; prezint Interes descoperirile lui A. D. Alexandrescu din neci'Opola de Ia Zimnicea (La tlt'cropole du bron:< rf.cenl de Zimnicea (dep. de Tcleorman), Dacia, N.S., 17, 1973, p. 77 i urm.); depozitul de vase de iul ars de 1" Plovdiv, publicat de Peter Detev ( Koleklivrm nalwdka of qlinenl szdtme 11 Plo11div, Arheologija, VU, 4, 1961, GG i urm.), ca i spturlle de Ia Razkopani\.a nle acduia autor ( Traces de la civilisation de Ra:kopanitze en Transyl88

17

vanie, Apulum, VII, 1!l68, fig. 27 i 28). Hclativ Ia aceast vezi i M. Petrescu-Dimbo\'i!a, Studia Balcanica, V, Sofia, 1!)71, p. 112 i urm. a De Ia Vrbia pro\in dou depozite, din care unul inedit se afl In MuzeulnaUunaJ de arheologie de Ia Sofia i altul publicat In Muzeul din Plcvna (Teodora Kovaceva, Noua kolekfiona nakodka oi bronsooanija cpoha prl , Vdrbllza, Pleuenski okl'g, Arheo/oglja, IX, 1!l67, 2, p. 51 i urm. lOII Pentru acest depozit vezi 1. All(lrie~escu, Dacia, II, 1025, p. 345 i urm. ~i A. D. Alexandrescu, Intimi Arch, 2, 1!JfiG. lOI Vezi Silvia 1\Iarinescu-Bllcu, Klad bronsovah isdelii li Oinake, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 52,1. 1o2 Andrei Aricescu, SCIV. 16, l!l6f, 1, p. 17 i ll!'lll.; idcm, l'ontica, 111, Hl70, p. 2!i :t-i urm.; :\1. lllmia, OJ>. cit., Puntice, I, 19fil!, p. 8~ ')i Ul'lll. 108 M. Pctrescu-Dimbovia, Studia Balccmica, V, Snfia, 1971, p. 110. 104 Audrci Aticescu, SCIV, tG, 196i:i, 1, p. :lr.; id,m. Ponlica, Jll, 1970, p. 71.
pi'Oblcm

22
www.cimec.ro

e din regillllca ext.ra.carpat.ie a Rolm'l.nie.i . ~i ehi ar de mai departe, din V cra.ina subsudul Ucrainei. Nu m; t.oa.te hronzurile de origine tmnsilvnean, ca dealtfel i te de tip central-european sau rsrit.ean, au fost introduse prin schimburi la triburilc regiunea extraca,rpa.tici''t a Romniei, ntruct unele forme de turnat i buci de bronz lrat, descoperite n aceste teritorii, constituie dovezi c eel pu.iu unele din acm~te piese au bt produse la. fa.a locului.
tk i

'1

Metalurgia bronzului a eont.immt s se dczvolte n prima faz a Hallstatt-ului (Halldup cwn o dovedesc cele peRte 90 de depozite din seria Cincu-Suseni, c-reia i 1Pfe11.in i marile depozite-turn-torii de la Uioam, plnaca, Guteria, Dipa, B:~nd t;i Aiud, eu obiecte de bronz n greut~~te de cirea 5 000 kg, adic mai mult decit toate depozit.ele b 1Ulloc de la sfritul epocii bronzului din Tmnsilvania. "' Examinndu-se harta rspndirii depozitelor din faza Ha.llstat.t A., se eonstat duci fi'Upri de asemenea descoperiri n TranHilvania 10:'. Prima dintre acestea, localizat n nord-vestul Tran~ilvaniei, n podiul Someului i nordul cmpiei de ve~:~t, se caracterizeaz prin tipuri dP uneUe, arme, piese de harna.-1.ment i obiecte de podoab n strns legtur cu cele din etapa anterioar. Alturi de acestea se mai tntUnesc i unele tipuri de obiecte de origine central-european sau chiar nordic, cum ar fi de exemplu un ac cu capul in form de fus i eu gitul modelat ( Speindelkopfnadel mit geglieWtem Hals) din depoziLul nesigur de la Baia, Mare, tip frecvent. n Hallstatt-ul timpuriu din Bllezia., Slovacia i Ungaria, semnalat ns i n cLev<t det~coperiri din R.S.~'. Iugoslavia 108 Cea de-a, doua grup., din centrul Transilvaniei, este ilustrat printr-un numr tot att de mare de depozite, ea i grupa din nord-ve~;tul Tra-nsilvaniei. Spre deosebire ns de sfritul epocii Bronzului, n aceast etap a Ha.lh;tatt-ului timpuriu snt ceva mai multe depozite n oentrul Transilvaniei, caract.erizat;c printr-un numr m:1i mie de a.rme i piese de harnaament. Pe Ung tipurile de obiecte ma.i vechi, f'are se continu., <tpar ~i unele noi, cum ar fi de exemplu fAbula de tip passementerie, de origine est-ecntml-Pnropean; l)laca, de centUI', decorat n Nhnica 11 (W repon11sc", }lies rreevcnt. n centrul i nordul Europei; ace cu C<l.pul sferic i .Jltul decorat eu ncrvmi, nt.ilnit.c de~eori n depozitele i mormint~le din Europa central, vind centrul de produeie ht est de Alpi i n vestul Carpailor, de unde iHt.U rspndit pn aparte spre vest ~i est, inelusiv pe teritoriul Romniei; perht de chihlimbar, de origine nordic., lntUnitlt n descoperirile din centrul l~uropei n faza trzie a mormintelor tumulare i timpurie a cimpurilor de urne 1 7 .a. Cea de-a treia grup de depozite din Hallstatt A1 din Transilvania, localizat n zona J[ureului :Mijlociu, reprezentnd de fapt continuarea spre sud-vest a Podiului Transilvaniei, ..este ilustrat prin mai puine depozite dect grupele de asemenea descoperiri din nord-vestul !ti centrul Transilvaniei. Ele snt grupate pe un spaiu restrns, atestnd, prin prezena marilor !4epozite-t.urntorie de la Uioara., plnaca i Guteria, o activitate mctalurgic. foarte impor',.,.nt 108 , ilustrat printr-un numr impresionant de mare de obiecte de bronz, ntregi i frag~ntare, de origine local sau central-european, precum i prin cantiti mari de turte de J>ronz i de deeuri de bronz. tn genere, prin caracteristicile inventarului lor, aceste mari depolite-turntorii nu snt specializate, n sensul producerii cu predilecie a unor anumite tipuri de , obiecte de bronz. Numrul mare de obiecte de bronz din aceste tmntorii de pe Murcul Mijlociu s-a pus n lQgtur cu exploatarea m~ti intens n acea,st etap a aw'lllui, aramei i a srii, marile ~ntorii fiind n apl'Opicrea zcmintelor de sare, precum i cu sporirea populaiei, atestat. att prin numrul mare de aezri, cit. i prin inten~ificarea relatiilor de schimb uJD. Fon.rte

l!&att A1 ),

1. . Uldtm, 185, fig. :!. CL }i ~L Pctrescu-Dml.Jovia, , Actt& drr V 11e Congre.< inlernaflontll de.~ .wienc(s prellislolfquer el prolohisloriques, 1.9f:6, Pragu, Hl70, p. lill5 i urm. IOO T. Kemcuczei, Die Chrono/oyic tlrr 1/orl{unde vom

1'yp Rlmaszombal, HOME, V, 1\165, Jl. 119. 107 \(arija Gimbntas, Bron:e Agc, p. 122 i 111'111. 108 i\'1. Rusu, Dacia, K S., V li, 1963, Jl. 181 i nota 23. 109 Ibidem, p. 184.

www.cimec.ro

probabil c prin acest.e din urm rela.ii, e.fectuate ndem;ebi pe ba.z de sare, s-au inLrod.us dinspre nord-vest (Boemia i Saxonia) barele de co~it.or pur din turntoriile de la Uioara i Guteria, dinspre nord perlele de chihlimbar din depozitele de la Cioclovina, Pecica, Alina i din alte locuri, iar dinspre sud pericle de sticl albastr din depozitele de la Cioclovina i Dobrocina 110 Deci, Jegt.mi economice cu regiuni mai mult sau mai pu.in ndeprtate, reflectate n descoperirile de bronzuri din regiunea 1\'lureului Mijlociu. Cea de-a patra grup de bronzuri, localiza,t pe Mureul Inferior, este reprezentat doar prin cteva depozite, coninnd tipuri de ohieete ca,rc continu n parte pe cele din etapa
anterioar.

ln fine, cea de-a cincea grup. de depozite de bronzmi, localizat n Banat, conine i ea obiecte de bronz de la sfritul epocii Bronzului, cu toate c aceast din urm etap aproape c nu este ilustrat n regiunea respectiv. Alturi de tipurile de bronzuri din estul Europei centrale, inclusiv Transilvania, se ntlnesc i altele diu ~ml-c~h1l Ungariei i nordul Iugoslaviei. Acc~tea snt, pe scurt, con~:~ideraiile cu privire Ja, principalele caracteristici a,le depozitelor de bronzuri din cele cinei zone mai sus men.iona.te din Transilvania. Spre deosebire de etapa ant.erioar, a Bronzului Lrziu, :;.rruprile de depozite din Hallstatt A1 sint mai puin deosebite ntre ele, prezentnd destul de multe trsturi comune. Din acest punct de vedere este indicat s se vorbea,sc mai cmnd de grup.ri teritoriale de depozite cu anumite particularit.i, decit de variante locale. Foarte ca,racteristic pentru depozitele de bronzuri din aceast etap din Transilvania este afluxul de elemente de origine central-emopean, introduse treptat att prin relaii de schimb, influene culturale i eventual meteri ambulani, ct i prin purttorii grupului Lpu-Gva, datorit crora s-a considerat de et.re unii cercet:\tori c au fost ascunse n p1nnt depozitcle de bronzuri din seria Cincu-Suseni m. ln ceea. ce privete regiunile cxLracarpat.ice ale Romniei, nu :se cunosc n mod sigur depozite din a.eeast vreme n l\1oldova, 1\:lunteni:t i Oltenia. Nu ar fi ns exclus ca, unele din depozitelc din 1\loldova. (de ex. Ilieni, jud Suceava, nz, i eventual Doljeti, jud. Bacu 113 ), din care lipsesc piesele de origine rsrit.ean., tipice grupului Noua, s dateze nu numa.i de la sfritul epocii Bronzului, ci i din llallst.at.t A1 , din vremea corespunztoare aczrilor hallstattiene timpurii de la Corlteni 114 , cu analogii direcfe n a.~ez.rile din aceast vreme de pe teritoriul dintre Prut i Nistru, c:~re urmeaz dup aezrile culturii Noua 115 Aceasta cu att mai mult cu ct tipurile de unelte (cdLuri tra.nsilv.nene i seceri cu buton, cu limb la. mner i cu crlig) i de a.rme (sbii cu limb la miner) din inventa,rul lor se ntlnesc i n dcpozitele din Hallstatt A1 din Transilvania, ca suprdovieuiri din etapa anterioar a Bronzului trziu. n ceea ce privete Dobrogea, prezena celor dou depozite de la Techirghiol i Smbta Nou 2 constituie un indiciu relativ la o gmptL local de asemenea descoperiri, caracterizat prin piese de origine tl"donsilvnean i centml-european 118 , ajunse aici prin . filier, translvnean.

In continuare, urmrindu-se pe hn,rt rspndirea, celor 1.5 depozite din faza Hallsta.tt Transilvania (inelusiv Banat), apar.inind seriei Jupalnic - Turia 117 , se c.onsta.Ht doui:L grupri de asemenea descoperiri, una n centrul i alta n sud-estul Transilvaniei, ceea. ce indic o deplasare a eentn1lui de greutate al acestor descoperiri din nord-vestul Transilva.niei
2 din
uo Ibidem, i nota 2:1. 1u Ibidem, p. 189. 113 Grigore Foit, De/IO:ilu/ de obiecte de bmn: 1/icni (raionul Suceuou), ArhMold, I l - 111, p. 461 i urm. 118 1. Tctlbnn, Depo:ilul de obiecte de bron:; Doljqti, raionul &man, SCiai, VIII, 1, 1957
i

de la 19tll,

de la p. 221

urm.
114

ratori,

Pentru facies-ul Corlteni vezi 1. Nestor i col:JIJOantiuul Valea Jijiei, SClV, III, 1952, p. 91 i

urm. i ~I. Petrescu-Dimbovila, Dacia, KS., IV, 1960, p. 145 i urm. 116 G. 1. Smimo..,a, Posele11ie posdnebro11:ovoyo vcka l ra1wcyo Iclesa voslc s. Magalu Ccnwvf:kol oblasU, KSIIMK, 70, 1957, p. 102, fig. 37 i 103, fig. 38. lll Relativ la prezena elementelor de tip transilvnean In aceste depozite, vezi Andrei Aricescu, SCJV, 1G, 1, 19G5, p. 2G i urm.; i idem, Politica, ITT, Hl70, p. 34 i urm. 117 1\1. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 191, Cig. :1.

www.cimec.ro

lnspre centrul i sud-estul acestei provincii. Din inventarul acestor depozite fac parte unelte, '_.rme i obiecte de podoab,, evoluate n ce~1 mai mare parte din acelea ale fazei anterioare, um i altele de tip nou, c;~re se continu i n seria urmto;l!re, 1\foigrad - Tutcu 118 , din Cta.tt B 1 Dealtfel, cu toate c n aceast faz apa.r noi tipuri de unelte, arme i Jlodoal~, cu ~u pot fi deosebite uneori depozitele din aceast vreme de cele din Hallstatt B 1 ln ceea ce privete regiunea extracarpatic a Romniei, s-a crezut c ap;uine acestei ' faze depozitul de la. Rafaila (jud. Va~:~lui) 119 , care ins, prin pru:ticularitile eelor dou fibule fHJBBementerie din inventarul s,u, se ncadreaz mai curnd n Hallsta.t.t B 1 ln schimb, se po;1te atribui, cu mai muU sigman, acestei faze depozitul de la Slcioara., corn. Smeeni (jud. Buzu) lm i depozitul de forme de turnat de la Pleni.a (jud. Dolj) 121 ln compara.ie cu depozitele de la sl'iritul epocii Bronzului i neeputul lla.llstn,ttului timpuriu (Hallstatt A), acelea din etapa urm.toare a H::Lll~tattului timpuriu (Hall~;tn,tt B) au fost ma.i pu,in luate n considera.ie sub af<peC'tul repa.rti.iei lor teritoriale. .n a.fa,r. de l\L Rusu, nu s-a mai ocupat nimeni de aceast pmblem n Tra,u~ilvania., iar n eeca ce privete regiunea extracarpatic a Romniei, pn n prezent nu IHt nt.reprin~ nc nimic n aceast direcie. Lucrul acesta se impune n!ol, ntruct n aceast etap se plaseaz un numr destul de mare de depozite din Transilvania, ndem;cbi n Hallstatt Bu corespunztor serii 1\'Ioigrad-Tuteu, creia i apar.in 40 de depozite. Acestea au n general aceeai rspndire ca i acelea de la sfritul epocii Bronzului, constituind trei grupri mai importn.nte, n nord-vestul, centrul i sud-estul Transilvaniei, lipsind cu totul din Baru~t. Inventarul acestor depozite se caracterizeaz printt-o unifmmitate de tipuri, dintre care unele continu pe cele din etapa ant.erioar, ia.r altele snt noi, aprnd acum pentm prima dat!1. (de exemplu s.biile cu cup la mner, cazanele cu atae cruciforme, cetile de tip Kirkendmp i Fnchsstadt .a.). ln ceea ce privet.c originea aeestor tipuri de ohiccte, pe lng cde de origine loeal i ccntra,louropea,n, au fost semnalate i a]t,ele de provcnie.n. nordic, cum <Lr fi de exemplu : fibula cu disc (flache Scheibenkopffibel), at.e~tat prin exemplarul de la Schc i prin forma, de turnat de la Geoagiu, tip de fihnl ajun~-; pn n a.ee~~st regiune prin schimburi, dup cum pe a.ceeai cale ~HbU rspndit i de a.id spre nord unele forme rle vase de bronz 122 ln restul teritoriului Romniei, din ace:tst. faz snt dm1.r cinci depozite, dintre c.are pat.m din regiunea extracarpatic i anume unul din :Moldova (Rafaila, jud. Vaslui) 123 i trei din Muntenia, (Boldeti, corn. Boldeti, Grditea, jud. Buzu i Pietrosu, corn. Costeti, jud. Buzu) tu, precum i unul din Dobrogea (Smbta Nou. 1, corn. Topolog, jud. Consta.na) 1 2:1. La ncadrn,rea n aceast fa.z a depozitnlui de la, Rafaila s-au avut n vedere ea,racteristicile celor dou fibule passernentel'ie din inventarul lui, i anume discul spiralic mare din dreptul portagrafei i discurile spiralice mici de pe arcul acestor fibnle 126 Deci, ca i pentru etapa anterioar, a Hallstattului A11 se cunosc foarte puine asemenea descoperiri din Hallstatt B 17 provenind din regiunile extracarpatice ale Rom.rnei i DolJroge~~. Dealt.fel, i pentru seria urmtoare din Tmnsilvania, Fizeu Gherlei - Sngcotgin de Pdurt\ 7 corespunztoare Hallstattului B 2 , numrul depozitelor de bronzuri este mai niic (22), acestea fiind repartizate ndeosebi n cent.rul i sud-estul Transilvaniei 127 . ln inventarul acestor depozite din Transilvania, pe Ung tipurile mai vechi de obiecte~ continuate cu dimensiuni reduse i cu uoare transformri ale formelor (de exemplu la cclturi i vase de bronz), se ntlnesc ~i altele noi (de exemplu cuite, sbii cu antene, filmle ochelari .a.), alturi de care snt. prezente i unele piese de fier ns.
Ibidem, p. 190 i urrn. V. Prvan, Getlca, p. :i!IO, ]li. 19/2; I. Nestol', Stand, p. 137 .5i urm. i nota 547; M. Pel!escu-Dimhovi\:I, SCIV, IV, 1953, 3 - 4, p. 461. no Inedit. Informaie V. Teodorescu. n1 D. Bcrciu, Arheolo,qia prdsloric a 0/lwiel, fig. 175. 12 ~ 1\1, Rusu, D11cia, N.S., VII, 1963, p.192 i urrn.; idem, Flbulele nordice in Trllllsilvanla, Studii i comunicri, voi. 12, Muzeul Bruk~nlhal, Sibiu, 1965, p. 199 i unu.
11a 118

ns Vezi nota 119 de mai sus. Inedit. Informaie V. Teodorl'scu. 126 Andrei Aricescu, SCIV, 16, 1!165, 1, p. :.!Il i urm.; idcm, Pollilca, III. 1970, p. 37 i urm. 1 26 Cf. pentru acl'asta \V.A.v. Brunn, Millddeutsclle Horlfrmdt:, p. 411 i urm. 127 M. Rusu, op. cit., v. 196, fig. !i. 12~ Ibidem, p. 191 i IH'lll.
12 '

25

www.cimec.ro

Din regiUIW<t extmearpatic a Rom.niei este un singUJ' depozit, de la Birlad, ean~, prin asoeierea pieselor de bronz i fier, dateaz din ace~st faz, dac nu ehiar puin mai trziu u:u. In fine, ult.ima faz. a H<tllstattului timpmiu (H<tllst.att B 3 ), corespunztoare seriei de depozite omarl.inVet.i, este documentat Jnintr-un numr redus de depozite (9), provenind din nord-vestul i eentrul Transilvaniei 13. Aceste depozite se ca.mctcrizea.z printr'-o asociere de tipuri de obieete de bronz de origine local, cimmerian (piese de harnaament), cu analogii n descoperirile similare de bronzmi de pe teritoriile Ung.uiei, Austriei i Iugoslaviei 131 . La, acestea se a.daug. obiectele de fier, n num.r mai mare, care nlocuiesc treptat pc cele de bronz 132 Problema dem;ebit de important, a categoriilor de depozite i a semnificaiei lor, de la :sfritul epocii Bronzului i nceputul Ha.llst.att.ului, dealtfel ea i pentru Bronzul mijlociu i Hallst<Ltt-ul mijlociu, nu a. constituit nc pentru ~pa.iul carpato-dunrean obiectul unor ~tudii speciale, ea fiind tmtat doar incidental n unele h1erri de o mai mare sa,u mai rnie ntindere. Ea a fost discutat. ceva mai pe larg de M . .Rmm, care, dup eoninutul depozitelor, a deosebit trei categorii de asemenea descoperiri : depozitc-t.urn.torii, aparinnd unor meteri ambulani sau unor comunitt.i; depozite cu obiecte de uz, a.scu11se din anumite motive, i depozite mixte, cu o parte din obiecte pentru turnare i cu o alta utilizabile 133 Acelai autor a mai deosebit depozitele i dup anumite categorii de obiecte din inventarul lor (arme, unelte, piese de podoab i de ha.rna.~tment), n care se reflect., dup, el, preocuprile i ocupaiile de baz ale posesorilor lor 1 34. tn ceea ce privete cauzele ngroprii depozitelor, s-au discutat mai ales f<tctorii interni (transfonnrile sociale i luptele dintre triburi) i externi (invaziile), subliniindu-se n cazul acestora din urm rolul invaziilor din est (grupul Noua-Sabatinovka i cimmerienii) i din vest (cult.ur~ cmpurilor de urne) n proecsul depozit.rilor d~> ohieet.c de bronz 136 Ace;Mt din urm tez, preluat, de la P. Reinecke ~i de V. P.rvan i de alti arheologi rom.ui, a.rc eei mai mul~j
ade}J.i.

ln stadiul actual u.l cercetrilOJ, 11e~t.udiindu-se n mod speeia.l condiiile de gsire ale depozitelor de ht Eifritul epocii Bronzului i nceputul Ha.ll~t:at.t-nlui de pe teritoriu] Rom,niei, nu s-au }mtut deosebi, n mod conclude.11t, mai multe C<1tegorii de depozite de bronzuri, ca pentru alte regiuni, de exemplu din centrul i nordul Emopei, unde asemenea studii snt mult mai naintate 136 A~a. se explic faptul c, n afam. categoriilor de depozite rueniona.te, nu au fost semrmlate dect incidental i altele, votive 137 ll legtm cu aceast problem, lundu-se n consideraie eondiiilc n care s-au descoperit depozitele de bronzuri din spaiul mupato-dunrea.n, s-~Lr putea deduce c. acclm~ gsite n ruri sau lng o stnc, ori n alte condiii speciale, s fi fost votive.
1111

M. Pdrescu-Dtmbovla, Ohjels l!allstatllens lrouves

Blrlad, Dacia, N.S., II. 1958, p. Ci9 i urm.

Rusu, op. cit., p. 197, rig. 6. Ibidem, p. 195 i urm. Rclaliv Ia Sl~l'nst problem vezi i Gy. Gazdapusztai, Caucasian relaiions c,n the Danubiau Basin in file Ear/y Iron Aye, ActaArch-Budapesta, 1967, p. 307 i urm.; D. Garaanin, Siudje is metalnog doba Srbije, Slarinar, V- VI, 1954-1955, p. 337 i urm. l3Z M. Rusu, op. cit., p. 183; idem, Depo=iieie de bronzuri de la Rebrioaru, Arl!li.Jold, li - III, 1964, p. 246. Vezi i 1\-1. Garsanin, Contributions a /'inierprelaflon histortque de dep6ts de l'ge du fer en Serbie, A.l, lOG!, p. :.!1 i urm. privitor Ia ingroparca depolelor de bronzn1i din Serbia, Cl1 i relativ 111 uite prohleme de clasirieare ~i cronologic ale acestor dl~ScopP.riri din teritoriul rcspecliv. taa 1\1. Rusu, Dacia, N.S., Y Il, 196:3, 180 ~i urm. ; idcm, AriiMold, II- III, 1964, p. :.!45 i urm. lat Ibidem. ta& ldlm, Dacia, N.S., VII, t!lG3, p. 183 i urm. Din epoca cimpurilor de urne l'Ste binecunoscut indeol!ebi grupul Vatina - Girla Mare, care u ptruns In regiunea
131

130 ~1.

de dincoace de Porile de Fier, probabil sub prcsiunl'a purttorilor cullurii mormintelor tumuJare. Proukma presiunii exacitate de purttorii acestei culturi in rcgiunik estice i sud-estice ale Pannoniri a preocupat In mod special Pl' A. Mozsolics In Archilo/ogische Beitriige :ur Gesc!dcflte der grossen 'Wanderun,q, ActaArch- Budapesta, VIIJ. 1\158, p. 119 i urru., dl' unde tezele autoarei au fost preluati' i <le al ti arhcologi. Elcmentl~ ale cullurii mormintelor tumularc In Romnia au fosl ~emnaJate i de K. Horedt in Ein(/iissc der Hiigelgrtlberkuliur und di'T lclaiicerkullur in Siebenburgen, Germania, 45, 1 - :.!, 196i, p. G2 i urm.; idl,lll, Sludii i comunicri, voi. 13, ::\luzeul Brukenthal, Sibiu, 196i, p. 141 i urrn. las Relalv Ia accnstii problem vezi W.A.v. Brunn, Millddtutscilt' Horifumle, p. 2:JU i urm. Din 'punct de vedcrc metodologie pre.zint interes lucrarea lui Hclmut Geisslingcr, Jlorte i1ls (;esclriclllsquelle daryestrlll an der u!J/kcrwanderunys-und mcl'Owirrgcrzcitllcilen Frmdw des .~iidwesflichen Ostseeraumes, ~eumilnster, 1967, )J. 9 i urm. 1 3 7 Fr. 1\'l~stor i A. Vul)lc, Depozitul de /}f('i{ri ([e brom de la \'udul-lzei, SCIV, 21, Hl70, 4, p. G30.

:w
www.cimec.ro

Cu t.oat bog.ia, i Yarietatea de obiecte din depozit.cle i deseoperirile izolate de bron&uri de la sfiritul epocii Bronzului i nceputul Hallsta.tt-ului din spaiul carpato-dun.tcan, 'totui pn n prezent exist puine studii speciale cu privire la tipologia acestor obiecte. Unele t:ncerc.ri n a,ceast direcie s-au fcut mai demult., nc din ultimele decenii ale secolului trecut tf la. nceputul acestui secol, de ct.re J. Hampel 138 i a.l.i arheologi maghh1ri 139 Cu mult mai trziu, n 1935, cu prilejul public..rii depozitulni de la lvloigrad de etre , I. Nestor a.u fost studiate de ctre :westa n mod special 1\a.zancle cu atae cruciforme pent,ru toarte i cetile de tip Fuehsstadt i Kirkendrup, stabilindu-se fa,za Moigrad- Hajdu- Bosltirmeny, corespunztoare cu eta.pa IV1 din elasificarca lui P. "Reinecke 140 Originea, evoluia i rspndirea acestor tipuri de vaF>c de bronz, ca i ale altor tipmi de asemenea vase din spaiul est-centrn,J-european, ttU preoeupal n mod deosebit i pe G.v. Merhart, ntr-un studiu fundamental din1952 141 , preeum i pe ali speeialiti. O alt dat importa.nt pentru studiul tipologiei ohiectelot de bronz tiin :spat,iul estcentral-european este <tnul1938, cnd a aptut, hwrarea lui I. Ncstor cu privire la topoarele de . lupt. cu disc i spin 142 , rmm;i1 fundamental pn a.iitzi, n acest domeniu, eu toat.o comple' tiriie i alte incercri de clasificare a.le acestei categorii de obiect.e, fcute ulterior, ndeosebi ' de A. Mozsolics 143 i A. Vulpe 144 ln acelai an M. Roska a st.udiat colturile de tip tmmilvnean i secerilc cu crlig, preoeu pindu-se mai ales de rspndirea i asocierea a.eestor dou tipuri de unelte w. Dup cel de-al doilea, r,zboi mondial au eontinuat cercetrile n acest domeniu, publicndu-se unele lucr.ri de tipologie i altele snt n eurf> de ela,borarP. Astfel, n 19!8 au fost studiate de ctre K. Horedt acele cu protuberane, urmrindu-se rspndirea lor pa.ralel cu aceea a. cetilor cu buton ~i creast. de tip Noua 146 in 1960 autorul volumului de fa. a eetcet.at fibnlele de tip passementerie de pe teritoriul Romniei 147 Un studiu amnunit a.supra, pieselor de harnaament a fost serh; n 1960 de M. Rusu 148 n aeest studiu automl a precizat m1dn1l tipologie i cronologic al p~a.liilor, zbalelor ~i al a.ltor 11iese, subliniind di. prezen.a, :teestora in depozitcle din Bronzul trziu piu n lbllsb~tt B indusiv atest. importa,na folosirii calului n TranHilv;mia de et.rc popuht.i:t local, n n,ce;tHt.. vreme dinaintea venirii cimmerienilor 149 n aceast privin, cu toate rezervt>le acestui ltutor privitoare la cadrul istoric i apartenena etnic a acest.or piese, el <tre meritul de a. fi scos unele din aceste piese (z.balele i psaliile) din cercul mult discut:1t traco-cimmcrian, atribuindu-le populaiei locale 150 A. Mozsolics a procedat n acelai fel n 1956 pentru piesele de garnituri de roi 151 ' Un alt studiu, tot att de bine documentat, este acela din 1966 al lui A. D. Alexandrescu : relativ la s.biile de bronz de pe teritoriul Romniei 152 Autoarea, bazndu-se pe materialul :cunoscut, precum i pe rezultatele obinute cu privire la tipologia i cronologia acestei caterii de obiecte, analizeaz tipurile de sbii din spaiul carpato-dunrean din Bronzul mijlociu pin n Hallstatt-ul timpur-iu, lund n considera.ie i culturile respective din mediul crora Jtrovin obiectele studiate. Preciznd tipurile de srtbii i eronologia lor, autoarea a inut seama iie cercetrile n acest domeniu ale lui ,J. D. Cowen v;a i H. Mi.iller-Karpe m, exprimnd i nele opinii person::~.le, ndeosebi relativ la sbiile cu antene, precum i cu cup la mner.
~i unn. l\Iarton, ~1 magyrrrhonl {ibullik oszllyo=rsrr, ~ AE, XXXI, Hlll, p, 341 i urm. 1 40 1. Nestor, Ein Bronzedepoi aus Moigrad ( Uumiinien), ,' ' PZ, XXVI, 1/2, 1935, p. 24 i urm. 14 1 G. v. l\Jcrhart. Siudien iiber einlac Gattungen von ~ '/Jronzege{lissen, Fesischrl{l RGZM, 1952, p. 4 i urm. ~ 141 I. Nestor, Marb .St. 1938, p. li8 i urm. 143 i\. :\fozsolics, Rrome{unde, ]1. 34 i urm. 1U A. Vnlpl', J>lJF, IX, :.!, 1970. p, 66 ~i unu. 11 " JL Roska, U!Jer dic JlCI'/.'Un{l, der soy. llakcnsichrln, f;SA, XI l, 193!1, p. 15:1 i urm. 1 1" J(. IIor!'rlt. Crrc:drile urlleoloqicc din TefJillma oglliz- UgJa i 1'du;;, .Haleriulc, I, 195:1, p. !lOG ~i urm. U 7 M. Pelrcscu-Dimbovila, Filmle/< de lip ,.passe138

' ';'

J. Ilamprl, Rronzkor, 111, 1896, p, 5

lat L.

mrnlcric'' de pe lcritorlu/ RP.R., Omrryill lui Cons/anlin DaicmJ/c/u, Bucureti, 1960, p. -1:11 .)i urm. us 1\'1. Rusu, ,,Dokimmeryllki~" deiali ktmskoj sbrul is Tramil~>rrnii, Dacia, N.S., IV, 19GO, p. 161 i unn, 1~9 Ibidem, p. 178 i urm. 100 Ibidem. 101 A. Mozsulics, ilillrnye povo.~oinyc naklmlki posdnebrouzovoj epohl. Acta..o\rch- Btu.laprst:t, i, Ill:i6, p, 1 -~i urm. ~ :\. IJ. Alexandrescu, Dacia, :-.:.s., 10, l!llifi. p, 117
~i
lll'lll,

Ha .!. D. Cowcn, Eine I:.'in(ilhrunrl in dir lics<:hich/r dcr bron:.mcn Griffmngenschwulcr in Siiddeulschaland und rfm onyun:rndcn (;rhirlrn, ~6. BR<;K, 19!'ia (t!l!lC.),

p, 5:.!
164

lll'lll.

H. Mtiller-Karpe, Vul/gri{{scltwcrlcr.

'27

www.cimec.ro

Y.nean

ln afa,r tle aceste studii speciale s-a mai ncercat o elasificare a celturilor de tip transildC' l\1. Ru:-;u in 1966 166 , precum i a unor forme de vase de bronz de P. Patay n 1969 166.

La. accst~a, :se mai pot. aduga consideraiile tipologice din unele lucr<ri de sintez, datorate ltl.i G. _Kossack157 , St. Foltiny 158, H.l\Iilller-Karpelli9, Marija Gimbutasu1o, ,V. A. v. Brunn 181 .a .. In eadrul coleeiei Prhistorische Br0ftzej1t1lde, de sub direcia lui H. 1\'Iiiller-Karpl, anap<\rutin1970i1975douvolumeprivitoarela topoarele de aram i bronz (A. Vulpe) 162 i l'lnt programate s apar inc a.lte cteva relativ la seceri (1\I. Petrescu-Dmbovia), br ri ~i verigi de picior (1\L Petrescu-Dmbovia), centuri (1\I. Rusu), celtUI'i (:IVI. Rusu ~i A. Vulpe), aee (A. C. Florescu i 1\l. Florescu), pandantive (Eug. Zaharia) .a. l';uticipare<t speciali~tilor romni, aJturi de ali arheologi europeni, la aceast activit1~tc de coopemre tiinific cu caracter internaional este binevenit, intrucit permite c:L prin eforturi conjugate ~i n acelai timp bine orientate s. se ajung la o cunoatere ct mai exact., din }nmet de vedere geografie, tipologie, funcional i cronologic a diferitelor categorii de obiecte de. bronz din Romftnia i din alte teritorii ale Europei. Problema. cronologiei dopozitelur de hronzuri de la, sfritul epocii Bronzului ~i nceputul Hallstatt-ului din spaiul carpa.to-dunrcan a }>reocupat. n ma.i multe rnduri pe arheologii romni i strini. n aceast privin, V. Prnw i unii cohtbora.tori ai si au folosit mai mult sau mai puin sistemul cronologic al lui P. Reinccke, stabilit iniial pentru sudul Germaniei i extins apoi n estul Europei centrale, inclusiv in Transilvania 183 Prim~ ncercare de a crea un sistem cronologic propriu pentru aceast. din urm regiune se datorete lui I. Nestor, care, bazndu-se pe datele studiilor sale tipologice mai sus menio nate, a reuit, n1935 i 1938, s stabileasc n evoluia. depozitelor de bronzuri din acest spaiu urmtoarele serii: Ur-iu - Domneti( = Hcinceke D), .Moigrad - Hajdu - Boszormeny( =Reincekc _IV1 ~i IV 2 ) i Fizeu Gherlii - Sngeorgiu de Pdm-e ( = Reinecke IV3 ) 1" . In 1H61, autorul acestui volum, completind cu piese noi invcnta,rul depozitulni de la Ti\.uteu (juc1. Bihor), a, dat scriei 1\Ioigra.d - Hajdu - Hoszrmeny dennmire1L de J\:Ioigrad T.utcu 165 1 earc este n uz i astzi. De asemenea, dup apari.ia in 1959 a monografiei lui H. lli.iller-Karpe privitoare la cronologia cmpurilor de urne de la nord i sud de Alpi 188 , prin care s-a precizat mai nuanat sistemul cronologic al lui P. Reinecke, s-au completat seriile din sistemul lui I. Nestor ~u alt.ele noi, coretlpunz.toa.re unor faze din schema cronologic a lui H. 1\'lilllcr-Karpe. innd seama de aceast, cronologie, arheologii romni, in colaborare cu W. A. v. Bl'Unn, au stabilit seriile depozitelor de la sfiritul epocii Bronzului i inceputul Hallstatt-ului din Transilvania. Astfel, n 1963, M. Rusu a deosebit urmtoarele serii de depozite de bronzuri din aceast vreme, corespunztoare fazelor respective din sistemul cronologic al lui H. MiillerKarpe: Uriu - Domneti (=Bronz D), Cincu- Suseni ( = Hallstat.t A1 ), Turia - Jupalnic ( = Hallstatt A2 ), 1\'loigrad - Tuteu ( = Hallstatt B1 ), Fizeu - Gherlii - Singeorgiu de Pdme ( = Halll)tatt B 2 ) i omartin- Veti ( = Hallstatt B 3 ) 187 La rindul su, W. A. v. Brunn a deosebit n 1968 urmtoarele patru serii de depozite de bronzuri ntre Dunrea .Mijlocie i Carpai, pe care le-a sincronizat cu fazele corespundus M. Rusu, Depo:/lul de bronzuri de lu Ba/sa, Surgetia, IV. 1966, p. 2:1 i urm. 158 P. Patay. Ut6bronzkori bronudinyekrii/, AE, 95, 1, 1968, p. 66 i urm.; idem, Der Bronzefund von ll'Iczokovesd, ActaArch- Budapesta, XXI, :3- 4, 11Hi!l, p. 167 i urm. 167 G. Kossak, Stndim zum Sumbolgnl der Urnen(cldrr In der Hallstallzcil ,"IJilfeleuropas, Romiscll - (jermanische Forschungen, 20, 1954, passim. 161 St. Foltiny, Chronologlr. passim. 168 H. MUJier-Knrpl', Cllronologie. lBfl Marija Glmbutas, Bronze Age, passim. tn W.A.v. Brwm, Mltleldeulsche Hort(unde, passim.

tezA. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970 i IX. , 1975. 183 Relaliv Ia sistemul cronologic folosit de V. Prvan in (jelica v~zi i I. Nestor, Stand, p. 104 i urm. m I. Nes tor, PZ, XXV 1, 1-2, 1935, p. 57 (fazele Moigrad-Hajdu-Boszormeny i Flzeu-Gherlii - Slngeorgiu de Pdure) ; idem, MarbSl, 1938, p. 192 (faza (;riu - Domneti). t&ft ~1. Petrescu-Dimbovita, Dale noi cu privire ta depozitul de- bronzuri de la Tdutw (r. Marghita, reg. Criana), ArhMold, I, 107. tro& II. :\Hillet-Karpc, Chronoloyle, p. 1 i mm. ~i p. 182 i urm. 187 :\1. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:~. p. 179.

'28

www.cimec.ro

e din sistemul lui H. Mi.iller-Karpe: Uriu - Domneti ( = Rcineeke D), Ki~apati gyelt6ti ( = Hallstatt A1 ), J aszkarajcno - Uzsavolgy ( = Hallstatt Az) ~i Rohod-Szentes Hallstatt B 1) 1as. ln ceea ce privete restul teritoriului Rom~iei, pe lng seriile din Moldova: Reti eni ( = Uriu - Domneti), Rafaila ( = Hallstrutt B 1 ) i Brlad ( = HallstaU B 2 ), stabilite demult de autorul prezentului volum 169 , se mai" pot aduga urmtoa.rele serii: Drajnaac ( = Uriu-Domneti) pentru Muntenia i Nicolae Blcescu- Gura Dobrogei ( = Uriumneti), Techirghiol (= Cincu- Suseni) i Smbta Nou I (= :Moigrad- Tuteu) ntru Dobrogeal7o. n felul acesta, posedm un sistem complet de serii ale depozitelor de bronzuri din Tranvania i fr cteva etape pentru restul Romniei. Acest sistem cronologic, stabilit mai ales prin asocierile directe i crucie ale obiectelor e bronz din depozite cu un inventar asigurat, este, n genere, compatibil cu cronologia rela'vil. a depozitelor din spaiul carpato-dunrean, precum i cu evoluia 1mor tipuri de obiecte ~ e bronz din acest spaiu. 1n ceea ce privete acestea din urm, dup cum s-a remarcat .de ctre W. A. v. Brunn, numai tipurile din seriile sa.le 1 i 4 se exclud, n timp ce celelalte, )Intermediare, snt de tranzi.ie 171 , durata tipurilor fiind deosebit nu se pot stabili ntot4feauna asocieri de tipuri clar separate cronologic, n sensul seriilor cu ma,i multe tipuri contemporane nlocuite prin altele 172 De a,semenett, este uneori dificil s se ncadreze cronologic depozitele din seriile de tranziie cu tipuri de obiecte din dou fa,ze ca.re ~e succedit, rezolvindu-se a,ceast problem, n mod curent prin da.tarea depozit.ului dup. piesele mai noi, ceea. ~ee, dup cum s-a artat ndeosebi de Z. Vinski i Ks. Vim;ki - Gasp:uini, nu corespunde ntotdeauna. realitii 1 73, De fapt, ohit>d.ele cele rna.i noi corespund de obicei et:qwi n~ropitrii depozitului ~i nu vremii colect.rii lui, din ca.n cbtea.z. majoritatea pieKelor din depozitul respectiv 174. . n ceea ce privete seriile depozitelor de bronzuri din arcul carpatic, s-a. pns n diilcu.ie problema corelatiei lor cu seriile sincronice din alte sisteme eronologir.e ale ~westor deflcoperiri din centrul i sud-estul Europei. 1n a.cest !-lcop, J. D. Cowen n nccrca.t, pe baza studiului . comparativ al sbiilor cn limb la mner din depozite i morminte bine datate, s fltabi:rleasc o schem preliminar a. corelaiilor depozitelor de la. sfritul epocii Bronzului i nce!;putul Hallstatt-ului din acest spaiu 176 !n feh1l acesta., :wtorul, examinnd frecventa, fiecrui tip, n ordinea cronologic determinat. de H. 1\Iilller-Ka.rpe, a stabilit seriile de corela.ii dintre ~ife~itel~ tipuri de sbii cu lin~b la, mner ~i ::;~ccesi~nea lor, prec~m i relaiile lor cronologiee ~cu tlpul'lle corespunztoare dm afara spamlm studm.t spre vest L nord 176 . ~; . !n fine, din punct de vedere ~l cronol~~iei absolu~c,_ ~eriile de depozite de ?r?rlZUJ' i din paml ca.rpato-dunrean de la siiT~Ltnl epocn BronzulUI t mceputul Hallr;tat.t.-ulm smt. datate, tn general, ntre secolele al XIII-lea i al VIII-lea .e.n., conform cronologiei lui H. ~fiiller Xarpe 177 , fr ca, deocamdat, s se fac vreo deosebire ntre cronologia ab11olut a acestor . escoperiri din Transilvania ~i cronologia a.eelora din restul teritoriului RomfLniei.

~
~;

'

Ia

brm.
1"

W.A.v. Brunn, Mllleldeutsche Horf{unde, p. 28 i


M.
Pctrescu-Dtmboviu,

,
t

Dacia, N.S., 1\',1960, p.157 i urm.; : ldem, Actes du l' II Congres international des sclences t prlhistorlques el protollistoriques, 1966, Praga, 1970, p. 686 ; ! ldem, Studia Balcanica, V, Sofia, 1971, p. 109 i urm. 1711 Tdem, Actes du \' IJJ Congrts internattonal des ~lences prlhtstoriques el prololristoritJiles, 1971, Belgrad., ~Uit, p. 184. 171 \V.A.v. Hrunn, Mitleldeutsche Horl{unde, (J. 2Y. .

'fi urm.; idem, Ari!Mold,

I I - Ilf, 1964, p. 265

Ibidem. Z. Vinski-l{s. Vinski Gasparini, Prolegomena k stutisticl i kronologijl pretfllstorijskich oslava u Hrwatskoj, OpArch, I. 1956, p. 66. 17' Ibidem. 17& J. O. Cowcn, A correlation of snme Late Bron:e Age lwards within the Carpalhiun lling, Alli de! V 1 Congresso inlernazionale ddle scienze prel.~lori~he l prolvisloriche, Roma, 1965, p. 446 i urm . ne Ibidem. t77 H. Miiller-Kar)le, Chronoluyle, Jl. 22G i urm.
172 173

29

www.cimec.ro

n a.ceast., privin., ~tvndtH;e n vedere data.rca de C<'iJ.re unii ~1uturi a culturii Noua, pro-

(Noua II) n secolele XIII - XII .e.n. 178 , s-ar putr>:L preimpune un anumit deca.laj n ceea ce privete cronologia scriei de depozite Reti - Bleni, contemporan cu aceast cultur, din pa.rtea de rflrit a R.omniei. Nu tim nR n ce msur s-ar put.ea plme n acelai fel problema i pentru cronologia absolut a scriei de depozite Techirghiol, din Dobrogea., care, prin tipurile de obiecte de bronz pe care le con.inc, ~c llcadreaz n grupul meridional al depozitelor de bronzuri din spa.iul ca.rpato-dtm.rean, prezentnd lt>gturi, din punct de vedere tipologie, att cu bronzurile din estul Romniei, din aria culturii Noua., ct i cu cele de la sud de Dunre, din aria grupului Zimnicea- Plovdiv. 1n continuare ne ntrebm n ce msm poate fi vorba de un asemenea. decalaj i pentru cronologia absolut a celorlalte serii de depozite de bronzuri din celelalte regiuni a.le Romniei datate deocamdat n secolele XII- X .e.n. (HaUstatt A) i X. - VIII .e.n. (Hallstatt B). Dealtfel, n aceast privin se tie c H . .M:tiller-Karpe a a.vut puncte de sprijin cronologic pentru prima (Rronz D) i a, ~asea faz. (Hallst.att R 3 ) din flistemul su cronologic, bazndu-se pentru prima pe a.socierilc ceramicei trzii miceniene din Helladieul tI'ziu III R (secolul al XIII-lea .e.n.) din Egipt i Italia i pentru ultima, a a.sca, pc date iRtoriee n leg.tur cu nceputurile coloniz,rii gn~eeti n Italia (secolul a.l VIII-lea .e.n.) 179 Intervalul dintre aceste faze s-a umplut de ctre el, ca, ~i pentru Greeia, cu a.lte patru faze de ctt> nn secol fieca.re, corespnnztoa.re ultimei faze a, mieenianului trziu din Hella.dicul trziu III C1 (Heeolul a.l XII-lea .e.n.), Submicenia.nului (sceolul al XI-lea .e.n.), Protogeometricului (flecolul al X-lea .c.n.) ~i Geornetrieu.lui timpuriu (seeolnl al IX-Ira, .c.n.) 180 in stadiul actua,J al cereet.:'irilot, Heriile de 1lepozite de bronzuri de la, sfritul epocii Bronzului ~i neepntul Hallstatt-uh1i din spa.iul carpato-dunt'trean m1 pot. fi eonsidemt.c n mod izoll~t, ci n legilt.m;r~ eu aez.rile ~i necropolclc eont.empomne cu ele. Aec:tst.a. prcsnpmw o cunoatere din ce n re ma.i bun. :L acefltora. llin urmi'L. in aeea.st. privin se ~tie e. n ultima vn~me fH"I! a.(orcla.t. o aten.ic ma.i mare 1.oruple.x:Plor ~i :t'lpeetelor de eultur uin pt>rionda. respceti\Tfi,, ajungndn-He f;~t se cunoasc mult mai mult dcet :se tia mai nainte. l{.ezuhntele acesto1 cercetri mai noi !'\nt incluse n lueri'iri (}(' o mai mare ~a.n mai mie, ntindere, elaborate de A. Vulpe 181 , Eug. Za.h:nia 182 , V. Leahu 1 " 3 , D. Rerciu 184 A. C. Florcscu 18s, S. :\lorintz ~i P. R.oman 1811, .7.. Szekely 187 , K. Horedt 188 , .A. LttAzlo 189 , J\T. R.llsn 190 , dP a,utornl acestui volum 191 , precum i de ali a.rheologi romni.
ua M.
Petrescu-Dimbovia,

priu-zis

Dacia,

N.S.,

IV, 1960,

p. 151 (secolele X III- XII l.c.n.); A. C. Flmcscu, il.rhMold,


II - 1Ir, 1964, p. 200 (secolele Xlll - XII l.e.n.); idem, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 93. nota 143 (limita cronologic superio:~r a grupului Noua in a dQua jumtate a S('ColuJui al XII-lea sau chiar p\Jote la limila secolului al X.Il-ll'll); A. I. Tenmojkin, O.movy kronologii predskif.,kogo perloda, SA, 1, 1965, p. ll4 (mbrl cronologic); G. T. Smirnova, 1969, p. :13; V. A. Safronov, DalirotJI.Yt Borodlnsko.qo klada, Prob/emy A.rheologii, J, 19G8, p. 120 i urm. (dup autor mai curind secolul al XTT-len .e.n. dccll al Xlii-lea l.e.n). 179 H. Miiller-Karpe, Chronologie, p. 221i i urm. 180 Ibidem, p. :128 i fig. 64 (tabel sinoptic). 181 A. Vulpe, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 319 i unu. 182 Eug. Zaharia, Das bron:e:eifliche Gruberfeld twn Rallnteli- Cioinagi, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 139 i urm. ; idem, Remarques sur le Ha/lsfati ancim de Transylt,anie, Fouilles el lrouvail/e, de Mcdla!J, 19M, Dada, N,S., Il, 1965, p. 83 i urm. 1aa V. Lcahu. Cercetri arheologice n Bucureli, 1963, p. 339 i urm. ; idem, Cultura l'ei, Bucureti, 1!166, p. 36 i urm.: ldem, Dacia, ::-.I.S., 10, 1966, p. 1!ll ~1 urm.: ldem, SCIV, :w, 1, Hl09, p. 17 i urm. IN D. Berl'iu, Sb~rnlk Narodnoy Musrju, 1\', HH\4, p. -l9.

1ss A. C. f."lnresl~ll. ArhMold, II - 111, 106 1, ]l. 1 R1 i mm.: idl'm, Dacin, 1\".S., 11, 11l67, JJ. 59 i urrn. 188 Seb. Morintz, Quelques probUmes concernanf la periode ancienne d11 Hallsfalt au Bas-Danube a la lumi~rc lles fouilli'S d1 Babadag, Dncia, 1\".S .. S, 191H, p. 101 i urm. ; Stb. Morinlz i P. Roman, Un nou grup l!al/.~latlian timpuriu in Slld-IJCS/111 Romnnici. Insula Banului, se l V. :.w, 3, 1 ll69, p. 393 i urrn. 187 Z. Szekcly, Ae:dri din prima t!rslii a fiau/ui n sud-estul TrunsilPaniei, Bucureti, 1966; idcm. Beilruge :ur Kennlnfss der Friihhallslal/zeif und :um Gebrauch des Elsens in Rumiinien, D~lcia, N.S., 10, 1966, p. 209 i
llr!ll.

188 K. Horedt, Studii i comunicri, voi. 1:1, \luzenl Brukenlhnl, Sibiu, HlG7, p. 137 i urm.; idcm, (;l'I"Til<lllia, 45, 1-2, 1967, p. 42 ~i Urtll. 1" 9 A. Lszlo. Consideraii asupra erramicii de lip r.tJU din H(l/ls/al/u/ timpuriu,' SCI\', 21, 1, 1\l?:l, p. 575
i

llflll.
1911

M. Rusu, Dacia, KS., VII, 196::1, passim. i\1. Ptotrescu-Dilllbovii>~, .SCIV, IV, 19fi:l, : l - 4, p. lfi:l i urm. ; K Zaharia, M. Pl'trescu-Dirni.)O\'i ta i
191

Ern. Zaharia, A.~ruiri din !Holdova de la pu/eo/rlit pn In secolul al .\V 11/-/ca, Bucureti, 1970, p. -il i urm.

30

www.cimec.ro

S-a studiat ns mai puin problema flincronizrii aezrilor i necropolelor din perioada dcpozitele de bronzuri eontcmporane cu <'~<'. Aceast problem a. fost luat n mod special doa.r de 1\I. Rusu pentru Transilvania 192 i de ctre .A. C. Floln i autorul aeeBtui volum m pentru Moldova. Astfel, rela.tiv la sfl'itul epoeii bronzului (Bronz D), pe baza datelor din 'J'ramloil;va.nia. in aeest.e studii, seria Uriu - Domneti f!e poate sincroniza cu culturile Noua, Suciu l!us i Otomani (etapa a III-a), eu necropolele ele la Cruceni (etapa a II-a.) i Bobda (etapa depozitul de vase de la Timioara, eventual, cu faza trzie a culturii WietE>nberg, in in care, aa eum se sus.ine de unii arheologi romni, aceast. cultur se continu pn Bronzul tirziu 195 La rndul lor, seriile de depozite de bronz uri de la sfritul epocii Bronzului descoperite Bieti- Bleni din .1\loldova., Drajna- Oinacu din .Muntenia i Techirghiol din Dobrogea pot i ele sincroniza cu cultura Noua, aspectul Coslogeni, precum i cu grupurile Vll\.deti Fundenii Doamnei i Zimnicea- Plovdiv. !\ 1n ceea ce privete seriile de depozite de bronzuri din Halli:!tatt-ul timpuriu, innd hula de anumite elemente eronologiee i cultma.le (va.i'elE> de lut a.ts coninnd depozite de ,bronzuri, obiectele de bronz din aezri sau necropole etc.) ele se Hirwronizeaz a.stfel : seria. ,etncu - Suseni (Hallstatt A 1 ), creia i a.pa.rine depozitul n vas de lut arf! de la Pecica (Pecicn. II), a fo?.t sinc:onizat. eu grupul Lpu - Gva 106 , preeum i eu faza a doua a necroP,lei de la Hobda (Bohda IT) 107 Pentru reghmea. extra.carpatie a Romniei este posibil ca tn Moldova tl~ezrile grupului Codi'i,t.eni~ care ltrnwaz dllp cultura Nmm, s fie contcmpora.nt> ou o setic de depozite insufieiC'nt.pr('eizat, efLreia., eventua.l, fHU puten. H-i apar.in. i depozitul clfl la Ili~('ni (jud. Sncen.va). n continuare, seriilor Jupalnic - Turia (Hall:o;taH A2 ) i ::\loigrad - 'l'.uteu (Uall:,;tatt. ~) le corespund a~ez.rilc grupului l\lt>dia.~ din Tra.n:,;ilvrmin., eare ncep n Hallstat.t .A 2 i 111 continu apoi n Hallstati. .B 198 In ceea. ce privete regiunea. extraearpatic, avndu-se in ~edere mormntul de incincra.ie hallstattian timpuriu de la 'Crifeti (jud. lai) 199 , nu este exclus posibilitatea ca faza. Hallsta.tt ~ s. fie ilustta.t n !\Ioldova i prin tmele deileoperiri 4e bronz uri. Seria urmtoare, Fizcu-Ghcrlii - SugPorgin de Pdnn, ~-ar putea. ?.incroniza. en grupul Beci II - Cerna.t din sud -el'\tul Tra.nsilva.niei 200 , iar seria. omn.rtin - Veti (Hallilt.n.it B 3 ) ~u unele n.czri i neeropolc din centrul Tra,milv:tniei ~i Oltenia :?tn. La. rndul lor, seriile de depozite de bronzuri rlin Ha.lli>itatt-nl timpuriu din Romnia, pot. fi sincroniza.tc cn grupurile rmHclui complex enltma.l Rabadag i cu aRpeetde rulturale
~mectiv cu oonsideraie

Rusu, op. rit., passim. A. C. FJ(nescu, .4.r/1Mold, Il- III, 19134, p. 189 'ti urm.; idcm, Dacia, N.S., 11, 1067, p. 75 i urm. ~ IN l\-1. Petrescu-Dimbovita. SCIV, IV, 1053, :J- 1, p. 45 i urm.; idem. Ari!Mn/d, JI - III, 1964, p. 262 i llrm; idem, Dada, N.S., IV, Hhl4, p. 149 i urm.; idem, "A.eltB du V 111' Congri<s inlanalional des sciem:es prehls'*"'lques el proioflisloriques 1971, Belgrad, 1\171, p. 18fi
111 1\(.

113

;; urm.
,,

~ wmunlcrl, vul. 13, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1007,


i

116

!1-1. Rusu, op. cii., p. 180

urm.; K. Horedl, Studii

137

a culturii Otomani (OtoOtomani..v .~veie po_sl~dni h (foskopok, Dac.a, KS., \-11,1963, p.133l urm., 1de111, L!!_n depozit dr rwse tie lip 0/omanl de la Valea lui Mihai, rrudll i comuni<tlri, vot. 12, l\J6ri, Muzeul Brukcnthal.
~~nl II_l) vez_i." 1. Ordel:tlich,

urm. Pentru raza

tlr~ic

Sibiu, p. Hll i urm.; idem, Depoziiul de llron:uri de la Ulomrml, AM~. V, 1068, p. 402 i urm. 19 " Pentru grupul Gva vezi A. Lszlo, SCIV, 24, 1973, 4, p. 575 l)i urm. 197 M. Rusu, op. cii., p. 188 i urm. ; K. Horedt, Studii i cormmicri, voi. 13, Muzeul Bruklnlhal, Sibiu, 19137, p. 118 i urm. 198 M. Husu, op. cit., p. 190 ~~ urrn. ; E. Zaharia, Dacia, X S., 9, 1065 p. 102 i urm. 188 J. loni!. Splurile de salr~arc de la Trifeii, Materiale, VIH, 1062, p. 735, fig. :1. 2 00 1\l. Husu, op. cit., p. 195 (grupul Ill'ci provine ln lntngimt>. din Hulhtatl B 2); Z. Sz(kely, Dacia, N.S., 10, t \JGG, 217 i Ul'ffi. (numai raze le R .. li Il i Cernat lattaz din Hallstalt B). 201 1\J. Ru~u. op. etr, p. 1\1\l.

31

www.cimec.ro

nrudite de pe teritoriile Ucrainei, Serbiei i Bulgariei, precum i de ma.i dcpa.rtc din nordvestul Anatolici, din aezarea Troia VII B 2 202 Astfel, depoziLele de bronzuri din Banat, apar.innd seriilor Cincu - Suseni i Turia Jupalnic snt contemporane cu grupul Insula Banului 203 De asemenea, depozitele din seriile Teehirghiol i Smbta Nou 1 din Dobrogea se sincronizeaz. cu cultura Babada.g i acelea din seriile RafaHa i Brlad din Moldova cu aspectul Stoicani - Brad :m al acestei culturi. n fine, o ultim problem asupra creia ne vom opri este aceea a analizei obiectelor de bronz de la sfritul epocii Bronzului i nceputul Hallstatt-ului de pe teritoriul R-omniei. 1n legtur cu aceast problem, menionm c pn n. prezent s-au fcut, n general, puine analize ale obiectelor de bronz din perioada respectiv, cu toate c interes pentru asemenea analize a existat inc din secolul trecut, dup cum o atest, printre altele, a.naliza unor piese din depozitul-turntorie de la Guteria (jud. Sibiu) 206. Unele analize au fost publicate i n deceniile doi i trei ale secolului nostru de ctre C. Nieulescu-Otin (1913) 206 i ing. Butescu (1928) 207 , rezultatele lor fiind comentate de 1. Nestor 208 Cu aceast ocazie I. Nestor a scos in eviden faptul c deosebirea fcut de C. NiculescuOtin ntre cele dou centre ale metalurgiei aramei, din Oltenia i Transilvania, pe baza lipsei argintului din amestec cu arama in Oltenia. i a. prezenei acestuia n mineremile de ::uam. din 'l'ransilvania nu este concludent, fiind bazat pe un numr restrns de analize :!OII. n ultimii 20 de ani s-au mai efectuat analize ale obiectelor de bronz din depozitelc ele la sfritul epocii Bronzului i nceputul Hallsta.tt-ului din Transilvania, :Moldova i Dobrogea 210, numrul acestor ~Lnalize este ns redus n raport cu marea cantitate de bronzuri din epoca. re:spectiv.. Din aceste motive, dateln acestm analize trebuie consider:'Lte cu pruden, ncputndu-se genemliza. pe ba,za lor partieularit.\ile prodmelor de bronz din aceast vreme n ceea. ce privete freevena anumitor elemente elin compoziia obiectelor de bronz, precum i n fnnc.ie de acut.sta eventual locul de provenien. a.l minereurilor respective. n aeeast. privin, analizele unor piese de bronz de la sfritul epocii Bronzului (Bronz D) din 1\loldova indic. un procent :sczut de cositor 211 , n timp ce la unele obieete de bronz din aceeai vreme din 'l'ransilva. nia. procentul de cositor este mai ridicat 212 n ceea ce privete HalL<>tatt-ul timpuriu, analizele unor obicct.e dP bronz din TranAilvania i Dobrogea indic un procent mai ridicat de cositor m. Asemenea analize, pe eale chimic i .;;;pectrograficit, snt a.bsolnt necesa.rc pentru stabilirea caracteristicilor, pe eta.pe, a structurii chimice a bronzurilor din aceast vreme, n vederea determinrii locurilor de provenien ale mineremilor reRpective, confirmndu-se i, n ac('la~i timp, eomplctindu-se pe aceast. cale concluziile de ordin tipologie i cronologic.

+
20 ~ Pcntru complexul Babadag i analogiile sale vezi Seb. Morintz, Dacia, KS., 8, 1964, p. 101 i urm. i S. Morintz i P. Roman, SCIV, :lO, 3, 1969, p. 393 i urm. In ceea ce privete analogtlle cu TriJia VII B., s-au pus In legtur cu ptrunderea tracilor Ia Troia.- Aceast problemA a fost tratat pe bnza izvoarelor scrisl' i u datelor llngvtstlcc i arheologicl> de D. P. Dimitrov, In 1'roja V li JJ, i Balkanskile Trakiiski i Misiiski plemenu, Arhpn/ngija, X, 4, 1968, p. 1 i urm., ca i tn Troia VII b 2 und die thrakischen lllld moesisrhen Sliimme au( dem Ralkan, Studia Balcanica V, Sofia, 1971. p. 63 i urm. Din punct de vedere arheologic aceast problemA a fost discutat de Maria Cicikova, ln Keramika ol slarala !elesna epoha 11 Trukie, Arhcologija, X, 4, 1968, p. 15. 203 Pentru acest gi'Up vezi Seb. Morintz i P. H.oman, SC IV, 20, 3, 1969, p. ::J93 i urm. aN Ibidem, 420, relativ Ju grupul Stoicani-Brau. aDi T Reisscnbcl'gl,~, Der neue.~le Fund bei Hammcrsdor{, A VSL, X, 1872 p. 8 i urm. 208 C. Nlculescu-Otin. Conlril>ufiunl la metu/urgia

antic

a cuprului n /tiriie locUiti' a:l de Romni, Academia Romnu, Publicatiile fondului rasile Adamaclri, nr. XXXVIII, Bucunti, 11113 (edin\.a tlin fi aprilie 1913). 2 0 7 Ing. Butcscu, Conl!tbutton l't!lude mt!lalurgique tlesbronzes anttques, Annales des 1\Unes, marlle 1928, Paris; vezi i recenzia lui I.Nestor asupra acestui studiu In Daclu IX- X, 1941-1944, p. 543 i urm. 208 I. Neslnr, Etudes sur /'cxploitalion prt!lrisfllrique du cuivre en Roumanie. Le dipt de barres-collers de Drrm. Uacia, I X - X, 1941-1944, Jl. 173 i urm. 109 Ibidem. 210 E. Stoicovici, Contril>:l(ii la cunoaterea structurii ~1 a compozl(iel bromurllor hallslattiene d,in Romdnia, SCIV, 16, 1965, ::J, p. 463 i urm.; cf S . .Junghans, E. Sangnwl~tcr, ~1. Sclm'ider, Kup{er und Rron~e. passlm. 211 Ibidem, 246, nr. 8 800 - 8 808 (Uimi-Litcni). 212 Ibidem, 256, nr. 9 092 - 9 103 (nnt); lll'. !J 104 fi 117 (llrin). 213 Rt>laliv Ia Dobr-ngtn vezi A. Aricescu, SCIV, Hi, 1!lti5, 1, p. ::J7 i ul'm.

32

www.cimec.ro

ln comparaie cu depozitele de hronzuri de la sfritul epocii Bronzului i din Hallstatt-ul timpuriu, acelea din Hallstat.t-ul mijlociu snt extrem de puine. Se cunose, n total, 14 depozite din aceast vreme pe teritoriul Romniei 214 , dint,re care 10 din Transilva,nia. 216 ~i 4 din Oltenia 218 O bun parte din depozitele din Transilvania sint incluse n aceleai cataloage i repertorii 217 , ca, i celelalte descoperiri de acest fel din epoca bronzului i Hallsta,tt-ul timpuriu. De asemenea, cele mai multe dintre ele snt men.ionate i n lucrrile de sintez ale lui V. Prvan 218 , I. Nestor 2111 , D. ,Berciu 220 , precum i in studiile i articolt~le altor autori, dintre care menionm in primul rind pe acelea ale lui M. Rusu 221 Dintre depozitele din Transilvania, au fost publicate n mod special doar acelea de ht Cold:l.u m, Vaidei ns i Vinu de Jos 224 , autorii respectivi fcnd cu acest prilej consideraii pertinente de ordin chorologic, tipologie i cronologie relativ la principalele piese din inventarul acestor descoperiri. La rndul lor, depozitele din Oltenia s-au bucurat i ele de atenie, ndeosebi din partea lui Al. Brccil, Al. Oancea i Corneliu 1\Irgrit 'rtulea., care s-au ocup::tt n mod special de depozitele de la Blvneti 226 i Ghidici 228 La acestea Re adaug unele meniuni relativ la depozitele de la Blvneti i Desa din lucr,rile lui C. 1\Ioisil 227 , 1. Nestor 228 , D. Berciu 2211 , :M. Rusu 230 i Al. Oancea 231 ln ceea ce privete problema rspndirii depozitelor din Hallstatt-ul mijlociu, din harta ntocmit de li. Rusu 232 se degprind trei grupri <le a,semenea descoperiri, dintre care dou, de pe vile Someului i ale Mureului Mijlociu, au atraR, prin numrul mai mare de descoperiri, atenia autorului 233 , care a scoli n evide!l., n spf'cial importana depozitelor de pe Mmeul Mijlociu (Alba Iulia - Parto, Blandiamt, Vaidei ~i Vinu de Jos), n direct legtur, dup f'l, cu bogt,ia n fier din zona respectiv 234 Gruparea a treia, din valea Dunrii, n zona OU(miei i Banatului, eartat parial de autor, s-a completat printr-o descoperire mai veche (Desa), precum i, ndeosebi, prin alte dou mai noi (Ghidici i Hunia), caracteristice, prin inventarul lor, pentru zona balcano-dunrean. Prima din aceste grupri, de pe valea Someului, este atestat prin patru depozite (im leu Silvaniei, Coldu, Arcalia i Dedrad), cara,derizate prin piese de port : coliere torsionate (Coldu); brri cu capetele deschise, cu sau fr decor, din bar de seciune rotund sau oval, (Dedrad); verigi cu bara de seciune rotund (Dedrad); vase de bronz (imleu Silvaniei) i roi df' ea.re de lupt:}. asociate cu br:l.ri (Arealia).
zu l\f. Husu menioneaz 18 depozite din Hallstatt-ul mijlociu, apar\inlnd seriei sale BllvAnell- Vln (Dacia, N.S., \'Il, 19(\:J, p. 210). Dintre act"stea, am mentionat In lucrarea rle fa!A numai depozltdc de bronzurl care, In stadiul actual al cercetArilor, pot fi considerate ca aparUnlnd Hallsta ll-ulul mijlociu. 111 In cazul In care se atestA cA piesele depozitelor de la Alba Iulia- Parto i Blandiana aparin unul singur depozit, cum se sugereaz de cAtre Al. Popa i I. Berciu, pe baza informaliilor primite de la K. Horedt (Dacia N.S., 8, 19G4, p. 94 i nota 7), atunci In loc de 10 sint 9 depozite din IIallstatt-ul mijlociu in Transilvania. Pln atunci, din lipsA de dovezi, In volumul de fal s-au prezentat deosehil aceste douA depozite. III Dintre acestea, acela de 111 Desa 11 fost trecut In categoria dcpozitelor nesigure, Intrucit pe de o parte lipsesc date certe cu privire la condiiile lui de gsire, Iar pe de alta nu este sigurA asocierea dintre cele apte pandantlve circulare ,i fragmentul de fibul de tip ochelari. 117 De CXl'mplu ale lui C. Goos, G. Tegls, .J. Hampd, E. Orosz, 1. \larlan, 1\f. Roska .a., pr.,cum i In Repertortul urlteo/oytc al Romniei (ms.), menionate moi sus. a11 V P.\rvan, Getlcu. u~ 1. :-.le stor, Stand. uo D. Berciu, Arheologia preislorlc a 0/tmlei, Craiova, 1939.
M. Ru~u. op. cii., p. 199 i urm. i p. 210. Idem, Depo:ilul dt' coliere de la Coldu, Apu).tm, VI, 1967, p. 85- 100 (il.). 233 D. Berclu, Depozitul de bronz de la Ortie, Apulum, ( (1939-1942), p. 80- 97 (Il.). "" Al. Popa i 1. Berclu, Contribution d l'itude des dip6ts hallstalliens, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 87-100 (il.). 205 Al. BArcAcilA, BCMI, 1915, p. 170- 175 (Il.); idem, Anliquites pri- el prolohisloriques de Turnu Severin, Dacia, 1, 1924, p. 296- 297 (Il.); D. Berclu, Apulum, 1, 19:19-1942, p. 85 - 86 (Il.). 2H Al. Oancea, Depozitul de bronmri de la Ghfdtcl, SCIV, 23, 1972, 4, p. 5:J7- 552 (numai 46 obiecte); Al. Oancea i Corneliu MrgArit TAtulea, Depozllu/ de bron:url de. la Gllidlci- Addmda- ,SCIV, 25. 1974, 2, p. 255 - 263 (se adaug IncA 59 obiecte). m C. ;\folsll, BCMI, 4, 1911, p. 84. 221 1. Nestor, Stand, p. 141 ; ldem, Zu den P(erdegeschirrbromen aus Still(ried a. March, N.- D., \VPZ, 21, 1934, p. 124. 121 D. Bercin, Arheologia preislaricd u 0/lenlel, p. 176, 180 i fig. 221/4-5 i 222/4. uo M. Rusu, op. cii., p. 199 i urm. 231 Al. Oancco, SCIV, 23, 1972, 4, p. 540 i nota. n~ \1. Rusu, op. cit., p. 200. 2aa Ibidem, p. 190.
221 222

1114

Jbtdem.

s-o.

f8

33

www.cimec.ro

Cea de-a doua grupare, de pe vaJea l\fureului Mijlociu, pe lng coliere torsionate, care (Alba Iulia- Parto~, Vaidt'i i Vin.u de Jos), brri simple nedecora.te sau dccorate, cu bara de seciune plan-convex ori oval (Alba Iulia - Parto, Blandiana i Vinu de Jos), sau masive i decorate, seciunea barei fiind rotund sau plan-convex (Alba IuliaParto), i verigi de picior cu bara de seciune rotund (Alba Iulia - Parto), mai conine, ca obiecte de port: brri spiralice (Blandiana i Vin.u de Jos), fibule de tip ochelari cu bucla. n form de opt (Alba Iulia - Parto, Blandiana i Vinu de Jos) i fibule de tip Va~e cu nodoziti pe arc (Alba Iulia-Parto). La acestea se adaug cteva piese de harnaament: o psalie, un lan ornamental cu pandantive, o psalie cu bucl perforat, o bar (Vaidei), o verig decorat cu bara de seciune plan-convex (toate de la Vinu de Jos), trei pandantive semilunare (Blandiana) i patru piese ornamentale (W'a 1\lic), precum i trei unelte de fier: un ceU cu gura concav, o dalt i un ciocan cu aripioare (toate de la Vin.u de Jos). La rndul ei, cea de-a treia grupare, din valea Dunrii Inferioare, din sudul Olteniei, conine ca piese de port: coliere b>rsionate, cu bara de seciune plan-convex (BUvneti, Ghidici i Hunia); brri spiralice (Ghidici), fibule de tip ochelari cu bucla n form de opt (Bilvneti i Desa) i fibule de tip Vace cu nodozit.i pe arc (Blvneti i Ghidici). Pe lng aceste obiecte, care fac parte i din inventarul depozitelor din celelalte dou grupri de a.'lemenea descoperiri din vile Someului i ale 1\lureului :Mijlociu, se ma.i ntlnesc a.ici ca piese de harnaament: pandantive circulare, care predomin (Ghidici, Hunia i Desa), cu analogii n regiunea balcano-dunrean i a Dunrii Mijlocii 236 , protome de pasre cu verig de prindere (Ghidici, Hunia), originare din zona Dunrii iugoslave 238 , butoni concavi eu utechiue deprindere pe dos (Ghidici) i sa.Italeoni (Ghidici i Hunia). La acestea se adaug W'rn toa.rele obiecte de fier: dou topoare duble de tip Rlvneti - Teleac 237 (Blvneti) i o verig (Hunia), precum i un col de mistre perforat la o extremitate (Hunia). O poziie aparte ocup, prin tipul deosebit de coliere cu nodoziti din inventarul su, depozitul din vestul Bana.tului 238 , ca.re, neputnd fi localizat precis, nu tim n ce msur poate fi pus n legtur cu cea de-a treia grupare de depozite, din valea. Dunrii Inferioare. Deci, prin con.inut.ullor, depozitele din Hallstatt-ul mijlociu din cele trei grupri men.io na.te mai sus fle ca.ract.erizeaz n primul rnd prin num.rul mare de obiecte de bronz n compa.ra.ie cu cele de fier, cu care se asociaz doar n trei depozite, dintre care unul din Transilvania (Vin.u de Jos) i dou din Oltenia, (Blvnet.i i Hunia). n al doilea rnd, depozitele de bronz uri pot fi cla,sificate n cele mai multe ca.zuri n depozite cu piese de port (Alba Iulia Parto, Coldu, Dedrad i Va.idei) sau cu piese de port i de harnaament (Blandiana, Ghidici i Desa) i numai rar n depozite cu vase de bronz (imleu Silvaniei) sau cu roi de care de lupt (Arealia). La rndul lor, depozitele din piese de bronz i fier se pot mpri n depozite cu pief\e de port de bronz i arme de fier (Blvneti) sau cu piese de port i de harnaament de bronz, asociate cu unelte de fier (Vinu de .Jos), ori cu piese de podoab, de fier (Hunia). Din punct de vedere tipologie, dei pn n prezent nu s-au fcut studii speciale aprofundate relativ la piesele elin aceste categorii de depozite, totui, cu prilejul publicrii unor depozite (ndeosebi Coldu, Va.idei, Vinu de .Jos i Ghidici), s"'.U analizat de ctre autorii respect.ivi cteva tipuri de obiecte de port i de harna.a.ment de bronz, sub aspect chorologic, tipologie i cronologic, precum i al semnificaiei lor. Astfel, n ceea ce privete obiectele de port, au fost studiate, sub a.ce8tc aspecte, de ~I. Rmm 239 colierele torsionate i de Al. Popa i I. Berciu 240 fibulele ochela.ri. Din analiza colierelor torsiona.te, corespunztoare variantelor A cu torti i B cu bara n form de T ale lui D. Berdu 241 uri lUa din cla.sifica.rea lui M. Rusu 242 , rezult c. ace81 tip de obiect, datat la sfritul Hallflt:~t.t.-11lni H 1 pn la Hallfltat.t-nl t.rzin inclu8iv, a apa.rpredomin

Al. Oancea, op. eli., p. 540. 1ae Jbidem, p. 547. U 7 P('ntru aceast denumire vezi .1'\-1. Rusu, np. rit., p. 199. III Dr. G. SeVel'Ca.tlll, Podoabe i ualori monetare g~to dudte, BSNR, XX lll, 1928, p. 65 - tii! i pl. 11/12 ~~
386

I. Nestor, Sfund, p. 119, fig. 22i3. M. Rusu, Apn(um, VI, 1967, Jl. 1!5 i urrn. " 40 Al. Pupu i 1. Berdu, Oacin, KS .. 8, 191)4, p. 93 si urrn. ~uD. Blrciu, Apulum, 1, 19:1\l-1912, p. 87. U2 \1. Husu, op. cii., p. 95.

3'
www.cimec.ro

inut ari:stocra.iei tribale, ca semn de dh;tincie social 243 ntruct. multe exemplare de acest fel provin din mediul iliric, s-a presupus c, tipul rcspcetiv de obiect din spa.inl carpato-dunrct~n trebuie pus n legltur cu o expansiune ilir, eventual a siginilor, in acest spaiu 244 La fel, din studierea de ctre Al. Popa i I. Berciu 240 a fibulelor de tip ochelari, varianta cu bucla in form de T, se desprinde concluzia c acest tip de obiect de la sfritul HaUHtat.t.ului B i din Hallstatt-ul mijlociu 2411 , analizat de G. v. Merhart, pe baza descoperirilor de pn in 1952 247 , este originar din spaiul carpato-dunrean, avnd o ma.re rspndire, din Europa central i est-central pn la Mediterana i Balcani 248 n ceea ce privete celelalte obiecte de port de pe teritoriul Romniei, de exemplu br rile, cu toate c sint n numr apreciabil, nu s-au bucurat nc. de atenia cuvenit 249 La fel, nici fibulele de tip Vace, din Hallstatt-ul mijlocin, cu analogii ht sud de Dun.re, pe teritoriile Bulgariei i Iugoslaviei 250 n schimb, au fost luate in consideraie unele piese de lmrnaament ue ctre Al. Oa.ncea, ca, de exemplu pandantivcle circulare i protomele ue ps.ri eu verigi de prindere 251 Pentru pandantivele circulare, derivate probabil din pandantivele circulare din epoca Bronzului, s-a ntocmit harta rspndirii lor 252 , sus.inndu-se originea lor dunrean. i prezena sub form de importuri n Transilvania i Unga,ria, precum i n zona Belgrad-lui 263 De asemenea, s-a ncercat s se explice i funcia. lor, att de a produce zgomot n timpul mersului calului, prin suspendarea lor, mpreun cu prot.omele de pas.re, de cercuri de bronz atrnate de gitul cailor, cit i, eventual, de a mpodobi harnaament.ul 264 R.elativ la protomele de pasre cu verig de prindere, cartate i ele de Al. Oancea i datate la sfritul Hallstat.t-ului timpll'iu i in Hallstatt-ul mijlociu, H-a scos n eviden originea lor n zona Dunrii iugoslave, din plastiea loca.l de la sfritul epocii Bronzului, precum i rspndirea lor sub form. de importuri la Dunrea Mijlocie, Tisa i Nistru! Superior :la. De a.semenea, s-au deosebit, dup tratarea capului, trei tipll'i, rcliefndu-se asemnarea pasre eal, eu l'lemnificaie de 8imboluri ale unei diviniti sola.re 21i 6 rr ceea ce privete celelalte piese de ha,rnaa.ment, s-au fcut doar consideraii sumare rela.tiv la originea, r.spindirea i cronologia unor piese din Hallstatt-ul B -C i C din grupul "traco-cimmerian" din depozitul de la Vinu de Jofl (f:-t.Ier:-t. en buel. cu orificiu, psalia i la.n.ul ornamental) 21i7. La fel s-a procedat cu uneltele de fier (daUa,, celtul i cioca.nul cu aripioare) din acelai depozit 21is. Avndu-se n vedere semnifica.ia de nsemne ale rangului ale unora din piesele de pOl't din bronz ale acestor depozite din Hallstatt-ul mijlociu (coliere, br.ri Hpiralice), precum i a.socierea lor cu piese de harnaament i ntr-un caz i cu roi de care de lupt., s-au interpretat aceste depozite ca aparinnd virfurilor aristocraiei gentilice, ca i unele morminte de lupttori cu inventa.r relativ bogat din necropolele Halll'!tatt-ului mijlociu 269 :Mai mult nc, prezcn.a acestor depozite la Dunre i pe Mureul i\Iijloeiu a fost pus n ll'g-ltur cu o expansiune ili1ic. n teritoriile respective 260 Depozitele din Hallstatt-ul mijlociu din spaiul carpato-dun.rea.n au fost ncadrate de M. Rusu n seria Blvnet.i - Vin, avnd n vedere piesele din inventarul lor, care, dup. autor, s-ar deosebi esenial de acelea ale depozitelor contemporane din centrul i nordul Transilvanit>i, coreRpunztoare gruprii de aflemenea, defleoperiri de pe valea SomeR,ulni 261 n realitate,
n Ibidem, p. 98 i urm. "... Ibidtm, nota 33. u Al. Popa i 1. Btf('II, Dr~cln, N.S., 8, t9G1, p. !13 i urm. 2 co Ibidem, p. 95. 217 G _ v.M~rhnrt, Feslsrhri{f Rr.ZM, 1952, p. 61, hnrtn 9, 2 '" Al. Popa i I. Berclu, op. rit., p. 94. 341 At,e.nst situatie f'ste In curs de remedlerc prin includtren volumului Armrin,qe und Fussrl11ge (In curs de redactare de :\1. Pdrescu-DimbovHa) In colectia PBF. 2 50 Al. Oancea. op. rit., p. 547.
~n Ibidem, p. 540 i urm., s.JG i urm. n Ibidem, p. 54;). rig. 1. 263 Ibidem, p. ;J-17. 6 Ibidem, p. 546, nota 10. 206 Ibidem i harlu. ue Ibidem, p. 548 i nota 47. 261 AL Popa i l. Berciu, op. ril., p. 41\ i nrm, ua Ibidem, p. 97. n Jl. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:1, p. 20:1. 2110 Ibidem i ldem; Apu/um. V J, 1967. p. 98 i nuia ;)3. 881 1\1. Rusu, op. cit.

35

www.cimec.ro

prezint ~i

cum s-a putut deduce din cele menionate mai 8Uii, :.tceast din urm grupare de depozite unele a~cmnri, n primul rnd prin colierelc torsionate, cu gruprile de depozite din aceast vreme de pe Mureul 1\Iijlociu i din zona, Dunrii oltene. tii legtur cu aceast problem, comiderm c, n stadiul actual a,l cercet.rilor, este mai indicat ca pentru spaiul carpato-dnnrean, n locul unei singure serii de depozite de bronzuri din Hallstat.t-ul mijlociu, BUvneti- Vin.u 20 2, ssedeosebea.scdou serii: Vinu-Coldu pentru depozitele din Transilvania i Bllvneti - Ghidici pent-ru cele din Oltenia, intrucit acestea corespund mai bine realitilor arheologice din teritoriile respective. ln aceast privin, sincronizarea depozitului de la Ghidici cu grupul sudic al culturii Basarabi, denumit Bosut, din zona estuarului Savei la Dunre i din regiunile vecine, att pc baza pandantivelor circulare de bronz, ct i a cnii din aezarea de la Ghidici 203 ar putea fi invocat n sprijinul tezei seria sudice Hlvneti- Ghidici a depozitelor din Hallsta,tt-ul mijlociu de pe teritoriul Romniei. . Dealtfel, acelai interes il prezint i sincronizarea depozitului de la Vinu de Jos din seria Vinu - Coldu cu aezarea fortificat de la Drimbar-Teleac, precum i cu descoperirea de vase de lut de la Alba Iulia- Lumea Nou 264 , din aria tmnsilvnean a culturii Basarabi. 1n felul acesta, n locul unei sincronizri cu caracter general a depozitelor de bronzuri din Hallstatt-ul mijlociu din seria Blvneti - Vin. cu cultlll'a Basarabi 286 , se imptme s se studieze posibilit-ile de sincronizare ale celor dou serii de depozite din aceast vreme, Rlv~l ne~ti - Ghidici i Vinu - Coldu, cu aspectele cultmii Ba.sa~abi din Oltenia.i Transilvania. n fine, tot cu acest prilej, v~L trebui s se stabileasc, pc baza analizelor chimice sa.n spectrale, deosebirile i asemn.rile dintre aceste uou serii de depozite de bronzmi din Hallstatt-nl mijlociu. ln aceast privin, deoca.mdat:'L, pc baza analizei spectra-le efectuat de E. Stoicovici la aHe coliere torsionate de bronz, dintre ca.re cinci ntregi 266 i unul fra,g-mentar 267 , din de}lozitul de la Coldu, s-a precizat c procentul de staniu oscileaz ntre 1,9% 268 i S,2 %2611 De asemenea, elin analiza text-urii a rezultat c piesele respective ~tu fost prrlncntt.e intew1 mecanic 270

+
In ceea ce privete ultima etap a Hal1statt-ului (Hallsta.tt. D), pn nu demult se considera c lipsesc depozite de bronz din aceast vreme n 'l'ransilvania 271 n schimb, asemene:t descoperiri mau cunoscute n Unga.ria i Cehoslovacia, prezen-a. lor acolo fiind pus. u legtur att cu tradiiile hallstattian i it:tlic, et i cu ptrunderea seiilor, datorit crora, pe lng ascunderea de depozite din aceast faz, n teritoriile respective s-a intensifica.t ~i metalnrgia fierului la trihurile locale 272 Prin ncadrarea ns n Ha.llstatt-ul D :t depozitului de la Drencova. din Hamtt, din inventarul cruia fac parte o garnitur de teac i verigi duble de bronz cu cte patru lobi 273 , St>. impune s se lrgeasc cadrul cronologic a.I depozitelor de bronz, cel puin deocamdat pentru Banat, pn n prima faz a Hallstattului D (secolul al VI-lea .e.n.). Fiind vorba ns de un singur depozit i acesta cu puine piese n inventarul :;;u, este prematlll' s se fa.e consideraii de ordin ehorologic, tipologie i cronologic, ca pentru cPlelalte serii de depozite de bl'Onzuri de pe teritoriul RomniPi din Bronzul mijlociu i pn n Hallstatt-ul mijlociu inclusiv.

+
Toate aceste depozite de bronzlll'i, n numr de 4f.O, grupate n serii suceesive, atest o activitate metalurgic remarcabil desf.urat. timp de un mileniu de t.riburile traei ce din spaiul
Ibidem, p. 179 i 190 i nrm. Al. Oancl'a, op. cii., p. 5~9 i urm. BN Al. Popa i 1. Berclu, Dacia, N.S., Il, 19f.-1, Jl. 100. 2n M. Hnsu, op. ci/., p. 201. aee E. Stolcovici, Compozi{la i ILxlura unor coline de bronz de la Culdtiu, Apu/um, V 1, 1967, 101 i urrn. Cullerele Intregi au nr. inv. 1 S82~ 1 81!:1, 1 Sili! -1 ll91. an Ibidem, 101. Fragmentul de ~olier arc nr. inv. 1 88l.
m
213

Ibidem, Fragmentul de colhr cn nr. inv. 1 11114. Ibidem, Collel'll) cu nr. inv. 1 8R:l. Ibidem. 211 \'1. Hu~n. op. cit., p. 201 i nota 72. 27 ~ Ibidem. 273 F.. J:noslavschi, l!n rl1pozil de btnlll.lll'i de la Drenrova (jud. Cara-Severin), Bunalica, 2, 1\!73, p. 79
28&

26~ 270

urrn.

36

www.cimec.ro

din Bronzul mijlociu (:secolul al XVI-lea .e.n.) i pn. in Hallstatt-ul trziu (secolul al VI-lea .e.n.). n acela~;~i timp, varietatea i mulimea tipurilor de unelte, vase, arme i obiecte de podoabe, ndeosebi de la sfritul epocii Bronzului i din Hallstatt-ul timpuriu din Transilvania, ~:~cot in eviden att bogia excepional, cit ~i originalitatea pi'Oduselor de bronz din spa,iul respectiv din aceast vreme, cnd metalurgia bronzului a atins aici cea mai mare dezvolta.re din estul Europei centrale, datorit, n primul dnd, zcmintelor de cupru, precum i leg-turilor de sehimb, n care sarea a avut, firete, un rol important 274 Pe de alt parte, activitatea de extrac.ie a minerelll'ilor locale de cupru ~i de prelucl'are a obiectelor de bronz, prin turna.1e direct n forme simple ori complexe, sau indirect, prin procedeul cerii sau al formei pierdute, pre~:~upun o specializare n domeniul metteugului bronzului, care ncepe s se despart intr-o form primitiv. de agricultur., unii dintre me teugari, i probabil ~i din mineri, lucrnd nu numai pentru triburile erora le aparineau, ci i pentru alte comuniti ca.rc aveau nevoie de ei i de produsele lor 275 In felul acesta, precum i prin sehimhuri, i'>C explic :;;i celelalte scrii de depozite de bronzuri din :Moldova, 1\Iuntenilt, Olteni<t i Dobro~ca, care, n ciuda m1or aspecte de caracter regional, datorate p;trticularitilor ~Ltelierelor locale ~i legturilor de ~chimb cu triburilc vecine sau mai ndeprtate, prezint. de~t.ul de numeroai'lc trsturi comune cu seriile centrului metalurgic din Transilvania, dup. cum o dovedesc numeroase unelte, arme i obiecte de podoab de bronz din a.ceilte teritorii. La acestea se adaug importan.a deosebit pe care o au depozitele de bronzuri din vremea respectiv pentru problema procesului d(' difereniere social-e<~onomic a societii tracice din spaiul carpato-dunrean, precum i u ceea ce ptivete ideologia ei 278 n acest sens, depozitelc de bronzuri, prin coninutul lor, ofer dat.e semnificative relativ att la desprinderea unor vrfuri ale aristocraiei tribale, ct. i la cultul soarelui. Rmne ca, prin cercetrile viitoare, s se lmurea.sc, mai bine cauzele ascunderii n pmnt a depozitelor de pe teritoriul Romniei, precum i contextul istoric n care au avut loe acest.e depozit.ri.

carpltto-dunrean,

174
276

Istoria Romniei, l, Ibidem.

BncHI'l'li,

19W, p. 119.

278

I bidtm.

37 www.cimec.ro

www.cimec.ro

Corpus-ul depozitelor de bronzuri de pe teritoriul Romniei din Bronzul miJlociu pn in Hallstattul trziu inclusiv
1. Bronz mijlociu (secolele XVI-XIV .e.n.)
A. DEPOZITE SIGURE
a. TRANSILVANIA

APA, jud. Sat.u Mare {harta 1/1) . illuzeul de i8torie al R.S.R., 16945-16946, 17159-li'l62 (transfer Muzeul naional de antichiti, Bucureti, IV 623- 628). La eirea, 3 km vest de comun, pe locul fostei ferml' Jngrass, la aproximativ 0,50 m adncime, cu prilejul sp.rii unor tranee s-a descoperit n 19a9 un depozit constituit din dou sbii cu mnerul plin decorat {pl. 1/1-2); tm topor de lupt cu disc decorat (pl. 1/3); un topor de lupt cu ceafa prelungit decorat (pl. 1 /4) ; un topm de lupt de tip Kttenov cu tub cHindric pentru mner terminat la un capt cu un disc (pl.lf.j) i o brar aprtoare (pl.l/6) . .Analizele ~pectralc 8 700- 8 707, executate la Muzeul din Stut.tgart (S. Jungha.ns, E. Sa.ngmei..;ter, :\I. Schrtider, Kupfer und Bronze, 1968, p. 242--243; D. Popescu-l\I. Rusu, InventArei!, 1966, 1, R 1; Fr. Sehubert, E. Schubert, anex la A. Mozsolics, Bronzefu,nde, p. 192 - 1 9a) :
1

Pl.

nr. lnv.
1
1

Sn 1 Pb

As

Sb

Ag

~~

1BIIAn 1 Zn i Co

Fe

[a:a~~A
8 705 8 706 8 703 8 704 8 702 1!701 8 700 8 707

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

17161/IV 627

17160/IV 626 , miner


lam

i l

miner
lam

7,2 : o 7,0 :urm 9,81 o 7,0 urm 5,3 o 6,2 1 o 6,0 o 6,2 o

17 159/IV 16 945/IV 16 946/IV 17162/IV

625 624 623 628

0,2610,2 1 0,1 0,74 0,16 0,03 0,11 0,21 0.05 0,83 0,00 0,02 0,9 0,05 0,03 0,94 0,03 0,02 0,75 o 0,02 0,74 0,12 1 0,04

0,15 o\olo 0,29 0,72 010'0 o o o 0,54 o 010 0,41! 010 o 0,59 0,029 0,53 o o o

glglglg o ~1 +

ol++l OI++ o + o + o+

Popescu, Tlacia, VIJ- VIII, 1937-1940, p. 119- 125; P. Reinecke, WPZ, 20, 1942, p. 98 urm. (cu il.); D. Popescu, Brrmze:eil. p. 111 i urm.; R. Hachmann, Oslsugeb/rt, p. ::11 i urm. (il.); E. Lomhorg, .4.cla 1lrch J(obenhaven, ::10, 1959, p. 69 i urm.; A. D. Alexnndrescu, Dacia, N.S., X, 1966, p. 123 i urm., 170, nr. 12- 13 (il.); D. Popescu, 1\'1. Rusu, Jnvenl Arch, 1966, t, R 1; A. i\lozsolio;, Bron:efunde. p. 121! (il.); B. Hanscl, Beilrge, p. 13, 15 i urm. 25 - 35, 36 i urm.; -13, 48, 52, 56 i unn., 63,80, 103, 161, 163, 173, 185, 11!8 i urm., 213, 237 (il.): A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. \1, 16, 18, 4\1, 53 i unn., nr. 2:38, p. 5G. 66, nr. 291 p. 67, 68 nr. 299 p. 69, 71, 102 (il.)

D.
i

III, eom. Cehal, jud. Sat.u l\lare (ha.rta 1/2) Muzeul Satu 1lfare. Depozit de forme de turnat topoare cu gaur, pentru mner tramrversa.l (Pl. 2/1- 3):
A. Vulpe, P BF, IX, 2, 1970, p. 49
i

CEHLU

urm., m. 209-211 (il.).

3!}

www.cimec.ro

1, jud. Hunedoara (hada 1/3) .11Iu.zeul Deva, 1 600, 5 089, 5 090, 5 092- 5 095, 5 100- 5 101, 5 216- .5 218. Depozit, descoperit n 1907, din care s-au p~;trat 10 cnliere de aram, din care 8 ntregi i dou fragmentare (pl. 2/4- 7) i dou seceri de tip arhaic, din cart~ una ntreag (pl. 2/8) i alta fragmentar (pl. 2/9) . .Analizele spec.t.ra.le 9 130- 9 142, execut.a,t.e la Muzeul din Stuttgart (S. Junghans, E. Sangmeister, :M. Schroder, K1lpjer und Bronze, 1968, p. 2l.i6- 257 i 258- 259):
DEVA
Pl.

~~ inv.l
5 216 5 090 5 218 5 089 5 101 5100 095 i 5 1600 5 217 i 5 092 1 5 093 5 094 5 355
1

Sn

Pb
1

As
1

Sb
1

Ag
1

Ni
1

Bi
'
1 1

An

1
1

Zn

Co

Fe 1 Nr.

1 1 1

analiz

2/4 2 /5 2/6 2 /7 2/11 2/11


-

--

1 t,os] 1,3 1,2 0,56 0,3-1 u ' 0,26 1 o 1,65 o 1,25 0,66 0,:18 urm 0,72 0,28 . 0,05 1,1 1,4 1,35 0,92 o o 0,94 1,35 o o 1,5 0,8i o o O,:J1 O,O:J 0,9 0,6i o o 1,55 : 1,25 o o 1,73 1 1,05 -O,Ql o 0,53 0,43
1

o o

o o

o.:n

o,5!l J o 0,3\1 1 o 0,52 0,01 0,49 o 0,3\1 ..... 0,01 0,45 o 0,43 urm 0,41 0,56 0,58 0,6 0,62

0,055 l:rme 0,075 o O,Ulll o 0,05 o 0,039 o 0,042. o o 0,14 o 1 0,089 o o 0,078 o o 0,021 0,039 urm 0,078 o o 0,0351 o 0,01 . 0,03
1

o o o o o o
o o o o o o

o o o o o o o o
o o o
o

u u

o o

:urme

o o o o
o

urme

\) 1:17 \) 131 Il 135 !l 1311 9 111 9140 9 1:JO 9132 9 133 9 134 9 136 9 138

A.E, XVI, 1907, p. 136 (ase culiere), XVII, 1908, p. 60- 61 (10 coliere), XXI, 11112, p. 59 (10 coli cre); M. Roska, Rcp., p. 67, nr. 36 (7 collere dlnlr-un depozit din bronzul tirziu, descup(,l'il pc .,Dealul Serhedului" (Szarhcgy); 1. 1\"cstor, Dtiria, IX - X, 1!141-1944, p. 165 - 181 (iL); A. 1\-fozsolics, Brom:e(1mde, p. t:i2; B. llnscl, Bcilrilyc, p. 52, tli:l.

loHIEL, corn. Ighiu, jud. Alba, (harta, 1/4) 1lfuzeul Alba Iulia, 1 5 376-5 381. Ln. circa 2 km NV de sa,t, pe locul "La Grui'' de pe dealul "Gl'Uiul ~'gct.ului", s-a. descoperit n 1938, la aproximativ 0,15 m adncime, un depozit de bronzuri ntr-un vas de lut ars, ale crui resturi nu au mai fost regsite. Din inventarul dcpozitului fn.c parte dou topoare de lupt cu disc decorate (pl. 3/:3 ; 4); pa.t-ru brri aprtoare, dintre care trei ntregi (pl. a12- 4) i una fra,gmentariL (pl. 3/1) . .Analizele spectrale 8 939-8 944, exeeuta.te la Muzeul din Stuttgart (S. Junghans, S. Sangmeister, 1\L Schroder, Kupjer und Bronu, 1968, p. 250-251); D. Popescu, 1\1. Rusu, Invent Arch, 1966, 1, R 7 ; Fr. Schubert, E. Schubert, a-nex la A. 1\Iozsolics, Bronzejunde, p. 194 - 195) :
.

Pl.
1

Nr. inv.

Sn
1

~i
1

Bi

A~-

Zn

Co

Fc
1

Nr. analiotll
8 941

3/1 :112

15 :J81

4,3

O
urn urm urm
Ur111& ~

:113
:1/1 3/ -, 1
v

1 5 379 ..., 5,8 1 5 :J80 4, t 1 5 378 -5,1 J Jc. o '1~7~ 4 '' / 1 5 :J76 :J,1
0 o)

urm

O,5 0,93 0,03 0,83 0,02 0,12 0.6:! 0,38 0,05 U,7ii ; 0,15 -0,01 (),'_J'_J !l 0,13 <0,01 0,04 0,7:! ! 0,3

0,84 0,69 0,69 0,84 0,18 0,88

o o o
o

o o

~
o o
O

g i ~ urn~
o o
O

o o
O

urm

lll'lll
+

8 944 8 942
8 94:J 8 940

urm

11939

1. Bcrciu, Apulum, 1, 1113\1-1912, p. 24 -- 38 (il.); idem, lnsemnllrl arheologice, 11141, p. 24 i urm.; O. Popesc.u. Bron:euil, p. 112 -- 11:1 (il.); idem, Dacia, N.S., VII, 1!163, p. 105-IOi, tta; D. Popescu, M. Rusu, /nvcnl .4uh, 1\166, 1, H 7; A. Vulpe, T'BF, IX. 2, 1970, p. 16 i urm, 19 i urm., 70,72, nr. 315 - 31.6 (il.)

40 www.cimec.ro

jud. Bihor (harta, 1/5) Muzeul Oradea. La circa 1 km de ora, pe terenul e,rmidriei Knapp, lng rul Criti, s-a descoperit n 1900 un depozit constituit dintr-o sabie cu mnerul plin de tip Apa dccorat.. (pl. :Jjl) ~i dintr-un pLUnna,J spart n trei buc.i (pl. ii/2). Analizele spectrale 9 262-9 263, 9 270, executate la :Muzeul din Stuttgart (S .Jtmgha.m;, E. Sangmeister, M. Schroder, Kupfm und Rronze,1968, p. 260-261, loc de gsire necunoscut; D. Popescu, 1\I. Rusu, InventArch, 1966, 1, R 2) :
ORADEA,
Pl. 1 Nr. inv.
5/1

Sn
1

Pb

As
1

Sb

Ag

1
1
1

:-.li

Bi
1

Au

: znlco:
1
1 1

f"e
'
1

Nr.
analiz

'
'

5/2

miner 6 ,O lam 6,0 -6,3

o
urm

()

0,111 1,1 0,6(;

0,2l 0,18
0,11

0,0!1

0,5
1

0,05

i 0,02

0,115 0,69 i

0,0061 0,005

i
1

o urm o

o o : urm ii o o + o o +

9263 IJ 262 !!270

Cscpl6 PHer, AE, XX, 1900, p. 78 - 79; A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., X, 1966, p. 123 i urm., 170, nr. 14 (il.); D. Popescu, :\1. Rusu, InvenlArch, 1966, 1, R 2.
PDURENI ma.i na.inte Heeneu, corn . .Moaca, jud. Covasna (harta. 1/6) Depozit descoperit in 1874 (pl. 5/3- 17), constituit din 20 sau mai multe topoare, din care 14 au ajunR n muzee i restul n colecii particulare, putndu-se considera ca pierdute. Muzeul Sftntu Gheorghe, 94/1 .904; pl. 5/16. Un exempla.r din apte, probabil ns 11 dup A. Vulpe, ntruct G. Nagy i I. N estor a.u desenat nc. alte 4 piese neidentice (la. A. Vulpe, P BF, IX, 2, 1970, nr. 119, 121- 122, 126) (il.). Dup 1\I. Rmm i piesa cu locul de g~'LI'Iire indicat Hicfa.Ju n eahtlogul muzeului (nr. inv. 967) provine tot din depozitul de la l~.durcni, pe baza unor date din ms. Zi'\ofia. Turma din ~Iuzeul de la Cluj. J.llttzeul Cluj, 1726 i IV 2 576; pl. 5/11,15. Alte dou exemplare. Muzeul Aiud, 1 309; pl. 5f17. Un exemplar, a crui apartenen. la acest depozit este nesigur., ultimul n catalogul muzeului, se indic ca loc de gsire Beeneu, corn. Snpaul, jud. Mure. Analiza spectral 9 125, executat la Muzeul din Stuttgart (S. Junghans, E. Sangmeister, l\1. Schroder, Kupjer und Bronze, 1968, p. 216- 257 : Beineu)

Pl.

~~- !

Sn 1 Pb ) 0,02

As 1 Sb

Ag 1 :-.li

Bi

Au
O

Zn

(~

1-'l'

l
1

anallz!~

Nr.

5/17 11 3091 0,03

0,58lurmil 1 0,04

i 0,21

1 O

0,151 O

9 125

.4.E, 2, 1882, p. 29; A. Szekely, Nemz . Erlc.~lliJje, 1, p. 49; G. :-.l'ag_y, AE, 33, 1913, p. 314 (il.); D. Popescu, Bronze:eif, p. 35 (il.); :0.1. Hoska, Apulum, III, 1947, p, 72: B. Hiinscl, Beilrge, p. 186, 188; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 6- 44 i urm., nr. 1111- 12/l, p. 46, nr. 190, p. 48, 63, nr. 273, autorul IncearcA sA reconstituie continutul depozilului, folosindu-se nu numai di! desenele lui G, Nagy, singurele publicate, el i de cele ale lui 1. Nt,slor. Dl' ase111enea, el arat cii In mod greit 1\1. Roska (loc, cii.) pentru exemplarul din :\luzenl Cluj 1 i2u u indicat lliuu dll .Jos i J. llampcl ( Bronzkor, f, pl. 31. 4) Turia de Jos pentru piesa cu m. 122 din lucrarea lui A. Vulpe.

-.tu:.

PECICA I, jud. Arad (harta. 1/7) J.lf1tzeul Arad, 12 4.58-12 461; pl. 6fl,6-R,10-11. La nord de comun, cu prilejul conKtruirii cii ferate Arad-Cena.d, s-n. desC'operit n 1882 un depozit, din care au ajuns la :\luzeul din Arad un topor de lupt cu disc pe cea.f (pl. 6/1);

www.cimec.ro

decurate cu capetele deschi:se i bara de sec.iune plan-convex (pl. 6/10-11); un ac cu capul n form de pecete (pl. 6/8) i dou spirale cu bara de seciune rotund (pl. 6/6-7) 1llttzeul naional, Budapesta, 16/1883; pl. 6/2- 5,9. Din acelai depozit au ajuns la Muzeul Naional din Budapesta un topor de lupt cu disc pc ceaf (pl. 6/2); un pumnal cu placa mnerului trapezoidaHI.. i cu dou nituri (pl. 6/3); o brar decorat cu capetele deschise i bara de seciune plan-convex (pl. 6/9) i dou inele de bucl de aur decorate, compuse din cte trei lame n form de barc (pl. 6/4-5). Anali:r,ele f;pect.ra.le 9 210-9 214 (Pecica) i 9 197- 9 198 (Pecica - ltuul .Mare) executate la .Muzeul din Stuttgart (S. Jnnghans, E. Sangmeiflter, :M. Sehrodcr, Kup.fer und Bronze, p. 258-259 i 260-261; D. Popescu, 1\I. Husu, InventArch. 1966, 1 1 R, 14):
Pl.
1

dou br.l'i

Nr. inv.

1
Su
1

.1

f'l>

i As
1

Sb

1
1

Ag
1

Ni
1

Hi

Au

!
1

Zu

Co

Fc

Nr.
analiz

1
1

6/1 6/6 6/7 6/8 G/10 6/11

'12 459 -5,8 8,7 -8,3 12 458 -5,6 12 460 -5,6 6 ') 12 461
1

o
O,o7
urm

urm

0,11 0,1 t 0,011

0,5 0,38 0,67 0,69 0,75

0,11 1,3 1,2 0,37 1,05 0,72 1

urm 1 0,1 0,02 0,43


O,ot O,ol
0,04 0,02 0,42 0,35 0,21 0,25

o
urm

o o

o o
o

o o o

1 1
1

o o

o o
o

o
1

o o o
0,04
1

o o

+ + ++ +
++ +
1

9211 9197 9 198 1) 210 9 212 9 213

S. i\lrki, .4.radMon, II, 1, 1892, p.16; M. Roska, Rep., p. 225, nr. 46 i p. 226 (il.), autorul menioneaz greit cii. cele dou inele de bucl sint de bronz ~i cA provin de Ia Pir; D. Berciu, RIR. 14, 11144, p. 354 i urm. (il.) i D. Popescu, Bron:ezeit, pl.l5/4, menioneaz c4 topuru.l de lupt cu disc pe ceaf din Muzeul Arad provine dintr-o localitate necunoscut dJn jud. Arad; D. Popescu, Dac/a, NS, V Il, 1963, p. IIG (il.); D. Popesc.u i M. Rusu, lnventArch, 1!166, 1, R 14; A. l\lozsolics, Brnnzc(undc, p. 155 (il.); B. Hiinsel, Bei/rage, p. 1!JO - 209; A. Vulpe, 1' BF, IX. 2, 1970, p. 74 m. :J27, p. 75, nr. 331, p. 76 i urm. (il.) .

1, jud. Braov (harta, 1/8) Muzeul de istorie al R.S.R., 15 816 (transfer .Jfuzeul 1wional de antichit{i, I 5 380-5 384). Pe nlimea Za.mbroi s-a descoperit n 1880 un depozit de coliere, din care s-au p.strat ase exemplare (pl. 7/1-5 i unul neilustrat). Analizele spectrale 8 768, 8 770-8 771, 8 774- 8 775, executate la Muzeul din Stuttgart (S. Junghans, E. Sangmeister, 1\I. Schroder, Kupjer und Bronze, 1968, p. 244- 245):
.PREDEAL

Pl. 1 Nr.lnv.
7/1 !15 816/ 5 383 7/'2 15 816/ 5 382 15 816 7/3 5 381 15 816/ 7/4 5 380 15 816/ 715 5 384

i
1

Sn

Pb

As

Sb
1

1
0,6 0,\IH

Ag 1 Ni

Bi
1

Au

Zn

Co

re

Nr.
analiz

1
1

5,4 6,9 6,8


6
5,5
1

.... [ 0,281
0,62 0,44 0,69 0,6
0,4

0,05

0,54 0,69 0,84 0,51

0,0011 0,011 0,1 0,012

o 10

o 1 +

H 761! 8 770 8 771 8 774 8 77ii

; O,Qi

0,85

0,36 0,45 0,41


i
1

0,06 0,06

0,051 0,51

0,0111

-1 o i 1 urma o o o l urm 1 o o o urm 1 i o o jo i urm 1


o o
1

I. Nesto1, Dacia, 9-10, 1941-11144, p. 177


Rn-IETEA,

unn.; A.

Moz~ulics,

lJron:efunclc, p. 155

jud. Alba. (harta, 1/9) Jlfuzeu1 Olttj-Napoca, 107, 193. Dint.r-un depozit, descoperit n condiii necunoscute n 1870 ( ?), ntr-o peter de pe muntele "Piatra Secuiului, fac parte o dalt. cu tub (pl. 7/6); un pnmnal cu mnerul plin

www.cimec.ro

fragmentar (pl. 7 /'7); o br~m eu c~tpete spiralice (pl. i /8) i alte dou brri eu capetele uor ascuite i deschise. Analizele spectrale 9 059,9 071, executate la Muzeul din Stuttgart (S. ,Junghans, E. Sangmeh;tcr, M. Schroder, Kupfer 1md Bronzt:, 1968, p. 254-255; D. Popescu, 1\I. Rusu, InvenlArch, 1966, 1, R 6) :
! :-.lr. 1 inven 1
1

Pl.

Sn

Pb

As
1

Sb

! Ag
0,11

Ni

Bi

1 Au

Zn

Co

Fe

1 Nr.
1
1

analiz

i/81 toi i/i 1!13

i-8,5

0,421

o o

Il

1,!!5

Ul'lll O,H!

1Ul'lllil 1

i o:H

o 02 1 o
1

o oo6!

o o

o o

o o

!) !)

Oil 0511

B. Orb:ill, S:r'/.:ely{iHd, \', l!!il, p, 1\!2; C. lioos, C/lronik, p. 2;)5, ~Si; .1. Hmnpcl, JJron:kor, II, p. t:i9 i unu.; l\1. Hosk11, Rcp., p. 56, nr. 18 (il.) -~1 p, 290, nr. i2; lJ. Popescu i M. Husu, /nvrn/"1rcll, 1966, 1, R.6.

com. Diosig, jud. Bihor (ha.rta 1/10) .Muzeul Oradea, 524, 529, 2 085-2 087; pl. 8. Depozit de~coperit in condiii necunoscute n 1892, din care fac patc in 1\Iuzcul din Oradea trei topoare de lupt. cu disc pe eeaf (pl. 8/1-3); dou topoa~rc cu prag de t.ip IJoemian (pl. 8/4- 5) ~i dou buci de bronz brut (pl. 8/6- i). llfuzeul naional, Budapesta, 66/1890/3; pl. 7{9. Un t.opor de lupt cu diRe decorat (pl. 7 /9). Ana.lizcle l'ipedrale 9 260-9 2(}1, 9 271-9 273, executate ht Muzeul din ~t.uttga.rt. (S.JunglmnH, E. SangmeiRter, l\I. Schroder, f{u.pfer und Bronze, 1968, p. 260- 261, Gepiu ; D. Popescu, 1\I. Umm, [m,entArch, 1966, 1, R. 12; Fr. SchuiJert, E. Sehubert, anex la A. 1\Iozsolicl:l, Bronzefundc, p. 196 -197) :
Pl. 1 Nr. 1 S11 lnven.l
8/l tl/2 8/3 8/4 8/5

ROIORI,

Pb
1

As 1 Sb
1
1()

Ag

1 NI 1

Bi
1

Au
1

Zn
1
1

Co
1

Fc

Nr. anallz

2086 -5,8 2 085 -5,2 2 087 4,3 529 5,2 524j 4,3

0,03
urm

-0,02

urm

1
1

45 0,3 0,89 1,05 1,35

0,31 0,35 0,4:1 0,18 O, 19

-om
0,01

0,03 0,02

O,ot

0,21 1 o 0,3i o 0,32 urm 0,241 o 0,25 o

o o o o
o

o o o o
o

o o o o
0,05

+ + + + ++

9 273 9 272 9 271 9 260 9 261

J. Hampel, .tE, 1892, p, 374 (il.); idem. Bronzkur, If, pl. 250, 1; l. Kestor, MarbSl, p. 188; D. Popescu, Dacia, N.S., \'[),1963, p. \15 (il.) (din greeal Gcplu In Iuc de Hoiorl); D. Popescu, 1\l. Rusu, InvenlAI'ch, 1966, 1, R 12; A. l\lozsolics, Bronze(unde, p. 131J (il.) (greit (icpiu); A. Vulpe, BPF, IX. 2, 19i0, p. 19, 72, nr. 317, p. 73, nr. 318-320, p. 75 - i6 (il.).

Rusu DE Jos, aparine de oraul Beelean, jud. Bistria Nsud (harta 1/11) jJ!uzeul naional, Budapesta, 1f 1907. Depozit din trei forme de turnat topoare cu gaur pentru mner transversal. (pl. 9/1-3).
F. K6szegi, Folla Arch, 9, Hl5i, p. 48 (il.); A. Vulpe, PlJF, IX. 2, 1\JiO, p. 52, nr. 221) - 231 (il.).

com. s(~cusigiu, jud. Arad (harta 1/12) .Muzeul Vr~ef. in l907 Muzeul din Vre a 'achiziionat un depozit de bronzuri descoperit. nt.ro vatr., din e<tre f{1eau pa.rtc un t.opor cu disc (})l. 9/6); dou{t cu\.itr, dintre care unul n form de K~cor cu limba, minerului a.scuit ca un cui (pl. 9/4) ~i alt.ul cu dungi n relief pe minerul masiv terminat cu patru proemiuene (pl. 9/5); o brar aprtoare (pl. 9,17). Dup F. 1\hiller,
SA'l'U MARE,

www.cimec.ro

din aceeai dcsto}lerire, l\Iuzeul din Vre a mai achiziionat n 190 apte verigi de bucl., de :~ur, rotunde ~i eordiforme (pl. 9/8- 14) ~i o pies de chihlimbar. Dup A. l\Iozsolics aeestei descoperiri i mai apar.in cinci pandantive, din care dou semilunare, unul rotund, unul perforat l'}i altul cu dungi circula.re i un buton mic n mijloc.
Ye1.i U, 1\Iillcker, Slarinur, p. 13 - 14, 26 (iL) R. Hachmnnn, Oslseegebiel, p. 221 (il.); A. 1\Iozsolics, Rron:e{unde, p. 168, i unu.; H. Hnsel, Bellriige, p. 28, 48, 52, 63, 119, 103, 16:3, 182 i unn., l!JO, 21:3, 22:3 i urrn., 226, 2:37 (il.); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 73 i urm., 76 (Il.).
SPNA,

jud.

l\Iaramure

(harta 1/13 ).

1llu.zeul Sighet.
La circa 2 km SV de comun., pc locul Prisaca, cu prilejul phtntrii de arbori, s-a descoperit n 1961 un depozit- eonstituit. dintr-un topor de lupt cu disc pe ceaf decorat (pl. 10/1), o br:ar spira.licii- (pl. 10/2) ~i dou. br-ri aprtoare, dintre care una ntreag. (pl. 10/6) i una fragmentarii-, din dou buc.i (pl. 11/1). Efectundu-se un sondaj pe acest loc in 1962 s-au mai gsit, la 0,60 m adncime, ntr-un vas de lut ars (pl. 11/4) de lng depozit, urm toarele obiecte miei de bronz : un inel de bucl. (pl. 10/3); fragmente de 10 pandantive semilunare (pl. 11/2-3) i dou brri spiralice fragmentare (pl. 10/4- 5 ).
Dorin Popescu, Dacia, N.S., VH, 1963, p. 99 (il.); D. Pop\~scu, l\1, Rusu, Inven/.1rcla, 1966, 1, R Sa- b; A. l\lozsollcs, Rmn:efunde, p. 163 i urm. (mentioneaz greit c inelul de bucl este de aur); B. Hll.nsel, Beilriige, p. 62, 103, 107, 116, 189, 213, 215 i urm., 223; A. Vulpe, P BF, IX. 2, 1970, p. 67 i urm. nr. 302, 6\l i urm., 76 (il.).

SNKICOLAU ROl\I.N I, corn. Cefu, jud. Bihor (harta 1/14) .Jfuzeu.l Oradea, 2 072, 2 074-2 075, 2 080. Depozit., de:scoperit n condiii necunoscute n jurul anului 1884, din care fac part.e dou brri spiralice, dintre care una. ntreag (pl. 11/6) i a.Jta fragmentar (pl. 11/5); o brar cu capetele spiraliee (pl. 11/8); dou fra.gmente de hrri-ap,rt.oarc (pl. 12/1-2) ll un cap de ac eu discul deeorat (pJ. 11/7). Dup n. Popeseu :-;i l\1. Rnsu unitatea depozitului nu este sigur, intrucit. piesele lui au fost. a.chizi.ionate de muzeu n dou rnduri, n 1884 (pl. 11/5-6; 12/1-2) i 1888 (pl. 11/7-8). Analizele spectrale 9 265-9 266, 9 268-9 269, executate la l\Iuzeul din Stut.tgart (S .Junghans, E. Sangmeister, l\L Schroder, Kupjer und Bronze, 1968, p. 260-261; D. Popescu, M. Rusu, InventArck, 1966, 1, R 13; Fr. Schubert., E. Schubert, anex la A. 1\Iozsolics, Bronzejunde, p. 198 -199):
Pl.
r\r.

inven.
2 075 2 072 2 074 2 080
i

Sn

Pb

As

!
1

Sb

Ag

;\li

i Bl

1 1

Au

Zn

i Co

Fc
urm

Kr. analiz

11/G 11/8
12/1 12/2

o o
o o

1 0,071 0,371 O O urm 0,31 lurrn 0,01 1 0,29 urm 1 0,01

urm

urmli , urm
!

9 269 9 2611 9 263 11266

D. Popescu

M. Rusu, Im!enlArch, 1966, 1, R 13.

ANDRA, corn. Biled, jud. Timi (harta 1/15) Cu prilejul construirii unei case, n centrul comunei, s-a descoperit n 1896, la 2 m adncime, un vas de lut, con.innd un depozit de bronzrui cow~t.ituit din pa.tru br..ri, dintre care dou Mpiralice i dou din plac de bronz, cu ca.petelo triunghiulare i torsionate n form de tub cilindric; 35 butoni cu dou perforaii (pl. 12/3 -16), dintre care 13 n form de calot semisferic i 22 de form conic, dintre care unele decomt.e; dou plci de bronz i o mciuc din gresie de form;l globular i cu orificiu rotund pentru fixare. ~~uzeul

Baia Mare.
afl

Dintre aceste obieNe, 35 aplici se

din 1904 la Muzeul ilin Baia 1\Iare.

www.cimec.ro

Colecia

Patru

brri, mciuca i

Szntik Antal din Pancaova. vasul au dimas n acea~t

colec,ie.

B. Milleker, Delm, 1, 18117, p. 99 - 101; ibidem, III, 1906, p. 127 - 128; A Nagybdnyal Muzeum ErtesiiiJje, 1904, p. 53; D. Popescu, \-J. Rusu, Jnvenl.<\rt!ll, 1966, 1, R 10; A. Mozsolics, Bronze- und Gold(unde, p. 175- 176.
DILEU SILVANIEI 1, jud. Slaj (harta 1/16) Muzeul naional, Budapesta, 55/1 889/1-3. depozit, descoperit cu prilejul sprii unei pivnie,

Dintr-un fac parte trei topoare cu gaura. pentru mner transversal (pl. 13/1- 3). Analizele spectrale 12 516, 12 518, 12 519 executate la :Muzeul din Stuttgart (E. Schubert, Fr. Schubert, anex la, A. l\iozsolics, Bronzejunde, p. 198 -199):
1

Pl.
1

Nr. inv.
1

Sn
1 -5,1 -7.0 -5.0
1

Pb

As 1 1
1

Sb

Ag
1

Ni

Bi

Au

l
'.
1

, 1

Zn

1
1

C.o

Fe 1

llfllll?.'

Nr. 1" ii

13/1 155/1 889/1 13/2 55/1 889/2 13/3 i 55/1 11119,13

o
()
1

0,521 0,06 0,021 0,32 0,3 urme <0,01 0,2:1 0;13 [urme 0,0:.! 1 0,31

o o

o o o ' o o o
1

o + 112 511! o + 12 516 o -t -i- 12 519


1

M. Hosko. Rep., p. 274, nr. 224; F. KllszPgi, FoliaArch, \1, 1\1;">7, p. 411 (il.); A. 1\Iozsolics. Rron;;f(unde, Jl. 167 (Il.); B. IHinsrl, fleilrt'lge. p. 18G. A. \'ulpe. P/H-', IX. 2. 1\liU, p. 4:.1, 15, m. 15115:.!, 4!1, nr. 201, p. 57 (il.1).

fost jude, Muzeul de istorie natural, riena, 35 262-35 267. Depozit descoperit n condiii neeuno~cntf\ nt.r-un vaR de lut, con.innd 12 topoare de lupt eu disc pe ceaf, dintre care 11 intrf\gi (pl. 13/4-G; 14/1-4) ~i un fmgment. (pl. 14/.'J) i tr('i buci de bronz brut (pl. 14/6). Analizele spectrale 5143-5 154,exeeutate de Muzeul din St.uttgart (S. Junghans, E. Sangmeister, M. Schrode'r, Kupfer und B1onze, 1968, p. 140-141; Fr. Schuhert, :tnex la A. Mozsolics, Bmnzefunde, p. 202 - 203):
TURDA, Nr. inv. 1 Sn
1

As
1

Sb

Ag

Ni
0,41 0,39 0,06 0,31 O,i4

Bi
o o

~Au
o o
o o

Nr.
1

Zn

Co

Fe
o

analiz

35 264/1

... .. ..
., .,
"

!2 /3

/4
/5 /6

/7
/8 /9

35 265 35 262 35 263

7,5 5,1 6,8 4,1 6,5 7,4 7 4,6 5,1 6,1 6,2 8,5

'
1

o 0,04 1,7 o o 0,04 0,35 0,05 o

0,34 0,75 o 0,49 0,32


urm

0,:14 0,02 0,69 -o.o1 o o

urm

o o

0,57 o 0,8 0,67 0,44 0,63

0,42 o 0,41 0,3 0,46 0,511 0,94 0,56

<0,01
urm

-o,o1
urm

,...".(),01 ,...".(),02 urmA. 1,...".(),02

0,4 0,34 0,55 0,27 0,47 1,25

o o o o o o o
o o
o

o
o
o
o o

o o
o

o o

1:
o o o o o

urm

o ++
o

o o

o o o o
o o o

+
o
+

o o

urm

+ +
+

5 14:l ;) 144 +5 145 +5141\ 5 147 +5148 5149 +5150 5 151 5152 5153 5 154

M. Ho~rnes, Ab', XXIV, 1904, p. 206, 210 (il.); D. Berciu, lnsenmrl arheologlc:e, 1931, p. 30; 1. Nestor, MurbSI, p. 183 i urm.; I. Berclu, Apu/um, 1, 1939,-1942, p. 36 i llfln.; M. Hoska R~p. p. 284, nr. 62 (il.); D. Popescu, Bronuzeil, p. 111 i urm.: J. Werne1, Mykene-S/ebenbiirgenSt.-andlnavlm, 1950, p. 300; D. Popescu, J)acia, KS., V li, 1963, p. 110: n. Popescu i .\I. Husu, lnvrniArch, 19GG, 1, R 11 a-c; M. Moz!IOIIcs, Bronze(und~, p. 171 (il.); 8. HitnSt>l, Reilruge, p. 63; 190, 238 (il.); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 19-20, i0-71, nr. 303, 72 . nr. 314, p. 73. nr. 304-313, p. 75 - 76 (Il.).

www.cimec.ro

VALEA CHIOARULUI (Gaura), jud. Ma,ramure (harta 1/17) Dintr-un depozit, descoperit n condi.ii necunoscute n 1879, fc~.au parte trei topoare de lupt cu disc pe ceaf decorate i trei brri aprtoare, dintre care una, ntreag i dou fragmentare. Col. Egget ,pl. 15/1. Dou topoare de lupt decorate, astzi pierdute (pl. 15/1). Muzeul Cluj-Napoca, 200; pl. 15/2. Un t.opor de lupt decorat (pl. 15/2). Analiza spectral 9 083, executat la Muzeul din Stuttga.rt (S. Junghans, E. Sangmeister, M. Schroder, Kupjet und Bronze, 1968, p. 256-257; D. Popescu, M. Rusu, InventA1ch,1966, 1, R 4; Fr. Schubert, E. Sehubert, anex la A. Mozsolies, Bronzejunde, p. 200 - 201) : Pl

inwnt. 1 Sn
200
1

~r.

Pb

As
1

SI>

Ag

1 1
1

Ni

1 1

Bi

Au

Zn

Co

Fe

!analizei ,
9 083

Nr.

15/21
1

-6

0,09 : ""0,01

0,541

J. Hampel, AK, XIII, 1880, p. 39- 43; idcm, Rron:kor, I, pl. 82- 83 i Il, p. 13- 46; S. Egger, Cala/ogue ... , Viena, 1891, p. 11 i 18; 1. Nestor, ;HarbSI, p. 10::1; D. Popesc.u, lJron:ezeil, p. 1-11; D. Popescu i M. Rusu, lJwnll.-\rch, 1966, 1, R 4; A. Mozsolics, Dromc[unde, p. 1~6; B. Hiinsel, BeilrgP, p. 28, 62, 99, 10:1, 190, 213; A. Vnlpc, P RF, IX. 2, 1970, p, 14 - 111, 1R i 11rm., tii i urm., nr. 300, 301, p. 6\1, 71, 7G (il.).
V~AND

com. Piln, jud. Arad (harta 1/18) Muzeul de istorie al R.S.R. (tmnsjer Jhzcul

naional

(le

a?!ticl!.itt!i, Bucureti,

IY, 85, 530-531). ln marginea. de vest a :;,atnlui, cu prilejul s.pt.urilor efectuate n 1949 de l\fuzeul naional de antichit..i n staiunea. din epoca Bronzului de pe loeul "l\lovila dintte vii", s-a descoperit, la. 0,50 m adncime, un depozit, constituit din 4 a.ee, dintre ca,re dou ntregi : unul n form de secer (pl. 16/2) i altul cu capul n form de pecete (pl. 16/1) i dou fragment.are n .form de secer (pl. 16/4) i de tip neprecizat (pl. 16/5); un vrf de bncc (pl. 16/3); un fragment de salt.aleoni (pl. 16/6) i trei dini de a.uimal perfora.i (pl. 16/7 - 9). Analizele spectrale 8 743-8 745,1executatede 1\fuzeul din Stutt.ga.rt (S. Junghans, E. Sangmeister, 1\L Seluoder, Kupje1 u-nd Brimze, 1968, p. 244-245; D. Popescu, M. Rusu, InventA1ch, 1966, 1, R. 9; Fr. Schubert, E. Schubert, anex la A. Mozsolics, B1onzejunde, p. 200 - 201);
Pl.

:~r. inven.l
JV 531 IV 530 IV 85
1
!

Sn
,...i,8 -8,7 ,....8,i

Sb

As

1
i

SI>

1 Ag 1

Ni

Bi

1
1

Au

Zn

Co

Pe

; NI: . l ano 1Ze1

1611
Hl/2

1
1

16/6

'. 0,::11 o 11 < 0,01 0,13 i 0,57 0,~1! ' - U,01 0,,11 ! urm <0,01 o

'

0,4
O,i:i

0,31

.o lo o 1 o o .o o o ;o

o l +

+ +

8 7<1[} 8 744 8 74:l

D. Popescu, 1\Juterla/e, ll, 1956, p. S.'i - 86 (il.); il.rlu .\rch-Budape.<la, 7, 10!>6, p. 305 (Il.) i 306; D. Popescu i '-\11. Rllsll, lJmenlArr!l, t 966, 1 R 9; A. \-lozsolics, Bmn:c[unde, p. 139; B. Hiinscl, Bdlrlige, p. 74 i mn1., RR. 13!">, 144, 163, 197, 199, 220, 2:111 (il.).

b. MOLDOVA

jud. Neam. (harta 1/19) Muzettl Piatm N ea'm, 3 119 a - b. La. circa 1 km de ~'latul Ursi.i, pe verf!antul de SV al Dealului R.nncu, cu prilejul lucrrilor de planta.ie a unei vii, s-a descoperit n 1958, nt.r-un va,s de lut (pl. 16/15), un depozit constituit din ase topoare cu ga.ur de nmnuare t,ra.nRverfla.l, din eate s-au pst.rat numai cinci (pl. 16/10 -14), dintm care dou snt. de ata.m (pl. 16/10 -11) i trei de bronz (pl. 16/12 -H).
4ti

RonLETI 1

www.cimec.ro

Analizele spectrale 8 816-8 820, executate la Muzeul din Stuttgart (S. Jungbans, E. Sangmeister, M. Sehroder, Kupfer 1tnd Bn;nze, 1968, p. 246-247; D. Popescu, M. Rusu, InventA1'ck,
1966, 1, R 3) :
Pl.

:Sr. lnv.

Sn
1

Pb
1 1

As

1
16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 3119 3112 3119 3 114 3 119

Sb

Ag

Ni
1

Bi

Au
1

Zn

Co 1 Fc 1 Nr. analiz.

a c
b d e

-o,04 0,26 0,63 <0,01 -7,8 o 1,65 -5,8 5,1 o

0,31 urm <0,01 0,19 .-0,03 0,046 urm urm 0,024 1,1 urm 0,1 0,027 0,31 1 o

o 0,671 o 0,31 o urml\ 0,079 o urmil 0,12 0,02 o 0,3 urmli. o

o o o o
o

o o o o

+ + + + o urm

8 8 8 8 8

820 819 817 818 816

i\'1. Zamoteanu, ArhMold, II - III, 1964, p. 453 - 460; A. Vulpe, In aceeai publicaUe, p. 129130, 137; D. Popescu, M. Husu, lnvmtArch, 1966, 1, R 3; A. Mozsolics, Bron:e(unde, p. 184; 8. Hns~l. Beilriige, p. 190; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 19, 4:i i urm., 46, 48, 70, 73, 76 (i 1.). c. MUNTENIA

jn<l. Pmhova (harta 1/20) Muzeul de isto-rie al R.S.R., 15 809 - 15 815, 16 D49-16 552, 16 555, 17 137 (tmn8.fer Muzeul naional de antickiti, Bucureti, I 5 388-5 412). Depozit eonRtituit. din 27 topoare de bronz, din care 25 an ajuns la Muzeul n.'1ional de antichit.i (pl. 17/1-6), unul la 1\'l,nstirea Sinaia., ast.zi pierdut, i altul a foRt re.inut de deRcoperitor. Analizele spectrale 8 637-8 661, executate la Muzeul din Btuttgart. (S. Junghans, E. SangmeiHt-er, M. Schrtider, Kup.fer 1tnd B1onze, 1968, p. 240-241 i 242-24:~): SIN AIA,
1

Pl. 17/1 1i/2 17/:l

1 Nr.

inven.

Sn

Pb i As
1

'

' 1

Sb

Ag
1

'

Ni

1
1
1

Bi , Au
~
1

Zn 1 Co .

1
1

Fc

ona

Nlr_. "

'

1z..

115 809/5 3881 115 809{5 389 15 809{5 390 16 550/5 391 15 810/5 392 li 317/5 393 15 811/5 394 IG 555/5 395 115 812/5 396 j15 812/5 397 15 812J.'j 398 15 812/5 399 16551/5 "400 15 813/5 401 15 813/5 402 17/16 15 813/5 403 15 813/5 404 15 813/5 405 17/19 15 813/5 406 15 813/5 407 15 81:1/5 408 17/22 16 552{5 409 Hi 814/5 410 16 549{5 411 15 815/5 412

2,6 2,6
2~

urm urm
urm

3,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,6 2 2,.; 1,7 2,8 1,15 2,4 3,5 2,6 3,4

'

0,29 0,01
urm

0,06
Ul'ln

0,02
urm

0,3!) 0,2 0,02 1,4


urm

2,7
3,2 2,3 1,9 3 2,4 3,&

0,02 o 0,01 0,04


urm

0,01

urm

o O,O.'i

0,15 10 o o o 0,0:.! o o o O,o:i o o o o 1 o o 0,03 o o o 0,03 o o o o 0,02 o o o o 0,02 o o o 0,05 o o o lo 0,03 o o o o o o 0,01 1 o ,o o 0,02 ' o lo o o 0,01 o o o o 0,02 o o o 0,02 o o o 0,05 urm O 0,03 o o o 0,27 urm o 0,02 o 0,02 o o 0,341 0,04 0,37 o 0,02 o o o 1,25 o 0,01 o o o 0,02 o 'O 0,16 ~ o o o') o 0,01 o o o urmil. 0,02 o o o 0,01 o 0,13 o 0,01 1 urm o 0,02 1 o 1 0,01 o 0,01 0,2 0,04 o 0,2 0,1 1 0,11 0,4 0,12 0,14 o,:i5 0,02 0,11! 0,14 o, li 0,11 0,37 1 0,341

0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 '

o
o o

o o
o

1 urmil
urm
1 urm

o o o
o
o

urm

o
lll'm
urm urm urm

o o

jg

o o
o o
o o

o o !
1

urmli
urm
urm

urm

lo

lg

o o
o o
1

urmA

lg lg

urm

1! 637 8 638 8 639 8 654 8 640 8 65!i 8 641 8 656 8 642 1! 643 8 644 8 645 8 657 8 646 8 647 8 648 8 649 8 658 8 650 8 659 8 651 8 660 8 652 8 G61 8 653

1. Andrieescu, Asupra epocii d~ bronz in Romflniu. 1. Vn depou de bronz la Sinaia. 2. Oblecltlt< de bronz dt la Predeal, BCMI, 1915, p. 157 i urm.: B. Hiinsel, BeilriJ!}e, p. 21!, 62, 99, 103, 190, 213; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. !l, 43, 46- 47.

4i

www.cimec.ro

TuFA,
Oolecia

corn. Mihileti, jud. Ilfov (ba.rt.'l. 1/21)

ln 1958 la baza terasei superioare de pc malul drept al .Argeului, n marginea de nord a satului, cu prilejul sprii unei gropi pentru scos lut, s-a descoperit un depozit constituit dintr-un topor cu gaur. pentru mner transversal (pl. 17/8) ; un topor de bronz decorat cu ceafa cilindric (pl. 17/7) i dou mici verigi de aur (pl. 17/9 -10). Se presupune c acest depozit a fost iniial sus pe teras i apoi, printr-o prbuire de teren, a. ajuns n locul inundabil n care s-a gsit.
A. Vulpe, SCJV, 10, 1959, 2, p. 265 i urm. (Il.); :M. Glmbutas, Bronze Age, p. 56; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 22, 33, nr. 71, p. 34, 63 i urm., nr. 277 (Il.).

Institutului de arheologie,

Bucureti.

d. OLTENIA

jud. Dolj (harta 1/22) Muzeul de istorie al R..S.R., 16 431-16 443, 16 479 (transfer Muzeul naion:tl de a.ntichiti, Bucureti, III 5 966-5 979). Depozit const.ituit din ase coliere cu bara de see.iune rotund sau plan-convex, dintre care patru de at'l"tm (pl. 17/12-14; 18/1; unul de bronz (pl. 17/11) i unnl de aram san bronz (pl. 17/15) ; o br.ar-. de bronz cu ca. petele desehise i apropiate din bar plat de seciune plan-convex (pl. 17/16) i apte br.ri ntregi i fragmentare Hpii'ltlice, cu capetele Himple sau lna,.ele romboichtle, dintre eare dou de aram (pl. 18/4,7), dmi de bronz (pl. 18/fi-6) i trei de aram sau bronz (pl. 18/2, 3, 8). Ana.lizele spectrale 8 '772, 8 776-8 781, exeeut:tt.e la Muzeul din Stuttgart. (S. JunghanH, E. Sa.ngmei~ter, M. SehrOder, Kupje1 tmd Bronze, 1968, p. 244 - 245 i 246 - 247):
MAGLAVIT,
Pl.
1

~r. inven.
1 Il !i 966

Sn

!
1,1!

i Pb

As
1

Sb

' 1
1

1 1

Ag

1
1

Ni

i
1

Bi

Ani Znl
'

l
1

Co
1

r~

Nr. ranalizd

17/11 17!12 17/l:l 17/11


lll/1

18/2 l!l/5 18/6 18/7 18/8

5 967 Ili 5 968 111 5 969 111 5 970 TII iJ 97:1 lll 5 976 III 5 977 III 5 970 1117978
[Il
'

o o o o

o
o

1 1

o o o

o o

10 .'i,9 10

o o o

1,8

,<0,01

0,08 0,03 1,4!i 0,54 <0,01 2 1,6 1,8 0,38 <0,01 1 t!) 1 ,2.'i 0,27 -0,02 1,75 1,45 0,6 urm 0,51 0,!11 0,:16 0,32 o,oz. 0,25 1,6 urm () o <0,01 0,03 o 0,02 -o,01 o 1,5 2 0,66 urmii a Olteniei, p. 139.

!1 776 i !1 777 0,049 o 8 779 0,06 o o 8 778 urmil. 0,024 o: o 8 780 o o 0,098 0'0 0,0() 8 772 0,031 o'o + 8 781 o o:o o o o ' o 1o o + 8 781 o + 8 782 o 1 o 1 o 0,012 o : o . o 8 78:! urml'l
1
1

o o o o

o o o o

lurm '' 1 o

'
preistoric

D. Betciu, Arhcologia

e, DOBROGEA

POARTA ALB,

jud.

Coni'ltan.a

(harta 1/23)

ln 191)1, cu prilejul unor lucrri de interes obtesc, n apropiere de complexul colar din dreptul km 37,625, s-a descoperit la. 0,50 m adincime un vas de lut ars, se pa.re protejat eu cteva pietre n jur, coninnd 27 conuri din foaie de bronz (pl. 18/11-12), folosite probabil ca piese de podoa.b. pentm harnaament;, precum i dou obiecte n form de t.rune.hi de con, decOl'ate in tehnica "au repousse" (pl. 18/9 -10), din foaie de aur de circa. 23 carate, de ntrebuinare neprecizat. Acest depozit a fost datM hL sfirit.ul Bronzului mijlociu (:-~eria Spn.a. Pecica) sau ee! mult la nceputul Bronzului t.rziu (seria Uriu-Domne~ti).
E.
Comu,

Muzeul de istorie al R.S.R. (tmnsjfJf M1~zeul naional de antiohiti, 2'12273, V 5 402-5 412,5 414-5 422, 5 424-5 430, 6 399-6 401, 6 431-6 455).

SCil', lG, 19()5, 1, p. 149 --

1~8.

www.cimec.ro

8. DEPOZITE NESIGURE
a. TRANSILVANIA

BmoR, jude Muzeul Oradea. Dintr-o localitate necunoscut provine un pumnal (pl. 19/1), care prin fonn, nitmi i decor so aseamn cu sabia din depozitul de la Apa. mpreun cu acesta s-ar mai fi gsit i un pumnal mai mic cu plac la mner (Gussplatte).
A. Mozsolics, Bronzefunde, p. 51,130 (il.); B. Hiinsel, Beilr/Jge, p. 173, nr. 1 a.
IImrAN, jud. Braov (harta Mu.zeul Braov, 2 259-2 261.

1/24)

Depozit ( ~) const.ituit dintr-un topor cu ceafa prelungit n dreptul gmii pentru mner (pl. i probabil un alt topor cu gJ.ma pentru mner transversal (pl. 19/3), la care s-a mai adugat i un topor decorat, cu tub pentru mner i ceafa in form de evantai (pl. 19/2).
19/4)
D. Berclu, lr.senmri arlleologlce, 1941, p. 25 (il.); 1. Berclu, Apulum, 1, 1939-1942, p. 37 (il.); 11.. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 41, nr. 116, p. 45, 52, nr. 236, p. 66 nr. 292 (il.).

Icwn, jud. Cluj (harta 1/2[)) Fosta colecie Montessori. 27 topoare de bronz. Dup 1\'l. R.oska, nu ar fi exclus s fac parte din acest depozit i un topor de lupt cu disc ( AE, XVII, 1897, p. 105, fig. 57), din fosta colecie Temesvry, lung de 19 cm, pe care ns A. Vulpe il consider descoperire izolat.
AE, XVII, 1897, p. 105 (il.); M. Roska, Rep., p. 19:1 - 194, nr. A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 17, 19 - 20, 70, 74, m. 329, descoperire izolat (il.); A. l\lozsolics, Rronze- und Go/dfundl', p. 1:>8 (Orizonlul Opalyi IV b).

38;

com. Sueiu de Sus, jud. Maramure (harta 1/26) M'u.zeul Oluj-Napoca, IV 1 888-1 889. Din fosta colecie Domokos Teleki, un topor de lupt cu disc i lama arcuit (pl. 19/6) i un topor cu gaur pentru mner transversal (pl. 19/5), care s-ar put.ea s. provin din aceeai descoperire. Analizele spectrale 9 053 i 9 082, executate la muzeul din Stuttgart (S. Junghans, E. Sangmeister, M. Scbroder, Kup.fer und B1'onze, 1968, p. 254-255 i 256-257; Fr. Schubert, B. Schubert, anex. la A. 1\'lozsolics, Bronzefunde, p. 196 - 197) :
LARGA,
Pl.
1

Nr. invcn.

Sn

Ph

As

Sb

Ag

! ~i
0,43 1,:1

Bi

IAu

Zn

Co

Fe

/an~~z
1

19/51 19/6

IV 1 IV 1 889

8881

6,7 4,3

1 O

0,07

0,371 1,8

0,11 1 0,72 0,16

0,021

O 1 Q 1 O Jurmii. 0,009 O O 0,06

il

!l !l 082

053

AH, 22, 1902, p. 414; ::VI. Roska, Rep., p. 280, nr. 17 (il.); Archaeologicn Folia !l, 1957, p. 63-66; A. ~tozsolics, Bronze(unde, p. 168.

jud. Arad (harta 1/27) M1tze1tl Arad, 1692-1 696. Dintr-un probabil depozit, descoperit n condiii necunoscute n 1899, fac parte un topor de lupt cu disc pe ceaf-decorat (pl. 19/7); t.rei vrfuri de lance cu tub (pl. 19/8-10), dintre care unul decorat (pl. 19/8) i o brar aprtoare (pl. 20/1). Analizele spectrale 9 201, 9 204-9 207, executate la Muzeul din Stuttgart (S ..Junghans, E. Sangrneist.er, l:l. Schroder, Kupfer uml Bronze, 1968, p. 258-259 ~i 260-261; D. Popescu,
4-e. 48

PULT,

www.cimec.ro

M. Rusu, Invent Arch, 1966, l, R 5; F1; Schubert, E. Schubert, funde p. 196-197).


Pl.

anex

la .A. 1\Iozflolics. Bronze-

1 lnvent.
1 6!14
1'

Nr.

Sh 4,!1 6,:.! 7,1 '1,9


1)

Ag

Ni

Ai

1 Au

i Zn
1

Nr.
1

Cu

analiz

19/7 1!1/8
Hl/!l 1!1/10

1 693
1 G9:.!

0,'171
~,5!1

20/5

1 G9G 1695

4,1

o o o

fi

0,431

U,!'i\1,

0,07 0,01 1 0,21 0,0!1 ,._ 0,01 1 0,1)1 0,71 0,03 O,H

o
o
O
00
1

(1

urm:l
1

0,05 ,._ 0,01


1

o U,:Jti

~ ~o ~ + t
1
1
1

!l :.!01
1
i'

(}

u :u

lll'lll -'1.

9 205 9 206 9 207 9 204

B. 1\lillekn, Dllm, p. 89; S, l\Iarki, Arad Mon., H, p. 186; I..-Ncstor, MarbSI., p. 18G: D. Bcrciu, 1nstmnrl arlleo/oglce, 1_~!'11 p. 24 i urm. i de acl'lai RIR, 14, 1945, p. 355 - 367; D. Popc:'sctt, Bronze:eit, p. 110, 125; de act'lai, Dacia, N.S., \'[[, 1963, p. 93 iurrn. (il.); A. Vulpe, Dacia, N.S. VII, 1963, p. 511 i urm.; D. Popl'scu l M. nusu, llwentArrh, 196!1, 1, R 5; A. Mozsolics, Rronze{u11dt, p. 153 (11.): H. Hiinscl, Beilriigr, Jl. 1\2, 7!'i, 189, :H:.I: A. Vulpe, l'BF, IX. 2, 1970, p. 66 ::;i urm. nr. 293, p. 6!1 i urm. (il.).

II, jud. Slaj (h~trbt l(JG) Muzeul naional, Budapesta, 104/1 889/1-2. Un pumnal fragmentar cu mneml plin decorat (pl. 20/2) deschise din bar de seciun~ plan convex (pl. 20/3).
AE, 9, 1889, p .. :J75; A. Mozsolics, Bro11ze(u11de, p. 1(j7
b, MOLDOVA

niLEU SILVANmi

brar

drcoraUt cu capetele

(il.).

IZVOARE, jud. Neam. (ba.rta 1/28) M uze1tl Piatra N earn. Un topor mic de lupt. cu diflc 11e ceaf care aparine, probabil, unui depozit, de pe aceL'1i loc mai provenind un fragment de sabie gsit mai demult, astzi pierdut, precum i o lam de pumnal.
A. Vulpe, Dncia, N.S., VII, 1963, p. 511 i urm. (Il.); A. Mozsolics, }Jronze{rmdr, BPitnige, p. 190; A. Vulpe, PRF, IX. 2, 1970, [1. 19, 32, 7:!, ur. ::l24, p. 76.
[1.

184; B. Hlins('],

"1\loLDOV A"

Mu,ze1tl mheolog,ic, Bofia. topoare cu spinarea gurii pentru mner prelungit, proYPnind probabil dintl'-nll depozit din o localitate necunoHcut din Moldova (pl. 20/.5-G).
Dou
A. Cilingirov,
lzv~sliia-lnstltul,

Sori::t, :l, 1912, p. K8

urm. (il.); ,\. Vulpt, PRF, IX. 2, 1970,

p. 55, nr. 243 - 244 (il.).

c. DOBROGEA

jud. Oonsttm:t (harta 1/29) Muzeul de istmie al JL9.R. {trrt11~fn Muzeul. naional de anticldti, B1te11reti, V 6 498-6 500). ln 1933 1 n grohotiul unei cariere, silu:1t la 2 km :KE de ~iedgidht, :-;-a gBit un depozit ( !), constituit dint.r-uu frnglJle'nt de seeer de tip neprecizat (pl. 20/7) ; un ae de podoab fragmentru cu capul din pla.e rombie deeorat in tehnica. "a,u repousse" (pl. 20/8) i o br ar cu capetele deschise suhiate tlitt bar de seeinne leutienlar (pl. 20/9).
MEDGIDIA,

50

www.cimec.ro

. Analizele spectrale 8 785, 8 794-8 795, executate la Muzeul din Stutt.gart (S. Junghans, E. Sangmeister, M. Schroder, Kupjer und Bronze, 1968, p. 246 - 247):

20/7 20/8 20/9

V 6 499 V 6 498 V 6 500

0,53 3,4 2,2

0,09 0,16 0,06

p,14 0,22 0,15

0,061 0,01 0,13 0,01 0,07 1 0,01

i 0,35 0,41
0,39

.urm

0,0041

o o o O o o o o o

urm 1 u~ml

R 794 8 785 8 795

1. Nestor, Dacia, V - VI, 1935-1936, p. 175 - 189 (il.); M. Gimbutas, Bron:e .-lge, p. 466 (il.); B. Hiinsel, Beltrllge, p. 52 i 183, nr. 5 (secer cu buton mare pc captul lamei).

II. Bronz trziu

Hallstatt timpuriu (secolele XIII-VIII .e.n)


A. DEPOZ 1 TE SIGURE

t. BRONZ TRZIU (SECOLUL AL XIII-LEA i.e.n)


a. TRANSILVAr-:IA

Seria

Uriu-Domneti

I, jud. Bihor (harta. 2il) Muzeul Db-i, Deb1ein, 1 910/1188-1194. Un topor cu aripioare mediane i pra.g (pl. 21/1); dou celturi, dintre care unul de tip transilvnean (pl. 21/2) i altul cu marginea concav i cu seciunea corpului hexagonal, (pl. 21/3); dou seceri cu buton (pl. 21/4-5); o secer. cu limba la. mner (pl. 21/6) i o br.ar cu bara de seciune rotund (pl. 21/7).
Holste, Hortfunde, pl. :~8, 1 - 7; Mircea Husu, Dacia, N. S., VII, 196:1, p. 205, nr. 1; WAV. Brunn, 1\litlddeuische Jiorl{unde, p. 32, :1:;, 2811 (il.); B. Hiinstl, Rl'ilrt'iae, p. 70, 11!1, 195; A. Vulpe, PBr', IX. 5, 1975, p. 75, nr. 412 (il.)

ALED

corn. Valea Oriului, jud. Covasna (harta 2/2) Muzeul IMri, Debrein, IV.37j1907.22-29; pl. 21/8-13, 22/1-3. Un fragment de secer cu limb la miner (pl. 21/8); o spar.ul (pl. 21/9); IJlttru br,ri ntregi, dintre care una. deeorat. cu ba,ra. de seciune rotund (pl. 21/10), dou decorate cu erestturi cu ba.ra de seciune rotund. (pl. 21/11) i un fragment. de brar nedecorat. cu bara de seciune rombic (pl. 21/12) i dou ace, dintre care unul eu capul uor ngroat (pl. 21/13) i un altul cu capul bitronconic (pl. 22/1). Muzeul Sfmtu Gheorghe, 15 313-15 314; pl. 22/2-3. Dou celturi varianta rsritea.n a celtului de tip tmnsilvil.nean (pl. 22/2 -3).
M. Roska, Rep., p. 30, nr. 10, care citeazti .4.f', XXXV, p. 124 (Sepsirkos), mentionind tm ac cu capul conic, dou brri, dou fragmente de seceri i o vl'rig; ~I. Rusu, Dacia, N.S,, VII, 1963, p. 205, nr. 2.

ARcu,

ARmm, jud. Sa.tu Mare (harta 2/3) Muzeul Baia Mare Dintr-un depozit un fragment de teac (pl. 22/4) i dou br.ri decorate cu crest.turi (pi. 22/5-6}.
Informaii

:.\I. Rusu

C. Kacs6.

AUGUSTIN,

corn. Ormeni jud. Braov (harta 2/4) Muzeul Sfntu Gheorghe, 5165-5 168 (astzi lipsi1).
51

www.cimec.ro

Dintr-un depozit, descoperit in 1872 cu prilejul construirii liniei ferate, un celt de tip transilvnean, cu toarta rupt (pl. 22/7); partea superioar a unui celt, varianta rsrit.ean a tipului transilvnean (pl. 22/8); o dalt cu gaur pentru nmnuare (pl. 22/9) i o brar rotund decorat, cu capetele Rub,ia,te, cu bar de seciune rotund (pl. 22/10). lmpreun cu aceste bronzuri s-au ma.i gsit o fnsa.iol i dou greuti de lut ars.
P~ llng mcniunlle din JSzNJI, 1913, p. 15 i A.E, XXXLV, l!l14, p. 158, wzi M. rtoska, AE, L, 1937, p. 141, fig. 83 i p. 230; idern, ESA, XII, 1938, p. 183; idern, Rep, p. 29, ne. fi lil.) 1\l. Rusu, Daria, N. S., \'Il, 19C.3, 205, nr. 3; W. A. v. Brunn, ,\fitle/dNIIselw H"rl'ulld~, 289; A. :\Iozsolics,

IJrome-und Go/d{unde, p. 1111.

AUREL VLAicu, corn. ibot., jud. Hunedoara (harta 2/u) Muzeul Alba Iulta, :; 939-5 940 = P 4 411-4 412. Dintr-un depozit, descoperit n 1957 cu ocazia unor lucrri de terasament n sta.iunea Aurel Vlaicu, dou fragmente dintr-o Recer eu crlig (pl. 22/12) ~i uu fragment. dintr-o salJie cu limb la, mner (pl. 22/11).
1. &rclu i Al. Popa, :\ela 1\t~h Carpaihira, \' 11, 19C.!'i, 1 - 2, p. 78 - 80 (il.); idt>m, i\pulum, V 1, 1!167, p. 81- 82 (Il.); M. Husu, Dacia, N. S., \'11, 191)3, p, ~05, nr. 4; Al. :\lexarnlrt>sru,Dacia, KS., X, 1966, p. 175, nr. 7(1 (il.).

BALe, jud. Bihor (harta, 2/6). Muzeul naional, Budapesta, 23/1899.1-4.1. Treizeci falere de dimensiuni diferite, mai arcuit.e sau mai plate (pl. 22/13-14, 18); doi butoni cu toart (pl. 22/15 i unul, neilmt.ra.t, lips n ca.talog); <t.se tut.uli (pl. 22/16-17); dou brri decorate cu bar de sec.iune rotund-oval (pl. 2~/19 -20) ; un fragment de lml.ar aprtoare (pl. 23/1) i nc dou:\ fm.gmente de hr.n.r (pl. 23/2), dintre f':trc unul cu buton lipsete din catalog.
AE', XIX, 11!99, p. 377; 1\1. Hoska, Rep., p. :15, nr. 50; Fr. Holstt>, llorl{mrde. lG (il.); J\1. Rusu, Dacia, N.S., V Il, 1!16:1, p. 205, nr. 5; W.A.v. l:lrunn, ]l,fil/eldculsclr" llurl{undc, p. ~-l:l, -tli, 7:1, 97, 2!10, :,!Y:l; l:l. Hns~l, lieltrilge, p. 21-t.

jud. Hunedoa1a (hart.a 2/7) Muzeul Ordtie. Depozit gRit. n anii 70 ai secolului trecmt. in p<~t.ern. "Pia.tra incoinului", din inventarul cruia fac parte apte celturi de tip ttansilvnean (pl. 2:1/3 -9) i un fragment de cclt, (pl. 23/10) ; douit fragmente de secer cu limb la miner (pl. 23/11-12); nn fragment de Recer cu crlig (pl. 24/1); o brar decorat. eu bara de sec.iune rotund (pl. 24/2) i dou buci de bronz brut (pl. 24/3-4).
M. Rusu, Duclu, :-.1. S., Vtr, Hl6:l, p. 205, nr. 6; idl'Dl, Sargetia, IV, 19Gfj, p. 17- 10 (il.).

BALA,

Tot in acelai loc, n jurul ult.erior a.u fost distrui-ie.

~tnnlui

1870, S:tu descoperit

ltlte ohieet.e de bronz, c.:ue

G. Tegls, AE, X V, 18!15, p. 302; OTTi:, XII, 1887, p. 4&, 7&, nr. 7:J; 1. ;\1:11'\ian, llcp., 1, nr. ~2; II, nr. 1&; 1\1. Roska, Rep., p. :!2, nr. :w; W. A. v. Brunn, 1\flttc/d~uls!'he llorf{mrde, p. :12. :17, 190 (Il~ li~ slalt At); A. Mozsolics. Bron:e- UTili Gold{unde, p. 120.

jud. Sat.n 1\IIa.re (hatt:L 2/8) _ Muzenl(leiNtorie al R.S.R., 1553-1 602 (tmnsjel' 11-Iuzeut Baia JJ:/a.re, 123-161). Depozit, gll,sit n 1952, compus din ~:LS(I celtnri cu gura conc~tv i c.n corpul de :teiune hexagonal, dintre c:ue patru ntregi i dou fmgmentare (pl. 24/5 --1 O) i dout't fmgmente de celttui, partea inferioa.r (pl. 24/11-12); un fragment de topOl' cu :tripimL1'e mediane (pl. 24/13); paisprezece Receri cu buton ntregi ~i fiagment.are (pl. 25/1-11); un topor de lupt cu cli:w (pl. 25/12) i dou fragmente de acelai tip (pl. 2.'5/13, 26/1); un fragment dintr-un topor (pl. 26/3); dou topoare cu Cf'afa profilat n form, de eoif i eu a.ripioare p~ prelungirea prii inferioate (pl. 26f2, 6); uu. pumnal eu minerul plin (pl. 2fi/4); un virf de lance (pl. 26/5); apt.e hr,.ri nt.regi i fragmentare l'Otund-ovale, din bar de ~e~~tinnc rot.und, dint.re care ase i!nt decurate cu (~.restturi i unul cu benzi de dungi vert.ieaiC' i t.riunghimi hotn rate dispuse ol'znnta.l (pl. 26/7 -13); un fragment. {tintr-o t.oart tlo ln, un vas dec~ora.L cu
"'J :;,_

BTARCI,

www.cimec.ro

26/15) ; dou bare de bronz, dintre care una, fragmentar,, de seco alta., rupt recent n dou, de seciune trapezoida.l (pl. 26/16); un fragment dintr-un obiect neprecizat din tabl. de bronz (pl. 26/17); opt buci de bronz brut; patru v~rigi mif'i de am, dintre care t.rei de sec.iune rotund, deeomt~:-1 cu cret;t..turi (pl. 27/1-:~) i unul df' seciune rombic nedecorat (pl. 27/4) i Ze(e fragmente ceramiee dintr-un vas (pl. 21l/18).
~l. Husu, fJariu, N. S., \'Il, 1963, p. 205, nr. 11; W. A. ,., Brunn, lllilteldrulsrllr 1/<JTI(undt, p. :~2. 36, 28\l; A. Vulpi', PRF, IX,:.!, 1970, p. 511, m. :.!1);,- 266, p. 59, 85 i urm., nr. 448, p. 91, nr. :i03, p. !H nr. fl;s;,, p. 97 (il.); T. Uadt>r, fnr,rnl.4rclr, 6, 1971, 25 a - b; .M. 1\lacrca- C. I<.acscl, Salu 1Harc, 2, 19i2, p. 101 i unu. (il.); A. ~Iozsolics, Bron:c-und Gvld{undc, p. 120; A. Vulpe, PBF, IX. ::>, 1975, p. 71, nr. 388 (il.).

cre:,;tturi pu.in adnci (pl. iune rotund (pl. 26/14) i

RELTIUG (Belchiugiul Codmlui), jud. Satu Mare (harta 2/9) . Jfuzeul naional, Budapesta, .5.5/1913.1-20. Dintr-un depozit, del'\eopf'ril: ll a.Jhht pt'ulni Boldad, patru l'elturi, dintre I'<M'P dou, de tip t.ransilvnea.n, unul ntreg (pl. 27/8) i :J.lt.ul din dou, hucftti (pl. 27/5) i alt-e douii, 1'-H gnm conea.vii., unul nt.rcg (pl. 27/tl) i :1ltul fragnwntar (pl. 27/7); t,r!.'i seceri eu buton, dintre. care dou ntr~gi (pl. ~7/9, 11) fo)i una fragmentarii, (pl. 27/10); patrn seceri eu limh la mner, dintre care una. nt.rea.g (pl. 27/15) i t.rei fragmentare (pl. 27/12-13, 16); trei fragmente de ~eceri nerlefinit.e ea t.ip; donii topoare dP lupt cu disc pc ceaf (pl. 28/1 - 2); un fragment dintr-o lam de fiahic (pl. 27/14) ; un ac cu di1-1c ~;~i pat.ru proemincn.c la. partea ~mperioar (pl. 27 /17) i o bucat de hronz brut, caJe lip:-;et.P. S-ar putea ca din aceh.\~i depozit s mai fi f.eut parte dou topoare de lupt. eu dise ilemnala.t.e de ctre Dorin Pope~u n fosta eolec.ie a Prefecturii judeului Hatu 1\lar<>, care ns nu l'ut fi i1lcntificate astzi Cl'l pt'Ccizie.
lnfurmalk T. Ba<ler; ;\. Vnlpl', PJJf-'. lX. 2, 1\170, p. 1!2 r urm., 111'. :J71, p. D3, nr. 513, p. 97
(il.); A. Mozsolics, Llron:<- 11nrl Go/d{Ul:dr, p. 15:.! (il.).

BrcAci, (om. ('cfll, jnd. Bihor (harta 2/10)

J.lltwml Oradea, 1 912-1 926. Dintr-un depozit de~coperit. n 1908 n pdurea Peri, trei brri masive sub.iate la capete i decorat,e (pl. 28/3-5) ; dou, pa.l)da.ntin, dintre ea.re unul conic a.jumL de tip ttmpyx (pl. 28/7) ~i a,ltul n form, de scut beo,ian (pl. 28/6) ; dou, discuri hut.on (pl. 28/8 --9}; doi t.utuli (pl. 28/10-11); un frat,.,rment de phw. sub.ire i zima.t (pl. 28/12); o m.rgicl spira.lic i trei fragmente ceramice (pl. 28/13-15 ). ln afar. de a.eest.e obieet.e !1-a nmi gsit i un fragment. de os c~tlcina.t.
1-'. Ardo, Familia. ~r-1. III, <III III, 1936. ur. 1. p. Co8, men\ioneaz urmloarl'll' Hescoperiri lnllmpl lnarl': hr\ri. pie~e de harnaamrnl. securi cu urel.hi; Holste, Jlorl{unde (pl. 411{2:.! 27), menio neaz cii t aflau In 1!108 In 1\tuzeul din Oraden trl'i hriitAri, dou prnf'min~n\c, t.loi tutuli i douA pt~ndantin ~i trimite Jn nwd greit la )J. Roska, Rrp .. 1' 225. nr. 46, nntll' ~e taee confuzia l',ll Pir (Prr); Jlf. Rusu, Dacia, N. s .. Yll, 1\163 1' 2!.1' nr. 7; \V. A. v. Brunn, Mllcldcutst11~ Horl{unde, p. 289,
->

Rml!"ti, jud. 1\Iammun. (ha.rt.a, 2/ll) Fr. Nistor, Bighet. Topor de lupf.rt c.u dis<' i !'\pin (pl. ~9/1); o hr.ar, simpl- cu bara rotund din do-u fragmente (pl. 29/3) i o a.lt:l. jumtate din o m;emenca br.fM'. (pl. ~9/2). }1. Husu, llacia, !'\. S., VII, 191\:l, p. :w:-,, n1. 9: Fr. Nistor i A. Vulpe, SC/1', 20, 1969,2, p. 181

BREB, ('Otll.
Coleoia,

(il.); A. \'ulpl', l'lJF, IX. uwl Go/d{U1Hlr, p. !:.li.

:.l, 1!170, p. 11:;

urm., nr. 447, p. \18 (il.); A. Mozsolics,

Dron:~

CARA, mm. Cojo<'llCJ,, jucl. Cluj (hnrt.a. 2/12) .llfuzeu.l Braor, 528-6,15; pl. 29/4-10. Au inl.rat n 190fl t-Jei ecJt.uri, dint.rc enre uuul de o form, spceialii, a, t-ipului tranl-lilvnt>an f.r, toart (pl. 29/4), un altul c.n gnra uor concav. deLeriorat parial (pl. 29/5) i un :11 treilea, aP.t.zi Hps., fiind scoli n 1940 din l\luzeu i p;tt-m seceri cu erlig, dintre care una ntreag (pl. 29/7), a,Ua tot ntreag, din dou buc.i (pl. 29/8) i alte dou mll.i mult sau mai puin fragmentare (pl. 29/6, 9) . .ilfuzeul BrukentlwT, Ribiu, 1 4'i3 -A 999; pl. ~9/10.

53

www.cimec.ro

Secer.

cu crlig

fragmentar,

care s-a.r putea


suburb:tn

s fac

parte din

aceeai

descoperire.
informaie

DBSM, 1!108-11!09, p. 10; !II. Rusu, Dacia, N.S., V H, 1!163, p. 205, nr. 10;
CPLENI,

Iuliu Paul.

a ora.ului Carei, jud. Satu 1\fa.re (harta 2/13) Budapesta 106f1897.15-20. n 1897 a fost achiziionat. un depozit constituit din ase brri, dintre care una masiv cu capetele subiate i bara de seciune rotund (pl. 29/11), dou cu bar de aceeai 8eciune i decorate cu grupe de linii verticale (pl. 29/12-13), alte dou probabil de tip aprtoare de bra fragmentare (pl. 29/14; 30/1) ~i una pierdut. corn.
Muzeu-l
naional,

T. Badcr, Epoca br011:ului n ,\'l/ Transilvaniei (manuscris).

jud. Cluj (harta 2/14) j'lfuzeul Gherla, 97-98, 114 .. Un cel t (pl. 30/2) i dou seceri cu. crlig (pl. 30/3-4).
L. 1\lrtonfi, OTTE, XVI, 1891, p. 156 i 186; M. Roska, ESA, XII, 1938, p. 158; idcm, Rep. p. 118, nr. 38; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 205, nr. 11.

C'l'INA,

CUA I, jud. Sn.tu 1\fa.re (harta 2/15) Depozit ntr-un vas descoperit n 1895 ntr-o vie pe locul lui Kovc.s Istvan i ajuns apoi la Zalu, constituit dintr-un fragment de topor sau dalt; un fragment de topor cu tub pentru miner lung de 6 cm i cu diametru! de 3 cm; un pumnal lung de 21 cm i cu lama lat de 5 cm; patru seceri i mai multe buci de bronz brut, precum i din trei brri de aur cu capetele subiate .i ascuite.

J. Fctzcr, AE, XVI, 18!16, p. 1!11- 19:.!; M. Petri, SzildgyvmMon, 1, 1901, p. 32- 33; M. Roska, Rcp., p. 80, nr. 8; 1\I. Husu, Dacia, ~. S., Vll, 1963, p. 205, nr. 13; A. Mozsollcs, Bron::c-und Gold[unde, p. 131, 193.
OXUA II, jud. Satu .Mare (harta 2/l;')) .ilf1tzeul Cl11,j Na.poca, I 1667- 1674. O secer cu limb, la. mner (pl. 30/5) i trei fragmente de secer probabil de a.celai tip (pl. 30/6-7); dou fragmtmtc dintr-un topor de lupt cu disc pc ceaf (pl. 30/8-9) i trei bucti mai mici de bronz brut.

'

Roska, llcp. p. 80, nr. 1!; .1\L Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 205, nr. 42; A. Vulpe, PBF, IX. 2,' Hl70, p. Rl nr. 378 - 379, (il.), care includt~ in mod greit o parte din piese In depozitul Cua 111; A. ::\Iozsolics, llron::e- und Gold[unde, p. 1:11 (unde se arat c nu poate fi vorba de 1111 depozit <;ua III i cii pics\'le consid('ratc ca opur!inind dcpozitului Cua II s-ar putea s fac parte tol din depozitul Cua 1), p.. 1!13.
CEHLU'f I, jud. Satu ::\Tare (harta 2/16) . ..lftlzeul naJional, Budapesta, 11 f18 73.1-11. Depozit dclScoperit n 1873, din inventarul cruia fceau pa.rte : dou fragmente din dou centuri (pl. 32/1-2); 10 brFw:i eu capetele subiate, decorate sau nedecorate, din bar de seciune oval :mu pla.n-eonvcx, din c<~re una lipsete (pl. 32/5-13) i alte dou brri din band lat, decora te eu nervmi ori1.untale (pl. 32/3-4); 6fl fa.lere ntregi i fragmentare, din care lipsesc 20 de exemplare (pl. 30/10-12; 31/1-9) i un arnpyx fragmentar (pl. 32/14) .
. 1. llampcl, Trouuail/es, p. 82 -1!3 (il~); idem, Bron:Jwr, II, p. 79 lil pl. LV/14; 1\I. Petri, S:ilaIJYIImMon, 1, p. 32; ESA, IX, 10:.14, p. lR8; M. Roska, Ucp, p. 150- 151, nr. 24; A . .Mozsolics, Acla Arch-Bndnpcsta XV, 19n:l, p. 74 (pentru dl'lalilln legtur cu greutatea hriirilor); M. Husu, naria, N. S., VII, 1963, p. 205, nr. 15; W. A. v. Brnnn, P.lilicldeulsc:ilc Ilort[unde, p. 289; A. 1\tozsolks, Rronzc- rmd Go/d[unde, p. 154 - liio (il.).

JV~.

CEH1Lt:T II, jud. Satlt 1\Iare (ha.rhL 2/11)) 111 uzeul Catei, 198-200.
lupt cu disc i r;pin (pl. 33/1), descoperite mpreun n 1962 pe locul gra.jdului C.A.P. Uehlu i intrate n muzeu n 1967. Cu ocazia unui sondaj efectuat n 1967 pe acest loc s-au identificat urmele unei aezri de la sfritul epocii Bronzului.

Trei topoare de

T. Badcr, InveniArc!r, 1971, R 28; A. Vulpe, :PBF, IX. 2, 1970, p. 83 nr. 370 a-c; A. Mozsolles, Dron:e- und Go/d(zmde p. l6:J (Cch11l).

51
www.cimec.ro

CHERECJIIU,
~/!'osta colecie

jud. Bihor (harta 2/17)


lJr. Penkerth M.,
Soumi. tmn:-;ilvuean.;

Dintr-un depozit mai mare : dou. ceUnri d<' tip dou punmalc en nPrvur media.nil.. M. Hu~;ka, t:s ..1, 12, 1!:1:1!.1, p. trJC., m. 28;

secer

eu

limb

la miner

~i

i<l~m, Uep., p. 127, nr. 17-t; M. Husu, lJucia, N. S., \'Il, 1%3, p. 205, nr. 16 i informare M. Rusu (depuzilncsigur din Hallslatt A)

s-lL g.:o;it un depozit., din caro s-au ~tchiziiona.t de Muzeul din S.cucni n 1973 urmtoarele piese: un topor de lupt cu disc pe ceaf (pl. 33/2); un lan ornamenta.l, cu plac i ase iruri de verigi cu pa.nd<:wtive la ca.pet.e (pl. 33/3) i trei br.ri cu capetele deschis(>, din bar de seciune rotund., dintre care una mai mare nPd<'eora.t.:\ (pl. ~~3/5) i doul'i. mai mici decoratc cu crest, t-uri (pl. 33/6) s<:Lu eu mot.ive n form. dP o:-; de pete (pl. 33/4). Nu "'c tie dac. din acelai depozit ma.i faee parto o "a.p.r:t.toare de a.e" (pl. 40/7).

CrouArA, c.om. Seneni, jud. Bihor (ha.rt.a 2/18) _ Mu.~eul Scueni, 1 087 - .l 091, 1 096. Iu 1!).18, arndlt-se lng marginea de nurd-veRt a ~mtului, nspre frontier.,

Nniisi

Zoll~n,

Cri.,iu, lV, 1!:174, p. 17!1 (il.).

1J (Dieea,), eom. Hra.ni~tea, jud. Bistria-Nsnd (harta 2/19) .ilfuzeul N(tional, Budapesta, 1/1 907j7.5-8:J, 88-89.. n punctul "Uria~i" s-a def;eoperit un depozit. constituit din 17 br.,ri care, dup ce au fost in colecia, F. Flot.h din Bedca.n, au fost achiziionate n 1907 de Muzeul naiona.l din Budapesta. Din reconstituima f.cnt.. de 1\Iircea. Rusu i l\L Petrescu-Dimbovita., pe baz de litera.tur i desene, f;e poa.t.c dcdllcP cit 17 din tumt.oarclc 18 br..ri, p.~tm,te astzi la 1\Iuzeul n:tional din Budapesta. mt fiind din fost.ul jud. Some, provin din depozitul I de la Cireoaia: zece eu crcst..tmi (pl. :Hf:~-4,7), nna ell o seciune romhic (34/1) ~i o alta la. fel decorat en ('TeRt.t.mi (pl. :H/2), do nil.. eu dN~or din benzi de dungi verticale alt.ernnd cu altele in form de c priori (pl. 34/!J) ~~w de t.rinnghiuri di~pn:-;e orizont.a.l (pl. 34/6), dou, (nl capetele :-;ub.ia.te, dintre ea.rc 1ma f.nJ., flf'eor (:34/H) ~i o a.U.a. indoit.il pa.r.ia.l ~i eu decorul ters (pl. 34/!)) ~i don verigi Cll t'Tef;f.tnri (:34/ 10) ~i un ewmpla.r neilu,-;trat.
AE, X V, 11>\1~>. p. l(j(j (il.). p. 21!4: S;o/ru/obMrm, 1, p. 117 -- 111!, Il, p. il51, i60; J. Hampl'l, Bron:kor, p. :!18i:l; E. Orosz. S:vf::, 1, 190Cl, p. 2!1, nr. 6:! ~i 111, p, 59, nr. ::14; 1. Martian, Rcp., 1, p. 3\.1\J i Il, p. 229; l\1. Hoska. Jlep .. p. l:Jl, nr. 21! (se separ acest d(,puz.it cu 17 brri rlr d~pnzilul d~ crlturi tiin Hallstatt B 2 ).

CrnEOAIA

CIZER, jud. S;llaj (harta. 2/20)


lt~,fro colecie particular.

Depozit nt.r-nn vas, ntre Cizcr ~i Cra:-;na, eonstit.uit. rlin trei br,.ri; uu fra.gment de verig; dou panda.nt.ive :-;emiluna.re; nn huton calut.iform (\ll tort.i..; nn diRe c.u procminen.; c<'nt.rali'i . i trt>i ace, dintre 4'a.rc dou eli ('.apnl ngro~at :-;fprk ~i unul <'ll eapul sferic t.urtit..
~1. Rc.1~ka,

llrp., p. li:.!, ur. i'6; A.

1\tozsoli<'~.

Brrm:c- und Gald(unrlr, p. 126.

jnd. Ca.ra-SevPrin (ha.rt.a 2f'JJ.) ili11:::rul Luaoj, 2 264. Depozit descoperit n l!l;;s pc Dca.lnl Cozla.r, l:L 1 m a.clinciuw, ntr-tin va.s de lut ars (pl. 3:}/1), coninnd dou brri masive decora.te (pl. 35/2-3); t.rei br..ri cu ca.petele rsucitc spiralic (pl. 35/1-6); dou fa.lcre (pl. 36/1-2); doi tutuli (pl. 35{9-10); un ac cu capul decorat i cu virful rupt (pl. 35/7) ~i un fragment de bucl. de pr n form de b.rcu. din tabl subire (111. 3ti/8).
1\I. Hnsu, Dacia, 1':. S., VII, 1\II);J,p.20f>, nr. 17; lnu Strallln,SC/l', XV, 1!16,1, 4, p.:J23- iJ28(il.).

UoR~VEL, ('om. P~1lt.ini~,

jud. Har~hil;, (ha1'ta 2/~2). Muzeul Olu.j-Nap01:a, JV {j 618-6 621 ft. Dintr-un clepozit, dou celturi de tip transilvnean (pl. 36/3~4); un celt-ciocan (pl. 36/5) o secer eu crlig ntreag (pl. 36/6) i alte trei fragment-e (le seceri de acelai tip (pl. 36/7 -9) i un fragment. de seeer de tipul probabil cu buton (pl. :36/10).
CoRU:XD,

fl5

www.cimec.ro

Szabo1 Gy, K6z/, Cluj, II, 1, 1942, p. 71:1- 80 (il.); M. llusu, Dacia, N. S., V LI, l!lu3, p. 205, nr. 18; W. A. v. Brunn, Milleldeulschr Hort(unde, p. 290 (Hall5tatt A).

ProbaJJil din alt depozit fac parte o tot la lV(uzeul din Cluj-Napoca..

verig. i

un fragment dC'

br,ar.

(pl. 36/11),

p.stra.te

B. I'osla, Ulmula/0, p. 17; I. Martian, Rcp, T, p. :J:i2 i 11, }>. tOti; !\1. Roska, Hrp., p. 13u, nr. 21'J (pentru o hr\ar, specirlclndu-se c In mod grt.~it 1\far\ian, Rcp, I, nr. 352 i Il, nr. l!J6 i B. Posta, Vtmuta16, p. 17, menlonca1. brri); M. Rusu, Ducia, N. S., VII, 1963, p. 205, nr. 18; \V. A. v. Brnnn, llflltc/deutsche llorl(unde p. 290 (Hallstatt A 1); A. Mozsolics, Rronzc-und Goltl{LIJide, p. 151 (il.).

eom. Rona de Sus, jud. Jiaramure (harta 2/23) istmie natuml, Viena 34 892- 34 894; pl. 37/1,3-6. Dintr-un depozit descoperit n 1863 pe locul h~ Fnae, lng Den,lul Calvaria (n catalogul muzeului Re menioneaz n imprejurimile unei saline), se pst.reaz: dou celturi cu gum concav (pl. 37/1,3); o secer cu buton (pl. 37/4) i dou brri cu crestturi (pl. 37/5-6). Muzeul naional, Budapesta, 77{1863.1-2; pl. 37/2. Un celt cu gura conca,v. ~i corpul de seciune hexagonal (pl. 37/2) i o brar cu capetele subiate astzi lips..
F. R6mer, AK, IV, 18C.1, p. 162 (celt); ADG, XXXIII, p. 102 - 104; J. Hampel, AK, XIII/2, 1880, p. 63; idcm, Trouoall/es, p. D4 ; !dem, Bronzkor, II, p. 78, 128; M. Hoska, Rep., p. 239, nr. 54 ; 1\1. Husu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 205, nr. Hl (Cotlui); A. Mozsolics, Brome- und Gold(ulldc, p. 173.
COTIUI II, com. Rona de Sus, jud. ~'\Iaramure (h~nta 2/23) Fosta colecie Kiss Tibor, Sighet, pierdut n 1944. Dintr-un depozit, descoperit cu prilejul const.ruirii oselei Cotiui-Petrova., n dreptul km 6 + 700, fac parte patru brri ntregi, dintre care dou decorate cu crestt.lll'i (pl. 37/9, 12) i dou nedeeomte (pl. 37/7 -8), precum i alte don fra.gmente de brri decorate cu crestturi (pl. 37/10-11).

COTlUI I, ~~fu,zcul de

D. Popescu, Dacia, IX - X, 1!1-11-1944, p. 511 - 542 (il.).

com. Bocicoiu :Mare, jud. Jlammure (harta. 2/24) Colecia Fr. N-istm, Sigl~et; pl. 37/13-16: 38-39/1-5. n 1972, pe locul pompei de ap, cu prilejul instalrii unei conducte, de pe terasa a. treia a Th;ei, s-a deH!'~perit, la. o adncime neprecizat, un depozit, confltituit din patru eelt.tiTi cu gwa conca v i corpul de seciune hexa~onallt (pl. 37/13 -16) ; 12 topoare de lupt. cu disc pe ceaf., dintre care 10 ntregi cu custurile de la turnat nendep.rtate, totde~tuna n mod ingrijit (pl. 38/1-4, 39/1) i dou fragmente (pl. 38/5-6); un topor de IU}lt. eu ecafa prelungit n drept.'ul g(Lurii pentru mner (pl. 39/2); 11 brri, dintre care una, eu bara de seciune oval ~i eu ea.petele al.t.uratc (pl. 39/5), alta, masiv, ngro~at la. mijloc, (pl. 39j:3), dou cu ba,ra mai subire ~i cu eapetele apropiate (pl. 39/4, 6) i 7 dccorate cu crcHtturi, dintre care 6 ntregi (pl. 39/7-10; 40/1, 3) i una fra.gmentar (pl. 40/2); o br,(ar. cu crestturi cu ba.r(t de seciune trapezoidal HUspendat (pl. 40/4) ; o aU. bar de accea~i seciune (pl. 40 /r) ~i pn.tru buc..i de bronz brut.
Un topor, proba.hil cu
Colecie particular, Petroani. di.~c pe ceaf., care eHt.e

CRCIUNE~TI,

poHibil

s.

se fi pierdut.
Crciwrcli, Jlaranwrc~,

Fr. 1'\l~tor i/\. Vulpr, Dcpa:llul de bromuri de la 1, p. ;, - 111 (il.).

in SCll", :!;,,

1~7.t,

jud. Hra~ov, (harta 2/'.!fl) .Llf1tzeul Bmov, 545-548; 3 361 - 3 362. Dintr-nn depozit au intrat n muzeu n 1905 ase seceri, dintre care dou cu crlig (}Jl. 10/6 -7) i alte patru, astzi lips, din care dou achiziionate n 1905 i dou n 1913. Din cele menionate n inventarul vechi al muzeului rezuU c. au fost gsite n 1905, la arat, 12 Heccri legate ntre ele cu o srm i n 1911 a.Ite opt.
CRISTIAN,
5(i

www.cimec.ro

.J. Teutsch, 111 PK, 1, 6, 1903, p. 397; idem, ErdMuzVand, IV, 1908, p. 89; idem, Dur:cnland, Marian, Rep., 1, nr. 306; ldem, M PJ(, 1, 1903, p. 397 (12 piese); 1. Nestor,Stand, p. 138 (greit "Satu Nou"); M. Roska, Rep., p. 121, nr. 85 (opt seceri cu cirlig i dou cu limba la miner); l\I. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1063, p. 205, nr. 20; A. Mozsolics, Bron:c- und Gold(undc, p. H5 (opt seceri cu cirlig i dou cu buton).
p. 12 - 13 (il.); 1.

0URTUIENI 1

jud. Bihor (harta 2/26)

J1htzcul Oradea, 1 915 - 1 928.

Dini-r-lm d(pozit, dcBcoperit la Urge, partea superioa-r a unui topor cu aripioare mediane (pl. 40/8); dou ~eccri cu limb la miner, dintre care una ntreag (pl. 40/9) i alta cu vrful lamei rupt. (pl. 40/10); trei brcri cu capetele subiate (pl. 40/11-13); i nou buci din deeuri dc la turna,t de forme neregulate.
p. 1i!l
Informaii E. i urrn.

Andrassy; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, nr. 22; (il.); A. Vulpe, P BF, IX. 5, 1975, p. 74, nr. 380 (il.).

Nnsi

Zoltn, Crisia, IV,

II, jud. Hunedoara. (harta 2/27) Muzeul Deva, /j 098, 5 102-5 108. Depozit, descoperit pe locul "Cetate", coninnd dou celturi ntregi, dintre care unul de tip transilvnean (pl. 41/1) i altul varianta rHritean a celtnlui de tip transilvnean (pl. 41/2) i nu fragment de celt cu gura concav (pl. 41/3); un fragment de vas ( T) de bronz (pl. 41/i); trei discuri fragmentare (pl. 41/4-6) i o verig mic (pl. 41/8). n inventarul muzeului din Deva se men~ioneaz c aceluiai depozit i mai aparin dou topoare de lupt cu disc (.5 096 - 97), precum ~i un frumos ac cu protuberane decorat (5099)
DEVA Orusz, Szolndob. Mon. 1, p. 34, nr. 89 s-a susinut de A. Vulpe, c cele dou topoare nu provin din depozitul Dl'Va II, cum se arat In inventarul 1\luzeulul, ci din acela de la Glod. Dup informaii}(, lui G. Teglas (OTTE, Xll, 1887, 301, nr. 312), este posibil ca i acul cu protubcranc s provin de la Glod. l\L Roska, Jicp., p. 67 - 6!!, nr. 36; informatii 1. Nestor i O. Floca; \V. A. v. Brunn, !Hitteldeuische llorl(unde, p. 32, :17, 290 (Hallstatt A 1 sau mai vechi?); 1\[. Rusu, Sargclla, 4, 1966, p. 36, 52; O. Floca, Sargetia, 6, 1 !l6!l, 15 i urm. (il.); A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde, 127.
Dup E. de lupt

DoBROCINA, com. Glgr~u, jud. Slaj (ha.rta 2/28) Jluzeul Cluj--~.Vapoca, 904-978; D 574, D .576. Depozit, descoperit ntr-un va.s de lut, coninnd un celt cu gura concav i corpul de sec.iune hex:agomtl (pl. 41/9); cinci brri cu bara de seciune rotund i rotund oval (pl. 41/10-12), dintre care una, frumos decorat. cu motive triunghiulare (pl.41/12) i un fragment de brt.ar cu bant de Rec;iww rotund (pl. 41/13 ). Din acelai depozit se consider c mai fa.e pa,rtc ~i mai multe perle de ::;ticl.
lirdMilt, VI, 187!1, 1' 61; E. Orusz, SzDE, 1, 1900, p. 25; 1\f. Roska, Rep., p. 69, nr. 63 (ii.) I. :\lartian In Rep., II, nr. 236 greete cnd menioneaz mrgele le de sticl i fragmente ceramlcc eneollticc); !\1. Husu, /Jacia, :'\:. S., VII, 1{163, p. 207, nr. 26 (Hallstatt A1 ), dup autor (op. cit., p. 194, nr. 2:1) nu sint V!'rigi cum mcn\ionrazii 1\I. Hoska, ci mrgele de sticl.

BRLe po;,;ibil ca, din accf't uepozit s mai fi fcut parte spin (pl. 41/14; 42/1), uescoperite pe locul "Poieni".

i dou

topoare de
i

lupt

cu disc

:'II. Tloska, Rcp., p. 6!1, nr. 63 (il.); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 80 p. \l:l, !l7 (il.) l pl. 75C; A. l\Iozsolics, Bronze- und Goldfunde, p. 127.
DoMl~ETI I, corn. 1\Ioftinu Jl1.tZCUl 'naional, B1ldapesta,

urm,, nr. 34 t, p. 84, nr. 375,

J\lic, jud. Satu llare (harta 2/29) 92{1883.1- 100 nu toate piesele aparin acestui

depozit); 37!1883.1-4. Un dlpozit, de.~coperit n 1880, ntr-unul sau n mai multe vase de lut (astzi numa-i fragmente din ele) i achiziionat de acest muzeu n 1883 din colecia I. PC-chy. Din inventarul acestui depozit, publicat par.inJ de J. Hampel, fceau parte 357 piese, din care se cunosc circa 182, fr a avea sigurana c tot ceea. ce figurcaz- n catalogul muzeului din BUdapesta. ca. provenind de la Domneti aparine cu adevrat acestui depozit. Pin ac('ste motive, recai'l-

5.7
www.cimec.ro

stituirea depozitului este aproximativ, fiind baza,t. indco.~ebi pe cel~ puhlic;ttc de ctr~ J. Hampel. Astfel reconstituit se poate admite c fac parte din aceto>t depozit urmtoarele piese : dou celturi nt.regi cu gura eoncav (pl. 42/2-3) i un fragment de asemenmL celt (pl. 42/4); un celt cu topor perforat turnat odat cu el (pl. 42/12); 10 fragmente de cclt.uri (pl. 42/:'5-11, 14-16); un celt, ciocan (pl. 42/13); 27 fragmente de Heceri cu buton i limb la mner (pl. 42/17- 22) ; o sabie fragmentar (pl. 44/1) ; trei vrfuri de lance mai mult sau mai pu.in fragmentare (pl. 4:-Jfl-:~); 23 topo:-~.rc de lupt eu disc i !:'pin (pl. 43/4-18; pl. 44/2; 4, 6, 8, 10 12, pl. 45/1); un ,topor de luph't eu e('a.fa prelungit (pl. 44/11); patru topoare de lupt fragmentare cu Cte doui:'t brae (pl. 41/3, 5, 7, 9); 16 brri cu bara de Reciune rotund sau rotund-oval i cu capetele subiate (pl. 4;1/2-8) i ~ase lmC;.i de bronz brut. Din literatur mai rezult c au mai fcut parte prob;tbil din acelai depozit tiparul unui celt i o spiral dubl n form de ochelari. Analizele spectrale 19 724-19 753, oxecutat.e la, MuzPnl elin StuLtga.rt (E. Sangmeil'\tcr, anex la A. Mozsolics, Bronze- und Goldfundc, p. 236 -2:J7) :
:-.:r. lnv. Sn
1

Ph

! As

1 Sh

~ .~g

! Ni

Ri

1 An

Zn
1

Co

1'

Ft

Nr. an~li?.a

12/2
42/3 42/7 42/13 4:l/1

4:1/5 43/7 43/8 43/9 43/10 13/11 43/12 43/13 43/14 43/15
43/16 44{1

-0,.51! 0,020,5)urmii 92/1 883/ 12 7 ,00 o ,0710,20 " " 13 7,10 O ,1(} urm o ,:n o ,oto ,29;o ,ot3 " .. 17 8,10 2,60,0,;)9 0,53r o.t50.57 0.U29 1 .. .. 1511 0,300,28 . f) ,17 () ,04 o ,66,0,015 1 .... 511,50 0,470,3;) o ,23, o .os() ,1:1 o ,022 .. .. 24 2 .ou () ,54 o' 12 o .on -o .010 ..'i:l1o ,007 .. ., 2419,80 0,150,71 o,12 o.o211 ,to o.oo9 0,22 0,030,7::10,007 " " 24 4,70 o,:no,5t ,. " 24 4,10 --4 ,70 l ,40 o ,28 o ,07 (),:~;,o ,016

o 1 o o , o o
o

o
o o
() O
(J

i+++il\17.50 1++ 11!17!'11


-i--1' -i-

o o
() ()

()
Il

o u

++
J
1 :.

Hl i.i2 1!.1 753

Hl 71!J
19 72fl 11!1 721! 1 11 727

"
"

" 2:11
"
ti

5 ,:lO

24 4 ,50
24 9 ,50 22 O,fl2 22 7 ,<10

o ,25 o ,50 o ,09 '1 ,00

urm

llrJll

urmii

iO ,08

" "

..

.. (partea)
Slip.

.. 22 3.70 0,370,3fl ,, 20 fi ,70 o ,25 o,[):,


9 7,401
10 7,90
1

" ..

o ,2f> o ,l\1

0,070,1!l

urm o ,:.!1 O ,:10

o' lf>

0,02,() ,49 o ,007 o O ,0511 ,:10 O ,013 O

o
O
O

()

o ,o;, + 1. o ++ o +

1'\) 72~)
l\1741

1)

o ,o21o ,47 o ,no;:. o

urmii
'
1

nrm;;

o .1:1

o .01 O ,f>O O ,00~1 o


(1

O ,02 O ,81!

urm

1)

.42:
1

,01

o ,!!8 1_1

o
O O

++ ++ ++ 1 +
r ,

IHI

11!) 721 'l!J 729 1\1730 Hl 731 Hl 7:l::! 7:\6


l!J 74:. jt!J7-1fl
1197:\7 74-1 ,! \) 740 19 7411

44/1 44/2
44/3
4~/-1

o ,3;) t .u~. o ,40 1 ,00


o ,t 7'0 ,30
1

2 ,oo: 2,00 0,11>

O ,09 O ,\1::!:0 .016


f)

,09 O ,R3IO ,017

n urm

urm

nrm

++ ++
++ f 1
' !

(partea inf.2 fragment!') 2;) 2 ,!lO ,. " 32 'J ,HO ,, ,. 2:j :J )~o
92/1 1!8:!/ 31 !1 ,60

1 .

! ' 0,040,:110,011
O ,OH 1 , 70 (},O 1fi

o ,:u; o ,l\7 o ,09 urm


0,131),27

+ ., ()
O

urm

urmtt

l"rm
urm

<:11,01:0

.~>Il

o
n

o
o
11

urm
Il

o
n

lt\J

44/5

44/6 44/7 44/1! 44/9 44/10 44/11 44/12 45/1

"
"

"
"

"

22 ~ ,00 33 8 ,50
23 5 ,3(1

o ,;;o o ,41!
O ,12 () ,07 O ,OR

o ,32
1 ,
urm

o .oc. 1 ,:w_ n ,013 o


O ,091) ,.Hi O ,017 O
1 '

0.08fl.740,018 li

-,
-'-

llrtllii

urm ,7;)
urm

O
fi
1)

O,Ofi-0,011:1011

"
"

"

30 9 ,10: 2:1 :3,901

"

" 261 o,22

29 1 ,60

22 1 ,60

O ,48 urm o ,08 o ,18 o ,08 o ,33 0,361,90

0,16 0,050,70'0,01fl O lurm o,o7 ti,0!!0,47o,oo5 + ro 1 >5,00 (),2110,070,027 + 1 o 0,12 -0,()1 :l,:lOO O 1 O

o ,17' o ,02 1 ,00;0

+ ++
++

19 73!"> 19 717

t9 n3
1'.)

unm\
urm

o
1 1

++
++

1+ i 1

l!l 713 7,12

0,10++

19 73\l 1 119 738 19 734


1

.J. Hampel, AE, XIV, 1!1!10, p. 312; idcm, Trowmilles, p. 43- 4-1; UR, IV, 1H!H, p. :.l21 - 32\1 (IL); idem, X(F., XXXVIII, IH\JG, p. 80; ldern, IJwn:kor, 1, pl. 122 -12~ i Il, 25; F. Pulszky, MaoyA.rch, J, p. 32 . :u; (il.), 1!6 -- 91; lL l\Iuch, Kup(u;eil, p. fo2; \'. U. Chihl~. Danubr, p. 17!1, 389; r. N.P.slo. Stand, p. 129, nota 525 i 1:11, nota ;;:10; idcm. I'Z, X X V 1, l!l:l5, p. 44 ; 1\l. Hosk.'l,
Tlcp., p. 69, nr. 57; 1\t. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 205. nr. 23; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., 10,1966, p. 176, nr./!9 (fragmente de s~ii); \V. A. v. Bnmn, Mitlcldculsche Horl(undc" p. 13, 31 i urm., 35, 55, 289; B. Hnsel, Beitrge, p. 188,192; A. Vult>e, PBF, IX. 2, 1970, p. 6, 16, 58 .. nr; 235, p. 82, 86, nr. 456- 458, 461- 479, p. 91, nr. 50(}, p. 92, 93 (nr. 519 - 520, p. 94, nr. _., 536 - 537. p. 95 (il.) i pl. 84; A. Mr.zsolics, Bron:e- uncUiold{unde,. p. 128 - 129 (il.).

58

www.cimec.ro

Do:.\:L:{NER,Tl II, l\Ioftinu l\lic, jud. 8atu Ma.re (harta 2/29) iliuzeut Satu Mare, 6 062-6 066, 6 068-6 069, 6 071-6 080, 6 082-6 094, 6 096-6109, 6111-6134, 6167-6168. Spndu-se n 1962 o groa.p de siloz, lng cresctoria de porci nr. 1, s-a gsit, la 0,60 m adncime, un depozit c\)n.-;t.ituit din urmtoarele 73 obiecte: o dalt cu gaur pentru miner (pl. 4!5/9}; patru topoa.re de lupt cu disc (pl. 45/10-12, 46/1}; opt. aplice n fonn de opturi cu nna din fete hombat i cealalt plat (pl. 45/13-14); pn.tru butoni semisferici cu tori de fixare lungi pe dos, dintre ca.re unul rupt (pl. 45/15-16); un opritor-buton de la o z.bah'i. (pl. 45/17); pa.t.ru verigi cu ba.rn. de sec.iune plan convex (pl. 45/19-20); 15 falere, dintre care dou mari n fOl'mtL de di:>c, cu corpul uor convex i cu toart de fixare semiovalit (pl. 46/3 i un exemplar neilustmt), cinci de form rotund, cu un orificiu median pentru fixare (pl. 46/5), cinci de mrime mijlocie cu tomt. mic de fixare (pl. 46/6) i trei cu vrf conic i torti. i!emioval, decorate cu dou cercuri concentrice pe ma.rgine (pl. 46/2,4); i 35 brri ~i verigi, n parte decora.te (pl. 46/7 -23); un pandantiv fragmentar (pl. 45/18).

T. Bndcr, Salu
DOTAT,

Mare, 196!1, p. 73 - 80 (il.); idcm, lnvent.4rclr, 1971, 11 24 (Il.); A. Mozsollcs,

B/'on:e- und Go/dfunde, p, 129.

jud. Alba (harta. 2/30) Muzeul Brukenthal, din fosta colecie A.~ha, A 6 622, 6 626, 6 636. Un depozit, coninnd nn eelt de tip tra.nsilvnean cu gma dreapt (pl. 46/24); un topor-ciocan (pl. 46/2;)) ~i o dalt. de bronz dccorat i cu o r.sucirc spiralic (pl. 46/26). Analiza spectral 8 925, exeentat la l\Iuzeul din Stuttgart (S. Junghans, E. Sangmeistcr, M. Schroder, K1tpjer 1md B1m~ze, 1968, p. 250-2fJ1).

PJ. 46i25

1 Kr. inv. lsn


1 A 6 622 1

i Pb

1 As

Sb

1 ,\g

1 Ni

Bi

lAn

Zn 1 Co 1Fc 1

an~l~zl
8 925

41

0,81 1 0,821 0,!!61 0,1

1 0,561 0,0151 O 1

0,08\urm 1 + 1

Iaformaic

Vi. Zlrra; :\J. Husu, Dacia, KS., VII, 1963,205, nr. 24.

jud. l\iaramure (harta 2/31) Dr. E. A?bdnissy, Valea lui Jfiltai . .Muzeul naional, Budapesta, 8{1950. 43-45. Dintr-un depozit : un ceU cu gura eoncav i corpul de seciune rectangula.r. (pl. 47 /1); un topor de lupt cu disc i ~pin (pl. 4 7 /2) ; un topor cu cea.fa prelungit n form de coif i cu aripioarc la partea inferimtr (pl. 47/3); trei brri cu crestturi, dintre care una ntreag (pl. 4 7/ :) ) i dou fragmentare (pl. 4 7/7 -8) ~i dou brri decora te cu bara de seciune rotund (pl. 47/4,6). Dintr<' acc~;te obiecte celtul (pl. 47/1), toporul de lupt cu di~;c ~i spin (pl. 47/2) ~i o brtar. eu h~1ra groa.s (pl. 4 7/5) se afl la .Muzeul na.ional Budapesta. :M. Ro:;ka1 bazndu-se pc darelc din AE, X, 1876, p. 294, menioneaz c n colecia colii normale se mai aflau o sabie de bronz i un topor de lupt.

DRAGOMIRETI,

Posta

colecie

l\I. Roska, Uep., p. 60 - 70, nr. 64 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., V Il, 1963, p. 205, nr. 25; 1\l. Gimhutas, Rron"f Age, p. 128 (il.); W.A.v. Brunn, Mlflddeutschc Hort{unde, p. 32 - 34, 55, 289; U. IIiinscl, fleilrgc, p. 199, 212; A. Vulpe, PBF, lX. 2, 1970, p. 58, nr. 262, p. 5!l, 85, nr. 434, p. 88, 9R (il.); T. Badcr Invcnt.4.rcll, 6, 1971, n 30; A. Mozsolic, Bronze und Go/dfundt, p. 129t:Jf)

(il.).

FononA, com. Glg.u, jud. Slaj (harta 2/32) Jllttzeul Cluj-Napoca, 1642-1651. Dintr-unul sau mai multe depozite: un celt cu gura concav (pl. 47/9); o dalt cu tub (pl. 47/10); o daltA. simJ)l cu bara de seeiune rectangular (pl. 47 /11); cinci seceri cu buton (pl. 47 /12-13) i dou verigi de aur cn bara de seciune rectangular i cu capetele subiate.

www.cimec.ro

C. Coos, Chronik, p. 42; itlem, A \'SL, XIV, 1!!77, p. G!'l; Gr. Tocilcscu, Dacia, p. 1104, 1122; fi. Teglus, ErdMriz, IV, 18ii, p. 1;';1: .T. Hampl'l, Trouvai/lcs, p. 88; G. TegHts, 01'TE, XII, 181!7, p. 300, nr. 298: .J. Hatnpcl, Bronzkor, li, p. 106: V. Russn, BSG, X, 1889, p. 344; AE, XJJ, 11192, p. 4.08; B. Posla. Ulmutato, p. 15; S:olnodobAiurr, T, p. 119, i III, p. 4f,8; r. ~fat"ian, llcp., 1, nr. :l16 i J 1, 111'. :.!611 (menlioneaz ase c.P.Itnri ln mod gnil); '11. Hoska, llrp., p. 207, nr. 16: ~1. Rusu, IJaria, 1\, S., VII. 196:l, p. 206, 11r. 26; A. ~lozsolic~. llron:c- und Go/d{umle, 16:3.

GHEJA, om~ Ludu~, jud. ~ltup~ (hn.rl.a. 'Jf3a) Muzeul Cl1tj-iVapoca, 143. Un celt eu gura uor concaY suspendat de un lan. din duci br..ri, pieHe dcsco}lcritC' eu ocazia construirii liniei ferate ctre Bogata de 1\lure (pl. 47 /14).

1\l. Tioska, Rep., 157- 158, nr. 84, explicaia fig. 182. In schimb, acelai autor ocuplndu-sc de Ghcja p. 161, nr. IH, mcnionC'azi'i c celtul suspendat ele Jan\111 de brri s-a gsit la 30 m de drumul ce duce la Gara Ludu; l\1. Rusu, Dacia, K. S., V 11, 1963, p. 206, nr. 27 (autorul, bazlndu-sc pc datele invental'Ului muzeului din Clu.!, prt,dztaz c ~ccasl drscopcril'c pro\1nC' in mod ~igur de la <iheja i nu"de la flhl'ja Silit evenlltal rlc la Bogata de Murl'" cutn tllrlljitr.c: z M. H(.~ka, Urp. (J. 161, ni'. \11 i p. 1!'>7- 158, nr. 81 (il.).

<iiREon (niaehi-Wrhon), jud. RJaj (ha1ta. 2/34) .1lf1lzeul Cl1l,j-NaJJoca, 139-140; D 573. Dintr-un depozit, descoperit pe locul "Ruini", provin urrn:'Hoa.rele ohiPde : llll ceH cu gura eoncav i corpul de Heeiune ovaH. (pl. 48/2); o da.lt eu t.ub (pl. 48/1) ~i un virf de la.nce, fost mai nainte in Muzeul din Dcj. }~osta colecie a lui J nus Tcmrsvry din Gherla.. O secer de bronz.
HrdMu::, \'1, 1117!1, p. 21-:0; S;o/nok,/ohMou. 1, Jl. 121: rr. Jl. :l!i.J; B. J'u~la, Vtnratnt,i, p. H; F.. Oro~z.. AE, XXVI, 18!16, p. ;)72; l. Tt'llii'SVr~ 4.E, XVII, 18!17, Jl. 4:1.J (sl't'l'ra); E. Ornsz, &nf:, 1, 1!JOO, p. 2!. nr. 23; Il. 1\11.11, p. t:l; HI. lllO:.!, Jl [,fi; 1. illartian. Rrp., l, nr. t1ll i JJ, nr. tli;J; ~I. Roska. Rrt., p. ~,:1, 11r. H; 1\1. llu~u. llacia, N. S .. VI 1. HIKI, p. :lll6, llr. 30.

eom. Rereelean, jud. Slaj (harta 2/:15) J.l[uzeul Zalu, 810-825. Depozit, descoperit n 1939, coninnd trei eelturi cu gura. concaYii. (pl. 48/3-:J); apte br ri, dintre eare dou. ma.sive, un:-L de seciune ova.l (pl. 18/7) ~i a.lt.a de seeiune rombici"t (pl. 48/6) i a.Itc cinei ma.i ma.ri i mai ~;ub.iri eu ba.nt ue l'iee.iunc rotund (pl. 4R/8-12); patru falere nt.rc~i i fmgmcnt.a.rc (pl. 48/13-16); un lan. otna.mcnt.a.l din verigi, dise, plaP ajurat i pa.ndant..ive (pl. 48/18); un ohicet. fragmentar ncdetPnninat (pl. 48/17) ~i mai tnult.c fragmente de ohieeh~ mic~i, ndeo"t>:hi Vf'rigi rlP lan..
~!. 1\IogH, Dacia, XI- XJI, 1!.115 - 1~1~7. 1 :lf,7- 264 (il.): 1\1. Husu. Dacia, N. S., \'II, 1963, JJ. 20G, nr. :l1 ; '\'.A.v. Brunn. Milldd~ul.dlr llnri(undc, p. 32, :li i Ul'lll., 2811 (il.).

GURl:SLU,

lULCHitJ, jud. Braov (ha.rt.a :Jf3ti) Cinei tipare de piat.r pentru t.tuna.ren. urm.toarelor obiecte: topor, }mnmal, bnton, ace do podoab (pl. 49/1-5), gsite n Hl38 ntr-o groap. din cuprinsul urwi a.~ezri dl~ Ja sfritul epocii Bronzului.
A. Prux, (;amania, XXX II, 1 \J:Itl, p. 22;, - :!:.!6 (il.); M RBM, lV, 1!HO, p. R7 - H2 (il.); V. PoPl'scn, Brnu:c:efl, p. ll:J; I. :-.l1slor, RIU, X, 1940, p. 122; l\.. llorcdl, WPZ, XXVllf, 1\111, p. 114; B. llnscl, JJcilryr, p. 92, 206, 237 (il.).

cum. Rns, jud. S.laj (harta 2j:n). Jlluzeul Cluj-Napoca., D 589-.590, .'i92-598. Dint.r-un rlepozit, d!"Heoperit. n 1898 n pdurea "iglc", enmpus din avroximativ patru seceri i 26 br.ri, au ajuns n .Muzeul din Cluj o seeen't cu cirlig i 10 hr.ri i VC~rigi, ('.n sau frit decor (pl. 49/6-8). Din. aces! ~epozit au mai ajuns :pat.ru brri in colecia E. Orosz ~i un vrf de lanc~ in eolecm. Cracmna~.
60
www.cimec.ro

Hl\IA,

E. Orosz, AE, XXVI, 1906, p. 370- 372; idem, SzDE, II, 1901, p. 54, nr. 2;; M. Roska, ESA, XII, 1938, p. 154; ldcm, Rep., p. 18, nr. 52 (il.); M. Rusu, Dacia, K S., VII, 1963, p. 206, nr. 32; D. Hansel, Bei/rage, p. 212; A. 1\Iozsolics, Brome- und Goldfunde, p. 117 - 118.

CEIIrLUI llioroa.t.u Romn), oraul Cehu Silvaniei, jud. Slaj (harta 2/3H) .M-uze1tl Zalu, 27 -.'JO. Din fosta. eoleeii~ S:t.ik;,\za,i mai multe pie,-;,-~ tlt:' lmH1z dintr-un depozit descoperit. n 1874, dup l\1. Rn~ka, nt.l'-u entii~ de lemn, din eart au fcnt parte iniia,} un c-elt cu gura concav, un aliul rupt u dou ::;i Llll fragment de celt; un topor fra.gmentar; un topor cu aripioare eu capetele rupte; dour~ seceri; patru t.opoa.re de lupt cu disc i cinci brri. Din acestea au putut fi identific~tte n Muzeul din Zalu de Mircea Rusn urmtoarele piese, ca.re pot fi socotite c.a. a.pa.r-innd eventual acestui depozit : un fragment de celt (din exemplarele cu nr. 22-24); patl'u topoare de lupt cu di~c (pl. 49/9-12) i einri brp.ri (din exemplarele cu nr. 61-02, 64-6M). HoROATU K. Tor111rr, Limt'.,, Jl. 101!; A.E, X VII, :1~,7 ~~ urm.; .1. Ila111pel, Tro1wall/e.,, p. !IR l Bron:kor, II, p. Hlll cu 1 ub pentru rnl1wr, llll tu por lie lupUl cu disc, patru SHHi i dou verigi}; M. Roska, llep., 1' 208, nr. 19; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1!lf,:1, p. 206, nr. 33 i informaii d., acelai, care a reconstituit purtial dtpuzitul; A. \'ulpt, PBF, IX. 2, p. 9~. rar. 515- f>18 (l.) .,.Jud. Siilaj", foarh proballil Horo:ttul Ct'hllllli; A. Mm~solhs, Bron:e- Ul]{/ tio/d{undP, p. 163.
(il lalt

jud. f'luj (ha.rt.a 2/39) Muzeul Uluj-Napoca, 1 573-1 587. Dintr-un depozit., dou. lame ele fere~tr.u din cte dou fragmente (pl. 50/1) i a-lte trei fragmente din lame de fercstru; un punmal cu limb la mner (pl. fi0/2) i o lam de pumna.l de tip Peschiem (pl. ii0f3); dou fra-gmente de coliere torsionate (pl. 50/4-5); o srm (pl. 50/6); un a,(. (.u protuhrra.ne (pl. fifl/10) i alte dou. ace deenratc en capul i gtul umflate (pl. 50/S-9); un pamlant.i\' trinnghiula.r en baza creRtat. i eu miei protubera.ne rotunde pe ambelfl fee (pl. 50/7 ), priPnm .~i a.ltn dnnii. fra.grnentp de pie:-;e de podoab men.ionate n inventarul 1\Iuzculni.
IARA J,
Rn/MJI:, lll, 1' 1HI; 1-'ulszk~ . .Uagy.!rcfl., 1. pl. XXX\'flf/1, .J. Ifampd, Trouz>aillts. p. 62; idcm, Brom/.:or, 1, pl. X VHI/2 Otmutato, p. 15 - 16; J. Marian, Rep., 1, nr. 13; H, nr. 347; fig. 46; idem, U'Jl., p. 19, nr. fi4 (il.); M. Rusu, Dacia, KS., VII, Beitrii.ye, p. 92, :.!06 (.,Iara de .Jos"); A. :\Iozsolics, Rron:e- und IEL"D, pl. XLr/2- 3, pl. LXI/4- 6; - :J; pl. L Il/4 - Il; B. Posta, M. Rosko, EmUkkonyv S:NM, 1963, p. 201\, nr. ::14; B. Hilmel, Gnldfumle, p. 118.

jud. Mara.mnre (lmrt.a. 2/40) Mn.::t'lll Brtia Jlfarf', 209-213 = 1 0.16- 7 040. Din fost-a. enJp(.ie J. ~Iih~\Jy, p:~tl'n sau ei11ei topoare ele lnpt C-LL dise (pl. 50/11).
kE, X, 1H71i, p. :.lY-1; C. Gnus, AVSL, XIII, 1K76, p. ,171. 517 (dnd l'Xemplar~); M. Roska, liep., p. 111. nr. 1:3 (patru l'Xemp!Hre); \l.Husu, JJacia, :-.!. S., Vll, 1963, p. :wu, nr. :n i informaii cu privire l:t J'l'l'OIIStitultea dt'pnzitului; A. Vulpe, 1:-'IJF, JX. 2, 1!170, p. 8:.!, 84, nr. 41!1 -- 423, p. 11:1, % ~~ lll'llL, 98 (il.); i\. 'Lut.sulics, /Jnm:e- uml Gold{unde. Jl. 11t.

lLHA, rom. Cidl'l.u, jnd ..Maramur< (hartn 2/-t 1) .Ziht.zeul naional, Bmlnpesta, 864fll2.1. Un Lopor de lU}Jtii en di~l (pl. fi0/12) i event.ualnn e<'lt dt'C'OJ'<l)t., astzi pierdut, care provin proha.bil dintr-un depozit; eonst.ituit din topoare de lnpt.. .~i teltnri, dei-!Copcrit n lf\64 ntr-o gro~Lp. lipit l'U lut. de pe loeul "Ratnl Pu1-1tin".
1... HornH, ,tK, 1\', 18tJ-1. J>- lt\'3, lfi7; A. \'ulpe, PBF, -IX, 2. 1970. Jl. 22, K>, nr. 440 (il.).

1lfuzeul Oradea. n<' un tnpor de lu pt.. I'U tli.~e, (.a r1'

fHU'

putea s l'i fi'ient pa rtt' din a.f'eea.i df'!Woperire.


[1.

J. Hamptl, _IJ\, XIII. IS!-10. p . .U; idt'm, Rron:kur, Il,

60 (gJt~it .,hloha").

IH

www.cimec.ro

hEA.NDA, jud., S.laj (harta 2/42)

Muzeul Oluj-Napoca, 160-163. Dintr-un depozit un fragment de celt cu gura concav i corpul de seciune hexagonal (pl. 50/13); o secer cu buton (pl. 50/15); o brar cu capetele deschise, din bar. de seeiuue oval. (pl. 50/16) i un rest de obiect neprecizat din tabl, rupt din vechime (pl. 50/14 ). A mai fost un celt, foarte asemntor cu acela fragmentar amintit, c:1re a fost trimis n 1876 la expoziia de la Rudapesta.
ErdMuz, 111, 1876-1877, p. 181; F.. Orosz, S:DE, 1, 1900, p. 31, nr. 70; B. P6sta, U/muta/6,
p .. 16; StolndobMon, 1, p. 121 ; 1. Marian, Rep., I, nr. 482 i 1 I, nr. 358 (greit); ~I. Roska, Rtp., p. 194, nr. 39; A. 1\lozsolic.s, Bron:e- und Goldfunde, p. 158.

Jmou, jud. Slaj (harta 2/43). Dintr-un depozit, descoperit pe locul "Sub pogor", provin ase topo:trc de buc.i de bronz brut, c:tre mpreun cu cinci topoa.re au fost topite.
l'lr. Iloska, Rep., p. :112. nr. ii:
~I.

lupt. <'11 di~e ~i

Rusu, naei((,

~.s.,

\'II, 1%3, p. 208, m. :Hi.

LlPu (Lpnu Rom:\.n), jud. Maramure (harta 2/44) ln hotarul comunei la locul numit "Sectura, Sa.irului" sau "Copacii cei rari'', aflat la circa 500 m sud de necropola tumular de pe terasa "Podeance", s-a descoperit n 1932, la rdcina unui copac rflturnat, un depozit din 13 piese (dou celturi, o dalt.., dou s.bii cu mnerul plin decorat i opt brri), din care patru pieile au ajlms ht Muzeul din Cluj i alt.e dout"L la .Muzeul din Baia Mare. ln 1961, pe acela.i loc, la 2 m dist.a.u. s-au mai gsit 30 obiecte de bronz, la care ~e adaug un fragment de turt, descoperit cu prilejul sondajului de C. Kacs6. Dup 1\f. Rusu unitatea depozitului eHte asigurat prin patin~t asemntoare, exeept.nd mnerul sbiei cu antene, care, prin patina deosebit, fie 11resupnne e, fl-at putea s aparin, unei alte descoperiri. Jl!!t.-;eu.l Oluj-Napoca, 12158- 12 162; pl. 1, 3, 6-8. Dou celturi, dinlre care unul cu gura. con eav (pl. 51/1) i altul simplu (pl. 51/3) ; o secer cu buton (pl. 51/6) i o dalt, precum i dou br,ri decora.te eu erestturi, dintre care una intreag (pl. .r'>l/7) i alta fragmentar (pL 51/8) . Wnzeul Baia Mare; pl. .51f2,4-l>,9-17. Dou celturi, dintre care unul eu gura concav (pl. 51/2) i a.ltnl cu gum, dreapt i decor (pl. 51/4); un topor cu tub de nmnuare decorat (pl. 51/fi) i l;) br.ri i verigi de picior, dintre ca1e dou nedecorate, cu bara de see.iune rombic (pl. 51/lfl-lH), ttpte decorate cu crestturi i cu bara de seciune rotund (pl. fil/9-14), una nedeeomt elin bar de seciune rotund i cinci verigi de picior nedecorate i cu ca}letele suprapuse i ::~eetiunca harei rotund (pl. 51/17).
M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. :J7; informaia l\1. Husu; A. Vulpl', PRF, IX. 2, 1970, p. 65, nr. 280 (In mod greit Tirgu Lpu); A. Mozsolics, Rron:c- und Gold(unde, p. 155, la fel greit Tlrgu Lllpu IV.

corn. Hodod, jud. Satu Ma1e (ha.rta 2/4!1) Muzeul Oluj-Napoca, IV 2 682-2 583. Douii. br,ri cu crestii.turi (pl. 51/18} i un exemplar neilustrat. dintr-un depozit dc8coperit n 1876 n punctul "Dealul Nou", coninind 25 brttri. Alte dou brri n colecia, unui profe~or din Zalu.
LELEI,

K. Torma, Limes, p. 107; Alon. I, p. 34; l\f. Roska, Rep., p. 146, nr. 16 (il.); 'L Rusu, Dacia. N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 38; B. Hlinsel, Bellriige,p. 212 (25 brri, din cart dou!i in Muzt>ul din Cluj-Napoca); A. ~Iozsollcs, Bron:e-und Goldfunde, p. 153.

corn. Bahnea, jud. M\U'c (harta 2/46) Muzeul Cluj-Napoca, 1 305-1 307. Trei seceri cu crlig, dintre care una ntreag (pl. 51/19) i dou fragmentare (pl. :Jl/20-21 ).
62

LEPINDE~,

www.cimec.ro

:\(. Roska, ESA, XII, 1938, p. 156 (il); idem, Rep., 146, nr. 21 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., V It, 1963, p. 206, nr. 39; A. Mozsolics, Brome- und Gold(unde, p. 153.

jud. Satu 1\Ia.re (harta 2/47) Muzeul Satn Mare, 128-130; pl. 51/22; 52/1-3. Dintr-lm depozit cu opt topoare de lupt. cu disc au fost achiziionate n 1894 de muzeu patru exemplare (pl. 51/22; fi2/l-2). Colee-ia Nag?J Bf-la, Baia ][are; pl . .52/3. Un topor de In pt. cu disr.
I;IVADA,
\1. Petrescu-Dlmbovia. Bad1r, lnventArch, 1971, R 27 (11.); A. Vulpe, PllF, IX. 2, 1970, p. IH, nr. 377, p. l!!i, nr. 450, p. 91, nr. fiOO, p. 94, nr. 539, p. 95, 97 (il.) i pl. 1!68; A. 1\-Iozsolis. llron:l'lllld l.o/d(unde, p. 176 (se lntrrnb dacA aceste bronzurl nu au aparinut tiC'pozilului de la Prilog).
lnfurmaii T. Uader, pe baza desenului rxE"cutaL de 1\-1. Ru~u. Dat/a, N.S., VlT, HH.i3, p. 206, nr. 40; T.

jud. Sla.j (hart-a. 2/48) Muzeul Cluj-Napoca, Il 3 123-3 130 ~i Dej 111-114. Dintr-Ull depozit, descoperit cu prileiul ar.turii n 1910 pe locul "Sub delu" din hotarul Comorua, f,ceau p:1rte urmMoa.n~le obiecte, gllsite ntr-un vas de lut, din care se pstreaz doa.r cteva. fragmente (.Muzeul Cluj-Napoca: pl. 52/19): un eelt de tip transilvnean (pl. 52/4); un topor de lupt cu disc (pl. 52/20 : l\Iuzeul Dej); dou vrfuri de lance (pl. 52/9-10) i patru psalii (pl. 52/G-8: 1\Iuzeul Cluj-Napoca i Muzeul Dej); dou brri (pl. 52/21-22); patru verigi {pl. 52/15-18); un buton mic de lmrna~a.ment (pl. 52/11) i alte dou butoane (pl. 52/12-13) i un ac cu gtul umflat (pl. 52/14 : :Muzeul Dej). Ar mai fi fost i un lan, carc s-a pierdut, c~t i ~tlte obiectt>.
LOZNA,
~I. Roska, Dacia, III - IV, 1927-1932, p. 356 - 358 (il.); idt'm, ESA, XII, 1938, p. 158; 1. Nestor, MarbSI, p. 192; 1\J. Roska, Hep., p.195, nr. 50; D. Berclu, SCIV, 1, 2,1950, p. 52; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1!Jij3, p. 206, 111". 41; M. Gimbutas, Bron:e Age, p. 128 (il.); W. A. v. Brunn, Mttlcldeutsclle Horl(undl', p. 289; B. Hilnsrl, BtllrgP, p. 26!1; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 21, 80, III'. ::Jeli!. p. R9 (il.) i pl. 78 A; A. Mozsollcs. Bron:e und Gfl/d(unde, p. 158 (il.).

jud. Slaj (h;trtn 2/49) .ilTu.:-::eul Uluj-Napoca, FI 4 188-4 190. Dintr-un depozit, gsit n a. propiere de rul Bereteu, pa-rtea inferioar a unui celt de tip transilvnean (pl. .5aj1); un fragment de sabie (pl. 53/2) i un fragment dintr-o turt- de bronz. n afar de acestea, din aceleai depozit mai fceau parte patru celturi, dou fragmente tle alte cclturi, un t.opor cu a.ripioa.re, o secure i un fragment de brar .
MARCA,

.tE, XXX, 1!110,p.(i'J- 70; :\l. Roska,


l\IGHERANI 1

Rep., p.171, 11r. HC; ldern, ErdMri:Evk, 1943, p. 38; M. Rusu,

J)acia, N. S., Vll, l'J!i:1, p. 2.06, nr. 4:1.

jud.

1\Jure

(harta. 2j.50)

n fosta, eolce(ie a Gimnaziului romano-catolic din Tg. Mure, patru seceri dintr-un depozit descoperit n 1H73, provenite din fosta colee.ie F. Kovacs, din care trei cu cirlig (pl. 53/3-5) i una cu limb ln mner (pl. 53/6).
G. Teglas, 01"1"12, .XII. pnrtta 2, X, p. 1!7, nr. UO (patru S('CHi d~> tip trllnsllvnean); M. Roska, ES..J., X 11, Hl:~s. p. lriR; idem, Rrp., [1. 2U5, 11r. ti; l\1. Rusn, Dacia, N. S., VII, t 963, p. 206, nr. 44.

J1!1t::eul Tr[JU Mure)J, 2 755--:! 7[)8,

1\hclsARA, jud. ~ihiu (harta 2/.51) ll'brzeul maj, 181, 184-192. Dinh-un depozit. nou seceri eu <il"lig, dintre care mentare. S-ar putea ea aeeluin.i depozit s-i mai (pl. .'13/11 ), tot 1lin Mul';eul niaj.
~t.

apte intregi (pl. 53/7-10) i dou fraga.partin nc o secer cu crlig intreag


i

.\[anei11lea, Cultura

crt.~lillu,

UJaj, 1940, 1 - 2

3- el.

~ImRcllREA

Cmc, jud. Harghita (harta. 2/:i2) 1lfuzeul 1Jliercu:rea Oi1w.

Cu prilejul

lucr.rilor

la o (ariel'i"t de

}liat.r

din marginea

oraului,

!1-a. descoperit n 1966 uu


.63

www.cimec.ro

depozit, constituit din urmtoarele ase piese, risipite la cea 1f0 m de locul exploziei : patru celturi de tip transilvnean (pl. 54/1---4); o dalt de sec.iune rectangular (pl. 54/5); o secer cu crlig cu vrful rupt (pl. M/6) i un vrf de lance cu lama l.it las baz (pl. G4/7). La nceput au fost aduse la muzeu patru obiecte i mai trziu nc alte dou.
Z. Szekely, SCIV, 21, 1970, J, p. 47:l- 479 (il.); A. 1\lozsolics, Rrrm:e-und Goldfunde, p. 126.

corn. Tu., jud. Arad (harta 2/53) 75/1886.1-10 (pierdute piesele c1t m. -inv. 1, 3-6). Dintr-un depozit 101 butoni, din care snt astzi numai ase exemplare (pl. 55/1); dou falere fragmentare (pl. 55/3); un nasture (pl. 55/2); opt fragmente de saltaleoni (pl. 55/4) i 15 fragmente din pandantive i alte obiecte (pl. 5.5/5-11).
M. Roska, Rep.,Jl.IIO, nr. 2i; M. Rnsu, Dacilf,
:'~<.

~flNIU DE Sus (Felmene), Muzeul naional, Budapesta,

S., VII, 1963, p. 206, nr. 4:i.

1\ficA, nglobat om Oradea, jud. Rihor (harta 2/54) Depozitul, cu condiii de descoperire necunoscute, a fo::;t achiziionat de Muzeul din Oradea i de dr. E. Andrssy. Dup 1.\L Rusu, reconstituirea coninutului lui este dificil, deoarece unele piese s-au pierdut sau au fost introduse aici in mod greit. Muzeul de istorie al R.S.R., 1684-1 719 (transfm 21!uzeu.Z Oradea, 2 0322 068, 2 070). Un celt cu pseudo-aripioare (pl. 55/12); un fra.gment de secer (pl. 5Gf13); dou. pumna.lc; dou "aprtoare de ac"; un disc spimlie de la o brar ~"Lp.rtoare (pl. 56/14); cinei fragmente de srm; un pandantiv; dou, pandantive triunghiulare cu verigi la capete (pl. 56/1-2); un lan ornamental pentru harnaament (pl. 55i25) i un fragment (pl. 56/5); pa,t.ru pandantive n form de scut beoian (pl. 56/15-18); opt ampyx-uri (pl. 56/19); patru butoni cu urechiui in form de roi cu patru spi.e (pl. 56/3-4) i un fragment; doi butoni, trei tutuli i dou falere (pl. 55/17-21, 23-24 i nc 11 exempla.re neilul'\t.ra.te, dintre care un tutui i 10 fa.lere); un ac cu torti (pl. 56/6); t:ra.gment de spira,l. (pl. 5;3/22); fragment de br..;tr decorat cu patru nervuri pa.ralele (pl. 56/7) i pat.ru fragmente mici de obiecte neprcciza.te (pl. 55/16; 56/8-10). ln afar de acestea au nuti fost i alte obiecte, cn.rc R-an pierdut..
1\1, Roska, Rep., p. 181, nr. 226 (il.) din
lanul ornnmentaluurnai o jumtate); Rusu, I!otia, N. S., IV, 1960, p. 175 i urm. (il.); id., Dacia, N. S., VII., 1963, nr. 16; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, 175, nr. 77 (sabia, il.); W. A. v. Brunn, 1\'lllleldeulsche Horlfunde, p. :14 - :1~;, aH, 46, 55, 72 i urm., p. 280, 289 (il.); A. Mozsollcs, Brun:e-und Go/d{unde, 157 (il.), men!ioneaz incii un celt cu gura concav; dou seceri cu buton l douii lame de seceri, un cuit sau pumn~l cii verig la miner; douii brri cu capetele deschise; un ac cu tortl i o brar c11 capetele desdlist. decorat cu cresldlurl;N. Chidioan, Depozllul dt bron:zuri de la Mica, SCIVA, 21'!, 1977, 1, p. 55 - 70 (il.)

'1.

Din informaiile transmise de Ivan Ordentlich rezult c nu trebuie confundat~~ ~Iiea ferm din apropierea Oradei, lng Episcopia Bihorului, aa, cum s-a ntmplat deseori n

ratura de specialitate. ln Repertoriul lui l\L Roska depozitul nu este trecut h"L Micske (Miea), de la nr. 225, ci la :Micske-puszta de la nr. 226, menionndu-se c o parte din depozit ~e a.fl la Muzeul din Oradea i o alta n posesia dr. E. Andrassy. n legtur cu acea.st.a, din urm parte, !van Ordentlich ne-a informat c ea nu figureaz in inventarul coleciei dr. E. Andrassy acesta notnd pe exemplarul su din Repe~toriul lui li. Roska, n dreptul pas;tjnlni care se refer la aceast parte, c : "a fost" in aceast colecie. 1\Iocm, jud. Clui (harta 2/55) Muzeul Oluj-Napoca, 53-66. Un depozit descoperit n 1878, constituit dintr-o secer cu buton, rupt n dou (pl. 56/21); opt seceri cu crlig (pl. 56/23-25); un fragment probabil de Recer cu crlig (pl. i)6/22); dou vrfuri de lance, dintre care unul cu lama simpl foliform (pl. f6{26) i altul cu lama, lit la baz (pl. 56/27) i patru buci de bronz brut.
ETTK, X, 1878, p. 326; RrdMu:, VI, 1879, p. 64, 116, 280 i VII, p. 147 - 14R; 1\l. Roska, J::S.4, XII, 1938, p. 158 (Il.); Rep., p. 184, nr. 217 (Il.); )oJ. Rusu, Dacia, X S., VII, 1963, p. 206, nr. 47; \V. A. \'. Brunn, 1Hilteldeulsche Hortfunde, p. 36, 289; A. 1\Iozsolics, Brom:e-uncl Goldfuruie, p. 157.

cu o lite-

64

www.cimec.ro

NADI I, oraul Cehu Silva.ne, jud. Slaj (harta 2j.56) Fosta colecie Szikszay. Dintr-un depozit patru celturi, dintre care trei de tip transilvnean; o secer sau seClu'e?; trei topoare cu disc, dintre care unul cu cinci butonae n jurul spinului i un topor mai mic. Muzeul (Jluj-Napoca, IV 2578; pl. 56/28 Un topor de lupUl. cu disc, care apartine probabil aeeluiai depozit., ca i piesele al-lemntoare din fosta colecie Szikszay. AE, XVII, 1897, p. 358; M. Roska, Rep., p. 273, nr. 2111 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., VII. 196::1,
p. 206, nr. 48; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 86, 88, nr. 482, p. 95 (il.); A. Mnuolics, Bron:eund Goldfunde, p. 180.

jud. Bihor (ha.rta 2/.57) Muzeul de istor1:e natural, Viena, 34 898-34 900. Trei valve de tipare de gresie pentru dou seceri cu buton (pl. r)7j3), un pumnal (pl. 57/1) i un vrf de lance (pl. 57 /2), aparinnd unei turnMorii, der-;coperite n 1 ~7 4 i preluate n 1899 de Colec.ia de antichit.i a. Casei imperiale.
J. Hampel, AE, XIII, 1879, p. 132 - 1::14 (il.): idem, 1'row>ail/es, p. 45 (il.); idem, Bronzkor, II, p. 42; M. Hoernes, AH, XXIV, 1904, p. 20f>, 208 (il.); S. Rak6t'ly, BKI., L., 1910, p. 594 i urm.; V. PArvan, Gtti~a. p. 318, nota 2 i 409; F. Ardo. Familia, seria TII, nr. 4, 19:111, p. 117; M. Roska, Rtp., p. 95, nr. 115; M. Rusu, Dacia, N. S., VTI, 1!111:3, p. 20fi, n1. 50.

OOBHEI,

jud. Cluj (harta 2/58) Muzeul naional, Budapesta, 65/1891. 1-25. Un depozit provenind de pe locul "Hosszualj", dup. registrul inventar al 1\Iuzeului national din Budn.pesta, compus dintr-un celt cu gura concav i corpul de seciune oval. (pl. 57/4) i dou. fm.gmente de celturi, dintre ca.re unul de ht un exemplar de tip transilvnean (pl. fi7/5-6); a.pte seceri ntregi i fragmentare, dintre care apte eu buton (pl. 57/8-9; 58/2-.'}) i una fragment.ar cu limb la mner (pl. ;)8/1); un mner de pumnal (pl. li8f14); dou vtflui de lance, dintre care unul ntreg (pl. ?J8f6) i altul fragmentar (pl. 58/7); dou fragmente din t.opoa.re de lupt cu diRe (pl. 58/8-9); cinci br.ri, dintre care dou ntregi decorate (pl. ;)8/11, 16) i una ntreag, nedecorat cu bara, de seciune rotund (pl. ;)8/10) i alte dou cu h~Lra de seciune rectangular, dintre care una ntreag (pl. 58/12) i alta fragmentar (pl. ;)8/15); un obiect neprecizat cu lama efila.t. de seciune cruciform (pl. "'58/13); o bucat de bronz brut de sec.iune triunghiular (pl. fi8j] 7); un miez de la. t.urnatul unei dli (pl. !17 /7) i un rest de la turnat. Analizele spectrale 19 712-19 723, executate la laboratorul Muzeului din Stuttgart (E. Sangmeister, anex la A. 1\Iozsolics, Bronze- und Goldfunde, p. 236-237).
PANTICEU,
1

Pl.
1

Nr. inv.
1

Sn

Pb

1
j

'
6,30 4,00 5,60 4,90 9,40 5,10 ::1,90 7,20 6,30 6,80 3,20 6,40
1

As

Sb

Ag

~i
1
1

Bi

/An Zn

Co
1

Fe
1

Nr.
analiz

1
1

57/(l 57{8 58/1 58{2 58/4 58/8 5ft/9 58/11 58/12 51:1/13 58/16

65/1 881/

.. .. .
"

.".. ..
"

..

. .. .. .. .. .. " .. .. .. .

1 2 13 7 10 15 14 18 21 17

'0,32 0,26
o.:~2

23
25

0,70 1,75 0,25 0,07 0,36 0,15 2,20 1,20 0,29

0,81 0,60 0,82 0,64 0,80 0,50 0,56 0,37 0,27 0,88 1,30 10,40
1

0,69 0,92 0,89 0,58 0,94 0.64 0,14 0,51 0,56 0,92 2,30 0,43

0,05 0,03 0,05 0,08 0,11 0,04 0,02 0,05 0,07 0,10 0,03 0,04

0,74 0,61 0,76 0,73 1,20 0,63 0,51 0,60 0,55 0,1:1('> 1,15 0,67

0,014 o 0,008 o 0,015 o 0,017 o 0.015 o 0,009 o ' 1 0,009 o 1 0,014 o 0,017 o 0,011 o 0,010 o 0,013 o

1 o o ++ o o ' ++ o o ++ o o ++ o o ++ o ' ++ o o urm 1 ++ o o + o o + o o 1 + i o o ++ o o ++ 1

19 714 111716 19 722 19 717 111 718 19 713 19 712 19 720 19 721 19 715 19 72:} 1!1 719

AE, XII, 1892, p. 277; J. Hampel, Bronzkor, Il, p. 112, pl. <.:XLIII; S:o/ndobMott, I. p. 128 129; J. Andrleescu, Dacia, II, 1925, p. 269 - 376; 1. 1Jarlan, Rep., nr. 540, Il, nr. 49('>; 1. Nl'stor, Stand, p. 131 i urm., noto 530; ldem, PZ, XXVI, 19::15, p. 13; M. Roska, F.S.1, XII, 19::18. p. 158; idem, Rep., p. 220- 221, nr. 18; l\l. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. :.!011, nr. 52; W.A.v. Brunn. Mltteldeutsclitt llorl(unde, [J. :11. 36 i urm, 2110; B. Hiinsel, Beliriige, Jl. 193; A. Vulpe, PBF, IX. 2, t 970, p. 91, nr. 501 - 50:.! (jJ.); A. Mozsollcs, Bronze- und Gold(unde, p. 167 - 168 (il.).
9 -

a. 4S

www.cimec.ro

PETERITEA, corn. Vima Mic, jud. :\Ia.ramUI"e (harta 2/59) Fosta colecie J. Temesvdry, Gherla. Un topor de
lupt.

ing. Serlegi. pentru mner. Muzeul Debrein. Din fosta colecie ing. Pataki Victor : un topor de lupt. Ambele topoare de lupt provin dintr-un depozit, descoperit intr-un vas de lut in 1885 pe locul "Sub Deal", din care mai fooeau parte cinci topoare de lupt, o sirm de aur asemntoare unei brri i o spiral de bronz.

Fosta

colecie

Un topor cu o

gaur

J. Temesvary, AE, XVII, 1897, p, 433; SzolndobMon, r. 117 (il.} i V, p. 450; J. Ha111pel, Bronzkor, I. pl. XXXI/2; E. Orosz, OTTE, XXVI, 1901, p. 35; 11'1. Roska, Rep., p. 222-223, nr. 37 (toporul de lupt menionat de J. Temesvary, In AE, XVII, 18!17, p. 433 nu provlnt, ca la M. Roslrn, de la Peterltea, el, dup A. Vulpe, de la Suciu de Sus}; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 53; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 58, nr. 261, p. 93 (il.}; A. Mozsollcs, Bron:e- und Goldfunde,
p. 169.

1, jud. Hunedoara (harta 2/60) Muzeul Deva, 5 236, 5 274-5 276. Dintr-un depozit, descoperit n 1868 pe locul grii, un celt de tip transilvnean (pl. 59/1) i dou variante ale acestui tip de celt cu decor (pl. 59/2-3) i un vrf de lance (pl. 59/4). Analize efect.uate n laboratorul C. S. Hunedoara:
Pl.
1

PETROANI

Nr. inv.j
5 275 5 276 5 236 5 274

Cu 9,24 95,24 93,4R 84,92

Sn

Pb

Zn

Fe

Al

Ni '

Ag

Mg

5!1/1 1 59/2 1 59/:{ 1 fl9/4

5,23 2,3:1 4,10 12,601

0,90 1 0,66 1 1 04 1 o:52l

0,54 0,76 0,24 0,65

'

0,82 0,78 0,97 ll,60

1
i

0,17 0,10 0,1!" 0,20

C. Hgls, HTRTE, III, 1883-84, p. 60; idcm, V, 1885, p. 55; ErdMr1z., IV, 1887, p.142; M. Tioska, ESA, XII, 1938, p. 158, nr. 49 i 110, nr. 72 (pentru celtul cu nr. 5 276, care este considerat co provenind de la Dobra); :\1. Roska, Rep., 224, nr. 44; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 54; idem, Sargelia, IV, 1966, p. 36, nr. 54 (celtul cu nr. 5 2::16 provine de In Dobra, In 111od greit dup M. Roska} i p. 97, nr. 95; I.. \Irghltan, Sargetia, V, 1968, p. 23- 25 (Il.}; r. Stanca, AMN. IX, 1972, p. 385; lnforma\ii 1. Nestor i O. Floca (celtul cu nr. 5 236 provine din dcpoziltll Pdrnani 1, 1111 de la Dobra).

PRILoG, corn. Orau Nou, jud. Satu 1\Iare (ha.rta 2/Gl) Muzeul Nyiregyhdza, 58.110.1-11. Zece topoare de lupt!t cu disc (pl. 59/{J-12, 60/1-2); dou bare de !lec.iune plan-convex (pl. :39/13-14); patru buci de bronz brut., precum i 15 rest-uri de la tUI"nare, dintr-un depozit descoperit n 1868 ntr-un loc nepreciza.t, dup Vecsey de ctre un silvicultor, ntr-un punct sphtt de ap; de asemenea, deseori este menionat acea.st. descoperire ca provenind de la Livada Nou, cu toate c J. Hampel n Bronzkor II, p. 129, a arta,t. e depozitul respectiv este de la Prilog. Din literatur. rezult c au fost 13 topoare de lupt, t.lei bare, apte buci de bronz i foarte multe restmi de la, turnat.
.J. Vccsey, AE, Il, 1870, p. 132 - 133; .T. Hampel, Trouvail/e.l, p. 53; idem, Catalogue, 34; idcm, .4.nliquttes, pl. XV/12- 16 (greit SilrkOzujlak}; idem, lJron:kor, li, p. 129 i urm.; M. Hoska, Rep., p. 239, nr. 60 (menioneaz 13 topoare de lupt i opt turte de bronz); Jl.'l. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 56; T. Bader, JnveniArch, 1971, R 26 (il.); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 84, nr. 399-442, p. 90, nr. 492, p. 91, nr. 504, p. 92- 93. nr. 508- 512, p. 95 i urm. (il.). i pl. 80; A. Mozsolics, Bron~e- 1111d Goldfunde, p. 173.
Rt.1HITA,

corn. Ssciori, jud. Alha. (hnrta. 2/62) Muzeul Alba I-ulia, .5 .'182-fi 384 = P 4 222-4 224; pl. 60/3-5.

66

www.cimec.ro

Depozit. compus din trei celturi, dintre Cu.J~e dou ntregi de tip transilvnean (pl. 60/3-4) i un fragment (pl. 60/5). Colecia ~colii din Rehita. Pn n 1942 ~e afla un al patrulea, Pelt., care nu este sigur dac, a,p:.tr.ine aeestui depozit.
O. Berciu
i

I. HHciu, Apu/um, Jll, 1947-49, p. 35; :\1. Rusu, Dacia, 1'\. S., \'Il, J 963, p. 206, nr. 57.

I, corn. Ssciori, jud. Alba (harta. 2/63 ). Muzeul de istorie al R.S.R. 1 998-2 008 (transfer Muzeul Nadud 431, 434435, 437-438, 451-456). Un depozit, descoperit. n 1876 nt.r-o groap, constituit din trei celturi, dintre care dou de tip transilvnea.n (pl. 60/6-7) i unul cu gura. u~or concav i margine:.t ngroat (pl. 60/8), care, dup informaiile ulterioa,re a.le lui M. Rusu, nu este sigur c:.\ apa.r.ine depozitului; un topor cu aripioa.re mediane (pl. 60/9); un vrf de lance n form de frunz (pl. 60/10) i ase topoare de lupt, reprezentate prin patru exemplare ntregi (pl. 60/12-13, 15-16), unul fragmentar (pl. 60/14) i partea superioar a unui alt exemplar (pl. 60/11 ). Din :.welai tlepozit mai fcea parte ~i o sabie, care lHt pierdut.
C. Goos, Chronik, p. 47; ldem, A \'SL, XIII, 1S76, p. 474 i XIV, 18711, p. 55; Gr. Tocihscu, Dada, p. 48:1; J. Hampel, Trouvuil/es, p. 93; idtm. Bronzkor, lr, p. 1!:!6; G. Tcglas, OTTE, X!r, (partf'a a !:!-a, IX, 1887, p. 302, nr. 315; ldtrn, .4E. XII, 11192, p. 40G, sec~ri; M. Husu, RSG, X, 1889, p. 365; 1. J\;Jartian, M~. XXIIJ, HlU3, p. :.!86; 1. Ncstor, Stand, p. 129, nota 52.5; 11. Roska. Rep .. p.I2H. nr. 193; :\1. Husu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206,nr. 511; idem, ArhMo/d, Il- 111, 191.14, p. 237-240 (Il.); A. D. Altxandr~scu, Dacia, N. S., X, 1960, p. JS9, nr. 301 (sabia): A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, 86, nr. 441 - 4-15, p. 90, nr. 491 i pl. 82 A; A. 11uzsullcs, Rron:e- und Go/dfunde, p. 148 (il.); A. Vulpe, PBF, IX. 5, 1975, p. 74, nr. 3H3 (il.).

REBRIOAHA

II, corn. Ssciori, jud. Alba (ha.rta 2/63) 1Jf1.tzettl Cluj-Napoca, IN 2 200-2 213. Din fosta colecie I. Marian un depozit, c.onstituit dintr-un celt de tip transilvnean (pl. 61/1) i un altul cu gura concav; patru t.opoare de lupt., dintre care dou ntregi (pl. 61/2 -3) i dou fragmentare (pl. 61/4,7); un topor cu gaur pentru mner i cu cap.tul cefei puternic prelungit (pl. 61/5}; un topor cu ceafa n form, de coif i cu o umfltur la o ext.remitl~te (pl. 61/6); p:ttru brMi decorate cu crestturi (pl. 68/8-11) i o verig de lut ars.
1. MarUan, Rep .. I. p. 334 i urm.; II, p. 32 i urrn.; 1\f. Roska, Rep., p. 128, nr. 193; l'II. Rusu. flacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 59; id., Arhlrlold, II- III, 1964, p. 240-242 (il.); W. A. v. Brunn, Milleldeulsrht Hortfunde, p. 32, 36, 290; A. Vulpt', PBF, IX. 2, 1970, p. 19, 57 i urm., nr. 256, 263, p. 86, nr. 446, p. 88, 90. nr. 489- 490 (il.) i pl. 68 C; A. :\Iozsollcs, Bronze- und Gold{unde, l' 148 (il.).

REBRJOARA

jud. Alba (hmta. 2/64) Muzeul Cluj-.Napoca, II 4 084-4 087. Dintr-un depozit ma,i mare s-au salvat un celt de tip trallllilv.nean (pl. 62/1); o secer cu limb. la mner (pl. 62/2); o verig (pl. 62/3) H,i un fragment de br.ar eu crestturi (pl.
62/4).
M. Hoska, RS.4., XII, 1938, p. 160 (il.); idem, Rep., p. 303, nr. 57 (il.); M. Rusu, Dacia, K S., VJJ, 1963, p. 206, nr. 61; ldem, Sargella,19G6, p. 37 i lOK (Hallstatl A 1 ); A. Mo7.sollcs, Rron:e- und Go/dfunde, p. 180.

ROIA DE SECA 1

III, jud. Maramure (harta 2/65) Muzeul Baia Mate, 689-694, 710-716. Depozit, descoperit. n 1971 ntr-un va.g de lut cu lustru negru, din care o parte a ajuns la Muzeul din Baia. 1\fa.rc, iar o alt. pa,rte n colecia Institutului pedagogic din Bacu, care a ret.roeeda,t-o apoi tot Muzeului din Baia Mare. Astfel recon~t.ituit., depozitul coninea, 15 celturi, dintre care opt zvelte i cu decor din benzi de linii a.rcuit.e sub gur~t coneav. (pl. 62/5); a.pt.e ecltmi eu gura. c~oncav, ~i eorpul de seciune hexaguna.l, (pl. 62/6); uu topor cu a.ripioare rnedia.ue (pJ. 62/7) ; un fra.gmenL de cuit de fier eu buton de bronz (pl. 62/10) ; un
RozAVLEA

www.cimec.ro

topor de (pl. 62/9).

lupt
~i

62/12 -13)

cu disc (pl. 62/14) i dou fragmcnt,e (pl. 62/11); dou lame de putnnal (pl. brar cu capetele deschise din bar, de seciune rotund, tmbiat la capete
C. Kacso i I. Mitrea, Depozitul de bronzuri de ta Rozavlea (jud. -l, p. 537-548.
Alaramure),

SCIVA, 27, 1976,

Depozit din 10 ca fig. 1-3), nefiind exclus posibilitatea s fi fost iniial mai mare, descoperit n 1961, cu prilejul arturilor cu tractorul, pe terasa superioar stng a Tisei, la cea 300 m N de oseaua naional Satu-Mare - Sighetu Ma,rma.iei, pe drumul zis ":R.stoaie" pe locul Cocenitea proprietatea G.A.S. Sighet.
M. Rusu, Dacia, N. S., VII. 1903, p. 200, nr. 63; Francisc Nislor i A. Vulpe. SCJV, 20, 1969, 2, p. 182, 185- 186 (il.); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970. p. 82, 85, nr. 424-429, p. !16, nr. 452, p. 91 nr. 497 - 499, 94 i urm. (Il.) i pl. 81 A; A. Mozsolics. Bron:e- und Gold(untle, p. 179.

SARASU II, jud. Maramure (harta 2/66) Colecia Fr. Nistor; pl. 63/1-4. topoare de lupt cu disc (pl. 63/1-4 i ase

coala general

de 10 ani
i~.

Sarasu.

Trei topoa,re de

lupt.

cu disc.
Brunn.

Informatii C. Kacso

SLITE, corn. Bseti, jud. 1\'Iaramme (harta 2/67) Dintr-un depozit, descoperit ntre 1920 i 1925, un celt cu gura concav oval (pl. 63/u) i un topor de lupt cu disc (pl. 63/6).

corpul dP

sec.iune

Fr. Nistor i A. Vulpe, SCH', 20, 1969, 2, p. 19:1 (il.): A. Vulpl', l'IW. IX. :.!, p. 91, nr. 496 (il.); A. 1\Iozsolics, Brun:e- und (;oldfunde, p. 136.

com. Dane, jud. 1\fure (ba.rta 2/68) Muzeul Sighiuam, 2 446, 2 456-57, 2 460-61, 2 499, 2 504, 2 514-2 515, 2 517, 2 520-30, 2 553, 3 300, 3 331-32, 3 338, 3 441-3 444. Din fosta colec.ie a liceului german din Sighi~oam un depozit n greutate de 5,775 kg, descoperit n 1865 n str. Nader, cu ocazia sprii unei fnt,ni, al crui inventar era constituit din trei celturi cu gurn. concav, dintre care dou. ntregi (pl. 63/8-9) i un fragment (pl. 63/13) i alte apte fragmente de celt.uri (pl. 63/14-15); un fragment de celt-ciocan (pl. 63/7); o secer cu buton (pl. 63/18) i aHe pa.tiu frngmentc de seceri (pl. 63/16-17); un fragment de lam de sabie (pl. 63/11) ; un rest, dintr-un disc (pl. 63/10) ; un obiect neprecizat (pl. 63/12) i 17 buci de bronz brut. Inventarul acestui depozit, reconstituit cu ajutorul meniunilor din registrul inventar al 1\'Iuzeului din Sighioara, nu corespunde nt.ru totul cu datele din bibliogra,fic. Din lit.emtur rezult e dou, fragmente prezint urme de rugin, de fier.
C. Goos, Chronik. p. 9; idcm. A VSL, XIII, 1!177, p. 60; Gr. Tocllescu, Dacia, p. 797, R24; G. Tegls, OTTE, XII (partea a 2-a, IX), 1887, p. 195, nr. 273; J. Hampel, TrouDaille.,, p. 50- 51; irlem, Rronzkor, II. p. 100- 101; I. Marian, Rep., I, 495 i Il, 614; M. Roska, Rep., p. 120, nr. 75; M. Husu, Dacia, K S., V II, 1963, p. 207, nr. 5:1 i informaii M. Rnsu (mai curind Hallstall A 1 ).

SELEU,

S:MBOIENI, corn. Snma.rtin, jud. Cluj (harta 2/69) Muzeul Dhi, Debrein, 38/1904.1-3. Dou celturi de tip transilvnean (pl. 64/2 -3) i un topor de lupt, cu disc i spin (pl. 64/1), descoperite pe teritoriul satului, nefiind exclus posibilitatea ca ele s provin dintr-un depozit. Din alte informa.ii f;-ar mai fi gsit trei topoare de forme diferite, un buzdugan i un vrf de lance.
E. Orosz, S:Df:, III, 190~. p. 57, nr. 21; L. Zoltai, AE, XXXV, 1915, p. 124 (un topm de Juplll cu disc i dou celturi); I. 1larlan, Rep., I, III'. 107 i li, nr. 5!11; M. Roska, Rep., p. 75. nr. 24; A. Vulpe, PRF, IX. 2, 1970, p. 78, nr. 335, p. 102 (11.); A. :\Io:t.sollcs, Bron:e- uml (;old{ui.de, 1:31

SNNIOOLAU RoMN II, com. Cefa, jud. Bihor (h:ut.a. 2/70) Mmeul Oradea, 2076-2080.
68

www.cimec.ro

Dintr-un depozit. se afl un disc spiralic de la o brar spiralic (pl. 64/6) ; dou fragmente de br~ar cu bara de seciune plan convex decorat (pl. 64/5); un rest de brar spiralic (pl. 64/4) i dou fragmente de bare.
M. Rusu, Dacia, NS, VII, 1963, p. 206, nr. 65.

SRBI, corn. Frcaa, jud. 1\'Iaramure (harta 2/71) Colecia Fr. Nistor, Bighetu Marm.aiei. Depozit din 12 topoare de lupt cu disc, dintre care apte ntregi (pl. 64/9-11) i ase fragmentare (pl. 64/7 -8), descoperit n 194 7, sub o grmad de bolovani la circa 0,50 m adneime, pe locul st.eanului P. Iurc din punctul "Pe vale" de pe malul drept al Vii Popii, lng locul numit Vrtoapele. A fost achiziionat in 1954.
Fr. Nistor, i A. Vulpe, SCIV, 20, 1969, :.:!, p. Iti::! (Il.); A. Vulpe, PRF, IX. :.:!, 1970, p. 82 i urm., nr. 403-412, p. 85 i urrn., nr. 451. p. !Jl, nr. 505, p. 95(il.); A. Mozsolics, Brome- undGold(unde, p. 180.

STNA (Strm de Sus), com. Socond, jud. S~1tu )Iare (harta 2/72) Muze,ul naional, Budapesta, 135/1913.1-6. O secer cu limb la mner fra.gmentar (pl. 64/14); dou topoare de lupt cu disc i spin (pl. 64/12; 65/1) i un fragment dintr-un topor de lupt de acelai tip (pl. 64/13) ; o br ar decorat cu bara de seciune oval (pl. 64/16) ~i un rest de la o brar spiralic apr toare (pl. 64/15). Aceste obiecte fac parte probabil dintr-un depozit -atelier mai mare descoperit n 1873, coninnd celturi, seceri, trncoape, verigi, spirale i fragmente de bronz brut. Din acest depozit au intrat in fosta colecie Pecby Jeno dou f111gmcnte de seceri, un fragment de lam. de sabie i patm turte de bronz.
K. Tnrrna, l.imcs, p. 106; V. Rusu, HSG, X, 1H8!1, p. :1!!2- 3\l:l; P. Orlvay, TemesiJ/nTrl, p. ti:J, 14:1; J. HampPI, Tmuval/lr.., p. 11; ident lJron:kflr, li, p. :J.'J; :\1. Roska, Rcp., p.llll, nr. ::III; 1\1. Husu, Dacia, N. S., VH, 1!163, p. 201i, nr. 67; A. D. Alexandrescu, Doria, NS., X, 1966, p. 1119, 11r. 305 (fragme11t de sabie); W. A. v. Brunn, Mllleldeulschc Ilorl(undr., p. 200; A. Vulpe, PRF, IX. 2, p. 85, nr. 430- 4:12, p. !JII (il.) i pl. 112 R; A. 1\loz~nlics, Rron:e- und Gold(undr, p. 1:14 (Il.).

STUPINI, com. Snmihaiu de Cimpie, jud. Bh;tria-N:,;ud (ba.rta. 2/73) J.lluzeuZ Bistria, 4 101-4 106. Un depozit constituit dintr-un celt de tip transilvnean (pl. 65/2); cinci zbale (pl. 65/5); dou vrfuri de lance (pl. 65/3-4); dou brri decorate cu bara de seciune I'Ombic (pl. 65/7) i o verig cu capetele deschise alturate (pl. 65/6).
~L. Unn ii,

ser Y .\, 2G, 1 !175. 1, p. 225

unn.

Sccn~ DE Jos 1, corn. Suciu de Sus, jud. l\Iaramurc (harta. 2/74) Muzeul Cluj-Napoca, 169-171. Dou celturi cu gura concav i corpul de seciune hexa,gonal (pl. 65/8 -9) i un altul cu un nceput de plisc i cu corpul de seciune ovali"L (pl. 65/10), descoperite n partea de hotar "Gura Vii".
1.11arian, Rep., I,

22 i 11,642; E. Orosz, SzDE, I, 1900, p. 21, nr. 5; 1\I. Roska, Rep., p. 21, ur. 76.

Sucw DE Jos II, jud. Maramure (harta 2/74) Muzeu-l Cluj-Napoca; pl. 65/17. Un topor de lupt. cu disc i spin, dintr-un depozit descoperit n 1960 la pe temsa superioar. a vii Suciului. Colecia }'r. NistQr, Sighetu Marmaiei. Alte dou topoare de lupt de acelai tip din acest depozit.. Colecia colii normale, Bighet. Un alt topor de lupt de aeelai tip din acest depozit.

"Grdina Curii",

Informaie Fr. Nistor; 11. Rusu, Dacia, N. S., VII, 19G:I, 20G, nt. G!); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 80, 82, nr. 3G4, p. 114, nr. 376, p. 97 i pl. 75 E; A. \Iozsolics, Bron:e- und Gold(unde, p. 111!.

www.cimec.ro

IEU I corn. Rozavlea, jud. Maramure (harta 2/75). Fosta colecie dr. Kiss Tibor, Sighet, pim-dutif. n 1944. Dintr-un depozit, descoperit n 1913 i astzi pierdut, fceau parte duu topoare de lupt cu disc (pl. 65/15 -16); un vrf de lance cu urme de rugin de fier (pl. 65/14) i trei brri, dintre care dou decorate cu crestturi (pl. 65/12-13) i una nedecorat (pl. 65/11). Din inventarul aceHtui depozit au mai fcut parte seceri de bronz (patm dup A. Mozsolics), obiecte de aur etc.

D. Popescu, Dacia, VII - VIII, 1937-1940, p. 145 - 146 (Il.); :\1. Roska, Rep., p. 240, nr. 3; M. Husu, /){!eia, N.. S., Vlf, 1963, p. :.!06, nr. 70; W. A. v. Rrunn. Milleldeulsche llorlfunde, p. 2!10; A. Vulpe, PRF, IX. 2, 1970, p. 81, nr. 35!1, p. 9:.! i urm., nr. 532, p. 97 (il.) i pl. 1!1 B; A. Mozsolics, Brome- und Go/d(unde, p. 173 - 174.
DUNA, corn. Rus, jud. Slaj (harta 2/76) n 1927 s-a, gsit un depozit ntr-un v~ts de lut, cun~t.ituil diu ~l:Lse topoare de lupt cu dise, dintre ca.re unele a.u fost topit.e, iar altele au ctjuni'i u o colec~ie pati.icular.. Din informa-iile transmise rezult. c. unele din aceste topoare erau de dimensiuni neobinuit de mari.
M. Hosa, RefJ., 244, nr. 45; i\1. lluw. Dacia, :-J. S., VII, HUl:\, p. 206, nr. 71; A. Vulpe, l'IJF, IX. 2, 1970, p. !15, 102; A. 1\lozsolics, /Jrome- und Go/tl(undc, p. 176.

corn. Cherechin, jud. Bihor (harta 2/77) Muzeul Cluj-Napoca. Depozit descoperit n 1962, constituit din ase topoare de lupt cu disc (pl. 66/1-5) fragment de sabie (pl. 66/6).

TiRGDOR,

uu

A. D. Alexandrescu, Dacia,~. S., X. 1966. p. 175, nr. 7.'i (fragment ele sabie, IN :.!0 168); informaie M. H11s11; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 80, nr. 362- 363, p. 86, l urm., nr. 459- 460, p. !13, nr . .'i21 - 522, p. 95 i urm.

'fin.Gu L.Pu I, jud. Maramure (harta 2/78)

Muzeul naional, B-~tdapesta, 1/1907.47-48, 51. Din fosta. colecie Fr. Floth din Beelcan: duu. topoare de lupt. cu disc plan-convex, dintre care unul ntreg (pl. 66/7) i a.Jtul cu manonul fragmentar (pl. 66/8) i un topor cu ceafa prelungit. (pl. 66/9). Reconstituirea. acestui depozit s-a fcut de :M. Rusu i M. PetrescuDmbovia, cu ajutorul datelor din AE, XV, 1895, p. 192, 284 i a desenelor fcute de ultimul in Muzeul din Budapesta.
G. Tegllis, AE, XXXIII, 1913, p. 315, nr. 44 a (Il.); Orusz, SzDE, I, 1900, I. Marian, Rep., l, nr. 404 i II, nr. :l1!7; l. Nestor, Sta11d, p. 1211, nota 527 M. Roska, Rep., p. 15:J, nr. 44; \1. Husu, Dacia, N.S., VII, p. 206, nr. 37; IX. 2, 1970, p. 58, nr. 258, p. 99, nr. 567, p. 100, nr. 569, fostul jud. Some); A. und Goldfunde, p. 155 (de dou ori topor cu gaur pentru miner tip E).
TOPLIA,

AE, XV, 1895, p. 192, 284 (II.); .]. Hampel, Bromkor, Il, pl. 248/1-2 i 3 (greit J\lagyar Lajos);
p. 30, nr. 03-64; c (Magyar Lajos); A. Vulpe, PBF, Mozsolics, Bronze-

corn. Letca, jud. Slaj (harta 2/79) Muzeul Cluj-Napoca, 205-206; pl. 67/2-3. Dou seceri cu crlig (pl. 67/2 -3). Muzeul Arad, 12 399 - 12 400; pl. 67'/1,4. Alte dou seceri, donate de 1\'Iuzeul din Cluj-Napoca, din care una cu buton (pl. 67 fl) alta cu crlig (pl. 67/4), toate patru provenind dintr-un depozit.
Szo/ndobjUon, I, p. 121; 1. Marian, Rep., I, nr. 689 i II, nr. 692 (greit M. Roska, ESA, XII, 1931!, p. 156, nr. :l4; idem, Re.p., p. 253, nr. 16.
Toplia

~i

J\Iureului);

TRANSILVANIA (MAI PROBABIL JUD. SATU MARE, DUP A. VULPE)

l (harta. 2{80) M1tzeul naional antickiti, Bucureti, 11 3 215-3 222. Opt topoare de lupt cu disc de tip B 3 a Nestor, din eare apte ntregi (pl. 93/5-9)
SATU :MARE

70

www.cimec.ro

unul fragmentar, provenind dintr-o localitate necunoscut din Transilvania. Aceste piese au fost obinute prin schimb cu Muzeul militar central.
H. Dumitrcscu, Dacia, VII- V III, 11)37 -1940, p. 141 (il.).

Din colecht 68/1-2).

SATU MARE Il (harta 2/80) Muzeul Baia Mare, 267-270. fostei prefecturi a judeului Satu Mare,

p~Ltru

topoare de

lupt

cu disc (pl.

D. Popescu, Dacia, VII-VIII, 11)37-1940, p. 145, nota 2; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 86, nr. 155, p.IJO (nr. 485), p. 92-93 (nr. 533-534) (il.) i pl. 83 A; A. ~Iozsollcs, Bronze- und Gold(unde, p. 17()-180.

TuJUA II, jud. Cuva,sna (hart.a, 2/81) ~f uzeul Sfntu Gheo1'ghe. Un celt de tip transilvnean (pl. 68/3) i dou seceri cu crlig (pl. 68/4 -5). La acestea se adaug alte cclturi i un topor de lupt cu disc descris de J. Hampel.
J. Hampel, Bmnzkor, Il, p. 4-5; Dnlg, II, p. 181; '\1. ltoska, Rep., p. 21, 79 (11.) rnenloncazil i alte brom;uri; l\l. Rusu, Dacia, N.S., VII, 11J6:.1, p. 206, nr. 7-l; A. 1\Iozsolics, lJronze- und Gold(unde, p. 118.
Bistria.-N.s.ud (harta 2/82) Muzeul Cluj-Napoca, 5 957-6 044. Depozit descoperit n 1911 n partea de hotar ":M:ezuina petroas" ntr-un vas de lut, din care s-au pstrat cteva fragmente, coninnd dou celturi de tip transilvnean (pl. 68/6 -7) i ase celturi cu gum concav i corpul de seciune hexagonal:.\, dintre care patru ntregi (pl. 68/8-11) i dou fragmentare (pl. 68/12-13); un topor cu aripioarc mediane (pl. 68/14); dou seceri eu buton (pl. 68/15 -16) :,;i dou seceri cu limb la mner (pl. 68/17 -18); opt topoare de lupt eu disc (pl. 69/1-8); un vrf de lance (pl. 69/11); o sabie cu limba la miner (pl. 69/10); 12 br.ri rotunde cu bara de seciune rotund, dintre care 11 decorate cu crestturi i motive "n cpriori" (pl. 69/12-15, 18-20) i una nedecomt (pl. 69/17); o verig rlc pieior (pl. 69/16) i p:Lt-ru turte de bronz. Analizele spectrale 9 104-9 113, executate la 1\Iuzeul din Stutt~lol't (S. Junghans, E. Sa~<Yffieistcr, M. Scbloder, Kupfer 1md Bronze, 19G8, p. 256-257 ~i E. S:longmeister, anex la A. 'Mozsolics, Bronze- und Goldfunde, 238-239):

Uruu (uriu de Sus), jud.

Pl.

1 Nr. inv.l

Sn

Pb

As

Sb

i
i

Ag 1 0,043 0,046 0,066 0,054 0,082 0,040 0,064 0,074 0,016 0,02

Bi

1 An

)zn 1 Co

Fe

Nr.
analiz 1 '

6!1/9 II 5 68/12 II 5 68/13 Il5 68/15 69/3 IJ 5 II 5 69{8 II 5 69{10 II 5 69/11 1 69/12 ; II 5 69/18 II 5
1

1159601 '" 991 -6,10 987 1,08


985 4,15 979 - 5,20 084 4,30 4,50 989 990 -7,30 968 2,40 9741 1,92

0,19 1 0,:.11 0,035 0,22 3,00 0,53

g:~

1 0,70 0,781 0,28 0,45 1,15 1,60 0,67 : 0,88 . 0,96 . 0,87 1,30 1,08 0,77 0,91 0,92 0,84 1 1,50 0,70 0,16 0,54 0,042 1,65

0,63 0,52 1,20 0,48 0,113 0,60 0,71 1 0,581 0,78 0,68

0,0121 0,011

0,012 + O 0,008 o 'o 0,011 urmii o o 0,015 + +

0~0121
o

o o o

+ ~o ,g,J + ++
1

o o o o

urmil.
1

o
o

0,084 0,078 0,19

++ ++ ++ !+ ++ ++ ++

9109 9 110 9105 9104 9 113 9 112 9111 11108 9106 9107

C, Goos, "1. VSL, XIII, 1876, p. 474; B. Posta, ErdMiiz Eok, 1011, p. 46; Szo/ndobMon 1, 97. p. 115; :\(. Roska, .!CJHT, III, 1930-1931, p. 76-79 (il.); idem, ES.i, XII, 1938, p. 186; idem, Rep., p. !:16, nr. 21l (il.) (menioneaz i altl' bronzuri, la care se refer o parte din literatur); M. Rusu, Dacia, 1\'.S., VII, 191\:.1, p. 206, nr. 75; A. D. Alexandrescu, Dacia, KS., X, 1960, p. 174, nr. 71; \\'.A. v. llrunn, 1\-li/lcldcuts~hc llort{unde, p. 13, 32 i urm., p. :16 i urm., p. 55, 60, 78, 290 (il.); B. Hanse1, Bei trage, p. 64, 101, 176, 192 i urm., p. 212; A. Vulpe, PBF, IX. 2, p. 16, 80, nr. 341, p. R2, nr. 366-:IG9, p. 88, 90, nr. 194-495, p. 92 i urm., nr. 530, p. 94, nr. 540, p. 96 i urm. (il.), pl. 76-77; A. Mozsolics, Bronze- und Go/dfunde, p. 133 (il. ) ; A. Vulpe, PRF, IX. 5, 1975, p. 73, nr. 377 (il.).

71

www.cimec.ro

Dou

Unor, ora Simeria, jud. Hunedoara (hart;L 2/83) Muzeul Chtj-Napooa, 119-120. celturi de tip transilvnean (pl. 70/1-2) descoperite pe "Dealul Uroiului". B. Pusta, Otmula/6, p. 15; ErdMu:Evk, VI, p. li-t; c;. Teglas, OTTE, XJI, 1887 (partea
p. 60, nr. 19; 1\I. Huska, Rep .. p. N.S., Vll, 1963, p. 206, nr. 76.

:n.

nr. 101

(menioneaz

o secure

2. IX), un cclt); M. Rusu, Dacia,

IzEr, nglobat n oraul Sighctu l\Ianna.iei, jud. Maramure (harta 2/84) Muzeul Sighetu Marmaiei. ln 1968, cu prilejul spturilor la o carier de piatr de pe coasta dealului Brindu din zona La Citai, proprietatea C.A.P. Vadul Izei, la, cea 5-6 km SV de sat, s-a descoperit, la 0,50 m adncime, printre pietre de andezit, un depozit constituit din 12 brri, decorate cu crestturi i motive triunghiulare, din bar de scc.inne rotund, ngroat la mijloc i uor subiat la capete (pl. 70/3-12 ;71/1-2). Aee8te bri au n general greutatea n jur de 60 g i 75 -81 g, i in dou cazuri n jur de 100 g.
VADU
Fr. Nislor
i

A. Vulpe, SCJr, 21, 1970, -1, p. 423-431 (il.).

VALEA LARGI, jud. Mure (harta 2/85) Muzeul Cluj-Napoca, 1 633-1654. Depozit, constituit din dou celturi de tip transilvnean (pl. 71/4-5); o secer cu buton (pl. 71/3) ; 20 seceri cu cirlig, dintre care ase mai mult sau mai puin ntregi (pl. 71/6 -9) i 14 fragmentare (pl. 71/10 -12) i cinei buci de bronz brut.
Kiss, K~p. I, p. 70; M. Roska, EmUkkiin11v S:NM. p. 2!10, nr. 2!11 (il.); idcm, ES1l, Xll, 111:~8. p. 158, 186; idem, Rep., p. 171j, nr. 177 (il.); 1. Ncslor, Stand, p. 131, nota 530; Fr. Holsle, Hnrl(unde, p. 24 (il.); M. Rusu, Dacia, N.S., V Il, 1963, p. 206, nr. ii; W. A. v. Brunn, Miticldeu/sclze Hnrl(unde, p. 2()0; A. l\Jozsulics, lJronze- und Gold(rwdc, p. 156 (il.).

VALEA LUI MIHAI II, jud. Bihor (harta 2/86) Muzeul Oradea, 1 225-1 228. Din fosta colecie dr. E. Andrssy din Valea lui 1\Iihai provin urmtoarele cinci piese dintr-un depozit, descoperit in 1929 cu ocazia 8Coat.erii de nisip din str. :Meseriailor nr. 65 : patru celturi, dintre care dou de tip transilvnean (pl. 72/1), unul varianta rsrit.ean a celtului de tip transilvnean (pl. 72/2) i un fragment de celt. (pl. 72/3) i un rest de secer cu crlig din dou buci (pl. 72/4). Din acest depozit mai fcea parte nc o bucat dintr-o turt de bronz, care s-a pierdut.
menioneaz din eroare str. l\lc~criailor 165; l\1 Rusu, Dacia, KS., VII, 196:1, p. 206, nr. 78; W.A.v. Brunn, 1Utlleldeutsche Hort(unde, p. 290; A. Vulpe, PBF, IX. 2. 1970, p. 58, nr. 257, p. 85, nr. 433 (il.) i pl. 68 A; A. 1\tozsolics, Bromeund Goid(unde, p. 132 (il.), cu observaia c nu se poate pune problema apartenenei acestor piese la depozitul de la Valea lui :\lihai descoperit In 1909.

l\1. Roska, Rep., p. 81-82. nr. 14 (il.), unde se

VlnA, corn. Neaua, jud. l\Iwe (harta 2/87) M1tzeul Cluj-Napoca, 6 834-6 836. Dintr-un depozit un celt de tip transilvnean (pl. 72/5) i dou fragmente de seeer cu crlig (pl. 72/6 i un exemplar neilust.rat). n mod greit se atribuie acestui depozit un topor de lupt cu disc din Muzeul naional Budapesta (52.32.81), care n realitate provine din Transilvania (dup A. 1\lozsolicR, Bronzejunde, II, 1973, p. 177: J. Hampel n Trouvailles, p. 59 i Bron~kor I, pl. XXX, 7, 8e atribuie toporul de lupt cu disc din depozitul de ht Vda, iar n Bronzkor Il, p. 168, rectifie artnd cit aceast- pies nu provine de la Vda, ci din Transilvania).

J. Uampel, Trouvallles, p. 59; idem, Bromkor, I, pl. 30/7 i II, p. 168; ErdMuz., VIII, 1891, p. 25:1; I. :\'larian, Rrp., I, nr. 711 i II, nr. 721; l\t. H.oska, ESA, XII, 1938, p. 160 (il.); idem, Rep., 295, nr. 1 (il.); M. Rusu, Dacia, KS., VII, 191\3, p. 200, nr. 79; A. Vulpe, l'BF, IX. 2, 1970, p. 78, nr. 337 (il.); A. 1\lozsolics, Bron:e(unde, II, p. 177, 187.

72

www.cimec.ro

Dou.

VIMA MARE, com. Vima Mic, jud. 1\Iammure (harta 2/88) Muzeul Satu Mare, 6383-6384; pl. 72/7-8. topoare de lupt cu disc (pl. 72i7 -8).
A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 21, 80, 82, nr. 370, p. !10, nr. 493, p. IJ,j, !l7 (il.) i pl. 79 B; T. Bader, Inoenl ,trei!, 6, 1971, R 29 (li.); A. 1\Io:r.solics, llron:e- und tlo/d{rwdc, p. H!4-183.

corn. Mica. jud. Arad (harta 2/89) Muzeul naional, Bttdapesta, 128f187O. 1-6. Un fragment d~ celt (pl. 72/9); un fragment de secer (pl. 72/10); o brar nedeeorat cu capetele sub.iate i cu bara. de seciune oval (pl. 72/15); un fragment. de colier ( ~) cu corpul torsionat i cu crlig; un fragment mic dintr-un obiect neprecizat i o bucn.t de bronz brut (pl. 72/16) dintr-un depozit, descoperit. n 1870 hL crmidria de pe ma.lul :stng al prului "Frunzoi", din care mai fceau parte o da.lt lung de 0,09 m ; cinci fragmente de seceri; un fragment dintr-un obiect n form de plnie; un fragment de srm rsucit. i o aplic discoidal. Din acm;t.e:t se ma.i pi\.:-;treaz t.rci fragmente de secer (pl. 72/11-12) ~i alte dou de cuite (pl. 72/13-14).
J. Hampel, Tmuvailles, p. 59; idem, lJton:lwr, 1, pl. :.JOi7a i II, p. 168; T. Ortvay, Tcmcsom. T6rl., p.142; S. 1\larki, Arad Mon, 1, p. l4 i 11, p. 1, 13-16; l\1. Hoska, Rep., p. 295-296, nr. 2; 1\1. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 81 ; B. Hii.nsel, Bellrge, p. 192; A. l\Iozsolics, BronzeIUid Gold{unde, p. 177; S. Junghans, E. Sangrneister, M. Schrodet, Kup{er und llron:e, nr. 1 g 616 (toporul citat ca fiind tie la VInAtori provine de fapt dintr-o descoperhe izolatii din Transilvania).

VNTORI (Vda),

b. MOLDOVA

Seria

Rieti-- Bleui

jud. Galai (lmrta 2/90) Muzeul Gala,i, 7 393 -7 427. Depozit, din 269 piese ntregi i fragmentare, des~erit. n 1963 cu prilejul lucrrilor de terasament, pe panta de pe locul "R.diu", n stnttl ue loess, la 0,60 m <tdncime. Din inventarul depozitului fac parte urmtoarele obiecte : un fragment din lama cu ti a, unui celt (pl. 73/1) ; dou seceri cu crlig, dintre care una ntreag (pl. 73/2) i alta fmgmcntar (pl. 73/3) ; dou fragmente de seceri, probabil de acelai tip ca cele de mai sus (pl. 73/4 -5); un cuit ntreg (pl. 73/12); dou fragmente din lama unui cuit (pl. 73/8) i alte zece fragmente de cuite (pl. 73/6-7, 9-11, 13-17); dou fragmente din lame de ferstru (pl. 73/18-19); cinci sule (pl. 73/26, 27) patru dli; dou aee (pl. 73/28); ase pumnale de tip rsritean, dintre care unul ntreg (pl. 73/20) i cinci fragmentare (pl. 73/21-25); ase pandantive "antropomorfe", dintre care dou ntregi (pl. 74/1-2) :;;i patru fnl.gment.are (pl. 74/3-4, 7 -8), un pandantiv fragmentar aeroat printr-o spiral la un alt pandant-iv din trei inele (pl. 74/5), un pandantiv cu toarta rsucit (pl. 74/28) i un altul cu dou discuri spi.mlice (pl. 74/42) i probabil un fmgment de la o pies de acest tip; o verig (pl. 74/6); o pies piriform cu orificiu tubular (pl. 74/9); fragment de zbal (pl. 74/13); 25 butoni-aplie, dintre care unul cu toart (pl. 74/14) i 24 cu crlig (pl. 74/15 -26); o a.plic. cu buton central (pl. 74/27); trei aplice cruciforme pentru curea (pl. 74/29-31); patru saltaleoni (pl. 74/32-33, 36); patru perle tubulare (pl. 74/34-35); o a.plic din foaie metalic ondulat, uor curbat (pl. 74/37); dou verigi, dintre care una cu ham de Kcciunc rombic (pl. 74/38) i alta cu bara de seciune rotund (pl. 74/39) ~i o alt verig. mic (pl. 74/40); patru bucle de pt de tip Drslavice (pl. 74/11, 41, 43-44); dotl. discuri spiralice din ~rm de bronz de seciune rotund (pl. 74/12); un manon din foaie de tabl, deformat. (pl. 74/10); 20 ace, dintre care trei fragmentare de tip :Medgidia (pl. 74/51-ti2; 71l/1), unul frag:mentar de form foliacee cu capul biloba.t i nervur mediami. (pl. 75/2), unul fragmentar eu eu.pul n formit de verig, nou ntregi eu ca,pul uor plat i rsucit (Llollennadel) (pl. 74/-15: 18), uou ntregi de tip cipriot (Sehleifennadel) (pl. 74/46), unul int.reg c11 ca.pul globular llcrforat (pl.

BLENI,

www.cimec.ro

74/4 7), dou intregi cu capul n form de calot semisferic perforat (pl. 74/50) i unul ntreg cu protubera.n.e (Warzermadel) (pl. 74/49); 120 brri ntregi i nou fragmentare, dintre care a~:~e decora.te cu bara. de seciune plan-convex (pl. "75/3-4, 6-7; 76/13 i un exemplar nedecorat, de acelai tip ca. acela. din plana 75/4), una decornt cu bara de seciune oval (pl. 75/5), 33 decora.te cu bara de seciune mai mult sau mai puin rombic i biconvex {pl. 75/8-13; 76/1-12; 77/1-15), nc dou exemplare de tipul aceleia din pl. 76/5, 18 nedecord.te cu bara ma.i ngust de seciune plan-convex (pl. 7"7 /14 ; 78/1 ), 48 nedecorate cu bara de seciune biconvex (pl. 78/2 -4), 21 nedecorate cu bara de seciune rombie (pl. 78/5), una ncdecorat cu bara. de seciune rcctangular (pl. 78/6) ; o verig (78/7) ; un fragment de brar ( f) cu bar.t lat i subire (pl. 78/12); dou fragmente din obiecte de tabl de bronz (pl. 78/10-11); un fragment din marginea unui vas (T) mare din bronz decorat cu linii scurte verticale i orizont~ble ntretiate (pl. 78/9) ; o aplic tubular decorati'L "au repousse" (pl. 78/8); patru resturi de la turnat; dou fragmente din piese nedetermina.te din tabl de bronz ; trei resturi de la turnat i dou deeuri informe.
1. T. Dragomir, Congres Inlernational Praguc, 1!166, Prague, 1970, p. 689 4, 11J67, H 111.
i

urm.; idcm, /nvcntArc/1,

Bozu (Bozia Nou), eom. Flcin, jud. Va,slui (harta 2/91) Muzeul Brlad, 6 204-6 210. Depozit descoperit la 1,50 m adncime, cu prilejul unor lucrri de interes obtesc din anii 1959-1960, in cuprinsul unei aezri aparinnd culturii Noua de pe un martor din terasa inferioar. din dreapta Prutului, cuprins ntre oseaua Flciu-Berezeni la vest, Balta Prundului la. est, satul Bozia Nou la sud i Satul Nou la nord. Din acest depozit s-au recuperat : un celt de tip transihrncan (pl. 78/13) ; trei seceri cu cirlig (pl. 78/14 -16) i trei buc-i de bronz brut.. Din informa-iile luert-orilur, n vn.m ~l.uului 1960, s-ar mai fi descoperit pc a.cehLi loe ttlt-e citeva buci de bronz brut., care nu au mai putut fi recuperate.
i

Marin Dinu i Ghenu~ Coman, ArlrMold, 11-lll, 1 \JG4, p. 471 -4 74 (iL); 1\1. i\1. Florescu, /m1entArch, 7, 1!171, R.

Pclrcscu-Dimbovia

corn. Pufeti, jud. Vrancea (harta 2/92) Muzeul Iai, 846-851; pl. 18/1'1-19; '19/1-2. Dintr-un depozit, descoperit n 1956 n apropierea unei aez~i.ri cu resturi :Mont-eoru de pc locul "intirim", s-au recuperat: un celt, vari~~nt-a rsritean a tipului transilvnean (pl. 78/17); o secer cu dou orificii pe limba la mner (pl. 78/18) i patru seceri cu crlig (pl.
CroRANI,

78/19; 79/1-2).
Dou

Muzeul Bacu, 2 089, 5 350; pl. '19/3-4. seceri cu limba la mner din acelai depozit (pl. 79/3- 4).
1\l.
(iL); M.
Petrescn-Dimbovia, Dacia, N. S., Pctrescu-Dlmbovia i III.

TV /1960, p. 153, nota 49; idem, .lrhMold, II- Ill, 1964, p. 255 Florescu, lnllentArcll, 7, 1971, R 32; informaii N. Zaharia.

(harta 2/93) 79/5-9. !n 1971 cu prilejul lucrrilor agricole de pe dealul Bordei, la cea 0,25 m adncime, s-au achiziionat dintr-un depozit dou celturi de tip tran~>ilvnean (pl. 79/5 -6), dintre c-are unul deteriorat parial recent i dou seceri eu crlig, dintre care una, iniial ntreag., pstrat astzi parial (pl. 79/~) i alta. fragmentar (pl. 79/9). !n primvara. anului 1973 pe acelai loc s-a mai gi'iit; un alt. fragment de secer cu crlig (pl. 79/7), cu ocazia unei recunoateri efectuat de Traian Bi;a. Muzeul Iai. O secer cu crlig fra.gmenta.r. din aceeai descoperire.
Informatii Trainn
Bia.

0RIVETI 1 corn. Vntori, jud. Iai Colecia Traian Bia, Paoani; pl.

71

www.cimec.ro

DoLJETI, jud. bi (harta 2/94) .Jluzeul Roman, 78-85. Dintr-un depozit, descoperit n 1945 aproximat.iv n mijlocul satului, pe o tera,s de pe stnga. Siretului, s-au recuperat: un celt de tip transilvnean (pl. 80/1) i apte seceri eu cirlig, dintre care trei intregi (pl. 80/2-4) i patru fragmentare (pl. 80/5-8). Alte cteva lame de seceri de acelai tip s-ar fi pierdut.

1. Tetlban, SG.5Iai, VIII/1057, 1, p. 221-222 (il.); i\1. Pctrcscu-Dimbovia, Dacia, N.S., IV, 1960, p.l5:.1, nota 49; idcm, .4rMviQ/d, II- 1[[, 11164, p. 255; M. Pl~trcscu-Dimbovita i M. Fiorescu, lnoent.-trch, 7, 1!171, H :1:1.

com. Epmeni, jud. Va~lui (harta 2/95) Mnzeul Hu~i, 1 336-1 339, 1 398. Dint.r-un depozit, descoperit n 1962 pe locul "1\fatmn", la. O,iO m :1Jdinci1ne, cu prilejul spturilor pentru desfundatul viei de vie, fac parte : dou cclturi, dintre care unul varianta rsritoan a, celtului de tip transilv~'inean (pl. 80/9) i alt.ul scund i la,t (pl. 80/10) ; trei seceri cu crlig, dintre care dou ntregi (pl. 80/11-12) i una fragmenta.r (pl. 80/13) i un ll.lt fragment, probabil de la o secer de acelai tip (pl. 80/14) i un pumna.l de tip rsri tean (pl. 80/15).
DUDA,
M. Petrescu-IJirnbovia, 11/'IIMo/d, 1!166, p. 345-350 (il.); !Il. ltwcn/Arch, 7, lll71, Il :14.
Pclrtscu-Dimbovia i

M. Florcscu,

GIIER~ll\"ETI, jud. Vaslui (harta 2/96) tn 1966, pe coasta dealului de pe locul "Biserica Veche" inspre rpa. Barbo~i, la sud de terasa livezii C.A.P. i la circa 300 m sud de fntna de piatr, n ar.turile adnci fcute cu tract.oml s-a gsit un depozit, din care 16 pie~e au ajuns la muzeul din Rui, iar restul de 6 n colecia colii din Ghe1m.neti. Muzeul Rui, 1491 a-s, pl. 81/1-3, 7-17; 82/1-3. TrPi celt.uri de tip transilv.nea.n (pl. 81/1-3); 11 seeeri, dintre care dou cu limh. la mner (pl. 81/7 -8), ~apt.e eu crlig (pl. 81/9-10, 11-15) i un fmgment de miner de acela~i tip (pl. 81/16), precum ~i un vrf de secer de tip neprecizat (pl. 81/17); dou hrri, dintre care una. ntreag decorat (pl. 82/1) i alta, fragmentar din trei buc.i (pl. 82/2) i dou buci de bronz brut (pl. 82/3 i o aUa aproape asemntoare). Colecia colii, Ghermneti; pl. 81/4-6. Un celt, varianta rstitean a tipului transilvnean (pl. 81/4); o dlti cu gaur pentru mner (pl. 81/5); o secer. cu dou perforaii pe limb la mner (pl. 81/6), o brar de acelai tip cu a.cela din pl. 82/1 i o bucat de bronz brut.
Gh. Jlclinte, Depozilu/ de bron:uri de la Gllumt'inetl (jud. Vaslui), In ArhMold, VI Il, 1975, p. 309:llJ (il.); :\I. Petrescu-Dimbovita i M. FJorescu, lnotn/Arch, 7, 1961, R 35.

(harta 2/97) Institutului pedagogic, Bacu, 25-37. !n 1969, n punctul "ln ignimc", pe malul drept al iazului, la cea 1;)0 m sud-vest de biseric, cu ocazia demolrii unei pivnic, n unna surptii malului din captul estic al acesteia, la adincimea de cea. 1 m, s-a descoperit un depozit n greutate de 2,150 kg, constituit din urmtoarele piese : un celt de tip transilvnean (pl. 82/4); zece seceri, dintre care patru cu limb la mner de tip rsritean (pl. 82/5-6, 10-11), pa,tru cu crlig (pl. 82/7-8, 12-13) i dou fragmente de acelai tip (pl. 82/9, 14) ; o faler (pl. 82/17); un buton (pl. 82/15) i un rest de bar (pl. 82/16).
1. l\lilrca, ,Hemorla anliquilalis, III, 1!)71, p. 183-11J2 (il.); 1\1, Petrcscu-Dlmhuvi\<1 IuveniA.rch, 7, 1971, R :J6.
i ~1.

HELETENI, jud. Iai Colecia arheologicli a

FJorcscll,

corn. Valea Seae, jud. Bacu (harLa 2/98) .1lluzeul Bacliu, 723-725, 5 041-5 043; pl. 8.1/1-6. Dintr-un depozit ntr-un vas (a10tzi pierdut), de:o;euperit n 19-15 cu prilejul lucrrilor agricole de pc locul Drugi"'tria. de pe tcraiut Siretului, s-au recuperat cinei sceer:i eu crlig, clint.te
75

~INDRlijiCA,

www.cimec.ro

<:a.re trei ntr<.'gi (pl. 83/3 -5) i dou fragmentare (pl. 83/2,6). A asea secer de acest tip a fogt gsit de Gheorghe Bichir cu prilejul unui sondaj executat in 1960 pe acest loc (pl. 83/1).
Informaii

Dimbovita

Gh. Bichir; ~1. Petrescu-Dimbovita, A./'hMold, l i - 1II, 1!)6<1, p. 256-257; \[. Petrescui M. Fimescu, JrwenlArcll, 7, 1971, R 37.

Colecia Bisericii, Rdcdciuni; pl. 83/7-8. Alte cinci seceri cu crlig din acelai depozit, din care pa.tru ntregi (pl. 83/7-8 plare e:t n pl. 83/5) K,i unul frlLgmentar (ca n pl. 83/6).
Informaii

dou

exem-

preot V. Heisu (aproximativ 50-60 ( 1) seceri In mai rnullc rinduri In vas).

jud. lai (harta 2/99) M11zeul 'naional de m~tichiti, 6013-6014, 6016-6021; pl. 83/10-17. 1n 188fi au ajuns la Muzeu urmtoarele obiecte dintr-un depozit descoperit pe locul "Cct ui<L" : dou crlturi i zece -seceri cu crlig ntregi ~i fragmentare (pl. 83/10 -17).
G. Tegls, ~\E, XXV, Hl05, p. 94; Dosar Muzeulnatioual de anticl!il/i, 1886, nr. 45, p. 129; C.M uisil, BCMI, IU, 191 O, p. 174; !. Andrieescu, Dacia, Il, 1925, p. 362, not (citeva cclturi); 1. Ncstor, Stand, p. 138 (citeva celturi); informaii A. D. Alexandrescu, datorit creia s-au identificat Ia Muzeul naional de anlichit!i cele opt seceri cu clrIig din acest depozit; M. Petrescu-Dimbovita i ;\il, Florescu, Jrwent.4.rclr, 7, 11)71, R 38.

:MoNA.,

stcer

Muzeul Iai; pl. 83J9. cu crlig, care provine din acelai depozit.
l\1.

Pclrescu-Dimbovila, SCIV, IV, 1\153, ::1-.t, Jl. 460-461 (il.); idem, Dacia, N.S., IV, 1960,

p. 153, nota 49.

jud. Va~lui (harta. 2/100) Muzeul lafi, 853-859. Pc locul "Brig.td" s-a descoperit n 1963 un depozit, coninnd : cinci celtu.ri, dintre care trei de tip transilvnean (pl. 84/1-3) i dou aparinnd variantei rsritene a tipului tra,nsilvnean (pl. 84/4-5) ; trei seceri, dintre care una cu crlig (pl. 84/6) i dou cu ciotul de la turnat neindeprtat (pl. 84/7 -8), precum i cinci fragmente de seceri i un tub de la vrf de lance, care nu au fost achiziionate de muzeu.
Informatie A. C. Florescu.

NEGRET!,

jud. Iai (harta 2/101) Muzeul de istorie al R.B.R., 3 963-3 968 (transfer Muzeul Iai, 884-889); pl. 84/9-13,15. Dintr-un depozit, descoperit n 1962, la 0,55-0,60 m adncime, cu ocazia pla.ntrii unor pomi, fac parte : un celt de tip rsritean cu dou. tori (pl. 84/10) ; dou dli, dintre care una plat (pl. 84/9) i o alta cu tub la. partea superioar (pl. 84/11) i trei bare cu placa. capului rombic. (pl. 84/12-13, 15). O
bar

RDENI,

M1tzeul Ia,i, 890; pl. 84/14. cu placa capului rombic (pl. 84/14).
Informaie

A. C. Ftorescu.

RETI,

corn. Drnceni, jud. Vaslui (harta 2/102) s-a descoperit (pl. 85/1-4); orificii pe limba mnerului (pl. 85/6)

La un o ualt cu tub pentru mner (pl. 85/5); o secer cu i un ac cu patru protuberane (pl. 85/7).
/(i

Colecie particulard, Bucureti. o dat neprecizat, ntre anii 1893-1901, probabil lng Movila. Rb.ii, depozit, con~tituit din patru celturi de tip transilvnean, varianta. rsritean

lou

www.cimec.ro

C. D. Vasiliu, ll'loul/a Rbdii ( llanlepesi), Bucureli, 1933, p. 105 i urm. (il.); l\I. Petrescu-Dimbovia, SCIV, IV, 1953, 3 -- 1, p. 461-462 (il.); idem, Dacia, N.S., IV, HJ60, p. 193, n. 45 (11.); M. Petrescu-Diulbovla i M. Florescu, l1111e11U\rch, 7, 1971, R 39.

RUGINOASA, corn. Dulceti, jud. Neam (harta 2/103) Muzeul Roman, 6 809-6 826, 5 896. La aproximativ 2 km nord de satul Ruginoasa, pe Dealul FrA.te~tilor, n apropiere de confluena prului Frteti cu Valea Seac, cu prilejul lucrrilor agricole, s-a descoperit n 1962, la. cea 0,40 m adncime, n cuprinsul unei aezri ha.llstattiene timpW'ii, un depozit, constituit din urmtoarele 18 piese, n greutate de 4,387 kg : dou celturi de tip transilvnean (pl. 85/8 -9); o daltA. cu tub (pl. 85/10); 14 seceri cu crlig, dintre care 10 ntregi (pl. 85/11-13) i patru mai mult sau mai puin fragmentare (pl. 85/14-15) i o bucat de bronz brut.
UrsacW Minodora, Carptca. I, 1968, p. 27-34 (il.); 'f. Arch, 7, 1971, R 40.
Petrescu-Dimbovia i

M. Florescu, lnvent

jud. lai (ha.rta 2/104) partimtlaril. Un mic depozit din trei r-eceri cu crlig (pl. 86/1-3), descoperit n 1943, cu prilejul
TANSA,
Colecie
art.urilor.

O. MrculeSl'll, RIR, XVI, 1944, p. 513-514 (il.); idl'lll, An. Lic. J(oglniuanu. Vaslui, 1935-193!i, p. 74 (toate cele trei seceri sint d<' lipul cii cirlig i nu numai dou cum afirm gnit :11\turul, 11 treia fiind l'll limhil la miner); '1. Pt'lrtscu-Dimbovia. SCJ \', IV, 195~~. 3- 4, p. 4113 (Il.); idl'm, Dacia, N.S., IV, 19!i0, p. 1[)3, nnta l!l; idtm, :1rltMold, Il- III, 1911~, p. 2a5.

jud. Vaslui (harta 2/105) Muzeul Btlad, 3 405-3 495. n Hl71, cu prilejul pritului, s-a gsit la supmfa.., spre poalele dea.Jului de pe locul "Cuibul Vulturului", un depozit, constituit dintr-un celt de tip transilvnean (pl. 86/4); o secer. cu buton fragmentar (pl. 86/6); o secer cu dou orificii pc limbA. la mner (pl. 86/7); 22 seceri cu crlig, dintre care 14 ntregi (pl. 86/8-11; 87/1-4, 6) i 8 fragmentare (pl. 87/5,7); o pies de harnaament ( 1) (pl. 87/9); o psalic (pl. 87/8); o har!\, de see.iune rectangular (pl. 86/5); un obiect nepreciza.t din bar de seciune rectangular ndoit, prevzut cu doi spini i cu o sfer la un c~tp.t. (pl. 86/12); un fragment de falcr:\ (pl. 86/13) i un rest de bronz bn1t (pl. 86/14).
V. Paladc, SCJVA, 27, 1976. 2, p. 2:13-245 (il.).

TOMETI,

mlNETI,

corn.

suburban

l\:lnnteni, municipiul Tecuei, jud.


i

Ga.Ia.i

(harta

2/106)

Muzeul Tecuci. Dintr-un depozit dou seceri cu crlig (pl. 88/1-2) tat (pl. 88/3 ).

una cu ciotul de la turnat

neindep.r

ULMI (Ulmi-Liteni), corn. Belceti, jud. Iai (harta 2/107) Muzeul Ial)i, 834, 898-906. ln Jutria de la marginea satului, n cuprinsul unei aezri de la sfritul epocii Bronzului, aparinnd culturii Noua, s-a deseoperit n 1957 un depozit de bronzuri compusdintr-un celt frJ. toartA. (pl. 88/4) ; dou dltie (pl. 88/5 -6) ; o secer cu cirlig (pl. 88/9) ; un cuit eu limb la mner (pl. 88/8); un pumnal ( 'f) mic fragmentar (pl. 88/7); dou panda.ntive antropomorfe ajurate i eu o verig de suspensie (pl. 88/10 -11); trei verigi de la pandantive sau tWe (pl. 88/12 -14); o brru' fragmentar (pl. 88/15); un buton (pl. 88/17); nou fragmente de saltaleoni (pl. 88/16) i 21 m.I'gele din past sticloal! (pl. 88/18).
77

www.cimec.ro

Analizele spectmle 8 800-8 809, executate la, Muzeul din Stuttgart (S. Junghans, E. Sangmeister, 1\I. Schroder, Kupfer ttnd Bmnze, 1968, p. 246-2!7) :
Pl.
Sn
1

Nr. inv.,
894 897 895 898 892 893 896 903 900

Pb
1 1

As
1

Sb
1

Ag

Ni

1 1

Bi

Au
1

Zn

88/4 88/5
88{6

88{7 88/8 88/9 88{10 88{12 88/16

4,75 2,62 4,75 5 1,17 0,35


2,8
1

5,6 2,65

0,16 0,13 0,47 0,15 0,38 0,17 0,17 0,18 0,42

0,15 0,082 0,29 0,29


urm

0,79
urm

0,45 0,21

0,15 0,14 0,21 0,57 0,1 0,25 0,14 0,29 0,29

0,01 0,49 -0,01 0,43 0,036 0,44 0,016 1 0,68 0,42 <0,01 <0,01 0,6 <0,01 0,4 0,018 0,63 <0,01 0,5

o o 0,009 o
o

o
o o
:

o o

0,012

:
!
1

o o

o o o

o o o o o o o o o

M. Florescu, Arlulfold, 1, 1961, p. 115-127 (il.); M. Petrescu-Dlmhuvia, Dacia, :-.I.S .. IV, 1960, p. 15:1. noto 94 (il.); idem. Arhll-lold, If-fiJ, 19Gt, p. 257-258 (il.); l\1. Pt'lrt"seu-Dimbovi\a i :\1. Flurescu, lrwent.1 rl'/1, 7, 1971, R 41.

c. MUNTE N 1 A

Scrin Drnjnn de ,Jos-Oinnc


DRA.JNA DE Jos, corn. Drajna, jud. Pra.hova (harta. 2/108) Muzeul tle istmie al R.S.R., 15 827-16 040, 16 447, 16 532-16 .546 (transfer Muzenl naional de antichit'i, 3 700-3 735, 3 737, fi 144-5 151 (? ), .5 1525 346). ln 1914, pc locul "lng drumul vii" de pe m~~lul stng a.l Teleajcnului, cu prilejul sp.rii unei gropi pentru SGoaterea de lut, s-au gsit la 0,40 m adneime, 13 celturi i mai mult,{' obiecte, aezate unele lng altele. ln 1916, spndu-se pe acelai loc, s-au mai gsit, imediat. mai jos, peste 200 piese de bronz, seceri i vrfuri de lance, dintre care secerile erau depuse n cerc, iar vrfurile de lanee n mijloc.. Preciziuni n legtur cu locul descoperirii, condiiile de gsire i cu inventarul depozitului au fost obinute prin cercetarea la. faa locului efectuat de ctre I. Andrieescu, care a con..'ita.tat c n afar. de cele 240 piese achiziionate de ctre Muzeul de antichit.i au mai fost i altele, risipit.e cu ocazia descoperirii depozituluL n aiar de a.cestea., n timpul primului r.zboi mondial au mai disprut trei fra.gmentc de s,bii, fiind suRtmse din Muzeu n condiii neprecizatc. Acestea din urm sint ns cunoscute, ntrnet au fost desenate. Din inventarul acestui depozit se afl n eolecia Muzeului de istorie a.l R.S.R. urm toarele piese: 12 celturi, dintre care nou de tip transilvnean (pl. 89/1-2), dou variante rsritene ale tipului transilvnean (pl. 89/3 -4) i unul cu gum coneav (pl. 89/5); un ciocan-celt (pl. 89/6) ; 198 (199 dup I. Andrieescu) seceri, dintre care una cu limb la. miner (pl. 90/12), 124 eu cirlig (pl. 89/7-10, 90/1-7), la care se adaug. nc 17 piese probabil pierdute); 72 cu ciotul de la turnat nendeprtat (pl. 90/8-ll); dou topoare de lupt cu disc, va.rianta Nestor B 3 a, (pl. 91/1-2); un "sceptru" (pl. 91/3, pierdut); un topor cu orificiu transversal pentm mner i cu manonul clecomt (pl. 9l/'l) ; un topor de lupt cu ceafa din dreptul mnerului prelungit. (pl. 91/5); opt fn~gmente de sabie, dintre care unul de sabie micenia.n (pl. 92/3), a1t.u1 de Ia.m de sabie, varia.nt.a trzie a tipului Unip-Uriu (pl. 92/2) i nc un virf de sr~Jbie asemntor disprut, un fra.gment. de lam. de sabie (pl. 92/1), un fragment de vrf de sabie (92/4), un frn.gment de sabie eu limb i mner de tipul Neuzingen (pl. 92/5) i alte dou fragmente neilustrate i 15 vrfuri de lance (la 1. Andrieescu greit 16, intrueit. exemplarul de lit pl. 11/7 este vrf de ~a.bie mieenian ~i nu virf de lance), dintre ca.re 13 PH lama. simpl. (pl. 93/2-4, 6-11 i p<~t.ru exemplare neilus78

www.cimec.ro

trate ca pl. 93/7 (n compara..ic cu exempla,rul din Da,cia., II, pl. 11/4 lipsete tubul vrfului de lance), 93/8, 93/9 (n compara.ie cu exemplarul din Dacia, pl. II/10 lipsete tubul vidului de lance i o arip a fost spart recent) i 93/10) i dou cu lama umflat la baz.: simpl (pl. 93/5) sau cu nervuri (pl. 93/1). n afar de aceste piese, este posibil ca din acelai depozit s mai fac parte 11 seceri n~regi i fragmentare, arse i deformate, aduse de la Universitate la Muzeul, naional de antichiti, dintre care patru cu cirlig (trei fragmentare: ca exemplarele din pl. 90/1,8 i un cirlig), trei de tipul cu ciotul de la turnat nendeprtat (dou ntregi : ca exemplarul din pl. 90/10 i un talon) i patru vrfuri de seceri de tip nepreeizat. La acestea se mai adaug apte sau opt piese, care probabil s-au pierdut.
L Andrieescu, Dacia, Il, 1925, p. 345-348 (il.); \'. Prvan, Geti ca, p. 2, 4, 363, 759, 762; I. Nes tor, Stand, p. 128-132 (i 1.); idem, Ana/yses chimiques de que/que.~ bronze. prehistoriques de Drajna de Jos, Dacia IX- X, 1941-1944, p. 54; H. ~Hlller-Karpe, Chronologle, p. 185 (Il.); l\l. Gimbutas, Bronze Age, p. 131, 136-138, 230, 299, 327 (il.); A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S.,X, 1966, p. 177-178 (Il.), patru sbii; idem, JnuentArch, 2, 1966; W. A. v. Brunn, Mitileldeutsche llortfunde, p. 32, 37, 43, 60, 289 i B. Hnsel, Beltriige p. 188; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 17, 57, 59, nr. 268, p. 60,64 i urm., nr. 279, p. 99, nr. 563-565), p. 100; informaie A. D. Alcxundrescu, 1lupi1 care secera cu buton publlc11t de 1. Andrleescn ca fiind de la Drajno d(' .Jos provine moi mult ca sigur din lotul de la piilnaca, lntrucll nu numai eli prezint aceeai palin ~a obiectele de la plnaca dm s-a fulusit ncl'lni lnc jl('lllrll numer~le de invcnlnr ca i Jll'lltru obil'clele de la piilnaca.

LIVADA (vezi PutJeda). OINAcu, jud. Ilfov (harta. 2/109) Jf uzeul naional de mttiohitd-i, 1 f5 992 -6 006. In perioada. 1930-1935, f.r alte preeiziuni, a. intra.t n coleciile muzeului un depozit deseoperit pe teritoriul satului Qinacu, compus din 15 celturi, _va.ri&nta. writean a. celtului de tip tmmilvnean, dintre care 13 ntregi sau aproape ntregi (pl. 94/1-9; 95 fTI!gmenta.re (pl. 9o/3,o).
Silvia 1Tarinescn-Bllcn, Dacia, p. 349-352 (il.).

N.S.,

\'II, 19G:l, p.

517-526 (il.); idem

Reo.Uuz, III, 4, 191\1\,

OLTENI, jud. Prahova (harta. 2/110) Muzeul naional de antichitai, 3 736, 5 347-5 352. apte seceri, dintre care patru cu crlig : trei ntregi (pl. 95/7 -8) 95/9) ~i trei cu ciotul de la turnat ncndeprtat (pl. 95/10 -12).
A. D. Alexandrescu, InventArrh, 2, 1966, .R16.

una

fragmentar

(pl.

_Pu~ (astzi Livada) corn. Greb.nu, jud. Buzu (harta 2/111) "' Muzeul milita1 centml, 14 760, 14 764-14 766, 37 288. Dintr-un depozit, descoperit n 1926, n marginea de vest a comunei, pe locul "La Canton", de ctre nite copii n timp ce erau cu vitele la pscut, au ajuns, in 1936, n eolec.ia. muzeului dou celt.uri, dintre care unul de tip transilvnean decorat (pl. 96/1) i altul varianta rsritean a acestui tip de celt (pl. 96/2); o secer cu cirlig (pl. 96/3) i o verig (pl. 96/5), iar n 1956 un vrf de lance (pl. 96/4). Alt.e dou verigi, f.cnd parte din acelai depozit, s-au pierdut. Prin cercetrile efectuate la fa.a loeului, n 1955, s-a. precizat c depozitul acesta a foRt dat la ivea,l. prin roa.derea maturilor de ctre apa scurs do pe aeest. loc n urma ploilor.
Elena
Iscescu,

;\rhMo/d, V, 1967, p. 327- 3:l0 (il.).

d. OLT E N 1 A
LoGRETI - :Moteni, jud. Gorj (harta. Colecia Istrati Capa. turnat celturi de tip transilvnean (pl.

2/112)

Trei forme de

96/6-8).

C. Moisll, BC1\Jl, 1911, p. IH (il.); 1. 1\ndriee~l,U, Dacia, JJ, 1925, p. 36:J, notii; l. Nestor, Stand, p. 140; D. Herciu, .4rheologia prt!lslori!' a Ollt!nlel, p. 1::18 (il.).

79
www.cimec.ro

e. DOBROGEA

Seria Nicolae

Blcescu- Gura

Dobrogei

nglobat oraului Constanta (hart.a 2/113) 15 562-15 559. ln 1966, cu prilejul sprii unui an pentru instalarea cablului electric, s-a. descoperit, la 10 m sud de poarta fabricii de mobil, intr-o groap!l. de 1 m adincime, un depozit constituit din wmtoarele 38 de obiecte, n greutate total de 7,226 kg: 12 celturi, varianta rsii. ritea.n a celtului transilvii.nean (pl. 97/1-5); 23 seceri, dintre care trei cu buton (97/9-10), 17 seceri cu ciotul de la turnat neindeprtat, dintre care 13 ntregi (pl. 97/6,8 ; 98/1-3) i patru fragmentare, una cu un cirlig incipient (pl. 97/7) i alte dou de un tip deosebit cu lama lat i peduncul subire (pl. 98/4 -5); un vrf de cu-it i dou buci de bronz brut (pl. 98/6).
11. Jrimia, Poniice, l, 1968, p. 1!9-105 (il.).

CoNsTANA-PALAS, Muzeul Constana,

NICOLAE BLCE8CU 1 jud. Const.ana (harta 2/114) Muzeul Constana, 2 683-2 698. ln 1962, t.metoritii, cu prilejul pmilei porumbului, au gsit un depozit, la 0,30 m adncime, constituit din urmtoarele 18 piese, n greutate total de 2,458 kg: opt celturi, forme speciale ale variantei rsritene a celtului de tip transilvnean (pl. 98/7-9; 99/1 i nc un celt de tip rleo:,;ebit, fr. toH.rt i decorat (pl. 99/2) i nou seceri cu ciotul de la turnat nendeprtat., dint.re cttre apte ma,i mult. sa.u ma,i puin ntregi (pl. 99/3-6) i dou. fragmentare.
Andrei Aricescu, SCIV, 16, 1965, 1, p. 19-21 (il.); idrm, Pon/ira, III, 1970, p. 26
i

urm. (il.).

GuRA DonRCGEI, corn. Cogealac, jud. Constanta (harta 2/115) Muzeul Constana, 2 701-2 724. ln 1962, cu prilejul ara.tului, :tu fost date la iveal de ctre tmctor majoritatea obiectelor, aflate la 0,30 m a.dineime, restul (dou seceri ntregi i una. fragment.ar, dou cu-ite, un brici i o turt) a fost gsit. prin sondajul efectuat ulterior pe locul respectiv. Din acest depozit fac parte urm.toarele 24 obiecte n greutate total de 2,520 kg: un celt varianta rsritean a tipului tra,nf;ilv.nen,n (pl. 99/7); 18 seceri, dintre care cinci cu buton (pl. 99/8-10; 100/1-2), apte cu eiotul de la. turna.t nendeprtat, din ca,re cinci ntregi (pl. 100/3-4, 6-7) i dou. fra.gmcntare, cinci fm,gmente probabil de acelai tip i un exemplar ntreg de un tip puin obinuit (pl. 100/5) ; trei cuite cu limb. la mner, dintre care dou ntregi (100/8, 10) i unul fra,gmentar (pl. 100/9); un brici (pl. 100/11) i o bucat de bronz brut (pl. 100/12).
Andni Aricescu, SCir, 16, 196!1, 1, p. 21-2:1 (il.); idem, Pontica, III, 1970, p. 129
i

urm. (il.).

2. HALLST ATT TIMPURIU (SECOLELE. XII .. VIII t.E.N.)


Cl)

HALLST ATT A1 (SECOLUL AL XII.. EA I.E.N.)


a. T R A N S 1 L V A N 1 A

Seria Cineu- Suseni AIUD, jud. Alba. (harta 3/1) Muzeul Aiud, 7 807-8 324. Cu ocazia lucrrilor de constructie a. unui bloc n microraionul III de pe terasa superioar a Mureului, s-a descoperit n 1971, ntr-o groap n form de ceaun, adnc de 0,76 m i cn diametru! de 1,20 m, un mare depozit-turntorie din aproape 600 piese ntregi i frag80
www.cimec.ro

tnentare i 1 324 turte de bronz, C<lrre <lr fost a,chizi.iona.t n ntregime de Muzeul din Aiud. Piesele a.u fost depuse fr o anumit ordine n mijlocul gropii, ntre 0,35 i 0,75 m adncime, fiind bine protejate de turtele de bronz att de pc marginile gropii ct i de peste ele. Efectundu-se spturi J.a, faa. locului s-au mai gsit dou gropi n form de clopot, care, pe baza, materialului ceramic din ele, snt considerate contemporane cu depozitul. Din inventarul a.cestui depozit-turntorie fac parte urmtoarele piese: 107 ceJt.nri nt.regi i fmgmentare de tip transilvnean, precum i variantele a.cestora, inelusiv eea rsritcan, cu sa,u fr decor, 11 celturi cu decor unghiula.r, precum i alte opt celturi diferite (pl. 101/1-14; 102/1-15); ase celturi-ciocane, din care pa.tru ntregi i dou fragmentare (pl. 103,1 ; 14 t.opoa.re eu aripioare, ntregi i fragmentare (pl. 103/2-4); o dalt; 202 seeeri ntregi i fragmentare, dintre care 57 cu buton ntregi i fragmentare (pl. 103/5-10; 104/1-10), 27 cu limb la, mner ntregi i fragmentare (pl. 105/1-11 ; 106/1-5 ), dou cu crlig (pl. 106/10), zece cu ciotul de la turnat nendeprtat (pl. 104/11), 46 fragmente de mnere de Receri, 39 vrfuri (pl. 106/6-9), 22 fragmente de lam i un fragment de lam de secer cu zim.i de ferstru; 18 lame de ferstru ntregi i fragmentare; trei lame de cuite; trei minere de brici( 7) (pl. 106/12); un fragment dintr-un topor de lupt cu diflc; 14 fl"a.gmente de sbii (pl. 106/1314, 19); ase pumnale, dintre care unul ntregit din dou buci (pl. 107/2) i cinci fragmentare (pl. 106/15-18 ; pl. 107/1) ; dou vrfuri de la.nce, dint.re care unul ntreg (pl. 107 /3) i altul fmgmentar (pl. 107/4) ; un stilet ; dou fragmente de tabl, probabil de la plato sau din vase de bronz (pl.107/8); cinci fragmente de bnce de la c.:'l.re de lupti\ (pl. 107/5-7); un buton pentru harnaament (pl. 106/11); 102 fragmente de centmi, din care s-au ntregit; total sau parial peste 30 exemplClrre decomte cu diferite motive din linii punctate (pl. 107/911); 108/1-6) ; 45 brri aprtoare cn diRe spiralic de rliferit.e dimensiuni, n parte decorate eu linii incizate sau prevzute la mijlocul discului spirn.lie eu un buton cu cap diseoidal sau conic, dintre care 6 ntregi (pl. 109/1-3; 110/1-2) i 39 mai mult sau mai puin fragmenhLI'e (pl. 109/4-7; 110/3-4), de unul fiind snspend~lrte trei pa.nda.nt.ive n form de lanet, ia.r de altul a fost fixat un inel de t.mpl cu trei bme n form de barc (pl. 109/4); ase brri cu capetele deschise, dintre ca.re dou masive decorate cu liniiincizate (pl. 112/2,4), una lat decorat cu bam de seciune concav (pl. 112/3), una mic cu capetele sub.iate (pl. 112/1), una spiralic (pl. 111/11) i un fragment dintr-un exemplar din tabl (pl. 112/;)); un cQlier decorat (pl. 112/6); un disc ~pimlic desfcut, c.are s-ar putea s fie n legt.ur cu o fibul de tip passementerie (pl. 111/10); un ac mare cu ca.pul conic decorat (pl. 112/11) ; o srmll. de bronz cu care au fost leg-a. te celttll'ile ; ase fragmente de bare de seciune triunghiulat; ase cioturi de la turnat; patru plcue i buci de zinc (pl. 112/7 -8); trei bulgri de Htaniu i trei de plumb (pl. 112/9 -10) i 1 324 turte de bronz sa,u cupru, precum i :t8e obiecte legate ntre ele. r.n, n.cestea se mai adaug o cantitate de st;tniu pulverizat, preeum i buci de sClrre de salpet.ru ( ~ ), gsite cu prilejul cercetrilor efectuate la faa locul ni.
Informaii

M. Rusu, L.

Chi~u i

M. Takacs.

ALINA,

jud. Sibiu (harta 3/2)

Muzeul de istotie al R.S.R., 462-479 (tmnsfet Muzeul B1'u.kenthal, Sibiu, 1 828-1 834, 1 836-1 854). Depozit, descoperit n 1886, ntr-un vas de lut, din care R-au pstrat cteva fragmente, coni
nnd cinci seceri, dintre care una cu buton (pl. 113/1) i patru cu crlig (pl. 113/2); apte brri eu bara rotund decorate cu crestturi i motive unghiulare (pl. 113/4-6, 9 -11); un fragment de ac cu capul sferic decorat (pl. 113/7); un fra.gment de saltaleoni (pl. 113/8); un buton de la, harnaament; o plac dreptunghiular. de bronz (pl. 113/3); o perl de chihlimbar i o a,ltfL din past neagr decorat. cu puncte roii.
H. MUiler, J(orrbl \'SL, X, 1887, p. 9 i urm.; G. Tegls, OTTE, XII, 181:!7, p. 189; idelll, AE', XI, 1892, p. 406; M. Hoska, Rep .. p. 1r,, nr. 15 (dltaz -~i tupoare); K. lforedt. AIBBM, IX-X, 1944, p. 99; 1\I. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:i, p. :.!07, nr. 1; informa! ii i\-1. Husu.
6 -

c. <8

81

www.cimec.ro

Some-Spla.e), corn. Benesa.t, jud. Slaj (harta. 3/3) Muzeul Oluj-Napoca,, IV, 1 331-1 339. Dintr-un depozit, descoperit n 1933 n punctul Srturi, fa.c parte urmtoarele pieAe, depuse ntr-un vas de lut de culoare brun-rocat, care s-a, ~part n nmi multe buci : dou. celtnri, dintre care unul cu gura concav (pl. 114/1) i altul variant.a tipului transilvnean (pl. 114/2); trei fragmente de seceri cu limb la mner (pl. 114/3 -5); un fragment din lama, unui cutit (pl. 114/6) ; un vrf de lance (pl. 114/10) ; o undi (pl. 114/8) ; doi butoni cu torti (pl. 114/7) i o verig mic; un fragment dintr-o plac de bronz (din centur sau vas) {pl. 114/9); 23 brri (pl. 114/11-14, trei exemplare ca pl. 114/11 i nnul ca pl. 114/14 .a.) i buci de bronz masiv. Dintre acestea, nou br.ri snt n Muzeul din Cluj, iar restul pieselor n colecia A. Podoab din .Aluni.

ALUJSI (Spillc,

M. Moga, Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 235 i urm. (il.), nou brri; idem, AISC, IV, 19411943,' p. 266 i urm. (il.), completare; M. Roska, ESA, XII, 1938, p. 159; idem, Rep., p. 254, nr. 25, tn fig. 314 se reproduc alte 11 brri; ;\1, Rusu, Dacia, :1\.S., VJJ, 1963, p. 207,' nr. 2; W.A.v. Brunn, Mllteldentsclre llortfnnde, p. 291; B. Hiinsel, Beitriige, Jl. 212; A. l\Iozsollcs, Bronre- und Goldfunde, p. 179.

jud. Mure (harta 3/4) Muzeul Trgu Mure, 5878/1-2 467. Depozit mare, n greutate de circa 260 kg, descoperit n 1960 ntr-o groap, 1..'1 punct.nl "La Vii", cu prilejul lucrrilor de construcie a unui grajd de la Gostat Band (etunnl Valea, Rece). Cu prilejul sp.turilor efectuate n 1960 de A. Zrinyi pe locul respeC'tiv R-an mai gsit cteva buci de twt.e de bronz i fragmente ceramice hn,llstattiene. Din ltceflt, depozit fac parte 13 fragment,c de eelturi, dintre care unul de tip transilvnean ( (pl. 114/H)) i apte cu decor (pl. 114/15); 42 seceri eu buton, dintre care trei ntregi (pl. 114/17 -18) i 39 fragmente (pl. 114/19); 79 seceri cu limb la mner, dintre care una ntrea.g. (pl. 115/1) i 78 frn.gmcntare (pl. 114/20-22 ; 115/2 -4); o secer cu crlig rsucit i dou fra,gmente dintr-o secer cu crlig, creia. i lipsete mnerul (pl. 115/5); 25 vrfuri de Rcceri de tip neprecizat i 76 mijloa.ce de seceri de tip neprecizat, o mic dalt eu seciunea rotund i un fragment; 28 lame tle ferstru ma.i mult. sau ma,i puin nttegi (una cu u11 eui), dintre care unele ndoite (pl. 1 L)/9) ; 332 fra.gmente de lamo de ferstru, dintre care una cu un orificiu i alte trei cu o uoa.r. nervur median ; o lam. mai lat i uor ndoit i fr. zimi, poate de ferstru nereuit (pl. 115/6) ; 110 fragmente de centur decorate sau nedeeomte, provenind din dou eenturi ntregibile parial (pl. 11o/13) ; trei fragmente de topoare cu aripioare medhtne (pl. 11;1/7); cinci fra.gmente de vrfuri de lance (pl. 115/10); cinci fra.gmente de mnere de cuit cu limb la mner (pl. 115/8) ; trei fragmente de lame tle sabie cu limb la mner (pl. 115/11) ; cinci fragmente de pumna.l, dintre care unul cu htma umflat. i cu o nervur median accentuat (pl. 115/12); 10 fragmente de hr.ri ( f) i din obiecte neprecizate din tabl mai groas i de seciune lenticular i uneori eLL o nervur median, dintre care dou au un capt n form de crlig (pl. 116/1-6,9); nou.fra.gmente de benzi de tabH\. nguste, dintre care unul este rsueit (pl. 116/24); trei fragmente de brri, dintre care una cu crestturi (pl. 116/16), iai' alte dou cu nervwi orizont!~le (pl. 116/15) ca la Suseni; un fragment decorat de cui cu buton (pl. 116/29); trei :fra.gment.e de "aprtoare de ac", dintre care unul cu o verig pe un bra (pl. 116/10 -11); dou fragmente de panda,ntivc Bemilunare (pl. 116/12 -13); un fragment de obiect neprecizat de form oval (pl. 116/14) ; un fragment de verig cu protubera.ne (pl. 116/18); trei fragmente de bar. ndoit de seeiunc rotund (pl. 116/17) ; un fragment r..<;ucit din tabl de bronz ; dou fragmente de bar rectangular ngroat i alt.e cinci mai htte ; dou fragmente de bar ffi!ti gl'Oas de sec,iune plailconvex (pl. 116/7) i alte dou fragmente din o asemenea. bar mai subire; un fragment de bar de seciune rombic (pl. 116{30); o mier~ d.lti cu corpul de 8f'ciune rot.nntl. i un fragment de dlti; un cercei cu o verig de ca.re eRtc ~uHpendt1t un inel de t.impl n form de barc dubl (pl. 116/21); trei fragmente de ace, dint.re care unul tleeomt; un pandantiv n form de lanet (pl. 116/8) ; o apli( oval din htbhi., eu trei orificii i decora.t (pl. 116/28), precum i alte dou fra.gmentc; lt sa.ftulloni (pl. 116/19); 15 aplice ov:1le din
BAND,

82

www.cimec.ro

ta.bl. de dimensiuni mici i umi umri, de form convex i cu cte dou orificii (pl. 116/22, 25 -26); o srm de care snt suspendate un n.c fragmentar, un rest de pla.c de centur decorat i patru aplice fragmentare rotunde cu cte dou orificii (pl. 116/20); doi butoni mici cu cite un crlig rupt la capt. (pl. 116/27) ; o verig~1 mie~\ fmgment.ar (pl. 116/31); cinci fragmente din band ngust; un fragment. de eentur ndoit legat cu srm (pl. 116/23); Rirm. nf urat ntr-o band ngust de t.~1bl ; 11 fragmente din obiecte neprecizate din tabl mai groas deet aceea pentru centuri (unele din vase t), 48 deeuri de Ia turnat i diverse fragmente din tabl din obiecte neprecizate ; cinci buci de materie prim, pstrnd forma creuzetului i goale in interior, precum i numeroase buci de materie prim (circa. 230 kg), dintre care unele prezint urme de oxizi de fier.
Informa~ii

A. Zrlnyi

l\L Husu.

jud. Cam-Severin (harta 3/5) Muzeul Vre, 1160-1173; pl. 116/32-38; 117/1-2,4-6. Depozit din cirea, 50 obiecte, n greutate total de 9 kg, descoperit. n 1883 ntre localitile Berzascn. i Gornea ntr-un V}1H mare de lut, Ia st.nca de la. Liupcova, pe vrful dealului, sub o lespede mare de piatr. Piesele n parte ~-au mprtiat, ajungnd pe la diferite muzee i colecii particulare. La. Muzeul din Vre au ajum~ in 1902 : un celt. cu gura d.Ieapt i decor 1mghiular in relief (pl. 117/1) ; dou fra,gmente din alte celturi, din eare unul eu decor unghiular (pl. 116/32); o secer cu limba la mner cn vrful rupt (pl. 117/2); dou lame de ferstru; dou fragmente de pumnal (pl. l 16/33); un fragment din lama. unei sbii (pl. 117/5); un vrf de lance fragmentar (pl. 117/6); o br.ar ma,siv cu hara de sec.iune plan-convex deeoraUi. (pl. 117/4); ase fragmente de br.ri decorat.e din harde sec.inne plau-couvex (pl. 116/34-38); o turt de bronz i ~a:-;e rest.uri de la turnare. Colee.ia colii Moldova, Nou i colec.ia part.icula.r Tyll O ust.a.v. Un eelt i o secer. cu limba la mner, dou fragmente mari de lam de sabie i o brar cu (inci spire i eu nervur median proeminent. terminat la capete cu cte o spiral. Unele din a.ce:;;te piese ar fi ajuns la muzeul din Viena(,),
BERZAScA,
.J. Hampel, Trou11ai/les, p. 102; idem Bron:kor. TT, p. 48; B. ~'lille.ker, Dt!lm, I. p. 76; idcm. III. p. 19-21 i 92 i urm.; ldem, AE, XXIV, 1904, p. 94, unde se menloneazJI c In 1903 au rost donate 31 piese din turntoria de la Berzasca muzeului din Vlre~; ldem, Starinar, XV, 1940, p. 21 i urm .. 24; K. Willvonseder, IV PZ, XXX, 1943, p. 210-211; !1-[. Roskn, Rep., p. 31!, nr. 1!9; Fr. Holstt', 1/orlfunde, p. 12 i pl. 21, 1 -11 ; D. Gara~anin, Radl'ojoMus, 1956, p. 17 i nrm.; :\(. Rusu, Daria, N.S., VII, 191\3. p. 207, nr. 5; A.D. Alexandrescu, Daria, N.S., X, 1966, p. 186, nr. 260-261; \V.A.v. Brunn, Milteldeutsche Hort(unde, p. :li\, 290 i informaii ~I. Ru~n
i Ra~ajski (VIret).

Muzeul Timioara, IV 1 335, 1 535-1 540=111 2 064, 2 080; pl. 117/3,7-11; 118f1. Urmtoarele piese au fost aehizi.ionate n 1930: un celt cu marginea ngroat la exterior i cu decor unghiula.r (pl. 117/3); ase brri, dintre care una masiv decorat cu bara de seciune plan-convex. (pl. 118/l) i alte cinci mai subiri eu ba,ra de aceeai seciune i decorate (pl. 117 f7 -11).
i

C. Daicoviciu i 1. Miloia, A.nRan, III, 1930, p. 131-t:i2; M. \[ogn, AISC, IV, 1941-1942, p. 262 urm. (il.), care completeaz inventarul depozitului cu Inci!. trei brri. Din inrormn~ille lui M. Moga, tot din acest depoziL racc partl~ i br!ara cu nr. IV 1 4G4 = Ill 2123.

tn literatur se mai menioneaz c ar fi ajuns la Viena probabil un depozit de bronzuri n greutate de circa 8 kg, descoperit n 1882 ntr-un vas mf1re de lut la, Gornea n timp ce se lucra la tiat.ul pietrei, din inventarul cruia fceau parte celturi, seceri, o lam de sabie ndoit i cu mnerul rupt i hri\,.ri terminate spiralie. fn rea,litate ~st.e vmb:1 de a.celai depozit, de la, Berzasca., punetul unde s-a gsit, depozitul fiind flituat. int.re cele dou localit.i. n 1905 a mai fui-lt :tehiziionat o br.ar eu capete spiralice.
8. 1\ti lilkt-r, Delm, I, p. 7u; 111, p. 92 i urm. ; .1. Ham pc 1. 1'rou11aillfs, p. 10~ i Brrm:kor, Il, p. 4R; M. Hoska, Rep., p. I!<J. nr. :\3; informaie l\1. Rusu, care a fcut preclzona c l~Ste vorba

de un singur dt'pozil Betzasca.

83

www.cimec.ro

BIHA.RU., jud. Bihor (harta 3/6) Muzeul Omdea, 1 864-1 911; pl. 118/2-20. Dintr-un depozit, dcscope1it n 1873 n malul piriului Comeu, n apropierea Cetii de pmnt, s-au achiziionat, n 1876 i 1884 urmtoarele piese, care nu ar fi exclus s aparin la dou depozite, cu toate c patina i compoziia obiectelor snt unit.a.re : partea inferioar a unui celt de tip transilvnean (pl. 118/2) ; patru seceri cu buton fragmentare ; o secer cu limb la mner (pl. 118/3); dou fragmente de secer de tip neprecizat; o lam de cuit de tipul cu limb la mner (pl. 118/4; un vrf de lance (pl. 118/5); un ampyx (pl. 118/6); o verig mare cu bara de seciune rombic (pl. 118/19) ; 22 brri, dintre care ase cu capetele deschise i decorate cu linii inc.izate (pl. 118/8-11, 13, 15), cinci nedecorate (pl. 118/18), un fragment cu bara de seciune t.mpezoidal i 10 fragmente cu capetele deschise i subiate (pl. 118/7, 12, 14, 16, 20) ; o br.ar din bar plat cu capetele deschise ciocnite, decorat cu douit linii longitudinale n zig-zag; un tutui; un pandantiv n form de roat cu patru spie (pl. 118/17).
J. Hampel. Bronzkor, 1, pl. LIV, p. 2; Fr. Holste, Hort(unde, pl. 48, 26 i o bar de bronz uor torsionatA de la o brarA ( ?), ascuit la unul din capcle (pl. 118/20).

ln afar de acestea, au mai fost un fragment de secer de tip neprecizat; o brar i un pandantiv cu benzi de dungi vertic.ale, aUernnd cu motivul "n cpriori". tn ceea ce privete falera, menionat de J. Harnpel (pl. 34/3) ca provenind din depozitul de la Oradea, chiar dac face parte din depozitul de la Biharia. nu se mai pHtreaz n Muzeul din Oraden.. Dup M. Rmm, probabil c lotul din nc 40 br;i..ri intregi i fragmentare, acbizi.ionate de muzeu, n 1884, un ampyx i alte piese nu provin din aeeRt depozit., ci dint.r-nn altul de ht Biha,ria sau dintr-o localitate necunoscut din fostul comitttt Billar.

Muzeul Sfntu Oheo'rghe


Inainte de 1882 au fost a.chiziiona.t.e un cclt de tip transilvnean i un fragment dintr-un celt,dou pandantive n form de rmLt. eu patru spi.c i buci din turt de bronz, caro nu mai exist n colecia. aceRtui muzeu.
G. Nagy, AH, IJ, 1882, p. :11; SzNMf:rt l, p. 51; J. Ilampcl, l'rouuailles, p. 11 (il.); idt'm, Bron:kor, 1, XXXIVj:l i LIV/2; i II, p. 13 i urm.; M. Hocrnes, Urgesc/Jichle, pl. XIII-XIV; 1. Nestor, Sta11d, p. 119, nota 490 (p:tmlantlvul dl' la p. 137, fig. 30, 2 nu provine de la Corneli, ci de la Biharia); M. Roska, F.SA, XII, 1938, p. 155; idem, Rep., p. 40, nr. 106 (men.ioneaz mai puinl obiecte !lin Muzeul din Oradea); Fr. Holste,Horl(!Uide, pl. 48, 25-28; I'IL Husu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 207, nr. 7; W.A.v. Brunn, Millddeutsche Hort(unde, p. 2!)0 .5i informaii M. Rusu privitoare la bibliografia pentru ~eramka aflat lmprcnni'\ cu depozitul.

Muzeul B1itanic, Londm


Douit pandantive n
form

de

roat

cu patru

spi.c,

care provin probabil din

acelai

depozit.

l. ~estor. Stand, p. 120, nota 4!)0; F. Pulszki, Magy, Arch, pl. LXXIV; V.(;. Chillie, Tlle Danube, p. :l78; r. ~estor, Stand, p. 10!1; O. PopefiCU, Rromeuil, p. 95, fig. 34, 2-7; J\[. Husu, .4.JJC, 1 !160, p. 8; idem, Sargelia, IV, 1966, p. 35, 15.

BRSANA,

jud. Maramure (hart.a 3/7) Muzeul de ist()rie al R.S.R., 15 581/ (toate piesele) (transfer Muzwl
antichiti)

naional

de

5 980/5 988.

Depozit, probabil ntr-un vas de lut ars, del'!coperit n 1935 pe locul "Cet.at.c", cu prilejul aratului i achizi.iona,t. de Muzeul naionn,l de ant.ichiti in 1938. La prima brazd a ieit vasul de lut ars, iar la a doua obiectele de bronz, vasul fiind lsat pe loeul descoperirii a. displl.rut fr urm. n ceea ce privete obiectele din bronz, au ajuns la muzeu dou celturi cu gura concav i corpul de scc.iunc oval (pl. 119/1-2) i apte brri decorate (pmbabil din opt), dintre care ase snt ntregi (pl. 119/3-7,9) i una fragmcntar (pl. 119/8).
l\'1. Petrescu-Dimbovita .4./SC, V, 1944-1!148, p. 261-281 (il.); M. Rusu, Dacia, :'1/.S .. Vll, p. 20H. 1 (Hallstatt A2); W.A.v. Rrunn, 11,/ilte/deulsc/re f/tJr/(unde, p. 2!12 (Ilallst3\l A2).
I!Jfj3,

84

www.cimec.ro

BocA (Boca Romn), jud. Ca.ra-Severin M1tzeul Vre, 717-718; pl. lSOJl-3.

(harta 3/8)

Dou br.ri decorate (pl. 120/1-2) dintr-un depozit descoperit n 1901, cu prilejul lucrrii pmntului, ntr-un vaR de lut, din inventarul eruia fc.ea.u parte circa 30 piese: patru eoliere deeorate (dup B. 1\Iilleker, 5); un eu.it cu limb la miner; dou vrfuri de lance; ase br .ri dccoratc cu linii incizate, din care dou au ajuns la. :M:uzeul din Vre (pl. 120/1-2), o br..arit decorat. eu dou capete spirnlice; dou br.ri din srm rsueit, spiralic dt.l nou ori i cu spirale n form de disc la. capete ; dou brri din plac de bronz cu nervur median (tip Pecica).
Dt!lm,, III, p. 22

Z. Dnroczy, .1E. XXIV. 1!104, p. 04 i 35:.1 i urm.; idem M~. XXV, 1905, p. 90; B. 'HIIcker, i 2:1; idem, Siarlnar, XV, 1!140, p. 22; 'L Huska, Rep., p. 231:1, nr. 45 i informaii 'r. Rusu.
:wela~i

Muzeul Oluj-Napoca, I 5011. Un colier decorat., care face parte probabil din
HouA (Buc~a

depozit (pl. 120/3).

'1. Rusu, 1\pulwu, \' 1, 1!16;}, p. u;,, nota :.!1 (il.).


1\Iontan), jud. Ca.m~-Severin (ha,rta 3/9) Muzeul naional, Budapesta, 103/886.1-110. Dintr-un depozit, de~lCoperit n 1886 la poalele st.neii "Colani", lng cuptoarele de var, cu ocazia construirii unuia din ae.este cuptoare, fac parte urmtoarele piese : un celt de tip transilvnean, varianta rsritean (pl. 120/5); trei seceri cu limb la mner, dintre care una. ntreag (pl. 120/6), una rupt n dou (pl. 120/7) i um11 eu vidul rupt (pl. 120/8); dou verigi ntregi i una fmgmentar cu bara. de seciune rombie (pl. 120/19) ; apte brri cu capetele desehisc, din bar de sce.iune plan-convex i rotund., dintre care una. decora.tit cu crestturi (pl. 120/9), dou eu benzi de linii oblice, altemnd eu altele verticale (pl. 120/10), una cu linii n arcade i ;tlte pu.tru fmgmente (pl. 120/ll-12, 14, 16); un fragment de br:tr ( (pl. 120/15); un buton cu torti(.a, pc dos (pl. 120/13); dou. diRcuri spiralice proha.bil de la o fibul de tip passe'lltentarie (pl. 120/17 -18) i cteva, buci de bronz brut. n afar de aceRtea, este sigur c din inventarul depozitu)ui mai face parte i un topor plat (pl. 120/4).

'>

G. Halavls, .-I.E, VU. 1887, p. 4!1 i unn. (il.); .J. llampel, Bron:kor, llJ, p. 102, pl. CLXIV; B. Millckcr, TRET. III, p. 44-45 i XIH, p. 127; idcm. Dt!lm, J, p. 24-26 (il.); idem, Starinar, XV, 1!110, p. 21 (iL); A. Iepure, RISBC, XXXHI-XXXVI, 1940. p. 4:14; ''- Hoska, Rep., p. 204, nr. 107; M. Rusu, Dario, K.S., VII, 1963, p. 207, nr. 1!.

(Bug.tta de Mure), jud. 1\Iure (harta 3/10) Muzeul Cluj-Napoca, 175, 207-218, 223-239. Dintr-un depozit, descoperit probabil cu ocazia construirii liniei ferate, au fost achiziionate urmtoarele 28 piese: cinci celturi din care patru fragmentare (pl. 121/1-5); 19 seceri cu limb la. mner, fra.gmentare (pl. 121/6-15; 122/1-9); un vlf de lance (pl. 122/10); o lam de sabie (pl. 122/11); o bar de seciune plan-convex (pl. 122/12) ; dou br,.ri fragmentare, dintre care una de sec.iune phl.n convex (pl. 122/13) i o alta rotund i cu erestturi (pl. 122/14) i un fragment de colier rsucit (pl. 122/15).
BoGATA
Erd1\.fu:Evk, l, 11!71, p. 40; B. Orb an, S:ekelyfold, V, p. 56 (15 seceri i dou cclluri); C. Goos, Chronik, p. 15; J. llampel, Trou11af/les, p. 83 i- Il, p. 81! (dou celturi i 26 fragmente din seceri, virfuri de lance, sabie, ferstraie); M. Hnska, Rep., p. 157 -151!, nr. 1!1; M. Rusu, Dacia, :"'.S., VII. 1963, p. 207, nr. 9; idcm, Sarge/la, 1966, p. 37, nr. 17; A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 1966, p. 11!6, nr. 257; W.A.v. Brunn, l"lltlc/deulsche llorttundc, p. :17, 290; A. Mozsolic~. Bran:c- urui Gold{undc, p. 156.

(Bog-a.ta de Jos), com. Vad, jud. Cluj (harta 3/11) Muzeul Oluj-Napoca, 1611-1 613, 1814-1 883. Dintr-un depozit au intrat, nainte ele 1876, dou. loturi de obiecte de bronz, inventa.ria,te la numere deosebite. Din primul lot fac parte o psalie (pl. 123/1) i dou brri din bar.
BoGATA

85

www.cimec.ro

de

ri

seciune rotund cu crestittUI'i (pl. 123/2-3). Lotul a.l doilea este constUuit din 10 br cu ba.ra. de seciune recta.ngula.r-rotund cu crest.turi sau nedecorate (pl. 123/4-13). A.scmnl'ile dintre brrile crestate din acest.e dou loturi, ca i aceea,i patin, pledeaz pentru un singur depozit.
A. Goos, Cllroni/.:, p. 42; idem, A \'SL, XUI, 1!!76, p. 479, 41ili i XIV, 1877, p. 55 (zbala); J. Hampcl, A E, XIV, 1881, p. 322, nr. 6!1; idcm. Brom/.:or, l, L, 1 (brar, dl' rapt Pudpoloc, Ungaria i nu Bogata) i 2 (br~ar de lu Szendrc, l.'ngaria, nrr Un~ata); idem, op. rit., lJ, p. 105 i 1, f.X, 1 (zbala); idem, Trouuail/es, p. 51; F. Pulszky, MagyArclr, J, LXIII i LXXXI, 1 (br~ar); G. Tcgls, OTTE, XJJ, 1887, p. :101, nr. :111 (dou brri cu proeminente i alte nou brri, dou sirme i cinci coliere); E. Orosz, SzDE, I, 1900, p. 31. nr. 74; G. Tegls, OTTE, XXVI, 1901, p. :13 i urm.; 1. Marian, Rep., I, 51:i l II, 77 (11 brri, ase coliere, dou splrale, o zbal de bronz i o slrn1 de argint, probabil daclc); S. Gallus- 1'. Horvath, Un peuple prescytlrique, !1, 1939, p. 60; H. A. Potratz, PZ, 30-31, 1939-1940, p. H61; ?II. Ruska, Rep., p. 207, nr. 11 (11 briiri: 1!113-1824); ldcm, Ku:/, IV, 1911, p. 4:.1 (II.);.J. IIorrnaLLa, .4.E, 1!'.146-19-18, p.lO!l; 1\1. Rusu, Daci(/, XS., IV,1!160, p.16:1 i pa~sim (cu bibliografia mai nou i dalarca In Bronz O i nu IIallstotl A); idem, I>acia, 1\.S., VII, 1116:1. p. 207, rrr. 10; H. A. Potratz, Dic l'fcrdclrensen des Allcn Orient, 1966, fig. 55 e i inrormaii 1\I. Husu.

Tot din a,cee;L~i localiLat.e n punctul Ogra.de<Llla s-ar fi de bronz i a,lte dou mai miei de :tur.
Analize cltimicc (E. Stoicovici, SCIV, 16, 1!165, ::!,
}l.

gsit.

ntr-un vas de bronz o

verig

171);

Pl.

Obiect

~r.

inv.

Sn

123/1 123/3

Psalic
Brar

1 613 1 612

19,05 13,27

G. Teglas, OTTE, XXVI, 1901, p. 33-34; 1\f. Roska, Rep., p. 157, nr. 84.
BORA, jud. Mara,mure (harta 3/12) ln grdina lui K Szab6 s-a descoperit n 1855 nn tezaur de obiecte de aur i un dopozit. de bronzuri, constituit. dintr-un eered din dou semiove legate ntre ele; dou. fragmente de ochiuri de lan, trei inele eu seciunea rombie i dou brri masive din aur (Muzeul Viena). Dintre obiectele de bronz snt semnala.te : o spira.l discoidal, o faler ( ') decorat. cu cercuri concent.rice i un obiect neprecizat. Obiectele de bronz au ajuns n colecia lui l\'I. Grafenried.

1. fi. Scidl, AiiG, XV, 1856, p. 316 i urru,; Ibidem, XXIV, 1862, p. 351; Fr. Kcnner, AIJG, XXIX, 1863, p. 303; C. Gos, AVSL, XIII, 1!!76, p. 489; (Jr. Tocilescu, Dacia, p. 815, 853; .J. Hampel, Trouuallles, p. 66; idem, Brorrzkor, Il, p. 18; G. Tegls, AE, XH, 1892, p. 409; V. Prvan, Getica, p. 343, 443; M. Roska, Rep., p. 46, nr. 176 ; D. Popescu, Materiale, Il, 1!156, p. 230; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 207, nr. 11; A. Mozsollcs, Bron:e- und Go/d{unde, p. 123-124.

jud. Mure (harta 3/13) Muzettl Cluj-Napoca, IV 1 87~-1 873. Dou situle de bronz (sitttlae) de tip Kurd, descoperite cu puin nainte de 1885, n malul "Prului de la. Cetatea Fetii", dint.rc care una. este aproape ntreag i dccorat la exterior eu benzi de triunghiuri eu o past de culoare neagr. (bitumen 1) (pl. 124/1) i aUa deteriomt, nedecomt i cu lipsuri (pl. 124/2). AceRte vase au fost la. nceput n colecie particula.r ~i a.poi din 1918 au foRt dona.te Muzeului din Cluj, inventariindu-se la nceput greit, ca provenind de la Tetetlen, cum au i fost publicate iniial de ctre M. Roska, n Dolgozatok, Sz., IV, 1928, 244- 256.
P. J(ovcs, AE, V, 111115, p. :135-337; G. Teglas, OTTii, XII, 1!1117, p. 87; J. Marlan, Rep., l, nr. 439; V. Prvan, (iclica, p. :109, 677, 756-757, 761, 765, 770; 1\I. Roska, lJo/gS:cged, IV, 1 !12!1, p. :.!44 (dou situle de la Brlncoveneti au rost considerate greit de la Teteth~n); idem, lJo/g:S:eged, VII, Hl31, p. 234; idem, Mannus, XXIV, 1932, p. 540-547 (se corecteaz Brtncoveneti); idem, Rep., p. 167, nr. 123 (il.); J. ~l'stor, Stand, p. 1:17, noi a 54.'i; idem, PZ, XXVI, 1935, p. 47-411; J\'1. Roska, Rep., p. 167, nr. 12::1 (il.); G.v. Merhart, .Jalrrb Rr.ZM, II, 1952, p. 69; M. Rusu, lJacla, :-J.S., Vll, 1963, p. 187, nr. 30 i p. :!07, nr. 12.

BRNCOVENETI,

86 www.cimec.ro

CARANSBTIE, jud. Ca.ra.- Severin Mmeul Vre, 1175-1 319.

(harta 3/14)

172 piese dintr-un depozit., n greutate de circa 4 kg, descoperit n 1883 pe teritoriul oraului C!tr~nsebe i cumprat n acelai an de la un negustor n piaa oraului, de la carea fost achiziionat n 1894 dR Muzeul din Vrf:let, tmdc se p.streaz i astzi. Din acest lot de obiecte fac parte 12 celturi, dintre cam trei ntregi i restul fragmentare, majorit~~tca cu decor unghiuIar n relil~f (pl. 124/3-8); o dalt inguRt (pl. 124/9); 18 seceri, dintre c~re cinci cu buton, din ca.re una ntreag (pl. 124/11) i patru fragmentare (pl. 124/10) i trei exemplare neilustrate; nou fr~tgmentare cu limb la miner (pl. 124/12; 125/1-6) i patru de tip neprecizat; un cuit fragmentar cu giiuri de nit pc limba la mner (pl. 125/7); 22 lame de ferstru fragmentare (pl. 125/8-9); un fragment de vas mic de bronz (pl. 125/10) i 12 fragmente de vase sau tori de va:-;e de hronz (pl. 1~5/11); dou fragmente de htm de sabie (pl. 125/13 -14); un fragment de pumna.I (pl. 125/L::l); trei vrfuri de lance fragmentare (pl. 125/12, 16, 18); doi bnt.oni cu p;tt.ru brae pentru harnaament (pl. 125/20-21); dou ampy;c-uri (pl. 125/17); o pies de harna~~ment cu trei brae goale n interior (pl. 12fl/19); un rest de buc de la roata unui car (pl. 126/37); 11 brri ntregi ~i fragmenta.re dccorate sau nedecorate (pl. 125/22; 126/1-8); patru fragmente de coliere torsiona.te i'\an dccora.te cu motive gravate (pl. 126 /15-16, 23-24); 13 butoni ca.lotiformi, dintre care 10 eu dou urificii (pl. 126/17-18) i unul cu urechiue (pl. 126/9), unul plat. (pl. 126/11) ~i unul cu spin (126/10); trei pandantive, dintre care dou n form de lanet (pl. 126/12) ~i unul n form de roat cu patru spie; apte saltalemi (pl. 126/25); opt tuburi de tabl., dintre care unele decurate (pl. 126/19-20); o m.rgic t.ronconic din plac, de bronz (pl. 126/36); 13 frag1nente din plc de centur decorat (pl. 126/27 -35); 15 buc.i de bronz brut i alte fntgmente mrunte din diferite obiecte (pl. 126/26 ).
B. Millekcr, VjubbDelm, p. 12 i unu. (il.); idem, Delm, 1, p. 52 i unu. ; idem, AE, XVI, 1896, p. !)1 i urm. ; idem, TRET, IX, p. 1i6-l!!O; idem, Starinar, XV, 1940, p. 23; J. Hompcl, Rmnzkor, 11, p. 62; l\I. Hoska, Rep., p. 118, nr. 31; Fr. Holste, Hort(unde, pl. 18, 1-32 (Incomplet ~i cu unele desene grl'ite); M. Rusu, Dacia, :--1. S., V li, 1963, p. 207, nr. H; A. D. Alexandrrscu, Dacia, N.S., X, 1966, p. Hl7, nr. 2tl:l-2li4; W.A. v. 13nmn, Mlllc/deulsche llorl(nnde, p. 40, -12, l:l:l, 200, 290; inrormalii H. Ra~ajski (VIr~e\).
CILTNETI,

1n l86a :-;au lH6;)

jud. llarmmup:;; (harta

:~{1.1)

H-an descoperit proba.hil douii dep>zite de brouzuri, c.a.rc nu pot fi reconsti-

tuite cu Rigura.n,, deua.rece unele piel'le au intrat in colecia 1. 1\lih.ly, iar altele n colecia liceului din Sig~1et. Din li~e~atur re~ult.. c. sabia eu cup la J?ne~ l\ol' fi o descoperire izolat~ deoarece numar ca se afla m colecra, l. l\lrh3Jy (Muzeul de Istorie al R.S.R. 1 615, tran.sfer }fuzcul llaia )[are 157). n colecia liceului din Sighet se aflau n 1876 urm.toarele piese: dou celturi, dou. cuite arcnite n form de secer, 12 brri i o bar de bronz. ntruct sabia. a fost coniliderat ca fcnd parte din depozit, mpreun cu brrile i celelalte obiecte, depozitul respectiv a fost datat n Hallstattul B 1 (M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:3, p. 208 nr. 8 i A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., X, 1966, p. 173 nr. 43). Ulterior, M. Rusu ~i C. Kacs6, pe baza literaturii i a manuscrisului lui I. .Mihly, ajungnd la concluzia c sa.bia este o descoperire izolat, dateaz depozitul n Hallsta.tt A1 Dup C. Kacs6 nu este exclu::; posibilitatea s mai fi fost i un al doilea depozit de la Clineti, n fosta colecie a Liceului reformat din Sighet, din care ar fi fcut parte mai multe celturi de tip neprecizaL; dou. l'leceri, dintre care una probabil de tipul cu limba la miner i o alta fragmentar i patru cent.lll'i, din care dou n stare aproape ntreag.
1lE, 1, 1869, p. 2611; X, 18i6, p. ~\H hc mcn~iuu~az nc dou centuri); Gr. Tocilescu, nar.in, p. 43!!; .1. Hampcl, Tmuval//c.~, p. 73; idem, Brrmzkor, II, p. 3!J- 40 (autorul menliuneaz br! rilc i lnc dou centuri In colcc!ia liceului, care, dup M. Ruska, provin din Crnpulung la Tisa - Maramure. Din informaia lui C. Kacs6 este posibil ca centurile s provin de la Cliueti, Intrucit sint aminlitc lntr-tm manuscris al lui l. Mihly ca fiind din ac.cast localitate); M. Roska, Mamrug, XXIV, p. 5<14 (mcn!ioneaz un cznel italie, care lns nu mai l'ste amintit in Rep., p. 99, nr. 48, ptecum i alte trei brri. Din toate aceste ol.Jleclc, M. Roska a v:lzut In 1929 In colecia

87

www.cimec.ro

T. 1\Hhly, numai sabia i o brar aprtoare, care se pstreaz astzi la Muzeul din BaiaMare, aceasta din urm provenind mat mult ca sigur din o descoperire izolat de Ia Sarasii.u ; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1!163, p. 208, nr. 8 (n datat depozitul In Hallslatt 8 1 , considerind c sabia a fosl descoperit lmprcun cu brrile); A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., X, 1966, p. 173, m. 43 (il.); Informaii M. Rusu i C. Kacso.

III, jud. Satu Mare (harta. 3/16) .Jluzeu.l Carei, 28-31. Depozit com;tituit dintr-un celt cu gura concav (pl. 127/1); o dalt cu tub pentru mner (pl. 127/2); o Recer cu buton (pl. 127 /3) i o brar masiv cu capetele subiate i bara de seciune oval (pl. 127 /4).
1\I. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 207, nr. lG
i informaii

CrA

Ioan Nemeti (Carei).

jud. Alba (harta 3/17) .JIuzeul T1"lltlveni. Pe loeul "Sub coast", la circa. 3,:; km stul-eHt de eomun, in apropiere de o aez:tre din Hallstatt A, IHL descoperit n 1964 un depozit., eonstit.uit din urmtoa.rele 20 }Jic~e : t.rei celt.uri, din care unul de tip t.mnsilvnean (pl. 127/5), altul varia.ut.a rsritean a acestui tip (pl. 127/6) i al treilea decorat pe m~Lrginc cu trei linii n relief (pl. 127/7); o dalt. cu tub pentru mner (127/8) ; trei undie (pl. 127/12-13); trei seceri cu buton (pl. 127/11) i una cu ciotul de la turnat nendep.rtat (pl. 127 /10); o brar dccorat (pl. 127/16); dou fragmente de verigi (pl. 127/14-15) ; o faler (pl. 127/17) ; trei bare de bronz (pl. 127/9) i dou- buci de bronz brut.
V. Pepelca, AMN, X, 19i3, p. 51i-52l (il.).

CETATEA DE BALT,

corn. Crji.i, jud. Hunedoara, (ha.rta 3/18) ..Muzeul Deva, 5 239-5 2;j2. Depozit., de~:~coperit la o dat neprecizat, eompm; din trei br.ri cu capetele dt~s{'.hise, dint.te care una eu crestturi accentua.te (pl. 127/24), ;1 doua neornamcnt.at cu bara rotund, (pl. 128/1) i o a treia cu bara plan-convex (pl. 128/4); o brar cu capetele rsucite spiralic (pl. 127/25); o verig decorat (pl. 128/2); un colier decorat (pl. 128/3); trei ampyx-uri cu ferestre triunghiulare (pl. 127/21-23); doufragment.e de saltalooni (pl.127/19-20); dou buci de srm do bronz (pl. 127 /18), dintre care una cu o rsucire spira.lic la un capt i o turt de bronz. Probabil c~t din acd~ti depozit a fcut parte i un pandantiv n form de roat, aflat la British Museum.
1. Nestor, Stand, p. 127, notele 490 i 517; S (mith) R. A., The Brillsh Museum Quarterfy, 1, nr. 1, p. 92, 150; 1\1. Roska, Rep., p. 121, nr. 89; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 207, nr. 16; idem, Apulum, VI, 1967, p. 95; A. \[ozsollcs, Bronze- und Gold(unde, p. 145; 1. Andrioiu, Apulum, IX, 1971, p. 83 i urm. (II.).

CHERGHE,

corn. Cherechiu, jud. Bihor (harta. 3/19) Muzeul Deri, Debreitl, IV 1914/64, 1-,5. Dintr-un depozit achiziionat n 1914: un celt fr torti. i cu decor unghiular (pl. 128/u); trei seceri cu limb la mner, dintre care dou ntregi (pl. 128/6, 8) i una fragmentar (pl. 128/7) i un vrf de lance (pl. 128/9). Dup M. Rusu, nu este exclus ca din acelu.i depozit s mai fac parte urmtoarele obiecte din :Muzeul Oradea: un celt cu manon i fr toart., decorat cu triunghiuri; un celt cu gura concav. i un vrl de ~:~abie de tip Unip.
L. Zoltai, AE, XXXV, 1915, p. 127; Ml\E, IX, 1915, p. 51; M. Roska, Rep., p. 80, nr. 9; Fr. Holstc, 1/orl(unde, p. 22 i pl. H, 1-5; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 207, nr. 17; idcm, Sargella, IV, 1966, p. :J5, nr. 21.1; W.A.v. Brunn, Mittddeutsclre Horl(unde, p. :17, 290: Z. Nami.si,
Cri.~ia,

CHEEREU,

IV, 19i4, p. 177

urm. (il.).

CINct: (Cincu Mare), jud. Bra~ov (harta 3/20) Mu.zeu.l Bruketlthal, Sibiu, 12 065-12 094 =A 4 758-4 792. Un depozit mai mare, descoperit n 1888 ntr-un an de pe locul "Poiana invecina.t.. ", din care fac parte wmtoarele piese: o da.Jt. cu tub pentru mner (pl. 129/1) i o alta cu bara
88

www.cimec.ro

de

(pl. 129/2); ase seceri cu limb ht mner (pl. 129/4, 6-8; 130/1-2) fragmente (pJ. 129/!i) j 15 fr~omente de HeCeri, dintre Care Unele de tipul eU buton (pl. 129/3); lama unui brici mic cu un singur ti; o lam de cuit (pl. 130/3); o lam, de ferstr,u (pl. 130/4); o margine de vas din tabl de bronz (pl. 130/7); fundul rotund al unui vas de bronz cu o canelur conecntric, (pl. 130/5); un fragment de margine a unei strecurtori din tabl de bronz (pl. 130/6); un fragment dintr-un pumnal de tip Peschiera (pl. 129/9), un alt fragment de pumnal cu mnerul scurt pel'forat (pl. 129ill) ~i un vrf de pumnal (pl. 129/10); 20 vrfuri de la.nce eu lama n form de frunz, simpl. ~mn umflat la baz (pl. 130/8-13); nou brri ntregi i fragmenta.re cu capetele desehi8c nedecorate sau decorate, din bar de seciune plan-convex., rotund i rectanguhu (pl. 131/1-7); trei ace de bronz serpentiforme i eu un capt rsucit r;piralie (pl. 131/14); un a.c fragmentar fr. cap; dou fibule fragmentare, dintre care una cu placa. oval-ascu.it de tip Spindlcrsfeld (pl. 131/11) i alta de tip passementMie (pl. 131/~); tUl pa,ndantiv n form de lanet i cu verig de la o fibul passenunttwie (pl. 131i12, astzi pierdut); un mnpyx cu dou capete de psre (pl. 131/10); un ampy.r a.jurat (pl. 131(1;)); mai multe huc.i mici din plci de bronz; o plac. de bronz; o bar. u::;or ndoit, (pl. 129/12) .~i un fragment. dint.r-\Ul obiect nepreciza.t (brici f) de bronz (pl. 131/9); o bueat dintr-o bar de bronz, semicircular i 14 buci de bronz brut. (pl. 131/13).
i dou
Korbl\'SL, XI, 11!88, Jl. 94; P. Rcinccke, AE, XIX, H!9!t, p. 328; E. Sprocld1oH, MarbSt, 1938, p, 228, nota 68; K. Hnredt, MRRJI-1, XII, Hl47, p. 2; l\I. Husu, Dacia, 1'\.S., VII, 1963, p. 184 i urm. i p. 207, nr. 18; W.A.v. Brunn, Milleltleulsclrc Horl(wrde, p. 36, 31!, 40-43, -16, 60, 290.

seciune rectangular.

corn. Boorod, jud. Hunedoara (harta. 3/21) j}fuzet(l de istorie a.l R.S.R., 16 062-16 Oi9, 16 453-16 468 (tramfer Muzeul nraional de anUchiti, Bucurc:~ti, IV 638-675, 677-687, 701-8/jO, 31001-32 710); pl. 132/1-10. Depozit deseoperit n 1953 n }letera ,,Cioelovimt eu ap" de 'fra.ian Orghidan, ditectorul Institutului de speologie din Bucureti. tn urma cercetrilor frtente ht fa.a. !()eului s-a precizat c piesele acestui depozit au fost grupate n dou loturi la distan de circa ~ m unul de a.Jt.ul, ntr-o ncpere a peterii a crei intra.re a fost. blocat cu piet.re la origine. Primul lot zcea sub blocuri de piatr lng, peretele peterii, iar al doilea era. risipit print.rc hlocmilc de piatr din mijlocul ncperii, larg. in acel loc de 4 m. Unele din piese erau ~curse pe panta abrupt a stncii. Dn inventarul acestui depozit fac parte 68 ampyx-uri conice, cu cte patru deschideri triunghiula.re (pl. 132/1); trei falere rotunde decorat.e cu cercuri concentrice n relief (pl. 132/2-3); 1 528 tutuli (pl. 132/5); 14 "aprtoare de ace" (pl. 132/6); opt spir~le cu capete conice din srm. de bronz cu vrful uor ndoit (pl. 132/4, i); 251 saltaleoni ntregi i fragmentari, dntre care unele pstreaz ne urme de fire din ln, (pl. 132/10); cinci volutc din srm de bronz ; cinci aplice ciiculare cu 8pin I:>e spate ; 17 inele cu capetele din bar de seciune rombic deschise; dou psalii din corn de cerb cu decor incizat (pl. 132/8); 3 043 perle (pl. 132/9 i 9 a-9 g), dintre eare circa 1 000 de chihlimbar de diferite forme i dimensiuni, circa .'JOO de faian de diferite dimensililli i circa. 1 500 mici din sticla albastr, rotunde, simple i mai rar duble. n afar de acestea, s-au gsit n apropiere i resturi ccramice, <lipari nnd, dup E. Coma., culturii Sntana-Lpu-G.va.
CIOCLOVINA,
E. Coma, ActaA.rchCarpatllica, Vlll, 1-2, 1\166, p. 169-174 (il.); l\L Rusu, lJacia. ~.S., V Il, 1963, p. 184 i 207, nr. 19; W.A.v. Brunn, Mllteldeulsche Hort(unde, p. 38, 72, 1!!3, 280, 290; A. Mo;o;solics, Bronze- rmd Gold(unde, p. 126 i urm. (se lntreab dac psallilc de os aparin aceslui depozit) .

.1lfuzeul Oradea.

Dintr-o

alt

galerie,

lL peterii

proviite un inel de

tmpl

form

de

lmrc.

Informa~ii

M. Rusu.

n 1969 au mai fost desc.opcrite n acela~i loc, de I. Ermodi uin Omdeu, urmi"t.toarele piest-, care
au int.rat n
colecia

Colecia

I. Ermiilli, Oradea.

sa: un ampyx; o

faler;

300 tutuli; doi butoni circulari; o

spiral;

83

www.cimec.ro

10 - 12

"apr.Lua,re de ace!'; pa.tru sa.ltalconi ntregi i doi fragmentari; ntrea.g i una fragmentar decuratc, peste 500 m~gele, dintre care circa 400 ~i sticl., 100 de faian i 10 - 12 din staniu ( ~ ).

o psalic de o:-; de chihlimbar

Jnforma!ii 1. Ermudi prin .Mircea Rusu.


Cn::METI,

comuna. Snislu, jud. Sa.tu Mare (harta 3/22) .illuzeul de istorie a.t R.S.R., 1 603-1 608 (tramfet muzeul Baia .Jfate, 7 478-

7 496).

Depozit diu forme de turnat, descoperit n 1961, eu octtzia ~prii lmor gropi, pe locul numit tt8tzi "La 8ilozuri", situat la vest de comun. Acest depozit cu prinde 19 vahre de tipar din lut ars pentru turnat celturi, dli cu tub pentru mner, piese de harnaament (verigi opri1.oai de la zbale cu capetele discoidale), vrf de lance, brici semiluna,r, bratu, panda.ntivc ~i unele obiecte neprecizate (pl. 132/11-14; 133/1-15). Cu prilejul Rondajului efectuat pe locul respectiv s-a preeizttt c depozitul, llHoit (le ceramic hallt-~tattian, provine dintr-un bordei, la. adncimea de 0,80 m, probabil atelier pentru turnatul bronzului.
Informaii E. Kovacs (Baia Mare); M. Husu, Vacia, :'>!.S., VII, Enzllandbuch, 1, 1966, p. 236 i informaii ~1. Rusu. 1\IG~~.

p. 207, nr. 20; idem, In Filip,

COASTA vezi Giula CDIPULUNG LA TISA, jud . .Ma.ra.mun (ha.rta 3/23). Vezi Olineti. Fost colecie a Liceul1.ti reforrnat, Sighet. Dup :M. Rwsu, cele dou centuri nedecorate, dintre care una ntreag i aUa, fragmentarii., ca i un virf de lance, provin din depozitul de la Cmpulung la Tisa i nu de h~ C.Jineti. ln ceea ce prive~te cele dou topmtre de lupt eu disc din l\Iuzeul Budapesta. (10/1899, 1-2), descoperite J>e locul Fa.bricii de ehcrc8tca, nu c~tc sigur, dupr~ acelai autor, e. aparin

acc;,tui depozit.
AR, X, Hl76, 2!1>1; .tK, XIII, 1880, p. 41; J. Hampel, XIX, 18!19, p. 377; idl~lll, Rronzkor, Il, p. f>9 i 39 (CI'illncti); :\1. Roska, Rcp., p. 109, n1. fll\; A. Vulpe, PBF, IX. 2,1970, p. 81. nr. 374 (il.), descoperire izolatA; i11fonnaii M. Rusu.

.u:,

CRASNA, jud. S.laj (harta 3/24) ..:.lluzeul Clttj-Napoca, 1 609-1 610ifmlla colecie Bzik,szay (astzi .Muzeul Zalu). Dou discmi spiralice cu buton (pl. 134/1-2) dintr-un depozit de~;;coperit nainte de 1876, care pe lng aceste dou piese ma.i coninea probabil dou celt.uri de tip transilvnean (pl. 134/3); trei seceri cu limb la miner; un vrf de lance (pl. 134/4) i o verig de picior din fosta colecie L. Szik:szay.
C. Goos, Chronik, p. 31; Erd, Mii:, ITI, 1876, p. 181; Al(, XIII, 1879, p .. 45-46; K. Tormn, Llmes, p. 107; J. Hampcl, Trouvailles, p. 19; idem, Rronzkor, 1, Xll/4 i XXVII/7 i II, p. 73; J. B. Fetzcr, MO:, XVII, 1897, p. 358; G. Tcglas, OTTE, XU, 1887, p. 304, nr. 329; Dr. M. Pctri Mor, Szl{dgyvm Mon, 1, p. :11-32 (Il.), pentru un celt de tip transilvnean i un virf de lance; I. Nestor, Sta11d, p. 1:11, nota 530; M. Roska, h.'SA, XII, 1938, p. 156; idem, Rep., p. 142, nr. 312 (il.) (discurile spiralice considerate greit ca fibule ochelari); :n. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:1, p.
i

:.!07, nr. 21 i p. 2011, nr. 4 (discurile spiralice considerate greit fibulc ochelari, dup literatur, datate in Hallstatt I::J3 , autorul revenind rccc11t asupra datrii ; A. Mozsollcs Bronze- und Goldfundc, p. 152 (mcn~ioncaz, dup J. Hampcl, lrci seceri cu cirlig).
Onn~LCU'l',

cum. S:lcueni, jud. Bihor (ha.rt.a 3/25)

1n 1900 au intrat

urm.toarclc obiecte de bronz, det-~coperite n 1889 pe locul "Curpeni:;:" i eolectate de la diferite pcr~oanc : un vrf de lanee (pl. 1:H/fi); Ull fragment de plac de centur (pl. 134/7); o "apr.toa.re de a.c" (pl. 134/9); doi tutuli din 212 (pl. 134/8); 10 ampyx-uri conice cu triunghhui ajurate (pl. 134/10-11); t.rei pandantivc de fonn tritmghiular (pl. 134/12-13); un pandantiv ll formii, de ~eut beo.ian (pl. 134/14) i 1111 fragment dint.r-un lan orna.mental (pl. 134/6).
90

.Jfuzeul Oradea., 2 127-2 131.

www.cimec.ro

Dintre aceste obiecte, eele ilustrate aiei au fost vzut.e de ctre autor n 1946 in :Muzeul de la Oradea, unde nu ::>e mai pstreaz a~tzi decit o parte din ele (nr. inv. 2 127 - 2 151). Restul fi-a pierdut. G~- Kiizep('sy, AR, XXT, 1!101, p. 365; 1\J. Rusu, lJacia, N.S., VII, 1!11\l, p. 205, m. :.!1; W.A.v.
Drunn, Jllilleldeulsclle Horl{umh, p. :11, i2, 19::!, 2!1\J (Hronz D) Rusu (depozit nesigur din Hahtatl A).
i inlormaii

1. Ordenlllch

M.

enan, jud. Allm (harta 3/26) .Muzeul Alba Iulio.. n 1973, cu ocazia lucrrilor de construcie de pe loeul "Prului Bugului", la adneimea de 3 ro, s-~1 deseoperit un dPpozit, constituit din 12 fra.gment.c de celturi, dintre care dou de tip transilvnean (pl. 134/15, 17), unul eu gura concav (pl. 134/18) i altul cu gura dreapt (pl. 134/16 ), un ti i apte fra.~rinente mai mici de tip n('preeizat ; 23 fragmente de seceri, dintre care una cu buton (pl. 134/19) ~i re~tul eu limb la mner (pl. 134/20-22); trei fragment.e de cuite cu limba, la minet (pl. 134/23-25); peste 60 lame de ferstru, n cea ma.i ma.re parte fragmentare (pl. 13.'J/1); un fragment. de p::~alie (pl. 13iJ/2); un fragment tle pumnal (pl. 135/3) i un altul de vrf de t~-geat.. (pl. 135/4); 8 fragmente de brri, dintre care 3 cu bara de seciune rotund. i decorat. (pl. 135/6-7) i 5 eu baza, de t~-cciune plan-convex i ntr-un ca.z decorat, (IJI. 135/8); o verig tor~ionat (pl. 135/9) i un rest de brar torsionat (pl. 135/12); un buton (pl. 135/13); un fragment de fibul cu corpul n form de scut oval a.scu.it (pl. 135/10); un tuh fragmentar (de vrf de lance t) (pl. 135(.5); a.pt.e fragmente de verigi i bare miei; trei ba,re (pl. 1:-3G/11); 30 deeuri i fra.gmeute de obiecte nepreeizate; uou buc.i de bronz brut i 24 verigi de a.m, ntregi i fmgmentare, eu eapet.ele deschise sau suprapuse, dintre care t.rei de 15 carate i rel'itttl de 1~ cara te, n greutate total. de 285,22 g (pl. 135/14-20). Toate aceste obiecte, de bronz i aur, erau depozitate n trei v~tse de lut ars (pl. 135/21-23 ), dintre ca.re unul nmi mic bitronconic, din past neagr eenuic, coni nea obiectele de aur, iar alte dou., mai ma.ri, din past, crmizie i neagr-cenuie, pe <"de de bronz.
lnfonnaii

l. Aldeu (Alba Iuliu).

DENSU,

vezi

Du-meti

DEVA III, jud. Hunedoara (h~Lrta 3/27)

Muzeul Deva, 5 109-5 163, 5 205. Depozit descoperit la o dat nepreeizat, n afara Cetii tle sub dealul Srhegi, coninnd cinci fragmente de colturi, dintre care dou cu decor (pl. 1.35/24, 26) i trei de tipuri nedefinite; un fragment de dalt cu tub (pl. 135/25); nou fragmente de seceri, dintre care ulli1 probabil cu buton (pl. 135/30), dou cu limb la mner (pl. 135/27 -28) i ase t.ipuri nedefinite (pl. 135/29); un cuit. cu limb la mner, fragmentar (pl. 136/2); o dalt cu tub pentru miner (pl. 136/5) i un fragment de a.semenea dalt; trei fragmente din lame de ferstru (pl. 136/3); un fragment dintr-un vas de bronz (pl. 136/1); dou fragmente din lame de sbii (pl. 136/6-7); un pumnal (pl. 136/8); o "aprtoare de ace" (pl. 136/4); un pandantiv rotund ajW'at (pl. 136/18) i un a.ltul fragment.ar (pl. 136/15) ; dou ace cu gitul umflat. i fa.etat i eapul bitronconic (pl. 136/11-12) i un cxempla.r rupt n dou de acelai tip (pl. 136/13) ; un ac cu corpul serpentiform i capul spiralic (pl. 136/27) ; patru brri ntregi cu bam de seciune rotund sau oval (pl. 136/23 -26) i dou cn bara de seciune plan-eonvex (pl. 136/19 -20) i trei fragmente de brri, dintre care una cu bara de sec.iune plan-convex (pl. 136/21) i dou cu bara torsiona.t (pl. 136/ /22) i nc alte dou fragmente de brri; doi tutuli (pl. 136/16 -17); un buton (pl. 136/14); dou buci de bar de seciune triunghiular (pl. 137 /1); o bucat de srm de bronz; ase fragmente din obiec.t.e neprecizate, de tabl sau plac de bronz (pl. 137/:! -4) ~i trei buci de bronz brut. n afar de aceste piese, dup. reconst.it.uirilc fcute n 1944 de I. N e~tor ~i O. Floca, din inventa.rul :westui depozit ar m:ti face parte mmt.oarelc obiect-e : dou virinri de la.nce (pl. 136/9-10, n inv. Blandia.na) i o brii.ar (n inv. Blandia.mt).
1. ~tstur, Stand, nota 5:.!5 k; }1. ltoska, F.S A, X Il, HW:l, }l. 1~f>; irlrm, Urp., p. fli- (;ll, nr. :l6; O. Floca, SCH', l, t().iO, :.!, p. 220; ~~- Rusn, lJada, ~.S., VII, 1!16:1, p. 207, nr. 21; idtm Surgflia,

91

www.cimec.ro

IV, UJ66, p. 36, nr. 52; A. D. Alexandrescu, Dacia, 1'\.S., X, 11166, p. 176, ne. H3-84; W.A.v. Hrunn, Miltddeulst:lte Horlfunde, p. 32, 37, 200 (Hallstatt sau mai vechi?); Informaii 1. Neslor i O. Floca.

IV, jud. Hunedm1,ra (harta 3/27) ..ltfuzeul Deva. :M. Ru~u a imere;tt s. reconstituie i un alt depozit (Deva IV), cruia i-ar fi aparinut, dup el, urmt-oarele piese descoperite pe "Cetate" : trei celturi, dinLre care dou de tip transilv nean i un fragment cu gura concav; un frngment de secer de tip neprecizat; trei topoare de lupt cu disc, dintre care dou ntregi i unul fragmentar, care, dup Al. Vulpe, ar fi provenit, impreun cu un ac cu protuberan, de la Glod ; o verig-inel ; un ac cu capul decorat cu protuberanc ; trei fragmente de disc de la o faler i un fragment de plac. decorat, precum i probabil dou lunule, o bra.r deschis decorat i alte dou brri de bronz.
DEVA
Informa ii M. Husu.

cont. Gala.ii Bi,.;t.ri.ci, jud. Bh;t.rila N:-ud (harta 3/28) Muzeul Brukenthal, Sibiu 3 424-3 452, 5 494 -5 873; pl. 137/5-13; 138-140. Dint.r-un mare depozit-turntorie descoperit n 1911, ntr-o groap de pe locul "La Buturugi", se afl cea mai mare parte (406 piese), constituit din 45 celturi ntregi i fragmentare, dintre care cinci de tip tra.nsilvnean (pl. 137/5 -8), opt cu gura concav (pl. 137/9 -10,23), 16 exemplare ntregi i fragmentare, majoritatea decorat.e (pl. 137/11-13,15, 17-22) i 16 fragmente de tipmi neprecizate; un fmgmcnt de topor cu aripioare la partea superioar (pl. 138/3) i alte trei fragmente de tip neprecizat ; patru celt.uri-ciocan ntregi i fragmentare (pl. 138/1-2) ; 140 t;eceri nt.regi i fra.gmentarc, dint,re c;~rc 11 cu buton (pl. 138/4-11), 45 cu limb la. mner (pl. 138/12-28; 139/1-7), zece cu crlig, din care dou ntregi (pl. 139/8 -9) i 8 fragmente (pl. 139/10 i ~apte neilustrate), 38 vrfuri de secer de tip neprecizat, 26 mijloace de seceri de tip uepredzaL i alte opt fragmente de i:ieccri de tip neprecizat i un vrf arcuit puternic nabr; trei dli ntregi sau fragmenta.re (pl. 139/11-12); un topor de cupru fi"J.gmcntar (pl. 139/14); a.se cu-ite fragmentare (pl. 139/17) ; opt htme de ferstru ntregi sau fragmentare (pl. 139/13); un fragment eventual din buza unui vas de bronz i un fragment din toarta unui vas de bronz (pl. 139/15); 7 fmgmente de tabl de bronz din diferite obiecte (pl. 139/16, 18-19 ;) un fragment de centur frumos decorat (pl. 140/19); 15 bare i srme de bronz (pl. 139/20 -21); zece fragmente de sbii (pl. 139/22; 140/1,3); un topor de lupt fragmentar (pl. 140/2); opt fragmente de pumnale (pl. 140/4-5); opt vrfu1i de lance fragmentare (pl. 140/6, 8, 18) ; ase pandantive Nemilun.are fragmentare (pl. 140/13) ; un ac de podoab cu acul perforat i corpul decorat (pl. 140/11); un fragment de la. o piesde harnaament (crm?) (pl. 140/9); dou "aprtoare de a,ce" (pl. 140/12); 16 br.ri ntregi i fragmentare (pl.140f7, 14-17, 20-21) i un fragment de brar din band lat, decorat (pl. 140/10); ase verigi ntregi sau fragmentare; dou perle de bronz i ase butoni (pl. 140/22); un obiect de form conic (pl. 140/24); o sl'm subire rsucit provenind probabil de la. o fibul de tip passementerie (pl. 140/23); apte cioturi de la turnare; dou fragmente de bronz nedetenninate ca funcie i 112 turte de bronz.
DIPf;'A,

Mnzeul Bisttia, 185-195; pl. 141/4. Probabil din acelai depoziL: un ac; ase br..ri nhegi i fragmentare decoratc sau nedecomte (pl. 141/1-4) ; dou verigi; dou fragmente de colierc torsionate sa.u decoratc cu dungi inci~ate i un fragment de bronz (pierdut).
Dou

Muzeul de istorie natuml, Viena, 47 870-76. celturi de tip transilvnean; un celt fmgment~tr ; fragmentul unui topor cu aripioare ; un fragment de dalt i dou turte de bronz.
92

www.cimec.ro

Analizele spectrale 8910 i 8933, executate la. muzeul din Stuttgart (S. Jungba.ns, E. Sangmeister, M. Schrder, Kupfer und Bronze, 1968, p. 250-251):
Pl.
Nr. inv.l Sn 1,95
1 Pb 1

As 1 Sb 1 Ag 1 Ni
urm

Bi

1 Au 1

Nr. Zn 1 Co 1 Fc 1 anullzll

202/5 51}55 5 684= A 2 434

o o

1,15

0,01 0,14

0,05 0,03

o
0,12

oi O
1

o ++
o o

+ 8 910 + 11933

K. Horedt, M BBM, IX-X, 1944, p. 95; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 184, 207, nr. 25; ldem, Sargetfa, IV, 1966, p. 36, nr. 35; A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., X, 1966, p. 170, nr. 125-132; W. A. v. Brunn, MilleldeutiiChe Hortrundc, p. 30, 34, 37, 40, 43, 46, 72, 290; A. Vulpe, Pflf', IX. 2, 1970, p. 217; A. Vulpe, PBF, IX. 5, 1975, p. 76, nr. 438, p. 110, nr. 465-467 (il).

jud. Timi, (harta 3/29) Muzeul Lugoj, 146, 178-179, 181, 189, 193. Dintr-un depozit, acbizi.ionat n 1931 de Muzeul din Lugoj i reconstituit cu rezerve, fac parte un celt cu gura. concav decorat (pl. 141/5) ; o secer cu limb la mner (pl. 141/6) ; o lam de ferstru ; o sabie cu limb la mner; o br.ar cu bara de seciune plan-eonvex i cu decor adncit pronunat (pl. 141/9) ; o alt. brar cu bara de seciune rotund-oval i eu decor crestat (pl. 141/7); cinci brri cu bara de sec.iune rotund-oval i uneori cu decor (pl. 141/8, 11); dou. br.ri cu capetele subiri din bar de see.iune rotund (pl. 141/13); 13 fragmente dt~ brri, dint.re care 11 cu bn.ra de Ree.iune plan-convex (pl. 141/10, 14 i dou cu hara, de ~eciune rotund; dou resturi de brar spira.lic (pl. 141/1!) -16) i o verig (pl. 141/12). Bronznrile de la Dumbrava nu snt trecute n actele veehi ale mnzeului, ci numai in invent.:trul din 1931, fr a se specifica data preds. ,
DUlfiBRAVA,

Tr. Simu, lndica/orul, fig. 10 (drenpta), 12 (sus), 1:1 i 14; A.D. Akxnndrescu, Daria, N.S., X, l9GG, p. 1117, nr. 271 (se arirm .l(rl'it c sabia provine dintr-o localital<' nL'("Imoscuh'); :\il. Roska, l!cp., p. 110, nr. 1; informaii l. Stratan i ~1. Rusu (depozit nesigur din Hallstatt A).

corn. Vor.a, jud. Huneclmtl'a. (hart.a 3/30) Muzeul Deva, 5 263-5 273. Depozit, descoperit n 1895, cuprinznd un celt eu margine ngroat i cu decor (pl. 142/1); dou fr<<~rgmente de seceri cu limb la mner (pl. 142/2 -3) i un fra.gment din o 8ecer de tip nedefinit (pl. 142/8); o dalt cu tub pentru mner (pl. 142/4); dou fragmente din lame de fer.str.u (pl. 142/5); dou fragmente din bar de seciune triunghiularil. (pl. 142/7) i dou bue.i de plac de bronz, dintre ca.re una decorat (pl. 142/6) ~i a.lta ncdecorat
llTRTE, VIII, 1893-1896, p. 14:1; G, Hgls, ErdMuz, XV, 18911, p. 4:16; idem, HunyadvmHirt, 1, 1902, p. 10; M. Roska, Rl'p., 71, nr. 73 i p. 611, nr. 21 (cllt~az piese care nu pot face parte din acest depozit). Informaii 1. Nestor i O. Floca, potrivit crora s-au trl'l'llt la Dumeti, pc baz de cercetri de arhiv publicate i a caracteristicilor obiectelor, unele piese menionate In inventarul muzeului ca provenind de la Blandiana (un fragment de virf de lance : 5 207), Hru (un celt de tip transilvAnean: 1 282) i Petroani (un fragment de vrf de lance: 5 274). Dealtfel, in invrnturul muzeului nici nu figurcaz Dumcti. Informaii M. Rusu (depozit msigur din IIallslatt A).

DuMETI,

vezi Rscruci jud. Arad (harta 3/31) Muzeul Amd, 14 904-14 913, 14 915. Depozit, descoperit n 1972, cu prilejul construirii unor grajduri pentru porci, din inventarul c.ruia fac parte un pumna.l fragmentar (pl. 142/9); cinci brri, dintre care patru ntregi i una fragmenta.r, decorate i nedecorate, cu bara de seciune rombic (pl. 142/10), oval. (pl. 142/11-12) sau rotund (pl. 142/15-16); trei ace decorate, dintre care unul drept i cu capul conic (pl. 142/17) i alte dou ndoite ~i cu capul discoidal (pl. 142/13-14) i dou buci de bronz brut.
FEruRn, FELNAC 1
Informaii

Egon Ullrner (Arad).

93

www.cimec.ro

PIA'l'R1, cum. Glgu, jud. S.la.j (harta" 3/32) M uzettl Dej. Depozit const.it.uit din dou celturi, dintre care unul varianta celtului transilvnca,u (pl. 143/31 i altul cu decor unghiular i fr torti (pl. 143/1) ; un topor cu aripioarc la partea superioat (pl. 143/2); o secer cu limb la mner (pl. 143/4); o lam de ferstru (pl. 143/5); lXttru vrfuri de lance ntregi (pl. 143/6 -9) i un fragment (pl. 143/10) ; "o :tprtoaro de t~e" (pl. 143/16); un pandantiv semilunar (pl. 143/18); un buton de harnaament cu patru brae (pl. 143/19); trei brfui (pl. 143/13 -15) i una fmgmentar din band lat (pl. 143/11); un inel din cinci spire (pl. 143/17); un buton cu cui (pl. 143/12); un buton cu toart (pl. 143/20) i un obiect. neprecizat (pl. 143/21).
l<'RbCEI.'\11 DE
M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 207, nr. 27; idem, Sargella, 1966, p. 36, nr. !Il i informaii M. Rusu, care cunotea depozitul de la F. Gavrilescu (Dej); .4. Vulpl', PBF, lX. 5, 1975, p. 7G, nr. 421 (il.).

GAD, com. Oiacova, jud. Timi (harta, 3/33) Timitwam, IV 1 547-1 561 =III 2 040-2 042, 2 045, 2 047-2 -048,2 050 2052, 2 054, 2 057-2 059. Cu prilejul sprii unui canal s-a descoperit n 1901, h~ eire;t 3 km sud de comun, un depozit. constituit, din d011 celturi i un fragment U.e celt. (neidentificat.); cinci fragmente de lame de ferstru (pl. 144/1) ; dou fragmente de lam de sabie (pl. 144/12) ; un pumnal, care, dup[t M. Rmm, a fost inventariat greit ca fiind de la Uuvin, i un vrf de pumnal (neidentificat); tubul unui vrf de lance ajurat la baz (pl. 144/8); o hr.ar cu erestturi (pl. 144/4); o br ar eu C.:'Lpetele supra, puse (pl. 144/2) i o hr.ar masiv decorat; dou blere (pl. 144/5 -6); un fragment torsiorutt n form ele verig, dintr-un colier (pl. 144/3); o verig din bal' de ~ec.iune rombic (neidentificat); un a.c cu ca.pul ri\stwit. (pl. 144/7) ~i un altul r.sucit. ~i decorat cu ea.pul n l'orm de vas (pl. 144/11); un fra.gmcnt. de obiect. nepreeiz:tt frumo~ decorat (pl. 144/10) i o buca,t din pl:Lc de bronz (pl. 144/9). Piesele a.cestea erau asociate ~i cu o c~ea.e de lut eu toa,rta rupt. r. Berkeszi, 1'RE1', XVII, 1901, p. 96 i urrn.; B. Millt'kl'r, LJelm, 111, p. 5!1 i urm.; idem, Starinar
M~tzeul
X V, 1940, p. 23; idl'm, .4I', 1\J03, p. :IIW: A. Ieplll'<', R TS RC, 1 ():~u-1940, p. 434; M. Rusu, Dada, N. S., VH, 1903, p. 207, nr. :.!1!; A. Vulpe, Dacia, "l. S., IX, 190~. p. 129. nota 9:1, fig. ;j, li (Hallstatt ;\ 2); A. D. Allxamir('Sl'll, Dacia, N. S., X, 19(\11, p. 197, III', 2f.7; W. A. v. lnllln, M lttc/deulsrllc Ilorl[rmdt, 291.
GALOPETREU,

eom. Ta,reea, jud. Bihor (harta 3/34) M1tzeul Oradea, 1 042-1104, 2 319-2 322. Depozit., descoperit n 1953, la 0,25-0,30 m adneimc, pP locul "Ferma mie" din zona inundabil: a, rului Er, con.innd urmtoarele 63 obiecte, n greutate de 6 kg : trei celt,uri cu gum concav. i corpul de Keeiune hexagona,l, dintre care unul ntreg (pl. 144/13), unul cu pliscul rupt din vechime i altul fragmentar ; un celt cu gLmt uor coneav i corpul de seciune oval (pl. 144/14); un celt cu gum ngroat la, exterior, fr toart i cu decor unghiula1 n relief (pl. 144/15) i patru fragmente de eelturi; un topor cu aripioare mediane (pl. 144/16) i dou fragmente dintr-un nlt topor de acelai tip; 13 seceri cu buton, dintre care trei ntregi (pl. 145/2 -3,5) i zece fragment.are (pl. 145/1, 4, 6) ; pa,tm seeeri cu limb la mner ntregi (pl. 145/7 -9); un fra.gment de secer; o htm de ferstru ; o undi (pl. 145/10) ; un fragment de sa.bie; dou pumnale cu limb la mner (pl. 145/11-12) ; dou h1.me de pumnal (pl. 145/13) ; apte vrfuri de lance, dintre care ase ntregi (pl. 146/1--:-4) i unul fragmentar; un fragment de brici (pl. 146/6); un fragment de vas de bronz cu dou nitnri (pl. 146/11) ; dou. "aprtoare de ac" (pl. 146/5); opt hr.ri decorate sau nedecorate cu capetele deschise, subiate sau nesubiate, dintre care una de picior nedecorat (pl. 146/8, 10, 12 -17); o veriJ:{ (pl. 146/9) ; o ban'i.. l'ub.iat spre unul din capete (146/7) ; dou diseuri :spi.mlice (pl. 146/18) ; un pa.nda,ntiv de form. triunghiular (pl. 146/19) ; dou bare de see.iune plan-convex (pl. 146/20) ; dou fragmente din tabl uP. bronz de ntrebuinare nepteeizat.; pMm huei de bronz brut (pie:'!ele din fo~ta. colee.ie Dr .1. Andr~~y nn :-;e afl. ht Muzeul diu Om.dea) i dou resturi ue hronz de la. turnat.
94'

www.cimec.ro

Pc locttl depozit.ului s-au efee.t.unt sontla,jc n 1954, cu care prilej s-au m~~i g.~it t~se piese; n 1959, de 1\L Rmm i dT. E. Anilissy, stabilindu-se c. depozitul respectiv a fost aruncat. iniial in ~tpa Erului, fiind mpr.tiat pe circa 1 m 2
M. Rusu, ArhMo/d, II- III, 1964, p, 244 i nrm.; idcm, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 206, nr. 28 (Hronz D); A. D. Alt>xandrescu, Dacia, N.S., X, 19(;6, p. 170, nr. 87-88; W. A. v. Brunn, Jlllllelcieulsche llorlfuncie, p. ::l:.!-34, 36 i urrn., p. 43, 72, 289 (Bronz O); infotma!ll Dr. E. Andtossy; A. Vulpe, PBF, IX. 5, 1975, p. 74, nr. 378-379 (Il.).

GIULA, corn.

Bora,

jud. Cluj (harta 3/35).

Dintr-un depozit, descoperit n 1879, fac parte urmtoarele obiecte, depuse probabil ntr-un vaR de lut: nou fragmente dintr-o centur decorat (pl. 147/6-7) i mai multe resturi ale unei alte centuri simple, nedecomt; 129 apr.toare de ace nt.regi i fragmentare, cu dou sau trei ramuri (pl. 147/1-4) i 133 saltaleoni (pl. 147/5). Analiza chimicl:L a fragmentelor centurii decora te (m. 638 -639) : 94, 85% Cu i 5,15% Sn i al~ eent.urii nedecorate (640) : 84,44% Cu i 15,56% Sn.
ErdMuzEvk., VI, 1879, p. G4, lOG i VU, p. 1-17; G. Tel!ls, OT1'f', XII, lR87, p. 300; B. Kuzinszky, AE, VIII, 1RRR, p. a'll; B. Posta, Otmutat6, p. 19; 1. Mar\ian, R~p. 1, nr. 347 i 11, nr. 295; .1. Hampel, Bron:kor, Il, p. 49 (s-a trecut greil drpozilut la localilatt>a Gyulu, com Bekt's din t:ngaria, la fd M. Roska, LJo/9 S:eyed, IV, 1928, p. 248, 254); 1\I. Roska, Mamws, XXIV, 1932, p. 542, 544: i:lcm, Rep., p. 131, nr. 226; idem, lUi:/, III, 1!11:1, p. 127 i unn. (il); M. Rosu, Dacia, N. S., IV, 1%0, p. 171 (il.); ldem, Dal.'ia, N. S., VII. l!lli:l, p. 207, nr. 2\J; W. A. v. Brunn, lvlillt-1deulsche 1/orl(rmcir, p. 4:.!, 72, 1!1:1, 290.

Muzeul Cluj-Napooa, 638-903.

jud. Sibiu (ha.rta 3/36) Depozit.din carc 600 kg <.'ran .. turt.ele de bronz sau otp u 1;1i rest.ur:ile de la t.urna.re, destoJJerit. n 1H70 nt.r-o groap, la arat, pe un lot al bisericii ev~tnghelice din Gut.eria, Ia. nord- e~t de :-;at. Dup~1. deHeoperil'ea obieet.elor, ele au foRt vndute la Sibiu i de aici cunw.rate n part.e de L. Reis~en lwrger pentru Muzeul Brnkenthal, unde au ajuns trei loturi din aeeast part.e, n trei ani. O parte mai important din acest depozit-turm'Ltorie a fost aehiziionat. de FI. Romer pentru Muzeul naional din Bwhpest.a. Un lot. mic de obiecte a ajuns la Muzeul de istorie natural din Viena. ln fine, a.lte piese din acest. depozit-tmn.torie au intrat n eoleciile mu.zrelor din Cluj, Media, Braov, Sf. Gheorgbt->, Sigbioaia, Linz i Zliri<.h . .lJ'Iuzeul Bntkenthal, Sibiu, 326-703 =A 326' -703 ; 7 890, 7 892= A 3 698, 3 700; pl. 147/8-9; 148j4, 11-13, 16-17, 22; 149/2, 4-10, 12-18; 150/1-3,6, 9; 151/4; 153/14; 154{9, 12-14, 16-20; 155/1, 3-4, 7-8, 10-14, 16; 156/1, 3-6, 8, 10-17, 19-25; 157/1-6, 13-14; 158/1, 4, 6-10, 15-16, 18-21; 160/1-2, 6-17, 19-20, 23-27, 29-30, 32, 35, 37, 39-42, 44-47. Urmtoarele piese ntregi i fmgment.are : 27 celttui, dintre cal'e 12 de tip tran.."'ilvnean (pl. 147/8-9; 148/4), unul cu gma conc.a.v i cu seciunea rect.angular. a corpului (pl. 148/17), apte cu decor ungbiular (pl. 148/22 ; 149/2, 4-5, 9), unul cu decor n form de scuturi (148/16), dou forme speciale ale variantei l'sritene a celtului de tip transilvnean (pl. 148/11-12), unul cu gura turtit, coninnd fragment.e de 8ecer i de lam de ferstru (pl. 148/13), unul greit la turnat i dou de tip nedefinit; trei celt.mi-ciocane (pl. 149/7 -8); dou topoare cu gaur tra.mversn,Ui, pentru mner (pl. 149/17 -18); apte dli cu tub pe.ntru mner (pl. 149/6, 10, 12-14) ; apte topoare cu aripi oare, dintre eare ase cu aripioare mediane (pl. 149/15 -16 ; 150/1-2) i unul probabil cu lLripioa.re la partea superio:tr (pl. 150/3); o undi pierdut (pl. 150/6); 26 8eeeri, dintre care una c11 buton (pl. 150/9) i un fragment cu limba la mner (pl. 151/4), a.se eu crlig (pl. 153/14), un.-'1 cu ciotul de la turnat nendeprtltt (pl. 154/9), trei vrfuri i fragmente din alt.e opt 8eceri; 12 cu.ite fragmentare, dintre care unele cu limb la mner (pl. 154/13-14, 16-20); un cuit-hriei (pl. 154/12); dou topoa-re-trncop cu n.ripioa.re, pentru minerit (pl. 155/1), n afar, de ea.rP HeiRsenberg, op. cit., m11i jos, p. 16, mai ruen.ioneaz o.1lte do11 vrfuri d(' asemenea unelte, mrc n 1904 nu mai erau n colecie;
95
www.cimec.ro

YPzi Berza.~ca. GuTTRIA II, nglobat oraului Sibin, turnt.Ql'ie n greuta,t.e t.ot.al de peHte 800 kg,
GoRNK4.,

28 lamc de ferstru intregi sau fragmentare (pl. 155/3 -4) ; 21 plci mai mari sau mai mici,cu sau fr, decor, dintre care unele din vase de bronz (pl. 155/7-8, 10-14, 16); 14 sbii cu limb la mner fragmentare (pl. 156/1, 3-6); 14 pumnale ntregi i fragmentare, dintre care unele cu limb la mner (pl. 156/8, 10-12, 14-17, 20), la care se mai adaug probabil unul fragmentar (pl. 156/13); 13 vrfuri de lance (pl. 156/21-25); dou resturi de coif, dintre care un buton (pl. 156/19) i un fragment; 37 brri cu bara. de seciuni diferite, cu i fr decor (pl. 157/1-6, 13-14; 158/1, 4, 6-9), din care cinci pierdute; 33 verigi, dintre care 31 simple, cu i fr decor (pl. 158/12-13, 16 ) i dou mbucate i decorat.e cu crest tW'i (pl. 158/15), precum i dou verigi spiralice (pl. 158/10; 160/7) ; 25 plci din centuri in cea mai mare parte decorate (pl. 158/18-21); un pandantiv conic ajurat (pl. 160/13); dou obiecte de podoab cu un cap de pasre la partea superioar (pl. 160/1-2) ; o plac oval-ascuit decorat; un cercei (pl. 160/25) ; 8 ace (pl. 160/9 -12) i un altul greit la tumat ; o "apltrtoare de ac" (pl. 160/8) ; 14 butoni i discuri, dintre care majoritatea cu urechi9e la partea inferioar (pl. 160/14-16, 19, 23) ; a.se perle tronconice din plac de bronz i o fusa.iol bitroneonic (pl. 160/17); dou fragment.e de fibule (pl. 160/6 i 160/40 pierdut); 22 resturi de obiect.e de bronz nedeterminate (brri .a.) (160/20, 24, 26-27, 29-30, 32, 35); o bar cu cap spiralic (pl. 160/39); un fragment de obiect n form de tub cilindric cu bra; 38 bare i deeuri de la turmtt (pl. 160/37, 44, 47); 17 resturi de bronz brut (pl. 160/42) i ase bue.i de staniu (pl. 160/41, 45 -46}. . Analiz Rpectral 8 926, executat ht Muzeul din St.uttgart. (S. Junghans, E. Sa.ngmeist.er, 1\L Sellrddel', K upje1 1.oul Bmnze, 1968, p. 250-251} :
Pl.

lnv.
1

~r.

Sn
1

PI.J

As

Sb

Nr.
anali1

14\l{lll

fl91

4,f
1

urml

0,4

o,osj

0,141

l urml

O1

o] +

\+

8 92G

Jl-fuze1tl naional, Budapesta, 238/1870. 1 -XXIII; pl. 147/10-14; 148/1-3, 5-10, 14-15, 18-21; 149/1,3,11; 150/4, 7-8, 10-14; 151/1-11; 152/1-18; 153/1-1.5; 1.54/2-8, 10-11, 15; 155/2, 5-6, 9, 15; 156/7, 9, 18; 157/8-10; 158/2-3, 5, 11, 14; 169/1-.1; 160/3-.5, 18, 21-22, 28, .11, 33-34, 36, 38, 43, 48. S-au achizi.iona.t. urm.to:trele piese ntregi i fragment.:ue : 39 celturi, dintre care 26 de tip transilvnean (pl. 147{10-14; 148/1-3,5-8) i dou varia.nta r.sritean a acestui t.ip (pl. 148/9-10) i 6 de tipul cu decor unghiular (pl. 148/18; 149/1, 3), dou cu gura concav (pl. 148/ 20-21) i trei de tipmi diferite (pl. 148/14-15, 19); o da.U cu tub pentru mner (pl. 149/11); t.rei topoare cu a,ripioare mediane fragmentare {IJL 150/4); 14.5 seceri ntregi i fragmentare, dintre care cinci cu buton (pl. 150/7-8, 10), 71 cu limb la mner (pl. 150/11-13, 15 151/13, 5-11, 1:)2/1-18; 1:33/1-9); 39 seceri cu crlig (pl. 1:'l3/10-13, 15; 154/2-8), trei cu ciotul de la turnat nendeprtat (pl. 1154/10) i dou de tip neprecizat (pl. 150/14); o secer-cuit. (pl. 154/11); un fragment de cuit (pl. 154/15); o dalt. plat {pl. ;zU55/2); 26 lame ntregi sau fragmentare de ferstru; cinci fragmente de vase de bronz (pl. :p 155/5-6, 9, 15); dou fragmente de sa.bie (pl. 1:36/7); trei fragmente de pumnal (pl. 156/9); patru vrfuri de lance fragmentare (pl. 156/18); 10 brri diferite, dintre care dou cu bara masiv de sec.iune triunghiular {pl. 158/2) sau planconvex (pl. 158/5), apte cu bara lat (pl. 1fi7/8-10; 158/11, 14) i una cu bara ndoit semicircular (pl. 158/3); c.teva fragmente de verigi decorate i nedecorate, pierdute ; ase buci de plac decorat din dou centuri (pl. 159/1-3) i un fra.gment de plac de centm perforat; dou pa.ndantive, din care unul n form de lanet, probabil de la o fibul passementerie (pl. 160/5) i altul neidentificat n mod sigur (pl. 160/34); trei perle bitronconice (pl. 160/18) i ttlte dou pierdute neilustrate); o bucl de bronz; o plac cu trei orificii (pl. 160/36); cinci fragmente dintr-o plac perfura.t; o plac !'1emiunghiulat cu zimi, ndoit (160/38); un miner cu dou. gLUi de nit; dou fragmente de plitei decora.te cu cereuri

96

www.cimec.ro

concentrice, probabil de la discuri solare (pl. 160/22); resturi ndoite din patru plci, probabil din brri i vase (pl. 160/3- 4, 21, 33); trei plci rohinde perforate; un obiect rotund prevzut cu dou orificii ~i dou verigi, pierdute; dou obiecte neprecizata (pl. 160/28, 31) ; resturi din mai multe plci i bare de seciune triunghiular i rec.tangular (pl. 160/4:3, 48); mai multe cioturi de la turnat; patru buci de bronz brut i cteva buci de plumb i staniu.
Muzeul de istorie natural, Viena, 34 905-34 914; pl. 150/5; 154fl; 156f2; 157f7, 11-12 j 158f17. La secia de preistorie a Muzeului de istorie natural din Viena se afl urmtoarele obiecte din acest depozit-turntorie: dou celturi de tip transilvnean; un celt cu decor unghiular; un topor cu aripioare mediane fragmentar (pl. 150/5); dou seceri cu cirlig (pl. 154/1); trei fragmente de lam de ferstru; un fragment dintr-o sabie cu limb la miner (pl. 156/2) ;trei fragmente de brri cu bara faetat (pl. 157/7, 11-12); o verig fragmentar decorat cu crestturi (pl. 158/17) i trei buci de bronz brut. Aceste piese au fost n colecia de antichitii.i a Casei imperiale, de unde s-au preluat n 1899. Muzeul Braov, 2 345. S-ar putea ca din acelai depozit-turntorie s. mai fae pa.rte 1m fragment de lam de fers tru din Muzeul Braov. Analiza chimic a unor bronzuri, neidentificata, publicat de L. Reissenberger, A VSL, X, 1873, 28-29 ;
Nr. crt.
Pies

Cu

Sn In

%1

Fe urme

1. 2. 3. 4. 5.
1\.

Fragmentul unei seceri Fragmentul unei lame de


tru

!14,06
fers-

5,34 7,41 7,39 8,87 9,74 11,79 11,87 13,93 100,0 0,71

7. 8. 9. 10.

Fragmentul unui inel Fragmentul unui cclt Fragmentul unei sbii Fragmentul unei bare prismaticc Fragmentul de tabl Fragmentul unui viri de lance Bucti mici de ccsitor Fragment de turt
adaug, dup

92,5!1 92,61 91,13 90,26 88,21 118,13 86,07 97,83

"

..
"

"
1,4G

urme

La acestea se cositor (Sn).

eraudincuprunativcucantitimici

L. Ueissenberger, nc trei probe din turte, uin care dou de sulf (S) i fier (Fe), iar a treia coninea i 1 720%

FI. Homer, AE, III, 1870, p. 269-275 (Il.); IV, 1870, p. 12-14; Programm Schdssburg, 187001, p. 53; L. Relssenberger, A VSL, X, 1872, p. 8-37 (II.); C. Goss, Chronik, p. 25-27; Gr. Tocllescu, Dacia, p. 798, 800, 813, 815, 819, 820 (il.); J. Hampel, Catalogue, p. 152-3; idem, Antiquites, p. 39, 41 (il.); idem, 1'rouuailles, p. 54-58; idem, Bronzkor, II, 143-155 i III, p, 189; Hr. Olhausen, Z(E, 15, 1883, p. 100; (depozitul central 600 kg turte de bronz i citeva buci de staniu); idem, XXX, 1898, p. 516; Programm Krorrstadt, 1884-5, p. 60; P. Csky, Ski:zen zu finem Filhrer durch das Baron Brukenthalische 1\fuseum, 1895, p. 114; P. Reincckc, Af.', XIX, 189!1, p. 324; M. Hoernes, AE, XXIV, 1904, p. 208; A. Mahr, W PZ, 1914, p. 162 (il.); V. Porvan, Get lea, p. 291, 432, 441, 443; 1. Nestor, Stand, p. 133, not; M. Roska, Mannus, 1932, 546; idem, ESA, XII, 1938, p. 160; idcm, Rep., p. 2(H, nr. 130; K. Horedt, MBBN, XII, 1947, p. 2 (extras); Fr. Holli;te, Hortfunde, p. 14 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, N.S., p. 184 i urm. i p. 207, nr. 31; ldem, Sargetia, IV, HJ66, p. :J6 i 70; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, p. 178, nr. 107-122; \V. A. v. Brmm, Mitleldeuisclle Hort(unde, p. 30, 37, 42, 47, 54, 67, 148, 164, 234, 290; H. Hcneken, Tarquinia, lf, p. 300 i urm.; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 43, 45, nr. 148, p. 65, nr. 284; idem, PBF, IX. 5, 1975, p. 74, nr. 387-394, 399, p. 76, nr. 416-420, p. 78, nr. 451, p. 80, nr. 464, 468 (il.).

97
www.cimec.ro

jud. Hunedo:lra. (harta ilf.3'j) Jlu.zeul Det:ft, ,5 28.'2-/} 290. l>inLr-uu tlcpuzit, descoperit. la o rl:tt nepre<:\izat ~i iu lll}H'tjurri ueeuuostute, uu ceH uc tip tm.nsilvnean (pl. 161/1); o hr.ar din ba.r de seciune oval. (pl. 161/2); trei salta.Zeo11i (pl. .161/i5-7); un fragment de brarit din plac deeora.t. en nerynri (pl. 161f4) i donit fmg-mente din obiecte nepreciz:tte din plac de bronz (pl. 161 /:{, 8). In acelai muzeu se mai afl un c~lt de tip tranHilvitne~w (pl. 161 /9), care, rlup I. J\ estor ~i O. Ji'loca, :u- proveni de la. H,r.u i nu de la Dum~ti.
:\I. Roska, ESA, XII, 19:18, p, l!lG; idem, ll~p., p. 67, ~r. !Hi (pit~clc r.u nr. lnv. 5 284-5 293 provin de la Deva, punctul" Vii"); idem, Rl'p., p. 101, m. B; :\L nusu, Dacia, KS., VII, l !16:3, Jl. 207, nr. 32; idcm, Sargl'lia, IV, 196G, p. 3G, nr. 7!l.

Hnu,

Hu:r-nmoAn.A I, judet 1lluzeul Det'a, 5 221, 5 224-5 228; pl. 161/10-14. Dint.r-nn depozit., un celt de tip h'fl.nsilvimea.n (pl. 161/10); o seren"i (~11 limb. la. mner (pl. 161/1 1); o br.a.r, precum i alte trei br.ri cu bara de sechme pla.n-convexit (pl. 161/12-14).

Din cntnlogul inventar al muzeului rezult c din acelai depozit mai fac pa.rte un frn.gment d(1 d:dt i un altul de bri"~.nr. Ccltul decorat. este tipic pentru li allstatt B 1 .
transilvnean ~tpa.rtin ncl'luia.~i depozit.

Un celt. de tip

1ll1t-::eul Cluj-Na.po('a, IJ.198fj-.3986; pl. 161(15-16. (pl. Hil/l!i) i o secer cu frliA' (pl. J6lfl6), c:ne

llnp.

1\T. Unsu

:\1. Ro~ka, ES .4, X Il, 19:JR, p. HiG, m. :.l:J; id., lhp., p. 110, nl'. 73 (r~lativ In unde obitctl'): M. Husu, Dacia, N. S., VII, l\J6:l, p. 208, nr. liJ; irkm, Sargetia, 1\', l91JG, :JG, 111', 74; inrnrrnaii M. Hnsu, dup care nu ar fi txclus ca piC'sC'lr rt'slwlivc s nparin c\!'pnzilulni 1lr In Sllri Singl'orgiu : 5 :.!:.!!1 5 2:1:1).

IABLANIA II, jucl. 0am-Scverin (harta. 3/38) In 1890 pc locul "Cheia Globului", la. 1 km de ga.r:\., a.n foi'!. dcscopel'ite 1Fi eelturi, care au intmt apoi n colec.iile muzeclm din Vien:t (nu se mai p. ;;trenz), Vr~e, eolii civile din Or~ova i folltP.i eolii normale greeo-ortodoxe din CaransebP. Muzeul rr1~1', 804.: pl. 161fli. Un celt de tip tra.n1-1ilv~'inean .

.1~fonzeul J,ugoj, M; pl. 161/18. Un !'clt deeorat, proveninclllin fostul muzeu de la.

Bt,i]('

HerPula.nP.

M. Milll'ker, Al?, XX. 1900, p. !1!1; idcm, Delm, l, p. 1R ~i IIJ, p. S:l; idcm, Slatinar, XV, Hl40, ll. 2::\; 1. C. Buracu, Mu:eu/ Bik Hucutane, l.'1; 1\f. Hoska, Hrp., p. :1!1, nr. 10:1: :\1. Rusu, Dacia, :'oi. S., \'IT, HlG3, p. :!07, m. 34 l lnformali~ :\1. Rusu (depozit nesigur din llnlhtalt A).

eom. Snieolau Mare, jud. Timi~ (harta ;{j:~9) J.llu.zeul Timioara, 1 V 5 540-5 i)J4. Din foRta eoleeie l.J. 1\.ilhn, <lel1ozit cleseoperit n l!M9 eu prilejul unor hur:'i.ri i achizitiona.t. n acelai an de muzeul din Timioa.ra. Din invent.a.rul lui fn,(\ parte: dou. eeJt.uri fr toart, dintre eu.re unul ntreg deeorat (pl. 162/5) i un altul fra-gmentar; 11 SC'('C'I'i, din eare mm en buton fragnwntar (pl. 162/8) i zece ntregi eu limb la mner (pl. 162/1-,l, 7, 9-10, 16~~/l) i un tub de la vrf de lanre (pl. Hi2/6).
Informaii

lGRI,

:\1. M''l-!"

2 oso, 2 2o.e -.e 208, 2 212, 2 29.1. Dintr-un depozit, chw~operit n 1887 nt.r-un va."l de lut, do11:i.. fc>.Jturi eu nmn);lon ~i deeor unghiuIar, dintre care unul ntreg, avnd in interior uu rest de brar dceorat (pl. J 63/2) i altul
98

LlUNA, com. .Jamu :\fa.re, jud. 'l'imi.7 Jluze1ll Timioara, TY 6 1,17-6 140, r;

(harta :~/40) 142, r; 2.1.1, r; 24.5, 6 2fi3-a 2fi= !j[JJ

www.cimec.ro

fragmentar (pl. 163/3); trei fragmente de seceri cu buton i limb la mner (pl. 163/5); cinci lame de ferstru (pl. 163/4); o bar i o bucat de bronz brut.
B. Mllleker, TRET, IV, 1888, p. 39, 97; idem, Delm, 1, p. 74 i III p. 91; idem, Starlnar, XV, 1940, p. 23; J, Hampel, Bronzkor, Il, p. 74; M. Husu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 207, nr 37; W. A. v. Brunn, Mllle/deUlsche Horl(unde, p. 37, 2\H.

ln afar de aceste piese, probabil c din acelai depozit a mai fcut parte un celt, care n 1898 a ajuns ntr-o colec.ie particular..
Timi (harta 3/41) Muzeul Lugoj, 2 200-2 202. Dintr-un depozit, descoperit pe locul fabricii de crmid "Mondial" sec.ia din str. Timioara, un fragment de celt (pl. l6:~j6); o bra1 masiv cu capetele subiate i decorat (pl. 163/7) i dou:'t fragmente de br.:'tri (pl. 163/8).

LuooJ, jud.

Informaie

li. Rum (depozit nesigur din Hallsatatt A)

J. Stratan (LugoJ).

jud. Hun~doara (harta 3/42) . Deva, 5 255-.5 262 ~i probabil 5 178, .5 210, 5 230. Dintr-un depozit, descoperit n 1887 ntr-un loc dintre sat i T:'tmasa, un fra.gment de celt (pl. 163/12); dou topoare cu aripioare mediane (p. 163/10-11); dou fragmente de seceri cu crlig (pl. 163/9, 13); trei "aprtoare de ace" (pl. 163/14-16) i dou buci de bronz brut. !n afar de aceste piese, in catalogul muzeului, dup corecturile lui I. Nestor i O. Floca, mai snt menionate ca fcnd parte din acelai depozit nc trei fragmente de seceri (pl. 163/17, n loc de Blandiana; 163/19, n loc de Strei Sngeorgiu i 163/18, n loc de Poaga).
.1.lf~tzeul

1URTINETI,

G. Tegl:is, HTRTE, V, 1889, p. 58; idem, OTTE, XIII, 1888, p. 74; idem, Hunyadvm, Ttlrt., 1, 1902, p. 17; I. ~estor, Stand, p. 126, nota 513; M. Roska, Rep., p. 169, nr. 126; M. Rusu, Daeta, N. S., VII, 1963, p. 207, nr. 38; informaie :\I. Hu~u, care nu este de acord cu atribuirea celor trei seceri cu nr. de inv. 5 178, 5 210 i 5 230 depozitului de Ia :'lirtineti, Intrucit aparin depozitelor de Ia Poaga Blandiana i Strci Singeorgiu; A. Vulpe, PBF, IX. 5, 1975, p. 74 nr. 406-407 (Il.).

MoLDOVA VECHEI, localitate component a oraului :Moldova Nou, jud. Cara.-Severin (harta 3/43) .ilfnzeul Vr~e, 978-997, 999-1 020, 1 02.3- 1 046. Dintr-un depozit descoperit n ia.rna 1924-192il, constituit din .59 piese, fac parte trei fragmente de celt (pl. 164/1-2); apte fragmente de seceri, dintre care una cu buton (pl. 164/7) i restul cu limb la. mner (pl. 164/3, 5, 10) i de tip neprecizat (pl. 164/4, 6,11) ; o dalt (pl. 164/14); patru cuite de tipul cu li.JD,h la. mner (pl. 164/8-9, 12-13); 20 lame de ferstru (pl. 164/15-34); un fragment de htm de sabie (pl. 165/1) i un altul de pummtl (pl. 165/2); trei vrfuri de sgeat:'t (pl. 16!'ij3-:j); 11 brri ntregi i fragmentare, lilla cu capetele deschise i decorate (pl. 165/9), o alta cu capetele subiate i cu crestturi (pl. 165/8), dou:'t fragmente de bru..r din plac decorat(pl. 165/10-11), apte fragmente de br.ri, verigi sau din coliere torsionate (pl. 165/12-16, 18-19); o verig c~ capetele spimlice (pl. /25); un ampyx (pl. 165/33); un tutui (pl. 16.5/26); un ac cu capul semisferic (pl. 165/7) i fragmente din alte dou ace (pl. 165/6); o spiral mic., probabil de la o fibu1 de tip pa.ssementerie (pl. 165/28}; patru fr~tgmente din srm, dintre care unele transformate n inele (pl. 165/17 1 20-21); trei verigi torsionate cu cte o verig mai mic tot torsionat (pl. 165/22-24); un fragment de pandanti'v' n form de smbure (pl. 165/27) i unul din plac. (pl. 165/30); un fragment dintr-un obiect neprecizat (pl. 16:)/29) i dou fragmente de turt de bronz (pl. 165/31-32).
Informaii Rastko Rasajski, dup planele cil.ruia s-a rt"constituit lotul din muzeul de la Vlre_.; B. Milleker, Starinczr, 15, 1940, p. 25 (Il.); Fr. Holste, llorlfund~, pl. 18, 33-35; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, Hl63, p. 207, nr. 39; A. D. Alexandrescu, Dacia, K. S., X, 1966, p. 186, nr. 262; \V. A. v. Brunn, Milleldeulsche llor/(unde, p. 85, 291.

99

www.cimec.ro

VECHE II, localitate component a oraului Moldova Nou, jud. Oara-Severin (harta 3/43) .LlluzeuZ Lugoj, 156, 197-198, 202-204. Dintr-un depozit, descoperit pe insula :Moldova, fac parte un celt decorat (pl. 166/1); o secer cu limb la mner (pl. 166/2); o brar cu ca.petele sub.iate (pl. 166/3) i alte patru cu ha.ra mai subire (pl. 166/4-7); un cap de ac (pl. 166/8) i un crlig mai mie.
MoLDOVA
Informaii 1. Stratan i M. Husu, dup car~ ar mai fal't' (HU'lP din actst dtpozit umtuorl'lc oi.Jkdc: olouA celturi decornte; opt brlrl cu cnpett-le deschist', diultt~ l'arc una clnurat:l t'U crestil.turi; un rl'sl dintr-o hr!ar spirulI'; patm verigi cu ba1'i1 de seciune rombic; un fl,<gment de br ar cu bara torsinnat, transformat In Inel; cinci Inele de bucl i o ti bul in for mii de arc de vtolln.

Un

lan

III, localitate Severin (hnrta 3f43) Muzeul Lugoj. din apte ve1igi (pl. ltHi/9).
MOLDOVA VECHE
Cara

component.

a.

maului

Moldo\a

Nou.,

jud.

Informa\ ii 1. Strutan.

MoLDOVA VEC'HE
Cara-Sevcrin

IV, localitate

component a ot'81llui

Moldova. Nou, jnd.

(harta. 3/43)

1lluzeul de istorie al R.S.R., 1361 (transfet' mu::eul T-imiMra, IV 1 22.3). 1930 a fost achiziionat de la e. GcorgeReu u11 lan din 4:3 verigi eu llimnetrelc nt.re 3 i 4 cm, de caJ'C snt suspendate tr('.i urne n miniatnr-, ue bro11z, cu ni'i.l.inwa. de 4 cm, un berbec de bronz stilizat, nalt df' 6 cm, i un panda.ntiv inl'lar, nalt rh li em. Du1>i'i leKf'operit.m aeest lan p1'11vine de la Pescari, loeul "I,lt Varnii". .

In anul

1. Mlloln, An 1Ju11, Il, :.J, 19:.!9, p. 6:.! !il urni; id(lfl, III, 1!.130, 1, p. 1:11; infonna\ii M. rtusu, V. Boruman\ i O. Rudu (Timl~uma).
eomun suburban!\. a. oraului Boea, jud. C<M':t~~:::;evel'in (halta 3/44). M1tZenl ttaiutial, B-11dapfStn, 190/1890.1-1 ;,, ntr-un depozit, descoperit n 1890 tn cariera de pi:ttr , Julia.na.", s11 afl n seeer en limb b rnnet (pl. J 67 fl); o brar ntreag (pl. 167 /1)} i a.lt.e 1:1 fra.gment.e eu ba.nt d( ~ec.iuuc pla.ncunvex, dintre ea.re patru nedt>torate (pl. lli7/3, .5) f;li :wee de<orat.e la. fel {pl. Jli7j:"l-4-) i o harlt spiralie.

OcNA DE FtER,

J. HampeJ. .-\E, XI, 1891, p. 82; idtm, Rronzkor, Il, p. 16\1; 8. 1\filll'k.. r. Dilm, l, (l. l:.!:l; id., Starinar, 19>10, p .25; M. Roska, R~p., p. 298, nr. 28; M. Rl1su, Daciu, N. S., \'IT, 1\IE::l, }t. :.!07, nr, 40.

OCNA SIBIULUI, jnd. Sil.JitL (harla 3/.:l.'i)

M1tZe-ul

Bra~ov,

536-.539

\~i

p't'obabil 541-M2.

Un celt-ciocan cu de<'m unghiular (pl. 167/7); un fragment de secer eu erlig (pl. 1 G7 /8) ; un vrf de lance (pl. 167 /9) i o bucat de bronz bl'Ut (pl. 167 /10), pronnind dintr-un depozit. ln afar de aceste !>iese, in inventarlll \'eehi :Ll muzPului ma.i Hnt nwn.ionn.tt~ nu l'elt i un ohied.

de brouz, neprecizat,

astzi lips,

care

fceau

parte proha.bil rlin

a<'f'P:t.i

rler-;coperirf'.

AR, 187i, )J. 1.'18 i urm.: !1. Hoska, Rep., p. 305, nr. as (peutru celtul-cioc:.n de Ll'OliZ); informaii l\f. Rusu (depozit nt>siglu 11in Hallstatt A).

jud. l:lraov (harta :-l/46) Muzeul Bruli:euthal, SiMu, 1 634- 1 tPW =A 11.54- 11.56; 4 072-4 073 = =.A 1 884-ll586. A intrat in 190;') un mic depozit deseopei't u 1904 pe hwul "Derdnl tinNilor", Pnprinzind tr~i eelturi, dintre eare dou de tip t.Jansil\,nea.n (pl. lii7 /12, 14) i unnl cu dou nerv mi mizonlale pe gt (pl. 167 f13) i o secer. eu limb la mnet (pl. lf.7jl1) i unYrf de la.nce (pl. 167 jHJ).

ORMENI,

100
www.cimec.ro

Ou toa.tc c ceU.ul cu nervurile orizontale pe gt e~te mai nou din punet de vedere tipologie, totui in inventar F\e specific c a fost descoperit la 4 noieml!!ie 1904 mpreun cu celela.tte obiecte ma.i ~;us men.io1mtc.
1\L flusu. Dacia, :-.1. S., Vll, 11163. p. 207, nr. 3 (din grt'P.IIhi. SP. menioneaz Armeni In loc de idem, ~argPtia, IV, 1966, p. 3i, nr. 6; W. A. v. Brunn, Mllleldeulsche Hort(undt, p. 37, 2!1::! (Hallstatt A); infcrmalii Iuliu Paul, polri\ll crora esle vorba de Ormenl~ i nu de Armeni ca la M. Ru~u.
Ormcni);

com. Slacea, jud. Bihor (bm'ta :l/-1:7) Muzeul Oradea., 3 562-3 660. DeJJuziL, ueseoperit in 1966 cu prilejul unor lucrri de irigare, in cuprinsul unei locuine din nivelul superior de la "Cetat~a de Pmnt" (insul), la 0,40 m adncime, din inventarul c.ruia fac parte 17 talere (pl. 168/1-5); 7 tutuli (pl. 168/6-12); patru butoni (pl. 168/13-16); dou ~we, dintre care unnl en proeminent pe git (pl. 168/18) i un altul cu capul n form de diHc ~i cu torti snh git.ul umflat (pl. 1 68/17) i 69 saltaleoni (pl. 168/19-20).
OTmiANI,
1. Ol'llcntlich, .4.MN, \', 1\16!1, p. 3!l7-40l (il.).

com. R.inari, jnrl. Sibiu (ha.rt.a 3/4R) 1lluzeul Brukcnthal, Sibiu,. Depozit, tleseoperit n 19-17 Ia. "V.lari", la sud de oseaua spre Pltini, lng (ota 13Hi, const.it.uit. dintr-un eelt. deeom.t (pl. 16~/1); dou. ~N~eri cm limb. )a. miner fragment.a.re (pl. 169/.3-4) r;;i tm vrf de sabie (pl. 169/~).
K. llorP.dt, IUU, XVII, l9.t7, p. lf!l ~i urm. (il.); D. Berciu, SGJ\', I. 1950, p. 60; 1\1. Rusu, Dacia, N. S., \'Il, 1%3. p. 207, nr. t2; A. D. Alexandrescu, Dacia, N'. S., X, 1966, p. 186, nr. 256 (Ri.i uarl In loc 1IP Pltini).

rL'I'INI,

ll, jud. Arad (harta. :~/49). llluzcul naJiunal, BudapetJta, 120/1901.1-128. Depozit, descoperit n 1!.101 intr-1111 vas de lut de culoare neagr., inalt. de 0 143 m, decorat eu ca.neluri i proemine.n.e (pl. 169/M) i a.coperit prohahil eno st.ra.cbin, a.cbiziionat de muzeu de Ia h Domohir din Arad. Din aep:,;f. depozit fa(~ parte trei fragmente de celt (pl. 169/5-7) ; 1R f.:Cceri eu hut.on (4 piPrdu te), dintre care 1l intregi (pl. 169/10-l:J) ~i trei fra.gment.a.re; dou. fragrm~nte de cuit. (pl. 169/17) i uu altul prolm.bil dfl ('.utit; 27 Iame de fer.stru intregi ~i fragmentare (pl. Hi9/tl i 22 neiluslrale); dou. fra.gmente dintr-o centur (pl. 171/ab) i un alt fragment de eent.lll' (pl. 172/abc); 11 1mbie (pl. 17U/l) i ase fragmentP dintr-o alt. sabie cu limb la. minPr (pl. 169/1~); p~ttrn fra.gmentc d.in dou vrfuri de la.nee (pl. 169/15-16); opt hr...ri, dintre care cinci int.n~gi eu bara. de seciune plan-convex decora.t. (pl. li5/2-6), una inl.reag;}. cu ba.r rotund torsionat. (pl. 175/1), una cu ba.ra de seciune plan-eonvex. nedPeorat (pl. 176/1) i un frag:nwnt din bar de sec.iune rotund (pl. 176/2); 10 "aprtoare de aeo" intregi i fragmentare (p1. 176/15, 20-2:l); 4 br..ri spiralice din band lat. dccorat i cu capetele spimliee, dou avind la capetele SU}lerioa.re cte 6 re:-;pectiv 7 verigi (pl. 173/1-2 ; 174/1-2); un fragment de brar spiralic ( Y) din band deeorat i cu nervlll'a median.; vat.ru fragmente de spir:tle probabil de la. fibule de tip passement.erie (pl. 176/1o-13); un huton calot.iform decorat (pl. 1 76/14); opt nasturi ca.lotiformi cu cte dou orificii (pl. 176/3-8), din ca.re Re pst.reazit a;t.zi numai ~ase exemplare; o verig. din ha.nd. deeora.t. (pl. 176/9); 220 conmi din tabl. dn uronz (pl. 170/2-6), dintr1:1 1are unele deeorate, p.strndu-He ast..zi numa.i J 65 ; fra.gnwntc din tahl d(1 bronz din obieet.c neprceizate, pruba.bil i din va.se de bronz (pl. 176/16~19); patru Ralt.a.leoni; opt. hl]('.i fie bronz brut.; op~ perle, dintr~ care ase ntregi, bit.roneoniee, de ehihlimhar i a.He 1lon fragmente i dou. de st-iel, din ea.rc se p.streaz. ast.zi numai una.
PECIC'A
L. Eber, EMU, IX, 1905, p. 9-12; (il.), unde se prezintii. depozitul ~i se reproduc citeva din ple~ scle caracteristice; idem, 1906, p. 61; B. Milleker, TRET, XXI, 1905, p. 34; E. Orosz, AE, 1907, p. 73 i urm.; L. 1\tarton, Jl.b', XXVIII, 1908, p, 53 i XXIX, 1909, p. 409 (Il., centuri); V. P~v"n; Getlca, p. 318, 327 i urm., 400, 431 (li.); V. G. Childe, Danube, fig. 222; 1. Nestor, Stand, p. 115; N. Aberg, Chronologie, V, p. 42 (il.); M. Roska, ESA, XII, Hl32, p. 158, nr. 46; ldem, Rl'p,, p. 154,

101
www.cimec.ro

nr. 56; (;, v. Merhnrl, BonnerJahrb, 117, 1912, p. '15, 82; .J. Hurmatln, AH, VII-IX, Hl46-1948, p. 147; Fr. Holste, Jiorl(unde, pl. 48/1-15; J. Bon, IIOME, 1!163, p. 25 i urm.; l\-1. Rusu, /Jada, N. S., IV, 19!l0, p. 16:l (il.); !Ilem, Ducta, K S., VII, 1!163, p. 186 i 207, nr. 43; idem, Sargella, IV, 1961i, p. 37, nr. 97; A. D. Alexandrescu, TJacia, K. S., X, 1966, p. 133, nr. 2(11.); \V. A. v. Brunn, Millcldcul.~clre llori(undr, p. 42, 78, 2!11 (Bonz D); H. Henckcn, Tarquinia, 11, p. 4H urm.

*i

PECJCA III, jud. Arad (harta 3/49) .ilfuzeul A1ad, 14 405, 14 428, 14 431-14 432, 14 434. Dintr-un depozit, descoperit n 19G6 pe locul "Vii", aproximativ n acea parte a viilor in care in 1901 s-a descoperit depozitul Pecica II, au intrat n 1966 urmtoarele piese: dou celturi, dintre care unul ntreg, varianta tipului transilvnean (pl. 176/24) i altul fragmentar cu decor (pl. 176{26) i o secer fragment-ar cu limb la mner (pl. 176/25). Aceluiai depozit i a.parin probabil i urmtoarele piese, achiziion~te de la alte dou persoa-ne : un celt intreg de tip transilv.nean (pJ. 176/27) i un fragment de secer de tip neprecizat (pl. 176/28).
Egon Diirncr, Materiale, IX, 19i0, p. 460 (il.).

PECICA IV, jud. rau (harta 3/49) M1tzcul Arad, 14 702 - 14 800. Cu prilejul lucrrilor agricole U.e pe locul "ntre vii" s-a descoperit n 1969 un depozit, constituit din dou celt.uri de tip transilvnean (pl. 176/29 -30) ; o secer cu buton (pl. 176/32); o sul-dlti ntr-un mner de os (pl. 176/33); 15 fra.gmente din Iame de ferstru (pl. 176/31); un fragment. de cuit (pl. 177 /3); un pumnal fragmentar (pl. 177/2) ; un vrf de lance (pl.177/1); o br.ar dceorat (pl. 178/1); o verig (pl. 177/10); o bar. torsionat. rsucit n form do verig (pl. 177/4) ; dou fragmente de brar din band lat- (pl. 177/5, 9) ; trei tutuli (pl. 177/6- 8); trei falere cu tortie 11e dos (pl. 177/11-13) i 54 fr de asemenea tortie, cu dou orificii, decorate sa.u nedecorate (pl. .1.77/14-15, 19-21, 24-34); doi buton.a.i de aceeai fonn, i cu orificii (pl. 177/17 -J 8); un ac ndoit, eu capul n form. de disc i cu dou umfl turi rotunde sub el (pl. 177 /16); un saltaleon (pl. 177/22); un fragment din o bar plat (pl. 177/23) i cinci bucli de bronz hn1t.
lnforma~ii

E. Diirncr (Arad).

II, jud. Hunedoara (harta, 3/50) .1.lfuzeul De1;a., 20 091-20 094. Din fosta coleeie ing. E. Bordan au int.mt. in muzeu in 1966 p:~tru celturi, dintre care unul varianta celtului de tip t.ransilv.nean (pl. 178/3), un a.l doilea eu o dung vertical n relief (pl. 178/5), un al treilea cu gura conca.v (pl. 178/4) i al patrulea eu decor i fr toart (pl. 178/2).
1\'. S., VIr, 1\Hi:l, p. 206, nr. 5;); L. Mrgbitan, Saryetia, V, 1!168, p. 23 i urm. (il.); S. Stanca, AM.:V, IX, l\!72, p. ~~Il:'> (bronwri din mal multe puncte); informaU! O. Floca i M. Hnsn (depozit nesigur din Hallslall A). Din literatur rfzult c ar fi fo~t mal multe cclturi Intregi i fragmentare ~~ un vlrf de lance in colet iih: E. Bordnn, Gro~s i Duda.
POPETI,

PETROAr\I

:u. Rusu, Dacia,

com. Baeiu, jud. Cluj (llart.a. 3j;;l)

.llfuzeul Cluj-Napoca, I G 219-6 2-'39, Il 491; pl. 178/9, 12-20; 179{3.

Dint.r-un depozit, deseopcrit la ara.t n 1906, pe locul "CiLrarea Morii", intr-un vas ma.re de lut. decorat cu proeminene i caneluri, din care s-a.u p:"ir;tmt 26 fragmente, fac parte: dou c>lt.uri, dint.rELe'are unul ntreg de tip t.ranr;ilvnea,n (pl. 178/9) i altul fragmentar; o seeer cu buton (pl. 178/12) i patm fragmente de Receri cu cl'lig (pl. 178/17); o pies de harnaament (drm pentru frn, dup 1\f. Rusu, Dacia, N. S., IV, 1960, p. 163), achiziionat mai trziu (pl. 178/19) i un fragment de psalie (pl. 178/U); un vrf de lance (pl. 178/15); un topor de lupt cu disc i spin din fosta colec.ie A. Szereday (178/13); un ac cu capul n form de disc i gtul umflat (pl. 178/16); cinci br-ri (pl.178/18, 20; 179/3); cinci fragmente de bron~ brut i deeuri.

www.cimec.ro

Analiz

chimic

(E. Stoicovici, SCIV 16, 1!165, 3, 471):

Pl.
178/Hl
Cirrn

Nr. inv.
Jl 4!.11

Sn

6,5;)

A. Bljluy, ErdJl.lrlzf>vk, 1!106, p. 61; E. Orosz, Af.. XXVIT, ]!JOi, p. i:l i unu.: M. Ruskn, ES.-!, XII, 1038, p. 158, nr. 46; ldem, llep., p. 109, nr. 95 (t.lin acl'sl dtpozit s-au achiziionat de E. Orosz 1111 celt d!' tip transilvu~an (fig. :l:m,2), dou fra~:mcnte de sect"J"i, patru brll\ri, dintre care douit intregi i dnu fragnwnlarl' i resturi de plci de bronz, de ctre A. Szrrcday 1111 topor de lupt cu disc (fii(. 23!.1, 1 ), iar la fiuarul satului a ajuns hnJ\ul din aptt \erigi); FJ. Holstl', /lorl{undr, pl. 18/1-1;'>; M. Rusu, Dacia, N. S., IV, 1960, p. 16:3 (il.);!deur, JJacia, ~. S., \'II, l!JG:l, p. liS, 20i, rrr. 45; idem, Saryclia, IV, 1!.166, p. :Ji, III". Oi; W. ;\, v. Brunn, ~llillclllllll.,rhe Ilorl(mulr, p. 290 (Bronz 0).

Posta Din

colecie

E. Orosz; pl. 178/G-8, 10--11,21; 179/1--2.

informaiile lui l\I. Rmm (a se vedea i Dacia, N. S., IV, 1.960, p. 163), pe lmza ue~onelor pstnt.te, rezult c din a.eela~i d~J>ozit mai fae pa.tte urmtoarele }>iese din fosta colec.ie Orosz : un celt intreg cu gura cone:Lv (pl. 178/8) i alte fragmente de celt.uri de acelai tip (pl. 178/G -7);

patru fragment.e de seeeri ; dou brri ntregi de seciune rotund i eu c:tpetele sub,iat.c (pl. 179/1-2) i trei fmgmente de br..ri; un hw din nou verigi ntregi i una, fra,gmentar de seeiune rombic. (pl. 178/21); trd fragmente din tabl de bronz probabil din centuri s~tu v:tse de bronz; un fragment de blu. de seciune rect.angular (pl. 178/10), un altul de scc.iunc rotund. (pl. 178/11) ~i 10 de~euri. Deei, rezult c M. ]{oska, :L meniomtL numai o parte din I>ieselc existente n fosta colee.ie Oro:-~z.
PoAGA DE

Sr:s, eom. Poaga, jud . .Alh:L (ha.rt:t 3/5~) 1Jfuzeul Det'a, ij 167-6 196. Dintr-un depozit, descoperit in seeolul t.reeut intr-un vas de lut pc ma.lul pl'ului sa,tului, fac parte un fragment. de celt (pl. 179/<l); trei fragmente de ~eeeri, dintre ca,rc dou de tipul cu limb l:L miner (pl. 179/6-i) ~i una de nn tip neprecizat (cu crlign; cinci fragmente de lame de ferstru (pl. 179/8); un fragment de torques (pl. 179/l>); o "apnltoare de acn fmgmentar. (pl. li9/19); 10 hr\..ri (n literatur. numai 7 brri) eu bar de sec.iune rot.lmdi\. sn,u rombic. i dceorat uneori cu ercst.turi ori cu benzi de dun:;,r:i dispuiie rombic, unghiular :-~n.u simplu vcrt.ic:~l (pl. 179/9-1.)); u srm. de bronz eu un ftagmeut de saltalcon; cind pandantiv~ n form de scut bcoian ~i (~.u t.orti.}L (pl. 119/lG-18 i dou. exemplare neilu~";tmk); un t.ut.ul (pl. 179/20) i u spiral probabil de la. o fihul (pl. 179/21); un fra.gmeut de scct>r de tip nedefinit. (cu crlig!), menionat u Ut('rn,tura. de specialitate ea. fiind diu acest depozit (1\1. Roska, Emlt~kkonyv Sz.Xi\1, p. 270 (il.)), dup. reconstituirea inventa,rului dcpozit.ului ffteut.}L de 1. Nestor ~i O. Floea. provilw de la, l\lrtiueti (pl. 163/18). De asemenea., n Jitera.t.ura indicatii. (ibid.) snt ami11tit.e numai ~apte br.ri.
U. T(gl:is, .-1.1?, VI, 1!\SG, p. Hll-1~J1 (il.): :XXI, l!lUl, p.2:}!J; .J. Hmr:pcl, lJJOn:kor, Il, p. Jl!l, pl. 16~>-166; I. Martian, Rrp, LJ, nr. ~27; \'. Prvan, Gdim, p. 410, 110, -1:.o. 687; M. Hv~ka, Rm/rkkony" S:S JJ, p. 2\JO (il.): idem, Re,,, p. 80, nr. f>!J; 1. :-:~slur, Slalld, p. :HG, nul a 505 h; l\f. Rnsu, IJario, X S., Yll, 1913.'3, p. 207, nr. 4~; \\".A.v. llrunn, .llillc/rlwt,chc iforlf"wrdc, [l. tG, 1:1, 14\J. 2/lll, 2\J!.

Rwor.1'TT 11ARE, jud. Hunedoara (harta.


_._"1fuzcul Dena, 1.5 729-1/5 814.

3fa:~)

!n HHiO, eu pr:il~julluerrilor de impdurirc de pe (.oast<L vii T:~umlui, la cilT<L :~ lmt de sat, la 0,20 m a.dneime, sub o lespede ele piatr, s-a cl~:;eo}Jerit un clepozit, din care urm:Ho:~rele piese au u.juns la, Muzeul din Deva, : trei eelt.uri, dintre care dou. de tip t.ra.n:;ilvnca,n, din care unul cn gura eoncav. rupt n dou (pl. 180/1) i altul fragm<'nta.r (pl. 180/2) ~i un altul decorat, (pl. 180/3); o ~~ecrt1.. (~ll buton {pl. 180/4) i fragmente de sceeri, (lintre e:He duci de t.ipl1l cu limbii. la. m1wr (pl. 187 fi -10) ~i 1~~ d( tip nepreciza.t (pl. 180/6); dou fra::rmcnt-e de bronz ;

www.cimec.ro

10 fragmente de lamc de fer.stru (pl. 180/14); nou fragmente din plac de bronz (probabil de la centuri sau vase de bronz); dou fragmente de cuite (pl. 180/5) i probabil nc unul; dou fragmente de lnci (pl. 180/13, 16); cinci fragmente din plci ndoite eilindric (pl. 180/20) i nc alte trei; un fragment probabil de brar; un fragment dintr-o plac decorat cu trei nervuri i cu dou rnduri de butonai n relief ntre ele, probabil de la plato sau coif (pl.180/19) ; un fragment de ac decorat (pl. 180/21) ; patru fragmente de brar decorate (pl. 180/1112, 17); patru fra.gmente de bare probabil de brar cu seciunea rombic (pl. 180/24-25); o brar spiralic rupt n dou (pl. 180/23); un fragment de verig; un buton decorat (pl. 180/22) ; un obiect rotund, gol n interior i eu proeminen, probabil un deeu de la turnare; o bar cu seciunea oval; cinci fragmente de obiecte nepreeizate, dintre care unul n form de protom de pasre (pl. 180/18) i 15 deeuri i buci de bronz brut.
M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 207, nr. 46; B. Bassa, Sargctia, V, 1!168, p. 31-47 (il.),

jud. Bihor (harta 3/54) Muzeul Oradea, 1 810-1 856. Dintr-un depozit, dcseoperit n 1872, se afl urmtoarele piese ntregi i fragmentare: un fragment depumnal (pl.180/26); 30 ampyx-uri ajuf'.tte (din 35),ntregiifragmentare (pl.180/3133) i un ampyx fragmentar n form de plnie (pl. 180/37); ase falere cu buton (pl. 180/35); apte "aprtoare de ac", dintre care pa,tru ntregi (pl. 180/27 -30) i trei fragmentare; un fragment de brar (pl. 180/38); un tutui (pl. 180/36); 13 fragmente de centur (pl. 181/1-2) i un disc spiralic de la o fibul (pl. 180/34).
B. Kuzsinsky, AE, 1888, p. 342; J. Hampel, Bronzkor, II, p. 12i; BiharvmMon, p. 448; M. Roska Mannus, 1932, p. 542, 545; idem, [( iiz/m III, 1943, p. 129-130 (cingtoare); idem, Rep., p. 238, nr. 37; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 207, nr. 47; "\V. A. v. Brunn, Mittc/dcutsche Horl(unde, p. 38, 42, 46, i'2, 1!13, 280, 2!11; A. Mozsolics, Bronze- und Go/d(unde, p. 172.

RBlGANr,

corn. Bonida, jud. Cluj (harta 3/55) Muzeul de istorie natural, Viena, 34 921, 34 924 (Pejerd). Dintr-un depozit, descoperit n 1853 n malul prului Bora, n apropiere de confluena acestuia cu Someull\:fic, au fost achiziionate n 1899 de muzeul din Viena trei celtill'i (pl.181/3-5) i garnitura unei teci de R~tbie eu cte dou protomc de pasre pe fieeare parte (pl. 181/6). Din literatur rezult c. din acest depozit, ajuns nti la .Academia din VieruL i apoi la Kunst. Hist. Hofmuseum, avnd ca loc de descoperire Rscruci i alteori n mod greit Feiurd (de unde era dep.coperitorul), m:ti fceau parte : un celt; dou fragmente de topoare de lupt cu disc i o br.ar decoratii. ln afar de acestea, i s-a mai a.tribuit i o oglind scitic de bronz (gsit probabil nu pe locul dcpozitului, ci n a,propierea lui), pe baza creia V. Prvan a presupus c diferite t.ipuri de obieete de bronz au persistat do la sfritul epocii Bronzului pn n secolul al V-lea .e.n.
J. n. Seidl, :\iiG, Xlll, 1851, p. 135 i unn; 1'\. J. Ackner, JCC, 18513, p. 36; idem, MCG, 1, 1856, p. 130; C. (ioos, Chronik, p. 60; ldem, .4. VSL, XIII, 18i6, p. 505; E. von Sacken- Jlr. Kenner, !Jic Sammlrmgcn des KK }Uiinz- und ~tnliken Cabinetts, Viena, 1866, p. 291, nr. 845a (il.); idem, 1\atalorJ, p. 347, nr. 1742; G. Tegls,JJTJ/TE, V, 1889, p. 59; J. Hampel, Trouvalllcs, p. 71 i 107; idem, Bromkor, Il, p. 3,1, 16~; idtm. Af::, 189:1, p. 3!14; P. Heinecke, ZfE, 1896, p. 15, 22-23; l\I. lloerncs, AE, 1!104, p. 208 i urm.; Gr. Tocllrscu, JJacia, p. 828; V. Prvan, Gelica, p. :i56, 373; T. r-.tstor, Stand, p. 143 ; nota 5i8 a : 1\L Rosk~, ;Uamms, t9:l2, p. !i42, 544 ; idem, Rcp., p. 84, nr. 12 i p. 2!18, ur. :u; ~-1. Rusu, Dacia, N. S., VIr, l!)U:J, p. 204.

Rscuucr,

a oraului Ocna. Murc., jud . .Alba (harta 3/56) Muzeul Cluj-Napoca, 1 826, 1 839 -1 842, 1 892-1 900. Dintr-un depozit: un virf de lance (pl. 182/2); trei ace, dintre care unul cu gtul umflat i decorat (pl. 182/1), un altul cu capul discoidal i torti. (pl. 181/12) i al treilea cu capul in form de bulb de ceap (pl. 181/7); cinci brri cu capetele deschise din bar de seciune rotund, din care una decora.t (pl. 182/3) i patru :qedecornte (pl. 181/8-11) i trei verigi (pl. 182/4 -6).
lO~

RliNARI, vezi Pltini RZBOIENI-CETATE, localitate component

www.cimec.ro

C. Goos, Chronik, 20; Erd1Huz, VI, 1876, p. 181; Gr. Tocllescu, Dacia, p. 801 ; G. Tegh\s, O TTE, XII, 1887, p. 84, nr. 11!1; .J. Hampcl, Bronzkor, II, p. 139; B. Postn, Umulal6, p. 20; 1. Marian, Rep., 1, nr. 615 i II, nr. 256; 1\I. Roska, ESA, XII, 1938, p. 160; idem, K iizl, l, 1941, p. 80; idem, Rrp., p. 268, nr. 174; 1\f. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 207, nr. 48 i informaii M. Rusu (dup care s-ar putea s mai fac parte din acelai dtpozit o sec('rii cu cirlig (:.!22), un virf de lance (1 627) i un virf de sgeat : (1626).

Rus, jud. Slaj (harta 3/57) jlfuzeul Clttj-Napoca, 89, 156, 1 614-.l 617; pl. 182/7-10, 12-l,'J. Dintr-un depozit, descoperit probabil in 1864, dou celturi, dintre cate unul eu gura concav i fr torti (pl. 182/7) i altul cu decor unghiular (pl. 182/8); o psalie (pl. 182/14); o faler cu torti (pl. 182/12); dou inele din bar de seciune triunghiular, dintre care unul intreg (pl. 182/13) i altul fragmentar (pl. 182/9) i un ac cu gtul umflat i decorat (pl. 182/10).
Analiza Pl.
271/6
chimic

(E. Stoicovici, SC Il', 16, Hl6;-,, 3, p. 471):


\ Nr. inv.j

Ohied

~n
13,1l'J

Psalie

1 6-H

j}fuzeul de i8torie

natural,

Viena, .1 492; pl. 182/11.

O psalie (pl. 182/11). O psa.lie de acelai tip cu cele dou, din muzeele !lin Cluj-Napoca i Viena, se afl la Muzeul central romano-german din Mainz (020 962), fr ca s Re poat preciza dac aceast psalic, descoperit n 1864, provine sau nu din acelai depozit.
Fo8ta

Un celt, care s-ar putea

colecie a gimna.ziului evaughelie, Reghin. s fac parte din acelai depozit..

C. Goos, Chroni/.:, p. 42 i urm; ideu1, A VSL, XIII, 1S76, p. 474, 479, 530-531 (il.); Gr. Tocilescu, Dacia, p. ~U:.!, 808, !121 (il.); G. Tegls, OTTE, XII, 1887, p. 303; J. Ham)Jcl, Trouvailes, p. !19- 90, pl. LlV, 2, !l b ; XL V II, 1 ; idem, Bronzkor, I, pl. LX ; idcm, Il, p. 110-1 U ; P. Helnecke, AE, XIX, 1!19\J, p. 318; V. Prvan, Gelica, p. 319, 3!12, nota 2; S. Gallus-T. Horvlllh. Un peuple pr~scylhiq!zc, p. 60; l\1. Roska, Rep., p. 214, nr. 67; idem, K i.i:l, IV, 1- 2, 1!J44, p. 48 (il.); ,J, Harmatta, AE, VII- IX, 1946-1\14/l, Il. 124, 128, nota 110; S. Foltin~. Chronologie, 1955, p. 109 i urm.; M. Rusu, Dacia, N. S., IV, 1!J6U, p. 163 (il.); idrm, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 207, or. 51 ; J. Polratz. l'ferdelremen, p. 132, fig. 5!\d.

Satu 1\Ia.re (harta 3/58) Budapesta, 162/1872. 1-2. Dintr-un depozit, descoperit n 1871 in albia rului Some, dou. eeltW'i cu gura concav i corpul de seciune hexagona.l (pl. 182/1:)-16); o barc votiv (fibul dup M. Rusu) cu protome de pasre (pl. 182/17). Dup J. Hampel nu ar fi exclus ea din aeeeai de~coperirfl s fi fcut parte i dou topoare.
J. Hampel, Trouvailles, p. !19; idem, Bronzkor, Il, p. 136, pl. LXIX, 7 a i b; l\1. lloerncs, Vrgescichte, p. 495; J. Dechelettl, Manuel, Il, p. 441; Ee. Dunilreanu-Vulpe, ED, III, 1925, p. 82 i urm.; V. Prvan, Geiica, p. 317; M. Roska, 1Hannus, 1932, p. 544; idem, ESA, 1934, p. 188; M. Roska, Rep., p. 256, nr. 3!1; S. Foltiny, Chronologlc, p. 110, pl. 76/11; G. Kossak, Symbo/gul, p. 109, nota 226; H. Henckcn, Tarquinia, p. 515, 518, fig. 478/h; A. Mozsolics, Bromc- und Gold(unde, p. 178-179 (riul Some la Satu Mare) i informatii l\-1. Rusu, dup care mai sint lnc dou topoare de lupt cu disc.

S.ATU MARE, jud. .~.lluzeul naional,

SlLAJ, fostul jude. llfuzeul de i8torie al R.S.R., 15 573 (penlt'tt toate piesele) (tran8fer Muzeul na-ional de antichiti, IV 5 995-6 007 ). Au fost acbizi.ionate in 1938, n dou etape, urmtoarele obiecte, care pare s fi fcut parte din acelai depozit: t.rei celturi, dintre care unul de tip transilvnean (pl. 183/1), wml cu gura foarte uor concav (pl. 183/2) i unul cu decor unghiular (pl. 183/3) : un vrf de lance cu vrful rupt (pl. 183/4); ase brri decorate (pl. 183{5-10) i trei nedecorate (pl. 184/1-3).
l ,'\o ' Il Tl'T (IJ, DE <1-:l't( ~~T :uu IICO-M()ZJBLL !lLCU

BIBLIOTECA

!19~\

www.cimec.ro

Cu toate c patina br.rilor deeoratc e~te mai clegchi8 la culoare dect aceea a brrt rilor nedecorate, iar a, cclturilor ceva deoi!ehit, totu::;i piesele IWC8tea par a, fa,cc part.e din ucela,~i depozit.
H. Dumitl'tscu,

Duciu,

Yll-\'111,

1!J:J-HHU, p. 1:33-13 (il.).

SFltA, eom. Almau, jud. Slaj (ha.rta 3/.'19) Jlu:::eul na,ional, Budapesta, 52f1900.1-G9. Dintr-un depozit, descoperit n 1898, au fost achiziionate n 1900 urmtoarele pie~c : trei ceUuri cu gura conca.v, dintre care unul cu sec.iunea. corpului hexagonltl (pl. 184/4), al doilea cu aceeai seciune oval {pl. 184/8) i n.l treilea decorat cu nervuri verticale (pl. 184/14); un celt cu gura drca.pt i cu decor n form de aripioa.re la partea superioar (pl. 184/ri); t.rf'i fragmcnte de celt; trei fragmente de seceri cu buton (pl. 184/G); dourL ~eceri cu limba Ia mner (pl. 1M/9-10) ~i patru fragmente de seccri de aecst tip (pl. 184/13; 18i:i/1-2); patru fragmente de seceri de t.ip nedefinit (pl. 184/12); un topot cu atipioare mediane (pl. 184/11); o lam de ferstru (pl. 184/7) i un fra.gment; uri vrf de lance (pl. 18;3/3); un topor de lupt cu disc i spin (pl. 185/4) i un disc de la un a.lt a.semenea topor (pl. 185(.')); un fragment de lam. de sabie cu nervur median; dou. fragmente de bar, dintre care unul de seciuno rectangular (pl. 185/6) i altul de sec.iune triunghiular; dou frn.gmente de obiecte neprccizate i 39 tmt.e de bronz, din ea.re snt astzi n muzeu numai 31 piese . .Ac<.~st depozit, cu mai multe piese caracteristice 8fritului epocii Bronzului (Bronz D), poate fi considerat, dup t.ipurile de celt, c a, fost ngropat n faza HaJlstatt A1
Slat1d, p. 129: i<krn, Mar/1SI, p. 181, nula 24; M. Roska, Rcp., p. 183, nr. 7; Fr. Holste, Horl(undc, p. 17, pl. :12/lG-32; l\I. Husu, Dacia, ::-.!. S., VJI, 1963, p. 208, nr. 64 (grc.5IL SrJrna i datat In Bronz D) ~i informal ii M. llusu (Hallstatt A 1 i se adaug un fragment de ac); \V. A. v. Brunn, Mllicldcul.~clrc llorlfwr(lc, p. 2, :16, 51, !"i5, 291) (Bronz D); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 94, ur. 5417-12; A. 'lozsollcs, Brrm:c- wul (iu/d(untle, 1' 13~; A. Vulpt, l' IJF, IX. ;J, 1117~. (J. 71, nr. 3S2 (il.).
.1. llamprl, Af, XXI, 1901, p, 186; .-U?, XXVIII, 1!108, p. 379 (il.): 1. Xcstor,

jud. Cara.:;:-SevPrin (harta. :JfGO) .Llluzeul Retd{fl. ntr-un loc neprecizat dintre V~tle:t Siehevi.ei i Valea Ra.veusca :OHt descoperit, u 1964 1\au 196:J, lm depozit, din ca.rc 8-au :whiziionat, de muzeu: un celt fra.gment.ar de tip t.ransilv.ucan (pl. l8fl/7); un fragment de sa.hic (pl. 18.')/8); un ohiPct de t.ip ncpreeizat, din ha.r de hronz arcuiti"i eu o verigi!. la eapt ~i cu ciuci creste pe o la.turit (pl. 18:1/9) i un rest. dintr-o turt. de hronz.
Informatii 1\I. Husu (kpozit nesigur din llallslatt A); 1. Banalica, 11, 1!17:1, p. 11:3 (il.).
l~zum,

SICHEVIA,

Gh. Lazarovici

~i

1. Ura;;omir,

De pe valea, Sichevi.ci, la circa 100 m est ele locuina lui Gmi., mai provine un depozit, de~coperit n 1972 pc marginea unei tcrase surpate, din inventarul creia fac parte : dou celturi, dou seceri cu buton i dou vrfmi de lance . .Acest depozit, n ems de prelucmrc, uu ar fi exclus s dateze din aceeai vreme.
Ibidem, p. 4Hi.

SIGHETV l\IAUJ.IAIEI
Colecia

I, (Valea Rlida.rului), jud. Jlammurei (lla.rt.a. 3/61)


.ilfarmai.

E'r .Ni.~tor, 8ighetu

Depozit descop'rit n 1941 pe drumul care mc din Valea Hlidarului, in pdme, ntr-un vas de lut ars, eoninnd a.se celturi ntregi i fragmentare, dint.re eare 1111111 fragmentat de tip transilvnea.n ~i a.ltnl ntreg, variant.i1 a a('.estui tip (pl. 185/10); dou cu gtmt eonc.a.v, dintre care unul intreg (pl. 185/11) i altul deteriorat la. gur.; a.U.e dou cu decor unghiula.r, dintre care unul ntreg (pl. 185/12) i altul fragmentar (pl. .18Gf1:3); 16 ~eceri fra.gmenta.re, dintre eare trei eu bnt.on (pl. 18fi/2) .~i 1.'3 eu limu:'"'L l:t mhwr (pl. 11~/l/3-10); un 1opor cu mipion.re la partea supel"ioarii (pl. 18:"i/15) ; 1lon p1H1ll!:t.le frn.gnwntwe (pl. 185/14 ; 18Gfl) ; un frngment
lOG
www.cimec.ro

ue'1:opor de lupt eu disc (pl. 185/17); un fragment de bar. de seciune t.riunghiula.J'. (pl. 185/16) i 21 deeuri i buc.i de bronz brut (pl. 185/18), dintre care unele prezint }lC dos urme de verigi de fier.
K. Horedl, Aezarea forli{icatil de la Siyhdu Marmafiri, 1'JG6, p, 1G, i\1. Rusu, Dacia, ;:\1, S., VII, 1!163, p. 208, nr. 55; A. D. Allxnndre5cll, Dacia, K. S., X, 1961}, p. 1 H7, nr. :no: Fr. Ni5tor i Al. Vulpe, SC IV, 20, 1!!69, 2, p. 183 (il.); idem, P RF, IX. ;;, 1975, p. 76, Jll'. 415 (il.).

II (Valea Rliuarului), jud. Maramure (harta 3/61) Nistor, Sighettt Ma.rm(tiei. Dintr-un depozit, descoperit n 1941 n Valea Blidarului, la hotarul SE al oraului Sighet, se mai pstrau un rest de vas de bronz decorat (pl. 186/16); un fragment de bar de sec.iune plan-convex (pl. 186/14) i o bucati't dintr-un obiect din tabl de bronz (pl. 186/15). Restul
Colecia ~P1.

SIGllETU )lAIDI.AIEI

de vase i de alte obiecte au fost rengropate la rdcina unui copac, nemaifiind gsite. Nu este exclus ca. acest mic depozit s dateze mai cmind din Hallstat.t B11 avndu-se n vedere fragmentul de vas.
Fr. Ni stor i Al. Vulpe, SCJ\', 20, H169, 2, p. "'18:1 (il.); A. Vulpe, P BF, IX. 2, 1970, p. 81, 95, nr
.'i6:.!.

SNNICOLAU DE 1\IL"NTE, corn Scuieni, jud. Bihor (harta 3/62) .ilfuzeul Scueni 10~109, 8.52-859. n 1942, la ara.t, s-a,u gsit ntr-un vas, care s-a pierdut, 13 "aprtoare de ace" (pl. 186/11-13).
Z. N>\nasi,
Cri.~la,

IV, 197,1, p. 183 (il.).

SNPETRr GEmiAN, corn Secusigiu, jud. Arad (harta 3/63) J.llttzettl naional, Budape.<tta,, 112{1897. 1-17; pl. 186/17-18; 187/1-2, 7-12, 15. Dintr-un depozit, descoperit n 1896 ntr-o vie, s-au achiziionat in 1897 trei lame de ferstru (pl. 187/15); dou. fibulc fragment.a.re de tip passementerie (pl. 186/17-18); un diRe spira-lic proha.bil de la o fibul. de acelai tip (pl. 187/2); un disc n form de roat (pl. 187 /1) l}i 10 verigi-inele cu. bara de seciune trinnghiular~1 (pl. 187/7-12).
Jlrfuzeul
Timi~oara,

6117, 6 12.'2, 6 125-6 127, 6 131, 6 135, 6149, 6 152;

pl. 187/3-6, 13-14, 16-17.

Probabil din acela.~i depozit un eclt fragmentar turtit la. partea superioar (pl. 187 {:3) i pa.rtea inferioari1. a unui alt celt (pl. 187 /4); un topor cu aripioare mediane (pl. 187 /17); a.se seceri cu limbii. la. mner ntregi .~i fragmenta,re (pl. 187/5-6, 13-14, 16) i o bucat de bronz
brut.
L. Diimoliir, AL', 1~\J7, p. 264; B. !\lilkkcr, Delm, I, p. 90 i urm.; ldcm, Starinar, 1940, p. 2f; ~r. R11ska, Rep, p. 2U<I, nr. 110; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 208, nr. 56; Vi. A. v. Bnmn, Millddeutschc Jlort{mrde, p. :16, :Hil; A. Vulp~, PBF, IX. fi, 1975, p. 74, nr. 398 (il.).

jud. 1\Jure~ (harta 3/64) illu.::eul de istorie al R.S.R., 2 639-2 646 (transfer muzeul Trgr1 Mure~, 160, 164, 175, 182, 205, 207, 213, 219) . .Jluzeul Trg1t Mure, 125-159, 161-163, 16t)-J74, 176-181, 18.1-204, 206, 208-212, 214--218, 220-231. ,fnt.r-o c.r.mid,ric de pc partea dreapt de lng intrarea n sat, s-a descoperit n J 924, ntr-un vas de lut. an~, ale crui ftagmente s-au pierdut, un depozit constituit din 10 celturi, dintre care trci de ti}J tranRilvnean (pl. 188/2-3,10), unul cu gura conr.a.v (pl. 1R8/G), dou cu decor unghiular (pl. 188/1, 7), unul cu decor de benzi de linii arcuite (pl. 18~/8), dou eu dungi paralele orizontale pe gur (pl. 188/4-5) i altul fragmentar de tip nepredzat (pl. 188/9); 1fi seceri, dintre care una. ntreag cu buton (pl. 188/11) i 13 cu limb la mner, dintre care clou ntregi (pl. 188/12-1:1) i 11 fragmentare (pl. 188/14-16; 189/1-7); patru cu.ite cu limb. la mner (pl. 189/8-11); o toarti. de vas (pl. 189/16) i un fund t]e vas de bronz (pl.
SUSENI,

!07

www.cimec.ro

189/17); as(l fragmente de la o sabie cu limh. la mhwr (pl. Hl0/6) ";'i partea. :-:uJwrioar. a. unei lame de sab(\' de acelai tip; opt virfuri rl~ lauco (pl. 11-\!Jn~-U ; .190/1-5); un fra.,gment de psalie (pl. 189/15); 32 lm'i.ri ut.rcgi i fra-gmentare, dintn~ ('.a.re 1111:1 masiv de t.lp R.ieg8ee (pl. 191/4) i iueii.11 nt-regi Han a.proa.pe ntregi (pl. 190/i -- !J, .12-14 ; 191 /Il, 9, 1 1, 13-l.t.) i rest.ul fra,gmentare din bani. ~impl. de 1-lee.iune ruttmd., plau-eoll\'ex. ~a.11 lat.:\ de ~";ee.iww rectangular (pl. 190/10-11; 191/l-3, 6-8, JO, 1~); uu ae fra.gmen(.;.u tii eapul tlh;euid;d (pl. 192/:J); o fibnl. pa.~scnwnteric eu dise oval-a.,.;eut.it ~i pandant.ivti (pl. tn~/la.-b); o fihuli\, t~impl cu dou spirale (pl. 191/1.')); einei spira.le de fibulc fragmentare passcmcnt:erie sa.u fle alt. tip (I)I. 191/16-18); un hut.on eu dou, cuie de fixa.t (pl. 1H2/5); unsprezece resturi de plci de centur decorate (pl. 192/7-13); un tub (pl. 192/lil); trei ohicc.te de ntrebuin.arc neprecizat (pl. 192/6, 14, 16); o bue1tf de bronz brut ~i un fra.gmcnt de Rrm de a.ur de 15 cm lungime, dintr-un ghem de srm de aur vndut unui neculloseut.
A. Filimon, Dacia, J, 11)24, Jl. :!.J3-3:'ill (iL); V. P:irvan, Tiacia, T, l!l24, p. :13!1-363 (il.); idtm, Grlica, p. 32S, :l7R, 407,422 (il.); V. G. Chilrle, JJanubc, p. :I!JO; N. herg, f:lmmr~/ogie, V, p. 3:_1, 44, 100 (il.); 1. Nl'slnr, Sltmd, p. 127-1211; irlem, 1'1., XXVII, 1\.I:I!J, Il 26S; 1. Andri!'!'stu, ,\ 7'G, 4 -~' l!J31l, p. 1 (il.); G. v. J\1erhnrt, lJonmr.}ahrl, 1-li, 1!14:.!, p. 3 (il.); l\1. Roska, Urp., p. 11;0- Hil, nr. {10; lJ. 1\Jilllcr-h.:upe, Bf'ilrri!JC, p. 1113: !\L l'elrcst~H-TJimhnvita, Omaylu lui r_;, Daietmfciu, p. 431i ~1 unu.; 1\f. Rnsu, Llncia, N. S., V li, HHi:.l, p. lRI i nnn., 2118, nr. :J!I; idtm. Sargelia, IV, Hl6!i, p. :n, 22:J; .1. All'xandH, A.JA, 6~1, Hll);,, p. 1:1, 21; A. L>. All'xandrescu, Dacia, N. S., X, l!J66, p. 17\1, nr. 123; W. A. v. Bl'tlnn, Mittcl!lculschr Jlorl{unde, p. 4:.!, 46, 4/l, 60, 62, 11\J i nrtn., {1:.!, 1111!, 200, 2111; U. Hii.nsd, u"",.,,f"yie, p. 112, 176, 212.

Ru.oN A .NovJ, \'t>Zi Unglutui t;Pl.LNACA 1 r, COlll. RopirtH., jud. Alba. (hartn :3f6:)) in muzeele din Ainrl, Rucure~ti, Cluj-Napoea, Dt>va, Alba. Iulia- ~i Rutlapcsta W1 mue depozitturntorie iu grout.a.t.e de circa 1 000-1 200 kg, descoperit nu depart.o de lotul Poda.c (drea 1 000 pai), n aprupicwo de ~~nnflncnt.a piriului Silva.:;: <n tunughi, intr-o groa.p adinc de o,::Jo m i lat. de 1,10 m de pe lorl'uullui .Maftei Nandlea, de pc locul "La. Dnrh\.u''. 7JfllZe1(} ,(iud, /\0-82 1 97-!/8, 102, 110, 1 n--JJ.), 121--J:!'!, 124, 12fJ, f.']J-J.:l,J, 1.15--1.:~6, JMJ, 146, 148-,?01, 20.'3, '206---208, .U 1-21.9, 2:!1-21.1, 24fJ-251a, 2/12, 260-:!70, :!7J-2lfJ, 278-.'2!?1-, 289, 2.'11, .'!Y,J-3/i.J, .3 2."38--tl ,.:: 218-!i2; pf. 19.1/11-1:!, 18: 194/5; 19fi(J, G, 1:!, J.l, 18, .'!fi, ,JT; 196/1-.?, 7-9, 11; lrn;.1,7-l-1; 198/li-.9,17: Jf19f.J-4; :zoof.:1-4,U, 16-l'l, 20, 22, 25-:!G;
' j._.f.f 111

AN -

1/T '

,_~,

.,

7- ,~ '

1 ''' 11 . ._,, , '

J~" .~,

' ,:-..,~'

Jo)t')

1" ~ ~-l-tJ,

(_S' '

-f'J ..... - - 11 . .,

'' t '

,._.

}o., }o +'/ (J; J/1- fi J' .....


',1

205f:!, 4-5, 10---12, 1:), 17-18; 206/4-fi, 8-13; :?fJ7fl; :!OS/:i---9; 210/28; 211{1,.5, 17-19, :?2-24J :n'-28, 32; '.!J.?ft-7, r.1-IO, J.J-11, 19, 2:;, 27, 29--..10.
25 celturi, dintr~ ca.re dou. iut.regi de tip t.ransihrineau (pl. 1H3/11.) i ~apte fragmentare (pl. 19.1/12), patru va.ria.nte ale eltului de tip t.ra,milvii,ncan (pl. 190/18), un eelt nt.reg c.u decor (pl. 195/4) i opt fra.gmente, uneori cu dceor (pl. 194/5; 195/6) ~i trei fragmente de celturi de tip nedefinit; un eelt-ciocan nt1eg (195/12) i alte dou fragmentare (pl. 195/14) ; nou~ dl.i, dintre care dou cu tub pentru mner (pl. 195/18, 26) i alte apte ~impll\, nefiind
exclus posibilitatea ca unele dintre aeestea s fie pri inferioare cu ti de celturi; un topor eu a.ripioa.re mediane ntreg (pl. 196/1) i dou fra.gmente flo topor cu a.ripioare (pl. l tl5/~H ), precum i un topor cu aripioara fina.le (pl. 106/2); 28 seceri ntregi i fra.gmcntarP, dintre ca.m una, de tipul en talonul ngroat. (pl. l96/'i), ~a.se de t.ipul cu huton (pl. HJf)/8-!1, 11 ; J n7j3, 8) ~i una fragment-ar, dou. de tipul cn limb la. miner (pl. 1 !l7 11 ~ ; 198/17) i 11 fragmf'nt.e (pl. 197/10-11, 1.;~; 198/6-9; 199/:1), patru fragmeut.e de Heeeri en cirlig (pl. Hl9/4) ~i trei exemplare do tipuri neprecizate; nou. fra.gmcnl.e de cu.ite (pl. 200/a-4); dou lame de briei (pl. 200/22); 36 lamo de ferstru mai mult sau mai pu,in fra.gment.:uc (pl. 200/16-17) i alte dou fragmente dintr-o lam de f.er~stru ('f); dou fragmente de vase de bronz (pl. 200/14, 20) ; 17 fragmente de sbii, dintre care ase de tipul cu limb la mner (pl. 200{2526; 201/1, 8, 10, 13), unul 'de tip special (pl. 201/15), unul de sabie cu mnerul plin (pl. 201/7) i nou de tip neprecizat; 11 vrfuri de lance, dintre care dou ntregi (pl. 201/24;

108
www.cimec.ro

202/3) i nou fragmente (pl. 202/4-5); trei vrfuri de sgeat, dintre care dou mai mult sau mai puin intregi (pl. 202/8, 12-13) i unul fragmentar (pl. 202/14); 22 fragmente de plac, dintre care 9 provin de la centuri (pl. 202/24; 203/1-6; 204/3) i 13 din obiecte neprecizate; dou fragmente de "aprtoare de ace" (pl. 210/28); 46 brri ntregi i fragmentare, dintre care nou ntregi cu bara de sec.iune rotund, oval. i plan-convex (pl. 20f/2, 5, 12, 15, 17-18; 206/10; 207/l) i 13 fra.gmente eu aceeai Reciune a barci (pl.20tlf4, 10, 11; 206/

4-6, 8-~1, 11-1:~), t.J't>i fraguwnto, dintre eare unul din ba.nd. t.orsionat (pl. 20~/5) i dou cu banda latrt (pl. ~OX/41-7), un fragmt-nt de br:l.a,r spiralic:l din srm de hronz (pl. 208/9), un fragment de Hpira.ICt. de la, o brar:l ap,rtoa,re elin har:l masiv ~i cu uu buton eonie (pl. 211/l) i alte 2:i I'e.Hf.nri de br.ri, nefiind exclus CiL piesele cu nr. 201 i 249 s fie n legtur. eu ae<eai britr:l tLp:1dtoate; trei wtigi; patru tutuli (pl. 211/lH-19); o mrgic de hron:r. (pl. 211 /5); un ampyJ.; trei hntoni (}Jl. 211/li; 212/13-14); un pamlantiv n form dt> protom de pas.r<' i tLltt~ c'illf:i fJa.gmentP lle p:1ndant.ivc~ n form d~ lanet H,i de alt fel; cinei fragment.p dt' disemi soJa,J'P (pl. 2Llf~~-24, 27-28); fragment dintr-o fibul passementerie (pl. 2111:~2) 1;\i nc uu fragnaent ele fiL>ulii; no.tCt fntgmente de obiecte nedetenninate decorate i nedee01a.te (I)I. 20~/K; 212/'l-7, 9-10,15-17,19, 23); iLptefmgmente de har tle seetiune tl'iunghiula.r:"i (pl. 212/27, :.m-:30); Il buci de bro11z hrnt de d.iferit.t~ forme i dituen~inni, precum i n lmcat,, mic:ii, de cn~itor. Jlfu::eul fle i.~torie al R.S.R., 1/) fi77-15 782 (tra11sjn .lflu::eul naJional de antJ:chitf'i Il', 5276-52~6, ;)28~-53M, 5353-5.'373, 5385, 5389!j 390, ii 431-5 433, 5 438, 5 446-5 455, 5 4.57-5 4G7, 5 469-.5 491, 6 493fj 818, 5 820-5 821, 5 82.1-5 943, 5 Y45-5 970, 5 972-5 976, 6 010, 6 023t; .1:20, 6 322-G .)61, 6 340, 6 3M-6 365, 6 367-6 368, 6 371, 6 374-6 375, r; 172; pl. 192/18-19; J93j3, 8-10, 14, 17, 19, 21-22; 194/3, 7-10, li-1._'1, 18-20, 2.2-23; 195/5, 8-11, 13, 16, 19, 21, 24, 29, 32; 197{1; 198f 12, ](j: 19!Jf9; 200f5-'i, 10, lii, 24, 27; 201/2, 4, 12, 14, 16, 19-23, .~5; 202/(i, 9-10, 16, 18-2.); .?04J15--20; .205/6, 14; 206J7; 207/2; 208/1-3; 20Yfl-11; 210j17, 2fi-27; 211/1, (i-12, 20-21, .'30-31; 212/2-3, 11.
27 celturi intregi i 51 fmgmcntare. Diutrc exempla.rcle ntregi ase snt le li}J i.ra.nsilv:lnean (pl. 193{:1, 8-9), dou varianta ritsrit.ean;'i, a tipnlui tmusilvnean (pl. HJ3fiO, 19), apte v~tl'htnte ~tie tipului transilv.nea.n (pl. 1!:13/14; 195/ll) i 12 eu d<cor (pl. 19:1j17, 21-22; 194/7, B-10, 1:~, 18-20; 195/5, 8), la. acestea tw dou., din care unul l~n deenr aparte (pl. 1!H/X) ;-;;i a.lt.lll ele forru speeial:l, po:Lte dalt.ii (pl. 195/19). Dintre fragmentt', J 1 ,;ut de celtnri de Lip trawlilvne:tn :;;i V;l,riautde acestuia. (pl. 1 95j:W (dalt )), 27 eu decor (pl. 194/a, 12, ~:!-2:~) ~i fi1 ftagtuentare; lW topor eu pra.g dl~ tip boemia.n (pl. 192/19); trei teltnri eioean, tliotn~ t:'.<i..re unul ntrpg (lll. 195/HI) ~i dou. fragrnentan~ {pl. 195f!-1, 13); uu fragnwnt. U.e ciocan (pl. HI2/1X); dou topoare c.u a.ripioare fJ'a.gment.a,rt' (pl. H.IEI/24, :J2); o d.alt. t'U tub pentru mIwr (pl. 1!-lri/:21); :dl~~ llou:1 d{tli fmgmentare en lunginwa de :J,.'i Nu i 4,!i em, precum i o dalt. fo:Ll'te mid. de 0,90 en1 1ungime; don:l fmle fragment.:Lre (pl. 195/lH); :.!2H h1me de fers tru cu zimi pe una lliu lat.mi sa.u pe tunbele margiui, d.intre l".:ue patl'U ntregi (IJI. ~00/15) ~i 19 indoit.e; tn~i ~eet>ri eu but.on (pl. 197 /9) i probabil nl' uu exemplar a,tribuit. n mod gre~it, d.iu in1'orma.ia lui A. D. Alexaudrf~:;~cu, depozit.ului de la Drajna, df~ .JoA i O}lt fragmente Uf' Sf(eri cn buto11 (pl. Hl7/1); a.sP- l:leeeri cu lirnb la mner intregi i fragmentare (pl. Hl8/1 2, Hi); a.se seeeri ('11 crlig, dintl'e care dou. nt.regi (pl. 1!:19/9) i patru fragmentare, preenm ~i erlignl lllltti t'Xfruplar ll<'C:unserya.t i aJte 59 fragmente de SPeeri de tip lle}Jrecizat i opt frr1.gmente din minerP de eu.ite eu guri de nit (pl. :JOOjfl-7) i 1:-l fragmente U.e lamt- de ('Uite (pl. :300/ LO) ; 18 fr~tgmente de minei de cuit i 127 cu.ite fmgmentme; un cl'lig de und.i (pl. ::!Ofl/21) i 10 fragmente d(~ lam de sa hit> (pl. 201/12, 14) i mai multe fragmente de minere U.e xbii de tipul eu limb la, mner, dintre (:are menionm dou exemplare (pl.:J01j2, -:1) ~i alte dou fraguwotf' megh,;tmte n inventar, eaJ'e astzi nu rrmi existi\ (pl. 200/ !.!'i; ~Ol/3); un pumnal (pl. 201ilG); 1~ vrftui de lan(~e, dintre t~a.re apte. ma.i mult 8iLU mai pH.ill intregi (pl. 201 fl !1-2~, 2fi ; ~02/6) i duei fra.gmentare ; douii vrfuri de !;geat fragmerrtal'e, dintre ca.re uoul triunghiular (pl. 202/9) i altul cu peduneul (pl. 202/10); o opri109

www.cimec.ro

toare buton de la. o zbalit; zece brri ovale decora te cu bara de seciune plan com'ex (pl. 205/6; 207/2; 208/1-3; 209/2-3, 5) sau rotund (pl. 209/1)) i una fragmentar (pl. 206/7), cinci decora te, de form mai mult sau mai puin rotund; un fragment de alt br..ar sau eventual de centur cu nervur median pe ba.nd lat (pl. 202/22), un exemplar cu bara sub.ire (pl. 205/14) i apte fragmente decorate cu cresttmi din 19 brri ntregi i 39 fragmente menionate n inventar, o brar mare, ncdecorat, cu bara de seciune planconvex (pl. 209/4) i o alta cu capetele subiate, dou resturi din brri Rpiralice (pl. 209/7-H) i un fragment de brar din band lat decorat (pl. 209/6); dou fragmente de verigi de seciune oval; trei lanuri din dou i trei verigi netede sau cu crestturi (pl. 209/9-10) i unul din apte verigi (pl. 209/11); 40 fragmente din pl.ci de centur, vase etc., din ea.re 20 decora.te (pl. 202/16, 18-21, 23; 204/1!)-20) i 20 nedecorate; mai multi butoni de form rotund sau oval i cu dou orificii pe margini (pl. 211/10); ase butoni cu capul eonic i uneori decorat (pl. 211/8-9) sau rotund, bombat o1i plat. ~i prevzut uneori eu un peduncul ori cu o verig pe dos (pl. 211/6, 11-12); o fale~. (pl. 211/7); doi tutuli (pl. 211/ 20-21) ; un ac fragmentar cu capul bitronconic (pl. 210/17) ; dou spirale. din srm subire probabil de la fibule passementerie (pl. 211/30-31); dou srme serpentiforme, probabil de la o brar (pl. 210/26-27) ; patru obiecte, dintre care unul de form semicircular i cu buton plat (pl. 212/23 ), al doilea din plac Rub.ire triunghiul ar decorat {pl. 212/1 1 ), al treile<1 tronconic cu un orificiu (pl. 212/2) i al patrulea cu nervuri longitmlinale; cinci fragmente de bare de seciune rotund i rombic; opt resturi de tabl. de bronz; uoua deeuri (pl. ~12/3) i peste aoo fragmente de scorii i deeuri de la turna.t. Piesa ajura.t (pl. 211/4 ), considerat ca fcnd parte din acest lot ue obiecte de bronz (Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 222, fig. 13/7), este, dup 1\L Rusu, din epoca. roman..
1Jf1t.zeul Cluj-Napoca, 4 415-4 446, 6 6."36-6 693, 6 826-6 831; ]Jl. 193jZ; 19.1/1-2; 199/6; 201jl~; 202{2; 204j13; 205{1,.1; 206j2; 212/12. Trei Jotmi de obie!Jt.e, corespunztoare nr. inv. 4 4L'I-4 446, 6 636-6 693 i 6 826-~ s;n, ultimul achizitionat n 1890. Patru celturi, dintre care dou de tip transilvnea,n (pl. 193/2) i dou cu deeor (pl. 195/ 1-2); ase fragmente de seceri, dintre care una de secer eu limb la mner, dou, de secer, cu crlig (pl. 199/6) i trei de seceri de tip neprecizat; 12 fragmente de lamo de ferstru; un fragment de pumnal (pl. 201/18); trei vrfuri de lance, dintre C<1l'e dou ntregi (pl. 203/2) i unnl fragmentar ; trei br{t.f~ri ntregi, dintre care dou nedecorate cu ba.ra. de see.iune rotund. (pl. 20!J/1, 3) ~;~i una. decorat cu bara de seciune plan-convex (pl. 20G/2); un fragment de brar din plac; pat.ru fragmente de tabl de bronz, din eare doni'i. din vase de bronz (pl. 212/12) i dou din centuri i 65 buci de bronz brut.

Muzeul De-t'a, o231-5 233, 5 277-5 280, 6 297 -o 298; pl. 195/15, 27; 208/10; 211/14 ; 212/8. Un fra.gment de dalt cu tub pentru mner (pl. 195/27) ; un fragment de brar eu capi:l.t spil'lllic (pl. 208/10); un fragment dintr-o plac. de bronz cu dou crestturi 11c la.turilc nguste (pl. 212/8) i un rest de bar de seciune rectangular. ln afar de aceste obiecte, dup I. Nestor i O. Floca, mai provin din depozitul p.l naca. II urmtoarele trei obiecte, nregistrate n inventarul muzeului ca. fiind de la Strei-Sngeorgiu: o dalt din metal alb eu bara de sectiune reeta,ngular (pl. 19!){15); un fragment dintr-o lam de sabie (5282) i un rest dintr-un vrf de la.ncc (fi 231). De ~t:,~emcnea, e:,;te posibil s provin tot din acest depozit i doi butoni cu dou. orifieii pe ma.rgini (pl. 211 /H), eare snt meniona..i n inventarul muzeului ca fiind de provenien neennoscut .
.1lfuzeul Alba Iulia
i colecia

bibliotecii Bafthyne um.

Din

informa.iile lui J\1. Rusu cteva piese, printre care un eelt cioca.n, despre care se men.io neaz n inventarul muzeului c provine dintr-o loe<1lit.a,tc necunoscut. Din aceeai informa.ie rezult c i alte piese cu aceeai patin, considerate ea fiind de provenient neeunoscut, apar-

110

www.cimec.ro

in proba.hil aceluiai depozit, cn. i unele hronzuri din colecia hihliot.t~cii Bat.thyncum uin Alba Iulia.. Din acest depozit ~:~c aflau n 1958 hL l\Iuzeul mtional din Buda,pesta, 501 pitse din 1 058, elin care ~nt menionate a.ici numai 188, nt11wt 13 nu aparin n mofl !'ligur a.ce~t.ei turntorii.

Muzeul

naional,

BUllapesta (lotu1ile a-c) :

a) Lotul 52.31. 1-86; pl. 193/1,4-7, 13, H)-16,20; 194/1-2, 4, 6, 11, H-17; 19li/7, 20, 22-23, 25, 28; 196/6, 10, 12-13; 197/2, 4-5; 198f.J, 10; 199/2; 200/1, 8-9, 11-13, 19; 201/5-6, 11; 202/15; 203/7-15; 204/1, 4, 10-14; 212/20, 24. Piesele cu nr. 1-30 i fragmentele de centuri, dup J. Ha.mpel, apar.in n mod signr tlll'm"'.toriei de la pl'tlnaca., iar restul, cu nr. 31-86, este a.tribuit. acestei tmntorii numai dup caracteriRticile patinei. 119 eelturi, dintre care apte ccJt.uri de tip t.ra,nsihnean (pl. 193/1, 4-7) i 48 fmgmente (pl. 193/11)); un exemplar fragmentar, apar:inntl v~nia,ntci rs.rit.cne a, celtului de tip transilvnean (pl. 193/13), un ceU cu gura coneav (pl. 193/20) i alte patru fragmente (pl. 193/16; 194/2; 195/20); trei eelturi cu decor (pl. 194/1,11) i 26 fr~tgmente (pl. 194/4, 6, 14-17; 195/23, 25, 28) i 36 fragmente din tipuri de eelt. mn,i mult fl.a,u mtti puin neprecizat.e (pl. 195/7); un ti bont de topor (eioca.n trei fragmente de di'U.i cu tub pentl'U mner (pl. 19&/22); un fragment de topor cu aripio~ue; 32 8eccri, dintre ertre donr~. Receri eu hut.ou (pl. 196/6, 10, 12- 13 ; 197/2, 4-5) ; o secm eu buton ndoit i 12 fragmente de Reeeri cu buton, patru fragmente de seceri cu limb la miner (pl. 198/5, 10; .199/2), o secerft ndoit. cu ciotul de la turnat nendep.rtlLt (pl. 200/1) i dou fragmente de seceri de tip neprecizat; 17 fmgmente de mnere i la.me de cuit (pl. 200/8-9, 11-13); 117 fragmente de lame de ferstru ; un mner de vaR ( f) i un fragment din tabH1. de bronz, proh~~bil dintr-un vas (pl. 202/15); 19 fragmente de sabie (pl. 201/5, G, 11); un virf de lance fragmentar i nc alte 1.rei fmgmente de virfuri de lance ( ) ; 48 fmgmcnte din pli'ici de eenlm eu i fr decor (pl. 203/7-15; 204/1, 4, 12 -14); un fragment de plac de bronz cu ma,rginca r.::;ucit.l'L (pl. 204/11); un fragment din tabl de bronz cu dou orifieii pe margine (pl. 204/10), despre care n catalogul muzeului se men.ioneaz, c s-ar putea s provin dintr-un coif; o plac rectangular cu dou orificii alungite (pl. 212/20); dou fmgmente din tabl de bronz (pl. 212/24), un obiect nepreciza.t de formi1 cilindric.; 16 bue,i de deeuri i de bronz brut de diferite forme i dimensiuni. h) Lotul 18/1896.1-2:3 cnmpmt n 18911 de la. Fenieh bcoh; pl. 104/21; 211/13, 1ii. Un celt ntreg fr decor (pl. 194/21) i un fngmcnt ('.n decor ; o lla.U ; nu vrf de fl.eecrr~ de tip neprcciza,t ; ase fr;tgrnente din lamc de fer,str.u ; un vrf de lltncc fra. gmentar ; doi butoni decorai (pl. 211/13, 11)); un fra.gment din tabl. de bronz; 10 buci de bronz brut de diferite forme si dirnenRiuni. c) Lotul 97/1906;' pl. 192/17, 20; 195/3, 17, 30; 196/3-:l; 197/6; 198/1-4,11, 13-15; 199/1, 5, 7-8, 10; 200/2, 18, 21, 23, 28; 201/9, 17; 202/1, 'i, 11, 17; 203/l.G; 204/2, ;)-9; 20,)/7-9, 13, 16; 206/1, 3; 207/3-6; 208/4; 210/1-Hi, 18-~5; 211/2-3, Hi, 25-26, 29; 212/1, 18, 21-22, 2ri -2G, 28. Un topor (pl. 192/20); un topor fmgment<u cu tub pent.ru mner t.nwsversa,l (pl. 192/17); un cclt cu decor (pl. 195/3) i 21 frH,gmente de eelt.uri ; dou d.li cu tuh Jlenlru mner (pl. 196/30); dou miei dl.i de sec.iunc recta11guhu, i uval; o sul (pl. 195/1.7) i un fragment de ti de dalt sau celt ; patru fra,gmente de ell i cu t.n b ; dou fra.gmt>nte de topmtre cu a.ripioare la pat't.elL superioa.r (pl. Hl6j:~-4) i un a.lt fmgnwnr. de topm cu aripio:tn~ CII partctL inferio:w. n form. de (.iocan (pl. 196/5); 174 1'\eet>ri, din c.are tni NI eitlig ntregi (pl. 199/5, 7, 10) f}i :tse fmgmcntP ele sceeri ele aeesL tip (pl. .199/8), 119 fnl.gnwnt.P elin virfmi clt~ sceeri, n cea, ma,i mare parte de t.ipmile cu limh;l, In, mncl' i erlig i uuma,i cUev~t seceri cu buton, 35 fragmente de mner de seceri cu limb la mner (pl. 197/6 ; 198/1-4-, 11, 13-15; 199/l); trei seceri cu ciotul de la t.mn.'l.t. nendcp.rtat (pl. 200/2); opt fmgmente de seceri ele tip neprecizat; 84 fragmente din home de ferstru; un fmgment din lam de cu.iL; un fmgmcnt de vas; ase fragmente de muetc i la.me de sa.bie (pl. 200/28; 201/9); a.se fra.gmeut.e

n;

111

www.cimec.ro

de pumnal (pl. 201/11); un vrf de lance (pl. 202/1) i 9 fragmente (pl. 202/7, 11); o psalie (pl. 202/17) ; apte fragmente din plac de centur decorate (pl. 203/16 ; 204/2, 5 -9) ; 36 brri, dintre care 23 intregi i n parte decorate, din care patru cu bara de seeiune rotund nedecorat (pl. 205/7 -9) i 12 masive cu bara de seciune plan-convex n majoritatea cazurilor decorate (pl. 205/16; 206/1, 3 ; 207/3-6 ; 208/4; 210/1.-3), apte cu bara subire deeorate de obicei eu crestturi (pl. 210/4-5, 9-10, 13) i 13 fragmente, dintre care una, nedecorat din bar de seciune plan-convex, masiv (pl. 210/8), trei nedecorate, dintre care dou din bar de Meciune rotund (pl. 210/7) i una de seciune plan-convex (pl. 205/13), nou decorate cu crestturi, din bar subire de seciune rotund (pl. 210/6, 11-13); trei verigi (pl. 210/14, 19); dou fragmente de mner de vas ( ?) torsionate (pl. 200/21); un ac decorat cu capul bitronconic (pl. 210/18); dou. pandantive n form de lanet. (pl. 210/15-16) i un fragment dintr-un ampyx (pl. 210/22) ; patru srme cu capete spiralice (pl. 210/20 -21) i nc patru fragmente de srm; un cap de cui (pl. 210/23); dou. fragmente de obiecte cilindrice (pl. 210/24-25); un fragment dintr-o pies ajurat. de la car ( ?) (pl. 211/25); 13 fragmente din plci de centur din tabl de bronz cu sau fr. decor (pl. 211/26 (cinci exemplare), 29 (patru exemplare)); un rest de sa.ltaleoni infurat cu srm (pl. 211/2); un buton rotund decorat (pl. 211/3) i un altul fragmentar turtit, cu decor pe margine (pl. 211/16); 33 fragmente din tabl de bronz; 12 fragmente din obiecte neprecizate (pl. 200/18, 23; 212/1, 18, 21-22); 27 fragmente din bare de seciune rectangnL'tr, rotund i triunghiular (pl. 212/25-26, 28); lG deeuri de bronz i dou buci de bronz brut i un rest de cositor.
Analiza cllimicil (Otto Helm, Z{E, XXVII, 1895, p. 763):
Pl.

Obiect

Cu

Sn

SI.J
1

Pb
1
1
~

As
1

Ag
1
-

Su

Ni

Zn
1 1

Co
1

Fe

1
! Turl
Plac

1
1

1
83,04 1:1,:18

1
0,04 0,38 0,29

lll-t,H3 1 1

Frngm. celt

91,:.!:.! 1 -

0,3() 1,!).\ 4,01

0,3;; 1,50 0,23

0,84

urme

0,81 0,:.!5

0,13
-

0,07
-

0,29 0,28 0,16

G. Tegllts, ErdM1i:, IV (JR87), p. 331-334; ldem, UTTf:, XIII, 1R88, p. 73-74; idem, AE, XII (189:.!), p. 106-407; Zs. llelner, AR, 18/\8, }J. 14 ~i urm. (20 celturi Intregi i 153 fragmentare); idem, AB, 1892, p. 406 i urm.; Fr. 1\fliller, 1\.orrbl. VSL, XI, 1888, p. 6, Dosar Gr. Toci/eseu, 1888, J4-35, nr. 11; O. llelm, Z{R, XXV li, 1895, p. 762-76H (analiza bronzului); J. Hampel, AE, XVI, 1896, p. 281; idem., Bron:kor, II, pl. CXLIV-CL;C. Herepey-B. Cscrni, AFM, Il/1,p. 4153, 88 i urm., p. &52 i urm., p. 554 i urm. (Il.); H. Schmidt, Z{E, XXX V 1, 1\104, p. 410; 1. 1\Iarjian, lll'p., r, nr. 072; V. Prv:m, Getica, p. 295, 315 i urm., p. 327 i urrn., p. 331, 378, :.19fi, 399 i urm., p. 409 i urm., p. 414, 431 i urm., nota :.!, p. 434 i urm., nota 1, p. 447,450, 550,677, 690, 75G, 7tH, 763, 7G6, 770 (il.); V. G. (;llildc, Danube, p. 389, nota; J. Nestor, Stand, p. 123; idcln 1 PZ, XX VI, 193f'J, Jl. 43; H. Dumitrescu, Dacia, \'-VI (1935 -6), p. 195-225 (IL); l\1. Roska, lldamms, XXIV, 19:~2. p. 515; idcm, ES.o\, XU, 1938, p. 156; idcm, R.,p., p. 111 i urm., nr. 19; K Ahrrg, Chronulogie, V, p. 38 (il.); D. Popescu, Rronzezcil, p. 108; G. v. Merliart, BonnerJuhrb, 147, Hl42, p. 3, nota 2; Gollus-Horvarth, 1.1n peup/1: prescyll.tque, p. 1G, 34 (il.); J. Berclu, Apu/um, I, 193\l--12, p. 27 (istorir al descoperirilor); J. Hnrmatta, Af', VII- IX, 1946-48, p. 127 lmm. (Il.) (zbal); l\1. Petrt'scu-DimLovita, lstoria Romniei, I, 1960, p. 147 i urm.; D. Bcrciu, SCll', 1-2, 1950, p. 62, fi7; V. Canarache, SCIV, I, 1950, 2, p. 87; M. Rusu, Dacia, N. S., IV, 1960, p. 164 (Il.); idem, Dada, N. S., VII, 1963, p. 1H4 i urm. i p. 208, nr. 57; idem, Sargetla, IV, 1960, p. 28 i p. 37, nr. 131, idern, Apu/um, VI, 1967, p. BB; A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 19C.G, p. 171, nr. 20~21, p. 11!3--186, nr. 203-241!; I. Potrntz, P{erdelrensl'n, p. 187 (il.); W. A. v. Brunn, Mitlcldnl/srhe Hori(unde, p. 30, 32 i urm., 36 i urm., 39 i unn., 42, 44, 51 i urm. ?3, 148, 234, 255, 2!11, 293; B. Hnsel, Britriige, p. 176; A. Vulpe, PBF, IX. 5, 1975, p. 67, nr. 347, p. 74, nr. 43~- -136, p. 80, nr. 469 i 471.
TAD,

com.

Drgeti,

jud. Bihor

(hal'ta~

3/66)

ln 1972, eu arheologice din o aezare ha.lh;ta.tiia,n. timpurie, s-a descoperit la 0,28 m adneime, ntr-o groap mic cu diametru! de 0,30 m, un depozit, constituit dintr-un celt (pl. 213/2); dou lame de ferstru (p. 213/1); dou suie (pl. 213/3) ; 13 ace (pl. 213/4-6), dintre care trei cu o umfltur. n dreptul orificiului de pe gt (pl. 213/6) i trei cu capul bi112

j)'JuzMll Oradea. prilejul sptmilor

www.cimec.ro

tronconic sau n form de mac (pl. 318/5), precum rite dimem;inni (pl. 213/7).
Informaii

din 13 fragmente de saltaleoni de dife-

N.

Chidioan.

T.!uT, com. Batl', jud. Bihor (hn.rt.n. 3/67) Muzeul naional, Budapesta, 84/1884.1-22. Depozit, descoperit in 1884 intr-un vas de lut ars, coninnd un celt cu gura foarte uor concav i decorat cu o dung vertical (pl. 213/8) ; dou seceri cu buton fragmentare (pl. 213/9) i nc dou fragmente de vrf de secer; un cuit cu limb la mner (pl. 213/10); o toart de vas de bronz decorat (pl. 213/32}; o srm de bronz (pl. 214/2); apte fragmenLe dccorate din plac de centur de bronz (pl. 213/35); o brar spiralic a.prtoare de bra (pl. 213/16) i un fragment de disc spiralic (pl. 213/17); trei brri din ba,r. de seciune oval-rotund, dintre care dou decorate (pl. 213/13, 15) i una nedecorat (pl. 213/11) ~i o llrar mic cu bam de seciune rotund (pl. 213/14); 433 butoni calotiformi i prevzu.i cu cte douii. orificii i n parte decorai (pl. 213/18-31); 46 tutuli (pl. 214/1); trei falere cu toart pe dos (pl. 213/ 33 -34); trei verigi din bar de sec.,iune rectn.ngular., astzi disprute, dintre care una (pl. 213/12) am vzut-o n 1956, i 14 saltaleoni. InvenLarul depozitului est.e nesigur. Dea.ltfel, M. Roska afirm c a vzut n 1933, la un coleeiona,r din Oradea, rcst.urile unui depozit. de bronzuri, dintre care i o aplic semiflferic perfora.t,, primite n schimb de la muzeul di11 BlHlarpeM.a.. In muzeul din Oradea, nu se mai a.fl nici o pies din aeest. depozit.
F. Pulszky, AE, VI, 1885, p. X; J. Homp~l, Trouval/les, p. 72; idem, Bron:kor, II ,p. 34,; M. Roska, Rep., p. 140-141, nr. 279 (greit Tui) ; Fr. Holste, Hortfunde, p. 16, pl. 31/1-7 ; A. Mozsolics, ActaArcil- Budapest, 15, 1!l63, p. 74 (pentru detalii In legtur cu greutatea a trei brri decornte); M. Rusu, Dacia, N. S., V Il, 1963, p. 206, nr. 72 (Bronz D); ldem, Sargetia, IV, 1966, p. 37, nr. 133; W. A. v. Brunn, Alitle/drutsche Jlort{unde, p. 32, 28\l (Bronz D); Il. Hiinsel, Beilrliye, p. 104, 214.

jud. Timi (harta 3/68) Muzeul Timioam, IV 1450-1451, 1453-1455, 1467-1458, 1461, 1464, 1 466-1 467, 1 520, 4 112, 6 170-6 171 =III 1 967, 2 116-2 117, 2 119, 2183-2 124, 2189-2130, 2137, 2160, 2180, 2196. In primiivara. anului 1876, n grdina de lng locuina briga,diemlui silvic din "Pdurea Verde" (sau "Parcul Vntorilor"), s-:t gsit un depozit din 28 bronzuri, care a fost. apoi achiziionat de muzeul din Timioara. Varsele a-cestui depozit nu se mai pot identifica cu toat sigurana, cu ajutorul inventandui muzeului, ntruct s-au amestecat cu alte bronzuri, descoperite izolat, la date deosebite, n diferite puncte de pe teritoriul oraului. Duprt B. llilleker din a,cest depozit fac parte urmtoarele obiecte: un celt cu toart.a, rupt (pl. 214/3); o secer cu buton (pl. 214/7), precum i patm fragmente de seceri de tip neprecizat ; un fragment de lam de ferstru (pl. 214/9) ; un fragment de cuit decorat (pl. 214/8); probabil dou fragmente de lam de sabie (pl. 214/6), ca i nc. o pies pierdut; t.rei fmgmente de pandantive tubulare decorate, din care unul identificat cu un pompon (pl. 214/4); un ae cu vrful rupt; o br.ar ma8iv decora,t (pl. 214/12) i alte trei decomte (pl. 214/10, 13-14), precum i nc trei fragmente de br.ri neidentifica.te; un colier (pl. 214/11) ; cinci fragmente de srm neidentificate i dou buci de bronz brut.
TR1:T, II, 1876, p. 101; B. :\till~ke1, Delm, J, p. 111 i urm.; idem, Starinar, XV, 1940, p. 25; A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., X, 1!)66, p. 135 i 187 nr. 266 i informaii M. Moga, potrivit clirora brara din pl. 214/12 provine din dl'pozitul rl<" In Rtrzas<'a.

TIMIOARA..,

TmEAl\r 1 jud. Satu

~'[are

(harta :3/69)
mpreun

Muzeul Carei, 102-103 Dintr-un depozit dou brt;ri decorate (pl. 215/1-2 : 102 -103), descoperite 1958 n punct.ul Tul Rodos i iutrat.e n muzeu ll 1966.
Informaii

Ioan .\lt!mcti

T. Bader (Carl'i).

8 - c.

1 1:3

www.cimec.ro

TrnoL, com. Doclin juu. Ca.ra.-Scverin (harta. 3/70) Mnzeul Timi{wara, IY 1 479-1 485 =III 1 921-1 999 (doud j1a mtmere actuale: 1 928-1 929). Dintr-un depozit, descoperit n 1873, fac parte patru celturi, dintre care dou ntregi de tipul tranAilvnea.n (pl. 2Hi/3 -4) i dou. fragmentare (pl. 2113/5); o secer. cu limb la mner (pl. 215/6); dou br,1i decorat.e, dintre care una de seciune plan convex (pl. 215/8) i alta din bar de Rec.iune rotund (pl. 215/7) i dou verigi din bar de sec.iune rotund, dintre care una mai mic decorat nu mai exist (pl. 215/9).
Z. Orm6s, TRET, I, 1874, p. 16-17; B. ll.filleker, D~lm, I, p. 69-70; idem, Starinar, XV, 1940, p. 23; J. Hampel, Catalogue, p. 112; idem, Trouvailles, p. 81; ldem, Bronzkor, II, p. 70 i urm; M. Roska, Rep., p. 123, nr. 123; Holste, Horl(unde, p. 22, pl. 41/27-33; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, 208, nr. 65; idem, Sargelia, IV, 1966, p. 37, nr. 134; W. A. ..,., Brunn, Mitleldeulsche Hort(unde, p. 290.

TiRGU LPU, II, jud. Maramure (harta 3/71) .Muzeul naional, Budapesta, 1/1907/104 i num/11 te1s. Din fosb1 colecie F. Floth din Beclean un celt fragmentar cu decor unghiular (pl. 215/11); o secer ntreag i una fragmentar (nu pot fi identificate dintre exemplarele cu nr. 37-42) i un fragment dintr-un topor cu disc i spin (pl. 215/10). Reconstituirea depozitului s-a fcut de M. Rusu i M. Petrescu-Dmbovi.a, pe baza informaiilor din AE, XV, 1895, p. 192, 284 i a. desenelor din Muzeul de la Budapesta.
Literatura la fd ca pentru LApu I. Sr mai adaug E. Orosz, SzDE, 1, HIOO, p. :10, nr. 6:l-li,1: 1. Marian, Rep., II, 387: u. Posta, Otmutaf(l, p. 17; M. noska, Rep., p. 153, III', 44; A. Mozsolio:s, Bronu- und Gold(mrde, p. Vi5.
TREZNEA,

tn 1876, eu prilejul aratului pe locul numit "Dmml Boznii", s-a descoperit. un depozit., din
eam o pa.!'t.e n. a.juns In. muzeul din Cluj-N:tpoC'a i o alta n fosta Mtt."eul Cluj-Napota, 123, IV 2 579-2 581.
eolec.ie

corn. Agrij, jud.

Slaj

(harta 3/72)

Rzik1;ay din Zaln.

O :-lecer eu bnt.on (pl. 216/3) i trei 'br.ri cu capt>tele snh,iat.e, din care una tleenmt en bara de Reciune rot.unrl (pl. 2Hi/1), unn. netleer.rat. eu bara de seeiune romhie~l (pl. 216/2) i o alta nedecorat. Aceluiai depozit i mai aparin (dup J. Hampel, Bronzkor, II, p. 108) urmtoa,rele obiecte :trei celturi, din ~arc dou cu gura. concav i unul masiv cu manon i decor unghiular, trei seceri, dintre care um1 eu hu_ton i dou cu limba la mner; 16 b1ri, din care 15 decornte cu bara de see.iune rotund i nna nedecomt cu bara de seciune rombicil., precum i o bucat. de bronz brut. Dup l\L R.usu nu ar fi exclus ca acestui depozit s-i apa.r.in i bronzurile men,ionat.e n literatur ca fiind gsite ntr-o carier de pin,tr. de lng Aghire sau "ntr-o stnc!." sau pe coasta dealului din faa locului "La a.n.", unde a fost probabil un c~tAtru roman. Alteori acest depozit este confundat cu al doilea, depozit de L'1 Na.di, ntruct locul "Dosul Boznii" se afl ntre aceste dou localit,i.
G. T~gl6.s, ErdMdz, VI, 1879, p. 280 i VII, 181!0, p. 152; K. Torrna, Limes, p. 69; J. Hampel, Trou11aWes, p. 51-52; idem, Bromkor, II, p. 108 i urm.; .]. F. Fetzer, A.E, X V11, 1879, p. 358; A. Bielz, JSKV, XVIII, 11!91!, p. 61; EMKJ{u/ausz, p. 90; ~L Petri, S:ilci,qy~>mMon, 1, p. ~1: Dosar Gr. Toeile.~cu, nr..'i1:17, foa'ia 345; 1. i\larian, Rep., 1, nr. 697; l\I. Hoskn, l?ep., p. 2Ui-2Jii, nr. 7R (il.) i 27:1, nr. 218; M. Husu, Dacia, N. S., VII, 19G3, p. 208, m. 64.

Sus, localitate component a oraului Ocna 1\1ureului, jud. Alba. (harta 3/73) fn primvara anului 1909, cu prilejul ara.tului pe o parcel de pmnt situn.t. n pa.l'ten. de hotar "Tul Mare", s-n. descoperit un topor de bronz i n urma spturi lor din jur, la, circa 30 cm adncime, s-au gsit alte numero:-Lse obiecte de bronz, Continundu-Elc s.pt.nrile, s-a 8COS tot depozi tul-t.urntorie, cal'e se afla, n ti o groap mare cu di~1met.rul de t ,50 m ~i ~~dnUIOARA DE

114

www.cimec.ro

eimea de 1,20 m. La scurt interval depozitul a,cesta, const.ituit din 5 812 piese, n greutate de circa 1 100 kg, a fost a.ehiziionat de ctre muzeul din Cluj. Efeetundu-Ae la ctcvtt zile dup aeeea spturi metodice pc locul ueseoperirii depozit,ului de elrc Dr. Istvan Kovacs de la Muzeul din Cluj, s-au mai g-lsit cteva fragmente de bronz brut, precmm i o buca.t. de staniu pUI', cum au dovedit, analizele efectuate ulterior de prof. 1. Stoieoviei. Alte 15 piese din acest depozit-tlll'ntorie au ajuns n 1921, in condiii neprecizttte, n colecia muzeului din Goteborg (Suedia), unde se afl i astzi. Dup M. Rmm, nu a,r fi exclus ca obiectele aeestea s provin dintr-un alt depozit de la Ocna 1\Iureului. Muzeul Cluj-Napoca., III 1 788-7600; pl. 216/4-13; 217/1-11, 13-15; 218-247/1-6, 8-16, 19-33; 248-250/1-15, 17-22; 251-268/1-4, 6-34, 36-54; 269/1-5, 7-29, 31-33; 270-273/1-7. 355 celtmi de diferite tipuri, dintre care 78 nt.regi i 277 fmgment.arc : 27 de tip transilv nean i variantele lui (pl. 216/4-9, 11-12; 217/1-3), 22 ceU.uri cu gum eone~w, dintre care 17 cu seciunea corpului bexagonal (pl. 217/4 -8) i einci eu seciune~t corpului oval, 70 celturi masive cu sau fr t.orti i cu decor unghiula.r (pl. 218/1-3, 5-15; 219/1-10, 13, 16), patru eelturi de acela.i tip i cu decor n form~ de arcade (pl. 219/14, 18), ase celturi de acelai tip dar cu decoruri diferite (pl. 217/15; 219/11-12), 14 celt.uri ornmnentate i neornamentate (pl. 216/13; 217/9,11-12; 218/4), patru celturi decorate cu3-8 caneluri 1:1 pa.rtea, superioar (pl. 217/13 ; 219/15, 17), pa.trn ceUuri de diverse tipuri (pl. 216/10; 217/10 ; 217/14) i 206 fragmente de celturi de diferi~e tipmi ce nu pot fi precizate r.u certitudine, aparinnd n cea. ma.i mare parte la tipurile men.ionate ml1i sus (de ex. la.me cu t~i); nou cclturi-ciocan, dintre care unele cu decor ungbiuhtr (pl. 220/1-4); 22 d.ti, dintre care 11 cu tub pentru mner (pl. 220/u-8,15) i opt simple (pl. 220/10-11), la care Re a,daug nc dou cu nervuri n relief la. captul superior (pl. 220/9, 12) i una, pla,t deeomt (pl. 220/14); un baros fmgmentar pentru sfrmat minereul sau ilarea (pl. 220/13); un topor do tiv ca.ucazian cu gam. de nm.nuare (pl. 220/16); apte ciocane ntregi sau fragmentare cu aripioare pentru spargerea drohilor de sa.re (pl. 220/17-19; 221/1, 5); 4!5 topoare cn aripioa.re de diferite tipuri, ntregi ~i fragmentare (pl. 221/2-4, 6-7; 222/1-10; 1303 S(ICCI'i ntregi i fragmentare, dinfre ca.re 58 cu buton (pl. 223/1-14), 506 cu limM, la mn~r (pl. 224/l-12; 225/1-15; 226/1-10; 227/1-9; 228/1-12 j 229/1-11; 230/1-12; 231/1-10 j 232/1-12 j 233/l-12 j 234/1-15 j 236/1-15; 236/1--16; 237/1-13; 238/1-13; 239/1, a), 24 seceri cu crlig, ntregi i fragmentare (pl. 239/2, 4-9; 240/1-3), un fragment de secer ( ~) de tip neprecizat (pl. 240/4), un mner de secer cu ciotul de la tW"na,t nendepita.t (pl. 223/15), 339 vrfuri de seceri de tipuri neprecizate (pl. 240/5-6; 240/7-14, 16), 37 4 mijloace de seeeri (pl. 240/15, 17 -18), la acestea se adau~ 19 exemplare cu o .nuirc, trei cu dou. nuiri, 9;'1 fr nervuri, 33 cu dou nervuri i unul eu trei nervuri, 1~ mijloace cu lama lat., 25 cu lama ngust i 67 talemne de seceri (pl. 240/19-24) ; 261 plei i fragment.e de tabl de bronz, dintre care .56 fragment.e de vase de diferite forme (sitnle, caz::~n~, ceti), dintre acestea unele omamenta.te cn cr. . neluri, linii incizate ohli< sa.u n zigza.g, linii punctate etc. (pl. 241/1-20; 242/1-7; 24:lf17; 9-10) i 20i"i fragmente din ta.bl de bronz ma.i sub.ue s~w mai groaR, probabil din va.se, precum i alte obiecte neprecizate din cele cu nr. inv. III 5 787-ri 926, .5 989-6 oa2, la care se mai adaugrt peste ilS restmi din plci de bronz cu a.lte numere de inventar, un mner de la un vas de bronz termina.t cu un cap de pasre (pl. 242/8); ~84 la.me de fers tru, dintre ca.re 18 ntregi i :l6ll fra.gmenta.re (pl. 24.3/11); cinci brice fra.gmentare (pl. 243/12-15); 126 cuite i pumnale de diferite tipuri (cu mnerul plin, eu limb la mner sau eu verig), ntregi ~i fragmentare (n ultimul caz neputndu-se deosebi totdeauna uor), dintre acestea ein('i <uitc ntregi sau aproape ntre,gi (pl. 243/17, 20-22), 34 fragmente de cni1e (pl. 243/16, 1R-19, 23-26; 244/1-:~) (mpreun en un rest de celt), trei mijloace de lamei 12 mnere de cuite sau pumnale (pl. 244/4-10); 4:; pumnale nt.regi i fragmenta,re de cliferite tipmi (pl. 244/11-22; 24fJ/1-19; 246/1-13), precum ~i 30 fragmente neprecizat.c de cutite xa,u pumnale; 93 piese de ha.rnaament : zbrtle, psalii, opritori, ciune, amp!JJ-uri, falere, hnt.oni, pa.wla.ntivc etc. (pl. 246/14-23; 247 /1-H, H-16, 19--:~a; 24iolj1-:3G); 93 xbii
115

www.cimec.ro

fragmenta,re, dintre care dou de tip }{iegsee (pl. 249/1-2), 29 cu limb la mner de diferite tipuri (pl. 249/3-18; 250/1-:3 i 62 lame sau vrfuri de lame de sbii de diferite tipuri (pl. 2M/4-14); o buterol de sabie (pl. 250/15); fiii vrfuri de lnei de diferite tipuri (pl. 2!10/17-22; 2fl1/1-15, 20); ti vhfuri de flgei de diferite tipuri (pl. 251/16-19); nou fragmente de plci de ht coifmi din bronz (pl. 251/21-23; 252/1-5); apte fragmente de platoe (pl. 252/6-8); 35 topoare cu disc i spin, dintre care unul ntreg (pl. 254/1) i restul mai mult sau mai pu.in fragmentare (pl. 252/9-15; 253/1-13; 254/2-8); opt fragmente de centuri nguste eu decor "au repousse" (pl. 257 /1-fl.) i 84 fragmente mai mari sau ma.i mici de centuri late decora.te cu diverse motive combinate ob.inute prin tehnica "au repouBse" sau prin ineizie (pl. 2fl5/1-5; 256/1-8; 257 /9-21); 48 coliere (?), majoritatea, fra.gmentare tursionate (unele poate br..ri), neornamentate sa.u decorate cu benzi de linii oblice incizate (pl. 258/1-20); 208 brri ntregi i fragmentare decorate sau nedecorate cu bam de seciune rombic., rotund., oval sau plan-convex (pl. 259/1-10; 260/2-30; 261/1-8; 262/1, 3-14; 263/1-16, 19-22; 267/24, 27); dou br.ri Rpiralice (pl. 263/17-18); dou verigi de picior {pl. 259/11-12) i proba.bil .nc una (pl. 260/1); 167 brri ntregi sau fragmenta-re din plci deeora.te cu eercmi, a.rea.de, romburi, benzi de liniue incizate sau reliefa.te i alte motive (pl. 264/1-30; 265/1-12; 266/1-2R; 267/1-9, 11-12, 14-17); 57 verigi, parial cu a.Itele mai mici suspenda.te, uneori n form. de lan. (pl. 267/10, 1.3, 1~, 23, 25-26, 28-.32); 18 spirale, disetui, protome i alte resturi de fibule (pl. 268/11-18); 45 ace ntregi Rau fragmentare de diferite tipuri (pl. 268/19-34, 36-54); 3f pandantive ntregi Rau fra.gment.a.re, dintre ca.re 27 n form de semilun (pl. 269/1-rj, 7-2.5) i patm de a.lte tipuri; trei fragmente de diadem ( 'f) (pl. 268/8); dou perle bitroneonice (pl. 269/28-29); nou saltaleoni (pl. 268/9-10; 269/31-32); 10 tubmi cilindrice sau conice din plci subiri de bronz (pl. 269/33); 17 fragmente de roi solare decora.te cu 3-4 caneluri la.te (pl. 270/1-4), toa.t.e din piese care nu se ntregei'lc; ase fragmente din tabl de bronz decorat; 106 ba.re de bronz de diferite forme eu .seciunea triunp;hiular, ptraJ, rombie, ov:tl sau rotund (pl. 27(1/13-14, 16; 271/1, 9-10, 1fi, 1.9-23, 215-26, 2R, 30-31, 33, 36-42, 44; 272/3, 7, 9-29) ; circa 2 378 turte i buei de bronz hrut fiau resturi de la turna.re i diferite fragmente de obiecte nedeterminate (pl. 27a/1-7) .

.il!uzeul GOteborg, 7 963-7 976; pl. 217f12; 247/7, 17-18; 250{16; 262/2; 268/5, 35; 26.9f6, 30.
ln 1921 secia de preistorie a muzeului din Goteborg a, intrat n posesia urmtoarelor 15 piese, men..ionate ca fiind din acc:st depozit-turntorie n cata.logul muzeului i a cror puhlica.re a foRt permis lui L. Fnwz de intendentul Georg Sa,rauw : trei celtmi, dintre eare unul cu gura con ca v i corpu 1 de see,iune hexagonal (la fel c11 ex. din pl. 217/4 ), altul eu decor unghiular (la fel eu cx. din pl. 218/3, numai c are patru dungi unghiula.re) i a.I treilea, eu decor simplu i dom1 orifieii n loc de toart. (pl. 217/12); o secer cu limba la mner (la fel cu ex. din pl. 228/3, :3); un vlf de lanee (pl. 2iJOf16); o brar decorat cu motive ineizate (pl. 262/2); o verig (pl. 268f.5); nn ac cu capul conic (pl. 268/35); o "aprtoare de ac" (la fel cu ex. din pl. 247 /15); dou pandant.ive semilunare (pl. 247/7; 269/6); doi butoni (pl. 247/17-18) i o perl bitronconic de bronz (pl. 269/30). Analiz spectral~ 077, executat la :Muzeul din St.utt.gart (S ..Junghans, E. Sangmeister, M. Schroder, Kupfer und Rronze, 1968, p. 254-25fi):
1

Pl.
1

Nr. inv.

Sn

Pl.>

As

1
1

SIJ
1

l\g

1'\i
1

Bi

.\u

!
1

Zn

220/16

jrn 4 !17-t

1,5

0,17

O,Gei

~~fl~

1 0,0'1

o,7ti 1 o,om;

Il

116

www.cimec.ro

Analize chimice (E. Stoicoviei, SCFV, 16, 3, 1965, p. 471) :


Pl.
Obiect

1'\r. inY.

Sn

:.a-!6/15 246/21 :272/:.!2

P~alic

lll 7 :IRI

lO.ll:l
!!,:!fi ;,,,)(i

Zbal

III

6211

Psalie Rar:i hi'OIIF. Turt cupru Fie de plulllb Pulbere staniu

III .'i 7ZifJ III ;-, 7;):1 III 6 :>6:1

2,-12

o
(1

ll7,47 !J:I,U

Erc/Mtl:f:.'llk, t!lO!l, p. :16; M. Hoska, l'Z, 1\JO!I- HllO, p. 407, uota 1 ; t<lem, LlolgS:ued, l\', Hl26, p. 21!! i unn.; 1.. Franz, W PZ, IX, 1922, p. 67 ~i unn. (penlm lulul de obiecte din l'lfuzcul din Gilleburg): A. T<~llgn,n, l:.'S.I., 11, 1921\, p. 16;); V. Prvan, Gl'lic:a. p. :>52; 1. 1'\estor, Stand, p. 12:1, 126; :u. Roska, Mannu., t!J:I2, p. ;,45; idcm, ESli., X Il, 1931!, p. 156, nr. 17; idem, Rep., p. 01, nr. 1!2; :-.1. Aberg, Chrnno/ogit, V, p. :19 i unu.; II. Dumitrescu, Dacia, V-VI, 1935-19:16, p. 1!15, nota 3; Fr. Holstc, Jlort(unde, 1\1.)1, p.24,pl. 44-46; idem, llollgrif(schwerler, p. 29, 52; H. MUlkr-Karpe, Bdlriiye, 1959, p. 111 i urm., 159; i\'1. Petrescu-Dimbovita, Istoria Romllniei, 1, 1!!60, p. 147 i urru.; l\1. Rusu, Dacia, K S., IV, 1960, p. 161; idcm, Dacia, 1'\. S., VII, 1963, p. 11l4 i unn., 208, nr. 66; ickm, Sargetia, IV, 1966, p. ::18, 113; idcm, .-tpu/um, VI, 1967, p. 1!8; E. Sloicovici, SCIV, XVI, 1%5, :1, p. 466 i urm.; J. A. 1'\. Potratz, Die P{erdelrwserl, 1966, p, 131 (il.); M. (;imbutas, JJron:r, Age, 19G5, p. I21 i urm.; A D. Alcxandtescu, Dacia, N. S., X, 1966, p. 170, nr. 11!-19, p. 17!1 i urm., III'. 133-202; W.A.v. 81'unn, .'\flliddeutschc Horl(unde, 1\)6!!, p. :JO ~i unn., :.16 i unn., :19 i unu., 42 i unu., 60 ~i nr. 72, 143. 156, 2::14, 291; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1070, p. 5, 63, nr. :.!7:i, p. 1!0 i unu., nr. 365, p. 1!6, nr. 451, p. ll!l, 91, m. 507, p. 92, nr. !J2,J- 527. p. \15, nr. 543-561, p. 96 i urtn.; idem, PRF, IX. 5, 1!175, p. 72, nr. 374; p. 7G, 111'. 423-~:1:1, p. 80, III', 4!i7-46:1, 474-!t:: (il.).
UNG11TIEl\"I 1J, jud. Ma.ramurc (lmrta ;{/7 4) Depozit, descoperit probabil n 188fl, ntr-un va.s de lut. ars, pc locul "La Poienile Rudi", la Rutl de acea.t;t. localit.a.t.c, ale erni piese au ajuns la muzeele din Cluj i Siuiu. n ceea, (~e privete proveniena. depozitului, .->-a presupus o loca.litate necuno.'>cut din Tra.nsilvania (l\f. Roska, K ozl, IV, H}44, p. 47 i urm.) i apoi an- Rodna Kou (1\I. R.usu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 164, nota 12), pc baza unei corectmi fcute de A. E:tday n inventarul muzeului din Cluj, ca ulterior tot M. Uusu, verificnd informaiile din literaturi:"t, si'i.. ajung la concluzia. c dcpozit.nl s-a g.sit Ia. Ungureni. Din aceste motive a fost inclus aiei tot depozitul de la Ungurcni.

..ilfuztml Cluj-Napoca, 8 053-8 080, 10 182; pl. 273/8-12; 274-27.5/1-7 Din lot.ul inventariat ca provenind dintr-o localita.te. necunoscut,, ~i apoi de M. Rmm ca, fiind din punctul a.nlll'ile Roma.ne, de la a.n- Rodna Nou, fac parte 11 piese de ha.rnaament., din care dnci psalii (pl. 273/8-9, 11-12; 27 4/1); un buton opritoare (pl. 273/10); cinci verigi (pl. 274/19-23); trei falcre (pl. 275/1-:l); ase topoare de lupt cu disc (pl. 274/2-6, 8); patru topoare cu ceafa prelungit. (pl. 27.5/4-7); 27 nituri cu capetele semisfericc (pl. 274/ 9-13) ~i 210 verigi cu diametru) de 1-1,5 cm (pl. 274/14-17) i 13 verigi n form de 8 (pl. 27 4/18). La ace<;tea se adaug un topor de lupt. cu di~c uregi~t.ra.t n inventarul muzeului ca provenind de la Ungmeni (pl. 2'74/7). Analize spectrale 9 092-9103, executate la muzeul din Htuttgn,rt. (S ..Junghans, E. Sangrneister, l\1. Schroder, K upfer und Bronze, 1968, p. 2.56-2:')7, an, i cu aceea.i localitate la
117

www.cimec.ro

E. Sangmcister,

anex

la .A. 1\lozsolics, Bronze- und Goldfunile, }). 238-239):

Pl.

Nr. inv.

Sn 9,8
fi

1
1

Pb

As

Sh 0,14 2,1 0,3!'1 O,Oil 0,12 0,62 0,11 ! ~o,ot 0,2 0,074 o,:J::; 0,07 0,1:1 0,012 0,19 0.03!1 O,o:J:I 0,27 0,49 0,0111 o,:H 0,0461 0,27 1 0,12
1

8 056 27:1/11 11073 274/2 8074+8075 274/3 274/4 I!077+R077a 1! 072 274/5 1! 076 274/6 8071 274/8 8 070 27514 1 275/~l !:! 068 27.'i/fi 8 06!1 1 275/7 8 067

10 >10 5,2 10 1!, 1

!1,21 to
10 9,2 '

8,R

~r)

O,j 0,51 0,54 0,:12 1,131 0,5 0,38 0,59 0,34 0,73 0,13 0,38 0,113 0,3:1
0,~7

1 351 0,1! ' 1 3,2 0,41

0,44 0,11:1 0,52 0,3:1 0,76 0,49 0,65 0,73 o, i.-, 0,02 0,15
o,~:,
J

0,011 0,009 0,02

o
()

0,018 0,025 0,01:1 u,o14 0,024 0,023 0,018

o o o o o o o o o

o o o o o o o
o o

o o o

gl
~1

9 10:1 ++ + 1 9 098 9,09\l + 9 102 + 9 097 + () 101 + OI ++ 9 096 01 lll'lll~ 90!)5

\'('rig

0,5 0,9

0,27 o,:l6

o o

o
o

+-1urm

-:-

n ou:1

gl

!1 002 !1 0!14 !1100

Analize chimice (E. Stoicovici, SCTV, 16, 19Gi5, 3, p. 471,


Pl.

an~-Hodna Nou.):

Obiect

J'ir.

iUY-1

Sn
22,07 17,27

273/11 274/4

1 Psa lic Topor

lupt

cu disc

8 0'16 8 077

ilfuzeul Brukenthal, Sibiu, A., 1155. Din fosta, eoled.ie Astra, un topor cu dit'!c ~i ~pin, nn vrf dt-\ lanec miec. M-uzeul Baia il! are, 1 038. O S<Lhie, mtre probabil provenea din a,cclai depozit..

~i

et,eva fragmente cem-

Gy. Pl'imics, TTK, XVIII. 1886, p. 317 (menioncat. inc un depozit nin sbii i secel'i, care au fost gsite de un fierar); II. Finly, ErdMaz, III, 11186, p. 205; OTTH, X, 188j, p. ::Jl-36, 286; SzoldMon, f, p. 117 i II, p. 292; E. Orosz, SzlJt, 1, 1900, p. 23 i unu. i III, 1902, p. 55 i lll'm.; M. Ruska, Rep., p. 50, nr. 218; irlem, Kiiz/, IV, 1944, p. 47 i urm. (il., loc de gsire necunoscut; Hallstatt B-C); D. Popescu, lJacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 145; J. Harmatta, AE, VII-IX, 1946- 1!148, p. 27; A. ~Iozsolics, .-\claA,rch-Budapest, III, 1953, p, 165 i w-m.; ldem, Bronzeund Gold(unde, p. 176 i urm. (localitate necunoscut din Transilvania), 185 i urm. (an); M. Rusu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 164, nota 12; idcm, Dacia, K. S., VII, 1963, p. 208, nr. 60; W. A. v. Brunn, Mllteideutsche llort(unde, p. 2UO; A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 57 i urm., nr. 2,19-252, p. 59, 81, nr. 360, p. 85, nr. 435-43!i, p. 85, nr. 453, p. U4. nr. 5:18, p. 95 i urm., 100, nr. 568, pl. 79 A.

VALEA LUI MIHAI I, jud. Bihor (harta 3fi5)

.Muzeul Deri, Debrein, 1 074-1 096 Depozit descoperit nt-r-un vas de lut- cu proeminente (pl. 275/8), in cartierul nou de la ma.rginea comunei, eu prilejul sprii unei gropi. Din inventarul lui fac parte ase celturi, dintre care unul de t,ip transilvnean (pl. 275/9), dou cu gura concav {pl. 275/10-11) i dou cu decor (pl. 273/1-2) i unul fragmenta-r (pl. 276/3); ase fragmente de seceri, dintre care una en buton (pl. 276/5) i trei de tipul cu limb la mner (pl. 276/6, H-10) i dou de t.ip neprcdzat (pl. 276/7-8); un topor cu aripioare mediaue (pl. 276/4); dou topoare de lupt eu diflc 1:\i spin (pl. 276/12 ) ; un topor cu eeafa. prelung-it. (pl. 276/11); opt brri, dintre ca.re do uit eu bara de seciune rombic (pl. 27H/14) i alte ase cu bam rotUlld sau oval nedecomt (pl. 276/13) ~i derorat (pl. 27()/15; 277 /1-2) i 18 bndti de bronz brut (pl. 277/3-fi). L. Zoltay, JLJM, 1910, p. 29 (il.); idem, .u;;, XXXV, 191-'i, p. 127; ~. Aberg, Clmmo/ogie, V, p.
1:m (Il.); J. Soregy, Vezetli TJebreceni
lJeri Mu:., 1039, p. 50 (il.); M.

Roska, ESA, XII, 193S,

118

www.cimec.ro

p. 155; id~m, Uep., p. 1\1, III', 14; 1\t. Husu, Dacia, :--1. S., VII, 1963, p. 208, III'. 67; idcm, Sargelia, TV, 1966, p. 3t!, nr. 117; W. A. v. Brunn, J\fillcldeut~che Hortfunde, p. :12, 34, 35, 290 (Bronz D); B. Hlinsel, Beitrllge, p. Hill, 192; A. 1\fozsollcs, Bronze- und Goldfunde, p. 131 i urrn.

CDIPIE, jud. Mure (ha.rta 3/76) Cluj-Napoca, 1 629-1 632, 1 836-1 838. Depozit eow;tituit din patru lame de ferstru (pl. 277/7-9); cinci a.ee intregi ~i fragmentai'l', dintre eare trei torsionate la partea superioar (pl. 277/10, 11, 13) i alte dou dccorate (pl. 277/12). Nu se tie dac cclt.ul t.rimis n 1876 de :Muzeul din Cluj la expoziia din 1876 de la
ZAU DE
~71l1.tzeul

Budapest.a.,

mpreun

eu obiectele din depozit, face parte din

ace~t

depozit.

C. Gons, .hronik, p. t:l; ErdMU.:, 111, 1876, p. 181; G. Teglas, OTTt.', X H, 11\1>7, p. :!!1!1: .J. Hampd, Trouuailles, p. 1\5: idcm., 8ron:J;or, Il, p. !11; B. Posta, Otrnulalo, p. 16, :w; l. 1\tar\ian, Rep., I, nr. 457 i II, nr. 757; M. Hoska, Rcp., p. 180, III'. 218; M. R11511, /Jarfa, :\'. S., VII, 1963, p. 2Uti, nr. 82 (Uronz D).

Nou, jud. Arad (harta. 8/77) Budapesta, 11.2f18Y7.86-101. Dintr-un depozit, descoperit n 1896, trei cclturi, dintre care unul intreg (pl. 2'77/14) i dou fragmenhtre (pl. 277/15-16), pierzindu-se re,;tul din trei fragmente de seceri; cinci butoni; o verig; dou plci de centur. fragmentare decora,te: un pandantiv semilunar i un fragment de turtit de bronz.
Zll\IAl\"DU

..il!u.zeul

11a'ional,

I.. DiimolUr, AE, XVII, 1897, p. 262: 1\1. Rnska, R.ep., p. 311, nr. 21 ; M. Rusu, Dacia,

N. S.,

Y 11, Hl63, p. 208, nr. 69.

III, jud. Alba (harta. af78) Jluzeul Alba Iulia, 5 921-,5 938 = P 4 ,J93-4 410. Depozit, deF.eoperit. n 19.'18, la 0,60 -0,90 m ailncime, pc locul "Fgulc", cu pl'ilcjul sprii mmi an ele ea.naliza.re. Acest ilepozit este const.it.uit din a,pte celturi ntregi i fragmentare, dint.re care nnul aproape ntreg de tip tra.nsilvnea.H (pl. 278/1), dou cu gura. eoucava, i decor (pl. 278/2-a), unul ntreg cu decor unghiular (pl. 278/4), unul ntreg mai ngust (pl. 278/5) i dou fragmeutc eu deeor din benzi verticale (pl. 278/6-7); o mciuc (pl. 278/12); o secer cu buton (pl. 27"t,/8) i alte trei fragmente de seeeri (pl. 278/9-11), dintre care una de ipul cu crlig (pl. 278/11); un fragment de ac (pl. 278/13); un fragment de lam de sabie cu limb la mner (pl. 27~/14); dou vrfuri de lance (pl. 278/15-16); un fragment dintr-o fibul de tip pa.sscmenterie cu srma rupt n dou (pl. 278/17) i patru discuri ale unor fibule de acela.~i tip (pl. 278/18-21); trei fragmente de bar subire de bronz de seciune ptLtrat mai mult sau mai puin rsucit (pl. 278/22-24) i o bucat de bronz brut (pl. 278/25).
ZLATNA

1. Bcrciu i Al. Popa, ActaArcllCarpalhica, VIT, 1-2, 1965, p. 611-78 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 208, nr. 70; idcm, Sargetia, IV, 1966, p. 38, nr. 154: A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, p. 175, nr. 78; 1. Bercfu i AI. Popa, .4.pulum, VI, 1967, p. 73-81 (il.); W. A. v. Brunn, Milteldeutsche Hort(unde, p. 36 i urm., 292.

b. MOLDOVA

corn .. Santa. l\[are, jud. Botoani (harta 3/79) Muzeul de istotie al R.S.R., 1 839-1 871 (transfer .Ll!uzeul Suceav(t, 1 9111 929, 1 9.31-1 942, 1 944-1 945). La. amt.ul unui loc de sub nlimea Holm, la, cirea, 300 m de ma.Iul stug al priului Corog,a, s-a descoperit n 1960 un depozit, constituit din trei celturi de tip transilv.uca.n (pl. 279/1-a); patru seceri cu buton, din care trei ntregi (pl. 279/4-6) i una fragmentar (pl. 279/7); o secer:\ cu limb:1. la. mner f'ragmeut.ar (pl. ~79/8) ; 22 sec<'ri cu crlig, elin c.a.re lfi ntregi (pl. 279/ 9-11, 1:1-14, 16-17, 19; 280/1-2, l-7), dou rupte n dou buci (pl. 279/18; 280/3)

ILIENI,

www.cimec.ro

i cinci mai mult sau mai puin fragmentare (pl. 279/12, lfi ; 2l'I0/~-10; dou s:lbii cu limb la miner, din care una din cinci buci, cu umrul uor arcuit (pl. 280/12) i o alta fragmentad, cu uml'Ul drept, din care, n afar. de limba la mner mpt recent, s-a pstrat jpartea superioar (pl. 280/11 ), precum i un vl'f de lance (pl. 2~0/1:J ).

Grigore Foll, ArhMotd, Il- III, 1\IIH, Jl. 161-474 (il.); A. D. Alexandrescu, Dacia, K S., X, 11166, p. 1::1::1, 176, nr. 79-80 (il).

c. OLT E N 1 A
~l.timmt, jud. VUcea (harta. 3/80) Muzeul R-rnnicu Vlcea. n 1959, cu prilejul unor spturi pentru scoaterea de pmnt necesar pentru a face crmizi, n partea de est a botului de deal dintre Lunea Tri la. vest i piriu! de la. Mititei cu Valea Gorunulni la Est, s-a descoperit, la adncimea de 0,50 m, un depozit., din ca.re s-a reuit, s se achizi.ioneze n 1962 : cinci cclturi (pn.tru ntregi i un fragment.), din care tre'li rle tip transilvnean (pl. 281/1-3), unul cu decor n fomti1 de n.ripioare (pl. 281/4) i o Iarn cu ti de la uu tip neprecizat (pl. 281/5); cinci seceri (una ntreag i pa.tru fragmentare), din care trei cu limb la mner (pl. 281/6, 8) una cu erlir (pl. 281/9) i un vri de la un tip neprecizat (281/ /10); un fragment de cuit (pl. 2~1/14) ~i un altul probabil de la.m de ferstru (pl. 281/13) ; o sul ndoit (pl. 281/17); dou vrful'i de htnce (pl. 281/11 -12); un tub din tabl decorat (281/15); o fibul simpl n form de a,reu de vioar de tip Peschiera (pl. 281/16); un fragment de colier (pl. 281/18); un saltalc(-n (pl. 281/19); dou fragmente dintr-o br.ar cing toare decomt (de centur sau de br~.::u- aprtoare), cu marginile ndoite i ntrite cu o srm de bronz de sccliune rotund (pl. 282/1); 31 brri (20 ntregi i 11 fragmentate), din care dou cu bara de seciune plan-convex i deeorat cu creslturi (pl. 2H2/2) sau motive gmvu.te din henzi unghiulare, alternnd cu altele vert.ieale (pl. 282/3), :LI'1e cn bara de Reeiune rotund i dccora,te cu motive grava.te din benzi orizontale, alternnd n tmi cazuri cu motive n form. de X sau unghiulare (pl. 282/4 - H) sau nmna.i cu benzi orizontale (pl. 282/7 -9), ase cu ba.ra de sec.innc rombic i ncdecorat (pl. 282/10 - 13; 283/l5, 16), trei cu hara de seeiunc ova,W, (pl. 282/14; 283/12, 17), ase eu IJa,ra de seciune rotund (pl. 282/15; 283/1- 2, 11, 13 -14), opt cu mai multe spiralc (pl. 283/3-10) i o hucat de bronz brut (pl. 28:3/18).

SAcup, corn.

Ion Nania i Sever Holtci, llepo:llu/ de bron:ur de la Saco{i 1072, p. 173 ~i urm. (Il.) i informaii A. Vulpe.

Sll/oara judeul

Vilccn, Buridava,

Socu, corn. Bluboteti, jud. Gorj (harta 3/81) Muzeul Drobeta-Turnu Se1w1in. Din fost.a colecie Istm.ti Capa, patru cclt.uri, din care dou de tip transilvnea,n (pl. 284/1 - 2), unul cu decor unghiular (pl. 284/4) i un altul eu un nceput de gur concav (pl. 284/5), precum i part.ea superioar a unui celt decorat eu dungi orizontale pe margine (pl. 284/3).
U. Berciu, Arhcologia prci.ioric<i a 0/tcnid, p. 131l (il.).

d. DOBROGEA

Seria Techirghiol
SMBTA NOU II, corn. Topolog, Muzeul Con.stana, 2 675-2 682.

jud. Tulcea (harta 3/82)

tu tomana anului 1961 un tractoriKt a descoperit uu depozit, constituit dintr-un celt (pl. 284/6)
i cinci seceri, dintre care una cu limb la mner (pl. 284/8) ~i patru cu crlig (pl. 284/9 - 12). La acestea, n primvara lui 1962, la arat, s-<tu mai gsit un celt (pl. 284/7) i o bucat de bronz brut (pl. 284/13).
A. Aricescu, SC IV, 16, 1965, 1, p. 26-27 (il.); idern, Pontica, 111, 1970, p. 34
i

mm. (il.).

120

www.cimec.ro

jud. Conl'lt;w.a (harta 3/83) M1tzeul Constana, 149, 153-164, 526-537. ln 1959, cu prilejul lucrrilor agricole din grdina de zarz;wat a gospodl'ici de coopcra~ie din Techirghiol, s-a gsit pe un venm,nt, care coboar lin Kprc lac, la 0,70 m adncime, uu depozit din 28 de obiec.tc n greutate de 2,383 kg, constituit din trei eelturi, din care unul ntreg decorat pe gt cn dungi orizontale (pl. 21;5/1), un altul fr to~ut. i cu dungi n relief verticale i cu tiullipsrL (285/2) i din al treilea. numai t.if}ul (pl. 28i5/3); 10 seceri, din e~ue una ntreag cu crlig (pl. 285/13), apte seceri eu limba la mner mai mult sau mai puin fragmentare (pl. 285/4--10) i dou vrfuri de secer de tip neprecizat (pl. 285/11-12); mnerul unei sbii cu limb la mner (pl. 285/15); o lam de sabie de acelai tip (pl. 285/14); un vrf de coif (pl. 285/16), la care se a,daug. nc opt fragmente mici i foarte sub~iri de coif, din care trei decorate (pl. 285/17 -19) i cinci flagmente obinuite de coif, ca i patru buci de bronz brut (pl. 285/20-23).
TECHDWlllOL,
A. Aricescu, .S'C/l', 16, 1%fi, 1, p. 23-26 (il.); dcrn, l'onlica, li 1, 1970, p. 32 Alcxandrrsctt, naria, 1\'. S., X, l\Hl6, p. 1ifi, nr. 81-1!2.
i

urm. (il.); A. D.

f~J

HALLSlA TT Aa (Sf.COLUL AL XI LEA


a. T,R A :'\ S 1 LV AN 1 A

l.e.o.~

S~ria

J upalnic - Tur ia

CPUU DE CMPIE,

eom. Iol.nzcl, jurl. :Mlll'e (harta 4/1) Muzeul Sjntn Ghemghe, 1 292, 1 296-1 297 ab, 1 298; pl. 286/1 - 3, 6-8,

10-19. Dintr-un depozit, achiziionat n 1882, dou;1.. celturi decora.te (pl. 286/1-2); o dalt cu tub j) n t.ru mner (pl. 286/6) ; apte seceri eu buton i cu limb ht. miner i fragmente din acestea (pl. 286/3); dou cuite cu limb b mner (pl. 286/10 -11), dint.re care unul cu verig-d, la, mnei' (pl. 286/11); apte lame de ferstru i fmgmente din a,cestca (pl. 286/7 -8); un vrf de lance (pl. 286/14) i 14 brri ntregi i fragmentare (pl. 286/15 -19) i un obiect de ntrebuinare neprecizat (pl. 286/12). Din acestea se mrt.i pstrea.z trei fragmente de secer i patm lame de ferstru.
Un vrf de
secer

Muzeul Odorhei, 1297; pl. 286/4 mprumutat de la muzeul din Sfntul Gheorghe (pl. 286/4).

Muzeul Trgu Mure, 2 760, 2 766, 2 778-2 780; pl. 286/5, 9, 13, 20-22. Din fosta colecie Koves Ferencz se a.fl urmtoarele piese, care aparin probabil aceluiai depozit : un fragment de seeer cu limb la mner (pl. 286/5); trei fragmente dintr-o lam de ferstru (pl. 286/9); un rest dintr-un obiect neprecizat (pl. 286/13); o brar (pl. 286/20) ~i dou verigi de picior din bar de seciune oval (pl. 286/21-22). Din ace1a.i depozit ar mai fi f1i.cut parte o sabie ntreag i alte dou fragmente din sabie; un briei; 21 lame de ferstru; 22 brri; dou turte de bronz i un brici, care dup l\I. Rusu H-ar putea s. fae parte din alt depozit ( t).
G. :"ooagy, AE, Il, 1882,:.11; idem, SzNMErt, I, p. 50 (tot inventarul depodtului); (;. Tegls, OTTJi, X II, 1887, p. 85, nr. 12!!; ldem, OT1'E, Xlll, 1888, p. 70, nr. 23 (se men!ioneaz i alte piese); M. Roska, Em/ekkfmyv ::;zNM, p. 291, nr. H; idern, Rcp., p. 177, nr. 183 (il.); l. ~estor, Stand, p. 134 (il.); 1'. Abcrg, Chronologir V, p. 7-1 : ]\[. Rusu, Dacia, N. S., V II, Hl63, p. 190, nota 41 i 208, nr. 3; W. A. v. Brunn, Mltteldeulsche llort(unde, p. 293; H.!Hencken, Tarquinia, II, p. 470.

UENAD, jud. Timi (ha.rta 4/2) Din fosta colecie Ludwig Kiihn, 35 piese, in greutate de 3,64 kg dintr-un depozit, ;whizi~ionat de muzeu n 1966, gsit cu prilejul sprii unei gropi n curte, ntr-un vas de lut a,rs, ca.re s-a

121

www.cimec.ro

pi<ruut. Dill a.ce:-;t uepozit, dup catalogul muzeului, mai fceau parte: un vrf de hmce; o brari'L i o falen'1, alte pieHe ar fi ajuns la Muzeul mt.ional din Budapesta.. Muzeul Timi~oara, 6 844/a-e, 6 845/1-2, 6 846/1-2,6 847,6 848/1-4, 6 849, (J 850/1-5, 6 851, 6 852/1-2. Dou <'elt.uri eu decor, mai mult sau mai puin ntregi (pl. 286/23-24) i dou fragmente de cclt, dintre care unul dintr-un exemplar cu lama cu ti lat. (pl. 286/2u) i altul dintr-un celt de tip neprecizat; dou. seceri cu buton (pl. 286/26-27) i 10 seeeri ntregi cu limb la. mner, dintre care unele a.u vrful mai mult sau mai puin recUl'bat (pl. 287/1- 6) i un frabment de secer de a<'t>lai tip; un fra.gment de sabie din dou bue.i (pl. 287/7 a b), precum i alte trei fntgmcnte de s.bii (pl. 287/8) i o bucat de bronz brut.
Informatii M. Moga; L. C. Kiihn, f(ala/ag, pl. XX ll-XXIV.

I, jud. Cluj (h~Lrta 4/3) Muzeul de istorie natumltl, Viena, 34 919-34 fJ20. Un celt cu decor (pl. 288/1) i un mner de sabie de tip Liptau (pl. '288/2), descoperitH in 18:H i achiziionate de muzeu n 1899.
CLrJ-NArocA
MAGW, XV, 1855, pl. III/40; AE, XXIV, 1!104, 20R; M. RnskH, Rcp., p. 132, nr. 228; 1\I. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 208, nr. 4; A. D. Alexandrescu, Dacia, ~- S., X, 1!166, p. 171, nr. 29 (il.).
CRIANA 1 Colecia Liceului

nr. 1, Oradea. Patru celturi, dintre care trei variante ale tipului transilvnean (pl. 288/3 -5) i unul decorat cu o linie n zigzag sub o band de dungi orizontale (pl. 288/6), achiziionate prin 1957-1958 n clou rnduri, la inceput dou piese i apoi alte dou-, nefiind exclus posibilitatea s: provin din jurul oraului Oradea.
T. Rou, Rei!Mu:., VI, 1, 1!160, p. :J;il (il.): 1'11. nusu. nuria, N. S., VII, 19C.:l, p. 207, tii'. 22 (lJallslatt Al) i informaii M. Husu, duprt care mai txist un n-It !ntrrg (12 558) i un altul frugmcntar (12 .55!1) In Muzeul Oradea, cate provin probabil din acl'!ni depozit.

eom. Jibert, jud. Bra~ov (harta 4/4) Muzeul Brukenthal, Sibiu, 'lll =A 711, 1 624- 1625 =A 1144-1145, 12 010 = A 4 703. Dintr-un depozit, descoperit puin nainte de 1834, dou cclturi masive decorate (pl. 288/7 -8) ; un topor cu aripioarre la partea superioar (pl. 288/9); un cuit cu verig ovttl la mner (pl. 288/10) i dou fragmente de sabie. La :tcesten se adaug, pe baza informaiilor din litera.tur, un celt cu gura concav (probabil1 642) i un altul cu decor unghiular (probabil 1639); un vrf de lance i un altul de sgeat (de la Rupea, dup M. Rmm).
M. J. Ackner, Transilvania, II, 1834, p. 27fi i unn. (pl. l/4- 5 i 11/1-3, 5- 6); idem, JCC, 1856, p. 31; F. MOI!er, .4. 't'SL, JT 1, 1858, p. 336-7, (il.); G. Goos, Chronik, p. 55; Gr. Tocilescu, Dacia, p. 798, 823; G. Tegls, 01'1"E, XII, 1887, p. 187, nr. 176 (mcn\.ionea~. greit sec(,ri In loc dl' sbii); J. Hampcl, Branzkor, Il, p. 43, pl. XVI/7; 1. Marian, Rep., I, nr. 214 i II, nr. 635; l\1. Roska. Rcp., p. 96, nr. 11; K. Horedt, MBBM, lX-X, Hl44, p. !l8 ~i 108; M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 196::1, p. 208, nr. 5 i informaii M. Rusu (depozil nesigur din Hallstalt A).

DACIA (Stene~)

jud. Cluj (harta. 4/5) Muzeul Ohtj-Napoea. Depozit descoperit n 1964, n a,propierea unor ziduri romane de la o villa tttstica, n partea. de hotar "Bocominia", cu ocazia. efcctu.rii unor artmi adnci pentru plant.arca. viei de vie (0,700,80 m). Pe locul descoperirii s-a fcut imediat un sondaj de V. Pintea i M. Rusu, eu care prilej s-a.u mai descoperit buci de bronz i ctev:t fragmente ceramice hallstattienc, n afar de c<trc s-au identificat n apropiere i dou. bordeie hallstattiene. Din inventarul depozitului fac parte 14 celturi ntregi i fragmentare, din ea,re ase celturi cu gum coucav. i corpul de Hechme oval (pl. 288/11-12), nnnl cu decor n franjuri (pl. 288/17) i altul l':1gmentar ue acelai tip, altul cu manon i fr de toart (pl. 288/16), trei mai mici cu decor din dungi orizontale (pl. 288/14DEZJ.\IIR,
1:.!2

www.cimec.ro

15) ~au n fornu\ de aripioare (pl. 288/13) ~i dou fmgmenLe din tipuri neprecizatc; nou fragmente de seceri, din care opt cu buton (pl. 289/1-5) i unul cu cirlig (!);dou br.ri fragmentare, dint.re care una, cu baia de seciune rectangular, (pl. 289/7) i alta de seciune rotund (pl. 289/ /6); un re8t de la turnat; 13 buci de bronz brut, precum i m:J.i multe fra,gmente ceramice nedecorate ~iau dccorate eu caneluri, aflate mpreun cu depozitul, neputndu-se preciza dacii. depozitul a fost sau nu introdus ntr-un vaii de lut ars.
M. Rusu, E. Dornrr, V. Pinlla, T. Badcr, InventArrh, 1977, 8, R 4:1.

DiRJA, com. Pant.iceu, jud. Cluj (harta 4/6) Muzeul Cluj-Napuca. De11ozit, lle~-;eoperit. n 1966 la punctul "ntre pira.ic", ht 0,2:) m adincime, mquinznd 30 celt uri, 2.') a.prmtpc intregi i 5 fmgmentan', dint.re care 18 (lf, nt.regi ~;~i trei fragmentare) cu gura. concav (pl. 289/8--11, 13, J;) -16 i 11 neilustmte), cinei snt deeora.te eu motive unghiulare (pl. 289/12, 14; 290/1-2, 7), dou cu motive n form de aripioare (pl. 290/.i-6) i trei (dou ntregi i unul fragmentar) sllit nedecorate (pl. 289/17; 290/3-4), unul de form. aparte cu lama cu ti mult lit (pl. 290/8) i o lam cu t.i de un tip nepreeiza,t; un fragment de vrf de lance (290/9) i nou turte de bronz. Acest. depozit., exceptnd dou eelturi cu decor n form de franjuri, care pot data din Hallst:ttt HH conine piese tipice pentru Hallstatt. A 2
M. Rusu, E. Dilrncr, V. f'inlca, T. Barkr, Invenl/ rch, 1977, 1!, H 4-1.
~"'NAE, a.stzi Budeti-Fna..e, corn. Budet.i, jud. Bistria :~al'iii.ud (hart.a 4/7) 1lftt.zeul Cluj-Napoca-, IN 10 612-10 622. Depozit ntr-un va.s de lut., descoperit. n 19.5H, ru prilejul rigoJrii unui teren p:>ntru plautare de vie, lJC vrful uor aplatisat al unei movile natura.le, aproximativ oval., la circa 0,40 n1 adin('inw, sub solul eu hnmus gros de eirea 0,30 m. Aceast movil este situat dea~upra i:;-.vorului dennmit "Fntna b.trn". Ccrcetndu-se imediat la f<t..<t locului de c.tn~ l\1. H.wm, s-a a.ehizi.ionn.t. n ntregime depozitul, g~"isindu-:;e i o parte din fundul vat-;ulni (pl. 290/l 0). Uin a.eeHt depozit fac parte : ~ase celturi, dintre eare llou eu gW'a eoncav. (pl. 290/11-12) i un fragment. proba.bil de :.ee~t- tip (pl. 290/16) i trei exemplare cu decor n form de aripioa.re, asociat cu heuzi de dnugi orizontale, unghinlarc i ~emicircula-re (pl. 290/13-Jfl); o lam de sabie, probabil de la un exempla.r cu disc pe mner, rupt n pat-ru cu prilejul descopmirii depozitului (pl. 291/1); o bran\ rotund din bar de seciune oval neregulat, rupt n cinei bue.i cu aceeai oc~1zie (pl. 290/1i) i dou, buc.i de bronz brut (pl. 290/18-19).

M. Rusu, Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Hl60, p. 485-495 (il.); idem, Dacia, :-.1. S., VII, 1963, p. 208, nr. 6; A. D. Alexandrescu, Dacia, !\. S., X, 1966, p. 172, nr. ::J4 (il.); W. A. v. Brunn, ]Hiiteldcutsche Hort(unde, p. 203.

JuPALNIC,

localitate

component.

a oraului Orova,

jud.

l\Iehedini

(ha.rta

4/8)
'Ji1osta colecie a gimnaziului, Otota. Dintr-un depozit, descoperit n 1899, ntr-un vas de lut care s-a pierdut, n lunea "Pe vale", lng. prul Aluni, pe loeulnumit "Balta cu rogoz", la 3 km de sat, nou celturi, dintre ea re 8 intregi deeorate (pl. 291/3-10) i rnml fragrnentm nedecorat (pl. 291/2); dou l';eceri cu limb la mner (pl. 291/11-12) i trei vrfmi de lance (pl. 291/13-15). n afar de acestea, au mai fost opt piese, din care dou au a.juns la. preotul din Vreiorova.
S ..\Eiholik, MJ(E, II, 1908, p. 12-14 (il.); B. 'lilleker, lJilm, lll, p. 1\17-199 (il.); idem, Slarinar, XV, 1940, p. 26, 21!; D. Laitin, AGO, XXI\', l!l4:.!-l\H5, p. 7; M. Rusu, Vacia, !\'. S., VII, 1063, nr. 7; \V. A. v. Bnmn, Mitle/deulsche Hort(mufe, p. 4/l, 50, 292 (greil OroYa).
PREDEAL

II, jud. Bra~ov (hmta 4/!1) Jluzt'lll de i.'lturie al R.S.R., 15 58.), n; 817, 16 451 (tmll.'1jt'l' JJ!u::eul 1/afI.IIIfll

de antichiti, I 5 385- 5 387). Dintr-un dPpozit-, g~'if>it- n condi-ii necuno8cutt>, probabil n 1906, fac p~1.rt.c un eelt, varia.nta rs.ritean a. tipului t.rumilvnean (pl. 2B2/2); un cu.it fragmentar (pl. 292,13) i o ~a.hie de tipul cu disc la. mner, din dow1 huei i eu vrful lips (pl. 292/1 ).
123

www.cimec.ro

1906, f. 46 i tmn., nr. 19, 63, 361; C. Moisil, BC;1l/, 1910, p. 121; 1915, p. 160-166 (Il.); G. Wilkc, Ebert RL V, X, p. 24:l; ibidem, ll, p. 167, pl. 36; I. Nestor, Stand, 140; H. l\fQJier-Karpc, Vollgrl((schwerter, 103, pl. 2411:.!; :\I. Rusu, IJacia, ::-.!. S., VII, 1963, p. 208, nr. 11; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, J). 1:.!7, nr. 31; W. A. v. Brunn, M il/eldculscllc Hort(unde, 1968, 292.
(il'. Tucilescu, Catalog 2\nV;\, L Andrieescu, BCMI, VIII,

jud. Bra~ov (bmt.a 4/10) Jlluzeul Braov, 2 269, 2 272- 2 274. Dintr-un depozit, descoperit n 1871, pc locul "'figHlrie" ~i achizi:iona.t. de muzeu in lHlO, face parte un celt cu gura concav (pl. 292/4). Aeeluiai depozit ii mai apa.r.in o 1mbie cu mnerul plin de tip I.Jiptau (pl. 292/6) i dout~ virfuri de lance (pl. 292/5).
PREJMER, Proyramm Kronsladl, 1870/1, p. 35; C. Goos, Chroni/.:, p. 55; idem, .t LS'L, XIII, 1876. p. 467, 5:.!\.1 (il.); G. D. Teutsch, KorbiVSL, Ir, 1879, p. 115; Gr. Tocilescu. Dacia, p. 137 (il.), 797; C. Goos, 1\.orrblVSL, 14, 1891, p. 9; J. Hampel, Brun:kor, II, p. 119; Z/E, XXX, 1898, p. 515: .J . .Jung, Fa.~len 156; .1. Teutsch, ErdMuzVand, lll, 1908, p, 89; idcm, Uurzcnland, p. 1 t (il.); V. Prvan, (;r{ica, 460, 523, 774, 781; I. Nestor, Stand, p. 138 (il.); !>L Roska, Dolg Szeged, X, 1!1:14, p. 1:.!1, 161; ldcm, Rcp., p. 232, nr. 82 (il.). H. :\liillcr-Karpe, Vollgri{{scllwcrlcl', p. 103, 110; :\[. Rusu, lJacla, N. S., VII, 196:1, Jl. 190, 208, nr. !1; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966. nr. 3:.! (se menioneaz c dt>scnul sbiri la Gr. Tocilescu i M. Hoska este greit).

sat ce apartine oraului Sovat.a, jud. l\Iure (harta 4/11). Muzeul Sngeorgiu de P<lure. Di.llt.r-un depozit, descoperit n 1957 pe ma.lul stng a.l prului Cet.ii, n partea vest-ic. a satului, au fost achizi.ionatc trei celturi de bronz, cu decor (pl. 2~)2/7-9). Este posibil, dup )L Rusu, ca aceluia~i depozit s.-i mai apa.r.in alte patru celturi cu decor, preluate de Muzeul Tg. l\Iure de la Muzeul Sngeorgiu de Pdure
Z. Sz(kcly, Mutcrlu/e, VII, 1!Hil, p. H!6 (il.); !Il. Hur,u, lJrrcia, N. S., \'il, 1963, p. 208, nr. 10 Informatii M. Rusu.
i

SRE::u,

corn. fnzplae, jud. ::-;.la.j (harta 4/12) .il!11:::eul S laj. Trei sbii, descoperite n 1970, n grdina lui Vac J.ameniu, cu oca.zia inundatiilor din al'l'l an, cnd apele de pe valea Stoborului au rupt o bucat din ma.lul terasei. Cu oca.zia cercetrilor la faa locului, fcute n acelai an de ctre l\1. R.nsu, s-a precizat c cele trei sbii au fost depuse cu vrfurile n sus ntr-o groap oval, adnc, iniia.} de 1,fJO sau 1,70 m i umplut apoi cu pmnt, peste care s-au aruncat, probabil, n mod natural, doi bolova.ni de gresie.
STOBORU,
:\I, Rusu, E. DOrner, V. Pinlea, T. Bader, InventA.rch, 1977, 8, R 42.

TURlA 1, jud. Covasna (harta 4/13)

Muzeul Cluj-Napoca, 151-15.1, 196. Dintr-un depozit, descoperit na.inte de 1876, n condiii nepreciza.te, trei celturi cu decor (pl. 293/3) i o sabie de tipul cu cup la mner (pl. 293/2).
ErdMU.:R11l., III, 1876, p. 1112; C. Goos, Chronlk, p. 50; <;r. Tocilescu, Dacia, p. 438; G. Teglas, OTTE, XII, p. 185, nr. Hll; .J. Hampel, Bronzkor, II, p, 4-5; l. 1\ial'ian, Uep., 1, nr. 27 i II, nr. 702; M. Roska, Rep., p. 21, nr. 79 (il.): :\I. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 190, 2011, nr. 11 i informaii M. Rusu, dupii care la C. Goo~. G. Teglll.s i J. Hampel se introduce greil localltalca 'furia pentru sabia de la Odorhei din muzeul Cluj-Napoca (195); A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, p. 172, nr. 38.
Timi (ba.rta. 4/14) Muzeul Timioara. Dintr-un depozit, achizi.ionat do muzeu in 1968, fac parte trei eeltmi : cu gura coucav i decor (pl. 293/4), cu decor n form de aripioa.re (pl. 293/5) sau unghiular (pl. 293/6); o secer cu buton (pl. 293/7); dou fragmente dintr-un cu.it cu limb la mner (pl. 293/8) i lama decorat

V AB.IA, jud.

124

www.cimec.ro

a unui aH cuit (pl. 293/9), precum i un vrf de lance (pl. 293/10), ca.re prin caracteristicile lor dateaz depozitul mai curnq n Ha.llsta.t.t A 2 dect. n Ha.Jistatt B 1 .
lnformn!ie !'II.
Mo~a.

II, jud. Alba (ha.rta 4/15) M1tzeul naional, Budapesta, 101f1907, 1-7. Trei celturi, dintre ca.re unul cu gura concav (pl. 293/11) i dou cu decor (pl. 294/1-2}; dou topoare cu aripioare la pa.rtea superioar (pl. 294/4-5) i dou vrfuri de lance (pl. 294/7, 9) dintr-un depozit, cunoscut ca provenind de la "Gura Ampelzini, nefiind exclus posibilitatea. unei confuzii cu "Gura Ampoiii" (Amporta), localitate la peste 20 km est de Zlatna. Probabil c din acelai depozit s mai fac parte nc un celt cu decor (pl. 293/12) ; un topor cu tub pentru mner prelungit (pl. 294/3); un vrf de lance (pl. 294/8) i un vrf de sabie (pl. 294/6), aflate la muzeul naional din Budapest.a ca provenind din Zlatna, fiind achizi.ionate n acelai an, 1907, de la aceeai persoan_
ZLATNA
M. Hosko, Rep., p. 309, nr. 6 i informatii 1\1. Rusu, dupil care nu ar fi exclus ca arest depozit s provin de la Ampoi!a, In clrcn 20 km de Zlntnn: A. Vulpe, l'BF, TX. 5, 19i5, p. 75, nr. 411-413 (il.).

b. MUNTE N lA
SLCIOABA, corn. Smeeni, jud. Buzu (harta 4/16) OolecJia muzeului stesc, 8meeni. Dintr-lm depozit, descoperit in 1970, un celt i apte vrfuri de lance, din ca.re s-au achizi.iona.t n aeelai an numai celt11l (pl. 295/3) i dou vrfuri de lance (pl. 295/1-2). Vrfurile rlelance eran ele rlou tipuri, din care cele dou pie8e din muzeul !'te~e reprezint ete urml.
Infoi'ITl:l pc V. Trodore.>cu
(Ploie~ti).

c. OLT E N lA

jud. Dolj (ha1-t.a 4/17) Muzeul Ora1:ova, 4 478-4 480, 4 482, 4 485-4 486 Pe dealul Bobului, n apropierea cimitirului, s-au gsit mai multe forme de turnat din pentru diferite tipuri de celt.uri, din care apte se a.f] in ::\Iuzeul Craiova (29!i/4-10).

PLENIA.,

pia.tr

M. Dcmctrescu - C. S. Nicolescu-Piopor, Ciiliiu:, Jfu:ru/ Reyionof (1/ 0/lrnie/, 1u:n, p, 5:1 (Il.): O. Uerciu, A.rheologfa prri.~lnririi a Olteniei, p. 1::18 (il.).
y)

HALLSTATT 8 1 (secolul al X-lea i.e.n.)


a.

T R AN SIlVAN lA

Seria Moigrad ARAD

Tuteu

II, jud. Arad (harta 5/1) Muzeul .Arad, 14 501-14 551. Dintr-un depozit, descoperit n 1967, cu prilejul lucrrilor de fundaie la noul hotel turistic, se a.fl 20 celturi, dintre care 16 ntregi (pl. 296/1-10} i patru fragmentare (pl. 296/ 11-12); 1m fragment de topor cu gaur pentru mner; o dalt cu tub (pl. 296/15); dou. topoare cu aripioa.re finale (pl. 296/13-14); opt seceri cu limb la mner (pl. 296/16; 297 /1-4); dou virfuri de lance (pl. 297/5-6) ; 16 brri, dintre ca.re 10 cu bara de sect.iune rotund sau ova.J (pl. 297/7-l O; 298/2), dou de seciune oval. ascuit (pl. 298/4), dou. de seciune rPet.angn1ar. (Ill. 298/1) i dou cu banda. lat (pl. 298/3) i o bucat de bronz brnt.
M. Rusu, E. Diirner, \'. Plnlc:t, T. Bllder, Invenltmh 1977, 8, R 4(i (il.). A. Vulpe, PRF, IX. 5, 1975, p. 78, nr. H7-44S (il.).

125

www.cimec.ro

ARcmun, com. Teaca, jud. BiRtria-Ns.ud (harta 5/2 ). lJiuzeul Bistria, 3 313, 4 8i0.
Pe nlimea Dealul Fragilor, la. est de sat, n apropiere de oseaua spre Teaca., s-a g.sit, la. 0,60 m adncime, un depozit, constituit din piese de harnaament; vil'furi de lance i s.bii; circa 16 verigi de bronz i alte obiecte nepreciza.te. Din inventarul risipit al acestui depozit, 1'1-a.u aehiziionat pentru muzeu de t. Dnil, prin cercetrile ntreprinse la fa.a.locului, numai dou cercuri ingroate la. extremiti, cu diametru! de 12,.5 cnl, din bitndil lat. de 3,fi cm ~i gro:u~. rl(~ 0,3 cm (pl. 298/5), folosite probabil pentru ro.i de car.
t.

Dii.nilii, Materiale, IX, 1970, p. 4!.15 (Il.).

BANcu, com. Ciuesngeorgiu, jud. Harghita (harta 5/3) Muzeul Sfntu Gheorghe, 3 790-3 822; pl. 1 298/6-11; 299/1-3, 5----10. Dintr-1m depozit 15 ceUnri, dintre eare unele cu decor simplu unghiular sau n form de franjuri (pl. 298/6-11; 299/1); nou seceri ntregi i fragmentare, dintre care apte cu crlig i dou cu limb Ia. mner (putndu-se identifica numai exemplarele din pl. 299/3, 6 nu i cele din pl. 299/2, 5); dou lame de ferstru; dourL vrfuri de lance, dintre care unul eu limba simpl (pl. 299/7); trei fragmente de vase i cinci brri decorat.e ~i nedecomte (pl. 299/8-10). Dintre acestea s-a p.strat o parte, restul pierzndu-se. Cele mai multe dintre ohieete a.u fo8t A'.r-dte lng o vatr drcular i numai cteva (un topor i cinei lmlri) lngi\ nn p"ru.

Muzt>tll Cristuru Secuesc, 3 816; pl. 299/4. L' n fragment. de secer eu crlig, fost mai nainte la muzeul Sfintu GheorA'he. Colec1'a .fostul1ti gimnaz{n romano-catolic, Mie1'Ctoea C1:wnt1ui.
Dou

celturi.
i

DoMt et-lturi

Po."?ta ('Olecie Dr. Nagy ,Jpnii, 8nmarttn, }ud. Ilmghlta. wt vrf de lance .
.JS~NAT, 1\110-1911, }J. G3-64: \f. Roska. EmlekkiiiiiJrJ s~s.u. 1!l29, fig. 4S: idrn,, Ali. L, 1!1:17, fig. 81, :1; itl('tll, llcp .. p. 58, nr. 44; 1. Nl'stor, Slan<l. p. 1:n. fig. 21; \J. 1\n~n. LJ~tdiJ, N. S., VII, 196:1, p. 208, nr. :J: \Y. A. '. Flnmn, .llifll'llieutsclw Jlorl{llllllr, p. :H.

BDENI,

corn.

Moldoveneti,

jud. Cluj (hnrta fi/4)

.illuze-ul Cluj-Napoca.
Dintr-un depozit, descopel'it ntre 1940 i 1948 la arat, pe locul "Apa. s.ra.t", Ia. sud de j;a.1, trei celtmi decorate cu o dung vertical (pl. 299/12) i cu dungi arcuite n form de aripioare (pl. 299/13-14); o secer cu limb. la mner (pl. 299/lfl); un vrf de lance (pl. 299/11) i clou:l fa]er(' rlecorate (pl. 300/1-2).
Informaii

M. Rusu

Gh. Lazarovici .

.HJ.;LIN,

jud. Covasna (harta 5/:)

Muze1J-l Sfntu. Gheorghe, 79j885.


Dintr-un depozit, descoperit n 1885 ntr-un vas, n pdurea "Umbra luncii'', dou fra.gmente de celt {pl. 300/3-4), dintre care unul se pstreaz i ast.zi (pl. 300/4); trei topoare ntregi i ff'.tgmentare cu a.ripioare la partea. superioar i fina.J. (pl. .~00/5-6); opt seceri fragmentare (pl. 300/7); dou resturi de cu.ite; un vas do bronz reconst.ituit; trei psalii (pl. 301/1-3); 17 fragmente de brri i verigi; apte plci; o fa,Jer c:u toart (pl. 301/4 ). Se men.ioneaz c. l"Leestui depozit i mn.i apar.ine nc. un topor, prohal)iJ cu tub pentru mner.
G. T~gls, OT1'IJ, XII, 188i, p. 185, nr. 16G; G. ::-<a~y. S:NMt:, l, 1890, p. 1!1; Iltlromszek Emlfkp. 251; I. Martian, Uep., I, nr. 95 l IT, nr. 54; M. Rosku, EmlckkonyiJ S::l\'M, p, :.:lill. 288 (il.); idem, Jifiii/IIIS, XXI\', l!J::I2, p. 512, 546 (tol aici se men!imwaz c topon1l cu aripioare nr. !l/885 provine }lrohahil din a!est depozit); idem, ES.4, XII, 19:18, p. 15;:.; idem, Bep., p. 48, nr HH (il.); l. Kestor, Sland, p. l:'H, notele n05 a i 5:17 (il.): .J. Harmatla, AR, \'11- IX, Hl46-1948, p. 127; T\1. Rusu, DaciH, .!\. S., VII, l!lti:~. p. 208, nr. 4; W. J\. v. Brunn. Millc/deul,che Ror/jlwdl, fl. 292: Z. Si\~kely, SC TL\, 27, l!l7G, 2, p. 2(i i unn. (vasul din Hallstatt A 1 sau Hnllstutt A,); A. \'ulpe, JIW, IX. 5, 1975, p. 77, m . .J.Il. p, R, m. 1~~~ (il.).
konJIJ,

126

www.cimec.ro

BRAD, jud. Huncdoa.ra (harta 5/6) 1lfnzettl de istorie al RSR, 1131-1132 (transfer 1lfuzeul Arad, 144/J/5--14486). Depozit, descoperit cu prilejul lucrrilor de cale ferat de lng Brad, cuprinznd un celt cu decor n form de aripioa.re (pl. 301/5); un vrf de lance decorat (pl. 301/6) i dou brri cu capetele suprapu~e din band de seciune plan-convex, decora.te cu benzi de linii vertica.]e i unghiulare nsoit.e de linii seurte oblice (pl. 301/7-8). ln muzeu se gsesc astzi numa.i aceste dou br
ri.

L. Domotor, AE, XII, 11!92, p. 70 i Ulm. (Il.): .r.llampel. llromkor, II, p. 19 i III, pl. CCXLIX; HunyadvmT/Jrt, I, p. 15 (il.): 1\1. Roska, Rep., 50, nr. 202 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 206, nr. 6.

BRDU, jud. Covasna (astzi Tlioara) (harta 5/7) Muzeul de istorie naturaltl, Viena, 34 901- 34 902, 35 079, 35 082; pl. 302/1- 13.

Depozit, descoperit in 1858 i preluat de muzeu n 1899, provenind de pe teritoriul satului Brdu_ AceHt depozit em eonstit.uit din dou cld.rue decorat.e, din bronz, cu toarte i atae eruciforme (pl. 302/3- 4), dintre eare una. eontinea a'le topoare, printre ca.re 'rau i dou eelturi, din care unul cn gura, eGml'w (pl. 302/1) i altul eu decor i lama t.iulni h'tit (pl. :102/2); d011:l :;pr~~ri; un fragment. de ~a.hie (}Jl. 302/5); dou verigi rle bronz; eteva turt.< de bron7. ~i 25 verigi de aur de Ia. un lrm. de podoa.h. (pl. :-!02/6-13 ).
lll11~eul Oluj-Napora, 1 866, 7 940-7 944; pl. 302/14-17. O !-\t->(!erii. cu limba la mner fragmcntm. (pl. :102/14) i trei hr..ri (pl. 302/lfJ-lG); fmgm<'n1e de undii! (~)(pl. :-!02/17) i o >erig de am clecorati't..
" .J.

dou

,\~knra, J/CC, \', 1860, p. 88- 90: E. Kenner, Aii(j. XX J\', 18GO, p. :JXX- 391 (il,); C. Goos, Chronlk, p. 12- LI; idrm . .4, \'SI., X III, 1876, p. ;,oo i }JI. \' Illi\l ~i X IV /ll5; Gr. Tocii(,SCll, Dacia, p.797,R15,822,82G(il.);ErdMri:Eok,Xll,p.:.!-!2;l'.Heincl'h,.-tl{, XIX, 1890, p. 3:.!4; Ee. VulpeDunreanu, F.n, III, 1\l:.!i'>, p. 1!0; \'. Pilrvnn, (ie/ica, p. :JOS i nrm., p. 402, 40-t, 412, 414, 456, 677, 756 (il.}; V. G. Childc, D(mube, p. 376; l\1. Ro~ka, Em/i-1.-J.:unuv S:SM, 1929, p. 281-282, 2116, 2!!8, 291: idem, Uep., p. 33-:11, nr. 30; E. Sprockhoff, 1/undcisge.,cfrichte, p. 117, 120, 12:1: 1. Nestor, PZ, XX\'T, 1035, p. 49: ~. Aberg, Chronol"yic, V. p. 9:1; Fr. Holsle, J::hingen. p. 12; N. ~Htrea, Dada, VII-- VIII, 1937, p. 40, 15;,; i\1. Rusu, Dacia, :-<. S., \'IT. 1963, p. 20R, nr. 7 (Rrildul); A. D. Alexandrescu. nociu, N. S., X, 1966, p. 188, nr. 281 (Tli~oara): W. A. v. Brunn, ;l/il/e/deutsclar. /Jorl(unde, p. 51 i Ul'm. !'1"1, 60, 29:3; A. Mozsolics, .U~. OG, 1969, p. 66.

com. Galdu. de ,Jos, jud. Alba (harta 5/8) MuzeulA1'ud,354-357, 36{}-366, .368-374 ;pl. 302{18-20; 30,1!1-4, 6-11,1,'1, Dintr-nn depozit: de 23 piese, descoperit. n cuprinsul unei aezri din epoca hronzului de pe locul Gruinl Luc.i ele pc valea, prului f'etita, la 2 km de c tunul Iazuri, au ajnns n acest muzeu urmtoarele 21 obiecte : nou celturi, dintre care unul fragmentar, de tip transilvnean (pl. 302/18), altul varianta rsritean a tipului transilvnean (pl. 302/19), t.rei exemplare cu gura concav, dint.re ca.re unul fragmentar decorat pe p.rtile late (pl. 302/20) i dou nedecorate (pl. 303/l-2) i alte patru deeorate (pl. 303/3-4, 6-7); o dalt. cu tub pentru miner (pl. 303/8) i o alhl dalt; un obiect nedeterminat; un fragment de plac de la. un obiect nepreciza.t i dou vrfuri de lance (pl. 303/10-11); don. huc.i de bronz brut n form de turt (pl. 303/13) ~i clom't fmgmente de plae de cositor. Nu este sigur dae din :west depozit face parte i nn fra.gmcnt <le toart., de vas (pl. 303/9).
CRTEA,

Mu,ze1l1 Clttj-Napoca, 1 328- 1 334; pl .102{21; 303/5, 12. Trei eelturi, dintre ca.re dou cu gma eoncav. (pl. :102/21) ~i unul cu decor n form de arerule i a.ripioare (pl. 80~~/.5); un vrf de lanec (pl. 303/12); un rest de pl::l.e de('ora.t.i'l i dou fragmente de filml.
127

www.cimec.ro

C. Goos, Chronik. p. 16; 1..::. Torma, ErdMU.:Evk, VI, 1879, p. 31-32, 116 i XXV (Yol. III din seria nou), p. 169; Otmutat6, p. l::J; M. Roska, Rep., p. 54, nr. 9: 1\1. Rosu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 208, nr. 9 ; ldem, Apulum, 6, 1967, p. 1!8, nota !!.

Ana,Jiza

chimi~.

(Ott.o Helm, ZfE, XXVII, 1895, p. 764


Obiect
Ac
Vll'f !anei'

~i

urm.):

Cu

Sn

Sh

1 Pb

1 As

Ag

Su

Ni

Zn

lcoi
-

Fe

82,47 77,04

1,18 5,59

3,33 0,44 0,26

10,-10

1:.!,!'J7

1,05 0,09

0,71

Donii fragmente placi\ (centur?)

0,11 0,04 0,11

lii'IUI' .

0,6~ 1
0,31 1

.t,02
-

0,12 0,21

86,99 12,26

0,07

II jud. Cluj (harta 5/9) Muzenl Cluj-Napoca, 67-77. Depozit, descoperit n 1881 pe locul "Filleres" i con~>tit.uit din opt cclt.mi, (]intre care trei cn gura coneav i corpul de sec.iune ova.J (pl. ao:i/15-17), patru eu gura dreapt i decor (pl. 303/14; 304/1-3) i unul cu gura dreapt i cu decor in form de scntmi pe la,turile lungi nguste (pl. 304/4); o secer cu buton (pl. 304/5); dou fra.gment.c din pn.rtt'fl ~;uperi oar a unei sii:bii cu antene (pl. 304/7) i un vrf de lance f'ra.gmentar (pl. 304/6).
CLtJJ-NAPOCA,
ErdMU.zEvk, \'IIJ, p. 126; 1\I. Roskn, Rep., p. 1:l5, 111'. 2:11; l\1. Rusn Vatiu, N. S., VU, 1!l6:"1. p. 208, nr. 10; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, p. 171, nr. fi(\ (il.); W. A. v. Brunn, Milleldeutsche Ilorl(unde, p. 293.

CoBoR, corn. Ticuu Vechi, jud. Bra.ov (harta 5/10). 1lfuze1tl de istorie al R.S.R., 16 939 (tm'tlsjet Mu:::cul BTuke'ttthal, Sibi11, .318 = A 318; pl. 304/8-9 . . llluzeu.l Brukenthal, Sibi1~, 12 026 =A 4 719 O sabie decomt. cu cup. (pl. 304/8-8a) i o bra.r cu bar de seciune rot.und. (pl. 304/9), descoperite n 1858 n hotarul satului i apoi predat~ muzeului de prima.rul din Rupea la. aeee:1i dat. Nu est~ exclus ca aceste dou piese s fac. parte din acelai depozit.

Muzeul Sighi~oara. Trei celturi, despre c.'tre nu se poate preciza dac apn.rin sau nu a.ceste pie.-:e nn mai pot fi identificate n muzeul din Sighioara.

a.celuin.i

dcpozit.

Ht.~i

C. Goos, Chronik, p. 30; idcm, .4. VSL, XIII, 1876, p. 467, 529 (il.): .J. Hampel, Cutalogur, p. 15:J; Gr. Tocilescu, Dacia, p. 4:15 i urm. (il.); I. 1\Iarlan, Rcp., J, nr. 345 i II, nr. 187; 1\.f. Roska, Rep., p. 130, nr. 221 (il.) (mcn!ioneaz dou fragmente de w.rlgi din slrmii i nu o br!nrii): K. Horedt, MBBlt.J, IX--X, 1944, p. 98 (il.); M. Husu, Dacia, N. S., VII, 196.~. p. 208, 111'. 12: II. Mliller-Karpe, Vo/lgrif(.~rlm>erler, pl. 38/!l: A. D. ,\JI'xnndns<u, !Jacio, N. S., X, 191\l\, p. 172,

nr. 40 (Il.).
CoRNETI, jud. Mwe (harta 5/11) Depozit mai mare, descoperit pe locul "Dup grdinil', n jurul ~~m1lui 1887, dup care la scurt. timp s-a imprit n mai multe loturi, ajunse la muzeele din Sibiu, Sfntul Gheorghe i Dehreiu, precum i n coleciile Dindar, Thorocke, Orosz i a colegiului greco-catolic din Cluj.

Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1 623= A 1143, 11 317 = A 4 181 (13 piese), 12 0.33=A 4 696, 12 005=A 4 698, 12 029=A 4 722, 12 036-12 037= A 4 7294 730; 13 042= A 5 729; pZ. 305/1, 12-1.3, 15; 306/12, 20. Din acest depozit s-au achiziionat n 1888 urmtoarele 24 obiecte : un celt, varia.nta. tipului transilvnean (pl. 305/1) i un fragment din partea superion.r a unui cclt, prob:..bil de acelai (pl. tip; o secer cu buton fragm{llntar (pl. 30i'.if12); o :c~eet:r cu limb la mner fra.gmentar 305/13) i un fragment de flecer de acelai tip (pl. 30!i/L'I), prec11m i un vrf lle secerii. de acelai tip ; un mucr de cuit: i nu ti de cn:it ; cinei hue.i de lame ue fere:;tr.u ; un
128

www.cimec.ro

fragment de

dalt

; un fragment de ciocan ;

dou brri,

dintre care una

ntreag

dcco-

rat cu bara de seciune rectangular {111. 306/20) i alta fmgmentar i cu bara de sec.iune rotund; o verig fragmcntaJ' cu crestturi (pl. 306/12); un rest de srm ndoit i trei

buci de bronz brut.

afa.r. de aceste pieRe, n cata.lognl muzeului se men.ioneaz i un

topor

nereuit

Ia turnare.

~Muzeul Sfntu GheorgJ~e, 44-9.3; pl.305f9; 306/3-6, 8-11, 14-15. Se aflau urmtoarele piese : un topor cu aripioa.re ht partea, superioa.r (pl. 30.')/9), reprodus dup M. Roska, Rep., p. 48, fig. 4G, 1) ; 13 celt.uri ntregi i fragmentare, dintre care dou cu gura concav; o lam de ferstru; o secer cu limba la mner; o sabie fra.gmentar; o verig plat; trei fragmente de brri; o brar plat; o fibul de tip passetnenterie (pl. 306/11 ), reprodus dup I. Nestor (Stand, p. 137, fig. 30/1); trei fragmente dintr-o centur; fragmente din vase de bronz i dou plci de tabl cu nervuri n tehnica "au repoussc" i apte buci de bronz brut. Dintre ttcestea, se ma.i pstreaz astzi trei fragment.e din celt.uri cu decor; o lam de ferstru ; o bar de seciune rect.a.ngularrt i ma.i multe fra.gmf'nte din dou cazane i dintrUll alt vaH de bronz (pl. 306/3-6, 8-10) i tlou:i fra.gmPntc de hr.ri (pl. :~06/14-15).

lnforrna ie Z. Szekely (Sflntu G hemgh< ).

Muzeul Odorhei, 44 1'/3 189.'3, 4.J-93; JJI. 306;'16. Au fost mprumutate de La. Jlnzeul Sfnt.u Gheorghe un fragment. de celt eu fragment. de lam de sabie (pl. 306/16).

tiul

lat

~i

un

1lluzeul IJeri, Debrein, lV. 37/1904. 1-21, 32-54; pl. 305/2-8, 10-11,14, 16; 306/1-2, 7, 13, 17-19, 21.
12 celturi, dintre care apte cu gma coneav (pl. 30:ij2-4) i cinei cu gma dreapt i cu decor (pl. 305/5), precum i un alt celt, din eaTe am vzut numai pa.rtea inferioar (48); un celtciocan (pl. 305/11); o secer cu limb la mner (pl. 30fi/16) ~i dou fragmente de seceri de acela~i tip (pl. 305/14), precum i un fragment de seeer. de tip neprecizat; o dalt cu tub spa.rt (pl.305/10); un topor de tip boemian (pl.305/8); un t-opor, pe cam nu l-am vzut; un cuit cu verig hL mner rupt n t.rei buc.i (pl. 306/1), un a.ltul spart n dou buci, un euit fragmE-ntar cu limb la mner (pl. 306/2), precum i o lam tle fer:'i-F!tr~l.u din dou buci (pl. 306/7) i alte trei fra.gmente de acelai obiect; un fmgment din lama unei s.bii din dou btwi (pl. 306/17) i alte dou. fragmente de lam de sabie; trei vrfuri de lanee (pl. 306/18 -19); un fragment din plae. mic de bronz; trei br;.ri ntregi, dintre 1are dou eu ba.ra. de seciune plan-conwx. (pl. 306/13, 21) i una, cu bara. de seciune ova],, preeum i dou fragmente de hrri ~i i.l'ei buci de bronz brut.
Colecia Dou.

Dindr.
i'\ecer i

eelturi, un fragment de
hr.ar. i

unul (lr sahir.

Colecf'ia A. Th.mocke.
Un eelt, o o
verig..

Colecia

E. Orosz

a jost1Jl1t"i colcgi11 g't'eco-catoUc, Chtj.

Alte obieet.e.
(;. Tt!gls, 01'TF;, XIII, 11!88, p. 73, nr. tt (numai fibul); H. Miiller, RorrbH'SL, 1888, p. 16 i urm.; Sz;\'1\JErt, I, 1890, p. 50-51; AE, VIII. 18811, p. 245 (lotul din Muzeul Brukenlhal): E. Orosz, .4E, XXVI, 1900, p. 375 (in loc de herlmege se dtenz Vllrfnlva also lab); Af:, XXXIV. p. 57-58 (o sabie apurintnd proh:lbil acestui depozit). Dup Dindar (citat de M. Hoska. p. 2411, ur. 59), din depozit rac parte 50 piese, dintre care cele mai multe sint celturi; 1. Martian, Rep., I, nr. 602; II, nr. 669: M. Hoska, EmUkkiinyv Sz,\'.IH. fig. 36/1 i 54 (pandnnlivul 111 form de roat provine de fapt de In Bibarea i nu de la Corneli); idern, Mannus, XXIV, 1932, p. M:.!. 545; 1. Nestor, ::;tand, p. 1:17, fig. 30 (minus pandanlivul, care provine de la Biharea) i nota 54!l; I. Kiss, l(ip., p. 20; !IL Ro11ka, llep., p. 248-249, nr. 59 (il.) (cu aceeai observa!ic In ceea Cf' privete pandantivul In form de roat); M. Husu, IJaciu, 1'. S., \'Il, 1963, p. :.!OI!, nr. 1:1: A. O. Alexandrescu, IJaciu, :'\. S., X, 1966, p. 11!1!, nr. 2711-280 (il.) \\'. A. \', Brunn. Mittel<frutsrh~ Jiortfundr. p. 53, 293; A. Vulpe, PBF, IX. 5, 1975, p. 69, nr. 359, p. 78. ur. -lH.
11 -

c.

4~

129

www.cimec.ro

I, jud. Cluj (harta i5fl2) Jt[uzeul Cluj-Napoca, 1 /)88-1600. Dintr-un depozit fac parte urmtoarele obiecte ntregi i flagmentare : dou celturi, dintre c:tre unul cu gura concav ~i decornt (pl. 307/1) i altul cu gum dreapt i decor (pl. 307/2); dou seceri, dintre care nmt fmgmcnta,r eu limb l:t miner (pl. .107 {8) ~i alta lUI fragment; (le tip ne(lefinit (pl. 307/4); patru fragmente de brftri cu c:tpetc uor subiate i b:tr de :-;ee iune rotund (pl. 307/5-6, 8-9); o pies de car ( 1) cu bara de seciune unghiular (pl. 307/7) i p:ttru p:tndantive semilunare cu capetele subiate i cu eorpul perfmat ntre cele dou nervuri n relief de po pm'te:t central :t lor (pl. 307/10-13).
ErdMil!Ruk., II. p. 136 i III, p. 181: .J. Hampel, Trouuailles, p. 89; idem, Bron:kor, IT, p. 109- 110, ~1. XIV/7, Ll\~{13; ,1".' Pulszk~: Jfagy.Arc/1, J, p~. XX~ li~. (sc.c.~~); .c. Goos, Chr~n~k, .P. ~2: Mon. 1., p. 123-121, B. Post.l Ctmutato. p. 16, G. Te glas, O l 1E, XII, 1887, p. 30::1, m. 321, E. Orosz, SzTJ{;, l, p. 32, nr. 79; )[. Roska, Uep., p. 217, nr. 79 (il.); ).[. Rusu, Dacia, N. S., V II, 1963, p. 208, nr. 14; \\'. ,\. v. Brunn, .'\lilfeldeul.dte llorl(rmrle, p. 31.

FIZEU GHERHI

corn. Goruia., jud. Cara-Severin (harta 5/13) llfuzeul Reia. n 1957, pc un teren din Gimgiova,, la citeva sute de metri sud de rul Cara, pe versantnl din (lreapta al nlimii Rmneti, s-~t descoperit, la 0,20 m a,dineimc, ntr-un stmt de nisip i pietri, un depozit din aproape 200 obiecte (celturi, vrfuri de lance, sbii i un fel do ba.re prisffilttice), care s-au mpr~tiat pe la (liferite persoane. Din a.cest. depozit, n care, dup informa.iile descoperitorilor, mai bine de jum.tate din nwnrul total a.l pieselor era, eow~tituit din eelturi, s-a reuit s se achiziioneze pentru muzeul din Reia urmtoa.rcle ase obiecte : cinci celturi cu decor, din care trei ntregi (pl. 307/14-15, 18) i dou a.proa.pe ntregi (pl. 307/10- H) i un vrf de lance cu decor la partea inferioar r~ tubului pentru mner (pl. 307/19) . .Amtlizcle chimice, 0xecutate la Combinatul siderurgic Re~i~t (Oct~wi:tn R.n., Rev llf~tz, IV, J, 19G7, p. 4.:"i i urm.):
GruRGIOVA,
Pl.
Cu

Sn
7,ll.J 10,8.J 6,18
(\,2~

l'b

As

Ji

Sb 0,39 0,60 O,Gll 1,74


1,9~

Ag 0,06

l'\i

Zn

,\1

i
1
1

Fc

:107{14 307{15 307/1G :107/17 :107/Hl :107,119 Octavian

S!J,36 87,0ll lll,::JR


\lU
1

9::1,01 ()0,21

2,5:1

0,76 0,12 0.05 0,17 0,4:1

0,42
-

o,:J:J
0,23 0,40 0,31 0,:16 0,19

urme
0.12

o o o
()

'

ur~1e
g

o
0,15

' 1

8,30

i
1

0,7.1

O,OG
0,10 0,0&

o u

i g

o o

o o

Hu,

fleuMuz, IV, 1, 191i7, p. H-,17 (il.):

informa.i~J

M. Rmu (IInllstntt A 2 )

IARA II, jud. Cluj (hartf'v 5/14) .Lliuzeul Cluj-Napoca, 95--98, 1 572; 1lZ.. .'108/1-5. Dintr-un depozit cinci cclturi, dintre care dou cu gma conca;v, (pl. 308/1-2) i dou cu gura dreapt (pl. 308/3-4), prccmn i probabil un alt celL cu gura. eoncav. (pl. 308/5) .
.Jfuze1tl Trgu Mwe~, 2 744; pl. 308fl. Un ceiL cu decor, care nu este exelw; ~ fa,c pa.rtc din
acela.i

depozit.

:\el. Roska, Rep., p. 19, m ..'\'1 (il.); \1. Rnsn, Duda, N. S., \'Il, 1963, p. 208, nr. 17.

JmERT, jud. Rra.ov (h~trta i)/15) 11hzeul Cluj-Napoca, I 17 9.1.3; pl. 308f7.

Un cplt. rleeorat
.ilhtzeul de istorie a,l
130
R.S.R.~

3 432 (trtmsfer .ilfuzcul Siyhi!Jomtt, 299f4l);pl. 308f8.

www.cimec.ro

O sabie cu cup la. mner, de!lcoperiri. Opt


pn

gsit

pc Valea Eroilor, despre care nu se


1J.

tie dac aparine aceleiai

Fosta colecie M. l:L zece seceri.

Steinberg din Rupea.

C. Goos, Chronlk, p. 51 i urm; A VSL, XIII, p. 1G7, pl. II/3 (sabia), .1.f'. XI, 1877, p. fl4: C:. Tegls, OTTE, XII, 1!1!17, p, 11!6-11!7, nr. 173; Gr. Tocilcscu, Dacia, p, 437: ,J. Hampel, Trouvailles, p. 31; idcm Bronzkor, II, p. 133-134; 1. l\I:uian, Rep., J, nr. 751 i IJ, nr. 377; 1\I. Hoska, Rcp., p. 312, nr. 4 (Il.); M. Rusu, Dacia, N. S., VII, l!J63, p. 208, nr. 11! (depozit); A. D. Alexandrescu, Dacia, K. S., X, 1966, ]J. 173, nr. 5<! (il.: sabia dcscopl'rire izolat); informaii :\1. Rusu (depozitul de la Jibel't este deosebit de depozite le de la Stenea i R upNl).

JosANI, corn.

Cheti,

jud.

Bihor (bruta :i/16)

Muzeul Oradea, 1927-1933, 1935-1954; pl. JOqiV-14; 309-310/1-5.


Dintr-un depozit 18 celtlll'i intregi i fragmentare, dintre care majoritatea. cu gum ngrm~~Ltla exterior i decorate i numai foa.rte puine cu gunt concav~1. (pl. 308/9-14; 309-1/8); 11 seceri ntregi i fra-gmentare, din ca,re opt. cu limb la miner (pl. 309/9-13; 310/1-2) i trei arcuit.e rotund (pl. 310/3 -3) cu ana.logii n depozitul de la Slard; un fragment; din plac de bronz i zeco buci din turt.e de bronz. Acestui depozit i H-au ma.i atribuit. i alt-e piese, ea.re, clup cum H-a, al'tat de I. Ordentlich n Allf, II -III, 1964, 475 i mm., apa.r.in n realitate depozitului de la Slard. Citeva obiecte din acest depozit provin din eolecin. JJiceului nr. 4 din Oradea, (de ex. pl. 309/9-13; 310/3-;l).
P. Cscplo, BNRTR, 1896/1897, p. 40-41; V. Prvan, (;etica, 410: \f. Rusu, Dacicr, !\'. S., VII, 1963, p. 208, nr. 19: J. Ordcnllich, Arlu'vlotd, li- III, 1964, p, 475-476 (piesele din fig. 1/8, 10-11; 2/1, 4, 7, 10; 3/2-il, atribuite de J. Harnpcl, AE, XIV, 1894, p. l!J6, pl. I/2-5 ,8-9, 12,16-17, 1!J (= Hampel, Bron:kor, III, CCV/2, il, .'i, fl-9, 14, 16-17, 19) dcpozitului de la .Tosani, aparin n realitate depozitului dl' la Si\lard); W. A. v. llrunn, :1/illrldeutsche Tlort{undc, p. 31.
MEEl\'DORF, com. Runeti, jud. Braov (ha.rkt il/17) .1lfuzeul S'igh;ioara, 2 552. Din fosta eolecie a Gimnaziului romano-catolic din Sighioa.ra, un celt, o secer i un mner de sabie, dintre care s-a putut identifica la Muzeul din Sighioara numai mnerul de sabie cu cup la mner (pl. 310/6). Se mai menioneaz i un virf de htnee cr1 provenind dintr-o colecie particula.r-.

A . . 1. Ackner, .JCC, II. 1857, 9,1; F. 'IUlkr, A \'SI., 1858, p. 336-3:.H:I; F. l\enner, A.iiG, XXIV, 1860, p. 402; C. Goos, Chronik, p. :16; J. F. Ncigcbaur, Dacien, p. 292; .J. Hampel, Bron;kor, Il, p. !JO: Cir. Tocilcscu, Dacia, p. 79!1, 804, 824; J. 1\-farian, Rep., 1, nr. 165 l Il, nr. 449 (greit l\'Inzsna); M. Roska, Rep., p. 173, nr. 170; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 196(\, p. 173, nr. 45 (il.).

:MOIGRAD

I,

corn.

Mirid,

jud.

S.laj

(harta 5/18)

Muzeul Ghmlottenbmg, Be1Un, IV cl4 147 a-p.


Depozit. achiziionat n 1914, cuprinznd trei celtlll'i eu gura conc.av (pl. 310/7 -9) ~i dou de eelt (pl. 310/10 -11); o dalt cu tub (pl. 310/12); dou fragmente de margine dintr-un cazan cu at.ae cruciforme (pl. 311 /1); patru t.or.i de cazan (pl. 311/4); dou margini din alt ca.zan (pl. 311/7); o ceac fragmenta.r. (pl. 311/3); fragment tlin partea superioar a unei ceti (pl. 311/2); fra,>'lnent din fundul unei eeti deeorate (pl. 311/5); o toart- de ce:tc (pl. 311/6); fragment dintr-un obiect nedetcrmina.t. din tabl de bronz; fragment- de mner de sabie cu urme de rugin ele fier (pl. 310/13) i t.rei vrfuri de ht-nee (pl. 310/14-16); dow1 br;Ji rotunde (pl. 311/8-9) ;22 brri mai mult sau mai pu.in nt-regi (pl. 312/1,3, !'i, 8, 10-16) i alt.e ~ase fragmentP. de brri (pl. 312/2, 6-7, 9); o verig pla.t (pl. 311/10) i dou. hnct'Li de bronz bl'ut. ln ecea. ce privete brrile din a.cei;t. dt-pozit, spre deof.lebire de e<>a ee s-a publicat de I. N eR.tor, aiei .->nt prezentate de~prite hr..rile <lin aeele patru grup1ui elin lucrarea
tinri
.13~

www.cimec.ro

autorului (fig. 4/1-3, 8 i fig. 6/1-2), ntruct au fost separate n 1967, g,sindu-le autorul aceRtui text sub aceast form, n 1968, la Muzeul Charlottenburg din Berlin (pl. 312/4, 10-16).
C. Goos, Chronlk, p. 37 (il.): 1. Ncstor, PZ, XXVI, 1935, p. 24; M. Ro~ka. Rep., p. 184, nr. 252: G. v. llcrhart, J."eslschri{IRGZM, 1952, p. 63; !'11. Rusu, Dacia, N. S., VII. 196:1, p. 208, nr. 20; W. A. v. Brunn, Milleldeulsrhe Jlorl{unde, p. 10, 33, 54, 60, 293.

Nou SsEsc, eom. Laslea, jud. Sibiu (harta 5/19) Muzeul Sighioara, 2 435, 2 443-2 444, 2 447, 2 449-2 451, 2 453-2 455, 2 458-2 459, 2 497-2 498, 2 502-2 503, 2 506, 2 516, 2 564, 3 334. ln 1836, pe locul Pdurii Bi.<Jericii, s-a gsit un depozit, achiziionat de muzeul din Sighioara, iar n 1861 n prul ce trecea pe acelai loc s-a mai descoperit un tub de bronz. Din acest depozit se afl n muzeul Sighioara un topor plat (pl. 313/1); 15 celturi, dintre care 10 ntregi: unul de tip transilvnean (pl. 313/2), unul varianta. rsritean a tipului transilvnean (pl. 313/4), trei cu gura concav (pl. 313/3, 7 -8), trei cu decor (pl. 313/9, 11, 13), unul simplu (pl. 313/5), un altul cu gura ngroat i fr toart (pl. 313/6) i cinei fragmentare (pl. 313/10, 12, 14-16); un celt-ciocan cu decor (pl. 313/17); trei fragmente de secer. cu limb. la mner (pl. 313/18), cu cl'lig (pl. 313/19) i de tip neprecizat (pl. 313/20) i o bucat dintr-o turt de bronz (pl. 313/21). M. Rusu, analiznd coninutul depozitului, deosebet-e dou loturi de bronzuri de Ia, Nou Ssesc: unul din Hallstatt Alt care cuprinde majoritatea pieselor i altul din Hallstatt B 1 , c.ruia i aparin dou celturi (pl. 313/9, 13). Din aeeste motive considerm c acest depozit- s-ar ncadra mai curnd in Hallsta.tt A1 , cu toate c cele mai recent-e piese Rnt din Hallst.a.t.t B 1
T. Ortvny, Temesr/JnT()rf, p. t:i9; A l-"SL, III, 1858, p. 343, 3i9-:IR1, 445 (il.); XIII, ll!i6, p. 496, 5l.'i (il.) i XIV, 1877, p. 60; C Goos, ScMssbKal, p. 46 i urm.; idcm, Cllronik, 41; .J. Irnmpel, Trou r~ailles, p. 55; idem, Bronzkor, Il. p. 137-138 (Szszt\jfalu greit din fostul judet Sibiu); G. Teghi.s, OTTE, XII, 1887, p. 194, nr. 231; I. Martian, Rep., 1, m. 639 i 11, nr. ilO (dup AVST., XIII, p. 515, mentioneaz 10 celturi); V. f'ilrvan. Getica, p. 410; M. Roska, Rep., p. 261, nr. 94; 1\1. Rusu, /Jar.ia, N. S., VII, 1963, _p. 209, nr. 24 (greit Hdctl) i informaii M. Rusu.

PIANU DE Srs, corn. Pia.nu, jud. Alba (harta 5/20) Mttzeul Cluj-Napooa, 1 7 931-7 932; pl. 314/1-2. Dint-r-un depozit dou celturi cu decor (pl. 314/1-2).

Muzeul Cluj-Napoca, 5 921-!; 948; pl. 314f3. Nu este sigur c acestui depozit i apar-in o brar cu capetele tund (pl. 314/3), precum i diferite fragmente de bronz.

fmbiate i

b:l,ra de

seciune

ro-

C. Goos, Clrronlk, p. 42 (mentioneaz, dup AVSL, [[(, 1858, p. 341 i topoarele <Il' bronz); F. 1\rilllel', ,rVSJ., III, 11158, p. 6; AiiG, IX, p. 164; J. lTampcl, Rnm:lwr, Il, p. 106; :\1. Roska, Rep., p. 209-210, nr. 30 (il.); informaii M. Rusu.

jud. Satn Mare (harta. 5/21) Mttzeul Batu Ma1e. In 1969, cu prilejul arturilor cu t-ractorul pentru plantarea pomilor fructiferi, s-a descoperit pe locul "Via Veche", la 300 m spre nord-vest de oseaua Picol-Curt.uieni, un coif n form de clopot cu buton ornamentat (pl. 314/4) i o ceac de bronz (pl. 314/:1), care nu este exclus s fac parte din aceeai descoperire.
I.
~emcti,

PICOL,

Salu Mare, II, 1972, p. 11:1-119 (il.).

cum. Moldovenet.i, jud. Cluj (harta 5/22) M1tzeul Turda, 1507 -1511, 2 539/1-2. Trei celttU'i, dintre ca1e dou nt.regi (pl. 314/6-'i) i unnl fragmentar (pl. 314/8) descoperite n 19fi6 n hotarul comunei, precwn i alte dou seeeri cu limb la mner (pl. 314/11-12), gsite
132

PLIETI,

www.cimec.ro

n marginea de vest a ~Satului, ca i dou cclturi eu decor (pl. 314/0-10), descoperite n 19[)6 in hotarul comunei. Aceste piese fac parte dintr-unul sau dou depozite.
Informatii Z. :\lilea (Turda).

com. Mugeni, jud. Harghita (harta :)/'2.3) . illuzeul Cluj-Napoca., IV 2 590, 10 062-10 063; pl. 314/14, 17-18. Dou celturi, del:lcoperit.e n 1~87 cu prilejul construirii c:\ii ferate (pl. 314/14, 17) ~i un virf de lance (pl. 314/18). Muzeul Cristuru Secuiesc, 45, 49; pl. 314/15,19. Dou celturi cu decor (pl. 314/H1, 19). Muzeul Sfntu Gheorghe, 25/1891, 27f1891; pl. 314/13, 16. Dou celturi, dintre care unul cu gura concav (pl. 314/13) ~i un altul eu decor ters (pl. 314/16). Despre piesele din aceste dou muzee nu :se tie dac il-au gl:lit n acelai loc cu celelalte obiecte din muzeul din Cluj.
PORUMBENII MARI
[. ~larian, Rep., II, nr. fl:.!:i; :\1.. Husku, Uep., p. 192, p. 2Utl, nr. 21.
llf.

31 ; 1\1. Rusu, Dacia, _:\/_ S., V Il, Hl6::1

corn. Aluni, jud. Cluj (harta ::5/24) ...Vuzeul Cl11}-Napoca, 1 618-1 619. Dou vrfuri de lance (pl. 315/1-2), dintr-un depozit, din care (colturi) din fosta eolecie J. Temesvry din Gherla.
PRUNENI,

fceau

parte

~i

alte obiecte

C. Goos, Cltronik, p. 30 (mai n1ulte celturi i un virf de lance); Gr. Tocilescu, Dacia, p. 801,804, 821; G. Tcgls, OTTE, XII, 1887, p. 30::1, nr. :.122 (preia greala din C. Goss, Chronik, p. 30); J. Temesv:\ry, . 4.E, VII, 1887, p. 434; J. Hampel, JJron:J.:or, Il, p. 6::1; E .. Orosz, SzDE, 1, 11100, p. 27, nr .. 46; Mon, 1, p. 128 (dup C. (ioos, Chronik, p, 30, mcn!loneaz greit utai multe celturi In muzeul Cluj); .1.. F. l'cigebaur, Dacie~!, p. 195; I. Martian, Rep., 1, nr . 2U5, i II, nr. 154 (adaug greit vase i un creuzet de aram): M. Roska, ESi\, XII, 1938, p . 156; idem, Rep., p. 120, nr. 6.'5: Mannus, XX IV, l'J32, p. 544 (se corecteaz eroarea c ar proveni de alei un vas de bronz): 1. 1'\eslor, PZ, XXVI, 1935, p . 47, nota 33; M. Rusu, Dactu, K S., VII, 1963, p . 201!, nr. 2:.1: Jnforma~ii 1\1. Rusu.
SAROU PE TRNAVE.

Se

menionce:~z

Vezi oar uneori ca provenind de aici depozitul cu coifuri ita.Iice de la

oar.

jud. Bihor (harta 5/25) .JIuzeul Oradea, 1 783-1 809 i 2 213 (numr vechi). ase celtlll'i ntregi i fmgmentare, dintre care trei cu gura concav: dou. ntregi (pl. 315/3-4) i unul fragmentar (pl. 315/5) i trei cu decor (pl. 315/6-8); un ciocan ntreg (pl. 315/10) i un fragment de ciocan (pl. 31:) /11) ; o da.It cu tub fragmentar.\, astzi pierdut (pl. 3Vi /9) ; ase cuite mai mult sau mai puin fragmentare (pl. 315/12-16), dintre care dou cu lama decorat. (pl. 315/12, 14); dou lame de ferstru (pl. 315/18-19); un fra.gment de lam de pumnal ( Y) (pl. 315/17); dou. virfuri de lance (pl. 315/20-21); patru fragmente de srm (pl. 315/25); o brar cu capetele deschise decorat (pl. 31 5/22) i o brar mare cu capetele suprapuse (pl. 315/24), de care snt nlnuite cinci verigi: una. cu capetele suprapuse (pl. 315/24), prins de brar i patru nchij,le (pl. 31.5/23), su:spendate de veriga. cu capetele suprapuse; o pies perforat i ciocnit i un deeu de la turnat. (pl. 315/26).
AE, XVI, 1896, p. 3113-384; J. Hampel, Bronzkor, III, CCXXVI i, dup Pl, V . Prvan, Gelica, p. 374, flg. 257, menioneazli jud. Bihor i nu Scucni; M. Husu, Dacia, N. S., VII, 196:l, p. 209, nr. 25 (Identific depozitul din jud. Bihot cu cel de la Slicueni pe baza lnregistrrilor din registrul inventar al muzeului Oradea); W. A. v. Brunn, Miltcldeut~clle Hort(undc, p. 33, 51, 274, 293.

SCTENI,

jud. Hihor (hart.a 5/26) Muzeul Oradea, 534-540, 556-609 Depozit descoperit n 1894 pe teritoriul satului S.lard, constituit din trC'i celt.uri cu manon i decor (pl. 316/1-3) i unul fragmentar (pl. 316/4); 23 seceri ntregi i fra.gmentare, dintre care
133

SLARD,

www.cimec.ro

trei cu hut.on (pl. 316/:3-i ), 14 eu limb la mner i cu areuirea aeeeutuat a, lamei (pl. .316/819; 317 /1-2) i ase de form special, de tipul eu limb la mner, ndoit. rot1md ~i cu capetele apropiate sau SU}H'apme (pl. 317/3-5); 32 lm'lri deschise : 14 ntre~i i 18 fragmentare, dintre care cinci de form;l., oval din bar de sce.iunc pla,n-convex. (pl. 317/6-7, 9-11), 26 nedecorate (10 ntregi i 16 fragmentare), din bar mai pu.in ma~iv de Heciune oval-rotund i sub.iat treptat spre capete (pl. 318/1- 4) i u11 fragment de brar deeomt de see.iune ova.Irotund (pl. 317 /8); dou buee de car (pl. 318/::i-6) i trei fragmente de bronz brut.
.1. Hampel, AE, XIV, 1!!94, p. 193 i urm. (il.); idem, Btorr:kor, III, pl. CCIV i CCV; F. Ardos, Familia, 111{4, HJ30, p. 70; K berg, Chronologic, V, Stockholm, 19:!5, Jl. 0:1 (il., Jusani, nu Siilard); Fr. Hulstc, 1-Iorl{unde, l!J51, p. 25, pl. 47/31-38; J. Ordentlich, ilrhi\Iold, II- III, 19M, p. 475--41!5 (il.); 'l. Rusu, Dacia, :-1. S., Vlf, 1963, p. 200, nr. 26; \\'.A. v. Brunn, Milteldeulschc Horf(undc, p. 33, 47, 50, 52-5:1, 55, 275, 203 (il.).

Srmu, jud. Sibiu (harta :if2i) ilf1t.zcul Brukenthal, Sibiu, 712, 71.5 =A 71.'2, 715. Dou topoare eu aripimue la partea. :mperioar i finale (pl. :318/7-8), provenind dintr-o gur~\ descoperire feut in 1878 in apropierea. eimltirului militar din Sibiu.
l\I. Husu, llacia, 452 (il.).
~.S.,

~ill

YIJ, Hl6:l, p.

209,

nr. 27; A.

Vulp~.

J>lJJ-', IX. 3, 1\175, p. 78, nr. 416,

jud. Slaj (lmi-ta, 5/213) 11-Iuzeul Zaltt. n 1972, cu prilejul spturilor pentru scoa.terea, de pmnt. necesar confce.ionrii de cara.m1zi s-a descoperit, la. 0,60 m a.dncime, pe loeul "Coasta piscilei" din centrul satului, un depozit, eonstituit din dou celturi cu gura. ngroat i decor (pl. 318/9-10); dou fragmente tle Receri, dintre care una cu limb la mner (pl. 318/11) ~i a.Ua de tip neprecizat (pl. 318/12); un fragment de lam de fcr.siru (pl. 318/13) ; un eoif fragmentar (pl. :H8/14); un vrf de lance (pl. 31!)/1) ; einci ceti cu sau fil,r deeor "m1 rcponsse", dintre care trei ntregi (pl. 31!)/4-6) i dou fragm(lntarc (pl. 319/2-a); mai multe Jragmcntc dintr-o gleat de bronz decorat (pl. 320/1-2) ~:li dou t.ori (pl. :120/:~-4); dou. buc..i mai mari thnir-un disc; 21 br.ri, dintre care una decora.t~ din bar masiv de seciune plan-convex, (pl. 320/7) zece cu capetele deschise, mai mult. sau mai puin apropiate (pl. 320/8-10; :321/2, 4) i zece cu capetele supra.pusc (1. 321/1,3,
SG,

fi-8).
Informatii }1. Rusu
i

V. J.uciicd.

1, jud. Ha.rghiht (harta 5/29) M1tzeul Deri, Debret:n, IV. 36j1.904. 1-27; pl. 321{9-13. Depozit constituit dintr-o cldru semisferie cu dou toarte cu atae cruciforme (pl. 321{13); o ceac cu toa.rt (pl. :121/12); un polonic (pl. 321/11); 21 brtit.ri, dintre care trei eu ba,ra de sec.iune plan-convex:"~ (pl. 321/9-10) i reHtul eu lmra de Reciune ova.l, grupate n dou loturi, din care unul din a.fle br..ri cu diam(ltrc (8-8, :~-8, !J-9, 9, B-10, 1 cm) i sec.iuni (trei ova.Ie i trei plan-convexe) deosebite i un altul din 12 br..ri cu diametre deosebite (7, 5-H-8, 1-2 X 8, 5-9-9, 1-9, 2-2 Xl0-10, 5 cm); un deeu de la turnat i dou buci de bronz brut.
~I. Vitos, C3ikmfii:, p, 264; L. Zoltai, MJ(E, III, 1909, p. 1~-1--136 (il.); idcm, AR, XXX\'. 1915, p. 124 (il.); :\1. Roska, Emlekkiinyv Sz,V1H, 300 (il.); idem, Mc.nnus, XXIV, 19:12, p. :>42-546; iuem, Rep, p. 60, nr. l::J; 1. ::-<estor, Stand, p. 136-137 (il.); idem, I'Z, XXVI, 1\135, p. 47; I. Kis, K~p. J, p. 21 (il.); V. G. Childc, Danube, p. 373, nu tii; !". Allcrg, Chronologic, \', p. \13; Fr. Holste, Ehingrn, 12: G. v. i'llcrhnrt, Feslschri{l RGZA/, p. 6:-l, pl. 1, 5 ("Sinnieni"); 1\1. Rusu, Dacia, N. S., \'Il, 196:1, p. 209, nr. 28; W.A.v. Brunn, 111illeldeulsclu: llotl{wuh, p.

SNCH.IENI

5t. 2!Ja .

br,.aril.

.Posta colecie D. Teleki. cu capetele desehisc, care aparine proba.bil


l\1. Hoska, Rtp, p.

rwelea.~i

deP.coperiri.

60,

nr.

63.

134

www.cimec.ro

juli. Cluj (ha.rt.a. 5/:~0) 1lluzcul Cluj-.Napoca, IN 19 877-19 906 (t. Depozit, dexcoperit n HHlO, cuprinznd ~a.se celtmi cu gurn. conca.v, dint.re care nou decoraU>. (pl. 322/1-6) i 16 celturi ntregi i fragment.a.re cu ma.rginea. uor ngroat. i cu dceor de benzi din dungi n relief orizontale, verticale ~i unghiula.rc sn,u n form de aripioare (pl. 322/7-22); dou fragmente de topoa.re cu a.ripio:tre (pl. :~22/23-24); patru f\eceri, dint.re care dou cu buton (pl. 322/25-26) ~i dou eu limb la. mner (pl. 322/27-28); dou fragmente de sa,uie (pl. 322/29-30) i o verig torsionn,t. prins~l. n urechea unui celt. eu gura. eoncav (pl. ;{22/3).
SuATU,
\L H.usu, Dadr1, N. S., Vll, 1963, p. :.!09, nr. 30; A. Vulpe, PBF, JX. 5, 1975, p. 80, nr. 172-473
(il.). ; l\'l. Rusu, E. Diirner, V, Pintea, T. Badt'l', flwent.-l.rch, 1977, 8, R45.

mu

II, com. lloz~wlea, jud. Mu:uul Bain l'~fare, 697-j"07

~Ia.mmurc

(harta 5/31)

Pe loeul "De~tlul Oet.if' s-a dcseoperit., n 197 J, ntr-m1 vaf\ cu lu:;trn uegru Ia. ext.erior, rceonstituit. pa.ria.J (partea. infcrioa.riL), un depozit., eowt.ituit din einei cclturi eu decor (pl. a23/1-3) j lUl topor-cioca.n (pl.323/4-) ~i einei !lCecri mi limb la mner (pl. 323j.5-9).
Iniu1rnatii K. Kacso (l.laia :\Iar'<')

jud. BN~ov (harta ;if:12) Jlfuzeul Brnkeutlwl, Ribiu, 1 614-1 fil7 =A 11,1/.-1137, 1 6:20 =A 1140 11 .986 =A 4 679, 11 992 =A 4 68/i, 12 000 ~ JL 4 698; ]Jl ..124/1-6, 8-9. Depozit, ea.re eoninea peste 30 celt.uri, dou Yrfmi de bn(~e i douft seceri, toate depuse n dou coifuri de hronz de tip italie. Din a.ccst. dcpo7.it. se afE''t n ace:.t muzeu urmtoa.rele obiecte: cinci celtmi (pl. 324/1-5 ), despre care n catalogul muzeului se menioneaz c au fost gsite, mpreun cu ttltc 16 celturi, ntr-un coif (pl. 324/8 ), deseopcrit in 18:~;~ i int.rat n muzeu n 1876, precum ~i c'.ll o secer. cu limb. la mner (pl. .124/6) i un vrf de lance (pl. 324/9). gste posibil ca aceste obiecte si\. fi fost descoperite la, 1 ~a3, fiiwl:t poi achiziionate de muzeu la date diferite, de exemplu in 1S:~fi (nr.1616-1 61'7), 1836 (nr.l CHJ-1 (ilf:i) ~i 1876 (nr. 11 992).
Fo.'lta colecfia Adnel'; pl . 32j7.
O
secer. cu Iim ha la mner, un (oif fragmentar (pl. .ia de istorie natUI'a!:', diu Sibiu, cie unde :111 trecut Oolrcie part-iculari/., Hanovra. Un coif i trei topoare din bronz.

oAR,

:124 !"i) i a.Jt,e obiecte au <LjUW! apoi n eolecht 11uzeul llntkenthal.

1\I. Ackner, Transi//J"niu, li, 1833, p. :.!74-:277; J. F. l'icil{cbaur, Dacien, p. 27o (lllclliollcaz la nr.:.!: trei virfuri de lance; la nr. 3: un fragment de fibultt aflat la Muzeul Brukcnthal: la 11r. 1- 5 : dou virfuri de lance; In lll'. 6: un coif); JCC, 1~G6 - 1867, p, 29; E. i\liillcr, A \'SL, III, 1858, p. 336-337, 342-343, ::148, :J53, :178-379 (il.): .\. Ipolyi, A/{, 11, 11161, p. :.!47- 248; F. Kenner, .lo(;, XXIX, 1863, p. 320; C. Goos, Clironik, p. 50; idcm. A VST., Xlll, 1~76, p. 476, 522, 530 (il.): Gr. Tocilescu, Dacia, p. 801, 804, 821, 824; J. Ilampcl, Trourmillts, p. !Hi: (;, Tegls, OTTf:, XII, H1!!7, p. 198, nr. 262; idcm, X\' II, 1892, p. 406; E. A. Bielz, .JSJ{.1", XIX, 11!99, p. 10; J. Marian, Rep., I, nr. 6:.16 i II, nr. ()51 : V. P:lryan, Geti ca p. 384-3116, 399, 683, 762; M. Hoska, Mannus, XXIV, 1932, p. 542, 516: tlcm, Rt'Jl., 260, nr. 86; G. v. :\Ierh:ut, BRGJ(, XXX, 1940 p. 11-12, 8 (il.); K. Horedt, M BBJ'/, IX- XI, 1\lH, p. 98, 108 (il.); M. Rusu, Dacia, N.S .. V II, 196:1, p. 209, nr. 31; W. i\, v. Bnum, Mittddcutsc/w iforl{uud. p. 52, 293.
PL~ACA I, com. Hopr(a, jud. Alba (ha.rt.a. G/33) Din informa,iile din literatur, rezult c n 1881 s-au g~it 120 obicete de bronz ntr-un va~ mare de lut pe locul numit "Podae" pc locul lui I. Poda.i din p.lnaca, situa.t nu departe de punctul "La Dudu", unde s-a de~;eoperit n 1887 marele dcpozit-turn,tmie. O parte din depozit i un fragment din vasul de lut se afl. Ja.l\Iuzcul din Cluj-Napoca., ia.r alt pa.rtc> la l\luzeul din Aiud . .ilfttzeul Cluj-Napoca, 1 161-1 206, (J 823, (J 825, (J 828-6 831; })1. .124! 10-11; 326/4-6,9-10, 14-15; 326{5-7, 9, 14; 327!1-2, ~8, 10, 1.?-1,1; ,128/1, 4-7, 16-17. 14 celtmi, dint.re ca.re patru cu gum conc>:w: trei ntregi (pl. 324/10-11) i unul fragmenta.r (pl. 32~1/i)), pa.t.ru cu decor unghiular i franjuri (pl. :~25/6, 9-10, 14) i patru cu decor n form

135

www.cimec.ro

de aripioare (pl. 326/:)-7); un fragment de topor cu a.ripioare (pl. 326/9); 16 seceri, dintre care una cu buton (pl. 326/14), 12 cu limb la mner, dintre care patru ma.i mult sau mai puin ntregi (pl. 327/1-2, 6-7) i opt fragmente de seceri de acest tip (pl. 327/5, 8, 10, 12-13; 328/1, 4-5 ), un fragment de secer cu crlig (pl.328/7) i dou de tip neprecizat ; un cuit cu mner n form de cap de ra (pl. 328/6); dou verigi nlnuite cu bara. de seciune biconvex (pl. 328/16-17); un fragment din tabl de bronz; ase fragmente de bat., dintre care cinci de seciune triunghiular i unul de see.iune rotund. i 16 buc.i de bronz brut. ln afa.r. de a.ceste obiecte, mai snt inventariate ca fcnd parte din acelai lot nc, trei celturi, care ns tipologie snt mai vechi, ltparinnd mai mult ca sig-ur dcpozitului-tmntorie plnaca II, din ca.re motiv nu au fost trecute aici, la depozitul philtCa. I. n schimb, alte dou celturi (pl. 32ii/15), atribuite depozitului turntorie plnaea II, snt ma.i noi, fdnd parte din depozitul plnaca I. Muzeul Aiud, 83-92, 94-96, 99-101, 103-106, 108-109, 111, 114-120, 123, 127-130, 134, 137-138, 140-141, 143-145, 147, 251 b-e, 269, 3 2423 247; pl. 324/12-13; 325/1-3, 7-8, 11-13, 16; 326/1-4, 8, 10-13, 15; .127!3-4, 9, 11; .128/2-3, 8-15. 19 eelturi, diut.re care cinei cu gma. eoneav. (pl. 324/12-13; 325/1-3), 12 cu deeor unghiula.r ~i franjuri, din care ;apte ntreg-i (pl. 32:Jj7-'I!J, 13; 326/1-3) i trei fragmente (pl. 32fJ/ll-12, 16), unul cu decor n form. de a.ripioare (pl. :i26/4) i un altul eu decor aparte (pl. 326/8); un fragment de da.U cu tub (pl. 326/10) ; un fragment de topor cu ~wipioa.re mediane; 1 O seceri, dintre care patru cu buton: trei ntregi (pl. 326/12-13, 15) i un fragment (pl. 326/11) i ase cu limb la mner: unul ntreg (pl. 327/11) ~i cinci fra.gmenta.re (pl. 327 f:i-4, 9; 328/2); un cuit fragmentar (pl. 328/3); patru fra.gnwnte de lam de ferstru (pl. 328/8); un fragment de lam, de sabie ( 1); un fragment de vas de bronz; un vrf de lance (pl. 328/9); 10 br.ri ntregi i fragmentare (pl. 328/10-13; :328/14); o verig nehi~ (pl. ;)28/li)); apte fragmente de bare; un eiot. de la turnat ; dou turte de bronz i l:i bue,.i de bronz brut. n afar de a.ceste obiecte, s-a mai inventariat. u aeP~t lot i un eelt (88), care a.par.ine, dup. tip, depozitului -turn:Horic p.lnaca II, din earc motiv nu a fost. inclus aici, n ocpozitul plnaea. I. La fel, din cele opt fragmente de bronz brut., inventariate ea a.parinnd acestui lot. (3 242, a 246- 3 252), numai unele fac parte din ac~:"st depozit, compus din 120 piese (ambele loturi din muzeele de la Cluj-Napoca i Aiud).
G. l'tlgllis, OJ'TE, XII, 1887, p. RJ i XIII, 1881!, p. 73; ldem, AE, V III, 1888, p. 73: Zs. Helncr, A.E, VIII, 1888, 11. 10-25i Xlll. Hm2, p. 406-107; H. Dumitrcscu, lJacla, V-VI, 19:!5-1936, p. 1!16; :'11. Roska, Rep, p. 111, ur. 19; Fr. Holste, 1/orl{unde, pl. 47/1-25 (nu toate ublectele); l\1. Rusu, Ducia, K S., VII, 196:~. p, 209, nr. 2{1; W. A. v. Brunn, Milleldeulsche llort{unde, p. 293
TUTEU jud. Bihor (harta 3/34) ~lluzeul de istorie al R.S.R., 1.5 818-15 826 (transfer Muzeul naional chitf'i, IV 5 374-5 389, 5 414, 5 416- 5 424, 5 426-5 441).

de anti-

n 1934 s-a. descoperit pe panta splat de ape a dealului Sla, la cea 600 m SV de marginea. comunei Tuteu i la 120 m nord de bucla prului Sla, la numai r; cm adncime, un vas mare spart, de lut ars, con.innd un depozit de bronzuri, fr nici un ara.njament, precum i un mie vas de lut ars (pl. 331/12), n eare erau depozitate cinci verigi de a.ur (pl. 313/13-17 ). Du}J descoperire piesele s-au riHipit, reuindu-se s se achizi.ioneze n 1935 pentru Muzeul naiona.l de antichiti doar o parte, totaliznd 27 bronzuri i verigile de aur, publicate de VI. Dumitrescu. O alt parte, constituit din 16 obiecte, a fost achiziiona.t n 1940 pentru acelai muzeu, cu indicaia fals ca provenind de la Terebe, cum s-a. dovedit de ctre noi att pe baza a.nalizei pieselor la muzeu, ct i prin ecreet.a.rea la fa.a locului. Cu prilejul sondajului efectuat. n 1945 de ctre autorul acestui t.ext i Corneliu Mateescu s-au gsit n pmntul de asvrlit.m. 11 fragmente din va.sul amintit i lill bulg.n:1 mic de patin. de culmtre verde desehis, precizndu-se in acest fel cu exactitate locul descoperilii depozitului, precum i faptul c. pc acest loe nu a existat nici o aeza.re. Din inventarul obiectelor de bronz al acestui depozit, constituit din dou. loturi, fac pa,l'te urm.toarele 43 de obieete ntregi i fragmentare: un fragment de topor cu aripioare mediane (pl. 329/1); 11 celtnri, dintre care ase cu gura eoncav (pl. 329/2-7), trei cu decot
136

www.cimec.ro

(pl. :l29/8-10) i unul fr decor (pl. 329/11) i un fragment de.corat (pl. 329/12); patru seceri, dintre care dou cu buton (pl. 330/1-2) i dou eu limb Ia. mner (pl. 330/:~-4), dintre ea,re una cu nceput de prag pe spinarea ngroat (pl. 330/:3); un cuit cu limb la mner ~i lama t.iului uor arcuit. {pl. 330/11) ; patru lame de ferst.r.u din unul :sau mai multe fragmente (pl. 330/5-8); dou virfuri de lam de intrebuintare neprecizat, dintre care unul cu o nervm median pe una din fee (pl. 330/9-10); 12 brri desehise ntregi i fra.gmentare, nedeeomte sau decora te, de form ov~1l sau oval rotund din bar de seciune uval, rotund sau plan-convex de a.ceeai grosime sau uneori ngust la capete (pl. :l:l0/12-19; a:n,tl-3,6); doi butoni (pl. 331/4-.'J) i cinei buci de bronz brut (pl. 331/7-11).
VI. D umitre.~cu, Dacia, V - V 1, 1035-1936, p. 225 - 234 (II.) (greit Tutenl): Ardos Frideric, Familia, III, 1, 1036, p. 12; ~1. Roska, Rep., p. 292, nr. 80; M. PctrcscuDimbovl~a, Arii Mold, 1, 1961, p. !10- 114 (il.): 11. Rusu, Dacia, ~.S., VII. Hl63, p. 200, nr. 32; W.A.v. Brunn, iHilteldculschc Horl{undc, p. 60, 275, 204; A. Vulpe, PllF, TX. 5, 1975, p. 76, nr. 4:17 (il.)

eom. Ighiu, jud. Alba (harta 5f3t)) naional, Budapesta,, 77/1892.2-9; pl. J:Jtil-8. Dcpoz;it eow;tit.uit. din opt celtmi cu ~i f.ri'i. decor, dintre ea.n~ ~apte ~;nt, ntregi (pl. 332/1-7} unul f1a.gmentar (pl. 332/8).
..Huzeul

ELN A,

AE, XII, p. 374: M. Roska, Rep., p. !'!2, nr. 5; Fr. Holslc, HoriJ"undr, pl. :l4/l -S; ~1. Husu, Dctcia, N.S., \"Il, 1063, p. 209, nr. :15: W.A.v. Hrunn, Mitlcfdeulscllc Horl{unde, p. 2\14.

1lluzeul Cluj-Napoca, 1 V 1 844; pl. 332/9. Un cclt cu decor, care Hu ar fi exclus s apar.in acestui depozit.
)J. Hoska, Ucp., p. 32, nr. ;')(il.).

V RD I, nglub:tt oraJ:;!ului Agnita, jud. t:3ibiu (harta 5/36) .il!uzeul nru1.-cuthal, Sibiu, 1 628- 1 631 =A 1 148-1151; 10 995 =A .1 959 (20 pie8e), 10 996 =A. ,3 960 (cinci piese), J() 997 =A..1 961 (c1>nci piese), 10 998 =A 3 962. Depozit, descoperit n 186.') ntr-o groap rotund, comtituit din cinei eelturi, dintre care unul fragmentar de tip transilvnean (pl. :~:l2/10), dou cu gura concav (pl. 332/11-12), unul cu manon i cu lama cu ti lit (pl. 332/13), precum i un fragment de celt (pl. 332/14); trei seceri cu buton, dintre care dou aproape ntregi (pl. 332/18, 20) i una fragmentar (pl. 332/19) i un fragment de secer cu limb la. mner (pl. 332/17); o da.lt. (pl. 332/21); o lam de cuit (pl. 332/16); o lam de ferstru fra.gmentar (332/21 a); capul discoidal al unui ac decorat cu cercuri concentrice n relief (pl. 332f1.'J} i un ~~a ac; un obiect. nepreciza.t i cinci buci de bronz hrut. Fragmentul de celt nu se ma.i afl astzi n muzeu, specificndu-se in inventar c n 1940 a fost. napoiat, iar n cee1.~ ee privete cele patru celturi (pl. 332/10-13) se menioneaz c provin de la Vrd, fr indicarea locului, necunoscndu-se cum au intrat n muzeu. n fine, in invent.~Lr la nr. 10 09.5 snt amintite 20 obiecte de bronz (fragmente de celturi, ciocLne, seceri etc). Este probabil ca unele din aceste piese s apa.rin unui alt depozit, ca de exemplu fragmentele de celt de tipul transilvnean i de celt ciocan, acul cu capul discoidal, un a.c cu protuberan.e etc. ln legtur cu aceasta, se presupune c acestui depozit i apar.ine a<',ul (13 0:~1 =.A 5 718) ~i patru buc..i de bronz brut ( 13 041 =A 5 728), care au fost preluate n 188a de la prC'otul din
Vnl.

."1 VSL, X, p. :i6, nota 29 i X 111, 1876, pl. IX /14; C. Goos, Chronik, IJ. 6_2; (ir. Tocilcscu. IJacla, p. !105, 821, 824; G. Teglns, 01'1'E, XII, 1887, p. 199, nr. 263; .-lE, XII, 1892, p, 406; .T. II:unpel, Trouoai/les, p. 59-GO; idcm, Rrun:kor, II, p,. 160-170; 1. 1\Iartinn. Rep., I, nr. 730 i Il, nr. 7:11: V. P:lrvan, Getirct, p. 442: \1. Roska, Rl'p., p. 30IJ, nr. 70: 1\I. Rusu Dacia, N. S., VII, 1963, p. 209, nr. 37; informaii Iuliu Paul.

137

www.cimec.ro

corn. l\licetii de Cmpie, jud. Bistri.a-N.snd (harta 5/37) Jlfuzeul Bistria, 4 74'2-4 791, 4 871-4 876. !u 1971, eu prilejul unei a.lunecri de teren, 1H1 descoperit pe locul "igle" un depozit, cow~tituit cUn trei eclt.uri, dintre eare unul cu gma concav:\ (pl. ~~:13/1), al doilea cu gura dreapt (pl. 333/2) i al treilea eu decor (pl. 333/::i); 12 seceri cu limb la miner, de un tip specia.!( pl. a:1.3/4-8); reHtnri din dour~ cazane cu atae cruciforme pentru tor.i (pl. 33fij1a-b, 2-3) i neilustra.te : dou tori, o ata cruciform i fund; dou brri decorate, cu ca}>etele alturate (pl. 333/910) i 24 verigi, dintre care 11 decora.te (pl. 334{1-6 ) i 13 nedeeora.te (pl. :~:H/7-12 i 13 buei de h!onz brut (pl. 335/4-5).
YHHIIA,
tefan Dnil,

Depozitul de bronzuri de la Visuia (corn. SCJVA, 27, 1976, 1, p. Ut-75 (il.).

A.ricelli

dt' Clmpie, jud.

Rislrif!t-Nstwd),

VunPlR, eom. Vinu de .Jo~, jud. Sibiu (hart.a 5/38); p. 61-75 (il.) .illuzeul Scele-Bm~mJ, 203. _Dintr-un depozit, descoperit n 1877, o secer. eu eirlig ntreag (pl. 336/1), intrat n 1914 u muzeul din Braov i aflndu-se t1.l';t..zi la muzeul elin Scele-Braov .
liuzeul Brukenthal, Sibiu, 11 993-11994, 13 060, 13181 =A 4 686-4 687, 5 747, 5 864. Dou ~eceri cu crlig, dintre eare una. ntreag (pl. 336/2) i alta fmgment.a.r. (pl. 336/3); dou buce de roi (pl. 4-5) i trei brri. Din nsemmi.rile elin inventarul muzeului rezult c acest.e obiecte au fost gsite i vndute mpreun., cu toa.te c bucele de roi par a fi, dup aspect i execuie, mai trzii.
K. Horedt, nuc/a, IX- X, Hl11-19H, p. Hl!l (il.): L :-..!estor, Dacia, IX-X, 1!!41-1941, p. 54!!
(se
critic atribuirea de 1!163, p. 20!!, nr, 39, ctre

K. Horeclt a acestor phsc

c~Iilor);

:\1. Rusu, Dacia, N.S., V Jl,

1, jud. CovaRna (ba.rta. ;Jf39) Muzeul Sntu Gheorghe, A 777-821, A 1 292 (mai nah~tc muzeul hneni); pl. 336/6-13; 337/1-12 j 338/1-3. Dintr-un depozit de 55 piese, descoperit n 1877 nt.r-m~ va.s de lut n pi'ul din pdmea, St.ej.ri, s-au achiziiona.t inih1l de muzeul din Irneni 52 piese, iar a.lte t.rei au ajuns ntr-o colcc.ie particular. Ulterior s-au achiziionat de muzeul din Sfntu Gheorghe 52 piese : apte cclt.uri, dintre acestea, dup literatm, unul aparte i ase cu decor ungbiular (pl. 336/7 -8); un topor cu aripioare mediane pe latmile nguste, (pl. 336/9); 16 seceri, dintre ca.rc una cu buton (pl. 336/6) i 15 cu limb la mner, ntregi i fragmentare (pl. 336/10-13; 337/1-fl); un cuit cu limb la mner (pl. 33'7/6); partea ~uperioar a unei ceti (pl. 337/7); o pie~ dt' harnaament (opritoare) din trei verigi eu panclantive (pl. 337 /8); 22 brri utrc>gi i fragmentare (pl. 337/9-12; 338/1) i dou di~curi cleeomtivc (pl. 338/2-3). 21luzeul Odmhei, 820; pl. 337!1.1. Un fragment de brar.
ZAGON G. Goos, Korbl. \'SL, 1, 1878, p. 98 i urm,; {j, 1\:agy, AE, IT, l!l!12, p. :JO (greit Csurcmias); idcm. SzNM Eri, l, 18\11, p. 47-48; G. Tcglils, OTTf:, XIU, p. 6!1, nr. 15 (greit C~crcsnrs); .1. Hampel, Trouvai/les, pl. XlV{l i LXll/2: idem, nror!:l.:or, I, pl. LXII/2; idcm, Il, p. 171: 1 . 1\Iarian, Rep., l, nr. 745; idem, Il, nr. 7()2; V. Prvan. (;elica, p. 440 i fig. :110 (greit Sl!ntu Gheorghe); :\'J. Roslm, Emlt'kkiinyv SzNM, fig. f>6; idcrn, Hep., p. 309, nr. 10 (il.); 1. Kestor, Stand, p. l:J,J-135 (il.) i notele 505 a i &37; idcm, I'Z, XXVI, 1935. Jl. 51; N. Abcrg, Chrorwlogie, V, p. 5:!; M. Rusu, Dacia, KS., IV, 1960, p. 165 (il.): idern, l.Jaciu, N.S .. VII, 1!l63, p. 209, nr. 41; W. A. v. llrunn, Millcldcu/.cfle llorl{unde, p. 50, 52, 294; A. Vulpe, PRF, IX. 5, 1!l75, p. 79, 111',456(11.).

II, jud. Covasna (harta ;)/39) Dintr-un depozit, descoperit n 1888 pc o artur de pc uealul 1\lcta, cu prilejul Reoaterii ele piatr, s-au achiziionat 42 piese de muzeele din Sfntu Gheorghe i Aiud.
ZAGON

138

www.cimec.ro

J[uzeul Sfintu Gheorghe; pl. 338/6-8, 10-12, 14-16; 339f,'J 5-8. Opt celturi, dintre care trei cu decor unghiula.r (pl. 338/6-8), p:ttru cu decor n form de franjuri (pl. 338/10-12, 14) i unul nedecorat (pl. 338/15); o ~;ecer cu limb la mner, cu vrful rupt (pl. 338/16); i trei vrfuri de lanee (pl. 339/3, 5 -6) i dou verigi (pl. 339/7 -8). ~Muzeul Aiud, 72-76, 78-19, 3 582-.1 583; pl. 338/4-5, 9, 13; 339/1-2, 4. Patru celt.uri, dintre care unul de tip transilvnean (pl. 338/4) ~i unul cu gura concav ~i decorat (pl. 338/5) i alte dou cu deeor n form de franjuri (pl. 338/9, 13); dou seceri cu limb la mner (pl. 339/1-2) i dou vrfuri de l:Lnec (pl. 339/4) i unul neilust.rat. Probabil din acelai depozit ma.i sint, tot la muzeul din Aiud, un celt de tip transilvnean i o brar deeorat eu crestturi. Din cele publicate de M. Ro8ka. nu rCZ)Ilt c acest.e pieHe de!'.eoperite la Zagon i :tflatc la l\Iuzeul din Aiud provin din punctullVIeta,. In schimb, din in-vcnt~wul muzeului reiese c piesele respective, descoperite n 1888, snt din a.eest punct. n literatur snt menionate 16 ccltlll'i, dou seceri ntregi i dou fragmentare, 10 vl"flll'i de lance i trei brri.
S~NMErt, 1, 18!11. p. 4; AL~, II. p. 28-32; C\1. Roskn, Emll'!.'kiiny" S;Nl\l, fig. 55; idem, ES,t, XII, 193!!, p. 160; i{klll, Rt!p., p. 309-310, nr. 10 (il,); 1. Kestor, Stand, p, 132-133 (il.); idem, 1-'7., XXVI, 1935, p. 51; 1\". Aberg, Crnnoloyie, V, p. 53 (il.); l\1. Husu, Dacia, N.S., VII, 1!163, p. 209, nr. '10; \\'.A.v. Umnn, Millddcl!/,,cfre llorl{utrdc, Jl. 50-52, 29'1.

b.

~1

O L DO V A

Seria Ralaila com. Tudire~ti, jud. Vaslui (harta. .'i/40) Muzwl de istorie al R.S.R., 1.5 570, 15 580 (tr(jr&8jer Muzeul 'tbaic?bal dt~ ati'ickUi Il 5 .174, 5 376); pl . .).39/9-12. :lluzeul n.aio1bal de an'ickiti 11 5 ,377-5 378. Dou. fibule de Lipul passemcnter-ie (pl. 3:19/11-12), gsite na.int.e de 1!.100 imprPtm. eu uu ('Plt. fragmPntar (pl. 339/9), a.st..zi lip:-~:l, ~ieu un virf de lance (pl. 339/10). Cna din a,ccste filmle a fost trimis la Expoziia. nniver~:ml din New York din a.nul1939, de unde nu s-a mai napoiat.
RAPAILA,

G. 1\lolsll, BCMI, III, 1910, p. li3; V. Prvan, Gelica, p. 390, pl. 19/2, autorul, In nota de la p. 390, arat c fibule!e au fost menionate i de Gr. C. Buureanu Ia p. 103 din lucrarea sa In ms. din 1898, as lzi pierduti'\; I. Ncslor, Sland, p. 137 i urm. i nota 54 7; M, Pcln,scuDimbo\'ia, SI. IV, 1\', 195:1, :1-1, p. 461 (il.); idcm, Umagiu lui Comtanlin T>aicoviclu, 1\1, p, 434 (il.); id<'m, Arlr:lfold, Il - TII. 1964, p. ::!65 i urrn.; idem, Dacia, N.S., IV, 1060, p. 157 (il.); W. A. v. Brunn, Miilcldeulsclu' Hor/fumle, p. 293 (Hallstalt 8 1 ).

c.

MUNTE N 1 A

Seria

Boldeti

Huldeli-Grdi~tca, jll(i. Prahova (harta 5/41) 1llizil ( pro.f. Dragomirescu). Dintr-llll depozit, descoperit n 1967, constituit diu 9 piese, s-au achiziionat n n.ceht~i an opt celturi, dintre care apte decorate eu motive 1Ulghiulare, n form de franjuri sa.u benzi de dungi orizontale (pl. 340/1-7) i unul nedeeorat (pl. .340/H).

BoLnETI, com. Colecia lice1~l1ti,

Inforrnapi Victor Teodorescu

(Ploieti).

PIETR.OSU,

corn,

Cost.e~ti,

(pl.

Colecia colii genera.le nr. 10, Buzu (prof. Un depozit de~copcrit n 1968 i I'ecupera.t n a.celai an, 340/9-10) i un mic fra.gment de eelt. (pl. 340/11 ).
Informaii

jud. Buzii,u (harta. 5/42) 1\Iocanu). com;tit.uit din

dou

celturi eu dceor

\'ictor

T~odorescu (Ploie.~li).

139

www.cimec.ro

d. DOBROGEA

Seria

Smbta ~ou

SMBTA NOU I, eom. Topolog, jud. 'l'ulcea. (harta 5/43) 11luzeul de istorie al R.S.R., 44 (pua.tru toate piesele) (tmnsjer .Muzeul Con!llana, 101-104) Depozit ascuns intr-un va8 bitroneonic mai mare, reconstituit parial (pl. 341/1), ngrop:tt la 0,20 m ndneimc. Din acest depozit fac parte mmi"ttoarele 44 piese, n grcutat,e total de 17,305 kg, din care 24 au fost gsite de steni, iar reHtul de 20 n timpul sondajului efectuat ulterior: 34 celturi, dintre care patru cu gura concav (pl. 341/2), patru cu decor n form de franjuri (pl. 341/3, 5-6,8), trei n legtur, ca decor, cu celtmile mai vechi (Bronz D) din spaiul balcano-dun rean (pl. 341/4, 7), dou mai mici decorate i cu lama lit (pl. 341/9-10) i 21 cu d1mgi n relief oblice i paralele pe gur (pl. 341/11-12); opt seceri cu limb. la. mner (pl. 342/1-8) i dou turte de bronz (pl. 342/9-10).
A. Aricescn, SGJV, 16, 196.-,, 1, p. 21!-:l:l (Il.); itlem., Ponlicu, III, 1970,
p.

37 :;i nrm. (il.).

11) HALLSTA IT Bt (secolul al IXIea l.e.n.)


a. T R A N S 1 L V A N 1 A

Sc-ria Slngeorgiu de
BLJENII DE JOS,

Pdure

l~izeu

(iherlii

corn. intere:tg, jud. Histria-Nsud (ha.rt.a 6/1) Jluzeul Bistr,ia, 495-500, 516. Depozit, del\eoperit n 1952 n malul unui pri.u ele pe locul "Pe e~ ', din care ~-a.n pstrat. c,inci celturi, dintre care unul cu gura concav~l, (pl. 343/1) ~i patru cu marginea. rlrettpt. i colul posterior al tiului tras puin napoi (pl. 343/2-:)) i dou seceri cu limb ht mner, dintre care una ntreag i alta fragmentar (pl. 343/6-7). Alte dou celturi au fost pierdute.
1

M. Pctrescu-Dimbovi!a, 1963, p. 209, nr. 1.


BORA, Colecii

Revl:nltJ/ai,

195,t,

l,

p,

277-292 (il.); :\L Rusu, 1Jaci11, K. S., YJJ,

jud. Cluj (h:u'ta 6/2) particttlate. Cinci celtuti, dintre care patru n colecia nvtorului 1. Szekely (pl. 343/8-11) i unul la un profesor din Cluj, precum i o secer cu limb la. miner, toate gsit.e ntr-o ceac de bronz spart, cu diamet.rul de 14, 3 cm.
Informa~ii

M. Rusu.

jud. Braov (bat-ta 6/3) Muzeul de istorie al R.S.R., 16 940 (ttansje1 Mw;:eul. Bntkenthal, S'ibitt, 319 =. 319) . .11luzeul Brukenthal, 8ibi1t, 316-317 =A 316-317 Depozit descoperit n 1883 pe locul "es ' la est. de sat i a.chiziionat de muzeu n 1885, coninnd trei sbii de bronz eu mnerul plin cu capul n form. de di:;c plat (pl. 343/12), cu nceput de de cup (pl. 343/13) i cu antene (pl. 343/H).
1

BUNETr,

F. Tculsch, f(orbll'SL, \'11, 188-1., p. 125; .4.E, \'1, 188G, p. 378; B. Kuzsinsky, ,-tE, VIII, 1888, p. 245 (Il.); .J. Hampel, Brmdw, Il, p. 15; E. Sprockhoff, Vollgrif{schwutcr, p. 35, 107, nr. 1!4 (Il.); 1\1. Roska, Rep., p. 257, nr. 52 (patru siibii); K. Horedt, MBBM, IX-X, 11144, p. 107, nr. 3 (il.); H. Millkr-Karpe, l'ollgrif{scllwerlcr, pl. 43/12 i pl. 50/4; M. Rusu, Daeio, N.S., \'H, 1963, p. 209, nr. 2; .'\, 1>. Alcx:mdrescu, Ducla, N. S., X, 1966, p. 171, nr. 2!! i p. 174, nr. 55 i 58.

140

www.cimec.ro

BuRu, corn. Ia.ra, jud. Cluj (harta 6/4) 1lfuztHtl naional, Budapesta, 55.81-55.83 Dintr-un depozit, descoperit ntr-o crptur n stnca de pe malul Arieului, se plitreaz o cl dA.ruA. decorat pe margini i cu dou mnere rsucite prinse n cte dou aplice cruciforme (pl. 344/1) i dou ceti de bronz neornamentate (pl. 344/2-3). lmpreun cu aceste va.se au fo8t i mai multe celturi, pe care ns nu le-am gsit in muzeul din Budapesta.
M. Roska, ;l-lannus, XXIV, 1932, p. 540-&47 (il.); 1. Neslor, PZ, XXVI, 1936, p. 4R, 56; M. Roska, Rep., p. 46, nr. 169 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, 209, nr. 3.

corn. Cpleni, nglobat oraului Carei, jud. Satu Mare (harta 6/5) Muzeul naiOfl,al, Budapesta, 106f1897.1-14. Au intrat, n 1897, urmtoarele obiecte, descoperite cu prilejul sprii unui canal : nou celturi cu sau fr decor (pl. 344/4-12) i nc un celt, care aAtzi lipsete; un topor cu aripioare, care lipse~te ; dou. seceri cu limb la miner (pl. 344/13 ~i una lips) ~i un vrf de lance.
Fr. Holste, Hort(unde, pl. 33/17-26; M. Rusn, Daeia, "-1. S., \'II, 1963, p. 209, nr. 4; \\', A.v. Brunn, Milleldeu/sche Hori(undt, p. :11, 51.

CMIN,

1 (Dicea), corn. Hra.nitea, jud. Hist.ria-NHud (harta 6/6) R11dapesta, I 190'/f54, .58, 59, ?. Depozit, descoperit in 1882, coninnd mai multe celturi i brti, din care sigur este doar un celt. (.AE, XV, 1895, p. 166 i J. Hampel, Bton.zkm, III, pl. CCXLVIII/3, cn.re a. fost. achiziionat din colec.ia ]<~, Flot.h n 1907 de Muzeul Hrukeuthal din Sibiu (pl. 34fi/1). Probabil tot. din aceHt depozit mai facpa.rte i alte ct>lturi diu aceeai fa.z (pl. 341i/2-4) .
Muzeul
naiot~al,

CmEOAIA

-tE, XV, 1859, p. 166 .5i 281; J. llampel, flrom:kor. III. pl. CCXLVIII/:l; E. Oaosz. SzDE, 1, p. 29, nr. 62 i 111. p. 69, nr. :14; I, :'ll:utian. Nep., l, nr. :1\J!l i II, nr. 22\J; 1\1. Roska, Rep., 151, nr. 28.
DELNIA, corn. suburban Puleni-Cinc, loC'alit.ate Miercurea Ciuc, jud. Harghita (harta. 6/7) 111uzeul Miercurea Ci1tc, 27 4- 27 6; pl. 345f 5- 6. Trei celt.uri eu decor (pl. 345/5-6).
Informaii

component.

oraului

P. Jnos (pl'lnl\1. Husu),

Dou

111 uzeul Satu 1lfare, pl. 345 f7 -~ 8 celturi eu decor (pl. 345/7 -8).
hdormall

T. Bnder (prin l\1, Rusu).

DuPu,

corn.

Ael,

jud. Sibiu (harta 6/R)

1lf1tzeul Sighi1oara, 3 ,1] 4, .3 .326. Colecii pa1ticula1e.

Dou:i. celturi ; dou fragmente de cldrue cu toarte prinse cu atae cruciforme; o lam ndoit a. unei Rbii i alte dou fragmente de sbii i eventual dou fibule. Dintre aeeste piese se ps treaz la Muzeul din Sighioara dou buci din o lam de sabie ndoit (pl. 345/9) i o toart t.orsionat de la un cazan de bronz (pl. 345/10), n timp ce al doilea exemplar, de acelai fel, fragment menionat n catalogul fcut de J. 1\'lisselbachcr, s-a. pierdut.
J. F. Neigebaur, Dacitn, p. 254 (se menioneaz greit c depozitul o fost d('scopt'rit la Ad); F. MUIIer, A VSL, IJT, 1858, p. 336-337 (il.): C.. (ioos, ..t VSL, XIII. 1876. p. 500 (il.); idem, Chronik, p. 56; Gr. Tocilescu, Datfa, p. 438, 791!, 802, 804, 821, 826; G. Teutsch, 1\.orrbll'Sl., III, 1880, p. 110; J. Humpel. Bronzkor, Il, p. 163; G. Tegls, OTTE, XII. 1887, p. 198, nr. 256; J. Marian, Rep. 1, nr. 680 i Il, nr. 245; V. Prvan, Geilca, p. :111, 677, 756; :W. Roska, IHannus, XXI\', 1932, p. 542, 546; ldem, Rep., p. 282, nr. 46 i 71, nr. 2; E. Spruckhoff, 1/andtdsge.~clr, p. 118; Fr. Holste, Ehlngm, p. 12; K. l-loredt. MBBM, XII, 1917, p. 2; !\1. Rusu. !Jal'la, N. S., VII. 1963. p. ~0!:1, nr. 6; A. IJ. Alexandres~u. Duciu, K. S., X, 1966, 1 189, nr. 296.

Ht

www.cimec.ro

6/9) Iulia, 2 941-2 986. Din fosta colecie J. Temcsvry din Gherla, am identificat in 1973, la biblioteca Batthyneum, depozitul descoperit n Pdurea Fizc~ului, eoninnd 30 celtmi cu marginea dreapt, mai mult sau mai puin ngroat, cu decor n relief i corpul def\prit n mod a.ccentuat U.e lama eu ti, a crei latur posterioa.r este deseori tras puin inapoi (pl. 345/11-18; 346/1-10); ase ceti, dintre care trei nedecorate (pl. 346/11-13) i trei decora.te (pl. 346/14-16); dou atae cruciforme (pl. 346/17 -18) i una pierdut.; dou tori tor8ionate din cazan de bronz (pl. 347/ 4-5); un vrf de lance (pl. 347/3); o mciuc cu patru protubera.ne (pl. 346/19); dou br ri cu capetele deschise altumte (pl. 347/1); dou fibule ochelari (pl. 347/6-7) i un pandantiv n form de roat. cu patru spie (pl. 347/2). AE, XV', 1895, p. 196-201, !36 i XIX, p. 328; J. Harnpel, Bronzkor, III, pl. CCXVIII-

FIZEU GH:ERLII II, jud. Cluj (ba.rta. Colecia biblioter,ii Batthyan.eum, Alba

CCXIX; 1Uonvm. Bihor, I, p. 121-127; G.Tcglas, OTTE, XXVI, 1!>01, p. 36-:Ji; I. Marian, Rep., l, nr. 537 i II, nr. :.!67; .-tE, XXXI, 1911, p. 351 (fibule In form de ochelari); E. Orosz, SzDE, I, p. 32 i urm., nr. 80; V. G. Childe, nanube, p. ::!90; V. ~rv:111, Grlica, p. 291, 295, :111, 311, 318-319, 327, 372, 388-390, 395, 104, 41:!-414, 43G-137, 445, 456-457, 677, 684, 711, 756, 763, 7!l1 i fig. 203; \1. Roska, DolgSzeged, IV, 1928, p. 248, 254; ldem. Mcwnus, XXIV, 1!>32, p. 542, 511; idem, Hep., p. 217-21!1, m. 79; I. Nestor, Stand, notele 540, 54(;; hkm, PZ. XXVI, 1935, p. 51: N. berg, Cl!rono/ogie, V, 119, fig. 201; D. Bcrl'iu, Apulwn, l, 1!l39l\H2, p. 83, nota .12; \T, Rusu, TJacia, N. S., VII, 1963, p. 20!l, nr. 7.

GLOD, corn. Strmt.ura., jud. 1\f~Ha..mUl'e (harta 6/10) Colecia Jh. N'istm, Sigketu Matmaiei. ln 1958, n punctul "Ponoa1e", cu prilejul lucrrilor a.gricole de prim.var., 1'\-:t descoperit un depozit conl'it.ituit din nou celturi, dintre care ma.joritate~t cu decor unghiular sau n form de franjuri (pl. 347/H-13); precum i din dou vrfuri de lance (pl. 347/10-11).
Fr. :o-!istor
i

A. Vulpe, SCJ\', 20, l!lG!l, 2, p. tS:I

i 11r111.

(il.).

I, nglobat ora.ului Sibiu (harta. H/11) 21/uzeul Brukenthal, Sib-iu, 1 762, 7 889, 7 891, 11 987, 12 016, 12 038 = A 1 234, 3 697, 3 699, 4 680, 4 704, 4 7.11; pl. 348/1-6. Dintr-un depozit, descoperit nainte de 1834 : dou. celturi c~u decor (pl. 348/1-2); un fragment. de lam. de sabie (pl. :H8/6); un topor eu aripioa.re deeorat (pl. 34H/3); o ata~ pentru tuarta unui va.s de bronz (pl. 348/4) ~i un vrf de la.nce (pl. 348/5) .
.J. F. ~cigcbaur, Dacien, 263; l. G. Seidl, AoG, 1853, p. 164; F. Miiller, A. \'SI., III, 185S, p. 336-7; C. (;oos, .4. VSL, XIII, 1876, p. 495; K. Horedt, MBBM, Xl, 1947, 2 (extras); M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 209, nr. 9; A. D. Alexandrescu, Doria, r-... S., X, 1966, p. 188, nr. 21111.

GuTERIA

corn. Loamne, jud. Sibiu (harta 6/12) 1lfuzeul Brukenthal, Hibiu, 1 596-1 597 =A 1116-1117. Dintr-un depozit <tu fost achiziionate n 1878 dou celtlll'i cu decor unghiula.r (pl. 348/7-8 ). Dup cnstodele Fr. Miiller, aceste obiecte :Lr putea proveni de la Guteria.. Probabil din a.cela.i depozit a. ajuns un celt n colecia Gimnaziului din .i\[edia.
C. Goos, Chronik, p. 27; idem., A l'Sl., XIII, 1876, p. 474; G1. Todlescu, Dacia, p. SOt; G. Tegl:'ts, 01'1'E, X Il, 11!87, p. 19G, nr. 241; J. llmnpel, Bronzkor, JII, p. 58; 1. :\Iarian, Rep., l, nr. 253, i II, nr. 320 (In loc de topor se menioneaz sabie): ~L Rosko, R"p., p. 105, nr. 20; 1\-"1. Rw;u, Dacia, N. S., \'Il, 1963, p. 209, nr. 11: inl'orm::qii Iuliu Pnul (locul de dcscoperii'e este Gutcri!a i nu Hang),

H.A.~AG,

RIDA, jud. Slaj (ha.rta. 6/13) M1tzeuJ Cluj-Napor,a, I, 3 080- .110.5. Pe un cleu.l, Aituat l:L nord de Rat, ~-a. descoperit n 19Q3 nn depozit, ntr-un vaR de lut, dist.rns, coninnd zece ccUnri, dintre care nouit cu decor (pl. 348/9-17) i unul fragmentar de tip nedeterminat (pl. 34S/l8); nou seceri eu limb la mner, ntregi i fra.gmentme (pl. 3M~/l9; :i49/
142

www.cimec.ro

/l-8) ~i una eu lama. a.rcuit rotund (pl. :i,19/9); trei vrfuri de lance (pl. 350/2-4); dou fra.gmcnte dintr-o >;a,bic cu limb la. mner (pl. 3.50/1); antena, rupt n dou a unei sbii (pl. :~50/5) i mnerul de bronz a.l unui cuit de fier (pl. 350/6).
126 (il,): 1. Nestor, PZ, XXVI, 1935, p. 64: (;, Szabo, Kiizl, III, 1943, p. 123-126 (il.); M. Roska, Rep., p. 105, nr. :.J4; 1\I. Rusu, Dacia, N. S., VJJ, 1963, p. 209, nr. 10; A. D. Alexandrescu, Dacia, N. S., X, 1966, p. 174, nr. 65 i p. 188, nr. 287; W. A. v. Brunn, klilleldeulsche Horl{unde, p. 31.
:\1. Roska, ,\Jannu.~. XXIV, 1932, p. 542, 544: N, Aberg, Chronologie, Y, p.

Il, jude. 1Huzeul Cluj-Napoca, 134-136; pl. 350/7-9. Dintr-un depozit trei celt.uri cu decor (pl. 350/7 -9). Mttzeul Deva, 5 222; pl. 350f10. Celt care R-ar putea s fac parte din acelai depozit.
HUNEDOARA
\1. Rusu, Dacia, N. S., VII, 1963, p. 209, m. 12.
SILVAU DE CMPIE, jud. Ristria.-Nsud (ha.rta. 6/14) Muzeu.l de istorie al R.S.R., 344 (transfer .iliuzeul Aittd, 62); pl. 350j13. Muzetl.l Aiud, 52, 63; pl. 3.50/11-12. Tn~i ~.bii, din ase descoperite ini.ia.I, dintre care dou eu cup la miner (pl. 350/11-12) nna cn aut.en la mner (pl. 350/1:~).

AR, VIII. 1888, p. ~~9; M. noska, Rep., p. 180, nr. 210; H. Miiller-Karpe, \'ollgri{{~cluverler, pl. ,13/1~1; 1\I, Rusu, Dacia, N, S .. VII, 196:1, p. 209, nr. l:l; A. D. Alt>xandrt>scu, Dacia, N. ~ . X, 1!!06, p. 173, nr. 52, 53 i p. 174, m. ;-,9.
SNGEORGlU DE P.lDURE

1, jud.

Mure

(ha.rta. 6/1:j)

1lfuzett1 tlc istotie al R.S.R., 1 9.37 (tmnsjM J;f.ttzetll Olttj-Napoea, I 4 8.16);

pl. 352/10 . .Muzeul Cl-uj-Napoca, I 4 807-4 836, 4 837-4 839; pl. 351-352/1-9, 11. Dintr-un depozit 22 eeltnri, elin eare JWtjorita.tea l'lnt deeoratc (pl. 3lll/l-20; 352/1-2); o chtlt cu tub de nmnua.re decora.t (pl. 352/3); pa.tru cnpc simple cu gmn. larg (pl. 352/6-9); o ceac cu mnerul n form de cap i git de lebd (pl. 352/4); o eea~c decorat cu toart (pl. 352/5); un cazan eu atae cruciforme (pl. 352/10); o pie(o; de harna.amt'nt constituit din trei verigi nlnuite, de care snt suspendat(~ ~~tse p;tndantive (pl. 352/11); un fragment de brar i dou buci de brouz brut.
ilfttzeul T1gu Jlute, 123-124; pl. 353/1-3. cu toarte rsucite, prinse cu a.t.a.e crueiforme (pl. 353/1-2), care fac parte din ~tcelai depozit. n 1962 (';-a :.whizi.ionat. de ctre a.cela.i muzeu 1w fra-gment de toart torl'lionat., care proviue de 1:1 cldru~a eu nr. 124 (pl. 353/3).
Dou cld.rue

M. floska, EmUJdunyv SzS ,1J, p. :.J4- :Jj (il.); i<km, Jfannus, XX IV, 1932, p. 540; idem, Rep., p. 75, nr. ~:.J; I. ~t~stnr, Slund, p. 135-136 (il.), notele 540,547; idem, P7., XXVI, 19:..15, p. 48, 5'1-55; ~- Aberg, C/uorwlogic, Y, p. 120, fig. 202; D. Popescu, ltiR, V- VI, 19~5~ 1936, p. ~19-221 (il.);.\. l'llozsolics, Kozl, I, 1941, p. 100-108 (il.); M. Rusu, Dacia, N. S .. IV, 1960, p. 165; id., Dacia, ~.S., Vll, 1963, p, 209, nr. 14: \\'.A.v. Brunn, Milfrldeutsche l/orl(zmde, p. ~1; informatii Zrinyi Andrei.
nrLEU SILVANmi,

III, jud.

S.laj

O l'labie eu

naiot~al, Budapesta, 11/1929. antene, achiziionat n 1929 i trei inelE.' de Colecie particu.lar; pl. 354(2.

11-fuzenl

(harta 6/16) 6; pl. ,'J54fl. aur cordiforme decora.t.e,

ob.inut.e

n 1894.

Sa.bie cu antene, de8pre care nu se tie n mod fligur c fa.ce parte din acelai depozit. Tot din aceaRt.. loca.Iitate mai snt men.iona.te ~i alte obiecte de bronz (vezi depozitul din faz. incert), earc nu au nimic de-a fa.ce cu aceast descoperire.
N. bcrg, Chronologit, V, p. 125, fig. 213; l\I. Rosku, llep., p. :.!74, m. 224; H. 1\IUIIH-Kacpe, 'v'ollgri((scliwaler, pl. 50/:.l i !i:l/4: :vr. Rusii, Dacia, K S., VII, 196:!, p, :.!09, nr. 1[; A. D. Alcx:llldrescu, Vaciu, N. S., X, 19!;6 p. 174, m. 60 i 61 (il.).

143

www.cimec.ro

TiRGu

:MtmE, jud. 1\Iure (harta 6/17) Jl!~tzeul naiooal, Budapesta, 84/1890.1-25.

Dintr-un depozit 21 celturi ntregi, cu latura posterioar a tiului tras puin sau mai mult napoi, dintre care cinci cu gum concav (pl. 3.1l4/4-8) i 15 cu gura dreapt i n cea mai mare parte decorate (pl. 354/3,9-13; 355/1-9) i jumtatea inff'rioar a unui cclt cu decor (pl. 35:)/10); o dalt cu tub de mnUltrc decorat (pl. 355/11). So consider c acestui depozit i aparine i o bra.r cu capetele rsucite spiralic, pat.inat. ns deosebit i care tipologie este mai veche (pl. 35ti/12) .
.1. Hampel, AE, XI. 11!91, p. 1:12; id~m. Bron:kor, II, p. 811; l\1. Rosko, Rep., p., Hl6, nr. 21; Fr. Holste, Hort{unde, pl. 29/1-23; M. ~usu, Dacia, N.S.. VII, 1963, p. 209, m. 33 (f-Iollslalt B 1 ).

TRau SECUIESC I, jud. Cova~ma (harta 6/18) Muzeul Cluj-Napoea, 1 185'1-1 862. Depozit, constituit din ase ceUuri, dintre cate unul eu gura concav i latura. posterioar a lamei cu ti tras puin na.poi (pl. 355/13), unul cu margint>a dreapt nedeeorat (pl. 3fifi/14} i alte pat.ru decora.te (pl. 355/l.'i-16; 3fi6/l-2) .
.1. F. Ndgebanr, !Jar/ni, p. 21!1, nr. 10, 13-11; A \'SI., III, p. 342 (numa,J cellul); l\1. Ruska, F.mftlkko11yo S:NM, p. :.15 (il.); 1. Neslor, Stand, p. 132; 1. Klss, Kep., I, Hl39, p. 20 (il.); M. Hoska, Uep., p. 12:1, nr. 115 (il.); M. Husu, lJaria, N.S., VII, 196:1. Jl. 209, nr. 16.

II, jud. Cova~na. (hart:t 6/1~) .1.1Iuze1tl Lvo1,, 71/94, 72f9,5, 73-74f96, 75j98, 76/99, 77f100, 80-83/100. Depo:~;it, con~t.ituit din dou eeltmi intregi cu gma concav i la.tura po:-;terioar a t.iulni tras. na.poi (pl. 3;i6/3-4) i un fragment din alt celt cu gura concav (pl. :J.'iG/5); o dalt cu tub pentru mner mult deteriorat (pl. 3fi6/6); trei fra.gment.e de cut.ite (pl. 3:i6/7 -9); un fmgment de lam de brid (pl. 3fi6/l0); o m.ciuc in form de disc cu coli (pl. 35()/11), un disc cu toartii, fragmentar (pl. 3.'i6j12); un colier cu eapetele conice (pl. 3.56/13} i o lmlar ma:-;iv. din ba.r. rotund decoratii. la c~tpete (pl. 3ri6/14).
TRGU SECUIESC
1\.ala/og des Lubomirski Mu.~eum, Lw!>w, 11!77, p. 12 i 11!1!\l, p. 12; T Snlimirski, RPA..S, 1, to:n, p. 3:.15-.:136 (il.); 1\t. Rusu, Dacia, K S., VII, l!lll:l, p. 20!>, m. :H (Hallslnlt U1 ).

TrRIA III, jud. Cova,sna. (harta 6/19) Jlluzeu1 Sj1tlu Gheorghr, 639-641;'902. Dintr-un depozit se p.strau dou celturi, dintre. care unul cu gum. concav (pl. 356/lfi) i ttltul cu gurll dreapt i decor (pl. 3:)6/16) i nn virf de lance (pl. 356/17).
1[. Roska, EmUkkon! o Sz,\' i\1, 192!>, p. H (il.); idl'rn. RrJ., p. 117,

nr. 26 (il.); M. Husu, lJat/a,

KS., VII. 1963, p. 209, nr. 11!.

b. MOLDOVA

Seria Btrlad

BiRLAD, jud. Vaslui (ba.rt.a 6/20) Muzeul de istmie al R.S.R., 805 (transfer .MuzMtl Bt'lad, 1 006) Muzeul B1lad, 963, 1 005, 1007-1 008. La circa 3 km sud-e~t de ora,, n plauta..iile de pe Dealul Mare din~pre locul "Trestiana" s-a deHcoperit n 1936, la o adincime neprecizat, ntre 0,60 i 1,00 m, cu ocazia sp.turilor pentru o groap de mari dimensiuni, nn depozit de obiecte de bronz i fier, compus dintr-un celt de bronz de mici dimensiuni, decorat, cu gura foarte uor concav i tiulla.t (pl. 357/1); o fibul de bronz de tip passemcnterie aproa.pe ntreag (pl. 357/2); un disc terminal de bronz provenind de la. o fihul de tip passement.erie (pl. 31i7f3) i don topoare plate de fier eu
144

www.cimec.ro

aripioare laterale (pl. 357/4 -5). Cu prilejul cercetrilor ntreprinse dup scurt t.imp pe locul respectiv i la muzeul din Brlad, s-a dedus c piesele de bronz nu au fost. n contact direct cu cele de fier, ci la o oarecare distan, unele de altele, ceea ce nu exclude unitatea acestei de'lcoperiri. Obiectele de bronz nu prczentrm nici o mm. de oxid de fir, ia.r cf"lc de fier de carbonat de cupru.
M. Petrescu-Dirni.Jovln, Dacia, K.S., 11, 191i!l, p. 59-Gi (il.); itl~m. Dacia, N. S., IV, 19G4. p. 157 (il.); idem. :trhMoill., Il-- l 11, 1964, p. :.!:.;, (il.): W.:\. v. Htunn, Mitlt>ldtuht"!u l/orl{umle, p. 292 (Hallstat A1 ).

c) HALLSTATT 8 8 (SECOLUL AL VIII-LEA l.e,u.)

a.. TRANSILVANIA

Seria

omartin

Veti

corn. Hlchiu, jud. Braov (harta 7/1) Muzeul Aiud, 3 573-3 576 Depozit, constituit din trei celt.uri, dintre care unul cu gura eoncav (pl. 358/1), al doilea cu gura dreapt i decorat {pl. 358/2) i un al treilea, Jnie, cu lama t.iului mult lit i ~Pp:tr:lot n mnu accentuat de corp (pl. 358/3), preeum i dintr-un va~ de bronz (pl. 358/4).
CR!ZBAV,
\1. Roska,
R~p..

p. 14:!,

nr. :-1211 (il.): 1\l.

lllhll,

Dar/a, N. S.,

\'Il,

Hl!i:l,

[1.

209,

nr.!>.

GHIRIU RoMA.~, corn. ].[ochi, jud. Cluj (harta 7/2) Muzeul Oluj-Napoca,,lN 21 581-21615. Depozit-, descoperit n 1963, cuprinznd.'Ci{l.ei celt.uri decorate (pl. 358/5-9) i dou fragmente (pl. 358/10-11); o dalt cu tub pentru mner (pl. 358/12); o secer cu limb la mner (pl. 358/13) ~i un fragment de alt seeer de a(~~ lai tip (pl. 358/14) ; apte lame de ferstr.u (pl. 3:i8/15-17; 359/1-4); dou vrfuri de lance (pl. 359/5-6); o plac triunghinlar decorat an 1epousse (pl. 359/7); o fibul n form de ~Hcu de vioar nrudit. cu tipul UnterRadl (pl. 359/8); o verig (pl. 359/12); dou. a.ce dccorate cu capul bitronconic (pl. 359/9-10) i un alt fragment de a.c (pl. 359/11); opt bare cu nervuri longitudinale e:1 de br.l'i nefinisate (pl. .%9/1~-19) i ase buci de bronz brut (pl. 359/20-25).
)11, Rusu,

E. Dllrnl'l',

v.

Plnt..a, T. Ba!ler, Tn11rn1.1uh, 1977, 8, R -17.

III, jud. Cluj (ha.rta. 7/3) Muzeul Cluj-Napoca, 91-92. Dou celturi cu decor i lama tiului lit (pl. 360/1-2). l\I. Roska, Rep., p. 19, nr. 54 (il.) (consider c aceste celtm-i ar face parte din depozitul laza 1, iat un alt celt, aflat n colecia. fostului lic>r:u mma.no-ratolie din 1'rgn Mure, provine probahil din acelai depozit-).
IARA
M. Rusu, Dar/a, N.S., VII, 1!16::1, p. 21W, nr. 11.

II, judeul Cluj (harta 7/4) Muzeul Gherla,, 6 033 a b, 6 035-6 039. Trei ct.ltmi decorate (pl. 360/3-f)) i pa.tru cdturi nefiniAate (pl. 360/G-9), descoperite n 1954, cu prilPjul sp.rii gropii pentru pilonii podului peiltP apa. Fizenlui, pe drumul Cluj-Dej, ht eirc:t 2 km nord de Ghl.'rla., n drept-ul km 47, 659, ht 3 m adin('.ime. tn afar de~ aceRtf':.t., (lin :l(.t P:t~i descoperire, mai fceau parte i circa. c-inei pit>xe de bronz.
l_\lliNTIU GHERLII
N. Sleiu, flulelinul cercurilor liinflf'ICI' .~ludenfeli. Cluj, 1955-195G, p. 27i /Jaciu, 1':. S., V Il, 1963, p. 210, nr. Y i informaii M. Macrea.
1o-c. 4\l
i

urm. (il.); \1. Rusu,

www.cimec.ro

com. Slimnic, jud. Sibiu (harta 7/5) Muzeul Bmket~thal, Sibiu, 1 611-1 613 =A 1131-1133. Trei celturi decorate (pl. 360/10-12), care, dup datele din inventar, se pare c. au fost gsite mpreun in anul 1871 i apoi donat.e Gimnaziului evanghelic din Sibiu. Din literatura men.io na.t. mai jos tezult c snt numai dou celt.lll'i de bronz i o brar. de aram.
J>rogramm /lermannstadt, 1864-1865, p. 27 (o brdtaril) i 1871-1872, p. 31 (dou celturl); C. Goos, Chrontk, p. 48 (douA celturi de bronz i o brar de arom); G. Tegls, OTTE, XII, p. 199, nr. 272; J. Hampel, Catalogue, p. 153; ldt!m, Bromkor, Il, p. 129; 1. Martian Rep., J, nr. 586 i II, nr. 566; M. Roska, Rep., p. 240, nr. 74 (dup J. Hampel i 1. Martian, menloneazil dou celturl de bronz i o brar de aram): 1'11. Husu, Dacia, 1\'. S., \'II, 1963, p. 210, nr. 11: ln[urmail Hiiu Paul.

Rui,

corn. Bruiu, jud. Sibiu (harta 7/6) Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1 606-1 606, 11 656, 12 095, 13 047 =A 11251127, 4 406-4 407, 4 788, 4 937. Depozit, descoperit ntmpltor n 1887 ntr-un vas de lut, din care s-au pstrat opt fragmente (pl. 361/6-12), coninnd trei celturi (pl. 360/13-15), patru cupe de bronz (pl. 361/1-4); un rest dintr-o pla.c mic semirot.und cu marginea ridicat (pl. 361/5); dou fra.gmente de fier, dintrf'! care unul dintr-un topor (pl. 360/16) i altul dintr-un obiect neprecizat.
P. Reinecke, Z(E, XXXI, 1899, p. 521; AE, XIX, p. 328; V. Prvan, Ge/ica, p. 319, 388; Fr. Holste, Germania, XXV, 1941, p. 251: M. Ros.ka, Rep., p. 171, nr. 150; 1{, Horerlt, 1'.1 BBM, IX-X, 1944, p. 100, 109 (il.); idem., Dacia, XI- XII, 1945-19-17, p, 7-15 (il.): li. Husu, Dacia, N.S., VII, 19G3, p. 210, nr. t:l.

oMARTIN,

jud. Cluj (harta. 7/7). MuzMtl Cluj-Napoca, 164-157. Pat.ru celturi de dimensiuni mici i cu decor (pl. 361/13-15, dintre care dou cu latura posterioar a lamei cu t.i tras pu.in napoi (pl. 361/14-15). n afar de ace8t<.'a, se menio neaz ca fcnd parte din colecia G. Bethleu, celturi i vase de bronz, un vrf de lance i alte obiecte. Re amintete i n l';:tbic ele bronz, care provine de fapt de la 'l'uria de Jos .
~eigchnnr, Dacien, p. 2Yl; :\1. .1. Acknrr, JCC, 1856, p. 40; .4. N. Il, p. 254: Mon, 1. p. 112; E. Ol'osz, S:TJE 1, 1900, p. 11; C. Goos . .4\'SL, XIII. 187G, p. 500; J. Hampel, Trouvail/es, p. 63; idem., Bmn:kor, 11, p. 7-8: G. T(~glas, OTTE, XII, 1887, p. 303, nr. :12,;; I. Mor~ian, Rep, I, nr. 53; V. Prvan, Gtlica, p. 3i7. 61!2, 7Gl; l\1. Hosko, Mannus. XXIV, 1932, p. 542 i 544; l. Ntslor, PZ, XXVI, 1935, p. 17, nota :13; :\1. Roska, Rep., 35, nr. 49: .:\1. Rusu, Dacia, :'1/.S., \' 11, 1963, p. 210, nr. 15.

UNGURA,

1. F.

V ETI, jud. Sa tu Mare (ha.rt.a 7/8) 1lluzeul Sat1t Ma1e, 5 292-6 307 Depozit, desc.operit n 1961, la 1,20 m adnc.ime, cu oc.azia spturilor pentru scos lut din curtea lui Nagy Carol, constituit din nou celturi, dintre care opt nt.regi i unul fragmentat cu sau fr decm i cu colul posterior al lamei tiul ni tras pu.in napoi (pl. 361/16-19; 362/1-5); patru psalii (pl. 362/6-9); o zbal cn dou opritoa.re (pl. 362/10) i doi butonn.~i (pl. 362/11-12) . .\f. Rusu, Dacia, VII, K s., 1963 p. 195 i p. 210, nr. 16; 1\1. Rusu, E. Dilrner, V. Plntea,
T. Bnder, lnPeniArch, 1977, 8, :R IS.

b.
NASTRADIN

DO 8 ROG EA

vezi

Pdureni

PDURENI (Nastradin), jud. Oonsta.na (harta 7 /9) Muzeul CotlBtana, 146-148, 165-174, 538-549 Depozit, descoperit de tra.ctorit.i n 1960, in timpul aratului, la 0,40 m adncirnr-, nt.r-nn vas, care s-a spart. Din acest df.'pozit fac parte urmtoarele 27 pie~c n greutate de 1,497 kg : patru

www.cimec.ro

faJere, din care dou decomt.e au tepousse i cu partea central bombat (pl. 363/1-2) i a,lte dou i!!imple (pl. 363/3-4) ~i 25 brl.t.ri ntregi ~i fragmentare cu capetell' sub.iate, din care una singur este decorat cu motivul n form de frunzulie de brad (pl. SG3j5-29).
A.Allccscu,SC(''.l6,196G,l,p. 33-3.'i (il.); idem., Ponllca, III, 1!'170, p, 41l
i

lll'lll. (il.).

B. DEPOZITE DIN FAZ NEPRECIZAT


a. T R A N S l L V A N 1 A
ALBETI, comun submbanr a municipiului Sighioa.ra., jud. 1\lnre (ha.rta 8/1). La "Ripa Faurului" s-a desco}writ un depozit, eon~t.ituit dintr-un eeJt. ~i ;:;a~<' ~N'Pri. f'c>ltul i o sect>re a.u ajuns n colecia fostului gimnaziu evanghelic din Sighioara..
C. Goos, Chro11il.:, p. 62; .1, Hampel, Brorr:kor, Il. p. 261 ; !\I. Roska, Rcp., p. 84, nr. 20.
Aro,
.'l:l ;

1. Mari ian, H.l'p., J, nr. 17:l

Il,

corn. Brghi, jud. Sibiu (harta. 8/2) Agnita, C 59. O secer~L cu, crlig, achiziionat n 1959, care a.r fi f.eut, parte dintr-un depozit llescoperit. pe ht 1920 1~,~rat i apoi mpr.tiat (pl. 364/1).
Jf1JZMtl
'-~nfnrmaie

Andree Erhard (Agnitn).

ARAD I, jud. Arad (ha,rta 8/3)

Muzeul '1Ut1'onal, BudapeHta, 83f1893.93 c. Din foflt a eolee.ie Kolcsa.y din .Arad o unealt cruciform, descoperit ntr-o oal de lut, n cart it>rul Gai, cu prilejul construiiii unei case, precum i trei turte de bronz (pl. 364/2).
L. Dlimiltor, nr. 98.
;\R, XI,

18!11. p. 255-2fli !:>l XVII, 1897, p.

260-262; 1\f. Roska, lltp., p.

26,

corn. Santn, jud. Ratn .\laT(' (harta H/4) Muzeul Zalt'ltl, 70-71. Din fost.a colec.ie a liceului maghiar din Zalu, dintr-un loc neprecizat, ase plci; dou falere mici ; un disc mai mare i o verig. Falera cu t.oarta pe dos (pl. 364/3) i fragmentul de pl:wii rn buton pe dos (pl. 364/4) din muzeul din Zalu nu au locul descoperirii preeizat.

0HERET'"A 1

'r.

Pt:'ll'i,

S:l/dgymnllfon, l, p.

::12; M. Roska, Uep., p.

RO, nr. 12.

CRA, jud. Sibiu (harta 8/5) Depozit pierdut, deseopt'rit prin 1802, lng zidul bisericii, cuprinznd o sabie scurt( f). Un fragment de cld:tn cu toart dubl. rsucit,; ceti de bronz i o figurin, de hronz, reprezentnd un cal( ~ ).

L.

Kiivty,

1943, p.

F.rdReg, 1852, p. &5; R. Orbim, S:eke/yfo/d, II. p. 88; I. Ferencz, El'dlliltz, XI. V 1II, 416-421; l\1, Husu, /lat'ia, N. S., VII, HIG3, Jl. 209, m. 5 (Hallstalt B 2 ).

0Lu.r-N APOCA III, jud. Cluj (h:trta. 8/6) Fmtta coler-ie a lioe?tlui genmm, Bist1'ia. Depozit, cleAeoperit lng;1 g~tr, cu prilejul construirii cii fera.tc, cuprinznd patru ceJt.uri ; un celt.-ciocan; o secer cu crlig i un alt fragment. de secer,; dout~ vrfuri ele lance i un fragmPnt ; o brar ~i un fragment de brar. Astzi aceste obieete nu mai ~:>xi~t, fiind pierduti' din pridna, rzboiului, n 1944.
ilE, V IJJ Ill!!8, p. 353-354; M. Hoska. Rtp.,JI.

135, nr. 2~ll.

14i

www.cimec.ro

Coasta,, corn. Bonida, jnd. Cluj (harta, 8/7) Muze1tl Cl'ttj-Napoca, 82. Un topor cu a.ripioare mediane, provenind dintr-un depozit, constituit din multe t.opoaJt> cn nripioarc, care s-au pierdut..
F.nHJ1l:. V, 1876, p. 181; C. Goos, Chronlk, p. 2:,: kur, 11, p. 49; M. Roska, Rl'f' p, 10:1, nr, 25 (il.).

dou

celturi

ma.i

Al\., XIII, 2, 1879, p, 4:1: J. 1-Jampel, Bronz-

Dou

DOl\L~ETI, corn. Mrielu, jud. Bistria-Nsud (harta 8/8) Fosta oolecie a girnnaziului evanghelic, Bistria. celturi de tip transilvnean

i\L Roska, Rep., p. 42; nr. 124; A. Mozsolics, Brome - unei Gold(unde, p,

122.

DRGUENI, corn. Depozit, descoperit ntre 1810 unei sbii de bronz.

Ca.a, jud. Braov (harta 8/9). i 1812, constituit din 30 celt.uri,

dispuse n cerc n jurul

C. r.oos, Chronik, p. 19; -''- \'SL, XIV, 1877, p. 55; J. Hampel, TI'Ouvailles, p. 68; idem, Bron:kor, H, p. 23 (greit Daroc), p. 26 (Dszas), p. 186, nr. 172; 1. Marian, Rep .. l, nr. 143 i 1 I, nr. 240; \1. Roska, Szekelyflild, p. 34 (greit localizeazl1 Homorodllaroc In fostul jnd. Octorhei); idem, Rep., p. 65, nr. 7.

Du~mRlVENI, jud. Sibiu (ha.rta 8/10) Dintr-o informatie ne8igur rezult c n 1870 fi-M' fi descoperit ntmpltor un depozit de bronznri n greuta.tc de 44H kg, cuprinznd diferite topoa.rc, un cn.;mn eu mnPTP de fier, o cea.c cu proeminene, o cldare larg, alte obiecte, precum i un l.mlgrc de hronz brut n greutate de 336 kg.

S. Rakoczy, RIU., XLIII, 1, 1910, p. 596-&97 (il.); T. Ortva), Temes!lnt. Tort .. Jl. informatii M. H11su, dup cart prob:tbil cnnluzie 1:11 dt'))Ot~.lllll-turntorie de la Gutilia.
GLETI, jud. :Mure (ha.rta 8/11) PI"Obahil un depozit pierdut ult.erior.
n11mai o dallii cte b1onz)

270-272;

G. T(gl:'ts, OM M IH, XX (7). p. 22; 1. ~Iartian, Rep., I, nr. 505 (dup r.. i ll, m. 277; l\1. Roskn, Rep., p. 20f>, lll'. 4.

Tl-gl :'ts mrnt ion~r~1.d

GmNDA, localitate component. a oraului Bistria, jud. Hist.ria-Nsuu (harta 8/12) Posta colecie a liceului get"tnan, Bisttia. Un celt i un ftagment de seli\er, descoperite n 1886 pe locul "Tufele lui Fugarol'li". Astzi aceste piese nu mai exist, fiib,d pierdute din pricina rzboiului din 1944. n ah1r de aceste piese, 1\oi. Roska. menioneaz w1 depozit, constituit dintr-un celt de tip transilvnean ~i patru seceri cu crlig, care pot data di,n Bronz D sau Ha.Jlstatt A 1
1

Programm Bislril;, 18S6-1!!87, p. 70; M. Hoska, ESA, XII, 1938, p. 160; idem, Rep., p. 305, nr. 77 (se mentioneazA un ~'dt de tip transilvl1nenn i patru srccri cn drlig de bronz. fr s se indice locul dt~ provenlen1li)J; '1. Jlusu, Doriu, l\'. S., VII, 196:.1, p. 206, nr. 29 (Bronz U); A. 1\lozsollt'S, Bron:e - und Go/1/[ulide, p. 11!8.

IABLANIA I, jud. Ca.ra-Severin (harta 8/13). :Mai multe obiecte de bronz, descoperite n 1882 ntr-un loc neprecizat, din eltre R-au achizi~ionat apte celturi de ct.re preotul ortodox din localitate.
B. Millekcr, IJNm, 1., p.

4K; '.!. Roska, Urp., Jl. 39, m. 10:1.

Lumr,

jud. 1\'fure (hart.a 8/14 ).


achiziion:lte
IJudu.

Muze?tl Cristunt Secuiese, 1 254-1 257.


Dintr-un depozit, deRcoperit cu prilejul a,Jatului, a.u foRt cu crlig (pl. 3G4/fi). Alte piese au fm;t. donMe muzeului din
i48

n 1959 pa.1ru seceri

www.cimec.ro

MAL:KA,

jud. Covasna (harta

~/15 ).

1lf u.zeul Sfnt'lt Gkeo'rghe.

Dintr-un depozit, descoperit ling. o ca.rier de lJaza.Jt ~i a.ndezit, se pstrau ase :seceri cu crlig; un fragment de dalt, ; un cuit cu limb la mner ; mai multe buci dintr-un va.s de bronz ; un vrf de lance; o brar ntrca.g i a:se fragmente de brri. Depozitul poate fi datat n Bronz D sa,u Hallstatt A1
M. Roska, Emf~kkiJnyvsz,\'M. 51 (Il.); 1. Nestor, Slond, p. 133; I. Kis8, 1\ep., 1. p. 20 (il.); l\1. Hoska, Rep., p. 170, nr. 137 (il.); l\1. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:1, p. 20G, nr. 42 (Bronz U.)

liOlGRAD II, com. Mir~id, jud. Slaj (harta 8/16) t.o}Joare cu dhw ; un virf de lance ; o filml ; o br.ar ~i o verig.. Din aeeste obiecte M. Rm;ka. menioneaz lm topor de lupt cu dh;c n Muzeul din Cluj (nr. inv. 243).
Dou
A.!\, XIII, p. 51; Erdkluz., III, p. 1/H: A \'SL, XIII, 1876, p. 474; OTTE, XII, p, 304, nr. 335: .J. Hampcl, Trouvall/e.,, p. 23; idem, Rromkur, ll, p. 93; :\'1. nuska, Rep., p. 184, nr. 252.

III, eom. Jlir~id, jud. Siilaj (ltarta. 8/Hi) colecie Andrassy, Grceni. Din punctele .1\Igura t-;au Pome. : cclturi ; topoare eu gam t.ransvtrsal; vrfmi de de sgeat. Se pune ntrebarea dac acest. lot de bronzuri nu face parte din depozitul 1, care a fost achiziionat de 1\luzeul din Berlin de la groful Andn'tssy din Grceni.
)iOlGRAD

Fusta

lance ~~ Moigrad

MTudAkadEtk, XlV, p. 2, 17; C. Turma, .lc/alt!k, p. 17: idelll, Umes, p. 108: C. Goos, Cllroni/.:, p. :17; .4. \'SL. X IV, 1877, p. 15: J. Hampel, Trouvail/cs, p. 23; idem Bron:J.:or, H, p. 93; I. Ncstor, l'Z, XXVI, 1035, p. 25, nnla 3; 1\1. Hoska, Rc/J., p. 184, nr. 252.

MoiGRAD IV, eom.

:Miiid,

jud.

Sla.j

(ha.rt.a 8/16)

Fosta

colecii:

Serrs Bila, Zaltlu.


br.ri;

Depo;dt! con:-;1-ituit. din dowl

piese de
252.

ltarua~ament. i dou 8g('.i.

'1. Hoska, Rrl' p.

1Rl,

III'.

l\lOIGRAD v, eom ..Mirid, jud. Shtj (harUt 8/IG). Depozit, dn;coperit n Pdurea l\Ioigrad n~tinte de 1864, constnd din mai multe celturi mpreuna.te prin topire, precum i din :tltc obiecte de bronz.
1<. Turma, .lda/C!:, 1861, p, 17-18; C. Go<Js, Clrrunil.:, p. 37: I. :Il. l:oska, I!e[l., p. 1R1, nr. 252.
~eslor,

J>Z, XXVI, 1935, p. 25;

NADI,

II, sat ce
~i

aparine

de

oraul

Cehu Silvaniei, jud.

Slaj

(harta 8/17).

Fosta
apte br.ri

colec:-ie

8zikszay.
<lalt.,

de bronz

descoperite n

p~trtea

de hotar "Dosul Boznii" .

.1. F. Fl'Lur,

.u;, XVII, 1897. p. 358

i urm.; M. Roska, Uep., p. 27:1, nr. 218.

ase

NlRE, comun. i'iUlJurban Mica, jud. Cluj (ha.rta 8/18) Fosta colecie a girnnaziului romtinesc, Blaj. topoare <lin bronz.
S:olndobMf>n, 1, p. 121; I. Marpan, Rep., J,

nr. 633 i II, nr. 609; J. Kdr, /Msl Emtek, Dcj, 1887, p. 41 (se menioneaz ase topoare); M. Roska, Rep., p. 259, nr. 81; 1\1. Rusu, Dacia, 1'\. S. VII, 1963, p. 206, nr. 19 (Bronz D).

OnRmEI, corn. Coroisnmrtin, jud. MID'e (harta 8/19) Fosta colecie a gimaziului e1:anghelic, Sighioa,ra. Depozit., descoperit. cu ocazia construirii oselei naionale, cuprinznd, din informaiile din lit.cratul'ii,, cclturi ( 11), topoare ~i cuite, ca~e astzi nu ma.i pot fi identificate. Din ace8tca, un topor a ajuns n fosta colecie a gimnaziului evanghelic din Sighi~oara.
C. Goos, Chronik, 59; ldem, A VSL, XIII, 1876, p. 471; J. Hampel, Bron:kur, 11, p. 169; 01'TE, XII, p. 198, i 254: I. Marian, llep., 11, nr. 730; M. Hoska, Rtp., p. 299, nr. 36; A. \'ulpc, f'nF IX. 2, 1970, p. 65, III'. 288-290.

14!1

www.cimec.ro

OORHEL, cum. :Bobilna, jud. Cluj (hart.a, 8/20) Fosta colecie 1. Temesvdry, Gherla. Probabil dintr-un depozit: o secer cu limb la mner; un fra.gment, de miner lung de 0,16 m i dou fragmente de br.ri.

cu.it.

cu

limb

la

I. Tcmesvry, ..tE, XVII, 1897, p. 344: E. Orosz, Szf>E, 1, 1900, p. 32, nr. 77; id~m. Mon, I. p: 122; I. J[arian, Ucp., 1, nr. 523 i II, nr. 1H9; 1\1. Roska, H.ep., p. 210, nr. 34; l\I. Rusu, Dacia, N. S., V Il, 1963, p. 206, nr. 51 (Bronz D).

(Coronini), jud. Cara-Severin (harta 8/21) ..Llluzeul Timioam, 1 V 1 524 ( = III 2 059). Un lan din 16 verigi {pl. 364/7), din care 14 mai mici de se:c.iune rot..und la capete de seciune rombic., care s-ar put(>,a s datcze din Ha.lh:;tatt A 1
PESCARI
Inrormn\ii l\1, 1\usu (Moldova J V)
~i

i dou

mai mari

O. Hadu.

POPENI 1 eom. Mirid, jud. Sla.j (lt<td<L ~/2:.l) Fosta eolccie Atulrdss]J, Gromi. Depozit, descoperit ntr-o pllurc do }le teritoriul :o;;ttului, euprinznd mai multe celturi, nneJt.c, arme, buci de bronz brut i alte obiecte de bronz.
C. Goos, Clrronik, p. 43; G. Hglas, OTTE, XII, 1887, p. 207, nr. 318 (localitatea confundat cu alta, Paptelke, din fostul jude Some); J. Hampcl, Trouvailles, p. 26; idem, Bron:kor, Jl, p. 112: E. Orosz, SzlJE, l, 1900, p. 33, nr. 81: 1, Marian, Rcp., l, nr. 549, i II, nr. 523 (greit Paplelke); M. Roska, Ret' p. 220, nr. 12 i 273, nr. 220 (localizare just).

HoJ\lNAt;n, jud. Slaj (harta, 8/23)

prof. 1.'iberiu l'op (/e la coala elemcnta.r, Romt~ai. DinLr-un depozit mai mar('l, descoperit. de tm elev in 1959 in albia unui piriu, 8ituat n apropierea satului, t.rei seceri cu buton (pl. 365{1-3) i dou lmci de hronz brut. (pl. 365/4.-t,).
Informaii

Colecia

Tiberiu Pop

M. Rus11 (dl'pozit nesigur din 1 lallstatt A).

tun ;

de oraul ,Jibou, jud. Slaj (ba.rt.a 8/24) Fosta colecie E. Benko, Slig. L;t 18RO ~c afla. o parte dintr-un depozit, descoperit probabil pe dealul Rakoczy, ntre Huna. ~;~i urhua, la 10 m adncime, n mina. de 8are din localitate. Depozitul se compunea din celtopoare de lupt i vrfuri de lance. ', Colecia particular, Cl'l1j-N apoca. La ttceeai dat se afla un topor de lupt, cu disc i spin. Depozitul dateaz din Bronz D sau Ha~statt A 1 .
RoNA,

sat ce

apar.ine

SzilagyvmMou, 1., p. :17 i IV, p. 6\J:.!; M. Roska, Rep., p. 27:J, m. :.!22 Dacia, N.S., VII, 1963, p. 20!i, nr. 60 (Bronz D).

2'J3,

III'.

'J8; \1.

Hu~u.

, RozAVLEA II, jud. Maramure (harta 8/25 ). Depozit, descoperit in 1935, a.poi disp,rut, fr nici un fel de preciziuni.
\1. Roska, Rep., p.
SNCRIENI

239, nr. 59.

II, jud. Harghita (harta 8/26) .Jluzc,ul Mierourea Ciuc, 282, 286-287. Dintr-un depozit se afl urm.toarele piese (poate din Hallsia,U AI) : p~1tru fragment.e de seceri cu limb la mner (pl. 365/6-9) i opt verigi de picior, dintre care dou ntregi (pl. 365{1011) i ase fra-gmente, proha,bil de la alte trei verigi de picior (pl. 365/12-15).
Informaii

P.

Janos Jll'in M. Husu.

150

www.cimec.ro

Dintr-un linii i puncte, care

SOG'OLU DE CMPIE, cum. Cozma, jud . .Mure~ (harta 8/27). Muzeul naional, Budapesta, 1871/86-88. depozit, deseoperit n 1871, trei brri de sec.iunc plan-convex,
dateaz~

1Joga.t decorate cu
~'1.

probabil din Hallstatt A 1 .


Roska, Rrp.,

.J. Harupel, Ca/alogue, p. 22; idcm, Trouvailles, p. 102; idem, Bronzkor, II, p. 158; p. 180, nr. 211 i inrurma\ii M. Hu~u (depozit nesigur din Hallstatt A 1 ).

Fosta
SoME

colecie

Le"oczky.
brar i dou.

Un fra.gmcnt de vrf lance ; o

verigi de os.

Fosta
Doui1 colturi sta.tt A 1 .
.~i dou

colecie

I, fostul jude. a [Jirnn.aziului, Dej.


lupt

topoare de

cu disc

spin, ca.re pot. dat-a din Bronz D sau Ha.II-

l\I. Huska, R.ep. p. 277, nr. 216.

II, fo:;tul jude. M uze1tl Dej. ase celtlll'i; dou seceri cu limb la. miner )i tm fragment ; trei bune de fer8tru ntregi una fragmentar,; un fragment de pumual : o brar cu patru spire i o verig pla.t.
M. Roska, Rep., p. 277, nr. 246.

So.ME~

Dou

eclturi ; o

STEJERI, com Moldovene~ti, ~eccr i dou hrri.

jud. Cluj (h<trta 8/28).

.1. F. :'llcigebaur, Dacien, p. I\17-HIB, nr. lti-18 (grcil Kccscd); C. Goos, Cflronik, p. :.10; G. Tt.lgllls, 01'TE, XII, 1887 p .. 85, nr. 125; 1. Marian, Rep., 1, nr. 301 tl Il, nr. 1:.!8; 1\f. Roska, Rrp., p. 120, nr. 79; M. Rusu, Dacia, N. S., V 1I, 1963, p. 206, nr. 68 (Bronz D).

~H<rLEU
Colecie

SILVANIEI

IV, jud. particulanl.

Sla.j

(harta 8/29).

Patru

br.ri

dintr-un depozit.
\\1. Huska, Rrp., p.

274, nr. 22-l (depozitul se

dateaz

la

sCir~itul

epocii Bronzului).

TRGu LlPu III, jud. Maramure~ (harta 8./30) Fosta colecie F. Floth, Beolean.
Dintrmt depozit un celt i o brar nedecorat cu capetele deschise.
\1. Roska. Rep ., p. 153, nr. 44 (se refer la J. Hampel, Bron:kor, decse); A. :\lozsolics, Bronze - und Gold(unde, p. 155,

lll, pl. CCXLVIII/3 (:\lagyur-

U~GRA, jud. Braov (harta 8/31) Ueltmi ; diferite topoare ; cuite ; vrfuri de l.nci i de sgei ; un mner de pumnal sau de sabie ~i un fragment de sabie, dintre care unele au ajuns n fosta collecie 1\I. J .Ackner, iar a.lt{'le n _Muzeul Hrukenthal din Sibiu .
.J. F. Neigebaur,lJacim, 275,277-278, nr, 11-16, 19, 23-2!1, 31-34, 36; JCC, 1856, p. 291; F. '.liiller, A VSL, III, 1858, p. 336-337 i XIII, 1876, p. 495; AE , VIU, p. 118; C. Goos, Cllrcmik, p. 22; Gr. Tocllescu, Dac/a, p. 804, 823 (il.); SzNMErt, II, p. 14; Teglas, OTTE, nr. XII, p. 187-1118, nr. 1117; F. Pnlszky, Rhkor. p. 27; I. 1\lar\ian, Rcp,, Il, nr. 713; BS.4, XI, 1U:.!; M. llosku, llrt' p. 261, nr. 93.

jud. Maramure (harta 3/74) Depozit pierdut, descoperit hminte de 1881, constituit din seceri i alte obiecte de bronz.
UNGURENI

I, corn

Cupeni,

G; Primics, TTJ(, 18, 1886, p.'317

informaii

:'.J. Rusu. t::;t

www.cimec.ro

V ALEA LUNG 1, com. Zallia, jud. Depozit, descoperit n valea "Srbi".


G. Trgl:is, AE, XIX, 1899, p. 9:1.

Slaj

(ha.rta 8/32)

VALEA LUNG

II, com. Za.lha, jud.


pdurea "St.rncc~t",

Depozit, descoperit n 1890 n


E. Otusz,
VECA,

Slaj (hart.a 8/32) care apoi s-a pierdut.

AE, XXVI, 1906, p.

37:.!; ;\J. Hoska, Rep., p. llU, nr. 67.

jud. l\Iure (harta 8/33) Muzeul Sfn,tu Gheorghe, 27/1891. Dou t5eceri ntregi cu crlig i dou fragmentare. Muzeul Brukentkal, Sibiu, 11 981; pl. 366/1. O secer cu crlig.
l\1.
Ho~ka,

f:S.t, XJI. 111:18, p.

160; ldem, Uep., Jl.

271, nr. 190.

corn. Bunet.i, jud. Hra.ov (harta 8/34) Muzeul Sighioara, 25/4. O secer cu crlig dintr-un depozit (pl. 366/2), fost. n colecia liceului german din Sighioara, coninnd un celt i 11, sau, dup alte informaii, ase seceri, celelalte cinci seceri ajungnd n colecia Steinburg.
VISGRI C. Goos, Cilronik, p. 62; Gr. Tncilescu, Dacia, p. 824; J. Hampel, Bronzkor, Il, p. :1:}; :\J. Roska, Rep., p, 84, nr. 10.

VIf,ITEA, corn. Girbu, jud. Cluj (harta 8/35) Fosta colecie a sentit~arul1ti teologic greco-catolic, Cluj. Depozit, descoperit lng drumul Rehit.a, coninnd un fragment. de celt; un fragmPnt de secer cu limb la mner; o dalt mic.; uu miner de cuit; o sul; dou fragmente de verig i turte de bronz.
M. Roska, Rep., p. 155, nr. 65; :\1. Rusu, Dacia,
~.

S., VII, 1963, p. 206, nr, 80 (Bronz D).

ZLATNA I, jud. Alba (hart<t 8/36) Depozit, descoperit in 1869 pe un deal la est de Zlatna, la 0,50-0,70 m adncime, coninnd trei securi plate; patru brri, dintre care dou ntregi i dou fragmentare ; o srm de bronz; dou fragmente de ace i un fragment de aplic circular plat.
A. Kony!lki, AE, X, 1890, p. 95 -116; J. Hampel, Bron:kor, Il, p. 172; K. Herepey- B. c~ernl, .4.FM, TI, 1, p. 555-557; M. noska, Rep., p. 309, nr. 6.

b. MOLDOVA
HASARABI, com. Preuteti, jud. Suceava (harta 8/37) n cuprinsul staiunii neolitice cu ceramic. pictat de tip Cucuteni, cercetat de N. Beldiceanu i Gr. Buurea.nu, s-a descoperit nainte de anul 1900 un depozit, care, din infonnaiile transmise, era compus din trei topoare (eelt.uri ,), din care primul cu tub de nmnuare i cu tiul bine ascu.it. ~i reeurbat., al doilea. din ~tram ( ') i al treilea, fragmentat i cu tiul mai redus; secmi; un euit; un fragment dintr-un vas de bronz; virfuri de lance i un v!'f de sgeat i o brar. V. Ciurea, Dacia, III- IV, 1!127-1932, p. 51; 1\I. l'ctrescuDhnbovila, SCJV, IV, 1953, 3-4, p. 160 ; ldem, IJac/a, ~. S., IV, 19(1 1, p. 153, nota 49 ; ldem, A rhMold., II- III, 1964, p. 255 ; i nformaUi 1. Ncstor, din care rezultii c depozitul a fost reprodus In manuscrisul lui Gr. Bulureanu din 11!!11!.

152

www.cimec.ro

DEHScA, jud. Botoani (harta 8i38)


Coleoiile M1tzeului lndu/tr-ial, Cracovia. O secer cu crlig (pl. 366/3), dintr-un depozit, compu~ din 12 seceri cu cirlig, gsit pe teritoriul comunei mai demult.

Tadeusz Sulimlrski, Jlf'.t.\', I, 1, 193i, p. 35 (il.); :'.1. Pctrescu-lJimbo\qa, SCJV, 1\', 1!J5a, :l-1, p. 160 (Il.); idem., Dacia, N. S., 1\', Hl64, 153, nota I!J: idem, .\rh;Vlo/d, II- ITI, 1!161, p. 2Gfi.

c. MUNTE N lA

CRLIGU l\IARE, cum. Glodeauu-Silit('a, jud. Buzu (harta 8/39)


Colecia liceului, Mizil (p1'0f. D.,.agomircscu). O secer cu ciotul de la t.uma.t. nendeprta.t (pl. 366/4), rceupera.tl'i. in HJ67, dintr-un d('pozit dm;coperit in 1964, cont-itituit din eirca 20-2!1 1'\eceri i 3-5 turte de bronz.

Inrorma! ii \'!dor Tcodunscu ( 1'loic~li).

C. DtPOZITE NESIGURE
a. TRANSILVANIA

II, jud. Hihor (harta 9/1) 11luzeul Oradea, 526, 532. Un edt. cu marginea ingroat i decor (pl. 366/;)) ~i u 1'\Cel'r cu limb la. min('J' cu lama la.t (pl. 366/6), ca-re, prin ca.ra.ctcrist.ieile lor tipologiee, !'le deo1-1ehe~c net de a.e('lca. din depozitul din aceea~i localitate din seria Uriu-Domne~ti, aparinnd unei descoperiri din ~eria, .MoigradALED Tuteu.

jud. 1\Iurc (harta 9/::l) Fosta oolecie a liceul.ui 1omano-catolic, Trgu J.ll ure. Cinci seceri de bronz.
:\I. J. Ackner, JCC, 1856, p. 25; 1. ~\'lnrian, Rcp., 1, p. 154, nr. 49; informa~ii 1. Fcrenczi. nr. -!07
i

ALUNI,

II,

nr.

41.j; :\1.

Ro~ka,

Rcp.,

MARE, jud. Cluj (harta 9/3) Fosta colecie E. Orosz, Cluj. Dou celturi de tip transilvnean, dintre care unul eu ambele cu patin verde-albstruie.
Jnformapi VI. Zlrra
(Bucure~tl) .

ACHILEU

Luechiua rupt i

cu tiul uzat,

MARE, jud. 1\'.laramurel;' (harta 9/4). Muzeul Deri, Debrein IV. 38/1904.2, 70/1904, '12/1904-73/1904, 75/1904, 76/1904.1-6, 77/1904, 78/1904.1, 79/1904.1 - 3, 80{1904.1 - 3, 81/1904, 82/1904.1-29, 83/1904-96/1904. Din mprejmimile oraului Haia l\Iare provin mai multe obiecte, fcnd p~ute iniial din dou colecii particulare, care n 1904 au fol'lt. achiziionate de muzeul din Debrein. Nu a.r fi exclus, ca. cel puin in parte urmtoarele obiecte s a.parin la dou depozite: un celt trt\nl'lilvnean (pl. 366/7) i alte dou celturi fragmentare cu decor (pl. 366/8-9); patru seceri cu limb la mner fragmentare (pl. 367/2 -4) i dou fragmente de secer de tip nepreeiza.t (pl. 367/1); un. cuit cu limb la mner (pl. 367/6); o dalt cu tub de nmnu~a.re (pl. 367/5) i o alt dalt.; 11n fund de va~ (pl. 367 /7); un fragment de topor tlc lupt (pl. 367 /S); dou. fragmente de sabie cu limb la mner (pl. 367/9-10) i o lam ntluit de sabie (pl. 367/11); trei vrfuri
. BAIA

153

www.cimec.ro

de lance (pl. :167/12-13 ) ; 33 brri intregi i fragmentare cu capetele alturate sau tmpra.puRe (pl. 368/1-9); o brar spiralic (pl. 367 /14) i una din band lat cu nervtu"i (pl. 368/10); a8e verigi (pl. 368/11-12); trei ace, dintre care unul cu capul bitronconic i cu dou umfltUl'i pe git (pl. 367 /16), altul cu capul in form de vas (pl. 367 /15) ~i un al treilea ~erpentiform, prectml i un fragment de ac foarte fin ; dou fibule i un fragment ; un disc ~pira.lic de la o fibul (pl. 367 /17); dou pandantive (pl. 367 /18); un obiect n form. de ca.p de pas.rc eu gtul lung i un fragment; dou verigi din obiecte neprccizate (pl. 367/19-20); dou fragmente de saltaleoni (pl. 367/21); o srm de bronz rsucit.; cinci cuie de bronz; dou 8pirale din ~rm foarte subire ~i ase obiecte de ntrebuinare neprcciza.t (pl. 3671 22-24), dintre care trei n form de ghiar de pasre, un cub de bronz i o bucat. de bronz brut.
L. Zoltai, AE, XXXV, 11115, p. 121; M. Rosku, Rep., p. 186, nr. 10 (se mcnlione~tz mui pu!inc uhicclc); M. Rusu, lJtlciu, N. S., VII, HlG3, p. 207, nr, 6 (llallslall A 1); A. D. Alexandrescu, Llaclu, !'>, S .. X, 1966, p. 175, nr. 7:1-71 (il.).

Patru

lJrJ:i

Bl!:RECU'fA com. Gta.ia., jud. l'imi (harta 9/fi) 1lfuzeul Ti-mioa.ra, IV 6 207 lt-d =III 2 081-2 0/U. din bar de seciune rombic (pl. 368/13 -16).
lnrormaii

M. Rusu (Ciuj-Napocn).

HoiAN, corn. Bazna, jud. Sibiu (harta 9/6) M1tzeul Bfontu Ghemghe, R 8 141; pl. 369/2-3. Dou celtwi cu decor (pl. 369/2-3), care ct-~te posibil i;, proviu~. diuh-un depozit din Hallsta.tt B1.
1\l. Roska, ll<'p., p.
17, nr. 35;

;\1. Husu. lJuciu,

~.

S., VJJ, 196:!,

p. 208,

ur. ii (Hallstatt H 1).


pl~

Jfuzeul Brukentl,al, Sibiu, 12316 =A 5008; pl. 369/1. Un eelt eu gum concav i corpul de seciune oval. (pl. 369/1), dc~>copcrit Dracului'', care pies. eventual ar putea face parte din depozit.

locul

"anul

BucHI~, jud. Cara- Severin (ha.rta 9/7) Fosta colecie t. Volovan. n 1890 8e aflau cteva celt.uri i alte obiecte de bronz, care constituiau probabil un depozit.

B. Milleker, Delm,

J, p. 27;

}J.

Roska, Rep., p. 48, nr. 19:1.

CHIUZBAIA, nglobat oraului Baia Spric, jud. MaramUl'e (harta 9/8) Muzeul Bjntu Gheorghe, I 60. Un celt cu colul laturii posterioare a lamei tiului tra~ puin napoi (pl. 369/4), care provine probabil dintr-un depozit, descoperit pe vrful Rozali (Rozavlca) din Munii Gutinului. Din lips. de alte informaii, nu ~:~e poate preciza cu toat sigUl'ana aceast provenien (vezi i textul pentru depozitul din faza neprecizat de la Rozavlea.
Brri i

CIUB.A.NcA, com. Recea-Cristur, jud. Cluj (hart.a 9/9 ) coliere, fr alte preciuziuni, provenind probabil dintr-un depozit, descoperit n
Ciubncua.
nc~tiindu-se da.c~i. apa.rine ~au aceleiai dc~eoperiri.

valea spre

Fosta colecie E. Oro~Jz. Un vrl de lance din aceeai loca.litatc,


i

nu

E. Orosz, JJ, m.

.4.E,

XXVI, 1006, p. :n2; ldt'm, S:I!E, I, 177; 'l. Hosku, Rep., p. 17, nr. 40.

p. 21, m. 2; 1. 'lurpun, Rcp., 1, nr. Il

CLUJ-NAPOCA, IV, jud. Cluj (harta. 9/10)

Muzeul Oluj-Napoca, 8 098-8 099, 8102, 8 104-8 106, 8113-8115, poate !li 1621-1624.

www.cimec.ro

Pa,tru br.ri (pl. 369/5-8), inventariate cu loe de gHire ue::;pecificat. n inventarul muzeului se menioneaz, c au fost dona.t.e de V. Frohlich, despre care se tie c a donat muzeului din Cluj un depozit de bronzuri, descoperit n grdina sa din ca.rtierul Grigorescu (Horia). Deci, nu ar fi exclus ca i aceste patru br.ri s fac parte din acest depozit, constituit din cclt.uri (pl. 370/1-4); topoa.re ciocane; secel'i, dintre care una cu buton (pl. 370/6); dli cu tub pentru mner (pl. 370/.5); un pumnal cu limb la mner (pl. 370/7); brri (pl. 370/9-10) ~i verigi (pl. 370/8). Analizele spectrale 9 001-9 002 (dou to}>oare ciocane), executate la .Muzeul din StuUgart (S. ,Junghans, E. Sa.ngmeh;ter, ::\1. Schroder, Kttpfer und B1'otbze, 1968, p. 252-2ti3):
Pl.l inv.l Sn
Nr.

Ph

As

Sh

Ag

Bi

)
1

Au

Zn

Cu

Fe

Nr.
analiz

180\)8 l
8101
1

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

1)

o o

+!1002 +9001

Dou

1, oraul Beclc~tn, jud. Bistria-N.sud (harta 9/11) Muzeul Cluj-Napoca, 177-178. t.opoare de lupt cu di~c (pl. 370/11-12).
{unrle, p.

CoLDU

A. Vulpe, PBF, 1\:. 2, 11170, p. 83 i unn., nr. :!:'!0-381, p. \J:i (il.); A. 11ozsolics, Brrm:e- Ulld (iold1117-1118 (sint mcntionall' nlicre ~i o!Jiedc cu mie<: de fier din Hallstat C).
CRIAXA

1I

Colcnic pnrticulltl'.

PrnlHthil dintr-Uit depozit din llallxt.aH Au d{'!<<:operit. in t-impul rzboiului intr-o localitate neeunoscnt, din Criana: tr<'i arnpyx-uri (pl. :Hl/1-3): dou. br.ri :,~piralicP (pl. 371/4-5); o brartt oeeora.t. (pl. 371/6); nn diHe Hpira.lic (pl. 371/7); t-rei verigi :-;piraliee (pl. 371/8-10); un inel cu capete spiraliec (pl. 370/13) ~i patru verigi cu capetde deRchise cu corpul de Hcc.iune rectangula.r (pl. 371/11-14).
Informapl A. Vulpe
i

l\I. Rusu.

DRAGu, jud. S.laj (hart.a 9/12) j1.fuzeul Clttj-Napoca, IV 1 878-1 879, 1 881-1882; pl. 371/1.5; 372/1-3. Dou celturi, dintre care unul de tip tra.nsilvnean (pl. 372/1) i altul cu gura concav i corpul de seciune rcctangular (pl. 372/2); un topor de lupt cu disc i spin (pl. 371/15) i un virf de lance (pl. 372/3), care nu ar fi exclus ca s provin dintr-un depozit din seria Uriu Do mneti.
!\1. Hoska, Rep., p. 69, nr. 66 (il.); R. Hiinsel, Bf!ilriige, p. 192; Al. Vulpe, 1' JW, IX, p. !14, nr. 384 (descoperire izolat); A. 'lozsolics, Bron:e- und (iold(unde, p. 1:w.

2, 1U70,

Muzeul naional de antichit(l-i, IV 486, 488; pl. 372/4-5. Din fosta. colecie Ga.bor BPthlen o sa.hie cu cup la. mner (pl. 372/4), care nu este sigur provine din acest depozit i un sceptru ( (pl. 372/a).

c.

A. D. Alexandtcscu, IJacla, N.S., X, 1966, p.

172, nr. 41 (il.); informapi J\I. Rusu.

jud. Braov (harta 9/13) Mu.uul Bmov, I 4 641-4 643 'l'r<'i seceri cu crlig (pl. 372/6-8)
FELDIOARA 1

Dou.

eom. Lupeni, jud. Harghita (harta. 9/14) Muzeul Odorhei, 42, 44; pl. 372/9-10. celt.w-i de tip transilvnean (pl. 372/9-10).
155

FIRTUU,

www.cimec.ro

J.lluzcul Trgu .~.llure, 2 741; pl. 372/11. Uu edt V<trianb1 rsritean a celtului de tip transilvnean, preluat din Lui romano-cat.olic din Trgu Mure. Nu exi:-;t certitudinea c aceste piese provin dintr-un depozit.
GLoD, corn.
Glgu,

fost~1 colecie

a liceu-

l\1. Roska, Ucp., p. 93-91, nr, 99; 1\1, Rusu, Sargetla, IV, 1966, p. 20, nr. 59.

jud. Slaj (harta 8/15) Jf1tzeul Cluj-Napo(Ja, 126; pl. 373f1. n liLl'l'aLura si11t. menionate mai multe celturi, dintre care unul varianta rs.ritcan:l. a. tipului transilvnean a ajuns la muzeul din Cluj-Napoca (pl. 373/1). Muzeul Deva, /j 096-6 097, 5 099; pl. 373/2-3. Probabil tot de La Glod, Muzeul Deva. a primit, prin dona;ia lui G. Josika, dou topoare de lupt cu di:-;e (pl. 373/2 -3) i un :te cu capul decorat. Pentru aceste pieRe, care se dateaz:l. din Hronz D, vezi textul relativ la de}luzitul Dnv:t 11. Dup A. Vulpe, din invcnt.aml accr;t.ui depozit fac parte: dou topoare de lupt cu disc i proba.bil un fragment de celt cu gura concav; un celt de tip transilvnean, un ac i mai multe dli.
C. Goos, Cllronik., p. 54; G. Tcgls OTTE, XII, 1887, 301 i urm. nr. 312; E. Orosz, SzDE, I., p. 34 nr. 89; J. Hampel, Bron:kor, Il, p. 1:15; ;\lartian l, nr. 607 i Jl, nr. 301 (celturi); M. Hoska, Rep., p. 253, nr. 2:1; O. Floca, Sargella, \'1, 1969, p. 15, 17 (11.); A. Vulpe, PBF, IX. 2, 1970, p. 85, nr. 438-439, 103 (il.); A. 1\iozsolics, Bron:e- uml Goldfimde, p, 179.

( jud. Murc (harta 9/16) Muzeul Trgu Jtlure, 1 738-1 742. Un fta.gmeut de celt cu decor (pl. 373/1) i patru vl'furi de la.uet~ (pl. 373/5-8), }ll'elua.l.e din fm1ta c.olec.ie Teleki Domokos de la Gorncti, fr s. l'le poat afirma cu sigma.n c. provin de la Gorne~ti.

GORNETI,

n,

MAIDAN, loca.lit.at.e uglobat oraului Ora.via, jud. Ca.ra~;~-Scverin (harta 9/17)

Fosta

colecie

colii

c-ivile de
~r.

Miei, Oravia.

Dou brri nlnuite.

B. i\Jillckcr, Detm, 1., p. 45;


1\IAIORETI,

Hoska, Rep., p.

156,

nr. 68.

corn.

Ruii-Munte,

jud.

Mure

(harta 9/18)
IU',

Cinci seceri
I. Martian, Rep., II, nr. 415; 1[. Roska, Rcp., p. 164, 103,

GnERLn I, jud. Cluj (harta. 9/19) Fosta colecie a gimnaziului, Gherla. Din colec.ia 1\'Iontessori dou celturi; o dalt i un obiect de bronz nedeterminat, care ii-ar putea s fi f.cut pa.rte dintr-un depozit mai mare.
.MINTIU
i\I. 1\lrtonfi, OTTE, XVII, 1891, p. 15:1 i 186: AE, XI, 1801, p. 153; E. Orosz, S:DE, I, 1900, p. 97, nr. 95; 1. lfarpan, Rep., I, nr. 615 i II, nr. 440; Roska, Rep., p. 255, nr. 29.

OcNA Mu:RE, jud. Alba. (harta 9/20)

i'ltluzeul Sebe~, 1 366; pl. 3'l3f9 .. Uu cclt cu decor, descoperit n 1957, din infonnaii, mprtmu. cu alk dou pie8e at;cmntoate, cu ocazia sprii unei conducte de gaz metan pe sub fostul castel. Celelalte dou piese nu au put.nt fi achiziionate.
Informatii I. Al. Aldea
(Sebe).

156

www.cimec.ro

Muzeul naional, Budapesta i colecia G. Tegls. topografice ; o turUL de bronz i dou vrfmi de lance de la sfiritul epocii Bronzului, considerate ca provenind din aceast localitate. Nu ar fi exclus ca acestea A fac parte din depozit.ul-turntorie plnaca II, descoperit n apropiere. G. Tegls, OTTB, XII, 1887, p. R3; K. Jlerepey, .4.FAI, ll/1, p. 87, pl. IX/Xt\; r. Martian, Rep.,
Fr precizri
nr. 454; M. Roskn, Rep., p. 161l, nr. 125; C. Daicoviciu. La Transy/vu11ie, p. 20.

jud. Mehedini (harta 9/21) Muzeul naio-nal, Budapesta 108/1899 Dintr-un depozit, achiziionat in 1899, apte britri, dintre care patru intregi mentare; o plac. i un pandantiv semilunar.
M. Roska, Rep., p. 214, nr. 68; M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 1963, p, 207, nr. 41 Rusu (Hallstatt A).

OROVA,

trei fragM.

i informaii

PETROANI IIT, jud. Hunedoara (harta 9/22) La fundaia unei cafle, situat pe drumul spre Livezeni, s-au gsit cinei celturi, care R-n.u pierdut. Alte ase celturi (pl. 374/1-6), trecute ini.ia.l la depozitul Petroani III, provin, n realit.a.te, din informaiile lui I. Andri.oiu, din depozitul Petroani II.

1972, p,

Informaii 38~.

r..

Bordnn, O. Floca. \1. Rusu

(f'clroani

Il)

1. Andritoiu; S. Stancn, .tM:\', IX,

com. Moldoveneti, jud. Cluj (harta 9/23) Muze11l Cluj-Napoca, Il' 2 591. Probabil dintr-un depozit provin seceri i alte obiecte neprecizate, descoperite n "Petera.eu .~t.a..lactitc" t:iU.U "Gaura Ceaghizului", pieE:e ~ocotite de obicei ca de~coperite pc teritoriul comund Uemetea. Nu ~e tie n ce msur face part<> din aePcai llt>~copt>iire un vrf de Ia.nee llin ~:fuzeul din Cluj-Napoca (pl. 374/7).
PrETROASA,
H. Orbn, S:ekely{lild, \', lKil, p. 11!1:1; M. Ruska, Uep., p. 56, nr. 18 (il.) (ml'ntioneuzal ri\ln muzeul din Cluj-1\'npoca sint : un pumnnl, un topor ~i o \ l'rig dt hronz). (fig. [>'2/!').

dalt;

jud. Am.d (harta 9/24) Muzeul naional, Budapesta, 1.85/1 884.2, 8, 10. o faler. (pl. 374/8) i cinei buc.i de bronz brut (pl. 374/9-10).
PNCOTA,
,tradMon, Il, 1, p. 1:1; 1\[. Roska, Rep., p. 219, nr. 9.

RiME, jud. Alba (ha.rta 9j2:i) Fosta colecie a colegiului Bethlen, Aiud. De pe locul "La Cruce" provin o da.lt i celtrui, dintre ca.rf' unul cu gura.

coneav..

-'f. Roska, Rep .. 236, nr. 17; A. Mozsolics, Brome- und G"ld{rmdr, p. 170.

I, jud. Maramure (harta 9/26) J.ll1tzeul naional, B11dapesta. DouiL celturi, descoperite n 1849 i achiziionate de muzeu n 1890. Nu ar fi exclus ca din aceeai descoperire s fi fcut parte i celtul cu lama tiului tras puin napoi (ca la exemplarele ele aeest fel din Hallstatt B 11 ), considerat ca provenind de la Chiuzbaia, din 1\Iuzeul Sfntu Gheorghe (pl. 369/4). Relativ la aceast din urm descoperire, vezi textul pentru depnzit.ul ne~igur de la Chiuzbaia.
RozAVLEA

jud. Hunedoa.ra (harta. 9j27) M'ttzeul DetJa, 5 297 -fi 319, 5 3lj3, ~2 butoni cu dou orificii; o brar. rsucit. (5 533) i un fragment de brar (6 319), care, eu toate c. snt menionate de V. G. Childe, V, Prv:tn i 1. Nestur ea provenind de la DevaSARMIZEGETrsA,

157

www.cimec.ro

Cetate, iar n inventar s,e indic ca fiind de provcnnen necunoscut., la inventarul vechi, s-ar put~a deduec c provin de la sa.rmizegetusa.

tot.ui,

prin trimiterea

A l'SL, III, p. 350; A.E, XXXIII, p. 199-200 (locul de gsire greit); V. G. Childe, Danube, p. 390; V. PArvnn, Gelica, p, 383, 438; I. ~estor, Stand, nota -188; \1. Roska, Rep., p. 300, m. 44; A. Mozsollcs, Brome- und Goid{unde, p. 209.

SEBE, jud. Alba. (harta 9/28) Muzeul de istMie al R.S.R., 489 (transfm M1tzeul Bntkenthal, Sibiu, 14 702= A 6 402). Muzeul Brukenthal, Sibiu, 14 695- 14 701 =A 6 395-6 401. apte celt.uri (pl. 375/1-7) i un disc decorat de la o fibulit de tip nordic (pl. 375/8), din colecia dr. Fr. Mau.ksch, intrate n muzeu in 1938. Nu este sigur c. aceste pie8e, gsite n "mprejurimile Sebeului",provin dintr-un depozit, ntruct colecia dr. Fr. MaukP.ch estealc tuit de obicei din piese de provenien. deosebit.

M. Rusu, Dacia, N, S., VII, 196:1, p. 210, nr. 12 (depozit din Hallstalt R 8); idl'lll, Slwlii cllri, 12, Sibiu, 1965, p. 199 (il. ) ; pentru fibul, informal li Iuliu Paul.
SIGIDOARA, jud. Mure (harta 9/29) Muzeul naional, Budapesta, 38/1890.

.~i

comuni-

Dou br(~ri
s fac,

1-2. !olpiraJice cu 10 spire (pl. 37 5/9 -10), intrate n muzeu n 1R90, ea.n fi-ar putea pa.rt.e dintr-un depozit.
.4E, XI, 1891, p. 83; :'ti. Rosea, Rep., p. 24:1, m. 42.

SNGEORGll: DE PDl!RE II, jud. :Mure~ (harta 9{30) . .M-uzeul C1istur11. Semliesf!, O 889-0 890. Don{i. eelturi, lintre care unul nedccorat (pl. 375/12) i un altul cu decor (pl. 375/11), descoperite n mijlocul comunei, pe t.erasa rului Tirmwa 1\tic,, eu ocazia ~prii unei fundaii tle cas~'i, lng cldirea fostului tribunal.
Informatii
tefan

Molnar (Cristuru Secllil'sc).

SLIMNIC, jnd. Sibiu (hmta, 9/31). ]{uze1tl Bntkenthal, Sibiu, 312-:u:; = A 312-315. Patru sbii cu limb la. mner, descoperite n 1884 i achiziionate n 1889, dint.re ('a.l'P trPi mai mult sau mai puin ntregi i una fragmentar. Una (pl. 376/1) a fost gsit pe "p, mnt.ul lui Simion Duri", alta fragmentar (pl. 376/4) n "marginea pdwii cet,ii" i alte dou (pl. 376/2-3) la "Socebeul", fr ca s se poa.t preciza d::w a.ccst.c sbii aparin sau nu unui depozit., cum rezult din ~1lt.e informaii.
:vJ. Kimakowic.7., 1\.orrb/, \'SL, 1907, p. 1)4 i urm.; K. IJoredt, MBBI'>l., IX-X, 1944, p, 98: \1. H.usu, Dacia,~. S., VII, 196:3, p. 207, nr. 51 (Halhtall /\ 1 ): A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., X, 1966, p. 153 i urrn. 187, nr. 272-275 (il.) (llullstatt A 2 ); informnlii l\1. Husu (depozit nesigur din Hallstntt A ).

STREISNGEORGIU, sat aparinnd ora.ului C'la.n, jud. Hunedoara. (h:uta. 9/32). 11tuzeul Deva, 5 230-5 233. Dou br.ri cu capetele suprapuse (pl. 3i6/5-6), care s-ar putea s provin dintr-un depozit. Un fragment de seceJ (5 230), menionat. n inventarul muzeului ca, provenind de la St.rei Sngeorgiu, aparine, dup informa...iile lui 1. Ne~tor ~i O. Floca, mai curnd depozit-ului de la, M.rtineti. De asemenea, o daltii, fr tub pentru mner (5 233), un fra.gment dintr-o lam. de sabie (5 232) ~i un rest dint.r-tm virf de lance (5 231), dupi\. M. Hoska sabie fragmenktr. la. a.ceioil numr, menionate n inventarul muzeului e:1 fiind de la. St.rei Singeorgiu, provin ma.i emnd din marele depozit.-t.urntorie plnaea II.
Ci. T.::glas, 1/unyadl!m Tiil'l., 1, p. 10; idlm, 01'1'h', XI, 1886, p. 191 i III. 18&7, p. 70, nr. !il: ldmn, HTRTE, XXV, 1903-1904, p. 11\1: ..tE, XL\'IJ, 19:l.t, p. 155, 1C.7. 209; M. Hoska, Rt:p., Jl. 279,

158

www.cimec.ro

nr. 264; M. Rusu, Dacia, N. S., \'II. 1963, 208, nr. 58 (Strei Slngeorgiu Hollslalt A 1 ); 1. l':estor, O. Floca, p1ccum i l\I. Rusu (depozit nesigur din llallstatt A).
SVINIA, jud. Mehedini (harta 9/33) Muzeul Lugoj, 51, 178, 203. Un celt. cu manon i decor unghiula.r (pl. 376/7) i douiL seceri cu ca,re apar.in probabil unui depozit din acea.st localitate.

Informaii

limb

la mner (pl. 376/8-9),

Tr. Simu, Indicatorul, 1943, p. 12 (il.); Informaii Ioan Stratan (Lugoj), potrivit crora piesele cu nr. inv. 202 i 203 din Muzeul Lugoj, precum i o brtar mai groasA (156), po.tn br4rl mal miel i egale ca mArime (198) i un ac fragmentar (19i) ar pro\eni mnl curind de Ia l\loldovn Veche.

jud. Slaj (harta 9/34) Muzeul Sfntu Gheorglte. Un celt de tip transilv.nean i un topor de lupt fragmentar eu disc.
SzNMErt, I. p. 51; G. Hgls, OTTE, XII (partea a 11-a, IX), p. 299, nr. 290: M. Ro~ka. Rep., p. 178-179, nt. 202; A. '1ozsollcs, Bron:e- und Gold{unde, p. 151i.

A.MUD,

fostul jude. Muzeul C11tj-Napoca, II 8 170-8 175. Dou celhui cu decor (pl. 377/l-2); o secer; o lam de fer.8tru; un fragment dintr-o plac de bronz i o bucat:'\., de bronz brut. (pl. 377/3) provin probabil dintr-nn depozit, din care ar fi fiicut parte i un vrf de lance.
M.
Ho.~kn.

TRNAV A MIC,

RPp., Jl.

127, nr. 179.

1 .llfuze1tl Brnkenthal, Sibiu, 1 588, 1 639-1 640, 1 642-1 647, 1 650, 1 6521 656 =A 1109, 1159-1 160, 1162-1167, 1 170, 1 172-1176. ];; ecltUI'i ntregi i fragmentare, dintre care unul cu gum. concav (pl. ;H7/4), nou cu decor unghiular sau n form de franjuri ori aripioa.re (pl. 377 /5-13), unul mic i cu colul posterior al lamei tiului tras puin na.poi (pl. 3i7/14) i patru fragmentt:~ din t.ipuri nepreciza.te (pl. 377/15-18). ntruct toate aceste pie!'!e an fost achiziiona.tc de muzeu n 1876, pare plauzibil. unitatea depozitului i neadrarea. lui mai emml n seria depozitelor din fa.za Hallstatt. B 2 , cu toate c din inventaml lui fae pa.rte ~i unele pi~:>:;e tipiee pentru depozitele din Hall~ta.U. B 1
TnANf,IJLVANIA
lnforma~ii

M. Husu; idem, Duria, K S., VII, 196:l, p. 209,

nr. 17.

II illuze11l Brukenthal, Sibi11, 11 982-11 984, 11 986, 12 002 =A 4 675-4 677, 4 689, 4 695. Cinci seceri cu cirlig (pl. 378/1-5), ca,re il-ar putea s aparin unui depozit din Hallstatt B 1
TRANSILVANIA Informapi :\[. Rusu: idem, f)ocia, TRANSILVANIA
~.

s., VIT, 1963, p. 209, nr. 17.

III

Muze1tl Brukenthal, Sibiu, 13 963-13 966 =A 6 298-6 301. f>ou eelturi, dintre care unul ntreg cu decor unghiula,r i fr toa.rtiL (pl. 378{8) i un fragment de alt eelt (pl. 378{6) i dou topoare cu aripioare, dintre care unul ntreg eu a.ripioare mediane (pl. 378/9) i un fragment de topor cu aripioa.re (pl. 378/7).
Informatii 1\l. Rusu; id., Dacia, N. S., VII, 19fl:l. TRANSILVANIA
)1.

209, nr. 17.

IV

Muzeul Br1tkentllal, SiMu, 11 998-11 999, 12 001, 1.'! 004, 12 008 =A 4 6914 692, 4 694, 4 697, 4 701. Pn.tru seceri cu limb la mner (pl. 378/10-11; 379/1-2) i nn cuit cu mnerul plin terminat en o phw semicircular perforat (pl. :{79/3).
15111

www.cimec.ro

Dou ,iona.l

TURULUNG, jud. Satu Mare (harta 9/35) topoare de lupt cu disc (pl. .'379/4-fi), ilustrate n arhiva din Budapesta.
A. Mozsollcs, Bronze- und (ioldfunde, p, 185 (il).

fotografic

a Muzeului na-

VADU CRIULUI

Dint.r-o

ni~.

stnc

brar i

I, jud. Bihor (harta 9/36) 12 ace cu capul in form de disc

cu

tortil\.
Crlului

M. Roska, Rep., p. 237, nr. 31 ; A. Mozsolics, Bwnze- und r.oldfundl', p. 171 (Vadul Intrucit la Vadu Crlului 1 menioneaz trei obiecte de nw).

Il,

VADU CRIULUI II, jud. Bihor (harta 9/36) Fosta colecie 1. Szdsz junior. Un celt i o da.It cu tub (pl. 379/6 -7), descoperite cu prilejul
Criului.

construciei

hmelului de la V adu
Ctiului

l\1. lloska, Rep., p. 237, nr. 31 (Il.); A. Mozsolics, Bron:r- und (;oldfundr, p. 171 (\'ndu

HI).

VADU 0RIULUI

III, jud. Bihor (hnrta 9/36)


pa.rte probabil elin
aceeai

Colecie particular.

Sabie cn cup la mner, (pl. ::J79/~).

fcnd

deRcopcrirc cu o sabie cu antene

E. Spro"khorr. \'ollgrif{sclluerler, p. 107, nr. !JO; :\1. Rosk:t, Rrp., p. 2:1'7, nr. :11; Il. '\IIllll'fKmpe, \'ollgri((scllwerler, p. 52. 1 t:l (il.), A. D. Alt'X:llldrcscu, JJaria, N. S., X. 191ifj, p. 171, III'. 57 ~i 62 (il.). A. Mozsolics, JJronze- untl Goltl(mulr, p. 171 (Vlldn Criului 1\').

IV, jud. Bihor (harta 9/36) Muzeul Oradea, 2 083. Un ceJt. decorat coala elementar din Vadu Oriului. Se aflau a.ici cloui:'t celt.mi (pl. 379/9). Nu c~t.e e:xclnfl ea depozitul s da.teze din Hallsta,tt B 2 i nu din Ha.JlRt.at.t. B 1
VADU CRIL'LUI
Jnforma(li M. Rusn; ld. Dariu, K S., VII, 196:l, p. 209, nt. :16.

(1\Iocirla), corn. amnd, jtHl. Slaj (hart.a 9f37) illuzeul Zalu, 739/966. Posta colec1:e 1. Sziksza:~1. De pe locul "Dealul l\Iare" un celt i un topor de lupt cu disc, probabil dintr-un depozit.
VALEA Pol\OLOR

r.ongrcs Intern. d' .1nlhrop, l'l d' Arch. preh., Budapesta, 1876, pl. 111/9; A. Vulpe, P BF, IX. 2, 1970, p. 83 i urm., nr. 413 (toporul de lupt descoperire izolat); A. ~lozsolics, Bron:r- lllld Gt~id{unde, p.
1ii7 (probabil face parte dintr-un depozit): infotmlll ii 1.
Andrioiu.

II, nglobat orn.ului Agnita, jud. Sibiu (harta, 9/38) Muzeul Bntkenthal, Sibiu, 13 031, 14 041 =A 5 718, 5 728. S-au achizi.iona.t n 1883 de la preotul din Vr<l: un ac cu proeminene i patru bronz brut.
VEEL,

VRD

buci

de

jud. Hunedon,ra (hart.a 9/39) Jluzeul Cluj-Napoca, 5 020. Un virf de la.nce (pl. 379/10) i patru topoare, m~nionate n ea.t.a.logul muzeului ca }lrOVtmind din aeeaRt localitate .
.1. F. Neigebaur, Dacien, p. liO-G:.l; l\L Hoska,
R~p.,

Jl. :101, nr. 53.

t60

www.cimec.ro

ZALU, jud. Slaj (harta 9/40) Muzeul Zalu, 492-493. Un celt. decorat (pl. 379/11) i un topor cu aripioare finale (pl. 379/12), descoperite n vara anului 1954 n c.urtea lui N. Aszadi din str. L. Kossuth nr. 11, care susine ns c s-ar fi gsit la 1\Ioigrad n 1931 de cMre fratele su.
lnfol'maii

V.

Luccel (Zalu).

jud. Braov (Harta 9/41) .1lfuzeul Bruktmthal, Sibiu, A. 6 618, 6 642, 6 768. Dintr-lm depozit, descoperit n condiii necunoscute, dou celturi, dintre ca.re unul ntreg cu decor unghiular i altul fragmentar cu gura concav i un vrf de lance.
M. Rusu, TJacia, N'.S., VII, 1963, 206, 11r. 83; Informaii M. Rusu, care presupune eli s~ar putea s-i aparin acestui depozit i alte obiecte din muzeul Brukenthal, considerate ca provenind din o localitate necunoscut.

ZlRNETI,

III. Hallstatt mijlociu (secolul al VII-lea i.e.n.)


A.. DEPOZITE SIGURE
a. T R A N S 1 L V A N 1 A

Seria

Vinu

de .Jos - Voidei

ALBA IULIA- PARTO, jud. Alba (harta 10/1) .Muzeul Cluj-Napoca, 1 534-1 559. Depozit constituit din trei fibn..le ochelari (pl. 380/1-3) i dou fragmente de fi bule de tip Glasinac cu noduli sferici turtii din foaie dB bronz placat pe fir gros de fier (pl. 380/4-5); un torques ntreg (pl. 381/1) i dou fragmentare (pl. 2-3); 12 bnlri, dintre care patrn decorate cu bam de sooirme rotund (pl. 381/4-.5) i plan convex (pl. 381/6-7) i opt nedecorate cu bara de seciune plan-com'ex (pl. 381/8-10; 382/1-5) i ase verigi de picioare cu bara de seciune rotund, dintre care cinci ntregi (pl. 382/6} i una fragmentar. Dup Al.

Popa i I. Rerciu, pe baza informaiilor lui K. Hore<lt., s-ar putea ea acest depozit tic cu cel de la Bhtndiana., fiind notat n acest ca.z Pa.rto ( = Blandiana).

fie iden'

.T. Hampel, Trmwailll'.~ p. 30; idern, llron:kor, Il, p. 88-89 i pl. XL Il/ 2-3; G. Teglas, llTRTE, v .. 11111!1, p. 60; F. Pulszl,y, MagyJirrfl, I, p. 166 (il.); R. Posta, Otmutatu, p. 20; V. Pn.an, Geti ca, p. 351, :1!10, 438; Ab', XXXI, p. 351 ; I. ;\Jat!ian, Rep., 1, 4:i4 i Il, nr. 479; 1. Nestor, Stand, notele 488 i 570; 1\L Roska, Rep., p. 165, nr. 111 (il.); ~D. Derciu, Apulllm, I, 1939-1942, p. 92, nota 47; Al. Popa i I. Rerciu, Dacia, N.S. VIII, 1964, p. 94, nota 3 i urrn. (libulele ochelari i Identitatea Parto-Blandiana, pe baza informaJillor lui K. Horedt); :\1. Rusu, Dacia, N.S., VII, 196:i, p. 210, nr.l; Iliri i dari, Cluj-Bucureti, 1972, 217-219, i pl. XlVII 116, 132,136,138,140.
ARCALIA,
Dou roi

cu patru

spie

corn. 1\Igheru, jud. Bist.ria-Nsud (harta 10/2} simple sau cu nervuri inelare (pl. 383/1-2} i apte

br..ri,

desco-

perite n 1793.
1<. Hodor, Doboka, varmegge termeszeli es polgrarl esmerlelese, Cluj, 1837; J. F. Keigebaur, Dacien,
p, 291; AK, II, p. 257 i VII, p. 181; Af:, I, 1869, Jl. :14-37; OT1'H, XII, p. 303, 324 (in muzeul din Cluj o perl); C. Goos, Chronik, p. 11; ;lrneih, Arch. Analekl, VI, pl. XIX (o roat); AVSI., III, p. :150-351, 379 i pl. 1/14 i XHI, 11176, p. 47!1 i pl. 1\'/14; .1. Hampel, 1'rollvailles, I.IX/2; idem, Bron:kor, II, p. 6 i pl. LIX/2; F. Pulszky, j'.fagyArcfl, 1, pl. I.XIV/4; .A.E, XXXV, p, 445; OMMII\, XX (VII), p, 2:11; Mon, I, p. 118, 143; E. Orosz, SzDE, 1, nr. 8; I. Marian, Rep., 1, nr. 40 ~i Il, nr. 25 (menponeaz perle de bronz i un virf de lance de fier); V. Prvan, Gelica, p. 294, :119 i urm .. 375, :198 i urm., p. 414, 4-10, 456, 676, 672, 685, 761, 764 i fig. 208; .'1-lannus, 1932, p. 42 i 44; Alterth. umerer heidn. Vor:eil, III, p. 4,pl. I/5; M. Roska, Rep., p. 30, nr. 11; M. Rusu, Dacia, N. S., \'11, 1963, p. 210, nr. 2.

161

www.cimec.ro

HA!'i"AT

Jlu::eul dr. Uh.

StJVt~rtanu, B!tC'III'edi.

Depozit, descoperit n 1923 n vest.ul Banatului, constituit din 11 eoliere, din ca.rc opt cu nodoziti\i (pl. a84/1 -8), dou. mai miei cu decor geometric i unul t.orsionat; 12 brri simpiP nede<orat.e i trei cu decor geometric ~i un inel. Dintre aceste ohircte a.u fost identificate numa,i opt eoliere (a. aparinnd n mod si~ur depozitului respectiv.
Dr. G. Sc\crcanu, DSSR, X:'\.111, 192S, 135-08, p. 15 (il.): (>L' men)onraz:\ ~i trei fibule, dintn care dou de tipul sanguisu,qa, dccor<ltc cu motive geometrice, despre cure ln Bucureti 1, 19:l5, se urat c provin de la Chiusi, Italia);[. :o.lestor, Stand, p. 119 (11.).; 1\1. Rusu. lJudu, ::--1. S., \'11, HJG3, p. 210, nr. 5.

jud. Alha (harta 10j:~) 1lluzeul De1,a, 5152, f) 197-.5 J.9R, fi '200-5 201, 6 20.3, 5 213-.S 21.5, 5 3505 351. Depozit constituit dintr-un celt; a.sc filHlle ochelari, dintre eare cin('i intregi (pl. :~S.j/1-3 ; 386/1-2) i un fmgment (pl. 386/:1); dou br,.i1ri intregi, dintre earc unrt decora.t. din hltr de seciune rotund. (pl. 386/4) i alta nedccorati\ din bar de see.iunc ova.l. (pl. :186/;".i), preeum i dintr-un fragment. de hr.ar spiralie (pl. 386/() i din trei pandantive semiluna.re. Pentru eventuala identitate eu Pa.rto a :'le vedea cele menionate la Parto~.
G. T~gls, HTRE, V, 1889, p. 60; :\E, XXI, :180; :'IL Roskll, ,lfanrrus, XXIV, 1932, p. 542 i .145; idcm, Rep., p. 162-163, nr. 98 i 47, nr. 181 (trei fibulc och~lari considcrl'lte greit ca provenind de la Bo); 1. Xestor, Stand, p. 141, nota 570 (fi bulele ocht>lati, greit de In Bo); D. Berciu, .-lpulum, I, 1939-1942, p. 93, nota 4R (fibulele ochelari, greit de la Bo); .M. Rusu, Dacia, N.S., VII, 19133, p. 210, nr. 4; Al. Popa i I. Bcrciu, Dacia, N.S., VJJJ, 1964, p. 91 i notele 4-7 (tlbulelc ochelari i ldentitutea probabil a depozitelor Blandiana i Alba !Lilia-Fartu, precum i cu piesele din ~Iuzeul national de la Budapesta, semnalat autorilor de l'tre K. Horcdt) i informaii 1. Nestor i O. Floca, potrivit crora cdc lrci flbule din 'Iuzeul Deva, l'Onsiderllte ca provenind de In Uo, fac parte In realitate din depozitul de la Blandiana.

BJ,ANDIA~A,

CoLDU II, oraul Beclean, jud. Bistria Ns.ud (harta 10/4) tn preajma anului 1872, n partea de nord a satului, la, poalele podgoriei, ~uh nite pietre mari, s-a gsit un depozit, compus din 20 coliere, din care 16 au ajuns la 1\Iuzeul din Cluj i patru la, ~luzeul naional din Budapesta. Alte pie:-;e (trei fibule n form de ochelari ; dou fibule eu noduli de tip Val~e ; patm br.ri, din care una fragmcnt.ttr i o fibul mic ndoit i fil..r. arc), menionMe de C. Goos i alii, ca fend parte din acest depozit, provin n realitate din depozitul de la Alba.-Julia-Thnto, fiind inregist.ratf\ ra. n.tare in inventa.rnl muzeului din ('luj (nr. 1 t.i34-l 559). Muzeul Cluj-Napoca, 1876-1891; pl. 386/7; 38'7-388/l-5.. 16 coliere elin bar de seciune rotund, cu hara torsiona.t. pe a.proxima.tiv 2/;~ din lnngimen. ei i rsueit fipiralic la capete, avnd diametrele nt-re 11,5 cm i 17,6 <~m (pl. 3SH/7 ; 387-

.'J88/l- ,j ).
P~ttru
i

Jlvzeul naf'ional, Budapesta, 203/1872. f'Oliere din bronz de acclni t.ip cu cele din muzeul din Cluj, avnd diametrele ntre 14,5 rm 16,5 (Jil.
II. Finly, ErdJluz, lH, 18713, p. 180; C. (;oos, 11 VST., XIII, 1!!76, p. 232, 484, 41l!l; idcm, .4 VST., XIV, 1877, p. 55; S. Torma, ErdMuz, V 1, 1879, p. 203; <;r. Tncilescu, Dacia, p. !l08, 811, 814, R21; G. Teglt\s, OTTE, XH, 11187, p, 305; B. Kuz~insk~. A.E, HIB!l, p. 341; V. H:usu, BSGR, X, 1889, p. 364; J. llampel, llron:kor, TI, 1892, p. 7:1 (menioneaz apte piese trimise la Congresul arheologic de la Budapesta din 18713, precum i cele palru coliere introtc In 1!172 la lVluzculnaional din Uudapesta i inventariate sub nr. 203) i III, p. 125 (13 coliere); E. Orosz, S:T>E, I, p. 2!1 i urm:,; V. Prvan, Gt/ica, p. 377; ~1. Hosl<a, Rep., Jl. 300 i urm., nr. 45; l\1. Rusii, Dacia, N.S., VII,HJI33,p. 210,nr. 8; irlern, Apu/um, \'1, 19137, p.S:i-100 (il); A, ]\Inzsolics, Hmn:ewrd Gold(uwle, p. 87 -18!1.

DEDRAD,

corn.

Bato,

jud.

1\fure

(harta 10/5)

rn 181-.t au fost achiziionate trei verigi de picior, dintre ea.rc dou. ntregi (pl. :~88/7 -8), una. fragment.ar (pl. .388/6 ), precum i dou brl1ri cu ba.ra, de !;ee in ne rotund i cu capetele altmate, diutre ca.re una decorat (pl. 3S9/1) ~i alta nedcem;tt. (pl. 389/2).
Hi2

j'JJuzeul Brukenthal, Sibiu, 12 041-12 042, 12 045 =A 4 734-4 7.35, 4 738.

www.cimec.ro

.4.E, VI, p. 378; G. nglas. OTTE, XrT, p.


N.S., V Il, HJ63, p. 210,

:~01; :\'1. H.oska, Rcp., p. 65, nr. 17;

:\I. Rusu, Dacia,

nr. 9.

IMLEU SILVANIEI

V, jud.

Slaj

(harta 10/6)

Muzeul Deri,

Debrein.

DoufL vase de bronz cu miner (pl. 389/3-4).


Ve:eUJ Derl l'tu:eumban, 1939, p. 61 (il.); M. Rusu, Dacia, N.S., .VIJ, 1963, p. 210, nr. 13.

jud. Sibiu (harta 10/7) Muzeul Cluj-Napoca, I 7 263-7 266 J"l:ttrn piese ornamentale de bronz de acelai tip (tori de vase) (pl. 389/5).
DolgSzeged, VII, 1916, p. 1-70 (i.); 196:i, p. 210, nr. 14.
~[.

uRA MIC,

Roska, Rep., p.125, nr. 143;

~r.

Rusu, Dacia, N. S., VII,

eom. Romo, jud. Hunedoara (harta 10/8) Muzeul de istorie natmal, Viena, 34 915-34 918. n 18a4, n mprejur.ri necunoscute, s-a descoperit un depozit, constituit .din 20 coliere torRionate pe jumtate din lungimea lor i cu capetele r:mcite, avnd dia.metrele intre 13 i 21,50 cm (pl. 390/2); un colier torsionat pe o poriune ma.i mare i eu extremitile n form de bar perpendicular pe eorp (pl. 390/1); dou brri cu capetele deschise i bara de seciune pla.n-convex (pl. 390/3) i o bar de form dreptunghiular lit la un capt i rupt n dou din vechime (pl. 390/4).
VAIDEI 1
Analiz spectral excculal

la Vit'na (H. r-\euninger

~i

R. Pllloni, Archaeologill Aus: riaca, 6,

1963, p. 26):

ai~~;'1.:ll
:; 72:1

Oblctt

Cu: Sn

i Ag i

As

Fe

:\lu

! 'Ki'

'l'b

Sb

Zn

Bl
+

Cr
urm

Au
urm

i Co 1 Tt
urm

:1

nu

Colier Colier

34915/1 >10% + + + + + Ul'ln -+ :~4915/2 :;>oo/;-.:;::++_+ __ +_ _ _ "t_____ 1

10% + + +-',--'+ __ +:..___ Colier 34915{4 >10% + + + + + + urmA + + + urm + urm urm urm _:1,.,7::-:2.,-,9_(-=;o..,l_ie_r_ _ a...,.t9::-1,-,5"-i5~>tO% + + + + urm urm:'i. __11r~~--+ ..;- urm:i _ _."--_u__ n_nA_I_Ir_m__u_r_m__--=---;1 i:l:l C_o_Ji_er _ _a,..,-1.,..9_15-'/....,G-~ 1_~% ::-__:J~ +_~+.:__ _ _ _ u_rn_t_-'-+ + + urin --:-+-':-_u_r_n-:I::--u_r_m-::---?--::_u_r_n :i 7;:!1 Colier 3491;~,17 >10% -'- + + + urm urm '/ urm + + urmti + + mm mm urm :1 7:.12 Colier 34915/~ > 10% + 1--'- + urm~ urm!\ urm urm + + + urm + urn'i urm '1 urm:i J 7:1:~ Colier 34915/9-.::>10% +-+-~-+ urm __ ~~- +_+ __ urm urm Colier :J4915i10 >10% ;- ++ + urmi urm +__ +_+__ + ____u_r-m""'.,--u_r_n_I---~u-r~m--~
:~ 718

-::!-:-7::-:.!-:7:---C::-'o-:li-:-e_r_~3:1915,'3 >

+ urm urm __:-!_---~~-=-_j---""..,._~-. +-.-.,-:-.----=====~=='~-===u~rm=3==~?====u=r=n~====--.

__

+ + t- -t

+-

+:..

::sni
:1 7.!j ;; 7J'j :l 7;~7

!______

+_____

;] 7:Jtl :17:H J 740 :17-H :~ 7-12


:3 '7-t:J :J '.'Il :171 i

Colier :14915/11 >tO~ + + + + urm urmA -:- + + + urm urm '1 urm urmA Colier ::1<1915!12 >10% + + + + urm + urm + + urm + urm urm Colier 34915/13 >10% + + + + urm urm '/ urm + + urmi ? urm urm urm urm ~---'--------:......:..-------:------Colier 34915/14 >tO% , + + + + + + ++ + + urm urm ? ? urmA Colier 34915/15 >10% + + + + urm urm + + + + Colier 34915/16 + + + + urm urm ? urm + + urm urm urm urm ---Colier 34915i17 >10% ++++ + urm + ++ + + ? + urm ------~--~~~---:~--Colier 34915,118 > lOo/o__+ + -1:. 1 urmA urm + + + + + urm ur.m Ur!}I C'Jlier 3l915fl!J >10% + + + + urrn urm ? urm + +_u_r_m_ll ____ +:..__~u.:..rm_:.:......:.u:.:,r_m.:..__ '-......".--C"''o-li-cr--3-4'"'!1-1-=-5/'-:2-::-0"">'-='10-:-0 ""',{,'--+-+-+'----'+----u-r_ll_I.,---- + .;.. + + + Urm ? urm Colier 31915/21 >10% + + + + -~;;.n-t:l-,;rni.ii.-----~-~~'--m--r -'-1--..;..+_--ur_m_ __+ urm urm ? urtn:i

>w%

:1 74&
:~747

Colier

3 7 48 :1 749
:l 700

>tO% + + + t -1 r + ..L + + +_ + urm urmA "'urinA Bril.ar31917{1 >10% ++++ + + + ++ +-i_-_ _ _......,...+_ _u_r_m_:l_t_Iriii urmd Brarr134917 {2 > 10% + + + + _+__-_ ........,.----+"-_.:..+_"t-:...._.:..+_+.:_,......._ _ _+ __ u_r_m__u_r_m___ t_tr_m__--=--Colier 34!118,'1 > to% +++-+--urm urm~ urm urm + urm urmA urm urm urm 'l ~1.r 34918/2 10~~ + + urtn urm urmA unri +- nrrn unll urm '1 - --~1-~lA______ 34916

-::---;;

>

+--:-

tf.:J

www.cimec.ro

C. Goos, A VSL, XIII. 1876, pl. Vll/8; V. Prvan, Getlca, 437, nota 2; D. Bcrciu, Apulum, T, 1939-1942, 80-97 (II.); )il. Roska, Rep., 262, nr. 99; M. Rusu, Dacia, NS, VII, 1963, p. 210, nr. 16; Al. Popa l I. Berciu, Dacta, N.S., VIII, 1964, p. 94, notele 8 l 9; M. Rusu, Apulum, VI, 1976, p. 88, nola 18 (se precizeaz c depozit u 1 provine de In Va idei i nu de la Ortie cum este wnlntlt In liternturo mai vechP).
VINU DE JOS,

jud. Alba (ha1ta 10/9)

.1lluzl'ul Alba Iulia, P 4 367-4 891 = 5 896-.5 919.

ln 1962, cu prilejul unor lucrri de sapn., efectmtte pe locul "Conul Chi~cbeului", s-a descoperit, la 1,.')0 rn adincime, ntr-un vas de lut ars, din care s-a pstrat doar un fragment, un depozit, constituit din urmtoarele 22 obiecte de bronz : o fibul ochelari (pl. 391/1) ; 11 br lki cu capetele deschise i bara de seciune plan-convex., din care 9 ntregi (pl. .391/2-9; 392/1) i dou fragmentare (pl. 391/10; 392/2); dou hr.ri spiralice, dintre ca.re una. rupt n dou (pl. 392/3-4); o faler prevzut pe fa. cu o bul cu dou orifieii, n interiorul creia se afl o bil, care emite un sunet cnd piesa se mic, ia.r pe dos un inel de fixare (pl. 392/6); o verig decorat (pl. 392/7); patru coliere cu corpul tondona.t. ~i cu ext.r<'mit ile romboidale termim~te cu cte o rsucire spiralic, dintre e~tre trei ntregi (pl. 392/8-9; 393/1) i una fragmentar (pl. :!92/10); un fragment de psa.lie cu o verig pentru fru (pl. 392/5); un lan. ornamental cu dou. bra.e ~uspendate de o pil:'s cent.ral, dintre care unul fragmentar are un singur element ornamenta.l, iar cellalt trei asemenea, elemente (pl. 393/2); prreum i din trei piese de fier: o dalt (pl. 393/3); un celt (pl. 393/4) i un topor pla.t cu aripioare (pl. 393/5). De pe locul respectiv mai provine un fmgment eeramic dintr-un vas hallstatt.ian de forma.t mai mic decit acela meniona.t nmi ~us, ea.re nn ar fi exclus s fac. parte dintr-un al doilea vas de lut an; din acest depozit., ntruct pl'in cercetrile cfeetuate nu s-a semnalat nici o urm. de aezare pe aeest loc.
Al. Popa
l

1. Berclu, Dacia, N. S., VJII, 1964, Jl.

117-100.

b. OLT E N 1 A

Scrin

BUvneti-

Ghidiei.
1\Iehedini

BiLvlNETI,

jud.

(harta 10/10)

.Jfuze1t.l Drobeta- Tumu Severin.

fn 1913, ntr-o regiune de munte, cu prilejul despdmirii truei coline de pe proprietatea comunei Blvni:'ti, s-a descoperit nn depozit de obiecte de bronz i fier ntr-un vas de lut ar;,~, din caJ"e rm..'lese doar un fragment mie din pntecul unui vas mare, probabil hitronconic. Depozitul era eonstituit din urmtoa.rclo pieAe de bronz : dou. fibulc oehela.ri (pl. 394/1-2); o fibul fragmentar cu nodoziti pc corp, pierdut; o srm tle seciune rotund ::;i rsucit uor la ambele capete, servind proba.bil pentru producerea unei fibule ochelari; 10 torques-tu-i cu corpul de sectiune rotund torsionat i eu extrt>mitile de scc.illlle reetnngula.r t.errnina,te eu cte o r.sneire simpl, dintre care nou ntregi (pl. :3!Hf:{-4; 39!)/1-:~, 5-6; 396/1-2) i unul fragmentar (pl. 395/4); un colier J'mgmentar de aeela.i t.ip, <'ll oxt.n>mit..ile tetminate n form de ba.r perpendicular pe eaptul lnr inferior (pl. :39(:1/3) i 50 hr.ri eu bara de seciune plan-convex, dintre care H ntregi san awoape ntregi (}Jl. :J9fl/4-7; :197/1-7) i 39 mai mult sau ma.i puin fragmentare (pl. 397/8-9; :198/1-11 ~i rest.ul ncilustrate). La acestea se adaug. dou topoare hipene de fier cu ga.ura nwdia,n pentru mner (pl. :398/1~).
Al. Brccllii, BCMT, 191:> (Hil6), p. 17017:> (Il.); id,m. lJUI:ia, J. 1921, p. :!9.">--2\IU (il.); 1. Nestor, Stand, p. 1-U ; D. Uerdu, Arheolog/a f'Uislorira a Oltrnld, Jl. 174-1 7tj (il.); id(m, .1pulum, 1,19:19-1942. p. 8:i-116(il).: .\LRusu,Dac/a,:-.I.S.,VIJ,1963,p. 210,m.:i; Al. Pupa~i J.llerclu, Dacia, N. S., \'JIJ, 1964, p, 94 i nota 12.

164

www.cimec.ro

cum. Piscu Vechi, jud. Dolj (hatta 10/11) M-uzeul de i.Ytorie ttl R.S.R., 1 491 (pentru toate piesele pttblit'f1te n SCIV, 23, 1972, 4, p. 537-552). _Muzeul Olteniei, Oraiova. Depozit, deRcoperit ntmpltor nainte de 1966, din inventarul cruia fac parte urmtoarele 103 pie:se de hanmament ~i de coi'ltum ntregi i fra.gmcmtarc : 72 pandantive circulare (pl. 399/1-30; 400/1-11 i 31 neilu:strate, din care 23 ca exemplarele din pl. 399/26-30 i S ca cele din pl. 400/1-11) ; 1rei prot.ome de p.~-;.ri acvat.ice cu verig. de prind ere (pl. 400/ 12-13); trei butoni discoidali :;:i cu verig de prindere pe doH (pl. 400/14-16); un arc de fibulil. de tip V ace (pl. 400/17) ; cinci brri spiralice, dintre ca.re una cu trei spire cu capetele sub.iate i ascuite (pl. 401/2) i altele cu una (pl. 401/1 ), dou (pl. 400/20), ase (pl. 400/19) i nou. (pl. 400/18) spire i cu capetele rupte, precum i cinci br.ri simple, dintre care una ntreag (pl. 401/6) !;li patru fra,gmenta.re (pl. 401/3-5,7) ~i 16 fragmente de saltaleoni (pl. 401/8-2:J).
GHIDICI,
;\ hxamlru Oana, SC'J 1", 2:_1, tll72, 1, p. 537 -()5:! (numai 16 oloiccte); Alexandru Uancea i Corn.- Jiu 1\l;lrgril Tlull'a, scn, 2.\ Hl71, 2, p. 21>!;-263 (completarea depozitului cu lnc 39 obiecte).

HuNIA, eom. Ma.gla.vit, jud. Dolj (harta 10/12) Colecia colii, H-unia.. La eirea. 100 m NV de sa.t.ul Hunia., eu prilejul unor t.erasI'i efectuat-e pe loc.ul "Bhlad'', s-a dcseopcrit n 1968 un depozit, constituit din 15 pandantive circulare (pl. 401/24-33; 402/1-5), nirate pe o Hrm cu un capt rupt recent (pl. 402/15); c.inci fragmente de saltaleoni (pl. 402/6-10); un a.rc de fibul de tip Vac.e (pl. 402/12); dou. brri, dintre care una ntreag (pl. 402/14) :;:i a.lt.a. fra.gmcntar (pl. 402/11); un buton cu toart pe dos (pl. 402/13); o protom de pasre cu verig, de prinderc (pl. 402/16); o verig de fier (pl. 402/17) i un col. de mistre. perfora,t la, o extremita-te (pl. 402/18).
Onorin Stoici! i Vasile 4,. p. 561-565 (Il.).
Cioam,

lln dep:nit de bronzurl

de~coperil

la :\Iaglavil, SCIVA, 26, 1975,

8. DE P O ZI T E NES 1 G U R E
u. OLT E N 1 A

DEsA, jud. Dolj (harta 10/13) J.linzeN1 TJrobeta.-Tu1'111l Set,erill, I 4 .381. Din fosta. colee~ie lstra.t.i-Capa, apte pa.ndantivc circulare eu un mie apendice la partea, opus pedunculului (pl. 402/19-24), care aparin probabil unui depozit. Din aceea.i localitate ma.i provine ~i un fr<\.gment de fibul ochelari, care nu He tie dac face parte !'Iau nu din aceeai descoperire.
/oric a (Jl/cnicl,

C. i\loisii.RCM/.1, 1~111, p. 84; 1. :-.I.P,stor, WPZ,2l. 1934,p. 124; D. Berciu, Ar/Jro/ogiapreisIJ. 176, li!{. 221{4-5 i 222!4; AL Oancea, SCJ\', 23, 1972, nr. 4, p. 540 i nota 2.

IV. Hallstatt trziu (Hallstatt D)


eom. Bcrzasca, jud. Cara~-Severin (harta 10/14) Mttzeul Re~ifa. n partea de vci'lt a satului, cn oc~a.zia construirii noului drum nainual de pe mahil Dun.rii s-a deilCOJ)erit, la 0,50 m adnc.imc, un depozit de IJl'onzmi, eom;tituit din o gmnih1r decorat. de tea.cii (pl. 403/1); dou verigi duble cu eitc patru protuheran.c (pl. 40:3/3-4); o brar, cu capetele deschise i uor suprapuse (pl. 403/2) i fra.gmentc din mai multe saltaleoni (pl.403/5).
DimNCOVA,
Eugen Iaroslavschi, Banatica, 1, p. 79-84 (il.).

165

www.cimec.ro

Les depots de bronzes de la Roumanie


RESUME

Dans ce volume, le premier da.ns ce domaine en Roumanie, sont. compris les dep6ts de bronzes de ht Roumanie deja publies, en cours de publication ou inedits, du Bronze moyen jusqu'au Hallstatt tardif (X VIe- vr siecles av.n.e.), conserves dans les musees de Roumanie et de l'etranger. A la difference du corpus des dep6ts de bronzes de la fin de l'ge du bronze et. du debut du Hallstatt, redige par le meme auteur pour le volume Die Sicheln in Rumnien, qui paratra dans la eollection PriihistoritJche Bronzefunde sous la direction du prof. H. 1\Ii.illerKal pe de Frankfurt afl\1., le prcsent onvrage ~ontient tous les depots de hronzes de Rouma.nie du Rronze moyen jusqu'au Ha.llstatt tardif, _ainsi que plusieurs decouvertcs recentes de depotfi de bronzes. En QUtre, different la dispositioh des figures en planchcs et leurs numeros. Pour realiscr cet ouvrage, ont etc entrepris ces 25 dernicres annees de nombreux vi:-;itei' d'(~tudes dans les musees tciuma.ins et a l'etranger, au cours desquels l'auteur a dessine le;-; pieces en bronze des depOts respectifs. En ce qui concerne les musees a l'etra.nger ou se trouvent des bronzes de cette epoqu<' pr.we::J.::mt des territoires roumains, inclus dans lE:~ present ouvrage, nous mentionnonf\ ceux de Hongric (Budn.pest, Debrecen et Nyiret:Qrhaza), de Yougoslavie (VI~ac), d'Autricbe (Wien), de la Repuhlique Federale d'.Allemagne (Mainz), de Berlin (pa.rtie occidentale) et. de Suede ( Gteborg). L'6tude des picces cffectuce dircctcment. dans les musees nous a donne la possihilit(> d:illustrer d'une maniere exhauH1ive le~ textcs concernant les depots, ct d'introduir~ leR numeros d'inventaire, en indiqua.nt, pour ccrtains musecs plus i.mport.ants, non aeulement Ies nouveaux numeros d'inventaire, mais aussi les numeros anciens. tt . D'une re~le utilite .pour ce volume a etc le manuscrit du Repertoire archeologiquc de h Roumanie, dont les donnees ont ete completecs avec celles des inventaires des musees roumains ct et.ra.ngers, a.insi qu'avec celles des publications relatives a ces decouvertes, tra vaux tres meticulcux effeet.ues avec le bicnveillant concours du Dr. l\L Rwn1 de !'Institut rl'Histoirc et Archeologie de Cluj-Napoca. Sans doute, la reconstitution de l'inventairc des certains deces depts, surtout de Tra.nsylvanic (y compris le Maramure, Criana et le Bann,t), est encoresusceptible d'ameliora.tion, car, d'une part, leur decouverte date du xrx~me siecle et, d'autrc part, les pieces de leur inventa.ire ont ete epa.rpillees dans differents musecs ct collections privces. C'est ce qui explique quelques doutes e:x;primes dansle texte, ainsi que la separation par des pointilles dans les pl:mch('l'l des pieces pour lesq~elles nous n'avons pas la certitude.qu'elles appartiennent aux depts re!o!pectifs. Du point rlc vuc de la tn,et.hode, on a. distingue les depot.s surs de eeux ineertains du Rronzc rnoyen et du Hallstatt moyen, ainsi que les depots sfus de ceux incertains appa1tenant ~~
100
www.cimec.ro

une pba.se non preeii"ee uu Bro11ze ta.niif ou du debut. du Ha.llstatt.. Dans le eadr<' dens cate~orics, les d(\pots respeetif~ 1:\0llt prc~entes dans l'onlre ehronologique, cn series et par regiom, et, pom ehaque region l'ont mentionnes, selon l'alphabet, les depots de l'interieur et de l'e~:te rieur des Carpa,tes, a.in~i que de la, Dobroudja. De cette nmniere, on l'l'eF.t efforce de faire connaitre potu chaque eta.pe de l'.ge du bronze et du Ha.llsta.tt ht frcquence des dPpots de bronzes, aussi bien pour tont le territoire de la Roumanif\ que Jlar n>.gions, c'est-a-dire pour la Trans~l vanie (y compris le 1\Taramme, f'ri~ana <'t le Ha.nat), la l\foldavil.', la Va.Jaehi<', I'Oltenie et. la Dobroudja. Pom chaque d(\p6t, on a tenu comptc des eondit.ions connues de la deeouvcrte, du contenu, dl.'s ouvrages puhlies, ainsi que dl.'il informations fournies par les rl.'gistres inventl\.ires des musees ou par differentes personne.'l. Dans la partie finale de cei ouvrage out ete incluses 403 planches reproduisant des des11int', 10 cartes, ainsi que les indications concerna,nt ht provena.nce des illust.ra.tions et. l'indcx des lieux. J.e corpus des depot.s de bronzes est precede d'une intmduction d'ou resuUent les eonstat:J tions :mivantcs : 1. l;a metu,llurgie du hronze sur le tcrritoire de la. Houmanie da.tant du Hronze moycn jusqu'an Hallstatt tardif acte particulieremcnt active surtout en Transylvanie (y compris le Maramure, Criana et le Banat), ainsi qu'ilresulte des 393 dep6ts de bronze~~ de cette region, dont 24 du Rronze moyen, 358 de la fin de l'.ge du bronze- debut du Hallstatt et. 11 du Hallst.att moyen. 0ette activite a ete plus restreinte dans la region extraearpatique de la Roumanie, d'ou proviennent 45 depots, dont 6 du Bronze moyen, 34 de la fin de l'.ge du bronze - debut du Hallsta.t.t et 4 du Hallstatt moven. De memo en ce qui concerne la. Dobroudja, d'ott proviennent 9 depOts, dont 2 du Bronze moycn et i de la fin de l'.ge du bronze ei du Hallstatt aneien. L';LCtivite !a,pht intense a ett\ dcployee durant le Ha.Jistatt. A 1 , auquel appart.iennent. lt>s gra.nds dep6ts-fonderics d'Uioara., Guteria, plnaca, Cincu, Band et Aiud, qui contiennent. approxinmtivement 10 000 pieces. 2. Ces depots n'ont ete publirs que partiellement, un eorpus pour l'espace earpato-da.nuhicn etant en eoms de publication, concernant seulement les dccouvertes de hL fin de l'~e du bronze - debut du Hallstatt, comme annexe au volume Die Sicheln in Rtnniinie11, redige par l'cmteur du prescnt ouvragc .. 3. Du point de vue de Ia. reparLition terriloriale on a, constate que les dcpotK du Bronztmoyen tie laTransylvanie E~.ont groupcs surtout dam l'a.ire de la civilisation du NO de la, Boumanie, le long des vallres du Some et du Cri; ils sont moins frequents dam l'rspaec de la l'ivilisation t\~ietenberg sm la va.ll~e du 1\fure. Pour les rcgions cxtrararpa.tiqucs et la. Dobroudja il est. diffieile de di:"~cuter ee prohleme, p~;rce qu'on ne connat. que queh1ues depots de cette epoque. Qrlm'tt a.u 'bronze tardif, dans l'aire des eivilisations Sueiu de .Jos, Otomani, \Yieteub('l'~ ct :Noua du N.O., du ceutre et du S.E. de la Transylvanie, on a. distingue trois gron}le:-; de dep6ts (serie Uriu-Domneti), ca.racterises par un afflux de pieces d'origine locale et centra.leeuropeenne, a l'cga.rd desqndles celles d'origine orientale et. nieridiona.Je :;;ont asf!ez mres. Ponr le reste du territoire eorrespondant aux rcgiom~ extracarpa.tiques et It la Dobroudja, on a comt.a.tc l'existence de deux groupes, dont l'un oriental da.ns l'aire de la. eivilisation ~oua (11erie R~e~ti - B.lcni) ctl'a,utre meridionn l da.ns l'a n;.a.J dPs civilisat.ions Noua, f'oslogeni, Vl.dt'ti Fundenii Doamnei et Zimnicea- Plovdiv (;;;erie Drajna. de .Jos - Oinae), qui, <'11 dehors dl"\s pieees d'origine transylvaine ct. eentrale-europeenne, eont.ient. auf\si d 'aut.ref\ pieees de type orient.a.l. Cinq autres groupes de sembla.hles depOts ont ete id(mt.ifies pour la. phase Hallstatt A 1 de 'fmn;;;ylva,nie (serie Cincu - Snseni), etant loeaJises dans le N .0. de la Tra.mylva.nic, dans la zone du Mure 1\Ioyen et Infericnr, ainsi quc dans le Banat. Ces groupcs contiennent de:-; pieees en majorite d'origine t.Ia.n:;;ylva,ine ei cenlrale-europeennl.' et., en bien moindre quantite, d'origine meridionale et nordique, prcsenta.nt U.'assez nomhreux traits communs. A ce poin\ de VlH' il convient de mentionner plut.tJt, des groupt's de depilts tf':rritoriaux a.ya.nt. Pl'rtaint>s partien brites, que de.'! varhwtes lof'a.les.
Hi7

www.cimec.ro

Pour la regi011 extracarpat.ique, on ne connat pas avec certit.ude des depots en 1\Ioldavie, l\Iuntenie et Oltenie datant de cott.e epoque. Cepondant il n'est pas exclu quc cert.ains dep6ts de Moldavie, d'ou manquent les pieces d'origine orientale, t.ypiques pour la civilisation Noua, datent de ceite epoque. Cependant on a signale un tel groupe de depots en Dobroudja, caracterise pa.r des pieces d'origine transylvaine ct centrale-europeenne. Deux groupes de depOts ont ete identifies au centre et au S.E. de la Transylvanie (y compris le Banat), data.nt de la phase Hallstatt A 2 (serie Jupalnic-Turia) et caracterises par des pieces evoluees, pour Ia. plupart., a partir de celles de la phase anterieure, ain si qne d 'autres d'un nouveau type qui continucnt pendant la phase suivante du Hallstatt B 1 . Pour la region extracarpa,tique de la R.oumanie, on ne peut attribuer la pha.se Hallstat.t A 2 que quelques depots en Muntenie et en Oltenie. Les depots de bronzes de Transy lva.n ie a.ppartenan t ala phase Hallsta tt BI( serie Moi gradTuteu) ont generalement la meme repartition territoriale que les depots de la fin de l'ge du bronze, constituant trois groupes plus import.a.nts au N.O., au centre et au S.E. De leur inventaire, en dehors des pieees d'origine locale ct centra.Ic-curopeenne, font part.ie aussi quelques pU:-ces d'origine nordique. De meme que pour l'etape anterieure du Hallstat.t. A 11 on eonnat tres peu de depots du Hallsta.tt B 11 provenant de la. rcgion ext.raca.rpatique de la Rouma.nie et de la Dobroudja. D'ailleurs, aussi pour la phase suivantc le Hallstatt B 2 (serie Fizeu-Gherlei - Sngeorgiu de Pdure), on conna.t moim de depMs, R'Uttbtit. au centre ct au S.~,;;d.e la Transylvanie; ils contiennent aussi quelques pieces en fer, tel le depot de Brlad, le seul remontant acette pha.se qui soit situe dans la. region extraca.rpatique. Enfin, de la derniere phase du Hallstatt ancien, le Hallstatt B 3 (serie omartin - Veti), datent quelques depots du N .0. et du centre de 1:~ Transylvanie, de l'inventaire desquels fait partie un plus grand nombre d'objets en fer. Quant. au probleme de la diffusion des depots du Hallstatt moyen, on a dist.ingue trois grou }les de pareilles decouvettes, dant deux en Tram;ylvanie, dam; Ies vallees du Some et du Mure 1\Ioyen (serie Vinu - Coldu) et l'un en Oltenie (serie Blvneti - Ghidici) et dans le Banat, caractcrises par certaines pieccs de paru1c, de costume, de ha.rnachement, par des vases et des roueH de cba.r de combat en bronzc, a.in.~i que par quelques outils en fer. Unc pm;ition speciale, par type de collier aux nodosites, est ceHe du depot de l'oue;:;t du Banat.. Du fait qu'il ne pcut Ct.re loealise avec precision, nous ne Havons da.ns quelle me~mre il pourra.it etre mis en liaison avec le troisicmc groupe de depOts de la vallec du Danubo Inferieur. Pour le Hallstatt tanlif, l'on ne eonuat. actuellemcnt qu'un scul dept a. Drcncova., dam; le Hanat, ayant un petit nombrc de pieecs <l.a.ns son inventairc; il serait donc premature de fa.ire des comiderat.ionH d'ordre typologique et chronolobr:iquo eomme pour les autres flepts de bronzes du tenitoi1~e roumain, d:ttant du Bronze moycn jusqu'au Hallstatt tardif. 4. Le probleme deH categorie~ rlc (}epts et de Ieur signifieation n'a pas encore fait l'objet. d'etudes speeiales pour l'espaee earpato-danubien. On a ~eulemcnt mentionne plusiems catcgories de depOts, dans lesquellcs se refletcnt les pn\occupa.tions ct les occupations de base de leurH possesseurs. En ce qui concerne les ca,uses de la. th(~slHnisation des depots, la, discussion a eu surtout pom ohjet les fttctems internes (tmnsfornmt.ions sociale~ et luttes entre tribus) et extcrncs (invasion:-; ). En tcna.nt eompte a.ussi des comlitions dans lesquclle1-1 ont Cte decouverts quelques dep6t~:~ (da.m; le..s rivieres, a.upres d'un rocher, ete.), on a supposc I!UC quelques-uns deces dcp6ts pmuraient ctre votifs. ::;. Ou point de vue typologique, on a distingm~, da.ns I'iuventairc des dcpOts de bronz1~~, des typeR d 'origine loca,lc, centrale-europecnne, oricnta.le 1 meridionale et nordiquc. J.eur ctudc et Ia publication des resultats da.ns la collect.ion Priihistorische Bron.zefunde, sous la direction de H. Mtiller-Karpe, donnent la possibilite d'obtenir une evidence precise des types et des variantes des objets en bronze da.tant du Bronze moyen jusqu'au Ha.Ustatt moyen.

168

www.cimec.ro

6. En ce qui concerne la c.hronologie des depots de bronzes, pour le Bronze moyen on a distingue trois phases de depots, qui correspondent au debut, au milieu et a la fin de cette cpoq ue, et ces phases ont ete synchronisees avec les civilisations contemporaines. De meme, pour la fin de l'ge du bronze - debut du Hallstatt, ont ete etablies six phases pour la Transylva.nie, le 1\Taramure, la. Criana et le Banat, correspondant aux classifications chronologiques de H. 1\I\Hler-Karpe et W.A.v. Brunn. Qua.nt a la region extracarpat.ique de la Roumanie, y compris Ia Dobroudja, ont ete distinguees moins de phases, etant attestees actuellement seulement quelqucs phase~ contemporaines a cclles de la Tra.nsylvanie. Est en cours d'etude le probleme des correlations de ce 1-lystemc chronologique a.vec d'autres de la meme espace du centre, du sud-est et. de l'cst de !'Europe. Pour lei\ depots du Hallstatt moyen on a precise deux series de depots de bronzes, dant une pour les dcp6ts de Tramylvanic (.Berie Vin u - Coldu) et l'autre pour les depots de l'Olt.enie (serie Blv.neti-Ghidici), series Rynchronisees avec les aspects de la civilisa.tion Basarabi de l'Oltenie ct de Tra.nsvlvanie. 7. Les series ele depots de bronzes se synchronisent aujourd'hui mieux avec les etablissements ct les necropoles de eettc epoque de l'espace carpato-danubien, constituant a.insi une base plus large pour le systemc chronologiquc propre a cette epoque. 8. Il faudra.it rcsoudre le probleme des a.nalyses chimiques et spectroscopiques des objets de bronzes datant surtout de la fin de l'.ge du bronze jusqu'au Hallstatt. moyen. Il sera necessa.ire d'cffectuer prochainement un gr::md nombre d'anal~'ses pour etablir les particularites des centres de production des objets en bronzc de ces epoques dans l'espace carpato-danubien.

169

www.cimec.ro

www.cimec.ro

<

171 www.cimec.ro

VF:J
~~~ 4 ~
{~

~ 5

~~ . 6
~ ~-l
7

~..,.

w
r
\

~1 ~-.\

' 9 .. . .. ) ~j
. 1

. w=
..

--:i
''

;c---1

Pt~S=:J
. . ~~. ...... ~"".~:-.-:)
.. ... 1

~~~\'
1
Pl. 4. -Ighi~l.

~~~. ...''
1

O L.

5cm

1
1

'

1
, 1

1 '1

~ ~. ;~,5~
/
.

~''1.1. ....... '" . . - . . . ~) .. ::.;,:;..;,:,;;;,<.,<< . c~ ,,.,,,,,,, ' , ~17


'Ji !o
1

~~
'

._,.,~-..............-:.)

~-

. .

: .. ~

:: . .

~15

......,~~~
'

Mu) 1) '

{3-!7;

'l

1 1

Pl. ;" - Oradea (1- 2); Fdmeni (3-17).--+ www.cimec.ro

...
.,.
""

t ..
'::

L.

..

~~

__ - o.
_ _

t'"
..

tt=%
_.

--'"

L._J

\ 1 1 1

173

www.cimec.ro

..
:~

.:)

::

'.

..-.

. ' .. ~--

www.cimec.ro
;:::

www.cimec.ro

....

O>

10

11

12

'

13"

14.

15

16
PJ. 12. - Sinnicolau Roman 1 (1-2);
andra

(3-16).

(an (4 -S}
imleu

5cm

(f- .3;

.J

www.cimec.ro

Pl. 13.-

Silvaniei 1 (1-3); Turdn ('1-5).

..
N

.. 1

.....

177

www.cimec.ro

~
6

\~

fJ

\:

~:

i~

'
'

,/// .,

4
3

51 '
1

~
7

'
'

~
9

~~~

'1

--:;7'3.:

~ d4f;z{)
1'#
6 J

1
13

O
g

.. 141

f
Pl. 16.\'rand

f'(IIJ(1-i0)

01 1

te'"~~ -16)

o
1()
lG).

(1- !l);

Borl~ti

(10- 15).

Il. 17.- Sinaia (1-6); Tura(7-10); \Iaglavit (11

www.cimec.ro

~~

~
~~ a "\

:.a.~

~ ~.
6

~
1

.~.

'.1

\.
1

~
1 1

\.

~-i'!);,.:.',.' .. _: :-: .:.:~:- '-< .;: . -:.---;


2
(:.

.:..::::~:f~: ;: !f:~.. :...:;:~: -. ~::1::::;~"'


-~ ~.-

;;;~,. ,~, ,;f:;~iq


!J ;
_'"':". '- ..;.,. , . . . :.~":~i, f r .~ " , . '
9
ti

_t..... _.f;j

~
-

~ ~-:~-~~i~t::-77 J;);ITt .,.~.,~ .-;.:.,:


.. ':A!, .. -:~ ....~.)
:
.., >

! ,.,'rt -~ ..~-t

~.;, ~;.;.;"o-";o~~l;:~:i';'*f;~i~f~

\~
1 .,

..

\ ~. . .. . .--

-~ :~.

~,-::.. ~~~:5:~: '/ . . }~ ..


.........:;...

.:

]
C:s
:.J

:...--

;""v -~~, . . .'-~: :'. ,),~,~~ ,t..

. ~-:.;l. ; .}.t.

~,>~

1
. j

"(. ... '


._,_
: 1~

,~
. :~;
\;1

'l

~~----~~-~~'A
\ :

-~

/~: ... ,. ~1j)'<>_.~. ..)


~

\i ~,1
::_>._

~
.-.,:-::-:~-':".

,<:(
1

n d
~

.~

~-~.i ' :---\

~;i(

. ~f~ : ;

):::
1 .

1.

'=(2-10)

7
O
1
1 1 1 1

5em 1 ( }

Pl. 18.- 1\Iaglavit (1-8); Poarta Albii (!1- 12).

Pl. 1!1. - Bihor (1); Hllrman (2- 4); Larga (5 -6); Puli (7 -10).

www.cimec.ro

....

~1

~J

-cco-l

~
4
V

i'

r~
\
. 2

~1

~
8

o
O

5~8)
5cm
1

9
5cm
!Da

'

('7 ,9)

O
1
1 , 1

3cm
1

~.____,__j

(1- 6)

Pl. 211. - Puli (l); imlcu Silvanici II (2- 3); Izvoa.-e (4); ,,:\loluo\'a" (:J-6); \ledgidia (7- 9).

Pl. 21. - Aled I (1-7); Mcu (8-13).

www.cimec.ro

~ ~~--! .<'"''--, ~" .


. .... . _:_~~-:.'
' \

' '~ r-i;c"'..~., t '(~;~

~~-

fk
1' ,
~

j 1,'

t:. \:- : . ~-

.
.'/~-------_----

....

/!
__

1(

.....

t. . ..._, ..._. __ '


_

~~

; f-i.~f:it~
'
f
1

~--i

J '

1 1

'1 ~{ '. .

~_/

'

1 .
'
1

'

,:r- _r._::fr.f i ~: l\~


,:,~

:r . -r-. _--~-:-~--~ t . . . . :i .. t :p:,;>'

~'

'f'-t' 1 i. ::.- >;~?--

16

LAJ
17

:"<S/:
1
1
1

-~-- . (~.--:;--- ):~:,

1. f.
1 :

:
;....
~

~
J

1 1

f-' ...
.1

{.0) t t/ \\ ' ' l \\r / .. \::\


\l'\1
. '
.

/. -:"\ . ..
i_-.. .

\~

,t:

1 .. -

..

\,ji_l3~~3
to
/T'-_

/~... ~;.-\\

.~1..~;v ... t.... i .. \

~
O
1 , 1 1

18

5cm

c~U~C~~ O 5cm 1 (~-6~13-20) 1 12P9-. r [v-t2)

'~

/
1

'

'

.
:),
1

/'f

:i 111 il
\ \
._;?-:;.".-"

...

>:

rr;. t&-~:~,~\ .flw


~
11
O

'Z:c iL::,

"-'~ ......
'!'',

. .';---

..,

::..

,',.

6
Jcm
'---L---1.-L--1-_;

Jc11 ..
1

(l-lll,12)

1 1 1 1 1

(1i)

Pl. 22.-

Arcu

(l-:.1); Ardud (1-6); Augustin (7-10); Aurd Vlaicu (11-12); Balc(l:.l-20).

Pl. 23.- Bale (1-2):

Ral~a

(3-12).

www.cimec.ro

'-~

,::-.

1
(
..-IA
1

. l\\
2
2o.
~,u:. 11#111/iYTI ~\\"~.~\\~'-

.-41l
2

I#.W/111///n ~\~11.\~i\~\\\ /f!W/11#1/11 '~~-;iiiii"!o:j

.JJifA
--...

5
~

):_.-~

o
6

l1 lJ
. . . .

\ t/'

_/- \. .
..
_ .. '.

-~~~
f
~

t ,-~--

~,[:.
:.'

i \\'~ : - ~

'

'-:~;-._
_

\:::_._.
-~

...

(':

\ :.4Jiilt
7
8

r: -

'

!:'.:--:.-: __.

l-:_:-\'
~~-~-\

3
.:.-:-

lO

.' :

''

t~

5
:- : 11'"\-

\21[ - .

t:L.c..:..~:...

W\ -j
.

~ g
O 1
1 (

10

~
11
1

_,_::.-.~ :1 .. V u
'-j

I\ ):1

,,

c
$
Pl. 25. Btarci.

:._}

13

.fem 1 (2-!J)

O Sem l..L.u..J,..J (1)

Pl. 21. - Rali;>a (1- 4); B:"ttarci (5-13).

www.cimec.ro

\---~

.\

il

<' \A ~ e1
1 3

~4

.i.,:iJ: ........ ~~ ~ 't. [(;


(

lJ3

'li~ ~ -~ ~:~ vV'j) \1 e-i\


1 \
6

l tL:bl6

9
':(~-

_.,

11 'liP lf
.L___

--~

J cP

-11 :-~olja,.,
.,.,:!

_<;?
.-:~

'?

/~
.........

.">
.

.. -,;.
~i

;::

1
10.

<t

~
.

~-

JE
~

l4

f)

'1!
14-

~,: ,. ..
::

1'7

< c;.,

1 1 ,_ 1

:Sem .1 ~-13 '15-1'7)

O 5cm 1 1 1 1 1 1 - \14-)

16

17

Pl. 26. - Btarci.

Pl. 27. - BAt Arci (1- 4); Belliug (5- J 7).

www.cimec.ro

00

....

.....

1 Il
6

2
1

t?i,) r;;f}'14>

/------,~

.... --~-~,~-.

~- '-

r~\

~
1

~~j; ').,~J}\\5)
1
1

;~:
8

el
53

CS~, ~~~
9

~{J
... _:_-_
.

...... <,-

- ..-<>1
.: _.;;;''

Sem
1 1 1 1

()~
. .

~
iO

':

:,

15

.:

A
!l
www.cimec.ro

~12

o
1

S:m '
1 1

~13

1 r45,1i-i4)

1.

5"'1J
1 1 1,

~14

~3, 6-!DJ

f3

14

12

PJ. 2R. - l:ldtiug (1- 2); Bicaci (3-15).

Pl. 29. -

Bl'eb (1-:.l); Cara (4-10); Cpleni (11 -14).

~
1\..

\ \\

).'

)y
\\\

~/

p /
' .. . /

-----_1

- --~

;{~:1-~\ .( '~~.
\
\
.

m ~~~-~3
~"{~: , ._ ,' 4
.

:\\Y

""./1
1

'
1

1
1
1

,
1

'

-~
1

~~~?
"--~-6
/

~
.
.

--

\ ~i . \~' ~9 ~
/. . . ..

~- -- __ __,__

,
\ -,

'

~tJ~ lrt--l 1 -.~


'

('\)\ ~_})_;
~~~

:
1

~ ' ~V~

~:' .
1

.,
J

. ~~-. . '
.5~"'
' 1 '

1 1

.._"-~

..A...

; : .~ ; :

~~~-1~1
~g . .........,..

~. ~ ~.~

10 a
1 1 ' 1

Jcm
L__j (

1,4 -!2)

o
1 .

12
2-3 ) Pl. 31. Cehlu

1 {

g;

Pl. :10. - Cpleni (1); Ctina (2-4); Cllua II (5-9); Cehlu 1 (10-12).

1.

www.cimec.ro

.-:::

<> "'

www.cimec.ro

~~~Uj\rc=::::::, -=r-...======~=~ ~
i. .

~)l)

.
~

~_ ...
---fT)

~
! lr-5
M

E_~ _~j :J
<::.

'

01

~]~
",.

1.0

~'"""""

2:! . u
.

co

www.cimec.ro
1_

.-

18i

ti

..

~k .: :' .:":

r;J.:'
.1~:;1#':
~-~

~J
2

~iC::~~j
3

w
;

LM

liJ!!!JJ
8
6

......
10

'))0
10 H. 12

~~ \\ . if,:1U

~
9

.,
1

a
'

-'

.J

5crn

Pt. 36.- Cornute! (1-2); Coruod (3-lt).

www.cimec.ro Pl. 37. - Cotiui

i30

014
1 (1- 6);

5cm

Coliui Il (7 - 12); Crciuneti (13-16).

0,5

..
-~
V

..
'!.'!
l
CI:)

:J
-~

....
4.>

ai

..
:

c .. f.
.O

-~

"-.... __
. 1

~-~-.r

'

',__,

( __j
189

www.cimec.ro

l
.

;,;f~~it-' .
~

,....,.,..~,..",..

.8

m
7

i;,;Bt; . 6
.

..... ::;:;~:-r!":''-;.,

~---

'-~

~ ~-J
G

-.~_)

...... ;

~5

~J
o
9

11

L.....t.._.._.._._ J (j -4)

5c:m

www.cimec.ro

.:?f:TD:~~.~:~u:x':. :. .-. : ;: .:~. . :

.... .
~ ~

,.,

.. :. .
1

.. . -: ..
1 1

~~

o
~
'
8

6!!1!JiJ
1nn\
9
~::, -

:, .

~--~=.--,:_ .

..

~ ~TI::: :-". , ... -~ --~~


::;~

" =.

al
:1
0 17

~. .~.:. .. o
'_

..-;:.-:)!

:.-:.
1 .

1
. .

!4

. _.-....

!8
1 1

19 5<m g -22~ 1 t1 ~-f1


1

20
1

. t ' IZ-~ ~' ife ;:~ m~~532f," =. - -c - - F'f)


10 (\
.
- ~-:~{

~ :~;:

::~

15

16

.,,_,._

_.

'

'

'

..

'

. rm,>\) l' 1

,~

1 (12) '

5,~2

! i

-~~------1.

PJ. 42. -Dobrocjna ( 1);

Domneti

(2-2 2).

www.cimec.ro

Pl. 43. -

Domneti

cr::= - fif:-~..
t . . .
:

--- -

. . __ J.

Cllilll~ID<JIIUI>GIIWD
7a.

o
9

i!!VI ~_:::.;!ff~ . g ... 0 lAJ


10

~:~])

r
\

..
.

,~

iy,1 \{:1- .
q

~ tC~c=. o Ci >..
-=--

~ rr_ p=~ (~~-~-=-- ~ ...~ _-~ ....


. . . .
C

8 ~l
~(_1 fi
~~ F4 1 .
Jr

-~

r~~- ~. (~\ iV' '", ~~~~ !~ _ fl_ ,~~~ ~ ;J:\ i/3\~~ \


0

;-~:::~
l

..

1f

i~ ~;G; :: ~

~~
f\

'7) k,:-f
15 "Cf._ . .... "!\

/,di:~-

~ -e-

~~~

5;m

12

_L...LLL.J p 1. h. -

(Z.-8)

Domlineti

1 ' .

1 1 '

5 1

1 (1- !!) . ,

~1 ,__AA) l\~ ~m(9- ZD) OLL.u...w5J.8 20 . (1)


Domilneti

11 (9 _ 20). .

www.cimec.ro

@if
.

~YAU~t2a.
mdf.l'Y~"'ft4"'974;iiiiiOUIIID 13(.1...
4

il=0 aed
21
'

fQq

d!v..,_+~
1 5o.

$~ ~~.,.,.- 14Cl

11/IJIIIIM!I

&IJI P

linii

~
19

0
20
5'cmf. ,\ 1 ~"1-23/
(U-26).

O 5crro lO ,__1-'--'--.............,.1 (2L. -2G, l 1

~~ 2~2u
' 1 1
Do~tat

PL. 46. -

Domneli

11 (1-23):

www.cimec.ro

---~~r.
.

www.cimec.ro
,..: ..,..


:I.JI:~'
-~-

-"ft~

~l ....
~dt. .:_:;

,
1

,.-Ji

-.:

.~;-

'5

,, :::;: .: .
~.=

:.~[:~~-~-

...

z~-

3,..._

) 1 r'"
s
g
"

~~

.:

10

E /1 ~ ......_ . ,.""':'\~--r--~~ if
q ' '

>

41

f2.

:~~:~-:~_.'\-\::~ :-:........ . ::.

: :.-

,.,
8_

' --, il
.
-

~14

'

--

a
~ 1;11

5cm
1 1

1 "

1
(6-ll); Horoalu Cebului (9-12).

Q,3
www.cimec.ro

5cm
15

Pl. 4().-

Hlchiu

(1-5);

Hma

Pl. 50.- Iara 1 (1-10); Jeud (11); Ilba (12) llcanda (2-5).

....

cg
CD

,~~,-~?~\ ~ '-in 1 -~'s_~~-~~


_)
~

llr \t
1 :...

' t

..

~--.

t~ "

. .... >

r __ ,._.

--.

~~~
2

~--

'-~

CJ2.~~~;c~,
f3
1415

- . i;;:::) ~ =-o--=----l[~\
J

/'

< /!/i). ,-~


,;.{r-!'<::i

_<;o~---: ..__-\
5~

_]i
10

\:<~~~:

C!'S~Jtt

~-~~-<

./ }:;,

:s0
_
.

\'O

~
-': . <' .. . .

:?J

\?7>
>:
. :, ;::_;\
[1

4~~'~_, '~
7
.
~--

,....~~~-.

~O

170~

.'~
;.
o
1
1

(a _ ,-".
. .
....

180-

~~--~
2.2.
5c.m
1 1

'
.20

i" \
1

---~

<J- 6)

5cm
1 1 1

(7-1~19-U}

5'T.
1

21~, 22 q . ~ '-. \h31 1 1 1 1 1 (#~ ~},

Pl. 51. - Lpu (1-17); Le lei (lll); Lepinden (19- 21); Li vada (12). www.cimec.ro

Pl. 52.- Livada (1-3); Lozna (4-22).

~ ......

' .....::::..E ....

..,.;
1Q

c:

]
www.cimec.ro
J97

ri
1114

~
'
..,,

'

.~
~
-<..
1

~
.. ..

'

!H.l.llZA

1
tiP

.. s~V'.~ .,,.
G

@)
!l

~ ~
4-

-\\
~
7

~ .....

o
N

+4

@
12

ifl
14.

liJ
15

()

fh.

i ts it" l i
~
iS

~ ~ ~

cr:
11 IZ

{
W

f5

16

t7

\JI

......

18

fb

fi1l
1~
'

."...17

'

~
18

~
13

11
.
20

1 '

'a
2f 22
O

~
.
.

A
23
r

'

27 : .l

lJ

1?

o ~ ( 1, 4- ~1)1 1

2lt 5<m

C L

1 1

5cm 1 (H,IH2,f728)

5lS
1 t 1

O
1 ,
1 1

Sem
1 1

1(2-3.12,{1, 18.2022)

(23}

f!!;.P% , .:-;;;-.::: :

Lu..uJ (13-16,19,23-25)
Pl. 5G. - Miniu de Sus (1-11); ~lica (12- 2iJ).

5cm(5-10,!322,14!7) C ~

:':j;.,>:o:.~ ... ,.. . . . ' <!Kfi'NA"/, "'. .. . . . 2 tl

c: .

r .

~ ':;;;;;;;/f\

Pl.' 56. - ~lica (1--20); Mociu (21-27); :Kadi 1 (28).

www.cimec.ro

.o::.,.
..c o

199

www.cimec.ro

t-.;l

it?'''~ ~)'~
3
11

1
.

. .
.

~i3

+
lt

9
(:\ Al

10
~ 1 ~--:.f

12

~><,~+~
13 r4

!5
Pl. 59. - Petroani 1 ( l- -1); Prilog (5-14).

~
Sem

-'-1.~-1
Pl. 60.- Prilog (1-:l);

(3- 5;

Rcl1ila (:l-5); Hebrioara 1 (6-16).

www.cimec.ro

~rl
i./. . ~)
:~ ~:.

:~ .,

~
.

3
4

.-

~
v.':

. .___..~,,.~.,:~L2;; ...)
:

,.,; : ~!: :;:.SJ0:.'.. :~~


.-;
1

C J
"-'=-

@'. \ ..
8

~."
.

f
O

L; , , , 1

5c.->J

'~

.r. .\';,
~

,, 4J
1
1

1 ..

... . ::_
-~

. .

~
~

)j

12.

.1.3

Pl. 61. - Rebrioara 1 l.

Pl. 62. - Roia de Seca (l-4); Rozavlea III (5- 1<1).

www.cimec.ro

1-'

o ._,

~~ _L_ffi~~- ~~ -_-s_:-:=_ 11..:..; .... 1\1


';. .' . . . : 1 :

A@
~:.

~
b

~~

~~.. ~-.-.---~ __.._-_-~--- -r-_--_ ...


,.....-.=

..

'

,
':

,_.v:c?c~>
.

r~

< ;-:..::: :.''" .-._..

'c

-.~ .., .

~ .7

----------

---

-_--.-

----

~~ :~' -~.; j~ ~ f_ l_f.~ ~ 7....::=::~::' -~~


-..- .. _:_, ...__
1!'
1

r - --l~ . ::J J . .. -----------\ /! . .... ~-- . -......::'l r-:;::-:... :: (


!!.-:-.
~

r .

""-c:!'

~~

J70]'...ffi' li:'JM
n

-,

n _r:;_(-~ ._- .: _ ,:-1 _. -\ " ~ ,.


--- .,,.

( ., l J

L~~---- ~ ~~-'_ "_. . -~.---~<< 1<}: . S~;~-:;~:-_\,i.,'12.


" .

e::~.: :>

i.~: : :.. \'

'/ _. l. ' 1- ~( .:" 1' ( \'

1 1.-.~~::.
1

' t...

1:

,._ :..

,, .. ! 1,--. j

/:'.-.:1
'

:0--:: .
., -- . ...

.--:

. .

. '

-~ .1 . .. '

u
1;

1 1__

_,\ 1 -~-

1/.:''

~- -~----~ t
iG :-
. "-,.. .

~!D
-.. --.

----

-~ .
---.

.: >A.J
~

\ -~ :. _:

,;\ "l .:-_


( _

~ ~
~-.
_:.;:;:::::

~- "- >.--.

:'' 'l'r

ii
: :,:
5cm ._

. ..

~'7 ~ - ~

\t~Ji)l
15

. .- \\'

14-

~-

1G

13

O 44-'

L ...u~(7 1e

15 O

.< 5cm L L.:...,jj (J_-6)

5 5'-"' ' LLLL..U (2-,,12.-IG)

5tm

1 1 1 1 1 1

(f. '7 -H)

Pl. 6:1.- Sarasu (1-4); Slite (:i-6); Sel('ttU (7-lH).

l'J. 61.- Simhoicd (1-3); Snnicolau Rcnul.n 11 (4-f>); Sirbi (i--11): Stina (12-16\.

www.cimec.ro

(.'j

,_,
www.cimec.ro

o" "' ""'

!
.
~ ' -.'
1

7
'

u
B

, ;' ~ f' .~~


8

10

11

17

o
1
!
1 1

5c:m
i

1,
www.cimec.ro

~~h-13)~.

rtr-z, U135,1't

-'8)-

Pl. 67.-

Tuplia

(1-i); Satu :\fa re 1 (5-9).

Pl. 6/l.- Satu :\Iare li (1-2); Tnria JJ (3-5); {"riu (6-IR).

4
:... ..:
~.

....

,
;.

;.

~
~

:~

..
1

..' ~

2.
. b

!
'

~:1'
l'"'

\Jf,j

:'~ \ 1

ll
Hlll
\'.

Pl. iO. - Uroi (1-2); Vadu lllei (3-12).


o tit
t..:>

www.cimec.ro

g
<::"

[jfllll
1""

~t< ~ t ~~w~~.t.111 lr~~::-~!~~~:: ... ~l!'f . . ~,' '~ ,lll~.'rl ~*1 '' '

Za

~
H

~~~c
o J
TJ. il. \'~du

~7

.9

,~::rd~l
13

~
'

',~
'

J)k;;,;:.::.J~
14

2.

~
1

1 1 1 1

5cro
1

l3-1f)
(3--12).

O 1

! 1

Se,.. a 5cm 1(1-~9 -16) 1 1 1 1 1 l (7- 8!

16

lzl'i (1- 2); Vulca

Larg

f'!. 72.- Valea lui \lihai JT (1-4);


Vlntori

Vda (5-6); Vima J\larc (7 -8); (9-16).

www.cimec.ro

'

.,

o1
1
/

s 1tm

l
www.cimec.ro

45

161471

49
Pl. 74. -

50
BJeni.

Pl. 7:1. -

JJJcui.

&:

'"'

rt~f]
..
\
;

1;.,-.-.. :~

rr\

\:i(~ :'ii~'\
'L::./
.
1 \1 1
1 1

\' ./
' '

:'
~
,,

,1 1

~~

11

It

:: 2 '

!o.

am ;g IX iliiX III X il!li't &: m

CliU 2...

X X X 1 .U
X

mX

X g

UID

~mi~lltYDD 3a crx:XXXX'YXDJ 4
~'ZIWW :<l'ln
~.. , x l "~ ~Ga.

0-

5"
1.0. 8o.

cr..
~ c::&:n ~Q.

%{

!\\!1
N Y4

mm
IIIDI ) (

w.

g
il

iD

ctL]f[ ~k:J[>U::~] [>H


~.Y/IIh.."'4..'i(f/,fl ~Wh'Kv ~"

U lD

w. . --=---

10.. :J~.t

;;~

X m'*"

n :t't
rgn

"'"...7
@!

;;X

.;-.:~ ~:Jr;;m

tt ::::::"==-

10a.

U!ll>t : X
\\,\----x, III X

mm'$!'-... 1~a..
k 13o.www.cimec.ro 'lcm
-

01

lldl

61

eMUli

1110

OI ' ' ' ' l5cm


PJ.i5. DJcni.

-~?::::;:::r '

~: QiiAII_~~l.A ~~~1"9\!!JDBo;
o
[ ,. ' , 1

"'''.::~12

Pl. 76. -

Bleni.

l ' -). '' - '' -~


'

n~-. _ :~~~;() on ~-. ori:,_""()~-;~():~ r-/--~~.~)


,:J.aC"~/,..d!J: :z .~ t:.-' JtE'~"l~ l l ~ ~m' ~_ :E.;" ".---u~-~-p
'5 ""' ,,- ,;u

"""

--

'

''
1

''
''
1

e'

!)'

, . ..

' .

' :

1!1":1!1.......

...

..

? . .,.o

X li/'.2!1/LX.Jll!LXz;:,
NI>

... CIP' '&

. -~~~" -"

IU!III'

""' .........

::;_

-:Jn
1

~()r ~ f" -\'.;"~ ~----::::>:...-<'_.-- t::~_;;~~l ~-' :


. .

' ""

{;:-o)6' ~ ' \~ ' '


.

(~ 0 .. ~~,_;r-~.
--= 1,--~ ,. . . . . ~ .,."
' ' '
r

...,

""" . . . .

...

-...-

" 1

, ... l_..~ - =' 9~

, :: :: .. . . . .
. . .
H

. ..... . , ------

~,~, ~-_., 41 . -,___~


. - .

nJ_II:;l mi\' .
: . r ' r:l'fl :
11.
1!
'

: .,,

~~ !E./;'

?9J li TIM

'K&"l!!)

.\

~o

l-s . .. ...!

)J;

~- ~--.: . .. .

~11-~~-----.l /~-fu ~--. -----~~,-.,\ -: . .\


J3

-~.=---.

Y,
..... :

--\.-,.

. \,J
1';.... -= /

tfff-7~;

l .. 'j -.,~~
. .

if

~~:~ f
.
j7

~) 1

V
. .

IL..
. 1' ... -.

~-...-. ~ ~=7"~C'~:~:.....

~ 15_----~--~~

. . .

~~~'
<i81; ....
5=

1~l
1 ' 1

\:_f..

._. iJ~ w 13
g
..:o

o
1
1 ' ' ,

o .: '
1 1

--

11t

<tiiC

1 Q3-T6j 1

~8-

;,.,.
1 1

u l 1

l l1 - 12)

5<rri 1 (17-!9)

19

Pl. 77. -

Bleni.

www.cimec.ro

Pl. i8. -

Bleni

(1-12). . . (17-:!1'. ' Bozia(13-16);Ciorani

..

,.

:. -

..

_..,.

..

o;>l

,. .~~~. ~
-~
1
C) . ,_

~10

www.cimec.ro

()
.

'

. ...J 1

f!J

15

~ ~' ~?
0

14

Som
1 _1 1. 1

1 (1- 3} lJ 11

1 1

5cm (4 -1'7) 1
j

o-:>

f-'I.I'JJ. -

(; IJf'I"IIIUIICli.

Pl. 82.

lrlt,rmn~li (l.

-3); Helelo n (l .

7).

www.cimec.ro

"" l"::

5'

fil\ ,/
:(:
' '

;~' ,/ \'.

.
'

1"

'1

;; "\~
;:

15

/"(/ L..

~/"'

f
O 1
1

10
t

O
1
1. l

--- -l

ff Sun

5cm
1!'

17

O 1' '

' 1 (l~s-,9--14) cm

12

.eo.a
13

...t2lz'.7lA 14

11

(G-8)

Pl. 83. - Mindrica (1 - 8) ; JI.Io.~na (9 -1 i).

PJ. 84. - Negreti (1-S).; Rdcni (9-L'l).

www.cimec.ro

r~.
. \'

\i
2

::~

~v
5

LJ ~ )(J
4
5

..r,
...: -:.::.

~. t; .\;< .:. . .\ ....


~
~tl

. o..

... l4 . u ii'.
:; .1:]

V6

.: .. ~

./)~
9

~
'---J~J
4

::.:

j::;

7
11 12 t"'l-,; .

13

12
1

10
O
J
1 1 1 1
\

LLLL...L...LJII-ID) 1

.D
1
j

1 .L

5cm

~~--'l fH5J

Scrn O 1 (4-7, 12-14) 1 r


Tometi

~~~Jt_:;/ !
. 11
5cm
l
1 1 1

(1-3.8-H)
'

t-.:1
C;:l

Pl. !!5. - Rie~Li (1-7); Ruginonsn (8-15),

PL li6. - Tansa (l-3);

(4-14).

www.cimec.ro

l.:.

~'

,j

~ : '"---~
-----'.o .. .

2.

~
9
'+
1

_, .

' ::_~:_ J

~-' r--r _:~("/


{

r._]

c::::-_:::-;:__....,:':1~':!~':~::;:;;:::;;::::~~

~.

:--_-.,~ ..': .. /
(;

w
,
1
...

rr-1
1

1:

j:

lr

j'J

~j):='t
5

~:

-r~ J

\:~.l .

~-

t~

9
13

,:il" I.A
U_6___

~~ ~ ~
~-

/
7
9

~C!l~<:~

o 1
~

~/
,o
P!.
t.

G J<!!!J
1

~~~(M ~
Sem 17 1~44S) . O
1,
1 , 1

@@~~@)~
5,,"
1(

o L-L......._I_J 5<:rn (J.,-.9! '


1'1. 87. Tomcti.

i . , ,

r-J)

18

~!l.- ig:1nl'li

(1 -:l); l.'lmi (4--18).

www.cimec.ro

--...
'2
1

5~

t:--

~]
o

..; ...
'1:1

V.

~
1
~

" .=.
0:

o
N

00

..

. . ...
~-

:.! t:i

www.cimec.ro

216
www.cimec.ro

217

www.cimec.ro

""

~--: :~ ..
'.

.,

''.:
.......... :.. .... -"=>'" .
J

_::/
r~

(~
~

.'

i!V4
1 -\

\\

! -:'

l~l
~~:t-1--r-:.

..; ... ...

,;'!W bo.
1

"
o
,-

. o . .. _l)j
1

(crn Q-t;) ~

"
1 1 1 1

12

. :. '

~.., (7-'12)

~ ~~

0:;,11
11 1 1

o ~'1 ~Q-3,5-8)~
1

Pl. 95.- Oinacu (1-6); Olteni (7-12).

Pl. 9G. -

Putreda (1- 5):

l.ogrl'li

(6 li).

www.cimec.ro

.;;

"' = "'
c
1

~ v--'S~

_t=~~ _. ~=;::;".: ~,~~

,,.

--'~'">]

'

---~_-:fr:.~...,_~_

. ..

- . "'\ '. . ' _--_-----:::::---._ . . ----=---~,


~--)

-~

;,_~~ > . > ._ .. .r . -__ -_-_ -_ _--_._- . "'

;
e
>~ ~

lJ ~~ . ... ~-;~]i

rr~--.z,_,,C''

.l

" .\

-~~~~~'~@
' {/'

219

www.cimec.ro

'()-_.- - - - -_._ . .. . . . . _ ~~ :>--, - ~<~

""' ~

~-t.
:-:
~:

/'\\ 'l
.

&
1

~4
7

\Lt:

~
b

~-T,-7!:'t':-"?"i:_2:*;__t=:J c<o::r~~

~~7

T8
.

V
1

'

.1

1{!-2,7)

8 5un

9
0
11
1

Stnt 1 (d-{;,8-10)

10

' 10

III

~12 5c.rn
Il

., 4!

Pl. 99.- Nicolae Blcescu (1-6); Gura Do!Jrogl'i (7-10).

Pl. 100. - Gura Dobrogl'i.

www.cimec.ro

~o
~ ..
i ".

-~~
'.!.) ~
:!

aa ~ i, :i";
; : -~r;,:'ftt
1
www.cimec.ro
221

<:

~ -=~- ' J.]

www.cimec.ro

]
;

'

,..,
o
~

c.

~> ......... "''


1

]
;
~

' s ....
~

~q;;
1

'1

~~-------~
www.cimec.ro
. :!23

~J

..0
&:!..

224

www.cimec.ro

le)' ~

;
~

' J]~

~
o

- ..........

c::.
j::.,

::

'225

www.cimec.ro

s ]
~

~
.;:
1

:S

2:.!fj

www.cimec.ro

~~~:-~::7~~~

V
2

~... ;;::.-~,:-~
'':-:~:;-i -__ '
-~---.
'

~--::-:--.''""'~-~

:"

..
.

.... :~-:
~ ~:_.~

..
~

. -:~

7~~
o

.jP
'i:.

il)

?
1

5o.L

llllli~f#M &~~~m!IB.II

4o um!l!tibHA'J#J\S~\iAI_._ L'i..,WMt-- ::J


6o. (
IBfitijU

~IW~ /'("\\ .-_l j,ll ~~ \ "~c,


12

I/OIIfllliiWR lljWU!Wt!ji!UIJ:r

liiiiii/11/D!IIIIIUjlll

llllt!IWIJJJ!/11/UH

9o.

" 1'1P ~.

1.'11111111111!11- ~ ;,ll!lltl!lllr ~ri/I;/Jl/jf/1/1// :;~ 11,'1/1'11117/ -t:'l!ll#llllflllllll-

\O o.
t~ :_.

euuuwi. . .IIMumuumnlllftllmllllllmDIniiiiDDDDHIIrilllllliMiililii&idD!ii :1
1

c:mrrn "mmtM!nllllll!!
O !1(11)

1111111dillflllltR lfOff!!f!INI!!IIIIIUU J
)

1,1111

(3~H

r,,,,t5cm {!-Z)
Pl. 114. '-Aluni (1-14.); Hand (15-22).

N .....

Pl. 113. -

A!ina .

www.cimec.ro

..., '"'
(.!:;,

& ,
!O
G

m\ ......., - ~ ~O e UltfGJtl\1? ....... -J Al "+Vi~V'~/1 J.


3

'-=~ ~ k:r;f!f3
6
16

>: -

J\,;

~
7

18

t9

Zt

c:,\~-:.:,:x

Il..... ~ .. ....\.
;.-.

~
~

~:

..11.:::.. ;
_- ..

25. ~2?

~, ... u.....
~

. -t~. r; ~ <:>
.
.

\fh 0.
22
23

~(
..

_:.~"
.

'2~'

:;

,:

.t\. ::
::_

-(~ ._--

O
, 1 1 1 1

'5vn
1

. UJl .. ~~J r1 \ :5;<! (ia.\ .. 't ~-=-~,. . . ,:


o

~/H~I

oo

"

J
1

34
1

3~%m

l~f0,J.2..t3,17.at)l

5 1'(r:7,H,!4-1

Pl. 115. - Hand.

Pl. 116. - Band (1- 31) ; Berzasca (32- 38).

www.cimec.ro

~-:
'

h~(

__

;~\
.1

; p ,rr:f

O~

-o-

~ 4 b$// 2 jI~&:;al }
'

,F!) )'\
~~/,.

~~-~~

~ -~.>;,~,-.-~.~,'),.~ ... &/~~...... .. _... ...... : _ ..-~ fr(~\


.
'

:.'~~<....;.'..

41
G
:'!o.

- .. A .
o:

1
11

li , .

. 10,

41
?Q .

(l1!ft'SJL7IL?IIIIr;ll4?1f!;lll

(J~I~I~a 1~1) ~.1a.,1o~


11a.

o 1

p Ct1L
www.cimec.ro
Pl. 118. Berzasca (1); Bibarla (2-20).

Pl. 117. -- Brrzasca.

~ o

t-..::

--;---.. . .". \.. !;:: ~,.-..... ~.~ /' ~'l.-/~~) 1 ~ .. \


tfi!!!b. ' \

hJ

{ ':;

)1

"\.

~LJI!I!!~~ .t~
~
....... .... . . . . . . .

31 .

~- .

r
5
. . . . .

-~

~--j \c'Bai~~D~"

"

\l

. _
''\'

-ce-

1 :~
\ j

.. .

<:)

~"""') u \' n~ -~-~.\\.~ .:}. :~.: <!.;.~\ .-.. . . [' :.w -._~ w ,----~~~~r::;s, ~ O "'>
. . . . . . .. . . . K' .. 1 . LJ_,. . ..\\

-~/[G~~Ii'XI!5a
--~-=~~~~~~-~ 'r : 't :.'' ;.-:-",- 1; ~-~
'\ '

~~Hi!licr~

,.
5
1

/1/.Y----..,_~ ..... .. . .. .
b

g!J . ~
~ rG . .
'

,~,

r \;
.. ff
\.
. -. . .

d;
_.-~

14

\J

[H

,~ "-~

~-- .. ;=: .. __

1!.

!.~

'?.z

'\

_,

i li

~ ~\ ~ u $ u -\~~:.~<-j/
\\-

~ ~ \_(l /_AC]~\))'} . _:
13
/jc'!

r...... _.---~-----, ---- .. __

~ 1 L:i.:_"-1// ..
,, /

, ' "

,1-

'~

~-i!D
[,~
h,'f:

'<
11

)_;",,

".

.-?"._;'

\,...,.

M [:i A
JQ

~5o.

15b

17

..
1

9a
J

1~1/l~i
O

!8

. 1Da.

o
1 11

5o-n
!:lcm
1 1 1 1

O
5cm
1 r 11

1
FI. 119. - Birsana. 1'1. www.cimec.ro 120. -

1 (1-2.5-19) It

(4) lu.uJ

f'_xm

t~}

Boca (Boca Humi\nii) (1 --:!); Bo<:J (Boca :\loutnn) ( 1-19).

--:::. :,'}-'
__

'.-,_;; \':.!) --~-. .. _; : -'11 \ / ' :;~1 '\_,

1
,1

-~ ii

. '.
_

..
2

,
5

;___~/

6'.

@-7_::.:tWY . . .
9
::
;:

...
70

. . . ~-.-'

'l::_l>.
Q

~'
fi

.}

'

13

12

K(;)
rn
l\lure}.

rJ

o
1

!1

1 1 1

5""
Mure).

, 1, 1

Pl. 121.- Bogata (Bogata de

Pl. 122. - Bogata (Bogata de

www.cimec.ro

'-o '"' ....

Hfl:!

(.

~.

1'Ff41

' , ,_ i

,~~~~~~~";JJ''.

'.,

),

1 ' . . ;. . .

o
.

{r .:. . .~ .-. . :-~;.~


/7
~
\ .. ~
'

'.:.:

.:._ .. . .. ... \

~~~.. >:
.

.. :11 '

-.

..

: . :_,... :
.. ..". -:

: )~ ..
.

. .' -

. ..

-~ -:: .-.:'.:;

. .....

.~
... ,.'

a
s
7

. .

..

(;)o
'

s
o
1
1

f3
5""'
Il Il '

11
~
1

l2
(3-12) ' l.wJJ
06<-n

1___1__]

(f-2)

Pl. 12:.1. - llugala (Bogata de .Jos).

Pl. 12t.- BrineoveneLi (1--2); Caransebe (3-12).

www.cimec.ro

~_ . J C"'''"'"~ , " . _ _ , 1l~....,,umn""'""'" 1 -~- .E==fJ 1 t:if. :\b: 2st ~

o_ ..~ .

,.

.~;J

;::
4

&)~
.........,

~
~

m ~ 0J 10 .. ~~ w
Cl

'' CJ :
. l
:_

1- : '. '

,,, 1

-:':1

12
.23

~ ~
13

l ' ~ ~(7.--)2n~--'. ~
8
" ---i

[)

n9
. .

o--) .
Q.
()

~
':

o
~

.
'

,,

: ._:

-.
'

..

-of' -

....

f4

15

1G

18

Z1

22.

-.: /
8

-.~!.\:~ -: :' \
16--;;~
f&
19
. \ ...

}~

.& . :
_:1;

~o
.2./r

2.5

~:~ 2.7

1:7-:-j

30

(6@
2D

r~:+:;._--:f:

~~~

22

2l

O
c,;
L..:;

1 ,

5cm
1 1

1 1

~
33

~U!::'.".-1

c,;

PJ_ 12.1. -

Caranscbe.

www.cimec.ro

Pl. 12G. -

Caranseue.

"" ""

~0:0:)

o
ldi!IIIJWlMNMOQ!mtlll i!Q!IibQM. . . . . .M!-!lgMI!DIW*M!''*d'liXIlM W@"*htliXIlM 2a.
,,"'"
ooo
o
o

..j)

::

:~ jj'o'
' '

IL\

'' ''

'

'<:--- --::>(
'5

..

~
Ql1D\Wbb1S t\\CtnU\\t

O 20 -OLL____L_

5cm
L__j __j

-A Ai
n_-:0 22 21

~ :.~.
o' o

. .
(l

::

23

1
1:!~0

5cn 1
Chf'rght~

Pl. 1270- Cua lll (1-4); CetateadeBalt (5 -17); Chergbe~ (18 -2::i)_

1'1.

--

(1---l);

Cbe_n.,u

(5-9).

www.cimec.ro

~'

~~

~~o:r,~ff)::<:~<>~

1
.~
235

www.cimec.ro

c.:

1~

C':

''t
.:

'

&
1.11~~~1

,,11\'-,

""-~'

1111111:'

-~~~11<'?1111111-11~~~.

6a.

f5c;;~EIIIG* :;4)
7o_
11),

,j'

~ ~
ro

'
1

-~

2@

~0~ j~

.,_

~(@)
1('~
c
6
7

&

8
'

0\;:;:~hlG ~-0 ~ {~0 ~~m ~1 e~n


12

[j'
.
.

~~-~9c~~~~ 10

13

- .,f

t/JI) ,,

.
l"l

-:.

.' :J . :\1'. '/

15

O
1
11 ) 1

5an

H o
l
1 1
1

L..---J~a.~c,d,e,f,~)

12 5cm.

.015 .

. 5cm'1' .......

LLJ-__L..L.]

(1-8, 10

Pl. l ~1. - Cnc!L

Pl. l::l:!.- Cioclovinn (1-10);

Ciumeti

(11-1<1).

www.cimec.ro

'i5
,_o

Pl. 133. -

Ciumeti.

www.cimec.ro

Pl. 13-1.- Crasna (l-4);Cubulcul (5-14); Cugir (l:J-25).

ce

(...l

""

' .1 , , _:_.

r.J

~o /c.:..\ .. ,
: :J,
. . :

~ . - ~. \
\

rn
n
y

(2;'>'/.jG

~'\
3

o
J

Gfut'Ji
~~r

~
rl.

.... ~r~por~\ l. )-.;~ ~? ~ \,~, J .. \:o . .


]<

m14
Oo

',

'fi

' ill!lm i!R~ 1: ~


@

cX
'
1'1

3~4.
:.{:

2\-.. ..
-

'WJ'
.

5 .. 7 =-~~
j
-- -=:::::::o.

13

t, ,. :. " ..
14 . ~

1 ..

lJ ,' li

...";1 1: 1::

:.~

.1:

~- .

~ . .

15

. .

..

._

o
. .

':::~~~ 16
!fi
l'l

-.

0.0.~.

o,',l

"r--;.t"""% . 1"---'v~--

-cC,--7 1 22\- ,.__ . 23<o:i:. ;;;{(' \{.v ,~ ?Jj . . -... ~'f<. ~ E;jl
n
-,J ..._...,.

~~ ,FJ -~o ~l ~a ~~tj,~


'J~"l''
,L___L---1---L-.

...J

l~,20) }.- L.L_L3;;;1(1-J5,J:'-19l.J ...!..-'- _l Ll...l.J.J....l (2~ 22.2.:.-:!iJ)

... ,

Sem

~~m

Ztr
tJ

25

-2.G

(2.1)

5cm
!!
1

1 1

1'1. I:J:io -- C11:;ir (t-2:~); Dl'\oa Hl (24-- ~0).

Pl. 1360- Ueva lTTo

www.cimec.ro

(~ 4d!!!!!!J1_ . . -;:,::,.
~,

1
7

Tl
. o-

.2

--

-1,;-

t-~ ~ ~
' '3

'~ A1 - 4v

r:l

~~

....

............~,~~

riW\V##U

~ ~. v:_f
.
. ... . ~ ~

_.. -._.-.-.. _.:d

r . .. _ .u
f2

'_j~_.J.1
.

l;; .

~ro/ :..-: :.<.\ ~1 ' i ~ .,.--........ H


. ....,
~---~
..

~---.-2\ -~~

,Yt

._ .. : .. :::.:.:;:"/

. ... k'
. .

()
L.-

[]

. . . -~;,_-} il-" :; ,)
.

'

.. .

~- ~-

... ,,..

''!10f~
. 18

\>:'
j9 ' .. .: 20
r~

j fJ1!fJ{ ~ .~ . "
.'
21 . ... 22

Sem
1111 -

]
1
1 1 1 ,

5wJ

O
1 1 1

5..m
1

J (l-3.10,1.3,17, Z'7) 1 1
Pl. 131!.Dipa.

(49.1112,14-1G.I8.Z6.1Bj

l.!

Pl. 137. - Deva J Il (1- ..1); Dipa (5- 22).

www.cimec.ro

t>,; .."

~'It~
.......
1
.

~
..

'

f 1-~:-->. ~
:..
.

1.8
H

~-o

..

: \.~!:.':.-i ~:- ~ e""

',/'.

T5
~

,.;

1..
. .

.~~ /_t; _:;:

...

'

I'Di1J

fl1 L
.
.

B
.... ..........

9
'

,
1/

.:;.:f'
: ..:

~,

- - - - - .... - - -

--------- ....
\1

'~

.,,:.

10
-

'-

:>~.-~- . . .
.

..

..

~
. .

..

1'2.

13

~
14
'

~ <'(~~</ .~ .:." ~ ',,/ ! .-.


>

.]

1~

ffi
';.._ .. ce~ ~
'.
,,.

1i

:;.".~,;: :,:"'!:>!

17

l![![jJ
18

_-.

~
20

~
21 0

~
Dip~a.

[]lJ
.

23

8):::, ( "QfE} l\,


2f

22

.~

. .l

5CtTJ LL.L.L...LJ (!1-22.)


Pl. 139. -

~; 22 LLLLLtm(l-10,2.3)

~ 8
23
f'l. 140. Dipa.

24

www.cimec.ro

.,

o o -.
1,r,. .

3
2o..

q;~~-=~~~.... ~~

C%

1 ~o-

'

.,;.,t.

,; .-

>

(!

IU1lJ .X 111
3a

~
.
.

~ ~:t:'
.
.

. .

1Lj~00
~o 1~

.. -:- ...........,f

..

a!!llll!i. _4g. ? :-..1111111111111r . . . . . . . . Jmmur :"


!O a.

1'

!.~)
f5
13
Pl. 141. Dipa

-~

()
o
1 ' '

-ji.
17

'u ;

5e:m
1 1

11.

J,

(1- 4); Dumbrava (5--16).

www.cimec.ro

Pl. 142. -

Dumeti

(1- 8); Felnac (9-17).

t.>

C)
o\
4
- -:_oi:.-
_:;),

~._
1
1

~~~.
1

_;i---6-:
G

-::;~ .5

-~-.: ... :'

:-.,.:-~-~- .. -~ :~:_-:~~:_'/.
9

1.:fll ~~; ~.l


{~ .

. ~._. ::_:_:<:.-:_; =_~ .. _~ ..

jf
;}1-:~
:_:;"

;~1-'1. .. : . :.

-
f2o.

"\'1::\'l
-

... '

':.> ..

~;f: ?
::j~

~. /;~
-:-

. :,_j

:Lt:
-~:r~;.

. O
8
.

j
..

. . ,, ,-.ti'.!
,J::J-:;

. . .::. .. ::;
~

. :Tr'tE
.. :.:.
,_;
:.qf,

..; ..-.~~~. ~ :\

v~-;.... ~
,~-

'

6~'
B

..

:.r.'t.t
.--

,1:,

... --~

:,;-

i'l

~-

P.::,
:-:.\

o
1

t4

~ t;
';7 Pl. 14:l. -

,...,.._,.,.,_

:-
. 2.1
.1 1
1

15

~16
~1

12

1!~~

~
za

L.....u.-t..l-1
Frtncenii llr

5cm

5cn"tj)
1 ~

.1

fm (1-214--16)

Piatr.

r1. JH.- Gad (1-12); Cabwdreu (1:)-lfi,\.

www.cimec.ro

--G
;;.,.__ 9

1 :.~
2.

... t . . f'.~. 11:

...

_._

r."

.- k--W , ..
.
(::.~.".'

'
CTTj .. ;_..: . -. - .:-:::'::.

1B
Y.

~}
. -~- .'

i-"

10

_.:.--11
O l

_:_ J
5'c:m
1 1 1

.-
-~~

;;JI1'i:>liiWibJI\'J 15a ? ' , pa..


1 1

19

I..J

_ ...

Pl. 145. -

Galopetreu.

PJ. 146. -

.alopetreu.

www.cimec.ro

..., .... .,_

y
~

'
'7

'

4-

0 11

5c!Jl 12
1 1 1

1!1-S,B-l4J

o~

14Pl. 148. Guterita

i.J..u.IJ ( b -7}
Il (E-14). 11.

Pl. 14i.- Giula (1-7);

Gutcria

www.cimec.ro

(C__/:\

'

','

Ult:J:.J
~~2
'

' . lxj.~
rl
l .. ~
'!, .

/il:' 1\:r .:__,:;:''.


---~j
-

IT::_ .t:~
~/ ~
1. __
{: _. ; i

1)1;:._-t:'

. l/4

~- ----Q-

. .. !
...

.;._ ...... :..

.'"-:..:_1~ .....~

7
...

--
...

H\lJ~"

.
';1

L)J
.....

~ ;:.;-

n
{..

~--~l

"::::::!5.. i"ii :~:. r.::>~ :

iol;.;.j

O
1
1 1 1

5cm
lj

l.LLJ......LJ

18

15

..,.. ""
~

Pl. 149, - (iutl'rila 11.

Pl. 150. - Gutcrita 1 I.

www.cimec.ro

..., "' c:

1
1

. - 1o. o 5cm. 1 1
1 1 1 1

15

O 1

16

S
1

~17 . O 1(2-5,'7-14,1G-18) .1 1 1
(;
u~tel

' 5cm :

1 (1,G,15)

1S

Pl. 151. -

(;uteria

JI.

Pl. 152. -

ta

IT.

www.cimec.ro

cttfy'-( ...i~~!(:t{':';.:'f.:TIJ T
14

~'
1

'11

~:)~;~-~=-~~::~.~:.
1.

.. '' "-( 1
13

f2

&<~-J
15

,.:&)~n

-~14
J , , ,

!J (H 19J

lOr r r ,

f<m O (7-Bltr,

1 1

pcm\10-15)
www.cimec.ro

\;

~~ o
..o:-:

. ..

1'1. 15:J. - Guteri la 11.

17

L, r

18 . ~; 19 5cm o 5:m 2.0 r '.. (9,12-2D)_Lr 111 J (1--~fO""~'

" ... 1 !;;::.~:;-"\;~;,

I~ -~'( . ., ..;. : :<~ . :,

f6

'" ;:;.

{!J
' '

VZZZZZ2J

'

(fl;~,~
.~:t.'

~~

l;(J ~--, ;;;-~


.-1;~

2.

:.Jl:-'

~ ~~J <~1~)1\i a g

.=:)~=>:_:~'~-

LJ'
.
;_)

._..:~

. :~./~
;~
"

"\

""

F.'

~ .
1 '

t;

1-tD-

17

~8 ~19
20 -

.....

.~. . ~.
'-~.-:;:;;-.-.-~.

..

.~-~ ~ -~:J

~~f:~~
Pl. 155.Gull,ril:J

-o-. 2.1
Il.

W'11J
Pl. 1.'iG. Guleria

www.cimec.ro

li.

:::":'J

fa

4a

. nm:rrr;q r-. W ng -. -_: }d>~~~(~~~}


5a

#g

6a

\UJJ:/\.\>911!9, r~tf~:.;i~;\i;::);D

r------..
'~

; \: l ._ ~:.--r~~;), ~~, ~ 0 ~ ,;}- f~~: 'j.; ~~"::' ~----~~~-- ;=r:-: .~: >--~.f)d: .;:JJ ~~;~~?
.17
-,..,....
~

~li

/L::i

~;;::~
::..:::--:-...:.:::-:

Il

!2
O
1
1

13

-~ !0~-)
Sem
-._F---~

19 ~ __.._...,

5un o 5 (1&291 .l , , , 1 (H~. 21-tV lwlJ c(21,

20

., r

~:(

t:l

"""

l..O

Pl. 157. -

Guterila

11.

www.cimec.ro

Pl. 158. -

Guteria

IT.

:
~-

:~:-'
... ,.-"_::.;a:~-";..--;"*-~

..:
'M

;:::

.3

...

:"":-

0:

[)

www.cimec.ro

IB
~

ll f:l

1~

:.-.~:
~

:_.:~ -~

., """' .:; .:l ...


....
.:.':
.j' :.'-~~

.>1
..1

.'

.-:1
.

Pl. lGO -

(,uteriu

11

www.cimec.ro

JTt~ ~g.. .rtJc~


.... .. r.r:

-O~.:~
2

~
G

::,.r

-::~..;:/\::
~;_;J/~

t J,,,.~ 1 ~~A'~.,
'( 4

~ ~

u_~slg~

_1:.-:: _:,

:r:.-:::;:;}

10

nr~iiiiU~ID 14-L .ill ::zll ~IWIIIW.Wllllli- :Z:IILZiiml113..., !


111 ~~~~iiWmllll~m~~

11

~t!l>

liB14a

--::::::__.~"-~ -_ . _ 9

il}
-~
->1

.15

1 ,

o
1
1

rmQ5-IG} '
r

~ ~--"'=
-

5tm

1.(4-7)

o
1 1 1
1

srJ7
1

8
O

1. (t-3, e-14-,1718)

18

L1

5ol1
1 1 !

1(1-2 ,4-fD) 11
Pl. 1 fi2. lgri-5.

11

Il I._J)

5c~

10

Pl. Hil. -Hru (1-!J); Ilnncdoara 1(10-lG); IalJlanita II(l7-18}.www.cimec.ro

~ b
. :-.:~~-

.-

~:i:~

21- 22
20

"44:

15

~~~1

(J
16

fJ1
25

2.1t"

26

1 2?.
.

m
. .
28
O
1 1 1
1

31

icm r 1

~~ f ~ 33'~''
.

Pl. Hi3.- fgri (1); U\una (2-5); l.ugoj (G-8); :\lrtine~ti (9-19).

Pl. 16-f. - :\foldova \'cehe 1.

www.cimec.ro

" - - ti
:~
' -'1: ..,' ' ' '

' t : ,l'
t
1

lrl.lf[ \' . . : . ~~--<. ~ --r- ----- ~~~


..
,~

r.<=~ (l'~~J-~ )J
.

~~ ci i ~-! A_1 ~> ~' f J


Q. . --'' -.3

:-- -~

4.

'.

~~ oo~~m!l!~~.
~=--IIUIJ
~~F~ . ..

'
_

~ ~--

10

~1 iij
...

,: ... . '

12

~ 1--A~ X~ ~. . . \. @) . 0-Q:~ . 2~~--g ;,~ .lJ.~- !":!.-. r 1


o. -
26 -._
2..3

<:J .~

~ ,6<1::
'

16~ ~

--j5~ ;;)'. ~ .'

..

on ~

rr :;;;z9w -':

~ t?

:
..

eA

ti

~ ['_) ~ &-_

~--

~ 30 .
O

~r:: . ._,. . '\~~ ~.~ . . . .'-. -;_ ..... kX ~ 3.1 .. . \32"tY_,._,_ 33 ~


5tm

1 1

"1

l 1

10
5,..,
1 ' 1
1

(8}

O I!P ~... D 5cm 1 1 ! 1 1 1~-'7.9) l..uliJlWJ'

r"l. 165.- :Moldova Vnhe I.

rJ. 166. - Illoldova Veclte Il (1-9): Moldova Veche III (9): 1\Iol dova Veche IV (10).

www.cimec.ro

~~10.

/Jj'"':~;;~ 1 ~... :~~-~- /ce??~~ ./).:~;~~-~ ,..~).; ~e': (ei:.1' ".g~,j~.


~13

'::~-~- . ~
g

\1:.,._~~'~
. 10

. <~~: \z'-:
11
12

(.... ::v=-:t: ..

<7J,.-rri:)~ 1.17~-,:.. ,.-;~~:.,-):; ~~-:.':;.~. - -~ '-S:-:'~::~;~1~ . r:"-:ji:> ,.;. :.-..


'<!:/1~~~-13

.;

<J!!if?. __
14
anxmp

-~l~M/"':

11
O
1
1 1 1 1

GJT\finlll'ttWiTnih1DDN!\'1'?1J4Qj)!1 ';!~4tPfh:'t!'ftri1!ro!ti:w'fJ''}Q..W 20

msm 'W'V""D"''"fi@@UW17mzzzuart'lQ g 1

. 1?5"-

:->/"~ -1'-

Q.::"i'

17
18

Sem
Ormeni

1 1

LJ

5cm

Pl. 167. - Ocna de Fier (1- 6); Ocna Sibiului (7 -10);

(11--15).

www.cimec.ro

Pl. 168. - Otomani.

<.0

_,
e
~

-aG

Q'

ICI

o
c-.
.....: ,_

1~

J
c. "'
1

;;;

..

.....

o:

.It\-,

@ !5.........

~
?
....:..
X
~

~-::

o;

.E) :.>

:..>

iJ..

..
~
Q")

::. "'"
;c;
0..
1

e)

.... "'
:s::

www.cimec.ro

1 1 1 1 1 1 1

]
1 1 1 1 1
"c:>.

e:

;CD
QO

,.

www.cimec.ro

:::1
'ti

p.,

e1 .,
1

~~~m=~~~~==~~~~~~a F ...:(~.;,.=o;j:o:~~r~.:~:;!.r~~T::,:.;;-::z.~~.r~:;r=. :-:. .:;~:r,c'=i~:rT",;.rt'"'"r~J~1:.:,.:.f;;;;:=iffli'~~i~i-f~;:i;f=~~-ii:i;::rflf"i=;f!~-:.-;;?l~-:-!;l:~:t::-;:.:;:~-~=r7 i':'!:r"'Y"'+"~-':".:,."'.!'::o;'n~-:-~r.;:~;~~t~.'1i-r, ...:rei;;:;;f-~-;;;;;.;;.~i"';;~;:;--:-<l'""""'"~';;~=-o:'i"=~;;,.'l'-F.,.,.:-"'-;"'"~~,.,.,~",..,...,. .... *-'".;-_"~ .... ~-.:".-:.-~---~:~"'::~.~;::""'.-~ i . . ~ . i i i i ; ~ i ~ f H { i f l ~ i i f l f ; J1 i ;..l w ! ! ! 1 i ~ l i i f i ~ 1J i i : I f f ~ 1 ~ l i ! : i 1 i 11 i ! J l! .: {J.... -~7 ~ ... .-...J.:,..~,..A_iJ..J..JJ_;..)J.JJ.A.l~ ....~- .J.~ ~ ..... u-"' ~ ~~- - -.....:........_:....L............._..J..)..AJ..J....)...l....!.;..!......... .LJr....I.J..a.J..-.A..; .;..

i i i ! i ! i 11 U; i

i! I fllJ Jl ! i 1 LJJ ;I i: !i
1 1 : : ' /

i : 1 /! ll

~ t -:--------t_,. ~ __
S ~
-

' ~ -; ~ ~} tf < ~ ~ ~~t l.iiliJ.lJt!U.U.u.W.l.UlllLU.Lt.LLLilW.LiJ.lJ.illJJjj}j: ~ ;: ~ ~~ ~ )j i: :~ ~ ~ -~~' ~ ~ ~ ~; $ -! f~~'1T'f!T"T"tr:r:Tr r:Trpr;r;:;rr:TI:-Tr::T:rr-rr;,T~.-.-;-rl z~. ~ ~ ~ f ~ ~ ~; :~ > ~\ ~ -,~: o!l ~ :$ ~ ~ \:~~:!l!::i!:!:i::u::::iiJ.llJl!WilW':::::::::::I:Ii::: ::i!-11 ~ .~ > 1: ~~.,; ' ~ < t. \ ~ s ~ ~ ~ > q../ -~:':~~~-'":'" ..::-::~---------::.-...:~~;~!-..:_~~~~~Y:. 7 . ~ $ ,~; ~ ~:. :.; :: ;> .f: ,) f: 1~ ~,..:~, i~.. Y"n~Tr, J~ '; ,~ ~~~ .:f1.... :nr.!Tf1T;.,lr:~:::::i::::::l:;:::l:: :: 1::::. r~~~.~ ~ < > ~.:: ~~ J" .. < ", -~ ;~
::

2--{ .. -r~---~--v---r-~-<. . ~n,rr-: r1CfTfrr-r1-rr,T--.-r -rr-t-r,------- .;-;7:;---,.--~...----,---r-... ,.> ~ !,'. ~ .~ $ s i' . .h,_ ! i ' ;. . 1' : o i 1 : , ' : , : 1 ' :1,...,-r: 1 f T,-;----.r 1 1 ! i 1 1 1 .._,.. , ...,_,

.~,.l::Ul=+hk~.J~JJ~~ll-J.iY;;l{=1t-hl;~:-H~:~U-~:-;Ji:H~~J/J:~l:~-~-~'=g_Ji:J=~"~i:M:~~!~JJALiJ:1"-W-:0:1i:~=~}_W:-~JJl:~l~ll,WJ.lL!Lti=.t''J_t:tl;U
:f.iilll

1' r:1l'

n'f'TYTm(,.-fT'(,.,..'fTYrrfrrli'YYV"''-:'~mn-:T'f":'m!r"f"n".,.,_.~~..,-,.-fY:"T.,-n1 t1 t 1
:: 1 . 1tit!:.lj 1 :!il!!i!li:::llliillll:

~ < ~-;. \~ . ~ < '!!- :. ~ !> /..~'- ;: ~ ) -':il ~ ' :,> 'j, \ -5 ~ ' s s: ~ $ : fiTr n rr; ! :nrrrrrrrrTr 1 r ~~ ~ ci ;: .... l t.~ ~ ~~ :; .:~ ~. ( 1: : ! : : : : : ! 1; : : : ; ~ .:lo ~ : _,.__~-~--~---'>-u.:.!,_.L!-l.lJ.U.tL.lJ..L.'-'-"f'-J-I..l".LJJ.,.u.l.J.J.!.L.:. .l__..c~--'-':--... .L:L_,;__ JL.: _;, . ~ ::. ;i
"'-

.~ ".\ ~ O:,
1 ""

.!\

,.

~
,

i! "'_,. . .
~,. ''-

"'"('t'"'

- "r

"'N ""fl'Tr('Y"'T'T'"'rt"'rr"Tl'" f T t d 1 t

~ : : : :'..i..J.. : : : : : ; : : , : r : : : : : r : ~ ~ , : l : : : : : ; : 1 ~ ~ 1 : : : : : : 'J,J' -'-~J-.aJJ.!.l.U.J ;_: t 'J .1. 1: '' J'''' , ....... .J_:..a.L...LJ.J .... J_._._L.l Lr~ ':~ . . ~:.:., ,_, -- ~-------.;. . 'I'T.,..,.,""f"r!
,'

-,

/...

'

11

:,

;_

'

. 1

'

1 : : 1

rrrm rrlnrrm: :u:.:: :


: : : : ' : 1 1 : 1 : 1 1 1 : : : :

3::~~ ! ~ .,,... / ). "...


..."

\;'

~.

\\ .-; \ :{; :;
.;,
'.,.

~,.
.

;1

,.

1.:;

1...

......

::

''11t"'f'f1iT"J1'1Tl"TY~'r-r . !:: ::i:;::: r1:: T!::::.::\I::::::::::fr1r:r:r

-*' ~ 1 ~~;.:: -------:--~;~-.-;:,:,--;:~:-.--:;-----------------. -----j ' ! : ~ ; i : 1 : : ~ Il ~ 1~ t q : i d 1 : 1 \\ < .~' ~ ~ 1 ~ : r " : : : : 1 ' \ ~ ~ :; t-~i:iLU..i.U.Llli1J.lJ.!iWlLi.ill.Ul.1.li.!JJ..r.J.i.Ul.U.lLLULi.
IO "'

,._,.4....,............. ~1,..w...........--..._...A.~ -~,.,.;....J~ '\"Ao.A".~..._,._,...".. .. ~-.. ,.~.a.~~~ 1 ~::>;1 1' 1... r ' 1r L.: -~ ~ < ? ~:; \ ~ UJt.l...!JJ u.uu: l u..t l!:: :::: i . :::: ,.;[:_...:..~.J"~:: . . ._. ,._l "-.._ . . ........ ..,. . ....,... '""-~ .... ~~..._!;,
.J'~lJ...J._,...
L' J '

n1mmrnrrTn-mmrr 1rn~..rtTfllruPn 11!! 1nrrnn;11 11! tt11li 1


r .. :
' 1 : 1' '11 1 '1 1. 1 1 1. 1

-----~=::-::=--===-=-::-;.--

-- -,;: .-....-.-:.'l.~-;,..-:.:-:-:::;;:.::;;:~:.::.~-:----:-~;.~1-;.:.~y~=-- ..--~.:.;::~;~:;:=:ji:~~~-....

~--~- 9 '1:---.;-";--=:--,rt.-;,;r~TYIr" .. :rrrr~'r1j-}~:-:rr~T-rq-~:r~:Tr"~1-.,..,-ri~ 1 1 1 1 r 1 1' 1 1 1 r 1 : 1 1 ' , , 1 , 1 j ' 1 1 1 . , o.: .l ( ~ ,,..:, 1 1 1 1 1 1 r , 1 ~ ' 1

.u :" .: 'l'
1 1 1 1 1

1 1 1 111

1 ,

.~

,J

.. '

1.'

1 1 1

11 1 1

~. 1

1 : i : , ' 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1

Pl. 172. - Pecica Il.

~~ 1 : 1

1' 1.t;~{~-~:~:f:}JL.!~i!:4~~1-=i~)co-ki.. ~!=!1~.i~1.. ;.:;.t.t_t_l.:.t.i_;),:LLl.l;lJ.l)...!..,W.;.ds~~JJ;-;~;;;s!-='.:l-:oi


f'
1 : 1

, { : ~ ' ~ ' T : r: /l:r o:


1 :

.:~_:J.J~i-~~~TfJIJ.IJir!IJH11JJTJ:JJIEr.GUIWT[UJifl."i
l ... .,

r?

!~ < ~ 6J~rtTIJEn:mmTITIL1I1EIIJJ.ITUJU.TI.1TIIIJ1~ !p
.~

-:.

1 : 1

: 1

,..flf'~-r.-..vv(~(...-...-,.......... y '\y-~{'"i""'("y";'"""('("r'""(V"t-r~('J~";"{".-,I':i":'i"'f''"/ ' 1 1 1: : r : 11 1 r ~ i ! 1 : J ~ 1 : : 1 : : 1 : : 1 ; r : : : 1 1 ' r ; ~ : ' 1 1 : :.


1

o o'! l:

1 ,'

1{ . , :

r:: "

',o o' r

r' r Jr

1q 1 rrH: 1

O
1

5cm
1

www.cimec.ro

r.,

....;
:l.
1

" .:: ...

<)

'"
5:

www.cimec.ro

....;

..,...._...

( ) )
.. ~

..

~ ~

~ Q ~ G. Q. 'r'G '07 1.~ Ci).

tJ .~ .;tx<:- ~~ =
~

rq~~-~----~ ~ ~
17

~.:f~~~:~ ~ T t
10
i A.

1b

!8

f3

~ ~ t.! y ~,j~ 21 .-"" 2"' zo


<9.
/..<.

13

:.,.o~Vlt~ ~ \ ..../ 0. ...


-::J..,

: :

15.

~ \~
24
.,.. ,,_ .o __ ._.'u,._. :~

:;,':.::,.-):~T ,~ ..... _ -.,~1-

.~ r:r {=;~ .:~:.::i:~

:~::::

:J

11

. -:;.._

-~:}1~.
:~~~.:

5..

.:. ~j .
. '

'

';;

-~t{
32

~--

30

\:r~ :31
1 1 1

o
1 o
Pl. 1 i5, 1 .1 1 1

-1 '""'
Il.

5em

1 1

~ 33

Pc~ica

www.cimec.ro

Pl. 176.- Pccica Il (1-23); Pecica III (24-28); Pccica 1V (29-:.13).

0'1:)
9

. 5;' O ~11l1811111J1!!!t '


1
7

w-:-:-_.:, ~-

>.

Clllll

..

""'

~.- i \,

It

KrJ.

r::z::,.

Q
2
1 --

~
1B
. . :~ .. _.

@
~:.: /. o':'.'i'tl>

~:~:

14

, _._,:':;
'':\

.. ,,. .:.:

,t:J}; J_:~~
'...-!

~ ..~.. --~-="::-:

~-

15 -...,

...JIV
2

r ., ti _, vril~,:- ~ ::-::<;_::_.,B2-~--j ~ (j___J) ~'1-

~m~~ pll) ~~~ Joetii&'~ i~--- t_:' . .


_..._.~~

"
:

~J

td
11

3~:-:

4~: _ _ - __ -':, 5

..

~~--

12.

Z2

~a. ~r~i r- ~;:l?;,~Jt;, ~ ~~~t,/28~~ .2.~~:~~~l o:~.-_ ~2--: ~


~ 31
r
1 \.

lJ ~16
21
.. - ....

....-~ 2o

--......,._"-"

~-::-'~~f . ::...
.::~~-:1

. /

.'-~ :r:1fif/ --,o_ 32

. : -"_.

16

__ :-:::t . .::~~~;

1 -

'~"- ..-:--=~:.,

15

33

34

"'
~jli

o
1 1 "

5rp~

2o o

:J

~-'Sem
1

L.t

!(1-12,?4-16,18-2YI r
Pl'lro~e~ti

21
1 :

5cm ::J 5CI'71 1 (17) L.u..uJ (13)


Popeti

1
Pl. 178.- Pecica IV (l): Il (2-5):
(6- :Il).

Pl. 177. - Pecica 1\'.

www.cimec.ro

2
3

~
5

~
9

~ \t\:::. ~ . (:2E_, 11~.


..._..;.-------.:.
'

.. ..

~~
. ..
. . .

..

.. .
J.

~~ut

~~- G motij 'i,!


1

\"~

(.~

.. .

'-'"'{"'

11 .
,,.,

"7

1~

(:'_~

!;"';'&

(}
12

....

.
13

c...-.JII~IIIn!!uc~~~~~~~ITI"fl.il1{d~~mnrlll~~~~~l({(.......,jimmr-~o
CIIUQ MIM/'\\\ ijmllz=lmmm M
15a.

15

!
WIWIIIIIID
1 1 1 1

tb

LI)

O J Il B;s ': ij Y~-~YD! . . . ~ s ) . ~; 'i


1
11
13

<~
<Q

1 ,.
1 ' ... .

,14 1>3

16

&!1:

r.._--i_;,

\:~ ~ ~
~

:u:r

17~, ~-

..

1I
21

'

@ 10~\l ~~ \t:, ~ . . . m- r
22
2l,

23

25

17

20

26

27

(~

30

31

32

. ...

~
t9

.,;.

a
l
Pl. 179. Popeti

~ q~~r((0J. ~))))~\.\) \<~. . .: ./: :~:~J; . \ .: ~\\ ~r!) ~ ~ : : CI: Jl L \;~ ~


1
21

5cm 1

1
www.cimec.ro

~.

3''

~~5LF
1
1 1 1 '
Rbgani

.fi.._

. .

37

~3

(1-:l);

Poaga

de Sus (4--21).

Pl. 180. - Rapoltu !\far

(1- 25):

(26- 38).

.[~~.'."::- . :- : ~~.
~~:<::

:tp.< ... Il\'

;_ .

F:."::

l:it:
.''

'')' -_ :'

:?;y;
...:~~;:~\
. 1 ......
-~::.
_.

o
5

'

3
e

[{t~':i,:~'

,y;::::-.:::.-.-~.

'7

-~-;~:.~
....
2
1
~ .:.

...

: ....

. O
~

12.

:.

}.r{'
15
O
1
1 1 1 1

13

16
Sem l

'1

12..

...:>

Pl.

181.-Ribgani

(1-2); RAscruci (:J-1\);

H:r.boieni-Cetale

Pl. 182. (7-12). www.cimec.ro

Rzhoieni

- Cetate (t - 13): llus (7 - H); Salu 1\lare (l::i-17).

..,. ....
:::,
1

00

.,.

~~:.'.0 '''r,s~ii.~w
.'

..~:: .

www.cimec.ro

.;t-:.

:'(,.. :JJ:'

. ........
,

...:,:-~ ~ ~. ~ ,- '"'1 .:..:..::.::::,;,/' >:: 1l ii;;~!" ~ '4i..., 1 n'1Jff " ,"".,.10-1~ 11


1

14-

~L tii __ ~_ 9

t1

11!

(7-9) J

1 1 1

I"_C

ffi

Pl. lli5.-Srra (1-!i): Sichevi~a (7-!1); Slghetu 1\-larmallell (t0-1.~).

1'1. 186. - Sigbetu ~Jarma[iei 1 (1-10); Sighetu Marmatiei Il (H- tG); Sin nicolau de llunte (11- 13); Slnpctru German (17 -18).

www.cimec.ro

0,;

"'

t.J

llJJAJfJ?

~~
A

ooo
000
!{}

9l(]
~

~
2.

.".::-.

---~-:-.~

'!

1f

8~
13
.: -!,:: .
..-...:.

(-.-.. ~_;t

'f.:'.:j
... .
:-e

~-:: :. f..
-:~

. : -:~_f;

';~ ~:.:t_!:._.t~:
~

(/.':.:... -
_.'-:

::~(:.: ;!

15
Pl. 18i. - Snpetl'u <iel'mau.

17

!km

Pl. 188. - Susrni.

www.cimec.ro

1 1.
.
.

.
. .
.

. .

8
.

(/j\
.

I6

n,,l
..
15
IA

~ ~::'~:~~ 7' 9

;~

~,~.

2~

1
.

16
l =i:~i
'l'a
;114:11"11~'11.3i'':ltii~I1:'-''II:IMIUUihiillljililhli
1

~
~2

UHi1 :
11111

MJI

11' 1!!1/

"'"h!!ll

tllltqo

llniiUII"II"nllllluuun,,

f2. "

. .

13
Pl. 1H(), Suseui.

O
L

'

,.

_j

Se"'

14Pl. t 90. - S useni.

www.cimec.ro

gj

l..:l

4
(?6,14-20)

rn , \ p.;j
1J ><d_
.

n
1

@
.
.

'

'

rm ur

: ;~ wm ' ;:j s\/ i :.'<:~


..

"-,~ ~s:l

U:F' ::;::E. .;
!

:~ ~

1: ) Lill

CE3:gq::::v
.. 9c. ( )

~
1!
ob
j

~ ~ f4 f5
~~

u~ :0. -fG

l \l

, at;=m~~

'}::,.,:,,~.
13

f!
c~

'

'

l
\6 _)

@ ~
te

~.10_

o
1

s~m
1

~L....L.-J-t
Pl. 192.- Suseni (1-16):

, .,

1 1

1 1 fm(?-13)

Pl. 1\Jl. - Suseni.

www.cimec.ro

plnafa

II (1i-20).

... Wil
.

.: .-~;; :':' ..::. ,.


;-~:

:-,~-_(_\;= ..:.

'-*-"1\~:

:,

'+

:,

~-1 :.-..
- 371.

j~~>J

.
.

\fi
..
l

~[;!

:)

.-

~
11

... -~
6

,~',

:': ::.

:.

8 9

10

}#~

r;

~
'7

!tr LLQJ
12

1
.
.

tW
15

Vfll
1t
... .-:;:H
. ~ -~1

lsiJ)
~J

-t -~ 'l~ i:': ~:.i,!' /1'.. .. ' .

. :

lr_: . lij,J

12
13

y..

1Lt

13

r
JJ.

~ :_._.:}:~\.
11

.
.

wa
.

..

1t,

17

16

18

{(:::~:.;.Li; - Te
1
1 1 1 1

-<111

~
plnaca

~
19
Pl. 194, plnaca

19 20 z1 22 5 0 5 1 (1-2,4-7,11-13,f5-f6,18-20)Lu..u.J "'(3.8-10,14,17,21-22}
Pl. 193. -

II.

www.cimec.ro

,.-.-.

-rrr

~-

\:~ ~>~~ ;-:-:-:::-\1

li

1
.
.
'

- e~_ . . -., . --~~-,


:-

~
1

!'-lo"

<! . <1 :::..:


"

..

:~

Q-li
t~=
-::,;;

'1(
<1-ID

11)

~i

. -~-~:r
~

w:::.

LJ19

o
20

rJ:>;:
-~

~-.:< . .~;:,: Jj: : ~).


-~.

IJl \j
24

f?J-mfl:; lVk~ ~
2b O

':'1

17

~ : ' .. , .
2fj.

.. ,

23 . .

25 '._;" ....

'l1

1 1 1 1

f'"}\1-L;,G-10,!2-18,203lf . O
Pl. 195,-

28

30

31

32

1 1 11

Sem

(5,11,).9,32)lw_U

Scr'l'\

[21:
Pl. HJ6. plnaca

plnaca

li.

www.cimec.ro

Il.

...... ...

..,
Pl. 197. - JniluaN Il,

1 t

5cm O r 1 (i-ff,13-15,17)lr
plnaca li.

'rJ

www.cimec.ro

Pl. 198. -

CCff'""'tl

l.:l ,,

1.:>

v~??~~~:~-'r::--~

1~
r-e~@l~~iif
b

WYr:/~:t~i~i~>~-~

~ n u

,
4

\l &21 @:g;;-,~~/~~'' 9 ... ~~ ~i#''Wi'Y'<Jf] l~i:::-,,;~n,;r~


~:"] 2

~~J:~:#..<~-;~~-~~"05#.:~/fl,

(i!::._:~:\:'"]j

==
.,.",
''.;,~:.

' ' ' >), . :......

; '

.. . . . J

('Il'

<

1'-t ~::-.-:_:~<:::~:_.:;:'-::-~: /.}-''"::-::'_'",: _:~-)__

Cjj_ ~-~- .,;,"~ , . ~. '>: :; :..,'],


.. = ...

==
20

"
:.::J

' i@';i~ ~~
~--,9

.,

:>\~~
.-~~:
,b
1'

:~ ~ 1

..:;_;-- ------. 17

u::Brr:~~

~-:: :~~-r~
2t

~
O

r,

1 1 1

9 Sem

r (1-6 1 10)
IL

r , 1 ,

5cmf, li 10 r ,? -9
1

U
7' _'t

15

1
~[J

~~-, :{ !J~:-;f:'_n
23

~:J

O '25 5cm ' 1 ( 1 1 1 Ql3..15f?, 24-2.8)


Pl. 200. -

'26 D
II.

EI
27
1 1 1

11

5tm l (14,!823)_

ZS

Pl. 199.-

plnaca

www.cimec.ro

pllnaca

...

... ..
!'

,It
J1
.
.
~

....._1
'3
...:. ::.: ~~} \~ 'X~

2
.....

-Q.t>
l

'

~(
.

. .

,~
. ., .-:.:1

....

.~ ~
\
.~ : 7:,

18

f.-1 'tll~~ L--------, f10

~Gl;::l :-=w~w""";:--'":it
===u

c ,J

~7--
~.~ !5

.
1
1

'~~~~~-~Milt;

u Sem i __J_J.-L--L] (1-11'

tO

lJ;J 21

b!22
!3-16.25)
Pl. 201. - 'plnaca JI.

www.cimec.ro

Pl. 202. -

plnaca

IL

,, .,..
~

.,

3
0~-~~:~{~~~f-.{~C.\!--.(\:
,\

.,.
'. .J
o
12
13

~:~'='!':.~-:.~: ...~~:~t.-!;,~)!: : .
\' ' ' 1 , ,

""

.-o-..
_--i? ci_

rw-nw~;

tt''\Dt~ ~~
:.;-;':
.

: - .;;,~~

f1i{l/);
10

Qr
fi
t4

~[:~l~-~
1

~)
'7

s
.

t4

t5
5<111
pln:~ca

o
Pl. 203. -

,;. ,_,c.:,J('~:-~-t~- C;-r--=:~ f!ij<;:L~_j:__- ...-:.~-.-r-t.J.:.r:J:! V. .. ."dj. ''"'-'"'<t 1 J rr 11 ~c. ~. "N'J.~:i~):}:'\'' ~i >... ." .i;; ti:~:~::.:~:;: ') : ,, . f .. ':.: '"' '. ,. . 1" 5,r. )ity:;~~::.::_::,~-----'ri: ~-2,
.. , 'l t. + n .,. j
5' 80W\ ' ' ' 1 /
li.

is

li.

www.cimec.ro

Pl. 201. -

plnaca

1.

~
'/ .J

\()(-)~
A
)
1/..S.-~o

~).-~. /.~ . : ./ It~~ ..~ -. ), \' ~ P ~~-"" l : \\\ ~-,_ \ ; !Jr


1 ;./<-f
1

.. ,
19

_.-;__., . ~

-~ /. ;cjV' ~<'\.'\'."; .. :.. ".-r ,....': ::.


-...........

.{fiiV~.< "',.. -~L:-7~~.. ". , ~"'="\..


~
.. 1 .

2.

\_.

'\~~

f{ -~
\.

~. /r
~.
<:;4

4"

\\

\." . ,1 _j
;;!

2.

.\\ )f ., 1 \. ,.

\:~ ~ -

l-f

:. ) . . '

\\
'

5 /

./J "'z~",:'''~.' .c:c.~~.:;;;i:J' ~ ~~'-'"~c.;~


. \\"'

\~ )] 1 ~':nn L~H~

. ~:;; ;J',

f~: :

.j

'' ,, .

/ -d

~ o6';/" ,. '\\ - . ~
8

... :fP'J

lllliWII-E

~ Bcc::JC=mlf
fO

'~!IJ!i;!!))

pe :>t.~e . . h~
5Q

4o

. j/
9

:\
'

\)

(][][711 6 ,li~ ijjf


.
r.!!ii 31F

a
:V&:\ti:SbG:.

=E

lE'

~~
O

$ )

~&~ ~

~~-.

..

~ ... ,. .. ;.. ;,..:""'7,:~~,", ...-

'

Ba.
~;

\l
'

(.
j

~~.'\""., ....... . '


~
:,.

~9

r:, B\

) ''~ 0)b ~l' )1 l ~nt_ ~ ~~-~-


: ' '""'. '. :. . . .

..

,.

,.

5C'11{6) O
P. 205. pilmaca

fl 5cm (1-5,7-13,15-18) O 1 (
I 1.

1 1

5cm(''' 1 ")
Pl. 206.plnaca

!:5 Colo

www.cimec.ro

Il.

fill
~: r-~

E>j

w~

cn

' 'l""rT

-~
~:
' 1

~ \!)

---------------------~------- -------------"---~-

E o

]
-,

www.cimec.ro

~c

"' .E.
.., "
V:

,::, '"'

'

Cl

..'

:1

~U> ~

www.cimec.ro

'"' c..
.1

L-~ ! ~ (~~::'~
; : ~
\0djJ)
~
V ...

~B~

V.JJ 3

fil\ :~)
~~ L __ ,1 __ _

~
1
1

\~

\:.<.'/.~
.. _--/-':\

::

trJP1=
~

~
..
2

'

:
3

C)
4

e~e;Ai
fO .. ,,.., . :

~----~.
,.o
~

t:

F7fi1..J

' i]m .
l
1
~

'

b
5
fE
~

-LA.~:
~
4!

...... i\~~
' ! '"
~c

'
.

(j ~
"!
A
.

~.

1
1

_.. ;_{ ..
~~

J.
'

:.~: {).;
~-tr

~-: ,....~_-!'
C}:

li_,~_;J ~~- 1
~

~~

:: .
oT

~-- -~-

.....-

.... ..:

.
,

'c,
v

~ 6

'

'?

)! l___j

~ -~--) II _ ._... f
._._.J 'l

&
-

@) E1J ~-l
c.;c<;:l;o
l3

to

/7(;~

'

~r
.

'

'

"'

22

' .-4

..

' 2'3

~ ~

24 -----

.. ~

25

27

1 '
1 1 1 1

r- . 24 . ~"t;;;~ -~~- . . "-~~.> . ~ r . ' : -? ~ ~


16 19

.: .') )t\! \B ... ~ ~ ~ ~~


.

\1,~-~- -rli
'O::

12 __

\fi

17

..

i8

lfl .-~ ~-._.JJ "'~ ~ !.i.


_i' " '

<~~ ri:l ; _/le~ rw ~-L2.i.SJ. .i.J ~':' 20 . .,._~ r


22

IQ
!5

..

/cr. 23'

fl'

~; '"'2f:0
o

~B

~qrn{!-:l,5~.f3-f~,22-29)
PL 211. plnaca

9,
1 r.

Spm(4,7-10, 1_2,20-21;30-3Z) www.cimec.ro

5=(!,3-30)

5~(2]

PL 212. - Spiiloaca IL


oMo.
Jl...
oloO

....
8
11

~
.
1
1
1
1

... ri .....

:
1
1

'

it
7

'

8UiliiiJMjjj-')}Jbl1/11lJ:!,V'

2.

o
10

o.jf!l~
12
@

. . ~~ .
18 13

.. 0

O
f:lcv--

~",
/;

/-

~11
.L

~.
14

~
15 IG

(L t))I)>)))))))>(X,)<)<<<.<<(<<W.i5.~)
'1'1 k:J

c---~~l'llllmlmmumlrml)~rlljr")"'"~~m~illllTIIIIIImrr:lir)~~=~~)~~~".n;O;,:mlllllrmniiiiD~~...",K< ......_J

om EQ~a~e~o
2.0
ZI 2.2 (~ 23

~ ~ r ll!llllllRJUI\!\lXO><IIIIIIm~MOKm~miiHilllml~
24 25

~ ~ ~ :~~ lli!
32
r

(il

C\o
-~

r,F7ffi~

A
34
1 1

26

27

28

~~~.f.:::

. .

'

.1

5t'" 33 D t {r7-31) 1 ,

$crn , " 5 1 (H6,32-Jsr

ii
Pl. 214.Tut

Pl. 213.-

Tad

(1-7);

Tut

(8-35).

www.cimec.ro

(1-2};

Timioara

(3-14).

::!:.

"' . .;.

260

www.cimec.ro

:0

...
"

:-

.. > ~ ::._.)~ '


.
..

::

ff

12

13

1!

r't

{5

o
1
-~::.

s.,r,;
1 1 1 1

'"'

Pl. 217. -

Cioara de Sus.

www.cimec.ro

Pl. 218. -

l:ioara de Sus.

<;1) .",

-:o

1
.
'

>

5
WJ

-~,i\
:-~ ..

-~

:1

~--~

: :::~

'!:!

J)

11

~\' . :.~ -: _ .:. : <Ji ~;;. \<2$)~;:-,:";


15

~-.

10

"12

:!i

.:e.' :11-'l-~

1 1
.

. .

r:z::.::

~
19

. j5 Pl. 219. -

o
1

17
1

18
1 1 1

5:rr1
1

l5 -S,j3,15h

O
1 1

5crn ,O 5cm 1 .-1.._]~-4,9 -l2;14,1b1~!..J...L.u..J l:

l:ionru de Sus.

www.cimec.ro

Pl. 220. - Uioara de Sus_

t~
~
";

cn

::::1

~l> =c?'!<'''~~
i! COl

t
't:l

.,

5
1

I
~)/;~Nl
N

N
N

co

il:

www.cimec.ro
283

281

www.cimec.ro

.;.
tiJ

]
; "' ;s

5
:,;

"' "' ~

,.=;
N

l::-l

Q:

285

www.cimec.ro

"' ;:;
o
1

28G

www.cimec.ro
'O

"'

287

www.cimec.ro

.,;

tll

::l

'"C

e "' ;.:

N "'

288

www.cimec.ro

.5! "'
:...-

...:

:li

';;!

::J

:...-

0:

:i
N

""

1:1 -

c.

{'~

www.cimec.ro

!!?

i!

;;

Pl. 2:J.'j, - lTioara de Sus.

Pl. 236. - llioara de Sus.

www.cimec.ro

..; ::;1 cn

"CI

...

o :s

l! CII
1
M N

..-:

s:

www.cimec.ro

~]-:~{
::,

.t>' ,--~-

~ '.
.' . .

>."_"': .~

o .,. .,.,

:.!92

www.cimec.ro

~1

~-

--www.cimec.ro

lG
2

.,.c;,

::il
;;:,,

~.l~j:;, . .",c,."~ .
{3

~~::; ~~Iirr:JJ j; "tet2JJ . Q jy ~?


~_,.,/ -.
10 4

.j
8

. 11

-J~~9

1>:::
il!)

/.~f~
14~

~ ~
.

. . .

~.

tJ-< ..,: ::-::::_.


6 ' .

1! .. }f'
~

12

_.

M ;:J
~~~

!:rn~f~~t:IG~;;;\.:;Jfr.
17 '

i :i

':>f

~ ~~:::::.~~-~':;:~<-~)~:,;;r5i.~,+~~;9i=f_.=---. ~,
. '

13
11

Ba
12

~ 16
/.
14
15

m
~

f.?1!l'" ''':?'1!1 ~:'7Q;:;or '~.\.'<o."]d


1
1 1 1

~~rcw';'~ , - .....
~ z~.

~=--~

~
17

18

19

20
5crt'1

1 5::to 1 (12-15)

U Z61 1 1

. - .( 1 1r 2G 1 1 1-( 1 o- .

21

22

D
1
1

11

Pl. 213. - l.'ioarn c!e Sus.

Pl. 211. - Uionra de Sus.

www.cimec.ro

~ ":(j
i
:.

~Sl.-. . .
~ ~- :--

/~

R
\i u
&:

: . _ ~1
~.'~ ::-.;i \_
.-.-.
. l ~- .' .

;: ...

..:

0)
7

L-

r-

L>
8

~2<-J

~-"\ i 1

~ ~.1 ~11
.1
1
j 1.

\4
1i~
9
1

..

""'

rl?,-1~f
Qoo() ' :.:

u__,
,

111

.. :

~,

9:. g
~
h

- _._._. _:J o--o


9

!O

!1

:"

\1~'~ ,_-rr
6
~ ;~).:~

a p
j

.~-

--

.
1

L0
H

L;J
1)

~
.
IT

f-... ~\1@r. n ~.~:-_


:_

~ ___ ---~c _:
~

-~O
~

r~
n _ ..

rt~

\.hi 1 . [, ~

.
-~

~-

-__ r-.1
. L<

~~~
IB

~_A~

~
a
11
1 1

A 1
- '
~-

14-

~
.
-

12

13

'1!'

19

20

@>);:=:~ ~1!1
JS

-~
~

~
~
1

_ti\~

A
~

IL:
0
1 r
1

~8
~P>
r
1
1

f9

a 1

Sem

(22)

5""
1

Q-21,21

~)

'"'
~

Pl. 245. - Cioara de Sus.

Pl. 2-tG. - Uoara de Sus.

www.cimec.ro

C'l

{jjJ<f~) \;\~vu j

ff.~ ~ ~ . . LJJ ff"' ~ ~ 1.... K-~,.,,, f02~~~~- rtr~ t.;uj}Xt ~ ~ ~ l 1 /lN ~ ~- - -~- G ~ r.J ~? ~--~
r ' .. 1

l!i\1

~--.
. - ' .c
- :,_.

(@c_'~-.:

'

. :
. "/

~ ~
'

: "0 . o. jl-, 14 t)Jj . ~~~ ."".. k': ~ lf f3 ~ ~~


ILD

d_..::J 1

. "

. -....-.-.- 1 -(0:~:_ r -~.)


...

'~! 4 ~i~i.~ -~-~~i~t~~:-'28::.0:~:~~: ~ 02G1 K7!0 ~ ~ ~ ~ ~ Kli \


:
..

~ ~~- }''1 k-~i --~ ~- ~~ ~ 2~


8
!, ' .. .... ' ()
. .. 1

~ 'Q ~~ -~o . ~ '~t; ~ ' ~-) ~ .

r,~~s (~ -~~< > r ;i~\ ~ -~-. ~ ~(~~~ ~ c-~ --" ~~-.-. . . _- -: ,. . . . . . , . .


;o
le-

ff~
~

t2.tSJ
10

~-(]-~

cm . .

~~
,! ..
..,.

~- "''"
; . /. Z . : g_-:

~L )~i{

'
: :

( .

~ . . '' ,
l

: ! ;

ill

;:):

. ;~

~~; 1 .;
_,;f

~ .~_.,:':. r: ; ~tlt. {Y . 3! : : . f):,_y}~


10
: [ \

~ ~

u.. (]~: . 0;,1; ' .,,,,


s..

; : ;;y:-;,
: .......... _,_._.--

~--

<:

+<t

19

P<LYT --~
::.:
...................,

.C} :<"! ~

\fl\.:..0
i

~5 ~
1.
a
6

"""':
5c:n
L___j

.J

Jti

.C . .

~ " ~ ~ ~3"31

f1Th ~~~ ~~ ~ T
'2 "

~
"'

o29

.30

(11,14-15)

q1

32
1 1 1

33 5 fmHO, 12-13,16-JJ)

5cm3"-9tlIG~J2-J3~ L.
..J

.34

35
1 1

'

. .

,.

F{1-2,4-6,10-14,1119, l13l.34-35)

Pl. 217. - lJioara de Sus.

www.cimec.ro

Pl. 21 X. - L'ioara

d~

S<ls.

..

~~-.

(1)
'5
5

3
fa

G
_

\i li;~--g

.m 0
W
.H

--_-._.:_:< ..

~
. .

! . . . _.

12

. . ,-----r1 : .

'dJ_._._-. :- ~~:8

1 1

1 :'

1 1
:
1

i
14
f~
1.:>
-..]

.
1
.

13

...
-,N}~::.
.:;1~\ . ;t.\
\:. -.-\~-f
._

\~\1 '/
,'

\~'

,'

...... _ .......

13

f6

f?

18

~-

.... ~ -(0
l:---~
!8
1 \ /

\1 .. j
l '
.. ~:m "" [j 20 191: ;~

15

r
~-. ' ,_,_. -1
'--~

> ~ ~l - t ~f

...
l _ -~
?1

....
li
22

~r:J;

. T~r\

~r-..-:-_r _ -~

<:~ ~::

1?
Pl. 249. - Vioara de Sus.

Pl. 250. - t:ioara de Sus.

tO

www.cimec.ro

www.cimec.ro

l
~ . ~~ .
i

l
--......

,..

www.cimec.ro

300

www.cimec.ro

~~

[~~)
\"
,----_-~;' ',
";

It;.--~~,--~

---'

LJ
t-

r,

'

Cl

www.cimec.ro
<il
"Q

"'

.
oii

;,_,

.~

.D
~..,

C'l

1!:

,,,

,",

A,

"'\ V~~ );,

~
1 ~\
i
J

({

v~-:".~.-.~ .

'c=-~3

~~

.. o
J
2
3
\
9

6
f

~.
?

, It("'
,(j

--'

/ 5
.....

IL ~.
b

O
. ,[, .

lfGl~

~ ... :'..:.:..

,
17

4H

L.;. . ~:t\.>>J
!8

,~'''1 rf; ~~J)


;-:jV~~:.:<;,
'7

1\"Jllm)ln;, :k::~

12.

f3

i
f4

lj

[...~. :~/J\iJ&I;IW2?.\J!!:'::.m:.?;';)
16 0. ,,,,, 19

w . :,.~,~~~lmrg
19a.
O
) 1 1

~
20

!O

:,c.m'
1 1

t1

O .1

5cm 1
d~:

!2
Sus.

Pl. 258. - l:ioam de Sus.

Pl. 25!1. - Cioara

www.cimec.ro

. :....
1
!y

\.

'.\.

-~ \~ ::::"'~ 6~-~ ~ ~. ~ "1\ (\ f/1 ,. "~. <-~.. ~.\~.' \1 \t~: -~< . .\ . 1 1

<:\.0

''\\ ,,

'."~ r1.1} ~1 ~-"'"' r") /'J .""i -.~ ..' .. ~ .r.?;x) ' o \, ~ f~ -~ .Y
j

-~
8

\1

li~\ \,1\
...,,

.,.'/ 11 ,,"
.
7

~
/. ";,_...
CL..:.....4

.. :

-;}

~A
~

~~ "/ . ", ~ ~ ----da --=~ ~"""

l!!l!b \, ~~;;:::=r~"\_,,~\ '::,.~ Al' _1 ~i \ ' ' ! ,, " -~.. ~-~ ' . ''.,, " tii{.:; '\?"~...j} l ~~~,....._

~ ~.

. ,f

~/

'

c;
A
.

'.
3

-V

~'~... &,4~} . /,~~\ ~,


~ //"
',l
..:. .___.,

9.

'--.

= ::il

\LJ' '
.

'~~ ---:.:-::::}"~~-~~~\ -~~~.


'-~- ...\i::: ....

,e, ,.
/ . (..

!.;

'';

\ '::_,1

[-<7Jil >"~.~ .. ~
15

1!

~ 12

;,

( '\.... /

~~ 6 ..
8

1'>

7 . ~/

~
ji

J
. 24

)
A
2S 5cm
1

A)..
2D
21

~~)
22

~-~

~
28

'~3

a 1 J
t.J

1 1

Ba.
Pl. 261. - Uioara de Sus.

l~

Pl. 260. -

llioara de Sus,

www.cimec.ro

1-'l. :.JS2. - tlinara de Sus.


30-1

www.cimec.ro

.1~ ~

2 . ---- . ... 1 "" G-- '_ '"' ::

(:'

. -;?-~~-/- \ f.SJ\ illi \ ~ ~ ~j ~-~2 ~ t;;:,- ; _,:; ~;~; ' ;~:-. _ _


1
J=!IA"2ftl
3

. ~

r~J\ -F-r\ 1 / f/ 1

Pl \41

Fl-) \JJ

\d\U

~--. ~ ('o~~)
7

.\.)t
1

) .
.
_.

((t\_ -\.

Of
.
.

)
._ -,

ra) . j
\ ,
\,;).

~Ll

m fU] W t'5 ,b
w
.

"1?
.
~.
~w

---

--EB 18
rrf r.::

~
12

auam;:ll"''''""

~~ ;;:""'"" \l~
tO ,,
!G

~...

w
-

<f20

.. ~~-1\m"ii'i \

21

)
15

~ _rUj ,;I .,
.i. - -

15

rT

25

lfW __ )
Z1

~ll
i:(:J..:_ .. . f.:u ..
'" . [ . IL

1).-;:.
.
~.'

...tt.n:. 1-l_:~~
~<--~

~.:.

1.9

20

21

22
1

29
O 1
\;cm
11 1 1

-~30
O 1 (5-G,I0-12,25-30)1 1
1 1 1 j

~
S
'-"'

5'-7r

1 1

(m
www.cimec.ro

t-4- ."l-9 ,!3-22

Pl. 2Gl. - {lioara de Sus.


Pl. 263.- t:ioara ue Sus.

.~:

..
1

-) 1
.

~~ :/. ~.::::.:>~~

~'~""'"'''~

. ---..

"

(-~~-:.:'.
. ..
,

.. .

~ ': ~ -~

4
3
1

4.3

E,.';:-::.~2::.:,:~

iJlJtl:l;

,..

..,....,...,.__!

lwtt,J!r
5

-~n<-:f~o::::t:f:J:l::: /t(:~n:r ~;

.,

{<'::::,
' .....: .:-.;~.

... .

~
9
..,.

. -t ~:'f-) J:
:::

s
7

.....
10
~~

11
.

~n

,-rr:~
. ~. ~ .
.~

.L,I;.

-::'

~-

. . ,...
"...:

'7

1-

~)
8

,:;fi:"'.

.NI--)
'~)

....

1'

__ _

~-----

~[lll

10

~mJ
...;, ::

~
.
10
.

s
.

:t
:~:~- .'
.

:.:.-;~ :

:,)

'~. : : ~~
,,,.

f1 ~f. :?.~.) 15 .L:.!


1S

~tlJ

' '~

.~

12

,.!*
;....;.

,y ~
21

13

14

,:. :.,

(fr:JJ
~V'
22

~
/

~-'7

V
23

t9 ~

tm:rrJ
24

'-~~:--::1

... ,\ ., . <!'
= ..

1
~

q
ff
O

l:)]
25
1

(: . t. l.i~ill,.
2G
Sem

ll"'f.
~ ~-:

lltt,~
27
O
1
1 1

{~<>:n
'..

. '.;,t

5cm 12
1

28
1 1 1 t;J17,20-24)

(1-8,16-19,25-26)

5C!J.

4)

Pl. 265. - llioara de Sus.

www.cimec.ro

Pl. 266. - Uioara de Sus,

~-~

~
.

"r:IJ 1

~
'

\ .Of ...' 5 .. .

~.

-~1 ~: . . . . .

...,... 0!;:) ....... 12


. 1

ml ~- -~- o
6
' ,._,,,

~w~ -:_:~~?~ ~ ~--; :~f.:: ;~.:/(:


... . ,;.........

c~.-." :
' .

-?

., ' :

'''';,'

"""-

,..==.,.

..

' -9:

11

. - {?:

. ;:

.. -.

.rr'J
--

1B

O O
<l
li

1-~m~~ li : " ' ' (5 ......

. ' 19 - . '.

~ ~-~ ~ ). .. W .~
m

"""=='"""
-

~~~' ~- rc~.:-1
.
21

.. .
,

~~-~~~ ~ ~,Y -.::_-: :~-1~


)1

. . . . .. ..

14

~ 1-

-.
; 19 _20 )

..

e'1l

t
,

25

"' 22
' -'\
fl

12 . ... .

......

15 . _:_,: ' ..

...._.

:~

. '4!-'

:.:

l .

. .

lb

Jr [1_._ . :;:... _ _, .__


:.
' }

...,

~~
.

17 . .: . .

"_~].
-

20

.'.'

/'" ,_,

' ..

~1

(-)J
23

-
.

'lT 28 . .., 30
.

.'23 . . .l4
:

_a;

: .-

. '

~ cf
0 "28 1
1 , , ,

0' .: .

.. .~ li\ '" 0 .. .
50
31

1} .. ~- ~ :L . 1 _, : . _ ~ ~
.

1~ ~ F lA.
.45 4b 41 48 . \.0111" --;jjg
-

32

3.

('t\: _ ,

:1

0 1

1 1

1 5 10
Pl. 267. - Uioara de Sus.

CU5tr ~ 1s1
1

C?S~

1 (

10 ' .J

~1)

~z"'"
-

n~ll 5
s liS.

k0),
. ..

D
1

1 1 1 1

". 1CI"'(H - 30 , 32- 5

j,/54

Pl. 2G8. - Vioara de

www.cimec.ro

~
4

~~
?

.,.
3
. f4 .
15

~1'
G

18

/~
.
19

LJ
-?_.

~-~~~">:: ..
.9

'Z2t

.--::;::::>

20

2l

~h<>

. : /

26

y/

~
29
1

1(>":-::J
'0.;:/

30

~~

o o:.:.

- .. . .. .

-ff. -Ci;.-::'~. ~
-'-'j';
11

~
15

Q;: ...... ".:: ;::-.<;:~


.. . . #

~ :

=.

1'

i
.

~_.
.
'

j._

+.t
~

(f

"il .1
18

L1

5c.m
,

O
1 1 1 1 l
Pl. 270. -

.. ,~ .
l~ioa:-.1

5cm !

f7

Pl. 2(\!l. -

Uoar::t de Sus.

www.cimec.ro

rll' Sus.

. , ;~/A
~
--.:::-la

~ ~: :.: ~ ' ll(l. ~g ~ ~.3J,.;,, ,,";o'"""'''"''r'~ ~ ~ -~1

t!
'~

--::~-~~-,:~-4-<~-~-1..:~

-~-~

.--~-~~::-~..:-~_

t:.1u :

l-

12

11{@
f3

-~~A n jJ_ j f,;..


m

10

!f '

b
..

17

~-' ![];' 3!1 u?-~~ ~ C :i .-~. IJ . -: 4 :, '~ '


>_:;.

l-~

':

1Jl1~\\ ~i l 1
,;;

14

~-8
ffi-~

ll! !. ;/ I ~
~
..
Al>... ~ - '

_gp ~-~ -~;_ ~-Qj ~.:0_. -4 LQ} h~n


;
"'"""

c J

~
6

-. -

-
..... - .. '

-: f

\ .
/

t_.:. k . .-;;
F: f'

ti -(.\ ._:
'q

:, .;.

1-

. .-

i': . '

r;_:_

:::>

~f

:_:,: ,

....

:J . .~;'

t?Ii:l_

22 ..

.:.. :.. 1.
1\

.:

t::.j.=

. ~~ - ....!: ; -. .

_ . -~

::

-.:-J:~
25
. . 1-~:..

..
2G

~,:...

~7
:"'.:=...

28

-~""' Il
.3U

. . WJ u=.>
-:: ::

24

;. 1'
r

f,.\-~i
W

;.~

..

"

<!' . o:~
=/.
:,

. c . . . . ,;) ~ " .."


_
. :" ... . 6: . ~ .;.
,;,..

. 29

..; : _.
-~

..:: :::

._:

--~-

~~ ~0.L:L/.1Ll
9
~ ~

\<J
;...J

..::;~

LD
1,1
1

'r . . ,'-,. , ,:: L. H


IEd

r::.

-m ...

~-'-'. ..:=

~
-.-~ .. -.

1 ,',j.

.o

_:~.
~~.

}:_

-1

.~ ,. .~

f t~\.
1
f-~Y - L'
r:
';:'

h
~'.:

1::]
1.~ ~1
IG
- "-"'

-~t? ..:r t:
.'
1?

l':

1/h

'.

)) _... ~ : R\'
o~-:.,

.j

M.

....

;~L--<'>~k~-~ o 35
.:1

.!

. r1 . . .. .

Vi2'l41 VIJ//J
31

m/;,' /"~'!
or.1

--~

33

ltl_...
1\ 11

32

ldl
;

~' ';~

..,
o ;

~,:,r;
_i_i::

..

: . :'
-...

.:;') :~;._. (:':

~-~~~-;1(,. ,, 1--1 :~, !; i


--~

l.

l.W

..
;:.,
l:'l'll

ro~ ~
l._ ..

~:r.

,_ ":" : ~-.. . J: :<;.

'

;.

1;

.' -ff.

li \',\
l8
i7l1!:lJ7JJ:!A

il

-. - ~
_..d ~,t;r
'.:J.".

19

20

f2l

\t V:!il
~
6G

-~:: -::~

a
37

Ul
38

a
39

it
4fJ 5CIJI
~71.

0 1 , r 1 1 ,

Iri 4-1

1 1 1
l'l.

1 (7)

o
1

42

a
5cm
4-?>

21

r ~~ '
:-

l''

. ,: ..-~~ 4 r~
V
=

~,

.~.:,, . :
'

44-

24

25

2~

27

28

29

~- 1 1 1 r ('-' a~44-)
www.cimec.ro

L!.

5cm
LJ_I_j
l."ioam de Sus.

- Vioara de Sus.

Pl. :.!1:.!. -

2.

1
1

-~--::_ ::~...
.:y:_

1 1 1

~ s
@

_::-:j
\": :i 'SI

;.

10

0-H
1 1 1

O
1
1 1

1 1 :~1- 2 ''i)

Scrn .

t)

11

5cm 1 12) O ' .... 5<-"" 1 1' ~8 l.J.J_U_J ,~

12
~
::-

~2
~ 1

23

19

O Jcm LL..LL..l
Pl. 274. - U'ngureni 11.

Pl. 273. - llioarn de Sus (1-7); Ungureni II (8 -12).

www.cimec.ro

:r.. li
1
2

~
3'

!'"7'"7'' .-.;.,J..,\ <,::. . . '\. l.)


. ; : . . . 1. .

. ')

1
3

~r1 8
...

"'"
. -

~-C"

11

148
() 5"cm

1 (3-~ 9-11) 1 1

1?

O,a 0"
1 1 '

fi. .L.LJ]<tJI( 8)

1 (' -2.)

5w7l

,:;~<iiiii::.::.:~:JIIIE.::~-~-~\~
O 1

t5o.

5cm
1

c."

Pl. 275.- Vngurenl H (1-7); Valea lui Mihai 1 (8-11).

Pl. 276. - Valea lui !\lihai 1,

www.cimec.ro

::.J

~~1
5

r~""-

. . . ".?'-,

~....;!
1

~~//~

-\.:...:_:..;..;-~

~
2.3

. ' ... . ~ :q fl

~-'. ..
.

~:.
-:::....

~:

: .. '

I J . .
16

,ua
-~

25
14
IG

!sili)
7

f7

15

Pl. :.!71-l.

- Zlatna ll 1.

1'1.277. - \'alea lui Mihai 1 (1- 6); Zau dt Cimpi;: (7 -1:\); Zimandu !\ou
(1-t-16).

www.cimec.ro

0"1

~"' ;-:~ ~z::::J o


~ In~ t)j g
C'l

313

www.cimec.ro

.&.

e?

~
5

~~o

b-)-~ ,::~
14

O
8
11
o ..
1~'

,~ . ()
9

O C
{2

_:-~

12:

o
1 1 1
1

17

fB

Pl. 281. - Sacol.

6 l
www.cimec.ro

1 1 1 1

5on

al

Pl. 2R2. - Sacoll.

.. QQ o ~1 ,; :.; ~ Il . : . O iQ m . . "''
. -. .:::: .

.:~:~

..... '

~.
.

.. f:;

'2

o
7
6

o,

n .... >.

: ;.- f
.

: .._

:r=N
8

'f

i&

~=-,.~ ~ .... -j.:~


z?

.::::;"\

(;

15
!;.,,

O
Pl. 283. -

5cm
Sacol.

17

12

tl2J wr.
.

1f

13 {15)

1 1 1 1 1 1

r.
www.cimec.ro

1 ,

'5unr'-";

O 11

1 1 1

5cm (8-f~)
Nou

l...&....LuJ

5cm

w .....

Pl. 28-t. -

Socu (1- 5); Slmbll.ta

II (6 -13) .

<:,;
~

'1[11

:" :,._ _ . <St\J~_---:\-- . - _-_


;) 4 . . .... - 5 . : . '

Jtm
')

,...,.___~

.: tr
~
w

n ~-

f<::;>

2~
:.'

- - ,><.. .
b

\\l ~
.t }:-

8u9 _ . \ 0 1 ~,~-, (' o-- oo--~---oG ..o--._.-.---


Il 12

"Z ,: '

::;'''<::~

1 -. ,

4t ~ --~ . 11
I:O . .
_. .

-,o

.,-~

C) ~ .
15
':

~~

~7

~j''-'.---:_

......

'.

~-

14

1!3

19

20

21

22

-~i:)..if:1_
::~

"

rl

15

<l

.J
:.;,.
::t.

--.1

-.. --~ : . ::; ~- .. . ;

. t

,1.

14

:/ O 20 5c._ fi' 14 -2 O) 111111\-,

~-- -~~

-t-~~~ ...
~ . ZI O
11

19

-GiV '

. ' ......

~ ~~-,?! 1' :: . ,
>:-:-.:=.: : . -.
- :;~_

.~ '"'-~ ' 1 f:'


2] ILo

.:];;
~-----

..
(1

2~. 5(} -10 t2-t3)


1

- 23
()

21r

25
1

1 1 1

1i

1 (1-~2)

5o."

l..w...LJ (25-2bl

5C.m

PL 2f5.- Techirghiol.

Pl. 28(;. -

Cpuu

de Clmpic (1-- 22); CPnad (23-27).

www.cimec.ro

www.cimec.ro

...
-~:

.. .

.~:.... : ~

'[!!!'~;
;>::::_ _.. . ::>;:::

~:

. ~7:::;)-~:Z\. -~ -'~-~
:

..

.-:::

:~'

__ :

--;Jr--~ . ~\ lil:._...-. : .-.


J - . . .

._:>;:_:: ..___
~--.:.:~_:_::_;<::~ _

>'

16

12

13

-14

L-:::~;

r. .. :.:
1G

f5"
1 1 1 1

5cm

o
17

.
. .
-

\t -.
~

-j-

19

11

!1

5c:m 1
Ftnae

Pl. 289.- Dezmir (1-7); Dtrja (8-17).

P. 290.- Dtrja (1-9);

(10-19).

www.cimec.ro

<~

~-- -'~-~----

r:~r.:~

,~lj''l~' , . . ..
i.
..".''
'

::. ::
~

:::

2
.?

:.!

.11

t.:~r k :.
.:I~-nll-

'5

~-~:

r~1
. -~ r. .. .., . ..... :- ..
~

:-.

;j!{
"'.t''''

T:

..

i<

: l ~~...
:;;

t':

.:. ',1. . : ~ ~-: .... ~~~-:-:


_::;...,~::.<
~:_.

,::.

.> F
.. -~ :.
:_
~-:'

.,.1';:

. ,.(~

fO
2

41

13
-~

-- ..:..J~

14

. o::1.;~2:J::j
1

a
O
11
1 1 1

11

5cm (,)

1 \1

5cm

1 ~-12), L.uuJ

5.:

13 -15)
www.cimec.ro

5cm(3)

o
1
1 1 1 1

1 (2, 4 -5, 7-10)

5""'

a 5cm Lu.uJ (11).


Pl. 292.- Predeal II (1-3);
Stobo~:u (10 -

Pl. 291.-Flnae (1); Jupalnic (2-15).

te

Prejmer (4-6); 11).

Sr~eol (7-9);

3;20

www.cimec.ro

/. 1l :\

. . ~~--. : . ,

. ;l \

,. , : . .':.

_..R. . (:, .\
\:;j

:.rr.. . . . . . ,.

~ :l
1 ... _ . . :

r..:; f..>

.
1

1 ~ ~-~-

10

......._

16

-~

8
~
~-

12
Siilcioara (1- 3);
Plt>nia

O 13 1 1 1

5cm
1 1

S'cnt f5 14 o 1 (H2,14 -lB) 1 1 1 1 1 1 (i3J

--.

Pl. 295. -

(4 -10).

Pl. 296. - Arad Il.

www.cimec.ro

""' ""'

-o-

. t::f.'::;x,z:i:z:tmr-1
b

5J o 1 (1, ~ -10) 1

5~ w
1 1
1

1 (2)

"

o
1
1

5W)
1 1 1

1.

11

Pl. 297. - Arad II.

Pl. 298.- Arad II (1-4); Archiud (5); &meu (6-ll).

www.cimec.ro

( -~}~;

l}9'

8--- , .\'\, 1li'///. 'w'tA;.~ "'-\0:>\ ' -Ar. \.


1

/~.:;:::~~\~\
ii

:~~i~l !~"'' ~,, .. f fi! .,.".;,">


1~ -t -~~\~.it:/~

_,1.

. <=

.
2

. ~~ \-~ _~ 1 r \ ~ c 1\
/.
t... .

'\i1\at'9

'~'wtirP ~d-~
:.
. .

~ut~d
.

r~ ~ "' ' ' s.: :~ \ ~1 ( 1~: \


r- .
_:
.. .

.. - -~- _."~\.
1 1

1 'li_,

--~-:-..

/
,.

'\

. ~~-

-~~ .

"!( _,. )/J

~ ~;:::

il!.'

V'
1

"j
1

1 ~::o.-:: 0

~:~:~:_:~*~bl.,-;::.":::;~,~\2"~
/

!
!

0 !/o .-::o C?._,,,,.."'-,,,_o -~::P ~::,a!._: i :: ..... :. o :.: :. :', o:: o!i -"'' ~,:O::o=J o ~. ot!::. ~-P' ) o_g 0 )! f , -;,O -:. .... o.. .. o:; :.0 ': o::. -~~.-.-:::::-0 ..::o;:: .7

=::..

.,,_

.,\ ;

: 4-. . . : . . -~.}={:~~}~-~~&::?::.o
1 =--!)

Ci ~o

(;!

';.o: o-.. r : :.(:) 0.-. O O -.o:-o :.-.. -:- ' Y,:o :: ..-.- o_._;;.::.-.. o :-.o:. o.: ,1

fO" :: .:
t.i

'R.~==:-~::~~-/?.-;?:::~-~/~~~.:;
..p~,... o o ...::=()
-9....Q::.~~-~9''j}.
1
_.::

~:_o :.:.o\~':;.. ~o-No ::o: -.:,'? -::.S':{::';;:::::..-::-"'~.-i9 . _..:f ,il \!2 .-. . v-;:s::B.-.-.~-~o// i/

~.0~~0 ~.

!:'o!IO .:.?'

'"-l:. 0~:-. \~ ~: !1 ~-~ :O~.o-

dloi\o~'

....

'13:-~::~:;~...?... ~::{;' ~....


'Z:jJ {)"'Ci~-~ .
-~-~~

11

15
i _ . .

(~
:J

5,"-,
1
_1

'i:3

LLJ

(1 ,7 -14]

1 1 .,

11

1 (2 -.:.)

5cm

Lu..uJ

5cm

C5-~)

,
Pl. 300.-

o
1 1
!!
Bdeni

5c.m
1 1

.., ..,
C;.)

Pl. 299. -

Bancu (1-10);

Bdcni

(11- Ei).

(1-2);

Belin (3-7) .

www.cimec.ro

..:. ~ ... . .. \~..


-

::.'

).

_:

LL~

5
. ~;.,_. _:_..: . .

oo
\:;:

t/fu__ _
5

//::.::. ~

.J':::\

Q"ql~
. . . " ~... 10
1 1

~#\ il.

14-

. 17

~il srnl!tO D! Ul~


7a.

>t H))H U"'1 Jltt >f3iiJ


~~~l}!BK< 5(m

~f 1;

; 4.~ J[J$ ~~

JJ ;_~ ( 1), k\1 J' tUt


O
&.

Jrt B ln!IRI
www.cimec.ro

L___S3;) " 1
Q.
1 1

1 )\

'""
1 1

1 (6-f3}

o 5<) 11 '<2 <421) luuJ (h


1

1 1 1 1 1 1

Pl. 301.- Belin (1-1); Brad (o>-8).

Pl. :302.- Br:.'ldu! (1-17); Cetea (18-21),

-.
.~

~o
:(

:ll:
!1-':
. a:::.

<;i;~.

.................~

;. :. \1 .. ~JI
'1 :;)
H

~.:' ~1:1

1 .:!'} :. ;,;
2

Ba..

::.;~;.:::>20J
A.G.

~t\

--~~~j

\~

>l_ :~L~)

ra~-

1 :J.:: L.:-~ ~1

-o-'llt . -~N-. _,-

~~ 1 3 -

- O fJ

j(im

16

l L )
1'7

~~~~
>-r._ .

...."._
6

9
~km

'
1111

5<"?

~..J......Ll
l-'
c;..o

1 lf-6,9)

1.11111

l7)

Lu..uJ

5cm )

(8;

:.;

Pl. :103.- Cell'a (l-13); Cluj-ei!apoca Il (J.I-17).

Pl. 301. - Cluj-Napoca Il (1-7): CoLor (8- 9).

www.cimec.ro

<:.; L..;
~

... , ...
.. _,~..-1...

...
-.

i3

o
1 1 1 1

5(/"11

18 O
1

19

11

_u (1-101 12-21 uwJ


Pl. 30G. Corncti.

5cm

"

. 2D

-) O

'<2.
5cm

.;~

(ff)

21

Pl.. 305. -

Corneli.

www.cimec.ro

~ y&d)
.

i
~

4
1

c
b

-7

o)
8

-~9

n,
10.

n~
fi 19

n n,l
15

:J-l
''
1"

1
,'

.!Jii/.
\.
.

:.

14

18

B
. . ".,

11
5cm
1 1 1 1

12
,O

13

aL..L____L____i,__LJs~ . "
Pl. 307.
~ Fizeu

1 (1-7, 9-14)

Lu..uJ

5c.-n

(8)

'"

Gherlil I(l-13); Giurgiova (14-19).

PJ.308.-Iara II (1-4); .JiiJert (7-8); Josani (9-14).

.,.. ...
c",

www.cimec.ro

(.;.>

'"'
00
,/ i

12_

#,.
O

Ysm

13

. .

fs
5<m fi

r
1 1

5<n? O r 1(1-11 1'13!1 1

5cm O
1 1 ' 1(14)11 1 1 1

![15~Jl'Z)
T (7-16).

5<11"

l'l. :lll\l. -

.Josani.

www.cimec.ro

Pl. 310.- Josani (1-!i);

l\f~l?ndorf

(C.); Moigrad

10

a
~

8
10

r \~
5un
15

o
1
1 1 1 '

5cm 1~a,2-:3, 5~7o.bc1 8-10)

Lu.uJ (1,7}

5u.n

lu.ul (4)
www.cimec.ro

/6

Pl. :.111. - :.\loigrad l.

Pl. 312. - :\1oi@rad l.

''~,'~rr

;: :[; ,.: m'.~' 11-i.


.......

'~ ~

~~ :

Pl. 313. - Nou

Ssesc.

www.cimec.ro

.. -'-

../;;}./

22

2.3
22a O 1 (1-14,18 -26) 1 1

;..; w

L.t_

5om '
1 1 1

1 1 1

1. l :5-1'7) www.cimec.ro

5c"}

o
1
1 1 Il

5<111 J
Slard.

Pl. 315.- Pruneni (1-2); Siicuenl (3-26).

Pl. ::116. -

l ...

c;..: c.>

n
1

~
..
.

()
9

'

10

11

c:::::= "\\\\\\W 8a .
I"L""I .. - \~. -~ :1'~~~~~~~:...<:-',.4'1,~"\'\""". ,,1 ~~;.;' , . __ , . .. 1 ~_-=~:-~ ~--z~ -=r;?,.. ~_.,~, \' ,. --,

i"

o
1

Ha.
1.1 1 1

'Sun

1.
Slard.

o 1 1
www.cimec.ro
Pl.

1 1

(=(~ -13)

G_L..L..L.J 0-3) l.LwJ

Sem

5cm

('14-J

Pl. 31i.-

:ns.-

SAiard (1-6); Sibiu (i-8); Sig (9-U).

F31'
1
\

",.-- ...

'

'

'

'

~J

333

www.cimec.ro

w ,

w ..

.._. --~ .....


. ]l

::

t::i">."::.t ~

17

~<.\~.fA,.

'1''

';

. . ~. ~m:<rJJ

~- .~. L2f {jj1> ! "~ . m ~


15 fG
. .

lj

14

'

. .

20

21

-~ 25~ 21
'.-

22

:._
.

_::

'

.-'l:lil" ... ..-..:_: :' ::-,


,'

'

30

25

o
www.cimec.ro

5cm

LI !Il/
Pl. 322. - Suatu.

U.J:;
2
... : 1 .':

:~

LU HtJ (/jf~
B
\

10

.11
.o 1
! !

'12
1

13
a 5Qn l...t..u...JJ (S)

1 !

5cm f~;n(.l'-5 9 -13) o r r r , 1 1 (6-7)

o:.:!

Pl. 32.3. -

ieu

II.

Pl. 3'14. - oar (1- 9) ; plnaca 1 (10-13).

U1

www.cimec.ro

w ~

11
'

.
'

1S

12

f '

14
,
J

5<111
J.

a '
1

::'"~
1 1

-~

..
I.

Pl. :1:!5.

plnara

1'1. :126. -

plnaca

www.cimec.ro

~'
4_
'

-:~::\:_::; .......

~~!

c:ii!lb

m . ~
...".,.2

o
Pl. :J27.

<m
-~ plnaca

16

17

1 1 1 1 1 1

-o
1.

1_ L

5c:m
LL_ _l_)
plnaca

Pl. 328. -

1.

www.cimec.ro

. ...

. .

:_){f
.::_-.:\;
2

.
'

.....:;:,;
~J

'

.;:~

..~:1

,~:L::.:::):;
3
4

"

"
10
f2
O 5<m

l..L.......L- ,____u
Pl. 329. -

o 1

~", o ~o 1(12-n.l') 1 1 1 1 r-z.t'l 1

s..rtO
t
1 1

(5-11)1

1 1

1 tl't)ll t

r,zo

t'IJ(3J

s.".

TAut~u.

Pl. 330. -

Tuteu.

www.cimec.ro

3.

~ ":*b' ~: ;;;;,: .. .......


.. .:.._::~-~ :.

_.-

~~~~' "'c~
O

-:-.-:

.,.

'!' . . ,

~~-~~ ~=:..:.'~
.. ~----/~'

... ....

::~.O: ;r: ~~

..=

_:_--~~:;n

.. .

.:. .
2

.::.

~/~r
i

1 1
l

'

:L
1 1

------.J\

---8~.'.

lf

r ~
..

15

. '
''
':

C:~,

\;~ } ..

15
~~~',1\1\11.1~': 11~~ l'h~I\IW, 1 ~u.~"-~ .1 1 ~u;-...

17

ti
' 1 1

&

\~,\~-~~.\\~IWI\~~~~~~~\Illllll~ll~
~4

tmll!lllmnrn~~
~

~~11 ~\.'::,-:.:~.
.
1~
-elna

:::.~_..

l:f:. , ..

5cm
1 1

1(12>-:41)

O
1 1
1 '1

5un O

1(2)1

5cm
1

1 1

1(4,3 -44

)
Pl. 332. (1-9); Vllrd 1 (10-21).

Pl. 331. - TAuten.

www.cimec.ro

rr . ~
\~~~\
..

\,\
.'
:

'!,; .

"\) \\\:
.--ce\

\It ...

\~ ...

... -~:"., . ~ "'~"':~".:::.-..,~~)


340

~. . c~\ . . . , ~ -~"1 \~~./

\~.' _,_ ..\\.\


X;
\'&)

www.cimec.ro

,-:.

341
www.cimec.ro

;;

....

":c\'

(Jf
<:::)

... ---1
s
1

~] i
~
,,N

'

~ ,
...:-.

'

5.:::::.~
1

fi

CI

~
....:
~
1

c ~
1

J
3~2

c;:

www.cimec.ro

., ~_.:,. .;:-.

o
7

. ..:~ ~ : ~ ,~)
:_

.. :fJf-Y~

2.

>:]\,
2.
. ,-:,, .... ~:~~: ;
~-

o
'j

- ... ~

Ed V
11

o
~

1 1 1

~-

o
1"
1!

~ 1

10

Pl. 339.- Zagon Il (1-8); Halaila (9-12).

Pl. 340.-

Boldell

(1-8); Pietrosu (9-11).

www.cimec.ro

.... -" ....


- "t,.

. c

--

,._. -~i1~-.-_.~_-r_
~

,. "'

'

'-

~, IF :\1
.

. lJ LJ
-v\
-

i . !' 1' li. _,'L :: _.-1 .lit .


'j

:1

_.

~--~-,, ''~:: ... \


_._

1 ~

-\)j . ---~->

...

}..

{)

.\, {
9
10 11 J

--~

'

1~;,f: :._."\.0tv\~-. 1 2
F _

." ~6 "'?' ... :

i_:: . . . _:y ... . ~

,.
-

~
9
O

~
fQ

r.,

Sem
! , ,

(2.-12.

O 5cm u..wJ

(1)

2
Pl. :H:.!. -

1..L L.l-L--1

Sem

Pl. :1-11. -

S1mbta Nou I.

Stmbta !'\ou L

www.cimec.ro

5a.

' ft libSt
.

'1 .]

1 .....

l]
.
1

Plf,,

'

l'

J III
.. ..:;
~~

f4

12
11
O
5.IYI
1 1 1 1

fi
D 1
1 1 1 1

12 13
5u?.
1 \.4-1~) 1

1\HI)

Lw...uJ \!2) lu....uJ ~CI)

5<~

O
1 1

l.u..uJ pt)

5r.n

Sem O 5cm 1 (2"'-~) LLw.l (f}

, ""'
.;..:. __

P L 3,1:1. -

Bljenii de Jos (1-7); Borsa (8- ll) ;Buncli (12- U) .

Pl. 344. -

Buru (1-3); Cmin (t-t:l).

www.cimec.ro

- o.

~
Pl. 3-!6. -

a~+ . r"" Il,",,


fS
Fizeu

15

t:J17

9~~
(;herlii II.

www.cimec.ro

l"'
J. .. .
~

~1r:3, ' ~
2

---~ 05

:11: ...

'+
~ fi

f2
... , ,,
~'

13
Pl. :H7.Fizeu

(1

1411 "

ro
;;Jen)

15

1'1

IB

1S
Pl.
~8.- Guteria

O
1
1 1 ' 1

5vn 1
Hida (9-19 .

Gherlii Il (1-7); Glod (8-16).

1 (1-u);

Ha~g (7-l!);

www.cimec.ro

www.cimec.ro

l
5a.

~- . ~. 'li.J!If
'7

!S

1?

rg

20

1
Pl. 351. -

rQ11
Pdmt>

o
1
1

10
1 1 1

5cm ~~~l.5-G,6-9,fl)l
Pl.
:~52.

o
1 1 1 1

!).",

1 ~J 1 1 1

"
~
I,J,,I

l7I l.w.U . .

5J"

Stngeorgin de

1.

- Singeorgiu de PAdure J.

w ~

www.cimec.ro

w o

(11

a~
2.0.

D
Pl, 353. -

SUit
"

1 11

1
de
Pdure

o 1
J.

5~-1)) .1
imleu

o ~!iCIII(tJ

W"" (tJ
Mure

Slng~:t~rgiu

Pl. :351. -

Silvaniei III (1-2); Ttrgu

(3-1:.1).

www.cimec.ro

[. .

r:.-

. .

L>:: _. ~-. --....:....:...._-------6

J: ~ )~~.:';,, ----;;==::9:;:::::~\
8
1

,'
1

'

-{2

~ ~q
/" <
'l;

~-11-il \' ., .. ..

13

14

/3

i5
D

16

17

.1

o1

1 _, .b.~.

5<1)1

l ,

5cm
1 ' 1

Pl. 355. - Tlrgu Muret (1 -12); TtrguSeeuiesc 1 (13- 16).

Pl. 35ti. - n.gn Secuiesc 1 (1-2); Tlrgu Secuiesc Il (3-1-1); Turl3 III ( 1 5- 17).

www.cimec.ro

t..l

(11

..,

\'"T'gy W
1 --.w~, . :.,-.:. ..:- . ~, '
11

. . . ..
j

_-}

.. :__

. ._ ~

...

--:

'

..

L . -.
'

~
.

10

ID
.. ..
.

12

1{

14
J<n)

'--1

fi;,

17
)

O
1
1 1 1 1

5cm,
j

.1(2 -1'7/ 1

,) O
1 1 1
1

1 ~ l-4

Pl. :!57. - Hirlad.

Pl. 358.- Crizbav (1-4); Ghiriu Romn (5-ti').

www.cimec.ro

~"lo..

/:..- .. \
)

:l 1#/"
l __
11.
.!--,-;" . .. j

~~}
:y

. fi r~j'
....
.

8L~_J.

IL ___ '\
~:"=:;_-.,

t::. : \

/,~. ';.

~f F71_ 1.. . :
... :-~:.: ... /
' 1 ..

y::----:~

' .. ' f ':...:_:.~\ l


:~-< ..

t<..

Jl ~ /::\ F 't..
')

IF'~i

~\~;.~_.~~
1 \.'{

~,/"

us;,.11~~~
c:::::~ 1. o:/i'}
'~{!-

),\ ~n
1
. l~l
u:
:J( .... :::<:

1~ AM -~,

E'
(]\ j
1::...

f]If \\
r'~ . : ;( .. :
'r

==-lg) _ :-=-:_,_-~ '\ .. . . ;


~---.

-~ ,-'0j~}$
'.:

/-~\;y li( (. !!, it l.). k1 _ . _ J. 1-i:' "-!; ( .. . ~ . l,.r-( ~-____:._,__


k.:. \)
\<_..::-;.
V

'""""'""'''''' ,_, ').'f:l , . , ) . j rt\ \' : .:~~ ,!.1

(D

Bl, :-_:t1
;':r:_::::..
.::. . . . . "'off

::~

11\__,;

'

10

2Z

[!{... \ 1'?~ .. 6 LJ . j4..


15

1'
~<m
1 1 1

5cm
1 1 1 1.

o
.. 1

Pl. 359. -

Ghiriu

RomAn

Pl. 3CO,- Iara III (1-2); 1\llntiu Gherlii II (3- 9);


omartin

Rui

(10-

1:.!)~

(13-16).

www.cimec.ro

~.~~:<SJfiJJ!Jif' M.@/$ ~-..:_;:~.~~ .~ c;.::. ' ~ . .. > . ' ..


. ':'"' ''' .. 1 .

,~~

1
5

~~~ _-~-~ ~,~/~o


r:/rpl_ ~Ju1r~
11

.--f rv:.' fr.i ~) !NI'n /~",'.. . n :... '


.

~pc(~ g , 1 ~;y f.- .. : ]


0:"

~ ~- ~!_':: .. :\ ~~
." .

f;

l_;_o~

.!2

1 ..

~-~''....:~
: -::-: . . ..;
r .- ..

\ ): .... <. fl

.:

C_:..>
16
J

.?\. ..:. Cp: \..... 1


...
'

:r: :
::

_:-.

.. .. \
.

/t . . (\ ..< .. . -...~ b 0 . .. . ..
.:
1

;..._. {i]

\--v

u.
r~Y
~
O --'5an
(1

X ~!'V 'C7

17

19
5<m 1 (!6-1~)

--m
!2

.o
1
1 1 1 1

o
1
1 1 1 1

5an 1

Q-

15)

. ,
Pl. 362. --

1
\'eti,

Pl. :llil.- omarlin (1-12); t:ngura (13- F); Veli (lG-19).

www.cimec.ro

tf!Jf5L~

~
.

i~: ~~
3

1
1 -_____....... 1
1

~
4

'8

o
-12

r.;/~~>_.J
.

LL '2
b

29

o
Pl. 36:l. -

5c:m

1 1 11 1 1

O 5cm O 5Ch7 1 1 1 1 1 J (3-5, ") LI 1 1 1 J (1-2.,b)


Pl. 364. -Apo (1); Arad I (2); Chcreua (J-4); Coasta Pescari (7). (5);

P:\dureni (Kaslradin).

Ludu (6);

www.cimec.ro

tn OI

. .. t{.:~.-:-.:.~:. -~--~
~
.

J
.

". \~ VV . :_._
.
.
',

..

.'

... .. ~ : . .
O

13
O 5<m
LL.L..L.LJ

1
.
:

. . .

.. .

L,
II (6-15).

1_ [2/,. -9}. _l.u4.1

5cm

5Cm 9 (f,3) .. _
Aled

Pl. 365.-

RomAnai

(1-5);

Slncrieni

Pl. 366. --" Vetca (1); Viscri (2); Dersca (3); Ctrllsu J\.lare (4); (5-6); Baia Mare (7-9).

II

www.cimec.ro

;A

Jer;:_::::,-~-:~-:>:.~~;-"'f~~::!iy::-o:TJ 1
1 . .f_:-~J r . ( ,:_ . '......:j. /1~:\ . 1 (j.~ jlt

)'~
. y '

. ,. j
. ,,

':' :. \
,.

.. -,:.\
'

''"'

. '1 .1 1\ 1 . \ . . . .\'\

r ,., '! U '\Il h ' ~ jJQ } ~ ~: t-~ .2 1) rp:T~o t._ "MM


1

11
'_o..

-~

'1

.__: :

..

i.

12l.J

: ....
18

8.9_.

19

(}
1
1

5ctr~

~;3

f4

15

~ .....

24

!1

a 1
www.cimec.ro

r'. .
Berecua

IG

Mare. Pl. 36i. - Blla

Pl. 368.- Baia 1.Iarc (1-12);

(13-16).

tlO

:~: .
1

2.

~~s~.::)

'-

...

3
..

. . , ;
.

f
l'le4

)\

'lrJ'o;'::, . (-) . .r
.
~

_. .:' . :~_

\. !

..

. _. ~.

tr-, p:. .: . .':/ 1


<'' .:.:-:- ..
: :..~:.:=:: ..

G~_-. __ \ ~;~
-~~ . -::.J . ::._::
\ ':..:._-:}
'

'-'~-'~~

..

..

' ._: :~.::

: .
:.

...

' 0.~ .. C)
-.

.Jy ..
?

::~:

fj

f,

r
9

:~~. .JJJ-- c;;:;'.


'

..:,

g
8
10

~ 011/!111

)}> ;

III

ID

1.

{}

5cm
1 1

~ ~
...

..

f2

1 1 1

1 {1-10, 1~

5vr.

11

1 1 1

5uft t (fi- Il)

Pl. 369. - Boian (1- :l); Chiuzbaia {4); Cluj-i'lapoca IV (5-11).

Pl. 370. - Cluj-Napoca IV (1- 10); Coldu 1 (11-12); Criana II (13).

www.cimec.ro

e.

'
1

};~] ~
<'>

('\j

~o ~-.
~

. ,

-;;1:

f-~-7~:\
~::,... :.,,...n

r: "'

it----- "",L~a

tr . .
\.

;.;
1

F''~'l ~P-7 %~~~ \1.\~>' '


-

Af/fi;~~ ~-l L}'" ~ "'-'::,

www.cimec.ro

~--

... ..
~-

flf\j 11\' ,,J


\.: ~~.:,: ,. -,_,
:1:' ;_\

:'}f\
!
-~
1

\
:,

.! .1' . : .

'.,
\ \

.-;.;~~~;= ~-~~~~-:'\
J

V':W~lj
~--_--:,._ ;"1 ~--: \. ~J
1 'i

--,
.

; : :'\ ''\

/'l
.\
: 1

,: ! _. .

_j,

;! \)
"; ::1
~
1 .

{.
\ 1

,;;
:,,

. ;
:,J

l:i . .-:_

'f: ..:1
: ."!

/J ...<~kl! ' y .;,

:;_~

:~
--~

.i
\

: . .L
1 ) '

:}~
.1

". . i

'~;

:
1
1

'

\;, ;;)
1.

\ .,: ;l

. \}JJ
r

-'T' i

LJ;l
5

1,.

ULJ
(:,

~u- - - ..~- -_

.)

h ... ..\

1 \1 . :': 1 { . . .. - .1'
. \

1'. \ ~ 1 . ~

i!,',\;0'.l_: __ ~: \\VJf:::~ ,, \ . ':


\

-~~ :1

. .:

u
f

-<.\
9
O

.~~:,~;j,ii.~-10

o
1 1 Il

5w'l

l-.L

j>un (ro,J

5<1'11 ( 1\ l...L.LL..Ll , 1-9;

1 J

Pl. 373. -

Glnd (1- 3); Gorn~li ( ?) ( t- :'1); Ocna Tlfun (9).www.cimec.ro

J:. 37l.- Petroani Iri (1-6); Pietroasa (7); Plncob (8- 10).

~ F~h.~
.:_:.

!- -. -"
-o o '\

.\--~

f!J~,~:)
1

it:': o-.::
2

""~P 1-. ':l r-}

V<-..~:) \G-~-

r ~ "
~,

8
5

~-:

: 1

.:).;
:J:'

0::--~

:j

~
1

---~+ _ :_.-_:_-Aa
~,ol~: , \V.V;
::\

'1

: .'.-'.

L;~~i <';
1

. . ' !;(S_J0:,71
8
":.,::.
~

f,ro~. .l@F\1~

4-~~

1..

'~- ..

/~':\.
.
o

/. - t. .. ::

!i

t-:.j\
'.' ..
o ,'

,;

\\'ti
J
2.
il',,

w
o 1
1 1 1 1

12.
-~ 1

~
.
o

5~m
1

(5- 9, l.L..u....a.J (3) Lu.u.l ('.4)

Il O

5cm

5<m

l1

5= lliuJ ~J

Pl. 375.- Scbe (1 - 8); Sigliiuara (!l -- 10); Singeorgiu de Pdure II


-C.

Pl. 376. - Sli!lln:c (1-1); Strci Slngeorgiu (5- 6); Svinita (7 - 9).

(11 --12).

www.cimec.ro

JG2
'
www.cimec.ro

2.

---

~~
.':~~-='l!ll
2

~
4
____ ...

H f2
8
O 1 1
~

a~).
3

~'d ~V'~ i

1
1

r 1

San. 1 o l("-G,S-~1 r

1 r

11

5r#l

(f-1,'1)
Pl. :.180. - Alba Iulia Parto.

<.O

C":

...::

Pl. 379.- Transihania IV (1-3); Turulung (4-5); Vadu Criului 11(6-7); Vadu Criului III (8); Vadu Criulul IV (9); Veel (10); Zalu (11 - 12).

www.cimec.ro

o ....

&!
1

.".

:s

.!!!

~.
.
~~

. -~:'"~ ~

..
.'

364

www.cimec.ro

' '

1.

-
' ,'<:
.":fo

:]
<'.!

<

:]~

gs
~

365

www.cimec.ro

()
'

... !\ ....~
@.

't

o
' 1 1 1
1

5vo

Pl. :385. - Blanuluna.

Pl. 3117. -

Coldu

II.

www.cimec.ro

;1

..

~
1

:~ c

t'l

.
:;: iii

OI

]..
1

"' e

::l

N'

"O

"O

tl

367

www.cimec.ro

--~ ',

" 41

~]
~.,;

.....

~....,

~
....
:;..

~~].
3.. .s
C>

F::-1-

"'
f~
l._,

.f/;:"~ ,,

www.cimec.ro

'10

:]

~
.,;

"' "'

-(-

;;

J
'Ql

,.., "'
5:

:-i

.n -

:J
36!)

www.cimec.ro

~
",.

t
,

...

]i
www.cimec.ro
'1"

J
370

...
<ho

>d

t:

iE

1
C>

<'>

15::

\\
In

'
t--

..... V>

~]

'" . ...,'
o:l

r::: >

1
<O
~

"'

371

www.cimec.ro

r..:> ..... ..."

/~ ~~ ~ ~ . !'~

\~,
\

~.

'

. r !~
f'.'
'.
r

: .

:~

:.

f ;

<

~~~ ~'
5

"~.

\ -. .:-z-.

uo c o
4

,.,,~

Jt

Jl

EE
-~~

.5
.

~
'
\\

'\<

1
11
[,!,

,~
.j?

/ . . ~:.-.:=.::::?

'eA ~8 ..
D4 " '....

.. .~~

ll<(".: (t-)
.

t~ .
-~
i' ,i
rj

~ -----.::i_:,;:.:::J --- ' /c;i~ IA .p CII&

~~~ /(";;~ :r/". ;\


~
1

r>. .; :.
..

t
..

'

\'\. .">..

\~ g
~
( . : .. . . . .

'<'~'>"
:

.
41

,'.:_.. 6o--~ ..... .. ,;C\ ~o O ,:.'. : ..... -. ._.,L o: .rP9 ;~. ~.n
:::.:~
~V.

ff-~

O
f,

. o ... -..

:.;,.-; .. .~Jl :V ,:_


:
17 f8

.r

"''\ .----

:f

. ('.~~ ..
~

.(2JJ~ \;E;_iL>J"
~. . 1 .. '

~~:';.-:-:;-;;

::

~ ftJ1~ ~ (~ \ti;J Lb" ~_) \~.7

_16

IQ

-->

(1-.

~~~,~~-~
______ ...-D
1

12
Pl.

5c~
398.-BIIvneli.

tJ
:2S

21 (:;22 lJt3 ;;,


./d
:~
ZI

-~~

.~:-~~... re.""~ :u (.z~


0 2JJ l 1 ' .
l
t

'

~2:
~' '::u
30

\~
6

fn'
.

29

'

www.cimec.ro

Pl. 399.- Ghidici.

~1
.

/
1

(
~~~ ~1
1

R)
4
1

r=

\)! ~- :': ' _.


12

\~
:.~
1

1 1

~- ~ . .. ~
.': . . 1 "="

~~.

~..

v. ..
1

LS::::
2
~

C::.

:::.::,

13

,? G .' O V Q

.,,

~~~~ 10 8 9 '. f1
'-n . - [\

A.\bf.[\MM? . ''W w U'WWJI

~_-_ . _. 13 ~ ~ illi.iJ1 <a~ .. 11 ~


~

1*

45 '

? 1G

12

1G

..,
f;J

~
17

w~ ~~1~ ~~u

-~udclln&'rl\ ~- mfl ~ all\ l:1

w '}f ~

~~

49

O
1
1 1 1 '

Sem
1
Ghidicl.

20
www.cimec.ro

o
1
1 1 1 1

5~

Pl. 400. -

Pl. 401.- Ghidiei (1--23); Hunia (24-33).

c.o ..,.
-.l

ol

'"'

(p

~ ~

,Jo 1~Ui ~ : :; : :: ~.
2 G
~ 9

1
':"""""--S\<4

~
8

!;~flfl.~V}.
:o :.co:o :o.::.:.:: ..... ... ..
.

. . tJ .'()'-o: 2f

;v,,,.".,."'

;(') . .

1
.1

10
~

b~~!x/J
.
-.
-

.:.QO.Q.O ...

.....

- .,", .... .. "";...... -,.


1

~
13
~~

~4

2.

t5

~o
5
IJ

1 (f,5J
fJ

Sem

IJ
1 1 1
1

1 (2J
'

5cm

r, ,,,

1 (3 -~ J

Sem

www.cimec.ro

Pl. 403. -

Drencova.

: A r1

:J

2
3
~

'<""
F

>

z-

~""~

... --

' "

--.....

-~

'-

'
\

"
-.... ... -........_

'
......._

3
'!1

"

'

,,

"'

4
-~
5

~
7
N~J)

r~ y B

!G
~~ ((-

H l2
B
~4

12.

"

'{

(~

l \

\ )"\ \.

'------"'

\.

/~

1
"t

~ lq

~
lq

'14
'~~

R.

p. G
H J

u
K

G A
L M

A l A
N

'

~ .

A
l;oO

F'

-.:1

....

1in Bronzul mijlociu. Harlo 1. - Depozitele de bronzurt ~

www.cimec.ro

c.

f:'_

t-

..._,.". ....

A \ .,....~..
\.

.
;:.

~-J ''Z.."-~r' O P < ""\.." ) ---~/---~----- , / nS\


'
'

Q--~R
"''-1

--~~P:
.

\. _ \_

5 i
.

<.;:

iJ--

3
"<
~

--' ,._/~ 1, ' 1 ~..- 3 "' "--~-P ~. '., .Y ., . ~lA\I':Z'. \ ' ( ~. ' '

\.......

..._,

.'

1 /

~ ~ -..,
'

(
~~:~-li
l..
--

R 4---. ....\ \

-i.

~,

V\.

{ "..J: . . . . . --~..1 .
' ,
j

i _,..,

. ".. '"'- , . ,. . ~-""--'C -- ... \.,

-----.....\ '-.. .
.
("-~
. -,

.... ,

........

-....._..,

/ .,. ';.).
...
/"" '!};

~,_,.x.~-13

',s:"l'rl.";.~\

'

').23-'5.
1

~t:f i!:..:.: .
... -.

~~-~~
; .

'"\. -~ ~'.
l.
-

. '- '
.....'"1_ '\

\ .. _
...... ___
\.

'

\}

'

. ....:.. __ ""\

'-~...

""'l

\-86

-<"
/

, ............_~~ -~ ~ - - - : ?J,a 5"'1

:Li! ".---- 1 .-f--'1~.~"" /' ' (


-....;.,:

.. (1

77

\ ''il~... ~5 -.9 y -: 4~;;;l_! "' (72 6 1 ...) et~:--~-':)

/':'

l>~ ,f.)>

~' :;IIOf

.,q

lt
--

"'- \~ ... 4 t.z_ ~~}{,<> ....

~..

~..:-::!'!- 1,r

"'

-~:." 0 ~1 )-~---...-

\IICJ.l

,;n~ )L.:
"'
-

:.:
1

J-.5-:J
1

.
/

~-

'-l

<f( --\
r (

j".

,J

5!1

-: ! . a-~

'0
'

'~---.f /
,'
--

.\~.1

; "\
~

', 1 ...--

J
)

'>-

A
/
<r
.,.

'--.
'
l

\. (.(;'LI'~
' "\
t
.'
'\, - ...... , '

\''\.
'

' ', <> .... _.__, _\ ', t1,;'

'~
-- ' '~ ~ ' ....~
..
\

\ ~-- '
' \,
,: '1

~-

-:~.

......

.-.
~~-J
r

:i
(;-; (.-...-

"1'

'

.'

'-'.

\
-.

"' -- -.
'
1

""-.

Q-

1
l

/'

r~_.
'{l , "

-<

<"H..,,J
J'

z-... ---- ~~ ../;-

_.-/ / 0 / 1.11

r Y

~- _.-./'4

~3

1'

~L-- '\ ~-'----

~:3 . . 9+ .,~ )
"--., "

~J ,_r '""',
\.:\'.

r---
-..

/...

-t

'

' ....._ __

' ./ -.

1t
\

~s
-------.___-

"

9 :;..,-o.,C..
. ,..,

~ Y ~~
~
~. ~ .....,

----- ,.,
~

~-- \
~,.

":,~~
r.

-..J

'L '

~ ' \ .... 7

F
"'

~5
3 J

.J

\., __ ,~!
1

...):!

, ,

'1 ,

'_.,;;;---./"'

- 2~----,..-' \

. A
\

"

\ ....." 1 ~ ~.. /.--,_~ 1


' 2t

1
//

/ 1 .'--

..~--J..r.o
1 1

r' ,~-,l ,....._/ : L '-..-" ....., . ,._ '(;


\

~',, . . . . . v0 ~----- -~
1 .~ '
.~

l~

.~!.--'

_,./'i;; / ~ ..r--- ~-------..r-

50 .,/ ~_! <:2

/'

' ["

\
1

.J -- '-\

~~.1..'-u-,
...
r

1 / _/ ""'Y"' \ p'Q;
, ;
'-'
~

-./'-- ~- ~g ~ , :c1 "~ 1 / 1


'-...:,_ \ )

::.._

'(

'"\~

.S.

.\ ,)

. ... \~
'.',1 .,

~1
1

l . ,
1

1 ,f!"

~. ~

~\c-'"\
;
\

5
. . . . . . . \~~-......_ 5
\,_

t' ' 5

'

'~f ~
' 4.

...,
/

!': \\.

/~

- _. \ \ \- _,... ___ {

// 1 ,

1
(

1 - .

.. ' \
\ 1

'
(

\ . ) (
'\
1

'' r ( . \

;\, " '


'

'---.y-- .
."\.,./'
'-..,_ ( '
-..... c;:).\L

~~~

:;J

~~ q

--~'

f:/'"'\..

\tY

;--~9

8
g
1J

.:~ ' / '


\'-. /

/
'<

1..

(' 112';

;/ '

/
,./- i

c:;...

ro v

~: " .
"'\
,.,, - ~~
~

1
\ ,

12
13
14

"

' '

(-y
!.--_.

-<.;. J

("j
\

'
'

" ' !____ \ ' ) (\\.~ ~ '\\"\ ~\ \ '--...J. .J-'-o. \\


\.

, 1

.\ \ ,-, ' \.. "-. -

;~~:.___ ~--~~-~a.,.L!A._,/---' ., '-. .... , , __ ",__


' '.

-~-.... ~

1
~

..
\

oo.~<oe
!
\,

.,......

~ ~.--....., \.-''<"
"-

1' tJ.

~
1
1

'

~
_;

-~

:.~ij/)
/

01,,1)(/'

~---

"i("'

~-.:

:11
1

~~~ \
......

.
1

\..,

15 A

~
S

; 1

I>vxO.-r-~;.hP

\J,''-'--\, .\ \ \
'1..

'"~~r,__" \

.............,.,_.."..,..,....,

f
"'""

11

"'<
n...<v

"'< t..:t

:3
i4

\
B

u
K

G
L

A
N

~~
0

--J/

.t
0
IQ

'\

\
1='

1-l

Harta 2. - Depozllcle de bronzuri din Bron:wl tirziu.

www.cimec.ro

~~ ~-;j
\
i

~ '0
44
~

~ "'-~

4Z t:f

\ (

44-5 1'\\\ ,__.-~ . V.


L--''----

- . ,-/

</ G'

'"!'
~

o
1)'

'o

.,

<

..,_,

....,!...

"

f5
A

www.cimec.ro

Hallstatt A 1.

.,/'.

v,
G'o

tj'<
-<1 L-_ _..-" .? '</ i
1
.
1

'"r
lq

\ ~,

"r 0
Q:

R.
F

P.

'{"

U L
K'

G A
L rM

R 1A
f
1\1 ,

-t1

/Qf,

15;
A

E: l 1

a r

15

Harta 4. - Depozitele de bronzuri din Hallstatt A 2.

www.cimec.ro

.....

'}'

15
A
-1

c.>

Harta 5. - Depozilcle de bronzuri din Hallstatt B 1.

www.cimec.ro

:q

A
i.

~
u. ~ \ J...____h~ 'y' ..:::. Q;\ ..r
'

r
1

-J

~~

'"
-<"
"'

,",/-;-

~....... -fi '!_..,~.____/ C ~-;;;-'-' "; 9 ' i ~" -, -~-,.____- ~' / "'--~-- ( '-- (' ~ ''c,/"c '- '- ', ', ~ ~ . ,,,...._., > - ~---- ', \' \ '-~9.... ~ 1 '~ 1 C:ris~\__- --~~----~-',s_/~',h1_~. - - , \ / ' >-'-. ~ , \> ~\' ,.'
/
_ .. -"! '

'l

/ ..

~., . s,~~r~ -~---"-. '~ ~ -...;0_.~\ - " ~ ~ ~ -~


............ ( , - ..

!--' ,~,-~l ~ -0 , . "-' ~1

~.......
r...

~~o 1

,. ,
V

/.A....

'---

,i

1 1

_,_
,

'.

- --- ' ,
-,
. '

1 1

! .

r'

. /'

...._"_

'----.

'

__

/ .----- )
\

.,

'. ,

'~':- - - ._ ~ ~~------~
.
\..,

-\

\\

\ .

_f

' (-'\

__ o/'

1 1

_..---'

14 "

'.

-.

'--'
7

"'

'

t "

' _,
'--. r

lb

_ --. ( ("
' \

_______

_/'-_. . . .
_/ .

. J--f ,.....-----,---"
8

..

~-~.."~- .~ ....--. r--~


\1

rA_ .,: -/~1 (,)\.~12


1 '

-,. .- -
.

r / '

.'

./

., ...._

'. __..) 1

' ----""'

-/

'---

' ~ . ', " ',


""

._

\)
.1

it'(.
0'

-........:

/--/
'r....

?./

/1 . - , ,-:::....-=-~ _. \ ._ ~,
,'(
.______. .."..j
' /' 1 ------ -\
1 \

~-.. '

; 191V

/_-------~-~
'--"'' '

'

1''

\
1

'

1'

' )'.
'

. \

'

.' , . \ -' --~


\.' --/ \ \
1

,-..,

-----:; !

'

'
/ c:.\

i'
\

G'~ ..-~ '-.(~_ '--""(..,"< ~\ --. ._,.."' -oy


"
1
.,
-1
"')! 1-

\ " r' '


\
\

(.../
'
\

1
\

.,j
!

(~
~

'\

!:

.t

!\
15
A

:\.

.0

~'\

R.

P.

.,

..

~ ~
fi

'

=--:::...._-L-!:!_LJJ
Harta 5

1 K 1 L 1 M . - Depozltele de bronzuri din HallstaLL B 2.

15

www.cimec.ro

Cl

....

(c-.1

<(

www.cimec.ro

00
~

t.l

'oc:i:

Q
"f
~

'<:(
<('

0
"? lq

~
<:(

Q-

\
B
C

R.
\.

P.

U
[
R

Rl A

""

1 G 1

1-1

1 -

Harta 8. - Dcpozil~\(' el~ bronzuri din raz ncpr<'C7.al:i tiin Br!IJIZUI tirziu i Hallsllatul timplll'II

www.cimec.ro

...

u.

1-1

~~
(

~~rN~O

~R

'

(;r).

~&~

41

\1

(
1
,

'"f

Q"
\)

;
~
"'r
'oiJ (1:

'T

R
A'

""

""

00

Hurla 9. - Depozilelc de bronzuri ne.sigure din Bronzul tirziu

www.cimec.ro

Hallstatlul timpuriu.

cr ,--- J

i
a.
;o - :: ... .,.. z -

=
<:: ...

:)

x,

"".

:s

'U.

www.cimec.ro
&::

,!!;
1

= !!

:f

Indicaii privitoare la proveniena ilustraiilor *

Aldca, 1.: pl. 37:1/9 Alexanrlrcscu, A.D.: pl.ll!l-93: !l.'i/"i-1:.!: 2l0-2i"J0/111;::10t/R:308/I!; :143/12-14; .1fi0/11-l:l; 354/1-2; :l2/4 ; :J76Jl- -1 ; 379/11 Andriecscu, l. : pl. 7jl- 5 ; 292/1-3 Aricescu, A.: pl. 9Rj7-9; 99-100; 2S4/6-13; 285; 341-342; 363 Bader, T.: pl. 29/11-H; 30{1; 4;ii!l--20; Hi/1-2:3; 51{22; 52/1-3; 72{7-R Bassa, B.: pl. 180/1-25 Berclu, D.: 284/1- .'i: 3!l0 Berciu, D. i Berciu. r.: pl. G0/3-5 Berclu, 1. i Popa, Al. : pl. 22/11-12; 278 Bordan, E.: pl. 59/1-4; 178/2-5; 374/1-6 Chldioan, N.: pl. 213/1-7 Coma, E. : pl. 18/9-12; 13211-10 Dnil, t.: pl. 65/2-7; 296/5; 333-335 Dinu, M. i Coman, Gh. : pl. 78/13-16 D6rner, E.: pl. 176/24-33; 177-178/1: 296-298/1-4 Dragomlr, I.T.: pl. 73-78/1-12 Dumitrescu, H.: pl. 183-18,1/1-3; 192,118-19; 193/3, 11-10, 14, 17, 19, 21-22; 194/3, 7-10, 1:.!-1:1, 1!120, 22-23; 195/5, 8-11, 13, 16, 1!1-1!1, 21, 2!J, :1:!; 197/1, 9; 198/12, 16; 199/!1; 200/5-7, 10, 15, :.!1, 27; 201/2, 4, 12, 14, 16, 19-23, 25; 202/6. 9-10, tii, 11!23; 204/15-20; 205{6; 206/7; 207{2, :.!01-l/1- :J ;:.!U!Ifl -11 ; 210/17, 26, 27; 211/4, 6-12, 20-21. :lO-- 31; :.!I:.!/2 " 11, 23 Filimon, A.: pl. 1!12/1, 2, 4, 7--1:3 Florescu, A.C. : pl. 114/l-1 :) Florescu, M. : pl. 1!8/4 -11! l'oit, Gr.: pl. 27!1-2110 Hampel, .1. : pl. 42/2-22; 4:l- -l:l/1- 8; f>7/1- 3; G6;7 -!1; :115/23-24; 345/11-11!; :146-:147/l- i; 383 H!insel, B.; pl. 9/4-14 lloredt, K.: pl. 169/1-4; 336{1-5; 3(;0J13-16; 3G1/ 1-12 laroslavschl, 1. : pl. 40:1 lrimla, M. : pl. 97 -91!/1- (i lsccscu, E.: pl. 96/1-7 Kacs6, C. : pl. 323 Kovflcs, E.: pl. 132/11-14; 1:1:1 Lazarovicl, Gh. : pl. 11!5/1- 2 !VIarinescu-Bllcu, S. : pl. 94-95/1-6 :\lrculc-~cu, O.: pl. 86/1-3 Melinte, Gh. : pl. 81-82/1-:l ::\Iilleker B.: pl. 291/2-15 Mitrea, J.: pl, 82/4-17 ::Woga, M.: pl. 48/a-18: 114/1-14; 117J.'l, 7, 11; 162163/1: 21-16/2:1-27; 287; 2!13/t-10 Mozsolics, A.: pl. 20/2-3; 351-352/1-4, 6-11; 379/4-5
planc frft

Nania, 1., Holtci, S. i Vulpe, A.: pl. 281-28:1 Nestor, 1.: pl. 20/7-11; 29:.!/4-6; :310/7-11, t:l-16; 311/1-!l ~(:meU, 1.: pl. 215/1-2; 314/4-5 Nistor, Fr. i Vulpe, A.: pl. 29/1-3; 37/13-16; 3840/1-5;63/5-6;64/7-11; 65/1; 70/3-12; 71/1-2; 347/8-16 Oancea, A. i Ttulcn, C.: pl. 3!19-401/1-2:1 Ordenlllch, 1. : pl. 168; :316-:1111/1-6 Palade, V.: pl. l!(i/4-14; 87 PArvan, V.: pl. 339/\l-12 Pepelea, V.: pl. 127/5-16 Popa, Al. i Bcrciu, 1.: pl. :1!11-:3!):1 Popescu, D.: pl. :37/7-12; 65/11-16; 37.'7-12 Popescu, D. i Rusu, 1\l.: pl. 1--1; 5!1-2; 6-7/6-9; !!; 10-13/4-5; 14-16; 19/1, 7-10; 20 P6sta, B. : pl. 31!9/5 Ptox, A. : pl. 49/1-5 Habjski, R.: pl.116/32-38; 117/1-2. l-6; 12011-:~; 121/3-12; 125-126; 164-16[) Hut, O. : pl. 307 Huska, :VI.: pl. 1!1/5-6; 22/7-10; 17/1-8; 49/li-8; 52/4-22; G2/1-4; 68/3-17; 6!l; 71{3-12; 123-124/1-2; J::H/1 -1; 117/1-7; 2!!6/l--22; 29:1/2-:l; 298/6-11; :.!'J9/1-1U; 300/3-7; :.101/1-4; :l:lG/3-<J; 337/2, fi-8; :1:111/ti. 9-Hi;:I:J\1{3, 5; 355jl:l-H, 1G; :J56jl-2, 15-17 Ltusu, ~L: pl. ll0/6-Hl; G1; 65,18-10; (;(;J1-ti; 101112; 120/1-:J; 181/7-12; 11!2,11-G; :.!16/4-l:J; 217:.!2:.! : :.!-U- :1.41! ; 2[J0/13- 22 ; 251 -27:3:1 -1:.! ; 274-275/ 1-7; 281!/11-17; 28\1-:.!91/1; :.!V:.!/10--11; 2\13/1; :1:!2: 3.t:lj1- 4; 345/5-8, 351:!- 3!)9; 365 ; :J?;jf!l: :~77,'4-111; :J7!!/1-.'); 379/9; :'186/7; 387 -:1111:! Husu, ~1. i llader, T.: pl. 36lflG-l\l; 362 H.usu, l\I. i Gavrilescu, F. : pl. 1 U Husu, ::\I. i Kacso, C.: pl. 51 ,'1-17 Rusu, M. i Lazarovici, Gh.: pl. :.!\l\ljll-15; 300i1-~ Rusu, M. i Hadu, O.: pl. 166/10 Stoica, O. i Cioarn, V.: pl. 401/21-3:\; 401,11--18 Stratan, 1.: pl. 35- 3Gf1-2 Sullmirsld, T.: pl. 35G/3-14; 36fl;:J S1.ekely, z.: pl. ;H; 292/7-!l Szoregy, J.: pl. 389 Teodorescu, V. : pl. 295 ; :140/1 -11 ; 36614 Tctii>an, 1. : pl. 80/1- 1! Ursachi, :\1. : pl. 8:>/8 -tii Vasiliu, C.D.: pl. 85/1-7 Vulpe, A.: pl. 5J:'l--17; 9/1-3; 13/1-:J; 17/1-10; 19/2-4: :W/1-6: :J::l/1; 49/9-12: G3/1-4; 65/17; 07/ 5-9; liS/1-2; :!70/11-13; :371/1-14 Zirra, VI.: pl. 46/24-26

Figurile din

indicatii au fost des,nate de aulorul acestui volum.

www.cimec.ro

385

www.cimec.ro

Indice de locuri

CUrele obinuite Indic paginile tn care se mentioneazA In text localittilc cu deseoper_ir~ de depozite de bronzuri, cele cu aldine paginile In care se descriu depozltele de bronzurl i crlc cursive P:tRimle In care se aWi Ilustraia pentru aceste depozite. Alud 23, 80-81, 167, 101-112 Alba Iulia-Parto 33-34, 36, 181-182, Aled 51, 153, 180, 356 Alina 24, 81, 221 Aluni 82, 1153, 227 Ampoia 125 Apa 16-18, 39, 170 Apo 147, 35.5 Arad 125, 147, 321-322, 355 Arcalla 33-34, 181-162, 365 Archiud 128, 322 Arc1111 51, 180-181 Ardud 51, 181 A,chlleu Mare 163 Ael 141 Augustin 51-52, 181 Aurel Vlaicu 52, 181 Baia Mare 23, 153-1M, 356-351 Bale 52, 181 Bala 52, 181-182 Banat 34, 162, 161, 365 Bancu 128, 322-323 Band 23, 82-83, 167, 227-228 Basarab! 152 Bll.deni 126. 323 Blileni 21, 31, 73-74, 201-209 BAtarci 52-53, 182-183 Belin 126, 323-324 BelUug 53, 183-184 Bereeua 154, 361 Berzasca 83, 95, 228- 229 Beeneu 41 Blcaclu 53, 184 Bibaria Mo 129, 229 Bihor, jude 49, 133, 179 Btrlad 144-1-'5, 352 Bllviine~i 33-34, 184, 370-312 Ulrsana 84, 2 JO Blandiana 33-34, 93, 99, 182, .166 Blll.jenii de Jos 140, 345 Boca 86, 230 Bogata (Uogata de Jos) Bli-86, 232 Bogata (Bogata de Mure) 115, 231 Boian 154, 3.58 Boldeti 25, 139, 343 Borletl 16-18, 46-47, l'i'8 Bora, jud. Cluj 140, 34-5 Bora, jud. l\Iaramure 06 Bo 162 Bozia (Bozia Nou) 74 0 209 Brad U!17, 321 Briidu 127, 324 Breb 13, 184
Brlncoveneti
3fiJ-3~4

18, 232 Buchln 154 Bunetl 140, .JU Buru 1<11, 315

Cara 53-54, 184 Caransebe 87, 232-233 CiUinetl 87-88, 90 Cmin 141, 345
Cpleni

M, 184-185

de Clmpie 121, 316 Ciitlna M, 185 Ciiua M, 88, 18.5, 2-14 Cehal 54 Cehll.lu 39, 54,171, 1&6-188 Cenad 121-122, 316-317 Cetatea de Balt 118, 234 Cetea 127-128, 324-325 Cherechiu 55 Chcre~a 147, 355 Cherghe 88, 2.U. Cheereu 88, 234 Chluzbaia IIM, 368 Cincu 88-89, 167, 235-236 Ciocala as, 186 Cioclovina 24, 89-90, 236 Clorani 74, 209-210 Cireoala 56, 141, 181, 346 Clubanca 154 Ciumeti 90, 236-231 Cizer lili Clmpulung la Tisa B0 Clrllsu Mare 153, 3.'i6 Clra U7 - Cluj-Napoca 122, 128, U7, 104 -151i, 317, 3:JJ, 3U Coasta 90, 148, JH Cobor 128, 325 Coldu 33-34, 36, 155, 162, 3.58, 36/J-367 Cornetl 128-129, .126 Constanta-Palas 22, 80, 219 Cornuel 55, 181- 188 Coronlni 150 ..fCorund 155-58, 1.!..!_
Cotiui

Cpuu

G8, 188

_..oG

Crasna 90, 237 Crciuncti 56, 188-190 Cristian 58-67, 190 Criana 122, 155, 317, 3:)8- 3$9 Criveti 74, 210 Crizbav 145, 352 Cubulcut 90-91, 231 Cugir 91, 237- 238 Curtuicni 57, 190

www.cimec.ro

387

Dacia 122, 317 DL'drad :.13-34, 163, J(j. Delnia 141, 3 Densu 91 Dersca 15!1. :IMi Desa 33-:H, 165, .175 Deva 40, 57, !11-92, 911, 1'11, 190, 238-239 Dezmir 122 -1:.!:.1, .117- .Jl S Dicea r;r., 141
Dipa

lclod -1!1 Ieud fii, 195 T ghid Iti- 18, -10, 1'71
ll(ri

08, 2.52- :!53

llba 61, 1.?5

23, 1.12-9:1, 239-241

lleanda 6:.!, 195 llicni, 2'1, 31, 119-120, 31J Tli~ua de .Jn-; 11 Izvoare r.u, 181!
.Jibcrt tall--131, JB7 .Jihou 62 .Josanl 131, 134, 327-.128 Jupalnic 123, .u9

Domn.eli 21, iJ7 - :ifl, 1.? 1- 1 {1.1

Dtrja 123, 318 Dobroeina 24. 57, 190-191 Doljeti 24, 75, 210
Domneti 148

..

Dotat 59, 19.1 Dragomlreti 59, 19!.

Dragu 155, ,3;;n Drajna de Jos l!J, 22, :11, 78-79, 215-217 Drgueni 148 Drencova 36, JG::>, 167 Duda 75, 210
Dumbn1va 93, 241
Dumhrvcni Dum~ti 91, Dupu 141,

148 93, 241 1146

Larl-(a 16, 49, 179 62, l!lli Liiuna 98-99, 253 T.elei 62, 19G Lepindea 62-63, 1.?6 Livada 63, 79, 196 Lo,::reti-1\-loteni 79, 218 Lozna 63, 196 Ludu 148, .1r.s Lugoj 99, 2-'i-1
Li'ipu

Ft:iurd 93 Feldioara 155, 359 Felnac 93, 241 .."..F[rtuu 151-156, 35!l Fi:r.eu Gherlii 130, 142, -127, 346-347 Flnae 123, 318-319 Fodora 59-80, 194 Frincenii de Piatr 94, 242 Gad 114, 212 Galopetreu 94-9:), 21:?.-24.3 Gaura 16-18, 46 Geoagiu 25 Gepiu 16, 43 Gheja 88, 194 Ghermneti 7:1, 211 Ghidici 33-34, 3G, 1114, 37.1 Ghlnda 1-'.R Gbiri5u Romn 145, 352- 3.):; Giula 90, 95, 211 Giurgiova UO, :;21 G!rbou 60, 191 Ciod, jud. :\Iaramnre 142, sr;o Glod, jud. Slaj, U6, 347 Gome.ti -156, .~611 Gornea 95 Gril.dltea 25 Gura Dobro-gei 22; 80, 2211 fluruslu 60, H4 GuLcritu 2:1-24, :!2, D:i-87. 1.;2, 167, 2U-21i1, 34?
Ilaag

'\I:lglavil 48, 178-11.9 !lfaidan 156


Maiort5l i l:iG :\Taina~ H9 \larcu fl:J, 197
:1\Iglurani Mrtinel

63, 197 i 99, 263

:\Iedgidia 16, 50-51, 18() :\'lcscndorf 131, 328

:\li~sasa 63, 197

Miercurea Ciuc 63-M, 197 Miniu de Sus 64, 198 Mintiu Gherlii 145, l:ill, 35.3 Mica 64, 198 1\Hndri~"a 7l;-76, 212 1\fociu 64, 198 Moigrad 131-132, 14!1, J:!R-329 J\loldova 50, 180 Moldova Veche 99- IUO, 253-251 1\lona 711, 21 :J
~Ius:tna

131

~:Hii~ G,

149, 19/l 80, ;!19- 220

1\a~tradin Hli ~t'!,(n:ti 76, :n ~ Nimlae Dkcscu 22, ~irc 149 Nou Ssesc ta:!, .1.10

142, 3<17

Hlchiu 80, 19i Hru 93, 98, 2.>:! Hrman -'ali, li!J Hma 00 61, J!J.; Helet.eni 7:0. -~ 11 Hida 142 Ha, 317 ii4R Horoatu C(hnlui 61, 19/i Hunedoar:l, .iuti. 1)8, 143, 2S:!, ,J.I s

Ocna Murr 156-157, vii O Ocna de Fier 100, 255 Ocna Sibiului 100, 255 Odorhei, fost judq 12-! Odrihel 143 Oinacn 31, '79, 217-2U Oll~ni '73, 218 Oradea lli---18, 41, .H2 Oni.lie 164 Ormeni 100-101, 256 Orova 123, 1li7 Oorlld (iii, 1 !!!J
Oorhcl

HiO
19~1

Hunio 33 - :!4, 1 M
Iablania

Otomani 101, 2i5 Panticeu 6G,


Pt~ptelkc

08, J.-18, 252

Iara Gl, 1:)0, 11.;;, 195, -127, 353 :.188

I:JO

www.cimec.ro

Pdureni, jud. Covasua 41, 112 Pdure ni, Jud. Constanta 148-147, Pilltin!.~ tot, 104, 2-56 Piiull 16-tH, 49-~0, 1'19-180

Sighetu
_.15-5

l\Iarmaiei 108-, 107, Sighioara 158, 361 Silvau de Ctmpie 143, 348

265

Pecica 16, 18, 24, 31, 11-42, 101-102, 173, 256-261 l'cscari 150, .1!JS f'ctcritca 86 Petroani 66, 93, '102, 157.' 200, 261, 360 Pianu de Sus 132, 33() Pletroasn U7, 3GO Pictrosu 25, 139, .u.1 Pir 42 Picol~ 132, .3311 P!ncota 157, .;110 f'lieti t32- 133, 3.10 Plenito 25, 125, 321 Poarta Alb 48, 179 Popeni 150 Popeti 102-103, 261- 2G2 Porumbenii :\lari I:J:J, .1.1d' Ponga de Sus 99, 103, 202 Predeal 42, 123-124, 173, 319 Prejmer 124, 319 Prilog 63, 88, 200 Prunenl 133, 3.11 Putreda 79, 218 Rafaila 25, 139, 34.1 Rapoltu !\Iare 103-104, 262 Rlbgani 104, 262-26:! Rchita 88-87, 200 Rdeni 78, 212 Rdeti 132 Rscruci 93, 104, 263 Rinari 104 Rzboieni-Cetate 104-106, 263 Rebrioara 67, 200-201 Rimetea 16, 18, 42-43, 173 Rlme Hi7 Rleti 31, 76-77, 213 Romnai 150, 356 Rona 150 Roia de Scra 67, 201 Roiori 16-18. 43, 173-174 Rozavlra 87-68, 11i0, 157, 201. Ruginoasa 77, 213 Rupea 131 Hus lOIS, 263 Husu de .Jos 43, JU
Rui

Sinaia 47, 178 Slg 134, 332-334

Slmbta Nou 120, 140, 315, 341 Stmboieni (Stmbou):68, 202 Slncrieni 134, 150, JiU, ati6 Stngiorgiu de Pdure 143, 151, :.!49-35.0, 361 Stnnicolau de Munte 107, 26/i Stnnicolau Romn 16-18, 44, 88-89, 115-116, 202

Slnpdru German 107, 265-266 Sirbi 69, 202 Slimnic 158, 361 .Socolu de Clmpie tiU Socu 120, 315 Some, fost judel 151 Stejeri 11>1 Stcnca 122, 131, 317 Stina 89, 202- 203 Stoboru 124, 319-320 Strei Slngeorgiu 98-99, 11>8-1159, 361 Stupinl 89, 203 Suatu 135, 334 Suciu de Jos 69, 203 Sueiu de Sus 66 Suseni 107-101, 266-268 Svinia 1159, 361
amud 159 andra 16-17, '"-45, an-Rodna Nou 108
leu imina

116

70, '131i, 33/i 70 imlcu Silvaniei 16, :l3-34, 45, 50, 143, UH, 183, 1'111,
180, '350, 368
oar 133, 131>, 335 omartin 148, 353-354 plnaca 108-112, ura Micii. 34, 183,

l31i-l38, 167, 268-218, 335-331


368

Tansa 77, 213 Tlioara 127 Tad 112-113, 279


Tut

113, 219

148, 353

Saco\i 120, .114-.115 Sarasu 68, 202 Sarmizegl'l usa H'i7- 168 Sarou pe Tirnavl' 133 Sntu Mare, jud. Arad 16, 43-44, 114 Satu Mare, jud. Satu Mare 70-71, 101>, 204, 263 Salu :'ilou 57 ~cueni 133, 331 Slaj. jud. 61. 105-106, 264 Slard 131, 133-134, 331-332
~lcioura 2."i, 1:!5, S:Hi.~tc 118, :!02
Sr\eni Sebr.

3:31

Siipln!a 16--17, 44, 17/i


12-1, 319 25, 158, 361 Scleuu 88, 202 Sfra 108, 264-265 Sibiu 134, 3.12 Sichevita 106, 255

28, 138-137, 338-339 Techirgbiol 24, 31, 121, 316 Timioara 113, 279 Tlream 113, 280 Tlrol 114, 280 Ttrguor 70, 203 Ttrgu Lpu 62, 70, 114, 151, 203, 280 Tlrgu Mure 144, 350-3.51 Ttrgu Secuiesc 144, J.il Tlrnava Mic, fost jude 159, 362 Tometi 77, 213-214 Toplia 70, 204 Topli~a Mureului 70 Transilvania, 70, 73, lliO, 362- JliJ Treznea 114, 280 Tufa 48, 118 Turda, fost jude 16-18, 41>, 176- 177 Turia 71, 124, 144, 204, 320, 351 Turulung 160, 363
elna 137, 339 Ticud 72 ign<'ti 77, 214

Tuteu

www.cimec.ro

389

Uloara de Sus, 23-24, 114-117, 167, !lltl-310 Ulmi (Ulmi-Ltteni) 77-78, 214 Ungra trn Ungura 148, '3o4 llngureni 108, 117-118, 151, 310-31/ llrlu 71, 204-2()5 llroi 72, 205 Vadu CritUIUl 118, 383 Vadu Izei 72, 205- 206 Vaidei 33-34, 113, i68 Valea Chioarului 16-18, 48, 177 Valea Larg 72, 206 Valea lui Mihai 72, 118-119, 311-3/t Valea Lung 152 Valea Pomilor 160 Varia 124-125, 320 \'da 72 206 Yrhia 22

Vlrand li-18, -18, 176 VArd 137, 180, 33J VeU J..g, 361 Veca 112, &16 Veel 110, 363 Vlma Mare 13,208 Vlnu de Jos 33-34, 38, 181, Jfl9- 370 Vtscri 162, 368 VI& ula 131, 340-141 Vitea 15! Vlniltwl 73, 2011 \'urpllr. 138, .111 ' Zagon 138-139, 3#1-JIJ Zalu 181, 363 Zau de Clmplc 118, 312

Zlmandu Nou 11 , 31! Zlatna 118, 121,, 51, 1112,

Zirnetl un

www.cimec.ro

Redactor: MIHAELA UDRESCU Tehnoredactor: BONIA BARZltANil


Bun dt tipar 2J.VI1.1977. Tiraj 1200 tx. Farmal 8/54X84. Colt de tipar 49. C.Z. pentru blblioted mari } 5.71.3 (498) C.Z. pentru bibliolrct miel

Intreprinderea poligraficA Inronnala, str. Brezolanu nr. 23-25, Bucureti REPUBLICA SOCIALIST ROMANIA

www.cimec.ro