Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA DE TIINE SOCIO-UMANE ETAPA JUDEEAN (A MUNICIPIULUI BUCURETI) - 2 marti 2!

"# DISCIPLINA LO$IC% AR$UMENTARE I COMUNICARE SUBIECTUL I 2& '()*t

A+ Fie termenii A, B, C, D, E, F, G astfel nct: Unii A sunt C, dar unii C nu sunt A. Termenii A i B sunt n raport de contradicie, ca i A i E, A i D, i F. Termenul D este n raport de ncruciare cu C i E, c!iar dac" C i E sunt e#act n raportul n care se afl" A i B. $n plus, termenii F i sunt n raport de contrarietate unul fa" de altul i n raport de ordonare cu termenul D, care le este %en. F i nu se afl" n ncruciare cu niciun alt termen. De asemenea, termenii B i E sunt n raport de ncruciare, termenul B fiind n raport de contradicie cu A, C, D, F i . ") &epre'entai cu a(utorul dia%ramelor Euler, n cadrul unei sin%ure fi%uri %rafice, raporturile dintre cei ) termeni. 2) Dai e#emple de termeni care s" corespund", inte%ral, cerinelor preci'ate mai sus. #) *ta+ilii, n +a'a repre'ent"rii reali'ate, ,aloarea de ade,"r a urm"toarelor propo'iii: -iciun A nu e . -iciun E nu e A.Unii E nu sunt D.

SUBIECTUL II

"! '()*t

")+ Fie termenul informatician. /a0 Caracteri'ai din punct de ,edere intensional termenul informatician. /+0 Caracteri'ai din punct de ,edere e#tensional termenul informatician. /c0 Construii o definiie a termenului informatician care s" ncalce, n acelai timp, trei re%uli ale definiiei. 1reci'ai cele trei re%uli nc"lcate. 2)+,i t rm )ii: telefon, mijloc de comunicare, telefon mobil, telefon mobil Samsung. a0 *criei termenii n ordinea descresc"toare a intensiunii lor. -umii termenul care are intensiunea cea mai mic". +0 1reci'ai dac" i n ce sens se modific" e#tensiunea i intensiunea termenului cu intensiunea cea mai mare, din cadrul termenilor de mai sus, prin ad"u%area propriet"ii galaxy s !. SUBIECTUL III 2! '()*t 1reci'ai care dintre raionamentele de mai (os este corect, formali'nd demersul ,ostru. a. 2 propo'iie uni,ersal ne%ati," ade,"rat" este un temei suficient pentru ade,"rul o+,ersei contradictoriei supraalternei con,ersei contrapusei totale a unei propo'iii uni,ersal afirmati,e. 3

b. 2 propo'iie uni,ersal ne%ati," ade,"rat" este un temei suficient pentru ade,"rul con,ersei contradictoriei su+alternei con,ersei contrapusei pariale a unei propo'iii uni,ersal afirmati,e. c. 2 propo'iie uni,ersal ne%ati," ade,"rat" este un temei suficient pentru ade,"rul o+,ersei contrarei supraalternei o+,ersei contrapusei totale a o+,ersei unei propo'iii particular afirmati,e. d. 2 propo'iie uni,ersal ne%ati," ade,"rat" este un temei suficient pentru ade,"rul o+,ersei contrarei supraalternei con,ersei contrapusei pariale a o+,ersei unei propo'iii particular afirmati,e. SUBIECTUL I"! '()*t

$n lucrarea 41rincipele5 6ac!ia,eli afirma c" : 5 $n raiuni de stat, scopul scu'" mi(loacele.5 C ri). : /a0 identificai un contraar%ument pentru afirmaia lui 6ac!ia,elli. /+0 construii un ar%ument ,alid pentru a susine ade,"rul acestei afirmaii, att n lim+a( natural, ct i n lim+a( formal. SUBIECTUL 2& '()*t

"+ *e dau urm"toarele dou" moduri silo%istice: aoo"# $i eae" . a0 Determinai sc!emele de inferen" ale celor dou" moduri silo%istice. +0 7erificai ,aliditatea celor dou" moduri silo%istice, utili'nd metoda reducerii indirecte pentru primul mod silo%istic i metoda dia%ramelor 7enn pentru al doilea mod silo%istic. c0 1reci'ai e#plicit pentru fiecare mod silo%istic dac" este ,alid sau nu. 2+ a0 Aplicnd succesi, operaiile de con,ersiune i o+,ersiune, preci'ai dac" din ade,"rul propo'iiei %oate &ncerc'rile sunt nereu$ite.! poate fi dedus ade,"rul propo'iiei ()nele non" &ncercari sunt reu$ite.! +0 Construii un ar%ument ,alid care s" susin" ade,"rul propo'iiei * !+icio regin' nu mai ,rea tr-ntori &n stu..! c0 Demonstrai printr8o metod" la ale%ere ,aliditatea ar%umentului construit la punctul +0.

NOTA/ Tim'(0 1 0(*r( 2 *ti3 4t 1 # 5r 1 0a 'rimir a 4(6i *t(0(i+ S a*5r17 "! '()*t 1i) 52i*i(+

OLIMPIADA DE TIINE SOCIO-UMANE ETAPA JUDEEAN (A MUNICIPIULUI BUCURETI) - 2 marti 2!"# DISCIPLINA LO$IC% AR$UMENTARE I COMUNICARE
BAREM

SUBIECTUL I 2& '()*t A+ ") "!%& '()*t pentru repre'entarea %rafic" corect" /cte 3,: puncte pentru fiecare termen corect repre'entat0. 2) "!%& '()*t pentru numirea corect" a fiec"rui termen, /cate 3,: puncte pentru fiecare0. #) 8 '()*t pentru sta+ilirea corect" a ,alorii de ade,"r, astfel: Ae 8ade,arat", EeA8ade,arat", EoD8ade,arata. *e acord" cate 3,;; puncte pentru fiecare. SUBIECTUL II "! '()*t ")+ 9 '()*t / /a0 Caracteri'are intensional": termen a6450(t, *5)*r t, '5:iti3, 4im'0( < " '()*t /+0 Caracteri'are e#tensional": termen ) 3i1, ; ) ra0, 1i4tri6(ti3, 'r *i4 < " '()*t /c0 Construirea unei definiii a termenului informatician care s" ncalce, n acelai timp, trei re%uli ale definiiei < " '()*t Cte " '()*t pentru preci'area fiec"rei re%uli nc"lcate /; # 3 punct0 < # '()*t 2)+ 8 '()*t / a0 " '()*t pentru preci'area ordinii descresc"toare a intensiunii. " '()*t pentru preci'area termenului cu intensiunea cea mai mica/ mijloc de comunicare0. 2 '()*t +0 cte " '()*t pentru fiecare dintre preci'"rile: intensiunea cre$te, extensiunea scade /9#3 punct0 2 '()*t SUBIECTUL III 2! '()*t a. S P = ". contrapusa total" a lui SaP este =1a=*. con,ersa lui =1a=* este =*i=1. supraalterna lui =*i=1 este =*a=1. contradictoria lui =*a=1 este =*o=1. o+,ersa lui =*o=1 este =*i1 8 '()*t ra.i5)am )t(0 4t *5r *t 1 5ar * S P 4t 05;i* *>i3a0 )t7 *( ?SiP " '()*t

b. S P = ". contrapusa parial" a lui SaP este =1e*. con,ersa lui =1e* este *e=1. su+alterna lui *e=1 este *o=1. contradictoria lui *o=1 este *a=1. con,ersa lui *a=1 este =1i* 8 '()*t 8 ra.i5)am )t(0 4t *5r *t 1 5ar * S P 4t 05;i* *>i3a0 )t7 *( ?PiS " '()*t

c. S P = ". o+,ersa lui SiP este *o=1. contrapusa total" a lui *o=1 este 1o=*. o+,ersa lui 1o=* este 1i*. supraalterna lui 1i* este 1a*. contrara lui 1a* este 1e*. o+,ersa lui 1e* este 1a=* 8 '()*t ra.i5)am )t(0 4t *5r *t 1 5ar * S P 4t 05;i* *>i3a0 )t7 *( Pa?S " '()*t

d. S P = ". o+,ersa lui SiP este *o=1. contrapusa parial" a lui *o=1 este 1i*. con,ersa lui 1i* este *i1. supraalterna lui *i1 este *a1. contrara lui *a1 este *e1. o+,ersa lui *e1 este *a=1 8 '()*t e. ra.i5)am )t(0 4t *5r *t 1 5ar * S P 4t 05;i* *>i3a0 )t7 *( Sa?P SUBIECTUL I/a0 & '()*t pentru identificarea unui contraar%ument /+0 & '()*t pentru construirea ar%umentului ,alid, din care O64 r3a.i : se ia n considerare oricare ,ariant" ,alid". SUBIECTUL 2& '()*t "+ "2 '()*t a) 2 '()*t pentru determinarea celor doua sc!eme de inferenta ale modurilor aoo-2 i eae-3+ 6) 9 '()*t % din care: # '()*t pentru ,erificarea prin metoda reducerii indirecte a ,alidit"ii modului silo%istic aoo-2 ; # '()*t pentru ,erificarea prin metoda dia%ramelor 7enn a ,alidit"ii modului silo%istic eae-3. *) 8 '()*t % din care: 2 '()*t pentru preci'area e#plicit" a ,alidit"ii modului aoo-2@ 2 '()*t pentru preci'area e#plicit" a ne,alidit"ii modului eae-3. 2+ 8 a) 8 '()*t ' )tr( 1 m5)4trar 'ri) 0a)t 1 *5)3 r4i()i Ai 563 r4i()i 6) & '()*t pentru construirea unui ar%ument ,alid *) 8 '()*t pentru demonstrarea ,alidit"ii ar%umentului. "# '()*t " '()*t "! '()*t

+ot' * Se ,or .uncta oricare modalit'0i corecte de re1ol,are ex.licit' a cerin0elor subiectului. Se acord 10 puncte din oficiu

>